ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013

2 OBSAH: I. Identifikační údaje II. Charakteristika mateřské školy III. Charakteristika školního vzdělávacího programu Cíl práce mateřské školy Výchovně vzdělávací činnost a/ Prostředky b/ Metody c/ Formy IV. Analýza podmínek vzdělávání 1/ Věcné podmínky 2/ Životospráva 3/ Psychohygienické podmínky 4/ Psychosociální podmínky 5/ Personální podmínky 6/ Řízení školy 7/ Spolupráce se školou 8/ Spolupráce s rodiči V. Organizace vzdělávání 1/ Organizace chodu školy 2/ Charakteristika a zaměření tříd 3/ Organizace dne v mateřské škole VI. Vzdělávací obsah Témata a třídní vzdělávací program 1/ Téma: Kdo jsme my 2/ Téma: Jsme děti veselé a zdravé 3/ Téma: Moje rodina 4/ Co je to, proč je to 5/ Všude žijí děti VII. Oblasti předškolního vzdělávání 1. oblast Dítě a jeho svět 2. oblast Dítě a jeho psychika 3. oblast Dítě a ten druhý 4. oblast Dítě a společnost 5. oblast Dítě a svět VIII. Evaluace

3 I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Přesný název školy: Základní a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka Mitušova 8, příspěvková organizace Adresa školy: Mitušova 8/1115, Ostrava-Jih Právní forma: příspěvková organizace IČ : DIČ: CZ Vedení školy: Mgr. Marie Sikorová, ředitelka školy Bc. Zuzana Ferencová, zástupce pro MŠ Kontakt: Tel: , ředitelka školy Tel: , zástupce pro MŠ Zřizovatel školy a mateřské školy: Zřizovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Adresa zřizovatele: Horní 3, Ostrava-Jih, tel: Telefonní spojení: Zřizovací listina: , č.j.: 580/13 Kapacita mateřské školy: 160 dětí Zpracovatelka ŠVP: Bc. Zuzana Ferencová + pedagogický kolektiv Projednán dne: ŠVP Poznáváme svět kolem nás s číslem jednacím 595/ 201/ Fer je souladu s požadavky obecně platného dokumentu RVP PV Rámcově vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j /

4 II. PODROBNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Naše mateřská škola byla otevřena v roce 1967, je to škola s dlouholetou tradicí. Nejprve byla rozdělena, a to tak, že velká budova sloužila jako mateřská škola se čtyřmi třídami, malá budova jako jesle. Od roku 1993, kdy byly jesle zrušeny, se počet tříd rozšířil ze čtyř na šest. Nyní je provoz školy jako šestitřídní, pět tříd běžných, šestá třída logopedická. Od ledna 2003 jsme součástí právního subjektu Základní školy Mitušova 8, Ostrava Hrabůvka. K další změně došlo , zařízení bylo zařazeno do sítě škol se společným názvem Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace. Naše mateřská škola je rozdělena na dvě křídla, a to budovu A a budovu B, které jsou propojeny spojovacím zaskleným koridorem. Budova A má 4 třídy, kabinety, zahradní místnost, kuchyňky. V přízemí jsou dvě třídy třída Kočičky a Kuřátka. Každá z těchto tříd se skládá z šatny, koupelny, WC pro děti, WC pro dospělé, desinfekční místnosti, která je řádně označena a sprchy. Mezi oběma třídami jsou dvě malé kuchyňky pro výdej jídla. Třídy mají hernu, pracovní část, malou sborovnu, která slouží jako příruční kabinet pro pedagogickou práci. Učitelka zde najde knihy s dětskou literaturou, odbornou literaturu ke každodennímu užívání, k přípravě plánů. Kabinet je vybaven pedagogickými pomůckami. Pomůcky jsou v těchto kabinetech koncipovány pro věkovou skupinu dětí. Kabinet také obsahuje skříň s výtvarným a pracovním materiálem. Každá třída je vybavena nábytkem odpovídajícím věku dětí. Z druhé strany budovy je příruční sklad, který obsahuje regály s hračkami pro pobyt venku, dále 2 WC a 2 umývadla pro děti. Mezi 2. a 3. třídou je spojovací chodbička, kde je malý kabinet s tělovýchovným náčiním pro ranní cvičení. Dále jsou tu dva nákladní výtahy pro přepravu jídla do horních tříd a dvě malé kuchyňky pro výdej jídla. Každá kuchyňka obsahuje kuchyňskou linku s vybavením pro stolování talíře, příbory, velké tácky, nádobí na výdej jídla. Dále samostatné myčky nádobí a dřezy na drobné mytí, včetně ploch na odkládání. Stejným způsobem jsou vybaveny horní dvě třídy Delfíni a Žabky. Přízemí dále obsahuje vnitřní zasklené verandy s několika únikovými východy do školní zahrady. Na verandě jsou schody do sklepní části s označeným hlavním uzávěrem vody. Na verandách jsou lavičky určené k přezouvání a jsou řádně osvětlené. Budova B je spojena zaskleným koridorem, kde se přízemí nachází 1. třída nejmladších dětí Motýlci. Přízemní oddělení je vybaveno stejně jako ostatní třídy budovy A. Na protější straně chodby je školní kuchyň po přípravu a výdej jídla.

