BEZPEČÍ A JISTOTA PRO NAŠE NEJMENŠÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZPEČÍ A JISTOTA PRO NAŠE NEJMENŠÍ"

Transkript

1 Dětské pojištění Dětské pojištění Plus BEZPEČÍ A JISTOTA PRO NAŠE NEJMENŠÍ

2 Máte neposedné dítě a šijí s ním všichni čerti? Trávíte jako rodina dovolené a volný čas aktivně, například v zimě na lyžích nebo v létě na kole a bruslích? I v těch nejneočekávanějších situacích může dojít k úrazu. Nebezpečí úrazu sice neumí odvrátit nikdo z nás, ale připravit se na takovou situaci a zmírnit tím tak její dopad můžeme všichni. Nezapomeňte, že právě děti jsou jednou z nejohroženějších skupin a až třetina všech úrazů se stane právě při sportování nebo jízdě na kole. Vždyť denně v ČR dojde až k osmi závažným zraněním dětí s trvalými následky. Úrazy, a častokrát právě ty tragické, se bohužel nevyhýbají ani vám, rodičům. Maminku nebo tatínka nahradit nikdo nedokáže, ale my v GE Money Bank se snažíme tyto následky alespoň částečně zmírnit. Proto jako doplňkovou službu ke kontu Dětský Genius vám GE Money Bank, a.s. (dále jen GE Money Bank ), sjednala s Amcico pojišťovnou a.s. (dále jen Amcico pojišťovna ) na základě Rámcové pojistné smlouvy č pojištění podle pojistných programů Dětské pojištění a Dětské pojištění Plus. Rozumíme si.

3 OBSAH VÝHODY POJIŠTĚNÍ...2 CO JE POJIŠTĚNO...2 POJISTNÁ OCHRANA A LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ... 3 VÝLUKY... 3 JAK POJIŠTĚNÍ SJEDNAT... 4 JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ POJISTNÉ UDÁLOSTI... 4 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA Č VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD SMRTI NÁSLEDKEM ÚRAZU ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD TRVALÉ INVALIDITY NÁSLEDKEM ÚRAZU ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

4 VÝHODY POJIŠTĚNÍ Dětské pojištění: úrazové pojištění vašeho dítěte pro případ trvalých následků úrazu pojistná ochrana již následující den po založení konta Dětský Genius pojištění platné v ČR i v zahraničí pojištění i pro běžné rekreační sporty včetně lyžování Dětské pojištění Plus, navíc: finanční náhrada v případě hospitalizace dítěte pojistné krytí v případě chirurgických zákroků (popáleniny, zlomeniny, ) pojištění až dvou zákonných zástupců CO JE POJIŠTĚNO V rámci založení spořicího konta Dětský Genius obdrží vaše dítě automaticky a zcela zdarma pojistnou ochranu pro případ trvalé invalidity následkem úrazu až do výše Kč. Toto pojištění je dále možné rozšířit o volitelný pojistný program Dětské pojištění Plus, které navíc oproti základnímu programu Dětské pojištění obsahuje: pojištění pro případ chirurgického zákroku až do výše Kč tedy hlavně zlomeniny, popáleniny nebo další chirurgické úkony v případě úrazu dítěte. Výše pojistného plnění se stanovuje na základě oceňovací tabulky, která je součástí pojistných podmínek pojištění náhrady v případě hospitalizace dítěte v případě, že bude vaše dítě hospitalizováno, bude mu od prvního dne v nemocničním zařízení vypočítána náhrada ve výši 100 Kč za každý den hospitalizace pojištění smrti až dvou zákonných zástupců následkem úrazu v případě smrti zákonného zástupce bude dítěti vyplacena jednorázová částka Kč 2

5 POJISTNÁ OCHRANA A LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ Základní pojistný program Dětské pojištění Pojistná ochrana (riziko kryté pojištěním) Výše pojistného krytí (výše plnění v případě pojistné události) Trvalá invalidita následkem úrazu dítěte... až Kč* * podle stupně tělesného poškození (oceňovací tabulka je součástí pojistných podmínek) Volitelný nadstavbový pojistný program Dětské pojištění Plus Pojistná ochrana (riziko kryté pojištěním) Výše pojistného krytí (výše plnění v případě pojistné události) Trvalá invalidita následkem úrazu dítěte... až Kč* Chirurgický zákrok dítěte...až Kč* Smrt následkem úrazu až dvou zákonných zástupců Kč / Kč** Náhrada v případě hospitalizace dítěte v nemocničním zařízení Kč / den * podle stupně tělesného poškození (oceňovací tabulka je součástí pojistných podmínek) ** v případě úmrtí obou zákonných zástupců v rámci jedné pojistné události je pojistné plnění Kč VÝLUKY (VÝŇATEK Z VÝLUK) Pojistné plnění podle tohoto pojištění nebude vyplaceno v případě, že smrt nebo invalidita pojištěného byly způsobeny přímo nebo nepřímo, plně nebo částečně: sebevraždou nebo pokusem o ni intoxikací nebo vlivem narkotik úmyslnou účastí na nelegální činnosti nebo porušení či pokusu o porušení zákona bungee jumpingem canyoningem účastí při jakékoliv profesionální sportovní činnosti (úplné znění výluk je součástí pojistných podmínek) 3

6 . JAK POJIŠTĚNÍ SJEDNAT Základní pojistný program Dětské pojištění získáte automaticky se založením konta Dětský Genius na pobočkách GE Money Bank. Volitelný nadstavbový program Dětské pojištění Plus získáte přistoupením k tomuto pojistnému programu na základě formuláře Žádost o zařazení do pojistného programu Dětské pojištění Plus na pobočkách GE Money Bank. JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ POJISTNÉ UDÁLOSTI V případě pojistné události kontaktujte Amcico pojišťovnu na tel.: nebo navštivte internetové stránky kde naleznete formuláře pro nahlášení pojistné události, které po vyplnění zašlete společně s dokumenty potvrzujícími platnost uplatňovaného nároku na adresu: Amcico pojišťovna a.s. V Celnici 1028/ Praha 1 4

7 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č uzavřená podle zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, mezi GE Money Bank, a.s. se sídlem Vyskočilova 1422/1a, Praha 4 IČ: DIČ: CZ zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 5403 jednající: Brett Matthew Belcher, člen představenstva Christoph Glaser, člen představenstva (dále jen GEMB nebo pojistník ) a Amcico pojišťovna a. s. se sídlem V Celnici 1028/10, Praha 1 IČ: DIČ: CZ zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1653 zastoupena: Danielem Martínkem, generálním ředitelem (dále jen Amcico nebo pojistitel ) Preambule A) Vzhledem k tomu, že Amcico je pojišťovnou ve smyslu zákona 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění (dále jen zákon ) a v rámci své podnikatelské činnosti je oprávněna vykonávat pojišťovací činnost podle ust. 7 odst. 3 zákona v rozsahu pojistných odvětví 1 a 6 životních pojištění, uvedených v části A přílohy k zákonu a v rozsahu pojistných odvětví 1 a 2 neživotních pojištění, uvedených v části B přílohy k zákonu, B) vzhledem k tomu, že Amcico má zájem poskytovat zákazníkům GEMB úrazové pojištění, C) vzhledem k tomu, že GEMB nabízí zákazníkům konto Dětský Genius (dále jen spořící účet ) sjednané na základě Smlouvy o bankovních produktech a službách (dále také jako smlouva o spořícím účtu ), D) vzhledem k tomu, že GEMB má zájem uzavírat ve prospěch majitelů spořícího účtu a popřípadě i jejich zákonných zástupců úrazové pojištění, dohodly se smluvní strany takto: 1 Předmět smlouvy 1. Předmětem této smlouvy je sjednání pojištění a) ve prospěch všech majitelů spořících účtů, založených po datu podpisu této smlouvy smluvními stranami; tito majitelé spořícího účtu budou automaticky pojištěni dle pojistného programu Dětské pojištění; b) ve prospěch majitelů spořícího účtu a jejich zákonných zástupců, kteří jménem majitelů účtu uzavírají spořící účet s GEMB a kteří požádají o pojištění dle volitelného pojistného programu úrazového pojištění v souvislosti s uzavřením spořícího účtu s GEMB; tito majitelé spořícího účtu a jejich zákonní zástupci budou pojištěni dle pojistného programu Dětské pojištění Plus; c) ve prospěch majitelů spořícího účtu a jejich zákonných zástupců, kteří jménem majitelů účtu uzavírají spořící účet s GEMB a kteří požádají o pojištění dle volitelného pojistného programu úrazového pojištění po uzavření spořícího účtu; tito majitelé spořícího účtu a jejich zákonní zástupci budou pojištěni dle pojistného programu Dětské pojištění Plus; přičemž GEMB je pojistníkem a výše uvedení majitelé spořícího účtu a jejich zákonní zástupci jsou pojištěnými. V rámci jednoho spořícího účtu je možné sjednat pouze jeden volitelný program Dětské pojištění Plus. Zařazení do volitelného pojištění Dětské pojištění Plus se dále řídí následujícími ustanoveními: a) v rámci jednoho volitelného pojistného programu Dětské pojištění Plus mohou být pojištěni maximálně dva zákonní zástupci majitele spořícího účtu (dítěte), přičemž kdo je zákonným zástupcem dítěte upravuje zákon o rodině; b) zařazení do volitelného pojistného programu Dětské pojištění Plus se uskuteční na základě vyplnění formuláře Žádosti o zařazení do pojištění dle pojistného programu Dětské pojištění (dále také jako přihláška ). Vzor přihlášky je uveden v Příloze č. 6 této smlouvy; c) společně se zákonným zástupcem majitele spořícího účtu (dítěte), který vyplněním a podpisem přihlášky požádal o své zařazení do volitelného pojistného programu Dětské pojištění Plus, je do volitelné pojistného programu Dětské pojištění Plus automaticky zařazen i druhý zákonný zástupce majitele spořícího účtu, v případě, že tento existuje. Majitel spořícího účtu je vždy oprávněnou osobou, veškeré pojistné plnění bude poukazováno v jeho prospěch. 2. Pojištění sjednané dle této smlouvy je pojištěním obnosovým; jedná se o úrazové pojištění. Pojistná nebezpečí a pojistné události jsou uvedeny v této pojistné smlouvě a v příslušných pojistných podmínkách a smluvních ujednáních v přílohách této pojistné smlouvy, které jsou její nedílnou součástí: a. Všeobecné pojistné podmínky skupinového úrazového pojištění (VPPSÚP) jsou 5

