ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Brno nám. 28. října 22, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

2

3 OSMEC Obsah Obsah Osmec - škola, která je tu pro Vás Slovo ředitelky školy Osmec tenkrát a dnes Zajímavá učební zákoutí Osmecu Osm a jeden důvod proč vybrat Osmec Osmec nejen v očích rodičů Slavní z Osmecu Světoví z Osmecu Osmec v televizi Osmec - škola, která baví a učí Osmec pečuje odmala Inkluzivní a komunitní škola Osmec vzdělává na míru Osmec učí také doma Komunitní centrum Osmec Osmec baví i po škole Osmec - škola, která radí a pomáhá Školní poradenské pracoviště Asistenti na Osmecu Osmec - škola, která je akční Amari kereka Osmero akcí Osmecu Osmec - škola, která se o sebe postará Osmec a projekty Osmec a partneři od fochu Osmec a partneři odjinud

4 OSMEC Škola, která je tu pro Vás Slovo ředitelky školy Vážení rodiče, žáci, přátelé a příznivci školy, milí čtenáři, do rukou se Vám dostává zpráva o činnosti naší základní školy. Prostřednictvím zprávy bychom Vás chtěli informovat o širokém záběru výchovně vzdělávacích aktivit školy a nabídnout Vám naše vzdělávací služby. Vše důležité se podrobněji a konkrétněji dočtete na dalších stranách, přesto mi dovolte na úvod několik slov. Naše základní škola se nachází v centru Brna. Jsme základní školou hlavního vzdělávacího proudu, kterou navštěvuje více než 400 dětí a žáků všech věkových kategorií, od dětí předškolního věku v mateřských školách a přípravném ročníku až po dospělé v kurzu pro získání základního vzdělání. Služby formálního i neformálního vzdělávání poskytujeme v rámci celodenního programu školy, tzn. jsme našim klientům k dispozici v širokém spektru aktivit každý den od 7:00 do 16:00 a v rámci aktivit Komunitního centra i později. Naše práce se opírá o základní principy aktuálních trendů v počátečním vzdělávaní principy komunitní a inkluzivní. V zásadě se nejedná o nic jiného, než že vnímáme naši práci jako službu klientům, kterou se snažíme poskytovat v maximální možné kvalitě. Stále znovu si klademe otázku, zdali je naše škola dost dobrá pro naše žáky a rodiče. Otázka, zdali jsou děti a rodiče dost dobří pro naši školu, nemá v našem uvažování místo. Na paměti máme také skutečnost, že škola je místně příslušná, tzn. je ukotvena v místě svého zřízení a měla by v místě svého zřízení plnit funkce vzdělávacího, poradenského a kulturního centra. V centru naší pozornosti stojí žák se svými individuálními vzdělávacími potřebami, rodič se svými vzdělávacími nároky a pedagog schopný tyto vzdělávací potřeby, resp. nároky cíleně naplňovat. Nelitujeme času stráveného s klienty, dveře školy, pracoven pedagogů, ředitelna není výjimkou, jsou vždy otevřené. Investujeme nemalé prostředky do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Snažíme se vytvářet podmínky pro smysluplné vzdělávání jak pro žáky, tak pro pedagogy. Lze říci, že námi nabízené vzdělávací služby jsou v mnoha ohledech nadstandardní, přičemž jejich významnou přidanou hodnotou je jejich komplexnost a vzájemná provázanost. 2

5 Měníme se podle potřeb našich dětí. Motto školy Z nadstandardních služeb, které škola nabízí, bych chtěla některé zdůraznit. Kvalitní školu nedělá pouze učitel, i sebelepší učitel potřebuje, aby ve škole byly zastoupeny i další odborné role. V případě naší školy se jedná především o role školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pracovníka, logopeda, druhého učitele ve třídě, asistenta pedagoga, pedagoga volného času apod. Jedná se nám o to, abychom snížili počet žáků na jednoho pedagoga, resp. odborného pracovníka, a mohli tak smysluplně individuálně podpořit každé dítě. Naše pedagogická práce vychází důsledně z pedagogiky orientované na dítě, důležitá je pro nás společná práce dětí a žáků na smysluplně nastavených úkolech, práce v centrech aktivit, projektová a integrovaná tematická výuka, preferujeme práci v odborných učebnách v rámci dvouhodinových bloků. Klademe důraz na motivační hodnocení a sebehodnocení žáků, není nám cizí slovní hodnocení. Pro žáky vypracováváme dle potřeby individuální výchovně vzdělávací programy, jejichž součástí jsou mj. individuální vzdělávací plány, plány osobního rozvoje apod. Při své práci spolupracujeme s dalšími subjekty vzdělávání, se školami (základními, středními i vysokými) u nás i v zahraničí, externími odborníky na všech úrovních státní správy a samosprávy, neziskovými organizacemi. Naši pedagogičtí pracovníci jsou v mnoha expertních skupinách, podílejí se aktivně na tvorbě metodických, ale i strategických materiálů v oblasti vzdělávání. Na závěr bych chtěla zdůraznit, že veškeré nadstandardní služby školy jsou našim klientům poskytovány bezplatně. Finanční prostředky získáváme především z evropských dotačních programů, aktuálně z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Vážení čtenáři, doufám, že bude pro Vás materiál zajímavý a nabídne Vám konkrétní informace o našich aktivitách. Dovolte mi také, v úplném závěru, poděkovat pedagogickým pracovníkům školy za práci, kterou odvádějí v zájmu dětí a žáků, zřizovateli za podporu a trpělivost a v neposlední řadě samotným žákům a rodičům za důvěru v naši práci. Mgr. Ludmila Altmanová ředitelka školy 3

