TOYO D I A G N O S T I C S

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TOYO D I A G N O S T I C S"

Transkript

1 TOYO D I A G N O S T I C S NÁVOD PRO POUŽITÍ Jednokrokový test pro stanovení chlamydiového antigenu ve výtěru/ v moči Pouze pro profesionální použití in vitro Rychlý kazetový test pro stanovení chlamydiového antigenu ve výtěru z hrdla děložního, močové trubice a v moči. ÚVODNÍ INFORMACE Chlamydiová infekce je běžnou sexuálně přenosnou chorobou (STD) způsobenou bakterií Chlamydia trachomatis, která poškozuje ženské reproduktivní orgány. Přesto, že příznaky chlamydií jsou zpravidla mírné nebo chybějí zcela, závažné komplikace infekce mohou způsobit nevratné poškození, včetně neplodnosti, která se objeví tiše bez jakýchkoliv potíží. Chlamydie také mohou způsobit u nakaženého muže výtok z penisu. Chlamydie jsou nejčastěji se vyskytující sexuálně přenosnou chorobou v USA. V roce 2009 bylo nahlášeno chlamydiových infekcí z 50 států a okresu Columbia. Podhodnocení je částečně způsobeno tím, že většina lidí s chlamydiemi neví o své infekci a nevyžadují testování. Ale testování se často neprovádí ani tehdy, když pacienti jsou léčeni pro jejich příznaky. Odhaduje se, že se v USA objeví ročně 2,8 milionů infekcí. Ženy dostávají infekci opakovaně, nejsou-li jejich sexuální partneři léčeni. Chlamydie se mohou přenášet vaginálním, análním nebo orálním sexem. Chlamydie se také mohou přenést na dítě při porodu. Každý sexuálně aktivní jedinec může být nakažen chlamydiemi. Čím větší je počet sexuálních partnerů, tím větší je riziko infekce. Jelikož děložní hrdlo (vstup do dělohy) u dívek nebo mladých žen není ještě plně vyvinuto a je pravděpodobně více náchylné k nemoci, jsou zejména tyto ženy vystaveny většímu riziku infekce, jsou-li sexuálně aktivní. Protože se chlamydie mohou přenášet orálním nebo análním sexem, jsou muži, kteří mají styk s jinými muži, podléhají rovněž riziku infekce. Chlamydiová infekce je známá jako tichá nemoc, protože většina infikovaných lidí nemá žádné příznaky. Pokud se objeví nějaké příznaky, zpravidla zmizí v průběhu 1-3 týdnů po expozici. U žen bakterie na počátku infikuje hrdlo děložní a močovou trubici (močové cesty). Ženy, které mají příznaky, mohou mít abnormální poševní výtok nebo pálení při močení. Jakmile se infekce rozšíří z hrdla až k vejcovodům (jimiž putují vajíčka z vaječníků do dělohy), některé z žen jsou bez příznaků; jiné mají bolesti v malé pánvi, v zádech, nevolnost, teploty, bolesti při pohlavním styku nebo krvácení mimo menstruační periodu. Chlamydiová infekce se může rozšířit z hrdla do konečníku. Muži se známkami nebo příznaky onemocnění mohou mít výtok z penisu nebo pálení při močení. Mohou mít také pálení a svědění v okolí otvoru na penisu. Bolest a otok varlat nejsou běžné. Muži nebo ženy, kteří mají anální pohlavní styk, mohou přenést chlamydiovou infekci do konečníku, to může způsobit rektální bolesti, výtok nebo krvácení. Chlamydie se mohou nacházet i v hrdle žen, a mužů, kteří mají orální sex s infikovaným partnerem. Chlamydiová infekce bez léčby způsobuje závažné reprodukční problémy a další zdravotní problémy s jak krátkodobými, tak dlouhodobými důsledky. Podobně jako nemoc sama, tak i její následky jsou tiché. U žen se může neléčená infekce rozšířit na močovou trubici a vejcovody a způsobit zánětlivé onemocnění pánve (PID). Toto onemocnění se vyskytuje u 10 15% neléčených infekcí u žen. Chlamydiová infekce vejcovodů nemá žádné příznaky. PID a tichá infekce v horní části pohlavních orgánů způsobuje trvalé poškození vejcovodů, dělohy a okolních tkání. Poškození se projevuje chronickou bolestí v oblasti pánve, neplodností a zvýšenou pravděpodobností mimoděložního těhotenství. Chlamydie zvyšují šanci na uchycení HIV viru. Jako prevence závažných důsledků chlamydií se doporučuje provádět screening nejméně 1x ročně u sexuálně aktivních žen (25 let a mladších). Screening jednou ročně se doporučuje i u starších žen s rizikovými faktory ( nový sexuální partner, více sexuálních partnerů). Také všechny těhotné ženy by měly být testovány na chlamydie. Na chlamydie již existují laboratorní testy. Některé testují moč, jiné vyžadují vzorek odebraný z hrdla děložního nebo penisu.

