DIECÉZNÍ CHARITA LITOM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIECÉZNÍ CHARITA LITOM"

Transkript

1 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, Dómské nám. 10, tel./fax: tel Internet: ZPRÁVY CHARITY 4/2006

2 ZPRÁVY CHARITY 2 FARNÍ OBSAH CHARITA LITOMĚŘICE Duchovní slovo str. 3-4 Informace DCH str. 4-5 Ekonomické informace str. 6 Záměry využití Sbírky na uprchlíky 2006 str. 6 Dotace str. 7 CO SE DĚJE V CHARITÁCH FCH LITOMĚŘICE Azylový dům str.8 Akce a činnosti středisek FCH Litoměřice str Domov sv. M.Magdaleny v Jiřetíně str. 10 FCH RUMBURK akce klubovny str Charity seniorům str Rozloučení s prázdninami str Co nového v občanské poradně str. 15 Program MAKE a Connection str Chcete být Eko? str OCH MOST str OCH USTÍ N.L str. 19 Azylový dům Samaritán str.20 OCH ČESKÁ KAMENICE str FCH LOVOSICE str Kojatice 2006 str.22 Sbírkové konto str. 23

3 ZPRÁVY CHARITY 3 DUCHOVNÍ SLOVO O kříži Kristus umřel na kříži za celé lidstvo, překonal smrt a otevřel nám cestu k zmrtvýchvstání. Proč se spása lidí uskutečnila tak krutým způsobem skrze kříž? Smrt ukřižováním vymysleli féničané pro lidi z okraje společnosti, nemající žádná práva, pro otroky. Kdyby Kristus byl ukamenován, umřel by jako jeden z Židů. Kdyby byl popraven mečem, zemřel by jako Říman. A protože zemřel jako otrok na kříži, stal se bratrem celého lidstva, protože smrt otroků byla smrtí lidí různých národností. Otrok mohl být Židem, Řekem, Římanem. Otrok mohl být negramotný, ale také někdy člověkem vzdělaným. Díky smrti a zmrtvýchvstáním Krista, symbol nejhoršího ponížení a hanby kříž, stal se znamením hrdinné lásky, vítězství, slávy a pomoci. Ve znamení kříže vidíme to, co je nejkrásnější a co má velkou hodnotu. Skrze kříž se jde k zmrtvýchvstání. Jiná cesta neexistuje. I když všechny skutky Pána Ježíše, které vykonal, byly veliké, jeho utrpení a smrt na kříži se pro věřící stala tou největší události projevu lásky Boha k člověku. Proto není divu, že se kříž stal symbolem církve, kterou Kristus sám založil. Kříž je také v symbolu charitativní pomoci. My dnes máme možnost zamyslet se nad symbolem kříže. Dnes už se tak často nesetkáváme s křížem, jako měly možnost dřívější generace. Chodily kolem něj každý den. Kříže stály na rozcestích, u polí, v místech neštěstí, na návsích Někdy jako vzpomínky na bolestné události, jindy byly postaveny jako dík za ochranu před něčím zlým. Dnes někteří lidé kříž uctívají, jiní v něm vidí jen kulturní či historickou památku. A jsou i takoví, kteří je kradou, aby je mohli dobře zpeněžit. My, kteří jsem ve víře vyrůstali od malička a viděli jsme viset kříž ve svých domovech, si ani možná nepřipustíme, že jinak vidí kříž ten, kdo nevěří nebo je jiného vyznání. Zkusme se vžit do situace mladého člověka, který možná poprvé vstoupí do našeho kostela. Zpravidla hned u vchodu visí kříž. Pohled na kříž nemusí vyvolat dobré pocity. Ukřižovaná postava, která je bolestí zkroucená, s trnovou korunou na hlavě, ruce a nohy probodené

4 ZPRÁVY CHARITY 4 velkými hřeby, krev tekoucí po ztýraném těle, to vše jinak chápeme my a jinak to chápe ten, kdo tomu nerozumí. Dnes se barevné reklamní plakáty předbíhají ve výběru krásných lidí, nabízejících to nejlevnější, nejkrásnější a to je ještě se zárukou, a my nabízíme kříž. Docela tvrdý, neuhlazený, zkrvavený kříž. Pán Ježíš sám řekl: Kdo chce jít za mnou, vezmi svůj kříž a následuj mě. Vzít svůj kříž, přijmout skutečnost života, neutíkat od povinností, nechtít jíst jen tu smetanu, kterou ony pochybné reklamy často nabízejí, to je cesta křesťanství. Mnozí této pravdě dojdou sami po trpkých životních zkušenostech. Život je dost dlouhý na to, aby se každý mohl rozmyslet a rozhodnout se, jak svůj život prožije a naplní. Pán Ježíš nám všem ukázal, že stojí za to vzít a nést i svůj každodenní kříž. Kříž dává našemu životu hluboký smysl a hodnotu, kterou zde na zemi chápeme jen zčásti ale kterou zcela nahlédneme pochopíme až na věčnosti. INFORMACE DCH 1) Přednáška Mudr. Maxe Kašparů na téma Uzdravení minulosti se bude konat dne od hodin v Litoměřicích. Bližší informace na DCH Litoměřice, tel ) Vysvěcení kaple Domu pokojného stáří sv. Ludmily V pátek v hodin bude litoměřickým biskupem Pavlem Posádem vysvěcena kaple Domu pokojného stáří sv. Ludmily v Chabařovicích. 3) Pozvánka na tiskovou konferenci a prezentaci projektu OCH Ústí n/l. Oblastní charita Ústí nad Labem, Centrum pro rodinu ARCHA si Vás dovoluje pozvat na tiskovou konferenci a prezentaci projektu podpořeného z prostředků Evropské unie Projekt Integrace Integrace žen do pracovního procesu dne v hodin v Centru pro rodinu ARCHA, Poláčkova 2, Ústí nad Labem.