5 Jídlo se do mateřské školy dováží ze školní kuchyně, zde se pouze chystají svačinky a připravuje se výdej obědů na jednotlivé třídy. Kuchyň má plné vybavení sporáky, lednice, mrazicí boxy a z chodby kuchyně jsou 2 sklady s potravinami. Kuchyně sousedí s denní oddechovou místností pro zaměstnance, WC a sprchy pro dospělé. Z druhé strany traktu jsou 3 sklady. V prvním se ukládají veškeré předměty, které jsou určeny na odpisy. Ve druhém je malá dílna určená pro školníka a slouží jako technická místnost, třetí sklad slouží k ukládání hraček a předmětů na pobyt venku pro děti z 1. třídy a logopedické třídy. V prvním patře byla třída sloužící jako tělocvična, od došlo k přeměně ve třídu logopedickou. I zde se nachází WC pro dospělé, sprchy a šatna pro personál. K logopedické třídě Pejsci náleží koupelna se třemi dětskými umývadly a třemi WC. V této třídě nebyla provedena rekonstrukce, přesto počet hygienického zařízení odpovídá nižšímu počtu dětí v této třídě. Opět je zde malá kuchyňka s vybavením a provozním výtahem. K logopedické třídě náleží oddělená místnost, pracovna pro individuální logopedickou činnost, každodenní logopedická cvičení u logopedického zrcadla. Na druhé straně chodby v 1. patře pak najdeme obecní byt, dále velkou halu, sborovnu s počítačem pro zapisování příchodů a odchodů všech zaměstnanců, skříňky s pedagogickou literaturou, odbornými časopisy atd. Z haly je vstup do kanceláře pro zástupkyni ředitele pro mateřskou školu, s kancelářským nábytkem, počítačem, kopírkou a tiskárnou. Z haly pak přejdeme do technické části MŠ s prádelnou. Ta má 2 místnosti a spojovací chodbu s halou a skříněmi pro pracovní oděvy zaměstnanců. V první místnosti jsou pračky, šicí stroj pro drobné opravy a příruční sklad s ložním prádlem a ručníky pro děti a dospělé. Z místnosti je dále mandl, žehlička s prknem, stroj na žehlení, stoly na odkládání prádla. Celou mateřskou školu obklopuje velká zahrada se vzrostlými stromy a keři, které ji chrání před prašností z ulice a tvoří přírodní stín v letním období. Na naší zahradě se nachází šest pískovišť, dva přístřešky- domečky- na hraní dětí, průlezky, skluzavka a dětmi velmi oblíbený kopeček, který je využíván zejména v zimě k sáňkování a bobování dětí. V letošním školním roce 2010/2011 se nám podařilo doplnit zahradu o další komplex dřevěný domeček s houpačkami a se skluzavkou. Tento komplex bychom rádi nadále doplňovali o další segmenty určené k hrám na školní zahradě. Prostory zahrady jsou využívány po celý školní rok i v odpoledních hodinách. V létě využíváme stínů vzrostlých stromů, také slunečníků a děti osvěžujeme mobilními zahradními postřikovači.

6 Vstup do mateřské školy zdobí upravené květinové truhlíky, alej z tújí a předzahrádka z okrasných dřevin. Děti mají k dispozici bylinkovou zahrádku a dva záhony pro pěstování vlastní zeleniny a květin. Vybavení školní zahrady je však nedostačující pro kapacitu školy a rádi bychom z různých projektů či sponzorských darů školní zahradu lépe vybavili a tak zhodnotili. Velkou výhodou je celkové umístění mateřské školy. V okolí MŠ je starší vilová zástavba, ideální pro klidné vycházky a seznamování dětí s domácími zvířaty a pěstováním sezónních zahradních květin, zeleniny a ovoce. Nedaleko se nachází Bělský les, v zimě je možno využít k sáňkování kopce mezi panelovými domy. V pěším dosahu je pro nás také kulturní dům Trio a kulturní dům Akord, které využíváme pro návštěvu kulturních akcí určených dětem předškolního věku. III. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poznáváme svět kolem nás V souladu s požadavky obecně platného dokumentu RVP PV Rámcově vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j / jsme podle našich podmínek a možností vypracovali vlastní ŠVP s názvem Poznáváme svět kolem nás, který je rozdělen do pěti hlavních témat, podtémata si volí učitelky samy. Integrované bloky mají zakomponován povinný obsah pěti interakčních oblastí, které reflektují vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání i učení. Poslání - vize: Umožnit dítěti získávat nové poznatky a zkušenosti v kontaktu s dalšími dětmi předškolního věku v klidném prostředí a tělesné a duševní pohodě. Vzdělávací záměr filozofie: Rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomí dítěte. Položit základy celoživotního vzdělávání dle možností, zájmů a potřeb dítěte tak, aby na konci předškolního období bylo dítě jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat pokud možno aktivně a s osobním uspokojením také nároky života, které jsou na něj běžně kladeny, zejména v prostředí jemu blízkém, jako je rodina, škola, okolí. Vytvořit podmínky pro získání rodičů, zapojit je tvořivě do spolupráce se školou.

