ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013

2 OBSAH: I. Identifikační údaje II. Charakteristika mateřské školy III. Charakteristika školního vzdělávacího programu Cíl práce mateřské školy Výchovně vzdělávací činnost a/ Prostředky b/ Metody c/ Formy IV. Analýza podmínek vzdělávání 1/ Věcné podmínky 2/ Životospráva 3/ Psychohygienické podmínky 4/ Psychosociální podmínky 5/ Personální podmínky 6/ Řízení školy 7/ Spolupráce se školou 8/ Spolupráce s rodiči V. Organizace vzdělávání 1/ Organizace chodu školy 2/ Charakteristika a zaměření tříd 3/ Organizace dne v mateřské škole VI. Vzdělávací obsah Témata a třídní vzdělávací program 1/ Téma: Kdo jsme my 2/ Téma: Jsme děti veselé a zdravé 3/ Téma: Moje rodina 4/ Co je to, proč je to 5/ Všude žijí děti VII. Oblasti předškolního vzdělávání 1. oblast Dítě a jeho svět 2. oblast Dítě a jeho psychika 3. oblast Dítě a ten druhý 4. oblast Dítě a společnost 5. oblast Dítě a svět VIII. Evaluace

3 I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Přesný název školy: Základní a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka Mitušova 8, příspěvková organizace Adresa školy: Mitušova 8/1115, Ostrava-Jih Právní forma: příspěvková organizace IČ : DIČ: CZ Vedení školy: Mgr. Marie Sikorová, ředitelka školy Bc. Zuzana Ferencová, zástupce pro MŠ Kontakt: Tel: , ředitelka školy Tel: , zástupce pro MŠ Zřizovatel školy a mateřské školy: Zřizovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Adresa zřizovatele: Horní 3, Ostrava-Jih, tel: Telefonní spojení: Zřizovací listina: , č.j.: 580/13 Kapacita mateřské školy: 160 dětí Zpracovatelka ŠVP: Bc. Zuzana Ferencová + pedagogický kolektiv Projednán dne: ŠVP Poznáváme svět kolem nás s číslem jednacím 595/ 201/ Fer je souladu s požadavky obecně platného dokumentu RVP PV Rámcově vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j /

4 II. PODROBNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Naše mateřská škola byla otevřena v roce 1967, je to škola s dlouholetou tradicí. Nejprve byla rozdělena, a to tak, že velká budova sloužila jako mateřská škola se čtyřmi třídami, malá budova jako jesle. Od roku 1993, kdy byly jesle zrušeny, se počet tříd rozšířil ze čtyř na šest. Nyní je provoz školy jako šestitřídní, pět tříd běžných, šestá třída logopedická. Od ledna 2003 jsme součástí právního subjektu Základní školy Mitušova 8, Ostrava Hrabůvka. K další změně došlo , zařízení bylo zařazeno do sítě škol se společným názvem Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace. Naše mateřská škola je rozdělena na dvě křídla, a to budovu A a budovu B, které jsou propojeny spojovacím zaskleným koridorem. Budova A má 4 třídy, kabinety, zahradní místnost, kuchyňky. V přízemí jsou dvě třídy třída Kočičky a Kuřátka. Každá z těchto tříd se skládá z šatny, koupelny, WC pro děti, WC pro dospělé, desinfekční místnosti, která je řádně označena a sprchy. Mezi oběma třídami jsou dvě malé kuchyňky pro výdej jídla. Třídy mají hernu, pracovní část, malou sborovnu, která slouží jako příruční kabinet pro pedagogickou práci. Učitelka zde najde knihy s dětskou literaturou, odbornou literaturu ke každodennímu užívání, k přípravě plánů. Kabinet je vybaven pedagogickými pomůckami. Pomůcky jsou v těchto kabinetech koncipovány pro věkovou skupinu dětí. Kabinet také obsahuje skříň s výtvarným a pracovním materiálem. Každá třída je vybavena nábytkem odpovídajícím věku dětí. Z druhé strany budovy je příruční sklad, který obsahuje regály s hračkami pro pobyt venku, dále 2 WC a 2 umývadla pro děti. Mezi 2. a 3. třídou je spojovací chodbička, kde je malý kabinet s tělovýchovným náčiním pro ranní cvičení. Dále jsou tu dva nákladní výtahy pro přepravu jídla do horních tříd a dvě malé kuchyňky pro výdej jídla. Každá kuchyňka obsahuje kuchyňskou linku s vybavením pro stolování talíře, příbory, velké tácky, nádobí na výdej jídla. Dále samostatné myčky nádobí a dřezy na drobné mytí, včetně ploch na odkládání. Stejným způsobem jsou vybaveny horní dvě třídy Delfíni a Žabky. Přízemí dále obsahuje vnitřní zasklené verandy s několika únikovými východy do školní zahrady. Na verandě jsou schody do sklepní části s označeným hlavním uzávěrem vody. Na verandách jsou lavičky určené k přezouvání a jsou řádně osvětlené. Budova B je spojena zaskleným koridorem, kde se přízemí nachází 1. třída nejmladších dětí Motýlci. Přízemní oddělení je vybaveno stejně jako ostatní třídy budovy A. Na protější straně chodby je školní kuchyň po přípravu a výdej jídla.

