ÚZKOST. Radkin Honzák

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZKOST. Radkin Honzák"

Transkript

1

2 ÚZKOST Radkin Honzák

3 Nejprve je nutné si uvědomit, že EMOCE nejsou efemérní psychické procesy, ale NEUROBIOLOGICKÉ DĚJE, které ovlivňují naše jednání výrazněji, než jsme si ochotni připustit.

4 Je tedy zbytečné vyprávět cokoliv o tělesnění, protože emoce (pocity) jsou PRIMÁRNĚ TĚLESNÉ

5

6 BIS (=behaviorální inhibiční systém) Locuscoeruleus+ Nc. raphae

7 ORIENTAČNÍ REAKCE Neznámé podněty Podněty bolesti Ohrožující signály Signály frustrace Endogenní signály STOP dosavadním aktivitám ZVÝŠENÍ POZORNOSTI ZVÝŠENÍ NAPĚTÍ

8

9

10

11 Spustí se poplachová fáze STRESOVÉ ODPOVĚDI, která má za úkol připravit jedince na BOJ nebo ÚTĚK

12

13 Stres je funkční stav živého organismu, kdy je tento organismus vystaven mimořádným podmínkám (stresorům), a jeho následné obranné reakce, které mají za cíl zachování homeostázy a zabránění poškození nebo až smrti organismu.

14 Potěšující je, že Brusel nezaváhal a vydal POKYNY, kterak pohlížet na STRES

15 Organizační STRES

16 STRES Organizační Psychologický

17 STRES Organizační Psychologický Patofyziologický

18

19

20

21

22 STRES je na jedné straně velice užitečný (doslova život zachraňující ), na druhé straně nesmírně ENERGETICKY NÁROČNÝ, PŘETĚŽUJÍCÍ NAMÁHANÉ SYSTÉMY a naopak OMEZUJÍCÍ NĚKTERÉ FUNKCE A VRAŽDÍCÍ NEURONY V MOZKU

23

24

25

26

27 S R D C E z ačne p r a c o v a t n a p l n o, a b y d o p r a v i l o k e s v a lům K R E V o b o h a c e n o u ž i v i n a m i (v zes t u p g l y k em i e)

28

29 K R V E JE V T ĚL E V ŠE H O V ŠUD Y 5 L I T R Ů

30 V L E D N U ZB L E D N U, V D UB N U ZB L B N U! K r v e b y s e v n ě m n e d o ř e z a l

31

32

33

34 S t r e s o v á p o l a k i s u r i e

35 S T R E S O V Á P O L A K I S - U R I E A N E B N Ě K D Y T O A N I D Á M A N E U S T O J Í

36

37 M y d r i á z a

38

39

40

41

42 P a l p i t a c e, b u š e n í s r d c e, n e b o z r y c h l e n ý p u l z, p o c e n í, c h vě n í n e b o tř e s, p o c i t y z k r á c e n í d e c h u n e b o d u š e n í, p o c i t y z a l y k á n í s e, b o l e s t i n e b o n e př í j e m n é p o c i t y n a h r u d n í k u, p a r e s t e z i e, n a u z e a n e b o G I n e v o l n o s t, n u c e n í n a m oč, p o c i t y z á v r a t i, n e k l i d u n e b o t oč e n í h l a v y, d e r e a l i z a c e, d e p e r s o n a l i z a c e, s t r a c h z e z t r á t y k o n t r o l y, s t r a c h z e s m r t i.

43 VÝZNAM POMĚRU NA:A NA -VÍCE AKTIVACE A BOJ A -SPÍŠE NAPĚTÍ A ÚTĚK STUDIE NA HOKEJISTECH HRAJÍCÍ -NA STŘÍDAČCE - BRANKÁŘ

44 AD R E N A L I N

45 ADRENERGNÍ AKTIVACE PODÁNÍ ADRENALINU ZDRAVÝM DOBROVOLNÍKŮM BEZ UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE INFORMACE: JDE O ADRENALIN INFORMACE: JDE O LÁTKU, KTERÁ VYVOLÁVÁ ÚZKOST

46 DEPRESE (17% PREVALENCE) ÚZKOST (20% PREVALENCE) 4 0% p ř e k r y t í

47 P r i m á r n í z i s k = = v y t v o ř e n í p ř í z n a k u S e k u n d á r n í z i s k y = = s o c i á l n í v ý h o d y a ž v y d í r á n í

