Milí závodníci, Občas sledujte náš i váš web který už brzy změní svou tvář a všechny aktuální informace najdete právě tam.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Milí závodníci, Občas sledujte náš i váš web WWW.XTERRA.CZ, který už brzy změní svou tvář a všechny aktuální informace najdete právě tam."

Transkript

1

2 Milí závodníci, Chceme, aby jste na své výkony ze závodů XTERRA nikdy nezapomněli, proto vydáváme tuto ročenku, která vám kdykoliv připomene výsledky ze sezóny Celkem sedm závodů Českého poháru Xterra a osm akcí Challenge Tour bylo v minulé sezóně započteno do celkového žebříčku Xterra Czech Tour, který najdete v kompletní podobě na konci této publikace. Samozřejmě zde nechybí ani výsledky českých závodníků v evropském poháru a na světovém šampionátu, který se uskutečnil v říjnu už po patnácté na havajském ostrově Maui. Už teď je potvrzeno, že česká Xterra bude mít i v roce 2010 sedm závodů vyšší kategorie, ale mnohem více takzvaných challenge závodů, na kterých se za vítězství bere 45 bodů. Challenge Tour je otevřena všem novým akcím a to nejen triatlonovým nebo duatlonovým, zařazeny mohou být veškeré závody pořádané v terénu. Novinkou v Xterra Czech Tour je možnost získání mistrovských titulů hned v několika závodech. Kromě originálních vzdáleností, to bude i na kratší trati a pak také v superprintu, který měl svou světovou premiéru minulou sezónu v Ostrově. Mistrovství České republiky na originální trati se vrací do Hluboké nad Vltavou, kde se 26. června uskuteční v rámci závodu World a European Tour. Na kratších tratích budou o své tituly závodníci bojovat v červenci v Děčíně a v supersprintu opakovaně o dva týdny později v Ostrově. Občas sledujte náš i váš web který už brzy změní svou tvář a všechny aktuální informace najdete právě tam. Váš tým Xterra Czech Tour

3 XTERRA CZECH TOUR MTB Rallye Vltava Challenge Xterra žluté lázně Xterra žluté lázně Challenge Hostivař Hostivař Challenge Prachatice Challenge Hluboká nad Vltavou Challenge Hluboká nad Vltavou World Tour, European Tour, MČR a kvalifikace na MS Děčín sprint MČR Opava Challenge Ostrov supersprint MČR Horní Planá Zittau World Tour, European Tour a kvalifikace na MS Challenge Přední Výtoň Challenge Melechov Challenge Hradec Králové Hradec Králové Challenge VÝSLEDKY ZÁVODŮ XTERRA CZECH TOUR 2009

4 ! " # $ %& '( ( # )* +, ) -!"# "!!(. /0 & $ # )*, * -!"#!"!$ - -!( # ( 2 ),* + -, !"# "! 5 " ), , 5-5-!"#$"! : %& 8( )*) * 5 -, 5 5 * 1!"#$" - ) 1 ; ' 2 /0 & $ # )* *!"#%"$ 1 *,!( 6 % #. ), * ), 5 ),!"#&"'# * - * 8( 0: <( ) ) - * 5 -!"$ " ) -) ) ; :2 "=3 +3>?: ":/ 8=? )* 5-1!"$ "'% - 0 # / 6 /0 & $ # ),, ) 5 5 )!"$ "#! > 8 2 ) ) - ), ) 1 ),!"$ "$' 5 6 $ ( 2 ), - -, ) * 1 5!"$ "' -* - # 0 2(# 3 4 )*1 1) 5-5, -5 5!"$#"'( " ' ' ( 34 9 )*5 * !"$$"!! - ;(# A & % )* 1 5*, !"$$"!' % )* * - 1 *!"$$"$ 5 ),? $ > ( B$ ),1, , - ) * 5 5) *!"$$"$' 5 5 *! ;46 # )1-1* 5-1 -, -5 - ) * -!"$'" % ) A 2 ( 9& ), ) - 5!"$'"#! $ 2 C (6 8 (2 $ )11 ) * - -*!"$'"# * C 4!(. : %& 8( ), , 5* 1!"$'"'' -5 ; 7!(.? # ' & D D 4 ),) 5* - 1, , 1,!"$%"$! 1 - < ( 6 +9( ),, -, 1 * -, *, 5*,!"$(" 1 ) 5 ( 6 (' E )*),, - 5) 1 ) )!"$&"!#,! 6! )* -) * 1 ) ), 5*!"$ "!# * "=3 +3>?: )** ) 5 55, 1 --, ) -!"' " ) 5*, A2 ' = #. F ( 2 )*- -, 1 1 ) 55 - * *!"' "! ) * % ' ( 2 )1) -* 5 1 -* - 5, ) -*!"' "'( -1 ) C!(. " #& ( (G ( ) * 51!"' " -) - < "=3 +3>?: ":/ 8=? )* * - * 5 -!"' "! 5) - = 6 ),, 1 - * ) -, - - ) 55 5!"' "$&, " 0 )* * * * 1-1 ), 5-!"'#"$! ' 6!(!. ),) - - ) * ) 1 5 * 5 - * -!"'#"'' ? 2 6 % )*5 *- - * ) 51 -, * - )!"'$" - -) - " % ),5 1 - * 1 * - -5 * -1 -!"'$"'' % (' 7 G# )1 15 5,, 5, * - ) -) 5!"''"!$ 5 - -, $ 6 (' % %& & (D ) ) *, , 5,!"''"'( -1 -* '( ( 6 C ;% I )1*, 5 * 1, 5 - -) ), -,!"'%"!( 1 -) $ ( " #& ( (G ( )) - * *!"'%"!&, 5 %2 #!(. ( & ) ), 5) ) * -* * -5!"'%"#( ; F ' = 2 )) -5, ) -!"'%"$' ), * - 1 * 1 * 5 ) -- 5!"'%"' 1 -* 5- A& J G# ' ( )* 5, ), 55!"'&" * 55 C 8 6 % %& )*5 *,, 5 1 5) * 5* --!"' "! * 5 5 " ' )*, 1 * *!"' " ' * A # ( ( 9& ),), ) -)!"' "#& ), 5, + ( ( 6 ), 5), - 5* -, 5-5, " "' - - 5* A G# % (2 ' )1, "!"$' - 5 5) F&! 34 /# %& )* *, * * -, " "$' D (' 3 ), * - 1 -, * 51 - " "'' - -5 ; 7 ), " "'% - - ( ' =!( ), 5 - * -5 1, 5,, * " #" ( < ( $ 3 & ),1 5-1 * 5) 15 1 * ) -1 " $"! -- * 5 3 C )1* * 5 1 ) , 1 " $" -- ) A ' ( )* 51 * " '"$$ % J! M (? ),,* -, * 5 5) " '"$% -, ( J C ( /3 % ; )* ) ),, * 5, -1 5, " %"# -1 * * AN! 2? 2( )1 5 5 * * - * - - 5) "!!"!( 5 1 ) ' "(' I%/ ),,) - * *, ) - 5 ) - 5 "!#"!' A(!? 2( )1, 1 5-1, -5 -) "!#"$ 5-1 C( & 0 2(# 4 ), ) *, * 1 "!'"! 5 1 C 8 6 ),) +, , -) 1* - 5) "!%"$& 51, (' $ 3 & )*,, ) * 1, ) "!("# 5, ) 15 " ( = #. F $ ( )*, 5- -, 1-5* 1, " "! 5) 5 1 %. ; #( > &N# ) ), ,, " "'# - 11 > & F!(. % 2( ) ) ** - * 1-1, 15-1 ) 1* "!"#&, 1, A #(27 ), *5 -, -, ) " #"$ - * 1* G 0 2(# %&. )* 5, 1* -* 1, " #"' - ) 1) ; 6 8( $ 3 & ),* 1, - 1) 5, 1) " $" - ), % ' )) 1 -, -* 5) 55, -- 1 " $"'! 5 -, 6 ),5 *1-55, 51 5, - - " " * -) M! %3 / # (' ),1,- - 0?C ' G# $ 3 & ) ?C ) 8 2.( ( 2 )* -1 G+ 1, - ) ) -, -!"'$" 8 2 : ( 2 )* - G+ * - - *, 5!"'$"! 5 - %2 2 0 J 34 /# %& ),), G ) - ) -!"''"#! '( : %& 8( ))- -- G 5-1 5!"'&"#& * -* ' # " &( )*, G ) " %" / ( '! ' )*1, G+ 5, ) 1 -- *, " " % ) 1, ( J 2 : M( & < 3 )) * G , "!#"' - ) * 2 2 "ND 0( ),) ) G-, 1 * -1 1 * -- -* "!("', ) 2( 2 > '!( ),) G-, ) -, -5 ) - 5* "!"! & ' / & )*- * G * * " '"$$ 55 > 2 > 4 )*- G - ) ) "# " - ) 2 (' 8( ' )** 55 G "''"# - % 2 5 )*, 11 G,, 51-0?C $ ' 2 / 34 G F )* ) G+, ) ) 0?C A2 # 2 8 % & (# ),- 5 G-, -, 0?C ) * -? )**, * "# " :>= $ )*- 1 5, 5 5) - 5 "$ " 5 - >7 " %3 ), - 5* , "$ "# &. 4 +9( ), - ) "$ "'& 5 * % ),, - - 1, "$!" % A(!(. = ' ),5 5-5 ), * 5 ) "$#" 5-, % F 0 2(# : # 2 (J C )* -, * "$$" % 55 1 * %.(2? ' (' ;46 2 )11, 5 ) * - -5 "$$"!' 55 ) + ( J ; ' 2 )*- 5 -, -, ), 5 "$$"!& 55 * ; /! BGI ), ) "$%"' 51 ) ' ( 2 ( $ )1) ), - "$ "' 5) ( " # ;4 7 ),5-1 -) * "' "# -) - > F ( C $( )*) 5 5-, 5 ) * 1 "' " ' 5 3( 2 " # ), - -, 5 - -, - "' "#( -, 3!? # ' & D D 4 )), * 5, 5 "'#"! - ) 1 /#! % G (' ), * - * , ) "'%" # 1 - (6 2 %3 )*- G 5* "'!" ( 3 & 2 0 >. 2 ), 1 G , 5 - "' "! - ;( 6 2 / # $ " # (' ),* G- -1 -, ), "'#"'$ )) - G * - 5 "'$"$' 5 5 $ 2 ; $ M & 9 ),, * G- - - ) * -, 1 51 "'%"'( 1, 1 A J 2 A $ M & 9 ),, ) G * ) - 1 "'&"! *, ; 2 2 > ; ) G - 5, 5 1, ) 5 *!" '" * " 2 0 ))5 - G, * * )!"!&"$$ * 55