8 Přílohou č. 1 této smlouvy; b. Zvláštní pojistné podmínky skupinového úrazového pojištění Pojištění pro případ smrti následkem úrazu (ZPPSÚP AD) jsou Přílohou č. 2; c. Zvláštní pojistné podmínky skupinového úrazového pojištění Pojištění pro případ trvalé invalidity následkem úrazu (ZPPSÚP PI) jsou Přílohou č. 3; d. Zvláštní pojistné podmínky skupinového úrazového pojištění Pojištění pro případ chirurgického zákroku a/nebo hospitalizace z důvodu úrazu (ZPPSÚP SDB-A) jsou Přílohou č Pojistné podmínky uvedené v přílohách č. 1 4 se použijí pro tuto smlouvu v rozsahu a s odchylkami uvedenými v 3 odst. 1 této smlouvy. Všechny tyto přílohy č. 1 4 a také další přílohy této smlouvy jsou nedílnou součástí této smlouvy. Pojistitel je odpovědný za obsah příloh č. 1 4 a spoluodpovědný za přílohy č. 5, 6 a 8 10 této smlouvy. 2 Závazky GEMB GEMB se za účelem řádného plnění předmětu této smlouvy zavazuje: 1. předávat všem zájemcům o spořící účet stanoveným v 1 odst. 1 písm. a) této smlouvy informační materiál, jehož vzor je Přílohou č. 5 této smlouvy, a to spolu se smlouvou ke spořícímu účtu; 2. nabízet zákazníkům při sjednávání podmínek spořícího účtu, že v jejich prospěch sjedná pojištění dle pojistného programu Dětské pojištění Plus; 3. předávat zákonným zástupcům majitelů spořícího účtu stanoveným v 1 odst. 1 písm. b) této smlouvy informační materiál, jehož vzor je Přílohou č. 5 této smlouvy, a to spolu se smlouvou o spořícímu účtu a v případě zájmu těchto zákonných zástupců o sjednání pojištění dle pojistného programu Dětské pojištění Plus i formulář Žádosti o zařazení do pojištění dle pojistného programu Dětské pojištění Plus, jehož vzor je Přílohou č. 6 této smlouvy; 4. nabízet zákonným zástupcům majitelů spořícího účtu stanovených v 1 odst. 1 písm. c) této smlouvy pojištění dle pojistného programu Dětské pojištění Plus a těmto zákonným zástupcům předávat informační materiál, jehož vzor je Přílohou č. 5 této smlouvy, a to spolu s formulářem Žádosti o zařazení do pojištění dle pojistného programu Dětské pojištění Plus, jehož vzor je Přílohou č. 6 této smlouvy; 5. vést přesnou evidenci o tom, kdy byly jednotlivé spořící účty uzavřeny; 6. vést přesnou evidenci o tom, kdy byly přijaty jednotlivé písemné Žádosti zákonných zástupců majitelů spořících účtů o zařazení do pojištění dle pojistného programu Dětské pojištění Plus; 7. poskytovat pojistiteli informace o majitelích spořících účtů a jejich zákonných zástupcích, na něž se vztahuje pojištění dle pojistných programů Dětské pojištění a Dětské pojištění Plus, a to v rozsahu dle 5 této smlouvy; 8. uchovávat spolu s dokumentací smlouvy o spořícím účtu i formulář Žádosti o zařazení do pojištění dle pojistného programu Dětské pojištění Plus, jehož součástí je i souhlas pojištěného se zpracováním osobních údajů a souhlas se získáváním údajů o zdravotním stavu pojištěného a v případě pojistné události tento souhlas na písemnou žádost pojistitele poskytnout pojistiteli za účelem vyřízení pojistné události; 9. platit za podmínek 4 této smlouvy pojistné za poskytované pojištění dle pojistných programů Dětské pojištění a Dětské pojištění Plus; 10. poskytovat pojistiteli součinnost při vyřizování pojistných událostí, je-li to třeba k vyřízení nároku z pojištění dle pojistných programů Dětské pojištění a Dětské pojištění Plus, a to podle ustanovení v 5 odst. 3, 4 této smlouvy. 3 Závazky pojistitele Pojistitel se za účelem řádného plnění této smlouvy zavazuje: 1. poskytnout pojištěným dle této pojistné smlouvy následující pojistnou ochranu: a. Dětské pojištění automatické pojištění majitele spořícího účtu dítěte: pojištění pro případ trvalé invalidity následkem úrazu pojistná částka Kč; v případě pojistné události úplné trvalé invalidity následkem úrazu (VPPSÚP, ZP- PSÚP PI) bude ve prospěch majitele spořícího účtu, tj. oprávněné osoby pojištěného dítěte vyplaceno jednorázové pojistné plnění ve výši podle stupně postižení odpovídající pojistné částce Kč. b. Dětské pojištění Plus volitelné pojištění majitele spořícího účtu dítěte a zákonných zástupců majitele spořícího účtu i) navýšení automatického pojištění majitele spořícího účtu pojištěného dítěte, poskytovaného v rámci Dětského pojištění o pojistnou ochranu pro případ chirurgického zákroku, kdy výše pojistného plnění je stanovena procentem odpovídající tomuto zákroku (podle Oceňovací tabulky chirurgických zákroků) z pojistné částky Kč, a o pojistnou ochranu pro případ hospitalizace, kdy pojistitel vyplatí pojištěnému dítěti pojistné plnění 100 Kč za každý den od 1. (prvního) dne hospitalizace až do 365. (třístého šedesátého pátého) dne, za předpokladu, že pojištěný je hospitalizován z důvodu úrazu, vzniklého poprvé po uzavření tohoto pojištění. Tělesná poranění, jež existovala před vstupem do pojištění, nejsou tímto pojištěním kryta (ZPPSÚP SDB-A); ii) pojištění zákonných zástupců majitele spořícího účtu pro případ smrti následkem úrazu (VPPSÚP, ZPPSÚP-AD), přičemž za obmyšlenou osobu se určuje dítě. V rámci pojistného programu Dětské pojištění Plus mohou být pojištěni až dva zákonní zástupci majitele spořícího účtu. V případě každé jednotlivé pojistné 6

9 události, ke které dojde během platnosti tohoto pojištění, bude ve prospěch majitele spořícího účtu, tj. obmyšlené osoby vyplaceno jednorázové pojistné plnění Kč. V případě úmrtí obou pojištěných zákonných zástupců majitele spořícího účtu při stejném úrazovém ději (dále jen společný úraz ) nebo pokud oba pojištění zákonní zástupci zemřou na následky tohoto společného úrazu v době do 365 (tříset šedesáti pěti) dnů od data tohoto úrazu, je toto považováno za jednu pojistnou událost a maximální výše pojistného plnění je v takovém případě Kč. 2. poskytovat pojištěným dle této smlouvy v případě pojistné události pojistné plnění dle pojistných programů Dětské pojištění a Dětské pojištění Plus; 3. že pojištění, uvedení v seznamu vypracovaném GEMB dle odst. 1 a) a b) 5 této smlouvy jsou pojištěnými dle této smlouvy, tj. jsou pojištěni dle pojistných programů Dětské pojištění a Dětské pojištění Plus; 4. vyřizovat pojistné události z pojištění dle pojistných programů Dětské pojištění a Dětské pojištění Plus i po skončení platnosti této smlouvy, pokud k pojistné události došlo v době platnosti pojištění daného majitele spořícího účtu či jeho pojištěného zákonného zástupce dle této smlouvy; 5. provádět v termínech vzájemně odsouhlasených s GEMB školení zaměstnanců GEMB a jejich obchodních partnerů, kteří budou přicházet do styku s poskytovaným pojištěním dle pojistných programů Dětské pojištění a Dětské pojištění Plus; 6. zajistit v dostatečném množství tisk Informačního materiálu uvedeného v Příloze č. 5 smlouvy. 4 Výše pojistného a platební podmínky*) 1. Výše měsíčního pojistného za pojištění dle pojistného programu Dětské pojištění je 6,- Kč za každého majitele spořícího účtu, který je pojištěn dle tohoto pojistného programu. 2. Výše měsíčního pojistného za pojištění dle pojistného programu Dětské pojištění Plus je 49,- Kč za každý jednotlivý uzavřený pojistný program sjednaný na základě Žádosti o zařazení do pojištění dle pojistného programu Dětské pojištění Plus. 3. Výše měsíčního pojistného podle odst. 1 a 2 tohoto paragrafu se vztahuje na všechny pojištěné podle pojistných programů Dětské pojištění a Dětské pojištění Plus bez ohledu na datum uzavření smlouvy o spořícím účtu nebo datum podání Žádosti o zařazení do pojištění podle pojistného programu Dětské pojištění Plus v jednotlivém konkrétním měsíci. 4. GEMB se zavazuje k placení pojistného dle odst. 1 a 2 tohoto paragrafu za všechny pojištěné, které uvedl v seznamu pojištěných dle 5 odst. 1 a) a b) této smlouvy. Platbu provede GEMB na základě výše uvedeného seznamu pojištěných nejpozději do 30. dne měsíce následujícího po měsíci, za který je platba prováděna, a to na účet pojistitele vedený u GE Money Bank, a.s., č /0600. Pojistitel se zavazuje nezrušit uvedený účet po celou dobu trvání této smlouvy. 5. S cílem uvážit možný měnový vývoj, inflaci nebo rozsah uplatněných nároků nepoměrně vyšší než původně uvažovaný při výpočtu sazeb pojistného, je pojistitel oprávněn požadovat odpovídající zvýšení pojistného dle odst. 1 a 2 tohoto paragrafu ke každému 1. lednu příslušného kalendářního roku (dále výročí smlouvy), počínaje 1. lednem Tento nárůst musí být písemně odsouhlasen smluvními stranami ve formě dodatku k této smlouvě, a to alespoň tři (3) měsíce před výročím smlouvy. *) Pojmy měsíc, měsíční, měsíčnímu uvedené v kterékoli části 4 této smlouvy znamená kalendářní měsíc. 5 Evidence pojištěných a vyřizování nároků z pojištění 1. Nejpozději do 9. kalendářního dne každého kalendářního měsíce zašle GEMB pojistiteli: a) seznam všech majitelů spořících účtů, kteří byli zařazeni do pojistného programu Dětské pojištění a kteří jsou pojištěnými ve smyslu 1 odst. 1 písm. a) této smlouvy k poslednímu dni předešlého kalendářního měsíce a to elektronickou cestou. Přesná podoba seznamu dle předchozí věty, včetně obsahu, je uvedena v Příloze č. 8 této smlouvy. b) seznam všech majitelů spořících účtů, v rámci kterých bylo sjednáno pojištění dle pojistného programu Dětské pojištění Plus a kteří jsou pojištěnými ve smyslu 1 odst. 1 písm. b) a c) této smlouvy a to elektronickou cestou. Přesná podoba seznamu dle předchozí věty, včetně obsahu, je uvedena v Příloze č. 9 této smlouvy. c) seznam všech majitelů spořícího účtu, jejichž zákonný zástupce písemné požádal pojistníka o ukončení pojistného programu Dětské pojištění Plus podle 6 odst. 10 této smlouvy a kteří byli současně pojistníkem uvedeni v seznamu pojištěných podle 5 odst. 1 b) a za které bylo pojistníkem zaplaceno pojistné, a to elektronickou cestou. Přesná podoba seznamu dle předchozí věty včetně obsahu, je uvedena v Příloze č Obě smluvní strany se zavazují zachovávat veškeré bezpečnostní standardy ve vztahu k šíření počítačových virů a ochrany počítačové sítě a předávat data a média nebo jakékoliv jiné informace v šifrované nebo jinak zabezpečené podobě tak, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k těmto médiím a datům nebo k jakémukoliv zneužití neoprávněnou osobou. 3. Obě smluvní strany budou vést záznamy o uzavřených smlouvách ke spořícímu účtu a přijatých Žádostech o zařazení do pojistného programu Dětské pojištění Plus, jejich platnosti a pojištěných osobách, a to nejméně po dobu 10 let od ukončení platnosti 7

