KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q2/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q2/2015"

Transkript

1 STAVEBNICTVÍ KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q2/2015 Investoři - Projektanti - Stavební firmy Generální partner Projekt: Kaštanová - Centrum bydlení a designu Investor: Ing. Radek Černý Architekt: PROAM ARCHITEKTI Realizační firma: HAK Profi s.r.o. Materiál: Ruukki Forma - ocelová fasáda

2 Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2015 Poděkování Vážení čtenáři, děkujeme, že využíváte Kvartální analýzu českého stavebnictví Q2/2015, kterou pro Vás připravila společnost CEEC Research ve spolupráci se společností SGCP, divize Weber. Děkujeme také za podporu stříbrným partnerům společnostem Ramirent, Tyros Loading Systems, URS, Tatra, Husqvarna, a bronzovým partnerům společnostem Isover, Rigips a Callida. Na základě Vašich podnětů jsme se rozhodli rozšířit pravidelné Kvartální analýzy českého stavebnictví o další dva klíčové segmenty, které přímo ovlivňují vývoj stavební produkce, a to o segment investorů a segment projektových firem. Investoři jsou stěžejním prvkem veškeré stavební produkce a bez jejich investic by nebylo možné stavby realizovat. Projektové firmy mají zase významnou roli při přípravě podkladů pro následnou stavební realizaci. Proto i záměry a plány investorů, stejně tak jako stav rozpracovanosti projektů, jsou jedinečným indikátorem dalšího vývoje objemu prací pro stavební firmy. Účastí investorů a projektantů na Kvartálních analýzách českého stavebnictví tak dochází k propojení celého investičně- -dodavatelského řetězce a k získání dlouhodobějších informací ohledně nových zakázek a směřování celého českého stavebnictví. Skupinou investorů, na jejichž plány jsme se ve druhém čtvrtletí zaměřili, jsou veřejní investoři. V dalších Kvartálních analýzách budeme v rámci celého investorského portfolia postupně prezentovat plány a očekávání dalších investorských segmentů. Projektové firmy v naší analýze rozdělujeme podle stejného klíče jako stavební společnosti na projekci zaměřenou na pozemní nebo na inženýrské stavitelství. Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2015 je zpracována na základě údajů získaných: ze 118 uskutečněných osobních a telefonních interview s klíčovými představiteli vybraných stavebních společností ze 100 uskutečněných osobních a telefonních interview s klíčovými představiteli vybraných projektových společností z nejnovějších údajů Věstníku veřejných zakázek (VZ) ke konci března 2015 Zmíněné rozhovory se všemi společnostmi proběhly v dubnu Poděkovat bychom chtěli jak představitelům stavebních, tak i projektových firem, kteří nám věnovali svůj čas a poskytli potřebné informace pro zpracování této studie, a také všem aktivním uživatelům, kteří nám pravidelně poskytují cenné návrhy, díky nimž jsme schopni pravidelně zlepšovat a efektivněji uspokojovat Vaše informační potřeby. Jiří Vacek ředitel společnosti CEEC Research Ladislav Krumpolec ředitel SGCP, divize Weber 2

3 Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2015 Partneři CEEC RESEARCH DĚKUJE VŠEM SVÝM PARTNERŮM, BEZ NICHŽ BY NEBYLO MOŽNÉ ANALÝZY STAVEBNICTVÍ VYBRANÝCH ZEMÍ STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY PRAVIDELNĚ ZPRACOVÁVAT A BEZPLATNĚ POSKYTOVAT. Generální partner Stříbrní partneři Bronzoví partneři Výhradní právní partner Výhradní rezidenční developer partner Výhradní office developer partner Hlavní stavební partner Výhradní poradenský partner Výhradní veletržní partner Výhradní partner v pojištění Výhradní partner pro oblast personalistiky Výhradní projektový partner Partneři Mediální partneři 3

4 SETKÁNÍ LÍDRŮ ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ května (více než 600 lídrů sektoru)

5 Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2015 Shrnutí Kapitola 1 České stavebnictví pokračuje v nastartovaném oživení z minulého roku. V prvním čtvrtletí 2015 zvýšilo svůj výkon až o 6,9 %. Zvýšení výkonu pomohlo jak inženýrské stavitelství, převážně financované z veřejných zdrojů, tak i pozemní stavitelství. Ředitelé stavebních společností očekávají celoroční růst sektoru o 5,0 % a další růst sektoru i v roce 2016 (o 4,2 %). str. 6 Kapitola 2 V prvním čtvrtletí roku 2015 došlo k poklesu počtu i hodnoty nově vypsaných veřejných stavebních zakázek. Počet zadaných veřejných zakázek mírně vzrostl, nicméně hodnota zadaných zakázek se významně snížila. Pokles byl dán zejména vysokou srovnávací základnou z minulého roku (výrazným růstem zakázek v 1. čtvrtletí 2014). str. 13 Kapitola 3 V roce 2015 pozvolně poroste objem projektových prací, a to v průměru o 4,6 procenta, následující rok se výkon sektoru zvýší o dalších 3,7 %. Základem bude předpokládaný nárůst zakázek jak ze soukromého, tak i z veřejného sektoru. Rychlejšímu růstu brání zejména problematická legislativa, průtahy úřadů při schvalování a zdlouhavá výběrová řízení veřejných investorů. str. 16 Kapitola 4 Růst českého stavebnictví v roce 2015 potvrzují ředitelé všech analyzovaných segmentů stavebních firem. Porostou i tržby stavebních firem a vysoká je také jejich sebedůvěra. Vzrostlo rovněž vytížení kapacit stavebních společností, a ve srovnání s druhými čtvrtletími předchozích let, je rekordní. Naopak podíl ztrátových nebo neziskových zakázek v zásobnících práce klesá. str. 26 Kapitola 5 Nejefektivnějším způsobem získávání zakázek jsou pro velké stavební společnosti výběrová řízení, pro střední a malé firmy jsou to osobní kontakty. Klíčovým kritériem při výběru stavební firmy je cena. Průměrná minimální zisková marže je u velkých společností 3 %, u středních a malých firem 9 %. Výrazně klesl podíl firem, které jsou ochotné vzít i zakázku s nulovou nebo zápornou marží. str. 33 Kapitola 5 Problémy s korupcí a úplatky ve stavebnictví se oproti předchozím rokům dále snížily, aktuálně až tři ze čtyř stavebních společností (74 %) uvádějí, že se v minulém roce nesetkaly s požadavkem na úplatek. Žádost o úplatek potvrzuje jen 10 % ředitelů, což je rekordně nízký podíl za celou dobu sledování tohoto ukazatele od roku str. 37 Kapitola 5 Kapitola 6 Již jen téměř sedmina (15 %, 21 % v 2014) objemu vyfakturovaných prostředků je po termínu splatnosti. Nejvyšší je tento podíl u firem v inženýrském stavitelství, kde dosahuje 18 %, nicméně i zde došlo ke zlepšení z 24 % v Podíl nedobytných pohledávek je v průměru 7 %. Lepší je situace v segmentu velkých firem, kde jsou nedobytných pohledávek v průměru jen 3 %. Naopak největší podíl nedobytných pohledávek mají malé společnosti (9 %). Téměř polovina stavebních společností z pozemního stavitelství nemá specialistu, který by zjišťoval nové trendy ve stavebnictví. Při kontrole kvality využívaných stavebních materiálů a produktů spoléhají firmy především na certifikáty výrobců. Energetické štítky budov a snižování energetické náročnosti jsou vnímány dvěma třetinami společností pozitivně. str. 41 str. 43 5

