Transatlantické partnerství pro obchod a investice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Transatlantické partnerství pro obchod a investice"

Transkript

1 Transatlantické partnerství pro obchod a investice (TTIP) Příležitosti pro malé a střední podniky

2 V Evropské unii a Spojených státech amerických jsou malé a střední podniky (MSP) a začínající firmy hnacími silami růstu a vytváření pracovních míst. Mezi malé a střední podniky patří 99 % evropských a amerických společností, tedy více než 20 milionů společností v Evropské unii a 28 milionů společností ve Spojených státech. V Evropské unii poskytují malé a střední podniky dvě třetiny všech pracovních míst v soukromém sektoru a mají obrovskou schopnost vytvářet nové pracovní příležitosti. V letech 2002 až 2010 vytvořily právě malé a střední podniky 85 % nových pracovních míst. Ve Spojených státech poskytovaly malé a střední podniky v posledních desetiletích více než polovinu všech pracovních míst a dvě třetiny celkového čistého počtu nových pracovních míst. Malé a střední podniky jsou na obou stranách Atlantiku důležitým zdrojem inovací, nových produktů a nových služeb a již nyní je pro ně transatlantický obchod přínosem. Zde je několik příkladů. Příběhy úspěšných malých společností: - jak se chopit příležitosti v rámci transatlantického partnerství PERKINS PRODUCTS, společnost se 24 zaměstnanci sídlící ve městě Watertown ve státě Massachusetts, je výrobcem asistivních technologií pro zrakově postižené osoby. V loňském roce společnost prodala zboží v hodnotě přibližně amerických dolarů do zemí Evropské unie, včetně Velké Británie, Francie, Švédska, Polska, Německa, Španělska, České republiky a Řecka, kde svými produkty pomáhá dětem se zrakovými poruchami osvojit si Braillovo písmo a poskytuje dospělým lidem se zrakovými poruchami nástroje potřebné k tomu, aby uspěli v běžných povoláních. Pomůcky vyráběné touto společností slouží lidem, kteří se mnohdy potýkají s ekonomickými obtížemi. Zatížení dalšími daněmi a celními poplatky tak může znamenat, že produkty společnosti se nedostanou k těm, kdo je nejvíce potřebují; zdlouhavé celní řízení navíc protahuje dodací lhůty. David Morgan, viceprezident a ředitel společnosti, říká: Dohoda o transatlantickém partnerství pro obchod a investice díky níž by nevidomí a zrakově postižení lidé měli snadnější přístup k asistivním technologiím, by těmto lidem mohla doslova změnit život. Tato iniciativa je nejen obchodní příležitostí pro americké firmy, ale také přináší lidem s poruchami zraku větší nezávislost a lepší uplatnění na trhu práce v zemích, do kterých vyvážíme. INTEGRASYS S.A. má sídlo v Madridu a zaměřuje se na satelitní telekomunikační systémy. Její produkt umožňuje rychlou instalaci satelitních antén a zároveň minimalizaci nákladů a interferencí se satelitními přenosovými stanicemi. Společnost již dosáhla mezinárodního úspěchu. Poté, co vynaložila značné úsilí, aby se prosadila na trhu ve Spojených státech, má společnost Integrasys nyní příležitost spolupracovat s jednou z nejúspěšnějších amerických společností působících v odvětví satelitních technologií v USA a otevírá nové obchodní zastoupení ve Virginii. Manažer pro mezinárodní obchod Alvaro Sanchez nám řekl: V transatlantickém partnerství pro obchod a investice vidíme nejen příležitost k odstranění konkrétních obchodních překážek, ale i ke zmenšení psychologické bariéry, která existuje mezi podnikateli působícími na transatlantickém trhu.

3 Očekáváme, že budeme jedním z evropských malých a středních podniků, který na americkém trhu díky dohodě o transatlantickém partnerství pro obchod a investice významně poroste.

