Ethernet konvertor Access Point, Bridge, Static Router, NAT GIOM EX/DE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ethernet konvertor Access Point, Bridge, Static Router, NAT GIOM EX/DE"

Transkript

1 Ethernet konvertor Access Point, Bridge, Static Router, NAT GIOM EX/DE Balení obsahuje: - adaptér 12V nebo 24V - jednotku GIOM EX/DE - Kabel RJ 45 0,5m - CD-ROM - (v případě setu je součástí bezdrátová karta) Konfigurace GIOM EX/ DE: Po úspěšné instalaci spustíme program GIOM EX propojíme síťovým kabelem RJ 45 k PC. Pro první nakonfigurování stiskneme tlačítko SCAN: Zobrazí se nalezené adapter(y) : Manuál zařízení GIOM EX/DE strana 1

2 Program nalezl jeden adaptér s defaultní IP adresou Aby bylo možné toto zařízení konfigurovat musíme mu přidělit IP adresu ze stejní sítě jaká je nastavena na PC,ze kterého se konfigurace provádí. (pozor adapter GIOm umožňuje zablokovat tuto funkci automatického hledáni. Pak se musí vložit do pole Connect to IP: adresu adaptéru a při stisknuti ikonky {} vlevo je možné ho dálkově spravovat.) IP adresu zjistíme z použité konfigurace PC: Manuál zařízení GIOM EX/DE strana 2

3 Změníme tedy IP adresu na Stiskem tlačítka Apply, po kterém se provede nastaveni IP adresy a automaticky se provede SCAN, který by měl najit tento adapter s novou IP adresou.. Pokud zůstala IP adresa nezměněna, nesplnili jste dvě podmínky: konfigurace je možná do 5 minut po napájení, Konfigurace je možná pouze pres RJ45 kabel. Po úspěšné změně se zobrazí: Vpravo po použití SCAN a zvolení patřičného adapteru se zobrazí několik konfiguračních tlačítek. Manuál zařízení GIOM EX/DE strana 3

4 Change IP - změna IP adresy Default - nastavení adapteru do výchozího nastavení včetně IP adresy Po stisku tlačítka Default se objeví výzva o vložení hesla (defaultní heslo je public ) Po vložení hesla mohou nastat dva případy : Heslo je v pořádku a provede se patřičná volba. Heslo je neplatné a adapter je blokován v případě, že je GIOM nastaven do režimu 3x špatného hesla, a byla tato podmínka splněna, detailní řešení se dozvíte v sekci speciální stavy. V případě správného hesla se provede nastaveni adapteru do výchozího stavu (tedy i s IP adresou ). Pro rychle default nastaveni HW Switchem v případě zapomenutí hesla, se dozvíte v sekci speciální stavy. Manuál zařízení GIOM EX/DE strana 4

5 Monitor : spustí monitorovací režim Po správném vložení hesla se zobrazí tabulka obsahující detailní informace zařízení: Manuál zařízení GIOM EX/DE strana 5

6 Zde se vám zobrazí veškeré dostupné informace o přenesených datech, kvalitě signálu. Důležitá informace: údaje jsou vázány na SYS-UPTIME, pokud zařízení restartujeme nebo opětovně zapneme do napájení, všechny COUNTERy se vynuluji. Na monitor se váže položka SETING. Background monitoring - logování dat do souboru na pozadí. Visual monitoring - se zobrazenim, získané hodnoty ze souboru je možné opětovně graficky přehrávat přes ovládací tlačítka na hlavním panelu konfigurátoru. Firmware: nahrání nového firmware Slouží k nahrání nového firmware do adapteru, po volbě proběhne nahrávání do adapteru, po té je nutné cca 10sec počkat na přehrání do flash, během teto akce se nesmí adaptér vypnout od napájení. Doporučujeme tento krok provést s připojenou UPS. Manuál zařízení GIOM EX/DE strana 6

7 Configure: Slouží k nastavování hodnot pro uživatelem definovanou funkci adapteru. Po uspěšném přihlášení se objeví volby: Položka network : jedna z nejdůležitějších voleb pro správnou funkci adapteru. Do této routovací tabulky je možné zapsat : - statické routování, - NAT - BRIDGE (zjednodušený bridge jako ethernet convertor) Nejdůležitější položka v teto záložce je Device Manuál zařízení GIOM EX/DE strana 7

