DIECÉZNÍ CHARITA LITOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIECÉZNÍ CHARITA LITOM"

Transkript

1 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, Dómské nám. 10, tel./fax: tel Internet: ZPRÁVY CHARITY 4/2006

2 ZPRÁVY CHARITY 2 FARNÍ OBSAH CHARITA LITOMĚŘICE Duchovní slovo str. 3-4 Informace DCH str. 4-5 Ekonomické informace str. 6 Záměry využití Sbírky na uprchlíky 2006 str. 6 Dotace str. 7 CO SE DĚJE V CHARITÁCH FCH LITOMĚŘICE Azylový dům str.8 Akce a činnosti středisek FCH Litoměřice str Domov sv. M.Magdaleny v Jiřetíně str. 10 FCH RUMBURK akce klubovny str Charity seniorům str Rozloučení s prázdninami str Co nového v občanské poradně str. 15 Program MAKE a Connection str Chcete být Eko? str OCH MOST str OCH USTÍ N.L str. 19 Azylový dům Samaritán str.20 OCH ČESKÁ KAMENICE str FCH LOVOSICE str Kojatice 2006 str.22 Sbírkové konto str. 23

3 ZPRÁVY CHARITY 3 DUCHOVNÍ SLOVO O kříži Kristus umřel na kříži za celé lidstvo, překonal smrt a otevřel nám cestu k zmrtvýchvstání. Proč se spása lidí uskutečnila tak krutým způsobem skrze kříž? Smrt ukřižováním vymysleli féničané pro lidi z okraje společnosti, nemající žádná práva, pro otroky. Kdyby Kristus byl ukamenován, umřel by jako jeden z Židů. Kdyby byl popraven mečem, zemřel by jako Říman. A protože zemřel jako otrok na kříži, stal se bratrem celého lidstva, protože smrt otroků byla smrtí lidí různých národností. Otrok mohl být Židem, Řekem, Římanem. Otrok mohl být negramotný, ale také někdy člověkem vzdělaným. Díky smrti a zmrtvýchvstáním Krista, symbol nejhoršího ponížení a hanby kříž, stal se znamením hrdinné lásky, vítězství, slávy a pomoci. Ve znamení kříže vidíme to, co je nejkrásnější a co má velkou hodnotu. Skrze kříž se jde k zmrtvýchvstání. Jiná cesta neexistuje. I když všechny skutky Pána Ježíše, které vykonal, byly veliké, jeho utrpení a smrt na kříži se pro věřící stala tou největší události projevu lásky Boha k člověku. Proto není divu, že se kříž stal symbolem církve, kterou Kristus sám založil. Kříž je také v symbolu charitativní pomoci. My dnes máme možnost zamyslet se nad symbolem kříže. Dnes už se tak často nesetkáváme s křížem, jako měly možnost dřívější generace. Chodily kolem něj každý den. Kříže stály na rozcestích, u polí, v místech neštěstí, na návsích Někdy jako vzpomínky na bolestné události, jindy byly postaveny jako dík za ochranu před něčím zlým. Dnes někteří lidé kříž uctívají, jiní v něm vidí jen kulturní či historickou památku. A jsou i takoví, kteří je kradou, aby je mohli dobře zpeněžit. My, kteří jsem ve víře vyrůstali od malička a viděli jsme viset kříž ve svých domovech, si ani možná nepřipustíme, že jinak vidí kříž ten, kdo nevěří nebo je jiného vyznání. Zkusme se vžit do situace mladého člověka, který možná poprvé vstoupí do našeho kostela. Zpravidla hned u vchodu visí kříž. Pohled na kříž nemusí vyvolat dobré pocity. Ukřižovaná postava, která je bolestí zkroucená, s trnovou korunou na hlavě, ruce a nohy probodené

4 ZPRÁVY CHARITY 4 velkými hřeby, krev tekoucí po ztýraném těle, to vše jinak chápeme my a jinak to chápe ten, kdo tomu nerozumí. Dnes se barevné reklamní plakáty předbíhají ve výběru krásných lidí, nabízejících to nejlevnější, nejkrásnější a to je ještě se zárukou, a my nabízíme kříž. Docela tvrdý, neuhlazený, zkrvavený kříž. Pán Ježíš sám řekl: Kdo chce jít za mnou, vezmi svůj kříž a následuj mě. Vzít svůj kříž, přijmout skutečnost života, neutíkat od povinností, nechtít jíst jen tu smetanu, kterou ony pochybné reklamy často nabízejí, to je cesta křesťanství. Mnozí této pravdě dojdou sami po trpkých životních zkušenostech. Život je dost dlouhý na to, aby se každý mohl rozmyslet a rozhodnout se, jak svůj život prožije a naplní. Pán Ježíš nám všem ukázal, že stojí za to vzít a nést i svůj každodenní kříž. Kříž dává našemu životu hluboký smysl a hodnotu, kterou zde na zemi chápeme jen zčásti ale kterou zcela nahlédneme pochopíme až na věčnosti. INFORMACE DCH 1) Přednáška Mudr. Maxe Kašparů na téma Uzdravení minulosti se bude konat dne od hodin v Litoměřicích. Bližší informace na DCH Litoměřice, tel ) Vysvěcení kaple Domu pokojného stáří sv. Ludmily V pátek v hodin bude litoměřickým biskupem Pavlem Posádem vysvěcena kaple Domu pokojného stáří sv. Ludmily v Chabařovicích. 3) Pozvánka na tiskovou konferenci a prezentaci projektu OCH Ústí n/l. Oblastní charita Ústí nad Labem, Centrum pro rodinu ARCHA si Vás dovoluje pozvat na tiskovou konferenci a prezentaci projektu podpořeného z prostředků Evropské unie Projekt Integrace Integrace žen do pracovního procesu dne v hodin v Centru pro rodinu ARCHA, Poláčkova 2, Ústí nad Labem.