5 ),, 1 > I$OB+! " #$ K%& '( ( # * 6 : % #,- * "! * 8O /!( /0 & $ #. 2 @ "'(* ( 2,* @ 8/ I" / ; 6 /0 & $ # * "! *( - "/ ( E 4 ** - "#(*! 5 "=IA/;Q , @!"$#"' * ;=! R3>! 6 (% ( > (' *) 1 ) @ * *# +$+"8 6 E 4 *5 - >/ +!%!(. ( * / 6 /0 & $ #. 2, ) "# +?BO 8( 0: <( 1, " ;"$/ :2 " ' ' ( ( * @- ) *' - $/3>I"/ 8 E 4 *) - @ - " '* 8 6 $> ( B$,1 5) * " '*( 5 8/I+" 6 # '4 9 *5 ) - * : *5 * ) *! $+"P?+!(. 3 ( *- 5, * 1 ;=A:3 Q 2 % 0 %& 6 &, 1 - -) - @ C=8 S%!(. : %& ( (,1 * - -) A P$/ 2 ( 9&,5 ) *% ;:0?+" A & % * (*! $I8/;/ C (6 8= = $ 11 5* 5 5) @, ) "+G+ %,5 - -) * <": 6 +E:, " *& %/? = 2 E ) 5 " "#!* %8/;/ / 6 0 * "!" &*& A=I8/ = #.(' (' >,* 5 - -) @ ) " #"'!* C"PG 8 6 % =8= ( & *5 5 ) " $"! *% 1 ;=8P!(. + (, - - -) 5 " $"#(*% S"S3> " 6!(!. ' 7,), - -, " %"$ * * $/"+A (' %& & (D ) - " %"' * * G+ 8+" ; ' ) - -5 " ("# *! ) <=B/8 =;% Q 8 6 " ' ' ( *5 ) - " ("$ *# ) /"3:? = ( 6 C ;% I "/>/ 1* " ("' *$ ) % /8:3 Q G# 1 5 5) 5 ) - " " * /8$: L &,, 1, " "$!* - $+"P?+ ( " #& ( (GI ( ) -) ) "! " %*( ;O! '4 2( ), ) - ) "! "##* A =0/ ( ( 9&,) - "!#"!$* -5 6 % *5 -, ) -* "!#" * 0=8+ /8 (' 3, ) "!'"' *# -, /;8O 6 I% *, "!%"#&* -* = +A!(. ' ) 5 "!("!#* -* A / G# # >I$?+ * 51 ) 5 1 "!("! * -) =A?+" (' 8 % 4,* -* "!("# *( -) AI83 ( *, ) * "!&" &*& 5 ;+%+8Q, ) @ ) "! "#$* 5 +8:% ( 6 8I =, @ "! "''* >/" /??! "= % : "/>/,, * " "$ *% I$O?! E 4 *, - %+<+ >! M,, - -) "!"$(*! 5- 8:?<="/ C (6 /3 % 24 ; 4 * @ " #"''*! 5 U:80 /?? " P!(. 3!( 1) 5 5 "##" $*# 5 >/ +!%!(. % 2( ) 1* T - "#$" '*% P%:8 = ( @ *- ) 5 + $V ( 8 $ 2, ) +!I" =;:B 6 ( C ;A *-, +8 + /"+A!(., ) + ) * > O S 8= /E ** ) @ "PG / % 3= %:E =? @ #!"'(*' ; $IA+ $,- 51 -) * ##" '* % PB:8 0 2(# # & F * 1 -) ##"#(* /;+8 6 # 34 9 (,1 @ ##"# *# %S%+8 ( (' 2 > #(6 ** -) - ##"$ *! 0"$=>8/; 6 #$"!'*$ %;=$=0/!(. ( & * #$" &*& >Q$8+" " %3, -) #'"!'*! =8/?0/! "/$3S38+%, 55 @ ) #'" = #. F ( U(,*, - ) #%" (*' #%"$#* +?:?<+" ; ' 2 * * #(" *$ I "! 2 >= ; * -) - #("$$*$ $/"+A 0 ( $ (,) @ ) #("$&*( 1 ;= "=I$+ /! BGI, 5 - * #&"$ *&, "+:%G8+" / 6 *, 5 -) # " B:>P ( > &N#,- -5 ) # " $/" O ; #(,- -, -) 5 ) # =;PX (' > &N#, 5) -) 5 @, $ "!&*% P?+ ( 8(2 % "=?< *, 5 - * $ " $O8+!,, 5 ) $ " *& * P?+!(. %&( ( J > % $ "$#*# ) %I3>= P" / 6 %&( $( 1 @5 $!"! *% 8:%3> / ( * -) 5 $!"!$*# ) :+3>! 2 *, * -) 5 1 $ "!* : / 2, 5 - * $ "!&* % 8+?PX ; #( > &N# T @, $ "##*( /3+ ( 2 ( $ 1) * 5 T * $$"! *# B+";+?Q!(. " # )- 5- -) 5 $$" ;+?38 ' ( * 5 5 ) $$"#$*& >P!+! 2 <=Y,) ) - ) $'" $* - "/%=3>/ 1 5 T @ - - $'"$%*! 3:>+8 / G %, 5 -) 5 - $%"!!* /3>P8+ (, 5 -) 5 $ "!&*#, 8+!B+ ;( B% $ > 4,5 - -) - "=I$/8=;P 0 )5 ) G @ # A;/?0=;P 8 %I ":0+"%,- 5 G $ " *' I$O =;P + (6,1 -* G -) @ ) $%"!(*& 1 >="P8 =;P > ( ( % 7 *- 1 G +" +?=;P.( % % =" "+% : *) G $&"$ * ) A+$="=;P 8( #,) -5 $ "$$* %;=$=0=;P ' ( & 1* - G5 ' " *! :A/?=;P %3 *- 1 G ' "! *% =>=I =;P A + ( 11, G5 ' "! A;+3=;P +2 ( & * - G -) @ $/"+A=;P (' ** G -) ' "' *% *5 G 8=I$ =;P : ( 2 * 5 - " '" %;R"P =;P 0 J 34 /#,) " (" *! 8=I$ =;P.( ( 2 * 5- G+8 "! "'&*#, =3>=$"/0% P &( * G , "!'" /;/?=;P "ND 0(,) - G- @ " $" '*& 8:?<="=;P :! = 4 &( ( ) 5 G " "#(*# 5 / =;:B =;P > '!(,) 1 5, 55 "$(" (*# 5

6 - > # ; $/ +8:+" C 4 & '(,* G/0P ( 8/ S $,* - ) @ "#$"# *' U+:%% (' /I +8 @ 5- "#%"'&* </"0?+" % <$" ) "$ " * E "$ " '*! =%?Q ": 8I$ C ;A $ *, +8 "$#"!%* 5 =;:B 6 ( C ;A $ ( *- @ "$$"!!*& 8O /!( /0 & $ *, -- "$'"! *& - 8/ I" / ; 6 /0 & $ *- @ 51 "=IA/;Q , "$ " "/ ( E 4 ** @1 "$ " / +"/ 6 : % =" ( 8(& *) "$ "!$*(, $I0+"! < 3,- "' " * C: G+? Z%+8?(' <+", * "' " #*' U/0%U=" > < 4 * "'!"'#* +:8+" / 9 # %,1, - @5 "' "! * $PB/ 6 /3 % 24 ; 4,* ) - 5* "'#"$&*' / 6 /0 & $ "'#"'$*# =8 +?: 8 ' :"=?8/":= ":/ >8=?,, 1 - @ 5) "'$"$#* Z88+" 0 ( " &,) ) ) / (,) @ 5* "' A8/!% % 2 ;A \ ) * #" " *& %3>:/;= <( ' : / #" "$'*! ;=! R3>! 6 (% ( > (' *) 5 ) 5) #" "'#*& $=:%%+! ' 4 C"/ * +8 @ #"!" *& ) ;=?/3> + # ', - #"!" &* ) $/3>I"/ 8 E 4 *) -* #"!"!#* ) I88 /?? IL " J( 3 C #,,, @ #" " *# - % ( 2 ( = 2, 5* - 5, #" "# *! +?BO 8( 0: <( @ #" "# *# A: /?:? ( +9 2 # ', * - -) #" "#$*! - <= :?<+" % & * @ 5* #" #" * +$+"8 6 E 4 *5 -, @ #" #"#&*& - ;"$/ :2 " ' ' ( * )- ) #" $"$(* -- /;+8 (' :; 34 0,-, - -) - - @, #" %"#$*( %/? = 2 E 4 1 -) #" (" '*$ 8I<% +:? C / ] ( $^,- - ) 5* #" "!!*# -, %I"U:8= / # LM L(' #"! " %* -* =8O; / % 1- *5 5 #"! "!!* -* >/ +!%!(. ( *1 ) #"!!" *$ -) $"/ + 3 "U+ % (J +,) 5- - * #"! "$#*& 5 $+"P?+!(. 3 $( *- #"! "'#* 5 C":+0":3> (' E % :"=? +/ 11 ) #"!#"' *# 8= / C C 2 ' ) ) #"!'"!&*% ( 2 (, * - -) 5* #"!("# * 5 : *5 1 ) ) #"!("$&*$ 51 +;/?% "4 3 (' (, #"!&"!*' +";/"+3 C ' 3= :+<?+ ":/ >8=? ** 1 #"! "# *% I$O?! E 4 *, - #"! "'$* :+%+8 $ # <+" 11,) 5 * <":CC: >%!?K/,5 5) - -) 1 % 2( ;A \ ) 5 ) * #" %" '*! $/" =A! C ' $(,5 *1 - -) ) - #" ("'$* 1 /"3:? = ( 6 C ;% I 1* )) #"# =0+A;/ 2 0 "7. 2 5) ) 1 @ #"# "$ *' $I"/ : G I0:?+ ":/ >8=? 1-,5 #"# "''* : = ' ( 2,,,- - 1 #"##" $* $O8+! 4 * $/"+A (' %& & (D ) ) #"#$" *& + $ /8 +' (,, #"#$" *& =$" - - ) #"#'" '*& - C=8 S%!(. : %& ( %, #"#%" *% 5 $+_= 8 #( 2 (% #"#("$'*% 3G="?: I (' ;M8 U M J @ #"#&"#(*(, % /8:3 Q G# 1 )1 5 5) * #"# "#$*#, 0=8+ /8 8 6 /9( 0 #4 5 1* ) #"# "$(* * =? #"$ "''*% A: P?+ % %& & (J 1 5 5) 5 #"$ " + ":B = 6 M( " '( J * 1 ) 1 %;=$=0/!(. ( & 11 )5 - #"$$"# >"/0+3 Q $ # /I,) *, "+?:3 Q ; ( , #"$'"$ *! 5 +8:% ( 6 8I =, ) 5 #"$("'!*' =% OA:8 6 ) ), ) #"$&" $* =0=U% :! =8 11 * #"'!" $*% ) - :3 / F % 2( ;A \ *) - -, 5 #"'!"$$* /0R"/ ( ) #"'#"'(*# >+"/8 ; B #"'%"!(*! 5 5 $/" =A 8 #( 2 C ' $(, * ) #"'%"$ S"S3> " 6!(!. = =,) - - #"'("!!* ;/% /"/? / ( C:? 5 #"'("' *' 1 CIE/ " G F 1- )* 5 5) - #"'&"!#*$ 1 %I"U:8= % # LM L(' * 5, - #"' " *, AI83 ( * ** ) -1 #"' "$&* * %: ="/ (, $" "'#* ) = +A!(. ' 4 ) ) 5 5 $" "$ * - 8+?3!(. AI ": 5 * -, $" "$ * - A: + ( @ $" $" &*# - /"/$+%+ ( ":/ >8=? +/ $":/?G,, ) , - $" $"$$*$ >I$+" " %3-8 # $" %" &* -5 =8=0G:+!3GS (', $"!!"$$*( =<"=;:3% (' 3 = ' 5, *) ) $"!%"!*# 55 >/ +!%!(. % 2( ) 5 1 $"!&" #* 51 %G /3>= ) ) ) * $" "!!*( 5* 3+" /? C 1* @ $" ("'(*( 1 >/8$"A / %&( ( ) $" 8:?<="/ C (6 /3 ; 4 *, 5 5 ) $"# "!'* * CPB,, $"' "!'*$ * / R! / " E <:$$=?%,1,* '"! "'$*& 0+ C/;+": <( &( < ( 1) I$OB+! " #$ K%& '( ( # * C+>"+?$/3>! J ; < ( ( ) - + %3>I /?? C (9 < 3 * 1 +8 ) + =?08 0 2(# 3 4 $ * :8=IA+ (' E > *) "/ 8 6 /3 % ; 4 *) - +!:"P?+ 6 : % #.,- * ;"B+ #7 $ *- ) + 0:+ G " 4 < 3,* +8 + ) - > # ; U/%8+ 3 ( U 2 ( U] J #" $I3>+" " % ' ( 3 @ #"!&"#$* 8=I$ =;P.( ( 2 *, G #"!&"'$* 8=I$ =;P : ( 2 * 1 G+8 1 @ #"!"' *% %;R"P =;P 0 J 34 /#,) G- #" $"# <I:88= ( ( C"/,) @1 #" '"!*$ ": / F C:? - G+8 ) 1 #" (" * - <"/$ Z88+"=;P A $T> ( 1) #" "# * =8O; =;P F % 15 *- G #"$ 8+?+" % # /I,, G- - @ #"$$" /?+";/? C:? *) 5 #"'("' *$ =3>=$"/0% P "+% :"= * 5 @ $" '" /;/?=;P "ND 0(,), G- 5* 1 $" A;/?0=;P 8 % & (#,- - G- 55 $" 8>= =;P.( %& & (J *) 1 G+8 @ $" " '*(, 8:?<="=;P :! = 4 &( ( ), @ $" '"!%*$ >"IA =;P $ *- 1 G $"##"! *$ / =;:B =;P > '!(,) * G ) - $"#("!!*' -- $O8 =;P :2 4,* 1) G- -5, +