5 ZPRÁVY CHARITY 5 4) Společné setkání pracovníků charit. Ve dnech se uskuteční společné setkání pracovníků DCH Litoměřice, ADCH Praha, DCH Plzeň a DCH České Budějovice s duchovním a sociálním programem v Naundorfu u Königsteinu ( Saské Švýcarsko). Předpokládaný program: , 13:00 hod příjezd, 14:00 hod oběd po obědě Zákon o soc. službách Ing. Jiří Lodr, ředitel DCH Plzeň duchovní slovo- P.Stanislav Přibyl, P.Józef Szeliga 19:00 hod večeře,společné posezení , 8:00 hod snídaně 9 11:30 hod společný program 12:00 hod Mše sv.- světící biskup pražský Karel Herbst 13:00 hod oběd a ukončení setkání 5) Pozvánka na pracovní setkání ředitelů FCH a OCH litoměřické diecéze a seminář, ve kterém se představí projekt SUPORT Setkání se uskuteční od hodin v Diecézní charitě Litoměřice, Dómské náměstí 10, Litoměřice. Program: 1) Duchovní slovo 2) Krizový fond schválení konečné verze 3) Informace koordinátora projektu 4) Informace o chystaných akcích DCHL 5) Seminář, ve kterém se představí projekt SUPORT podpora vzdělávání žen, které pečují o děti do 15 let - Mgr. Leo Steiner OCH Most 6) Raut Účast na pracovním setkání je pro všechny ředitele profesionálních FCH a OCH povinná!!! Poznámka: pokud se z vážných důvodů nemůže dostavit ředitel FCH (OCH), je nutné, aby jeho zástupce měl pověření. 6) Organizační změny: Od byla ředitelkou FCH Lovosice jmenována Bc. Petra Bímonová, tel , 7. Diecézní sbírka na Charitu Litoměřický biskup Mons. Pavel Posád vyhlašuje konání diecézní sbírky na Charitu, která se uskuteční v neděli 24. září 2006 při bohoslužbách ve všech kostelích litoměřické diecéze. Výnos sbírky prosím zasílejte na účet DCH Litoměřice, č.ú / ) Oblastní charita Liberec upozorňuje, že má nové internetové stránky kde se dozvíte informace o jejich projektech.

6 ZPRÁVY CHARITY 6 EKONOMICKÉ INFORMACE Po ukončení Sbírky na uprchlíky 2006 na účet DCH Litoměřice byly zaslány ještě další příspěvky od dárců na tuto sbírku : - ŘmK farnost Teplice v Čechách ,- Kč - ŘmK farnost Raspenava 300,- Kč - Mezinárodní centrum duch.obnovy Hejnice 1.008,- Kč - ŘmK farnost Liběšice u Žatce 1.115,50 Kč - ŘmK farnost Počaply u Terezína 1.000,- Kč. Diecézní charita Litoměřice všem těmto dárcům dodatečně děkuje. Elektronické vyúčtování Tříkrálové sbírky se posouvá do ZÁMĚRY VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ SBÍRKY NA UPRCHLÍKY 2006 Diecézní charita Litoměřice Projekt Poradna pro uprchlíky a migranty. Z prostředků sbírky na uprchlíky žádáme částku Kč ,- jako zdroje potřebné pro dofinancování celkových nákladů. Podíl Diecézní charity Litoměřice na nákladech realizace projektu je Kč ,- Farní charita Česká Lípa Pro projekt sociálního a právního poradenství v PoS a IAS Stráž pod Ralskem ,- Kč. Jde o částku na nákup zdravotnického materiálu, plen, tel. karet a školních potřeb pro klienty PoS a IAS. Pro projekt sociálního a právního poradenství a volnočasové aktivity v ZZC Bělá Jezová a pro projekt prevence obchodu s lidmi v ZZC Bělá Jezová ,- Kč. Jde o částku na vybavení šicí dílny a úpravu prostor, které nám byly za tímto účelem poskytnuty. Pro výše zmíněné projekty částka ,- Kč na pokrytí části akontace na služební vozidlo v ceně ,- Kč. Leasingové splátky budou hrazeny ze zisku služeb prováděných ve Stráži a v Bělé. Akontace celkem je ,- Kč, leasingová splátka vč.pojištění je 3.600,- po dobu 3 let. Celková výše rozpočtu je ,- Kč

