Výroční zpráva ZŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva ZŠ 2013-2014"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Výroční zpráva ZŠ V Ústí nad Labem dne: Schválena pedagogickou radou dne: Schválena školskou radou dne: Mgr. Libuše Renová 1

2 1) Základní údaje Výroční zpráva ZŠ za rok škola název školy Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace adresa školy Jitřní 277, Ústí nad Labem, právní forma příspěvková organizace IČO IZO vedení školy ředitel: Mgr. Libuše Renová zástupce ředitele: Mgr. Ivana Burčová kontakt tel: ZŠ , tel: MŠ , www: 1.2 zřizovatel název zřizovatele Statutární město Ústí nad Labem adresa zřizovatele Velká Hradební 8, Ústí nad Labem kontakt tel.: součásti školy Kapacita Mateřská škola 34 dětí Základní škola 120 dětí Školní družina 55 dětí Školní jídelna MŠ 40 dětí Školní jídelna ZŠ 100 dětí 1.4 základní údaje o součástech školy Součást školy Kapacita Počet Počet Provozní doba Výše tříd dětí / žáků úplaty / měsíc Mateřská škola 34 dětí ,00 16, Kč Základní škola Kč za 120 dětí ,40 16,30 stupeň zájmové útvary Školní družina 55 dětí ,00 16,30 72 Kč Školní jídelna MŠ 40 dětí x 34 11,30 12,30 x Školní jídelna ZŠ 100 dětí x 89 11,30 13,30 x Komentář: Jsme neúplná škola na okraji města Ústí nad Labem. Poskytujeme výchovu a vzdělávání žákům v ročníku. Kapacita školy je 120 žáků. Od školního roku 2014/15 bude na škole 112 žáků (do 1. třídy bylo přijato 25 žáků). Dvě menší budovy jsou propojeny spojovací chodbou. Budova je umístěna uprostřed přírody v rekreační oblasti Českého Středohoří cca 6 km od Ústí nad Labem. Někteří žáci do školy dojíždějí. Autobusová zastávka se nachází přibližně 50 m od vchodu do budovy školy. Součástí škole je školní jídelna, školní družina a mateřská škola. Mateřská škola je samostatným objektem nedaleko školy. Mateřská škola má dvě oddělení s počty 17 dětí, samostatnou jídelnu a dvě herny. Budova mateřské školy je po celkové rekonstrukci, včetně omítek a střechy. Jedno oddělení školní družiny se nachází v učebně pro 1. ročník. Druhé oddělení školní družiny má samostatnou místnost. V horní budově školy je zřízena učebna výpočetní techniky s 16 počítači a interaktivní tabulí. Všechny počítače v horní i spodní budově jsou propojeny do počítačové sítě. Pedagogové i žáci mají volný přístup na internet. 2