7 ,,, 0:+ G " 4 < 3,* - @5 #"! I$OB+! " #$ K%& '( ( # * ) #"$!*' ;: : % #,- +8 #"$'*! :: (,*, +8 8O /!( /0 & $ #. *, - / +"/ 6 : %& ( 8(& *) @ ) %"' *& - - $I0+"! < 3, @ * %"'&* - 8/ I" / ; 6 /0 & $ #. *- 5 " (*# =I /8 (,* 5* * @ "'(*! ;=! R3>! 6 (% ( > *) - ) @ " *& C"/?3 +! ; ' / *5 ;"$/ :2 " ' ' ( ( * 5 ) @!"# "$'*, >/ +!%!(. ( *1, +8 @ * 8/I+" *5 * %8/;/ / 6 0 * * $> ( B$, $I8/;/ C (6 8 (2 $ * 1 @!"#'"''* C=8 S%!(. : %& ( (, *% - $IA+ $ 8( ' 2(',- * - -) '* ;:0?+" A & % * ) ) (*# : * / 6 /0 & $ #., - -) 5 </$8/ ( $ 3 &,1 - - ) 5 "+G+ %, ) ) 1 %I3>Q ( 2 1) 1 5 * 5 " *% U/:?+"! 8( 8 4,1 1 " %*% 1 =$" - -) - "#(*% G+ 8+" ; ' ) * "' * ) CI8 /!(. "+0 =(? +/"8 (GI 1, 5 5) * % *5 - ) * @- *' /"3:? = ( 6 C ;% I 1* -* 5 - $/"+A (' %& & (D ) * "=IB+ 03 * 1 ) @ - /"8O " B :; 3 2,1 ) - -) ) @- "=IB+ 2 03,- 1 - * / /! 3 $ 6 2 ) ) ) $/8: A=8 V% $(D (! ' ) 5 * 3;"B+ #7 $ * $+"P?+ ( " #& ( (GI ( @* 1 " * =%+! /8! * 5 @* " &*! 1 <=B/8 =;% Q 8 6 "=3 +3>?: >"/ *5 ) "!(*$ 0=8+ /8 (' 3,, ) :?<="/ C (6 /3 % ; * 5 ) I O! ( ( & ** 5 (* - ;/"3>=8/ ( 3 & 2 4 T %: ="/ (, " "! *! $="% Q (' $ 3 & * 5 " #" &*# 5 >/ +!%!(. % 2( ) * " $"#$*# 5 2 ( % 1) 5 5) " %" (*% "/:% = #. F * - ) "! ;/A+ 8( $ 3 &,* ) @ " " *' ) /; ,1 5, +8 * 1 8=I$ =;P : ( * 5 8=I$ =;P.( ( * *& =?+B?P / 3 7 *5 5 G (* 5 %;R"P =;P 0 J 34 /#,) 5 G+8 ) - / +"=;P 8 '( : %& 8( 8(& )- G * 5 >"IA =;P $ *- 5 @ " "#%*& 8:?<="=;P :! = 4 &( ( 3>+$ ) 51 G ) ) " $" '*& A;/?0=;P 8 %I ":0+%,- -) G- ) " &"# *#, "=I$/8=;P 0 )5 ) G ) ) @ "!%" #* =>=I =;P A + ":/ 8=? 11 G5 " %"!%*& = +3 P / +& *- G "##"'!*! / =;:B =;P > '!(,) * G- +, 1 1 = I$OB+! " #$ K%& '( ( # * - ) " G/0P ( 8 @) E 4 *, 5 "_P;+ ( +,5 $/I+" 8 6 %! ',, 5 5 * 0R0+ ; F ' /3 % ) 55 @ : % #,- * +8 @ 5 @!"!'" *& 8O /!(. /0 & $ #. *, *& ( 2,* 1 5 *# A8/!% % 2( ;A \ ) * @!"!%"' *' / +"/ 6 : %& ( 8(& *) -, +8 @ 8/ I" / ; 6 /0 & $ #. *- @* &*( / 6 /0 & $ #., - - -) @!" "!#* * $/3>I"/ 8 E 4 *) ) $> ( B$, * - ) I$O?! E ; 4 *, - ) @, ) ;:0?+" A & % * "=?: /! 8 % 2 24 ; ) 1 ) #"$ * +?BO 8( 0: <( , #"' %8/;/ / 6 0 * +8 @!" $"$ C/8<+! + (,, ) '"! %/? ` 2 E 4 1 ) 5 5 '" *! A;P$ :"=? /? %I0= +" 1-5 5) 51 5 '"#!*( A R"$/!(. /3 % 24 ; 4 ) 5 ) - @!" %"#%*$ "/ 8 6 /3 *) ) (" C=8 S%!(. : %& ( (,1 -* - 5 ("# *! % =8O (! % 2( ; ) 5 ;+%+8Q ; F ' E 4 @ "$&*, $/"+A (' % %& & (D ) @- "'#*%, >"=?!(. 8 (2 & (' ),, "!'*& 3>=3>= E > ** 5 ) 5 *( * / /! 3 $ 6 2 ) 1* 5 "!*& =?08 0 2(# ' 4 ( *1 1 ) 1 A ( 0 8( ' @) "!(*# A =3>8! 8 (2 & (' ),) ) - "'#*' CI8 /!(. "+0 =(? +/"8 (GI ( "'#*& : / C( (& 8 (2 & (' )-, @ ": +" / 6 8 (# J,5 * 5, - *# /8$: L &,, 5 - -) 5 C"/G 8 6 % *5 * @5 "+G+ %,5 * - 5) 1 =?08 2 ' 4 ( 15, 5 5) @ *' =A?+" (' 8 % 2 24 ;,* * - -) - %* : I8PA '( 1* 1) (*# - <=B/8 =;% Q 8 6 " ' ' ( ( *5 5 ) - 0R$?P"! U( (, * - -) *( ;+"?+"! % $ D 0,5, - 5 #*# - 8/?0:</ (' F % 2( ;,, T 5 @!"#(" A =0/ ( ( 9&,) @ AI83 ( * @!"#&"# *% ;: " #( % 2 24 ; 4 ) 1 ) ) 8:?<="/ C (6 /3 % ; * -) ) * "#%*%, +8:% ( 6 8I =, 5, @ * BI +"/ =% "/;/ * -5 ) - ) 0=8+ /8 (' 3, - * ) 5 *% ) $/" =A 8 #( 2 C ' $(, - -) "'&*! - >/ +!%!(. % 2( ) 1, ) ) $* - /0/ +3! 8 (2 & (' ),1 ) * "/:% = #. F * ) ) -5 /8 =;% Q (' 8 (2 & (' ),* "/I% ; F ' 8 % 2 24 ; ), 1 '*% ;/?R! 8 (2 & (' ),- @ $*$ 3:?<8 ( 2 8 & (',), - -) 5 %G /3>= ) 1- ) - " I$O?+ C (6 + ( ** ) + +$+"8 6 E 4 *5 ) - -, + ;=! R3>! 6 ":% : > *) ) + "I = #. F = 2 ) - ) - + ;"$/ :2 " ' ' ( ( * 5- ) - $PB/ 6 /3 % 24 ; 4,* *5 - 8=I$ =;P.( 34 2 * @- @ / +"=;P 8 '( : %& 8( )- -1 G - 8=I$ =;P : * 5* #* 5

8 %;R"P =;P 0 J 34 /#,) - *! =3>=$"/0% P " &( * 5) G @!"$ " (*! 8:?<="=;P :! = 4 &( ( ) - G 5 ) "$(*$ ) - "=I$/8=;P 0 )5 ) G ) >"IA =;P $ L( E * >"IA =;P (' L( E *- 1 G ) A;/?0=;P 8 % & (#,-, G- @!"'!"# ;/_ =;P.( 8 (2 & (' )5,5 @ "!!" #*( -) ) 5 5 = / R!OB+ = #. F /3 % ; * -, ( 2 8,1 5- ) @ ) '" * I88+" ( ( 1*, %"'(* 5 ;/ /AB:? = #. F '4 = 2 ** ) -) ) ("!* C"/?3 " F % 2( ;,, -) * -* ("'!*! 3>"=I%!(. B+ = % 2 ) @ &" *# <=<=" " ": 3 1) 5 &" =3+?O F % 2( ; 1* * 5 T 5 &"' *( 1 C/$:A=;% Q ( 2 ( T @ ( 2 % 2( ; PB+ C (6 *5 -) ) $*( A;+3 ( 2 ( 15, 5 T 5 * AO + " # 2 %. # '( =% @ -, @!"!!"' * %;/$! ) 5 @!"!#"# C:A+" 8 6 >3< $., 5 5 T 5 * I?3 ( 2 = 15-5 T - /!+"?O ", 55 -) 5 *( C"/?3! , -) ;P<?+"! ; 1, - ";/ /3 4 6& ;=XP = #.(' ": ; * 5 #* %+8$+"!(. G a 3,) - -) % + /?+ 0 2(# ; '(& #(, 5 " >/;8OB+ (' 4, - * >"=?!( #.(' = 2,, 5 ) >=8+B+ ( & 1 * 5 T 5 #" $*% >=8O! U( (, -* -) %"'&*# 8/B:8 6,* 5 -) @- - ("$ * 0;=XP!(. /88 % ( 4,) 5* 5 &" &*& I>+"!(. U( (,1 -) -) 5 5, "#'*% ;/% 8 = #. ' ;, -5 @ =A+ C (6 1* * * "' *$ 0I$!/ ( 3 * 1 -) =%+ C = 2 1* 1 5 T + "/%%/ M # A/ 3 # T 5 $/I+"=;P.( $ D 0,, G /$:8=;P ( ": 3 1) ) G5 @) A O 8=;P! ( ; * - G ": 3, G -) 5 "'#*! 8+8 =;P " # 24 ; 4,1 G 5* - #"##* ) $/$=IB =;P ; # * 5 G - $" #*% /:A /?=;P (,* 5 G -) 5* 5 '" ;"$:3 P > ; 1 5 G5 (" &*% - 8I$:?=;P " % 2 ; 1) G5 @ A 8:?/"=;P! % 2 ; 15 G5 T @ / +"=;P > 1- G5 - - " "=3 /3>:?+ 3S 8= /E ), !"#'/%!( # 2 3S 8="+?=;/ 3;: =; ),* + * -1,!"# / ; F '! 6 (% ( > (' )*) ) - 5 1!"$#/#,, 5 ; 6 / M G ),- + 5, !"$ / - 1 % J!? # ' $$> ), , 1-5!"$ /' - ) 1! ( = #. F &.( ( $ ),* - ) *,!"' / 1, C!(. "+0 =:? +/"8 (GI : )1 5 5, ) 5, ) *!"''/ ), * 2. ( 2? % ( ' 4 )* 1 1 ) -) * 1 ) " %/! - ) $ \ 2 % \ > %& $ ),, G+ 1 5, ) * "!'/$ -) ) F!(. >3? & )*- --, - - " /$ 55 ) A 7 2 " # 9(# ' # $ )*1, G+ 5 * - - " %/$ *? 27 2!( ' )1) ( ( 2 ),- - + $(F > ( )

9

10

11

12 - * > # ' 2! " # $ K & '( ( # )* -1 +, -* *!"'("!( 6 : % #. ),- + ) * * 1, 1 5!"'&"! * - " ),1 + - * 1 1,, - " " & * 5!( # ( 2 ),* + 5 ) - * 5* 5 1 " "#! - 6 : & 8( 8(& )*), + * 5 1 * - " "# -) 1 ; ' 2 /0 & $ #. 2 )*- -, * * *, " #" % - 1,!( /0 & $ #. 2 )*, ) -* 5, 1 * -* 1 " $"!# 5 - * ; :2 "=3 +3>?: ":/ 8=? )* - ), ) 1 ) * ) " &"! * ) ;(# A & % )* 5 ) 1 * ) - 5 " &" % * 1 # 0 2(# 4 )*1, ) ) ) - 1 " "# ) )*5 5 1 * ) 5 ) "! "$ 5 #. 2 6 )) ) 1 5,, 5) "! "$ 5) - &.(2 : %& ( )* 1, * -5, 5 ) ) 55 "!#"' - ) 5 A2 :"=? /? %I0= +" )1 5 ) ) ) - * -- "!%" & 1 * 6&!(. +0: ),5 -) - -- * - - * "!&"!( *, 1 C!(. "+0 =:? +/"8 (GI ( ) ), "! "! ), C 4!(. : %& 8( ( ), , , "!"## -- * < " ' ' ( ( )*5 5 *, --, " " $ 5 ) % )*, *, 5 ) " #"! - ) A J ; F ' % )* - +, -, -5 ) ) " #"# - -) % # ' 7 (' 0 ),) 1, - - ) -5 -, - * " $" $ 5 5 '( ( 6 C ;% I )1* * ) 51, - 5, " $" 5 ) - F '! )* + * -, " $"# 5-5 C 8 6 % ( & )*5 1- ) , " $"#& 5 -* 3 & 6 ( 2 %= =8 > K ( ( ), * - 5 ) * * " '" (, 1 " # ),5 - -* ) * * " %"$# 1 5-, # 2 4 ) * ) 1 " ("', ) * 4 4' 6!(!. ' 7 ),) , -* 51 " &" & * * ) % (' 7 G# )1 * " &"' * - " % ),5 15 -, ) - ) " "!! ) - U 2 =$ ; ' ), -* - * ) -1 5 "# " # ( ( 6 8I = ), ) * ) -, 1 -,, 5- "# "!( -, -- %2 #!(. ( & ) ) * - 5 -, "# " # " ),* ) - ) - - -) -5 -, -* -5, * "# " - ) - % J! M (? ), ) , 55 "##" & -- * -1 &! 2 >= ; )* "##" -- ) -, $ ( " #& ( (GI ( )), * -) 5) "#$" % * 8 G 4 % )1-5, 5 -) ) - "#'" $ - 5 -)! ;46 # )1- -, 5 *, ) -,, "#'"#( - -, 5 > & F!(. % 2( ) ) ) * 5 5 "#'"$$ " " ),) 5-5 * 5, -1 5) "#'"'! - 5 > M = #.(' ": 38I$ 0 6 ) ) 5) 5 -- ) -1-1 * -) "#%"!% A(!? 2( )1, * 5 "#("! -, 55 % ' )) "#("!& -, * 5 $ 2 C (6 8 (2 $ ) ) 5 ) 1 * "#&"'' -* 51! % ) * "$ "! 5 5, 0 ' ( (&& ( = 4 &(b 3 3 ( ), , 5 -) 5* "$#"#' * " # M!(. ),- 5) ) 5- -*, 5, "$$"'! 55 5) A ' ( )* 5- -, -, "$'"# 5 - F ; F ' ),, 1) - 5 ) - * 5-5* - - "$%"#% 51-1 > 2 " ), , 5 5 "$%"# 51 -) % '! > # ' 2 ),1 5* , 5 * "' " ' - (! 8. 7 ( )5* 5 5 * 5) * "' "# - 5 > 7 / 6 >% ), * -, - - ) #" $" - 5 ) C( G# G ' )*- 5, #" &"!$ - * 5 1 ( 46 M 0 M? ' # ))1, 5 ),, 5 #" "$( - 5, ( C( (& 0 M? ' # )*) * ) -, 1 0?C ; G# >% '4' ( J ),5-5 5* 0?C = ),, 51 - ) * 0?C! 6 ; F ' (% ( > (' )*), -- 0?C 8 2.( ( 2 )* - G+ 51 * 5 - "!"!( 8 2 : ( 2 )* G+ * 1 -, - " &"'! * - ' # " &( )* 1 G 5* ) * "#'"$& - 5* 5 2.(? ' # ),, G * "#(" & -, * 2 "ND 0( ),) 1 G- - -,, 5 -* 5 "$#" $ D 2 / E I # (' ( )*5 1 G "$%" ' 51, 2 8 '( : & 8( 8(& ))- 1 G ) 5, * 5 -, "''"'(, * A2 # 2 8 % & ( (# ),- 5 G- - - *, 5, -5 * #" #"!# - - -

