Testovanie Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 2016/2017

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Testovanie Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 2016/2017"

Transkript

1 Testovanie Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 2016/2017

2 Testovanie Riadny termín 05. apríl 2017 Náhradný termín 20. apríl 2017

3 Administrované testy Test z matematiky Test zo slovenského jazyka a literatúry Test z maďarského jazyka a literatúry Test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry Test z ukrajinského jazyka a literatúry

4 Počet základných škôl Spolu zapojených ZŠ, z toho: s vyučovacím jazykom slovenským, 123 s vyučovacím jazykom maďarským, 11 s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, 1 s vyučovacím jazykom ukrajinským.

5 Počet žiakov Spolu testovaných žiakov, z toho: s vyučovacím jazykom slovenským, s vyučovacím jazykom maďarským, 19 s vyučovacím jazykom ukrajinským.

6 Žiaci so zdravotným znevýhodnením Testovania sa zúčastnilo: intaktných žiakov, žiakov so zdravotným znevýhodnením. 8,4 % ţiaci so ZZ 91,6 % intaktní ţiaci

7 Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, cudzinci Testovania sa zúčastnilo: 483 (1,3 %) žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, 95 (0,3 %) žiakov cudzincov.

8 E-TESTOVANIE Spolu 58 zapojených ZŠ, z toho: 54 s vyučovacím jazykom slovenským, 4 s vyučovacím jazykom maďarským. Spolu 962 testovaných ţiakov, z toho: 865 s vyučovacím jazykom slovenským, 97 vyučovacím jazykom maďarským. Výhoda: okamžitá spätná väzba žiakovi o predbežných výsledkoch po absolvovaní testov.

9 TESTOVANIE Testovaný predmet Počet ţiakov PF EF Spolu MAT SJL MJL SJSL UJL PF papierová forma EF elektronická forma

10 Matematika Počet testovaných žiakov: Priemerná úspešnosť: 56,4 % Pohlavie N N v % Úspešnosť v % Dievčatá ,4 55,8 Chlapci ,6 56,9 Dievčatá aj chlapci dosiahli porovnateľnú priemernú úspešnosť. Forma testovania N N v % Úspešnosť v % PF ,4 56,0 EF 955 2,6 69,5 V oboch testových formách PF a EF dosiahli žiaci porovnateľnú priemernú úspešnosť.

11 Matematika Obsahové zameranie testu 25 % 30 % 25 % 20 % 30 % Čísla, premenná, počtové výkony s číslami 20 % Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 25 % Geometria a meranie 25 % Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika; Logika, dôvodenie, dôkazy

12 Matematika Úspešnosť podľa tematických okruhov Tematické okruhy Úspešnosť v % Čísla, premenná, počtové výkony s číslami 57,2 Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 42,5 Geometria a meranie 51,0 Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika, Logika, dôvodenie, dôkazy 71,9

13 Úspešnosť v % Matematika úspešnosť podľa kontextu ,0 59,8 54,7 56, Matematický kontext Reálny kontext chlapci dievčatá

14 Úspešnosť v % Matematika úspešnosť podľa známky Známka N N v % , , , , ,2 Spolu * 100, ,9 66,2 48,3 30,6 21, Známka z matematiky * počet žiakov, ktorí uviedli známku z MAT

15 Úspešnosť v % Matematika úspešnosť podľa kraja , ,1 60,1 54,2 59,6 52,6 55,5 53,9 0 BA TT TN NR ZA BB PO KE Kraj Rozdiely medzi výsledkom žiakov z jednotlivých krajov oproti národnému priemeru neboli vecne významné.

16 Úspešnosť v % Matematika úspešnosť podľa zriaďovateľa Zriaďovateľ N N v % Štátne školy ,5 60 Súkromné školy 396 1,1 Cirkevné školy , ,1 62,1 60,6 Spolu ,0 0 Štátne školy Súkromné školy Cirkevné školy Zriaďovateľ Rozdiely podľa zriaďovateľa neboli vecne významné.

17 Úspešnosť v % Matematika úspešnosť podľa vyučovacieho jazyka Vyučovací jazyk N N v % 60 Slovenský ,6 Maďarský , ,9 48,8 Spolu ,0 0 slovenský jazyk maďarský jazyk Vyučovací jazyk Rozdiely medzi výsledkami žiakov podľa vyučovacieho jazyka neboli vecne významné.

18 Úspešnosť v % Matematika úspešnosť podľa typu sídla Typ sídla N N v % 60 Vidiecke školy ,0 Mestské školy , ,3 58,9 Spolu , Vidiecke školy Mestské školy Typ sídla Rozdiely podľa typu sídla neboli vecne významné.

19 Úspešnosť v % Matematika úspešnosť podľa počtu žiakov 9. roč. Počet ţiakov v 9. roč. ZŠ N N v % do , , , ,6 54,6 59,3 59,8 60, ,0 82 a viac ,1 20 Spolu ,0 0 do a viac Počet ţiakov 9. ročníka ZŠ

20 Matematika úspešnosť podľa sociálneho prostredia Sociálne prostredie N N v % Úspešnosť v % Bez znevýhodnenia ,7 56,8 So znevýhodnením 483 1,3 21,9

21 Matematika úspešnosť podľa okresov Výsledok horší ako národný priemer na úrovni: silnej vecnej významnosti dosiahli žiaci z okresov Gelnica, Rimavská Sobota, strednej vecnej významnosti dosiahli žiaci z okresov Poltár, Rožňava, Trebišov, Veľký Krtíš, Revúca, Medzilaborce.

22 Matematika úspešnosť podľa okresov Výsledok lepší ako národný priemer na úrovni strednej vecnej významnosti dosiahli žiaci z okresu Košice III, Košice I, Bratislava I. Rozdiel medzi výsledkom žiakov z okresu Košice III a Gelnica bol 26,5 percentuálneho bodu.

23 Slovenský jazyk a literatúra Počet testovaných žiakov: Priemerná úspešnosť: 61,2 % Pohlavie N N v % Úspešnosť v % Dievčatá ,3 65,7 Chlapci ,7 57,0 Dievčatá aj chlapci dosiahli porovnateľnú priemernú úspešnosť. Forma testovania N N v % Úspešnosť v % PF ,5 61,0 EF 854 2,5 69,4 V oboch testových formách PF a EF dosiahli žiaci porovnateľnú priemernú úspešnosť.