48 ÚZKOSTNÉ PORUCHY AGORAFOBIE (F 40.0) SOCIÁLNÍ FOBIE (F 40.1) SPECIFICKÉ FOBIE (F 40.2) PANICKÁ PORUCHA (F 41.0) GENERALIZOVANÁ ÚZKOSTNÁ PORUCHA (F 41.1) ÚZKOSTNĚ-DEPRESIVNÍ (F 41.2) OBSEDANTNĚ KOMPULZIVNÍ (F 42.0) REAKCE NA STRES (F 43.0) PTSD (F 43.1)

49

50 Kriteria pro panickou ataku Ohraničená epizoda intenzivního strachu a nepohody Začíná náhle Dosahuje maxima během několika minut a trvá nejméně několik minut (cca 10-20) Přítomnost alespoň 4 z následujících příznaků, přičemž alespoň jeden musí být z první a jeden ze čtvrté skupiny:

51 Kriteria pro panickou ataku Veget. podráždění: palpitace, pocení, třes, xerostomie Hrudník a břicho: obtížné dých., zalykání, bolesti na hrudi, břišní nevolnost ( víření ) Duševní stav: neklid, závratě, mdloby, depersonalizace, derealizace, strach (S, Š) Celkové: horko/chlad, parestezie

52 Vývoj problematiky První záchvat paniky -hledání pomoci (většinou marně) Další záchvat se stejným pokračováním Narůstající úzkost Vyhýbavé chování Rezignace na hledání pomoci Izolace

53 Pozdní detekce Navzdory rozsáhlému vzdělávání v této oblasti (motivy firem), jsou záchyt a diagnóza panické poruchy v terénu zatíženy časovou prodlevou 1-2 roky od výskytu prvních obtíží. Chronifikace obtíží a snížená kvalita života nemocných. Ekonomické důsledky (za 5 měsíců okolo 40 vyšetření a 30 dnů PN).

54 DIAGNOSTICKÝ PODRAZ PANIC WITHOUT FEAR nebo také FEARLESS PANIC Má všechny vegetativní příznaky, jako klasická panická ataka, chybí podstatný symptom: STRACH, DĚS, HRŮZA Diagnostické klíče v podstatě identické jako při klasickém průběhu, základem je ANAMNÉZA

55 Diferenciální diagnóza Psychoaktivní látky KVO, ischemie CNS, CHOPN Hypertyreóza Anemie Elektrolytové poruchy Metabolické poruchy VYŠETŘENÍ: ANAMNÉZA, TK, EKG, KO, HORMONY ŠTÍTNICE

56 Feochromocytom 30 let jsem pracoval v zařízení, které mělo téměř rutinně k dispozici katecholaminovou laboratoř. Poctivě jsem nechal vyšetřit prvních 20 po sobě jdoucích pacientek a pak všechny, u nichž jsem měl suspekci, ani v jednom případě jsem feochromocytom neobjevil. Objevil jsem ale jinou věc, o níž se málo ví...

57 Prolaps mitrální chlopně Při tomto verdiktu (koincidence %) je nutná konzultace s kardiologem a otázka, zda jde o hemodynamicky významný prolaps (asi 10 % ze všech nálezů), nebo o hemodynamicky nevýznamnou koincidenci. Zajímavá je komorbidita s ICHS, kde panické záchvaty zhoršují průběh tohoto onemocnění, naopak úspěšná léčba přináší úlevu i od anginózních obtíží.

58 PANIKOGENY RESPIRAČNÍ: CO2 (5-35%), laktát, bikarbonát (stimulují dechovou frekvenci) NEUROCHEMICKÉ: yohimbin (antagonista a-2- adrenergního receptoru) fenfluramin (agonista 5-HT, podobně jako) n-chlorofenylpiperazin, betakarboliny (antagonisté GABA přenosu), kofein, cholecystokinin

59 Kyselina mléčná V literatuře existuje řada údajů, že kyselina mléčná provokuje panickou ataku u úzkostných osob, ba dokonce u osob zdravých, ale mizivě údajů o tom, jak se ke kyselině mléčné pacient dostane. SNADNO: je častým balastním potravním doplňkem (uzeniny). Konsekvence pro prevenci: dietní deník