13 ) > # ' 2? )**, / , 1 " "'& ;!? 27 2 )) * / 5 -, " #"!$ > ( ))5 * / - - " #"!& - * # 34 9 $ +/ ),1 / ) 1 1 " #"$& - 5* > ' )1* * $ -- 5* " $" # 5-1 ; F + = )*- - / " $"$# 5 5-,! ( = #. F ( U( '( J ),* ) / 1 55 * 1, 1 - " '" (, * %2 6 ; #( /I = /E )1-1 $ 51 ) 1 - * 1 - " '"$ 5) )! # ( =$ 0 6 )* 1 /, - *,, ) ), " %" % 1 1 > #(6 )) / *, - 1 * " %"#& 1 -* 0 ' ( (&& ( = 4 &(b 3 3 ( ), -5 / ),, ) 1 1 " %"$ F :2 IU " J 4 # (' ),- / - - -, ) " ("!, - B 7 ; ' 2 % ' ),- / -,,, 5, 1 " ("#!, - 5 ; 7 ( (' 0 6 )* 5 / - 5 * 5 5,, " &"## * ))- / , - 5 "# " ' )* - / 5-5, * 5 5 "# " % - 1, 2 / 6.( 02 4 )1 $ ) ) 5, - * "# "$& - 5* * 0 D 6 0 ;=%% "4' 2 # D )**, / - 1 ),, "#!"'! - ) ; 6 /0 & $ #. 2 )*- - / , -* ) "##"#& -- -* 3 #! B )1 - $ 5 5 5) - 5, *, "#$" & ),5 - /, * 5 "#$" & -5 * 2 ), 5 / * 5) - 5 * -) - "#$"#& -5 -* - ; F '! 2 X 4 )1 $ - *, - ) - * -- "#'" - 5 X 6 # (' ),- - / ) 5 5 * 5 "#(" -, G# + / )51 - $ 1-1 0?C " 2 0 ))5 1 G/ -) - * 1 " %"'' ' 2?(? 27 ; 2 )) 5 G/ - ) " &" * >% '4' ( J > # ' 2 )) ) G/ - - * 5 * " &"# * -) 5 ( ; ( > # ' 2 )) G/ 5 1-5, 1 * "# "! - ) 2 2?( + :!. )** G/ -, ) 5 ) - * "##" % ! 2N 2 /0 & $ #. 2 )*5 G/ 1-5* *, * "##"#% -- -1, C 7# ' % \ " )*5 -- G/, * * -* 1 "#%" # -1 - * 2 > 0 2(' )1- ) G$ - -5, - -) 1 ) -, "#%"!% -1 1 ; & 2 0 ( ( + :!. ))- G/ * 0?% CELKOVÉ VÝSLEDKY XTERRA CZECH TOUR 2009

14 !"#$ %& '( )*+&#$,-+.!! "! /0 1!-% )2! #$ % & %'!!! 30 " )&4*% %5#1 (( )*& + )+ & +!! " "! 63! 1%$ *$% 7+81%5 #$ % & %' "!! (3,.%59 #,. )*&,-!! "! '/ %:#*%, /& " /' %4+$ %*#1 (.# 0 " 6 7 5, &- 1 & - - " " "! #4#$ 1#. #$ % & %'! "! " " " /0,5+$ #:* 2,- 3 4'5 * 6 ;*%&$< % ( "! 6 7 =:>?+& ( 4 % 1! "! " ",&&< 6 ) 77 ( $%. 4 $ )04.8 #2 "! "! "! 6 % #*,-+. )*& & 1 "! " 0 7A $+. 9 ( - : "! 0 #&"!$ ),* $ % 6 - -! "! 6 7,B:>8C,&+. ( & 9 / % ;! "! (,&41 %5)4 ) 30( 4<')= " "! ( )D$*% %*:)& 2,- 3 4'5 * "! (' #&D 6 ) 77 ( "! ( E<-,&) $ )8C%#1 3 > ( (( " 7,-+. $ & % 1! '0! %- 6! '3 F)11???'"7-7' - '( ; G )2! ! 03 F )8C%#1 #<( 0 )*&H* #*.) 0 )2! '83 ( -1 ( "! " /' IJ7 %*:)& & ( "! /6,::#* 3 > - 3A! /6 %8C *%,-!* 2,- 3 4' 5 * / " $+. 4% B C 3'! ; )2! $%8 3( % #. =< "! 3/ 7+81%5 " 33 7 ;*%&:).#$. & - + " 36,D&9 #:#* ( & C D(5E ,B:>8C #) " * K8$ 4 (, - ) F- 3 " J )2! ) - 7 C & - " 3 " = #:* ((4 + 5E % G " "! 6' " 7,-+. ( & C D(5E - 7! 60 "" 9 1#*, #*: ) (! 60 "! *,C1%5,-+. % 4 % 1! 63 " = %*#$ ((. C " ; )8, 6 6 " #*1,-+. 2,- 3 4' 5 * " " " 6 " #*&4,*L#*???'"7-7' -! 6! %*,D1% /& 6(! %*:)& " '!,*5%:C < #$. " '! )8C9 " "! &42#B #) "! 6!! #M#$ 7+81%5 # %, # -1 ( "! 6! %&N %*:)& )4 H 5 I "! 6! %O #*H#* C & & & "! 6! =5+ #:* "! J %5)4 - + '5 J /& " 6 ) 77 ( " < %2!$ 5%& 5 + # ( " *,8C+E$% %4#$ ( 7& : " J &:,&!&,)8 % 2, " ",E-,& #:* 98% "!,C, :#$ )8C%1 & 1 " )*,D1%5 D'.H ",1 #:*. & ( - + " " ; %& 7#&8% #7- ( " " = 142)8C - C 9 & ' #:* % 4 " 0 7 J.%& & - "! 0 1+4#$,-+. 4 $ )*& / #B#?D% " / " %*:)& 4 % 7 " /! %-*1%, / %4#*+5#$,-+. / )*$1 #:* / 7 = &42#B *& " =$+ % %5#1 ( - ( "! :,.#$ %*:)& : ( " ",5,:&9, #*: D - & " " )$,1+. %& ( 7& : " ",*#&8 *)$ ( % 1 - " ",?*)5% #:* "! %?PD:%D % :5<4%D " C%1,?$% 2#-<D1 - ( " <:*: 1#. " " 7 ( - #8C+"#$ &42#B 6 B 7- C " 7,-+. 4 )*& ( &<:1 *#& 38 # #) 36 ( # ;, #*: (J + 45 " 7,:*, #$ &:,&!& (B :=<! (! J,-+. #) * 5 * (,"%1:,5D$9 $+. 8)4( )93 4 ( - " ' F F *%C%- *. F % 7 ( ' 0 =)-#$ )2! 8 " 0 E<-,&) $ C*)D:,?C 3 > ( 0 G %*:)& K- 0 Q #( ) 0 "#*% #:* () 5 & 0 %.?%* )2! $ % " 0 " )2! : 48 & + 0! *,-+4$% &42#B 0 )&$ &42#B & > 0 7 )2! ( 7 - ( " 3 )1,.#$ )8C%1 2- ( 9 C &H ' 5 -' " 3 C)1, D $ 7- -! 6 7,1+* %& 3 +L 5 &! 6 9$,*% %& : (! 6 5%:#$! 6 8CK&L#14???'"7-7' -! 6 " %&:, %5#1 2,- 3 4'5 * " " 6! %B&#* %5)4 + 4 >1- D &! 6 1#D&!$ )8C%1 # %, # -1 ( "! 6 1)$% %4#$ 5*7 &M L- "! %*,-!* 2,( 3 4' 5 *! 6,-%& ( )1 C "! 6 1#O%&4#* % -! 6,-+. 2 ( ( 7#5#*$% 71%D:)-)1 4 $ )*& =5#8 %& ( - " 5,,4%! ):&#* 38 # #) 36 ( # $2)5+&#$ #:* 3 5*K& + #:* (J + 45 " )*+D#$ :%&4%! ",1#D8C%1,-+.,&&1#):&#* < 1 C 1 > %*:!&#$ %& (4 5*K 1 % 1 ",B!& -1R ;*%&:).#$ 4 & ( $ C /K %& * 5 ",E+$, % G! K1 1 &42#B )&4*% %5#1 4 1 & - ; = 7 A )*,D1%5 4 % 7 " *,M %*8#1 )$ 1+. D(5 <4 "! " ( " 5,&#$ )1%& #> 7 ( " ' " F ; %D8C% 77 - ' " 7 = A %5#1 4 $ - K &! ' " A %5#1 (( )*& + )+ & + " ' "" :#)&%8C#* #*-%&& " ' "! 7J )*,D1%5 + 45!"! ' " 8% 83.# 8 ( #(9.83 ' " %& 4 # )0).! ' " 1!-% 7+81%5 & 4 L NJ "!! ' " #2+ #$ <&>$ " '! ; J $+. % 48.8,( 7 -- " '! 5,2+$ #:* 5 $+ H& " '! #*HC ) ).8% # '! =5,*8 )2! > 1 & " /!" =:*,&H1 7,B:#8C ( 4 % 1 /!! 1E %8C#* #:* 4 $ )*&! /! J ;*%&:).#$ " /! %.#$! /! S %&)#1 7 - /! %8#$ )*,D1%5 (, C ( ( " / &42#B ( - O 7 - / ; %*D #) # / #* ( %? D (#$( / 1-#)4% -%4#, / " <*<8C:*,-+. B 7& B! 3! )1+$ ;*%&:% 4 $ )*&! 6 7 4(4! 6 7%1:* ( 5# % 1! 6 =7 )*,D1%5 4 % 7 " "! 6 #)41 "! 6 #41#8$9 )8C%1 $ & % 1! 6 %:T. ('#'(' -! 6 #1!&#$ %&!! 6 U #:*! 6 " ; %& - -! 6! = )8C%1-7- I!! " " 6 H D:9& %5#1 7 '! 6 7#D#19 )2! 3 ; M IHI * " =?,1 )8C%1 B 7 " %4,5%& - ; / " ",-+.???'& 7 '! #BE1!$ #:*! " #B&% %*:)& D &- & ( " 9$ ( 6-1 "

