IEE BiogasHeat Rozvoj využití tepla z bioplynových stanic udržitelným způsobem. D 5.7 Vzdělávací seminář pro provozovatele bioplynových stanic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IEE BiogasHeat Rozvoj využití tepla z bioplynových stanic udržitelným způsobem. D 5.7 Vzdělávací seminář pro provozovatele bioplynových stanic"

Transkript

1 IEE BiogasHeat Rozvoj využití tepla z bioplynových stanic udržitelným způsobem Duben březen 2015 D 5.7 Vzdělávací seminář pro provozovatele bioplynových stanic Shrnutí semináře Minutes from the Training seminar of biogas plant operators in the Czech Republic Czech version T. Voříšek, B. Málek SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie o.p.s. Americká 579/17, Praha Česká republika Prosinec 2014

2 IEE BiogasHeat Rozvoj využití tepla z bioplynových stanic udržitelným způsobem Obsah 1 Úvod Shrnutí jednotlivých příspěvků semináře Realizace BPS s přesunutou kogenerací v tatranských mlékárnách TAMI Dánské zkušenosti s efektivním využitím bioplynu (případová studie BPS Limfjordens Bioenergi) Příklad úspěšného projektu z ČR: BPS Hrotovice (zkušenosti s vyvedením tepla a přechodem na termofilní způsob provozu) Vyvedení tepla z bioplynových stanic výstavbou teplovodu příklady, zkušenosti PURGAZ 50 Nová technologie výroby biometanu a perspektivy jejího využití v ČR Vývoj nízkonákladových ORC jednotek a perspektivy jejich nasazení na BPS v ČR Nízkonákladové transformátory efektivní řešení i pro stávající BPS Shrnutí semináře a důležité novinky k podporám projektů zvyšování energetické efektivnosti BPS v ČR po roce Zhodnocení semínáře Dovětek: Projekt BiogasHeat je podporován Evropskou komisí v rámci programu Intelligent Energy for Europe (IEE). Výhradní odpovědnost za obsah tohoto dokumentu přebírají jeho autoři. Obsah materiálu nevyjadřuje stanovisko Evropské unie. Agentura EACI (Výkonná agentura pro konkurenceschopnost a inovace), která program IEE administruje, ani Evropská komise nejsou zodpovědné za jakékoliv využití informací obsažených v této publikaci. Projekt probíhá od dubna 2012 do března 2015 (Kontaktní číslo: IEE/11/025). Tento projekt (Kontrakt č. IEE/11/025) je podporován prostřednictvím:

3 IEE BiogasHeat Rozvoj využití tepla z bioplynových stanic udržitelným způsobem 1 Úvod Vzdělávací akce se konala v rámci dvoudenní konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA, pořádané sdružením CZ Biom ve dnech 9. a 10. prosince 2014 v Třebíči. Společnost SEVEn byla spolupořadatelem a zabezpečila program druhého dne konference jako Národní seminář projektu BiogasHeat. Celkový počet účastníků semináře byl 61 (viz přiložená prezenční listina). Na programu semináře bylo celkem 8 příspěvků, které se týkaly různých možností využívání tepla z bioplynových stanic a zvyšování jejich energetické účinnosti. Název semináře a jednotlivých přednášek byly následující: Národní seminář projektu BIOGASHEAT příklady, technologie a podpory pro vyšší efektivitu BPS Tomáš Voříšek (SEVEn) Úvodní slovo 1. Peter Švolík (Intech Slovakia) Realizace BPS s přesunutou kogenerací v tatranských mlékárnách TAMI 2. Jorgen Hinge (Dánský technologický institut) Dánské zkušenosti s efektivním využitím bioplynu (případová studie BPS Limfjordens Bioenergi) 3. Pavel Štindl, Ph.D. / Bohumír Hutař (Farmtec / ZD Hrotovice) Příklad úspěšného projektu z ČR: BPS Hrotovice (zkušenosti s vyvedením tepla a přechodem na termofilní způsob provozu) 4. Roman Novák (PIPEPLAST SANITOP) Vyvedení tepla z bioplynových stanic výstavbou teplovodu příklady, zkušenosti 5. Václav Marek (Česká hlava a ÚCHP AV ČR) PURGAZ 50 Nová technologie výroby biometanu a perspektivy jejího využití v ČR 6. Jakub Maščuch (Tým LORCA, UCEEB) Vývoj nízkonákladových ORC jednotek a perspektivy jejich nasazení na BPS v ČR 7. Jaroslav Bareš (Power-Energo) Nízkoztrátové transformátory efektivní řešení i pro stávající BPS 8. Tomáš Voříšek (SEVEn) Shrnutí semináře a důležité novinky k podporám projektů zvyšování energetické efektivnosti BPS v ČR po roce 2014 Tento projekt (Kontrakt č. IEE/11/025) je podporován prostřednictvím:

4 IEE BiogasHeat Rozvoj využití tepla z bioplynových stanic udržitelným způsobem 2 Shrnutí jednotlivých příspěvků semináře 2.1 Realizace BPS s přesunutou kogenerací v tatranských mlékárnách TAMI Peter Švolík (Intech Slovakia) Bioplynová stanice je umístěna v blízkosti Tatranské mlékárny Kežmarok, která pro svůj provoz potřebuje teplo v podobě páry. Bylo proto rozhodnuto kogenerační jednotku instalovat v areálu mlékárny a bioplyn sem dopravovat samostatným potrubím s celkovou délkou trasy asi 800 m. V téže trase vede zpět do bioplynové stanice i teplovodní potrubí pro vlastní potřebu stanice. Kogenerační jednotka Tedom má výkon cca 1 MW. Teplo je vyráběno jednak v podobě teplé vody z chlazení bloku motoru, jednak v podobě páry z tepla spalin - k tomu slouží spalinový kotel Polycomp. 2.2 Dánské zkušenosti s efektivním využitím bioplynu (případová studie BPS Limfjordens Bioenergi) Jorgen Hinge (Dánský technologický institut) Dánský technologický institut (DTI) je nezisková organizace schválená ministerstvem pro vědu, technologii a invovace. Má cca 1000 zaměstnanců, z nichž se cca 50 věnuje obnovitelným zdrojům energie. Většina dánských bioplynových stanic byla postavena v rozmezí , potom se už v důsledku utlumení podpory se nové stanice prakticky nestavěly. Celkový počet stanic je cca 100, z toho je cca 70 stanic vybudovaných jednotlivými farmáři s velkým rozmezím instalovaných výkonů (20 až 960 kwe) a dále 24 stanic centralizovaných, které vznikly díky spolupráci většího počtu farmářů a jsou zásobovány desítkou, ale i více než stovkou dodavatelů substrátů. Všechny stanice používají převážně živočišné vstupy (hnůj, kejda) a v malé míře též organické odpady z potravinářského průmyslu. Teplo se používá u menších stanic pro vlastní potřebu farem Tento projekt (Kontrakt č. IEE/11/025) je podporován prostřednictvím:

5 IEE BiogasHeat Rozvoj využití tepla z bioplynových stanic udržitelným způsobem (především vytápění stájí pro prasata), pro sušení zemědělských produktů a též v některých případech pro malé soustavy zásobování teplem. U centralizovaných stanic je hlavním typem užití tepla centrální zásobování teplem. Stávající produkce energie z BPS je cca 4 PJ za rok, existují však ambice pro další výstavbu s novou cílovou hodnotou až desetkrát vyšší. To by znamenalo hledat pro energii další uplatnění, které bude představovat především úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do plynárenské sítě nebo používání jako palivo pro dopravu. V rámci projektu BiogasHeat se DTI podrobně věnuje bioplynové stanici Limfjordens, která nemá uplatnění pro rozšíření kogenerační výroby (absence účelné možnosti využití tepla), a proto uvažuje právě o výstavbě stanice na výrobu biometanu. s kapacitou 4,3 mil. m 3 CH 4 za rok (odpovídá řádově 500 m 3 /h). Odhad celkových investičních nákladů je cca 4 mil. Eur a náklady na úpravu 1 m 3 CH 4 jsou cca 48 centů/m 3 ; včetně výrobní ceny bioplynu 45/centů/m 3 CH 4 by výsledné náklady nn biometan byly těsně pod 1 Eur/m 3, což je ještě přijatelná hodnota, protože zemní plyn je v Dánsku prodáván cca za 1 Eur (kvůli vysokému zdanění). Problémy které je nutno v rámci tohoto projektu řešit při hledání optimálního způsobu navýšení zahrnují analýzu tepelných ztrát fermentorů a jejich dodatečné zateplení, intenzifikaci výroby bioplynu díky navýšení vstupních substrátů a výstavbu kotle na biomasu pro výrobu tepla pro vlastní spotřebu technologie. 2.3 Příklad úspěšného projektu z ČR: BPS Hrotovice (zkušenosti s vyvedením tepla a přechodem na termofilní způsob provozu) Pavel Štindl, Ph.D. / Bohumír Hutař (Farmtec / ZD Hrotovice) BPS s technologií Farmtec o výkonu 600 kw kw (2 zdroje v provozovně) je součástí zemědělského areálu zaměřeného na chov skotu s ustájením pro 290 ks krav. Energie z BPS slouží pro krytí vlastní spotřeby areálu a sušení komodit. Dále je teplo využíváno pro vytápění nedalekého hotelu, školy a jako technologické teplo pro provoz pěstitelské pálenice nedaleko BPS. Zástupce společnosti Farmtec dále představil zkušenosti s přechodem z mezofilního na termofilní režim u bioplynové stanice Lkáň. Jedná se o stanici o výkonu 549 kw, kde jako vstupní substráty slouží kukuřičná siláž, cukrovarnické řízky, chlévská mrva a hovězí kejda. Tento projekt (Kontrakt č. IEE/11/025) je podporován prostřednictvím:

6 IEE BiogasHeat Rozvoj využití tepla z bioplynových stanic udržitelným způsobem Zatímco většina zemědělských bioplynových stanic pracuje v tzv. mezofilním režimu při teplotě ve fermentoru kolem 40 C, termofilní režim odpovídá teplotě kolem 55 C. Výhody a nevýhody termofilního režimu je možno shrnout následovně: Výhody rychlejší odbourávání sušiny vyšší stupeň organického rozkladu vyšší obsah metanu efektivnější redukce patogenů lepší míchatelnost snížení tvorby pěny Nevýhody rychlejší procesní změny menší tolerance vůči NH3, TK výraznější citlivost na teplotní výkyvy vyšší teplota plynu (vyšší vlhkost) vyšší spotřeba tepla na ohřev Důvodem pro změnu režimu u dané BPS bylo vysoké vytížení míchací techniky fermentoru, hůře zapravovaný majoritní substrát, nutnost dořeďování fermentoru a nadprůměrná vlastní spotřeba elektřiny. Očekávaná vyšší spotřeba tepla pro vytápění fermentorů přitom nebude vadit, protože odpadní teplo z KGJ není mimo vlastní stanici využíváno a je ho proto dostatek. Záměr přechodu na termofilní režim byl důkladně připraven včetně laboratorního výzkumu na čtyřech 20 litrových fermentorech, který trval 140 dní. Bylo prověřeno zvýšení teploty ve dvou krocích (na 48 a 55 C), stabilita procesu, intenzifikace větším organickým zatížením, inhibice vlivem zvýšené koncentrace dusíku ve vstupních substrátech a destabilizace náhlým snížením teploty. Tento projekt (Kontrakt č. IEE/11/025) je podporován prostřednictvím:

7 IEE BiogasHeat Rozvoj využití tepla z bioplynových stanic udržitelným způsobem Změna režimu bioplynové stanice pak v reálných podmínkách probíhala od ledna do května Dosavadní zkušenosti jsou pozitivní. Přechod byl realizován bez výrazného vlivu na výkon BPS, významně se snížila vlastní spotřeba (cca z úrovně 10% na 6% svorkového výkonu) a nedochází k postupnému nárůstu sušiny ve fermentoru. Nárůst vlastní spotřeby tepla přitom byl menší než 10%. Stabilita provozu byla za běžných provozních podmínek udržena, nicméně je nutno dodržovat vyšší provozní kázeň. Přechod na termofilní režim lze proto doporučit u stanic, kde je třeba zlepšit míchatelnost fermentoru, snížit potřebné dořeďování a zvýšit stupně organického rozkladu u hůře rozložitelných substrátů (travní senáž, obilné siláže, chlévská mrva). 2.4 Vyvedení tepla z bioplynových stanic výstavbou teplovodu příklady, zkušenosti Roman Novák (PIPEPLAST SANITOP) Prezentace ukázala výhody předvolovaného plastového potrubí Flexalen oproti klasickému ocelovému předvolovanému potrubí pro projekty vyvedení tepla z bioplynových stanic. Tyto výhody lze shrnout do následující bodů: Oproti oceli je výrazně jednodušší projektování bez výpočtů kompenzačních oblouků a výpočtů fixních bodů (úspora nákladů na projekt) Mimořádná ohebnost Flexalenu umožňuje maximálně zkrátit trasy potrubí s ohledem na místní podmínky bez potřeby dodávky a montáže oblouků a kolen (úspora ceny materiálu) V porovnání s ocelí 4-5 násobná rychlost pokládky a montáže (úspora času a finančních nákladů na montáž). Flexalen nabízí více než 30% úspory na zemních pracích Vzhledem k dodávce potrubí v návinech (až 300 m) se minimalizuje počet spojů (každý spoj je zdrojem možných problémů) Polybutenové medium nosné potrubí nekoroduje a je odolné vůči inkrustaci Životnost minimálně 50 let (nulové náklady na údržbu) Bližší informace byly podány o realizaci projektu teplovodní sítě z bioplynové stanice do města Čechtice. Páteřní teplovod má délku 1235 m a počáteční dimenzi DN 90. Napojeno je celkem 16 objektů (6 rodinných domů, hasičská zbrojnice, sokolovna, šatny hřiště, budova ZD, sušička v areálu ZD, dům s pečovatelskou službou, budova MÚ Čechtice, restaurace včetně sálu, budova ZŠ a školky), celková délka odboček je cca 300 m a přenášený výkon při uvažované současnosti 80% je 720 kw. Instalace proběhla koncem r a trvala pouze 26 pracovní dnů. Tento projekt (Kontrakt č. IEE/11/025) je podporován prostřednictvím:

8 IEE BiogasHeat Rozvoj využití tepla z bioplynových stanic udržitelným způsobem 2.5 PURGAZ 50 Nová technologie výroby biometanu a perspektivy jejího využití v ČR Václav Marek (Česká hlava a ÚCHP AV ČR) Jedním z perspektivních způsobů využití bioplynu je jeho úprava na biometan, který je náhradou zemního plynu a může být vtláčen do plynárenských sítí nebo používán jako palivo pro dopravu (CNG). Uplatnění biometanu zatím brání vysoké investiční náklady též provozní zařízení pro úpravu. Novou technologii úpravy bioplynu vyvinul Ústav chemických procesů AV ve spolupráci s Českou hlavou a ČEZ, pomocí kondenzující vodní membrány. Principem separace plynů je rozdílná rozpust jednotlivých složek ve vodě. U kondenzující vodní membrány se navíc neustále obnovuje povrch selektivní tenké vodní vrstvy, což brání kontaminaci či saturaci perm-selektivní membrány. Na vstupní straně membrány dochází ke kondenzaci vodní páry (vstupní směs plynů je nasycena vodní parou a ta je pak přiváděna na membránu, která je pod teplotou rosného bodu), která vytváří v pórech hydrofilní membrány tenký perm-selektivní film. Právě v něm se na základě různých rozpustností rozpouštějí jednotlivé složky plynů ze směsi. Difuzí projdou přes tenkou vrstvu vody a z druhé strany membrány jsou spolu s vodní parou odpařovány a unášeny proudem nosného plynu nebo pod tlakem. První pilotní instalace byla realizována u bioplynové stanice Valečov. Bioplyn je stlačen na cca 6 barů a v separačních jednotkách dojde k oddělení CO 2 a dalších složek, které jsou zaváděny zpět do kogenerační jednotky. Retenát plyn bohatý na CH 4 je pak odvlhčen a komprimován na tlak cca 250 bar pro plnicí stojan CNG, který slouží pro zemědělskou techniku. Kapacita stanice je 20 Nm 3 biometanu za hodinu. Tento projekt (Kontrakt č. IEE/11/025) je podporován prostřednictvím:

9 IEE BiogasHeat Rozvoj využití tepla z bioplynových stanic udržitelným způsobem 2.6 Vývoj nízkonákladových ORC jednotek a perspektivy jejich nasazení na BPS v ČR Jakub Maščuch (Tým LORCA, UCEEB) Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB) v Buštěhradě je mezifakultním projektem Českého vysokého učení technického. Tým WAVE se skládá z energetiků, ekonomů a studentů ČVUT a jedním z jeho úkolů je vývoj zařízení na bázi organického Rankinova cyklu (ORC) s cílem komerčního nasazení modulů o výkonu jednotek až desítek kw. V r byla testována jednotka o výkonu 5 kw a v r se počítá s uvedením na trh komerční jednotky 10 kw. Ta bude využívat teplo spalin na úrovni C. Její výhodou by měla být konstrukční jednoduchost a nízká cena, rychlá instalace bez nutnosti stavebního povolení a vysoká spolehlivost. Nasazení se předpokládá kromě bioplynových stanic též u dalších zdrojů odpadního tepla, jako jsou tepelné zpracování kovů, potravinářský průmysl, výroba plastů, skla a keramiky. 2.7 Nízkonákladové transformátory efektivní řešení i pro stávající BPS Jaroslav Bareš (Power-Energo) Ztráty transformátorů představují cca 2% celkového vyrobeného elektrického výkonu. Lze je rozdělit na dva typy: Ztráty ve vinutí transformátoru, tj. ztráty nakrátko Ztráty v magnetickém obvodu transformátoru, tj. ztráty naprázdno Ztráty naprázdno jsou trvalé, nezávislé na připojené zátěži. Jsou na první pohled malé ale z dlouhodobého hlediska představují velké finanční náklady. Ztráty naprázdno lze redukovat volbou materiálu jádra - orientovanými plechy nebo amorfní plechy. Technologie výroby amorfních slitin je známá již od 80. let. Výroba je založena na rychlém ochlazení na rotujícím válci (nedochází k růstu krystalického zrna tím se získávají odlišné vlastnosti od kovových krystalických látek). Využití nalézají v distribučních i Tento projekt (Kontrakt č. IEE/11/025) je podporován prostřednictvím:

10 IEE BiogasHeat Rozvoj využití tepla z bioplynových stanic udržitelným způsobem výkonových transformátorech, proudových transformátorech, zařízeních vyžadujících velkou permeabilitu a nízké ztráty na nízkých frekvencích. V posledních letech rozšíření amorfních transformátorů významně roste, např. v Japonsku a USA je jejich podíl na trhu téměř 100%. Jejich pořizovací cena je oproti standardnímu provedení vyšší, vynaložené vícenáklady se však brzy vrátí díky úsporám ztrát za provozu. Při zvažování předčasné výměny stávajícího transformátoru je třeba posoudit konkrétní způsob jeho využívání. Např. amorfní trafo o výkonu 1000 kva stojí cca 500 tis. Kč a návratnost této investice při předčasné výměně pro zatížení blízké jmenovitému je cca 5 let. 2.8 Shrnutí semináře a důležité novinky k podporám projektů zvyšování energetické efektivnosti BPS v ČR po roce 2014 Tomáš Voříšek (SEVEn) Provozní podpora výroby elektřiny z OZE byla pro nové zdroje od r zastavena, nicméně i v budoucnosti bude z operačních programů poskytována podpora investiční: V letech podpory z OPPIK na kofinancování projektů zvýšení využití tepla ze stávajících BPS (možné podpořit desítky projektů částkou možná až 1 mld. Kč!) Nové projekty BPS podporovány z nového PRV (až 60 % investiční dotace) a OPŽP (odpady ERÚ současně od 2015 podporuje rozšiřování stávajících BPS pomocí zelených bonusů za elektřinou vyrobenou v režimu vysokoúčinné KVET (CR 1/2014, odst ) Zvyšování energetické efektivnosti bioplynových stanic lze dosáhnout řadou různých opatření. Příslušné úspory je možno kvantifikovat přibližně následovně: Celkem až 45 % energie bioplynu je možné získávat z chlazení spalin (při vychlazení ze 400/450 C na 180/150 C) a motoru (z ~ 80 C na 70 C) Dalších 5 až 10 % energie bioplynu je možné získat využitím tepla z chladiče plnící směsi (~50 C) a větrání strojovny (~25 C) Tepelný výkon lze dále navýšit o 10 až 15 % dochlazováním spalin pod 150 C (při nízkém obsahu H2S v bioplynu) Až o 25 % je možné snížit vlastní technologickou spotřebu tepla lepším zateplením (zejména střechy) fermentorů Uspořit 0,5 až 1 % z výroby elektřiny resp. až 3 % energie v bioplynu je možné výměnou TR za nízkoztrátový Typicky dalších 5 až 10 % el. výkonu je možné získávat instalací ORC jednotky (a současně využít veškeré teplo mimo vlastní spotřebu) Tento projekt (Kontrakt č. IEE/11/025) je podporován prostřednictvím:

11 IEE BiogasHeat Rozvoj využití tepla z bioplynových stanic udržitelným způsobem Reálně o 5 až 7 % je možné zvýšit produkci bioplynu plynotěsným zakrytím koncového skladu digestátu Až 75 % energie bioplynu netto je možné dodávat ve formě biometanu pro další účely, např. jako motorové palivo 3 Zhodnocení semináře Vzdělávacího semináře se zúčastnila většina účastníků konference a jednotlivé prezentace byly sledovány s velkou pozorností. Vedle vlastního tématu projektu BiogasHeat, tj. využívání tepla z bioplynových stanic (vyvedení tepla v teplé vodě, plynovodem do vzdálení KGJ nebo dodatečné výroby elektřiny na ORC modelech) byly ukázány i možnosti využití energie bioplynu jeho úpravou na biometan (české a dánské zkušenosti) a zvyšování čistého elektrického výkonu nasazením nízkoztrátových transformátorů. Seminář splnil svůj účel. Díky početné účasti zainteresovaných lidí z oboru lze předpokládat, že prezentovaná řešení a konkrétní příklady realizací najdou uplatnění i u dalších bioplynových stanic. Tento projekt (Kontrakt č. IEE/11/025) je podporován prostřednictvím:

12 Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA prosince 2014, Třebíč Organizátoři CZ Biom České sdružení pro biomasu Okresní hospodářská komora Třebíč Konference je pořádána pod záštitou ministra zemědělství ČR pana Ing. Mariana Jurečky.

