NOVĚ Doplněné samonosné akustické podhledy Nová hrana UFF Nový typ děrování RE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVĚ Doplněné samonosné akustické podhledy Nová hrana UFF Nový typ děrování RE"

Transkript

1 Systémy suché výstavby D12.cz Technický list 9/218 Knauf Cleaneo akustické podhledy D127.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy D137.cz Knauf Cleaneo samonosné akustické podhledy NOVĚ Doplněné samonosné akustické podhledy Nová hrana UFF Nový typ děrování RE

2 Obsah Úvod Pokyny k použití / Obecné informace...4 Přehled konstrukčních systémů...5 Podklady pro navrhování D127.cz Základní technické parametry...6 D137.cz Základní technické parametry...8 Typy hran desek...1 Typy desek Odolnost proti vrženému míči...18 Zvuková pohltivost - základy...19 D127.cz / D137.cz Zvuková pohltivost...22 Zavěšovací prvky...36 Konstrukční výšky - zavěšené podhledy...38 Dilatační spáry...4 Upevnění břemen...41 Vybrané detaily D127.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy...42 D137.cz Knauf Cleaneo samonosné akustické podhledy...45 Konstrukční detaily...46 Podhled pod podhledem Podhled pod podhledem D12.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy

3 Montáž a aplikace Spodní konstrukce - zavěšené podhledy...5 Spodní konstrukce - samonosné podhledy...51 Izolační vrstvy...53 Opláštění...54 Spárování...55 Povrchové úpravy...56 Spotřeba materiálu Knauf Cleaneo akustické podhledy - zavěšené...57 Knauf Cleaneo akustické podhledy - samonosné...59 D12.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy 3

4 Úvod Pokyny k použití / Obecné informace Pokyny k použití Poznámky k technickému listu Technické listy Knauf jsou základním podkladem pro projektanty a montážní firmy. Jsou určeny pro navrhování a montáž konstrukčních systémů Knauf. Obsažené informace a specifikace, konstrukce, detaily a jednotlivé produkty jsou v souladu s národními stavebními normami a vyhláškami, pokud není uvedeno jinak, platnými v době vydání technického listu. Konstrukční detaily představují příklady provedení a mohou se aplikovat pro různé typy opláštění příslušného systému. Při jejich navrhování je třeba zohlednit požadavky na požární odolnost a vzduchovou neprůzvučnost konstrukcí. Odkazy na další technické listy Zavěšené podhledy s neděrovaným opláštěním v technickém listu D11.cz Zavěšené podhledy Knauf Samonosné podhledy s neděrovaným opláštěním v technickém listu D13.cz Samonosné podhledy Knauf Další informace o jednotlivých produktech naleznete v technických listech Knauf Použité symboly technickému listu V tomto dokumentu se používají následující symboly: S a b c Minerální izolace musí odpovídat ČSN EN A1 nehořlavá bod tavení 1 C (např. Knauf Insulation) Osová vzdálenost závěsů/kotevních prvků Osová vzdálenost montážních profilů Osová vzdálenost nosných profilů Obecné informace Podmínky Zavěšené podhledy Knauf Cleaneo akustické podhledy jsou rovné nebo tvarované podhledy opláštěné děrovanými deskami Knauf Cleaneo jejichž spodní konstrukce je upevněna do nosné stropní konstrukce. Samonosné podhledy Samonosné podhledy Knauf jsou podhledy bez zavěšení na nosnou stropní konstrukci. Podhled je kotven pouze do obvodových svislých stěn/příček. Nosné vodorovné profily jsou ukotveny do bočních svislých konstrukcí pomocí profilů UW nebo patek pro profily UA. Oblast použití Údaje uvedené v tomto technickém listu se vztahují pouze na zavěšené a samonosné podhledy v interiéru. Ochrana proti požáru Je řešeno samostatně v katalogu Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF. Poznámka k dalším akustickým deskám Knauf Thermoboard / Thermoboard Plus Knauf Cleaneo Acoustic Thermoboard (Thermoboard Plus) se používá pro chladící a vytápěcí systémy. Přesná specifikace týkající se absorpce zvuku není možná vzhledem k rozmanitému spektru rozvodných systémů používaných výrobci systémů vytápění/chlazení. 4 D12.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy

5 Úvod Přehled konstrukčních systémů Knauf Cleaneo akustické podhledy Knauf Cleaneo akustické podhledy mohou být provedeny jako zavěšené nebo samonosné, opláštěné akustickými deskami Knauf Cleaneo. Široká nabídka typů umožňuje velkou variabilitu akustické pohltivosti i designu. D127.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy Bez požární odolnosti Akustické desky Knauf Cleaneo jsou upevněny pomocí šroubů na kovovou spodní konstrukci, kterou tvoří nosné a montážní profily CD 6/27 (dvojitý rastr). Upevnění CD profilů je provedeno na nosnou stropní konstrukci pomocí zavěšovacích prvků. Izolační vrstvu o tloušťce nejméně 2 mm doporučujeme umístit na montážní profily pro účely absorpce zvuku. D137.cz Knauf Cleaneo samonosné akustické podhledy Bez požární odolnosti Akustické desky Knauf Cleaneo jsou upevněny šrouby na kovovou spodní konstrukci z jednoduchých nebo dvojitých nosných profilů CW nebo UA. Pro snadnější montáž a zlepšení akustického účinku je možné Cleaneo desky montovat na profily Federschiene nebo HUT přišroubované napříč pod nosné profily. V tomto případě je prostor mezi montážními a nosnými profily vyplněn akusticky účinnou izolací. Nosné vodorovné profily jsou ukotveny do bočních svislých konstrukcí pomocí profilů UW nebo patek pro profily UA. D12.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy 5

6 D127.cz Základní technické parametry Bez požární odolnosti Opláštění (kladení kolmo) Montážní profil Izolace D127.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy Knauf Cleaneo Minimální tloušťka Maximální osová vzdálenost b Minimální tloušťka Minimální objemová hmotnost mm mm mm kg/m³ Maximální osové vzdálenosti montážních profilů b jsou závislé na typu a děrování desky - viz část Typy desek. Poznámka Dodržujte pokyny na straně 4. 6 D12.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy

7 D127.cz Základní technické parametry Maximální rozteče spodní konstrukce Rozměry v mm max. 25 Vzdálenost závěsů (upevňovacích prvků) max. 15 max.1 Osová vzdálenost nosných profilů Lem > 1 Osová vzdálenost montážních profilů Osová vzdálenost nosných profilů c Vzdálenost závěsů a Třída zatížení v kg/m² do 15 do Osová vzdálenost montážních profilů b Třída zatížení [kg/m 2 ] 15 < p < 3 Hmotnost akustického podhledu [kg/m 2 ] < 15 12,5 mm akustická deska 1) 1) Děrované desky Knauf Cleaneo Poznámka Celková hmotnost zavěšeného podhledu uvedená v diagramu musí být zvýšena o dodatečná zatížení, např. izolačních vrstev nezbytných pro akustická opatření a/ nebo stálé zatížení, což může vést k vyšší plošné hmotnosti a úpravě vzdáleností závěsů a spodní konstrukce. D12.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy 7

8 D137.cz Základní technické parametry Bez požární odolnosti D137.cz Knauf Cleaneo samonosné akustické podhledy Opláštění (kladení kolmo) Nosný profil Montážní profil Izolace CW-/UA- Federschiene Požadavky pro požární jednoduché odolnost / zdvojené Minimální Maximální Maximální Minimální Minimální tloušťka osová osová tloušťka objemová vzdálenost vzdálenost hmotnost c b mm mm mm mm kg/m³ Knauf Cleaneo Maximální osové vzdálenosti montážních profilů b jsou závislé na typu desky - viz část Typy desek. Poznámka Dodržujte pokyny na straně 4. 8 D12.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy

9 D137.cz Základní technické parametry Maximální šířka místnosti / rozteče spodní konstrukce při napojení na sádrokartonové příčky Maximální šířka místnosti Typ profilu Maximální šířka místnosti 1) Osová vzdálenost nosných profilů 5 mm 625 mm m m Jednoduchý kovový profil CW tl.,6 mm CW CW CW CW CW Jednoduchý kovový profil UA tl. 2, mm UA UA UA UA UA CW/UA profil jako nosný profil (2x) CW/UA 5 UW 5 (2x) CW/UA 75 UW 75 (2x) CW/UA 1 UW 1 (2x) CW/UA 125 UW 125 (2x) CW/UA 15 UW 15 Velikost profilu UW při přípojení po obvodu nosné stěny c Typ profilu Maximální šířka místnosti 1) Osová vzdálenost nosných profilů 5 mm 625 mm m m Dvojitý kovový profil CW tl.,6 mm 2x CW x CW x CW x CW x CW Dvojitý kovový profil UA tl. 2, mm 2x UA x UA x UA x UA x UA ) Max. šířky místnosti včetně dalšího zatížení (,3 kn/m² = 3 kg/m 2 ) pro izolační vrstvy potřebné pro akustická opatření a/nebo stálé zatížení. Poznámka Profily samonosných podhledů nesmí být napojovány (větší šířky místností jsou možné se středovým zavěšením). D12.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy 9

10 Typy hran desek Akustické desky Knauf Cleaneo Classic Standardní typy hran Líc desky Popis Průběžné děrování UFF hrana po obvodu desky UFF UFF UFF UFF Schématické výkresy Desky Knauf Cleaneo Cleaneo UFF jsou děrované desky s průběžným děrovnáním s hranou UFF po celém obvodu desky. Speciální hrana po obvodu desky umožňuje snadnou a přesnou montáž. Při montáži desek není nutné používat montážní sadu pro akustické desky. V průběhu montáže, je nutné modré značky na deskách pokládat na červené značky (podélná hrana a řezaná hrana). Hrana je vyvinuta speciálně pro tmel Uniflott. Průběžné děrování SK řezaná rovná hrana SK Desky Knauf Cleaneo SK jsou děrované desky s průběžným děrováním s hranou SK po celém obvodu desky. Desky jsou montovány se spárou cca 3 mm vyplněnou tmelem Uniflott. Při montáži je nutné používat montážní sadu pro akustické desky. SK SK SK Blokové děrování SK řezaná rovná hrana Desky Knauf Cleaneo SK jsou děrované desky s blokovým děrováním s hranou SK po celém obvodu desky. Desky jsou montovány se spárou cca 3 mm vyplněnou tmelem Uniflott. SK SK SK SK Blokové štěrbinové děrování FK Příčná zkosená hrana Desky Knauf Cleaneo s blokovým štěrbinovým děrováním mohou být také opatřeny příčnou zkosenou hranou FK a podélnou půlkulatou hranou HRK. Tmelení desek může být provedeno obdobně jako u neděrovaných desek. HRK HRK Podélná půlkulatá hrana FK FK HRK 1 D12.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy

11 Typy desek Akustické desky Knauf Cleaneo - přímé kulaté děrování Vzhled Přímé kulaté děrování Schématické výkresy - líc desky - rozměry v mm Rozměry Podíl otvorů Rozměry desky Montážní profily Typy hrany děrování (deska) (základní velikost) Maximální osové Šířka Délka vzdálenosti b SK UFF % mm mm mm 6/18 R /18 R /23 R /25 R /3 R Přímé kulaté děrování 6/18 R X x Přímé kulaté děrování 8/18 R X x Přímé kulaté děrování 1/23 R X x Přímé kulaté děrování 12/25 R X x Přímé kulaté děrování 15/3 R X x Rozměry desky = X x rozteč děrování Osové vzdálenosti montážního profilu b : Při montáži musí být osové vzdálenosti přizpůsobeny rozměrům desky (dodržujte maximální přípustné osové vzdálenosti). D12.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy 11

