Významné choroby a škůdci řepky Integrovaná ochrana

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Významné choroby a škůdci řepky Integrovaná ochrana"

Transkript

1 Významné choroby a škůdci řepky Integrovaná ochrana OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., 1 OSEVA PRO s.r.o., oz Výzkumný ústav olejnin Opava 1 Agritec Plant Research s.r.o. 2 Eva Plachká 1, Jiří Havel 1, Marek Seidenglanz 2 Semináře, říjen 2015 OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.

2 - Osevní postup Ochranná opatření - Agrotechnika - Výběr odrůdy - Termín setí a výsevek - Výživa - Stimulátory růstu a pomocné látky - Regulace růstu - Přípravky na ochranu rostlin - proti plevelům - proti chorobám - biologické přípravky - ostatní přípravky - proti škůdcům

3 CHOROBY Bílá hniloba řepky/hlízenka obecná původce Sclerotinia sclerotiorum Infekci rostlin způsobuje mycelium houby S. sclerotiorum vyrůstající ze sklerocií v půdě: primární infekce askospory houby S.sclerotiorum uvolňované z apotécií, která vyrůstají ze sklerocií ležících pod povrchem a na povrchu půdy: sekundární infekce Škody na výnosech - uváděny až 50 % - v maloparcelních pokusech 2000 až 2015 dosaženo zvýšení výnosu po fungicidním ošetření v kvetení řepky až 32 %

4 Infekce askosporami ze vzduchu Infekce myceliem z půdy Infekce šešulí ze vzduchu

5 Signalizace rizika infekce: Nálet askospor S. sclerotiorum Průměrné procento napadených květních Procento Rok Sledovaný ukazatel plátků napadených rostlin 2009 Procento napadení 0 0 7,5 17 Datum Vývojová fáze BBCH Procento napadení ,5 Datum Vývojová fáze BBCH Procento napadení (10-49) Datum Vývojová fáze BBCH Procento napadení Datum Vývojová fáze BBCH 2013 Procento napadení Datum Vývojová fáze BBCH 2014 Procento napadení Datum Vývojová fáze BBCH 2015 Procento napadení Datum Vývojová fáze BBCH / /

6 Hodnocení rizika infekce dle stavu porostu a lokality V roce 2011 optimální podmínky pro rozvoj infekce v období kvetení: Padající květní plátky se zachytávaly v místě nasazení listů ke stonku v kapce vody, kde voda zůstávala až do pozdního odpoledne. Pro klíčení askospor a infekci rostliny je vedle teploty je důležitá vlhkost vzduchu v porostu nad 80 % po dobu 3 dnů. Tyto podmínky mohou být splněny i díky rosy. 2011

7 Optimální termíny foliárního ošetření Brzy BBCH BBCH BBCH 63 BBCH 65 BBCH 67 Pozdě - BBCH 69

8 Fomové černání stonku řepky Fomová hniloba brukvovitých Infekci rostlin způsobují askospory patogenů: Leptosphaeria maculans Leptosphaeria biglobosa obě uvedené houby mají společné nepohlavní stadium známé jako Phoma lingam Ztráty na výnosu Zahraniční údaje uvádějí ztráty na výnosu až 50 %. V letech 2001 až 2015 se navýšení výnosů po fungicidním ošetření v maloparcelních pokusech pohybovalo od 5 % do 15 %. Jednalo se o ošetření podzimní a časně jarní nebo jejich kombinace.

9 Fomové černání stonků řepky Napadení listů na podzim 2014 Výskyt na stoncích a kořenových krčcích před sklizní

10 Signalizace rizika infekce Leptosphaeria maculans/ L. biglobosa - sledování náletu askospor Nálety askospor Opava: (počet) Podzim 2010 (23.8. až 8.11.) 109 Podzim 2011 (24.8. až 8.11.) 8 Podzim 2012 (23.8. až 5.11.) cca 300

11 Riziko infekce: ProPlant (www.proplantexpert.com) OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.

12 Fomové černání stonků řepky Vliv počasí na napadení

13 Fomové černání stonků řepky Optimální termíny ošetření Ošetření osiva patogen přenosný osivem Zjištěná kontaminace 0 až 5,92 % Optimální termín pro foliární ošetření proti fomové hnilobě brukvovitých je na podzim v době, kdy mají rostliny vyvinuty 4 až 6 pravých listů. Vhodný termín pro foliární ošetření proti fomové hnilobě brukvovitých je také časné jaro - počátek prodlužovacího růstu. Termíny vhodné pro foliární ošetření proti fomové hnilobě jsou totožné s termíny ošetření na posílení zimovzdornosti a omezení poléhání.

14 Alternáriová skvrnitost brukvovitých Původce Alternaria brassicae Alternaria brassicicola Konidiofory tmavé, konidie jednotlivé, kyjovité. Vývojový cyklus patogen je přenášen infikovaným osivem, nebo přežívá na posklizňových zbytcích. Teplé a vlhké počasí přispívá k rozvoji choroby. Zvlášť napadány jsou poškozené šešule (např. krupobitím). Hostitelské rostliny: cukrová řepa, mák, obilí, řepka. Kontaminace osiva % Ochranná opatření: ošetření osiva foliární ošetření fungicidy

15 Padlí brukvovitých Původce: Erysiphe cruciferarum jednobuněčné soudkovité konidie řazené do dlouhých řetízků Symptomy Na vrchní i spodní straně listů, převážně na vrchní se objevují pavučinové skvrny, které postupně překrývají celý list. Příznaky jsou stejné i na stonku a šešulích, později se vybarvují béžově hnědě někdy i růžově. Semena v napadených šešulích nedozrávají a předčasně klíčí. Houba přežívá ve formě kleistothecií. Vývojový cyklus a šíření Vzduchem pomocí konidií. Rozvoj choroby podporují teploty 17 až 20 C a vysoká vzdušná vlhkost.

16 Plíseň brukvovitých / Plíseň zelná Původce: Hyaloperonospora parasitica dvojcípé konidiofory, konidie vejčité nebo kulovité Symptomy Na vrchní i spodní straně listů se vyskytují žlutavé až červenohnědé skvrny, neostře ohraničené. Na spodní straně listu je bílý až šedavý povlak mycelia. V závěrečném stadiu choroby mladší listy odumírají, starší žloutnou. Na šešulích našedlé porosty mycelia způsobují nouzové dozrávání. Význam patogenu na šešulích v ČR je v současnosti diskutován. Vývojový cyklus a šíření Infekci podporují teploty kolem 15 C a vysoká vzdušná vlhkost. K šíření konidií dochází větrem a deštěm. Houba přežívá ve své vytrvalé formě jako oospora či mycelium ve zbytcích rostlin.

17 Šedá plísňovitost brukvovitých Původce: Botrytis cinerea, pohl.forma: Botrytionia fuckeliana hnědavé konidie, oválné až kulovité, na bázi mírně zašpičatělé Symptomy Šedobílé až béžové skvrny s šedohnědým myceliem, které silně práší. Napadení se šíří po celém obvodu stonku, rostlina se nad napadením přestává vyvíjet a vadne, žloutne až odumírá. Napadány jsou i poupata a šešule. Vývojový cyklus a šíření Šíří se vzduchem a přežívá na zbytcích rostlin, nebo jako sklerocium ve stoncích. Chladnější (10 až 15 C) a vlhké počasí podporuje infekci. Infikovány jsou rostliny poškozené mrazem, přehnojené porosty dusíkem a rostliny oslabené polehnutím. Ochranná opatření Optimální hustota (40-60 rostlin na 1 m2) Fungicidní ošetření

