ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013

2 OBSAH: I. Identifikační údaje II. Charakteristika mateřské školy III. Charakteristika školního vzdělávacího programu Cíl práce mateřské školy Výchovně vzdělávací činnost a/ Prostředky b/ Metody c/ Formy IV. Analýza podmínek vzdělávání 1/ Věcné podmínky 2/ Životospráva 3/ Psychohygienické podmínky 4/ Psychosociální podmínky 5/ Personální podmínky 6/ Řízení školy 7/ Spolupráce se školou 8/ Spolupráce s rodiči V. Organizace vzdělávání 1/ Organizace chodu školy 2/ Charakteristika a zaměření tříd 3/ Organizace dne v mateřské škole VI. Vzdělávací obsah Témata a třídní vzdělávací program 1/ Téma: Kdo jsme my 2/ Téma: Jsme děti veselé a zdravé 3/ Téma: Moje rodina 4/ Co je to, proč je to 5/ Všude žijí děti VII. Oblasti předškolního vzdělávání 1. oblast Dítě a jeho svět 2. oblast Dítě a jeho psychika 3. oblast Dítě a ten druhý 4. oblast Dítě a společnost 5. oblast Dítě a svět VIII. Evaluace

3 I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Přesný název školy: Základní a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka Mitušova 8, příspěvková organizace Adresa školy: Mitušova 8/1115, Ostrava-Jih Právní forma: příspěvková organizace IČ : DIČ: CZ Vedení školy: Mgr. Marie Sikorová, ředitelka školy Bc. Zuzana Ferencová, zástupce pro MŠ Kontakt: Tel: , ředitelka školy Tel: , zástupce pro MŠ Zřizovatel školy a mateřské školy: Zřizovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Adresa zřizovatele: Horní 3, Ostrava-Jih, tel: Telefonní spojení: Zřizovací listina: , č.j.: 580/13 Kapacita mateřské školy: 160 dětí Zpracovatelka ŠVP: Bc. Zuzana Ferencová + pedagogický kolektiv Projednán dne: ŠVP Poznáváme svět kolem nás s číslem jednacím 595/ 201/ Fer je souladu s požadavky obecně platného dokumentu RVP PV Rámcově vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j /

4 II. PODROBNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Naše mateřská škola byla otevřena v roce 1967, je to škola s dlouholetou tradicí. Nejprve byla rozdělena, a to tak, že velká budova sloužila jako mateřská škola se čtyřmi třídami, malá budova jako jesle. Od roku 1993, kdy byly jesle zrušeny, se počet tříd rozšířil ze čtyř na šest. Nyní je provoz školy jako šestitřídní, pět tříd běžných, šestá třída logopedická. Od ledna 2003 jsme součástí právního subjektu Základní školy Mitušova 8, Ostrava Hrabůvka. K další změně došlo , zařízení bylo zařazeno do sítě škol se společným názvem Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace. Naše mateřská škola je rozdělena na dvě křídla, a to budovu A a budovu B, které jsou propojeny spojovacím zaskleným koridorem. Budova A má 4 třídy, kabinety, zahradní místnost, kuchyňky. V přízemí jsou dvě třídy třída Kočičky a Kuřátka. Každá z těchto tříd se skládá z šatny, koupelny, WC pro děti, WC pro dospělé, desinfekční místnosti, která je řádně označena a sprchy. Mezi oběma třídami jsou dvě malé kuchyňky pro výdej jídla. Třídy mají hernu, pracovní část, malou sborovnu, která slouží jako příruční kabinet pro pedagogickou práci. Učitelka zde najde knihy s dětskou literaturou, odbornou literaturu ke každodennímu užívání, k přípravě plánů. Kabinet je vybaven pedagogickými pomůckami. Pomůcky jsou v těchto kabinetech koncipovány pro věkovou skupinu dětí. Kabinet také obsahuje skříň s výtvarným a pracovním materiálem. Každá třída je vybavena nábytkem odpovídajícím věku dětí. Z druhé strany budovy je příruční sklad, který obsahuje regály s hračkami pro pobyt venku, dále 2 WC a 2 umývadla pro děti. Mezi 2. a 3. třídou je spojovací chodbička, kde je malý kabinet s tělovýchovným náčiním pro ranní cvičení. Dále jsou tu dva nákladní výtahy pro přepravu jídla do horních tříd a dvě malé kuchyňky pro výdej jídla. Každá kuchyňka obsahuje kuchyňskou linku s vybavením pro stolování talíře, příbory, velké tácky, nádobí na výdej jídla. Dále samostatné myčky nádobí a dřezy na drobné mytí, včetně ploch na odkládání. Stejným způsobem jsou vybaveny horní dvě třídy Delfíni a Žabky. Přízemí dále obsahuje vnitřní zasklené verandy s několika únikovými východy do školní zahrady. Na verandě jsou schody do sklepní části s označeným hlavním uzávěrem vody. Na verandách jsou lavičky určené k přezouvání a jsou řádně osvětlené. Budova B je spojena zaskleným koridorem, kde se přízemí nachází 1. třída nejmladších dětí Motýlci. Přízemní oddělení je vybaveno stejně jako ostatní třídy budovy A. Na protější straně chodby je školní kuchyň po přípravu a výdej jídla.