2 Rychlé testy splňující jistá kritéria mají možnost zvýšit specifitu u pacientů s příznaky sexuálně přenosného onemocnění, zachytit screeningem bezpříznakové infekce, jako prevenci rozvoje dlouhodobých komplikací, a přerušit řetěz přenosu sexuálně přenosného onemocnění v populaci. POUŽITÍ Chlamydiový test je imunochromatografická analýza pro kvalitativní detekci antigenu chlamydií u žen z výtěru děložního hrdla, u mužů z výtěru močové trubice a vzorků moče, který pomáhá v diagnóze chlamydiové infekce. SLOŽENÍ DIAGNOSTIKA Myší monoklonální protilátka proti chlamydiím konjugovaná s koloidálním zlatem, myší monoklonální protilátka proti chlamydiím, polyklonální kozí anti-myší protilátka. METODA Chlamydiový test je imunochromatografická analýza pro kvalitativní detekci antigenu chlamydií u žen z výtěru děložního hrdla, u mužů z výtěru močové trubice a vzorků moče. Mobilní konjugát koloidálního zlata s protilátkou specifickou pro chlamydiový antigen je nasáknut do podložky pro konjugát. Protilátka specifická pro chlamydiový antigen se nachází v testovací linii membrány. Roztok extrahovaného antigenu reaguje s konjugátem myší monoklonální protilátky na podložce. Směs se pohybuje a reaguje s další myší monoklonální protilátkou proti chlamydiovému antigenu imobilizovanou v membráně a vytváří barevný proužek v testovací oblasti. Přítomnost barevného proužku v testovací oblasti znamená pozitivní výsledek, zatímco jeho chybění v testovací oblasti znamená negativní výsledek. Mobilní anti-chlamydiová protilátka je koloidálním zlatem značená myší monoklonální anti-chlamydiová protilátka. Bez ohledu na přítomnost chlamydiového antigenu přítomného v tekutině vzorku, tyto protilátky se váží k polyklonální kozí anti-myší protilátce imobilizované v kontrolní oblasti, zatímco tekutý vzorek prochází kontrolní oblastí. Proto nahromadění částic koloidálního zlata vede ke vzniku viditelné barevné linie v kontrolní oblasti (barevný kontrolní proužek), který označuje správný výsledek testu. Jakmile je test kompletní, musí být přítomen barevný proužek v kontrolní oblasti jak pro pozitivní tak negativní vzorky. Přítomnost barevného proužku v kontrolní oblasti je vnitřní kontrolou kvality testovacího postupu. Tento proužek znamená, že bylo do jamky dáno dostatečné množství vzorku a že test proběhl správně. UPOZORNĚNÍ A OMEZENÍ 1. Pouze pro profesionální použití in vitro. 2. Nepoužívejte set po uplynutí exspirační doby. Testovací kazeta je pouze na jedno použití. Nepoužívejte opakovaně. 3. Testovací kazeta musí zůstat v originálním obalu do doby testování. Nepoužívejte test v případě poškození sáčku. 4. Pro provedení testu použijte ochranné rukavice. 5. Pro každý vzorek použijte nové kapátko. 6. Se všemi vzorky pacientů se zachází jako s potenciálně infekčními. Během celého postupu dodržujte všechna upozornění týkající se mikrobiologického rizika a odstranění do odpadu po provedeném testování proveďte v souladu s postupy daného pracoviště. 7. Tento test ukazuje pouze přítomnost nebo chybění chlamydiového antigenu ve vzorku a nemůže být použit jako jediný důkaz pro diagnózu infekce chlamydiemi. Stejně jako u všech diagnostických testů, musíte mít na zřeteli, že stanovení diagnózy nemůže být založeno na jednom výsledku testu. Diagnóza může být stanovena pouze odborníkem až po vyhodnocení všech klinických a laboratorních nálezů. UCHOVÁVÁNÍ Testovací kazety se musí uchovávat mimo zdroje radiace, přímého slunečního světla, vlhkosti a tepla. Skladují se při 4 C 30 o C. Nemrazí se.