7 Zaměření školy: Vytvářet základy ekologického cítění, vést ke správné výslovnosti a rozvoji řeči. 1/ Cíl práce mateřské školy: Cílem práce nejen pedagogů, ale všech zaměstnanců školy - je zabezpečovat všestranný harmonický osobnostní rozvoj každého dítěte. - vychovat z dítěte jedinečnou osobnost - vzhledem k jeho věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé, sebejisté, s vlastním rozumem - schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat - vytvořit takovou osobnost, která je na své úrovni přizpůsobivá, odvážná, zodpovědná, schopná se dále rozvíjet, učit se všemu, co bude v životě potřebovat a aktivně čelit problémům. Program Poznáváme svět kolem nás t je o tom, co vidí a prožívá dítě. Program zasahuje všechny oblasti vývoje dítěte a nabízí témata, která je seznamují s realitou života. Rámcové cíle v souladu s RVP PV jsou: - Rozvíjení dítěte a jeho učení a poznání - Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost - Získání osobní samostatnosti a schopnosti se projevovat jako samostatná osobnost působící na své okolí Zároveň směřujeme k vytváření základů klíčových kompetencí: kompetence k učení kompetence k řešení problémů kompetence komunikativní kompetence sociální a personální kompetence činnostní a občanské Co podporujeme: - samostatné myšlení, umět si vybrat a nést za svou volbu zodpovědnost

8 - respektovat lidi kolem sebe a být k nim ohleduplný, snášenlivý, tolerantní a sdílet zájmy, mít odpovědnost - přijímat změny a vyrovnat se s nimi - poznávat problémy a řešit je - projevovat svou tvořivost a fantazii - zájem o nové činnosti a dění kolem sebe - probouzet u dětí aktivní zájem dívat se kolem sebe, naslouchat, poznávat - spolupráce MŠ a ZŠ - spolupráce s rodiči informovanost, společné akce. Na základě analýzy jsme si stanovili i následující dílčí vzdělávací cíle a prostředky k jejich naplnění (dlouhodobé cíle) Rozvíjet u dětí samostatnost v oblasti sebeobsluhy, hygienických návyků - oblékání, obouvání, samostatné vázání uzlíku a kliček, zapínání knoflíků, úprava zevnějšku, používání toalety, mytí a utírání, čištění nosu, manipulace s příborem Rozvíjet vyjadřovací schopnosti dětí jak z hlediska výslovnosti, tak i mluvního projevu, kreativity ve vyjadřování - artikulační cvičení, hry, individuální logopedická práce v logopedické třídě, mluvní vzor učitelky, hry se slovy, rytmizace a vokální činnosti, vyprávění zážitků, vyprávění podle obrázků i podle své fantazie, vyprávění vyslechnutých příběhů, dramatizace Vytvářet a prohlubovat u dětí pozitivní sebepojetí, schopnost seberealizace (sebevyjádření) - hry a tvořivé činnosti s klasickými i netradičními materiály, experimenty v oblasti výtvarné, konstruktivní, hudební i pohybové Vytvářet a prohlubovat u dětí prosociální chování i postoje (neřešit spory agresí), učit se agresivitu vybít jinou formou než na druhém člověku, učit děti navzájem se respektovat - řešení konkrétních sporných situací s pomocí učitelky (později i samy děti) dohodou, kontaktní hry a grafomotorická cvičení pro vybití agresivity, společné či individuální hodnocení konkrétních nebo modelových situací, osobní příklad dospělých Učit děti poznávat hodnotu věcí, lidské práce - šetrné zacházení s hračkami, aktivně se podílet na úpravě prostor mateřské školy i zahrady, společné i individuální jednání Klást základy povědomí o vlivu člověka na životní prostředí - pozorování a sledování jevů v nejbližším okolí, sledování působení lidí na přírodu a sledování jeho následků, pozorování různých ekosystémů. Každé dítě má právo se rozvíjet, učit se v rozsahu svých potřeb a postupovat svým individuálním tempem.

9 Každému dítěti vytváříme takové podmínky, aby v průběhu vzdělávání rozvíjelo svůj osobní potenciál. 2/ Výchovně vzdělávací činnost: - vzdělávání a činnosti dětí zakládáme na prožitku a příjemných zážitcích dětí - vycházíme z jejich samostatné činnosti a individuality, z dětské zvídavosti a potřeby něco objevovat - poskytujeme dětem dostatečný prostor pro spontánní aktivity i dětské plány - zajišťujeme možnost projevovat se a bavit přirozeným způsobem. a/ Metody: Názorné metody, které vedou k přímému smyslovému poznání světa Praktické metody, vedoucí k bezprostřední manipulaci s věcmi a jevy Prožitkové učení, které vzbuzuje radost a motivuje dítě k dalšímu poznávání a objevování Kooperativní učení, které rozvíjí schopnost komunikace, spolupráce, vede k samostatnosti a ke hledání možných řešení b/ Organizační formy Hromadná (frontální) Skupinová Individuální Individualizovaná c/ Pedagogické zásady Zásada úcty ke každému člověku Zásada ohledu na věkové a individuální zvláštnosti dítěte Zásada opory o kladné rysy a osobnosti dítěte Zásada aktivity dítěte Zásada demokratického vztahu mezi učitelem a dítětem Zásada všestranného rozvoje osobnosti učitele Při každodenní práci využíváme zásady: Zásadu názornosti Zásadu trvalosti Zásadu soustavnosti Zásadu cílevědomosti Zásadu vědeckosti Zásadu spojení výchovy se životem Zásadu spolupráce všech vychovatelů