18 Verticiliové vadnutí řepky Původce: Verticillium longisporum Rozvětvené konidiofory, černá mikrosklerocia Symptomy Symptomy jsou zpravidla viditelné až ke konci vegetace. V době květu a tvorby šešulí dochází k nápadnému žloutnutí podélné poloviny nejstarších listů. Na hlavním stonku jsou podélné vodově zelené později žluté až žlutočervené skvrny. Rozšiřují se i na boční větve, řepka nouzově dozrává. Báze rostlin i kořeny jsou vevnitř zbarveny tmavošedě až hnědě s malými černými mikrosklerociemi. Cévní svazky jsou šedočerné. Pokožku lze v podélném směru odtrhnout. Rostliny lze dobře vytáhnout z půdy. Vývojový cyklus a šíření V půdě přežívají černá mikrosklerocia. Ty mají životnost až 8 let. Dalším zdrojem infekce jsou napadené rostlinné zbytky. Houba se šíří akropetálně celou rostlinou. Ochranná opatření: Přerušení osevního sledu Odrůdová citlivost

19 Nádorovitost kořenů brukvovitých Původce: Plasmodiophora brassicae Patogen žije v půdě, má kruhovité či vejčité trvalé výtrusy Symptomy Mladé rostlinky živoří a nerostou. Starší listy žloutnou nebo červenají. Příznaky se často vyskytují v ohniscích. Na hlavních a postranních kořenech jsou nepravidelná bílá až červenohnědá ztloustlá místa často s popraskaným povrchem, uvnitř bílá, pevná bez dutin. Za sucha a tepla rostliny vadnou. Z napadených míst vyrůstají hlízovité nádory, které jsou uvnitř šedě zbarveny a ke konci vegetace se rozpadají. Vývojový cyklus a šíření Patogen přežívá v půdě ve formě odolných trvalých výtrusů. Ty se pohybují půdním roztokem, vyhledávají kořeny a napadají je. Napadení buňky se dělí, vznikají zduřeniny. Když zduřeniny prasknou dochází k uvolňování trvalých výtrusů. V kyselých půdách chudých na vápník, s menším provzdušněním a při vyšší teplotě mezi 20 až 30 C a vlhkosti je klíčení spor a infekční tlak zesilován. Ochranná opatření - odolné odrůdy přerušení osevního sledu brukvovitých optimálně 10 let a více - dodržení agrotechnického termínu setí pro danou lokalitu, nesít předčasně - vyvápnění před setím brukvovité plodiny - nevápnit po sklizni napadené plodiny, dojde ke konzervaci patogenu - v případě zjištění výskytu na jaře vyhodnotit počet zdravých rostlin a dle toho rozhodnout o ponechání nebo likvidaci porostu

20 Nádorovitost kořenů brukvovitých Krytonosec zelný

21 Listová skvrnitost řepky Původce choroby: Cylindrosporium concetricum, pohl.forma: Pyrenopeziza brassicae Bílá skvrnitost řepky Vývojový cyklus a šíření Houba přežívá na posklizňových zbytcích. Z nich se šíří konidiosporami pomocí větru a srážek. Možný je přenos i osivem. Pro rozvoj jsou důležité střídavé teploty a vysoká vzdušná vlhkost. Na jaře dochází k tvorbě askospor v apothéciích Rozšiřuje se srážkami a větrem. na posklizňových zbytcích. Ochranná opatření Ošetření fungicidy. Termíny ošetření: preventivně, ošetřením proti fomové hnilobě. důraz podzim shodný s Původce choroby: Pseudocercosporella capsellae pohl. forma Mycosphaerella capsellae Symptomy: Na listech jsou nejprve zelenavě bronzové skvrny, které jsou později bělavé až šedavé lemované tmavě zeleným, fialovým až hnědavým okrajem. Uprostřed šedavých skvrn mohou být konidiospory. Příznaky lze najít i na šešulích. Při silném napadení mohou být vybělené, napadené rostliny nouzově dozrávají. Vývojový cyklus a šíření: Houba přežívá na posklizňových zbytcích až 9 měsíců. V těchto pletivech se vyvíjejí nepohlavní spory (konidiospory) a ty jsou zdrojem infekce. Na kratší vzdálenosti jsou přenášeny větrem a deštěm. Delší deštivé periody a teploty 14 až 20 C podporují rozvoj infekce.

22 Období infekčního tlaku (Šaroun 2007) choroba semena 4 listy jaro prodluž. začátek plný dozrávání Cylidrosporium concentricum vzcházení list.růžice růst květu květ o o + Sclerotinia sclerotiorum Verticilium longisporium o Botrytis cinerea Phopma lingam o o Alternaria brassicae o Erysiphe cruciferarum o + o o Peronospora brassicae o o Kritická období vývoje z hlediska možné infekce, jsou v tabulce zvýrazněna tmavou barvou.

23 Účinek účinných látek fungicidů na jednotlivé původce chorob řepky olejky (Šaroun 2007)* Účinná látka Cyproconazole Mechanizmus účinku Systémový Inhibitor syntézy sterolů LEPTMA 1 PYRPBR 2 ALTEBA 3 SCLESC 4 BOTRCI (+) (+) ++ PGR 6 Tebuconazole Hloubkový systémový a dlouhá perzistence Metconazole Prothioconazole Prochloraz Hloubkový systémový a dlouhá perzistence (+) Systémový a perzistentní +++(+) (+) Kontaktní a lokálně systémový není rozváděn (+) (+) ++ + Iprodione Kontaktní s hloubkovým účinkem inhibuje klíčení spor (+) Carbendazim Lokálně systémový Azoxystrobin Systémově projektivní (perzistentní) Propiconazole Systémový Boscalid dimoxystrobin Systémový * Odebrány účinné látky, které nejsou k listopadu 2015 uvedeny v Registru přípravků. LEPTMA fomové černání stonků řepky PYRPBR listová skvrnitost řepky ALTEBA alternáriová skvrnitost brukvovitých SCLESC bílá hniloba řepky BOTRCI šedí plísňovitost brukvovitých PGR morforegulační efekt

24 ŠKŮDCI SIGNALIZACE OŠETŘENÍ - Výpočet na základě sum efektivních teplot vzduchu - Odečty v porostu - Lapací pasti Mörickeho žlutá miska Dává dobré výsledky jen za stálého slunečného počasí, v chladném deštivém počasí jsou výsledky záchytu nespolehlivé Lepové pasti Půdní pasti a další

25 Krytonosec řepkový, Ceutorhynchus napi Gyll Černý, šupinatě osrstěný krytonosec s nádechem do šeda, černé nohy. Jedna generace ročně. Brouk přezimuje v kokonu v půdě na bývalých řepkovištích. Při teplotě půdy 5-7 o C resp. vzduchu o C nalétává na řepku, samice se zralými vajíčky se v porostu začínají vyskytovat až v druhé dubnové dekádě. Po dvou týdnech samička klade až 100 vajíček do dolní části stonků. Vlivem toxinů přidaných při kladení vajíček se stonky křiví a za deště praskají. Hlavní stonek často zakrňuje a tvoří se více slabých později kvetoucích bočních stonků. U nás se vyskytuje v některých oblastech. Práh škodlivosti 4-6 brouků v 1 žluté misce za 3 dny, ošetření ihned Ochrana - silné rostliny, ošetření insekticidy

26 Krytonosec čtyřzubý, Ceutorhynchus pallidactylus Marsh (= quadridens) Šedý, osrstěný, s červenými konci nohou a bělavou skvrnou na zádech. Výskyt samic se zralými vajíčky je roztažený po celou dobu náletu, nebo dvouvrcholový, kladou vajíčka na spodní stranu řapíku, larvy provádí žír v řapících listů a do stonků se dostávají později. Rostlina roste bez deformací. Životní cyklus obdobný jako u k. řepkového, nalétává ale později. Žír larev může způsobit nouzové dozrávání. Práh škodlivosti u tohoto druhu 8 12 ks/miska za 3 dny, ošetření 1.dubnová dekáda