5 ZPRÁVY CHARITY 5 4) Společné setkání pracovníků charit. Ve dnech se uskuteční společné setkání pracovníků DCH Litoměřice, ADCH Praha, DCH Plzeň a DCH České Budějovice s duchovním a sociálním programem v Naundorfu u Königsteinu ( Saské Švýcarsko). Předpokládaný program: , 13:00 hod příjezd, 14:00 hod oběd po obědě Zákon o soc. službách Ing. Jiří Lodr, ředitel DCH Plzeň duchovní slovo- P.Stanislav Přibyl, P.Józef Szeliga 19:00 hod večeře,společné posezení , 8:00 hod snídaně 9 11:30 hod společný program 12:00 hod Mše sv.- světící biskup pražský Karel Herbst 13:00 hod oběd a ukončení setkání 5) Pozvánka na pracovní setkání ředitelů FCH a OCH litoměřické diecéze a seminář, ve kterém se představí projekt SUPORT Setkání se uskuteční od hodin v Diecézní charitě Litoměřice, Dómské náměstí 10, Litoměřice. Program: 1) Duchovní slovo 2) Krizový fond schválení konečné verze 3) Informace koordinátora projektu 4) Informace o chystaných akcích DCHL 5) Seminář, ve kterém se představí projekt SUPORT podpora vzdělávání žen, které pečují o děti do 15 let - Mgr. Leo Steiner OCH Most 6) Raut Účast na pracovním setkání je pro všechny ředitele profesionálních FCH a OCH povinná!!! Poznámka: pokud se z vážných důvodů nemůže dostavit ředitel FCH (OCH), je nutné, aby jeho zástupce měl pověření. 6) Organizační změny: Od byla ředitelkou FCH Lovosice jmenována Bc. Petra Bímonová, tel , 7. Diecézní sbírka na Charitu Litoměřický biskup Mons. Pavel Posád vyhlašuje konání diecézní sbírky na Charitu, která se uskuteční v neděli 24. září 2006 při bohoslužbách ve všech kostelích litoměřické diecéze. Výnos sbírky prosím zasílejte na účet DCH Litoměřice, č.ú / ) Oblastní charita Liberec upozorňuje, že má nové internetové stránky kde se dozvíte informace o jejich projektech.

6 ZPRÁVY CHARITY 6 EKONOMICKÉ INFORMACE Po ukončení Sbírky na uprchlíky 2006 na účet DCH Litoměřice byly zaslány ještě další příspěvky od dárců na tuto sbírku : - ŘmK farnost Teplice v Čechách ,- Kč - ŘmK farnost Raspenava 300,- Kč - Mezinárodní centrum duch.obnovy Hejnice 1.008,- Kč - ŘmK farnost Liběšice u Žatce 1.115,50 Kč - ŘmK farnost Počaply u Terezína 1.000,- Kč. Diecézní charita Litoměřice všem těmto dárcům dodatečně děkuje. Elektronické vyúčtování Tříkrálové sbírky se posouvá do ZÁMĚRY VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ SBÍRKY NA UPRCHLÍKY 2006 Diecézní charita Litoměřice Projekt Poradna pro uprchlíky a migranty. Z prostředků sbírky na uprchlíky žádáme částku Kč ,- jako zdroje potřebné pro dofinancování celkových nákladů. Podíl Diecézní charity Litoměřice na nákladech realizace projektu je Kč ,- Farní charita Česká Lípa Pro projekt sociálního a právního poradenství v PoS a IAS Stráž pod Ralskem ,- Kč. Jde o částku na nákup zdravotnického materiálu, plen, tel. karet a školních potřeb pro klienty PoS a IAS. Pro projekt sociálního a právního poradenství a volnočasové aktivity v ZZC Bělá Jezová a pro projekt prevence obchodu s lidmi v ZZC Bělá Jezová ,- Kč. Jde o částku na vybavení šicí dílny a úpravu prostor, které nám byly za tímto účelem poskytnuty. Pro výše zmíněné projekty částka ,- Kč na pokrytí části akontace na služební vozidlo v ceně ,- Kč. Leasingové splátky budou hrazeny ze zisku služeb prováděných ve Stráži a v Bělé. Akontace celkem je ,- Kč, leasingová splátka vč.pojištění je 3.600,- po dobu 3 let. Celková výše rozpočtu je ,- Kč

7 ZPRÁVY CHARITY 7 Dotace - výzva Ministerstvo Práce a sociálních věcí Odbor rodinné politiky zveřejnilo výzvu na dotační řízení pro rok Jedná se o následující programy: 1. Podpora zařízení služeb prevence soc. vyloučení pro rodiče pečující o děti (zejména o děti předškolního věku) mateřská centra, centra pro rodinu,komunitní centra poskytující služby rodičům s dětmi předškolního věku apod. 2. Podpora zkvalitňování partnerských a manželských vztahů a posilování rodičovských kompetencí osvětová a poradenská činnost 3. Podpora poskytování péče v zařízeních pro výkon pěstounské péče 4. Podpora doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní rodinné péči a výchovné péči Více informací, včetně formuláře žádosti, najdete na webových stránkách MPSV- Rodina-Dotace nest.nezisk.subjektům na podporu rodiny-dotační řízení pro rok 2007 Žádosti podávají jednotlivé charity samostatně. Námitky výše procenta a změna struktury dotace Námitky na projekty podané v rámci Programu podpory soc. služeb proti výši stanoveného procenta (t.j. podílu přidělené dotace na rozpočtu projektu ) a proti změně struktury dotace (t.j. výše dotace na osobní náklady a výše dotace na provozní náklady), lze podat pouze od do Více informací,včetně formuláře najdete na webových stránkách MPSV-Soc. služby-dotace nest. nezisk. subjektům-finanční prostředky pro rok 2006-Dotační výběrové řízení MPSV pro rok 2006-Námitkové řízení pro rok Námitky se budou na MPSV odesílat společně za všechny charity v diecézi. Vyplněné a podepsané žádosti doručte na DCH do pátku (Prosím, nenechávejte to na poslední chvíli a dodržte termín.) Jednání na krajích. V letních měsících červenec a srpen proběhli jednání se zástupcem Ústeckého kraje Mg.Jiřím Machem a zástupcem Středočeského kraje Mgr. Martinou Ozorovskou, které jsme informovali o projektech všech charit v litoměřické diecézi. Služby, které charity poskytují, mají dobré jméno. Byli jsme ujištěni, že Ústecký i Středočeský kraj s námi chtějí i budoucnu spolupracovat a podle svých možností podporovat naše projekty. V ústeckém kraji se v příštím roce chystají navštívit více našich zařízení, aby se informovali o poskytovaných službách přímo v terénu. Ing. Martina Hrabáčová Koordinátor projektů, DCH Litoměřice