60 NEUROBIOLOGIE ZVÝŠENÍ AKTIVITY V OBLASTI PRAVÉHO FRONTOTEMPORÁLNÍHO KORTEXU (PET studie)

61 GENETIKA KOMORBIDITA: prolaps mitrální chlopně, deprese, některé alergie, funkční poruchy uropoetického systému, hypermobilita, Suspektní chromozómy: 13, 15, 9q31

62 Nepochopení pro panikáře Většina Freudových hysterek v.s. trpěla panickou poruchou -toto hodnocení dodnes přetrvává, jak z laické, tak z medicínské veřejnosti častá bagatelizace obtíží typu: co mi bude vykládat, úzkost jsem taky prožil a přežil PRVNÍ PODMÍNKA TERAPEUTICKÉHO VZTAHU: důvěra k pacientově výpovědi

63 Blokáda cyklu panické poruchy Medicína po promoci, 1, 1999, č.1 Je nutné zasáhnout všechny narušené fce Porozumění problému Blokáda panických atak Léčba narůstající úzkosti Zamezení vyhýbavému chování ( avoidance behaviour ) Vyproštění z izolace

64 Farmakoterapie První volba: kombinace SSRI a alprazolamu (jiná anxiolytika jsou účinná až v dávkách, které rozumný člověk nikdy nepodá) Účinné jsou i preparáty ze skupiny TCA, RIMA a patrně (studie chybí) i novější antidepresiva. Alprazolam až do 4-6 mg/den!!! Antidepresiva titrovat pomalu (nepoplašit NÚ), stejně zabírají až po několika týdnech

65 SSRI SelectiveSerotonin ReuptakeInhibitors Inhibují selektivně zpětné vychytávání (reuptake) serotoninu Mají neuroprotektivníúčinky a podporují růst neuronů v hipokampu

66

67 T E N JE H O D N E J! T E N JE ZL E J!

68

69 Stres v patologii všedního dne Holmes& Rahe(1967) TEORIE ŽIVOTNÍCH UDÁLOSTÍ (ŽU) Zt r á t a, p o n í ž e n í, b e z v ý c h o d n o s t a p o c i t o h r o ž e n í.

70 STRES NADMĚRNÝ Akutní Chronický PTSD Vyhoření

71 STRES x VYHOŘENÍ Přehnaná angažovanost Emoční hyperreaktivita Desintegrace Ztráta energie Postiženy: tělesné funkce, energie Hyperreaktivitaaž zběsilost Odtažité postoje, nezájem Oploštělé až vyhaslé emoce, nuda Demoralizace Ztráta ideálů Postiženy: emoce, motivace Paranoidita, stažení, cynismus, bezmoc D E P R E S E

72 PTSD Expozice traumatické situaci; Perzistentní opakování této události; Vyhýbavá symptomatologie; Perzistentní symptomy zvýšené dráždivosti/nabuzení dříve nepřítomné; Trvání symptomů více než jeden měsíc; Signifikantní zhoršení každodenního fungování, profesionálních schopností a kvality života.

73 D o t h e Wo u n d s E v e r H e a l? P T S D a n d H o l o c a u s t S u r v i v o r s

74 PTSD Expozice traumatické situaci PLUS GENETICKÁ DISPOZICE (studie na jednovaječných dvojčatech a expozicích stresu v různých situacích)

75

76 K a r e s t a n C. K o e n e n

77 Genetika a zevní vlivy Prevalence PTSD po hurikánu Prevalence v % l/l l/s s/s L o w e xp. = n í z k á e xp o z i c e + v y s o k á s o c i á l n í p o d p o r a, H i g h e xp. = o p ačn ý p ř í p a d l /l, l /s, s /s tř i a l e l y g e n o t y p u 5- H T T L P R Low exposition High exposition

78 ScienceDaily Health Headlines for Tuesday, January 4, 2011 Resurrecting the so-called 'depression gene': new evidence that our genes play a role in our response to adversity University of Michigan researchers have found new evidence that our genes help determine our susceptibility to depression. (serotonin gene's relationship to depression = 5-HTTLPR serotonin-transporter-linked promoter region)

79 PTSD Expozice traumatické situaci Genetická dispozice PLUS KRITICKÉ ŽIVOTNÍ OBDOBÍ?

80 Th e r at e o f PTS D i n ad u l t s wh o wer e i n f o s t er car e f o r o n e y ear bet ween t h e a g e s o f was f o u n d t o be h i g h er t h an t h at o f co m bat v et er an s. E f f ect o f ch i l d h o o d t r au m a, wh i ch i s n o t wel l u n d er s t o o d, m ay be a m ar k er f o r bo t h t r au m at i c exp er i en ces an d at t ach m en t p r o bl em s.

