TOYO D I A G N O S T I C S

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TOYO D I A G N O S T I C S"

Transkript

1 TOYO D I A G N O S T I C S NÁVOD PRO POUŽITÍ Jednokrokový test pro stanovení chlamydiového antigenu ve výtěru/ v moči Pouze pro profesionální použití in vitro Rychlý kazetový test pro stanovení chlamydiového antigenu ve výtěru z hrdla děložního, močové trubice a v moči. ÚVODNÍ INFORMACE Chlamydiová infekce je běžnou sexuálně přenosnou chorobou (STD) způsobenou bakterií Chlamydia trachomatis, která poškozuje ženské reproduktivní orgány. Přesto, že příznaky chlamydií jsou zpravidla mírné nebo chybějí zcela, závažné komplikace infekce mohou způsobit nevratné poškození, včetně neplodnosti, která se objeví tiše bez jakýchkoliv potíží. Chlamydie také mohou způsobit u nakaženého muže výtok z penisu. Chlamydie jsou nejčastěji se vyskytující sexuálně přenosnou chorobou v USA. V roce 2009 bylo nahlášeno chlamydiových infekcí z 50 států a okresu Columbia. Podhodnocení je částečně způsobeno tím, že většina lidí s chlamydiemi neví o své infekci a nevyžadují testování. Ale testování se často neprovádí ani tehdy, když pacienti jsou léčeni pro jejich příznaky. Odhaduje se, že se v USA objeví ročně 2,8 milionů infekcí. Ženy dostávají infekci opakovaně, nejsou-li jejich sexuální partneři léčeni. Chlamydie se mohou přenášet vaginálním, análním nebo orálním sexem. Chlamydie se také mohou přenést na dítě při porodu. Každý sexuálně aktivní jedinec může být nakažen chlamydiemi. Čím větší je počet sexuálních partnerů, tím větší je riziko infekce. Jelikož děložní hrdlo (vstup do dělohy) u dívek nebo mladých žen není ještě plně vyvinuto a je pravděpodobně více náchylné k nemoci, jsou zejména tyto ženy vystaveny většímu riziku infekce, jsou-li sexuálně aktivní. Protože se chlamydie mohou přenášet orálním nebo análním sexem, jsou muži, kteří mají styk s jinými muži, podléhají rovněž riziku infekce. Chlamydiová infekce je známá jako tichá nemoc, protože většina infikovaných lidí nemá žádné příznaky. Pokud se objeví nějaké příznaky, zpravidla zmizí v průběhu 1-3 týdnů po expozici. U žen bakterie na počátku infikuje hrdlo děložní a močovou trubici (močové cesty). Ženy, které mají příznaky, mohou mít abnormální poševní výtok nebo pálení při močení. Jakmile se infekce rozšíří z hrdla až k vejcovodům (jimiž putují vajíčka z vaječníků do dělohy), některé z žen jsou bez příznaků; jiné mají bolesti v malé pánvi, v zádech, nevolnost, teploty, bolesti při pohlavním styku nebo krvácení mimo menstruační periodu. Chlamydiová infekce se může rozšířit z hrdla do konečníku. Muži se známkami nebo příznaky onemocnění mohou mít výtok z penisu nebo pálení při močení. Mohou mít také pálení a svědění v okolí otvoru na penisu. Bolest a otok varlat nejsou běžné. Muži nebo ženy, kteří mají anální pohlavní styk, mohou přenést chlamydiovou infekci do konečníku, to může způsobit rektální bolesti, výtok nebo krvácení. Chlamydie se mohou nacházet i v hrdle žen, a mužů, kteří mají orální sex s infikovaným partnerem. Chlamydiová infekce bez léčby způsobuje závažné reprodukční problémy a další zdravotní problémy s jak krátkodobými, tak dlouhodobými důsledky. Podobně jako nemoc sama, tak i její následky jsou tiché. U žen se může neléčená infekce rozšířit na močovou trubici a vejcovody a způsobit zánětlivé onemocnění pánve (PID). Toto onemocnění se vyskytuje u 10 15% neléčených infekcí u žen. Chlamydiová infekce vejcovodů nemá žádné příznaky. PID a tichá infekce v horní části pohlavních orgánů způsobuje trvalé poškození vejcovodů, dělohy a okolních tkání. Poškození se projevuje chronickou bolestí v oblasti pánve, neplodností a zvýšenou pravděpodobností mimoděložního těhotenství. Chlamydie zvyšují šanci na uchycení HIV viru. Jako prevence závažných důsledků chlamydií se doporučuje provádět screening nejméně 1x ročně u sexuálně aktivních žen (25 let a mladších). Screening jednou ročně se doporučuje i u starších žen s rizikovými faktory ( nový sexuální partner, více sexuálních partnerů). Také všechny těhotné ženy by měly být testovány na chlamydie. Na chlamydie již existují laboratorní testy. Některé testují moč, jiné vyžadují vzorek odebraný z hrdla děložního nebo penisu.

