KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q2/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q2/2015"

Transkript

1 STAVEBNICTVÍ KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q2/2015 Investoři - Projektanti - Stavební firmy Generální partner Projekt: Kaštanová - Centrum bydlení a designu Investor: Ing. Radek Černý Architekt: PROAM ARCHITEKTI Realizační firma: HAK Profi s.r.o. Materiál: Ruukki Forma - ocelová fasáda

2 Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2015 Poděkování Vážení čtenáři, děkujeme, že využíváte Kvartální analýzu českého stavebnictví Q2/2015, kterou pro Vás připravila společnost CEEC Research ve spolupráci se společností SGCP, divize Weber. Děkujeme také za podporu stříbrným partnerům společnostem Ramirent, Tyros Loading Systems, URS, Tatra, Husqvarna, a bronzovým partnerům společnostem Isover, Rigips a Callida. Na základě Vašich podnětů jsme se rozhodli rozšířit pravidelné Kvartální analýzy českého stavebnictví o další dva klíčové segmenty, které přímo ovlivňují vývoj stavební produkce, a to o segment investorů a segment projektových firem. Investoři jsou stěžejním prvkem veškeré stavební produkce a bez jejich investic by nebylo možné stavby realizovat. Projektové firmy mají zase významnou roli při přípravě podkladů pro následnou stavební realizaci. Proto i záměry a plány investorů, stejně tak jako stav rozpracovanosti projektů, jsou jedinečným indikátorem dalšího vývoje objemu prací pro stavební firmy. Účastí investorů a projektantů na Kvartálních analýzách českého stavebnictví tak dochází k propojení celého investičně- -dodavatelského řetězce a k získání dlouhodobějších informací ohledně nových zakázek a směřování celého českého stavebnictví. Skupinou investorů, na jejichž plány jsme se ve druhém čtvrtletí zaměřili, jsou veřejní investoři. V dalších Kvartálních analýzách budeme v rámci celého investorského portfolia postupně prezentovat plány a očekávání dalších investorských segmentů. Projektové firmy v naší analýze rozdělujeme podle stejného klíče jako stavební společnosti na projekci zaměřenou na pozemní nebo na inženýrské stavitelství. Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2015 je zpracována na základě údajů získaných: ze 118 uskutečněných osobních a telefonních interview s klíčovými představiteli vybraných stavebních společností ze 100 uskutečněných osobních a telefonních interview s klíčovými představiteli vybraných projektových společností z nejnovějších údajů Věstníku veřejných zakázek (VZ) ke konci března 2015 Zmíněné rozhovory se všemi společnostmi proběhly v dubnu Poděkovat bychom chtěli jak představitelům stavebních, tak i projektových firem, kteří nám věnovali svůj čas a poskytli potřebné informace pro zpracování této studie, a také všem aktivním uživatelům, kteří nám pravidelně poskytují cenné návrhy, díky nimž jsme schopni pravidelně zlepšovat a efektivněji uspokojovat Vaše informační potřeby. Jiří Vacek ředitel společnosti CEEC Research Ladislav Krumpolec ředitel SGCP, divize Weber 2

3 Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2015 Partneři CEEC RESEARCH DĚKUJE VŠEM SVÝM PARTNERŮM, BEZ NICHŽ BY NEBYLO MOŽNÉ ANALÝZY STAVEBNICTVÍ VYBRANÝCH ZEMÍ STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY PRAVIDELNĚ ZPRACOVÁVAT A BEZPLATNĚ POSKYTOVAT. Generální partner Stříbrní partneři Bronzoví partneři Výhradní právní partner Výhradní rezidenční developer partner Výhradní office developer partner Hlavní stavební partner Výhradní poradenský partner Výhradní veletržní partner Výhradní partner v pojištění Výhradní partner pro oblast personalistiky Výhradní projektový partner Partneři Mediální partneři 3

4 SETKÁNÍ LÍDRŮ ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ května (více než 600 lídrů sektoru)

5 Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2015 Shrnutí Kapitola 1 České stavebnictví pokračuje v nastartovaném oživení z minulého roku. V prvním čtvrtletí 2015 zvýšilo svůj výkon až o 6,9 %. Zvýšení výkonu pomohlo jak inženýrské stavitelství, převážně financované z veřejných zdrojů, tak i pozemní stavitelství. Ředitelé stavebních společností očekávají celoroční růst sektoru o 5,0 % a další růst sektoru i v roce 2016 (o 4,2 %). str. 6 Kapitola 2 V prvním čtvrtletí roku 2015 došlo k poklesu počtu i hodnoty nově vypsaných veřejných stavebních zakázek. Počet zadaných veřejných zakázek mírně vzrostl, nicméně hodnota zadaných zakázek se významně snížila. Pokles byl dán zejména vysokou srovnávací základnou z minulého roku (výrazným růstem zakázek v 1. čtvrtletí 2014). str. 13 Kapitola 3 V roce 2015 pozvolně poroste objem projektových prací, a to v průměru o 4,6 procenta, následující rok se výkon sektoru zvýší o dalších 3,7 %. Základem bude předpokládaný nárůst zakázek jak ze soukromého, tak i z veřejného sektoru. Rychlejšímu růstu brání zejména problematická legislativa, průtahy úřadů při schvalování a zdlouhavá výběrová řízení veřejných investorů. str. 16 Kapitola 4 Růst českého stavebnictví v roce 2015 potvrzují ředitelé všech analyzovaných segmentů stavebních firem. Porostou i tržby stavebních firem a vysoká je také jejich sebedůvěra. Vzrostlo rovněž vytížení kapacit stavebních společností, a ve srovnání s druhými čtvrtletími předchozích let, je rekordní. Naopak podíl ztrátových nebo neziskových zakázek v zásobnících práce klesá. str. 26 Kapitola 5 Nejefektivnějším způsobem získávání zakázek jsou pro velké stavební společnosti výběrová řízení, pro střední a malé firmy jsou to osobní kontakty. Klíčovým kritériem při výběru stavební firmy je cena. Průměrná minimální zisková marže je u velkých společností 3 %, u středních a malých firem 9 %. Výrazně klesl podíl firem, které jsou ochotné vzít i zakázku s nulovou nebo zápornou marží. str. 33 Kapitola 5 Problémy s korupcí a úplatky ve stavebnictví se oproti předchozím rokům dále snížily, aktuálně až tři ze čtyř stavebních společností (74 %) uvádějí, že se v minulém roce nesetkaly s požadavkem na úplatek. Žádost o úplatek potvrzuje jen 10 % ředitelů, což je rekordně nízký podíl za celou dobu sledování tohoto ukazatele od roku str. 37 Kapitola 5 Kapitola 6 Již jen téměř sedmina (15 %, 21 % v 2014) objemu vyfakturovaných prostředků je po termínu splatnosti. Nejvyšší je tento podíl u firem v inženýrském stavitelství, kde dosahuje 18 %, nicméně i zde došlo ke zlepšení z 24 % v Podíl nedobytných pohledávek je v průměru 7 %. Lepší je situace v segmentu velkých firem, kde jsou nedobytných pohledávek v průměru jen 3 %. Naopak největší podíl nedobytných pohledávek mají malé společnosti (9 %). Téměř polovina stavebních společností z pozemního stavitelství nemá specialistu, který by zjišťoval nové trendy ve stavebnictví. Při kontrole kvality využívaných stavebních materiálů a produktů spoléhají firmy především na certifikáty výrobců. Energetické štítky budov a snižování energetické náročnosti jsou vnímány dvěma třetinami společností pozitivně. str. 41 str. 43 5

