Nový systém informování o veřejných zakázkách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nový systém informování o veřejných zakázkách"

Transkript

1 X. ROČNÍK BŘEZEN 2007 Nový systém informování o veřejných zakázkách Rada města Chrudimi zavádí v novele Směrnice o veřejných zakázkách nový systém informování o veřejných zakázkách. Veřejná zakázka je pojem, který se trvale stává předmětem řady diskusí mezi zadavateli a dodavateli, ale daleko více i mezi občany. Nejčastěji to bývá v souvislosti s jejich průhledností a s rovným přístupem k nim. Nezřídka se objevují spekulace o různých způsobech jejich získání. Novým systémem chceme přispět k transparentnosti a otevřenosti celého průběhu výběrového řízení, a to od vyhlášení až po vyhodnocení finální realizace. V nejbližší době odjedou příslušníci 43. výsadkového mechanizovaného praporu 4. brigády rychlého nasazení na misi do Afghánistánu. Afghánský lid je chudý, ale velice hrdý na své děti. Město Chrudim chce proto uspořádat sbírku hraček a školních potřeb, jež by mohla našim vojákům otevřít cestu k místnímu obyvatelstvu. Z tohoto důvodu OŠK MěÚ Chrudim vyzval Vyhlášení sbírky Zadávání veřejných zakázek (VZ) řeší zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Vztahuje se na VZ, u nichž předpokládaná cena předmětu VZ přesáhne u dodávek a služeb dva miliony korun (bez DPH) a šest milionů korun (bez DPH) u stavebních prací. Tyto zakázky jsou povinně zveřejňovány na centrální adrese. Plánované VZ v jednotlivých limitech budou zveřejněny na internetových stránkách města v aplikaci Veřejné zakázky investiční záměry. Každý investiční záměr bude mít svou popisku a elektronickou podobu formuláře, prostřednictvím něhož se uchazeč může on-line přihlásit k jeho realizaci. Jednotlivé podnikatelské subjekty tak budou mít stejnou možnost přihlásit se jako zájemci o realizaci konkrétního záměru. * Platit to bude pouze pro zakázky (označené *), které nepodléhají povinnosti zveřejnění na centrální adrese (www.centralniadresa.cz), což stanoví Zákon č. 137/2006, o veřejných zakázkách. Po závěrečném termínu budou všechny přihlášené firmy vyzvány k podání nabídky. Věříme, že tímto opatřením dojde k maximální a ničím neomezované kontrole práce Městského úřadu a jeho nakládání s veřejnými prostředky. Systém začne pracovat po 15. březnu Tabulka specifikuje jednotlivé druhy veřejných zakázek. Finanční objem zakázky Způsob zadání veřejné zakázky dodávky nad Kč zadání dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných služby zakázkách v platném znění a schválených stavební práce nad Kč prováděcích vyhlášek dodávky * do Kč zadání dle směrnice města Chrudimi č. 1/2006 služby dle uvedených limitů: do Kč od Kč do Kč od Kč do Kč stavební práce * do Kč zadání dle směrnice města Chrudimi č. 1/2006 dle uvedených limitů: do Kč od Kč do Kč od Kč do Kč Mgr. Petr Řezníček, 1. místostarosta školy k uspořádání dobrovolné sbírky (starší malé funkční hračky, psací potřeby, sešity apod.). Pokud by se chtěli ke sbírce přidat i občané, mohou doručit na Odbor školství a kultury MěÚ Chrudim, Pardubická ul. 67 (3. poschodí, č. dveří 416) nepotřebné školní pomůcky a funkční hračky nejpozději do 7. března Děkujeme všem, kteří přispějí svým darem. Mgr. Petr Řezníček, I. místostarosta města Chrudim Z obsahu vybíráme: Z jednání Rady města Chrudim 2 Výměna starých řidičských průkazů 2 3 Přidělené příspěvky na podporu sportu a tělovýchovy 3 Informace Odboru sociálních věcí a zdravotnictví 3 Dalimil Matus - bojovník 4 Zasílání varovných SMS zpráv 4 Místní části: Medlešice 4 Kam se starými žárovkami a obaly od sprejů? 5 Altus: Kč pro dobrovolníky v rámci Make a Connection 5 Pilotní projekt komunitního kompostování 6 Zápis dětí do mateřských škol 6 Program CSSP na březen 6 Soutěž Rozkvetlé město 6 Oslavy Josefa Ressela (3) 7 Výročí měsíce František Hnídek 7 Světový den loutkového divadla 7 Pokračování jarního cyklu přednášek 7 Pozvánka na výstavu Krása tvořená jehlou 7 Kosí rok aneb Ze života chrudimských Kosů (6) 7 Pasování prvňáčků 8 DDM Chrudim v březnu 8 Palučiny zvou... 8 Sportovní programy 9 Slavnostní vyhlášení výsledků ankety o nejlepší sportovce roku Horolezecká stěna pro veřejnost 9 Příloha: Vademecum chrudimské kultury Rozšíření provozní doby Informačního centra Od března 2007 bude rozšířena provozní doba Informačního centra. Od 3. března bude každou sobotu otevřeno od 8.00 do hodin. Informace z Odboru územního plánu a regionálního rozvoje Oddělení územního plánu shromažďuje žádosti a podklady pro zadání změny č. 16 územního plánu a sídelního útvaru města Chrudim. Tímto vyzýváme občany, právnické i fyzické osoby, které mají zájem podat žádost o změnu územního plánu, aby tak učinily nejpozději do Případné dotazy zodpoví pracovníci oddělení územního plánu, tel. č , 473. Firma Projektil architekti, tým vedený Ing. arch. Adamem Halířem, zpracovává studii Regenerace panelového sídliště U Stadionu. Občany zveme touto cestou k veřejnému projednání jmenované studie. Projednání se uskuteční v pondělí ve školní jídelně ZŠ U Stadionu od hodin. Roman Málek, místostarosta Příští uzávěrka:

2 8. jednání Rady města Chrudim dne 1. února 2007 Bod 1) Rada města souhlasila s provozem chrudimských mateřských škol v době letních prázdnin 2007 dle předloženého návrhu. Mateřské školy tak vytvoří dvojice (MŠ Strojařů + MŠ Sv. Čecha, MŠ U Stadionu + MŠ V. Nejedlého, MŠ Na Valech + MŠ Dr. Malíka), z nichž bude jedna v provozu v červenci a druhá v srpnu. V době přerušení provozu budou děti dle potřeby navštěvovat párovou mateřskou školu. Bod 5, 6) Rada města doporučila Zastupitelstvu města schválit přidělení příspěvků na podporu sportu a tělovýchovy nad 50 tisíc Kč. V I. kole by se dle předloženého návrhu mělo mezi 9 organizací rozdělit Kč. Rada města schválila přidělení příspěvků na podporu sportu a tělovýchovy do 50 tisíc Kč. V I. kole bude mezi 33 organizací rozděleno celkem Kč. V rozpočtu města Chrudim na rok 2007 byla na poskytování příspěvků na podporu sportu a tělovýchovy schválena částka Kč. Do II. kola tak zbývá k rozdělení Kč. Bod 8) Rada města schválila jednorázový pronájem kina Svět v Chrudimi paní Vladimíře Vávrové, SECY MUSICall, Nymburk, pro realizaci výchovných divadelních představení pro školy ve dnech 12. a 13. února 2007 v době od 8.45 do hod. za celkové nájemné Kč. Bod 9) Rada města schválila nabytí movitých věcí do vlastnictví města z vlastnictví AVZO TSČ ČR Chrudim za kupní cenu Kč a jejich bezplatný převod do vlastnictví Sportovních areálů města Chrudim, s. r. o. (Jedná se o dětská kola, lavice, ampliony apod.) AVZO TSČ ČR Chrudim zajišťoval provoz dětského dopravního hřiště v Městském parku, k tuto činnost ukončil. Vzhledem k tomu, že hřiště slouží k dopravní výchově předškolních a školních dětí, má město Chrudim zájem na jeho dalším provozu. Proto budou zajištěním provozu dětského dopravního hřiště pověřeny Sportovní areály města Chrudim, s. r. o. Bod 16) Rada města schválila rozšíření předmětu plnění, zvýšení ceny díla o ,50 Kč včetně DPH a prodloužení termínu dokončení stavby do dle smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby Chrudim, Filištínská 35, severní křídlo knihovny, statické zajištění obvodového zdiva firmou GEO-ING Jihlava, spol. s r. o., Jihlava. Projektová dokumentace, kterou zpracoval Ing. Rohlíček z firmy INRECO Hradec Králové, Z jednání Rady města Chrudim s. r. o., byla předána Odboru investic a správy majetku dne Práce budou zahájeny Bod 20) Rada města schválila Směrnici č. 4/2007, o veřejných zakázkách. Návrh byl vyvolán snahou dále zkvalitňovat dodržování základních zásad daných 6 zákona o veřejných zakázkách pro postup zadavatele a vychází rovněž z usnesení vlády č ze dne , kterým vláda schválila strategii vlády v boji proti korupci na období let Na webových stránkách se budou zveřejňovat investiční záměry města a statistické listy zakázky. Investiční záměr poskytuje základní informace o plánovaných akcích a jednotlivé podnikatelské subjekty mají možnost se přihlásit jako zájemci o realizaci konkrétního záměru. Statistický list veřejné zakázky obsahuje základní informace o jejím zadání, výběru a realizaci. 9. jednání Rady města Chrudim dne 15. února 2007 Bod 5) Rada města doporučila pokračovat v soudním sporu ve věci žalobce města Chrudim proti žalovaným Státnímu archivu v Zámrsku, firmě SIAL architekti a inženýři, spol. s r. o., a firmě SOSTAF Heřmanův Městec, spol. s r. o., za účasti České pojišťovny, a. s., o náhradu škody ve výši Kč za poškození budovy Městské knihovny v Chrudimi. Bod 6) Rada města schválila členství města Chrudim v Pracovní skupině pro místní Agendu 21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj a zároveň vyslovila souhlas s tím, že město Chrudim bude ve skupině zastupovat Šárka Trunečková, koordinátora pro místní Agendu 21 a Projekt Zdravé město. Bod 7) Rada města schválila bezplatné nabytí movitých věcí v celkové hodnotě ,80 Kč včetně DPH z vlastnictví společnosti EK3, k. s., do vlastnictví města Chrudim. Jedná se o 2 semafory, chodníky, zálivy pro MHD, dětské hřiště a další pozemek. Stavby vybudovala firma EK3, k. s., na základě požadavku města na jeho pozemcích a k jejich bezplatnému převodu se zavázala v kupní smlouvě. Bod 8) Rada města schválila výpůjčku nebytových prostorů na Školním náměstí v č. p. 11/II, v Chrudimi, o výměře 18,55 m 3 Studentskému parlamentu Studenti městu, o. s., na dobu neurčitou. Bod 11) Rada města schválila zadání podlimitní veřejné zakázky na stavbu Průmyslová zóna Západ v Chrudimi dostavba inženýrských sítí a zároveň ustanovila hodnoticí komisi. Obálky s nabídkami budou otevřeny dne a následně posouzeny. Zpráva bude předložena Radě města dne Dostavba inženýrských sítí bude navazovat na výstavbu komunikací a inženýrských sítí realizovaných v roce Jedná se především o zhotovení páteřní komunikace, vybudování stezky pro chodce a cyklisty, zhotovení části plynovodu, části splaškové komunikace a zhotovení veřejného osvětlení včetně oplocení. Stavba bude realizována ve dvou etapách a projektantský rozpočet je necelých 24 mil. Kč včetně DPH. Vypsání zadávacího řízení nebude mít dopad na navýšení rozpočtu města. Bod 12) Rada města schválila částečné snížení úhrady neinvestičních výdajů ve školním roce 2006/2007 za jednoho žáka, který plní povinnou školní docházku ve Speciální základní škole v Chrudimi a místo trvalého pobytu má v jiné obci, z Kč na Kč. Bod 13) Rada města schválila přidělení dotací ostatních nezařaditelných mezi sport a kulturu. Mezi 19 organizací bude rozděleno celkem Kč. Jedná se např. o Konfederaci politických vězňů, Český svaz bojovníků za svobodu, Centrum pro zdravotně postižené, Český červený kříž, o. s. Palučiny, Mama klub a další. Bod 14) Rada města schválila přidělení grantů v rámci programu Zdravé město pro rok 2007 v celkové výši Kč. Bod 15) Rada města schválila přidělení kulturních dotací na rok 2007 do Kč v celkové výši Kč mezi 19 organizací (např. národopisný soubor Kohoutek, loutkářský spolek Kacafírek, Slavoj, Divadelní spolek J. N. Štěpánka, loutkářský spolek Ahoj a další). sd Výměna starých řidičských průkazů Typ 1: Povinná výměna: do Koncem ledna a v průběhu února 2007 se v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS) ve městě Chrudim uskutečnila dotazníková akce k zjištění potřeb nejen uživatelů sociálních služeb, ale i širší veřejnosti. Uvedený projekt v našem městě probíhá intenzivně od února Jeho výsledkem bude dokument Komunitní plán sociálních služeb ve městě Chrudim na období let Děkuji Vám všem, kdo jste si našel čas k vyplnění dotazníku, a také všem institucím a dobrovolníkům, kteří pomáhali s jeho distribucí a následným sběrem. Výsledkem této dotazníkové akce bude Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb, o které Vás budu informovat v dalších číslech zpravodaje. Dotazníková akce KPSS Pokud Vás zajímá komunitní plánování sociálních služeb, kontaktujte koordinátorku KPSS Mgr. Hanu Slavíkovou, Městský úřad Chrudim, Pardubická 67, telefon , mobil: , Další informace naleznete na webových stránkách města Chrudim v sekci Komunitní plánování sociálních služeb. Uvítáme jakékoliv Vaše připomínky, dotazy a náměty na zlepšení sociálních služeb v našem městě. Hana Slavíková, koordinátorka KPSS Chrudim Projekt Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Chrudim je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR. Typ 2: Povinná výměna: do Typ 3: Povinná výměna: do

3 Přidělené příspěvky na podporu sportu a tělovýchovy Schválená částka v rozpočtu města je Kč, rozdělena byla částka Kč. Do druhého kola zbývá Kč. č. Název organizace doprava [Kč] vlastní činnost [Kč] akce [Kč] 1 AFL Chrudim oddíl atletiky Taneční klub Besta * Svaz diabetiků ČR Chrudim Školní atletický klub Chrudim * Klub českých turistů Chrudim TJ Sokol sport. gymnastika TJ Sokol moderní gymnastika Zálesák středisko Táborníci Vodní záchranná služba ČČK TJ Sokol házená * SDH Markovice TJ Sokol basketbal Klub rekreačních běžců TJ ŠO a DDM Chrudim Integra při SRPDŠ SRP při DDM plavecký klub SDH Chrudim Treking Chrudim odbor KČT TJ Sokol Topol TJ Sokol všestrannost TJ Sokol mažoretky SRaP souboru Kuřátka CR Tenisový klub Chrudim HBC Jokerit Chrudim * Sportovní klub Chrudim * FK ERA PACK Chrudim * AMK ZEJAX motoklub Chrudim AFK Chrudim oddíl kopané * TJ Markovice Vodácké sdružení Kačeři HO Škrovád, horolezci Chrudim KST Linea Chrudim * TJ Chrudim oddíl lyžování Junák svaz skautů a skautek Sport. jezdecký klub Vestec * Hokejový club Chrudim * RAFT CLUB Chrudim RAFT CLUB Chrudim SK Shotokan karate Chrudim Mama klub Chrudim TJ Sokol volejbal ASO aerobic ASO kick box ASO karate ASO sebeobrana Šance pro Tebe TJ Sokol MTBC celkem Částky do Kč schválila Rada města Chrudim dne Částky nad Kč (označené *) schvalovalo Zastupitelstvo města Chrudim dne Vzhledem k tomu, že v době uzávěrky Zpravodaje zasedání ZM ještě neproběhlo, jsou částky u organizací označených * pouze navrhované ke schválení. O případných změnách ve výši schválených částek Vás budeme informovat v příštím čísle Chrudimského zpravodaje. Informace o přidělení příspěvků, dotací a grantů podá OŠK MěÚ Chrudim Bc. Milena Pokorná ( ). Poznámka: přehled přidělených grantů, dotací ostatních a kulturních dotací najdete v dubnovém Chrudimském zpravodaji, protože jsou zatím v procesu schvalování. Příjemci dotací budou informováni do 14 dnů od schválení Radou města, popř. Zastupitelstvem města Chrudim. is Řidičské průkazy vydané v období od 1. července 1964 do 31. prosince 1993 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince Co je k výměně zapotřebí? platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) jednu fotografii o rozměrech 3,5 4,5 cm řidičský průkaz, kterému končí platnost Výměnu starých řidičských průkazů za nové provádí Odbor dopravy, evidence řidičů, MěÚ Chrudim, Pardubická 67. Tato výměna je osvobozena od správního poplatku. Výměna starých řidičských průkazů Nečekejte s výměnou svých starých řidičských průkazů až na konec roku a navštivte náš úřad co nejdříve. Předejdete tak dlouhým frontám a budete mít vystaven řidičský průkaz v zákonem stanoveném termínu. K výměně řidičského průkazu můžete využít objednání na v sekci Doklady on-line. Zároveň tak můžete získat přehled o odbavování klientů a podle toho plánovat svoji návštěvu i bez objednání. Ing. Martin Klimek, vedoucí Odboru dopravy Informace Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Od platí zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto zákona vyplácí Odbor sociálních věcí a zdravotnictví tyto dávky: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a dávky mimořádné okamžité pomoci. Podmínky doplatku na bydlení jsou uvedeny v 33 výše uvedeného zákona. 1. Nárok na doplatek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, který užívá byt, jestliže by po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení byl jeho příjem (nebo příjem společně posuzovaných osob) nižší než částka živobytí jednotlivce (nebo společně posuzovaných osob). 2. Za nájemce bytu se pro účely tohoto zákona považuje též nájemce obytné místnosti v zařízeních určených k trvalému bydlení podle zvláštního předpisu. 3. Podmínkou nároku na doplatek na bydlení je získání nároku na příspěvek na živobytí (vyplácí ho Odbor soc. věcí a zdravotnictví) a nárok na příspěvek na bydlení (vyplácí ho Úřad práce, Odbor státní sociální podpory). 4. Není-li příspěvek na živobytí poskytován, činí částka živobytí osoby její existenční minimum. V případě, že je osoba společně posuzována s dalšími osobami, činí jejich živobytí součet existenčních minim. 5. V případech hodných zvláštního zřetele (např. fyzické násilí v rodině) může orgán pomoci v hmotné nouzi rozhodnout, že za nájemce považuje pro účely doplatku na bydlení i osobu dlouhodobě užívající jinou než nájemní formu bydlení. 6. Nárok na doplatek na bydlení má bez splnění podmínek uvedených v odstavcích 1, 3, 8 nezletilé nezaopatřené dítě, které je v plném přímém zaopatření ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo mládež nebo které žije v náhradní rodinné péči, na které přešlo vlastnictví nebo nájem bytu a dítě nemá dostatečný příjem nebo majetek k úhradě odůvodněných nákladů na bydlení. 7. Splňuje-li podmínky nároku na doplatek na bydlení více osob, náleží doplatek na bydlení jen jednou. 8. Doplatek na bydlení lze poskytnout pouze tehdy, jestliže osoba užívá byt, jehož je vlastníkem nebo nájemcem, v obci, v níž je hlášena k pobytu. K žádosti o doplatek na bydlení je třeba vyplnit formulář Informace o užívaném bytu. Pro jeho zpracování a zadání do počítačového programu je nezbytné doložit informace o podlahové ploše bytu, výšce místnosti, snížené kvalitě bytu, uvést formu bydlení, výši měsíčního nájemného, výši měsíčních úhrad za služby, jakou energii žadatel používá k vaření, k vytápění, ohřevu teplé užitkové vody, sazbu, jistič, distributora a dodavatele el. energie, dodavatele zemního plynu, případně druh jiné energie. Vydání, vysvětlení i přijetí vyplněné žádosti je časově náročné, proto si na jednání na Odboru soc. věcí a zdravotnictví vyhraďte větší časový prostor. Mgr. Romana Drobílková, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 3

