1. Doplňte interpunkci. 2. Stavbu souvětí znázorněte graficky. Určete současně druhy vět vedlejších.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Doplňte interpunkci. 2. Stavbu souvětí znázorněte graficky. Určete současně druhy vět vedlejších."

Transkript

1 I. JAZYKOVÝ ROZBOR + II. PRAVOPISNÉ CVIČENÍ Když ho pak Odysseus prosil aby jim pomohl s návratem do vlasti dal jim místo průvodců veliký měch do něhož uzavřel všechny nepříznivé větry a pevně ho utáhl stříbrnou tkanicí aby ani jeden nemohl uniknout. 1. Doplňte interpunkci. 2. Stavbu souvětí znázorněte graficky. Určete současně druhy vět vedlejších. 3. Určete druh souvětí + počet vět v souvětí: 4. Určete větné členy: jim - do vlasti - pevně - 5. Určete druhy slov: aby - něhož - jeden - místo - 6. Určete rod a vid sloves: a) uzavřel - b) utáhl větu vedlejší změňte ve větný člen: 8. Nahraďte synonymy: a) měch - b) utáhl - ÚKOLY SE NEVZTAHUJÍ K TEXTU 9. Označte a spočítejte chyby: Myši a hlemýždi udělaly mnoho škody na zahrádce. a) 0 b) 1 c) 2 d) Doplňte: a) Půjčil jsem Jirkov- Hrabalov- novel-. b) Kamarádov- dopisy- m- potěšil-. c) Ra-é brambory jsou drahé.

2 11. V kterém bodě není správně doplněna interpunkce? a) Evo, už se na mě nezlob. b) Ach, to je překrásné! c) Mnohé básně Jaroslava Seiferta nositele Nobelovy ceny za literaturu opěvují Prahu. d) Tvé ach mi není nic platné. 12. Které z těchto podstatných jmen je pomnožné? a) stromoví b) rostliny c) Hradčany 13. Určete slovo jednoznačné: a) oko b) jazyk c) kyslík 14. Uveďte antonyma: a) pokora - pýcha b) šetrný - marnotratný, rozmařilý c) váhavě - rozhodně 15. Napište 1 pranostiku. 16. Zájmenem tázacím nemůže být: a) čí - b) jenž - c) kdo Jen číslovky základní jsou uvedeny v bodě: a) kolik, několikero, dvoje b) sedm, dvacet, mnoho c) málo, dvakrát, šest 18. odysea = 19. Doplňte jméno druhého člena umělecké dvojice: a) Josef Čapek - b) Zdeněk Svěrák - c) Jiří Voskovec -

3 II. DOPLŇTE Domov Když se vracím z prázdninového pob-tu v (Č/č)echách vždy m- znovu a znovu zaplavuje úžasný pocit. Z krajiny která se přede mnou odkryje na m- dýchne pocit be-pečí. Pocit domova který m v těch krásných (Č/č)echách chyběl. Vracím-li se z (R/r)akouska zmocňuje se m- při vší únavě po přejezdu hranic u (M/m)ikulova touha končit tu divokou jízdu tem- lou krajinou. Touha zastavit třeba ve (S/s)trážnici kde prý nikdy neprší a trávit zb-tek letní noci na (S/s)lováckých slavnostech při p-sničkách. Přem-šl-te kde jsem vlastně doma? Opravdu doma jsem totiž na (V/v)alašsku. Jakmile se ráno probudím a otevřu okno abych do svého pokojíku v podkrovvpustil čerstv- vzduch obv-kle usl-ším klapot koňských kop-t. Pstruhová říčka pívá nenapodob-telnou p-seň. Snažím se porozum-t každému zurčícímu pram-nku který om-vá kameny a nezadržitelně ub-há aby spl-nul v mohutnější tok. Sluneční paprsky rozhodil- na vodní hladinu nesčetně mnoho blskav-ch diamantů. V dál- se třp-tí zlato. Žijeme o-klopeni les- zvěří a ptactvem. Každý kdo se narodí v tak nádherném kraji mus- sv-j domov m-lovat. Věřte že b- ch nikdy nem-nil.

