Grafický manuál. vizuální identity. verze 1.2 Duben 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Grafický manuál. vizuální identity. verze 1.2 Duben 2013"

Transkript

1 Grafický manuál vizuální identity verze 1.2 Duben 2013

2 Grafický manuál vizuální identity V1.2 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 2 obsah prolog prolog 4 základní tvar 5 čtyři elementy 6 identita aplikace vizuální identity aplikujeme 32 ukázky aplikací ke stažení 47 naše primární logo 8 sekundární logo 9 sekční loga 10 anglické mutace primárně i sekundárně 11 sekční anglické mutace 12 vše začíná plánem 13 každý potřebuje prostor 14 co je malé, to je milé 15 flotila barev 16 monochromaticky 17 inverzně 19 vždy na správném místě 22 prosíme toto nedělejte 23 a jak na fotkách 24 ilustrace symbolem 25 typografie rodina Museo 27 Museo na titulky 28 Museo Sans na sazbu 29 píšeme sekundárně 30

3 Grafický manuál vizuální identity V1.2 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 3 prolog

4 Grafický manuál vizuální identity V1.2 prolog Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 4 prolog Naše identita není jen logo. Jedná se o souhrn několika základních forem, jako je např. vnitrofiremní kultura, marketingová komunikace a jednotný vizuální styl (design), které ji společně vytvářejí. Jednotný vizuální styl má za úkol vytvářet normy pro různé druhy tvůrčích prací, které souvisejí s grafikou či designem všech aktivit Přírodovědecké fakulty UK. Podporuje účinnou komunikaci mezi naší fakultou a okolím. Následující stránky tohoto grafického manuálu vás provedou základními prvky a specifikacemi, které budou jejich správným a důsledným dodržováním vytvářet charakteristický vzhled Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Naše značka tak bude jasně a okamžitě rozeznatelná. V čem spočívá tvůrčí proces ve vědě? Snad ve schopnosti poznat, co je důležité a co podružné. Jaroslav Heyrovský

5 Grafický manuál vizuální identity V1.2 prolog Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 5 základní tvar Hlavním prvkem symbolu značky Přírodovědecké fakulty UK v Praze je rovnostranný trojúhelník.

6 Grafický manuál vizuální identity V1.2 prolog Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 6 čtyři elementy Znak Přírodovědecké fakulty UK v Praze se skládá ze čtyř rovnostranných trojúhelníků zasazených vrcholy do sebe. Každý z trojúhelníků symbolizuje jeden ze čtyř živlů (vzduch, země, oheň a voda). Tvar a postavení každého z nich je přesně daný a vychází ze starověkého pojetí, kdy filozofie i věda chápaly tyto živly jako základní složky světa. Geografie vzduch Geologie země Chemie oheň Biologie voda V případě znaku Přírodovědecké fakulty UK v Praze označuje každý z trojúhelníků jednu z jejích čtyř sekcí (skupinu oborů) a každý má svoji barvu (modrá, fialová, žlutá a červená). Konkrétní barevnost trojúhelníků je definována dále v tomto manuálu, strana 16. Označení a barevnost sekcí jsou neměnné.

7 Grafický manuál vizuální identity V1.2 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 7 identita

8 Grafický manuál vizuální identity V1.2 identita Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 8 naše primární logo Logo je nejviditelnějším prvkem vizuální identity. Je to univerzální podpis Přírodovědecké fakulty UK, a proto musí být vždy odpovídajícím způsobem definován v tomto manuálu. Základní logotyp se skládá z barevného znaku a slovního označení Přírodovědecká fakulta UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE a neobsahuje pečeť. Uspořádání grafických prvků je dané a není možno je libovolně měnit. Typografie loga je dvouřádková. Tato primární varianta má přednostní použití a používá se na všech materiálech ve všech případech, pokud zástupce PřF UK nerozhodne jinak. symbol logo logotyp

9 Grafický manuál vizuální identity V1.2 identita Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 9 sekundární logo Sekundární logo se skládá z barevného znaku a slovního označení Přírodovědecká fakulta UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE a obsahuje pečeť. Toto logo se používá výhradně na oficiální dokumenty a o jeho použití rozhoduje vždy zástupce PřF UK. symbol logotyp karolínská pečeť logo

10 Grafický manuál vizuální identity V1.2 identita Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 10 sekční loga Sekční loga slouží k jasnému označení čtyř sekcí Přírodovědecké fakulty UK v Praze (geologie, biologie, chemie, geografie). Každé logo se skládá z barevného znaku, slovního označení Přírodovědecká fakulta UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE a slovního označení dané sekce. Loga nikdy neobsahují pečeť. V tomto případě se znak skládá vždy ze třech trojúhelníků, jejichž barevnost je v různých tónech tmavě šedé barvy a jednoho příslušného sekčního trojúhelníku, který si zachovává barevnost používanou v základním znaku. Barevnost tohoto trojúhelníku je vždy totožná s barvou sekce, kterou reprezentuje. Pro zdůraznění a jasnou čitelnost sekce se tato používá ve stejné barvě, kterou používáme pro sekční trojúhelník. Konkrétní odstíny tmavě šedé barvy trojúhelníků při použití tohoto tvaru loga jsou definovány dále v tomto manuálu, strana 16.

11 Grafický manuál vizuální identity V1.2 identita Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 11 anglické mutace primárně i sekundárně en Pro použití těchto log platí stejná pravidla jako pro českou verzi, avšak s anglickým označením Faculty of Science CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE.

12 Grafický manuál vizuální identity V1.2 identita Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 12 sekční anglické mutace en Pro použití těchto log platí stejná pravidla jako pro českou verzi, avšak s anglickým označením Faculty of Science CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE a anglickým označením jednotlivých sekcí: Geology, Biology, Chemistry, Geography.