8 ZPRÁVY CHARITY 8 CO SE DĚJE V CHARITÁCH Od realizují pracovníci zařízení projekt zpracovaný na základě výzvy NROS na posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb. Cílovou skupinou jsou jak zaměstnanci organizace, tak bezdomovci využívající sociálních služeb v noclehárně azylového domu. Projekt je převážně zaměřen na přípravu organizace a zaměstnanců na změny vyplývající ze Zákona o sociálních službách, platného od Znamená to pro nás všechny další odborné vzdělávání pro přímou práci s uživateli našich služeb, bezdomovci a další vzdělávání zástupců vedení organizace i zařízení pro manažerskou práci. V rámci projektu realizujeme zavádění standardů sociálních služeb do každodenní praxe a dopracování všech souvisejících vnitřních předpisů organizace i zařízení. Nedílnou součástí projektu je poskytování sociálních služeb uživatelům v noclehárně. Znamená to poskytnutí přenocování, možnosti provedení osobní hygieny, poskytnutí polévky a možnosti přípravy vlastního jídla. Ošacení získávají naši uživatelé v menší míře z darů poskytnutých obyvateli města a okolí a hlavně z charitního šatníku Diecézní charity Litoměřice. Cílem realizace projektu je zajištění kvalitních sociálních služeb a příprava zařízení na registraci a akreditaci dle Zákona o sociálních službách. Splněním všech těchto podmínek chceme dostát i v budoucnosti naplnění závazku mezi Farní charitou Litoměřice a Městem Litoměřice. Tento závazek je vyjádřen smlouvou, kde se FCHL zavazuje poskytovat kvalitní sociální služby bezdomovcům z města a okolí. Pavla Soukupová, vedoucí AD PROJEKT AZYLOVÉHO DOMU DOPLŇKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

9 ZPRÁVY CHARITY 9 Akce a činnosti středisek Farní charity Litoměřice Ani v letních měsících naši senioři nelenili a věnovali se různým aktivitám. V Charitním domově sv. Zdislava klienti nadále navštěvují ranní cvičení za doprovodu lidových písní, které znají a mohou si je i zazpívat. Velký počet zúčastňujících svědčí o tom, že tuto aktivitu mají opravdu v oblibě. V letních měsících většinou pobývali v příjemném prostředí zdejší zahrady, kde trávili čas při posezení v altánu. V červenci a srpnu byla práce i na zahradě. Začalo dozrávat ovoce a bylo potřeba ho očesat. Úroda byla bohatá. Česaly se třešně, višně, meruňky a slívy. Některé z klientek se ochotně zapojily do přípravy višňové marmelády a statečně odpeckovávaly jednu višeň za druhou. Každý pátek se peče klientům buchta a tak ovoce, které nesnědli klienti v syrovém stavu se použilo na pečení. Plánovali jsme také opékání buřtů, ale pro velká tepla v červenci a rychlém ochlazení v srpnu, jsme od záměru upustili. V měsíci červnu a červenci nás navštívil pan Klaban, který zazpíval a zahrál na harmoniku. Většina klientek se přidala a zpívala s ním. V srpnu nám pak přišli zahrát a zazpívat kluci z hudební skupiny Křešičanka z ÚSP Křešice, kteří pro nás hráli již po několikáté a pokaždé měli úspěch. V DPS v ulici Švermova a Kosmonautů měli přes léto také zajímavý program. Na začátku července podnikli celodenní výlet do Harrachova. Navštívili Mumlavské vodopády, Sklářské muzeum, vyjeli lanovkou na Čertovu horu a na posílení zavítali do restaurace na společný oběd. Výletu se zúčastnili i klienti pečovatelské služby v terénu a obyvatelé penzionu U Trati.

10 ZPRÁVY CHARITY 10 Také do DPS ve Švermově ulici zavítala Křešičanka. V srpnu se pak klienti domluvili na společném obědě a zavítali do zdejší vyhlášené restaurace. Další společnou akcí těchto středisek bylo grilování s poslechem hudby v prostorách zahrady DPS ve Švermově ulici. Tak jako v ostatních střediscích i tady probíhají pravidelná cvičení, a to jak kondiční, tak i psychorelaxační. Na září DPS zorganizovala opět celodenní výlet, tentokrát do Botanické zahrady v Praze, kde je opravdu moc krásně. Výletu se zúčastní jak obyvatelé obou DPS, tak i klienti z ostatních středisek. V Domově pro seniory se obyvatelé také nenudili. Během letního období se zaměřili především na hraní společenských her. Určitě si při těchto činnostech užili spousty legrace. Kromě toho také pracovali na úpravě skalky, kterou si sami vytvořili. Nejen v jiných střediscích, ale i v Domově pro seniory pečou ovocné koláče a bylo tomu tak i přes léto. V polovině srpna vystoupila v DS se svým programem paní Mudrová, která obyvatelům zazpívala v doprovodu klavíru a houslí. V průběhu září toto středisko plánuje pravidelné provádění terapií s použitím barevného písku, výrobu zvonkoher, použití ubrouskové techniky a batiky. Farní charita Litoměřice Ivana Kretová, ergoterapeut DOMOV SV. M. MAGDALENY V JIŘETÍNĚ Dny Českého Švýcarska Dne 8.9. a se uskutečnily v Krásné Lípě Dny Českého Švýcarska - pod názvem "Svět přírody a lidí ". Při té příležitosti byl Domovu sv.m.magdaleny od pana Antonína Koláčka, předsedy Nadačního fondu Most Naděje, předán finanční dar ,-Kč. Matky a děti se mohly účastnit zdarma koncertu známé skupiny " No name " ze Slovenska. Lístky zaplatil nadační fond a koncert se maminkám velmi líbil. Dopoledne bylo setkání s Jaroslavem Uhlířem - " Hodina zpěvu ", druhý den v sobotu se matky a děti zúčastnily EKO Jarmarku - ekologické soutěže, výlety do parku Českého Švýcarska. V místním kostele byla výstava obrázků našich dětí, a tím se účastnily i soutěže obrázků dětí. Velmi děkujeme Nadačnímu fondu Most Naděje a panu Antonínu Koláčkovi. Letošní rok dosáhla částka finanční pomoci už ,-Kč od doby, co pravidelně dostáváme finanční pomoc na provoz našeho domova. Hana Venturová vedoucí Domova sv. M. Magdalény

