Grafický manuál. vizuální identity. verze 1.2 Duben 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Grafický manuál. vizuální identity. verze 1.2 Duben 2013"

Transkript

1 Grafický manuál vizuální identity verze 1.2 Duben 2013

2 Grafický manuál vizuální identity V1.2 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 2 obsah prolog prolog 4 základní tvar 5 čtyři elementy 6 identita aplikace vizuální identity aplikujeme 32 ukázky aplikací ke stažení 47 naše primární logo 8 sekundární logo 9 sekční loga 10 anglické mutace primárně i sekundárně 11 sekční anglické mutace 12 vše začíná plánem 13 každý potřebuje prostor 14 co je malé, to je milé 15 flotila barev 16 monochromaticky 17 inverzně 19 vždy na správném místě 22 prosíme toto nedělejte 23 a jak na fotkách 24 ilustrace symbolem 25 typografie rodina Museo 27 Museo na titulky 28 Museo Sans na sazbu 29 píšeme sekundárně 30

3 Grafický manuál vizuální identity V1.2 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 3 prolog

4 Grafický manuál vizuální identity V1.2 prolog Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 4 prolog Naše identita není jen logo. Jedná se o souhrn několika základních forem, jako je např. vnitrofiremní kultura, marketingová komunikace a jednotný vizuální styl (design), které ji společně vytvářejí. Jednotný vizuální styl má za úkol vytvářet normy pro různé druhy tvůrčích prací, které souvisejí s grafikou či designem všech aktivit Přírodovědecké fakulty UK. Podporuje účinnou komunikaci mezi naší fakultou a okolím. Následující stránky tohoto grafického manuálu vás provedou základními prvky a specifikacemi, které budou jejich správným a důsledným dodržováním vytvářet charakteristický vzhled Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Naše značka tak bude jasně a okamžitě rozeznatelná. V čem spočívá tvůrčí proces ve vědě? Snad ve schopnosti poznat, co je důležité a co podružné. Jaroslav Heyrovský

5 Grafický manuál vizuální identity V1.2 prolog Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 5 základní tvar Hlavním prvkem symbolu značky Přírodovědecké fakulty UK v Praze je rovnostranný trojúhelník.

6 Grafický manuál vizuální identity V1.2 prolog Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 6 čtyři elementy Znak Přírodovědecké fakulty UK v Praze se skládá ze čtyř rovnostranných trojúhelníků zasazených vrcholy do sebe. Každý z trojúhelníků symbolizuje jeden ze čtyř živlů (vzduch, země, oheň a voda). Tvar a postavení každého z nich je přesně daný a vychází ze starověkého pojetí, kdy filozofie i věda chápaly tyto živly jako základní složky světa. Geografie vzduch Geologie země Chemie oheň Biologie voda V případě znaku Přírodovědecké fakulty UK v Praze označuje každý z trojúhelníků jednu z jejích čtyř sekcí (skupinu oborů) a každý má svoji barvu (modrá, fialová, žlutá a červená). Konkrétní barevnost trojúhelníků je definována dále v tomto manuálu, strana 16. Označení a barevnost sekcí jsou neměnné.

7 Grafický manuál vizuální identity V1.2 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 7 identita

8 Grafický manuál vizuální identity V1.2 identita Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 8 naše primární logo Logo je nejviditelnějším prvkem vizuální identity. Je to univerzální podpis Přírodovědecké fakulty UK, a proto musí být vždy odpovídajícím způsobem definován v tomto manuálu. Základní logotyp se skládá z barevného znaku a slovního označení Přírodovědecká fakulta UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE a neobsahuje pečeť. Uspořádání grafických prvků je dané a není možno je libovolně měnit. Typografie loga je dvouřádková. Tato primární varianta má přednostní použití a používá se na všech materiálech ve všech případech, pokud zástupce PřF UK nerozhodne jinak. symbol logo logotyp

9 Grafický manuál vizuální identity V1.2 identita Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 9 sekundární logo Sekundární logo se skládá z barevného znaku a slovního označení Přírodovědecká fakulta UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE a obsahuje pečeť. Toto logo se používá výhradně na oficiální dokumenty a o jeho použití rozhoduje vždy zástupce PřF UK. symbol logotyp karolínská pečeť logo

10 Grafický manuál vizuální identity V1.2 identita Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 10 sekční loga Sekční loga slouží k jasnému označení čtyř sekcí Přírodovědecké fakulty UK v Praze (geologie, biologie, chemie, geografie). Každé logo se skládá z barevného znaku, slovního označení Přírodovědecká fakulta UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE a slovního označení dané sekce. Loga nikdy neobsahují pečeť. V tomto případě se znak skládá vždy ze třech trojúhelníků, jejichž barevnost je v různých tónech tmavě šedé barvy a jednoho příslušného sekčního trojúhelníku, který si zachovává barevnost používanou v základním znaku. Barevnost tohoto trojúhelníku je vždy totožná s barvou sekce, kterou reprezentuje. Pro zdůraznění a jasnou čitelnost sekce se tato používá ve stejné barvě, kterou používáme pro sekční trojúhelník. Konkrétní odstíny tmavě šedé barvy trojúhelníků při použití tohoto tvaru loga jsou definovány dále v tomto manuálu, strana 16.

11 Grafický manuál vizuální identity V1.2 identita Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 11 anglické mutace primárně i sekundárně en Pro použití těchto log platí stejná pravidla jako pro českou verzi, avšak s anglickým označením Faculty of Science CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE.

12 Grafický manuál vizuální identity V1.2 identita Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 12 sekční anglické mutace en Pro použití těchto log platí stejná pravidla jako pro českou verzi, avšak s anglickým označením Faculty of Science CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE a anglickým označením jednotlivých sekcí: Geology, Biology, Chemistry, Geography.

