Obsah 8 KOST SPÁNKOVÁ A JEJÍ OBSAH,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah 8 KOST SPÁNKOVÁ A JEJÍ OBSAH,"

Transkript

1 xiii Obsah 1 STRUKTURA KNIHY Jednotlivé podkapitoly ZOBRAZOVACÍ METODY Ionizující záření Ozáření matky a plodu Vyšetřovací techniky u dětí Kontrastní látky v diagnostickém zobrazování VĚK A VÝVOJ Terminologie popisující věková období Prenatální vývoj Vrozené vývojové vady (VVV) Postnatální věk Příčiny úmrtí dle věku a pohlaví OHROŽENÍ MATKY A / NEBO PLODU Krvácení bez viditelných známek intrauterinního těhotenství Předporodní krvácení Graviditas extrauterina = ektopická gravidita Abnormální placenta Anomálie a onemocnění pupečníku Abnormální plodový vak Útvar adnex v těhotenství Expanze v oblasti těla nebo krčku dělohy v těhotenství Komplikace císařského řezu Náhlé příhody břišní (NPB) v těhotenství a těsně po porodu Těhotenská gestóza ZNÁMKY ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ Bolesti hlavy Poruchy zraku Křeče Dětská mozková obrna DMO Mentální retardace oligofrenie Předčasná a pozdní puberta Kašel Stridor Dušnost Srdeční selhání Arteriální hypertenze Hyperbilirubinémie Poruchy příjmu potravy Zvracení a reflux Bolest břicha Porucha mikce Bolesti zad Klinické projevy extrakraniálních nádorů HEMOBLASTÓZY U DĚTÍ Leukémie Lymfomy LEBKA Anatomie Kraniocerebrální poranění Cervikokraniální poranění po porodu Změna velikosti lebky Projasnění normální variace Projasnění bez okrajové sklerózy u dětí Projasnění s okrajovou sklerózou Rozestup švů Zesílení kalvy Ztenčení lebečních kostí Zvýšení sytosti lebečních kostí Zvýšený nitrolební tlak Idiopatická nitrolební hypertenze Bazilární imprese KOST SPÁNKOVÁ A JEJÍ, UCHO Anatomie Osteolýza pyramidy Útvar v zevním uchu Střední ucho Vnitřní ucho ORBITA Anatomie Malformace orbity Zvětšená orbita Zvětšení optického foramina Hyperostotická orbita Intraorbitální kalcifikace NOS, PARANAZÁLNÍ DUTINY Anatomie Anatomické variace způsobující klinické problémy Zmenšení / aplázie paranazálních dutin Zastření nosní dutiny Zastření paranazálních dutin Zastření maxilární dutiny ČELISTI Anatomie Poranění Změny velikosti Změny pars alveolaris a periodoncia Projasnění kostní struktury v čelisti Sklerotické změny čelistí Mandibulární periostóza Plovoucí zuby MOZEK Embryologie a anatomie mozku Vývoj myelinizace Anomálie CNS Zobrazování lbi a mozku plodu, novorozenců a kojenců Cerebrovaskulární malformace Poranění mozku Následky poranění mozku Degenerativní onemocnění obou hemisfér mozku Metabolická onemocnění mozku dle biochemické poruchy Metabolická onemocnění mozku dle místa postižení Zvětšení mozku při edému Asymetrická velikost hemisfér Rozšíření kůry mozkové Atrofie mozková