3 Při zachování výše uvedených podmínek zůstává test v původním balení stabilní do konce exspirační doby. Testovací kazeta se musí použít do 1 hodiny po otevření. ODBĚR VZORKŮ A PŘÍPRAVA Ženy vzorek z výtěru děložního hrdla: Použijte tampon, který je součástí setu. Alternativně můžete použít jakýkoliv tampon. - Před odběrem vzorku odstraňte z oblasti hrdla hlen vatovým tamponem a ten dejte do odpadu. Odběrový tampon vložte do endocervikálního kanálu tak hluboko, až většina z něj není vidět. Tímto způsobem získáte sloupcovité a dlaždicové epiteliální buňky, které jsou hlavními rezervoáry chlamydií. Asi 15 sekund jemně otáčejte tamponem (ve směru i proti směru hodinových ručiček) o 360 o a potom tampon vyjměte. Vyhněte se kontaminaci s exocervikálními nebo poševními buňkami. Před odběrem vzorku nepoužívejte fyziologický roztok pro svlažení tamponu. - Provádíte-li test ihned, vložte tampon do extrakční zkumavky. Muži vzorek z výtěru z močové trubice: - Pro odběr vzorku z močové trubice použijte standardní sterilní tampon, pacienta poučte o tom, že nesmí nejméně jednu hodinu před odběrem močit. - Vložte tampon do močové trubice asi 2 4 cm, asi 10 sekund otáčejte tamponem (ve směru i proti směru hodinových ručiček) o 360 o a potom vyndejte tampon. Před odběrem vzorku nepoužívejte fyziologický roztok pro svlažení tamponu. - Provádíte-li test ihned, vložte tampon do extrakční zkumavky. Muži vzorek moči: Odeberte ml první ranní moči do sterilní nádobky. Upřednostňuje se první ranní moč, protože obsahuje nejvyšší koncentraci chlamydiového antigenu. - Promíchejte vzorek moči převrácením nádobky. Přeneste 10 ml moči do zkumavky, přidejte 10 ml čištěné vody a centrifugujte 15 minut při rpm. - Opatrně odstraňte supernatant, obraťte zkumavku dnem vzhůru a důkladně odstraňte všechen supernatant pomocí savého papíru. - Provádíte-li test ihned, zpracujte močový sediment podle testovacího postupu. Doporučuje se provést vyšetření vzorku v co nejkratší době po odběru. V případě, že testování není ihned možné, pro skladování nebo transport umístěte tampon se vzorkem pacienta do suché transportní zkumavky. Tampon skladujte 4 6 hodin při pokojové teplotě (15 30 o C) nebo hodin v ledničce při (2 8 o C). Vzorky moči skladujte v ledničce (2 8 o C) po dobu 24 hodin. Všechny vzorky se musí před otestováním vytemperovat na teplotu místnosti (15 30 o C). Složení setu: Testovací zkumavky, kapací uzávěry pro testovací zkumavky, pipety (vše v igelitovém sáčku s tabletami desikantu), sterilní tampony, reagencie A, reagencie B, testovací kazety, návod, stojánek. Materiál požadovaný, ale nedodávaný: Nádobka na moč, centrifugační zkumavka, stopky, sterilní tampony pro odběry z močové trubice u muže Materiál doporučovaný, ale nedodávaný: Mikropipety pro přenesení daného množství vzorku během provedení testu, negativní a pozitivní kontrolní materiály. POSTUP TESTU Vytemperujte testy, reagencie a vzorky na teplotu místnosti. 1. Postavte zkumavku do stojánku. 2. Extrahujte chlamydiový antigen v závislosti na typu vzorku Vzorky z hrdla děložního a vzorky z močové trubice muže: - Držte kolmo lahvičku s reagencií A a nakapejte 5 plných kapek (~ 300 ųl) do testovací zkumavky. Reagencie A je bezbarvá. - Ihned ponořte tampon, stiskněte dno zkumavky a asi 15 x zamíchejte tamponem. Ponechejte tampon ve zkumavce po dobu dvou minut. - Naplňte odměrnou pipetu pro reagencií B po označenou linii (asi 220 µl), potom přidejte reagencii B do testovací zkumavky. Reagencie B je žlutá (reagencie se žlutým uzávěrem). Roztok ztmavne.