13 Grafický manuál vizuální identity V1.2 identita Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 13 vše začíná plánem Konstrukce znaku, čtyř do sebe vsazených trojúhelníků, je založena na doteku vnitřních a vnějších trojúhelníků. Vnější se dotýkají účaří vnitřní linky protilehlého trojúhelníku, zatímco vnitřní se dotýkají účaří vnější linky protilehlého trojúhelníku. Vzdálenost znaku a typografie loga získáme otočením znaku o 90. Typografie loga se skládá z názvu fakulty a univerzity a v sekčním označení také z názvu dané sekce. Typografie primárního loga je dvouřádková, v případě sekčního označení třířádková. Název univerzity je vždy psaný verzálkami. Účaří prvního řádku vychází ze středu znaku. V případě použití pečetě (sekundárního loga) je pečeť umístěna vždy vpravo a od typografie loga je oddělena svislou linkou. Vzdálenosti mezi pečetí, linkou a typografií jsou stejné jako vzdálenost mezi znakem loga a typografií. Minimální velikost pečetě musí být vždy 20 mm

14 Grafický manuál vizuální identity V1.2 identita Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 14 každý potřebuje prostor Základní stavební kámen ochranné zóny Aby bylo logo jasně čitelné ve všech aplikacích, je potřeba ho dostatečně obklopit volným prostorem, tzv. ochrannou zónou. Ochranná zóna je prostor, do kterého nesmí zasahovat žádný jiný grafický, obrazový nebo textový prvek. Dodržujte ochrannou zónu kolem celého loga, která je minimálně 50 % šířky symbolu fakulty. Primární logo 50 % Sekundární logo

15 Grafický manuál vizuální identity V1.2 identita Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 15 co je malé, to je milé Logo Sekční logo Symbol Ale menší velikost loga, než jaká je zde definovaná, nepoužívejte 45 mm / 220 px 45 mm / 220 px 7 mm / 25 px Sekundární logo 130 mm / 450 px

16 Grafický manuál vizuální identity V1.2 identita Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 16 flotila barev fialová červená Logo je primárně určeno pro použití na bílém pozadí. Použití loga na barevném nebo černém pozadí je definováno dále v tomto manuálu, strana 19. Základní barvy obsažené ve znaku PřF UK jsou fialová, červená, žlutá, modrá a jsou zde jasně definované ve variantách CMYK, Pantone, RGB a web. V případě použití sekčního loga používáme ve znaku tóny tmavě šedé barvy. Barevnost typografie logotypu je vždy tmavě šedá. Tmavě šedá se používá také na základní sazbu všech tiskovin a v elektronické podobě. Cmyk Pantone 2655 CP RGB Web #966EB4 žlutá CMYK Pantone 7406 cp RGB web #FFC800 tmavě šedá CMYK Pantone 7625 cp RGB Web #E6503C modrá Cmyk Pantone 279 cp Rgb web #4696D2 sekční šedé Cmyk Pantone cool gray 11 cp Rgb web #3C3C3B Black 27 % Black 40 % Black 10 % Black 17 % Pantone+ Color Bridge Coated

17 Grafický manuál vizuální identity V1.2 identita Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 17 monochromaticky Primární logo Pokud není možné použít základní barevnou variantu loga, lze pro celé logo použít tmavě šedou barvu. V této variantě doporučujeme tisknout barvou Pantone. Sekundární logo

18 Grafický manuál vizuální identity V1.2 identita Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 18 monochromaticky Sekční loga primárně Pokud není možné použít základní barevnou variantu sekčních log, používejte v symbolu tóny tmavě šedé barvy. Sekundární použití sekčních log aplikujte v případech, kdy není možná varianta primární, například při výrobě razítka. V této variantě doporučujeme opět tisknout barvou Pantone. Sekční loga sekundárně

19 Grafický manuál vizuální identity V1.2 identita Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 19 inverzně Primární logo V inverzní variantě použití loga dodržujte vždy zde uváděné možnosti. Na černém pozadí je povoleno použití znaku ve variantě primární (barevné) i inverzní. Typografie je vždy inverzní. Nelze použít inverzní variantu loga na jinou barvu pozadí, než jsou barvy obsažené ve znaku Přírodovědecké fakulty UK v Praze, které jsou přesně definované v tomto manuálu, na straně 16, vyjma použití loga na fotografiích.

20 Grafický manuál vizuální identity V1.2 identita Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 20 inverzně Sekundární logo V tomto případě platí stejná pravidla jako pro použití inverzního primárního loga.

21 Grafický manuál vizuální identity V1.2 identita Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 21 inverzně Sekční loga Pro sekční loga v inverzní variantě používejte na černém pozadí primárně znak v barvě a tónech tmavě šedé barvy. U sekčního trojúhelníku a označení sekce je v tomto případě nutné zachovat jejich danou barevnost. V případech, kdy produkce materiálu neumožňuje zachovat barevnost sekčního trojúhelníku a označení sekce, je povolena sekundární varianta loga, celoinverzní logo.

22 Grafický manuál vizuální identity V1.2 identita Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 22 vždy na správném místě Pokud budete logo umísťovat na jakýkoliv formát, použijte následující způsoby: Vzdálenost loga od okraje se vždy řídí výškou velikosti znaku, který používáme. Ve výjimečných případech, jako je například konstrukce grafického návrhu vizitek, je možné použít jako vzdálenost loga od okraje šířku velikosti znaku. Zarovnání loga je možné pouze na pravém nebo levém okraji, varianta na střed není povolena.

23 Grafický manuál vizuální identity V1.2 identita Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 23 prosíme toto nedělejte Pro zachování jednotného vizuálního stylu je důležité používat logo tak, jak je popsáno v tomto manuálu. Uvedené příklady ilustrují varianty nesprávného použití.

24 Grafický manuál vizuální identity V1.2 identita Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 24 a jak na fotkách Pokud umisťujete logo Přírodovědecké fakulty UK do fotografie, logo situujte vždy tak, aby bylo jasně viditelné a působivé. Je důležité, aby bylo používáno citlivě tak, aby nebojovalo s pozadím. Používá se pozitivní i negativní varianta v závislosti na barvě a tmavosti podkladu. Logo nikdy neumisťujte do žádných grafických prvků. Pro představu zde uvádíme možné i nemožné způsoby použití loga ve fotografiích. Fotografie jsou ilustrační.

25 Grafický manuál vizuální identity V1.2 identita Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 25 ilustrace symbolem Pokud budete mít možnost a chuť, můžete si při tvorbě grafických návrhů hrát se symbolem, který přináší nekonečné možnosti svého uplatnění. Zvětšujte a zmenšujte ho, natáčejte, duplikujte a rozehrajte jeho barvy tak, aby vám vznikaly nové a překvapivé variace, struktury, abstraktní a geometrické tvary.

