Důchodová reforma drahý a zbytečný experiment

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Důchodová reforma drahý a zbytečný experiment"

Transkript

1 TÝDENÍK V tomto čísle najdete: ÚNORA 2011 XIX. ROČNÍK Kariérní řád za tři roky... 3 Pevný jazykový základ dětem vydrží celý život... 5 Učitelé si prohlédli jaderný reaktor... 7 Důchodová reforma drahý a zbytečný experiment FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Nejvyšším zákonem nechť je blaho lidu. Cicero Krátce února Ve Vratimově na Moravě proběhlo poslední regionální kolo Zlatého Ámose. Semifinále se uskuteční 10. března v Praze. 16. února Národní technické muzeum v Praze na Letné se znovu otevřelo veřejnosti. Po čtyřech letech oprav se tak mohou návštěvníci opět pokochat technickými skvosty z české historie. Muzeum nabízí navíc i nové expozice, modely budov a velký meteorit. 19. února V Kongresovém centru v Praze se sejdou na protestním shromáždění zástupci odborových svazů sdružených v Českomoravské konfederaci odborových svazů. Chtějí tak vyjádřit svůj nesouhlas s úspornými opat- řeními vlády. Patříte mezi ty, kteří se už těší na důchod, nebo ty, kteří zatím zpovzdálí sledují přípravy důchodové reformy? Ať tak, či tak, jedno máme společné všichni chceme, abychom i ve stáří mohli žít důstojným životem. Existuje několik cest, jak odbory, které se obávají jednak vysokých nákladů správců toho dosáhnout. Jednou z nich je vytvoření sítě soukromých penzijních fondů, do jednak zrušení jakékoliv vě- soukromých penzijních fondů, nichž by lidé povinně odváděli kové solidarity v soukromém dvě až čtyři procenta ze svého systému a přenesení veškerých rizik na občany. platu s tím, že v důchodovém věku by dostávali část peněz Návrh důchodové reformy, který zpracovali analyti- z důchodového pojištění prováděného státem a část z těchto soukromých penzijních fonrace odborových svazů, počíci Českomoravské konfededů. Této myšlence je nakloněna vládní koalice. pojištění se státním příspěvtá s tím, že by v penzijním při- Druhou cestou je zachování dosavadního důchodové- změny, které by využily jeho kem byly provedeny takové ho systému a posílení role již předností a zároveň odstranily existujícího penzijního připojištění se státním příspěvkem. potřebí zřizovat další soukro- slabá místa tak, aby nebylo za- Této myšlence jsou nakloněny mý důchodový systém. Kromě zavedení zaměstnaneckých penzijních fondů odbory navrhují, aby byla pro lidi ve věku do čtyřiceti let zavedena nová forma plynule se zvyšujícího státního příspěvku poskytovaného ve výši jedné třetiny příspěvku, který by na své penzijní připojištění odváděl zaměstnanec. Účastník, kterému by byl poskytován státní příspěvek podle těchto nových pravidel, by mohl z prostředků penzijního připojištění čerpat pouze doživotní důchod, jenž by podle propočtů odborů spolu s důchodem poskytovaným ze státního důchodového pojištění zajistil výrazně vyšší úroveň budoucích důchodů. Odborová centrála považuje vládou připravované povinné důchodové spoření do soukromých penzijních fondů za drahý, zbytečný a pro Českou republiku nebezpečný experiment. I proto svolala na tuto sobotu protestní shromáždění do pražského Kongresového centra, kterého se zúčastní i školské odbory. Karla TONDLOVÁ

2 2 Zápisník Soutěž pro středoškoláky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo otevřenou soutěž pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol. Její podstatou je návrh nového loga ministerstva, které se stane značkou českého školství. Více na mšmt Úspěch ve světě Dvě módní návrhářky z plzeňského Ústavu umění a designu Západočeské univerzity uspěly ve finále celosvětové soutěže v San Francisku. Zúčastnilo se jí 500 studentů z 82 škol umění a univerzit světa. čtk Nová práce Více než polovina rekvalifikovaných v Mostě v loňském roce získala práci. Nejúspěšnější byli řidiči, svářeči, manikérky a pedikérky. Velký zájem byl i o kurzy zaměřené na zvýšení počítačové gramotnosti. Absolvovalo je téměř 40 procent uchazečů zařazených na rekvalifikaci. Zaměstnání ale získalo jen 15 procent z nich. čtk Lákání studentů Česko-německé gymnázium v Pirně lákalo v Ústí nad Labem budoucí studenty. Zájem je velký, neboť studium, stravování i ubytování na internátu gymnázia v Pirně je bezplatné, děti navíc dostávají 25 euro měsíčně jako kapesné. Chceme učit nadané děti, proto se snažíme, aby nezáleželo na tom, z jaké sociální vrstvy pocházejí, uvedl ředitel gymnázia. čtk Ne, děkuji, nás smí mít rád jenom pan učitel! Peníze z EU od června i pro střední školy Zarážející zjištění o pití energetických nápojů Každý pátý student polských středních škol konzumuje několikrát týdně energetické nápoje. Mladí Poláci je popíjejí před písemkami, návštěvou klubů, sportováním i hraním počítačových her, protože kofein a další přísady dočasně zvýší výkonnost, soustředěnost a potlačí únavu. Děti se mohou fyzicky i psychicky stát závislými na kofeinu, řekl pediatr P. Grzesiowski. Výrobci povzbuzujících nápojů na obalech ale zřídkakdy uvádějí vedlejší efekty nebo informaci o nevhodnosti pro děti. Gazeta Wyborcza zmiňuje, že na etiketách jsou nápisy, které tento druh pití doporučují manažerům, řidičům, studentům a lidem s vysokou fyzickou a psychickou zátěží. Zhruba od června budou moci střední školy čerpat 1,5 miliardy korun z Evropské unie, přilepšit by si díky tomu mohli i šikovní kantoři. Ředitelé totiž mohou kromě nákupu pomůcek či podpory studentských stáží využít peníze i na odměny učitelům za práci navíc. Podle ministerstva školství si může o dotace zažádat až 1200 mimopražských středních škol. Nemusí se přitom trápit složitou administrativou, projekty se budou podávat zjednodušeným způsobem prostřednictvím takzvaných šablon. Finance z programu EU Peníze středním školám nelze použít na mzdy učitelů. Nicméně v rámci získaných peněz na dané projekty může ředitel školy dát učitelům pracujícím na těchto projektech takzvané odměny za práci navíc, uvedl úřad s tím, že záleží pouze na řediteli, zda kantorovi přidá. Financování by mělo být připraveno od června, školy budou mít rok na to, aby si o peníze zažádaly. Počítá se s tím, že projekty budou v rozmezí až dva miliony korun, sdělili úředníci. Peníze půjdou z programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. čtk Asi 90 procent rodičů ví, co jejich děti pijí, ale neuvědomují si, že energetické drinky mohou být návykové. Teenageři, kteří je nadměrně konzumují, mohou ve dvaceti letech trpět ischemickou chorobou srdeční, řekl M. Jendr zej ko z Mazovského centra pro prevenci závislostí. Proti testům z italštiny se imigranti v Itálii nebouří Mario sedí v lavici florentské školy a je spokojený: z Hondurasu sem přijel před pěti lety a díky prvním testům italštiny, které začaly být tento měsíc pořádány, dostane povolení k trvalému pobytu. V některých evropských zemích takové testy vyvolaly polemiku, ale v Itálii vůbec ne. Mnoho cizinců shledává, že jsou prvním krokem k integraci. Ministerstvo vnitra registruje 6764 uchazečů od té doby, co se 9. prosince otevřel zápis na zkoušky. Uchazeči o povolení k trvalému pobytu, kteří musí prokázat, že v Itálii žili pět let, jsou především Albánci. Zkoušky se podobají maturitním: kontrola totožnosti, oddělené stoly, propisovací tužky rozdané před začátkem testu, žádná přestávka KRESBA: Milan KOCMÁNEK čtk na kouření. Zkouška se skládá ze dvou písemných prací, dále musí být uchazeč schopen formulovat žádost o vydání dokumentu, napsat pohlednici nebo odpovědět na dopis a převyprávět nahrávku. Jazykové zkoušky se v Evropě objevily před několika lety, a to nejprve v Nizozemsku a Německu. Povinné jsou i v České republice. čtk