7 ZPRÁVY CHARITY 7 Dotace - výzva Ministerstvo Práce a sociálních věcí Odbor rodinné politiky zveřejnilo výzvu na dotační řízení pro rok Jedná se o následující programy: 1. Podpora zařízení služeb prevence soc. vyloučení pro rodiče pečující o děti (zejména o děti předškolního věku) mateřská centra, centra pro rodinu,komunitní centra poskytující služby rodičům s dětmi předškolního věku apod. 2. Podpora zkvalitňování partnerských a manželských vztahů a posilování rodičovských kompetencí osvětová a poradenská činnost 3. Podpora poskytování péče v zařízeních pro výkon pěstounské péče 4. Podpora doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní rodinné péči a výchovné péči Více informací, včetně formuláře žádosti, najdete na webových stránkách MPSV- Rodina-Dotace nest.nezisk.subjektům na podporu rodiny-dotační řízení pro rok 2007 Žádosti podávají jednotlivé charity samostatně. Námitky výše procenta a změna struktury dotace Námitky na projekty podané v rámci Programu podpory soc. služeb proti výši stanoveného procenta (t.j. podílu přidělené dotace na rozpočtu projektu ) a proti změně struktury dotace (t.j. výše dotace na osobní náklady a výše dotace na provozní náklady), lze podat pouze od do Více informací,včetně formuláře najdete na webových stránkách MPSV-Soc. služby-dotace nest. nezisk. subjektům-finanční prostředky pro rok 2006-Dotační výběrové řízení MPSV pro rok 2006-Námitkové řízení pro rok Námitky se budou na MPSV odesílat společně za všechny charity v diecézi. Vyplněné a podepsané žádosti doručte na DCH do pátku (Prosím, nenechávejte to na poslední chvíli a dodržte termín.) Jednání na krajích. V letních měsících červenec a srpen proběhli jednání se zástupcem Ústeckého kraje Mg.Jiřím Machem a zástupcem Středočeského kraje Mgr. Martinou Ozorovskou, které jsme informovali o projektech všech charit v litoměřické diecézi. Služby, které charity poskytují, mají dobré jméno. Byli jsme ujištěni, že Ústecký i Středočeský kraj s námi chtějí i budoucnu spolupracovat a podle svých možností podporovat naše projekty. V ústeckém kraji se v příštím roce chystají navštívit více našich zařízení, aby se informovali o poskytovaných službách přímo v terénu. Ing. Martina Hrabáčová Koordinátor projektů, DCH Litoměřice

8 ZPRÁVY CHARITY 8 CO SE DĚJE V CHARITÁCH Od realizují pracovníci zařízení projekt zpracovaný na základě výzvy NROS na posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb. Cílovou skupinou jsou jak zaměstnanci organizace, tak bezdomovci využívající sociálních služeb v noclehárně azylového domu. Projekt je převážně zaměřen na přípravu organizace a zaměstnanců na změny vyplývající ze Zákona o sociálních službách, platného od Znamená to pro nás všechny další odborné vzdělávání pro přímou práci s uživateli našich služeb, bezdomovci a další vzdělávání zástupců vedení organizace i zařízení pro manažerskou práci. V rámci projektu realizujeme zavádění standardů sociálních služeb do každodenní praxe a dopracování všech souvisejících vnitřních předpisů organizace i zařízení. Nedílnou součástí projektu je poskytování sociálních služeb uživatelům v noclehárně. Znamená to poskytnutí přenocování, možnosti provedení osobní hygieny, poskytnutí polévky a možnosti přípravy vlastního jídla. Ošacení získávají naši uživatelé v menší míře z darů poskytnutých obyvateli města a okolí a hlavně z charitního šatníku Diecézní charity Litoměřice. Cílem realizace projektu je zajištění kvalitních sociálních služeb a příprava zařízení na registraci a akreditaci dle Zákona o sociálních službách. Splněním všech těchto podmínek chceme dostát i v budoucnosti naplnění závazku mezi Farní charitou Litoměřice a Městem Litoměřice. Tento závazek je vyjádřen smlouvou, kde se FCHL zavazuje poskytovat kvalitní sociální služby bezdomovcům z města a okolí. Pavla Soukupová, vedoucí AD PROJEKT AZYLOVÉHO DOMU DOPLŇKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

9 ZPRÁVY CHARITY 9 Akce a činnosti středisek Farní charity Litoměřice Ani v letních měsících naši senioři nelenili a věnovali se různým aktivitám. V Charitním domově sv. Zdislava klienti nadále navštěvují ranní cvičení za doprovodu lidových písní, které znají a mohou si je i zazpívat. Velký počet zúčastňujících svědčí o tom, že tuto aktivitu mají opravdu v oblibě. V letních měsících většinou pobývali v příjemném prostředí zdejší zahrady, kde trávili čas při posezení v altánu. V červenci a srpnu byla práce i na zahradě. Začalo dozrávat ovoce a bylo potřeba ho očesat. Úroda byla bohatá. Česaly se třešně, višně, meruňky a slívy. Některé z klientek se ochotně zapojily do přípravy višňové marmelády a statečně odpeckovávaly jednu višeň za druhou. Každý pátek se peče klientům buchta a tak ovoce, které nesnědli klienti v syrovém stavu se použilo na pečení. Plánovali jsme také opékání buřtů, ale pro velká tepla v červenci a rychlém ochlazení v srpnu, jsme od záměru upustili. V měsíci červnu a červenci nás navštívil pan Klaban, který zazpíval a zahrál na harmoniku. Většina klientek se přidala a zpívala s ním. V srpnu nám pak přišli zahrát a zazpívat kluci z hudební skupiny Křešičanka z ÚSP Křešice, kteří pro nás hráli již po několikáté a pokaždé měli úspěch. V DPS v ulici Švermova a Kosmonautů měli přes léto také zajímavý program. Na začátku července podnikli celodenní výlet do Harrachova. Navštívili Mumlavské vodopády, Sklářské muzeum, vyjeli lanovkou na Čertovu horu a na posílení zavítali do restaurace na společný oběd. Výletu se zúčastnili i klienti pečovatelské služby v terénu a obyvatelé penzionu U Trati.