26 Grafický manuál vizuální identity V1.2 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 26 typografie

27 Grafický manuál vizuální identity V1.2 typografie Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 27 rodina Museo Podstata objevu je Typografie je důležitým aspektem značky a přispívá k dotvoření celkového dojmu z loga Přírodovědecké fakulty UK. Následující strany vám pomohou k pochopení používání typografického stylu, který by měl být dodržován jednotně napříč celou vizuální komunikací. ve spatření něčeho, na co se všichni dívali, a v promyšlení něčeho, na co nepomyslil nikdo. Szent-Györgyi Albert

28 Grafický manuál vizuální identity V1.2 typografie Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 28 Museo na titulky Základním písmem Přírodovědecké fakulty UK v Praze je Museo, které je použitelné ve všech svých řezech (100, 300, 500, 700 a 900). Písmo se používá pro všechny nadpisy, podnadpisy, tituly a hesla. Písmo je použitelné nejen pro tisk, ale i pro web. Použití kurzívy je povoleno pouze pro pevně stanovené předpisy, kterými jsou například latinské názvy, apod. V těchto případech je možné kurzívu použít v řezech: 100 Italic, 300 Italic, 500 Italic, 700 Italic, 900 Italic. ABCDEFGHIJKL Museo 100 LMNOPQRSTUV WXYZabcdefghi Museo 500 Museo 300 Museo 700 ijklmnopqrstuv wxyz Museo

29 Grafický manuál vizuální identity V1.2 typografie Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 29 Museo Sans na sazbu Doplňkovým písmem Přírodovědecké fakulty UK v Praze je Museo Sans, použitelné ve všech svých řezech (100, 300, 500, 700 a 900) především pro odstavcové texty a čistou sazbu. Písmo je použitelné nejen pro tisk, ale i pro web. Použití kurzívy je povoleno pouze pro pevně stanovené předpisy, kterými jsou například latinské názvy, apod. V těchto případech je možné kurzívu použít v řezech: 100 Italic, 300 Italic, 500 Italic, 700 Italic, 900 Italic. ABCDEFGHIJKL Museo Sans 100 LMNOPQRSTUV WXYZabcdefghi Museo Sans 500 ijklmnopqrstuv wxyz Museo Sans 900 Museo Sans 300 Museo Sans

30 Grafický manuál vizuální identity V1.2 typografie Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 30 píšeme sekundárně Pro použití v elektronické podobě, pro dopisy, y, prezentace a podobně je stanoveno používání písma Helvetica v řezech Regular a Bold, a to z důvodu kompatibility ve všech systémech. V případě absence písma Helvetica, je možné použít písmo MS Sans Serif, zejména v systémech Microsoft. Použití kurzívy je povoleno pouze pro pevně stanovené předpisy, kterými jsou například latinské názvy, apod. V těchto případech je možné kurzívu použít v řezech: oblique, bold oblique. ABCDEFGHIJKL LMNOPQRSTUV Helvetica Regular WXYZabcdefghi ijklmnopqrstuv wxyz Helvetica Bold 9

31 Grafický manuál vizuální identity V1.2 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 31 aplikace vizuální identity

32 Grafický manuál vizuální identity V1.2 aplikace vizuální identity Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 32 aplikujeme Na následujících stranách jsou ukázky aplikací jednotného vizuálního stylu. Tyto ukázky slouží pro představu, jak je možné s vizuálním stylem pracovat.

33 Grafický manuál vizuální identity V1.2 aplikace vizuální identity Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 33 dopisní papír, vizitka, obálka formátu dl

34 Grafický manuál vizuální identity V1.2 aplikace vizuální identity Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 34 komplimentka

35 Grafický manuál vizuální identity V1.2 aplikace vizuální identity Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 35 obal a potisk cd/dvd

36 Grafický manuál vizuální identity V1.2 aplikace vizuální identity Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 36 propagační brožura s výsekem

37 Grafický manuál vizuální identity V1.2 aplikace vizuální identity Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 37 prezentační desky s chlopněmi A4

38 Grafický manuál vizuální identity V1.2 aplikace vizuální identity Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 38 vizuál plakátu

39 Grafický manuál vizuální identity V1.2 aplikace vizuální identity Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 39 vizuál plakátu

40 Grafický manuál vizuální identity V1.2 aplikace vizuální identity Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 40 vizuál plakátu

41 Grafický manuál vizuální identity V1.2 aplikace vizuální identity Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 41 dárkové předměty

42 Grafický manuál vizuální identity V1.2 aplikace vizuální identity Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 42 triko, plášť

43 Grafický manuál vizuální identity V1.2 aplikace vizuální identity Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 43 automobil

44 Grafický manuál vizuální identity V1.2 aplikace vizuální identity Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 44 školní autobus

45 Grafický manuál vizuální identity V1.2 aplikace vizuální identity Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 45 PowerPointová prezentace

46 Grafický manuál vizuální identity V1.2 aplikace vizuální identity Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 46 internetový design

47 Grafický manuál vizuální identity V1.2 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 47 Ke stažení Na níže uvedeném odkazu jsou připraveny ke stažení loga a editovatelné šablony pro přípravu tištěných a elektronických materiálů Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

48

Grafický manuál použití značky verze 1.0

Grafický manuál použití značky verze 1.0 Grafický manuál použití značky verze 1.0 Úvod Jak pracovat s manuálem Grafický manuál pro práci se značkou společnosti je nezaměnitelný návod pro používání logotypu v reklamních protředcích a firemních

Více

Knihovna FM. GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity. Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek

Knihovna FM. GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity. Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek verze 1.1 únor 2015 OBSAH 1 1 Logotyp 1.1 Logotyp a jeho nejmenší povolená velikost 1.2 Ochranná

Více

OBSAH. A. sekce logo řešení loga

OBSAH. A. sekce logo řešení loga manuál vizuální identity EQUAL sekce A obsah OBSAH A. sekce logo řešení loga B. sekce kancelářské materiály vizitky komplimentky dopisní papír první strana dokumentu blok obálky C5, C6 a DL desky A4 česká

Více

Barevné specifikace logotypu MŽP. Ministerstvo životního prostředí České republiky

Barevné specifikace logotypu MŽP. Ministerstvo životního prostředí České republiky Barevné specifikace logotypu MŽP Použití logotypu MŽP STANDARD Základní varianta loga je tvořena třemi vodorovnými pruhy, které odkazují na trikolóru (státní symboliku ČR). Bílá, červená a modrá barva