15 " %*:,. %-)1 "! #?19 &42#B 7 %& 7 )%8,-, (# #)8C ( %8O D 7- - # V)*:C B! %:#B#8 %& *+:$9,. B 7 W &, -,# 7C 1 %*:)& -) " )C#1$% %5#1 H! 1+C%,-%& ) ( )1 + *%&D$9 :%&)D1%5 : ( " 7)1"#$ 4,1L! 7 F 7-1- = )2! #) * 5 * =#4)59! C-#1!$ %& 3 ; M IHI * ; =,. 9) / /!! = %&)#1 7 - " %- 1% :%&)D1%5 )( + (HC! 7+81%5 )*& + " $+. #) - - 4'5 #?% %& ",5,:% %& (( )*& + )+ & + %:,. %&)#1 < $? %&E ( %? )*,D1%5 87- " " %*,. %$ & 1! %D$% #:* " %?,.#$ )*,D1% & 7- &! %8$< D # 4%- %& & =HC 1 F %& (,.. * ( 7 C,-%D - ( =5#8 %*,D1%5 2 ( # ( =%&>$ ( E:%8C, #:* ( *$%* $+. 8)4( )93 4 (( ( 1#. ( #*: (! %DD,&4# #4*)8 6? 1 ( - 7 ( % #* ( %- 1% &42#B )( + (HC (,&41 %5#1 ) 30( 4<')= " " ' =5%*8 &42#B (( )*& + )+ & + %*:)& (B + 45 " ' )#:* 1% )*,D1%5 ' % 1) O & 1 ' D)1 )&4*%!! ' " F + ' '! &!M# %5)4 5 + # ( ' 1#. #:* $ - " ' ; %& D'.H " " ' J )1%& 9 7 P & 4 / ' 7#D#19 7,B:>8C 2,- 3 4' 5 * 0 " 7J %& 45 " 0 " V# > ) 77 D 0 " *#- 5 6 & 1 0 " 7J,-+. ( 4 % 1 " 0 "" 1% %"$% 4#&>$ " 0 "!,,,, 0 ",8C- : )1%& 0 " $,5D$9 $+. 9 * ) 0 71%4)-!* 0 " 1+-%1!$ %*:)& 5 + # ( /! =+.#$ %*#$ /! 5,,4%,-+. 5 $+ H& /! $%1)8$9 4#&#$ %.<(8 ( % 1 " /! 7 :%&)D1%5 ( - 4 C /!" 7 #:* #) 4* K & " /!! )- #*D$9 4 G /! 7J )8C%1 9 7 P & 4 / /! 7 J )2!,( -! 3! :*,?#$ )*,D1%5 ) ( )1 3! D $ J %*:)&. + ( " 8C,D#L 3 %?#. 3 )&%:#4#* O & 1 3 " )2!. & - + ( 3! 7 J 142)8C ( 45!! 3 F,C%&$% %5# C/!! 6 7#1!.#$ )8C%1 D - &! 6 )8C9 $+. 6 B 7- C! 6 = %*:)& - +! 6 )2! = QH& )1 C! 6 *#- C*)D:,?C 5 6 & 1! 6 $ C &H! 6 #8C B 7 F!!! 6 %&! 6! =%L*+&#$ )8C%1 > 1 & " %5) ",C+"!$ " %& (() K +!! " J )2! > %9 & + " " %:<D $+. (% $ ;/ " #)D1)&H 5 O & >1 7 " #1!&#$ 7)$:,* $P + :' 4 +! " :#?C%&???'"7-7' -! " " 1)D )1,. %.<(8 ( % 1!! "! #11#* F 7#1!.#$,-+. $P + :' 4 + =?,18 )1%& + +!! J 1#. & ) C, 4 " #:* $) -,5,:&9 " 7???' F,7 + 7' " )8C%1 #) - 4'5 * 7 )8C%1 5( )*& $ / " >-#8! $ + ( ( % - 2 %41-%)* 5,6 & 1 %*:)&,?+1.%& 2 ( #*: (: 5( )1 - + = %*:)& $ &. C )&42)8C 87- +,1E&#* #:* #> 7 (, #$ %5#1 % " C+X%1 %5#1 (B - & ( C/;! =5)C#1 " = %&. & - + ( #H#:C,D#L ( 3( %5#1 $),- #D8C ( %*,D1%5 #2+ #$ %5)4 B 7 #:* " G, $,5+ %:#2)&% (( )*& + )+ & + = "! /, $,5+ 5%&% (( )*& + )+ & + =! 3 5>*+$,5+ +.% & 1 )*& =!! " ",8C, *%4D$+ 1+*% 7 =!! 1)&H,*,5+ *#&% #) - - 4'5 * =!!!! (( %:#*,5+ 8)# 4 B / ( =!! ' %5%&,5+ NM#&% $ % 1 =! " 6 =7 7J #&$% <% $ = "! "!! = 7J +*% (? 7 = "!! 0 7J %*$Y:% $ & % 1 " = "! " /6 S 7J =+*$% R9 ( - :' ' =! 6 #&%:% ( - &, ) F- = "! 6 %$,5)"$,5+ %&% - ) - B ;/ = "! 0 " F%D1# %*)&% O + ( ( > " =! 6! %&4*% #<( = "! )*)%- D # = ',?#8$+ &&% % = "! " 03 J 1#&% )4 4 ; L " = 0,&&#* %*:)&% ( 6 7, % = 0 :#)&#8$#* )-,&# 5 6 & 1 =! /6 *%-1,5+ %:#2)&% 4 1 3H 1! =! /6 7)&.,5+ &4*#% 7& - = " / ).%&,5+!1% ) ( = "! 30 " 7J =+*$% ( #(.83 =" "! 33! F)--#*,&B% 5 = 3 #-#1,5+ &#:% (, C B C = 3 &!M$,5+ &&% 2%< % C C & 7 " = 3 #1B% D 3 =! 60 %LL#)&#* G5,&&# ( =! 6 7,,*% D 3 = " 7J +B% ( & " =" " ' = 7J )8C%#1% (? 7 = " ' :%4&)$ %&% ) ).8% # = "! 6 " %4,5+ %*,*% (<$ 8 = "! 6! &)&H#*,5+ 7%1#*)# = "! 6 7J %:#2)&% I/ $ = "! 6 11#$,5+ = "! 6 7%X$,5+ %:#2)&%. & - + ( " = " *$5)8,5+ ):$% 6 B 7- C = " " ( -1 ) C 9 > 7? = " " )&4,*L#* %& #1% - 9 #<( = " " *&+",5+ 1#&% C? * < ( = " ", %1,5+ %*$Y:% $ & % 1 " = " "" 7J %*:)&% ( )1 C =" " "! C%1,?$,5+ %&% 9 C + = " ",*+$,5+ #:*% 9 * - = " " <:1!$,5+ " = " " 7J %&% ( = / " 5,,:,5+ %:#2)&% 4 1 & - = /!,::,5+ #:*% 5 + # ( = /! %1+:,5+ )8C%#1%. C = /!,*4+&,5+ )8C%#1% )*& & C 4 ; = 7J 1).$% = /

16 !" G F = /!! &H1#4#* 1#O%&4*% = /! 7%81,5+ %*:)&% = /! - #>> ( -1 = "!,E+$,5+ 8)# 6 * )*& K+ = "! 7J #&$% ( )1 C = " J 7J %&% ( ( L = " % *)#1 %*)%&&# < < 17C > =" " #*-%&,5+,&)$%???'& 7 ' = " 1)D,5+ #&$% " +, )*& 7 = " " 7J %:#2)&% 4 %8 (% ( S =!,H)#D )8,1# =" 7J %4$% 4 +* 5 * = $,5B%&,5+ 7>*% )4 * 1 H - =" %*&,5+ 7>*% F 7 = 7,4)"$,5+ =+*$% )4 H 5 I " = 0 =1YH*,5+ =+*$% F 7 = 0 = 7J )&4% = = 0 7J %:#2)&% - 7- > = 0 " 7J 7#&4 1% :' ' = 0! 7+5*,5+ #1#&% 57 -/! =!! 6 7 7J %*8#1% ( ="! 6 %&4+$,5+ #&$% 6 * % - (H / =! 6 #:*NB,5+,C -)1% #> 7 ( ="! 6 = 7J %*:)&% =! 6 7 J #1#&% 45 =" 7,:!$,5+,&)$% =?1!:$,5+ %4$% 4 $ )04.8 #2 =,5+$,5+ )&% " = " %:1+.$,5+ %&% ="! 7J,-%&% + 45 =" #48 $ - ) 7? - <4 = 7%X$,5+ #*#E% $ 6 - = ' =7 7J 5% ( 7 - ( = ' = 7J %&% + 45 " =" ' S Z < ) 4 = ' )1)"$,5+ #*#E% 6 * % - (H / = ' 7J %&% =" / %&#"$,5+ )2)&% =" / " %D#1 % #*,5+ &&% % " = /! = 7J )8C%#1% '.D'<4 = /,::&#*,5% 8)# 99 # - C + * =! 6 7J #*#E% '.D'<4 " =! 6 #D:1#*,5+ 1+*% =! 6 S Z 58( )???'C* B' ="! 6 G = " *%"$,5+ %*:)&% & 1 = " %.$,5+ 5% 9 7 % G = " =-!4,5+ #*#E% $ F/ -L = " %B$*:,5+ )8C%#1% D & &. =! Z.) > =" &:,.,5+ %*$Y:% " = O 5 =" *4,5+ #&%:% " +, )*& 7 = 9$,*,5+ #&$% 5 + # ( = (,",D 54( = 71+.$,5+ 8)# & 1 = ( (, - O = ' +*:,5+ NM#&% S H 7-+/ T H - +HT =" ' " [ # 5 ( -1 = 0! % 1!$,5+ )15)# #> 7 (! = 0 (5 5 - C > '5' = / +"$,5+ %&% 8 +/ - =" 3 \ # 5 ( -1 = 3 $,2#?,5+ %4)D1%5% 4 $ )04.8 #2 =! 6 ="! 6 2( # > ( < # =! " %41#8,5+ %&% 4 3(! =! " D $ 7- - = ",1+$,5+ +X% 5 + # (! =!! F Z - - =" N1,5+ )8C%#1% 6 * )*& K+ = D $ 7- - =! O&#*,5+ %-)1% ="!"#$ %& '( )*+&#$,-+. "! ' )&4*% %5#1 (( )*& + )+ & +!! "! 0( ",.%59 #,. )*&,-!! '! %:#*%, /&! "! 6 7,-+. $ & % 1 "! " 0 %4+$ %*#1 (.# 0 ",5+$ #:* 2,- 3 4'5 * 6 )2! '83 ( -1 ( " 3 ;*%&$< % ( "! 6,&&< 6 ) 77 ( / #&D 6 ) 77 ( "! / %- 6!! (( " F )8C%#1 #<( 0! IJ7 %*:)& & ( "! /6 $+. 4% B C 3' ; )8, 6 " 3',D&9 #:#* ( & C D(5E ;*%&E1 $+. % 1! 60 7,-+. ( & C D(5E - 7! 60 %*:)&! 60 =:*,&H1 7,B:>8C ( 4 % 1! 60 7 )$$, D 3 6 " ; %& 7#&8% #7- ( "! 6! %:>B#8 %&! 6 = %*:)& $ &. C "! 6 %8$< D # 6 ) 77 ( " F F *%C%- *. F % 7 ( ' / %:T. ('#'(' - " A 71%D:)D1%5 4 % K +! 6 F ; 77 - ; #) # " F + ' /!,,,,! 6 $ + ( ( % - 2 " G, $,5+ %:#2)&% (( )*& + )+ & + = "! /, $,5+ 5%&% (( )*& + )+ & + =! /( 5>*+$,5+ +.% & 1 )*& = " 3 " S 7J =+*$% R9 ( - :' ' =! 6! #&%:% ( - &, ) F- = "! 6 F%D1# %*)&% O + ( ( > " =! 6 )*)%- D # = ' #-#1,5+ &#:% (, C B C =! /6 #1B% D 3 =! 60 7J %:#2)&% - 7- > = " ' ( -1 ) C 9 > 7? = " G F = / - #>> ( -1 = " " = 0! #48 $ - ) 7? - <4 = G = / 6Z ' #*+&#$ %*:)& - % = 0( #:* % 1! " " = #:* ((4 + 5E % G '( " %4#*+5#$,-+. ((! 7,B:>8C #) - - (( = #:* (( I - BC (( &4*#%D *#- 5 6 & 1 (( %$ *& ' '( * D$9 7,B:>8C ( '( = %$ ((4 + 5E % G '( ;#1)O 8C)LL&#* '( :%8C, #:* % 1! % 1 0 " %& * 5 0! = )2! #) * 5 *! /6 )&1 *<.:,L $ F/ 3H 1! /6 )2!. & - + ( 3' = %&. & - + ( 3 ;)1)?. & - + (! 60 7 %4)- 4 + & +* 5 *! 6 %&. & - + ( " ' 7,1+* %& 3 +L 5 & "! 6 %*:)& :,.#$ : ( " "! 6 " 7 A )8C%1. & - + ( "! 6! %?PD:%D % :5<4%D "! 6 )2! : 48 & + "! 6 C-#1!$ %& 3 ; M IHI * "! 6 *,-+4$% "! 6 7 A )2! ( - S H "! 6 )&$ & > ( "! 6 7 %& " 7,B:>8C * 5 " %& 9$,*% : ( " ",*+$ "!,1E&#* #63 ( - " 7 %$. & - + ( / =+.#$ %*#$ / )2! =5,*8 6 98)4 ( # '7' " / 5,2+"#$ : ( 5 & / " %5#1 H D:9& 7 ' " " 1" 8C,D#L " " #*&9 4#&>$ " " :%&)D1%5 + *%&D$9 : ( 5 & " "" 1)D,-%& " +, )*& 7 "! =:>?+&#$ (8 (8 *& & C L 0 " %*,D1%5 =5#8 2 ( # > ( 0 " )2! 4+"#$ = & ( ( C G! 6

Ď Ů Ň ž Ů ž ň ž ž ž Č Č Ď Č ž Ě ž ž ž ž ň ž ž ž ž ž ž ž Ě ň ž ž ž ž Ďž ň ž Č Č ň Č Ď Ě Ň Č Ň ž ž ž Ů ň Ň ž ň ň ž ň ň ň ž ň ž Č ž ž Ř ž ž ž ž ň ž ž ž ž Ř ž ň ž ž ž ž ž ž ž Ě Ě Ě Č ž Ď Ř ž ň ň Ř ž ž ž ž