6 OSMEC Škola, která je tu pro Vás Osmec tenkrát a dnes Naše škola byla slavnostně otevřena jako první česká škola v Brně. Žáci a učitelé se přestěhovali z provizorních prostor, kde dosud probíhala jejich výuka, do nové budovy na nám. 28. října 22. Dochází ke sloučení ZŠ Stará a ZŠ Bratislavská. Společně pokračují pod názvem ZŠ Stará. Byly sloučeny ZŠ Stará a ZŠ nám. 28. října. Řízení obou škol převzalo vedení ZŠ Stará a škola pod hlavičkou ZŠ Stará existovala do konce roku Začátkem roku 2005 byla sloučená škola přejmenována a nese oficiální název ZŠ a MŠ nám. 28 října Navštívil školu rakouský císař František Josef I. a pronesl památnou větu: Jsem se vším velmi spokojen. V devadesátých letech minulého století vznikla při škole školka. Celá budova byla rozsáhle rekonstruována a spojovací chodbou s prostornou halou byly propojeny hlavní budova na nám. 28.října a budova na ulici Traubova, kde vzniklo zázemí dnešních odborných učeben. 4

7 Krásná škola, doklad toho, že to jde, když se chce. Hurá! Michael Kocáb 2005 Škola začíná využívat rozsáhlé dotační nabídky Evropského sociálního fondu. Na škole vznikají základy školního poradenského pracoviště, které začíná radit a pomáhat rodičům, dětem i učitelům v oblastech výchovy a vzdělání žáků Školu navštívil člen vlády České republiky, ministr pro lidská práva a menšiny Michael Kocáb. Na škole strávil celý den a dle vlastních slov si z návštěvy odvezl velmi pozitivní zážitek. Škola buduje moderní knihovnu. Současně vznikají nové odborné pracovny a učebny Velice děkujeme za milé přivítání, jak pedagogickým sborem, tak dětmi. Vřelost a příjemná atmosféra, profesionalita i odvaha, zde ze všech přímo číší. Přejeme, ať je tomu tak i nadále a všichni žáci jsou spokojeni a šťastni, vyjádřila své pocity během návštěvy poslankyně PS PČR Ing. Markéta Adamová. 5

8 OSMEC Škola, která je tu pro Vás Zajímavá učební zákoutí Osmecu Knihovna u nás neslouží jako pouhé úložiště knih a počítačů. Používáme ji také jako učebnu a především je pravidelně dějištěm kroužků a akcí Komunitního centra Osmec. Naše jazykové učebny ne zřídka přivítají také anglicky, či německy mluvící stážisty z různých zemí celého světa. Tělocvična nabízí dětem zázemí pro tradiční paletu cvičebních disciplín i pro řadu míčových her včetně oblíbeného florbalu. Nedílnou součástí naší školy je samozřejmě patřičně vybavená školní družina. Speciální dramatická učebna je jako vystřižená ze scény profesionálního divadla. Děti si zde mohou vyzkoušet zajímavé nejen činoherní aktivity podporující jejich osobnostní rozvoj. 6

9 Zkušebna školní kapely Osmection, která se nachází v prostorách školy, je dostupná všem zájemcům, kteří si chtějí hru na hudební nástroje vyzkoušet. Školní dílny umožňují našim žákům opakovaně si vyzkoušet rozličné výrobní aktivity včetně vypalování keramiky v peci. V učebně výtvarné výchovy u nás rostou talenty publikující své práce mimo jiné ve školním časopise Amaro jilo. Přítomnost počítačových a interaktivních učeben je samozřejmostí, stejně jako posilovna či učebny přírodních věd. Prostorná školní hala nabízí dětem přestávkové vyžití například v podobě stolního tenisu, či fotbálku. 7

10 OSMEC Škola, která je tu pro Vás Osm a jeden důvod proč vybrat Osmec 1. ZJISTÍME, V ČEM VAŠE DÍTĚ POTŘEBUJE PODPOŘIT zdarma a přímo ve škole poskytujeme pedagogickou, speciálně a sociálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku, která nám umožňuje vyhledat individuální vzdělávací potřeby žáků a naplnit je 2. PŘIZPŮSOBUJEME PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ DĚTEM pro děti tvoříme individuální plány průběhu vzdělávání: individuální vzdělávací plán (IVP) formou individuální integrace 3. PODPOŘÍME VAŠE DÍTĚ PŘÍMO VE ŠKOLE poskytujeme individuální terapii, práci se třídou, adaptační programy, nápravu poruch řeči, akutní intervence, konzultace žákům i rodičům atd. JSME ŠKOLA inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vzdělávací plán (VP) pro žáky, kteří se nemohou ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů účastnit vyučování plán osobního rozvoje 4. VE TŘÍDÁCH PŮSOBÍ ASISTENTI PEDAGOGA druzí (tandemoví) učitelé, komunitní asistenti, integrační asistenti, asistence ŠPP 8