4 - Přitiskněte tampon ke dnu zkumavky a zamíchejte tamponem asi 15 x, dokud roztok nezmění barvu na slabě zelenou nebo s modrým nádechem. Je-li tampon zakrvácený, barva se změní na žlutou nebo hnědou. Ponechejte tampon ve zkumavce po dobu jedné minuty. - Stiskněte tampon o stěnu zkumavky a při vytažení tamponu ze zkumavky v ní ponechejte co nejvíce tekutiny. Zkumavku uzavřete kapacím uzávěrem. Vzorky z moči muže: - Naplňte odměrnou pipetu pro reagencii B po označenou linii (asi 220 µl), potom přidejte reagencii B do zkumavky s močovým sedimentem. Potom tekutinu nasajte do pipety a vypusťte zpět do zkumavky dokud není suspenze homogenní. - Přeneste roztok z centrifugační zkumavky do testovací zkumavky. Nechejte stát 1 minutu. Držte kolmo lahvičku s reagencií A a přidejte 5 plných kapek (~ 300 ųl) do testovací zkumavky. Zkumavku řádně promíchejte, uzavřete kapacím uzávěrem a ponechejte stát 2 minuty. 3. Vyjměte z obalu testovací kazetu. Položte ji na rovný povrch. 4. Z testovací zkumavky nakapejte 3 kapky (~ 100 ųl) extrahovaného roztoku vzorku do jamky pro vzorek na kazetě. 5. V závislosti na koncentraci chlamydiového antigenu ve vzorku test reaguje do 5 minut. Výsledky by se měly odečítat do 10 minut. Výsledky získané po 20 minutách by měly být považovány za neplatné. INTERPRETACE VÝSLEDKŮ Negativní: Pouze jeden barevný proužek v oblasti C, znamená nepřítomnost chlamydiového antigenu. Pozitivní: V oblasti T a C jsou viditelné barevné proužky, znamená to přítomnost chlamydiového antigenu. Nízká koncentrace chlamydiového antigenu může způsobovat slabý proužek v testovací oblasti T. I takový jemný proužek v testovací oblasti musí být považován za pozitivní. Neplatný: Není viditelný žádný barevný proužek nebo je viditelný pouze barevný proužek v testovací oblasti T, test se musí opakovat s novou testovací kazetou. negativní pozitivní neplatný neplatný KONTROLA KVALITY Testy jsou sestaveny na procesních vlastnostech kontroly kvality. Po provedení testu uživatel pozoruje barevný proužek v oblasti C u negativních vzorků a barevnou linii v T a C oblasti u pozitivních vzorků. Objevení kontrolního proužku v C oblasti je považováno za interní kontrolu kvality. Tento proužek znamená, že do jamky bylo přidáno dostatečné množství vzorku a současně platný výsledek testu. Doporučuje se používat negativní a pozitivní kontrolu pro ověření správného provedení testu jako externí kontrolu. Uživatelé by měli dodržovat národní a místní směrnice týkající se externí kontroly kvality. VYHODNOCENÍ PROVEDENÍ Počet vzorků Druh vzorku Stav vzorku vzhledem Srovnávací studie Výsledky k chlamydiové infekci použitá zkouška 300 Hrdlo děložní Pozitivní EIA/PCR 98% 300 Močová trubice muže Pozitivní EIA/PCR 97% 300 Moč muže Pozitivní EIA/PCR 99% 450 Dárci krve Negativní PCR 100% 150 Klinické vzorky Negativní PCR 100% 60 Zkřížená reaktivita + Negativní PCR 99%

