Důchodová reforma drahý a zbytečný experiment

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Důchodová reforma drahý a zbytečný experiment"

Transkript

1 TÝDENÍK V tomto čísle najdete: ÚNORA 2011 XIX. ROČNÍK Kariérní řád za tři roky... 3 Pevný jazykový základ dětem vydrží celý život... 5 Učitelé si prohlédli jaderný reaktor... 7 Důchodová reforma drahý a zbytečný experiment FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Nejvyšším zákonem nechť je blaho lidu. Cicero Krátce února Ve Vratimově na Moravě proběhlo poslední regionální kolo Zlatého Ámose. Semifinále se uskuteční 10. března v Praze. 16. února Národní technické muzeum v Praze na Letné se znovu otevřelo veřejnosti. Po čtyřech letech oprav se tak mohou návštěvníci opět pokochat technickými skvosty z české historie. Muzeum nabízí navíc i nové expozice, modely budov a velký meteorit. 19. února V Kongresovém centru v Praze se sejdou na protestním shromáždění zástupci odborových svazů sdružených v Českomoravské konfederaci odborových svazů. Chtějí tak vyjádřit svůj nesouhlas s úspornými opat- řeními vlády. Patříte mezi ty, kteří se už těší na důchod, nebo ty, kteří zatím zpovzdálí sledují přípravy důchodové reformy? Ať tak, či tak, jedno máme společné všichni chceme, abychom i ve stáří mohli žít důstojným životem. Existuje několik cest, jak odbory, které se obávají jednak vysokých nákladů správců toho dosáhnout. Jednou z nich je vytvoření sítě soukromých penzijních fondů, do jednak zrušení jakékoliv vě- soukromých penzijních fondů, nichž by lidé povinně odváděli kové solidarity v soukromém dvě až čtyři procenta ze svého systému a přenesení veškerých rizik na občany. platu s tím, že v důchodovém věku by dostávali část peněz Návrh důchodové reformy, který zpracovali analyti- z důchodového pojištění prováděného státem a část z těchto soukromých penzijních fonrace odborových svazů, počíci Českomoravské konfededů. Této myšlence je nakloněna vládní koalice. pojištění se státním příspěvtá s tím, že by v penzijním při- Druhou cestou je zachování dosavadního důchodové- změny, které by využily jeho kem byly provedeny takové ho systému a posílení role již předností a zároveň odstranily existujícího penzijního připojištění se státním příspěvkem. potřebí zřizovat další soukro- slabá místa tak, aby nebylo za- Této myšlence jsou nakloněny mý důchodový systém. Kromě zavedení zaměstnaneckých penzijních fondů odbory navrhují, aby byla pro lidi ve věku do čtyřiceti let zavedena nová forma plynule se zvyšujícího státního příspěvku poskytovaného ve výši jedné třetiny příspěvku, který by na své penzijní připojištění odváděl zaměstnanec. Účastník, kterému by byl poskytován státní příspěvek podle těchto nových pravidel, by mohl z prostředků penzijního připojištění čerpat pouze doživotní důchod, jenž by podle propočtů odborů spolu s důchodem poskytovaným ze státního důchodového pojištění zajistil výrazně vyšší úroveň budoucích důchodů. Odborová centrála považuje vládou připravované povinné důchodové spoření do soukromých penzijních fondů za drahý, zbytečný a pro Českou republiku nebezpečný experiment. I proto svolala na tuto sobotu protestní shromáždění do pražského Kongresového centra, kterého se zúčastní i školské odbory. Karla TONDLOVÁ

2 2 Zápisník Soutěž pro středoškoláky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo otevřenou soutěž pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol. Její podstatou je návrh nového loga ministerstva, které se stane značkou českého školství. Více na mšmt Úspěch ve světě Dvě módní návrhářky z plzeňského Ústavu umění a designu Západočeské univerzity uspěly ve finále celosvětové soutěže v San Francisku. Zúčastnilo se jí 500 studentů z 82 škol umění a univerzit světa. čtk Nová práce Více než polovina rekvalifikovaných v Mostě v loňském roce získala práci. Nejúspěšnější byli řidiči, svářeči, manikérky a pedikérky. Velký zájem byl i o kurzy zaměřené na zvýšení počítačové gramotnosti. Absolvovalo je téměř 40 procent uchazečů zařazených na rekvalifikaci. Zaměstnání ale získalo jen 15 procent z nich. čtk Lákání studentů Česko-německé gymnázium v Pirně lákalo v Ústí nad Labem budoucí studenty. Zájem je velký, neboť studium, stravování i ubytování na internátu gymnázia v Pirně je bezplatné, děti navíc dostávají 25 euro měsíčně jako kapesné. Chceme učit nadané děti, proto se snažíme, aby nezáleželo na tom, z jaké sociální vrstvy pocházejí, uvedl ředitel gymnázia. čtk Ne, děkuji, nás smí mít rád jenom pan učitel! Peníze z EU od června i pro střední školy Zarážející zjištění o pití energetických nápojů Každý pátý student polských středních škol konzumuje několikrát týdně energetické nápoje. Mladí Poláci je popíjejí před písemkami, návštěvou klubů, sportováním i hraním počítačových her, protože kofein a další přísady dočasně zvýší výkonnost, soustředěnost a potlačí únavu. Děti se mohou fyzicky i psychicky stát závislými na kofeinu, řekl pediatr P. Grzesiowski. Výrobci povzbuzujících nápojů na obalech ale zřídkakdy uvádějí vedlejší efekty nebo informaci o nevhodnosti pro děti. Gazeta Wyborcza zmiňuje, že na etiketách jsou nápisy, které tento druh pití doporučují manažerům, řidičům, studentům a lidem s vysokou fyzickou a psychickou zátěží. Zhruba od června budou moci střední školy čerpat 1,5 miliardy korun z Evropské unie, přilepšit by si díky tomu mohli i šikovní kantoři. Ředitelé totiž mohou kromě nákupu pomůcek či podpory studentských stáží využít peníze i na odměny učitelům za práci navíc. Podle ministerstva školství si může o dotace zažádat až 1200 mimopražských středních škol. Nemusí se přitom trápit složitou administrativou, projekty se budou podávat zjednodušeným způsobem prostřednictvím takzvaných šablon. Finance z programu EU Peníze středním školám nelze použít na mzdy učitelů. Nicméně v rámci získaných peněz na dané projekty může ředitel školy dát učitelům pracujícím na těchto projektech takzvané odměny za práci navíc, uvedl úřad s tím, že záleží pouze na řediteli, zda kantorovi přidá. Financování by mělo být připraveno od června, školy budou mít rok na to, aby si o peníze zažádaly. Počítá se s tím, že projekty budou v rozmezí až dva miliony korun, sdělili úředníci. Peníze půjdou z programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. čtk Asi 90 procent rodičů ví, co jejich děti pijí, ale neuvědomují si, že energetické drinky mohou být návykové. Teenageři, kteří je nadměrně konzumují, mohou ve dvaceti letech trpět ischemickou chorobou srdeční, řekl M. Jendr zej ko z Mazovského centra pro prevenci závislostí. Proti testům z italštiny se imigranti v Itálii nebouří Mario sedí v lavici florentské školy a je spokojený: z Hondurasu sem přijel před pěti lety a díky prvním testům italštiny, které začaly být tento měsíc pořádány, dostane povolení k trvalému pobytu. V některých evropských zemích takové testy vyvolaly polemiku, ale v Itálii vůbec ne. Mnoho cizinců shledává, že jsou prvním krokem k integraci. Ministerstvo vnitra registruje 6764 uchazečů od té doby, co se 9. prosince otevřel zápis na zkoušky. Uchazeči o povolení k trvalému pobytu, kteří musí prokázat, že v Itálii žili pět let, jsou především Albánci. Zkoušky se podobají maturitním: kontrola totožnosti, oddělené stoly, propisovací tužky rozdané před začátkem testu, žádná přestávka KRESBA: Milan KOCMÁNEK čtk na kouření. Zkouška se skládá ze dvou písemných prací, dále musí být uchazeč schopen formulovat žádost o vydání dokumentu, napsat pohlednici nebo odpovědět na dopis a převyprávět nahrávku. Jazykové zkoušky se v Evropě objevily před několika lety, a to nejprve v Nizozemsku a Německu. Povinné jsou i v České republice. čtk

