KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q2/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q2/2015"

Transkript

1 STAVEBNICTVÍ KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q2/2015 Investoři - Projektanti - Stavební firmy Generální partner Projekt: Kaštanová - Centrum bydlení a designu Investor: Ing. Radek Černý Architekt: PROAM ARCHITEKTI Realizační firma: HAK Profi s.r.o. Materiál: Ruukki Forma - ocelová fasáda

2 Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2015 Poděkování Vážení čtenáři, děkujeme, že využíváte Kvartální analýzu českého stavebnictví Q2/2015, kterou pro Vás připravila společnost CEEC Research ve spolupráci se společností SGCP, divize Weber. Děkujeme také za podporu stříbrným partnerům společnostem Ramirent, Tyros Loading Systems, URS, Tatra, Husqvarna, a bronzovým partnerům společnostem Isover, Rigips a Callida. Na základě Vašich podnětů jsme se rozhodli rozšířit pravidelné Kvartální analýzy českého stavebnictví o další dva klíčové segmenty, které přímo ovlivňují vývoj stavební produkce, a to o segment investorů a segment projektových firem. Investoři jsou stěžejním prvkem veškeré stavební produkce a bez jejich investic by nebylo možné stavby realizovat. Projektové firmy mají zase významnou roli při přípravě podkladů pro následnou stavební realizaci. Proto i záměry a plány investorů, stejně tak jako stav rozpracovanosti projektů, jsou jedinečným indikátorem dalšího vývoje objemu prací pro stavební firmy. Účastí investorů a projektantů na Kvartálních analýzách českého stavebnictví tak dochází k propojení celého investičně- -dodavatelského řetězce a k získání dlouhodobějších informací ohledně nových zakázek a směřování celého českého stavebnictví. Skupinou investorů, na jejichž plány jsme se ve druhém čtvrtletí zaměřili, jsou veřejní investoři. V dalších Kvartálních analýzách budeme v rámci celého investorského portfolia postupně prezentovat plány a očekávání dalších investorských segmentů. Projektové firmy v naší analýze rozdělujeme podle stejného klíče jako stavební společnosti na projekci zaměřenou na pozemní nebo na inženýrské stavitelství. Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2015 je zpracována na základě údajů získaných: ze 118 uskutečněných osobních a telefonních interview s klíčovými představiteli vybraných stavebních společností ze 100 uskutečněných osobních a telefonních interview s klíčovými představiteli vybraných projektových společností z nejnovějších údajů Věstníku veřejných zakázek (VZ) ke konci března 2015 Zmíněné rozhovory se všemi společnostmi proběhly v dubnu Poděkovat bychom chtěli jak představitelům stavebních, tak i projektových firem, kteří nám věnovali svůj čas a poskytli potřebné informace pro zpracování této studie, a také všem aktivním uživatelům, kteří nám pravidelně poskytují cenné návrhy, díky nimž jsme schopni pravidelně zlepšovat a efektivněji uspokojovat Vaše informační potřeby. Jiří Vacek ředitel společnosti CEEC Research Ladislav Krumpolec ředitel SGCP, divize Weber 2

3 Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2015 Partneři CEEC RESEARCH DĚKUJE VŠEM SVÝM PARTNERŮM, BEZ NICHŽ BY NEBYLO MOŽNÉ ANALÝZY STAVEBNICTVÍ VYBRANÝCH ZEMÍ STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY PRAVIDELNĚ ZPRACOVÁVAT A BEZPLATNĚ POSKYTOVAT. Generální partner Stříbrní partneři Bronzoví partneři Výhradní právní partner Výhradní rezidenční developer partner Výhradní office developer partner Hlavní stavební partner Výhradní poradenský partner Výhradní veletržní partner Výhradní partner v pojištění Výhradní partner pro oblast personalistiky Výhradní projektový partner Partneři Mediální partneři 3

4 SETKÁNÍ LÍDRŮ ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ května (více než 600 lídrů sektoru)

5 Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2015 Shrnutí Kapitola 1 České stavebnictví pokračuje v nastartovaném oživení z minulého roku. V prvním čtvrtletí 2015 zvýšilo svůj výkon až o 6,9 %. Zvýšení výkonu pomohlo jak inženýrské stavitelství, převážně financované z veřejných zdrojů, tak i pozemní stavitelství. Ředitelé stavebních společností očekávají celoroční růst sektoru o 5,0 % a další růst sektoru i v roce 2016 (o 4,2 %). str. 6 Kapitola 2 V prvním čtvrtletí roku 2015 došlo k poklesu počtu i hodnoty nově vypsaných veřejných stavebních zakázek. Počet zadaných veřejných zakázek mírně vzrostl, nicméně hodnota zadaných zakázek se významně snížila. Pokles byl dán zejména vysokou srovnávací základnou z minulého roku (výrazným růstem zakázek v 1. čtvrtletí 2014). str. 13 Kapitola 3 V roce 2015 pozvolně poroste objem projektových prací, a to v průměru o 4,6 procenta, následující rok se výkon sektoru zvýší o dalších 3,7 %. Základem bude předpokládaný nárůst zakázek jak ze soukromého, tak i z veřejného sektoru. Rychlejšímu růstu brání zejména problematická legislativa, průtahy úřadů při schvalování a zdlouhavá výběrová řízení veřejných investorů. str. 16 Kapitola 4 Růst českého stavebnictví v roce 2015 potvrzují ředitelé všech analyzovaných segmentů stavebních firem. Porostou i tržby stavebních firem a vysoká je také jejich sebedůvěra. Vzrostlo rovněž vytížení kapacit stavebních společností, a ve srovnání s druhými čtvrtletími předchozích let, je rekordní. Naopak podíl ztrátových nebo neziskových zakázek v zásobnících práce klesá. str. 26 Kapitola 5 Nejefektivnějším způsobem získávání zakázek jsou pro velké stavební společnosti výběrová řízení, pro střední a malé firmy jsou to osobní kontakty. Klíčovým kritériem při výběru stavební firmy je cena. Průměrná minimální zisková marže je u velkých společností 3 %, u středních a malých firem 9 %. Výrazně klesl podíl firem, které jsou ochotné vzít i zakázku s nulovou nebo zápornou marží. str. 33 Kapitola 5 Problémy s korupcí a úplatky ve stavebnictví se oproti předchozím rokům dále snížily, aktuálně až tři ze čtyř stavebních společností (74 %) uvádějí, že se v minulém roce nesetkaly s požadavkem na úplatek. Žádost o úplatek potvrzuje jen 10 % ředitelů, což je rekordně nízký podíl za celou dobu sledování tohoto ukazatele od roku str. 37 Kapitola 5 Kapitola 6 Již jen téměř sedmina (15 %, 21 % v 2014) objemu vyfakturovaných prostředků je po termínu splatnosti. Nejvyšší je tento podíl u firem v inženýrském stavitelství, kde dosahuje 18 %, nicméně i zde došlo ke zlepšení z 24 % v Podíl nedobytných pohledávek je v průměru 7 %. Lepší je situace v segmentu velkých firem, kde jsou nedobytných pohledávek v průměru jen 3 %. Naopak největší podíl nedobytných pohledávek mají malé společnosti (9 %). Téměř polovina stavebních společností z pozemního stavitelství nemá specialistu, který by zjišťoval nové trendy ve stavebnictví. Při kontrole kvality využívaných stavebních materiálů a produktů spoléhají firmy především na certifikáty výrobců. Energetické štítky budov a snižování energetické náročnosti jsou vnímány dvěma třetinami společností pozitivně. str. 41 str. 43 5

