MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁVĚREČNÁ PRÁCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁVĚREČNÁ PRÁCE"

Transkript

1 MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁVĚREČNÁ PRÁCE BRNO 2013 RENATA BULISOVÁ

2 Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Výskyt a význam škůdců řepky ozimé na Havlíčkobrodsku v období Závěrečná práce Vedoucí práce: doc. Ing. Hana Šefrová, Ph.D. Vypracoval: Renata Bulisová Brno 2013

3 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci s názvem Výskyt a význam škůdců řepky ozimé na Havlíčkobrodsku v období vypracovala samostatně a použila jen pramenů, které cituji a uvádím v přiloženém seznamu literatury. Závěrečná práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího závěrečné práce a ředitelky ICV. dne. podpis autora.

4 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě si dovoluji poděkovat za pomoc, cenné rady a připomínky doc. Ing. Haně Šefrové, Ph.D., vedoucí závěrečné práce. Dále p. Marku Bártovi, pokusníkovi ze zkušební stanice Lípa, za poskytnuté podklady ze sledování a také svojí rodině za pochopení.

5 ABSTRAKT Výskyt a význam škůdců řepky ozimé na Havlíčkobrodsku v období V závěrečné práci byly shromážděny údaje týkající se škůdců řepky ozimé. Teoretická část se zabývá popisem základní charakteristiky škůdců. Z dostupné odborné literatury byla vypracována jejich charakteristika, bionomie, působené škody a možnosti ochrany řepky. Podklady pro praktickou část byly získány ze Zkušební stanice ÚKZÚZ v Lípě u Havlíčkova Brodu. Byly poskytnuty veškeré údaje z odrůdových pokusů na ozimé řepce za období Na základě tohoto sledování byla provedena sumarizace údajů, ze které vyplývá, že hlavními škůdci řepky ve sledovaném období a dané lokalitě byli krytonosec řepkový, k. čtyřzubý, blýskáček řepkový a bejlomorka kapustová. Klíčová slova: řepka ozimá, škůdci, poškození, možnosti ochrany, Lípa u Havlíčkova Brodu ABSTRAKT Abundance and relevance of pests of winter rape in region of Havlíčkův Brod during period Data concerning pests of winter rape were gathered in final report. Theoretical part of paper is concerned of basic characterization of pests - their description and bionomie, insect damages and possibilities of crop protection - all based on available literary data and information. Experimental data obtained in period from winter rape variety trials on testing station Lípa u Havlíčkova Brodu are in next (experimental) part of the paper. Based on this observation data summarization was made, so it is possible to draw a conclusion that main pests of winter rape are Rape stem weevil, Cabbage stem weevil, Pollen beetle, and Brassica pod midge in observing period and locality. Key words: winter rape, pests, damages, possibilities of crop protection, Lípa u Havlíčkova Brodu

6 OBSAH 1 ÚVOD SOUČASNÝ STAV POZNATKŮ Řepka olejná ozimá (Brassicca napus L. var. napus) Škůdci řepky Škůdci v podzimním a zimním období Dřepčík zelný (Phyllotreta nemorum Linné, 1758) Dřepčík polní (Phyllotreta undulata Kutschera, 1860) Dřepčík černý (Phyllotreta atra Fabricius, 1775) Dřepčík černonohý (Phyllotreta nigripes Fabricius, 1775) Dřepčík olejkový (Psylliodes chrysocephalus Linné, 1758) Krytonosec zelný (Ceutorhynchus pleurostigma Marshall, 1802) Osenice polní (Agrotis segetum Denis & Schiffermüller, 1775) Pilatka řepková (Athalia rosae Linné, 1758) Květilka zelná (Delia radicum Linnaeus, 1758) Slimáčkovití Agriolimacidae Hraboš polní (Microtus arvalis Pallas, 1778) Škůdci v období časného jara Krytonosec řepkový (Ceutorhynchus napi Gyllenhall, 1837) Krytonosec čtyřzubý (Ceutorhynchus quadridens Panzer, 1795) Blýskáček řepkový (Meligethes aeneus Fabricius, 1775) Škůdci v období tvorby šešulí Krytonosec šešulový (Ceutorhynchus obstrictus Marsham, 1802) Bejlomorka kapustová (Dasineura napi Loew, 1850) Mšice zelná (Brevicoryne brassicae Linné, 1758) CÍL PRÁCE METODIKA Charakteristika studijní plochy Sledování škůdců řepky VÝSLEDKY A DISKUSE Výskyt škůdců v jednotlivých sezónách Hospodářský rok Hospodářský rok Hospodářský rok Hospodářský rok ZÁVĚR PŘEHLED POUŽITÉ LITERATURY PŘÍLOHY... 37

7 1 ÚVOD Snaha člověka chránit pěstované plodiny před škůdci a plevelnými rostlinami je zřejmá již po staletí. O stabilní a dobře fungující zemědělství usiluje každá země, která si je vědoma důležitosti tohoto odvětví v hospodářství státu. Prosperující živočišná, ale také rostlinná výroba je jedním ze základních předpokladů spokojenosti celé společnosti. Význam této oblasti je samozřejmý i v otázce udržení rázu krajiny země. Zemědělská produkce je v posledních letech čím dál více ovlivňována novými technologiemi, produktivitou práce a také tlakem na snižování nákladů. Jednou z cest v oblasti snížení nákladů na produkci je včasná a správně provedená diagnostika příčin poškození rostlin. V takovém případě nejsou zemědělské plodiny ohroženy nesprávným zásahem, který je může poškodit nebo může být neúčinný. U rostlin poškozených škůdcem, chorobou nebo nesprávně zvolenou chemickou látkou nejen, že dochází ke snížení výnosu, ale i ke kvalitativním změnám produktu. To ve výsledku znamená snížení tržby zemědělců. 7

8 2 SOUČASNÝ STAV POZNATKŮ 2.1 Řepka olejná ozimá (Brassicca napus L. var. napus) Řepka olejná patří v současnosti v České republice k nejrozšířenější olejnině. Je pěstována ve formě ozimé nebo jarní. Vyšší výnosy jsou u řepky ozimé, je proto častější. Řepka jarní se uplatňuje hlavně jako náhrada za vyhynulou řepku ozimou. Zájem zemědělců o pěstování řepky v posledních letech dokládá i nárůst ploch osetých touto plodinou. V České republice bylo v roce 2012 zaznamenáno pěstování řepky na výměře pohybující se okolo 420 tisíc hektarů, tzn. na přibližně 12 % celkové výměry orné půdy. Využití řepky lze rozdělit do těchto oblastí: a) potravinářství kvalitně rafinovaný řepkový olej má neutrální chuť i vůni, tudíž je dobře uplatnitelný při použití ve studené kuchyni. Snáší vyšší teploty i při tepelném zpracování pokrmů. Na rozdíl od sójového oleje obsahuje pro organismus méně nežádoucích nasycených mastných kyselin, které negativně ovlivňují hladinu cholesterolu v krvi b) krmivářství řepkové extrahované šroty jako součást krmných směsí pro zvířata c) zdroj obnovitelné energie metylester řepkového oleje, neboli bionafta, která se získává chemickou reakcí řepkového oleje s metylalkoholem. Řepková sláma je spolu o obilní slámou považována za levný zdroj fytomasy při výrobě pelet nebo briket. K posouzení je v tomto případě otázka, zda je vhodné odvážet z pozemku téměř veškerou vyprodukovanou organickou hmotu. Řepka je ideální plodinou v osevním postupu a vynikající předplodinou pro obilniny. Předpokladem zdravého porostu je nákup certifikovaného osiva. Optimálním doporučeným termínem výsevu a dodržením doporučeného výsevku lze snížit riziko napadení rostlin chorobami nebo škůdci. Rychlým pokrytím povrchu půdy a dobrým prokořeňováním řepka zabraňuje erozi půdy i relativně dobře konkuruje plevelům. Poměrně dlouhá doba kvetení je příznivá pro včely. 8

9 2.2 Škůdci řepky Řepka patří od 90. let 20. století mezi polní plodiny nejvíce ohrožené škůdci. Tito škůdci mohou způsobovat významná poškození během celé vegetační doby. Mají různě velký hospodářský význam podle ročníku a stanoviště, je tudíž nutné k nim každý rok přistupovat individuálně. V této práci bylo použito rozdělení na škůdce podzimního a zimního období, škůdce časného jara a škůdce šešulové Škůdci v podzimním a zimním období Výskyt a škodlivost podzimních škůdců je ovlivňována povětrnostními podmínkami daného ročníku, lokalitou a dalšími faktory, které působí na výskyt škůdců. Nezanedbatelný je též význam nárůstu ploch pěstované řepky, zejména v teplejších oblastech Dřepčík zelný (Phyllotreta nemorum Linné, 1758) Řád: Brouci Coleoptera Čeleď: Mandelinkovití Chrysomelidae Symptomy okrouhlé jamky o průměru 1,5-2 mm na vrchní straně listu, spodní pokožka zůstává nepoškozená. Morfologie dřepčík zelný je 2,5-3,5 mm velký, černý brouk se dvěma podélnými žlutými proužky na krovkách. Žluté proužky jsou všude stejně široké a nevykrojené v přední části. Má skákavé zadní nohy. Šestinohé larvy žijí buď na koříncích rostlin, nebo minují v listech. Celkem třikrát se svlékají a na konci svého vývoje měří 5-6 mm. Jsou štíhlé, žluté, s výjimkou hlavy a noh, které jsou černé. Bionomie samičky kladou dlouhá, oválná, žlutobílá vajíčka jednotlivě nebo ve skupinách počátkem léta na spodní stranu listů. Po 5-11 dnech se líhnou larvy, které se zavrtávají do listů. Ze zprvu vyžraných tenkých chodbiček se po prvním svlékání larev stávají miny. Larvy se mohou stěhovat i na další listy. Vývoj larev trvá dnů, potom padají na zem a zahrabávají se v houbce 1-2 cm do půdy, kde se zakuklí. Po

10 dnech se líhnou mladí brouci, kteří ožírají listy. Přezimují v půdě, spadaném listí nebo vegetaci. Pohlavně dospívají zjara následujícího roku. Vylézají v dubnu. Úživný žír brouků trvá dnů. V roce mají jednu generaci. Ekologie škodlivost je vyšší v případě mírného podzimu a zimy. Působené škody rostliny nevzcházejí, vadnou. Poškození larvami podporuje rozvoj houbových chorob. Možnosti regulace chemická ochrana spočívá v moření osiva a aplikaci povolených insekticidů na mladé rostliny Dřepčík polní (Phyllotreta undulata Kutschera, 1860) Řád: Brouci Coleoptera Čeleď: Mandelinkovití Chrysomelidae Symptomy okrouhlé jamky na vrchní straně listu, rostliny nevzcházejí. Morfologie dorostlé larvy měří 4-5 mm, jsou leskle bílé. Dospělec je 2-2,3 mm dlouhý brouk s černými krovkami se dvěma podélnými žlutými proužky, které má oproti dřepčíku zelnému v ramenní části zúžené a vykrojené. Bionomie samičky kladou drobná, bílá vajíčka jednotlivě nebo ve skupinách po 4-20 na půdu. Vývoj larev trvá asi tři týdny, jsou v zemi, kde se živí kořínky v půdě. Po zakuklení se mladí brouci líhnou po 7-17 dnech. Přezimují v půdě, spadaném listí nebo vegetaci. Ekologie škodlivost je vyšší v chladnějších a vlhčích polohách. Působené škody rostliny nevzcházejí, vadnou. Možnosti regulace chemická ochrana spočívá v moření osiva a aplikaci povolených insekticidů na mladé rostliny Dřepčík černý (Phyllotreta atra Fabricius, 1775) Řád: Brouci Coleoptera Čeleď: Mandelinkovití Chrysomelidae Symptomy okrouhlé jamky na vrchní straně listu, rostliny nevzcházejí. 10

