Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku"

Transkript

1 Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1

2 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky Stávající makroekonomická prognóza ČNB a výhled měnové politiky Pár poznámek k exitu ze stávajícího režimu Shrnutí a závěr

3 Mezinárodní srovnání: ekonomický vývoj a sentiment 1, 8, 6,,, Meziroční růst reálného HDP (%) Indikátor ekonomického sentimentu (dlouhodobý průměr = 1), 9 -, -, -6, -8, I/8 I/9 I/1 I/11 I/1 I/13 I/1 Česká republika Německo Maďarsko Polsko Slovensko Rakousko /8 1/9 1/1 1/11 1/1 1/13 1/1 Evropská unie Česká republika Německo Do předloňska zažívala ČR největší útlum ve srovnání s ostatními zeměmi regionu. Vnější i vnitřní faktory vleklé recese byly zesíleny špatnou ekonomickou náladou českých firem a domácností. Nyní zcela jiná situace: domácí měnová i fiskální politika a vývoj v EU působí prorůstově. Dno cyklu dosaženo v 1.pol. 13, obrat k poměrně rychlému růstu od přelomu roku. Ekonomický sentiment v ČR se nadále zlepšuje, zatímco v Německu a EU opět klesá. 3

4 Nezaměstnanost 8 Ukazatele nezaměstnanosti (v %, sezonně očištěné údaje, zdroj: MPSV, ČSÚ) 7 7 Beveridgeova křivka (sezonně očištěné počty v tis., zdroj: MPSV) 1/9 7 6 I/1 I/11 I/1 I/13 I/1 Obecná míra nezaměstnanosti Podíl nezaměstnaných osob Počet volných pracovních míst /1 1/1 1/13 1/11 1/1 3 6 Počet nezaměstnaných osob Potvrzuje se pokračující vliv ekonomického růstu na zlepšování situace na trhu práce. Nezaměstnanost klesá. Vznikají nová pracovní místa a momentálně je počet volných pracovních míst registrovaných na ÚP nejvyšší za posledních 6 let.

5 Zaměstnanost a mzdy Přepočtené počty zaměstnanců (meziroční změny v %, příspěvky v procentních bodech) I/1 I/11 I/1 I/13 I/1 Úvazek na zaměstnance Počty zaměstnanců Počty zaměstnanců přepočtené na plný úvazek HDP Průměrná mzda Růst počtu zaměstnanců přepočteného na plné úvazky ve třetím čtvrtletí 1 dále zrychlil. Pokračuje růst průměrné nominální i reálné mzdy, byť ve třetím čtvrtletí 1 poněkud zpomalil (vývoj stále zčásti ovlivněn efektem daňové optimalizace z přelomu let 1 13) I/1 I/11 I/1 I/13 I/1 Průměrná nominální mzda Průměrná reálná mzda

6 Vývoj v průmyslu a stavebnictví Průmyslová produkce Stavební produkce (stálé ceny, meziroční změny v %) (stálé ceny, meziroční změny v %) Průmyslová produkce Sezonně očištěný údaj HP trend -1 1/1 7 1/11 7 1/1 7 1/13 7 1/ Stavební produkce Sezonně očištěný údaj HP trend -3 1/1 7 1/11 7 1/1 7 1/13 7 1/1 7 Průmyslová produkce i ve druhé polovině loňského roku meziročně rostla (v listopadu o,6 % s.o.), avšak mírnějším tempem oproti první polovině roku. Stavební produkce pokračovala i v závěru loňského roku v meziročním oživení (v listopadu o,8 % s.o.), přičemž za růstem stavebnictví bylo inženýrské stavitelství. 6

7 Ekonomický sentiment Indikátory důvěry (průměr roku = 1) Podnikatelský Spotřebitelský Souhrnný indikátor 6 1/1 7 1/11 7 1/1 7 1/13 7 1/ Salda indikátorů důvěry Průmysl Služby Stavebnictví Spotřebitelský Obchod -6 1/1 7 1/11 7 1/1 7 1/13 7 1/1 7 Souhrnný indikátor důvěry se v prosinci opět zvýšil, u domácností v souvislosti se zlepšeným vnímáním jejich finanční situace a zaměstnanosti. Mírné zvyšování podnikatelského indikátoru důvěry bylo taženo v loňském roce zejména vývojem ve stavebnictví. 7