6 Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/ Stavební České stavebnictví pokračuje v nastartovaném oživení z minulého roku. V prvním čtvrtletí 2015 zvýšilo svůj výkon až o 6,9 %. Zvýšení výkonu pomohlo jak inženýrské stavitelství, převážně financované z veřejných zdrojů, tak i pozemní stavitelství. Ředitelé stavebních společností očekávají celoroční růst sektoru o 5,0 % a další růst sektoru i v roce 2016 (o 4,2 %). Stavebnictví v prvním čtvrtletí vzrostlo o 6,9 % produkce v 1. čtvrtletí 2015 vzrostla meziročně reálně o 6,9 %. V porovnání se 4. čtvrtletím 2014 byla sezónně očištěná produkce o 5,8 % vyšší. Produkce pozemního stavitelství meziročně vzrostla o 4,9 %, a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční zvýšení výkonu produkce o 14,3 %. Sektoru se tak podařilo navázat na první pokrizový růst z minulého roku (4,3 % v 2014). Podpora ekonomického růstu a tvorba nových pracovních míst je jednou ze základních priorit vlády České republiky. Společně s důrazem na udržitelnost veřejných rozpočtů plní stát nezastupitelnou roli také ve stimulování ekonomického růstu. Sektor stavebnictví je toho dobrým příkladem. Cílem vlády je rovněž vytváření stabilního ekonomického prostředí, bez ukvapených a nepromyšlených změn v legislativě. Vláda již schválila novelu zákona o zadávání veřejných zakázek, která usnadňuje schvalování veřejných zakázek, dále se chystá zcela nový zákon o zadávání veřejných zakázek, který transponuje novou směrnici EU. Další důležitou legislativní změnou je novela stavebního zákona, která zjednoduší a zrychlí povolovací řízení. Podle mého přesvědčení má české stavebnictví před sebou období trvalého růstu. Vláda České republiky udělá vše pro to, aby tento růst podporovala. Bohuslav Sobotka předseda vlády ČR České stavebnictví pokračuje v růstu nastartovaném v loňském roce. Sektoru pomohl růst privátních i veřejných zakázek, které stavební společnosti uzavřely ještě v roce 2014 a nyní na nich pracují. Objem veřejných investic v roce 2014 vzrostl dokonce až o 19,6 %. Potenciální brzdou probíhajícího oživení stavebnictví, zejména pro druhé pololetí 2015, by mohl být naopak aktuální pokles objemu nových veřejných zakázek. V prvním čtvrtletí 2015 totiž došlo k poklesu nově zadaných veřejných zakázek o 19,8 %. Jiří Vacek ředitel, CEEC Research Již v tomto roce pociťujeme mírné oživení. Nepředpokládáme, že stavební odvětví poroste dramaticky, ale s přihlédnutím k potřebě vyčerpat evropské dotace očekáváme především nárůst zakázek ve veřejném sektoru. Privátní sektor je v investicích konzervativnější, ale stabilní. Roman Wieczorek statutární ředitel, Skanska, a. s. Výsledky statistiky stavebnictví za 1. čtvrtletí 2015 potvrzují, že vleklá krize zřejmě skončila a nastal obrat k lepšímu. Index stavební produkce vzrostl meziročně reálně o 6,9 %, a to i přes relativně vysokou srovnávací základnu minulého roku. Pokles zaměstnanosti se zastavil a v průběhu roku lze očekávat její růst. Radek Matějka ředitel odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ 6

7 Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2015 Vývoj v pozemním a inženýrském stavitelství Rozklad meziroční změny indexu stavební produkce meziroční změna v %, příspěvky v p.b příspěvek inženýrského stavitelství příspěvek pozemního stavitelství meziroční změna ISP celkem Státní fond dopravní infrastruktury trvale usiluje o růst investičních výdajů do železniční, vodní a silniční infrastruktury s cílem posílení základů konkurenceschopnosti České republiky. Z pohledu Státního fondu dopravní infrastruktury je vývoj českého inženýrského stavebnictví na vzestupné trajektorii po několika letech útlumu. Významnou roli v tomto pozitivním obratu vidím především v nárůstu vynakládaných prostředků do tohoto stavebního sektoru, protože například v horizontu let 2013 až 2017 nárůst celkových výdajů představuje téměř 30 mld. CZK, z 63 na 93 mld. CZK, což se určitě projeví i v růstu zakázek pro sektor stavebnictví. Jsem přesvědčen, že tento nárůst bude významným impulsem pro posílení firem v sektoru inženýrského stavebnictví, a tak přispěje i k celkovému růstu zaměstnanosti v tomto sektoru. Zbyněk Hořelica ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury Pro stavební a technologické firmy působící na trhu modernizací, oprav a údržby železniční infrastruktury vidím situaci velmi pozitivně. Správa železniční dopravní cesty má v letošním roce k dispozici pro oblast investiční výstavby částku dosahující téměř 36 mld. Kč. Je to vůbec největší objem v historii a je daný potřebou smysluplného dočerpání evropských finančních prostředků z programovacího období a projektové přípravy na období V některých specializovaných činnostech je již v současné době znát vysoká saturace trhu, takže určitě se bude jednat o růst. Optimisticky vidím i rok 2016 a roky další. Do roku 2020 (2023) bychom měli mít k dispozici na investiční výstavbu přibližně 100 mld. Kč. V kombinaci evropských a národních zdrojů máme připravenou nebo připravujeme řadu konkrétních staveb. Takže celkový dojem z pohledu železniční infrastruktury je velmi dobrý Mojmír Nejezchleb náměstek GŘ pro modernizaci dráhy, SŽDC 7

8 Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2015 V prvním čtvrtletí poklesl objem nově získaných zakázek v zásobnících práce u větších firem Počet stavebních zakázek stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci vzrostl v 1. čtvrtletí 2015 meziročně o 2,8 %, podniky jich v tuzemsku uzavřely Celková hodnota těchto zakázek meziročně ale klesla o 8,7 % a činila 33,8 mld. Kč. V pozemním stavitelství uzavřely firmy nové zakázky v hodnotě 16,0 mld. Kč, což v meziročním srovnání představuje růst o 16,6 %. Hodnota nových zakázek v inženýrském stavitelství činila 17,8 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím minulého roku poklesla o 23,6 %. Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 3,7 mil. Kč a byla meziročně o 11,2 % nižší. Pro sektor stavebnictví považuji za rozhodující celkový vývoj stavební výroby, která se po dlouhých pěti letech dostala z červených čísel. A prozatímní pozitivní trend, podložený výsledky roku 2014 a prvních měsíců letošního roku, dávají předpoklad k dalšímu pozitivnímu vývoji. Pro oblast veřejných zakázek je rozhodující realizovaná proinvestiční politika vlády, která tento segment stavebního trhu vždy ovlivňovala a ovlivňovat bude i nadále. Vedle toho působí řada dalších faktorů jako je celková ekonomická situace a tím finanční možnosti státu, čerpání evropských fondů a situace na finančních trzích. Jiří Koliba náměstek MPO pro oblast stavebnictví Dopravní stavitelství vzroste oproti minulému roku o deset procent. Cenová úroveň stoupne pouze v případě, že dojde k nasycení trhu. Co nám ale reálně hrozí, je velký hlad po zaměstnancích, který můžeme pozorovat už nyní. Firmy si přetahují především technické a dělnické profese. Tomáš Hajič člen představenstva, DSP, a. s. Na začátku dubna zahájilo ŘSD výstavbu dvou dalších úseků dálnice D3 Veselí nad Lužnicí Bošilec a Borek Úsilné, které prodlouží stávající dálnici o 8,3 km. Zahájena byla již také výstavba úseku rychlostní silnice R4 Skalka křiž. II/118, což prodlouží tuto komunikaci o téměř pět kilometrů. Zahájeno bylo také pět úseků nových silnic I. třídy. V letošním roce budou zahájeny i další významné stavby. Jde především o jeden z posledních dvou zbývajících úseků dálnice D1 Přerov Lipník a další úsek dálnice D3 Bošilec Ševětín. Zahájena bude i další modernizace dálnice D1 a to na úseku Hvězdonice Ostředek, Měřín Velké Meziříčí, západ a Ostrovačice Kývalka. Zahájeny byly také opravy komunikací ve správě ŘSD. Jan Kroupa ředitel, Ředitelství silnic a dálnic ČR Ke konci prvního čtvrtletí byly v zásobnících práce větších firem zakázky v hodnotě 164 mld. Kč Ke konci 1. čtvrtletí 2015 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 14,4 tisíc zakázek, což znamenalo meziroční růst o 5,8 %. Tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 164,0 mld. Kč a tento objem uzavřených zakázek se ve srovnání se stavem na konci 1. čtvrtletí minulého roku snížil o 0,9 %. Ve snaze dočerpat evropské peníze bude české stavebnictví v letošním roce narážet na nepřipravenost investic, která je způsobena převážně jejich zastavením v minulosti a zároveň komplikovanou českou legislativou a jejími výklady. Pozitivním jevem bude růst privátní poptávky. Pavel Pilát generální ředitel, Metrostav, a.s. 8