10 této smlouvy. Po stejnou dobu uchovají smluvní strany přílohy této smlouvy dle 1 této smlouvy. 4. Veškerá administrativa spojená s uplatněním nároků na pojistné plnění bude vyřizována pojistitelem. Pokud by GEMB nedopatřením obdržela uplatnění nároku z pojištění, dokumentaci k pojistné události nebo oznámení pojistné události, zašle tuto informaci, resp. obdržené dokumenty bez zbytečného odkladu pojistiteli. 5. Vzhledem k časové prodlevě se kterou jsou pojistiteli zasílány údaje o pojištěných ( 5 této smlouvy, odst. 1, písm. a) a b)), se GEMB zavazuje sdělit na požádání pojistitele datum počátku pojištění dle příslušného pojistného programu pojištěného, u něhož došlo k pojistné události. Tyto údaje poskytne GEMB pověřeným osobám pojistitele neprodleně telefonicky nebo elektronicky během pracovní doby, nejpozději však do konce pracovního dne, ve kterém pojistitel tento požadavek vznesl. 6 Platnost pojištění 1. Pojistné období, za které se platí běžné pojistné, dle této smlouvy je 1 (jeden) kalendářní měsíc. 2. Pojistná doba jednotlivého pojištění je doba od počátku pojištění do doby zániku spořícího účtu (tj. dovršení věku 15 let majitele spořícího účtu). V případě, že platnost této rámcové pojistné smlouvy bude ukončena, nemá tato skutečnost vliv na platnost jednotlivých pojištění za předpokladu úhrady pojistného za jednotlivé pojištěné, kteří byli zařazeni do pojištění po dobu platnosti této rámcové pojistné smlouvy. Pojistná doba jednotlivých pojištění končí dnem zrušení spořícího účtu, otevřeného v době platnosti této pojistné smlouvy, max. dovršením 15 let věku majitele spořícího účtu. 3. Majitel spořícího účtu (dítě) je pojištěn podle programu Dětské pojištění od hod. dne následujícího po dni uzavření smlouvy o spořícím účtu. 4. Majitel spořícího účtu a zákonný zástupce majitele spořícího účtu jsou pojištěni dle pojistného programu Dětské pojištění Plus a. od hod. dne následujícího po dni uzavření smlouvy o spořícím účtu pokud zákonný zástupce majitele spořícího účtu o toto pojištění požádal současně s uzavřením uvedené smlouvy nebo b. od hod. následujícího dne po dni, ve kterém zákonný zástupce majitele spořícího účtu požádal o zařazení do pojistného programu Dětské pojištění Plus vyplněním a podepsáním formuláře Žádosti o zařazení do pojištění dle programu Dětské pojištění Plus, za předpokladu, že spořící účet je v platnosti. 5. Majitel spořícího účtu a zákonný zástupce majitele spořícího účtu jsou pojištěni dle příslušného pojistného programu po celou pojistnou dobu, za kterou za ně GEMB zaplatí pojistné. Platnost pojištění pro jednotlivé pojištěné je automaticky prodloužena, pokud GEMB zařadí majitele spořícího účtu do seznamu dle 5 odst. 1 této smlouvy. 6. Pojištění jednotlivých majitelů spořícího účtu, pojištěných v rámci Dětského pojištění zaniká kromě důvodů uvedených v VPPSÚP a VPPSÚP PI: a. dnem kdy majitel spořícího účtu dosáhne věku 15 let; b. dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného, doručené GEMB v souladu s ust. 20 zákona o pojistné smlouvě; c. dnem zrušení spořícího účtu. 7. Pojištění jednotlivých majitelů spořícího účtu a jejich zákonných zástupců pojištěných v rámci Dětského pojištění Plus zaniká kromě důvodů uvedených v VPPSÚP a VPPSŮP AD: a. dnem, kdy majitel spořícího účtu dosáhne věku 15 let; b. dnem podání písemné žádosti o ukončení pojištění podle odst. 10 tohoto paragrafu; c. dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného, doručené GEMB v souladu s ust. 20 zákona o pojistné smlouvě; d. dnem zrušení spořícího účtu. 8. Pojištění jednotlivých zákonných zástupců majitele spořícího účtu, pojištěných v rámci programu Dětské pojištění Plus zaniká dnem, kdy pojištěný zákonný zástupce dosáhne věku 75 let. 9. Posledním pojistným obdobím, za které GEMB zaplatí běžné pojistné začíná prvním dnem kalendářního měsíce předcházejího měsíci, ve kterém majitel spořícího účtu dosáhne věku 15 let a končí dnem dosažení věku 15 majitelem spořícího účtu včetně, nedojde-li dříve k zániku pojištění. Za takto definované poslední pojistné období zaplatí GEMB pojistné ve výši podle 4, odst. 1 a V případě, že pojištěný majitel spořícího účtu projeví na základě písemné žádosti doručené pojistníkovi zájem o ukončení pojištění podle programu Dětské pojištění Plus v prvních 30 dnech ode dne jeho vzniku, končí pojištění dnem doručení této písemné žádosti pojistníkovi. V takovém případě pojistitel vrátí pojistníkovi pojistné zaplacené za pojištění majitele spořícího účtu, jehož pojištění zaniklo popsaným způsobem. V těchto případech se postupuje v souladu s 23 odst. 4, 5 a 6 zákona o pojistné smlouvě. 7 Společná ustanovení 1. GEMB není odpovědná za jakékoli škody vyplývající z pojišťovací činnosti pojistitele dle této smlouvy, pokud nejsou takové škody způsobeny nesplněním nebo nesprávným plněním smluvních povinností GEMB. 2. GEMB není oprávněná vydat pojištěným jakékoli potvrzení o pojištění, pojistku nebo příslib výplaty pojistného plnění v rámci pojistných programů poskytovaných na zá- 8

11 kladě této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu pojistitele, není oprávněna k prominutí závazku pojištěného, ani ke stanovení závazku pojistitele. Pojistitel se zavazuje poskytnout potvrzení o pojištění dle této smlouvy o to na žádost pojištěného. 3. Obě smluvní strany se zavazují, že nebudou publikovat žádný reklamní text týkající se pojistných programů poskytovaných na základě této smlouvy ani jakoukoli publikaci týkající se GEMB, pojistitele nebo jejich produktů či zákazníků bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. 8 Povinnost mlčenlivosti 1. Smluvní strany se zavazují vzájemně chránit své obchodní zájmy. 2. GEMB se zavazuje, že podklady dle 1 odst. 2 této smlouvy a jiné informace a materiály, které mu předá pojistitel, bude využívat pouze k účelu dle této smlouvy. 3. Pojistitel bere na vědomí, že GEMB je bankou ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů a že veškeré informace o obchodech GEMB, jeho zákaznících, majitelích spořícího účtu, know-how a dalších záležitostech, které získal nebo získá v souvislosti s touto smlouvu a které nejsou veřejně dostupné a známé, jsou předmětem bankovního tajemství, obchodního tajemství, případně jsou předmětem ochrany dat dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (vše dále jen Důvěrné informace ). 4. GEMB bere na vědomí, že veškeré informace o obchodech pojistitele, jeho zákaznících, know-how a dalších záležitostech, které získal nebo získá v souvislosti s touto smlouvu a které nejsou veřejně dostupné a známé, jsou předmětem obchodního tajemství, případně jsou předmětem ochrany dat dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (vše dále jen Důvěrné informace ). 5. Smluvní strany se zavazují, že budou zachovávat mlčenlivost o všech Důvěrných informacích. 6. Smluvní strany se zavazují, že nezpřístupní žádné Důvěrné informace jakékoliv třetí osobě ani je nebudou jakýmkoli způsobem bez právního důvodu nebo v rozporu s pokyny druhé smluvní strany shromažďovat, sbírat, uchovávat, rozšiřovat, zpřístupňovat, zpracovávat, využívat či sdružovat s jinými informacemi. Dále se zavazují, že veškeré Důvěrné informace, se kterými přijdou do styku nad rámec této smlouvy bez zbytečného odkladu předají druhé smluvní straně a v období, kdy budou s Důvěrnými informacemi sami nakládat, zajistí jejich dostatečnou ochranu před jakoukoli jejich ztrátou, odcizením, zničením, neoprávněným přístupem, náhodným či jiným poškozením či jiným neoprávněným využíváním nebo zpracováním. Po ukončení platnosti této smlouvy jsou obě smluvní strany povinny veškeré Důvěrné informace, jejich kopie, popřípadě jejich záznamy pořízené na nosičích dat či jiných médiích bez odkladu vrátit, popřípadě je zničit. Žádná ze smluvních stran si nesmí v žádném případě tyto informace ponechat nebo je používat mimo rámec této smlouvy případně mimo rámec své činnosti související s touto smlouvou. Tato povinnost i povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy. 7. Smluvní strany se zavazují, že při realizaci plnění v rámci této smlouvy budou dbát na co nejvyšší úroveň poctivosti a etiky v obchodním styku, respektovat všechny příslušné zákony a postupovat v souladu s etickými principy, pravidly a způsoby chování, které plně odpovídají závazku GE Integrity GEMB a jeho politice dodržování právních a etických zásad v podnikání, jakož i Kodexu etiky v pojišťovnictví. Pojistitel a GEMB prohlašují, že se seznámili s výše uvedenými principy a závazkem integrity v písemné podobě a mají jejich znění k dispozici. Závazek GE Integrity tvoří Přílohu č. 7. této smlouvy a Kodex etiky v pojišťovnictví je umístěn na Těmito pravidly se v rámci této smlouvy budou smluvní strany řídit jak ve vzájemném styku, tak ve styku s třetími stranami. Porušení těchto pravidel se považuje za hrubé porušení této smlouvy s možným následkem okamžitého odstoupení od smlouvy. Pojistitel a GEMB prohlašují, že výše uvedená pravidla budou dodržována i jinými osobami jakkoli se podílejícími se na plnění této smlouvy, a to zejména zaměstnanci pojistitele a GEMB, podílejícími se na plnění této smlouvy. Pojistitel se zavazuje písemně informovat své zaměstnance o pravidlech v rámci této smlouvy a zejména povinnosti mlčenlivosti vzhledem k Důvěrným informacím. Pojistitel a GEMB se zaručují, že tato povinnost a povinnost mlčenlivosti jejich zaměstnanců trvá po jak dobu trvání pracovněprávního poměru jeho zaměstnanců, tak po jeho skončení. 8. Smluvní strany jsou povinny zachovávat veškeré bezpečnostní standardy ve vztahu k šíření počítačových virů a ochrany počítačové sítě. Obě smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny dodržovat veškeré právní předpisy vztahující se k ochraně dat, obchodnímu tajemství, jakož i jiné právní předpisy. 9. Veškerá ujednání této smlouvy, vztahující se k předmětu plnění, ceně za plnění, podmínkám plnění, jakož i k jiným smluvním ujednáním, mohou být sděleny a zpřístupněny společnostem náležícím do skupiny General Electric Company se sídlem 3135 Easton Turnpike Fairfield, CT a do skupiny AIG Int. se sídlem New Yorku, Pine Str. 70 a nebo ALICO se sídlem ve Wilmingtonu, ve státě Delawarev USA. 10. V případě porušení povinností uvedených v odstavci 1 až 9 tohoto článku ze strany pojistitele nebo GEMB je porušující povinen zaplatit poškozenému smluvní pokutu ve výši Kč za každé takové porušení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. 9

