TOUHA PO DÍTĚTI. Co potřebujete vědět... ale nikdo o tom nemluví. Poruchy plodnosti Léčba neplodnosti Asistovaná reprodukce. Hnutí Pro život ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TOUHA PO DÍTĚTI. Co potřebujete vědět... ale nikdo o tom nemluví. Poruchy plodnosti Léčba neplodnosti Asistovaná reprodukce. Hnutí Pro život ČR"

Transkript

1 TOUHA PO DÍTĚTI Co potřebujete vědět... ale nikdo o tom nemluví Poruchy plodnosti Léčba neplodnosti Asistovaná reprodukce Hnutí Pro život ČR

2 OBSAH 1 ÚVOD 4 2 VYMEZENÍ POJMŮ Neplodnost Léčba neplodnosti Asistovaná reprodukce (AR) 7 3 PŘÍČINY NEPLODNOSTI Příčiny neplodnosti u muže Problematika způsobu získání spermatu k vyšetření Příčiny neplodnosti u ženy Nedochází k pohlavnímu styku Nedozrávají oocyty (vajíčka) Málo hormonů nezbytných pro správnou nidaci (uhnízdění) počatého dítěte v děloze Nadbytek protilátek ničících spermie, příp. příliš hustý, resp. nekvalitní hlen hrdla děložního, kterým spermie nemohou proniknout k vajíčku Nedostatečná funkce děložní sliznice, která zapříčiňuje, že nemůže počaté dítě přijmout Vajíčko není oplození schopné Ve vejcovodech jsou srůsty Nedostatečná funkce děložního čípku oslabení jeho svaloviny ZPŮSOBY LÉČBY NEPLODNOSTI A ETIKA Nejčastější způsoby léčby neplodnosti u muže Nejčastější způsoby léčby neplodnosti u ženy Asistovaná reprodukce: mimotělní oplození (in vitro fertilizace) IVF IUI ICSI Další metody asistované reprodukce (AR) Některé další aspekty procesů AR Problematika dárcovství gamet Komplikace AR a odpovědnost za vlastní zdraví 30

3 5 NĚKOLIK RAD KE ZVÝŠENÍ MOŽNOSTI POČETÍ DÍTĚTE 33 6 PRÁVNÍ PROBLEMATIKA 35 7 NEZTRÁCEJTE NADĚJI Život bez dětí a nasazení pro druhé Náhradní rodinná péče Adopce Pěstounská péče NRP a právo 40 8 KDO MÁ PRÁVO NA DÍTĚ? 41 9 ZÁVĚR SLOVNÍČEK POJMŮ LITERATURA 46

4

5 4 1 ÚVOD Fenomén snížené plodnosti, příp. medicínou klasifikované neplodnosti či úžeji infertility (tj. neschopnosti počaté dítě donosit a porodit), se stává v naší zemi stále palčivějším trápením, sužujícím podle odhadů asi 15 % až 20 % párů. Oblast současného výzkumu a nových postupů, které sledují primárně bohulibý cíl pomoc manželům, kteří touží po dítěti, se často dotýká také principu bezvýhradné úcty k lidskému životu od početí do přirozené smrti a zabezpečení jeho práva na život. Je proto nutné konkrétně analyzovat celou škálu forem pomoci, která se bezdětným manželům v mezích současné vědy nabízí, a upozornit na úskalí vedoucí k vážným morálním důsledkům. Následující informace popisují problematiku poruch plodnosti, možnosti léčby neplodnosti a nastiňují systém fungování laboratorní asistované reprodukce. Ačkoliv se možná zdá být problém snížené plodnosti či sterility spíše vědecký a medicínský, v tomto textu bude nahlížen přímo z pohledu manželů, kteří chtějí volit odpovědné řešení své situace. Aby se mohli manželé svobodně rozhodnout, musí mít k dispozici dostatek seriózních a odborných informací. Je to důležité proto, aby jejich rozhodnutí bylo ke skutečnému dobru nejen jich samotných, ale také jejich dětí, blízkých příbuzných i těch lidí, kterým jsou vzorem a za které pak mají také zodpovědnost; jejich jednání v tak velké bolesti, jakou nedobrovolná bezdětnost působí, je (ať si to uvědomují, nebo ne) sledováno. Manželský pár, který trpí neschopností přirozeně počít a porodit dítě, má v dnešní době několik možností jak k problému přistoupit. Ušlechtilým a všeobecně známým (i když dnes bohužel kvůli v podstatě rutinnímu provádění asistované reprodukce na druhou kolej odsunutým) způsobem je přijetí opuštěného dítěte do náhradní rodinné péče (pěstounská péče, adopce). V konkrétních vědeckých kruzích se také rozšiřují nebo doplňují poznatky o podstatných detailech ženského menstruačního cyklu nebo o reprodukčních biorytmech. Tyto poznatky pak mohou podpořit volbu některého z možných řešení, např. tehdy, když hraje roli snížená plodnost způsobená nedostatkem pro tělo důležitých látek (např. vitamínů, minerálů). Tímto nedostatkem může být narušena správná funkce důležitých orgánů nebo optimální hormonální rovnováha (nutná pro obě pohlaví). Častý je také problém tzv. funkční sterility, který lze překonat známým rehabilitačním cvičením dle paní Ludmily Mojžíšové. Mezi ty relativně snadné metody vyšetřování a následné léčby dosavadní neplodnosti patří také u muže např. odstranění varikokély (rozšíření cév

6 ÚVOD 5 v okolí varlat negativně ovlivňující tvorbu spermií). Léčba tohoto onemocnění se provádí prostřednictvím malého chirurgického zákroku. Podobně u ženy může jít o přístupnou a snadnou léčbu případných srůstů ve vejcovodech pomocí mikrochirurgické operace apod. Již od roku 1978, kdy se narodilo první dítě (Louise Brownová) z programu in vitro fertilizace (tzv. oplození ve zkumavce), se nabízí také další cesta asistovaná reprodukce. Existují jistě ještě mnohé jiné možnosti: např. v USA, za výjimečných okolností ve Francii, Velké Británii a Nizozemí je možné tzv. náhradní (surogátní) mateřství a oplodňování postmenopauzálních žen. Tyto metody jsou však v naší zemi zakázány, a proto se jim tato brožurka věnovat nebude. Každý nedobrovolně bezdětný manželský pár, který se již snaží svou situaci řešit, zřejmě tento krátký náčrt možností zná. Jde nyní o to, jak se rozhodnout vzít v úvahu nejen etický rozměr každé z cest a morální principy, ale také a toto je především cílem této brožurky osobnosti obou manželů a rizika případného dopadu na jejich vztah, širší rodinu a přijetí dítěte. Nezřídka se stává, že po několika neúspěšných cyklech v programu in vitro fertilizace, kdy je známo, kdo je viníkem neplodnosti, se manželství rozpadne. Dalším obrovským zatížením může být, je-li až jako poslední možnost po neúspěšné léčbě neplodnosti vzata v úvahu adopce opuštěného dítěte. Nepochybně je pak často (byť možná podvědomě) přijetí dítěte prostřednictvím některé z forem náhradní rodinné péče do rodiny neplodného manželského páru tímto faktem poznamenáno. Tato brožurka nemá za cíl relativizovat jednotlivé cesty, resp. otázky řešení neplodnosti, ale předkládá problematiku tak, aby upozornila na několikerá etická úskalí. Zvláštní důraz dává na ta úskalí, která dosud nebyla obhájena těmi, kdo se léčbou neplodnosti zabývají. Proto pokud čtenář očekává indiferentní pohled, bude zřejmě zklamán. Pohled této informační brožurky bude zaujatý pro dobro každé lidské bytosti a pro dodržování všech lidských práv u každého člověka, ať jde o ženu či muže z bezdětného manželství, nebo o jejich budoucí děti. Řešení této nesmírné lidské bolesti formou postupů, které jsou eticky neobhajitelné, jak bude popsáno dále, nemusí být jedinou a poslední záchranou. Doufejme, že budeme s rostoucím pochopením a zároveň s dostatečnými znalostmi schopni vzít za ruku každého zraněného člověka prožívajícího těžké chvíle spojené s bezdětností. Je podstatné nenechat jej upadnout do pocitu druhořadosti či vyřazenosti z normálního života, a dokázat, že přes všechnu tíhu neplodnosti se před každým manželským párem může otevřít plný, radostný život!