3 Optimalizace organizací řízených MŠMT v dubnu, kariérní řád za tři roky 3 Bezpodmínečnou podmínkou kariérního řádu je jeho součinnost se zákonem o pedagogických pracovnících. Ten musí být ve vazbě na něj novelizován. Předpokládám, že to bude tak v horizontu dvou až tří let. V tomto horizontu by pak měl začít platit i kariérní řád. Ladislav NĚMEC Kariérní řád je opět na pořadu dne. Již poněkolikáté, a také již několikátý rok. Tak jakou šanci má nyní na svou existenci? Předpokládám, že kariérní řád začne platit v horizontu tří let, říká náměstek ministra školství Ladislav NĚ- MEC. A pokračuje. Na poradě vedení ministerstva školství byl již nisterstva školství za kariér- Hovoříte o garanci mi- schválen jeho ideový záměr. ní řád. Co si ale pod touto Vycházíme při něm z dlouholeté (čtrnáctileté) disku- Tady musím začít trochu garancí mám představit? ze. Nyní tedy bude připraven ze široka. Ministerstvo školství má celkem 17 ostatních projektový záměr, a to za výrazně nižší částky, než bylo přímo řízených organizací, původně plánováno. To předesílám. Hlavním kritériem notlivým skupinám které jsou podřízeny jed- ale je, že kariérní řád musí být ministerstva. Skupina 2, tj. sku- zajištěn transparentně v rámci celého systému a tak, aby pina regionálního školství, byla zaručena garance kvality jednotlivých kariérních stupňů. Tuto garanci musí zaručo- má asi ty nej- kterou řídím, vat ministerstvo školství, a ne větší a nejdůležitější, a to Vý- ji přenášet na realizující subjekty, jak se nyní v některých zkumný ústav pedagogický Praha, Insti- případech stává. V podstatě první vnitřně tut pedagogicko-psychologického poradenství, Národ- vnější připomínkové řízení již proběhlo. Návrh kariérního řádu prošel opravdu velvání a Národní institut dalšíní ústav odborného vzdělákou veřejnou diskuzí, které ho vzdělávání. Mým ideá lem se účastnili nejen představitelé ČMOS pracovníků škol- pana ministra, je vytvořit pro po nástupu do funkce, a i vize ství jako zástupci největšího partnera, ale také zástupjekty. První by se zabýval kon- skupinu 2 dva podpůrné subci asociací. A právě na podkladě tohoto projednaného tí, tedy pedagogickou, a drucepční a kurikulární činnos- ideového záměru, který byl, hý by se zabýval vlastní realizací, například školeními, jak jsem už uvedl, schválen na poradě vedení, bude připraven projekt, v jehož rám- činnostmi potřebnými pro pe- metodickou pomocí a dalšími ci budou dolaďovány jednotlivé kroky. vytvořit dvě ostatní přímo dagogický terén. To znamená ří- FOTO: Alena TUČÍMOVÁ zené organizace, které budou řízeny skupinou 2. Není jedno, jestli potřebné zázemí zajišťuje pět organizací, nebo dvě? Vždyť i ty současné mají vlastně náplň práce, o které mluvíte, stejnou, jako ty dvě, které chcete nově zřídit. Není. Doposud totiž docházelo k tomu, že se některé činnosti dublovaly a díky netransparentnosti byly hrazeny dvakrát. Například neprovázanost RVP gymnázií a odborného vzdělávání. V podstatě každý z těchto ústavů, který jednotlivé RVP připravoval, pracoval sám. V každém byly skupiny matematiků, češtinářů a dalších. Proč by ale nebyla jedna skupina a nepřipravovala jednotný RVP třeba pro matematiku v rámci dané věkové kohorty? Tak by to podle mého mělo být. A tím, že vzniknou dva subjekty, které budou řízeny skupinou dvě, tím bude jejich řízení mnohem průhlednější, operativnější a také efektivnější. Upozorňuji ale, že v první fázi se nedá říct, že by se jednalo o výrazné ušetření. Každá organizace má totiž rozjeté projekty, které musí doběhnout. Podstatné je však to, že jejich sloučení zajistí pružnější řízení, což se pozitivně odrazí i v terénu. Kdy k jejich sloučení dojde a kdo bude nástupnickou organizací, to znamená i garantem kariérního řádu? Prvního dubna 2011 dojde k formálnímu sloučení. Stěhování ale bude probíhat, předpokládám, v průběhu tohoto roku, možná ještě na počátku příštího. Teprve pak se projeví i finanční úspora, například za ukončený pronájem prostor. A kdo bude nástupnickou organizací? Národní ústav odborného vzdělávání a Národní institut dalšího vzdělávání. Právě ten by měl být jednoznačným garantem kariérního řádu. To znamená, že by ručil například za přezkušování, přípravu v rámci atestačních stupňů a vydávání certifikátů. Samozřejmě, že v rámci celého systému se jako partneři do toho mohou zapojit další vzdělávací instituce, které NIDV vyzve. Akreditaci ale udělíme jen NIDV. Myslím, že je to celkem nová a jasná, průhledná myšlenka. Kurikulární oblast bude zajišťovat NÚOV, který pod sebe sloučí VÚP a IPPP. Jejich sloučení však neznamená, že se nějaká činnost ruší, pouze se zpřesňuje a zjednodušuje jejich řízení. Olga ŠEDIVÁ