11 Morfologie dřepčík černý je 1,9-2,5 mm velký brouk. Tělo je černé s kovově modrým leskem, druhé a třetí tykadlové články jsou červenohnědé. Dospělé larvy měří asi 5 mm, jsou bělavé s černou hlavou. Bionomie samičky kladou na počátku června vajíčka jednotlivě na povrch půdy. Přibližně za 6-12 dnů se líhnou larvy, které ožírají kořínky rostlin. Plně vyvinuté jsou larvy po 2-3 týdnech. Kuklí se v půdě v hloubce několika centimetrů. Přibližně za dva týdny se líhnou brouci, kteří do pozdního podzimu ožírají listy. Přezimují v půdě, spadaném listí nebo vegetaci. Ekologie škodlivost je vyšší v teplejších a sušších polohách. Působené škody brouci škodí na mladých rostlinách, mohou způsobit holožír, larvy okusují kořínky. Možnosti regulace chemická ochrana spočívá v moření osiva a aplikaci povolených insekticidů na mladé rostliny Dřepčík černonohý (Phyllotreta nigripes Fabricius, 1775) Řád: Brouci Coleoptera Čeleď: Mandelinkovití Chrysomelidae Symptomy okrouhlé jamky o průměru 1,5-2 mm na vrchní straně listu, spodní pokožka zůstává nepoškozená. Morfologie dřepčík černonohý je 2-2,8 mm velký brouk. Tělo je černé s kovově modrým leskem, tykadla jsou černá. Bionomie je podobná jako u předchozích druhů. Ekologie škodlivost je vyšší v teplejších a sušších polohách. Působené škody brouci škodí na mladých rostlinách, mohou způsobit holožír. Možnosti regulace chemická ochrana spočívá v moření osiva a aplikaci povolených insekticidů na mladé rostliny. 11

12 Dřepčík olejkový (Psylliodes chrysocephalus Linné, 1758) Řád: Brouci Coleoptera Čeleď: Mandelinkovití Chrysomelidae Symptomy malé otvory nebo jemné požerky na listech mladých rostlin, při silném napadení vypadá porost jako pošlapaný nebo potlučený kroupami. Ve fázi přízemní růžice listů vyžrané vegetační vrcholy. Poškození srdéček vede k vadnutí, vymrznutí a zahnívání. Prožrané lodyhy se lámou a praskají. Morfologie oligopodní larvy jsou až 7 mm dlouhé, tělo je špinavě bílé s tmavými skvrnkami, ze kterých vyrůstají brvy, mají tři páry nohou, hlava je tmavě hnědá, na posledním zadečkovém článku je hnědá destička a dva malé trny. Dřepčík olejkový je asi 3-4 mm velký, kovově lesklý, modrý brouk. Bionomie samičky kladou vajíčka zjara a brzy hynou, mladí brouci se začínají objevovat koncem června a v červenci, kdy mírně škodí žírem na listech a šešulích. Během léta se přesunují do vlhčích a chladnějších míst (okraje lesů, křoviny). V září se stěhují do vzešlé řepky, jsou již pohlavně dospělí, páří se a kladou vajíčka k rostlinám řepky do hloubky 1-2 cm. Z nakladených vajíček se larvy líhnou ještě téhož roku, jako larvy mohou také přezimovat a kuklit se až další jaro. Většina brouků hyne. Ekologie škodlivost je vyšší v případě mírného podzimu a zimy. Působené škody významné škody mohou působit pouze larvy, které se zavrtávají do řapíků a srdéček rostliny. Poškozeným rostlinám žloutnou listy, rostliny vadnou, zahnívají a snadno vymrzají. Poškození larvami podporuje rozvoj houbových chorob. Možnosti regulace dodržovat osevní postupy, likvidovat brukvovité plevele. Chemická ochrana spočívá v moření osiva a aplikaci povolených insekticidů proti dospělcům. Porost je třeba ošetřit před vykladením vajíček, protože proti larvám není možná přímá ochrana Krytonosec zelný (Ceutorhynchus pleurostigma Marshall, 1802) Řád: Brouci Coleoptera Čeleď: Nosatcovití Curculionidae Symptomy hladké, kulaté hálky o průměru 1 cm na kořenovém krčku nebo hlavním kořenu. 12

13 Morfologie larvy jsou apodní, eucefalní, 4-5 mm dlouhé, tělo je bělavé s tmavou hlavou. Dospělci jsou 2-3 mm velcí nosatcovití brouci, jejich zbarvení je šedočerné. Celý povrch těla je kryt prodlouženými šupinkami. Štít je u báze široký, směrem k hlavě se zužuje. Bionomie brzy na podzim opouštějí dospělci letní stanoviště a vyhledávají ozimou řepku. Samičky kladou vajíčka jednotlivě do drobných jamek, vyhloubených na kořenovém krčku rostliny. Zhruba po týdnu se líhnou larvy, které se živí rostlinnými pletivy. Výsledkem je vznik hálky. V hálkách žijí larvy asi deset týdnů, potom si za příznivých podmínek (teplé počasí, vlhká zemina) utvoří mezi kořeny řepky křehký kokon z hlíny, v němž se kuklí. Mladí brouci se začínají líhnout koncem července až začátkem října. Přestože má krytonosec zelný pouze jednu generaci do roka, existuje u něj jarní a podzimní kmen, takže přezimovat může larva i brouk. Jarní kmen klade vajíčka na jaře na jarní řepce, podzimní kmen poškozuje ozimou řepku. Ekologie při příznivém počasí může nálet trvat i několik měsíců. Pak se současně vyskytují larvy všech vývojových stupňů. Působené škody škodí pouze larvy, které svým žírem způsobují vytvoření zduřelé hálky nebo při silném napadení shluky hálek na kořeni nebo kořenovém krčku. Vnitřek hálek je larvou v průběhu jejího vývoje vyžrán. Shluky hálek připomínají nádory způsobené houbou nádorovkou kapustovou Plasmodiophora brassicae. Dospělí brouci nepůsobí významné škody. Možnosti regulace v oblasti agrotechniky dokonalou orbou, dodržovat střídání plodin. Chemická ochrana spočívá v moření osiva, cílená ochrana insekticidy se proti tomuto druhu neprovádí z ekonomických důvodů (hospodářský význam poškozených rostlin není velký) Osenice polní (Agrotis segetum Denis & Schiffermüller, 1775) Řád: Motýli Lepidoptera Čeleď: Můrovití Noctuidae V odborné literatuře je vedena jako polyfágní škůdce. Symptomy skeletování, okénkový žír, později děrový nebo okrajový žír na listech. Mladé rostliny jsou často nad zemí překousnuty. Zpočátku může být žír osenic zaměňován za žír slimáčků. 13

14 Morfologie osenice polní je můra dlouhá mm, rozpětí křídel mm. Přední křídla jsou hnědá s okrouhlými nebo ledvinovitými skvrnami, které jsou ohraničeny tenkou černou linkou. Zadní křídla jsou světlá s tmavě poprášenými žilkami a bílými třásněmi. Housenky jsou po vylíhnutí šedavé s dvěma tmavými laterálními linkami. Dospělé housenky jsou nejčastěji hlínovitě žluté, tmavěji mramorované a lesklé. Bionomie způsob života je rozdílný podle vhodnosti jednotlivých roků pro její vývoj. Do roka má dvě generace. Vývoj jedné generace trvá dnů. Přezimují pouze dorostlé housenky. Dospělci se objevují od poloviny května do konce června v noci. Samičky kladou polokulovitá, mléčně bílá vajíčka na spodní stranu plevelů nebo na půdu. Housenky se líhnou po dnech, na rostlině škodí žírem za světla. Starší housenky (dlouhé 50 mm) se zdržují těsně pod povrchem (2-3 cm) a poškozují kořenový systém nebo přízemní listové růžice. Vývoj letní generace trvá asi čtyři měsíce, dospělci se objevují v srpnu a září. Z nakladených vajíček se líhnou housenky škodící na plodinách v podzimních měsících, přezimují v hloubce cm. Kuklí se až na jaře následujícího roku v hliněném kokonu, ale část housenek se může kuklit už na podzim stávajícího roku, takže se může objevit další generace. Ekologie spodní práh vývoje je 10 C, význam tohoto škůdce postupně vzrůstá hlavně v teplejších oblastech. Mezi přirozené nepřátele patří netopýři, krtci, havrani, koroptve. Působené škody škody působí většinou až druhá generace osenic, a to hlavně v teplejších oblastech, pro rozvoj škůdce je příznivé suché počasí, teplé léto a podzim. Možnosti regulace intenzivní obdělávání půdy a vysoké dávky dusíkatého vápna redukují počet osenic. Chemická ochrana je možná pouze proti mladým housenkám, na starší housenky v půdě je neúčinná. Význam tohoto škůdce postupně vzrůstá. V našich podmínkách se ještě vyskytuje osenice ypsilonová (Agrotis ypsilon Rottemburg, 1761) a osenice vykřičníková (Agrotis exclamationis Linné, 1758). Bionomie a škodlivost jsou podobné. 14

15 Pilatka řepková (Athalia rosae Linné, 1758) Řád: Blanokřídlí Hymenoptera Čeleď: Pilatkovití Tenthredinidae Symptomy okrouhlé otvory v listech, žír listů a lodyh, při silném výskytu je možný až holožír. Poškození rostlin housenicemi pilatky je možné zaměnit za poškození prvními instary housenek osenic a plži. Morfologie dospělec tohoto blanokřídlého hmyzu je velký 6-10 mm, barva těla je žlutá až oranžová, na hrudi s černou kresbou. Hlava je černá, lesklá. Křídla jsou jemná, směrem k tělu kouřově žlutohnědá, jejich rozpětí je 15 mm. Nohy jsou červenožluté. Larvy pilatek jsou polypodní housenice, tělo je válcovité, s černou hlavou, v prvním a druhém instaru jsou šedé až šedozelené, ve třetím instaru černé, na bocích se žlutavými proužky. Mají tři páry hrudních nožek a sedm párů panožek na zadečkových článcích. Jejich délka činí mm. Bionomie vývoj pilatky řepkové je rychlý, po zakuklení v půdě vzniká nová generace již po pěti týdnech, takže v teplých letech je možné zastihnout více generací. Dospělci se objevují již začátkem května. Samičky kladou měkká, bělavě žlutá vajíčka fazolovitého tvaru s velikostí okolo 1 mm jednotlivě do malé jamky v čepeli listů. Množství vajíček, které je samička schopna naklást se pohybuje v rozmezí kusů. Larvy pilatek (housenice) se líhnou po 5-12 dnech, na rostlině škodí larvy prvního instaru vykusováním okének v čepeli listů. Takto poškozena bývá hlavně jarní řepka. Třetí generace potom škodí na řepce ozimé. Vývoj housenic trvá dnů, kuklení probíhá v půdě v tuhých oválných kokonech o velikosti 9-11 mm přibližně o 10 dnů méně než samotný vývoj housenic. Z přezimujících kukel se dospělci rodí začátkem května. Dospělci druhé generace vylétají během července a třetí generace koncem srpna. Ekologie pro výskyt tohoto škůdce je vhodné teplé a suché léto a podzim. Housenice pilatky řepkové jsou hostitelem některých antagonistů, např. hlístice Nematoda, kuklice Tachinidae, lumci Ichneumonoidea a chalcidky Chalcidoidea. Působené škody na jarní řepce působí škody první generace housenic pilatek, na ozimé pak jejich třetí generace. Možnosti regulace podzimní orba, likvidace brukvovitých plevelů. Chemická ochrana povolenými insekticidy při zjištění výskytu housenic. 15