5 Jídlo se do mateřské školy dováží ze školní kuchyně, zde se pouze chystají svačinky a připravuje se výdej obědů na jednotlivé třídy. Kuchyň má plné vybavení sporáky, lednice, mrazicí boxy a z chodby kuchyně jsou 2 sklady s potravinami. Kuchyně sousedí s denní oddechovou místností pro zaměstnance, WC a sprchy pro dospělé. Z druhé strany traktu jsou 3 sklady. V prvním se ukládají veškeré předměty, které jsou určeny na odpisy. Ve druhém je malá dílna určená pro školníka a slouží jako technická místnost, třetí sklad slouží k ukládání hraček a předmětů na pobyt venku pro děti z 1. třídy a logopedické třídy. V prvním patře byla třída sloužící jako tělocvična, od došlo k přeměně ve třídu logopedickou. I zde se nachází WC pro dospělé, sprchy a šatna pro personál. K logopedické třídě Pejsci náleží koupelna se třemi dětskými umývadly a třemi WC. V této třídě nebyla provedena rekonstrukce, přesto počet hygienického zařízení odpovídá nižšímu počtu dětí v této třídě. Opět je zde malá kuchyňka s vybavením a provozním výtahem. K logopedické třídě náleží oddělená místnost, pracovna pro individuální logopedickou činnost, každodenní logopedická cvičení u logopedického zrcadla. Na druhé straně chodby v 1. patře pak najdeme obecní byt, dále velkou halu, sborovnu s počítačem pro zapisování příchodů a odchodů všech zaměstnanců, skříňky s pedagogickou literaturou, odbornými časopisy atd. Z haly je vstup do kanceláře pro zástupkyni ředitele pro mateřskou školu, s kancelářským nábytkem, počítačem, kopírkou a tiskárnou. Z haly pak přejdeme do technické části MŠ s prádelnou. Ta má 2 místnosti a spojovací chodbu s halou a skříněmi pro pracovní oděvy zaměstnanců. V první místnosti jsou pračky, šicí stroj pro drobné opravy a příruční sklad s ložním prádlem a ručníky pro děti a dospělé. Z místnosti je dále mandl, žehlička s prknem, stroj na žehlení, stoly na odkládání prádla. Celou mateřskou školu obklopuje velká zahrada se vzrostlými stromy a keři, které ji chrání před prašností z ulice a tvoří přírodní stín v letním období. Na naší zahradě se nachází šest pískovišť, dva přístřešky- domečky- na hraní dětí, průlezky, skluzavka a dětmi velmi oblíbený kopeček, který je využíván zejména v zimě k sáňkování a bobování dětí. V letošním školním roce 2010/2011 se nám podařilo doplnit zahradu o další komplex dřevěný domeček s houpačkami a se skluzavkou. Tento komplex bychom rádi nadále doplňovali o další segmenty určené k hrám na školní zahradě. Prostory zahrady jsou využívány po celý školní rok i v odpoledních hodinách. V létě využíváme stínů vzrostlých stromů, také slunečníků a děti osvěžujeme mobilními zahradními postřikovači.

6 Vstup do mateřské školy zdobí upravené květinové truhlíky, alej z tújí a předzahrádka z okrasných dřevin. Děti mají k dispozici bylinkovou zahrádku a dva záhony pro pěstování vlastní zeleniny a květin. Vybavení školní zahrady je však nedostačující pro kapacitu školy a rádi bychom z různých projektů či sponzorských darů školní zahradu lépe vybavili a tak zhodnotili. Velkou výhodou je celkové umístění mateřské školy. V okolí MŠ je starší vilová zástavba, ideální pro klidné vycházky a seznamování dětí s domácími zvířaty a pěstováním sezónních zahradních květin, zeleniny a ovoce. Nedaleko se nachází Bělský les, v zimě je možno využít k sáňkování kopce mezi panelovými domy. V pěším dosahu je pro nás také kulturní dům Trio a kulturní dům Akord, které využíváme pro návštěvu kulturních akcí určených dětem předškolního věku. III. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poznáváme svět kolem nás V souladu s požadavky obecně platného dokumentu RVP PV Rámcově vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j / jsme podle našich podmínek a možností vypracovali vlastní ŠVP s názvem Poznáváme svět kolem nás, který je rozdělen do pěti hlavních témat, podtémata si volí učitelky samy. Integrované bloky mají zakomponován povinný obsah pěti interakčních oblastí, které reflektují vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání i učení. Poslání - vize: Umožnit dítěti získávat nové poznatky a zkušenosti v kontaktu s dalšími dětmi předškolního věku v klidném prostředí a tělesné a duševní pohodě. Vzdělávací záměr filozofie: Rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomí dítěte. Položit základy celoživotního vzdělávání dle možností, zájmů a potřeb dítěte tak, aby na konci předškolního období bylo dítě jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat pokud možno aktivně a s osobním uspokojením také nároky života, které jsou na něj běžně kladeny, zejména v prostředí jemu blízkém, jako je rodina, škola, okolí. Vytvořit podmínky pro získání rodičů, zapojit je tvořivě do spolupráce se školou.