3 Pět učeben je vybaveno novým nábytkem zohledňujícím rozdílnou výškou žáků, magneticko-keramickými tabulemi a dataprojektory. Problémem vybavení školy je malá nevyhovující tělocvična. Máme nové multifunkční hřiště s opravenou šatnou a skladem sportovních potřeb. Žáci tráví čas na velké zahradě se sadem, které tvoří okolí školy. 1.5 materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny 5 učeben, ve čtyřech učebnách jsou nová plastová okna Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna 1 učebna výpočetní techniky s 16 počítači, interaktivní tabulí, učebny ročníku vybaveny projektory, plátnem a PC Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Prostorná zahrada, hřiště na míčové hry a atletiku Sportovní zařízení Nevyhovující malá tělocvična a zrekonstruované hřiště s umělým povrchem. Dílny a pozemky Nejsou Žákovský nábytek Splňuje hygienické normy a je výškově stavitelný Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Byly doplněny učební pomůcky na tělesnou výchovu a nové hřiště. Kabinet byl doplněn nástěnnými obrazy. Byl koupen přístup do interaktivního Datakabinetu. Z projektu Bezpečně do školy i ze školy byly nakoupeny deskové hry, pracovní listy, pomůcky na 1. pomoc. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Byly dokoupeny nové učebnice na matematiku a český jazyk pro všechny ročníky. Průběžně jsou doplňovány pomůcky texty na výuku anglického jazyka. Byl doplněn kabinet pro dyslektiky. Vybavení kabinetů a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou (nové výukové programy) Investiční rozvoj Z projektu Bezpečně do školy i ze školy byly zakoupeny didaktické pomůcky, deskové hry. Kabinet 1. třídy doplněn o Soubor pohádek. Byly zakoupeny nové výukové programy na český jazyk, geometrii, dopravní výchovu a pro nápravu dyslexie. Na jaře roku 2014 byla u investičního fondu opravena šatna a sklad sportovních potřeby návaznosti na rekonstrukci hřiště. Komentář: Budovy školy by potřebovaly zateplit a dokončit výměnu oken. Ve čtyřech učebnách jsou plastová okna. Všechny třídy jsou vybaveny výškově rozlišeným nábytkem, magneticko-keramickými tabulemi, dataprojektory, plátny. U školní družiny je vybudováno v rámci projektu Nadace ČEZ malé netypické travnaté hřiště. Školní hřiště má nový povrch z umělé trávy. Byly opraveny prostory venkovních šaten a skladu sportovního náčiní. Ve spolupráci s Fakultou životního prostředí UJEP Ústí nad Labem a Vysokou školou technickou a hospodářskou Drážďany v projektu Společně plánovat a utvářet městskou zeleň II byla upravena zahrada a vytvořena centra pro pobyt žáků na zahradě. 3

4 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 3 Kontakt Mgr. Ivana Burčová předsedkyně V letošním školním roce se konala dvě zasedání školské rady. Školská rada dne schválila výroční zprávu za školní rok 2012/2013. Zástupkyně ředitelky předložila školské radě rozpis doplňkové činnosti školy a poskytla informace o hospodaření školy za rok 2012, seznámila s návrhem rozpočtu na 2. pololetí Byly jí poskytnuty informace o realizaci projektu EU peníze školám, Na zahradu za hrou a poznáváním. Byla jí předložena 5. aktualizace ŠVP Jitřenka. Dne rada projednávala návrh rozpočtu na rok 2014 a projednala uzávěrku za rok Členové rady se seznámili s rozborem hospodaření za rok 2013 a s činností školy ve školním roce Vzdělávání Jsme neúplná škola pro ročník. Všichni žáci základní školy se učí podle 6. verze Školního vzdělávacího programu pro ZŠ Jitřenka. Škola poskytuje žákům základy všeobecného vzdělávání odpovídající prvnímu stupni, směřuje žáky ke zdravému přístupu života. K rozvoji osobnosti žáka přispívá realizace projektů, systém rozmanité zájmové a mimotřídní činnosti. Jsem zapojen do pokusného ověřování programu Pohyb a výživa. Klima školy je žákům přívětivé, učitelky svým přístupem minimalizují stresové prostředí, komunikace mezi nimi a žáky probíhá na partnerské úrovni. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami vycházejí z jejich individuálních vzdělávacích plánů, které jsou dodržovány. V letošním školním roce je ve škole 11 integrovaných žáků. Základní škola aktivně vytváří vynikající podmínky pro zdravý vývoj žáků, hlavní podíl na prevenci sociálně patologických jevů tkví v organizování činností a projektů, zaměřených na zdravý životní styl, pořádání každoročních ozdravných pobytů, výletů, sportovních akcí (Střekovský pohár, Míčovy hry malých škol), mimoškolních aktivit (Drakiáda, Masopust, Jarní výstava na hradě Střekov, Lampionový průvod, Pálení čarodějnic, Mikulášská nadílka, Vánoční prodej, Spaní ve škole) a rozmanitých zájmových kroužků (anglická konverzace, flétna, informatika, judo, pohybové hry, výtvarný a hudební kroužek, hbitý jazýček, paličkování, jóga). 2) Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy C/01 ŠVP pro ZŠ Jitřenka ročník 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program Zařazené třídy 6. verze ŠVP pro ZŠ Jitřenka - č. j. 276/2013 z , 2., 3., 4., 5 3) Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 21 Počet učitelů ZŠ 7 Počet vychovatelů ŠD 2 Počet učitelek MŠ 3 Počet správních zaměstnanců ZŠ 4 Počet správních zaměstnanců MŠ 1 Počet správních zaměstnanců ŠJ 4 4