11 ZPRÁVY CHARITY 11 FCH RUMBURK Akce klubovny Farní charity Rumburk Věnujte prosím chviličku k nahlédnutí na akce, které se uskutečnily ve Farní charitě Rumburk. Jako každý rok, tak i letos, jsme uspořádali výlet na kolech pro klienty FCH. Akce se uskutečnila v sobotu 17.června 2006 za účasti osmi nadšenců. Cílem trasy bylo Kyjovské údolí. Počasí nám přálo, byla dobrá nálada. Prošlápli jsme Brtníky, Staré Křečany a celé Kyjovské údolí. Klienti byli spokojení a všichni se těšíme, až si to zopakujeme. V dětském centru pro předškolní děti se dne 27. června konal výšlap na rozhlednu Dýmník. Předškoláci se cestou učili poznávat druhy stromů, rostlinek a stopy zvířátek. Odměnou za zdolání náročného terénu byla pro děti sladká odměna. První týden o letních prázdninách Tak se žilo v rekreačním středisku Natura

12 ZPRÁVY CHARITY 12 První týden o letních prázdninách se konala zotavovací akce pro klienty farní charity v ekologickém a rekreačních centru Natura. Pobyt ve středisku se odehrával v indiánském duchu, děti si tak mohly vyzkoušet výrobu čelenek, vlajky a vymítačů duchů. V ekostředisku byly děti mile překvapeny z krmení lesní zvěře z dlaně. Jako již tradičně nechyběl celodenní výlet, opékání vuřtů a poslední noc jsme uskutečnili stezku odvahy, kde se děti učily ovládat svůj strach. Věříme, že si každý z účastníků odnesl z pobytu nové zážitky a znalosti o indiánském životě. M. Huruglicová a A. Hozdeková sociální pracovnice Charita seniorům a dobrovolníkům V měsíci květnu v rámci dobrovolného,,pryč se samotou proběhly dvě akce pro seniory. Dne 18. května 2006 si byli zahrát na pozvání Frauen Euro Centra v Zittau bowling, v pátek 26. května 2006 ve spolupráci s Domem kultury Rumburk se pro změnu podívali na zámek v Mnichově Hradišti, skalní hrad Valečov a Dlaskův statek. Během zájezdu senioři vyplnili dotazníky ohledně

13 ZPRÁVY CHARITY 13 připravované akce Odpoledne při hudbě, které pracovnice FCH Rumburk vyhodnotí a akci dle přání seniorů zorganizují. Dalším projektem je Sociální šatník, který se nachází v prostorách Farní charity Rumburk na adrese SUKOVA přesněji na nádvoří nynější Městské policie Rumburk, naproti místnímu gymnáziu. V těchto prostorách naleznou materiální pomoc všichni sociálně potřební, a to v provozních hodinách v úterý a čtvrtek od 13 do 16 hodin. Paní Nekudová, vedoucí šatníku, přijímá čisté a nepoškozené věci v pracovní dny. Přebytky z šatníku jsou pak dále předány do střediska Úpice Diakonie Broumov, odkud pokračují nejen do postižených oblastí jak u nás, tak i do zahraničí, nebo jsou dále zpracovány. Senioři na výletě

14 ZPRÁVY CHARITY 14 ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI Farní charita Rumburk v projektu Asistenční služba pro rodiny s dětmi se zúčastnila, v rámci Letního srazu turistů-den Mikulášovic, výletu na Tanečnici. Již VI. ročník Soutěže rodin pořádala dne 20. srpna 2006 FCH Rumburk pro své klienty. Účastníci byli rozděleni do dvou kategorií podle věku dětí (3-5 a 6-12 let). Soutěžilo deset rodin, vždy rodič a dítě. Byly připraveny nelehké úkoly, které museli splnit všichni soutěžící např. navlékání korálků poslepu, v pojídání jogurtů, v lovení rybek, nebo si vyzkoušeli svou zručnost v přenosu míčku na polévkové lžíci. Ročník byl zakončen vyhodnocením, kde byli všichni odměněni. Poslední srpnovou neděli se rovněž po šesté konaly: Závody koloběžek. Jak již název napovídá, soutěžilo se v jízdě na koloběžkách. Náročnost trasy, která vedla parkem, byla přizpůsobena věku účastníků. Z přihlášených 45 závodníků dorazila polovina. Soutěžily 4 kategorie. Počasí nepřálo a proto mladší děti startovaly v budově farní charity.