7 Zaměření školy: Vytvářet základy ekologického cítění, vést ke správné výslovnosti a rozvoji řeči. 1/ Cíl práce mateřské školy: Cílem práce nejen pedagogů, ale všech zaměstnanců školy - je zabezpečovat všestranný harmonický osobnostní rozvoj každého dítěte. - vychovat z dítěte jedinečnou osobnost - vzhledem k jeho věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé, sebejisté, s vlastním rozumem - schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat - vytvořit takovou osobnost, která je na své úrovni přizpůsobivá, odvážná, zodpovědná, schopná se dále rozvíjet, učit se všemu, co bude v životě potřebovat a aktivně čelit problémům. Program Poznáváme svět kolem nás t je o tom, co vidí a prožívá dítě. Program zasahuje všechny oblasti vývoje dítěte a nabízí témata, která je seznamují s realitou života. Rámcové cíle v souladu s RVP PV jsou: - Rozvíjení dítěte a jeho učení a poznání - Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost - Získání osobní samostatnosti a schopnosti se projevovat jako samostatná osobnost působící na své okolí Zároveň směřujeme k vytváření základů klíčových kompetencí: kompetence k učení kompetence k řešení problémů kompetence komunikativní kompetence sociální a personální kompetence činnostní a občanské Co podporujeme: - samostatné myšlení, umět si vybrat a nést za svou volbu zodpovědnost

8 - respektovat lidi kolem sebe a být k nim ohleduplný, snášenlivý, tolerantní a sdílet zájmy, mít odpovědnost - přijímat změny a vyrovnat se s nimi - poznávat problémy a řešit je - projevovat svou tvořivost a fantazii - zájem o nové činnosti a dění kolem sebe - probouzet u dětí aktivní zájem dívat se kolem sebe, naslouchat, poznávat - spolupráce MŠ a ZŠ - spolupráce s rodiči informovanost, společné akce. Na základě analýzy jsme si stanovili i následující dílčí vzdělávací cíle a prostředky k jejich naplnění (dlouhodobé cíle) Rozvíjet u dětí samostatnost v oblasti sebeobsluhy, hygienických návyků - oblékání, obouvání, samostatné vázání uzlíku a kliček, zapínání knoflíků, úprava zevnějšku, používání toalety, mytí a utírání, čištění nosu, manipulace s příborem Rozvíjet vyjadřovací schopnosti dětí jak z hlediska výslovnosti, tak i mluvního projevu, kreativity ve vyjadřování - artikulační cvičení, hry, individuální logopedická práce v logopedické třídě, mluvní vzor učitelky, hry se slovy, rytmizace a vokální činnosti, vyprávění zážitků, vyprávění podle obrázků i podle své fantazie, vyprávění vyslechnutých příběhů, dramatizace Vytvářet a prohlubovat u dětí pozitivní sebepojetí, schopnost seberealizace (sebevyjádření) - hry a tvořivé činnosti s klasickými i netradičními materiály, experimenty v oblasti výtvarné, konstruktivní, hudební i pohybové Vytvářet a prohlubovat u dětí prosociální chování i postoje (neřešit spory agresí), učit se agresivitu vybít jinou formou než na druhém člověku, učit děti navzájem se respektovat - řešení konkrétních sporných situací s pomocí učitelky (později i samy děti) dohodou, kontaktní hry a grafomotorická cvičení pro vybití agresivity, společné či individuální hodnocení konkrétních nebo modelových situací, osobní příklad dospělých Učit děti poznávat hodnotu věcí, lidské práce - šetrné zacházení s hračkami, aktivně se podílet na úpravě prostor mateřské školy i zahrady, společné i individuální jednání Klást základy povědomí o vlivu člověka na životní prostředí - pozorování a sledování jevů v nejbližším okolí, sledování působení lidí na přírodu a sledování jeho následků, pozorování různých ekosystémů. Každé dítě má právo se rozvíjet, učit se v rozsahu svých potřeb a postupovat svým individuálním tempem.

9 Každému dítěti vytváříme takové podmínky, aby v průběhu vzdělávání rozvíjelo svůj osobní potenciál. 2/ Výchovně vzdělávací činnost: - vzdělávání a činnosti dětí zakládáme na prožitku a příjemných zážitcích dětí - vycházíme z jejich samostatné činnosti a individuality, z dětské zvídavosti a potřeby něco objevovat - poskytujeme dětem dostatečný prostor pro spontánní aktivity i dětské plány - zajišťujeme možnost projevovat se a bavit přirozeným způsobem. a/ Metody: Názorné metody, které vedou k přímému smyslovému poznání světa Praktické metody, vedoucí k bezprostřední manipulaci s věcmi a jevy Prožitkové učení, které vzbuzuje radost a motivuje dítě k dalšímu poznávání a objevování Kooperativní učení, které rozvíjí schopnost komunikace, spolupráce, vede k samostatnosti a ke hledání možných řešení b/ Organizační formy Hromadná (frontální) Skupinová Individuální Individualizovaná c/ Pedagogické zásady Zásada úcty ke každému člověku Zásada ohledu na věkové a individuální zvláštnosti dítěte Zásada opory o kladné rysy a osobnosti dítěte Zásada aktivity dítěte Zásada demokratického vztahu mezi učitelem a dítětem Zásada všestranného rozvoje osobnosti učitele Při každodenní práci využíváme zásady: Zásadu názornosti Zásadu trvalosti Zásadu soustavnosti Zásadu cílevědomosti Zásadu vědeckosti Zásadu spojení výchovy se životem Zásadu spolupráce všech vychovatelů