11 5. UČÍME ZÁBAVNĚ, HODNOTÍME SPRAVEDLIVĚ motivační hodnocení, použití slovního hodnocení, kombinace klasifikace a slovního hodnocení, sebehodnocení žáků skupinové učení, problémové vyučování, vrstevnické vyučování, projektové vyučování, komunitní kruhy, vzdělávání spolu s rodiči, metody kritického myšlení PRO VŠECHNY přijímáme všechny děti bez předsudků a jsme připraveni jim poskytnout podporu a rozvinout jejich potenciál 6. PRACUJEME S DĚTMI PO CELÝ DEN předškolní vzdělávání v MŠ a přípravných třídách 7. NABÍZÍME DOBŘE VYBAVENÉ PROSTORY jazykové učebny, školní knihovna, počítačové a mediální učebny, učebny přírodních věd, výtvarná učebna, učebna dramatické výchovy, školní dílny, kuchyňka, tělocvičny, gymnastický sál, taneční sál speciálně pedagogické pomůcky, díky kterým žáci s SVP lépe překonávají potíže ve vzdělávání vlastní učebnice angličtiny a metodické materiály vytvořené poradenskými pracovníky pro podporu práce učitelů 8. RODIČE JSOU NAŠIMI PARTNERY rodiče pravidelně informujeme o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, radíme se o společném postupu rodičům poskytujeme zdarma psychologické, speciálně-pedagogické a sociálně právní poradenství nabízíme koordinaci služeb s dalšími subjekty (lékaři, poradenská zařízení, neziskové organizace ad.) úplná základní škola kurz pro získání základního vzdělání celodenní program a školní družina 9

12 OSMEC Škola, která je tu pro Vás Osmec nejen v očích rodičů Vyučování v přípravné třídě pomáhá mému dítěti ke zdokonalování schopností jako je grafomotorika, logické myšlení, zrak a sluch a je pro něj skvělou přípravou do první třídy. Irma Demeterová Jsem ráda, že moje dcera toho v přípravné třídě hodně pochopila a stala se samostatnou. Marie Filová Velice si vážím lidského přístupu paní učitelky Jeřábkové a školního poradenského pracoviště, kteří mi ukázali, že není hanbou být matka samoživitelka. Patří Vám můj dík. Magda Gregurková Edukativně-stimulační skupiny se mi velmi líbí, protože se v nich děti věnují rozvoji rozumových schopností a intenzivní přípravě do prvního ročníku ZŠ. Miroslava Očenášková Myslím si, že pro mé dítě je přípravná třída velmi důležitá, a to z důvodu rozvoje dovedností, které uplatní v první třídě. Líbí se mi, jak učitelé dokáží pracovat s dětmi a naopak děti s učiteli. Hana Jandová Po několika pokusech najít vhodnou školu pro mého syna, který díky svým výchovným a zdravotním potížím měl problém zařadit se do kolektivů v předchozích školách, jsem zkusila syna přihlásit na ZŠ náměstí 28. října. Vzhledem k rozsáhlé péči školního poradenského pracoviště, třídní učitelky a zdravotnice školy se synovo chování i zdravotní stav výrazně zlepšily. Do školy chodí zase rád a v kolektivu nemá výrazné problémy, žáci ho dobře přijali. Petra Ouattara 10