2 xiv 13 NÁDORY CNS Klasifikace primárních nádorů CNS Incidence nádorů CNS Nádory dětí a mladistvých dle lokalizace Mnohočetné nádory CNS ZMĚNY DENZITY Hypodenzní ložiska Nitrolební kalcifikace Hyperdenzní útvary Cystické útvary ZMĚNY MR SIGNÁLU Ložisko / a s vysokým T2 signálem MÍCHA Vývoj Anatomie Anomálie míchy a míšních obalů spinální dysrafizmus Poranění míchy Atrofie míchy Rozšíření míchy intramedulární útvar Intradurální, extramedulární útvar Extradurální = epidurální útvar Útvar obsahující tuk Spinální blok Zánětlivé myelopatie ZOBRAZOVÁNÍ KLINICKÝCH PROBLÉMŮ a KLASIFIKACE V NEUROLOGII Bolest hlavy Epilepsie Porucha vědomí OKO Normální anatomie Změna velikosti bulbu Útvar v bulbu Jednostranný exoftalmus = proptóza Útvar v orbitě DUTINA ÚSTNÍ A KRK Anatomie Vývoj a vývojové anomálie Krční lymfatické uzliny Poranění Obstrukce nosních průduchů u novorozenců Solidní útvar na krku u dětí Makroglosie Zvětšení slinných žláz ŠTÍTNÁ ŽLÁZA Anatomie Zvětšení štítné žlázy Zmenšení štítné žlázy Uzel ve štítné žláze DÝCHACÍ CESTY Anatomie dýchacích cest Anomálie trachey Anomálie bronchů Poranění Akutní uzávěr HDC (horních dýchacích cest) Chronická obstrukce HDC u dětí Bronchiální stenóza či uzávěr Bronchiektázie Hemoptýza PLÍCE Embryologie a anatomie Normální rtg anatomie Vrozené vývojové poruchy Anomálie plic při zobrazování in utero Poranění vyšetření hrudníku po úrazu Postup hodnocení prostého snímku Typy změn plicního parenchymu Stranově odlišná velikost, transparence a cévní kresba plic Jednostranně zvýšená transparence hrudníku Oboustranně zvýšená transparence hrudníku Novorozenecké pneumopatie dle gestačního věku Novorozenecké pneumopatie dle posunu stínu mediastina Tumorózní útvar v oblasti hrudníku u novorozenců Snížená transparence části či celého hemitoraxu Pneumatokéla Akutní infiltrativní změny Pneumonie imunokompetentní nemocní Atypické pneumonie Difúzní infiltrativní změny zvýšení denzity alveolárního typu Plicní městnání a edém Plicní kalcifikace a osifikace Intersticiální změny plicního parenchymu Voštinovitá plíce Vícečetné bulózní změny v plicním parenchymu Polékové změny plic Solitární plicní uzel homogenní zastínění Mnohočetné plicní uzly Uzly s dutinou Zvětšené hily oboustranně Jednostranné zvětšení plicního hilu Prstenčité stíny u dětí Plicní změny při imunosupresi, včetně AIDS PLEURA A BRÁNICE Anatomie hrudní stěny Anatomie bránice Pneumotorax (PNO) Pleurální výpotek Ohraničené ztluštění pleury Pravostranný diafragmatický hrbol Vysoký stav bránice jednostranný Vysoký stav obou polovin bránice Deprese, omezená pohyblivost bránice Brániční kýly MEDIASTINUM Anatomie Akutní rozšíření mediastina Pneumomediastinum Posun mediastina Mediastinální útvary Mediastinální cystické útvary Hypodenzní útvary mediastina Mediastinální lymfatické uzliny Tymus

