Osobní cíl a potřeby uživatele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Osobní cíl a potřeby uživatele"

Transkript

1 1 Příloha č. 4. standardu č.4. a č.5. - P ř í l o h a d o h o d y č.:.. uzavřené mezi poskytovatelem služby sociální péče a uživatelem Osobní cíl a potřeby uživatele Jméno a příjmení uživatele: nar.:.. uveďte, jaký osobní cíl by měla námi poskytovaná služba naplňovat, co od služby očekáváte, s formulací Vám dle potřeby pomůže pracovník zařízení, který s Vámi dohodu uzavírá, Rozsah a způsob poskytování níže uvedených služeb určete zakroužkováním: 1. Trvalé bydliště a) ponechám si původní b) žádám o změnu na adresu pobytového zařízení c) zatím nejsem rozhodnut/a d) rozhodnu se příští měsíc 2. Občanský průkaz a průkaz ZP a) si ponechám u sebe b) ponechám v úschově poskytovatele 3. Výplata důchodu a přiznaného příspěvku na péči bude prováděna a) poštovní poukázkou k mým rukám b) můj důchod a event. příspěvek na péči bude zasílán na můj osobní účet, popřípadě na účet nebo k rukám opatrovníka c) můj důchod bude zasílán hromadným seznamem ČSSZ na depozitní účet poskytovatele stejně tak příspěvek na péči a dle mého přání mi bude vyplácen pokladní za přítomnosti sociální pracovnice a jednoho svědka s mým podpisem na účetní stvrzence, kterou při výběru dostanu. 4. Úhrada za pobyt a) přeji si úhradu za pobyt platit hotově v pokladně poskytovatele b) přeji si, aby úhrada za pobyt byla hrazena převodem z mého osobního účtu, z účtu opatrovníka c) přeji si, aby úhrada za pobyt byla hrazena z mého depozitního účtu u poskytovatele

2 2 5. Doplatky za léky a regulační poplatky ve zdravotnictví a) si budu hradit sám/a b) přeji si, aby bylo hrazeno z mého depozitního účtu u poskytovatele c) léky si budu vyzvedávat sám/a z mnou vybrané lékárny, nebo osoby blízké d) přeji si, aby mi léky vyzvedával z lékárny poskytovatel, kterou zároveň vybere e) jiné přání.. 6. Zajištění chůze, pohybu, dopravy na invalidním vozíku a) potřebuji pomoc a podporu personálu při chůzi (jízdě) venku, mimo budovu b) potřebuji pomoc a podporu personálu při chůzi (jízdě) mimo pokoj c) potřebuji pomoc a podporu personálu při chůzi (jízdě) i na pokoji d) potřebuji pomoc a podporu personálu i při pohybu na lůžku e) jiné přání:. 7. Používání ochranného prostředku a) potřebuji zajistit ½ postranice k lůžku na noc z důvodu nočního neklidu b) potřebuji zajistit ½ postranici k lůžku k větší bezpečnosti c) potřebuji zajistit postranice k lůžku stále z důvodu ztráty orientace nebo jako prevence úrazů d) potřebuji zajistit postranice k lůžku z důvodu navyklého způsobu polohy na lůžku e) jiné přání: 8. Ranní vstávání a) dobu ranního vstávání si stanovuji sám/a/ v..hodin b) ráno budu vstávat až se sám/a/ probudím c) jiné přání:. 9. Způsob stravování a) budu se s ostatními uživateli stravovat v jídelničce b) budu se s ostatními uživateli stravovat v jídelničce, ale potřebuji pomoc a podporu personálu při úpravě stravy (mazání pečiva, krájení masa apod.) c) budu se stravovat sám na svém pokoji, přeji si tam jídlo nosit personálem d) nezvládám najíst se sám (sama), potřebuji podporu při jídle na pokoji e) nezvládám najíst se sám (sama). Potřebuji, aby mne personál krmil f) budu si připravovat jednoduché pokrmy sám v kuchyňce, nebo s podporou personálu g) dobu podávání stravy si určím sám/a h) stravovat se budu v době obvyklé s ostatními uživateli i) potřebuji zajistit jinou formu stravy (nutridrink, actimel, jiný druh pečiva ), kterou mám doporučenou lékařem (cena musí odpovídat ceně stravy dle platného sazebníku placených služeb) j) jiné přání:. 10. Způsob přijímání tekutin a) potřebuji, aby mi personál nosil nápoj na pokoj, pití zvládnu sám(a) b) potřebuji podporu personálu při pití (donášku a pomoc při pití) c) potřebuji podporu personálu ve sledování množství vypitých tekutin, nemám pocit žízně, proto pití tekutin trochu zanedbávám d) potřebuji podporu personálu ve sledování množství vypitých tekutin, protože smím vypít pouze omezené množství tekutin za den (doporučené lékařem) e) jiné přání:..