7 6 2 VYMEZENÍ POJMŮ Na počátku je potřeba vymezit některé pojmy, se kterými se na dalších stránkách setkáte, aby nedošlo ke zbytečným nedorozuměním, a zároveň, aby jejich význam nemusel být v konkrétních souvislostech opakovaně objasňován. Pro pochopení odborné terminologie, která bude ale užívána v minimální míře, je v závěru brožurky uveden slovníček, ve kterém najdete všechna v textu kurzívou označená slova. 2.1 Neplodnost Než přistoupí odborník k diagnóze znějící neplodnost (jinak také sterilita), projde konkrétní manželský pár zpravidla desítkami různých vyšetření. Proběhne také několik pokusů o medicínskou pomoc k překonání bezdětnosti tohoto páru. I když mezi odborníky nepanuje shoda, obvykle se udává, že k řešení situace se přistupuje po (průměrně) 8 až 15 neúspěšných měsících pravidelných pohlavních styků s cílem dosáhnout těhotenství. Každá ambulance či zdravotnické zařízení si však tuto hranici stanovuje vlastním uvážením. Tak se např. můžeme setkat s tím, že se situace považuje za vážnou, nedosáhne-li pár těhotenství po 6 měsících, stejně jako může jít o období dlouhé 24 měsíců. Při vymezení neplodnosti se vychází také ze znalosti průměrné šance na otěhotnění v průběhu jednotlivých menstruačních cyklů u zdravého páru v korelaci s aktuální pohlavní aktivitou, tj. např. se udává, že průměrný zdravý pár při průměrném počtu tří pohlavních styků během jednoho týdne má šanci na otěhotnění max. 25 až 30 %. Sečteme-li tedy tuto pravděpodobnost, znamená to, že teoreticky teprve po cca. 4 měsících má smysl začít podnikat kroky vedoucí k ozřejmění situace. Slovíčko teoreticky je zvýrazněno záměrně: nelze totiž vyloučit jiné vlivy, které na nás působí, a pravděpodobnost otěhotnění v tom ukázkovém průměrném čísle snižují (tj. např. vliv prostředí, stres, nedostatek spánku, nadváha, nižší či naopak vyšší pohlavní aktivita, kouření, zvýšená konzumace alkoholu, obecné výživové nedostatky apod.). Snad i z tohoto důvodu je tedy stanoveno výše uvedené rozmezí 8 až 15 měsíců pro období, kdy bývá doporučováno vyhledání lékaře. (Pak teprve po 12 měsících snažení se o početí, kdy k pohlavnímu styku dochází pravidelně asi 2 až 3krát týdně, používá medicína diagnózu neplodnost). Neplodnost je ovšem jako taková až na výjimečné případy (kastrovaný člověk nebo člověk s onemocněním, které přímo způsobuje např. nepřítomnost reprodukčních funkcí apod.) skutečně teoretickým pojmem. Mnohým z nás jsou známy případy, kdy znenadání po mnoha letech bezdětnosti pár očekává vytoužené dítě, ačkoliv pro jeho početí vědomě nevyhledal žádnou

8 VYMEZENÍ POJMŮ 7 medicínskou pomoc. Proto by bylo žádoucí diagnózu neplodnosti vyslovovat velmi opatrně (citlivost srdcí manželů, která jsou zraněna stávajícím stavem, bývá velmi vysoká) a spíše než beznaděj poskytnout manželům útěchu a skutečnou blízkost v konkrétní pomoci. Manželé, kteří nemají děti, nejsou méněcenní, nejsou (nemusejí být) neplodní a nejsou na okraji naší společnosti z určitého pohledu viděno mají tak velkou životní šanci, která se rozhodně nedává všem, a také otevřené dveře k činnostem, které manželé starající se o děti jednoduše vykonávat nemohou. Pro účely textu však bude používána definice neplodnosti tak, jak je všeobecně přijímána, tedy jako popis situace, kdy se manželům po několika měsících účelného snažení nepodařilo počít vytoužené dítě. 2.2 Léčba neplodnosti Způsob překonávání bezdětnosti se dnes dostal do dimenzí, které jsou zpravidla ve zkratce vymezeny pojmem léčba neplodnosti. V zásadě se dá říci, že pojem vznikl z původního principu snahy odborníků na základě získaných poznatků pomoci bezdětným manželům dosáhnout vytouženého těhotenství. Budeme-li se však držet správného výkladu slova, pak stanovíme, že neplodnost (včetně dočasné nemožnosti počít dítě) je nemocí, je nepřirozeným stavem a jako taková má právo na odpověď ve formě léčby. Známe konkrétní postupy, které skutečně k léčbě vedou: např. odstranění cyst na vaječnících, srůstů ve vejcovodech, mapování hormonálního profilu s následnými opatřeními zajišťujícími správnou funkci reprodukčního systému, odstranění patologických jevů způsobujících nedostatky ve tvorbě zdravých mužských pohlavních buněk atp. Tyto postupy zpravidla vyléčí příčiny neplodnosti či snížené plodnosti (nebo jsou alespoň s tímto cílem provedeny), neboť po jejich aplikaci se manželům může otevřít cesta k početí bez nutnosti jakékoliv další asistence. Naproti tomu forma léčby neplodnosti, jakou představují např. programy asistované reprodukce, nesplňuje podmínky, které by opravňovaly zahrnovat tyto procesy do úrovně léčby. Pár, kterému se podaří získat dítě cestou např. IVF (in vitro fertilizace), zůstává i po porodu takto počatého dítěte dále neplodný; jejich neplodnost, příčina dosavadních neúspěchů při snahách o těhotenství, nebyla odstraněna. 2.3 Asistovaná reprodukce (AR) Podle strohého vyjádření lékařského slovníku jde o soubor léčebných postupů a metod užívaných při neplodnosti (sterilitě). Z povahy sousloví pak lze zjistit, že se jedná o reprodukci, tedy o (lidské) plození za asistence nevlastního původu. V současném užívání je tento termín výrazem pro metody, které využívají možnosti oplození in vitro ( ve zkumavce ), resp.

9 8 napomáhají při setkání gamet (spermie a vajíčka) mimo tělo potenciálních rodičů dítěte. Mezi postupy AR patří zejména: IUI (intrauterinní inseminace) IVF (in vitro fertilizace) ICSI (intracytoplazmatická injekce spermie do vajíčka) Asistovaná reprodukce zahrnuje také problematiku dárcovství gamet.

10 PŘÍČINY NEPLODNOSTI 9 3 PŘÍČINY NEPLODNOSTI K úspěšnému otěhotnění je nutná bezchybná funkce pohlavních orgánů muže i ženy. Jistě si řada z nás vzpomíná na písemné památky z minulých dob, včetně např. biblických záznamů, kde se uvádí (či je všeobecně přijímáno), že příčina neplodnosti je výlučně na straně ženy a kulturně je tak ona vnímána jako viník tohoto stavu. Toto povědomí se změnilo a dokonce se podařilo statisticky vyčíslit, že nyní jsou příčiny neplodnosti rozloženy mezi muže a ženy zhruba na polovinu (některé prameny uvádějí střízlivější čísla, a sice 40 % muži, 60 % ženy; případně se lze setkat s rozložením 40 % muži, 50 % ženy a 10 % případů zůstává bez objasnění). Rozdělíme-li současné známé příčiny neplodnosti dle pohlaví, bude výčet obvyklých fenoménů následující. 3.1 Příčiny neplodnosti u muže V současné době platí, že počátek řešení situace bezdětných manželů spočívá právě ve vyšetření muže. Kromě toho, že jde o poměrně snazší vyšetřovací metody, jde o metody méně zatěžující v poměru k vyšetřením, kterým se poté podrobuje žena. Obvyklé body popisující příčiny neplodnosti mužů jsou: Impotence (není vůbec možný pohlavní styk) Anejakulace (nedochází k výronu semene) Retrográdní ejakulace (sperma se při orgasmu nedostává z těla muže ven, nýbrž je zachyceno v močovém měchýři) Neprůchodné vývodní cesty pro spermie (nemohou se dostat z varlete a nadvarlete) Onemocnění varikokélou (rozšíření žil v oblasti šourku s městnáním krve, které negativně ovlivňuje tvorbu spermií ve varlatech) Azoospermie (nedochází ke spermatogenezi, tj. ke tvorbě spermií;) Oligozoospermie (spermie se tvoří, ale je jich příliš málo k tomu, aby dokázaly vajíčko úspěšně oplodnit. Mohou být poškozeny vlivem prostředí, příp. roli může hrát i povolání muže; např. řidič z povolání sedící dlouhou dobu ve velmi horkém prostředí, práce s radioaktivními látkami apod.) Chromozomální postižení (postihující v důsledku vždy vývoj zárodečných buněk) Kryptorchizmus (tzv. nesestouplá varlata. Nemoc, kterou zpravidla medicína řeší u chlapců v dětském věku, může v určitém procentu případů zapříčinit poruchy plodnosti až neplodnost v dospělosti tím, že už na primární vrozené histologické změny v časové

11 10 ose onemocnění navazuje ztráta schopnosti dozrávání pohlavních buněk.) Hormonální příčiny (např. při Cushingově syndromu, obecně nízká hladina pohlavních hormonů, příp. zvýšená hladina prolaktinu způsobuje oligozoospermii, nepříznivé hodnoty hormonů štítné žlázy) Jako idiopatické tj. bez zjištěné příčiny je označováno 20 % postižení spermiogeneze. Bohužel již zde ve způsobu získání spermatu k vyšetření najdeme rozpor zatěžující nejen důstojnost muže, ale i manželský vztah. Zpravidla se totiž začíná vyšetřením tzv. spermiogramu. Po několikadenní době bez ejakulace se muž má dostavit k vyšetření a na místě (zpravidla v andrologické ambulanci, příp. přímo ve specializovaném centru pro asistovanou reprodukci) v příslušné zvukově izolované kabince, která je někdy vybavena také pornografickými časopisy, má sperma získat masturbací. Má-li manželský pár přání, aby u masturbace muže byla také žena, většina pracovišť jim vyjde vstříc. Již v této chvíli ale lékařská věda ač sleduje bohulibý cíl chce, aby muž masturbací vstoupil do přímého rozporu s finalitou sexuality (kterou je bez ohledu na schopnost splnit mj. plodivý úkol především vyjádření manželské lásky, sdílením sebe samého s manželkou tak, jak jí to bylo slíbeno manželským slibem). Někteří novodobí moralisté se snaží dokázat, že v daném případě nejde při získání semene o principiální masturbaci (údajně kvůli tomu, že cílem je pomoc manželům při touze po dítěti). I zde si ale vystačíme s argumentem založeným na známém a na mnoha situacích osvědčeném principu, že účel nesvětí mravně špatné prostředky. Bylo by ovšem velmi snadné pouze kategoricky odmítnout to, co se zdá být aktuálně pro zraněný manželský pár s velkou bolestí jediným krokem na cestě k získání další naděje. Čtenář si zde zaslouží výklad, který vede k lepšímu pochopení celého prezentovaného náhledu Problematika způsobu získání spermatu k vyšetření Jak již bylo uvedeno výše, manželský pár, který se rozhodl ve své bolesti vyhledat lékařskou pomoc, se zpravidla dozví následující nekompromisní postup, který pak má respektovat, pokud skutečně chce, aby lékaři jejich situaci řešili. Tento postup můžeme ve schématu shrnout do následujících bodů:

12 PŘÍČINY NEPLODNOSTI 11 Žena na návštěvě gynekologa oznámí dobu, po kterou se snaží s manželem otěhotnět. Bude na místě vyšetřena v gynekologii běžnými metodami, které se používají také při obvyklé preventivní prohlídce. Bude jí pravděpodobně uloženo, aby si po několik menstruačních cyklů měřila bazální teplotu a naměřené záznamy vpisovala do tabulky, aby lékař získal informaci o průběhu jejího menstruačního cyklu. (Jde o princip sledování cyklu, který uplatňují manželé praktikující přirozené plánování rodičovství např. symptotermální nebo teplotní metodou. Žena, která tímto způsobem sleduje svůj cyklus již delší dobu, je tedy časově zvýhodněna.) Zároveň s tímto a před dalšími vyšetřovacími postupy se však žena má zasadit o to, aby příslušná vyšetření absolvoval také manžel. Jde zde právě o základní vyšetření již zmíněného spermiogramu. Teprve po výsledcích spermiogramu se ve vyšetřeních ženy pokračuje. Mohou následovat speciální, a již také nákladnější vyšetření. Pokud je výsledek vyšetření muže takový, že vyžaduje některý z dostupných zákroků, souběžně (či dle situace případně v prvé řadě) se léčí také on. Nutnost, aby muž absolvoval vyšetření, je dána kromě medicínských ohledů na náročnost vyšetření ženy také tím, že vyšetření muže, resp. jeho ejakulátu získaného pomocí masturbace, si vyžaduje nepoměrně méně finančních prostředků než vyšetření ženy. 1 Problém získání semene muže masturbací není samozřejmě snadný, a to přinejmenším (ale zejména) v ohledu na utrpení bezdětného manželského páru, který si zaslouží zvláštní přístup a ohled, stejně jako stálou pomoc od každého z nás. Je ale nutné se zvláštní citlivostí a s osobním a otevřeným přístupem při zachování intimity celého problému upozornit na ta úskalí, která s sebou proces vyšetření, resp. léčby neplodnosti (a asistované reprodukce) nese. Někteří autoři uvádějí jako morálně přípustné získání spermatu pohlavním stykem s použitím perforovaného kondomu. Takové řešení umožní aby část spermatu zůstala v kondomu a část pronikla do pochvy. Avšak vzhledem k tomu, že dnes prakticky všechny prezervativy obsahují látky, které poškozují spermie (spermicidy), je tento návrh prakticky nepoužitelný. 1 V reklamním materiálu jednoho nejmenovaného českého centra pro asistovanou reprodukci např. najdeme následující sdělení: Vzhledem k náročnosti a nákladnosti metody IVF je nezbytné přistupovat k této léčbě s dokonalou znalostí obou manželů. Na straně ženy je to především znalost funkce vaječníků, kterou lze zjistit kombinací hormonálního, ultrazvukového a klinického vyšetření. U muže je to nejen opakované vyšetření počtu, morfologie a pohyblivosti spermií, ale i další testy funkčních schopností spermií.

13 12 Jiné řešení nabízí tzv. Sims-Huhnerův test (jinak také postkoitální vyšetření). Jeho účelem je sice stanovení citlivosti cervikálního hlenu v období ovulace na spermie, ale z povahy vyšetření lze získat také přibližný obraz kvality spermatu. Provádí se tak, že ve velmi krátké době po uskutečnění pohlavního styku je z pochvy ženy odebrán vzorek cervikálního hlenu, ve kterém se nachází také část ejakulátu. V laboratoři je vyšetřen hlen a jsou stanoveny hodnoty protilátek, které někdy samy mohou způsobit neplodnost tím, že hubí spermie předtím, než se mohou dostat skrze pochvu dále do reprodukčních cest. Nevýhodou tohoto vyšetření oproti jistě medicínsky bezkonkurenčnímu odebrání vzorku ejakulátu pomocí masturbace muže je, že v pochvě ženy se po určité době po styku zdržují zejména ty slabé, nezralé nebo nedokonale vyvinuté spermie, které se samy o sobě u každého muže v určitém procentu fyziologicky, tedy normálně vyskytují. Poskytuje pak zkreslený obraz toho, jak na tom spermatogeneze u daného muže je. Ale i přesto jde o způsob vyšetření, který při ochotě lékařů a laskavého přimhouření jejich přesného medicínského oka (které pečlivě poměřuje maximalizaci objektivity při vyšetření, což nelze pochopitelně nikomu vytýkat) lze ve většině případů pro stanovení potřebných výsledků úspěšně provést. Tento postup pak není v žádném rozporu se svědomím kteréhokoliv manželského páru ani s morálkou, zavazující k respektu vůči důstojnosti každé lidské osoby. Jen pro úplnost lze ještě uvést chirurgické možnosti získání spermií. Tyto metody se ovšem neprovádí standardně za účelem vyšetření kvality ejakulátu. Přistupuje se k nim v době, kdy nedochází z nějakého důvodu vůbec k výronu semene. Z několika dostupných metod můžeme jmenovat např. TESE (Testicular Sperm Ectraction), což je způsob získání spermie přímo z varlete tak, že malá část varlete se operativně vyjme a v laboratoři se z něj spermie získá; podobná metoda je TESA (Testicular Sperm Aspiration), tj. získání spermatu nasátím ze sítě kanálků na zadní straně varlete. Dále může jít o metodu PESA (Percutaneous Sperm Aspiration), kterou se spermie získávají z nadvarlat. Jako poslední zde uvedenou metodu lze jmenovat MESA (Microsurgical Epididymal Sperm Aspiration), což je mikrochirurgická aspirace spermií z nadvarlat. Tyto cesty však v žádném případě vzhledem k zatížení, které přinášejí, nepřicházejí pro lékaře v úvahu jako konkurenti morálně závadné masturbace za účelem získání ejakulátu k vyšetření. 3.2 Příčiny neplodnosti u ženy Reprodukční systém ženy je složitější než systém muže, a proto i příčin neplodnosti může být více. Navíc se dnes situace komplikuje nejen životním stylem, resp. zdravotním stavem, který nebývá nejlepší, ale také umělými

14 PŘÍČINY NEPLODNOSTI 13 způsoby regulace početí, které reprodukční systém ženy ovlivňují, manipulují s ním a zatěžují jej. 2 Svou roli hraje také počet sexuálních partnerů. S ejakulátem každého partnera se musí vyrovnat poševní prostředí. Představuje pro ně především cizí prvek, na který adekvátně této skutečnosti reaguje. Vezmeme-li tedy v úvahu to, že cca 40 % žen v naší zemi užívá hormonální antikoncepci (ať již ve formě pilulek, nitroděložních tělísek, depotních implantátů či ve formě čtvrtročně dávkovaných injekcí atd.) a že asi 80 % žen má zkušenost s více než jedním sexuálním partnerem, pak můžeme číslo 10 až 15 % manželských párů, které se dnes potýkají s problémy při dosažení početí, vidět též z poněkud jiné perspektivy. Kromě toho se u nás provádí průměrně 70 umělých potratů denně, které podstupují z velké části ženy ve věku 20 až 29 let, které dosud nerodily, a budou tedy teprve chtít zakládat rodiny. 3 Některé komplikace umělého potratu působí právě na zdravou funkci reprodukčního systému, na bezchybné fungování menstruačního cyklu, hormonální profil a na stav dělohy. Ta bývá po umělém potratu často zjizvena a tím narušena pro přijetí a udržení počatého dítěte po celé další těhotenství. Obvyklé příčiny neplodnosti u ženy jsou následující: Nedochází k pohlavnímu styku. Tato základní a snad z pohledu některého čtenáře možná triviální příčina neplodnosti může zraněnému manželskému páru působit velké starosti a její odstranění, ač na první pohled jednoduché, nemusí být tak snadné, jak se nabízí. Příčinou neschopnosti uskutečnit pohlavní styk může být např. vaginismus, tedy křečovité stažení poševních svalů, které nedovolí průniku penisu. Zde může pomoci např. psychoterapie a další způsoby léčby. Ve většině případů se tato příčina neplodnosti odstraní a manželský pár s radostí za čas přivítá nového člena své rodiny Nedozrávají oocyty (vajíčka). Zrání vajíčka je řízeno hormonálně z mozkového centra. Často se stane, že za tento proces odpovědný orgán mozku, tj. hypofýza, přestane řídit vaječníky tak, aby vajíčka dozrála, v závislosti na vnějších vlivech, např. z důvodu náhlého váhového úbytku. Organismus se pak začne bránit 2 3 Zde je potřeba upozornit především na možný problematický návrat plodnosti, resp. vlastního menstruačního cyklu po vysazení hormonální antikoncepce. Přestože jde o otázku individuální reakce organismu bývalých uživatelek hormonální antikoncepce, nezřídka se stává, že potíže s otěhotněním po vysazení preparátu trvají několik měsíců a vyžadují také lékařskou pomoc. Pro upřesnění je potřeba uvést, že od roku 2000 se prvenství věkové skupiny žen, které nejčastěji podstupují umělý potrat uděluje ženám mezi 30 až 34 lety.