27

28 Blýskáček řepkový Meligethes/Brassicagethes aeneus F. Černý, lesklý brouk, žlutobílá šestinohá 4 mm larva s tmavší hlavou a 2-3 tmavšími skvrnami na vrchní straně každého článku. Brouk přezimuje ve vlhké půdě pod stromi nebo keři. Při slunečném počasí a teplotě o C začíná přeletovat na řepku. Živí se pylem, vyžírá poupata, která opadávají. Se začátkem květu škodlivost ustává. Samička po úživném žíru klade vajíčka do květů vykousaným otvorem na bázi. Larvy se živí pylem, neškodí. Silně poškozují jarní brukvovité. V srpnu si vyhledávají zimní úkryt pod stromy a keři. Práh škodlivosti pro silné a slabší rostliny: BBCH /1-2 brouci na rostlinu BBCH /3-4 brouci na rostlinu BBCH více než 8/4 brouci na rostlinu

29 Insecticide Resistance Action Commitee, Susceptibility Test Method No. 11, 25 Testované látky lambda-cyhalotrin, cypermetrin, chlorpyrifos, tau-fluvalinate, etofenprox, Biscaya (thiacloprid) Koncentrace 0, 4, 20, 100, 200 (500)% polní dávky, hodnocení po 1, 5, 24 h

30 Nárůst četnosti rezistentních a vysoce rezistentních populací blýskáčků k esterickým pyretroidům na území ČR mezi lety 2009 a 2014 Testovaná látka: lambda-cyhalothrin; max. registrovaná dávka 7.5 g ú.l. / ha Zelené body = vysoce citlivé populace na lambda-cyhalothrin (poslední v r. 2010) Žluté body = citlivé populace (poslední v r. 2011) Světle modré body = středně rezistentní populace Tmavě modré body = rezistentní populace Červené body = vysoce rezistentní populace

31 Nebezpečný vývoj v postupném nárůstu četností jedinců v CZ populacích blýskáčků vykazujících vysoké úrovně kontaktní necitlivosti na neonikotinoid thiacloprid Každý rok v testovaných souborech přibývá populací (= modrá kolečka) s vysokým indexem rezistence (hodnoty RR LD 50 )

32 České populace blýskáčků vykazují vysokou citlivost na pymetrozine (PLENUM), indoxacarb (AVAUNT) a organofosfát chlorpyrifos-ethyl (viz mapa, např. Dursban)

33 Slimáčci a plzáci Slimáček síťkovaný, Deroceras reticulatum cm dlouhý, žlutobílý šedý až světle rezavý, variabilní, tmavší body nebo skvrny, bílý sekret Slimáček polní, Deroceras agreste - světlý, bez teček, menší Slimáček hladký, Deroceras laeve - malý, tmavohnědý Plzák španělský, Arion lusitanicus, A. distinctus a další druhy Slimáčci - dýchací otvory na zadní straně štítku, kýl na hřbetní části Plzáci - dýchací otvory v přední polovině štítku, kýl nemají Velmi žraví, škodí po celou dobu vegetace hlavně na vzcházejících křehkých rostlinách, při suchém počasí jen v noci. Pod hrudky a zbytky rostlin kladou10-30 bělavých vajíček, celkem až 500. Líhnutí po 2-4 týdnech, zpočátku se živí obalem vajíček. Na rostliny přelézají ve stáří 4-6 týdnů, žijí asi 8 měsíců. Příznaky výskytu - okousané rostliny, sliz, vajíčka, dírky v zemi Signalizace pomocí pastí (deska, kus igelitu a pod.)

34 Housenky můr (Noctitudae) Osenice polní (Agrotis segetum), osenice vykřičníková (A. exclamationis) Široce polyfágní druhy. Mladé housenky žerou i přes den, od 3. instaru jsou světloplaché a přes den se ukrývají v zemi. Osenice se dokáže živit i zapravenými rostlinnými zbytky. Zpočátku se může vyvíjet na plevelech, řepku pak napadnou již odrostlejší housenky. Lokální výskyt, místy značné škody. Intenzívní předseťová příprava ji potlačuje. Systémové přípravky ji potlačují, syntetické pyretroidy jen při přímém zasažení postřikem. Nejvhodnější ošetření v noci. Osenice vykřičníková Osenice polní

35 Pilatka řepková, Athalia rosae L (= A. colibri Christ.) Dospělec je oranžová vosička s průhlednými křídly, černou hlavou a břichem, 6-8 mm dlouhá. Housenice až 18 mm dlouhá má 3 páry nohou, 7 párů panožek na hrudi a 1 pár pošinek. Zpočátku je světlá, pak černá, s šedým břichem a páskem na boku. Kukla přezimuje jako kokon v půdě, dospělci se líhnou v květnu. Do kapsiček na brukvovitých rostlinách kladou vajíčka. Vylíhlé larvy poškozují brukvovité rostliny. 2. generace přichází v srpnu a za vhodných podmínek nastoupí 3. generace, která poškozuje řepku. Nebezpečí poškození brukvovitých jařin a letních meziplodin, u řepky nebezpečí menší. Ohniskový výskyt. Ochrana - ošetření insekticidy Práh škodlivosti housenice na rostlinu

36 Dřepčíci Dřepčík olejkový, Psylliodes chrysocephala L. Brouci kovově modří, lesklí, s oranžovými konci nohou, cca 4 mm dlouzí. Brouci se líhnou na konci června a v červenci. Význam škůdce na podzimních výsevech se v ČR zvyšuje. Prahy škodlivosti dle Volkera (2003) BBCH % listové plochy zničeno BBCH na podzim - 50 brouků v 1 žluté misce za 3 týdny podzim/zima slabý porost - 3 larvy na rostlinu podzim/zima dobrý porost - 5 larev na rostlinu

37 Dřepčíci rodu Phyllotreta Vážní škůdci na jaře setých brukvovitých plodin. Okénkovitý žír dospělců může klíční rostliny během několika dnů zničit. Po dnech kladou samičky vajíčka. Larvy d. zelného tvoří miny v listech, jiné druhy ožírají kořínky. Škody nejsou velké. Po 2 6 týdnech se kuklí v půdě. Mladí brouci koncem léta zalézají do úkrytu, za suchého a teplého počasí mohou poškodit ozimou řepku. Ochrana - moření, ošetření insekticidy

38 Krytonosec zelný, Ceutorhynchus pleurostigma Marsh. Brouk šedivý, 2-3 mm, larva bělavá beznohá. Životní cyklus víceméně shodný s dřepčíkem olejkovým. Samička klade vajíčka na kořenový krček, u lehkých půd i na hlavní kořeny. Každá larva si vytvoří svou víceméně kulovitou hálku (neplést s nádorovitostí). Na jaře larva opouští hálku, kuklí se v půdě. Po 6 týdnech se líhnou brouci, kteří po úživném žíru přejdou do letního klidu, z něhož se proberou na začátku podzimu. Při vyšším napadení je možné snížení zimovzdornosti. V ČR se škodlivost neprokázala. Ochrana - moření, ošetření insekticidy proti žíru brouků

39 Květilka zelná, Delia radicum L. (=Delia brassicae, Hylemia brassicae) Tmavá moucha připomínající mouchu domácí s červenou skvrnou na hlavě, žije 8-15 dní. Larvy bělavé s tmavou hlavou. Přezimují kukly, ze kterých se v dubnu/květnu líhnou mouchy. Samička klade cca 100 vajíček na kořenový krček brukvovitých rostlin. Larvy ožírají hlavní kořeny a později kořenový krček. Po 3-4 týdnech se v zemi zakuklí. Druhá generace přichází v červenci/srpnu a třetí v září/říjnu. Třetí generace nejvíce poškozuje ozimou řepku. Výskyt nepravidelný s různou intenzitou, ochrana velmi problematická.