16 Květilka zelná (Delia radicum Linnaeus, 1758) Řád: Dvoukřídlí Diptera Čeleď: Květilkovití Anthomyiidae Symptomy žír na hlavním kůlovém kořenu, spodní listy se barví do červena až fialova a odumírají. I když se některé rány mohou zacelit, vzniká riziko napadení požraného místa patogenními organismy, především původcem verticiliového vadnutí. Při větším výskytu škůdce dochází k vadnutí rostlin, zakrslosti v růstu nebo odumření celé rostliny. Morfologie květilka zelná je podobná štíhlejší mouše domácí. Je málo pohyblivá a dá se snadno chytit. Dospělci měří přibližně 6 mm. Samci jsou popelavě šedí, jejich velké oči se na temeni dotýkají. Čelo je stříbřitě bílé s červeným trojúhelníčkem. Na hrudi jsou 3 černé, široké, podélné pásky. Křídla jsou žlutavě šedá. Larvy jsou bělavé, apodní, acefalní, 7-8 mm dlouhé, jsou kyjovitého tvaru, vpředu užší. Kukly jsou světle nebo kaštanově hnědé, dlouhé přibližně 6 mm. Bionomie škůdce přezimuje většinou jako kukla v půdě. Dospělci se líhnou od poloviny dubna do května. Létají pomalu jen za slunečných dnů. V průměru žijí 40 dnů. Přibližně týden po vylíhnutí začínají samičky klást jasně bílá, do 1 mm dlouhá vajíčka na půdu k bázi hostitelské rostliny nebo přímo na rostlinu blízko k půdě. Samička je schopná naklást vajíček. Líhnutí larev trvá 4-5 dnů. Vylíhlé larvy se ihned zavrtávají do půdy ke kořenům, kde škodí svým žírem. Po zhruba třech týdnech se larvy ve velikosti 8 mm kuklí v půdě v blízkosti kořenů. Vývoj kukly trvá 7-35 dnů a tak se během července nebo již koncem června objevují květilky druhé generace. Larvy této druhé generace se kuklí v srpnu, mohou přezimovat, ale pokud je teplé počasí může se líhnout i třetí generace (konec srpna a září). Larvy třetí generace jsou hlavními škůdci řepky ozimé. Tyto larvy přezimují a kuklí se až na jaře. Ekologie dospělci se vyskytují v porostu téměř nepřetržitě. V kuklách květilek cizopasí žlabatka nebo drabčíci. Lumčíci napadají larvy květilek. Působené škody škodlivost je lokální s návazností na povětrnostní podmínky, vyskytuje se nepravidelně. V České republice nebyl zaznamenán větší hospodářský význam tohoto škůdce. Možnosti regulace provádění orby nebo hlubší kultivace půdy, použití mořeného osiva. Chemická ochrana přímo proti tomuto škůdci není zatím vypracována, počet imag je možné redukovat aplikací povolených insekticidů, které se používají při regulaci dřepčíků nebo krytonosců. 16

17 Slimáčkovití Agriolimacidae Slimáček síťkovaný (Deroceras reticulatus Müller, 1774) Slimáček polní (Deroceras agreste Linné, 1758) Třída: Plži Gastropoda Řád: Stopkoocí Stylommatophora Symptomy nepravidelné otvory na listech, mladé listy jsou okousané zcela, zůstává stříbřitá, slizovitá stopa. Morfologie slimáček síťkovaný je dlouhý mm, hřbet je vypouklý, štít tvoří asi dvě pětiny délky těla, základní zbarvení je béžovošedé, někdy kávové nebo olivové. Na těle má zřetelnou síťovitou kresbu tvořenou načernalými nebo tmavohnědými skvrnami. Slimáček polní je mírně menší, měří přibližně mm, je podobný předchozímu druhu, nemá tak výraznou kresbu. Bionomie přezimují vajíčka, ojediněle při mírné a vlhké zimě i dospělci. Jsou oboupohlavní. Dospělec klade vajíček ve skupinách po kusech do hloubky 5-10 cm. Letní generace se líhne v červnu a červenci, škodí od srpna na ozimé řepce. Ekologie výskyt podporuje vlhké a teplé počasí v létě a na podzim. Jsou aktivní celou noc, po deštích i ve dne. K biologické ochraně se používají hlístice rodu Phasmorhabditis, přirozenými nepřáteli jsou např. ptáci. Působené škody žír na listech a stoncích, silný výskyt škůdce při vzcházení řepky její nenávratné poškození. Možnosti regulace likvidace posklizňových zbytků, výdrolu a plevelů. Prahy škodlivosti nejsou zpracovány, v praxi se považuje za práh škodlivosti 1 jedinec pod nástrahou (1m 2 černé plachty na odplevelené ploše porostu). Chemická ochrana je možná aplikací moluskocidu při setí nebo 2-3 dny před vzejitím Hraboš polní (Microtus arvalis Pallas, 1778) Řád: Hlodavci Rodentia Čeleď: Myšovití Muridae Symptomy okousaný nebo zcela spasený porost v okolí nory, ve východech z nor natahané rostliny, výhrabky ve tvaru mělkých krtin. 17

18 Morfologie hraboši jsou velcí 8-12 cm, mají malý, asi 3 cm dlouhý ocas, samec může vážit okolo 50 g a je větší než samice. Stavba těla je robustnější, má zaoblený čenich, malé a poměrně skryté ušní boltce. Srst je zbarvena od hnědé až po šedou, břišní strana bývá světlejší. Bionomie rozmnožování začíná v březnu a končí v říjnu, samice je březí asi 3 týdny. Velikost vrhu je v průměru 5-6 mláďat. Samice má za život 3-4 vrhy. Žijí v rozvětvené soustavě nor a podzemních chodeb asi 5-30 cm pod povrchem půdy. Potrava je rostlinná a tvoří si z ní zásoby. Ekologie hraboš je gradační škůdce, od jara do podzimu se hustota jeho populace zvyšuje. Byla zaznamenána cyklická změna početnosti, která se opakuje zhruba po 3-5 letech, zvláště po mírných zimách a suchých létech. Přirozenými nepřáteli jsou draví ptáci, lišky, kočky, lasičky, ale i čápi nebo rackové. Působené škody okusování rostlin. Možnosti regulace vhodná agrotechnika (provádění orby, střídání plodin), podpora přirozených nepřátel (berličky pro dravce). Chemickou ochranou je pokládání jedových nástrah Škůdci v období časného jara Krytonosec řepkový (Ceutorhynchus napi Gyllenhall, 1837) Řád: Brouci Coleoptera Čeleď: Nosatcovití Curculionidae Symptomy drobné otvory na listech způsobené žírem dospělců, později bělavě lemované vpichy na stonku. Rostliny se deformují a zkrucují, stonek tloustne, ohýbá se a praská. Morfologie dospělí brouci měří 3-4 mm, tělo je tmavohnědě zbarvené, je pokryto světlejšími a nažloutlými šupinkami, které dělají barvu těla rezavější. Hlava je malá a v klidu je vysunutá ze štítu. Štít je na horním konci prohnutý, takže tvoří dojem límce. Nosec je svrchu tmavohnědý jako tělo krytonosce, zespodu je černý, kyjovitá tykadla jsou hustě ochlupená. Krovky jsou rýhované. Larva je válcovitá, bělavá, apodní, eucefalní, hlava je nejprve načernalá, potom žlutavá. Bionomie dospělci přezimují v půdě v kuklách. Při dosažení teploty půdy 5-7 C nalétávají do porostu řepky. Po úživném žíru (přibližně 14 dnů) vyhloubí samičky 18

19 noscem jamku pod vegetačním vrcholem a nakladou vajíčka. Vajíčka jsou oválná, mléčně bílá, o velikosti do 1 mm. Místa kladení zakrátko zduří, uvnitř rostliny dochází k vytvoření hálky. V těchto místech stonky zduřují, ohýbají se nebo praskají. Larvy se vyvíjí ve stoncích asi 4-5 týdnů, při tom vyžírají stonkovou dřeň. Po opuštění stonku se zakuklí v půdě. Asi po 25 dnech se vylíhnou v kokonech mladí brouci, na jaro čekají ukrytí v půdě v kokonech nebo volně. V našich podmínkách má jen jednu generaci. Ekologie přirozenými nepřáteli jsou parazitoidi řádu blanokřídlých. Působené škody nálet brouků je nepravidelný, škody jsou hlavně při pozdním aplikaci insekticidů, kdy už byla nakladena vajíčka. Práh škodlivosti je výskyt 4-6 brouků na jednu žlutou misku za 3 dny. Možnosti regulace chemická ochrana je možná aplikací povolených insekticidů před nakladením vajíček při zjištění požerků na listech. Význam tohoto škůdce v České republice je značný Krytonosec čtyřzubý (Ceutorhynchus quadridens Panzer, 1795) Řád: Brouci Coleoptera Čeleď: Nosatcovití Curculionidae Symptomy jsou shodné jako v případě krytonosce řepkového, tzn. drobné otvory na listech způsobené žírem dospělců, později malé otvůrky vpichy na stonku pro kladení vajíček. Rostliny jsou lámavé a předčasně dozrávají. Morfologie dospělí brouci měří přibližně 3 mm, tvar těla je stejný jako u jiných nosatců, jsou šedí s rezavým nádechem, na krovkách za štítem mají zřetelnou bílou skvrnu, chodidla jsou rezavá, stejně tak i kyjovitá, lomená tykadla. Nosec je tmavohnědý. Krovky jsou jemně proužkované. Larva je podlouhlá, úzká, podobná larvě krytonosce řepkového, takže pouhým okem nejdou od sebe rozlišit. Je apodní, eucefalní, na konci vývoje asi 5 mm dlouhá, barva je bělavá. Bionomie dospělci přezimují v půdě, do porostů řepky nalétají při teplotě C. Po úživném žíru kladou samičky po napíchnutí obvykle listových řapíků, méně často i do stonků, vajíčka. Vajíčka nekladou samičky po jednom, ale nejčastěji po 4 kusech. Vajíčko má tvar elipsy, zprvu je mléčně bílé, pak se prosvětlí. Každá samička může produkovat během své pohlavní dospělosti přes 100 vajíček. Po 5-7 dnech se z vajíček líhnou larvičky, které pronikají do pletiva, postupně se dostávají až do stonků, kde 19

20 vyžírají dřeň. Napadené rostliny žloutnou a opožďuje se jejich vývoj. Zhruba za 5-6 týdnů larvy opouštějí stonek a zakuklí se v půdě, kde si v hloubce 2-4 cm vytvoří hliněný kokon. Asi po měsíci se líhnou brouci, na jaro čekají ukrytí v půdě v kokonech nebo volně. V našich podmínkách má jen jednu generaci. Ekologie přirozenými nepřáteli jsou parazitoidi řádu blanokřídlých. Působené škody larvy vyžírají listové řapíky, případně i stonky, škody jsou hlavně při pozdní aplikaci insekticidů, kdy už byla nakladena vajíčka. Žír larev a brouků zvyšuje riziko napadení rostlin houbovými chorobami. Práh škodlivosti je výskyt brouků na jednu žlutou misku za 3 dny. Možnosti regulace chemická ochrana je možná aplikací povolených insekticidů před nakladením vajíček při zjištění požerků na listech Blýskáček řepkový (Meligethes aeneus Fabricius, 1775) Řád: Brouci Coleoptera Čeleď: Lesknáčkovití Nitidulidae Symptomy nakousaná nebo vykousaná poupata v celém květenství. Poškozená poupata žloutnou, usychají a opadávají. Morfologie drobný brouček, 2-2,5 mm dlouhý a asi 1,5 mm široký. Tělo je podlouhle vejčité, lesklé, pokryté jemnými přilehlými chloupky. Barva těla je uváděna jako kovově černozelená nebo černomodrá, někdy vpředu se zlatým leskem. Spodní strana těla je černá. Hlavu mají malou a širokou. Krátká paličkovitá tykadla jsou černá. Krovky jsou všude stejně široké, vzadu zaoblené. Po vylíhnutí je larva bezbarvá, průhledná, pouze nohy a hlava je tmavá. Postupem se barva mění na mléčně bílou, neprůhlednou, se žlutozeleným nádechem. Každý z obou vývojových stupňů trvá 8-10 dnů. Po ukončení vývoje dosahuje larva délky 4 mm. Po obou stranách jednotlivých tělních článků jsou patrné okrouhlé černé skvrny. Larva má 3 páry pravých končetin. Kukla je žlutobílá, 2 mm dlouhá. Bionomie brouci přezimují mělce v půdě nebo v listí. Při teplotě půdy 10 C, tzn. teplotě vzduchu okolo 15 C, začínají nalétávat do porostu řepky. Tam se prokousávají do poupat a vyžírají vnitřky, zejména prašníky tyčinek. Přibližně 20 dnů po vylétnutí kladou samičky 1-2 vajíčka mezi květní orgány polorozvinutých poupat řepky. Vajíčka jsou protáhlá, válcovitá. Larvy se líhnou po 3-4 dnech. Živí se hlavně pylem, méně 20

