TOUHA PO DÍTĚTI. Co potřebujete vědět... ale nikdo o tom nemluví. Poruchy plodnosti Léčba neplodnosti Asistovaná reprodukce. Hnutí Pro život ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TOUHA PO DÍTĚTI. Co potřebujete vědět... ale nikdo o tom nemluví. Poruchy plodnosti Léčba neplodnosti Asistovaná reprodukce. Hnutí Pro život ČR"

Transkript

1 TOUHA PO DÍTĚTI Co potřebujete vědět... ale nikdo o tom nemluví Poruchy plodnosti Léčba neplodnosti Asistovaná reprodukce Hnutí Pro život ČR

2 OBSAH 1 ÚVOD 4 2 VYMEZENÍ POJMŮ Neplodnost Léčba neplodnosti Asistovaná reprodukce (AR) 7 3 PŘÍČINY NEPLODNOSTI Příčiny neplodnosti u muže Problematika způsobu získání spermatu k vyšetření Příčiny neplodnosti u ženy Nedochází k pohlavnímu styku Nedozrávají oocyty (vajíčka) Málo hormonů nezbytných pro správnou nidaci (uhnízdění) počatého dítěte v děloze Nadbytek protilátek ničících spermie, příp. příliš hustý, resp. nekvalitní hlen hrdla děložního, kterým spermie nemohou proniknout k vajíčku Nedostatečná funkce děložní sliznice, která zapříčiňuje, že nemůže počaté dítě přijmout Vajíčko není oplození schopné Ve vejcovodech jsou srůsty Nedostatečná funkce děložního čípku oslabení jeho svaloviny ZPŮSOBY LÉČBY NEPLODNOSTI A ETIKA Nejčastější způsoby léčby neplodnosti u muže Nejčastější způsoby léčby neplodnosti u ženy Asistovaná reprodukce: mimotělní oplození (in vitro fertilizace) IVF IUI ICSI Další metody asistované reprodukce (AR) Některé další aspekty procesů AR Problematika dárcovství gamet Komplikace AR a odpovědnost za vlastní zdraví 30

3 5 NĚKOLIK RAD KE ZVÝŠENÍ MOŽNOSTI POČETÍ DÍTĚTE 33 6 PRÁVNÍ PROBLEMATIKA 35 7 NEZTRÁCEJTE NADĚJI Život bez dětí a nasazení pro druhé Náhradní rodinná péče Adopce Pěstounská péče NRP a právo 40 8 KDO MÁ PRÁVO NA DÍTĚ? 41 9 ZÁVĚR SLOVNÍČEK POJMŮ LITERATURA 46

4

5 4 1 ÚVOD Fenomén snížené plodnosti, příp. medicínou klasifikované neplodnosti či úžeji infertility (tj. neschopnosti počaté dítě donosit a porodit), se stává v naší zemi stále palčivějším trápením, sužujícím podle odhadů asi 15 % až 20 % párů. Oblast současného výzkumu a nových postupů, které sledují primárně bohulibý cíl pomoc manželům, kteří touží po dítěti, se často dotýká také principu bezvýhradné úcty k lidskému životu od početí do přirozené smrti a zabezpečení jeho práva na život. Je proto nutné konkrétně analyzovat celou škálu forem pomoci, která se bezdětným manželům v mezích současné vědy nabízí, a upozornit na úskalí vedoucí k vážným morálním důsledkům. Následující informace popisují problematiku poruch plodnosti, možnosti léčby neplodnosti a nastiňují systém fungování laboratorní asistované reprodukce. Ačkoliv se možná zdá být problém snížené plodnosti či sterility spíše vědecký a medicínský, v tomto textu bude nahlížen přímo z pohledu manželů, kteří chtějí volit odpovědné řešení své situace. Aby se mohli manželé svobodně rozhodnout, musí mít k dispozici dostatek seriózních a odborných informací. Je to důležité proto, aby jejich rozhodnutí bylo ke skutečnému dobru nejen jich samotných, ale také jejich dětí, blízkých příbuzných i těch lidí, kterým jsou vzorem a za které pak mají také zodpovědnost; jejich jednání v tak velké bolesti, jakou nedobrovolná bezdětnost působí, je (ať si to uvědomují, nebo ne) sledováno. Manželský pár, který trpí neschopností přirozeně počít a porodit dítě, má v dnešní době několik možností jak k problému přistoupit. Ušlechtilým a všeobecně známým (i když dnes bohužel kvůli v podstatě rutinnímu provádění asistované reprodukce na druhou kolej odsunutým) způsobem je přijetí opuštěného dítěte do náhradní rodinné péče (pěstounská péče, adopce). V konkrétních vědeckých kruzích se také rozšiřují nebo doplňují poznatky o podstatných detailech ženského menstruačního cyklu nebo o reprodukčních biorytmech. Tyto poznatky pak mohou podpořit volbu některého z možných řešení, např. tehdy, když hraje roli snížená plodnost způsobená nedostatkem pro tělo důležitých látek (např. vitamínů, minerálů). Tímto nedostatkem může být narušena správná funkce důležitých orgánů nebo optimální hormonální rovnováha (nutná pro obě pohlaví). Častý je také problém tzv. funkční sterility, který lze překonat známým rehabilitačním cvičením dle paní Ludmily Mojžíšové. Mezi ty relativně snadné metody vyšetřování a následné léčby dosavadní neplodnosti patří také u muže např. odstranění varikokély (rozšíření cév

6 ÚVOD 5 v okolí varlat negativně ovlivňující tvorbu spermií). Léčba tohoto onemocnění se provádí prostřednictvím malého chirurgického zákroku. Podobně u ženy může jít o přístupnou a snadnou léčbu případných srůstů ve vejcovodech pomocí mikrochirurgické operace apod. Již od roku 1978, kdy se narodilo první dítě (Louise Brownová) z programu in vitro fertilizace (tzv. oplození ve zkumavce), se nabízí také další cesta asistovaná reprodukce. Existují jistě ještě mnohé jiné možnosti: např. v USA, za výjimečných okolností ve Francii, Velké Británii a Nizozemí je možné tzv. náhradní (surogátní) mateřství a oplodňování postmenopauzálních žen. Tyto metody jsou však v naší zemi zakázány, a proto se jim tato brožurka věnovat nebude. Každý nedobrovolně bezdětný manželský pár, který se již snaží svou situaci řešit, zřejmě tento krátký náčrt možností zná. Jde nyní o to, jak se rozhodnout vzít v úvahu nejen etický rozměr každé z cest a morální principy, ale také a toto je především cílem této brožurky osobnosti obou manželů a rizika případného dopadu na jejich vztah, širší rodinu a přijetí dítěte. Nezřídka se stává, že po několika neúspěšných cyklech v programu in vitro fertilizace, kdy je známo, kdo je viníkem neplodnosti, se manželství rozpadne. Dalším obrovským zatížením může být, je-li až jako poslední možnost po neúspěšné léčbě neplodnosti vzata v úvahu adopce opuštěného dítěte. Nepochybně je pak často (byť možná podvědomě) přijetí dítěte prostřednictvím některé z forem náhradní rodinné péče do rodiny neplodného manželského páru tímto faktem poznamenáno. Tato brožurka nemá za cíl relativizovat jednotlivé cesty, resp. otázky řešení neplodnosti, ale předkládá problematiku tak, aby upozornila na několikerá etická úskalí. Zvláštní důraz dává na ta úskalí, která dosud nebyla obhájena těmi, kdo se léčbou neplodnosti zabývají. Proto pokud čtenář očekává indiferentní pohled, bude zřejmě zklamán. Pohled této informační brožurky bude zaujatý pro dobro každé lidské bytosti a pro dodržování všech lidských práv u každého člověka, ať jde o ženu či muže z bezdětného manželství, nebo o jejich budoucí děti. Řešení této nesmírné lidské bolesti formou postupů, které jsou eticky neobhajitelné, jak bude popsáno dále, nemusí být jedinou a poslední záchranou. Doufejme, že budeme s rostoucím pochopením a zároveň s dostatečnými znalostmi schopni vzít za ruku každého zraněného člověka prožívajícího těžké chvíle spojené s bezdětností. Je podstatné nenechat jej upadnout do pocitu druhořadosti či vyřazenosti z normálního života, a dokázat, že přes všechnu tíhu neplodnosti se před každým manželským párem může otevřít plný, radostný život!