13 Grafický manuál vizuální identity V1.2 identita Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 13 vše začíná plánem Konstrukce znaku, čtyř do sebe vsazených trojúhelníků, je založena na doteku vnitřních a vnějších trojúhelníků. Vnější se dotýkají účaří vnitřní linky protilehlého trojúhelníku, zatímco vnitřní se dotýkají účaří vnější linky protilehlého trojúhelníku. Vzdálenost znaku a typografie loga získáme otočením znaku o 90. Typografie loga se skládá z názvu fakulty a univerzity a v sekčním označení také z názvu dané sekce. Typografie primárního loga je dvouřádková, v případě sekčního označení třířádková. Název univerzity je vždy psaný verzálkami. Účaří prvního řádku vychází ze středu znaku. V případě použití pečetě (sekundárního loga) je pečeť umístěna vždy vpravo a od typografie loga je oddělena svislou linkou. Vzdálenosti mezi pečetí, linkou a typografií jsou stejné jako vzdálenost mezi znakem loga a typografií. Minimální velikost pečetě musí být vždy 20 mm

14 Grafický manuál vizuální identity V1.2 identita Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 14 každý potřebuje prostor Základní stavební kámen ochranné zóny Aby bylo logo jasně čitelné ve všech aplikacích, je potřeba ho dostatečně obklopit volným prostorem, tzv. ochrannou zónou. Ochranná zóna je prostor, do kterého nesmí zasahovat žádný jiný grafický, obrazový nebo textový prvek. Dodržujte ochrannou zónu kolem celého loga, která je minimálně 50 % šířky symbolu fakulty. Primární logo 50 % Sekundární logo

15 Grafický manuál vizuální identity V1.2 identita Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 15 co je malé, to je milé Logo Sekční logo Symbol Ale menší velikost loga, než jaká je zde definovaná, nepoužívejte 45 mm / 220 px 45 mm / 220 px 7 mm / 25 px Sekundární logo 130 mm / 450 px

16 Grafický manuál vizuální identity V1.2 identita Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 16 flotila barev fialová červená Logo je primárně určeno pro použití na bílém pozadí. Použití loga na barevném nebo černém pozadí je definováno dále v tomto manuálu, strana 19. Základní barvy obsažené ve znaku PřF UK jsou fialová, červená, žlutá, modrá a jsou zde jasně definované ve variantách CMYK, Pantone, RGB a web. V případě použití sekčního loga používáme ve znaku tóny tmavě šedé barvy. Barevnost typografie logotypu je vždy tmavě šedá. Tmavě šedá se používá také na základní sazbu všech tiskovin a v elektronické podobě. Cmyk Pantone 2655 CP RGB Web #966EB4 žlutá CMYK Pantone 7406 cp RGB web #FFC800 tmavě šedá CMYK Pantone 7625 cp RGB Web #E6503C modrá Cmyk Pantone 279 cp Rgb web #4696D2 sekční šedé Cmyk Pantone cool gray 11 cp Rgb web #3C3C3B Black 27 % Black 40 % Black 10 % Black 17 % Pantone+ Color Bridge Coated

17 Grafický manuál vizuální identity V1.2 identita Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 17 monochromaticky Primární logo Pokud není možné použít základní barevnou variantu loga, lze pro celé logo použít tmavě šedou barvu. V této variantě doporučujeme tisknout barvou Pantone. Sekundární logo

18 Grafický manuál vizuální identity V1.2 identita Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 18 monochromaticky Sekční loga primárně Pokud není možné použít základní barevnou variantu sekčních log, používejte v symbolu tóny tmavě šedé barvy. Sekundární použití sekčních log aplikujte v případech, kdy není možná varianta primární, například při výrobě razítka. V této variantě doporučujeme opět tisknout barvou Pantone. Sekční loga sekundárně

19 Grafický manuál vizuální identity V1.2 identita Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 19 inverzně Primární logo V inverzní variantě použití loga dodržujte vždy zde uváděné možnosti. Na černém pozadí je povoleno použití znaku ve variantě primární (barevné) i inverzní. Typografie je vždy inverzní. Nelze použít inverzní variantu loga na jinou barvu pozadí, než jsou barvy obsažené ve znaku Přírodovědecké fakulty UK v Praze, které jsou přesně definované v tomto manuálu, na straně 16, vyjma použití loga na fotografiích.

20 Grafický manuál vizuální identity V1.2 identita Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 20 inverzně Sekundární logo V tomto případě platí stejná pravidla jako pro použití inverzního primárního loga.

21 Grafický manuál vizuální identity V1.2 identita Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 21 inverzně Sekční loga Pro sekční loga v inverzní variantě používejte na černém pozadí primárně znak v barvě a tónech tmavě šedé barvy. U sekčního trojúhelníku a označení sekce je v tomto případě nutné zachovat jejich danou barevnost. V případech, kdy produkce materiálu neumožňuje zachovat barevnost sekčního trojúhelníku a označení sekce, je povolena sekundární varianta loga, celoinverzní logo.

22 Grafický manuál vizuální identity V1.2 identita Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 22 vždy na správném místě Pokud budete logo umísťovat na jakýkoliv formát, použijte následující způsoby: Vzdálenost loga od okraje se vždy řídí výškou velikosti znaku, který používáme. Ve výjimečných případech, jako je například konstrukce grafického návrhu vizitek, je možné použít jako vzdálenost loga od okraje šířku velikosti znaku. Zarovnání loga je možné pouze na pravém nebo levém okraji, varianta na střed není povolena.

23 Grafický manuál vizuální identity V1.2 identita Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 23 prosíme toto nedělejte Pro zachování jednotného vizuálního stylu je důležité používat logo tak, jak je popsáno v tomto manuálu. Uvedené příklady ilustrují varianty nesprávného použití.

