Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ"

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC IČ Název nadřízeného orgánu:... Název a sídlo účetní jednotky: Město Pelhřimov Masarykovo nám Pelhřimov I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Daň z příj.fyz.osob ze závis.č , , ,00 47,2 47, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č , , ,88 49,6 49, Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn , , ,00 54,0 54, Daň z příjmů právnických osob , , ,00 63,2 63, Daň z příjmů práv.osob za obce , , ,00 120,7 100, Daň z přidané hodnoty , , ,00 46,9 46, Odvody za odnětí půdy-z.p.f , Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 6 246, Popl.za prov.sys.likv.kom.odp , , ,69 98,0 98, Poplatek ze psů , , ,00 92,9 92, Popl.užívání veřej.prostranst , , ,00 83,3 83, Poplatek ze vstupného , , ,00 54,6 54, Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 58,2 58, Popl. za prov.výh.hr.přístroj , Odvod výtěž.z provoz. loterií , , ,38 190,6 102, Příjmy za zkoušky-řidič.opráv , , ,00 40,0 40, Odvod z výher.hrac.přístrojů , ,79 86, Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n , Správní poplatky , , ,00 51,3 51, Daň z nemovitostí , , ,00 58,9 58, Splátky půj.pr.-práv.os.-nefin , , ,23 100,9 100, Splátky půj.prostř. od OPS , , ,25 118,0 118, Splátky půj.prostř. od PO , Splátky půj.pr.od obyvatelstva , , ,04 123,5 123, Neinv.přijaté transf.z VPS SR , ,00 100, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt , , ,00 50,0 50, Ost.neinv.přij.transfery ze SR , ,00 100, Neinv.přijaté transf.od obcí , ,00 99, Neinv.přijaté transf.od krajů , ,28 100, Přev.z vl.fondů hosp.činnosti , , Převody z rozpočtových účtů , Inv. přijaté transfery ze SF , ,00 100, Ost.invest.přij.transf.ze SR , ,00 100, Invest.přijaté transf.od krajů , ,00 100, Sankč.pl.přij. od jiných subj , Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl 6 000, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 84,5 84, Sankč.pl.přij. od jiných subj , Ost.záležitosti lesního hosp , , ,00 84,6 84, Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner , Ost.záležit.těž.prům.a energ , Sankč.pl.přij. od jiných subj , Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ , Ostatní nedaňové příjmy j.n , , Silnice , , Příj.z poskyt.služeb a výrobků ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :06:03

2 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Ost.záležit.pozem.komunikací , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , Provoz veřej.silniční dopravy , Sankč.pl.přij. od jiných subj , Ostatní nedaňové příjmy j.n , , Ost. záležitosti v dopravě , , ,03 36,9 36, Sankč.pl.přij. od jiných subj , Ostatní správa ve vodním hosp , Ostatní nedaňové příjmy j.n , , Předškolní zařízení , , Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 36, Ostatní nedaňové příjmy j.n , , Základní školy , ,00 36,00 0,0 0, Příjmy z úroků (část) 52, Ost.záležitosti vzdělávání 52, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 50,0 50, Činnosti muzeí a galerií , , ,00 50,0 50, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , Ostatní nedaňové příjmy j.n , , Zájmová činnost v kultuře , , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros , Příjmy z úroků (část) , Prog.podpory indiv.byt.výst , Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , Ostatní nedaňové příjmy j.n , Bytové hospodářství , ,00 0, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 1 578, Nebytové hospodářství 1 578, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 3 021, Pohřebnictví 3 021, Ostatní příjmy z vlastní čin , Odvody PO , Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 26,3 26, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 12, Sankč.pl.přij. od jiných subj , Příjmy z prodeje pozemků , , ,50 150,6 150, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,50 196,5 196, Ostatní nedaňové příjmy j.n , , Ostat.nakládání s odpady , , Příj.z poskyt.služeb a výrobků , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 2 538, Ostatní nedaňové příjmy j.n , Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , ,00 2, Sankč.pl.přij. od jiných subj , Ost.spr.v ochr.život.prostředí 5 000, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 6 746, Ost.soc.péče,pomoc dětem,mlád , Ostatní nedaňové příjmy j.n , Ost.záležit.bezpeč.,veř.pořád , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 604, PO - dobrovolná část 604, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , Příj.z prodeje zboží 5 335, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 36,0 36, Příjmy z úroků (část) 857, Sankč.pl.přij. od jiných subj , Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , Ostatní nedaňové příjmy j.n , , ,06 0,7 0,7 FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :06:03