13 Pár slov na úvod Organizátoři Energie z obnovitelných zdrojů včetně biomasy se stala důležitým tématem ve všech evropských zemích. Česká republika se zavázala zvýšit objem výroby energie z obnovitelných zdrojů do roku 2020 tak, aby podíl takové energie na hrubé domácí spotřebě dosáhl 13 % a podíl obnovitelné energie v dopravě 10 %. Rozvoj využívání biomasy má mnoho kladných dopadů hlavně v oblasti ekologické, krajinářské či regionálně-rozvojové. Nejedná se pouze o diverzifikaci zemědělského hospodaření či zvýšení zaměstnanosti na českém venkově, ale i o rozvoj biodiverzity krajiny či využití pěstování biomasy jako součásti protipovodňových či protierozních opatření. Konference nabídne různá témata spojená s biomasou, jejím pěstováním i následným využitím. Účastníci se dozvědí novinky z oblasti operačních programů či získají informace o současných legislativních otázkách. Jiné přednášky se budou věnovat problematice pevných biopaliv, trhu s biomasou nebo bioplynových stanic a jejich provozu. Součástí konference jsou i exkurze do provozů využívajících biomasu. Jedná se o bioplynovou stanici Hrotovice s vysokým podílem využití tepla a o třebíčské teplárny. Konference bude příležitostí setkat se s kolegy z oboru, vyměnit si zkušenosti z praxe, stejně jako navázat nová spojení. Společné exkurze i společenský večer budou k těmto aktivitám vhodné příležitosti. Třebíč, druhé největší město Kraje Vysočina, bylo významným centrem nejen v historických dobách, ale je i v dnešních dnech. Třebíč se řadí mezi průkopníky v oblasti využití biomasy. Mnoho budov, včetně domácností či místního bazénu, je vytápěno právě biomasou. Ve městě fungují tři teplárny, které využívají toto palivo. V roce 2003 byla otevřena Teplárna Sever, v roce 2007 Teplárna Jih a v roce 2011 Teplárna Západ. Biomasu teplárnám dodávají místní zemědělci a lesníci, napomáhá tak k rozvoji celé oblasti. Kromě Třebíče se biomasou vytápí i jiná místa regionu, např. Bystřice nad Pernštejnem, Pelhřimov či Jihlava. Jak je vidět, Vysočina a biomasa jsou neoddělitelnými pojmy. CZ Biom CZ Biom je profesní sdružení, jehož hlavní cíl spočívá v podpoře rozvoje a propagace využívání biomasy a bioplynu jako obnovitelné energie, dále se organizace věnuje podpoře kapalných biopaliv či zpracování bioodpadů. Sdružujeme velké množství specialistů, podnikatelů a dalších subjektů činných v oblasti využívání biomasy. Svou činností navazujeme na evropskou asociaci pro biomasu AEBIOM. Současně jsme členem Světové asociace pro biomasu WBA. V letošním roce CZ Biom oslavil 20 let působení na české scéně. Členem sdružení se může stát právnická i fyzická osoba. Členové CZ Biom mimo jiné zdarma dostávají zpravodaj Biom, mají zlevněné vložné na akcích CZ Biom a mohou se aktivně zapojovat do dění v rámci jednotlivých sekcí i v rámci celého CZ Biom. Mezi hlavní výhody patří zejména kvalitní informační servis, společný postup při jednání o podpoře v oblasti biomasy či možnost bezplatné reklamy na webových stránkách a i ve zpravodaji Biom. Online přihlášku lze vyplnit na adrese Jan Habart, předseda CZ Biom