4 ŘEŠENÍ: 1. JAZYKOVÝ ROZBOR Když ho pak Odysseus prosil, aby jim pomohl s návratem do vlasti, dal jim místo průvodců veliký měch, do něhož uzavřel všechny nepříznivé větry, a pevně ho utáhl stříbrnou tkanicí, aby ani jeden nemohl uniknout. 1. Doplňte interpunkci. 2. Stavbu souvětí znázorněte graficky. Určete současně druhy vět vedlejších. 3H + 5H 1Vv (časová) 4Vv (přívlastková) 6Vv (účelová) 2Vv (předmětná) 3. Určete druh souvětí + počet vět v souvětí: SS; 6 vět 4. Určete větné členy: jim - Pt 3. p. do vlasti - Pum pevně - Pu zp. 5. Určete druhy slov: aby 8 něhož 3 jeden 4 místo Určete rod a vid sloves: c) uzavřel činný, D d) utáhl - činný, D větu vedlejší změňte ve větný člen: prosil o pomoc s návratem do vlasti 8. Nahraďte synonymy: b) měch - pytel b) utáhl - uvázal, svázal, stáhl ÚKOLY SE NEVZTAHUJÍ K TEXTU 9. Označte a spočítejte chyby: Myši a hlemýždi udělaly mnoho škody na zahrádce. a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 b) Doplňte: a) Půjčil jsem Jirkovi Hrabalovy novely. b) Kamarádovy dopisy mě potěšily. c) Rané brambory jsou drahé.

5 11. V kterém bodě není správně doplněna interpunkce? a) Evo, už se na mě nezlob. b) Ach, to je překrásné! c) Mnohé básně Jaroslava Seiferta nositele Nobelovy ceny za literaturu opěvují Prahu. c d) Tvé ach mi není nic platné. 12. Které z těchto podstatných jmen je pomnožné? a) stromoví b) rostliny c) Hradčany c 13. Určete slovo jednoznačné: a) oko b) jazyk c) kyslík c 14. Uveďte antonyma: a) pokora - pýcha b) šetrný - marnotratný, rozmařilý c) váhavě - rozhodně 15. Napište 1 pranostiku. Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění. Únor bílý pole sílí. 16. Zájmenem tázacím nemůže být: a) čí - b) jenž - b c) kdo Jen číslovky základní jsou uvedeny v bodě: a) kolik, několikero, dvoje b) sedm, dvacet, mnoho b c) málo, dvakrát, šest 18. odysea = dlouhé, bludné putování; pestré životní osudy 19. Doplňte jméno druhého člena umělecké dvojice: a) Josef Čapek - Karel Čapek b) Zdeněk Svěrák - Ladislav Smoljak

6 c) Jiří Voskovec - Jan Werich II. DOPLŇTE - ŘEŠENÍ Domov Když se vracím z prázdninového pobytu v Čechách, vždy mě znovu a znovu zaplavuje úžasný pocit. Z krajiny, která se přede mnou odkryje, na mě dýchne pocit bezpečí. Pocit domova, který mně v těch krásných Čechách chyběl. Vracím-li se z Rakouska, zmocňuje se mě při vší únavě po přejezdu hranic u Mikulova touha skončit tu divokou jízdu ztemnělou krajinou. Touha zastavit třeba ve Strážnici, kde prý nikdy neprší, a strávit zbytek letní noci na slováckých slavnostech při písničkách. Přemýšlíte, kde jsem vlastně doma? Opravdu doma jsem totiž na Valašsku. Jakmile se ráno probudím a otevřu okno, abych do svého pokojíku v podkroví vpustil čerstvý vzduch, obvykle uslyším klapot koňských kopyt. Pstruhová říčka zpívá nenapodobitelnou píseň. Snažím se porozumět každému zurčícímu pramínku, který omývá kameny a nezadržitelně ubíhá, aby splynul v mohutnější tok. Sluneční paprsky rozhodily na vodní hladinu nesčetně mnoho blýskavých diamantů. V dáli se třpytí zlato. Žijeme obklopeni lesy, zvěří a ptactvem. Každý, kdo se narodí v tak nádherném kraji, musí svůj domov milovat. Věřte, že bych nikdy neměnil. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Marie Kubánková.