4 Společnost REKLUSE MOTOR SPORTS navrhuje, vyvíjí a vyrábí výkonné spojky pro motocykly. Firma zaměstnává ve svém závodě v Boise ve státě Idaho asi sto pracovníků a vyváží prostřednictvím osmi evropských distribučních partnerů do mnoha zemí EU, včetně Rakouska, Belgie, Dánska, Estonska, Finska, Irska, Lotyšska a Litvy. Prezident společnosti Dwayne Dayley konstatuje: Naši mezinárodní distributoři a zákazníci jsou velmi důležití pro úspěch naší firmy. Vážíme si jich a chceme, aby pro ně bylo jednodušší s námi obchodovat. Každé omezení regulačních překážek, které při dodávkách našich výrobků do Evropy způsobují zpoždění, zvyšují náklady nebo vyžadují rozsáhlou dokumentaci, by našim partnerům usnadnilo práci a bylo by velmi vítaným krokem. GROTRIAN PIANOS je středně velký rodinný podnik se šedesáti zaměstnanci, který má sídlo v německém Braunschweigu. Společnost už více než 175 let vyrábí pianina a koncertní klavíry. Nástroje prodává prostřednictvím obchodních zastoupení po celých Spojených státech a v nejrůznějšíh částech světa. Generální ředitel společnosti Burkhard Stein říká, že ustanovení Dohody o transatlantickém partnerství pro obchod a investice (TTIP), která mají zjednodušit celní řízení, by jejich společnosti velmi prospěla a snížila náklady. Společnost BIOELECTRONICS CORPORATION, která působí ve Fredericku ve státě Maryland, má přibližně padesát zaměstnanců a vyrábí zdravotnické pomůcky pro tlumení bolesti a urychlení úzdravy pacientů. Společnost své přístroje do EU již vyváží a před nedávnem získala od jednoho italského zákazníka první objednávku v hodnotě USD, avšak doufá, že transatlantické partnerství pro obchod a investice sníží celní sazby a zjednoduší jejím výrobkům přístup na trh EU. Žijeme v době společného celosvětového trhu, kde k sobě máme snadný přístup díky ům, službě Skype, častým nízkonákladovým letům a angličtině. Jako přední inovační firma musíme využít svého postavení na trhu, abychom své příležitosti dále rozšiřovali, říká prezident společnosti Bioelectronics Andrew Whelan.

5 APHESA je belgická společnost, která se zabývá navrhováním a výrobou průmyslových kamer. Její teplovzdorné a tlakuvzdorné kamery se v současné době používají v Texasu při průzkumech ropných vrtů poškozených sutí, starých vrtů uváděných znovu do provoz a frakovacích vrtů, které je nutno před spuštěním prověřit. Společnost má ve Spojených státech několik klientů, včetně těch největších, a nyní dojednává v USA pět nových zakázek. V současné době mají na její obchodování nepříznivý vliv cla vztahující se na součástky dovážené ze Spojených států a celní formality spojené se zasíláním zařízení na ukázku, které se má následně vracet zpátky do Evropy. Firma věří, že transatlantické partnerství pro obchod a investice může řešení těchto problémů napomoci. Arnaud Darmont, zakladatel a generální ředitel společnosti, má s předchozími obchodními dohodami dobré zkušenosti: Dohoda o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou nám umožnila získat velkou zakázku pro jednoho jihokorejského klienta. Doufáme, že dohoda se Spojenými státy nám umožní přesvědčit některé klienty, s nimiž v současnosti jednáme. Společnost NUSTEP, která má asi 80 zaměstnanců a sídlí v Ann Arboru ve státě Michigan, vyrábí vybavení pro střídavý trénink (cross-training) pro osoby s tělesným omezením. Vybavení vyráběné touto společností se používá ve Spojených státech v mnoha rehabilitačních zařízeních a společnost NuStep již také začala vyvážet své výrobky do zemí Evropské unie, včetně Dánska, Francie, Německa, Nizozemska a Spojeného království. Před nedávnem u ní například zakoupil vybavení majitel sportovního střediska v německém Düsseldorfu, aby mohl poskytovat služby starším klientům s omezenou hybností. Společnost se domnívá, že největším přínosem transatlantického partnerství pro obchod a investice bude snížení a zrušení celních sazeb, protože řada jejích evropských distributorů kupuje výrobky po kontejnerech a vzhledem k velké hodnotě obsahu každého kontejneru platí značně vysoká cla. FULLER SMITH &TURNER PLC je nezávislý pivovar a provozovatel restauračních zařízení. Společnost byla založena v roce 1845 a sídlí v Londýně ve Spojeném království. Společnost Fuller vyrábí řadu oceňovaných pivních značek, mezi něž patří London Pride a ESB, a již 25 let své pivo vyváží do dalších zemí. Jedním z jejích největších trhů jsou Spojené státy americké. Společnost podle slov svého ředitele exportního oddělení Michaela Campbell-Lamertona doufá, že jí transatlantické partnerství pro obchod a investice zlepší přístup na trh a pomůže s distribucí produktů.

