Výroční zpráva ZŠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva ZŠ 2013-2014"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Výroční zpráva ZŠ V Ústí nad Labem dne: Schválena pedagogickou radou dne: Schválena školskou radou dne: Mgr. Libuše Renová 1

2 1) Základní údaje Výroční zpráva ZŠ za rok škola název školy Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace adresa školy Jitřní 277, Ústí nad Labem, právní forma příspěvková organizace IČO IZO vedení školy ředitel: Mgr. Libuše Renová zástupce ředitele: Mgr. Ivana Burčová kontakt tel: ZŠ , tel: MŠ , www: 1.2 zřizovatel název zřizovatele Statutární město Ústí nad Labem adresa zřizovatele Velká Hradební 8, Ústí nad Labem kontakt tel.: součásti školy Kapacita Mateřská škola 34 dětí Základní škola 120 dětí Školní družina 55 dětí Školní jídelna MŠ 40 dětí Školní jídelna ZŠ 100 dětí 1.4 základní údaje o součástech školy Součást školy Kapacita Počet Počet Provozní doba Výše tříd dětí / žáků úplaty / měsíc Mateřská škola 34 dětí ,00 16, Kč Základní škola Kč za 120 dětí ,40 16,30 stupeň zájmové útvary Školní družina 55 dětí ,00 16,30 72 Kč Školní jídelna MŠ 40 dětí x 34 11,30 12,30 x Školní jídelna ZŠ 100 dětí x 89 11,30 13,30 x Komentář: Jsme neúplná škola na okraji města Ústí nad Labem. Poskytujeme výchovu a vzdělávání žákům v ročníku. Kapacita školy je 120 žáků. Od školního roku 2014/15 bude na škole 112 žáků (do 1. třídy bylo přijato 25 žáků). Dvě menší budovy jsou propojeny spojovací chodbou. Budova je umístěna uprostřed přírody v rekreační oblasti Českého Středohoří cca 6 km od Ústí nad Labem. Někteří žáci do školy dojíždějí. Autobusová zastávka se nachází přibližně 50 m od vchodu do budovy školy. Součástí škole je školní jídelna, školní družina a mateřská škola. Mateřská škola je samostatným objektem nedaleko školy. Mateřská škola má dvě oddělení s počty 17 dětí, samostatnou jídelnu a dvě herny. Budova mateřské školy je po celkové rekonstrukci, včetně omítek a střechy. Jedno oddělení školní družiny se nachází v učebně pro 1. ročník. Druhé oddělení školní družiny má samostatnou místnost. V horní budově školy je zřízena učebna výpočetní techniky s 16 počítači a interaktivní tabulí. Všechny počítače v horní i spodní budově jsou propojeny do počítačové sítě. Pedagogové i žáci mají volný přístup na internet. 2

