Nekalé praktiky poskytovatelů úvěru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nekalé praktiky poskytovatelů úvěru"

Transkript

1 Nekalé praktiky poskytovatelů úvěru Společnosti využívající chudoby lidí Reklama společnosti: Poskytujeme úvěry nezaměstnaným, důchodcům, ženám na mateřské dovolené, řešíme exekuce, nenahlížíme do registru. Údaje o společnosti: Známo je pouze telefonní číslo, neuvádějí název společnosti, jména zaměstnanců, nemají kamenné pobočky. Smlouvy jsou uzavírány v restauracích, na ulici, u klientů doma apod. 1

2 Společnosti využívající chudoby lidí Cíl společnosti: Tzv. trvalé udržitelný dluh. Poskytují úvěry klientům, kteří mají minimálně zabavitelný příjem. Náklady na prodlení jsou vyšší než zabavitelná částka Příklad: Společnosti využívající majetku lidí Reklama společnosti: Poskytujeme úvěry ze zástavou nemovitostí. Spotřebitel musí mít majetek, dům či byt ve vlastnictví. Společnost nezkoumá příjmy spotřebitele. Údaje o společnosti: Firmy zveřejňují své názvy. Majitele společnosti obvykle vlastní více takových firem. Případně představenstvo společnosti jsou tzv. bílé koně 2

3 Společnosti využívající majetku lidí Cíl společnosti: Získání majetku dlužníka. Společnosti poskytují úvěry max. do výše 70% hodnoty nemovitostí. Náklady z prodlení a náklady na dražbu jsou tak vysoké, že prodej nemovitostí nestačí ani na jejich pokrytí. Společnosti využívající majetku lidí U nás neplatíte poplatky předem. Žádné registry a příjmy se neprověřují. Vyplácení nevýhodných zástav a exekucí. Možnost ručit i dr. bytem. Splatnost až 20 let s výhodnými splátkami. Vše seriózně vyřízeno s minimem dokladů, klient pouze vyplní žádost a doloží fotografie nemovitosti, vyřízení z pohodlí domova. Napište si ještě dnes o prezentaci půjčky. Platí pro celou Čr. 3

4 Společnosti využívající majetku lidí Nabízíme dlouhodobé půjčky se zástavou nemovitosti. Vyplatíme exekuce a dražbu na Vaší nemovitosti, provedeme zdarma odhad, možnost ručení i družstevním bytem ve všech lokalitách.splátky zařídíme podle Vašich představ s možností splácení až na 15 let. Půjčujeme až do 50%.Doba vyřízení do 7 dnů. Nezkoumáme příjmy ani registry. Bez poplatků předem! Společnosti nabízející zprostředkování Reklama společnosti: Máte mnoho úvěru a nevíte si rady, potřebujete vyřešit exekuční řízení? Nabízíme vám úvěr či konsolidaci půjček. Údaje o společnosti: Firmy zveřejňují své názvy. Často se jedná o drobné regionální firmy, bez kamenných poboček a s omezeným počtem zástupců společnosti. Rozpor mezi tím, co nabízejí a co reklamují (známe firmy/bonita klienta) 4

5 Společnosti nabízející zprostředkování Cíl společnosti: Zisk společnosti tvoří poplatky za zprostředkování. Žáden z našich klientů nikdy takovýto úvěr nezískal, všichni hradí pouze poplatky. Předpokládá se, že tyto firmy ani nemají peníze na poskytování nabízených úvěru. Společnosti nabízející oddlužení Společnost nabízející oddlužení: nemovitostí Společnost nabízející oddlužení: vyplacením Společnost nabízející vyplnění Návrhu na povolení oddlužení 5

6 Nekalé praktiky poskytovatelů úvěru společné znaky Mají společné znaky v reklamě: nenahlížejí do registru, nezajímají je příjmy Obvykle se jedná o méně známe společnosti, regionální působnosti Společnosti nemívají kamenné pobočky, nesděluji názvy ani jména pracovníků Smlouvy jsou právě velmi dobře ošetřeny, často jsou psány složitě Jejich činnost není v rozporu ze zákonem Trestné činy související s úvěry 6

