CO JE DISKRIMINACE? odlišné zacházení s jednotlivcem nebo skupinou osob motivované jejich odlišností

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CO JE DISKRIMINACE? odlišné zacházení s jednotlivcem nebo skupinou osob motivované jejich odlišností"

Transkript

1 CO JE DISKRIMINACE? odlišné zacházení s jednotlivcem nebo skupinou osob motivované jejich odlišností o člověk je znevýhodňován na základě určitých právem zakázaných kritérií o znevýhodněný člověk je omezen v určitých právem stanovených oblastech či situacích o diskriminace přináší znevýhodnění nebo určitou újmu vůči jednotlivci a znevýhodňuje ho ve srovnání s jinou osobou Nejčastěji se používá v negativním významu rozlišování lidí na základě příslušnosti k nějaké obecné skupině bez ohledu na schopnosti konkrétního jedince. Lidé jsou znevýhodňováni (diskriminováni) např. z důvodu: pohlaví zdravotního stavu sociálního původu rasového nebo etnického původu náboženství nebo víry sexuální orientace věku národnosti a státního občanství a dalších důvodů CO NENÍ DISKRIMINACE?- Diskriminací však není jakýkoli rozdíl v zacházení s druhou osobou, nýbrž jen takový, který znevýhodňuje, přináší újmu a nějakým způsobem ubližuje. Zachází-li se s druhým sice jinak, ovšem ne méně výhodně, nejedná se o diskriminaci. (Diskriminací není například pokud je osoba znevýhodněna na základě svého chování - provozovatel restaurace nevpustí hosta, který naposled tropil výtržnosti, banka odmítne klientovi dát úvěr, neboť je v prodlení se splácením dluhu atp.) DRUHY DISKRIMINACE- K diskriminačnímu jednání, kdy je s jednou osobou zacházeno z nějakého (diskriminačního) důvodu méně výhodně než s jinou osobou (např. je-li odmítnuta žena-uchazečka o práci nabídnuté obratem méně kvalifikovanému muži), nebo když jednání znevýhodňuje určité skupiny v porovnání s osobami, které do konkrétní skupiny nepatří, např. žen, osob určitého etnického původu (např. požadavek zaměstnavatele na znalost českého jazyka, byť pro výkon práce není nezbytný), patří i obtěžování -(zvláštním druhem je sexuální obtěžování) a pronásledování - pokud se s osobou nevýhodněji zachází nebo je vystavena nepříznivým důsledkům pro svou stížnost, podporu jiné stížnosti, podnětu apod., jehož cílem bylo dovolat se ochrany před diskriminací.

2 PRÁCE DISKRIMINACE V PŘÍSTUPU K ZAMĚSTNÁNÍ o Nejčastěji z důvodu pohlaví (sem patří i těhotenství a mateřství), věku a etnické příslušnosti. Za diskriminační z hlediska pohlaví je možno označit např. inzerát, který nabízí zaměstnání pouze pro příslušníky jednoho pohlaví. Ženy mohou být diskriminovány v typicky mužských zaměstnáních, kterými jsou např. řidiči, policisté, členové dalších ozbrojených sborů, dělnické profese. Muži mohou být postiženi diskriminací například, chtějí-li pracovat s dětmi či být prodavači v určitých typech obchodů např. hračkářství, parfumerie ). PRAKTICKÉ PŘÍKLADY o Diskriminace v oblasti práce z důvodu pohlaví - Paní F. (35) žádala o místo vedoucí pobočky nejmenovaného podniku. Ve výběrovém řízení nebyla úspěšná s odůvodněním na nedostatečnou kvalifikaci. Vzápětí byla tato práce nabídnuta muži s nižší kvalifikací o Diskriminace v oblasti práce z důvodu věku - Pan H. (50) žádal o místo u bezpečnostní agentury. Při přijímacím pohovoru zaměstnavatel panu H. sdělil, že sice splňuje všechna kritéria, nicméně ho přijmout nemůže, protože jsou firmou preferováni mladší uchazeči. o Diskriminace v oblasti práce z důvodu rasy a etnického původu - Pan K. je Rom a rozhodl se zažádat o pracovní místo údržbáře v nejmenovaném podniku. Ačkoli splňoval požadavky zaměstnavatele na kvalifikaci, pracovní místo nezískal. Při pohovoru mu bylo sděleno že nemůže být přijat, protože podnik má s Romy špatné zkušenosti z minulosti. o Diskriminace v oblasti práce z důvodu pohlaví - Paní D. (25) žádala o místo ve výběrovém řízení nejmenovaného podniku. Její kvalifikace a ostatní okolnosti plně vyhovovaly požadavkům zaměstnavatele. Ve výběrovém řízení nebyla úspěšná s odůvodněním že jako mladá žena půjde brzy na mateřskou dovolenou. Vzápětí byla tato práce nabídnuta zájemci s nižší kvalifikací.