6 Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/ Stavební České stavebnictví pokračuje v nastartovaném oživení z minulého roku. V prvním čtvrtletí 2015 zvýšilo svůj výkon až o 6,9 %. Zvýšení výkonu pomohlo jak inženýrské stavitelství, převážně financované z veřejných zdrojů, tak i pozemní stavitelství. Ředitelé stavebních společností očekávají celoroční růst sektoru o 5,0 % a další růst sektoru i v roce 2016 (o 4,2 %). Stavebnictví v prvním čtvrtletí vzrostlo o 6,9 % produkce v 1. čtvrtletí 2015 vzrostla meziročně reálně o 6,9 %. V porovnání se 4. čtvrtletím 2014 byla sezónně očištěná produkce o 5,8 % vyšší. Produkce pozemního stavitelství meziročně vzrostla o 4,9 %, a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční zvýšení výkonu produkce o 14,3 %. Sektoru se tak podařilo navázat na první pokrizový růst z minulého roku (4,3 % v 2014). Podpora ekonomického růstu a tvorba nových pracovních míst je jednou ze základních priorit vlády České republiky. Společně s důrazem na udržitelnost veřejných rozpočtů plní stát nezastupitelnou roli také ve stimulování ekonomického růstu. Sektor stavebnictví je toho dobrým příkladem. Cílem vlády je rovněž vytváření stabilního ekonomického prostředí, bez ukvapených a nepromyšlených změn v legislativě. Vláda již schválila novelu zákona o zadávání veřejných zakázek, která usnadňuje schvalování veřejných zakázek, dále se chystá zcela nový zákon o zadávání veřejných zakázek, který transponuje novou směrnici EU. Další důležitou legislativní změnou je novela stavebního zákona, která zjednoduší a zrychlí povolovací řízení. Podle mého přesvědčení má české stavebnictví před sebou období trvalého růstu. Vláda České republiky udělá vše pro to, aby tento růst podporovala. Bohuslav Sobotka předseda vlády ČR České stavebnictví pokračuje v růstu nastartovaném v loňském roce. Sektoru pomohl růst privátních i veřejných zakázek, které stavební společnosti uzavřely ještě v roce 2014 a nyní na nich pracují. Objem veřejných investic v roce 2014 vzrostl dokonce až o 19,6 %. Potenciální brzdou probíhajícího oživení stavebnictví, zejména pro druhé pololetí 2015, by mohl být naopak aktuální pokles objemu nových veřejných zakázek. V prvním čtvrtletí 2015 totiž došlo k poklesu nově zadaných veřejných zakázek o 19,8 %. Jiří Vacek ředitel, CEEC Research Již v tomto roce pociťujeme mírné oživení. Nepředpokládáme, že stavební odvětví poroste dramaticky, ale s přihlédnutím k potřebě vyčerpat evropské dotace očekáváme především nárůst zakázek ve veřejném sektoru. Privátní sektor je v investicích konzervativnější, ale stabilní. Roman Wieczorek statutární ředitel, Skanska, a. s. Výsledky statistiky stavebnictví za 1. čtvrtletí 2015 potvrzují, že vleklá krize zřejmě skončila a nastal obrat k lepšímu. Index stavební produkce vzrostl meziročně reálně o 6,9 %, a to i přes relativně vysokou srovnávací základnu minulého roku. Pokles zaměstnanosti se zastavil a v průběhu roku lze očekávat její růst. Radek Matějka ředitel odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ 6

7 Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2015 Vývoj v pozemním a inženýrském stavitelství Rozklad meziroční změny indexu stavební produkce meziroční změna v %, příspěvky v p.b příspěvek inženýrského stavitelství příspěvek pozemního stavitelství meziroční změna ISP celkem Státní fond dopravní infrastruktury trvale usiluje o růst investičních výdajů do železniční, vodní a silniční infrastruktury s cílem posílení základů konkurenceschopnosti České republiky. Z pohledu Státního fondu dopravní infrastruktury je vývoj českého inženýrského stavebnictví na vzestupné trajektorii po několika letech útlumu. Významnou roli v tomto pozitivním obratu vidím především v nárůstu vynakládaných prostředků do tohoto stavebního sektoru, protože například v horizontu let 2013 až 2017 nárůst celkových výdajů představuje téměř 30 mld. CZK, z 63 na 93 mld. CZK, což se určitě projeví i v růstu zakázek pro sektor stavebnictví. Jsem přesvědčen, že tento nárůst bude významným impulsem pro posílení firem v sektoru inženýrského stavebnictví, a tak přispěje i k celkovému růstu zaměstnanosti v tomto sektoru. Zbyněk Hořelica ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury Pro stavební a technologické firmy působící na trhu modernizací, oprav a údržby železniční infrastruktury vidím situaci velmi pozitivně. Správa železniční dopravní cesty má v letošním roce k dispozici pro oblast investiční výstavby částku dosahující téměř 36 mld. Kč. Je to vůbec největší objem v historii a je daný potřebou smysluplného dočerpání evropských finančních prostředků z programovacího období a projektové přípravy na období V některých specializovaných činnostech je již v současné době znát vysoká saturace trhu, takže určitě se bude jednat o růst. Optimisticky vidím i rok 2016 a roky další. Do roku 2020 (2023) bychom měli mít k dispozici na investiční výstavbu přibližně 100 mld. Kč. V kombinaci evropských a národních zdrojů máme připravenou nebo připravujeme řadu konkrétních staveb. Takže celkový dojem z pohledu železniční infrastruktury je velmi dobrý Mojmír Nejezchleb náměstek GŘ pro modernizaci dráhy, SŽDC 7

8 Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2015 V prvním čtvrtletí poklesl objem nově získaných zakázek v zásobnících práce u větších firem Počet stavebních zakázek stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci vzrostl v 1. čtvrtletí 2015 meziročně o 2,8 %, podniky jich v tuzemsku uzavřely Celková hodnota těchto zakázek meziročně ale klesla o 8,7 % a činila 33,8 mld. Kč. V pozemním stavitelství uzavřely firmy nové zakázky v hodnotě 16,0 mld. Kč, což v meziročním srovnání představuje růst o 16,6 %. Hodnota nových zakázek v inženýrském stavitelství činila 17,8 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím minulého roku poklesla o 23,6 %. Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 3,7 mil. Kč a byla meziročně o 11,2 % nižší. Pro sektor stavebnictví považuji za rozhodující celkový vývoj stavební výroby, která se po dlouhých pěti letech dostala z červených čísel. A prozatímní pozitivní trend, podložený výsledky roku 2014 a prvních měsíců letošního roku, dávají předpoklad k dalšímu pozitivnímu vývoji. Pro oblast veřejných zakázek je rozhodující realizovaná proinvestiční politika vlády, která tento segment stavebního trhu vždy ovlivňovala a ovlivňovat bude i nadále. Vedle toho působí řada dalších faktorů jako je celková ekonomická situace a tím finanční možnosti státu, čerpání evropských fondů a situace na finančních trzích. Jiří Koliba náměstek MPO pro oblast stavebnictví Dopravní stavitelství vzroste oproti minulému roku o deset procent. Cenová úroveň stoupne pouze v případě, že dojde k nasycení trhu. Co nám ale reálně hrozí, je velký hlad po zaměstnancích, který můžeme pozorovat už nyní. Firmy si přetahují především technické a dělnické profese. Tomáš Hajič člen představenstva, DSP, a. s. Na začátku dubna zahájilo ŘSD výstavbu dvou dalších úseků dálnice D3 Veselí nad Lužnicí Bošilec a Borek Úsilné, které prodlouží stávající dálnici o 8,3 km. Zahájena byla již také výstavba úseku rychlostní silnice R4 Skalka křiž. II/118, což prodlouží tuto komunikaci o téměř pět kilometrů. Zahájeno bylo také pět úseků nových silnic I. třídy. V letošním roce budou zahájeny i další významné stavby. Jde především o jeden z posledních dvou zbývajících úseků dálnice D1 Přerov Lipník a další úsek dálnice D3 Bošilec Ševětín. Zahájena bude i další modernizace dálnice D1 a to na úseku Hvězdonice Ostředek, Měřín Velké Meziříčí, západ a Ostrovačice Kývalka. Zahájeny byly také opravy komunikací ve správě ŘSD. Jan Kroupa ředitel, Ředitelství silnic a dálnic ČR Ke konci prvního čtvrtletí byly v zásobnících práce větších firem zakázky v hodnotě 164 mld. Kč Ke konci 1. čtvrtletí 2015 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 14,4 tisíc zakázek, což znamenalo meziroční růst o 5,8 %. Tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 164,0 mld. Kč a tento objem uzavřených zakázek se ve srovnání se stavem na konci 1. čtvrtletí minulého roku snížil o 0,9 %. Ve snaze dočerpat evropské peníze bude české stavebnictví v letošním roce narážet na nepřipravenost investic, která je způsobena převážně jejich zastavením v minulosti a zároveň komplikovanou českou legislativou a jejími výklady. Pozitivním jevem bude růst privátní poptávky. Pavel Pilát generální ředitel, Metrostav, a.s. 8