4 Dalimil Matus bojovník Dalimil Matus, plukovník letectva v. v., zemřel dne po krátké nemoci. Pan plukovník Matus se narodil v Německém (dnes Havlíčkově) Brodě. Po vystudování gymnázia chtěl pokračovat ve studiu na strojní průmyslovce v Pardubicích. Bylo to v době, kdy Československo bylo obsazeno fašistickým Německem. S okupací se nesmířil a začal pracovat ve skupině odbojářů Úvod a obroda národa. V roce 1940 se podílel na organizování ilegálních odchodů leteckých specialistů do zahraniční. Poprvé byl gestapem zatčen v listopadu Podařilo se mu uprchnout a ilegálně přejít do Německa, kde s falešnými doklady pracoval v továrně na letecké součástky. Krátce nato byl opět zatčen a převezen ke krutým výslechům do Pardubic. Poté putoval přes tábor v Terezíně do věznice v Drážďanech, kde čekal na soud. Z drážďanské věznice se mu podařilo podruhé uprchnout. Další cesta Dalimila Matuse vedla přes Prahu, Vídeň do Francie. Přes přístavy střežené Němci nebylo možné pokračovat dále. Proto jeho cesta vedla na španělské území. Tady po zatčení a opětovném šťastném útěku pokračovat do Portugalska a na Gibraltar, kde vstoupil do Československé armády. Odtud pokračoval do Anglie. Po krátkém výcviku se zařadil do letectva RAF. Po válce působil v leteckém učilišti v Prostějově jako učitel létání. Od července 1948 působil ve škole radiotelegrafistů v Chrudimi. Ještě v květnu 1949 byl zástupcem velitele letky u leteckého pluku v Brně. A pak to přišlo. Jako západní letec vyhozen z armády. Složité hledání práce. Pokus o emigraci. Byl zadržen a odsouzen k nuceným pracím v jáchymovských dolech. 9. května 1968, na základě amnestie prezidenta republiky, byl propuštěn na svobodu. Příchod vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 a konec demokratizačního procesu v Československu byl pro Dalimila Matuse rozhodným momentem. Vydal se na další útěk. Tentokrát až do daleké Austrálie. Zde zažívá opravdové pocty válečného pilota. Do České republiky se vrací až v roce Po úplné rehabilitaci z roku 1992 je mu přiznána hodnost plukovníka letectva v. v. Zapojil se do práce ČSBS a Čs. obce legionářské. Nesmlouvavě a kriticky hodnotil i řadu chyb, kterými procházela naše země po pádu komunismu. Byl zapřisáhlým odpůrcem minulého režimu, který ho za zásluhy v boji proti fašismu poslal do vězení. Nikdy nepřestal být opravdovým vlastencem a zastáncem pravdy a svobody. S panem plk. v. v. Dalimilem Matusem jsme se rozloučili dne Petr Řezníček, I. místostarosta Upozornění pro občany zasílání varovných SMS zpráv MěÚ Chrudim od zavádí pro občany Chrudimi varování prostřednictvím zaslání SMS zpráv na Váš telefon. Služba slouží k rychlému varování především před povodní. SMS zprávy budou na Váš mobilní telefon MěÚ zasílány zadarmo. Co je potřeba, abych dostával SMS zprávy na můj telefon? Stačí odeslat SMS zprávu na tel. číslo Pro oblast Na Šancích ve tvaru (včetně dodržení mezer!) IK CHRUDIM REGISTRUJ T1 a pro okolí Chrudimky, kde hrozí zaplavení domů, ve tvaru IK CHRUDIM REGISTRUJ T2. V případě, že již nechci varovné SMS zprávy zasílat, odešlu na výše uvedené tel. číslo SMS zprávu ve tvaru IK CHRUDIM ODREGISTRUJ T1 pro oblast Na Šancích a IK CHRUDIM ODREGISTRUJ T2 pro okolí Chrudimky. SMS zprávy k přihlášení a odhlášení je jediné, co si musíte uhradit. Jedná se o novou službu, která využívá toho, že dnes téměř každá domácnost vlastní mobilní telefon, a tak může být včas varována před hrozícím nebezpečím a provést opatření k uchránění zdraví, životů a majetku. Zámek patří k dominantám Medlešic Medlešice mají své jméno odvozené z původního názvu Mezilesice. Prostor mezi Chrudimí a Pardubicemi v místě dnešní místní části města tvořil hustý lesní porost. Z roku 1789 je dochován prvně uvedený název Medlešice, i když první zmínka o obci je z roku Historie obce je velmi bohatá. K významným stavbám bezesporu patří budova zámku, který stojí na místě bývalé tvrze. Ta byla ve 20. letech 18. stol. přebudována na barokní zámek. Do roku 1945 patřil rodině Wiedersbergerově, které byl zámek zabaven a přidělen obci Medlešice. Další významnou stavbou je pivovar, který od roku 1919 vlastnil pan Václav Zeman. Také pivovar měl podobný osud a v roce 1945 byl Medlešice Službou se město Chrudim snaží vyjít občanům vstříc, aby jako při varování jinými technickými prostředky nedocházelo k časové prodlevě a občané co nejdříve a adresně věděli o hrozím nebezpečí a mohli na něj reagovat. Prosíme občany, aby se přihlašovali jen v ohrožených lokalitách, které jsou výše uvedeny, neboť informace o hrozící povodni na Chrudimce či vlně vody, která teče z polí do lokality Na Šancích, je nepodstatná pro obyvatele domů na kopci, kam voda nemůže vytéct, například výškové domy na Větrníku, sídliště Na Rozhledně apod. Dále Vás žádáme, abyste v jednotlivých rodinách zbytečně nepřihlašovali více telefonů a tím bezdůvodně nezatěžovali síť. Případné dotazy nebo připomínky budou zodpovězeny v pracovní době pracovníky oddělení krizového řízení MěÚ Chrudim na tel. č nebo nebo na e- mailových adresách nebo Informace jsou též zveřejněny na webové stránce MěÚ Chrudim Marek Kozák, vedoucí oddělení krizového řízení zkonfiskován. V roce 1949 o pivovar projevilo zájem Mlékárenské a hospodářské družstvo, které v něm plánovalo vybudovat sběrnu vajec s líhní kuřat pro celý okres Chrudim. Ta fungovala do poloviny 90. let, kdy byl objekt vrácen původnímu majiteli, jenž začal opět vařit pivo. Od roku 1985 jsou Medlešice integrovanou obcí města Chrudim. V Medlešicích žije více než 540 obyvatel. Medlešice jsou spojovány s operní pěvkyní Dagmar Peckovou, jež tu v mládí žila. V obci pracuje osadní výbor, který ve spolupráci s investičním oddělením pro letošní rok zajistil rekonstrukci komunikace před pomníčkem od čp. 19 k čp. 52 a opravu komunikace mezi čp. 30 až 151. Petr Řezníček, I. místostarosta 4