3 PRÁCE DISKRIMINAČNÍ INZERÁTY: "Hledáme ředitele...vedoucího propagace...asistentku...prodavačku" Tyto a podobné formulace mohou být v rozporu se zásadou rovnosti neboť "Pro naši mladou dynamicky se rozrůstající firmu hledáme: mladé muže ve věku do 35 let...mladé ženy do 30 let... ženy s odrostlými dětmi... bezdětné ženy... muže bez závazků... ne absolventy atd." nenabízejí pracovní pozice oběma pohlavím, přičemž ženám jsou obvykle vyhrazeny nabídky pozic s nižší rozhodovací pravomocí apod. Zde je ovšem potřeba vzít v úvahu zda se nejednalo o práci, kterou zákon ženám zakazuje, kupříkladu práci při těžbě nerostů. Diskriminačním inzerátem nejsou texty např. tohoto znění: "Pro předvádění dívčí módní konfekce hledáme: mladou ženu ve věku do 30 let." JAKÉ OTÁZKY MOHOU BÝT PŘI PŘIJÍMACÍM POHOVORU V ROZPORU SE ZÁKONEM? Např.: Jste vdaná/ženatý? Máte děti? Jak staré jsou vaše děti? Jste těhotná? Plánujete děti? Výjimkou jsou situace, kdy uchazeči/ky chtějí např. z důvodu péče o rodinu využít některé zákonem stanovené nároky jako např. kratší pracovní dobu, či přestávku na kojení. JAK REAGOVAT NA DISKRIMINUJÍCÍ OTÁZKY? Odpovědět podle pravdy a zároveň můžete poukázat na nevhodnost této otázky. V tomto případě se vystavujete "riziku", že pravdivá odpověď bude ve Váš neprospěch a práci nejspíš nezískáte. Odmítnout odpovědět a poukázat na příslušná ustanovení zákoníku práce (dle ustanovení 16 Zákoníku práce). I když jste v právu, tímto přístupem můžete navodit konfrontační atmosféru a práci nezískat. Odmítnout odpovědět s odvoláním se na příslušný zákon. Následně můžete podat stížnost na příslušný úřad práce a jste-li si vědom/a, že k Vašemu zamítnutí došlo na základě diskriminačních kritérií (např. věk, pohlaví), můžete na firmu podat žalobu. Pokud by se zaměstnavatel dozvěděl, že jste na diskriminující otázky neuvedl/a pravdu, nemůže to být důvod pro nepřijetí či propuštění.

4 BYDLENÍ A ZDRAVOTNÍ PÉČE DISKRIMINACE V BYDLENÍ Znevýhodnění v oblasti bydlení můžeme najít u lidí, kteří pro svou příslušnost k národnostní menšině nebo pro velikost své rodiny mají problémy sehnat odpovídající bydlení. Často jim majitelé bytů dávají horší podmínky než ostatním nájemníkům (nájem jen na kratší dobu, podmínka složení vyšší kauce aj.). PRAKTICKÉ PŘÍKLADY o Diskriminace v oblasti bydlení z důvodu původu - Rodina XX bydlela v domě, který byl majetkem města. Byt se nacházel ve staré zástavbě a z větší části byly byty obývány osobami romského etnika. Rodina XX měla uzavřenou nájemní smlouvu na dobu neurčitou a řádně platila nájem. V bytě docházelo k mnoha poruchám, a proto se rodina XX obrátila na vlastníka domu s prosbou o nápravu stavu. Majitel domu na výzvy nereagoval a proto rodina začala platit nižší nájemné. Pronajímatel zaslal rodině výpověď z nájmu z důvodu neplacení nájemného. Sousedi rodiny XX, kteří nejsou Romové, měli stejný problém a majitel domu jim na jejich žádost závady odstranil do jednoho týdne. o Diskriminace v oblasti zdravotní péče z důvodu věku - Pan G. je deset let ve starobním důchodu. Jednou se mu udělalo špatně a odjel na pohotovost. Tam se z letáku dozvěděl, že jsou přednostně ošetřováni pacienti v pracovně aktivním věku. Pan G. strávil v čekárně 5 hodin a přednostně bylo ošetřeno 15 lidí. Což ohrozilo život pana G. o Diskriminace v zdravotní péče z důvodu národnosti - Pan D. je Rus a v naší republice má trvalý pobyt, je pojištěn a u pojišťovny nemá dluhy. Chtěl se zaregistrovat u praktického lékaře, ale ten mu sdělil, že má plno a nepřijímá cizí státní příslušníky, protože jsou s nimi problémy. Potvrzení o nepřijetí ovšem nechtěl napsat. Pan D. zjistil od známých, že praktický lékař přijímá nové pacienty a plno tedy nemá.