14 Organizátoři Partneři Okresní hospodářská komora Třebíč Historie a vznik Okresní hospodářské komory Třebíč OHK Třebíč byla založena v roce 1993 a pracuje jako samostatný právní subjekt v síti hospodářských komor ČR. OHK Třebíč je právnickou osobou a je zapsána v obchodním rejstříku. OHK Třebíč řídí 11členné představenstvo zvolené valnou hromadou na období 3 let. Členství v komoře je dobrovolné, což znamená, že komora musí vyvíjet činnost, která uspokojí poptávku podnikatelů a současně zabezpečí plynulý chod úřadu. Co je OHK Třebíč? veřejnoprávní organizace, která naplňuje zákonem daný cíl zastupovat zájmy všech podnikatelů především v kraji Vysočina hlavním úkolem OHK Třebíč je podpora malého a středního podnikání a tomu přizpůsobuje většinu svých služeb a produktů svým působením chce spoluvytvářet takové podnikatelské prostředí, které by přispívalo k obecnému hospodářskému růstu a větší spokojenosti všech podnikatelů Členství Členem se může stát každá právnická nebo fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo osoba vlastnící živnostenský list. Podnikatel, který se stane členem komory, platí členský příspěvek ve výši 500 Kč/rok, je-li fyzickou osobou, a 5000 Kč/rok, je-li právnickou osobou. Členský příspěvek je daňově uznatelným nákladem. TTS Group Třebíč Firma TTS je přední evropský výrobce a dodavatel průmyslových kotlů na spalování biomasy. Zabýváme se zejména kotli na dřevní biomasu a slámu ve výkonovém rozsahu 1 až 10 MW. V letošním roce se podařilo uvést do provozu již 50. průmyslový kotel u zákazníka. Na Ukrajině jsme v roce 2012 vybudovali pilotní projekt kotelny na slámu u zákazníka v městě Nikopol, s instalací dvou kotlů o výkonech 2 x 5 MW. Kotle jsou využity pro vytápění drůbežích farem. TTS se také může podělit o zkušenosti s využitím biomasy pro energetické účely, jelikož sama provozuje energetiku ve městě Třebíči. Díky využití biomasy pro výrobu tepla je výsledná cena tepla pro zákazníky jedna z nejnižších v celé České republice. SEVEn Poradenská společnost SEVEn (www.svn.cz) na českém trhu působí již od roku 1990 a se sdružením CZ Biom dlouhodobě spolupracuje při řešení strategických otázek podpory rozvoje efektivního využítí biomasy v ČR. Z důvodu velkého významu pro ČR se od roku 2012 rozvněž účastní mezinárodního projektu BiogasHeat zaměřujícího se na informační i odbornou podporu zvyšování racionálního využití tepla z bioplynových stanic. Důležitost této problematiky v nadcházejících letech pro tuzemský trh s bioplynem tak byla impulzem ke spolupořádání letošního ročníku konference Biomasa & Energetika a přípravě zvláštní programové sekce věnované tomuto tématu. Richard Horký, jednatel TTS Group a předseda OHK Třebíč Tomáš Voříšek, technický ředitel SEVEn

15 Přehled programu Partneři konference úterý středa Generální partneři Záštita 9:00 9:30 Registrace 8:00 10:00 Exkurze 1 (A,B,C) 9:30 10:00 1. Úvod 10:00 11:00 2. Legislativa 1 11:00 11:15 Přestávka 11:15 12:15 2. Legislativa 2 12:15 13:15 Oběd 10:00 10:45 5. Trh s biomasou 10:45 11:00 Přestávka 11:00 12:30 6. Národní seminář projektu BIOGASHEAT příklady, technologie a podpory pro vyšší efektivitu BPS 1 Partneři 13:15 14:45 3. Nové operační programy 12:30 13:30 Oběd 14:45 15:00 Přestávka 15:00 16:30 4. Technologie spalování biomasy a jejich údržba 16:30 18:30 Bazén nebo exkurze C 19:00 22:30 Společenský večer 13:30 15:00 6. Národní seminář projektu BIOGASHEAT příklady, technologie a podpory pro vyšší efektivitu BPS 2 15:00 17:00 Exkurze 2 (A,B,C) Spoluorganizátorem Národního semináře projektu BIOGASHEAT příklady, technologie a podpory pro vyšší efektivitu BPS je společnost Mediální partneři Konference je pořádána ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou.

16 1. Úvod 2. Legislativa úterý úterý :30 10:00 10:00 12:15 Ing. Jan Habart, Ph.D. předseda CZ Biom MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina Ing. Richard Horký místopředseda CZ Biom 10:00 Ing. Martin Laštůvka Navrhované změny legislativy a jejich očekávané dopady Energetický regulační úřad 10:30 Ing. Pavel Jirásek Příprava prováděcích předpisů k novému energetickému Ministerstvo průmyslu zákonu a obchodu 11:00 Přestávka 11:15 Štěpán Chalupa Porovnání přínosů a nákladů diskutovaných změn Komora OZE 11:35 Mgr. Luděk Šikola Nájem, věcná břemena podle NOZ a prodej výrobny Advokátní kancelář z pohledu licenčního řízení Šikola & Partněři 11:55 Diskuze

17 13:15 14:45 3. Nové operační programy 13:15 Ing. Petr Jílek Představení operačního programu PRV Ministerstvo zemědělství úterý :00 16:30 4. Technologie spalování biomasy a jejich údržba úterý :35 Ing. Ondřej Tomšej Představení operačního systému OPPIK Ministerstvo průmyslu a obchodu 13:55 Ing. Vojtěch Beneš Představení OPŽP: Nový program Státní fond životního prostředí 14:15 Ing. Jan Palaščák Trendy v obchodování s elektřinou z OZE Amper Market 14:25 Diskuze 15:00 Prof. Ing. František Hrdlička, CSc. Vývoj a životnost kotlů na biomasu, nejčastější typy poruch České vysoké učení technické v Praze 15:20 Mgr. Klára Pavlíčková Technické řešení a ekonomika kotlů na biomasu Step TRUTNOV společnosti Step TRUTNOV 15:40 Ing. Richard Horký Technická řešení kotlů, čištění spalin a skladů biomasy TTS Group Třebíč 16:00 Ing. Martin Dykast Financování projektů na využití biomasy Česká spořitelna 16:10 Diskuze

18 10:00 10:45 5. Trh s biomasou 10:00 Ing. Jan Habart, Ph.D. Trh s pevnou biomasou CZ Biom 10:15 Marek Řebíček Trh s peletami a briketami a zajištění dodávek tepla IVORY Energy 10:30 Ing. Martin Švarc Mazací oleje pro motory spalující kyselé plyny AutoMax/Shell Lubricants 10:40 Diskuze středa :00 12:30 6. Národní seminář projektu BIOGASHEAT příklady, technologie a podpory pro vyšší efektivitu BPS 11:00 Ing. Tomáš Voříšek Úvodní slovo SEVEn 11:05 Ing. Peter Švolík Realizace BPS s přesunutou kogenerací v tatranských mlékárnách TAMI Intech Slovakia 11:30 Jørgen Hinge Dánské zkušenosti s efektivním využitím bioplynu (případová studie Danský BPS Limfjordens Bioenergi) technologický institut 12:00 Ing. Pavel Štindl, Ph.D. Příklad úspěšného projektu z ČR: BPS Hrotovice (zkušenosti Farmtec / Ing. Bohumír Hutař s vyvedením tepla a přechodem na termofilní způsob provozu) / ZD Hrotovice 12:30 Oběd středa Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union