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

Corporate Design Manual

Corporate Design Manual je souborem předpisů k práci s vizuálním stylem institutu veřejného ochránce práv (dále jen institutu ). Obsahuje závazná pravidla a doporučené varianty používání jednotlivých prvků vizuálního stylu. Prvky

Více

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. OBSAH 1.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Logomanuál Základní verze loga Logo ve stupních šedé Logo v jedné barvě Definice barev Ochranná zóna Velikost loga Zarovnání loga

Více

Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827

Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827 Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827 Redesign logotypu a symbolu spočívá především v nezbytně nutném stanovení čistější varianty

Více

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky VIZUÁLNÍ ST YL VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky vizuální styl grafický prvek Vizuální styl VŠB-TU Ostrava Fakulty Elektrotechniky a Informatiky (dále jen FEI) je vytvářen vzájemným

Více

MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 1 1 1 ROZKRES LOGA 1 2 OCHRANÁ ZÓNA LOGA 1 3 LOGO ČERNOBÍLÉ PROVEDENÍ 1 4 LOGO NA PODKLADOVÉ PLOŠE 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZÁKLADNÍ BAREVNOST LOGA JE

Více

Jednotný vizuální styl Biologického centra

Jednotný vizuální styl Biologického centra Jednotný vizuální styl Biologického centra AV ČR, v. v. i. Manuál jednotného vizuálního stylu Biologického centra AV ČR, v. v. i. Biologické centrum AV ČR, v. v. i., 2013 design Tomáš Halama, 2013 V případě

Více

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba firemního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu. Dobrý

Více

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem.

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. design manual Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. Pro přímou reprodukci nepoužívejte jako předlohy prvky vytištěné z tohoto manuálu.

Více

Logomanuál značky OldanyGroup

Logomanuál značky OldanyGroup Logomanuál značky OldanyGroup Obsah Úvod Základní varianta značky Základní varianta značky s dovětkem Doplňková varianta značky Doplňková varianta značky s dovětkem Inverzní verze značky Ochranný prostor

Více

1 02 Značka. Základní provedení. Základní provedení značky je barevné, umístěné na bílém poli. Součástí základního provedení není slovní určení.

1 02 Značka. Základní provedení. Základní provedení značky je barevné, umístěné na bílém poli. Součástí základního provedení není slovní určení. 1 02 Značka Základní provedení Základní provedení značky je barevné, umístěné na bílém poli. Součástí základního provedení není slovní určení. Základními barvami značky jsou modrá (PANTONE 653) a červená

Více

Institut pro veřejnou správu. Manuál vizuální identity

Institut pro veřejnou správu. Manuál vizuální identity Institut pro veřejnou správu Manuál vizuální identity Logotyp 3 Popis logotypu 4 Barevná varianta 4 Barevná negativní varianta 5 Černobílá varianta 5 Černobílá negativní varianta 6 Barevnost 7 Ochranná

Více

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu MANUÁL LOGOTYPU Logotyp Záložny CREDITAS Obsah /0/ Jednotný firemní styl // Logotyp Záložny CREDITAS // Varianty logotypu // Barevné varianty logotypu /4/ Konstrukce logotypu /5/ Ochranná zóna logotypu

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu Univerzity Palackého v Olomouci

Manuál jednotného vizuálního stylu Univerzity Palackého v Olomouci Manuál jednotného vizuálního stylu Univerzity Palackého obsah 1 jednotný vizuální styl... 3 1.1 jednotný vizuální styl... 4 1.2 z historie... 5 1.3 znak... 6 1.4 znak černobílé provedení... 7 1.3 znak

Více

grafický manuál /logotyp/

grafický manuál /logotyp/ grafický manuál /logotyp/ Konstrukce standardního logoznaku Síťový rozkres Ukázka standardního logoznaku a jeho postavení ve čtvercové síti. Síť ukazuje kompozici logoznaku Thermal. Ve výjimečných případech

Více

Logomanuál TRUTNOV MĚSTO SPORTU

Logomanuál TRUTNOV MĚSTO SPORTU Logomanuál TRUTNOV MĚSTO SPORTU OBSAH 1 ZNAČKA 1.01 Základní barevné provedení 1.02 Černobílé a polotónové provedení 1.03 Negativní provedení 1.04 Grafická definice 1.05 Ochranná zóna 1.06 Grafické výzdobné

Více

Manuál pro užití loga Státního fondu dopravní infrastruktury

Manuál pro užití loga Státního fondu dopravní infrastruktury Manuál pro užití loga Státního fondu dopravní infrastruktury Obsah Základní varianta loga 3 Verze loga pro menší velikosti 4 Inverzní verze loga 5 Inverzní verze loga pro menší velikosti 6 Ochranný prostor

Více

Značka společnosti MORA

Značka společnosti MORA Design Manuál 2011 Značka společnosti MORA 2 Za jednu z hlavních součástí firemní identity je považován její design neboli jednotný vizuální styl. Základním stavebním kamenem tohoto vizuálního stylu je

Více

Hřiště-sportoviště-tělocvična ověřený provoz. manuál Prosinec 2010

Hřiště-sportoviště-tělocvična ověřený provoz. manuál Prosinec 2010 Hřiště-sportoviště-tělocvična ověřený provoz manuál Prosinec 2010 www.overenehriste.cz prosinec 2010 Obsah Úvod..................................................... strana 3 Pojmenování souborů...strana

Více

VODOVODY A KANALIZACE CHRUDIM

VODOVODY A KANALIZACE CHRUDIM LOGO MANUÁL PRAVIDLA FIREMNÍ IDENTITY Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. OBSAH 2 1 Logotyp 3 Aplikace 1.1 Logotyp horizontální varianta 3 1.2 Logotyp vertikální varianta 4 1.3 Piktogram 5 1.4 Ochranná

Více

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Logo a základní prvky Leden 2004 Rev. 1 ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Objednatel: ENETEX-KIA s.r.o. Brněnská 959 664 42 Brno - Modřice http://www.enetex.cz

Více

ÚVOD ÚVOD LOGOTYP BAREVNOST POTISK TRIČEK FIREMNÍ PÍSMO

ÚVOD ÚVOD LOGOTYP BAREVNOST POTISK TRIČEK FIREMNÍ PÍSMO LOGOMANUAL Jednotný firemní styl patří mezi hlavní prostředky vyjádření firemní identity. Firemní identitou se rozumí jednotný projev společnosti jak vůči okolí, tak v interním rámci. Vychází ze strategie,