5 Jídlo se do mateřské školy dováží ze školní kuchyně, zde se pouze chystají svačinky a připravuje se výdej obědů na jednotlivé třídy. Kuchyň má plné vybavení sporáky, lednice, mrazicí boxy a z chodby kuchyně jsou 2 sklady s potravinami. Kuchyně sousedí s denní oddechovou místností pro zaměstnance, WC a sprchy pro dospělé. Z druhé strany traktu jsou 3 sklady. V prvním se ukládají veškeré předměty, které jsou určeny na odpisy. Ve druhém je malá dílna určená pro školníka a slouží jako technická místnost, třetí sklad slouží k ukládání hraček a předmětů na pobyt venku pro děti z 1. třídy a logopedické třídy. V prvním patře byla třída sloužící jako tělocvična, od došlo k přeměně ve třídu logopedickou. I zde se nachází WC pro dospělé, sprchy a šatna pro personál. K logopedické třídě Pejsci náleží koupelna se třemi dětskými umývadly a třemi WC. V této třídě nebyla provedena rekonstrukce, přesto počet hygienického zařízení odpovídá nižšímu počtu dětí v této třídě. Opět je zde malá kuchyňka s vybavením a provozním výtahem. K logopedické třídě náleží oddělená místnost, pracovna pro individuální logopedickou činnost, každodenní logopedická cvičení u logopedického zrcadla. Na druhé straně chodby v 1. patře pak najdeme obecní byt, dále velkou halu, sborovnu s počítačem pro zapisování příchodů a odchodů všech zaměstnanců, skříňky s pedagogickou literaturou, odbornými časopisy atd. Z haly je vstup do kanceláře pro zástupkyni ředitele pro mateřskou školu, s kancelářským nábytkem, počítačem, kopírkou a tiskárnou. Z haly pak přejdeme do technické části MŠ s prádelnou. Ta má 2 místnosti a spojovací chodbu s halou a skříněmi pro pracovní oděvy zaměstnanců. V první místnosti jsou pračky, šicí stroj pro drobné opravy a příruční sklad s ložním prádlem a ručníky pro děti a dospělé. Z místnosti je dále mandl, žehlička s prknem, stroj na žehlení, stoly na odkládání prádla. Celou mateřskou školu obklopuje velká zahrada se vzrostlými stromy a keři, které ji chrání před prašností z ulice a tvoří přírodní stín v letním období. Na naší zahradě se nachází šest pískovišť, dva přístřešky- domečky- na hraní dětí, průlezky, skluzavka a dětmi velmi oblíbený kopeček, který je využíván zejména v zimě k sáňkování a bobování dětí. V letošním školním roce 2010/2011 se nám podařilo doplnit zahradu o další komplex dřevěný domeček s houpačkami a se skluzavkou. Tento komplex bychom rádi nadále doplňovali o další segmenty určené k hrám na školní zahradě. Prostory zahrady jsou využívány po celý školní rok i v odpoledních hodinách. V létě využíváme stínů vzrostlých stromů, také slunečníků a děti osvěžujeme mobilními zahradními postřikovači.

6 Vstup do mateřské školy zdobí upravené květinové truhlíky, alej z tújí a předzahrádka z okrasných dřevin. Děti mají k dispozici bylinkovou zahrádku a dva záhony pro pěstování vlastní zeleniny a květin. Vybavení školní zahrady je však nedostačující pro kapacitu školy a rádi bychom z různých projektů či sponzorských darů školní zahradu lépe vybavili a tak zhodnotili. Velkou výhodou je celkové umístění mateřské školy. V okolí MŠ je starší vilová zástavba, ideální pro klidné vycházky a seznamování dětí s domácími zvířaty a pěstováním sezónních zahradních květin, zeleniny a ovoce. Nedaleko se nachází Bělský les, v zimě je možno využít k sáňkování kopce mezi panelovými domy. V pěším dosahu je pro nás také kulturní dům Trio a kulturní dům Akord, které využíváme pro návštěvu kulturních akcí určených dětem předškolního věku. III. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poznáváme svět kolem nás V souladu s požadavky obecně platného dokumentu RVP PV Rámcově vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j / jsme podle našich podmínek a možností vypracovali vlastní ŠVP s názvem Poznáváme svět kolem nás, který je rozdělen do pěti hlavních témat, podtémata si volí učitelky samy. Integrované bloky mají zakomponován povinný obsah pěti interakčních oblastí, které reflektují vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání i učení. Poslání - vize: Umožnit dítěti získávat nové poznatky a zkušenosti v kontaktu s dalšími dětmi předškolního věku v klidném prostředí a tělesné a duševní pohodě. Vzdělávací záměr filozofie: Rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomí dítěte. Položit základy celoživotního vzdělávání dle možností, zájmů a potřeb dítěte tak, aby na konci předškolního období bylo dítě jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat pokud možno aktivně a s osobním uspokojením také nároky života, které jsou na něj běžně kladeny, zejména v prostředí jemu blízkém, jako je rodina, škola, okolí. Vytvořit podmínky pro získání rodičů, zapojit je tvořivě do spolupráce se školou.

