Důležitá poznámka: S vnitřní konfigurací implantátů jsou kompatibilní pouze tyto komponenty!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Důležitá poznámka: S vnitřní konfigurací implantátů jsou kompatibilní pouze tyto komponenty!"

Transkript

1 Návod k použití pro Implantační systém isy Instruction Manual for the Isy implant system 1 Popis výrobku Implantáty isy jsou enoseální implantáty dostupné v různých délkách a průměrech. Zavádějí se chirurgicky do maxilárního a/nebo mandibulárního oblouku a představují tak oporu pro funkční a estetické zubní rehabilitace u pacientů s částečnou nebo úplnou ztrátou chrupu. Protetická léčba je poté dokončena samostatnými korunkami, můstky či celkovými zubními náhradami, které se vhodným spojením připevní na implantáty. Vnější povrch implantátů je ošetřený pískováním a leptaný kyselinou (povrchová struktura Promote). Implantáty mají leštěný krček. Ve vnitřní konfiguraci mají kónus proti rotaci a vnitřní šestihran pro umístění abutmentů. Abutmenty jsou apikální, mají kónus a šestihran, a pevně zapadají do zužujícího se spojení a vnitřního šestihranu implantátu. Abutmenty nepřesahují krček implantátu. Každý implantát obsahuje pilíř implantátu upevněný šroubem. Pilíř i šrouby jsou určeny pouze k použití na implantátu. Pro implantáty jsou dostupné příslušné součásti jako vhojovací válečky, hojící kapny, multifunkční komponenty (otiskovací člen, scanbody a provizorní abutment) a protetické komponenty. Důležitá poznámka: S vnitřní konfigurací implantátů jsou kompatibilní pouze tyto komponenty! 2 Indikace Implantáty z implantačního systému isy se používají jako zubní enoseální implantáty zavedené do maxilární nebo mandibulární kosti. Za předpokladu dosažení dostatečné primární stability pro funkční zatížení může být implantát okamžitě zatížen. Jako protetické náhrady slouží korunky, můstky nebo hybridní náhrady. 3 Kontraindikace Nedostatečný objem kosti a měkké tkáně a/nebo nedostatečná kvalita kosti, zbytky zubního kořene, poruchy hojení kosti a ran, lokální infekce v místě implantace, závažné refrakční funkční vady, nekontrolovaný diabetes mellitus, dlouhodobá imunosupresivní drogová terapie, onemocnění pojivové tkáně/kolagenová onemocnění, hematologická onemocnění (např. leukémie, hemofilie), infekce nebo zhoubné nádory v dutině ústní, nekontrolované parafunkční návyky, nevyléčitelné poruchy okluze nebo artikulace, vážné duševní poruchy, xerostomie a zvýšená citlivost na titan. Preventivní opatření Před chirurgickým zavedením implantátů je třeba od pacienta zjistit jeho podrobnou anamnézu, popř. si ji vyžádat od pacientova praktického lékaře, aby bylo možné stanovit přítomnost zdravotních faktorů, které 1) ztěžují zavedení implantátu z anatomických důvodů, 2) představují značné chirurgické či všeobecné riziko, 3) narušují schopnost hojení a/nebo osseointegrace nebo 4) ztěžují provádění důkladné hygieny a/nebo údržby implantátu, abutmentů a fixtur. Následující příklady z každé kategorie představují faktory, jež vyžadují zvýšenou pozornost. Některé z uvedených faktorů mohou spadat do více kategorií. Pokud některé z těchto faktorů dosáhnou vážného či nekontrolovaného stavu, zubní implantáty nesmí být zavedeny.

2 Anatomické faktory Nedokončený vývoj čelisti, nepříznivé anatomické vztahy kosti, v minulosti ozařovaná kost, onemocnění temporomandibulárního kloubu a léčitelná onemocnění čelisti. Chirurgická a všeobecná rizika Vážná systémová onemocnění, snížená imunita a leukocytární poruchy zvyšující riziko infekce, endokrinologická onemocnění, antikoagulační terapie/hemoragická diatéza, arterioskleróza, cévní mozková příhoda, hypertenze, srdeční infarkt, onemocnění vyžadující pravidelné užívání steroidů, žloutenka, diabetes mellitus, těhotenství a kojení. Narušená schopnost hojení Poruchy kostního metabolismu, onemocnění ovlivňující regeneraci kosti nebo mikrocirkulaci krve, revmatická onemocnění, užívání drog včetně alkoholu a tabáku. Údržba Nedostatečné dodržování pokynů ze strany pacienta, nedostatečná ústní hygiena, parodontitida, bruxismus, ztráta funkčnosti a změny na ústní sliznici. 4 Vedlejší účinky Preventivní opatření V době po zavedení zubního implantátu se vyhýbejte aktivitám, které pro tělo představují velkou fyzickou námahu. Žádná osseointegrace V některých případech se může stát, že nedojde k osseointegraci. Krátkodobé příznaky Bolest, otékání, potíže s řečí, zánět dásní. Dlouhodobé příznaky Chronická bolest spojená se zubním implantátem, trvalá parestezie, dysestezie, poškození nervu, exfoliace, hyperplazie, lokální nebo systémová infekce, oroantrální nebo oronazální fistula, ztráta maxilárního/mandibulárního hřebene kosti, negativní důsledky pro sousední zuby, trvalé poškození sousedních zubů, fraktura implantátu, čelisti, kosti nebo náhrady, estetické potíže. 5 Všeobecné bezpečnostní pokyny a varování Nesprávný postup při použití výrobků z implantačního systému isy může vést k poškození implantátu, ztrátě kosti nebo neuspokojivým estetickým výsledkům. Implantační systém mohou zavádět pouze zubaři, lékaři a chirurgové, kteří byli v implantačním systému vyškoleni. Zavádění implantačního systému vyžaduje specializované znalosti a dovednosti v oblasti implantologie. Podrobné informace o výběru vhodných implantátů, protetických komponentech, plánování léčby a použití implantátů naleznete v informacích pro uživatel. Více informací vám sdělí váš dodavatel. Technické konzultace k našim produktům lze získat ústně, písemně, elektronicky a/nebo na školeních. Rady se zakládají na současném stavu technologických znalostí v době uvedení výrobku na trh. Uživatel má i tak povinnost osobně zkontrolovat výrobek a vhodnost jeho použití k danému účelu, indikacím a postupům. Využívání výrobku se děje mimo naši kontrolu, a proto je za něj odpovědný uživatel. Jakákoli odpovědnost za škody způsobené užíváním se tímto vylučuje. Při použití neoriginálních dílů neručí ALTATEC GmbH/CAMLOG za žádné škody ani neposkytuje výměnný servis. Implantační systém je součástí komplexního konceptu léčby a musí být používán výhradně s originálními díly a nástroji v souladu s doporučeními a pokyny od výrobce. Všechny díly implantačního systému do sebe vzájemně zapadají. Používání neoriginálních součástí a nástrojů může ovlivnit funkci a bezpečnost. Vrtáky a nástroje jsou určeny pro implantáty o konkrétním průměru. Jejich použití s jinými implantáty nebo průměry může způsobit mechanické poškození součástí systému, poškození tkáně nebo nežádoucí estetické výsledky. S implantačním systémem mohou být používány pouze vrtáky, nástroje a protetické komponenty schválené výrobcem. Garantujeme bezchybnou kvalitu našich produktů v rámci obchodních podmínek.