9 Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2015 Růst stavební produkce po pěti hubených letech je pozitivní zprávou. Nemůžeme ale ještě hovořit o konjunktuře ve stavebnictví. Sektor jednak potřebuje stabilní růst po několik období, za druhé v něm stále panuje převis nabídky a s tím související tlak na nejnižší cenu, především u veřejných zadavatelů. Pavel Kliment partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti KPMG Česká republika Současný dílčí růst je z velké části ovlivněn akcelerujícími investicemi ve veřejném sektoru. Bohužel, mnohdy jde o překotně zadávané projekty, které by ještě zasloužily lepší přípravu. Takové oživení segmentu na úkor kvality přípravy a provedených stavebních prací nevnímám jako koncepční a zdravé. Řada záměrů, o nichž se hovoří především v oblasti infrastruktury, není momentálně po stránce projekční či vlastnické připravena tak, aby mohly vznikat v termínech, které se očekávají. Navíc, situace nejen na východ od nás, ale i v celé eurozóně, se může do našeho oboru promítat negativně. Je zde prostě řada faktorů, které nás mohou ovlivnit a zaskočit. František Vaculík generální ředitel a předseda představenstva, PSJ, a. s. Zdá se, že letos všechny prognózy hovoří o růstu. Nicméně není jisté, které segmenty a do jaké míry se budou na tom či onom podílet, protože ne všechno poroste. Co se týče pozitiv či negativ, tak bych se rád domníval, že jsme již všechno zažili. Při výběrovém řízení pak jde bezesporu o to, že i když je zakázek více, tak ve finále dostane investor za své peníze tu nejlevnější práci s nejlevnějším materiálem na trhu. Investor by měl dbát na parametry jednotlivých materiálů. Robert Mikeš marketingový ředitel, divize Weber Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s. Počet nových stavebních povolení v prvním čtvrtletí stagnoval Stavební úřady v 1. čtvrtletí 2015 vydaly stavebních povolení a jejich počet meziročně klesl o 0,3 %. Orientační hodnota těchto staveb činila 52,8 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2014 klesla o 10,2 %. Pokles investičních nákladů povolených staveb se odehrával především v nové výstavbě, a to zejména u staveb na ochranu životního prostředí, ale také u ostatních staveb. Očekávám zastavení dalšího propadu, stabilizaci a mírný růst. Je třeba si uvědomit hloubku ponoru výkonu stavebnictví za posledních 8 let. V oblasti inženýrských staveb, kvůli nižší připravenosti, bude obtížné naplnit čerpání plánovaných financí. V pozemním stavitelství by se měly postupně pozitivně projevit nové operační programy směřující ke snížení energetické náročnosti budov. Libor Urbášek Sales & Marketing Manager, Divize Isover Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s. Očekáváme, že sektor stavebnictví si zachová trend mírného růstu. Stále diskutované plánované státní zakázky jsou pro obor významným činitelem. Míra zadávání je zatím velmi omezená. Na pozitivním vývoji se nyní zásadně podílí soukromý sektor, kde zaznamenáváme možná až překvapivě zvýšenou aktivitu ve stavebně-investičních projektech. Vladimír Steiner provozní ředitel, Schindler CZ, a.s. 9

10 Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2015 Počet nově zahajovaných bytů v prvním čtvrtletí klesl V 1. čtvrtletí 2015 byla zahájena výstavba bytů a tento počet se meziročně snížil o 7,1 %. V kategorii rodinných domů bylo zahájeno bytů, což ve srovnání se stejným obdobím minulého roku představuje růst o 3,5 %. Počet zahájených bytů v bytových domech meziročně klesl o 25,2 %, zahájeno jich bylo Rozklad meziroční změny počtu zahájených bytů meziroční změna v %, příspěvky v p.b příspěvek nebytových budov a prostorů příspěvek DPS příspěvek nástaveb příspěvek bytových domů příspěvek rodinných domů meziroční změna celkem Počet dokončených bytů v prvním čtvrtletí mírně vzrostl V roce 2015 čeká české stavebnictví růst o 5 % Dokončeno v 1. čtvrtletí 2015 bylo bytů a jejich počet meziročně vzrostl o 4,5 %. V kategorii rodinných domů bylo dokončeno bytů, což je meziročně o 5,8 % méně. Počet dokončených bytů v kategorii bytových domů vzrostl o 25,2 %, když jich bylo dokončeno Co nás čeká dále? Jak ukazují nejnovější predikce ředitelů stavebních společností týkající se vývoje sektoru, rok 2015 naváže na první pokrizový růst v loňském roce a sektor bude pokračovat celoročním růstem o 5,0 %. Zlepšení výkonu českého stavebnictví v letošním roce očekává až devět z deseti ředitelů stavebních firem (92 %). Naopak pokles očekává již méně než desetina firem. V roce 2016 bude sektor pokračovat v pozvolném zlepšování svých výkonů a to o další 4,2 procenta. Doufám, že se stavebnictví konečně začne zotavovat z dlouholeté krize. Rozhodně však neočekávám nějaké skokové zlepšení situace. Přál bych si, aby došlo i ke zvýšení hladiny cen stavebních prací, aby se ekonomická situace stavebních firem mohla zlepšit. Očekávaný nárůst výroby s sebou ale též přinese požadavky na kvalitní personál. Problémy budou mít ty firmy, kterým se v minulém období nepodařilo personální stavy udržet. Petr Čížek jednatel, SWIETELSKY stavební, s.r.o. 10

11 Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2015 Stavebnictví v posledních letech je trochu jízda na horské dráze, extrémní sešup spojený s likvidací výrobních kapacit, následovaný otočkou, při které je musíme opět velmi rychle budovat. Současný vývoj má sice svá rizika, ale pozitiva plynoucí z příležitostí růstu samozřejmě převažují. Luboš Tomášek ekonomický ředitel direkcí TJ + TD, STRABAG Rail, a. s. V oblasti dopravně-inženýrského stavitelství očekáváme, že trend mírného vzestupu bude pokračovat. Je to pozitivní signál pro celé stavebnictví. Jako obecné negativum lze uvést absenci jasné a neměnné strategie přípravy významných liniových staveb. Zdeněk Babka výkonný ředitel, M SILNICE, a. s. Dlouhodobá srovnání výsledků publikovaných ČSÚ na konci roku predikce ředitelů potvrzují Jak vyplývá z níže přiloženého dlouhodobého srovnávání predikcí ředitelů stavebních firem a finálních výsledků, publikovaných Českým statistickým úřadem vždy na konci každého roku, potvrzuje se vysoká přesnost predikcí ředitelů stavebních firem. S výjimkou zlomového roku 2008, kdy ještě nebyl patrný rozsah blížící se krize, a roku 2009, kdy naopak v sektoru vypukla panika ohledně reálně začínající krize, je zřetelné, že predikce ředitelů stavebních firem vždy jen s minimální odchylkou odpovídaly údajům následně publikovaných Českým statistickým úřadem na konci příslušného období. Vývoj českého stavebnictví v % ( ) 8 4 6,6 7,1 4,7 4,3 3,4 leden až březen 6,9 5,0 4,2 meziroční změna v % ,0-0,9-3,6-4,1-6,7-6,0-6,9-7,4-7,4-7,6-10, skutečný index stavební produkce (ČSÚ) očekávání stavebních firem (CEEC Research) 11

12 Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2015 Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje legislativní změny, které přispějí k rozvoji a stabilizaci v oblasti výstavby. V březnu 2015 nám byl schválen věcný záměr nového zákona o veřejných zakázkách, který reflektuje moderní trendy zadávání v Evropské unii a sjednocuje požadavky na důslednou transparentnost zadávacích řízení s cílem zamezit korupci a zajistit výběr optimálního dodavatele. Návrh zákona o veřejných zakázkách je nyní v legislativním procesu a jeho účinnost je plánována na duben V současné době dokončuje Ministerstvo pro místní rozvoj novelu stavebního zákona, která přinese zásadní změny na úseku stavebního řádu, zejména ve zjednodušení a zrychlení povolovacích řízení. Legislativní proces bude zahájen v nejbližších týdnech a předpokládaná účinnost novely stavebního zákona je od června Oba zákony jsou jednou z priorit našeho ministerstva. Karla Šlechtová ministryně pro místní rozvoj Stavebnictví má za sebou čtyři měsíce. ČSÚ sdělil, jak úspěšně si vedlo v 1. čtvrtletí, média i někteří analytici věští jeho velmi dobrou budoucnost. Výsledky skutečně potvrzují příznivý růstový trend, je však třeba říci několik ale! To není výraz pesimismu, je to reálné posouzení rizik a aktuální problematiky stavebnictví. Budoucí vývoj stavebnictví je odvislý od řady faktorů a některé se v současnosti nejeví úplně pozitivně. Zůstane-li však zanedbaná investorská příprava staveb a nevyhovující legislativa beze změn, bude stavebnictví stagnovat, protože zákon o veřejných zakázkách, stavební zákon a zákon o posuzování vlivů staveb se staly velmi silnou brzdou. Dobrým signálem není ani pokles hodnoty zadaných zakázek, hodnoty stavebních povolení a zahajovaných bytů. Václav Matyáš prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Přestože je stavební sezóna teprve na začátku, jsme mírně optimističtí. Velmi dobrou situaci vnímáme na Slovensku. Tamní zásobník zakázek je aktuálně dvakrát větší než před rokem. I v České republice ale sledujeme zlepšující se zájem a připravenost investorů, především na úrovni měst a obcí. Pozitiva, kromě obecných parametrů, jako je snižující se nezaměstnanost a rozvoj lokálního byznysu, vidíme i v naší firemní rovině práce nás prostě baví. Martin Borovka předseda představenstva, EUROVIA CS, a. s. České stavebnictví zaznamená v letošním i v příštím roce mírný a pozvolný růst. Nicméně, úroveň cen stavebních prací zůstává stále nízká. Celý stavební sektor by potřeboval narovnat ceny do reálných hodnot, aby se pak mohl stát atraktivním i pro mladou generaci. Milan Valenta obchodní ředitel, PRŮMSTAV, a. s. Oživení a růst sektoru stavebnictví je evidentní, do oblasti zakázek na zajištění nezávislé kontroly kvality se zatím růst promítá částečně. Miroslav Holý Ředitel divize služeb pro průmysl a stavebnictví, TÜV SÜD Czech s.r.o. 12

