02 Informovani o ekonomicke situaci (nebanky) 02_08 Podrozvahova pasiva - Zavazky z opci (v tis. Kc)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "02 Informovani o ekonomicke situaci (nebanky) 02_08 Podrozvahova pasiva - Zavazky z opci (v tis. Kc)"

Transkript

1 1 02 Informovani o ekonomicke situaci (nebanky) 02_08 Podrozvahova pasiva - Zavazky z opci (v tis. Kc) Popis CR Hodnota A B 001 Zavazky z opci na urokove nastroje - Opce (r. 2+3) Nakoupene opce Prodane opce Zavazky z opci na menove nastroje - Opce (r. 4+5) Nakoupene opce Prodane opce Zavazky z opci na akciove nastroje - Opce (r. 8+9) Nakoupene opce Prodane opce Zavazky z opci na komoditni nastroje - Opce (r ) Nakoupene opce Prodane opce Zavazky z opci na uverove nastroje - Opce (r ) Nakoupene opce Prodane opce 015 0

2 Vysledovka 1 02 Informovani o ekonomicke situaci (nebanky) 02_09 Naklady, vynosy a zisky nebo ztraty (v tis. Kc) Popis CR Hodnota A B Vynosy z uroku a podobne vynosy (r ) a) Vynosy z uroku z dluhovych cennych papiru b) Ostatni urokove vynosy (r ) Uroky z beznych uctu u bank - vlastni prostredky Uroky z terminovych vkladu - vlastni prostredky Uroky od zakazniku z repo operaci Uroky od ostatnich subjektu z repo operaci Uroky od zakazniku z poskytnutych uveru Uroky od ostatnich subjektu z poskytnutych uveru c) Zisk ze zajistovacich urokovych derivatu Naklady na uroky a podobne naklady (r ) a) Naklady na uroky z emitovanych dluhovych cennych papiru b) Naklady na uroky z kratkych prodeju dluhovych cennych papiru c) Ostatni urokove naklady (r ) Uroky zakaznikum z repo operaci Uroky ostatnim subjektum z repo operaci Uroky z uveru prijatych od zakazniku Uroky z uveru prijatych od ostatnich subjektu d) Ztrata ze zajistovacich urokovych derivatu Ciste urokove vynosy (r. 1+11) Vynosy z akcii a podilu (r ) a) Vynosy z ucasti s podstatnym vlivem b) Vynosy z ucasti s rozhodujicim vlivem c) Ostatni vynosy z akcii a podilu Vynosy z poplatku a provizi (r ) a) Poplatky a provize z uverovych cinnosti b) Poplatky a provize z operaci s cennymi papiry c) Poplatky a provize z devizovych operaci d) Poplatky a provize z operaci s CP a derivaty pro zakazniky (r ) Poplatky a provize za obstarani CP a derivatu pro zakazniky Poplatky a provize za uschovu, spravu a ulozeni hodnot Poplatky a provize za obhospodarovani hodnot Poplatky a provize za ostatni operace s cennymi papiry e) Poplatky a provize za poradenskou cinnost f) Poplatky a provize z ostatnich financnich cinnosti Naklady na poplatky a provize (r ) a) Poplatky a provize na uverove cinnosti b) Poplatky a provize na platebni styk c) Poplatky a provize na operace s cennymi papiry d) Poplatky a provize na devizove operace e) Poplatky a provize na operace s CP a derivaty pro zakazniky f) Poplatky a provize na ostatni financni cinnosti Ciste vynosy z poplatku a provizi (r ) Cisty zisk nebo ztrata z financnich operaci (r ) a) Zisk (ztrata) z finan. cinnosti s finan. nastroji k obchodovani (r ) Zisk (ztrata) z cennych papiru k obchodovani (r ) Zisk (ztrata) z dluhovych cennych papiru k obchodovani Zisk (ztrata) z akcii k obchodovani Zisk (ztrata) z podilovych listu k obchodovani Zisk (ztrata) z derivatu jinych nez zajistovacich (r ) 050 0