9 Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2015 Růst stavební produkce po pěti hubených letech je pozitivní zprávou. Nemůžeme ale ještě hovořit o konjunktuře ve stavebnictví. Sektor jednak potřebuje stabilní růst po několik období, za druhé v něm stále panuje převis nabídky a s tím související tlak na nejnižší cenu, především u veřejných zadavatelů. Pavel Kliment partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti KPMG Česká republika Současný dílčí růst je z velké části ovlivněn akcelerujícími investicemi ve veřejném sektoru. Bohužel, mnohdy jde o překotně zadávané projekty, které by ještě zasloužily lepší přípravu. Takové oživení segmentu na úkor kvality přípravy a provedených stavebních prací nevnímám jako koncepční a zdravé. Řada záměrů, o nichž se hovoří především v oblasti infrastruktury, není momentálně po stránce projekční či vlastnické připravena tak, aby mohly vznikat v termínech, které se očekávají. Navíc, situace nejen na východ od nás, ale i v celé eurozóně, se může do našeho oboru promítat negativně. Je zde prostě řada faktorů, které nás mohou ovlivnit a zaskočit. František Vaculík generální ředitel a předseda představenstva, PSJ, a. s. Zdá se, že letos všechny prognózy hovoří o růstu. Nicméně není jisté, které segmenty a do jaké míry se budou na tom či onom podílet, protože ne všechno poroste. Co se týče pozitiv či negativ, tak bych se rád domníval, že jsme již všechno zažili. Při výběrovém řízení pak jde bezesporu o to, že i když je zakázek více, tak ve finále dostane investor za své peníze tu nejlevnější práci s nejlevnějším materiálem na trhu. Investor by měl dbát na parametry jednotlivých materiálů. Robert Mikeš marketingový ředitel, divize Weber Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s. Počet nových stavebních povolení v prvním čtvrtletí stagnoval Stavební úřady v 1. čtvrtletí 2015 vydaly stavebních povolení a jejich počet meziročně klesl o 0,3 %. Orientační hodnota těchto staveb činila 52,8 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2014 klesla o 10,2 %. Pokles investičních nákladů povolených staveb se odehrával především v nové výstavbě, a to zejména u staveb na ochranu životního prostředí, ale také u ostatních staveb. Očekávám zastavení dalšího propadu, stabilizaci a mírný růst. Je třeba si uvědomit hloubku ponoru výkonu stavebnictví za posledních 8 let. V oblasti inženýrských staveb, kvůli nižší připravenosti, bude obtížné naplnit čerpání plánovaných financí. V pozemním stavitelství by se měly postupně pozitivně projevit nové operační programy směřující ke snížení energetické náročnosti budov. Libor Urbášek Sales & Marketing Manager, Divize Isover Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s. Očekáváme, že sektor stavebnictví si zachová trend mírného růstu. Stále diskutované plánované státní zakázky jsou pro obor významným činitelem. Míra zadávání je zatím velmi omezená. Na pozitivním vývoji se nyní zásadně podílí soukromý sektor, kde zaznamenáváme možná až překvapivě zvýšenou aktivitu ve stavebně-investičních projektech. Vladimír Steiner provozní ředitel, Schindler CZ, a.s. 9

10 Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2015 Počet nově zahajovaných bytů v prvním čtvrtletí klesl V 1. čtvrtletí 2015 byla zahájena výstavba bytů a tento počet se meziročně snížil o 7,1 %. V kategorii rodinných domů bylo zahájeno bytů, což ve srovnání se stejným obdobím minulého roku představuje růst o 3,5 %. Počet zahájených bytů v bytových domech meziročně klesl o 25,2 %, zahájeno jich bylo Rozklad meziroční změny počtu zahájených bytů meziroční změna v %, příspěvky v p.b příspěvek nebytových budov a prostorů příspěvek DPS příspěvek nástaveb příspěvek bytových domů příspěvek rodinných domů meziroční změna celkem Počet dokončených bytů v prvním čtvrtletí mírně vzrostl V roce 2015 čeká české stavebnictví růst o 5 % Dokončeno v 1. čtvrtletí 2015 bylo bytů a jejich počet meziročně vzrostl o 4,5 %. V kategorii rodinných domů bylo dokončeno bytů, což je meziročně o 5,8 % méně. Počet dokončených bytů v kategorii bytových domů vzrostl o 25,2 %, když jich bylo dokončeno Co nás čeká dále? Jak ukazují nejnovější predikce ředitelů stavebních společností týkající se vývoje sektoru, rok 2015 naváže na první pokrizový růst v loňském roce a sektor bude pokračovat celoročním růstem o 5,0 %. Zlepšení výkonu českého stavebnictví v letošním roce očekává až devět z deseti ředitelů stavebních firem (92 %). Naopak pokles očekává již méně než desetina firem. V roce 2016 bude sektor pokračovat v pozvolném zlepšování svých výkonů a to o další 4,2 procenta. Doufám, že se stavebnictví konečně začne zotavovat z dlouholeté krize. Rozhodně však neočekávám nějaké skokové zlepšení situace. Přál bych si, aby došlo i ke zvýšení hladiny cen stavebních prací, aby se ekonomická situace stavebních firem mohla zlepšit. Očekávaný nárůst výroby s sebou ale též přinese požadavky na kvalitní personál. Problémy budou mít ty firmy, kterým se v minulém období nepodařilo personální stavy udržet. Petr Čížek jednatel, SWIETELSKY stavební, s.r.o. 10