10 IV. ANALÝZA PODMÍNEK VZDĚLÁVÁNÍ 1/ Věcné podmínky - v mateřské škole je 5 tříd běžných a 1 logopedická třída dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Každá třída má prostor pracovní a herní. - ve třídách máme nový dřevěný nábytek, který je upraven tak, aby si děti mohly dle dohodnutých pravidel samy brát vše potřebné pro svou hru. Nábytek je estetický a je v souladu s hygienickými a bezpečnostními normami. - opravená a velmi pěkná hygienická zařízení odpovídají počtu dětí. Rekonstrukce není ještě provedena v logopedické třídě. Ale i zde počet sanitárního zařízení odpovídá hygienickým normám. - prostory pro odpočinek dětí jsou vybaveny zdravotně nezávadným nábytkem odpovídajícím věku dětí. - ve třídách a hernách je dostatečné množství hraček a stavebnic z rozličných materiálů, které odpovídají hygienickým i bezpečnostním normám. Tyto hračky jsou volně přístupné dětem. Zástupce ředitelky pro mateřskou školu se snaží ve spolupráci se školou pomůcky doplňovat, průběžně obměňovat. Všechny herní prostory jsou pokryty kobercem. - ve třídě Žabičky máme umístěn dětský počítač pro individuální práci se staršími dětmi. K počítači je zapojena i tiskárna, takže si dítě může svůj pracovní list po ukončení programu samo vytisknout. - v kabinetu u jednotlivých tříd jsou uloženy didaktické pomůcky, které si učitelky vybírají pro svoji práci. Tyto kabinety slouží oběma třídám, pomůcky jsou odpovídající věkovým zvláštnostem dětí. - ve všech třídách je klavír, pro hudební činnosti máme dostatek dětských hudebních rytmických nástrojů, na škole jsou dvoje elektronické varhany. - ve třech třídách je audiovizuální technika - televizor a DVD přehrávač (většina DVD přehrávačů jsou sponzorské dary od rodičů). Televize a DVD se používají velmi sporadicky, a to jen v případě, že si učitelka zvolila audiovizuální pomůcku k dosažení cíle nebo při dlouhodobé absenci pobytu venku z důvodu inverze počasí. - šatny jsou vybaveny nábytkem pro odkládání oděvů a obuvi dětí, ve větších třídách a v logopedické třídě jsou nové dřevěné bloky v barevném provedení, které se dětem a rodičům velmi líbí a splňují větší komfort při ukládání věcí. - v šatnách jsou informační nástěnky pro rodiče a prostor pro vystavení prací dětí. - mateřská škola je umístěna v rozlehlé zahradě, jejíž vybavení odpovídá bezpečnostním požadavkům. Podařilo se nám díky projektu a sponzorským darům zakoupit zahradní komplex s klouzačkou, dřevěným domkem a houpačkami (bezpečnost potvrzena vystaveným Certifikátem

11 bezpečnosti). Tento komplex bychom rádi rozšířili i o lanovou dráhu a různé prolézačky. - každá třída má své pískoviště, které jsou v odpoledních hodinách přikrývány ochrannými sítěmi, v letních měsících zastiňovány velkými slunečníky. - všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní i hygienické normy dle platných předpisů. Při absenci některé z učitelek (dovolená, nemocenská) se v 1. pololetí školního roku dělí 1.třída Motýlci, kde máme mnoho dětí docházejících do MŠ pouze 5 dnů. Jen však do počtu 12 dětí na odpolední spánek. Od 2. pololetí se budou střídavě dělit vždy po kalendářním měsíci třídy předškoláků 4. třída Žabičky a 5. třída Delfíni. Všechny děti budou spát ve svém povlečení včetně prostěradel. Aby se zamezilo záměnám ručníků, byly na všech třídách namontovány zásobníky s papírovými jednorázovými ručníky. 2/ Životospráva - denní řád je dostatečně pružný s ohledem na individuální potřeby dětí, střídáme dobu činnosti a odpočinku. - stravování zajišťuje školní jídelna, dětem je podávána vyvážená strava dle hygienických předpisů a norem, dostatek ovoce a zeleniny, skladba jídelníčků je sledována stravovací komisí (vedoucí kuchyně, vedoucí kuchařka, 2 učitelky z mateřské školy a 2 pedagogové ze základní školy). - dbáme na dodržování pitného režimu v průběhu dne. Pitný režim je zajištěn celý den, při pobytu venku v letních měsících podáváme nápoje na školní zahradu. Zavedli jsme, že si každé dítě přineslo z domova svůj hrníček, kde si může ve spolupráci s kuchyní průběžně dolévat pití v průběhu celého dne (u větších dětí, u malých dětí dolévá učitelka). Zabránilo se tak záměně, dodrží se lépe hygienické zásady - děti, které docházejí do MŠ již v 6,00 hod dostávají na třídu Kočičky (třída, kde se děti scházejí a rozcházejí) pití a skleničky. Pokud dítě dopije, otočí sklenici dnem vzhůru. P. uklízečka průběžně sklenice umývá. Taktéž se postupuje při rozcházení dětí do 16,30 hod. - děti nenutíme do jídla, v adaptaci mohou jen jídlo ochutnat, zde velmi spolupracujeme s rodiči. - k dětem učitelky přistupují individuálně, dávají dítěti dostatek času na jídlo - konzultujeme s rodiči a respektujeme alergie na jídlo, spolupracujeme se ŠJ - děti od 4 let si čistí po obědě zuby. - správní zaměstnanci dbají na správné větrání místností, uklízí dle hygienických norem a je pravidelně doplňována voda do zvlhčovačů vzduchu.