7 Zaměření školy: Vytvářet základy ekologického cítění, vést ke správné výslovnosti a rozvoji řeči. 1/ Cíl práce mateřské školy: Cílem práce nejen pedagogů, ale všech zaměstnanců školy - je zabezpečovat všestranný harmonický osobnostní rozvoj každého dítěte. - vychovat z dítěte jedinečnou osobnost - vzhledem k jeho věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé, sebejisté, s vlastním rozumem - schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat - vytvořit takovou osobnost, která je na své úrovni přizpůsobivá, odvážná, zodpovědná, schopná se dále rozvíjet, učit se všemu, co bude v životě potřebovat a aktivně čelit problémům. Program Poznáváme svět kolem nás t je o tom, co vidí a prožívá dítě. Program zasahuje všechny oblasti vývoje dítěte a nabízí témata, která je seznamují s realitou života. Rámcové cíle v souladu s RVP PV jsou: - Rozvíjení dítěte a jeho učení a poznání - Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost - Získání osobní samostatnosti a schopnosti se projevovat jako samostatná osobnost působící na své okolí Zároveň směřujeme k vytváření základů klíčových kompetencí: kompetence k učení kompetence k řešení problémů kompetence komunikativní kompetence sociální a personální kompetence činnostní a občanské Co podporujeme: - samostatné myšlení, umět si vybrat a nést za svou volbu zodpovědnost

8 - respektovat lidi kolem sebe a být k nim ohleduplný, snášenlivý, tolerantní a sdílet zájmy, mít odpovědnost - přijímat změny a vyrovnat se s nimi - poznávat problémy a řešit je - projevovat svou tvořivost a fantazii - zájem o nové činnosti a dění kolem sebe - probouzet u dětí aktivní zájem dívat se kolem sebe, naslouchat, poznávat - spolupráce MŠ a ZŠ - spolupráce s rodiči informovanost, společné akce. Na základě analýzy jsme si stanovili i následující dílčí vzdělávací cíle a prostředky k jejich naplnění (dlouhodobé cíle) Rozvíjet u dětí samostatnost v oblasti sebeobsluhy, hygienických návyků - oblékání, obouvání, samostatné vázání uzlíku a kliček, zapínání knoflíků, úprava zevnějšku, používání toalety, mytí a utírání, čištění nosu, manipulace s příborem Rozvíjet vyjadřovací schopnosti dětí jak z hlediska výslovnosti, tak i mluvního projevu, kreativity ve vyjadřování - artikulační cvičení, hry, individuální logopedická práce v logopedické třídě, mluvní vzor učitelky, hry se slovy, rytmizace a vokální činnosti, vyprávění zážitků, vyprávění podle obrázků i podle své fantazie, vyprávění vyslechnutých příběhů, dramatizace Vytvářet a prohlubovat u dětí pozitivní sebepojetí, schopnost seberealizace (sebevyjádření) - hry a tvořivé činnosti s klasickými i netradičními materiály, experimenty v oblasti výtvarné, konstruktivní, hudební i pohybové Vytvářet a prohlubovat u dětí prosociální chování i postoje (neřešit spory agresí), učit se agresivitu vybít jinou formou než na druhém člověku, učit děti navzájem se respektovat - řešení konkrétních sporných situací s pomocí učitelky (později i samy děti) dohodou, kontaktní hry a grafomotorická cvičení pro vybití agresivity, společné či individuální hodnocení konkrétních nebo modelových situací, osobní příklad dospělých Učit děti poznávat hodnotu věcí, lidské práce - šetrné zacházení s hračkami, aktivně se podílet na úpravě prostor mateřské školy i zahrady, společné i individuální jednání Klást základy povědomí o vlivu člověka na životní prostředí - pozorování a sledování jevů v nejbližším okolí, sledování působení lidí na přírodu a sledování jeho následků, pozorování různých ekosystémů. Každé dítě má právo se rozvíjet, učit se v rozsahu svých potřeb a postupovat svým individuálním tempem.

9 Každému dítěti vytváříme takové podmínky, aby v průběhu vzdělávání rozvíjelo svůj osobní potenciál. 2/ Výchovně vzdělávací činnost: - vzdělávání a činnosti dětí zakládáme na prožitku a příjemných zážitcích dětí - vycházíme z jejich samostatné činnosti a individuality, z dětské zvídavosti a potřeby něco objevovat - poskytujeme dětem dostatečný prostor pro spontánní aktivity i dětské plány - zajišťujeme možnost projevovat se a bavit přirozeným způsobem. a/ Metody: Názorné metody, které vedou k přímému smyslovému poznání světa Praktické metody, vedoucí k bezprostřední manipulaci s věcmi a jevy Prožitkové učení, které vzbuzuje radost a motivuje dítě k dalšímu poznávání a objevování Kooperativní učení, které rozvíjí schopnost komunikace, spolupráce, vede k samostatnosti a ke hledání možných řešení b/ Organizační formy Hromadná (frontální) Skupinová Individuální Individualizovaná c/ Pedagogické zásady Zásada úcty ke každému člověku Zásada ohledu na věkové a individuální zvláštnosti dítěte Zásada opory o kladné rysy a osobnosti dítěte Zásada aktivity dítěte Zásada demokratického vztahu mezi učitelem a dítětem Zásada všestranného rozvoje osobnosti učitele Při každodenní práci využíváme zásady: Zásadu názornosti Zásadu trvalosti Zásadu soustavnosti Zásadu cílevědomosti Zásadu vědeckosti Zásadu spojení výchovy se životem Zásadu spolupráce všech vychovatelů

