ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Brno nám. 28. října 22, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

2

3 OSMEC Obsah Obsah Osmec - škola, která je tu pro Vás Slovo ředitelky školy Osmec tenkrát a dnes Zajímavá učební zákoutí Osmecu Osm a jeden důvod proč vybrat Osmec Osmec nejen v očích rodičů Slavní z Osmecu Světoví z Osmecu Osmec v televizi Osmec - škola, která baví a učí Osmec pečuje odmala Inkluzivní a komunitní škola Osmec vzdělává na míru Osmec učí také doma Komunitní centrum Osmec Osmec baví i po škole Osmec - škola, která radí a pomáhá Školní poradenské pracoviště Asistenti na Osmecu Osmec - škola, která je akční Amari kereka Osmero akcí Osmecu Osmec - škola, která se o sebe postará Osmec a projekty Osmec a partneři od fochu Osmec a partneři odjinud

4 OSMEC Škola, která je tu pro Vás Slovo ředitelky školy Vážení rodiče, žáci, přátelé a příznivci školy, milí čtenáři, do rukou se Vám dostává zpráva o činnosti naší základní školy. Prostřednictvím zprávy bychom Vás chtěli informovat o širokém záběru výchovně vzdělávacích aktivit školy a nabídnout Vám naše vzdělávací služby. Vše důležité se podrobněji a konkrétněji dočtete na dalších stranách, přesto mi dovolte na úvod několik slov. Naše základní škola se nachází v centru Brna. Jsme základní školou hlavního vzdělávacího proudu, kterou navštěvuje více než 400 dětí a žáků všech věkových kategorií, od dětí předškolního věku v mateřských školách a přípravném ročníku až po dospělé v kurzu pro získání základního vzdělání. Služby formálního i neformálního vzdělávání poskytujeme v rámci celodenního programu školy, tzn. jsme našim klientům k dispozici v širokém spektru aktivit každý den od 7:00 do 16:00 a v rámci aktivit Komunitního centra i později. Naše práce se opírá o základní principy aktuálních trendů v počátečním vzdělávaní principy komunitní a inkluzivní. V zásadě se nejedná o nic jiného, než že vnímáme naši práci jako službu klientům, kterou se snažíme poskytovat v maximální možné kvalitě. Stále znovu si klademe otázku, zdali je naše škola dost dobrá pro naše žáky a rodiče. Otázka, zdali jsou děti a rodiče dost dobří pro naši školu, nemá v našem uvažování místo. Na paměti máme také skutečnost, že škola je místně příslušná, tzn. je ukotvena v místě svého zřízení a měla by v místě svého zřízení plnit funkce vzdělávacího, poradenského a kulturního centra. V centru naší pozornosti stojí žák se svými individuálními vzdělávacími potřebami, rodič se svými vzdělávacími nároky a pedagog schopný tyto vzdělávací potřeby, resp. nároky cíleně naplňovat. Nelitujeme času stráveného s klienty, dveře školy, pracoven pedagogů, ředitelna není výjimkou, jsou vždy otevřené. Investujeme nemalé prostředky do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Snažíme se vytvářet podmínky pro smysluplné vzdělávání jak pro žáky, tak pro pedagogy. Lze říci, že námi nabízené vzdělávací služby jsou v mnoha ohledech nadstandardní, přičemž jejich významnou přidanou hodnotou je jejich komplexnost a vzájemná provázanost. 2

5 Měníme se podle potřeb našich dětí. Motto školy Z nadstandardních služeb, které škola nabízí, bych chtěla některé zdůraznit. Kvalitní školu nedělá pouze učitel, i sebelepší učitel potřebuje, aby ve škole byly zastoupeny i další odborné role. V případě naší školy se jedná především o role školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pracovníka, logopeda, druhého učitele ve třídě, asistenta pedagoga, pedagoga volného času apod. Jedná se nám o to, abychom snížili počet žáků na jednoho pedagoga, resp. odborného pracovníka, a mohli tak smysluplně individuálně podpořit každé dítě. Naše pedagogická práce vychází důsledně z pedagogiky orientované na dítě, důležitá je pro nás společná práce dětí a žáků na smysluplně nastavených úkolech, práce v centrech aktivit, projektová a integrovaná tematická výuka, preferujeme práci v odborných učebnách v rámci dvouhodinových bloků. Klademe důraz na motivační hodnocení a sebehodnocení žáků, není nám cizí slovní hodnocení. Pro žáky vypracováváme dle potřeby individuální výchovně vzdělávací programy, jejichž součástí jsou mj. individuální vzdělávací plány, plány osobního rozvoje apod. Při své práci spolupracujeme s dalšími subjekty vzdělávání, se školami (základními, středními i vysokými) u nás i v zahraničí, externími odborníky na všech úrovních státní správy a samosprávy, neziskovými organizacemi. Naši pedagogičtí pracovníci jsou v mnoha expertních skupinách, podílejí se aktivně na tvorbě metodických, ale i strategických materiálů v oblasti vzdělávání. Na závěr bych chtěla zdůraznit, že veškeré nadstandardní služby školy jsou našim klientům poskytovány bezplatně. Finanční prostředky získáváme především z evropských dotačních programů, aktuálně z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Vážení čtenáři, doufám, že bude pro Vás materiál zajímavý a nabídne Vám konkrétní informace o našich aktivitách. Dovolte mi také, v úplném závěru, poděkovat pedagogickým pracovníkům školy za práci, kterou odvádějí v zájmu dětí a žáků, zřizovateli za podporu a trpělivost a v neposlední řadě samotným žákům a rodičům za důvěru v naši práci. Mgr. Ludmila Altmanová ředitelka školy 3