21 často ožírají květní plátky, nepůsobí škody. Asi po 4 týdnech se larvy kuklí v půdě. Mladí brouci se líhnou z kukel po dnech. Současně se mohou vyskytovat jak brouci staří, tak nově vylíhlí. Staří postupně hynou, stěhování mladých do zimovišť může začínat již v červenci. V našich podmínkách má jen jednu generaci. Ekologie přirozeným nepřítelem larev je slunéčko sedmitečné Coccinella septempunctata Linné, Působené škody největší nebezpečí hrozí na nerozvinutých květních poupatech, po rozvinutí květních poupat se blýskáček živí pylem a nektarem a již nepůsobí významné škody. Možnosti regulace chemická ochrana je možná aplikací povolených insekticidů při zjištění výskytu imag. Význam tohoto škůdce v České republice v současnosti mírně klesá Škůdci v období tvorby šešulí Krytonosec šešulový (Ceutorhynchus obstrictus Marsham, 1802) Řád: Brouci Coleoptera Čeleď: Nosatcovití Curculionidae Symptomy raná fáze napadení není dost dobře rozpoznatelná, zřetelné je až poškození v době, kdy larvy opouštějí šešule drobným, asi 0,8 mm kulatým otvorem. Napadená část šešule je později zduřelá a světlejší. Morfologie dospělí brouci měří 2,5-3 mm (jsou nejmenší ze všech krytonosců žijících na řepce). Jejich zbarvení je šedočerné, tělo je porostlé hustými šedými šupinkami. Malá hlava s dvěma lomenými kyjovitými tykadly se pouze v případě nebezpečí zasouvá do štítu. Krovky jsou rýhované. Apodní, eucefalní larva je rohlíčkovitě zakřivená, malá a bělavá. Hlava larvy je hnědá se silnými čelistmi. Larvy mají 3 stadia, v posledním stadiu jsou zavalité, k oběma koncům se zužují, jejich velikost se pohybuje okolo 3-4,5 mm. Kukla je měkká, špinavě bílá, leží v hliněném kokonu. Bionomie dospělci přezimují v půdě na okrajích lesa, v křovinách nebo na jiných chráněných místech. Na řepkové pole se stěhují v době před květem. Po úživném žíru (přibližně týden) vyhloubí samičky noscem malou dutinku v mladých šešulích a nakladou vajíčka. Počet vajíček, která je samička schopna naklást se pohybuje okolo kusů, po nakladení vajíček samičky hynou. Vajíčka jsou měkká, oválná, bílá. 21

22 Líhnutí larev probíhá po 8-10 dnech. Zhruba po měsíci larvy sežerou obsah šešule a dokončí svůj vývoj. Prožerou v šešuli dírku a kuklí se v půdě v hloubce několika cm. Doba kuklení je asi 10 dnů, poté se objevují mladí brouci. Přezimují v půdě. V našich podmínkách má jen jednu generaci. Ekologie příznivé je teplé počasí v době květu řepky, přirozenými nepřáteli jsou parazitoidi řádu blanokřídlých. Působené škody larvy krytonosce škodí sáním na vyvíjejících se semenech. Práh škodlivosti je výskyt 1 brouka na 1 rostlinu, v době silného tlaku bejlomorky kapustové i 1 brouk na 2 rostliny. Možnosti regulace chemická ochrana je možná aplikací povolených insekticidů při zjištění imag Bejlomorka kapustová (Dasineura napi Loew, 1850) Řád: Dvoukřídlí Diptera Čeleď: Bejlomorkovití Cecidomyiidae Symptomy zduření šešulí v místě sání, změna barvy šešulí na žlutou až světle zelenou, postupné odumírání a praskání šešulí dochází k výdrolu semen. Morfologie drobný dvoukřídlý hmyz, tělo je veliké jen 1,5 mm oranžově žluté barvy, hruď je tmavá se stříbřitě bílými chloupky, červenavý, stejnoměrně silný zadeček. Oproti tělu má relativně dlouhé nohy. Larva je apodní, acefalní, žlutobílá, veliká asi 2 mm. Bionomie bejlomorky přezimují ve stadiu kukly, část kukel zůstává aktivních až pět let. Dospělci se líhnou z kukel během května. Žijí velmi krátce, 1-3 dny. Samci létají převážně u země, kde kopulují a brzy hynou. Samičky kladou vajíčka do šešulí ve skupinách. Pro nakladení vajíček vyhledávají šešule již narušené žírem jiných škůdců, hlavně dřepčíků nebo nosatců nebo mladé šešule do 3 cm, protože sami nemohou jemným kladélkem probodnout stěnu šešulí. Vývoj larev trvá 3-4 týdny, šešule se otevírají a larvy se kuklí v půdě v hloubce do 5 cm. Doba kuklení trvá 5-15 dnů. Vývoj jedné generace tak trvá maximálně 3-4 týdny. Na řepce nejvíce škodí první a částečně druhá generace dospělci této generace kladou vajíčka i do velkých, mechanicky nepoškozených šešulí. V našich podmínkách se do roka vyvíjí i pět generací. 22

23 Ekologie výskyt podporuje teplé počasí během kvetení řepky. Přirozenými nepřáteli jsou parazitoidi řádu blanokřídlých. Působené škody škodlivost způsobená výdrolem a nevyvinutím semen je větší na okrajích pozemků. Práh škodlivosti je 1 kladoucí samička na 4 rostliny. Možnosti regulace chemická ochrana je možná aplikací povolených insekticidů při zjištění imag. Preventivně ke zpevnění šešulí aplikace nitrofenolátů na začátku květu řepky Mšice zelná (Brevicoryne brassicae Linné, 1758) Řád: Polokřídlí Hemiptera Čeleď: Mšicovití Aphididae Symptomy na rostlinách vytvářejí kolonie, posátá pletiva se deformují, žloutnou a usychají. Semena vypadávají. Rostliny jsou pokryté šedavým voskovým práškem a medovicí. Morfologie imago je bezkřídlá, zavalitá, šedozelená mšice. Jsou 2-2,5 mm dlouhé, jejich povrch těla je hustě pokryt voskovým práškem. Hlava je tmavší, oči černé, tykadla jsou kratší než tělo, nejčastěji složená ze šesti článků. Okřídlení jedinci jsou o něco menší než bezkřídlí (1,9-2 mm), hlava je tmavá, předohruď tmavohnědá, zbytek hrudi černý, zadeček je zelenavý, šedě ojíněný. Tykadla jsou stejně dlouhá jako tělo. Bionomie mšice nemigruje, ale po celý rok se vyvíjí pouze na různých brukvovitých rostlinách. První samičky se objevují začátkem května, koncem května se velmi intenzivně množí a vytváří husté kolonie na lodyhách a listech. Během vegetace se v těchto koloniích rodí i okřídlené samičky, které lze nalézt na přelomu června a července. Mšice se po celé vegetační období množí partenogeneticky a jsou živorodé. Od poloviny října vytváří generaci, která se množí pohlavně, samička klade podlouhlá vajíčka po 2-4 do trhlin stonků. Tato vajíčka přezimují. Podle průběhu počasí mohou mít až 16 generací. Ekologie přirozenými nepřáteli jsou dospělci a larvy slunéček, larvy pestřenek, zlatooček a mšicomarů. Působené škody v době mezi kvetením a začátkem zrání, rostliny poškozuje sáním. Možnosti regulace chemická ochrana je možná aplikací povolených insekticidů do 10 dnů po odkvětu, později je neúčinná. 23

24 3 CÍL PRÁCE Cílem závěrečné práce bylo Shromáždit literární údaje a informace o škůdcích řepky ozimé v České republice. V obecném měřítku tyto informace uceleně setřídit, vytvořit základní charakteristiku škůdců, včetně možnosti ochrany rostlin. Získat informace o sledování výskytu škůdců řepky na Havlíčkobrodsku v letech Tato data sumarizovat a porovnat. 24

25 4 METODIKA 4.1 Charakteristika studijní plochy Vlastní sledování škůdců řepky bylo prováděno na odrůdové zkušebně ÚKZÚZ v Lípě u Havlíčkova Brodu. Tato zkušební stanice se nachází na Českomoravské vysočině, v bramborářské výrobní oblasti nadmořská výška 505 m, průměrná roční teplota 7,5 o C, průměrný roční úhrn srážek 594 mm. Půdní podmínky: převažuje hnědá půda (kambizem), okrajově oglejené půdy půdy mají střední až lehčí charakter. Každoročně je sledováno v odrůdových pokusech (zkouškách užitné hodnoty) na stanici v Lípě přibližně 140 odrůd ozimé řepky: nově zařazené odrůdy jsou nejprve posouzeny v registračních zkouškách, pokud vyhoví zadaným vstupním parametrům, jsou dále zkoušeny ve společném pokusu. Každá pěstovaná odrůda je do pokusu zařazena ve třech opakováních (každá pokusná parcelka má plochu 10 m 2 ). Na základě zkoušek užitné hodnoty je zpracován Seznam doporučených odrůd, ve kterém jsou sumarizovány nejdůležitější hospodářské a technologické vlastnosti jednotlivých odrůd včetně vhodnosti pěstování v jednotlivých výrobních oblastech (rajonizace). Pro zkoušení řepky ozimé jsou zkušební lokality zařazeny do dvou zkušebních oblastí podle klimatických charakteristik: - teplá oblast s velmi dobrými a dobrými podmínkami pro pěstování řepky ozimé, zahrnuje zemědělské výrobní oblasti kukuřičnou, řepařskou a obilnářskou. - chladná oblast s převažujícími příznivými podmínkami pro pěstování řepky ozimé, zahrnuje zemědělské výrobní oblasti bramborářskou a pícninářskou. Rozměry parcel - sklizňová plocha parcely 10 m 2 minimálně - vzdálenost řádků 12,5 cm závazně - počet řádků podélná oddělovací mezera 20 cm - ochranné okraje přední nejsou požadovány zadní nejsou požadovány 25

26 Délka a šířka parcely se odvozuje z technických možností zkušebního místa (typ stroje a sklízecí mechanizace). U řepky ozimé a jarní se bloky odrůd s různou délkou rostlin oddělují nulovými ochrannými parcelami. Pro zkoušení užitné hodnoty v rámci řízení o registraci odrůd se pokusy s brukvovitými olejninami zakládají v jedné základní úrovni agrotechniky. Agrotechnika Předplodina V souladu s běžnou praxí jsou pokusy s řepkou ozimou zařazovány přednostně po rané obilnině (např. ječmen ozimý), která následovala i po dobré předplodině (jetelovina, luskovinoobilná směska), výjimečně po včas sklizených jetelovinách. Příprava půdy Předseťová orba se provádí 2-3 týdny před setím. Předseťová příprava maximálně do hloubky 2-3 cm. V případě potřeby se pozemek může před setím uválet. Hnojení Podzimní hnojení jednorázová dávka dusíku v množství 20 kg N/ha Jarní hnojení dělené na regenerační a produkční dávku (produkční dávka se stanoví podle stavu porostu), dále je brána v úvahu také předplodina první dávka při předplodině obiloviny je 90 kg N/ha, druhá 70 kg N/ha. Při předplodině jetel nebo luskoviny je první dávka 50 kg N/ha, druhá pak 40 kg N/ha. Setí U řepky ozimé jsou termíny setí v chladnější oblasti do 20.8., v teplejší oblasti do 30.8., hloubka setí je 1-2 cm bezezbytkovým secím strojem. Po setí se osivo nezavlačuje. Chemické ošetřování Osivo řepky ozimé se nemoří, v případě použití přípravků na ochranu rostlin se používají pouze přípravky uvedené v platném Seznamu registrovaných přípravků na ochranu rostlin. Povinně se provádí ochrana proti plevelům a škůdcům. Ochrana proti chorobám se neprovádí. Pozorování za vegetace V průběhu vegetace se hodnotí následující ukazatele: vzejití (datum), úplnost porostu po vzejití, stejnoměrnost vzcházení, pokryvnost porostu, mezerovitost na podzim a na jaře, podíl rostlin po přezimování, začátek a konec kvetení, délka rostlin, poléhání po odkvětu a před sklizní, zralost (datum) 26