8 Ekonomika v závěru roku 13 a nyní Meziročně v % Údaje dostupné k Údaje dostupné k Hrubý domácí produkt (s.o.) II/13-1,3 III/1, Výdaje domácností na konečnou spotřebu (s.o.) II/13, III/1 1, Tvorba hrubého kapitálu (s.o.) II/13-1, III/1 6,8 Index spotřebitelských cen 9/13 1, 1/1,1 Měnověpolitická inflace 9/13, 1/1 -,1 Obecná míra nezaměstnanosti - věk 1-6 let (s.o.) 9/13 7,1 11/1 6, Průměrná nominální mzda II/13 1, III/1 1,8 Průměrná nominální mzda v podnikatelské sféře II/13 1, III/1 1,7 Počet volných pracovních míst 9/ / Hrubý provozní přebytek nefinančních podniků II/13 1,3 III/1 16, Souhrnný indikátor důvěry (index) 1/13 88,9 1/1 96, Tržby v maloobchodě vč. motoristického segmentu (s.o.) 9/13,3 1/1 3,9 8

9 Shrnutí prognózy z listopadu 1 Celková inflace se bude zvyšovat především vlivem rostoucí ekonomické aktivity a zrychlujícího růstu mezd, naopak proinflační působení dovozních cen odezní vlivem utlumeného cenového vývoje v zahraničí při stabilním kurzu koruny. K%cíliČNB se inflace dostane počátkem roku 16, tzn. na horizontu měnové politiky, poté se bude pohybovat lehce nad cílem. Vdůsledku zvyšující se zahraniční poptávky, uvolněných domácích měnových podmínek a zvýšení vládních investic HDP letos vzroste o, %, v roce 16 pak růst mírně zrychlí. To se projeví v pokračujícím růstu počtu zaměstnanců přepočteném na plné úvazky, Míra nezaměstnanosti bude dále postupně klesat. Dynamika mezd v podnikatelské sféře sezřetelně zvýší. Prognóza předpokládá stabilitu tržních úrokových sazeb na stávající velmi nízké úrovni a používání kurzu jako nástroje měnové politiky do prvního čtvrtletí 16. 9

10 Prognóza HDP 1 8 Reálný HDP (meziročně v %) IV/1 I/13 II III IV I/1 II III IV I/1 II III IV I/16 II 9% 7% % 3% interval spolehlivosti Základní scénář V letech 1 a 16 listopadová prognóza očekává růst o, % a,8 %. Poslední data za třetí čtvrtletí 1 byla jen mírně pod prognózou. 1

11 Struktura meziročního růstu HDP 3 Růst HDP (v %, příspěvky v p.b.) I/1 I/11 I/1 I/13 I/1 I/1 I/16 Spotřeba domácností Čistý vývoz Hrubá tvorba fixního kapitálu Spotřeba vlády Změna zásob Růst HDP Tahounem růstu v letošním i příštím roce budou zejména investice a spotřeba domácností. Za růstem investic je mimo jiné i obnovení veřejných investic s využitím EU fondů. Na rozdíl od minulých let bude k růstu HDP méně přispívat čistý vývoz. 11

12 Reálné exporty vs. zahraniční poptávka 1 Tempo růstu reálného vývozu a zahraniční poptávky (mzr. v %) I/1 I/11 I/1 I/13 I/1 I/1 I/16 Zahraniční poptávka - výhled listopad 1 Reálný export - prognóza 1 Zahraniční poptávka - výhled leden 1 Reálný export - skutečnost Tempo růstu vývozu výrazně převyšuje růst zahraniční poptávky. Důvodem je oslabený reálný efektivní kurz (zlepšená cenová konkurenceschopnost). Příznivý vliv kurzu na dynamiku růstu vývozu na horizontu prognózy postupně vyprchá. 1

13 Rizika růstu reálného HDP Růst reálného HDP a efektivní zahraniční poptávka (v %) I/1 I/11 I/1 I/13 I/1 I/1 I/16 HDP Zahraniční poptávka - říjen 1 Zahraniční poptávka - leden 1 Nové výhledy zahraniční poptávky se posouvají směrem dolů. Ještě v nich však nemusí být plně zapracován pozitivní nabídkový šok plynoucí z nízkých cen ropy.