24 Slovenský jazyk a literatúra Obsahové zameranie testu 20,0 % 48,0 % 32,0 % 48,0 % Jazyková zložka 32,0 % Čítanie s porozumením 20,0 % Literárna zložka

25 Slovenský jazyk a literatúra výsledky žiakov Zloţky Úspešnosť v % Jazyk a komunikácia 61,4 Literatúra 56,2 Čítanie s porozumením 64,1 Úlohy zamerané na čítanie s porozumením. Pohlavie Úspešnosť v % Chlapci 60,9 Dievčatá 67,4

26 Úspešnosť v % Slovenský jazyk a literatúra úspešnosť podľa známky 100 Známka N N v % , , , , , , , , ,7 29,1 Spolu * 100,0 * počet žiakov, ktorí uviedli známku zo SJL Známka zo slovenského jazyka a literatúry

27 Úspešnosť v % Slovenský jazyk a literatúra úspešnosť podľa kraja ,3 61,2 63,5 61,3 62,2 59,2 60,3 59, BA TT TN NR ZA BB PO KE Kraj Rozdiely medzi výsledkom žiakov z jednotlivých krajov oproti národnému priemeru neboli vecne významné.

28 Úspešnosť v % Slovenský jazyk a literatúra úspešnosť podľa zriaďovateľa Zriaďovateľ N N v % Štátne školy ,5 Súkromné školy 398 1,2 Cirkevné školy , ,9 64,3 65,3 0 Štátne školy Súkromné školy Zriaďovateľ Cirkevné školy Rozdiely podľa zriaďovateľa neboli vecne významné.

29 Úspešnosť v % Slovenský jazyk a literatúra úspešnosť podľa počtu žiakov 9. roč. Počet ţiakov v 9. roč. ZŠ N N v % do , , , ,2 82 a viac ,9 Spolu , ,3 59,7 63,3 63,4 65,2 do a viac Počet ţiakov 9. ročníka ZŠ

30 Úspešnosť v % Slovenský jazyk a literatúra úspešnosť podľa typu sídla Typ sídla N N v % 60 Vidiecke školy , ,1 63,0 Mestské školy , Vidiecke školy Mestské školy Typ sídla Rozdiely podľa typu sídla neboli vecne významné.

31 Slovenský jazyk a literatúra úspešnosť podľa sociálneho prostredia Sociálne prostredie N N v % Úspešnosť v % Bez znevýhodnenia ,8 61,6 So znevýhodnením 417 1,2 33,1

32 Slovenský jazyk a literatúra úspešnosť podľa okresov Výsledok horší ako národný priemer na úrovni: silnej vecnej významnosti dosiahli žiaci z okresov Poltár, strednej vecnej významnosti dosiahli žiaci z okresov Rožňava, Gelnica, Revúca, Trebišov, Dunajská Streda, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš.

33 Slovenský jazyk a literatúra úspešnosť podľa okresov Výsledok lepší ako národný priemer: na úrovni strednej vecnej významnosti dosiahli žiaci z okresu Košice III, Bratislava I, Košice I. Rozdiel medzi výsledkom žiakov z okresu Rožňava a Bratislava I bol 20,5 percentuálneho bodu.

34 Maďarský jazyk a literatúra Počet testovaných žiakov: Priemerná úspešnosť: 66,0 % Pohlavie N N v % Úspešnosť v % Dievčatá ,2 69,0 Chlapci ,8 63,0 Dievčatá aj chlapci dosiahli porovnateľnú priemernú úspešnosť. Testová forma N N v % Úspešnosť v % PF ,8 65,5 EF 97 4,2 77,4 V oboch testových formách PF a EF dosiahli žiaci porovnateľnú priemernú úspešnosť.

35 Úspešnosť v % Maďarský jazyk a literatúra úspešnosť podľa kraja Kraj N N v % Bratislavský 44 1,9 Trnavský ,1 Nitriansky ,6 Banskobystrický ,6 Košický ,8 Spolu , ,9 69,9 66,3 61,7 60,4 BA TT NR BB KE Kraj Výsledok horší ako národný priemer dosiahli žiaci: Košického kraja.

36 Úspešnosť v % Maďarský jazyk a literatúra úspešnosť podľa zriaďovateľa Zriaďovateľ N N v % 60 Štátne školy , ,2 62,9 Cirkevné školy 142 6, Štátne školy Cirkevné školy Zriaďovateľ Rozdiely podľa zriaďovateľa neboli vecne významné.

37 Úspešnosť v % Maďarský jazyk a literatúra úspešnosť podľa typu sídla Typ sídla N N v % Vidiecke školy ,3 Mestské školy , ,2 66,8 0 Vidiecke školy Mestské školy Typ sídla Rozdiely podľa typu sídla neboli vecne významné.

38 Úspešnosť v % Maďarský jazyk a literatúra úspešnosť podľa počtu žiakov 9. roč. 100 Počet ţiakov v 9. ročníku ZŠ N N v % 80 do , , ,1 65,2 65,7 66,9 73, , , a viac 172 7,4 Spolu ,0 0 do a viac Počet ţiakov 9. ročníka ZŠ

39 Maďarský jazyk a literatúra úspešnosť podľa sociálneho prostredia Sociálne prostredie N N v % Úspešnosť v % Bez znevýhodnenia ,2 66,6 So znevýhodnením 66 2,8 43,6

40 Slovenský jazyk a slovenská literatúra Počet testovaných žiakov: Priemerná úspešnosť: 66,1 % Pohlavie N N v % Úspešnosť v % Dievčatá ,2 70,0 Chlapci ,8 62,3 Dievčatá aj chlapci dosiahli porovnateľnú priemernú úspešnosť. Testová forma N N v % Úspešnosť v % PF ,8 65,5 EF 97 4,2 79,4 V oboch testových formách PF a EF dosiahli žiaci porovnateľnú priemernú úspešnosť.

41 Úspešnosť v % Slovenský jazyk a slovenská literatúra úspešnosť podľa kraja Kraj N N v % 100 Bratislavský 44 1,9 Trnavský ,2 Nitriansky ,5 Banskobystrický , ,1 70,3 64,3 62,2 63,3 Košický ,8 20 Spolu ,0 0 BA TT NR BB KE Kraj Rozdiely medzi výsledkom žiakov z jednotlivých krajov oproti národnému priemeru neboli vecne významné.

