Testovanie Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Testovanie Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 2014/2015"

Transkript

1 Testovanie Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 2014/2015

2 Testovanie Riadny termín 15. apríl 2015 Náhradný termín 21. apríl 2015

3 Administrované testy Test z matematiky Test zo slovenského jazyka a literatúry Test z maďarského jazyka a literatúry Test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry Test z ukrajinského jazyka a literatúry

4 Testovanie Školy Spolu zapojených ZŠ, z toho: s vyučovacím jazykom slovenským, 125 s vyučovacím jazykom maďarským, 12 s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, 2 s vyučovacím jazykom ukrajinským.

5 Testovanie Žiaci Spolu testovaných žiakov, z toho: s vyučovacím jazykom slovenským, s vyučovacím jazykom maďarským, 17 s vyučovacím jazykom ukrajinským.

6 Testovanie Žiaci so zdravotným znevýhodnením Testovania sa zúčastnilo: intaktných žiakov, žiakov so zdravotným znevýhodnením. 93,2 % intaktní žiaci 6,8 % žiaci so ZZ

7 E-TESTOVANIE Spolu 111 zapojených ZŠ, z toho: 105 s vyučovacím jazykom slovenským, 6 s vyučovacím jazykom maďarským. Spolu testovaných žiakov, z toho: s vyučovacím jazykom slovenským, 137 s vyučovacím jazykom maďarským.

8 TESTOVANIE Počet žiakov Test z matematiky žiakov ( PF EF) Test zo slovenského jazyka a literatúry žiakov ( PF EF) Test z maďarského jazyka a literatúry žiakov (2 548 PF EF) Test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry žiakov (2 548 PF EF) PF papierová forma EF elektronická forma

9 Matematika obsahové zameranie testu 20 % 30 % 25 % 25 % Čísla, premenná, počtové výkony s číslami Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy Geometria a meranie Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika + logika, dôvodenie, dôkazy

10 Matematika Počet testovaných žiakov: Priemerná úspešnosť: 52,7 %

11 Priemerná úspešnosť v % Matematika úspešnosť podľa kontextu ,9 49,7 56,9 54, Matematický kontext Reálny kontext chlapci dievčatá

12 Úspešnosť v % Matematika úspešnosť podľa známky Známka N N v % , , , , ,3 spolu * 100, počet žiakov, ktorí uviedli známku z MAT ,1 63,1 44,2 27,5 19, Známka z matematiky Korelačný koeficient r = 0,719 naznačuje silný vzťah medzi dosiahnutou úspešnosťou a známkou.

13 Úspešnosť v % Matematika úspešnosť podľa kraja Rozdiely medzi výsledkom žiakov podľa kraja neboli vecne významné ,1 52,5 55,7 50,8 54,1 48,6 53,7 50,4 0 BA TT TN NR ZA BB PO KE Kraj Rozdiely medzi výsledkom žiakov z jednotlivých krajov oproti národnému priemeru neboli vecne významné.

14 Uspešnosť v % Matematika úspešnosť podľa zriaďovateľa 100 Zriaďovateľ N N v % Štátne školy , Súkromné školy 295 0,7 Cirkevné školy ,3 Spolu ,5 55,5 56,3 Štátne školy Súkromné školy Zriaďovateľ Cirkevné školy Rozdiely medzi výsledkom žiakov podľa zriaďovateľa oproti národnému priemeru neboli vecne významné.

15 Úspešnosť v % Matematika úspešnosť podľa pohlavia 100 Pohlavie N N v % chlapci , dievčatá , ,4 51,9 Spolu chlapci Pohlavie dievčatá Rozdiely medzi pohlaviami neboli vecne významné.

16 Úspešnosť v % Matematika úspešnosť podľa vyučovacieho jazyka 60 Vyučovací jazyk N N v % slovenský ,5 maďarský ,5 Spolu ,1 46,4 0 slovenský maďarský Vyučovací jazyk Výsledok horší ako národný priemer dosiahli žiaci s vyučujúcim jazykom maďarským (rozdiel bol mierne vecne významný). Rozdiely medzi výsledkami žiakov podľa vyučovacieho jazyka neboli vecne významné.

17 Úspešnosť v % Matematika úspešnosť podľa typu sídla 100 Typ sídla N N v % vidiecke , mestské ,3 Spolu ,0 54,9 0 Vidiecke školy Typ sídla Mestské školy Rozdiely podľa typu sídla neboli vecne významné.

18 Uspešnosť v % Matematika úspešnosť podľa veľkosti sídla Veľkosť sídla N N v % do obyv , obyv , obyv. nad obyv. (BA,KE) , ,3 spolu , ,8 50,5 56,2 57,2 do 3000 obyv obyv obyv. veľkosť sídla nad obyv. (BA,KE) Rozdiely medzi výsledkami žiakov podľa veľkosti sídla oproti národnému priemeru neboli vecne významné. Rozdiely medzi výsledkami žiakov podľa veľkosti sídla neboli vecne významné.

19 Úspešnosť v % Matematika úspešnosť podľa počtu žiakov 9. ročníka Počet žiakov v 9. roč. ZŠ N N v % do , , , , ,7 50,4 54,8 55,3 58,3 82 a viac ,3 20 spolu ,0 0 do a viac Počet žiakov 9. ročníka ZŠ Rozdiely medzi výsledkami žiakov podľa počtu žiakov 9. ročníka neboli vecne významné. Rozdiely medzi výsledkami žiakov podľa počtu žiakov 9. ročníka oproti národnému priemeru neboli vecne významné.

20 Úspešnosť v % Matematika úspešnosť podľa sociálneho prostredia Sociálne prostredie N N v % bez znevýhodnenia ,2 so znevýhodnením ,8 spolu Rozdiely podľa sociálneho prostredia neboli vecne významné. Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia dosiahli výsledok horší ako národný priemer na úrovni strednej vecnej významnosti ,5 41,9 0 bez znevýhodnenia so znevýhodnením Sociálne prostredie

21 Matematika úspešnosť podľa okresov Výsledok horší ako národný priemer na úrovni: silnej vecnej významnosti dosiahli žiaci z okresov Rimavská Sobota a Rožňava, strednej vecnej významnosti dosiahli žiaci z okresov Gelnica, Poltár, Veľký Krtíš, Trebišov, Medzilaborce, Lučenec, Banská Štiavnica, Košice okolie.

22 Matematika úspešnosť podľa okresov Výsledok lepší ako národný priemer na úrovni strednej vecnej významnosti dosiahli žiaci z okresu Bratislava I. Výsledok lepší ako národný priemer na úrovni silnej vecnej významnosti dosiahli žiaci z okresu Stropkov. Rozdiel medzi výsledkom žiakov z okresu Rimavská Sobota a Stropkov bol 31,9 %.

23 Matematika úspešnosť škôl v okresoch RS a SP

24 Úspešnosť žiakov v MAT a SJL podľa okresov

25 Slovenský jazyk a literatúra obsahové zameranie testu 33,3 % 37,5 % 29,2 % Jazyková zložka Literárna zložka Čítanie s porozumením

26 Slovenský jazyk a literatúra Počet testovaných žiakov: Priemerná úspešnosť: 62,6 %

27 Úspešnosť v % Slovenský jazyk a literatúra úspešnosť podľa pohlavia 100 Pohlavie N N v % chlapci ,6 dievčatá , ,8 65,5 Spolu chlapci Pohlavie dievčatá Rozdiely podľa pohlavia neboli vecne významné.