13 Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/ Objem V prvním čtvrtletí roku 2015 došlo k poklesu počtu i hodnoty nově vypsaných veřejných stavebních zakázek. Počet zadaných veřejných zakázek mírně vzrostl, nicméně hodnota zadaných zakázek se významně snížila. Pokles byl dán zejména vysokou srovnávací základnou z minulého roku (výrazným růstem zakázek v 1. čtvrtletí 2014). Objem vyhlášených veřejných stavebních zakázek v Q klesl o 2,4 % zakázek zadaných veřejnými institucemi tvoří přibližně 30 až 40 procent celkového výkonu stavebnictví. V lednu až březnu 2015 bylo vydáno 674 řádných oznámení o zakázce, což ve srovnání s předchozím rokem představovalo pokles o 12,8 %. Celková předpokládaná hodnota oznámení o zakázce v lednu až březnu 2015 činila 27,0 mld. Kč a byl zaznamenán její meziroční pokles o 2,4 %. Meziroční změny oznámení o zakázce v letech 2014 až 2015 Stavební zakázky Počet Meziroční změna v % Hodnota 1. čtvrtletí +50,4 +39,2 2. čtvrtletí +30,5 +21, čtvrtletí +25,6 +43,5 4. čtvrtletí -21,4-39,9 Rok +18,2 +6, čtvrtletí -12,8-2,4 Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research Ze zakázek vyhlášených v lednu březnu 2015 (v hodnotě 27 mld. Kč), bylo později zadáno 0,7 mld. Kč (tedy 3 % z oznámených). Skutečná zadaná hodnota jich byla jenom 0,6 mld. Kč, protože zadaná hodnota byla zatím o cca 14 % nižší, než při oznámení. Z celkového objemu oznámených zakázek byly později zrušeny zakázky za 0,6 mld. Kč (tedy cca 2 % z oznámených). Po odečtení zadaných a zrušených zakázek zbývá v systému ještě 25,7 mld. Kč (tedy 95 %), které zatím nebyly zadány ani zrušeny. Počet zadaných zakázek mírně vzrostl, a to o 4,1 % V lednu až březnu 2015 bylo zatím zadáno zakázek, což je o 4,1 % více než v lednu až březnu Pokud bychom modelově upravili data při srovnatelných limitech v jednotlivých letech, dostaneme meziroční růst počtu zadaných zakázek o 0,9 %. 13

14 Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2015 Meziroční změny počtu zadaných zakázek v letech 2014 až 2015 Stavební zakázky Celkem Meziroční změna v % Při zachování původních limitů 1. čtvrtletí +78,0 +132,6 2. čtvrtletí -1,2 +74, čtvrtletí -26,7 +13,1 4. čtvrtletí -21,7-3,9 Rok -9,6 +34, čtvrtletí +4,1 +0,9 Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research Hodnota zadaných veřejných zakázek ale v prvním čtvrtletí znatelně klesla Hodnota zakázek zadaných v lednu až březnu 2015 činila 18,5 mld. Kč a meziročně klesla o 19,8 %. Pokud bychom posuzovali hodnotu zadaných zakázek podle srovnatelných limitů, dostaneme meziroční pokles o 20,3 %. Pokles hodnoty byl zčásti dán zadáním velké zakázky ČEPS v únoru 2014 (V410 zdvojení vedení), což byla třetí největší zakázka minulého roku (v hodnotě 2,2 mld. Kč), a dvou zakázek SŽDC (uzel Plzeň a revitalizace trati České Budějovice Volary v hodnotě 1,7, resp. 1,3 mld. Kč). Meziroční změny hodnoty zadaných zakázek v letech 2014 až 2015 Stavební zakázky Celkem Meziroční změna v % Při zachování původních limitů 1. čtvrtletí +103,3 +108,8 2. čtvrtletí +26,9 +36, čtvrtletí -5,0 +2,9 4. čtvrtletí +9,2 +16,6 Rok +19,6 +28, čtvrtletí -19,8-20,3 Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research 14

15 Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2015 Vývoj zadaných veřejných stavebních zakázek v letech Počet zadaných zakázek meziroční změna v % Hodnota zadaných zakázek v mil. Kč meziroční změna v % Vývoj zadaných veřejných stavebních zakázek v letech , , , , , ,6 Projekt: Swoboda Stamping Investor: Swoboda-Stamping, s.r.o. Generální projektant: ATELIER PENTA v.o.s. Realizační firma: MACHSTAV s.r.o. Materiál: Ruukki FORMA ocelová fasáda 15

16 Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/ Růstovému V roce 2015 pozvolně poroste objem projektových prací, a to v průměru o 4,6 procenta, příští rok se výkon sektoru zvýší o dalších 3,7 %. Základem bude předpokládaný nárůst zakázek jak ze soukromého, tak i z veřejného sektoru. Rychlejšímu růstu brání zejména problematická legislativa, průtahy úřadů při schvalování a zdlouhavá výběrová řízení veřejných investorů. Objem projektových prací se v roce 2015 zvýší o 4,6 % vývoji českého stavebnictví napomáhá i nárůst zakázek na přípravu projektů pro výstavbu. Výsledky nejnovějšího výzkumu realizovaného s řediteli projektových společností ukazují, že v letošním roce poroste objem projektových prací v průměru o 4,6 %. Mírně optimističtější ohledně vývoje trhu jsou především ředitelé firem z pozemního stavitelství (růst o 5 %), nicméně růst predikují i ředitelé z inženýrského stavitelství (o 3,5 %). Trh projektových prací se začal výrazně odlišným způsobem vyvíjet v různých segmentech. Zdá se, že projektová příprava v dopravě výrazně ožila. Lehký nárůst prací je v oblasti průmyslu a budovách, zatímco v oblasti vodohospodářské infrastruktury a ochrany životního prostředí pouze dobíhají dříve připravené akce a čeká se na impuls zahájení nového období fondů EU. Miroslav Kos předseda představenstva a generální ředitel, Sweco Hydroprojekt, a. s. Očekávám růst trhu s projektovými pracemi, dostane se do stavu před útlumem poptávky, tj. cca 5 7 let zpět. Trh bude více ovlivněn veřejnými investicemi, zejména infrastrukturními projekty, jejichž realizace bude kryta evropskými zdroji. Martin Höfler ředitel a předseda představenstva, PUDIS a. s. V rámci trhu by mělo v letošním roce dojít opět k dalšímu růstu. Tento růst by měl být tažen především zvýšenou poptávkou ze strany veřejného sektoru. Zároveň lze konstatovat, že i u privátního sektoru lze indikovat růst během letošního a následujícího roku. Signifikantní růst by měl být z hlediska celkových objemů i nominálního počtu zvláště u projektových prací. Jan Lidral Marketing Manager Central Europe, TAKENAKA EUROPE Porostou jak veřejné, tak privátní investice Základem pro výše uvedený růst trhu budou jak soukromé (potvrzuje 56 % firem), tak veřejné investice (potvrzuje 53 % firem). Stejnou výši veřejných investic jako v loňském roce očekává 43 % ředitelů, stejnou výši soukromých investic 41 %. Předpokládám mírný růst objemu a návrat normálních cen. Výrazně převažuje privátní sektor. Aleš Krtička jednatel, ATELIER TSUNAMI s.r.o. Předpokládám, že trh s projektovými pracemi začne mírným tempem růst. Větší podíl na tomto růstu budou (alespoň v pozemním stavitelství) generovat klienti ze soukromého sektoru. Státní sektor v pozemním stavitelství zatím přešlapuje na místě, a navíc je stále paralyzován soutěžením na nejnižší cenu. Petr Ščurkevič ředitel divize Projekce pozemních staveb, K4 a. s. 16