Obchodní akademie Náchod. Přijímací zkoušky z českého jazyka školní rok 2003 2004. 1. část. Pravopisné cvičení

Obchodní akademie Náchod. Přijímací zkoušky z českého jazyka školní rok 2003 2004. 1. část. Pravopisné cvičení Obchodní akademie Náchod Přijímací zkoušky z českého jazyka školní rok 2003 2004 1. část Pravopisné cvičení Pozorně doplň čárky ve větách, vynechaná písmena a správnou možnost z nabízené dvojice. Když

Více

Přijímací testy z českého jazyka (autorka Mgr. Kateřina Stündlová)

Přijímací testy z českého jazyka (autorka Mgr. Kateřina Stündlová) Přijímací testy z českého jazyka (autorka Mgr. Kateřina Stündlová) 1. Diktát Ráno mě vzbudily hrdličky a sluníčko, jak mi svítilo na hlavu. Babička už v posteli nebyla. Asi pekla závin, protože to vonělo

Více

Český jazyk. učebnice. pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Český jazyk. učebnice. pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií Český jazyk učebnice pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 6 OBSAH Úvod............................................................. 5 Opakování z 5. ročníku..............................................

Více

Příběhy z kostek. (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová

Příběhy z kostek. (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová Příběhy z kostek (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová ÚVOD Hra je ostrůvek radosti v moři všedních dnů. neznámý autor Hru Příběhy z kostek jsem koupila asi před půl rokem v obchodě

Více

Čeština pro cizince a azylanty

Čeština pro cizince a azylanty Čeština pro cizince a azylanty OBSAH Seznam vybraných lingvistických termínů 4 Doporučené slovníky a příručky 5 I. Tvarosloví Ohebné slovní druhy 1. Podstatná jména a přídavná jména A) Jednotné číslo

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 80 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 13. 6. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

-byt- -lék- -vod- -jev- -syp-

-byt- -lék- -vod- -jev- -syp- opakování z 5. ročníku 1 Proveďte rozbor stavby slova: odplavit, podvodní, horský, základna, přehled, výprava, rozsypaný, deník, procházka, vycvičit předpona kořen část příponová (nebo přípona a koncovka)

Více

PRŮVODCE PRO UCHAZEČE O ČTYŘLETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU VE SVITAVÁCH

PRŮVODCE PRO UCHAZEČE O ČTYŘLETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU VE SVITAVÁCH PRŮVODCE PRO UCHAZEČE O ČTYŘLETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU VE SVITAVÁCH Informace o studiu na Gymnáziu ve Svitavách V roce 1895 vznikla ve Svitavách Státní vyšší reálná škola, v roce 1945 gymnázium. Za dobu

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU

SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU 22. základní škola Plzeň, příspěvková organizace Na Dlouhých 49, 312 09 Plzeň Absolventská práce SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU Kristýna Pešková 9.A Vedoucí absolventské práce: Mgr. Marcela Kliková Školní rok

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Jazyk a jazykové komunikace Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Český jazyk a literatura je

Více

VYUŽITÍ PRVKŮ ZDRAVOTNÍ TV PŘI VÝUCE ČESKÉHO JAZYKA NA 2. STUPNI ZŠ

VYUŽITÍ PRVKŮ ZDRAVOTNÍ TV PŘI VÝUCE ČESKÉHO JAZYKA NA 2. STUPNI ZŠ VYUŽITÍ PRVKŮ ZDRAVOTNÍ TV PŘI VÝUCE ČESKÉHO JAZYKA NA 2. STUPNI ZŠ Bc. Kateřina Raková V této kapitole předkládáme současným i budoucím pedagogům metodické listy, ve kterých propojujeme prvky zdravotní

Více

ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR

ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR VY_12_INOVACE_ČJ.9.B.01 ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR Mgr. Naděžda Dzodzáková Dvouapůlletý šimpanz Dodo z thajské zoo ukázal, jak blízko mají lidoopi k člověku a jak jsou neuvěřitelně učenliví a

Více

ČESKÝ JAZYK. Třída: IX.

ČESKÝ JAZYK. Třída: IX. Výsledky testování třídy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 ČESKÝ JAZYK Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna

Více

Český jazyk a kultura mluveného projevu

Český jazyk a kultura mluveného projevu Český jazyk a kultura mluveného projevu PhDr. Josef Lesák Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na p

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA 20 Zpravodaj Sdružení salesiánů spolupracovníků Vydává: Sdružení salesiánských spolupracovníků, IČ: 00406902, Kobyliské náměstí 1, 182 00 Praha 8 www.ascczech.cz Určeno pro informaci členů ASC. Vychází

Více

Střední škola umělecká a řemeslná

Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola umělecká a řemeslná ČESKÝ JAZYK MLUVNICE A PRAVOPIS pravopisná cvičení pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita Žák:...

Více

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 1. Český jazyk a literatura Časová dotace: 1. ročník 8 hodin 2. ročník 8 hodin 3. ročník 9 hodin 4. ročník 8 hodin 5. ročník 7 hodin Celková dotace na 1.