6 KLINGE COPORATION se sídlem v Yorku ve státě Pennsylvania má asi 50 zaměstnanců a vyrábí chladicí kontejnerové systémy s vlastním generátorem elektrické energie, jež slouží zákazníkům na celém světě při vývozu a přepravě zboží, které se rychle kazí. Společnost Klinge dováží některé své výrobky, například součásti kontrolních systémů, z Evropy a vyváží do Německa, Spojeného království, Dánska, Finska, Francie, Švédska, Norska, Itálie a Maďarska. Společnost Klinge například dodala své výrobky švédským ozbrojeným silám, a to v celkové hodnotě více než 7,5 milionu amerických dolarů. Viceprezident společnosti a ředitel oddělení prodeje Alan Klinge nahlíží na transatlantické partnerství pro obchod a investice kladně, protože snižování překážek obchodu by mohlo přispět k omezení nákladů a zvýšení konkurenceschopnosti firmy Klinge. Společnost CONSERVAS EL RAAL, S.C.L., se sídlem ve španělské Murcii byla založena v roce 1988 a vyrábí nakládané artyčoky a papriky. Americký trh představuje 30 % celosvětového prodeje artyčoků a paprik, a představuje tak významnou část odbytu této společnosti. Poté, co byla ve Spojených státech na základě jiných obchodních dohod snížena cla na tyto výrobky, začala mít společnost Conservas El Raal na americkém trhu potíže s udržením svého postavení proti konkurenci. Generální ředitel společnosti Pedro Herrera Vigueras o tom říká: Transatlantické partnerství pro obchod a investice má pro nás zásadní význam. Předpokládáme, že až budou cla zrušena, podaří se nám naši tržní pozici v USA znovu dobýt, zajistit a posílit.