2 Rychlé testy splňující jistá kritéria mají možnost zvýšit specifitu u pacientů s příznaky sexuálně přenosného onemocnění, zachytit screeningem bezpříznakové infekce, jako prevenci rozvoje dlouhodobých komplikací, a přerušit řetěz přenosu sexuálně přenosného onemocnění v populaci. POUŽITÍ Chlamydiový test je imunochromatografická analýza pro kvalitativní detekci antigenu chlamydií u žen z výtěru děložního hrdla, u mužů z výtěru močové trubice a vzorků moče, který pomáhá v diagnóze chlamydiové infekce. SLOŽENÍ DIAGNOSTIKA Myší monoklonální protilátka proti chlamydiím konjugovaná s koloidálním zlatem, myší monoklonální protilátka proti chlamydiím, polyklonální kozí anti-myší protilátka. METODA Chlamydiový test je imunochromatografická analýza pro kvalitativní detekci antigenu chlamydií u žen z výtěru děložního hrdla, u mužů z výtěru močové trubice a vzorků moče. Mobilní konjugát koloidálního zlata s protilátkou specifickou pro chlamydiový antigen je nasáknut do podložky pro konjugát. Protilátka specifická pro chlamydiový antigen se nachází v testovací linii membrány. Roztok extrahovaného antigenu reaguje s konjugátem myší monoklonální protilátky na podložce. Směs se pohybuje a reaguje s další myší monoklonální protilátkou proti chlamydiovému antigenu imobilizovanou v membráně a vytváří barevný proužek v testovací oblasti. Přítomnost barevného proužku v testovací oblasti znamená pozitivní výsledek, zatímco jeho chybění v testovací oblasti znamená negativní výsledek. Mobilní anti-chlamydiová protilátka je koloidálním zlatem značená myší monoklonální anti-chlamydiová protilátka. Bez ohledu na přítomnost chlamydiového antigenu přítomného v tekutině vzorku, tyto protilátky se váží k polyklonální kozí anti-myší protilátce imobilizované v kontrolní oblasti, zatímco tekutý vzorek prochází kontrolní oblastí. Proto nahromadění částic koloidálního zlata vede ke vzniku viditelné barevné linie v kontrolní oblasti (barevný kontrolní proužek), který označuje správný výsledek testu. Jakmile je test kompletní, musí být přítomen barevný proužek v kontrolní oblasti jak pro pozitivní tak negativní vzorky. Přítomnost barevného proužku v kontrolní oblasti je vnitřní kontrolou kvality testovacího postupu. Tento proužek znamená, že bylo do jamky dáno dostatečné množství vzorku a že test proběhl správně. UPOZORNĚNÍ A OMEZENÍ 1. Pouze pro profesionální použití in vitro. 2. Nepoužívejte set po uplynutí exspirační doby. Testovací kazeta je pouze na jedno použití. Nepoužívejte opakovaně. 3. Testovací kazeta musí zůstat v originálním obalu do doby testování. Nepoužívejte test v případě poškození sáčku. 4. Pro provedení testu použijte ochranné rukavice. 5. Pro každý vzorek použijte nové kapátko. 6. Se všemi vzorky pacientů se zachází jako s potenciálně infekčními. Během celého postupu dodržujte všechna upozornění týkající se mikrobiologického rizika a odstranění do odpadu po provedeném testování proveďte v souladu s postupy daného pracoviště. 7. Tento test ukazuje pouze přítomnost nebo chybění chlamydiového antigenu ve vzorku a nemůže být použit jako jediný důkaz pro diagnózu infekce chlamydiemi. Stejně jako u všech diagnostických testů, musíte mít na zřeteli, že stanovení diagnózy nemůže být založeno na jednom výsledku testu. Diagnóza může být stanovena pouze odborníkem až po vyhodnocení všech klinických a laboratorních nálezů. UCHOVÁVÁNÍ Testovací kazety se musí uchovávat mimo zdroje radiace, přímého slunečního světla, vlhkosti a tepla. Skladují se při 4 C 30 o C. Nemrazí se.

3 Při zachování výše uvedených podmínek zůstává test v původním balení stabilní do konce exspirační doby. Testovací kazeta se musí použít do 1 hodiny po otevření. ODBĚR VZORKŮ A PŘÍPRAVA Ženy vzorek z výtěru děložního hrdla: Použijte tampon, který je součástí setu. Alternativně můžete použít jakýkoliv tampon. - Před odběrem vzorku odstraňte z oblasti hrdla hlen vatovým tamponem a ten dejte do odpadu. Odběrový tampon vložte do endocervikálního kanálu tak hluboko, až většina z něj není vidět. Tímto způsobem získáte sloupcovité a dlaždicové epiteliální buňky, které jsou hlavními rezervoáry chlamydií. Asi 15 sekund jemně otáčejte tamponem (ve směru i proti směru hodinových ručiček) o 360 o a potom tampon vyjměte. Vyhněte se kontaminaci s exocervikálními nebo poševními buňkami. Před odběrem vzorku nepoužívejte fyziologický roztok pro svlažení tamponu. - Provádíte-li test ihned, vložte tampon do extrakční zkumavky. Muži vzorek z výtěru z močové trubice: - Pro odběr vzorku z močové trubice použijte standardní sterilní tampon, pacienta poučte o tom, že nesmí nejméně jednu hodinu před odběrem močit. - Vložte tampon do močové trubice asi 2 4 cm, asi 10 sekund otáčejte tamponem (ve směru i proti směru hodinových ručiček) o 360 o a potom vyndejte tampon. Před odběrem vzorku nepoužívejte fyziologický roztok pro svlažení tamponu. - Provádíte-li test ihned, vložte tampon do extrakční zkumavky. Muži vzorek moči: Odeberte ml první ranní moči do sterilní nádobky. Upřednostňuje se první ranní moč, protože obsahuje nejvyšší koncentraci chlamydiového antigenu. - Promíchejte vzorek moči převrácením nádobky. Přeneste 10 ml moči do zkumavky, přidejte 10 ml čištěné vody a centrifugujte 15 minut při rpm. - Opatrně odstraňte supernatant, obraťte zkumavku dnem vzhůru a důkladně odstraňte všechen supernatant pomocí savého papíru. - Provádíte-li test ihned, zpracujte močový sediment podle testovacího postupu. Doporučuje se provést vyšetření vzorku v co nejkratší době po odběru. V případě, že testování není ihned možné, pro skladování nebo transport umístěte tampon se vzorkem pacienta do suché transportní zkumavky. Tampon skladujte 4 6 hodin při pokojové teplotě (15 30 o C) nebo hodin v ledničce při (2 8 o C). Vzorky moči skladujte v ledničce (2 8 o C) po dobu 24 hodin. Všechny vzorky se musí před otestováním vytemperovat na teplotu místnosti (15 30 o C). Složení setu: Testovací zkumavky, kapací uzávěry pro testovací zkumavky, pipety (vše v igelitovém sáčku s tabletami desikantu), sterilní tampony, reagencie A, reagencie B, testovací kazety, návod, stojánek. Materiál požadovaný, ale nedodávaný: Nádobka na moč, centrifugační zkumavka, stopky, sterilní tampony pro odběry z močové trubice u muže Materiál doporučovaný, ale nedodávaný: Mikropipety pro přenesení daného množství vzorku během provedení testu, negativní a pozitivní kontrolní materiály. POSTUP TESTU Vytemperujte testy, reagencie a vzorky na teplotu místnosti. 1. Postavte zkumavku do stojánku. 2. Extrahujte chlamydiový antigen v závislosti na typu vzorku Vzorky z hrdla děložního a vzorky z močové trubice muže: - Držte kolmo lahvičku s reagencií A a nakapejte 5 plných kapek (~ 300 ųl) do testovací zkumavky. Reagencie A je bezbarvá. - Ihned ponořte tampon, stiskněte dno zkumavky a asi 15 x zamíchejte tamponem. Ponechejte tampon ve zkumavce po dobu dvou minut. - Naplňte odměrnou pipetu pro reagencií B po označenou linii (asi 220 µl), potom přidejte reagencii B do testovací zkumavky. Reagencie B je žlutá (reagencie se žlutým uzávěrem). Roztok ztmavne.