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu Praha - Evropské hlavní město sportu 2016

Manuál jednotného vizuálního stylu Praha - Evropské hlavní město sportu 2016 Manuál jednotného vizuálního stylu Praha - Evropské hlavní město sportu 2016 část 1 základní varianta značky monochromatická varianta černobílá pozitivní černobílá negativní Pravidla užití značky Evropského

Více

VIZUÁLNÍ STYL ZNAČKA

VIZUÁLNÍ STYL ZNAČKA VIZUÁLNÍ STYL ZNAČKA definice Značka TON je základem jednotného vizuálního stylu společnosti TON a.s. Značka se skládá ze dvou části, je tvořena grafickým symbolem židle a písmovým logotypem TON. Grafický

Více

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Obsah 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Firemní identita 1.3 Užití obchodního

Více

g r a f i c k ý m a n u á l z n a č k y

g r a f i c k ý m a n u á l z n a č k y g r a f i c k ý m a n u á l z n a č k y 1 ÚVOD 2 Funkce a užití manuálu 3 1.01 2 ZNAČKA / LOGOTYP 4 Jméno organizace 5 2.01 Grafická definice značky 6 2.02 Základní podoba značky 7 2.03 Jednobarevné provedení

Více

1. logotyp 1. 1. základní varianta

1. logotyp 1. 1. základní varianta 1. logotyp 1. logotyp 1. 1. základní varianta Logotyp je základním prvkem vizuálního stylu a současně ochrannou registrovanou známkou. Užívá se pro označení institucí a aktivit Královéhradeckého kraje.

Více

OBSAH. Logomanuál. Logo. Úvod

OBSAH. Logomanuál. Logo. Úvod MANUÁL v. 1.1 2014 OBSAH Logomanuál Úvod... 3 Logo Základní verze logotypu... 4 Logotyp bez claimu... 5 Varianta ve stupních šedi (monochrom)... 6 Černobílá varianta... 7 Negativní černá varianta... 8

Více

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. Rybkova 1,

Více

Elements. Grafický manuál. Vypracoval Šimon Genzer

Elements. Grafický manuál. Vypracoval Šimon Genzer Grafický manuál Vypracoval Šimon Genzer Obsah 1 Úvod 2 Normy logotypu 2.1 barevná varianta loga 2.2 černobílá varianta loga 2.3 ochranná zóna a minimální velikost loga 2.4 rozkres loga v grafické síti

Více

manuál vizuální komunikace

manuál vizuální komunikace manuál vizuální komunikace Jednotný vizuální styl občanského sdružení byl navržen a zrealizován v rámci projektu Něco se stane! pilotní projekt návrh postupů pro rozvoj neziskového sektoru a podporu sociální

Více

Logomanuál Strany svobodných občanů

Logomanuál Strany svobodných občanů Logomanuál Strany svobodných občanů 0.0 Obsah manuálu 1.0 Úvod manuálu...5 2.0 Logotyp...7 2.1 Negativní varianta...9 2.2 Černobílá varianta.... 11 2.3 Konstrukce, ochranná zóna...13 2.4 Minimální velikost...15

Více

Logotyp Olomouckého kraje a pravidla jeho užívání

Logotyp Olomouckého kraje a pravidla jeho užívání Logotyp Olomouckého kraje a pravidla jeho užívání 1 Logotyp 1.1 Symbol 1.2 Logotyp na světlém pozadí 1.3 Logotyp na tmavém pozadí 1.4 Definice barev 1.5 Monochromatická varianta logotypu 1.6 Dvoubarevná

Více

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Úvod Destination identity turistického regionu Střední Morava Logo turistického regionu Střední Morava vychází z dlouhodobých

Více

MINIMANUÁL ZNAČKY EOM

MINIMANUÁL ZNAČKY EOM MINIMANUÁL ZNAČKY EOM OBSAH Úvod......................................................................................................................................................................................

Více

grafický manuál společnosti všeobecná fakultní nemocnice v praze část I. logotyp a jeho použití PANTONE CMYK RGB

grafický manuál společnosti všeobecná fakultní nemocnice v praze část I. logotyp a jeho použití PANTONE CMYK RGB grafický manuál společnosti všeobecná fakultní nemocnice v praze část I. logotyp a jeho použití obsah Koncepce 3 Základní podoba logotypu a minimální velikost 4 Používané varianty logotypu 5 8 Název vfn

Více

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál značka Tato značka je základem jednotné grafické prezentace společnosti CSS spedition.

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY ZÁKLADNÍ VARIANTA Aplikace na bílé a ostatní světlé podklady. INVERZNÍ VARIANTA Inverzní varianta je určená pro použití na tmavém pozadí, při zachování dostatečného kontrastu mezi

Více

GRAFICK MANUÁL LOGOTYPU

GRAFICK MANUÁL LOGOTYPU 31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 GRAFICK MANUÁL LOGOTYPU ÚVOD Registrace a autorská práva. LOGOTYP Barevná, černobílá a polotónová podoba logotypu. Rozkres logotypu a rozkres logotypu v segmentu. Příklady umístění

Více

Jednotná identita Grafický manuál. Verze 2, 09/2009

Jednotná identita Grafický manuál. Verze 2, 09/2009 Jednotná identita Grafický manuál Verze 2, 09/2009 OBSAH Úvod............................... 1 Logotyp základní varianta................ 2 Logotyp doplňková varianta............... 3 Logotyp ochranná zóna,

Více

GRAFICKÝ MANUÁL KE ZNAČCE

GRAFICKÝ MANUÁL KE ZNAČCE GRAFICKÝ MANUÁL KE ZNAČCE 1 1 LOGOTYP Varianty logotypu Grafický manuál definuje jednu tvarovou variantu logotypu Reklama, Polygraf. Letopočet v logotypu se mění v závislosti na aktuálním roce konání veletrhu.