28 Slovenský jazyk a literatúra výsledky žiakov Zložky úspešnosť Jazyk a komunikácia 56,4 % Literatúra 61,4 % Čítanie s porozumením 70,6 % Úlohy zamerané na čítanie s porozumením. Pohlavie počet úspešnosť chlapci ,7 % dievčatá ,5 %

29 Úspešnosť v % Slovenský jazyk a literatúra úspešnosť podľa známky známka N N v % , , , , ,8 spolu * 100, počet žiakov, ktorí uviedli známku zo SJL ,2 69,3 56,1 44,1 36, Známka zo slovenského jazyka a literatúry Korelačný koeficient r = 0,659 naznačuje silný vzťah medzi dosiahnutou úspešnosťou a známkou.

30 Úspešnosť v % Slovenský jazyk a literatúra úspešnosť podľa kraja Rozdiely medzi výsledkom žiakov podľa kraja neboli vecne významné ,1 62,9 63,7 62,0 62,9 60,1 63,4 61, BA TT TN NR ZA BB PO KE Kraj Rozdiely medzi výsledkom žiakov z jednotlivých krajov oproti národnému priemeru neboli vecne významné.

31 Uspešnosť v % Slovenský jazyk a literatúra úspešnosť podľa zriaďovateľa 100 Zriaďovateľ N N v % Štátne školy , Súkromné školy 295 0,8 Cirkevné školy ,3 Spolu ,4 63,6 66,4 Štátne školy Súkromné školy Cirkevné školy Zriaďovateľ Rozdiely podľa zriaďovateľa neboli vecne významné.

32 Úspešnosť v % Slovenský jazyk a literatúra úspešnosť podľa veľkosti sídla Veľkosť sídla N N v % do obyv , obyv , obyv ,5 nad obyv. (BA, KE) ,8 Spolu ,0 Rozdiely medzi výsledkami žiakov podľa veľkosti sídla oproti národnému priemeru neboli vecne významné. Rozdiely medzi výsledkami žiakov podľa veľkosti sídla neboli vecne významné ,2 61,0 64,9 64, do obyv obyv. Veľkosť sídla obyv. nad obyv. (BA,KE)

33 Úspešnosť v % Slovenský jazyk a literatúra úspešnosť podľa počtu žiakov 9. ročníka Počet žiakov V 9. roč. ZŠ N N% 100 do , , , ,3 82 a viac , ,2 61,4 63,7 64,0 65,9 Spolu ,0 0 do a viac Počet žiakov 9. ročníka ZŠ Rozdiely medzi výsledkami žiakov podľa veľkosti 9. ročníka neboli vecne významné. Rozdiely medzi výsledkami žiakov podľa veľkosti 9. ročníka oproti národnému priemeru neboli vecne významné.

34 Úspešnosť v % Slovenský jazyk a literatúra úspešnosť podľa typu sídla 100 Typ sídla N N v % vidiecke ,7 mestské ,3 Spolu ,1 64,0 0 Vidiecke školy Mestské školy Typ sídla Rozdiely podľa typu sídla neboli vecne významné.

35 Úspešnosť v % Slovenský jazyk a literatúra úspešnosť podľa sociálneho prostredia Sociálne prostredie N N v % bez znevýhodnenia ,4 so znevýhodnením ,6 Spolu Rozdiely podľa prostredia neboli vecne významné. Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia dosiahli výsledok horší ako národný priemer na úrovni strednej vecnej významnosti ,0 56,3 0 bez znevýhodnenia so znevýhodnením Sociálne prostredie

36 Slovenský jazyk a literatúra úspešnosť podľa okresov Výsledok horší ako národný priemer na úrovni: silnej vecnej významnosti dosiahli žiaci z okresov Gelnica a Revúca, strednej vecnej významnosti dosiahli žiaci z okresov Rožňava, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Trebišov, Banská Štiavnica.

37 Slovenský jazyk a literatúra úspešnosť podľa okresov Výsledok lepší ako národný priemer na úrovni strednej vecnej významnosti dosiahli žiaci z okresov Stropkov, Sobrance, Snina, Bratislava I. Rozdiel medzi výsledkom žiakov z okresu Gelnica a Stropkov bol 21,4 %.

38 Slovenský jazyk a literatúra úspešnosť škôl v okresoch SP a GL

39 Maďarský jazyk a literatúra Počet testovaných žiakov: Priemerná úspešnosť: 63,8 %

40 Úspešnosť v % Maďarský jazyk a literatúra úspešnosť podľa kraja Výsledok lepší ako národný priemer dosiahli žiaci: Trnavského kraja (rozdiel bol mierne vecne významný). Výsledok horší ako národný priemer dosiahli žiaci: Košického kraja (rozdiel bol stredne vecne významný). Kraj N N v % Bratislavský 65 2,4 Trnavský ,9 Nitriansky ,2 Banskobystrický ,9 Košický ,6 Spolu ,2 68,8 62,3 59,9 58,1 BA TT NR BB KE Kraj

41 Úspešnosť v % Maďarský jazyk a literatúra úspešnosť podľa zriaďovateľa Rozdiel medzi výsledkom žiakov podľa zriaďovateľa školy nebol vecne významný. Zriaďovateľ N N v % Štátne školy ,4 Cirkevné školy 151 5,6 Spolu ,6 66,5 0 Štátne školy Cirkevné školy Zriaďovateľ Rozdiely podľa zriaďovateľa neboli vecne významné.

42 Úspešnosť v % Maďarský jazyk a literatúra úspešnosť podľa pohlavia Pohlavie N N v % chlapci , dievčatá , ,1 66,7 Spolu chlapci Pohlavie dievčatá Rozdiely podľa pohlavia neboli vecne významné.

43 Úspešnosť v % Maďarský jazyk a literatúra úspešnosť podľa typu sídla 100 Typ sídla N N v % 80 vidiecke ,7 mestské ,3 Spolu ,6 65,0 Vidiecke školy Mestské školy Typ sídla Rozdiely podľa typu sídla neboli vecne významné.

44 Úspešnosť v % Maďarský jazyk a literatúra úspešnosť podľa veľkosti sídla Veľkosť sídla N N v % do obyv , obyv , obyv ,6 nad obyv. (BA,KE) 43 1,6 Spolu , ,1 63,2 66,6 74,0 0 do 3000 obyv obyv obyv. Úspešnosť žiakov podľa veľkosti sídla nad obyv. (BA,KE)

45 Úspešnosť v % Maďarský jazyk a literatúra úspešnosť podľa počtu žiakov 9. ročníka Počet žiakov v 9. ročníku ZŠ N N v % do , , , ,9 63,0 62,5 70,0 70, , a viac 92 3,4 Spolu , do a viac Počet žiakov 9. ročníka ZŠ Výsledok lepší ako národný priemer dosiahli žiaci zo skupiny: žiakov (rozdiel bol stredne vecne významný).