14 Vývoj mezd 6 Nominální mzdy (mzr. změny v %) 6 Mzdy v podnikatelském sektoru očištěné o vliv daňové optimalizace (mzr. změny v %) I/1 I/11 I/1 I/13 I/1 I/1 I/16 Podnikatelská sféra Mzdy celkem Nepodnikatelská sféra 1 I/1 I/11 I/1 I/13 I/1 I/1 I/16 Prognóza listopad 1 Skutečnost Prognóza očekává, že růst průměrné mzdy v podnikatelské sféře bude výrazně zrychlovat v souvislosti s pokračujícím zřetelným oživením domácí ekonomické aktivity a postupným návratem inflace k cíli. Data za třetího čtvrtletí 1 jsou však oproti prognóze nižší. 1

15 Nezaměstnanost 8, 8 Nezaměstnanost (v %, s.o.) 7, 7 6, 6, I/1 I/11 I/1 I/13 I/1 I/1 I/16 Obecná nezaměstnanost Podíl nezaměstnaných osob Prognóza očekává v návaznosti na pokračující růst ekonomiky růst zaměstnanosti, to povede při mírném poklesu pracovní síly k poklesu obou měr nezaměstnanosti. Nezaměstnanost v závěru loňského roku klesala rychleji oproti predikci, firmy místo prodlužování délky úvazků upřednostňovaly nabírání nových pracovníků. 1

16 Prognóza celkové inflace 6 Celková inflace (meziročně v %) Horizont měnové politiky 3 Inflační cíl IV/1 I/13 II III IV I/1 II III IV I/1 II III IV I/16 II 9% 7% % 3% interval spolehlivosti Základní scénář Celková inflace se bude zvyšovat směrem k cíli, ke konci horizontu měnové politiky se dostane lehce nad něj. Inflace ve čtvrtém čtvrtletí 1 zůstala pod prognózou vlivem nižších cen pohonných hmot a potravin. 16

17 Rizika stávající prognózy inflace USD/barel Ropa Brent I/1 I/11 I/1 I/13 I/1 I/1 I/16 Cena ropy Brent - říjen 1 Cena ropy Brent - leden 1 Propad cen ropy (a očekávaný pokles cen plynu) posouvá rizika prognózy protiinflačním směrem. Výhled cen výrobců v eurozóně se posouvá k nižší inflaci, ale pravděpodobně ještě plně nezohledňuje nedávný pokles cen ropy Inflace (v %) I/1 I/11 I/1 I/13 I/1 I/1 I/16 Ceny výrobců v zahraničí - říjen 1 Ceny výrobců v zahraničí - leden1 17

18 Prognóza úrokových sazeb 3 Domácí úrokové sazby 3M PRIBOR (v %), Domácí a zahraniční úrokové sazby (v %) 1, 1, 1, IV/1I/13 II III IV I/1 II III IV I/1 II III IV I/16 II 7ka ka 3% interval spolehlivosti % Základní scénář Prognóza předpokládá stabilitu tržních úrokových sazeb na stávající velmi nízké úrovni a používání kurzu jako nástroje měnové politiky do prvního čtvrtletí 16. Novou prognózu projedná bankovní rada ČNB. února 1., I/1 I/11 I/1 I/13 I/1 I/1 I/16 3M PRIBOR 3M EURIBOR 18