5 510 Interferující vzorky ++ Negativní PCR 100% 30 Hemoglobin Negativní PCR 100% 10 Bilirubin Negativní PCR 100% 10 Kyselina močová Negativní PCR 100% + - obsahují Chlamydia psittasi, Chlamydia pneumoniae ++ - obsahují Acinetobacter calcoaceticus, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, Acinetobacter supp., Neisseria meningitis, Neisseria gonnorhea, Enterococus faecalis, Salmonelle choleraesius, skupina B/C streptococcus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Hemofilus influensae, Staphylococcus aureus, Proteus vulgaris, Branharnela catarrhalis, Klebsiella pneumoniae, Gardnerella vaginalis Tabulka A: Vzorky z děložního hrdla Testovací Reference EIA/PCR Celkové metoda Pozitivní Negativní výsledky Chlamydiový test Pozitivní Negativní Celkové výsledky Citlivost : : 97,7% Specifita: : 99 % +Predikce V: : 98,6% - Predikce V: : 98,3% Tabulka B: Vzorky z močové trubice mužů Testovací Reference EIA/PCR Celkové metoda Pozitivní Negativní výsledky Chlamydiový test Pozitivní Negativní Celkové výsledky Citlivost : : 97,3% Specifita: : 98,5 % +Predikce V: : 97,9% - Predikce V: : 98% Tabulka C: Vzorky moči mužů Testovací Reference EIA/PCR Celkové metoda Pozitivní Negativní výsledky Chlamydiový test Pozitivní Negativní Celkové výsledky Citlivost : : 99,3% Specifita: : 100 % +Predikce V: : 100% - Predikce V: : 99,5% Zkřížená reaktivita: Zkřížená reaktivita byla testována se vzorky Chlamydia psittasi a Chlamydia pneumoniae, zkřížená reaktivita nebyla nalezena. Shrnutí: Potenciálně interferující organismy a látky byly testovány s IVD kazetami na chlamydie. V žádném případě nebyla pozorována interference u výsledků testů na chlamydie.

6 LITERATURA 1. Centers for Disease Control a Prevention, National Center for HIV/AIDS, Viral Hepatitis, STD, and TB Prevention, Division of STD Prevention, March , 2. Centers for Disease Control a Prevention, Sexually Transmitted Disease Treatment Guidelines 2006, MMWR 2006:55(No.RR-11) 3. Centers for Disease Control a Prevention, Sexually Transmitted Disease Surveillance, 2008 Atlanta, GA, U.S.Department of Health and Human services, November SD Data et al. Gonorhea and Chlamydia in the United States among persons 14 to 39 years of age, 1999 to 2002, Ann Intern. Med. 2007: 147, Stamm WE, Chlamydia Trachomatis infection of the adult, In: K.Holmes, P. Sparling, P.Mardh et al (eds). Sexually Transmitted Diseases, 3rd edition, New York: McGraw-Hill, 1999, Weinstock H, Berman S, Cates W, Sexually transmitted disease among American youth: incidence and prevalence estimates, 2000, Perspectives on Sexual and Reproductive Health 2004: 36, Global Prevalence and Incidence of Selected Curable Sexually Transmitted Infections: Overview and Estimates, World Health Organisation 2001, 8. Utilisation of Rapid Tests for Sexually Transmitted Infection, Promises and Challenges, Rosanna W, Peeling, Department of Infectious and Tropical Diseases. The London School of Hygiene & Tropical Medicine. Keppel Steel, London WC1E 7HT, UK The Open Infectious Diseases Journal, 2009, 3, Datum poslední revize: Revize č.01 TÜRKLAB TIBBI MALZEMELER SAN.TIC.A.S. A.O.S.B Sok. No.:20 Cigli Izmir /Turkey Tel.: Fax: Distribuce EXBIO Olomouc s.r.o. Ovesná Olomouc, Česká republika Tel.: , www. exbio.com EC REP GESAN PRODUCTION s.r.l. Via Einaudi, TRE FONRANE Campobello di Mazara (TP) ITALY SYMBOLY Značka CE 1434 Skladujte při (omezení teploty) IVD Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro Sledujte návod k použití REF Katalogové číslo LOT Číslo šarže Spotřebujte do (exspirace) Výrobce EC REP Zplnomocněný zástupce pro Evropské společenství