3 Pět učeben je vybaveno novým nábytkem zohledňujícím rozdílnou výškou žáků, magneticko-keramickými tabulemi a dataprojektory. Problémem vybavení školy je malá nevyhovující tělocvična. Máme nové multifunkční hřiště s opravenou šatnou a skladem sportovních potřeb. Žáci tráví čas na velké zahradě se sadem, které tvoří okolí školy. 1.5 materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny 5 učeben, ve čtyřech učebnách jsou nová plastová okna Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna 1 učebna výpočetní techniky s 16 počítači, interaktivní tabulí, učebny ročníku vybaveny projektory, plátnem a PC Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Prostorná zahrada, hřiště na míčové hry a atletiku Sportovní zařízení Nevyhovující malá tělocvična a zrekonstruované hřiště s umělým povrchem. Dílny a pozemky Nejsou Žákovský nábytek Splňuje hygienické normy a je výškově stavitelný Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Byly doplněny učební pomůcky na tělesnou výchovu a nové hřiště. Kabinet byl doplněn nástěnnými obrazy. Byl koupen přístup do interaktivního Datakabinetu. Z projektu Bezpečně do školy i ze školy byly nakoupeny deskové hry, pracovní listy, pomůcky na 1. pomoc. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Byly dokoupeny nové učebnice na matematiku a český jazyk pro všechny ročníky. Průběžně jsou doplňovány pomůcky texty na výuku anglického jazyka. Byl doplněn kabinet pro dyslektiky. Vybavení kabinetů a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou (nové výukové programy) Investiční rozvoj Z projektu Bezpečně do školy i ze školy byly zakoupeny didaktické pomůcky, deskové hry. Kabinet 1. třídy doplněn o Soubor pohádek. Byly zakoupeny nové výukové programy na český jazyk, geometrii, dopravní výchovu a pro nápravu dyslexie. Na jaře roku 2014 byla u investičního fondu opravena šatna a sklad sportovních potřeby návaznosti na rekonstrukci hřiště. Komentář: Budovy školy by potřebovaly zateplit a dokončit výměnu oken. Ve čtyřech učebnách jsou plastová okna. Všechny třídy jsou vybaveny výškově rozlišeným nábytkem, magneticko-keramickými tabulemi, dataprojektory, plátny. U školní družiny je vybudováno v rámci projektu Nadace ČEZ malé netypické travnaté hřiště. Školní hřiště má nový povrch z umělé trávy. Byly opraveny prostory venkovních šaten a skladu sportovního náčiní. Ve spolupráci s Fakultou životního prostředí UJEP Ústí nad Labem a Vysokou školou technickou a hospodářskou Drážďany v projektu Společně plánovat a utvářet městskou zeleň II byla upravena zahrada a vytvořena centra pro pobyt žáků na zahradě. 3

4 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 3 Kontakt Mgr. Ivana Burčová předsedkyně V letošním školním roce se konala dvě zasedání školské rady. Školská rada dne schválila výroční zprávu za školní rok 2012/2013. Zástupkyně ředitelky předložila školské radě rozpis doplňkové činnosti školy a poskytla informace o hospodaření školy za rok 2012, seznámila s návrhem rozpočtu na 2. pololetí Byly jí poskytnuty informace o realizaci projektu EU peníze školám, Na zahradu za hrou a poznáváním. Byla jí předložena 5. aktualizace ŠVP Jitřenka. Dne rada projednávala návrh rozpočtu na rok 2014 a projednala uzávěrku za rok Členové rady se seznámili s rozborem hospodaření za rok 2013 a s činností školy ve školním roce Vzdělávání Jsme neúplná škola pro ročník. Všichni žáci základní školy se učí podle 6. verze Školního vzdělávacího programu pro ZŠ Jitřenka. Škola poskytuje žákům základy všeobecného vzdělávání odpovídající prvnímu stupni, směřuje žáky ke zdravému přístupu života. K rozvoji osobnosti žáka přispívá realizace projektů, systém rozmanité zájmové a mimotřídní činnosti. Jsem zapojen do pokusného ověřování programu Pohyb a výživa. Klima školy je žákům přívětivé, učitelky svým přístupem minimalizují stresové prostředí, komunikace mezi nimi a žáky probíhá na partnerské úrovni. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami vycházejí z jejich individuálních vzdělávacích plánů, které jsou dodržovány. V letošním školním roce je ve škole 11 integrovaných žáků. Základní škola aktivně vytváří vynikající podmínky pro zdravý vývoj žáků, hlavní podíl na prevenci sociálně patologických jevů tkví v organizování činností a projektů, zaměřených na zdravý životní styl, pořádání každoročních ozdravných pobytů, výletů, sportovních akcí (Střekovský pohár, Míčovy hry malých škol), mimoškolních aktivit (Drakiáda, Masopust, Jarní výstava na hradě Střekov, Lampionový průvod, Pálení čarodějnic, Mikulášská nadílka, Vánoční prodej, Spaní ve škole) a rozmanitých zájmových kroužků (anglická konverzace, flétna, informatika, judo, pohybové hry, výtvarný a hudební kroužek, hbitý jazýček, paličkování, jóga). 2) Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy C/01 ŠVP pro ZŠ Jitřenka ročník 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program Zařazené třídy 6. verze ŠVP pro ZŠ Jitřenka - č. j. 276/2013 z , 2., 3., 4., 5 3) Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 21 Počet učitelů ZŠ 7 Počet vychovatelů ŠD 2 Počet učitelek MŠ 3 Počet správních zaměstnanců ZŠ 4 Počet správních zaměstnanců MŠ 1 Počet správních zaměstnanců ŠJ 4 4