6 Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/ Stavební České stavebnictví pokračuje v nastartovaném oživení z minulého roku. V prvním čtvrtletí 2015 zvýšilo svůj výkon až o 6,9 %. Zvýšení výkonu pomohlo jak inženýrské stavitelství, převážně financované z veřejných zdrojů, tak i pozemní stavitelství. Ředitelé stavebních společností očekávají celoroční růst sektoru o 5,0 % a další růst sektoru i v roce 2016 (o 4,2 %). Stavebnictví v prvním čtvrtletí vzrostlo o 6,9 % produkce v 1. čtvrtletí 2015 vzrostla meziročně reálně o 6,9 %. V porovnání se 4. čtvrtletím 2014 byla sezónně očištěná produkce o 5,8 % vyšší. Produkce pozemního stavitelství meziročně vzrostla o 4,9 %, a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční zvýšení výkonu produkce o 14,3 %. Sektoru se tak podařilo navázat na první pokrizový růst z minulého roku (4,3 % v 2014). Podpora ekonomického růstu a tvorba nových pracovních míst je jednou ze základních priorit vlády České republiky. Společně s důrazem na udržitelnost veřejných rozpočtů plní stát nezastupitelnou roli také ve stimulování ekonomického růstu. Sektor stavebnictví je toho dobrým příkladem. Cílem vlády je rovněž vytváření stabilního ekonomického prostředí, bez ukvapených a nepromyšlených změn v legislativě. Vláda již schválila novelu zákona o zadávání veřejných zakázek, která usnadňuje schvalování veřejných zakázek, dále se chystá zcela nový zákon o zadávání veřejných zakázek, který transponuje novou směrnici EU. Další důležitou legislativní změnou je novela stavebního zákona, která zjednoduší a zrychlí povolovací řízení. Podle mého přesvědčení má české stavebnictví před sebou období trvalého růstu. Vláda České republiky udělá vše pro to, aby tento růst podporovala. Bohuslav Sobotka předseda vlády ČR České stavebnictví pokračuje v růstu nastartovaném v loňském roce. Sektoru pomohl růst privátních i veřejných zakázek, které stavební společnosti uzavřely ještě v roce 2014 a nyní na nich pracují. Objem veřejných investic v roce 2014 vzrostl dokonce až o 19,6 %. Potenciální brzdou probíhajícího oživení stavebnictví, zejména pro druhé pololetí 2015, by mohl být naopak aktuální pokles objemu nových veřejných zakázek. V prvním čtvrtletí 2015 totiž došlo k poklesu nově zadaných veřejných zakázek o 19,8 %. Jiří Vacek ředitel, CEEC Research Již v tomto roce pociťujeme mírné oživení. Nepředpokládáme, že stavební odvětví poroste dramaticky, ale s přihlédnutím k potřebě vyčerpat evropské dotace očekáváme především nárůst zakázek ve veřejném sektoru. Privátní sektor je v investicích konzervativnější, ale stabilní. Roman Wieczorek statutární ředitel, Skanska, a. s. Výsledky statistiky stavebnictví za 1. čtvrtletí 2015 potvrzují, že vleklá krize zřejmě skončila a nastal obrat k lepšímu. Index stavební produkce vzrostl meziročně reálně o 6,9 %, a to i přes relativně vysokou srovnávací základnu minulého roku. Pokles zaměstnanosti se zastavil a v průběhu roku lze očekávat její růst. Radek Matějka ředitel odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ 6

7 Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2015 Vývoj v pozemním a inženýrském stavitelství Rozklad meziroční změny indexu stavební produkce meziroční změna v %, příspěvky v p.b příspěvek inženýrského stavitelství příspěvek pozemního stavitelství meziroční změna ISP celkem Státní fond dopravní infrastruktury trvale usiluje o růst investičních výdajů do železniční, vodní a silniční infrastruktury s cílem posílení základů konkurenceschopnosti České republiky. Z pohledu Státního fondu dopravní infrastruktury je vývoj českého inženýrského stavebnictví na vzestupné trajektorii po několika letech útlumu. Významnou roli v tomto pozitivním obratu vidím především v nárůstu vynakládaných prostředků do tohoto stavebního sektoru, protože například v horizontu let 2013 až 2017 nárůst celkových výdajů představuje téměř 30 mld. CZK, z 63 na 93 mld. CZK, což se určitě projeví i v růstu zakázek pro sektor stavebnictví. Jsem přesvědčen, že tento nárůst bude významným impulsem pro posílení firem v sektoru inženýrského stavebnictví, a tak přispěje i k celkovému růstu zaměstnanosti v tomto sektoru. Zbyněk Hořelica ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury Pro stavební a technologické firmy působící na trhu modernizací, oprav a údržby železniční infrastruktury vidím situaci velmi pozitivně. Správa železniční dopravní cesty má v letošním roce k dispozici pro oblast investiční výstavby částku dosahující téměř 36 mld. Kč. Je to vůbec největší objem v historii a je daný potřebou smysluplného dočerpání evropských finančních prostředků z programovacího období a projektové přípravy na období V některých specializovaných činnostech je již v současné době znát vysoká saturace trhu, takže určitě se bude jednat o růst. Optimisticky vidím i rok 2016 a roky další. Do roku 2020 (2023) bychom měli mít k dispozici na investiční výstavbu přibližně 100 mld. Kč. V kombinaci evropských a národních zdrojů máme připravenou nebo připravujeme řadu konkrétních staveb. Takže celkový dojem z pohledu železniční infrastruktury je velmi dobrý Mojmír Nejezchleb náměstek GŘ pro modernizaci dráhy, SŽDC 7