5 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících ZŠ Pedagogičtí Funkce Úvazek Stupeň Aprobace pracovníci vzdělání 1 Učitelka 1,000 VŠ r. 2 Učitelka 0,591 VŠ r. 3 Statutární zástupce 1,000 VŠ r. 4 Ředitelka 1,000 VŠ r., spec. ped. 5 Učitelka 1,000 VŠ r. 6 Učitelka 1,000 VŠ r. 7 Učitelka 1,000 VŠ r. 8 Vychovatelka ŠD 0,867 VŠ vychovatelství 9 Vychovatelka ŠD 0,850 SŠ vychovatelství 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 1. stupně 100 Učitelky MŠ 100 Učitelky MŠ 100 Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD Pedagogičtí pracovníci podle věku Do 35 let let let nad 55 let do důch. veku 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1 pom. kuchařka 0,625 SOU 2 kuchařka ZŠ 1,000 SOU 3 vedoucí ŠJ 0,750 SŠ 4 účetní, administrativní pracovnice 1,000 SŠ 5 školník ZŠ 0,500 SOU 6 školnice MŠ 0,750 SOU 7 kuchařka MŠ 0,875 SOU 8 uklízečka ZŠ 0,375 SOU 9 uklízečka ZŠ 0,5 SOU 4) Zápis k povinné školní docházce 4.1 Zápis k povinné školní docházce Počet prvních tříd Počet dětí přijatých do prvních tříd v důchod. věku Z toho počet dětí starších 6 ti let (nástup po odkladu) Počet odkladů pro školní rok/dodatečný odklad celkem Muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Muži ženy Výsledky přijímacího řízení na víceletá gymnázia přijato: (gymnázia zřizovaná krajem) Komentář: ke studiu se hlásili 3 žáci, byli přijati 3 z pátého ročníku 3 5

6 5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu: Třída Počet Prospělo Prospělo Žáci s Žáci s Uvolněn žáků s vyznamenáním dostatečnou nedostatečnou Nehodnocen Celkem Celkový přehled: Stupeň Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Počet žáků s dostatečnou 1. stupeň Počet žáků s nedostatečnou Přehled o chování Třída Počet žáků Pochvaly ŘŠ Důtky ŘŠ Celkem Celkový přehled chování Počet žáků Pochvala ŘŠ Důtka 2. stupeň 3. stupeň ŘŠ 1. stupeň

7 Školní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání (projekt NIQES) 7

8 5.3 Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení: Ročník Počet žáků S vývojovými poruchami učení Celkem - 6 Vývojová dysfázie Celkem - 4 Smyslové postižení 3. 1 Tělesné postižení - 0 Integrovaní žáci celkem - 11 Výsledky výchovně-vzdělávacího procesu Všichni žáci se vzdělávali podle 6. verze Školního vzdělávacího programu pro základní školy Jitřenka č. j. 276ú2013 Na škole působilo 8 kvalifikovaných učitelek. Provoz ŠD byl zajištěn dvěma kvalifikovanými pedagogickými pracovnicemi. Osnovy ŠVP Jitřenky v 1., 2., 3., 4. a 5. ročníku byly splněny. Žáci byli připraveni na přechod do 6. ročníku ZŠ. 8

