Důležitá poznámka: S vnitřní konfigurací implantátů jsou kompatibilní pouze tyto komponenty!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Důležitá poznámka: S vnitřní konfigurací implantátů jsou kompatibilní pouze tyto komponenty!"

Transkript

1 Návod k použití pro Implantační systém isy Instruction Manual for the Isy implant system 1 Popis výrobku Implantáty isy jsou enoseální implantáty dostupné v různých délkách a průměrech. Zavádějí se chirurgicky do maxilárního a/nebo mandibulárního oblouku a představují tak oporu pro funkční a estetické zubní rehabilitace u pacientů s částečnou nebo úplnou ztrátou chrupu. Protetická léčba je poté dokončena samostatnými korunkami, můstky či celkovými zubními náhradami, které se vhodným spojením připevní na implantáty. Vnější povrch implantátů je ošetřený pískováním a leptaný kyselinou (povrchová struktura Promote). Implantáty mají leštěný krček. Ve vnitřní konfiguraci mají kónus proti rotaci a vnitřní šestihran pro umístění abutmentů. Abutmenty jsou apikální, mají kónus a šestihran, a pevně zapadají do zužujícího se spojení a vnitřního šestihranu implantátu. Abutmenty nepřesahují krček implantátu. Každý implantát obsahuje pilíř implantátu upevněný šroubem. Pilíř i šrouby jsou určeny pouze k použití na implantátu. Pro implantáty jsou dostupné příslušné součásti jako vhojovací válečky, hojící kapny, multifunkční komponenty (otiskovací člen, scanbody a provizorní abutment) a protetické komponenty. Důležitá poznámka: S vnitřní konfigurací implantátů jsou kompatibilní pouze tyto komponenty! 2 Indikace Implantáty z implantačního systému isy se používají jako zubní enoseální implantáty zavedené do maxilární nebo mandibulární kosti. Za předpokladu dosažení dostatečné primární stability pro funkční zatížení může být implantát okamžitě zatížen. Jako protetické náhrady slouží korunky, můstky nebo hybridní náhrady. 3 Kontraindikace Nedostatečný objem kosti a měkké tkáně a/nebo nedostatečná kvalita kosti, zbytky zubního kořene, poruchy hojení kosti a ran, lokální infekce v místě implantace, závažné refrakční funkční vady, nekontrolovaný diabetes mellitus, dlouhodobá imunosupresivní drogová terapie, onemocnění pojivové tkáně/kolagenová onemocnění, hematologická onemocnění (např. leukémie, hemofilie), infekce nebo zhoubné nádory v dutině ústní, nekontrolované parafunkční návyky, nevyléčitelné poruchy okluze nebo artikulace, vážné duševní poruchy, xerostomie a zvýšená citlivost na titan. Preventivní opatření Před chirurgickým zavedením implantátů je třeba od pacienta zjistit jeho podrobnou anamnézu, popř. si ji vyžádat od pacientova praktického lékaře, aby bylo možné stanovit přítomnost zdravotních faktorů, které 1) ztěžují zavedení implantátu z anatomických důvodů, 2) představují značné chirurgické či všeobecné riziko, 3) narušují schopnost hojení a/nebo osseointegrace nebo 4) ztěžují provádění důkladné hygieny a/nebo údržby implantátu, abutmentů a fixtur. Následující příklady z každé kategorie představují faktory, jež vyžadují zvýšenou pozornost. Některé z uvedených faktorů mohou spadat do více kategorií. Pokud některé z těchto faktorů dosáhnou vážného či nekontrolovaného stavu, zubní implantáty nesmí být zavedeny.

2 Anatomické faktory Nedokončený vývoj čelisti, nepříznivé anatomické vztahy kosti, v minulosti ozařovaná kost, onemocnění temporomandibulárního kloubu a léčitelná onemocnění čelisti. Chirurgická a všeobecná rizika Vážná systémová onemocnění, snížená imunita a leukocytární poruchy zvyšující riziko infekce, endokrinologická onemocnění, antikoagulační terapie/hemoragická diatéza, arterioskleróza, cévní mozková příhoda, hypertenze, srdeční infarkt, onemocnění vyžadující pravidelné užívání steroidů, žloutenka, diabetes mellitus, těhotenství a kojení. Narušená schopnost hojení Poruchy kostního metabolismu, onemocnění ovlivňující regeneraci kosti nebo mikrocirkulaci krve, revmatická onemocnění, užívání drog včetně alkoholu a tabáku. Údržba Nedostatečné dodržování pokynů ze strany pacienta, nedostatečná ústní hygiena, parodontitida, bruxismus, ztráta funkčnosti a změny na ústní sliznici. 4 Vedlejší účinky Preventivní opatření V době po zavedení zubního implantátu se vyhýbejte aktivitám, které pro tělo představují velkou fyzickou námahu. Žádná osseointegrace V některých případech se může stát, že nedojde k osseointegraci. Krátkodobé příznaky Bolest, otékání, potíže s řečí, zánět dásní. Dlouhodobé příznaky Chronická bolest spojená se zubním implantátem, trvalá parestezie, dysestezie, poškození nervu, exfoliace, hyperplazie, lokální nebo systémová infekce, oroantrální nebo oronazální fistula, ztráta maxilárního/mandibulárního hřebene kosti, negativní důsledky pro sousední zuby, trvalé poškození sousedních zubů, fraktura implantátu, čelisti, kosti nebo náhrady, estetické potíže. 5 Všeobecné bezpečnostní pokyny a varování Nesprávný postup při použití výrobků z implantačního systému isy může vést k poškození implantátu, ztrátě kosti nebo neuspokojivým estetickým výsledkům. Implantační systém mohou zavádět pouze zubaři, lékaři a chirurgové, kteří byli v implantačním systému vyškoleni. Zavádění implantačního systému vyžaduje specializované znalosti a dovednosti v oblasti implantologie. Podrobné informace o výběru vhodných implantátů, protetických komponentech, plánování léčby a použití implantátů naleznete v informacích pro uživatel. Více informací vám sdělí váš dodavatel. Technické konzultace k našim produktům lze získat ústně, písemně, elektronicky a/nebo na školeních. Rady se zakládají na současném stavu technologických znalostí v době uvedení výrobku na trh. Uživatel má i tak povinnost osobně zkontrolovat výrobek a vhodnost jeho použití k danému účelu, indikacím a postupům. Využívání výrobku se děje mimo naši kontrolu, a proto je za něj odpovědný uživatel. Jakákoli odpovědnost za škody způsobené užíváním se tímto vylučuje. Při použití neoriginálních dílů neručí ALTATEC GmbH/CAMLOG za žádné škody ani neposkytuje výměnný servis. Implantační systém je součástí komplexního konceptu léčby a musí být používán výhradně s originálními díly a nástroji v souladu s doporučeními a pokyny od výrobce. Všechny díly implantačního systému do sebe vzájemně zapadají. Používání neoriginálních součástí a nástrojů může ovlivnit funkci a bezpečnost. Vrtáky a nástroje jsou určeny pro implantáty o konkrétním průměru. Jejich použití s jinými implantáty nebo průměry může způsobit mechanické poškození součástí systému, poškození tkáně nebo nežádoucí estetické výsledky. S implantačním systémem mohou být používány pouze vrtáky, nástroje a protetické komponenty schválené výrobcem. Garantujeme bezchybnou kvalitu našich produktů v rámci obchodních podmínek.

3 Kvůli malé velikosti některých dílů se může stát, že někdo výrobek spolkne či vdechne. Vdechnutí může způsobit dušnost a v horším případě i dušení. Při použití v ústech musí být tedy předměty zajištěny ligaturou nebo dentální nití, aby nebyly spolknuty či vdechnuty. Jakékoli indikace, které nejsou uvedeny v seznamu indikací pro daný výrobek, jsou ve skutečnosti kontraindikovány. Ne všechny součásti jsou dostupné ve všech zemích. Sterilně balené výrobky musí být uchovávány v suchu, mimo dosah přímého slunečního záření a při pokojové teplotě. Před otevřením zkontrolujte, zda není obal poškozený a zda nevypršelo datum spotřeby, balení otevřete těsně před použitím. Poškozené nástroje nesmí být za žádných okolností použity. Sterilní výrobky nesmí být na pacientovi použity, pokud: vypršelo datum spotřeby (viz obal); je balení před použitím poškozeno nebo již otevřeno. 6 Příprava implantace Následují nutné předpoklady pro úspěšné zavedení implantátu: Lokální a systémové požadavky Normální schopnost hojení ran, účinná ústní hygiena, zdravý zbývající chrup, dokončený maxilární a mandibulární vývoj, dobrý všeobecný zdravotní stav, dostatečný objem zdravé kosti v čelisti. Lokální vyšetření Anatomie alveolárního výběžku, mezičelistní vztahy, např. hluboký předkus, kvalita a tloušťka sliznice, studijní modely a registrace skusu v artikulátoru, rentgen. Nedostatečné vyhodnocení pacientova zdravotního stavu, zanedbání předoperační diagnózy nebo plánování léčby mohou způsobit ztrátu implantátu. Chirurgickému zavedení implantátu musí předcházet komplexní vyšetření pacienta, předoperační diagnóza a plánování léčby. Vhodný průměr a délku implantátu zvolíte tak, aby byl kolem implantátu dostatek kosti (alespoň 1 mm). Dodržujte minimální vzdálenost 1,5 mm od sousedního zubu a 3 mm od sousedního implantátu. Není-li na obalu výslovně uvedeno jinak, jsou všechny nástroje z implantačního systému dodávány nesterilní. Před prvním a následně před každým dalším použitím musí být vyčištěny, vydezinfikovány a sterilizovány. Implantáty, vhojovací válečky, hojící kapny, multifunkční komponenty, samostatné pilíře implantátu včetně abutmentových šroubů a jednorázových tvarových vrtáků jsou baleny sterilní. 7 Použití 7.1 Chirurgický zákrok Pro vytvoření optimálních podmínek pro úspěšné vhojení implantátů je nutné velmi opatrně zacházet s tvrdou a měkkou tkání. Musí být také velmi pečlivě připraveno lůžko implantátu. Pro chirurgický zákrok musí být k dispozici diagnostická dokumentace a předem připravené chirurgické pokyny. Implantace může být provedena transgingiválně jedním krokem, nebo dvěma kroky zanořením implantátu. V případě transgingivální jednofázové implantace není nutný druhý chirurgický zákrok. V případě dvoufázové zanořené implantace musí být do implantátu tři týdny před zhotovením otisku umístěn pilíř implantátu s vhojovacím válečkem, resp. provizorní náhrada Příprava lůžka pro implantát Doporučuje se používat příručku pro výběr vrtáku, protože optimálním umístěním se zlepšuje dlouhodobá prognóza pro implantát i estetický výsledek. Důležité poznámky: Tepelný šok může zabránit vhojení implantátu. Proto musí být nárůst teploty minimalizován. Berte v potaz maximální otáčky u vrtáků a závitníků dle následující tabulky: Kuličkový vrták 800 ot./min.