40 Bejlomorka kapustová, Dasineura brassicae Winn. Černohnědě a načervenale dvoukřídlí hmyz, málo létá, citlivý na vítr. Bílé larvy bez nohou a zbarvení hlavy. Významný škůdce. Přezimuje kukla v řepkovištích. Líhne se při o C, přelétává na řepku na krátké vzdálenosti (500 m), hlavně na okraje. Žije jen několik dní, klade natřikrát po 20 vajíčcích do šešulí bez rozdílu stáří. Larvy sají na vnitřních stěnách šešulí a poškozují je jedovatými výměšky. Vývoj trvá 14 dní. Šešule praskají a otevírají se. Po opuštění šešulí v půdě se zakuklí v kokonu v hloubce do 5 cm. Druhá generace poškozuje jařiny a meziplodiny, malá část kukel vydrží až do příštího jara. Práh škodlivosti problematický: 1 samička na 4 květenství, dospělec/1 rostlinu, monitorovací metody dávají špatné výsledky.

41 Krytonosec šešulový, Ceutorhynchus obstrictus Payk.= C. assimilis Šedivý brouk s černými nohami, bílá larva s hnědou hlavou. Přezimují brouci pod keři na vlhkých místech, vylétávají na jaře při 13 o C už před květem řepky. Hlavní nálet při 20 o C při hlavním kvetení.při vyrušení brouci padají na zem. Po úživném žíru klade samička 1 vajíčko do šešule, celkem 60. Larva sežere 3-6 mladých semen, více škodí otvírání cesty pro bejlomorku než vlastní žír. Po 3-5 týdnech se kuklí 5-10 cm v zemi. Krátce poté vylíhlí brouci vylétnou a po úživném žíru na kvetoucích brukvovitých se uloží k přezimování. Práh škodlivosti: BBCH 60-1 brouk na 1 rostlinu Po BBCH 60 1 brouk na 1 rostlinu při slabém a 1 brouk na 2 rostliny při silném výskytu bejlomorky kapustové

42 Děkuji za pozornost Dedikace Tyto výsledky získány za finančních podpor Národní agentury pro zemědělský výzkum MZe ČR QH81127, QH82285, QJ , QJ ; Technologické agentury ČR projektu TA a Moravskoslezského kraje

Významné choroby a škůdci řepky Integrovaná ochrana

Významné choroby a škůdci řepky Integrovaná ochrana Významné choroby a škůdci řepky Integrovaná ochrana Eva Plachká 1, Jiří Havel 1, Jana Poslušná 2, Marek Seidenglanz 2 1 OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., 1 OSEVA PRO s.r.o., oz Výzkumný ústav olejnin Opava

Více

ROSTLINOLÉKAŘSKÉ ASPEKTY PĚSTOVÁNÍ ŘEPKY. Jakub Beránek OdMIOR ÚKZÚZ Zemědělská 1a, Brno

ROSTLINOLÉKAŘSKÉ ASPEKTY PĚSTOVÁNÍ ŘEPKY. Jakub Beránek OdMIOR ÚKZÚZ Zemědělská 1a, Brno ROSTLINOLÉKAŘSKÉ ASPEKTY PĚSTOVÁNÍ ŘEPKY Jakub Beránek OdMIOR ÚKZÚZ Zemědělská 1a, Brno 545 110 456 Rostoucí zastoupení řepky v osevních postupech NEPŘÍZNIVÁ STRUKTURA PĚSTOVANÝCH PLODIN A MOŽNOSTI ODBYTU

Více

Mimořádně silné výskyty škůdců řepky v podzimním období a z toho vyplývající rizika pro jaro

Mimořádně silné výskyty škůdců řepky v podzimním období a z toho vyplývající rizika pro jaro Mimořádně silné výskyty škůdců řepky v podzimním období a z toho vyplývající rizika pro jaro Praha seminář 30.11. 2016 Prezentovány jsou výsledky projektu MZe QJ1610217 Prof. RNDr. Ing. František Kocourek,

Více

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský spol. s r.o. Troubsko

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský spol. s r.o. Troubsko Šešuloví škůdci na ozimé řepce Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský spol. s r.o. Troubsko Pod termínem šešuloví škůdci na ozimé řepce máme na mysli zejména krytonosce šešulového (Ceutorhynchus

Více

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Škůdci ozimé řepky v jarním období Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Ozimá řepka je plodinou velmi atraktivní pro řadu škůdců. Vysoká je nejen jejich početnost,

Více

Jak načasovat zásah proti časným škůdcům řepky

Jak načasovat zásah proti časným škůdcům řepky Jak načasovat zásah proti časným škůdcům řepky Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc. Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko K časným škůdcům ozimé řepky patří v jarním období tzv. stonkoví krytonosci,

Více

Tilmor: Univerzální klíč k úspěchu

Tilmor: Univerzální klíč k úspěchu : Univerzální klíč k úspěchu www.bayercropscience.cz 1 Profil přípravku Profil přípravku Účinné látky Prothioconazole 80 g/l Tebuconazole 160 g/l Formulace EC - emulgovatelný koncentrát Plodina Řepka olejka,

Více

Ochrana řepky. podle vývojových fází MOŘIDLA DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY. www.syngenta.cz

Ochrana řepky. podle vývojových fází MOŘIDLA DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY. www.syngenta.cz Ochrana řepky podle vývojových fází HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY MOŘIDLA DESIKANT www.syngenta.cz Ochrana řepky podle vývojových fází MOŘIDLA HERBICIDY Využijte sílu trojité ochrany! Z lásky k řepce.

Více

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Hmyzí škůdci na máku a ochranná opatření proti nim Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Výměra máku setého každoročně kolísá a v posledních pěti letech to byla

Více

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele Dokonalá ochrana proti botrytidě a sekundárním chorobám Popis přípravku

Více

Xanthomonas campestris a Fusarium na hlávkovém zelí

Xanthomonas campestris a Fusarium na hlávkovém zelí Xanthomonas campestris a Fusarium na hlávkovém zelí význam, symptomy, ochrana Robert Pokluda Zahradnická fakulta v Lednici Mendelova univerzita v Brně Xanthomonas campestris pv. campestris Černá žilkovitost

Více

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Effect of reduced soil tillage on occurrence wireworms and corn borer Jiří Rotrekl ABSTRAKT Z výsledků, které jsme získali za

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o.,

Více

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp.

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp. Postřikový fungicidní biopreparát ve formě dispergovatelného granulátu k ochraně řepky olejky, hořčice bílé, slunečnice, máku, zeleniny, okrasných rostlin, tabáku, luskovin, aromatických a léčivých rostlin

Více

Registrace insekticidu Rapid nabízí nové možnosti kontroly škůdců v řepce a máku RNDr.Tomáš Spitzer, Ph.D., Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž,s.r.o.

Registrace insekticidu Rapid nabízí nové možnosti kontroly škůdců v řepce a máku RNDr.Tomáš Spitzer, Ph.D., Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž,s.r.o. Registrace insekticidu Rapid nabízí nové možnosti kontroly škůdců v řepce a máku RNDr.Tomáš Spitzer, Ph.D., Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž,s.r.o. Pěstování ozimé řepky není jednoduchou záležitostí.

Více

ENERGIE pro přezimování vývoj výnos

ENERGIE pro přezimování vývoj výnos ENERGIE pro přezimování vývoj výnos Nedělejte jednu chybu dvakrát - připraví na zimu nejlépe! Řešení pro každý typ porostu řepky ozimé Vyrovnané porosty Přípravek aplikujte proti houbovým chorobám a pro

Více

Metodika ochrany rostlin proti chorobám, škůdcům a plevelům. Řepka, hořčice

Metodika ochrany rostlin proti chorobám, škůdcům a plevelům. Řepka, hořčice Metodika ochrany rostlin proti chorobám, škůdcům a plevelům Řepka, hořčice 2008 Metodika ochrany rostlin proti chorobám, škůdcům a plevelům Řepka, hořčice Agrotest Fyto, s.r.o. ČZU Praha, Oseva Pro s.r.o.

Více

METODIKA ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY

METODIKA ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ZUH/12-2016 Počet stran: 19 Nahrazuje: ZUH/12-2013 METODIKA ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY KAPUSTA KRMNÁ, TUŘÍN Kapusta krmná Brassica oleracea L. convar. acephala

Více

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit.