24 Grafický manuál vizuální identity V1.2 identita Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 24 a jak na fotkách Pokud umisťujete logo Přírodovědecké fakulty UK do fotografie, logo situujte vždy tak, aby bylo jasně viditelné a působivé. Je důležité, aby bylo používáno citlivě tak, aby nebojovalo s pozadím. Používá se pozitivní i negativní varianta v závislosti na barvě a tmavosti podkladu. Logo nikdy neumisťujte do žádných grafických prvků. Pro představu zde uvádíme možné i nemožné způsoby použití loga ve fotografiích. Fotografie jsou ilustrační.

25 Grafický manuál vizuální identity V1.2 identita Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 25 ilustrace symbolem Pokud budete mít možnost a chuť, můžete si při tvorbě grafických návrhů hrát se symbolem, který přináší nekonečné možnosti svého uplatnění. Zvětšujte a zmenšujte ho, natáčejte, duplikujte a rozehrajte jeho barvy tak, aby vám vznikaly nové a překvapivé variace, struktury, abstraktní a geometrické tvary.

26 Grafický manuál vizuální identity V1.2 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 26 typografie

27 Grafický manuál vizuální identity V1.2 typografie Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 27 rodina Museo Podstata objevu je Typografie je důležitým aspektem značky a přispívá k dotvoření celkového dojmu z loga Přírodovědecké fakulty UK. Následující strany vám pomohou k pochopení používání typografického stylu, který by měl být dodržován jednotně napříč celou vizuální komunikací. ve spatření něčeho, na co se všichni dívali, a v promyšlení něčeho, na co nepomyslil nikdo. Szent-Györgyi Albert

28 Grafický manuál vizuální identity V1.2 typografie Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 28 Museo na titulky Základním písmem Přírodovědecké fakulty UK v Praze je Museo, které je použitelné ve všech svých řezech (100, 300, 500, 700 a 900). Písmo se používá pro všechny nadpisy, podnadpisy, tituly a hesla. Písmo je použitelné nejen pro tisk, ale i pro web. Použití kurzívy je povoleno pouze pro pevně stanovené předpisy, kterými jsou například latinské názvy, apod. V těchto případech je možné kurzívu použít v řezech: 100 Italic, 300 Italic, 500 Italic, 700 Italic, 900 Italic. ABCDEFGHIJKL Museo 100 LMNOPQRSTUV WXYZabcdefghi Museo 500 Museo 300 Museo 700 ijklmnopqrstuv wxyz Museo

29 Grafický manuál vizuální identity V1.2 typografie Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 29 Museo Sans na sazbu Doplňkovým písmem Přírodovědecké fakulty UK v Praze je Museo Sans, použitelné ve všech svých řezech (100, 300, 500, 700 a 900) především pro odstavcové texty a čistou sazbu. Písmo je použitelné nejen pro tisk, ale i pro web. Použití kurzívy je povoleno pouze pro pevně stanovené předpisy, kterými jsou například latinské názvy, apod. V těchto případech je možné kurzívu použít v řezech: 100 Italic, 300 Italic, 500 Italic, 700 Italic, 900 Italic. ABCDEFGHIJKL Museo Sans 100 LMNOPQRSTUV WXYZabcdefghi Museo Sans 500 ijklmnopqrstuv wxyz Museo Sans 900 Museo Sans 300 Museo Sans

30 Grafický manuál vizuální identity V1.2 typografie Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 30 píšeme sekundárně Pro použití v elektronické podobě, pro dopisy, y, prezentace a podobně je stanoveno používání písma Helvetica v řezech Regular a Bold, a to z důvodu kompatibility ve všech systémech. V případě absence písma Helvetica, je možné použít písmo MS Sans Serif, zejména v systémech Microsoft. Použití kurzívy je povoleno pouze pro pevně stanovené předpisy, kterými jsou například latinské názvy, apod. V těchto případech je možné kurzívu použít v řezech: oblique, bold oblique. ABCDEFGHIJKL LMNOPQRSTUV Helvetica Regular WXYZabcdefghi ijklmnopqrstuv wxyz Helvetica Bold 9

31 Grafický manuál vizuální identity V1.2 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 31 aplikace vizuální identity

32 Grafický manuál vizuální identity V1.2 aplikace vizuální identity Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 32 aplikujeme Na následujících stranách jsou ukázky aplikací jednotného vizuálního stylu. Tyto ukázky slouží pro představu, jak je možné s vizuálním stylem pracovat.

33 Grafický manuál vizuální identity V1.2 aplikace vizuální identity Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 33 dopisní papír, vizitka, obálka formátu dl

34 Grafický manuál vizuální identity V1.2 aplikace vizuální identity Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 34 komplimentka

35 Grafický manuál vizuální identity V1.2 aplikace vizuální identity Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 35 obal a potisk cd/dvd

36 Grafický manuál vizuální identity V1.2 aplikace vizuální identity Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 36 propagační brožura s výsekem

37 Grafický manuál vizuální identity V1.2 aplikace vizuální identity Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 37 prezentační desky s chlopněmi A4

38 Grafický manuál vizuální identity V1.2 aplikace vizuální identity Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 38 vizuál plakátu

39 Grafický manuál vizuální identity V1.2 aplikace vizuální identity Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 39 vizuál plakátu

40 Grafický manuál vizuální identity V1.2 aplikace vizuální identity Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 40 vizuál plakátu

41 Grafický manuál vizuální identity V1.2 aplikace vizuální identity Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 41 dárkové předměty

42 Grafický manuál vizuální identity V1.2 aplikace vizuální identity Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 42 triko, plášť

43 Grafický manuál vizuální identity V1.2 aplikace vizuální identity Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 43 automobil

44 Grafický manuál vizuální identity V1.2 aplikace vizuální identity Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 44 školní autobus

45 Grafický manuál vizuální identity V1.2 aplikace vizuální identity Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 45 PowerPointová prezentace

46 Grafický manuál vizuální identity V1.2 aplikace vizuální identity Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 46 internetový design