7 Trestné činy a jejich dělení Upravuje Trestní zákoník. ze strany dlužníka ze strany věřitele Trestné činy ze strany dlužníka 1. Podvod 2. Úvěrový podvod 3. Poškození věřitele 4. Zvýhodnění věřitele 5. Způsobení úpadku 6. Porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku 7. Neoprávněné držení platební karty 7

8 1. Podvod Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. 2. Úvěrový podvod Získat peníze podvodem je trestní čin. Konkrétní příklady: uvést v žádosti o úvěr cizí jméno (a cizího člověka podepsat) uvést cizí adresu použít cizích dokladů totožnosti uvést zaměstnavatele, u kterého ve skutečnosti člověk nepracuje 8

9 Úvěrový podvod bude potrestán, kdo bez souhlasu věřitele, v nikoli malém rozsahu, použije prostředky získané účelovým úvěrem na jiný než určený úvěr. Podobně je trestáno podvádění při sjednávání pojistné smlouvy ( 210 TZ Pojistný podvod) Jednání je trestné bez ohledu na to, jestli je úvěr řádně splácen! 3. Poškození věřitele Kdo, byť i jen částečně, zmaří uspokojení svého věřitele tím, že: zničí, poškodí, zatají, zcizí, učiní neupotřebitelnou, nebo odstraní, byť i jen část svého majetku, postoupí svou pohledávku anebo převezme dluh jiného, zatíží věc, která je předmětem závazku, nebo ji pronajme, předstírá nebo uzná neexistující právo nebo závazek, předstírá nebo uzná právo nebo závazek ve větším rozsahu, než odpovídá skutečnosti, předstírá splnění závazku nebo předstírá úpadek nebo svůj majetek jinak zdánlivě zmenšuje nebo předstírá jeho zánik a způsobí tím na cizím majetku škodu nikoli malou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. 9

10 4. Zvýhodnění věřitele Kdo jako dlužník, který je v úpadku, zmaří, byť i jen částečně, uspokojení svého věřitele zvýhodněním jiného věřitele a způsobí tím na cizím majetku škodu nikoli malou (nad Kč). V praxi to znamená, že dlužník v insolvenčním řízení má hradit všem svým věřitelům poměrnou částí, tedy že nesmí hradit závazky jen u jednoho svého věřitele. 5. Způsobení úpadku Způsobení úpadku (bankrotu) nerozumnými výdaji dle 224 TZ např.: činí vydání hrubě nepřiměřená svým majetkovým poměrům, užívá poskytnutý úvěr v rozporu nebo hrubém nepoměru s jeho účelem, přijme nový závazek nebo zřídí zástavu, ač ví, že je v úpadku a tím zhorší postavení dosavadních věřitelů. 10

11 6. Pravdivé prohlášení o majetku V soudním nebo správním řízení je povinnost uvést veškerý majetek, i neúmyslné zatajení je trestní čin. TRESTY odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti 7. Neoprávněné držení platební karty Kdo si neoprávněně opatří nepřenosnou platební kartu jiného, identifikovatelnou podle jména nebo čísla, nebo předmět způsobilý plnit její funkci, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. 11

12 Trestné činy ze strany věřitele Úvěrový podvod poskytovatel úvěru při sjednávání úvěrové smlouvy nebo při čerpání úvěru uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, bude potrestán odnětím svobody až na 2 roky nebo zákazem činnosti. Lichva Lichva Kdo zneužívaje něčí tísně, nezkušenosti nebo rozumové slabosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, nebo kdo takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem. 12

13 Lichva Problematické dokazování: 1. Věděl lichvář o subjektivní situaci dlužníka (tísni, rozrušení apod.)? 2. Co je hrubý nepoměr mezi tím, co má dát jedna a druhá strana. Rozhodnutí Nejvyššího soudu hovoří o tom, že úrok musí být v 4 násobku obvyklé sazby, aby se jednalo o lichvu. Vymáhání pohledávek Co se stane v případě nezaplacení splátky? 13