4 Pilotní vrták Ø 2,8 mm Jednorázový tvarový vrták Ø 3,8 mm Jednorázový tvarový vrták Ø 4,4 mm Jednorázový tvarový vrták Ø 5,0 mm Závitníky Ø 3,8/4,4/5,0 mm 600 ot./min. 500 ot./min. 400 ot./min. 350 ot./min. 15 ot./min. Používejte pouze ostré vrtáky a závitníky (nepoužívejte je více než 20krát). Použijte techniku přerušovaného vrtání. Zajistěte dostatečné chlazení s předem vychlazeným (na 5 C/41 F) sterilním solným roztokem. Použijte vrtáky, které jsou součástí balení s implantáty nebo jednorázové tvarové vrtáky odpovídajícího průměru. Jednorázové tvarové vrtáky nesmí být použity znovu. Během plánování musí mít chirurg přesné znalosti o používaném způsobu měření a musí dodržovat dostatečnou bezpečnostní vzdálenost od zubu a živých tkání. Nesprávné určení hloubky lůžka při vlastním vrtání, které přesahuje plánovanou hloubku dle rentgenu, může způsobit trvalé porušení nervů či jiných živých tkání. Zachovávejte bezpečnostní vzdálenost 1,5 mm od mandibulárního nervu a od nervu alveolaris inferior. Na každém vrtáku je označení hloubky, které musí být bezpodmínečně dodržováno. Při vyhlazování okraje korunkové kosti se dostupná výška kosti snižuje. Musí být proto znovu ověřena správná délka implantátu. Poznámka: V závislosti na průměru implantátu může délka jednorázových tvarových vrtáků ve špičce přesahovat délku implantátu. Průměr implantátu Přesah vrtáku 3,8 mm 0,25 mm 4,4 mm 0,4 mm 5,0 mm 0,5 mm Pokud je maxilární sinus během vrtání maxilly perforován, doporučuje se před pokračováním léčby provést augmentaci. Otevřete dáseň Zkoste/vyhlaďte alveolární výběžek kuličkovým vrtákem ve vybrané pozici pro implantát. Pomocí pilotního vrtáku předvrtejte lůžko na požadovanou hloubku, postupujte za stálého sledování pozice a směru osy pomocí osového a hloubkového indikátoru. Pro konečné vyvrtání lůžka implantátu použijte jednorázový tvarový vrták v souladu s označením hloubky. Osový a hloubkový indikátor i pilotní a tvarový vrták mají označení hloubky. Jako referenční bod se používá dolní okraj označení hloubky! U pilotního vrtání (pro dosažení požadované hloubky vrtání) a u tvarového vrtání (pro rozšíření otvoru na požadovaný průměr) použijte techniku přerušovaného vrtání. Je-li kvalita kosti 1 nebo 2 (Lekholm a Zarb 1985), doporučuje se pokaždé, když je během přípravy lůžka pro implantát hutná kostní tkáň příliš tvrdá, vyříznout závitníkem vnitřní závit. Vložte závitník do preparovaného lůžka pro implantát, maximálně po horní okraj vyřezávací části nástroje Zavedení implantátu isy Na vnějším obalu implantátů je umístěn štítek se sériovým číslem, které musí být zaznamenáno nebo vloženo do pacientovy dokumentace. Díky tomu je v případě potřeby možné jakýkoli implantát vysledovat Transgingivální hojení Otevřete sterilní obal implantátu. Pomocí připevněného držáku vyjměte implantát a položte jej na sterilní povrch. Vložte do zašroubovaného pilíře s implantátem zavaděč a za pomoci lehkého tlaku ho zacvakněte do správné pozice. Sejměte z implantátu se zavaděčem držák. Zašroubujte implantát do lůžka. Implantát je zaveden podle požadavků protokolu, přesahuje-li nad úroveň kosti. Sejměte z implantátu zavaděč. Vložte do pilíře implantátu vhojovací váleček (berte v potaz pozici při rotaci) a zacvakněte ho do správné pozice. Zkontrolujte správné umístění vhojovacího válečku.

5 Okraje rány musí být pevně uzavřeny atraumatickým šicím materiálem. Neutahujte stehy příliš silně. Dáseň musí k vhojovacímu válečku těsně přiléhat Uzavřené hojení V případě potřeby může hojení probíhat uzavřeně s použitím hojící kapny (k dostání zvlášť). Zavedení: Otevřete sterilní obal implantátu. Pomocí připevněného držáku vyjměte implantát a položte jej na sterilní povrch. Vložte do zašroubovaného pilíře s implantátem zavaděč a za pomoci lehkého tlaku ho zacvakněte do správné pozice. Sejměte z implantátu se zavaděčem držák. Zašroubujte implantát do lůžka. Implantát je zaveden podle požadavků protokolu, přesahuje-li nad úroveň kosti. Sejměte z implantátu zavaděč. Umístěte na pilíř implantátu přidržovací klíč. U hluboko posazených implantátů použijte adaptér isy pro přidržovací klíč isy. Vložte do pilíře implantátu šroubovák. Neotáčejte implantátem pomocí přidržovacího klíče. Povolte šroub a pomocí diskonektoru pro abutment vyjměte pilíř implantátu. Otevřete sterilní obal hojící kapny. Hojící kapnu vyjměte pomocí držáku na vhojovací válečky isy a hojící kapny isy. Vložte hojící kapnu do implantátu. Dbejte na to, aby mezi hojící kapnou a implantátem nezůstala žádná měkká tkáň. Okraje rány musí být pevně uzavřeny atraumatickým šicím materiálem. Neutahujte stehy příliš silně. Obnažení implantátu a zacházení s měkkou tkání Obnažte implantát. Pomocí držáku na vhojovací válečky isy a hojící kapny isy vyjměte hojící kapnu. Vyčistěte vnitřní část implantátu. Vložte do implantátu sterilní pilíř. Pilíř musí být do implantátu správně vsazen. Dbejte na to, aby mezi implantátem a pilířem nezůstala žádná měkká tkáň. Pomocí šroubováku a momentového klíče utáhněte šroub v pilíři na konečný točivý moment 20 Ncm. Pro dosažení maximálního upevnění šroubu ho po 5 minutách opět utáhněte na točivý moment 20 Ncm. Vložte do pilíře implantátu vhojovací váleček (berte v potaz pozici při rotaci) a za pomoci lehkého tlaku ho zacvakněte do správné pozice. Zkontrolujte správné umístění vhojovacího válečku. Okraje rány musí být pevně uzavřeny atraumatickým šicím materiálem. Neutahujte stehy příliš silně. Dáseň musí k vhojovacímu válečku těsně přiléhat. Poznámka: Používejte pouze nové (sterilní) a nepoužité abutmentové šrouby! Péče po zavedení implantátu Významným předpokladem pro úspěšné dlouhodobé fungování implantátu je správná ústní hygiena. Operované místo musí být ihned po zákroku chráněno před mechanickým zatížením. Aby místo neotékalo, přikládejte led. Pacient je povinen lékaři okamžitě oznámit jakékoli abnormální zdravotní potíže, které po zákroku nastaly Fáze hojení Doporučená doba hojení je 6 týdnů u dobré kvality kosti a 12 týdnů u spongiózní kvality kosti. Tyto hodnoty platí pro maxillu i mandibulu Postup po zavedení implantátu Následující den po zákroku a maximálně po týdnu musí přijít pacient na kontrolu. Při vyšetření se klade důraz na pevnost stehů a náznaky začínající infekce. Stehy mohou být vyndány po 7 10 dnech. 8 Provizorní náhrady Jako provizorní náhrada může být použit multifunkční komponent PEEK (viz oddíl 11.1 Multifunkční komponent isy). Multifunkční komponenty mohou být mimo ústa pacienty zkráceny na požadovanou délku a k pilíři se připevní pomocí provizorního cementu. Pomocí snímatelného materiálu musí být předtím utěsněny povolovací šrouby.