27 4.2 Sledování škůdců řepky Dřepčík olejkový Hodnotí se výskyt od vzcházení ozimé řepky do poloviny října a jednorázově na konci března. Výskyt brouků se zjišťuje v Mörickeho miskách dvakrát týdně od vzcházení do poloviny října v růstové fázi 9 19 (24) BBCH a poškození rostlin larvami (konec března) v růstové fázi BBCH. Mörickeho misky se v porostu rozmístí při vzcházení na půdu na protilehlé strany pozemku nejméně 10 m od okraje směrem do porostu. Množství brouků se zjistí tak, že se voda s trochou saponátu (snížení povrchového napětí) přelije přes husté síto a brouci se po usušení spočítají. Optimální teplota pro nálet se pohybuje až kolem 16 C a výše. Při hodnocení poškozených rostlin larvami se kontroluje 50 rostlin na deseti místech (pět po sobě následujících rostlin v řádku). Rostlinám se podélně rozřežou lodyhy a řapíky listů a zjistí se počet larev. Stupnice pro určení třídy výskytu počet brouků na 1 misku za 1 den: bez výskytu 0; slabý výskyt méně než 2; střední výskyt rozmezí 2 až 5; silný výskyt více než 5. Stupnice pro určení třídy výskytu průměrný počet larev na 1 rostlinu: bez výskytu 0; slabý výskyt méně než 2; střední výskyt rozmezí 2 až 5; silný výskyt více než 5. Pilatka řepková Výskyt se zjišťuje v období, kdy jsou děložní listy plně vyvinuty a pátý pravý list vyvinutý. Vyskytuje se v ohniskách. Mšice zelná Výskyt se sleduje v období, kdy je třetí pravý list vyvinutý, devět a více listů vyvinuto, opakovaně. Je sledován se podíl napadených rostlin po obvodu porostu v říjnu (v případě chladného počasí raději sledovat výskyt koncem října). Výskyt zimních vajíček je sledován v období (v případě chladného počasí koncem stanoveného období). Podíl napadených šešulí 100 a více mšicemi je sledován při dokvétání v období od konce dokvétání výskytu (v porostu je 90 % a více úplně odkvetlých rostlin) do odkvětu v růstové fázi BBCH. Kontroluje se 50 rostlin, na deseti místech je prohlédnuto pět sousedících rostlin. 27

28 Stupnice pro určení třídy výskytu: % napadených rostlin: bez výskytu 0; slabý výskyt méně než 3; střední výskyt 3; silný výskyt více než 3. Počet vajíček na 100 rostlin: bez výskytu 0; slabý výskyt méně než 5; střední výskyt 5 až 100; silný výskyt více než 100. Plodenství napadená 100 a více mšicemi v %: bez výskytu 0; slabý výskyt méně než 10; střední výskyt 10 až 20; silný výskyt více než 20. Blýskáček řepkový Výskyt je zjišťován v období, kdy květenství převyšuje horní listy, cca 10 % květů na hlavním stonku otevřeno a květní osa se prodlužuje. Pozorováni jsou brouci v květenstvích jedenkrát týdně od dosažení 9 C ve 14 hod do začátku květu (cca 10 % kvetoucích rostlin v porostu), což odpovídá růstové fázi BBCH (březen až polovina května). Kontrolována jsou vrcholová květenství na deseti místech vždy pět sousedících rostlin na obvodu porostu, tj. 50 rostlin. Do hodnot 12 C kdykoli během dne, při vyšších hodnotách se provádí odpočty do 7 hod a po 17 hod, kdy brouci sedí na rostlinách a nepřelétávají. V začátku pozorování se doporučuje odebírat květenství do igelitových sáčků a dospělce počítat v místnosti o teplotě C. Zvlášť velké škody mohou nastat za chladného počasí, které zpožďuje rozvití poupat; několik krátkodobých oteplení zvyšuje aktivitu a může způsobit snížení výnosů v rozmezí %. Vypočte se průměrný počet brouků na 100 vrcholových květenství. Stupnice pro určení třídy výskytu: bez výskytu 0; slabý výskyt méně než 300; střední výskyt 300 až 1000; silný výskyt více než Krytonosec řepkový Pozorován je výskyt brouků v Mörickeho miskách nebo na žlutých lepových deskách 2krát týdně od dosažení maximální teploty 6 C do zjištění maxima náletů brouků (cca 12,2 C). Začátek kladení vajíček je sledován 2krát týdně od dosažení maximální teploty 9 C do zjištění kladení a % napadených rostlin před květem v růstové fázi 57 BBCH. Kontrolováno je množství brouků ve dvou Mörickeho miskách nebo na dvou žlutých lepových deskách, které jsou umístěny na dvě protilehlé strany porostu nejméně 10 m od okraje směrem do porostu. Lapáky jsou instalovány na sloupky tak, aby byly 28

29 posunovatelné s růstem plodiny (nejvýše 10 cm nad vrchol). Misky se naplní do cca ¾ vodou s trochou saponátu a pro případ ranních mrazíků i špetkou soli. Začátek kladení je zjišťován prohlídkou 25 rostlin na pěti místech po pěti rostlinách pod vegetačními vrcholy rostlin a podíl napadených rostlin na deseti místech prohlídkou vždy pěti rostlin po sobě rostoucích v řádku (deformace lodyhy). Stupnice pro určení třídy výskytu: Průměrný počet brouků na 1 lapák za 1 den: bez výskytu 0; slabý výskyt méně než 3; střední výskyt rozmezí 3 až 5; silný výskyt více než 5. Přítomnost vpichů (vajíček) je zaznamenáváno pouze bez výskytu 0; výskyt více než 0. Procento napadených rostlin: bez výskytu 0; slabý výskyt méně než 10; střední výskyt rozmezí 10 až 50; silný výskyt více než 50. Krytonosec čtyřzubý Výskyt je zjišťován v období, kdy jsou první otevřené květy do období plného kvetení, cca 50 % květů na hlavním stonku otevřených, první korunní plátky opadávají. Pozorován je výskyt brouků v Mörickeho miskách nebo na žlutých lepových deskách 2krát týdně od dosažení maximální teploty 6 C do zjištění maxima náletů brouků (cca 14,5 C). Začátek kladení vajíček je kontrolován 2krát týdně od dosažení max. teploty 9 C do zjištění kladení. Prohlíženy jsou řapíky a hlavní nervy na rubu listů a jsou vyhledávány vpichy. Po rozříznutí napadeného místa je zjišťována přítomnost vajíček. Stupnice pro určení třídy výskytu: Průměrný počet brouků na 1 lapák za 1 den: bez výskytu 0; slabý výskyt méně než 5; střední výskyt rozmezí 5 až 8; silný výskyt více než 8. Přítomnost vpichů (nakladených vajíček) je zaznamenáváno pouze bez výskytu 0; výskyt více než 0. Krytonosec čtyřzubý a k. řepkový nebyli rozlišováni. 29

30 Bejlomorka kapustová Výskyt je sledován v období, kdy cca 50 % šešulí dosáhlo odrůdově specifické velikosti, cca 10 % šešulí vyzrálo, semena jsou černá a tvrdá. Pozorováni jsou dospělci na rostlinách v růstové fázi BBCH (období od žlutého poupěte do plného květu) 2krát týdně, v další fázi BBCH (období od plného květu do konce květu. Kontroluje se 50 rostlin, 2krát 25 na okraji porostů: protilehlé strany honu ve vzdálenosti 5 m od okraje porostu za venkovní teploty alespoň 15 C. Nejvíce jsou poškozovány okraje m. Vypočte se průměrný počet dospělců na jednu rostlinu. Stupnice pro určení třídy výskytu: bez výskytu 0; slabý výskyt méně než 0,25; střední výskyt 0,25 až 0,50; silný výskyt více než 0,50. Krytonosec šešulový Výskyt je sledován v období, kdy cca 50 % šešulí dosáhlo odrůdově specifické velikosti, cca, 10 % šešulí vyzrálo, semena jsou černá a tvrdá. Pozorován je výskyt brouků na rostlinách 2krát týdně v období od kvetení (cca 30 % květů na hlavním stonku kvete) do plného květu v růstové fázi BBCH (cca 50 % květů na hlavním stonku otevřených, první korunní plátky opadávají) a 1krát týdně v období dokvétání v růstové fázi BBCH. Kontroluje se 50 rostlin (25 rostlin na protilehlých stranách pozemku ve vzdálenosti 5 m od okraje porostu cca vždy po deseti krocích rovnoběžně s okrajem a to v době mezi 9. a 11. nebo 16. a 18. hodinou ve dnech, kdy dopolední teploty dosáhnou alespoň 15 C. Vypočte se průměrný počet brouků na jednu rostlinu Stupnice pro určení třídy výskytu bez výskytu 0; slabý výskyt méně než 1; střední výskyt rozmezí 1 až 2; silný výskyt více než 2. Krytonosec zelný Výskyt je zjišťován v období sklizňové zralost, na strništi. Pro vyjádření výskytu je používána stupnice 0-5, přičemž stupeň 0 znamená bez výskytu škůdců, stupeň 5 vyjadřuje napadení více jak 50 % rostlin (šešulí). 30

31 5 VÝSLEDKY A DISKUSE Sledování škůdců řepky probíhalo na odrůdové zkušebně ÚKZÚZ v Lípě u Havlíčkova Brodu na Českomoravské vysočině v letech Ke sledování škůdců byly použity různé monitorovací metody. V následujících kapitolách uvádím stručnou charakteristiku počasí během sezón a přehled zjištěných škůdců (Tab. 1). 5.1 Výskyt škůdců v jednotlivých sezónách Hospodářský rok Řepka byla zaseta , po zasetí bylo sucho a rostliny vzešly 1.9. Porost byl slabě mezerovitý. Od poloviny září došlo k ochlazení s častými přeháňkami. Říjen a listopad byl srážkově v normálu, v prosinci se teploty pohybovaly okolo 0 o C se smíšenými přeháňkami. Na počátku ledna byl sníh, a teploty až -15 o C. Počátkem února nastala obleva, teploty vystoupaly až +6 o C, od 8. do 22. února sněžení. Porost mírně vymrzl, na přelomu února a března a větší výskyt hraboše. V březnu došlo k výrazné oblevě a do konce měsíce časté smíšené přeháňky. V dubnu bylo jasné a teplé počasí beze srážek. V průběhu dubna byl zaznamenán první výskyt krytonosce řepkového a krytonosce čtyřzubého 2.4., a blýskáčka řepkového 8.4. Začátek kvetení řepky nastalo v období První dekáda května byla charakteristická slabými srážkami, větší déšť byl zaznamenán jen V červnu bylo proměnlivé počasí, ve druhé polovině měsíce se projevil masivní výskyt chorob. Koncem června bylo zjištěno u některých odrůd napadení bejlomorkou kapustovou (na části odrůd bylo zjištěno poškození šešulí do 5 % napadení šešulí na většině rostlin). Počátkem července přívalové deště, bouřky, dusna, vysoké teploty, druhá polovina července teplotně i srážkově v průměru. Řepka byla sklizena 20. července K ošetření porostu řepky byly použity insekticidy s účinnou látkou chlorpyrifos a cypermethrin (Nurelle D) (0,6 l/ha) v termínech 3., 10. a Jako poslední byl použit přípravek s účinnou látkou thiacloprid v dávce 0,18 kg /ha. 31