5 SLUŽBY DISKRIMINACE VE SLUŽBÁCH Nejčastějším způsobem diskriminace ve službách je diskriminace spotřebitele spočívající v tom, že provozovatel podniku dá pokyn svým zaměstnancům, aby do tohoto podniku nevpouštěli, popřípadě aby v něm neobsluhovali určité skupiny osob. Většinou se bude jednat o rozlišování osob na základě barvy pleti. PRAKTICKÉ PŘÍKLADY o Diskriminace v oblasti služeb z důvodu původu - Pan K. je Rom a rozhodl se oslavit narozeniny v restauraci. Po příchodu do restaurace se zeptal obsluhy jestli by jeho skupina mohla sloučit stoly, ale obsluhující jim sdělil, že stoly sloučit nemohou a že je nebude obsluhovat z důvodu, že má s Romy špatné zkušenosti z minulosti. o Diskriminace v oblasti služeb z důvodu původu - Pan L. je cizinec a zažádal o spotřebitelský úvěr u banky CC. Předložil všechny potřebné dokumenty, ale bylo mu sděleno, že banka nemá jistotu jeho řádného splácení. Bylo mu přesně řečeno, že peníze by banka už nikdy nemusela vidět. o Diskriminace v oblasti služeb z důvodu původu - Paní B. je učitelkou českého jazyka, který učí převážně v kurzech určených pro romské studenty. Je totiž také Romka a uvědomuje si, jak je důležité pro romskou menšinu, aby dokonale ovládala jazyk majority. Po semináři pro učitele češtiny zašla do nedalekého rychlého občerstvení. Tamní obsluha ji požádala, jakmile se zařadila do fronty, aby odešla, protože v jejich podniku nechtějí Romy. Za obsah informačních materiálů je výhradně odpovědný ICOS Český Krumlov, o.s. a nelze jej v žádném případě považovat za názor Evropské unie. POUŽITÉ ZDROJE k tvorbě těchto informačních materiálů: DISKRIMINACE - MANUÁL PRO PRACOVNÍKY INSTITUCÍ, Kolektiv autorů, Poradna pro občanství/občanská a lidská práva Praha 2006,

6 KDE HLEDAT POMOC? BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA v opodstatněných případech diskriminace i zastupování Centrum sociálních služeb a Centrum ochrany lidských práv fungují jako projektová pracoviště občanského sdružení ICOS Český Krumlov , Pokud máte podezření, že jste byl/a diskriminován/a, obraťte se na naši bezplatnou právní poradnu. Centrum sociálních služeb - Centrum ochrany lidských práv Náměstí Svornosti 2, Český Krumlov Centrum sociálních služeb a Centrum ochrany lidských práv fungují jako projektová pracoviště občanského sdružení ICOS Český Krumlov. (Náměstí Svornosti 2, Český Krumlov, Na jaké další instituce se můžete obrátit s problémem diskriminace? Pokud nechcete využít naše služby, můžete se obrátit i na další instituce. Kam a v jakých diskriminačních případech najdete v přiloženém materiálu Na jakou instituci se obrátit s problémem diskriminace. Co dělat v případě, že se setkáte s diskriminací? Některé praktické rady co dělat, když se setkáte s diskriminací, nabízí také přiložený materiál Co dělat v případě. Spoustu dalších užitečných informací najdete na:

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Číslo projektu: E/01/1/043 OBSAH Úvod 3 Úprava pracovněprávních

Více

Autoři textu/členové projektového týmu: Jan Černý, Mgr. Miroslav Dvořák, Mgr. Miloš Hrubý, Mgr. Jakub Michal, Mgr. Michal Růžička

Autoři textu/členové projektového týmu: Jan Černý, Mgr. Miroslav Dvořák, Mgr. Miloš Hrubý, Mgr. Jakub Michal, Mgr. Michal Růžička Autoři textu/členové projektového týmu: Jan Černý, Mgr. Miroslav Dvořák, Mgr. Miloš Hrubý, Mgr. Jakub Michal, Mgr. Michal Růžička Editor/koordinátor týmu: PhDr. Martin Jára Jazyková úprava: Soňa Čapková