6 Pokud je jako provizorní náhrada použita stávající protéza, připevní se do pilíře implantátu vhojovací váleček PEEK a na něj se správně nasadí daná protéza. Provizorní náhrada může být vložena pouze v případě, že nedochází k žádnému mechanickému tření u implantátu ani u stehů. Je-li použita provizorní náhrada, dbejte na to, aby během fáze hojení nezatěžovala implantát. Multifunkční komponenty, vhojovací válečky a hojící kapny z materiálu PEEK mohou zůstat na místě maximálně 180 dní po zavedení. 9 Protetická náhrada na implantátu isy Pro implantáty isy jsou k dispozici speciální protetické komponenty isy. S kónickou vnitřní geometrií implantátů isy jsou kompatibilní pouze tyto komponenty. Při výběru abutmentu věnujte pozornost výšce dásně. Samostatný implantát by neměl sloužit jako opora pro můstek s volným členem. Kontaktní povrch mezi implantátem a abutmentem nesmí být pískován ani ořezáván! Při zhotovování protetické náhrady věnujte pozornost následujícím bodům: Adekvátní rozložení zatížení, Nasazení náhrady na abutmenty bez použití tlaku. Správná okluze. Pro zhotovení konstrukce používejte pouze specifikované materiály. Konečná protetická náhrada může být na implantát nasazena až poté, co se měkká tkáň zcela zahojí a netvoří se v ní zánět. Před zahájením této poslední fáze léčby musí být po 6 12 týdnech hojení pořízen rentgenový snímek. 9.1 Otiskování, zhotovení modelu a registrace skusu Přenos ústní situace na pracovní model probíhá pomocí multifunkčního komponentu (otiskovacího členu, scanbody a provizorního abutmentu) přiložených na zašroubovaný pilíř implantátu. Každé balení implantátů obsahuje multifuknční komponenty, které jsou kromě otiskování a registrace skusu vhodné i pro skenování a slouží rovněž jako základ pro provizorní náhradu. Poznámka: Multifunkční komponent lze v ústech použít pouze jednou! Konvenční otiskování Pro odebrání otisku se používá uzavřená otiskovací metoda. Vhodné materiály pro otiskování jsou silikon a polyéter. Pomocí držáku isy na vhojovací válečky a hojící kapny isy vyjměte vhojovací váleček a vyčistěte vnitřní část implantátu. Vložte do zašroubovaného pilíře implantátu multifunkční komponent (berte v potaz pozici při rotaci) a zacvakněte ho do správné pozice (multifunkční komponenty mohou být v případě potřeby mimo ústa pacienty zkráceny). Pomocí aplikační pistole naneste kolem multifunkčního komponentu otiskovací hmotu. Naplňte otiskovací lžíci otiskovací hmotou a vložte ji do úst. Nechte otiskovací hmotu ztuhnout dle pokynů výrobce. Vyjměte otisk, multifunkční komponent ponechte v otisku. Do pilíře implantátu opět vložte vhojovací váleček (berte v potaz pozici při rotaci) a zacvakněte ho do správné pozice. Zkontrolujte správné umístění vhojovacího válečku. Digitální otiskování pomocí intraorálního skeneru Pozice implantátu v ústech včetně určení sklonu osy a orientace šestihranu může být změřena digitálně pomocí multifunkčního komponentu. Pomocí držáku isy na vhojovací válečky a hojící kapny isy vyjměte vhojovací váleček a vyčistěte vnitřní část implantátu. Vložte do zašroubovaného pilíře implantátu multifunkční komponent (berte v potaz pozici při rotaci) a zacvakněte ho do správné pozice. Oskenujte multifunkční komponent. Vyjměte multifunkční komponent.

7 Do pilíře implantátu opět vložte vhojovací váleček (berte v potaz pozici při rotaci) a zacvakněte ho do správné pozice. Zkontrolujte správné umístění vhojovacího válečku. Zhotovení modelu Model se zhotoví pomocí laboratorního analogu, laboratorního pilíře, šroubu a multifunkčního komponentu. Vložte laboratorní pilíř do laboratorního analogu a pomocí laboratorního šroubu utáhněte. Vložte laboratorní pilíř s připevněným laboratorním implantátem do multifunkčního komponentu v otisku (berte v potaz pozici při rotaci) a zacvakněte ho do správné pozice. Zalijte otisk modelovou hmotou a nechte ji ztuhnout. Vyjměte otisk z modelu. Registrace skusu Měření mezičelistních vztahů v čelisti osazené implantáty a přenos situace na model mohou být provedeny za pomoci multifunkčních komponentů. Vložte do zašroubovaného pilíře implantátu multifunkční komponent (berte v potaz pozici při rotaci) a zacvakněte ho do správné pozice. Pro registraci běžných mezičelistních vztahů pacienta se používá standardní materiál. Multifunkční komponenty se nesmí přilepit k registrátu. Vyjměte registrát skusu a multifunkční komponenty a pošlete je do zubní laboratoře. Připevněte multifunkční komponenty na laboratorní pilíře/analogy v modelu. Umístěte na komponenty registrát skusu. Spojte registrát skusu s modelem protilehlé čelisti a připevněte modely do artikulátoru. 9.2 Zhotovení náhrady Korunky, můstky i hybridní náhrady jsou zhotovovány v zubní laboratoři pomocí specifických protetických komponentů. 9.3 Vložení náhrady Pomocí držáku isy na vhojovací válečky a hojící kapny isy vyjměte vhojovací váleček nebo provizorní multifunkční komponent. Pomocí diskonektoru abutmentu povolte a vyjměte šroub a pilíř implantátu, v případě potřeby použijte sílu. Vyčistěte vnitřní část implantátu. Vložte do implantátu vybraný abutment. Dbejte na správnou rotační pozici. Abutment musí být do implantátu správně vsazen. Dbejte na to, aby mezi implantátem a abutmentem nezůstala žádná měkká tkáň. Pomocí šroubováku a momentového klíče utáhněte šroub abutmentu na konečný točivý moment 20 Ncm. Pro dosažení maximálního upevnění šroubu ho po 5 minutách opět utáhněte na stejný točivý moment. Poznámka: Používejte pouze nové (sterilní) a nepoužité šrouby pro abutmenty! 10 Technické údaje a příslušenství Implantáty CAMLOG jsou vyrobeny z titanu (titan stupně 4) a mají mikro-makro strukturovaný hrubý povrch ošetřený pískováním a leptaný kyselinou (povrchová struktura Promote). Implantáty jsou k dostání v různých průměrech a velikostech. Průměr implantátu Délka 3,8 mm 9/11/13 mm 4,4 mm 9/11/13 mm 5,0 mm 9/11/13 mm Geometrie vnitřní konfigurace implantátů je stejná u všech jejich průměrů i délek. Pilíře implantátu včetně šroubu jsou vyrobeny ze slitiny titanu Ti6Al4V ELI (extra snížený obsah nečistot). Osový a hloubkový indikátor jsou vyrobeny ze slitiny titanu Ti6Al4V ELI (extra snížený obsah nečistot) a dají se znovu sterilizovat. Vhojovací válečky, hojící kapny a multifunkční komponenty jsou vyrobeny z materiálu PEEK, dodávají se sterilní a mohou být použity jen jednorázově na jednom pacientovi. 11 Protetické komponenty implantačního systému isy

8 Protetické komponenty isy představují komplexní systém a mohou být použity pouze s implantáty isy. Zubní technik/lékař vybírá abutment pro pacienta dle konkrétní situace. Volba abutmentu záleží na výšce dásně. V případě náhrad s cementovanými suprakonstrukcemi nesmí být krček implantátu hlouběji než 1,5 mm pod úrovní dásně, aby se dal snadno odstranit přebytečný cement. Modifikovatelné abutmenty mohou být upravovány pouze mimo ústa pacienta Multifunkční komponent isy (otiskovací člen, scanbody a provizorní abutment) Provizorní náhrada Multifunkční komponent může být použit jako okamžitá náhrada jednotlivého zubu a dlouhodobá provizorní náhrada, komponenty se dodávají sterilní. Multifunkční komponenty z materiálu PEEK mohou zůstat na místě maximálně 180 dní po zavedení. Multifunkční komponenty mohou být mimo ústa pacienty zkráceny. Multifunkční komponent musí být provizorně adhezivně připevněn k pilíři implantátu, musí být zajištěno dostatečně pevné spojení. Šroub abutmentu je utěsněn snímatelným materiálem, aby bylo možné ho znovu povolit. Skenování na modelu Pozice laboratorního analogu na pracovním modelu včetně určení sklonu osy a orientace šestihranu může být pomocí multifunkčního komponentu změřena digitálně. Multifunkční komponent se umístí na žluto-zeleně anodizovaný laboratorní pilíř v laboratorním analogu přímo v modelu. Důležitá poznámka: Laboratorní pilíře včetně laboratorních šroubů nesmí být používány na pacientech! Klinické použití: Provizorní náhrady jednotlivých zubů na implantátech isy v přední a zadní části maxilly a/nebo mandibuly. Otiskování a registrace skusu u implantátů. Trojrozměrné skenování pozice implantátu v ústech a pozice laboratorního analogu na pracovním modelu. Kontraindikace: Náhrady jednotlivých zubů s můstkem s volným členem. Náhrady o délce větší než 1:1,25 vzhledem k délce implantátu. Materiály: Multifunkční komponent isy: PEEK (polyéterketon) 11.2 Skenovací člen isy pro Sirona Scanbody Skenovací členy pro scanbody Sirona představují spojovací prvek, který může být použit v ústech nebo mimo ústa pacienta mezi implantáty isy nebo laboratorními analogy a scanbody od Sirony. Díky kombinaci scanbody Sirona se skenovacím členem může být pozice implantátu vzhledem ke zbývajícím zubům a měkké tkáni snímána digitálně. Skenovací člen se přišroubuje na implantát nebo laboratorní analog pomocí odpovídajícího abutmentového šroubu pouze pro účely optického rozpoznání. Skenovací členy spolu s abutmentovými šrouby mohou být sterilizovány. Scanbody ze systému Sirona jsou k dostání zvlášť pro různé typy snímacích systémů a v různých velikostech připojení. Podrobnější informace o scanbody Sirona získáte od Sirona Dental Systems GmbH. Klinické použití: Skenovací členy spolu se scanbody Sirona se používají výhradně k digitálnímu snímání pozice implantátu nebo laboratorního analogu vzhledem ke zbývajícím zubům a měkké tkáni. Kontraindikace: Použití abutmentových šroubů dodaných se skenovacími členy isy s jinými protetickými komponenty. Materiály: Skenovací člen isy Sirona: slitina titanu (Ti6Al4V ELI) Abutmentový šroub isy: slitina titanu (Ti6Al4V ELI)