46 Úspešnosť v % Maďarský jazyk a literatúra úspešnosť podľa sociálneho prostredia Sociálne prostredie N N v % bez znevýhodnenia ,8 so znevýhodnením ,2 Spolu ,0 Výsledok horší ako národný priemer dosiahli žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia (rozdiel bol stredne vecne významný). Rozdiely medzi výsledkami žiakov podľa sociálne znevýhodneného prostredia neboli vecne významné ,6 56,4 0 bez znevýhodnenia so znevýhodnením Sociálne prostredie

47 Úspešnosť žiakov s VJM v MJL a SJSL

48 Úspešnosť žiakov v MAT a MJL podľa okresov

49 Slovenský jazyk a slovenská literatúra Počet testovaných žiakov: Priemerná úspešnosť: 68,0 %

50 Úspešnosť v % Slovenský jazyk a slovenská literatúra úspešnosť podľa kraja Výsledok lepší ako národný priemer dosiahli žiaci: Trnavského kraja (rozdiel bol stredne vecne významný). 100 Kraj N N v % Bratislavský 65 2,4 Trnavský ,9 Nitriansky ,2 Banskobystrický , ,3 74,4 64,0 63,3 65,6 Košický ,6 20 Spolu BA TT NR BB KE Kraj

51 Úspešnosť v % Slovenský jazyk a slovenská literatúra úspešnosť podľa zriaďovateľa Rozdiely medzi výsledkom žiakov podľa zriaďovateľa školy neboli vecne významné. 100 Zriaďovateľ N N v % Štátne školy , Cirkevné školy 151 5, ,1 67,0 Spolu Štátne školy Cirkevné školy Zriaďovateľ Rozdiely podľa zriaďovateľa neboli vecne významné.

52 Úspešnosť v % Slovenský jazyk a slovenská literatúra úspešnosť podľa pohlavia 100 Pohlavie N N v % chlapci , dievčatá , ,7 71,7 Spolu chlapci Pohlavie dievčatá Rozdiely podľa pohlavia neboli vecne významné.

53 Úspešnosť v % Slovenský jazyk a slovenská literatúra úspešnosť podľa typu sídla 100 Typ sídla N N v % 80 vidiecke ,7 mestské ,3 Spolu ,7 71, Vidiecke školy Mestské školy Typ sídla Rozdiely podľa typu sídla neboli vecne významné.

54 Úspešnosť v % Slovenský jazyk a slovenská literatúra úspešnosť podľa veľkosti sídla Veľkosť sídla N N v % do ob , ob , ob ,6 nad ob. (BA,KE) 43 1,6 Spolu ,9 67,6 73,8 87,3 0 do 3000 obyv obyv obyv. nad obyv. (BA,KE) Výsledok lepší ako národný priemer dosiahli žiaci zo skupiny: (rozdiel bol mierne vecne významný). Rozdiely medzi výsledkami žiakov z miest do a až obyvateľov boli mierne vecne významné.

55 Úspešnosť v % Slovenský jazyk a slovenská literatúra úspešnosť podľa počtu žiakov 9. ročníka Počet žiakov v 9. ročníku ZŠ N N v % 100 do , , , , ,5 65,4 69,6 76,2 71,7 82 a viac 92 3,4 20 Spolu ,0 0 do a viac Počet žiakov 9. ročníka ZŠ Rozdiely medzi výsledkami žiakov podľa počtu žiakov 9. ročníka neboli vecne významné. Výsledok lepší ako národný priemer dosiahli žiaci zo skupiny: žiakov (rozdiel bol stredne vecne významný)

56 Úspešnosť v % Slovenský jazyk a slovenská literatúra úspešnosť podľa sociálneho prostredia Sociálne prostredie N N v % bez znevýhodnenia ,8 so znevýhodnením ,2 Spolu ,0 Výsledok horší ako národný priemer dosiahli žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia (rozdiel bol stredne vecne významný). Rozdiely medzi výsledkami žiakov podľa prostredia neboli vecne významné ,9 60,0 0 bez znevýhodnenia so znevýhodnením Sociálne prostredie

57 Ukrajinský jazyk a literatúra Počet testovaných žiakov: 17 Priemerná úspešnosť: 53,8 %

58 Vzťah medzi nezamestnanosťou v okrese a výsledkom žiakov v MAT a v SJL Vyššia miera nezamestnanosti vo vybranom okrese sa spája s nižšou priemernou úspešnosťou žiakov Testovania 9 daného okresu. Výnimka: Prešovský kraj

59 Vzťah medzi nezamestnanosťou v okrese a výsledkom žiakov v MJL a v SJSL Najvyššia korelácia medzi nezamestnanosťou a úspešnosťou žiakov v T9 je v predmetoch MJL a SJSL, kde úspešnosť žiakov v T9 strmo klesá až po nezamestnanosť % a potom sa drží na rovnakej úrovni.

60 Žiaci s úspešnosťou 90 % a viac MAT SJL MJL žiakov žiakov 180 žiakov 11,8 % 6,3 % 6,7 %

61 Žiaci s úspešnosťou 90 % a viac 44,0% 56,0% chlapci dievčatá Pritom rozdelenie žiakov podľa pohlavia v celom súbore bolo 51,6 % chlapcov a 48,4% dievčat.

62 Percentuálny podiel žiakov Podiel žiakov s úspešnosťou 90 % a viac Celkový podiel žiakov s úspešnosťou 90 % a viac 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 3,4% 3,4% 3,4% 2,5% 2,8% 2,9% 3,3% 3,8% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% BA/111 TT/143 TN/166 NR/136 ZA/184 BB/132 PO/229 KE/204 Kraj/počet žiakov

63 Percentuálny podiel žiakov Podiel žiakov s úspešnosťou 90 % a viac Podiel žiakov s úspešnosťou 90 % a viac s vyučovacím jazykom slovenským 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 3,4% 4,1% 3,0% 3,4% 3,0% 3,3% 2,8% 2,7% BA/108 TT/99 TN/166 NR/131 ZA/184 BB/113 PO/229 KE/203 Kraj/počet žiakov

64 Percentuálny podiel žiakov Podiel žiakov s úspešnosťou 90 % a viac Podiel žiakov s úspešnosťou 90 % a viac s vyučovacím jazykom maďarským 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 4,6% 5,0% 4,4% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,5% 0,3% 0,0% BA/3 TT/44 NR/5 BB/19 KE/1 Kraj/počet žiakov

65 Žiaci s úspešnosťou 90 % a viac Testy Počet žiakov, ktorí písali testy Žiaci s úspešnosťou 90 % a viac Test z matematiky Test zo slovenského jazyka a literatúry Test z matematiky Test z maďarského jazyka a literatúry Test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry Test z matematiky Test zo slovenského jazyka a literatúry Test z ukrajinského jazyka a literatúry Počet Počet v % ,2 % ,7 % ,0 % Celkom ,2 %