15 ZPRÁVY CHARITY 15 Přesto, že pršelo a děti měly bláto všude, neodolali ani rodiče. Již druhý rok úspěšně zvítězili sami nad sebou. Odpoledne se ukončilo rozdáním cen a grilováním buřtíků. Rodičům, dětem i pracovníkům farní charity se rozloučení s létem a prázdninami moc líbilo. TĚŠÍME SE MOC NA PRIŠTÍ ROK. Poděkování patří všem sponzorům, kteří na tyto akce přispěli. Lenka Frumertová, sociální pracovnice Co nového v občanské poradně Na konci loňského a na začátku letošního roku proběhly ve všech občanských poradnách v celé ČR sdružených v Asociaci občanských poraden (AOP) kontroly kvality služeb poraden podle Standardů kvality občanských poraden AOP. Kontrole prováděné nezávislými kontrolory se podrobila i naše Občanská poradna při Farní charitě Rumburk. Tato kontrola znamenala pro nás nejen kritický nezávislý pohled na kvalitu poskytovaného poradenství zvenčí, ale též byla inspirací a nabídkou nových námětů pro zdokonalení našich služeb do budoucna. Rumburská občanská poradna byla v rámci těchto kontrol úspěšně zařazena do kategorie A, tedy mezi poradny poskytující kvalitní služby občanského poradenství. Občanské poradny radí ve 14 poradenských oblastech, poradenství spočívá v poskytnutí bezplatných, diskrétních, nezávislých a nestranných informací a rad, případně jiné pomoci. Rumburskou občanskou poradnu naleznete v Rumburku, v ul. Sukova Program MAKE a CONNECTION Připoj se Farní charita Rumburk je hrdá na klienty nízkoprahového zařízení podílejících se na tvorbě projektu Pojďme si hrát, který byl podpořen částkou ,- Kč. Pod projektem Pojďme si hrát se skrývají akce a činnosti pro děti a mládež ze sociálně slabého prostředí. V druhé polovině června 2006 probíhalo školení o programu Make a Connection, kde se setkala strana občanského sdružení dobrovolnického centra v Ústí nad Labem.

16 ZPRÁVY CHARITY 16 Kamila Gežová (osoba zodpovědná za grant), klientka nízkoprahového zařízení pro děti a mládež při farní charitě, společně s Leonou Demeterovou se tohoto školení zúčastnily. Program Make a Connection Připoj se, je společným programem Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a společnosti Nokia Czech Republic, jehož cílem je podporovat mladé lidi ve věku let, při realizaci jejich vlastních dobrovolnických iniciativ (projektů). Prostory a zázemí pro realizaci tohoto projektu poskytla Farní charita Rumburk zdarma, pracovníci jsou však nezkušeným realizátorům k dispozici i v případech poradenství a morální podpory. Na realizaci akcí se podílí společně se slečnou Gežovou dalších sedm klientů, Kamil Cepero, Zoltán Šidélko, Štefan Žikmund, Jolana Šidélková, Lucie Mísařová a Alena Hozdeková, jako pomocný organizátor. V červenci proběhla dovednostní soutěž Šikulka, která se realizátorům projektu opravdu povedla. Do akcí financovaných programem Make a Connection patří i výlet do libereckého Centra Babylón, beseda na téma drogy a vztahy, výtvarné odpoledne, atd. CHCETE BÝT EKO? Občanská poradna Rumburk navázala spolupráci s organizací BEZK (Brontosauří ekocentrum Zelený klub), která spočívá v poskytování ekoporadenství občanům. Občanská poradna v rámci této spolupráce poskytuje ekorady, informace a pomoc všem, kteří se na ni obrátí. Prostřednictvím této spolupráce se mohou občané v poradně dotázat na ekologickou problematiku. Občanská poradna využívá k poskytování ekoporadenství informační databáze Zelené domácnosti. Zelená domácnost je internetová ekologická poradna, která spolupracuje s odborníky na danou problematiku: odpadového hospodářství, úspor energií, legislativy apod. Občané si díky rumburské občanské poradně mohou zodpovědět řadu dotazů týkajících se životního prostředí, např. jaké jsou ekologicky šetrné čistící a prací prostředky, co jsou biopotraviny a jak je na trhu rozlišit, o nelegálním kácení stromů apod..

17 ZPRÁVY CHARITY 17 Kromě tohoto ekoporadenství občanská poradna radí v řadě dalších oblastech - např. v pracovně právní problematice, v majetkoprávních vztazích, v občanskoprávní oblasti, v rodinném právu, v oblasti ochrany spotřebitele, domácího násilí atd. Dále úzce spolupracuje s Charitním sdružením Děčín v rámci projektu Aktivní padesátka, který pomáhá řešit problematiku nezaměstnaných a ohrožených nezaměstnaností starších 50 ti let. KONTAKT: Občanská poradna Rumburk, Sukova 1055, Rumburk, tel: Kateřina Ondrušová, vedoucí poradny OCH MOST Sovička v Aguaparku v Mostě V úterý 1. srpna 2006 navštívily děti z komunitního centra Sovička v Mostě zdejší Aquadrom. Děti byly pod dozorem paní vychovatelky a nové studentky - praktikantky Daniely.Malá Beátka se zpočátku hodně bála, ale brzy se s ostatními zapojila do vodních hrátek. Děti si hrály ve vířivém bazénku a jezdily na toboganu. I když se nikomu ven z vody nechtělo, nakonec všichni museli po hodině opustit bazén a jít zpět do klubu. Cestou zpět se děti zastavily na dobré zmrzlině.

18 ZPRÁVY CHARITY 18 Sovička na výletě u opuštěných zvířátek Ve středu 2. srpna 2006 se zúčastnily děti z komunitního centra Sovička Oblastní charity Most exkurze do útulku pro zatoulaná a opuštěná zvířata v Rudolicích u Mostu. Viděly pejsky, štěňátka, kočičky a také plachého barevného papouška. Děti byly z malých i velkých mazlíčků ohromeny. Malý Filípek se zúčastnil focení paní redaktorky z Mosteckého deníku. Unaveni z procházky do útulku jeli všichni hromadnou dopravou zpět do školky a plni nových zážitků podléhali únavě.

