PREVENCE A KONTROLA ČLENSKÝCH ZEMÍCH EU. MUDr. Miroslava Girod Schreinerová KHS Karlovarského kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PREVENCE A KONTROLA ČLENSKÝCH ZEMÍCH EU. MUDr. Miroslava Girod Schreinerová KHS Karlovarského kraje"

Transkript

1 PREVENCE A KONTROLA ŠÍŘEN ENÍ MRSA V NĚKTERÝCH ČLENSKÝCH ZEMÍCH EU MUDr. Miroslava Girod Schreinerová KHS Karlovarského kraje

2 Sledované údaje Obecná národní údaje Existence národní směrnice Regionální / lokální směrnice Incidenční data za rok 2008 EARSS Doplňující národní informace MRSA v nemocnici Sledování (surveillance): povinné, dobrovolné, specifické infekce, primozáchyty Skrínink: universální/kategorie/ specifická oddělení Režimová opatření: jednolůžkové pokoje/kohorty, rukavice, empír, ústenka, úklid a dezinfekce, hygiena rukou, MRSA v dlouhodobé péči a domovech důchodců Existence samostatné směrnice Skrínink Režimová opatření

3 Sledované údaje - MRSA nosičství Personál Skrínink Dekolonizace a jaká Pacient Dekolonizace a jaká Rezidenti LDN a domovů důchodců Dekolonizace a jaká Pacienti a rodinní příslušníci doma Dekolonizace a jaká

4 Sledované údaje MRSA a pojištění, právní aspekty Rovnoprávnost MRSA pozitivního a MRSA negativního pacienta v dostupnosti léčby Náhrada nákladů pojišťovnou Pracovní neschopnost nemocenská pro personál Možnost soudních sporů

5 Obecné národní údaje Směrnice národní - Belgie, Dánsko,Norsko, Švédsko, Holandsko, UK, Francie, Chorvatsko Regionální, lokální Itálie, Španělsko

6

7 Incidenční data EARSS 2007

8 Bjørn G. Iversen, Norwegian Institute MRSA v Norsku

9 Bjørn G. Iversen, Norwegian Institute

10 Sledování - surveillance Povinné hlášení Švédsko, UK bakteriémie, Dánsko, Norsko Povinné mikrobiologické sledování a zasílání kmenů do NRL- Dánsko, Norsko, Chorvatsko Povinnost sledování ve zdravotnickém zařízení Francie, Holandsko, Itálie

11 Sledování surveillance způsob Sledování výskytu MRSA ke všem SA v rámci nemocnice, sleduje se prvozáchyt za diagnostickým účelem Francie, Belgie,Itálie Sledování pouze bakteriémií na úrovni státu - UK Sledování infekcí ( Skandinávské země), sleduje se výskyt na počet obyvatel Sledování infekcí i kolonizací mikrobiologickou cestou Dánsko, Norsko Sledování prostřednictvím prevalenční studie

12 MRSA v nemocnici skrínink u pacientů Skrínink je prováděn ve většině zemích u pacientů s rizikovými faktory, ale v jednotlivých zemích se tyto faktory liší Holandsko 4 rizikové kategorie 1. kategorie - prokázaný nosič 2. kategorie zahraniční hospitalizace déle než 24h, před méně než 2 měsíci Farmáři na prasečích a telecích farmách, též členové rodiny Zaměstnanci viz výše Zahraniční pacienti, kteří jsou v dialyzačním programu Pacienti přijati z holandské nemocnice nebo LDN, z oddělení, kde probíhá epidemický výskyt MRSA, který ještě není pod kontrolou Pacient, který byl na pokoji s pacientem s neočekávaným záchytem MRSA Kategorie 1, když je pacient po léčbě pro MRSA a laboratorní výsledek není znám 3. kategorie Pacienti, kteří dostali hemodialýzu v zahraničí Pacienti v období jednoho roku po léčbě nosičství s negativními kultivacemi Pacienti, kteří byli hospitalizování před více než 2 měsíci v zahraničí a kteří majístále kožní léze a/nebo rizikový faktor jako chronickou respirační nebo močovou infekci 4. kategorie všichni ostatní pacienti

13 Provádí se u kategorie 2 a 3 Pouze jednou, obvykle 2 stěry z: MRSA v nemocnici Skrínink u pacientů Nosu Krku Perinea Kožní léze a rány (včetně invazivních vstupů) Sputum, pokud je přítomen kašel Moč ( pokud je přítomen močový katétr)

14 MRSA v nemocnici Skrínink u pacientů Rizikové skupiny na všech typech oddělení Norsko, Dánsko, Švédsko, Holandsko, UK (přešlo od plánované chirurgie ke všem chirurgickým, přijímaným pacientům a od 2010 všichni bez rozdílu specializace) Riziková pracoviště Francie, Itálie, Belgie Cost of screening justified if it prevented 4 MRSA infections per year