7 6 2 VYMEZENÍ POJMŮ Na počátku je potřeba vymezit některé pojmy, se kterými se na dalších stránkách setkáte, aby nedošlo ke zbytečným nedorozuměním, a zároveň, aby jejich význam nemusel být v konkrétních souvislostech opakovaně objasňován. Pro pochopení odborné terminologie, která bude ale užívána v minimální míře, je v závěru brožurky uveden slovníček, ve kterém najdete všechna v textu kurzívou označená slova. 2.1 Neplodnost Než přistoupí odborník k diagnóze znějící neplodnost (jinak také sterilita), projde konkrétní manželský pár zpravidla desítkami různých vyšetření. Proběhne také několik pokusů o medicínskou pomoc k překonání bezdětnosti tohoto páru. I když mezi odborníky nepanuje shoda, obvykle se udává, že k řešení situace se přistupuje po (průměrně) 8 až 15 neúspěšných měsících pravidelných pohlavních styků s cílem dosáhnout těhotenství. Každá ambulance či zdravotnické zařízení si však tuto hranici stanovuje vlastním uvážením. Tak se např. můžeme setkat s tím, že se situace považuje za vážnou, nedosáhne-li pár těhotenství po 6 měsících, stejně jako může jít o období dlouhé 24 měsíců. Při vymezení neplodnosti se vychází také ze znalosti průměrné šance na otěhotnění v průběhu jednotlivých menstruačních cyklů u zdravého páru v korelaci s aktuální pohlavní aktivitou, tj. např. se udává, že průměrný zdravý pár při průměrném počtu tří pohlavních styků během jednoho týdne má šanci na otěhotnění max. 25 až 30 %. Sečteme-li tedy tuto pravděpodobnost, znamená to, že teoreticky teprve po cca. 4 měsících má smysl začít podnikat kroky vedoucí k ozřejmění situace. Slovíčko teoreticky je zvýrazněno záměrně: nelze totiž vyloučit jiné vlivy, které na nás působí, a pravděpodobnost otěhotnění v tom ukázkovém průměrném čísle snižují (tj. např. vliv prostředí, stres, nedostatek spánku, nadváha, nižší či naopak vyšší pohlavní aktivita, kouření, zvýšená konzumace alkoholu, obecné výživové nedostatky apod.). Snad i z tohoto důvodu je tedy stanoveno výše uvedené rozmezí 8 až 15 měsíců pro období, kdy bývá doporučováno vyhledání lékaře. (Pak teprve po 12 měsících snažení se o početí, kdy k pohlavnímu styku dochází pravidelně asi 2 až 3krát týdně, používá medicína diagnózu neplodnost). Neplodnost je ovšem jako taková až na výjimečné případy (kastrovaný člověk nebo člověk s onemocněním, které přímo způsobuje např. nepřítomnost reprodukčních funkcí apod.) skutečně teoretickým pojmem. Mnohým z nás jsou známy případy, kdy znenadání po mnoha letech bezdětnosti pár očekává vytoužené dítě, ačkoliv pro jeho početí vědomě nevyhledal žádnou

8 VYMEZENÍ POJMŮ 7 medicínskou pomoc. Proto by bylo žádoucí diagnózu neplodnosti vyslovovat velmi opatrně (citlivost srdcí manželů, která jsou zraněna stávajícím stavem, bývá velmi vysoká) a spíše než beznaděj poskytnout manželům útěchu a skutečnou blízkost v konkrétní pomoci. Manželé, kteří nemají děti, nejsou méněcenní, nejsou (nemusejí být) neplodní a nejsou na okraji naší společnosti z určitého pohledu viděno mají tak velkou životní šanci, která se rozhodně nedává všem, a také otevřené dveře k činnostem, které manželé starající se o děti jednoduše vykonávat nemohou. Pro účely textu však bude používána definice neplodnosti tak, jak je všeobecně přijímána, tedy jako popis situace, kdy se manželům po několika měsících účelného snažení nepodařilo počít vytoužené dítě. 2.2 Léčba neplodnosti Způsob překonávání bezdětnosti se dnes dostal do dimenzí, které jsou zpravidla ve zkratce vymezeny pojmem léčba neplodnosti. V zásadě se dá říci, že pojem vznikl z původního principu snahy odborníků na základě získaných poznatků pomoci bezdětným manželům dosáhnout vytouženého těhotenství. Budeme-li se však držet správného výkladu slova, pak stanovíme, že neplodnost (včetně dočasné nemožnosti počít dítě) je nemocí, je nepřirozeným stavem a jako taková má právo na odpověď ve formě léčby. Známe konkrétní postupy, které skutečně k léčbě vedou: např. odstranění cyst na vaječnících, srůstů ve vejcovodech, mapování hormonálního profilu s následnými opatřeními zajišťujícími správnou funkci reprodukčního systému, odstranění patologických jevů způsobujících nedostatky ve tvorbě zdravých mužských pohlavních buněk atp. Tyto postupy zpravidla vyléčí příčiny neplodnosti či snížené plodnosti (nebo jsou alespoň s tímto cílem provedeny), neboť po jejich aplikaci se manželům může otevřít cesta k početí bez nutnosti jakékoliv další asistence. Naproti tomu forma léčby neplodnosti, jakou představují např. programy asistované reprodukce, nesplňuje podmínky, které by opravňovaly zahrnovat tyto procesy do úrovně léčby. Pár, kterému se podaří získat dítě cestou např. IVF (in vitro fertilizace), zůstává i po porodu takto počatého dítěte dále neplodný; jejich neplodnost, příčina dosavadních neúspěchů při snahách o těhotenství, nebyla odstraněna. 2.3 Asistovaná reprodukce (AR) Podle strohého vyjádření lékařského slovníku jde o soubor léčebných postupů a metod užívaných při neplodnosti (sterilitě). Z povahy sousloví pak lze zjistit, že se jedná o reprodukci, tedy o (lidské) plození za asistence nevlastního původu. V současném užívání je tento termín výrazem pro metody, které využívají možnosti oplození in vitro ( ve zkumavce ), resp.

9 8 napomáhají při setkání gamet (spermie a vajíčka) mimo tělo potenciálních rodičů dítěte. Mezi postupy AR patří zejména: IUI (intrauterinní inseminace) IVF (in vitro fertilizace) ICSI (intracytoplazmatická injekce spermie do vajíčka) Asistovaná reprodukce zahrnuje také problematiku dárcovství gamet.

10 PŘÍČINY NEPLODNOSTI 9 3 PŘÍČINY NEPLODNOSTI K úspěšnému otěhotnění je nutná bezchybná funkce pohlavních orgánů muže i ženy. Jistě si řada z nás vzpomíná na písemné památky z minulých dob, včetně např. biblických záznamů, kde se uvádí (či je všeobecně přijímáno), že příčina neplodnosti je výlučně na straně ženy a kulturně je tak ona vnímána jako viník tohoto stavu. Toto povědomí se změnilo a dokonce se podařilo statisticky vyčíslit, že nyní jsou příčiny neplodnosti rozloženy mezi muže a ženy zhruba na polovinu (některé prameny uvádějí střízlivější čísla, a sice 40 % muži, 60 % ženy; případně se lze setkat s rozložením 40 % muži, 50 % ženy a 10 % případů zůstává bez objasnění). Rozdělíme-li současné známé příčiny neplodnosti dle pohlaví, bude výčet obvyklých fenoménů následující. 3.1 Příčiny neplodnosti u muže V současné době platí, že počátek řešení situace bezdětných manželů spočívá právě ve vyšetření muže. Kromě toho, že jde o poměrně snazší vyšetřovací metody, jde o metody méně zatěžující v poměru k vyšetřením, kterým se poté podrobuje žena. Obvyklé body popisující příčiny neplodnosti mužů jsou: Impotence (není vůbec možný pohlavní styk) Anejakulace (nedochází k výronu semene) Retrográdní ejakulace (sperma se při orgasmu nedostává z těla muže ven, nýbrž je zachyceno v močovém měchýři) Neprůchodné vývodní cesty pro spermie (nemohou se dostat z varlete a nadvarlete) Onemocnění varikokélou (rozšíření žil v oblasti šourku s městnáním krve, které negativně ovlivňuje tvorbu spermií ve varlatech) Azoospermie (nedochází ke spermatogenezi, tj. ke tvorbě spermií;) Oligozoospermie (spermie se tvoří, ale je jich příliš málo k tomu, aby dokázaly vajíčko úspěšně oplodnit. Mohou být poškozeny vlivem prostředí, příp. roli může hrát i povolání muže; např. řidič z povolání sedící dlouhou dobu ve velmi horkém prostředí, práce s radioaktivními látkami apod.) Chromozomální postižení (postihující v důsledku vždy vývoj zárodečných buněk) Kryptorchizmus (tzv. nesestouplá varlata. Nemoc, kterou zpravidla medicína řeší u chlapců v dětském věku, může v určitém procentu případů zapříčinit poruchy plodnosti až neplodnost v dospělosti tím, že už na primární vrozené histologické změny v časové