6 OSMEC Škola, která je tu pro Vás Osmec tenkrát a dnes Naše škola byla slavnostně otevřena jako první česká škola v Brně. Žáci a učitelé se přestěhovali z provizorních prostor, kde dosud probíhala jejich výuka, do nové budovy na nám. 28. října 22. Dochází ke sloučení ZŠ Stará a ZŠ Bratislavská. Společně pokračují pod názvem ZŠ Stará. Byly sloučeny ZŠ Stará a ZŠ nám. 28. října. Řízení obou škol převzalo vedení ZŠ Stará a škola pod hlavičkou ZŠ Stará existovala do konce roku Začátkem roku 2005 byla sloučená škola přejmenována a nese oficiální název ZŠ a MŠ nám. 28 října Navštívil školu rakouský císař František Josef I. a pronesl památnou větu: Jsem se vším velmi spokojen. V devadesátých letech minulého století vznikla při škole školka. Celá budova byla rozsáhle rekonstruována a spojovací chodbou s prostornou halou byly propojeny hlavní budova na nám. 28.října a budova na ulici Traubova, kde vzniklo zázemí dnešních odborných učeben. 4

7 Krásná škola, doklad toho, že to jde, když se chce. Hurá! Michael Kocáb 2005 Škola začíná využívat rozsáhlé dotační nabídky Evropského sociálního fondu. Na škole vznikají základy školního poradenského pracoviště, které začíná radit a pomáhat rodičům, dětem i učitelům v oblastech výchovy a vzdělání žáků Školu navštívil člen vlády České republiky, ministr pro lidská práva a menšiny Michael Kocáb. Na škole strávil celý den a dle vlastních slov si z návštěvy odvezl velmi pozitivní zážitek. Škola buduje moderní knihovnu. Současně vznikají nové odborné pracovny a učebny Velice děkujeme za milé přivítání, jak pedagogickým sborem, tak dětmi. Vřelost a příjemná atmosféra, profesionalita i odvaha, zde ze všech přímo číší. Přejeme, ať je tomu tak i nadále a všichni žáci jsou spokojeni a šťastni, vyjádřila své pocity během návštěvy poslankyně PS PČR Ing. Markéta Adamová. 5

8 OSMEC Škola, která je tu pro Vás Zajímavá učební zákoutí Osmecu Knihovna u nás neslouží jako pouhé úložiště knih a počítačů. Používáme ji také jako učebnu a především je pravidelně dějištěm kroužků a akcí Komunitního centra Osmec. Naše jazykové učebny ne zřídka přivítají také anglicky, či německy mluvící stážisty z různých zemí celého světa. Tělocvična nabízí dětem zázemí pro tradiční paletu cvičebních disciplín i pro řadu míčových her včetně oblíbeného florbalu. Nedílnou součástí naší školy je samozřejmě patřičně vybavená školní družina. Speciální dramatická učebna je jako vystřižená ze scény profesionálního divadla. Děti si zde mohou vyzkoušet zajímavé nejen činoherní aktivity podporující jejich osobnostní rozvoj. 6

9 Zkušebna školní kapely Osmection, která se nachází v prostorách školy, je dostupná všem zájemcům, kteří si chtějí hru na hudební nástroje vyzkoušet. Školní dílny umožňují našim žákům opakovaně si vyzkoušet rozličné výrobní aktivity včetně vypalování keramiky v peci. V učebně výtvarné výchovy u nás rostou talenty publikující své práce mimo jiné ve školním časopise Amaro jilo. Přítomnost počítačových a interaktivních učeben je samozřejmostí, stejně jako posilovna či učebny přírodních věd. Prostorná školní hala nabízí dětem přestávkové vyžití například v podobě stolního tenisu, či fotbálku. 7

10 OSMEC Škola, která je tu pro Vás Osm a jeden důvod proč vybrat Osmec 1. ZJISTÍME, V ČEM VAŠE DÍTĚ POTŘEBUJE PODPOŘIT zdarma a přímo ve škole poskytujeme pedagogickou, speciálně a sociálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku, která nám umožňuje vyhledat individuální vzdělávací potřeby žáků a naplnit je 2. PŘIZPŮSOBUJEME PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ DĚTEM pro děti tvoříme individuální plány průběhu vzdělávání: individuální vzdělávací plán (IVP) formou individuální integrace 3. PODPOŘÍME VAŠE DÍTĚ PŘÍMO VE ŠKOLE poskytujeme individuální terapii, práci se třídou, adaptační programy, nápravu poruch řeči, akutní intervence, konzultace žákům i rodičům atd. JSME ŠKOLA inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vzdělávací plán (VP) pro žáky, kteří se nemohou ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů účastnit vyučování plán osobního rozvoje 4. VE TŘÍDÁCH PŮSOBÍ ASISTENTI PEDAGOGA druzí (tandemoví) učitelé, komunitní asistenti, integrační asistenti, asistence ŠPP 8