19 ZPRÁVY CHARITY 19 OCH ÚSTÍ NAD LABEM Centrum pro rodinu ARCHA Centrum pro rodinu ARCHA vzniklo 1.července 2006 jako nové zařízení Oblastní charity Ústí nad Labem s cílem podpory rodin a výchovy dětí v ústeckém regionu. Do povědomí veřejnosti chceme vejít jako zařízení s příjemným prostředím a otevřeným přístupem. Současné aktivity Centra pro rodinu Arc- Mateřské centrum Ovečka Mateřské centrum Ovečka nabízí aktivní trávení času na mateřské dovolené, příjemný prostor pro vzájemná setkávání, prostor pro rozvoj komunikačních dovedností mezi rodiči a dětmi i mezi rodiči navzájem, možnost občerstvení. Děti se mohou vydovádět s novými kamarády v moderně zařízené herně vybavené houpadly, kuličkovým bazénkem, odstrkovaly, prolézačkami, gymnastickými míči, tunelovým bludištěm Mateřské centrum Ovečka je otevřeno od 4. září 2od pondělí do pátku - vždy dopoledne od 8.00 do hodin a odpoledne od do hodin. - Projekt Integrace Integrace žen do pracovního procesu V rámci projektu nabízíme ženám na mateřské dovolené, ženám dlouhodobě nezaměstnaným a ženám nad 50 let bezplatné vzdělávací kurzy pod vedením kvalifikovaných lektorů s cílem získání, oživení či prohloubení znalostí potřebných pro uplatnění na trhu práce. Nabídka vzdělávacích kurzů zahrnuje kurz anglického jazyka, kurz základů práce na PC, kurz základů podnikání a motivační kurz. Po dobu výuky je zajištěno hlídání dětí. Dále nabízíme bezplatné právní poradenství, knihovničku a internetový koutek, zajímavá setkání a besedy. V rámci projektu také vznikla tři tréninková pracovní místa jako nabídka práce nanečisto, umožňující práci na plný či zkrácený úvazek dle individuálních potřeb, přípravu na vstup na trh práce, získání zkušeností a nových návyků, práci v přátelském a bezpečném prostředí. Projekt Integrace integrace žen do pracovního procesu je spolufinancován ze zdrojů EU a Ústeckého kraje. Kontakt : Centrum pro rodinu ARCHA, Poláčkova 2, Ústí nad Labem Dobětice Tel ,

20 ZPRÁVY CHARITY 20 Azylový dům Samaritán realizuje projekt CESIN cesta integrace podpořený ze zdrojů EU V Azylovém domě Samaritán Ústí nad Labem realizujeme od 1. ledna 2006 projekt CESIN cesta integrace. Tento projekt je podpořený ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR na dobu dvou let. Cílem projektu je odborné posílení pracovního týmu v našem zařízení a jeho další vzdělávání tak, abychom mohli poskytovat služby v maximální kvalitě s důrazem na individuální práci a přístup ke klientovi. Od ledna tak v Azylovém domě pracují 2 sociální pracovníci s odpovídajícím vzděláním a pracovní tým se účastnil celé řady vzdělávacích kurzů a seminářů. Absolvovali jsme stáže v Azylovém domě v Litoměřicích a v Praze, pravidelně se účastníme mezioborových supervizí. Intenzivně pracujeme na zavádění standardů kvality do praxe. Naší snahou je přispět k začlenění uživatelů našich služeb zpět do společnosti a na trh práce. Jednou z cest je vzdělávání formou individuálních kurzů základů práce na PC. Délka kurzu je 40 hodin, zahrnuje základní znalosti práce s počítačem, možnost vyhledávání pracovních míst na internetu a tvorbu písemných prezentací. Absolventi kurzu získají osvědčení.kurz zahájilo 18 účastníků, certifikát v současné době obdrželo 7 účastníků, z toho 1 žena. Naším dlouhodobým cílem je vytvořit program přispívající k řešení problematiky bezdomovství na poli prevence. OCH ČESKÁ KAMENICE POUŤ 2006 Šestá pěší pouť mládeže Litoměřické diecéze začala 4. července. Trasa vedla letos z Mělníka do České Kamenice. Úmysly : nová kněžská a řeholní povolání, za rodiny v diecézi. Poutníky jel na začátek společného putování do Mělníka povzbudit náš děkan P.Jordán a ujistil je, že je budeme v pátek očekávat s otevřenou náručí. A tak se stalo : P.Jordán nás požádal o pomoc při zajištění zázemí pro poutníky.mělo jich být Žádný problém. Poutníci připutovali místo ve tři odpoledne v sedm večer (to už bylo zavřené koupaliště, (kde se měli umýt) a neustále se množili,

21 ZPRÁVY CHARITY 21 na konečné číslo 25! K tomu našich 25 klientů, což nepatrně vneslo nervozitu do našich řad, aby se všichni najedli a čistí uložili. Při večerním táboráku, kytaře a slavnostním městském ohňostroji jsem se ale všichni srovnali. V neděli přijel do poutní kaple Narození Panny Marie otec biskup Pavel a společně jsme slavili pontifikální mši svatou na závěr pouti. S velikou radostí jsme přivítali otce biskupa Pavla v Oblastní charitě na slavnostní oběd a po odpoledním společném posezení byla letošní akce POĎ NA PÓŤ ukončena. FARNÍ CHARITA LOVOSICE Charitní pečovatelská služba v Lovosicích Od dubna 2006 provozuje Farní charita Lovosice Charitní pečovatelskou službu. Charitní pečovatelská služba je určena seniorům a zdravotně znevýhodněným osobám, kteří žijí v Lovosicích a přilehlých obcích Lovosicka, prokazujících se