19 Jak bude vypadat exit? Bankovní rada opakovaně konstatovala, že neukončí používání kurzu jako nástroje měnové politiky dříve než v roce 16. Přistoupení k využívání kurzu jako nástroje měnové politiky bylo transparentní a stejný bude i exit. Exit může být realizován jednorázově i v sérii kroků. Návrat do standardního režimu měnové politiky nebude znamenat posílení kurzunaúroveň před zahájením intervencí ČNB. Případné výkyvy kurzu bude ČNB vyhlazovat. Klíčové je správné načasování exitu. K němu dojde až poté, co zcela pomine hrozba deflačně-recesních tendencí, které byly motivací pro oslabení koruny. Přístup ČNB tak bude zcela odlišný od nedávné švýcarské zkušenosti. 19

20 Shrnutí a závěr Oslabení kurzu přispělo k odvrácení reálné hrozby deflace spojené s nedostatečnou poptávkou a slabým trhem práce a k urychlení oživení ekonomiky. Vedle uvolněných měnových podmínek přispívají růstu ekonomiky i další faktory - konec domácí fiskální konsolidace, zlepšená nálada firem i domácností, oživení v zahraničí (to se ale prozatím zabrzdilo). Ekonomický růst je tažen zejména domácí poptávkou, tj. investicemi a spotřebou domácností i vlády. Bude pokračovat i v letech Růst vývozu předstihuje dynamiku zahraniční poptávky, mj. díky oslabení kurzu. Ekonomické oživení se projevuje na trhu práce (roste počet volných pracovních míst a délka pracovních úvazků, nezaměstnanost postupně klesá, růst mezd v podnikatelské sféře oživil). Bankovní rada opakovaně konstatovala, že ČNB režim používání kurzu neukončí dříve než v roce 16.

21 Kontakty Kamil Janáček Člen bankovní rady ČNB

Ekonomická prezentace

Ekonomická prezentace Ekonomická prezentace Česká ekonomika rok po oslabení kurzu Tomáš Holub Ředitel sekce měnové a statistiky Emisní den zlaté mince Železobetonový most v Karviné-Darkově 14. října 2014 Plán prezentace Proč

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz ZPRÁVA TÝDNE CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN Česká ekonomika v 1. čtvrtletí značně přidala Předběžný odhad ČSÚ o vývoji domácí ekonomiky v 1. čtvrtletí 2015 příjemně

Více

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012 Český statistický úřad Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012 Červen 2013 Úvod České domácnosti zaznamenaly v posledních dvou dekádách několik období, která změnila způsob

Více

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Objednatel: Ministerstvo financí České republiky Zhotovitel: Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Výzkumné centrum PEF

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014 Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014 30. října 2014 Stabilní provozní výkonnost, zdravý růst úvěrů a silná kapitalizace 01.01.10 01.05.10 01.09.10 01.01.11 01.05.11

Více

ČÁST I EKONOMICKÝ RŮST, STRUKTURA ČESKÉ EKONOMIKY, AGREGÁTNÍ POPTÁVKA

ČÁST I EKONOMICKÝ RŮST, STRUKTURA ČESKÉ EKONOMIKY, AGREGÁTNÍ POPTÁVKA Aktuální vývoj české ekonomiky v kontextu hospodářskéé politiky Pavel Tuleja, katedra ekonomie, Obchodně podnikatelská fakulta v Karvinéé 1 ČÁST I EKONOMICKÝ RŮST, STRUKTURA ČESKÉ EKONOMIKY, AGREGÁTNÍ

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014 Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014 31. července 2014 Stabilní provozní výkonnost podpořena růstem obchodů v hlavních produktových položkách leden 08 květen 08 září

Více

Tsunami střední Evropu nesmete, ale možná zvýší inflaci

Tsunami střední Evropu nesmete, ale možná zvýší inflaci www.csob.cz www.csob.cz/analyzy 18. března 2011 Polsko Polská inflace za únor připravila trhům překvapení 2 Česká republika Dopady Japonského zemětřesení na českou ekonomiku Výhled na týden ČNB Evropskou

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova?