7 Přínosy transatlantického partnerství pro obchod a investice pro malé a střední podniky Transatlantické partnerství pro obchod a investice vytvoří nové příležitosti jak ve Spojených státech, tak i v Evropské unii. Tyto příležitosti budou zvláště cenné pro malé a střední podniky, protože obchodní překážky zatěžují nepoměrně více menší firmy, které mají ve srovnání s většími podniky méně prostředků k jejich zdolávání. Transatlantické partnerství pro obchod a investice může být pro malé a střední podniky přínosem například v těchto oblastech: Celní sazby. V Evropě a ve Spojených státech amerických existují miliony malých výrobců a producentů. Vyrábějí asi 30 % zboží, které se z obou těchto trhů vyváží. Malé a střední podniky tak mají velmi dobré předpoklady k tomu, aby odstranění cel, k němuž má díky transatlantickému partnerství pro obchod a investice dojít, patřičně využily. V odvětvích, kde jsou celní sazby stále ještě poměrně vysoké, by tyto přínosy mohly být velmi významné. Při současné konkurenci na globálním trhu může i malé zvýšení ceny produktu v důsledku celních sazeb rozhodovat o tom, zda malé a střední podniky odbyt pro své výrobky získají, anebo o něj naopak přijdou. V některých případech by zrušení cel mohlo být pro malé a střední podniky vůbec první příležitostí prodávat své výrobky na opačné straně Atlantiku. Problémy regulace a necelní překážky. Pro menší podniky na obou stranách Atlantiku mohou necelní překážky představovat nepoměrně větší zátěž. Mohou mít podobu požadavků uplatňovaných na hranicích, nebo se jedná o překážky, na něž podniky narážejí až za hranicemi na trhu cílové země. Dodržování takových opatření může být obtížné a náročné na zdroje. Společným hlavním cílem transatlantického partnerství pro obchod a investice je přinést větší otevřenost a transparentnost, omezit zbytečné výdaje a administrativní průtahy a podpořit větší slučitelnost regulačních předpisů a zároveň dosáhnout takového stupně ochrany zdraví, bezpečnosti a ochrany životního prostředí, který obě strany považují za odpovídající a naplnit některé další legitimní regulační cíle. Cílem transatlantického partnerství pro obchod a investice je dále zajistit, aby příslušné přepisy byly co nejúčinnější, nákladově efektivní a navzájem slučitelné, a to například tím, že budou posuzovány jejich dopady a uplatňovány osvědčené regulační postupy. Pokrok v této oblasti umožní zajistit, aby se v rámci regulačního procesu přihlíželo k dopadům na malé a střední podniky, aby se podnikům snižovaly jejich náklady a aby se pro ně případně otevíraly nové trhy, a to jak na obou stranách Atlantiku, tak i v celosvětovém měřítku. Služby. Evropská unie a Spojené státy jsou největšími světovými vývozci služeb a mnozí poskytovatelé služeb například účetní, inženýři, odborníci na informační technologie či poradci v oblasti environmentálních služeb pracují v menších podnicích, které jsou často součástí hodnotového řetězce větších firem. Pro tyto menší poskytovatele služeb by byla přínosná větší právní jistota a přístup na nové trhy, které by jim transatlantické partnerství pro obchod a investice poskytlo. Veřejné zakázky. Malé podniky budou těžit i z větší míry transparentnosti a větší otevřenosti trhů s veřejnými zakázkami. To je důležité, protože veřejné subjekty ve Spojených státech i v Evropě nakupují od podniků soukromého sektoru širokou škálu zboží a služeb, což vytváří pracovní příležitosti v odvětvích nabízejících poradenské služby, infrastrukturu či jiné produkty a služby. Cla a usnadňování obchodu. Nižší náklady, větší míra transparentnosti a méně byrokracie na hranicích by mohly být pro menší vývozce a výrobce ještě větším přínosem než pro jejich větší konkurenty.

8 Stěžejním cílem jednání o transatlantickém partnerství pro obchod a investice je podpořit obchod, a to tím, že budou sníženy zbytečné poplatky na hranicích a minimalizována zdržení díky lepší předvídatelnosti, větší jednoduchosti a jednotnosti celního řízení. Celní reformy a reformy vedoucí k usnadnění obchodu v rámci transatlantického partnerství pro obchod a investice by zjednodušily zapojení malých a středních podniků do transatlantického obchodu a podpořily by díky tomuto obchodu vytváření pracovních příležitostí.