8 Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2015 V prvním čtvrtletí poklesl objem nově získaných zakázek v zásobnících práce u větších firem Počet stavebních zakázek stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci vzrostl v 1. čtvrtletí 2015 meziročně o 2,8 %, podniky jich v tuzemsku uzavřely Celková hodnota těchto zakázek meziročně ale klesla o 8,7 % a činila 33,8 mld. Kč. V pozemním stavitelství uzavřely firmy nové zakázky v hodnotě 16,0 mld. Kč, což v meziročním srovnání představuje růst o 16,6 %. Hodnota nových zakázek v inženýrském stavitelství činila 17,8 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím minulého roku poklesla o 23,6 %. Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 3,7 mil. Kč a byla meziročně o 11,2 % nižší. Pro sektor stavebnictví považuji za rozhodující celkový vývoj stavební výroby, která se po dlouhých pěti letech dostala z červených čísel. A prozatímní pozitivní trend, podložený výsledky roku 2014 a prvních měsíců letošního roku, dávají předpoklad k dalšímu pozitivnímu vývoji. Pro oblast veřejných zakázek je rozhodující realizovaná proinvestiční politika vlády, která tento segment stavebního trhu vždy ovlivňovala a ovlivňovat bude i nadále. Vedle toho působí řada dalších faktorů jako je celková ekonomická situace a tím finanční možnosti státu, čerpání evropských fondů a situace na finančních trzích. Jiří Koliba náměstek MPO pro oblast stavebnictví Dopravní stavitelství vzroste oproti minulému roku o deset procent. Cenová úroveň stoupne pouze v případě, že dojde k nasycení trhu. Co nám ale reálně hrozí, je velký hlad po zaměstnancích, který můžeme pozorovat už nyní. Firmy si přetahují především technické a dělnické profese. Tomáš Hajič člen představenstva, DSP, a. s. Na začátku dubna zahájilo ŘSD výstavbu dvou dalších úseků dálnice D3 Veselí nad Lužnicí Bošilec a Borek Úsilné, které prodlouží stávající dálnici o 8,3 km. Zahájena byla již také výstavba úseku rychlostní silnice R4 Skalka křiž. II/118, což prodlouží tuto komunikaci o téměř pět kilometrů. Zahájeno bylo také pět úseků nových silnic I. třídy. V letošním roce budou zahájeny i další významné stavby. Jde především o jeden z posledních dvou zbývajících úseků dálnice D1 Přerov Lipník a další úsek dálnice D3 Bošilec Ševětín. Zahájena bude i další modernizace dálnice D1 a to na úseku Hvězdonice Ostředek, Měřín Velké Meziříčí, západ a Ostrovačice Kývalka. Zahájeny byly také opravy komunikací ve správě ŘSD. Jan Kroupa ředitel, Ředitelství silnic a dálnic ČR Ke konci prvního čtvrtletí byly v zásobnících práce větších firem zakázky v hodnotě 164 mld. Kč Ke konci 1. čtvrtletí 2015 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 14,4 tisíc zakázek, což znamenalo meziroční růst o 5,8 %. Tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 164,0 mld. Kč a tento objem uzavřených zakázek se ve srovnání se stavem na konci 1. čtvrtletí minulého roku snížil o 0,9 %. Ve snaze dočerpat evropské peníze bude české stavebnictví v letošním roce narážet na nepřipravenost investic, která je způsobena převážně jejich zastavením v minulosti a zároveň komplikovanou českou legislativou a jejími výklady. Pozitivním jevem bude růst privátní poptávky. Pavel Pilát generální ředitel, Metrostav, a.s. 8

9 Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2015 Růst stavební produkce po pěti hubených letech je pozitivní zprávou. Nemůžeme ale ještě hovořit o konjunktuře ve stavebnictví. Sektor jednak potřebuje stabilní růst po několik období, za druhé v něm stále panuje převis nabídky a s tím související tlak na nejnižší cenu, především u veřejných zadavatelů. Pavel Kliment partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti KPMG Česká republika Současný dílčí růst je z velké části ovlivněn akcelerujícími investicemi ve veřejném sektoru. Bohužel, mnohdy jde o překotně zadávané projekty, které by ještě zasloužily lepší přípravu. Takové oživení segmentu na úkor kvality přípravy a provedených stavebních prací nevnímám jako koncepční a zdravé. Řada záměrů, o nichž se hovoří především v oblasti infrastruktury, není momentálně po stránce projekční či vlastnické připravena tak, aby mohly vznikat v termínech, které se očekávají. Navíc, situace nejen na východ od nás, ale i v celé eurozóně, se může do našeho oboru promítat negativně. Je zde prostě řada faktorů, které nás mohou ovlivnit a zaskočit. František Vaculík generální ředitel a předseda představenstva, PSJ, a. s. Zdá se, že letos všechny prognózy hovoří o růstu. Nicméně není jisté, které segmenty a do jaké míry se budou na tom či onom podílet, protože ne všechno poroste. Co se týče pozitiv či negativ, tak bych se rád domníval, že jsme již všechno zažili. Při výběrovém řízení pak jde bezesporu o to, že i když je zakázek více, tak ve finále dostane investor za své peníze tu nejlevnější práci s nejlevnějším materiálem na trhu. Investor by měl dbát na parametry jednotlivých materiálů. Robert Mikeš marketingový ředitel, divize Weber Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s. Počet nových stavebních povolení v prvním čtvrtletí stagnoval Stavební úřady v 1. čtvrtletí 2015 vydaly stavebních povolení a jejich počet meziročně klesl o 0,3 %. Orientační hodnota těchto staveb činila 52,8 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2014 klesla o 10,2 %. Pokles investičních nákladů povolených staveb se odehrával především v nové výstavbě, a to zejména u staveb na ochranu životního prostředí, ale také u ostatních staveb. Očekávám zastavení dalšího propadu, stabilizaci a mírný růst. Je třeba si uvědomit hloubku ponoru výkonu stavebnictví za posledních 8 let. V oblasti inženýrských staveb, kvůli nižší připravenosti, bude obtížné naplnit čerpání plánovaných financí. V pozemním stavitelství by se měly postupně pozitivně projevit nové operační programy směřující ke snížení energetické náročnosti budov. Libor Urbášek Sales & Marketing Manager, Divize Isover Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s. Očekáváme, že sektor stavebnictví si zachová trend mírného růstu. Stále diskutované plánované státní zakázky jsou pro obor významným činitelem. Míra zadávání je zatím velmi omezená. Na pozitivním vývoji se nyní zásadně podílí soukromý sektor, kde zaznamenáváme možná až překvapivě zvýšenou aktivitu ve stavebně-investičních projektech. Vladimír Steiner provozní ředitel, Schindler CZ, a.s. 9