5 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících ZŠ Pedagogičtí Funkce Úvazek Stupeň Aprobace pracovníci vzdělání 1 Učitelka 1,000 VŠ r. 2 Učitelka 0,591 VŠ r. 3 Statutární zástupce 1,000 VŠ r. 4 Ředitelka 1,000 VŠ r., spec. ped. 5 Učitelka 1,000 VŠ r. 6 Učitelka 1,000 VŠ r. 7 Učitelka 1,000 VŠ r. 8 Vychovatelka ŠD 0,867 VŠ vychovatelství 9 Vychovatelka ŠD 0,850 SŠ vychovatelství 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 1. stupně 100 Učitelky MŠ 100 Učitelky MŠ 100 Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD Pedagogičtí pracovníci podle věku Do 35 let let let nad 55 let do důch. veku 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1 pom. kuchařka 0,625 SOU 2 kuchařka ZŠ 1,000 SOU 3 vedoucí ŠJ 0,750 SŠ 4 účetní, administrativní pracovnice 1,000 SŠ 5 školník ZŠ 0,500 SOU 6 školnice MŠ 0,750 SOU 7 kuchařka MŠ 0,875 SOU 8 uklízečka ZŠ 0,375 SOU 9 uklízečka ZŠ 0,5 SOU 4) Zápis k povinné školní docházce 4.1 Zápis k povinné školní docházce Počet prvních tříd Počet dětí přijatých do prvních tříd v důchod. věku Z toho počet dětí starších 6 ti let (nástup po odkladu) Počet odkladů pro školní rok/dodatečný odklad celkem Muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Muži ženy Výsledky přijímacího řízení na víceletá gymnázia přijato: (gymnázia zřizovaná krajem) Komentář: ke studiu se hlásili 3 žáci, byli přijati 3 z pátého ročníku 3 5

6 5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu: Třída Počet Prospělo Prospělo Žáci s Žáci s Uvolněn žáků s vyznamenáním dostatečnou nedostatečnou Nehodnocen Celkem Celkový přehled: Stupeň Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Počet žáků s dostatečnou 1. stupeň Počet žáků s nedostatečnou Přehled o chování Třída Počet žáků Pochvaly ŘŠ Důtky ŘŠ Celkem Celkový přehled chování Počet žáků Pochvala ŘŠ Důtka 2. stupeň 3. stupeň ŘŠ 1. stupeň

7 Školní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání (projekt NIQES) 7

8 5.3 Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení: Ročník Počet žáků S vývojovými poruchami učení Celkem - 6 Vývojová dysfázie Celkem - 4 Smyslové postižení 3. 1 Tělesné postižení - 0 Integrovaní žáci celkem - 11 Výsledky výchovně-vzdělávacího procesu Všichni žáci se vzdělávali podle 6. verze Školního vzdělávacího programu pro základní školy Jitřenka č. j. 276ú2013 Na škole působilo 8 kvalifikovaných učitelek. Provoz ŠD byl zajištěn dvěma kvalifikovanými pedagogickými pracovnicemi. Osnovy ŠVP Jitřenky v 1., 2., 3., 4. a 5. ročníku byly splněny. Žáci byli připraveni na přechod do 6. ročníku ZŠ. 8