3 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Příjmy z prodeje ost. HDM , Činnost místní správy , , ,66 14,3 14, Příjmy z úroků (část) , , ,46 63,5 63, Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,46 63,5 63, Přijaté pojistné náhrady , Pojištění funkčně nespecifik , Ost.přijaté vratky transferů 6 069, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , Ostatní činnosti j.n ,00 P ř í j m y c e l k e m , , ,22 67,0 64,4 FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :06:03

4 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Nákup materiálu j.n. 675, Nákup ostatních služeb , , ,00 78,0 78, Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl , , ,00 78,3 78, Neinv.transf.fyz.osobám , ,00 100, Neinv.transf.právnickým osobám , ,00 100, Správa v lesním hospodářství , ,00 100, Neinv.transf.právnickým osobám , ,00 100, Celospolečenské funkce lesů , ,00 100, Ostatní nákup DNM , Pozemky , , ,00 15,0 15, Ost.záležitosti lesního hosp , , ,00 15,0 5, Neinv.transf.fyz.osobám , , ,00 100,0 100, Vnitřní obchod , , ,00 100,0 100, Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , ,00 101,3 101, Neinv.transf.právnickým osobám , , ,00 100,0 100, Cestovní ruch , , ,00 91,5 91, Opravy a udržování , , ,00 2,6 2, Budovy,haly,stavby , , ,00 2,0 2, Pozemky , , ,00 1,0 1, Silnice , , ,00 2,0 2, Budovy,haly,stavby , , Ost.záležit.pozem.komunikací , , Opravy a udržování , , ,00 4,0 4, Výd.na dopravní úz.obslužnost , , ,00 48,3 48, Provoz veřej.silniční dopravy , , ,00 47,5 47, Budovy,haly,stavby , , Pozemky , , Pitná voda , , Budovy,haly,stavby , , Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal , , Nákup ostatních služeb , , Prevence znečisťování vody , , Elektrická energie 5 000, , ,00 32,0 32, Nákup ostatních služeb , , Úpravy drobných vodních toků , , ,00 8,0 8, Nákup ostatních služeb , , ,00 3,2 3, Opravy a udržování , , ,60 135,5 135, Vodní díla v zeměděl.krajině , , ,60 69,3 69, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 50,0 50, Budovy,haly,stavby , , ,00 0,1 0, Předškolní zařízení , , ,00 11,5 11, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 50,6 52, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,98 100, Neinv.půjč.prostř.zřízeným PO , ,00 100, Budovy,haly,stavby , , ,80 34,4 25, Základní školy , , ,78 50,5 43, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 50,0 39, Budovy,haly,stavby , , Šk.strav.při předšk.,zákl.vzdě , , ,00 35,3 35, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 52,7 51, Základní umělecké školy , , ,00 52,7 51, Ostatní osobní výdaje 1 500, ,00 100, Služby peněžních ústavů 66,50 66,50 100, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 629, ,00 100, Dary obyvatelstvu , , Nespecifikované rezervy , , Ost.záležitosti vzdělávání , , ,50 1,2 0, Ostatní osobní výdaje , , Nákup materiálu j.n. 430,00 FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :06:03