11 Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2015 Stavebnictví v posledních letech je trochu jízda na horské dráze, extrémní sešup spojený s likvidací výrobních kapacit, následovaný otočkou, při které je musíme opět velmi rychle budovat. Současný vývoj má sice svá rizika, ale pozitiva plynoucí z příležitostí růstu samozřejmě převažují. Luboš Tomášek ekonomický ředitel direkcí TJ + TD, STRABAG Rail, a. s. V oblasti dopravně-inženýrského stavitelství očekáváme, že trend mírného vzestupu bude pokračovat. Je to pozitivní signál pro celé stavebnictví. Jako obecné negativum lze uvést absenci jasné a neměnné strategie přípravy významných liniových staveb. Zdeněk Babka výkonný ředitel, M SILNICE, a. s. Dlouhodobá srovnání výsledků publikovaných ČSÚ na konci roku predikce ředitelů potvrzují Jak vyplývá z níže přiloženého dlouhodobého srovnávání predikcí ředitelů stavebních firem a finálních výsledků, publikovaných Českým statistickým úřadem vždy na konci každého roku, potvrzuje se vysoká přesnost predikcí ředitelů stavebních firem. S výjimkou zlomového roku 2008, kdy ještě nebyl patrný rozsah blížící se krize, a roku 2009, kdy naopak v sektoru vypukla panika ohledně reálně začínající krize, je zřetelné, že predikce ředitelů stavebních firem vždy jen s minimální odchylkou odpovídaly údajům následně publikovaných Českým statistickým úřadem na konci příslušného období. Vývoj českého stavebnictví v % ( ) 8 4 6,6 7,1 4,7 4,3 3,4 leden až březen 6,9 5,0 4,2 meziroční změna v % ,0-0,9-3,6-4,1-6,7-6,0-6,9-7,4-7,4-7,6-10, skutečný index stavební produkce (ČSÚ) očekávání stavebních firem (CEEC Research) 11

12 Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2015 Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje legislativní změny, které přispějí k rozvoji a stabilizaci v oblasti výstavby. V březnu 2015 nám byl schválen věcný záměr nového zákona o veřejných zakázkách, který reflektuje moderní trendy zadávání v Evropské unii a sjednocuje požadavky na důslednou transparentnost zadávacích řízení s cílem zamezit korupci a zajistit výběr optimálního dodavatele. Návrh zákona o veřejných zakázkách je nyní v legislativním procesu a jeho účinnost je plánována na duben V současné době dokončuje Ministerstvo pro místní rozvoj novelu stavebního zákona, která přinese zásadní změny na úseku stavebního řádu, zejména ve zjednodušení a zrychlení povolovacích řízení. Legislativní proces bude zahájen v nejbližších týdnech a předpokládaná účinnost novely stavebního zákona je od června Oba zákony jsou jednou z priorit našeho ministerstva. Karla Šlechtová ministryně pro místní rozvoj Stavebnictví má za sebou čtyři měsíce. ČSÚ sdělil, jak úspěšně si vedlo v 1. čtvrtletí, média i někteří analytici věští jeho velmi dobrou budoucnost. Výsledky skutečně potvrzují příznivý růstový trend, je však třeba říci několik ale! To není výraz pesimismu, je to reálné posouzení rizik a aktuální problematiky stavebnictví. Budoucí vývoj stavebnictví je odvislý od řady faktorů a některé se v současnosti nejeví úplně pozitivně. Zůstane-li však zanedbaná investorská příprava staveb a nevyhovující legislativa beze změn, bude stavebnictví stagnovat, protože zákon o veřejných zakázkách, stavební zákon a zákon o posuzování vlivů staveb se staly velmi silnou brzdou. Dobrým signálem není ani pokles hodnoty zadaných zakázek, hodnoty stavebních povolení a zahajovaných bytů. Václav Matyáš prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Přestože je stavební sezóna teprve na začátku, jsme mírně optimističtí. Velmi dobrou situaci vnímáme na Slovensku. Tamní zásobník zakázek je aktuálně dvakrát větší než před rokem. I v České republice ale sledujeme zlepšující se zájem a připravenost investorů, především na úrovni měst a obcí. Pozitiva, kromě obecných parametrů, jako je snižující se nezaměstnanost a rozvoj lokálního byznysu, vidíme i v naší firemní rovině práce nás prostě baví. Martin Borovka předseda představenstva, EUROVIA CS, a. s. České stavebnictví zaznamená v letošním i v příštím roce mírný a pozvolný růst. Nicméně, úroveň cen stavebních prací zůstává stále nízká. Celý stavební sektor by potřeboval narovnat ceny do reálných hodnot, aby se pak mohl stát atraktivním i pro mladou generaci. Milan Valenta obchodní ředitel, PRŮMSTAV, a. s. Oživení a růst sektoru stavebnictví je evidentní, do oblasti zakázek na zajištění nezávislé kontroly kvality se zatím růst promítá částečně. Miroslav Holý Ředitel divize služeb pro průmysl a stavebnictví, TÜV SÜD Czech s.r.o. 12

13 Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/ Objem V prvním čtvrtletí roku 2015 došlo k poklesu počtu i hodnoty nově vypsaných veřejných stavebních zakázek. Počet zadaných veřejných zakázek mírně vzrostl, nicméně hodnota zadaných zakázek se významně snížila. Pokles byl dán zejména vysokou srovnávací základnou z minulého roku (výrazným růstem zakázek v 1. čtvrtletí 2014). Objem vyhlášených veřejných stavebních zakázek v Q klesl o 2,4 % zakázek zadaných veřejnými institucemi tvoří přibližně 30 až 40 procent celkového výkonu stavebnictví. V lednu až březnu 2015 bylo vydáno 674 řádných oznámení o zakázce, což ve srovnání s předchozím rokem představovalo pokles o 12,8 %. Celková předpokládaná hodnota oznámení o zakázce v lednu až březnu 2015 činila 27,0 mld. Kč a byl zaznamenán její meziroční pokles o 2,4 %. Meziroční změny oznámení o zakázce v letech 2014 až 2015 Stavební zakázky Počet Meziroční změna v % Hodnota 1. čtvrtletí +50,4 +39,2 2. čtvrtletí +30,5 +21, čtvrtletí +25,6 +43,5 4. čtvrtletí -21,4-39,9 Rok +18,2 +6, čtvrtletí -12,8-2,4 Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research Ze zakázek vyhlášených v lednu březnu 2015 (v hodnotě 27 mld. Kč), bylo později zadáno 0,7 mld. Kč (tedy 3 % z oznámených). Skutečná zadaná hodnota jich byla jenom 0,6 mld. Kč, protože zadaná hodnota byla zatím o cca 14 % nižší, než při oznámení. Z celkového objemu oznámených zakázek byly později zrušeny zakázky za 0,6 mld. Kč (tedy cca 2 % z oznámených). Po odečtení zadaných a zrušených zakázek zbývá v systému ještě 25,7 mld. Kč (tedy 95 %), které zatím nebyly zadány ani zrušeny. Počet zadaných zakázek mírně vzrostl, a to o 4,1 % V lednu až březnu 2015 bylo zatím zadáno zakázek, což je o 4,1 % více než v lednu až březnu Pokud bychom modelově upravili data při srovnatelných limitech v jednotlivých letech, dostaneme meziroční růst počtu zadaných zakázek o 0,9 %. 13

14 Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2015 Meziroční změny počtu zadaných zakázek v letech 2014 až 2015 Stavební zakázky Celkem Meziroční změna v % Při zachování původních limitů 1. čtvrtletí +78,0 +132,6 2. čtvrtletí -1,2 +74, čtvrtletí -26,7 +13,1 4. čtvrtletí -21,7-3,9 Rok -9,6 +34, čtvrtletí +4,1 +0,9 Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research Hodnota zadaných veřejných zakázek ale v prvním čtvrtletí znatelně klesla Hodnota zakázek zadaných v lednu až březnu 2015 činila 18,5 mld. Kč a meziročně klesla o 19,8 %. Pokud bychom posuzovali hodnotu zadaných zakázek podle srovnatelných limitů, dostaneme meziroční pokles o 20,3 %. Pokles hodnoty byl zčásti dán zadáním velké zakázky ČEPS v únoru 2014 (V410 zdvojení vedení), což byla třetí největší zakázka minulého roku (v hodnotě 2,2 mld. Kč), a dvou zakázek SŽDC (uzel Plzeň a revitalizace trati České Budějovice Volary v hodnotě 1,7, resp. 1,3 mld. Kč). Meziroční změny hodnoty zadaných zakázek v letech 2014 až 2015 Stavební zakázky Celkem Meziroční změna v % Při zachování původních limitů 1. čtvrtletí +103,3 +108,8 2. čtvrtletí +26,9 +36, čtvrtletí -5,0 +2,9 4. čtvrtletí +9,2 +16,6 Rok +19,6 +28, čtvrtletí -19,8-20,3 Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research 14