10 Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2015 Počet nově zahajovaných bytů v prvním čtvrtletí klesl V 1. čtvrtletí 2015 byla zahájena výstavba bytů a tento počet se meziročně snížil o 7,1 %. V kategorii rodinných domů bylo zahájeno bytů, což ve srovnání se stejným obdobím minulého roku představuje růst o 3,5 %. Počet zahájených bytů v bytových domech meziročně klesl o 25,2 %, zahájeno jich bylo Rozklad meziroční změny počtu zahájených bytů meziroční změna v %, příspěvky v p.b příspěvek nebytových budov a prostorů příspěvek DPS příspěvek nástaveb příspěvek bytových domů příspěvek rodinných domů meziroční změna celkem Počet dokončených bytů v prvním čtvrtletí mírně vzrostl V roce 2015 čeká české stavebnictví růst o 5 % Dokončeno v 1. čtvrtletí 2015 bylo bytů a jejich počet meziročně vzrostl o 4,5 %. V kategorii rodinných domů bylo dokončeno bytů, což je meziročně o 5,8 % méně. Počet dokončených bytů v kategorii bytových domů vzrostl o 25,2 %, když jich bylo dokončeno Co nás čeká dále? Jak ukazují nejnovější predikce ředitelů stavebních společností týkající se vývoje sektoru, rok 2015 naváže na první pokrizový růst v loňském roce a sektor bude pokračovat celoročním růstem o 5,0 %. Zlepšení výkonu českého stavebnictví v letošním roce očekává až devět z deseti ředitelů stavebních firem (92 %). Naopak pokles očekává již méně než desetina firem. V roce 2016 bude sektor pokračovat v pozvolném zlepšování svých výkonů a to o další 4,2 procenta. Doufám, že se stavebnictví konečně začne zotavovat z dlouholeté krize. Rozhodně však neočekávám nějaké skokové zlepšení situace. Přál bych si, aby došlo i ke zvýšení hladiny cen stavebních prací, aby se ekonomická situace stavebních firem mohla zlepšit. Očekávaný nárůst výroby s sebou ale též přinese požadavky na kvalitní personál. Problémy budou mít ty firmy, kterým se v minulém období nepodařilo personální stavy udržet. Petr Čížek jednatel, SWIETELSKY stavební, s.r.o. 10

11 Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2015 Stavebnictví v posledních letech je trochu jízda na horské dráze, extrémní sešup spojený s likvidací výrobních kapacit, následovaný otočkou, při které je musíme opět velmi rychle budovat. Současný vývoj má sice svá rizika, ale pozitiva plynoucí z příležitostí růstu samozřejmě převažují. Luboš Tomášek ekonomický ředitel direkcí TJ + TD, STRABAG Rail, a. s. V oblasti dopravně-inženýrského stavitelství očekáváme, že trend mírného vzestupu bude pokračovat. Je to pozitivní signál pro celé stavebnictví. Jako obecné negativum lze uvést absenci jasné a neměnné strategie přípravy významných liniových staveb. Zdeněk Babka výkonný ředitel, M SILNICE, a. s. Dlouhodobá srovnání výsledků publikovaných ČSÚ na konci roku predikce ředitelů potvrzují Jak vyplývá z níže přiloženého dlouhodobého srovnávání predikcí ředitelů stavebních firem a finálních výsledků, publikovaných Českým statistickým úřadem vždy na konci každého roku, potvrzuje se vysoká přesnost predikcí ředitelů stavebních firem. S výjimkou zlomového roku 2008, kdy ještě nebyl patrný rozsah blížící se krize, a roku 2009, kdy naopak v sektoru vypukla panika ohledně reálně začínající krize, je zřetelné, že predikce ředitelů stavebních firem vždy jen s minimální odchylkou odpovídaly údajům následně publikovaných Českým statistickým úřadem na konci příslušného období. Vývoj českého stavebnictví v % ( ) 8 4 6,6 7,1 4,7 4,3 3,4 leden až březen 6,9 5,0 4,2 meziroční změna v % ,0-0,9-3,6-4,1-6,7-6,0-6,9-7,4-7,4-7,6-10, skutečný index stavební produkce (ČSÚ) očekávání stavebních firem (CEEC Research) 11

12 Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2015 Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje legislativní změny, které přispějí k rozvoji a stabilizaci v oblasti výstavby. V březnu 2015 nám byl schválen věcný záměr nového zákona o veřejných zakázkách, který reflektuje moderní trendy zadávání v Evropské unii a sjednocuje požadavky na důslednou transparentnost zadávacích řízení s cílem zamezit korupci a zajistit výběr optimálního dodavatele. Návrh zákona o veřejných zakázkách je nyní v legislativním procesu a jeho účinnost je plánována na duben V současné době dokončuje Ministerstvo pro místní rozvoj novelu stavebního zákona, která přinese zásadní změny na úseku stavebního řádu, zejména ve zjednodušení a zrychlení povolovacích řízení. Legislativní proces bude zahájen v nejbližších týdnech a předpokládaná účinnost novely stavebního zákona je od června Oba zákony jsou jednou z priorit našeho ministerstva. Karla Šlechtová ministryně pro místní rozvoj Stavebnictví má za sebou čtyři měsíce. ČSÚ sdělil, jak úspěšně si vedlo v 1. čtvrtletí, média i někteří analytici věští jeho velmi dobrou budoucnost. Výsledky skutečně potvrzují příznivý růstový trend, je však třeba říci několik ale! To není výraz pesimismu, je to reálné posouzení rizik a aktuální problematiky stavebnictví. Budoucí vývoj stavebnictví je odvislý od řady faktorů a některé se v současnosti nejeví úplně pozitivně. Zůstane-li však zanedbaná investorská příprava staveb a nevyhovující legislativa beze změn, bude stavebnictví stagnovat, protože zákon o veřejných zakázkách, stavební zákon a zákon o posuzování vlivů staveb se staly velmi silnou brzdou. Dobrým signálem není ani pokles hodnoty zadaných zakázek, hodnoty stavebních povolení a zahajovaných bytů. Václav Matyáš prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Přestože je stavební sezóna teprve na začátku, jsme mírně optimističtí. Velmi dobrou situaci vnímáme na Slovensku. Tamní zásobník zakázek je aktuálně dvakrát větší než před rokem. I v České republice ale sledujeme zlepšující se zájem a připravenost investorů, především na úrovni měst a obcí. Pozitiva, kromě obecných parametrů, jako je snižující se nezaměstnanost a rozvoj lokálního byznysu, vidíme i v naší firemní rovině práce nás prostě baví. Martin Borovka předseda představenstva, EUROVIA CS, a. s. České stavebnictví zaznamená v letošním i v příštím roce mírný a pozvolný růst. Nicméně, úroveň cen stavebních prací zůstává stále nízká. Celý stavební sektor by potřeboval narovnat ceny do reálných hodnot, aby se pak mohl stát atraktivním i pro mladou generaci. Milan Valenta obchodní ředitel, PRŮMSTAV, a. s. Oživení a růst sektoru stavebnictví je evidentní, do oblasti zakázek na zajištění nezávislé kontroly kvality se zatím růst promítá částečně. Miroslav Holý Ředitel divize služeb pro průmysl a stavebnictví, TÜV SÜD Czech s.r.o. 12