3 3 11. Vyprazdňování a) nepotřebuji pomoc a podporu personálu, netrpím inkontinencí, na toaletu si dojdu b) netrpím inkontinencí, ale na toaletu potřebuji doprovod personálu c) trpím noční inkontinencí, v noci potřebuji vzbudit, abych si došel(a) na toaletu d) trpím noční inkontinencí, potřebuji na noc vložné pleny e) trpím noční inkontinencí, potřebuji na noc plenkové kalhotky f) trpím inkontinencí, potřebuji přes den i na noc vložné pleny g) trpím inkontinencí, potřebuji přes den i na noc plenkové kalhotky h) přeji si zajištění přenosného WC křesla k lůžku i) s umístěním přenosného WC křesla u lůžka spolubydlících: SOUHLASÍM NESOUHLASÍM 12. Péče o osobní hygienu a) nepotřebuji pomoc personálu, četnost a způsob osobní očisty si chci určovat sám(sama), péči o osobní hygienu zvládám bez pomoci (domluvím si vždy se sestrou čas koupání s ohledem na ostatní uživatele) b) při mytí, koupeli nebo sprchování potřebuji částečnou podporu personálu, způsob očisty si vždy rozhodnu sám(sama), dobu koupání si dohodnu s personálem, s ohledem na spolubydlící uživatele c) při mytí, koupeli nebo sprchování potřebuji všestrannou podporu personálu, způsob očisty si vždy rozhodnu sám(sama), dobu koupání si dohodnu s obslužným personálem, s ohledem na spolubydlící uživatele d) přeji si, aby mne koupal : - mužský personál - ženský personál e) jiné přání: Úklid pokoje a) nepotřebuji pomoc personálu při úklidu svých osobních věcí, potřebuji, aby personál zajistil pouze povrchový úklid pokoje, WC, vynášení odpadků, mytí oken a praní záclon b) potřebuji pomoc personálu při úklidu svých osobních věcí a úklidu celého mého pokoje, umožním personálu pod mým dohledem uklízet všechny skříňky, které používám, četnost úklidu v mých skříňkách si domluvím s klíčovým pracovníkem četnost úklidu skříněk domluvena na : c) přeji si mít klíček od nočního stolku u sebe: ANO NE d) přeji si mít klíč od pokoje u sebe: ANO NE e) přeji si mít klíč od hlavního vchodu u sebe ANO NE f) přeji si využívat klíč od hlavního vchodu vyzvednutím od sester g) jiné přání:. 14. Praní prádla a) přeji si používat pouze své osobní prádlo, šatstvo, ručníky, žínky, utěrky, ale i lůžkoviny, četnost praní si rozhodnu dle vlastního uvážení b) přeji si používat vlastní osobní prádlo, ale lůžkoviny a ubrousky, které mě chrání před potřísněním budu používat organizace, které budou pouze k mé potřebě a budou označeny dle mého určení c) přeji si používat prádlo organizace bez označení, mimo svého osobního prádla d) veškeré, zejména osobní prádlo a šatstvo si budu prát sám /a ve vyčleněné pračce e) veškeré prádlo a šatstvo mi bude prát zaměstnanec organizace h) jiné přání:.