IMAGEN PARAINFLUENZA VIRUS TYPES 1, 2 AND 3

IMAGEN PARAINFLUENZA VIRUS TYPES 1, 2 AND 3 PARAINFLUENZA VIRUS TYPES 1, 2 AND 3 K610311-2 50 K610411-2 50 CS Přímý imunofluorescenční test pro detekci viru parainfluenzy 1, 2 a 3. 1. POUŽITÍ jsou testovací soupravy pro kvalitativní přímou imunofluorescenční

Více

CZ NÁVOD: QUICK ROTA/ADENO

CZ NÁVOD: QUICK ROTA/ADENO QUICK ROT / DENO Rychlý imunochromatografický test určený pro detekci gastroenteritid zvýrazněním rotavirů a adenovirů ve faeces Kat.č.: 5549 Pouze pro in vitro diagnostiku 1. Zamýšlené použití testu QUICK

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zevalin 1,6 mg/ml, kit pro přípravu radiofarmaka na infuzi 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Zevalin se dodává jako souprava k přípravě ibritumomabum

Více

SeroPertussis TM Toxin IgG

SeroPertussis TM Toxin IgG SeroPertussis TM Toxin IgG ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) pro kvantitativní stanovení specifických protilátek IgG proti Bordetella Pertussis Toxinu v lidském séru. Návod k použití Testovací

Více

Příbalový leták QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA

Příbalový leták QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA Příbalový leták QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA 2 x 96 (katalog. č. 0594-0201) 20 x 96 (katalog. č. 0594-0501) Test IFN-γ z plné krve měřící odpovědi na peptidové antigeny ESAT-6, CFP-10 a TB7.7(p4)

Více

STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP. sekce: číslo: odbornost: A 6 Všeobecný standard

STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP. sekce: číslo: odbornost: A 6 Všeobecný standard Téma: Odběr biologického materiálu vydání č. 3 Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o. Žďárská 610, Nové Město na Moravě, 592 31 STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP sekce: číslo: odbornost: A 6 Všeobecný standard

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3147. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111

AESKULISA. Objednací kód: 3147. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111 AESKULISA ssdna-m Objednací kód: 3147 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ristempa 6 mg injekční roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 6 mg pegfilgrastimum* v 0,6 ml

Více

Evropské směrnice pro kontrolu a prevenci legionářské nemoci

Evropské směrnice pro kontrolu a prevenci legionářské nemoci Evropské směrnice pro kontrolu a prevenci legionářské nemoci Vypracováno členy Evropské komise dohledu nad legionářskou nemocí vztahující se k cestování a Evropskou pracovní skupinou pro infekce Legionellou.

Více

VerifyNow Aspirin Assay

VerifyNow Aspirin Assay obsahuje drobné mikročástice s navázaným lidským fibrinogenem, reagencii startující agregaci trombocytů (induktor) a pufr. Vzorek plné krve přístroj automaticky převede z odběrové zkumavky do jednorázového

Více

ELISA-VIDITEST EDUCO Vitamin OD-351

ELISA-VIDITEST EDUCO Vitamin OD-351 ELISA-VIDITEST EDUCO Vitamin OD-351 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice, Česká Republika, tel.: +420 261 090 565, 1. NÁZEV SOUPRAVY: ELISA-VIDITEST