10 IV. ANALÝZA PODMÍNEK VZDĚLÁVÁNÍ 1/ Věcné podmínky - v mateřské škole je 5 tříd běžných a 1 logopedická třída dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Každá třída má prostor pracovní a herní. - ve třídách máme nový dřevěný nábytek, který je upraven tak, aby si děti mohly dle dohodnutých pravidel samy brát vše potřebné pro svou hru. Nábytek je estetický a je v souladu s hygienickými a bezpečnostními normami. - opravená a velmi pěkná hygienická zařízení odpovídají počtu dětí. Rekonstrukce není ještě provedena v logopedické třídě. Ale i zde počet sanitárního zařízení odpovídá hygienickým normám. - prostory pro odpočinek dětí jsou vybaveny zdravotně nezávadným nábytkem odpovídajícím věku dětí. - ve třídách a hernách je dostatečné množství hraček a stavebnic z rozličných materiálů, které odpovídají hygienickým i bezpečnostním normám. Tyto hračky jsou volně přístupné dětem. Zástupce ředitelky pro mateřskou školu se snaží ve spolupráci se školou pomůcky doplňovat, průběžně obměňovat. Všechny herní prostory jsou pokryty kobercem. - ve třídě Žabičky máme umístěn dětský počítač pro individuální práci se staršími dětmi. K počítači je zapojena i tiskárna, takže si dítě může svůj pracovní list po ukončení programu samo vytisknout. - v kabinetu u jednotlivých tříd jsou uloženy didaktické pomůcky, které si učitelky vybírají pro svoji práci. Tyto kabinety slouží oběma třídám, pomůcky jsou odpovídající věkovým zvláštnostem dětí. - ve všech třídách je klavír, pro hudební činnosti máme dostatek dětských hudebních rytmických nástrojů, na škole jsou dvoje elektronické varhany. - ve třech třídách je audiovizuální technika - televizor a DVD přehrávač (většina DVD přehrávačů jsou sponzorské dary od rodičů). Televize a DVD se používají velmi sporadicky, a to jen v případě, že si učitelka zvolila audiovizuální pomůcku k dosažení cíle nebo při dlouhodobé absenci pobytu venku z důvodu inverze počasí. - šatny jsou vybaveny nábytkem pro odkládání oděvů a obuvi dětí, ve větších třídách a v logopedické třídě jsou nové dřevěné bloky v barevném provedení, které se dětem a rodičům velmi líbí a splňují větší komfort při ukládání věcí. - v šatnách jsou informační nástěnky pro rodiče a prostor pro vystavení prací dětí. - mateřská škola je umístěna v rozlehlé zahradě, jejíž vybavení odpovídá bezpečnostním požadavkům. Podařilo se nám díky projektu a sponzorským darům zakoupit zahradní komplex s klouzačkou, dřevěným domkem a houpačkami (bezpečnost potvrzena vystaveným Certifikátem

11 bezpečnosti). Tento komplex bychom rádi rozšířili i o lanovou dráhu a různé prolézačky. - každá třída má své pískoviště, které jsou v odpoledních hodinách přikrývány ochrannými sítěmi, v letních měsících zastiňovány velkými slunečníky. - všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní i hygienické normy dle platných předpisů. Při absenci některé z učitelek (dovolená, nemocenská) se v 1. pololetí školního roku dělí 1.třída Motýlci, kde máme mnoho dětí docházejících do MŠ pouze 5 dnů. Jen však do počtu 12 dětí na odpolední spánek. Od 2. pololetí se budou střídavě dělit vždy po kalendářním měsíci třídy předškoláků 4. třída Žabičky a 5. třída Delfíni. Všechny děti budou spát ve svém povlečení včetně prostěradel. Aby se zamezilo záměnám ručníků, byly na všech třídách namontovány zásobníky s papírovými jednorázovými ručníky. 2/ Životospráva - denní řád je dostatečně pružný s ohledem na individuální potřeby dětí, střídáme dobu činnosti a odpočinku. - stravování zajišťuje školní jídelna, dětem je podávána vyvážená strava dle hygienických předpisů a norem, dostatek ovoce a zeleniny, skladba jídelníčků je sledována stravovací komisí (vedoucí kuchyně, vedoucí kuchařka, 2 učitelky z mateřské školy a 2 pedagogové ze základní školy). - dbáme na dodržování pitného režimu v průběhu dne. Pitný režim je zajištěn celý den, při pobytu venku v letních měsících podáváme nápoje na školní zahradu. Zavedli jsme, že si každé dítě přineslo z domova svůj hrníček, kde si může ve spolupráci s kuchyní průběžně dolévat pití v průběhu celého dne (u větších dětí, u malých dětí dolévá učitelka). Zabránilo se tak záměně, dodrží se lépe hygienické zásady - děti, které docházejí do MŠ již v 6,00 hod dostávají na třídu Kočičky (třída, kde se děti scházejí a rozcházejí) pití a skleničky. Pokud dítě dopije, otočí sklenici dnem vzhůru. P. uklízečka průběžně sklenice umývá. Taktéž se postupuje při rozcházení dětí do 16,30 hod. - děti nenutíme do jídla, v adaptaci mohou jen jídlo ochutnat, zde velmi spolupracujeme s rodiči. - k dětem učitelky přistupují individuálně, dávají dítěti dostatek času na jídlo - konzultujeme s rodiči a respektujeme alergie na jídlo, spolupracujeme se ŠJ - děti od 4 let si čistí po obědě zuby. - správní zaměstnanci dbají na správné větrání místností, uklízí dle hygienických norem a je pravidelně doplňována voda do zvlhčovačů vzduchu.