47 Grafický manuál vizuální identity V1.2 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 47 Ke stažení Na níže uvedeném odkazu jsou připraveny ke stažení loga a editovatelné šablony pro přípravu tištěných a elektronických materiálů Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

48

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. OBSAH 1.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

Barevné specifikace logotypu MŽP. Ministerstvo životního prostředí České republiky

Barevné specifikace logotypu MŽP. Ministerstvo životního prostředí České republiky Barevné specifikace logotypu MŽP Použití logotypu MŽP STANDARD Základní varianta loga je tvořena třemi vodorovnými pruhy, které odkazují na trikolóru (státní symboliku ČR). Bílá, červená a modrá barva

Více

Knihovna FM. GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity. Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek

Knihovna FM. GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity. Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek verze 1.1 únor 2015 OBSAH 1 1 Logotyp 1.1 Logotyp a jeho nejmenší povolená velikost 1.2 Ochranná

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba firemního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu. Dobrý

Více

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Obsah 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Firemní identita 1.3 Užití obchodního

Více

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu MANUÁL LOGOTYPU Logotyp Záložny CREDITAS Obsah /0/ Jednotný firemní styl // Logotyp Záložny CREDITAS // Varianty logotypu // Barevné varianty logotypu /4/ Konstrukce logotypu /5/ Ochranná zóna logotypu

Více

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny GRAFICKÝ MANUÁL GRAFICKÝ MANUÁL obsah úvod Firemní design společnosti ALEX PNEU... 3 Publikace grafický manuál... 3 konstanty firemního designu Grafická značka ALEX PNEU - barevná verze... 4 Grafická značka

Více

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky VIZUÁLNÍ ST YL VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky vizuální styl grafický prvek Vizuální styl VŠB-TU Ostrava Fakulty Elektrotechniky a Informatiky (dále jen FEI) je vytvářen vzájemným

Více

Grafický manuál příjemci

Grafický manuál příjemci 2015 Grafický manuál příjemci 1 ÚVOD Grafický manuál je nedílnou součástí jednotného vizuálního stylu (corporate identity) každé instituce nebo produktu. Tento manuál slouží jako základní informační zdroj

Více

OBSAH. Logomanuál. Logo. Úvod

OBSAH. Logomanuál. Logo. Úvod MANUÁL v. 1.1 2014 OBSAH Logomanuál Úvod... 3 Logo Základní verze logotypu... 4 Logotyp bez claimu... 5 Varianta ve stupních šedi (monochrom)... 6 Černobílá varianta... 7 Negativní černá varianta... 8

Více

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem.

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. design manual Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. Pro přímou reprodukci nepoužívejte jako předlohy prvky vytištěné z tohoto manuálu.

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL CORPORATE DESIGN MANUAL OBSAH Úvodní slovo a specifi kace značky Specifi kace logotypu Kodifi kace barevnosti Firemní písmo Aplikace značky na fi remních tiskovinách Značení fi remních vozidel Reklamní

Více

Logomanuál značky OldanyGroup

Logomanuál značky OldanyGroup Logomanuál značky OldanyGroup Obsah Úvod Základní varianta značky Základní varianta značky s dovětkem Doplňková varianta značky Doplňková varianta značky s dovětkem Inverzní verze značky Ochranný prostor

Více

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Grafický manuál ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Používání znaku a vlajky města Zábřeh upravuje Obecně závazná vyhláška města Zábřehč. 3/2005 o znaku a vlajce města Zábřeh a jejich užívání. Znak města bude používán

Více

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. Rybkova 1,

Více

grafický manuál /logotyp/

grafický manuál /logotyp/ grafický manuál /logotyp/ Konstrukce standardního logoznaku Síťový rozkres Ukázka standardního logoznaku a jeho postavení ve čtvercové síti. Síť ukazuje kompozici logoznaku Thermal. Ve výjimečných případech

Více

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba fi remního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu.

Více

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Úvod Destination identity turistického regionu Střední Morava Logo turistického regionu Střední Morava vychází z dlouhodobých

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1. Úvod Jednotný vizuální styl 1 2. Značka Základní provedení 3 Černobílé provedení 4 Rozkres značky Ochranná zóna Nejmenší možné použití 5 Zakázané varianty 6

Více

Logo čsop kytkopták. základní verze loga: pravidla používání

Logo čsop kytkopták. základní verze loga: pravidla používání kytkopták základní verze loga: pravidla používání Základní verze loga se skládá z piktogramu ( kytkopták ) a názvu organizace, který je umístěn do půlkruhu ve spodní části loga. Oko ptáčka je tvořeno jedním

Více

Farma Ptýrov. Logo manuál

Farma Ptýrov. Logo manuál Farma Ptýrov Logo manuál Obsah 1. Obchodní značka 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Základní značka FARMA PTÝROV 1.3 Monochromatická varianta 1.4 Ochranná zóna značky 1.5 Velikost a rozměrové řady značky

Více

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Logo a základní prvky Leden 2004 Rev. 1 ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Objednatel: ENETEX-KIA s.r.o. Brněnská 959 664 42 Brno - Modřice http://www.enetex.cz

Více

manuál grafického stylu

manuál grafického stylu manuál grafického stylu Sdružení linka bezpečí bylo založeno za účelem pomoci dětem a mladým lidem nejen v jejich obtížných životních situacích, ale i při jejich každodenních starostech a problémech. Jednotný

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU projekt Recyklohraní úvod Jednotný vizuální styl je způsob komunikace projektu s veřejností. Podoba stylu vytváří jeho identitu. Dobrý vizuální styl zvyšuje povědomí o existenci

Více

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál značka Tato značka je základem jednotné grafické prezentace společnosti CSS spedition.