3 Kvůli malé velikosti některých dílů se může stát, že někdo výrobek spolkne či vdechne. Vdechnutí může způsobit dušnost a v horším případě i dušení. Při použití v ústech musí být tedy předměty zajištěny ligaturou nebo dentální nití, aby nebyly spolknuty či vdechnuty. Jakékoli indikace, které nejsou uvedeny v seznamu indikací pro daný výrobek, jsou ve skutečnosti kontraindikovány. Ne všechny součásti jsou dostupné ve všech zemích. Sterilně balené výrobky musí být uchovávány v suchu, mimo dosah přímého slunečního záření a při pokojové teplotě. Před otevřením zkontrolujte, zda není obal poškozený a zda nevypršelo datum spotřeby, balení otevřete těsně před použitím. Poškozené nástroje nesmí být za žádných okolností použity. Sterilní výrobky nesmí být na pacientovi použity, pokud: vypršelo datum spotřeby (viz obal); je balení před použitím poškozeno nebo již otevřeno. 6 Příprava implantace Následují nutné předpoklady pro úspěšné zavedení implantátu: Lokální a systémové požadavky Normální schopnost hojení ran, účinná ústní hygiena, zdravý zbývající chrup, dokončený maxilární a mandibulární vývoj, dobrý všeobecný zdravotní stav, dostatečný objem zdravé kosti v čelisti. Lokální vyšetření Anatomie alveolárního výběžku, mezičelistní vztahy, např. hluboký předkus, kvalita a tloušťka sliznice, studijní modely a registrace skusu v artikulátoru, rentgen. Nedostatečné vyhodnocení pacientova zdravotního stavu, zanedbání předoperační diagnózy nebo plánování léčby mohou způsobit ztrátu implantátu. Chirurgickému zavedení implantátu musí předcházet komplexní vyšetření pacienta, předoperační diagnóza a plánování léčby. Vhodný průměr a délku implantátu zvolíte tak, aby byl kolem implantátu dostatek kosti (alespoň 1 mm). Dodržujte minimální vzdálenost 1,5 mm od sousedního zubu a 3 mm od sousedního implantátu. Není-li na obalu výslovně uvedeno jinak, jsou všechny nástroje z implantačního systému dodávány nesterilní. Před prvním a následně před každým dalším použitím musí být vyčištěny, vydezinfikovány a sterilizovány. Implantáty, vhojovací válečky, hojící kapny, multifunkční komponenty, samostatné pilíře implantátu včetně abutmentových šroubů a jednorázových tvarových vrtáků jsou baleny sterilní. 7 Použití 7.1 Chirurgický zákrok Pro vytvoření optimálních podmínek pro úspěšné vhojení implantátů je nutné velmi opatrně zacházet s tvrdou a měkkou tkání. Musí být také velmi pečlivě připraveno lůžko implantátu. Pro chirurgický zákrok musí být k dispozici diagnostická dokumentace a předem připravené chirurgické pokyny. Implantace může být provedena transgingiválně jedním krokem, nebo dvěma kroky zanořením implantátu. V případě transgingivální jednofázové implantace není nutný druhý chirurgický zákrok. V případě dvoufázové zanořené implantace musí být do implantátu tři týdny před zhotovením otisku umístěn pilíř implantátu s vhojovacím válečkem, resp. provizorní náhrada Příprava lůžka pro implantát Doporučuje se používat příručku pro výběr vrtáku, protože optimálním umístěním se zlepšuje dlouhodobá prognóza pro implantát i estetický výsledek. Důležité poznámky: Tepelný šok může zabránit vhojení implantátu. Proto musí být nárůst teploty minimalizován. Berte v potaz maximální otáčky u vrtáků a závitníků dle následující tabulky: Kuličkový vrták 800 ot./min.

4 Pilotní vrták Ø 2,8 mm Jednorázový tvarový vrták Ø 3,8 mm Jednorázový tvarový vrták Ø 4,4 mm Jednorázový tvarový vrták Ø 5,0 mm Závitníky Ø 3,8/4,4/5,0 mm 600 ot./min. 500 ot./min. 400 ot./min. 350 ot./min. 15 ot./min. Používejte pouze ostré vrtáky a závitníky (nepoužívejte je více než 20krát). Použijte techniku přerušovaného vrtání. Zajistěte dostatečné chlazení s předem vychlazeným (na 5 C/41 F) sterilním solným roztokem. Použijte vrtáky, které jsou součástí balení s implantáty nebo jednorázové tvarové vrtáky odpovídajícího průměru. Jednorázové tvarové vrtáky nesmí být použity znovu. Během plánování musí mít chirurg přesné znalosti o používaném způsobu měření a musí dodržovat dostatečnou bezpečnostní vzdálenost od zubu a živých tkání. Nesprávné určení hloubky lůžka při vlastním vrtání, které přesahuje plánovanou hloubku dle rentgenu, může způsobit trvalé porušení nervů či jiných živých tkání. Zachovávejte bezpečnostní vzdálenost 1,5 mm od mandibulárního nervu a od nervu alveolaris inferior. Na každém vrtáku je označení hloubky, které musí být bezpodmínečně dodržováno. Při vyhlazování okraje korunkové kosti se dostupná výška kosti snižuje. Musí být proto znovu ověřena správná délka implantátu. Poznámka: V závislosti na průměru implantátu může délka jednorázových tvarových vrtáků ve špičce přesahovat délku implantátu. Průměr implantátu Přesah vrtáku 3,8 mm 0,25 mm 4,4 mm 0,4 mm 5,0 mm 0,5 mm Pokud je maxilární sinus během vrtání maxilly perforován, doporučuje se před pokračováním léčby provést augmentaci. Otevřete dáseň Zkoste/vyhlaďte alveolární výběžek kuličkovým vrtákem ve vybrané pozici pro implantát. Pomocí pilotního vrtáku předvrtejte lůžko na požadovanou hloubku, postupujte za stálého sledování pozice a směru osy pomocí osového a hloubkového indikátoru. Pro konečné vyvrtání lůžka implantátu použijte jednorázový tvarový vrták v souladu s označením hloubky. Osový a hloubkový indikátor i pilotní a tvarový vrták mají označení hloubky. Jako referenční bod se používá dolní okraj označení hloubky! U pilotního vrtání (pro dosažení požadované hloubky vrtání) a u tvarového vrtání (pro rozšíření otvoru na požadovaný průměr) použijte techniku přerušovaného vrtání. Je-li kvalita kosti 1 nebo 2 (Lekholm a Zarb 1985), doporučuje se pokaždé, když je během přípravy lůžka pro implantát hutná kostní tkáň příliš tvrdá, vyříznout závitníkem vnitřní závit. Vložte závitník do preparovaného lůžka pro implantát, maximálně po horní okraj vyřezávací části nástroje Zavedení implantátu isy Na vnějším obalu implantátů je umístěn štítek se sériovým číslem, které musí být zaznamenáno nebo vloženo do pacientovy dokumentace. Díky tomu je v případě potřeby možné jakýkoli implantát vysledovat Transgingivální hojení Otevřete sterilní obal implantátu. Pomocí připevněného držáku vyjměte implantát a položte jej na sterilní povrch. Vložte do zašroubovaného pilíře s implantátem zavaděč a za pomoci lehkého tlaku ho zacvakněte do správné pozice. Sejměte z implantátu se zavaděčem držák. Zašroubujte implantát do lůžka. Implantát je zaveden podle požadavků protokolu, přesahuje-li nad úroveň kosti. Sejměte z implantátu zavaděč. Vložte do pilíře implantátu vhojovací váleček (berte v potaz pozici při rotaci) a zacvakněte ho do správné pozice. Zkontrolujte správné umístění vhojovacího válečku.

5 Okraje rány musí být pevně uzavřeny atraumatickým šicím materiálem. Neutahujte stehy příliš silně. Dáseň musí k vhojovacímu válečku těsně přiléhat Uzavřené hojení V případě potřeby může hojení probíhat uzavřeně s použitím hojící kapny (k dostání zvlášť). Zavedení: Otevřete sterilní obal implantátu. Pomocí připevněného držáku vyjměte implantát a položte jej na sterilní povrch. Vložte do zašroubovaného pilíře s implantátem zavaděč a za pomoci lehkého tlaku ho zacvakněte do správné pozice. Sejměte z implantátu se zavaděčem držák. Zašroubujte implantát do lůžka. Implantát je zaveden podle požadavků protokolu, přesahuje-li nad úroveň kosti. Sejměte z implantátu zavaděč. Umístěte na pilíř implantátu přidržovací klíč. U hluboko posazených implantátů použijte adaptér isy pro přidržovací klíč isy. Vložte do pilíře implantátu šroubovák. Neotáčejte implantátem pomocí přidržovacího klíče. Povolte šroub a pomocí diskonektoru pro abutment vyjměte pilíř implantátu. Otevřete sterilní obal hojící kapny. Hojící kapnu vyjměte pomocí držáku na vhojovací válečky isy a hojící kapny isy. Vložte hojící kapnu do implantátu. Dbejte na to, aby mezi hojící kapnou a implantátem nezůstala žádná měkká tkáň. Okraje rány musí být pevně uzavřeny atraumatickým šicím materiálem. Neutahujte stehy příliš silně. Obnažení implantátu a zacházení s měkkou tkání Obnažte implantát. Pomocí držáku na vhojovací válečky isy a hojící kapny isy vyjměte hojící kapnu. Vyčistěte vnitřní část implantátu. Vložte do implantátu sterilní pilíř. Pilíř musí být do implantátu správně vsazen. Dbejte na to, aby mezi implantátem a pilířem nezůstala žádná měkká tkáň. Pomocí šroubováku a momentového klíče utáhněte šroub v pilíři na konečný točivý moment 20 Ncm. Pro dosažení maximálního upevnění šroubu ho po 5 minutách opět utáhněte na točivý moment 20 Ncm. Vložte do pilíře implantátu vhojovací váleček (berte v potaz pozici při rotaci) a za pomoci lehkého tlaku ho zacvakněte do správné pozice. Zkontrolujte správné umístění vhojovacího válečku. Okraje rány musí být pevně uzavřeny atraumatickým šicím materiálem. Neutahujte stehy příliš silně. Dáseň musí k vhojovacímu válečku těsně přiléhat. Poznámka: Používejte pouze nové (sterilní) a nepoužité abutmentové šrouby! Péče po zavedení implantátu Významným předpokladem pro úspěšné dlouhodobé fungování implantátu je správná ústní hygiena. Operované místo musí být ihned po zákroku chráněno před mechanickým zatížením. Aby místo neotékalo, přikládejte led. Pacient je povinen lékaři okamžitě oznámit jakékoli abnormální zdravotní potíže, které po zákroku nastaly Fáze hojení Doporučená doba hojení je 6 týdnů u dobré kvality kosti a 12 týdnů u spongiózní kvality kosti. Tyto hodnoty platí pro maxillu i mandibulu Postup po zavedení implantátu Následující den po zákroku a maximálně po týdnu musí přijít pacient na kontrolu. Při vyšetření se klade důraz na pevnost stehů a náznaky začínající infekce. Stehy mohou být vyndány po 7 10 dnech. 8 Provizorní náhrady Jako provizorní náhrada může být použit multifunkční komponent PEEK (viz oddíl 11.1 Multifunkční komponent isy). Multifunkční komponenty mohou být mimo ústa pacienty zkráceny na požadovanou délku a k pilíři se připevní pomocí provizorního cementu. Pomocí snímatelného materiálu musí být předtím utěsněny povolovací šrouby.