14 Věřitel naváže kontakt - První upomínka Bývá častěji dotazem, zda dlužník nezapomněl náhodou zaplatit. Pokud v této fázi zaplatíte, pravděpodobně celá věc pro Vás tímto skončí. V této fázi se často dá dohodnout s věřitelem o posečkání se splátkou, či snížení výše splátek Věřitel naváže kontakt - Druhá upomínka Bývá důraznější, jedná se již o výzvu k úhradě dlužné splátky, případně celého dluhu. Věřitel pravděpodobně začne upozorňovat na předání dalším institucím, případně vyčíslí náklady spojené s vymáháním. V této fázi se již u většiny společností počítají úroky z prodlení, či další sankce. Také se druhou upomínkou u většiny společnosti dostáváte do registru dlužníků. Druhá upomínka není nic, k čemu by muselo podle zákona dojít. 14

15 Uplatnění zástavy Smluvní pokuta Zástava nemovitostí Zboží na splátky/leasing Zajištění ručitelem/spoludlužníkem Zajištění směnkou/biankosměnkou Pojištění úvěru Rozhodčí doložka Předání právním zástupcům či oddělení vymáhání Některé společnosti mají svá oddělení vymáhání pohledávek nebo advokátní kanceláře, které se vymáháním zabývají. Jedná se obvykle o poslední možnost pokusu o smír s následným návrhem splátkového kalendáře. 15

16 Uplatnění zástavy Smluvní pokuta Zástava nemovitostí Zboží na splátky/leasing Zajištění ručitelem/spoludlužníkem Zajištění směnkou/biankosměnkou Pojištění úvěru Prodej/předání vymahačským společnostem Společnosti existují dvojího typu : První společnost pohledávku odkoupí Druhá společnost pohledávku vymáhá 16

17 Společnost odkupující pohledávku Mění se osoba věřitele Nejčastěji u zajištění směnkou, či podle smlouvy o postoupení pohledávky ve smyslu 524 a násl. Občanského zákoníků Odkup probíhá nejčastěji za určité procento s dlužné sumy (obvykle za cca 70% ceny) Bývá problematická domluva ohledně splátkových kalendářů. Společnost odkupující pohledávku Pokud Vám někdo dluží peníze, existují 2 možnosti vymáhání: 1) Soudní cestou jedná se o delší proces, kdy je možno vymoci až 100% pohledávky 2) Prodáním pohledávky kdy je možno mít cca 70% peněz okamžitě 17

18 Společnost vymáhající pohledávku Osoba věřitele se nemění. Jedná se většinou o společnosti úzce spolupracující s poskytovatelem úvěru Pokud dlužnou částku nevymůžou předávají zpět věřiteli Vymáhání nejčastěji probíhá za smluvní odměnu (podle délky vymáhání) Můžete se stále obracet na poskytovatele úvěru Vymahačské firmy 18

19 Co vymáhací firmy zjišťují? specifikaci dlužníka (IČ nebo RČ u nepodnikatelů), výši pohledávky, stáří pohledávky (datum splatnosti), stav pohledávky (např. dlužník pohledávku rozporuje, uznání závazku, splátkový kalendář, soudním řízení, exekuce), jakými písemnými doklady můžete prokázat oprávněnost Vaši pohledávky (smlouva, faktury, dodací listy, směnka). Čím máte pohledávku podloženou (smlouva, uznání dluhu, rozsudek,.)? Kdo je dlužníkem? Jaké máte na dlužníka kontakty? Jsou aktuální? Z jakého důvodu dlužník svůj dluh nesplácí? Na co se odvolává? Je nějaký příslib nebo předpoklad platby? Znáte majetkové poměry dlužníka? Vlastní dům, automobil? Znáte rodinné poměry dlužníka, např. bydlí u rodičů aj.? Znáte zaměstnanecké poměry dlužníka (zaměstnán, podniká, kde a co dělá)? Víte ještě o dalších věřitelích tohoto dlužníka? Ostatní důležité nebo zajímavé informace. 19