4 4 15. Užívání léků a) kontrolu nad užíváním léků zvládnu sám(sama), nepřeji si žádnou pomoc ošetřujícího personálu, přeji si mít léky u sebe b) kontrolu nad užíváním léků zvládnu sám(sama), přeji si mít u sebe všechny léky kromě inzulínu, který mi bude aplikovat zdravotnický personál c) přeji si, aby mi léky podával personál dle ordinace lékaře d) veškeré ordinované injekce mi bude aplikovat zdravotnický personál e) jiné přání: Drobné nákupy a) všechny drobné nákupy mimo zařízení si obstarám sám/a, nebo s pomocí rodiny a přátel b) drobné nákupy si nejsem schopna(schopen) obstarat sám(sama), přeji si pravidelné zajišťování drobných nákupů personálem zařízení, které si budu hradit: - z mého depozitního účtu vedeného u Domova Březnice, - hotově na místě, při převzetí nákupu c) drobné nákupy mimo ústav si zajistím (vyberu) sám/a, ale s podporou personálu i) jiné přání: Vyřizování úředních záležitostí a) všechny úřední záležitosti si budu vyřizovat sám(sama) nebo s pomocí rodiny a přátel b) vyřizování úředních záležitostí sám(sama) nezvládám a nemám nikoho z rodiny nebo přátel, kdo by mi v této záležitosti pomohl, proto budu potřebovat pomoc personálu c) určuji k nahlížení do mé osobní dokumentace (zdravotní za přítomnosti zdravotní pracovnice a sociální za přítomnosti sociální pracovnice) tuto pracovnici: V době její nepřítomnosti a mé potřeby pracovnici konající službu. 18. Lékařská péče a) uvědomuji si moje právo na svobodnou volbu lékaře, mým ošetřujícím lékařem bude i nadále můj dosavadní lékař b) přeji si zaregistrování u praktického lékaře v Březnici s ohledem na dostupnost zajištění zdravotnické péče 19. Stížnosti a) podávání stížností na poskytovanou službu, připomínek, podnětů, pochval atd.: - zformuluji a podám (vhodím do vyčleněné schránky) sám/a - potřebuji pomoc s formulováním podání (zaměstnance si vyberu sám/a) - potřebuji pomoc s předání písemného dokumentu a to: - aby zaměstnanec, kterého si vyberu za mne písemný dokument podal - aby mne zaměstnanec, kterého si vyberu odvezl na invalidním vozíku k vyčleněné schránce, kam písemný dokument vhodím sám/a. budu předávat přímo ředitelce organizace při její obchůzce oddělení, nebo si její návštěvu vyžádám prostřednictvím vybraného zaměstnance - veškeré stížnosti, připomínky, podněty, pochvaly atd. budu podávat pouze ústní formou zaměstnanci, kterého si sám/a vyberu b) jiné přání:..

5 5 20. Přijímání korespondence a) přeji si, aby mi byla moje korespondence přinášena poštovní doručovatelkou přímo na pokoj, převezmu si ji sám(sama) b) přeji si, aby mi korespondenci přinášela na pokoj sociální pracovnice (po převzetí z pošty) c) jiné přání: Přijímání finančních prostředků a) přeji si, aby mi byly veškeré finanční prostředky zasílány na účet v bance b) přeji si, aby mi byly veškeré finanční prostředky přinášeny na pokoj pracovnicemi ekonomického úseku zařízení, ponechám si je u sebe na vlastní odpovědnost c) přeji si, aby mi byly veškeré finanční prostředky ukládány na depozitní účet, odkud je budu dle potřeby čerpat d) jiné přání: Zájem o kulturní, společenské a aktivizační programy, pořádané v zařízení a) mám zájem o účast na programech, zaměřených na hudbu a zpěv b) mám zájem o účast na programech, zaměřených na pohyb a sport (přiměřený mému zdravotnímu stavu a schopnostem) c) mám zájem o účast na programech, zaměřených na malování, kreslení a práci s papírem d) mám zájem o účast na programech, zaměřených na ruční práce (šití, vyšívání, pletení, háčkování) e) mám zájem o četbu, budu využívat ústavní knížky f) mám zájem o literaturu, budu se účastnit programů, zaměřených na předčítání g) mám zájem o účast na programech, zaměřených na poznávání blízkého okolí formou výletů h) mám zájem o účast na různých kulturních vystoupení umělců, dětí apod. i) mám zájem o účast na posezení při oslavách a jubileích uživatelů apod. j) mám zájem o účast na programech, zaměřených k rozvíjení paměti, jemné motoriky apod. formou různých her, skládaček apod. k) prezentace pobytového sociálního zařízení uveřejňováním mých osobních fotografií na nástěnkách, v tisku, na webových stránkách i dalších veškerých publikací, bez časového omezení: SOUHLASÍM NESOUHLASÍM l) uveřejnění mého jména na dveřích pokoje včetně čísla pokoje a na informačních tabulích v zařízení: SOUHLASÍM NESOUHLASÍM m) jiné přání: Rizikové situace uživatele a) uvědomuji si riziko při chůzi ve všech prostorách b) uvědomuji si riziko při chůzi venku c) uvědomuji si, riziko při vycházkách d) uvědomuji si riziko při přijímání stravy a pitného režimu e) uvědomuji si riziko spojené se zapomnětlivostí a ztrácením věcí (ztrácení klíčů apod). f) uvědomuji si riziko orientace a adaptace na nové prostředí g) jiné riziko:..