12 Typy desek Akustické desky Knauf Cleaneo - přesazené kulaté děrování Schématické výkresy - líc desky - rozměry v mm Vzhled Rozměry Podíl otvorů Rozměry desky Montážní profily Typy hrany děrování (deska) (základní velikost) Maximální osové Šířka Délka vzdálenosti b UFF % mm mm mm Přesazené kulaté děrování 8/12/5 R /2/66 R Přesazené kulaté děrování 8/12/5 R X x Přesazené kulaté děrování 12/2/66 R X x Akustické desky Knauf Cleaneo - přímé čtvercové děrování Vzhled Přímé čtvercové děrování Rozměry Podíl otvorů Rozměry desky Montážní profily Typy hrany děrování (deska) (základní velikost) Maximální osové Šířka Délka vzdálenosti b SK UFF % mm mm mm 8/18 Q /25 Q Přímé čtvercové děrování 8/18 Q X x Přímé čtvercové děrování 12/25 Q X x Rozměry desky = X x rozteč děrování Osové vzdálenosti montážního profilu b : Při montáži musí být osové vzdálenosti přizpůsobeny rozměrům desky (dodržujte maximální přípustné osové vzdálenosti). 12 D12.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy

13 Typy desek Akustické desky Knauf Cleaneo - rozptýlené děrování Schématické výkresy - líc desky - rozměry v mm Vzhled Rozměry Podíl otvorů Rozměry desky Montážní profily Typy hrany děrování (deska) (základní velikost) Maximální osové Šířka Délka vzdálenosti b SK UFF % mm mm mm 8/15/2 R Rozptýlené kulaté děrování 1/16/22 R /2/35 R Rozptýlené děrování RE Rozptýlené kulaté děrování 8/15/2 R 8 15 Rozptýlené kulaté děrování 1/16/22 R Rozptýlené kulaté děrování 12/2/35 R 12 2 Rozptýlené děrování RE Osové vzdálenosti montážního profilu b : Při montáži musí být osové vzdálenosti přizpůsobeny rozměrům desky (dodržujte maximální přípustné osové vzdálenosti). D12.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy 13

14 Typy desek Akustické desky Knauf Cleaneo - provedení neděrovaného okraje desky Desky Knauf Cleaneo SK s přímým děrováním jsou k dispozici na vyžádání Desky musí být z téže výrobní šarže, desky vyrobené podle kladečského s neděrovanými okraji desek, např. pro vytvoření lemu po obvodu místnosti plánu nebo desky s neděrovanými okraji nedoporučujeme kombinovat s nebo připojení k neděrovaným stropním povrchům. Neděrované okraje jsou deskami standardně vyráběnými. možné ze všech stran desky. Akustické desky Knauf Cleaneo mohou být vyrobeny s neděrovanými Zvažte prosím následující při návrhu nebo objednávce: plochami: Osové rozteče montážních profilů upravte dle rozměrů desky Neděrované plochy v podélném a/nebo v příčném směru Dodržujte maximální osové rozteče montážních profilů pro jednotlivé typy Několik neděrovaných oblastí na desku děrování. Pouze v rozteči dle typu děrování. Možné typy děrování: Přímé kulaté děrování Rozptýlené kulaté děrování Přímé čtvercové děrování. Typy hrany Rozměry desky Neděrované okraje desky Hrana SK Dbejte na maximální možné rozměry desky s ohledem na typ děrování. Všechny okraje možné Rozměrové specifikace desek s neděrovanými okraji Technická specifikace produktu (příklad 15/3 R) Vzhled Schématické výkresy - líc desky - rozměry v mm Neděrovaný okraj desky Děrovaný povrch X x rozteč děrování Viditelný neděrovaný okraj desky Viditelná děrovaná oblast 14 D12.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy

15 Typy desek Akustické desky Knauf Cleaneo - neděrovaný okraj desky neděrovaný okraj z jedné strany SK příklad 8/18 R Rozměry desky Děrovaný povrch Schématické výkresy - líc desky - technické výrobní specifikace neděrovaný okraj z dvou stran SK příklad 12/25 Q Rozměry desky Děrovaný povrch Děrovaný povrch Rozměry desky Rozměry desky Děrovaný povrch Rozměry desky Děrovaný povrch Děrovaný povrch Rozměry desky Děrovaný povrch Rozměry desky Děrovaný povrch Rozměry desky neděrovaný okraj ze třech stran SK příklad 12/2/66 R Rozměry desky Děrovaný povrch neděrovaný okraj ze čtyř stran SK příklad 12/25 R Rozměry desky Děrovaný povrch Rozměry desky Rozměry desky Děrovaný povrch Děrovaný povrch Rozměry desky Děrovaný povrch Děrovaný povrch Rozměry desky Rozměry desky Děrovaný povrch Děrovaný povrch Rozměry desky 1) neděrovaný okraj desky Akustické desky Knauf Cleaneo - neděrované plochy desek Příklad 12/25 R Rozměry desky Děrované plochy Děrované plochy Rozměry desky Děrované plochy Děrované Děrované plochy plochy Rozměry desky D12.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy 15

16 Typy desek Akustické desky Knauf Cleaneo - blokové děrování Vzhled Typ děrování Blokové děrování Neděrovaný okraj Podíl otvorů Rozměry desky Montážní profily Typy hrany (deska) (základní velikost) Maximální osové Příčné Podélné Příčné Podélné Šířka Délka vzdálenosti b SK B4 B5 B6 Standardní typ hrany mm mm % mm mm mm 8/18 R /25 R /25 Q /18 R /25 R /25 Q /18 R /25 R /25 Q Schématické výkresy - líc desky - rozměry v mm Typ B4-8/18 R Typ B4-12/25 Q Kolmo: 2x 3 = 6 děrování Podélně: 4x 3 = 12 děrovaných řádků Kolmo: 2x 19 = 38 děrování Podélně: 4x 19 = 76 děrovaných řádků Podélně: 4x 3 = 12 děrovaných řádků Typ B5-12/25 R nebo 12/25 Q Kolmo: 4x 13 = 52 děrování Podélně: 8x 13 = 14 děrovaných řádků Kolmo: 4x 7 = 28 děrování Podélně: 8x 7 = 56 děrovaných řádků Typ B6-8/18 R Typ B6-12/25 R nebo 12/25 Q Kolmo: 64 děrování Kolmo: 43 děrování Podélně: 4x 3 = 12 děrovaných řádků Podélně: 4x 19 = 76 děrovaných řádků Desky musí být z téže výrobní šarže, desky vyrobené podle kladečského plánu nebo desky s neděrovanými okraji nedoporučujeme kombinovat s deskami standardně vyráběnými. Osové vzdálenosti montážního profilu b : Při montáži musí být osové vzdálenosti přizpůsobeny rozměrům desky (dodržujte maximální přípustné osové vzdálenosti). 16 D12.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy

17 Typy desek Akustické desky Knauf Cleaneo - blokové štěrbinové děrování Vzhled Počet štěrbin v bloku Neděrovaný okraj Podíl štěrbin Rozměry desky Montážní profily Typy hrany (deska) (základní velikost) Maximální osové Kolmo Podélně Kolmo Podélně Šířka Délka vzdálenosti b FK + HRK mm mm % mm mm mm B4 blokové štěrbinové děrování B5 blokové štěrbinové děrování 4x B6 blokové štěrbinové děrování Standardní typ hrany Typ B4 - blokové štěrbinové děrování Schématické výkresy - líc desky - rozměry v mm Kolmo: 2x 3 = 6 štěrbin Podélně: 4x 4 = 16 řádků štěrbin Typ B5 - blokové štěrbinové děrování Kolmo: 8x 6 = 48 štěrbin Podélně: 4x 4 = 16 řádků štěrbin Typ B6 - blokové štěrbinové děrování Delší rozměr štěrbin je možný pouze ve směru podélné hrany desky. Kolmo: 69 štěrbin Podélně: 4x 4 = 16 řádků štěrbin Desky musí být z téže výrobní šarže, desky vyrobené podle kladečského plánu nebo desky s neděrovanými okraji nedoporučujeme kombinovat s deskami standardně vyráběnými. Osové vzdálenosti montážního profilu b : Při montáži musí být osové vzdálenosti přizpůsobeny rozměrům desky (dodržujte maximální přípustné osové vzdálenosti). D12.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy 17

18 Odolnost proti vrženému míči Odolnost proti vrženému míči Vzhled Děrování Opláštění Montážní profily Minimální tloušťka Maximální osové vzdálenosti b Přímé kulaté děrování 12/25 R 15/3 R Přesazené kulaté děrování 12/2/66 R Přímé čtvercové děrování 8/18 Q 12/25 Q Rozptýlené děrování RE Přímé kulaté děrování 6/18 R 8/18 R 1/23 R Přesazené kulaté děrování 8/12/5 R Rozptýlené děrování RE 8/15/2 R 1/16/22 R 12/2/35 R mm mm Přesné osové vzdálenosti montážních profilů b jsou závislé na typu děrované desky - viz část Typy desek. Odolnost proti vrženému míči s opláštěním děrovanými deskami. Odolnost proti vrženému míči je uvažována podle normy ČSN EN příloha D. Třída rychlosti nárazu 1A. Poznámka Odolnost proti vrženému míči je ověřena také pro systém D127.cz a Podhled pod podhledem. b b Osové vzdálenosti montážních profilů 18 D12.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy

19 Zvuková pohltivost - základy Definice Definice koeficientů absorpce zvuku podle ČSN EN ISO Stavební materiály a konstrukce používané ve stavbách mohou být akusticky odrazivé, takže nemají žádné nebo velmi nízké zvukově absorpční charakteristiky. V tomto případě je roven koeficient absorpce zvuku α w prakticky. Na rozdíl od toho existují materiály a konstrukce, které jsou vysoce absorpční. Pokud by bylo absorbováno 1% dopadající zvukové energie, tj. energie zvuku je plně převedena na tepelnou energii, je roven koeficient absorpce zvuku α w prakticky 1. α s je hodnota činitele zvukové pohltivosti α s v třetinooktávových kmitočtových pásmech změřené podle ISO 354 praktický činitel zvukové pohltivosti; kmitočtově závislá hodnota činitele zvukové pohltivosti založená na měření v třetinooktávových pásmech podle ISO 345 a vypočítaná pro oktávová pásma podle normy ČSN EN ISO α w vážený činitel zvukové pohltivosti; jednočíselná kmitočtově nezávislá hodnota rovná hodnotě směrné křivky na 5 po jejím posuvu dle normy ČSN EN ISO Tvarové indikátory k jmenovitému koeficientu absorpce zvuku (váženému činiteli zvukové pohltivosti) poskytují informace o tom, zda je absorpční materiál obzvláště účinný v oblasti nízkého, středního nebo vysokého kmitočtu. Používají se následující indikátory tvaru: L, zvýšená pohltivost na frekvenci 25 např. α w =.6 (L) M, zvýšená pohltivost na frekvenci 1 např. α w =.7 (M) H, zvýšená pohltivost na frekvenci 2 nebo 4 např. α w =.85 (H) Kombinace jsou možné. např. α w =.7 (MH) Třídy zvukové pohltivosti dle ČSN EN ISO Třída zvukové pohltivosti A,9;,95; 1, B,8;,85 C,6;,65;,7;,75 D,3;,35;,4;,45;,5;,55 E,25;,2;,15 Neklasifikováno,1;,5;, Zvukové absorpční diagramy Knauf Na následujících stranách jsou uvedeny hodnoty pohltivosti závislé na frekvenci pro předběžný návrh opatření pro zlepšení akustiky prostoru, které závisí na typu děrování, výšce svěšení a izolační vrstvě. Kromě hodnot v tabulkové podobě je znázorněn průběh křivky frekvenčně závislé absorpční odezvy pomocí grafů. U běžných objektů je charakteristickou veličinou pro praktický koeficient absorpce zvuku odezva mezi oktávovými frekvencemi od 125 do 4. Pro jednotlivé Cleaneo desky je koeficient absorpce zvuku α w specifikován jako jednočíselná hodnota nebo jako NRC (koeficient redukce šumu). Americká veličina NRC je určena z hodnot α s jako aritmetické střední hodnoty kmitočtů třetí oktávy 25, 5, 1 a 2 a zaokrouhleny a vyjádřeny na nejbližší násobek,5. U většiny uvedených položek byla pohltivost určena hodnotou měření v akustické komoře v souladu se standardizovaným zkušebním postupem. Hodnoty uvedené kurzívou jsou vypočítané hodnoty pohltivosti založené na empirickém procesu prováděném na základě velkého počtu měření ve zjednodušené proceduře a zkušeností s odezvou absorpčních materiálů při různých výškách svěšení, vrstvách izolačních materiálů a podílu otvorů. α w Poznámka Knauf Raumakustikrechner (kalkulačka pro prostorovou akustiku) je k dispozici pro individuální výpočet při použití produktů Knauf (momentálně pouze v němčině). raumakustikrechner/ D12.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy 19