Více

Dny víry Manuál loga a vizuálního stylu. Anežka Churaňová, Arcibiskupství pražské 2014

Dny víry Manuál loga a vizuálního stylu. Anežka Churaňová, Arcibiskupství pražské 2014 Dny Manuál loga a vizuálního stylu Anežka Churaňová, Arcibiskupství pražské 2014 ROZBOR A KONSTRUKCE LOGOTYPU Základním prvkem jednotného vizuálního stylu akce Dny je značka (logotyp). Její aplikace je

Více

Úvod. Pokyny a informace týkající se konkrétního firemního designu jsou na jednotlivých stranách

Úvod. Pokyny a informace týkající se konkrétního firemního designu jsou na jednotlivých stranách GRAFICKÝ MANUÁL Úvod Grafický manuál (G.M.) je nedílnou součástí jednotného vizuálního stylu (corporate identity) každé firmy nebo produktu. Manuál slouží jako základní informační zdroj o logu a jeho použití.

Více

Grafický manuál příjemci

Grafický manuál příjemci 2015 Grafický manuál příjemci 1 ÚVOD Grafický manuál je nedílnou součástí jednotného vizuálního stylu (corporate identity) každé instituce nebo produktu. Tento manuál slouží jako základní informační zdroj

Více

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba fi remního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu.

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1. Úvod Jednotný vizuální styl 1 2. Značka Základní provedení 3 Černobílé provedení 4 Rozkres značky Ochranná zóna Nejmenší možné použití 5 Zakázané varianty 6

Více

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Grafický manuál OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Dodržování jednotného vizuálního stylu přispívá ke snadnější identifikaci společnosti, posiluje její důvěryhodnost a zároveň zlepšuje povědomí

Více

Farma Ptýrov. Logo manuál

Farma Ptýrov. Logo manuál Farma Ptýrov Logo manuál Obsah 1. Obchodní značka 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Základní značka FARMA PTÝROV 1.3 Monochromatická varianta 1.4 Ochranná zóna značky 1.5 Velikost a rozměrové řady značky

Více

Manuál vizuální komunikace

Manuál vizuální komunikace Manuál vizuální komunikace Obsah Logotyp...2 Základní, plnobarevná varianta loga...3 Pozitivní a negativní barevná varianta loga...4 Pozitivní a negativní černobílá varianta loga...5 Polotónová černobílá

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu značky OVB

Manuál jednotného vizuálního stylu značky OVB Manuál jednotného vizuálního stylu značky OVB Aktualizováno: srpen 2016 1 Obsah Vizuální styl Úvodní slovo... 3 OVB Logo... 4 Naše barvy... 8 Naše písmo... 9 2 O významu jednotného vizuálního stylu Jednotný

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Preambule Našim cílem je dosáhnout jednotné vizuální komunikace společnosti AQUA PROCON s.r.o. jako důležité součásti firemní identity. Dodržováním podmínek a pravidel předepsaných

Více

Ústředním motivem logotypu UP AIR je vysílač, který představuje litera A. Ta je ztvárněna pomocí grafické zkratky trojúhelníku.

Ústředním motivem logotypu UP AIR je vysílač, který představuje litera A. Ta je ztvárněna pomocí grafické zkratky trojúhelníku. Ústředním motivem logotypu UP AIR je vysílač, který představuje litera A. Ta je ztvárněna pomocí grafické zkratky trojúhelníku. Schematický geometrický tvar zde reprezentuje nejen klasické vysílání, ale

Více

Logomanuál. Logotyp VELINVEST. Navrhnul Ondřej Horáček www.ohoracek.cz. www.twodesigners.cz

Logomanuál. Logotyp VELINVEST. Navrhnul Ondřej Horáček www.ohoracek.cz. www.twodesigners.cz Logomanuál Logotyp VELINVEST Navrhnul Ondřej Horáček www.ohoracek.cz www.twodesigners.cz Obsah Logotyp Logotyp 1 Barvy 2 Barevné varianty 3 Inverzní varianta a varianta značky 4 Použití na šedém pozadí

Více

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny GRAFICKÝ MANUÁL GRAFICKÝ MANUÁL obsah úvod Firemní design společnosti ALEX PNEU... 3 Publikace grafický manuál... 3 konstanty firemního designu Grafická značka ALEX PNEU - barevná verze... 4 Grafická značka

Více

DEFINICE BAREV FIREMNÍ PÍSMO

DEFINICE BAREV FIREMNÍ PÍSMO Založení Technologického inovačního centra je společným projektem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Zlínského kraje. Společnost je zakládána dvěma subjekty, které mají v regionu významné postavení a při

Více

GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYPU

GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYPU GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYPU OBSAH Grafický manuál logotypu 01 - Logotyp společnosti 02 - Plastická verze logotypu 03 - Jednobarevná podoba logotypu 04 - Logotyp na barevném pozadí 05 - Ochranný prostor logotypu

Více

Grafický manuál značky. DY-THA rail

Grafický manuál značky. DY-THA rail Grafický manuál značky DY-THA rail Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice a

Více

OBSAH. str. 01 MANUÁL LOGA. OBSAH 01 / LOGO str. 02 A / EXPLIKACE B / OCHRANNÁ ZÓNA C / BAREVNOST D / NESPRÁVNÉ POUŽITÍ

OBSAH. str. 01 MANUÁL LOGA. OBSAH 01 / LOGO str. 02 A / EXPLIKACE B / OCHRANNÁ ZÓNA C / BAREVNOST D / NESPRÁVNÉ POUŽITÍ OBSAH str. 01 OBSAH 01 / LOGO str. 02 A / EXPLIKACE B / OCHRANNÁ ZÓNA C / BAREVNOST D / NESPRÁVNÉ POUŽITÍ 02 / POUŽITÍ str. 09 A / LOGO NA JEDNOBAREVNÉM POZADÍ B / LOGO NA POZADÍ S FOTOGRAFIÍ 03 / TYPOGRAFIE

Více

Z důvodu zestručnění informací tento logomanuál neobsahuje zakázané varianty použití loga. Jednoznačně tak proto platí jednoduché a pevné pravidlo:

Z důvodu zestručnění informací tento logomanuál neobsahuje zakázané varianty použití loga. Jednoznačně tak proto platí jednoduché a pevné pravidlo: ÚVOD Grafický logomanuál slouží jako základní informační zdroj o logu BMT Medical Technology s.r.o. a jeho použití. Je nezbytné jej do důsledků dodržet, a tím zabránit možnému poškození loga. Jednotné

