15 Kč 10 / Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "15 Kč 10 / 2011. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni?"

Transkript

1 T Ř E B O Ň S K Ý 10 / 2011 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Co se bude dít v Třeboni? Jabkobraní slavnosti jablka provoní náměstí The Swings koncert v Divadle J. K. Tyla Faust a Markétka divadlo v předplatném

2 Úvodník Poutník životem Mnoho let jezdí do našich lázní načerpat nové síly a těší se sem prý jako malý kluk. Věřím mu to, při připomínce Třeboně jihne a já už vidím, jak mu někde uvnitř v hlavě naskakují slůvka, která umně a citlivě poskládá do slok a sloky do básní. Snad naše kouzelná krajina je toho příčinou, že člověk se stává poetou, že chce všechnu tu krásu kolem pojmenovat a uchovat si ji alespoň na papíře, když už mysl nestačí tolik obohacujících vjemů pojmout. Snad chceme být občas trochu jiní a v každodenním shonu chceme alespoň na chvilku vypnout, zastavit se, zasnít Vždyť život je věčné divadlo bez kulis, často musíme hrát hru, kterou si přeje režisér a diváci, ale pak přijdou chvíle, kdy jsme ve svém niterním světě jen sami za sebe a to se pak každý z nás může proměnit v Poutníka životem, ztišit se a psát (mw) Rozjímání podzimem Alejí podél cesty jdu, nespěchám, jen věrná stráž, mohutné duby podél cest. Zvonek volá děti do školy, lidé jdou za prací, plni starostí všedního dne. Nespěchám, odložil jsem starosti všedního dne, chci být tulákem, poutníkem, snad trochu i poetou básníkem v tento čas. Čas, kdy léto se loučí, dny se krátí a sluneční paprsky zvolna slábnou, slunce znaveno chce odpočívat. Podzim přichází. Mlhou ozdobil rybníky a údolí, zeleň potemněla a zem vydává plody svého bohatství. Alejí vzrostlých stromů cesta zvolna stoupá snad až do nebes. Sluneční paprsky příjemně hřejí, je ticho, klid. Mladý podzim, snad nám chce říct, že nám dá poznat krásu slunečných dní, má své kouzlo v pestrosti barev. Až zestárne a stane se mrzutým starcem, zahalí kraj do těžkých mlh, dešťů a plískanic. Jen studený vítr se bude prohánět po polích, co znavena se chystají ke spánku. Však teď je čas jeho mladosti. Na cestě otevřel se výhled do kraje, pohled sluncem ozářené krajiny. Jen tiše stojím a dívám se, krása, kouzlo krajiny, nechám ji proudit do srdce i mysli. Tají se mi dech, zahlcen něčím, co slovy popsat nelze. Opřen o mohutný kmen dubu, cítím tep jeho srdce. Proud jeho se do srdce vlévá, jedinečnost okamžiku krásy země. Tiše stojím a vnímám, vnímám všemi smysly a nasytit se nemohu. Jak jsi krásné, Třeboňsko. Jak jsi krásná, má země. Poutník životem Vážení občané, lázeňští hosté a návštěvníci města, zveme Vás na Setkání Se StaroStou a S Vedením města, které se uskuteční ve čtvrtek 13. října 2011 od 18 hodin v Besedě. Program setkání: Čistírna odpadních vod v Třeboni, Třeboňské lesy a rybníky, s.r.o., Technické služby Třeboň, s.r.o., aktuality Pozvánka Město Třeboň a Informační a kulturní středisko si Vás dovolují pozvat na pietní akt ke Dni vzniku samostatného Československého státu, spojený s kladením věnců k památníku obětem zla 28. října 2011 od hod. v sokolské ulici. Po projevu starosty města vystoupí pěvecký sbor Pěslav Ozvěna a Žesťový soubor ZUŠ Třeboň za účasti obce legionářské, baráčnické a třeboňských skautů. Bertiny lázně mají novou primářku od 1. září 2011 byla do funkce primářky Bertiných lázní jmenována mudr. ivana zezulková, která zde pracuje od r Její specializací je revmatologie. Poděkování Ráda bych tímto vyjádřila poděkování panu primáři Jaroslavu Bicanovi za jeho dlouholeté vedení zdravotnického úseku Bertiných lázní. Věřím, že mluvím ústy většiny zaměstnanců, když říkám, že pod jeho laskavým a velkorysým vedením se nám pracovalo dobře. Svým lidským přístupem si vždy získával sympatie nejen nás zaměstnanců, ale především pacientů a za to mu poděkování právem náleží. Do dalších let přejeme hodně zdraví. MUDr. Ivana Zezulková Pěstitelé, chovatelé, přijeďte na farmářské trhy první říjnovou sobotu skončí na masarykově náměstí letošní série farmářských trhů, která měla deset dílů. organizátoři z informačního a kulturního střediska města třeboně proto vyzývají pěstitele a chovatele. přijeďte a nabídněte plody ze svých polí, zahrádek a hospodářství. Podrobnější informace u správce tržiště Luďka Švejcara na telefonu Plošná deratizace Začátkem měsíce října provede pro Město Třeboň firma Pařez plošnou deratizaci v městských objektech a na veřejných prostranstvích. Pokud mají občané či firmy problém s hlodavci na veřejném prostranství, informujte laskavě Ing. Fliegela, odbor rozvoje a investic na tel Pokud mají občané a firmy problém s hlodavci na svém pozemku nebo v objektu, je možné se k akci připojit. Bližší organizační a finanční podmínky sdělí firma Pařez, kontaktní osoba p. Mach, tel Ing. Jaroslav Fliegel, Město Třeboň, odbor rozvoje a investic Rekonstrukce silnice č. 154/II Do redakce TS přišel dotaz čtenáře: Proč se nepokračuje v avizované opravě silnice a mostů směrem na obci Branná? O odpověď jsem poprosila místostarostu Třeboně p. Zdeňka Mráze: Rekonstrukce silnice 154/II bude pokračovat, opraveny budou dva mosty u Zlaté stoky v sousedství firmy Stavebniny Buman, poté i most přes stoku u Mikrobiologického ústavu u Opatovického rybníka. Práce na rekonstrukci prvních dvou mostů ze směru od Třeboně budou zahájeny ještě v letošním roce, stavební práce by měly probíhat vždy jen na polovině mostu, tak aby zůstal průjezdný úplná uzavírka potrvá jen na nezbytně nutnou, co nejkratší dobu. Po rekonstrukci mostů dojde k natažení nového koberce vozovky v celém úseku od Obory až po křižovatku na Domanín u sádek. Zmíněná silnice 154/II je v majetku Jihočeského kraje, který její opravu financuje ze svých zdrojů. jj 2 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 10/2011

3 město Zprávy z radnice Z jednání rady města Třeboň, na 21. jednání Rady města Třeboně byly mj. projednány následující záležitosti výstava historie a současnost třeboňských rybníků Rada města Třeboně schválila Smlouvu o dílo na tisk materiálů k výstavě Historie a současnost třeboňských rybníků mezi Městem Třeboň a firmou AL-SYSTEM EXPO, s. r. o. Dále schválila Smlouvu o poskytnutí reprodukčních práv k archiváliím mezi Městem Třeboň a Městským muzeem Sedlčany a Smlouvu o užití fotodokumentace mezi Národním památkovým ústavem a Městem Třeboň, kdy předmětem smlouvy je využití digitální reprodukce mapy dříve pořízené Státním oblastním archivem Třeboň. Jedná se o Třeboňské panství mezi dvěma pohledy na Třeboň z roku Rada města také schválila Smlouvu o nájmu nebytových prostor, a to konkrétně prostor Výstavního sálu Pod Věží, mezi Městem Třeboň a Informačním a kulturním střediskem. oprava hráze rybníku Bičan Rada města Třeboně schválila provedení opravy hráze rybníka Bičan nad rámec běžné údržby Rybářstvím Třeboň, a. s., a rozdělení financování této opravy v letech 2011 a Oprava zahrnuje přihrnutí materiálu, vytvoření patky z lomového kamene, opevnění kamenným záhozem a opravu kádiště. Ročně jsou hrazeny opravy na městských rybnících nad rámec běžného udržování ve výši Kč. V letošním roce již byly uhrazeny opravy ve výši Kč. koncepce nákupu elektrické energie Rada města Třeboně schválila koncepci nákupu elektrické energie pro rok 2012 a 2013 Městem Třeboň a organizacemi založenými nebo zřízenými Městem Třeboň, a to formou aukce na Českomoravské komoditní burze Kladno. Význam vstupu města na trh s elektřinou prostřednictvím burzy spočívá zejména v možnosti soustředit poptávku na město a jím zřizované organizace a společnosti a pro takto navýšený objem poptávky získat lepší cenu. Město tímto způsobem oslovuje v jeden okamžik celý okruh všech potencionálních dodavatelů, dostává se na jednom místě do otevřené soutěže a tím může dosahovat optimalizace cen. Poptávání energií na burze je veřejným výběrem, a to přesně podle dikce zákona o veřejných zakázkách. Město Třeboň a jím zřízené organizace a společnosti v současnosti nakupují elektrickou energii od společnosti E.ON. Golfové hřiště Rada města Třeboně schvaluje pronájem pozemků p. č. 1854/1, p. č. 1855/1 a p. č. KN 1855/3, vše v k. ú. Břilice obchodní firmě B. I. C. 01, s. r. o. za účelem vybudování a provozování golfového hřiště mimo jiné za podmínky, že kolaudační souhlas na stavbu golfového hřiště bude vydán nejpozději do Rozšíření ubytovacích kapacit a wellness služeb v třeboňských lázních Rada města Třeboně neschválila a nedoporučila zastupitelstvu města schválit financování projektu Rozšíření ubytovacích kapacit a wellness služeb v třeboňských lázních dle oznámení o schválení projektu k financování. Jedním z důvodů bylo snížení předpokládané výše dotace. Rekonstrukce lázní aurora, s. r. o. Rada města Třeboně schválila a doporučila zastupitelstvu města schválit přípravu akce Rekonstrukce ubytovacího objektu A a B, stravovacího provozu a elektroléčby na Lázních Aurora s. r. o. Třeboň, na 22. jednání Rady města Třeboně byly mj. projednány následující záležitosti plnění rozpočtu města Rada města Třeboně schválila přehled o plnění rozpočtu města ke dni příspěvek a dotace v oblasti tělovýchovy a sportu Rada města Třeboně schválila žádost Tělovýchovné jednoty Jiskra Třeboň týkající se poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč na konání prvního ročníku fotbalového turnaje mladší přípravky O pohár starosty města Třeboň, který se uskuteční 10. září 2011 ve Staré Hlíně. Dále rada města Třeboně schválila finanční příspěvek ve výši Kč sportovního charakteru pro Sbor dobrovolných hasičů Stará Hlína, který dne 18. června 2011 uspořádal akci Dětský den a dne 20. srpna 2011 uspořádal akci Loučení s létem pro děti. změna průběhu katastrálních hranic mezi k. ú. Břilice a k. ú. přeseka Rada města Třeboně schválila změnu průběhu hranic mezi k. ú. Břilice a k. ú. Přeseka dle stávající hranice v terénu, kdy pozemky o celkové výměře m 2 v k. ú. Břilice budou převedeny do k. ú. Přeseka a pozemky o výměře m 2 z k. ú. Přeseka do k. ú. Břilice. umístění reklamního transparentu Rada města Třeboně schválila uzavření smlouvy o výpůjčce části obvodového zdiva Novohradské brány (dům č. p. 123/I) mezi Městem Třeboň a Informačním a kulturním střediskem města Třeboň za účelem umístění reklamního transparentu na akci Stopy Járy Cimrmana. hudební produkce Rada města Třeboně udělila výjimku z vyhlášky města č. 8/2006 na provozní dobu hudební produkce dne 27. srpna od do 3.00 hodin na nádvoří pivovaru Bohemia Regent, a. s., za předpokladu dodržení předpisů upravujících provoz hudebních produkcí. Dále rada města schválila tuto výjimku v časovém rozmezí od do pro hudební produkce, které se uskuteční každý pátek a sobotu ve vinárně Beseda od 1. srpna do 31. října hospodaření škol v třeboni Rada města Třeboně schválila hospodaření příspěvkových organizací ve školství zřízených Městem Třeboň ke dni Všechny organizace hospodařily s kladným hospodářským výsledkem. Kromě příspěvku od zřizovatele na běžný provoz čerpaly také částečně příspěvek na nutné opravy. výpůjčka vstupních prostor v obřadní síni Rada města Třeboně schválila smlouvy o výpůjčce vstupních prostor k obřadní síni mezi Městem Třeboň a Agenturou Třeboňsko, o. p. s., za účelem konání výstavy při Houbařských slavnostech ve dnech 1. září až 4. září. Třeboň, na 23. jednání Rady města Třeboně byly mj. projednány následující záležitosti ukazatele rychlosti a zvýraznění přechodu pro chodce Rada města Třeboně schválila rozpočtové opatření pro zajištění finančních prostředků na realizaci veřejné zakázky Ukazatele rychlosti a přerušované žluté světlo. Předmětem zakázky je dodávka a instalace dvou kusů radarových ukazatelů rychlosti v Třeboni na silnici I/34 na příjezdu od Českých Budějovic a na l 3