42 Úspešnosť v % Slovenský jazyk a slovenská literatúra úspešnosť podľa zriaďovateľa Rozdiely medzi výsledkom žiakov podľa zriaďovateľa školy neboli vecne významné. 100 Zriaďovateľ N N v % Štátne školy ,9 Cirkevné školy 142 6, ,3 62,8 0 Štátne školy Cirkevné školy Zriaďovateľ Rozdiely podľa zriaďovateľa neboli vecne významné.

43 Úspešnosť v % Slovenský jazyk a slovenská literatúra úspešnosť podľa typu sídla Typ sídla N N v % Vidiecke školy ,4 Mestské školy , ,8 67,4 0 Vidiecke školy Mestské školy Typ sídla Rozdiely podľa typu sídla neboli vecne významné.

44 Úspešnosť v % Slovenský jazyk a slovenská literatúra úspešnosť podľa počtu žiakov 9. roč. 100 Počet ţiakov v 9. ročníku ZŠ N N v % 80 do , , ,4 65,4 66,1 65,5 68, , , a viac 172 7,4 0 do a viac Počet ţiakov 9. ročníka ZŠ Rozdiely podľa počtu žiakov 9. ročníka ZŠ neboli vecne významné.

45 Slovenský jazyk a slovenská literatúra úspešnosť podľa sociálneho prostredia Sociálne prostredie N N v % Úspešnosť v % Bez znevýhodnenia ,2 66,7 So znevýhodnením 66 2,8 43,3

46 Ukrajinský jazyk a literatúra Počet testovaných ţiakov: 19 Priemerná úspešnosť: 64,5 %

47 Žiaci s vyučovacím jazykom slovenským s úspešnosťou 90 % a viac podľa pohlavia 40,7 59, Rozdelenie ţiakov podľa pohlavia v % chlapci dievčatá

48 Žiaci s vyučovacím jazykom maďarským s úspešnosťou 90 % a viac podľa pohlavia 44,8 55, Rozdelenie ţiakov podľa pohlavia v % chlapci dievčatá

49 Percentuálny podiel ţiakov Žiaci s úspešnosťou 90 % a viac Podiel žiakov s úspešnosťou 90 % a viac s vyučovacím jazykom slovenským 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 6,1% 5,7 % 5,4 % 4,7 % 5,1 % 5,0 % 4,5 % 5,0 % 3,6 % BA/173 TT/105 TN/222 NR/178 ZA/261 BB/190 PO/311 KE/272 SR/1 712 Kraj/počet ţiakov

50 Percentuálny podiel ţiakov Žiaci s úspešnosťou 90 % a viac Podiel žiakov s úspešnosťou 90 % a viac s vyučovacím jazykom maďarským 8,0% 7,0% 6,0% 6,8 % 5,0% 4,0% 3,0% 4,9 % 3,7 % 5,3 % 4,7 % 4,5 % 2,0% 1,0% 0,0% BA/3 TT/37 NR/32 BB/18 KE/15 SR/105 Kraj/počet ţiakov

51 Žiaci s úspešnosťou 90 % a viac Testy Počet ţiakov, ktorí písali testy Ţiaci s úspešnosťou 90 % a viac N N v % Test z matematiky Test zo slovenského jazyka a literatúry Test z matematiky Test z maďarského jazyka a literatúry Test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry Test z matematiky Test zo slovenského jazyka a literatúry Test z ukrajinského jazyka a literatúry ,0 % ,5 % ,0 %

52 Priemerná úspešnosť v % Porovnanie T9 & E-T ,5 69,4 56,0 56,4 61,0 61, MAT SJL PF-T9 E-T9 Celá populácia

53 Ďalšie informácie:

Testovanie Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 2014/2015

Testovanie Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 2014/2015 Testovanie 9-2015 Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 2014/2015 Testovanie 9-2015 Riadny termín 15. apríl 2015 Náhradný termín 21. apríl 2015 Administrované testy Test z matematiky

Více

E-TESTOVANIE T9-2015

E-TESTOVANIE T9-2015 E-TESTOVANIE T9-2015 Mgr. Tatiana Košinárová (MAT) Mgr. Božena Mizerová (SJL) Mgr. Liliana Bolemant, PhD. (MJL, SJSL) Mgr. Tomáš Ficek Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný

Více

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie 5-2014 v papierovej forme Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej NÚCEM) v školskom roku 2014/2015

Více

MATURITA 2015 Výsledky externej časti maturitnej skúšky

MATURITA 2015 Výsledky externej časti maturitnej skúšky MATURITA 2015 Výsledky externej časti maturitnej skúšky Celkovo 46 583 maturantov sa zúčastnilo na riadnom i náhradnom termíne externej časti a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky v školskom

Více

MATURITA 2018 Výsledky externej časti maturitnej skúšky

MATURITA 2018 Výsledky externej časti maturitnej skúšky MATURITA 2018 Výsledky externej časti maturitnej skúšky Celkovo 42 483 žiakov sa zúčastnilo na riadnom a náhradnom termíne externej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2017/2018. V dňoch 13. 16. marca

Více

Testovanie 9 v školskom roku 2008/09. Tlačová konferencia 28. apríl

Testovanie 9 v školskom roku 2008/09. Tlačová konferencia 28. apríl Testovanie 9 v školskom roku 2008/09 Tlačová konferencia 28. apríl 2009 1 Testovanie 9 - Ide o celoslovenské certifikačné testovanie ţiakov 9. ročníka ZŠ. - V školskom roku 2008/09 sa uskutočnilo 11. marca

Více

Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2010/2011. Apríl 2011

Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2010/2011. Apríl 2011 Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2010/2011 Apríl 2011 Testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ Aký je cieľ Testovania 9? Porovnať výkony žiakov v testoch ranking. Získať

Více

Základné informácie. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2016

Základné informácie. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2016 Základné informácie k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2016 September 2016 TESTOVANIE T5-2016 TERMÍN TESTOVANIA TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTY ADMINISTRUJÚ TESTOVANÉ PREDMETY

Více

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2015

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2015 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2015 September 2015 TESTOVANIE T5-2015 TERMÍN TESTOVANIA TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTY ADMINISTRUJÚ TESTOVANÉ PREDMETY

Více

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí:

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí: Testovanie 5 Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 5. ročníka základných

Více

Základné informácie. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2017

Základné informácie. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2017 Základné informácie k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2017 September 2017 TESTOVANIE T5-2017 TERMÍN TESTOVANIA TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTOVANÉ PREDMETY TESTOVANÉ UČIVO

Více

A. Materiál: B. Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo Ružomberok: C. Dôvodová správa: Materiál č.

A. Materiál: B. Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo Ružomberok: C. Dôvodová správa: Materiál č. A. Materiál: Bod rokovania Dátum rokovania MsZ 29.06.2016 Predložené poslancom MsZ Informácia o výsledkoch Testovania 5 a Testovania 9 v školskom roku 2015/16 Materiál č. 18 Predkladateľ Spravodajca Ing.