9 V 1., 2., 3., 4. a 5. ročníku je vyučován anglický jazyk. Integrovaní žáci byli vyučováni dle individuálních vzdělávacích plánů. Na škole vedla p. učitelka 2 skupiny nápravy dětí s vývojovými poruchami učení. Zařazeno bylo 11 integrovaných dětí. Pravidla pro zohledňování vzdělávacích potřeb žáků jsou dobře nastavena. V současné době základní škola eviduje a realizuje individuální vzdělávací plány pro 11 žáků, z toho pro jednoho žáka se sluchovým postižením a čtyři s vadami řeči. Škola poskytuje funkční poradenskou pomoc v záležitostech týkajících se vzdělávání. Zároveň rodiče informuje také o možnosti využívat poradenská zařízení typu pedagogickopsychologické poradny, speciálně pedagogického centra nebo logopedické poradny. Výchovné a vzdělávací strategie podporující osvojování žákovských kompetencí, které si škola zpracovala do ŠVP, prolínají do každodenních činností školy. Čtenářská gramotnost je rozvíjena vhodným zařazováním práce s textem s důrazem na porozumění textu, zařazování práce s encyklopediemi, atlasy rostlin, zvířat a pravidelným vydáváním školních novin Brnění. Umístili jsme se na 1. místě v krajském kole školních časopisů. Matematická gramotnost je posilovaná zařazováním úloh na řešení reálných situací, důsledným dodržováním logických postupů, podporou abstraktní představivosti a účastí v matematické soutěži Klokan. Schopnost komunikace v cizích jazycích je podporována zařazením anglického jazyka již od 1. ročníku. Komunikační dovednosti jsou úspěšně rozvíjeny v navozených situacích obvyklých v reálném životě nebo vhodným zařazením a využitím didaktické techniky. Informační gramotnost je rozvíjena především v zájmovém kroužku výpočetní techniky, ve vyučovacím předmětu Informatika v 5. ročníku. Sociální gramotnost se zvyšuje především při naplňování preventivní strategie školy formou každodenních chvilek pro hodnocení a sebehodnocení v závěru výukového bloku. Je kladen důraz na vytváření hodnotové orientace mezilidských vztahů a smysluplné využívání volného času. Přírodovědná gramotnost se uplatňuje nejen ve výuce, ale také při akcích směřujících k ochraně životního prostředí (např. třídění odpadu, sběr papíru, plastů, vybitých baterií, péče o prostředí v okolí školy). Významnou měrou přispívají akce na environmentální výchovu (je zpracován plán). Úspěšnost žáků při vzdělávání je všemi učitelkami pečlivě sledována, úroveň jejich znalostí a dovedností zjišťují vlastními evaluačními nástroji, komerčními testy a účastí v soutěžích, především sportovních a matematických. Ředitelka školy spolu s učitelkami analyzuje výsledky (zejména na jednáních pedagogické rady), hledá řešení případných problémů a stanovuje účinná opatření. Během 5. ročníku jsou žáci informováni o organizačních změnách, které souvisejí s přechodem na druhý stupeň nebo na víceletá gymnázia, zpětnou vazbu o úspěšnosti žáků při odchodu z prvního na druhý stupeň získává škola z neformálních setkávání se žáky, kteří pokračují ve školní docházce na jiných školách. 9