5 Rozbité či nefunkční žárovky lze bez jakýchkoliv výhrad odložit do nádoby na směsný komunální odpad. V případě, že je tento odpad spalován ve spalovně komunálních odpadů, jsou skleněné střepy přetaveny a kovové patice vypadnou na konci spalovacího procesu působením elekromagnetického separátoru jako železný šrot k recyklaci. V případě skládkování odpadu skončí žárovka pod mohutnými koly kompaktoru. Žárovka obsahuje wolfram, což je tzv. vzácný kov, ale nikoliv toxický. Wolfram bezpečně odolává vysokým teplotám, aniž se přetaví, přičemž poskytuje vysokou svítivost. Dutina žárovky je plněna dalším prvkem inertním plynem, který zabraňuje oxidaci (vyhoření) vlákna, nejčastěji se jedná o argon. A protože je to plyn opravdu inertní (k chemickému a fyzikálnímu působeni netečný), žádné nebezpečí od něj nehrozí (ledaže bychom jej ve velké míře dýchali místo vzduchu to by pak hrozilo nedostatečné Kam se starými žárovkami a obaly od sprejů? okysličení organismu). Argon je ve velmi malém zastoupení (v setinách procenta) obsažen i ve vzduchu, který dýcháme, odkud se také kompresí a následnou destilací získává. Rozbitá žárovka skýtá jediné nebezpečí ve formě střepů, to znamená možného úrazu při fyzickém kontaktu s nimi. Nefunkční, ale nepoškozená žárovka nás neohrožuje žádným způsobem. Jiná situace je, pokud budete chtít vyhodit vysloužilou úspornou žárovku, tedy kompaktní zářivku, abychom byli přesní. Úsporné kompaktní zářivky obsahují 3 až 10 mg rtuti. Částečně je tato hodnota eliminována úsporou rtuti uvolněné do prostředí při spotřebě elektrické energie klasickou žárovkou (rtuť se uvolňuje při spalování uhlí). Úsporné kompaktní zářivky nepatří do koše, ale do sběrného dvora. Podle informací Iniciativy pro úsporné osvětlování lze až 95 % rtuti recyklovat. Nádobky od sprejů je vhodné odevzdat ve sběrném dvoře, kde se ukládají do příslušných nádob na nebezpečný odpad. Je možné také využít tzv. mobilní sběr, který město Chrudim pro odstranění drobného chemického (nebezpečného) odpadu z domácností organizuje jedenkrát do roka. Technické služby Chrudim 2000, spol. s r..o., a Altus Občanské sdružení Altus rozdá dobrovolníkům Kč v rámci programu Make a Connection Finanční podporu až do výše 50 tisíc korun pro tým mohou získat mladí lidé ve věku od 16 do 24 let v 6. ročníku programu Make a Connection Připoj se, který vyhlásila Nadace rozvoje občanské společnosti společně se svým lokálním partnerem v Pardubickém kraji, Občanským sdružením Altus. Program je určen na podporu aktivit mladých dobrovolníků, kteří mají chuť svým projektem pomoci komunitě, v níž žijí. Zájemci o účast v tomto programu vyplní jednoduchý formulář, v němž specifikují cílovou skupinu, místo a termín realizace (kdekoliv v Pardubickém kraji) a zejména význam a přínos projektu. Svou žádost pak musí nejpozději do soboty 31. března 2007 předat Občanskému sdružení Altus, kde mohou zároveň získat všechny potřebné informace. Kromě možnosti finanční pomoci budou pro vybrané zástupce podpořených projektů zorganizována několikadenní školení. Na nich mohou dobrovolníci získat základní informace z řady oblastí, které úzce souvisejí s realizací neziskových projektů, jako je například problematika dobrovolnictví v České republice, fungování neziskového sektoru, státní správy, možnosti získávání finančních zdrojů, spolupráce s médii atd. Další informace o projektu Make a Connection Připoj se je možné získat na webových stránkách či nebo se obrátit na koordinátora programu pro Pardubický kraj na u Specifikace podmínek programu Kdo může žádat o grant: Mladí lidé ve věku mezi 16 až 24 lety, kteří vytvoří minimálně osmičlenný tým. Alespoň jedna osoba v tomto týmu musí být starší 18 let. Podaný projekt musí být realizován v Pardubickém kraji. Na co jsou granty určeny: Na projekty, které si mladí lidé v rámci týmu společně navrhnou a uskuteční je. Projekty by měly být maximálně půlroční (realizované mezi červnem a prosincem 2006). Na projekty, které přinesou prospěch a užitek ostatním lidem (celé místní komunitě, obci, sídlišti či městu, starým lidem z domova důchodců, postiženým lidem, dětem z místní školy, studentům univerzity, dětem z dětského domova apod.). Na projekty, které iniciují pozitivní změny, zlepšení nebo řeší problémy v blízkém či širším okolí, ve kterém mladí lidé žijí (obnova komunitního života, starých tradic, společného setkávání lidí, posílení kulturních či sportovních aktivit, zlepšení soužití občanů, tolerance menšin, populárně naučné nebo ekologické projekty apod.). Na co nejsou granty určeny: na podporu občanským sdružením na projekty přinášející užitek pouze jejich realizátorům na úhradu osobních nákladů realizátorů na projekty jednorázového charakteru na projekty ideologicky nebo extremisticky zaměřené Informace o programu a žádosti lze najít na stránce a Adresa pro zasílání žádostí: Občanské sdružení Altus, Tovární 1112, Chrudim Informace na u či telefonu Výsledky dotazníku Míra poptávky po čisticích a pracích prostředcích nezatěžujících životní prostředí V listopadovém zpravodaji byl uveřejněn dotazník, jehož cílem bylo zjistit poptávku chrudimských spotřebitelů po čisticích a pracích prostředcích šetrných k životnímu prostředí. Zároveň zjišťoval názory spotřebitelů na dostupnost a značení těchto výrobků v chrudimských obchodech. Dotazníky byly předloženy v Chrudimskému zpravodaji, v prostorách Čajovny Luna, Mama klubu, Střední školy zemědělské a VOŠ Chrudim a restaurace U Rozmarného anděla. Šetření se zúčastnilo celkem 112 respondentů 99 žen a 13 mužů. Všem, kteří věnovali čas vyplňování dotazníku, moc děkujeme. Nejvíce odpovídaly ženy ve věku od 31 do 40 let, muži ve věku od 21 do 30 let. Většina dotazovaných uvedla čistý příjem domácnosti do Kč. Z odpovědí vyplynulo, že při nákupu čisticích a pracích prostředků spotřebitelé nejvíce zohledňují účinek. Překvapivě roste počet spotřebitelů, pro které je při výběru prostředků pro domácnost podstatné působení výrobků na životní prostředí. O něco méně důležitá se ukázala cena výrobku a jeho značka. Ochotu kupovat ekologické výrobky by zvýšilo výrazné označení výrobků a jejich příznivá cena. Jednoznačně z šetření vyplynul zájem o zřízení ekokoutku v některé z chrudimských drogerií. O tom vypovídá následující graf. Graf k otázce: Přivítali byste v Chrudimi drogerii, která by nabízela dobře označený a širší sortiment výrobků příznivých pro ŽP? Podrobně zpracované výsledky najdete na v rubrice pobočka Chrudim, projekt Podpora zeleného spotřebitelství. Výsledky jsou součástí absolventské práce studentky oboru Správa ochrany životního prostředí Vyšší odborné školy v Chrudimi a slouží jako podklady pro projekt Podpora zeleného spotřebitelství v Chrudimi, který realizuje Ekocentrum PALETA. Na základě zájmu spotřebitelů probíhá v současnosti jednání o zavedení a fungování ekokoutku s výrazně značeným zbožím s chrudimskými prodejci drogerie. O výsledcích jednání Vás budeme informovat v dalším čísle Chrudimského zpravodaje. Simona Sapietová, studentka VOŠ Chrudim, Lada Pecharová, Ekocentrum PALETA 5