Více

Príloha 1. Špecifikácia testov

Príloha 1. Špecifikácia testov Príloha 1 Špecifikácia testov zo slovenského jazyka a literatúry z maďarského jazyka a literatúry z ukrajinského jazyka a literatúry zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre celoslovenské testovanie

Více

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA pre školský rok 2016/2017 Štvorročné štúdium, vyučovací jazyk slovenský, vyučovací jazyk maďarský

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA pre školský rok 2016/2017 Štvorročné štúdium, vyučovací jazyk slovenský, vyučovací jazyk maďarský KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA pre školský rok 2016/2017 Štvorročné štúdium, vyučovací jazyk slovenský, vyučovací jazyk maďarský 1. Úvodné ustanovenia V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a

Více

Špecifikácia testov z vyučovacích jazykov pre T Špecifikácia testov

Špecifikácia testov z vyučovacích jazykov pre T Špecifikácia testov Špecifikácia testov z vyučovacích jazykov pre T9-2017 Špecifikácia testov zo slovenského jazyka a literatúry z maďarského jazyka a literatúry zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry z ukrajinského

Více

Výsledky žiakov podľa stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania

Výsledky žiakov podľa stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania Externá časť maturitnej skúšky školský rok 2014/2015 Výsledky žiakov podľa stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania Spracovali: oddelenie hodnotenia výsledkov meraní Kostolanská Jana, Ringlerová Viera

Více

Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí. I. časť

Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí. I. časť Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí I. časť 2008 Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí II. časť 2008 Štatistický úrad Slovenskej republiky Číslo: 600-0140/2009

Více

Organizáciu maturitnej skúšky v školskom roku 2011/2012 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení

Organizáciu maturitnej skúšky v školskom roku 2011/2012 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení MATURITA 2012 Organizáciu maturitnej skúšky v školskom roku 2011/2012 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z.o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška č. 318/2008

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018 Bratislava jún 2017 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 9. ročníka

Více

Príloha 2. Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2013/2014.

Príloha 2. Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2013/2014. Príloha 2 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2013/2014 Bratislava Jún 2013 Test z matematiky celoslovenského testovania je určený žiakom 9.

Více

CERTIFIKAČNÉ ELEKTRONICKÉ TESTOVANIA - PERSPEKTÍVA

CERTIFIKAČNÉ ELEKTRONICKÉ TESTOVANIA - PERSPEKTÍVA CERTIFIKAČNÉ ELEKTRONICKÉ TESTOVANIA - PERSPEKTÍVA RNDr. Miroslav Repovský miroslav.repovsky@nucem.sk Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ CERTIFIKAČNÉ

Více

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE Výsledky, analýzy a ďalšie smerovanie národných meraní SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE 9-2011 15. november 2011 Slovenský jazyk a literatúra T9-2011 Predmet slovenský jazyk a literatúra Národný

Více

Špecifikácia testu. zo slovenského jazyka a literatúry a z maďarského jazyka a literatúry

Špecifikácia testu. zo slovenského jazyka a literatúry a z maďarského jazyka a literatúry Špecifikácia testu zo slovenského jazyka a literatúry a z maďarského jazyka a literatúry pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2018/2019 Bratislava 2018 Testy z vyučovacích

Více

Vyhodnotenie dopravno-bezpečnostnej situácie za rok 2012

Vyhodnotenie dopravno-bezpečnostnej situácie za rok 2012 1. Vyhodnotenie dopravno-bezpečnostnej situácie za rok 212 2. Vyhodnotenie cieľov opatrení za rok 212 3. Úlohy pre službu dopravnej polície v dohľade nad cestnou premávkou pre rok 213 4. Vyhodnotenie efektivity

Více

PREHĽAD STAVU CIEST I., II. a III. triedy

PREHĽAD STAVU CIEST I., II. a III. triedy PREHĽAD STAVU CIEST I., II. a III. triedy stav na základe prehliadok vykonávaných správcom ciest STAV CIEST K: 6/2017 SSC BRATISLAVA SPRACOVATEĽ: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Ing. Daniela Čanigová Odbor technickej

Více

Kritériá na prijímacie pohovory do prvého ročníka pre školský rok 2017/2018

Kritériá na prijímacie pohovory do prvého ročníka pre školský rok 2017/2018 Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, 834 14 Bratislava t.č.: 02/49 20 35 10, email: riaditel@sosmis.sk, www.sosmis.sk Kritériá na prijímacie pohovory do prvého ročníka

Více

VÝSLEDKY MATURITNEJ SKÚŠKY 2015

VÝSLEDKY MATURITNEJ SKÚŠKY 2015 VÝSLEDKY MATURITNEJ SKÚŠKY 2015 Externá časť maturitnej skúšky v školskom roku 2014/2015 Na externej časti maturitnej skúšky sa zúčastnilo: 726 stredných škôl Testy externej časti maturitnej skúšky písalo

Více

TESTOVANIE PRIEBEH, VÝSLEDKY A ANALÝZY

TESTOVANIE PRIEBEH, VÝSLEDKY A ANALÝZY TESTOVANIE 9-212 PRIEBEH, VÝSLEDKY A ANALÝZY September 212 Spracovali: Testovanie T9-212 priebeh, výsledky a analýzy Matematika: Mgr. Tatiana Košinárová PaedDr. Janka Kurajová Stopková, PhD. Slovenský

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

Statistiky produktu ISTAV Slovensko za rok 2015

Statistiky produktu ISTAV Slovensko za rok 2015 informacný servis v stavebníctve Statistiky produktu ISTAV Slovensko za ISTAV (www.istav.sk) je služba, vďaka ktorej stavebné firmy, výrobcovia stavebných materiálov a ďalšie subjekty, ktoré podnikajú

Více

Prijímacie skúšky kritériá pre školský rok 2017/2018

Prijímacie skúšky kritériá pre školský rok 2017/2018 Prijímacie skúšky kritériá pre školský rok 2017/2018 Študijný odbor 4236 M ekonomika pôdohospodárstva Prihlášky na štúdium v tomto študijnom odbore treba doručiť do 20. 4. 2017 Prijímacie skúšky budú v