66 Priemerná úspešnosť v % Porovnanie T9 & E-T ,6 62,4 66,9 62, ,2 52, MAT SJL PF-T9 E-T9 Celá populácia

67 Priemerná úspešnosť v % Porovnanie T9 & E-T , ,5 69,8 63,8 67, MJL SJSL PF-T9 E-T9 Celá populácia

68 Výsledky škôl v Testovaní sú zverejnené na portáli

E-TESTOVANIE T9-2015

E-TESTOVANIE T9-2015 E-TESTOVANIE T9-2015 Mgr. Tatiana Košinárová (MAT) Mgr. Božena Mizerová (SJL) Mgr. Liliana Bolemant, PhD. (MJL, SJSL) Mgr. Tomáš Ficek Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný

Více

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie 5-2014 v papierovej forme Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej NÚCEM) v školskom roku 2014/2015

Více

Testovanie 9 v školskom roku 2008/09. Tlačová konferencia 28. apríl

Testovanie 9 v školskom roku 2008/09. Tlačová konferencia 28. apríl Testovanie 9 v školskom roku 2008/09 Tlačová konferencia 28. apríl 2009 1 Testovanie 9 - Ide o celoslovenské certifikačné testovanie ţiakov 9. ročníka ZŠ. - V školskom roku 2008/09 sa uskutočnilo 11. marca

Více

MATURITA 2015 Výsledky externej časti maturitnej skúšky

MATURITA 2015 Výsledky externej časti maturitnej skúšky MATURITA 2015 Výsledky externej časti maturitnej skúšky Celkovo 46 583 maturantov sa zúčastnilo na riadnom i náhradnom termíne externej časti a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky v školskom

Více

Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí. I. časť

Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí. I. časť Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí I. časť 2008 Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí II. časť 2008 Štatistický úrad Slovenskej republiky Číslo: 600-0140/2009

Více

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2015

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2015 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2015 September 2015 TESTOVANIE T5-2015 TERMÍN TESTOVANIA TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTY ADMINISTRUJÚ TESTOVANÉ PREDMETY

Více

Základné informácie. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2016

Základné informácie. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2016 Základné informácie k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2016 September 2016 TESTOVANIE T5-2016 TERMÍN TESTOVANIA TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTY ADMINISTRUJÚ TESTOVANÉ PREDMETY

Více

Príloha 1. Špecifikácia testov

Príloha 1. Špecifikácia testov Príloha 1 Špecifikácia testov zo slovenského jazyka a literatúry z maďarského jazyka a literatúry z ukrajinského jazyka a literatúry zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre celoslovenské testovanie

Více

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí:

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí: Testovanie 5 Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 5. ročníka základných

Více

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA pre školský rok 2016/2017 Štvorročné štúdium, vyučovací jazyk slovenský, vyučovací jazyk maďarský

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA pre školský rok 2016/2017 Štvorročné štúdium, vyučovací jazyk slovenský, vyučovací jazyk maďarský KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA pre školský rok 2016/2017 Štvorročné štúdium, vyučovací jazyk slovenský, vyučovací jazyk maďarský 1. Úvodné ustanovenia V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a

Více

Základné informácie. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2017

Základné informácie. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2017 Základné informácie k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2017 September 2017 TESTOVANIE T5-2017 TERMÍN TESTOVANIA TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTOVANÉ PREDMETY TESTOVANÉ UČIVO

Více

Organizáciu maturitnej skúšky v školskom roku 2011/2012 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení

Organizáciu maturitnej skúšky v školskom roku 2011/2012 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení MATURITA 2012 Organizáciu maturitnej skúšky v školskom roku 2011/2012 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z.o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška č. 318/2008

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018 Bratislava jún 2017 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 9. ročníka

Více

Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1. Přílohy: 44

Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1. Přílohy: 44 Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1 Přílohy: 44 http://www.hajduch.net/cesko/hustota-a-rozmisteni-obyvatel Příloha č. 2 Tab. č. 10 Oblast (NUTS 2) Střední Čechy Praha Hl. m. Praha CZ010 Praha CZ0100 CZ

Více

ANALÝZA KAPACITY CESTNÝCH DOPRAVCOV V PRÍMESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVE V KOŠICKOM KRAJI

ANALÝZA KAPACITY CESTNÝCH DOPRAVCOV V PRÍMESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVE V KOŠICKOM KRAJI ANALÝZA KAPACITY CESTNÝCH DOPRAVCOV V PRÍMESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVE V KOŠICKOM KRAJI Jozef Gnap 1, Miloš Poliak 2 1. Analýza priemerného veku autobusov v SR Prímestská autobusová doprava je zabezpečovaná

Více

TESTOVANIE PRIEBEH, VÝSLEDKY A ANALÝZY

TESTOVANIE PRIEBEH, VÝSLEDKY A ANALÝZY TESTOVANIE 9-212 PRIEBEH, VÝSLEDKY A ANALÝZY September 212 Spracovali: Testovanie T9-212 priebeh, výsledky a analýzy Matematika: Mgr. Tatiana Košinárová PaedDr. Janka Kurajová Stopková, PhD. Slovenský

Více

Prijímacie skúšky kritériá pre školský rok 2017/2018

Prijímacie skúšky kritériá pre školský rok 2017/2018 Prijímacie skúšky kritériá pre školský rok 2017/2018 Študijný odbor 4236 M ekonomika pôdohospodárstva Prihlášky na štúdium v tomto študijnom odbore treba doručiť do 20. 4. 2017 Prijímacie skúšky budú v

Více

Studentove t-testy. Metódy riešenia matematických úloh

Studentove t-testy. Metódy riešenia matematických úloh Studentove t-testy Metódy riešenia matematických úloh www.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova Jednovýberový t-test z prednášky Máme náhodný výber z normálneho rozdelenia s neznámymi parametrami Chceme

Více

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE Výsledky, analýzy a ďalšie smerovanie národných meraní SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE 9-2011 15. november 2011 Slovenský jazyk a literatúra T9-2011 Predmet slovenský jazyk a literatúra Národný

Více

Základné informácie. o testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2010/2011. November

Základné informácie. o testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2010/2011. November Základné informácie o testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2010/2011 November 2010 1 Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ T9-2011 Riadny termín: Komu je testovanie určené: Ciele testovania:

Více

Porovnanie výsledkov IQ (test SON- R 2 1/2-7) a GHS (Göppingen - hrubé skóre) vo vzťahu k subjektívnym faktorom správania

Porovnanie výsledkov IQ (test SON- R 2 1/2-7) a GHS (Göppingen - hrubé skóre) vo vzťahu k subjektívnym faktorom správania Porovnanie výsledkov IQ (test SON- R 2 1/2-7) a GHS (Göppingen - hrubé skóre) vo vzťahu k subjektívnym faktorom správania Dagmar Kopčanová VÚDPaP Bratislava kopcanova@vudpap.sk V prvej polovici roka 2008

Více

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky Vysoké školy na Slovensku 201 Prieskum verejnej mienky PRIESKUM VÁCLAV FORST Marketing Research Consultant Metodológia Zber dát bol realizovaný formou internetového dotazníka (CAWI) prostredníctvom internetového