13 Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/ Objem V prvním čtvrtletí roku 2015 došlo k poklesu počtu i hodnoty nově vypsaných veřejných stavebních zakázek. Počet zadaných veřejných zakázek mírně vzrostl, nicméně hodnota zadaných zakázek se významně snížila. Pokles byl dán zejména vysokou srovnávací základnou z minulého roku (výrazným růstem zakázek v 1. čtvrtletí 2014). Objem vyhlášených veřejných stavebních zakázek v Q klesl o 2,4 % zakázek zadaných veřejnými institucemi tvoří přibližně 30 až 40 procent celkového výkonu stavebnictví. V lednu až březnu 2015 bylo vydáno 674 řádných oznámení o zakázce, což ve srovnání s předchozím rokem představovalo pokles o 12,8 %. Celková předpokládaná hodnota oznámení o zakázce v lednu až březnu 2015 činila 27,0 mld. Kč a byl zaznamenán její meziroční pokles o 2,4 %. Meziroční změny oznámení o zakázce v letech 2014 až 2015 Stavební zakázky Počet Meziroční změna v % Hodnota 1. čtvrtletí +50,4 +39,2 2. čtvrtletí +30,5 +21, čtvrtletí +25,6 +43,5 4. čtvrtletí -21,4-39,9 Rok +18,2 +6, čtvrtletí -12,8-2,4 Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research Ze zakázek vyhlášených v lednu březnu 2015 (v hodnotě 27 mld. Kč), bylo později zadáno 0,7 mld. Kč (tedy 3 % z oznámených). Skutečná zadaná hodnota jich byla jenom 0,6 mld. Kč, protože zadaná hodnota byla zatím o cca 14 % nižší, než při oznámení. Z celkového objemu oznámených zakázek byly později zrušeny zakázky za 0,6 mld. Kč (tedy cca 2 % z oznámených). Po odečtení zadaných a zrušených zakázek zbývá v systému ještě 25,7 mld. Kč (tedy 95 %), které zatím nebyly zadány ani zrušeny. Počet zadaných zakázek mírně vzrostl, a to o 4,1 % V lednu až březnu 2015 bylo zatím zadáno zakázek, což je o 4,1 % více než v lednu až březnu Pokud bychom modelově upravili data při srovnatelných limitech v jednotlivých letech, dostaneme meziroční růst počtu zadaných zakázek o 0,9 %. 13

14 Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2015 Meziroční změny počtu zadaných zakázek v letech 2014 až 2015 Stavební zakázky Celkem Meziroční změna v % Při zachování původních limitů 1. čtvrtletí +78,0 +132,6 2. čtvrtletí -1,2 +74, čtvrtletí -26,7 +13,1 4. čtvrtletí -21,7-3,9 Rok -9,6 +34, čtvrtletí +4,1 +0,9 Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research Hodnota zadaných veřejných zakázek ale v prvním čtvrtletí znatelně klesla Hodnota zakázek zadaných v lednu až březnu 2015 činila 18,5 mld. Kč a meziročně klesla o 19,8 %. Pokud bychom posuzovali hodnotu zadaných zakázek podle srovnatelných limitů, dostaneme meziroční pokles o 20,3 %. Pokles hodnoty byl zčásti dán zadáním velké zakázky ČEPS v únoru 2014 (V410 zdvojení vedení), což byla třetí největší zakázka minulého roku (v hodnotě 2,2 mld. Kč), a dvou zakázek SŽDC (uzel Plzeň a revitalizace trati České Budějovice Volary v hodnotě 1,7, resp. 1,3 mld. Kč). Meziroční změny hodnoty zadaných zakázek v letech 2014 až 2015 Stavební zakázky Celkem Meziroční změna v % Při zachování původních limitů 1. čtvrtletí +103,3 +108,8 2. čtvrtletí +26,9 +36, čtvrtletí -5,0 +2,9 4. čtvrtletí +9,2 +16,6 Rok +19,6 +28, čtvrtletí -19,8-20,3 Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research 14

15 Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2015 Vývoj zadaných veřejných stavebních zakázek v letech Počet zadaných zakázek meziroční změna v % Hodnota zadaných zakázek v mil. Kč meziroční změna v % Vývoj zadaných veřejných stavebních zakázek v letech , , , , , ,6 Projekt: Swoboda Stamping Investor: Swoboda-Stamping, s.r.o. Generální projektant: ATELIER PENTA v.o.s. Realizační firma: MACHSTAV s.r.o. Materiál: Ruukki FORMA ocelová fasáda 15

16 Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/ Růstovému V roce 2015 pozvolně poroste objem projektových prací, a to v průměru o 4,6 procenta, příští rok se výkon sektoru zvýší o dalších 3,7 %. Základem bude předpokládaný nárůst zakázek jak ze soukromého, tak i z veřejného sektoru. Rychlejšímu růstu brání zejména problematická legislativa, průtahy úřadů při schvalování a zdlouhavá výběrová řízení veřejných investorů. Objem projektových prací se v roce 2015 zvýší o 4,6 % vývoji českého stavebnictví napomáhá i nárůst zakázek na přípravu projektů pro výstavbu. Výsledky nejnovějšího výzkumu realizovaného s řediteli projektových společností ukazují, že v letošním roce poroste objem projektových prací v průměru o 4,6 %. Mírně optimističtější ohledně vývoje trhu jsou především ředitelé firem z pozemního stavitelství (růst o 5 %), nicméně růst predikují i ředitelé z inženýrského stavitelství (o 3,5 %). Trh projektových prací se začal výrazně odlišným způsobem vyvíjet v různých segmentech. Zdá se, že projektová příprava v dopravě výrazně ožila. Lehký nárůst prací je v oblasti průmyslu a budovách, zatímco v oblasti vodohospodářské infrastruktury a ochrany životního prostředí pouze dobíhají dříve připravené akce a čeká se na impuls zahájení nového období fondů EU. Miroslav Kos předseda představenstva a generální ředitel, Sweco Hydroprojekt, a. s. Očekávám růst trhu s projektovými pracemi, dostane se do stavu před útlumem poptávky, tj. cca 5 7 let zpět. Trh bude více ovlivněn veřejnými investicemi, zejména infrastrukturními projekty, jejichž realizace bude kryta evropskými zdroji. Martin Höfler ředitel a předseda představenstva, PUDIS a. s. V rámci trhu by mělo v letošním roce dojít opět k dalšímu růstu. Tento růst by měl být tažen především zvýšenou poptávkou ze strany veřejného sektoru. Zároveň lze konstatovat, že i u privátního sektoru lze indikovat růst během letošního a následujícího roku. Signifikantní růst by měl být z hlediska celkových objemů i nominálního počtu zvláště u projektových prací. Jan Lidral Marketing Manager Central Europe, TAKENAKA EUROPE Porostou jak veřejné, tak privátní investice Základem pro výše uvedený růst trhu budou jak soukromé (potvrzuje 56 % firem), tak veřejné investice (potvrzuje 53 % firem). Stejnou výši veřejných investic jako v loňském roce očekává 43 % ředitelů, stejnou výši soukromých investic 41 %. Předpokládám mírný růst objemu a návrat normálních cen. Výrazně převažuje privátní sektor. Aleš Krtička jednatel, ATELIER TSUNAMI s.r.o. Předpokládám, že trh s projektovými pracemi začne mírným tempem růst. Větší podíl na tomto růstu budou (alespoň v pozemním stavitelství) generovat klienti ze soukromého sektoru. Státní sektor v pozemním stavitelství zatím přešlapuje na místě, a navíc je stále paralyzován soutěžením na nejnižší cenu. Petr Ščurkevič ředitel divize Projekce pozemních staveb, K4 a. s. 16