3 Optimalizace organizací řízených MŠMT v dubnu, kariérní řád za tři roky 3 Bezpodmínečnou podmínkou kariérního řádu je jeho součinnost se zákonem o pedagogických pracovnících. Ten musí být ve vazbě na něj novelizován. Předpokládám, že to bude tak v horizontu dvou až tří let. V tomto horizontu by pak měl začít platit i kariérní řád. Ladislav NĚMEC Kariérní řád je opět na pořadu dne. Již poněkolikáté, a také již několikátý rok. Tak jakou šanci má nyní na svou existenci? Předpokládám, že kariérní řád začne platit v horizontu tří let, říká náměstek ministra školství Ladislav NĚ- MEC. A pokračuje. Na poradě vedení ministerstva školství byl již nisterstva školství za kariér- Hovoříte o garanci mi- schválen jeho ideový záměr. ní řád. Co si ale pod touto Vycházíme při něm z dlouholeté (čtrnáctileté) disku- Tady musím začít trochu garancí mám představit? ze. Nyní tedy bude připraven ze široka. Ministerstvo školství má celkem 17 ostatních projektový záměr, a to za výrazně nižší částky, než bylo přímo řízených organizací, původně plánováno. To předesílám. Hlavním kritériem notlivým skupinám které jsou podřízeny jed- ale je, že kariérní řád musí být ministerstva. Skupina 2, tj. sku- zajištěn transparentně v rámci celého systému a tak, aby pina regionálního školství, byla zaručena garance kvality jednotlivých kariérních stupňů. Tuto garanci musí zaručo- má asi ty nej- kterou řídím, vat ministerstvo školství, a ne větší a nejdůležitější, a to Vý- ji přenášet na realizující subjekty, jak se nyní v některých zkumný ústav pedagogický Praha, Insti- případech stává. V podstatě první vnitřně tut pedagogicko-psychologického poradenství, Národ- vnější připomínkové řízení již proběhlo. Návrh kariérního řádu prošel opravdu velvání a Národní institut dalšíní ústav odborného vzdělákou veřejnou diskuzí, které ho vzdělávání. Mým ideá lem se účastnili nejen představitelé ČMOS pracovníků škol- pana ministra, je vytvořit pro po nástupu do funkce, a i vize ství jako zástupci největšího partnera, ale také zástupjekty. První by se zabýval kon- skupinu 2 dva podpůrné subci asociací. A právě na podkladě tohoto projednaného tí, tedy pedagogickou, a drucepční a kurikulární činnos- ideového záměru, který byl, hý by se zabýval vlastní realizací, například školeními, jak jsem už uvedl, schválen na poradě vedení, bude připraven projekt, v jehož rám- činnostmi potřebnými pro pe- metodickou pomocí a dalšími ci budou dolaďovány jednotlivé kroky. vytvořit dvě ostatní přímo dagogický terén. To znamená ří- FOTO: Alena TUČÍMOVÁ zené organizace, které budou řízeny skupinou 2. Není jedno, jestli potřebné zázemí zajišťuje pět organizací, nebo dvě? Vždyť i ty současné mají vlastně náplň práce, o které mluvíte, stejnou, jako ty dvě, které chcete nově zřídit. Není. Doposud totiž docházelo k tomu, že se některé činnosti dublovaly a díky netransparentnosti byly hrazeny dvakrát. Například neprovázanost RVP gymnázií a odborného vzdělávání. V podstatě každý z těchto ústavů, který jednotlivé RVP připravoval, pracoval sám. V každém byly skupiny matematiků, češtinářů a dalších. Proč by ale nebyla jedna skupina a nepřipravovala jednotný RVP třeba pro matematiku v rámci dané věkové kohorty? Tak by to podle mého mělo být. A tím, že vzniknou dva subjekty, které budou řízeny skupinou dvě, tím bude jejich řízení mnohem průhlednější, operativnější a také efektivnější. Upozorňuji ale, že v první fázi se nedá říct, že by se jednalo o výrazné ušetření. Každá organizace má totiž rozjeté projekty, které musí doběhnout. Podstatné je však to, že jejich sloučení zajistí pružnější řízení, což se pozitivně odrazí i v terénu. Kdy k jejich sloučení dojde a kdo bude nástupnickou organizací, to znamená i garantem kariérního řádu? Prvního dubna 2011 dojde k formálnímu sloučení. Stěhování ale bude probíhat, předpokládám, v průběhu tohoto roku, možná ještě na počátku příštího. Teprve pak se projeví i finanční úspora, například za ukončený pronájem prostor. A kdo bude nástupnickou organizací? Národní ústav odborného vzdělávání a Národní institut dalšího vzdělávání. Právě ten by měl být jednoznačným garantem kariérního řádu. To znamená, že by ručil například za přezkušování, přípravu v rámci atestačních stupňů a vydávání certifikátů. Samozřejmě, že v rámci celého systému se jako partneři do toho mohou zapojit další vzdělávací instituce, které NIDV vyzve. Akreditaci ale udělíme jen NIDV. Myslím, že je to celkem nová a jasná, průhledná myšlenka. Kurikulární oblast bude zajišťovat NÚOV, který pod sebe sloučí VÚP a IPPP. Jejich sloučení však neznamená, že se nějaká činnost ruší, pouze se zpřesňuje a zjednodušuje jejich řízení. Olga ŠEDIVÁ

4 4 BOZP V naší mateřské škole probíhá na přání rodičů kurz angličtiny. Lektorka je z agentury, která zajišťuje pro mateřské školy výuku jazyků. Kdo odpovídá za bezpečnost dětí během tohoto kurzu? Vzhledem k tomu, že se jedná o akci mateřské školy, odpovídá za bezpečnost dětí mateřská škola, tedy příslušná učitelka. Proto by také měla být přítomna po celou dobu výuky. Agentura by odpovídala pouze v případě, že by se nejednalo o akci mateřské školy. To by nastalo, kdyby si agentura pronajala prostory školky pro samostatnou akci výuku jazyků a tato výuka by neprobíhala jako součást programu školky. Ještě může nastat možnost, že příslušná lektorka uzavře se školkou pracovněprávní vztah na dobu výuky. Pak se bude jednat o akci školky a příslušná lektorka bude odpovídat za bezpečnost jako ostatní učitelky této školky. Nemusí být tedy přítomná další pracovnice stálá učitelka mateřské školy. Při uzavírání smlouvy s touto lektorkou musí být dodrženy všechny náležitosti (lékařská prohlídka, výpis z trestního rejstříku, školení BOZP, věk nad 18 let). V naší základní škole má proběhnout v rámci protidrogové prevence beseda se žáky. Příslušný lektor si nepřeje přítomnost učitele při této besedě. Musíme tomuto požadavku vyhovět? Učitel by měl být při besedě přítomen, protože za žáky odpovídá. V případě sporu s rodiči o vhodnosti průběhu besedy musí učitel vědět, jak beseda probíhala. V poslední době přibývá případů, kdy jsou rodiče nespokojeni s tím, jak je problematika drog žákům prezentována. Beseda bez přítomnosti pedagoga může proběhnout mimo akci školy. Pak za tuto akci škola neodpovídá. Jan PRŮŠA Nadšení, napjaté očekávání, nervozita, netrpělivost, radost i slzy smutku, to vše provázelo šesté regionální kolo ankety Zlatý Ámos o nejoblíbenějšího učitele. Tentokrát proběhlo v nádherných prostorách Senátu České republiky ve Valdštejnském paláci v Praze na Malé Straně. Se svými žáky sem přijelo dvanáct učitelek a učitelů z jihu, severu i západu naší republiky. Jeho písničky mi nejdou z hlavy, zpívám si je furt, i když jdu ze školy, dokonce i ráno do školy, tak porotě představili svého učitele a ředitele školy Borise Váňu žáci ze Základní školy Sion v Hradci FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Standardy na minimální úrovni Regionální kola Zlatého Ámose skončila Králové. Pozadu však nezůstali ani ostatní, ať už malí školáčci či velcí, žáci druhého stupně základní školy. Naše paní učitelka je pro nás Zlatá Ámoska, my pro ni zlaté děti. My vyhráli, už když jsme ji dostali v první třídě, pěly chválu děti na svou vyučující Jiřinu Říhovou z Plzně. A což teprve děvčata ze Základní školy Prodloužená v Pardubicích, ta předvedla snad opravdu všechno, co se za celou dobu s paní učitelkou Markétou Kropáčovou naučila i co s ní prožila. A tak porota viděla indiány, námořníky a pobavila se písničkami i básničkami z vlastní produkce dětí. Aktuálními problémy základního školství se zabývala republiková volební konference sekce základních škol ČMOS pracovníků školství. tom, co v nejbližší době pro základní škokona by podle S. Pohořelám. Novela školského zá- O ly chystá ministerstvo, informoval Svatopluk Pohovinnost zpracovávat vlastní lého měla nově zrušit pořelý z odboru všeobecného hodnocení školy, chystá se vzdělávání MŠMT. Jde především o novelu školského vání pro cizince z třetích ze- úhrada přípravy ke vzdělá- zákona, vydání standardů mí, ředitelské volno by mělo být sice nadále v rozsahu pro základní školy, vypracování modelového školního vzdělávacího programu podloženo souhlasem zři- pět dní v roce, ale musí být a čerpání evropských peněz z projektu Peníze ško- povinnost škol zovatele. Nově se stanoví spolupracovat s orgány sociálně právní ochrany dětí. Zpřísní se také podmínky pro navštěvování zahraničních škol v České republice, zruší se povinnost výstupního hodnocení a zruší se povinnost zřizovat školní radu. Nejvíce otázek z pléna padlo k tvorbě standardů pro základní školy. Jejich tvorba vyplývá z programového prohlášení vlády a jde o konkrétní reakci na výsledky českých žá- ků v mezinárodních srov- náváních. Cílem stanovení standardů je pomoci učitelům při naplnění vzdělávacích cílů a také při hodnocení výsledků, část vytvořených standardů bude sloužit k přípravě testů pro žáky. Standardy budou stanoveny na minimální úrovni, kterou žáci 5. a 9. tříd musí ve vzdělávání dosáhnout, řekl S. Pohořelý. Přítomní zástupci základních škol vyjádřili zásadní nesouhlas s tím, že by standardy vzdělání měly být stanoveny na minimální úrovni, protože tak rozhodně nebudou žáky nijak motivovat. Zlata ŠŤÁSTKOVÁ Zvítězit opravdu nemůže každý, byť by si to rozhodně zasloužili všichni zúčastnění. Přesto porota musí vždy rozhodnout. Tentokrát vybrala tři postupující, a to Moniku Kadlecovou z Pardubic, Lukáše Šimona z Teplic a Petru Šiškovou ze Sokolova. Jejich žákyně a žáci ukázali, stejně jako ostatní, že jejich učitelky a učitelé jsou opravdu výborní, že nominace do Zlatého Ámose byla jen slabou odměnou za to, co pro ně celý rok, vlastně roky dělají. Velkou odměnou pro všechny byla i prohlídka reprezentačních sálů Senátu. oš