3 xv 25 PRS Normální parenchym prsu Onemocnění prsu u dětí a adolescentů Technika posuzování mamografických nálezů Velký útvar v prsu v těhotenství Mastitida Oboustranně zvětšené axilární uzliny SRDCE Vývoj srdce Krevní oběh plodu Prenatální vyšetření srdce Anatomie Anomální uložení nitrohrudních orgánů Anomální poloha srdce Poranění srdce Vrozené srdeční vady Celková změna velikosti srdce Nádory srdce Zvětšená pravá síň Zvětšená pravá komora Zvětšená levá síň Zvětšená levá komora Vyklenutí levé kontury srdeční Masa kardiofrenického úhlu Perikardiální tekutina Kardiální kalcifikace Kalcifikace chlopní Kardiovaskulární postižení u různých syndromů VELKÉ CÉVY Anatomie aorty Anomálie aortálního oblouku a jeho větví Poranění aorty Velký aortální oblouk Rozšířená aorta Anatomie duté žíly Anomálie duté žíly Komprese a obstrukce dolní duté žíly Syndrom horní duté žíly Rozšíření horní duté žíly Aberantní levá a. pulmonalis smyčka plicnice Anomální drenáž plicních žil Rozšíření truncus pulmonalis Rozšíření hlavních segmentů plicních tepen Obraz aneuryzmatu a ohraničeného zvětšení plicních cév Rozšíření plicních žil Plicní žilní městnání novorozenců PERIFERNÍ CÉVY Anatomie supraaortálních tepen Onemocnění supraaortálních tepen Tepny břicha Stenózy tepen Žilní intrakraniální systém Žíly v oblasti krku Žilní systém hrudníku Vena azygos a hemiazygos Centrální katetry Žilní systém břicha a pánve Portální systém BŘICHO OBECNÉ PŘÍZNAKY Peritoneální prostory Lokalizace bolestí břicha Postup při analýze prostého snímku / CT CT vyšetření Poranění Atypická kolekce plynu Pneumoperitoneum Pseudopneumoperitoneum Pneumatosis intestinalis Volná tekutina v břiše Kalcifikace nitrobřišní Nitrobřišní krvácení Divertikly a pseudodivertikly Útvar v mezenteriu, omentu či peritoneálně Kýly BŘICHO PEDIATRIE Embryonální vývoj trávicího traktu Přehled vývojových anomálií gastrointestinálního traktu Anomálie nitrobřišních orgánů při zobrazování in utero Zobrazování ciliopatií Poranění břicha u dětí Abnormální rotace střev a volvulus Novorozenci Náhlé příhody břišní u kojenců a dětí Dilatace kliček tenkého střeva u dětí Pneumatizace s obrazem mýdlových bublin u dětí Zcela chybějící pneumatizace u dětí Neprůchodnost střevní u dětí Velký útvar v břiše u dětí včetně novorozenců Megakolon u dětí Anorektální anomálie Vzácné nitrobřišní nádory v dětském věku JÍCEN Vývoj a anatomie Difúzní dilatace jícnu Stenózy jícnu hladké kontury Stenózy jícnu nerovné kontury Terciární kontrakce jícnu Zevní imprese jícnu Dysfagie Jícnové ulcerace ŽALUDEK Anatomie Linitis plastica Dilatace žaludku Abnormální poloha žaludku Defekty náplně a tumorózní útvary žaludku Rozšíření retrogastrického prostoru Gastrokolická píštěl Obraz terče při postižení žaludku Plyn ve stěně žaludku Onemocnění postihující žaludek i duodenum DUODENUM Anatomie a vývoj Poranění Dilatace duodena Abnormální poloha duodena Dlaždicovitý slizniční reliéf v bulbu duodena

4 xvi Vyhlazení chybění duodenálních řas Zbytnění řas v duodenu Defekt v náplni duodena JEJUNUM A ILEUM Anatomie Anomálie Poranění Stenózy tenkého střeva Dilatace tenkého střeva Nepravidelné tlustší řasy ± dilatace Oddálení (separace) kliček tenkého střeva Abnormální poloha kliček tenkého střeva Mnohočetné noduly na slizničním reliéfu Defekty v náplni tenkého střeva Nádory tenkého střeva Změny terminálního ilea a ileocékální chlopně TLUSTÉ STŘEVO Anatomie Variace poloh jednotlivých částí tlustého střeva Stenózy tlustého střeva Konické zúžení céka Ohraničená dilatace tlustého střeva Megakolon Solitární defekt v náplni Vícečetné defekty v náplni Otisky prstů na slizničním reliéfu Aftoidní vředy Plyn ve stěně tlustého střeva Zúžení rekta Imprese na přední kontuře rektosigmoidea Rozšíření presakrálního prostoru Presakrální útvar JÁTRA Anatomie Poranění jater Fetální a novorozenecké kalcifikace jater a okolí Kalcifikace v játrech Hepatomegalie Difúzní změna echogenity Difúzní změny denzity CT bez k.l Ložiskové změny echogenity Ložiskové snížení denzity Cystická ložiska v játrech dle etiologie Ložiska s denzitou plynu Ložiskové zvýšení denzity Změny MR signálu jaterního parenchymu Nádory jater dle histologie benigní Nádory jater dle histologie maligní ŽLUČOVÉ CESTY Anatomie MR cholangiografie (MRCP) Anomálie žlučových cest Poranění Defekty náplně žlučových cest Široký choledochus bez obstrukce Zúžení žlučových cest Změna velikosti žlučníku Ohraničené rozšíření stěny žlučníku Difúzní rozšíření stěny žlučníku (nad 3 mm) Cholelitiáza SLEZINA Anatomie Malá slezina Poranění sleziny Splenomegalie Kalcifikace ve slezině Hyperechogenní drobná ložiska Cystické změny sleziny Solidní uzly ve slezině PANKREAS Anatomie Vývojové anomálie pankreatu a vrozené poruchy funkce Poranění pankreatu Tuková atrofie pankreatu lipomatóza Kalcifikace pankreatu Cystické ložisko v pankreatu Tumorózní ložisko v pankreatu Akutní a chronická pankreatitida NADLEDVINY Anatomie Poranění nadledvin Procesy napodobující uzel v nadledvině Oboustranné zvětšení nadledvin Cystické ložisko v nadledvině Solidní uzel v nadledvině Kalcifikace v nadledvinách Onemocnění nadledvin dle lokalizace LEDVINY Normální nález Anomálie ledvin Prenatální onemocnění ledvin Poranění ledvin Nádory ledvin Neostrá či nezobrazená kontura ledviny na prostém snímku Kalcifikace v oblasti ledvin Plyn v močových cestách Jednostranné zjizvení ledviny Zmenšení ledviny, ledvin Zvětšení jedné či obou ledvin Nezobrazení jedné ledviny při vylučovací urografii Patologicky změněný nefrogram po k.l Nezobrazení kalichů Dilatované kalichy Dilatovaný kalichopánvičkový systém Nekontrastní defekt náplně kalichopánvičkového systému Ohraničené vyklenutí kontury ledviny Ložiskové a difúzní změny echogenity Hypodenzní ložisko v ledvině na CT Cystické ložisko / a ledviny Cysty ledvin Změny perirenálního prostoru Transplantovaná ledvina Ledvinné selhání Renální hypertenze MOČOVODY Anatomie Anomálie močovodů