Více

OBSAH. strana. Hroty 1, 2. Céčka a eska. strana 2, 3. strana. Šišky. Gule a polgule. strana 5, strana

OBSAH. strana. Hroty 1, 2. Céčka a eska. strana 2, 3. strana. Šišky. Gule a polgule. strana 5, strana OBSAH Hroty 1, 2 Céčka a eska 2, 3 Šišky 3 Gule a polgule 4 Hrozno 5, 6 Lístky 7... 10 Tyčky a stĺpiky 11... 13 Pásoviny a madlá 14, 15 Pätky a krytky 16 Závesy 17 Kľučky 18, 19 Štítky Sortiment pojazdných

Více

í í í í Ž á Č í é á í ť é ý Ú í č č Ž á ý á ě Ú á ř ř Ť Ó ť ř í Š í á č ý í á á á ó í á í ř é é é á č á á í í á ř č é á ě Ú í á á í í áš í á ó í á úč ů á úč ů á ú ú á é á á á í á č ř ě í í ň í á í á ř

Více

Varianty: - brání i C1 - situace 2 na 2 - povinná 3 překřížení A1 s B1 - D1 brání opačným držením hole Změníme orientaci cvičení

Varianty: - brání i C1 - situace 2 na 2 - povinná 3 překřížení A1 s B1 - D1 brání opačným držením hole Změníme orientaci cvičení cv. 308 Situace 2 na 1 Útočník A1 si naráží míček do běhu s útočníkem A2, kříží se a střílí na bližší branku. Mezitím obránci C1 a D1 vybíhají a střílí na druhou branku, poté C1bere volný míček, přihrává

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

!"# * ) %+%, %+&* - %.//. ) * *& " & & )0+% 0 1 + % )" 2 3 3 4) 3 5

!# * ) %+%, %+&* - %.//. ) * *&  & & )0+% 0 1 + % ) 2 3 3 4) 3 5 2 3 !"# $ %&%'()* * ) %+%, %+&* - %.//. ) * *& " & & )0+% 0 1 * ) 0%&*&* &) + % )" 2 3 3 4) 3 5 4"6&) 4%"&&)& 4"70 +" 4 5 !" #!$ %&'()(*(+),)- 6 89:!7: 8;?@AB:,!7>=B2CDE,;FG... 16!;

Více

ž í č í č í ě š í é í í ú č í é š í ž í áš í ů č í í á ížá í á í ížá í ž á í á á í ů É Ř í ů á í É ě á ň ž í ž í í é ú é ě é ť í í é ňčá č é áú č ž ě é é ž í á é é ď Ť ě í š í íž é ě é í Ý ú ž ď é ů í

Více

Vibrační. 112 Přehled VEGASWING 114 VEGASWING 51. 116 VEGASWING série 60. 124 Přehled VEGAVIB. 126 VEGAVIB série 60. 134 Přehled VEGAWAVE

Vibrační. 112 Přehled VEGASWING 114 VEGASWING 51. 116 VEGASWING série 60. 124 Přehled VEGAVIB. 126 VEGAVIB série 60. 134 Přehled VEGAWAVE Vibrační 112 Přehled VEGASWING 114 VEGASWING 51 116 VEGASWING série 60 124 Přehled VEGAVIB 126 VEGAVIB série 60 134 Přehled VEGAWAVE 136 VEGAWAVE série 60 111 Přehled VEGASWING Oblast použití Limitní spínače

Více

Kyvné pohony Série 6400. Miniaturní kompaktní suporty Série 6700. Tlumiče nárazu Série 6900

Kyvné pohony Série 6400. Miniaturní kompaktní suporty Série 6700. Tlumiče nárazu Série 6900 Manipulace Série 000 SpA 4050 LURANO (BG) - Italia Via Cascina Barbellina, 0 Tel. 035/49777 Fax 035/49740 035/4974 http://www.pneumaxspa.com CAP. SOC...700.000 I.V. R.E.A. BERGAMO N. 0798 R.E.A. MILANO

Více

Příloha č. 4_A_1 ke Smlouvě č

Příloha č. 4_A_1 ke Smlouvě č Seznam smluvních lékáren provozovaných poskytovatelem lékárenské péče IČ 28511298 v působnosti Regionální pobočky VZP ČR Praha, pobočky pro Hl. m. Prahu a Středočeský kraj, uzavřená s účinností od 1. 1.

Více

S o u t ě ž n í. ř á d

S o u t ě ž n í. ř á d Východočeská oblast Sekce orientačního běhu ČSOS S o u t ě ž n í ř á d soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu v roce 2015 A. Základní ustanovení 1.1 Soutěžní řád platí pro soutěže Východočeské

Více

Soutěžní řád v lyžařském orientačním běhu Český svaz orientačních sportů

Soutěžní řád v lyžařském orientačním běhu Český svaz orientačních sportů Soutěžní řád v lyžařském orientačním běhu Český svaz orientačních sportů Soutěžní řád je spolu s Pravidly lyžařského orientačního běhu, Klasifikačním řádem a Mapovým klíčem pro OB základními předpisy pro

Více

ď ů ů ů ř ů ěž ř á ĚŽÍ áů ď ó ů š é áž ď á á ď á é á é ů ď ěží ď á ěž ď ó é ř Á ĚŽ Í ý á á é ěž ď á ď ý ář ď ěž ÁŘ ď é ď é áď ď č č ď Ř ý á č ý Í č Í

ď ů ů ů ř ů ěž ř á ĚŽÍ áů ď ó ů š é áž ď á á ď á é á é ů ď ěží ď á ěž ď ó é ř Á ĚŽ Í ý á á é ěž ď á ď ý ář ď ěž ÁŘ ď é ď é áď ď č č ď Ř ý á č ý Í č Í Výkonný výbor Ceské boxerské asociace schválil dne 13. července 20.10 Techniclc{ a soutěžn pravidla účinnó aď 3a. kdng' 2010 ď ů ů ů ř ů ěž ř á ĚŽÍ áů ď ó ů š é áž ď á á ď á é á é ů ď ěží ď á ěž ď ó é

Více

í Ť Ř š í í ů á í ú ť á ý á á áš í ý í ý ů í í á í á ů á ů áž í č é í é é ó č Ž š á Š á á š Ž č é í ť ý í Ží á ší á Ž í š ý á í á í ú í ý é á í í ů č ý á í ůá á á í Ž á ý é í č ý ů í ší ý á ů ý ů í č á

Více

É Í É Ř Č Ú Ú Í Č ž ě Ú ďď ě ž ň ž Č ď ď š š Č Í š Í š š ď š š ú ůě ů Ž Ú ďď ž ú ě Ě š ž ď ď š Ž ň ň ó Í ň ď Ú Í ó Íů ě ú ž ž š ě ž ě š ě ň ů ě ň Č É Ů Í ž ž ž Ú ě ů Ž Ž ě ě ž ď ů š ě ť Č ž ú ňí š Í ť

Více

á ž Í Í ř Á ď ý Í Í Ť Í Á Á á ž é ý ář ž šš ě č ů é á ř é é š á š ř á ž é á ě á á á ů é ě á é á ř á š ř ž Ž ř á á á ž Ž ž á Ž ř é š č č ý š é č é š š č é č š á ě á čňá ě á á ě á ě á ě ž é á é ř š ě ě á

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

á Č Í ř í čí Ý Č Í é č í é č á á é é ř š ř í í é č í ó é í á ř é á á š ř á í ř í í ú č í č í ó ř í š ú č í ú č á é é ř í á í á č á í é ří š á é á é í á í ř í ř í č í á á í ř í ř í á á ř á í í á ř í ř é

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

é é Č Č č Č Č ý šš š ů š ě ž ž č č č č č č ý Ž š ý ě é ů ě ě é é é ý ě ý ů č ě č ě ý ě č é ě ě é ý ů ě č ů ů č č č č č ě ě č ý č ě č č č ě ě ě ě ě ž Ů ň ž é č č ě ě š ů é é Č ě ě š ů ě ů ýš é ž é é Ž é

Více

Soutěžní řád Moravskoslezského krajského svazu orientačních sportů (dále jen MSKSOS ) pro soutěže v orientačním běhu

Soutěžní řád Moravskoslezského krajského svazu orientačních sportů (dále jen MSKSOS ) pro soutěže v orientačním běhu Soutěžní řád Moravskoslezského krajského svazu orientačních sportů (dále jen MSKSOS ) pro soutěže v orientačním běhu Soutěžní řád (dále jen SŘ ) je spolu s (i) Pravidly orientačního běhu, (ii) Pravidly

Více

PROPOZICE ZÁVODU XTERRA CZECH TOUR 2011 OSTROV

PROPOZICE ZÁVODU XTERRA CZECH TOUR 2011 OSTROV PROPOZICE ZÁVODU XTERRA CZECH TOUR 2011 OSTROV STATUT ZÁVODU: POŘADATEL: ŘEDITEL ZÁVODU: TAJEMNÍK ZÁVODU: MANAŽER ZÁVODU: KONTAKTY: Xterra KORUNA PRALINES Ostrov 2011, Český pohár v terénním triatlonu

Více

é ř é í á é ří ý ý č ý ž ě ě ř ě Ž á í š é ří éú ěž ší ě š í é ě é ě ú ří ě ř á íř áž ě č ý ř ý č ý ů ř á ý í ý ž é é á á í Ží é ří é Ž é ý á á á á ž Ž ý í ť éč í Í é č í č ý í í í í ť í ý ý ě š ž ě ě

Více

Publikační a citační praxe v ekonomii RIV publikační strategie v SHV Panelová hodnocení v SHV v ČR (GAČR, II. pilíř, UK)

Publikační a citační praxe v ekonomii RIV publikační strategie v SHV Panelová hodnocení v SHV v ČR (GAČR, II. pilíř, UK) Publikační a citační praxe v ekonomii RIV publikační strategie v SHV Panelová hodnocení v SHV v ČR (GAČR, II. pilíř, UK) Prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. CERGE UK a Národohospodářský ústav AV ČR GAČR seminář

Více

Plánovací kalendář organizátorů: turnaje a akce roku 2015

Plánovací kalendář organizátorů: turnaje a akce roku 2015 1. leden * čt * Státní svátek ČR 2. leden pá 3. leden so 4. leden ne Prestige 6.turnaj 1 M 5. leden po 6. leden út Prestige 6.turnaj 2 M 7. leden st 8. leden čt zasedání VV-ČBA 9. leden pá Roto Grip MBC

Více

ž ž é á Ú ý é ý Ú č č á ý ě Ú š á č ť ý á á č Č á ý Č š Í Í á á é ě ý ó á Š á á é é á Ú á Í á Í áš á Č á úč ů ž ž á Úč ů ž á úč ů á ě á á ž á ě ě ž š á Š á á Š á š č č Č é šť á ť é é é ě é š á č č Ó ý

Více

Přehled umístění závodníků SJI v rámci reprezentace ČR v roce 2016

Přehled umístění závodníků SJI v rámci reprezentace ČR v roce 2016 Přehled umístění závodníků SJI v rámci reprezentace ČR v roce 2016 MTBO MISTROVSTVÍ SVĚTA (PORTUGALSKO) WE RENATA PAULÍČKOVÁ sprint 21. long 5. middle 18. relay 3. IOF MTB-O World Ranking 2016 WE 10. Renata

Více

Ó ÝŽ É ň ť ě Í ž ž ě ď č ž ůž ó ž š č ě ů ž ž ě ě ě ě ě ů ž ě Ž ě š ě č č ž ě š ů š ž ěž č č ž ň ě č ž ů ž ž ě ě č š ň š č ě ž ů ě ž š ů Š ů ů Ž č š ů ě ě ž ó ž ň ě ě ě č ě š š š šš č š ě ž ň ň ů ň š ě

Více

Přehled VEGAPULS. Oblast použití. Princip měření. Přednosti

Přehled VEGAPULS. Oblast použití. Princip měření. Přednosti Přehled VEGAPULS Oblast použití Radarové hladinoměry řady VEGAPULS slouží k bezkontaktnímu měření výšky hladiny kapalin a sypkých látek. Měří kapaliny všeho druhu, i pod vysokým tlakem a za extrémních

Více

Upozornění : barevné odstíny zobrazené na této stránce se mohou z důvodu možného zkreslení Vašeho monitoru lišit od fyzické dodávky.

