OBSAH. Předmluva...XI. Seznam použitých zkratek... XIV. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách... 17

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Předmluva...XI. Seznam použitých zkratek... XIV. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách... 17"

Transkript

1 OBSAH Předmluva XI Seznam použitých zkratek XIV Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Část první. Obecná ustanovení Předmět úpravy Zadavatel veřejné zakázky Centrální zadavatel Relevantní činnost Souběh činností Zásady postupu zadavatele Veřejná zakázka Veřejná zakázka na dodávky Veřejná zakázka na stavební práce Veřejná zakázka na služby Rámcová smlouva Veřejná zakázka podle výše předpokládané hodnoty Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na dodávky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na služby Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na stavební práce Vymezení některých dalších pojmů Obecné výjimky z působnosti zákona Výjimky z působnosti zákona pro sektorové zadavatele Hospodářská soutěž související s výkonem relevantní činnosti Část druhá. Zadávací řízení Hlava první. Druhy a podmínky použití zadávacích řízení Druhy zadávacích řízení Podmínky použití jednacího řízení s uveřejněním Podmínky použití jednacího řízení bez uveřejnění V

2 24 Podmínky použití soutěžního dialogu Podmínky použití zjednodušeného podlimitního řízení Hlava druhá. Zahájení a průběh zadávacího řízení Zahájení zadávacího řízení Otevřené řízení Užší řízení Jednací řízení s uveřejněním Jednání o nabídkách v jednacím řízení s uveřejněním Jednání o nabídkách v jednotlivých fázích jednacího řízení s uveřejněním Úprava návrhu smlouvy v jednacím řízení s uveřejněním Zvláštní ustanovení o jednání sektorového zadavatele před podáním nabídek Jednací řízení bez uveřejnění Soutěžní dialog Průběh soutěžního dialogu Výzva k podání nabídek v soutěžním dialogu Zjednodušené podlimitní řízení Hlava třetí. Lhůty Lhůty v zadávacím řízení platné pro veřejného zadavatele Změny lhůt v zadávacím řízení platných pro veřejného zadavatele Lhůty v zadávacím řízení platné pro sektorového zadavatele Změny lhůt v zadávacím řízení platných pro sektorového zadavatele Zadávací lhůta Hlava čtvrtá. Zadávací dokumentace a technické podmínky Zadávací dokumentace Technické podmínky Stanovení technických podmínek Klasifikace předmětu veřejné zakázky Poskytování zadávací dokumentace dodavatelům Dodatečné informace k zadávacím podmínkám, prohlídka místa plnění. 207 Hlava pátá. Kvalifikace Díl první. Požadavky veřejného zadavatele na kvalifikaci Rozsah kvalifikace Prokazování splnění kvalifikace Doba prokazování splnění kvalifikace Základní kvalifikační předpoklady Profesní kvalifikační předpoklady Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Technické kvalifikační předpoklady Pravost a stáří dokladů Změny v kvalifikaci Posouzení kvalifikace Nesplnění kvalifikace VI

3 61 Omezení počtu zájemců v užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním a soutěžním dialogu Kvalifikace u podlimitní veřejné zakázky Díl druhý. Požadavky sektorového zadavatele na kvalifikaci Rozsah kvalifikace Prokazování splnění kvalifikace Doba prokazování splnění kvalifikace Omezení počtu zájemců v užším řízení a jednacím řízení s uveřejněním Jistota Hlava šestá. Nabídka Obsah nabídek Podání nabídky Varianty nabídky Hlava sedmá Díl první. Otevírání obálek s nabídkami Otevírání obálek Otevírání nabídek podaných elektronickými prostředky Protokol o otevírání obálek Díl druhý. Hodnotící komise Složení hodnotící komise Jednání hodnotící komise Díl třetí. Posouzení a hodnocení nabídek Posouzení nabídek Mimořádně nízká nabídková cena Hodnotící kritéria Hodnocení nabídek Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek Hlava osmá. Ukončení zadávacího řízení Výběr nejvhodnější nabídky Uzavření smlouvy Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zrušení zadávacího řízení Písemná zpráva zadavatele Část třetí. Zvláštní postupy v zadávacím řízení Hlava první. Předběžné oznámení a pravidelnépředběžné oznámení Předběžné oznámení veřejného zadavatele Pravidelné předběžné oznámení sektorového zadavatele Pravidelné předběžné oznámení jako způsob zahájení užšího řízení nebo jednacího řízení s uveřejněním Hlava druhá. Rámcové smlouvy Obecná ustanovení o rámcové smlouvě Výběr účastníků rámcové smlouvy VII