12 - pohybové aktivity-potřeba pohybu dětí je respektována po celý den, pohybové náčiní, míče různých velikostí, švihadla, obruče, apod. mají na třídách i venku k dispozici. - odpolední spánek využívají zvláště malé děti, ostatní podle potřeby mohou odpočívat nebo zvolit klidový program. U předškolních dětí se odpočívá po dobu pohádky, děti, které již nespí, se věnují individuálním činnostem (např. kreslení, ohlížení knih ale nesmí rušit ostatní děti)., za vhodného počasí se tyto aktivity přesouvají na školní zahradu. - terasy u logopedické třídy využíváme při nepříznivém počasí (např. při dešti), ale v odpoledních činnostech při činnostech venku, za vhodného počasí při cvičení venku apod. - umožňujeme dětem dostatečně dlouhý pobyt venku na školní zahradě, školním hřišti, v blízkém lese. - jsou respektovány individuální potřeby dítěte. 3/ Psychohygienické podmínky - nově příchozí děti mají adaptační režim - děti mají dostatek volného pohybu na zahradě i ve třídě - všichni zaměstnanci respektují individuální potřeby dítěte - zatěžování dětí je rovnoměrné, přiměřené věku a individuálním možnostem a schopnostem dítěte - je dbáno na častou relaxaci dětí, děti nepřetěžujeme - děti mají dostatek pohybu venku, využíváme školní zahradu, školní hřiště, v letních měsících prostory hraní zastiňujeme a stříkáme vodou - pobyt venku se nekoná pouze za zhoršeného ovzduší, mrazu -10 o C, náledí, silném větru a dešti. 4/ Psychosociální podmínky - vytváříme dětem bezpečné prostředí a snažíme se o jejich spokojenost a radost - usnadňujeme dítěti adaptaci na pobyt v mateřské škole - personál MŠ je laskavý a tak vytváříme prostředí plné pohody - všechny děti mají stejná práva a povinnosti, možnosti využití veškerého vybavení školy, nikdo není zvýhodňován - osobní svoboda je respektována, ale děti musí zachovávat řád a normy školy tak, aby nedocházelo k úrazům, k vzájemnému záměrnému ubližování

13 - všichni zaměstnanci se snaží nenásilnou formou a komunikací rozvíjet vztah důvěry a spolupráce mezi rodinou a školou - děti jsou seznamovány jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se na třídách, ale i v celé mateřské škole vytvořil kolektiv dobrých kamarádů - nabízíme dítěti činnosti dle jeho zájmu a vyspělosti - podporujeme důvěru v sebe sama. 5/ Personální podmínky - všichni pedagogičtí pracovníci mají odborné pedagogické vzdělání, zástupce pro mateřskou školu má vysokoškolské vzdělání, se státní zkouškou z psychopedie a logopedie a ukončeno titulem Bakalář. - učitelky se účastní odborných seminářů k zvýšení kvality výchovně vzdělávacího procesu a zástupce ředitele sleduje jejich profesní růst a vytváří podmínky pro další vzdělávání - zaměstnanci spolupracují s klinickým logopedem, se školním psychologem ze SPC Kpt. Vajdy - pracovní doba všech zaměstnanců plně vyhovuje k zajištění optimální pedagogické i nepedagogické péče o děti při všech činnostech - úklid a výdej jídel zajišťuje provozní zaměstnanci školnice, kuchařky - za údržbu a technický stav v mateřské škole zodpovídá školník, který má pracovní úvazek jak na základní škole, tak i v mateřské škole - praní, drobné opravy a výdej prádla provádí pradlena s pracovním úvazkem 12 hodin týdně. 6/ Řízení školy - organizační řád a směrnice ředitelky školy vymezují jasná pravidla a kompetence zaměstnanců školy, Velký důraz je kladen na těsnou spolupráci se základní školou. Dbá se na týmovou práci, vzájemnou spolupráci a vytváření prostředí důvěry a otevřenosti. Zástupce ředitele pro MŠ z pověření ředitelky školy kontroluje a vyhodnocuje práci všech zaměstnanců mateřské školy - zástupce ředitele pro mateřskou školu zodpovídá za zdárný chod MŠ, dodržování hygienických a bezpečnostních zásad a norem při činnostech školy, vede požadovanou dokumentaci, vypracovává školní vzdělávací program ve spolupráci ostatních učitele - dbá o vzájemnou a vstřícnou komunikaci všemi směry - vedení je postaveno především na osobních kontaktech, vstřícnosti, spolupráci a vzájemné dohodě