Více

Obsah. 1. Úvod do manuálu a grafická podoba logotypu. 2. Barevnost logotypu. 3. Typografie. 4. Použítí značky. 5. Aplikace loga

Obsah. 1. Úvod do manuálu a grafická podoba logotypu. 2. Barevnost logotypu. 3. Typografie. 4. Použítí značky. 5. Aplikace loga Grafický manuál Obsah 1. Úvod do manuálu a grafická podoba logotypu 1.1. Varianty loga - barevné 1.2. Varianty loga - černobílé 2. Barevnost logotypu 3. Typografie 4. Použítí značky 4.1. Stavba logotypu

Více

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY Design manuál OBSAH 1. LOGO MĚSTA 1.1 LOGO Velikost loga Konstrukce loga Ochranná zóna 1.2 BAREVNOST LOGA Logo na základním barevném podkladu Logo na různobarevném podkladu 1.3 ZAKÁZANÉ VARIANTY LOGA 1.4

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU Značka Ministerstva průmyslu a obchodu je tvořena dynamickými liniemi vytvářejícími plastický prostor vzájemně propojené ekonomiky

Více

Copyright Copyright Copyright Copyright

Copyright Copyright Copyright Copyright obsah OBSAH Logomanuál Logotyp Definice barvy Definice písma Použití logotypu Designmanuál Vizitka Hlavičkový papír Blok Dopisní obálka Razítko Reklamní předměty Označení firmy logotyp Logotyp neboli firemní

Více

(mini) MANUÁL LOGOTYPU 2017

(mini) MANUÁL LOGOTYPU 2017 (mini) MANUÁL LOGOTYPU 2017 HOSPIC sv. Alžběty MANUÁL LOGOTYPU 2 Obsah Základní verze loga 3 Barvy primární 4 Barvy sekundární 5 Bezpečná zóna loga 6 Barevné varianty loga 7 Logo na podkladu 9 Písma 10

Více

Beyond Radar. ZÁKLADNÍ LOGOMANUÁL ERA a.s.

Beyond Radar. ZÁKLADNÍ LOGOMANUÁL ERA a.s. ZÁKLADNÍ LOGOMANUÁL ERA a.s. 1 Obsah 1. Úvod... 2 2. Logo... 3 2.1 Logo - základní verze... 3 2.2 Logo - barevné varianty... 4 2.3 Ochranná zóna a minimální velikost loga... 4 2.4 Verze logotypu s deskriptorem...

Více

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Grafický manuál společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Platnost od 2013 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití.

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu 1 značka 1 značka Barevné pozitivní provedení 1.1 Grafickou podobu značky tvoří kresebně upravené litery bezpatkového polotučného písma. Upravený nápis ANECT tím neztrácí

Více

Jednotný vizuální styl ÚVT

Jednotný vizuální styl ÚVT Jednotný vizuální styl ÚVT Grafický manuál pro interní potřebu ÚVT Ústav výpočetní techniky MU Botanická 68a, Brno www.muni.cz/ics Inovace grafické značky Nové logo je k dispozici ve dvou variantách pečeť

Více

Knol Plus a.s. Manuál vizuálního stylu 05.2009 design Side2

Knol Plus a.s. Manuál vizuálního stylu 05.2009 design Side2 obsah 1 značka a firemní písmo 1.1 značka společnosti 1.2 verze užití značky 1.3 značka na podkladové ploše 1.4 ochranná zóna značky 1.5 rozměrová řada značky 1.6 zakázané varianty značky 1.7 firemní písmo

Více

GRAFICKÝ minimanuál LOGOTYPU GENDER STUDIES

GRAFICKÝ minimanuál LOGOTYPU GENDER STUDIES GRAFICKÝ minimanuál LOGOTYPU GENDER STUDIES I. ÚVODNÍ SLOVO A SPECIFIKACE LOGOTYPU Logotyp organizace Postavení symbolu a textové části Stavba logotypu II. ZÁSADY POUŽITÍ LOGOTYPU Ochranný prostor Minimální

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Obsah 1 Úvod 2 Funkce a užití manuálu 3 1.01 2 Logotyp 4 Jméno společnosti 5 2.01 Základní barevné provedení (pozitiv, negativ) 6 2.02 Polotónové provedení (pozitiv, negativ) 7

Více

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Grafický manuál ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Používání znaku a vlajky města Zábřeh upravuje Obecně závazná vyhláška města Zábřehč. 3/2005 o znaku a vlajce města Zábřeh a jejich užívání. Znak města bude používán

Více

obsah: Název společnosti 3 Vizuální podoba značky 4 Firemní barvy 7 Logo a logotyp 4 Varianty použití 5 Povolené zmenšení 6

obsah: Název společnosti 3 Vizuální podoba značky 4 Firemní barvy 7 Logo a logotyp 4 Varianty použití 5 Povolené zmenšení 6 logomanuál obsah: Název společnosti 3 Vizuální podoba značky 4 Logo a logotyp 4 Varianty použití 5 Povolené zmenšení 6 Firemní barvy 7 Název společnosti 3 Název společnosti jako celku (logotyp) Název společnosti

Více

Grafický manuál. Verze 1.0

Grafický manuál. Verze 1.0 Grafický manuál Verze 1.0 Tento grafický manuál vytvořený pro Sdružení obcí Toulovcovy Maštale si klade za cíl definovat a sjednocovat základní principy vizuálního stylu tohoto sdružení. Základním prvkem

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz obsah..................................... 02 úvod a definice loga........................... 03 zákres do čtvercové sítě........................

Více

Grafický manuál Vema, a. s.

Grafický manuál Vema, a. s. Grafický manuál Vema, a. s. 1 I Barvy společnosti Základní barva Tmavě modrá CMYK 100 / 70 / 0 / 0 PANTONE 286 RGB 0 / 64 / 132 fólie RAL 5002 fólie AVERY 500 528 EG (lesk), 528 EM (mat) Doplňkové barvy

Více

HOCKEY CLUB ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE

HOCKEY CLUB ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE HOCKEY CLUB ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE a. s. Grafický manuál Manuál znaku a jednotného vizuálního stylu Znak HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE a. s. Znak klubu je přednostně využíván

Více

6 UŽITÍ LOGOTYPU 6.1 Vizitky...27 6.2 Komplimentka...28 6.3 Hlavičkový papír...29 6.4 Obálka...30 6.5 Výsekové desky...31

6 UŽITÍ LOGOTYPU 6.1 Vizitky...27 6.2 Komplimentka...28 6.3 Hlavičkový papír...29 6.4 Obálka...30 6.5 Výsekové desky...31 Logo manuál Obsah 1 ÚVOD......3 o Nadaci Via...4 2 LOGOTYP - základní varianta 2.1 Barevná varianta...6 2.2 Černobílá varianta...7 2.3 Ochraná zóna...8 2.4 Minimální velikost...9 2.5 Zakázané varianty...