15 MRSA v nemocnici opatření u MRSA pacientů Izolace - Všechny země mají uvedeno izolace nebo kohorty, severské země a Holandsko pouze izolace a pokud možno s předsíňkou Rukavice většina zemí, neuvedeno u Belgie, Rakouska,Něm Empír - většina zemí, kromě UK, kde pouze zástěra, neuvedeno u Belgie, Rakouska,Německa Ústenka rutinně Chorvatsko, Norsko, Dánsko,Holandsko, Finsko Ústenka u rizikových pacientů UK Desinfekce všechny země Hygiena rukou zdůrazněná ve všech zemích, většinou alkoholová

16

17 Leo Ummels / Truus de Ruiter UMC St Radboud/ Het Groene Hart Ziekenhuis Nijmegen / Gouda

18 o1 Leo Ummels / Truus de Ruiter UMC St Radboud/ Het Groene Hart Ziekenhuis Nijmegen / Gouda

19 Snímek 18 o1 Leo Ummels / Truus de Ruiter UMC St Radboud/ Het Groene Hart Ziekenhuis Nijmegen / Gouda owner;

20 Leo Ummels / Truus de Ruiter UMC St Radboud/ Het Groene Hart Ziekenhuis Nijmegen / Gouda

21 Leo Ummels / Truus de Ruiter UMC St Radboud/ Het Groene Hart Ziekenhuis Nijmegen / Gouda

22 Leo Ummels / Truus de Ruiter UMC St Radboud/ Het Groene Hart Ziekenhuis Nijmegen / Gouda

23 MRSA nosičství personál v nemocnici Personál Skrínink Pouze v případě epidemického výskytu -UK, Francie, Chorvatsko, Holandsko ( + ze zahraničí), Itálie, Německo U všech, kteří ošetřovali MRSA pacienta Dánsko (+ze zahraničí), Norsko (+ze zahraničí), Dekolonizace Ano Chorvatsko, Dánsko, Norsko,Holandsko, Ano, ale individuálně Švédsko, Německo, UK, Francie, Rak, I Dekolonizační režim všichni Mupirocin 3x denně po dobu 5dnů + mytí těla ( nejčastěji chlorhexidin) Kontrola - den 1, 7, 14 (21, 3M, 6M, 12M)

24 Co s MRSA pozitivním personálem v nemocnici? Pracovní neschopnost Norsko? navrácení po 3neg.výtěrech Přerušení aktivní zdravotnické činnosti UK, Holandsko navrácení po 3neg.výtěrech

25 Dekolonizace MRSA nosičství pacient v nemocnici Ano - Chorvatsko, Norsko, UK, Holandsko Ano, ale výběrově (chirurgie, hemodialýza apod.)- Francie, Německo, Belgie Dekolonizační režim všichni Mupirocin 3x denně po dobu 5dnů + mytí těla ( nejčastěji chlorhexidin) Kontrola - den 1, 7, 14 ( 21, 3M,6M12M)

26 LDN a domy seniorů Samostatné směrnice - Holandsko, Norsko, Dánsko, Belgie, MRSA nosičství Skrínink Holandsko( riziková skupina 2+3), Norsko, Dánsko Dekolonizace ano Chorvatsko,UK, Holandsko, Norsko, Dánsko Opatření stejná jako v nemocnici s výjimkou sociálního kontaktu Holandsko, Dánsko, Norsko

27 MRSA nosičství doma a u členů rodiny Skrínink u členů rodiny pouze u rizikových členů (hemodialýza, operace, imunitně kompromitovaní) Dekolonizace NE Chorvatsko,Švédsko, Dekolonizace ANO Dánsko Problém pod čí gesci to spadá. A co mazlíčci?

28 MRSA - pojištění, právní aspekty Ve všech zemích má MRSA pacient právo na stejnou zdravotnickou péči jako non MRSA pacient Náhrada nákladů pojišťovnou 1 ze zemí UK (pouze pokud má nemocnice ICP, komisi pro NI),Chorvatsko, Norsko, Francie - částečně

29 MRSA a pojištění, právní aspekty Pacient má nárok na náhradu ekonomických ztrát - Norsko, Francie Soudní spory probíhají ve většině zemí Mediálně velmi atraktivní