10 6) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Účast pracovníků na vzdělávacích kurzech DVPP a školeních září leden 2014 Jméno Název kurzu Datum Čas Místo konání Cena Horáčková Účetnictví příspěvkových organizací ,00-17,00 NIDV 500,00 Kč Křížová Jan na Aj bez knížky ,00-14,00 NIDV 520,00 Kč Dörnerová Rozvoj grafomotoriky u předškolních dětí ,00-17,00 NIDV 550,00 Kč Melicharová Poznávání živé a neživé přírody ,00-17,00 NIDV 650,00 Kč prostřednictvím pokusů Horáčková Finanční kontrola ,00-17,00 NIDV 350,00 Kč Renová Zákon o pedag. Pracovníchcích a pracovně ,00-17,00 Comenius 998,00 Kč právní vztahy Renová Nová legislativa platná od ,00-15,30 seminář MŠ 500,00 Kč Burčová Kurz logopedické prevence září až 14,00-17,00 ZŠ Měcholupy 2 000,00 Kč listopad Dörnerová Kurz logopedické prevence září až 14,00-17,00 ZŠ Měcholupy 0,00 Kč listopad Matyášová Kurz Brána jazyků otevřená říjen až červen 14,00-17,00 NIDV 4 300,00 Kč Celkem ,00 Kč Účast pracovníků na vzdělávacích kurzech DVPP a školeních Leden červen 2014 Jméno Název kurzu Datum Čas Místo konání Cena Renová Nový zákoník práce platný od ,00-14,00 Fakta 1 190,00 Kč Topinková Zdravotník zotavovacích akcí od hodin ČSČK 2 000,00 Kč do 6.4. Matyášová Didaktické studium angličtiny od do ,00-17,30 NIDV ÚL 4 200,00 Kč Burčová Kraiérní systém ,00-13,00 NIDV ÚL 0,00 Kč celkem 7 390,00 Kč 7) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Údaje o významných mimoškolních aktivitách Spolupráce školy a dalších subjektů Významné akce školy TJ Brná, PP, Policie ČR v ÚL, Městská policie ÚL, MŠ Sukova Vydávání školních novin Brnění. Sportovní akce školy závody ve šplhu, míčové hry malých škol, atletická olympiáda, dopravní výchova, jízda na koloběžkách, běh školní zahradou, drakiáda, mikulášská nadílka, vánoční trhy a vánoční besídky, novoroční výlet, do okolí školy, pálení čarodějnic, tematické dny, sportovně ozdravný pobyt, Masopust, jarní výstava na hradě 10

11 Akce k environmentální výchově Střekov, sportování s rodiči, loučení s pátou třídou, spaní ve škole, poslední zvonění Sběr starého papíru a vybitých baterií, účast v soutěži RECYKLOHRANÍ, třídění opadu, Beseda Tonda Obal na cestách, adopce TAMARÍNA PINČÍHO, Odpolední dílny pro rodiče VÁNOCE, VELIKONOCE, Vánoční strom pro zvířátka, sběr jablek pro ZOO UL, Akce k prevenci sociálně patologických jevů v příloze č Účast žáků v soutěžích Název soutěže Počet žáků Umístění Závody ve šplhu 30 ZŠ Brná 29 ZŠ Nová Atletická olympiáda celá škola Míčové hry malých škol 20 ZŠ Brná ZŠ Mírová ZŠ V. Chvojno Soutěž v návštěvnosti knihovny celá škola Cvrček 45 Klokánek 34 Matematická olympiáda pro 5. 3 třídy Sportovní odpoledne s rodiči 50 Sportovní kurz ve Starých 29 splavech Mc Donald s Cup okresní kolo v 12 kopané Sběr papíru celá škola Běh školní zahradou 55 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: Škola poskytuje zákonným zástupcům i široké veřejnosti dostatek informací o své nabídce, akcích školy i kritériích a způsobu přijímání dětí a žáků ke vzdělávání. Informace zveřejňuje na webových stránkách školy, prostřednictvím vývěsek, školních časopisů, letáků umístěných na veřejně přístupných místech ve městě a na třídních schůzkách, využívá nástěnek v šatnách jednotlivých tříd a osobních pohovorů s rodiči. Škola úspěšně rozvíjí spolupráci se všemi strategickými partnery. Se zřizovatelem je spolupráce na velmi dobré úrovni, svou pomocí výrazně přispívá k tvorbě příznivých podmínek ke vzdělávání. Školská rada pravidelně projednává a schvaluje předložené dokumenty. Velmi úzká spolupráce se zákonnými zástupci dětí a žáků probíhá formou společných akcí plánovaných ve škole i mimo ni a důležité je zapojení rodičovské veřejnosti do tvořivých aktivit. Rodiče využívají možnosti třídních schůzek a individuálních konzultací zajišťujících dostatečnou informovanost o činnosti školy, o studijních výsledcích žáků. 11