4 - Přitiskněte tampon ke dnu zkumavky a zamíchejte tamponem asi 15 x, dokud roztok nezmění barvu na slabě zelenou nebo s modrým nádechem. Je-li tampon zakrvácený, barva se změní na žlutou nebo hnědou. Ponechejte tampon ve zkumavce po dobu jedné minuty. - Stiskněte tampon o stěnu zkumavky a při vytažení tamponu ze zkumavky v ní ponechejte co nejvíce tekutiny. Zkumavku uzavřete kapacím uzávěrem. Vzorky z moči muže: - Naplňte odměrnou pipetu pro reagencii B po označenou linii (asi 220 µl), potom přidejte reagencii B do zkumavky s močovým sedimentem. Potom tekutinu nasajte do pipety a vypusťte zpět do zkumavky dokud není suspenze homogenní. - Přeneste roztok z centrifugační zkumavky do testovací zkumavky. Nechejte stát 1 minutu. Držte kolmo lahvičku s reagencií A a přidejte 5 plných kapek (~ 300 ųl) do testovací zkumavky. Zkumavku řádně promíchejte, uzavřete kapacím uzávěrem a ponechejte stát 2 minuty. 3. Vyjměte z obalu testovací kazetu. Položte ji na rovný povrch. 4. Z testovací zkumavky nakapejte 3 kapky (~ 100 ųl) extrahovaného roztoku vzorku do jamky pro vzorek na kazetě. 5. V závislosti na koncentraci chlamydiového antigenu ve vzorku test reaguje do 5 minut. Výsledky by se měly odečítat do 10 minut. Výsledky získané po 20 minutách by měly být považovány za neplatné. INTERPRETACE VÝSLEDKŮ Negativní: Pouze jeden barevný proužek v oblasti C, znamená nepřítomnost chlamydiového antigenu. Pozitivní: V oblasti T a C jsou viditelné barevné proužky, znamená to přítomnost chlamydiového antigenu. Nízká koncentrace chlamydiového antigenu může způsobovat slabý proužek v testovací oblasti T. I takový jemný proužek v testovací oblasti musí být považován za pozitivní. Neplatný: Není viditelný žádný barevný proužek nebo je viditelný pouze barevný proužek v testovací oblasti T, test se musí opakovat s novou testovací kazetou. negativní pozitivní neplatný neplatný KONTROLA KVALITY Testy jsou sestaveny na procesních vlastnostech kontroly kvality. Po provedení testu uživatel pozoruje barevný proužek v oblasti C u negativních vzorků a barevnou linii v T a C oblasti u pozitivních vzorků. Objevení kontrolního proužku v C oblasti je považováno za interní kontrolu kvality. Tento proužek znamená, že do jamky bylo přidáno dostatečné množství vzorku a současně platný výsledek testu. Doporučuje se používat negativní a pozitivní kontrolu pro ověření správného provedení testu jako externí kontrolu. Uživatelé by měli dodržovat národní a místní směrnice týkající se externí kontroly kvality. VYHODNOCENÍ PROVEDENÍ Počet vzorků Druh vzorku Stav vzorku vzhledem Srovnávací studie Výsledky k chlamydiové infekci použitá zkouška 300 Hrdlo děložní Pozitivní EIA/PCR 98% 300 Močová trubice muže Pozitivní EIA/PCR 97% 300 Moč muže Pozitivní EIA/PCR 99% 450 Dárci krve Negativní PCR 100% 150 Klinické vzorky Negativní PCR 100% 60 Zkřížená reaktivita + Negativní PCR 99%

5 510 Interferující vzorky ++ Negativní PCR 100% 30 Hemoglobin Negativní PCR 100% 10 Bilirubin Negativní PCR 100% 10 Kyselina močová Negativní PCR 100% + - obsahují Chlamydia psittasi, Chlamydia pneumoniae ++ - obsahují Acinetobacter calcoaceticus, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, Acinetobacter supp., Neisseria meningitis, Neisseria gonnorhea, Enterococus faecalis, Salmonelle choleraesius, skupina B/C streptococcus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Hemofilus influensae, Staphylococcus aureus, Proteus vulgaris, Branharnela catarrhalis, Klebsiella pneumoniae, Gardnerella vaginalis Tabulka A: Vzorky z děložního hrdla Testovací Reference EIA/PCR Celkové metoda Pozitivní Negativní výsledky Chlamydiový test Pozitivní Negativní Celkové výsledky Citlivost : : 97,7% Specifita: : 99 % +Predikce V: : 98,6% - Predikce V: : 98,3% Tabulka B: Vzorky z močové trubice mužů Testovací Reference EIA/PCR Celkové metoda Pozitivní Negativní výsledky Chlamydiový test Pozitivní Negativní Celkové výsledky Citlivost : : 97,3% Specifita: : 98,5 % +Predikce V: : 97,9% - Predikce V: : 98% Tabulka C: Vzorky moči mužů Testovací Reference EIA/PCR Celkové metoda Pozitivní Negativní výsledky Chlamydiový test Pozitivní Negativní Celkové výsledky Citlivost : : 99,3% Specifita: : 100 % +Predikce V: : 100% - Predikce V: : 99,5% Zkřížená reaktivita: Zkřížená reaktivita byla testována se vzorky Chlamydia psittasi a Chlamydia pneumoniae, zkřížená reaktivita nebyla nalezena. Shrnutí: Potenciálně interferující organismy a látky byly testovány s IVD kazetami na chlamydie. V žádném případě nebyla pozorována interference u výsledků testů na chlamydie.