5 Pevný jazykový základ dětem vydrží celý život Spoluzakladatel společnosti, která přivedla do českých škol a školek rodilé mluvčí na lekce angličtiny, Steve Watts nám zodpověděl několik otázek. Začali jste u nás s projektem Wattsenglish, který učí děti angličtinu od mateřské školy. Jaký je podle vás největší přínos projektu? Nepřeceňuje se význam učení angličtiny od mateřské školy? Můžete mít nejlepší metodologii na světě, ale pokud ji nepoužijete správně, projeví se to na výsledcích. Wattsenglish přivádí do škol a školek vyškolené rodilé mluvčí, aby děti motivovali a učili je bez zábran komunikovat. Právě děti ve školkách tak získávají větší cit pro jazyk, jeho přízvuk, rytmus, melodii a intonaci. Zpočátku jen poslouchají, později opakují zvuky, slabiky, slova, věty a nakonec začínají samy mluvit. A nebojí se. Osvojují si řeč přirozeně, prostřednictvím hravých aktivit, aniž by vůbec věděly, že se učí. Tím si vytvářejí pevný jazykový základ, který jim vydrží po celý život. To jim pak usnadňuje výuku jazyka ve škole, která je zvláště ve vyšších ročnících založena více akademicky. Naši rodilí mluvčí jsou prostřednictvím projektu integrováni i do školní výuky. Prolínání běžné školní angličtiny a výuky s rodilým mluvčím děti obrovsky motivuje. Mohou si vyzkoušet, jak ta angličtina v praxi vlastně funguje, zbavují se ostychu, naposlouchávají si správnou intonaci a výslovnost. Myslím, že největší problém u nás je to, že je nedostatek šikovných a kvalifikovaných učitelů. Jak by se podle Vás měla situace ve školách měnit tak, aby se blížila ideálu? Z vlastní zkušenosti mohu říct, že v České republice je mnoho dobrých, motivovaných a profesionálně zdatných učitelů. Vedl jsem spoustu workshopů, které se rozvinuly v diskuzní fórum, kde si účastníci předávali své zkušenosti a postřehy. Dobří učitelé si vždy shánějí nové materiály, nápady, aktivity. Všem školám a učitelům, s nimiž spolupracujeme, nabízíme nová interaktivní videa, hry, pracovní listy, online slovní zásobu s výslovností, flashcards. Učitelé od nás zároveň získávají i metodickou pomoc a podporu. Některé z audio-vizuálních výukových materiálů jsou k dispozici i na našem webu. Každý učitel by měl být schopen si tyto materiály a aktivity přizpůsobit, aby výuka angličtiny byla relevantní a zajímavá. Pokud toto učitel dokáže, pak bude jistě úspěšný. Jakým způsobem by se podle Vašeho názoru měla angličtina v základních školách učit? Metodou přirozenou tedy nejprve komunikace, potom gramatika? Myslím si, že mezi všemi částmi řeči musí být rovnováha. Je těžké mluvit plynule a přirozeně bez jisté míry přesnosti. Gramatika je pro efektivní komunikaci důležitá. Učitel musí mít především stanovený jasný cíl a při výuce gramatiky, která bývá nejméně oblíbená, ji musí zasadit do kontextu a vzbudit u žáků zájem. 5 Co říkáte tomu, že angličtina se u nás už na prvním stupni základní školy známkuje, takže to děti odrazuje a považují ji za nepříjemnou povinnost? Důležité je, aby se děti poučily ze svých chyb. Ony samy moc dobře vědí, zda se jim při hodině dařilo, či nikoliv. Známkování není proto nutné. U menších dětí spíše doporučuji dělat sebehodnocení, například pomocí jednoduchého grafu, který si žáci, samozřejmě zábavnou formou, vyplní. Například Umím v angličtině 10 barev a učitel na základě vyplněného grafu může žáka hodně povzbudit: Znáš jich přece mnohem víc. Žák si to poté uvědomí a je to pro něj mo- FOTO: Archiv tivující do dalšího učení. Tím nechci říct, že vhodné zkoušení a zpětná vazba nejsou důležité. Místo známkování bych ale dal přednost spíše bodovacímu systému. Podle zprávy České školní inspekce nemá téměř 40 procent učitelů základních škol potřebnou kvalifikaci pro výuku jazyků. Myslím, že je to zásadní problém. Protože využití rodilých mluvčích ve výuce je u nás přece jen nadstandard. Co o tom soudíte? Učitelé, kteří nemají dostatek schopností či potřebnou kvalifikaci, ale přitom chápou, jak důležité je se cizí jazyk učit, mohou i přesto připravit pro žáky kvalitní a zajímavou hodinu. V takovém případě je nejlepší být k dětem upřímný a otevřený a začít se učit společně s nimi. Využívat mohou i různé audiovizuální materiály a pomůcky apod. Nebo využít znalostí žáků z jiného předmětu a aplikovat je do výuky jazyka. Žáci znají například z biologie, co všechno naše tělo k životu potřebuje tuky, cukry, vitamíny atd., a jednoduchým způsobem si o tom mohou povídat v angličtině. Pro žáky i učitele tak může mít hodina smysl. Využití rodilých mluvčích ve výuce nemusí být vždy výhrou. Čeští učitelé si mnohdy nevěří a přítomností rodilého mluvčího se cítí ohroženi. Rodilý mluvčí by neměl přebírat roli učitele. Měl by být pro něj motivací, oporou a měl by mu předat své zkušenosti. Co se Vám osobně nejvíce osvědčilo ve výuce angličtiny? Myslím metoda nebo způsob, jak si co nejlépe a nejrychleji cizí jazyk osvojit. U každého studenta záleží na situaci. Je těžké říci, která metoda je nejlepší. Jednou z metod, která se mi osvědčila a funguje efektivně, je dril a neustálé opakování. Ať už jde o gramatiku, poslech, mluvenou či psanou řeč. Sa- mozřejmě vždy se musí jednat o zábavnou formu drilu, aby výuka žáky bavila. Každý student je jiný, má jiný druh paměti, a proto na každého platí trochu jiný způsob. Klíčovým řešením, jak si řeč co nejrychleji osvojit, je vystavit se cílovému jazyku a snažit se dostat do situací, ve kterých rodná řeč nepomůže. Zvládnutí jazyka je poté velmi rychlé. Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