12 Spolupráce s odbornými pracovišti s pedagogickou psychologickou poradnou, která provádí vyšetření dětí ohledně školní zralosti a integrace žáků s poruchami učení, se speciálními pedagogickými centry v souvislosti se vzděláváním tělesně i sluchově postižených žáků a s logopedickou poradnou při zjišťování logopedických náprav. Škola klade velký důraz na přípravu dětí při přechodu do základní školy, organizuje společné akce podporující seznamování dětí s novým prostředím (např. pravidelné návštěvy předškolních dětí v prvním ročníku naší základní školy v tělocvičně nebo v učebně výpočetní techniky). Propojení v jeden subjekt je pro děti i jejich rodiče přínosem. Úspěchy školy - v naší škole se neobjevuje záškoláctví. Řešíme zatím pouze menší kázeňské přestupky. Velmi dobře spolupracujeme s rodiči žáků, kteří se pravidelně zúčastňují našich častých mimoškolních akcí (drakiáda, mikulášská nadílka, pálení čarodějnic, sportovní olympiády atletický čtyřboj, míčové hry, soutěž ve šplhu, spaní ve škole, závěrečné loučení se žáky 5. třídy, vánoční jarmark a masopust, dušičky, jarní výstava na hradě Střekov, společné sportování s rodiči). Každým rokem máme 100% úspěšnost při přijímacím řízení na osmileté gymnázium. V letech 2007 a 2010 jsme získali titul Zelená škola. V roce 2008 jsme obsadili 1. místo v soutěži o nejlepší webové stránky škol. V roce 2010 jsme se umístili na 1. místě v soutěži školních časopisů, v roce 2011 na 3. místě. V roce 2012 jsme získali 4 1. místa ve sportovní soutěži Albert triatlon tour. V roce 2013 jsme získali 1. místo v soutěži školních časopisů. V roce 2014 získal náš žák 2. místo v Okresním kole matematické soutěže Klokánek Škola aktivně spolupracuje i s dalšími partnery, jejichž možností využívá ke zpestření vzdělávací nabídky, např. s Policií ČR, okolními mateřskými a základními školami, dm drogerie markt s.r.o., HOKA spol. s r.o., TJ Brná, TJ Slavie. 8) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2013/2014 na škole neproběhla kontrola ČŠI. 9) Účinnost realizace minimálního preventivního programu viz. Příloha č. 1 10) Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola se zapojila ve školním roce 2013/14do pokusného ověřování programu Pohyb a výživa, organizovaném MŠMT a národním ústavem pro vzdělávání. Je to pokusné ověřování účinnosti Programu zaměřeného na změny v pohybovém a výživovém režimu žáků základní školy. 11) Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola nebyla ve školním roce zapojena do žádného celoživotního učení. 12) Projekty financované z cizích zdrojů Finanční podpora z FONDU PRIMÁTORA STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM Název projektu: Bezpečně do školy i ze školy Zahájení projektu: září 2013 Ukončení projektu: listopad 2013 Rozpočet projektu celkem: Kč 12