12 - pohybové aktivity-potřeba pohybu dětí je respektována po celý den, pohybové náčiní, míče různých velikostí, švihadla, obruče, apod. mají na třídách i venku k dispozici. - odpolední spánek využívají zvláště malé děti, ostatní podle potřeby mohou odpočívat nebo zvolit klidový program. U předškolních dětí se odpočívá po dobu pohádky, děti, které již nespí, se věnují individuálním činnostem (např. kreslení, ohlížení knih ale nesmí rušit ostatní děti)., za vhodného počasí se tyto aktivity přesouvají na školní zahradu. - terasy u logopedické třídy využíváme při nepříznivém počasí (např. při dešti), ale v odpoledních činnostech při činnostech venku, za vhodného počasí při cvičení venku apod. - umožňujeme dětem dostatečně dlouhý pobyt venku na školní zahradě, školním hřišti, v blízkém lese. - jsou respektovány individuální potřeby dítěte. 3/ Psychohygienické podmínky - nově příchozí děti mají adaptační režim - děti mají dostatek volného pohybu na zahradě i ve třídě - všichni zaměstnanci respektují individuální potřeby dítěte - zatěžování dětí je rovnoměrné, přiměřené věku a individuálním možnostem a schopnostem dítěte - je dbáno na častou relaxaci dětí, děti nepřetěžujeme - děti mají dostatek pohybu venku, využíváme školní zahradu, školní hřiště, v letních měsících prostory hraní zastiňujeme a stříkáme vodou - pobyt venku se nekoná pouze za zhoršeného ovzduší, mrazu -10 o C, náledí, silném větru a dešti. 4/ Psychosociální podmínky - vytváříme dětem bezpečné prostředí a snažíme se o jejich spokojenost a radost - usnadňujeme dítěti adaptaci na pobyt v mateřské škole - personál MŠ je laskavý a tak vytváříme prostředí plné pohody - všechny děti mají stejná práva a povinnosti, možnosti využití veškerého vybavení školy, nikdo není zvýhodňován - osobní svoboda je respektována, ale děti musí zachovávat řád a normy školy tak, aby nedocházelo k úrazům, k vzájemnému záměrnému ubližování

13 - všichni zaměstnanci se snaží nenásilnou formou a komunikací rozvíjet vztah důvěry a spolupráce mezi rodinou a školou - děti jsou seznamovány jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se na třídách, ale i v celé mateřské škole vytvořil kolektiv dobrých kamarádů - nabízíme dítěti činnosti dle jeho zájmu a vyspělosti - podporujeme důvěru v sebe sama. 5/ Personální podmínky - všichni pedagogičtí pracovníci mají odborné pedagogické vzdělání, zástupce pro mateřskou školu má vysokoškolské vzdělání, se státní zkouškou z psychopedie a logopedie a ukončeno titulem Bakalář. - učitelky se účastní odborných seminářů k zvýšení kvality výchovně vzdělávacího procesu a zástupce ředitele sleduje jejich profesní růst a vytváří podmínky pro další vzdělávání - zaměstnanci spolupracují s klinickým logopedem, se školním psychologem ze SPC Kpt. Vajdy - pracovní doba všech zaměstnanců plně vyhovuje k zajištění optimální pedagogické i nepedagogické péče o děti při všech činnostech - úklid a výdej jídel zajišťuje provozní zaměstnanci školnice, kuchařky - za údržbu a technický stav v mateřské škole zodpovídá školník, který má pracovní úvazek jak na základní škole, tak i v mateřské škole - praní, drobné opravy a výdej prádla provádí pradlena s pracovním úvazkem 12 hodin týdně. 6/ Řízení školy - organizační řád a směrnice ředitelky školy vymezují jasná pravidla a kompetence zaměstnanců školy, Velký důraz je kladen na těsnou spolupráci se základní školou. Dbá se na týmovou práci, vzájemnou spolupráci a vytváření prostředí důvěry a otevřenosti. Zástupce ředitele pro MŠ z pověření ředitelky školy kontroluje a vyhodnocuje práci všech zaměstnanců mateřské školy - zástupce ředitele pro mateřskou školu zodpovídá za zdárný chod MŠ, dodržování hygienických a bezpečnostních zásad a norem při činnostech školy, vede požadovanou dokumentaci, vypracovává školní vzdělávací program ve spolupráci ostatních učitele - dbá o vzájemnou a vstřícnou komunikaci všemi směry - vedení je postaveno především na osobních kontaktech, vstřícnosti, spolupráci a vzájemné dohodě