10 ZPRÁVY CHARITY 10 Také do DPS ve Švermově ulici zavítala Křešičanka. V srpnu se pak klienti domluvili na společném obědě a zavítali do zdejší vyhlášené restaurace. Další společnou akcí těchto středisek bylo grilování s poslechem hudby v prostorách zahrady DPS ve Švermově ulici. Tak jako v ostatních střediscích i tady probíhají pravidelná cvičení, a to jak kondiční, tak i psychorelaxační. Na září DPS zorganizovala opět celodenní výlet, tentokrát do Botanické zahrady v Praze, kde je opravdu moc krásně. Výletu se zúčastní jak obyvatelé obou DPS, tak i klienti z ostatních středisek. V Domově pro seniory se obyvatelé také nenudili. Během letního období se zaměřili především na hraní společenských her. Určitě si při těchto činnostech užili spousty legrace. Kromě toho také pracovali na úpravě skalky, kterou si sami vytvořili. Nejen v jiných střediscích, ale i v Domově pro seniory pečou ovocné koláče a bylo tomu tak i přes léto. V polovině srpna vystoupila v DS se svým programem paní Mudrová, která obyvatelům zazpívala v doprovodu klavíru a houslí. V průběhu září toto středisko plánuje pravidelné provádění terapií s použitím barevného písku, výrobu zvonkoher, použití ubrouskové techniky a batiky. Farní charita Litoměřice Ivana Kretová, ergoterapeut DOMOV SV. M. MAGDALENY V JIŘETÍNĚ Dny Českého Švýcarska Dne 8.9. a se uskutečnily v Krásné Lípě Dny Českého Švýcarska - pod názvem "Svět přírody a lidí ". Při té příležitosti byl Domovu sv.m.magdaleny od pana Antonína Koláčka, předsedy Nadačního fondu Most Naděje, předán finanční dar ,-Kč. Matky a děti se mohly účastnit zdarma koncertu známé skupiny " No name " ze Slovenska. Lístky zaplatil nadační fond a koncert se maminkám velmi líbil. Dopoledne bylo setkání s Jaroslavem Uhlířem - " Hodina zpěvu ", druhý den v sobotu se matky a děti zúčastnily EKO Jarmarku - ekologické soutěže, výlety do parku Českého Švýcarska. V místním kostele byla výstava obrázků našich dětí, a tím se účastnily i soutěže obrázků dětí. Velmi děkujeme Nadačnímu fondu Most Naděje a panu Antonínu Koláčkovi. Letošní rok dosáhla částka finanční pomoci už ,-Kč od doby, co pravidelně dostáváme finanční pomoc na provoz našeho domova. Hana Venturová vedoucí Domova sv. M. Magdalény

11 ZPRÁVY CHARITY 11 FCH RUMBURK Akce klubovny Farní charity Rumburk Věnujte prosím chviličku k nahlédnutí na akce, které se uskutečnily ve Farní charitě Rumburk. Jako každý rok, tak i letos, jsme uspořádali výlet na kolech pro klienty FCH. Akce se uskutečnila v sobotu 17.června 2006 za účasti osmi nadšenců. Cílem trasy bylo Kyjovské údolí. Počasí nám přálo, byla dobrá nálada. Prošlápli jsme Brtníky, Staré Křečany a celé Kyjovské údolí. Klienti byli spokojení a všichni se těšíme, až si to zopakujeme. V dětském centru pro předškolní děti se dne 27. června konal výšlap na rozhlednu Dýmník. Předškoláci se cestou učili poznávat druhy stromů, rostlinek a stopy zvířátek. Odměnou za zdolání náročného terénu byla pro děti sladká odměna. První týden o letních prázdninách Tak se žilo v rekreačním středisku Natura

12 ZPRÁVY CHARITY 12 První týden o letních prázdninách se konala zotavovací akce pro klienty farní charity v ekologickém a rekreačních centru Natura. Pobyt ve středisku se odehrával v indiánském duchu, děti si tak mohly vyzkoušet výrobu čelenek, vlajky a vymítačů duchů. V ekostředisku byly děti mile překvapeny z krmení lesní zvěře z dlaně. Jako již tradičně nechyběl celodenní výlet, opékání vuřtů a poslední noc jsme uskutečnili stezku odvahy, kde se děti učily ovládat svůj strach. Věříme, že si každý z účastníků odnesl z pobytu nové zážitky a znalosti o indiánském životě. M. Huruglicová a A. Hozdeková sociální pracovnice Charita seniorům a dobrovolníkům V měsíci květnu v rámci dobrovolného,,pryč se samotou proběhly dvě akce pro seniory. Dne 18. května 2006 si byli zahrát na pozvání Frauen Euro Centra v Zittau bowling, v pátek 26. května 2006 ve spolupráci s Domem kultury Rumburk se pro změnu podívali na zámek v Mnichově Hradišti, skalní hrad Valečov a Dlaskův statek. Během zájezdu senioři vyplnili dotazníky ohledně