4 4 BOZP V naší mateřské škole probíhá na přání rodičů kurz angličtiny. Lektorka je z agentury, která zajišťuje pro mateřské školy výuku jazyků. Kdo odpovídá za bezpečnost dětí během tohoto kurzu? Vzhledem k tomu, že se jedná o akci mateřské školy, odpovídá za bezpečnost dětí mateřská škola, tedy příslušná učitelka. Proto by také měla být přítomna po celou dobu výuky. Agentura by odpovídala pouze v případě, že by se nejednalo o akci mateřské školy. To by nastalo, kdyby si agentura pronajala prostory školky pro samostatnou akci výuku jazyků a tato výuka by neprobíhala jako součást programu školky. Ještě může nastat možnost, že příslušná lektorka uzavře se školkou pracovněprávní vztah na dobu výuky. Pak se bude jednat o akci školky a příslušná lektorka bude odpovídat za bezpečnost jako ostatní učitelky této školky. Nemusí být tedy přítomná další pracovnice stálá učitelka mateřské školy. Při uzavírání smlouvy s touto lektorkou musí být dodrženy všechny náležitosti (lékařská prohlídka, výpis z trestního rejstříku, školení BOZP, věk nad 18 let). V naší základní škole má proběhnout v rámci protidrogové prevence beseda se žáky. Příslušný lektor si nepřeje přítomnost učitele při této besedě. Musíme tomuto požadavku vyhovět? Učitel by měl být při besedě přítomen, protože za žáky odpovídá. V případě sporu s rodiči o vhodnosti průběhu besedy musí učitel vědět, jak beseda probíhala. V poslední době přibývá případů, kdy jsou rodiče nespokojeni s tím, jak je problematika drog žákům prezentována. Beseda bez přítomnosti pedagoga může proběhnout mimo akci školy. Pak za tuto akci škola neodpovídá. Jan PRŮŠA Nadšení, napjaté očekávání, nervozita, netrpělivost, radost i slzy smutku, to vše provázelo šesté regionální kolo ankety Zlatý Ámos o nejoblíbenějšího učitele. Tentokrát proběhlo v nádherných prostorách Senátu České republiky ve Valdštejnském paláci v Praze na Malé Straně. Se svými žáky sem přijelo dvanáct učitelek a učitelů z jihu, severu i západu naší republiky. Jeho písničky mi nejdou z hlavy, zpívám si je furt, i když jdu ze školy, dokonce i ráno do školy, tak porotě představili svého učitele a ředitele školy Borise Váňu žáci ze Základní školy Sion v Hradci FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Standardy na minimální úrovni Regionální kola Zlatého Ámose skončila Králové. Pozadu však nezůstali ani ostatní, ať už malí školáčci či velcí, žáci druhého stupně základní školy. Naše paní učitelka je pro nás Zlatá Ámoska, my pro ni zlaté děti. My vyhráli, už když jsme ji dostali v první třídě, pěly chválu děti na svou vyučující Jiřinu Říhovou z Plzně. A což teprve děvčata ze Základní školy Prodloužená v Pardubicích, ta předvedla snad opravdu všechno, co se za celou dobu s paní učitelkou Markétou Kropáčovou naučila i co s ní prožila. A tak porota viděla indiány, námořníky a pobavila se písničkami i básničkami z vlastní produkce dětí. Aktuálními problémy základního školství se zabývala republiková volební konference sekce základních škol ČMOS pracovníků školství. tom, co v nejbližší době pro základní škokona by podle S. Pohořelám. Novela školského zá- O ly chystá ministerstvo, informoval Svatopluk Pohovinnost zpracovávat vlastní lého měla nově zrušit pořelý z odboru všeobecného hodnocení školy, chystá se vzdělávání MŠMT. Jde především o novelu školského vání pro cizince z třetích ze- úhrada přípravy ke vzdělá- zákona, vydání standardů mí, ředitelské volno by mělo být sice nadále v rozsahu pro základní školy, vypracování modelového školního vzdělávacího programu podloženo souhlasem zři- pět dní v roce, ale musí být a čerpání evropských peněz z projektu Peníze ško- povinnost škol zovatele. Nově se stanoví spolupracovat s orgány sociálně právní ochrany dětí. Zpřísní se také podmínky pro navštěvování zahraničních škol v České republice, zruší se povinnost výstupního hodnocení a zruší se povinnost zřizovat školní radu. Nejvíce otázek z pléna padlo k tvorbě standardů pro základní školy. Jejich tvorba vyplývá z programového prohlášení vlády a jde o konkrétní reakci na výsledky českých žá- ků v mezinárodních srov- náváních. Cílem stanovení standardů je pomoci učitelům při naplnění vzdělávacích cílů a také při hodnocení výsledků, část vytvořených standardů bude sloužit k přípravě testů pro žáky. Standardy budou stanoveny na minimální úrovni, kterou žáci 5. a 9. tříd musí ve vzdělávání dosáhnout, řekl S. Pohořelý. Přítomní zástupci základních škol vyjádřili zásadní nesouhlas s tím, že by standardy vzdělání měly být stanoveny na minimální úrovni, protože tak rozhodně nebudou žáky nijak motivovat. Zlata ŠŤÁSTKOVÁ Zvítězit opravdu nemůže každý, byť by si to rozhodně zasloužili všichni zúčastnění. Přesto porota musí vždy rozhodnout. Tentokrát vybrala tři postupující, a to Moniku Kadlecovou z Pardubic, Lukáše Šimona z Teplic a Petru Šiškovou ze Sokolova. Jejich žákyně a žáci ukázali, stejně jako ostatní, že jejich učitelky a učitelé jsou opravdu výborní, že nominace do Zlatého Ámose byla jen slabou odměnou za to, co pro ně celý rok, vlastně roky dělají. Velkou odměnou pro všechny byla i prohlídka reprezentačních sálů Senátu. oš

5 Pevný jazykový základ dětem vydrží celý život Spoluzakladatel společnosti, která přivedla do českých škol a školek rodilé mluvčí na lekce angličtiny, Steve Watts nám zodpověděl několik otázek. Začali jste u nás s projektem Wattsenglish, který učí děti angličtinu od mateřské školy. Jaký je podle vás největší přínos projektu? Nepřeceňuje se význam učení angličtiny od mateřské školy? Můžete mít nejlepší metodologii na světě, ale pokud ji nepoužijete správně, projeví se to na výsledcích. Wattsenglish přivádí do škol a školek vyškolené rodilé mluvčí, aby děti motivovali a učili je bez zábran komunikovat. Právě děti ve školkách tak získávají větší cit pro jazyk, jeho přízvuk, rytmus, melodii a intonaci. Zpočátku jen poslouchají, později opakují zvuky, slabiky, slova, věty a nakonec začínají samy mluvit. A nebojí se. Osvojují si řeč přirozeně, prostřednictvím hravých aktivit, aniž by vůbec věděly, že se učí. Tím si vytvářejí pevný jazykový základ, který jim vydrží po celý život. To jim pak usnadňuje výuku jazyka ve škole, která je zvláště ve vyšších ročnících založena více akademicky. Naši rodilí mluvčí jsou prostřednictvím projektu integrováni i do školní výuky. Prolínání běžné školní angličtiny a výuky s rodilým mluvčím děti obrovsky motivuje. Mohou si vyzkoušet, jak ta angličtina v praxi vlastně funguje, zbavují se ostychu, naposlouchávají si správnou intonaci a výslovnost. Myslím, že největší problém u nás je to, že je nedostatek šikovných a kvalifikovaných učitelů. Jak by se podle Vás měla situace ve školách měnit tak, aby se blížila ideálu? Z vlastní zkušenosti mohu říct, že v České republice je mnoho dobrých, motivovaných a profesionálně zdatných učitelů. Vedl jsem spoustu workshopů, které se rozvinuly v diskuzní fórum, kde si účastníci předávali své zkušenosti a postřehy. Dobří učitelé si vždy shánějí nové materiály, nápady, aktivity. Všem školám a učitelům, s nimiž spolupracujeme, nabízíme nová interaktivní videa, hry, pracovní listy, online slovní zásobu s výslovností, flashcards. Učitelé od nás zároveň získávají i metodickou pomoc a podporu. Některé z audio-vizuálních výukových materiálů jsou k dispozici i na našem webu. Každý učitel by měl být schopen si tyto materiály a aktivity přizpůsobit, aby výuka angličtiny byla relevantní a zajímavá. Pokud toto učitel dokáže, pak bude jistě úspěšný. Jakým způsobem by se podle Vašeho názoru měla angličtina v základních školách učit? Metodou přirozenou tedy nejprve komunikace, potom gramatika? Myslím si, že mezi všemi částmi řeči musí být rovnováha. Je těžké mluvit plynule a přirozeně bez jisté míry přesnosti. Gramatika je pro efektivní komunikaci důležitá. Učitel musí mít především stanovený jasný cíl a při výuce gramatiky, která bývá nejméně oblíbená, ji musí zasadit do kontextu a vzbudit u žáků zájem. 5 Co říkáte tomu, že angličtina se u nás už na prvním stupni základní školy známkuje, takže to děti odrazuje a považují ji za nepříjemnou povinnost? Důležité je, aby se děti poučily ze svých chyb. Ony samy moc dobře vědí, zda se jim při hodině dařilo, či nikoliv. Známkování není proto nutné. U menších dětí spíše doporučuji dělat sebehodnocení, například pomocí jednoduchého grafu, který si žáci, samozřejmě zábavnou formou, vyplní. Například Umím v angličtině 10 barev a učitel na základě vyplněného grafu může žáka hodně povzbudit: Znáš jich přece mnohem víc. Žák si to poté uvědomí a je to pro něj mo- FOTO: Archiv tivující do dalšího učení. Tím nechci říct, že vhodné zkoušení a zpětná vazba nejsou důležité. Místo známkování bych ale dal přednost spíše bodovacímu systému. Podle zprávy České školní inspekce nemá téměř 40 procent učitelů základních škol potřebnou kvalifikaci pro výuku jazyků. Myslím, že je to zásadní problém. Protože využití rodilých mluvčích ve výuce je u nás přece jen nadstandard. Co o tom soudíte? Učitelé, kteří nemají dostatek schopností či potřebnou kvalifikaci, ale přitom chápou, jak důležité je se cizí jazyk učit, mohou i přesto připravit pro žáky kvalitní a zajímavou hodinu. V takovém případě je nejlepší být k dětem upřímný a otevřený a začít se učit společně s nimi. Využívat mohou i různé audiovizuální materiály a pomůcky apod. Nebo využít znalostí žáků z jiného předmětu a aplikovat je do výuky jazyka. Žáci znají například z biologie, co všechno naše tělo k životu potřebuje tuky, cukry, vitamíny atd., a jednoduchým způsobem si o tom mohou povídat v angličtině. Pro žáky i učitele tak může mít hodina smysl. Využití rodilých mluvčích ve výuce nemusí být vždy výhrou. Čeští učitelé si mnohdy nevěří a přítomností rodilého mluvčího se cítí ohroženi. Rodilý mluvčí by neměl přebírat roli učitele. Měl by být pro něj motivací, oporou a měl by mu předat své zkušenosti. Co se Vám osobně nejvíce osvědčilo ve výuce angličtiny? Myslím metoda nebo způsob, jak si co nejlépe a nejrychleji cizí jazyk osvojit. U každého studenta záleží na situaci. Je těžké říci, která metoda je nejlepší. Jednou z metod, která se mi osvědčila a funguje efektivně, je dril a neustálé opakování. Ať už jde o gramatiku, poslech, mluvenou či psanou řeč. Sa- mozřejmě vždy se musí jednat o zábavnou formu drilu, aby výuka žáky bavila. Každý student je jiný, má jiný druh paměti, a proto na každého platí trochu jiný způsob. Klíčovým řešením, jak si řeč co nejrychleji osvojit, je vystavit se cílovému jazyku a snažit se dostat do situací, ve kterých rodná řeč nepomůže. Zvládnutí jazyka je poté velmi rychlé. Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