11 10 ose onemocnění navazuje ztráta schopnosti dozrávání pohlavních buněk.) Hormonální příčiny (např. při Cushingově syndromu, obecně nízká hladina pohlavních hormonů, příp. zvýšená hladina prolaktinu způsobuje oligozoospermii, nepříznivé hodnoty hormonů štítné žlázy) Jako idiopatické tj. bez zjištěné příčiny je označováno 20 % postižení spermiogeneze. Bohužel již zde ve způsobu získání spermatu k vyšetření najdeme rozpor zatěžující nejen důstojnost muže, ale i manželský vztah. Zpravidla se totiž začíná vyšetřením tzv. spermiogramu. Po několikadenní době bez ejakulace se muž má dostavit k vyšetření a na místě (zpravidla v andrologické ambulanci, příp. přímo ve specializovaném centru pro asistovanou reprodukci) v příslušné zvukově izolované kabince, která je někdy vybavena také pornografickými časopisy, má sperma získat masturbací. Má-li manželský pár přání, aby u masturbace muže byla také žena, většina pracovišť jim vyjde vstříc. Již v této chvíli ale lékařská věda ač sleduje bohulibý cíl chce, aby muž masturbací vstoupil do přímého rozporu s finalitou sexuality (kterou je bez ohledu na schopnost splnit mj. plodivý úkol především vyjádření manželské lásky, sdílením sebe samého s manželkou tak, jak jí to bylo slíbeno manželským slibem). Někteří novodobí moralisté se snaží dokázat, že v daném případě nejde při získání semene o principiální masturbaci (údajně kvůli tomu, že cílem je pomoc manželům při touze po dítěti). I zde si ale vystačíme s argumentem založeným na známém a na mnoha situacích osvědčeném principu, že účel nesvětí mravně špatné prostředky. Bylo by ovšem velmi snadné pouze kategoricky odmítnout to, co se zdá být aktuálně pro zraněný manželský pár s velkou bolestí jediným krokem na cestě k získání další naděje. Čtenář si zde zaslouží výklad, který vede k lepšímu pochopení celého prezentovaného náhledu Problematika způsobu získání spermatu k vyšetření Jak již bylo uvedeno výše, manželský pár, který se rozhodl ve své bolesti vyhledat lékařskou pomoc, se zpravidla dozví následující nekompromisní postup, který pak má respektovat, pokud skutečně chce, aby lékaři jejich situaci řešili. Tento postup můžeme ve schématu shrnout do následujících bodů:

12 PŘÍČINY NEPLODNOSTI 11 Žena na návštěvě gynekologa oznámí dobu, po kterou se snaží s manželem otěhotnět. Bude na místě vyšetřena v gynekologii běžnými metodami, které se používají také při obvyklé preventivní prohlídce. Bude jí pravděpodobně uloženo, aby si po několik menstruačních cyklů měřila bazální teplotu a naměřené záznamy vpisovala do tabulky, aby lékař získal informaci o průběhu jejího menstruačního cyklu. (Jde o princip sledování cyklu, který uplatňují manželé praktikující přirozené plánování rodičovství např. symptotermální nebo teplotní metodou. Žena, která tímto způsobem sleduje svůj cyklus již delší dobu, je tedy časově zvýhodněna.) Zároveň s tímto a před dalšími vyšetřovacími postupy se však žena má zasadit o to, aby příslušná vyšetření absolvoval také manžel. Jde zde právě o základní vyšetření již zmíněného spermiogramu. Teprve po výsledcích spermiogramu se ve vyšetřeních ženy pokračuje. Mohou následovat speciální, a již také nákladnější vyšetření. Pokud je výsledek vyšetření muže takový, že vyžaduje některý z dostupných zákroků, souběžně (či dle situace případně v prvé řadě) se léčí také on. Nutnost, aby muž absolvoval vyšetření, je dána kromě medicínských ohledů na náročnost vyšetření ženy také tím, že vyšetření muže, resp. jeho ejakulátu získaného pomocí masturbace, si vyžaduje nepoměrně méně finančních prostředků než vyšetření ženy. 1 Problém získání semene muže masturbací není samozřejmě snadný, a to přinejmenším (ale zejména) v ohledu na utrpení bezdětného manželského páru, který si zaslouží zvláštní přístup a ohled, stejně jako stálou pomoc od každého z nás. Je ale nutné se zvláštní citlivostí a s osobním a otevřeným přístupem při zachování intimity celého problému upozornit na ta úskalí, která s sebou proces vyšetření, resp. léčby neplodnosti (a asistované reprodukce) nese. Někteří autoři uvádějí jako morálně přípustné získání spermatu pohlavním stykem s použitím perforovaného kondomu. Takové řešení umožní aby část spermatu zůstala v kondomu a část pronikla do pochvy. Avšak vzhledem k tomu, že dnes prakticky všechny prezervativy obsahují látky, které poškozují spermie (spermicidy), je tento návrh prakticky nepoužitelný. 1 V reklamním materiálu jednoho nejmenovaného českého centra pro asistovanou reprodukci např. najdeme následující sdělení: Vzhledem k náročnosti a nákladnosti metody IVF je nezbytné přistupovat k této léčbě s dokonalou znalostí obou manželů. Na straně ženy je to především znalost funkce vaječníků, kterou lze zjistit kombinací hormonálního, ultrazvukového a klinického vyšetření. U muže je to nejen opakované vyšetření počtu, morfologie a pohyblivosti spermií, ale i další testy funkčních schopností spermií.

13 12 Jiné řešení nabízí tzv. Sims-Huhnerův test (jinak také postkoitální vyšetření). Jeho účelem je sice stanovení citlivosti cervikálního hlenu v období ovulace na spermie, ale z povahy vyšetření lze získat také přibližný obraz kvality spermatu. Provádí se tak, že ve velmi krátké době po uskutečnění pohlavního styku je z pochvy ženy odebrán vzorek cervikálního hlenu, ve kterém se nachází také část ejakulátu. V laboratoři je vyšetřen hlen a jsou stanoveny hodnoty protilátek, které někdy samy mohou způsobit neplodnost tím, že hubí spermie předtím, než se mohou dostat skrze pochvu dále do reprodukčních cest. Nevýhodou tohoto vyšetření oproti jistě medicínsky bezkonkurenčnímu odebrání vzorku ejakulátu pomocí masturbace muže je, že v pochvě ženy se po určité době po styku zdržují zejména ty slabé, nezralé nebo nedokonale vyvinuté spermie, které se samy o sobě u každého muže v určitém procentu fyziologicky, tedy normálně vyskytují. Poskytuje pak zkreslený obraz toho, jak na tom spermatogeneze u daného muže je. Ale i přesto jde o způsob vyšetření, který při ochotě lékařů a laskavého přimhouření jejich přesného medicínského oka (které pečlivě poměřuje maximalizaci objektivity při vyšetření, což nelze pochopitelně nikomu vytýkat) lze ve většině případů pro stanovení potřebných výsledků úspěšně provést. Tento postup pak není v žádném rozporu se svědomím kteréhokoliv manželského páru ani s morálkou, zavazující k respektu vůči důstojnosti každé lidské osoby. Jen pro úplnost lze ještě uvést chirurgické možnosti získání spermií. Tyto metody se ovšem neprovádí standardně za účelem vyšetření kvality ejakulátu. Přistupuje se k nim v době, kdy nedochází z nějakého důvodu vůbec k výronu semene. Z několika dostupných metod můžeme jmenovat např. TESE (Testicular Sperm Ectraction), což je způsob získání spermie přímo z varlete tak, že malá část varlete se operativně vyjme a v laboratoři se z něj spermie získá; podobná metoda je TESA (Testicular Sperm Aspiration), tj. získání spermatu nasátím ze sítě kanálků na zadní straně varlete. Dále může jít o metodu PESA (Percutaneous Sperm Aspiration), kterou se spermie získávají z nadvarlat. Jako poslední zde uvedenou metodu lze jmenovat MESA (Microsurgical Epididymal Sperm Aspiration), což je mikrochirurgická aspirace spermií z nadvarlat. Tyto cesty však v žádném případě vzhledem k zatížení, které přinášejí, nepřicházejí pro lékaře v úvahu jako konkurenti morálně závadné masturbace za účelem získání ejakulátu k vyšetření. 3.2 Příčiny neplodnosti u ženy Reprodukční systém ženy je složitější než systém muže, a proto i příčin neplodnosti může být více. Navíc se dnes situace komplikuje nejen životním stylem, resp. zdravotním stavem, který nebývá nejlepší, ale také umělými