9 V 1., 2., 3., 4. a 5. ročníku je vyučován anglický jazyk. Integrovaní žáci byli vyučováni dle individuálních vzdělávacích plánů. Na škole vedla p. učitelka 2 skupiny nápravy dětí s vývojovými poruchami učení. Zařazeno bylo 11 integrovaných dětí. Pravidla pro zohledňování vzdělávacích potřeb žáků jsou dobře nastavena. V současné době základní škola eviduje a realizuje individuální vzdělávací plány pro 11 žáků, z toho pro jednoho žáka se sluchovým postižením a čtyři s vadami řeči. Škola poskytuje funkční poradenskou pomoc v záležitostech týkajících se vzdělávání. Zároveň rodiče informuje také o možnosti využívat poradenská zařízení typu pedagogickopsychologické poradny, speciálně pedagogického centra nebo logopedické poradny. Výchovné a vzdělávací strategie podporující osvojování žákovských kompetencí, které si škola zpracovala do ŠVP, prolínají do každodenních činností školy. Čtenářská gramotnost je rozvíjena vhodným zařazováním práce s textem s důrazem na porozumění textu, zařazování práce s encyklopediemi, atlasy rostlin, zvířat a pravidelným vydáváním školních novin Brnění. Umístili jsme se na 1. místě v krajském kole školních časopisů. Matematická gramotnost je posilovaná zařazováním úloh na řešení reálných situací, důsledným dodržováním logických postupů, podporou abstraktní představivosti a účastí v matematické soutěži Klokan. Schopnost komunikace v cizích jazycích je podporována zařazením anglického jazyka již od 1. ročníku. Komunikační dovednosti jsou úspěšně rozvíjeny v navozených situacích obvyklých v reálném životě nebo vhodným zařazením a využitím didaktické techniky. Informační gramotnost je rozvíjena především v zájmovém kroužku výpočetní techniky, ve vyučovacím předmětu Informatika v 5. ročníku. Sociální gramotnost se zvyšuje především při naplňování preventivní strategie školy formou každodenních chvilek pro hodnocení a sebehodnocení v závěru výukového bloku. Je kladen důraz na vytváření hodnotové orientace mezilidských vztahů a smysluplné využívání volného času. Přírodovědná gramotnost se uplatňuje nejen ve výuce, ale také při akcích směřujících k ochraně životního prostředí (např. třídění odpadu, sběr papíru, plastů, vybitých baterií, péče o prostředí v okolí školy). Významnou měrou přispívají akce na environmentální výchovu (je zpracován plán). Úspěšnost žáků při vzdělávání je všemi učitelkami pečlivě sledována, úroveň jejich znalostí a dovedností zjišťují vlastními evaluačními nástroji, komerčními testy a účastí v soutěžích, především sportovních a matematických. Ředitelka školy spolu s učitelkami analyzuje výsledky (zejména na jednáních pedagogické rady), hledá řešení případných problémů a stanovuje účinná opatření. Během 5. ročníku jsou žáci informováni o organizačních změnách, které souvisejí s přechodem na druhý stupeň nebo na víceletá gymnázia, zpětnou vazbu o úspěšnosti žáků při odchodu z prvního na druhý stupeň získává škola z neformálních setkávání se žáky, kteří pokračují ve školní docházce na jiných školách. 9

10 6) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Účast pracovníků na vzdělávacích kurzech DVPP a školeních září leden 2014 Jméno Název kurzu Datum Čas Místo konání Cena Horáčková Účetnictví příspěvkových organizací ,00-17,00 NIDV 500,00 Kč Křížová Jan na Aj bez knížky ,00-14,00 NIDV 520,00 Kč Dörnerová Rozvoj grafomotoriky u předškolních dětí ,00-17,00 NIDV 550,00 Kč Melicharová Poznávání živé a neživé přírody ,00-17,00 NIDV 650,00 Kč prostřednictvím pokusů Horáčková Finanční kontrola ,00-17,00 NIDV 350,00 Kč Renová Zákon o pedag. Pracovníchcích a pracovně ,00-17,00 Comenius 998,00 Kč právní vztahy Renová Nová legislativa platná od ,00-15,30 seminář MŠ 500,00 Kč Burčová Kurz logopedické prevence září až 14,00-17,00 ZŠ Měcholupy 2 000,00 Kč listopad Dörnerová Kurz logopedické prevence září až 14,00-17,00 ZŠ Měcholupy 0,00 Kč listopad Matyášová Kurz Brána jazyků otevřená říjen až červen 14,00-17,00 NIDV 4 300,00 Kč Celkem ,00 Kč Účast pracovníků na vzdělávacích kurzech DVPP a školeních Leden červen 2014 Jméno Název kurzu Datum Čas Místo konání Cena Renová Nový zákoník práce platný od ,00-14,00 Fakta 1 190,00 Kč Topinková Zdravotník zotavovacích akcí od hodin ČSČK 2 000,00 Kč do 6.4. Matyášová Didaktické studium angličtiny od do ,00-17,30 NIDV ÚL 4 200,00 Kč Burčová Kraiérní systém ,00-13,00 NIDV ÚL 0,00 Kč celkem 7 390,00 Kč 7) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Údaje o významných mimoškolních aktivitách Spolupráce školy a dalších subjektů Významné akce školy TJ Brná, PP, Policie ČR v ÚL, Městská policie ÚL, MŠ Sukova Vydávání školních novin Brnění. Sportovní akce školy závody ve šplhu, míčové hry malých škol, atletická olympiáda, dopravní výchova, jízda na koloběžkách, běh školní zahradou, drakiáda, mikulášská nadílka, vánoční trhy a vánoční besídky, novoroční výlet, do okolí školy, pálení čarodějnic, tematické dny, sportovně ozdravný pobyt, Masopust, jarní výstava na hradě 10