15 Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2015 Vývoj zadaných veřejných stavebních zakázek v letech Počet zadaných zakázek meziroční změna v % Hodnota zadaných zakázek v mil. Kč meziroční změna v % Vývoj zadaných veřejných stavebních zakázek v letech , , , , , ,6 Projekt: Swoboda Stamping Investor: Swoboda-Stamping, s.r.o. Generální projektant: ATELIER PENTA v.o.s. Realizační firma: MACHSTAV s.r.o. Materiál: Ruukki FORMA ocelová fasáda 15

16 Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/ Růstovému V roce 2015 pozvolně poroste objem projektových prací, a to v průměru o 4,6 procenta, příští rok se výkon sektoru zvýší o dalších 3,7 %. Základem bude předpokládaný nárůst zakázek jak ze soukromého, tak i z veřejného sektoru. Rychlejšímu růstu brání zejména problematická legislativa, průtahy úřadů při schvalování a zdlouhavá výběrová řízení veřejných investorů. Objem projektových prací se v roce 2015 zvýší o 4,6 % vývoji českého stavebnictví napomáhá i nárůst zakázek na přípravu projektů pro výstavbu. Výsledky nejnovějšího výzkumu realizovaného s řediteli projektových společností ukazují, že v letošním roce poroste objem projektových prací v průměru o 4,6 %. Mírně optimističtější ohledně vývoje trhu jsou především ředitelé firem z pozemního stavitelství (růst o 5 %), nicméně růst predikují i ředitelé z inženýrského stavitelství (o 3,5 %). Trh projektových prací se začal výrazně odlišným způsobem vyvíjet v různých segmentech. Zdá se, že projektová příprava v dopravě výrazně ožila. Lehký nárůst prací je v oblasti průmyslu a budovách, zatímco v oblasti vodohospodářské infrastruktury a ochrany životního prostředí pouze dobíhají dříve připravené akce a čeká se na impuls zahájení nového období fondů EU. Miroslav Kos předseda představenstva a generální ředitel, Sweco Hydroprojekt, a. s. Očekávám růst trhu s projektovými pracemi, dostane se do stavu před útlumem poptávky, tj. cca 5 7 let zpět. Trh bude více ovlivněn veřejnými investicemi, zejména infrastrukturními projekty, jejichž realizace bude kryta evropskými zdroji. Martin Höfler ředitel a předseda představenstva, PUDIS a. s. V rámci trhu by mělo v letošním roce dojít opět k dalšímu růstu. Tento růst by měl být tažen především zvýšenou poptávkou ze strany veřejného sektoru. Zároveň lze konstatovat, že i u privátního sektoru lze indikovat růst během letošního a následujícího roku. Signifikantní růst by měl být z hlediska celkových objemů i nominálního počtu zvláště u projektových prací. Jan Lidral Marketing Manager Central Europe, TAKENAKA EUROPE Porostou jak veřejné, tak privátní investice Základem pro výše uvedený růst trhu budou jak soukromé (potvrzuje 56 % firem), tak veřejné investice (potvrzuje 53 % firem). Stejnou výši veřejných investic jako v loňském roce očekává 43 % ředitelů, stejnou výši soukromých investic 41 %. Předpokládám mírný růst objemu a návrat normálních cen. Výrazně převažuje privátní sektor. Aleš Krtička jednatel, ATELIER TSUNAMI s.r.o. Předpokládám, že trh s projektovými pracemi začne mírným tempem růst. Větší podíl na tomto růstu budou (alespoň v pozemním stavitelství) generovat klienti ze soukromého sektoru. Státní sektor v pozemním stavitelství zatím přešlapuje na místě, a navíc je stále paralyzován soutěžením na nejnižší cenu. Petr Ščurkevič ředitel divize Projekce pozemních staveb, K4 a. s. 16

17 Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2015 Předpokládám další zájem o projektovou přípravu, kde je kladen, a správně, důraz na kvalitní projektovou přípravu. Jiří Lhota jednatel, FEREX Group s.r.o. Na trhu s projektovými pracemi jsme zaznamenali mírné oživení v oblasti průmyslových a občanských staveb, a to výhradně v soukromém sektoru. Nejedná se však o významnější rozsáhlé investiční celky, ale spíše o stavební záměry na stávajících objektech, v nichž se modernizuje nebo dovybavuje výrobní technologie, kdy stavební činnosti jsou druhotně vyvolány potřebami výrobní technologie. Dalšími stavebními záměry v soukromém sektoru jsou revitalizace nebo remodeling existujících občanských staveb pocházejících z období devadesátých let, případně let dřívějších, kdy záměrem je povýšení těchto staveb na požadavky současných uživatelských standardů. Poptávku po projektových pracích lze dle signálů ze soukromého sektoru očekávat v souvislosti s výzvami nadcházejícího dotačního období. Ze strany státních institucí nebo měst a obcí nepociťujeme aktivity vedoucí k nárůstu poptávky, očekáváme, že v tomto sektoru bude tvorba poptávky po projektových pracích tradičně zdlouhavější. Vladimír Svoboda jednatel, INTERPLAN-CZ s.r.o. 8% Očekávaný vývoj trhu projektových prací jednotlivými segmenty % 6% 75% Očekávaný vývoj (vážený průměr) 4% 2% 4,6% 5,0% 3,5% 3,7% 50% 25% % firem 0% 0% -2% 2015 Pozemní stavitelství Inženýrské stavitelství % Z pohledu dodavatele tiskových služeb pro projektový sektor očekáváme nárůst objemů projektových prací ve srovnání s loňským rokem. Již v prvním kvartále jsme zejména u společností zabývající se projektování železniční a silniční sítě zaznamenali nárůst objemů až o 30 %. Jaroslav Kasl ředitel divize AEC, COPY GENERAL s.r.o. 17