20 Kdo je to vymahač a jaké má pravomoci? Snaží se Vás přesvědčit, aby jste spláceli nejčastějším argumentem je to, že v tuto fázi je to pro vás levnější. Vymahač není veřejná funkce neupravuje ji stát zákonem Vymahač je soukromá osoba a nemá vůči vám žádná zvláštní práva Nemáte povinnost pustit ho do bytu, nebo mu povolit přístup k Vaším věcem Vymahač využívá veřejně přístupné datové zdroje (např. obchodní, živnostenský rejstřík) Může se pokusit spojit s dalšími věřiteli dlužníka 20

21 Jak se vymáhá? Telefonický kontakt společnost prostřednictvím telefonu upozorní na nezaplacenou pohledávku. Telefonické kontakty bývají často nátlakové a nepříjemné. Probíhají často ve večerních hodinách, o víkendech. Vymahači volají několikrát za sebou, či několikrát za sebou telefon prozvoní Jak se vymáhá? Posílání výzev k úhradě společnost písemnou formou upozorní na nezaplacenou pohledávku Toto vymáhání je v současné době nejméně účinnou metodou vymáhání. 21

22 Jak se vymáhá? Osobní setkání vymahač inkasní společnosti navštíví dlužníky doma. Ústní domluvou se snaží dlužníky přesvědčit, aby dluh uradili. Tato metoda je velmi účinná. Jak se vymáhá? Zveřejnění dlužníkových pohledávek společnost zveřejní v nejbližším okolí dlužníka jeho pohledávky. Jedná se o nejúčinnější metodu vymáhání. Společnosti tyto informace zasílají korespondenčními lístky, vylepují je na dveře domu, schránky, telefonní budky, městské osvětlení apod. 22

23 Jak se vymáhá? Další možnosti je obchodování s pohledávkami v registrech dlužníků. Společnosti odkupují či prodávají pohledávky jednoho dlužníka. Důvodem jsou vyšší náklady na vymáhání či lepší možnosti exekučního řízení Důsledky vymahacího procesu Vymáhací proces je poměrně drahou záležitostí, výrazně navýší dlužnou částku Pokud vymahací firmy neuspějí dochází k mimosoudnímu (mediace, rozhodčí řízení) či soudnímu (platební rozkaz, usnesení, rozsudek) řešení sporu. 23

24 Registry dlužníků Registry a jejich dělení pozitivní registry, které zaznamenávají uzavřené závazky negativní registry, které zaznamenávají závazky po lhůtě splatnosti 24

25 Registry slouží věřiteli nabízejí možnost nahlédnout do historie dlužníka zjistit informace o jeho dalších závazcích, schopnostech splácet své pohledávky poskytují ochranu věřiteli před dlužníky, kteří se neustále zadlužují, mají mnoho pohledávek, které nejsou schopni splácet Registry sloužící dlužníkovi chrání dlužníka před opakovaným a nezodpovědným zadlužováním úvěr neposkytnout a díky tomu dlužník dostane varování o tom, že není dostatečně solventní z toho plyne i problém nutnost dlužníků obrátit se na rizikovější společnosti 25

26 Seznam registrů Centrální registr úvěru (CRÚ) Bankovní registr klientských informací (BRKI) Nebankovní registr klientských informací (NRKI) SOLUS Centrální registr úvěrů provozuje ČNB úvěrové závazky POUZE fyzických osob podnikatelů a právnických osob účastníci jsou všechny banky a pobočky bank působících v ČR povinné pravidelné aktualizace databáze výpis z registru Žádost dlužníka o výpis Centrálního registru úvěrů žádosti písemně, na adrese ČNB (400 Kč) 26