11 5. UČÍME ZÁBAVNĚ, HODNOTÍME SPRAVEDLIVĚ motivační hodnocení, použití slovního hodnocení, kombinace klasifikace a slovního hodnocení, sebehodnocení žáků skupinové učení, problémové vyučování, vrstevnické vyučování, projektové vyučování, komunitní kruhy, vzdělávání spolu s rodiči, metody kritického myšlení PRO VŠECHNY přijímáme všechny děti bez předsudků a jsme připraveni jim poskytnout podporu a rozvinout jejich potenciál 6. PRACUJEME S DĚTMI PO CELÝ DEN předškolní vzdělávání v MŠ a přípravných třídách 7. NABÍZÍME DOBŘE VYBAVENÉ PROSTORY jazykové učebny, školní knihovna, počítačové a mediální učebny, učebny přírodních věd, výtvarná učebna, učebna dramatické výchovy, školní dílny, kuchyňka, tělocvičny, gymnastický sál, taneční sál speciálně pedagogické pomůcky, díky kterým žáci s SVP lépe překonávají potíže ve vzdělávání vlastní učebnice angličtiny a metodické materiály vytvořené poradenskými pracovníky pro podporu práce učitelů 8. RODIČE JSOU NAŠIMI PARTNERY rodiče pravidelně informujeme o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, radíme se o společném postupu rodičům poskytujeme zdarma psychologické, speciálně-pedagogické a sociálně právní poradenství nabízíme koordinaci služeb s dalšími subjekty (lékaři, poradenská zařízení, neziskové organizace ad.) úplná základní škola kurz pro získání základního vzdělání celodenní program a školní družina 9

12 OSMEC Škola, která je tu pro Vás Osmec nejen v očích rodičů Vyučování v přípravné třídě pomáhá mému dítěti ke zdokonalování schopností jako je grafomotorika, logické myšlení, zrak a sluch a je pro něj skvělou přípravou do první třídy. Irma Demeterová Jsem ráda, že moje dcera toho v přípravné třídě hodně pochopila a stala se samostatnou. Marie Filová Velice si vážím lidského přístupu paní učitelky Jeřábkové a školního poradenského pracoviště, kteří mi ukázali, že není hanbou být matka samoživitelka. Patří Vám můj dík. Magda Gregurková Edukativně-stimulační skupiny se mi velmi líbí, protože se v nich děti věnují rozvoji rozumových schopností a intenzivní přípravě do prvního ročníku ZŠ. Miroslava Očenášková Myslím si, že pro mé dítě je přípravná třída velmi důležitá, a to z důvodu rozvoje dovedností, které uplatní v první třídě. Líbí se mi, jak učitelé dokáží pracovat s dětmi a naopak děti s učiteli. Hana Jandová Po několika pokusech najít vhodnou školu pro mého syna, který díky svým výchovným a zdravotním potížím měl problém zařadit se do kolektivů v předchozích školách, jsem zkusila syna přihlásit na ZŠ náměstí 28. října. Vzhledem k rozsáhlé péči školního poradenského pracoviště, třídní učitelky a zdravotnice školy se synovo chování i zdravotní stav výrazně zlepšily. Do školy chodí zase rád a v kolektivu nemá výrazné problémy, žáci ho dobře přijali. Petra Ouattara 10