Upozornění : barevné odstíny zobrazené na této stránce se mohou z důvodu možného zkreslení Vašeho monitoru lišit od fyzické dodávky. Upozornění : barevné odstíny zobrazené na této stránce se mohou z důvodu možného zkreslení Vašeho monitoru lišit od fyzické dodávky. ODSTÍN SKUPINA CENOVÁ SKUPINA ODRÁŽIVOST A10-A BRIGHT A 1 81 A10-B BRIGHT

Více

Č Ě É ČÁ ř Ž č č Ó č ř Š ř Ž č ř Č č Č č Ú Ž Č Č Ú ř ž č Ž Á Ú Ř ř ř č š Ž č Ž ř š š ř č č Ě Úč ř š ř Ž Ž ř Ž Ž Š č č č ř č ř š ř úč úč Ě ř Ú č č š š ř š ř š Ž š č ť č ň Ú Ž č Ž š š Ž ň č ř š ř Ú č ř č

Více

ČÉ Á ŠŤ šť š Č ř ž š ý Š Č Ú š ú š Ž š š š ř ž ž š š š š ý ř š š ů ř š š š š š ú Í ú ř š š ů š š Ž ř ž ů ý Ě É Ú Í Í Š Ě ÍÚ Í š š Ý ý š Ó Č ř ř ř š ř ý ř ž ř š Č Š ÉŽ š Ě Í š Ř Ě Š Ě Á Á ČÁ š ý ž ž š ý

Více

Mistrovství ČR na klasické trati Mistrovství ČR na krátké trati Mistrovství ČR ve sprintu Mistrovství ČR v nočním OB

Mistrovství ČR na klasické trati Mistrovství ČR na krátké trati Mistrovství ČR ve sprintu Mistrovství ČR v nočním OB Soutěže 2015 Mistrovství ČR na klasické trati 26. a 27. září 2015 Klepáčov sobota kvalifikace, neděle finále mistrovské kategorie (počet startujících ve finále A) D16 (18), D18 (18), D20 (18), D21 (24),

Více

ř ý ý é é ú ř ř é ů Ž é ř é ř ř ž ů ů ž ů č ů č é é š é ů Ž ů ó ž ý ů é ů ž š ť ř č ř é ó ú ž ý ů ý č ř č ř é é é ř ř ř é ů ř š ř ů č ý č č č š ý ř ů ř ř ů š š ř ž ý ů ř ů š ř ý ř É ů ž ž ř ž ž č š ů ř

Více

ž éď ě ě ď ž Ý š ě ě ě ž Íá č á ž ě ě Í ž č Í ě č é Í Í Ď ž é č Ý á ě áťí ď á ť č é Ť ť Ž ě š ň á éč á é é ě ž č Í á á Ť é č é ď ď č á ě é ď ž é č é č

ž éď ě ě ď ž Ý š ě ě ě ž Íá č á ž ě ě Í ž č Í ě č é Í Í Ď ž é č Ý á ě áťí ď á ť č é Ť ť Ž ě š ň á éč á é é ě ž č Í á á Ť é č é ď ď č á ě é ď ž é č é č ž ž č Ý ť ž ž Ó š á ď č č č ž Ó á ě é ě ž á ě š á ěč ě á ť ž á ď áš Ť ď Ž ď á š é é é á ž ď ď ďč á ž š ď á á é č č é é á ť ž ň ěď á é Ž á ž ď á ě Ť á ž é é é ě ě á žá žď é ě áť é á Ž č č é Ý ď ě é é ě

Více

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 VZPĚRAČI BOSKOVICE, TJ SOUz Boskovice Trenér: Čestmír Sekanina Složení kolektivu: Lukáš Liška (kapitán), Petr Mareček, Miroslav Parolek, Ondřej Hovjacký,

Více

Nominační kritéria pro MS 2012 Švýcarsko

Nominační kritéria pro MS 2012 Švýcarsko Český svaz orientačního běhu REPREZENTAČNÍ DRUŽSTVO DOSPĚLÝCH Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 - Strahov tel.: +420 732445679, repreob.hyperlink.cz Nominační kritéria pro MS 2012 Švýcarsko 1. FILOZOFIE

Více

Přehled umístění závodníků SJI v rámci reprezentace ČR v roce 2008 LOB. IOF Ski-O World Cup 2008 23. Jan Lauerman

Přehled umístění závodníků SJI v rámci reprezentace ČR v roce 2008 LOB. IOF Ski-O World Cup 2008 23. Jan Lauerman Přehled umístění závodníků SJI v rámci reprezentace ČR v roce 2008 LOB MISTROVSTVÍ SVĚTA VETERÁNŮ(ŠVÝCARSKO S- chanf) M35 MILAN VENHODA sprint 3. long 2. MISTROVSTVÍ EVROPY (ŠVÝCARSKO S- chanf) H21 JAN

Více

období: duben květen - červen

období: duben květen - červen období: duben květen - červen U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 2 8. 4. 2 0 1 1 Z O s c h v á l i l o z á v ^ r e X

Více

Jihomoravská liga klasická trať VBM Jihomoravská liga klasická trať ABM Jihomoravská liga klasická trať

Jihomoravská liga klasická trať VBM Jihomoravská liga klasická trať ABM Jihomoravská liga klasická trať Soutěže 2016 Mistrovství ČR na klasické trati 1. a 2. října 2016 Pustá Rybná sobota kvalifikace, neděle finále mistrovské kategorie (počet startujících ve finále A) D16 (18), D18 (18), D20 (18), D21 (24),

Více

R O Z P I S ČESKÉHO POHÁRU MLÁDEŽE starších žákyň, starších žáků kadetek a juniorek, kadetů a juniorů pro soutěžní období 2015/2016

R O Z P I S ČESKÉHO POHÁRU MLÁDEŽE starších žákyň, starších žáků kadetek a juniorek, kadetů a juniorů pro soutěžní období 2015/2016 Č e s k ý v o l e j b a l o v ý s v a z RADA MLÁDEŽE Bělohorská 19, 16000 Praha 6 telefon 245 006 210 R O Z P I S ČESKÉHO POHÁRU MLÁDEŽE starších žákyň, starších žáků kadetek a juniorek, kadetů a juniorů

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

M I N I S T E R S T V A V N I T R A

M I N I S T E R S T V A V N I T R A VMV čá. 24/2008 (část II) V Ě S T N Í K M I N I S T E R S T V A V N I T R A Ročník 2008 V Praze dne 3. března 2008 Částka 24 O B S A H Část II Oznámení Ministerstva vnitra podle zákona č. 365/2000 Sb.

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav geodézie. Přílohy k diplomové práci

Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav geodézie. Přílohy k diplomové práci Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav geodézie Přílohy k diplomové práci Obsah A Historie map orientačního běhu 78 A.1 Historie map orientačního běhu ve světě................ 78 A.1.1 První

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Psychologie 03. Otázka číslo: 1. Přiřaď příslušné písmeno ke jménu významné osobnosti:

Psychologie 03. Otázka číslo: 1. Přiřaď příslušné písmeno ke jménu významné osobnosti: Psychologie 03 Otázka číslo: 1 Přiřaď příslušné písmeno ke jménu významné osobnosti: a) Wilhelm Wundt b) J. B. Watson c) Sigmund Freud d) Carl Gustav Jung e) Alfred Adler A) byl zakladatelem behaviorismu

Více

Sportovní klub REDPOINT TEAM o.s., Teplice nad Metují 2010

Sportovní klub REDPOINT TEAM o.s., Teplice nad Metují 2010 Sportovní klub REDPOINT TEAM o.s., Teplice nad Metují 2010 Celkem 450 startů, 317 medailových umístění, 133 zlatých, 83 stříbrných a 67 bronzových: Demjanovič 67 startů / 65 medailových umístění (42-11-12)

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

Soutěžní řád. soutěží Ještědské oblasti v orientačním běhu

Soutěžní řád. soutěží Ještědské oblasti v orientačním běhu Soutěžní řád soutěží Ještědské oblasti v orientačním běhu 1. Základní ustanovení 1.1 Soutěžní řád soutěží Ještědské oblasti (dále jen SŘ) stanovuje podmínky mistrovských, dlouhodobých a veřejných soutěží

Více

BEZPÍSTNICOVÉ VÁLCE Série 1600

BEZPÍSTNICOVÉ VÁLCE Série 1600 BEZPÍSTNICOVÉ VÁLCE Série 600 Všeobecně Bezpístnicové válce Příslušenství Lankové válce.0 7.0.-. 7. 7..6-.9 7.6 7.9.0 7.0 Bezpístnicové válce Série 600 Všeobecně Důvodem výroby bezpístnicových válců je

Více

Soutěžní řád oblastních soutěží ČSOB oblast Vysočina. platí od 1.3.2009

Soutěžní řád oblastních soutěží ČSOB oblast Vysočina. platí od 1.3.2009 Soutěžní řád oblastních soutěží ČSOB oblast Vysočina platí od 1.3.2009 1. Základní ustanovení 1. Soutěžní řád platí pro soutěže oblasti Vysočina ČSOB v orientačním běhu. 2. Rozdělení soutěží mistrovské

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

Sportovní klub REDPOINT TEAM o.s., Teplice nad Metují 2011

Sportovní klub REDPOINT TEAM o.s., Teplice nad Metují 2011 Sportovní klub REDPOINT TEAM o.s., Teplice nad Metují 2011 Celkem 502 startů, 321 medailových umístění, 152 zlatých, 99 stříbrných a 75 bronzových: Demjanovič 66 startů / 70 medailových umístění (45-17-8)

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

Soutěžní řád oblastních soutěží ČSOS oblast Vysočina

Soutěžní řád oblastních soutěží ČSOS oblast Vysočina Soutěžní řád oblastních soutěží ČSOS oblast Vysočina platí od 1. 3. 2016 1. Základní ustanovení 1. Soutěžní řád platí pro soutěže oblasti Vysočina ČSOS v orientačním běhu. 2. Rozdělení soutěží mistrovské

Více

č íř é é á í í č ýú č í ž í Ž ř á í ž ž í í ř šíú í í Ž í ž í í é á á ší ší í í ý ů í Íí ůž ý ří ů á ř š č í íž á é Ííž ž á ů í í ř ší í říč é ž í ý é á Íá á š í í é á á ý ž í š Ž ží é á í ž á á á í í

Více

š á Ó ě š á á á Ť ž ě š á á ň á Ž á š Ř Ť Š Í ě Č á á Í á á Á š Íá ž ě á á á Ž ě š ň š ď á Č á ň ž ě Ť ě ě á Ť ň Ť á ě š ž ě Ť Ž á ě á á ě Í ť š á Ž š š Í á á á á ň ž Í ě Ť á á š ž š á ě Ť á á Č á Ť Ď

Více

Návody k domácí části I. kola kategorie A

Návody k domácí části I. kola kategorie A Návody k domácí části I. kola kategorie A 1. Najděte všechny dvojice prvočísel p, q, pro které existuje přirozené číslo a takové, že pq p + q = a + 1 a + 1. 1. Nechť p a q jsou prvočísla. Zjistěte, jaký

Více

Soutěžní řád soutěží Ještědské oblasti v orientačním běhu

Soutěžní řád soutěží Ještědské oblasti v orientačním běhu Soutěžní řád soutěží Ještědské oblasti v orientačním běhu 1. Základní ustanovení 1.1 Soutěžní řád soutěží Ještědské oblasti (dále jen SŘ) stanovuje podmínky mistrovských, dlouhodobých a veřejných soutěží

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

ý Č Í Ž ě áť á á é Í č Ť é Í č č Ž á é šš éč éš ÍÁ Ť ž ě á é á áť Č Ť š á čá č Ť čš ž á á á ě é šš é č Óš á Ť Ř číš Í ž ě Ó š á Ťč š Ó č Ó Ó áť á Ó á é á ě é šš éč é š Ž á é á é ť ť ž ě Ó Žš ř š á ŠéÍ

Více

Š Á Č š ř ú ě ř ý Č ř š Č ž ď ě šš č ě čř ř ž ě ě ě Ž ž ť ý ě š ž ž ý š ě ě ř ž ž ř Ž ř ř ú ž Ž ě ř š ý ě ř Í Í ř ž žň ý ěť ž š ú ž ě š ž ý ř ěž ě ě ú ě š š ř ě š ě ě ý ě ě ě Á É ř Í Č Í š Í ě š ě ý ú

Více

S A H... 3 M Á C N O S T, D Ú M A A U T O... 8

S A H... 3 M Á C N O S T, D Ú M A A U T O... 8 OBSAH ' q ^ rj, j S A H... 3 M Á C N O S T, D Ú M A A U T O... 8 64BITOVÉ OVLÁDÁNÍ s v ě t e i... 8 V y pín a c í a u t o m a t...10 Au t o a l a r m s d e t e k t o r e m n a p ě t í... 10 4. A u t o

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

Soutěžní řád oblastních soutěží ČSOS oblast Vysočina platný od

Soutěžní řád oblastních soutěží ČSOS oblast Vysočina platný od Soutěžní řád oblastních soutěží ČSOS oblast Vysočina platný od 1. 1. 2017 1. Základní ustanovení 1.1 Soutěžní řád platí pro soutěže oblasti Vysočina ČSOS v orientačním běhu. 1.2 Rozdělení soutěží mistrovské

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

TÜV SÜD Czech Stav předpisů EHK a jejich přechodných ustanovení

TÜV SÜD Czech Stav předpisů EHK a jejich přechodných ustanovení Platí lze mítnout 1 Asymetrické světlomety 001200i0 001200_c 02 08.09.01 21.03.02 homolog. jen ple předpisu 112 2 Žárovky asymetrických světlometů 002300i0 03 09.03.86 zrušuje se zrušuje se zrušuje se