Více

Studentove t-testy. Metódy riešenia matematických úloh

Studentove t-testy. Metódy riešenia matematických úloh Studentove t-testy Metódy riešenia matematických úloh www.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova Jednovýberový t-test z prednášky Máme náhodný výber z normálneho rozdelenia s neznámymi parametrami Chceme

Více

Kritéria prijímacieho konania pre žiakov 9. ročníka ZŠ pre školský rok 2016/2017

Kritéria prijímacieho konania pre žiakov 9. ročníka ZŠ pre školský rok 2016/2017 Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, Giraltovce Kritéria prijímacieho konania pre žiakov 9. ročníka ZŠ pre školský rok 2016/2017 Riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy v Giraltovciach podľa

Více

KRITÉRIÁ PRIJATIA ŽIAKOV 9. ROČNÍKA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL DO GYMNÁZIA IVANA KRASKA V RIMAVSKEJ SOBOTE

KRITÉRIÁ PRIJATIA ŽIAKOV 9. ROČNÍKA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL DO GYMNÁZIA IVANA KRASKA V RIMAVSKEJ SOBOTE KRITÉRIÁ PRIJATIA ŽIAKOV 9. ROČNÍKA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL DO GYMNÁZIA IVANA KRASKA V RIMAVSKEJ SOBOTE PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019 Typ štúdia: 4 ročné 79025 J - gymnázium V zmysle 65 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z.

Více

Základné informácie. o testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2010/2011. November

Základné informácie. o testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2010/2011. November Základné informácie o testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2010/2011 November 2010 1 Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ T9-2011 Riadny termín: Komu je testovanie určené: Ciele testovania:

Více

KRITÉRIÁ A OSTATNÉ PODMIENKY prijatia na štúdium na školský rok 2018/2019

KRITÉRIÁ A OSTATNÉ PODMIENKY prijatia na štúdium na školský rok 2018/2019 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava www.szsbaza.sk KRITÉRIÁ A OSTATNÉ PODMIENKY prijatia na štúdium na školský rok 2018/2019 V súlade s 64, 65 a 66 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove

Více

Výsledky súťaže 7. ročníka celoslovenskej kampane Vyzvi srdce k pohybu v r. 2017

Výsledky súťaže 7. ročníka celoslovenskej kampane Vyzvi srdce k pohybu v r. 2017 Výsledky súťaže 7. ročníka celoslovenskej kampane Vyzvi srdce k pohybu v r. 2017 Od 20.marca do 11.júna 2017 prebiehal 7. ročník kampane Vyzvi srdce k pohybu. V roku 2017 sme dostali účastnícke listy od

Více

Nová maturita - zmeny v maturite 2013

Nová maturita - zmeny v maturite 2013 Nová maturita - zmeny v maturite 2013 Sprísnenie maturitnej skúšky POZOR ZMENA! Od školského roku 2012/2013 (Maturita 2013) dochádza k sprísneniu MS, lebo sa určujú predpoklady na úspešné vykonanie MS

Více

Spojená škola, Hattalova 471, Nižná Kritériá prijímania žiakov do prvého ročníka na študijné a učebné odbory pre školský rok 2010/2011

Spojená škola, Hattalova 471, Nižná Kritériá prijímania žiakov do prvého ročníka na študijné a učebné odbory pre školský rok 2010/2011 Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná Kritériá prijímania žiakov do prvého ročníka na študijné a učebné odbory pre školský rok 2010/2011 Termín: 22.06.2010 2. kolo prijímacích skúšok Kritériá prijímania

Více

MATURITA Pokyny na hodnotenie písomnej formy internej časti. maturitnej skúšky

MATURITA Pokyny na hodnotenie písomnej formy internej časti. maturitnej skúšky MATURITA 2013 Pokyny na hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky slovenský jazyk a literatúra maďarský jazyk a literatúra ukrajinský jazyk a literatúra slovenský jazyk a slovenská literatúra

Více

Verifikácia a falzifikácia

Verifikácia a falzifikácia Hypotézy Hypotézy - výskumný predpoklad Prečo musí mať výskum hypotézu? Hypotéza obsahuje vlastnosti, ktoré výskumná otázka nemá. Je operatívnejšia, núti výskumníka odpovedať priamo: áno, alebo nie. V

Více

Gymnázium P.O.Hviezdoslava Dolný Kubín Hviezdoslavovo nám. č. 18, Dolný Kubín

Gymnázium P.O.Hviezdoslava Dolný Kubín Hviezdoslavovo nám. č. 18, Dolný Kubín Gymnázium P.O.Hviezdoslava Dolný Kubín Hviezdoslavovo nám. č. 18, 026 24 Dolný Kubín Kritériá pre prijatie do prvého ročníka štvorročného štúdia pre školský rok 2016/2017 Podľa zákona č.245/2008 Z.z. o

Více

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 1. a 2. stupeň ZŠ

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 1. a 2. stupeň ZŠ ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 1. a 2. stupeň ZŠ DAŤ ŠANCU KAŽDÉMU ŽIAKOVI ZAŽIŤ ÚSPECH Vízia Slnko svieti na každého rovnako Vzdelávací pre 1.a 2. st. ZŠ Stupeň vzdelania ISCED 1, ISCED 2 Dĺžka štúdia

Více

E-TESTOVANIE v ŠKOLÁCH

E-TESTOVANIE v ŠKOLÁCH E-TESTOVANIE v ŠKOLÁCH Celoslovenské zasadanie pléna Združenia samosprávnych škôl Slovenska Horný Smokovec, 5. 7. máj 2015 Ivana Pichaničová Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách

Více

Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín. Kód školy: KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018

Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín. Kód školy: KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018 Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín Kód školy: 631 502 KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018 - zdravotnícky asistent 5356 M - 1 trieda - 28 žiakov - zdravotnícky

Více

23. november 2016 (streda) matematika slovenský jazyk a literatúra maďarský jazyk a literatúra. 60 minút matematika 60 minút vyučovací jazyk

23. november 2016 (streda) matematika slovenský jazyk a literatúra maďarský jazyk a literatúra. 60 minút matematika 60 minút vyučovací jazyk Prílohy Príloha č. 1 Základné informácie o testovaní T5-2016 TERMÍN TESTOVANIA TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTY ADMINISTRUJÚ TESTOVANÉ PREDMETY 23. november 2016 (streda) žiakom 5. ročníka ZŠ

Více

Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní

Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní Finančná a štatistická gramotnosť žiakov

Více

Maturitná skúška 2010

Maturitná skúška 2010 Maturitná skúška 2010 Správa o priebehu a výsledkoch maturitnej skúšky žiakov so zdravotným znevýhodnením PhDr. Jana Mikulášová Mgr. Eva Péteryová RNDr. Viera Ringlerová Bratislava 2010 Obsah Použité skratky...2

Více

Tuberkulóza ako choroba z povolania. Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.