5 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Nákup ostatních služeb 137, Neinv.transf.fyz.osobám , Neinv.transf.právnickým osobám , Neinv.transf.občan.sdružením , , ,00 66,3 66, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,00 38,2 38, Účel.neinv.transf.nepodn.fyz.o , Ost. záležitosti kultury , , ,00 62,3 62, Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , , Neinv.transf.fyz.osobám , , Neinv.transf.právnickým osobám , , Neinv.transf.občan.sdružením , , Neinv.transf.církvím,náb.spol , , Účel.neinv.transf.nepodn.fyz.o , , Zachování a obnova kult.památ , , ,00 0,7 0, Nákup materiálu j.n. 270, Elektrická energie 5 081, Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , , Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p , , ,50 20,7 20, Nákup ostatních služeb 7 548, Opravy a udržování , , Čin.regist.církví,nábož.společ , , ,00 3,5 3, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 58,4 54, Budovy,haly,stavby , , ,00 0,4 0, Zájmová činnost v kultuře , , ,00 26,7 25, Ostatní osobní výdaje , , Nákup materiálu j.n , , Pohoštění 4 000, , Věcné dary , , ,00 26,1 26, Neinv.transf.církvím,náb.spol , , ,00 100,0 100, Dary obyvatelstvu , , ,00 39,4 39, Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros , , ,00 58,9 58, Neinv.transf.fyz.osobám , Neinv.transf.právnickým osobám , ,00 50, Neinv.transf.občan.sdružením , , ,00 80,4 80, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,00 276,0 276, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 84,1 84, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 56,5 53, Využ. vol.času dětí a mládeže , , ,00 56,5 53, Invest.transf.ostatním PO , , Ostatní nemocnice , , Nákup ostatních služeb , , Prevence před drogami apod , , Neinv.transf.občan.sdružením , , ,00 100,0 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , Pomoc zdrav.post. a chr.nemoc , , ,00 62,8 62, Neinv.půj.prostř.-práv.osobám , , Neinvest.p.p. obyvatelstvu , , ,00 100,0 100, Prog.podpory indiv.byt.výst , , ,00 8,0 8, Budovy,haly,stavby , , ,28 8,2 8, Bytové hospodářství , , ,28 8,2 8, Budovy,haly,stavby , , ,00 0,1 0, Veřejné osvětlení , , ,00 0,1 0, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady , , Pohřebnictví , , Budovy,haly,stavby , , Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí , , Nákup ostatních služeb , , ,00 20,5 20, Územní plánování , , ,00 20,5 20,5 FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :06:03

6 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Nákup materiálu j.n. 734, Nákup ostatních služeb , , ,00 30,1 30, Pohoštění 1 293, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,00 99,8 99, Územní rozvoj , , ,00 71,6 71, Nákup ostatních služeb , , ,00 24,2 24, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,31 48,4 48, Nákup kolků 5 000, Platby daní a poplatků SR , , ,00 25,2 25, Úhrady sankcí jiným rozpočtům , Budovy,haly,stavby , , ,00 8,3 8, Pozemky , , ,00 0,4 0, Invest.transf.zřízeným PO , , Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,31 44,0 43, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 0,2 0, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 0,2 0, Nákup ostatních služeb , , Budovy,haly,stavby , , ,00 0,1 0, Stroje,přístroje,zařízení , Dopravní prostředky , Ostat.nakládání s odpady , , ,00 0,1 0, Nákup ostatních služeb , , Ost.ochr.půdy a spod.vody , , Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb , , ,00 8,2 8, Ochrana druhů a stanovišť , , ,00 22,2 22, Nákup ostatních služeb , , Chráněné části přírody , , Nákup ostatních služeb , , Protieroz.,protilav.,protipož , , Nákup materiálu j.n , Studená voda 318, Nákup ostatních služeb , , ,50 24,0 24, Budovy,haly,stavby , , ,60 21,7 65, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,50 23,3 36, Nákup ostatních služeb , , Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny , , Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb , , ,00 43,7 43, Ekologická výchova a osvěta , , ,00 56,9 56, Nákup ostatních služeb , , Věcné dary 4 970, Ost.soc.péče,pomoc dětem,mlád , , ,00 9,9 9, Nákup ostatních služeb 600, Ost.soc.péče a pom.rodině,manž 600, Nákup ostatních služeb , , Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv , , Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 87,3 67, Domovy , , ,00 87,3 67, Nákup ostatních služeb , , Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč , , Nákup ostatních služeb , , Ochrana obyvatelstva , , Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 39,2 28, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 39,2 28, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 42,3 29, Elektrická energie , Nákup ostatních služeb , , ,00 6,8 6, Stroje,přístroje,zařízení , , Ost.záležit.bezpeč.,veř.pořád , , ,00 10,9 21,1 FENIX, Výkaznictví Strana 6 Tisk: :06:03