11 Akce k environmentální výchově Střekov, sportování s rodiči, loučení s pátou třídou, spaní ve škole, poslední zvonění Sběr starého papíru a vybitých baterií, účast v soutěži RECYKLOHRANÍ, třídění opadu, Beseda Tonda Obal na cestách, adopce TAMARÍNA PINČÍHO, Odpolední dílny pro rodiče VÁNOCE, VELIKONOCE, Vánoční strom pro zvířátka, sběr jablek pro ZOO UL, Akce k prevenci sociálně patologických jevů v příloze č Účast žáků v soutěžích Název soutěže Počet žáků Umístění Závody ve šplhu 30 ZŠ Brná 29 ZŠ Nová Atletická olympiáda celá škola Míčové hry malých škol 20 ZŠ Brná ZŠ Mírová ZŠ V. Chvojno Soutěž v návštěvnosti knihovny celá škola Cvrček 45 Klokánek 34 Matematická olympiáda pro 5. 3 třídy Sportovní odpoledne s rodiči 50 Sportovní kurz ve Starých 29 splavech Mc Donald s Cup okresní kolo v 12 kopané Sběr papíru celá škola Běh školní zahradou 55 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: Škola poskytuje zákonným zástupcům i široké veřejnosti dostatek informací o své nabídce, akcích školy i kritériích a způsobu přijímání dětí a žáků ke vzdělávání. Informace zveřejňuje na webových stránkách školy, prostřednictvím vývěsek, školních časopisů, letáků umístěných na veřejně přístupných místech ve městě a na třídních schůzkách, využívá nástěnek v šatnách jednotlivých tříd a osobních pohovorů s rodiči. Škola úspěšně rozvíjí spolupráci se všemi strategickými partnery. Se zřizovatelem je spolupráce na velmi dobré úrovni, svou pomocí výrazně přispívá k tvorbě příznivých podmínek ke vzdělávání. Školská rada pravidelně projednává a schvaluje předložené dokumenty. Velmi úzká spolupráce se zákonnými zástupci dětí a žáků probíhá formou společných akcí plánovaných ve škole i mimo ni a důležité je zapojení rodičovské veřejnosti do tvořivých aktivit. Rodiče využívají možnosti třídních schůzek a individuálních konzultací zajišťujících dostatečnou informovanost o činnosti školy, o studijních výsledcích žáků. 11