Více

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY Design manuál OBSAH 1. LOGO MĚSTA 1.1 LOGO Velikost loga Konstrukce loga Ochranná zóna 1.2 BAREVNOST LOGA Logo na základním barevném podkladu Logo na různobarevném podkladu 1.3 ZAKÁZANÉ VARIANTY LOGA 1.4

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD Tabulka změn Manuálu značky ROP Jihozápad Vydání č. Platné od Zpracoval Zrevidoval Schválil Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis 1 1.9.2007 PeopleArt Ing. BÖhmová

Více

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Grafický manuál OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Dodržování jednotného vizuálního stylu přispívá ke snadnější identifikaci společnosti, posiluje její důvěryhodnost a zároveň zlepšuje povědomí

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Preambule Našim cílem je dosáhnout jednotné vizuální komunikace společnosti AQUA PROCON s.r.o. jako důležité součásti firemní identity. Dodržováním podmínek a pravidel předepsaných

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁKLADNÍ ELEMENTY

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁKLADNÍ ELEMENTY MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁKLADNÍ ELEMENTY ZNAČKA UNIVERZÁLNÍ OCHRANNÝ PROSTOR Ochranný prostor je vymezená minimální ochranná zóna okolo logotypu, do níž nesmí zasahovat tet nebo jiné logotypy

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY ZÁKLADNÍ VARIANTA Aplikace na bílé a ostatní světlé podklady. INVERZNÍ VARIANTA Inverzní varianta je určená pro použití na tmavém pozadí, při zachování dostatečného kontrastu mezi

Více

Grafický manuál značky. DY-THA rail

Grafický manuál značky. DY-THA rail Grafický manuál značky DY-THA rail Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice a

Více

EDITORIAL. Grafický manuál. Značka PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. a její logo

EDITORIAL. Grafický manuál. Značka PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. a její logo EDITORIAL Grafický manuál Grafický manuál je obecně závazný předpis sloužící jako návod pro práci se značkou (logem). Obsahuje definici hodnot (logotyp, grafické prvky, prostředí, barevnost), pokyny pro

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz obsah..................................... 02 úvod a definice loga........................... 03 zákres do čtvercové sítě........................

Více

Značka společnosti MORA

Značka společnosti MORA Design Manuál 2011 Značka společnosti MORA 2 Za jednu z hlavních součástí firemní identity je považován její design neboli jednotný vizuální styl. Základním stavebním kamenem tohoto vizuálního stylu je

Více

manuál corporate identity

manuál corporate identity manuál corporate identity základní grafická koncepce brandu Manuál corporate identity zahrnuje tištěnou i elektronickou (pdf) verzi na CD. Veškeré obsažené materiály slouží pouze jako předlohy pro vytvoření

Více

Logomanuál. Logotyp VELINVEST. Navrhnul Ondřej Horáček www.ohoracek.cz. www.twodesigners.cz

Logomanuál. Logotyp VELINVEST. Navrhnul Ondřej Horáček www.ohoracek.cz. www.twodesigners.cz Logomanuál Logotyp VELINVEST Navrhnul Ondřej Horáček www.ohoracek.cz www.twodesigners.cz Obsah Logotyp Logotyp 1 Barvy 2 Barevné varianty 3 Inverzní varianta a varianta značky 4 Použití na šedém pozadí

Více

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Grafický manuál společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Platnost od 2013 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití.

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu 1 značka 1 značka Barevné pozitivní provedení 1.1 Grafickou podobu značky tvoří kresebně upravené litery bezpatkového polotučného písma. Upravený nápis ANECT tím neztrácí

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

Název kategorie. Název kategorie

Název kategorie. Název kategorie LOGO MANUAL Logo 3 Logo kategorie 4 Minimální velikost loga 5 Ochranná zóna loga 6 Barevná verze loga 7 Černobílá verze loga 8 Negativní verze loga 9 Užití loga na barevném pozadí 10 Zakázané varianty

Více

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak G R A F I C K Ý M A N U Á L C O R P O R A T E I D E N T I T Y 2 0 0 8 1 úvod J E D N O T N Ý V I Z U Á L N Í S T Y L 1 / 0 1 Jednotný firemní styl patří mezi hlavní prostředky vyjádření firemní identity.

Více

Základní varianty logotypu symbol lva

Základní varianty logotypu symbol lva ČVUT v Praze Grafický manuál pro veškerou komunikaci značky Základní varianty logotypu Základní varianty logotypu symbol lva Lev je ústředním bodem logotypu I komunikace ČVUT. Samostatný symbol lva používáme

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu NADACE AGEL

Manuál jednotného vizuálního stylu NADACE AGEL Manuál jednotného vizuálního stylu NADACE AGEL Obsah Logo NADACE AGEL 1 Logo NADACE AGEL / plnobarevná verze 2 Logo NADACE AGEL / jednobarevná verze pozi vní 3 Logo NADACE AGEL / jednobarevná verze nega

Více

Pravidla pro propagaci projektů podpořených z Fondu pro NNO. NROS & Nadace Partnerství 2013

Pravidla pro propagaci projektů podpořených z Fondu pro NNO. NROS & Nadace Partnerství 2013 Pravidla pro propagaci projektů podpořených z Fondu pro NNO NROS & Nadace Partnerství 2013 Základní prvky jednotného vizuálního stylu LOGOTYP Základním prvkem vizuální identity Fondu pro NNO je logotyp.

Více

GRAFICKÝ MANUÁL. Verze 1.0

GRAFICKÝ MANUÁL. Verze 1.0 GRAFICKÝ MANUÁL Verze 1.0 U:FON GRAFICKÝ MANUÁL Verze 1.0 Dobrý den, jsem U:fon a přináším do České republiky technologii, která učiní komunikaci mnohem dostupnější, než bylo dosud představitelné. Tento

Více

Grafický manuál společnosti E LINKX a.s.