9 Příprava před použitím Před opětovným použitím zkontrolujte, zda nejsou skenovací členy ani abutmentové šrouby poškozeny, a v případě potřeby je vyměňte. Poškozené komponenty nesmí být použity. Před použitím a po použití v dutině ústní skenovací členy včetně abutmentových šroubů vyčistěte a vydezinfikujte. Doporučujeme dodatečnou sterilizaci. Použití Umístěte skenovací člen na implantát nebo laboratorní analog. Utáhněte připevněný abutmentový šroub. Utažení abutmentových šroubů na točivý moment: Uvnitř úst na implantátu utahujte ručně Vně úst na laboratorním analogu utahujte ručně Zkontrolujte, zda jsou skenovací členy v implantátu správně umístěny, v případě potřeby pomocí rentgenu. Nasaďte na skenovací člen příslušný scanbody Sirona. Scanbody musí být do členu zcela zasazen a označení na obou komponentech musí tvořit jednu linku. Po dokončení snímání sejměte scanbody, povolte abutmentový šroub a vyjměte z implantátu nebo laboratorního analogu skenovací člen. Podrobnější informace o použití a snímání scanbody Sirona naleznete v návodu k použití od Sirona Dental Systems GmbH. Důležitá poznámka: Přiložené abutmentové šrouby mohou být použity pouze na skenovacích členech na implantátech nebo laboratorních analozích. Skenovací členy a abutmentové šrouby nesmí být ošetřeny pískováním ani jinak zpracovávány Titanová báze CAD/CAM isy Titanová báze CAD/CAM Titanová báze CAD/CAM funguje jako bondovací báze pro zubní náhrady z vhodných materiálů nasazené na implantátech. Pro skenování titanové báze CAD/CAM a skenovacích abutmentů vhodných pro titanovou bázi použijte vhodný dentální skener. Získáte tak digitální geometrii, kterou lze využít ke zhotovení a modelování mezostruktur, korunek a můstků pomocí techniky CAD/CAM. Titanová báze CAD/CAM je k dostání v průměrech 4,5 mm a 5,2 mm a pro výšku dásně 0,8 mm a 2,0 mm pro všechny průměry implantátů. Titanové báze CAD/CAM se dodávají nesterilní, součástí každé báze je abutmentový šroub a bondovací pomůcka. Bondovací pomůcka Bondovací pomůcka se používá pro sešroubování abutmentů s laboratorními analogy bez použití nástrojů. Zabraňuje bondovacímu materiálu, aby se při bondování mezostruktury dostal do šroubovitého kanálku abutmentu. Bondovací pomůcka se dodává nesterilní. Modelovací pomůcka Modelovací pomůcka se využívá pro zhotovení mezostruktur a korunek na titanové bázi CAD/CAM. Z adhezivního vosku nebo plastové konstrukce se vytvoří wax-up, který lze digitálně snímat a zaznamenaná trojrozměrná data přenést do vhodného CAD softwaru pro další zpracování. Jako alternativa může být použita licí technika pro přenos wax-upu do odlité konstrukce nebo tvarovací technika pro přenos wax-upu do presovací konstrukce. Modelovací pomůcka se dodává nesterilní, pro všechny průměry implantátů. Klinické použití Titanová báze CAD/CAM Implanto-protetický titanový abutment pro implantáty isy používaný jako bondovací báze pro zubní náhrady z vhodných materiálů. Bondovací pomůcka Spojení abutmentů s laboratorními analogy při pískování a bondování abutmentů s mezostrukturou. Ochrana šroubovitého kanálku abutmentů při bondování mezostruktur. Modelovací pomůcka Zhotovení wax-upů pro mezostruktury a korunky na titanové bázi CAD/CAM.

10 Kontraindikace Titanová báze CAD/CAM Náhrady jednotlivých zubů s můstkem s volným členem. Náhrady o délce větší než 1:1,25 vzhledem k délce implantátu. Bondovací pomůcka Použití na pacientech. Modelovací pomůcka Použití jako zubní náhrada. Použití na pacientech. Materiály Titanová báze CAD/CAM isy: slitina titanu (Ti6Al4V ELI) Abutmentový šroub isy: slitina titanu (Ti6Al4V ELI) Bondovací pomůcka isy: POM (polyoxymetylen) Modelovací pomůcka isy: POM (polyoxymetylen) Zpracování titanové báze CAD/CAM Průměr a délka titanové báze CAD/CAM nesmí být snižovány, např. broušením. Na titanových bázích CAD/CAM se nesmí připravovat primární dlahy. Poznámka: Vhodný bondovací materiál Pro bondování titanové báze CAD/CAM k abutmentu z oxidu zirkoničitého doporučujeme materiál PANAVIA (tm) F2.0 od Kuraray EuropeGmbH, extraorální. Dodržujte pokyny výrobce. ALTATEC GmbH/CAMLOG Biotechnologies AG nenese žádnou odpovědnost za odolnost suprakonstrukcí/mezostruktur a použitého adheziva. Poznámky: Při zhotovování suprakonstrukcí/mezostruktur v zubní laboratoři mohou být použity pouze laboratorní šrouby. Laboratorní šrouby utahujte na modelu pouze ručně Univerzální abutment Univerzální abutment se používá pro zhotovení dvojitých korunek (kónických/teleskopů) a individuálně vyráběných cementovaných korunek a můstků, dle aktuálních potřeb může být upravován. Univerzální abutment obsahuje abutmentový šroub a lze jej použít u všech průměrů implantátů. Klinické použití: Náhrady z dvojitých korunek. Jednotlivě uzpůsobené korunky a můstky (cementované). Kontraindikace: Primární dlahování abutmentu. Náhrady jednotlivých zubů s můstkem s volným členem. Náhrady o délce větší než 1:1,25 vzhledem k délce implantátu. Přímé laserové pájení. Licí technika. Materiály: Univerzální abutment: slitina titanu (Ti6Al4V ELI) Abutmentový šroub: slitina titanu (Ti6Al4V ELI) 11.5 Příslušenství Laboratorní pilíř se používá u laboratorních analogů na pracovním modelu. Laboratorní šroub používá zubní technik pouze k připevnění abutmentů k laboratorním analogům na pracovním modelu. Abutmentový šroub je určen ke konečné fixaci abutmentu v implantátu. Šroubovák se používá k utažení abutmentových šroubů a laboratorní šroubovák k utažení laboratorních šroubů.

11 Šroubovák s momentovým klíčem se používá pro dosažení předepsaného konečného točivého momentu u abutmentových šroubů. Diskonektor abutmentů je určen k vyjmutí abutmentů a pilířů z implantátu. Materiály: Pilíř implantátu isy: slitina titanu (Ti6Al4V ELI) Abutmentový šroub isy: slitina titanu (Ti6Al4V ELI) Laboratorní pilíř isy: slitina titanu (Ti6Al4V ELI), žluto-zeleně anodizovaná Laboratorní šroub isy: slitina titanu (Ti6Al4V ELI), žluto-zeleně anodizovaná Laboratorní analog isy: slitina titanu (Ti6Al4V ELI), žluto-zeleně anodizovaná Důležité poznámky: Laboratorní šroub a laboratorní pilíř nesmí být používány na pacientech! Pro konečnou fixaci abutmentu musí být použity nové nepoužité abutmentové šrouby! Kontaktní povrch mezi implantátem a abutmentem nesmí být pískován ani ořezáván! 12 Čištění, dezinfekce a sterilizace Nástroje Není-li na obalu výslovně uvedeno jinak, jsou všechny nástroje z implantačního systému CAMLOG dodávány nesterilní. Před prvním a následně před každým dalším použitím musí být vyčištěny, vydezinfikovány a sterilizovány. Protetické komponenty Není-li na obalu výslovně uvedeno jinak, jsou všechny protetické komponenty z implantačního systému CAMLOG dodávány nesterilní. Mohou být použity pouze jednorázově a pouze na jednom pacientovi. Musí být vyčištěny a vydezinfikovány před použitím a po použití na pacientovi, např. kvůli zasílání do zubní laboratoře. Doporučujeme dodatečnou sterilizaci. Poznámka: Není-li v návodu uvedeno jinak, mohou být znovu použitelné výrobky využívány tak dlouho, dokud splňují požadavky uvedené v návodu či v pracovních pokynech. Upozornění: Nesterilní výrobky nesmí být sterilizovány v originálním obalu! Varování: Jednorázové výrobky nesmí být znovu použity, protože nemůže být zajištěna jejich bezpečnost a funkčnost. Důležitá poznámka: Podrobnější informace o přípravě nástrojů a protetických komponentů jsou popsány v dokumentu Uživatelské pokyny pro implantační systém isy, obj. č. J , pokyny musí být dodržovány! Uživatelské pokyny jsou k dostání na ifu.camlog.com nebo u vašeho dodavatele. 13 Likvidace Varování: Jednorázové nástroje musí být po použití vyhozeny jako zdravotnický odpad a likvidovány v souladu s platnými předpisy. 14 Další informace Aktuální verzi návodu k použití najdete na ifu.camlog.com nebo ji dostanete na vyžádání od svého dodavatele. Podrobnější informace naleznete v aktuálních produktových dokumentech isy. Tyto dokumenty jsou k dostání na na nebo u vašeho dodavatele.

12 15 Vysvětlení symbolů Non-sterile Nesterilní Sterilizace pomocí záření Pozor, dodržujte pokyny k použití Spotřebujte do Používejte pouze jednorázově Sériové číslo Číslo výrobku Výrobce Pozor! Federální zákon (USA) omezuje prodej tohoto výrobku na předpis zubaře či lékaře. 16 Kontakt Hlavní sídlo CAMLOG Biotechnologies AG Margarethenstrasse 38 CH-4053 Basilej Švýcarsko Tel.: +41 (0) 61/ Fax.: +41 (0) 61/ Výrobce ALTATEC GmbH Maybachstrasse 5 D Wimsheim Německo CE 0123 Distributor: B.S.Dental s.r.o. Křižíkova 185/ Praha 8 tel:

Implantáty o průměru 3,3 mm Tyto implantáty nelze použít s úhlovými abutmenty v oblasti molárů.