13 Se základní školou Osmec spolupracuje naše speciálně pedagogické centrum již několik roků. Spolupracujeme hlavně při začleňování žáků s lehkým mentálním postižením do hlavního vzdělávacího proudu. Za těch několik uplynulých let prošlo našim centrem asi deset žáků. Všechny děti se nám v součinnosti se školním poradenským pracovištěm podařilo začlenit mezi spolužáky. Práce není jednoduchá. Je třeba respektovat zdravotní postižení dětí, rodinné zázemí. Důležitou složkou tohoto procesu je také příprava školního prostředí pro vzdělávání dětí se zdravotním postižením. Základní škola je vstřícná, otevřená všem novým trendům v pedagogice a zvláště speciální pedagogice. Dobrá spolupráce svědčí o profesionálním přístupu pedagogů školy a kolegů ze školního poradenského pracoviště. Mgr. Božena Doleželová, SPC Ibsenova, Brno Velmi dobře se podařilo nastartovat a rozvíjet spolupráci s rodiči zejména v přípravných ročnících. Rodiče jsou zváni do tříd a mohou společně s dětmi pracovat na rozmanitých úkolech, zapojit se do aktivit ve třídě apod. Učitelé též do vzdělávání přirozeně začleňují obsahy a témata, která se vážou na zkušenosti dětí ze života ve vlastní rodině či komunitě. Na základě zmapování práce učitelů se jasně ukázalo, že učitelé vykazují vysokou kvalitu své pedagogické činnosti (dle kritétií kvality vzdělávacího programu Začít spolu). V neposlední řadě je jistě známkou zdravého profesního i osobnostního růstu skutečnost, že někteří zkušení učitelé nadále pracují na prohloubení svých pedagogických kompetencí. Mgr. Mirka Škardová, metodička vzdělávacího programu Začít spolu Když jsem za sebou v roce 2000 zavírala vrata naší školy jako absolventka, myslela jsem si, že je to už naposledy. Nikdy mě nenapadlo, že za pár let nastoupím na stejnou školu jako pedagog a na ty, kteří mě učili, budu již bez dětských předsudků nahlížet jako na přátele a kolegy. Je to zvláštní situace, která nabízí mnoho milých srovnání s minulostí. Jsou to každodenní školní emoce prožívané v opačné roli, v roli pedagoga; návraty do míst, kde byla moje první třída s milovanou paní učitelkou nebo kde začínala dnes již tradiční školní akademie. Tato škola zanechala v každém, kdo ji navštěvoval, neopakovatelný otisk. BcA. Kamila Bíziková, absolventka učící na naší škole 11

14 OSMEC Škola, která je tu pro Vás Slavní z Osmecu Jak to všechno vlastně bylo Arnošt Goldflam Bydleli jsme v ulici Antonína Slavíka 19 a do prvních tří tříd jsem chodil na náměstí 28. října. Pak jsme se přestěhovali na Zemědělskou a ve školní docházce už jsem pokračoval tam. Ale na ty první třídy mám vesměs krásné vzpomínky, těch škaredých jen málo. Často například s láskou vzpomínám na naši učitelku, hezkou paní Vymětalovou. Byla moc hodná, věnovala Foto: Martin Harák se nám velmi pečlivě a pozorně a také laskavě a potkával jsem ji na procházkách i daleko později, vždycky pěkně upravenou a milou a dokonce si na mě i pamatovala! Měl jsem ji rád a rád vzpomínám na ni dodnes. Na konci první třídy jsme dostávali vysvědčení. Paní učitelka mě volala k tabuli a předala mi moje první vysvědčení, za chvilku už jsem se ale hlásil, že se stala chyba. Na vysvědčení totiž stálo Arnošt Goldflam, ale já jsem byl přesvědčen, že se jmenuji Ríša, poněvadž tak mi říkali doma, a o nějakém Arnoštovi nebyla nikdy řeč. Takže jsem se to moje pravé jméno, Arnošt, dozvěděl až na konci první třídy. Ze školy jsem chodíval někdy domů a někdy k babičce, která bydlela na Vrchlického sad, tak se to říkalo, bez skloňování. Když jsem přišel za babičkou, vytáhla cigarety, které koupila jen pro tuto příležitost, sama totiž nekouřila, a jednu mi zapálila. Seděl jsem, potahoval z cigarety Lípa a vyfukoval dým směrem k ní a babička vzpomínala na svého syna, který zahynul za války, patrně někde v koncentračním táboře. Ten cigaretový kouř jí ho připomínal. Taky jsem zažil ve škole svoje okamžiky slávy i hanby, těch bylo víc. Ale napřed k té slávě! Běželi jsme naproti v parku kolem vodní nádrže nějaké závody. Já jsem ovšem hubený nikdy nebyl a býval jsem vždycky jeden z posledních. Jenže ten den jsem zůstal až úplně vzadu a sám a tak jsem si říkal, že už to stejně nemá cenu a kráčel jsem směrem k cíli už pomalu, volným krokem. Kolem však stáli rodiče a žáci vyšších tříd, a když jsem se přiblížil, začali mě, patrně z legrace, bouřlivě povzbuzovat. Tak jsem se zase rozběhl a do cíle jsem dorazil jako poslední, se značným zpožděním, jenže s největším ohlasem a přítomný čestný host, kterým nebyl nikdo jiný než slavný Emil Zátopek, mě uznale pohladil po hlavě. A právě tam se mi pak začala dělat lysinka, takže jsem byl velice brzy plešatý, ale to bylo pak až po maturitě. Nicméně to šlo poměrně rychle! Miloval jsem také jednu spolužačku, Martičku Stočkovu, a někdy jsme spolu i kráčeli ze školy odvážně, ruku v ruce. A šli jsme hrdě, i když se nám spolužáci občas posmívali. Možná to není úplně přesně tak, ale jestli Martička žije, tak by mi mohla třeba napsat, jestli si to dobře pamatuji a nemýlím se. Když jsme se pak stěhovali, školu jsem opouštěl velice nerad, líbilo se mi tam. Byla to dobrá škola a doufám, že je stále a že dnešní žáci budou za pár let také a rádi na ni vzpomínat. Občas jsem pak potkával své spolužáky a bylo zajímavé sledovat, jaké jsou jejich životy a jak se to mění. Jednoho z premiantů, milého, velmi nadaného a noblesního hocha, jsem po letech potkal jako sešlého alkoholika, zatímco jednoho z třídních lotrů pak jako elegantního a milého pána, úspěšného a solidního podnikatele. Já jsem chtěl být buďto krejčím, nebo armádním generálem, dokonce mě za to jednou postavili do kouta na nějaké besedě s vojáky, mysleli si, že se vysmívám. Tam jsem během besedy trpěl, ale o tom jsem já opravdu snil v dětství. Ale nakonec zvítězila moje láska k četbě, kreslení, k umění, k divadlu a ta trvá dodnes! 12