10 IV. ANALÝZA PODMÍNEK VZDĚLÁVÁNÍ 1/ Věcné podmínky - v mateřské škole je 5 tříd běžných a 1 logopedická třída dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Každá třída má prostor pracovní a herní. - ve třídách máme nový dřevěný nábytek, který je upraven tak, aby si děti mohly dle dohodnutých pravidel samy brát vše potřebné pro svou hru. Nábytek je estetický a je v souladu s hygienickými a bezpečnostními normami. - opravená a velmi pěkná hygienická zařízení odpovídají počtu dětí. Rekonstrukce není ještě provedena v logopedické třídě. Ale i zde počet sanitárního zařízení odpovídá hygienickým normám. - prostory pro odpočinek dětí jsou vybaveny zdravotně nezávadným nábytkem odpovídajícím věku dětí. - ve třídách a hernách je dostatečné množství hraček a stavebnic z rozličných materiálů, které odpovídají hygienickým i bezpečnostním normám. Tyto hračky jsou volně přístupné dětem. Zástupce ředitelky pro mateřskou školu se snaží ve spolupráci se školou pomůcky doplňovat, průběžně obměňovat. Všechny herní prostory jsou pokryty kobercem. - ve třídě Žabičky máme umístěn dětský počítač pro individuální práci se staršími dětmi. K počítači je zapojena i tiskárna, takže si dítě může svůj pracovní list po ukončení programu samo vytisknout. - v kabinetu u jednotlivých tříd jsou uloženy didaktické pomůcky, které si učitelky vybírají pro svoji práci. Tyto kabinety slouží oběma třídám, pomůcky jsou odpovídající věkovým zvláštnostem dětí. - ve všech třídách je klavír, pro hudební činnosti máme dostatek dětských hudebních rytmických nástrojů, na škole jsou dvoje elektronické varhany. - ve třech třídách je audiovizuální technika - televizor a DVD přehrávač (většina DVD přehrávačů jsou sponzorské dary od rodičů). Televize a DVD se používají velmi sporadicky, a to jen v případě, že si učitelka zvolila audiovizuální pomůcku k dosažení cíle nebo při dlouhodobé absenci pobytu venku z důvodu inverze počasí. - šatny jsou vybaveny nábytkem pro odkládání oděvů a obuvi dětí, ve větších třídách a v logopedické třídě jsou nové dřevěné bloky v barevném provedení, které se dětem a rodičům velmi líbí a splňují větší komfort při ukládání věcí. - v šatnách jsou informační nástěnky pro rodiče a prostor pro vystavení prací dětí. - mateřská škola je umístěna v rozlehlé zahradě, jejíž vybavení odpovídá bezpečnostním požadavkům. Podařilo se nám díky projektu a sponzorským darům zakoupit zahradní komplex s klouzačkou, dřevěným domkem a houpačkami (bezpečnost potvrzena vystaveným Certifikátem

11 bezpečnosti). Tento komplex bychom rádi rozšířili i o lanovou dráhu a různé prolézačky. - každá třída má své pískoviště, které jsou v odpoledních hodinách přikrývány ochrannými sítěmi, v letních měsících zastiňovány velkými slunečníky. - všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní i hygienické normy dle platných předpisů. Při absenci některé z učitelek (dovolená, nemocenská) se v 1. pololetí školního roku dělí 1.třída Motýlci, kde máme mnoho dětí docházejících do MŠ pouze 5 dnů. Jen však do počtu 12 dětí na odpolední spánek. Od 2. pololetí se budou střídavě dělit vždy po kalendářním měsíci třídy předškoláků 4. třída Žabičky a 5. třída Delfíni. Všechny děti budou spát ve svém povlečení včetně prostěradel. Aby se zamezilo záměnám ručníků, byly na všech třídách namontovány zásobníky s papírovými jednorázovými ručníky. 2/ Životospráva - denní řád je dostatečně pružný s ohledem na individuální potřeby dětí, střídáme dobu činnosti a odpočinku. - stravování zajišťuje školní jídelna, dětem je podávána vyvážená strava dle hygienických předpisů a norem, dostatek ovoce a zeleniny, skladba jídelníčků je sledována stravovací komisí (vedoucí kuchyně, vedoucí kuchařka, 2 učitelky z mateřské školy a 2 pedagogové ze základní školy). - dbáme na dodržování pitného režimu v průběhu dne. Pitný režim je zajištěn celý den, při pobytu venku v letních měsících podáváme nápoje na školní zahradu. Zavedli jsme, že si každé dítě přineslo z domova svůj hrníček, kde si může ve spolupráci s kuchyní průběžně dolévat pití v průběhu celého dne (u větších dětí, u malých dětí dolévá učitelka). Zabránilo se tak záměně, dodrží se lépe hygienické zásady - děti, které docházejí do MŠ již v 6,00 hod dostávají na třídu Kočičky (třída, kde se děti scházejí a rozcházejí) pití a skleničky. Pokud dítě dopije, otočí sklenici dnem vzhůru. P. uklízečka průběžně sklenice umývá. Taktéž se postupuje při rozcházení dětí do 16,30 hod. - děti nenutíme do jídla, v adaptaci mohou jen jídlo ochutnat, zde velmi spolupracujeme s rodiči. - k dětem učitelky přistupují individuálně, dávají dítěti dostatek času na jídlo - konzultujeme s rodiči a respektujeme alergie na jídlo, spolupracujeme se ŠJ - děti od 4 let si čistí po obědě zuby. - správní zaměstnanci dbají na správné větrání místností, uklízí dle hygienických norem a je pravidelně doplňována voda do zvlhčovačů vzduchu.