6 6 Od 1. ledna došlo ke sjednocení částky vyplacené na rodičovském příspěvku ve dvouleté a čtyřleté variantě čerpání. Byla zvolena varianta, kde se nemění částky měsíčních výší rodičovského příspěvku, ale úspory je dosaženo změnou délky pobírání základní a snížené výměry rodičovského příspěvku. Změnou v čerpání rodičovského příspěvku je i předsunutí termínu volby tříleté varianty čerpání z 21. měsíce věku dítěte na 9. měsíc věku dítěte. Tím zároveň dojde u čtyřleté varianty ke zkrácení doby, po kterou se čerpá rodičovský příspěvek v základní výměře 7600 Kč. Rodičovský příspěvek To v praxi znamená, že: podmínky nároku na rodičovský příspěvek ve zvýšené výměře Kč měsíčně s dobou čerpání do dvou let věku nejmladšího dítěte se nemění, pokud bude rodič splňovat podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, může si do konce 9. měsíce věku nejmladšího dítěte zvolit čerpání rodičovského příspěvku do 3 let věku dítěte, a tedy i rodičovský příspěvek v základní výměře 7600 Kč měsíčně, u čtyřleté varianty bude nově náležet rodičovský příspěvek v základní výměře 7600 Kč měsíčně jen do 9 měsíců věku nejmladšího dítěte a od 10. měsíce věku dítěte se rodičovský příspěvek bude vyplácet v nižší výměře 3800 Kč měsíčně až do 4 let věku dítěte. Rodiče, kteří k 1. lednu 2011 neprovedli volbu a mají dítě starší 10 měsíců a mladší 23 měsíců věku, mohou volbu tříleté varianty čerpání rodičovského příspěvku provést do konce února Rodiče, jejichž dítě v lednu 2011 dosáhne věku 9 měsíců, pokud volbu tříleté varianty čerpání příspěvku dosud neprovedli, mohli ji provést do konce ledna Rodiče, kteří volbu varianty čerpání příspěvku již provedli, ji nemohou změnit. ČSSZ Zákon o sdružování občanů Zákonem č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony, došlo mimo jiné i ke změně zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Změna se týká 9 odst. 3 povinny oznámit ministerstvu a 4, kde je upravena oznamovací povinnost organizačjich příslušnými orgány ve věci do 15 dnů ode dne, kdy bylo jeních jednotek občanských rozhodnuto. sdružení (to je i odborových odst. 4: Název a sídlo svazů) a postup Ministerstva sdružení, datum jeho vzniku vnitra České republiky (v zákoně je používána legislativné v odst. 3 ministerstvo zapí- a zániku, jakož i údaje uvedení zkratka ministerstvo ). Po še do základního registru právnických osob, podnikajících fy- novelizaci 9 odst. 3 a 4 zákona č. 83/1990 Sb. zní: zických osob a orgánů veřejné odst. 3: Organizační jednotky oprávněné jednat tr osob ), včetně údaje o práv- moci (dále jen základní regis- svým jménem oznamují ministerstvu název, sídlo, datum ných zvláštním zákonem miní formě. Ve lhůtách stanove- jejich vzniku a zániku, jakož nisterstvo zapíše do základního registru osob rovněž změ- i název sdružení, podle jehož stanov byly zřízeny. Tyto údaje jsou povinny oznámit minis- Změna zákona o sdružování nu uvedených skutečností. terstvu do 15 dnů ode dne, kdy občanů nabyla účinnosti dnem k jejich vzniku nebo zániku došlo. Změnu názvu a sídla jsou Vít 30. prosince BERKA Poskytování příspěvku z FKSP Jakým způsobem je od 1. ledna 2011 upraveno poskytování příspěvku z FKSP na rekreaci a kulturu, vzdělávání, tělovýchovu a sport? Vyhláška č. 114/2002 Sb., osob a na zájezdy, a to v tuzemsku i v zahraničí. o fondu kulturních a sociálních potřeb, byla s účinností od 1. ledna 2011 změně- vzdělávání, tělovýchova 9 Kultura, na vyhláškou č. 365/2010 Sb. a sport Změna se týká i ustanovení 8 Z fondu lze přispívat zaměstnancům a jejich rodinným a 9, které nově zní: 8 Dovolená příslušníkům na a rekreace a) vstupenky na kulturní, Z fondu lze přispívat zaměstnancům a jejich rodin- a na dopravu na tyto akce, tělovýchovné a sportovní akce ným příslušníkům na dovolenou, včetně rehabilitace a lálovýchovné a sportovní akce b) náklady na kulturní, tězeňské léčby, rekreační pobyty ve vlastních zařízeních nebo kou státu nebo příspěvkovou pořádané organizační slož- pořízených od jiných organizačních složek státu nebo od c) náklady na vzdělávací organizací, právnických nebo fyzických kurzy. Vít BERKA Práce přesčas v sobotu FOTO: Petr MERTA Zaměstnanec vykonával práci v sobotu a jednalo se o práci přesčas. Za tuto práci bude vybírat náhradní volno. Má v takovém případě zaměstnanec nárok ještě na příplatek za práci v sobotu a neděli? Vzhledem k tomu, že zaměstnanec vykonával prá- průměrného hodinového výší příplatek ve výši 25 procent ci přesčas, náleží mu náhradní volno za práci přesčas podle 127 zákoníku práce. Za hodinu dělku podle 126 odst. 1 zákoníku práce. Zaměstnanec má tedy nárok na obě uvede- práce v sobotu mu přísluná plnění. Vít BERKA