4 silnici I/24 v místní části Holičky na příjezdu od Halámek. Dále pak dodávka a instalace dvou kusů návěstidel s přerušovaným žlutým světlem pro zvýraznění přechodu pro chodce v místní části Stará Hlína. technická studie na ii. etapu přeložky Rada města Třeboně schválila na svém jednání rozpočtové opatření k zajištění finančních prostředků na uhrazení Technické studie II. etapy dopravního řešení třeboňského úseku přeložky silnice II/154 v úseku Dukelská ulice, přesněji napojení na silnici I/34. Finanční příspěvek pro vedoucí oddílů, kroužků a sportovní trenéry za i. pololetí 2011 Rada města Třeboně schválila poskytnutí finančních příspěvků pro vedoucí oddílů, kroužků a sportovní trenéry při práci s dětmi a mládeží za I. pololetí 2011 takto: TJ Jiskra Třeboň Kč TJ Slovan Břilice Kč SK Boxing Třeboň Kč Hokej Třeboň o. s Kč Klub Třeboňských kaprů Kč Asociace TOM Zálesáci Kč Sbor dobrovolných hasičů Branná Kč Poskytnutí finančních příspěvků pro TJ Jiskra Třeboň a TJ Slovan Břilice musí být ještě podpořeno zastupitelstvem města, které se bude konat dne 3. října zapůjčení loutek pro inscenaci hry Jabloňová panna Rada města Třeboně schválila rozšíření spolupráce mezi Městem Třeboň a Spolkem loutkového divadla o. s. v podobě uzavření dodatku č. 1 týkajícího se vypůjčení loutek k realizaci i jiných her, než ke kterým jsou určeny. Informační a kulturní středisko města Třeboně pořádá dne 8. října 2011 slavnost Jabkobraní, v rámci Z jednání zastupitelstva Třeboň, 29. srpna 2011 v odpoledních hodinách se sešli třeboňští zastupitelé na svém 10. jednání. prodloužení kanalizace v nádražní ulici Zastupitelstvo města Třeboně schválilo převedení částky Kč z položky Sběrný dvůr Třeboň vlastní podíl do položky Prodloužení kanalizace v ulici Nádražní. Tato částka bude použita na prodloužení kanalizace v Nádražní ulici v Třeboni, která bude sloužit především pro odkanalizování Sběrného dvoru Třeboň a Technických služeb Třeboň. Prodloužení bude na základě nejvýhodnější nabídky realizováno společností ZVŠ Stavitelství Třeboň s.r.o. plnění rozpočtu města Zastupitelstvo města Třeboně schválilo na svém jednání plnění rozpočtu k 30. červnu Starosta města konstatoval, že rozpočet města se vyvíjí bez zásadních výkyvů. Předseda finančního výboru Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. sdělil přítomným, že tento materiál týkající se průběhu plnění rozpočtu je pro zastupitele novinkou, která by měla napomáhat zvýšit informovanost v této záležitosti. změna průběhu katastrálních hranic Zastupitelstvo města Třeboně schválilo změnu průběhu hranic mezi k. ú. Břilice a k. ú. Přeseka dle stávající hranice v terénu, kdy pozemky o celkové výměře m 2 v k. ú. Břilice budou převedeny do k. ú. Přeseka a pozemky o celkové výměře m 2 z k. ú. Přeseka do k. ú. Břilice. Dále zastupitelstvo schválilo změnu průběhu hranic mezi k. ú. Břilice a k. ú. Spolí u Ledenic dle stávající viditelné hranice v terénu, kdy pozemky o celkové výměře 672 m 2 v k. ú. Břilice budou převedeny do k. ú. Spolí u Ledenic a pozemky o celkové výměře m 2 z k. ú. Spolí u Ledenic do k. ú. Břilice. torzo seníku Zastupitelstvo města Třeboně schválilo přijetí torza seníku od kterého bude Spolkem loutkového divadla o. s. inscenována hra Jabloňová panna. Rekultivace skládky v místní části Domanín Rada města Třeboně na svém jednání schválila a doporučila zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru bezúplatného převodu Rekultivace skládky Domanín v k. ú. Domanín dle zaměření skutečného provedení na ploše cca 1, 4 hektaru. Město Třeboň vystavělo na pozemcích v k. ú. Domanín skládku pro potřeby Města Třeboně. Po ukončení skládkování Město Třeboň bylo povinno zajistit rekultivaci skládky, což učinilo v roce prodej bytu v lidické ulici Rada města Třeboně schválila a doporučila zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 376/2 o velikosti (106,1 m 2 ) v ulici Lidická v Třeboni včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 1061/5566 na společných částech budovy a na pozemcích p. č. KN 808, p. č. KN 809, p. č. KN 810 formou obálkové metody, když minimální nabídková cena je dle platného znaleckého posudku v době zveřejnění záměru prodeje Kč. Darování praporové stuhy Rada města Třeboně schválila darování praporové stuhy města Třeboně 44. lehkému motorizovanému praporu Generála Josefa Ereta. Prapor Generála Josefa Ereta se snaží navázat na historii pěšího pluku 29 plk. Josefa Jiřího Švece, který obdržel svůj plukovní prapor a čestný název v roce 1924 a součástí tohoto slavnostního aktu bylo i darování praporové stuhy od města Jindřichův Hradec, Tábor, Pelhřimov, Počátky a Třeboň. Město Třeboň se stalo domovskou posádkou od roku 1921 pro III. pěší prapor, který zde působil až do zániku Československa v březnu roku Bc. Lenka Hajnová pana Josefa a Vojtěcha Leštiny, kteří jej Městu Třeboň darovali za účelem vybudování nového seníku a obnovení kulturního dědictví. prodej budovy školy a školní zahrady v Branné Zastupitelstvo města Třeboně schválilo zveřejnění záměru prodeje budovy čp. 51 včetně vedlejších staveb a venkovních úprav a pozemků p. č. 49 o výměře 716 m 2 a p. č. 2827/2 o výměře 578 m 2 v k. ú. Branná. Prodej se uskuteční formou obálkové metody za minimální nabídkovou cenu Kč. Bližší informace na tel: Bc. Lenka Hajnová zvukový i obrazový záznam z jednání zm najdete na v sekci aktuality města. Síť praktických lékařů na Třeboňsku je optimální Taková je odpověď ředitele Odboru zdravotní péče krajské pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (dále jen VZP ) Ing. Jiřího Mrázka na dotaz jednoho z občanů města Třeboně vznesený na posledním Setkání občanů se starostou a s vedením města, zda by nebylo vhodné navýšit počet praktických lékařů v Třeboni a okolí. VZP nestanovila žádný limit pro počet registrovaných pojištěnců u praktického lékaře. Při porovnání počtu registrovaných pojištěnců u praktických lékařů na Třeboňsku a v Jihočeském kraji je zřejmé, že lékař s nejvyšším počtem registrovaných pojištěnců VZP na Třeboňsku je na 25. místě v Jihočeském kraji. Další praktičtí lékaři figurují na 28., 65., 192., 205., 237. a 259. místě z 310 pracovišť praktických lékařů v Jihočeském kraji. Z výše uvedených důvodů VZP neuvažuje o rozšíření kapacity praktických lékařů v této oblasti. Mgr. Terezie Jenisová, místostarostka 4 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 10/2011

5 ČOV Třeboň září 2011 V září proběhly úspěšně poslední komplexní zkoušky na nové ČOV Třeboň zkoušky kalového hospodářství. Na stavbě byly odstraněny drobné závady a nedodělky a bylo ukončeno přejímací řízení. Ing. J. Fliegel, odbor rozvoje a investic Prevence kriminality mládeže Od září letošního roku začíná realizovat město třeboň společně s občanským sdružením pyramidas projekt sekundární prevence pro děti, které jsou v kontaktu s ospod. město třeboň získalo na tento projekt dotaci z dotačního titulu prevence kriminality od Jihočeského kraje ve výši kč a k této částce připojí i svůj podíl. Celý projekt je určen pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a ve své podstatě zahrnuje sekundární a indikovanou prevenci. Cílem projektu je nezapojení dětí do forem rizikového chování, jako je například nadužívání návykových látek, gambling, porušování zákona aj. Děti byly vybrány oddělením sociálně právní ochrany dětí MěÚ Třeboň. Do konce roku proběhne několik víkendových pobytů, v průběhu kterých si děti vydefinují příčiny společensky nežádoucího chování a jeho následky. Dále se děti seznámí s důsledky rizikového chování a alternativními způsoby trávení volného času. Mezi těmito výjezdy proběhnou vždy po cca 14 dnech setkání v Třeboni. S dětmi budou pracovat erudovaní lektoři z oblasti pedagogiky, psychologie a prevence rizikového chování. Během projektu budou mít rodiče vybraných dětí možnost prodiskutovat s odborníky případné výchovné problémy se svými dětmi. Myslím, že tento projekt je velmi vhodný a potřebný z důvodu zvýšení kvality budoucího života vybraných dětí, říká Mgr. Pavel Vácha, předseda O. S. Pyramidas. První společné setkání s rodiči a dětmi se konalo 14. září 2011 na Městském úřadě za účasti místostarostky Mgr. Terezie Jenisové, vedoucí odboru školství a sociálních věcí Bc. Evy Dytrichové, kurátorky pro mládež Aleny Šedivé a projektové manažerky Mgr. Aleny Zárubové. První společný víkend pak naváže od 30. září do 2. října. Mgr. Alena Zárubová Pozvánka na den otevřených dveří na Čistírně odpadních vod Třeboň Město Třeboň a Městská Vodohospodářská s.r.o. zvou širokou veřejnost na Den otevřených dveří na ČOV Třeboň, který se uskuteční v pátek od do hodin. Návštěvníci uvidí plně zapracovanou novou čistírnu odpadních vod po dvou měsících provozu. Záchrana seníků na Mokrých lukách Další dvě torza seníků na Mokrých lukách, které město získalo darem od rodiny Kreníků a Körnerů, se dočkala oprav. Rekonstrukce, která zachránila jedinečné a pro okolí Třeboně typické stavby, provedla firma Lesostavby Třeboň, financována byla z rozpočtu města, grantu Ministerstva kultury ČR a Jihočeského kraje. Náklady na záchranu seníku dosáhly částky Kč u jednoho a Kč u druhého. Další torzo seníku, které Třeboni věnovali Josef a Vojtěch Leštinovi, čeká oprava v příštím roce. jj, foto J. Fliegel l 5

6 Plnění rozpočtu k včetně fondů Ač tomu nebylo v minulosti zvykem, tak rada města se rozhodla předložit zastupitelstvu města ( ) přehled plnění schváleného rozpočtu, nyní k Plnění rozpočtu rovněž projednal finanční výbor ( ). Rád bych tak touto cestou přiblížil uvedené plnění občanům a čtenářům Třeboňského světa. I když má plnění rozpočtu celou řadu položek a vzájemných vazeb, dovolím si uvést pouze základní čísla bez hlubšího komentáře tak, aby občané a čtenáři měli konkrétní základní přehled o stavu městských financí. Níže uvedený přehled rovněž uvádí srovnání období k s obdobím k Položka Skutečnost k Skutečnost k daňové příjmy celkem, z toho např.: , ,76 daň z příjmu FO ze ZČ a FP , ,50 daň z příjmu FO ze SVČ , ,00 daň z příjmů FO z kapitálových výnosů , ,00 daň z přidané hodnoty , ,00 poplatek za komunální odpad , ,66 poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , ,00 poplatek z ubytovací kapacity , ,00 daň z nemovitostí , ,00 nedaňové příjmy (tvořeno hlavně nájemným, vázáno hlavně na termín jeho splatnosti) , ,13 kapitálové příjmy (zejména příjmy z prodeje majetku dobíhající prodeje bytů, drobné prodeje pozemků) , ,00 dotace (tvořeno hlavně sociálními dávkami, které poskytuje MPSV a jsou zúčtovány, nevyplacené dávky se zpětně vrací MPSV) , ,22 CeLkem PŘíJmY , ,11 naplněno ve výši 45,87 % Běžné výdaje (včetně běžných oprav městského majetku) , ,91 kapitálové výdaje (= investice, např.: ČOV, nákup pozemků pro postupný přesun technických služeb, příspěvek DSO Hamr apod.) , ,08 CeLkem VÝdaJe , ,99 naplněno ve výši 36,92 % SaLdo mezi PŘíJmY a VÝdaJI , ,12 Za období leden až červen 2011 činily splátky dlouhodobých úvěrů ,00 FO fyzických osob, ZČ a FP závislá činnost a funkční požitky, SVČ samostatná výdělečná činnost (=živnostníci), ČOV čistírna odpadních vod (=Městská Vodohospodářská, s. r. o.), MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, DSO dobrovolný svazek obcí K došlo již k úplnému splacení dvou dlouhodobých úvěrů. A to úvěru z r v souvislosti s rekonstrukcí Bertiných lázní a dále došlo k úplnému splacení úvěru z r. 2001, který byl využit na investiční akce typu parkoviště Aurora, oprava Dukelské ulice, oprava Táboritské ulice. Za r město vydá na splátkách dlouhodobých úvěrů celkem Kč, z toho již k město uhradilo Kč, do konce r tak bude ještě uhrazeno Kč. Pokud jde o celkovou finanční hotovost, kterou město k drželo, tak na běžných účtech mělo město k dispozici částku ,62 Kč a to i přesto, že se doposud nepodařilo zrealizovat prodej Autokempu Třeboňský ráj, o kterém rozhodlo minulé zastupitelstvo a nové vedení města jej až ambiciózně zařadilo do příjmů. Možná pro zajímavost lze uvést, že k mělo město na běžných účtech částku ,50 Kč. Některé položky by bylo vhodné okomentovat. Nicméně precizní komentář ve všech souvislostech by byl jednak rozsáhlý a i předčasný, protože se nejedná o závěrečné plnění k Závěrem lze uvést, že i přes nenaplnění některých příjmů (viz. prodej Autokempu Třeboňský ráj) město nemá problém s finanční likviditou a hrazením tak splatných závazků. Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., člen rady města a předseda finančního výboru Rekonstrukce mostu ve Vodárenské ulici v Třeboni V měsíci září byly dokončeny poslední dva sloupy a krajní opěra na straně k Vodárenské ulici. Pokračovaly práce na bednění nové mostovky, byla postavena podpěrná konstrukce a bednění druhé poloviny mostu a ke konci měsíce probíhala betonáž mostovky. Radim Filípek, odbor rozvoje a investic 6 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 10/2011