12 - pohybové aktivity-potřeba pohybu dětí je respektována po celý den, pohybové náčiní, míče různých velikostí, švihadla, obruče, apod. mají na třídách i venku k dispozici. - odpolední spánek využívají zvláště malé děti, ostatní podle potřeby mohou odpočívat nebo zvolit klidový program. U předškolních dětí se odpočívá po dobu pohádky, děti, které již nespí, se věnují individuálním činnostem (např. kreslení, ohlížení knih ale nesmí rušit ostatní děti)., za vhodného počasí se tyto aktivity přesouvají na školní zahradu. - terasy u logopedické třídy využíváme při nepříznivém počasí (např. při dešti), ale v odpoledních činnostech při činnostech venku, za vhodného počasí při cvičení venku apod. - umožňujeme dětem dostatečně dlouhý pobyt venku na školní zahradě, školním hřišti, v blízkém lese. - jsou respektovány individuální potřeby dítěte. 3/ Psychohygienické podmínky - nově příchozí děti mají adaptační režim - děti mají dostatek volného pohybu na zahradě i ve třídě - všichni zaměstnanci respektují individuální potřeby dítěte - zatěžování dětí je rovnoměrné, přiměřené věku a individuálním možnostem a schopnostem dítěte - je dbáno na častou relaxaci dětí, děti nepřetěžujeme - děti mají dostatek pohybu venku, využíváme školní zahradu, školní hřiště, v letních měsících prostory hraní zastiňujeme a stříkáme vodou - pobyt venku se nekoná pouze za zhoršeného ovzduší, mrazu -10 o C, náledí, silném větru a dešti. 4/ Psychosociální podmínky - vytváříme dětem bezpečné prostředí a snažíme se o jejich spokojenost a radost - usnadňujeme dítěti adaptaci na pobyt v mateřské škole - personál MŠ je laskavý a tak vytváříme prostředí plné pohody - všechny děti mají stejná práva a povinnosti, možnosti využití veškerého vybavení školy, nikdo není zvýhodňován - osobní svoboda je respektována, ale děti musí zachovávat řád a normy školy tak, aby nedocházelo k úrazům, k vzájemnému záměrnému ubližování

13 - všichni zaměstnanci se snaží nenásilnou formou a komunikací rozvíjet vztah důvěry a spolupráce mezi rodinou a školou - děti jsou seznamovány jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se na třídách, ale i v celé mateřské škole vytvořil kolektiv dobrých kamarádů - nabízíme dítěti činnosti dle jeho zájmu a vyspělosti - podporujeme důvěru v sebe sama. 5/ Personální podmínky - všichni pedagogičtí pracovníci mají odborné pedagogické vzdělání, zástupce pro mateřskou školu má vysokoškolské vzdělání, se státní zkouškou z psychopedie a logopedie a ukončeno titulem Bakalář. - učitelky se účastní odborných seminářů k zvýšení kvality výchovně vzdělávacího procesu a zástupce ředitele sleduje jejich profesní růst a vytváří podmínky pro další vzdělávání - zaměstnanci spolupracují s klinickým logopedem, se školním psychologem ze SPC Kpt. Vajdy - pracovní doba všech zaměstnanců plně vyhovuje k zajištění optimální pedagogické i nepedagogické péče o děti při všech činnostech - úklid a výdej jídel zajišťuje provozní zaměstnanci školnice, kuchařky - za údržbu a technický stav v mateřské škole zodpovídá školník, který má pracovní úvazek jak na základní škole, tak i v mateřské škole - praní, drobné opravy a výdej prádla provádí pradlena s pracovním úvazkem 12 hodin týdně. 6/ Řízení školy - organizační řád a směrnice ředitelky školy vymezují jasná pravidla a kompetence zaměstnanců školy, Velký důraz je kladen na těsnou spolupráci se základní školou. Dbá se na týmovou práci, vzájemnou spolupráci a vytváření prostředí důvěry a otevřenosti. Zástupce ředitele pro MŠ z pověření ředitelky školy kontroluje a vyhodnocuje práci všech zaměstnanců mateřské školy - zástupce ředitele pro mateřskou školu zodpovídá za zdárný chod MŠ, dodržování hygienických a bezpečnostních zásad a norem při činnostech školy, vede požadovanou dokumentaci, vypracovává školní vzdělávací program ve spolupráci ostatních učitele - dbá o vzájemnou a vstřícnou komunikaci všemi směry - vedení je postaveno především na osobních kontaktech, vstřícnosti, spolupráci a vzájemné dohodě