15 Jiří Škoda Slavný český cyklista patří sice ke starší generaci, ovšem i on získal základní vzdělání na naší škole. Mezi jeho největší úspěchy patří bronzová medaile v závodě družstev z letní olympiády v Moskvě, skvělé výsledky na scéně světové cyklistiky ovšem sbíral i individuálně. Zdeněk Ehrenberger Skladatel a kytarista, autor skladby Capriccio pro kytaru, se kterou získal 1. cenu v mezinárodní soutěži Flores Juventutis konané v belgickém Gentu. Na konci devadesátých let absolvoval naši školu, odkud odešel na konzervatoř. Zmíněnou skladbu složil ve svých šestnácti letech. Zdroj: Petra Špalková Česká herečka, která je již téměř deset let členkou činohry Národního divadla v Praze. V poslední době ji známe především ze seriálů Nevinné lži, nebo Kriminálka Anděl, v minulosti si ovšem zahrála například i v oskarovém snímku Kolja. Jakub Špalek Zdroj: Český herec a divadelní režisér. Dlouholetý umělecký vedoucí a producent Divadelního spolku Kašpar a ředitel Divadla v Celetné (Praha). Diváci jej znají mimo jiné díky nezapomenutelné roli v kultovním českém filmu Šakalí léta. MAFRA Dan Materna 13

16 OSMEC Škola, která je tu pro Vás Světoví z Osmecu Díky mezinárodní studentské organizaci AIESEC a aktivitě našich učitelů cizích jazyků mají také žáci Osmecu jedinečnou možnost několikrát do roka vyslechnout zahraniční stážisty z různých koutů světa a dozvědět se mnohé zajímavosti o jejich životě a kultuře. Dorottya Heinrich from Hungary Shin from Japan Pupils were very active and exploring. I liked that school building, it s very beautiful and colour. I love this school. Great students and great teachers. I really felt comfortable. Thank you and see you again. Dila from Indonesia I had a really great time in this school. They all are amazing. I firstly thing that teaching in primary school is hard, but the fact, I prefer primary school than high school, because of this school. Natia from Georgia I had a really good time in this school. All teachers and students are very friendly. It was really an amazing experience for me. Students are really interested in introducing an another countries culture and rules. I hope, that i will see you again. Nonjabulo from South Africa I really liked how friendly the staff was. Thank you for making us feel welcome and helping to translate all the time, it really helped. I liked children, they were very interesting and interested. I enjoyed the questions and the interactions. I can feel that seeing me was a very different experience for them and they were kind so I really enjoyed it. Ricardo from Brasil I had a great time in this school. It was an amazing experience for me. 14

17 Dorottya Heinrich z Maďarska Shin z Japonska Žáci byli velmi aktivní a zvídaví. Líbila se mi budova školy, je moc krásná a barevná. Miluji tuto školu. Skvělí studenti a skvělí učitelé. Opravdu jsem se cítil příjemně. Díky a někdy se zase uvidíme. Dila z Indonésie Na Vaší škole jsem strávila opravdu krásný týden. Všichni byli úžasní. Nejprve jsem se obávala, že učit na základní škole bude obtížné, ale po zkušenosti s Vaší školou bych raději učila na základce, než na střední. Natia z Gruzie Čas strávený na této škole byl opravdu krásný. Všichni učitelé a studenti jsou velmi přátelští. Byla to pro mě opravdu úžasná zkušenost. Studenti poslouchají s opravdovým zaujetím vyprávění o jiné kultuře a tamních zvyklostech. Doufám, že Vás zase někdy uvidím. Nonjabulo z Jihoafrické republiky Opravdu se mi líbilo, jak přátelský byl personál školy. Děkuji Vám za to, že jsem se cítil na Vaší škole vítán, a také za častý překlad, který mi velmi pomohl. Děti se mi líbily, byly zajímavé a chtěly se dozvědět něco nového. Užil jsem si jsem jejich dotazy a vyvstalé interakce. Cítil jsem z žáků, že zahraniční učitel je pro ně netypickým zážitkem. Moc jsem si to užil, protože na mě byli velmi laskaví. Ricardo z Brazílie Tady na škole to bylo skvělé. Pro mě to byla úžasná zkušenost. 15