Tuberkulóza ako choroba z povolania. Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc. Tuberkulóza ako choroba z povolania Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc. 32% svetovej populácie je infikovaných tuberkulózou = 1,86 miliardy ľudí V roku 2009 bolo hlásených 9,4 mil. nových prípadov TBC - t.j.

Více

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 Riaditeľ Strednej odbornej školy záhradníckej Gustáva Čejku v Malinove v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve

Více

Školský učebný plán. Rámcový učebný plán pre základné školy s vyučovacím. jazykom slovenským ISCED 1, ISCED 2:

Školský učebný plán. Rámcový učebný plán pre základné školy s vyučovacím. jazykom slovenským ISCED 1, ISCED 2: IV. Školský učebný plán V tejto časti ŠkVP nasledujú rámcové plány, podľa ktorých zabezpečujeme výchovu a vzdelávanie na našej škole v súlade so školskou reformou. Rámcový učebný plán pre základné školy

Více

Správa o priebehu a výsledkoch externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2011/2012

Správa o priebehu a výsledkoch externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2011/2012 externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2011/2012 Júl 2012 Autori: Mgr. Katarína Brestovská Ing. Jarmila Danková PhDr. Eva Gábrišová Mgr. Zuzana Juščáková, PhD.

Více

Celonárodné meranie vzdelávania v Slovenskej republike Testovanie 9, Maturita

Celonárodné meranie vzdelávania v Slovenskej republike Testovanie 9, Maturita Celonárodné meranie vzdelávania v Slovenskej republike Testovanie 9, Maturita Ivana Pichaničová Meranie vedomostí ako súčasť zvyšovania kvality vzdelávania Trnava, 22. - 23. september 2011 Východiská a

Více

DEŇ ZODPOVEDNOSTI. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Trnavská cesta Bratislava. Vyhodnotenie zdravotno výchovnej kampane

DEŇ ZODPOVEDNOSTI. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Trnavská cesta Bratislava. Vyhodnotenie zdravotno výchovnej kampane Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Trnavská cesta 52 826 45 Bratislava DEŇ ZODPOVEDNOSTI Vyhodnotenie zdravotno výchovnej kampane Odbor podpory zdravia doc. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH

Více

Ostrovského 1, Košice

Ostrovského 1, Košice S T R E D N Á O D B O R N Á Š K O L A Ostrovského 1, Košice Kritériá a ostatné podmienky prijímacieho konania pre prijatie žiakov 9. ročníka ZŠ na denné štúdium do prvého ročníka na SOŠ, Ostrovského 1,

Více

Štatistické ukazovatele za kvartál 2017

Štatistické ukazovatele za kvartál 2017 Štatistické ukazovatele za 1.-3. kvartál 2017 Súhrnné štatistiky Celkovo za 1.-3.Q 2017 Priemerný počet (%) nárast/pokles počtu 1.-3.Q 2017/ 1.- 3.Q 2016 (%) nárast/pokles počtu 1.-3.Q 2017/ 1.- 3.Q 2016

Více

unikátnych čitateľov, čo predstavuje 12,4 % populácie SR vo veku rokov! Oslovíte: mužov a žien.

unikátnych čitateľov, čo predstavuje 12,4 % populácie SR vo veku rokov! Oslovíte: mužov a žien. PETIT GOLD (balík obsahuje My Noviny, Balík Korzár, Petit ECHO+) je dobrá konkurencia preplnenej TV na základe svojho veľkého zásahu za bezkonkurenčnú cenu. Jediný tarif medzi týždenníkmi v MML so zásahom

Více

Celoslovenské výsledky (výber)

Celoslovenské výsledky (výber) MONITOR 2004 Celoslovenské výsledky (výber) Bratislava jún 2004 Výsledky pilotného testovania maturantov MONITOR 2004 pre Štátny pedagogický ústav spracovala firma exam Vranovská 6, P. O. Box 215, 854

Více

Porovnanie výsledkov IQ (test SON- R 2 1/2-7) a GHS (Göppingen - hrubé skóre) vo vzťahu k subjektívnym faktorom správania

Porovnanie výsledkov IQ (test SON- R 2 1/2-7) a GHS (Göppingen - hrubé skóre) vo vzťahu k subjektívnym faktorom správania Porovnanie výsledkov IQ (test SON- R 2 1/2-7) a GHS (Göppingen - hrubé skóre) vo vzťahu k subjektívnym faktorom správania Dagmar Kopčanová VÚDPaP Bratislava kopcanova@vudpap.sk V prvej polovici roka 2008

Více

Analýza platu na pozícii Office manager. Administratíva COPYRIGHT 2018 PROFESIA

Analýza platu na pozícii Office manager. Administratíva COPYRIGHT 2018 PROFESIA Analýza platu na pozícii Office manager Administratíva COPYRIGHT 2018 PROFESIA Celkový hrubý plat 50% zamestnancov zarába viac ako uvedená hodnota (medián). 1 016 EUR Región: Žilinský kraj Prax: : Middle

Více

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2016/2017 pre učebné odbory

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2016/2017 pre učebné odbory Stredná odborná škola obchodu a služieb Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2016/2017 pre učebné odbory a) Riaditeľ školy prijíma bez vykonania skúšky do učebného odboru žiakov podľa priemeru

Více

TESTOVANIE PRIEBEH, VÝSLEDKY A ANALÝZY

TESTOVANIE PRIEBEH, VÝSLEDKY A ANALÝZY TESTOVANIE 9-211 PRIEBEH, VÝSLEDKY A ANALÝZY Júl 211 Spracovali: Testovanie T9-211 priebeh, výsledky a analýzy. Matematika: Mgr. Tatiana Košinárová PaedDr. Janka Kurajová Stopková Slovenský jazyk a literatúra:

Více

Počet hod. 1.ročník. hod. 2. ročník. Cudzí jazyk - AJ Matematika

Počet hod. 1.ročník. hod. 2. ročník. Cudzí jazyk - AJ Matematika 1-4.Ročník Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia Matematika a práca s informácia mi Príroda a spoločnosť Človek a hodnoty Človek a svet práce Umenie a kultúra Predmety hod. 1.ročník hod. 2. ročník hod.