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Široké spektrum účinnosti Preventivní i kurativní fungicidní účinek Zvýšení výnosu a kvality produkce www.syngenta.cz Xtra ochrana proti hlízence Co byste měli vědět

Více

Integrovaná ochrana máku Jiří Havel, OSEVA vývoj a výzkum

Integrovaná ochrana máku Jiří Havel, OSEVA vývoj a výzkum Integrovaná ochrana máku Jiří Havel, OSEVA vývoj a výzkum Herbicidy Volba herbicidní ochrany závisí na půdních podmínkách dané lokality, spektru plevelů, vývojové fázi a intenzitě zaplevelení. Velký význam

Více

BRUKVOVITÁ A CIBULOVÁ ZELENINA

BRUKVOVITÁ A CIBULOVÁ ZELENINA OPATŘENÍ PRO PREVENCI ANEBO POTLAČENÍ ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ (MIMO PESTICIDŮ) BRUKVOVITÁ A CIBULOVÁ ZELENINA MARTIN KOUDELA SOUBORU PREVENTIVNÍCH NEBO PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ NEPŘÍMÁ OCHRANA Střídání plodin

Více

Ječmen setý. Ječmen setý

Ječmen setý. Ječmen setý Ječmen setý Význam pro krmné účely potravinářství farmaceutický průmysl (maltózové sirupy) pro výrobu sladu - pěstování sladovnického ječmene je náročnější Biologické vlastnosti: forma: ozimá i jarní výška

Více

Zavíječ kukuřičný (Ostrinia nubilalis) na kukuřici a ochrana proti němu

Zavíječ kukuřičný (Ostrinia nubilalis) na kukuřici a ochrana proti němu Zavíječ kukuřičný (Ostrinia nubilalis) na kukuřici a ochrana proti němu Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Kukuřice je jednou z významným zemědělských plodin,

Více

nový postřikový fungicid se zcela unikátním mechanismem účinku a bezkonkurenčně dlouhodobým účinkem na ochranu pšenice a ječmene proti padlí travnímu

nový postřikový fungicid se zcela unikátním mechanismem účinku a bezkonkurenčně dlouhodobým účinkem na ochranu pšenice a ječmene proti padlí travnímu Talius nový postřikový fungicid se zcela unikátním mechanismem účinku a bezkonkurenčně dlouhodobým účinkem na ochranu pšenice a ječmene proti padlí travnímu 1 Přednosti použití dlouhodobá účinnost na padlí

Více

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp.

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp. Postřikový fungicidní biopreparát ve formě dispergovatelného granulátu k ochraně řepky olejky, hořčice bílé, slunečnice, máku, zeleniny, okrasných rostlin, tabáku, luskovin, aromatických a léčivých rostlin

Více

AKTUÁLNÍ STAV OHROŽENÍ ŘEPKY ŠKŮDCI V POLSKU

AKTUÁLNÍ STAV OHROŽENÍ ŘEPKY ŠKŮDCI V POLSKU AKTUÁLNÍ STAV OHROŽENÍ ŘEPKY ŠKŮDCI V POLSKU ACTUAL SITUATION IN RAPESEED PEST INVASION IN POLAND MAREK MRÓWCZYŃSKI, HENRYK WACHOWIAK, MACIEJ BOROŃ Instytut Ochrony Roślin, Poznaň Summary, Keywords A higher

Více

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp.

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp. Postřikový fungicidní biopreparát ve formě dispergovatelného granulátu k ochraně řepky olejky, hořčice bílé, slunečnice, máku, zeleniny, okrasných rostlin, tabáku, luskovin, aromatických a léčivých rostlin

Více

Integrovaná ochrana máku Jiří Havel, OSEVA vývoj a výzkum

Integrovaná ochrana máku Jiří Havel, OSEVA vývoj a výzkum Integrovaná ochrana máku Jiří Havel, OSEVA vývoj a výzkum Přehled registrovaných herbicidů do máku Účinná látka Příklad přípravku Použití clomazone Command 360CS preemergentně mesotrione Callisto 480 SC

Více

Vliv luskovino obilných směsek na výskyt a distribuci škůdců v porostu. Marek Seidenglanz; Igor Huňady; AGRITEC Šumperk

Vliv luskovino obilných směsek na výskyt a distribuci škůdců v porostu. Marek Seidenglanz; Igor Huňady; AGRITEC Šumperk Vliv luskovino obilných směsek na výskyt a distribuci škůdců v porostu Marek Seidenglanz; Igor Huňady; AGRITEC Šumperk Nejvýznamnější škůdci hrachu listopasi rodu Sitona kyjatka hrachová (Acyrthosiphon

Více

Výskyt škůdců máku v letech 2003-2007 na provozních porostech máku na severní, střední a jižní Moravě a některé zásady ochrany proti nim

Výskyt škůdců máku v letech 2003-2007 na provozních porostech máku na severní, střední a jižní Moravě a některé zásady ochrany proti nim Výskyt škůdců máku v letech 2003-2007 na provozních porostech máku na severní, střední a jižní Moravě a některé zásady ochrany proti nim Jiří Havel, Jiří Rotrekl V letech 2003 až 2007 jsme hodnotili výskyt

Více

Curzate M wp Talendo Tanos 50 wg

Curzate M wp Talendo Tanos 50 wg Curzate M wp Talendo Tanos 50 wg Fungicidy firmy DuPont k ochraně révy vinné Curzate M wp Osvědčený a spolehlivý kombinovaný fungicid proti plísni révy Účiné látky: cymoxanil 4,5 % + mancozeb 68 % Přednosti

Více

Přípravky k ochraně révy vinné od společnosti DuPont

Přípravky k ochraně révy vinné od společnosti DuPont Přípravky k ochraně révy vinné od společnosti DuPont Nové, jedinečné účinné látky Prověřená účinnost a spolehlivost méně starostí pro Vás Vhodné do integrované produkce Nehubí užitečný hmyz DuPont Tanos

Více

Přípravky k ochraně révy vinné od společnosti DuPont

Přípravky k ochraně révy vinné od společnosti DuPont Přípravky k ochraně révy vinné od společnosti DuPont DuPont Curzate M WG FUNGICID Účinné látky: cymoxanil 4,5 %, mankozeb 68 % Osvědčený a spolehlivý kombinovaný fungicid proti plísni révy Spolehlivá účinnost

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁVĚREČNÁ PRÁCE

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁVĚREČNÁ PRÁCE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁVĚREČNÁ PRÁCE BRNO 2013 RENATA BULISOVÁ Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Výskyt a význam škůdců řepky ozimé

Více

První výskyt hnědé skvrnitosti listů (Alternaria solani) (28.7. Koněšín), střední výskyt plísně bramborové (Phytophtora infestans).

První výskyt hnědé skvrnitosti listů (Alternaria solani) (28.7. Koněšín), střední výskyt plísně bramborové (Phytophtora infestans). Signalizační zpráva ODO Třebíč 5.8.2010 Č.j.: SRS 030774/2010 Brambory První výskyt hnědé skvrnitosti listů (Alternaria solani) (28.7. Koněšín), střední výskyt plísně bramborové (Phytophtora infestans).

Více

Systiva. První nepostřikový fungicid v ječmeni. Profil přípravku Systiva. Proč použít přípravek Systiva?

Systiva. První nepostřikový fungicid v ječmeni. Profil přípravku Systiva. Proč použít přípravek Systiva? Mořidla pro obilniny Systiva - první nepostřikový fungicid v ječmeni Kinto Duo - mořidlo pro všechny obilniny Premis 25 FS RED - specialista proti snětím Systiva První nepostřikový fungicid v ječmeni Jedná

Více

Venturia inaequalis plodnice (pseudoperithecia) na odumřelých napadených listech na jaře foto: autor

Venturia inaequalis plodnice (pseudoperithecia) na odumřelých napadených listech na jaře foto: autor OBRÁZKY Obrázek 1 Obrázek 2 Venturia inaequalis plodnice (pseudoperithecia) na odumřelých napadených listech na jaře Venturia inaequalis plodnice (pseudoperithecia) na odumřelých napadených listech na

Více

Dobrý start je základ!