Implantáty o průměru 3,3 mm Tyto implantáty nelze použít s úhlovými abutmenty v oblasti molárů. Návod k použití pro Implantační systém CAMLOG s vnitřním spojením Tube-in- Tube Instruction manual for the Camlog implant systém Tube in Tube connection 1 Popis výrobku CAMLOG SCREW-LINE a ROOT-LINE jsou

Více

Návod k použití pro protetické komponenty CONELOG Instruction manual for Conelog prosthetic component

Návod k použití pro protetické komponenty CONELOG Instruction manual for Conelog prosthetic component Návod k použití pro protetické komponenty CONELOG Instruction manual for Conelog prosthetic component 1 Popis výrobku 1.1 Implantáty CONELOG SCREW-LINE Implantáty CONELOG SCREW-LINE jsou enoseální implantáty

Více

Návod k použití pro Implantáty CONELOG SCREW-LINE Instruction manual for the Conelog Screw line implants

Návod k použití pro Implantáty CONELOG SCREW-LINE Instruction manual for the Conelog Screw line implants Návod k použití pro Implantáty CONELOG SCREW-LINE Instruction manual for the Conelog Screw line implants 1 Popis výrobku CONELOG SCREW-LINE jsou enoseální implantáty dostupné v různých délkách a průměrech.

Více

Návod k použití pro protetické komponenty CAMLOG Instruction manual Camlog prosthetic

Návod k použití pro protetické komponenty CAMLOG Instruction manual Camlog prosthetic Návod k použití pro protetické komponenty CAMLOG Instruction manual Camlog prosthetic 1 Popis výrobku Implantáty CAMLOG jsou enoseální implantáty dostupné v různých délkách, průměrech a tvarech. Zavádějí

Více

Uživatelské pokyny pro implantační system isy Instruction manual for the Isy implant system

Uživatelské pokyny pro implantační system isy Instruction manual for the Isy implant system Uživatelské pokyny pro implantační system isy Instruction manual for the Isy implant system Následující text obsahuje podrobné pokyny pro čištění, dezinfekci a sterilizaci nástrojů a protetických komponentů

Více

Dental Implant System

Dental Implant System Dental Implant System CHIRURGIE S4.0 S5.0 válec S3.5 kužel Straight kužel Přehled implantátů CHIRURGIE Přehled implantátů Tapered S5.0 kužel S4.0 CHIRURGIE Přehled délek implantátů Řada Straight Řada Tapered

Více

IMPLANTAČNÍ SYSTÉM BONE LEVEL PLUS

IMPLANTAČNÍ SYSTÉM BONE LEVEL PLUS IMPLANTAČNÍ SYSTÉM BONE LEVEL PLUS BONE LEVEL PLUS - IMPLANTÁTY A PŘÍSLUŠENST VÍ BONE LEVEL PLUS - IMPLANTÁTY Povrch je pískovaný a leptaný. Balení vč. zavaděče ITV BLP a chirurgického šroubku. a Bone

Více

STOMATOLOGIE ENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK CENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK STOMATOLOGIE

STOMATOLOGIE ENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK CENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK STOMATOLOGIE ENÍK TOMATOLOGIE 2013 Vážení klienti, připravili jsme pro Vás ceník základních stomatologických úkonů poskytovaných na naší klinice. Podrobnější informace Vám o cenách poskytne ošetřující zubní lékař nebo

Více

Zubní ordinace Dr. M. Kosteniuk. Ceník zubní péče pro pacienty

Zubní ordinace Dr. M. Kosteniuk. Ceník zubní péče pro pacienty Zubní ordinace Dr. M. Kosteniuk Ceník zubní péče pro pacienty Prohlídky a vyšetření: Vstupní prohlídka (komplexní vyšetření zubů a dásní, včetně zhotovení RTG a vytvoření plánu terapie) První/ druhá prohlídka

Více

Od analýzy k protetice a ještě dál

Od analýzy k protetice a ještě dál Od analýzy k protetice a ještě dál Poznámky k implantologii Ivan Martin Analýza Stanovení cíle Čeho chceme vlastně dosáhnout? Jaké prostředky použijeme? Jaké materiály a techniku? Jaké jsou alternativy?

Více

Minimálně invazivní stabilizace náhrad

Minimálně invazivní stabilizace náhrad Řešení pro bezzubá ústa 3M ESPE MDI Dentální miniimplantáty Minimálně invazivní stabilizace náhrad Inspirováni spokojeností pacienta Minimálně invazivní vysoce ziskové Vaši pacienti získají sebedůvěru

Více

Moderní systém náhrady zubů. Informace pro pacienty

Moderní systém náhrady zubů. Informace pro pacienty Moderní systém náhrady zubů Informace pro pacienty Krásné zuby po celý život Vedle životně důležité funkce žvýkání a kousání jsou zuby předpokladem pro dobrou výslovnost a přirozený úsměv. Všichni víme,

Více

Kód Text kódu Pojištěný Nepojištěný 900. Komplexní vyšetření stomatologem při registraci pojištěnce 0,00 Kč 798,00 Kč 00901. Vyšetření a ošetření

Kód Text kódu Pojištěný Nepojištěný 900. Komplexní vyšetření stomatologem při registraci pojištěnce 0,00 Kč 798,00 Kč 00901. Vyšetření a ošetření Kód Text kódu Pojištěný Nepojištěný 900. Komplexní vyšetření stomatologem při registraci pojištěnce 0,00 Kč 798,00 Kč 00901. Vyšetření a ošetření registrovaného pac. - 1. roční prohlídka 0,00 Kč 798,00

Více

Chrup člověka EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Chrup člověka EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Chrup člověka EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.19 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová Datum vytvoření:

Více

ZX-27 Protetický systém skleněných pilířů

ZX-27 Protetický systém skleněných pilířů 1 ZX-27 Protetický systém skleněných pilířů Stomatoprotetická metoda dalšího tisíciletí a obrovský pokrok ve stomatoprotetice jako možný nástroj a nová alternativa pro pokrokově myslící stomatology a zubní

Více

Prostor pro měkké tkáně

Prostor pro měkké tkáně Prostor pro měkké tkáně Prostor pro měkké tkáně V implantologii je pro dosažení dokonalého estetického výsledku protetické rehabilitace jedním z nejdůležitějších aspektů možnost komplexního managementu

Více

DUOTEC S.R.O. zubní laboratoř. Laboratorní ceník (ceník platný od 1.1.20011) Obecné: Inlaye, onlaye, fasety:

DUOTEC S.R.O. zubní laboratoř. Laboratorní ceník (ceník platný od 1.1.20011) Obecné: Inlaye, onlaye, fasety: DUOTEC S.R.O zubní laboratoř Laboratorní ceník (ceník platný od 1.1.20011) Obecné: Kód Cena Název 80001 49.00 STUDIJNÍ MODEL S OTISKEM 80002 65.00 ANALÝZA MODELŮ V OKLUDORU 80003 350.00 KONZULTACE MEZIČELISTNÍCH

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Obor vzdělání: Asistent zubního technika Maturitní témata

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Obor vzdělání: Asistent zubního technika Maturitní témata Předmět Zhotovování stomatologických protéz Plášťové pryskyřičné korunky Dočasný pryskyřičný můstek Kořenové inlej Korunková inlay MOD, onlej Rebaze přímá Tenchův blok Litá korunka odlehčená, litá korunka

Více

Dentální implantologický systém

Dentální implantologický systém Dentální implantologický systém CHIRURGIE válec kužel kužel Přehled implantátů Straight S3.5 S4.0 S5.0 CHIRURGIE kužel Přehled implantátů Tapered T4.0 T5.0 CHIRURGIE Přehled délek implantátů S3.5 S4.0

Více

Isopropylalkohol, hyprolosa, glyceromakrogol-hydroxystearát, trihydrát octanu sodného, silice máty peprné, levomenthol a čištěná voda.

Isopropylalkohol, hyprolosa, glyceromakrogol-hydroxystearát, trihydrát octanu sodného, silice máty peprné, levomenthol a čištěná voda. ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU krabička 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU CORSODYL 1% GEL Zubní gel Chlorhexidini digluconas 1% 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK Chlorhexidini digluconas 1,0 g, odpovídá Chlorhexidini

Více

Protetický manuál systému

Protetický manuál systému Protetický manuál systému OBSAH Úvod - Výběr vhojovacího válečku str. 6 - Výběr pilíře podle výšky slizniční části str. 7 - Pilíře pro cementované náhrady str. 8 - Pilíře pro podmíněně snímatelné náhrady

Více

Rozsáhlý defekt chrupu a jeho rekonstrukce pomocí implantátů. Kazuistika

Rozsáhlý defekt chrupu a jeho rekonstrukce pomocí implantátů. Kazuistika . Kazuistika Mounajjed Radek, MUDr., D.D.S, Ph.D*, Macho Jiří, zubní technik** Protetické řešení ztráty zubů u mladých pacientů následkem genetické anomálie nebo traumatické poranění je vždy velkou výzvou

Více

Ceník stomatologických výrobků

Ceník stomatologických výrobků Pavla Drábková DiS. Dana Horáková DiS. Jana Sigmunda 87 Lutín 783 49 Tel.: 585 652 588 777 817 287 Pavla 608 622 828 Dana www.profi-lab.cz e-mail: profi-lab@centrum.cz Skype: Profi-lab zubní laboratoř

Více

Možnost chirurgického plánování a precizní ortodontická analýza prostřednictvím jedinečného 3D zobrazovacího systému i-cat

Možnost chirurgického plánování a precizní ortodontická analýza prostřednictvím jedinečného 3D zobrazovacího systému i-cat Přední pozice ve 3D dentálních zobrazovacích systémech Možnost chirurgického plánování a precizní ortodontická analýza prostřednictvím jedinečného 3D zobrazovacího systému i-cat Chirurgické předpoklady:

Více

THOMMEN Medical. THOMMEN Medical

THOMMEN Medical. THOMMEN Medical Výrobce: Thommen Medical AG Neckarsulmstrasse 28 2540 Grenchen Švýcarsko www.thommenmedical.com THOMMEN Medical INFORMACE titanové implanáty INICELL CE1250 THOMMEN Medical Respektujte návod na použití

Více

V životě jsou to jen maličkosti.