7 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Neinv.transfery stát. rozpočtu , , ,00 100,0 100, PO - profesionální část , , ,00 100,0 100, Ostatní platy , Ost.pov.poj.placené zaměstnav , Prádlo, oděv a obuv , , ,00 67,2 67, DHDM , , ,00 93,5 93, Nákup materiálu j.n , , ,50 159,4 159, Studená voda 1 793, Plyn , , Elektrická energie , , ,46 244,8 244, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 66,2 66, Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , , ,00 21,6 21, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 945, PO - dobrovolná část , , ,96 68,0 68, Ostatní osobní výdaje , , ,00 29,5 29, Odměny čl.zastup.obcí a krajů , , ,00 41,3 41, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 32,8 32, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 40,0 40, Služby telekom. a radiokom , , ,00 14,9 14, Služby peněžních ústavů 390, Služby školení a vzdělávání , , Nákup ostatních služeb 2 910, Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,33 78,2 78, Pohoštění , , ,00 39,3 39, Účast. poplatky na konference 1 500, Ostatní nákupy j.n , , ,00 32,0 32, Zastupitelstva obcí , , ,33 38,6 38, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 38,6 37, Ostatní platy 2 904, Ostatní osobní výdaje , , ,00 49,5 49, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 39,8 38, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 39,8 38, Povinné pojistné na úraz.poj , , ,00 58,6 58, Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 726, Potraviny , Ochranné pomůcky 200, Prádlo, oděv a obuv , , ,00 26,3 26, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,40 21,4 21, DHDM , , ,00 3,0 2, Nákup zboží 4 574, Nákup materiálu j.n , , ,00 20,7 20, Studená voda , , ,00 55,9 55, Teplo , , ,00 68,6 68, Plyn , , ,00 4,5 4, Elektrická energie , , ,04 50,3 50, Pevná paliva , , ,00 32,5 32, Pohonné hmoty a maziva , , ,34 36,8 36, Služby pošt , , ,40 1,8 1, Služby telekom. a radiokom , , ,48 37,9 37, Služby peněžních ústavů , , ,00 36,3 36, Nájemné , ,00 70, Konzult.,porad.a práv.služby , , ,00 84,5 84, Služby školení a vzdělávání , , ,00 20,2 20, Nákup ostatních služeb , , ,85 31,2 29, Opravy a udržování , , ,28 8,3 13, Programové vybavení , , ,00 14,5 14, Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,61 33,7 33, Pohoštění , , ,00 7,1 7, Ostatní nákupy j.n ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 7 Tisk: :06:03