Více

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod Úvod Úvod Vážení rodiče, průvodce službami rodině na území města, který jste otevřeli, obsahuje v první části základní informace o rovných příležitostech žen a mužů, možnostech diskriminace žen a mužů,

Více

A n t i d i s k r i m i n ační zákon v poločase

A n t i d i s k r i m i n ační zákon v poločase A n t i d i s k r i m i n ační zákon v poločase Mgr. Lucie Otáhalová, Mgr. Pavel Čižinský V květnu tohoto roku zamítla Poslanecká sněmovna po více než ročním projednávání tzv. antidiskriminační zákon.

Více

VÝZKUM VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV

VÝZKUM VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV VÝZKUM VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV DOSTUPNOST FINANČNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY 2013 POSLÁNÍ OCHRÁNCE Veřejný ochránce práv (ombudsman) podle zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, chrání osoby před

Více

PROJEVY A FORMY DISKRIMINACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

PROJEVY A FORMY DISKRIMINACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROJEVY A FORMY DISKRIMINACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Mgr. Michal Čermák Praha 2012 Kampaň Evropské komise v boji proti diskriminaci PROJEVY A FORMY DISKRIMINACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Mgr.

Více

DISKRIMINACE MANUÁL PRO PRACOVNÍKY INSTITUCÍ

DISKRIMINACE MANUÁL PRO PRACOVNÍKY INSTITUCÍ DISKRIMINACE MANUÁL PRO PRACOVNÍKY INSTITUCÍ DISKRIMINACE MANUÁL PRO PRACOVNÍKY INSTITUCÍ Kolektiv autorů, Poradna pro občanství/občanská a lidská práva Praha 2006 Vydala: Poradna pro občanství/ Občanská

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Zdenka Kindlová AUTORKA TEXTU: JUDr. Zdenka Kindlová Učební text č. 1 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

Více

A Počty podnětů, šetření

A Počty podnětů, šetření Informace o činnosti podávaná veřejnou ochránkyní práv dle ustanovení 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, za čtvrté čtvrtletí roku 2014 A

Více

mostyr DÁVKY PRO ZP sociálně OBČANSTVÍ DŮCHOD PRACOVNĚ- PRÁVNÍ VZTAHY

mostyr DÁVKY PRO ZP sociálně OBČANSTVÍ DŮCHOD PRACOVNĚ- PRÁVNÍ VZTAHY sociálně mosty R Sociálně právní rádce Autoři: Mgr. Dana Hacaperková Mgr. Jana Chárová JUDr. Daniela Světlíková JUDr. Jaroslava Štamberková JUDr. Hana Frištenská Pavlína Radlová Grafická úprava a sazba:

Více

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT NÁVRAT ANEB JAK SI ZÍSKAT DO PRÁCE ZAMĚSTNÁNÍ MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI TIRÁŽ VYDALA MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 V ROCE 2011 JAKO SOUČÁST PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE FINANCOVANÉHO

Více

Zaměstnanostní projekty a fundraising

Zaměstnanostní projekty a fundraising Zaměstnanostní projekty a fundraising Zaměstnanostní projekty: Milena Pešoutová Fundraising a nestátní neziskové organizace: Mgr. Zuzana Ramajzlová; Mgr. Tomáš Hirt Editace: Mgr. Laďka Ortová Mgr. Lucie

Více

Ageismus neboli diskriminace z důvodu věku na trhu práce v ČR (tématická práce)

Ageismus neboli diskriminace z důvodu věku na trhu práce v ČR (tématická práce) Ageismus neboli diskriminace z důvodu věku na trhu práce v ČR (tématická práce) Obsah: 1.úvod 2.ageismus-základní pojmy 2.1.stárnutí 2.2. stáří 2.3.ageismus 3.ageismus ve vztahu k trhu práce 3.1.legislativa

Více

PREVENCE NÁSILÍ A ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÉ SITUACE NA PRACOVIŠTI

PREVENCE NÁSILÍ A ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÉ SITUACE NA PRACOVIŠTI ČMKOS PREVENCE NÁSILÍ A ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÉ SITUACE NA PRACOVIŠTI www.cmkos.cz 9 788087 306086 KOLEKTIV AUTORŮ ISBN 978-80-87306-08-6 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz evropský sociální fond v ČR PREVENCE