17 Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2015 Předpokládám další zájem o projektovou přípravu, kde je kladen, a správně, důraz na kvalitní projektovou přípravu. Jiří Lhota jednatel, FEREX Group s.r.o. Na trhu s projektovými pracemi jsme zaznamenali mírné oživení v oblasti průmyslových a občanských staveb, a to výhradně v soukromém sektoru. Nejedná se však o významnější rozsáhlé investiční celky, ale spíše o stavební záměry na stávajících objektech, v nichž se modernizuje nebo dovybavuje výrobní technologie, kdy stavební činnosti jsou druhotně vyvolány potřebami výrobní technologie. Dalšími stavebními záměry v soukromém sektoru jsou revitalizace nebo remodeling existujících občanských staveb pocházejících z období devadesátých let, případně let dřívějších, kdy záměrem je povýšení těchto staveb na požadavky současných uživatelských standardů. Poptávku po projektových pracích lze dle signálů ze soukromého sektoru očekávat v souvislosti s výzvami nadcházejícího dotačního období. Ze strany státních institucí nebo měst a obcí nepociťujeme aktivity vedoucí k nárůstu poptávky, očekáváme, že v tomto sektoru bude tvorba poptávky po projektových pracích tradičně zdlouhavější. Vladimír Svoboda jednatel, INTERPLAN-CZ s.r.o. 8% Očekávaný vývoj trhu projektových prací jednotlivými segmenty % 6% 75% Očekávaný vývoj (vážený průměr) 4% 2% 4,6% 5,0% 3,5% 3,7% 50% 25% % firem 0% 0% -2% 2015 Pozemní stavitelství Inženýrské stavitelství % Z pohledu dodavatele tiskových služeb pro projektový sektor očekáváme nárůst objemů projektových prací ve srovnání s loňským rokem. Již v prvním kvartále jsme zejména u společností zabývající se projektování železniční a silniční sítě zaznamenali nárůst objemů až o 30 %. Jaroslav Kasl ředitel divize AEC, COPY GENERAL s.r.o. 17

18 Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2015 Je potřeba si uvědomit, že objem projektových prací za naše uskupení v ČR a SR představuje investiční náklady kolem osmi až deseti miliard Kč. Naplnit tento objem prací není jednoduché. Obávám se určitého poklesu poptávky na straně privátních investorů v pro nás obvyklém segmentu prací obchodní centra, kanceláře, nárůst v oblasti bytové výstavby, průmyslu. Ve sféře státního sektoru, s ohledem na dlouhodobě zamrzlé investice v důsledku povolebního vymezování vlivu nových politických uspořádání, by bylo možné očekávat zlepšení situace, a to zejména v oblasti občanské vybavenosti, zdravotnictví, dopravy apod., nicméně způsob a forma výběrových řízení stále vykazuje znaky favoritního systému, nebo jsou ovlivněny systémem nízká cena, vítězství, dodatky za vícepráce. Očekáváme výrazné zvýšení objemu našich prací v zahraničí. Milan Licehamr ředitel, HELIKA a. s. Státní trh je pro projektové firmy naší velikosti velmi nepřátelský a neprůhledný. Jedinou vítěznou podmínkou je nejnižší cena, a to nás nutí vyhýbat se státním zakázkám. Státní zakázky jsou tedy povětšinou projektovány firmami, které perfektně zvládají legislativu a nemusí platit svým lidem mzdy obvyklé, ale nižší. To vše samozřejmě jen díky tomu, že práci dělají se spolupracovníky méně zkušenými a v oblasti architektury méně nadanými. Tím trpí veškerá státní zakázka z hlediska kvality jak projekce, tak esteticko-funkčního hlediska. Nevznikají téměř žádná významná stavební díla, na která by naše doba mohla být hrdá. Je výrazný nárůst soukromých zakázek, kde cena také hraje svou roli, ale pokud chce mít soukromník kvalitní dílo, najímá si i kvalitního projektanta. Mojmír Ranný CEO, Ranny Architects s.r.o. Sektor projektových prací poroste i v roce 2016 Tržby u tří ze čtyř projektových společností se budou zvyšovat Predikce na rok 2016 ukazují na další pozvolné zvyšování výkonu trhu, a to o 3,7 procenta. Zvýšení výkonu předpokládají zejména firmy připravující projekty pro inženýrské stavitelství (o 5,9 %), a to zejména z důvodu hlavní části prací na aktuálně soutěžených velkých projektech pro infrastrukturu. Projektů v pozemním stavitelství bude přibývat pozvolněji, a to o 3 procenta. Plány v oblasti vývoje tržeb odpovídají očekáváním růstu trhu, v roce 2015 vzrostou tržby až u tří čtvrtin projektových společností (77 %), v průměru půjde o 3,4% zvýšení. Pohled do jednotlivých segmentů ukazuje na obdobný růst tržeb v obou segmentech (PS 3,4 %, IS 3,4 %). Rok 2016 přinese průměrný růst tržeb projektových firem o dalších 3,6 %, přičemž mírně vyššího růstu tržeb dosáhnou projektanti z inženýrského stavitelství (4,7 %), než pozemního stavitelství (3,2 %). Všichni ve stavebnictví věříme v růst zakázek, zejména infrastrukturních. To povede ke stabilizaci intelektuálních prací respektive narovnání skutečných cen. Doufám, že projektanti se přestanou mezi sebou,požírat dumpingovými cenami. Veřejní zadavatele upustí hodnocení nabídek podle kritéria nejnižší ceny. Jak se ukázalo byla to cesta do pekel.zároveň si přeji aby zadavatelé uzavírali korektní smlouvy bez přívlastků, které do smluv nepatří a vystavují zhotovitele nerovným podmínkám. Pavel Křeček předseda ČKAIT Letošní rok bude doznívat nedostatek práce a v příštím roce očekávám oživení. Pavel Mrzena ředitel společnosti a jednatel společnosti, in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o. 18

19 Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2015 Zájem o projektové práce je evidentně rostoucí. Převis nabídky volných projektových kapacit, zejména mimo Prahu, je ale bohužel v současné době stále ještě tak velký, že výsledné dosažené ceny za projektové a inženýrské práce v obchodních soutěžích nemohou garantovat ani těm úspěšným soutěžícím, že přežijí, ani investorům, že za vysoutěžené ceny získají to, co původně očekávali. ČKAIT již pomáhá zadavatelům v několika případech metodicky řešit problém s nekorektními nabídkami od projektantů. Pavel Štěpán zástupce ředitele, DELTAPLAN s.r.o. V současné době pociťujeme spíše stagnaci. S přibývajícími vysoutěženými stavbami, které jsme projektovali v minulém roce, začíná tlak na autorské dozory. Jiří Nesl obchodní ředitel, PRODIN a. s. 6% Očekávaný vývoj tržeb v jednotlivých segmentech % Očekávaný vývoj (vážený průměr) 4% 2% 3,4% 3,4% 3,4% 3,6% 60% 30% Podíl ředitelů 0% 0% -2% 2015 Pozemní stavitelství Inženýrské stavitelství % Aktuální vytížení kapacit projektových firem je 87 procent Průměrné vytížení kapacit projektových společností je v současnosti na úrovni 87 procent, ve srovnání s předchozím čtvrtletím (Q1 2015) se snížilo o jeden procentní bod. Mírně vyšší vytížení kapacit oproti aktuálnímu průměru trhu hlásí zejména ředitelé firem z inženýrského stavitelství (90 %). Mnoho firem bylo nuceno v posledních čtyřech letech přizpůsobit své kapacity zastavení přípravy investičních akcí. Pokud investoři v příštím roce spustí příliš mnoho akcí najednou, mohlo by to způsobit nedostatek kapacit některých profesí. To samé může potkat také stavební firmy. V letošním roce je ale trh určitě schopen připravované a soutěžené zakázky absorbovat. Pavel Havlíček generální ředitel, SUDOP GROUP a. s. 19