4 91 Hodnotící kritéria při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové smlouvy Zadávání veřejné zakázky veřejným zadavatelem na základě rámcové smlouvy Hlava třetí. Dynamický rámcový systém Zavedení dynamického nákupního systému Zařazení do dynamického nákupního systému Zadávání veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému Hlava čtvrtá. Elektronická aukce Podmínky a rozsah použití elektronické aukce Průběh elektronické aukce Hlava pátá. Další instituty Zadávání částí veřejných zakázek Opční právo Nabídky zahrnující dodávky původem ze třetích států Zvýhodnění dodavatelů zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením Část čtvrtá. Soutěž o návrh Použití soutěže o návrh Soutěž o návrh Oznámení soutěže o návrh a způsob komunikace Průběh soutěže o návrh Složení a rozhodování poroty Rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu Zrušení soutěže o návrh Zvláštní ustanovení o uchování dokumentace o soutěži o návrh Část pátá. Ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele Hlava první. Námitky Rozsah a způsob podání námitek Postup zadavatele při přezkoumání námitek Hlava druhá. Dohled nad dodržováním zákona Díl první. Dohled nad zadáváním veřejných zakázek Výkon dohledu nad zadáváním veřejných zakázek Díl druhý. Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Návrh Kauce Účastníci řízení Předběžné opatření Nápravné opatření Náklady řízení Díl třetí. Správní delikty VIII

5 120 Vymezení správních deliktů, pokuty za správní delikt Společná ustanovení ke správním deliktům Díl čtvrtý. Společná ustanovení o výkonu dohledu Povinnost mlčenlivosti a ochrana obchodního tajemství Uveřejňování pravomocného rozhodnutí Úřadu Hlava třetí. Smírčí řízení Smírčí řízení Část šestá. Seznam kvalifikovaných dodavatel, systém certifikovaných dodavatelů, zahraniční seznam dodavatelů Hlava první. Seznam kvalifikovaných dodavatelů Vedení seznamu kvalifikovaných dodavatelů Údaje evidované v seznamu Prokazování splnění kvalifikace výpisem ze seznamu Vydání výpisu ze seznamu Zápis do seznamu Změny v seznamu Vyškrtnutí ze seznamu Provozovatel seznamu Hlava druhá. Systém certifikovaných dodavatelů Systém certifikovaných dodavatelů Prokazování kvalifikace certifikátem Schválení systému certifikovaných dodavatelů Pravidla systému Změny a zrušení systému certifikovaných dodavatelů Podmínky pro vydání certifikátu Certifikát Platnost certifikátu Povinnosti certifikačních orgánů pro kvalifikaci Registr certifikovaných dodavatelů Hlava třetí. Zahraniční seznam dodavatelů Použití výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů Hlava čtvrtá. Správní delikty při prokazování kvalifikace Správní delikty Řízení o správním deliktu při prokazování kvalifikace Část sedmá. Společná ustanovení Uveřejňování Způsoby uveřejňování Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem Elektronické prostředky a elektronické nástroje Ministerstvo informatiky Zastoupení zadavatele v řízení Ochrana důvěrných informací IX

6 153 Náklady a poplatky Přepočet finančních částek na českou měnu Uchovávání dokumentace Zvláštní ustanovení pro nadlimitní veřejné zakázky Informační systém Část osmá. Přechodná a závěrečná ustanovení Přechodná ustanovení Zmocňovací ustanovení Zrušovací ustanovení Část devátá. Účinnost Příloha č. 1 Seznam služeb podléhajících uveřejnění vúředním věstníku Evropské unie Příloha č. 2 Seznam služeb nepodléhajících uveřejnění vúředním věstníku Evropské unie Příloha č. 3 Stavební činnosti podle 9 odst. 1 písm. a) Vyhláška č. 274/2006 Sb Nařízení vlády č. 304/2006 Sb Vyhláška č. 326/2006 Sb Vyhláška č. 328/2006 Sb Vyhláška č. 329/2006 Sb Vyhláška č. 330/2006 Sb Rejstřík O autorech X

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012, SEZNAM DOUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁONA O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1.4.2012, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Rada města Brna ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 (včetně Dodatku č. 7 schváleného R6/126.

Více

40/2015 Sb. ZÁKON. ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějích předpisů. Čl.

40/2015 Sb. ZÁKON. ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějích předpisů. Čl. 40/2015 Sb. ZÁKON ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějích předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 137/2006

Více

Obecně k pozm.návrhu z 26.10.2011 měnícího část ( 81a a 156d) pozm.návrhu VVSRZ z 13.10.2011:

Obecně k pozm.návrhu z 26.10.2011 měnícího část ( 81a a 156d) pozm.návrhu VVSRZ z 13.10.2011: Komentář JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D. Obecně k pozm.návrhu z 26.10.2011 měnícího část ( 81a a 156d) pozm.návrhu VVSRZ z 13.10.2011: 1. Poskytnutím specifické výjimky má být vyřešen jen nejkřiklavější problém:

Více

137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006. o veřejných zakázkách

137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006. o veřejných zakázkách 137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o veřejných zakázkách Změna: 110/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 76/2008 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 110/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 417/2009 Sb.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Pro nadlimitní zakázky veřejného zadavatele Podle právního stavu k 1. 4. 2012 1 Obsah A. Schéma postupu zadávání veřejné zakázky... 4 1. Úvodní poznámky...

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H : 39. Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně

Více

Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení

Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení Metodický dokument Zpracovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování Staroměstské

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací);

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací); Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Pokyn č. GFŘ D 17. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

Pokyn č. GFŘ D 17. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Č.j. 17493/14/7000-51000 Pokyn č. GFŘ D 17 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně Čl. I Předmět

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci orgán pro METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více