6 LITERATURA 1. Centers for Disease Control a Prevention, National Center for HIV/AIDS, Viral Hepatitis, STD, and TB Prevention, Division of STD Prevention, March , 2. Centers for Disease Control a Prevention, Sexually Transmitted Disease Treatment Guidelines 2006, MMWR 2006:55(No.RR-11) 3. Centers for Disease Control a Prevention, Sexually Transmitted Disease Surveillance, 2008 Atlanta, GA, U.S.Department of Health and Human services, November SD Data et al. Gonorhea and Chlamydia in the United States among persons 14 to 39 years of age, 1999 to 2002, Ann Intern. Med. 2007: 147, Stamm WE, Chlamydia Trachomatis infection of the adult, In: K.Holmes, P. Sparling, P.Mardh et al (eds). Sexually Transmitted Diseases, 3rd edition, New York: McGraw-Hill, 1999, Weinstock H, Berman S, Cates W, Sexually transmitted disease among American youth: incidence and prevalence estimates, 2000, Perspectives on Sexual and Reproductive Health 2004: 36, Global Prevalence and Incidence of Selected Curable Sexually Transmitted Infections: Overview and Estimates, World Health Organisation 2001, 8. Utilisation of Rapid Tests for Sexually Transmitted Infection, Promises and Challenges, Rosanna W, Peeling, Department of Infectious and Tropical Diseases. The London School of Hygiene & Tropical Medicine. Keppel Steel, London WC1E 7HT, UK The Open Infectious Diseases Journal, 2009, 3, Datum poslední revize: Revize č.01 TÜRKLAB TIBBI MALZEMELER SAN.TIC.A.S. A.O.S.B Sok. No.:20 Cigli Izmir /Turkey Tel.: Fax: Distribuce EXBIO Olomouc s.r.o. Ovesná Olomouc, Česká republika Tel.: , www. exbio.com EC REP GESAN PRODUCTION s.r.l. Via Einaudi, TRE FONRANE Campobello di Mazara (TP) ITALY SYMBOLY Značka CE 1434 Skladujte při (omezení teploty) IVD Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro Sledujte návod k použití REF Katalogové číslo LOT Číslo šarže Spotřebujte do (exspirace) Výrobce EC REP Zplnomocněný zástupce pro Evropské společenství

SKLADOVÁNÍ A STABILITA

SKLADOVÁNÍ A STABILITA Chlamydia Antigen Test je určen pro in vitro diagnostiku jako rychlý kvalitativní test na průkaz přítomnosti antigenu chlamydií u žen přímo z cervikálního výtěru a u mužů ze vzorků moči nebo močové trubice.

Více

Rapid-VIDITEST RSV. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů)

Rapid-VIDITEST RSV. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Rapid-VIDITEST RSV (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad

Více

Rapid-VIDITEST RSV. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů)

Rapid-VIDITEST RSV. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Rapid-VIDITEST RSV (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad

Více

Rapid-VIDITEST RSV-Adenovirus Resp.

Rapid-VIDITEST RSV-Adenovirus Resp. Rapid-VIDITEST RSV-Adenovirus Resp. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru a Adenoviru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce:

Více

Rapid-VIDITEST Adenovirus Resp.

Rapid-VIDITEST Adenovirus Resp. Rapid-VIDITEST Adenovirus Resp. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Adenoviru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II

Více

CHLAMYDIA ANTIGEN TEST 004A170

CHLAMYDIA ANTIGEN TEST 004A170 Rychlý test pro kvalitativní detekci antigenu Chlamydií v cervikálním stěru žen, ve stěru z uretry a vzorku moče u mužů. In vitro diagnostikum pro profesionální použití. Zamýšlené použití Chlamydia test

Více

Rapid-VIDITEST Adenovirus Resp.

Rapid-VIDITEST Adenovirus Resp. Rapid-VIDITEST Adenovirus Resp. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Adenoviru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II

Více

Rapid-VIDITEST Influenza A+B

Rapid-VIDITEST Influenza A+B Rapid-VIDITEST Influenza A+B (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku viru Influenzy typu A a B z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o.,

Více

Rapid-VIDITEST. Rota-Adeno Card. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST. Rota-Adeno Card. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST Rota-Adeno Card (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice

Více

TOYO D I A G N O S T I C S

TOYO D I A G N O S T I C S TOYO D I A G N O S T I C S NÁVOD PRO POUŽITÍ Citlivý jednokrokový rychlý test pro stanovení HBsAg v plné krvi/ séru/ plazmě Pouze pro profesionální použití in vitro Kazetový test pro stanovení povrchového

Více

Rapid-VIDITEST RSV Blister

Rapid-VIDITEST RSV Blister Rapid-VIDITEST RSV Blister (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol.s r.o.,

Více

Rapid-VIDITEST. Rota-Adeno Blister. (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST. Rota-Adeno Blister. (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST Rota-Adeno Blister (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42

Více

Rapid-VIDITEST. H. pylori. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici ) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST. H. pylori. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici ) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST H. pylori (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici ) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice

Více

Rapid-VIDITEST Adenovirus Resp.

Rapid-VIDITEST Adenovirus Resp. Rapid-VIDITEST Adenovirus Resp. (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku Adenoviru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou

Více

Rapid-VIDITEST Campylobacter

Rapid-VIDITEST Campylobacter Rapid-VIDITEST Campylobacter (Jednokrokový kazetový test pro detekci Campylobacter spp.) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, Tel:

Více

Rapid-VIDITEST. H. pylori. (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST. H. pylori. (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST H. pylori (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42

Více

Rapid-VIDITEST Listeria Card (Jednokrokový kazetový test pro detekci Listeria monocytogenes.)

Rapid-VIDITEST Listeria Card (Jednokrokový kazetový test pro detekci Listeria monocytogenes.) Rapid-VIDITEST Listeria Card (Jednokrokový kazetový test pro detekci Listeria monocytogenes.) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č.365, Vestec u Prahy, 252 42 Jesenice,

Více

Rapid-VIDITEST Giardia Card

Rapid-VIDITEST Giardia Card Rapid-VIDITEST Giardia Card (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Giardia lamblia) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, ČR,

Více

Rapid-VIDITEST. Avian Flu. Jednokrokový kazetový test pro detekci antigenu viru chřipky typu A. Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST. Avian Flu. Jednokrokový kazetový test pro detekci antigenu viru chřipky typu A. Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST Avian Flu Jednokrokový kazetový test pro detekci antigenu viru chřipky typu A. Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy,

Více

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Cryptosporidium parvum a Giardia lamblia) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec,

Více

CHORUS COPROCOLLECT. Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose Monteriggioni (Siena) Itálie

CHORUS COPROCOLLECT. Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose Monteriggioni (Siena) Itálie CHORUS COPROCOLLECT 86602 Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose 10 53035 Monteriggioni (Siena) Itálie OBSAH 1 Úvod... 3 2 Princip testu... 3 3 Složení soupravy... 3 4 Další potřebné vybavení