8 Adapter při každém příchozím paketu prochází routovací tabulku shora dolu (z toho vyplývá,že default pravidlo musí být napsáno na konci tabulky) DEVICE Any - žádné rozhraní nebudou se aplikovat pravidla dle Network, Nettmask, Gateway. DEVICE Wlan - bezdrátové rozhraní DEVICE Eth0 - ethernetove rozhrani DEVICE WlaP - v rozraní Access Pointu, zařízení se začne chovat jako APOINT /BRIDGE DEVICE Etc0 - ethernetové rozhraní, které se chová jako PSEUDOBRIDGE DEVICE Nat0 - ethernetové rozhraní, které se chová jako skrytá sít neboli NAT. Jednotlivá nastaveni routovací tabulky: Default: Default nastavení říká, že každému rozhraní je přidělena IP adresa pro ethernet a pro bezdrátové rozhraní. Sítě jsou a ( bitový součin s Netmaskou) Deafult tabulka slouží pouze pro prvotní nastavení adapteru na patřičných adresách. Uživatel však bude nastavovat ruzné konfigurace, uvedeme zde nejčastěji používané konfigurace MOD Access Pointu Mód AP Bridge. Tabulka vypadá takto: Opět je možná dostupnost na dvou sítích /IP adresách, nastaví se bridge mód ACCESS POINT (pozor na nastaveni ve WIRELESS SETTING, kdy musí být nastaven mód ACCESS POINT) Client MODY: Mód Pseudo Bridge. Atypické řešení zvláště u položek na řádku rozhraní ETC0, kterým je udáván rozsah BRIDGEOVANYCH IP adres!!! Je to jakýsi filtr, IP adresa a zdrojová adresa z ethernetu se bitově vynásobí s NETMASKOU získáme tak rozsah čili rozsah 254 IP adres, budou se tedy překládat IP adresy od do , pozor, tyto pole (IP adres a NETMASk) udává pouze pravidlo pro BRIDGE, není to IP adresa rozhraní!!! Manuál zařízení GIOM EX/DE strana 8

9 Adapter GIOM má IP adresu , která slouží jak pro Ethernet tak pro WLAN rozhraní. Mód zjednodušeného bridge: funguje shodně jako ETHERNEt CONVERTOR pro 1 PC Všimněte si, že v NETMASK je , čili toto pravidlo je platné pouze pro 1 PC a to s IP adresou ( čili PC připojené za GIOMem, má adresu ) Adapter GIOM má IP adresu ! Žádná jiná adresa se skrz bridge nepropusti. Mód Skryté sítě NAT. Takto stanovený zápis umožňuje adresný překlad NAT. Nastavení jednotlivých PC : IP adresa X, netmask , gateway Speciální případ, kdy potřebujeme připojit na jeden adapter více sítí s odlišnými IP adresami: Příklad: v jednom objektu sídlí dvě firmy: 1, firma má IP adresný rozsah a druha Nastavení bude vypadat takto: Oba IP adresné rozsahy firem jsou překládány na jednu IP adresu Omezeni zápisů je dáno pouze roubovací tabulkou. Mód static router. Nejjednodušší zápis: pokud se nalezne odpovídající pravidlo paket se posílí na zadané rozhraní, pokud se toto pravidlo nenajde posílá se paket na WLAN rozhraní (default GW je na 3-tím řádku, všimněte si že pravidlo odpovídá jakémukoliv paketu). Manuál zařízení GIOM EX/DE strana 9

10 Samozřejmostí je routování do více sítí a Natovíní současně, kdy NAT pravidla se musí vepsat před pravidly routovacími. Záložka FIREWALL Slouží k nastavení filtrace paketu, filtr je možní nastavit dle protokolu (viz obrázek) Manuál zařízení GIOM EX/DE strana 10

11 Dle MAC adres (viz obrázek): Manuál zařízení GIOM EX/DE strana 11

12 Dle ARP zápisu: Status volba je buďto povolení - PERMIT, nebo neaktivní (DENY) Položka OTHER XX je volba pro pakety nevyhovující podmínkám firewallu (buďto se zahodí volba DENY, nebo se zpracuji adaptérem volba PERMIT). Manuál zařízení GIOM EX/DE strana 12