7 Rekonstrukce mostu ve Vodárenské ulici v Třeboni Projekt Jedeme do lázní Na základě rozhodnutí členů Sdružení lázeňských míst ČR podal jejich pracovní tým v červenci 2009 na Odbor cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj ČR projektové žádosti k posouzení výzvy o poskytnutí podpory projektu Jedeme do lázní, a to v rámci Integrovaného operačního programu. Smlouva o rozhodnutí poskytnutí dotace pak byla podepsána Projekt je zaměřen na využití kulturně-historického a přírodního bohatství ČR pro rozšíření nabídky a zvýšení konkurenceschopnosti lázeňského cestovního ruchu. Hlavním cílem je vyzdvihnout v současné době opomíjené přírodně-kulturní bohatství českých lázní a přilákat tak k návštěvě lázeňských míst nejen zájemce o jejich léčebné pobyty, ale např. i potenciální návštěvníky zajímající se o jejich unikátní architekturu, památky v místě a okolí či o zajímavou okolní přírodu. O tom, jak se cíle projektu naplňují, jsem si povídala s tajemnicí SLM ČR Bc. Lucií Říhovou, DiS., manažerkou projektu. Jakým způsobem chce projekt potenciální návštěvníky lázeňských míst oslovit? Co by mělo být výstupem projektu? Základem je propagace lázeňských míst. Proč jezdit za kulturním a přírodním bohatstvím do zahraničí, když Česká republika a její lázeňská místa mají opravdu co nabídnout? Výstupem projektu jsou propagační brožury ve 4 jazykových mutacích, informační baedeker ve 4 jazykových mutacích, inzerce v rádiu se soutěží o lázeňské pobyty, inzerce na internetových portálech, inzerce v tisku, propagace v časopisech, propagační video o lázeňských místech a webové stránky. kolik lázeňských subjektů je do projektu zapojeno? 36 lázeňských míst ČR a Lázně Aurora Třeboň. v jaké fázi se projekt nachází? Co se vám již podařilo realizovat? Do dnešní doby proběhla dvě výběrová řízení, z nichž první bylo na Zajištění asistence při řízení projektu s názvem Jedeme do lázní a druhé na Zpracování grafického manuálu pro realizaci marketingových aktivit projektu. Hlavním výstupem celé této kampaně je ale třetí část výběrového řízení Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Realizace PR kampaně v rámci projektu Jedeme do lázní, které je dle zákona o veřejných zakázkách vyvěšeno do Více informací naleznete na našich webových stránkách Posledním výběrovým řízením je Zadávací dokumentace na úpravu a doplnění stávajících webových stránek Sdružení lázeňských míst ČR, které bude v případě kladného rozhodnutí Centra pro regionální rozvoj rovněž vyvěšeno na našich webových stránkách. zmínila jste, že dotační projekt provázela a stále provází řada komplikací. Co vám přidělává starosti? Začátkem měsíce června byly zahájeny práce na rekonstrukci mostu ve Vodárenské ulici v Třeboni. Most převádí místní komunikaci, vodovod a Mlýnskou stoku přes čtyřpruhovou silnici I/34. Rekonstrukce mostu byla nevyhnutelná z důvodu velmi špatného stavu prefabrikovaných komorových nosníků tvořících mostovku. Práce provádí společnost Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a. s. Byly upraveny krajní opěry a vyměněna podpěra na straně do Vodárenské ulice (každá podpěra je tvořena dvěma sloupy). Projekt uvažoval s ponecháním střední podpěry P3 a podpěry P2 na straně ke sv. Vítu. Byly provedeny zkoušky betonu těchto podpěr a po jejich vyhodnocení byl konstatován nevyhovující stav betonu střední podpěry P3, u podpěry P2 byl stav betonu ještě vyhovující, ale naměřené hodnoty se blížily k mezním hodnotám. Na základě vyhodnocení zkoušek projektant požadoval demolici podpěry P3 a u podpěry P2 upozornil, že vzhledem k současnému stavu betonu bude z dlouhodobého hlediska podpěra P2 limitujícím prvkem životnosti celého mostu, proto doporučil i výměnu podpěry P2. Na základě uvedených skutečností projektový tým vzal na vědomí nutnost výměny podpěry P3 a rozhodl o výměně podpěry P2 s ohledem na zachování co nejdelší životnosti celého mostu. Následně byly demolovány podpěry P2 a P3 a vybudovány nové. Tím bude mít most nové všechny tři podpěry a obě krajní opěry. Tyto vícepráce způsobily časový posun prací, který je ošetřen dodatkem smlouvy o dílo tak, že uvedení mostu do provozu bude v původním termínu a poté budou dokončeny dlažby svahů a ostatní práce pod mostem v termínu do Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, prioritní osa 1 Dostupnost center, oblast podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací. Ing. Radim Filípek, odbor rozvoje a investic MěÚ Třeboň Tím, že jsem r kývla radě SLM ČR, že dotaci po stránce administrativní zabezpečím, jsem si opravdu uvázala, jak se tzv. říká, kouli na nohu. Vstoupila jsem do projektu jako úplný začátečník a neměla jsem nikoho, kdo by mi radil ve věcech následných postupů tohoto projektu. Asistenční firma na řízení projektu mi byla a je samozřejmě nápomocna, ale pouze po stránce správnosti zákona o veřejných zakázkách. O všem ostatním by měl rozhodovat projektový tým rada SLM ČR. Navíc po listopadových volbách v r se obměnila téměř polovina členů rady a všechny otázky kolem dotačního projektu bylo nutné řešit i s novou radou. Navíc v r jsem byla zvolena tajemnicí SLM ČR, a tak jsem svoji práci musela rozdělit na práci tajemnice i manažera projektu. Jak získáte částku 10 mil. korun na předfinancování projektu? Možností bylo více, ale žádná nebyla vhodná pro všechny členy lázeňských míst. Leckdy je obtížné sejít se názorově ve dvojici, ale nás je 37 a domluvit se na společném verdiktu bylo obtížné. Díky předsedovi SLM ČR a zároveň starostovi města Třeboně Ing. J. Houdkovi jsme nakonec oslovili členy lázeňských míst s žádostí o půjčku z městských a obecních zdrojů se slibem, že všechny finanční prostředky budou postupně vráceny do konce roku 2012, což se podařilo. Byla to poslední možnost, jak projekt dokončit. Navíc nás samozřejmě tlačí čas, protože konec dotačního projektu je červen příštího roku a do té doby musí být vše zrealizováno. Od října nás čeká nejtěžší část, a tím je výběr vhodného uchazeče, který bude muset všechny výstupy stihnout zrealizovat dle časového harmonogramu, tj. do konce června Je možná snadné zažádat o finance z Evropské unie, ale tato práce vyžaduje nemalé úsilí, které musí být opravdu vynaloženo, protože nad veškerou činností dohlíží hlavní dozor Centrum pro regionální rozvoj ČR a to samozřejmě zpětně dohledává chyby, které poté krátí našimi finančními prostředky. Nyní už máme za sebou financování první etapy, která proběhla v dubnu letošního roku, a máme vrácené i naše finanční prostředky zpět téměř bez ztráty kytičky. Já pevně doufám, že se to podaří i u následujících etap. Čtenáře bude jistě zajímat, jakým způsobem je projekt financován jakou částku do projektu vkládá slm ČR a jaký podíl tvoří získaná dotace. Dotační projekt je financován z Integrovaného operačního programu ze 100%, ale musí být bohužel předfinancovaný právě SLM ČR. Děkuji za rozhovor a přeji vám i našim lázeňským místům zdar projektu. Jana Jandová l 7

8 Linka 156 Pouhých 15 minut stačilo v úterý 16. srpna odpoledne zloději k ukradení drahého jízdního kola odstaveného v průjezdu restaurace v centru města, kde si ho cyklista z Prahy odložil po dobu vypití jednoho piva. Zloději v krádeži nezabránilo ani uzamčení kola a přítomnost dalších lidí. Nešťastný majitel našel na místě jen přestřižený zámek. Strážníci přivolaní hned na místo pachatele již nezjistili. Zloděj ale spravedlnosti stejně neunikl, v dalších dnech totiž odvedli dobrou práci kolegové z místního oddělení PČR, krádež objasnili a 27letého pachatele z Břilic zadrželi. Po čtyřleté dívce pohybující se na kole pátrali strážníci v pátek 19. srpna odpoledne poté, co její 34letý otec z Brna nahlásil na lince 156, že se mu ztratila v centru města a nemůže ji nalézt. Strážníci do pátrání zapojili i kamerový systém a dívku nakonec nalezli sice plačící, ale v pořádku v zámeckém parku. K opilé dvojici mladíků z Třeboně ve věku 20 a 21 let vyjížděla hlídka v neděli 21. srpna těsně po půlnoci do Táboritské ulice ke kruhovému objezdu po přijatém oznámení, že mladíci ruší noční klid, pokřikují na procházející občany slovní urážky a jeden z nich se přitom ohání loveckým nožem. Strážníci mladíky zadrželi krátce po oznámení, ozbrojenému odebrali nůž a po zadokumentování jejich přestupek i se zabaveným nožem předali k dořešení správnímu orgánu. V sobotu 27. srpna nad ránem zjistila operátorka Městské policie na kamerách pootevřené přední dveře u odstaveného osobního vozidla Fiat na parkovišti u kruhového objezdu. Strážníci vyslaní na místo zjistili, že v autě spí dva muži ze Slovenska ve věku 36 a 37 let a jeví známky opilosti. Protože muži nemohli prokázat svoji totožnost, byli k prověření převezeni na PČR. Při propuštění byli upozorněni, aby ve své opilosti svým vozidlem neodjížděli. Varování však bylo zbytečné a poté, co starší z mužů usedl za volant a snažil se odjet, jej strážníci znovu zadrželi, tentokrát pro jízdu pod vlivem alkoholu. V neděli 28. srpna večer se na přeložce vloupali dva muži do stavební buňky a odcizili různé nářadí včetně bouracího kladiva a rozbrusky. Na místo se sjely hlídky Městské policie a PČR a při prověřování okolí nalezli část ukradených věcí na přilehlé louce. Po pachatelích dále pátrá PČR. V neděli 4. září ráno přijala operátorka Městské policie oznámení u muži, který se vloupal do ubytovny v Nádražní ulici. Strážníci okamžitě vyjeli k ubytovně, kde v jednom ze sklepů objevili 19letého mladíka z Hluboké nad Vltavou. Muž byl zadržen a převezen s podezřením ze spáchání trestného činu na PČR. Na přechodu pro chodce na Palackého náměstí byla v úterý 6. září odpoledne sražena projíždějícím vozidlem přecházející 81letá žena z Třeboně. Nedaleko přítomní strážníci poskytli ženě první pomoc a přivolali lékaře, mírou zavinění se dále zabývají kolegové z Dopravní služby PČR. V pondělí 12. září večer se v Jiráskově ulici bavila hloupým způsobem skupina mladých ve věku let, kde poškozovali obecní majetek a strhli několik praporků z veřejného osvětlení. Strážníci přivolaní oznámením na linku 156 celou skupinu zadrželi v Komenského sadech. Při řešení události strážníci našli dva ulomené praporky v kapse 24letého mladíka z Břilic, z kterého se také nakonec vyklubal hlavní strůjce pochybné zábavy. Strážníci věc zadokumentovali a předali k dořešení přestupkové komisi. Uplynulá sezona byla z pohledu Městské policie charakteristická především velkým náporem turistů, což s sebou samozřejmě přineslo kromě pozitivních přínosů i jevy negativní. Třeboň byla opět cílem hlavně cyklistů a s tím byly spojené krádeže kol, ale i používání nepovolených tras v okolí města, znečišťování prostranství, jízda na neosvětlených kolech či jízda v opilosti, častým nešvarem byla jízda po chodníku. Řada turistů přijela motorovými vozidly, nicméně strážníci nezaznamenali větší problémy s parkováním, většina řidičů parkovala na místech k tomu vyhrazených, s méně ukázněnými se strážníci potýkali sice denně, ale bez zásadního narušení dopravy. Z pohledu veřejného pořádku byly samozřejmě náročné večery a často i noci a s tím spojené problémy s opilci či lidmi rušící noční klid, což bylo takřka na denním pořádku a výrazné především při konání různých akcí a po jejich ukončení. V několika případech museli strážníci událost řešit převozem na záchytku. Často při svých službách naráželi i na problémy s osobami pod vlivem návykových látek, což se v našem městě jeví jako značný problém. V letních měsících strážníky a hlavně kolegy z PČR potrápila série krádeží měděných věcí, zde pomohla vzájemná spolupráce a nutno zmínit, že nejen v této problematice. Na druhou stranu jen v ojedinělých případech zaznamenali strážníci případy stanování mimo vyhrazená místa, případně nepovoleného táboření, a například vloupání do aut bylo zaznamenáno jen v několika málo případech, což je v porovnání s jinými turisticky oblíbenými městy jev ojedinělý. Jako velký pomocník pro zabezpečení veřejného pořádku a majetku občanů se opět projevilo provozování městského kamerového systému a dobrá práce operátorek Městské policie. Častým jevem sezony ale byly i problémy v oblasti mezilidských vztahů, strážníci museli často řešit různé spory mezi turisty samotnými, ale i mezi turisty a místními. Často se jednalo o spory malicherné až banální, nicméně silně vyhrocené a provázené i fyzickým napadáním. Poděkování V. Školka, MěPo Třeboň Děkujeme třeboňské Městské policii za vzorné zabezpečení akce 30. sraz vozů Mini Cooper a jejich přátel. Za organizátory Z. Lacina a J. Leština Při měření rychlosti narážejí strážníci i na řidiče, o nichž nelze hovořit jinak, než jako o bezohledných. Namátkou dva příklady z poslední doby (viz fota): motorkář jedoucí ve frekventovaných odpoledních hodinách ulicí Táboritská v úseku mezi křižovatkou U Trojice a kruhovým objezdem rychlostí 95 km/hod. a řidič osobního vozidla jedoucí na Holičkách v obci a těsně před přechodem pro chodce rychlostí 100km/hod. Oba přistižení byli předáni do správního řízení, kde jim hrozí odebrání řidičského průkazu až na jeden rok a pokuta až Kč. Ztráty a nálezy Městská policie Třeboň mimo jiné provozuje i agendu ztráty a nálezy. O nalezených věcech je možné se informovat buď na webových stránkách Městské policie, telefonicky na čísle Městské policie nebo na lince 156, případně osobně přímo na služebně Městské policie a to vzhledem k nepřetržitému provozu kdykoliv. V současné době je na Městské policii například uloženo 21 jízdních kol, o které se nikdo nehlásí. 8 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 10/2011