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský spol. s r.o. Troubsko

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský spol. s r.o. Troubsko Šešuloví škůdci na ozimé řepce Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský spol. s r.o. Troubsko Pod termínem šešuloví škůdci na ozimé řepce máme na mysli zejména krytonosce šešulového (Ceutorhynchus

Více

Jak načasovat zásah proti časným škůdcům řepky

Jak načasovat zásah proti časným škůdcům řepky Jak načasovat zásah proti časným škůdcům řepky Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc. Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko K časným škůdcům ozimé řepky patří v jarním období tzv. stonkoví krytonosci,

Více

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Škůdci ozimé řepky v jarním období Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Ozimá řepka je plodinou velmi atraktivní pro řadu škůdců. Vysoká je nejen jejich početnost,

Více

Mimořádně silné výskyty škůdců řepky v podzimním období a z toho vyplývající rizika pro jaro

Mimořádně silné výskyty škůdců řepky v podzimním období a z toho vyplývající rizika pro jaro Mimořádně silné výskyty škůdců řepky v podzimním období a z toho vyplývající rizika pro jaro Praha seminář 30.11. 2016 Prezentovány jsou výsledky projektu MZe QJ1610217 Prof. RNDr. Ing. František Kocourek,

Více

ROSTLINOLÉKAŘSKÉ ASPEKTY PĚSTOVÁNÍ ŘEPKY. Jakub Beránek OdMIOR ÚKZÚZ Zemědělská 1a, Brno

ROSTLINOLÉKAŘSKÉ ASPEKTY PĚSTOVÁNÍ ŘEPKY. Jakub Beránek OdMIOR ÚKZÚZ Zemědělská 1a, Brno ROSTLINOLÉKAŘSKÉ ASPEKTY PĚSTOVÁNÍ ŘEPKY Jakub Beránek OdMIOR ÚKZÚZ Zemědělská 1a, Brno 545 110 456 Rostoucí zastoupení řepky v osevních postupech NEPŘÍZNIVÁ STRUKTURA PĚSTOVANÝCH PLODIN A MOŽNOSTI ODBYTU

Více

Ječmen setý. Ječmen setý

Ječmen setý. Ječmen setý Ječmen setý Význam pro krmné účely potravinářství farmaceutický průmysl (maltózové sirupy) pro výrobu sladu - pěstování sladovnického ječmene je náročnější Biologické vlastnosti: forma: ozimá i jarní výška

Více

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Hmyzí škůdci na máku a ochranná opatření proti nim Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Výměra máku setého každoročně kolísá a v posledních pěti letech to byla

Více

Vliv luskovino obilných směsek na výskyt a distribuci škůdců v porostu. Marek Seidenglanz; Igor Huňady; AGRITEC Šumperk

Vliv luskovino obilných směsek na výskyt a distribuci škůdců v porostu. Marek Seidenglanz; Igor Huňady; AGRITEC Šumperk Vliv luskovino obilných směsek na výskyt a distribuci škůdců v porostu Marek Seidenglanz; Igor Huňady; AGRITEC Šumperk Nejvýznamnější škůdci hrachu listopasi rodu Sitona kyjatka hrachová (Acyrthosiphon

Více

Biologie krytonosce řepkového a čtyřzubého na ozimé řepce

Biologie krytonosce řepkového a čtyřzubého na ozimé řepce Biologie krytonosce řepkového a čtyřzubého na ozimé řepce Souhrn: Samička krytonosce řepkového klade vajíčka jednotlivě pod vrcholek výhonů v období, kdy je rostlina ve fázi růstu přízemní růžice, na rozdíl

Více

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Effect of reduced soil tillage on occurrence wireworms and corn borer Jiří Rotrekl ABSTRAKT Z výsledků, které jsme získali za

Více

Škůdci na smrku. Škůdci jehlic, pupenů a výhonů. 1) Korovnice (zelená, šišticová)

Škůdci na smrku. Škůdci jehlic, pupenů a výhonů. 1) Korovnice (zelená, šišticová) Škůdci na smrku Škůdci jehlic, pupenů a výhonů 1) Korovnice (zelená, šišticová) Mšice, jejichž vývoj probíhá na různých lesních dřevinách. Jehlice a výhony jsou deformovány v důsledku sání larev tvorba

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 Jméno autora: č. materiálu: VY_52_INOVACE_015 Irena Prexlová Třída/ročník: Datum

Více

Výskyt škůdců máku v letech 2003-2007 na provozních porostech máku na severní, střední a jižní Moravě a některé zásady ochrany proti nim

Výskyt škůdců máku v letech 2003-2007 na provozních porostech máku na severní, střední a jižní Moravě a některé zásady ochrany proti nim Výskyt škůdců máku v letech 2003-2007 na provozních porostech máku na severní, střední a jižní Moravě a některé zásady ochrany proti nim Jiří Havel, Jiří Rotrekl V letech 2003 až 2007 jsme hodnotili výskyt

Více

Škůdci vybraných polních plodin, jejich monitoring a možnosti ochrany

Škůdci vybraných polních plodin, jejich monitoring a možnosti ochrany Škůdci vybraných polních plodin, jejich monitoring a možnosti ochrany Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Dřepčíci rodu Phyllotreta při žíru na řepce Listopas

Více

ŘEPA CUKROVKA. Řepa cukrovka. Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa.

ŘEPA CUKROVKA. Řepa cukrovka. Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa. ŘEPA CUKROVKA Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa Biologie řepy: Rostlina dvouletá 1 rok tvoří jen hmotu, 2 rok kvete a má semena Dvouděložné Stavba

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření: č. materiálu: VY_52_INOVACE_007

Více

Registrace insekticidu Rapid nabízí nové možnosti kontroly škůdců v řepce a máku RNDr.Tomáš Spitzer, Ph.D., Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž,s.r.o.

Registrace insekticidu Rapid nabízí nové možnosti kontroly škůdců v řepce a máku RNDr.Tomáš Spitzer, Ph.D., Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž,s.r.o. Registrace insekticidu Rapid nabízí nové možnosti kontroly škůdců v řepce a máku RNDr.Tomáš Spitzer, Ph.D., Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž,s.r.o. Pěstování ozimé řepky není jednoduchou záležitostí.

Více

Vliv moření osiva hrachu na některé jeho škůdce

Vliv moření osiva hrachu na některé jeho škůdce Vliv moření osiva hrachu na některé jeho škůdce Doc. Ing. Jiří Rotrekl, Výzkumný ústav pícninářský spol. s r. o. Troubsko Ing. Marek Seidenglanz, Agritec s.r.o. Šumperk Ing. Jiří Cejtchaml, Výzkumný ústav

Více

Chrobák. Víte, že? Brouci. Znaky. Stanoviště

Chrobák. Víte, že? Brouci. Znaky. Stanoviště Chrobák Chrobák velký má vysoce klenuté tělo. Zbarvený je do černa až černomodra. Spodní strana je modrá nebo modrofialová. Jeho nohy jsou ochlupené. Na konci tykadel se nachází trojčlenná palička. Chrobáci

Více

DRÁTOVCI A OSENICE U BRAMBOR

DRÁTOVCI A OSENICE U BRAMBOR DRÁTOVCI A OSENICE U BRAMBOR Ing. Ervín Hausvater, CSc., Ing. Petr Doležal, Ph.D. 2013 VÝZKUMNÝ ÚSTAV BRAMBORÁŘSKÝ HAVLÍČKŮV BROD, s. r. o. PORADENSKÝ SVAZ BRAMBORÁŘSKÝ KROUŽEK DRÁTOVCI A OSENICE U BRAMBOR

Více

9. Škůdci okrasných jehličnanů II.

9. Škůdci okrasných jehličnanů II. 9. Škůdci okrasných jehličnanů II. Hana Šefrová Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Tato prezentace je spolufinancovaná z Evropského

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o.,

Více

DRÁTOVCI A OSENICE U BRAMBOR

DRÁTOVCI A OSENICE U BRAMBOR DRÁTOVCI A OSENICE U BRAMBOR Ing. Ervín Hausvater, CSc., Ing. Petr Doležal, Ph.D. 2016 VÝZKUMNÝ ÚSTAV BRAMBORÁŘSKÝ HAVLÍČKŮV BROD, s. r. o. PORADENSKÝ SVAZ BRAMBORÁŘSKÝ KROUŽEK, z. s. DRÁTOVCI A OSENICE

Více

BRUKVOVITÁ A CIBULOVÁ ZELENINA

BRUKVOVITÁ A CIBULOVÁ ZELENINA OPATŘENÍ PRO PREVENCI ANEBO POTLAČENÍ ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ (MIMO PESTICIDŮ) BRUKVOVITÁ A CIBULOVÁ ZELENINA MARTIN KOUDELA SOUBORU PREVENTIVNÍCH NEBO PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ NEPŘÍMÁ OCHRANA Střídání plodin

Více

Jak omezit vzrůstající škodlivost zavíječe kukuřičného. Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc.

Jak omezit vzrůstající škodlivost zavíječe kukuřičného. Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc. Jak omezit vzrůstající škodlivost zavíječe kukuřičného Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc. V posledních letech se škodlivost zavíječe kukuřičného (Ostrinia nubilalis) zvyšuje a proto je nutné omezovat jeho výskyt

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.20 Stavebně truhlářské výrobky a jejich

Více

Významné choroby a škůdci řepky Integrovaná ochrana

Významné choroby a škůdci řepky Integrovaná ochrana Významné choroby a škůdci řepky Integrovaná ochrana OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., 1 OSEVA PRO s.r.o., oz Výzkumný ústav olejnin Opava 1 Agritec Plant Research s.r.o. 2 Eva Plachká 1, Jiří Havel 1, Marek

Více

Užitečné organismy háďátka pavouci roztoči Typhlodromus pyri hmyz obratlovci ptáci, savci

Užitečné organismy háďátka pavouci roztoči Typhlodromus pyri hmyz obratlovci ptáci, savci Vliv ozelenění meziřadí na výskyt užitečných organismů v sadu K. Holý, V. Falta, R. Vávra 2, P. a J. Štranc 3 1 VÚRV, Praha-Ruzyně 2 VŠÚO, Holovousy 3 ČZU Praha Užitečné organismy háďátka pavouci roztoči

Více

Zavíječ kukuřičný (Ostrinia nubilalis) na kukuřici a ochrana proti němu

Zavíječ kukuřičný (Ostrinia nubilalis) na kukuřici a ochrana proti němu Zavíječ kukuřičný (Ostrinia nubilalis) na kukuřici a ochrana proti němu Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Kukuřice je jednou z významným zemědělských plodin,

Více

ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011

ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011 ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011 Ozimé obiloviny spolu s řepkou patří mezi nejvýznamnější plodiny v podmínkách České

Více

Ochrana řepky. podle vývojových fází MOŘIDLA DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY. www.syngenta.cz

Ochrana řepky. podle vývojových fází MOŘIDLA DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY. www.syngenta.cz Ochrana řepky podle vývojových fází HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY MOŘIDLA DESIKANT www.syngenta.cz Ochrana řepky podle vývojových fází MOŘIDLA HERBICIDY Využijte sílu trojité ochrany! Z lásky k řepce.