13 Záložka DHCP server: Zařízení GIOM EX má pouze jedno ethernet rozhraní zařízení GIOM DE dvě (jedno 10Mbit druhé 100Mbit) Pro EX je tím pádem možné nastavit DHCP server na rozhraní ETH0. Nastavuji se IP Adresný rozsah položkami IP from až IP to včetně. Nezbytný je pro ISP rovnež DNS server(y). Položka DHCP relay se k serveru nevztahuje, vztahuje se pouze k módu PSEUDOBRIDGE, aby bylo možné přenášet požadavky DHCP serveru před zařízením na stranu za ethernetem adaptéru. Manuál zařízení GIOM EX/DE strana 13

14 Záložka wireless: Menu Basic Wireless Položka obdobná jako u starých verzi: Device`s MAC address: Standartně se MAC adresa adaptéru získá s Wlan karty, je možné ji rovněž uživatelsky definovat. Ostatní volby, není třeba popisovat. Jsou to elementární volby, obsaženy v každém WIFI zařízení. Manuál zařízení GIOM EX/DE strana 14

15 Menu advanced Wireless: Volby jsou opět elementární a měly by byt znalostí každého ISP. Manuál zařízení GIOM EX/DE strana 15

16 Záložka SECURITY: Slouží pro zabezpečení adaptéru proti neoprávněné konfiguraci či monitoringu. Položky MAC a IP security - při jejich povolení je možné se přihlásit na adapter z těchto MAC a IP. 3x Bad password - po aktivaci a splnění podmínky se adapter zablokuje, funkce adapteru jsou rovněž zablokované. Monitor paket - při OFF se neposílá, SCAN ho nenajde,. Upload firmware - při OFF není možné uploadovat firmware Force reload - při OFF, není možné HW SWITCHEM nastavit default stav. Manuál zařízení GIOM EX/DE strana 16

17 Záložka Acces point (je editovatelná při nastavení modu v Wireless basic setting.) Volby jsou opět elementraní a dostupné u každého Access pointu. Manuál zařízení GIOM EX/DE strana 17

18 Záložka Bandwidth : Menu ethernet bandwidth rate. Je možné nastavit rychlostní omezení na samotném zařízení, IN OUT (směr IN je směr dat z WIFI do ETH) Rozsah od 0 do 512 kbits. Doporučujeme minimální hranici 64kbits. Přesnost +/- 8 Kbits. Položka QUEEUE packet over je dostupná pro obě menu a po jejím aktivovaní se do omezovací fronty nezapočítávají pakety menší než je udaná délka. Manuál zařízení GIOM EX/DE strana 18

19 Menu IP adress bandwidth rate. K nastavení IP adres a omezení není třeba co dodávat. Důležité položky jsou OTHER IP (pakety s IP adresou nevyhovující pravidlům se buď pustí ke zpracování, případně se zahodí Permit / Deny) Položka Trafic Metod: Shaper - nastavuje horní hranici rychlosti (maximálně však 512kbits u kazdé IP) F-Relay umožňuje dynamicky shaper, Slouží k tomu položka EIR kde se nastavuje maximální datový tok pro všechny IP adresy (max. 512kbits) do polí IP adres se pak nastavuje minimální hranice rychlosti ( součet všech nesmí přesáhnout EIR) Rychlost IP adres tedy bude kolísat od nastavené po EIR. Manuál zařízení GIOM EX/DE strana 19

20 Speciální stavy: Stavy po vložení špatného hesla: Po špatné volbě hesla se objeví : V případě, že adaptér má volbu 3x Bad password a tato podmínka byla splněna objeví se důležitá hláška: Tyto dvě důležité položky: Seriál number a Key code slouží pro správné odblokování adapteru: Pro přihlášení na stránky ON-LINE podpory Manuál zařízení GIOM EX/DE strana 20

21 Tyto údaje vložíme do patřičných polí včetně opětovného zadání přihlašovacího jména a hesla. Pokud vše proběhne správně vygeneruje se odblokovací sekvence: Manuál zařízení GIOM EX/DE strana 21