6 Po uzávěrce: Údržba hrobů významných chrudimských osobností Na základě doporučení historické komise Rada města Chrudim v loňském roce schválila financování a údržbu 11 hrobů a hrobek významných chrudimských osobností, o které se v současné době nemá kdo starat. Ve čtvrtek 15. února 2007 si tyto hroby na hřbitovech U Václava a U Kříže prohlédl místostarosta Pavel Kobetič v doprovodu ředitele Technických služeb Chrudim 2000, s. r. o., Miroslava Skokana. Technické služby převzaly trvalou péči o hroby včetně květinové výzdoby především v období Velikonoc a Dušiček. V jarních měsících dojde k očištění hrobů a budou provedeny nutné opravy. Mezi hroby jsou 3 kulturní památky, a to hrob historika Antonína Rybičky-Skutečského, hrobka rodiny Rozvodovy a hrob vojáků Rudé armády. K dalším zajímavostem patří hroby hroby operních pěvců Marie Musilové a Vladimíra Tomše, malíře Františka Müllera a spisovatele Aloise Gallata. sd Pilotní projekt komunitního kompostování v sídlišti U Stadionu V loňském roce proběhl v našem městě pilotní projekt komunitního kompostování, částečně podpořený grantovým programem Chrudim Zdravé město. V sídlišti U Stadionu před domem č. p byl umístěn kompostér pro komunitní kompostování biologicky rozložitelného odpadu. V průběhu letních měsíců se do projektu postupně zapojila desítka rodin z blízkých domů. Během podzimu množství uloženého bioodpadu výrazně narostlo a v současnosti je jedna komora kompostéru naplněna zhruba do tří čtvrtin. Proces kompostování probíhá bez problémů a s odběrem kompostu počítáme na počátku léta. Kompostér je prototyp a je navržen na základě zkušeností z Velké Británie, kde se tento způsob zpracování bioodpadu využívá. V Chrudimi jsme ověřili způsob komunitního kompostování v podmínkách menšího města a naše zkušenosti se uplatňují při přípravě a realizaci dalších projektů v České republice (Praha, Hodonín). Pilotní projekt skončil, ale kompostovat budeme i nadále. V kompostéru je stále ještě dost místa i pro bioodpad z Vaší domácnosti. Připojte se k nám! Více se dozvíte na adrese pobočka Chrudim, případně na telefonu Alena Vařejková, Ekocentrum PALETA Zápis dětí do chrudimských mateřských škol pro školní rok 2007/2008 Odbor školství a kultury MěÚ Chrudim připomíná, že zápis dětí do chrudimských mateřských škol pro školní rok 2007/2008 proběhne ve dnech od 8.00 do hod. a od 8.00 do hod. Žádost o přijetí si mohou rodiče vyzvednout osobně v mateřských školách. Vyplněnou žádost musí rodiče přinést osobně v termínu zápisu do mateřských škol. Při zápisu rodiče předloží občanský průkaz a rodný list dítěte. Upozorňujeme rodiče, aby přihlásili i ty děti, které budou nastupovat v průběhu školního roku 2007/2008. V případě většího počtu zapsaných dětí, než bude moci mateřská škola přijmout, bude rozhodováno dle kritérií stanovených v mateřské škole. Rodiče mohou zapsat dítě pouze v jedné mateřské škole. is Plán CSSP na březen Dne v hod. Vás zveme k tanci a k poslechu hudby pana Zdeňka Škvařila v Měšťanské restauraci na Seznamte se, prosím. Dne ve hod. se opět sejdeme v Klubu seniorů v Městském parku při Vaření. Zveme Vás všechny na PLES SENIORŮ, který se koná od hodin ve velkém sále Muzea. Dne ve hod. se uskuteční v Centru sociálních služeb a pomoci v Soukenické ulici ve spolupráci s Ekocentrem PALETA přednáška na téma Odpady přednáška bude zaměřena na třídění běžného domácího odpadu, jak se tříděný odpad dál zpracovává a co se z něho vyrábí (ukázky). Kavárničky: Dne ve hod. vystoupí v Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici děti z Mateřské školy Dr. Malíka a v Domě s pečovatelskou službou v ulici Komenského Vám zazpívají děti z MŠ Na Valech. Dne ve hod. nás v Domě s pečovatelskou službou v Obci Ležáků potěší děti z Mateřské školy U Stadionu a v Domě s pečovatelskou službou v ulici Strojařů si zazpíváme s dětmi z Mateřské školy v ulici Strojařů. Chrudimská univerzita třetího věku: Ve dnech a ve hod. v Klubu seniorů v Městském parku se uskuteční přednáška paní RNDr. Jany Procházkové z oblasti biologie. Ve dnech , a v hod. v Gymnáziu Josefa Ressela v Chrudimi pod vedením pana Martina Kellera probíhá výuka na počítačích. Zdravé město Chrudim ve spolupráci s Odborem investic a správy majetku, Odborem školství a kultury a Odborem životního prostředí MěÚ Chrudim vyhlašuje soutěž Rozkvetlé město. Smysl této soutěže je zakotven už v jejím názvu. Cílem je povzbudit obyvatele v zájmu o zlepšení životního prostředí v jejich bezprostředním okolí. Do soutěže se mohou přihlásit všichni obyvatelé Chrudimě a jejích městských částí, jejichž přihlášené objekty se nacházejí v katastru města Chrudim místních částí. V tomto ročníku jsou vyhlášeny tyto kategorie: 1. květinová výzdoba oken, balkónů a lodžií obytných domů 2. květinová výzdoba předzahrádek obytných domů (rodinných, řadových a panelových) Hodnocení bude probíhat dle klimatických podmínek v měsících červenec a srpen Odborná komise bude hodnotit výsadby podle následujících kritérií: 1. kompoziční uspořádání 2. harmonie barev 3. úroveň údržby (zaplevelení, kosení trávníku apod.) Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne začátkem října 2007 v rámci kampaně Dnů zdraví. Pro vítěze jsou v obou kategoriích připraveny následující ceny: 1. místo finanční odměna ve výši Kč 2. místo finanční odměna ve výši Kč 3. místo finanční odměna ve výši 700 Kč Rozkvetlé město místo finanční odměna ve výši 500 Kč Přihlášky je možné získat v Informačním centru, na podatelně v budově MěÚ na Resselově náměstí, na recepci v budově MěÚ na Pardubické ulici a na webových stránkách města. Vyplněné přihlášky je možné odevzdat v Informačním centru na Resselově náměstí nebo elektronicky na ové adresy do Přihláška do prvního ročníku soutěže Rozkvetlé město Jméno a příjmení: Adresa: Telefon: Bližší specifikace: (Orientace přihlášeného objektu vzhledem ke světovým stranám, význačným bodům v okolí, poschodí apod.): Např.: jižní strana (k Pardubické ulici), 3. patro, 4. okno a první balkón zleva, převislé červené pelargonie Nejvhodnější doba pro hodnocení komisí: Vyplněnou přihlášku odevzdejte v Informačním centru na Resselově náměstí do