3 Vysledovka 2 - Zisk (ztrata) z urokovych derivatu Zisk (ztrata) z menovych derivatu Zisk (ztrata) z akciovych derivatu Zisk (ztrata) z komoditnich derivatu Zisk (ztrata) z uverovych derivatu Zisk (ztrata) z devizovych operaci (r ) Zisk (ztrata) z obchodovani s cizimi menami Zisk (ztrata) z kurzovych rozdilu Zisk (ztrata) ze zajistovacich menovych derivatu Zisk (ztrata) z prevodu pohledavek k obchodovani b) Zisk(ztrata) z fin.cin.s CP k prodeji a drzenymi do splatnosti (r ) Zisk (ztrata) z cennych papiru k prodeji (r ) Zisk (ztrata) z dluhovych cennych papiru k prodeji Zisk (ztrata) z akcii k prodeji Zisk (ztrata) z podilovych listu k prodeji Zisk (ztrata) ze zajistovacich akciovych derivatu Tvorba opravnych polozek k ostatnim podilum Rozpusteni oprav.polozek k ostatnim podilum pro nepotrebnost Pouziti opravnych polozek k ostatnim podilum Zisk (ztrata) z ostatnich podilu k prodeji Zisk (ztrata) z cennych papiru drzenych do splatnosti (r ) Tvorba oprav. polozek k cennym papirum drzenym do splatnosti Rozpus. opr. pol. k cen. pap. drz. do splatn. pro nepotreb Pouziti opr. polozek k cennym papirum drzenym do splatnosti Zisk(ztrata) z prodeje cennych papiru drzenych do splatnosti Ostatni provozni vynosy (r ) a) Vynosy z financniho leasingu b) Zisky z prevodu ucasti s rozhodujicim vlivem c) Zisky z prevodu ucasti s podstatnym vlivem d) Vynosy z prevodu hmotneho a nehmotneho majetku e) Zisky z prevodu dluh.cp poriz.v primar.emisich neurc.k obch f) Zisky z prevodu pohledavek jinych nez k obchodovani g) Jine provozni vynosy Ostatni provozni naklady (r ) a) Prispevky do Garancniho fondu obchodniku s cennymi papiry b) Jine provozni naklady Spravni naklady (r ) a) Naklady na zamestnance (r ) Mzdy a platy Socialni a zdravotni pojisteni Ostatni naklady na zamestnance b) Ostatni spravni naklady (r ) Najemne Spotreba materialu Naklady na outsourcing Naklady na reklamu Naklady na audit, pravni a danove poradenstvi Dane a poplatky Ostatni nakupovane vykony Rozpusteni OP a rezerv k dlouhodob. hmot. a nehm. majetku (r ) a) Rozpusteni opr. polozek k hmot. majetku pro nepotrebnost b) Rozpusteni rezerv k hmotnemu majetku pro nepotrebnost c) Rozpusteni opr.pol. k nehmot. majetku pro nepotrebnost 103 0

4 Vysledovka Odpisy, tvorba a pouz. rezerv a OP k dlouh. hmot. a nehm. majetku (r ) a) Odpisy, tvorba a pouziti rezerv a oprav.pol. k hmot. majetku (r ) Odpisy hmotneho majetku Tvorba opravnych polozek k hmotnemu majetku Naklady z prevodu hmotneho majetku Pouziti opravnych polozek k hmotnemu majetku Pouziti rezerv k hmotnemu majetku b) Odpisy, tvorba a pouziti opravnych polozek k nehmot. majetku (r ) Odpisy goodwillu Odpisy ostatniho nehmotneho majetku Tvorba oprav. polozek k nehmotnemu majetku Naklady z prevodu nehmotneho majetku Pouziti opravnych polozek k nehmot. majetku Rozpusteni OP a rezerv k pohl. a vybr. podrozvah. nastrojum, vynosy z drive odeps. pohl. (r ) a) Rozpusteni opravnych polozek k pohledavkam pro nepotrebnost b) Rozpusteni opr. pol. k CP poriz. v primar. emisich neurc. k obch c) Rozpusteni rezerv k pohledavkam pro nepotrebnost d) Rozpusteni rezerv na vybrane podrozvahove nastroje e) Vynosy z odepsanych pohledavek Odpisy, tvorba a pouz. OP a rez. k pohl. a vybr. podroz. nastrojum (r ) a) Ztraty z prevodu pohledavek b) Naklady z odpisu pohledavek c) Tvorba opravnych polozek k pohledavkam d) Pouziti opravnych polozek k pohledavkam e) Pouziti rezerv k pohledavkam f) Ztraty z prev. dluh.cp por.v primar.emisich neurc. k obchod g) Tvorba opr.pol. k CP poriz.v primar.emisich neurc. k obchod h) Pouziti opr.pol. k CP poriz. v primar.emisich neurc. k obch i) Tvorba rezerv na vybrane podrozvahove nastroje j) Pouziti rezerv na vybrane podrozvahove nastroje Rozpusteni oprav. polozek k ucastem s rozhod. a podst. vlivem Ztraty z prevodu ucasti s rozh. a podst. vlivem, tvorba a pouz. OP (r ) a) Ztraty z prevodu ucasti s rozhodujicim vlivem b) Ztraty z prevodu ucasti s podstatnym vlivem c) Tvorba opravnych polozek k ucastem s rozhod. a podst. vlivem d) Pouziti opravnych polozek k ucastem s rozhod. a podst.vlivem Rozpusteni ostatnich rezerv pro nepotrebnost Tvorba a pouziti ostatnich rezerv (r ) a) Tvorba ostatnich rezerv b) Pouziti ostatnich rezerv Podily na zisku (ztrate) ucasti s rozh. nebo podst. vlivem (r ) a) Podily na zisku ucasti s rozhodujicim vlivem b) Podily na ztrate ucasti s rozhodujicim vlivem c) Podily na zisku ucasti s podstatnym vlivem d) Podily na ztrate ucasti s podstatnym vlivem Zisk nebo ztrata za ucet. obd. z bezne cinnosti pred zdanenim (r ) 20. Mimoradne vynosy Mimoradne naklady 151 0