Dobrý start je základ! Dobrý start je základ! Základní charakteristika účinná látka: působení: propamocarb 607 g/l systémový fungicid s preventivním i kurativním účinkem, vhodný pro listovou i půdní aplikaci formulace: SL -

Více

Škůdci vybraných polních plodin, jejich monitoring a možnosti ochrany

Škůdci vybraných polních plodin, jejich monitoring a možnosti ochrany Škůdci vybraných polních plodin, jejich monitoring a možnosti ochrany Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Dřepčíci rodu Phyllotreta při žíru na řepce Listopas

Více

Řepka olejka v konvenčním zemědělství, ale v ekologickém????

Řepka olejka v konvenčním zemědělství, ale v ekologickém???? 00 odrůdy (bez kyseliny erukové a glukosinolátů) vysoká intenzita hnojení N, vysoké zastoupení v osevním postupu, redukované zpracování půdy Herbicidy, insekticidy, moluskocidy, fungicidy, stimulátory,

Více

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu Ing. Petr Trávníček Osevní postup Nejdůležitější opatření v rostlinné produkci v EZ. Udržuje a zlepšuje přirozenou úrodnost půdy Zvyšuje mikrobiální

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení TITULNÍ LIST

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení TITULNÍ LIST ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k

Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 25.06. 2013. Stávající charakter počasí, tj. abnormální srážky a vysoká relativní vlhkost vzduchu vytvářejí optimální podmínky

Více

Škůdci na smrku. Škůdci jehlic, pupenů a výhonů. 1) Korovnice (zelená, šišticová)

Škůdci na smrku. Škůdci jehlic, pupenů a výhonů. 1) Korovnice (zelená, šišticová) Škůdci na smrku Škůdci jehlic, pupenů a výhonů 1) Korovnice (zelená, šišticová) Mšice, jejichž vývoj probíhá na různých lesních dřevinách. Jehlice a výhony jsou deformovány v důsledku sání larev tvorba

Více

Předmět: Ročník: třetí Téma: Vybrané zahradnické plodiny,choroby, škůdci plodové zeleniny

Předmět: Ročník: třetí Téma: Vybrané zahradnické plodiny,choroby, škůdci plodové zeleniny Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Zahradník 41-52-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník: třetí Téma:

Více

Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního

Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního proti chorobám a poléhání ÚSPORNÁ TECHNOLOGIE INTENZIVNÍ TECHNOLOGIE www.syngenta.cz Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního proti chorobám a poléhání Společnost

Více

Choroby ovoce a zeleniny

Choroby ovoce a zeleniny Choroby ovoce a zeleniny Strupovitost jabloně (houba Venturia inaequalis) - Postihuje listy a plody - Nestandartní choroba, ztráty do 40 % - Náchylné odrůdy Golden Delicious, Idared, Spartan - Rezistentní

Více

Symetra Technické informace

Symetra Technické informace Symetra Technické informace NOVINKA! Nyní také v řepce olejce. Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty

Více

agrotip Kukuřice bez acetochloru? Choroby a škůdci řepky na jaře Sója Cukrová řepa Informační měsíčník BASF pro české zemědělce Březen 2015

agrotip Kukuřice bez acetochloru? Choroby a škůdci řepky na jaře Sója Cukrová řepa Informační měsíčník BASF pro české zemědělce Březen 2015 agrotip Informační měsíčník BASF pro české zemědělce Březen 2015 Kukuřice bez acetochloru? Choroby a škůdci řepky na jaře Cukrová řepa Sója Obsah Březen 2015 08 14 21 Kukuřice 04 První rok bez acetochloru

Více

Fungicidní pokusy u ozimé pšenice v roce 2011 na pracovištích firmy SELGEN

Fungicidní pokusy u ozimé pšenice v roce 2011 na pracovištích firmy SELGEN Fungicidní pokusy u ozimé pšenice v roce 2011 na pracovištích firmy SELGEN V roce 2011 byl netypický výskyt houbových chorob na obilninách. Vlivem suchého a poměrně teplého jara se choroby objevovaly jen

Více

Biologie krytonosce řepkového a čtyřzubého na ozimé řepce

Biologie krytonosce řepkového a čtyřzubého na ozimé řepce Biologie krytonosce řepkového a čtyřzubého na ozimé řepce Souhrn: Samička krytonosce řepkového klade vajíčka jednotlivě pod vrcholek výhonů v období, kdy je rostlina ve fázi růstu přízemní růžice, na rozdíl

Více

Fungicid Weto 250 EC obsahuje velice dobře známou a osvědčenou látku ze skupiny triazolů - propikonazol.

Fungicid Weto 250 EC obsahuje velice dobře známou a osvědčenou látku ze skupiny triazolů - propikonazol. WETO 250 EC ZNÁMÁ A OSVĚDČENÁ ÚČINNÁ LÁTKA Fungicid Weto 250 EC obsahuje velice dobře známou a osvědčenou látku ze skupiny triazolů - propikonazol. Propikonazol rychle proniká do tkání, kde se přemisťuje

Více

Škodliví činitelé růží

Škodliví činitelé růží 13 Škodliví činitelé růží Zlatohlávek zlatý Rod Zlatohlávek tmavý Rod Pidikřísek růžový Rod Zelenavé housenky obaleče růžového (Archips rosana) většinou ožírají mladé listy a poupata. Vajíčka tohoto motýlka

Více

Odrůdy řepky. ES Alpha ES Bourbon ES Betty ES Mercure Granat Gamin.

Odrůdy řepky. ES Alpha ES Bourbon ES Betty ES Mercure Granat Gamin. Odrůdy řepky 2013 ES Alpha ES Bourbon ES Betty ES Mercure Granat Gamin www.sumiagro.cz ES Alpha Hybridní řepka od společnosti Euralis Semences Velmi dobře přezimuje, pozdnější jarní vývoj, středně pozdní

Více

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 2 Týden: 20 Období: 12.5.2014 18.5.2014

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 2 Týden: 20 Období: 12.5.2014 18.5.2014 1. Obecné informace a) Meteorologická situace 3-denní předpověď ÚT ST ČT Břeclav 13 C 15 C 9 C Brno Hodonín Uherské Hradiště 13 C 14 C 12 C 14 C 14 C 11 C 14 C 14 C 10 C Znojmo 13 C 13 C Týdenní předpověď

Více

Přípravek k hubení savého a žravého hmyzu KARATE Zeon 5 SC 6 ml (001029)

Přípravek k hubení savého a žravého hmyzu KARATE Zeon 5 SC 6 ml (001029) Přípravek k hubení savého a žravého hmyzu KARATE Zeon 5 SC 6 ml (001029) Širokospektrální insekticidní přípravek na bázi syntetického pyrethroidu k hubení savého a žravého hmyzu na bramborách, jádrovinách,

Více

Státní rostlinolékařská správa Sídlo organizace: Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Korespondenční adresa: Ztracená 1099/10, 161 00 Praha 6

Státní rostlinolékařská správa Sídlo organizace: Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Korespondenční adresa: Ztracená 1099/10, 161 00 Praha 6 Státní rostlinolékařská správa Sídlo organizace: Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Korespondenční adresa: Ztracená 1099/10, 161 00 Praha 6 Oblastní odbor SRS Ztracená 1099/10 161 00 Praha 6 Praha 9.7.2012 čj.

Více

Jak omezit vzrůstající škodlivost zavíječe kukuřičného. Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc.