Více

E-TESTOVANIE v ŠKOLÁCH

E-TESTOVANIE v ŠKOLÁCH E-TESTOVANIE v ŠKOLÁCH Celoslovenské zasadanie pléna Združenia samosprávnych škôl Slovenska Horný Smokovec, 5. 7. máj 2015 Ivana Pichaničová Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách

Více

Predajnosť jazdených áut bola na úrovni 52,3 %

Predajnosť jazdených áut bola na úrovni 52,3 % Žilina, 20. December 2011 Predajnosť jazdených áut bola na úrovni 52,3 % (štatistické údaje za 9 11/2011, zdroj: Autobazar.sk) Podľa portálu Autobazar.sk sa v mesiacoch september november 2011 predalo

Více

Š T A T I S T I C K Á R O Č E N K A

Š T A T I S T I C K Á R O Č E N K A Ú r a d g e o d é z i e, k a r t o g r a f i e a k a t a s t r a S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Š T A T I S T I C K Á R O Č E N K A o pôdnom fonde v SR podľa údajov katastra nehnuteľností k 1. januáru

Více

ISTAV - INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE

ISTAV - INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE ISTAV - INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE Štatistiky produktu ISTAV - SLOVENSKO za III. štvrťrok roku 2014 ISTAV (www.istav.cz) je služba, vďaka ktorej stavebné firmy, výrobcovia stavebných materiálov a

Více

Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín. Kód školy: KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018

Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín. Kód školy: KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018 Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín Kód školy: 631 502 KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018 - zdravotnícky asistent 5356 M - 1 trieda - 28 žiakov - zdravotnícky

Více

Verifikácia a falzifikácia

Verifikácia a falzifikácia Hypotézy Hypotézy - výskumný predpoklad Prečo musí mať výskum hypotézu? Hypotéza obsahuje vlastnosti, ktoré výskumná otázka nemá. Je operatívnejšia, núti výskumníka odpovedať priamo: áno, alebo nie. V

Více

INTENZITA CESTNEJ DOPRAVY

INTENZITA CESTNEJ DOPRAVY INTENZITA CESTNEJ DOPRAVY Základným kritériom rozvoja cestnej siete je rast prepravných požiadaviek vo sfére cestnej dopravy, vyplývajúci z celospoločenských požiadaviek prepravy osôb a nákladov, vyjadrený

Více

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2016/2017 pre učebné odbory

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2016/2017 pre učebné odbory Stredná odborná škola obchodu a služieb Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2016/2017 pre učebné odbory a) Riaditeľ školy prijíma bez vykonania skúšky do učebného odboru žiakov podľa priemeru

Více

Š T A T I S T I C K Á R O Č E N K A

Š T A T I S T I C K Á R O Č E N K A Ú r a d g e o d é z i e, k a r t o g r a f i e a k a t a s t r a S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Š T A T I S T I C K Á R O Č E N K A o pôdnom fonde v SR podľa údajov katastra nehnuteľností k 1. januáru

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: 18. 11. 2016 Časová verzia predpisu účinná od: 18.11.2016 Obsah dokumentu je právne záväzný. 304 ROZHODNUTIE predsedu Národnej rady Slovenskej

Více

Produkcia odpadov v SR a v Žilinskom kraji a jeho zloženie

Produkcia odpadov v SR a v Žilinskom kraji a jeho zloženie ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Strojnícka fakulta Katedra energetickej techniky Produkcia odpadov v SR a v Žilinskom kraji a jeho zloženie Ing. Martin Vantúch, PhD. Odborný seminár: 17.09.2014 Žilina PRODUKCIA

Více

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 Riaditeľ Strednej odbornej školy záhradníckej Gustáva Čejku v Malinove v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve

Více

23. november 2016 (streda) matematika slovenský jazyk a literatúra maďarský jazyk a literatúra. 60 minút matematika 60 minút vyučovací jazyk

23. november 2016 (streda) matematika slovenský jazyk a literatúra maďarský jazyk a literatúra. 60 minút matematika 60 minút vyučovací jazyk Prílohy Príloha č. 1 Základné informácie o testovaní T5-2016 TERMÍN TESTOVANIA TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTY ADMINISTRUJÚ TESTOVANÉ PREDMETY 23. november 2016 (streda) žiakom 5. ročníka ZŠ

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

Fenotypová a genetická analýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov čistokrvných cigájskych oviec vo vybraných chovoch Prešovského kraja.

Fenotypová a genetická analýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov čistokrvných cigájskych oviec vo vybraných chovoch Prešovského kraja. Fenotypová a genetická analýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov čistokrvných cigájskych oviec vo vybraných chovoch Prešovského kraja. 1 Doc. RNDr. Milan Margetín, PhD., 2 Ing. František Bujňák

Více

Celonárodné meranie vzdelávania v Slovenskej republike Testovanie 9, Maturita

Celonárodné meranie vzdelávania v Slovenskej republike Testovanie 9, Maturita Celonárodné meranie vzdelávania v Slovenskej republike Testovanie 9, Maturita Ivana Pichaničová Meranie vedomostí ako súčasť zvyšovania kvality vzdelávania Trnava, 22. - 23. september 2011 Východiská a

Více

TESTOVANIE PRIEBEH, VÝSLEDKY A ANALÝZY

TESTOVANIE PRIEBEH, VÝSLEDKY A ANALÝZY TESTOVANIE 9-211 PRIEBEH, VÝSLEDKY A ANALÝZY Júl 211 Spracovali: Testovanie T9-211 priebeh, výsledky a analýzy. Matematika: Mgr. Tatiana Košinárová PaedDr. Janka Kurajová Stopková Slovenský jazyk a literatúra:

Více

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. V ý s l e d k y

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. V ý s l e d k y Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky V ý s l e d k y štatistického zisťovania o zamestnancoch a mzdových prostriedkoch v školstve rok 2015 Štvrťročný výkaz o práci v školstve

Více

Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní

Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní Finančná a štatistická gramotnosť žiakov

Více

PREHĽAD ÚDAJOV O SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR

PREHĽAD ÚDAJOV O SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR Odbor cestnej databanky - 2100 PREHĽAD ÚDAJOV O SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR ÚZEMNÉ ČLENENIE:SR E Stav siete cestných komunikácií k: 1.1.2013 BRATISLAVA, 2013 OBSAH Strana VYSVETLIVKY.... 2 PREHĽAD ÚDAJOV

Více

Správa z výsledkov štúdie PISA 2006 v rakúskych waldorfských školách

Správa z výsledkov štúdie PISA 2006 v rakúskych waldorfských školách Správa z výsledkov štúdie PISA 2006 v rakúskych waldorfských školách poznámka: PISA je program pre medzinárodné hodnotenie študentov a označuje najväčšiu medzinárodnú štúdiu, zisťujúcu a porovnávajúcu

Více

Tuberkulóza ako choroba z povolania. Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.

Tuberkulóza ako choroba z povolania. Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc. Tuberkulóza ako choroba z povolania Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc. 32% svetovej populácie je infikovaných tuberkulózou = 1,86 miliardy ľudí V roku 2009 bolo hlásených 9,4 mil. nových prípadov TBC - t.j.