Více

Register katétrových ablácií. Slovenská republika 2014

Register katétrových ablácií. Slovenská republika 2014 Register katétrových ablácií Slovenská republika 2014 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb Bratislava, NÚSCH Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Banská Bystrica, SÚSCCH Východoslovenský

Více

Medzinárodné, celoslovenské merania a školské e-testovania jeseň 2016 na ZŠ

Medzinárodné, celoslovenské merania a školské e-testovania jeseň 2016 na ZŠ Medzinárodné, celoslovenské merania a školské e-testovania jeseň 2016 na ZŠ Združenie základných škôl Slovenska 15. november 2016 Obsah prezentácie 1. Medzinárodné merania 2. Celoslovenské testovania T5-2016

Více

Zoznam nepodporených projektov Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2016

Zoznam nepodporených projektov Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2016 Zoznam nepodporených projektov Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2016 číslo poradie škola názov projektu 1. BB2 poradenstva a prevencie ako súčasť ZŠI pre žiakov so SP internátnej V. Gaňu,

Více

KLÍMA PEDAGOGICKÉHO ZBORU A INTERAKČNÝ ŠTÝL RIADITEĽA

KLÍMA PEDAGOGICKÉHO ZBORU A INTERAKČNÝ ŠTÝL RIADITEĽA KLÍMA PEDAGOGICKÉHO ZBORU A INTERAKČNÝ ŠTÝL RIADITEĽA Mgr. Ivana Barqawi, PhD. Mgr. Soňa Vašíčková Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ VÝSKUM KLÍMA PEDAGOGICKÉHO

Více

Prílohy ríloha č. 1 Základné informácie o testovaní T TERMÍN TESTOVANIA TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTY ADMINISTRUJÚ

Prílohy ríloha č. 1 Základné informácie o testovaní T TERMÍN TESTOVANIA TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTY ADMINISTRUJÚ Prílohy Príloha č. 1 Základné informácie o testovaní T5-2017 TERMÍN TESTOVANIA 22. november 2017 (streda) TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTY ADMINISTRUJÚ TESTOVANÉ PREDMETY TESTOVANÉ UČIVO ČAS

Více

ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY ELEKTRONICKÉHO TESTOVANIA

ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY ELEKTRONICKÉHO TESTOVANIA Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY ELEKTRONICKÉHO TESTOVANIA ELEKTRONICKÉ TESTOVANIE ŽIAKOV 5. ROČNÍKA ZŠ Zvyšovanie kvality vzdelávania

Více

Odbor cestnej databanky CESTNÉ OBJEKTY. - Tabuľkové prehľady - Grafické znázornenie podľa stavebného stavu

Odbor cestnej databanky CESTNÉ OBJEKTY. - Tabuľkové prehľady - Grafické znázornenie podľa stavebného stavu Odbor cestnej databanky - 21 CESTNÉ OBJEKTY - Tabuľkové prehľady - Grafické znázornenie podľa stavebného stavu Stav siete cestných komunikácií k 1.1.218 BRATISLAVA, 218 OBSAH Strana Základné údaje o cestných

Více

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÁ ŠKOLA MANSVETA OLŠOVSKÉHO ako organizačná zložka Spojenej školy sv. Františka Assiského Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky tel. 034/773803 www.csmalacky.sk czsmalacky@gmail.com ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ

Více

TESTOVANIE PRIEBEH, VÝSLEDKY A ANALÝZY

TESTOVANIE PRIEBEH, VÝSLEDKY A ANALÝZY TESTOVANIE 9-211 PRIEBEH, VÝSLEDKY A ANALÝZY Júl 211 Spracovali: Testovanie T9-211 priebeh, výsledky a analýzy. Matematika: Mgr. Tatiana Košinárová PaedDr. Janka Kurajová Stopková Slovenský jazyk a literatúra:

Více

INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE - ROK 2013

INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE - ROK 2013 ISTAV INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE - ROK ISTAV (www.istav.sk) je služba, vďaka ktorej stavebné firmy, výrobcovia stavebných materiálov a ďalšie subjekty podnikajúce v stavebnom priemysle získavajú

Více

ISTAV - INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE

ISTAV - INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE ISTAV - INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE Štatistiky produktu ISTAV - SLOVENSKO za III. štvrťrok roku 2014 ISTAV (www.istav.cz) je služba, vďaka ktorej stavebné firmy, výrobcovia stavebných materiálov a

Více

Rámcový učebný plán inovovaný pre 1. a 2. ročník a pre 5. a 6. ročník

Rámcový učebný plán inovovaný pre 1. a 2. ročník a pre 5. a 6. ročník Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou Rámcový učebný plán inovovaný pre 1. a 2. ročník a pre 5. a 6. ročník Šk. rok. 2016/2017 Použité skratky: ZPH- základný počet hodín, PVH- počet voliteľných

Více

Cech predajcov a autoservisov SR

Cech predajcov a autoservisov SR Poznáme najlepších autoopravárov junior na Slovensku Prednedávnom sme úspešne ukončili už 16. ročník súťaže Autoopravár Junior Castrol 2015. Do tohto ročníka sa opäť zapojil rekordný počet žiakov v počte

Více

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012 Ročník 2012 ZŠ-12/2012 Národné centrum zdravotníckych informácií.

Více

Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1. Přílohy: 44

Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1. Přílohy: 44 Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1 Přílohy: 44 http://www.hajduch.net/cesko/hustota-a-rozmisteni-obyvatel Příloha č. 2 Tab. č. 10 Oblast (NUTS 2) Střední Čechy Praha Hl. m. Praha CZ010 Praha CZ0100 CZ

Více

Ambulantná dermatovenerologická starostlivos v SR 2003

Ambulantná dermatovenerologická starostlivos v SR 2003 Ambulantná dermatovenerologická starostlivos v SR 3 BRATISLAVA ÚZI SLOVAKIA Zdravotnícka tatistika 4 Ambulantná dermatovenerologická starostlivos v SR 3 Zdravotnícka štatistika Ročník 4, ZŠ-3/4 Ústav zdravotníckych

Více

Aplikácia čitateľských stratégií vo vyučovacom procese

Aplikácia čitateľských stratégií vo vyučovacom procese Aplikácia čitateľských stratégií vo vyučovacom procese Cieľ: Prezentovať zameranie akreditovaných vzdelávacích programov pre učiteľov Prezentovať konkrétny výstup zo vzdelávania učiteľov Rozvoj čitateľskej