Grafický manuál společnosti E LINKX a.s. Grafický manuál společnosti E LINKX a.s. inovující přínosné volné Obsah 4 Úvod 5 Logo a použití 8 Barevná paleta 10 Typografie 12 Aplikace loga 14 Aplikace korporátní identity Úvod Základ grafické identity,

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV Tento grafický manuál specifikuje a vymezuje použití základních prvků vizuální komunikace pro dodržení jednoty vizuální prezentace NEON TV. X Y LOGO NEON TV -

Více

YMCA v České republice. Grafický manuál

YMCA v České republice. Grafický manuál YMCA v České republice Grafický manuál OBSAH 1. Grafická značka 02 Filozofie značky 04 Stavební prvky 04 Konstrukce 06 Ochranná zóna 06 Minimální velikost 08 Nepovolené varianty 2. Barvy 12 Definice barev

Více

GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o.

GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o. GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o. Jeronýmova 494/20, PSČ 460 07 Telefon: 488 048 333 FAX: 488 048 335 www.hcbilitygri.cz klub@hcbilitygri.cz úvod obsah název společnosti základní logo - vizuál

Více

DEEG :: GRAFICKÝ LOGOMANUÁL

DEEG :: GRAFICKÝ LOGOMANUÁL DEEG GRAFICKÝ LOGOMANUÁL Obsah Logotyp Negativní užití loga Rozkres loga Firemní fonty Firemní barvy Vizitka, hrnečky Hlavičkový a dopisní papír Faktura Komplimentka Dopisní obálka, razítko Desky Reklamní

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Manuál jednotného vizuálního stylu

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu O univerzitě je mladá vysoká škola univerzitního typu, která byla založena v roce 1991. Nese jméno města České Budějovice, které je historickým, správním a kulturním

Více

Manuál vizuální komunikace značky HTEST

Manuál vizuální komunikace značky HTEST Manuál vizuální komunikace značky HTEST Pro společnost H TEST a.s. vypracovalo DobreLogo.cz KAPITOLA - ÚVOD A ZÁKLADNÍ POJMY Základní terminologie vizuální komunikace značky Pro realizaci profesionální

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE ÚVOD V současné době jsou, díky vyspělým komunikačním technologiím, kladeny velmi vysoké nároky na úroveň prezentace činností

Více

Corporate Identity Akcidenční tiskoviny

Corporate Identity Akcidenční tiskoviny Akcidenční tiskoviny Logotyp /01 základní varianta loga Logotyp Logotyp CPI Group se skládá ze dvou různobarevných stejně velkých čtverců, které na sebe vodorovně navazují. Barevné složení Pantone: CMYK:

Více

LOGO A CORPORATE IDENTITY

LOGO A CORPORATE IDENTITY LOGO A CORPORATE IDENTITY Značka je aktivum... Značka dokáže nejen identifikovat společnost a prodávat výrobky ale dokáže též vzbuzovat emoce či připoutat zákazníky k vašemu výrobku nebo zaměstnance ke

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL

CORPORATE IDENTITY MANUAL CORPORATE IDENTITY MANUAL BEST SOLUTIONS FOR YOUR BUSINESS 1 Obsah Značka... 1 Užití značky v textu ve slovní podobě... 1.1 Umístění na síti... 1.2 Konstrukce... 1.3 Ochranný prostor... 1.4 Minimální rozměry...

Více

design manuál e21 energy21

design manuál e21 energy21 design manuál e21 energy21 obsah 1. Úvod 7. doplňkové firemní písmo 2. vizitka energy21 8. vizitka e21 3. dopisní papír energy21 9. dopisní papír e21 4. obálka energy21 10. obálka e21 5. kartička s pozdravem

Více

Manuál korporátní identity. Corporate Identity Design

Manuál korporátní identity. Corporate Identity Design / Manuál korporátní identity Corporate Identity Design 2 / Obsah 3 / Předmluva 4 / Barevné varianty logotypu 5 / Firemní barvy 6 / Konstrukce logotypu 7 / Ochranná zóna logotypu 8 / Nepovolené použití

Více

VIZUÁLNÍ IDENTITA ČESKÉHO RAGBY 2015. Rozšířené a revidované 2. vydání logomanuálu Nová loga platná od března 2015

VIZUÁLNÍ IDENTITA ČESKÉHO RAGBY 2015. Rozšířené a revidované 2. vydání logomanuálu Nová loga platná od března 2015 VIZUÁLNÍ IDENTITA ČESKÉHO RAGBY 2015 Rozšířené a revidované 2. vydání logomanuálu Nová loga platná od března 2015 Logo, koncept a design identity navrhl a zpracoval Lumír Kajnar 2010 2015 -A- PŘEHLED GRAFICKÝCH

Více

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH 1 ÚVOD 2 KODIFIKACE LOGOTYPU 2.1. barevná varianta loga 2.2. černobílá varianta loga 2.3. ochranná zóna a minimální velikost loga 2.4. rozkres loga v grafické síti 2.5. logotyp

Více

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou Sázavou 1 nad Žďár Žďár nad Sázavou města žďár nad sázavou 1 Logomanuál Logo manuál je souborem předpisů, k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Žďár nad Sázavou. Obsahuje závazná pravidla a doporučené

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Manuál firemní identity - část první LOGOMANUÁL

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Manuál firemní identity - část první LOGOMANUÁL Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Manuál firemní identity - část první LOGOMANUÁL LOGOMANUÁL - OBSAH Obsah 01 O logotypu 02 Logotyp L01A 03 Logotyp L01B 04 Logotyp L01C 05 Logotyp L02A 06 Logotyp L02B

Více

V I R K L I S A G E N C Y L O G O M A N U A L

V I R K L I S A G E N C Y L O G O M A N U A L V I R K L I S A G E N C Y L O G O M A N U A L 1 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití. Grafický manuál společnosti