13 Se základní školou Osmec spolupracuje naše speciálně pedagogické centrum již několik roků. Spolupracujeme hlavně při začleňování žáků s lehkým mentálním postižením do hlavního vzdělávacího proudu. Za těch několik uplynulých let prošlo našim centrem asi deset žáků. Všechny děti se nám v součinnosti se školním poradenským pracovištěm podařilo začlenit mezi spolužáky. Práce není jednoduchá. Je třeba respektovat zdravotní postižení dětí, rodinné zázemí. Důležitou složkou tohoto procesu je také příprava školního prostředí pro vzdělávání dětí se zdravotním postižením. Základní škola je vstřícná, otevřená všem novým trendům v pedagogice a zvláště speciální pedagogice. Dobrá spolupráce svědčí o profesionálním přístupu pedagogů školy a kolegů ze školního poradenského pracoviště. Mgr. Božena Doleželová, SPC Ibsenova, Brno Velmi dobře se podařilo nastartovat a rozvíjet spolupráci s rodiči zejména v přípravných ročnících. Rodiče jsou zváni do tříd a mohou společně s dětmi pracovat na rozmanitých úkolech, zapojit se do aktivit ve třídě apod. Učitelé též do vzdělávání přirozeně začleňují obsahy a témata, která se vážou na zkušenosti dětí ze života ve vlastní rodině či komunitě. Na základě zmapování práce učitelů se jasně ukázalo, že učitelé vykazují vysokou kvalitu své pedagogické činnosti (dle kritétií kvality vzdělávacího programu Začít spolu). V neposlední řadě je jistě známkou zdravého profesního i osobnostního růstu skutečnost, že někteří zkušení učitelé nadále pracují na prohloubení svých pedagogických kompetencí. Mgr. Mirka Škardová, metodička vzdělávacího programu Začít spolu Když jsem za sebou v roce 2000 zavírala vrata naší školy jako absolventka, myslela jsem si, že je to už naposledy. Nikdy mě nenapadlo, že za pár let nastoupím na stejnou školu jako pedagog a na ty, kteří mě učili, budu již bez dětských předsudků nahlížet jako na přátele a kolegy. Je to zvláštní situace, která nabízí mnoho milých srovnání s minulostí. Jsou to každodenní školní emoce prožívané v opačné roli, v roli pedagoga; návraty do míst, kde byla moje první třída s milovanou paní učitelkou nebo kde začínala dnes již tradiční školní akademie. Tato škola zanechala v každém, kdo ji navštěvoval, neopakovatelný otisk. BcA. Kamila Bíziková, absolventka učící na naší škole 11

14 OSMEC Škola, která je tu pro Vás Slavní z Osmecu Jak to všechno vlastně bylo Arnošt Goldflam Bydleli jsme v ulici Antonína Slavíka 19 a do prvních tří tříd jsem chodil na náměstí 28. října. Pak jsme se přestěhovali na Zemědělskou a ve školní docházce už jsem pokračoval tam. Ale na ty první třídy mám vesměs krásné vzpomínky, těch škaredých jen málo. Často například s láskou vzpomínám na naši učitelku, hezkou paní Vymětalovou. Byla moc hodná, věnovala Foto: Martin Harák se nám velmi pečlivě a pozorně a také laskavě a potkával jsem ji na procházkách i daleko později, vždycky pěkně upravenou a milou a dokonce si na mě i pamatovala! Měl jsem ji rád a rád vzpomínám na ni dodnes. Na konci první třídy jsme dostávali vysvědčení. Paní učitelka mě volala k tabuli a předala mi moje první vysvědčení, za chvilku už jsem se ale hlásil, že se stala chyba. Na vysvědčení totiž stálo Arnošt Goldflam, ale já jsem byl přesvědčen, že se jmenuji Ríša, poněvadž tak mi říkali doma, a o nějakém Arnoštovi nebyla nikdy řeč. Takže jsem se to moje pravé jméno, Arnošt, dozvěděl až na konci první třídy. Ze školy jsem chodíval někdy domů a někdy k babičce, která bydlela na Vrchlického sad, tak se to říkalo, bez skloňování. Když jsem přišel za babičkou, vytáhla cigarety, které koupila jen pro tuto příležitost, sama totiž nekouřila, a jednu mi zapálila. Seděl jsem, potahoval z cigarety Lípa a vyfukoval dým směrem k ní a babička vzpomínala na svého syna, který zahynul za války, patrně někde v koncentračním táboře. Ten cigaretový kouř jí ho připomínal. Taky jsem zažil ve škole svoje okamžiky slávy i hanby, těch bylo víc. Ale napřed k té slávě! Běželi jsme naproti v parku kolem vodní nádrže nějaké závody. Já jsem ovšem hubený nikdy nebyl a býval jsem vždycky jeden z posledních. Jenže ten den jsem zůstal až úplně vzadu a sám a tak jsem si říkal, že už to stejně nemá cenu a kráčel jsem směrem k cíli už pomalu, volným krokem. Kolem však stáli rodiče a žáci vyšších tříd, a když jsem se přiblížil, začali mě, patrně z legrace, bouřlivě povzbuzovat. Tak jsem se zase rozběhl a do cíle jsem dorazil jako poslední, se značným zpožděním, jenže s největším ohlasem a přítomný čestný host, kterým nebyl nikdo jiný než slavný Emil Zátopek, mě uznale pohladil po hlavě. A právě tam se mi pak začala dělat lysinka, takže jsem byl velice brzy plešatý, ale to bylo pak až po maturitě. Nicméně to šlo poměrně rychle! Miloval jsem také jednu spolužačku, Martičku Stočkovu, a někdy jsme spolu i kráčeli ze školy odvážně, ruku v ruce. A šli jsme hrdě, i když se nám spolužáci občas posmívali. Možná to není úplně přesně tak, ale jestli Martička žije, tak by mi mohla třeba napsat, jestli si to dobře pamatuji a nemýlím se. Když jsme se pak stěhovali, školu jsem opouštěl velice nerad, líbilo se mi tam. Byla to dobrá škola a doufám, že je stále a že dnešní žáci budou za pár let také a rádi na ni vzpomínat. Občas jsem pak potkával své spolužáky a bylo zajímavé sledovat, jaké jsou jejich životy a jak se to mění. Jednoho z premiantů, milého, velmi nadaného a noblesního hocha, jsem po letech potkal jako sešlého alkoholika, zatímco jednoho z třídních lotrů pak jako elegantního a milého pána, úspěšného a solidního podnikatele. Já jsem chtěl být buďto krejčím, nebo armádním generálem, dokonce mě za to jednou postavili do kouta na nějaké besedě s vojáky, mysleli si, že se vysmívám. Tam jsem během besedy trpěl, ale o tom jsem já opravdu snil v dětství. Ale nakonec zvítězila moje láska k četbě, kreslení, k umění, k divadlu a ta trvá dodnes! 12