13 Stručný obsah projektu: V rámci plnění minimálního školního preventivního programu se naše škola opět zapojila do projektu Prevence kriminality - Fond primátora Statutárního města Ústí nad Labem V letošním roce škola získala finanční příspěvek ve výši ,- Kč. Letos jsme se zaměřili na první pomoc, bezpečnou cestu do školy a ze školy, mimořádné situace v našem životě. Zakoupili jsme učební pomůcky a zajistili exkurze a přednášky na tato témata. Přehled financovaných položek: DVD Dopravní značky a zařízení Ing. Richtárik Štefan 180,00 Kč DVD Dopravní výchova set Ing. Richtárik Štefan 220,00 Kč CD dopravní značky Ing. Richtárik Štefan 50,00 Kč Poštovné, dobírka, balné Ing. Richtárik Štefan 40,00 Kč Deskové hry Mimořádné události Deskové hry Osobní bezpečí Deskové hry Běžná rizika Pracovní sešit Běžná rizika Pracovní sešit Osobní bezpečí Pracovní sešit Mimořádné události Pracovní sešit Požáry Pracovní listy První pomoc Pracovní listy Dopravní výchova Pracovní sešit Dopravní výchova Ochrana člověka za mimoř. událostí Neztratím se? Neztratím? Dobírka - přepravné Plastový kufr 1. pomoci malý s náplní AB STORE s.r.o ,00 Kč 1 755,00 Kč 2 118,00 Kč 47,00 Kč 47,00 Kč 47,00 Kč 47,00 Kč 275,00 Kč 268,00 Kč 47,00 Kč 67,00 Kč 59,00 Kč 130,00 Kč 3 194,00 Kč Obinadla, trojcípé šátky Lékárna 84,00 Kč Celkem ,00 Kč 13

14 Původní rozpočet (částka ,- Kč) nám byl snížen na ,- Kč, proto jsme nepořídili kancelářský papír, snížili jsme počet kufříků 1. pomoci, počet elastických obinadel, trojcípých šátků. Hry a nápady pro výuku 1. pomoci červený kříž neměl na skladě. Zcela zdarma se nám podařilo zajistit exkurze a přednáška. Přehled zrealizovaných akcí: Exkurze 2. třídy v heliportu ZZS Ústí nad Labem s besedou o práci záchranářů Přednáška Městské policie v MŠ Smíš nesmíš Exkurze 3. ročníku ve stanici HZS a vozovně HZS Ústí nad Labem s besedou o práci hasičů a celého integrovaného záchranného systému Přednáška a praktické cvičení se studenty SZŠ oboru dentální hygiena Dopravní výchova 4. ročníku na dopravním hřišti v Krásném Březně Dopravní výchova s Policií ČR ve všech ročnících naší základní školy s rozborem konkrétních situací z každodenního života (pohyb a provoz ve městě, cesta do školy a zpět, jízda MHD, kontakt s cizí osobou, role chodce, cyklisty; dopravní předpisy a dopravní značení, důležitá telefonní čísla atd.) Přednáška kurátorky Děti a právo ve 4. a 5. ročníku Přednáška ve 4. a 5. ročníku s praktickým nácvikem základů 1. pomoci se zdravotníkem a záchranářem listopad Dotazníkové šetření v 2. až 5. ročníku k podpoře zdravého klima ve škole a jednotlivých třídách zaměřené na odhalení případných nežádoucích projevů chování, šikany apod. 13) Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Na škole není ustavena odborová organizace a organizace zaměstnavatelů. 14) Základní údaje o hospodaření školy Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2013 Viz. Příloha č. 3 14

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Za školní rok 2013/2014 Ekonomická zpráva za rok 2013 Zprávu předkládá: Mgr. Dagmar Adamová, ředitelka školy Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana 24. 7. 2013 Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N S T A R O S T A 9. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 11. 11. 2009 Bod pořadu jednání: 8. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VRATISLAVICE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY č.j.: 85/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program školy 3. Přehled pracovníků školy 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012 / 2013 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací programy školy...6 1. Vzdělávací program školy...6

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

2011/2012 Výroční zpráva

2011/2012 Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Štefcova 1092 Hradec Králové 2011/2012 Výroční zpráva Mgr. Eduard Hlávka Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 1.1. Škola... 4 1.2. Zřizovatel... 4 1.3. Místo poskytovaného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Obsah 1. Základní

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ HAMRY, Školní 541 - příspěvková organizace Telefon : 483 387 002, 777 914 021 Fax : 483 391 847 Adresa sídla školy : Velké Hamry, Školní 541, PSČ 468 45, okres Jablonec nad Nisou IČO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více