81 Specifické pro Holocaust: Imprint smrti; Pocit viny u přeživších; Otupění; Hledání smyslu; Sekvenční traumatizace (H. Keilson); Transgenerační přenos traumatu. K e i l s o n r e a l i z e d t h a t w h a t h a d h a p p e n e d t o t h e c h i l d r e n i n t h e p o s t - w a r p e r i o d w a s m o r e i m p o r t a n t f o r t h e i r l o n g - t e r m d e v e l o p m e n t t h a n w h a t h a d h a p p e n e d t o t h e m d u r i n g t h e p e r i o d o f d i r e c t p e r s e c u t i o n.

82 Rachel Yehuda, Ph D, Pr o f es s o r o f Ps y ch i at r y an d Neu r o bi o l o g y, i s t h e Di r ect o r o f t h e Tr au m at i c S t r es s S t u d i es Di v i s i o n at M o u n t S i n ai S ch o o l o f M ed i ci n e an d t h e M en t al Heal t h Pat i en t C ar e C en t er Di r ect o r at

83 NatRevNeurosci Dec;11(12): Thememoryparadox. YehudaR, JoëlsM, MorrisRG. TraumaticStress StudiesDivision, Mount SinaiSchoolofMedicine, New York, New York, USA.

84 Deklarativní paměť a emoční vzpomínky jsou určujícími prvky kvality života a každodenního fungování. Absence paměti nebo neschopnost vybavit vzpomínky vjejich emocionálním kontextu vede kdysfunkcím, ale paradoxně: vzpomínky vyvolávající příliš mnoho emocí mohou být stejně ochromující.

85 V y jd e m e - l i z p ř e d p o k l a d u, ž e č l o věk je b y t o s t b i o p s y c h o s o c i á l n í a p ř i d á m e - l i t a k é s p i r i t u á l n í d i m e n z i B I O P S Y C H O S O C I O S P I R I T UÁL N Í p o s t i h n e t r a u m a v še c h n y t y t o o b l a s t i, p a k z á s a h je n d o je d n é (a n t i d e p r e s i v u m ) n eř e ší s i t u a c i.

86 LEGITIMNÍ OTÁZKA: Jak se odrazila kolektivní zkušenost v kolektivním vědomí a podvědomí? Zde je také souvislost s teorií o ADAPTIVNÍM VÝZNAMU DEPRESE, která mi přijde zcestná, ale která má dost zastánců.

87 OFFICE FOR PSYCHOSOCIAL ISSUES Königin-Luise-Str. 29, D Berlin Je zásadně nutné vyhnout se přístupům, které redukují trauma jen na mentální či somatickou patologii, tedy na nemoc. Trauma není obyčejná nemoc, ale zahrnuje kromě osobního utrpení také sociální a politický proces. Je proto vzájmu všech vypracovat definici, která postihne specificitu celého kontextu a bude také základem pro léčení traumatu. Traumatická zkušenost nikdy z mysli nevymizí a cílem proto nemůže být léčení v běžném slova smyslu.

88 OFFICE FOR PSYCHOSOCIAL ISSUES Königin-Luise-Str. 29, D Berlin Nicméně osoby postižené traumatem by se měly naučit integrovat zraňující zkušenost do svého života a především najít cestu ven zrole oběti. Zatím sice mohou vést navenek normální život. Ale jejich utrpení, které se váže ke všem sociálním aktivitám jak co do vzniku, tak co do jejich současného bytí se tím nijak nezmenšuje.

89 OFFICE FOR PSYCHOSOCIAL ISSUES Königin-Luise-Str. 29, D Berlin Podpora se tedy nemůže omezit jen na pomoc při procházení traumatem a jeho integrováním. Stejně významné, ne-li významnější, je to, aby společnost přiznala a přijala skutečnosti, které se staly, tak že konečně pochopí extrémní utrpení jednotlivců, o něž se snimi rozdělí a kolektivně je přijme.