27 Obsah CRÚ: identifikační údaje o klientech identifikační údaje o pohledávce hodnoty pohledávky (celková výše / aktuální zůstatek) jistina po splatnosti, úroky a poplatky po splatnosti, počet dnů po splatnosti další informace k pohledávce (např.: typ zajištění pohledávky, měna pohledávky, ) Bankovní registr klientských informací provozuje společnost CBCB Czech Banking Credit Bureau, a.s. každá fyzická osoba - občan i fyzická osoba podnikající, která má s některou členskou bankou nebo stavební spořitelnou uzavřenou úvěrovou smlouvu nebo ji v minulosti uzavřenou měla či o uzavření úvěrové smlouvy teprve žádá pozitivní i negativní informace členy registru téměř všechny bankovní instituce uzavřená databáze, nepřístupné pro veřejnost, nahlížet pouze ti, kteří zároveň poskytují informace informace se uchovávají po doby 4 let 27

28 Obsah BRKI: osobní údaje klienta informace o počtu smluv výše jednotlivých úvěrů a splátek historie splácení informace o zajištění údaje, zda klient momentálně žádá o nějaký produkt Nebankovní registr klientských informací vzájemné informování věřitelských subjektů informace o bonitě, důvěrychovnosti, platební morálce klientů apod. provozuje zájmové sdružení LLCB Leasing & Loan Credit Bureau, z.s.p.o. 28

29 Nebankovní registr klientských informací obsahuje na rozdíl od Bankovního registru kromě fyzických osob a fyzických osob podnikajících také údaje o osobách právnických (tzn. o obchodních společnostech) podobný obsah a pravidla jako u BRKI Negativní registr SOLUS zájmové sdružení právnických osob cílem je přispívat k prevenci předlužování klientů, k prevenci růstu počtu dlužníků v prodlení, přispívat ke zvyšování vymahatelnosti stávajících dluhů po splatnosti a snižovat potenciální finanční ztráty věřitelů Sdružení zaregistrováno a fakticky zahájilo činnost v červnu

30 SOLUS vytváří dva negativní registry klientských informací: Registr FO, do kterého jsou zařazovány fyzické osoby (spotřebitelé) Registr IČ, do kterého jsou zařazovány fyzické osoby podnikatelé a právnické osoby SOLUS členové společností z různých ekonomických sektorů. Jsou mezi nimi nebankovní finanční instituce, banky, mobilní operátoři, distributor elektrické energie a další společnosti registr FO obsahuje pouze údaje nutné k identifikaci klienta a informaci o typu porušení povinnosti řádně splácet svůj finanční závazek. registr FO neobsahuje žádné citlivé údaje ani další doplňující informace, jako např. informaci o výši příjmu. informace o úhradě dluhu je v registru FO uchovávána po dobu 3 let 30

31 Solus 1) Písemná žádost poštou 211 Kč 2) Formou sms 99 Kč SMS výpis umožňuje spotřebitelům snadné a rychlé získání informací o aktuálních závazcích po splatnosti (dluzích) vedených o nich sdružením SOLUS. Spotřebitel si tak může ověřit, jaké informace jsou o něm ve společné databázi spotřebitelů (Registru FO) vedeny kdykoli a z jakéhokoli místa v ČR, bez nutnosti navštěvovat poštu či jakýkoli jiný úřad. SMS výpis SMS výpis může být také vhodným nástrojem, jak zjistit, zda již byla v Registru FO zapsána úhrada dluhu po splatnosti. Členské společnosti sdružení mají povinnost aktualizovat databázi minimálně jednou měsíčně, a to vždy do 10. dne v kalendářním měsíci podle stavu k poslednímu dni předchozího měsíce. 31

32 Průzkumy finančního trhu SPES, Člověk v tísni Výzkum 2009 Půjčujte si s rozumem 14 společností: Profi Credit, Cofidis, Cetelem, Home Credit, ACM Money, Finpomoc, Ferratum, Smart Finance, Asterie, Myerson, Provident Financial, Euro Benefit, ČFÚ ČFP, Český triangl Podmínky jednotlivých společností se značně liší Členové Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA) Společnosti půjčující na základě zástavního práva Společnosti půjčující bez ohledu na příjem (trvale udržitelný dluh) Společnosti nabízející možnost oddlužení 32