22 ZPRÁVY CHARITY 22 nedostupností a nedostatečným nebo chybějícím pokrytím podobných služeb. Služba je poskytována každý pracovní den, po domluvě pak i během dnů pracovního klidu. V rámci Charitní pečovatelské služby jsou poskytovány následující úkony: - pomoc při zajištění chodu domácnosti a práce spojené s udržováním domácnosti (běžné úklidové práce v bytě i ve společných prostorách domu, mytí nádobí, donáška vody, praní, žehlení a případné drobné úpravy prádla, donáška uhlí a dřeva apod.); - stravování nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz oběda, pomoc při podávání stravy a nápojů, pomoc s přípravou pokrmů, nákupy apod.); - pomoc při sebeobsluze a pomoc při vytvoření podmínek pro sebeobsluhu (běžné úkony osobní hygieny, pomoc při oblékání, vyzvednutí léků apod.); - sociální poradenství (pomoc s vyřízením dávek státní sociální podpory a sociální péče, s vyplňováním formulářů apod.); - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři, na úřady a zpět, apod.); - pomoc při zajištění duchovních potřeb (doprovod či odvoz do kostela, zprostředkování kontaktu s duchovním). Kontaktní osoba: P. Bímonová, adresa: Farní charita Lovosice, Žižkova 477/11, Lovosice; tel nebo Petra Bímonová, Farní charita Lovosice KOJATICE 2006 Již po šesté se v letošním roce uskutečnily dva prázdninové pobyty dobrovolných pracovníků v romské osadě Kojatice na východním Slovensku. Stejně jako v předchozích letech byla náplní obou pobytů realizace volnočasových, výchovně-edukačních, sportovních aj. aktivit. Během pobytů měly děti možnost se krom běžných aktivit účastnit řady výletů. Mezi jeden z nejzajímavějších zážitků, který si děti z letošních prázdnin odnášejí, patří zajisté návštěva jeskyně v Lipovci, která je známá jako tzv. Zlá diera. Ne nadarmo jsou návštěvníci upozorňováni na atraktivitu návštěvy v podobě zapůjčení přileb nebo karbidky namísto běžných baterek. Stejně nevšedním zážitkem ovšem byla návštěva prešovského kina, vždyť některá z dětí byla v kině vůbec poprvé. A tak se nebylo čemu divit, přemýšlel-li Míša nahlas nad tím, zda budeme čekat s projekcí filmu až se zaplní všechna dosud prázdná sedadla v kinosále. A na závěr pobytů také nemohla chybět představení, v nichž děti předvedly svůj herecký um, ať již ve ztvárněné Popelce nebo v netradičním Televizním vysílání pro malé i velké.

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA Rok 2014 byl pro klienty v objektu, Za Humny 580, rokem adaptačním. Všichni si ještě zvykali na to, že dům je rozdělen na dvě samostatné, na sobě

Více

Dobrovolnické centrum, o. s.

Dobrovolnické centrum, o. s. Dobrovolnické centrum, o. s. 2015 Spolek Dobrovolnické centrum vytváří a poskytuje profesionální zázemí dobrovolníkům a propaguje dobrovolnictví jako přirozenou součást života. Rok vzniku: 1999 Jsme nestátní

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Z činnosti sociální a zdravotní komise

Z činnosti sociální a zdravotní komise Z činnosti sociální a zdravotní komise Ustavující schůze a zahájení činnosti dne 30.1.2007. Plán práce na rok 2007 Provedení analýzy současného stavu v sociální a zdravotní oblasti v obci. Organizace přednáškové

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli.

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Oblastní spolek Český červený kříž Karlovy Vary, Školní 358/7. Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Cílová skupina potřební nemajetní spoluobčané. Poskytuje humanitární

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2013 V Lipníku nad Bečvou 11. února 2014 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Arcidiecéznícharita Praha Středisko Migrace

Arcidiecéznícharita Praha Středisko Migrace Arcidiecéznícharita Praha Středisko Migrace Charita ČR a migrace Mgr. Svitlana Porche Vedoucí Střediska Migrace 20.3.2012 Charita České republiky Členem je 8 arci/diecézních charit na jejichž území působí

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město Ř Á D J E S L Í Provoz je zajištěn od 6,00 do 16,00 hod. V pondělí a středu nabízíme po dohodě s rodiči prodloužený provoz do 17,30 hod, v úterý a čtvrtek po dohodě do 16,30 hod. Rozdělení dětí do oddělení

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku

Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku Rf ~.OPERALNf.., ='CR ~""'E n A """,pskj ~ :a: LIDSKÉ ZAMÉSTNANOST ZDROJE PROGRAM PODPORUJEME VASI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku Tento informacní leták obsahuje prehled

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Vzdělávání zadavatelů a poskytovatelů v problematice komunitního plánování sociálních služeb v Královéhradeckém kraji. Zápis

Vzdělávání zadavatelů a poskytovatelů v problematice komunitního plánování sociálních služeb v Královéhradeckém kraji. Zápis Zápis Z jednání I. pracovní skupiny komunitního plánování sociálních služeb v Kostelci nad Orlicí (I. - zájmové kluby, prevence kriminality, péče o rodinu a děti, menšiny) Přítomni (viz. prezenční listina):

Více

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s.

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Úvod: Sdružení Prostor pro rodinu,o.s. vzniklo v roce 2008 v Černém Dole. Jeho cílem je: - podporovat rodiče s malými dětmi v pracovním i osobním životě.

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ

OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ Kategorie * Počet obyvatel 1 0 500 2 501 3000 3 3001 10 000 4 10 001 50 000 5 50 001 a více Obec/městská část 1 : Kraj: Adresa obecního úřadu/úřadu městské části Ulice: PSČ: Kontaktní e-mail: Č. p.: Kontaktní

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA 2. Projekt Zahrady u Splavu zahajují další část projektu: Zakládáme komunitní zahradu na pozemku zámku v Doudlebách nad Orlicí.