6 6 Od 1. ledna došlo ke sjednocení částky vyplacené na rodičovském příspěvku ve dvouleté a čtyřleté variantě čerpání. Byla zvolena varianta, kde se nemění částky měsíčních výší rodičovského příspěvku, ale úspory je dosaženo změnou délky pobírání základní a snížené výměry rodičovského příspěvku. Změnou v čerpání rodičovského příspěvku je i předsunutí termínu volby tříleté varianty čerpání z 21. měsíce věku dítěte na 9. měsíc věku dítěte. Tím zároveň dojde u čtyřleté varianty ke zkrácení doby, po kterou se čerpá rodičovský příspěvek v základní výměře 7600 Kč. Rodičovský příspěvek To v praxi znamená, že: podmínky nároku na rodičovský příspěvek ve zvýšené výměře Kč měsíčně s dobou čerpání do dvou let věku nejmladšího dítěte se nemění, pokud bude rodič splňovat podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, může si do konce 9. měsíce věku nejmladšího dítěte zvolit čerpání rodičovského příspěvku do 3 let věku dítěte, a tedy i rodičovský příspěvek v základní výměře 7600 Kč měsíčně, u čtyřleté varianty bude nově náležet rodičovský příspěvek v základní výměře 7600 Kč měsíčně jen do 9 měsíců věku nejmladšího dítěte a od 10. měsíce věku dítěte se rodičovský příspěvek bude vyplácet v nižší výměře 3800 Kč měsíčně až do 4 let věku dítěte. Rodiče, kteří k 1. lednu 2011 neprovedli volbu a mají dítě starší 10 měsíců a mladší 23 měsíců věku, mohou volbu tříleté varianty čerpání rodičovského příspěvku provést do konce února Rodiče, jejichž dítě v lednu 2011 dosáhne věku 9 měsíců, pokud volbu tříleté varianty čerpání příspěvku dosud neprovedli, mohli ji provést do konce ledna Rodiče, kteří volbu varianty čerpání příspěvku již provedli, ji nemohou změnit. ČSSZ Zákon o sdružování občanů Zákonem č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony, došlo mimo jiné i ke změně zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Změna se týká 9 odst. 3 povinny oznámit ministerstvu a 4, kde je upravena oznamovací povinnost organizačjich příslušnými orgány ve věci do 15 dnů ode dne, kdy bylo jeních jednotek občanských rozhodnuto. sdružení (to je i odborových odst. 4: Název a sídlo svazů) a postup Ministerstva sdružení, datum jeho vzniku vnitra České republiky (v zákoně je používána legislativné v odst. 3 ministerstvo zapí- a zániku, jakož i údaje uvedení zkratka ministerstvo ). Po še do základního registru právnických osob, podnikajících fy- novelizaci 9 odst. 3 a 4 zákona č. 83/1990 Sb. zní: zických osob a orgánů veřejné odst. 3: Organizační jednotky oprávněné jednat tr osob ), včetně údaje o práv- moci (dále jen základní regis- svým jménem oznamují ministerstvu název, sídlo, datum ných zvláštním zákonem miní formě. Ve lhůtách stanove- jejich vzniku a zániku, jakož nisterstvo zapíše do základního registru osob rovněž změ- i název sdružení, podle jehož stanov byly zřízeny. Tyto údaje jsou povinny oznámit minis- Změna zákona o sdružování nu uvedených skutečností. terstvu do 15 dnů ode dne, kdy občanů nabyla účinnosti dnem k jejich vzniku nebo zániku došlo. Změnu názvu a sídla jsou Vít 30. prosince BERKA Poskytování příspěvku z FKSP Jakým způsobem je od 1. ledna 2011 upraveno poskytování příspěvku z FKSP na rekreaci a kulturu, vzdělávání, tělovýchovu a sport? Vyhláška č. 114/2002 Sb., osob a na zájezdy, a to v tuzemsku i v zahraničí. o fondu kulturních a sociálních potřeb, byla s účinností od 1. ledna 2011 změně- vzdělávání, tělovýchova 9 Kultura, na vyhláškou č. 365/2010 Sb. a sport Změna se týká i ustanovení 8 Z fondu lze přispívat zaměstnancům a jejich rodinným a 9, které nově zní: 8 Dovolená příslušníkům na a rekreace a) vstupenky na kulturní, Z fondu lze přispívat zaměstnancům a jejich rodin- a na dopravu na tyto akce, tělovýchovné a sportovní akce ným příslušníkům na dovolenou, včetně rehabilitace a lálovýchovné a sportovní akce b) náklady na kulturní, tězeňské léčby, rekreační pobyty ve vlastních zařízeních nebo kou státu nebo příspěvkovou pořádané organizační slož- pořízených od jiných organizačních složek státu nebo od c) náklady na vzdělávací organizací, právnických nebo fyzických kurzy. Vít BERKA Práce přesčas v sobotu FOTO: Petr MERTA Zaměstnanec vykonával práci v sobotu a jednalo se o práci přesčas. Za tuto práci bude vybírat náhradní volno. Má v takovém případě zaměstnanec nárok ještě na příplatek za práci v sobotu a neděli? Vzhledem k tomu, že zaměstnanec vykonával prá- průměrného hodinového výší příplatek ve výši 25 procent ci přesčas, náleží mu náhradní volno za práci přesčas podle 127 zákoníku práce. Za hodinu dělku podle 126 odst. 1 zákoníku práce. Zaměstnanec má tedy nárok na obě uvede- práce v sobotu mu přísluná plnění. Vít BERKA