8 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Poskytované zálohy vl.pokladně , Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady , Věcné dary , , ,00 30,0 30, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,00 100,0 100, Nákup kolků 5 680, Platby daní a poplatků SR , , ,00 162,5 162, Platby daní a popl.kraj.,obc.. 800, Náhrady mezd v době nemoci , Ost.neinv.transf.obyvatelstvu , , ,62 49,5 49, Programové vybavení , , Budovy,haly,stavby , ,00 11, Stroje,přístroje,zařízení , , Dopravní prostředky , , ,06 101,2 101, Činnost místní správy , , ,08 36,5 35, Služby pošt , ,00 96,00 0,1 0, Služby peněžních ústavů , , ,59 38,7 38, Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,59 16,5 16, Služby peněžních ústavů , , ,00 76,9 76, Pojištění funkčně nespecifik , , ,00 76,9 76, Převody FKSP a SF obcí, krajů , Převody vlastním rozpočt.účtům , Ostat. převody vlastním fondům , Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov , Přev.j.vl.fondům, účtům , , ,00 100,0 100, Platby daní a poplatků SR , , ,00 120,7 100, Ostatní finanční operace , , ,00 120,2 100, Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd , ,00 100, Finanční vypořádání minul.let , ,00 100, Ostatní neivest. výdaje j.n , , ,00 49,8 49, Ostatní činnosti j.n , , ,00 49,8 49,8 V ý d a j e c e l k e m , , ,05 40,6 39,3 FENIX, Výkaznictví Strana 8 Tisk: :06:03

9 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-) , , ,17 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) , ,00 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) , , ,17 FENIX, Výkaznictví Strana 9 Tisk: :06:04

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 12 00251810 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M. sestavený k 31.12.2007 (v Kč na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M. sestavený k 31.12.2007 (v Kč na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M schváleno č.j. 111/138 224/2002 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČO 2007 12 00285455

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 12 67106455 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 70567646 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Podhostýnský mikroregion závěrečný účet 2014 Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Závěrečný účet je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Podhostýnského mikroregionu včetně

Více

Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013 V souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17, odst. 6 předkládám Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013 Rozpočet obce Bravantice na rok 2013 byl schválen

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Červený Kostelec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo DIČ CZ Kontaktní údaje vedoucí finančního odboru : Ing. Šimková Věra tel: 491 467 537 předseda finančního výboru:

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Závěrečný účet ÚSC: IČO: OBEC Mutěnice 00285145. Rozpočtový rok:

Závěrečný účet ÚSC: IČO: OBEC Mutěnice 00285145. Rozpočtový rok: ÚSC: IČO: OBEC Mutěnice 00285145 Rozpočtový rok: 2013 Závěrečný účet Na základě zákona Č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Obec Mutěnice návrh na závěrečný účet obce

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo

Více

IČ: 00269638 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Stračov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ

IČ: 00269638 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Stračov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.2014 18:12:31 Název účetní

Více

IČ: 00662933 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Počaply ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ

IČ: 00662933 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Počaply ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 14.02.2014 02:21:06 Název účetní

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H : 410. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.2015 08:08:59 Název účetní jednotky: Městys Havlíčkova Borová Sídlo: Náměstí 278 582 23

Více

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost 505/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70156239 Název: Svazek obci Metuje A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 03 / 2015 IČO: 70891320 Název: Zlínský kraj Sestavená k rozvahovému dni 31. březnu 2015 Sídlo účetní jednotky Místo podnikání

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2012 IČO: 00283738 Název: Obec Vrbice Sídlo: Vrbice čp. 89, 691 09 Vrbice A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní jednotky. A.2. Informace podle

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2012 IČO: 00304051 Název: Obec Liptál Sídlo: Liptál čp. 331, 756 31 Liptál A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své

Více

IČO: 00662879 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Lazsko ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ

IČO: 00662879 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Lazsko ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 08.02.2015 19:48:30 Název účetní

Více

IČO: 00662917 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Nestrašovice ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ

IČO: 00662917 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Nestrašovice ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 08.02.2015 20:30:09 Název účetní

Více

IČO: 00232131 Rozvaha (v tis. Kč) Obec Libež ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.

IČO: 00232131 Rozvaha (v tis. Kč) Obec Libež ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12. Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v tis. Kč) okamžik sestavení: 10.02.2015 09:03:09 Název účetní jednotky: Obec Libež Sídlo: Libež

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00297976 Název: Obec Jeseník nad Odrou

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00297976 Název: Obec Jeseník nad Odrou PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00297976 Název: Obec Jeseník nad Odrou Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více