Více

VENDELA DVOUŘADÝ. Špičkový výkon pro České pivo. Sladovnický ječmen, Krmný ječmen. Ječmen jarní

VENDELA DVOUŘADÝ. Špičkový výkon pro České pivo. Sladovnický ječmen, Krmný ječmen. Ječmen jarní Přednosti odrůdy Špičkový výnos předního zrna Doporučeno pro České pivo Zdravý porost až do sklizně Vysoká tolerance k různým půdně-klimatickým podmínkám Pěstování odrůdy VENDELA je mimořádně výnosná sladovnická

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2014 PETR KINSKÝ Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství Druhová diverzita

Více

AKTUÁLNÍ STAV OHROŽENÍ ŘEPKY ŠKŮDCI V POLSKU

AKTUÁLNÍ STAV OHROŽENÍ ŘEPKY ŠKŮDCI V POLSKU AKTUÁLNÍ STAV OHROŽENÍ ŘEPKY ŠKŮDCI V POLSKU ACTUAL SITUATION IN RAPESEED PEST INVASION IN POLAND MAREK MRÓWCZYŃSKI, HENRYK WACHOWIAK, MACIEJ BOROŃ Instytut Ochrony Roślin, Poznaň Summary, Keywords A higher

Více

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu Ing. Petr Trávníček Osevní postup Nejdůležitější opatření v rostlinné produkci v EZ. Udržuje a zlepšuje přirozenou úrodnost půdy Zvyšuje mikrobiální

Více

OZIMÁ ŘEPKA. INTENSE CS polotrpasličí hybrid. BASALTI CS hybrid. SLAKI CS linie. CS hybrid. KAPTI CS linie.

OZIMÁ ŘEPKA. INTENSE CS polotrpasličí hybrid. BASALTI CS hybrid. SLAKI CS linie. CS hybrid. KAPTI CS linie. ŘEPKA OZIMÁ 2013 www.caussade-osiva.cz BASALTI CS CS 107.15 INTENSE CS polotrpasličí TRIPTI CS linie KAPTI CS linie ŘEPKA OZIMÁ BASALTI CS do nejvyšší intenzity NOVINKA registrovaná na Slovensku 2013 Vážení

Více

8. Přílohy 8.1 Seznam tabulek a grafů. 8.2 Seznam fotodokumentace

8. Přílohy 8.1 Seznam tabulek a grafů. 8.2 Seznam fotodokumentace 8. Přílohy 8.1 Seznam tabulek a grafů Tabulka 1 Přípravky povolené v ČR proti mšicím v roce 2010... 55 Tabulka 2 Přípravky povolené v ČR proti mandelince bramborové v roce 2010... 56 Tabulka 3 Přípravky

Více

Ochrana před skladištními škůdci v ekologické produkci

Ochrana před skladištními škůdci v ekologické produkci Ochrana před skladištními škůdci v ekologické produkci - Bionomie a charakteristika hlavních skupin škůdců - Bioagens použitelná ve skladech a skladovaných zásobách - Mikrobiální insekticidy - Botanické

Více

Černopáska bavlníková. Heliothis (Helicoverpa) armigera

Černopáska bavlníková. Heliothis (Helicoverpa) armigera Černopáska bavlníková Heliothis (Helicoverpa) armigera (Hübner, 1808) O významu černopásky bavlníkové svědčí i její existence na poštovních známkách Černopáska bavlníková je vážným škůdcem hospodářsky

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

Ověření účinnosti přípravku Agrosol na výnos a kvalitu produkce brambor

Ověření účinnosti přípravku Agrosol na výnos a kvalitu produkce brambor VÝZKUMNÝ ÚSTAV BRAMBORÁŘSKÝ H a v l í č k ů v B r o d, s. r.o. Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod O d d ě l e n í p ě s t e b n í c h t e c h n o l o g i í Ověření účinnosti přípravku Agrosol na výnos

Více

PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ

PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE OP Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému využití. Plodina jednoletá - prodělává reprodukční cyklus v době jednoho roku. Dělí se na jařiny,

Více

Hostitelské rostliny: Hrách, čočka, fazol, vikev, jetel, hrachor, tolice vojtěška, komonice, štírovník, vičenec, aj.

Hostitelské rostliny: Hrách, čočka, fazol, vikev, jetel, hrachor, tolice vojtěška, komonice, štírovník, vičenec, aj. Kyjatka hrachová Acyrthosiphon pisum Bezkřídlé i okřídlené mšice jsou 3,5 až 5,5 mm velké, zelené, žluté nebo načervenalé barvy. Mají tykadla delší než tělo a sifunkuli nápadně štíhlé, které jsou velmi

Více

Hmyz s proměnou nedokonalou

Hmyz s proměnou nedokonalou Prir2-III-29 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Anotace: Materiál slouží jako pomůcka při výkladu probíraného učiva zaměřeného na téma hmyz s proměnou nedokonalou (6. ročník) Hmyz s proměnou

Více

Odrůdy řepky. ES Alpha ES Bourbon ES Betty ES Mercure Granat Gamin.

Odrůdy řepky. ES Alpha ES Bourbon ES Betty ES Mercure Granat Gamin. Odrůdy řepky 2013 ES Alpha ES Bourbon ES Betty ES Mercure Granat Gamin www.sumiagro.cz ES Alpha Hybridní řepka od společnosti Euralis Semences Velmi dobře přezimuje, pozdnější jarní vývoj, středně pozdní

Více

BROUCI. první pár křídel tvoří tvrdé krovky, druhý pár křídel (pokud je vyvinut), slouží k letu. štít = kryje hruď

BROUCI. první pár křídel tvoří tvrdé krovky, druhý pár křídel (pokud je vyvinut), slouží k letu. štít = kryje hruď BROUCI první pár křídel tvoří tvrdé krovky, druhý pár křídel (pokud je vyvinut), slouží k letu štít = kryje hruď tvoří asi 1/3 všech živočichů na planetě Svižníci (svižník polní) draví, velmi pohybliví

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Materiály Název: Dřevokazný hmyz 1. část Autor: Ing. Zdenka Kubešová Datum, třída: 23.5.2012, 1.C Stručná anotace:

Více

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení.

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení. Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení. Active Active Bělásci Třásněnky Představení produktu je vysoce účinný světlostabilní pyrethroidní insekticid proti široké škále žravého a

Více

Další škůdci révy vinné

Další škůdci révy vinné Ploštice (rody Lygus, Adelphocoris, Eurydema) Pletiva listů a mladých letorostů v místech vpichu nekrotizují. Listy se kadeří a deformují. Poškození není druhově specifické, může je způsobit mnoho druhů

Více

Požadavky na množitelské porosty vybraných plodin a jejich přehlídky. Ing. Jaroslav Schenk

Požadavky na množitelské porosty vybraných plodin a jejich přehlídky. Ing. Jaroslav Schenk Požadavky na množitelské porosty vybraných plodin a jejich přehlídky Ing. Jaroslav Schenk Přehled současné legislativy Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně

Více

Řepka olejka v konvenčním zemědělství, ale v ekologickém????

Řepka olejka v konvenčním zemědělství, ale v ekologickém???? 00 odrůdy (bez kyseliny erukové a glukosinolátů) vysoká intenzita hnojení N, vysoké zastoupení v osevním postupu, redukované zpracování půdy Herbicidy, insekticidy, moluskocidy, fungicidy, stimulátory,

Více

Vliv brukvovitých plodin a hnojení sírou na výskyt chorob a škůdců

Vliv brukvovitých plodin a hnojení sírou na výskyt chorob a škůdců Vliv brukvovitých plodin a hnojení sírou na výskyt chorob a škůdců The influence of Brassica crops and sulphur fertilization on the occurence of diseases and pests Petr KROUTIL, Přemysl ŠTRANC, Evženie

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PILATKA NEMATUS LIPOVSKYI Odbor ochrany proti škodlivým organismům Ing. Martina Jurášková tel.: 235 010 354 Ztracená 1099/10, 161 00 Praha 6 e-mail: karantena@ukzuz.cz

Více

Státní rostlinolékařská správa Sídlo organizace: Těšnov 17, Praha 1 Korespondenční adresa: Ztracená 1099/10, Praha 6

Státní rostlinolékařská správa Sídlo organizace: Těšnov 17, Praha 1 Korespondenční adresa: Ztracená 1099/10, Praha 6 Státní rostlinolékařská správa Sídlo organizace: Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Korespondenční adresa: Ztracená 1099/10, 161 00 Praha 6 Oblastní odbor SRS Purkyňova 2533 390 02, Tábor Tábor 6.5.2013 čj. SRS

Více

Chráněné rostliny a živočichové Květnice

Chráněné rostliny a živočichové Květnice Chráněné rostliny a živočichové Květnice Oměj vlčí Zvonek boloňský Roste ve vlhkost zadržujících, avšak dobře odvodňovaných půdách na horských loukách. Jeho tmavě zelené listy postrádají palisty. Tyto

Více

Jarní regenerace různých odrůd ozimé pšenice

Jarní regenerace různých odrůd ozimé pšenice Jarní regenerace různých odrůd ozimé pšenice Ing. Radek Vavera, Ph.D., Ing. Pavel Růžek, CSc., Ing. Helena Kusá, Ph.D. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Drnovská 507, 161 06, Praha 6 Ruzyně Přestože

Více

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství 1 Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství Ochrana proti škůdcům pšenice v ekologickém systému hospodaření Diplomová práce Vedoucí práce: Ing.

Více

Způsoby ochrany kukuřice před zavíječem kukuřičným

Způsoby ochrany kukuřice před zavíječem kukuřičným Způsoby ochrany kukuřice před zavíječem kukuřičným Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc. Výzkumný ústav pícninářský spol. s r.o. Troubsko Zavíječ kukuřičný (Ostrinia nubilalis) je obecně známým škůdcem, který se

Více

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Mezi významná rizika znečištění vod při pěstování

Více

KVALITA ZRNA JEČMENE ZE ZKUŠEBNÍCH STANOVIŠŤ ČESKÉ REPUBLIKY, SKLIZEŇ 2014

KVALITA ZRNA JEČMENE ZE ZKUŠEBNÍCH STANOVIŠŤ ČESKÉ REPUBLIKY, SKLIZEŇ 2014 KVALITA ZRNA JEČMENE ZE ZKUŠEBNÍCH STANOVIŠŤ ČESKÉ REPUBLIKY, SKLIZEŇ 2014 Lenka SACHAMBULA, Vratislav PSOTA Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s., Sladařský ústav Brno Úvod Odrůdy ječmene jsou,

Více

BROUCI. první pár křídel tvoří tvrdé krovky, druhý pár křídel (pokud je vyvinut), slouží k letu. štít = kryje hruď. kousací ústní ústrojí

BROUCI. první pár křídel tvoří tvrdé krovky, druhý pár křídel (pokud je vyvinut), slouží k letu. štít = kryje hruď. kousací ústní ústrojí BROUCI první pár křídel tvoří tvrdé krovky, druhý pár křídel (pokud je vyvinut), slouží k letu štít = kryje hruď kousací ústní ústrojí tvoří asi 1/3 všech živočichů na planetě Svižníci draví, velmi pohybliví

Více

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska Osevní postup Osevní postupy plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska prostorového (na pozemcích) časového (v jednotlivých letech) Základní pojmy Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému

Více

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp.

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp. Postřikový fungicidní biopreparát ve formě dispergovatelného granulátu k ochraně řepky olejky, hořčice bílé, slunečnice, máku, zeleniny, okrasných rostlin, tabáku, luskovin, aromatických a léčivých rostlin

Více

ODRŮDY ŘEPKY. ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin. www.sumiagro.cz

ODRŮDY ŘEPKY. ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin. www.sumiagro.cz ODRŮDY ŘEPKY 2014 ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin www.sumiagro.cz ES Alpha H EU Hybridní řepka od společnosti Euralis Semences Velmi dobře přezimuje, pozdnější jarní vývoj, středně pozdní kvetení

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 č. materiálu: Jméno autora: VY_52_INOVACE_008 Irena Prexlová Třída/ročník: IV.(4.)

Více

Brambor mandelinka bramborová, mšice 0,4 3 při zjištění výskytu

Brambor mandelinka bramborová, mšice 0,4 3 při zjištění výskytu SCATTO ÚČINNÁ LÁTKA: 25 g/l deltamethrin postřikový insekticidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu k hubení živočišných škůdců na řepce, kukuřici cukrové, ozimých a jarních obilninách, cukrovce,

Více

12. Škůdci trvalek a letniček III.