18 OSMEC Škola, která je tu pro Vás Osmec v televizi Jak se televizní štáb na Osmec dostal? V roce 2012 slovenská veřejnoprávní televize natočila dokumentární reality show nazvanou Trieda 9.A, v níž mohli diváci sledovat osudy jedné třídy v průměrné základní škole v obci Halič. V této škole se ve druhém pololetí školního roku kompletně vyměnil pedagogický sbor. Do školy přišla pětice kantorů, kteří se pomocí svých netradičních metod pokusili ve vybrané třídě zlepšit studijní výsledky. Po kladném přijetí nejen na Slovensku, ale také předtím ve Švédsku, kde projekt vznikl, převzala formát školní reality show také Česká televize, která si po dlouhém hledání vybrala pro natáčení naši školu. Jak projekt hodnotí žáci? Bylo to náročné, ale v něčem i dobré. Ze začátku jsme se toho báli, bylo to pro nás těžké. Časem se to zlepšovalo a užili jsme si kus srandy. Osmec před kamerami Naše škola nemá co skrývat, a tak nabídku České televize přijala. Na několik měsíců v naší 8. třídě zakotvili tři dočasní kolegové, projektoví učitelé českého jazyka, dějepisu a matematiky. Cílem této návštěvy bylo v prvé řadě nabídnout našim žákům možnost vyzkoušet si výukové metody zajímavých hostujících pedagogů, ve druhé řadě možnost získat i určité srovnání práce našich pedagogů s prací vybraných externích pedagogů. Výsledný projekt tak obohatil jak naše žáky, tak naše učitele. Kouzlo celého projektu pak spočívalo v přítomnosti televizních kamer, které počínání hostujících učitelů ve vybrané třídě zaznamenávaly. Žáci navíc měli jedinečnou možnost se k průběhu projektu přímo na kameru otevřeně vyjádřit, ať už veřejně, či soukromě. Prostor samozřejmě dostaly i případné negativní komentáře. Realizace celého projektu konečně vedla žáky k tříbení vlastních komunikačních schopností a učila je pracovat se změnami, kterými život tak často narušuje rutinní a známé prostředí jedince. Jessica Horváthová, žákyně 8. třídy Ze začátku jsme se styděli. Učitelé nám připadali divní, ale pak jsme si na ně zvykli. Nejvíce jsme si oblíbili paní učitelku z českého jazyka. Eva Zeleňáková, žákyně 8. třídy 16

19 Jak byli spokojeni učitelé? Díky hostování nových učitelů měli naši žáci možnost setkat se s jinými přístupy a metodami učení. Jako velmi přínosné pro žáky vidím rozhovory, které v průběhu natáčení vedly na kameru s panem režisérem reagovali na konkrétní situace, měli možnost vyslovit svůj názor, zamýšleli se nad svými úspěchy a neúspěchy, přemýšleli o své budoucnosti. Iva Stalmachová, třídní učitelka Nabídku učit v nové škole jsem bral jako výzvu, jako příležitost. Musel jsem hodně času věnovat přípravě a promýšlení cílů. Pokud jsme se na tomhle s žáky sešli, hodina běžela pěkně. Ale ne vždycky se to povedlo. Musel jsem hodně střídat činnosti, hledal jsem přitažlivé aktivity a užil i motivačního šoku. Jednou jsem vystoupil na lavici, jindy přišel v klobouku. Pomohlo to. Aspoň na čas. Děti tu jsou komunikativní a rády spolupracují. Ivan Bauer, hostující učitel dějepisu, Kutná Hora Na práci na vaší škole budu určitě ráda vzpomínat. Ráda bych poděkovala za cenné zkušenosti, které jsem měla možnost na vaší škole nasbírat. Vyzkoušela jsem si různé formy práce se třídou, které fungovaly někdy více, někdy méně. Po dobu mého působení jsem se snažila o to, aby každý z žáků začal vystupovat sám za sebe, protože schovat se v davu třídy je lehké. Po příchodu na střední školu, nebo učiliště, bude každý vystupovat sám, bude se snažit sebeprezentovat bez pomoci větší skupiny, což není lehké. Pokud si to děti někdy nevyzkouší a alespoň trochu se to nenaučí, neobstojí. Dagmar Svobodová, hostující učitelka češtiny, Karlovy Vary A co na to režisér? Do projektu Třída 8.A jsme vstupovali s představou, že se prostřednictvím nových učitelů, kteří s námi do školy přišli, pokusíme vyprávět příběhy jednotlivých dětí a jejich rodin a přiblížit divákům tohoto programu obraz základní školy v dnešní době. Přestože jsme dospěli k názoru, že pět měsíců je příliš krátká doba na hlubší průnik do problémů dětí, nakonec se nám podařilo zaznamenat příběhy alespoň některých z nich. Zároveň jsme měli možnost zaznamenat práci učitelů na vybrané základní škole a různé metody, které zde učitelé využívají pro naplnění individuálních potřeb žáků. Právě toto může být kromě příběhů jednotlivých dětí pro diváky nesmírně zajímavé, protože se tak přiblíží prostředí, se kterým se jejich děti každodenně setkávají a o kterém přitom nemají dostatek informací. Braňo Špaček, režisér dokumentárního projektu Seriál Třída 8.A vysílá Česká televize a najdete jej v jejím internetovém archivu. 17