Více

Maturitná skúška z matematiky súčasnosť a možnosti jej zmien

Maturitná skúška z matematiky súčasnosť a možnosti jej zmien Maturitná skúška z matematiky súčasnosť a možnosti jej zmien Odborný seminár Matematické vzdelávanie v kontexte STEM vzdelávania a potrieb praxe 9. február 2016, Žilina Úvod - vysvetlenie 1. Prezentácia

Více

Informácia o bytovej výstavbe v Slovenskej republike za rok 2011

Informácia o bytovej výstavbe v Slovenskej republike za rok 2011 Informácia o bytovej výstavbe v Slovenskej republike za rok 2011 Podľa údajov, ktoré poskytli obce ako stavebné úrady do zisťovaní o bytovej výstavbe Štatistickému úradu Slovenskej republiky, sa v roku

Více

Analýza 20-roného trendu úmrtnosti na rakovinu púc na Slovensku

Analýza 20-roného trendu úmrtnosti na rakovinu púc na Slovensku Analýza 20-roného trendu úmrtnosti na rakovinu púc na Slovensku Ing.Mária Letkoviová, PhD, Ing.Hana Zach, PhD, Martin Letkovi Environment,a.s., Centrum bioštatistiky a environmentalistiky Cie Hlavným cieom

Více

Kritériá prijatia žiakov na štúdium v SOŠ LT pre školský rok 2015/2016

Kritériá prijatia žiakov na štúdium v SOŠ LT pre školský rok 2015/2016 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LETECKO-TECHNICKÁ, Legionárska 160, 911 04 Trenčín Kritériá prijatia žiakov na štúdium v SOŠ LT pre školský rok 2015/2016 Riaditeľ Strednej odbornej školy letecko-technickej v Trenčíne

Více

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY TESTOVANIE ŠTATISTICKÝCH HYPOTÉZ

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY TESTOVANIE ŠTATISTICKÝCH HYPOTÉZ 64 1 TESTOVANIE ŠTATISTICKÝCH HYPOTÉZ OBLASŤ PRIJATIA A ZAMIETNUTIA HYPOTÉZY PRI TESTOVANÍ CHYBY I. A II. DRUHU Chyba I. druhu sa vyskytne vtedy, ak je hypotéza správna, ale napriek tomu je zamietnutá,

Více

INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE - ROK 2013

INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE - ROK 2013 ISTAV INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE - ROK ISTAV (www.istav.sk) je služba, vďaka ktorej stavebné firmy, výrobcovia stavebných materiálov a ďalšie subjekty podnikajúce v stavebnom priemysle získavajú

Více

Nová maturita - zmeny v maturite 2013

Nová maturita - zmeny v maturite 2013 Nová maturita - zmeny v maturite 2013 Sprísnenie maturitnej skúšky POZOR ZMENA! Od školského roku 2012/2013 (Maturita 2013) dochádza k sprísneniu MS, lebo sa určujú predpoklady na úspešné vykonanie MS

Více

vonkajšie prejavy: vysoká miera nezamestnanosti, dlhodobá nezamestnanosť, zvyšovanie počtu poberateľov DHN, rozdielny vývoj polarizácie príjmov v

vonkajšie prejavy: vysoká miera nezamestnanosti, dlhodobá nezamestnanosť, zvyšovanie počtu poberateľov DHN, rozdielny vývoj polarizácie príjmov v doc. Ing. Iveta Pauhofová, CSc., hosť. prof. 1. príčina chudoby prehlbovanie príjmovej polarizácie, vývoj a stav dnes 2. vplyv vonkajších faktorov v pokračujúcej kríze (ekonomika a geopolitika, EÚ, Západ

Více

TLAČOVÁ SPRÁVA Prieskum aktuálnych tém

TLAČOVÁ SPRÁVA Prieskum aktuálnych tém Prieskum aktuálnych tém Voľby do Národnej rady SR, volebné preferencie a ich vývoj Júl 2012 METODOLÓGIA ZBERU A SPRACOVANIA DÁT Realizátor: MEDIAN SK, s.r.o. Prieskum trhu, médií a verejnej mienky, vývoj

Více

MATURITA Pokyny na hodnotenie písomnej formy internej časti. maturitnej skúšky

MATURITA Pokyny na hodnotenie písomnej formy internej časti. maturitnej skúšky MATURITA 2015 Pokyny na hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky slovenský jazyk a literatúra maďarský jazyk a literatúra ukrajinský jazyk a literatúra slovenský jazyk a slovenská literatúra

Více

Maturitná skúška 2010

Maturitná skúška 2010 Maturitná skúška 2010 Správa o priebehu a výsledkoch maturitnej skúšky žiakov so zdravotným znevýhodnením PhDr. Jana Mikulášová Mgr. Eva Péteryová RNDr. Viera Ringlerová Bratislava 2010 Obsah Použité skratky...2

Více

š Ě ř š ř Ě š Ť ř š Ě ň š ň Ý š Ť Š š ň š Ťť š Ě ú ú Ě š ř š š Ť š š Ó Ť Ě š ň ř ú š ú ú Ť š š š š š š ť Ý ú š ť š ť šť Ž Ť š š ú š ň š Ý ť š ň Ť ň š ň Ě Ť ý ň š š š Ť š š Ť ú ň ť š ť Ě ň Ť ň š ú ú ť š

Více

Digitálna sieť obrazoviek indoor & outdoor. Prezentácia spoločnosti Medias promotion s.r.o.

Digitálna sieť obrazoviek indoor & outdoor. Prezentácia spoločnosti Medias promotion s.r.o. Digitálna sieť obrazoviek indoor & outdoor Prezentácia spoločnosti Medias promotion s.r.o. Digitálna sieť obrazoviek indoor & outdoor Medias promotion Spoločnosť Medias promotion bola založená v novembri

Více

Školský rok 2016 / 2017

Školský rok 2016 / 2017 Rámcový učebný plán - ZŠ Janka Kráľa, Lipt. Mikuláš, ISCED 2. pre 7. 9. ročník Školský rok 206 / 207 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 7. 8. 9. Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 4 5 5 prvý

Více

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa)

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa) Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2010 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia

Více

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012 Ročník 2012 ZŠ-12/2012 Národné centrum zdravotníckych informácií.

Více

TESTOVANIE PRIEBEH, VÝSLEDKY A ANALÝZY

TESTOVANIE PRIEBEH, VÝSLEDKY A ANALÝZY TESTOVANIE 9-211 PRIEBEH, VÝSLEDKY A ANALÝZY Júl 211 Spracovali: Testovanie T9-211 priebeh, výsledky a analýzy. Matematika: Mgr. Tatiana Košinárová PaedDr. Janka Kurajová Stopková Slovenský jazyk a literatúra:

Více

Dušan Sloboda_ Kam smerujú eurofondy na Slovensku?