5 xvii Poranění močovodů Dilatace ureteru Zúžení ureteru Dislokace ureteru RETROPERITONEUM Anatomie Retroperitoneální kalcifikace Retroperitoneální cystický útvar Zvětšení kompartmentu m. illiopsoas Retroperitoneální, nitrobřišní a pánevní lymfatické uzliny PÁNEVNÍ ORGÁNY Solidní útvar v pánvi Cystické změny v pánvi Tekutina v Douglasově prostoru Atypická kolekce plynu v pánvi MOČOVÝ MĚCHÝŘ Anatomie Změny močového měchýře u plodu Anomálie Poranění močového měchýře Dilatace močového měchýře Zmenšený močový měchýř Zmenšení kapacity močového měchýře Deformace tvaru močového měchýře Rozšíření stěny močového měchýře Defekty náplně močového měchýře Kalcifikace močového měchýře Píštěl močového měchýře Poruchy močení URETRA Vývoj uretry Anatomie Anomálie Poranění uretry Defekty v náplni uretry MUŽSKÉ POHLAVNÍ ORGÁNY Vývoj Anatomie Poranění Akutní bolesti skrota Zvětšení skrota Cystické změny varlete Cystické ložisko prostaty Nesestouplé varle ŽENSKÝ POHLAVNÍ SYSTÉM Vývoj Anatomie Anomálie Nejčastější urogenitální nádory v pánvi u dívek Nejčastější patologické procesy v pánvi u žen Cystické změny v pánvi Solidní a komplexní masa v pánvi u dospělých žen KOSTI OBECNĚ Anatomie a fyziologie kostí obecně Horní končetina Dolní končetina Pánev Zrání skeletu kostní věk Typy růstu a osifikace Poruchy růstu Poruchy osifikace Základní typy onemocnění kostí Onemocnění epifýz Onemocnění metafýzy Avaskulární = aseptická kostní nekróza = idiopatická osteochondróza = osteochondropatie MUSKULOSKELETÁLNÍ TRAUMATOLOGIE Specifika dětské traumatologie Traumatologie kostí obecně Traumatologie kloubů, vazů a šlach Poranění rameního kloubu Koleno Kyčel ZVÝŠENÍ SYTOSTI KOSTÍ Kostní skleróza difúzní Solitární sklerotické ložisko Mnohočetná sklerotická ložiska Pruhovité zahuštění = sklerotizace v kostech Sklerotizace a periostóza Obraz kosti v kosti Skleroticko lytické ložisko SNÍŽENÍ SYTOSTI KOSTÍ Osteopenie snížení hutnosti Osteoporóza Osteomalácie a křivice Fibroosteoklazie Pruhovité projasnění v metafýzách kostí Ložiskové projasnění dle věku, lokalizace a ohraničení Ložiskové projasnění ve dřeni Ložisko projasnění s expanzí a ostrým ohraničením Projasnění s objemnou expanzí Subartikulární projasnění Ložisko projasnění obsahující kost či kalcifikaci Mnohočetná nepravidelná projasnění Ložisko v kosti obsahující plyn POVRCHOVÉ KOSTNÍ ZMĚNY Periostální reakce = periostóza Oboustranná periostální reakce Eroze a uzurace zevní kortikalis Povrchové kostní útvary NÁDORY KOSTNÍ Metastázy v kostech Nádory kostí klasifikace Nádory kostí dle věku Nádory kostí dle četnosti Četnost nádorů v jednotlivých kostech Umístění nádorů v kosti ZMĚNY JEDNOTLIVÝCH KOSTÍ Změny klíčku Změny lopatky Celkové změny žeber