33 RPSN RPSN by nemělo být pro spotřebitele nejdůležitějším ukazatelem o ceně půjčky výpočet je značně komplikovaný a výše RPSN se především odvíjí od výše půjčky, délky splacení a počtu splátek Rada: Vždy si vynásobte počet měsíčních splátek s jejich výší. Tak nejlépe zjistíte, jak je Váš úvěr drahý. Poměr výše RPSN a přeplacené částky u některých poskytovatelů nebankovních půjček RPSN Přeplatím Smart Finance Provident Financial Cofidis Profi Credit Home Credit 33

34 Zajištění úvěru Co se bude dít, když dlužník přestane splácet a jaký způsob vymáhání bude následovat - ručitel -spoludlužník -směnka -srážky ze mzdy -rozhodčí řízení Rada: Pokud nastane situace, že nejste schopni splácet svůj závazek, co nejdříve kontaktujte věřitelskou společnost a pokuste se nastalou situaci řešit. Pozdě anebo vůbec neřešená taková situace může mít pro vás fatální důsledky vedoucí ke ztrátě veškerého majetku. Sankce, úroky z prodlení a poplatky Pokud se klient dostane do problému začíná se úvěr navyšovat Nejčastěji běží úroky z prodlení počítány za každý den Často si firmy účtují i pokuty 34

35 35

36 Odkazy na další dokumenty Veškeré důležité údaje by měly být obsaženy ve smlouvě Řada společností odkazuje na další dokumenty Všeobecné obchodní podmínky, sazebníky apod. Ve většině případů je nezíská, ale je na ně odkázán Ve většině případů jsou na internetu Rada: Vybírejte si takové společnosti, které ve smlouvách neodkazují na další dokumenty, jako jsou VOP nebo sazebníky a všechny údaje jsou přehledně obsaženy v již podepisované smlouvě. Ihned tak víte, co přesně podepisujete. Vymáhání pohledávky může být i cílem MOTTO: Féničané vynalezli peníze,ale proč tak málo? J.N.Nestroy OSOBNOST SPOTŘEBITELE ŽIVOTNÍ UDÁLOSTI FINANČNÍ GRAMOTNOST POMĚR S VĚŘITELEM PŘED PODPISEM 36

37 Vymáhání pohledávky může být i cílem Článek Reportáže ručitelství vymáhání pokut z dopravy Vymáhání pohledávky může být i cílem Směnka Aby byla směnka platná, musí obsahovat přesně dané náležitosti označení, že jde o směnku pojaté do vlastního textu listiny a vyjádřené v jazyce, ve kterém je tato listina sepsána bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou sumu jméno toho, kdo má platit ( směnečník) údaj splatnosti údaj místa, kde má být placeno jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno (reminent) datum a místo vystavení směnky podpis výstavcův 37

38 Vymáhání pohledávky může být i cílem Reklama musí obsahovat: roční procentní sazbu nákladů výpůjční úrokovou sazbu, a to spolu s údaji o veškerých poplatcích spojených se spotřebitelským úvěrem celkovou výši spotřebitelského úvěru výši jednotlivých splátek a celkovou částku splatnou spotřebitelem dobu trvání spotřebitelského úvěru informaci o povinnosti uzavřít smlouvu o doplňkové službě související se spotřebitelským úvěrem, zejména pojištění, je-li uzavření takové smlouvy podmínkou pro získání spotřebitelského úvěru za nabízených podmínek a náklady na tuto službu nelze určit předem 38

39 Vymáhání pohledávky může být i cílem Rodina Snášelova Bohumil Snášel (35 let) a Ludmila Snášelová (30 let) mají dvě děti, které navštěvují základní školu. Bohumil pracuje jako učitel na základní škole a jeho plat činí Kč čistého měsíčně.ludmila je účetní a její plat činí Kč čistého měsíčně. Bydlí v Přelouči v panelovém bytě, který mají v osobním vlastnictví. Náklady na bydlení činí měsíčně Kč. Snášelovi mají uzavřenou leasingovou smlouvu na osobní automobil. Měsíční splátka je ve výši Kč. Další měsíční výdaje rodiny jsou následující: - provoz domácnosti (pojištění, drobné výdaje) Kč - výdaje na základní potraviny Kč - oblečení a obuv - průměrně Kč - ostatní výdaje (kultura, zábava) Kč - provoz auta Kč - penzijní připojištění Kč Vymáhání pohledávky může být i cílem Registr dlužníků reporteri-ct/obsah/ registr-dluznikuposkozuje-bezuhonne/ 39