5 Vysledovka Zisk nebo ztrata za ucet. obd. z mimor. cinnosti pred zdanenim (r ) Dan z prijmu (r ) a) Splatna dan z prijmu b) Odlozena dan z prijmu c) Tvorba rezervy na dan z prijmu d) Pouziti rezervy na dan z prijmu e) Rozpusteni rezervy na dan z prijmu pro nepotrebnost f) Podil na dani z prijmu ucasti s rozhod. a podstat. vlivem Zisk nebo ztrata za ucetni obdobi po zdaneni (r )

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005 Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005 Komentář k výsledkům Raiffeisenbank a.s. k 30.6.2005 Raiffeisenbank a.s. i v prvním pololetí dále pokračovala v rozšiřování produktové nabídky,

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

Informace o bance k 31. 3. 2009 (podle vyhlášky č. 123/2007 Sb.)

Informace o bance k 31. 3. 2009 (podle vyhlášky č. 123/2007 Sb.) Informace o bance k 31. 3. 2009 (podle vyhlášky č. 123/2007 Sb.) Zveřejněno dne 7. 5. 2009 Obsah: 1. Údaje o bance Základní informace Organizační struktura Údaje o členech dozorčí rady, členech představenstva

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002,

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002, Příloha č. 3 Připomínky KAČR k návrhu novely prováděcí vyhlášky 501/2002 - další návrhy na úpravu zapracované formou revizí do textu vyhlášky 501/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

I N FO RM AČ N Í POVINNOST (ke dni 31. 3. 2013) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

I N FO RM AČ N Í POVINNOST (ke dni 31. 3. 2013) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI I N FO RM AČ N Í POVINNOST (ke dni 31. 3. 2013) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému ve finančních institucích dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB) 1 - Pokladní,

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

00001350_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1

00001350_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1 00001350_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1 05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Nakup (celkovy obrat) za sledovane Prodej (celkovy

Více

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 30.9.2007

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 30.9.2007 Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 3.9.27 uveřejňované dle 7b zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zpracované dle vyhlášky č. 123/27 Sb.,

Více

D chodové fondy (2. pilí ) 30. 6. 2014

D chodové fondy (2. pilí ) 30. 6. 2014 D chodové y (2. pilí ) 30. 6. 2014 D chodové y Fond státních dluhopis Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úrok a podobné výnosy 1 12 014,96 30 081,60 58 315,80 Úroky z dluhových cenných papír

Více

J&T BANKA, a. s. Zveřejňované informace k 31.3.2013. Část I.

J&T BANKA, a. s. Zveřejňované informace k 31.3.2013. Část I. J&T BANKA, a. s. Zveřejňované informace k 31.3.2013 Část I. OBSAH OBSAH 1. INFORMACE O BANCE 3 1.1 BANKA UVEŘEJŇUJE 3 1.2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA BANKY 4 1.3 INFORMACE O VZTAZÍCH SE ČLENY DOZORČÍ RADY, ČLENY

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

45244782_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1

45244782_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1 45244782_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1 05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Nakup (celkovy Prodej (celkovy obrat) za sledovane

Více

IČO: 00232131 Rozvaha (v tis. Kč) Obec Libež ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.

IČO: 00232131 Rozvaha (v tis. Kč) Obec Libež ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12. Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v tis. Kč) okamžik sestavení: 10.02.2015 09:03:09 Název účetní jednotky: Obec Libež Sídlo: Libež

Více

Metropolitní spořitelní družstvo. Výroční zpráva

Metropolitní spořitelní družstvo. Výroční zpráva 2008 Metropolitní spořitelní družstvo Výroční zpráva Obsah: ZÁKLADNÍ ÚDAJE Předmět podnikání Činnosti skutečně vykonávané Činnosti omezené nebo vyloučené VOLENÉ ORGÁNY INFORMACE O UVĚRECH POSKYTNUTÝCH

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 GAUDEA a.s. OBSAH - Obecné údaje - Struktura statutárních orgánů - Zpráva představenstva o Informace o minulém vývoji o Informace o vývoji v uplynulém účetním období o Informace o předpokládaném

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření družstevní záložny za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření družstevní záložny za rok 2006 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření družstevní záložny za rok 2006 Družstevní záložna PSD Senovážné nám. 24, Praha 1 IČO 64946835 Úvod Rok 2006 přinesl naší záložně další rozvoj v poskytování peněžních

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

Výroční zpráva za rok 2004 Fio, družstevní záložna

Výroční zpráva za rok 2004 Fio, družstevní záložna Výroční zpráva za rok 2004 Fio, družstevní záložna Úvod Vážené členky, vážení členové, uplynulý rok přinesl do sektoru družstevních záložen mnoho podstatných změn, a to zejména díky novele zák. č. 87/1995

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví

Více

IČO: 00662879 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Lazsko ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ

IČO: 00662879 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Lazsko ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 08.02.2015 19:48:30 Název účetní

Více

IČO: 00662917 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Nestrašovice ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ

IČO: 00662917 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Nestrašovice ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 08.02.2015 20:30:09 Název účetní

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více