Více

ť Íť š š ž ž š ž š š š ů ů ú š ů ž š š š ů ž ó š š Í š š ó ů š š ůž ž ň Ž ž ň š š ž ž ň ň ž ž š š š š š š ž Ú š Č š ž ú ž ů ď ů Č ž š ú š Í Í š ú ů ú ů ž ť ž ú ů ž š ž ž ž ú ú ď ž Í š š ů ž š š ó Č ó š

Více

é á í ů ů ů ů ž š áž š í ě ě ěž Ž ěž é ě č ě Ří í ří ý á ď ě Í Ý ó í řá á í é í é é ň č č á ň í é ý á ř ě č á ě š ř á é ďá ř ř á ý š á í ý ří ý Ž ď ř ě ý ů ží ě ú ě ú ů ř í Íá í í ú é í š ř ě ř ě á ř úř

Více

ď í ů ů í í Í Í ť č í Í Í Ň Á Č Á í í ň ň Í íů í í í í ů č í íů í č í Í í ň í ň í č í í í č ň í í ň ň í í í í í í í í í č í ň í í č í í ň ú č í í ó ň čí í í ů ň í í í í í í í č ň ů í č ů ů í ň ú í í í

Více

é ě č é ě š á á ž á á é čá š á š č éě á ě á š č é ě ě é á Ť š Ť ěž ě é Í ž Í č š Č á Í á é é ě š ě é ěš á ž Í ě Ť č é ě á ě č Í ž ě č Ť á á é ž ě č á é Ť é š é ě č Ť ě Ř š č š š á ě é Í ž Ť éč č Í ě ě

Více

Č ř č á ě é č á áí é ď á ě ů ř á ť č é áí é č á ř ě ž á ů áí ř ř č é á é Í ů áí ř š ů č é á é á á ě ř řč ř á á ě ř á ě é ě ú Íé Č á Í á č é ě š á é č á á š ř ě á ě á Í ě Í ř á á ř č é áí é á é žá š ň á

Více

Český svaz orientačních sportů SK Žabovřesky Brno oddíl orientačního běhu. Brno Kohoutovice, 22. května 2010 Babice u Rosic, 23.

Český svaz orientačních sportů SK Žabovřesky Brno oddíl orientačního běhu. Brno Kohoutovice, 22. května 2010 Babice u Rosic, 23. Český svaz orientačních sportů SK Žabovřesky Brno oddíl orientačního běhu R O Z P I S hummel sprint cup 3. závodu žebříčku A 6. závodu Jihomoravské ligy závodu systému Ranking HSH s koeficientem 1,06 závodu

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD. soutěží sekce orientačního běhu Českého svazu orientačních sportů I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

SOUTĚŽNÍ ŘÁD. soutěží sekce orientačního běhu Českého svazu orientačních sportů I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD soutěží sekce orientačního běhu Českého svazu orientačních sportů I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Soutěžní řád soutěží sekce orientačního běhu (dále SŘ) stanovuje podmínky mistrovských a dlouhodobých

Více

Přístroje na měření tlaku SITRANS P Snímače relativního, absolutního a diferenčního tlaku

Přístroje na měření tlaku SITRANS P Snímače relativního, absolutního a diferenčního tlaku Přehled Snímače tlaku SITRANS P, série Z pro relativní tlak (7MF156- ) Snímač tlaku SITRANS P, série Z (7MF156- ) měří relativní tlak agresivních a neagresivních plynů, kapalin a par. Výhody Vysoká přesnost

Více

S2 R2. Přepravu zajišťuje: České dráhy, a. s. Číslo spoje: Číslo linky: Zastávka

S2 R2. Přepravu zajišťuje: České dráhy, a. s. Číslo spoje: Číslo linky: Zastávka Integrovaný dopravní systém ihomoravského kraje Informace a podněty: 4317 4317, www.idsjmk.cz 610 ostěrádky-rešov 40 Brno 7 Brno 210 Ochoz u Brna 17 Vyškov zastávka 12 Kuřim 167 Vyškov 221 Okružní 221

Více

Systém bodování žebříčku mužů ČR pro sezónu 2015/2016

Systém bodování žebříčku mužů ČR pro sezónu 2015/2016 Systém bodování žebříčku mužů ČR pro sezónu 2015/2016 1. Zařazení hráčů na žebříčku Na žebříčku mohou být zařazeni všichni hráči hrající tyto dlouhodobé soutěže: - Extraligu ČR, 1. a 2. ligu ČR - 1, 2

Více

Sportovní klub REDPOINT TEAM o.s., Teplice nad Metují 2009

Sportovní klub REDPOINT TEAM o.s., Teplice nad Metují 2009 Sportovní klub REDPOINT TEAM o.s., Teplice nad Metují 2009 Celkem 463 startů a 300 medailových umístění, z toho 143 zlatých-92 stříbrných-65 bronzových: Demjanovič 78 startů / 63 medailových umístění (35-20-8)

Více

Dotazník vyplnilo 148 respondentů, průzkum probíhal v listopadu a prosinci 2012.

Dotazník vyplnilo 148 respondentů, průzkum probíhal v listopadu a prosinci 2012. Vyhodnocení dotazníku k soutěžím Východočeské oblasti OB Východočeská oblast sekce OB Dotazník vyplnilo 148 respondentů, průzkum probíhal v listopadu a prosinci 2012. Věkové zastoupení respondentů: veteráni

Více

rozpis jarní pohár / 17 ok99 hradec králové

rozpis jarní pohár / 17 ok99 hradec králové rozpis jarní pohár n o č n í š t a f e t y k l a s i k a 17 19 3 / 17 ok99 hradec králové Rozpis 21. ročník Jarního poháru Memoriál Petra Samka 1. kolo Českého poháru štafet a České ligy klubů 1. kolo

Více

M/146000, M/146100, M/146200 LINTRA PLUS

M/146000, M/146100, M/146200 LINTRA PLUS M/46000, M/4600, M/4600 LINTRA PLUS Bezpístnicové válce Dvojčinné, magnetický a nemagnetický píst - Ø 6 až 80 mm Nové odlehčené provedení výlisku s univerzálními montážními drážkami Osvědčený a patentovaný

Více

Č š í č ý š é ě í Č í é ě í í č é é ě č íč í í í ý é ů ý Ťí í í í š é ě í ě ší ů č íč í š é úč ý í ě Ž ů ů ě š í í ě í š í í í ů ě ý ů ě é š é í í š é ě í ě ší ů šť í ě í š í ě í Š í ý ě í é í í š é ě

Více

Obecního úřadu v Palkovicích

Obecního úřadu v Palkovicích O úř P 07/2014 ů ř J ř V Př ň ř ř ř Z E3 U ř ř R M ř S U V AM ř č K C č č P E Z P N P Z SDH 014 Z ř úč R 2 č Z E f L č J R N ř B ú Bč V ř č 2014 D K č H 1 1 č M 16 M AMS ů ů S V č č č ř Hč C ů V -K č N

Více

é ě á é í í é ě é Íó á á í šíč ý á ě ý ř ý ř ší í š é ř é ří á ě á ě š ř ř í ř ů č é á í ó á š ů Ž ě ý ů čí š á Ž ý ý ě í é é á ž ý éž ě í Ž í ý ů ě ě

é ě á é í í é ě é Íó á á í šíč ý á ě ý ř ý ř ší í š é ř é ří á ě á ě š ř ř í ř ů č é á í ó á š ů Ž ě ý ů čí š á Ž ý ý ě í é é á ž ý éž ě í Ž í ý ů ě ě á Ží ř í ř é Í č é á č é í í ý í ž á š š á žá ý é š ř ě é ěž š ě ě é ó ř š í í í í í ě é á á í í í í í í ž ý ž ě ň í ů čí á ř ý č é é é á é Ž Ž ář ě ší é řá í áž í í ď í ž é ř ší í ó ž é á é ý ý Š Ž í

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Křenovice horní nádraží - Brno - Blansko - - Skalice nad Svitavou - Březová nad Svitavou (I. část)

Křenovice horní nádraží - Brno - Blansko - - Skalice nad Svitavou - Březová nad Svitavou (I. část) S2+R2 Integrovaný dopravní systém ihomoravského kraje Informace a podněty: 5 4317 4317, www.idsjmk.cz Platí od 14.12.2014 do 12.12.2015 40 Brno 75 Brno zastávka 167 Vyškov 234 Boskovice město 258 Obora

Více

Š Í ÚŘÁ Á Ě Ú Č ř Í á ě á úř ěš úř Úřá á č č ď á ě Ý úř Š ýí éý Í ť Í ď Ř Á ÁŠ Ú Í ý ýá čá á ě úř úř ř š ý Š Í č ú á á řá á ě ě š ř ů á á ú ř Ž á žá á Í ýě ř á ě á Č á č á ě é š č é á á á ě á Í č řá ú

Více

Výroční zpráva o činnosti Bob Klubu Slavia Praha v sezoně 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Bob Klubu Slavia Praha v sezoně 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Bob Klubu Slavia Praha v sezoně 2012/2013 www.bobteam.cz Výroční zpráva o činnosti Bob Klubu Slavia Praha v sezoně 2012/2013 1. Úvod Přesně 120 let od založení SK Slavia Praha

Více

Přehled VEGACAL. Oblast použití. Princip měření. Přednosti

Přehled VEGACAL. Oblast použití. Princip měření. Přednosti Přehled VEGACA Oblast použití Robustní snímače hladiny řady VEGACA se používají k měření sypkých látek a homogenních kapalin, které vykazují stabilní elektrické podmínky měření. U plně izolovaného provedení

Více

Í Č Ý Ó Ó á á á š ž Ť Ť č Í á á ž č Ó čť š š á Č Ť á Í č Í Í á á š š š ť Í Ť č Ť á Č á á ť Í š č Ť Í š š ť š á Ý á š Č ň č č š á č á č á á á č š Ť á ň č ť ň Ť á á á á á č á š á č š č č č Ť č á á á á Ď

Více

č á á é ú Č é č Č á Č í ř č í ů í á í á č á í á é ě ý ý é í č í í á č í š ř á í č é č ě š í á š ě á á á ý č ě Č ý ěř í á í č č í ř é č á á í ě ý č í á

č á á é ú Č é č Č á Č í ř č í ů í á í á č á í á é ě ý ý é í č í í á č í š ř á í č é č ě š í á š ě á á á ý č ě Č ý ěř í á í č č í ř é č á á í ě ý č í á á č Č č š é é č ř š í é ž í á ý š í ř é č ý ř č í ý ě ě é í í á é ý ě é š ú ň á í í ě ě ň í ý é Í ý ý ů í ů ň á á í é Č á č Ž ž Č ý č Ž í ř é í ř é ě í ě č á í č š ý í í č ř ď ě č ě ý í ů í č é á ě Ž é

Více

š á č á č á í ů ž í í ě ě ě ý í í á ů á á í ů ž í í ě í ě ší ů č íú á á í á í á í á í á éž í é í í š á í ý í í é ů íž í í ý úč ů í í ý í ž é ží á íě š ě í á ý ž š á í í ě ů é á á í í á š ý á é ě á č á

Více

2D standard pro jízdní doklady ČD, a.s.

2D standard pro jízdní doklady ČD, a.s. 2D standard pro jízdní doklady ČD, a.s. Základní pravidla a popis struktur Odbor informatiky České dráhy, a.s. Dne: 28.5.2012 Verze. 1.00 1. Úvod Dokument popisuje základní pravidla pro sestavení kontrolního

Více

Žť í Ž é Ě ý ň é Ť í

Žť í Ž é Ě ý ň é Ť í á á á ě ě ý ů ě ě Žť í Ž é Ě ý ň é Ť í Á Ž ř Í ě í ě í ě ď š ě í í í í š ť ž áů ě á í í ě í ý ž ě ě š š ě á á í ž ú ší ůí á áť é í é č ří ě ž ě ě č í íž ší ě á á Í ř Í ě ř č ě á š Íá Í á ú Í š á ř é í

Více

É á ž ž ý Ů Ů ý Ů ř ž š ě á ň č ř ž ý Ů Ž É Á á á š á ř ú ř Č ě š ř š ň ů ě ěž ý ů á ří ář č ě Ů ář Á á ř č á á Č á ě ÍÁ á č ř áž Š ě á ě á á á Š ř řá ě ě ý ř á á á ý ě ě Ž á ž ý č á á ý ů á č č ě č á

Více

Í Ř á ž á ž á ž š á ě Ž Í š á č č ť š š ě ě áč ě Ť áš Ž č Í Č ě Ž Ž č á š ě á á ě á áš č š ě á č ě Ť š á ě á Ě š ě Ť ě š ě š Ť áž ě č á ě ě áč Č ě č á Š á Ž á Ť ě á ť ě ž ě Č š á á ě č ěť č á č ě š š Ž

Více

á ě í á á á ě í é ě Í í á á č é í Ý á ťí á í í ěč é í í í í ě ď ěč ť í ě á č ž é é á í í í ť ť í č ť é éý ž í ě é š í ě Ó ž á šší á Ď š é ě ď é á Ý ěč á ě ť áž ěč á ě ň ž ř í ť í ě á í ěč ď í Ů Ů é ě é

Více