15 14 vyčerpání tím, že pozastaví fyzické procesy, které nejsou sebezáchovné. Jedním z nich je právě menstruační cyklus, proto je i tato příčina častým důvodem neplodnosti nejen u žen, které náhle výrazně zhubnou, ale také u dívek mentálních anorektiček, odmítajících stravu na základě psychického onemocnění. Důvodem, pro který vajíčka nedozrávají, může být také dlouhodobý psychický stres. Uvádí se, že v našem prostředí jde o nejčastější příčinu neplodnosti u žen. Může být způsobena např. dysbalancí v činnosti štítné žlázy, nebo zvýšenou hladinou hormonu prolaktinu. 4 Jeho nadbytek (kromě toho, že brání správnému dozrávání oocytů) může způsobit až vymizení menstruace (amenoreu) a neplodnost. Zvnějšku lze odhadnout tuto příčinu neplodnosti např. podle odtoku mléka z prsů (pro = řec., lat. před, místo; lac, lactis = lat. mléko). Zvýšená hladina prolaktinu může být zjištěna často v období po vysazení hormonální antikoncepce a může být jednou z nejpravděpodobnějších příčin nepravidelnosti cyklu. Syndrom polycystických ovarií (vaječníků) je také jedním z často se vyskytujících důvodů neplodnosti. Jde o onemocnění charakterizované tvorbou cyst ve vaječnících, poruchami menstruačního cyklu, nadměrným ochlupením těla či hormonálními poruchami. Příčina tohoto onemocnění není přesně známa, ale odhaduje se, že jí může být porušená hormonální regulace a svou roli zřejmě hrají také vrozené faktory. Léčba je jednak chirurgická a zkouší se hormonální, příp. přírodními produkty s mateří kašičkou. Žádná z nich ale není dlouhodobě úspěšná. Je vhodné upozornit v této souvislosti také na možnost tzv. selhání ovarií. V určitém věku ženy jde o přirozený proces, který nazýváme klimakterium (přechod), ale může k němu dojít i předčasně. Obvykle nastává mezi 40. až 50. rokem, u předčasného vyčerpání funkce vaječníků jde zpravidla o období už po 30. roce věku. Vyskytuje se zřídka buď z vrozených příčin, nebo např. následkem ozáření při léčbě rakoviny. Nepřítomnost vajíček ve vaječnících nelze ovlivnit léčbou Málo hormonů nezbytných pro správnou nidaci (uhnízdění) počatého dítěte v děloze. V průběhu menstruačního cyklu dochází u ženy k poměrně složitým hormonálním změnám. Na pravidelně se měnící hormonální hladiny reaguje 4 Jde o hormon předního laloku hypofýzy, který mj. řídí tvorbu mléka v době kojení, ale zároveň také tlumí zrání vajíčka ve vaječníku (a menstruační cyklus). V době kojení je vyšší hladina hormonu a tato jeho funkce přirozená; v době snahy o početí je právě zvýšená hladina příčinou nedozrávání vajíček a potažmo neplodnosti. Vlivu hormonu prolaktinu se ale naopak s úspěchem využívá u tzv. ekologického kojení, kdy lze díky udržování této přirozené poporodní anovulace oddálit početí dalšího dítěte.

16 PŘÍČINY NEPLODNOSTI 15 tělo ženy adekvátní odpovědí; tj. např. přípravu vajíčka k ovulaci provází produkce hormonu estrogenu (mj. také pod jeho vlivem roste děložní sliznice). Po ovulaci se k hormonům přidává také progesteron, ženský pohlavní hormon, který se tvoří ve žlutém tělísku vaječníků a placentě a který se podílí na přípravě těhotenství a jeho udržení. Chybí-li v cyklu ženy správná funkce některého z hormonů, zpravidla se jedná o příčinu, která buď neumožňuje početí dítěte, nebo jeho správné uhnízdění v děloze. Jistě nelze podat univerzální recept, ale lze např. využít symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství pro přesné zjištění průběhu menstruačního cyklu nebo je možné podrobné vyšetření hormonálních hladin v průběhu celého cyklu konkrétní ženy a tak odhalit, co je příčinou neplodnosti a kudy se při terapii (substitucí doplněním hormonů) vydat Nadbytek protilátek ničících spermie, příp. příliš hustý, resp. nekvalitní hlen hrdla děložního, kterým spermie nemohou proniknout k vajíčku. Nebývá zcela výjimečné, že se hlen děložního hrdla ženy vzhledem ke zvýšené koncentraci protilátek stává pro spermie neprostupným nebo přímo nepřátelským, a to v období ovulace, kdy je jeho kvalita fyziologicky zcela jiná je čirý, řídký a pro spermie prostupný. Spermie pak zahynou bez možnosti dospět k vajíčku. Vyšetření této příčiny neplodnosti se děje pomocí postkoitálního testu Nedostatečná funkce děložní sliznice, která zapříčiňuje, že nemůže počaté dítě přijmout. I zde jde o vážnou, často se vyskytující příčinu. Z části je zaviněna hormonální nedostatečností, zčásti může mít jinou etiologii (původ) např. cystické onemocnění děložní sliznice, endometriózu. Negativně působí také zánět děložní sliznice nebo polypy či myomy, které se na děloze vyskytují. Někteří autoři uvádějí, že neschopnost děložní sliznice přijmout počaté dítě bývá (je-li bez vnějšího, poznatelného a odstranitelného důvodu) zpravidla jednou z příčin tzv. idiopatické sterility, tedy neplodnosti nevysvětlitelného původu. Není vzácností, že se v děloze zjistí výskyt myomů či polypů, které mohly být způsobeny užíváním hormonální antikoncepce nebo aplikací nitroděložního tělíska Vajíčko není oplození schopné. Problém nastává tehdy, není-li vajíčko schopno přijmout spermii, nebo může jít o poruchy dalšího vývoje již oplozeného oocytu. Tato diagnó- 5 Viz str. 12 Sims-Huhnerův test

17 16 za je zjistitelná pouze pomocí mimotělního oplození, kdy se ověřuje, zda je vajíčko schopno spojení se spermií, zda jeho struktura odpovídá např. stáří dle jeho vývoje a jak reaguje po setkání vajíčka se spermií apod. Jde o nepřijatelnou manipulaci s nově počatou lidskou bytostí. V riskantním procesu je záměrně počato dítě, jehož další vývoj není zajištěn či se dokonce tuší, že po krátké době zemře, neboť nebude schopno života. Navíc zpravidla neplatí, že když se při tomto mimotělním oplození podaří počít dítě schopné transferu (přesunu) do dělohy, je děloha jeho matky nachystána k tomu je přijmout. Jsou zde i další okolnosti, které proti této praxi svědčí (např. to, že přenos jednoho embrya se téměř na žádném pracovišti v ČR nedělá, protože výsledky úspěšnosti dosažení těhotenství vypovídají v jeho neprospěch; zpravidla se do dělohy přenášejí dvě až čtyři embrya) Ve vejcovodech jsou srůsty. Jde o onemocnění, které vede ke zneschopnění průniku spermií vejcovody až k vajíčku. Vajíčko, které ovulovalo, zůstane na určitém místě ve vejcovodu před srůstem, který vejcovod uzavřel, a tam za nějaký čas odumře bez toho, že by došlo k početí dítěte. Srůsty ve vejcovodech nejsou kupodivu příliš velkou vzácností, i když pochopitelně nelze hovořit o epidemickém výskytu. Vyskytují se např. u žen, které prodělaly zánět slepého střeva, a to buď chronický či komplikovaný nebo mnohdy i běžný s následnou operací. Stává se také, že se objeví po mimoděložním těhotenství, které vzniklo ve vejcovodech. Neplodnost vzniká v této souvislosti tam, kde jde o uzavření obou vejcovodů, protože tam, kde je uzavřen pouze jeden, je min. 50 % možnost, že k těhotenství dojde. Doba pro otěhotnění se v této souvislosti také po zjištění srůstů v jednom z vejcovodů dvojnásobí a k léčbě se přistupuje až po delší době. Častým důvodem zneschopnění početí je i chlamydia trachomatis, onemocnění, které často dlouhodobě probíhá bez příznaků a bez bolesti. Nicméně často způsobuje sterilitu tím, že se srůsty objevují ve vejcovodech i v dutině břišní. Literatura uvádí, že až ve 20 % případů proběhlé chlamydiové adnexitidy je následkem zmíněná sterilita. Zároveň bývá publikováno, že 90 % neplodných žen z tubárních příčin má za sebou toto onemocnění a proto za jejich neplodností lze hledat chlamydii trachomatis z důvodu promiskuitního chování (a nemusí jít o významně vysoký počet sexuálních partnerů). Srůsty nemusí být pouze ve vejcovodech, ale může jít o srůsty v břiše, které znamenají posléze fyziologickou pohyblivost vejcovodů. Zvláštním případem neplodnosti způsobené uzavřením vejcovodů je stav po provedené dobrovolné sterilizaci. Někdy sterilizovaná žena přichází

18 PŘÍČINY NEPLODNOSTI 17 do ambulance pro léčbu neplodnosti za účelem znovuobnovení plodnosti a šance na otěhotnění Nedostatečná funkce děložního čípku oslabení jeho svaloviny. Nedostatečná funkce děložního čípku 6 je stav, kdy po úspěšném početí a krátkém pokračování těhotenství není oslabený děložní čípek schopen vytvořit přirozenou bariéru (uzávěr průniku do dělohy) a otvírá cestu nejen různým infekcím, ale také plodu, který poté předčasně ukončí svůj život spontánním potratem. Tato příčina neplodnosti může být vrozená, ale také sekundárně navozená onemocněním, např. vyléčenou rakovinou, stavem po umělém potratu, po konizaci čípku apod. 6 Toto je jedna z hlavních příčin infertility, tedy neschopnosti donosit počaté dítě celým těhotenstvím až k porodu. Kvůli této příčině obvykle dochází ke spontánním potratům.