14 - ve škole je funkční informační systém (Porady vedení na základní škole1x měsíčně, týdenní plány akcí ZŠ a MŠ, stravovací komise), schůzky SRPŠ, schůzky a následná spolupráce s učiteli 1. tříd ZŠ - zástupce ředitele pro MŠ vede evidenci dětí v elektronické podobě i pro potřeby základní školy - pedagogické rady se konají dle plánu, provozní dle potřeb školy - jedenkrát za čtvrtletí jsou porady integrovány za účelem podpory týmové práce k řešení problémů za účasti všech zaměstnanců - vedoucí učitelka a pedagogičtí pracovníci vypracovávají ŠVP - kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu MŠ - MŠ spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samosprávy - zástupce pro mateřskou školu řeší s učitelkami i rodiči případná nedorozumění formou komunikace všech zúčastněných stran a snaží se vyřešit situaci tak, aby prospěla hlavně dítěti - zástupce pro mateřskou školu vede logopedickou třídu, spolupracuje s SPC Kpt. Vajdy, klinickým logopedem a psychologem. 7/ Spolupráce se školou Velmi úzká je spolupráce se ZŠ, jehož je mateřská škola součástí. Spolupráce probíhá na základě partnerství /otevřenost, důvěra, podpora a porozumění/ pomoc při uskutečňování projektů, akcí plánovaných školou. Formy spolupráce se ZŠ: Září Říjen Listopad Prosinec Návštěva 1. tříd v MŠ Přípravka pro předškoláky ZOO s 9. třídami Přípravka pro předškoláky Drakiáda Keramická dílna pro předškolní děti akce Velcí si s námi hrají Přípravka pro předškoláky Den otevřených dveří ZŠ Mikulášská nadílka v MŠ Přípravka pro předškoláky Leden Beseda rodičů předškoláků se školním psychologem Návštěva MŠ v 1. třídách Lyžařský ozdravný pobyt na horách

15 Únor Březen Duben Květen Červen Přípravka pro předškoláky Maškarní rej ve školní družině Přípravka pro předškoláky Návštěva školní knihovny Přípravka pro předškoláky Den Země s 9. třídami Přípravka pro předškoláky akce Děti dětem - divadelní představení pro MŠ Přípravka pro předškoláky MDD - sportovní dopoledne s 9. třídami Přípravka pro předškoláky Spolupráce s dalšími institucemi - MŠ spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy - spolupracujeme se školami v okolí naší mateřské školy návštěva výstav prací dětí, společné sportovní hry, prázdninový pobyt dětí z jiných mateřských škol apod. - spolupráce se ZUŠ v Ostravě Zábřehu - každoroční návštěva koncertu pro děti z naší školky - spolupráce s Hasičským záchranným sborem - spolupráce s Policií ČR - spolupráce se sdružením VITA - s Mysliveckým sdružením ve Staré Bělé - s kulturními středisky Akord a Trio. 8/ Spolupráce s rodiči Spolupráce s rodiči má významný podíl na chodu MŠ. Rodiče jsou nedílným partnerem a naše mateřská škola má hlavní cíl prohlubovat a stavět na kvalitních vztazích s rodiči. Rodiče se pravidelně během roku podílejí na většině akcí, které pořádá mateřská škola nebo základní škola. Oblíbenými společnými akcemi pro rodiče a děti je: - Karnevalový rej v maskách s tombolou - jarní brigáda ke Dni Země - velká zahradní slavnost k MDD s atrakcemi pro děti, ale i dospělé

16 - besídky ke Dni matek - ukázky práce jednotlivých kroužků na různých společenských akcích v základní škole - sběrové akce (papír kaštany a žaludy pro Myslivecké sdružení, ve Staré Bělé, - celoroční sběr zátek z PET lahví, starých baterií, malých elektrospotřebičů apod.) Každý rodič přispívá ve školním roce částkou 200,- Kč do fondu SRPŠ. Z toho se pokrývají nákupy mikulášské nadílky, vánočních dárků, doprava na výlety a jiné akce. O tyto prostředky se stará výbor SRPŠ, který je zvolený z řad rodičů. V naší mateřské škole dbáme na to, aby rodiče dostávali dostatek informací o životě dětí v MŠ a měli možnost vyjádřit svůj názor. Během školního roku jsou 2 třídní schůzky. První je na začátku školního roku, kde jsou rodiče seznamováni s akcemi, s úkoly a postupy ve školním roce, druhá je před vystoupením dětí před besídkami. Ve třídách předškoláků bývá ještě operativní schůzka s rodiči, a to před výjezdem do Školy v přírodě, kde rodiče dostávají podrobnější informace. Taká operativní schůzku svoláváme s rodiči nových přihlášených dětí. Tento počet není konečný, záleží na třídních učitelkách, zda považují za nutné svolat další schůzku s rodiči nebo řešit situaci individuálními pohovory při příchodu či odchodu dítěte ze školky. Jsme si vědomy, že všechna data i údaje o dětech jsou chráněny. Vždy 1. úterý v měsíci v odpoledních hodinách mívá zástupce pro MŠ tzv. Poradní den, kde mohou rodiče řešit své problémy, žádosti či stížnosti. V. Organizace vzdělávání Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 do 6 let, dále děti s odkladem školní docházky. Děti před dovršením 3 let jsou přijímány individuálně, dle sociální vyspělosti a dle rozhodnutí zástupce ředitele pro předškolní výchovu. Přijímání dětí do předškolního vzdělávání probíhá formou Zápisu dětí do MŠ, ten bývá zpravidla v měsíci dubnu příslušného školního roku. Zápis provádí zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání. Zákonní zástupci se mohou dostavit k zápisu se svými dětmi, kterým se věnuje učitelka v prostorách uvolněné třídy. Zástupce ředitele má tak dostatek času na vyřízení všech nutných formalit. Datum zápisu i jeho kritéria bývají určována zřizovatelem, jsou vyvěšena v prostorách MŠ a na internetových stránkách školy.