6 xviii Ložiskové změny žeber Zářezy na okrajích žeber Zkrácení humeru / femuru Eroze, deformace proximálního humeru Deformace předloktí Oligocystické a polycystické změny kostí ruky Asymetrie velikosti rukou Destrukce, eroze, lýza distálních článků Změny prstů Změny pánve Změny femuru Změny tibie a fibuly Abnormální noha a přednoží ONEMOCNĚNÍ KOSTNÍ DŘENĚ PÁTEŘ Páteř rozměry Poranění Skolióza Stenóza páteřního kanálu Entezopatie NÁDORY MĚKKÝCH TKÁNÍ Klasifikace nádorů měkkých tkání Nezařazené nádorům podobné léze měkkých tkání Nádory a nádorům podobné léze měkkých tkání s typickým radiologickým nálezem Cévní nádory a malformace Expanzivní útvary v měkkých tkáních dle biologické povahy Expanzivní útvar v měkkých tkání dle četnosti Cystický útvar v měkkých tkáních Útvar s hladinkou v kostech či měkkých tkáních Kontraktura prstů, kontraktura ruky Gangréna konečků prstů Rejstřík Literatura Zkratky ZMĚNY VELIKOSTI OBRATLŮ Celkové zvětšení obratlového těla Expanze obratle Kostní nádory obratlů Primární nádory kosti křížové Zmenšení obratlového těla Kolaps jednoho obratlového těla Komprese více obratlových těl JINÉ ZMĚNY OBRATLŮ Hutný obratel Obratel v obratli Změny ohraničení obratlových těl Difúzní změny signálu kostní dřeně obratlů Onemocnění krycích plotének Změny pediklu Chybějící pedikl a porušení kortikalis Změna velikosti intervertebrálních foramin Chybějící část oblouku Kostní výrůstky, osifikace ONEMOCNĚNÍ DISKU Bolesti zad u dětí Degenerace disku Obraz pseudodisku Blok obratlových těl KLOUBY Bolesti dolních končetin a kloubů Kloubní dysplázie Zánětlivé artritidy Sakroileitida Monoartikulární onemocnění synovie Kloubní myšky Tekutina v kloubu Degenerativní onemocnění kloubů artróza Operace kostí a kloubů MĚKKÉ TKÁNĚ OBECNĚ Kalcifikace v měkkých tkáních Osifikace v měkkých tkáních

Vyšetřovací metody v neurochirurgii, neurochirurgické přístupy, nitrolební hypertenze, poranění v oblasti hlavy.

Vyšetřovací metody v neurochirurgii, neurochirurgické přístupy, nitrolební hypertenze, poranění v oblasti hlavy. Vyšetřovací metody v neurochirurgii, neurochirurgické přístupy, nitrolební hypertenze, poranění v oblasti hlavy. Vyšetřovací metody v neurochirurgii: RTG lebky: diagnostika zlomenin, některých nádorů,

Více

440/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví

440/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví 440/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. listopadu 2001 o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění Změna: 50/2003 Sb. Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem

Více

Každá otázka zahrnuje anatomii a syntopii příslušného orgánu, jeho vývoj a nejčastější vrozené vady. Skelet a jeho spoje

Každá otázka zahrnuje anatomii a syntopii příslušného orgánu, jeho vývoj a nejčastější vrozené vady. Skelet a jeho spoje Anatomický ústav 1. lékařské fakulty University Karlovy v Praze 2014-15 Otázky k ústní zkoušce z anatomie a vývoje orgánových systémů pro posluchače všeobecného lékařství podle orgánových systémů včetně