7 zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady Učitelé si prohlédli jaderný reaktor a otestovali se na trenažeru pro piloty Učení se pomocí zážitků mělo a má vždy veliký úspěch. A protože se učíme po celý život, tak se za zážitky vydali tentokrát i učitelé v rámci 12. setkání Klubu světa energie, které pravidelně pořádá ČEZ. Sraz účastníků byl už tradičně v Praze, odkud jsme vyjeli do Řeže do Ústavu jaderného výzkumu a Ústavu jaderné fyziky. Ve školách se nás často žáci a studenti ptají, jakým způsobem probíhá výzkum v oblasti jaderné fyziky a k čemu se mohou tyto věci využít. Ne vždy se hledá odpověď zrovna lehce, proto jsme byli rádi, že jsme se mohli podívat přímo za odborníky na jejich pracoviště. Jaderný reaktor Po úvodní přednášce jsme se vydali na prohlídku do objektů výzkumného ústavu. Společně jsme si nejdříve prohlédli halu experimentálních smyček a potom už první skupina zamířila k jadernému reaktoru a druhá k urychlovači. Po celou dobu nás samozřejmě provázeli odborníci, kteří v ústavu pracují a tuto problematiku velice dobře znají. Před prohlídkou jaderného reaktoru jsme dostali bílé pláště a dozimetry a mohli jsme vstoupit dovnitř. Nejdříve jsme se podívali do řídicího centra, kde jsme se seznámili s možnostmi výzkumné práce na tomto reaktoru. Pak už následovala samotná prohlídka reaktoru. Pro mnohé z nás bylo velkým zážitkem už jen to, že jsme si mohli reaktor prohlédnout svrchu stáli jsme přímo na jeho víku. Samozřejmě jsme potom sešli i dolů a prohlédli si další zařízení, která s reaktorem souvisí. Pro všechny pak při odchodu byla nezbytnou součástí zkouška, jestli nejsme radioaktivní. Prohlídka urychlovače V hale, kde byl urychlovač Tandetron umístěn, nás uvítal pracovník, který dříve sám učil žáky ve škole. Jeho výklad nás doslova nadchl. Zajímavé a velice poutavé povídání prokládal ukázkami z vlastní prezentace, samozřejmě nechyběly ani praktické ukázky na jednotlivých částech Tandetronu, abychom věděli, jak všechno funguje. Trénuj jako kosmonaut Na následující prezentaci si první slovo vzala Marie Dufková, aby nás seznámila s tím, co je nového v ČEZu. Po ní vystoupil se svým příspěvkem Milan Hanousek z České kosmické kanceláře, který všechny přítomné okamžitě zaujal. Seznámil nás především s akcemi, soutěžemi a besedami, které pravidelně připravují pro žáky základních škol a studenty středních a vysokých škol. Jde o velice pestrou nabídku, která poutavou formou dokáže dětem přiblížit nejen vesmír a práci ve vesmíru, ale vědu a techniku vůbec. Od ledna například začala pro děti ve věku 8 až 12 let nová soutěž Trénuj jako kosmonaut, která určitě přitáhne mnohé školy a třídy. Fyzikální show Zlatým hřebem večera byla show Michaela Londesborougha s jeho fyzikálními a chemickými experimenty. Michael Londesborough se nám, učitelům všech typů škol, pokusil přiblížit příklad metody vzdělávání přírodovědných a technických předmětů založené na principu zážitkové výuky. Vystoupení bylo tentokrát pro vyučující, ale tento popularizátor vědy má připravené i programy pro žáky středních škol, kam pravidelně se svými pokusy jezdí a žáci, stejně jako my, jsou jeho vystoupením nadšení. Show nebyla jen sbírkou pokusů a experimentů, ale pokusy byly součástí příběhu, který dokázal všechny přítomné vtáhnout plně do děje. Testování pilotů Druhý den jsme přejeli do Prahy do Ústavu leteckého zdravotnictví. Po úvod- 7 ní přednášce o činnosti tohoto zařízení jsme dostali možnost si i vyzkoušet na vlastní kůži barokomoru, kde se provádí vyšetření a testování nejen pilotů, ale třeba i potápěčů a hasičů. Zároveň tyto barokomory slouží k léčení některých nemocí. Velice zajímavá byla návštěva trenažéru, kde se testují piloti. Jde o kabinu letadla, do které si pilot sedne, zavře se, na přední sklo se promítá obraz krajiny a pilot má možnost si vyzkoušet samotný let. Dalším zajímavým pracovištěm byla tmavá místnost, kde jsme si mohli vyzkoušet noční vidění s pomocí speciálních dalekohledů. Když jsme si je ve tmě nasadili, tak nepatrné světélko, které jsme očima neviděli, s těmito dalekohledy bylo jasně vidět. Maketa krajiny byla tak zcela zřetelná, takže jako piloti letadla bychom s letem neměli problémy. Ze setkání jsme si odvezli spoustu materiálu pro nás i naše žáky. Alena TUČÍMOVÁ Kontakt: ZŠ Krátká 676 Klášterec nad Ohří

8 8 Výše průměrné mzdy Výše podpory v nezaměstnanosti se v některých případech odvozuje z průměrné mzdy v národním hospodářství. Kolik činí výše této průměrné mzdy pro rok 2011? Výše průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, kdy se tato mzda používá pro účely zákona o zaměstnanosti, je uvedena ve sdělení MPSV č. 390/2010 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2010 pro účely zákona o zaměstnanosti (Sbírka zákonů České republiky částka 140, rozeslaná dne 27. prosince 2010). Ve sdělení ministerstva práce a sociálních věcí je uvedeno: Ministerstvo práce a sociálních věcí podle 57 odst. 2, 77 odst. 2, 82 odst. 1, 113 odst. 7 a 122 odst. 5 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2010 činí Kč. Odměna za pracovní pohotovost Jaká je platná úprava odměny za pracovní pohotovost? Odměňování pracovní sjednat v individuální nebo pohotovosti upravuje kolektivní smlouvě, popřípadě zákoník práce jednotně pro stanovit vnitřním před- zaměstnance odměňované pisem, nebo o jejím poskytnutí mzdou i platem. V 140 se rozhodnout ad hoc. k tomu stanoví: Za dobu Odměna za pracovní pracovní pohotovosti ( 78 pohotovost odst. 1 písm. h) a 95) přísluší není platem, zaměstnanci odměna protože nejde ve výši nejméně 10 procent o plnění za odpracovanou průměrného výdělku. Vyšší odměnu za pracovní pohotovost dobu. Ne- může zaměstnavatel nakládá se s ní tedy jako s platem například pro účely zjišťování průměrného výdělku. Pro účely zdanění a odvodů pojistného se však do základu ( hrubého platu ) započítává. Dohody o provedení práce K jakým změnám došlo od začátku roku v uzavírání dohod o provedení práce? Změnil se povolený rozsah práce? Zákoník práce byl s účinností od 1. ledna 2011 změněn zákonem č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí. Jediná změna, která se dotkla právní úpravy dohody o provedení práce, se týká její formy. Do konce roku 2010 nebyl na tuto dohodu kladen požadavek písemné formy (mohla být tedy uzavírána i ústně). Nově platí pro dohodu o provedení práce, že musí být uzavřena v písemné formě, a to pod sankcí neplatnosti. Pokud jde o povolený rozsah práce konané na základě takové dohody, ke změně nedochází a v platnosti zůstává úprava, že rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 150 hodin v kalendářním roce a že se do tohoto rozsahu započítává také doba práce konané zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. Na vaše otázky odpovídá Mgr. Ing. Vít BERKA Dobrá zpráva peníze budou Máme úspěšně za sebou první pololetí, i když výsledky tomu příliš nenapovídají. Stále se zvyšuje počet žáků, kteří nejsou z jednoho nebo více předmětů klasifikováni. To dříve nebývalo. Neprospívajících taky neubývá, informuje ředitel Macháček na poradě. Musíme dosáhnout toho, aby naši žáci byli ve škole spokojeni, aby se jim u nás líbilo. To není vůbec obtížné, vstřícně se ozve Hromádka a dokonce se mírně pousměje, jako by už dávno dopředu znal podrážděnou ředitelovu reakci. Úplně stačí, aby byli spokojeni učitelé. Václave, tuhle okřídlenou rovnici zná každé dítě. Spokojený žák, spokojený učitel, spokojený rodič. Ale co zmůžu, když nám kraj nedá peníze, které veřejně slibuje ministr školství. Momentálně nemám prostředky na vaše osobní hodnocení, na pomůcky, na toner do tiskáren, na toaletní papír, prostě úplně na nic, hlasitě si posteskne ředitel a složí hlavu do svých kostrbatých rukou. Proč ale píšou v novinách, že si učitelé od ledna polepšili až o osm tisíc? Proč ministr doporučuje ředitelům, aby nikomu nebrali osobní příplatky? Proč v televizi tvrdí, že není důvod snižovat učitelům platy? rázně se ozve Túrová. Paní kolegyně, nesmíte hned věřit všemu, co se píše v novinách a vysílá v televizi. Praha je více než dvě stě kilometrů vzdálená. Na krajský úřad máme dalších sto kilometrů, brání se Macháček a zuřivě si pročesává své řídnoucí vlasy. Za půl roku nám ubylo sotva dvacet žáků, snad čtyři procenta všech. Nechtěli jsme, aby se donekonečna trápili. Možná právě kvůli nim dnes nemáme ani korunu osobních příplatků. Kdybychom je za každou cenu ve škole přidrželi, neměli bychom nižší plat než vloni. Potom se bavme o kvalitě výuky, okázale se zlobí jinak čítankově klidný Hromádka a jeho kolegové svorně přikyvují hlavou. Chce to trpělivost a nepropadat panice! Na závěr porady mám pro vás jednu mimořádně dobrou zprávu, šibalsky se pousměje Macháček a hned začíná vytahovat z rukávu dlouho schovávané eso. Očekávání ve sborovně vydatně houstne. Někteří pospávající jedinci se narychlo probouzejí. Možná mi nebudete věřit, ale nakonec se mi přece jen podařilo sehnat potřebné peníze napětí ve sborovně šplhá až ke stropu..na novou podlahu do naší jídelny, vítězně se napřímí ředitel a spokojeně si mlaskne. Roman KANTOR