14 PŘÍČINY NEPLODNOSTI 13 způsoby regulace početí, které reprodukční systém ženy ovlivňují, manipulují s ním a zatěžují jej. 2 Svou roli hraje také počet sexuálních partnerů. S ejakulátem každého partnera se musí vyrovnat poševní prostředí. Představuje pro ně především cizí prvek, na který adekvátně této skutečnosti reaguje. Vezmeme-li tedy v úvahu to, že cca 40 % žen v naší zemi užívá hormonální antikoncepci (ať již ve formě pilulek, nitroděložních tělísek, depotních implantátů či ve formě čtvrtročně dávkovaných injekcí atd.) a že asi 80 % žen má zkušenost s více než jedním sexuálním partnerem, pak můžeme číslo 10 až 15 % manželských párů, které se dnes potýkají s problémy při dosažení početí, vidět též z poněkud jiné perspektivy. Kromě toho se u nás provádí průměrně 70 umělých potratů denně, které podstupují z velké části ženy ve věku 20 až 29 let, které dosud nerodily, a budou tedy teprve chtít zakládat rodiny. 3 Některé komplikace umělého potratu působí právě na zdravou funkci reprodukčního systému, na bezchybné fungování menstruačního cyklu, hormonální profil a na stav dělohy. Ta bývá po umělém potratu často zjizvena a tím narušena pro přijetí a udržení počatého dítěte po celé další těhotenství. Obvyklé příčiny neplodnosti u ženy jsou následující: Nedochází k pohlavnímu styku. Tato základní a snad z pohledu některého čtenáře možná triviální příčina neplodnosti může zraněnému manželskému páru působit velké starosti a její odstranění, ač na první pohled jednoduché, nemusí být tak snadné, jak se nabízí. Příčinou neschopnosti uskutečnit pohlavní styk může být např. vaginismus, tedy křečovité stažení poševních svalů, které nedovolí průniku penisu. Zde může pomoci např. psychoterapie a další způsoby léčby. Ve většině případů se tato příčina neplodnosti odstraní a manželský pár s radostí za čas přivítá nového člena své rodiny Nedozrávají oocyty (vajíčka). Zrání vajíčka je řízeno hormonálně z mozkového centra. Často se stane, že za tento proces odpovědný orgán mozku, tj. hypofýza, přestane řídit vaječníky tak, aby vajíčka dozrála, v závislosti na vnějších vlivech, např. z důvodu náhlého váhového úbytku. Organismus se pak začne bránit 2 3 Zde je potřeba upozornit především na možný problematický návrat plodnosti, resp. vlastního menstruačního cyklu po vysazení hormonální antikoncepce. Přestože jde o otázku individuální reakce organismu bývalých uživatelek hormonální antikoncepce, nezřídka se stává, že potíže s otěhotněním po vysazení preparátu trvají několik měsíců a vyžadují také lékařskou pomoc. Pro upřesnění je potřeba uvést, že od roku 2000 se prvenství věkové skupiny žen, které nejčastěji podstupují umělý potrat uděluje ženám mezi 30 až 34 lety.

15 14 vyčerpání tím, že pozastaví fyzické procesy, které nejsou sebezáchovné. Jedním z nich je právě menstruační cyklus, proto je i tato příčina častým důvodem neplodnosti nejen u žen, které náhle výrazně zhubnou, ale také u dívek mentálních anorektiček, odmítajících stravu na základě psychického onemocnění. Důvodem, pro který vajíčka nedozrávají, může být také dlouhodobý psychický stres. Uvádí se, že v našem prostředí jde o nejčastější příčinu neplodnosti u žen. Může být způsobena např. dysbalancí v činnosti štítné žlázy, nebo zvýšenou hladinou hormonu prolaktinu. 4 Jeho nadbytek (kromě toho, že brání správnému dozrávání oocytů) může způsobit až vymizení menstruace (amenoreu) a neplodnost. Zvnějšku lze odhadnout tuto příčinu neplodnosti např. podle odtoku mléka z prsů (pro = řec., lat. před, místo; lac, lactis = lat. mléko). Zvýšená hladina prolaktinu může být zjištěna často v období po vysazení hormonální antikoncepce a může být jednou z nejpravděpodobnějších příčin nepravidelnosti cyklu. Syndrom polycystických ovarií (vaječníků) je také jedním z často se vyskytujících důvodů neplodnosti. Jde o onemocnění charakterizované tvorbou cyst ve vaječnících, poruchami menstruačního cyklu, nadměrným ochlupením těla či hormonálními poruchami. Příčina tohoto onemocnění není přesně známa, ale odhaduje se, že jí může být porušená hormonální regulace a svou roli zřejmě hrají také vrozené faktory. Léčba je jednak chirurgická a zkouší se hormonální, příp. přírodními produkty s mateří kašičkou. Žádná z nich ale není dlouhodobě úspěšná. Je vhodné upozornit v této souvislosti také na možnost tzv. selhání ovarií. V určitém věku ženy jde o přirozený proces, který nazýváme klimakterium (přechod), ale může k němu dojít i předčasně. Obvykle nastává mezi 40. až 50. rokem, u předčasného vyčerpání funkce vaječníků jde zpravidla o období už po 30. roce věku. Vyskytuje se zřídka buď z vrozených příčin, nebo např. následkem ozáření při léčbě rakoviny. Nepřítomnost vajíček ve vaječnících nelze ovlivnit léčbou Málo hormonů nezbytných pro správnou nidaci (uhnízdění) počatého dítěte v děloze. V průběhu menstruačního cyklu dochází u ženy k poměrně složitým hormonálním změnám. Na pravidelně se měnící hormonální hladiny reaguje 4 Jde o hormon předního laloku hypofýzy, který mj. řídí tvorbu mléka v době kojení, ale zároveň také tlumí zrání vajíčka ve vaječníku (a menstruační cyklus). V době kojení je vyšší hladina hormonu a tato jeho funkce přirozená; v době snahy o početí je právě zvýšená hladina příčinou nedozrávání vajíček a potažmo neplodnosti. Vlivu hormonu prolaktinu se ale naopak s úspěchem využívá u tzv. ekologického kojení, kdy lze díky udržování této přirozené poporodní anovulace oddálit početí dalšího dítěte.