19 18 4 ZPŮSOBY LÉČBY NEPLODNOSTI A ETIKA Je všeobecně známo, že léčba neplodnosti, infertility a také způsoby mimotělního oplozování došly za svůj mnohaletý vývoj již velmi daleko. Možnosti, které se dnes párům navštěvujícím specializovaná centra pro tyto procesy za účelem početí vytouženého dítěte nabízejí, jsou široké. To, že se první dítě ze zkumavky, jak uváděly a dodnes uvádějí mnohé novinové titulky, narodilo v roce 1978 ve Velké Británii, je mnoha lidem známo. Česká republika byla za tímto vývojem skutečně v těsném závěsu, neboť první takto počaté dítě se narodilo již čtyři roky po slavné Louise Brownové, tj. v roce 1982 v Brně. Od té doby se skutečně mnoho změnilo v procesech, systémech léčby, ohledech na zdraví a práva manželů-rodičů, ale velmi málo v ohledech na integritu a důstojnost manželství či počaté děti. Tyto děti jsou chápány jako předměty dosažení cíle, pokusné subjekty, které nemohou vyjádřit svůj názor, a které buď mohou mít to štěstí a být implantovány do lůna svých matek, nebo v horším případě zmraženy. V nejhorším případě mohou zůstat osiřelé po mnoho let, kdy o ně jejich biologičtí rodiče nejeví zájem, a být tak odsouzeny k hromadnému zániku zničením při pokusech v laboratořích, které se na dlouhou dobu staly jejich domovem. I zde platí známé: ne vše, co je možné, je eticky přijatelné. Aniž by kdokoliv chtěl zlehčovat bolest manželů, kteří si přejí dítě, a dále ji prohlubovat, je nutné informovat právě je o tom, co se při procesech asistované reprodukce s jejich počatými dětmi bude dít, jaká existují rizika pro jejich manželskou lásku, vztah k dětem a také pro život i zdraví zplozených dětí. Manželé z podstaty svého vztahu mají zcela oprávněné přání jej naplnit zplozením dítěte, ale je potřeba upozornit, že dítě není věc, na kterou sňatkem automaticky získávají nárok. Nejde ani o výsadní právo, které si mohou nárokovat za jakýchkoli okolností a jakýmikoli způsoby. Dítě je plnohodnotnou lidskou bytostí a má svou nezpochybnitelnou důstojnost. V této souvislosti má však také především právo na život a zaslouží si nejen mít matku a otce, žijící v harmonickém manželství, ale také být jimi přirozeně zplozeno bez rizika, že to může být právě ono, které bude usmrceno v průběhu procesů umělého oplození nebo že se stane předmětem kryokonzervace (zmražení) či dokonce subjektem genetických manipulací a zkoumání. Každé dítě, každá nově počatá lidská bytost je především darem, nikoliv výrobkem, kterým se prakticky bohužel stává při morálně závadném umělém oplození. Je potřeba v dané souvislosti také upozornit především na to, že nejde o to, abychom obvinili zraněné manžele, kteří trpí již tak velmi mnoho a zaslouží si především pozornost a pomoc, ale že jde o morální apel na

20 ZPŮSOBY LÉČBY NEPLODNOSTI A ETIKA 19 ty, kteří tyto pro život počatých dětí riskantní metody nabízejí, provádějí a dokonce se jimi živí. 4.1 Nejčastější způsoby léčby neplodnosti u muže Způsobů, kterými se může léčit mužská neplodnost, je v poměru s možnostmi v ženském reprodukčním systému velmi málo. Někteří andrologové, urologové, ale i další odborníci se snaží tuto situaci zlepšit. Upozorňují na to, že se medicína má zabývat možnostmi jak pomoci při snížené plodnosti či neplodnosti mužů tak, aby pár nemusel podstupovat metody IVF. Současná praxe je zpravidla taková, že je-li výsledek vyšetření spermatu nepříznivý, a je-li žena naopak zdravá, je manželský pár přímo odeslán k umělému oplození. Bylo již uvedeno, že mezi možnostmi, které se nabízejí mužům se špatnou spermatogenezí, existují chirurgické postupy (TESE, PESA), které nabízejí možnost získat spermie i přes jinak velmi nízký počet těchto buněk v ejakulátu. Tento postup je uplatňován zejména tam, kde kromě malého počtu jsou gamety nezdravé, nekvalitní a je potřeba vyhledat ty, které mohou poskytovat oprávněnou naději na úspěšné oplození vajíčka. Je zřejmé, že po použití těchto chirurgických metod získání spermií z varlete nebo nadvarlete následuje mimotělní způsob početí dítěte; zpravidla je volena metoda ICSI 7. V některých případech (reálně ovšem v mizivém procentu) je možno se pokusit o mikrochirurgickou rekonstrukci vývodných semenných cest. Mezi relativně časté příčiny neplodnosti u mužů patří varikokéla. 8 V takovém případě lze zlepšení dosáhnout chirurgickým zásahem. Vzácněji je u mužů neplodnost podmíněna jinak, například endokrinně či imunologicky. V těchto případech náleží způsoby léčby neplodnosti do rukou kompetentních specialistů a zpravidla bývá dosahováno obnovení plodnosti. Vedle poruch spermatogeneze (oligozoospermie, azoospermie ad.) tvoří však tyto patologie jen malou část příčin mužské sterility. Mezi postupy pro léčbu neplodnosti u muže patří také hormonální léčba (podávání gonadotropinů a antiestrogenů), která podporuje dozrávání spermií, a sexuologická, příp. psychologická léčba, je-li na místě (např. u problémů týkajících se psychologicky podmíněných poruch potence apod.). Pro úplnost, ovšem nikoliv jako bezvýznamný bod, je dobré zmínit také podpůrnou léčbu ve formě podávání vitamínů, minerálů a enzymatických preparátů, které mohou stav a kvalitu spermií částečně, ale i výrazně zlepšit. Doporučují se zejména vitamín E, C a minerální prvky zinek, 7 8 Viz str. 27 Viz str. 9

NEPLODNOST A ASISITOVANÁ REPRODUKCE

NEPLODNOST A ASISITOVANÁ REPRODUKCE NEPLODNOST A ASISITOVANÁ REPRODUKCE Problém dnešní doby http://www.ulekare.cz/clanek/ve-zkumavce-se-da-vypestovat-vajicko-i-spermie-13323 http://www.babyfrance.com/grossesse/fecondation.html Co tě napadne,

Více

Alternativy: adopce, pěstounská péče

Alternativy: adopce, pěstounská péče Léčba neplodnosti neplodnost je vždy nemocí páru! léčbu lze provádět různými postupy: léčba psychosociální, léčba farmaky, asistovaná reprodukce od inseminace po IVF základní etická otázka nejobecnějšího

Více

Mámou i po rakovině. Napsal uživatel

Mámou i po rakovině. Napsal uživatel Ve Fakultní nemocnici Brno vzniklo první Centrum ochrany reprodukce u nás. Jako jediné v ČR poskytuje ochranu v celém rozsahu včetně odběru a zamrazení tkáně vaječníku. Centrum vznikalo postupně od poloviny

Více

Mimotělní oplození. léčebně řeší stavy, kdy:

Mimotělní oplození. léčebně řeší stavy, kdy: VÝZNAM VYŠETŘENÍ REPRODUKČNÍ IMUNITY PRO IVF-ET Jindřich Madar pracoviště reprodukční imunologie Ústavu pro péči o matku a dítě Praha Podolí Metoda mimotělního oplození s následným přenosem embrya do dělohy

Více

Biologie člověka Uspořádání pohlavních orgánů Vnitřní pohlavní orgány ženy Ve vaječnících dozrávají vajíčka (největší buňka lidského těla, obsahuje 23

Biologie člověka Uspořádání pohlavních orgánů Vnitřní pohlavní orgány ženy Ve vaječnících dozrávají vajíčka (největší buňka lidského těla, obsahuje 23 Výchova ke zdraví, sexuální výchova Lekce 3 Obsah: 1) krátké zopakování minulé lekce (anatomické uspořádání pohlavních orgánů a jejich funkce, menstruační cyklus, početí a vývoj plodu, těhotenství ) 2)

Více

Menstruační cyklus. den fáze změny

Menstruační cyklus. den fáze změny Menstruační cyklus Menstruační cyklus Zahrnuje v sobě poměrně složitý děj při kterém dochází ke změnám na vaječníku, děloze (zvláště sliznici děložní), vejcovodech, pochvě. V jeho průběhu dochází ke změnám

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

SOMATOLOGIE Vnitřní systémy

SOMATOLOGIE Vnitřní systémy SOMATOLOGIE Vnitřní systémy VY-32-INOVACE-56 AUTOR: Mgr. Ludmila Kainarová POHLAVNÍ SYSTÉM ŽENY FUNKCE 1. tvorba pohlavních buněk vajíček 2. tvorba pohlavních hormonů (estrogen,progesteron) 3. umožnění

Více

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_19. Člověk V.