14 - ve škole je funkční informační systém (Porady vedení na základní škole1x měsíčně, týdenní plány akcí ZŠ a MŠ, stravovací komise), schůzky SRPŠ, schůzky a následná spolupráce s učiteli 1. tříd ZŠ - zástupce ředitele pro MŠ vede evidenci dětí v elektronické podobě i pro potřeby základní školy - pedagogické rady se konají dle plánu, provozní dle potřeb školy - jedenkrát za čtvrtletí jsou porady integrovány za účelem podpory týmové práce k řešení problémů za účasti všech zaměstnanců - vedoucí učitelka a pedagogičtí pracovníci vypracovávají ŠVP - kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu MŠ - MŠ spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samosprávy - zástupce pro mateřskou školu řeší s učitelkami i rodiči případná nedorozumění formou komunikace všech zúčastněných stran a snaží se vyřešit situaci tak, aby prospěla hlavně dítěti - zástupce pro mateřskou školu vede logopedickou třídu, spolupracuje s SPC Kpt. Vajdy, klinickým logopedem a psychologem. 7/ Spolupráce se školou Velmi úzká je spolupráce se ZŠ, jehož je mateřská škola součástí. Spolupráce probíhá na základě partnerství /otevřenost, důvěra, podpora a porozumění/ pomoc při uskutečňování projektů, akcí plánovaných školou. Formy spolupráce se ZŠ: Září Říjen Listopad Prosinec Návštěva 1. tříd v MŠ Přípravka pro předškoláky ZOO s 9. třídami Přípravka pro předškoláky Drakiáda Keramická dílna pro předškolní děti akce Velcí si s námi hrají Přípravka pro předškoláky Den otevřených dveří ZŠ Mikulášská nadílka v MŠ Přípravka pro předškoláky Leden Beseda rodičů předškoláků se školním psychologem Návštěva MŠ v 1. třídách Lyžařský ozdravný pobyt na horách

15 Únor Březen Duben Květen Červen Přípravka pro předškoláky Maškarní rej ve školní družině Přípravka pro předškoláky Návštěva školní knihovny Přípravka pro předškoláky Den Země s 9. třídami Přípravka pro předškoláky akce Děti dětem - divadelní představení pro MŠ Přípravka pro předškoláky MDD - sportovní dopoledne s 9. třídami Přípravka pro předškoláky Spolupráce s dalšími institucemi - MŠ spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy - spolupracujeme se školami v okolí naší mateřské školy návštěva výstav prací dětí, společné sportovní hry, prázdninový pobyt dětí z jiných mateřských škol apod. - spolupráce se ZUŠ v Ostravě Zábřehu - každoroční návštěva koncertu pro děti z naší školky - spolupráce s Hasičským záchranným sborem - spolupráce s Policií ČR - spolupráce se sdružením VITA - s Mysliveckým sdružením ve Staré Bělé - s kulturními středisky Akord a Trio. 8/ Spolupráce s rodiči Spolupráce s rodiči má významný podíl na chodu MŠ. Rodiče jsou nedílným partnerem a naše mateřská škola má hlavní cíl prohlubovat a stavět na kvalitních vztazích s rodiči. Rodiče se pravidelně během roku podílejí na většině akcí, které pořádá mateřská škola nebo základní škola. Oblíbenými společnými akcemi pro rodiče a děti je: - Karnevalový rej v maskách s tombolou - jarní brigáda ke Dni Země - velká zahradní slavnost k MDD s atrakcemi pro děti, ale i dospělé

16 - besídky ke Dni matek - ukázky práce jednotlivých kroužků na různých společenských akcích v základní škole - sběrové akce (papír kaštany a žaludy pro Myslivecké sdružení, ve Staré Bělé, - celoroční sběr zátek z PET lahví, starých baterií, malých elektrospotřebičů apod.) Každý rodič přispívá ve školním roce částkou 200,- Kč do fondu SRPŠ. Z toho se pokrývají nákupy mikulášské nadílky, vánočních dárků, doprava na výlety a jiné akce. O tyto prostředky se stará výbor SRPŠ, který je zvolený z řad rodičů. V naší mateřské škole dbáme na to, aby rodiče dostávali dostatek informací o životě dětí v MŠ a měli možnost vyjádřit svůj názor. Během školního roku jsou 2 třídní schůzky. První je na začátku školního roku, kde jsou rodiče seznamováni s akcemi, s úkoly a postupy ve školním roce, druhá je před vystoupením dětí před besídkami. Ve třídách předškoláků bývá ještě operativní schůzka s rodiči, a to před výjezdem do Školy v přírodě, kde rodiče dostávají podrobnější informace. Taká operativní schůzku svoláváme s rodiči nových přihlášených dětí. Tento počet není konečný, záleží na třídních učitelkách, zda považují za nutné svolat další schůzku s rodiči nebo řešit situaci individuálními pohovory při příchodu či odchodu dítěte ze školky. Jsme si vědomy, že všechna data i údaje o dětech jsou chráněny. Vždy 1. úterý v měsíci v odpoledních hodinách mívá zástupce pro MŠ tzv. Poradní den, kde mohou rodiče řešit své problémy, žádosti či stížnosti. V. Organizace vzdělávání Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 do 6 let, dále děti s odkladem školní docházky. Děti před dovršením 3 let jsou přijímány individuálně, dle sociální vyspělosti a dle rozhodnutí zástupce ředitele pro předškolní výchovu. Přijímání dětí do předškolního vzdělávání probíhá formou Zápisu dětí do MŠ, ten bývá zpravidla v měsíci dubnu příslušného školního roku. Zápis provádí zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání. Zákonní zástupci se mohou dostavit k zápisu se svými dětmi, kterým se věnuje učitelka v prostorách uvolněné třídy. Zástupce ředitele má tak dostatek času na vyřízení všech nutných formalit. Datum zápisu i jeho kritéria bývají určována zřizovatelem, jsou vyvěšena v prostorách MŠ a na internetových stránkách školy.