16 PŘÍČINY NEPLODNOSTI 15 tělo ženy adekvátní odpovědí; tj. např. přípravu vajíčka k ovulaci provází produkce hormonu estrogenu (mj. také pod jeho vlivem roste děložní sliznice). Po ovulaci se k hormonům přidává také progesteron, ženský pohlavní hormon, který se tvoří ve žlutém tělísku vaječníků a placentě a který se podílí na přípravě těhotenství a jeho udržení. Chybí-li v cyklu ženy správná funkce některého z hormonů, zpravidla se jedná o příčinu, která buď neumožňuje početí dítěte, nebo jeho správné uhnízdění v děloze. Jistě nelze podat univerzální recept, ale lze např. využít symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství pro přesné zjištění průběhu menstruačního cyklu nebo je možné podrobné vyšetření hormonálních hladin v průběhu celého cyklu konkrétní ženy a tak odhalit, co je příčinou neplodnosti a kudy se při terapii (substitucí doplněním hormonů) vydat Nadbytek protilátek ničících spermie, příp. příliš hustý, resp. nekvalitní hlen hrdla děložního, kterým spermie nemohou proniknout k vajíčku. Nebývá zcela výjimečné, že se hlen děložního hrdla ženy vzhledem ke zvýšené koncentraci protilátek stává pro spermie neprostupným nebo přímo nepřátelským, a to v období ovulace, kdy je jeho kvalita fyziologicky zcela jiná je čirý, řídký a pro spermie prostupný. Spermie pak zahynou bez možnosti dospět k vajíčku. Vyšetření této příčiny neplodnosti se děje pomocí postkoitálního testu Nedostatečná funkce děložní sliznice, která zapříčiňuje, že nemůže počaté dítě přijmout. I zde jde o vážnou, často se vyskytující příčinu. Z části je zaviněna hormonální nedostatečností, zčásti může mít jinou etiologii (původ) např. cystické onemocnění děložní sliznice, endometriózu. Negativně působí také zánět děložní sliznice nebo polypy či myomy, které se na děloze vyskytují. Někteří autoři uvádějí, že neschopnost děložní sliznice přijmout počaté dítě bývá (je-li bez vnějšího, poznatelného a odstranitelného důvodu) zpravidla jednou z příčin tzv. idiopatické sterility, tedy neplodnosti nevysvětlitelného původu. Není vzácností, že se v děloze zjistí výskyt myomů či polypů, které mohly být způsobeny užíváním hormonální antikoncepce nebo aplikací nitroděložního tělíska Vajíčko není oplození schopné. Problém nastává tehdy, není-li vajíčko schopno přijmout spermii, nebo může jít o poruchy dalšího vývoje již oplozeného oocytu. Tato diagnó- 5 Viz str. 12 Sims-Huhnerův test

17 16 za je zjistitelná pouze pomocí mimotělního oplození, kdy se ověřuje, zda je vajíčko schopno spojení se spermií, zda jeho struktura odpovídá např. stáří dle jeho vývoje a jak reaguje po setkání vajíčka se spermií apod. Jde o nepřijatelnou manipulaci s nově počatou lidskou bytostí. V riskantním procesu je záměrně počato dítě, jehož další vývoj není zajištěn či se dokonce tuší, že po krátké době zemře, neboť nebude schopno života. Navíc zpravidla neplatí, že když se při tomto mimotělním oplození podaří počít dítě schopné transferu (přesunu) do dělohy, je děloha jeho matky nachystána k tomu je přijmout. Jsou zde i další okolnosti, které proti této praxi svědčí (např. to, že přenos jednoho embrya se téměř na žádném pracovišti v ČR nedělá, protože výsledky úspěšnosti dosažení těhotenství vypovídají v jeho neprospěch; zpravidla se do dělohy přenášejí dvě až čtyři embrya) Ve vejcovodech jsou srůsty. Jde o onemocnění, které vede ke zneschopnění průniku spermií vejcovody až k vajíčku. Vajíčko, které ovulovalo, zůstane na určitém místě ve vejcovodu před srůstem, který vejcovod uzavřel, a tam za nějaký čas odumře bez toho, že by došlo k početí dítěte. Srůsty ve vejcovodech nejsou kupodivu příliš velkou vzácností, i když pochopitelně nelze hovořit o epidemickém výskytu. Vyskytují se např. u žen, které prodělaly zánět slepého střeva, a to buď chronický či komplikovaný nebo mnohdy i běžný s následnou operací. Stává se také, že se objeví po mimoděložním těhotenství, které vzniklo ve vejcovodech. Neplodnost vzniká v této souvislosti tam, kde jde o uzavření obou vejcovodů, protože tam, kde je uzavřen pouze jeden, je min. 50 % možnost, že k těhotenství dojde. Doba pro otěhotnění se v této souvislosti také po zjištění srůstů v jednom z vejcovodů dvojnásobí a k léčbě se přistupuje až po delší době. Častým důvodem zneschopnění početí je i chlamydia trachomatis, onemocnění, které často dlouhodobě probíhá bez příznaků a bez bolesti. Nicméně často způsobuje sterilitu tím, že se srůsty objevují ve vejcovodech i v dutině břišní. Literatura uvádí, že až ve 20 % případů proběhlé chlamydiové adnexitidy je následkem zmíněná sterilita. Zároveň bývá publikováno, že 90 % neplodných žen z tubárních příčin má za sebou toto onemocnění a proto za jejich neplodností lze hledat chlamydii trachomatis z důvodu promiskuitního chování (a nemusí jít o významně vysoký počet sexuálních partnerů). Srůsty nemusí být pouze ve vejcovodech, ale může jít o srůsty v břiše, které znamenají posléze fyziologickou pohyblivost vejcovodů. Zvláštním případem neplodnosti způsobené uzavřením vejcovodů je stav po provedené dobrovolné sterilizaci. Někdy sterilizovaná žena přichází

18 PŘÍČINY NEPLODNOSTI 17 do ambulance pro léčbu neplodnosti za účelem znovuobnovení plodnosti a šance na otěhotnění Nedostatečná funkce děložního čípku oslabení jeho svaloviny. Nedostatečná funkce děložního čípku 6 je stav, kdy po úspěšném početí a krátkém pokračování těhotenství není oslabený děložní čípek schopen vytvořit přirozenou bariéru (uzávěr průniku do dělohy) a otvírá cestu nejen různým infekcím, ale také plodu, který poté předčasně ukončí svůj život spontánním potratem. Tato příčina neplodnosti může být vrozená, ale také sekundárně navozená onemocněním, např. vyléčenou rakovinou, stavem po umělém potratu, po konizaci čípku apod. 6 Toto je jedna z hlavních příčin infertility, tedy neschopnosti donosit počaté dítě celým těhotenstvím až k porodu. Kvůli této příčině obvykle dochází ke spontánním potratům.

19 18 4 ZPŮSOBY LÉČBY NEPLODNOSTI A ETIKA Je všeobecně známo, že léčba neplodnosti, infertility a také způsoby mimotělního oplozování došly za svůj mnohaletý vývoj již velmi daleko. Možnosti, které se dnes párům navštěvujícím specializovaná centra pro tyto procesy za účelem početí vytouženého dítěte nabízejí, jsou široké. To, že se první dítě ze zkumavky, jak uváděly a dodnes uvádějí mnohé novinové titulky, narodilo v roce 1978 ve Velké Británii, je mnoha lidem známo. Česká republika byla za tímto vývojem skutečně v těsném závěsu, neboť první takto počaté dítě se narodilo již čtyři roky po slavné Louise Brownové, tj. v roce 1982 v Brně. Od té doby se skutečně mnoho změnilo v procesech, systémech léčby, ohledech na zdraví a práva manželů-rodičů, ale velmi málo v ohledech na integritu a důstojnost manželství či počaté děti. Tyto děti jsou chápány jako předměty dosažení cíle, pokusné subjekty, které nemohou vyjádřit svůj názor, a které buď mohou mít to štěstí a být implantovány do lůna svých matek, nebo v horším případě zmraženy. V nejhorším případě mohou zůstat osiřelé po mnoho let, kdy o ně jejich biologičtí rodiče nejeví zájem, a být tak odsouzeny k hromadnému zániku zničením při pokusech v laboratořích, které se na dlouhou dobu staly jejich domovem. I zde platí známé: ne vše, co je možné, je eticky přijatelné. Aniž by kdokoliv chtěl zlehčovat bolest manželů, kteří si přejí dítě, a dále ji prohlubovat, je nutné informovat právě je o tom, co se při procesech asistované reprodukce s jejich počatými dětmi bude dít, jaká existují rizika pro jejich manželskou lásku, vztah k dětem a také pro život i zdraví zplozených dětí. Manželé z podstaty svého vztahu mají zcela oprávněné přání jej naplnit zplozením dítěte, ale je potřeba upozornit, že dítě není věc, na kterou sňatkem automaticky získávají nárok. Nejde ani o výsadní právo, které si mohou nárokovat za jakýchkoli okolností a jakýmikoli způsoby. Dítě je plnohodnotnou lidskou bytostí a má svou nezpochybnitelnou důstojnost. V této souvislosti má však také především právo na život a zaslouží si nejen mít matku a otce, žijící v harmonickém manželství, ale také být jimi přirozeně zplozeno bez rizika, že to může být právě ono, které bude usmrceno v průběhu procesů umělého oplození nebo že se stane předmětem kryokonzervace (zmražení) či dokonce subjektem genetických manipulací a zkoumání. Každé dítě, každá nově počatá lidská bytost je především darem, nikoliv výrobkem, kterým se prakticky bohužel stává při morálně závadném umělém oplození. Je potřeba v dané souvislosti také upozornit především na to, že nejde o to, abychom obvinili zraněné manžele, kteří trpí již tak velmi mnoho a zaslouží si především pozornost a pomoc, ale že jde o morální apel na