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_19. Člověk V. Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_19 Člověk V. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci ŠVP

Více

Výchova ke zdraví poučení. o lidském těle. A-Z kviz finále T U V W X Z Ž

Výchova ke zdraví poučení. o lidském těle. A-Z kviz finále T U V W X Z Ž Výchova ke zdraví poučení A o lidském těle B C A-Z kviz finále D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W X Z Ž Trvalé osvojení dítěte se nazývá A adopce správná odpověď náhradní otázka Porucha stravování,

Více

CENÍK ASISTOVANÉ REPRODUKCE KLINIKY REPRODUKČNÍ MEDICÍNY A GYNEKOLOGIE ZLÍN PLATNÝ OD 1. 6. 2014

CENÍK ASISTOVANÉ REPRODUKCE KLINIKY REPRODUKČNÍ MEDICÍNY A GYNEKOLOGIE ZLÍN PLATNÝ OD 1. 6. 2014 CENÍK ASISTOVANÉ REPRODUKCE KLINIKY REPRODUKČNÍ MEDICÍNY A GYNEKOLOGIE ZLÍN PLATNÝ OD 1. 6. 2014 Ceník stanoví ceny za léčebné výkony poskytnuté na Klinice reprodukční medicíny a gynekologie ve Zlíně.

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Orgány pohlavní soustavy

Více

CENÍK ASISTOVANÉ REPRODUKCE KLINIKY REPRODUKČNÍ MEDICÍNY A GYNEKOLOGIE ZLÍN PLATNÝ OD 3. 6. 2015

CENÍK ASISTOVANÉ REPRODUKCE KLINIKY REPRODUKČNÍ MEDICÍNY A GYNEKOLOGIE ZLÍN PLATNÝ OD 3. 6. 2015 CENÍK ASISTOVANÉ REPRODUKCE KLINIKY REPRODUKČNÍ MEDICÍNY A GYNEKOLOGIE ZLÍN PLATNÝ OD 3. 6. 2015 Ceník stanoví ceny za léčebné výkony poskytnuté na Klinice reprodukční medicíny a gynekologie ve Zlíně.

Více

MENSTRUAČNÍ A OVULAČNÍ CYKLUS. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

MENSTRUAČNÍ A OVULAČNÍ CYKLUS. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje MENSTRUAČNÍ A OVULAČNÍ CYKLUS Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 Mgr. Radka Benešová Ženské pohlavní ústrojí Vznik a cesta neoplozeného

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. EuroFertil CZ, a.s

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. EuroFertil CZ, a.s Vyplňte pečlivě tento dotazník před Vaší první návštěvou v centru nebo v jejím rámci. Dotazy, kterým nerozumíte nebo odpověď neznáte, nevyplňujte. VSTUPNÍ DOTAZNÍK PACIENTKA Titul, jméno a příjmení: Datum

Více

- spermie vznikají spermatogenezí ze spermatocytů - redukčním dělením

- spermie vznikají spermatogenezí ze spermatocytů - redukčním dělením Otázka: Rozmnožovací soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Petra - zajišťuje vznik nového jedince - přenos genetické informace - tvořena pohlavními žlázami a pohlavními vývojovými cestami Mužská pohlavní

Více

10. oogeneze a spermiogeneze meióza, vznik spermií a vajíček ovulační a menstruační cyklus antikoncepční metody, oplození

10. oogeneze a spermiogeneze meióza, vznik spermií a vajíček ovulační a menstruační cyklus antikoncepční metody, oplození 10. oogeneze a spermiogeneze meióza, vznik spermií a vajíček ovulační a menstruační cyklus antikoncepční metody, oplození MEIÓZA meióza (redukční dělení/ meiotické dělení), je buněčné dělení, při kterém

Více

ŽENSKÝ REPRODUKČNÍ SYSTÉM

ŽENSKÝ REPRODUKČNÍ SYSTÉM MUDr. Josef Jonáš ŽENSKÝ REPRODUKČNÍ SYSTÉM a jeho detoxikace 1 Vaječník - základní orgán ženské reprodukce Zdroj: P. Abrams, Lidské tělo 2 Hned při narození je ve vaječníku založeno mnoho folikulů, z

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZD_2.

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZD_2. Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Naše postupy se od ostatních center liší zejména v tom, že:

Naše postupy se od ostatních center liší zejména v tom, že: VÝSLEDKY IVF CYKLŮ V SANATORIU HELIOS V BRNĚ V ROCE 2015 Není pravda, že všechna IVF centra pracují stejným způsobem, že mají tytéž postupy, používají stejné materiály a přístroje, mají stejně vyškolený

Více

ŽÁDOST A PROHLÁŠENÍ O SOUHLASU S UMĚLÝM OPLODNĚNÍM A LÉKAŘSKÝCH VÝKONECH S NÍM SPOJENÝCH (REVERZ)

ŽÁDOST A PROHLÁŠENÍ O SOUHLASU S UMĚLÝM OPLODNĚNÍM A LÉKAŘSKÝCH VÝKONECH S NÍM SPOJENÝCH (REVERZ) ŽÁDOST A PROHLÁŠENÍ O SOUHLASU S UMĚLÝM OPLODNĚNÍM A LÉKAŘSKÝCH VÝKONECH S NÍM SPOJENÝCH (REVERZ) Pacientka: Partner/manžel pacientky: (dále jen partner pacientky ) Jméno:... Jméno:... R.č.... R.č....

Více

MUDr. Karel Řežábek, CSc. LÉČBA NEPLODNOSTI 4., aktualizované vydání

MUDr. Karel Řežábek, CSc. LÉČBA NEPLODNOSTI 4., aktualizované vydání MUDr. Karel Řežábek, CSc. LÉČBA NEPLODNOSTI 4., aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3182.

Více

2. provede umělé oplození vajíčka za účelem jiným, než dosažení těhotenství u ženy, od níž vajíčko pochází,

2. provede umělé oplození vajíčka za účelem jiným, než dosažení těhotenství u ženy, od níž vajíčko pochází, Spolková republika Německo Dodatek Zákon na ochranu embryí Embryonenschutzgesetz z 13. prosince 1990 1 Zneužití reprodukčních technik (1) Trestem odnětí svobody až na tři roky nebo peněžitým trestem bude

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Pohlavní buňky a početí Anotace Pracovní listy k opakování a shrnutí učiva o pohlavní soustavě. Žák plní úkoly

Více

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava 1/6 3.2.11.15 Cíl znát stavbu ženské a mužské pohlavní soustavy - umět vysvětlit její funkci - odvodit její význam - uvést onemocnění, příčiny, prevenci, ošetření Továrna na spermie a vajíčka - mužské

Více

Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1

Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1 Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1 Poučení o 1 lidském těle 1 4 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1) Antikoncepce musí být LDV Levná, dostupná, vratná správná

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru REPRODUKČNÍ MEDICÍNA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru REPRODUKČNÍ MEDICÍNA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru REPRODUKČNÍ MEDICÍNA 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru reprodukční medicína je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných

Více

Výchova ke zdraví poučení o lidském těle 2

Výchova ke zdraví poučení o lidském těle 2 Výchova ke zdraví poučení o lidském těle 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1) Onanie se jinak nazývá M masturbace správná odpověď náhradní otázka 2) Hymen znamená

Více

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Zařazení výuky : 2. ročník, 3. semestr Rozvrh výuky : 24 hodin seminářů Způsob ukončení : Zkouška po ukončení praktické části výuky v letním

Více

Chtěla bych dítě. Příručka pro léčbu neplodnosti

Chtěla bych dítě. Příručka pro léčbu neplodnosti Chtěla bych dítě Příručka pro léčbu neplodnosti 1 TIRÁŽ Vydavatel Odborná konzultace Pfizer Pfarma GmbH Pfizerstr. 1 Prof. Dr. Med. Liselotte Mettler, Universitats-Frauenklinik Kiel Privatdozent Dr. Med.