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls175189/2012 a příloha ke sp. zn. sukls80838/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls175189/2012 a příloha ke sp. zn. sukls80838/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls175189/2012 a příloha ke sp. zn. sukls80838/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ciplox 250 Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Studijní opora Komunitní ošetřovatelská péče v gynekologii Yvetta Vrublová

Studijní opora Komunitní ošetřovatelská péče v gynekologii Yvetta Vrublová Studijní opora Komunitní ošetřovatelská péče v gynekologii Yvetta Vrublová OSTRAVA 2012 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Materiál byl vytvořen

Více

Gonorrhoea, diagnostika a léčba, komplikace v podobě abscesu Bartholiniho žlázy

Gonorrhoea, diagnostika a léčba, komplikace v podobě abscesu Bartholiniho žlázy 108 Gonorrhoea, diagnostika a léčba, komplikace v podobě abscesu Bartholiniho žlázy MUDr. Edita Černá Kožní oddělení Fakultní nemocnice Ostrava Kapavka náleží ke klasickým sexuálně přenosným chorobám.

Více

OBECNÉ POŽADAVKY PRO PRODUKCI A KONTROLU INAKTIVOVANÝCH SAVČÍCH BAKTERIÁLNÍCH A VIROVÝCH VAKCÍN PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ

OBECNÉ POŽADAVKY PRO PRODUKCI A KONTROLU INAKTIVOVANÝCH SAVČÍCH BAKTERIÁLNÍCH A VIROVÝCH VAKCÍN PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ OBECNÉ POŽADAVKY PRO PRODUKCI A KONTROLU INAKTIVOVANÝCH SAVČÍCH BAKTERIÁLNÍCH A VIROVÝCH VAKCÍN PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ OBSAH: DEFINICE A OBECNÉ POŽADAVKY 1. VÝCHOZÍ MATERIÁLY 2. FINÁLNÍ VÝROBEK VÝSLEDKY

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls241395/2010 a příloha ke sp.zn.sukls241391/2010, sukls241393/2010

Příloha č. 3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls241395/2010 a příloha ke sp.zn.sukls241391/2010, sukls241393/2010 Příloha č. 3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls241395/2010 a příloha ke sp.zn.sukls241391/2010, sukls241393/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Betaferon 250 mikrogramů/ml, prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok interferonum beta-1b

Betaferon 250 mikrogramů/ml, prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok interferonum beta-1b Příbalová informace: informace pro uživatele Betaferon 250 mikrogramů/ml, prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok interferonum beta-1b Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cerezyme 200 jednotek Prášek na přípravu koncentrátu pro infúzní roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Každá lahvička s přípravkem Cerezyme

Více

ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2012. Jak těhotenské testy fungují? Jak se mají správně používat? TAK, ABY V TOM BYLO JASNO!

ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2012. Jak těhotenské testy fungují? Jak se mají správně používat? TAK, ABY V TOM BYLO JASNO! ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2012 Jak těhotenské testy fungují? Jak se mají správně používat? TAK, ABY V TOM BYLO JASNO! Konference Odborná konference 14. 4. 2012 hotel Gustav Mahler, Jihlava Odborná konference

Více

Věra Vávrová, Jana Bartošová a kolektiv CF centra FN Motol. příručka pro nemocné a jejich rodiče 2. doplněné vydání PROFESSIONAL PUBLISHING

Věra Vávrová, Jana Bartošová a kolektiv CF centra FN Motol. příručka pro nemocné a jejich rodiče 2. doplněné vydání PROFESSIONAL PUBLISHING Věra Vávrová, Jana Bartošová a kolektiv CF centra FN Motol příručka pro nemocné a jejich rodiče 2. doplněné vydání PROFESSIONAL PUBLISHING Autoři: MUDr. Miroslava Balaščaková, MUDr. Jana Bartošová, MUDr.