19 13:30 15:00 6. Národní seminář projektu BIOGASHEAT příklady, technologie a podpory pro vyšší efektivitu BPS 13:30 Roman Novák Vyvedení tepla z bioplynových stanic výstavbou PIPEPLAST - SANITOP teplovodu příklady, zkušenosti středa :50 PhDr. Václav Marek PURGAZ 50 - Nová technologie výroby biometanu Česká hlava & ÚCHP AV ČR a perspektivy jejího využití v ČR 14:10 Ing. Jakub Maščuch Vývoj nízkonákladových ORC jednotek a perspektivy Tým LORCA, UCEEB jejich nasazení na BPS v ČR 14:30 Ing. Jaroslav Bareš Nízkoztrátové transformátory efektivní řešení Power-Energo i pro stávající BPS 14:50 Ing. Tomáš Voříšek Shrnutí semináře a důležité novinky k podporám projektů SEVEn zvyšování energetické efektivnosti BPS v ČR po roce 2014 Informace k exkurzím Během konference si účastníci mohou vybrat z nabízených exkurzí. Pro účast je nutné se předem přihlásit při registraci na konferenci. Odjezd na exkurze je od hotelu Atom. A) Bioplynová stanice Hrotovice BPS s technologií Farmtec o výkonu 600 kw kw (2 zdroje v provozovně) je součástí zemědělského areálu zaměřeného na chov skotu s ustájením pro 290 ks krav. Energie z BPS slouží pro krytí vlastní spotřeby areálu a sušení komodit. Dále je teplo využíváno pro vytápění nedalekého hotelu, školy a jako technologické teplo pro provoz pěstitelské pálenice nedaleko BPS, kterou bude možné navštívit a případně energii ve zkapalněné formě okoštovat. B) Teplárny Teplárna Sever - vícepalivová teplárna na biomasu (největší v Třebíči) vč. kogenerace, kotle na spalování dřevní štěpky 3 +7 MW, kotel na spalování slámy 5 MW, kogenerace z biomasy systém ORC, kondenzační výměník spalin, čištění spalin elektrofiltr, tkaninový filtr, akumulační nádoby, kogenerační jednotky na ZP a další. Dále skladování biomasy štěpky, slámy. Využívání biomasy od roku Teplárna Jih - vícepalivová kotelna na biomasu převážně slámu, kotle na spalování dřevní štěpky MW, kotel na spalování slámy MW, kondenzační výměník spalin, čištění spalin elektrofiltr, tkaninový filtr, akumulace a další. C) Třebíč památka UNESCO Mezi nejvýznamnější památky Třebíče patří bazilika svatého Prokopa, jejíž základy se datují až k roku 1101, a židovská čtvrť s hřbitovem, jež je jedinou židovskou památkou mimo území Izraele, která je samostatně zapsána v seznamu UNESCO. Na seznam světového kulturního dědictví UNESCO byly památky zapsány v roce Další zajímavostí Třebíče je i krásné Karlovo náměstí, které patří svojí rozlohou m2 mezi největší v České republice. Na náměstí je k vidění cenný Malovaný dům, ve kterém dnes sídlí informační centrum, renesanční Černý dům nebo sousoší Cyrila a Metoděje. Zájemci si budou moci v doprovodu průvodce prohlédnout historické centrum města. Termíny exkurzí: úterý odpoledne - C; středa ráno - A,B,C; středa odpoledne - A,B,C Termíny jednotlivých exkurzí se mohou měnit s ohledem na počet přihlášených.

20 Informace o registraci Informace o konferenci Registrace přes registrační formulář na adrese: do 8. prosince 2014 nebo do naplnění kapacity konferenčního sálu. Registrační poplatek: Platí při bezhotovostní platbě provedené minimálně 3 dny před konferencí. Člen CZ BIOM úterý nebo středa: oba dny: 700 Kč 1200 Kč Nečlen CZ BIOM úterý nebo středa: 1100 Kč oba dny: 2000 Kč Studenti úterý nebo středa: oba dny: 500 Kč 900 Kč Platba Informace o úhradě registračního poplatku získáte v potvrzovacím u, který obdržíte po úspěšné registraci. Jakmile bude vložné na účtu CZ Biom, pošleme Vám potvrzení o zkompletování registrace a daňový doklad. Fakturu obdržíte až po uskutečnění akce. Při platbě na místě budeme připočítávat 30% přirážku! Studenti mohou registrační poplatek uhradit hotově na místě (bez 30% přirážky). Datum konání: prosince 2014 Konference bude probíhat v českém jazyce. Registrace v místě konání: úterý 9. prosince 9:00 9:30 středa 10. prosince 7:45 8:00 Konference se koná v konferenčních prostorách hotelu Atom v Třebíči. Hotel Atom s.r.o. Velkomeziříčská 640/ Třebíč Ubytování během konference CZ Biom nezajišťuje. Doporučujeme hotel Atom, kde se bude konat konference i společenský večer. Účastníci konference získají 20% slevu. Parkování je v omezeném množství možné u hotelu Atom, přednost budou mít účastníci ubytovaní v hotelu Atom. Další možnosti parkování v okolních ulicích, u Plaveckého bazénu Laguna či u nedalekého nákupního centra.