9 Soutěž Fotograf roku 2010 V kategorii Fotografická škola roku 2010 zvítězila SOŠ veterinární a zemědělská, České Budějovice. Velmi Add.: Mám před jménem Bc., už jsem nežádoucí? (TŠ č. 4/2011) V naší školce pracuje zatím pouze jedna kolegyně vysokoškolačka. Vystudovala speciální pedagogiku a já jsem ráda, že své zkušenosti může uplatnit v praxi. V této třídě je nyní děvčátko, které k nám bylo přijato ze speciální mateřské školy, v loňském školním roce to byl zase sedmiletý chlapec, který již na podzim nastoupil do základní školy. Ve třídě, kde není snížený počet dětí, je opravdu individuální práce s dětmi, které k nám přicházejí ze SPMŠ, náročná. Naší kolegyni se tedy velmi hodí odborné znalosti a vědomosti. A nejen to navíc vede v naší mateřince kroužek grafomotoriky. Spolu s ní pracuje ve třídě kolegyně se středoškolským vzděláním. Je to výborná praktička s dlouholetou praxí, účastnila se množství seminářů, včetně kurzu pro logopedické asistentky v Praze. Přínos této paní učitelky je zcela stejný a obě se výborně doplňují. Nyní mezi nimi leží 1500 Kč hrubého v tarifním platu. Nic víc, nic míň. Chápu to tak, že tarif odráží především stupeň vzdělání. Nenárokové složky platu jsou určeny všem, bez rozdílu vzdělání, a ředitelka jimi hodnotí především kvalitu práce pedagogů. V loňském roce jsme byli nuceni část rozpočtu vázat. Uvidíme, co přinese nový rozpočet. Kromě ocenění pedagogů s vysokoškolským Šestileté funkční období pro ředitele škol? Ministerstvo školství chce v novele školského zákona prosadit, aby zřizovatel jmenoval na základě konkurzního řízení ředitele na dobu šesti let. Regule konkurzního řízení by se však podle mě musely značně zpřísnit (například povinnost jmenovat vítěze), aby bylo zabráněno výměně ředitele jen proto, že dostudovala sestra starosty. Navíc, stávající ředitele na dobu šesti let nikdo nejmenoval, nevstupovali za těchto podmínek do pracovního vztahu. Jestli jmenování zakládá pracovní poměr, pak přece nelze jednostranným rozhodnutím, byť ho chci vlípnout do zákona, změnit pracovní poměr z doby neurčité na dobu určitou. Co zákoník práce? Jsou snad ředitelé škol občané druhé kategorie, pro něž zákoník neplatí? Změna by se měla vztahovat až na nově jmenované ředitele ti případně již mohou zvážit, jestli za těchto podmínek jmenování přijmou. Mám dojem, že vše děláme tak nějak napůl. Chtěli bychom mít z ředitele školy regulérního manažera s přesně daným funkčním obdobím a to jsme ochotni i uzákonit. Ale už nejsme ochotni doprovodit tento krok i pracovními výrazně k výsledku napomohla mladá talentovaná fotografka Simona Jindová, která se zároveň stala i nejúspěšnější fotografkou v kategorii Fotograf roku Junior. Jak zástupci školy, tak i nadějná fotografka S. Jindová budou pozváni na slavnostní předávání cen, kde spolu s jinými vítězi přeberou krásné ceny a zároveň i titul Fotografická škola roku a Fotograf roku Junior. Nezapomeňte, že v současné době soutěž stále pokračuje více informací najdete na Olga ZLÁMALÍKOVÁ vzděláním by měl dát možnost spravedlivě odměnit i středoškoláky, kteří svou práci vykonávají dobře a svědomitě. Pak bude vše v pořádku. Ze svého pohledu ředitelky se domnívám, že vysokoškolské vzdělání pedagogů je pro mateřské školy přínosem. Tahanice a tanečky kolem tabulek by skončily, pokud by například od roku 2020 bylo jasně stanoveno, že vysokoškolské vzdělání je pro učitelky mateřských škol povinné. Líbí se mi, že již nejsou tak rapidní rozdíly mezi pedagogem mateřské a základní školy, pokud oba mají vysokou školu. Renata ŠPAČKOVÁ MŠ Čtyřlístek Třebíč Znáte je? Rok s krtkem MIROSLAVA SLOUPOVÁ Publikace z nakladatelství Portál nabízí ve 23 kapitolách konkrétní a detailně připravené náměty pro práci s dětmi předškolního věku podle čtyř ročních období. Proto ji učitelky mateřských škol jistě uvítají. Každá kapitola knihy má cíl odpovídající RVP PV a je uvedena jedním z krtkových dobrodružství. Po poslechu motivačního příběhu následují rozmanité aktivity řízená diskuze na cíleně volená témata, artikulační a grafomotorická cvičení, řešení rébusů, didaktické hry, výtvarné činnosti a tvoření z rozličných materiálů, pohybové hry s doprovodem písničky či básničky. 9 a finančními podmínkami manažerů, abychom zajistili zájem kvalitních uchazečů, kteří by posunuli české školství v nastartované kurikulární reformě dál. Ředitelé jsou ohroženým druhem i za stávajícího stavu, natož za tohoto uvažovaného. Vždyť co všechno na ně bylo postupně navaleno za stejných pracovních podmínek! Právní subjektivita a slučování škol, povinnosti zaměstnavatele k těmto rozšířeným kolektivům, správní řízení, realizace kurikulární reformy, zvládnutí grantové politiky atd. Přibude-li agenda ve firmě, přijímají se další zaměstnanci, na úřadech se zakládají nová oddělení a celé odbory. Tady chceme, aby to všechno bezchybně zvládal jeden člověk. Když ne, tak ho jednoduše odvoláme. Co na to odbory? Jejich členy jsou i ředitelé, protože i oni jsou zaměstnanci školy. Nestíží se do budoucna odborová práce? Vždyť jakékoli razantnější protesty se budou na školách těžko prosazoval. Stávka? Jestli se již dnes někteří báli, za těchto podmínek je pravděpodobné, že se i ostatní budou snažit jakýmkoli protestům zamezit. Bořivoj STARÝ