20 Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2015 Vlivem rostoucí poptávky po projekčních pracích roste i vytíženost našich zaměstnanců. V oblasti projektování pozemních staveb jsme schopni personálně zajistit realizaci všech zakázek, které máme smluvně zajištěné. Horší je to v oblasti dopravních staveb, kde zakázky musíme bohužel z kapacitních důvodů někdy i odmítnout. Zbigniev Fukala jednatel, DELTA Třinec s.r.o. Doposud jsme vždy kapacitu pokryli buď vlastními zdroji, nebo pomocí subdodávek. Zásadním problémem je kvalita prací, za nízké ceny a v časově nereálných požadavcích investorů na dodání dokumentace, ji kvalitně a spolehlivě ani vlastními silami, ani s pomocí subdodavatelů, standardními přístupy často nelze. Proto musíme velmi často vynaložit extrémní úsilí bez ohledu na čas a náklady. Miroslav Kos předseda představenstva a generální ředitel, Sweco Hydroprojekt a. s. V současné době jsme schopni zakázky zajistit i v případě, že naše vlastní kapacita je nedostatečná. Nedostatek projekčních kapacit, zvláště v segmentu dopravních staveb očekáváme v druhé polovině příštího roku a dále. Lubor Hoďánek generální ředitel, VPÚ DECO PRAHA a.s. Na trhu je stále přebytek kapacit: problémem je, jak při rostoucím objemu práce udržet její kvalitu. Díky zavedenému systému řízení kreativních procesů se nám to daří jsou ovšem i ateliéry, které nepovažují kvalitu za problém, kterým by se měly zabývat. Tak, či onak, trh stále lační po zakázkách, a to se odráží v pokračující stagnaci cenové hladiny architektonických a projektových prací na úrovni efektivních nákladů, ne-li pod ní. Evidujeme fatální nedostatek technických kádrů. Michal Šourek jednatel, MS architekti s.r.o. Roman Kloubec statutární ředitel, AZ Elektrostav, a.s. Projektové firmy mají zasmluvněno v průměru na 6 měsíců dopředu Již jen 12 % firem má méně zakázek než před rokem Zásobníky práce projektových firem ukazují, že aktuálně mají projektové firmy v průměru nasmlouvané zakázky na období 6 měsíců. Projektanti v inženýrském stavitelství mají zakázky v průměru až na 7 měsíců. Více zakázek než před rokem má 33 % společností, stejný objem zakázek jako ve srovnatelném období loňského roku má aktuálně polovina společnosti (55 %). Pokles zakázek oproti minulému roku uvádí již jen přibližně jedna z deseti firem (12 %). Nemáme problém personálně zajistit realizaci některých zakázek, problém je najít lidi, kteří chtějí poloviční plat za trojnásobek práce a nulovou společenskou prestiž to je totiž důsledek devastace stavebnictví za posledních pět, šest let. Ivo Kovalík ředitel, Arch.Design s.r.o. 20

TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015

TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015 TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015 STAVEBNICTVÍ V ČR Ing. Václav Matyáš prezident SPS v ČR 1 2 Bytová výstavba 1989 2014 3 Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Více

AKTUÁLNÍ STAV STAVEBNICTVÍ

AKTUÁLNÍ STAV STAVEBNICTVÍ AKTUÁLNÍ STAV STAVEBNICTVÍ PODKLAD PRO JEDNÁNÍ 132. PS RHSD DNE 17. ŘÍJNA 2016 Předkládá Ing. Václav Matyáš prezident Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR V Praze dne 17. října 2016 AKTUÁLNÍ STAV VÝVOJE

Více

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU ÚRS PRAHA, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 MONITORING STAVEBNÍHO TRHU Veřejné stavební zakázky I. pololetí 2010 Červenec 2010 1 OBSAH ÚVOD ČERVEN 2010 I. POLOLETÍ 2010

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

Průzkum HK ČR: Malí a střední podnikatelé zhoršují prognózu svého budoucího vývoje

Průzkum HK ČR: Malí a střední podnikatelé zhoršují prognózu svého budoucího vývoje Tisková zpráva Průzkum HK ČR: Malí a střední podnikatelé zhoršují prognózu svého budoucího vývoje Praha, 8. dubna 2013 Aktuální průzkum Hospodářské komory České republiky (HK ČR) zaměřený na podnikatelskou

Více

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Tisková zpráva Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Podle Komorového barometru malí a střední podnikatelé začínají věřit v lepší zítřky Praha, 24. září 2013 Rozhodování

Více

STUDIE PROJEKTOVÝCH SPOLEČNOSTÍ 2015

STUDIE PROJEKTOVÝCH SPOLEČNOSTÍ 2015 Dodavatel fasády: RUUKKI CZ s.r.o. Materiál: Ruukki FORMA TM Lamella COR-TEN 30 Stavba: opláštění Ostrava STUDIE PROJEKTOVÝCH SPOLEČNOSTÍ 2015 Výzkum potenciálu stavebnictví v zemích střední a východní

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 212 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* Dovolujeme si Vám nabídnout zprávu týkající se stavu na pražském rezidenčním trhu v roce 212.

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

PODKLAD PRO JEDNÁNÍ PORADY EKONOMICKÝCH MINISTRŮ DNE

PODKLAD PRO JEDNÁNÍ PORADY EKONOMICKÝCH MINISTRŮ DNE PODKLAD PRO JEDNÁNÍ PORADY EKONOMICKÝCH MINISTRŮ DNE 18. 7. 2016 Předkládá Ing. Václav Matyáš prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR 0 Pro plnění akčního plánu na podporu hospodářského růstu

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA 1/H1 5 7 9 1 11 1 13 Jan 1 Feb 1 March 1 April 1 May 1 June 1 5 7 9 1 11 1 13 1* 15* 1* Tato nová zpráva Vám poskytne aktuální informace

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna Výhled na 2Q 2015 a dále Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Podnikatelé v nejlepší náladě za poslední rok a půl

Více

Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2013

Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2013 Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2013 1 Rozklad meziroční změny indexu stavební produkce Vývoj stavební produkce od počátku krize Neexistuje žádná střednědobá, natož pak dlouhodobá koncepce státu

Více

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR)

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy potvrdily svůj význam v mezinárodním obchodu a nadále představují

Více

Vývoj průmyslu v roce 2013

Vývoj průmyslu v roce 2013 Vývoj průmyslu v roce 2013 Za celý rok 2012 se průmyslová produkce snížila o 0,8 %. Tento vývoj pokračoval i v roce 2013, kdy se pokles v 1. čtvrtletí dále prohloubil (o,4 %). Ve 2. čtvrtletí se propad

Více

STAVEBNICTVÍ V LEDNU PROSINCI 2010, 2009

STAVEBNICTVÍ V LEDNU PROSINCI 2010, 2009 ÚRS Praha, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 STAVEBNICTVÍ V LEDNU PROSINCI 2010, 2009 (STAVEBNÍ PRODUKCE, ZAMĚSTNANOST, PRODUKTIVITA) Úsek 03 únor 2011 Úvod Informace

Více

Pravidelný komorový průzkum o situaci malého a středního podnikání v České republice

Pravidelný komorový průzkum o situaci malého a středního podnikání v České republice Příloha tiskové zprávy Pravidelný komorový průzkum o situaci malého a středního podnikání v České republice Hodnocení stávající situace podnikatelů se nadále zlepšuje V aktuálním průzkumu uvedlo celkem

Více

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 ZASTAVENÍ PROPADU STAVEBNÍ PRODUKCE V ROCE 2014 VÝVOJ STAVEBNÍ PRODUKCE OD ROKU 2008 600,0 500,0 400,0 402,4 431,4 472,6 521,5 547,5 26,7 520,9 58,9 488,7 83,6

Více

Veřejné zakázky Statistika

Veřejné zakázky Statistika ÚRS PRAHA, a.s. inženýrská a poradenská organizace Veřejné zakázky Statistika 2014 a vývoj 2009-2014 2014 Struktura zakázek podle směru výstavby Zhotovitelé zakázek Zadavatelé zakázek Struktura zakázek

Více

Počet firem s optimistickou prognózou kolísá

Počet firem s optimistickou prognózou kolísá Tisková zpráva Průzkum: Malé a střední firmy hodnotí svou situaci stále příznivě, růst optimismu se však zastavil Praha, 18. října 2011 Malé a střední firmy v Česku hodnotí svou ekonomickou situaci v posledním

Více

Realistický pohled na pražský realitní rok 2010

Realistický pohled na pražský realitní rok 2010 Tisková zpráva Realistický pohled na pražský realitní rok 2010 Praha 9. prosince 2010 - Průměrné prodejní ceny bytu klesaly Staví se více malých bytů Ceny pozemků v Praze a nejbližším okolí stagnují nebo

Více

TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ PK V PODMÍNKÁCH ČR

TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ PK V PODMÍNKÁCH ČR Parlament České republiky Praha 30. 9. 2014 TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ PK V PODMÍNKÁCH ČR Parlament České republiky Praha 30. 9. 2014 Úvod 1. Udržitelná míra financování 2. Dlouhodobý plán pro přípravu projektů