Dušan Sloboda_ Kam smerujú eurofondy na Slovensku? Kam smerujú eurofondy na Slovensku? Dušan Sloboda Bratislava August 2007 Obsah I. Namiesto úvodu II. Prerozdeľovanie eurofondov do regiónov SR (stav k 31.7.2007) III. IV. Zhrnutie Zdroje V. Prílohy Táto

Více

Počet hod. 1.ročník. hod. 2. ročník. Cudzí jazyk - AJ Matematika

Počet hod. 1.ročník. hod. 2. ročník. Cudzí jazyk - AJ Matematika 1-4.Ročník Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia Matematika a práca s informácia mi Príroda a spoločnosť Človek a hodnoty Človek a svet práce Umenie a kultúra Predmety hod. 1.ročník hod. 2. ročník hod.

Více

P E D A G O G I C K É

P E D A G O G I C K É Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Hviezdoslavova 24, 979 01 Rimavská Sobota P E D A G O G I C K É R A D Y v školskom roku 2012/2013 1. Zahajovacia august 2012 2. Organizačno-pracovná

Více

Športové gymnázium. tel.: sekretariát fax: sgbb.edupage.

Športové gymnázium. tel.: sekretariát fax: sgbb.edupage. Športové gymnázium Trieda SNP 54, 974 01 Banská Bystrica IČO: 516 554 Riaditeľ: Kontakt: PaedDr. Jozef Smekal tel.: +421-48-4712894 sekretariát fax: +421-48-4142168 e-mail: sekretariat@osgbb.sk www.sgbb.eu.sk,

Více

Zdravotnícka štatistika Ročník 2003, ZŠ-12/2003. Stredné zdravotnícke školy v SR v školskom roku 2002/2003

Zdravotnícka štatistika Ročník 2003, ZŠ-12/2003. Stredné zdravotnícke školy v SR v školskom roku 2002/2003 Zdravotnícka štatistika Ročník 03, ZŠ-/03 Stredné zdravotnícke školy v SR v školskom roku 02/03 Vývoj denného štúdia v SZŠ (podľa stavu k 1. 9.) Tabuľka 1 Školský rok Školy Tried y Poznámka: Od školského

Více

EKOLOGIZÁCIA DOPRAVY A TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ VEREJNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI

EKOLOGIZÁCIA DOPRAVY A TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ VEREJNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI EKOLOGIZÁCIA DOPRAVY A TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ VEREJNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI Mgr. Marek Modranský vedúci Odboru rozvoja a informatiky Základné údaje o spoločnosti Počet zamestnancov:

Více

Informácie o prijímacom konaní do študijných odborov denného štúdia SOŠ technickej v Tlmačoch pre školský rok 2015/2016

Informácie o prijímacom konaní do študijných odborov denného štúdia SOŠ technickej v Tlmačoch pre školský rok 2015/2016 Informácie o prijímacom konaní do študijných odborov denného štúdia SOŠ technickej v Tlmačoch pre školský rok 2015/2016 1. Počty žiakov a tried, ktoré možno prijať do prvého ročníka študijných odborov

Více

Vyhodnotenie dopravno-bezpečnostnej situácie za rok 2015

Vyhodnotenie dopravno-bezpečnostnej situácie za rok 2015 Vyhodnotenie dopravno-bezpečnostnej situácie za rok 215 Prehľad základných štatistických ukazovateľov dopravnej nehodovosti za roky 1966 až 1995 Rok Počet DN Následky dopravných nehôd usmrtení ťažko zranení

Více

Finančné pásma na nákup potravín. Pre žiakov zo športových škôl a športových tried

Finančné pásma na nákup potravín. Pre žiakov zo športových škôl a športových tried Finančné pásma na nákup potravín Pre žiakov zo športových škôl a športových tried Legislatíva zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) 140 vyhláška MŠ SR č. 330/2009 Z. z.

Více

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Ceny energií majú v krajinách V4 stále výrazný proinflačný vplyv. Je to výsledok významných váh energií a ich podielu na celkovom spotrebnom koši v kombinácii

Více

Nefrologická starostlivos o dospelých - ambulantná v SR o deti - ambulantná v SR Zdravotnícka štatistika BRATISLAVA SLOVAKIA OBSAH

Nefrologická starostlivos o dospelých - ambulantná v SR o deti - ambulantná v SR Zdravotnícka štatistika BRATISLAVA SLOVAKIA OBSAH Nefrologická starostlivos o dospelých - ambulantná Nefrologická starostlivos o deti - ambulantná BRATISLAVA ÚZIŠ SLOVAKIA 1998 Zdravotnícka štatistika Nefrologická starostlivos o dospelých - ambulantná

Více

DĹŽKY SPOPLATNENÝCH ÚSEKOV CK NA ÚZEMÍ SR SO STAVOM SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ KU DŇU:

DĹŽKY SPOPLATNENÝCH ÚSEKOV CK NA ÚZEMÍ SR SO STAVOM SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ KU DŇU: ODBOR 2100 CESTNÁ DATABANKA DĹŽKY SPOPLATNENÝCH ÚSEKOV CK NA ÚZEMÍ SR SO STAVOM SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ KU DŇU: 01.01.2015 BRATISLAVA, 2015 Údaje, ktoré sú obsahom tejto publikácie je možné použiť len

Více

PREHĽAD ÚDAJOV O SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR

PREHĽAD ÚDAJOV O SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR Odbor cestnej databanky - 2100 PREHĽAD ÚDAJOV O SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR ČLENENIE: VLASTNÍK / SPRÁVCA Stav siete cestných komunikácií k: 1.1.2015 BRATISLAVA, 2015 OBSAH ZOZNAM SPRÁVCOV CK. PREHĽAD

Více

ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM KUKUČÍNOVA 4239/1, POPRAD. KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA pre šk. rok 2016/2017

ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM KUKUČÍNOVA 4239/1, POPRAD. KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA pre šk. rok 2016/2017 ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM KUKUČÍNOVA 4239/1, 058 39 POPRAD Tel.: 052/426 44 22, www.stary-gympel.sk, e-mail: riaditel@stary-gympel.sk KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA pre šk. rok 2016/2017 Študijný odbor: 7902 J

Více

Základná škola s materskou školou Likavka. Rámcový učebný plán školský rok 2015/2016

Základná škola s materskou školou Likavka. Rámcový učebný plán školský rok 2015/2016 Základná škola s materskou školou Likavka Rámcový učebný plán školský rok 2015/2016 Inovovaný učebný plán pre 1. ročník primárneho vzdelávania Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 9 1 10 Matematika

Více

Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2

Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2 Príloha č.2 Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2 Pri hodnotení a klasifikácii vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011.Hodnotenie je súhrnnou písomnou spätnou väzbou o tom, čo žiak zvládol

Více

POKYNY pre vyplňovanie štátneho štatistického výkazu o informačných centrách mladých v SR určené pre automatické spracovanie pre rok 2015

POKYNY pre vyplňovanie štátneho štatistického výkazu o informačných centrách mladých v SR určené pre automatické spracovanie pre rok 2015 Centrum vedecko-technických informácií Staré grunty 52, 842 44 Bratislava POKYNY pre vyplňovanie štátneho štatistického výkazu o informačných centrách mladých v SR určené pre automatické spracovanie pre

Více

TRIEDNY VÝKAZ. pre nižšie sekundárne vzdelávanie. Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../...