15 Jiří Škoda Slavný český cyklista patří sice ke starší generaci, ovšem i on získal základní vzdělání na naší škole. Mezi jeho největší úspěchy patří bronzová medaile v závodě družstev z letní olympiády v Moskvě, skvělé výsledky na scéně světové cyklistiky ovšem sbíral i individuálně. Zdeněk Ehrenberger Skladatel a kytarista, autor skladby Capriccio pro kytaru, se kterou získal 1. cenu v mezinárodní soutěži Flores Juventutis konané v belgickém Gentu. Na konci devadesátých let absolvoval naši školu, odkud odešel na konzervatoř. Zmíněnou skladbu složil ve svých šestnácti letech. Zdroj: Petra Špalková Česká herečka, která je již téměř deset let členkou činohry Národního divadla v Praze. V poslední době ji známe především ze seriálů Nevinné lži, nebo Kriminálka Anděl, v minulosti si ovšem zahrála například i v oskarovém snímku Kolja. Jakub Špalek Zdroj: Český herec a divadelní režisér. Dlouholetý umělecký vedoucí a producent Divadelního spolku Kašpar a ředitel Divadla v Celetné (Praha). Diváci jej znají mimo jiné díky nezapomenutelné roli v kultovním českém filmu Šakalí léta. MAFRA Dan Materna 13

16 OSMEC Škola, která je tu pro Vás Světoví z Osmecu Díky mezinárodní studentské organizaci AIESEC a aktivitě našich učitelů cizích jazyků mají také žáci Osmecu jedinečnou možnost několikrát do roka vyslechnout zahraniční stážisty z různých koutů světa a dozvědět se mnohé zajímavosti o jejich životě a kultuře. Dorottya Heinrich from Hungary Shin from Japan Pupils were very active and exploring. I liked that school building, it s very beautiful and colour. I love this school. Great students and great teachers. I really felt comfortable. Thank you and see you again. Dila from Indonesia I had a really great time in this school. They all are amazing. I firstly thing that teaching in primary school is hard, but the fact, I prefer primary school than high school, because of this school. Natia from Georgia I had a really good time in this school. All teachers and students are very friendly. It was really an amazing experience for me. Students are really interested in introducing an another countries culture and rules. I hope, that i will see you again. Nonjabulo from South Africa I really liked how friendly the staff was. Thank you for making us feel welcome and helping to translate all the time, it really helped. I liked children, they were very interesting and interested. I enjoyed the questions and the interactions. I can feel that seeing me was a very different experience for them and they were kind so I really enjoyed it. Ricardo from Brasil I had a great time in this school. It was an amazing experience for me. 14

17 Dorottya Heinrich z Maďarska Shin z Japonska Žáci byli velmi aktivní a zvídaví. Líbila se mi budova školy, je moc krásná a barevná. Miluji tuto školu. Skvělí studenti a skvělí učitelé. Opravdu jsem se cítil příjemně. Díky a někdy se zase uvidíme. Dila z Indonésie Na Vaší škole jsem strávila opravdu krásný týden. Všichni byli úžasní. Nejprve jsem se obávala, že učit na základní škole bude obtížné, ale po zkušenosti s Vaší školou bych raději učila na základce, než na střední. Natia z Gruzie Čas strávený na této škole byl opravdu krásný. Všichni učitelé a studenti jsou velmi přátelští. Byla to pro mě opravdu úžasná zkušenost. Studenti poslouchají s opravdovým zaujetím vyprávění o jiné kultuře a tamních zvyklostech. Doufám, že Vás zase někdy uvidím. Nonjabulo z Jihoafrické republiky Opravdu se mi líbilo, jak přátelský byl personál školy. Děkuji Vám za to, že jsem se cítil na Vaší škole vítán, a také za častý překlad, který mi velmi pomohl. Děti se mi líbily, byly zajímavé a chtěly se dozvědět něco nového. Užil jsem si jsem jejich dotazy a vyvstalé interakce. Cítil jsem z žáků, že zahraniční učitel je pro ně netypickým zážitkem. Moc jsem si to užil, protože na mě byli velmi laskaví. Ricardo z Brazílie Tady na škole to bylo skvělé. Pro mě to byla úžasná zkušenost. 15