9 Tak dlouho se chodí se džbánem... V minulém čísle Třeboňského světa jsme vás v článku O takové návštěvy opravdu nestojíme! informovali o opakovaných akcích zlodějů měděných okapů a parapetů v Domově seniorů, jejichž řádění učinila přítrž Policie ČR. Slíbili jsme vám, že se v říjnovém čísle dozvíte více. Redakce Třeboňského světa se obrátila na Okresním soudem v Jindřichově Hradci vedoucího oddělení Policie ČR v Třeboni, akceptován. Zajímá-li vás výše škody, npor. Bc. Martina Hrnečka. Na základě kterou pachatelé stačili během necelých našich dotazů a odpovědí pana nadporučíka vznikl krátký, neradostný příběh dbatelná, dosahuje téměř korun. tří měsíců způsobit, vězte, že není zane- pro nás, obyvatele Třeboně, ovšem se Dovolím si jménem čtenářů Třeboňského šťastným koncem. světa i jménem obyvatel našeho města třeboňskému oddělení Policie ČR poděkovat. Mezi postiženými objekty nebyl pouze Domov seniorů, ale zloději podobným Jana Jandová způsobem očesali i dalších pět nemovitostí vždy se zájmem získat měděné klempířské prvky, které následně prodávali ve sběrně barevných kovů. Další zájmovou oblastí dopadených zlodějíčků byla jízdní kola podařilo se jim prokázat odcizení celé desítky kol, která obratem měnila své majitele. Trestná činnost pachatelů probíhala v období od června do 18. srpna, kdy byli díky zvýšené činnosti hlídkových služeb Policie ČR dopadeni. Partička tří pachatelů dvou dospělých a jednoho mladistvého není Policii ČR neznámá, už v minulosti jí byla prokázána majetková trestná činnost. Po zadržení bylo pachatelům sděleno obvinění, byl podán Městská policie v Třeboni se stará o nalezenou fenu, která čeká na nového návrh na vzetí do vazby, který ovšem nebyl majitele. Zveme vás na Dny zdraví Stejně jako v předchozích letech, bude i letošní říjen patřit veřejné kampani Dnům zdraví. Agentura Třeboňsko o.p.s. ve spolupráci s městem Třeboň a místními organizacemi opět připravuje zdravý program. V pátek bude ve vybraných časech zdarma zpřístupněno fitness v Bertiných lázních. Osobní trenér vám poradí, jak správně cvičit a tvarovat postavu. V sobotu proběhne v Roháči tradiční Cvičební maraton. Můžete se opět těšit na skvělé trenéry a trenérky zumby, aerobiku, kickbox aerobiku a power jógy. Neděli bude budete moci věnovat příjemné relaxaci v Lázních Aurora. Informační letáček ke kampani Dny zdraví poslouží jako jednorázový kupon na vstup pro 1 osobu na 1 hodinu do Wellnesscentra v Auroře zdarma. ude pro Vás připraven bazén a fitness. Tento letáček s programem opět najdete ve svých schránkách. Podrobné informace získáte na zmíněných letácích, na a na výlepových plochách města Třeboň. Tak neváhejte a přijďte si zacvičit J. Formánková, Agentura Třeboňsko o.p.s. Možná kolem nich každý den procházíte, možná i berete za kliku a vcházíte či vycházíte z objektů, které se mohou pyšnit krásnými vraty. Je jich u nás v Třeboni podstatně více, stačí se jen rozhlédnout. jj klub mája třeboň pořádá ve Školní jídelně CentRum v třeboni ve dnech 14. až Burzu dětského oblečení kočárků a sportovních potřeb hodin hodin příjem věcí hodin, hodin prodej hodin vrácení neprodaných věcí Manipulační poplatek činí 2 Kč za 1 ks zboží v hodnotě do 499 Kč a 10 Kč za 1 ks zboží v hodnotě od 500 Kč. l 9

10 aktuálně Při srpnových řemeslných trzích vystoupilo na náměstí heligonkářské duo Růžena Kostrounová a Jiří Bohdal. M. Král Přestože tento rok bylo nepříznivé počasí pro růst hub, byl o vystavené houby při Houbařských slavnostech první zářijový víkend velký zájem. J. Papáček Těší nás, že mezi čtenáře Třeboňského světa patří i herec Jan Čenský. jj Dne 24. srpna hostila kaple Schwarzenberské hrobky koncert Ireny Budweiserové. M. Král Velice byla využívána také zahrádkářská bylinková poradna paní Meškanové. J. Papáček Třeboň hostila o posledním prázdninovém víkendu 30. sraz vozů Mini Cooper a jeho přátel na akci Cesta s Mini kolem Světa. jj Mons. Dominik Duka O. P., arcibiskup pražský, metropolita a primas český, celebruje mši svatou v děkanském kostele dne při příležitosti tradiční pouti Panny Marie Královny. M. Chour V Budovcově ulici se opravuje chodník z žulových kvádrů. Tato dlažba bývala v celém starém městě i na předměstí od roku Unikátní pozůstatky jsou již jen tady a v ulici Petra Voka podél hotelu Zlatá Hvězda. J. Psíková Přechod ve Staré Hlíně je osazen blikajícím světlem na solární energii. Město tak přispělo k vyšší bezpečnosti chodců. jj, foto R. Adam V pátek 2. září se naše kolegyně Linda Svobodová přeměnila v paní Mikyškovou. Stačila k tomu kouzelná formule ano. jj, foto L. Švejcar Setkání třeboňských neziskových organizací proběhlo v salonku restaurace Šupina. jj 10 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 10/2011

11 Ve škole v Břilicích, která patří pod ZŠ Sokolská, proběhla 1. etapa oprav odstranění vlhkosti, částečné podřezání zdiva a oprava šaten v přízemí. jj, foto J. Bartl Ve dnech, kdy neprší, obléká si obětavě rybářské holinky pan Lubomír Vopelka z Technických služeb, přebrodí Zlatou stoku k Panně u Hradecké brány a pečlivě zalévá její kytky. Š. Husák Známý třeboňský literát a milovník žen Ing. Miroslav Hule oslavil se členy výboru Spolku přátel Třeboně své 65. narozeniny. Š. Husák Začátkem září se uskutečnila na třeboňském zámku výstava květinových vazeb Květiny pro Petra Voka. M. Král V sobotu 10. září uskutečnili zahrádkáři zájezd do Bylinkové zahrádky v Třebíči. Zahrádka s odborným výkladem p. profesora Valíčka se líbila. J. Papáček Zámecký park si bez rodinek pávů lze těžko představit. A máme-li štěstí, jsme svědky i této nádhery. Š. Husák Občanské sdružení Třeboňští patrioti a starosta města Ing. J. Houdek pozvali 9. září diváky na divadelní představení Jak je důležité míti Filipa v provedení ochotnického spolku Tyl na Nové Hospodě. jj Sobota 10. září patřila na náměstí blešímu trhu. Některým prodejcům se podařilo na půdách najít opravdové poklady. jj Václav Postránecký navštívil se svou manželkou muzeum a při tom si vyzkoušel, jak se sedí v lavici staré školy. J. Psíková Celým večerem, při kterém se nové občanské sdružení prezentovalo třeboňské veřejnosti, provázel herec Jan Čenský. jj Během Dnů evropského dědictví zpřístupnil mimořádně třeboňský pivovar prostor pivovarských humen. jj Že dění v Třeboni není lhostejné nejen dvounožcům, o tom nemůže být pochyb. jj l 11

12 Program kina Světozor na měsíc říjen Den Datum čas Titul Žánr Délka Přístupnost cena (Kč) so Lví král 3D Animovaný D / Zrození planety opic 2D Dobrodružný T muži v naději 2D Komedie CZ Saxána a Lexikon kouzel 2D Komedie CZ /100 ne Bláznivá, zatracená láska 2D Komedie T obhájce 35mm Drama T po Jana eyrová 2D Romantický T obhájce 35mm Drama T út ekofilm ekofilm st ekofilm ekofilm čt elitní zabijáci 2D Thriller T králova řeč 2D Drama T pá Harry Potter a relikvie smrti-část 2 3D Dobrodružný D muži v naději 2D Komedie CZ Šmoulové 3D Komedie D /145 so Saxána a Lexikon kouzel 2D Komedie CZ / Lidice 2D Drama CZ auta 2 2D Pohádka D /95 ne Jeden den 2D Komedie T muži v naději 2D Komedie CZ po Pina 3D Taneční T kamarád taky rád 2D Komedie T út V peřině 3D Hudební CZ Jana eyrová 2D Romantický T st muži v naději 2D Komedie CZ Zneužívaný 2D Dokument CZ čt 13 17:00 Zrození planety opic 2D Dobrodružný T Johny english se vrací 2D Komedie T pá alois nebel 2D Drama CZ rodina je základ státu 2D Drama CZ Lví král 3D Animovaný D /115 so muži v naději 2D Komedie CZ Bláznivá, zatracená láska 2D Komedie T Šmoulové 2D Komedie D /110 ne Harry Potter a relikvie smrti-část 2 3D Dobrodružný D Jana eyrová 2D Romantický T po Lidice 2D Drama CZ nebojte se tmy 2D Horor T út alois nebel 2D Drama CZ muži v naději 2D Komedie CZ st Saxána a Lexikon kouzel 2D Komedie CZ / Johny english se vrací 2D Komedie T ošetřovatel 2D Komedie D Bude promítán film podle hlasování na čt melancholia 2D Drama T Strom života 2D Drama T Voda pro slony 2D Drama T pá tři mušketýři 3D Dobrodružný D kamarád taky rád 2D Komedie T Šmoulové 3D Komedie D /145 so Lidice 2D Drama CZ muži v naději 2D Komedie CZ ne Saxána a Lexikon kouzel 2D Komedie CZ / Balet GISeLLe 3D Balet po králova řeč 2D Drama T muži v naději 2D Komedie CZ út Pina 3D Taneční T rodina je základ státu 2D Drama CZ st tři mušketýři 3D Dobrodružný D noc hrůzy 2D Horor T čt tintinova dobrodružství 3D Animovaný D / Bastardi 2 2D Drama CZ pá tintinova dobrodružství 3D Animovaný D / muži v naději 2D Komedie CZ tintinova dobrodružství 3D Animovaný D /165 so tři mušketýři 3D Dobrodružný D Bastardi 2 2D Drama CZ tintinova dobrodružství 3D Animovaný D /165 ne moje krásná učitelka 2D Komedie T dům 2D Drama CZ po muži v naději 2D Komedie CZ dluh 2D Drama T l Akce na říjen Balet GISELLE ve 3D od hodin TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 10/2011 l 12Rezervace vstupenek na