90 Je s t l i ž e m á v N e w Y o r k u 20 z e 27 p a c i e n tů r o d i n n éh o l ék ař e p a d e s á t l e t p o p ř i s tě h o v á n í f l o r i d n í p r o je v y P T S D a je s t l i ž e t r v a l ý p o b y t v I z r a e l i půs o b í p r o k a z a t e l n ě ja k o p r o t e k t i v n í f a k t o r c h r á n í c í p ř e d tě m i t o s y m p t o m y, v y p o v í d á t a t o s k u t ečn o s t o v l i v u s o c i á l n í h o f a k t o r u n a c h a r a k t e r, p růb ě h a m a n i f e s t a c i n e je n o b t í ž í, a l e c e l éh o p r o b l ém u. A t o je v N e w Y o r k u, n e v Če c h á c h!

91

92

psychiatrie minimum z psychiatrie Přílohu připravili členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím Gasset a partnery.

psychiatrie minimum z psychiatrie Přílohu připravili členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím Gasset a partnery. psychiatrie minimum z psychiatrie Přílohu připravili členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím Gasset a partnery. Obsah 2 Nad současností a budoucností české psychiatrie

Více

Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová. Panická porucha a jak ji zvládat

Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová. Panická porucha a jak ji zvládat Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová Panická porucha a jak ji zvládat Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová Panická porucha a jak ji zvládat Ján Praško,

Více

Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová PANICKÁ PORUCHA A JAK JI ZVLÁDAT

Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová PANICKÁ PORUCHA A JAK JI ZVLÁDAT Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová PANICKÁ PORUCHA A JAK JI ZVLÁDAT Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová PANICKÁ PORUCHA A JAK JI ZVLÁDAT Ján Praško,

Více

Disociativní procesy a poruchy v dětství a adolescenci

Disociativní procesy a poruchy v dětství a adolescenci Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Katedra psychologie Disociativní procesy a poruchy v dětství a adolescenci (Výzkum pomocí dotazníku A-DES) Rigorózní práce Jan Soukup jednooborová psychologie konzultant:

Více

Motto: Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy. Miguel de Cervantes y Saavedra

Motto: Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy. Miguel de Cervantes y Saavedra DĚTI S PSYCHIATRICKOU DIAGNÓZOU Motto: Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy. Miguel de Cervantes y Saavedra 1 Mgr. Monika Marxtová Vystudovala Univerzitu Kalovu v Praze Filozofickou fakultu, obor psychologie.

Více

NEUROTICKÉ PORUCHY. - Chování člověka trpícího neurotickou poruchou může být nápadné a neobvyklé, ale neporušuje základní sociální normy

NEUROTICKÉ PORUCHY. - Chování člověka trpícího neurotickou poruchou může být nápadné a neobvyklé, ale neporušuje základní sociální normy NEUROTICKÉ PORUCHY - jsou typické změnou prožívání, ale pod vlivem narušených emocí se mohou měnit fyziologické reakce i uvažování a chování takto postiženého člověka. - Tyto potíže lze chápat jako poruchy

Více

DISOCIATIVNÍ PORUCHY V PRŮŘEZU DISCIPLÍN

DISOCIATIVNÍ PORUCHY V PRŮŘEZU DISCIPLÍN Neuropsychiatrické fórum Disociativní poruchy průřezu disciplín Děkanát 1. LF UK, Na Bojišti 3 120 00 Praha 2 16. února 2012, od 9.00 hod. SYMPÓZIUM DISOCIATIVNÍ PORUCHY V PRŮŘEZU DISCIPLÍN 16. února 2012,

Více

F0 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických

F0 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických F0 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických mohou začínat v kterémkoli věku, kromě raného dětství o začínají většinou v dospělém nebo pozdějším věku organické = vznikají na podkladě poškození

Více

Psychiatrie PRO PRAXI. z obsahu. psychoterapie. Přehledové Články. sdělení z praxe. www.solen.cz. behaviorální přístupy ke zvládání utrpení a strasti

Psychiatrie PRO PRAXI. z obsahu. psychoterapie. Přehledové Články. sdělení z praxe. www.solen.cz. behaviorální přístupy ke zvládání utrpení a strasti Psychiatrie PRO PRAXI 2e 2015 psychoterapie Kognitivně behaviorální přístupy ke zvládání utrpení a strasti Přehledové Články Komorbidita hraniční poruchy osobnosti a depresivní poruchy www.solen.cz ISSN