14 - ve škole je funkční informační systém (Porady vedení na základní škole1x měsíčně, týdenní plány akcí ZŠ a MŠ, stravovací komise), schůzky SRPŠ, schůzky a následná spolupráce s učiteli 1. tříd ZŠ - zástupce ředitele pro MŠ vede evidenci dětí v elektronické podobě i pro potřeby základní školy - pedagogické rady se konají dle plánu, provozní dle potřeb školy - jedenkrát za čtvrtletí jsou porady integrovány za účelem podpory týmové práce k řešení problémů za účasti všech zaměstnanců - vedoucí učitelka a pedagogičtí pracovníci vypracovávají ŠVP - kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu MŠ - MŠ spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samosprávy - zástupce pro mateřskou školu řeší s učitelkami i rodiči případná nedorozumění formou komunikace všech zúčastněných stran a snaží se vyřešit situaci tak, aby prospěla hlavně dítěti - zástupce pro mateřskou školu vede logopedickou třídu, spolupracuje s SPC Kpt. Vajdy, klinickým logopedem a psychologem. 7/ Spolupráce se školou Velmi úzká je spolupráce se ZŠ, jehož je mateřská škola součástí. Spolupráce probíhá na základě partnerství /otevřenost, důvěra, podpora a porozumění/ pomoc při uskutečňování projektů, akcí plánovaných školou. Formy spolupráce se ZŠ: Září Říjen Listopad Prosinec Návštěva 1. tříd v MŠ Přípravka pro předškoláky ZOO s 9. třídami Přípravka pro předškoláky Drakiáda Keramická dílna pro předškolní děti akce Velcí si s námi hrají Přípravka pro předškoláky Den otevřených dveří ZŠ Mikulášská nadílka v MŠ Přípravka pro předškoláky Leden Beseda rodičů předškoláků se školním psychologem Návštěva MŠ v 1. třídách Lyžařský ozdravný pobyt na horách

15 Únor Březen Duben Květen Červen Přípravka pro předškoláky Maškarní rej ve školní družině Přípravka pro předškoláky Návštěva školní knihovny Přípravka pro předškoláky Den Země s 9. třídami Přípravka pro předškoláky akce Děti dětem - divadelní představení pro MŠ Přípravka pro předškoláky MDD - sportovní dopoledne s 9. třídami Přípravka pro předškoláky Spolupráce s dalšími institucemi - MŠ spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy - spolupracujeme se školami v okolí naší mateřské školy návštěva výstav prací dětí, společné sportovní hry, prázdninový pobyt dětí z jiných mateřských škol apod. - spolupráce se ZUŠ v Ostravě Zábřehu - každoroční návštěva koncertu pro děti z naší školky - spolupráce s Hasičským záchranným sborem - spolupráce s Policií ČR - spolupráce se sdružením VITA - s Mysliveckým sdružením ve Staré Bělé - s kulturními středisky Akord a Trio. 8/ Spolupráce s rodiči Spolupráce s rodiči má významný podíl na chodu MŠ. Rodiče jsou nedílným partnerem a naše mateřská škola má hlavní cíl prohlubovat a stavět na kvalitních vztazích s rodiči. Rodiče se pravidelně během roku podílejí na většině akcí, které pořádá mateřská škola nebo základní škola. Oblíbenými společnými akcemi pro rodiče a děti je: - Karnevalový rej v maskách s tombolou - jarní brigáda ke Dni Země - velká zahradní slavnost k MDD s atrakcemi pro děti, ale i dospělé