7 Výročí měsíce František Hnídek 150. výročí narození Josefa Ressla (1943) Oslavy 150. narozenin vynálezce lodního šroubu Josefa Ressla v Chrudimi se konaly za zcela mimořádných podmínek. Většina chrudimských obyvatel si památku svého významného rodáka připomínala pouze neveřejně, protože nacistické úřady zneužily tohoto výročí pro vlastní propagandistické cíle. Místní odbočka NSDAP uspořádala v neděli 27. června 1943 před Resslovým pomníkem a poté ve velkém sále muzea slavnost, Oslavy Josefa Ressla (3) na které promluvil mj. vládní komisař města Karl Hartner. Dle krajinského tisku se jí zúčastnili (byla dokonce filmována) četní zájemci, mezi nimi příslušníci německé branné moci a Hitlerovy mládeže s vlastní hudbou. V chrudimském muzeu bylo při této příležitosti založeno nové oddělení věnované J. Resslovi a ulice, na níž stojí Resslův rodný dům, byla přejmenována na třídu J. Ressla. Pavel Kobetič Světový den loutkového divadla Před několika lety se rozhodli zástupci mezinárodní loutkářské organizace UNIMA navrhnout UNESCO, aby se 21. březen stal Světovým dnem loutkového divadla. Česká republika prosazovala za tento den 20. květen, kdy byla UNIMA v prostorách pražského divadélka Říše loutek založena, ale naši zástupci byli přehlasováni. Takže je pravdou, že se o Světovém dni loutkového divadla u nás moc neví, protože loutkářské akce bývají pořádány v květnu v době, kdy my téměř současně slavíme Mezinárodní den muzeí. A tak je pro nás od počátku 21. březen vítanou záminkou k uspořádání další jednodenní akce pro veřejnost a bude tomu tak i letos. Děti (ale nejen ony) si mohou vyrobit jednoduché loutky a zkusit si s nimi zahrát divadlo. Vstup do muzea je po celý den zdarma. Všechny zájemce srdečně zveme a těšíme se! Alena Exnarová Pokračování jarního cyklu přednášek V únoru se v Regionálním muzeu v Chrudimi uskutečnily dvě přednášky z jarního cyklu. Tématem přednášek je nejstarší historie regionu z pohledu nových archeologických výzkumů. V březnu cyklus přednášek pokračuje, třetí přednáška, Středověká Skuteč a kostel v Lažanech, se uskuteční dne , seznámí s významnými archeologickými výzkumy na Skutečsku. Čtvrtá přednáška, Tajemství chrudimského hradu, se bude konat dne a seznámí posluchače s objevy z nejnovějších výzkumů v ulici Komenského v Chrudimi. Přednášky budou doplněné promítáním obrázků z výzkumu a ukázkami autentických předmětů. Přednášky v Regionálním muzeu v Chrudimi začínají vždy v 17 hodin, přednáší PhDr. Jan Frolík, CSc., a Mgr. Jan Musil. M. Burdychová Pozvánka na výstavu Krása tvořená jehlou Před 75 lety 3. března 1932 zemřel v Praze významný český politik, středoškolský pedagog a historik PhDr. František Hnídek. Narodil se ve Veřechově u Horažďovic, gymnázium studoval v Českých Budějovicích a filozofickou fakultu (dějepis a zeměpis) v Praze. Pedagogicky začal působit na státní reálce na Královských Vinohradech, v roce 1907 pak získal stálé místo na gymnáziu v Chrudimi, kde učil do roku 1914 (několik dalších let potom jako člen chrudimského profesorského sboru působil na státním gymnáziu na Královských Vinohradech), po roce 1918 se stal ministerským radou na Ministerstvu školství. Za článek uveřejněný ve výroční zprávě chrudimského gymnázia (1915/1916) byl F. Hnídek odsouzen vojenským soudem pro zločin rušení veřejného pokoje a řádu a urážku císaře (v roce 1917 byl amnestován). V roce 1918 se stal poslancem Revolučního Národního shromáždění a od roku 1920 až do své smrti byl poslancem za Republikánskou stranu zemědělskou a malorolnického lidu (generálním zpravodajem státního rozpočtu). Napsal menší historické práce Rakousko od roku 1848 ( ) a Otázka česko-německá (1912). Pavel Kobetič Dne byla v Regionálním muzeu v Chrudimi slavnostně zahájena a zpřístupněna veřejnosti výstava výšivek Krása tvořená jehlou. Exponáty výstavy ubrusy, dečky, polštáře, vánoční ozdoby, velikonoční vajíčka a další dekorativní předměty vytvořily šikovné ruce paní Aleny Křížové vyšívací technikou počítané nitě. Její výšivky potěšily a těší nejen její rodinu a přátele, ale i významné světové osobnosti, kterým své výšivky darovala. Výstava ve vestibulu druhého poschodí Regionálního muzea v Chrudimi je otevřena v návštěvní dny do Pro imobilní návštěvníky výstavy je k dispozici osobní výtah. M. Burdychová Kosí rok aneb Ze života chrudimských Kosů (6) Kosáckým pozdravem Klap!, pronášeným podle kosáckých zásad s veselým důrazem a s přáním, aby pro všechny Kosy i Nekosy platilo kosácké Zachovejme si zdravý rozum, i když by byl všude učiněný blázinec, čili: Ať se v světě co chce děje, pravý Kos se jenom směje!, se na svých schůzkách (středách) zdravili chrudimští Kosové až do osmdesátých let 20. století. Dnešních několik zbylých chrudimských Kosů už může jen vzpomínat na slavnou minulost jedné z nejstarších zdejších stolních společností, která reagovala svérázným humorem a satirou na život ve městě. Pavel Kobetič 7

8 Stejně jako v minulých letech i letos se v rámci partnerských kontaktů mezi Chrudimí a Ede budou konat oblíbené kurzy floristiky Jana de Kampa ze školy Groenhorst College v Nizozemsku. Letošní ročník bude o to zajímavější, že frekventantky kurzů pro veřejnost budou pracovat nejen pod bedlivým okem Jana de Kampa, ale budou jim též radou a praktickým příkladem nápomocni účastníci profesionálního floristického kurzu Train the Trainer, který v té době budou právě dokončovat, a získají tedy podobnou odbornou kvalifikaci jako Jan de Kamp. Letošní kurzy se uskuteční ve dnech 29. března až 1. dubna Pro laickou veřejnost se budou konat v těchto termínech: Čtvrtek od do hod. od do hod. Pátek od do hod. od do hod. od do hod. Pro odborníky: Sobota od 9.00 do hod. Neděle od 9.00 do hod. S. Novotný, Výbor pro partnerství Chrudim Ede Jarní kurzy floristiky již patří k chrudimské tradici Ve středu 31. ledna 2007 proběhlo už druhé pasování chrudimských prvňáčků na Rytíře krásného slova a čtenáře městské knihovny. Žáčci prvních tříd přišli do sálu muzea oslavit své první vysvědčení a po pasování převzít perníkový klíč od pohádek. Když král Abecedník I. utišil bojující rytíře I a Y (vždycky se perou, který patří do jakého slova), vyslechl slib věrnosti knihám od Písmenkové paní a přečetl pasovací formuli. V březnu Vás o. s. PALUČINY srdečně zve na tyto akce: : Víkendovka plná her a zábavy na srubu v Žumberku : Vítání jara na Žumberku nenechte si ujít první táborový oheň tohoto roku. Bližší informace o nás a našich akcích získáte na tel. čísle nebo na Jitka Hlaváčová Pasování prvňáčků Potom už každý z prvňáčků poklekl u trůnu před rytířem a přijal pasování. Všichni kluci a holčičky z prvních tříd se mohou do konce školního roku zdarma přihlásit do městské knihovny. Těšíme se na své nové čtenáře a přejeme jim hodně radosti při odkrývání dobrodružství, které v knihách objeví. PhDr. Hana Mazurová, ředitelka Městské knihovny Chrudim Poděkování Chceme tímto srdečně poděkovat Chrudimské besedě za peněžní dary pro mentálně postižené děti a mládež z denního stacionáře Jitřenka Chrudim. Velice si vážíme toho, že při každé akci pořádané Chrudimskou besedou se koná dobrovolná sbírka ve prospěch těchto dětí. Také díky těmto příspěvkům mohou rozvíjet svou motoriku při ručních pracích či navštěvovat hipoterapii, kde si zpevní držení těla a zlepší koordinaci pohybu. Děkujeme za Váš přístup a za to, že myslíte na druhé. Sdružení rodičů a přátel denního stacionáře Jitřenka Chrudim DDM Chrudim Dům dětí a mládeže, Palackého 418, Chrudim, tel., fax , Akce v březnu března Setkání Suté břehy 5. března Olympiáda v českém jazyce, ZŠ I. 7. března Olympiáda v českém jazyce, SŠ II. 9. března Dětská scéna, ZŠ, ZUŠ, SVČ 9. března Keramická dílna tužkovník, od hod března Plavecké závody Jarní pohár, Hradec Králové 13. března Soutěž recitátorů 6. 7., třída 13. března OK Basketbal ZŠ dívky 14. března Soutěž recitátorů 2. 3., třída 16. března Matematický klokan 16. března Velikonoce s MŠ 21. března Zeměpisná olympiáda, kat. A, B, C, D 23. března Velikonoce s MŠ 23. března Velikonoční perníčky, od hod. 24. března Velikonoční dekorace, od 9.00 hod. 28. března Drátování velikonočních vajíček března Noc s Andersenem, od hod. Keramické kurzy: Keramický kurz pro každého 6. 3., , , Keramický kurz nejen na kruhu 7. 3., Nabídka letních táborů 2007 Vltava července 2007 LT Mlýnek u Velin Výprava na Yucatan července 2007 LT Sportovní léto srpna 2007, pravděpodobně Pastviny přehrada Plavecké soustředění srpen