17 Zástupce ředitele pro MŠ rozhoduje o přijetí dětí, stanovuje zkušební pobyt dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Přednostně jsou přijímány děti věkově patřící do skupiny dětí, které navštěvují mateřskou školu poslední rok před vstupem do základní školy a děti s místem trvalého pobytu v okolí mateřské školy. Do běžné třídy se zapisuje zpravidla dětí. Kritéria přijímaní dětí do MŠ: 1) děti s odročenou školní docházkou 2) děti v posledním roce před nástupem do ZŠ 3) děti na celodenní docházku 4) děti zaměstnaných rodičů od 4 let 5) 4leté děti nezaměstnaných rodičů 6) děti mladší 4 let nezaměstnaných rodičů a matek na MD 7) děti od 2-5 let s omezenou školní docházkou (4 hodiny denně, 5 dnů v měsíci) Výjimku tvoří logopedická třída Zde jsou děti přijímány na základě logopedického a psychologického vyšetření. Spolupracujeme s SPC Kp. Vajdy, Ostrava Zábřeh. Ti na základě depistáže vřazují děti se speciálními potřebami do této třídy pod dohledem klinického logopeda a psychologa Mgr. Rakusové. Dítě je vyšetřeno na základě souhlasu zákonného zástupce. I zde je velmi důležité dbát na utajení citlivých osobních údajů o dítěti. Počet dětí v této třídě je snížen, nejvýše do počtu 14 dětí. 1/ Organizace chodu školy Mateřská škola má 6 tříd a má provoz od 6:00 hod. do 16:30 hod. Budova A V přízemí se nachází dvě třída mladších dětí, tj. třída Kuřátka, kterou navštěvují děti ve věku 3 4 let a třída Kočičky pro děti ve věku od 4 do 5 let. Provoz třídy Kočičky je od 6,00 hod. do 6,45 hod., zde se děti scházejí z celé mateřské školy a odpoledne rozcházejí od 15, 00 do 16,30 hod. V 1. patře se nacházejí dvě předškolní třídy. Třídu Žabky a Delfíni navštěvují zpravidla děti ve věku 5 6 let. Provoz obou tříd je od 6,45 hod., provoz třídy Žabky končí v 15,00 hod., děti se pak do 16,00 hod rozcházejí ve třídě Delfíni. Budova B V přízemí je třída Motýlků, tj. třída nejmladších dětí ve věku od 2,5 let do 3 roků.

18 V 1. patře je od 1. září 2011 otevřena logopedická třída Pejsci. V obou třídách je provoz od 6,45 hod. do 15,00 hod.. Od 15,10 hod všechny děti z malé budovy přecházejí do třídy Kočičky. 2/ Charakteristika a zaměření tříd Třídy Motýlci a Kuřátka tj. třídy nejmladších dětí jsou zaměřeny především na adaptaci dětí na nové prostředí, na vytváření nových vztahů a kontaktů, vedení ke správným sociálním návykům a dodržování pravidel soužití v kolektivu. Děti jsou jednoduchými formami a metodami seznamovány se základními jevy, předměty a situacemi okolo sebe dle rozpracovaných témat celoročního plánu. Děti se účastní akcí, které se konají bezprostředně v prostorách školy, aby nebyly zatěžovány velkými změnami v režimu dne. Pomůcky, hračky, prostory i režim dne jsou přizpůsobeny jejich věku a potřebám = relaxační koutky, lehce dosažitelné a jednoduché hračky, kratší doba organizovaných činností, velký prostor pro spontánní pohyb apod. Třída Žabičky a Delfíni - tj. třídy předškolních dětí se již systematicky zaměřují na přípravu pro vstup do 1. třídy základní školy tak, aby úroveň vědomostí a znalostí dětí odpovídala úrovni, kterou vyžaduje základní škola. Právě zde se nejvíce odráží sepjetí naší mateřské školy a základní školy jako jednoho celku. V těchto třídách jsou děti seznamována s některými písmeny a číslicemi. Tato znalost je procvičována ve hrách, v grafomotorických cvičeních, při cvičeních na počítači apod. Individuálně se pracuje s dětmi, u nichž byla odročena školní docházka na základě zpráv z SPC, spolupracujeme s rodiči dětí, případně se školskými poradenskými institucemi. Děti se v rámci vzdělávacího programu také účastní mnoha výchovně - vzdělávacích akcí a pořadů pro děti v mateřské škole, základní škole i mimo ně. V logopedické třídě Pejsci jsou cíle a záměry předškolního vzdělávání společné s ostatními třídami v mateřské škole. Při vzdělávání dětí se speciálními potřebami je třeba jejich naplňování přizpůsobovat potřebám a možnostem dětí. Proto na této třídě se snažíme o vytvoření co nejoptimálnějších podmínek k rozvoji osobnosti každého dítěte. Logopedická třída se vyznačuje: - každodenní kvalitní individuální logopedickou péčí, zajištěnou odborným vedením - sníženým počtem dětí - zklidňujícím prostředím pro dítě - využíváním speciálních didaktických pomůcek zaměřených na stimulaci řeči a jazyka