6 6 24. Ostatní služby a) mám zájem o pravidelný odběr novin, časopisů druh:.. b) přeji si využívat služeb holiče a kadeřníka: - u poskytovatele - ve městě c) přeji si využívat služeb pedikúry: - u poskytovatele - ve městě d) přeji si být zařazen/a do seznamu žadatelů o jednolůžkový pokoj e) jiné přání: Přehodnocování přeji si přehodnocovat poskytované služby kdykoliv podle mého přání, nejméně však 1x za 3 měsíce ANO NE jiné přání: V Březnici dne : Podpis sociální pracovnice:.. Podpis uživatele: Podpis oprávněného zákonného zástupce Opatrovníka, byl-li soudem stanoven: Dávám SOUHLAS - NESOUHLAS, bez časového omezení, s uveřejňováním osobních fotografií mého příbuzného na nástěnkách, v tisku, webových stránkách i dalších veškerých publikací za účelem prezentace Domova Březnice, poskytovatel sociálních služeb, i v době nepřítomnosti mého příbuzného v tomto zařízení (odchod, úmrtí, apod.) Podpis rodinných příslušníků:... Podpis vedoucí zdrav úseku a úseku sociální péče: Podpis klíčového zaměstnance: datum

V / Individuální plánování průběhu sociální služby

V / Individuální plánování průběhu sociální služby STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO Drhovle 44, 397 01 Písek IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE V / Individuální

Více

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Pozn.:V textu vnitřního řádu je uživatel služby nazýván obyvatelem, Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domovem a z důvodů srozumitelnosti

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Úvod Domácí řád upravuje normy

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Vítáme Vás a přejeme Vám příjemný pobyt v domově.

Vítáme Vás a přejeme Vám příjemný pobyt v domově. D O M Á C Í Ř Á D Domácí řád jsou pravidla určená návštěvníkům, klientům a zaměstnancům domova, která vydává ředitel organizace. Stanoví především práva a povinnosti klientů při poskytování pobytových,

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov,

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov, Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČ 70153906 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov Smlouva číslo / rok / osobní číslo Domov pro seniory Trutnov,

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Pravidla soužití slouží uživatelům sociálních služeb ( dále jen uživatelé ) i zaměstnancům Domova důchodců (dále jen DD) k seznámení

Více

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 I. Smluvní strany 1. Poskytovatel: Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace se sídlem: Komenského 291, 783

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ZÁKLADNÍ SLUŽBY

SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ZÁKLADNÍ SLUŽBY SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD Posláním Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace, je poskytovat zejména lidem v seniorském věku potřebnou pomoc, péči a podporu. Chceme především působit

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B Obsah: Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem.2 Ochrana práv uživatelů 4 Možné střety zájmů uživatelů

Více

VIA s.r.o., 5. května 527, Česká Kamenice, 407 21. Domácí řád

VIA s.r.o., 5. května 527, Česká Kamenice, 407 21. Domácí řád Domácí řád Vážení klienti, vítáme Vás v naší sociální pobytové službě VIA s.r.o. a děkujeme za Vaší důvěru, kterou jste nám projevili. Svými službami poskytujeme péči a podporu klientům po dobu, než jim

Více

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace DOMOV DŮCHODCŮ Proseč u Pošné, p.o. Proseč u Pošné 1 PACOV 395 01 Tel.: 565 442 295 Informace č.: 1 pro žadatele, klienty, kontaktní osoby a návštěvy Domova 1) Úvod Domácí řád Domova důchodců Proseč u

Více

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Poslání organizace: Zařízení se nachází v obci Sloup v Čechách v budovách barokního zámku. Budova odd. B je v současnosti majetkem