Více

Psychologická podpora duševního zdraví pro krizovou připravenost v rámci Bezpečnostního systému České republiky

Psychologická podpora duševního zdraví pro krizovou připravenost v rámci Bezpečnostního systému České republiky Psychologická podpora duševního zdraví pro krizovou připravenost v rámci Bezpečnostního systému České republiky Vivienne Soyková Ústav ekonomiky a managementu fakulty dopravní ČVUT v Praze soykova@fd.cvut.cz

Více

Syndrom dráždivého tračníku Susan Thornton

Syndrom dráždivého tračníku Susan Thornton Syndrom dráždivého tračníku Susan Thornton Tradičně se předpokládá, že v rozvoji řady nemocí gastrointestinálního traktu se účastní psychologické faktory. Například zánětlivé onemocnění tračníku a vředová

Více

Posttraumatická stresová porucha u dospělých a dětí ohrožených domácím násilím; práce s osobami ohroženými domácím násilím s psychiatrickou diagnózou

Posttraumatická stresová porucha u dospělých a dětí ohrožených domácím násilím; práce s osobami ohroženými domácím násilím s psychiatrickou diagnózou Posttraumatická stresová porucha u dospělých a dětí ohrožených domácím násilím; práce s osobami ohroženými domácím násilím s psychiatrickou diagnózou Centrum sociálních služeb Praha 2011 Většina příspěvků

Více

Psychologie pro pomáhající profese

Psychologie pro pomáhající profese Psychologie pro pomáhající profese MARIE VÁGNEROVÁ Variabilita a patologie lidské psychiky Obsah Předmluva............................................................. 6 ČÁST PRVNÍ Základní okruhy obecné

Více

Stres, zátěž a jejich zvládání

Stres, zátěž a jejich zvládání Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Stres, zátěž a jejich zvládání Autoři studijního textu : MUDr. PhDr. Miroslav Orel PaedDr. Mgr. Věra

Více

Ve výzkumné části práce je formou přehledných tabulek a grafů zpracován výsledek výzkumu.

Ve výzkumné části práce je formou přehledných tabulek a grafů zpracován výsledek výzkumu. Úvod ÚVOD Měli bychom si být vědomi nebezpečí, kterým nás všechny ohrožuje stres, i nutnosti něco s tím dělat. Náklady a výdaje na nezodpovědnost v řešení této otázky jsou děsivé. J. Knowles Těžké životní

Více

MAGISTERSKÁ PRÁCE PSYCHOSOCIÁLNÍ DŮSLEDKY MODERNÍ VÁLKY

MAGISTERSKÁ PRÁCE PSYCHOSOCIÁLNÍ DŮSLEDKY MODERNÍ VÁLKY HUSITSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA UNIVERSITY KARLOVY V PRAZE MAGISTERSKÁ PRÁCE KATEDRA PSYCHOSOCIÁLNÍCH VĚD DANIEL ŠTROBL PSYCHOSOCIÁLNÍ DŮSLEDKY MODERNÍ VÁLKY (PSYCHOLOGICAL CONSEQUENCES OF THE MODERN WAR)

Více

Disociativní poruchy v praxi

Disociativní poruchy v praxi Prehľadové články 13 Disociativní poruchy v praxi MUDr. Erik Herman 1,2,3, doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc. 3,4, doc. MUDr. Ján Praško, CSc. 5,6,7,8, MUDr. Tomáš Nežádal 3, MUDr. Michal Bajaček 3, MUDr. Pavel

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. Psychiatrická ambulance, Praha 2. Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha 3

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. Psychiatrická ambulance, Praha 2. Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha 3 DISOCIATIVNÍ PORUCHY V PRAXI MUDr. Erik Herman 1,2,3, doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc. 3,4, doc. MUDr. Ján Praško, CSc. 5,6,7,8, MUDr. Tomáš Nežádal 3, MUDr. Michal Bajaček 3, MUDr. Pavel Doubek 2 1 Psychiatrická

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Lenka Víšková

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Lenka Víšková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Lenka Víšková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Lenka Víšková Studijní obor: Všeobecná