9 KČT Chrudim Vejšlapy v březnu 2007 Sobota Trhová Kamenice Vranov Nasavrky (14 km) Sraz v 6.50 hod. na nádraží BUS Chrudim, odjezd BUS v 7.05 hod. Vedoucí: Ing. S. Kučera, P. Nečina Sobota Týniště nad Orlicí Kostelec nad Orlicí (15 km) Sraz v 7.20 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 7.37 hod. Vedoucí: manželé Hurtovi Středa Přelouč Lohenice Výrov Přelouč (10 km) Sraz v 7.20 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 7.37 hod. Vedoucí: manželé Naumecovi Čtvrtek Kukátko, restaurace Bowling od hod. Sobota Borohrádek Světlá Týniště nad Orlicí Třebechovice (19 km) Sraz v 7.20 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 7.37 hod. Vedoucí: J. Jahnický, P. Šídlo Sobota Autobusový zájezd do Moravské Třebové Sraz v 6.15 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd BUS v 6.30 hod. Středa Ždírec nad Doubravou Staré Ransko rezervace bledulí Sobiňov (12 km) Sraz v 7.10 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 7.28 hod. Vedoucí: H. Rýzová, A. Skalická Sobota Vítání jara na Monaku Sraz v 9.00 hod. na nádraží ČD Chrudim, odchod v 9.10 hod. Vedoucí: J. Jahnický, V. Písař Středa Nymburk Poděbrady cyklostezkou podél Labe (10 km) Sraz v 6.30 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 6.51 hod. Vedoucí: manželé Lázničkovi Upozornění: Od bude změna jízdního řádu ČD, časy odjezdů po tomto datu jsou bez záruky! Sledujte vývěsky, změna vyhrazena! Zveme mezi nás nejen naše členy, ale i širokou veřejnost, všechny ty, kteří mají rádi přírodu a turistiku. Bližší informace ve vývěskách, u J. Jahnického, tel , nebo u P. Šídla, tel Jiří Jahnický, předseda klubu KČT Treking Chrudim akce v březnu Zahájení turistické sezóny v Moravské Třebové, BUS pěší turistika, cykloturistika (výběr), vedoucí: Vlastimil Škvára, tel , Velikonoční jízda cykloturistika (50 km), Míla Pondělíčková, tel , Vlastimil Škvára KRB Chrudim pořádá v neděli 18. března 2007 od hodin 213. malou cenu Monaka Místo startu: silnice pod restaurací MONACO u Slatiňan. Délka běhu: m (přesně), zájemci se slabší výkonností a děti mohou absolvovat menší (červený) okruh, dlouhý jen cca m. Další informace najdete na Sportoviště města Chrudimě Plavecký bazén Dětský bazén Sauna 1. čt Ženy 2. pá Spol. 3. so Spol. 4. ne Spol. 5. po Muži 6. út Ženy 7. st Muži 8. čt Ženy 9. pá Spol. 10. so Spol. 11. ne Spol. 12. po Muži 13. út Ženy 14. st Muži 15. čt Ženy 16. pá Spol. 17. so Spol. 18. ne Spol. 19. po Muži 20. út Ženy 21. st Muži 22. čt Ženy 23. pá Spol. 24. so Spol. 25. ne Spol. 26. po Muži 27. út Ženy 28. st Muži 29. čt Ženy 30. pá Spol. 31. so Spol. Pozn: Změny v provozních hodinách jsou vyhrazeny. Informace na tel. č Fotbalová utkání na Letním stadionu AFK Chrudim Den datum hodina soutěž tým AFK soupeř Sobota Divize AFK A Hlinsko Sobota ČDSD + ČDMD A dorost Č. Dub Neděle ČDSŽ + ČDMŽ A žáci Jablonec nad Nisou Sobota Divize AFK A Choceň Neděle I. B AFK B Načešice Jarní vyjížďka MTBC Manitou Sokol Chrudim a I Bike Chrudim Vás zvou na jarní vyjížďku dne 25. března Odjezd v hodin ze Žižkova náměstí od cykloobchodu I BIKE. Trasa: Chrudim Škrovád Svídnice Práčov Chrudim. Délka: Ujedeme asi 20 až 25 km. Informace: Při účasti zručných bikerů pojedeme ve dvou skupinách: 1. skupinu povede Ivan Jeníček, 2. skupinu povede Karel Jeníček. Slavnostní vyhlášení výsledků ankety o nejlepší sportovce roku 2006 letos proběhne neformálně na Krytém plaveckém bazénu ve čtvrtek v hodin. Vystoupí akvabely z Pardubic a v průběhu večera budou k vidění i irské tance v podání Divadelního spolku J. N. Štěpánka. Po skončení programu si můžete zaplavat v bazénu. Plavky s sebou. Oděv a obuv jinak volte podle tohoto netradičního prostředí. Horolezecká stěna pro veřejnost Z průzkumu Spokojený občan, který se uskutečnil v loňském roce, vyplynul mimo jiné dotaz týkající se horolezeckých stěn v Chrudimi přístupných veřejnosti. Zde je odpověď: Veřejně přístupná horolezecká stěna ve venkovním prostředí je instalována v sídlišti Stromovka, na konci ulice Hradištní ve svahu mezi bytovými domy 1188 a Tato stěna je tvořena ze dvou modulů. Malá stěna je přístupná dětem ve věku 5 až 10 let, velká stěna je určena mládeži ve věku 10 až 16 let. Hana Komárková, správkyně městské zeleně 9

10 č. 3/2007 vychází Vydává město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, IČO Telefon redakce , fax , Redakční rada: Jan Čechlovský, Sylva Drašnarová, Pavel Kobetič, Aleš Korejtko, Roman Málek, Stanislav Novotný, Petr Řezníček, Ivan Slejška. Jazyková úprava: Marie Korejtková. Autor příspěvku odpovídá za věcnou a jazykovou správnost. Texty Po uzávěrce neprošly jazykovou korekturou. Redakce neručí za obsah příspěvků externích dopisovatelů. Příloha Vademecum chrudimské kultury je kompletně připravována Chrudimskou besedou. Tato příloha není redigována redakční radou CHZ a není jí ani jazykově upravována. Náklad výtisků. Grafická úprava a tisk Tiskárna PORS s.r.o., Chrudim. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod značkou MK ČR E Vychází 1 x měsíčně. Distribuce zdarma do všech domácností na území města Chrudimě. Přetisk povolen pouze se svolením vydavatele. Uzávěrka čísla 7. února

PODKLADY. k 7. zasedání. Zastupitelstva města Chrudim. konaného dne 24.8.2015

PODKLADY. k 7. zasedání. Zastupitelstva města Chrudim. konaného dne 24.8.2015 PODKLADY k 7. zasedání Zastupitelstva města Chrudim konaného dne 24.8.2015 Město Chrudim PROGRAM 7. zasedání Zastupitelstva města Chrudim, konané dne 24.8.2015 v 16:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Pardubická

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Zápis z 14. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. července 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 14. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. července 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 14. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. července 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluven: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Bohdan Blažek, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od Poř. č.:49.02 MĚSTO TURNOV Antonína Dvořáka 335 Zodpovídá: odbor kontroly Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od 13.12.2006 Článek I. Základní vymezení 1) Tato směrnice popisuje

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

25/ Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne

25/ Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne U S N E S E N Í z 25. mimořádného zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 27. listopadu 2013 25/866-2013 Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne 25.11.2013

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1.

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1. Nadace Partnerství Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012 1. Cíl grantu Podpora vzniku nových a obnova stávajících zelených veřejných prostranství

Více

Město Hlinsko. Výpis z Usnesení

Město Hlinsko. Výpis z Usnesení Město Hlinsko Výpis z Usnesení Z 12. řádné schůze Rady města Hlinska konane dne 26. cervna 2013 Rada města Hlinska usnesením Č.: 95/2013 b e r e na vědomí:. žádosti manželu Hlinsko, a manželu Hlinsko,

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Usnesení. z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení. z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 29.2.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/10/RM/2016 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 21/8/RM/2016 - bod 3), 21/8/RM/2016

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 1/2017

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 1/2017 VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE 16.1.2017 POŘ.Č. 1/2017 1/1/2017 RM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RM č. 7/2016 konané dne 18.5.2016, ze zasedání RM

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009 Hodonín přátelský rodinám Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině Jihomoravský kraj 26 000 obyvatel (únor 2010) Okres Hodonín 82 obcí ORP Hodonín 18 obcí Město Hodonín se do soutěže přihlásilo

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MAS Dolnobřežansko provedla v průběhu měsíce května dotazníkové šetření mezi zástupci veřejného, neziskového a soukromého sektoru

Více

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1788/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 42. zasedání dne 12. března 2008 R M 1 / 4 2 / 0 8 v y j a d ř u j e s o u h l a s s pronájmem nebytových prostor v Městském

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 02.06.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.06.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0253/RM15/2014 Slavnosti pětilisté růže 2014 - zábor veřejného

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář úřadu tel ,

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář úřadu tel , Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář úřadu tel. 325 57 00, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 40/206 konaného dne 8. 2. 206 od 6:30