V životě jsou to jen maličkosti. 3M ESPE Stabilizace zubních náhrad V životě jsou to jen maličkosti. 1 Průvodce dlouhodobou stabilizací zubní protézy. Obsah Důsledky používání zubní protézy... 4 5 Možnosti stabilizace Vaší protézy...6

Více

www.exklusiv-dent.cz

www.exklusiv-dent.cz www.exklusiv-dent.cz Kontakt: Mgr. Miroslav Diviš Email: m.divis@exklusiv.cz Mobil: +420 604 483 343 Kontakt: Eva Hanisková, LL.M Email: eva@exklusiv.cz Mobil: +420 733 757 067 Interface & Dutý Šroub -

Více

Forenzní stomatologie. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze

Forenzní stomatologie. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze Forenzní stomatologie doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze PČR Vyšetřování trestných činů Forenzní vědy Státní zástupce Forenzní stomatologie Trestní

Více

VIII. BRNĚNSKÉ IMPLANTOLOGICKÉ DNY

VIII. BRNĚNSKÉ IMPLANTOLOGICKÉ DNY Středoevropské sympozium VIII. BRNĚNSKÉ IMPLANTOLOGICKÉ DNY 23.-25.11.2006 25.11.2006 Pořadatel: Stomatologické výzkumné centrum NANOIMPLANTÁTY, VLASTNOSTI A INDIKACE MUDr. Ctibor ARNOLD Dr.Ing. Luděk

Více

Návod k použití. Násadce bez osvětlení HE-43 / HE-43 T. Kolénkové násadce bez osvětlení WE-56, WE-57, WE-66 WE-56 T, WE-57 T, WE-66 T

Návod k použití. Násadce bez osvětlení HE-43 / HE-43 T. Kolénkové násadce bez osvětlení WE-56, WE-57, WE-66 WE-56 T, WE-57 T, WE-66 T Návod k použití Násadce bez osvětlení HE-43 / HE-43 T Kolénkové násadce bez osvětlení WE-56, WE-57, WE-66 WE-56 T, WE-57 T, WE-66 T Obsah Symboly... 4 5 V návodu k použití (4), na násadci/kolénkovém násadci

Více

Hlavice kloubu Spojka Dlaha

Hlavice kloubu Spojka Dlaha Pracovní postup pro výrobu: Pomůcka proti chrápání Video zobrazující výrobu Silensoru najdete na: www.erkodent.com > Service > Video V případě prudkých pohybů během spánku mohou dolní hlavice kloubu spojkami

Více

Péče na úseku stomatologie II.

Péče na úseku stomatologie II. Péče na úseku stomatologie II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Bc. Zouharová Klára Příznaky stomatologických onemocnění změny

Více

LCP dlaha na distální tibii.

LCP dlaha na distální tibii. LCP dlaha na distální tibii. Technický návod LCP Locking Compression Plate Nástroje a implantáty schválené nadací AO Foundation Obsah Úvod Vlastnosti a výhody 2 Zásady AO ASIF 4 Indikace 5 Operační postup

Více

Ortopedické nástroje pro nohu. Speciální nástroje pro rekonstrukční chirurgii nohy.

Ortopedické nástroje pro nohu. Speciální nástroje pro rekonstrukční chirurgii nohy. Ortopedické nástroje pro nohu. Speciální nástroje pro rekonstrukční chirurgii nohy. Technický návod Nástroje a implantáty schválené nadací AO Foundation Obsah Úvod Ortopedické nástroje pro nohu 2 Indikace

Více

Ceník zubní laboratoře Ludmila Štajnerová

Ceník zubní laboratoře Ludmila Štajnerová Ceník zubní laboratoře Ludmila Štajnerová Termíny zhotovení: Fixní práce - do 3. členů maximálně 5 pracovních dní - ochranné korunky, můstky, opravy dle dohody Snímací náhrady - při individuální domluvě

Více

RYCHLÝ PRŮVODCE MANUÁL. www.tekscan.cz

RYCHLÝ PRŮVODCE MANUÁL. www.tekscan.cz RYCHLÝ PRŮVODCE MANUÁL Využití přístroje - Digitální analýza okluze a artikulace. - Pořízení časového snímku v jakém pořadí a jakou silou dojde k okluzi. - Přesné zaznamenání procentuálního zatížení jednotlivých

Více

IMPLANTAČNÍ SYSTÉM SSO / STO / STW

IMPLANTAČNÍ SYSTÉM SSO / STO / STW IMPLANTAČNÍ SYSTÉM SSO / STO / STW IMPLANTÁTY ALLFIT SSO - IMPLANTÁTY Oktagonální systém a d SSO - implantát Typ spojení: Vnitřní kužel + vnitřní osmihran / hlava-ø: 4.8 mm cylindrický Popis enoseální

Více

Nejčastější je chronická kataráílní gingivitida plakem indukovaná

Nejčastější je chronická kataráílní gingivitida plakem indukovaná Parodontologické minimum pro prekliniku Doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D. Parodontologie Obor zubního lékařství, který se zabývá onemocněním parodontu Onemocnění parodontu = parodontopatie Parodont =

Více

V životě jsou to jen maličkosti.

V životě jsou to jen maličkosti. 3M ESPE Stabilizace zubních náhrad 3M Česko, spol. s r.o. V Parku 2343/24 148 00 Praha 4 E-Mail: 3MCesko@3M.cz Internet: www.3mespe.cz Pro více informací navštivte www.3mespe.cz 3M a ESPE jsou registrované

Více

SAMOSTATNÉ VÝROBNÍ FÁZE 80001 STUDIJNÍ MODEL S OTISKEM 80001 P PRACOVNÍ MODEL ÚHRADA ZP: ZPŮSOB ÚHRADY ZP:N CENA: 200

SAMOSTATNÉ VÝROBNÍ FÁZE 80001 STUDIJNÍ MODEL S OTISKEM 80001 P PRACOVNÍ MODEL ÚHRADA ZP: ZPŮSOB ÚHRADY ZP:N CENA: 200 SEZNAM VÝROBKŮ- CENÍK PROTETICKÝCH VÝROBKŮ LEDEN 2015 ZPŮSOB ÚHRADY ZP - Způsob úhrady Pojišťovnou I - hradí v plném rozsahu C - hradí ve výši uvedené (= zčásti) N - nehradí SAMOSTATNÉ VÝROBNÍ FÁZE 80001

Více

6996T. Tunelovací nástroj. Technická příručka

6996T. Tunelovací nástroj. Technická příručka 6996T Tunelovací nástroj Technická příručka Následující seznam obsahuje ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Medtronic v USA a případně v jiných zemích. Všechny ostatní ochranné

Více

Ceník platný od 1.10.2010

Ceník platný od 1.10.2010 Ceník platný od 1.10.2010 www.tisdent.cz Kovy + konstrukce 60065 Klodan 23,- 60068 Wiron99 15,- 60078 Remanium CD 20,- 63057 Titan (čistý, grade 2) 50,- 60151 NPG 52,- 60300 Litá výztuž 270,- 60305 Účet

Více

Co byste měli vědět o čištění zubů

Co byste měli vědět o čištění zubů Co byste měli vědět o čištění zubů Jaký je správný způsob čištění zubů? Čistěte si zuby nejméně 2 minuty, tzn. 30 vteřin každý kvadrant úst každé ráno a večer. Opřete kartáček o zuby tak, aby kónické štětinky

Více

Celokeramika IPS e.max 81115-11 Korunka monolitická 2500 81115-12 Korunka fasetovaná keramikou 2900

Celokeramika IPS e.max 81115-11 Korunka monolitická 2500 81115-12 Korunka fasetovaná keramikou 2900 Ceník stomatologických výrobků Platný od 1.4. 2012 do 1.4. 2015 KÓD NÁZEV CENA 50001 Gingivální epitéza velká, první 6 a více mezer... 2700 50002 Gingivální epitéza velká, druhá 6 a více mezer... 2300

Více

Dutina ústní, hygiena dutiny ústní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Dutina ústní, hygiena dutiny ústní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Dutina ústní, hygiena dutiny ústní Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Radka Benešová ZUBY HYGIENA DUTINY ÚSTNÍ Základem zdravých

Více

KOS & BCS Implantační Systém Návod k použití

KOS & BCS Implantační Systém Návod k použití KOS & BCS Implantační Systém Návod k použití KOS -/BCS -přehled systému KOS -y Vrtáky pro KOS KOS Jednodílný přímý implantát Vrták Označení Barva Pracovní délka Celková délka DOS 1 žlutý 16 mm 38.9 mm

Více

Dr. Ihde Dental. BOI Bezvadná Okamžitá Implantace. www.boi.ch

Dr. Ihde Dental. BOI Bezvadná Okamžitá Implantace. www.boi.ch Dr. Ihde Dental BOI Bezvadná Okamžitá Implantace www.boi.ch Implantáty pro okamžité zatížení: BOI Úvodem Naše zuby nejsou jen nástrojem pro příjem potravy, ale jsou také důležitou součástí našeho vzhledu

Více

TY-ST42PX500 TY-ST50PX500. Pokyny pro instalaci Podstavec pod plazmovu televizi. Číslo modelu TQZH633

TY-ST42PX500 TY-ST50PX500. Pokyny pro instalaci Podstavec pod plazmovu televizi. Číslo modelu TQZH633 Pokyny pro instalaci Podstavec pod plazmovu televizi Před zahájením činnosti si důkladně přečtěte tyto pokyny a příručku k plazmové televizi; zajistíte si tím správné provedení montáže. (Tyto pokyny si

Více

Návod k použití. Turbínky s osvětlením Turbínky bez osvětlení

Návod k použití. Turbínky s osvětlením Turbínky bez osvětlení Návod k použití Turbínky s osvětlením Turbínky bez osvětlení Turbínky s osvětlením TE-98 LED G, TE-98 LED G BC, TE-98 LED G RM, TE-98 LED G M, TE-98 LED G N, TE-98 LED G B, TE-98 LED G NQ, TE-98 LED G