12 Spolupráce s odbornými pracovišti s pedagogickou psychologickou poradnou, která provádí vyšetření dětí ohledně školní zralosti a integrace žáků s poruchami učení, se speciálními pedagogickými centry v souvislosti se vzděláváním tělesně i sluchově postižených žáků a s logopedickou poradnou při zjišťování logopedických náprav. Škola klade velký důraz na přípravu dětí při přechodu do základní školy, organizuje společné akce podporující seznamování dětí s novým prostředím (např. pravidelné návštěvy předškolních dětí v prvním ročníku naší základní školy v tělocvičně nebo v učebně výpočetní techniky). Propojení v jeden subjekt je pro děti i jejich rodiče přínosem. Úspěchy školy - v naší škole se neobjevuje záškoláctví. Řešíme zatím pouze menší kázeňské přestupky. Velmi dobře spolupracujeme s rodiči žáků, kteří se pravidelně zúčastňují našich častých mimoškolních akcí (drakiáda, mikulášská nadílka, pálení čarodějnic, sportovní olympiády atletický čtyřboj, míčové hry, soutěž ve šplhu, spaní ve škole, závěrečné loučení se žáky 5. třídy, vánoční jarmark a masopust, dušičky, jarní výstava na hradě Střekov, společné sportování s rodiči). Každým rokem máme 100% úspěšnost při přijímacím řízení na osmileté gymnázium. V letech 2007 a 2010 jsme získali titul Zelená škola. V roce 2008 jsme obsadili 1. místo v soutěži o nejlepší webové stránky škol. V roce 2010 jsme se umístili na 1. místě v soutěži školních časopisů, v roce 2011 na 3. místě. V roce 2012 jsme získali 4 1. místa ve sportovní soutěži Albert triatlon tour. V roce 2013 jsme získali 1. místo v soutěži školních časopisů. V roce 2014 získal náš žák 2. místo v Okresním kole matematické soutěže Klokánek Škola aktivně spolupracuje i s dalšími partnery, jejichž možností využívá ke zpestření vzdělávací nabídky, např. s Policií ČR, okolními mateřskými a základními školami, dm drogerie markt s.r.o., HOKA spol. s r.o., TJ Brná, TJ Slavie. 8) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2013/2014 na škole neproběhla kontrola ČŠI. 9) Účinnost realizace minimálního preventivního programu viz. Příloha č. 1 10) Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola se zapojila ve školním roce 2013/14do pokusného ověřování programu Pohyb a výživa, organizovaném MŠMT a národním ústavem pro vzdělávání. Je to pokusné ověřování účinnosti Programu zaměřeného na změny v pohybovém a výživovém režimu žáků základní školy. 11) Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola nebyla ve školním roce zapojena do žádného celoživotního učení. 12) Projekty financované z cizích zdrojů Finanční podpora z FONDU PRIMÁTORA STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM Název projektu: Bezpečně do školy i ze školy Zahájení projektu: září 2013 Ukončení projektu: listopad 2013 Rozpočet projektu celkem: Kč 12

13 Stručný obsah projektu: V rámci plnění minimálního školního preventivního programu se naše škola opět zapojila do projektu Prevence kriminality - Fond primátora Statutárního města Ústí nad Labem V letošním roce škola získala finanční příspěvek ve výši ,- Kč. Letos jsme se zaměřili na první pomoc, bezpečnou cestu do školy a ze školy, mimořádné situace v našem životě. Zakoupili jsme učební pomůcky a zajistili exkurze a přednášky na tato témata. Přehled financovaných položek: DVD Dopravní značky a zařízení Ing. Richtárik Štefan 180,00 Kč DVD Dopravní výchova set Ing. Richtárik Štefan 220,00 Kč CD dopravní značky Ing. Richtárik Štefan 50,00 Kč Poštovné, dobírka, balné Ing. Richtárik Štefan 40,00 Kč Deskové hry Mimořádné události Deskové hry Osobní bezpečí Deskové hry Běžná rizika Pracovní sešit Běžná rizika Pracovní sešit Osobní bezpečí Pracovní sešit Mimořádné události Pracovní sešit Požáry Pracovní listy První pomoc Pracovní listy Dopravní výchova Pracovní sešit Dopravní výchova Ochrana člověka za mimoř. událostí Neztratím se? Neztratím? Dobírka - přepravné Plastový kufr 1. pomoci malý s náplní AB STORE s.r.o ,00 Kč 1 755,00 Kč 2 118,00 Kč 47,00 Kč 47,00 Kč 47,00 Kč 47,00 Kč 275,00 Kč 268,00 Kč 47,00 Kč 67,00 Kč 59,00 Kč 130,00 Kč 3 194,00 Kč Obinadla, trojcípé šátky Lékárna 84,00 Kč Celkem ,00 Kč 13