Jak omezit vzrůstající škodlivost zavíječe kukuřičného. Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc. Jak omezit vzrůstající škodlivost zavíječe kukuřičného Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc. V posledních letech se škodlivost zavíječe kukuřičného (Ostrinia nubilalis) zvyšuje a proto je nutné omezovat jeho výskyt

Více

Novinky v RL portálu. Jakub Beránek, OdMIOR ÚKZÚZ, Zemědělská 1a, BRNO;

Novinky v RL portálu. Jakub Beránek, OdMIOR ÚKZÚZ, Zemědělská 1a, BRNO; Novinky v RL portálu Jakub Beránek, OdMIOR ÚKZÚZ, Zemědělská 1a, BRNO; jakub.beranek@ukzuz.cz Co je to RL portál? webová aplikace ÚKZÚZ na první pohled složitá mnoho informací různého typu po pochopení

Více

katalog hybridů Řepky ozimé Polotrpasličí hybridy MAXIMUS, Tradiční hybridy, Speciální hybridy

katalog hybridů Řepky ozimé Polotrpasličí hybridy MAXIMUS, Tradiční hybridy, Speciální hybridy 201 katalog hybridů Řepky ozimé Polotrpasličí hybridy MAXIMUS, Tradiční hybridy, Speciální hybridy Nabídka hybridů řepky ozimé Produkt PX113 PX126 PX104 PR4D03 PT234 Typ řepky Tradiční hybrid Popis Nízký

Více

Státní rostlinolékařská správa Sídlo organizace: Těšnov 17, Praha 1 Korespondenční adresa: Ztracená 1099/10, Praha 6

Státní rostlinolékařská správa Sídlo organizace: Těšnov 17, Praha 1 Korespondenční adresa: Ztracená 1099/10, Praha 6 Státní rostlinolékařská správa Sídlo organizace: Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Korespondenční adresa: Ztracená 1099/10, 161 00 Praha 6 Oblastní odbor SRS Purkyňova 2533 390 02, Tábor Tábor 6.5.2013 čj. SRS

Více

Zpráva č. 20 oblastního odboru Planá nad Lužnicí o výskytu škodlivých organismů a poruch za období od

Zpráva č. 20 oblastního odboru Planá nad Lužnicí o výskytu škodlivých organismů a poruch za období od Sídlo organizace: Hroznová 63/2, 656 06 Brno Oblastní odbor SRS ČSLA 23 391 11, Planá nad Lužnicí Planá nad Lužnicí 6.1.2014 čj. UKZUZ 000804/2014 Zpráva č. 20 oblastního odboru Planá nad Lužnicí o výskytu

Více

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni povolen pouze pro profesionální uživatele

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni povolen pouze pro profesionální uživatele Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele Víc než jen o kapku lepší Řepka plodina s perspektivou perspektiva

Více

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení.

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení. Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení. Active Active Bělásci Třásněnky Představení produktu je vysoce účinný světlostabilní pyrethroidní insekticid proti široké škále žravého a

Více

černých plodnic perithecia Graphium, Leptographium, Sporothrix identifikační znaky Doporučená média: Literatura

černých plodnic perithecia Graphium, Leptographium, Sporothrix identifikační znaky Doporučená média: Literatura Ophiostomatales Houby charakteristické tvorbou černých plodnic (typu perithecia) s dlouhým krčkem a ústím a nepohlavního stadia v rodech Graphium, Leptographium, Sporothrix aj. Někteří zástupci mají 2

Více

Zpráva o vývoji chorob a škůdců v sadech

Zpráva o vývoji chorob a škůdců v sadech Zpráva o vývoji chorob a škůdců v sadech Zpráva č. 12 14.6. 2011 24. týden 1. Aktuální situace 2. Sumy teplot 3. Doporučení 1. Aktuální situace Jádroviny se nacházejí ve fenologické fázi vývoje BBCH 74-75

Více

Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k

Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 07.07. 2016. Stávající charakter počasí vytváří optimální podmínky pro šíření peronospory chmelové. Jak vyplývá z přiložených

Více

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni povolen pouze pro profesionální uživatele

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni povolen pouze pro profesionální uživatele Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele ENERGIE pro přezimování vývoj výnos VYUŽITÍ ENERGIE PRO MAXIMÁLNÍ VÝNOSY

Více

Slivoně. Doba sklizně: od poloviny do konce září Vhodná do teplých a středních oblastí. Žlutá chutná dužnina. Tmavě modrý, oválný plod.

Slivoně. Doba sklizně: od poloviny do konce září Vhodná do teplých a středních oblastí. Žlutá chutná dužnina. Tmavě modrý, oválný plod. Althanova Slivoně Doba sklizně: 2/2 srpna (vydrží 2 týdny na stromě) Renklóda Cizosprašná renklóda nenáročná na stanoviště. Plody jsou velké, kulaté, mají fialově načervenalou barvu. Dužnina je pevná,

Více

o Retengo Plus, číslo povolení :

o Retengo Plus, číslo povolení : Errata: o Retengo Plus, číslo povolení 4895-0: u fungicidu Retengo Plus je na str. 234 u indikace cukrovka (cerkosporióza řepy, ) uvedena ochranná lhůta 25 dnů. V platném rozhodnutí o povolení je uvedeno

Více

Systiva. Zjednodušte si hospodaření.

Systiva. Zjednodušte si hospodaření. Systiva Zjednodušte si hospodaření. První nepostřikový fungicid určený k ochraně ječmene Nová účinná látka Xemium Dlouhodobá ochrana proti listovým chorobám bsah Úvod 4 Fungicidní mořidlo určené k ochraně

Více

Ochrana před skladištními škůdci v ekologické produkci

Ochrana před skladištními škůdci v ekologické produkci Ochrana před skladištními škůdci v ekologické produkci - Bionomie a charakteristika hlavních skupin škůdců - Bioagens použitelná ve skladech a skladovaných zásobách - Mikrobiální insekticidy - Botanické

Více

Vliv moření osiva hrachu na některé jeho škůdce

Vliv moření osiva hrachu na některé jeho škůdce Vliv moření osiva hrachu na některé jeho škůdce Doc. Ing. Jiří Rotrekl, Výzkumný ústav pícninářský spol. s r. o. Troubsko Ing. Marek Seidenglanz, Agritec s.r.o. Šumperk Ing. Jiří Cejtchaml, Výzkumný ústav

Více

KOŠŤÁLOVÁ ZELENINA (BRUKVOVITÉ)

KOŠŤÁLOVÁ ZELENINA (BRUKVOVITÉ) (BRUKVOVITÉ) PLEVELE část /2 HERBICID HRAC Zelenina Hlavní spektrum plevelů Termín aplikace Max. počet aplikací za vegetaci Dávka na ha/postřiková kapalina [dávka na 00 m 2 ] Poznámka AGIL 00 00 g/l propaquizafop

Více

Předmět: Ročník: třetí Téma: Vybrané zahradnické plodiny choroby, škůdci kořenové zeleniny

Předmět: Ročník: třetí Téma: Vybrané zahradnické plodiny choroby, škůdci kořenové zeleniny Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 41-51-H/01 Zemědělec-farmář 41-52-H/01 Zahradník Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník: třetí Téma:

Více

Zpráva o vývoji chorob a škůdců v sadech

Zpráva o vývoji chorob a škůdců v sadech Zpráva o vývoji chorob a škůdců v sadech Zpráva č. 11 7.6. 2011 23. týden 1. Aktuální situace 2. Sumy teplot 3. Doporučení 1. Aktuální situace Jádroviny se nacházejí ve fenologické fázi vývoje BBCH 74

Více

Ochrana olejnin. od setí do sklizně

Ochrana olejnin. od setí do sklizně Ochrana olejnin od setí Ochrana do olejnin sklizně od setí do sklizně Řepka olejka Moření osiva řepky a hořčice Fungicidní ochrana Prosaro 250 EC Horizon 250 EW Insekticidní ochrana Biscaya 240 OD Decis

Více

INSEKTICID. Registrační číslo: 4844-0

INSEKTICID. Registrační číslo: 4844-0 NSEKTCD Registrační číslo: 4844-0 Charakteristika Postřikový insekticidní přípravek ve formě mikroemulzního koncentrátu na bázi světlostabilního syntetického pyrethroidu určený k ošetření mnoha polních

Více

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení.