13 akce kultura Divadlo Divadlo J. K. Tyla 25. říjen v hodin, 200 až 300 Kč Městské divadlo Mladá Boleslav Johann Wolfgang Goethe FAUST A MARKÉTKA úrovňové lavičky, které umožní lepší výhled na herce a scénu, slibuje Veronika Tlačilová z Třeboňské rozvojové společnosti. I příští rok chtějí pořadatelé do Třeboně opět přivézt taková divadelní představení a herce, kteří přilákají návštěvníky a nabídnou jim nádherné zážitky. Veronika Tlačilová Koncerty Kostel sv. Jiljí a Panny Marie Královny v Třeboni 7. října 2011 ve hodin PĚVECKÝ SBOR JIHOČESKÝCH UČITELEK a PĚSLAV-OZVĚNA TŘEBOŇ Koncert duchovní hudby v předplatném ZMĚNA DATA tomu se rovnej, koho chápat stačíš Zkuste si představit, že by vám někdo za podpis nabídl všechno. Cokoliv si budete přát. Dokonalé štěstí. Otázka nezní, zda-li byste podepsali či nepodepsali. Otázka je, zda by vás vůbec napadlo se zeptat, co za to (ten někdo) bude chtít. Přijďte se podívat na jednu z nejlepších her v dějinách dramatu, která se na prknech mladoboleslavského divadla ještě nehrála. Faust je symbolem věčného lidského hledání je posedlý touhou najít smysl života. Budete překvapeni, jak málo se člověk mění a jak Goethe hovoří přímo z našich duší, které se neustále snaží najít Boha. Někdy zaslepeni za Boha považujeme Ďábla a ať už vědomě či nevědomě otevíráme Pandořinu skříňku. Je Bůh? Není. A kdo se to tedy člověku posmívá? Pravděpodobně ďábel. A ďábel je? Taky není. Režie: Pavel Khek, hrají: P. Havlíček, P. Mikeska, V Kubařová, L. Matoušková, K. Frydecká, I. Theimer Divadelní spolek kajetán uvádí komedii na motivy povídky F. m. Dostojevského Jak ulovit knížete. Divadlo J. k. tyla v třeboni, sobota od hodin. Vstupenky budou v prodeji na místě před představením za 70 kč. Letošní ročník Třeboňského divadelního festivalu rozsvítil i zámecké nádvoří Šest divadelních představení a rekordní počet diváků. Taková je bilance letošního VII. ročníku Třeboňského divadelního festivalu. Ten odstartoval 22. června představením Blbec k večeři s Václavem Vydrou, Rudolfem Hrušínským a Veronikou Freimanovou a 5. září ho uzavřeli Tři muži na špatné adrese s Bohumilem Kleplem, Karlem Heřmánkem a Zdeňkem Žákem. Pořadatelem již tradiční akce je Třeboňská rozvojová společnost. Jsem moc ráda, že návštěvníci berou festival jako vynikající příležitost vidět opravdu zajímavá představení. Setkávali jsme se s nimi nejen v divadle, ale přišli i na zámecké nádvoří na Noc na Karlštejně. Už teď jednáme s městem, aby pro příští rok byly připraveny Zimní Třeboňská nocturna 2011/ Divadlo J. K. Tyla Masarykovo nám. Třeboň eben trio /Vítěz soutěže Bohuslava Martinů 2010 vystoupí na samostatném koncertu Pražského jara 2012/ Jana lahodná klarinet zemlinsky kvartet /Vítěz Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro 2005/ lubomír malý housle milan zelenka kytara tónobraní soňa Červená Daniel Wiesner klavír Jiří pospíchal housle prof. Jiří hlaváč Jan mráček housle /II. místo na MH soutěži Pražské jaro 2010/ lukáš klánský klavír Oba umělci vystoupí na společném koncertu v rámci Pražského jara andrea kalivodová mezzosoprán ladislava vondráčková klavír Začátky koncertů v 19 hodin. Pořady uvádí Prof. Jiří Hlaváč. O eventuální změně programu bude veřejnost informována. 15. ročník Abonentních koncertů Zimní cyklus Abonentních koncertů se již stal neoddělitelnou součástí kultury v Třeboni. Za několik dnů, přesně 13. října t. r. zazní první koncert v podání jednoho z našich nejlepších trií eben tria. I v dalších večerech do Třeboně zavítají špičky naší komorní hudby. Skvělá Jana lahodná, vítězka Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro 2009 spolu s dalším z pozoruhodných kvartet, zemlinsky kvartetem. l 13

14 Pozvání prof. malého je připomenutím zahajovacího 1. ročníku celého cyklu v r. 1997, na kterém tento významný umělec vystoupil. Společně s prof. milanem zelenkou posluchače jistě zaujmou svým vyzrálým uměním. Lednové tónobraní zve k hudbě i vyprávění o ní do Divadla J. K. Tyla umělce, kteří nás mohou obohatit. Bude jistě radostí poslouchat životní moudrosti soni Červené, umělkyně oceněné mnoha tituly, ale především dámy s přátelstvím mnoha světově významných lidí. Únorové vystoupení obstarají zástupci té nejmladší generace. Houslista Jan mráček, který se umístil na 2. místě Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro 2010 za Marianne Vasilyevou z Ruska, která tak oslnila při svém vystoupení na letošních Třeboňských nocturnech, a klavírista lukáš klánský, vítěz několika mezinárodních klavírních soutěží. Bude jistě zajímavé posoudit jejich vystoupení s vystoupením houslistů a klavíristů mladé generace, které jsme mohli v Třeboni již v minulosti přivítat. Závěrečný koncert jistě nadchne příznivce poslechu písňové tvorby. V podání andrey kalivodové zazní známé písně našich i zahraničních autorů. Dramaturgie jistě věděla, proč závěrečný koncert již 15. ročníku, tedy lehce slavnostního svěřila právě této umělkyni. Abonentní vstupenky na celý cyklus jsou v prodeji v IKS na Masarykově náměstí za 750 Kč. Výhodou zakoupení je nejen výrazně nižší cena, ale i pevné stabilní místo po celou dobu cyklu. Abonentní karty je možno zakoupit pouze v případě prokázání trvalého bydliště v Třeboni. Jednotlivé vstupenky pak je možno zakoupit jak v IKS, tak i u kulturních pracovníků Lázní Aurora a Bertiných lázní. Těšíme se s Vámi na shledání. Miloš Končický, Třeboňská nocturna Pištci uspořádají před cestou do Vatikánu koncert v třeboňském kostele Ještě před odjezdem do Říma, kde budou Třeboňští pištci 18. října koncertovat na pozvání velvyslance při Svatém stolci Pavla Vošalíka v bazilice sv. Pradexy, uspořádají koncert také v Třeboni. koncert se bude konat v neděli 9. října od v kostele panny marie královny a sv. Jiljí v třeboni. Třeboňští pištci uvedou program shodný s programem, který chystají pro své římské vystoupení, tedy díla rodáka z Jindřichova Hradce Adama Michny z Otradovic a dalších renesančních a barokních mistrů, uvedl organizátor koncertu a hostující violoncellista souboru Pavel Barnáš. Třeboňští pištci existují již od roku Soubor založili Milena a Václav Šimečkovi a za 37 let existence souboru jím prošlo více než 200 mladých flétnistů. Pištci hrají na všechny druhy zobcových fléten a v jejich repertoáru lze najít několik set skladeb renesanční a barokní hudby, lidové písničky, koledy, indiánské či irské písně i světové evergreeny. Vše v originálních úpravách pro zobcové flétny s doprovodem klavíru, violoncella, kytary, zvonkohry a bicích nástrojů. Třeboňští pištci vydali tři studiová a dvě živá alba, poslední v roce Divadlo J. K. Tyla 28. říjen v hodin, 150 Kč THE SWINGS koncert Živá, zábavná a zároveň profesionální a kultivovaná vystoupení nabízejí českou i americkou swingovou klasiku v originálních aranžmá. the swings vystoupí v třeboni s doprovodným triem klavír, kontrabas, saxofon. zahrají např. letí šíp savanou nebo Dvořákovu humoresku v swingové úpravě. 20 let vokálního kvarteta The Swings Petr Hanzlík (zpěv, leader a aranžér), Jiří Hruška (zpěv), Petr Jindra (zpěv, kytara), Pavel Švestka (zpěv, housle) Známé pražské vokální kvarteto The Swings představuje originální a v Čechách ojedinělý druh hudební zábavy stylový vícehlasý zpěv inspirovaný klasickým jazzem let. Živá, zábavná a zároveň profesionální a kultivovaná vystoupení V nadcházející sezoně 2011/2012 oslaví pánové již 20 let působnosti na české i evropské hudební scéně. The Swings vystupují buď jako samostatné kvarteto (v doprovodu vlastní kytary a houslí) nebo se svým tří až pětičlenným doprovodným bandem (klavír, kontrabas, kytara, bicí, saxofon). Kromě těchto obsazení disponuje kvarteto také vlastními aranžmá pro klasický big band. Vznik The Swings se datuje do roku 1991, původní personální obsazení však během let doznalo mnoha změn. V současné sestavě zpívají The Swings od roku 2002, jediným původním členem je Petr Hanzlík, který také kvarteto od roku 1998 vede. V současnosti The Swings natáčejí nové album s pracovním názvem DECLARATION OF SWING. Veřejnost by měla toto CD spatřit v září roku Během uplynulých dvaceti let The Swings odzpívali na tisíc koncertů převážně v Čechách a na Slovensku, ale také v Belgii, Dánsku, Francii, Německu, Slovinsku, Švýcarsku, Rakousku a USA. A Třeboni, těš se! V pátek 28. října zavítají The Swings do Divadla J. K. Tyla. Těšení se na koncertní zážitek si můžete zpříjemnit a malou ochutnávkou se naladit na webových stránkách www. swings.cz. Kapelníkovi Petru Hanzlíkovi, který v Třeboni již několik let částečně žije, jsme položili několik otázek. můžete čtenářům, kteří se chystají navštívit váš koncert, prozradit, na co se mohou těšit? Především na příjemnou swingovou zábavu, jakou hudba tohoto žánru vždy byla. Vystoupíme s naším doprovodným triem klavír (Jiří Růžička), kontrabas (Vít Fiala) a saxofon (Svatobor Macák), dojde tedy na písně plné jazzových improvizací, ale i na ty intimnější, v nichž se doprovázíme jen na kytaru. Repertoár současných koncertů je částečně průřezem naší dvacetiletou kariérou, sem patří písně jako Java Jive, Nebe na zemi, David a Goliáš nebo Letí šíp savanou. Dále pak zapíváme a zahrajeme skladby z připravovaného CD, mezi něž patří například známá Humoreska Antonína Dvořáka ve swingové úpravě a s originálním českým textem, který nám napsal známý výtvarník a náš kamarád Jiří Slíva. kde se mohou s vaší hudbou ti, kteří se na váš koncert nedostanou, nebo naopak ti, kterým jeden večer stačit nebude, setkat? To je vlastně dosti smutná otázka Stav současného gramofonového průmyslu je, jak známo, velmi neutěšený. Trh s hudebními nosiči je převážně zahlcen jen tou nejpopulárnější populární hudbou a obchody žádají z jedné strany stále nové produkty, 14 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 10/2011

15 jejichž prodejnost lze opřít o soutěže typu Super Star, ze strany druhé pak desetiletími ověřená jména, jejichž autorská a interpretační práva jsou dávno zaplacena a jen se recyklují. Odpověď tedy asi nepřekvapí: také s naší hudbou se lze nejlépe setkat prostřednictvím internetu (www.swings.cz nebo web naší agentury Blue Season Art Agency v průběhu dvaceti let jste natočili několik CD. kolik jich bylo? Stěžejní jsou naše kmenová tři alba Ondřej Havelka uvádí The Swings z roku 1995, Java Jive z roku 2000 a Já bych si rád najal dům z roku Na dalších deseti nebo jedenácti jsme spolupracovali s kapelami jako Melody Makers, jichž jsme byli zakládajícími členy, Bohemia Big Band nebo Bratislava Hot Serenaders. Celkem jsme natočili asi sto písní. koncertujete někdy společně s jinými hudebními tělesy? Ano, kromě vlastního malého doprovodného bandu rádi spolupracujeme zejména s některými většími kapelami, což vychází z tradice této hudby, jak ji známe z historie takzvaná zlatá swingová éra byla především epochou velkých orchestrů (k nejznámějším dodnes patří Glenn Miller a jeho vokálního seskupení The Modernairs nebo Count Basie ve spolupráci s černošským kvartetem The Mills Brothers). The Swings mají klasický glennmillerovský repertoár, kam patří třeba píseň Chattanooga Choo Choo, ale také máme vlastní aranžmá pro naše skladby. A tak se občas setkáváme mimo jiné s Big bandem Českého rozhlasu, pražským Bohemia Big Bandem nebo slovenským orchestrem Bratislava Hot Serenaders. Tím výčet naší spolupráce samozřejmě nekončí setkáváme se na jevišti také s význačnými sólisty, naposledy například s Jitkou Zelenkovou začátkem letošního června, kdy byla naším hostem na koncertě v českobudějovickém Českém rozhlase. v současné době natáčíte nové album. Jaké jsou další plány? Ještě pár let bavit sebe i naše diváky touto nadčasovou a, jak se říká, věčně zelenou hudbou! Děkuji vám za rozhovor. Jana Jandová SOUTĚŽ Okolo Třeboně letos slaví své 20. narozeniny. V našich soutěžích můžete získat vstupenky, CD, trička a další hodnotné ceny. Každý měsíc na Kdo sídlil na Třeboni do roku 1366 tedy před Rožmberky? Výstavy Výstavní sál Pod Věží 8. až 30. říjen 2011 LUCIE SUCHá NA CESTĚ putovní výstava městy České ispirace Lucie Suchá se narodila v Berouně v roce Vystudovala gymnázium. Nějaký čas strávila studiem medicíny (první kresby na okraji poznámek). A nakonec podruhé odmaturovala jako radiologický laborant. Malovat začala potom, co dostala od svého muže pod stromeček olejové barvy. První obraz vznikl v létě roku 1989 na chatě pod hradem Týřovem a do dnešního dne jich namalovala již přes tři sta. Staré okenní rámy, které jsou pro její obrazy typické, začala používat poté, co jeden z obrázků jako- by namíru přesně zapadl do starého sklepního okýnka u domku manželových rodičů. Od roku 1992 již uspořádala 30 samostatných výstav. Obrazy v soukromých sbírkách Německo, Holandsko, Itálie, Slovensko, Japonsko, Mexiko, USA a Česko (tam nejvíc). vernisáž výstavy se uskuteční 8. října ve hodin. Městská knihovna Třeboň 3. až 31. října 2011 MALířSKý KLub SeNIORů výstava výtvarných prací Městská knihovna Třeboň srdečně zve na autorské čtení z knihy přesýpací hodiny marie Jakobs Autorské čtení spojené s besedou s autorkou se koná ve čtvrtek 4. listopadu 2011 v 17 hodin v městské knihovně. Dny otevřených ateliérů Alšova Jihočeská galerie vyzvala umělce, řemeslníky a galerie v Jihočeském kraji k účasti na 4. ročníku Dnů otevřených ateliérů, které letos proběhnou o víkendu října Záměrem této již tradiční podzimní akce je poskytnout prostor k vlastní prezentaci uměleckých ateliérů a dílen v regionu. Umělec má příležitost přiblížit svoji práci širší veřejnosti, připravit ukázky práce, předvést techniku své tvorby ve svém ateliéru. Galerie mohou zpestřit svůj program a připravit komentovanou prohlídku výstavy či jinou aktivitu pro své návštěvníky. Minulý rok se do DOA zapojilo 211 ateliérů, dílen a galerií. Bohatý program přilákal celkem 4300 diváků. Zapojili se umělci jako Milan Doubrava, architekt Martin Rajniš, skelná huť Jaroslava Effmerta, SUPŠ Sv. Anežky České v Českém Krumlově, keramik Mgr. Martin Raboch, grafik Petr Palma, sdružení výtvarníků KVOČ20, Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích, malíř a umělecký knihař Ladislav Hodný, malířka Dagmar Brichcínová a mnoho dalších... V Třeboni se do projektu v loňském roce zapojil výtvarník MgA. Tomáš Paul, který zájemcům otevře vrátka vedoucí ke kouzelnému dvorku i letos v sobotu od do a v neděli od do hodin v Husově ulici 91. Jana Jandová l 15