Více

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY G r a fi c k ý m a n u á l l o g o t y p u SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY OBSAH KAPITOLA 1. LOGOTYP 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Plnobarevná varianta logotypu Logotyp na barevném pozadí Negativní

Více

grafický logomanuál značky Jolie s

grafický logomanuál značky Jolie s grafický logomanuál značky Jolie s obsah 13-14 15 1. značka 1.1 barevné provedení značky 1 idea značky: ~jedná se o logotyp k obchodu s dámskou módou, takže jsem volila lehký, ale živý styl, který upoutá

Více

Obsah 1. 1.1 logo a jeho stavba 2. 1.2 Logo a jeho barevnost 3-4. 1.3 Velikosti loga 5. 2.1 Užití firemních písem 6. 3.1 Užití loga na vizitkách 7

Obsah 1. 1.1 logo a jeho stavba 2. 1.2 Logo a jeho barevnost 3-4. 1.3 Velikosti loga 5. 2.1 Užití firemních písem 6. 3.1 Užití loga na vizitkách 7 HL. M. PRAHY Obsah Obsah 1 1 logo lesy Hl. M. PRAHY 1.1 logo a jeho stavba 2 1.2 Logo a jeho barevnost 3-4 1.3 Velikosti loga 5 2 FIREM Nf pfsma 2.1 Užití firemních písem 6 3 FIREMNf TISKOVINY 3.1 Užití

Více

1. logo instituce. Grafický manuál použití loga

1. logo instituce. Grafický manuál použití loga 1. logo instituce Grafický manuál použití loga 1. logo instituce obsah 1. logo instituce 1. 1. anglická verze loga 1. 2. základní provedení loga 1. 3. negativní provedení 1. 4. grafická definice loga 1.

Více

Banner / cappa deska 21 Papírové desky 22 Diář s ražbou 23 Blok A6, A4 24 Dřevěná tužka Koh-i-noor 26 Dřevěná propiska FSC 27 Hrnek 28 Šňůrka Lanyard

Banner / cappa deska 21 Papírové desky 22 Diář s ražbou 23 Blok A6, A4 24 Dřevěná tužka Koh-i-noor 26 Dřevěná propiska FSC 27 Hrnek 28 Šňůrka Lanyard 2010/10 Obsah Logotyp MŽP STANDARD 4 Logotyp MŽP EXPANDED 5 Ochranné pole a minimální velikost loga 6 Barevné provedení CMYK 7 Barevné provedení Pantone 368 a K 8 Barevné provedení pro řezanou grafiku

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas

Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas Jednotný vizuální styl Jednotné a správné dodržování pravidel firemní identity spoluvytváří image společnosti a tím posiluje vnímání hodnot a funkcí, které

Více

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz LOGO manuál jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz Obsah 03 Symbolika značky 04 Barevné pozitivní provedení značky 05 Barevené

Více

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno Logomanuál REDA autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno definice značky Písmový standart REDA vychází z písma Eurostile. Je doplněn grafickým symbolem stylizace podtržení / zvýraznění v červené

Více

Grafický manuál značky G-PROJECT, s.r.o.

Grafický manuál značky G-PROJECT, s.r.o. , s.r.o. OBSAH 1 Značka 1.1.1 Základní podoba značky s doplňkem 1.1.2 Základní barevná provedení značky 1.2 Užití značky bez doplňku 1.3 Povolené varianty značky 1.4 Používání samotného symbolu 1.5 Ochranná

Více

Úvod. 2. Logotyp BAŤŮV KANÁL je určen pro externí i interní komunikaci.

Úvod. 2. Logotyp BAŤŮV KANÁL je určen pro externí i interní komunikaci. 2011 Úvod 1. Logotyp BAŤŮV KANÁL je tvořen grafickým symbolem a textem. Je základním prvkem jednotného vizuálního stylu organizace. Tento grafický manuál určuje a stanovuje základní pravidla používání

Více

Místní akční skupina Nad Prahou. Obsah. 1 Úvod 1 1 O MAS Nad Prahou 1 2 Jednotný vizuální styl

Místní akční skupina Nad Prahou. Obsah. 1 Úvod 1 1 O MAS Nad Prahou 1 2 Jednotný vizuální styl 1 Úvod 1 1 O MAS Nad Prahou 1 2 Jednotný vizuální styl 2 Značka 2 1 Značka 2 2 Značka názvem a www 2 3 Značka s názvem 2 4 Značka s adresou 2 4 Značka pro partnery MAS Obsah 3 Písmo 3 1 Základní písmo

Více

2008 Pavel Janouškovec

2008 Pavel Janouškovec M ANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - ZÁKLADNÍ VERZE - Pavel Janouškovec 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - ZÁKLADNÍ VERZE Předmluva Vážení, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží k dalšímu posilování identity

Více

Pantone 188 / C 0 M 79 Y 65 K 47 / R 149 G 56 B 49. Pantone Black / C 0 M 0 Y 0 K 100 / R 26 G 23 B 27

Pantone 188 / C 0 M 79 Y 65 K 47 / R 149 G 56 B 49. Pantone Black / C 0 M 0 Y 0 K 100 / R 26 G 23 B 27 GRAFICKÝ LOGOMANUÁL OBSAH Grafický logomanuál Práce s logotypem barevnost 3 Základní písmo jednotného vizuálního stylu a doplňkové písmo 4 Logo Oblastní galerie Liberec 5 Logo Oblastní galerie Liberec

Více

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu ELEMENTY JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01. Elementy jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE LOGOTYP

Více

Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions

Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions 2 Grafický manuál ke značce BONTONFILM a BONTONFILM Promotions CO JE GRAFICKÝ MANUÁL Grafický manuál (G. M.) je nedílnou součástí jednotného