18 OSMEC Škola, která je tu pro Vás Osmec v televizi Jak se televizní štáb na Osmec dostal? V roce 2012 slovenská veřejnoprávní televize natočila dokumentární reality show nazvanou Trieda 9.A, v níž mohli diváci sledovat osudy jedné třídy v průměrné základní škole v obci Halič. V této škole se ve druhém pololetí školního roku kompletně vyměnil pedagogický sbor. Do školy přišla pětice kantorů, kteří se pomocí svých netradičních metod pokusili ve vybrané třídě zlepšit studijní výsledky. Po kladném přijetí nejen na Slovensku, ale také předtím ve Švédsku, kde projekt vznikl, převzala formát školní reality show také Česká televize, která si po dlouhém hledání vybrala pro natáčení naši školu. Jak projekt hodnotí žáci? Bylo to náročné, ale v něčem i dobré. Ze začátku jsme se toho báli, bylo to pro nás těžké. Časem se to zlepšovalo a užili jsme si kus srandy. Osmec před kamerami Naše škola nemá co skrývat, a tak nabídku České televize přijala. Na několik měsíců v naší 8. třídě zakotvili tři dočasní kolegové, projektoví učitelé českého jazyka, dějepisu a matematiky. Cílem této návštěvy bylo v prvé řadě nabídnout našim žákům možnost vyzkoušet si výukové metody zajímavých hostujících pedagogů, ve druhé řadě možnost získat i určité srovnání práce našich pedagogů s prací vybraných externích pedagogů. Výsledný projekt tak obohatil jak naše žáky, tak naše učitele. Kouzlo celého projektu pak spočívalo v přítomnosti televizních kamer, které počínání hostujících učitelů ve vybrané třídě zaznamenávaly. Žáci navíc měli jedinečnou možnost se k průběhu projektu přímo na kameru otevřeně vyjádřit, ať už veřejně, či soukromě. Prostor samozřejmě dostaly i případné negativní komentáře. Realizace celého projektu konečně vedla žáky k tříbení vlastních komunikačních schopností a učila je pracovat se změnami, kterými život tak často narušuje rutinní a známé prostředí jedince. Jessica Horváthová, žákyně 8. třídy Ze začátku jsme se styděli. Učitelé nám připadali divní, ale pak jsme si na ně zvykli. Nejvíce jsme si oblíbili paní učitelku z českého jazyka. Eva Zeleňáková, žákyně 8. třídy 16

19 Jak byli spokojeni učitelé? Díky hostování nových učitelů měli naši žáci možnost setkat se s jinými přístupy a metodami učení. Jako velmi přínosné pro žáky vidím rozhovory, které v průběhu natáčení vedly na kameru s panem režisérem reagovali na konkrétní situace, měli možnost vyslovit svůj názor, zamýšleli se nad svými úspěchy a neúspěchy, přemýšleli o své budoucnosti. Iva Stalmachová, třídní učitelka Nabídku učit v nové škole jsem bral jako výzvu, jako příležitost. Musel jsem hodně času věnovat přípravě a promýšlení cílů. Pokud jsme se na tomhle s žáky sešli, hodina běžela pěkně. Ale ne vždycky se to povedlo. Musel jsem hodně střídat činnosti, hledal jsem přitažlivé aktivity a užil i motivačního šoku. Jednou jsem vystoupil na lavici, jindy přišel v klobouku. Pomohlo to. Aspoň na čas. Děti tu jsou komunikativní a rády spolupracují. Ivan Bauer, hostující učitel dějepisu, Kutná Hora Na práci na vaší škole budu určitě ráda vzpomínat. Ráda bych poděkovala za cenné zkušenosti, které jsem měla možnost na vaší škole nasbírat. Vyzkoušela jsem si různé formy práce se třídou, které fungovaly někdy více, někdy méně. Po dobu mého působení jsem se snažila o to, aby každý z žáků začal vystupovat sám za sebe, protože schovat se v davu třídy je lehké. Po příchodu na střední školu, nebo učiliště, bude každý vystupovat sám, bude se snažit sebeprezentovat bez pomoci větší skupiny, což není lehké. Pokud si to děti někdy nevyzkouší a alespoň trochu se to nenaučí, neobstojí. Dagmar Svobodová, hostující učitelka češtiny, Karlovy Vary A co na to režisér? Do projektu Třída 8.A jsme vstupovali s představou, že se prostřednictvím nových učitelů, kteří s námi do školy přišli, pokusíme vyprávět příběhy jednotlivých dětí a jejich rodin a přiblížit divákům tohoto programu obraz základní školy v dnešní době. Přestože jsme dospěli k názoru, že pět měsíců je příliš krátká doba na hlubší průnik do problémů dětí, nakonec se nám podařilo zaznamenat příběhy alespoň některých z nich. Zároveň jsme měli možnost zaznamenat práci učitelů na vybrané základní škole a různé metody, které zde učitelé využívají pro naplnění individuálních potřeb žáků. Právě toto může být kromě příběhů jednotlivých dětí pro diváky nesmírně zajímavé, protože se tak přiblíží prostředí, se kterým se jejich děti každodenně setkávají a o kterém přitom nemají dostatek informací. Braňo Špaček, režisér dokumentárního projektu Seriál Třída 8.A vysílá Česká televize a najdete jej v jejím internetovém archivu. 17

