Výtah k bodu 8 programu 32. zasedání ISO COPOLCO: ZPRÁVA Z PRACOVNÍ SKUPINY PRO BEZPEČNOST VÝROBKŮ Stanovisko: N/A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výtah k bodu 8 programu 32. zasedání ISO COPOLCO: ZPRÁVA Z PRACOVNÍ SKUPINY PRO BEZPEČNOST VÝROBKŮ Stanovisko: N/A"

Transkript

1 Zápis z pracovní schůzky Pracovní skupiny pro ISO COPOLCO Datum: Místo, Praha, Budějovická 73 Účast: Brynda, Mamula, Novák, Dupal 1. Projednání podkladů k plenárnímu zasedání Bod 5 programu 32. zasedání ISO COPOLCO: Výtah z dokumentu o aktivitách předsedkyně a sekretáře ISO COPOLCO (dok. COPOLCO 08/2010) Návrh stanoviska: Se zprávou lze souhlasit a dopisu ISO COPOLCO týkajícímu se zavádějících tvrzení o shodě s normou lze vyslovit podporu, protože vzdělávání spotřebitelů v této oblasti považujeme za velmi důležité. Bod 6 programu 32. zasedání ISO COPOLCO Zpráva pracovní skupiny pro ochranu spotřebitelů v globálním trhu Stanovisko: Zpráva je k informaci a žádné připomínky nebo podněty k ní nejsou z naší strany formulovány. Výtah k bodu 7 programu 32. zasedání ISO COPOLCO: ZPRÁVA Z PRACOVNÍ SKUPINY PRO ÚČAST SPOTŘEBITELŮ Podklad pro stanovisko: S doporučeními týkajícími se financování zástupců spotřebitelů lze souhlasit; pravděpodobně by v této souvislosti mělo být vyvoláno prostřednictvím ÚNMZ jednání na MPO; lze předpokládat, že obdobný požadavek na finance budou mít i zástupci malých a středních podniků, kteří si účast na zasedáních technických komisí rovněž nemohou dovolit financovat. S kontrolním seznamem pro průzkumy lze plně souhlasit. Ad klíčové indikátory návrh je třeba dále posoudit z hlediska administrativní zátěže jejich sledování. Výtah k bodu 8 programu 32. zasedání ISO COPOLCO: ZPRÁVA Z PRACOVNÍ SKUPINY PRO BEZPEČNOST VÝROBKŮ Stanovisko: N/A Výtah k bodu 9 programu 32. zasedání COPOLCO: Workshop s tématem ZACHOVÁNÍ DŮVĚRY SPOTŘEBITELE V GLOBÁLNÍ FINANČNÍ SLUŽBY MOHOU NORMY POMOCI? se uskuteční v Bali 26. května Stanovisko: N/A Výtah k bodu 10 programu 32. zasedání ISO COPOLCO: REVIZE POKYNŮ ISO/IEC V OBLASTI ZÁJMU COPOLCO Stanovisko:Podporujeme paralelní revizi pokynu ISO/IEC 71 a pokynu CEN/CENELEC 6. Vývoj v oblasti ostatních pokynů bude nutné sledovat. 1

2 Vzato na vědomí: ANEC comments on ISO COPOLCO proposals to revise ISO/ IEC Guide 71 and draft ISO/IEC Guide 37 ISO/IEC Guide 71 Guidelines for standard developers to address the needs of older persons and persons with disabilities ANEC comments on the possibility of a revision of ISO/IEC Guide 76 Development of service standards Recommendations for addressing consumer issues, based on European work Výtah k bodu 11 programu 32. zasedání ISO COPOLCO: PROCES ZJIŠŤOVÁNÍ SKUTEČNOSTÍ O ETICKÉM OBCHODOVÁNÍ (ETFP), Zajišťování důvěry spotřebitelů v etický obchod proces zjišťování skutečností. Stanovisko: Bude zváženo, jakým způsobem se aktivně zapojit a podpořit navržené aktivity, včetně shromáždit případně pozitivní a negativní příklady etického obchodování. Výtah k bodu 12 programu 32. zasedání ISO COPOLCO: PRIORITY Z HLEDISKA SPOTŘEBITELŮ ZPRÁVA PRACOVNÍ SKUPINY Stanovisko: Prioritu týkající se podvodů a padělání považujeme za velmi důležitou vzhledem k tomu, že toto je velkým problémem i u nás. Výtah k bodu 13 programu 32. zasedání ISO COPOLCO: ZPRÁVA PRACOVNÍ SKUPINY PRO ŠKOLENÍ Stanovisko: Bude sledována tvorba nového školicího modulu. Výtah k bodu 15 programu 32. zasedání ISO COPOLCO: Bod 15.1 Zastoupení COPOLCO ve skupinách ISO a ISO/IEC podléhajících TMB N/A Výtah k bodu 16.2 programu 32. zasedání ISO COPOLCO, ZPRÁVA OECD VÝBORU PRO SPOTŘEBITELSKOU POLITIKU (OECD CCP) Výtah k bodu 17.2 programu 32. zasedání ISO COPOLCO Zpráva zástupce asijské sítě účasti spotřebitelů v normalizaci (ANCO) 2. Různé a. Webové stránky Na základě požadavku PS byl na webu top-normy.cz umístěn odkaz na ISO COPLCO na domovskou stránku. b. Standardizace v EU nově 2