Více

ZOBRAZOVACÍ METODY U KARCINOMU PLIC Bakalářská práce

ZOBRAZOVACÍ METODY U KARCINOMU PLIC Bakalářská práce FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 ŠÁRKA HABARTOVÁ, DiS. Studijní obor: Radiologický asistent 5345R010 ZOBRAZOVACÍ METODY U KARCINOMU PLIC Bakalářská práce

Více

Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky

Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta Modul oborů vnitřního lékařství Vnitřní lékařství Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky Zpracováno kolektivem studentů: Ladislav

Více

MUDr. Tomáš Kepák, doc. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD., Věra Kadlecová, Petra Holcnerová Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno

MUDr. Tomáš Kepák, doc. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD., Věra Kadlecová, Petra Holcnerová Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno KDY POMÝŠLET NA NÁDOROVÉ ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ? MUDr. Tomáš Kepák, doc. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD., Věra Kadlecová, Petra Holcnerová Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno Časná diagnostika nádorových

Více

Nádory onkologická patologie

Nádory onkologická patologie Nádory onkologická patologie Nádory onkos řecky nádor (x tumor místní zvětšení objemu, např. zánětem) 2. nejčastější příčina úmrtí (po kardiovaskulárních onemocněních) definice nádoru: trvalý nadměrný

Více

OTÁZKY K ATESTAČNÍ ZKOUŠCE Z VNITŘNÍHO LÉKAŘSTVÍ (schváleno MZ ČR dne 14. 1. 2013)

OTÁZKY K ATESTAČNÍ ZKOUŠCE Z VNITŘNÍHO LÉKAŘSTVÍ (schváleno MZ ČR dne 14. 1. 2013) OTÁZKY K ATESTAČNÍ ZKOUŠCE Z VNITŘNÍHO LÉKAŘSTVÍ (schváleno MZ ČR dne 14. 1. 2013) Otázky č. 1 1. Ateroskleróza a rizikové faktory 2. Akutní koronární syndrom a jeho komplikace 3. Chronická ICHS 4. Akutní

Více

Druhy zranění, první i odborná pomoc

Druhy zranění, první i odborná pomoc Druhy zranění, první i odborná pomoc Kategorie zranění, domácí lékárnička, fixace psa, postup při ošetřování psa (umělé dýchání, zástava krvácení, masáž srdce, stabilizační poloha) 1. Domácí lékárnička

Více

Upozornění. www.galen.cz. Galén, 2012. autorský kolektiv... V. Předmluva... XIX. 1. Fétus a novorozenec... 1

Upozornění. www.galen.cz. Galén, 2012. autorský kolektiv... V. Předmluva... XIX. 1. Fétus a novorozenec... 1 autorský kolektiv................. V Upozornění Předmluva...................... XIX 1. Fétus a novorozenec............. 1 2. Vnitřní prostředí a patofyziologie tělesných tekutin......... 55 Všechna práva

Více

Kapitola 4 Další pravidla pro vykazování výkonů řazená podle jednotlivých autorských odborností

Kapitola 4 Další pravidla pro vykazování výkonů řazená podle jednotlivých autorských odborností Kapitola 4 Další pravidla pro vykazování výkonů řazená podle jednotlivých autorských odborností 1.001 PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DOSPĚLÉ 01441 Stanovení glukózy glukometrem se vykazuje: 1. k ověření změn

Více

Dětská onkologická onemocnění, meduloblastom. Absolventská práce

Dětská onkologická onemocnění, meduloblastom. Absolventská práce Dětská onkologická onemocnění, meduloblastom Absolventská práce Eva Švarcpiková Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Praha 1, Alšovo nábřeží 6 Studijní obor: Diplomovaný radiologický

Více

Vyšetřovací metody v chirurgii

Vyšetřovací metody v chirurgii Vyšetřovací metody v chirurgii Pojem chirurgie: původně nebyla lékařským oborem, ale řemeslem, což vyjadřuje i její název, který je složen z dvou slov: ruka (cheir) a pracovat (ergein) - tedy ruční práce

Více

Patologie kardiovaskulárního systému

Patologie kardiovaskulárního systému Patologie kardiovaskulárního systému Onemocnění cév degenerativní ateroskleróza (postihuje tepny) mikroangiopatie (postihuje mikrocirkulaci arterioly, venuly, kapiláry) žilní městky (varixy) zánětlivé

Více

Oceňovací tabulky vydávané Českou pojišťovnou a.s. pro stanovení výše pojistného plnění z úrazového pojištění