13 ZPRÁVY CHARITY 13 připravované akce Odpoledne při hudbě, které pracovnice FCH Rumburk vyhodnotí a akci dle přání seniorů zorganizují. Dalším projektem je Sociální šatník, který se nachází v prostorách Farní charity Rumburk na adrese SUKOVA přesněji na nádvoří nynější Městské policie Rumburk, naproti místnímu gymnáziu. V těchto prostorách naleznou materiální pomoc všichni sociálně potřební, a to v provozních hodinách v úterý a čtvrtek od 13 do 16 hodin. Paní Nekudová, vedoucí šatníku, přijímá čisté a nepoškozené věci v pracovní dny. Přebytky z šatníku jsou pak dále předány do střediska Úpice Diakonie Broumov, odkud pokračují nejen do postižených oblastí jak u nás, tak i do zahraničí, nebo jsou dále zpracovány. Senioři na výletě

14 ZPRÁVY CHARITY 14 ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI Farní charita Rumburk v projektu Asistenční služba pro rodiny s dětmi se zúčastnila, v rámci Letního srazu turistů-den Mikulášovic, výletu na Tanečnici. Již VI. ročník Soutěže rodin pořádala dne 20. srpna 2006 FCH Rumburk pro své klienty. Účastníci byli rozděleni do dvou kategorií podle věku dětí (3-5 a 6-12 let). Soutěžilo deset rodin, vždy rodič a dítě. Byly připraveny nelehké úkoly, které museli splnit všichni soutěžící např. navlékání korálků poslepu, v pojídání jogurtů, v lovení rybek, nebo si vyzkoušeli svou zručnost v přenosu míčku na polévkové lžíci. Ročník byl zakončen vyhodnocením, kde byli všichni odměněni. Poslední srpnovou neděli se rovněž po šesté konaly: Závody koloběžek. Jak již název napovídá, soutěžilo se v jízdě na koloběžkách. Náročnost trasy, která vedla parkem, byla přizpůsobena věku účastníků. Z přihlášených 45 závodníků dorazila polovina. Soutěžily 4 kategorie. Počasí nepřálo a proto mladší děti startovaly v budově farní charity.

15 ZPRÁVY CHARITY 15 Přesto, že pršelo a děti měly bláto všude, neodolali ani rodiče. Již druhý rok úspěšně zvítězili sami nad sebou. Odpoledne se ukončilo rozdáním cen a grilováním buřtíků. Rodičům, dětem i pracovníkům farní charity se rozloučení s létem a prázdninami moc líbilo. TĚŠÍME SE MOC NA PRIŠTÍ ROK. Poděkování patří všem sponzorům, kteří na tyto akce přispěli. Lenka Frumertová, sociální pracovnice Co nového v občanské poradně Na konci loňského a na začátku letošního roku proběhly ve všech občanských poradnách v celé ČR sdružených v Asociaci občanských poraden (AOP) kontroly kvality služeb poraden podle Standardů kvality občanských poraden AOP. Kontrole prováděné nezávislými kontrolory se podrobila i naše Občanská poradna při Farní charitě Rumburk. Tato kontrola znamenala pro nás nejen kritický nezávislý pohled na kvalitu poskytovaného poradenství zvenčí, ale též byla inspirací a nabídkou nových námětů pro zdokonalení našich služeb do budoucna. Rumburská občanská poradna byla v rámci těchto kontrol úspěšně zařazena do kategorie A, tedy mezi poradny poskytující kvalitní služby občanského poradenství. Občanské poradny radí ve 14 poradenských oblastech, poradenství spočívá v poskytnutí bezplatných, diskrétních, nezávislých a nestranných informací a rad, případně jiné pomoci. Rumburskou občanskou poradnu naleznete v Rumburku, v ul. Sukova Program MAKE a CONNECTION Připoj se Farní charita Rumburk je hrdá na klienty nízkoprahového zařízení podílejících se na tvorbě projektu Pojďme si hrát, který byl podpořen částkou ,- Kč. Pod projektem Pojďme si hrát se skrývají akce a činnosti pro děti a mládež ze sociálně slabého prostředí. V druhé polovině června 2006 probíhalo školení o programu Make a Connection, kde se setkala strana občanského sdružení dobrovolnického centra v Ústí nad Labem.