16 16 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 10/2011

17 František Heřmánek jak jsem ho znal Český rozhlas dne potvrdil, že byl prvním propagátorem našeho města a pěvcem jeho krásného okolí. Uvádím ku příkladu: František Heřmánek, který vlastně postavu Krčínovu pro literaturu objevil, nerozešel se s ní a ve své práci, ve sbírce povídek, znovu připomněl. František Heřmánek, že je pravý básník svého kraje a jeho lidu. Srdcem, srdcem je psána rozkošná kniha vzpomínání, kterou nazvali českým Dekameronem. Srdcem, které se rozjásává nad svěžími barvami postav, která básníkova fantasie z jihočeských prvků vytvořila, srdcem, které diktuje obsahu radostnou pohodu, tulácké zbědovanosti chudáků dává kouzelnou vůni radostné světáckosti a naopak vznešenosti jihočeských pánů. Třeba U bratra celého světa, v té hospodě životních ztroskotanců, jsou vyprávěny podivuhodné příběhy těch, jimž, jak autor říká, nepadly kostky dobře. Osud vrchcábník je obehrál. Ale ani stín trpkosti neleží na některé z tváří. Úsměv, v očích odlesk kypivého života, opojení z krásy, kterou dá člověku každý zážitek, to jsou charakteristické rysy postav, s nimiž se tu setkáme. Optimistické, laskavé a všechno chápající knihy. Čistý výraz a barvité, i když zhuštěně vyjádřené vidění situací, které Heřmánka povyšují na básníka. A v celku kniha, jejíž kouzlo těžko popíšeš slovy, kniha typicky česká a přece ve vzletu ničím neomezená, jen pokorně poslušná zákonů umělecké krásy. Způsob Heřmánkova podání ještě připojuji z knihy Srdce zůstalo: Měsíc se shlíží v zrcadle rybníka, máchá se v něm jako chlapec, pohupuje se, když vítr rozčeří hladinu. Klouže po ní. Dávno je tomu, co ozařoval na tom místě střechy předměstí. Již dávno tam drží vodu kamenná hráz. Za ní byly valy a hradby, jaké mělo málo měst a hradů. A město nebylo opevněno jen zevně. Pod ním vedly podzemní chodby daleko do tajných sklepení a úkrytů. Vedly až k hrázím rybníků, aby mohly být prokopány a kraj zaplaven. Z hřebenů hradeb zbývá jen málo zubů. Hřeben se ocitl za městem, kam se odkládají věci nepotřebné. Ale zůstaly brány. Jenom jimi přijdeš do města. Jsou jako dům se štítem, vystříhaným z papíru. Dům s loubím, kde se prodává v nůši, ale to loubí nevede do dvora s pavlačemi, na druhé straně je také otevřené. Je to soutěska, kudy se vstupuje do města. Dvě oči má štít, dívají se, kdo všechno vchází, a s výše se dívají. Je třeba. Branný s halapartnou už nesedí ve strážnici, nezdvíhá se most, jen kolečko pro lano zbylo v bráně. U střílen nikdo. Branný spí ale už dávno na věčnosti. Ale nás by i v noci vpustil, jsme domácí, ne jako ti odkudsi, kteří obhlížejí a slídí po všech koutech, aby potom vyprávěli, avšak nevnímajíce vůně puškvorce i staré slávy, nabírají sítí vodu na polévku bez chuti, kterou ať si snědí sami za posměchu ti rádoby vyprávěči. Brána je jako z marcipánu. Bílé růže kvetou nad vodami, červené kamenné růže kvetou nad branami. Pětilisté, jako šípek na mezi. Planá růže. Uschla. Poslední její květ dávno odkvetl. Přece nebyla planá. Zanechala plody. Nejsou-li hráze rybníků památníkem větším a užitečnějším než pyramidy faraónů a mohyly velkých chánů? A blahobyt měšťanů se jevil na domech se štíty. Zbyly obrazy, knihy. Slovo zakleté magií do písma, do písmen psaných rukou vyletuje při jejich čtení jako jiskry ze srsti černých koček. A někde padnou do troudu a zanítí ohýnek. Ze stoupy času vystupují vůně doby i krmí, příhody a hry náhod, žerty z pitek, při nichž zpívali kohouti. Věž stojí jako čáp na hřebenu střechy, jako volavka na lovu shlíží do haltýře náměstí. Už se odtud hlásný nerozhlíží po kraji. Nevytrubuje. Něco tam někdo vysoko zašramotilo a už zvuk odbíjených hodin padá jako kámen do tůně. Rozbíjí zrcadlo ticha, udělají se kola a zase zmizí na tišině. Kolikrát skanula ta krůpěj do jezera času. Co je hodina, co lidský věk? Okénka domovních štítů hledí jako starci, kteří nemohou spát. V loubí duní kroky, sloupy vrhají stín. Ten starý měsíc se nezměnil. Nahlíží z výšky. Ryneček je prázdný jako stažený rybník. Jen uprostřed je voda v kamenné kašně s pětilistou růží. Kamenný pelikán v kartuši spí. Voda padá s výšky, pleská a šplouchá. Z dálky se šumění vody podobá šelestu písku přesýpacích hodin. Zaposloucháme se do minula, jež bylo právě tak živé jako dnešek, který mine. Měsíc ozářil štíty domů. Jakoby ožily, když všecko spí. Teď čas natahuje pero hodin? To z luk za branou zní tlumeně do ticha volání chřástala. Mlha se vkrádá do města a klade se jako šlář pavučník. Závojem mlhy, když měsíc ubývá, mohou se spatřit přeludná zjevení... Třeboň Františka Heřmánka pochválila pojmenováním jedné z ulic již dříve jeho jménem. Následně jsem jako jeho soused a pamětník, vyvinul iniciativu a zásluhou Spolku přátel Třeboně byl František Heřmánek v roce 2007 také oceněn zasazením pamětní desky na jeho rodném domě v bývalé Kostelní, později Školní a nyní Husově ulici č. 11, kde žil a pracoval k literárnímu ztvárnění svého města a kraje, které tolik miloval. František Heřmánek zemřel ve věku 45 let dne 15. září 1946 v Praze na infarkt srdce a je pochován v urnovém háji na třeboňském hřbitově. Ze svého kraje si odnáší v srdci cit a sny... A ze snů pramení ticho dar svěřený pouze nejvyšším vrcholkům velehor... Letos uplyne 65 let od jeho smrti a 110 let od jeho narození. Ing. L. Vejvoda, dokončení z TS 9/2011 Setkání s Milošem Zemanem Ve čtvrtek 25. srpna navštívil jihočeské lázeňské město Třeboň Miloš Zeman, předseda vlády ČR v letech , aby zde přednášel o vývoji hospodářské situace v ČR i ve světě. Setkání zorganizovala třeboňská oblastní kancelář Jihočeské hospodářské komory. Politik, ekonom a prognostik Miloš Zeman zmínil mj. dopady finanční a hospodářské krize na českou i světovou ekonomiku. Postupné oživování trhu po nedávné krizi se zdaleka netýká všech sektorů. Nejlepší výsledky vykazuje například průmysl, naopak stavebnictví, potravinářství a služby i nadále stále bojují s nedostatkem zakázek, řekl. V závěrečné diskusi se účastníci věnovali otázkám rostoucích cen, trhu práce, českého školství i strukturálním problémům Jihočeského kraje. Zajímali se také o aktuální zdroje financí z Evropské unie a předpokládané zavedení eurové měny. Jana Kočová, Oblastní hospodářská komora v Třeboni Miloš Zeman se vypravil ze své milované Vysočiny a 25. srpna vpodvečer dokázal zaplnit sál třeboňských Lázní Aurora. A vůbec nešlo pouze o jeho příznivce. Stovce posluchačů vysvětlil, jak on vidí současné evropské i světové ekonomické a společenské problémy. Viditelně dobře naladěn zodpověděl řadu dotazů nejen na toto téma, pochopitelně s použitím několika bonmotů. Expremiér přijel do Třeboně na pozvání Oblastní hospodářské komory, doprovázel ho starosta města Ing. Jiří Houdek. text a foto L. Švejcar l 17

18 Římskokatolická farnost Třeboň Děkanství tel/fax: , mše svaté třeboň děkanský kostel : pondělí až pátek hod. (zimní období hod.) sobota 7.30 hod., neděle 8.45 a hod. majdalena: neděle hod. kaple Břilice: sobota hod. kaple lužnice: sobota hod. kaple přeseka: sobota hod. kaple Branná: sobota hod. kaple Domanín: pátek hod. schwarzenberská hrobka: sobota hod. kostel sv. alžběty: úterý hod. kostel sv. Jiljí (ostende): úterý hod. Zprávy z farnosti Tradiční třeboňská pouť Arcibiskup pražský, metropolita a primas český Mons. Dominik Duka O. P. poctil u příležitosti tradiční třeboňské pouti Panny Marie Královny svou návštěvou naše město. Mimořádná osobnost pana arcibiskupa přivedla na pouť také mimořádné množství poutníků. V mohutném průvodu z náměstí do kostela děti nesly mariánskou sochu a ministranti a mládež rozezněli zpěvem Břežanovu ulici. Pan arcibiskup v děkanském kostele Panny Marie Královny a svatého Jiljí vedl bohoslužbu a ve svém obsáhlém kázání poradil v mnohých životních problémech a zejména dokázal naplnit posluchače důvěrou v Boží pomoc v každém čase. Zvláště milé bylo pozdější srdečné setkání v městském divadle, kde pan arcibiskup přímočaře zodpovídal na otázky z publika. O půl třetí se vzácný návštěvník musel omluvit, aby se mohl dostavit na setkání s hejtmanem a představiteli Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Novokněz Na ohlášenou návštěvu přijel do Třeboně syn českých krajanů z Holandska, letos vysvěcený Tomas Van Zavrel. Uděloval novokněžské požehnání. Podle tradice nový kněz navštíví co nejvíce farností v diecézi, aby se lidem osobně představil. Nový kněz vyprávěl o své životní dráze a o tom, co ho přivedlo k pastorační činnosti. biřmování a křest dospělých Třeboňská farnost slavila křest dalších dospělých a svátost biřmování. Dvacet jedna nových biřmovanců přijalo v neděli 4. září svátost biřmování z rukou diecézního biskupa Monsignora Jiřího Paďoura, OFMCap. Bezprostředně před konfirmací, v sobotu 3. září, se biřmovancům ještě věnoval v intenzivní přípravě P. Bohuslav Richter z Českých Budějovic. Po nedělní slavnostní bohoslužbě se noví biřmovanci, jejich kmotři, rodiče a příbuzní setkali s panem biskupem při pohoštění a srdečném pohovoru ve farním klubu. Pro rodiče a farníky Na všech školách byly rozdány žákům přihlášky na vyučování náboženství. Děti je mají předat rodičům k podepsání. Děkujeme našim věrným farním pomocnicím za obětavost při přípravě pohoštění pro třeboňskou pouť a biřmování. Přejeme brzké uzdravení v nemoci. Počet pravidelných pomocnic na děkanství se výrazně zmenšil; rádi bychom poprosili o potřebnou pomoc naše farníky. Účast třeboňských poutníků na prezentaci města Třeboně a Jihočeského kraje u Svatého stolce Ve dnech října proběhne v Římě prezentace města Třeboně a Jihočeského kraje u Svatého stolce konaná za pomoci velvyslance České republiky u Svatého stolce pod záštitou diecézního biskupa, ministra kultury ČR, hejtmana Jihočeského kraje a starosty města Třeboně. Římskokatolická farnost Třeboně při této mimořádné události koná poutní autobusový zájezd do Říma. Odjezd se plánuje v pondělí 17. října večer. Druhý den ráno po příjezdu do Říma následuje prohlídka pamětihodností italské metropole. Poutní bohoslužba v českém jazyce je plánována na 15. hodinu odpoledne ve významné bazilice Panny Marie Větší (Santa Maria Maggiore). Následuje slavnostní koncert Třeboňských pištců v nedaleké bazilice svaté Praxedy. Ve středu dopoledne se účastníci budou moci setkat s papežem Benediktem XVI. při generální audienci ve Vatikánu, po které se uskuteční prohlídka Svatopetrské baziliky a papežských hrobek, kde je pohřben i významný český kardinál Josef Beran, arcibiskup pražský. V pozdním odpoledni poutníci budou pokračovat do Pisy a Florencie, kde je čeká historická procházka a nocleh. Návrat z poutního zájezdu bude v pátek 21. října v ranních hodinách. Cestovní kancelář Bolero vyšla poutníkům vstříc a za výhodnou cenu 4000 Kč nabízí dopravu, odborného průvodce, 4 snídaně a 2 noclehy. Informace k pouti podává děkanský úřad v Třeboni, telefon , P. Hugo Pitel, Opraem., administrátor třeboňské farnosti. Prezentace Třeboně a Jihočeského kraje u Svatého stolce V polovině října se v Římě uskuteční prezentace Třeboně a Jihočeského kraje u Svatého stolce. Její součástí bude slavnostní koncert Třeboňských pištců v bazilice svaté Praxedy a účast na generální audienci Benedikta XVI. Podrobnosti k připravované prezentaci vysvětluje velvyslanec u Svatého stolce a Třeboňák JUDr. Pavel Vošalík. Co bylo hlavním důvodem zorganizovat prezentaci Třeboně u Svatého stolce? Byl to letošní Rožmberský rok nebo jste měli jiný motiv? Důvody ke konání této akce jsou obecnější a nejsou vázány přímo na Třeboň. Na začátku bylo rozhodnutí, že začneme dělat diplomacii směrem ke Svatému stolci také o patro níž, že zde nemá být pouze vrchová diplomacie na úrovni prezidenta republiky, předsedy vlády nebo ministrů. Svatý stolec jako reprezentant katolické církve je spíše spojen s širším obyvatelstvem, takže je dobře, můžeme-li zdůraznit tuto spojitost mezi křesťanstvím v nejširším slova smyslu, a tím lokálním. Třeboň není první město, které se u Svatého stolce prezentuje... V minulém roce se nám podařilo uskutečnit větší projekt prezentace západních Čech, kdy jsme oslovili Plzeň, Plzeňský kraj, plzeňskou diecézi a město Domažlice, aby zde jako jeden celek prezentovaly své společné hodnoty. Jednalo se především o slavnostní provedení Rybovy vánoční mše v římské bazilice svatého Marka. Na začátku to byl hodně velký experiment a přistupovalo se k němu velmi rezervovaně. Počínaje naším velvyslanectvím, přes primátora Plzně, Plzeňský kraj, až po plzeňského biskupa. Pak se ale stalo něco, co překvapilo všechny účastníky. Zjistili jsme totiž, že nás tato událost velmi stmelila, a že to může pokračovat i dál. A tak vidíme, že biskup Radkovský žehná poté pivu pro Vatikán, Plzeň objevuje svého rodáka kardinála Berana a Plzeňský kraj neváhá přispět na odhalení pamětní desky u hrobu svatého Cyrila v Římě. Postupně se toto téma stává součástí standardních aktivit, a každý, katolík nekatolík, to považuje za normální. Po této zkušenosti jsme přemýšleli, který další kraj by mohl přijít se svou prezentací. Jelikož právě probíhá Rožmberský rok, padla volba na Jihočeský kraj. Jak se prezentace Třeboně týká rodu Rožmberků? Jelikož jsme v Římě, tak se zde nabízí legenda o příbuzenství s rodem Orsiniů, neboť podle prof. Pánka byli v této záležitosti zainteresovaní též biskupové a kardinálové z rodu Orsini. Jinou spojitostí může být Řád Maltézských rytířů, protože minimálně dva z rodu Rožmberků byli velkopřevory tohoto řádu. Ale především jsou Rožmberkové součástí naší historie, kterou můžeme nahlížet jak z pohledu světského, tak církevního. Navíc poslední Rožmberkové byli krásně ekumeničtí. Takže ten pravý důvod je skutečně rok Rožmberků a naše idea podívat se na něj z úhlu pohledu, který není v Čechách zcela běžný. Vždyť i většina vystavených artefaktů na výstavě Rožmberkové ve Valdštejnské jízdárně jsou příklady sakrálního umění. Můžeme vidět, velký vliv měli Rožmberkové na jihočeský region v oblasti vědy a umění, které bylo též významně sakrální. 18 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 10/2011