12 9 Zpracování osobních údajů 1. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že GEMB je dle této smlouvy zpracovatel a pojistitel je správce ve smyslu 4 písmeno j) a k) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen ZOOÚ ). 2. Pojistitel se zavazuje zpracovávat osobní údaje pojištěných dle této smlouvy, které mu byly zpřístupněny GEMB výlučně v rozsahu a pro účely této smlouvy. 3. Pojistitel si v případě vyřizování konkrétní pojistné události z pojištění dle této smlouvy vyžádá od GEMB zaslání písemného souhlasu pojištěného se zpracováním jeho osobních údajů včetně citlivých osobních údajů potřebných k vyřízení pojistné události, jež je součástí formuláře Žádosti o zařazení do pojištění dle pojistného programu Dětské pojištění Plus. 4. Smluvní strany se zavazují uchovávat veškerá data, podklady, dokumenty nebo jakékoliv jiné materiály a nosiče obsahující data (dále společně jen data a média ) na chráněných místech a z hlediska techniky a bezpečnosti informací a osobních údajů zabezpečené tak, že je zaručeno, že nedojde k jakémukoliv přístupu neoprávněné třetí osoby nebo k jinému neoprávněnému zásahu (např. trezory, používání hesel, screen savers, aj. bezpečnostní standardy). 5. Smluvní strany se zavazují předávat data a média nebo jakékoliv jiné informace obsahující data v šifrované nebo jinak zabezpečené podobě tak, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k těmto médiím a datům nebo k jakémukoliv zneužití neoprávněnou osobou. Smluvní strany se zavazují zajistit nejvyšší možné standardy technického a organizačního zabezpečení a přenosu dat, jaké lze s ohledem na předmět této smlouvy a postavení smluvních stran důvodně požadovat. 10 Informace pro zájemce o pojištění podle 66, odst. 2, zákona č. 37/2004. Informace, které musí být zájemci o pojištění oznámeny před uzavřením pojistné smlouvy: a. Pojištění nevytváří odkupní hodnotu ani nezakládá nárok na bonusy. Pojištění není vázáno na investiční podíly. b. Z daňových předpisů se k pojištění vztahuje především zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů v platném znění (zejména 4 a 19 upravují osvobození od daně, 10 řeší zdanění ostatních příjmů). Dále se k pojištění vztahuje i zákon č. 558/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, zejména 25, který upravuje osvobození od daně z přidané hodnoty. Daňové předpisy se mění každý rok, konkrétní otázky je nutno řešit s daňovým poradcem. c. Pojistník nebo oprávněná/obmyšlená osoba se mohou se svojí stížností obrátit písemně přímo na Amcico pojišťovnu a.s., klientský servis, V Celnici 1028/10, Praha 1. Pojistník nebo oprávněná/obmyšlená osoba se mohou se svojí stížností obrátit i na Českou národní banku, sekce dohledu nad finančním trhem, odbor dohledu nad pojišťovnictvím nebo na samostatný odbor ochrany spotřebitele řízení, Na Příkopě 28, Praha 1. d. Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Pojistník prohlašuje, že byl dle 66 a násl. zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě před podpisem této smlouvy seznámen se všemi potřebnými informacemi a pojistnými podmínkami. Na vyžádání poskytne pojistitel další informace, týkající se tohoto pojištění. 11 Ukončení platnosti smlouvy a změny smlouvy, zánik jednotlivého pojištění 1. Tuto smlouvu je možné vypovědět písemnou výpovědí, která musí být doručena druhé smluvní straně nejpozději 6 měsíců před koncem kalendářního roku. Tato smlouva následně zaniká ke konci příslušného kalendářního roku. 2. Ve všech případech musí mít výpověď písemnou formu a musí být doručena druhé smluvní straně. 3. Pojistník i pojistitel jsou oprávněni od této smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v 23 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. 4. Pojištění dle této smlouvy zaniká rovněž dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části, prokazatelným způsobem doručené GEMB; lhůta stanovená v upomínce nesmí být kratší než jeden měsíc. Nezaplacení pojistného za jednotlivé pojištění dle této smlouvy nemá za následek zánik této smlouvy. 5. Smluvní strany sjednaly, že v případě pojistné události není žádná smluvní strana oprávněna vypovědět tuto smlouvu jako celek ve smyslu 22, odst. 3 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. 6. Ukončení pojištění konkrétního majitele spořícího účtu nebo zákonného zástupce majitele spořícího účtu dle této smlouvy, a to jakýmkoliv způsobem, nemá vliv na platnost této smlouvy a na pojištění ostatních majitelů spořícího účtu a popřípadě i zákonných zástupců majitelů spořícího účtu. 7. V případě, že bude tato smlouva kteroukoli ze smluvních stran vypovězena, nemá tato skutečnost vliv na pojištění majitelů spořícího účtu a popřípadě i zákonných zástupců majitelů spořícího účtu, na které se do doby ukončení platnosti této smlouvy vztahuje pojištění dle této smlouvy. Pojištění těchto majitelů spořícího účtu a popřípadě i zákonných zástupců majitelů spořícího účtu dnem měsíce, ve kterém majitel spořícího účtu dosáhne 15 let věku za předpokladu, že GEMB za tyto pojištěné platí pojistné dle 4 této smlouvy. 10

13 8. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma smluvními stranami. Tyto změny se nemohou týkat žádných nároků, které nastaly v období, předcházejícím datu navrhované změny, nebude-li oběma stranami dohodnuto jinak. 9. Všechny dodatky k této smlouvě (jsou-li takové) zaniknou současně se zánikem této smlouvy. 12 Závěrečná ustanovení 1. Tato smlouva je uzavírána na dobu do , s tím, že pokud jedna ze smluvních stran neoznámí písemně druhé smluvní straně ve lhůtě 6 měsíců před uplynutím doby, že nemá zájem na prodloužení platnosti této smlouvy, prodlužuje se platnost této smlouvy vždy automaticky o 12 měsíců, a to za nezměněných podmínek. 2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 3. Pojištění podle této smlouvy je poskytováno od účinnosti této smlouvy. 4. Obě smluvní strany tímto prohlašují, že byly seznámeny a souhlasí s podmínkami uvedenými v této smlouvě, včetně jejích příloh. 5. Smluvní strany nejsou oprávněny postupovat svá práva a/nebo povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. 6. Smluvní strany jsou povinny se navzájem bez zbytečného odkladu informovat o případných změnách na své straně, které mohou mít vliv na vztahy z této smlouvy vyplývající, včetně změny firmy, sídla a čísla účtu. 7. Pozbude-li některé ustanovení této smlouvy platnosti, zůstávají ostatní tímto nedotčena. Neplatné ustanovení se nahradí takovým, které odpovídá nebo je co nejblíže původnímu záměru v ekonomickém smyslu. 8. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy se řídí platným právním řádem České republiky a případné spory vzniklé z této smlouvy rozhodují české soudy. 9. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech v českém jazyce, z nichž všechny mají platnost originálů. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení smlouvy. Přílohy: Příloha č. 1 Všeobecné pojistné podmínky skupinového úrazového pojištění (VPPSÚP) Příloha č. 2 Zvláštní pojistné podmínky skupinového úrazového pojištění Pojištění pro případ smrti následkem úrazu (ZPPSÚP AD) Příloha č. 3 Zvláštní pojistné podmínky skupinového úrazového pojištění Pojištění pro případ trvalé invalidity následkem úrazu (ZPPSÚP PI) Příloha č. 4 Zvláštní pojistné podmínky skupinového úrazového pojištění Pojištění pro případ chirurgického zákroku a/nebo hospitalizace z důvodu úrazu (ZPPSÚP SDB-A) Příloha č. 5 Informační materiál k pojistným programům Dětské pojištění a Dětské pojištění Plus Příloha č. 6 Formulář Žádosti o zařazení do pojištění dle pojistného programu Dětské pojištění Plus Příloha č. 7 Dokument Závazek Integrity GE Příloha č. 8 Vzor seznamu pojištěných podle pojistného programu Dětské pojištění Příloha č. 9 Vzor seznamu pojištěných dle pojistného programu Dětské pojištění Plus Příloha č. 10 Vzor seznamu pojištěných, kteří požádali o ukončení pojistného programu Dětské pojištění Plus 11