17 Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2015 Předpokládám další zájem o projektovou přípravu, kde je kladen, a správně, důraz na kvalitní projektovou přípravu. Jiří Lhota jednatel, FEREX Group s.r.o. Na trhu s projektovými pracemi jsme zaznamenali mírné oživení v oblasti průmyslových a občanských staveb, a to výhradně v soukromém sektoru. Nejedná se však o významnější rozsáhlé investiční celky, ale spíše o stavební záměry na stávajících objektech, v nichž se modernizuje nebo dovybavuje výrobní technologie, kdy stavební činnosti jsou druhotně vyvolány potřebami výrobní technologie. Dalšími stavebními záměry v soukromém sektoru jsou revitalizace nebo remodeling existujících občanských staveb pocházejících z období devadesátých let, případně let dřívějších, kdy záměrem je povýšení těchto staveb na požadavky současných uživatelských standardů. Poptávku po projektových pracích lze dle signálů ze soukromého sektoru očekávat v souvislosti s výzvami nadcházejícího dotačního období. Ze strany státních institucí nebo měst a obcí nepociťujeme aktivity vedoucí k nárůstu poptávky, očekáváme, že v tomto sektoru bude tvorba poptávky po projektových pracích tradičně zdlouhavější. Vladimír Svoboda jednatel, INTERPLAN-CZ s.r.o. 8% Očekávaný vývoj trhu projektových prací jednotlivými segmenty % 6% 75% Očekávaný vývoj (vážený průměr) 4% 2% 4,6% 5,0% 3,5% 3,7% 50% 25% % firem 0% 0% -2% 2015 Pozemní stavitelství Inženýrské stavitelství % Z pohledu dodavatele tiskových služeb pro projektový sektor očekáváme nárůst objemů projektových prací ve srovnání s loňským rokem. Již v prvním kvartále jsme zejména u společností zabývající se projektování železniční a silniční sítě zaznamenali nárůst objemů až o 30 %. Jaroslav Kasl ředitel divize AEC, COPY GENERAL s.r.o. 17

18 Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2015 Je potřeba si uvědomit, že objem projektových prací za naše uskupení v ČR a SR představuje investiční náklady kolem osmi až deseti miliard Kč. Naplnit tento objem prací není jednoduché. Obávám se určitého poklesu poptávky na straně privátních investorů v pro nás obvyklém segmentu prací obchodní centra, kanceláře, nárůst v oblasti bytové výstavby, průmyslu. Ve sféře státního sektoru, s ohledem na dlouhodobě zamrzlé investice v důsledku povolebního vymezování vlivu nových politických uspořádání, by bylo možné očekávat zlepšení situace, a to zejména v oblasti občanské vybavenosti, zdravotnictví, dopravy apod., nicméně způsob a forma výběrových řízení stále vykazuje znaky favoritního systému, nebo jsou ovlivněny systémem nízká cena, vítězství, dodatky za vícepráce. Očekáváme výrazné zvýšení objemu našich prací v zahraničí. Milan Licehamr ředitel, HELIKA a. s. Státní trh je pro projektové firmy naší velikosti velmi nepřátelský a neprůhledný. Jedinou vítěznou podmínkou je nejnižší cena, a to nás nutí vyhýbat se státním zakázkám. Státní zakázky jsou tedy povětšinou projektovány firmami, které perfektně zvládají legislativu a nemusí platit svým lidem mzdy obvyklé, ale nižší. To vše samozřejmě jen díky tomu, že práci dělají se spolupracovníky méně zkušenými a v oblasti architektury méně nadanými. Tím trpí veškerá státní zakázka z hlediska kvality jak projekce, tak esteticko-funkčního hlediska. Nevznikají téměř žádná významná stavební díla, na která by naše doba mohla být hrdá. Je výrazný nárůst soukromých zakázek, kde cena také hraje svou roli, ale pokud chce mít soukromník kvalitní dílo, najímá si i kvalitního projektanta. Mojmír Ranný CEO, Ranny Architects s.r.o. Sektor projektových prací poroste i v roce 2016 Tržby u tří ze čtyř projektových společností se budou zvyšovat Predikce na rok 2016 ukazují na další pozvolné zvyšování výkonu trhu, a to o 3,7 procenta. Zvýšení výkonu předpokládají zejména firmy připravující projekty pro inženýrské stavitelství (o 5,9 %), a to zejména z důvodu hlavní části prací na aktuálně soutěžených velkých projektech pro infrastrukturu. Projektů v pozemním stavitelství bude přibývat pozvolněji, a to o 3 procenta. Plány v oblasti vývoje tržeb odpovídají očekáváním růstu trhu, v roce 2015 vzrostou tržby až u tří čtvrtin projektových společností (77 %), v průměru půjde o 3,4% zvýšení. Pohled do jednotlivých segmentů ukazuje na obdobný růst tržeb v obou segmentech (PS 3,4 %, IS 3,4 %). Rok 2016 přinese průměrný růst tržeb projektových firem o dalších 3,6 %, přičemž mírně vyššího růstu tržeb dosáhnou projektanti z inženýrského stavitelství (4,7 %), než pozemního stavitelství (3,2 %). Všichni ve stavebnictví věříme v růst zakázek, zejména infrastrukturních. To povede ke stabilizaci intelektuálních prací respektive narovnání skutečných cen. Doufám, že projektanti se přestanou mezi sebou,požírat dumpingovými cenami. Veřejní zadavatele upustí hodnocení nabídek podle kritéria nejnižší ceny. Jak se ukázalo byla to cesta do pekel.zároveň si přeji aby zadavatelé uzavírali korektní smlouvy bez přívlastků, které do smluv nepatří a vystavují zhotovitele nerovným podmínkám. Pavel Křeček předseda ČKAIT Letošní rok bude doznívat nedostatek práce a v příštím roce očekávám oživení. Pavel Mrzena ředitel společnosti a jednatel společnosti, in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o. 18

19 Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2015 Zájem o projektové práce je evidentně rostoucí. Převis nabídky volných projektových kapacit, zejména mimo Prahu, je ale bohužel v současné době stále ještě tak velký, že výsledné dosažené ceny za projektové a inženýrské práce v obchodních soutěžích nemohou garantovat ani těm úspěšným soutěžícím, že přežijí, ani investorům, že za vysoutěžené ceny získají to, co původně očekávali. ČKAIT již pomáhá zadavatelům v několika případech metodicky řešit problém s nekorektními nabídkami od projektantů. Pavel Štěpán zástupce ředitele, DELTAPLAN s.r.o. V současné době pociťujeme spíše stagnaci. S přibývajícími vysoutěženými stavbami, které jsme projektovali v minulém roce, začíná tlak na autorské dozory. Jiří Nesl obchodní ředitel, PRODIN a. s. 6% Očekávaný vývoj tržeb v jednotlivých segmentech % Očekávaný vývoj (vážený průměr) 4% 2% 3,4% 3,4% 3,4% 3,6% 60% 30% Podíl ředitelů 0% 0% -2% 2015 Pozemní stavitelství Inženýrské stavitelství % Aktuální vytížení kapacit projektových firem je 87 procent Průměrné vytížení kapacit projektových společností je v současnosti na úrovni 87 procent, ve srovnání s předchozím čtvrtletím (Q1 2015) se snížilo o jeden procentní bod. Mírně vyšší vytížení kapacit oproti aktuálnímu průměru trhu hlásí zejména ředitelé firem z inženýrského stavitelství (90 %). Mnoho firem bylo nuceno v posledních čtyřech letech přizpůsobit své kapacity zastavení přípravy investičních akcí. Pokud investoři v příštím roce spustí příliš mnoho akcí najednou, mohlo by to způsobit nedostatek kapacit některých profesí. To samé může potkat také stavební firmy. V letošním roce je ale trh určitě schopen připravované a soutěžené zakázky absorbovat. Pavel Havlíček generální ředitel, SUDOP GROUP a. s. 19