7 zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady Učitelé si prohlédli jaderný reaktor a otestovali se na trenažeru pro piloty Učení se pomocí zážitků mělo a má vždy veliký úspěch. A protože se učíme po celý život, tak se za zážitky vydali tentokrát i učitelé v rámci 12. setkání Klubu světa energie, které pravidelně pořádá ČEZ. Sraz účastníků byl už tradičně v Praze, odkud jsme vyjeli do Řeže do Ústavu jaderného výzkumu a Ústavu jaderné fyziky. Ve školách se nás často žáci a studenti ptají, jakým způsobem probíhá výzkum v oblasti jaderné fyziky a k čemu se mohou tyto věci využít. Ne vždy se hledá odpověď zrovna lehce, proto jsme byli rádi, že jsme se mohli podívat přímo za odborníky na jejich pracoviště. Jaderný reaktor Po úvodní přednášce jsme se vydali na prohlídku do objektů výzkumného ústavu. Společně jsme si nejdříve prohlédli halu experimentálních smyček a potom už první skupina zamířila k jadernému reaktoru a druhá k urychlovači. Po celou dobu nás samozřejmě provázeli odborníci, kteří v ústavu pracují a tuto problematiku velice dobře znají. Před prohlídkou jaderného reaktoru jsme dostali bílé pláště a dozimetry a mohli jsme vstoupit dovnitř. Nejdříve jsme se podívali do řídicího centra, kde jsme se seznámili s možnostmi výzkumné práce na tomto reaktoru. Pak už následovala samotná prohlídka reaktoru. Pro mnohé z nás bylo velkým zážitkem už jen to, že jsme si mohli reaktor prohlédnout svrchu stáli jsme přímo na jeho víku. Samozřejmě jsme potom sešli i dolů a prohlédli si další zařízení, která s reaktorem souvisí. Pro všechny pak při odchodu byla nezbytnou součástí zkouška, jestli nejsme radioaktivní. Prohlídka urychlovače V hale, kde byl urychlovač Tandetron umístěn, nás uvítal pracovník, který dříve sám učil žáky ve škole. Jeho výklad nás doslova nadchl. Zajímavé a velice poutavé povídání prokládal ukázkami z vlastní prezentace, samozřejmě nechyběly ani praktické ukázky na jednotlivých částech Tandetronu, abychom věděli, jak všechno funguje. Trénuj jako kosmonaut Na následující prezentaci si první slovo vzala Marie Dufková, aby nás seznámila s tím, co je nového v ČEZu. Po ní vystoupil se svým příspěvkem Milan Hanousek z České kosmické kanceláře, který všechny přítomné okamžitě zaujal. Seznámil nás především s akcemi, soutěžemi a besedami, které pravidelně připravují pro žáky základních škol a studenty středních a vysokých škol. Jde o velice pestrou nabídku, která poutavou formou dokáže dětem přiblížit nejen vesmír a práci ve vesmíru, ale vědu a techniku vůbec. Od ledna například začala pro děti ve věku 8 až 12 let nová soutěž Trénuj jako kosmonaut, která určitě přitáhne mnohé školy a třídy. Fyzikální show Zlatým hřebem večera byla show Michaela Londesborougha s jeho fyzikálními a chemickými experimenty. Michael Londesborough se nám, učitelům všech typů škol, pokusil přiblížit příklad metody vzdělávání přírodovědných a technických předmětů založené na principu zážitkové výuky. Vystoupení bylo tentokrát pro vyučující, ale tento popularizátor vědy má připravené i programy pro žáky středních škol, kam pravidelně se svými pokusy jezdí a žáci, stejně jako my, jsou jeho vystoupením nadšení. Show nebyla jen sbírkou pokusů a experimentů, ale pokusy byly součástí příběhu, který dokázal všechny přítomné vtáhnout plně do děje. Testování pilotů Druhý den jsme přejeli do Prahy do Ústavu leteckého zdravotnictví. Po úvod- 7 ní přednášce o činnosti tohoto zařízení jsme dostali možnost si i vyzkoušet na vlastní kůži barokomoru, kde se provádí vyšetření a testování nejen pilotů, ale třeba i potápěčů a hasičů. Zároveň tyto barokomory slouží k léčení některých nemocí. Velice zajímavá byla návštěva trenažéru, kde se testují piloti. Jde o kabinu letadla, do které si pilot sedne, zavře se, na přední sklo se promítá obraz krajiny a pilot má možnost si vyzkoušet samotný let. Dalším zajímavým pracovištěm byla tmavá místnost, kde jsme si mohli vyzkoušet noční vidění s pomocí speciálních dalekohledů. Když jsme si je ve tmě nasadili, tak nepatrné světélko, které jsme očima neviděli, s těmito dalekohledy bylo jasně vidět. Maketa krajiny byla tak zcela zřetelná, takže jako piloti letadla bychom s letem neměli problémy. Ze setkání jsme si odvezli spoustu materiálu pro nás i naše žáky. Alena TUČÍMOVÁ Kontakt: ZŠ Krátká 676 Klášterec nad Ohří

8 8 Výše průměrné mzdy Výše podpory v nezaměstnanosti se v některých případech odvozuje z průměrné mzdy v národním hospodářství. Kolik činí výše této průměrné mzdy pro rok 2011? Výše průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, kdy se tato mzda používá pro účely zákona o zaměstnanosti, je uvedena ve sdělení MPSV č. 390/2010 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2010 pro účely zákona o zaměstnanosti (Sbírka zákonů České republiky částka 140, rozeslaná dne 27. prosince 2010). Ve sdělení ministerstva práce a sociálních věcí je uvedeno: Ministerstvo práce a sociálních věcí podle 57 odst. 2, 77 odst. 2, 82 odst. 1, 113 odst. 7 a 122 odst. 5 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2010 činí Kč. Odměna za pracovní pohotovost Jaká je platná úprava odměny za pracovní pohotovost? Odměňování pracovní sjednat v individuální nebo pohotovosti upravuje kolektivní smlouvě, popřípadě zákoník práce jednotně pro stanovit vnitřním před- zaměstnance odměňované pisem, nebo o jejím poskytnutí mzdou i platem. V 140 se rozhodnout ad hoc. k tomu stanoví: Za dobu Odměna za pracovní pracovní pohotovosti ( 78 pohotovost odst. 1 písm. h) a 95) přísluší není platem, zaměstnanci odměna protože nejde ve výši nejméně 10 procent o plnění za odpracovanou průměrného výdělku. Vyšší odměnu za pracovní pohotovost dobu. Ne- může zaměstnavatel nakládá se s ní tedy jako s platem například pro účely zjišťování průměrného výdělku. Pro účely zdanění a odvodů pojistného se však do základu ( hrubého platu ) započítává. Dohody o provedení práce K jakým změnám došlo od začátku roku v uzavírání dohod o provedení práce? Změnil se povolený rozsah práce? Zákoník práce byl s účinností od 1. ledna 2011 změněn zákonem č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí. Jediná změna, která se dotkla právní úpravy dohody o provedení práce, se týká její formy. Do konce roku 2010 nebyl na tuto dohodu kladen požadavek písemné formy (mohla být tedy uzavírána i ústně). Nově platí pro dohodu o provedení práce, že musí být uzavřena v písemné formě, a to pod sankcí neplatnosti. Pokud jde o povolený rozsah práce konané na základě takové dohody, ke změně nedochází a v platnosti zůstává úprava, že rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 150 hodin v kalendářním roce a že se do tohoto rozsahu započítává také doba práce konané zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. Na vaše otázky odpovídá Mgr. Ing. Vít BERKA Dobrá zpráva peníze budou Máme úspěšně za sebou první pololetí, i když výsledky tomu příliš nenapovídají. Stále se zvyšuje počet žáků, kteří nejsou z jednoho nebo více předmětů klasifikováni. To dříve nebývalo. Neprospívajících taky neubývá, informuje ředitel Macháček na poradě. Musíme dosáhnout toho, aby naši žáci byli ve škole spokojeni, aby se jim u nás líbilo. To není vůbec obtížné, vstřícně se ozve Hromádka a dokonce se mírně pousměje, jako by už dávno dopředu znal podrážděnou ředitelovu reakci. Úplně stačí, aby byli spokojeni učitelé. Václave, tuhle okřídlenou rovnici zná každé dítě. Spokojený žák, spokojený učitel, spokojený rodič. Ale co zmůžu, když nám kraj nedá peníze, které veřejně slibuje ministr školství. Momentálně nemám prostředky na vaše osobní hodnocení, na pomůcky, na toner do tiskáren, na toaletní papír, prostě úplně na nic, hlasitě si posteskne ředitel a složí hlavu do svých kostrbatých rukou. Proč ale píšou v novinách, že si učitelé od ledna polepšili až o osm tisíc? Proč ministr doporučuje ředitelům, aby nikomu nebrali osobní příplatky? Proč v televizi tvrdí, že není důvod snižovat učitelům platy? rázně se ozve Túrová. Paní kolegyně, nesmíte hned věřit všemu, co se píše v novinách a vysílá v televizi. Praha je více než dvě stě kilometrů vzdálená. Na krajský úřad máme dalších sto kilometrů, brání se Macháček a zuřivě si pročesává své řídnoucí vlasy. Za půl roku nám ubylo sotva dvacet žáků, snad čtyři procenta všech. Nechtěli jsme, aby se donekonečna trápili. Možná právě kvůli nim dnes nemáme ani korunu osobních příplatků. Kdybychom je za každou cenu ve škole přidrželi, neměli bychom nižší plat než vloni. Potom se bavme o kvalitě výuky, okázale se zlobí jinak čítankově klidný Hromádka a jeho kolegové svorně přikyvují hlavou. Chce to trpělivost a nepropadat panice! Na závěr porady mám pro vás jednu mimořádně dobrou zprávu, šibalsky se pousměje Macháček a hned začíná vytahovat z rukávu dlouho schovávané eso. Očekávání ve sborovně vydatně houstne. Někteří pospávající jedinci se narychlo probouzejí. Možná mi nebudete věřit, ale nakonec se mi přece jen podařilo sehnat potřebné peníze napětí ve sborovně šplhá až ke stropu..na novou podlahu do naší jídelny, vítězně se napřímí ředitel a spokojeně si mlaskne. Roman KANTOR