16 ZPRÁVY CHARITY 16 Kamila Gežová (osoba zodpovědná za grant), klientka nízkoprahového zařízení pro děti a mládež při farní charitě, společně s Leonou Demeterovou se tohoto školení zúčastnily. Program Make a Connection Připoj se, je společným programem Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a společnosti Nokia Czech Republic, jehož cílem je podporovat mladé lidi ve věku let, při realizaci jejich vlastních dobrovolnických iniciativ (projektů). Prostory a zázemí pro realizaci tohoto projektu poskytla Farní charita Rumburk zdarma, pracovníci jsou však nezkušeným realizátorům k dispozici i v případech poradenství a morální podpory. Na realizaci akcí se podílí společně se slečnou Gežovou dalších sedm klientů, Kamil Cepero, Zoltán Šidélko, Štefan Žikmund, Jolana Šidélková, Lucie Mísařová a Alena Hozdeková, jako pomocný organizátor. V červenci proběhla dovednostní soutěž Šikulka, která se realizátorům projektu opravdu povedla. Do akcí financovaných programem Make a Connection patří i výlet do libereckého Centra Babylón, beseda na téma drogy a vztahy, výtvarné odpoledne, atd. CHCETE BÝT EKO? Občanská poradna Rumburk navázala spolupráci s organizací BEZK (Brontosauří ekocentrum Zelený klub), která spočívá v poskytování ekoporadenství občanům. Občanská poradna v rámci této spolupráce poskytuje ekorady, informace a pomoc všem, kteří se na ni obrátí. Prostřednictvím této spolupráce se mohou občané v poradně dotázat na ekologickou problematiku. Občanská poradna využívá k poskytování ekoporadenství informační databáze Zelené domácnosti. Zelená domácnost je internetová ekologická poradna, která spolupracuje s odborníky na danou problematiku: odpadového hospodářství, úspor energií, legislativy apod. Občané si díky rumburské občanské poradně mohou zodpovědět řadu dotazů týkajících se životního prostředí, např. jaké jsou ekologicky šetrné čistící a prací prostředky, co jsou biopotraviny a jak je na trhu rozlišit, o nelegálním kácení stromů apod..

17 ZPRÁVY CHARITY 17 Kromě tohoto ekoporadenství občanská poradna radí v řadě dalších oblastech - např. v pracovně právní problematice, v majetkoprávních vztazích, v občanskoprávní oblasti, v rodinném právu, v oblasti ochrany spotřebitele, domácího násilí atd. Dále úzce spolupracuje s Charitním sdružením Děčín v rámci projektu Aktivní padesátka, který pomáhá řešit problematiku nezaměstnaných a ohrožených nezaměstnaností starších 50 ti let. KONTAKT: Občanská poradna Rumburk, Sukova 1055, Rumburk, tel: Kateřina Ondrušová, vedoucí poradny OCH MOST Sovička v Aguaparku v Mostě V úterý 1. srpna 2006 navštívily děti z komunitního centra Sovička v Mostě zdejší Aquadrom. Děti byly pod dozorem paní vychovatelky a nové studentky - praktikantky Daniely.Malá Beátka se zpočátku hodně bála, ale brzy se s ostatními zapojila do vodních hrátek. Děti si hrály ve vířivém bazénku a jezdily na toboganu. I když se nikomu ven z vody nechtělo, nakonec všichni museli po hodině opustit bazén a jít zpět do klubu. Cestou zpět se děti zastavily na dobré zmrzlině.

18 ZPRÁVY CHARITY 18 Sovička na výletě u opuštěných zvířátek Ve středu 2. srpna 2006 se zúčastnily děti z komunitního centra Sovička Oblastní charity Most exkurze do útulku pro zatoulaná a opuštěná zvířata v Rudolicích u Mostu. Viděly pejsky, štěňátka, kočičky a také plachého barevného papouška. Děti byly z malých i velkých mazlíčků ohromeny. Malý Filípek se zúčastnil focení paní redaktorky z Mosteckého deníku. Unaveni z procházky do útulku jeli všichni hromadnou dopravou zpět do školky a plni nových zážitků podléhali únavě.

19 ZPRÁVY CHARITY 19 OCH ÚSTÍ NAD LABEM Centrum pro rodinu ARCHA Centrum pro rodinu ARCHA vzniklo 1.července 2006 jako nové zařízení Oblastní charity Ústí nad Labem s cílem podpory rodin a výchovy dětí v ústeckém regionu. Do povědomí veřejnosti chceme vejít jako zařízení s příjemným prostředím a otevřeným přístupem. Současné aktivity Centra pro rodinu Arc- Mateřské centrum Ovečka Mateřské centrum Ovečka nabízí aktivní trávení času na mateřské dovolené, příjemný prostor pro vzájemná setkávání, prostor pro rozvoj komunikačních dovedností mezi rodiči a dětmi i mezi rodiči navzájem, možnost občerstvení. Děti se mohou vydovádět s novými kamarády v moderně zařízené herně vybavené houpadly, kuličkovým bazénkem, odstrkovaly, prolézačkami, gymnastickými míči, tunelovým bludištěm Mateřské centrum Ovečka je otevřeno od 4. září 2od pondělí do pátku - vždy dopoledne od 8.00 do hodin a odpoledne od do hodin. - Projekt Integrace Integrace žen do pracovního procesu V rámci projektu nabízíme ženám na mateřské dovolené, ženám dlouhodobě nezaměstnaným a ženám nad 50 let bezplatné vzdělávací kurzy pod vedením kvalifikovaných lektorů s cílem získání, oživení či prohloubení znalostí potřebných pro uplatnění na trhu práce. Nabídka vzdělávacích kurzů zahrnuje kurz anglického jazyka, kurz základů práce na PC, kurz základů podnikání a motivační kurz. Po dobu výuky je zajištěno hlídání dětí. Dále nabízíme bezplatné právní poradenství, knihovničku a internetový koutek, zajímavá setkání a besedy. V rámci projektu také vznikla tři tréninková pracovní místa jako nabídka práce nanečisto, umožňující práci na plný či zkrácený úvazek dle individuálních potřeb, přípravu na vstup na trh práce, získání zkušeností a nových návyků, práci v přátelském a bezpečném prostředí. Projekt Integrace integrace žen do pracovního procesu je spolufinancován ze zdrojů EU a Ústeckého kraje. Kontakt : Centrum pro rodinu ARCHA, Poláčkova 2, Ústí nad Labem Dobětice Tel ,