9 Práva duševního vlastnictví. Malé a střední podniky zaujímají také vedoucí postavení na poli inovací a tvořivosti, které jsou na transatlantickém trhu hnacími silami tvorby pracovních příležitostí a hospodářského růstu. Potřebují silnou ochranu práv duševního vlastnictví, protože jsou vůči jejich porušování velmi často zranitelné. Transatlantické partnerství pro obchod a investice potvrdí platnost společného transatlantického závazku k silné ochraně práv duševního vlastnictví a jejich prosazování pro malé a střední podniky, včetně našich dalších obchodních partnerů. Elektronický obchod. Miliony malých a středních podniků ve Spojených státech a v EU mají díky internetu možnost oslovit zahraniční zákazníky, a zvyšovat tak své výnosy a podporovat zaměstnanost v místních společenstvích. Pravděpodobnost exportu zákazníkům do mnoha zemí je mnohem vyšší u malých a středních podniků, které jsou přítomny na internetu, než u těch, které na internetu nejsou. Ustanovení Dohody o transatlantickém partnerství pro obchod a investice, která prosazují bezcelní obchodování s digitálními produkty, a dále internetový přístup ke službám a aplikacím, o něž mají spotřebitelé zájem, by americkým a evropským maloobchodním prodejcům a poskytovatelům služeb z řad malých a středních podniků mohla otevřít cestu k úspěchu na internetovém trhu. Přínosy v rámci hodnotových řetězců. Pro řadu menších firem, které do EU nebo do Spojených států přímo nevyvážejí, by transatlantické partnerství pro obchod a investice mohlo být přínosné tím, že budou moci prodávat meziprodukty a služby společnostem, které na transatlantickém trhu přímo obchodují. Dohoda by tak byla prospěšná i pro malé a střední podniky, které své produkty zatím nevyvážejí a působí pouze na svém domácím trhu. Malé a střední podniky a transatlantické partnerství pro obchod a investice Vyjednavači Spojených států a Evropské unie pracují na tom, aby malé a střední podniky mohly v plné míře využívat příležitostí, které tato dohoda přinese. V rámci tohoto úsilí jednají o tom, aby součástí dohody byla kapitola věnovaná záležitostem malých a středních podniků. Na základě této kapitoly by mohly vzniknout mechanismy, které by poté, co Dohoda o transatlantickém partnerství pro obchod a investice vstoupí v účinnost, oběma stranám umožňovaly spolupracovat na vytváření podmínek, jež malým a středním podnikům usnadní zapojení do transatlantického obchodu. Součástí dohody by mělo být ustanovení o zřízení výboru pro malé a střední podniky, který by spolupracoval s malými firmami v rámci podnikatelské obce, a o rozvoji internetových a dalších informačních zdrojů, které by malým a středním podnikům umožňovaly lépe pochopit ustanovení této dohody a lépe je využívat. Kapitola o malých a středních podnicích by také mohla posílit dosavadní spolupráci mezi Ministerstvem obchodu Spojených států a Evropskou komisí. Cílem tohoto projektu je seznámit malé a střední podniky prostřednictvím seminářů a jiných programů s přínosy transatlantického obchodu a investic. Další spolupráce v rámci kapitoly týkající se malých a středních podniků, která má být součástí dohody o transatlantickém partnerství pro obchod a investice, by těmto podnikům mohla umožnit lépe využívat přínosů plynoucích ze závazků přijatých v jiných částech dohody, které pro ně případně mají zvláštní důležitost.

10 ISM 978-9Z-7'rS64617 Dot' l02781(721s9

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

Vnitřní trh. Z krize k novým příležitostem prosperita pro občany a podniky POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Vnitřní trh. Z krize k novým příležitostem prosperita pro občany a podniky POLITIKY EVROPSKÉ UNIE POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Vnitřní trh Z krize k novým příležitostem prosperita pro občany a podniky Lepší fungování vnitřního trhu je klíčovým faktorem evropského růstu. Michel Barnier, evropský komisař pro

Více

Více úvěrů pro ekonomiku díky navýšení kapitálu EIB a společným iniciativám Komise a EIB