9 Soutěž Fotograf roku 2010 V kategorii Fotografická škola roku 2010 zvítězila SOŠ veterinární a zemědělská, České Budějovice. Velmi Add.: Mám před jménem Bc., už jsem nežádoucí? (TŠ č. 4/2011) V naší školce pracuje zatím pouze jedna kolegyně vysokoškolačka. Vystudovala speciální pedagogiku a já jsem ráda, že své zkušenosti může uplatnit v praxi. V této třídě je nyní děvčátko, které k nám bylo přijato ze speciální mateřské školy, v loňském školním roce to byl zase sedmiletý chlapec, který již na podzim nastoupil do základní školy. Ve třídě, kde není snížený počet dětí, je opravdu individuální práce s dětmi, které k nám přicházejí ze SPMŠ, náročná. Naší kolegyni se tedy velmi hodí odborné znalosti a vědomosti. A nejen to navíc vede v naší mateřince kroužek grafomotoriky. Spolu s ní pracuje ve třídě kolegyně se středoškolským vzděláním. Je to výborná praktička s dlouholetou praxí, účastnila se množství seminářů, včetně kurzu pro logopedické asistentky v Praze. Přínos této paní učitelky je zcela stejný a obě se výborně doplňují. Nyní mezi nimi leží 1500 Kč hrubého v tarifním platu. Nic víc, nic míň. Chápu to tak, že tarif odráží především stupeň vzdělání. Nenárokové složky platu jsou určeny všem, bez rozdílu vzdělání, a ředitelka jimi hodnotí především kvalitu práce pedagogů. V loňském roce jsme byli nuceni část rozpočtu vázat. Uvidíme, co přinese nový rozpočet. Kromě ocenění pedagogů s vysokoškolským Šestileté funkční období pro ředitele škol? Ministerstvo školství chce v novele školského zákona prosadit, aby zřizovatel jmenoval na základě konkurzního řízení ředitele na dobu šesti let. Regule konkurzního řízení by se však podle mě musely značně zpřísnit (například povinnost jmenovat vítěze), aby bylo zabráněno výměně ředitele jen proto, že dostudovala sestra starosty. Navíc, stávající ředitele na dobu šesti let nikdo nejmenoval, nevstupovali za těchto podmínek do pracovního vztahu. Jestli jmenování zakládá pracovní poměr, pak přece nelze jednostranným rozhodnutím, byť ho chci vlípnout do zákona, změnit pracovní poměr z doby neurčité na dobu určitou. Co zákoník práce? Jsou snad ředitelé škol občané druhé kategorie, pro něž zákoník neplatí? Změna by se měla vztahovat až na nově jmenované ředitele ti případně již mohou zvážit, jestli za těchto podmínek jmenování přijmou. Mám dojem, že vše děláme tak nějak napůl. Chtěli bychom mít z ředitele školy regulérního manažera s přesně daným funkčním obdobím a to jsme ochotni i uzákonit. Ale už nejsme ochotni doprovodit tento krok i pracovními výrazně k výsledku napomohla mladá talentovaná fotografka Simona Jindová, která se zároveň stala i nejúspěšnější fotografkou v kategorii Fotograf roku Junior. Jak zástupci školy, tak i nadějná fotografka S. Jindová budou pozváni na slavnostní předávání cen, kde spolu s jinými vítězi přeberou krásné ceny a zároveň i titul Fotografická škola roku a Fotograf roku Junior. Nezapomeňte, že v současné době soutěž stále pokračuje více informací najdete na Olga ZLÁMALÍKOVÁ vzděláním by měl dát možnost spravedlivě odměnit i středoškoláky, kteří svou práci vykonávají dobře a svědomitě. Pak bude vše v pořádku. Ze svého pohledu ředitelky se domnívám, že vysokoškolské vzdělání pedagogů je pro mateřské školy přínosem. Tahanice a tanečky kolem tabulek by skončily, pokud by například od roku 2020 bylo jasně stanoveno, že vysokoškolské vzdělání je pro učitelky mateřských škol povinné. Líbí se mi, že již nejsou tak rapidní rozdíly mezi pedagogem mateřské a základní školy, pokud oba mají vysokou školu. Renata ŠPAČKOVÁ MŠ Čtyřlístek Třebíč Znáte je? Rok s krtkem MIROSLAVA SLOUPOVÁ Publikace z nakladatelství Portál nabízí ve 23 kapitolách konkrétní a detailně připravené náměty pro práci s dětmi předškolního věku podle čtyř ročních období. Proto ji učitelky mateřských škol jistě uvítají. Každá kapitola knihy má cíl odpovídající RVP PV a je uvedena jedním z krtkových dobrodružství. Po poslechu motivačního příběhu následují rozmanité aktivity řízená diskuze na cíleně volená témata, artikulační a grafomotorická cvičení, řešení rébusů, didaktické hry, výtvarné činnosti a tvoření z rozličných materiálů, pohybové hry s doprovodem písničky či básničky. 9 a finančními podmínkami manažerů, abychom zajistili zájem kvalitních uchazečů, kteří by posunuli české školství v nastartované kurikulární reformě dál. Ředitelé jsou ohroženým druhem i za stávajícího stavu, natož za tohoto uvažovaného. Vždyť co všechno na ně bylo postupně navaleno za stejných pracovních podmínek! Právní subjektivita a slučování škol, povinnosti zaměstnavatele k těmto rozšířeným kolektivům, správní řízení, realizace kurikulární reformy, zvládnutí grantové politiky atd. Přibude-li agenda ve firmě, přijímají se další zaměstnanci, na úřadech se zakládají nová oddělení a celé odbory. Tady chceme, aby to všechno bezchybně zvládal jeden člověk. Když ne, tak ho jednoduše odvoláme. Co na to odbory? Jejich členy jsou i ředitelé, protože i oni jsou zaměstnanci školy. Nestíží se do budoucna odborová práce? Vždyť jakékoli razantnější protesty se budou na školách těžko prosazoval. Stávka? Jestli se již dnes někteří báli, za těchto podmínek je pravděpodobné, že se i ostatní budou snažit jakýmkoli protestům zamezit. Bořivoj STARÝ