30 UK Německo D/S/N F H I B CH Národní/regionální MRSA směrnice ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO Národní směrnice na testování citlivosti MRSA ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO povinnost informace o MRSA epidemickém výskytu ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO Povinnost sledování/hlášení o pozitivitě MRSA u pacienta ANO ANO ANO ANO NE ANO ANO NE Skrínink u přijatých pacientů u všech nebo vybraných S/V S S S S S S S Metoda MRSA skríninku: lokalizace ?? Jak často Týdně 1 1 2/t?? Izolace ANO ANO ANO striktně ANO ANO striktně ANO ANO ANO Konec izolace(počet neg.vyšetření) ??? Dekolonizace (dny) Mupirocin 3x/d ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO Koupel ( především Chx) ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO A Dutina ústní NE ANO NE NE NE NE NE? Metody bariérových opatření volné volné striktní volné striktní volné? striktní Skrínink u personálu E E K,Z E E,Z E E E Dekolonizace personálu ANO indiv ANO indiv ANO ANO indiv ANO? ANO indiv A LDN a domy seniorů samostatná směrnice NE NE ANO A ANO NE ANO NE Náhrada nákladů pojišťovnou A/N NE A/N částečně??? ANO

31 Děkuji za pozornost

Věstník OBSAH: ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ČERVENEC ZÁŘÍ 2012... 2 KE ZMĚNĚ POHLAVÍ U TRANSSEXUÁLNÍCH PACIENTŮ... 5 IKTOVÉHO CENTRA...

Věstník OBSAH: ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ČERVENEC ZÁŘÍ 2012... 2 KE ZMĚNĚ POHLAVÍ U TRANSSEXUÁLNÍCH PACIENTŮ... 5 IKTOVÉHO CENTRA... Věstník Ročník 2012 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 9. ŘÍJNA 2012 Cena: 84 Kč OBSAH: 1. SPECIFICKÉ LÉČEBNÉ PROGRAMY ODSOUHLASENÉ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ČERVENEC

Více

Metodika systému praxí, včetně tzv. ošetřovatelských postupů

Metodika systému praxí, včetně tzv. ošetřovatelských postupů Metodika systému praxí, včetně tzv. ošetřovatelských postupů Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 2014 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Cíl... 3 3. Cílová skupina... 3 4. Popis praxe... 4 5. Přínos... 6 6. Personální

Více

Pandemický plán České republiky

Pandemický plán České republiky Pandemický plán České republiky 0 Předmluva Znalosti získané v průběhu pandemií 20. století vedly vládu ČR již v roce 2001 k vypracování prvního plánu pro případ nutnosti opět čelit chřipkové pandemii.

Více

Souhrn Směrnice SZO Hygiena rukou ve zdravotnictví. První globální výzva ke zvýšení bezpečnosti pacientů Čistá péče je bezpečnější

Souhrn Směrnice SZO Hygiena rukou ve zdravotnictví. První globální výzva ke zvýšení bezpečnosti pacientů Čistá péče je bezpečnější Souhrn Směrnice SZO Hygiena rukou ve zdravotnictví První globální výzva ke zvýšení bezpečnosti pacientů Čistá péče je bezpečnější a Souhrn: Směrnice SZO Hygiena rukou ve zdravotnictví Vydáno Světovou zdravotnickou

Více

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR Metodický pokyn pro zdravotnická zařízení, zařízení lékárenské péče a zdravotní pojišťovny k aplikaci novely zákona č. 48/1997 Sb. v oblasti regulačních poplatků a doplatků na léčivé přípravky nebo potraviny

Více

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 V Ivančicích dne: 27.2. 2015 Předkládá: Ing. Jaromír Hrubeš v.r. ředitel Nemocnice Ivančice,

Více

Pojištění pro případ pracovního úrazu a nemoci z povolání ve vybraných zemích

Pojištění pro případ pracovního úrazu a nemoci z povolání ve vybraných zemích Pojištění pro případ pracovního úrazu a nemoci z povolání ve vybraných zemích Tab. I Belgie, Bulharsko, Dánsko Situace k 1.7.2011 TAB. I Belgie Bulharsko Dánsko Základní principy Povinný systém sociálního

Více

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol.

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol. Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU Jaromíra Kotíková a kol. VÚPSV, v. v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Více

Analýza českého zdravotnictví. Lékařský odborový klub svaz českých lékařů

Analýza českého zdravotnictví. Lékařský odborový klub svaz českých lékařů Analýza českého zdravotnictví 2010 Analýza českého zdravotnictví Lékařský odborový klub svaz českých lékařů V Praze dne 31. 8. 2010 Obsah Shrnutí... 4 Úvod... 5 1. Odměňování lékařů... 7 1.1. Nové výzvy

Více

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb.