3 Podána informace o prověření evropského systému normalizace rozpracovaného Generálním ředitelstvím Enterprise & Industry (DG ENTR) při Evropské komisi. Věc byla diskutována ve vazbě na ISO. Více na webu. c. Standardizace call center Podána Info o dotazníku zpracovaném pro ÚNMZ ohledně standardizace call center d. Podána Info o zpracování podkladu pro ÚNMZ o zapojení spotřebitelů do standardizace e. Podána Info ISO COPOLCO březen 2010 příloha k zápisu Zapsal Novák 3

4 Informace z ISO COPOLCO březen 2010 Nová brožura pro grafické značky Vizí ISO COPOLCO je zvýšit povědomí široké veřejnosti o grafických značkách ISO a jejich úloze v zajišťování bezpečnosti a informování veřejnosti a proto byla vydána barevná snadno čitelná nová brožura Mezinárodní jazyk grafických značek ISO. Sada bezpečnostních a informačních značek pro veřejnost obsažená v nové brožuře byla zpracována na základě normy ISO 7001 Grafické značky Informační značky pro veřejnost a ISO 7010 Grafické značky Bezpečnostní barvy a bezpečnostní znamení Registrovaná bezpečnostní znamení. Závěrečný oddíl brožury rovněž uvádí odkaz na databázi pojmů týkající se normalizovaných názvů, grafických značek a kódů (http://cdb.iso.org). Samostatný oddíl vysvětluje význam různých tvarů, barev a značek používaných k vyjádření bezpečnostních sdělení. Brožura není pouze cennou informací pro veřejnost, ale pomůže i profesionálům zabývajícím se bezpečností a službami pro veřejnost. LD: propojeni je na registraci, brožuru nelze zprostředkovat, takže zatím Inko nevyužita ISO/COPOLCO zaměřuje výroční workshop na finanční služby Nedávná finanční krize přivedla záležitosti ochrany spotřebitelů při finančních službách do popředí pozornosti veřejnosti. Navíc spotřebitelé pochybují o existujících praxích a hledají jiná řešení. V tomto roce workshop nazvaný Zachování důvěry spotřebitele ve finanční služby - Mohou normy pomoci? se bude konat 26 května 2010 na pozvání National Standardization Agency (BSN) před plenárním zasedáním ISO/COPOLCO (27-28 května) v Bali v Indonésii. Účastníci workshopu posoudí zda mezinárodní normy mohou pomoci dosáhnout ochrany spotřebitelů při finančních službách a diskuse se zaměří na tato témata: Přístup k finančním službám: Mohou normy pomoci v ochraně spotřebitelů při nových druzích finančních služeb umožňovaných technologickou změnou (jako systémy platby mobilním telefonem) zejména tam, kde existují mezery v legislativě? Finanční gramotnost a informovaná volba: Měly by normy definovat minimální požadavky na informace o určitých finančních službách zejména o spotřebitelských půjčkách a hypotékách umožňující spotřebitelům provést informovanou volbu? Etika ve finančních službách: Mohou normy poskytovat jak finančním institucím, tak i spotřebitelům základní směrnice pro etickou praxi jako doplněk legislativy se zvláštními dispozicemi pro zranitelného spotřebitele; a jsou normy pro etické investice relevantní? 4