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení. Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení. SeedSolutions Mořidlo nové řady Kinto Duo - nové mořidlo osiva Nový moderní přípravek společnosti BASF určený k moření osiva obilnin Obsahuje

Více

Fuzariózy na obilninách. (Fusarium spp.)

Fuzariózy na obilninách. (Fusarium spp.) Fuzariózy na obilninách (Fusarium spp.) Úvod Houby rodu Fusarium jsou významnými patogeny většiny zemědělských plodin. U obilovin napadají fuzária paty stébel, listy a klasy. Nejvýznamnější škody vznikají

Více

agrotip Ošetření obilnin fungicidy v roce 2016 Houbové choroby řepky ozimé Herbicidní ochrana slunečnice a luskovin

agrotip Ošetření obilnin fungicidy v roce 2016 Houbové choroby řepky ozimé Herbicidní ochrana slunečnice a luskovin agrotip Informační měsíčník BASF pro české zemědělce Březen 2016 Ošetření obilnin fungicidy v roce 2016 Houbové choroby řepky ozimé Herbicidní ochrana slunečnice a luskovin Reportáž z Výzkumného ústavu

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno Oblastní odbor Praha, Ztracená 1099/10, 161 00 Praha 6 Praha 31.3.2014 čj. ÚKZÚZ 024425/2014 Zpráva č. 2 oblastního

Více

ODRŮDY ŘEPKY. ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin. www.sumiagro.cz

ODRŮDY ŘEPKY. ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin. www.sumiagro.cz ODRŮDY ŘEPKY 2014 ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin www.sumiagro.cz ES Alpha H EU Hybridní řepka od společnosti Euralis Semences Velmi dobře přezimuje, pozdnější jarní vývoj, středně pozdní kvetení

Více

Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k

Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 5.6. 215 Vývoj mšice chmelové z primárních hostitelských rostlin stav k 4.6. 215 (Zdroj: automatické meteorologické stanice

Více

Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně révy vinné, chmele, sadů a dalších plodin proti houbovým chorobám.

Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně révy vinné, chmele, sadů a dalších plodin proti houbovým chorobám. Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně révy vinné, chmele, sadů a dalších plodin proti houbovým chorobám. Účinná látka: oxychlorid Cu 660 g/l (vyjádřena jako měď 380 g/l) Balení:

Více

Zpráva o vývoji chorob a škůdců v sadech

Zpráva o vývoji chorob a škůdců v sadech Zpráva o vývoji chorob a škůdců v sadech Zpráva č. 14 28. 6. 2011 26. týden 1. Aktuální situace 2. Sumy teplot 3. Doporučení 1. Aktuální situace Jádroviny se nacházejí ve fenologické fázi vývoje BBCH 75-77

Více

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení.

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení. Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení. Vaztak Active Mospilan Pack Ve dvou se to lépe táhne Mospilan 20 SP Účinná látka: acetamiprid 200 g/kg Postřikový systémově působící insekticid

Více

VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 2008

VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 2008 VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 28 Karel KLEM Agrotest Fyto, s.r.o. Úvod Jedním z rozhodujících limitujících

Více

8. Přílohy 8.1 Seznam tabulek a grafů. 8.2 Seznam fotodokumentace

8. Přílohy 8.1 Seznam tabulek a grafů. 8.2 Seznam fotodokumentace 8. Přílohy 8.1 Seznam tabulek a grafů Tabulka 1 Přípravky povolené v ČR proti mšicím v roce 2010... 55 Tabulka 2 Přípravky povolené v ČR proti mandelince bramborové v roce 2010... 56 Tabulka 3 Přípravky

Více

Hostitelské rostliny: Hrách, čočka, fazol, vikev, jetel, hrachor, tolice vojtěška, komonice, štírovník, vičenec, aj.

Hostitelské rostliny: Hrách, čočka, fazol, vikev, jetel, hrachor, tolice vojtěška, komonice, štírovník, vičenec, aj. Kyjatka hrachová Acyrthosiphon pisum Bezkřídlé i okřídlené mšice jsou 3,5 až 5,5 mm velké, zelené, žluté nebo načervenalé barvy. Mají tykadla delší než tělo a sifunkuli nápadně štíhlé, které jsou velmi

Více

Předmět: Ročník: druhý,třetí Téma: Vybrané zemědělské plodiny choroby brambor

Předmět: Ročník: druhý,třetí Téma: Vybrané zemědělské plodiny choroby brambor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec - farmář Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník: druhý,třetí Téma: Vybrané zemědělské plodiny

Více

Zpráva o vývoji chorob a škůdců v sadech

Zpráva o vývoji chorob a škůdců v sadech Zpráva o vývoji chorob a škůdců v sadech Zpráva č. 18 26. 7. 2011 30. týden 1. Aktuální situace 2. Sumy teplot 3. Doporučení 1. Aktuální situace Jádroviny se nacházejí ve fenologické fázi vývoje BBCH 77

Více

Vliv brukvovitých plodin a hnojení sírou na výskyt chorob a škůdců

Vliv brukvovitých plodin a hnojení sírou na výskyt chorob a škůdců Vliv brukvovitých plodin a hnojení sírou na výskyt chorob a škůdců The influence of Brassica crops and sulphur fertilization on the occurence of diseases and pests Petr KROUTIL, Přemysl ŠTRANC, Evženie

Více

Monitorovací zpráva o vývoji chorob a škůdců v sadech

Monitorovací zpráva o vývoji chorob a škůdců v sadech Monitorovací zpráva o vývoji chorob a škůdců v sadech Zpráva č. 5 29.4. 2013 18. týden 1. Aktuální situace 2. Doporučení 3. Přípravky 1. Aktuální situace 1.1. Fenofáze východní Čechy Jádroviny - růžové

Více

ŘEPA CUKROVKA. Řepa cukrovka. Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa.

ŘEPA CUKROVKA. Řepa cukrovka. Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa. ŘEPA CUKROVKA Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa Biologie řepy: Rostlina dvouletá 1 rok tvoří jen hmotu, 2 rok kvete a má semena Dvouděložné Stavba

Více

Prostředky biologické ochrany rostlin

Prostředky biologické ochrany rostlin Prostředky biologické ochrany rostlin 2017 Ing. Radim Šmídek www.biocont-profi.cz www.biocont-profi.cz BIOCONT v zelenině a kukuřici sezóna 2016 BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o., Mayerova 784, Modřice

Více

Kritické body při produkci osiv / obilovin. Sy tém HACCP. Kateřina Pazderů

Kritické body při produkci osiv / obilovin. Sy tém HACCP. Kateřina Pazderů Kritické body při produkci osiv / obilovin Sy tém HACCP Kateřina Pazderů HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points Principy: 1. Analýza rizik 2. Identifikace kritických bodů 3. Definování kritických

Více

V platném rozhodnutí o povolení je u indikace okrasné rostliny (skvrnitosti listů, rzi, pravé plísně (oomycety) uvedená koncentrace 0,07 % (0,7 kg/ha)

V platném rozhodnutí o povolení je u indikace okrasné rostliny (skvrnitosti listů, rzi, pravé plísně (oomycety) uvedená koncentrace 0,07 % (0,7 kg/ha) Errata: o Delan 700 WDG, číslo povolení 4182-4: v indikační tabulce (str. 122) je u indikace okrasné rostliny (skvrnitosti listů, rzi, pravé plísně (oomycety) v sloupci dávka na ha chybně uvedená koncentrace

Více

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Moření osiva máku Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Vzcházející mák bývá často poškozen žírem brouků krytonosce kořenového (obr. 1), v pozdější době i jeho

Více

Salsa 75 WG unikátní a nové řešení těžko hubitelných plevelů v řepce, po roce zkušeností

Salsa 75 WG unikátní a nové řešení těžko hubitelných plevelů v řepce, po roce zkušeností Salsa 75 WG unikátní a nové řešení těžko hubitelných plevelů v řepce, po roce zkušeností Gerhard Herda, DuPont Řepka v České republice je již po řadu let stále atraktivní plodinou na našich polích. Vysoké

Více