14 Původní rozpočet (částka ,- Kč) nám byl snížen na ,- Kč, proto jsme nepořídili kancelářský papír, snížili jsme počet kufříků 1. pomoci, počet elastických obinadel, trojcípých šátků. Hry a nápady pro výuku 1. pomoci červený kříž neměl na skladě. Zcela zdarma se nám podařilo zajistit exkurze a přednáška. Přehled zrealizovaných akcí: Exkurze 2. třídy v heliportu ZZS Ústí nad Labem s besedou o práci záchranářů Přednáška Městské policie v MŠ Smíš nesmíš Exkurze 3. ročníku ve stanici HZS a vozovně HZS Ústí nad Labem s besedou o práci hasičů a celého integrovaného záchranného systému Přednáška a praktické cvičení se studenty SZŠ oboru dentální hygiena Dopravní výchova 4. ročníku na dopravním hřišti v Krásném Březně Dopravní výchova s Policií ČR ve všech ročnících naší základní školy s rozborem konkrétních situací z každodenního života (pohyb a provoz ve městě, cesta do školy a zpět, jízda MHD, kontakt s cizí osobou, role chodce, cyklisty; dopravní předpisy a dopravní značení, důležitá telefonní čísla atd.) Přednáška kurátorky Děti a právo ve 4. a 5. ročníku Přednáška ve 4. a 5. ročníku s praktickým nácvikem základů 1. pomoci se zdravotníkem a záchranářem listopad Dotazníkové šetření v 2. až 5. ročníku k podpoře zdravého klima ve škole a jednotlivých třídách zaměřené na odhalení případných nežádoucích projevů chování, šikany apod. 13) Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Na škole není ustavena odborová organizace a organizace zaměstnavatelů. 14) Základní údaje o hospodaření školy Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2013 Viz. Příloha č. 3 14

Výroční zpráva ZŠ 2014-2015

Výroční zpráva ZŠ 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Výroční zpráva ZŠ 2014-2015 V Ústí nad Labem dne: 24. 9. 2015 Schválena pedagogickou radou dne: 25. 8. 2015 Schválena

Více

Výroční zpráva ZŠ

Výroční zpráva ZŠ Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Výroční zpráva ZŠ 2015-2016 V Ústí nad Labem dne: 23. 9. 2016 Schválena pedagogickou radou dne: 29. 8. 2016 Schválena

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-2010 Hradec Králové, září 2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2.

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 Hradec Králové, 20.9. 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013 Vypracovala: Dana Brašíková ředitelka školy Schváleno Školskou radou: 25. října 2013

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153, 36401 Toužim právní forma příspěvková organizace IČO 60610751 Identifikátor 600067319 vedení

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 Vypracoval: PaedDr. Pavel Vaverka (ředitel školy) Struktura výroční

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Nová Ves u Chýnova. Adresa: Nová Ves u Chýnova č. 78, Chýnov. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Nová Ves u Chýnova. Adresa: Nová Ves u Chýnova č. 78, Chýnov. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Nová Ves u Chýnova Adresa: Nová Ves u Chýnova č. 78, 391 55 Chýnov Identifikátor školy: 600 064 255 Termín konání inspekce: 25.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno č. j.: 446/12 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 V Kolči, dne 29. 10. 2012 Vypracovala: Mgr. Michaela Kalkušová Výroční

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO, OKRES BLANSKO Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Vypracoval: PaedDr. Pavel Vaverka (ředitel školy) Struktura výroční zprávy podle 7 vyhlášky

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Výroční zpráva ZŠ Nemyčeves za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva ZŠ Nemyčeves za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva ZŠ Nemyčeves za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 701 88 475 RED - IZO 600092275 identifikátor školy 000 000 000 Základní

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-162/14-J. Mateřská škola Kaliště.

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-162/14-J. Mateřská škola Kaliště. Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-162/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Mateřská škola Kaliště Sídlo 394 51 Kaliště 60 E-mail právnické osoby IČO 75

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -1- VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -2-1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 60 611 910 IZO 102 264 708 RED_IZO 600 070 352 Základní škola

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

K ritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009

K ritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009 K ritéria hodnocení Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009 Schváleno na PV MŠMT dne 2. září 2008. A Rovnost příležitostí ke vzdělávání Rovný

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-667/10-J Název kontrolované osoby: Sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTEK Rantířovská 4375/9, 586 05 Jihlava IČO: 71 341 196 Identifikátor:

Více

Kritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010

Kritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010 Kritéria hodnocení Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více