Více

ISCD certifikovaní CEREC trenéři:

ISCD certifikovaní CEREC trenéři: MEDIMADE stomatologické vzdělávací středisko Digital Dentistry Association JANDA-DENTAL CEREC basic Dvoudenní teoreticko-praktický seminář pro začátečníky a středně pokročilé v ordinační výrobě CAD/CAM

Více

Profin zdvihový kolénkový násadec světelný WA-67/1,1 LT Profin zdvihový kolénkový násadec nesvětelný WA-67/1,1 A

Profin zdvihový kolénkový násadec světelný WA-67/1,1 LT Profin zdvihový kolénkový násadec nesvětelný WA-67/1,1 A str. 1 Návod k použití Profin zdvihový kolénkový násadec světelný WA-67/1,1 LT Profin zdvihový kolénkový násadec nesvětelný WA-67/1,1 A str. 2 Symboly W&H Varování! (Činnosti při nichž může dojít ke zranění)

Více

Dr. Ihde Dental. BOI Bezvadná Okamžitá Implantace. www.boi.ch

Dr. Ihde Dental. BOI Bezvadná Okamžitá Implantace. www.boi.ch Dr. Ihde Dental BOI Bezvadná Okamžitá Implantace www.boi.ch Implantáty pro okamžité zatížení: BOI Úvodem Naše zuby nejsou jen nástrojem pro příjem potravy, ale jsou také důležitou součástí našeho vzhledu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 826 885. Model č. 123 55

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 826 885. Model č. 123 55 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 826 885 Model č. 123 55 Tato elektrická vrtačka je určena pro vrtání do různých materiálů jako je kov, dřevo, kámen,umělohmotné materiály, nebo keramické předměty a pro zašroubování

Více

VistaScan Mini skener paměťových fólií malý, ale výkonný

VistaScan Mini skener paměťových fólií malý, ale výkonný VistaScan Mini skener paměťových fólií malý, ale výkonný STlAČEnÝ VZDUCH ODSÁVÁnÍ ZOBRAZOVACÍ SYSTÉMY PÉČE O ZUBY HYGIEnA Nová dimenze rentgenové diagnostiky chairside přímo u zubařského křesla VistaScan

Více

Stomaflex Kondenzační silikonová otiskovací hmota s velmi vysokou viskozitou, typu Putty

Stomaflex Kondenzační silikonová otiskovací hmota s velmi vysokou viskozitou, typu Putty Otiskovací materiály Stomaflex Putty 20 Stomaflex Light 20 Gel Catalyst 20 Stomaflex Liquid Catalyst 20 Stomaflex Pasta 20 Siloflex Plus Putty 21 Siloflex Plus Light 21 Siloflex Plus Catalyst 21 Elastic

Více

Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou

Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou Dodatek č. CU/1/2011 smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče Dohoda o ceně - varianta 60 (dále jen Dohoda o ceně) uzavřený mezi smluvními stranami Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou se sídlem

Více

Regenerace vestibulárního defektu po extrakci v estetické oblasti. Kazuistika

Regenerace vestibulárního defektu po extrakci v estetické oblasti. Kazuistika Regenerace vestibulárního defektu po extrakci v estetické oblasti. Kazuistika John Lupovici, DDS* K ošetření se dostavil 62letý pacient s beznadějnou prognózou frontálních zubů v horní čelisti v důsledku

Více

Návod k použití. Chirurgické odsávání SI-1500

Návod k použití. Chirurgické odsávání SI-1500 Návod k použití Chirurgické odsávání SI-1500 Symboly W&H VAROVÁNÍ! (pokud může dojít ke zranění člověka) POZOR! (pokud může dojít k materiálním škodám) Všeobecná vysvětlení, bez rizika pro člověka a materiálních

Více

Zubní laboratoř Ceník

Zubní laboratoř Ceník Zubní laboratoř Ceník Kontakt: Maxi DENTAL s.r.o Žerotínova 895/5a 690 02 Břeclav IČ: 29281377, DIČ : CZ29281377 č.účtu: 2287959399/0800 web: www.maxidental.cz e-mail: laborator@maxidental.cz mob: +420

Více

Hřeb humerální. Hřeb humerální. 1. Operační technika 2.1 Hřeby humerální 2.2 Instrumentárium 2.3 Doporučená sestava

Hřeb humerální. Hřeb humerální. 1. Operační technika 2.1 Hřeby humerální 2.2 Instrumentárium 2.3 Doporučená sestava Hřeb humerální 1. Operační technika 2.1 Hřeby humerální 2.2 Instrumentárium 2.3 Doporučená sestava Implantátový systém Hřeb humerální se skládá z některé z velikostí hřebu humerálního o průměru 7; 8 nebo

Více

Číslo a název projektu: CZ.1.14/2.6.00/05.01397 Modernizace vybavení zdravotnického zařízení

Číslo a název projektu: CZ.1.14/2.6.00/05.01397 Modernizace vybavení zdravotnického zařízení Číslo a název projektu: CZ.1.14/2.6.00/05.01397 Modernizace vybavení zdravotnického zařízení Oznámení o zahájení výběrového řízení / Výzva k podání nabídky s možností dílčího plnění I. Zadavatel: V+H DENT

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Čelní chirurgické světlo ZPŮSOB POUŽITÍ Světelným systémem z optických vláken lze dodávat světlo do chirurgických čelních světel na osvětlení operačního pole. Splňuje standardy a je

Více

GINGIVAMOLL GINGIVAMOLL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ:

GINGIVAMOLL GINGIVAMOLL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ: GINGIVAMOLL Gingivální retrakce a odhalení kořenů jsou často nechtěným důsledkem léčby parodontálních kapes kyretážním chirurgickým zákrokem. Pacienti poté trpí estetickými, ale i fonetickými problémy.

Více

Rekonstrukce bezzubé horní čelisti za využití CT navigované implantace

Rekonstrukce bezzubé horní čelisti za využití CT navigované implantace Rekonstrukce bezzubé horní čelisti za využití CT navigované implantace Pär-Olov Östman, DDS, PhD.* Sedmdesátiletý pacient navštěvoval pravidelně v posledních deseti letech zubního lékaře, kde byl v průběhu

Více

Vždy na bezpečné straně.

Vždy na bezpečné straně. Návod k použití For SONICflex tips prep crown round, prep crown round A - REF 1.008.6383, 1.008.6384, prep crown plain, prep crown plain A - REF 1.008.6385, 1.008.6386 Vždy na bezpečné straně. Prodej:

Více

Vestibulární clona k odstranění zlozvyků u dětí

Vestibulární clona k odstranění zlozvyků u dětí Vestibulární clona k odstranění zlozvyků u dětí - cucání palce - sání rtů - navyklé dýchání ústy - používání dudlíku - cpaní jazyka mezi zuby Sací zlozvyky deformují dentální oblouk, a to především do

Více

Velké a střední vnější fixatéry

Velké a střední vnější fixatéry Velké a střední vnější fixatéry Operační postup a montáž Indikace 2 Konfigurace u traumat 3 Fixační komponenty 4 Chirurgické přístupy 6 Zavedení Schanzova šroubu 8 Modulární rám s technikou trubka k trubce

Více

Péče na úseku stomatologie I.

Péče na úseku stomatologie I. Péče na úseku stomatologie I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Bc. Zouharová Klára Stomatologie lékařský obor, zabývající se

Více

Vinylsiloxanéterová otiskovací hmota dle ISO 4823

Vinylsiloxanéterová otiskovací hmota dle ISO 4823 soft soft Light Light POPIS VÝROBKU Vinylsiloxanéterová otiskovací hmota dle ISO 4823 Výrobky jsou adičně tuhnoucí, elastomerické otiskovací hmoty typu vinylpolisiloxan a polyéter. Jsou charakteristické

Více

Bude to významný den se Sirona

Bude to významný den se Sirona SIROLaser Advance Spektrum aplikací modulu Bude to významný den se Sirona HDT s.r.o. Agenda Spektrum aplikací modulu Rozsah klinických aplikací Přednastavené programy Endodoncie Paradontologie Chirurgie

Více

NÁVOD K INSTALACI pro nerezové vpusti a žlaby

NÁVOD K INSTALACI pro nerezové vpusti a žlaby NÁVOD K INSTALACI pro nerezové vpusti a žlaby 2 Návod k instalaci 3 1. Řešení s pevnou výškou 5 2. Řešení teleskopicky nastavitelné 12 4 Úvod Návod k instalaci pro vpusti s pevnou výškou a teleskopické

Více

Axiální zásuvný spoj. Souhrn

Axiální zásuvný spoj. Souhrn Magdaléna Česneková*, prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc.*, MUDr. Marie Bartoňová, CSc.* Jednou z možností jak zajistit retenci hybridní náhrady je užití axiálních zásuvných spojů, tzv. attachmentů. Jsou

Více

CZ Instalační manuál k TV držáku Solight 1M26. POZNÁMKA: Před montáží a připevněním držáku si přečtěte celý instalační návod.

CZ Instalační manuál k TV držáku Solight 1M26. POZNÁMKA: Před montáží a připevněním držáku si přečtěte celý instalační návod. CZ Instalační manuál k TV držáku Solight 1M26 UPOZORNĚNÍ: NEPŘEKRAČUJTE UVEDENOU MAXIMÁLNÍ NOSNOST. MŮŽE DOJÍT K VÁŽNÉMU ÚRAZU NEBO K POŠKOZENÍ MAJETKU! Úhlopříčka TV 58-140cm (23-55 ) Max. VESA: 400 x

Více

Tvarování měkkých tkání ve frontálním úseku. Kazuistika

Tvarování měkkých tkání ve frontálním úseku. Kazuistika Jon A. Ruel, DMD, MscD* Ordinaci navštívil 48letý muž s otokem, zarudnutím a s palpační a poklepovou citlivostí v okolí zubu 21. Rentgenový snímek ukázal, že zub je endodonticky ošetřený a v periapikální

Více

BIOVISC ORTHO M. Sterilní viskoelastický roztok kyseliny hyaluronové k intraartikulární injekci.