Více

MORFOLOGIE ČESKÉHO JAZYKA

MORFOLOGIE ČESKÉHO JAZYKA MORFOLOGIE ČESKÉHO JAZYKA doc. Mgr. Patrik Mitter, Ph.D. Studijní opora Katedry bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem strana 1 z 32 Obsah ÚVOD... 3 1 TVAROSLOVÍ SOUČASNÉ

Více

Olympiáda v českém jazyce. Školní kolo gramatická část

Olympiáda v českém jazyce. Školní kolo gramatická část Jméno.. Adresa školy. Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101 00 Praha 10 Olympiáda v českém jazyce 37. ročník 2010/2011 Školní kolo gramatická část II. kategorie Počet bodů:... 1. Pár kapek

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Marie Sochrová. Cvičení z českého jazyka v kostce pro SŠ

Marie Sochrová. Cvičení z českého jazyka v kostce pro SŠ Marie Sochrová Cvičení z českého jazyka v kostce pro SŠ Marie Sochrová Cvičení z českého jazyka v kostce pro SŠ Text Marie Sochrová Kresby Pavel Kantorek Obálka a grafická úprava Nakladatelství FRAGMENT,

Více

Tematická oblast Pravopisné jevy Anotace (výstižný popis a metodická instrukce)

Tematická oblast Pravopisné jevy Anotace (výstižný popis a metodická instrukce) Číslo materiálu (identifikátor) ČG2-1-1 Autor materiálu Mgr. Jan Kubeš Datum (období) vzniku 1.11.2012 Ročník (y) pro který je VM vhodný/typická věková skupina 1.-3. ročník SŠ Tematická oblast Pravopisné

Více

Cvičení z mluvnice (včetně řešení)

Cvičení z mluvnice (včetně řešení) Cvičení z mluvnice (včetně řešení) Ve spánku vyňal (Jahve) Adamovi žebro a z žebra stvořil novou ženu. Nestvořil ji z hlavy, aby nepozvedala pyšně svou hlavu, nestvořil ji z oka, aby neslídila všude očima,

Více

bulletin lormu podzim

bulletin lormu podzim 72 2012 bulletin lormu podzim VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU Nad dopisy čtenářů rozhovor sociálně PRÁVNÍ PORADNA ZDRAVÍ haf INFORMACE OSOBNOSTI ZE SVĚTA HLUCHOSLEPÝCH ZE SVĚTA SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Více

PODSTATNÁ JMÉNA KONTROLNÍ SKUPINA ŽÁKŮ 3. PODSTATNÁ JMÉNA POMNOŽNÁ, HROMADNÁ, LÁTKOVÁ

PODSTATNÁ JMÉNA KONTROLNÍ SKUPINA ŽÁKŮ 3. PODSTATNÁ JMÉNA POMNOŽNÁ, HROMADNÁ, LÁTKOVÁ PODSTATNÁ JMÉNA KONTROLNÍ SKUPINA ŽÁKŮ LEKCE: 1. OHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY 2. PODSTATNÁ JMÉNA KONKRÉTNÍ, ABSTRAKTNÍ 3. PODSTATNÁ JMÉNA POMNOŽNÁ, HROMADNÁ, LÁTKOVÁ VÝUKOVÉ CÍLE: Žáci: určují mluvnické kategorie

Více

ÚVODEM...5 80 LET IVANČICKÉHO GYMNÁZIA V DATECH...6 VYBRÁNO Z MATURITNÍCH PRACÍ...8

ÚVODEM...5 80 LET IVANČICKÉHO GYMNÁZIA V DATECH...6 VYBRÁNO Z MATURITNÍCH PRACÍ...8 Ivančice OBSAH ÚVODEM...5 80 LET IVANČICKÉHO GYMNÁZIA V DATECH...6 VYBRÁNO Z MATURITNÍCH PRACÍ...8 ZE ŽIVOTA ŠKOLY...10 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŽÁCI GYMNÁZIA...10 PROFESNÍ ORIENTACE STUDENTŮ GJB...12 Výsledky profesní

Více

Básním ásníš ásníme. o přírodě a lásce

Básním ásníš ásníme. o přírodě a lásce Básním ásníš ásníme o přírodě a lásce Sborník nejlepších prací žáků Libereckého kraje z let 2006-2008 Všem, kteří pokoušejí krásu i ošklivost, tíhu i lehkost slova, všem, kteří vkládají své myšlenky na

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více