20 ZPRÁVY CHARITY 20 Azylový dům Samaritán realizuje projekt CESIN cesta integrace podpořený ze zdrojů EU V Azylovém domě Samaritán Ústí nad Labem realizujeme od 1. ledna 2006 projekt CESIN cesta integrace. Tento projekt je podpořený ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR na dobu dvou let. Cílem projektu je odborné posílení pracovního týmu v našem zařízení a jeho další vzdělávání tak, abychom mohli poskytovat služby v maximální kvalitě s důrazem na individuální práci a přístup ke klientovi. Od ledna tak v Azylovém domě pracují 2 sociální pracovníci s odpovídajícím vzděláním a pracovní tým se účastnil celé řady vzdělávacích kurzů a seminářů. Absolvovali jsme stáže v Azylovém domě v Litoměřicích a v Praze, pravidelně se účastníme mezioborových supervizí. Intenzivně pracujeme na zavádění standardů kvality do praxe. Naší snahou je přispět k začlenění uživatelů našich služeb zpět do společnosti a na trh práce. Jednou z cest je vzdělávání formou individuálních kurzů základů práce na PC. Délka kurzu je 40 hodin, zahrnuje základní znalosti práce s počítačem, možnost vyhledávání pracovních míst na internetu a tvorbu písemných prezentací. Absolventi kurzu získají osvědčení.kurz zahájilo 18 účastníků, certifikát v současné době obdrželo 7 účastníků, z toho 1 žena. Naším dlouhodobým cílem je vytvořit program přispívající k řešení problematiky bezdomovství na poli prevence. OCH ČESKÁ KAMENICE POUŤ 2006 Šestá pěší pouť mládeže Litoměřické diecéze začala 4. července. Trasa vedla letos z Mělníka do České Kamenice. Úmysly : nová kněžská a řeholní povolání, za rodiny v diecézi. Poutníky jel na začátek společného putování do Mělníka povzbudit náš děkan P.Jordán a ujistil je, že je budeme v pátek očekávat s otevřenou náručí. A tak se stalo : P.Jordán nás požádal o pomoc při zajištění zázemí pro poutníky.mělo jich být Žádný problém. Poutníci připutovali místo ve tři odpoledne v sedm večer (to už bylo zavřené koupaliště, (kde se měli umýt) a neustále se množili,

21 ZPRÁVY CHARITY 21 na konečné číslo 25! K tomu našich 25 klientů, což nepatrně vneslo nervozitu do našich řad, aby se všichni najedli a čistí uložili. Při večerním táboráku, kytaře a slavnostním městském ohňostroji jsem se ale všichni srovnali. V neděli přijel do poutní kaple Narození Panny Marie otec biskup Pavel a společně jsme slavili pontifikální mši svatou na závěr pouti. S velikou radostí jsme přivítali otce biskupa Pavla v Oblastní charitě na slavnostní oběd a po odpoledním společném posezení byla letošní akce POĎ NA PÓŤ ukončena. FARNÍ CHARITA LOVOSICE Charitní pečovatelská služba v Lovosicích Od dubna 2006 provozuje Farní charita Lovosice Charitní pečovatelskou službu. Charitní pečovatelská služba je určena seniorům a zdravotně znevýhodněným osobám, kteří žijí v Lovosicích a přilehlých obcích Lovosicka, prokazujících se

22 ZPRÁVY CHARITY 22 nedostupností a nedostatečným nebo chybějícím pokrytím podobných služeb. Služba je poskytována každý pracovní den, po domluvě pak i během dnů pracovního klidu. V rámci Charitní pečovatelské služby jsou poskytovány následující úkony: - pomoc při zajištění chodu domácnosti a práce spojené s udržováním domácnosti (běžné úklidové práce v bytě i ve společných prostorách domu, mytí nádobí, donáška vody, praní, žehlení a případné drobné úpravy prádla, donáška uhlí a dřeva apod.); - stravování nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz oběda, pomoc při podávání stravy a nápojů, pomoc s přípravou pokrmů, nákupy apod.); - pomoc při sebeobsluze a pomoc při vytvoření podmínek pro sebeobsluhu (běžné úkony osobní hygieny, pomoc při oblékání, vyzvednutí léků apod.); - sociální poradenství (pomoc s vyřízením dávek státní sociální podpory a sociální péče, s vyplňováním formulářů apod.); - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři, na úřady a zpět, apod.); - pomoc při zajištění duchovních potřeb (doprovod či odvoz do kostela, zprostředkování kontaktu s duchovním). Kontaktní osoba: P. Bímonová, adresa: Farní charita Lovosice, Žižkova 477/11, Lovosice; tel nebo Petra Bímonová, Farní charita Lovosice KOJATICE 2006 Již po šesté se v letošním roce uskutečnily dva prázdninové pobyty dobrovolných pracovníků v romské osadě Kojatice na východním Slovensku. Stejně jako v předchozích letech byla náplní obou pobytů realizace volnočasových, výchovně-edukačních, sportovních aj. aktivit. Během pobytů měly děti možnost se krom běžných aktivit účastnit řady výletů. Mezi jeden z nejzajímavějších zážitků, který si děti z letošních prázdnin odnášejí, patří zajisté návštěva jeskyně v Lipovci, která je známá jako tzv. Zlá diera. Ne nadarmo jsou návštěvníci upozorňováni na atraktivitu návštěvy v podobě zapůjčení přileb nebo karbidky namísto běžných baterek. Stejně nevšedním zážitkem ovšem byla návštěva prešovského kina, vždyť některá z dětí byla v kině vůbec poprvé. A tak se nebylo čemu divit, přemýšlel-li Míša nahlas nad tím, zda budeme čekat s projekcí filmu až se zaplní všechna dosud prázdná sedadla v kinosále. A na závěr pobytů také nemohla chybět představení, v nichž děti předvedly svůj herecký um, ať již ve ztvárněné Popelce nebo v netradičním Televizním vysílání pro malé i velké.