14 Všeobecné pojistné podmínky skupinového úrazového pojištění. KÓD: Group 500 Úvodní ustanovení Pojistné smlouvy skupinového úrazového pojištění, které sjednává Amcico pojišťovna a.s., (dále jen pojistitel ), se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a těmito Všeobecnými pojistnými podmínkami skupinového úrazového pojištění (dále jen VPPSÚP ). Článek 1 Vymezení pojmů Pro účely pojištění podle VPPSÚP platí následující výklad pojmů: 1) Pojistník osoba, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu a je povinna platit pojistné. 2) Pojištěný osoba, na jejíž život a zdraví se pojištění vztahuje. 3) Osoba oprávněná k pojištění osoba, která splňuje podmínky pro pojištění stanovené pojistitelem a pojistníkem a v jejíž prospěch může pojistník sjednat skupinové pojištění 4) Oprávněná osoba osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění. 5) Obmyšlený osoba (osoby), kterou určil pojistník v pojistné smlouvě a které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného. 6) Pojistitel právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost podle zvláštního zákona. 7) Pojistná událost nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění. 8) Úraz neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, ke kterému došlo během trvání pojištění a kterým bylo pojištěnému způsobeno poškození zdraví nebo smrt. 9) Trvalá invalidita následkem úrazu trvalé tělesné poškození pojištěného definované ve zvláštních pojistných podmínkách úrazového pojištění a v Oceňovací tabulce obsažené v těchto zvláštních pojistných podmínkách, lékařsky potvrzené v posudku vystaveném lékařem pojistitelem uznaným nebo určeným. 10) Výroční datum pojištění první den druhého a dalšího pojistného období. 11) Čekací lhůta doba určená pojistníkem v pojistné smlouvě, po kterou se pojištění na pojištěného nevztahuje. 12) Občanská válka ozbrojený konflikt mezi dvěma nebo více stranami stejného státu, kdy znepřátelené strany náleží k rozdílným etnickým, náboženským či ideologickým skupinám. Definice zahrnuje: ozbrojené povstání, revoluce, bouře, vzpoury, převraty, důsledky stanného práva. 13) Válka vyhlášený nebo nevyhlášený ozbrojený konflikt mezi dvěma státy. Článek 2 Uzavření pojistné smlouvy 1) K uzavření pojistné smlouvy je třeba, aby návrh pojistitele byl přijat ve lhůtě do 2 měsíců nebo, je-li podmínkou uzavření pojistné smlouvy lékařská prohlídka, do 3 měsíců ode dne, kdy osoba, které byl návrh určen, tento návrh obdržela. 2) Návrh pojistitele lze přijmout též zaplacením pojistného ve výši uvedené v návrhu, jestliže se tak stane ve lhůtě stanovené v odstavci 1. Pojistná smlouva je v takovém případě uzavřena, jakmile bylo pojistné zaplaceno. 3) Obsahuje-li přijetí návrhu dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny proti původnímu návrhu, považuje se takové přijetí za nový návrh. Nevyjádří-li se druhá strana k novému návrhu ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce ode dne, kdy jí byl nový návrh doručen, považuje se návrh za odmítnutý. 4) Úplnou pojistnou smlouvu tvoří: řádně vyplněný návrh na uzavření pojistné smlouvy, prohlášení učiněná pojistníkem a/nebo pojištěným pojistiteli, která jsou uvedena v návrhu na uzavření pojistné smlouvy, osvědčení, lékařské zprávy a jiné dokumenty podepsané pojistníkem a/nebo pojištěným a pojistitelem, jakékoli doplňující otázky pojistitele a odpovědi pojistníka a/nebo pojištěného na ně, pojistka, VPPSÚP, zvláštní pojistné podmínky skupinového úrazového pojištění, jakékoli připojené dodatky a/ nebo smluvní ujednání. Nezbytnou podmínkou uzavření pojistné smlouvy je také zaplacení zálohy na první pojistné stanovené v návrhu pojistné smlouvy. 5) Pojistná smlouva musí mít písemnou formu. Ostatní právní úkony týkající se pojištění musí mít písemnou formu při použití tiskopisů pojistitele, není-li výslovně dohodnuto jinak v pojistné smlouvě. 6) Pojistitel poskytuje pojištěnému pojištění v souladu s dohodnutým předmětem pojištění a s výlukami a omezeními pojištění uvedenými v pojistné smlouvě. Článek 3 Pojistná doba, počátek a konec pojištění 1) Pojistná doba je dobou, na kterou bylo pojištění sjednáno, a činí jeden rok, není-li uvedeno v pojistné smlouvě jinak. 2) Datum počátku pojištění je uveden v pojistné smlouvě a na pojistce, kterou pojistitel vydá pojistníkovi jako potvrzení o uzavření pojistné smlouvy. Toto datum není nikdy pozdější než datum vydání pojistky. 3) Počátek pojištění je v hodin dne uvedeného v pojistné smlouvě jako počátek 12

15 pojištění, pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. 4) Konec pojištění je v hodin dne uvedeného v pojistné smlouvě jako konec pojištění. 5) Počátek pojištění pro jednotlivé pojištěné je uveden v ustanoveních příslušných zvláštních pojistných podmínek nebo v pojistné smlouvě. Článek 4 Pojistná událost 1) Pojistnou událostí je: a) smrt pojištěného následkem úrazu, b) trvalá invalidita následkem úrazu. 2) V pojistné smlouvě může být dohodnuto další pojistné plnění související s pojistnou událostí a další pojistné události mohou být specifikované ve zvláštních pojistných podmínkách. Článek 5 Platba a výše pojistného 1) Pojistným je úplata za pojištění splatná za každé pojištění a dohodnutá v pojistné smlouvě. Pojistné období je časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí běžné pojistné. 2) Lze též dohodnout platbu pojistného ve splátkách v obdobích kratších než jeden rok. 3) Nebylo-li dohodnuto jinak a je-li pojistná smlouva sjednána na pojistnou dobu delší než 1 (jeden) rok, je běžné pojistné splatné prvního dne pojistného období. 4) Pojištění zaniká dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části, doručené pojistníkovi; tato lhůta nesmí být kratší než 1(jeden) měsíc. Upomínka pojistitele musí obsahovat upozornění na zánik pojištění v případě nezaplacení dlužného pojistného. Lhůtu podle věty první lze před jejím uplynutím dohodou prodloužit. 5) Za prodlení s placením pojistného po dobu delší než 30 (třicet) dnů ode dne splatnosti pojistného může pojistitel účtovat úrok. 6) Pojistitel má právo na pojistné za pojistnou dobu, nebylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. Nastala-li pojistná událost, v důsledku které pojištění zaniklo, náleží pojistiteli pojistné za daného pojištěného do konce pojistného období, v němž pojistná událost nastala. 7) Pojistitel je oprávněn započíst proti pojistnému plnění dlužné částky pojistného za daného pojištěného a jiné splatné pohledávky. 8) Pojistné je uhrazeno, když je připsáno na účtu pojistitele. Za účelem identifikace úhrady pojistného pojistitelem je pojistník povinen uhradit pojistné v předepsané výši na určený účet pojistitele a použít předepsaných identifikátorů, zejména variabilního symbolu. 9) Výše pojistného je uvedena v pojistné smlouvě a stanoví se dle rozsahu pojištění, a to na základě ohodnocení rizika a sjednané pojistné částky. Článek 6 Pojistné plnění, rozsah a splatnost 1) Pojistné plnění je částka, kterou pojistitel vyplatí podle pojistné smlouvy, nastane-li pojistná událost. 2) Pojistitel je povinen vyplatit pojistné plnění formou jednorázové výplaty nebo formou splátek, pokud byla forma splátek dohodnuta v pojistné smlouvě. 3) Pojistné plnění odpovídající dohodnuté pojistné částce nebo procentu z dohodnuté pojistné částky bude vyplaceno v závislosti na povaze a rozsahu pojistné události. 4) Pojistné plnění je splatné do 15 (patnácti) dnů po skončení šetření. Šetření je skončeno, jakmile pojistitel sdělí jeho výsledky oprávněné osobě. Pojistitel je povinen ukončit šetření do 3 (třech) měsíců po tom, co mu byla pojistná událost oznámena. Nemůže-li ukončit šetření ve lhůtě 3 (tří) měsíců, je pojistitel povinen sdělit osobě, které má vzniknout nebo vzniklo právo na pojistné plnění, důvody, pro které nelze šetření ukončit, a poskytnout jí na její žádost přiměřenou zálohu. Lhůtu 3 (třech) měsíců lze dohodou prodloužit. Tato lhůta neběží, je-li šetření znemožněno nebo ztíženo z viny oprávněné osoby, pojistníka nebo pojištěného. Pokud byly náklady šetření vynaložené pojistitelem vyvolány nebo zvýšeny porušením povinností účastníků pojištění, má pojistitel právo požadovat na tom, kdo povinnost porušil, přiměřenou náhradu. 5) Výplata pojistného plnění až do výše sjednané pojistné částky k dané pojistné události zbavuje pojistitele další odpovědnosti související s pojistnou událostí nebo jejími důsledky. 6) Úhrn všech výplat z jednoho pojištění nepřesáhne 100% pojistného plnění za pojistnou dobu je-li sjednáno pojištění na 1 (jeden) rok nebo za pojistné období je-li pojištění sjednáno na dobu delší než 1 (jeden) rok, pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. 7) Odmítne-li pojištěný dát souhlas k vyžádání informací od pověřeného zdravotnického zařízení nebo odmítne-li se nechat vyšetřit lékařem, kterého pojistitel určí, nemůže být pojistné plnění vyplaceno. 8) Skupinové úrazové pojištění je pojištěním obnosovým. Článek 7 Uplatnění nároku 1) Osoba, která má právo na pojistné plnění, je povinna uplatnit u pojistitele nárok na pojistné plnění v písemné formě spolu s dokumenty potvrzujícími platnost tohoto nároku. 2) Pojistník je povinen bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit, že nastala pojistná 13

16 událost, podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků této události, předložit k tomu potřebné doklady a postupovat způsobem dohodnutým v pojistné smlouvě. Není-li pojistník současně pojištěným, má tuto povinnost pojištěný. Je-li pojistnou událostí smrt pojištěného, má tuto povinnost obmyšlená osoba. 3) Všechna potvrzení, informace a důkazy požadované pojistitelem budou dodány pojistiteli ve formě a podobě, kterou může pojistitel předepsat. Pojištěný je dále povinen si co možná nejdříve poté, co došlo k tělesnému poškození nebo nemoci, vyžádat a řídit se radou kvalifikovaného lékaře. Pojistitel nevyplatí žádné pojistné plnění za jakékoli následky vzniklé z důvodu nevyhledání nebo nedodržování této rady nebo v důsledku neužívání zařízení nebo prostředků, které mohou být lékařem předepsány. 4) Podmínkou vzniku nároku na pojistné plnění je, že oprávněná osoba poskytne pojistiteli souhlas k vyžádání informací o zdravotním stavu pojištěného. Článek 8 Výluky z pojištění, snížení pojistného plnění 1) Pojistné plnění podle tohoto pojištění nebude vyplaceno v případě, že smrt nebo invalidita pojištěného byly způsobeny přímo nebo nepřímo, plně nebo částečně následkem: a) bakteriálních infekcí (s výjimkou pyogenních infekcí vyplývajících z řezné rány nebo poranění během úrazu), b) jakéhokoli jiného druhu nemoci, c) lékařského nebo chirurgického ošetření (s výjimkou takových, která mohou být nutná jedině proto, že jsou vyvolána úrazy krytými pojistnou smlouvou a provedena v době její platnosti), d) kýly, ústřelu, ischiasu, e) syndromem získaného selhání imunity (AIDS), f) řízení motocyklu s obsahem vyšším než 125 ccm, g) sebevraždy nebo pokusu o ni, h) intoxikace nebo vlivem narkotik, kromě případů, kdy byla narkotika podána na základě doporučení lékaře a pokud nedošlo k předávkování, i) úmyslné účasti v nelegální činnosti nebo porušení nebo pokusu o porušení zákona nebo kladení odporu při zatýkání, j) války, invaze, působení cizích mocností, nepřátelských akcí, občanské války, revoluce, vzbouření, vzpoury, vojenské síly nebo výjimečného stavu, stavu obležení nebo jakékoli jiné události či příčiny, které vedou k vyhlášení a udržování tohoto stavu, zatýkání, karantény, celních opatření, znárodnění na žádost jakékoli veřejné nebo místní zákonné moci, jakékoli zbraně nebo přístroje pracujícího na základě nebo využívajícího jaderné štěpení nebo radioaktivní energii, a to kdykoliv v době míru i války, tato výluka nesmí být ovlivněna žádným oficiálním prohlášením, jež se na ni specificky neodvolává, ať celkově, nebo částečně, k) výkonu služby v ozbrojených silách kterékoli země nebo mezinárodního úřadu v době míru i války, pro takový případ pojistitel, na žádost pojištěného, refunduje úměrnou část pojistného na libovolně dlouhou dobu služby, l) letu pojištěného jako pilota nebo posádky soukromým, vojenským či jakýmkoli jiným leteckým prostředkem, m) letu pojištěného jako cestujícího jakýmkoli leteckým prostředkem, kromě případů, kdy pojištěný cestuje osobní leteckou linkou na stanovené trase podle stanoveného leteckého řádu, n) účasti na výcviku a při provozu ultralehkých letadel, kluzáků, křídel závěsného létání a padáků, či jakéhokoli leteckého prostředku, bungee jumping, canyoning, o) výkonu povolání pojištěného jako člena posádky námořního plavidla, p) účasti při jakékoli profesionální sportovní činnosti (závody, soutěže, včetně přípravy a tréninků), q) účasti v celostátních nebo mezinárodních sportovních soutěžích, r) účasti v jakémkoli závodě motorových prostředků na souši, ve vodě či ve vzduchu, včetně přípravných jízd, s) při řízení motorového vozidla bez příslušného řidičského oprávnění, t) práce pojištěného jako člena policejní zásahové jednotky, posádky rychlého nasazení nebo podobného útvaru, výkonu služby vojáka z povolání nebo člena vojenských posádek plavidel a letadel, u) práce s výbušninami nebo práce kaskadérů, akrobatů a podobných zaměstnání. 2) Toto pojištění se nevztahuje na jakákoli omezení a/nebo poškození duševní a sociální pohody nebo citovou újmu způsobenou z jakýchkoli příčin. 3) Pojistitel má právo snížit pojistné plnění až na jednu polovinu, došlo-li k úrazu následkem požití alkoholu nebo aplikací návykových látek nebo přípravků obsahujících návykové látky pojištěným, a okolnosti, za kterých k úrazu došlo, to odůvodňují. Měl-li však takový úraz za následek smrt pojištěného, sníží pojistitel plnění jen tehdy, jestliže k tomuto úrazu došlo v souvislosti s jednáním pojištěného, jímž jinému způsobil těžkou újmu na zdraví nebo smrt. To neplatí, pokud látky podle věty prvé obsahovaly léky, které pojištěný užil způsobem předepsaným pojištěnému lékařem, a pokud nebyl lékařem nebo výrobcem léku upozorněn, že v době aplikace těchto léků nelze vykonávat činnost, v jejímž důsledku došlo k úrazu. 4) Pojištěný musí dokázat, pokud je to třeba, že pojistná událost nebyla zapříčiněna žádnou z okolností, jež jsou vyjmuty z příčin nezbytných ke vzniku nároku na pojistné plnění. Toto představuje nezbytný předpoklad pro jakýkoliv závazek pojistitele. 14