10 10 Již řadu let je kvalita vzdělávání hojně diskutovaným tématem českého školství. Velkou měrou k tomu přispívají také výsledky žáků v mezinárodních šetřeních, jako jsou PISA či TIMSS. Otázkou je, zda by ke zlepšení výsledků českých žáků mohlo přispět právě plošné testování v různých etapách vzdělávací dráhy, a pokud ano, jak co nejvíce zmírnit nežádoucí jevy spojené se zavedením celostátního testování, na které upozorňují mnozí odborníci. K ODBORNÝM DISKUZÍM může podstatnou měrou přispět nedávno vydaná publikace Celostátní testování žáků v Evropě: Cíle, organizace a využití výsledků zpracovaná evropskou informační sítí o vzdělávání Eurydice (EACEA P9 Eurydice). Tato srovnávací studie se zabývá celostátním testováním žáků na prvním a druhém stupni základního vzdělávání ve 30 evropských zemích. Podává přehled o historii a podobě testování v jednotlivých zemích, o jeho cílech a organizaci i o následném využití výsledků celostátních testů. ZE STUDIE VYPLÝVÁ, že celoplošné testování probíhá ve většině evropských zemí. Mezi první země, které celostátní testování zavedly, patří Island, Spojené království (Severní Irsko), Spojené království (Skotsko), Lucembursko a Nizozemsko (období let ). Obecně lze říci, že zpočátku měly testy podobu převážně standardizovaných nástrojů, které měly pomáhat při rozhodování o další vzdělávací dráze žáků. Šlo tedy o testy, které vedou k získání nějakého druhu osvědčení. Výsledky testů začaly být využívány i jako podklad pro postup žáků na konci školního roku nebo k diferenciaci žáků na konci primárního či nižšího sekundárního vzdělávání. K NÁRŮSTU plošného testování došlo v devadesátých letech minulého století, kdy v mnoha zemích probíhala decentralizace řízení školství a narůstala autonomie škol. V důsledku toho vznikla potřeba systematicky monitorovat vzdělávací systémy. V tomto období se celostátní testy zavedly v deseti zemích a regionech (mezi nimi například v Lotyšsku a Estonsku, které přistoupily k zavedení testů brzy po získání nezávislosti). OD ROKU 2000 začalo být testování vnímáno jako prostředek k monitorování a zlepšení kvality vzdělávání. V některých zemích (například v Belgii Vlámském společenství či v Německu) se testování využívá k měření kvality vzdělávání. Snaha zjišťovat a zlepšovat kvalitu je navíc umocněna nepříznivými výsledky mezinárodních šetření (například PISA, TIM- SS a PIRLS). ZE STUDIE VYPLÝVÁ, že v současné době se celostátní testování používá zejména k prověření dosažených výsledků jednotlivých žáků a stále více také k monitorování škol nebo celého vzdělávacího systému. Pouze malé množství zemí organizuje testování k identifikaci vzdělávacích potřeb jednotlivých žáků. Přehled cílů celostátních testů v jednotlivých zemích je uveden na obrázku. ASI POLOVINA ZEMÍ, které jsou zahrnuty ve zmíněné studii, uvedla, že výsledky testů ovlivňují další vzdělávací dráhu žáků (tj. skutečnost, zda se žák kvalifikuje pro postup na vyšší stupeň vzdělávání nebo určitý typ školy na dalším stupni). Velký význam je však v těchto případech přisuzován rovněž výsledkům průběžného hodnocení učitelů a interním zkouškám, které tvoří rovnocenný zdroj hodnocení žáků. EVROPSKÉ ZEMĚ organizují celostátní testy v průměru ve dvou až třech ročnících povinného vzdělávání a většina testů je povinná pro všechny žáky dané věkové kategorie. I v případě, že jsou testy nepovinné, účastní se jich zpravidla všichni žáci. Poměrně časté je také testování na výběrovém vzorku žáků, které se obvykle používá k monitorování škol nebo vzdělávacího systému. VELMI ČASTO se celostátní testování zaměřuje pouze na Celostátní testování žáků v průběhu vzdělávání Rozhodování o další vzdělávací dráze žáků Monitorování škol a/nebo vzdělávacího systému Identifikace individuálních vzdělávacích potřeb dva hlavní předměty: na vyučovací jazyk a matematiku. Z dalších předmětů to pak jsou přírodní vědy, nebo cizí jazyk. Testování žáků napříč kurikulem se provádí pouze v menšině zemí (například v Dánsku a na Maltě). NA ZÁVĚR jsou uvedena nejčastěji zmiňovaná úskalí, která s sebou zavedení celostátního testování může přinášet: Testování zaměřené pouze na část kurikula může vést k tomu, že testované předměty (většinou vyučovací jazyk a matematika) začnou být považovány za důležitější než ostatní předměty (například dějepis, biologie, zeměpis), což může mít vliv mimo jiné i na další profesní rozvoj učitelů, kteří tyto předměty vyučují (zjištění výzkumu provedeného v Dánsku). Kromě toho při tomto způsobu testování vychází hodnocení žáků pouze ze zlomku předmětů tvořících kurikulum. Některé země proto plánují rozšířit počet každoročně testovaných předmětů, jiné země je naopak střídají v po sobě jdoucích cyklech. Oponenti celostátního testování poukazují také na fakt, že učitelé kladou přílišný důraz na ty aspekty kurikula, které se objevují v testech, soustředí se na dril žáků a upřednostňují ty z nich, kteří budou podle jejich názoru schopni v testech dosáhnout předepsaných výkonů. Tato námitka je častá zejména v případě zemí, kde zkoušky mají pro žáky, učitele nebo i školy zásadní význam (například Belgie Francouzské společenství, Dánsko, Malta nebo Nizozemsko). Na základě řady diskuzí tak například ve Spojeném království (Wales a Severní Irsko) odborníci dospěli k názoru, že se má celostátním testům v systému hodnocení žáka přikládat Hlavní cíle standardizovaných celostátních testů, úrovně ISCED 1 a 2, 2008/2009 BE fr BE BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FA IT CY LV LT LU HU NT NL AT PL PT RO SI SK FI S BNG WLS SCT IS LI NO de nl UKNA Žádné celostátní testy Zdroj: Eurydice Vysvětlivka: V tabulce je znázorněn pouze hlavní cíl každého celostátního testu. Pokud země zadávají několik testů s různými hlavními cíli, jsou zařazeny do více než jedné kategorie. menší význam než doposud. JE ZŘEJMÉ, že na tomto místě nelze uvést všechna důležitá zjištění, která zmiňovaná studie obsahuje. Pro další informace proto odkazujeme na portál Eurydice ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php, kde je tato publikace k dispozici v elektronické formě v několika jazykových verzích včetně češtiny. Helena PAVLÍKOVÁ

11

12 inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce Nakladatelství PARIS Žižkova 2379, Karviná Mizerov tel , fax Předplatné Týdeníku Školství Vyplněný objednací lístek zašlete přímo na adresu redakce Týdeníku Školství. Předplatné lze objednat i na predplatne tydenik-skolstvi.cz. Účast v databázi předplatitelů není omezena kalendářním ani školním rokem a každá adresa předplatitele automaticky přechází z ročníku do ročníku. OBJEDNACÍ LÍSTEK* Objednávám... předplatné Týdeníku Školství. Jméno název odběratele: Adresa:......PSČ dodací pošty: Plátcem bude (jméno, název, IČO, DIČ): Podpis (u organizace razítko):... * Určeno jen pro zcela nové předplatitele!!! Datum:... nabízí školám, školským zařízením, dalším pedagogickým institucím a státním orgánům ve školství odbornou publikaci Právní rámec řízení škol a školských zařízení Autor Jiří Valenta Předkládaná publikace si klade za cíl pomoci ředitelům a dalším vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení, ale také odborným pracovníkům orgánů veřejné správy orientovat se ve spleti právních norem. Publikace nabízí poměrně obsáhlý a přitom přehledně strukturovaný výčet nejdůležitějších oblastí práva, které je nutno brát v úvahu při řízení školy a školského zařízení. Nechybí ani příklady z praxe, odvolávky na nejdůležitější judikaturu a užitečné vzory. Všechny pasáže jsou zpracovány s ohledem na potřeby školské praxe, a to jak při výběru jednotlivých oblastí práva, tak i při zpracování jejich obsahu. Autor čerpal z mnohaletých zkušeností garanta a lektora studia pro ředitele škol (tzv. funkčního studia), z bohaté konzultační praxe v oblasti řízení škol a samozřejmě z ohlasů a požadavků účastníků nesčetných seminářů a přednášek v rámci jeho lektorské činnosti. Z tohoto důvodu může být tato publikace vhodným materiálem pro ucelenou přípravu ředitele školy a školského zařízení k výkonu jeho funkce na všech úrovních a formách této přípravy. Z obsahu: základní pojmy z teorie práva; uplatnění ústavního, občanského, pracovního, správního, rodinného a finančního práva při řízení školy; správná aplikace školské legislativy; vzory, schémata a pracovní pomůcky; vložené CD-R obsahuje úplné znění vybraných právních předpisů, všechny vzory dokumentů z textové části publikace a některé další užitečné materiály ke stažení. Publikaci lze objednat na výše uvedené adrese a kontaktech nakladatelství Paris. PARIS 5/2010 s aktualizací 1/2011, cena 460,- Kč (+ manipulační náklady), brož., 350 stran, CD-R s přílohami. Závazná objednávka Objednáváme.. ks publikace Právní rámec řízení škol a školských zařízení Přesná adresa pro fakturu Ulice PSČ, město Místo dodání (je-li odlišné od fakturační adresy) Č. účtu IČO telefon Datum objednávky podpis (u organizací razítko) TÝDENÍK Číslo února 2011 Vydává Dictum, s. r. o., Senovážné nám. 23, Praha 1. Šéfredaktorka Mgr. Karla Tondlová, tel , fax Za rok vychází 40 čísel. Celoroční předplatné 1060 Kč. Vyrábí SOFIPRIN Praha. Rozšiřuje Česká pošta, s. p., POSTSERVIS. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt v Praze č.j. NP 3160/1994 ze dne Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. ISSN MK ČR E 4861.

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo svým usnesením

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014

Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014 Příloha č. 2, bod 43-20/2013 Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014 43. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č.