19 - těsnou spoluprácí s odborníky a s rodiči dítěte. Na třídě je vypracován plán rozvoje řeči a jazyka, pro každé dítě zástupce pro mateřskou školu vypracovává individuálně vzdělávací plán. Také zde jsou děti seznamovány postupně s některými písmeny abecedy, či s číslicemi. Využíváme k tomu různých her např. Na slovíčka či Metody dobrého startu, kterou děti provádějí pod vedením zástupce pro MŠ. 3/ Organizace dne v mateřské škole 6:00-10:00 Příchod dětí do MŠ. Děti se scházejí v přízemí, v 6,45 se rozcházejí do svých tříd. Následují spontánní a řízené aktivity dle tematického celku týdne (včetně zdravotních cviků, relaxace) 9:00-9:30 Hygiena, svačina 9:30-10:00 Komunikační kruh, příprava na pobyt venku, převlékání v šatnách 10:00-12:00 Pobyt venku, hygiena 12:00-13:00 Příprava na oběd, oběd a osobní hygiena dětí příprava na spánek 12:15-12:30 Odchod dětí domů po obědě, příprava na odpočinek 12:15-14:00 Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku 14:15-14:30 Odpolední svačina 14:30-16:30 Spontánní aktivity dětí, činnosti nabídnuté učitelkou, případně individuální dokončování, procvičování, opakování v cílených činnostech. V letním období pobyt dětí na školní zahradě, postupný odchod z MŠ Uvedené časy jsou pouze orientační. Veškeré činnosti a aktivity jsou voleny a prováděny s ohledem na zájmy a potřeby tak, aby byly respektovány psychohygienické podmínky vzdělávání.

20 VI. VZDĚLÁVACÍ OBSAH 1. TÉMATA A TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1. Téma: Kdo jsme my Charakteristika bloku: Adaptace dítěte na prostředí MŠ, přizpůsobení se nově vzniklým situacím. Cílem je vytvořit takové podmínky, které celý adaptační proces dítěte usnadní a zpříjemní. Dílčí vzdělávací cíle: - osvojování si přiměřených praktických dovedností - rozvoj komunikativních dovedností - získávání citové samostatnosti - seznamování se s pravidly chování k druhému - rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (dětí) a přináležet k tomuto společenství - rozvoj dovedností pro navazování vztahů k druhým dětem, lidem - poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření - osvojení si dovedností důležitých k podpoře osobní pohody i pohody prostředí - rozvoj řečových schopností (vyjadřování) - vytváření vztahu k místu a prostředí, ve kterém dítě žije Očekávané výstupy: - adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných proměn - začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti schopnosti, dovednosti - uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je - navazovat kontakty dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích Školní družina při Základní škole v Rakvicích Obsah: Charakteristika ŠD Cíle ŠD Výchovné kompetence Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Rozmanitost

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115 provozní řád Na základě zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících Vyhláškách MZ 106,107,108/2001 stanovuji s okamžitou platností tento provozní řád mateřské školy: I. Údaje o zařízení Adresa a název školy:

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A.1.5. Účinnost od : 12. 1. 2015 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku:

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

P R O V O Z N Í Ř Á D

P R O V O Z N Í Ř Á D P R O V O Z N Í Ř Á D I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ ADRESA: HAPPY TIME dětské studio, Terronská 579/21, 160 00 Praha 6 TELEFON: +420 774 209 900 IČ: 48578916 ODPOVĚDNÁ OSOBA: TYP ZAŘÍZENÍ: Milada Kejřová soukromé

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Aktualizace ŠVP školní družiny Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Tento dokument upravuje některé body původního ŠVP školní družiny ze dne 3.září

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary Signatura: be2as105 Okresní pracoviště Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Mateřská škola, Šemnice

Více

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta Základní škola Zelená Havířov - Životice Plán EVVO pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta -1- Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace Adresa školy: Hluboké Mašůvky 157, 671 52 www.zsmasuvky.ic.cz Zřizovatel školy: Ředitel školy:

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Fabian 1215, IĆ 70941777. Provozní řád

Fabian 1215, IĆ 70941777. Provozní řád Mateřská škola Velké Bílovice, příspěvková organizace Fabian 1215, IĆ 70941777 Č.j. 105/2013 Provozní řád Provozní řád je zpracován na základě 7, odst.2, zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

,,Hrajeme si se skřítky

,,Hrajeme si se skřítky Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání,,hrajeme si se skřítky Školní družina Radnice Obsah ŠVP: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Vzdělávání : a) cíle b) formy c) obsah

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000, 102 00 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. PROVOZNÍ ŘÁD Č.j.: 4ZŠ - OŘ /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 21.6.2006 Směrnice nabývá

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-684/11-L. Mgr. Ditou Erlebachovou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-684/11-L. Mgr. Ditou Erlebachovou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-684/11-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Paseky nad Jizerou Sídlo: 512 47 Paseky nad Jizerou 264 IČ:

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Platnost od 1. září 2014 Obsah: ROČNÍ PLÁN: Roční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK ŠKOLA NA KONCI SVĚTA, PŘESTO NA ZAČÁTKU Základní škola Javorník, okres

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV

Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV I. Údaje o zařízení Základní škola a mateřská škola Tasov 675 79 Tasov 37 IČO : 70281793 Tel. : 566 547 127 Zřizovatel : Právní forma : Ředitelka

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více