17 Článek 9 Zánik pojištění 1) Pojištění zaniká uplynutím pojistné doby a dále v souladu s příslušnými ustanoveními zvláštních pojistných podmínek. 2) Pojistitel a pojistník se mohou na zániku pojištění dohodnout. V této dohodě musí být určen okamžik zániku pojištění a dohodnut způsob vzájemného vyrovnání závazků. 3) Pojištění může zaniknout z důvodů uvedených v článku 5 odst. 4) těchto všeobecných pojistných podmínek. 4) Zánik pojištění dle tohoto článku pro jednotlivého pojištěného neznamená zánik pojištění pro ostatní pojištěné dle pojistné smlouvy skupinového úrazového pojištění. 5) Okamžikem, kdy platnost pojištění zaniká, končí povinnost platit pojistné za toto pojištění a pojistiteli vzniká povinnost vrátit pouze případné přeplatky pojistného. Uhrazení další splátky pojistného za toto pojištění po jeho zániku zavazuje pojistitele pouze k vrácení této splátky, neznamená však, že toto pojištění je nadále platné. Článek 10 Výpověď 1) Je-li sjednáno pojištění s běžným pojistným, zaniká pojištění výpovědí pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období; výpověď musí být doručena alespoň 6 (šest) týdnů před uplynutím pojistného období, jinak je neplatná. 2) Pojistitel nebo pojistník mohou pojištění vypovědět do 2 (dvou) měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím pojištění zaniká. 3) Pojistitel nebo pojistník mohou pojištění vypovědět do 3 (třech) měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události. Dnem doručení výpovědi počíná běžet výpovědní lhůta 1 (jednoho) měsíce, jejímž uplynutím pojištění zaniká. Článek 11 Odstoupení a odmítnutí pojistného plnění. 1) Zodpoví-li pojistník nebo pojištěný při sjednávání pojistné smlouvy úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění, má pojistitel právo od pojistné smlouvy odstoupit, jestliže při pravdivém a úplném zodpovězení dotazů by pojistnou smlouvu neuzavřel. To platí i v případě změny pojistné smlouvy. 2) Stejné právo odstoupit od pojistné smlouvy jako pojistitel má, za podmínek podle odst.1, i pojistník, jestliže mu pojistitel nebo jím zmocněný zástupce nepravdivě nebo neúplně zodpověděl jeho písemné dotazy týkající se sjednávaného pojištění. 3) Odstoupením od pojistné smlouvy se smlouva od počátku ruší. Pojistitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů ode dne odstoupení od pojistné smlouvy, vrátit zaplacené pojistné, od kterého se odečte to, co již z pojištění plnil. V případě odstoupení pojistitele se od zaplaceného pojistného odečítají i náklady spojené se vznikem a správou pojištění. 4) Pojistitel může plnění z pojistné smlouvy odmítnout, jestliže a) příčinou pojistné události byla skutečnost, o které se dozvěděl až po vzniku pojistné události a kterou nemohl zjistit při sjednávání pojištění nebo jeho změně v důsledku úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně zodpovězených písemných dotazů, a jestliže by při znalosti této skutečnosti v době uzavření pojistné smlouvy tuto smlouvu neuzavřel, nebo ji uzavřel za jiných podmínek, nebo b) oprávněná osoba uvede při uplatňování práva na plnění z pojištění vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této události zamlčí. 5) Pojistitel má právo odmítnout poskytnutí pojistného plnění, došlo-li k úrazu pojištěného v souvislosti s jednáním, pro které byl uznán vinným úmyslným trestným činem, nebo kterým si úmyslně poškodil zdraví. 6) Dnem doručení oznámení o odmítnutí pojistného plnění pojištění daného pojištěného zanikne. Pojistitel má právo na pojistné do zániku pojištění. Článek 12 Podíl na přebytcích pojistného Případné přebytky pojistného pojistitel použije ke zvýhodnění pojištění formou rozšíření jeho rozsahu, snížení sazeb pojistného nebo zvýšení pojistných částek. Článek 13 Změna osoby obmyšleného 1) Pojistník zmocňuje pojištěného k tomu, aby měnil osobu obmyšleného a aby tuto případnou změnu oznamoval pojistiteli. Pojistník se zavazuje, že si ke každé změně obmyšlené osoby vyžádá předchozí písemný souhlas pojištěného. 2) Změna osoby obmyšleného nabývá účinnosti po obdržení příslušného oznámení pojistitelem. Pojistitel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli platby nebo jiné úkony, které se uskutečnily před obdržením takového písemného oznámení. Článek 14 Zjišťování a přezkoumání zdravotního stavu 1) Pojistitel je oprávněn požadovat údaje o zdravotním stavu a zjištění zdravotního stavu nebo příčiny smrti pojištěného, jsou-li pro to důvody související se stanovením výše pojistného rizika, výše pojistného a šetřením pojistné události, pokud k tomu byl pojistiteli dán souhlas pojištěného. 15

18 2) Zjišťování zdravotního stavu nebo příčiny smrti se provádí na základě zpráv a zdravotnické dokumentace vyžádaných pojistitelem pověřeným zdravotnickým zařízením od ošetřujících lékařů, a v případě potřeby i prohlídkou nebo vyšetřením provedeným zdravotnickým zařízením, které určí pojistitel. 3) V případě úrazu, který má za následek smrt pojištěného, si pojistitel dále vyhrazuje právo na provedení prohlídky těla pojištěného a na provedení pitvy pojištěného na vlastní náklady, pokud to zákon nezakazuje. Článek 15 Pohledávky, poplatky a výdaje Pohledávky a notářské poplatky, jakož i výdaje spojené s výplatou pojistných plnění podle pojistné smlouvy platí příjemce plnění. Veškeré výdaje, které vzniknou pojistiteli působícímu jako třetí strana, musí být zaplaceny osobou, které vznikl nárok na pojistné plnění. Článek 16 Příslušnost soudu Veškeré spory jakékoli povahy, které by mohly z této pojistné smlouvy nebo dodatků k ní vyplynout mezi pojistitelem a pojistníkem nebo pojištěným nebo oprávněnou osobou nebo jejich dědici, budou řešeny výlučně příslušnými českými soudy, pokud není účastníky pojištění dohodnuto jinak. Článek 17 Promlčení Právo na pojistné plnění z pojištění se promlčí nejpozději za 3 roky. Promlčecí doba práva na pojistné plnění počíná běžet za 1 (jeden) rok po vzniku pojistné události. Článek 18 Povinné informace pro pojistníka Povinné informace pro pojistníka jsou uvedeny v návrhu na uzavření pojistné smlouvy, ve všeobecných a zvláštních pojistných podmínkách, jakož i v ostatních písemných materiálech používaných při sjednávání pojištění. Článek 19 Závěrečná ustanovení 1) Od předchozích ustanoveních těchto VPPSÚP se lze odchýlit v pojistné smlouvě nebo ve smluvním ujednání. 2) Pokud dojde po datu účinnosti těchto VPPSÚP ke změně zákonných ustanovení, které mají kogentní povahu, mají takováto ustanovení zákona přednost před těmito VPPSÚP. 3) Pojištěný a/nebo pojistník je povinen oznámit pojistiteli změnu své adresy trvalého bydliště nebo adresy pro doručování, podstatnou změnu zdravotního stavu pojištěného nebo změnu zaměstnání pojištěného. 4) Řádná péče: pojištěný a pojistník jsou povinni učinit všechna rozumná opatření k odvrácení a/nebo snížení každé ztráty a škody a jsou povinni vynaložit veškeré úsilí k náhradě ztrát. Tyto VPPSÚP jsou účinné od Zvláštní pojistné podmínky skupinového úrazového pojištění. Pojištění pro případ smrti následkem úrazu. Kód: Group 600 Úvodní ustanovení 1) Tyto zvláštní pojistné podmínky skupinového úrazového pojištění Pojištění pro případ smrti následkem úrazu (dále jen ZPPSÚP-AD ) jsou součástí pojistné smlouvy a vztahují se na ně Všeobecné pojistné podmínky skupinového úrazového pojištění (dále jen VPPSÚP ). 2) Ustanovení těchto ZPPSÚP-AD mají přednost před VPPSÚP. 3) Toto pojištění poskytuje pojistnou ochranu pojištěnému, jehož jméno je uvedeno v přehledu pojištěných, který zasílá pojistník pravidelně dle dohody. 4) Toto pojištění nenabude platnosti, dokud nebude zaplaceno pojistné, a to ve výši stanovené v pojistné smlouvě. Článek 1 Pojistná událost a pojistné plnění 1) Pojistnou událostí je smrt následkem úrazu (AD). 2) Pokud je následkem úrazu pojištěného tělesné poškození, které má za následek smrt, pojistitel vyplatí obmyšlenému pojistnou částku za předpokladu, že: a) smrt pojištěného nastala v době 365 (tří set šedesáti pěti) dnů od data úrazu, který byl bezprostřední příčinou smrti, b) pojistitel obdrží důkaz o tom, že úraz, který způsobil smrt pojištěného, nastal před datem uvedeným v pojistné smlouvě jako konec tohoto pojištění. 16