Více

ProFlow Rotavirus-Adenovirus Combi

ProFlow Rotavirus-Adenovirus Combi KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3010 (20 testů) ProFlow Rotavirus-Adenovirus Combi ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ ProFlow Rotavirus-Adenovirus je jednoduchý, rychlý imunologický test pro kvalitativní detekci antigenů Rotaviru

Více

Rapid-VIDITEST Salmonella Card

Rapid-VIDITEST Salmonella Card Rapid-VIDITEST Salmonella Card (Jednokrokový kazetový test pro detekci Salmonella spp.) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č.365, Vestec u Prahy, 252 42 Jesenice, Česká

Více

Rapid-VIDITEST. E.coli O157:H7. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Escherichia coli O157:H7 ) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST. E.coli O157:H7. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Escherichia coli O157:H7 ) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST E.coli O157:H7 (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Escherichia coli O157:H7 ) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice

Více

Rapid-VIDITEST Strep A. Jednokrokový kazetový test pro detekci antigenu Steptokoka A ve výtěru z krku. Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST Strep A. Jednokrokový kazetový test pro detekci antigenu Steptokoka A ve výtěru z krku. Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST Strep A Jednokrokový kazetový test pro detekci antigenu Steptokoka A ve výtěru z krku Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u

Více

Rapid-VIDITEST Influenza A+B

Rapid-VIDITEST Influenza A+B Rapid-VIDITEST Influenza A+B (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku viru Influenzy typu A a B z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o.,

Více

Rapid-VIDITEST. Rota-Adeno. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST. Rota-Adeno. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST Rota-Adeno (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u

Více

CRP. Axis - Shield. SINGLE TESTS CRP kvantitativní stanovení pomocí přístroje NycoCard Reader II

CRP. Axis - Shield. SINGLE TESTS CRP kvantitativní stanovení pomocí přístroje NycoCard Reader II Lékařská technika a speciální zdravotní materiál Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C vložka 1299 Obchodní 110, 251 70 Praha Čestlice Tel. +420 296 328 300 Fax. +420

Více

Rapid-VIDITEST FOB. (Jednokrokový blisterový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST FOB. (Jednokrokový blisterový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST FOB (Jednokrokový blisterový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, Tel: 261

Více

SD Rapid test TnI/Myo Duo

SD Rapid test TnI/Myo Duo SD Rapid test TnI/Myo Duo Návod k použití soupravy Výrobce: STANDARD DIAGNOSTICS, INC. 156-68 Hagal-dong, Giheung-gu, Yongin-si, Kyonggido, Korea. Tel: +82 31 899 2800, fax: +82 31 899 2840, www.standardia.com

Více

Rapid-VIDITEST Calprotectin Card. Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST Calprotectin Card. Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST Calprotectin Card Jednokrokový kazetový test pro diagnostiku kalprotektinu Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, ČR,

Více

Proflow Adenovirus. KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3011 (20 testů)

Proflow Adenovirus. KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3011 (20 testů) KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3011 (20 testů) Proflow Adenovirus ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ Proflow Adenovirus je jednoduchý, rychlý imunologický test pro kvalitativní detekci antigenu Adenoviru ve vzorku stolice. Tento

Více

OBSAH SOUPRAVY: - Testovací kazety - Odběrové zkumavky s ředicím roztokem - Návod k použití - Certifikát kontroly balení

OBSAH SOUPRAVY: - Testovací kazety - Odběrové zkumavky s ředicím roztokem - Návod k použití - Certifikát kontroly balení Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Cryptosporidium a Giardia) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice

Více

Rapid-VIDITEST Giardia Blister

Rapid-VIDITEST Giardia Blister Rapid-VIDITEST Giardia Blister (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku Giardia lamblia) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice,

Více

Rapid-VIDITEST Influenza A Card

Rapid-VIDITEST Influenza A Card Rapid-VIDITEST Influenza A Card Jednokrokový kazetový test pro detekci antigenu viru chřipky typu A z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů.. Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou

Více

Rapid-VIDITEST. Rota-Adeno. (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST. Rota-Adeno. (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST Rota-Adeno (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice

Více

DIAQUICK Mononukleóza kazeta z plné krve, séra nebo plazmy

DIAQUICK Mononukleóza kazeta z plné krve, séra nebo plazmy DIAQUICK Mononukleóza kazeta z plné krve, séra nebo plazmy REF CONT Z06620CE 30 testů individuálně balených 30 jednorázových pipet 1 lahvička s pufrem (pro 30 testů) 2 kontroly (pozitivní a negativní)

Více

Rapid-VIDITEST Swine Flu

Rapid-VIDITEST Swine Flu Rapid-VIDITEST Swine Flu Jednokrokový kazetový test pro detekci antigenu viru chřipky typu A. Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy,

Více

SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom).

SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom). SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom). Charakteristika: SARS je závažné respirační onemocnění probíhající převážně jako těžká atypická pneumonie, komplikovaná respirační

Více

SD Rapid test Norovirus

SD Rapid test Norovirus SD Rapid test Norovirus Návod k použití soupravy Výrobce: STANDARD DIAGNOSTICS, INC. 156-68 Hagal-dong, Giheung-gu, Yongin-si, Kyonggido, Korea. Tel: +82 31 899 2800, fax: +82 31 899 2840, www.standardia.com

Více

Rychlá kvalitativní detekce lidského hemoglobinu ve vzorcích stolice. Všeobecné informace použití a vyhodnocení

Rychlá kvalitativní detekce lidského hemoglobinu ve vzorcích stolice. Všeobecné informace použití a vyhodnocení Rychlá kvalitativní detekce lidského hemoglobinu ve vzorcích stolice Všeobecné informace použití a vyhodnocení Použití FOB plus test na okultní krvácení je rychlý vizuální test, založený na principu imunochromatografické

Více

Rapid-VIDITEST FOB. (Jednokrokový kazetový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST FOB. (Jednokrokový kazetový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST FOB (Jednokrokový kazetový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, Tel: 261 090

Více

Rapid-VIDITEST Lactoferrin

Rapid-VIDITEST Lactoferrin Rapid-VIDITEST Lactoferrin Jednokrokový kazetový test pro detekci laktoferinu ve stolici Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, Tel:

Více

Rapid-VIDITEST E.coli Blister

Rapid-VIDITEST E.coli Blister Rapid-VIDITEST E.coli Blister (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku Escherichia coli O157:H7 ) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252

Více

Diagnostika infekce Chlamydia trachomatis pomocí molekulárně genetické metody real time PCR nejen u pacientek z gynekologických zařízení