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE,

DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, Dómské nám. 10, tel./fax: 416 731 452 tel. 416 735 606 E-mail: dchltm@dchltm.cz, Internet: www.dchltm.cz ZPRÁVY CHARITY 2/2006 2 FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE OBSAH Duchovní slovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 15let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1.listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

Úvodní slovo. obsah. Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské

Úvodní slovo. obsah. Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské ii obsah Úvodní slovo...1 Základní údaje...2 Bethesda domov pro seniory...3 Kruh přátel Bethesdy...4 Centrum Slunečnice...5 Chráněné bydlení na Xaverově...8 Pobyty...9 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...11

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 16 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku.

OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku. OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku. Matka Tereza OBSAH Úvodní slovo 1 Kdo jsme 2 Organizační struktura 3 Středisko

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27 Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka DCB v Kolíně... 15

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze plzeňské. Caritas znamená láska.

Více

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1 OBSAH 20 let 1991 2011 Úvodní slovo Vlastimila Vajďáka, ředitele Charity Zlín... 2 Dopis Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého... 3 Vznik a poslání Charity Zlín...

Více

DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, Dómské nám. 10, tel./fax: 416 731 452 tel. 416 735 606 E-mail: dchltm@dchltm.cz, Internet: www.dchltm.

DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, Dómské nám. 10, tel./fax: 416 731 452 tel. 416 735 606 E-mail: dchltm@dchltm.cz, Internet: www.dchltm. DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, Dómské nám. 10, tel./fax: 416 731 452 tel. 416 735 606 E-mail: dchltm@dchltm.cz, Internet: www.dchltm.cz zprávy CHARITY 4/2004 ZPRÁVY CHARITY 2 OBSAH Duchovní slovo str. 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA Charita Valašské Meziříčí 2014 Působnost Charity Valašské Meziříčí OBSAH Úvodní slova... 3 Veřejný závazek... 5 Základní údaje o organizaci... 8 Úsek Valašská Bystřice Charitní dům pokojného

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

Oblastní charita Most. Výroční zpráva 2005

Oblastní charita Most. Výroční zpráva 2005 Oblastní charita Most Výroční zpráva 2005 Oblastní charita Most Jilemnického 2457, 434 01 MOST IČO: 70828920 Telefon/fax: 476 119 999 E-mail: steiner@charitamost.cz, www.charitamost.cz Raiffesisen bank,

Více

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII.

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY červenec srpen 2013 7-8 ročník XXII. Ohlédnutí za oslavami 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou

Více

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE V Ráji 732, 530 02 Pardubice Tel: 466 335 026, 777 736 015, 775 296 843 E-mail: info@charitapardubice.cz www.pardubice.charita.cz Působnost: Královéhradecká diecéze Pardubický

Více

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012. levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez)

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012. levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez) Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012 levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MOTTO: POTŘEBNÍ JSOU SMYSLEM NAŠÍ PRÁCE. I. OBSAH I. Mapa Farní charity II. Úvodní

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE Vážení spoluobčané, milí Bolatičtí, konec první poloviny roku byl pro mnohé z nás hodně složitý. Více jak týden jsme řešili problém s nedostatkem vody.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU Zpravodaj 1/2013 Navlečení v modrých pláštěnkách a kšiltovkách jsme putovali s básníkem. Rozdávali jsme sošky ceny APLAUS. Vybírali vaše nejlepší fotografie, kde společným jmenovatelem byla modrá barva.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 FARNÍ CHARITA ROUDNICE NAD LABEM

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 FARNÍ CHARITA ROUDNICE NAD LABEM VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 FARNÍ CHARITA ROUDNICE NAD LABEM I. ÚVODNÍ SLOVO Podle informací ze sdělovacích prostředků už nepatří naše země k těm chudým, ale může být podle dosažení životní úrovně obyvatel řazena

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI Milí přátelé, speciální vydání Bulletinu Arcidiecézní charity Praha vychází pololetně a přináší vám zprávy o tom nejzajímavějším, co se v naší Charitě v uplynulém období stalo. Na následujících stránkách

Více