Více

Jednání se zájemcem o sociální službu Standard kvality č. 3

Jednání se zájemcem o sociální službu Standard kvality č. 3 Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Jednání se zájemcem o sociální službu Standard kvality č. 3 I. Kompetence, práva a povinnosti Domova Domov

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Strana 1 (celkem 8) PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro pracoviště: Pečovatelská služba Stříbro Třešňová 1439 349 01 Stříbro IČO 00260177 www.mustribro.cz (dále jen Poskytovatel)

Více

DOMÁCÍ ŘÁD ODDĚLENÍ 18 PN BOHNICE

DOMÁCÍ ŘÁD ODDĚLENÍ 18 PN BOHNICE Směrnice PNB Revize č.: 0 Platné od: 01.01.2015 Strana: 1 z 15 S 6/2014 Výtisk č.: 1 DOMÁCÍ ŘÁD ODDĚLENÍ 18 PN BOHNICE Jméno a příjmení VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL MUDr. Otto Matanelli MUDr. Marek

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád Dětského domova a Školní jídelny, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvkové

Více

službou CVIČENÍ bydlení, práce, učení pro rok 2014 (služba sociální rehabilitace dle Zákona o sociálních službách)

službou CVIČENÍ bydlení, práce, učení pro rok 2014 (služba sociální rehabilitace dle Zákona o sociálních službách) P R Ů V O D C E A službou CVIČENÍ bydlení, práce, učení pro rok 2014 (služba sociální rehabilitace dle Zákona o sociálních službách) SKOK do života, o.p.s. nabízí dospělým lidem s mentálním postižením

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014 Vnitřní řád v souladu se zákonem č. 109/2002 Sb. v platném znění a vyhl. č. 438/2006 Sb., vč. přílohy a dle zák.č.333/2012

Více

Směrnice SQ 2a,b - Ochrana práv uživatelů, oblast střetu zájmů a postupy při porušení práv

Směrnice SQ 2a,b - Ochrana práv uživatelů, oblast střetu zájmů a postupy při porušení práv Směrnice SQ 2a,b - Ochrana práv uživatelů, oblast střetu zájmů a postupy při porušení práv Organizace: Domov pro seniory a pečovatelská služba, Sládkova 344, 407 21, IČ 47274565 zastoupená: Ing. Šárkou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Předkládá: název zpracovatele: Baculus, obecně prospěšná společnost registrace MV ČR č.j.: VS/1-1/60660/05-R, ze dne 26. 4. 2005 adresa: Tylova 999, 330 27 Vejprnice IČ: 26997355

Více

Dětský domov, Praha 9 Klánovice, Smržovská 77 VNITŘNÍ ŘÁD. Platný od 1.2. 2009. Vypracovala: Dana Kuchtová Josef Černý

Dětský domov, Praha 9 Klánovice, Smržovská 77 VNITŘNÍ ŘÁD. Platný od 1.2. 2009. Vypracovala: Dana Kuchtová Josef Černý Dětský domov, Praha 9 Klánovice, Smržovská 77 VNITŘNÍ ŘÁD Platný od 1.2. 2009 Vypracovala: Dana Kuchtová Josef Černý 1 Obsah: 1. Charakteristika a struktura Dětského domova - název DD, adresa a telefonní

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče Strany: Diakonie ČCE středisko v Rýmařově Se sídlem: v Dolní Moravici č. 25, 795 01 Rýmařov IČ: 48806749 Jednající: Mgr. Marcela Staňková, DiS. jakožto Poskytovatel a Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště:

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

DOMÁCÍ ŘÁD CENTRÁLNÍHO PŘÍJMU PACIENTŮ PN BOHNICE

DOMÁCÍ ŘÁD CENTRÁLNÍHO PŘÍJMU PACIENTŮ PN BOHNICE Směrnice PNB Revize č.: 0 Platné od: 01.01.2015 Strana: 1 z 15 S 6/2014 Výtisk č.: 1 DOMÁCÍ ŘÁD CENTRÁLNÍHO PŘÍJMU PACIENTŮ PN BOHNICE Jméno a příjmení VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL MUDr. Andrea Slováková

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava Liptovská 21, 747 06 Opava 6 - Kylešovice tel./fax: 553 734 109 e-mail: czp.opava@volny.cz Občanská sdružení mají ještě

Více