Více

Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví

Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví 5. 3. 2013 Současná situace: Jak na tom jsme? Současná situace ve stavebnictví Jediné odvětví v ČR již pátým rokem v recesi V

Více

Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti. Prosinec 2008 Ondřej Novotný

Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti. Prosinec 2008 Ondřej Novotný Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti Prosinec 2008 Ondřej Novotný Obsah Představení King Sturge Ekonomická situace v České republice v roce 2008 Realitní

Více

Konference Asociace LOP Brno. Ing. Pavel Ševčík víceprezident SPS

Konference Asociace LOP Brno. Ing. Pavel Ševčík víceprezident SPS Konference Asociace LOP 25. 4. 2012 Brno Ing. Pavel Ševčík víceprezident SPS PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY ROKU 2011 STAVEBNÍ PRODUKCE 2008 2011 (meziroční indexy stálé ceny) Rok meziroční indexy meziroční indexy

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Poděkování. Vážení čtenáři, Ladislav Krumpolec ředitel SGCP, divize Weber. Jiří Vacek ředitel společnosti CEEC Research

Poděkování. Vážení čtenáři, Ladislav Krumpolec ředitel SGCP, divize Weber. Jiří Vacek ředitel společnosti CEEC Research Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2015 www.ceec.eu Poděkování Vážení čtenáři, děkujeme, že využíváte Kvartální analýzu českého stavebnictví Q1/2015, kterou pro Vás připravila společnost CEEC Research

Více

Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel. Praha, 1.3.2011

Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel. Praha, 1.3.2011 Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel Praha, 1.3.2011 OHLÉDNUTÍ ZPĚT Vývoj stavebnictví v roce 2010 potvrzuje pokračování trendu roku 2009 Celoroční výsledek 2010 je nejhorší od

Více

KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q3/2015

KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q3/2015 Projekt: Evropské distribuční centrum VF Corporation Vlastník, developer a správce budovy: P3 Logistic Parks Inovativní řešení: Enviromentální certifikace BREEAM na úrovni velmi dobrý STAVEBNICTVÍ KVARTÁLNÍ

Více

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR FÓRUM ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2010 STAVEBNICTVÍ A RECESE Praha 3. března 2010 Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Obsah prezentace: Vývoj stavebnictví v roce 2009 a výhled zakázky Strategie

Více

VÁŠ PARTNER PRO DOPRAVNÍ, VODOHOSPODÁŘSKÉ, PODZEMNÍ, EKOLOGICKÉ, PRŮMYSLOVÉ STAVBY A SPECIALIZACE

VÁŠ PARTNER PRO DOPRAVNÍ, VODOHOSPODÁŘSKÉ, PODZEMNÍ, EKOLOGICKÉ, PRŮMYSLOVÉ STAVBY A SPECIALIZACE VÁŠ PARTNER PRO DOPRAVNÍ, VODOHOSPODÁŘSKÉ, PODZEMNÍ, EKOLOGICKÉ, PRŮMYSLOVÉ STAVBY A SPECIALIZACE Kdo jsme a kam patříme VINCI v roce 2012 193 000 zaměstnanců ve 100 zemích světa 38,634 mld. konsolidovaného

Více

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SPS 23. 9. 2015. Prezident SPS Ing. Václav Matyáš

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SPS 23. 9. 2015. Prezident SPS Ing. Václav Matyáš JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SPS 23. 9. 2015 Prezident SPS Ing. Václav Matyáš DEFINITIVNÍ VÝSLEDKY 2014 S hodnota 2 DEFINITIVNÍ VÝSLEDKY 2014 Bytová výstavba Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Více

Mimořádná tisková konference Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Konaná v Praze dne

Mimořádná tisková konference Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Konaná v Praze dne Mimořádná tisková konference Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Konaná v Praze dne 30.8.2010 Současná situace rezortu stavebnictví Propad v objemu výkonů za i. pololetí je 12,2% oproti roku 2009. V

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Vývoj stavebnictví a výroby stavebních hmot v ČR v roce 2011

Vývoj stavebnictví a výroby stavebních hmot v ČR v roce 2011 Seminář VÁPNO,CEMENT a EKOLOGIE 2012 Skalský Dvůr v Lísku u Bystřice nad Pernštejnem 28.5.2012 Vývoj stavebnictví a výroby stavebních hmot v ČR v roce 2011 Ing. Pavel Malinský, MPO ČR Současná situace

Více

STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZÁKLADNÍ INFORMACE

STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZÁKLADNÍ INFORMACE STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZÁKLADNÍ INFORMACE PODKLADY PRO JEDNÁNÍ S PREZIDENTEM REPUBLIKY MILOŠEM ZEMANEM DNE 17. 7. 2013 1 VÝZNAM STAVEBNICTVÍ PRO EKONOMIKU ČESKÉ REPUBLIKY Stavebnictví významným způsobem

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013 www..cz Vývoj automobilového trhu Q1 213 Aktuální vývoj české ekonomiky Slabá spotřeba 212: -3,5 % r/r 1Q 213: -1,2 % r/r Hluboký propad spotřeby ovlivněn náladou na trhu a vládními opatřeními, která snížily

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Poděkování. Vážení čtenáři, Ladislav Krumpolec ředitel SGCP, divize Weber. Jiří Vacek ředitel společnosti CEEC Research

Poděkování. Vážení čtenáři, Ladislav Krumpolec ředitel SGCP, divize Weber. Jiří Vacek ředitel společnosti CEEC Research Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2015 www.ceec.eu Poděkování Vážení čtenáři, děkujeme, že využíváte Kvartální analýzu českého stavebnictví Q1/2015, kterou pro Vás připravila společnost CEEC Research

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q1/2016

KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q1/2016 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1, kompletní zateplovací systém Weber STAVEBNICTVÍ KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q1/2016 Investoři - Projektanti - Stavební firmy

Více

Registrace nových vozidel v ČR

Registrace nových vozidel v ČR www..cz Registrace nových vozidel v ČR Vývoj hrubého domácího produktu 600 % Vývoj HDP 400 % 200 % 2,6 % 0 % -200 % -400 % -600 % 2008 2009 2010 2011 2012 Dřívější výhled Aktualizované Predikce HDP 2017

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Dopravní sektorové strategie. Ing. Zbyněk Stanjura. Ministr dopravy. 5. 3. 2013 Praha Fórum českého stavebnictví 2013

Dopravní sektorové strategie. Ing. Zbyněk Stanjura. Ministr dopravy. 5. 3. 2013 Praha Fórum českého stavebnictví 2013 Dopravní sektorové strategie Ing. Zbyněk Stanjura Ministr dopravy 5. 3. 2013 Praha Fórum českého stavebnictví 2013 Dopravní sektorové strategie, 2. fáze - Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 01 Samostatný odbor finanční stability 01 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 01 SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny

Více

Úvod a rozdělení dodavatelských systémů Tradiční systém Design bid build Investorský způsob výstavby Alternativní systém Design build Stavby na klíč

Úvod a rozdělení dodavatelských systémů Tradiční systém Design bid build Investorský způsob výstavby Alternativní systém Design build Stavby na klíč Ing. Harry Löwit Úvod a rozdělení dodavatelských systémů Tradiční systém Design bid build Investorský způsob výstavby Alternativní systém Design build Stavby na klíč Propojeni soukromého a veřejného sektoru

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Energeticky úsporné stavby móda, uvědomělý trend nebo neodbytná realita? Radovan Mužík, Partner, INCOMA Research Praha, 4.3.2009

Energeticky úsporné stavby móda, uvědomělý trend nebo neodbytná realita? Radovan Mužík, Partner, INCOMA Research Praha, 4.3.2009 Energeticky úsporné stavby móda, uvědomělý trend nebo neodbytná realita? 1 Radovan Mužík, Partner, INCOMA Research Praha, 4.3.2009 Agenda 2 Aktuální vnímání současné situace z pohledu stavebních firem

Více

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O eu100 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 12 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201

Více

Registrace nových vozidel v ČR

Registrace nových vozidel v ČR www..cz Registrace nových vozidel v ČR Shrnutí roku : Registrace rostly ve všech hlavních kategoriích Registrace nových osobních automobilů (tis.). 126 127 124 133 144 162 6,2% 169 173 174-5% +20% +17%

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Makroekonomický vývoj a trh práce

Makroekonomický vývoj a trh práce Makroekonomický vývoj a trh práce Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce měnová a statistiky Setkání bankovní rady ČNB s představiteli Českomoravské konfederace odborových svazů