20 OSMEC Škola, která baví a učí Osmec pečuje odmala Včasná péče na Osmecu Včasnou péčí na Osmecu rozumíme péči o všechny děti, nikoli pouze ze sociálně znevýhodňujícího prostředí, v rámci předškolního vzdělávání s přesahem do 1. ročníku základní školy. Cílem je poskytnout dětem i jejich rodičům komplexní službu, která umožní dětem dobře se připravit na vstup do školy. Do přípravné třídy jsou přijímány: Děti, které mají odklad povinné školní docházky. K tomu je potřeba vyšetření a doporučení pedagogicko-psychologické poradny (PPP) - zajistíme tzv. na klíč přímo v místě školy, žádost zákonného zástupce a doporučení k odkladu PŠD od lékaře pro děti a dorost (zajistí si rodič). Základní principy naší práce provázaný systém MŠ, přípravných tříd, spolupráce s pedagogy 1. a 2. tříd inkluzivní prostředí pro děti vzdělávání dětí s různými vzdělávacími potřebami v jedné třídě intenzivní příprava pro úspěšný vstup do první třídy hravou formou vzdělávací program Začít spolu realizovaný v kvalitně vybaveném prostředí tříd přizpůsobených dětem (více na straně 24) zprostředkování komunikace s neziskovými organizacemi a úřady Děti, které dovrší 5 let do 31. srpna (potřeba je doporučení z PPP - tuto službu poskytujeme rodinám dětí přímo v místě školy). edukativně-stimulační skupiny (pravidelné lekce pro rodiče s dětmi zahrnující intenzivní přípravu na vstup do školy vedené vyškoleným pedagogem a asistentem pedagoga) partnerský přístup k rodičům, možnost zapojení se do výuky, společná tematická odpoledne včasné zjištění vzdělávacích potřeb dítěte přímo ve škole (školním poradenským pracovištěm) celodenní program školy aktivity pro děti denně od 7 do 16 hodin zdarma 18

21 MŠ Dituška MŠ je jednotřídní - 28 dětí prostory jsou esteticky a účelně vybavené, s důrazem na potřeby dětí děti si mohou hrát na pěkně vybavené a přírodně laděné zahradě k dispozici máme také přístřešek, který využíváme při nepříznivém počasí logopedická péče (školní logoped) ve spolupráci s CVČ Lužánky máme kroužek keramiky s odborným vedením lektorky v MŠ probíhá pečlivá příprava na vstup do ZŠ (edukativně-stimulační skupiny) Přípravné třídy docházka na 4-5 hodin denně děti pracují ve skupinách v centrech aktivit dle vzdělávacího programu Začít Spolu cílený rozvoj dovedností, které budou děti potřebovat ve škole - jemná a hrubá motorika, grafomotorika, sluchová analýza a syntéza, zrakové vnímání, předmatematické dovednosti apod. tematické vycházky do okolí, navštěvujeme divadlo a planetárium společenskému chování, pravidlům a komunikaci se věnujeme při komunitních kruzích děti se učí sami sebe i spolupráci s kamarády hodnotit a nalézat řešení k úkolům i ke vzájemnému soužití MŠ nám. 28. října 21 mateřská škola je jednotřídní, věkově smíšená třídy jsou zařízeny s ohledem na potřeby dětí zahrada mateřské školy se nachází ve vnitrobloku základní školy výroba keramických drobností (vyrábíme s dětmi pro potěšení rodičů dárky na Vánoce, Velikonoce, Den matek aj.) logopedická péče (školní logoped) program Cvičeníčko děti cvičí zábavnou formou pod vedením zkušených lektorů navštěvujeme divadlo a jiné zajímavé kulturní akce v našem městě využíváme solnou jeskyni 19

22 OSMEC Škola, která baví a učí Edukativně-stimulační skupiny (ESS) ESS probíhají v přípravných třídách a v MŠ Dituška dvakrát týdně Zaměření na posilování oblastí potřebných k úspěšnému vstupu do školy: zrak, sluch, jemná motorika a grafomotorika, řeč, paměť a předmatematické dovednosti Rodič se účastní lekce společně s dítětem Přítomnost asistenta pedagoga Účast zdarma včetně výukových materiálů Jak spolupracujeme s rodinou spolupracujeme při adaptaci dítěte na nové školní prostředí rodiče pomáhají při výuce pravidelné ranní setkávání: rodič + dítě + učitelka terénní práce asistentů v rodinách dáváme si s rodiči pravidelné společné schůzky - informace, pravidelná a včasná docházka do školy, omlouvání dětí, požadavky, změny spolupracujeme s rodiči na schůzkách při umístění dětí v přípravných třídách a v ESS, v logopedickém kroužku společně oslavujeme významné dny s rodinami - Den matek, Amari Kereka, karneval, akademie, Den Romů společná tematická odpoledne s rodiči a dětmi 20 Včasná péče očima České školní inspekce Průběh a výsledky vzdělávání a výchovy v přípravném ročníku měly vynikající úroveň. S7 ČŠI 11/2004 Škola má velmi dobré předpoklady pro poskytování kvalitního vzdělávání. Provázanost předškolního a základního vzdělávání, velmi dobrá kvalita vzdělávací práce pedagogů a poskytování služeb školního poradenského pracoviště umožňuje všem žákům úspěšné začlenění do vzdělávání. S6 ČŠI 01/2008 K rozvoji osobnosti dětí přispívají spolupráce s partnery a realizace koncepce Včasné péče. Intenzivní podpora je věnována dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Jejich znalosti a dovednosti potřebné pro úspěšný přechod do ZŠ byly na dobré úrovni. S7 ČŠI 06/2012