BIOVISC ORTHO M. Sterilní viskoelastický roztok kyseliny hyaluronové k intraartikulární injekci. Česky BIOVISC ORTHO M Sterilní viskoelastický roztok kyseliny hyaluronové k intraartikulární injekci. NÁVOD K POUŽITÍ SLOŽENÍ Jeden ml obsahuje: Kyselina hyaluronová Mannitol 20 mg 5 mg Fosfátem pufrovaný

Více

Manuál pro bateriový mezizubní Flosser FLW 220 UK

Manuál pro bateriový mezizubní Flosser FLW 220 UK Manuál pro bateriový mezizubní Flosser FLW 220 UK Obsah: Bezpečnostní upozornění str. 21 Popis produktu str. 22 Použití Waterpik Flosseru začínáme str. 23 Doporučená technika str. 23 Údržba přístroje str.

Více

CZ Instalační manuál k TV držáku Solight 1M46 VAROVÁNÍ

CZ Instalační manuál k TV držáku Solight 1M46 VAROVÁNÍ CZ Instalační manuál k TV držáku Solight 1M46 UPOZORNĚNÍ: NEPŘEKRAČUJTE UVEDENOU MAXIMÁLNÍ NOSNOST. MŮŽE DOJÍT K VÁŽNÉMU ÚRAZU NEBO K POŠKOZENÍ MAJETKU! Úhlopříčka TV 81-165cm (32" - 65") Max. VESA: 600

Více

Návod k použití INTRA-L-MOTOR 181 H - 0.535.5200. Vždy na bezpečné straně.

Návod k použití INTRA-L-MOTOR 181 H - 0.535.5200. Vždy na bezpečné straně. Návod k použití INTRA-L-MOTOR 181 H - 0.535.5200 Vždy na bezpečné straně. Prodej: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tel. +49 7351 56-0 Fax +49 7351 56-1488 Výrobce: Kaltenbach & Voigt GmbH

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Dia Kónická závitová jamka

Dia Kónická závitová jamka Kónická závitová jamka Operační postup Kónická závitová jamka Systém jamky kyčelního kloubu Dia byl vyvinut ve spolupráci s Dr. Friedrich Rumstadt, traumatologem Johanniter-Krankenhaus Rheinhausen, Duisburg.

Více

Protetika na implantáty - jednoduchá, nekomplikovaná a estetická?

Protetika na implantáty - jednoduchá, nekomplikovaná a estetická? Protetika na implantáty - Praktický dvoudenní kurz Lektor: Dr. Daniel Hess Knittelfeld, Rakousko, 23. 24.10. 2015 V Praze dne, 2.července 2015 Protetika na implantáty - Vážená paní doktorko, vážený pane

Více

STRASBOURG SYSTÉM PRO HRUDNÍ OSTEOSYNTÉZU

STRASBOURG SYSTÉM PRO HRUDNÍ OSTEOSYNTÉZU STRASBOURG SYSTÉM PRO HRUDNÍ OSTEOSYNTÉZU Systém pro hrudní osteosyntézu STRASBOURG* *Vyvinuto ve spolupráci s: Chirurgické oddělení pro hrudní oblast, Univerzitní nemocnice ve Štrasburku, Francie Použití:

Více

Straumann CARES Visual 9

Straumann CARES Visual 9 Straumann CARES Visual 9 Aktualizace software Co je nového? Verze Softwaru 9.5 Datum vydání 16. března 2015 1. Nové funkce a vylepšení v programu Straumann CARES Visual... 2 1.1 Standardní a individuální

Více

Zápůjční set pro periprotetické zlomeniny. Pro použití v ortopedii i traumatologii.

Zápůjční set pro periprotetické zlomeniny. Pro použití v ortopedii i traumatologii. Zápůjční set pro periprotetické zlomeniny. Pro použití v ortopedii i traumatologii. Možnost zapůjčení: Systém lankové cerkláže Přídavné úhlově stabilní dlahy LCP dlahy na proximální femur LCP kondylární

Více

PŘESNOST GARANTOVÁNA*, VÍCE MOŽNOSTÍ ZARUČENO!

PŘESNOST GARANTOVÁNA*, VÍCE MOŽNOSTÍ ZARUČENO! PŘESNOST GARANTOVÁNA*, VÍCE MOŽNOSTÍ ZARUČENO! STRAUMANN CARES SYSTÉM 7.0 *Jen pro validovaný proces. Přesnost znamená soulad vyfrézované náhrady s údaji o designu poskytnuté zubním technikem. DIGITALIZACE

Více

Návod k instalaci VR 900. Návod k instalaci. Pro servisního technika. Komunikační jednotka. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k instalaci VR 900. Návod k instalaci. Pro servisního technika. Komunikační jednotka. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k instalaci Pro servisního technika Návod k instalaci VR 900 Komunikační jednotka CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 1500

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 1500 NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 1500 DODAVATEL : DMA Praha s.r.o. Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335 www.dmapraha.cz,

Více

Intraorální rentgen další generace je tu!

Intraorální rentgen další generace je tu! Gendex expert DC Intraorální rentgen další generace je tu! Zobrazovací systémy 3D Cone-Beam Panoramatické rentgenové přístroje P Intraorální rentgenové systémy Digitální intraorální snímače Digitání systémy

Více

Modelové a formovací hmoty

Modelové a formovací hmoty Modelové a formovací hmoty Silikan 38 Silikan Universal 38 Silisan N 38 Gloria Special 38 Alabastrová Sádra 39 Mramorit Blue 39 Mramorit 39 Efektor 39 Convertin Hart 40 Ceradent 41 Tessex Al 41 Tessex

Více

Secupoint Varianta A. Bezpečnostní systém pro ploché střechy podle EN 795 MONTÁŽNÍ NÁVOD VARIANTA A

Secupoint Varianta A. Bezpečnostní systém pro ploché střechy podle EN 795 MONTÁŽNÍ NÁVOD VARIANTA A Secupoint Varianta A ŠROUB DO BETONU d=9mm BET / ŽELBET KCE MIN 130 MIN 85 ŠROUB DO BETONU d=9mm BET / ŽELBET KCE střešní konstrukce Dodržujte stavební předpisy Na nebo pro upevnění zátěže Je dovoleno

Více

Straumann CARES Visual 9

Straumann CARES Visual 9 Straumann CARES Visual 9 Aktualizace programu Co je nového? Software verze 9.0.1 Datum 18. listopadu 2014 1. Nové funkce v programu Straumann CARES Visual... 2 1.1 Nový sken skenovacího tělíska pro lepší

Více

Návod ke správné montáži a k užívání Pultová mraznička NORDline

Návod ke správné montáži a k užívání Pultová mraznička NORDline Návod ke správné montáži a k užívání Pultová mraznička NORDline Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek.abyste zajistili správný chod spotřebiče, doporučujeme přečtení tohoto manuálu dříve než uvedete

Více

ROZSTŘIKOVAČ SATURN III

ROZSTŘIKOVAČ SATURN III ORBIT Irrigation Products, Inc. Návod k instalaci a použití VÝSUVNÝ ROZSTŘIKOVAČ SATURN III pro automatické zavlažovací systémy Modely: 55169 94214, 94215 www.agf-zavlahy.com 1 Protokoly: Mezinárodní modely

Více

Návod k použití. MULTIflex LED coupling 465 LED - 1.007.3197. Vždy na bezpečné straně.

Návod k použití. MULTIflex LED coupling 465 LED - 1.007.3197. Vždy na bezpečné straně. Návod k použití MULTIflex LED coupling 465 LED - 1.007.3197 Vždy na bezpečné straně. Prodej: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tel. +49 7351 56-0 Fax +49 7351 56-1488 Výrobce: Kaltenbach

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AccuBANKER AB-260 PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK Dovozce: CONSYGEN CZ s.r.o. Opletalova 37, 110 00, Praha 1 Tel:224 212 073, Tel/Fax: 222 895 216, Email: consygen@consygen.cz www.consygen.cz

Více

podzimní akce 2015 295,- 345,- 345,- Tvrdokovové finírky

podzimní akce 2015 295,- 345,- 345,- Tvrdokovové finírky A-O-15-28 Tvrdokovové finírky Tvarování a opracování fotokompozitních výplní u tvarů 697, 699, 159, 164 a 166 je pro větší bezpečnost špička bez břitů nehrozí poškrábání a poškození skloviny v mezizubních

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

Vodováha (1x) Seznam dílů

Vodováha (1x) Seznam dílů CZ Instalační manuál k TV držáku Solight 1M17 UPOZORNĚNÍ: NEPŘEKRAČUJTE UVEDENOU MAXIMÁLNÍ NOSNOST. MŮŽE DOJÍT K VÁŽNÉMU ÚRAZU NEBO K POŠKOZENÍ MAJETKU! Úhlopříčka TV 66-140cm (26" - 55") Max. VESA: 400

Více

Dospělí: Jeden čípek ráno, večer a po každém vyprázdnění střev. Zavést do rekta zaobleným koncem.

Dospělí: Jeden čípek ráno, večer a po každém vyprázdnění střev. Zavést do rekta zaobleným koncem. sp.zn. sukls186765/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PREPARATION H čípky 23 mg / 69 mg 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivé látky: Faecis extractum fluidum 1,00 % hmot., t.j. 23

Více

Překlad z originálního dokumentu jako služba firmy DT&SHOP. SYMPRO. č. 6500-0000. Návod k obsluze

Překlad z originálního dokumentu jako služba firmy DT&SHOP. SYMPRO. č. 6500-0000. Návod k obsluze Překlad z originálního dokumentu jako služba firmy DT&SHOP. SYMPRO č. 6500-0000 Návod k obsluze ČESKY SYMPRO 6500-0000 Obsah Návod.....5 Symboly......5 Pokyny pro uživatele......6 Návod k obsluze 1.

Více