Více

Katedra porodní asistence LF MU Brno Poruchy plodnosti - příčiny, diagnostika, léčba

Katedra porodní asistence LF MU Brno Poruchy plodnosti - příčiny, diagnostika, léčba Katedra porodní asistence LF MU Brno Poruchy plodnosti - příčiny, diagnostika, léčba I. Crha, P. Janků LIDSKÁ NEPLODNOST Definice WHO: Dvojice je považována za neplodnou, pokud žena neotěhotní do 2 let

Více

INFORMACE O MIMOTĚLNÍM OPLODNĚNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝKONECH

INFORMACE O MIMOTĚLNÍM OPLODNĚNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝKONECH INFORMACE O MIMOTĚLNÍM OPLODNĚNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝKONECH Gest IVF s.r.o., člen koncernu Nad Buďánkami II. 2087/24, 150 00 Praha 5 IČO: 288 71 260 Jméno a příjmení pacientky: Rodné číslo (datum narození):

Více

CENÍK VÝKONU NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

CENÍK VÝKONU NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ CENÍK VÝKONU NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 1. ICSI 1 oocyt 5.000,- Kč 2-10 oocytů 8.000,- Kč každý další oocyt 1.000,- Kč (Intracytoplazmatická injekce spermie - vpravení spermie do cytoplazmy vajíčka)

Více

NEWSLETTER. obsah. Preimplantační genetická diagnostika nová metoda screeningu 24 chromozomů metodou Array CGH...2

NEWSLETTER. obsah. Preimplantační genetická diagnostika nová metoda screeningu 24 chromozomů metodou Array CGH...2 Srpen 2012 8 obsah Preimplantační genetická diagnostika nová metoda screeningu 24 chromozomů metodou Array CGH...2 Zachování fertility nové možnosti v GENNETu...3 Hysteroskopie bez nutnosti celkové anestezie...4

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE ERNESTINE WIEDENBACH MODEL UMĚNÍ POMOCI Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Ročník

Více

Fyziologie těhotenství

Fyziologie těhotenství Fyziologie těhotenství Oplodnění K oplození vajíčka dochází ve vejcovodu - spermie jsou vstříknuty do zadní poševní klenby o odtud musí projít až k vnitřnímu ústí vejcovodu (pohyb spermií = 3-6 mm/min.)

Více

Vypracovala: Eva Jeřábková

Vypracovala: Eva Jeřábková ANTIKONCEPCE Vypracovala: Eva Jeřábková Antikoncepce: Obrana proti oplodnění při vaginálním styku. Má zabránit vniknutí spermií do vajíčka při souloži. Rozdělení antikoncepce Nehormonální antikoncepce:

Více

Těhotenství, vývoj plodu, porod. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová

Těhotenství, vývoj plodu, porod. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Těhotenství, vývoj plodu, porod Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Pohlavní ústrohí ženy, těhotenství,vývoj plodu, porod Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství,

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava 1/6 3.2.11.14 Cíl popsat stavbu hormonální soustavy - charakterizovat její činnost a funkci - vyjmenovat nejdůležitější hormony - uvést onemocnění, úrazy, prevenci, ošetření, příčiny - žlázy s vnitřním

Více

doc. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. Ústav experimentální biologie Přírodovědecká fakulta MU

doc. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. Ústav experimentální biologie Přírodovědecká fakulta MU Bi8120 Aplikovaná buněčná ábi biologie i 2.5.2012 2012 Lékařsky asistovaná reprodukce doc. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. Ústav experimentální biologie Přírodovědecká fakulta MU 1 2 Program přednášky:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Pohlavní

Více

Těhotenství, vývoj plodu, porod

Těhotenství, vývoj plodu, porod Těhotenství, vývoj plodu, porod Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Pohlavní ústrohí ženy, těhotenství,vývoj plodu, porod Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství,

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE KOMBINOVANÁ HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE (MOŽNÉ UŽITÍ K YUZPEHO METODĚ) Obsah: a. Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce b. Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce c.

Více

Informovaný souhlas s provedením preimplantační genetické diagnostiky a screeningu (PGD a PGS)

Informovaný souhlas s provedením preimplantační genetické diagnostiky a screeningu (PGD a PGS) Informovaný souhlas s provedením preimplantační genetické diagnostiky a screeningu (PGD a PGS) 1) Důvody a účel použití preimplantační genetické diagnostiky (PGD) a screeningu (PGS) Preimplantační genetická

Více

... pearly kapesní počítač pro Vaši ochranu...

... pearly kapesní počítač pro Vaši ochranu... ... pearly kapesní počítač pro Vaši ochranu...... ...... Přirozenost ženy je to nejlepší Žena může v průběhu každého cyklu otěhotnět průměrně po dobu šesti dní pět dní před ovulací a v den ovulace. Aby

Více

IV. Určování plodných a neplodných období

IV. Určování plodných a neplodných období IV. Určování plodných a neplodných období Každá zdravá žena ve věku pohlavní zralosti může v průběhu menstruačního cyklu na svém těle pozorovat víceméně pravidelně se opakující změny, které souvisejí s

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

VY_32_INOVACE_11.16 1/5 3.2.11.16 Nitroděložní vývin člověka

VY_32_INOVACE_11.16 1/5 3.2.11.16 Nitroděložní vývin člověka 1/5 3.2.11.16 Cíl popsat oplození - znát funkci spermie a vajíčka - chápat vývin plodu - porovnat rozdíl vývinu plodu u ptáků, králíka a člověka - uvést etapy, délku a průběh v matčině těle - charakterizovat

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Martina Kopečná Tereza Janečková Markéta Kolmanová. Prenatální diagnostika

Martina Kopečná Tereza Janečková Markéta Kolmanová. Prenatální diagnostika Martina Kopečná Tereza Janečková Markéta Kolmanová Prenatální diagnostika Obsah Prenatální diagnostika Úkoly a výsledky Metody prenatální diagnostiky Neinvazivní metody Invazivní metody Preimplantační

Více

Praktické cvičení č. 7. Reprodukční soustava muže a ženy

Praktické cvičení č. 7. Reprodukční soustava muže a ženy Praktické cvičení č. 7 Reprodukční soustava muže a ženy Literatura: DYLEVSKÝ, I.: Anatomie a fyziologie člověka: učebnice pro zdravotnické školy. Olomouc: Epava, 1998. ISBN: 80-901667-0-9. KOPECKÝ, M.:

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 16 VY 32 INOVACE 0114 0316

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 16 VY 32 INOVACE 0114 0316 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 16 VY 32 INOVACE 0114 0316 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

USILUJETE O NAROZENÍ DÍTĚTE?

USILUJETE O NAROZENÍ DÍTĚTE? USILUJETE O NAROZENÍ DÍTĚTE? ZDE VÁM NABÍZÍME PRŮVODCE, KTERÝ VÁS KROK ZA KROKEM POVEDE PROCESEM ASISTOVANÉ REPRODUKCE ACT PRŮVODCE 1 JAK POUŽÍVAT PŘÍRUČKU ACT PRŮVODCE Předně: Zůstaňte klidní: Nejste

Více

Variace Pohlavní soustava muže

Variace Pohlavní soustava muže Variace 1 Pohlavní soustava muže 21.7.2014 16:01:39 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA POHLAVNÍ SOUSTAVA POHLAVNÍ SOUSTAVA MUŽE Rozmnožování Je jedním ze základních znaků živé hmoty. Schopnost reprodukce

Více

CENÍK KLINIKY REPRODUKČNÍ MEDICÍNY A GYNEKOLOGIE ZLÍN

CENÍK KLINIKY REPRODUKČNÍ MEDICÍNY A GYNEKOLOGIE ZLÍN CENÍK KLINIKY REPRODUKČNÍ MEDICÍNY A GYNEKOLOGIE ZLÍN Ceník stanoví ceny za léčebné výkony poskytnuté na Klinice reprodukční medicíny a gynekologie ve Zlíně. Ceník je platný pro pacienty - pojištěnce,

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

zjištění Downova, Edwardsova a Patauova syndromu plodu z odběru krve matky další fotografie CD / DVD

zjištění Downova, Edwardsova a Patauova syndromu plodu z odběru krve matky další fotografie CD / DVD platný od 1. 4. 2013 Tento ceník je platný pro výkony, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami a vycházejí z katalogu dohodnutých služeb poskytovaných na žádost pacienta, vydaného ČLK a jsou všemi

Více

II. Plodnost a její podmínky

II. Plodnost a její podmínky II. Plodnost a její podmínky II/1. Biologické předpoklady přirozeného plánování rodičovství V průběhu menstruačního cyklu jsou dny, ve kterých žena může otěhotnět (období plodné), a dny, ve kterých k otěhotnění

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 7 9 MUDr. Karel Řežábek,

Více

A Co je HIV? HIV AIDS Co je AIDS? Co znamená být HIV pozitivní? HIV AIDS. HIV HIV AIDS HIV

A Co je HIV? HIV AIDS Co je AIDS? Co znamená být HIV pozitivní? HIV AIDS. HIV HIV AIDS HIV A Co je HIV? HIV (virus lidského imunodeficitu) je virus, který způsobuje ztrátu obranyschopnosti (imunity) člověka před nejrůznějšími infekcemi. Tento virus napadá zejména určitou skupinu bílých krvinek,

Více

Sterilita pro porodní asistentky

Sterilita pro porodní asistentky Sterilita pro porodní asistentky MUDr. Dana Koryntová, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 1. Úvod Při definování pojmu sterilita je třeba vycházet z předpokladu, že lidská plodnost

Více

Výsledky projektu Zdraví do firem

Výsledky projektu Zdraví do firem Výsledky projektu Zdraví do firem Naměřené hodnoty Posluchačky měly možnost se během přednášky změřit na bioimpedančním přístroji In Body, který měří tělesné hodnoty. Vybrali jsme 4 z nejdůležitějších

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Fertavid 150 IU/0,18 ml injekční roztok follitropinum beta

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Fertavid 150 IU/0,18 ml injekční roztok follitropinum beta PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Fertavid 150 IU/0,18 ml injekční roztok follitropinum beta Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. - Ponechte

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Rozmnožování a vývin člověka - test VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBOR: Přírodopis TEMATICKÝ

Více

Variace Pohlavní soustava ženy

Variace Pohlavní soustava ženy Variace 1 Pohlavní soustava ženy 21.7.2014 16:03:50 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA POHLAVNÍ SOUSTAVA POHLAVNÍ SOUSTAVA ŽENY Funkce pohlavního systému ženy 1. Zrání vajíček a jejich uvolňování z kůry

Více

Prezentace je využitelná i při přípravě studentů na MZ, u příslušného maturitního okruhu Pohlavní soustava.