12. Škůdci trvalek a letniček III. 12. Škůdci trvalek a letniček III. Hana Šefrová Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Tato prezentace je spolufinancovaná z Evropského

Více

Hmyz s proměnou nedokonalou. Vážky (řád) Rovnokřídlí (řád) - skákací končetiny - 2 páry křídel a, tuhý b, blanitý - samec cvrká

Hmyz s proměnou nedokonalou. Vážky (řád) Rovnokřídlí (řád) - skákací končetiny - 2 páry křídel a, tuhý b, blanitý - samec cvrká Hmyz s proměnou nedokonalou - nymfa = larvální stádium Vážky (řád) - rychlý let - stát nehybně ve vzduchu - blanitá křídla - velké oči - larvy = najády Z: 1. vážka ploská 2. šídlo červené 3. motýlice lesklá

Více

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp.

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp. Postřikový fungicidní biopreparát ve formě dispergovatelného granulátu k ochraně řepky olejky, hořčice bílé, slunečnice, máku, zeleniny, okrasných rostlin, tabáku, luskovin, aromatických a léčivých rostlin

Více

Hmyz * * * * * * tři páry nožek = 6 nožek vyrůstají vždy zespodu hrudi křídla, pokud jsou, tak vyrůstají vždy nahoře z hrudi * * *

Hmyz * * * * * * tři páry nožek = 6 nožek vyrůstají vždy zespodu hrudi křídla, pokud jsou, tak vyrůstají vždy nahoře z hrudi * * * Hmyz * * * toto je pomoc pro ty, kdo byli vybráni do soutěže Poznej a chraň- téma všechno lítá co má i nemá peří Není nutné se naučit všechno!! Prostě se bavte a zajímejte, prohlédněte si to, co vás zajímá...

Více

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Moření osiva máku Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Vzcházející mák bývá často poškozen žírem brouků krytonosce kořenového (obr. 1), v pozdější době i jeho

Více

VÝSLEDKY VELKOPLOŠNÝCH APLIKACÍ FEROMONOVÝCH PŘÍPRAVKŮ ISONET L PLUS A ISONET LE V OCHRAVĚ JIHOMORAVSKÝCH VINIC PŘED OBALEČI II (2007-2009)

VÝSLEDKY VELKOPLOŠNÝCH APLIKACÍ FEROMONOVÝCH PŘÍPRAVKŮ ISONET L PLUS A ISONET LE V OCHRAVĚ JIHOMORAVSKÝCH VINIC PŘED OBALEČI II (2007-2009) VÝSLEDKY VELKOPLOŠNÝCH APLIKACÍ FEROMONOVÝCH PŘÍPRAVKŮ ISONET L PLUS A ISONET LE V OCHRAVĚ JIHOMORAVSKÝCH VINIC PŘED OBALEČI II (2007-2009) Ing. M. Hluchý, Ph.D., Ing. M. Broklová Pozn.: Výsledky 2. etapy

Více

METODIKA ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY

METODIKA ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ZUH/12-2016 Počet stran: 19 Nahrazuje: ZUH/12-2013 METODIKA ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY KAPUSTA KRMNÁ, TUŘÍN Kapusta krmná Brassica oleracea L. convar. acephala

Více

Webová prezentace. http://web2.mendelu.cz/af_217_multitext/prez entace/plevele/htm/cas.htm

Webová prezentace. http://web2.mendelu.cz/af_217_multitext/prez entace/plevele/htm/cas.htm Regulace plevelů Webová prezentace http://web2.mendelu.cz/af_217_multitext/prez entace/plevele/htm/cas.htm PLEVEL = všechny rostliny, které rostou na stanovištích kulturních rostlin proti vůli pěstitele

Více

Zpráva o vývoji chorob a škůdců v sadech

Zpráva o vývoji chorob a škůdců v sadech Zpráva o vývoji chorob a škůdců v sadech Zpráva č. 6 3.5. 2011 18. týden 1. Aktuální situace 2. Sumy teplot 3. Doporučení 1. Aktuální situace Jádroviny se ve východních Čechách (Jičínsko) nacházejí ve

Více

Přípravek k hubení savého a žravého hmyzu KARATE Zeon 5 SC 6 ml (001029)

Přípravek k hubení savého a žravého hmyzu KARATE Zeon 5 SC 6 ml (001029) Přípravek k hubení savého a žravého hmyzu KARATE Zeon 5 SC 6 ml (001029) Širokospektrální insekticidní přípravek na bázi syntetického pyrethroidu k hubení savého a žravého hmyzu na bramborách, jádrovinách,

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DUM VY_32_INOVACE_02_1_09_BI2 HMYZ - HOLOMETABOLA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DUM VY_32_INOVACE_02_1_09_BI2 HMYZ - HOLOMETABOLA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DUM VY_32_INOVACE_02_1_09_BI2 HMYZ - HOLOMETABOLA VÝVOJ HMYZU Proměna dokonalá: Vajíčko > larva > kukla > dospělý jedinec Larva: nepodobá se

Více

půdy na vodostálost Ing. Jaroslava Bartlová, Ph.D. Degradace půdy Půdní struktura

půdy na vodostálost Ing. Jaroslava Bartlová, Ph.D. Degradace půdy Půdní struktura Vliv různr zného zpracování půdy na vodostálost půdních agregátů Ing. Jaroslava Bartlová, Ph.D. Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko, Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko e-mail: bartlova@vupt.cz

Více

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) Růstový stimulátor Nano-Gro, nanotechnologie vyrobená a dovezená z USA, prošla v letech 2007/2008 mnoho chemickými,

Více

Významné choroby a škůdci řepky Integrovaná ochrana

Významné choroby a škůdci řepky Integrovaná ochrana Významné choroby a škůdci řepky Integrovaná ochrana Eva Plachká 1, Jiří Havel 1, Jana Poslušná 2, Marek Seidenglanz 2 1 OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., 1 OSEVA PRO s.r.o., oz Výzkumný ústav olejnin Opava

Více

VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU

VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU Karel KLEM Agrotest fyto, s.r.o. VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU Materiál a metodika V lokalitě s nižší půdní úrodností (hlinitopísčitá půda s nízkým obsahem

Více

Brambory. Brambory. Význam. Potravina cca 80 kg osoba / rok. průmyslová surovina - výrobu škrobu, výroba lihu. příznivě působí v osevním postupu

Brambory. Brambory. Význam. Potravina cca 80 kg osoba / rok. průmyslová surovina - výrobu škrobu, výroba lihu. příznivě působí v osevním postupu Brambory Význam Potravina cca 80 kg osoba / rok průmyslová surovina - výrobu škrobu, výroba lihu příznivě působí v osevním postupu krmivo pro hospodářská zvířata dnes jen odpad z konzumních brambor Biologie

Více

VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 2008

VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 2008 VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 28 Karel KLEM Agrotest Fyto, s.r.o. Úvod Jedním z rozhodujících limitujících

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství Ochrana proti škůdcům v ekologickém systému hospodaření Bakalářská práce Vedoucí

Více

Anotace - Autor - Jazyk - Očekávaný výstup - S e p ciální n v zdě d lávací p o p tř t eby b Klíčová slova -

Anotace - Autor - Jazyk - Očekávaný výstup - S e p ciální n v zdě d lávací p o p tř t eby b Klíčová slova - Anotace Želvy Anotace - Pracovní list k procvičení plynulého čtení s porozuměním, schopnosti k zapamatování si podrobností, ověření při odpovídání na otázky k textům, doplnění chybějících slov do vět,

Více

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy Minimalizační technologie zpracování a možnosti jejich využití při ochraně Autorský kolektiv: Dryšlová, T., Procházková, B., Neudert, L., Lukas, V., Smutný, V., Křen, J. Prezentované výsledky vznikly jako

Více

Kritické body při produkci osiv / obilovin. Sy tém HACCP. Kateřina Pazderů

Kritické body při produkci osiv / obilovin. Sy tém HACCP. Kateřina Pazderů Kritické body při produkci osiv / obilovin Sy tém HACCP Kateřina Pazderů HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points Principy: 1. Analýza rizik 2. Identifikace kritických bodů 3. Definování kritických

Více

Hrách setý Pisum sativum L.

Hrách setý Pisum sativum L. hrách, peluška 1 Hrách setý Pisum sativum L. Rod hrách dělen v našich podmínkách pouze na dva poddruhy: 1. Hrách setý pravý pěstuje se na semeno zralé (polní) nebo zelené (zahradní) 2. Hrách setý rolní

Více

NA LOUCE živočichové- obratlovci

NA LOUCE živočichové- obratlovci NA LOUCE živočichové- obratlovci Většina obratlovců žijících na louce dokonale splývá s okolím. Stačí, aby se přikrčili k zemi a znehybněli a uniknou pozornosti i nejbystřejších nepřátel. Jsou obvykle

Více

Zpráva o vývoji chorob a škůdců v sadech

Zpráva o vývoji chorob a škůdců v sadech Zpráva o vývoji chorob a škůdců v sadech Zpráva č. 12 14.6. 2011 24. týden 1. Aktuální situace 2. Sumy teplot 3. Doporučení 1. Aktuální situace Jádroviny se nacházejí ve fenologické fázi vývoje BBCH 74-75

Více

Předmět: Odborný výcvik Ročník: 2. Téma: Pěstování Rostlin-zahrada. Vypracoval: Bc.Ivana Kadeřábková Materiál: VY32_INOVACE_295 Datum: 9.4.

Předmět: Odborný výcvik Ročník: 2. Téma: Pěstování Rostlin-zahrada. Vypracoval: Bc.Ivana Kadeřábková Materiál: VY32_INOVACE_295 Datum: 9.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 41-51-H/01 Zemědělec farmář Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Odborný výcvik Ročník: 2. Téma: Pěstování

Více

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp.

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp. Postřikový fungicidní biopreparát ve formě dispergovatelného granulátu k ochraně řepky olejky, hořčice bílé, slunečnice, máku, zeleniny, okrasných rostlin, tabáku, luskovin, aromatických a léčivých rostlin

Více

Státní rostlinolékařská správa Sídlo organizace: Těšnov 17, Praha 1 Korespondenční adresa: Ztracená 1099/10, Praha 6

Státní rostlinolékařská správa Sídlo organizace: Těšnov 17, Praha 1 Korespondenční adresa: Ztracená 1099/10, Praha 6 Státní rostlinolékařská správa Sídlo organizace: Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Korespondenční adresa: Ztracená 1099/10, 161 00 Praha 6 Brno 25.10.2013 Oblastní odbor SRS SRS 057330/2013 Zemědělská 1 a 613

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Vlková Datum: 5. 3. 2012 Ročník: 6. A Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Tematický okruh:

Jméno autora: Mgr. Hana Vlková Datum: 5. 3. 2012 Ročník: 6. A Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Tematický okruh: Jméno autora: Mgr. Hana Vlková Datum: 5. 3. 2012 Ročník: 6. A Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Tematický okruh: Třídění bezobratlých živočichů Téma: Šestinozí Metodický list/anotace:

Více

VY_52_INOVACE_84 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Topol osika

VY_52_INOVACE_84 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Topol osika VY_52_INOVACE_84 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Topol osika Topol osika (osika obecná) Populus tremula L. Strom středních rozměrů se

Více

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: Zemědělec farmář H/01

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: Zemědělec farmář H/01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník: druhý Téma: Vybrané zemědělské

Více

Tilmor: Univerzální klíč k úspěchu

Tilmor: Univerzální klíč k úspěchu : Univerzální klíč k úspěchu www.bayercropscience.cz 1 Profil přípravku Profil přípravku Účinné látky Prothioconazole 80 g/l Tebuconazole 160 g/l Formulace EC - emulgovatelný koncentrát Plodina Řepka olejka,

Více