Diagnostika infekce Chlamydia trachomatis pomocí molekulárně genetické metody real time PCR nejen u pacientek z gynekologických zařízení Diagnostika infekce Chlamydia trachomatis pomocí molekulárně genetické metody real time PCR nejen u pacientek z gynekologických zařízení Mgr. Klára Vilimovská Dědečková, Ph.D. Synlab genetics s.r.o. Molekulární

Více

HbA1c. Axis - Shield. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C vložka 1299

HbA1c. Axis - Shield. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C vložka 1299 Lékařská technika a speciální zdravotní materiál Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C vložka 1299 Obchodní 110, 251 70 Praha Čestlice Tel. +420 296 328 300 Fax. +420

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum:

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: Šablona:

Více

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia Blister

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia Blister Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia Blister (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku Cryptosporidium parvum a Giardia lamblia) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol.s r.o., Nad Safinou II

Více

Rapid-VIDITEST C. difficile Ag (GDH)

Rapid-VIDITEST C. difficile Ag (GDH) Rapid-VIDITEST C. difficile Ag (GDH) (Jednokrokový test pro kvalitativní detekci glutamát dehydrogenázy Clostridium difficile) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365,

Více

Rapid-VIDITEST FOB+Tf

Rapid-VIDITEST FOB+Tf Rapid-VIDITEST FOB+Tf (Jednokrokový kazetový test pro detekci hemoglobinu a transferrinu ve stolici) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u

Více

Odběr, zpracování a uchování klinických vzorků

Odběr, zpracování a uchování klinických vzorků Obecně Výsledky laboratorních testů, zejména RT-PCR závisí na druhu klinického materiálu, odběru, uchování a transportu. Nejpodrobnější informace o přítomnosti infekčního agens poskytne analýza klinického

Více

POUŽITÍ PRINCIPY STANOVENÍ

POUŽITÍ PRINCIPY STANOVENÍ NOW Malaria TEST POUŽITÍ Binax NOW Malaria TEST je rychlá imunochromatografická metoda pro kvalitativní stanovení antigenů Plasmodium falciparum (PF), Plasmodium vivax (PV), Plasmodium malariae (PM) a

Více

Proflow H. pylori. KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3006 (20 testů) ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Proflow H. pylori. KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3006 (20 testů) ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3006 (20 testů) ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ test je jednoduchý, rychlý imunologický test pro kvalitativní detekci antigenu Helicobacter pylori ve vzorku stolice. Tento test se používá jako pomoc

Více

IMMUNOQUICK NoRotAdeno Rychlý test pro in vitro diagnostiku, určený pro detekci antigenů Noroviru, Rotaviru a Adenoviru ve vzorcích stolice

IMMUNOQUICK NoRotAdeno Rychlý test pro in vitro diagnostiku, určený pro detekci antigenů Noroviru, Rotaviru a Adenoviru ve vzorcích stolice Rychlý test pro in vitro diagnostiku, určený pro detekci antigenů Noroviru, Rotaviru a Adenoviru ve vzorcích stolice Kat.č.: 1. Použití je rychlý imunochromatografický test pro kvalitativní detekci antigenů

Více

Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2192-9601 M Chlamydia pneumoniae IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky

Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2192-9601 M Chlamydia pneumoniae IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky Protilátky proti Chlamydia pneumoniae (IgM) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2192-9601 M Chlamydia pneumoniae IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01

Více

Rapid-VIDITEST Crypto

Rapid-VIDITEST Crypto Rapid-VIDITEST Crypto (Jednokrokový test pro kvalitativní detekci antigenu Cryptosporidia) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, Tel:

Více

SeptiFast. rychlá detekce sepse. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division

SeptiFast. rychlá detekce sepse. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division SeptiFast rychlá detekce sepse Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division Požadavky kliniků Rychlá detekce a identifikace patogenů způsobujících sepsi Rychlé výsledky Výsledky do několika hodin Jednoznačné

Více

I n f o r m a č n í l i s t o sexuálně přenosných infekcích

I n f o r m a č n í l i s t o sexuálně přenosných infekcích I n f o r m a č n í l i s t o sexuálně přenosných infekcích Sexuálně přenosné infekce (STS, angl. sexually transmitted infections) se mohou přenášet snadno, některé pouhým dotykem pokožky. Stoprocentní

Více

Rapid-VIDITEST Legionella

Rapid-VIDITEST Legionella Rapid-VIDITEST Legionella Jednokrokový kazetový test pro detekci Legionella pneumophila ze vzorku moči Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice

Více

Sérologický kardiolipinový a netreponemový test určený pro rychlou detekci Syphilisu KATALOGOVÉ ČÍSLO: RPRL-0100 (100 testů)

Sérologický kardiolipinový a netreponemový test určený pro rychlou detekci Syphilisu KATALOGOVÉ ČÍSLO: RPRL-0100 (100 testů) RPRL VDRL Carbon Sérologický kardiolipinový a netreponemový test určený pro rychlou detekci Syphilisu KATALOGOVÉ ČÍSLO: RPRL-0100 (100 testů) (1, 2) KLINICKÝ VÝZNAM Syfilis je venerické onemocnění způsobené

Více

CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA15-3 v lidském séru

CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA15-3 v lidském séru Informace o výrobku Informace o ostatních produktech jsou dostupné na www.demeditec.com Návod k použití CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného

Více

IL-6. Laterální imunodifuze pro semikvantitativní měření lidského interleukinu 6 (IL- 6)

IL-6. Laterální imunodifuze pro semikvantitativní měření lidského interleukinu 6 (IL- 6) IL-6 Laterální imunodifuze pro semikvantitativní měření lidského interleukinu 6 (IL- 6) Lateralní průtokový imunologický test pro kvantitativní stanovení lidského interleukinu-6 (IL-6), vyhodnocení pomocí

Více

FOB Test (80ng/mL) 010L410

FOB Test (80ng/mL) 010L410 Rychlý test pro kvalitativní detekci okultního krvácení ve stolici. Pouze pro profesionální in vitro diagnostiku. Zamýšlené použití Ulti med FOB (Faecal occult blood) je rychlý test, využívající princip

Více

PŘÍBALOVÝ LETÁK. ZAP TM hcg Test. Výrobek č. 8001

PŘÍBALOVÝ LETÁK. ZAP TM hcg Test. Výrobek č. 8001 PŘÍBALOVÝ LETÁK ZAP TM hcg Test Výrobek č. 8001 ZAMÝŠLENÉ VYUŽITÍ Test ZAP TM hcg je imunologický test využívaný ke kvalitativní detekci lidského choriového gonadotropinu v lidské plné krvi, plazmě nebo