Prezentace je využitelná i při přípravě studentů na MZ, u příslušného maturitního okruhu Pohlavní soustava. Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Vylučovací soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 Klinika reprodukční medicíny a gynekologie Zlín 1 Imalab s.r.o. Zlín 2 Beckman Coulter ČR, a Imunoanalytická laboratoř,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra psychologie a patopsychologie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Martina Bergerová, DiS. Psychické prožívání neplodných párů při asistované reprodukci Olomouc

Více

Bůh, sex a manželství Dobrá zpráva pro rozum i srdce

Bůh, sex a manželství Dobrá zpráva pro rozum i srdce Bůh, sex a manželství Dobrá zpráva pro rozum i srdce P. Karel Skočovský 10. Proč je nemorální oplodnění ve zkumavce? Motto: Utrpení manželské dvojice, která zjistí, že je neplodná, je velké. Co mi chceš

Více

Rozmnožovací soustava

Rozmnožovací soustava Všechny živé organizmy mají schopnost se rozmnožovat. Rozmnožování umožňuje rozmnožovací soustava (též pohlavní soustava či reprodukční systém). Rozmnožovací soustavu tvoří pohlavní orgány s pohlavními

Více

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Stavba Varlata testes = mužské pohlavní žlázy - párové vejčité orgány,

Více

Program prevence početí při léčbě přípravkem Erivedge: Důležité informace o prevenci početí a antikoncepci pro pacienta užívajícího přípravek Erivedge

Program prevence početí při léčbě přípravkem Erivedge: Důležité informace o prevenci početí a antikoncepci pro pacienta užívajícího přípravek Erivedge Program prevence početí při léčbě přípravkem Erivedge: Důležité informace o prevenci početí a antikoncepci pro pacienta užívajícího přípravek Erivedge Erivedge může způsobit závažné vrozené vady Může vést

Více

VÝSLEDKY IVF CYKLŮ V ROCE 2014

VÝSLEDKY IVF CYKLŮ V ROCE 2014 Rádi bychom vám představili výsledky IVF cyklů v Sanatoriu Helios za rok 2014. - 1 - Vzhledem k tomu, že se stále objevují spekulace o tom, jakým způsobem počítáme své výsledky a zda jsou objektivní a

Více

Základní geneticky podmíněné vady a vrozené vývojové vady možnosti prevence

Základní geneticky podmíněné vady a vrozené vývojové vady možnosti prevence Základní geneticky podmíněné vady a vrozené vývojové vady možnosti prevence Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Květen 2011 Mgr. Radka Benešová

Více

POHLAVNÍ SOUSTAVA. PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz

POHLAVNÍ SOUSTAVA. PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz POHLAVNÍ SOUSTAVA PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz Pohlavní soustava zajišťuje vznik nového života zabezpečuje existenci biologického druhu zajišťuje přenos genetických informací dělíme

Více

OPLOZENÍ erekci zvlhčením kontrakce varlat, nadvarlat a chámovodů 500 miliónů spermií prostagladiny

OPLOZENÍ erekci zvlhčením kontrakce varlat, nadvarlat a chámovodů 500 miliónů spermií prostagladiny OPLOZENÍ Nejprve dojde k erekci penisu, v důsledku naplnění erektilních kavernózních těles spongiózní tkáně penisu velkým množstvím krve pod velkým tlakem. Také u ženy je toto podráždění provázeno mírným

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Pregnyl 500 Pregnyl 1500 Pregnyl 5000 prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem gonadotrophinum chorionicum humanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

1. Imunitní (obranný) systém ve vývoji člověka a během těhotenství

1. Imunitní (obranný) systém ve vývoji člověka a během těhotenství Obsah popularizačního textu 1. Imunitní (obranný) systém ve vývoji člověka a během těhotenství 2. Porod 3. Kojení a mateřské mléko 4. Seznam použité literatury 5. Seznam obrázků Imunologie těhotenství

Více

MUDr. Karel Řežábek, CSc. LÉČBA NEPLODNOSTI 4., aktualizované vydání

MUDr. Karel Řežábek, CSc. LÉČBA NEPLODNOSTI 4., aktualizované vydání MUDr. Karel Řežábek, CSc. LÉČBA NEPLODNOSTI 4., aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3182.

Více

SSOS_ZD_2.13 Ženská pohlavní soustava - opakování, kvíz

SSOS_ZD_2.13 Ženská pohlavní soustava - opakování, kvíz Číslo a název projektu Číslo a název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZD_2.13

Více

http://www.vrozene-vady.cz

http://www.vrozene-vady.cz Prevence vrozených vad z pohledu genetika MUDr. Vladimír Gregor, RNDr. Jiří Horáček odd. lékařské genetiky, Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze Genetické poradenství Klinická genetika se zabývá diagnostikou

Více

SPECIFICKÉ OTÁZKY URČOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ

SPECIFICKÉ OTÁZKY URČOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ SPECIFICKÉ OTÁZKY URČOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ Anna Hořínová, 2012 PRAMENY Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (č. 96/2001 Sb.) Úmluva o ochraně

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

1.1. Lidská sexualita v kontextu historického vývoje. 1.2. Novodobé poznatky související se sexualitou

1.1. Lidská sexualita v kontextu historického vývoje. 1.2. Novodobé poznatky související se sexualitou Obsah Předmluva 1. Historie lidské sexuality 1.1. Lidská sexualita v kontextu historického vývoje 1.2. Novodobé poznatky související se sexualitou 1.3. Sexuologie jako klinický a vědecký obor 2. Mýty a

Více

Andrologické sympózium květen MUDr. Karel Kočí, CSc.

Andrologické sympózium květen MUDr. Karel Kočí, CSc. Andrologické sympózium květen 2009 MUDr. Karel Kočí, CSc. 1 1 VIBROSTIMULACE Jednoduchá, účinná a opomíjená metoda získávání spermií MUDr. Karel Kočí, CSc. Andromeda /ISCARE, Praha 2 2 POPIS PŘÍPADU V.S.,

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

VI. Období po porodu a doba kojení

VI. Období po porodu a doba kojení VI. Období po porodu a doba kojení Využívání poporodní fyziologické neplodnosti patří mezi nejstarší a nejpřirozenější způsoby řízení početí. Po porodu totiž nastává v organismu ženy klidové období období

Více

Poruchy menstruačního cyklu

Poruchy menstruačního cyklu Poruchy menstruačního cyklu MENSTRUAČNÍ CYKLUS Reprodukční systém u žen vykazuje cyklické změny opakovaná příprava k fertilizaci a těhotenství. Pohlavní cyklus u primátů = menstruační cyklus. Hlavní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Vylučovací soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Neplodnost, aneb moje cesta k otěhotnění. Monika Hampelová

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Neplodnost, aneb moje cesta k otěhotnění. Monika Hampelová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Neplodnost, aneb moje cesta k otěhotnění Monika Hampelová Bakalářská práce 2012 1 2 3 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

GYNEKOLOGICKÁ OPERATIVA 2013 a 2014. zpracovali: MUDr. Pavla Bohatá, MUDr. Hana Bartoňová, MUDr. Lukáš Dostálek

GYNEKOLOGICKÁ OPERATIVA 2013 a 2014. zpracovali: MUDr. Pavla Bohatá, MUDr. Hana Bartoňová, MUDr. Lukáš Dostálek GYNEKOLOGICKÁ OPERATIVA 2013 a 2014 zpracovali: MUDr. Pavla Bohatá, MUDr. Hana Bartoňová, MUDr. Lukáš Dostálek Objednání k operaci operační řešení indikuje ošetřující gynekolog objednání k operaci se provádí

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum:

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: Šablona:

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Pregnyl 1500 Pregnyl 5000 gonadotropinum chorionicum humanum prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Pregnyl 1500 Pregnyl 5000 gonadotropinum chorionicum humanum prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok Příbalová informace: Informace pro uživatele Pregnyl 1500 Pregnyl 5000 gonadotropinum chorionicum humanum prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

MUDr. Karel Řežábek, CSc. LÉČBA NEPLODNOSTI 4., aktualizované vydání

MUDr. Karel Řežábek, CSc. LÉČBA NEPLODNOSTI 4., aktualizované vydání MUDr. Karel Řežábek, CSc. LÉČBA NEPLODNOSTI 4., aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3182.

Více

Jak se objednat na vyšetření?

Jak se objednat na vyšetření? Jak se objednat na vyšetření? Ke genetické konzultaci nebo vyšetření v těhotenství odesílá praktický lékař, specialista nebo ošetřující gynekolog, který vystaví žádanku k vyšetření. Vyšetření provedená

Více

20 mikrogramů/24 hodin, intrauterinní inzert

20 mikrogramů/24 hodin, intrauterinní inzert sp.zn.sukls206879/2010 Příbalová informace: informace pro uživatele 20 mikrogramů/24 hodin, intrauterinní inzert (levonorgestrelum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Variace Vývoj dítěte

Variace Vývoj dítěte Variace 1 Vývoj dítěte 21.7.2014 16:25:04 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA VÝVOJ DÍTĚTE OPLOZENÍ A VÝVOJ PLACENTY Oplození K oplození dochází ve vejcovodu. Pohyb spermií: 3-6 mm za minutu. Životnost

Více