19 V Římě jsou stovky kostelů. Proč jste pro tuto akci vybrali baziliku svaté Praxedy? Myšlenka využít kostel svaté Praxedy vznikla loni, kdy jsme si tam na podzim připomínali výročí úmrtí pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna, který je tam pohřben. Přišlo mi, že Češi zde v Římě, na rozdíl od jiných národností, nemají kostel, ke kterému by se mohli vázat, kde by mohli mít zázemí. Samozřejmě je zde české Nepomucenum, ale to je papežská kolej. Pro mnohé tady v Římě bylo odhalení Jana z Jenštejna příjemné překvapení, protože si tak silnou vazbu na české dějiny dosud neuvědomovali. Nechci být ambiciózní a mluvit o tradici, ale jde o postupné vytváření vazby k tomuto místu jako k něčemu, s čím se můžeme identifikovat. Česká historie a její reflexe v Římě je velmi silný motiv a Rožmberkové, stejně jako Karel IV. či Jan z Jenštejna, do tohoto obrazu krásně zapadají. Kdo udělil této akci záštitu? Stejně jako v loňském roce jsem požádal o záštitu církevní i státní. Požádal jsem proto pana ministra Bessera, který již dopisem odpověděl a záštitu udělil. Pan biskup Paďour rovněž slavnostní večer zaštítil. Stejně tak učinil pan hejtman Zimola a v neposlední řadě též pan starosta Třeboně Jiří Houdek. Za mimořádnou čest si považujeme, že za Svatý stolec svou záštitu poskytl děkan kardinálského sboru, emeritní státní sekretář Svatého stolce, Jeho Eminence kardinál Sodano. Jak moc náročná je příprava této akce? Jedna věc je najít a uchopit celkovou myšlenku, druhá je začít komunikovat se všemi, s kterými je možno jednat. Moje první jednání s panem profesorem Šimečkem se uskutečnilo loni v létě. Mluvili jsme o tom, jestli by Třeboňští pištci vůbec mohli a chtěli hrát u Svatého stolce. Společně jsme se dohodli na programu, kterým bude cyklus 25 skladeb Česká a evropská renesanční a barokní flétna. Asi nejnáročnější bylo sehnání peněz, kde se nám podařilo získat finanční podporu města Třeboně a Ministerstva zahraničních věcí ČR. Co považuji za největší úspěch je to, že se nám podařilo přimět stát, kraj, samosprávu a církev, aby začaly komunikovat jako jeden celek. Když to vezmeme časově, celá příprava trvala zhruba rok a 3 měsíce. Kdo všechno je na prezentace pozván? Vyjděme z toho, že hlavní organizátor je Velvyslanectví České republiky při Svatém stolci, místem konání je papežská bazilika, čili okruh hostů je jasně dán. Zveme městský stát Vatikán, římskou kurii, všechna papežská dikasteria, státní sekretariát, prefekturu papežského domu, papežské univerzity a koleje, papežskou šlechtu, Suverénní řád maltézských rytířů a náš diplomatický sbor při Svatém stolci. Pochopitelně nesmíme zapomenout na českou krajanskou komunitu. Hovořil jsem s třeboňským farářem otcem Pitlem, že by se této události mohla zúčastnit i třeboňská farnost a uskutečnit poutní zájezd do Říma. Jaké dary se předávají při těchto příležitostech? Všechny delegace svůj dar s námi dopředu konzultují, ale je čistě na daném regionu, co chtějí Jeho Svatosti darovat. Delegace Jihomoravského kraje přivezla sochu Zvěstování Panny Marie významného řezbáře Jiřího Netíka. Často jsou dary různá faksimile knih nebo dokumentů. Jeho Svatost je ráda, když dostává kompaktní disky s vážnou hudbou, to je jeho velké hobby. Ovšem je velmi obtížné vysvětlit fakt, že papež ve skutečnosti nic nevlastní. Tím pádem i dar jemu by neměl být měřen našimi měřítky. Smysl daru je hlavně symbolický, a ta symbolika je možná tisíckrát důležitější nežli hmotná hodnota. Plzeňský biskup Radkovský přivezl papeži jako dar vydání Borských tezí, které se staly jedním z pramenů pro encykliku Rerum novarum. Jakkoli Jeho Svatost nepije pivo, tak Plzeň k těm darům to pivo přidala, nehledě na to, že se ve Vatikánu stejně vypije. (smích) Proběhne také setkání s papežem? Pokaždé při akci tohoto typu naše velvyslanectví oznamuje prefektuře papežského domu příjezd delegace a žádáme, aby se mohli zástupci delegace osobně setkat v rámci generální audience s Jeho Svatostí. Během přijetí přistupují zástupci delegace společně. Tentokrát by měli předat dar a předstoupit před Jeho Svatost starosta města Třeboně a hejtman Jihočeského kraje. Přijede-li i diecézní biskup, může sedět nahoře při papežském trůnu. Jemu pak náleží zástupce delegace Svatému otci představit. Plánuje se mimo oficiální program něco dalšího? Náš úřad další doprovodný program nepřipravuje, ale na přání delegace můžeme pomoci s jeho zajištěním. Může se jednat například o návštěvu vatikánských muzeí a Sixtinské kaple. Pokud přijedou třeboňští poutnici, pak přichází v úvahu mše v některé z římských bazilik. Samozřejmě chceme dát lidem prostor pro návštěvu historických památek a procházku městem. Rozhovor připravil V. Ettler. Evangelická církev metodistická HUSOVA KAPLE, Seifertova 449, Třeboň, tel.: , , č. ú / 0800 neděle hodin Ježíš praví: Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. Bohoslužba s vysluhováním sv. Večeře Páně /farář Novák R./ ÚteRý hodin PROMÍTÁME MALÝ SÁL Quo Vadis starý příběh v nové verzi, It. 55 min./i. díl RestaRt konferen- Ce mládeže mikulov Zájemci se nahlásí u br. kazatele. neděle hodin Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. Bohoslužba s poselstvím ÚteRý hodin Biblická hodina neděle hodin Pokořte se před Pánem a on vás povýší. Bohoslužba ÚteRý hodin Biblická hodina /ECM/ neděle hodin Ty jsi nás, Bože náš, nepotrestal za naše nepravosti, jak jsme zasloužili. Bohoslužba s kázáním ÚteRý hodin Biblická hodina /ECM/ neděle hodin Ježíš praví: Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám. Bohoslužba s kázáním Příprava na křest Příprava na manželství U nás možné půjčit či zakoupit Bibli a jinou duchovní literaturu. Diakonie ECM, poskytuje pomoc všem potřebným, obětem šikany, závislým a maminkám v nouzi. Konzultace nutno domluvit předem s pastorem. křesťanské poradenství: tel helpline: Svatby křty církevní pohřby Děkujeme za peněžní dary se slaví Světový den duševního zdraví, byl vyhlášen Světovou federací duševního zdraví. Dále je dnes Světový den zraku a také Světový den proti trestu smrti. /říjnové kalendárium/ V říjnu vzpomeneme, mezi jinými, , kde se nacpaly hned tři světové potřeby. Jak je oslavíte, záleží na vaší tvořivosti. Já bych to ze své kazatelské pozice viděl takto: Celý svět blázní. Psychologové a psychiatři mají plné ruce práce. Duše člověka se zmítá v depresích a úzkostech. Mnohé jsou tak nemocné, že hledají smrt. Farmaka a drogy nezabírají. Toužíme legalizovat marihuanu, aby to mladí neviděli tak černě, jak to vypadá. Nikdy nevíme, kdy-kde-a komu to v hlavě přeskočí a vystřílí půl města. Svět blázní. Rodiče zakazují chodit dětem do kostela, když se náhodou začnou ptát po smyslu života, ale rádi podpoří párty, kde se fetuje, pije a duše przní. Tak co uděláme pro naše duše? Co uděláme s našima očima? Jak se postavíme proti smrti, která nás sama trestá za naši lhostejnost? Navrhuji zamyslet se nad výzvou jednoho zdravého muže. Muže, který byl stíhán ranou za ranou, ale nikdy se neuchýlil k psychofarmakům ani nezapíjel žal, když přišel o dvě manželky, děti a musel opustit milovanou zemi. Jistě se to hodí, neboť 5. října slavíme též Mezinárodní den učitelů a bratr Komenský by neměl být zapomenut. Věřím, že každý řádný pedagog zná i jeho závěť lidstvu Jedno potřebné. Zvídavý čtenář si vyhledá, co to jedno potřebné pro duševní zdraví, nezkalený zrak a věčný život vlastně znamená. Richard Novák l 19