10 10 Již řadu let je kvalita vzdělávání hojně diskutovaným tématem českého školství. Velkou měrou k tomu přispívají také výsledky žáků v mezinárodních šetřeních, jako jsou PISA či TIMSS. Otázkou je, zda by ke zlepšení výsledků českých žáků mohlo přispět právě plošné testování v různých etapách vzdělávací dráhy, a pokud ano, jak co nejvíce zmírnit nežádoucí jevy spojené se zavedením celostátního testování, na které upozorňují mnozí odborníci. K ODBORNÝM DISKUZÍM může podstatnou měrou přispět nedávno vydaná publikace Celostátní testování žáků v Evropě: Cíle, organizace a využití výsledků zpracovaná evropskou informační sítí o vzdělávání Eurydice (EACEA P9 Eurydice). Tato srovnávací studie se zabývá celostátním testováním žáků na prvním a druhém stupni základního vzdělávání ve 30 evropských zemích. Podává přehled o historii a podobě testování v jednotlivých zemích, o jeho cílech a organizaci i o následném využití výsledků celostátních testů. ZE STUDIE VYPLÝVÁ, že celoplošné testování probíhá ve většině evropských zemí. Mezi první země, které celostátní testování zavedly, patří Island, Spojené království (Severní Irsko), Spojené království (Skotsko), Lucembursko a Nizozemsko (období let ). Obecně lze říci, že zpočátku měly testy podobu převážně standardizovaných nástrojů, které měly pomáhat při rozhodování o další vzdělávací dráze žáků. Šlo tedy o testy, které vedou k získání nějakého druhu osvědčení. Výsledky testů začaly být využívány i jako podklad pro postup žáků na konci školního roku nebo k diferenciaci žáků na konci primárního či nižšího sekundárního vzdělávání. K NÁRŮSTU plošného testování došlo v devadesátých letech minulého století, kdy v mnoha zemích probíhala decentralizace řízení školství a narůstala autonomie škol. V důsledku toho vznikla potřeba systematicky monitorovat vzdělávací systémy. V tomto období se celostátní testy zavedly v deseti zemích a regionech (mezi nimi například v Lotyšsku a Estonsku, které přistoupily k zavedení testů brzy po získání nezávislosti). OD ROKU 2000 začalo být testování vnímáno jako prostředek k monitorování a zlepšení kvality vzdělávání. V některých zemích (například v Belgii Vlámském společenství či v Německu) se testování využívá k měření kvality vzdělávání. Snaha zjišťovat a zlepšovat kvalitu je navíc umocněna nepříznivými výsledky mezinárodních šetření (například PISA, TIM- SS a PIRLS). ZE STUDIE VYPLÝVÁ, že v současné době se celostátní testování používá zejména k prověření dosažených výsledků jednotlivých žáků a stále více také k monitorování škol nebo celého vzdělávacího systému. Pouze malé množství zemí organizuje testování k identifikaci vzdělávacích potřeb jednotlivých žáků. Přehled cílů celostátních testů v jednotlivých zemích je uveden na obrázku. ASI POLOVINA ZEMÍ, které jsou zahrnuty ve zmíněné studii, uvedla, že výsledky testů ovlivňují další vzdělávací dráhu žáků (tj. skutečnost, zda se žák kvalifikuje pro postup na vyšší stupeň vzdělávání nebo určitý typ školy na dalším stupni). Velký význam je však v těchto případech přisuzován rovněž výsledkům průběžného hodnocení učitelů a interním zkouškám, které tvoří rovnocenný zdroj hodnocení žáků. EVROPSKÉ ZEMĚ organizují celostátní testy v průměru ve dvou až třech ročnících povinného vzdělávání a většina testů je povinná pro všechny žáky dané věkové kategorie. I v případě, že jsou testy nepovinné, účastní se jich zpravidla všichni žáci. Poměrně časté je také testování na výběrovém vzorku žáků, které se obvykle používá k monitorování škol nebo vzdělávacího systému. VELMI ČASTO se celostátní testování zaměřuje pouze na Celostátní testování žáků v průběhu vzdělávání Rozhodování o další vzdělávací dráze žáků Monitorování škol a/nebo vzdělávacího systému Identifikace individuálních vzdělávacích potřeb dva hlavní předměty: na vyučovací jazyk a matematiku. Z dalších předmětů to pak jsou přírodní vědy, nebo cizí jazyk. Testování žáků napříč kurikulem se provádí pouze v menšině zemí (například v Dánsku a na Maltě). NA ZÁVĚR jsou uvedena nejčastěji zmiňovaná úskalí, která s sebou zavedení celostátního testování může přinášet: Testování zaměřené pouze na část kurikula může vést k tomu, že testované předměty (většinou vyučovací jazyk a matematika) začnou být považovány za důležitější než ostatní předměty (například dějepis, biologie, zeměpis), což může mít vliv mimo jiné i na další profesní rozvoj učitelů, kteří tyto předměty vyučují (zjištění výzkumu provedeného v Dánsku). Kromě toho při tomto způsobu testování vychází hodnocení žáků pouze ze zlomku předmětů tvořících kurikulum. Některé země proto plánují rozšířit počet každoročně testovaných předmětů, jiné země je naopak střídají v po sobě jdoucích cyklech. Oponenti celostátního testování poukazují také na fakt, že učitelé kladou přílišný důraz na ty aspekty kurikula, které se objevují v testech, soustředí se na dril žáků a upřednostňují ty z nich, kteří budou podle jejich názoru schopni v testech dosáhnout předepsaných výkonů. Tato námitka je častá zejména v případě zemí, kde zkoušky mají pro žáky, učitele nebo i školy zásadní význam (například Belgie Francouzské společenství, Dánsko, Malta nebo Nizozemsko). Na základě řady diskuzí tak například ve Spojeném království (Wales a Severní Irsko) odborníci dospěli k názoru, že se má celostátním testům v systému hodnocení žáka přikládat Hlavní cíle standardizovaných celostátních testů, úrovně ISCED 1 a 2, 2008/2009 BE fr BE BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FA IT CY LV LT LU HU NT NL AT PL PT RO SI SK FI S BNG WLS SCT IS LI NO de nl UKNA Žádné celostátní testy Zdroj: Eurydice Vysvětlivka: V tabulce je znázorněn pouze hlavní cíl každého celostátního testu. Pokud země zadávají několik testů s různými hlavními cíli, jsou zařazeny do více než jedné kategorie. menší význam než doposud. JE ZŘEJMÉ, že na tomto místě nelze uvést všechna důležitá zjištění, která zmiňovaná studie obsahuje. Pro další informace proto odkazujeme na portál Eurydice ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php, kde je tato publikace k dispozici v elektronické formě v několika jazykových verzích včetně češtiny. Helena PAVLÍKOVÁ

11

12 inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce Nakladatelství PARIS Žižkova 2379, Karviná Mizerov tel , fax Předplatné Týdeníku Školství Vyplněný objednací lístek zašlete přímo na adresu redakce Týdeníku Školství. Předplatné lze objednat i na predplatne tydenik-skolstvi.cz. Účast v databázi předplatitelů není omezena kalendářním ani školním rokem a každá adresa předplatitele automaticky přechází z ročníku do ročníku. OBJEDNACÍ LÍSTEK* Objednávám... předplatné Týdeníku Školství. Jméno název odběratele: Adresa:......PSČ dodací pošty: Plátcem bude (jméno, název, IČO, DIČ): Podpis (u organizace razítko):... * Určeno jen pro zcela nové předplatitele!!! Datum:... nabízí školám, školským zařízením, dalším pedagogickým institucím a státním orgánům ve školství odbornou publikaci Právní rámec řízení škol a školských zařízení Autor Jiří Valenta Předkládaná publikace si klade za cíl pomoci ředitelům a dalším vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení, ale také odborným pracovníkům orgánů veřejné správy orientovat se ve spleti právních norem. Publikace nabízí poměrně obsáhlý a přitom přehledně strukturovaný výčet nejdůležitějších oblastí práva, které je nutno brát v úvahu při řízení školy a školského zařízení. Nechybí ani příklady z praxe, odvolávky na nejdůležitější judikaturu a užitečné vzory. Všechny pasáže jsou zpracovány s ohledem na potřeby školské praxe, a to jak při výběru jednotlivých oblastí práva, tak i při zpracování jejich obsahu. Autor čerpal z mnohaletých zkušeností garanta a lektora studia pro ředitele škol (tzv. funkčního studia), z bohaté konzultační praxe v oblasti řízení škol a samozřejmě z ohlasů a požadavků účastníků nesčetných seminářů a přednášek v rámci jeho lektorské činnosti. Z tohoto důvodu může být tato publikace vhodným materiálem pro ucelenou přípravu ředitele školy a školského zařízení k výkonu jeho funkce na všech úrovních a formách této přípravy. Z obsahu: základní pojmy z teorie práva; uplatnění ústavního, občanského, pracovního, správního, rodinného a finančního práva při řízení školy; správná aplikace školské legislativy; vzory, schémata a pracovní pomůcky; vložené CD-R obsahuje úplné znění vybraných právních předpisů, všechny vzory dokumentů z textové části publikace a některé další užitečné materiály ke stažení. Publikaci lze objednat na výše uvedené adrese a kontaktech nakladatelství Paris. PARIS 5/2010 s aktualizací 1/2011, cena 460,- Kč (+ manipulační náklady), brož., 350 stran, CD-R s přílohami. Závazná objednávka Objednáváme.. ks publikace Právní rámec řízení škol a školských zařízení Přesná adresa pro fakturu Ulice PSČ, město Místo dodání (je-li odlišné od fakturační adresy) Č. účtu IČO telefon Datum objednávky podpis (u organizací razítko) TÝDENÍK Číslo února 2011 Vydává Dictum, s. r. o., Senovážné nám. 23, Praha 1. Šéfredaktorka Mgr. Karla Tondlová, tel , fax Za rok vychází 40 čísel. Celoroční předplatné 1060 Kč. Vyrábí SOFIPRIN Praha. Rozšiřuje Česká pošta, s. p., POSTSERVIS. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt v Praze č.j. NP 3160/1994 ze dne Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. ISSN MK ČR E 4861.