19 Článek 2 Počátek pojištění Datum počátku pojištění dle těchto zvláštních pojistných podmínek je stanoven v pojistné smlouvě. Jednotlivý pojištěný je pojištěn od hod. prvního dne, kdy byl uveden v přehledu pojištěných dle odst. 3) Úvodních ustanovení. Článek 3 Pojistná doba, pojistné období 1) Pojistná doba je dobou, na kterou je pojištění sjednáno, a činí 1 (jeden) rok, není-li uvedeno v pojistné smlouvě jinak. 2) Je-li pojistná doba sjednána na pojistnou dobu delší než 1 (jeden) rok, je pojistným obdobím časové období 1 (jednoho) roku, není-li uvedeno v pojistné smlouvě jinak. Článek 4 Omezení platby pojistného plnění Pojistné plnění bude vyplaceno pouze za předpokladu, že pojistná událost: a) je přímým následkem úrazu, b) není způsobena žádným poraněním uvedeným v článku 8 VPPSÚP, a c) nastala jako důsledek úrazu, k němuž došlo v době platnosti tohoto pojištění. Článek 5 Práva pojistitele v případě pojistné události V případě úrazu, který má za následek smrt pojištěného, si pojistitel vyhrazuje právo na provedení prohlídky těla pojištěného a na provedení pitvy pojištěného na vlastní náklady, pokud to zákon nezakazuje. Článek 6 Uplatnění nároku 1) Důkaz o smrti následkem úrazu musí být předložen jednou z obmyšlených osob nebo jejich zákonným zástupcem formou úmrtního listu či prohlášení soudu pojištěného za nezvěstného v případě zmizení a dalšími dokumenty podle požadavku pojistitele, které jsou nezbytné pro vyřízení uplatňovaného nároku. 2) V případě, že se na pojištěného vztahuje více než jedno z následujících krytí, může být vyplaceno pouze jedno plnění pro případ smrti následkem úrazu nebo pro případ trvalé invalidity následkem úrazu. 3) V případě, že pojistné plnění pro případ smrti následkem úrazu je nižší než pojistné plnění pro případ trvalé invalidity následkem téhož úrazu na základě pojistné smlouvy sjednané s pojistitelem a úraz zapříčiní smrt pojištěného dříve, než vznikl nárok na výplatu pojistného plnění pro případ invalidity, pak bude obmyšlené osobě vyplaceno pouze plnění pro případ smrti. 4) V případě, že pojištěný obdržel pojistné plnění pro případ invalidity následkem úrazu na základě pojistné smlouvy sjednané s pojistitelem a poté na následky téhož úrazu zemře, vyplacené pojistné plnění pro případ smrti bude sníženo o již vyplacené plnění pro případ invalidity. 5) Veškeré nároky musí být předloženy v písemné formě pojistiteli obmyšlenou osobou (osobami) a veškerá dokumentace, informace a důkazy požadované pojistitelem mu musí být předloženy ve formě požadované pojistitelem. Požadovaná dokumentace musí obsahovat: a) číslo pojistné smlouvy b) detailní popis okolností úrazu a jména všech eventuálních svědků c) jakákoli policejní hlášení týkající se úrazu, d) předběžnou lékařskou zprávu popisující povahu a rozsah všech zranění a poskytující přesnou diagnosu, e) úmrtní list, f) právní dokumenty potvrzující identitu obmyšlené osoby (osob). Článek 7 Ohrožení Pojištěného a jeho zmizení 1) Pokud se pojištěný následkem úrazu krytého touto pojistnou smlouvou nevyhnutelně ocitne v situaci, kdy není chráněn proti vlivům vnějšího prostředí a následkem tohoto působení zemře, je taková událost touto smlouvou kryta. 2) Jestliže nebylo tělo pojištěného nalezeno do 1 (jednoho) roku po jeho zmizení, nuceném přistání, ztroskotání, předpokládaném utonutí, ztroskotání dopravního prostředku, ve kterém cestoval pojištěný jako pasažér, bude toto považováno, v rámci všech dalších termínů a ustanovení pojistné smlouvy, za smrt pojištěného ve smyslu pojistné smlouvy. 3) Pokud by bylo zjištěno, že pojištěný je stále naživu po vyplacení plnění v případě předpokládané smrti následkem úrazu, musí být veškeré platby v plné výši vráceny pojistiteli. Článek 9 Závěrečná ustanovení Od předchozích ustanovení těchto zvláštních pojistných podmínek se lze odchýlit v pojistné smlouvě nebo ve smluvním ujednání. 17

20 Zvláštní pojistné podmínky skupinového úrazového pojištění. Pojištění pro případ trvalé invalidity následkem úrazu. Kód: Group 700 Úvodní ustanovení: 1) Tyto zvláštní pojistné podmínky skupinového úrazového pojištění jsou součástí pojistné smlouvy a vztahují se na ně Všeobecné pojistné podmínky skupinového úrazového pojištění (dále jen VPPSÚP ). Ustanovení těchto zvláštních pojistných podmínek mají přednost před VPPSÚP. 2) Toto pojištění poskytuje pojistnou ochranu pojištěnému, jehož jméno je uvedeno v přehledu pojištěných, který zasílá pojistník pravidelně dle dohody. 3) Toto pojištění nenabude platnosti, dokud nebude zaplaceno pojistné, a to ve výši stanovené v pojistné smlouvě. Článek 1 Vymezení pojmů 1) Ztráta znamená fyzickou ztrátu končetiny nebo orgánu nebo trvalou ztrátu jejich funkce. Za ztrátu oka/zraku je považována úplná a neobnovitelná ztráta zraku vyjádřená jako stav, kdy po rekonvalescenci stupeň zraku je 3/60 nebo méně Snellerovy stupnice. Ztráta sluchu nebo řeči znamená celkovou a neobnovitelnou ztrátu sluchu nebo řeči. 2) Další základní pojmy jsou vymezeny ve VPPSÚP. Článek 2 Pojistná událost a pojistné plnění 1) Pojistnou událostí podle těchto zvláštních pojistných podmínek je trvalá invalidita pojištěného následkem úrazu (PI), v jejímž důsledku došlo ke ztrátě končetiny či orgánu nebo k trvalé ztrátě funkce končetiny nebo orgánu. 2) Dojde-li k pojistné události kryté tímto pojištěním a stanovenou v Oceňovací tabulce trvalé invalidity, pojistitel vyplatí částku pojistného plnění rovnou procentu pojistné částky tohoto pojištění uvedené v pojistné smlouvě odpovídající dle Oceňovací tabulky trvalé invalidity za předpokladu, že trvalá invalidita nastane do 365 (tří set šedesáti pěti) dní po datu úrazu, který ji zapříčinil. 3) Plnění v případě trvalé invalidity, která nejsou v Oceňovací tabulce trvalé invalidity uvedena, budou stanovena lékařem pojistitele podle závažnosti srovnáním s výše uvedenými ztrátami, bez ohledu na zaměstnání pojištěného. 4) Celková částka vyplatitelná z důvodu více než jedné ztráty vzniklé z daného úrazu je dána součtem částek odpovídajících jednotlivým ztrátám, maximálně však do výše celkové pojistné částky. 5) Za trvalou úplnou invaliditu je považována invalidita ohodnocená v souladu s relacemi Oceňovací tabulky trvalé invalidity 100 %. Za trvalou částečnou invaliditu je považována invalidita ohodnocená v souladu s relacemi Oceňovací tabulky trvalé invalidity méně než 100 %. V případě ztráty funkce končetiny nebo orgánu, ztráty zraku, řeči a sluchu je za trvalou invaliditu, která zakládá nárok na pojistné plnění, považováno pouze postižení, které přetrvává 12 (dvanáct) následujících měsíců od data úrazu, který je způsobil, a je na konci tohoto období trvalé. 6) Pokud jsou následky úrazu zhoršeny z důvodu odmítnutí nebo nedodržení odpovídající léčby pojištěným, vyplácené částky budou stanoveny podle následků úrazu, které by za stejných okolností utrpěla osoba normálního zdraví, pokud by se podrobila odpovídající léčbě. V případě snížení funkčnosti orgánu nebo končetiny, které byly poškozeny již před daným úrazem, budou procenta uvedená v Oceňovací tabulce trvalé invalidity snížena v poměru ke stupni invalidity, která existovala před tímto úrazem. 7) Pokud je pojištěný prokazatelně levák a/nebo uvedl tuto skutečnost v návrhu na uzavření pojištění, procenta vyjadřující invaliditu u končetin platí obráceně. Článek 3 Počátek pojištění Datum počátku pojištění dle těchto zvláštních pojistných podmínek je stanoven v pojistné smlouvě. Jednotlivý pojištěný je pojištěn od hod. prvního dne, kdy byl uveden v přehledu pojištěných dle odst. 2) Úvodních ustanovení. Článek 4 Pojistná doba, pojistné období 1) Pojistná doba je dobou, na kterou je pojištění sjednáno, a činí 1 (jeden) rok, není-li uvedeno v pojistné smlouvě jinak. 2) Je-li pojistná doba sjednána na pojistnou dobu delší než 1 (jeden) rok, je pojistným obdobím časové období 1 (jednoho) roku, není-li uvedeno v pojistné smlouvě jinak. Článek 5 Výplata pojistného plnění 1) Jakákoli částka vyplacená za trvalou částečnou invaliditu sníží pojistné plnění, které může být vyplaceno v budoucnu za trvalou úplnou invaliditu vzniklou jako následek stejného nebo jiného úrazu v průběhu jednoho roku trvání pojistné smlouvy. Maximální vyplatitelné plnění v jednom roce trvání pojistné smlouvy je 100 % pojistné částky. 18

Všeobecné pojistné podmínky skupinového úrazového pojištění K Ó D : G r o u p 5 0 0 1. 1. 2 0 13

Všeobecné pojistné podmínky skupinového úrazového pojištění K Ó D : G r o u p 5 0 0 1. 1. 2 0 13 Všeobecné pojistné podmínky skupinového úrazového pojištění V P P S Ú P K Ó D : G r o u p 5 0 0 1. 1. 2 0 13 Úvodní ustanovení Pojistné smlouvy skupinového úrazového pojištění, které sjednává MetLife pojišťovna

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. 740 000 0003 (dále jen rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ: 45244782 DIČ:

Více

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojištění ekonomická Kategorie právní Pojištění jako ekonomická kategorie ekonomická (peněžní) povaha pojištění pojištění jako efektivní způsob

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Pojistná smlouva teorie a praxe

Pojistná smlouva teorie a praxe Pojistná smlouva teorie a praxe Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (prezentace zahrnuje pouze vybrané problémy, nejedná se o komplexní materiál) Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách,

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET PŮJČKU. I) Všeobecné pojistné podmínky životního pojištění Credit (VPPZPC) str.