17 Zástupce ředitele pro MŠ rozhoduje o přijetí dětí, stanovuje zkušební pobyt dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Přednostně jsou přijímány děti věkově patřící do skupiny dětí, které navštěvují mateřskou školu poslední rok před vstupem do základní školy a děti s místem trvalého pobytu v okolí mateřské školy. Do běžné třídy se zapisuje zpravidla dětí. Kritéria přijímaní dětí do MŠ: 1) děti s odročenou školní docházkou 2) děti v posledním roce před nástupem do ZŠ 3) děti na celodenní docházku 4) děti zaměstnaných rodičů od 4 let 5) 4leté děti nezaměstnaných rodičů 6) děti mladší 4 let nezaměstnaných rodičů a matek na MD 7) děti od 2-5 let s omezenou školní docházkou (4 hodiny denně, 5 dnů v měsíci) Výjimku tvoří logopedická třída Zde jsou děti přijímány na základě logopedického a psychologického vyšetření. Spolupracujeme s SPC Kp. Vajdy, Ostrava Zábřeh. Ti na základě depistáže vřazují děti se speciálními potřebami do této třídy pod dohledem klinického logopeda a psychologa Mgr. Rakusové. Dítě je vyšetřeno na základě souhlasu zákonného zástupce. I zde je velmi důležité dbát na utajení citlivých osobních údajů o dítěti. Počet dětí v této třídě je snížen, nejvýše do počtu 14 dětí. 1/ Organizace chodu školy Mateřská škola má 6 tříd a má provoz od 6:00 hod. do 16:30 hod. Budova A V přízemí se nachází dvě třída mladších dětí, tj. třída Kuřátka, kterou navštěvují děti ve věku 3 4 let a třída Kočičky pro děti ve věku od 4 do 5 let. Provoz třídy Kočičky je od 6,00 hod. do 6,45 hod., zde se děti scházejí z celé mateřské školy a odpoledne rozcházejí od 15, 00 do 16,30 hod. V 1. patře se nacházejí dvě předškolní třídy. Třídu Žabky a Delfíni navštěvují zpravidla děti ve věku 5 6 let. Provoz obou tříd je od 6,45 hod., provoz třídy Žabky končí v 15,00 hod., děti se pak do 16,00 hod rozcházejí ve třídě Delfíni. Budova B V přízemí je třída Motýlků, tj. třída nejmladších dětí ve věku od 2,5 let do 3 roků.

18 V 1. patře je od 1. září 2011 otevřena logopedická třída Pejsci. V obou třídách je provoz od 6,45 hod. do 15,00 hod.. Od 15,10 hod všechny děti z malé budovy přecházejí do třídy Kočičky. 2/ Charakteristika a zaměření tříd Třídy Motýlci a Kuřátka tj. třídy nejmladších dětí jsou zaměřeny především na adaptaci dětí na nové prostředí, na vytváření nových vztahů a kontaktů, vedení ke správným sociálním návykům a dodržování pravidel soužití v kolektivu. Děti jsou jednoduchými formami a metodami seznamovány se základními jevy, předměty a situacemi okolo sebe dle rozpracovaných témat celoročního plánu. Děti se účastní akcí, které se konají bezprostředně v prostorách školy, aby nebyly zatěžovány velkými změnami v režimu dne. Pomůcky, hračky, prostory i režim dne jsou přizpůsobeny jejich věku a potřebám = relaxační koutky, lehce dosažitelné a jednoduché hračky, kratší doba organizovaných činností, velký prostor pro spontánní pohyb apod. Třída Žabičky a Delfíni - tj. třídy předškolních dětí se již systematicky zaměřují na přípravu pro vstup do 1. třídy základní školy tak, aby úroveň vědomostí a znalostí dětí odpovídala úrovni, kterou vyžaduje základní škola. Právě zde se nejvíce odráží sepjetí naší mateřské školy a základní školy jako jednoho celku. V těchto třídách jsou děti seznamována s některými písmeny a číslicemi. Tato znalost je procvičována ve hrách, v grafomotorických cvičeních, při cvičeních na počítači apod. Individuálně se pracuje s dětmi, u nichž byla odročena školní docházka na základě zpráv z SPC, spolupracujeme s rodiči dětí, případně se školskými poradenskými institucemi. Děti se v rámci vzdělávacího programu také účastní mnoha výchovně - vzdělávacích akcí a pořadů pro děti v mateřské škole, základní škole i mimo ně. V logopedické třídě Pejsci jsou cíle a záměry předškolního vzdělávání společné s ostatními třídami v mateřské škole. Při vzdělávání dětí se speciálními potřebami je třeba jejich naplňování přizpůsobovat potřebám a možnostem dětí. Proto na této třídě se snažíme o vytvoření co nejoptimálnějších podmínek k rozvoji osobnosti každého dítěte. Logopedická třída se vyznačuje: - každodenní kvalitní individuální logopedickou péčí, zajištěnou odborným vedením - sníženým počtem dětí - zklidňujícím prostředím pro dítě - využíváním speciálních didaktických pomůcek zaměřených na stimulaci řeči a jazyka