Více

Manuál vizuální identity Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace

Manuál vizuální identity Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Manuál vizuální identity Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 0 0 Obsah Obsah 0 1 Úvod 6 Prezentační a reklamní materiály 1.01 Jednotná vizuální identita 4 1.02 Funkce a užití manuálu 5 2 Logo

Více

Gymnázium Boženy Němcové

Gymnázium Boženy Němcové Gymnázium Boženy Němcové Manuál jednotného vizuálního stylu Štěpán Soukeník, 2009 Gymnázium Boženy Němcové Obsah Specifikace značky 1.0 Úvodní slovo 1.1 Logotyp a logo 1.2 Inverzní varianta 1.3 Barevnost

Více

D A L Š Í T I Š T Ě N É M A T E R I Á LY

D A L Š Í T I Š T Ě N É M A T E R I Á LY M A N U Á L J E D N O T N É H O V I Z U Á L N Í H O S T Y L U OBSAH 1. Ú V OD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2. 2.01 Jméno instituce 2.02 Základní barevné provedení 2.03 Jazykové

Více

Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl

Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl Úvod Jednotný grafický styl regionálních i místních propagačních materiálů

Více

ver. 1.4 Stručný grafický manuál značky IMG

ver. 1.4 Stručný grafický manuál značky IMG ver. 1.4 Stručný grafický manuál značky IMG Obsah Obsah.................................................................. 2 Úvod................................................................... 3 Logotyp

Více

LOGOMANUÁL. Logomanuál RKČR

LOGOMANUÁL. Logomanuál RKČR LOGOMANUÁL Logomanuál RKČR Logomanuál určuje základní pravidla užití logotypu profesionálního sdružení odborníků, a dalších specialistů, kteří působí na českém realitním trhu Realitní komora České republiky.

Více

01B. značka barevné provedení. manuál

01B. značka barevné provedení. manuál 01B značka barevné provedení manuál 01B značka 01. značka barevné provedení 02. značka černobílé provedeni 03. značka ochranná zóna 04. značka konstrukční schéma 05. značka na podkladové ploše 06. značka

Více

Logomanuál. pravidla používání značky

Logomanuál. pravidla používání značky pravidla používání značky Obsah Grafická podoba značky Trinity............... 3 Základní tvarová a barevná varianta značky........ 4 Jednobarevná pozitivní a negativní varianta značky.. 5 Vícebarevná negativní

Více

obsah 001 OBSAH MANUÁLU strana... 002 Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu strana... 003 strana...

obsah 001 OBSAH MANUÁLU strana... 002 Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu strana... 003 strana... corporate identity OBSAH MANUÁLU Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu Specifikace Pantone barev v logotypu Specifikace barev samolepících folií Varianty použití logotypu

Více

GRAFICKÝ MANUÁL užití logotypů

GRAFICKÝ MANUÁL užití logotypů GRAFICKÝ MANUÁL užití logotypů Úvod Grafický manuál je souborem závazných pravidel, která vymezují způsob užívání logotypů FOKUSU Vysočina a jejich povolených variant. Je to zároveň pomůcka pro všechny

Více

1 2 značka provedení

1 2 značka provedení 1 2 značka provedení Základní provedení značky Ministerstva kultury je pětibarevné v zobrazeném tvaru. Základní provedení má dvě tetové varianty a jednu jazykovou anglickou mutaci. Více o slovním označením

Více

grafický minimanuál pro ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Mgr. Vladimír Dvořáček od

grafický minimanuál pro ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Mgr. Vladimír Dvořáček od grafický minimanuál pro ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Mgr. Vladimír Dvořáček od Ing. Dita Koksová telefon: +420 606 265 683 email: gradiko@seznam.cz web: www.gradiko.hy.cz Obsah Úvod... strana 3 Logo Idea loga...

Více

Výňatek z kapitoly Firemní značka logomanuálu společnosti Nadace ČEZ

Výňatek z kapitoly Firemní značka logomanuálu společnosti Nadace ČEZ Výňatek z kapitoly Firemní značka logomanuálu společnosti Nadace ČEZ značka Nadace ČEZ Značka Nadace ČEZ je základním stavebním kamenem celého jednotného vizuálního stylu. Značku tvoří dvě části: (1) symbol

Více

GRAFICKÝ MANUÁL verze 1. 06

GRAFICKÝ MANUÁL verze 1. 06 GRAFICKÝ MANUÁL verze 1. 06 ÚVOD Jako všechny silné značky i značka CORECT96 je založena na poslání prezentovat společnost a budovat její hodnoty. Stejně jako je důležitá schopnost posilovat ji skrze činnosti

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Základním stavebním prvkem vizuální prezentace je grafická značka (logo, logotyp). Značka je zástupným symbolem a slouží k jednoznačné identifikaci

Více

LABSKO-VLTAVSKÝ DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM. Manuál jednotného vizuálního stylu. Návod k použití grafických prvků firemního logotypu

LABSKO-VLTAVSKÝ DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM. Manuál jednotného vizuálního stylu. Návod k použití grafických prvků firemního logotypu LABSKO-VLTAVSKÝ DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM Manuál jednotného vizuálního stylu Návod k použití grafických prvků firemního logotypu 2012 Úvodem Základem firemního logotypu jsou logo, barvy a písmo. Pomocí

Více

G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A. pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz

G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A. pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz Obsah manuálu 1 Vizuální identita Acema 2 Základní definice symbolu a loga 3

Více

GRAFICKÝ MANUÁL LUKÁŠ ČERMÁK XCERL56

GRAFICKÝ MANUÁL LUKÁŠ ČERMÁK XCERL56 GRAFICKÝ MANUÁL LUKÁŠ ČERMÁK XCERL56 OBSAH Obsah... 1 1. Úvod... 2 1.1 Popis firmy... 2 2. Kodifikace logotypu... 3 2.1 Barevná podoba loga... 3 2.2 Barevné podoba na inverzním podkladu... 3 2.3 Podoba

Více