Více úvěrů pro ekonomiku díky navýšení kapitálu EIB a společným iniciativám Komise a EIB Více úvěrů pro ekonomiku díky navýšení kapitálu EIB a společným iniciativám Komise a EIB Společná zpráva Komise a EIB určená Evropské radě, 27.-28. července 2013 Více úvěrů pro ekonomiku díky navýšení

Více

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. března 2010 (OR. en) 7110/10 CO EUR-PREP 7 POLGEN 28 AG 3 ECOFIN 136 UEM 55 SOC 174 COMPET 82 RECH 83 ENER 63 TRANS 55 MI 73 IND 33 EDUC 40 ENV 135 AGRI 74 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Více

Rozšíření. Šíření evropských hodnot a norem do dalších zemí. Politiky

Rozšíření. Šíření evropských hodnot a norem do dalších zemí. Politiky Politiky Evropské unie Rozšíření Šíření evropských hodnot a norem do dalších zemí Díky politice rozšíření EU je Evropa bezpečnějším a stabilnějším místem, získává vliv a možnost prosazovat naše hodnoty

Více

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009 Proč nečekat se zaváděním systému Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Důležité informace o systému SEPA Informační materiály EPC* Zavedení systému SEPA

Více

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Koreou v praxi

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Koreou v praxi Evropská komise Obchod Dohoda o volném obchodu mezi EU a Koreou v praxi Evropská komise a žádná osoba vystupující jejím jménem není zodpovědná za využití níže uvedených informací. Lucemburk: Úřad pro publikace

Více

Politika a výzvy v oblasti energetiky

Politika a výzvy v oblasti energetiky Politika a výzvy v oblasti energetiky Příspěvek Komise k zasedání Evropské rady dne 22. května 2013 Politika a výzvy v oblasti energetiky Příspěvek Komise k zasedání Evropské rady dne 22. května 2013 Tento

Více

2014 Zpráva o činnosti

2014 Zpráva o činnosti 2014 Zpráva o činnosti 2 Úvodní slovo prezidenta 4 Klíčové výsledky v roce 2014 Obsah 6 Rozhodná odpověď na hospodářskou krizi 12 18 Inovacemi k inteligentnímu růstu v Evropě Podpora malých a středních

Více

Kdy můžete nastoupit?

Kdy můžete nastoupit? Kdy můžete nastoupit? Sociální Evropa Praktická příručka pro nábor v Evropě Evropská komise Kdy můžete nastoupit? Praktická příručka pro nábor v Evropě Evropská komise Generální ředitelství pro zaměstnanost,

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉ RADĚ. Zpráva o překážkách obchodu a investic (2015)

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉ RADĚ. Zpráva o překážkách obchodu a investic (2015) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.3.2015 COM(2015) 127 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉ RADĚ Zpráva o překážkách obchodu a investic (2015) CS CS ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉ RADĚ Zpráva o překážkách obchodu a investic

Více

Regionální politika EU 2007 13

Regionální politika EU 2007 13 CS Milý čtenáři, ráda bych vám představila novou regionální politiku Evropské unie, která se opírá o rozmanitost, úkoly a možnosti evropských regionů. Plných 43 % hospodářské produkce a 75 % investic do

Více

Zaměstnanost, sociální věci. a sociální. začleňování. Podpora zaměstnanosti, sociálního. začleňování. a sociální. politiky investice do budoucna

Zaměstnanost, sociální věci. a sociální. začleňování. Podpora zaměstnanosti, sociálního. začleňování. a sociální. politiky investice do budoucna POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Podpora zaměstnanosti, sociálního začleňování a sociální politiky investice do budoucna Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování Chceme-li z krize vyjít silnější, soudržnější

Více

Podpora obchodní spolupráce, pomoc při vyhledávání partnerů, včetně mezinárodního řízení projektů

Podpora obchodní spolupráce, pomoc při vyhledávání partnerů, včetně mezinárodního řízení projektů BUSINESS SUPPORT PROGRAME SME EXCELLENCE Učební pomůcka: Podpora obchodní spolupráce, pomoc při vyhledávání partnerů, včetně mezinárodního řízení projektů OBSAH I. PODPORA OBCHODNÍ SPOLUPRÁCE: CO, KDY