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Pravidla pro vydávání obecního zpravodaje Králický zpravodaj. Elektronická Spis. značka: PP/167/P/2014 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Pravidla pro vydávání obecního zpravodaje Králický zpravodaj. Elektronická Spis. značka: PP/167/P/2014 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY Pravidla pro vydávání obecního zpravodaje Králický zpravodaj Elektronická Spis. značka: PP/167/P/2014 Originál: Kancelář úřadu BOX verze: Platnost od: 09.04.2014 Účinnost od : 09.04.2014

Více

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040 č. 1039 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku ppč. 3/1, označené dle geometrického plánu č. 497-108/2011 jako ppč. 3/8 o výměře 58 m 2, v katastrálním území Lhotka u

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

MĚSTO TURNOV. Program: Podpora sociální oblasti Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci

MĚSTO TURNOV. Program: Podpora sociální oblasti Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci MĚSTO TURNOV Program: Podpora sociální oblasti Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Městský úřad Turnov, odbor sociálních věcí, jako správce programových dotací v sociální oblasti zveřejňuje

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 29. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 5.10.2015 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.4.2017 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/9/RM/2017 Občanská komise zápis ze zasedání občanské komise ze dne 20. 3. 2017. 2/9/RM/2017

Více

Usn.č. 65/02 1) Usn.č. 65/02 2)

Usn.č. 65/02 1) Usn.č. 65/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 65. zasedání konaného dne 12. 4. 2017 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17 KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 1/42/RM/2012 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č. 13/34/RM/2012, 25/39/RM/2012, 3/40/RM/2012, 4/40/RM/2012,

Více

Město Hlinsko. Výpis z Usnesení

Město Hlinsko. Výpis z Usnesení Cy Město Hlinsko Výpis z Usnesení z w. řádné schůze Rady města Hlinska, konane dne ii. cervna 2014 Rada města Hlinska usnesením č.: 70/2014 bere na vědomí: I. žádost Ski klubu Hlinsko, občanské sdružení,

Více

Dotační program PROVOZ vyhlášený městem Vamberk na rok 2018

Dotační program PROVOZ vyhlášený městem Vamberk na rok 2018 Dotační program PROVOZ vyhlášený městem Vamberk na rok 2018 1. Základní ustanovení 1.1. Poskytování dotací z programu PROVOZ (dále jen Program) se řídí Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo 07/2016 7/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha - Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í z 1. zasedání dne

V Ý P I S U S N E S E N Í z 1. zasedání dne Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. R AD A Z L Í N S K É H O K R AJ E V Ý P I S

Více

z jednání konaného Zodpovídá. Ing. Smrčka

z jednání konaného Zodpovídá. Ing. Smrčka č. 154 Rada města schvaluje na základě Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 03.02.2014 přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu na službu Zabezpečení úklidu

Více

Zápis z jednání č. 48 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 48 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 48 rady města konané 28.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 2009-2015 Integrovaný plán rozvoje města Jeden z nejvýznamnějších strategických dokumentů města Cílem - zlepšení kvality života a eliminace negativních jevů

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA. ZÁSADY č. 1/2014. Pravidla pro umísťování občanů v domech s pečovatelskou službou v Trutnově

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA. ZÁSADY č. 1/2014. Pravidla pro umísťování občanů v domech s pečovatelskou službou v Trutnově MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY č. 1/2014 Pravidla pro umísťování občanů v domech s pečovatelskou službou v Trutnově Vydala Rada města Trutnova Schváleno dne 3. 3. 2014, usnesení č. 2014-218/4 Zpracovali

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví: Denní stacionář služeb sluchově postiženým v Brně a okolí zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, psací tel.: 541238685, IČO: 65761201,

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY. č. 5/2015

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY. č. 5/2015 MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY č. 5/2015 Postup při pronájmu nebo poskytnutí jako výpůjčky s poskytnutím služeb vymezených nebytových prostor na dobu nepřesahující 29 dnů ÚPLNÉ ZNĚNÍ č. 1 (účinnost od

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 379 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu Česká Třebová, E. Beneše, Kaufland kvn na pozemku Města Česká Třebová ppč. 789/16 v katastrálním území Parník a obci Česká

Více

Soubor usnesení z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jenišovice konaného dne 2. 3. 2015

Soubor usnesení z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jenišovice konaného dne 2. 3. 2015 Soubor usnesení z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jenišovice konaného dne 2. 3. 2015 Usnesení č. 1/3/2015 schvaluje rozpočet obce Jenišovice na rok 2015 ve znění přílohy tohoto Usnesení. Usnesení

Více

zakázky "Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice".

zakázky Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice. Šumperk, IČ: 64618951, za nabídkovou cenu 8 078 336 Kč včetně DPH po uplynutí zákonných lhůt pro podání námitek proti úkonům zadavatele. UR24/91/2010 Rekonstrukce části komunikace Olomoucká - výběrové

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 10. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 10. jednání Červený Kostelec Usnesení z 10. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 4.5.2016 R-2016/10/1-10. Červený Kostelec 4.5.2016 Červený Kostelec, rekonstrukce 4 mostů uzavření Smlouvy o právu provést

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne 1. 6. 2015 (usnesení č. 189-206) USNESENÍ č. 189/14-15 R I. p o v o l u j e nájemcům bytu číslo 7 v domě čp. xxxxxxxxxxxxx na sídl. xxxxxxxxx, Ing. xxxxxxxxx

Více

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205,

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, 675 44. 1. Žadatel: Jméno a příjmení: Telefon: Datum narození: Adresa trvalého pobytu: Adresa současného

Více

Usnesení. ze 42. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, které se konalo dne 23. dubna 2009 v zasedací místnosti ÚMO Pardubice V

Usnesení. ze 42. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, které se konalo dne 23. dubna 2009 v zasedací místnosti ÚMO Pardubice V Statutární město Pardubice městský obvod Pardubice V Úřad městského obvodu Pardubice V Češkova 22, 530 02 Pardubice Usnesení ze 42. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, které se konalo dne

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHY Historie a současnost komunitního plánování sociálních služeb Prahy 17

DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHY Historie a současnost komunitního plánování sociálních služeb Prahy 17 1 DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHY 17-19.10. 2016 Historie a současnost komunitního plánování sociálních služeb Prahy 17 Co je to komunitní plánování 2 sociálních služeb Komunitní plánovaní sociálních služeb

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Město Turnov. Program: Podpora obnovy objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov

Město Turnov. Program: Podpora obnovy objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov Město Turnov Program: Podpora obnovy objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Městský úřad Turnov, odbor školství kultury

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 9. jednání Rady města Žatce konané dne 26.9.2016 Usnesení č. 299 /16-323 /16 299/16 Schválení programu 300/16 Kontrola usnesení 301/16 Odměna ředitelky PO Kamarád LORM 302/16 Informace

Více

6. Lhůta pro podání žádostí: do 12:00 hod. 7. Celkový předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu města

6. Lhůta pro podání žádostí: do 12:00 hod. 7. Celkový předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu města MĚSTO TURNOV Výzva k předkládání žádostí o finanční prostředky na podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova Dotace na podporu sociálních služeb

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 14. KONANÉ DNE 08. 07. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 14. KONANÉ DNE 08. 07. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 14 KONANÉ DNE 08. 07. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín dne 26.2.2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

Výpis z usnesení z 16. řádné schůze Rady města Hlinska konané dne 29. srpna 2016

Výpis z usnesení z 16. řádné schůze Rady města Hlinska konané dne 29. srpna 2016 Město Hlinsko Výpis z usnesení z 16. řádné schůze Rady města Hlinska konané dne 29. srpna 2016 Rada města Hlinska usnesením č.: 97/2016 b e r e na v ě d o m í : 1. informaci odboru sociálních věcí, školství

Více

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 Všechny programy jsou určeny pro fyzické a právnické osoby působící I. Program Podpora volného času a prevence kriminality mládeže Podpora soustavné

Více

USNESENÍ z 8. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1

USNESENÍ z 8. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 USNESENÍ z 8. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne 8. 3. 2011 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR1/8/2011 Kontrola zápisu ze 7. schůze Rady města Uničova zápis ze 7. schůze

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny Kamenice nad Lipou Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického

Více

IČ /1, 2394/1, 3535/5, 3584/5, , 874/8, PSČ

IČ /1, 2394/1, 3535/5, 3584/5, , 874/8, PSČ č. 1094 Rada města schvaluje poskytnutí slevy z nájmu v domě čp. 2084-2086 na Semanínské ulici v České Třebové v bytech v pátém nadzemním podlaží bez výtahu ve výši 5%. Sleva bude uplatněna od nájmu za

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 795 Rada města souhlasí se stavbou Třebová 653/21,22, p. Falta SS 200 na pozemku Města Česká Třebová ppč. 3423/2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, a souhlas s vydáním územního souhlasu, dle

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 27.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 109/2011 Sb., č. 279/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více