22 Tento kód zadáme do pole Recovery sekvence konfigurátoru: Po volbě Apply : Vše proběhlo správně a adapter je odblokován. Je možné se přihlásit heslem public V případě chyby: Je možné pouze 3x zadat špatný kód, adapter se pak vymaže, a je již nepoužitelný. : Manuál zařízení GIOM EX/DE strana 22

23 FORCE RERLAOD Pokud je povolena funkce v Security menu, stiskněme HW SWITCH, dioda POWER bliká (délka je cca 10sec) v této době musíme dvakrát za sebou stisknout HW SWITCH, zařízení se restartuje s default nastavením. Přihlášení bez monitor infa. V případě, že po stisknuti SCAN zařízení nenalezneme ( muže to být ze dvou důvodu: 1. GIOM má tuto funkci zakázanou 2. GIOM je za routerem) vepíšeme IP adresu to polička Connect to IP: Konfigurátor zkusí zda je zařízení dostupné: V případě ON Line je možné po stisku ikony vpravo {} zařízení vzdáleně spravovat a monitorovat Mikrovlny s.r.o. - verze 1.0 Manuál zařízení GIOM EX/DE strana 23

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka VMG1312-B30B Čtyřportová brána VDSL2 s bezdrátovou technologií 802.11n Uživatelská příručka IP Adresa Přihlašovací jméno Heslo http://10.0.0.138 admin admin 3/2014 www.zyxel.com Zařízení ZyXEL VMG1312-B30B

Více

WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R

WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R Wireless/Ethernet ADSL Router Uživatelská příručka OBSAH 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 3 1.1 SPECIFIKACE ROUTERŮ...3 1.2 OBSAH BALENÍ...5 1.3 POPIS LED DIOD A KONEKTORŮ ROUTERŮ...6

Více

ORiNOCO RG-1000 ISDN. Obsah. 1. Základní principy

ORiNOCO RG-1000 ISDN. Obsah. 1. Základní principy ORiNOCO RG-1000 ISDN Obsah 1. Základní principy 2. Topologie bezdrátových sítí 2.1 Síť s přístupovým bodem 2.2 Protokoly MAC vrstvy 3. ORINOCO PC karta 3.1 Technická specifikace 4. Konvertory 4.1 ISA konvertor

Více

Systém dohledu ASD CLIENT 7.6 AL10D MP91. 100Base-T. Verze dokumentu: 1.1 Datum vydání: 23.4.2010 Poslední úprava: 22.10.2010 www.alcoma.

Systém dohledu ASD CLIENT 7.6 AL10D MP91. 100Base-T. Verze dokumentu: 1.1 Datum vydání: 23.4.2010 Poslední úprava: 22.10.2010 www.alcoma. Systém dohledu ASD CLIENT 7.6 AL10D MP91 100Base-T Verze dokumentu: 1.1 Datum vydání: 23.4.2010 Poslední úprava: 22.10.2010 www.alcoma.cz OBSAH str. 1. ÚVOD...1 1.1 POŽADAVKY NA PC...2 2. ZÁKLADNÍ FUNKCE

Více

Uživatelská příručka. RT-AC87U dvoupásmový. 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač

Uživatelská příručka. RT-AC87U dvoupásmový. 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač Uživatelská příručka RT-AC87U dvoupásmový 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač CZ8971 Květen 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných

Více

AC-L10 Router pro venkovní použití v mobilních. telekomunikačních sítích 4G LTE. Uživatelská příručka - návod k obsluze

AC-L10 Router pro venkovní použití v mobilních. telekomunikačních sítích 4G LTE. Uživatelská příručka - návod k obsluze ANTAIOS s.r.o. www.antaios.cz AC-L10 Router pro venkovní použití v mobilních telekomunikačních sítích 4G LTE Uživatelská příručka - návod k obsluze 1 ANTAIOS s.r.o. www.antaios.cz Obsah A. Jak postupovat

Více

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití Leden 2006 ESL684TEU.A1G Varování FCC Toto zařízení splňuje část 15 norem FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat

Více

Uživatelský Manuál BudgeTone-100 IP Telefon Verze 1.0.5.11. Grandstream Networks, Inc. www.grandstream.com