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY Ukázka praktických opatření z Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012 2020. OBSAH Úvodní slovo ministra 4 I. Úvod 5

Více

978-80-7080--65-0. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007. www.vscht.cz

978-80-7080--65-0. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007. www.vscht.cz 978-80-7080--65-0 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007 www.vscht.cz 2 Obsah Program 21. letní školy 5 Servis VŠCHT Praha středním školám - hodina

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO

TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO DECENTRALIZOVANOU ENERGETIKU říjen 2008 Ing. Karel Srdečný Ing. Jiří Beranovský, PhD, MBA Identifikační údaje Předmět zakázky: Technologie vhodné pro decentralizovanou energetiku

Více

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE ročník 17 číslo 2 / 10 říjen 2010 Výsledky verifikace snížení emisí CO 2 v programu Zelená úsporám za rok 2009 Česká republika má v rámci režimu Kjótského

Více

Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 12 Květen 2001

Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 12 Květen 2001 Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 12 Květen 2001 Úvodník předsedy Vážení přátelé. Velice mne mrzí, že svůj časopis dostáváte s tak velkým časovým zpožděním.

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o.

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. OBSAH ÚVODNÍ Úvodní slovo 3 O SEVEn 4 Politika SEVEn 4 Historie SEVEn 5 Konsorcium SEVEn 7 Oblasti aktivit SEVEn Energy s.r.o. 8

Více

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory Hlavní téma Úspory energií Zaměřeno na informační technologie měsíčník pro firmy a veřejnou správu listopad 2011 Úspory měst a obcí Nejlepší paneláky na Moravě Na návštěvě v Kotvrdovicích 2 4 6 V Modřicích

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha listopad 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s.

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s. výroční zpráva 2013 Dalkia Česká republika, a.s. je tradičním výrobcem a dodavatelem tepla pro města a jejich obyvatele, průmyslové podniky, zdravotnická a školská zařízení, veřejné instituce a obchodní

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch. spoleãností v âeské republice.

PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch. spoleãností v âeské republice. 1 PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch spoleãností v âeské republice. Obsah Profil společnosti Vývoj nejdůležitějších ekonomických ukazatelů Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

IEE Projekt BiogasIN

IEE Projekt BiogasIN IEE Projekt BiogasIN Možnosti a nedostatky financování projektů na výrobu bioplynu v České Republice D.5.1., WP5 5/2011 This Project (Contract No.IEE/09/848) is supported by: Obsah 1 Úvod... 3 2 Veřejná

Více

Akční plán. na období 2012 2020

Akční plán. na období 2012 2020 Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 2020 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 www.eagri.cz, info@mze.cz Praha 2012 ISBN 978-80-7434-074-1 Tisk: MS Polygrafie, Mladoboleslavská

Více

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s.

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2012 ČEZ Distribuce, a. s. 012 Novinky v oblasti technologie distribučních sítí se plně využívají v projektu Smart region ve Vrchlabí. 022 Vzdělávání studentů technických oborů je velmi

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů: Podrobná specifikace prioritní oblasti Světová energetika je vystavena bezprecedentní nejistotě. Primární zdroje jsou na Zeměkouli nerovnoměrně rozděleny

Více

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Metodická příručka

Více

magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 3 / číslo 1 / 2010

magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 3 / číslo 1 / 2010 magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 3 / číslo 1 / 2010 Rozhovor s Karlem Polákem, generálním ředitelem ČKD ENERGY a obchodním ředitelem ČKD GROUP (strana 3) Aktuální projekty firem ČKD GROUP (strany

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M FS Podnikatelský inkubátor Fiktivní cvičná případová studie! Tento dokument obsahuje cvičnou případovou studii proveditelnosti fiktivního projektu. Všechny uvedené části mají sloužit jen jako příklady

Více

Pravidla financování projektů výroby a využití bioplynu v zemědělství

Pravidla financování projektů výroby a využití bioplynu v zemědělství IEE Projekt BiogasIN Pravidla financování projektů výroby a využití bioplynu v zemědělství - Materiál pro investory D.3.8.3, WP 3 Henning Hahn, IWES Německo Září 2011 Tento projekt (Smlouva č. IEE/09/848/SI2.558364)

Více

Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu

Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu MOTTO: Voda je uhlí budoucnosti. Energie zítřka je voda rozložená elektrickým proudem. Získané elementy vodík a kyslík zajistí na dlouhou

Více

Elektroodpad Nevyužité materiálové toky OEEZ Úspěšnost sběru elektrozařízení Nebezpečné odpady NEO systém rozhodování odpad/neodpad REACH a odpady

Elektroodpad Nevyužité materiálové toky OEEZ Úspěšnost sběru elektrozařízení Nebezpečné odpady NEO systém rozhodování odpad/neodpad REACH a odpady WASTE MANAGEMENT FORUM Elektroodpad Nevyužité materiálové toky OEEZ Úspěšnost sběru elektrozařízení Nebezpečné odpady NEO systém rozhodování odpad/neodpad REACH a odpady Chráníme životní prostředí Odborné

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy

Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Metodická příručka ke studii Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Michal Branc v rámci projektu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

Obsah: www.unihostostrava.cz

Obsah: www.unihostostrava.cz Obsah: 1. Úvodní slovo 3 2. Krajská hospodářská komora MSK 3-9 3. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 9 4. Gastrofestival Ostrava 11 5. Klasifikace hotelů 13 6. HRAT a dotační možnosti 15 7. Cestovní

Více