20 ZPŮSOBY LÉČBY NEPLODNOSTI A ETIKA 19 ty, kteří tyto pro život počatých dětí riskantní metody nabízejí, provádějí a dokonce se jimi živí. 4.1 Nejčastější způsoby léčby neplodnosti u muže Způsobů, kterými se může léčit mužská neplodnost, je v poměru s možnostmi v ženském reprodukčním systému velmi málo. Někteří andrologové, urologové, ale i další odborníci se snaží tuto situaci zlepšit. Upozorňují na to, že se medicína má zabývat možnostmi jak pomoci při snížené plodnosti či neplodnosti mužů tak, aby pár nemusel podstupovat metody IVF. Současná praxe je zpravidla taková, že je-li výsledek vyšetření spermatu nepříznivý, a je-li žena naopak zdravá, je manželský pár přímo odeslán k umělému oplození. Bylo již uvedeno, že mezi možnostmi, které se nabízejí mužům se špatnou spermatogenezí, existují chirurgické postupy (TESE, PESA), které nabízejí možnost získat spermie i přes jinak velmi nízký počet těchto buněk v ejakulátu. Tento postup je uplatňován zejména tam, kde kromě malého počtu jsou gamety nezdravé, nekvalitní a je potřeba vyhledat ty, které mohou poskytovat oprávněnou naději na úspěšné oplození vajíčka. Je zřejmé, že po použití těchto chirurgických metod získání spermií z varlete nebo nadvarlete následuje mimotělní způsob početí dítěte; zpravidla je volena metoda ICSI 7. V některých případech (reálně ovšem v mizivém procentu) je možno se pokusit o mikrochirurgickou rekonstrukci vývodných semenných cest. Mezi relativně časté příčiny neplodnosti u mužů patří varikokéla. 8 V takovém případě lze zlepšení dosáhnout chirurgickým zásahem. Vzácněji je u mužů neplodnost podmíněna jinak, například endokrinně či imunologicky. V těchto případech náleží způsoby léčby neplodnosti do rukou kompetentních specialistů a zpravidla bývá dosahováno obnovení plodnosti. Vedle poruch spermatogeneze (oligozoospermie, azoospermie ad.) tvoří však tyto patologie jen malou část příčin mužské sterility. Mezi postupy pro léčbu neplodnosti u muže patří také hormonální léčba (podávání gonadotropinů a antiestrogenů), která podporuje dozrávání spermií, a sexuologická, příp. psychologická léčba, je-li na místě (např. u problémů týkajících se psychologicky podmíněných poruch potence apod.). Pro úplnost, ovšem nikoliv jako bezvýznamný bod, je dobré zmínit také podpůrnou léčbu ve formě podávání vitamínů, minerálů a enzymatických preparátů, které mohou stav a kvalitu spermií částečně, ale i výrazně zlepšit. Doporučují se zejména vitamín E, C a minerální prvky zinek, 7 8 Viz str. 27 Viz str. 9

Alternativy: adopce, pěstounská péče

Alternativy: adopce, pěstounská péče Léčba neplodnosti neplodnost je vždy nemocí páru! léčbu lze provádět různými postupy: léčba psychosociální, léčba farmaky, asistovaná reprodukce od inseminace po IVF základní etická otázka nejobecnějšího

Více

Mimotělní oplození. léčebně řeší stavy, kdy:

Mimotělní oplození. léčebně řeší stavy, kdy: VÝZNAM VYŠETŘENÍ REPRODUKČNÍ IMUNITY PRO IVF-ET Jindřich Madar pracoviště reprodukční imunologie Ústavu pro péči o matku a dítě Praha Podolí Metoda mimotělního oplození s následným přenosem embrya do dělohy

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. EuroFertil CZ, a.s

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. EuroFertil CZ, a.s Vyplňte pečlivě tento dotazník před Vaší první návštěvou v centru nebo v jejím rámci. Dotazy, kterým nerozumíte nebo odpověď neznáte, nevyplňujte. VSTUPNÍ DOTAZNÍK PACIENTKA Titul, jméno a příjmení: Datum

Více

IV. Určování plodných a neplodných období

IV. Určování plodných a neplodných období IV. Určování plodných a neplodných období Každá zdravá žena ve věku pohlavní zralosti může v průběhu menstruačního cyklu na svém těle pozorovat víceméně pravidelně se opakující změny, které souvisejí s

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

II. Plodnost a její podmínky

II. Plodnost a její podmínky II. Plodnost a její podmínky II/1. Biologické předpoklady přirozeného plánování rodičovství V průběhu menstruačního cyklu jsou dny, ve kterých žena může otěhotnět (období plodné), a dny, ve kterých k otěhotnění

Více

Bůh, sex a manželství Dobrá zpráva pro rozum i srdce

Bůh, sex a manželství Dobrá zpráva pro rozum i srdce Bůh, sex a manželství Dobrá zpráva pro rozum i srdce P. Karel Skočovský 10. Proč je nemorální oplodnění ve zkumavce? Motto: Utrpení manželské dvojice, která zjistí, že je neplodná, je velké. Co mi chceš

Více

Fyziologie těhotenství

Fyziologie těhotenství Fyziologie těhotenství Oplodnění K oplození vajíčka dochází ve vejcovodu - spermie jsou vstříknuty do zadní poševní klenby o odtud musí projít až k vnitřnímu ústí vejcovodu (pohyb spermií = 3-6 mm/min.)

Více

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava 1/6 3.2.11.15 Cíl znát stavbu ženské a mužské pohlavní soustavy - umět vysvětlit její funkci - odvodit její význam - uvést onemocnění, příčiny, prevenci, ošetření Továrna na spermie a vajíčka - mužské

Více

OPLOZENÍ erekci zvlhčením kontrakce varlat, nadvarlat a chámovodů 500 miliónů spermií prostagladiny

OPLOZENÍ erekci zvlhčením kontrakce varlat, nadvarlat a chámovodů 500 miliónů spermií prostagladiny OPLOZENÍ Nejprve dojde k erekci penisu, v důsledku naplnění erektilních kavernózních těles spongiózní tkáně penisu velkým množstvím krve pod velkým tlakem. Také u ženy je toto podráždění provázeno mírným

Více

POHLAVNÍ SOUSTAVA. PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz

POHLAVNÍ SOUSTAVA. PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz POHLAVNÍ SOUSTAVA PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz Pohlavní soustava zajišťuje vznik nového života zabezpečuje existenci biologického druhu zajišťuje přenos genetických informací dělíme

Více

Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1

Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1 Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1 Poučení o 1 lidském těle 1 4 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1) Antikoncepce musí být LDV Levná, dostupná, vratná správná

Více

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Stavba Varlata testes = mužské pohlavní žlázy - párové vejčité orgány,

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

VI. Období po porodu a doba kojení

VI. Období po porodu a doba kojení VI. Období po porodu a doba kojení Využívání poporodní fyziologické neplodnosti patří mezi nejstarší a nejpřirozenější způsoby řízení početí. Po porodu totiž nastává v organismu ženy klidové období období

Více

Těhotenství, vývoj plodu, porod

Těhotenství, vývoj plodu, porod Těhotenství, vývoj plodu, porod Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Pohlavní ústrohí ženy, těhotenství,vývoj plodu, porod Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství,