Více

MANUÁL PRO VEDENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH

MANUÁL PRO VEDENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH Program Iniciativy Společenství EQUAL CZ.04.4.09/4.3.00.4/0071 Projekt: Prolomit vlny Zrovnoprávnění mužů a žen na trhu práce Pracovní program: Rovné odměňování Organizace: Poradna pro občanství/občanská

Více

Bulletin vyškovské služby Poradny pro občanství / Občanská a lidská práva

Bulletin vyškovské služby Poradny pro občanství / Občanská a lidská práva Bulletin vyškovské služby Poradny pro občanství / Občanská a lidská práva Bulletin vyškovské služby Poradny pro občanství / Občanská a lidská práva Milí čtenáři, v prvním čísle našeho bulletinu jsme si

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Metodická podpora. pro aplikaci průřezového tématu Člověk a svět práce v předmětu Ekonomika

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Metodická podpora. pro aplikaci průřezového tématu Člověk a svět práce v předmětu Ekonomika Metodická podpora pro aplikaci průřezového tématu Člověk a svět práce v předmětu Ekonomika Autoři: Ing. Pavel Dostál, Ph.D., Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Praktická příručka multikulturní výchovy pro 2. stupeň základní školy

Praktická příručka multikulturní výchovy pro 2. stupeň základní školy CZ.1.07/1.2.17/02.0035 Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

DISKRIMINACE A PORUŠOVÁNÍ PRÁV ZAMĚSTNANCŮ OBCHODNÍMI ŘETĚZCI V ČESKÉ REPUBLICE

DISKRIMINACE A PORUŠOVÁNÍ PRÁV ZAMĚSTNANCŮ OBCHODNÍMI ŘETĚZCI V ČESKÉ REPUBLICE DISKRIMINACE A PORUŠOVÁNÍ PRÁV ZAMĚSTNANCŮ OBCHODNÍMI ŘETĚZCI V ČESKÉ REPUBLICE Jana Koukalová Analýza Programu GARDE občanského sdružení Ekologický právní servis DISKRIMINACE A PORUŠOVÁNÍ PRÁV ZAMĚSTNANCŮ

Více

ZNOVU DO PRÁCE STO KROKŮ K ÚSPĚCHU

ZNOVU DO PRÁCE STO KROKŮ K ÚSPĚCHU 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97

Více

jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky

jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky Vážení čtenáři, je nám ctí představit vám aktualizovanou, doplněnou

Více

Férová škola nediskriminuje

Férová škola nediskriminuje Michal Čermák, Pavla Špondrová Edice: Práva v souvislostech Editor: Jiří Kopal Jazykové korektury: Kamila Kudláčková Obálka: Ivo Laryš, www.larys.com Foto na obálce publikace: Magda Kucharičová Sazba a

Více

Jak sladit rodinu a zaměstnání

Jak sladit rodinu a zaměstnání Příručka k rovným příležitostem Jak sladit rodinu a zaměstnání Projekt Práce jinak šance rodině i zaměstnání, č. CZ.1.04/3.4.04/88.00178, je financován z prostředků Evropského ho fondu prostřednictvím

Více

Semináře pro zvyšování informovanosti v oblastech nediskriminace a rovnosti zaměřené na organizace občanské společnosti - VT/2010/007 -

Semináře pro zvyšování informovanosti v oblastech nediskriminace a rovnosti zaměřené na organizace občanské společnosti - VT/2010/007 - Semináře pro zvyšování informovanosti v oblastech nediskriminace a rovnosti zaměřené na organizace občanské společnosti - VT/2010/007 - Příručka školení o potírání diskriminace podklady k situaci v České

Více

6.3 Životní a penzijní pojištění... 46 6.4 Podnikání, daňová povinnost a daňový systém... 47 6.5 Ochrana spotřebitele... 49 6.6 Trvale udržitelný

6.3 Životní a penzijní pojištění... 46 6.4 Podnikání, daňová povinnost a daňový systém... 47 6.5 Ochrana spotřebitele... 49 6.6 Trvale udržitelný Obsah I. Základní lidská práva a pravidla jednání a chování... 3 1.1. Klasifikace základních lidských práv... 3 1.2. Lidská svoboda... 7 II. Život dítěte po odchodu z dětského domova... 9 2.1 Zajištění

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce

Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce Výměnou zkušeností k efektivní pomoci Publikace vznikla v rámci projektu podpořeného OP LZZ s názvem Efektivnější pomoc obětem

Více

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti Příručka pro pedagogy k výuce finanční a občanskoprávní gramotnosti Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. realizuje projekt KROK ZA KROKEM

Více