16 - besídky ke Dni matek - ukázky práce jednotlivých kroužků na různých společenských akcích v základní škole - sběrové akce (papír kaštany a žaludy pro Myslivecké sdružení, ve Staré Bělé, - celoroční sběr zátek z PET lahví, starých baterií, malých elektrospotřebičů apod.) Každý rodič přispívá ve školním roce částkou 200,- Kč do fondu SRPŠ. Z toho se pokrývají nákupy mikulášské nadílky, vánočních dárků, doprava na výlety a jiné akce. O tyto prostředky se stará výbor SRPŠ, který je zvolený z řad rodičů. V naší mateřské škole dbáme na to, aby rodiče dostávali dostatek informací o životě dětí v MŠ a měli možnost vyjádřit svůj názor. Během školního roku jsou 2 třídní schůzky. První je na začátku školního roku, kde jsou rodiče seznamováni s akcemi, s úkoly a postupy ve školním roce, druhá je před vystoupením dětí před besídkami. Ve třídách předškoláků bývá ještě operativní schůzka s rodiči, a to před výjezdem do Školy v přírodě, kde rodiče dostávají podrobnější informace. Taká operativní schůzku svoláváme s rodiči nových přihlášených dětí. Tento počet není konečný, záleží na třídních učitelkách, zda považují za nutné svolat další schůzku s rodiči nebo řešit situaci individuálními pohovory při příchodu či odchodu dítěte ze školky. Jsme si vědomy, že všechna data i údaje o dětech jsou chráněny. Vždy 1. úterý v měsíci v odpoledních hodinách mívá zástupce pro MŠ tzv. Poradní den, kde mohou rodiče řešit své problémy, žádosti či stížnosti. V. Organizace vzdělávání Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 do 6 let, dále děti s odkladem školní docházky. Děti před dovršením 3 let jsou přijímány individuálně, dle sociální vyspělosti a dle rozhodnutí zástupce ředitele pro předškolní výchovu. Přijímání dětí do předškolního vzdělávání probíhá formou Zápisu dětí do MŠ, ten bývá zpravidla v měsíci dubnu příslušného školního roku. Zápis provádí zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání. Zákonní zástupci se mohou dostavit k zápisu se svými dětmi, kterým se věnuje učitelka v prostorách uvolněné třídy. Zástupce ředitele má tak dostatek času na vyřízení všech nutných formalit. Datum zápisu i jeho kritéria bývají určována zřizovatelem, jsou vyvěšena v prostorách MŠ a na internetových stránkách školy.

17 Zástupce ředitele pro MŠ rozhoduje o přijetí dětí, stanovuje zkušební pobyt dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Přednostně jsou přijímány děti věkově patřící do skupiny dětí, které navštěvují mateřskou školu poslední rok před vstupem do základní školy a děti s místem trvalého pobytu v okolí mateřské školy. Do běžné třídy se zapisuje zpravidla dětí. Kritéria přijímaní dětí do MŠ: 1) děti s odročenou školní docházkou 2) děti v posledním roce před nástupem do ZŠ 3) děti na celodenní docházku 4) děti zaměstnaných rodičů od 4 let 5) 4leté děti nezaměstnaných rodičů 6) děti mladší 4 let nezaměstnaných rodičů a matek na MD 7) děti od 2-5 let s omezenou školní docházkou (4 hodiny denně, 5 dnů v měsíci) Výjimku tvoří logopedická třída Zde jsou děti přijímány na základě logopedického a psychologického vyšetření. Spolupracujeme s SPC Kp. Vajdy, Ostrava Zábřeh. Ti na základě depistáže vřazují děti se speciálními potřebami do této třídy pod dohledem klinického logopeda a psychologa Mgr. Rakusové. Dítě je vyšetřeno na základě souhlasu zákonného zástupce. I zde je velmi důležité dbát na utajení citlivých osobních údajů o dítěti. Počet dětí v této třídě je snížen, nejvýše do počtu 14 dětí. 1/ Organizace chodu školy Mateřská škola má 6 tříd a má provoz od 6:00 hod. do 16:30 hod. Budova A V přízemí se nachází dvě třída mladších dětí, tj. třída Kuřátka, kterou navštěvují děti ve věku 3 4 let a třída Kočičky pro děti ve věku od 4 do 5 let. Provoz třídy Kočičky je od 6,00 hod. do 6,45 hod., zde se děti scházejí z celé mateřské školy a odpoledne rozcházejí od 15, 00 do 16,30 hod. V 1. patře se nacházejí dvě předškolní třídy. Třídu Žabky a Delfíni navštěvují zpravidla děti ve věku 5 6 let. Provoz obou tříd je od 6,45 hod., provoz třídy Žabky končí v 15,00 hod., děti se pak do 16,00 hod rozcházejí ve třídě Delfíni. Budova B V přízemí je třída Motýlků, tj. třída nejmladších dětí ve věku od 2,5 let do 3 roků.