6 Pokud je jako provizorní náhrada použita stávající protéza, připevní se do pilíře implantátu vhojovací váleček PEEK a na něj se správně nasadí daná protéza. Provizorní náhrada může být vložena pouze v případě, že nedochází k žádnému mechanickému tření u implantátu ani u stehů. Je-li použita provizorní náhrada, dbejte na to, aby během fáze hojení nezatěžovala implantát. Multifunkční komponenty, vhojovací válečky a hojící kapny z materiálu PEEK mohou zůstat na místě maximálně 180 dní po zavedení. 9 Protetická náhrada na implantátu isy Pro implantáty isy jsou k dispozici speciální protetické komponenty isy. S kónickou vnitřní geometrií implantátů isy jsou kompatibilní pouze tyto komponenty. Při výběru abutmentu věnujte pozornost výšce dásně. Samostatný implantát by neměl sloužit jako opora pro můstek s volným členem. Kontaktní povrch mezi implantátem a abutmentem nesmí být pískován ani ořezáván! Při zhotovování protetické náhrady věnujte pozornost následujícím bodům: Adekvátní rozložení zatížení, Nasazení náhrady na abutmenty bez použití tlaku. Správná okluze. Pro zhotovení konstrukce používejte pouze specifikované materiály. Konečná protetická náhrada může být na implantát nasazena až poté, co se měkká tkáň zcela zahojí a netvoří se v ní zánět. Před zahájením této poslední fáze léčby musí být po 6 12 týdnech hojení pořízen rentgenový snímek. 9.1 Otiskování, zhotovení modelu a registrace skusu Přenos ústní situace na pracovní model probíhá pomocí multifunkčního komponentu (otiskovacího členu, scanbody a provizorního abutmentu) přiložených na zašroubovaný pilíř implantátu. Každé balení implantátů obsahuje multifuknční komponenty, které jsou kromě otiskování a registrace skusu vhodné i pro skenování a slouží rovněž jako základ pro provizorní náhradu. Poznámka: Multifunkční komponent lze v ústech použít pouze jednou! Konvenční otiskování Pro odebrání otisku se používá uzavřená otiskovací metoda. Vhodné materiály pro otiskování jsou silikon a polyéter. Pomocí držáku isy na vhojovací válečky a hojící kapny isy vyjměte vhojovací váleček a vyčistěte vnitřní část implantátu. Vložte do zašroubovaného pilíře implantátu multifunkční komponent (berte v potaz pozici při rotaci) a zacvakněte ho do správné pozice (multifunkční komponenty mohou být v případě potřeby mimo ústa pacienty zkráceny). Pomocí aplikační pistole naneste kolem multifunkčního komponentu otiskovací hmotu. Naplňte otiskovací lžíci otiskovací hmotou a vložte ji do úst. Nechte otiskovací hmotu ztuhnout dle pokynů výrobce. Vyjměte otisk, multifunkční komponent ponechte v otisku. Do pilíře implantátu opět vložte vhojovací váleček (berte v potaz pozici při rotaci) a zacvakněte ho do správné pozice. Zkontrolujte správné umístění vhojovacího válečku. Digitální otiskování pomocí intraorálního skeneru Pozice implantátu v ústech včetně určení sklonu osy a orientace šestihranu může být změřena digitálně pomocí multifunkčního komponentu. Pomocí držáku isy na vhojovací válečky a hojící kapny isy vyjměte vhojovací váleček a vyčistěte vnitřní část implantátu. Vložte do zašroubovaného pilíře implantátu multifunkční komponent (berte v potaz pozici při rotaci) a zacvakněte ho do správné pozice. Oskenujte multifunkční komponent. Vyjměte multifunkční komponent.

7 Do pilíře implantátu opět vložte vhojovací váleček (berte v potaz pozici při rotaci) a zacvakněte ho do správné pozice. Zkontrolujte správné umístění vhojovacího válečku. Zhotovení modelu Model se zhotoví pomocí laboratorního analogu, laboratorního pilíře, šroubu a multifunkčního komponentu. Vložte laboratorní pilíř do laboratorního analogu a pomocí laboratorního šroubu utáhněte. Vložte laboratorní pilíř s připevněným laboratorním implantátem do multifunkčního komponentu v otisku (berte v potaz pozici při rotaci) a zacvakněte ho do správné pozice. Zalijte otisk modelovou hmotou a nechte ji ztuhnout. Vyjměte otisk z modelu. Registrace skusu Měření mezičelistních vztahů v čelisti osazené implantáty a přenos situace na model mohou být provedeny za pomoci multifunkčních komponentů. Vložte do zašroubovaného pilíře implantátu multifunkční komponent (berte v potaz pozici při rotaci) a zacvakněte ho do správné pozice. Pro registraci běžných mezičelistních vztahů pacienta se používá standardní materiál. Multifunkční komponenty se nesmí přilepit k registrátu. Vyjměte registrát skusu a multifunkční komponenty a pošlete je do zubní laboratoře. Připevněte multifunkční komponenty na laboratorní pilíře/analogy v modelu. Umístěte na komponenty registrát skusu. Spojte registrát skusu s modelem protilehlé čelisti a připevněte modely do artikulátoru. 9.2 Zhotovení náhrady Korunky, můstky i hybridní náhrady jsou zhotovovány v zubní laboratoři pomocí specifických protetických komponentů. 9.3 Vložení náhrady Pomocí držáku isy na vhojovací válečky a hojící kapny isy vyjměte vhojovací váleček nebo provizorní multifunkční komponent. Pomocí diskonektoru abutmentu povolte a vyjměte šroub a pilíř implantátu, v případě potřeby použijte sílu. Vyčistěte vnitřní část implantátu. Vložte do implantátu vybraný abutment. Dbejte na správnou rotační pozici. Abutment musí být do implantátu správně vsazen. Dbejte na to, aby mezi implantátem a abutmentem nezůstala žádná měkká tkáň. Pomocí šroubováku a momentového klíče utáhněte šroub abutmentu na konečný točivý moment 20 Ncm. Pro dosažení maximálního upevnění šroubu ho po 5 minutách opět utáhněte na stejný točivý moment. Poznámka: Používejte pouze nové (sterilní) a nepoužité šrouby pro abutmenty! 10 Technické údaje a příslušenství Implantáty CAMLOG jsou vyrobeny z titanu (titan stupně 4) a mají mikro-makro strukturovaný hrubý povrch ošetřený pískováním a leptaný kyselinou (povrchová struktura Promote). Implantáty jsou k dostání v různých průměrech a velikostech. Průměr implantátu Délka 3,8 mm 9/11/13 mm 4,4 mm 9/11/13 mm 5,0 mm 9/11/13 mm Geometrie vnitřní konfigurace implantátů je stejná u všech jejich průměrů i délek. Pilíře implantátu včetně šroubu jsou vyrobeny ze slitiny titanu Ti6Al4V ELI (extra snížený obsah nečistot). Osový a hloubkový indikátor jsou vyrobeny ze slitiny titanu Ti6Al4V ELI (extra snížený obsah nečistot) a dají se znovu sterilizovat. Vhojovací válečky, hojící kapny a multifunkční komponenty jsou vyrobeny z materiálu PEEK, dodávají se sterilní a mohou být použity jen jednorázově na jednom pacientovi. 11 Protetické komponenty implantačního systému isy