Více

Skripta ke vzdělávacímu kurzu pro zdravotní sestry. Pomáhající rozhovor v rámci léčebného procesu

Skripta ke vzdělávacímu kurzu pro zdravotní sestry. Pomáhající rozhovor v rámci léčebného procesu Skripta ke vzdělávacímu kurzu pro zdravotní sestry Pomáhající rozhovor v rámci léčebného procesu 1 Tento produkt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Skripta

Více

Depersonalizace a derealizace současné nálezy

Depersonalizace a derealizace současné nálezy PŘEHLEDNÝ ČLÁNEK Depersonalizace a derealizace současné nálezy Depersonalisation and Derealisation Contemporary Findings Souhrn Jedinec se při depersonalizaci a derealizaci cítí oddělen od vlastních prožitků

Více

Klinická část: diagnostické okruhy

Klinická část: diagnostické okruhy 1 Klinická část: diagnostické okruhy Rozvoj dalšího vzdělávání praktických lékařů a ambulantních psychiatrů v problematice komunitní péče o duševně nemocné MUDr. Petr Příhoda pracuje jako psychiatr od

Více

FILOSOFICKÝ SEMINÁŘ KATEDRA TEORIE

FILOSOFICKÝ SEMINÁŘ KATEDRA TEORIE ADAMEC JIŘÍ FILOSOFICKÝ SEMINÁŘ KATEDRA TEORIE DEPRESE A NEUROLOGIE ( Rekurentní poruchy nálad v klinické praxi ) Brno 2010 1 DEPRESE A NEUROLOGIE ( Rekurentní poruchy nálad v klinické praxi ) Adamec Jiří

Více

ISBN 978-80-904541-8-7 978-80-904541-3-2

ISBN 978-80-904541-8-7 978-80-904541-3-2 ODBORNÉ PSYCHOSOMATICKÉ ČTENÍ A LÉKAŘSTVÍ PSANÍ MUDr. PhDr. Richard Jan Poněšický, Machan, Ph.D. Th.D. ISBN 978-80-904541-8-7 978-80-904541-3-2 PhDr. MUDr. Richard Jan Poněšický, Machan, Ph. Ph.D. Th.D.

Více

Ján Praško, Hana Prašková. OBSEDANTNĚ- -KOMPULZIVNÍ PORUCHA a jak ji zvládat

Ján Praško, Hana Prašková. OBSEDANTNĚ- -KOMPULZIVNÍ PORUCHA a jak ji zvládat Ján Praško, Hana Prašková OBSEDANTNĚ- -KOMPULZIVNÍ PORUCHA a jak ji zvládat Ján Praško, Hana Prašková OBSEDANTNĚ- -KOMPULZIVNÍ PORUCHA A JAK JI ZVLÁDAT Ján Praško, Hana Prašková OBSEDANTNĚ- -KOMPULZIVNÍ

Více

PORUCHY CHOVÁNÍ V INTERNÍ PRAXI

PORUCHY CHOVÁNÍ V INTERNÍ PRAXI PORUCHY CHOVÁNÍ V INTERNÍ PRAXI MUDr. Dagmar Přikrylová Psychiatrická klinika FN Olomouc Tento článek je zaměřen na poruchy chování dospělých z pohledu interní medicíny. Poruchy chování jsou rozděleny

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI STUDIJÍ OPORA Jan Ipser Ústí nad Labem 2013 ÚVODNÍ POZNÁMKA Vážené studentky, vážení studenti,

Více

CZ.1.07/1.3.46/01.0021

CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Škola za oponou - sociálně patologické jevy u dětí a mládeže reg. č. CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Školaza oponou RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D. Mgr. Monika Pelcáková 1 Školaza

Více

Různé problémy a co s nimi tipy a doporučení

Různé problémy a co s nimi tipy a doporučení Různé problémy a co s nimi tipy a doporučení Motto: Poradím ti, jak poradit sám sobě Hlavní zásada psychologického poradenství zní: Nikdy neradit! Dostali jste se do osobních problémů, které narušují vaše

Více

Psychopatologie. Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí. Distanční studijní opora. Věra Juříčková

Psychopatologie. Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí. Distanční studijní opora. Věra Juříčková ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí Věra Juříčková Psychopatologie Distanční studijní opora Opava 2011 Obecná charakteristika

Více