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET PŮJČKU. I) Všeobecné pojistné podmínky životního pojištění Credit (VPPZPC) str. POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET PŮJČKU Osnova: I) Všeobecné pojistné podmínky životního pojištění Credit (VPPZPC) str.2 II) Všeobecné pojistné podmínky neživotního pojištění Credit (VPPNPC)

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PLUS KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ RIZIKOVÉ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU DAŇOVÉ VÝHODY

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PLUS KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ RIZIKOVÉ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU DAŇOVÉ VÝHODY ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DAŇOVÉ VÝHODY PLUS KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ RIZIKOVÉ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU 841 444 555 www.cpp.cz CPP_Desky_ZPFilipPLUS.indd 11 Desky_ZP_Filip_Plus_A4.indd

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

Základní právní úprava

Základní právní úprava Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojem soukromé pojištění realizace ekonomických základů pojištění prostřednictvím právních vztahů: vztahy účastníků pojištění vzniklého na základě

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

KUJCP010VUAQ. Pojistná smlouva. pro pojištění odpovědnosti zaměstnance. za škodu způsobenou zaměstnavateli. č

KUJCP010VUAQ. Pojistná smlouva. pro pojištění odpovědnosti zaměstnance. za škodu způsobenou zaměstnavateli. č KUJCP010VUAQ Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva pro pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli č. 7720947399 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Více

Infolist produktu e-bez OBAV

Infolist produktu e-bez OBAV Infolist produktu e-bez OBAV 800 100 777 www.csobpoj.cz e-bez OBAV Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu e-bez Obav je rizikové životní pojištění, které

Více

Soubor pojistných podmínek. pro. Životní pojištění s Filipem PLUS

Soubor pojistných podmínek. pro. Životní pojištění s Filipem PLUS Soubor pojistných podmínek pro Životní pojištění s Filipem PLUS + Informace pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy - 1 - se sídlem Praha 4, 140 21, Budějovická 5, Česká republika zapsaná v obchodním rejstříku

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 IČ: 452 44 782 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET HYPOTEČNÍ ÚVĚR. I) Všeobecné pojistné podmínky životního pojištění Credit (VPPZPC) str.

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET HYPOTEČNÍ ÚVĚR. I) Všeobecné pojistné podmínky životního pojištění Credit (VPPZPC) str. POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET HYPOTEČNÍ ÚVĚR Osnova: I) Všeobecné pojistné podmínky životního pojištění Credit (VPPZPC) str.2 II) Všeobecné pojistné podmínky neživotního pojištění

Více

POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100958/2012. na skupinové pojištění Program Lady sjednávané se společností Česká pojišťovna a.s.

POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100958/2012. na skupinové pojištění Program Lady sjednávané se společností Česká pojišťovna a.s. POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100958/2012 na skupinové pojištění Program Lady sjednávané se společností Česká pojišťovna a.s. Smluvní strany: Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. se sídlem Na Pankráci 1720/123, 140 00

Více

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva HLAVA PATNÁCTÁ Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ Pojistná smlouva 788 (1) Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená,

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik Pojistná smlouva číslo 7720992848 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 471 16 617

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany SLZ-1847-11/ČJ-2011-009HVZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

Pojistná smlouva o pojištění staveb

Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1, IČ 60192402, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Příloha č. 2 k Výzvě Smlouva o dílo uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Zajištění prvků publicity spolufinancovaných projektů Evropské

Více

Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246

Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246 Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246 Pojistitel: EUROP ASSISTANCE HOLDING se sídlem 7 boulevard Haussmann 75009 Paris, Francie, společnost registrována v Pařížském registru firem

Více

Smlouva o ochraně obchodního tajemství pro služby zpřístupnění metalických účastnických vedení a návazných služeb kolokace

Smlouva o ochraně obchodního tajemství pro služby zpřístupnění metalických účastnických vedení a návazných služeb kolokace O2 Czech Republic a.s. Výtisk číslo: č.j.: /.. Smlouva o ochraně obchodního tajemství pro služby zpřístupnění metalických účastnických vedení a návazných služeb mezi společnostmi O2 Czech Republic a.s.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku SMLOUVA O SPOLUPRÁCI uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku se sídlem: Sokola Tůmy 1099/1, Hulváky 709 00 Ostrava jednající: jednatelem společnosti IČ: 023 56 937 DIČ: CZ

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2005 Úvodní ustanovení 1. Životní pojištění, které sjednává ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB (dále jen pojistitel ), se řídí příslušnými

Více

PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU

PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Podmínky k Osobnímu kontu (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen

Více

Smlouva o poskytování překladatelských služeb

Smlouva o poskytování překladatelských služeb Smlouva o poskytování překladatelských služeb Tato smlouva o poskytování služeb se uzavírá níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Česká republika - Státní ústav pro kontrolu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Základní informace o pojistiteli Triglav pojišťovna, a.s., IČ: 250 73 958 akciová společnost se sídlem Brno, Město Brno, Novobranská

Více

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB.

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB. Národní referenční centrum, zájmové sdružení právnických osob ve smyslu 20f a násl. občanského zákoníku IČ: 86596519 se sídlem Praha 3, Vinohradská 112 registrované Magistrátem hlavního města Prahy pod

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

uzavřená podle 14 zákona č. 101/2000 o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOOÚ) mezi:

uzavřená podle 14 zákona č. 101/2000 o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOOÚ) mezi: SMLOUVA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (dále jen Smlouva ) uzavřená podle 14 zákona č. 101/2000 o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOOÚ) mezi: ČD Cargo, a.s. Se sídlem: Zastoupena:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

Metodický pokyn č. 8/2010 METODICKÝ POKYN. Úsek řízení produktů. členové představenstva zaměstnanci společnosti ANO NE *

Metodický pokyn č. 8/2010 METODICKÝ POKYN. Úsek řízení produktů. členové představenstva zaměstnanci společnosti ANO NE * METODICKÝ POKYN Věc: Číselná řada: 8/2010 Ukončení pojistné smlouvy odstoupením, z důvodu absolutní neplatnosti a odmítnutím plnit Ruší se interní předpis č.: -- Odborný garant: Bc. Naďa Matějovská Datum

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a podle 37p odst. 1 a 2 a 37h odst. 1, písm. c) zákona č. 185/2001 Sb.,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo: obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, 147 00 identifikační číslo: 24302058 OBCHODNÍ PODMÍNKY zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Městský soud v Praze, odd. vložka:

Více

SMLOUVA O ÚPRAVĚ VZTAHŮ MEZI SPOLEČNOSTÍ A ČLENEM DOZORČÍ RADY. Člen dozorčí rady

SMLOUVA O ÚPRAVĚ VZTAHŮ MEZI SPOLEČNOSTÍ A ČLENEM DOZORČÍ RADY. Člen dozorčí rady SMLOUVA O ÚPRAVĚ VZTAHŮ MEZI SPOLEČNOSTÍ A ČLENEM DOZORČÍ RADY Člen dozorčí rady 1 Smlouva o úpravě vztahů mezi společností a členem dozorčí rady Společnost: KLIKA - BP, a.s. IČ: 255 55 316 se sídlem Praha,

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ

SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ O2 Czech Republic a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ: 60193336 DIČ: CZ60193336 zastoupený:.... zapsaný v obchodním rejstříku Městského

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

1. Definice základních pojmů

1. Definice základních pojmů Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb společnosti iwebs s.r.o., IČ: 26977966, se sídlem Praha, Kunratice, Františka Šimáčka

Více

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM uzavřená ve smyslu ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník SPP Storage, s.r.o. se sídlem

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE Bytové družstvo Ohradní 1344/51, se sídlem Praha 4, Ohradní 1344/51, PSČ 140 00, IČ: 266 90 934, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Všeobecné pojistné podmínky životního pojištění Credit Life

Všeobecné pojistné podmínky životního pojištění Credit Life Všeobecné pojistné podmínky životního pojištění Credit Life VPPŽP-CL Kód:Group 101 1.10.2005 Úvodní ustanovení Pojistné smlouvy životního pojištění Credit Life, které sjednává Amcico pojišťovna a.s. (dále

Více

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM

Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM 148592_Příloha č.4b ZD _ Návrh Prováděcí smlouvy k RD Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. Článek 1 Předmět smlouvy

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. Článek 1 Předmět smlouvy RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ Č.1080500014 (dále jen smlouva ) Raiffeisenbank a.s. se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 21 Praha 4 IČ:49240901 DIČ: CZ 49240901 zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY registrační číslo:.. 0000-2014 SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY Uzavřená dle ustanovení 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako občanský zákoník"),

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Předmět a účel smlouvy

Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Předmět a účel smlouvy PŘÍKAZNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Číslo smlouvy: 15/181-0 Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 IČ: 00

Více

Smluvní strany: Pojistitel Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1720/123, PSČ 140 00 IČO 49240749

Smluvní strany: Pojistitel Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1720/123, PSČ 140 00 IČO 49240749 POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100966/2015 na skupinové pojištění schopnosti splácet se společností Všeobecná úverová banka a.s. ve znění účinném od 23. 11. 2015 Smluvní strany: Pojistitel Česká pojišťovna ZDRAVÍ

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp)

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) 1. Výklad pojmů použitých v těchto Všeobecných podmínkách: 1.1. Poskytovatel je společnost SJCOM s. r.

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci Smlouva o spolupráci Generali Pojišťovna a.s. Bělehradská 132 120 00 Praha 2 IČ: 61859869 zastoupená Mgr. Simonou Majerovou, manažerem produktu pojištění odpovědnosti za škodu a Ing. Danielem Krupičkou,

Více

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PŘERUŠITELNÝM VÝKONEM

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PŘERUŠITELNÝM VÝKONEM RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PŘERUŠITELNÝM VÝKONEM uzavřená ve smyslu ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník SPP Storage, s.r.o.

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA www.koop.cz Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA PERSPEKTIVA Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit, že ne všechny části tohoto souboru pro Vás musí být relevantní. Vždy se prosím

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ VZOR 2015 (žlutě podbarvené údaje je možné měnit) MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu/fondu města Uherské Hradiště

Více

zastoupena Josefem Landou, předsedou představenstva (dále jen pojišťovací makléř )

zastoupena Josefem Landou, předsedou představenstva (dále jen pojišťovací makléř ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Pojišťovací makléřství INPOL a.s., se sídlem Praha 4 - Braník, Bezová 1658, PSČ 147 14, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B vložka

Více

Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy

Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy Český svaz tělesné výchovy a Kooperativa, pojišťovna, a.s. uzavřely novou smlouvu o úrazovém pojištění členů ČSTV. Po loňském jednání o možném dodatku

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

Smlouva o partnerské spolupráci

Smlouva o partnerské spolupráci Smlouva o partnerské spolupráci Smluvní strany: 1. WideNet s.r.o. se sídlem: Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1 IČ: 26767244 jednající jednatelem Vladimírem Vavrochem obchodní společnost WideNet

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Prodávající: Povodí Vltavy, státní podnik

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

S M L O U V A O V Ý K O N U F U N K C E

S M L O U V A O V Ý K O N U F U N K C E S M L O U V A O V Ý K O N U F U N K C E uzavřená dle 59 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, mezi níže uvedenými stranami VS - Invest a.s. se sídlem Rudná 1117/30a, Vítkovice, Ostrava,

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více