20 Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2015 Vlivem rostoucí poptávky po projekčních pracích roste i vytíženost našich zaměstnanců. V oblasti projektování pozemních staveb jsme schopni personálně zajistit realizaci všech zakázek, které máme smluvně zajištěné. Horší je to v oblasti dopravních staveb, kde zakázky musíme bohužel z kapacitních důvodů někdy i odmítnout. Zbigniev Fukala jednatel, DELTA Třinec s.r.o. Doposud jsme vždy kapacitu pokryli buď vlastními zdroji, nebo pomocí subdodávek. Zásadním problémem je kvalita prací, za nízké ceny a v časově nereálných požadavcích investorů na dodání dokumentace, ji kvalitně a spolehlivě ani vlastními silami, ani s pomocí subdodavatelů, standardními přístupy často nelze. Proto musíme velmi často vynaložit extrémní úsilí bez ohledu na čas a náklady. Miroslav Kos předseda představenstva a generální ředitel, Sweco Hydroprojekt a. s. V současné době jsme schopni zakázky zajistit i v případě, že naše vlastní kapacita je nedostatečná. Nedostatek projekčních kapacit, zvláště v segmentu dopravních staveb očekáváme v druhé polovině příštího roku a dále. Lubor Hoďánek generální ředitel, VPÚ DECO PRAHA a.s. Na trhu je stále přebytek kapacit: problémem je, jak při rostoucím objemu práce udržet její kvalitu. Díky zavedenému systému řízení kreativních procesů se nám to daří jsou ovšem i ateliéry, které nepovažují kvalitu za problém, kterým by se měly zabývat. Tak, či onak, trh stále lační po zakázkách, a to se odráží v pokračující stagnaci cenové hladiny architektonických a projektových prací na úrovni efektivních nákladů, ne-li pod ní. Evidujeme fatální nedostatek technických kádrů. Michal Šourek jednatel, MS architekti s.r.o. Roman Kloubec statutární ředitel, AZ Elektrostav, a.s. Projektové firmy mají zasmluvněno v průměru na 6 měsíců dopředu Již jen 12 % firem má méně zakázek než před rokem Zásobníky práce projektových firem ukazují, že aktuálně mají projektové firmy v průměru nasmlouvané zakázky na období 6 měsíců. Projektanti v inženýrském stavitelství mají zakázky v průměru až na 7 měsíců. Více zakázek než před rokem má 33 % společností, stejný objem zakázek jako ve srovnatelném období loňského roku má aktuálně polovina společnosti (55 %). Pokles zakázek oproti minulému roku uvádí již jen přibližně jedna z deseti firem (12 %). Nemáme problém personálně zajistit realizaci některých zakázek, problém je najít lidi, kteří chtějí poloviční plat za trojnásobek práce a nulovou společenskou prestiž to je totiž důsledek devastace stavebnictví za posledních pět, šest let. Ivo Kovalík ředitel, Arch.Design s.r.o. 20

Poděkování. Vážení čtenáři, Robert Mikeš Marketingový ředitel Saint Gobain Construction Products, divize Weber

Poděkování. Vážení čtenáři, Robert Mikeš Marketingový ředitel Saint Gobain Construction Products, divize Weber Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2014 www.ceec.eu Poděkování Vážení čtenáři, děkujeme, že využíváte Studii projektových společností 2014, kterou pro vás připravila společnost CEEC Research. Děkujeme

Více

STUDIE DEVELOPERSKÝCH SPOLEČNOSTÍ Q2/2015

STUDIE DEVELOPERSKÝCH SPOLEČNOSTÍ Q2/2015 REZIDENČNÍ KANCELÁŘSKÝ PRŮMYSLOVÝ DEVELOPMENT STUDIE DEVELOPERSKÝCH SPOLEČNOSTÍ Q2/2015 Připravovaný projekt Trigema Chytré bydlení Developer: Trigema a.s. www.ceec.eu Studie developerských společností

Více

Poděkování. Vážení čtenáři, Pavel Kliment Partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti KPMG v České republice

Poděkování. Vážení čtenáři, Pavel Kliment Partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti KPMG v České republice Studie developerských společností 2014 www.ceec.eu Poděkování Vážení čtenáři, děkujeme, že využíváte Studii developerských společností 2014, kterou pro vás připravila analytická společnost CEEC Research

Více

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28 PŘEHLED ZPRÁV DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2 Ministr zařídil superzáří...28 V Krkonoších scházejí parkoviště pro kamióny...29 Navádění kamionů na

Více

Starostové zklidňují dopravu ve městech

Starostové zklidňují dopravu ve městech Hlavní téma StavEBnICtví ZaměřEno na DětSKÁ HřIŠtě měsíčník pro firmy a veřejnou správu duben 2012 Stavebnictví očima václava Matyáše 4 Stavební projekty měst a obcí 5 SPECIÁL BYTOVÁ družstva na návštěvě

Více

Studie, listopad 2012. Udržitelné stavební investice v České republice

Studie, listopad 2012. Udržitelné stavební investice v České republice Udržitelné stavební investice v České republice Studie, listopad 2012 Udržitelné stavební investice v České republice 1 Obsah 1 Úvod 3 2 Cíle a východiska Studie 4 3 Současná situace ve stavebnictví 5

Více

STUDIE DOPADŮ NOVELY ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH NA EKONOMIKU ČR 2013/H1 PROJEKČNÍ ZAKÁZKY

STUDIE DOPADŮ NOVELY ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH NA EKONOMIKU ČR 2013/H1 PROJEKČNÍ ZAKÁZKY STUDIE DOPADŮ NOVELY ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH NA EKONOMIKU ČR 2013/H1 PROJEKČNÍ ZAKÁZKY Vážení čtenáři a kolegové, již brzy tomu bude jeden rok, co nabyla účinnosti tzv. protikorupční novela zákona

Více

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova?