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ALIMTA 100 mg prášek pro přípravu koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna lahvička obsahuje 100

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (SDS)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (SDS) BEZPEČNOSTNÍ LIST (SDS) Název výrobku: Číslo výrobku: 663-1530 Výrobce: Jméno dodavatele: Adresa: Webové stránky: Telefon: SDS e-mailový kontakt: Kontakty pro technicke informace: Oprávněný zástupce v

Více

S L E Z S K Á N E M O C N I C E V O P A V Ě. Úseku L É K A Ř S K É M I K R O B I O L O G I E Centrálních laboratoří

S L E Z S K Á N E M O C N I C E V O P A V Ě. Úseku L É K A Ř S K É M I K R O B I O L O G I E Centrálních laboratoří S L E Z S K Á N E M O C N I C E V O P A V Ě příspěvková organizace Olomoucká 470/86 Opava L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A Úseku L É K A Ř S K É M I K R O B I O L O G I E Centrálních laboratoří 2015

Více

Souhrn Směrnice SZO Hygiena rukou ve zdravotnictví. První globální výzva ke zvýšení bezpečnosti pacientů Čistá péče je bezpečnější

Souhrn Směrnice SZO Hygiena rukou ve zdravotnictví. První globální výzva ke zvýšení bezpečnosti pacientů Čistá péče je bezpečnější Souhrn Směrnice SZO Hygiena rukou ve zdravotnictví První globální výzva ke zvýšení bezpečnosti pacientů Čistá péče je bezpečnější a Souhrn: Směrnice SZO Hygiena rukou ve zdravotnictví Vydáno Světovou zdravotnickou

Více

ZPRAVODAJ CENTRA KLINICKÝCH LABORATOŘÍ

ZPRAVODAJ CENTRA KLINICKÝCH LABORATOŘÍ ZPRAVODAJ CENTRA KLINICKÝCH LABORATOŘÍ WWW.ZUOVA.CZ ROČNÍK 8, ČÍSLO 2/2012 Vážené kolegyně, Vážení kolegové, milí přátelé, děkuji Vám za velmi dobrou spolupráci v letošním roce a zároveň Vám i Vašim blízkým

Více

Vakcíny a Oèkování. Èlánky ze serveru www.vakciny.net

Vakcíny a Oèkování. Èlánky ze serveru www.vakciny.net Vakcíny a Oèkování Roèník 2003 Èlánky ze serveru www.vakciny.net Obsah Selhalo očkování proti dávivému kašli?... 2 Jaké bude očkování v roce 2003?... 2 Očkování ve Spolkové republice Německo... 3 Očkování

Více

Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP

Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP Platné od: 30.6.2014 NÁRODNÍ STANDARDNÍ VYŠETŘOVACÍ POSTUP - ZÁKLADNÍ MIKROBIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ ABSCESŮ, HLUBOKÝCH RANNÝCH INFEKCÍ A MATERIÁLŮ Z NORMÁLNĚ STERILNÍCH MÍST (KII) METODOU MIKROSKOPICKOU A

Více

Doporučený postup pro antibiotickou léčbu komunitních respiračních infekcí v primární péči. Zadavatelé: Autoři (podle abecedy):

Doporučený postup pro antibiotickou léčbu komunitních respiračních infekcí v primární péči. Zadavatelé: Autoři (podle abecedy): Doporučený postup pro antibiotickou léčbu komunitních respiračních infekcí v primární péči. Zadavatelé: Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Autoři

Více

FARMAKOTERAPIE V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ / HLAVNÍ TÉMA. Jaromír Mašata 1, Anna Jedličková 2, Petr Švihovec 1 1

FARMAKOTERAPIE V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ / HLAVNÍ TÉMA. Jaromír Mašata 1, Anna Jedličková 2, Petr Švihovec 1 1 ANTIBIOTICKÁ LÉČBA A PROFYLAXE NĚKTERÝCH INFEKCÍ V TĚHOTENSTVÍ Jaromír Mašata 1, Anna Jedličková 2, Petr Švihovec 1 1 Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK, Praha 2 ÚKLB, Antibiotické centrum,

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. IntronA 18 milionů IU/3 ml injekční nebo infuzní roztok Interferonum alfa-2b

Příbalová informace: informace pro uživatele. IntronA 18 milionů IU/3 ml injekční nebo infuzní roztok Interferonum alfa-2b Příbalová informace: informace pro uživatele IntronA 18 milionů IU/3 ml injekční nebo infuzní roztok Interferonum alfa-2b Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více