20 OSMEC Škola, která baví a učí Osmec pečuje odmala Včasná péče na Osmecu Včasnou péčí na Osmecu rozumíme péči o všechny děti, nikoli pouze ze sociálně znevýhodňujícího prostředí, v rámci předškolního vzdělávání s přesahem do 1. ročníku základní školy. Cílem je poskytnout dětem i jejich rodičům komplexní službu, která umožní dětem dobře se připravit na vstup do školy. Do přípravné třídy jsou přijímány: Děti, které mají odklad povinné školní docházky. K tomu je potřeba vyšetření a doporučení pedagogicko-psychologické poradny (PPP) - zajistíme tzv. na klíč přímo v místě školy, žádost zákonného zástupce a doporučení k odkladu PŠD od lékaře pro děti a dorost (zajistí si rodič). Základní principy naší práce provázaný systém MŠ, přípravných tříd, spolupráce s pedagogy 1. a 2. tříd inkluzivní prostředí pro děti vzdělávání dětí s různými vzdělávacími potřebami v jedné třídě intenzivní příprava pro úspěšný vstup do první třídy hravou formou vzdělávací program Začít spolu realizovaný v kvalitně vybaveném prostředí tříd přizpůsobených dětem (více na straně 24) zprostředkování komunikace s neziskovými organizacemi a úřady Děti, které dovrší 5 let do 31. srpna (potřeba je doporučení z PPP - tuto službu poskytujeme rodinám dětí přímo v místě školy). edukativně-stimulační skupiny (pravidelné lekce pro rodiče s dětmi zahrnující intenzivní přípravu na vstup do školy vedené vyškoleným pedagogem a asistentem pedagoga) partnerský přístup k rodičům, možnost zapojení se do výuky, společná tematická odpoledne včasné zjištění vzdělávacích potřeb dítěte přímo ve škole (školním poradenským pracovištěm) celodenní program školy aktivity pro děti denně od 7 do 16 hodin zdarma 18

21 MŠ Dituška MŠ je jednotřídní - 28 dětí prostory jsou esteticky a účelně vybavené, s důrazem na potřeby dětí děti si mohou hrát na pěkně vybavené a přírodně laděné zahradě k dispozici máme také přístřešek, který využíváme při nepříznivém počasí logopedická péče (školní logoped) ve spolupráci s CVČ Lužánky máme kroužek keramiky s odborným vedením lektorky v MŠ probíhá pečlivá příprava na vstup do ZŠ (edukativně-stimulační skupiny) Přípravné třídy docházka na 4-5 hodin denně děti pracují ve skupinách v centrech aktivit dle vzdělávacího programu Začít Spolu cílený rozvoj dovedností, které budou děti potřebovat ve škole - jemná a hrubá motorika, grafomotorika, sluchová analýza a syntéza, zrakové vnímání, předmatematické dovednosti apod. tematické vycházky do okolí, navštěvujeme divadlo a planetárium společenskému chování, pravidlům a komunikaci se věnujeme při komunitních kruzích děti se učí sami sebe i spolupráci s kamarády hodnotit a nalézat řešení k úkolům i ke vzájemnému soužití MŠ nám. 28. října 21 mateřská škola je jednotřídní, věkově smíšená třídy jsou zařízeny s ohledem na potřeby dětí zahrada mateřské školy se nachází ve vnitrobloku základní školy výroba keramických drobností (vyrábíme s dětmi pro potěšení rodičů dárky na Vánoce, Velikonoce, Den matek aj.) logopedická péče (školní logoped) program Cvičeníčko děti cvičí zábavnou formou pod vedením zkušených lektorů navštěvujeme divadlo a jiné zajímavé kulturní akce v našem městě využíváme solnou jeskyni 19

22 OSMEC Škola, která baví a učí Edukativně-stimulační skupiny (ESS) ESS probíhají v přípravných třídách a v MŠ Dituška dvakrát týdně Zaměření na posilování oblastí potřebných k úspěšnému vstupu do školy: zrak, sluch, jemná motorika a grafomotorika, řeč, paměť a předmatematické dovednosti Rodič se účastní lekce společně s dítětem Přítomnost asistenta pedagoga Účast zdarma včetně výukových materiálů Jak spolupracujeme s rodinou spolupracujeme při adaptaci dítěte na nové školní prostředí rodiče pomáhají při výuce pravidelné ranní setkávání: rodič + dítě + učitelka terénní práce asistentů v rodinách dáváme si s rodiči pravidelné společné schůzky - informace, pravidelná a včasná docházka do školy, omlouvání dětí, požadavky, změny spolupracujeme s rodiči na schůzkách při umístění dětí v přípravných třídách a v ESS, v logopedickém kroužku společně oslavujeme významné dny s rodinami - Den matek, Amari Kereka, karneval, akademie, Den Romů společná tematická odpoledne s rodiči a dětmi 20 Včasná péče očima České školní inspekce Průběh a výsledky vzdělávání a výchovy v přípravném ročníku měly vynikající úroveň. S7 ČŠI 11/2004 Škola má velmi dobré předpoklady pro poskytování kvalitního vzdělávání. Provázanost předškolního a základního vzdělávání, velmi dobrá kvalita vzdělávací práce pedagogů a poskytování služeb školního poradenského pracoviště umožňuje všem žákům úspěšné začlenění do vzdělávání. S6 ČŠI 01/2008 K rozvoji osobnosti dětí přispívají spolupráce s partnery a realizace koncepce Včasné péče. Intenzivní podpora je věnována dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Jejich znalosti a dovednosti potřebné pro úspěšný přechod do ZŠ byly na dobré úrovni. S7 ČŠI 06/2012