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 959/3

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 959/3 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 959/3 Usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu č. 210 ze dne 23. února 2017 k vládnímu návrhu zákona, kterým se

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Datum vydání: 25. 7. 2016 Účinnost od: 25. 7. 2016 Účinnost do: - Číslo jednací:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva Základní škola Bosonožská 9, Brno Bosonožská 9/381, 625 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 546 Zřizovatel: Městská část Brno - Starý Lískovec,

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem 2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem 47/2005 ve znění 36/2014 Vyhláška o ukončování vzdělávání ve

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI JIŽ 10 LET JSME S VÁMI Profil organizace Naše motto: Rovný přístup, kvalita a dostupnost vzdělávání Poslání Národního institutu pro další vzdělávání Jsme významným partnerem na cestě profesního rozvoje

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008 Metodický pokyn ke zřizování pracovního místa asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami, s účinností od 1.1. 2009

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY. 3. V části první, Čl I, dosavadním bodě 10., 34a odst. 7 se slova písm. b) nebo c) nahrazují slovy písm. a) nebo b).

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY. 3. V části první, Čl I, dosavadním bodě 10., 34a odst. 7 se slova písm. b) nebo c) nahrazují slovy písm. a) nebo b). POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY K vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA PF UJEP

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 10/2016 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA PF UJEP Čl. 1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

VYHLÁŠKY. ze dne 2017,

VYHLÁŠKY. ze dne 2017, N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2017, kterou se stanoví závazný vzor potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a závazný vzor potvrzení

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance ČMKOS a ASO V Praze dne 1. 3. 2010 Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance Kapitola I Úvodní ustanovení

Více

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 2. kolo pro šk. rok 2014/15

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 2. kolo pro šk. rok 2014/15 JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 2. kolo pro šk. rok 2014/15 Uchazečům, kteří se rozhodli pro studium na Anglicko-českém gymnáziu AMAZON se později otvírá možnost podání přihlášek do 2. kola. Dne

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 118 12 Praha 1, Karmelitská 7, P.O.Box 78. uděluje akreditaci

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 118 12 Praha 1, Karmelitská 7, P.O.Box 78. uděluje akreditaci MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 118 12 Praha 1, Karmelitská 7, P.O.Box 78 Č.j.: 25613/2010-25-616 ROZHODNUTÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posoudilo žádost instituce: POD STROMEM

Více

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

201/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997

201/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997 201/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL

UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL 2. JEDNOTLIVÉ NOVELIZOVANÉ BODY 19. V 30 odst. 1 písm. a) se slova s pedagogickými pracovníky nahrazují slovy se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2007

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 19.2.2007, čj. 27 287/2006-22 Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2007 Ministerstvo školství, mládeže

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

PRACOVNÍ VERZE. Standard práce asistenta pedagoga. Pracovní verze: 09_2014 Určeno: k veřejné diskusi. Kolektiv autorů

PRACOVNÍ VERZE. Standard práce asistenta pedagoga. Pracovní verze: 09_2014 Určeno: k veřejné diskusi. Kolektiv autorů Standard práce asistenta pedagoga Pracovní verze: 09_2014 Určeno: k veřejné diskusi Kolektiv autorů Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 Vydala: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 Autorský tým: Mgr.

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 771 11 Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 Identifikátor: 600 016 943 Termín konání inspekce:

Více

SMYSLUPLNOST AUTOEVALUACE ŠKOLY OČIMA ČESKÝCH ŘEDITELŮ A UČITELŮ. Mgr. Lucie Procházková Manažerka pro výzkum a analýzy projektu Cesta ke kvalitě

SMYSLUPLNOST AUTOEVALUACE ŠKOLY OČIMA ČESKÝCH ŘEDITELŮ A UČITELŮ. Mgr. Lucie Procházková Manažerka pro výzkum a analýzy projektu Cesta ke kvalitě CESTA KE KVALITĚ SMYSLUPLNOST AUTOEVALUACE ŠKOLY OČIMA ČESKÝCH ŘEDITELŮ A UČITELŮ Mgr. Lucie Procházková Manažerka pro výzkum a analýzy projektu Cesta ke kvalitě Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. Metodika projektu CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb 2014 Zpracoval garant projektu Mgr.Radek Procházka s kolektivem Z Š a M Š N y m

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Plenární zasedání MHD, dne

Plenární zasedání MHD, dne DOSIA Plenární zasedání MHD, dne 22.- 23.02.2012 Výběr ze Sbírky zákonů 2011 19. Nařízení vlády č. 408/2011 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2012 stanoví

Více

Poznámky k přihláškám /platné od školního roku 2016/2017/

Poznámky k přihláškám /platné od školního roku 2016/2017/ Poznámky k přihláškám /platné od školního roku 2016/2017/ Od školního roku 2016/2017 se mění některé okolnosti přihlašování uchazečů k přijímacímu řízení a průběh přijímacího řízení. Tyto změny vycházejí

Více

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA NOVELA ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ 2015-2020 REFORMA FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, tel.: 777809040, fax: 585 231 400, mail:janmichalik@email.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Asistentský pobyt Comenius

Asistentský pobyt Comenius Comenius Mobility Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na všeobecné i odborné vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních

Více

Přijímací zkoušky na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2012/2013 pro školní rok 2013/2014. Termíny podání přihlášek na střední školy.

Přijímací zkoušky na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2012/2013 pro školní rok 2013/2014. Termíny podání přihlášek na střední školy. Přijímací zkoušky na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2012/2013 pro školní rok 2013/2014 Termíny podání přihlášek na střední školy. Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy

Více

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová Právo pro øeditele škol v kostce Monika Puškinová Právo pro ředitele škol v kostce Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: PUŠKINOVÁ, M. Právo pro ředitele škol v kostce. Praha:

Více

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství! Máte ve škole problémy? Rozhoduje váš nadřízený bez vás? Roste napětí mezi zaměstnanci a ředitelem školy? Nemáte dostatek informací? Chcete to změnit? Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Více

USTANOVENÍ O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO STŘEDNÍCH ŠKOL VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ (VYBRANÁ USTANOVENÍ)

USTANOVENÍ O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO STŘEDNÍCH ŠKOL VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ (VYBRANÁ USTANOVENÍ) USTANOVENÍ O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO STŘEDNÍCH ŠKOL VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ (VYBRANÁ USTANOVENÍ) zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně /vybraná ustanovení/

Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně /vybraná ustanovení/ Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně /vybraná ustanovení/ zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 43/2006 Sb., č. 214/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

Burza středních škol 2017 & kariérové poradenství na ZŠ Židlochovice. Školní poradenské pracoviště ZŠ Židlochovice

Burza středních škol 2017 & kariérové poradenství na ZŠ Židlochovice. Školní poradenské pracoviště ZŠ Židlochovice Burza středních škol 2017 & kariérové poradenství na ZŠ Židlochovice Školní poradenské pracoviště ZŠ Židlochovice Naše koncepce kariérového poradenství Kariérové poradenství školy stojí na třech základních

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

Poznámky k přihláškám (platné od školního roku 2016/2017)

Poznámky k přihláškám (platné od školního roku 2016/2017) Poznámky k přihláškám (platné od školního roku 2016/2017) Od školního roku 2016/2017 se mění některé okolnosti přihlašování uchazečů k přijímacímu řízení a průběh přijímacího řízení. Tyto změny vycházejí

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Vnitřní předpis FKSP Zásady o hospodaření s prostředky FKSP na rok 2016

Vnitřní předpis FKSP Zásady o hospodaření s prostředky FKSP na rok 2016 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc Svatý Kopeček IČ 70631042 Vnitřní předpis FKSP Zásady o hospodaření s prostředky FKSP na rok 2016 Tyto zásady

Více

Jak vyplnit přihlášku ke studiu

Jak vyplnit přihlášku ke studiu Jak vyplnit přihlášku ke studiu Od školního roku 2016/2017 se mění některé okolnosti přihlašování uchazečů k přijímacímu řízení a průběh přijímacího řízení. Tyto změny vycházejí z nového znění 60 až 64

Více

(4) Je uvedení pořadí škol v přihlášce závazné? Není. O volbě školy a oboru vzdělání rozhodne uchazeč uplatněním svého zápisového lístku.

(4) Je uvedení pořadí škol v přihlášce závazné? Není. O volbě školy a oboru vzdělání rozhodne uchazeč uplatněním svého zápisového lístku. Dotazy a odpovědi ke změnám v přijímacím řízení ve školním roce 2014/2015 (souvisí s materiálem Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze 1.

Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze 1. Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze 1. stupně Dokument MŠMT č.j.: 26 582/2006-25 Vyhlášení rozvojového

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více