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 118 12 Praha 1, Karmelitská 7, P.O.Box 78. uděluje akreditaci

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 118 12 Praha 1, Karmelitská 7, P.O.Box 78. uděluje akreditaci MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 118 12 Praha 1, Karmelitská 7, P.O.Box 78 Č.j.: 25613/2010-25-616 ROZHODNUTÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posoudilo žádost instituce: POD STROMEM

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 v roce 2014 je informačně-poradenské centrum Jihomoravského kraje. Jeho cílem je zvyšovat zájem obyvatel regionu o další vzdělávání a rozvíjet jejich konkurenceschopnost

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální reformy. Z velké většiny by měly nabýt účinnost od 1.

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Zaostřeno na odborné vzdělávání

Zaostřeno na odborné vzdělávání CZ Česká republika Česká republika Tradice a modernizace Odborné vzdělávání a příprava (OVP) byly vždy podstatnou součástí českého vzdělávacího systému. Kromě toho, že tato oblast těží z tradice kvality,

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 Tisková informace Praha 10. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 V Praze dne 12. ledna 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 1. aktualizace k 31. 1. 2011 Charakteristika hlavních změn provedených novelizacemi Okruh započitatelných příjmů, k nimž se přihlíží, je v zákoně o státní

Více

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )...

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 4 E 411 ( 1 ) ŽÁDOST O INFORMACE O NÁROKU NA RODINNÉ DÁVKY V ČLENSKÝCH STÁTECH, KDE RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI BYDLÍ Nařízení

Více

Pedagogický pracovník

Pedagogický pracovník Kurz pro výchovné poradce Právn vní rámec výkonu poradenské Text k předmp edmětu Školské zákony a vyhláš ášky Zákon č.. 563/2004 Sb. Autor: Ing. Vlasta Šormová Pedagogický pracovník Pedagogickým pracovníkem

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP )

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) Tento dokument je určen zaměstnancům ÚP, jsou zde uvedeny základní

Více

Sonda do života manažerů v ČR I.

Sonda do života manažerů v ČR I. Sonda do života manažerů v ČR I. Závěrečná zpráva Říjen 2011 Nobody s Unpredictable Pozadí projektu Česká manažerská asociace ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos a Svazem průmyslu a dopravy ČR realizovali

Více

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore.

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore. Dotazy a odpovědi ke změnám v přijímacím řízení ve školním roce 2014/2015 (souvisí s materiálem Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook.

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook. Nabídka kurzů pro migranty a migrantky jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR evropská kontaktní skupina www.ekscr.cz www.facebook.com/ekscr Evropská kontaktní skupina

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček KoleKtivní smlouva o poskytování mzdy, náhradách mzdy a příplatcích ke mzdě (mzdová část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, 506 01

Více

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ Zpracováno v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích Konfederace zamìstnavatelských a podnikatelských svazù ÈR ve spoluprácii s Èeskomoravskou konfederací

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

-Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY

-Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY -Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02)

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) C 198 A/6 CS Úřední věstník Evropské unie 6.7.2011 OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) Máte zájem o profesní dráhu v orgánech a institucích EU? Splňuje váš profil naše kritéria?

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIH-106/14-H Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

Moderovaný workshop - zápis

Moderovaný workshop - zápis Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.01/05.0015 Cítíme zodpovědnost za vzdělávání pedagogických pracovníků námi zřizovaných MŠ Závěrečná aktivita klíčové aktivity 03 - Sdílení zkušeností dobré praxe

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST konané dne 24.05.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni: dle

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství! Máte ve škole problémy? Rozhoduje váš nadřízený bez vás? Roste napětí mezi zaměstnanci a ředitelem školy? Nemáte dostatek informací? Chcete to změnit? Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Více

Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II

Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II Anotace projektu (max. 600 znaků, může být zveřejněna) Projekt doplňuje systém logopedické péče na škole o systematickou logopedickou prevenci. Je

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Čl.1. Akreditační komise pro DVPP

Čl.1. Akreditační komise pro DVPP Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k vydávání osvědčení o způsobilosti vzdělávacího zařízení k pořádání vzdělávacích akcí v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Č.j. 11 031/2001-25

Více

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )...

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 3 E 404 ( 1 ) LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ PRO ÚČELY PŘIZNÁNÍ RODINNÝCH DÁVEK Nařízení 1408/71: článek 73; článek 74; článek 77;

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-2381/13-S Státní a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Přijímací řízení na střední školy 2014/2015

Přijímací řízení na střední školy 2014/2015 Přijímací řízení na střední školy 2014/2015 Základní cíle ověřování: ověřit organizaci a obsah zadání jednotných testů získat poznatky o použití jednotných testů při přijímacím řízení získat podklady pro

Více

SMĚRNICE. S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP. SOŠ, Louny, PO. Účinnost předpisu: 01.01. 2011 Pořadové číslo: 3/2011. Název předpisu: Změny:

SMĚRNICE. S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP. SOŠ, Louny, PO. Účinnost předpisu: 01.01. 2011 Pořadové číslo: 3/2011. Název předpisu: Změny: SOŠ, Louny, PO SMĚRNICE Účinnost předpisu: 01.01. 2011 Pořadové číslo: 3/2011 Správce předpisu: Ekonomický útvar Název předpisu: S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP Změny: p.č. č. předpisu název předpisu

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Projekt Šance pro ES, a.s.

Projekt Šance pro ES, a.s. Tisková zpráva za období květen září 2011 (závěrečná) Projekt Šance pro ES, a.s. Společnost Employment Service, a.s. v září 2011 úspěšně ukončila projekt Šance pro ES, a.s., který byl financován z prostředků

Více

Rozbor případného sloučení právních subjektů

Rozbor případného sloučení právních subjektů MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Úřad městské části Odbor školství, kultury a místní Agendy 21 Staroklánovická 260 190 16 Praha 9 Rozbor případného sloučení právních subjektů vypracováno v dubnu 2012 I. Současný

Více

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 1. kolo pro šk. rok 2015/16

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 1. kolo pro šk. rok 2015/16 JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 1. kolo pro šk. rok 2015/16 Chcete studovat cizí jazyky v prestižní lokalitě centra Prahy? Využijte možnosti přihlášení nebo přestupu. Gymnaziální školní vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání 2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání Dotaz: (ze dne 19. 2. 2015) Předmět*: Informace o zaměstnatelnosti

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance. František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2.

Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance. František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2. Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2.2010 Plný název projektu: Rozšiřování a zvyšování rozsahu

Více

O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014

O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014 O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014 tisková konference 10. ledna 2012, Praha RNDr. Petr Nečas předseda vlády Program Petr Nečas, předseda vlády ČR cíle ve snižování administrativní zátěže příklady

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků

4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků 4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků Daná problematika je jedna z nejvíce rozporuplných oblastí a současně třecích ploch mezi vedoucími a řadovými pedagogickými pracovníky ve školách a školských

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Základní škola Dalovice, okres Mladá Boleslav Dalovice 32, 293 01 Mladá Boleslav Identifikátor školy: 600 049 043 Zřizovatel: Obec

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

Směrnice rektora č. 1/2005 o uzavírání, rozvazování a změnách pracovních poměrů na AMU

Směrnice rektora č. 1/2005 o uzavírání, rozvazování a změnách pracovních poměrů na AMU V Praze 20.12.2004 Sekr..../2004 Směrnice rektora č. 1/2005 o uzavírání, rozvazování a změnách pracovních poměrů na AMU S platností od 1.1.2005 vydávám tuto směrnici o uzavírání, rozvazování a změnách

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice. Identifikátor: 600 037 258

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice. Identifikátor: 600 037 258 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice Identifikátor: 600 037 258 Termín konání inspekce: 9.

Více

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy III. Informace o průběhu přípravy návrhu zákona o právních poměrech a vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě (zákon o úřednících) a o možnostech dalšího postupu 1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11. Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5. Identifikátor školy: 600 005 496

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11. Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5. Identifikátor školy: 600 005 496 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 Identifikátor školy: 600 005 496 Termín konání inspekce: 13. 15. listopadu 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

Čl. 1 Účel a cíle pokusného ověřování

Čl. 1 Účel a cíle pokusného ověřování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-26724/2015-3 V Praze dne 10. září 2015 Vyhlášení pokusného ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více