Více

Značka. Poznámky. Obsah. 4.3 Obálka. 1. Značka 3. Barevnost. 4. Tiskoviny. 2. Písmo

Značka. Poznámky. Obsah. 4.3 Obálka. 1. Značka 3. Barevnost. 4. Tiskoviny. 2. Písmo Poznámky Obsah 1. Značka 3. Barevnost 1. 1 Základní varianta 1. 2 Inverzní varianta 1. 3 Černobílá varianta 1. 4 Inverzní černobílá varianta 1. 5 Ochranná zóna a minimální velikost 1. 6 Použití na podkladové

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU projekt Recyklohraní úvod Jednotný vizuální styl je způsob komunikace projektu s veřejností. Podoba stylu vytváří jeho identitu. Dobrý vizuální styl zvyšuje povědomí o existenci

Více

grafický manuál vizuálního stylu CCV Informační systémy www.ccv.cz

grafický manuál vizuálního stylu CCV Informační systémy www.ccv.cz CCV Informační systémy obsah Ochranná obchodní známka a logotyp 3 Barevné varianty logotypu 4 Použití barevných provedení 5 Ochranné pole logotypu 6 Zakázané varianty logotypu 7 Anglická verze logotypu

Více

Základní grafický manuál. Labská stezka

Základní grafický manuál. Labská stezka Základní grafický manuál Labská stezka 1 Obsah 1. Jednotný vizuální styl Labská stezka 3 2 Základní podmínky užití logotypu a jeho variant 4 2. 1 Vzhled logotypu 5 2. 2 Barevnost 6 2. 3 Velikost logotypu

Více

Logo čsop kytkopták. základní verze loga: pravidla používání

Logo čsop kytkopták. základní verze loga: pravidla používání kytkopták základní verze loga: pravidla používání Základní verze loga se skládá z piktogramu ( kytkopták ) a názvu organizace, který je umístěn do půlkruhu ve spodní části loga. Oko ptáčka je tvořeno jedním

Více

(sponzorský vzkaz) Grafický manuál

(sponzorský vzkaz) Grafický manuál (sponzorský vzkaz) Grafický manuál Obsah Úvod 01 Logo 02 Značka základní varianta 02.01 Značka doplňková varianta 02.02 Značka černá varianta 02.03 Logo vodorovná varianta 02.04 Logo svislá varianta 02.05

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

Grafický manuál značky

Grafický manuál značky Grafický manuál značky Obsah manuálu: 1. 1.1. základní plnobarevná verze značky na bílém pozadí 1.2. plnobarevná značka na firemním žlutém pozadí 1.3. plnobarevná značka na černém pozadí 1.4. ve stupních

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL CORPORATE DESIGN MANUAL OBSAH Úvodní slovo a specifi kace značky Specifi kace logotypu Kodifi kace barevnosti Firemní písmo Aplikace značky na fi remních tiskovinách Značení fi remních vozidel Reklamní

Více

Název kategorie. MONETA Money Bank. Název kategorie. Logo Obchodník roku používejte v případě všech materiálů dle pravidel uváděných v tomto manuálu.

Název kategorie. MONETA Money Bank. Název kategorie. Logo Obchodník roku používejte v případě všech materiálů dle pravidel uváděných v tomto manuálu. LOGO MANUAL Logo 3 Logo kategorie 4 Minimální velikost loga 5 Ochranná zóna loga 6 Barevná verze loga 7 Černobílá verze loga 8 Negativní verze loga 9 Užití loga na barevném pozadí 10 Zakázané varianty

Více

Pravidla pro propagaci projektů podpořených z Fondu pro NNO. NROS & Nadace Partnerství 2013

Pravidla pro propagaci projektů podpořených z Fondu pro NNO. NROS & Nadace Partnerství 2013 Pravidla pro propagaci projektů podpořených z Fondu pro NNO NROS & Nadace Partnerství 2013 Základní prvky jednotného vizuálního stylu LOGOTYP Základním prvkem vizuální identity Fondu pro NNO je logotyp.

Více

manuál Grafický manuál

manuál Grafický manuál Grafický manuál LOGOTYP PARDUBIČTÍ TAHOUNI 1 ZÁKLADNÍ VERZE LOGOTYPU Logotyp se skládá z písemného označení PARDUBIČTÍ TAHOUNI a piktogramu, který evokuje spojení symbolů - koňské podkovy a magnetu. Dále

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁKLADNÍ ELEMENTY

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁKLADNÍ ELEMENTY MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁKLADNÍ ELEMENTY ZNAČKA UNIVERZÁLNÍ OCHRANNÝ PROSTOR Ochranný prostor je vymezená minimální ochranná zóna okolo logotypu, do níž nesmí zasahovat tet nebo jiné logotypy

Více

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH 1 ÚVOD 2 KODIFIKACE LOGOTYPU 2.1. barevná varianta loga 2.2. černobílá varianta loga 2.3. ochranná zóna a minimální velikost loga 2.4. rozkres loga v grafické síti 2.5. logotyp

Více

grafický manuál vizuálního stylu CCV Informační systémy www.ccv.cz

grafický manuál vizuálního stylu CCV Informační systémy www.ccv.cz CCV Informační systémy obsah Logotyp 2 Tři základní varianty logotypu 3 Barevnost 4 Použití barevných provedení 5 Ochranné pole 6 Zakázané varianty logotypu 7 Font 8 Vizitky 9 Dopisní papír - A4 10 Šablona

Více

Grafický manuál značky

Grafický manuál značky Grafický manuál značky Značka Značka Posláním Lísky je rozvoj zázemí pro EVVO ve Zlínském kraji a podpora šetrného vztahu k životnímu prostředí. Líska sdružuje zejména střediska ekologické výchovy, ekoporadny,

Více