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Variace Pohlavní soustava ženy

Variace Pohlavní soustava ženy Variace 1 Pohlavní soustava ženy 21.7.2014 16:03:50 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA POHLAVNÍ SOUSTAVA POHLAVNÍ SOUSTAVA ŽENY Funkce pohlavního systému ženy 1. Zrání vajíček a jejich uvolňování z kůry

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Pregnyl 500 Pregnyl 1500 Pregnyl 5000 prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem gonadotrophinum chorionicum humanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Pohlavní

Více

Umělé oplodnění A vše kolem něj

Umělé oplodnění A vše kolem něj Umělé oplodnění A vše kolem něj 2007 Kolektiv MindSoft s. r. o. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha, Czech Republic www.fit-porod.cz www.porod-na-videu.cz www.jak-otehotnet.cz

Více

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 Klinika reprodukční medicíny a gynekologie Zlín 1 Imalab s.r.o. Zlín 2 Beckman Coulter ČR, a Imunoanalytická laboratoř,

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Pregnyl 1500 Pregnyl 5000 gonadotropinum chorionicum humanum prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Pregnyl 1500 Pregnyl 5000 gonadotropinum chorionicum humanum prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok Příbalová informace: Informace pro uživatele Pregnyl 1500 Pregnyl 5000 gonadotropinum chorionicum humanum prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Rozmnožovací soustava

Rozmnožovací soustava Všechny živé organizmy mají schopnost se rozmnožovat. Rozmnožování umožňuje rozmnožovací soustava (též pohlavní soustava či reprodukční systém). Rozmnožovací soustavu tvoří pohlavní orgány s pohlavními

Více

Funkce pohlavního systému ženy ovaria oocyty ova folikul Graafův folikul

Funkce pohlavního systému ženy ovaria oocyty ova folikul Graafův folikul Funkce pohlavního systému ženy - zrání vajíček - produkce pohlavních hormonů - realizace pohlavního spojení = koitus - vytvoření vhodného prostředí pro vývoj plodu a jeho porod Vaječníky ovaria - párové

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku Kvalita života s dialýzou Vítejte na našem dialyzačním středisku Úvod V předchozích brožurách jste nahlédl/a do široké škály informací, které by Vám měly pomoci přizpůsobit se životu s dialýzou. Je třeba

Více

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření)

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Autor Mgr. Monika Kamenářová Tematický celek Pohlavní soustava Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Anotace Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, s jeho pomocí

Více

Psychologické aspekty IVF

Psychologické aspekty IVF Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity Psychologický ústav Studijní rok 2010/2011 DIPLOMOVÁ PRÁCE Psychologické aspekty IVF Mgr. Kateřina Santlerová Vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. Mojmír Tyrlík,

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Rozmnožovací orgány 1/54

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . Rozmnožovací orgány 1/54 "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Rozmnožovací orgány 1/54 Hlavní funkce rozmnožovacích orgánů = zajištění existence druhu 21. března 2012 Rozmnožovací

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE PORODNÍ SÁL Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Podpis studenta: Ročník studia:

Více

Vážení přátelé, V Brně dne 1. března 2007. prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc. s kolektivem Centra asistované reprodukce

Vážení přátelé, V Brně dne 1. března 2007. prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc. s kolektivem Centra asistované reprodukce Vážení přátelé, v letošním roce oslavíme dvacáté páté výročí narození prvního dítěte po mimotělním oplození v České republice na naší klinice. Během tohoto období zaznamenaly metody asistované reprodukce

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 1. Název vzdělávacího programu : Výchova k reprodukčnímu zdraví 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Téma Název tématu Počet č. hodin 1. Pojem reprodukční

Více

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza GYN. REPRODUKCE NÁZEV : AMH = Anti-Müllerian hormon POUŽITÍ : Anti-Müllerian hormon (AMH) je dimerní glykoprotein, složený ze dvou monomerů o molekulové hmotnosti 72 kda. AMH patří do rodiny transformujícího

Více

DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004

DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004 Supplementum 18.3.2005 15:14 Stránka 11 DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004 P. Čepický Levret s. r. o., Praha Jak užívat tento dokument Tento dokument nepřináší závazné postupy,

Více

Asistovaná reprodukce

Asistovaná reprodukce Závazné pokyny NZIS Národní registr reprodukčního zdraví Asistovaná reprodukce 035_20140101 Pokyny k obsahu datové struktury Asistovaná reprodukce Národní registr reprodukčního zdraví Závazné pokyny NZIS

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Krevní skupiny a protilátky v červených krvinkách v těhotenství

Krevní skupiny a protilátky v červených krvinkách v těhotenství Krevní skupiny a protilátky v červených krvinkách v těhotenství V průběhu těhotenství vám nabídneme testy na zjištění krevní skupiny, a abychom určili, zda máte v krvi protilátky proti červeným krvinkám.

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

4. Krytí. a. Určení nejvhodnější doby krytí. i. Zevní projevy a chování feny

4. Krytí. a. Určení nejvhodnější doby krytí. i. Zevní projevy a chování feny 4. Krytí a. Určení nejvhodnější doby krytí Naprostá většina chovatelů má zájem o co nejúspěšnější odchov. A právě proto jim doporučujeme, aby si nechali určit nejvhodnější dobu ke krytí feny. K tomu existují

Více

Léčba neplodnosti. Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Diplomovaný farmaceutický asistent

Léčba neplodnosti. Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Diplomovaný farmaceutický asistent Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Léčba neplodnosti Diplomovaný farmaceutický asistent Vedoucí práce: MUDr. Miroslava Čedíková Vypracovala: Šárka Paulová Čelákovice 2011

Více

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza GYN. REPRODUKCE NÁZEV : AMH = Anti-Müllerian hormon POUŽITÍ : Anti-Müllerian hormon (AMH) je dimerní glykoprotein, složený ze dvou monomerů o molekulové hmotnosti 72 kda. AMH patří do rodiny transformujícího

Více

Působení mikroorganizmů na vývoj plodu.

Působení mikroorganizmů na vývoj plodu. Projekt primární prevence vrozených vývojových vad Působení mikroorganizmů na vývoj plodu. Každá těhotná žena je v průběhu gravidity vystavena působení choroboplodných zárodků, či už běžných (rýma, zánět

Více

Rozmnožovací soustava

Rozmnožovací soustava Rozmnožování = jeden ze základních znaků živých organismů - schopnost reprodukce je podmínkou udržení existence každého druhu. - člověk se rozmnožuje pouze pohlavně člověk pohlaví určeno geneticky (pohl.

Více

Příloha list Laboratorní příručky

Příloha list Laboratorní příručky _ Datum aktualizace: 15. 2.2014 Příloha list Laboratorní příručky Název metody: ASGPR Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: S_ASGPR IgG Jednotky: index Indikace: diferenciální diagnostika

Více

TĚHOTENSTVÍ a POROD. Jen život pro druhého má smysl

TĚHOTENSTVÍ a POROD. Jen život pro druhého má smysl TĚHOTENSTVÍ a POROD Jen život pro druhého má smysl OBSAH PUBLIKACE: 1. STRUČNÁ ANATOMIE 2. PRŮBĚH TĚHOTENSTVÍ 3. ZMĚNY V TĚHOTENSTVÍ 4. VÝVOJ PLODU 5. PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKA 6. VYŠETŘENÍ 7. VROZENÉ VÝVOJOVÉ

Více

Hlášení těhotenství (formulář) RO-GNE: HLÁŠENÍ TĚHOTENSTVÍ

Hlášení těhotenství (formulář) RO-GNE: HLÁŠENÍ TĚHOTENSTVÍ Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Zároveň žádáme

Více

Vyšetření neplodného muže podle WHO versus realita v ČR. MUDr.. Vladimír Kubíček, CSc. Centrum andrologické péče www.androcare.cz

Vyšetření neplodného muže podle WHO versus realita v ČR. MUDr.. Vladimír Kubíček, CSc. Centrum andrologické péče www.androcare.cz Vyšetření neplodného muže podle WHO versus realita v ČR MUDr.. Vladimír Kubíček, CSc. Centrum andrologické péče www.androcare.cz Mužská reprodukční kapacita je deficientní nejméně u 50 % infertilních párů.