8 Protetické komponenty isy představují komplexní systém a mohou být použity pouze s implantáty isy. Zubní technik/lékař vybírá abutment pro pacienta dle konkrétní situace. Volba abutmentu záleží na výšce dásně. V případě náhrad s cementovanými suprakonstrukcemi nesmí být krček implantátu hlouběji než 1,5 mm pod úrovní dásně, aby se dal snadno odstranit přebytečný cement. Modifikovatelné abutmenty mohou být upravovány pouze mimo ústa pacienta Multifunkční komponent isy (otiskovací člen, scanbody a provizorní abutment) Provizorní náhrada Multifunkční komponent může být použit jako okamžitá náhrada jednotlivého zubu a dlouhodobá provizorní náhrada, komponenty se dodávají sterilní. Multifunkční komponenty z materiálu PEEK mohou zůstat na místě maximálně 180 dní po zavedení. Multifunkční komponenty mohou být mimo ústa pacienty zkráceny. Multifunkční komponent musí být provizorně adhezivně připevněn k pilíři implantátu, musí být zajištěno dostatečně pevné spojení. Šroub abutmentu je utěsněn snímatelným materiálem, aby bylo možné ho znovu povolit. Skenování na modelu Pozice laboratorního analogu na pracovním modelu včetně určení sklonu osy a orientace šestihranu může být pomocí multifunkčního komponentu změřena digitálně. Multifunkční komponent se umístí na žluto-zeleně anodizovaný laboratorní pilíř v laboratorním analogu přímo v modelu. Důležitá poznámka: Laboratorní pilíře včetně laboratorních šroubů nesmí být používány na pacientech! Klinické použití: Provizorní náhrady jednotlivých zubů na implantátech isy v přední a zadní části maxilly a/nebo mandibuly. Otiskování a registrace skusu u implantátů. Trojrozměrné skenování pozice implantátu v ústech a pozice laboratorního analogu na pracovním modelu. Kontraindikace: Náhrady jednotlivých zubů s můstkem s volným členem. Náhrady o délce větší než 1:1,25 vzhledem k délce implantátu. Materiály: Multifunkční komponent isy: PEEK (polyéterketon) 11.2 Skenovací člen isy pro Sirona Scanbody Skenovací členy pro scanbody Sirona představují spojovací prvek, který může být použit v ústech nebo mimo ústa pacienta mezi implantáty isy nebo laboratorními analogy a scanbody od Sirony. Díky kombinaci scanbody Sirona se skenovacím členem může být pozice implantátu vzhledem ke zbývajícím zubům a měkké tkáni snímána digitálně. Skenovací člen se přišroubuje na implantát nebo laboratorní analog pomocí odpovídajícího abutmentového šroubu pouze pro účely optického rozpoznání. Skenovací členy spolu s abutmentovými šrouby mohou být sterilizovány. Scanbody ze systému Sirona jsou k dostání zvlášť pro různé typy snímacích systémů a v různých velikostech připojení. Podrobnější informace o scanbody Sirona získáte od Sirona Dental Systems GmbH. Klinické použití: Skenovací členy spolu se scanbody Sirona se používají výhradně k digitálnímu snímání pozice implantátu nebo laboratorního analogu vzhledem ke zbývajícím zubům a měkké tkáni. Kontraindikace: Použití abutmentových šroubů dodaných se skenovacími členy isy s jinými protetickými komponenty. Materiály: Skenovací člen isy Sirona: slitina titanu (Ti6Al4V ELI) Abutmentový šroub isy: slitina titanu (Ti6Al4V ELI)

9 Příprava před použitím Před opětovným použitím zkontrolujte, zda nejsou skenovací členy ani abutmentové šrouby poškozeny, a v případě potřeby je vyměňte. Poškozené komponenty nesmí být použity. Před použitím a po použití v dutině ústní skenovací členy včetně abutmentových šroubů vyčistěte a vydezinfikujte. Doporučujeme dodatečnou sterilizaci. Použití Umístěte skenovací člen na implantát nebo laboratorní analog. Utáhněte připevněný abutmentový šroub. Utažení abutmentových šroubů na točivý moment: Uvnitř úst na implantátu utahujte ručně Vně úst na laboratorním analogu utahujte ručně Zkontrolujte, zda jsou skenovací členy v implantátu správně umístěny, v případě potřeby pomocí rentgenu. Nasaďte na skenovací člen příslušný scanbody Sirona. Scanbody musí být do členu zcela zasazen a označení na obou komponentech musí tvořit jednu linku. Po dokončení snímání sejměte scanbody, povolte abutmentový šroub a vyjměte z implantátu nebo laboratorního analogu skenovací člen. Podrobnější informace o použití a snímání scanbody Sirona naleznete v návodu k použití od Sirona Dental Systems GmbH. Důležitá poznámka: Přiložené abutmentové šrouby mohou být použity pouze na skenovacích členech na implantátech nebo laboratorních analozích. Skenovací členy a abutmentové šrouby nesmí být ošetřeny pískováním ani jinak zpracovávány Titanová báze CAD/CAM isy Titanová báze CAD/CAM Titanová báze CAD/CAM funguje jako bondovací báze pro zubní náhrady z vhodných materiálů nasazené na implantátech. Pro skenování titanové báze CAD/CAM a skenovacích abutmentů vhodných pro titanovou bázi použijte vhodný dentální skener. Získáte tak digitální geometrii, kterou lze využít ke zhotovení a modelování mezostruktur, korunek a můstků pomocí techniky CAD/CAM. Titanová báze CAD/CAM je k dostání v průměrech 4,5 mm a 5,2 mm a pro výšku dásně 0,8 mm a 2,0 mm pro všechny průměry implantátů. Titanové báze CAD/CAM se dodávají nesterilní, součástí každé báze je abutmentový šroub a bondovací pomůcka. Bondovací pomůcka Bondovací pomůcka se používá pro sešroubování abutmentů s laboratorními analogy bez použití nástrojů. Zabraňuje bondovacímu materiálu, aby se při bondování mezostruktury dostal do šroubovitého kanálku abutmentu. Bondovací pomůcka se dodává nesterilní. Modelovací pomůcka Modelovací pomůcka se využívá pro zhotovení mezostruktur a korunek na titanové bázi CAD/CAM. Z adhezivního vosku nebo plastové konstrukce se vytvoří wax-up, který lze digitálně snímat a zaznamenaná trojrozměrná data přenést do vhodného CAD softwaru pro další zpracování. Jako alternativa může být použita licí technika pro přenos wax-upu do odlité konstrukce nebo tvarovací technika pro přenos wax-upu do presovací konstrukce. Modelovací pomůcka se dodává nesterilní, pro všechny průměry implantátů. Klinické použití Titanová báze CAD/CAM Implanto-protetický titanový abutment pro implantáty isy používaný jako bondovací báze pro zubní náhrady z vhodných materiálů. Bondovací pomůcka Spojení abutmentů s laboratorními analogy při pískování a bondování abutmentů s mezostrukturou. Ochrana šroubovitého kanálku abutmentů při bondování mezostruktur. Modelovací pomůcka Zhotovení wax-upů pro mezostruktury a korunky na titanové bázi CAD/CAM.