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova? SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy červen 2011 Jak zelená je vaše budova? Zelené budovy developerům peníze vydělávají a uživatelům šetří str. 12 Hledání nových trhů jako

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

Firmy se rvou o zakázky na dopravní stavby

Firmy se rvou o zakázky na dopravní stavby TO PODSTATNÉ PRO FIRMY A VEŘEJNOU SPRÁVU BŘEZEN DUBEN 2014 www.moravskehospodarstvi.cz www.facebook.com/moravskehospodarstvi energetika 2 Stavebnictví: Jaké jsou vyhlídky po letitém propadu? 8 Ministr

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 Kvita, Pawlita & Partneři, s. r.o. Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 6941. ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 VE VĚCI URČENÍ ZPENĚŽITELNÉ

Více

Flexibilní trh práce podpoří ekonomiku

Flexibilní trh práce podpoří ekonomiku NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (3/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz

Více

Na kraji propasti. Bezpečné karty? Stavebnictví se propadá, a s nikým odpovědným to ani nehne

Na kraji propasti. Bezpečné karty? Stavebnictví se propadá, a s nikým odpovědným to ani nehne www.heberger.cz Ročník Roãník 12 16 č. ã.3/2012 5/2008 Informace pro pro top top management / náklad firem 16 000 / cílená výtisků distribuce / www.podnikatel-info.cz / www.epod.cz Témata měsíce: Automobilový

Více

Ekonomická krize pohled odborů 1

Ekonomická krize pohled odborů 1 Motto: Ekonomická krize pohled odborů 1 V Praze dne 13. ledna 2009 Nejvyšší prioritou musí být ochrana občanů před nejhoršími dopady finanční krize. Občané jsou těmi prvními, na které krize dopadne, ať

Více

Hypoteční specialisté v roce 2009

Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 1 Obsah OBSAH Poslání, vize, krédo, hodnoty 02 04 Profil 06 08 12 14 19 24 30 32 36 39 Rok ve zkratce Rozhovor s představenstvem Statutární

Více

2014: ROK ZMĚN V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE

2014: ROK ZMĚN V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE 2014: ROK ZMĚN V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE 16. dubna 2014 návrh k diskuzi 1. ZMĚNIT PŘÍSTUP 8 2. PŘIJMOUT ZÁVAZNOU KONCEPCI A AKČNÍ PLÁN 9 3. ZAJISTIT STABILNÍ A DOSTATEČNÉ FINANCOVÁNÍ 10 4. POSÍLIT ROLI

Více

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku slovo ředitelky Vysoká výkonnost se vyplácí Vážené kolegyně, vážení kolegové, pro náročné úkoly, které jsou před námi, a úspěšné

Více

Nová vláda nedávno předložila

Nová vláda nedávno předložila www.kompass.com Ročník Roãník 12 18 č. ã.1/2014 5/2008 Informace pro pro top top management / náklad firem 16 000 / cílená výtisků distribuce / www.podnikatel-info.cz / www.epod.cz Témata měsíce: Automobilový

Více

Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické revoluce

Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické revoluce CI04_01_CI_SABLONA 1/6/14 1:26 PM Stránka 1 Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 4 2013 Ročník 12 V tomto čísle se představují: Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické

Více

SPEKTRUM 11 2013. Konkurenceschopnost v mezinárodním srovnání. Valná hromada upravila stanovy Svazu. Inovační barometr: Pád o tři příčky

SPEKTRUM 11 2013. Konkurenceschopnost v mezinárodním srovnání. Valná hromada upravila stanovy Svazu. Inovační barometr: Pád o tři příčky SPEKTRUM 11 2013 Inovační barometr: Pád o tři příčky Konkurenceschopnost v mezinárodním srovnání Valná hromada upravila stanovy Svazu Úvodní slovo... 03 Konkurenceschopnost Inovační barometr pád o tři

Více

Pane prezidente, důvěra podnikatelů v domácí ekonomiku klesá. Jaká jsou očekávání Hospodářské

Pane prezidente, důvěra podnikatelů v domácí ekonomiku klesá. Jaká jsou očekávání Hospodářské Víme, kam letí. www.podnikatel-info.cz Ročník Roãník 12 15 č. ã. 10/ 5/2008 2011 Informace pro top management / náklad / cílená 16 distribuce 000 výtisků / www.podnikatel-info.cz / Témata měsíce: Automobilový

Více

Služby málem za hubičku Drobné práce hodně zlevnily. Chce to projít internet

Služby málem za hubičku Drobné práce hodně zlevnily. Chce to projít internet Václav Veverka: Stát šetří, a pak zbytečně utrácí str. 18 číslo 6 l 16. 6. 2014 l 39 Kč l řízená distribuce l www.profit.cz l měsíčník vydavatelství Mladá fronta Měsíčník pro Služby málem za hubičku Drobné

Více

ZPRÁVA VLÁDNÍHO ZMOCNĚNCE O SITUACI V MORAVSKOSLEZSKÉM A ÚSTECKÉM KRAJI. Listopad 2014

ZPRÁVA VLÁDNÍHO ZMOCNĚNCE O SITUACI V MORAVSKOSLEZSKÉM A ÚSTECKÉM KRAJI. Listopad 2014 ZPRÁVA VLÁDNÍHO ZMOCNĚNCE O SITUACI V MORAVSKOSLEZSKÉM A ÚSTECKÉM KRAJI Listopad 2014 Zpracoval: Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc., Ing. Jana Dronská, Gabriela Nekolová, Dis., Ing. Radka Šplíchalová 0 Obsah:

Více

Paní poslankyně, jeden náš bývalý poslanec EP vás označil za nejaktivnější

Paní poslankyně, jeden náš bývalý poslanec EP vás označil za nejaktivnější Článek o chytrých řešeních manipulační techniky společnosti Toyota najdete na str. 23. www.toyota-forklifts.cz Ročník Roãník 12 15 č. ã. 5/2011 5/2008 Informace pro top management / náklad / cílená 16

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Červen 2011

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Červen 2011 HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Červen 2011 Nemovitosti a stavebnictví čelí novým výzvám: Kde hledat příležitosti? Novela zákona o DPH Změny citelně zasáhnou podnikání v nemovitostech Real estate

Více

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2012

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2012 III. Vypracoval: Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování Praha, květen 2013 Obsah 1. Úvod... 4 2. Legislativní a nelegislativní změny v oblasti zadávání veřejných zakázek... 6 2.1. Novela

Více

III. Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2014

III. Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2014 III. Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek Vypracoval: Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí Praha, květen 2015 1 Obsah Úvod... 3 1. Legislativní a nelegislativní

Více

Legislativní smršť Začátek roku přinese zase to samé. Podnikatelé se budou muset utkat s novými zákony

Legislativní smršť Začátek roku přinese zase to samé. Podnikatelé se budou muset utkat s novými zákony Rezervy jsou všude, říká Robert Beňačka, expert na efektivitu řízení str. 16 číslo 11 l 10. 11. 2014 l 39 Kč l řízená distribuce l www.profit.cz l měsíčník vydavatelství Mladá fronta Měsíčník pro Legislativní

Více