Uživatelský Manuál BudgeTone-100 IP Telefon Verze 1.0.5.11. Grandstream Networks, Inc. www.grandstream.com Uživatelský Manuál BudgeTone-100 IP Telefon Verze 1.0.5.11 www.grandstream.com Obsah 1 ÚVOD - 3-2 INSTALCE - 4-2.1 OBSAH BALENÍ - 5-2.2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - 5-3 PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU - 6-3.1 KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

Více

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah POPIS PRODUKTU...4 OBSAH DODÁVKY...4 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY...4 ÚVOD...5 VLASTNOSTI...6 POPIS HARDWARU...7 Připojení...7 LED indikátory...8 INSTALACE...9 NEŽ

Více

TME, TME PoE. Teploměry s přenosem dat po Ethernetu. Protokoly ASCII, HTTP (WEB), SMTP (e-mail), SNMP, MODBUS TCP, XML

TME, TME PoE. Teploměry s přenosem dat po Ethernetu. Protokoly ASCII, HTTP (WEB), SMTP (e-mail), SNMP, MODBUS TCP, XML TME, TME PoE Teploměry s přenosem dat po Ethernetu Protokoly ASCII, HTTP (WEB), SMTP (e-mail), SNMP, MODBUS TCP, XML Také ve verzi s PoE napájením (napájení přes Ethernet). TME TME Katalogový list Vytvořen:

Více

TP-LINK TD-W8910GB TP-LINK TD-W8920GB. Návod k obsluze

TP-LINK TD-W8910GB TP-LINK TD-W8920GB. Návod k obsluze TP-LINK TD-W8910GB TP-LINK TD-W8920GB Návod k obsluze Obsah Popis produktu... 3 Specifikace... 3 LED indikace stavu modemu... 4 Zadní strana modemu... 5 Příslušenství... 5 Zapojení modemu... 6 Konfigurace

Více

KONFIGURACE SÍŤOVÝCH PRVKŦ A PROTOKOLŦ

KONFIGURACE SÍŤOVÝCH PRVKŦ A PROTOKOLŦ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní KONFIGURACE SÍŤOVÝCH PRVKŦ A PROTOKOLŦ Studijní opora předmětu Počítačové systémy Marek Babiuch Ostrava 2011 Tyto studijní materiály vznikly

Více

IP dveřní video telefon Uživatelský manuál. Popis částí a ovládacích prvků

IP dveřní video telefon Uživatelský manuál. Popis částí a ovládacích prvků IP dveřní video telefon Uživatelský manuál Popis částí a ovládacích prvků 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Povětrnostní stříška. Chrání kameru před deštěm a sněhem. IR LED. Zajišťují přisvětlení za zhoršených světelných

Více

Bezdrátové/Kabelové IP kamery MJPEG Uživatelský manuál Verze pro J IP kamery

Bezdrátové/Kabelové IP kamery MJPEG Uživatelský manuál Verze pro J IP kamery Bezdrátové/Kabelové IP kamery MJPEG Uživatelský manuál Verze pro J IP kamery 1 Úvod Dostává se Vám do ruky IP kamera, bezdrátová verze. Je kombinací vysoké užitné hodnoty a kvalitní technologie. Pomocí

Více

Služba TecoRoute TXV 003 38.01 druhé vydání listopad 2013 změny vyhrazeny

Služba TecoRoute TXV 003 38.01 druhé vydání listopad 2013 změny vyhrazeny druhé vydání listopad 2013 změny vyhrazeny 1 Historie změn Datum Vydání Popis změn Říjen 2013 1 První vydání Listopad 2013 2 Promítnuty úpravy uživatelského rozhraní pro správu účtu TecoRoute OBSAH 1 Úvod...3

Více

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX600 A ISDN A ISDN

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX600 A ISDN A ISDN GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX600 A ISDN A ISDN DX600 Web konfigurátor Nastavení telefonu pomocí počítače Web konfigurátor Nastavení telefonu pomocí počítače Web konfigurátor je webovým rozhraním

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.4.0. Změny

Více

Systém řízení přístupu

Systém řízení přístupu Systém řízení přístupu (Fingerprint Access Control systém) Ver: 3.5.0.17 Strana 1 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Požadavky na hardware... 4 1.2 Upřesnění pojmů... 4 2. Instalace a odinstalace programu... 5 2.1