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final}

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.3.2013 COM(2013) 150 final ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} CS CS 1. ÚVOD Evropa v současnosti čelí

Více

Přehled. Přímé zahraniční investice do rozvoje

Přehled. Přímé zahraniční investice do rozvoje Přehled Přímé zahraniční investice do rozvoje Maximalizace přínosů, minimalizace výdajů Overview Foreign Direct Investment for Development: Maximising Benefits, Minimising Costs Czech Translation Přehledy

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.10.2006 KOM(2006)545 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

Více

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 19.10.2010 SEC(2010) 1258 konečná PRACOVNÍ DOKUMENT PRO ZAMĚSTNANCE KOMISE SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Eva Ždímalová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Eva Ždímalová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 Eva Ždímalová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Franchising v praxi Eva Ždímalová Bakalářská práce 2008 Poděkování

Více

Tvorba zisku při ochraně přírody. Příručka pro spolupráci firem a nevládních organizací ve visegradských zemích

Tvorba zisku při ochraně přírody. Příručka pro spolupráci firem a nevládních organizací ve visegradských zemích Příručka pro spolupráci firem a nevládních organizací ve visegradských zemích : Příručka pro spolupráci firem a nevládních organizací ve visegradských zemích Text Veronika Kiss (CEEweb for Biodiversity)

Více

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie.

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie. Na veletrh do Hanoje přihlášky do 12. září Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (8/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Vzhledem k probíhajícím dovoleným ve firmách

Více

Usnadnění převodu podniku

Usnadnění převodu podniku Řada příruček Jak podporovat politiku malých a středních podniků ze strukturálních fondů Usnadnění převodu podniku Podniky a průmysl 3 3 Řada příruček Jak podporovat politiku malých a středních podniků

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

Zpráva o činnosti 2013

Zpráva o činnosti 2013 Zpráva o činnosti 2013 Banka EU spolehlivý inovátor: inovativní projekty podporující vznik nových pracovních míst inovativní řešení v oblasti financování inovativní partnerství pro dosažení co nejlepších

Více

2.3.3 Přilákání zahraničních investic... 30 3 Role místní vlády v klastrových iniciativách... 31 3.1 JAK ZAANGAŽOVAT SEKTOR MSP... 31 3.

2.3.3 Přilákání zahraničních investic... 30 3 Role místní vlády v klastrových iniciativách... 31 3.1 JAK ZAANGAŽOVAT SEKTOR MSP... 31 3. Průvodce klastrem 1 Obsah 1 Co jsou to klastry?... 5 1.1 HISTORIE KLASTRŮ... 6 1.2 DEFINICE KLASTRŮ... 6 1.2.1 Různé typy klastrů... 8 1.2.2 Michael Porter... 8 1.3 JAK KLASTRY FUNGUJÍ... 13 1.3.1 Rozvoj

Více

EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) Delegace naleznou níže závěry Evropské rady (26. a 27. června 2014).

EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) Delegace naleznou níže závěry Evropské rady (26. a 27. června 2014). EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CO"CL 2 PRŮVOD"Í POZ"ÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Rady Příjemce : Delegace Předmět : EVROPSKÁ RADA 26. a 27. ČERV"A 2014 ZÁVĚRY

Více

Report. Země internetová. Jak internet mění českou ekonomiku

Report. Země internetová. Jak internet mění českou ekonomiku Report Země internetová Jak internet mění českou ekonomiku The Boston Consulting Group (BCG) je vedoucí mezinárodní poradenská firma. Spolupracujeme s vrcholovým management firem ve všech odvětvích a regionech

Více

AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY. Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009

AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY. Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009 AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009 (Konzultační dokument) CS 1 CS Úvod... 3 I Modernizovaná politika státní

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více