TISKOVÁ ZPRÁVA 2. Projekt Zahrady u Splavu zahajují další část projektu: Zakládáme komunitní zahradu na pozemku zámku v Doudlebách nad Orlicí. TISKOVÁ ZPRÁVA 2 Sídlo sdružení: 517 03 Skuhrov nad Bělou 84 kancelář: 517 41 Kostelec nad Orlicí, Palackého n. 23 Ing. arch. Kateřina Holmová kontaktní osoba Tel. +420 494 323 650, katerina@sdruzenisplav.cz

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na druhé Mistrovství České republiky v závodu na HORSKÝCH KOLECH Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců Integra Chroustovice

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE*

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na desátý *PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců SK Parta Litoměřicko Spolupořadatel: OR AŠSK Litoměřice

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Farní charity Kralupy nad Vltavou za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Farní charity Kralupy nad Vltavou za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Farní charity Kralupy nad Vltavou za rok 2008 Adresa: FARNÍ CHARITA KRALUPY NAD VLTAVOU Chmelova 212 278 01 Kralupy nad Vltavou Tel: 606 613 018, 724 170 796 e-mail: centrum@nasefarnost.cz

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ

METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN a Česká asociace pečovatelské služby METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ REKVALIFIKACE V KOMBINACI S TRÉNINKOVÝM ZAMĚSTNÁNÍM NEZAMĚSTNANÝCH OSOB STARŠÍCH 50 LET NA PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti I. Realizované projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Sociální služby v Ústeckém kraji finanční zdroj: OP LZZ (prioritní osa 3, oblast

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique Firemní dobrovolnictví 1 - Présentation électronique Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) jsou co do územní rozlohy působnosti společnosti a rozsahu provozovaného majetku největší společností

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov Rodinná pohoda, o. s. Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Datum vzniku: 19. 5. 2005 Sídlo: Morávkova 35, 68201 Vyškov Ředitelka: Mgr. Jana Kubaláková Kancelář: Havlíčkova 17/1, 68201 Vyškov Centrum denních služeb:

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 3 Posláním organizace je:... 3 Cílem organizace je:...

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI:

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 3.1 Podpora stávající

Více

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Obsah 1. ČLENSKÁ ZÁKLADNA... 1 2. POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE... 2 3. PŮSOBENÍ... 3 4. BILANCE AKTIVIT ORGANIZACE V ROCE 2014... 4 5. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA...

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

05/2012 Účastníci programu Pět P

05/2012 Účastníci programu Pět P Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 05/2012 Účastníci programu Pět P 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Podpořili nás..........3 Pět P - nový program DC ADRA.....4

Více

Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby Dolní Rožínka za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby Dolní Rožínka za rok 2012 1. Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby Dolní Rožínka za rok 2012 1. Úvodní slovo V roce 2012 vláda pokračuje v úsporných opatřeních, která dopadají i na sociální služby. Díky členství v Asociaci

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 4 květen červen 2009 Zástupci olomouckých Charit na Ukrajině Od 18. do 25. 5. 2009 měli možnost ředitelé, nebo jejich zástupci a pastorační asistenti,

Více

INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU

INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU DCH Brno Oblastní charita Blansko Mgr. Blanka Bendová Charita Česká republika Nestátní nezisková církevní organizace Předmětem hlavní činnosti charity je zejména zajišťování

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou realizuje Dispečink asistenčních služeb a dobrovolnické centrum obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum

Více

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, wagenknechtova@hospic.cz

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, wagenknechtova@hospic.cz Výroční zpráva Oblastní charity Červený Kostelec 2008 Oblastní charita Červený Kostelec 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec statutární zástupce, ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, tel. 491 610 300,

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace

Více

2. Humanitární sklad ošacení a sociální šatník. 3. Mateřské centrum Rodinka

2. Humanitární sklad ošacení a sociální šatník. 3. Mateřské centrum Rodinka OBLASTNÍ CHARITA JILEMNICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1. Úvod V létě roku 2008 se Oblastní charita Jilemnice (dále jen Charita ) přestěhovala z budovy Gymnázia a střední odborné školy do prostor ve Společenském

Více

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco.

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Monitoring z akcí 2012 O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České

Více

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Jméno: Příjmení: Kontaktní adresa: E-mail: PSČ: Kontaktní telefon:

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2010 Odborné sociální

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, e-mail: wagenknechtova@hospic.cz

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, e-mail: wagenknechtova@hospic.cz Oblastní charita Červený Kostelec 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec statutární zástupce, ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, tel. 491 610 300, sekretariat@hospic.cz, www.ochck.cz, číslo účtu KB:

Více

Vznik zařízení. Registrace. Sídlo. Orgány zařízení

Vznik zařízení. Registrace. Sídlo. Orgány zařízení Výroční zpráva 2006 Vznik zařízení Oblastní charita byla založena jako společný počin Města Česká Kamenice a Biskupství litoměřického dne 7.2.2000. Od června téhož roku začala poskytovat služby v pronajatém

Více

Občanská poradna Pardubice

Občanská poradna Pardubice Občanská poradna Pardubice Vydalo: občanské sdružení Občanská poradna Pardubice, IČO: 265 97 764 Havlíčkova 1036, 530 02 Pardubice tel.: 466 989 574 e-mail: op.pce@seznam.cz www.obcanskaporadna.unas.cz!!

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. ŽIRAFA: ŽIvot Rodiny Alternativní Fórum Aktivit

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. ŽIRAFA: ŽIvot Rodiny Alternativní Fórum Aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ŽIRAFA: ŽIvot Rodiny Alternativní Fórum Aktivit Rodinné centrum Žirafa bylo založeno v roce 2009 Sborem Jednoty bratrské v Liberci. V roce 2012 nadále pokračovalo ve svém poslání, kterým

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013 Kostka Krásná Lípa Zpráva o hospodaření v roce Kostka Krásná Lípa byla založena k 1. 6. 2008. Vlastní činnost zahájila od 1. 9. 2008. Sídlo: Masarykova 1094/4, Krásná Lípa IČ: 751 39 090 Právní forma:

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více