10 Kontraindikace Titanová báze CAD/CAM Náhrady jednotlivých zubů s můstkem s volným členem. Náhrady o délce větší než 1:1,25 vzhledem k délce implantátu. Bondovací pomůcka Použití na pacientech. Modelovací pomůcka Použití jako zubní náhrada. Použití na pacientech. Materiály Titanová báze CAD/CAM isy: slitina titanu (Ti6Al4V ELI) Abutmentový šroub isy: slitina titanu (Ti6Al4V ELI) Bondovací pomůcka isy: POM (polyoxymetylen) Modelovací pomůcka isy: POM (polyoxymetylen) Zpracování titanové báze CAD/CAM Průměr a délka titanové báze CAD/CAM nesmí být snižovány, např. broušením. Na titanových bázích CAD/CAM se nesmí připravovat primární dlahy. Poznámka: Vhodný bondovací materiál Pro bondování titanové báze CAD/CAM k abutmentu z oxidu zirkoničitého doporučujeme materiál PANAVIA (tm) F2.0 od Kuraray EuropeGmbH, extraorální. Dodržujte pokyny výrobce. ALTATEC GmbH/CAMLOG Biotechnologies AG nenese žádnou odpovědnost za odolnost suprakonstrukcí/mezostruktur a použitého adheziva. Poznámky: Při zhotovování suprakonstrukcí/mezostruktur v zubní laboratoři mohou být použity pouze laboratorní šrouby. Laboratorní šrouby utahujte na modelu pouze ručně Univerzální abutment Univerzální abutment se používá pro zhotovení dvojitých korunek (kónických/teleskopů) a individuálně vyráběných cementovaných korunek a můstků, dle aktuálních potřeb může být upravován. Univerzální abutment obsahuje abutmentový šroub a lze jej použít u všech průměrů implantátů. Klinické použití: Náhrady z dvojitých korunek. Jednotlivě uzpůsobené korunky a můstky (cementované). Kontraindikace: Primární dlahování abutmentu. Náhrady jednotlivých zubů s můstkem s volným členem. Náhrady o délce větší než 1:1,25 vzhledem k délce implantátu. Přímé laserové pájení. Licí technika. Materiály: Univerzální abutment: slitina titanu (Ti6Al4V ELI) Abutmentový šroub: slitina titanu (Ti6Al4V ELI) 11.5 Příslušenství Laboratorní pilíř se používá u laboratorních analogů na pracovním modelu. Laboratorní šroub používá zubní technik pouze k připevnění abutmentů k laboratorním analogům na pracovním modelu. Abutmentový šroub je určen ke konečné fixaci abutmentu v implantátu. Šroubovák se používá k utažení abutmentových šroubů a laboratorní šroubovák k utažení laboratorních šroubů.

11 Šroubovák s momentovým klíčem se používá pro dosažení předepsaného konečného točivého momentu u abutmentových šroubů. Diskonektor abutmentů je určen k vyjmutí abutmentů a pilířů z implantátu. Materiály: Pilíř implantátu isy: slitina titanu (Ti6Al4V ELI) Abutmentový šroub isy: slitina titanu (Ti6Al4V ELI) Laboratorní pilíř isy: slitina titanu (Ti6Al4V ELI), žluto-zeleně anodizovaná Laboratorní šroub isy: slitina titanu (Ti6Al4V ELI), žluto-zeleně anodizovaná Laboratorní analog isy: slitina titanu (Ti6Al4V ELI), žluto-zeleně anodizovaná Důležité poznámky: Laboratorní šroub a laboratorní pilíř nesmí být používány na pacientech! Pro konečnou fixaci abutmentu musí být použity nové nepoužité abutmentové šrouby! Kontaktní povrch mezi implantátem a abutmentem nesmí být pískován ani ořezáván! 12 Čištění, dezinfekce a sterilizace Nástroje Není-li na obalu výslovně uvedeno jinak, jsou všechny nástroje z implantačního systému CAMLOG dodávány nesterilní. Před prvním a následně před každým dalším použitím musí být vyčištěny, vydezinfikovány a sterilizovány. Protetické komponenty Není-li na obalu výslovně uvedeno jinak, jsou všechny protetické komponenty z implantačního systému CAMLOG dodávány nesterilní. Mohou být použity pouze jednorázově a pouze na jednom pacientovi. Musí být vyčištěny a vydezinfikovány před použitím a po použití na pacientovi, např. kvůli zasílání do zubní laboratoře. Doporučujeme dodatečnou sterilizaci. Poznámka: Není-li v návodu uvedeno jinak, mohou být znovu použitelné výrobky využívány tak dlouho, dokud splňují požadavky uvedené v návodu či v pracovních pokynech. Upozornění: Nesterilní výrobky nesmí být sterilizovány v originálním obalu! Varování: Jednorázové výrobky nesmí být znovu použity, protože nemůže být zajištěna jejich bezpečnost a funkčnost. Důležitá poznámka: Podrobnější informace o přípravě nástrojů a protetických komponentů jsou popsány v dokumentu Uživatelské pokyny pro implantační systém isy, obj. č. J , pokyny musí být dodržovány! Uživatelské pokyny jsou k dostání na ifu.camlog.com nebo u vašeho dodavatele. 13 Likvidace Varování: Jednorázové nástroje musí být po použití vyhozeny jako zdravotnický odpad a likvidovány v souladu s platnými předpisy. 14 Další informace Aktuální verzi návodu k použití najdete na ifu.camlog.com nebo ji dostanete na vyžádání od svého dodavatele. Podrobnější informace naleznete v aktuálních produktových dokumentech isy. Tyto dokumenty jsou k dostání na na nebo u vašeho dodavatele.

12 15 Vysvětlení symbolů Non-sterile Nesterilní Sterilizace pomocí záření Pozor, dodržujte pokyny k použití Spotřebujte do Používejte pouze jednorázově Sériové číslo Číslo výrobku Výrobce Pozor! Federální zákon (USA) omezuje prodej tohoto výrobku na předpis zubaře či lékaře. 16 Kontakt Hlavní sídlo CAMLOG Biotechnologies AG Margarethenstrasse 38 CH-4053 Basilej Švýcarsko Tel.: +41 (0) 61/ Fax.: +41 (0) 61/ Výrobce ALTATEC GmbH Maybachstrasse 5 D Wimsheim Německo CE 0123 Distributor: B.S.Dental s.r.o. Křižíkova 185/ Praha 8 tel:

STOMATOLOGIE ENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK CENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK STOMATOLOGIE

STOMATOLOGIE ENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK CENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK STOMATOLOGIE ENÍK TOMATOLOGIE 2013 Vážení klienti, připravili jsme pro Vás ceník základních stomatologických úkonů poskytovaných na naší klinice. Podrobnější informace Vám o cenách poskytne ošetřující zubní lékař nebo

Více

Zubní ordinace Dr. M. Kosteniuk. Ceník zubní péče pro pacienty

Zubní ordinace Dr. M. Kosteniuk. Ceník zubní péče pro pacienty Zubní ordinace Dr. M. Kosteniuk Ceník zubní péče pro pacienty Prohlídky a vyšetření: Vstupní prohlídka (komplexní vyšetření zubů a dásní, včetně zhotovení RTG a vytvoření plánu terapie) První/ druhá prohlídka

Více

THOMMEN Medical. THOMMEN Medical

THOMMEN Medical. THOMMEN Medical Výrobce: Thommen Medical AG Neckarsulmstrasse 28 2540 Grenchen Švýcarsko www.thommenmedical.com THOMMEN Medical INFORMACE titanové implanáty INICELL CE1250 THOMMEN Medical Respektujte návod na použití

Více

Kód Text kódu Pojištěný Nepojištěný 900. Komplexní vyšetření stomatologem při registraci pojištěnce 0,00 Kč 798,00 Kč 00901. Vyšetření a ošetření

Kód Text kódu Pojištěný Nepojištěný 900. Komplexní vyšetření stomatologem při registraci pojištěnce 0,00 Kč 798,00 Kč 00901. Vyšetření a ošetření Kód Text kódu Pojištěný Nepojištěný 900. Komplexní vyšetření stomatologem při registraci pojištěnce 0,00 Kč 798,00 Kč 00901. Vyšetření a ošetření registrovaného pac. - 1. roční prohlídka 0,00 Kč 798,00

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Obor vzdělání: Asistent zubního technika Maturitní témata

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Obor vzdělání: Asistent zubního technika Maturitní témata Předmět Zhotovování stomatologických protéz Plášťové pryskyřičné korunky Dočasný pryskyřičný můstek Kořenové inlej Korunková inlay MOD, onlej Rebaze přímá Tenchův blok Litá korunka odlehčená, litá korunka

Více

Péče na úseku stomatologie II.