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3

Více

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Koloděje

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Koloděje - 1 - Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Koloděje A jako sebeúrodnější půda nemůže být plodná bez obdělávání, tak ani duše nenese plody bez učení. Cicero email zskolodeje@email.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Radost úspěch zdraví III. PŘEPRACOVANÁ VERZE 1. 9. 2013 Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace dokončení ŠVP - červen 2007

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Petřiny sever, Praha 6 Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - 1 - O B S A H 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Otevřená škola I. Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého gymnázia

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Otevřená škola I. Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého gymnázia Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Otevřená škola I Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého gymnázia Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01 KLADNO - KROČEHLAVY Učební osnovy

Více

Individualizací vzdělávání k inkluzi

Individualizací vzdělávání k inkluzi Individualizací vzdělávání k inkluzi Kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ Červený vrch Únor 2010 Březen 2012 1 Individualizací vzdělávání k inkluzi I. Úvodem... 4 II. Výsledky a význam projektu Individualizací k

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

Waldorfská pedagogika

Waldorfská pedagogika STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ 14: Pedagogika, psychologie Waldorfská pedagogika Waldorf education Autor: Adéla Vlčková Interní konzultant: Mgr. Petr Klier Externí konzultant: Mgr. Milena Vlčková

Více

Škola pro život a pro všechny

Škola pro život a pro všechny Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Škola pro život a pro všechny aneb My se školy nebojíme, v životě si poradíme č.j. 58/10 Školní vzdělávací program pro

Více

Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motivační název ŠVP ZV: Každý má svou šanci údaje o škole: název školy adresa školy Základní škola a mateřská škola Skalička, okr. Přerov ZŠ a MŠ Skalička

Více

Škola pro život a pro všechny

Škola pro život a pro všechny Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Škola pro život a pro všechny aneb My se školy nebojíme, v životě si poradíme Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

ŠVP Strana 1 (celkem 336)

ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLA V POHYBU Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Platnost dokumentu od 1.9.2014 ŠVP Strana 2 (celkem

Více

Školní vzdělávací program základní školy Koloděje

Školní vzdělávací program základní školy Koloděje -1- Školní vzdělávací program základní školy Koloděje A jako sebeúrodnější půda nemůže být plodná bez obdělávání, tak ani duše nenese plody bez učení. Cicero email zskolodeje@tiscali.cz - mskolodej@tiscali.cz

Více

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání. Aktivita Motivace mravnost moudrost Osobnost Samostatnost Empatie Komunikativnost

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání. Aktivita Motivace mravnost moudrost Osobnost Samostatnost Empatie Komunikativnost Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Aktivita Motivace mravnost moudrost Osobnost Samostatnost Empatie Komunikativnost 1 Obsah 1. Identifikační údaje...4 2 Charakteristika školy...5 2.1 Velikost

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Ro ho ví n

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Ro ho ví n Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ro ho ví n Školní vzdělávací program... - 1-1. Identifikační údaje...1 1.1. Název vzdělávacího programu...1 1.2. Předkladatel...1 1.3. Zřizovatel školy...1

Více

Tvořivá škola pro všechny

Tvořivá škola pro všechny + 1/159 Tvořivá škola pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Kostelec u Křížků, okres Praha východ Předkladatel:Základní škola Kostelec u Křížků, okres Praha východ,

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5 školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Brána do světa Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha Školní rok 2009/2010 Školní rok 2009-2010 na Základní škole Kojetín Svatopluka Čecha Jaký byl? Ročenka 2009/2010 Za velké pozitivum tohoto

Více

EVROPSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

EVROPSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EVROPSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní vzdělávací program, Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola PedF UK, Kladská 1, 120 00 Praha 2 verze 2.0 Schváleno Školskou radou ZŠ Kladská

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM Doporučení dle priorit školy a projektu CPIV ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk říjen-listopad 2011 1 1. Východiska pro stanovení priorit ZŠ Bedřicha Hrozného je

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia.

Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia. Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia Otevřená škola II Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

BEZPEČNOU CESTOU LABYRINTEM POZNÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. 9. 2007 Aktualizace 30. 9.

BEZPEČNOU CESTOU LABYRINTEM POZNÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. 9. 2007 Aktualizace 30. 9. BEZPEČNOU CESTOU LABYRINTEM POZNÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. 9. 2007 Aktualizace 30. 9. 2014 MOTTO: "Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou

Více