Více

Současný stav a očekávaný vývoj stavebnictví

Současný stav a očekávaný vývoj stavebnictví Setkání lídrů českého stavebnictví 2011 18.1.2011 Současný stav a očekávaný vývoj stavebnictví Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR STAVEBNÍ PRODUKCE 2010 (meziroční index s.c.) leden

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q4/2015

KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q4/2015 STAVEBNICTVÍ KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q4/2015 Investoři - Projektanti - Stavební firmy Generální partner Kvartální analýza českého stavebnictví Q4/2015 www.ceec.eu Poděkování Vážení čtenáři,

Více

Registrace nových vozidel v ČR

Registrace nových vozidel v ČR www..cz Registrace nových vozidel v ČR Začátek roku 2017: SUV a terénní se již stala nejprodávanější třídou Podíl obchodních tříd na registracích nových OA 27 26,2% 26 25 24 23 22 21 20,3% 20 19 20,5%

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Ministerstvo financí pořádá již od roku 1996 dvakrát ročně průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky, tzv. Kolokvium. Cílem Kolokvia je získat představu

Více

Poděkování. Vážení čtenáři, Pavel Kliment Partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti KPMG v České republice

Poděkování. Vážení čtenáři, Pavel Kliment Partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti KPMG v České republice Kvartální analýza českého stavebnictví Q4/2014 Poděkování Vážení čtenáři, děkujeme, že využíváte Kvartální analýzu českého stavebnictví Q4/2014, kterou pro Vás připravila společnost CEEC Research ve spolupráci

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. pol. roku 2016 dosáhly

Více

Udržitelné stavební investice v České republice Studie

Udržitelné stavební investice v České republice Studie Udržitelné stavební investice v České republice Studie Listopad 2012 Media Breakfast 28.11.2012 Cíle Studie Zhodnocení aktuálního stavu stavebnictví v České republice Porovnání vývoje veřejných investic,

Více

Fórum českého stavebnictví 2012

Fórum českého stavebnictví 2012 Fórum českého stavebnictví 2012 RNDr. Evžen Korec, CSc. 06.03.2012 Představení EKOSPOL a.s. patří mezi TOP 4 developerské firmy v ČR v oblasti rezidenčního developmentu (dle podílu na trhu) Jediný velký

Více

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků)

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků) Cílem příručky Stavebnictví České Republiky je poskytovat základní informace o investiční výstavbě, stavebnictví a stavebních hmotách, a to tuzemským osobám činným ve stavebnictví a ve výrobě stavebních

Více

Budoucnost financování dopravní infrastruktury ČR

Budoucnost financování dopravní infrastruktury ČR Budoucnost financování dopravní infrastruktury ČR Tomáš Janeba, prezident ARI 16. listopadu 2016 Praha ARI je THINK-TANK soukromého sektoru pro veřejnou infrastrukturu ČR zaměřen na oblast: dopravní infrastruktury

Více

Registrace nových vozidel v ČR

Registrace nových vozidel v ČR www..cz Registrace nových vozidel v ČR Vývoj hrubého domácího produktu 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % Vývoj HDP -1 % -2 % -3 % -4 % -5 % -6 % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Stejný kvartál předchozího

Více

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0 Hospodářský vývoj a Průmysl.0. listopadu 201 ŠKODA AUTO Vysoká škola Hospodářský vývoj a Průmysl.0 Makroekonomický rámec Česká ekonomika v roce 201 meziročně vzrostla o 2 % V roce 201 dynamika hospodářského

Více

Ekonomická situace a výhled optikou ČNB

Ekonomická situace a výhled optikou ČNB KONEC ZLATÝCH ČASŮ ČESKÉHO EXPORTU? Ekonomická situace a výhled optikou ČNB Vojtěch Benda člen bankovní rady ČNB XIX. Exportní fórum, 9.-1.11.17 Mladé Buky In strategy it is important to see distant things

Více

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15.

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Návrh Evropské komise 2016 Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. června 2016 Proč evropský semestr a doporučení EU?

Více

Názory na stav veřejné infrastruktury Výsledky z výzkumu mínění odborné veřejnos7 MERITUM RESEARCH s.r.o., duben 2014

Názory na stav veřejné infrastruktury Výsledky z výzkumu mínění odborné veřejnos7 MERITUM RESEARCH s.r.o., duben 2014 Názory na stav veřejné infrastruktury Výsledky z výzkumu mínění odborné veřejnos7 MERITUM RESEARCH s.r.o., duben 2014 Národní konference o české infrastruktuře 16. dubna 2014 Údaje o výzkumu Osloveno přes

Více

Tisková zpráva. BASF: V oblasti obchodu s chemikáliemi rostou zisky i objem z prodeje. 3. čtvrtletí roku 2016: Tržby 14,0 mld.

Tisková zpráva. BASF: V oblasti obchodu s chemikáliemi rostou zisky i objem z prodeje. 3. čtvrtletí roku 2016: Tržby 14,0 mld. Tisková zpráva BASF: V oblasti obchodu s chemikáliemi rostou zisky i objem z prodeje 3. listopadu 2016 Silvia Tajbliková BASF spol. s.r.o. Tel: +421 2 58 266 778 silvia.tajblikova@basf.com 3. čtvrtletí

Více

Setkání nad Prahou. Připravované developerské projekty

Setkání nad Prahou. Připravované developerské projekty Setkání nad Prahou Připravované developerské projekty 8. 6. 2016 V Praze se připravuje přes 70 tisíc bytů V různé fázi připravenosti v Praze je minimálně 71 tisíc bytů Během 5 let se jich ale pravděpodobně

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2016

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2016 eu2 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 80 12 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201 Technické

Více

1BHospodářský telegram 08/2010

1BHospodářský telegram 08/2010 1BHospodářský telegram 08/2010 Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání Index obchodního klimatu ifo pro živnostenské hospodářství Saska, nových spolkových zemí a Německa, statistické hodnoty,

Více

Priority a zdroje financování dopravní infrastruktury ČR od roku 2012

Priority a zdroje financování dopravní infrastruktury ČR od roku 2012 Priority a zdroje financování dopravní infrastruktury ČR od roku 2012 Strategické plány v sektoru dopravní infrastruktury Zajistit 100% vyčerpání OPD Realizace náhradních projektů pro jistotu 100% vyčerpání

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Cebia SUMMARY 2/2017

Cebia SUMMARY 2/2017 C Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Zdroje C Společnost Cebia provedla celoroční analýzu výsledků trhu ojetých vozidel za první pololetí 2017, jejímž cílem je analýza

Více

Poděkování. Vážení čtenáři, Pavel Kliment Partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti, KPMG v České republice

Poděkování. Vážení čtenáři, Pavel Kliment Partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti, KPMG v České republice Kvartální analýza českého stavebnictví 1Q/2013 www.ceec.eu Poděkování Vážení čtenáři, děkujeme, že využíváte Kvartální analýzu českého stavebnictví 1Q/2013, kterou pro vás připravila analytická společnost

Více

Tisková zpráva. BASF: Podstatně vyšší zisky v odvětví chemických látek, segment Oil & Gas je výrazně pod úrovní čtvrtletí předchozího roku

Tisková zpráva. BASF: Podstatně vyšší zisky v odvětví chemických látek, segment Oil & Gas je výrazně pod úrovní čtvrtletí předchozího roku Tisková zpráva BASF: Podstatně vyšší zisky v odvětví chemických látek, segment Oil & Gas je výrazně pod úrovní čtvrtletí předchozího roku 1. srpna 2016 Silvia Tajbliková BASF spol. s.r.o. Tel: +421 2 58

Více

Co přinese udržitelné stavění?

Co přinese udržitelné stavění? Co přinese udržitelné stavění? Přiměřenost, Přiměřenost, Přiměřenost Ing. Miroslav Linhart zástupce ředitele, Deloitte Advisory s.r.o. Základní pojetí Udržitelné stavění Trendy a očekávání Přístupy Jak

Více

Rezidenční development v Praze

Rezidenční development v Praze Rezidenční development v Praze Pavlína Rödlová Pražský rezidenční trh tvoří v rámci České republiky specifickou oblast. Koncentruje se zde vysoká poptávka i nabídka rezidenčních nemovitostí, stejně jako

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

ANAlýza trhu

ANAlýza trhu Rezidenční trh v Praze POKLES CEN POTVRZEN Praha 18.3.2011 Třetí část našich pravidelných analýz se bude týkat změn v počtech bytů i v jejich cenách na pražském rezidenčním trhu. Dnešní stav Souhrnné počty

Více

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Společnost Cebia Vám opět přináší čtvrtletní meziroční srovnání vývoje trhu ojetých vozidel. Naše společnost se v oboru profiluje 24.

Více