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011 Manuál pro sociální pracovníky insolvence v oblasti Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PORADNA PRO OBČANSTVÍ / občanská a lidská práva PRAHA, 2011 Tato publikace vychází díky laskavé podpoře Evropské

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ POŘÍZENÍ SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ POŘÍZENÍ SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ

Více

NOVÉ VÝZVY. je umění. Vzorové aktivity praktické výuky vybraných témat finanční gramotnosti pro střední školy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

NOVÉ VÝZVY. je umění. Vzorové aktivity praktické výuky vybraných témat finanční gramotnosti pro střední školy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ VÝZVY Hospodařit je umění Vzorové aktivity praktické výuky vybraných témat finanční gramotnosti pro střední školy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

NOVÉ VÝZVY. je umění. Příklady pracovních listů pro studenty středních škol k procvičení vybraných témat z finanční gramotnosti

NOVÉ VÝZVY. je umění. Příklady pracovních listů pro studenty středních škol k procvičení vybraných témat z finanční gramotnosti NOVÉ VÝZVY Hospodařit je umění Příklady pracovních listů pro studenty středních škol k procvičení vybraných témat z finanční gramotnosti INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Tento projekt je spolufinancován

Více

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR Materiál z dostupných pramenů sestavili: Mgr. Jana PETERKOVÁ

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 Ing. Petr Andrle - lektor Ekonomická praxe 22 let Soukromý sektor Telekomunikace a ekonomika podniků Ženatý 4(5) dětí Postgraduální studium Nyní vzdělávání

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST 1. Základní orientace V této kapitole se budeme věnovat: pojmu FINANČNÍ GRAMOTNOST, složkám finanční

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1. ASPEKTY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI... 4 1.1. Psychologické aspekty finanční gramotnosti... 4 1.2. Sociální aspekty finanční gramotnosti... 4 1.3 vzdělávací programy v oblasti finanční

Více

Aneb dlužníkův průvodce

Aneb dlužníkův průvodce Vydala Společnost Podané ruce o.p.s. Program práce s klienty v konfliktu se zákonem Bc. Irena Sedláčková, Mgr. Monika Vinklárková Grafické zpracování a sazba Kateřina Manková. www.podaneruce.cz Aneb dlužníkův

Více

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s.

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. A B 1 Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. ISBN: 978-80-86961-28-6 2 OBSAH 1 Úvod...4 2 Všeobecný pohled

Více

Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union www.swiss-contribution.cz

Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union www.swiss-contribution.cz Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union www.swiss-contribution.cz Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce. www.nadacepartnerstvi.cz Dlužím

Více

Charita Olomouc, 2014 ISBN 978-80-905260-3-7

Charita Olomouc, 2014 ISBN 978-80-905260-3-7 Charita Olomouc, 2014 ISBN 978-80-905260-3-7 2 ZTRÁTA DOMOVA V KONTEXTU ZADLUŽENÍ SBORNÍK Z KONFERENCE POŘÁDANÉ CHARITOU OLOMOUC 28. listopadu 2013 pod záštitou olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera

Více

Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace. INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA k programu

Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace. INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA k programu Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA k programu Finanční akademie 1. Úvod do problematiky Potřeba preventivního působení

Více

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura Leden 2008 Autoři: Ing. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Občanská poradna Plzeň, o.s. Bc. Jana Christová Informační

Více

Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu

Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Doc. PhDr.