18 V 1. patře je od 1. září 2011 otevřena logopedická třída Pejsci. V obou třídách je provoz od 6,45 hod. do 15,00 hod.. Od 15,10 hod všechny děti z malé budovy přecházejí do třídy Kočičky. 2/ Charakteristika a zaměření tříd Třídy Motýlci a Kuřátka tj. třídy nejmladších dětí jsou zaměřeny především na adaptaci dětí na nové prostředí, na vytváření nových vztahů a kontaktů, vedení ke správným sociálním návykům a dodržování pravidel soužití v kolektivu. Děti jsou jednoduchými formami a metodami seznamovány se základními jevy, předměty a situacemi okolo sebe dle rozpracovaných témat celoročního plánu. Děti se účastní akcí, které se konají bezprostředně v prostorách školy, aby nebyly zatěžovány velkými změnami v režimu dne. Pomůcky, hračky, prostory i režim dne jsou přizpůsobeny jejich věku a potřebám = relaxační koutky, lehce dosažitelné a jednoduché hračky, kratší doba organizovaných činností, velký prostor pro spontánní pohyb apod. Třída Žabičky a Delfíni - tj. třídy předškolních dětí se již systematicky zaměřují na přípravu pro vstup do 1. třídy základní školy tak, aby úroveň vědomostí a znalostí dětí odpovídala úrovni, kterou vyžaduje základní škola. Právě zde se nejvíce odráží sepjetí naší mateřské školy a základní školy jako jednoho celku. V těchto třídách jsou děti seznamována s některými písmeny a číslicemi. Tato znalost je procvičována ve hrách, v grafomotorických cvičeních, při cvičeních na počítači apod. Individuálně se pracuje s dětmi, u nichž byla odročena školní docházka na základě zpráv z SPC, spolupracujeme s rodiči dětí, případně se školskými poradenskými institucemi. Děti se v rámci vzdělávacího programu také účastní mnoha výchovně - vzdělávacích akcí a pořadů pro děti v mateřské škole, základní škole i mimo ně. V logopedické třídě Pejsci jsou cíle a záměry předškolního vzdělávání společné s ostatními třídami v mateřské škole. Při vzdělávání dětí se speciálními potřebami je třeba jejich naplňování přizpůsobovat potřebám a možnostem dětí. Proto na této třídě se snažíme o vytvoření co nejoptimálnějších podmínek k rozvoji osobnosti každého dítěte. Logopedická třída se vyznačuje: - každodenní kvalitní individuální logopedickou péčí, zajištěnou odborným vedením - sníženým počtem dětí - zklidňujícím prostředím pro dítě - využíváním speciálních didaktických pomůcek zaměřených na stimulaci řeči a jazyka

19 - těsnou spoluprácí s odborníky a s rodiči dítěte. Na třídě je vypracován plán rozvoje řeči a jazyka, pro každé dítě zástupce pro mateřskou školu vypracovává individuálně vzdělávací plán. Také zde jsou děti seznamovány postupně s některými písmeny abecedy, či s číslicemi. Využíváme k tomu různých her např. Na slovíčka či Metody dobrého startu, kterou děti provádějí pod vedením zástupce pro MŠ. 3/ Organizace dne v mateřské škole 6:00-10:00 Příchod dětí do MŠ. Děti se scházejí v přízemí, v 6,45 se rozcházejí do svých tříd. Následují spontánní a řízené aktivity dle tematického celku týdne (včetně zdravotních cviků, relaxace) 9:00-9:30 Hygiena, svačina 9:30-10:00 Komunikační kruh, příprava na pobyt venku, převlékání v šatnách 10:00-12:00 Pobyt venku, hygiena 12:00-13:00 Příprava na oběd, oběd a osobní hygiena dětí příprava na spánek 12:15-12:30 Odchod dětí domů po obědě, příprava na odpočinek 12:15-14:00 Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku 14:15-14:30 Odpolední svačina 14:30-16:30 Spontánní aktivity dětí, činnosti nabídnuté učitelkou, případně individuální dokončování, procvičování, opakování v cílených činnostech. V letním období pobyt dětí na školní zahradě, postupný odchod z MŠ Uvedené časy jsou pouze orientační. Veškeré činnosti a aktivity jsou voleny a prováděny s ohledem na zájmy a potřeby tak, aby byly respektovány psychohygienické podmínky vzdělávání.

20 VI. VZDĚLÁVACÍ OBSAH 1. TÉMATA A TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1. Téma: Kdo jsme my Charakteristika bloku: Adaptace dítěte na prostředí MŠ, přizpůsobení se nově vzniklým situacím. Cílem je vytvořit takové podmínky, které celý adaptační proces dítěte usnadní a zpříjemní. Dílčí vzdělávací cíle: - osvojování si přiměřených praktických dovedností - rozvoj komunikativních dovedností - získávání citové samostatnosti - seznamování se s pravidly chování k druhému - rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (dětí) a přináležet k tomuto společenství - rozvoj dovedností pro navazování vztahů k druhým dětem, lidem - poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření - osvojení si dovedností důležitých k podpoře osobní pohody i pohody prostředí - rozvoj řečových schopností (vyjadřování) - vytváření vztahu k místu a prostředí, ve kterém dítě žije Očekávané výstupy: - adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných proměn - začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti schopnosti, dovednosti - uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je - navazovat kontakty dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Svět kolem nás svět ve mně Název: Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 IČO: 70996415 DIČ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program 30/2013 Č.j. Mateřská škola Parléřova Parléřova 2a/47, Praha 6 Hradčany Školní vzdělávací program pro školní rok 2013/14 V Praze dne 26. 8. 2013 Holušová školy Věra ředitelka 0 Obsah OBSAH... 1 1 CHARAKTERISTIKA

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Barvínek

Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Barvínek Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Barvínek.. razítko, podpis ŘŠ č.j.010908 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 2.

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, Odloučené pracoviště: Místo poskytovaného vzdělávání: MŠ Mahenova 3, Jihlava Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Zpracovala:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ Základní škola a Mateřská škola Stružinec Vypracovala: Markéta Fišarová Verze č.1 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje.str.1 2.

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více