18 Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2015 Je potřeba si uvědomit, že objem projektových prací za naše uskupení v ČR a SR představuje investiční náklady kolem osmi až deseti miliard Kč. Naplnit tento objem prací není jednoduché. Obávám se určitého poklesu poptávky na straně privátních investorů v pro nás obvyklém segmentu prací obchodní centra, kanceláře, nárůst v oblasti bytové výstavby, průmyslu. Ve sféře státního sektoru, s ohledem na dlouhodobě zamrzlé investice v důsledku povolebního vymezování vlivu nových politických uspořádání, by bylo možné očekávat zlepšení situace, a to zejména v oblasti občanské vybavenosti, zdravotnictví, dopravy apod., nicméně způsob a forma výběrových řízení stále vykazuje znaky favoritního systému, nebo jsou ovlivněny systémem nízká cena, vítězství, dodatky za vícepráce. Očekáváme výrazné zvýšení objemu našich prací v zahraničí. Milan Licehamr ředitel, HELIKA a. s. Státní trh je pro projektové firmy naší velikosti velmi nepřátelský a neprůhledný. Jedinou vítěznou podmínkou je nejnižší cena, a to nás nutí vyhýbat se státním zakázkám. Státní zakázky jsou tedy povětšinou projektovány firmami, které perfektně zvládají legislativu a nemusí platit svým lidem mzdy obvyklé, ale nižší. To vše samozřejmě jen díky tomu, že práci dělají se spolupracovníky méně zkušenými a v oblasti architektury méně nadanými. Tím trpí veškerá státní zakázka z hlediska kvality jak projekce, tak esteticko-funkčního hlediska. Nevznikají téměř žádná významná stavební díla, na která by naše doba mohla být hrdá. Je výrazný nárůst soukromých zakázek, kde cena také hraje svou roli, ale pokud chce mít soukromník kvalitní dílo, najímá si i kvalitního projektanta. Mojmír Ranný CEO, Ranny Architects s.r.o. Sektor projektových prací poroste i v roce 2016 Tržby u tří ze čtyř projektových společností se budou zvyšovat Predikce na rok 2016 ukazují na další pozvolné zvyšování výkonu trhu, a to o 3,7 procenta. Zvýšení výkonu předpokládají zejména firmy připravující projekty pro inženýrské stavitelství (o 5,9 %), a to zejména z důvodu hlavní části prací na aktuálně soutěžených velkých projektech pro infrastrukturu. Projektů v pozemním stavitelství bude přibývat pozvolněji, a to o 3 procenta. Plány v oblasti vývoje tržeb odpovídají očekáváním růstu trhu, v roce 2015 vzrostou tržby až u tří čtvrtin projektových společností (77 %), v průměru půjde o 3,4% zvýšení. Pohled do jednotlivých segmentů ukazuje na obdobný růst tržeb v obou segmentech (PS 3,4 %, IS 3,4 %). Rok 2016 přinese průměrný růst tržeb projektových firem o dalších 3,6 %, přičemž mírně vyššího růstu tržeb dosáhnou projektanti z inženýrského stavitelství (4,7 %), než pozemního stavitelství (3,2 %). Všichni ve stavebnictví věříme v růst zakázek, zejména infrastrukturních. To povede ke stabilizaci intelektuálních prací respektive narovnání skutečných cen. Doufám, že projektanti se přestanou mezi sebou,požírat dumpingovými cenami. Veřejní zadavatele upustí hodnocení nabídek podle kritéria nejnižší ceny. Jak se ukázalo byla to cesta do pekel.zároveň si přeji aby zadavatelé uzavírali korektní smlouvy bez přívlastků, které do smluv nepatří a vystavují zhotovitele nerovným podmínkám. Pavel Křeček předseda ČKAIT Letošní rok bude doznívat nedostatek práce a v příštím roce očekávám oživení. Pavel Mrzena ředitel společnosti a jednatel společnosti, in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o. 18

19 Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2015 Zájem o projektové práce je evidentně rostoucí. Převis nabídky volných projektových kapacit, zejména mimo Prahu, je ale bohužel v současné době stále ještě tak velký, že výsledné dosažené ceny za projektové a inženýrské práce v obchodních soutěžích nemohou garantovat ani těm úspěšným soutěžícím, že přežijí, ani investorům, že za vysoutěžené ceny získají to, co původně očekávali. ČKAIT již pomáhá zadavatelům v několika případech metodicky řešit problém s nekorektními nabídkami od projektantů. Pavel Štěpán zástupce ředitele, DELTAPLAN s.r.o. V současné době pociťujeme spíše stagnaci. S přibývajícími vysoutěženými stavbami, které jsme projektovali v minulém roce, začíná tlak na autorské dozory. Jiří Nesl obchodní ředitel, PRODIN a. s. 6% Očekávaný vývoj tržeb v jednotlivých segmentech % Očekávaný vývoj (vážený průměr) 4% 2% 3,4% 3,4% 3,4% 3,6% 60% 30% Podíl ředitelů 0% 0% -2% 2015 Pozemní stavitelství Inženýrské stavitelství % Aktuální vytížení kapacit projektových firem je 87 procent Průměrné vytížení kapacit projektových společností je v současnosti na úrovni 87 procent, ve srovnání s předchozím čtvrtletím (Q1 2015) se snížilo o jeden procentní bod. Mírně vyšší vytížení kapacit oproti aktuálnímu průměru trhu hlásí zejména ředitelé firem z inženýrského stavitelství (90 %). Mnoho firem bylo nuceno v posledních čtyřech letech přizpůsobit své kapacity zastavení přípravy investičních akcí. Pokud investoři v příštím roce spustí příliš mnoho akcí najednou, mohlo by to způsobit nedostatek kapacit některých profesí. To samé může potkat také stavební firmy. V letošním roce je ale trh určitě schopen připravované a soutěžené zakázky absorbovat. Pavel Havlíček generální ředitel, SUDOP GROUP a. s. 19

20 Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2015 Vlivem rostoucí poptávky po projekčních pracích roste i vytíženost našich zaměstnanců. V oblasti projektování pozemních staveb jsme schopni personálně zajistit realizaci všech zakázek, které máme smluvně zajištěné. Horší je to v oblasti dopravních staveb, kde zakázky musíme bohužel z kapacitních důvodů někdy i odmítnout. Zbigniev Fukala jednatel, DELTA Třinec s.r.o. Doposud jsme vždy kapacitu pokryli buď vlastními zdroji, nebo pomocí subdodávek. Zásadním problémem je kvalita prací, za nízké ceny a v časově nereálných požadavcích investorů na dodání dokumentace, ji kvalitně a spolehlivě ani vlastními silami, ani s pomocí subdodavatelů, standardními přístupy často nelze. Proto musíme velmi často vynaložit extrémní úsilí bez ohledu na čas a náklady. Miroslav Kos předseda představenstva a generální ředitel, Sweco Hydroprojekt a. s. V současné době jsme schopni zakázky zajistit i v případě, že naše vlastní kapacita je nedostatečná. Nedostatek projekčních kapacit, zvláště v segmentu dopravních staveb očekáváme v druhé polovině příštího roku a dále. Lubor Hoďánek generální ředitel, VPÚ DECO PRAHA a.s. Na trhu je stále přebytek kapacit: problémem je, jak při rostoucím objemu práce udržet její kvalitu. Díky zavedenému systému řízení kreativních procesů se nám to daří jsou ovšem i ateliéry, které nepovažují kvalitu za problém, kterým by se měly zabývat. Tak, či onak, trh stále lační po zakázkách, a to se odráží v pokračující stagnaci cenové hladiny architektonických a projektových prací na úrovni efektivních nákladů, ne-li pod ní. Evidujeme fatální nedostatek technických kádrů. Michal Šourek jednatel, MS architekti s.r.o. Roman Kloubec statutární ředitel, AZ Elektrostav, a.s. Projektové firmy mají zasmluvněno v průměru na 6 měsíců dopředu Již jen 12 % firem má méně zakázek než před rokem Zásobníky práce projektových firem ukazují, že aktuálně mají projektové firmy v průměru nasmlouvané zakázky na období 6 měsíců. Projektanti v inženýrském stavitelství mají zakázky v průměru až na 7 měsíců. Více zakázek než před rokem má 33 % společností, stejný objem zakázek jako ve srovnatelném období loňského roku má aktuálně polovina společnosti (55 %). Pokles zakázek oproti minulému roku uvádí již jen přibližně jedna z deseti firem (12 %). Nemáme problém personálně zajistit realizaci některých zakázek, problém je najít lidi, kteří chtějí poloviční plat za trojnásobek práce a nulovou společenskou prestiž to je totiž důsledek devastace stavebnictví za posledních pět, šest let. Ivo Kovalík ředitel, Arch.Design s.r.o. 20