Péče na úseku stomatologie II. Péče na úseku stomatologie II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Bc. Zouharová Klára Příznaky stomatologických onemocnění změny

Více

Forenzní stomatologie. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze

Forenzní stomatologie. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze Forenzní stomatologie doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze PČR Vyšetřování trestných činů Forenzní vědy Státní zástupce Forenzní stomatologie Trestní

Více

Dr. Ihde Dental. BOI Bezvadná Okamžitá Implantace. www.boi.ch

Dr. Ihde Dental. BOI Bezvadná Okamžitá Implantace. www.boi.ch Dr. Ihde Dental BOI Bezvadná Okamžitá Implantace www.boi.ch Implantáty pro okamžité zatížení: BOI Úvodem Naše zuby nejsou jen nástrojem pro příjem potravy, ale jsou také důležitou součástí našeho vzhledu

Více

ISCD certifikovaní CEREC trenéři:

ISCD certifikovaní CEREC trenéři: MEDIMADE stomatologické vzdělávací středisko Digital Dentistry Association JANDA-DENTAL CEREC basic Dvoudenní teoreticko-praktický seminář pro začátečníky a středně pokročilé v ordinační výrobě CAD/CAM

Více

IMPLANTAČNÍ SYSTÉM SSO / STO / STW

IMPLANTAČNÍ SYSTÉM SSO / STO / STW IMPLANTAČNÍ SYSTÉM SSO / STO / STW IMPLANTÁTY ALLFIT SSO - IMPLANTÁTY Oktagonální systém a d SSO - implantát Typ spojení: Vnitřní kužel + vnitřní osmihran / hlava-ø: 4.8 mm cylindrický Popis enoseální

Více

SAMOSTATNÉ VÝROBNÍ FÁZE 80001 STUDIJNÍ MODEL S OTISKEM 80001 P PRACOVNÍ MODEL ÚHRADA ZP: ZPŮSOB ÚHRADY ZP:N CENA: 200

SAMOSTATNÉ VÝROBNÍ FÁZE 80001 STUDIJNÍ MODEL S OTISKEM 80001 P PRACOVNÍ MODEL ÚHRADA ZP: ZPŮSOB ÚHRADY ZP:N CENA: 200 SEZNAM VÝROBKŮ- CENÍK PROTETICKÝCH VÝROBKŮ LEDEN 2015 ZPŮSOB ÚHRADY ZP - Způsob úhrady Pojišťovnou I - hradí v plném rozsahu C - hradí ve výši uvedené (= zčásti) N - nehradí SAMOSTATNÉ VÝROBNÍ FÁZE 80001

Více

Celokeramika IPS e.max 81115-11 Korunka monolitická 2500 81115-12 Korunka fasetovaná keramikou 2900

Celokeramika IPS e.max 81115-11 Korunka monolitická 2500 81115-12 Korunka fasetovaná keramikou 2900 Ceník stomatologických výrobků Platný od 1.4. 2012 do 1.4. 2015 KÓD NÁZEV CENA 50001 Gingivální epitéza velká, první 6 a více mezer... 2700 50002 Gingivální epitéza velká, druhá 6 a více mezer... 2300

Více

STONEBREAKER TM OBSAH

STONEBREAKER TM OBSAH Urologie - U Počet stran:1/16 200101 TM OBSAH Popis přístroje... 2 Varování a upozornění... 4 Použití... 6 Indikace... 6 Kontraindikace... 6 Příprava k použití... 6 Procedura... 9 Údržba... 11 Vliv na

Více

PŘESNOST GARANTOVÁNA*, VÍCE MOŽNOSTÍ ZARUČENO!

PŘESNOST GARANTOVÁNA*, VÍCE MOŽNOSTÍ ZARUČENO! PŘESNOST GARANTOVÁNA*, VÍCE MOŽNOSTÍ ZARUČENO! STRAUMANN CARES SYSTÉM 7.0 *Jen pro validovaný proces. Přesnost znamená soulad vyfrézované náhrady s údaji o designu poskytnuté zubním technikem. DIGITALIZACE

Více

Rekonstrukce bezzubé horní čelisti za využití CT navigované implantace

Rekonstrukce bezzubé horní čelisti za využití CT navigované implantace Rekonstrukce bezzubé horní čelisti za využití CT navigované implantace Pär-Olov Östman, DDS, PhD.* Sedmdesátiletý pacient navštěvoval pravidelně v posledních deseti letech zubního lékaře, kde byl v průběhu

Více

V životě jsou to jen maličkosti.

V životě jsou to jen maličkosti. 3M ESPE Stabilizace zubních náhrad 3M Česko, spol. s r.o. V Parku 2343/24 148 00 Praha 4 E-Mail: 3MCesko@3M.cz Internet: www.3mespe.cz Pro více informací navštivte www.3mespe.cz 3M a ESPE jsou registrované

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

Dutina ústní, hygiena dutiny ústní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Dutina ústní, hygiena dutiny ústní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Dutina ústní, hygiena dutiny ústní Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Radka Benešová ZUBY HYGIENA DUTINY ÚSTNÍ Základem zdravých

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Čelní chirurgické světlo ZPŮSOB POUŽITÍ Světelným systémem z optických vláken lze dodávat světlo do chirurgických čelních světel na osvětlení operačního pole. Splňuje standardy a je

Více

Bude to významný den se Sirona

Bude to významný den se Sirona SIROLaser Advance Spektrum aplikací modulu Bude to významný den se Sirona HDT s.r.o. Agenda Spektrum aplikací modulu Rozsah klinických aplikací Přednastavené programy Endodoncie Paradontologie Chirurgie

Více

Péče na úseku stomatologie I.

Péče na úseku stomatologie I. Péče na úseku stomatologie I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Bc. Zouharová Klára Stomatologie lékařský obor, zabývající se

Více

Typ 1: Vysoká konzistence vysoká viskozita

Typ 1: Vysoká konzistence vysoká viskozita TAKE 1 ADVANCED Systém vinylpolysiloxanových otiskovacích materiálů NÁVOD K POUŽITÍ Take 1 Advanced Putty Take 1 Advanced Volume Putty Take 1 Advanced Cartridge Tray Regular Set Take 1 Advanced Cartridge

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU APIGUARD gel (25% Thymolum) pro podání ve včelím úlu Vyhrazený veterinární léčivý přípravek 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Návod k použití. Sterilizační kontejner CleanLoop TM. Obsah

Návod k použití. Sterilizační kontejner CleanLoop TM. Obsah Návod k použití Sterilizační kontejner CleanLoop TM Obsah 1. Popis výrobku CleanLoop TM (viz obrázky) 2 2. Všeobecné informace 3 3. Záruka 3 4. Určené použití 3 5. Příprava / první použití 3 6. Pokyny

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

Dlaha Hallufix. Obsah soupravy dlahy. Funkce. cesky

Dlaha Hallufix. Obsah soupravy dlahy. Funkce. cesky Dlaha Hallufix používá se k léčbě vybočeného palce (Hallux valgus): nesprávná pozice základního kloubu palce indikuje se v mírných až středních případech vadného postavení palce, kdy je kloub pohyblivý,

Více

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu.

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu. Návod k použití ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby 0..08_V. 08/0 edice Překlad z německého originálu Montáž u vstupu do sprchového koutu (žlab s horizontální přírubou) Montáž u stěny ve sprchovém koutu

Více

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 Děkujeme za nákup tohoto produktu, doufáme, že s ním budete spokojeni. Pro správné a bezpečné zacházení si před montáží a používáním pečlivě prostudujte tento návod.

Více

ČEŠTINA. Pokročilé nástroje pro ortodoncii

ČEŠTINA. Pokročilé nástroje pro ortodoncii ČEŠTINA Pokročilé nástroje pro ortodoncii Kompletní řešení pro ortodoncii Jediný přístroj jediný software Snímkování panoramatické Cefalometrické CBCT 3D fotografie 3D skenování otisků Přístroj Planmeca

Více

Vestibulární clona k odstranění zlozvyků u dětí

Vestibulární clona k odstranění zlozvyků u dětí Vestibulární clona k odstranění zlozvyků u dětí - cucání palce - sání rtů - navyklé dýchání ústy - používání dudlíku - cpaní jazyka mezi zuby Sací zlozvyky deformují dentální oblouk, a to především do

Více

Planmeca řešení pro CAD/CAM Skenování. Design. Výroba.

Planmeca řešení pro CAD/CAM Skenování. Design. Výroba. Planmeca řešení pro CAD/CAM Skenování. Design. Výroba. ČEŠTINA Pracovní postupy v zubní ordinaci V naší nabídce naleznete širokou škálu otevřených řešení pro CAD/ CAM ve stomatologii. Ať už vaše ordinace

Více

INSTA-STIK víceúčelové rychle tuhnoucí lepidlo

INSTA-STIK víceúčelové rychle tuhnoucí lepidlo Technický list produktu INSTA-STIK víceúčelové rychle tuhnoucí lepidlo Nádoba 750 ml s aplikační Pistolí nebotrubičkou Popis produktu INSTA-STIK víceúčelové rychle tuhnoucí lepidlo je vlhkostně tvrdnoucí

Více

Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400. Obsah: I. Všeobecné informace. II. Možnosti umístění kliky FO 400. Obsah balení a potřebné nářadí

Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400. Obsah: I. Všeobecné informace. II. Možnosti umístění kliky FO 400. Obsah balení a potřebné nářadí Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400 Obsah: I. Všeobecné informace II. Možnosti umístění kliky FO 400 III. IV. Obsah balení a potřebné nářadí Návod k montáži V. Obsluha I. Všeobecné informace

Více

GSC TM 10. návod k obsluze

GSC TM 10. návod k obsluze GSC TM 10 návod k obsluze Instalace čidla GSC 10 VAROVÁNÍ Výstrahy a další důležité informace týkající se tohoto výrobku naleznete v příručce Důležité bezpečnostní a produktové informace, která je dodávána

Více

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů Popis LCM - 05 je rychle tvrdnoucí dvousložkové akrylové lepidlo pro lepení kompozit, termoplastů a kovů. LCM - 05 je bezpodkladové lepidlo

Více

KaVo ARCTICA CAD/CAM systém. Čekejte od svého CAD/CAM řešení víc.