20 Říjen v Třeboni 1. so Farmářské trhy MN Prohlídky zámku s Petrem Vokem a Bílou paní Z Prohlídky zámku s Petrem Vokem a Bílou paní Z Třeboňský swingový výběr, taneční večer, vst. zdarma LA-H Disco Párty Dj PeterVanOlej R ne Jiskra Třeboň-FK Spartak MAS (fotbal) ul. Jiráskova 3. po Kostýmovaná prohlídka města MN-kašna Diskotéka pro dospělé DJ Zvánovec, vstupné 30 Kč BA Genius Loci Novohradských hor M.Koželuh (přednáška) LA-S út Den zvířat na jatkách s ČNF pro vydru a zvířaty ČNFV Pozit. působení magnet. pole na lidský organizmus BL Sono, taneční večer,, vstup zdarma LA-H Kterak se rybníky na Třeboň. loví Ing.Hule (přednáška) LA-PM st Allegro Band, taneční večer, vstupné 30 Kč BA čt Cvičení Čchi-kung ukázka zdarma ul. Táboritská Tarot. karty a tibetské mandaly p. Faltusová BL Rondo, taneční večer, vstupné 30 Kč LA-S pá Madam Mici a Pedro posezení s kytarou BL Pěvecký sbor Jihočeských učitelek a Pěslav Ozvěna Třeboň kostel Berentzen Párty Dj Groove Dan R so Akvatrhy ryb a rostlin R Jabkobraní slavnosti jablka MN Řemeslné trhy MN Prohlídky zámku s Petrem Vokem a Bílou paní Z Vernisáž výstavy obrazů Lucie Suché Na cestě VS Šachová simultánka proti reprez. trenérovi Gym ročník běhu po naučné stezce zdraví i se zvířaty Stezka zdraví Prohlídky zámku s Petrem Vokem a Bílou paní Z Pohoda Česká, taneční večer, vstup zdarma LA-H Salsa večer s výukou tance Cuba Libre ne Vatikánský koncert Třeboňských pištců kostel po Kostýmovaná prohlídka města MN-kašna Krystal, taneční večer, vstupné 30 Kč BA Módní přehlídka společnosti IVI vstup zdarma LA-S Detox. organismu a cílená výž. kloubů Ing. Cuřín BL út Oční diagnostika přednáška LA-PM Allegro Band, taneční večer, vstup zdarma LA-H One man trombone Band, pestrý výběr hudebních žánrů a stylů světové muziky od 30. let po rok 2007 J. Bešťák BL st Soli a zázraky Mrtvého moře p. Králová BL Rosa, taneční večer, vstupné 30 Kč BA Swing. orchestr Čs. rozhlasu Č.B. koncert, vst. 100 Kč LA-S čt Abonentní koncert Eben Trio D Petr Vok renesanční kavalír PhDr. Psíková BL pá Oldies Dj Štěpán Kahoun R so Cvičební maratón R Veletrh neziskových organizací MN Burza dětského oblečení, kočárků a sportovních potřeb R Prohlídky zámku s Petrem Vokem a Bílou paní Z Prohlídky zámku s Petrem Vokem a Bílou paní Z JF Kolektiv, taneční večer, vstup zdarma LA-H Jaksi Taksi koncert R vstupenky.itrebon.cz 16. ne Jiskra Třeboň FK Jindřichův Hradec (fotbal) ul. Jiráskova 17. po Kostýmovaná prohlídka města MN-kašna Kvintet swing. orchestru, taneční večer, vst. 30 Kč BA Eva Pilarová zábavně hudeb.večer, vstupné 150 Kč LA-S út Face, taneční večer, vstup zdarma LA-H Kterak se rybníky na Třeboň. loví Ing.Hule (přednáška) LA-PM PhytoChi to nejlepší z čínské medicíny, E. Jizbová BL Zdraví podle Feng-shui Ing. Petr Cuřín BL st Co ještě nevíte o láz. procedurách PhDr. M. Zeman BL Sono, taneční večer, vstupné 30 Kč BA Procházka vídeňskou operetou L. Havlák+Z. Jehličková operetní koncert, vstupné 70 Kč LA-S čt Rožmberská Třeboň PhDr. Psíková BL Sono, taneční večer, vstupné 30 Kč LA-S pá Posiluj s osobním trenérem, Fitness BL, vst. zdarma BL Madam Mici a Pedro, posezení s kytarou BL Love Gangsters (ČB), Guano Apes (JH), vst. 60 Kč R so Prohlídky zámku s Petrem Vokem a Bílou paní Z Dny otevřených ateliérů, výt. MgA. T. Paul Husova Prohlídky zámku s Petrem Vokem a Bílou paní Z Rondo, taneční večer, vstup zdarma LA-H Divadelní spolek Kajetán Jak ulovit knížete D Oldies Dj Roman Máj R ne Dejte si nedělní wellness Wellness Aqua Viva vstup s letákem na 1 hod. zdarma LA Dny otevřených ateliérů výtvarník MgA. T. Paul Husova po Kostýmovaná prohlídka města MN-kašna Live Music Tropicana, taneční večer, vstupné 30 Kč BA Základní umělecká škola koncert, vstup zdarma LA-S út Allegro Band, taneční večer, vstup zdarma LA-H Faust a Markétka divadlo v předplatném D Třeboň. lázeň. symfon. orchestr koncert, vstupné 70 Kč LA-S st Soli a bylinné koncentráty z Mrtvého moře p. Králová BL Allegro Band, taneční večer, vstupné 30 Kč BA Petr Vok z Rožmberka přednáška PhDr. Psíková LA-PM čt Pozitivní působení magnet. pole na lidský organizmus BL Regent, taneční večer, vstupné 30 Kč LA-S Večery v Sahaře Skrytá moc starověkých symbolů, amuletů a drahých kamenů Sahara pá Pietní akt ke Dni vzniku samostatného Československého státu ul. Sokolská The Swings koncert D Oldies Dj Sokl R so Prohlídky zámku s Petrem Vokem a Bílou paní Z Prohlídky zámku s Petrem Vokem a Bílou paní Z Třeboňský swingový výběr, taneční večer, vst. zdarma LA-H Flash Párty Dj Pepíno R ne Jiskra Třeboň FK Rašelina Soběslav (fotbal) ul. Jiráskova 31. po Kostýmovaná prohlídka města MN-kašna Sono, taneční večer, vstupné 30 Kč BL Co ještě nevíte o lázeňských procedurách přednáška PhDr. Marek Zeman LA-S l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 10/2011

ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, MUDr. Antonín Doležal, Vladimír Janíček,

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 02.12.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

ZÁPIS Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 05.10.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4032/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

ZÁPIS Z 50. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 50. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 2779/2016 ZÁPIS Z 50. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 13.07.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín Doležal, Ing. Jiří Vopátek,

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou za období květen 2014 až červenec 2014. Ve

Více

ZÁPIS Z 44. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 44. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 1687/2016 ZÁPIS Z 44. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 27.04.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

ZÁPIS Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 30.03.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín Doležal, Ing.

Více

ZÁPIS ZE 112. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.05.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 112. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.05.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 112. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.05.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, Vladimír Janíček,

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

ZÁPIS Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 07.12.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4669/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

Třeboň 10. 14. 7. 2007. 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň

Třeboň 10. 14. 7. 2007. 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň Třeboňská nocturna Třeboň 10. 14. 7. 2007 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Václava

Více

ZÁPIS Z 43. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 43. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 43. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 13.04.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 1359/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

ZÁPIS Z 54. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 54. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 54. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 07.09.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 3340/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 47/2004 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 19. 7. 2004 Usnesení číslo : 296/2004 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. st.

Více

ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová (příchod 16:11 hod.), Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín

Více

ZÁPIS Z 21. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 21. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 21. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

ZÁPIS ZE 108. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 02.04.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 108. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 02.04.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 108. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 02.04.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, Vladimír Janíček,

Více

ZÁPIS Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

ZÁPIS Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 03.08.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 2972/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Josef Neužil, Ing. Jiří

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 14/2012. z jednání finančního výboru

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 14/2012. z jednání finančního výboru MĚSTO TŘEBOŇ Zápis č. 14/2012 z jednání finančního výboru konaného dne: 10. 5. 2012 místo: MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí čas zahájení jednání: 17:00 h Seznam členů FV: Hosté: Ing. Jiří Vopátek,

Více

ZÁPIS Z 57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4321/2016 ZÁPIS Z 57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 19.10.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

ZÁPIS ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, Vladimír Janíček,

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

ZÁPIS Z 36. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 36. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Č. j. METRX00A42H8 ZÁPIS Z 36. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 13.01.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín

Více

ZÁPIS Z 59. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 59. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 59. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 23.11.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4668/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE Sp. zn.: METR_S 3272/2016 USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 12.09.2016 Program: 1. Zahájení, programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 64/2016-15 2. Revitalizace

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Strategický plán rozvoje města Třeboň

Strategický plán rozvoje města Třeboň MĚSTO TŘEBOŇ Strategický plán rozvoje města Třeboň 2008-2020 Verze 11.9.2008 Příloha č. 1 Shrnutí návrhové části Strana 1 Prioritní osa 1 Třeboň aktivní a komunikující město pro občany Třeboně, Třeboňska

Více

ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.11.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Bohuslav Jirák, MUDr. Antonín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

ZÁPIS Z 58. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 58. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 58. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 09.11.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4578/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva obce Kocelovice, konané dne v hodin, v místnosti obecního úřadu, Kocelovice čp.

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva obce Kocelovice, konané dne v hodin, v místnosti obecního úřadu, Kocelovice čp. Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Kocelovice, konané dne 26.4.2016 v 19.00 hodin, v místnosti obecního úřadu, Kocelovice čp. 32 Přítomní: Bohuslava ANTONYOVÁ, Václav ČADEK, Karel LUKÁŠ, Martin

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 28.12.2016 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Přítomno: Omluven: Zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice úřadu Ing.

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ X/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní sítě

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

ZÁPIS ZE 113. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.06.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 113. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.06.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 113. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.06.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, Vladimír Janíček,

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

Projekt Třeboň - Zdravé město PLÁN ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA 2014

Projekt Třeboň - Zdravé město PLÁN ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA 2014 Projekt Třeboň - Zdravé město PLÁN ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA 2014 S o u h r n podnětů veřejnosti a doporučení odborníků pro dlouhodobý rozvoj města. Odpovídá doporučením pro místní Agendu 21 a místní akční

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

ZÁPIS Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009. V průběhu roku 2009 získala Městská

Více

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008 Město Hostivice Závěrečný účet města za rok 2008 Březen 2009 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starostky města k zahájení inventarizace majetku města

Více

Závěrečný účet za rok 2012

Závěrečný účet za rok 2012 Město Čelákovice Závěrečný účet za rok 2012 Zpracoval: Ing. Karel Majer Vyvěšeno: Sejmuto: Obsah 1) Zpráva auditora 2) Rozbor hospodaření 3) Vyúčtování finančních vztahů 4) Majetek, pohledávky, závazky,

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 30/2014. z jednání finančního výboru

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 30/2014. z jednání finančního výboru 1 MĚSTO TŘEBOŇ Zápis č. 30/2014 z jednání finančního výboru konaného dne: místo: čas zahájení jednání: 7. 5. 2014 (středa) MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí 17:00 h Seznam členů FV: Ing. Jiří Vopátek,

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

ZÁPIS Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 10. 2005

Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 10. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 10. 2005 531/2005 Rada města souhlasí se zřízením věcného břemene v právu uložení a vedení telekomunikační sítě na pozemcích p.č. 1774/6

Více

Usnesení z 11. jednání ZM dne

Usnesení z 11. jednání ZM dne USNESENÍ Z 11. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25.01.2016 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 1/2016-11 2. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2013

Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2013 Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2013 Účetní závěrka města Ústí nad Orlicí k 31.12.2013 je zveřejněna na: http://monitor.statnipokladna.cz/2013/obce/detail/00279676 A - Rozpočtové hospodaření

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

ZÁPIS Z 41. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 41. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Č. j. METRX00AAF4C ZÁPIS Z 41. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 16.03.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín

Více

USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 14.03.2016 Sp. zn.: METR_S 720/2016 Program: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 15/2016-12 2.

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 Příjmy: Kapitálové příjmy Běžné příjmy daňové Běžné příjmy nedaňové Přijaté dotace Příjmy celkem: 1 250 22 492 9 686 3 495 36 923 Výdaje: Běžné výdaje Akce města

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 13.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

USNESENÍ Z 14. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 14. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE Sp. zn.: METR_S 2379/2016 USNESENÍ Z 14. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 20.06.2016 Program: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 49/2016-14 2.

Více

Z 75. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 7. 2005

Z 75. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 7. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 75. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 7. 2005 390/2005 Rada města nesouhlasí s umístěním prodejního stánku za účelem prodeje pražených suchých plodů a výrobou vonných svící na

Více

USNESENÍ Zastupitelstva města dne 11. prosince 2013

USNESENÍ Zastupitelstva města dne 11. prosince 2013 USNESENÍ Zastupitelstva města dne 11. prosince 2013 Přítomno 12 zastupitelů, omluveni 3 (Ing. Kapoun, p. Listoň, pí Líbalová) Z 107/13 Podíly z výtěžku loterií a) souhlasí s ukončením platnosti usnesení

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 4/2016 ze dne

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 4/2016 ze dne Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 4/2016 ze dne 18. 5. 2016 Přítomni: Drábek, Filip, Janauer (18:12), Janeček, Konopík, Koubek, Krafta, Kubelík, Rážová, Ullwerová, Vrtišková, Zděnek

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2 0 1 1

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2 0 1 1 Dobrovolný svazek obcí VODOVOD HAMR Palackého nám. 46/II., 379 01 Třeboň, IČO: 60818361, DIČ: CZ60818361 Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2 0 1 1 Třeboň, dne 31.1.2012

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Komentář k Návrhu II. rozpočtového opatření

Komentář k Návrhu II. rozpočtového opatření Schváleno ZM dne 16. 4. 2015 č. usn. 2015/4/120 Město Štětí Komentář k Návrhu II. rozpočtového opatření V rámci II. rozpočtového opatření jsou navrhovány úpravy vyplývající z vyúčtování medií, z upřesněných

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 Příjmy: Kapitálové příjmy 1 054 Běžné příjmy daňové 31 755 Běžné příjmy nedaňové 11 909 Přijaté transfery 3 254 Příjmy celkem: 47 972 Výdaje: Běžné výdaje 31 417

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010. Činnost Městské policie je velice různorodá

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ VII/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 -1- SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 Příjmy: Kapitálové příjmy 150 Běžné příjmy daňové 34 426 Běžné příjmy nedaňové 24 431 Přijaté transfery 4 112 Příjmy celkem: 63 119 Výdaje: Běžné výdaje

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více