Více

Rapid-VIDITEST FOB. (Jednokrokový blisterový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST FOB. (Jednokrokový blisterový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST FOB (Jednokrokový blisterový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, Tel: 261

Více

Streptococcus pneumoniae

Streptococcus pneumoniae Rapid-VIDITEST Streptococcus (Jednokrokový kazetový test pro in vitro detekci antigenu Streptococcus v moči) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice

Více

Využití molekulárně-biologických postupů a multimarkerových strategií v intenzívní péči. Marek Protuš

Využití molekulárně-biologických postupů a multimarkerových strategií v intenzívní péči. Marek Protuš Využití molekulárně-biologických postupů a multimarkerových strategií v intenzívní péči Marek Protuš Sepsis - 3 Sepse je definovaná jako život ohrožující orgánová dysfunkce způsobená dysregulovanou odpovědí

Více

Diagnostická laboratoř Praha. Laboratorní příručka Příloha č.1. Přehled vyšetření prováděných v Laboratoři klinické mikrobiologie

Diagnostická laboratoř Praha. Laboratorní příručka Příloha č.1. Přehled vyšetření prováděných v Laboratoři klinické mikrobiologie Strana č: 1 Kultivační vyšetření výtěrů z horních cest dýchacích Kultivační vyšetření materiálu z dolních cest dýchacích (mimo TBC) B01/LKM B06/LKM B02/LKM Kultivační semikvantitativní vyšetření moče Typ

Více

SD BIOLINE HAV IgG/IgM

SD BIOLINE HAV IgG/IgM SD BIOLINE HAV IgG/IgM Jednokrokový rychlotest pro stanovení protilátek IgG a IgM proti viru hepatitidy A Návod k použití soupravy Výrobce: STANDARD DIAGNOSTICS, INC. 65 Borahagal-ro, Giheung-gu, Yongin-si,

Více

CHORUS CARDIOLIPIN-G

CHORUS CARDIOLIPIN-G CHORUS CARDIOLIPIN-G 86046 (36 testů) Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose 10 53035 Monteriggioni (Siena) Itálie OBSAH 1 Úvod... 3 2 Princip testu... 3 3 Složení soupravy... 3 4 Další potřebné

Více

DIAQUICK M U L T I DROGOVÉ PANELY

DIAQUICK M U L T I DROGOVÉ PANELY DIAQUICK M U L T I DROGOVÉ PANELY Jednokroková imunochromatografická detekce drog a psychofarmak v lidské moči Seznam produktů Všechny výrobky obsahují Příbalovou informaci. Pouze pro in-vitro diagnostické

Více

ELISA-VIDITEST anti-chlamydia pneumoniae IgM

ELISA-VIDITEST anti-chlamydia pneumoniae IgM 1023 ELISA-VIDITEST anti-chlamydia pneumoniae IgM OD-184 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, www.vidia.cz, tel.: +420 261 090 565 1. NÁZEV

Více

REAGENCIE A POSKYTOVANÝ MATERIÁL

REAGENCIE A POSKYTOVANÝ MATERIÁL POUŽITÍ BioNexia Strep A kazeta je imunologická testovací souprava pro rychlé a kvalitativní stanovení antigenů Streptokoku skupiny A přímo z výtěru z krku. ÚVOD Beta-hemolytické streptokoky skupiny A

Více

BioNexia Strep A ratio Rychlý test pro kvalitativní stanovení antigenu streptokoka skupiny A

BioNexia Strep A ratio Rychlý test pro kvalitativní stanovení antigenu streptokoka skupiny A BioNexia Strep A ratio Rychlý test pro kvalitativní stanovení antigenu streptokoka skupiny A POUŽITÍ BioNexia Strep A ratio je imunologická testovací souprava pro rychlé a kvalitativní stanovení antigenů

Více

Jméno: Michal Štefek Datum:

Jméno: Michal Štefek Datum: Jméno: Michal Štefek Datum: 8.6.2009 Referát na téma: Pohlavní nemoci Pohlavní nemoci Jsou nemoci obvykle přenášené mezi partnery nějakou formou sexuální aktivity, nejčastěji přes vaginální sex, orální

Více

SeroPertussis TM IgA/IgM

SeroPertussis TM IgA/IgM SeroPertussis TM IgA/IgM ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) pro stanovení protilátek IgA a/ IgM proti Bordetelle Pertussis v lidském séru. Testovací souprava pro 96 stanovení. (Katalogové č. A233-01)

Více

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Definice: Sepse je definována jako syndrom systémové zánětlivé odpovědi

Více

Bezpečnostní list. 13.3.2007, revize 20.7.2015. Telefoní číslo +33 9 54 74 40 10 Číslo faxu +33 381 53 47 92

Bezpečnostní list. 13.3.2007, revize 20.7.2015. Telefoní číslo +33 9 54 74 40 10 Číslo faxu +33 381 53 47 92 Bezpečnostní list Str.1 1. Produkt a identifikace společnosti Datum edice Revize českého překladu In vitro diagnostika Účel použití Výrobce 13.3.2007, revize 20.7.2015 08/2015 Myco View Myco View ID Myco

Více

MONO - Rychlý test na mononukleózu (plná krev/sérum/plazma) Příbalová informace

MONO - Rychlý test na mononukleózu (plná krev/sérum/plazma) Příbalová informace C 35 MONO - Rychlý test na mononukleózu (plná krev/sérum/plazma) Příbalová informace Rychlý test pro diagnostiku infekční mononukleózy (IM), kvalitativní detekce heterofilních protilátek IM v plné krvi,

Více

Infekce močových cest (IMC) Kurs Modulu IIC Horečnaté stavy Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2008

Infekce močových cest (IMC) Kurs Modulu IIC Horečnaté stavy Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2008 Infekce močových cest (IMC) Kurs Modulu IIC Horečnaté stavy Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2008 Infekce močových cest Vznikajíz: Přítomnosti infekčních agens v moči Pomnožování infekčních agens v jednom či více

Více

HIV / AIDS MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství LF MU

HIV / AIDS MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství LF MU HIV / AIDS MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství LF MU e-mail: mizavrel@med.muni.cz I.E.S. Brno, 14. 10. 2014 Historie nákazy 1981 San Francisko, New York mladí pacienti s neobvyklými