Oceňovací tabulky vydávané Českou pojišťovnou a.s. pro stanovení výše pojistného plnění z úrazového pojištění Oceňovací tabulky vydávané Českou pojišťovnou a.s. pro stanovení výše pojistného plnění z úrazového pojištění TABULKA A Plnění za dobu nezbytného léčení úrazu (denní plnění) pol. DIAGNÓZA DNL - 8 DNL -

Více

Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE

Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání...2 2.1 Povinný interní základ - minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

Náhlé příhody břišní II. J.Kabát III.chirurgická klinika LF 1, FN Motol

Náhlé příhody břišní II. J.Kabát III.chirurgická klinika LF 1, FN Motol Náhlé příhody břišní II J.Kabát III.chirurgická klinika LF 1, FN Motol 1 Dělení NPB NPB neúrazové zánětlivé ohraničené na orgán s přechodem do blízkého okolí neohraničené-difúzní záněty pobřišnice (perforační

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Základy biologie Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Mgr. Viktor Brebera

Více

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy:

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy: Vážení přátelé, již více než 3 roky se snažíme zajistit pro Vás kurzy, školení a pomůcky z evropských fondů. Příručka na CD, která se Vám dostala do rukou, vznikla jako jeden z produktů projektu MOST Moderní

Více

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R o č n í k 2005 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: DUBEN 2005 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Vzdělávací programy pro specializace lékařů............................

Více

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní kmen všeobecné praktické lékařství nebo

Více

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí. ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění. Úsek pojištění osob. 7.

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí. ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění. Úsek pojištění osob. 7. OCEŇOVACÍ TABULKY pro likvidaci pojistných událostí ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění Úsek pojištění osob 7. vydání 2/2011 OCEŇOVACÍ TABULKA pro pojistné plnění za tělesné poškození způsobené

Více

MetLife pojišťovna a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Česká republika, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B,vložka 1653, IČ 45794944

MetLife pojišťovna a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Česká republika, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B,vložka 1653, IČ 45794944 Tabulka tělesných poškození a maximální doby nezbytné léčby (tzv. oceňovací tabulka) pro pojištění/připojištění doby nezbytné léčby úrazu (DDNL) Platná k 1. 5. 2013 V případě neúplné zlomeniny (např. infrakce,

Více

NÁDORY LEDVIN DĚTSKÉHO VĚKU

NÁDORY LEDVIN DĚTSKÉHO VĚKU NÁDORY LEDVIN DĚTSKÉHO VĚKU prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc. Klinika dětské onkologie 2. LF UK v Praze a FN Motol Přehledný článek shrnuje problematiku nádorů ledvin u dětí. Nádory dětí představují pouze

Více

Uvedené diagnózy nejsou omezujícím výčtem diagnóz pro přiznání invalidity pro účely vzniku nároku na pojistné plnění.

Uvedené diagnózy nejsou omezujícím výčtem diagnóz pro přiznání invalidity pro účely vzniku nároku na pojistné plnění. Příloha A: Diagnózy rozhodující pro přiznání plnění za invaliditu 1., 2., a 3. stupně U níže uvedených definic diagnóz postupuje pojistitel tak, že považuje podmínku vzniku invalidity za prokázanou, bez

Více

Otázky pro Zkoušku z interny - 5. ročník

Otázky pro Zkoušku z interny - 5. ročník Otázky pro Zkoušku z interny - 5. ročník 1. a) Synkopa, kolaps b) Hypovitaminózy 2. a) Respirační insuficience b) Reaktivní artritida a psoriatická artritida 3. a) Kardiomyopatie b) Adrenokortikální insuficience;

Více

Biologie člověka. Mgr.Ludvík Kašpar. Technické lyceum. Ročník: 1. Obsah:

Biologie člověka. Mgr.Ludvík Kašpar. Technické lyceum. Ročník: 1. Obsah: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3 Vyučující: Předmět: Obor: Mgr.Ludvík Kašpar Biologie Technické lyceum Ročník: 1. Biologie člověka Obsah: 1. Systematické

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Ošetřování pacientů po operacích plic. Bc. Jana Truhlářová

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Ošetřování pacientů po operacích plic. Bc. Jana Truhlářová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Ošetřování pacientů po operacích plic Bc. Jana Truhlářová Diplomová práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více