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ K l i n i c k á p r o p e d e u t i k a Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí,

Více

Co znamená aktivní sledování?

Co znamená aktivní sledování? Aktivní sledování Tento základní přehled je určen pro muže, kteří chtějí získat podrobnější informace o přístupu k léčbě rakoviny prostaty, jenž se nazývá aktivní sledování. Tyto informace mohou být užitečné

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

informace pro těhotné péče

informace pro těhotné péče informace pro těhotné prenatální péče V průběhu těhotenství je nezbytné podstoupit řadu vyšetření pro kontrolu správného vývoje plodu. Klinická a laboratorní vyšetření při poskytování prenatální péče rozdělujeme

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR Sexuologický ústav 1. lékařské fakulty UK a VFN SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR Srovnání výzkumů z let 1993, 1998, 3 a 8 21. dubna 9 Sexuální chování v ČR Kontinuální výzkum sexuálního chování české populace realizovaný

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls98107/2008 a příloha k sp.zn.sukls8143/2008

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls98107/2008 a příloha k sp.zn.sukls8143/2008 Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls98107/2008 a příloha k sp.zn.sukls8143/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE BRAVELLE 75IU, prášek a rozpouštědlo pro injekční

Více

Vaše cesta ke zdravému dítěti

Vaše cesta ke zdravému dítěti Vážení klienti, Vaše cesta ke zdravému dítěti Preimplantační genetická diagnostika Sanatorium REPROMEDA patří již téměř 15 let mezi přední česká i evropská centra reprodukční medicíny. Již od počátku své

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Individuální vývoj člověka = ontogeneze

Individuální vývoj člověka = ontogeneze Individuální vývoj člověka = ontogeneze vývoj před narozením = prenatální vývoj po narození = postnatální 1. Vývoj před narozením dvě období: a) zárodečné = embryonální b) plodové = fetální Vývoj začíná

Více

Platné znění příslušných částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění příslušných částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění příslušných částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách 3 (1) Asistovanou reprodukcí se rozumí metody a postupy, při

Více

číslo kódu samoplátci cizí st.přísl. 1. Vyšetření ultrazvuk 09139 310,00 Kč 341,00 Kč 2. Cílené vyšetření gynekologem 63022 220,00 Kč 242,00 Kč

číslo kódu samoplátci cizí st.přísl. 1. Vyšetření ultrazvuk 09139 310,00 Kč 341,00 Kč 2. Cílené vyšetření gynekologem 63022 220,00 Kč 242,00 Kč CENÍK č. 116/2010-09.5 Vyšetření před umělým přerušením těhotenství Pro Gynekologicko-porodnickou kliniku byla provedena kalkulace výkonů za úhradu. Toto vyšetření není hrazeno zdravotní pojišťovnou. Hodnota

Více

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Studie SOLSTICE se provádí v přibližně 200 výzkumných centrech na celém světě.

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Menogon Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok (Menotropinum)

Příbalová informace: informace pro uživatele. Menogon Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok (Menotropinum) sp.zn.: sukls242308/2011 Příbalová informace: informace pro uživatele Menogon Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok (Menotropinum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální

Více

NADAČNÍ FOND VITA HUMANA

NADAČNÍ FOND VITA HUMANA NADAČNÍ FOND VITA HUMANA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Nadační fond VITA HUMANA Výroční zpráva za rok 2006 Základní údaje o nadačním fondu Název Nadační fond VITA HUMANA Sídlo Svatá Kateřina 73, okres Blansko, PSČ

Více

UKÁZKY Z VÝUKY LNÍ VÝCHOVY NA II. STUPNI ZŠZ. Téma: Pohlavní nemoci HIV / AIDS

UKÁZKY Z VÝUKY LNÍ VÝCHOVY NA II. STUPNI ZŠZ. Téma: Pohlavní nemoci HIV / AIDS UKÁZKY Z VÝUKY SEXUÁLN LNÍ VÝCHOVY NA II. STUPNI ZŠZ Téma: Pohlavní nemoci HIV / AIDS Ing.Eva Trynerová,, FZŠ Brdičkova, Praha 5 RVP ZV Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je realizována s ohledem na věk

Více

Výroční zpráva Nadace MATEŘSKÁ NADĚJE" za rok 2005

Výroční zpráva Nadace MATEŘSKÁ NADĚJE za rok 2005 Výroční zpráva Nadace MATEŘSKÁ NADĚJE" za rok 2005 ÚVOD Nadace MATEŘSKÁ NADĚJE" byla založena a registrována dne 24.5.1995 odborem vnitřních věcí Obvodního úřadu městské části Prahy 6 pod registračním

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Neplodnost Asistovaná reprodukce Neplodnost

Neplodnost Asistovaná reprodukce Neplodnost Neplodnost Asistovaná reprodukce Neplodnost Lidská neplodnost je podle WHO považována za nemoc = stav, kdy v průběhu jednoho roku při pravidelném pohlavním styku nedojde k otěhotnění WHO dělí neplodnost

Více

Doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc. PŘEDČASNÁ PUBERTA

Doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc. PŘEDČASNÁ PUBERTA Doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc. PŘEDČASNÁ PUBERTA doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc. Odborná recenze: prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. Pediatrická klinika FN MOTOL, Praha 5 Předčasná puberta (předčasné pohlavní

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Obecné zásady 1 (1) Stavovskou povinností lékaře je péče o zdraví jednotlivce i celé společnosti v souladu se zásadami lidskosti,

Více

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20 OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 VĚK OBOU PARTNERŮ 11 ZDRAVOTNÍ STAV 12 Epilepsie 12 Diabetes mellitus 13 Srdeční choroby 13 Astma 13 Onemocnění ledvin 13 Herpes simplex II (genitální opar) 14

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. - vysvětlí, za jakých podmínek může člověk uzavřít manželství - uvede možné důsledky předčasně založené rodiny

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

Bacteria shrink tumors in humans, dogs

Bacteria shrink tumors in humans, dogs Bacteria shrink tumors in humans, dogs Mitch, L. (2014): Bacteria shrink tumors in humans, dogs, Science. Crlíková Hana Svobodová Vendula OPVK (CZ.1.07/2.2.00/28.0032) Bakterie injekce škodlivých bakterií

Více

Fetoredukce po fertilizaci in vitro. Alena Sýkorová

Fetoredukce po fertilizaci in vitro. Alena Sýkorová Fetoredukce po fertilizaci in vitro Alena Sýkorová Bakalářská práce 2013/2014 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá tématem Fetoredukce po fertilizaci in vitro. V teoretické části je stručně popsaná

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

Hormonální soustava látkové řízení

Hormonální soustava látkové řízení Hormonální soustava látkové řízení Hormony (působky) biologicky aktivní látky, produkované speciálními buňkami ţláz s vnitřní sekrecí (endokrinními) do krve, jsou vylučovány v nepatrném mnoţství (působí

Více

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO SRPEN OD 28.08. DO 03.09.2010 1 TV PRIMA hlavní zprávy http://www.iprima.cz/videoarchiv 2 Zdravotnické noviny.cz Odkaz na plný text článku: http://www.zdn.cz/denni-zpravy/z-

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Patologie ženského pohlavního ústrojí

Patologie ženského pohlavního ústrojí Patologie ženského pohlavního ústrojí Záněty jednotný dutý systém snadný vzestupný postup infekce (až do dutiny břišní) typický příznak výtok (fluor) mikrobiologické vyšetření mikrobiální obraz poševní

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

14.5.2009. krvácení dysfunkční. se strukturálními nebo systémovými příčinami.

14.5.2009. krvácení dysfunkční. se strukturálními nebo systémovými příčinami. Funkční gynekologické krvácení Jediné opravdu funkční gynekologické krvácení je normální menstruace; To, o čem budeme mluvit, je vlastně krvácení dysfunkční. Funkční gynekologické krvácení MUDr. Ivan Sucharda

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Hav17 Vypracoval(a),

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 04.10. DO 08.10.2010 1 PRIMA Operace bez krve. Čeští lékaři se učí operovat prostřednictvím ultrazvuku. Moderátorka: Česká republika získala nový

Více