5 ISO/COPOLCO tématická skupina pro řešení záruk spotřebitelských výrobků Byla ustavena tématická skupina, aby identifikovala aspekty záruk a záručních listů, které by mohly mít prospěch z normalizace. Za odpovědnosti pracovní skupiny COPOLCO Ochrana spotřebitelů v globálním trhu bude tématická skupina pracovat korespondenčně a poskytovat některé předběžné závěry k diskusi na plenárním zasedání COPOLCO v květnu Předběžné průzkumy provedené pracovní skupinou pro globální trh dokončené v roce 2009 a presentované v COPOLCO, ukázaly, že mnohé země měly legislativu o zárukách, ale že existovaly mezery, které by normalizace mohla řešit. Tématická skupina provede další analýzu před doporučením povahy, předmětu a pravděpodobného obsahu jakékoliv mezinárodní normy nebo pokynu. ISO/COPOLCO zkoumá záležitosti služeb u zákaznických kontaktních středisek Většina z 21 členů COPOLCO odpověděla na nedávno rozesílaný dotazník o spotřebitelských záležitostech s kontaktními středisky /COPOLCO 02/2010) a potvrdila, že existuje národní legislativa pro kontaktní střediska v mnoha zemích, ale že zkušenosti s těmito službami jsou dosud často negativní (např. neadekvátní řešení problémů, špatné odpovědi, dlouhé čekací lhůty). Většina členů vyjádřila podporu tvorby mezinárodního pokynu v této oblasti. Výsledky budou projednány na příštím plenárním zasedání COPOLCO v květnu. Cílem zákaznického kontaktního střediska je shromažďovat a převádět velký objem telefonických dotazů. Toto středisko může rovněž přijímat textová sdělení od zákazníků. Účelem je řídit informační dotazy od spotřebitelů a vypracovat výstupní sdělení pro telemarketing, podporu výrobku, vymáhání pohledávek atd. Pokračující práce na konečném návrhu mezinárodní normy ISO Vedení pracovní skupiny ISO pro sociální odpovědnost (ISO/WG SR) rozhodlo pokračovat s tvorbou ISO Pokyn pro sociální odpovědnost do konečného návrhu mezinárodní normy po pozitivním hlasování končícím 14 února Vedení pracovní skupiny prověřilo i připomínky 42 spolupracujících mezinárodních organizací, před předáním do etapy FDIS. Mechanismus pro stížnosti na normy pro systémy managementu Webové stránky ISO, ISO Online nyní obsahují propojení na proces pro vyplňování stížnosti týkající se nesprávného nebo neetického používání norem pro systémy managementu (ISO 9001, ISO 14001, atd.). 5

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 22. ledna 2014 (OR. en) 5567/14 Interinstitucionální spis: 2014/0002 (COD) PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Více

Měsíční bulletin AIM, Brusel. FLASH n. 121 duben 2014

Měsíční bulletin AIM, Brusel. FLASH n. 121 duben 2014 Termíny zasedání a výjezdů AIM Měsíční bulletin AIM, Brusel FLASH n. 121 duben 2014 19. 5. 2014 Pracovní skupina pro evropské záležitosti 25. 5. 2014 Volby do Evropského parlamentu 25. 27. 6. 2014 Zasedání

Více

Zapojení spotřebitelů do standardizace

Zapojení spotřebitelů do standardizace Zapojení spotřebitelů do standardizace Libor Dupal (Předseda SČS, člen ANEC General Assembly a ANEC Steering Committee) L. Dupal, říjen 2009 1 Obsah prezentace Standardizace a očekávání spotřebitelů Příklady

Více

Program ESPON 2013. Programový manuál

Program ESPON 2013. Programový manuál Program ESPON 2013 Verze, na níž se usnesl Monitorovací výbor dne 17. dubna 2009 (Pozměněná usnesením Monitorovacího výboru ze dne 15. května 2009) EVROPSKÁ UNIE Částečné financování Evropským fondem pro

Více

Datum 13. 11. 2012 Verze První

Datum 13. 11. 2012 Verze První web: www.trass.cz Hodnocení kvality sociálních služeb a ochrana práv uživatelů Možnosti využití mezinárodních a vnitrostátních kontrolních mechanismů k ovlivňování transformace ústavní péče a naplňování

Více

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce

Více

Politiky celoživotního poradenství: postupující práce

Politiky celoživotního poradenství: postupující práce Politiky celoživotního poradenství: postupující práce Zpráva o práci Evropské sítě politik celoživotního poradenství v letech 2009 2010 STRUČNÁ ZPRÁVA Jde o zkrácenou verzi zprávy, kterou připravila Evropská