Více

Průvodce nastavením telefonu Siemens OpenStage 20 S

Průvodce nastavením telefonu Siemens OpenStage 20 S Průvodce nastavením telefonu Siemens OpenStage 20 S Vážený zákazníku, vítáme Vás v síti T-Mobile. Velmi si vážíme Vaší volby využívat službu Hlasová linka Premium a věříme, že s veškerými našimi službami

Více

Parametrizace webového serveru

Parametrizace webového serveru AP0046 APLIKAČNÍ POZNÁMKA Parametrizace webového serveru Abstrakt Aplikační poznámka se zabývá parametrizací webového serveru firmy AMiT a možností jeho využití. Autor: Zbyněk Říha Dokument: ap0046_cz_04.pdf

Více

4. Neoprávněné úpravy tohoto zařízení mohou vést k jeho poškození nebo vzniku požáru.

4. Neoprávněné úpravy tohoto zařízení mohou vést k jeho poškození nebo vzniku požáru. Obsah Úvod... 4 Důležité upozornění... 5 1. Představení... 6 1.1. Charakteristika... 6 1.2. Specifikace... 7 1.3. Minimální požadavky na systém... 7 2. Rozhraní zařízení... 8 2.1. Čelní pohled... 8 2.2.

Více

Prestige 335 Firewall router s tiskovým serverom

Prestige 335 Firewall router s tiskovým serverom Firewall router s tiskovým serverom Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 Prosinec 2004 Obsah 1 Seznámení s přístrojem... 2 2 Instalace hardwaru... 3 2.1 Přípojky na zadní straně... 3 2.2 LED kontrolky

Více

Software pro sledování vozidel

Software pro sledování vozidel Software pro sledování vozidel Příručka administrátora systému Fleetware 6.x SERVER Instalace a nastavení systému Fleetware Aktualizováno: 31.10.2012 OBSAH: 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 4 2 POKYNY PRO UPGRADE

Více

GV-ASServer. Uživatelský manuál

GV-ASServer. Uživatelský manuál GV-ASServer Uživatelský manuál 2007 GeoVision, Inc. Všechna práva vyhrazena. V rámci ochrany autorských práv nesmí být tento manuál kopírován, celý ani po částech, bez předchozího písemného souhlasu GeoVision.

Více

Návrh a realizace datových spojení pomocí bezdrátové sítě Wi-Fi 15. 3. 28. 3. 2010

Návrh a realizace datových spojení pomocí bezdrátové sítě Wi-Fi 15. 3. 28. 3. 2010 2010 Návrh a realizace datových spojení pomocí bezdrátové sítě Wi-Fi 15. 3. 28. 3. 2010 Autoři: Gregr Filip, Kudláček Marek, Nevřala Radek, Pelc Michal, Švec Jiří, Tihlařík Jaroslav Střední škola informatiky

Více

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE WASHER MANAGEMENT SOFTWARE PROGRAMOVACÍ MANUÁL 523353 D Datum vydání: 18.9.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. VÝSTRAHY... 5 2.1. VÝSTRAHY... 5 3. TRACE-TECH...5 3.1. ROZSAH... 5 4.

Více

Domácí síť a její nastavení

Domácí síť a její nastavení Domácí síť a její nastavení V dnešní době existuje mnoho domácností a malých firemních sítí, v nichž je více počítačů s běžným síťovým nastavením. Právě nutnost zapojit více počítačů a vybudovat domácí

Více

HWg-PWR 3/12/25 MANUÁL

HWg-PWR 3/12/25 MANUÁL HWg-PWR 3/12/25 MANUÁL Obsah dodávky Kompletní dodávka obsahuje tyto položky: Jednotka HWg-PWR 25 (HWg-PWR 12 nebo HWg-PWR 3) Tištěný návod + katalogový list Bezpečnost práce Zařízení odpovídá požadavkům

Více

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 2009 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent jsou obchodní

Více

IPCorder KRR-8016/24/32/40

IPCorder KRR-8016/24/32/40 IPCorder KRR-8016/24/32/40 Stručný průvodce instalací Děkujeme, že jste zakoupili výrobek společnosti KOUKAAM a.s. Před jeho prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento krátký návod. Pro další informace

Více