Více

Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI G Parainfluenza viry typu 1. Ag-potažené mikrotitrační jamky

Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI G Parainfluenza viry typu 1. Ag-potažené mikrotitrační jamky Protilátky proti virům parainfluenzy 1 (IgG) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI 2721-9601 G Parainfluenza viry typu 1 IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky 96

Více

Sterilita v souvislosti s STD

Sterilita v souvislosti s STD Sterilita v souvislosti s STD T.Mardešić Sanatorium Pronatal, Praha Subkatedra reprodukční medicíny IPVZ 7.celostátní konference Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví ČGPS ČLS JEP Sterilita

Více

ELISA-VIDITEST anti-hsv 1+2 IgA

ELISA-VIDITEST anti-hsv 1+2 IgA ELISA-VIDITEST anti-hsv 1+2 IgA OD-283 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, www.vidia.cz, tel.: +420 261 090 565 1. NÁZEV SOUPRAVY ELISA-VIDITEST

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu EU: PRIR - 60 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor PRIR = Oblast/Předmět Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace žáka

Více

Specifika péče o pacientky s STI v graviditě

Specifika péče o pacientky s STI v graviditě Specifika péče o pacientky s STI v graviditě M. Mojhová, I. Mikysková Gynekologicko porodnická klinika Nemocnice Na Bulovce 1. LF UK Prof. MUDr. Michael Halaška, Csc. STI/STD V klasickém pojetí hovoříme

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Pohlavně přenosné nemoci Anotace Pracovní list vede ke čtení s porozuměním, informuje žáka o druzích pohlavních

Více

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE CYTOMEGALOVIROVÉ INFEKCE

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE CYTOMEGALOVIROVÉ INFEKCE INFEKČNÍ SÉROLOGIE Virologie IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE CYTOMEGALOVIROVÉ INFEKCE Cytomegalovirus ELISA soupravy jsou určeny ke stanovení specifických protilátek třídy IgA, IgG a IgM v lidském

Více

BlueWell Intrinsic Factor IgG ELISA Cat.. IF01-96

BlueWell Intrinsic Factor IgG ELISA Cat.. IF01-96 BlueWell Intrinsic Factor IgG ELISA Cat.. IF01-96 96 D-tek s.a. rue René Descartes 19 BE-7000 Mons BELGIUM Tel. +32 65 84 18 88 Fax. +32 65 84 26 63 Email: info@d-tek.be Domovská stránka www.d-tek.be R.C.

Více

CHORUS MUMPS IgG (36 testů)

CHORUS MUMPS IgG (36 testů) CHORUS MUMPS IgG 81075 (36 testů) Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose 10 53035 Monteriggioni (Siena) Itálie OBSAH 1 Úvod... 3 2 Princip testu... 3 3 Složení soupravy... 4 4 Další potřebné

Více

Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře. Jana Juránková OKM FN Brno

Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře. Jana Juránková OKM FN Brno Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře Jana Juránková OKM FN Brno Správný výsledek mikrobiologického vyšetření začíná správným odběrem biologického materiálu a jeho správným

Více

Ovulační páskový test (Luteinizační hormon)

Ovulační páskový test (Luteinizační hormon) Ovulační páskový test (Luteinizační hormon) Pouze pro osobní testování a in vitro diagnostiku Doporučené použití Ovulační páskový test je kvalitativní test, který se provádí v jednom kroku a indikuje přítomnost

Více

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o.

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Interpretace serologických výsledků MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Serologická diagnostika EBV Chlamydia pneumoniae Mycoplasma pneumoniae EBV - charakteristika DNA virus ze skupiny

Více

A Co je HIV? HIV AIDS Co je AIDS? Co znamená být HIV pozitivní? HIV AIDS. HIV HIV AIDS HIV

A Co je HIV? HIV AIDS Co je AIDS? Co znamená být HIV pozitivní? HIV AIDS. HIV HIV AIDS HIV A Co je HIV? HIV (virus lidského imunodeficitu) je virus, který způsobuje ztrátu obranyschopnosti (imunity) člověka před nejrůznějšími infekcemi. Tento virus napadá zejména určitou skupinu bílých krvinek,

Více

Komplexní pohled na laboratorní diagnostiku Chlamydia pneumoniae

Komplexní pohled na laboratorní diagnostiku Chlamydia pneumoniae Komplexní pohled na laboratorní diagnostiku Chlamydia pneumoniae Iva Stoklásková, Lenka Pokorná Seminář, Laboratoře Mikrochem, Šumperk, listopad 2016 Druhy Chlamydia Chlamydia trachomatis Serotypy A-C,

Více

ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti

ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti POPIS ANTIBIOTICKÉ DISKY jsou papírové disky se speciálními vlastnostmi, které jsou impregnované antibiotiky a používají se pro testy citlivosti

Více

Chřipka A/B Antigen Test 014L470 flokované tampony

Chřipka A/B Antigen Test 014L470 flokované tampony Rychlý test pro kvalitativní detekci antigenu chřipky A a B ve vzorcích nasofaryngeálních stěrů. In vitro diagnostikum pouze pro profesionální použití. ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ Chřipka A/B Antigen je rychlý imunochromatografický

Více

EGFR XL StripAssay. Kat. číslo 5-630. 20 testů 2-8 C

EGFR XL StripAssay. Kat. číslo 5-630. 20 testů 2-8 C EGFR XL StripAssay Kat. číslo 5-630 20 testů 2-8 C Popis stripu Pracovní postup 1. Izolace DNA Pro izolaci DNA použijte vhodný izolační kit. Doporučené kity jsou následující: Pro izolaci čerstvých nebo

Více

CEA ELISA test pro kvantitativní stanovení karcinoembryonického antigenu (CEA) v lidském séru

CEA ELISA test pro kvantitativní stanovení karcinoembryonického antigenu (CEA) v lidském séru CEA ELISA test pro kvantitativní stanovení karcinoembryonického antigenu (CEA) v lidském séru Obj. číslo: 52020 96 testů kompletní souprava Účel použití Karcinoembryonický antigen (CEA) je glykoprotein

Více

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE CHLAMYDIOVÝCH INFEKCÍ

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE CHLAMYDIOVÝCH INFEKCÍ INFEKČNÍ SÉROLOGIE Bakteriologie IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE CHLAMYDIOVÝCH INFEKCÍ Chlamydia sp. Chlamydia pneumoniae Chlamydia trachomatis ELISA a IMUNOBLOT soupravy jsou určeny ke stanovení

Více