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Koncepce rozvoje Základní školy Kutná Hora Kamenná stezka 40 pro období

Koncepce rozvoje Základní školy Kutná Hora Kamenná stezka 40 pro období Koncepce rozvoje Základní školy Kutná Hora Kamenná stezka 40 pro období 2016 2020 Obsah 1. Úvod 1 2. Charakteristika školy 1 3. Koncepční záměry školy 2 3.1. Inkluzivní vzdělávání 2 3.2. Komunitní škola

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola a Mateřská škola Neznašov Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Klima školy - 2015/2016 (červen) Datum: 26. 05. 2016 Graf 1: Celkový přehled školy

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky ŠPP poskytuje pedagogicko-psychologickou pomoc žákům, učitelům i rodičům ve škole. Zapojení školní psychologové a školní speciální pedagogové se zaměřují na problémy žáků ve školním prostředí. Odborníci

Více

Šablony pro základní školy:

Šablony pro základní školy: Šablony pro základní školy: Částka uváděná u jednotlivých šablon slouží k pokrytí veškerých nákladů na realizaci aktivit tj. kromě mzdy v případě personálních šablon nebo kurzovného v případě vzdělávacích

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní školy Na Líše vycházející z RVP ZV. "Stavíme mosty"

1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní školy Na Líše vycházející z RVP ZV. Stavíme mosty 1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní školy Na Líše vycházející z RVP ZV "Stavíme mosty" Obsah Identifikační údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 )

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Dodatek č. 1, který je zpracován

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-428/14-M. Evaldova 25, 787 01 Šumperk ms.slunicko@sumperkmsslunicko.

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-428/14-M. Evaldova 25, 787 01 Šumperk ms.slunicko@sumperkmsslunicko. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-428/14-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 60 801 085 Identifikátor 600 147 819 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Hana Smejkalová Speciální pedagog, psycholog a sociální pracovník by měli tvořit v tomto minimálním zastoupení základní odborný

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání 1 Platnost dokumentu od 1. 9. 2016 Schváleno na pedagogické radě dne 1. 9. 2016 2 Tento dodatek je zpracován v souladu s vyhláškou

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová 3.1.Charakteristika školního vzdělávacího programu Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25 Hochmanova 25, 628 00 Brno Identifikátor školy: 600 106 756 Termín konání inspekce: 1 3. listopad 2003

Více

V projektu STAR pracuje v naší mateřské škole: 1 AKTIVIZÁTOR inkluze v MŠ 1 Speciální pedagog- logoped pro MŠ 3 Specialisté předškolní přípravy MŠ

V projektu STAR pracuje v naší mateřské škole: 1 AKTIVIZÁTOR inkluze v MŠ 1 Speciální pedagog- logoped pro MŠ 3 Specialisté předškolní přípravy MŠ Projekt START inkluzivního vzdělávání v Klášterci nad Ohří, s registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000213, je spolufinancován v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání ze zdrojů

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017

Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017 Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017 (výňatek pro pracovní skupinu zabývající se ČG a MG) Vypracováno v říjnu 2016 Verze: 0.1 Autoři: Realizační tým MAP Hranicko 3. Akční plán Opatření pro rok 2017

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim Dolní Bradlo 21, 539 53 Horní Bradlo Identifikátor školy: 600 090 264 Termín konání

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními

Vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných

Více

Vyhodnocení programu

Vyhodnocení programu Příloha č. 4 Vyhodnocení programu. Číslo rozhodnutí Poskytovatel dotace Program Název organizace Adresa organizace, email, web Statutární orgán Poskytnutá dotace 9/579 Česká republika Ministerstvo školství,

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Národní institut pro další vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání Národní institut pro další vzdělávání partner pedagogů v oblasti DVPP MAP Místní akční plány rozvoje vzdělávání Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů,

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Monitorování a analýza problémů souvisejících s implementací kurikulární reformy v MŠ, ZŠ a G Obsah

Monitorování a analýza problémů souvisejících s implementací kurikulární reformy v MŠ, ZŠ a G Obsah Monitorování a analýza problémů souvisejících s implementací kurikulární reformy v MŠ, ZŠ a G Obsah 1. Základní údaje o sledování... 2 2. Souhrnné výsledky šetření v roce 2009... 3 2.1 Výsledky zjištěné

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více