KaVo ARCTICA CAD/CAM systém. Čekejte od svého CAD/CAM řešení víc. Čekejte od svého CAD/CAM řešení víc. KaVo ARCTICA CAD/CAM systém jeden systém, mnoho výhod. Vaše výhoda kvality KaVo. KaVo Dental Excellence to je více než 100 let dentální zkušenosti a více než deset

Více

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Digitální tabule Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Logo 3M a značka 3M jsou obchodní známky 3M Company. Prosinec 2005 78-6970-9435-3 Copyright 2005, 3M Company. Všechna práva vyhrazena.

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

Pokročilé technologie pro urychlenou rehabilitaci pacienta Urychlená rehabilitace pacienta pomocí pokročilých technologií.

Pokročilé technologie pro urychlenou rehabilitaci pacienta Urychlená rehabilitace pacienta pomocí pokročilých technologií. Urychlená rehabilitace pacienta pomocí pokročilých technologií. Kazuistiky Pär-Olov Östman, DDS, PhD, MD*, Åsa Kärner, CDT** Pacienti dnes žádají estetickou náhradu zubů ve zkráceném čase. Technologické

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Vzdělávací akce PODZIM 2014

Vzdělávací akce PODZIM 2014 KoMPLetNí PRaKtiCKé KURzy zvyšování odborné KVaLifiKaCe Na NeJVyšší PRofeSioNáLNí úrovni ENDODONCIE, JEDNONÁSTROJOVÁ ENDODONCIE, PROTETIKA, PARODONTOLOGIE, PROFYLAXE, IMPLANTOLOGIE, CHIRURGIE Koplexní

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

KOMPLETNÍ PRAKTICKÉ KURZY

KOMPLETNÍ PRAKTICKÉ KURZY Vzdělávací akce POZIM 2015 2015-02 KOMPLETNÍ PRAKTICKÉ KURZY ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE NA NEJVYŠŠÍ PROFESIONÁLNÍ ÚROVNI ENDODONCIE, JEDNONÁSTROJOVÁ ENDODONCIE, PROTETIKA, PARODONTOLOGIE, PROFYLAXE,

Více

pro zubní techniky INTERDENT CZ-100 00 Praha 10, Foerstrova 12

pro zubní techniky INTERDENT CZ-100 00 Praha 10, Foerstrova 12 KURZY pro zubní techniky 2 0 1 0 CZ-100 00 Praha 10, Foerstrova 12 Š k o l i c í l a b o r a t o ř Školicí laboratoř vybavená špičkovou přístrojovou technikou od firem Schick, Bego, Vita, Erkodent a dalších.

Více

kurzy INTERDENT pro zubní techniky CZ-100 00 PRAHA 10, FOERSTROVA 12

kurzy INTERDENT pro zubní techniky CZ-100 00 PRAHA 10, FOERSTROVA 12 kurzy pro zubní techniky 2 0 1 2 CZ-100 00 PRAHA 10, FOERSTROVA 12 Vita ro(c)kování Firma interdent s.r.o. Vám předkládá i letos ročenku odborných kurzů pro zubní techniky. Školení probíhají již tradičně

Více

Návod k instalaci terasového systému

Návod k instalaci terasového systému Návod k instalaci terasového systému Tento nový typ kompozitu-terasových prken WPC je směsí dřeva s HDPE a přídavných látek. Je vyráběn extrudací za vysokého tlaku a teploty. Přestože obsahuje přírodní

Více

2015-01 Vzdělávací akce JARO 2015

2015-01 Vzdělávací akce JARO 2015 KoMPLetNí PRaKtiCKé KURzy zvyšování odborné KVaLifiKaCe Na NeJVyšší PRofeSioNáLNí úrovni ENDODONCIE, JEDNONÁSTROJOVÁ ENDODONCIE, PROTETIKA, PARODONTOLOGIE, PROFYLAXE, IMPLANTOLOGIE, CHIRURGIE Koplexní

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

KKD Kentzler Kaschner Dental (Německo)

KKD Kentzler Kaschner Dental (Německo) SORTIMENT PRO PRÁCI S KOFERDAMEM KKD Kentzler Kaschner Dental (Německo) KKD spony Standard cena 450,- Kč / 1 ks Spony z vysoce kvalitní nerezové oceli pro upevnění koferdamové blány v místě ošetření. KKD

Více

OPALESCENCE PF 10%, PF 16%

OPALESCENCE PF 10%, PF 16% NÁVOD K POUŽITÍ OPALESCENCE PF 10%, PF 16% Podle instrukcí stomatologa naneste plynulou linku gelu dovnitř nosiče tak, aby po nasazení nosiče byl gel v kontaktu s přední plochou povrchu zubu. Linku gelu

Více

Návod k montáži a obsluze okenního zámku ABUS FKS 208

Návod k montáži a obsluze okenního zámku ABUS FKS 208 Návod k montáži a obsluze okenního zámku ABUS FKS 208 Tento návod je rozdělen do následujících kapitol: I. Všeobecné informace II. Možnosti použití III. Obsah balení a seznam dílů IV. Nářadí V. Návod k

Více

Doporučená péče a manipulace Chirurgické nástroje a pouzdra na nástroje Biomet Orthopedics a Biomet Sports Medicine

Doporučená péče a manipulace Chirurgické nástroje a pouzdra na nástroje Biomet Orthopedics a Biomet Sports Medicine Biomet Orthopedics Biomet Sports Medicine 56 East Bell Drive 56 East Bell Drive P.O. Box 587 P.O. Box 587 Warsaw, Indiana 46581 USA Warsaw, Indiana 46581 USA 01-50-1500 Datum: 2011-01 Doporučená péče a

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ 08/2011 Montážní návod 999415015 cs Skalní kotva 15,0 Č. výrobku 581120000 Popis výrobku Skalní kotva 15,0 slouží k jednostrannému ukotvení bednění v betonu. Vícenásobné použití skalní kotvy a dočasné

Více

Nanoimplantáty. vlastnosti a indikace

Nanoimplantáty. vlastnosti a indikace Nanoimplantáty odborná sdělení vlastnosti a indikace MUDr. Ctibor Arnold praktický zubní lékař stomatochirurg, Teplice MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D. zástupce přednosty stomatologické kliniky LF UK, Plzeň

Více

«T_DODATEK» Smluvní strany

«T_DODATEK» Smluvní strany «BARCODE39» «T_DODATEK» (dále jen Dodatek) který uzavřely na úhradu zdravotních služeb v roce 2015 níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 1746 občanského zákoníku, ve smyslu 17 odst. 5 zákona

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

NEMOA CAST - rigidní (tuhá) fixace končetin (náhrada klasické sádry) Test komprese (kgf/10,1 cm)

NEMOA CAST - rigidní (tuhá) fixace končetin (náhrada klasické sádry) Test komprese (kgf/10,1 cm) NEMOA CAST - rigidní (tuhá) fixace končetin (náhrada klasické sádry) NEMOA CAST je ortopedická bandáž zhotovená ze 100% polyesterového vlákna, což zajišťuje vysokou trvanlivost, lze ji snadno formovat

Více

Artikulace ve snímatelné protetice kaloty nebo práce s počítačovým zubním obloukem

Artikulace ve snímatelné protetice kaloty nebo práce s počítačovým zubním obloukem Artikulace ve snímatelné protetice kaloty nebo práce s počítačovým zubním obloukem MUDr. Prokop Radina*, prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc., MBA*, Dagmar Váchová Staticky správné postavení zubů je základem

Více

DLAHY ÚHLOVĚ STABILNÍ

DLAHY ÚHLOVĚ STABILNÍ DLAHY ÚHLOVĚ STABILNÍ O P E R A Č N Í P O S T U P Dlahy úhlově stabilní Popis výrobku Dlahy úhlově stabilní se šrouby do průměru dříku 3,5 mm Popis výrobku Principy fixace Operační technika Instrumentárium

Více

5/8.3 Úrazy zubů v dočasné dentici

5/8.3 Úrazy zubů v dočasné dentici Úrazy zubů u dětí 5/8.3 str. 1 5/8.3 Úrazy zubů v dočasné dentici MUDr. Romana Ivančaková, CSc. Úvod Ošetření úrazů zubů v dočasné dentici V průběhu vývoje dentice jsou zárodky stálých řezáků uloženy palatinálně

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000

Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000 A-61682_cs Part No. 5K3752 Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000 Následující text uvádí pokyny pro instalaci příslušenství Vylepšená tiskárna Kodak pro skenery

Více

7 Hmoždinky pro deskové materiály

7 Hmoždinky pro deskové materiály Kovová hmoždinka... Sklopná hmoždinka K, KD, KDH, KM... Hmoždinka pro deskové materiály PD... Hmoždinka pro sádrokarton GK... Kovová hmoždinka pro sádrokarton GKM... 28 290 294 296 298 286 Kovová hmoždinka

Více

Návod k montáži. a údržbě protipožárního elementu GARANT T30-1 FSA CZ. www.garant.de. Stavební technické osvědčení osvědčení č.