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost

HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost E L O G SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST(CSR) HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost N E S K Á ODPOVĚ D N O S Č T R O SP A NI R S C NÁ RODNÍ CENA ČR ZA C Í VEŘEJNÝ SEKTOR

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 12. 5. 2004 KOM(2004) 374 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Bílá kniha o

Více

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU, Úřad vlády ČR červenec 2007 V první polovině roku 2009 bude Česká republika předsedat

Více

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Plnění resortních Plánů integrační politiky v roce 2005 VI. Příloha č. 1 PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Ministerstvo

Více

Komunikační strategie PPP projektu

Komunikační strategie PPP projektu Komunikační strategie PPP projektu Datum vydání: červenec 2008 Datum aktualizace: listopad 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ PRO ROZVOJ MÍSTNÍ ROZV Národní orgán Národní pro koordinaci orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

Standard kvality vysokoškolského vzdělávání studentů se zdravotním postižením na vysoké škole

Standard kvality vysokoškolského vzdělávání studentů se zdravotním postižením na vysoké škole Standard kvality vysokoškolského vzdělávání studentů se zdravotním postižením na vysoké škole Zdroj: Výstup IpN Kvalita studie Kvalita v systému terciárního vzdělávání v kontetu zdravotního postižení.

Více

NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE

NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE POMOC EVROPSKÉ UNIE ZAMĚŘENÁ NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE STRUČNÝ PRŮVODCE EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM URČENÝ PRO BUDOUCÍ ČLENSKÉ STÁTY Employment and European Social Fund European Commission Directorate-General

Více

EU a organizace občanská společnost (NGOs) Cíle a pilíře EU

EU a organizace občanská společnost (NGOs) Cíle a pilíře EU Obsah Obsah... 1 Evropská ústavní smlouva... 4 Organizace občanské společnosti podle pojetí EU... 8 Definice občanských sdružení a organizací podle EU... 9 Evropská komise...13 Evropský parlament...17

Více

AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY. Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009

AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY. Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009 AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009 (Konzultační dokument) CS 1 CS Úvod... 3 I Modernizovaná politika státní

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

Evropská cesta BOZP Základy, fungování a současné výzvy. Odborová příručka

Evropská cesta BOZP Základy, fungování a současné výzvy. Odborová příručka Evropská cesta BOZP Základy, fungování a současné výzvy Odborová příručka HESA Oddělení pro zdraví a bezpečnost Evropského odborového institutu pro výzkum, vzdělávání a BOZP (ETUI-REHS) má za cíl podporovat

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/84/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/84/EU L 348/74 Úřední věstník Evropské unie 31.12.2010 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/84/EU ze dne 15. prosince 2010, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.10.2006 KOM(2006)545 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

APLIKAČNÍ PŘÍRUČKA MODELU CAF (Common Assessment Framework) pro samosprávné úřady

APLIKAČNÍ PŘÍRUČKA MODELU CAF (Common Assessment Framework) pro samosprávné úřady COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK ZLEPŠOVÁNÍ ORGANIZACÍ POMOCÍ SEBEHODNOCENÍ PUBLIKAČNÍ ŘADA NÁRODNÍ POLITIKY PODPORY JAKOSTI APLIKAČNÍ PŘÍRUČKA MODELU CAF (Common Assessment Framework) pro samosprávné úřady

Více

MPHASIS. Společný postup v otázce bezdomovství prostřednictvím podpory a posilování informačních systémů

MPHASIS. Společný postup v otázce bezdomovství prostřednictvím podpory a posilování informačních systémů MPHASIS Společný postup v otázce bezdomovství prostřednictvím podpory a posilování informačních systémů Financováno z prostředků EVROPSKÉ KOMISE GD pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti

Více

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2008

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2008 SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2008 Ing. Bedřich Friedmann Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Listopad 2008 RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU

Více

ZÁSADY UPLATŇOVÁNÍ SMĚRNICE PRO VÝTAHY 95/16/ES. (překlad)

ZÁSADY UPLATŇOVÁNÍ SMĚRNICE PRO VÝTAHY 95/16/ES. (překlad) Sborníky technické harmonizace 2007 ZÁSADY UPLATŇOVÁNÍ SMĚRNICE PRO VÝTAHY 95/16/ES (překlad) Vážení čtenáři a kolegové, od r. 1996 vydával Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Více