19 - těsnou spoluprácí s odborníky a s rodiči dítěte. Na třídě je vypracován plán rozvoje řeči a jazyka, pro každé dítě zástupce pro mateřskou školu vypracovává individuálně vzdělávací plán. Také zde jsou děti seznamovány postupně s některými písmeny abecedy, či s číslicemi. Využíváme k tomu různých her např. Na slovíčka či Metody dobrého startu, kterou děti provádějí pod vedením zástupce pro MŠ. 3/ Organizace dne v mateřské škole 6:00-10:00 Příchod dětí do MŠ. Děti se scházejí v přízemí, v 6,45 se rozcházejí do svých tříd. Následují spontánní a řízené aktivity dle tematického celku týdne (včetně zdravotních cviků, relaxace) 9:00-9:30 Hygiena, svačina 9:30-10:00 Komunikační kruh, příprava na pobyt venku, převlékání v šatnách 10:00-12:00 Pobyt venku, hygiena 12:00-13:00 Příprava na oběd, oběd a osobní hygiena dětí příprava na spánek 12:15-12:30 Odchod dětí domů po obědě, příprava na odpočinek 12:15-14:00 Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku 14:15-14:30 Odpolední svačina 14:30-16:30 Spontánní aktivity dětí, činnosti nabídnuté učitelkou, případně individuální dokončování, procvičování, opakování v cílených činnostech. V letním období pobyt dětí na školní zahradě, postupný odchod z MŠ Uvedené časy jsou pouze orientační. Veškeré činnosti a aktivity jsou voleny a prováděny s ohledem na zájmy a potřeby tak, aby byly respektovány psychohygienické podmínky vzdělávání.

20 VI. VZDĚLÁVACÍ OBSAH 1. TÉMATA A TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1. Téma: Kdo jsme my Charakteristika bloku: Adaptace dítěte na prostředí MŠ, přizpůsobení se nově vzniklým situacím. Cílem je vytvořit takové podmínky, které celý adaptační proces dítěte usnadní a zpříjemní. Dílčí vzdělávací cíle: - osvojování si přiměřených praktických dovedností - rozvoj komunikativních dovedností - získávání citové samostatnosti - seznamování se s pravidly chování k druhému - rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (dětí) a přináležet k tomuto společenství - rozvoj dovedností pro navazování vztahů k druhým dětem, lidem - poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření - osvojení si dovedností důležitých k podpoře osobní pohody i pohody prostředí - rozvoj řečových schopností (vyjadřování) - vytváření vztahu k místu a prostředí, ve kterém dítě žije Očekávané výstupy: - adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných proměn - začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti schopnosti, dovednosti - uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je - navazovat kontakty dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Příloha č. 2 Minimálního preventivního programu pro dětský domov Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ Číslo jednací: 51/2016 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Vypracovala: Marie Kočová

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A.1.5. Účinnost od : 12. 1. 2015 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku:

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 620. Provozní řád mateřské školy

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 620. Provozní řád mateřské školy Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem 73949 Metylovice 620 Provozní řád mateřské školy Údaje o zařízení: Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat.

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Celoroční plán školní družiny 2016/2017 Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Tento dokument obsahuje aktivity pro všechny oddělení školní družiny, oddělení spolu

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Pracoviště ŠD: Hlavní 12 Hlavní

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková organizace. Provozní řád MŠ

Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková organizace. Provozní řád MŠ Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková organizace I. Údaje o zařízení Provozní řád MŠ Oficiální název: Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Poznáváme svět přírody

Poznáváme svět přírody Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace Družstevní čtvrť 3149 695 03 Hodonín IČO 65766628 e-mail: mshod.druzstevni@centrum.cz webové stránky: www.mspestrokvitek.cz Poznáváme

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Zájmové aktivity dle aktuální nabídky školního roku (nástěnky, web)

Zájmové aktivity dle aktuální nabídky školního roku (nástěnky, web) VNITŘNÍ ŘÁD Č.j.: 17 / 2016 VŠ Platnost od : 1. 9. 2016 TYP: předškolní zařízení s celodenní péčí VYUŽITÍ ZAŘÍZENÍ PRO JINÉ AKTIVITY: Zájmové aktivity dle aktuální nabídky školního roku (nástěnky, web)

Více

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9 včetně Odloučeného pracoviště Školní 2, Bruntál Identifikační údaje o škole Název a sídlo školy: Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9 Právní forma: MŠ s právní

Více

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Září: Naše škola, družina, naše město Bezpečná cesta do školy a ze školy Seznámení se školou, školní družinou, režimem dne, bezpečností Pravidla

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní a mateřská škola Tršice, okres Olomouc, příspěvková organizace Adresa školy: Tršice 183, 783 57 Tršice Ředitelka školy:

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115 provozní řád Na základě zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících Vyhláškách MZ 106,107,108/2001 stanovuji s okamžitou platností tento provozní řád mateřské školy: I. Údaje o zařízení Adresa a název školy:

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Základní škola Chrást

Základní škola Chrást Základní škola Chrást Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Údaje o škole: Základní škola Chrást, okres Plzeň město, příspěvková organizace nám. Legií 26 330 03 Chrást tel.: 377 945 205 mob.

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích Školní družina při Základní škole v Rakvicích Obsah: Charakteristika ŠD Cíle ŠD Výchovné kompetence Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Rozmanitost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více