TRIEDNY VÝKAZ. pre nižšie sekundárne vzdelávanie. Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... TRIEDNY VÝKAZ pre nižšie sekundárne vzdelávanie Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../...

Více

JA APLIKOVANÁ EKONÓMIA

JA APLIKOVANÁ EKONÓMIA JA APLIKOVANÁ EKONÓMIA JA Aplikovaná ekonómia je vzdelávací program, ktorý ponúka podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie. Je založený na získavaní praktických skúseností a zručností tak, aby

Více

Samosprávy zverejňujú zmluvy lepšie: najlepšie v bratislavskom Starom Meste, najhoršie v Nitre

Samosprávy zverejňujú zmluvy lepšie: najlepšie v bratislavskom Starom Meste, najhoršie v Nitre Bratislava, 20.7.2011 (aktualizovaná 9.8. 2011 o výsledok MČ Bratislava-Rača) TLAČOVÁ SPRÁVA: Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 212, Slovensko Samosprávy zverejňujú zmluvy lepšie: najlepšie v bratislavskom

Více

Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa

Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa 23. 04. 2015 číslo materiálu: 15 Názov materiálu: Návrh dodatku č. 5 k VZN č. 4/2010 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej

Více

Aktuálne problémy troch typov rómskych komunít v Košickom samosprávnom kraji

Aktuálne problémy troch typov rómskych komunít v Košickom samosprávnom kraji Aktuálne problémy troch typov rómskych komunít v Košickom samosprávnom kraji 6. olomoucká sociologická podzimní konference Sociologické rozhledy, rozvahy, rozpravy Olomouc, 19. 21. 10. 2016 Mgr. Gizela

Více

SLOVINTEGRA ENERGY, s.r.o.

SLOVINTEGRA ENERGY, s.r.o. SLOVINTEGRA ENERGY, s.r.o. HLAVNÁ ČINNOSŤ Prevádzka zdroja výroby elektrickej a tepelnej energie na báze paroplynového cyklu Dodávka elektrickej energie Dodávka tepla Kombinovaná výroba elektrickej energie

Více

Výsledky, analýzy a ďalšie smerovanie národných meraní MATEMATIKA T9-2011

Výsledky, analýzy a ďalšie smerovanie národných meraní MATEMATIKA T9-2011 Výsledky, analýzy a ďalšie smerovanie národných meraní MATEMATIKA T9-2011 január 2012 PREHĽAD testovania z MATEMATIKY Monitor 2005 Monitor 2006 Monitor 2007 Počet úloh 30 10+20 30 10+20 30 10+20 T9-2008

Více

Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017

Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017 Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017 Všeobecné informácie a základné podmienky prijatia na štúdium

Více

Príloha č.1 ZOZNAM ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ, KTORÝM MESTO SENEC POSKYTUJE DOTÁCIE

Príloha č.1 ZOZNAM ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ, KTORÝM MESTO SENEC POSKYTUJE DOTÁCIE Názov materiálu: Dodatku č. 6 k VZN č. 4/2010 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia, ktorým sa

Více

INFOSTAT INŠTITÚT INFORMATIKY A ŠTATISTIKY Výskumné demografické centrum. Prognóza vývoja obyvateľstva v okresoch SR do roku 2025

INFOSTAT INŠTITÚT INFORMATIKY A ŠTATISTIKY Výskumné demografické centrum. Prognóza vývoja obyvateľstva v okresoch SR do roku 2025 INFOSTAT INŠTITÚT INFORMATIKY A ŠTATISTIKY Výskumné demografické centrum Prognóza vývoja obyvateľstva v okresoch SR do roku 2025 Edícia: Akty Bratislava, november 2004 Publikácia prezentuje prognózu vývoja

Více

Kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky pre prijímacie konanie pre školský rok 2015/2016

Kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky pre prijímacie konanie pre školský rok 2015/2016 SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA Starozagorská 8, 040 23 Košice Organizačná zložka: Súkromné gymnázium, Starozagorská 8, Košice Kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky pre prijímacie konanie pre školský

Více

HODNOTENIE ZÁŤAŽE OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DUSIČNANMI

HODNOTENIE ZÁŤAŽE OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DUSIČNANMI Priemyselná toxikológia 06, Piešťany, 23. - 25. V. 2006 HODNOTENIE ZÁŤAŽE OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DUSIČNANMI NO 3 Šalgovičová Danka Výskumný ústav potravinársky, Bratislava Úvod Dusičnany patria

Více

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán A: Gymnázium vetva obsahujúca latinský jazyk Vzdelávacia oblasť Názov predmetu 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník spolu

Více

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Veľká Paka č. 18/2017 zo dňa

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Veľká Paka č. 18/2017 zo dňa Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Veľká Paka č. 18/2017 zo dňa 02.03.2017 Obecné zastupiteľstvo na svojom osemnástom zasadnutí prerokovalo: 1. Voľba návrhovej komisie 2. Kontrola plnenia

Více

Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie

Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie Cieľom predkladanej správy je opísať výsledky monitorovania údajov o spotrebe ovocia a zeleniny u detí, žiakov a rodičov (ďalej len monitorovanie) v Slovenskej

Více

ú Č ó ó ú Č Č ň Ž š ó ó Ž š Ž Ž Č ň ň ú Ž Ž Ž š ú š ú ň Ž š ó š šť Í šó ň Ž Ž š Ž ň ó š š ú Ž ň ž ď š Ž š Ž Ž Ž Ž ž Ž š Š Ž š Š Ž š š Ž šť Ž Ž š Ž š Á š šš š Ý Ž ú Ž Ú Ž Ž Ó Í Ž Ž Ž Ú Ú Ž Ž Ž Ú Ú Ž Í ž

Více

Mierové námestie č. 8, Senec

Mierové námestie č. 8, Senec M E S T O S E N E C Mierové námestie č. 8, 903 01 Názov normy: Dodatok č. 7 k VZN Mesta č. 4/2010 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa

Více

Kritériá na prijatie žiakov do 1.ročníka so štvorročným štúdiom v Gymnáziu Ľudovíta Štúra Ul. 1. mája 170/2 v Trenčíne pre školský rok 2016/2017.

Kritériá na prijatie žiakov do 1.ročníka so štvorročným štúdiom v Gymnáziu Ľudovíta Štúra Ul. 1. mája 170/2 v Trenčíne pre školský rok 2016/2017. G Y M N Á Z I U M Ľ U D O V Í T A Š T Ú R A Ul. 1. mája 170/2, 911 35 Trenčín Kritériá na prijatie žiakov do 1.ročníka so štvorročným štúdiom v Gymnáziu Ľudovíta Štúra Ul. 1. mája 170/2 v Trenčíne pre

Více

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška

Více

Vyhodnotenie plánu práce

Vyhodnotenie plánu práce Obecná knižnica v Lozorne Vyhodnotenie plánu práce Obecnej knižnice Rok 2013 Obsah: Úvod 1. Kalendár akcií v roku 2013 2. Akcie v mesiaci január 3. Akcie v mesiaci február 4. Akcie v mesiaci marec 5. Akcie

Více

Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ

Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ Základná škola Žitavská ul. č. 1, 821 07 Bratislava Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ V zmysle 20 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých

Více