Více

š Ě ř š ř Ě š Ť ř š Ě ň š ň Ý š Ť Š š ň š Ťť š Ě ú ú Ě š ř š š Ť š š Ó Ť Ě š ň ř ú š ú ú Ť š š š š š š ť Ý ú š ť š ť šť Ž Ť š š ú š ň š Ý ť š ň Ť ň š ň Ě Ť ý ň š š š Ť š š Ť ú ň ť š ť Ě ň Ť ň š ú ú ť š

Více

MATURITA Pokyny na hodnotenie písomnej formy internej časti. maturitnej skúšky

MATURITA Pokyny na hodnotenie písomnej formy internej časti. maturitnej skúšky MATURITA 2015 Pokyny na hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky slovenský jazyk a literatúra maďarský jazyk a literatúra ukrajinský jazyk a literatúra slovenský jazyk a slovenská literatúra

Více

Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017

Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017 Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017 Všeobecné informácie a základné podmienky prijatia na štúdium

Více

ANALÝZA KAPACITY CESTNÝCH DOPRAVCOV V PRÍMESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVE V KOŠICKOM KRAJI

ANALÝZA KAPACITY CESTNÝCH DOPRAVCOV V PRÍMESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVE V KOŠICKOM KRAJI ANALÝZA KAPACITY CESTNÝCH DOPRAVCOV V PRÍMESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVE V KOŠICKOM KRAJI Jozef Gnap 1, Miloš Poliak 2 1. Analýza priemerného veku autobusov v SR Prímestská autobusová doprava je zabezpečovaná

Více

VYBRANÉ ÚDAJE O OBJEKTOCH NA SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR

VYBRANÉ ÚDAJE O OBJEKTOCH NA SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR Odbor cestnej databanky - 2100 VYBRANÉ ÚDAJE O OBJEKTOCH NA SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR ČLENENIE: / Stav siete cestných komunikácií k 1.1.2017 BRATISLAVA, 2017 OBSAH Obsah...1 Legenda / zoznam správcov

Více

Regionálne rozdiely medzi školami v SR

Regionálne rozdiely medzi školami v SR Regionálne rozdiely medzi školami v SR Matej Tunega Autor spolupracuje s inštitútom INEKO september 2014 Upozornenie (pridané 30.9.2014): Hodnotenia škôl uvedené v tejto analýze nemusia odrážať ich kvalitu,

Více

Kritériá na prijímacie konanie do prvého ročníka pre školský rok 2018/2019

Kritériá na prijímacie konanie do prvého ročníka pre školský rok 2018/2019 Stredná priemyselná škola stavebná Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo PSČ: 947 01, Tel: 035/760-2507, Fax 035/760-2133, www.spsstav.sk e- mail: spsstav@spsstav.sk Kritériá na prijímacie

Více

šk. rok 2014/2015 v súlade s platnou legislatívou (najmä zákon 245/2008 Z.z, 184/2009 a 596/2003 Z.z.)

šk. rok 2014/2015 v súlade s platnou legislatívou (najmä zákon 245/2008 Z.z, 184/2009 a 596/2003 Z.z.) šk. rok 2014/2015 v súlade s platnou legislatívou (najmä zákon 245/2008 Z.z, 184/2009 a 596/2003 Z.z.) - gymnázium všeobecnovzdelávacia SŠ, 4- alebo 5-ročný vzdelávací program, príprava na štúdium na VŠ

Více

Produkcia odpadov v SR a v Žilinskom kraji a jeho zloženie

Produkcia odpadov v SR a v Žilinskom kraji a jeho zloženie ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Strojnícka fakulta Katedra energetickej techniky Produkcia odpadov v SR a v Žilinskom kraji a jeho zloženie Ing. Martin Vantúch, PhD. Odborný seminár: 17.09.2014 Žilina PRODUKCIA

Více

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Trnavská cesta 52 P.O.BOX 45 826 45 Informácia z výkonu mimoriadneho cieleného štátneho zdravotného dozoru zameraného na kontrolu ubytovacích zariadení,

Více

Základná škola s materskou školou Likavka. Rámcový učebný plán školský rok 2017/2018

Základná škola s materskou školou Likavka. Rámcový učebný plán školský rok 2017/2018 Základná škola s materskou školou Likavka Rámcový učebný plán školský rok 2017/2018 Inovovaný učebný plán pre 1. ročník primárneho vzdelávania Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 9 1 10 Človek

Více

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky Vysoké školy na Slovensku 201 Prieskum verejnej mienky PRIESKUM VÁCLAV FORST Marketing Research Consultant Metodológia Zber dát bol realizovaný formou internetového dotazníka (CAWI) prostredníctvom internetového

Více

Vyhodnotenie plánu práce

Vyhodnotenie plánu práce Obecná knižnica v Lozorne Vyhodnotenie plánu práce Obecnej knižnice Rok 2013 Obsah: Úvod 1. Kalendár akcií v roku 2013 2. Akcie v mesiaci január 3. Akcie v mesiaci február 4. Akcie v mesiaci marec 5. Akcie

Více

Gymnázium Janka Jesenského Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou

Gymnázium Janka Jesenského Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou Kritériá pre prijatie na štúdium pre školský rok 2017/2018 4-ročné gymnázium Prijímacie konanie upravuje zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Více

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. V ý s l e d k y

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. V ý s l e d k y Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky V ý s l e d k y štatistického zisťovania o zamestnancoch a mzdových prostriedkoch v školstve rok 2015 Štvrťročný výkaz o práci v školstve

Více

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa)

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa) Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2010 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia

Více

Správa o priebehu a výsledkoch externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2010/2011

Správa o priebehu a výsledkoch externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2010/2011 externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2010/2011 júl 2011 Autori: Mgr. Katarína Brestovská Ing. Jarmila Danková PhDr. Eva Gábrišová Mgr. Zuzana Juščáková, PhD.

Více

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÁ ŠKOLA MANSVETA OLŠOVSKÉHO ako organizačná zložka Spojenej školy sv. Františka Assiského Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky tel. 034/773803 www.csmalacky.sk czsmalacky@gmail.com ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ

Více

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU UČEBNÝ PLÁN GYMNÁZIA ANTONA BERNOLÁKA V SENCI PRE ŠKOLSKÝ ROK 2015/16 ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM Plán je v súlade s rámcovým učebným plánom ŠVP ISCED 3A v ročníkoch

Více