Více

Dobrá legislativa před špatně podepsanou smlouvou neochrání

Dobrá legislativa před špatně podepsanou smlouvou neochrání Dobrá legislativa před špatně podepsanou smlouvou neochrání Vybrané položky ve smlouvě celkovou částkou splatnou spotřebitelem součet celkové výše spotřebitelského úvěru a celkových nákladů spotřebitelského

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ STRUNNÉ NÁSTROJE 82 51 L/09

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ STRUNNÉ NÁSTROJE 82 51 L/09 Implementace finanční gramotnosti 1 TITULNÍ STRANA ve školní praxi UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ STRUNNÉ NÁSTROJE 82 51 L/09 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 3. ročník 1 TITULNÍ STRANA...1

Více

Metodika dluhového poradenství

Metodika dluhového poradenství Metodika dluhového poradenství Tereza Hrdinková, Petr Mati ví Metodika dluhového poradenství Tereza Hrdinková, Petr Mati Člověk v tísni, o. p. s., 2013 Publikaci k vydání připravila regionální pobočka

Více

Nebankovní subjekty poskytující úvěry na českém trhu

Nebankovní subjekty poskytující úvěry na českém trhu Bankovní institut vysoká škola Praha Nebankovní subjekty poskytující úvěry na českém trhu Bakalářská práce Jakub Seibert Duben, 2014 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance a ekonomie Nebankovní subjekty

Více

mostyr DÁVKY PRO ZP sociálně OBČANSTVÍ DŮCHOD PRACOVNĚ- PRÁVNÍ VZTAHY

mostyr DÁVKY PRO ZP sociálně OBČANSTVÍ DŮCHOD PRACOVNĚ- PRÁVNÍ VZTAHY sociálně mosty R Sociálně právní rádce Autoři: Mgr. Dana Hacaperková Mgr. Jana Chárová JUDr. Daniela Světlíková JUDr. Jaroslava Štamberková JUDr. Hana Frištenská Pavlína Radlová Grafická úprava a sazba:

Více

JAK NA DLUHY RUBIK (NEJEN) PRO SENIORY

JAK NA DLUHY RUBIK (NEJEN) PRO SENIORY Na vytvoření této publikace se na základě zakázky Středočeského kraje podílel tým expertů a lektorů z neziskové organizace RUBIKON Centrum, kteří se problematice zadluženosti a finanční gramotnosti dlouhodobě

Více

Úvěrové. podmínky SPOJENÍ PŮJČEK. Kód úvěrových podmínek: IKH115

Úvěrové. podmínky SPOJENÍ PŮJČEK. Kód úvěrových podmínek: IKH115 Úvěrové podmínky SPOJENÍ PŮJČEK Kód úvěrových podmínek: IKH115 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru ke společnosti Home Credit a.s. Úvěrové podmínky, které držíte v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností SIM PŮJČKA s.r.o., se sídlem Praha 5, Astlova 3205/1, PSČ 150 00, IČ 015 48 689, zapsaná v obchodním

Více

Bludný kruh financí. Informační brožura základů finanční gramotnosti MĚSTO KOPŘIVNICE

Bludný kruh financí. Informační brožura základů finanční gramotnosti MĚSTO KOPŘIVNICE Bludný kruh financí Vydal: Městský úřad Kopřivnice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 2012 Neprodejné Tato brožura vznikla v rámci projektu prevence kriminality Bludný kruh financí, který je finančně

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství.

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství. Masarykova univerzita Právnická fakulta Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Právní úprava hypotečních úvěrů (Legal Regulation of Mortgages)

Více

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru)

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

MANUÁL RIZIKOVÝCH VZTAHŮ

MANUÁL RIZIKOVÝCH VZTAHŮ PRŮVODCE PRO SPOTŘEBITELE SENIORY MANUÁL RIZIKOVÝCH VZTAHŮ Michaela Bonková Lenka Bergmannová PRŮVODCE PRO SPOTŘEBITELE SENIORY MANUÁL RIZIKOVÝCH VZTAHŮ OBSAH Úvod 1 I. kapitola Smluvní vztahy aneb podepsat

Více