Návod k montáži. a údržbě protipožárního elementu GARANT T30-1 FSA CZ. www.garant.de. Stavební technické osvědčení osvědčení č. Návod k montáži a údržbě protipožárního elementu www.garant.de Stavební technické osvědčení osvědčení č. 227-STO-10-0182 GARANT T30-1 FSA CZ NÁVOD K MONTÁŽI / NÁVOD K ÚDRŽBE GARANT protipožárního elementu

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

KaVo GENTLEray 980 diodový laser. Snadná cesta k laserové terapii

KaVo GENTLEray 980 diodový laser. Snadná cesta k laserové terapii KaVo GENTLEray 980 diodový laser Snadná cesta k laserové terapii NOVINKA! KaVo GENTLEray980 diodový laser KaVo GENTLEray 980 diodový laser Vstup do světa laserové terapie nikdy nebyl tak snadný Nový intuitivní

Více

Instalační sada pro zavěšení LCD televizoru

Instalační sada pro zavěšení LCD televizoru Instalační sada pro zavěšení LCD Instalační příručka Děkujeme vám důvěru v instalační sadu pro LCD televizory Panasonic. Před instalováním si pečlivě přečtěte tuto příručku a návod k LCD. Po dokončení

Více

SONICflex Kniha hrotů.

SONICflex Kniha hrotů. SONICflex Kniha hrotů. Podrobné uživatelské návody k hrotům společnosti KaVo na adrese kavo.com/spitzen NOVINKA Rozmanitost dovedená až na hrot. endo retro micro bevel Díky komplexním možnostem, které

Více

Dokumentace pro informovaný souhlas klienta před bělením zubů

Dokumentace pro informovaný souhlas klienta před bělením zubů Dokumentace pro informovaný souhlas klienta před bělením zubů Zdravotnické zařízení:, Lomená 574/17, Havířov 3 Ošetřující lékař/dh: Vážení klienti, k otázce techniky bělení zubů jsme pro Vás připravili

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Restauration und Prothetik. Rozdíl je ve zkušenostech a v přesnosti

Restauration und Prothetik. Rozdíl je ve zkušenostech a v přesnosti Restauration und Prothetik Rozdíl je ve zkušenostech a v přesnosti Záchovná stomatologie a Protetika 22.990,- 38.035,- Synea TA-98 C LED RQ-24 36.135,- 19.990,- 16.990,- 22.990,- 24.665,- 3 18.990,- 24.070,-

Více

INSTRUKCE K POUŽÍVÁNÍ

INSTRUKCE K POUŽÍVÁNÍ Kryt WaterWear k audio procesoru RONDO od společnosti INSTRUKCE K POUŽÍVÁNÍ Výrobce: MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH Worldwide Headquarters Fürstenweg 77a 6020 Innsbruck, Austria E-mail: office@medel.com

Více

Rychlý návod k obsluze

Rychlý návod k obsluze Rychlý návod k obsluze Začínáme VAROVÁNÍ Před instalací a používáním cyklistických pedálů Vector si pozorně přečtěte tento manuál. Nesprávným užíváním pedálů by mohlo dojít k vážnému zranění. Výstrahy

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

Návod k použití nabíjecího stojánku

Návod k použití nabíjecího stojánku Návod k použití nabíjecího stojánku 2 Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si návod k použití Vašeho telefonu a tento krátký návod pro použití nabíjecího stojánku.

Více

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE Kvalitní těsnění & technická řešení Konzultace Výroba Aplikace Školení M.Gill 12/2013 UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE www.fs.cvut.cz www.techseal.cz Počet listů: 20 1. Úspěšná montáž přírubového spoje

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nadlimitní zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Předmět veřejné zakázky Projekt: MODERNIZACE

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller. Informace pro pacienty

Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller. Informace pro pacienty Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller Informace pro pacienty Vážený paciente, trpíte bolestmi kolenního, hlezenního nebo ramenního kloubu máte diagnostikovaný defekt kloubní

Více

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod 1 z 8 Upínací pouzdro CLAMPEX je třecí, rozebíratelné spojení hřídel-náboj pro válcové hřídele a díry bez lícovaného pera. Obsah 1 Technické údaje 2 Pokyny 2.1 Všeobecné pokyny 2.2 Značky pro bezpečnost

Více

Návod na instalaci - Linoleum xf role

Návod na instalaci - Linoleum xf role LINOLEUM LINOLEUM XF Návod na instalaci - Linoleum xf role Antistatické Linoleum SD Říjen 2012 Popis řady Tarkett Linoleum SD: Linoleum je vyrobeno z přírodních surovin jako je lněný olej, pryskyřice,

Více

Triple Duty CRL(Compact Rail Laser)

Triple Duty CRL(Compact Rail Laser) UŽIVATELSKÝ MANUÁL Laserový zaměřovač Triple Duty CRL(Compact Rail Laser) Česky O firmě Sightmark Sightmark nabízí širokou škálu produktů, včetně puškohledů, kolimátorů, laserů, korekcí nastřelení, noktovizorů,

Více

Kontejnerový sterilizační systém Wagner. 22.3. 23.3. 2013 HOTEL TATRA - Poprad

Kontejnerový sterilizační systém Wagner. 22.3. 23.3. 2013 HOTEL TATRA - Poprad Kontejnerový sterilizační systém Wagner 22.3. 23.3. 2013 HOTEL TATRA - Poprad Kdo je společnost Hypokramed s.r.o.? Společnost podnikající ve zdravotnictví, na trhu v ČR již 20 let... Řešíme celé zdravotnické

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Manuál pro Waterpik Sensonic sonický zubní kartáček SR1000

Manuál pro Waterpik Sensonic sonický zubní kartáček SR1000 Manuál pro Waterpik Sensonic sonický zubní kartáček SR1000 Obsah: Bezpečnostní upozornění str. 8 Popis produktu str. 9 Použití Kartáčku Sensonic začínáme str. 10 Údržba přístroje str. 11 Likvidace str.

Více

Tipo C 44. Obsah. strana. jako náhradní díly 4. - Schéma zavěšení zadních kol 4 GEOMETRIE KOL. - Geometrie předních kol 5 - Geometrie zadních kol 6

Tipo C 44. Obsah. strana. jako náhradní díly 4. - Schéma zavěšení zadních kol 4 GEOMETRIE KOL. - Geometrie předních kol 5 - Geometrie zadních kol 6 Zavěšení kol a kola Obsah strana ZAVĚŠENÍ PŘEDNÍCH KOL - Schéma zavěšení předních kol 1 - Prvky zavěšení předních kol dodávané jako náhradní díly 2 ZAVĚŠENÍ ZADNÍCH KOL - Schéma zavěšení zadních kol 4

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek Základy obrábění Obrábění je technologický proces, při kterém je přebytečná část materiálu oddělována z obrobku ve formě třísky břitem řezného nástroje. polotovar předmět, který se teprve bude obrábět

Více

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE STOPTUSSIN SIRUP UŽÍVAT

PŘÍBALOVÁ INFORMACE 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE STOPTUSSIN SIRUP UŽÍVAT PŘÍBALOVÁ INFORMACE Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Stoptussin sirup musíte užívat

Více

www.mrakyhracek.cz Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013)

www.mrakyhracek.cz Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013) Uživatelská příručka Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013) Uživatelskou příručku uschovejte! Tato uživatelská příručka byla zpracována pro Blahopřejeme Vám k zakoupení vozíku Qeridoo Sportrex!

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více