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Poděkování. Vážení čtenáři, Ladislav Krumpolec ředitel SGCP, divize Weber. Jiří Vacek ředitel společnosti CEEC Research

Poděkování. Vážení čtenáři, Ladislav Krumpolec ředitel SGCP, divize Weber. Jiří Vacek ředitel společnosti CEEC Research Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2015 www.ceec.eu Poděkování Vážení čtenáři, děkujeme, že využíváte Kvartální analýzu českého stavebnictví Q1/2015, kterou pro Vás připravila společnost CEEC Research

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna Výhled na 2Q 2015 a dále Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Podnikatelé v nejlepší náladě za poslední rok a půl

Více

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR)

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy potvrdily svůj význam v mezinárodním obchodu a nadále představují

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 ZASTAVENÍ PROPADU STAVEBNÍ PRODUKCE V ROCE 2014 VÝVOJ STAVEBNÍ PRODUKCE OD ROKU 2008 600,0 500,0 400,0 402,4 431,4 472,6 521,5 547,5 26,7 520,9 58,9 488,7 83,6

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Hlavní zjištění Hlavní zjištění INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM Výhledy

Více

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 Výsledky průzkumu za 1. až 4. čtvrtletí 2011 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná personálně poradenská

Více

Názory na stav veřejné infrastruktury Výsledky z výzkumu mínění odborné veřejnos7 MERITUM RESEARCH s.r.o., duben 2014

Názory na stav veřejné infrastruktury Výsledky z výzkumu mínění odborné veřejnos7 MERITUM RESEARCH s.r.o., duben 2014 Názory na stav veřejné infrastruktury Výsledky z výzkumu mínění odborné veřejnos7 MERITUM RESEARCH s.r.o., duben 2014 Národní konference o české infrastruktuře 16. dubna 2014 Údaje o výzkumu Osloveno přes

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Výsledky šetření SP ČR a ČNB

Výsledky šetření SP ČR a ČNB Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Výsledky šetření SP ČR a ČNB Bohuslav Čížek Komentáře k vybraným základním výsledkům pravidelného čtvrtletního šetření

Více

Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2013

Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2013 www.ceec.eu Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2013 1 Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2013 www.ceec.eu Poděkování Vážení čtenáři, děkujeme, že využíváte Kvartální analýzu českého stavebnictví

Více

Systém zadávání a kontrola veřejných zakázek v ČR Předražené zakázky: Jaká protikorupční opatření navrhuje NERV?

Systém zadávání a kontrola veřejných zakázek v ČR Předražené zakázky: Jaká protikorupční opatření navrhuje NERV? Systém zadávání a kontrola veřejných zakázek v ČR Předražené zakázky: Jaká protikorupční opatření navrhuje NERV? Jan Pavel Říjen 2011 Názory prezentované v tomto příspěvku jsou názory autora a nemusí odpovídat

Více

Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál

Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál České firmy si opět více věří Představení výsledků výzkumu ČSOB Kulatý stůl s novináři 3. dubna 2014 Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví

Více

Logistika cesta správným směrem Význam dopravní infrastruktury. ing. Pavel Ševčík Ph.D. viceprezident

Logistika cesta správným směrem Význam dopravní infrastruktury. ing. Pavel Ševčík Ph.D. viceprezident Logistika cesta správným směrem Význam dopravní infrastruktury ing. Pavel Ševčík Ph.D. viceprezident 12. 13. listopad 2014 Oblasti prezentace: Výstavba v ČR ve srovnání s evropskými zeměmi Výstavba a financování

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Úvod a rozdělení dodavatelských systémů Tradiční systém Design bid build Investorský způsob výstavby Alternativní systém Design build Stavby na klíč

Úvod a rozdělení dodavatelských systémů Tradiční systém Design bid build Investorský způsob výstavby Alternativní systém Design build Stavby na klíč Ing. Harry Löwit Úvod a rozdělení dodavatelských systémů Tradiční systém Design bid build Investorský způsob výstavby Alternativní systém Design build Stavby na klíč Propojeni soukromého a veřejného sektoru

Více

Poděkování. Vážení čtenáři, Robert Mikeš Marketingový ředitel Saint Gobain Construction Products, divize Weber

Poděkování. Vážení čtenáři, Robert Mikeš Marketingový ředitel Saint Gobain Construction Products, divize Weber Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2014 www.ceec.eu Poděkování Vážení čtenáři, děkujeme, že využíváte Studii projektových společností 2014, kterou pro vás připravila společnost CEEC Research. Děkujeme

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

O monitoringu tržních cen půdy. V roce 2014: 13,96 Kč/m2 byly průměrné tržní ceny zemědělské půdy. Vývoj tržních cen půdy v období 2004-2014

O monitoringu tržních cen půdy. V roce 2014: 13,96 Kč/m2 byly průměrné tržní ceny zemědělské půdy. Vývoj tržních cen půdy v období 2004-2014 O monitoringu tržních cen půdy Společnost FARMY.CZ se dlouhodobě zaměřuje na prodej zemědělské půdy za tržní ceny. Tržní cenou půdy rozumíme cenu, které lze dosáhnout na dobře fungujícím otevřeném trhu,

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 15/H1 5 7 8 9 1 11 1 13 1 Leden 1 Únor 1 Březen 1 Duben 1 Květen 1 Červen 1 Červenec 1 Srpen 1 Září 1 Říjen 1 Listopad 1 Prosinec 15 Leden 15 Únor 15 Březen

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Průzkum řízení lidských zdrojů v NNO 2010

Průzkum řízení lidských zdrojů v NNO 2010 www.sanek.cz Průzkum řízení lidských zdrojů Úvod Letos již počtvrté realizovala expertní skupina SANEK nezávislý průzkum řízení lidských zdrojů v nestátních neziskových organizacích, působících v České

Více

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Curych / Praha, 28. února 2014 Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Skupina Swiss Life v roce 2013 znovu zvýšila svoji efektivnost

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013 www..cz Vývoj automobilového trhu Q1 213 Aktuální vývoj české ekonomiky Slabá spotřeba 212: -3,5 % r/r 1Q 213: -1,2 % r/r Hluboký propad spotřeby ovlivněn náladou na trhu a vládními opatřeními, která snížily

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

ODVĚTVOVÁ SROVNÁVACÍ ANALÝZA Stavební firmy

ODVĚTVOVÁ SROVNÁVACÍ ANALÝZA Stavební firmy Stránka 1 z 9 ODVĚTVOVÁ SROVNÁVACÍ ANALÝZA Stavební firmy Součástí této analýzy je 81 stavebních společností. Z finančních výsledků vyplývá, že celkové tržby celé skupiny od roku 2010 meziročně klesají

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Ing. Jiří Cihlář ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Stavební veletrhy Seminář PERSPEKTIVY BYDLENÍ 24. dubna 2013, Brno 1 OSNOVA O čem budeme mluvit? - Hodnocení budov obecně přehled metod - Hodnocení energetické

Více

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR* 2012 2013 2014. Nepodnikající živnostníci

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR* 2012 2013 2014. Nepodnikající živnostníci TISKOVÁ INFORMACE Vývoj insolvencí v České republice za první čtvrtletí 2014 Praha, duben 2014 k 1.1.2014 vstoupila v platnost novela Insolvenčního zákona. Mezi významné změny, které upravuje, patří změna

Více

Fórum českého stavebnictví 2012

Fórum českého stavebnictví 2012 Fórum českého stavebnictví 2012 RNDr. Evžen Korec, CSc. 06.03.2012 Představení EKOSPOL a.s. patří mezi TOP 4 developerské firmy v ČR v oblasti rezidenčního developmentu (dle podílu na trhu) Jediný velký

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY únor 2004 Materiál Analýzy vlivu firem podpořených investičními

Více

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Ing. Petr Kotek, Ph.D. jednatel společnosti EnergySim s.r.o místopředseda Asociace energetických specialistů, o.s. energetický auditor (specialista)

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2013 Výsledky průzkumu za rok 2013 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Poděkování. Vážení čtenáři, Pavel Kliment Partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti KPMG v České republice

Poděkování. Vážení čtenáři, Pavel Kliment Partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti KPMG v České republice Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2014 Poděkování Vážení čtenáři, děkujeme, že využíváte Kvartální analýzu českého stavebnictví Q2/2014, kterou pro Vás připravila společnost CEEC Research ve spolupráci

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2014 ČERVENEC 2014 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových

Více

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Oblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Zadávání veřejných zakázek

Více

Co přinese rok 2013?