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Materiál vytvořil expertní tým společnosti: ACCENDO Centrum

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Švýcarsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Švýcarsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení ve Švýcarsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Evropské směrnice pro kontrolu a prevenci legionářské nemoci

Evropské směrnice pro kontrolu a prevenci legionářské nemoci Evropské směrnice pro kontrolu a prevenci legionářské nemoci Vypracováno členy Evropské komise dohledu nad legionářskou nemocí vztahující se k cestování a Evropskou pracovní skupinou pro infekce Legionellou.

Více

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ Vedoucí autorského kolektivu Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc. Prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. PRAHA 2011 1 Autoři: Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., Nadace CINDI, Praha MUDr. Tereza

Více

AKREDITAČNÍ STANDARDY

AKREDITAČNÍ STANDARDY AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO nemocnice 3. vydání účinné od 1. 1. 2014 Spojená akreditační komise, o. p. s. AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO NEMOCNICE obsahující hodnotící požadavky specifikované v příloze č.

Více

Dlouhodobá stacionární péče ve Švýcarsku

Dlouhodobá stacionární péče ve Švýcarsku Dlouhodobá stacionární péče ve Švýcarsku Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union Dlouhodobá

Více

TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA

TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA SPECIFIKA OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE V DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČI DIPLOMOVÁ PRÁCA Trenčín 2013 Bc.Miroslava Polívková TRENČIANSKA UNIVERZITA

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 1 Identifikační údaje Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Systémy podávání zpráv a učení sloužící ke zpracování událostí v oblasti bezpečnosti pacientů v Evropě

Systémy podávání zpráv a učení sloužící ke zpracování událostí v oblasti bezpečnosti pacientů v Evropě [Skriv tekst] Klíčová zjištění a doporučení, pokud jde o Systémy podávání zpráv a učení sloužící ke zpracování událostí v oblasti bezpečnosti pacientů v Evropě Zpráva podskupiny Evropské komise pro systémy

Více

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Projekt Paliativní péče v České republice Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Autoři

Více

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY Jozef Kubinyi, Jiří Kofránek Anotace Autoři prezentují svůj pohled na základní prvky koncepce reformy zdravotnictví, která vychází

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ROCE 2008

NÁVOD NA POUŽITÍ ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ROCE 2008 NÁVOD NA POUŽITÍ ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ROCE 2008 OBSAH I. JAK DŮLEŽITÉ JE NAŠE ZDRAVÍ? 4 aneb kapitola o tom, jak rádi Češi utrácejí, kolik stojí zdravotní péče a k čemu jsou dobré poplatky II. NAPLÁNUJTE

Více

Informovanost sester o dárcovství kostní dřeně. Dagmar Lamaczová

Informovanost sester o dárcovství kostní dřeně. Dagmar Lamaczová Informovanost sester o dárcovství kostní dřeně Dagmar Lamaczová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je zjistit informovanost sester o dárcovství kostní dřeně. V teoretické části se

Více

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková ODBORNÝ ČLÁNEK 2012 Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina

Více

MPHASIS. Společný postup v otázce bezdomovství prostřednictvím podpory a posilování informačních systémů

MPHASIS. Společný postup v otázce bezdomovství prostřednictvím podpory a posilování informačních systémů MPHASIS Společný postup v otázce bezdomovství prostřednictvím podpory a posilování informačních systémů Financováno z prostředků EVROPSKÉ KOMISE GD pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Portugalsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Portugalsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Portugalsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK ZE 4. 4. 2000, ZATÍM NEPROŠLÁ DEFINITIVNÍM SCHVÁLENÍM 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU Str. 1 1.1. Číslo odbornosti dle vyhlášky MZ č. 134/1998Sb.,

Více

PŘÍRUČKA PACIENTA Průvodce pacientskými právy

PŘÍRUČKA PACIENTA Průvodce pacientskými právy PŘÍRUČKA PACIENTA Průvodce pacientskými právy Aktualizované vydání pro rok 2008 Úvodní slovo ředitele VZP ČR MUDr. Pavla Horáka, CSc., MBA Milí čtenáři, vážení pacienti, Všeobecná zdravotní pojišťovna

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP-O-01/2014

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP-O-01/2014 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP-O-01/2014 Úvodní ustanovení 1. Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ 699001273 zapsaná

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 12

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 12 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 12 VPPCP 12 Část I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení 1. Práva a povinnosti z cestovního pojištění se řídí zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné

Více

Vzorec výpočtu pro celkovou úhradu za konkrétní výkon: Čas výkonu x minutová režijní sazba + počet bodů za výkon, to celé krát platná hodnota bodu

Vzorec výpočtu pro celkovou úhradu za konkrétní výkon: Čas výkonu x minutová režijní sazba + počet bodů za výkon, to celé krát platná hodnota bodu VYHLÁŠKA č. 439, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů Vzorec výpočtu pro celkovou

Více