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova? SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy červen 2011 Jak zelená je vaše budova? Zelené budovy developerům peníze vydělávají a uživatelům šetří str. 12 Hledání nových trhů jako

Více

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Anna Kadeřábková 1 a kol. Abstrakt Příspěvek prezentuje přístupy použité

Více

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011 ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011 Praha 2012 Vydavatel: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Dittrichova 21 128 01 Praha 2 Zelená linka

Více

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 duben 2013 Obsah Úvodem... 3 1 Východiska Koncepce... 4 2 Význam cestovního ruchu pro národní ekonomiku ČR... 6 3 Základní

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

Výhled na prosinec a rok 2015 2. 12. 2014 SPAD VÝHLED NA PROSINEC / ROK 2015. Prosinec 2014 WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK.

Výhled na prosinec a rok 2015 2. 12. 2014 SPAD VÝHLED NA PROSINEC / ROK 2015. Prosinec 2014 WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK. Výhled na prosinec a rok 2015 2. 12. 2014 SPAD VÝHLED NA PROSINEC / ROK 2015 Prosinec 2014 WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK.CZ S T R A N A 1 Listopad byl doslova k neudržení. Po zvýšené volatilitě v říjnu (rozpětí

Více

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie)

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy III. Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) ZPRACOVANÁ KE DNI 26. 11. 2014 se zapracovanými

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Maďarská MNB na cestě srovnat krok s polskou NBP

Maďarská MNB na cestě srovnat krok s polskou NBP www.csob.cz www.csob.cz/analyzy 24. dubna 2015 Česká republika Pozitivní nálada přetrvává 2 2 Vážení klienti, další vydání Analytického týdeníku vyjde 15. května 2015. Maďarská MNB na cestě srovnat krok

Více

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice Age management: Petr novotný, nina Bosničová, jana Břenková, jiří Fukan, Bohumíra lazarová, dagmar navrátilová, zdeněk Palán, Bohumil Pokorný, Milada rabušicová Asociace institucí vzdělávání dospělých

Více

Opět o Řecku a zdaleka ne naposled

Opět o Řecku a zdaleka ne naposled www.csob.cz www.csob.cz/analyzy 3. července 2015 Česká republika Kondice ekonomiky se zlepšuje 2 2 Výhled na týden Česká inflace nabírá dech, aby ho zase znovu ztratila 5 6 Opět o Řecku a zdaleka ne naposled

Více

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM)

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) Vladimír Bezděk PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) II. DÍL VP č. 25 Praha 2000 65 66 Obsah II. DÍL 4 Penzijní systémy v České republice a jeho výhledy...69

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více

Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip.

Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip. Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip.cz Hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu změn legislativy

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ Z POHONNÝCH HMOT V ČESKÉ REPUBLICE - KDYŽ VÍCE ZNAMENÁ MÉNĚ

SPOTŘEBNÍ DAŇ Z POHONNÝCH HMOT V ČESKÉ REPUBLICE - KDYŽ VÍCE ZNAMENÁ MÉNĚ NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ FAKULTA VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE SPOTŘEBNÍ DAŇ Z POHONNÝCH HMOT V ČESKÉ REPUBLICE - KDYŽ VÍCE ZNAMENÁ MÉNĚ Autoři: doc. Ing. Miroslav Ševčík. CSc. Ing. Aleš Rod ODBORNÁ STUDIE

Více

Výzkumná studie. Zaměstnanost cizinců v ČR

Výzkumná studie. Zaměstnanost cizinců v ČR Ministerstvo financí České republiky Výzkumná studie Zaměstnanost cizinců v ČR Jan Pavel Vlasta Turková č. 6/27 Zaměstnanost cizinců v České republice Jan Pavel, Vlasta Turková Abstrakt Studie se zabývá

Více

POPULAČNÍ VÝVOJ ČESKÉ REPUBLIKY

POPULAČNÍ VÝVOJ ČESKÉ REPUBLIKY POPULAČNÍ VÝVOJ ČESKÉ REPUBLIKY 199 22 Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova v Praze Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova

Více