Co přinese rok 2013? Co přinese rok 213? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a na Slovensku Brno 5. Prosince 212 Proč centrální banky zajímá realitní trh?

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Fortuna Entertainment Group NV

Fortuna Entertainment Group NV Fortuna Entertainment Group NV Finanční výsledky v 1. pol. roku 2011 Prezentace pro analytiky a investory 25. srpna 2011 Agenda 1. Úvod 2. Finanční výsledky v H1 2011 3. Výhled a strategie 2011/ 2012 i.

Více

Informace z kontrolní akce 07/25 Finanční prostředky určené na zajištění bezpečnosti železničního provozu a cestujících

Informace z kontrolní akce 07/25 Finanční prostředky určené na zajištění bezpečnosti železničního provozu a cestujících Informace z kontrolní akce 07/25 Finanční prostředky určené na zajištění bezpečnosti železničního provozu a cestujících Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR

Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR 29. Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR Čerpání EU dotací AMSP ČR ve spolupráci s Komerční bankou zorganizovala výzkum zaměřený na čerpání EU dotací mezi malými a středními podniky a municipalitami. Tento

Více

Průzkum ManpowerGroup

Průzkum ManpowerGroup Průzkum ManpowerGroup Praha, 9. června 2015 Společnost ManpowerGroup dnes zveřejnila výsledky 10. ročníku každoročního průzkumu ManpowerGroup Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací, který se zaměřuje

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Úrokové sazby dál padají

Úrokové sazby dál padají Úrokové sazby dál padají 22.7.2014 - Hypotéky v červnu opět prudce zlevňovaly. První z bank, která v červnu měnila úrokové sazby, byla UniCredit Bank, která snížila nabídkové sazby u 3 a 5letých fixací.

Více

Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014)

Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014) Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014) Výsledky českého průmyslu v roce 2013 v kontextu trhu EU a výhled na rok 2014 Vývoj průmyslu v roce 2013 Průmyslová

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

Analýza rizik a bilance zdrojů podněty a doporučení ke strategickému plánování, zpětná vazba pro VŠ. www.kredo.reformy-msmt.cz

Analýza rizik a bilance zdrojů podněty a doporučení ke strategickému plánování, zpětná vazba pro VŠ. www.kredo.reformy-msmt.cz Analýza rizik a bilance zdrojů podněty a doporučení ke strategickému plánování, zpětná vazba pro VŠ www.kredo.reformy-msmt.cz Agenda Pár metodických poznámek k analýze rizik Poznámky ke způsobu vyhodnocení

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly Ústeckého

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB 11. prosince 212 Pardubice Plán prezentace Česká ekonomika v roce 212 a měnová politika ČNB Vývoj vnějšího

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za I. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Výsledky průzkumu č. 1 AMSP ČR - názory podnikatelů na protikrizová opatření vlády

Výsledky průzkumu č. 1 AMSP ČR - názory podnikatelů na protikrizová opatření vlády Výsledky průzkumu č. 1 AMSP ČR - názory podnikatelů na protikrizová opatření vlády Za překvapivý výsledek lze 1. Znáte konkrétní obsah dosavadních protikrizových opatření označit skutečnost, že 71 % vlády

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za III. čtvrtletí roku 214 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

Studie dopadů novely zákona o veřejných zakázkách na ekonomiku ČR 2013/h1

Studie dopadů novely zákona o veřejných zakázkách na ekonomiku ČR 2013/h1 Studie dopadů novely zákona o veřejných zakázkách na ekonomiku ČR 2013/h1 Vážení čtenáři a kolegové, již brzy tomu bude jeden rok, co nabyla účinnosti tzv. protikorupční a transparentní novela zákona o

Více

Výroční zpráva 2013H

Výroční zpráva 2013H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2013H (1.4.2013 31.3.2014) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. dokončila proces změny vlastnické struktury a

Více

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit zvýšení atraktivity kraje pro investory podpora stávajících a nových firem v oborech s vyšší mírou přidané hodnoty zvyšování exportní schopnosti regionální

Více

Závěry z kulatých stolů

Závěry z kulatých stolů Závěry z kulatých stolů Analýza současného stavu a možností využívání EPD ve firmách - SWOT Analýza právního a institucionálního rámce EPD v ČR PS Udržitelné materiály Česká rada pro šetrné budovy, o.

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU ČERVEN. Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů

INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU ČERVEN. Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU ČERVEN Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů 2015 I. SHRNUTÍ 2 Červnového šetření se zúčastnilo třináct domácích a tři zahraniční analytici.

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Ekonomická stránka CR

Ekonomická stránka CR Ekonomická stránka CR Příjmy, výdaje a bilance ZCR za rok 2007 až 2012 (v mil. Kč) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 příjmy ze ZCR 132 914,1 139 828,2 133 118,2 132 623,0 135 954,0 135 007,0 137 815,0

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Oponentní vyjádření k analýze outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10. Městská část Praha 10

Oponentní vyjádření k analýze outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10. Městská část Praha 10 Oponentní vyjádření k analýze outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Městská část Praha 10 Finální verze 2.3.2015 1 Předmět zakázky a přístup k realizaci 1.1 Předmět zakázky Předmětem tohoto oponentního vyjádření

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Jak budeme financovat přechod k energeticky úsporným budovám?

Jak budeme financovat přechod k energeticky úsporným budovám? Jak budeme financovat přechod k energeticky úsporným budovám? CERPAD Tomáš Fendrych Seminář Šance pro budovy 16.4.2012SE 1 Bydlení je oblast veřejného zájmu Stát prohlašuje, že zajištění bydlení je osobní

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62. Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00010 Stručný popis projektu Projekt Podpora v oblasti strategického řízení

Více

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů KRAJ II. třídy v km III.třídy v km Celkem Podíl silnic v rámci ČR v % Pořadí Rozloha v km2 Počet obyvatel Počet obyvatel na km2

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti

Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti Ing. Jan Bedřich Výkonný ředitel 1 ČKLOP odborná a členská základna Počet zaměstnanců ve firmách ČKLOP a celkový obrat firem ČKLOP za rok 2012 zdroj

Více

Cena zakázky z pohledu NKÚ. Miloslav Kala, viceprezident

Cena zakázky z pohledu NKÚ. Miloslav Kala, viceprezident Cena zakázky z pohledu NKÚ Miloslav Kala, viceprezident Úvod Cena zakázky v dopravním stavitelství v patnácti minutách 21.10.2011 Cena zakázky z pohledu NKÚ 2 Témata pro diskusi Má smysl zabývat se cenou

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více