20 Zvuková pohltivost - základy Stanovení jednočíselné hodnoty koeficientu absorpce zvuku α w 1) koeficient absorpce zvuku 2) vážený koeficient absorpce zvuku α S = zvuková pohltivost pro třetinooktávová pásma α w = hodnota činitele zvukové pohltivosti v třetinooktávových kmitočtových pásmech = praktický činitel zvukové pohltivosti převedeno z α S do oktávového pásma podle normy ČSN EN ISO α Příklad pro 5 : 5 = S 4 + α S 5 + α S 63 3 Příklad: vážený činitel zvukové pohltivosti podle normy ČSN EN ISO odvozen z posunuté referenční křivky (součet všech negativních odchylek,1) a průsečíku na frekvenci 5 podle ČSN EN ISO koeficient zvukové pohltivosti 1,,8,6,4,2 α s4 α s5 α s63 5 α S koeficient zvukové pohltivosti 1,,8,6,4,2 posunutá referenční křivka referenční křivka ) ukazatele tvaru α w s ukazatelem tvaru = α w (...) pokud překračuje referenční křivku pro jednu oktávovou frekvenci,25 přidejte: (L) pro 25 (M) pro 5 nebo 1 (H) pro 2 nebo 4 Příklad Přesazené kruhové děrování 12/2/66 R s absorpční tkaninou Podíl otvorů: 19,6 % Příklad (25 ): =.25 (.25) = (L) α w =.6 (L) 1, koeficient zvukové pohltivosti,8,6,4,2 posunutá referenční křivka Výška svěšení 2 mm Třída zvukové pohltivosti C 2 D12.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy

21 Zvuková pohltivost - základy Požadavky na izolační vrstvu Pro uživatele tabulek na následujících stranách pro stropní desky Knauf Cleaneo s izolační vrstvou Systémy Minerální vlna EN Tloušťky Odolnost proti průtoku související s délkou Izolační vrstva - příklady mm kpa s/m² Knauf Insulation kg/m² D127.cz Akustické desky Knauf Cleaneo 2 11 Akustik-Dämmplatte TP 12 A.6 Hmotnost izolace Pro návrh spodní konstrukce D137.cz Akustické desky Knauf Cleaneo 2 11 Akustik-Dämmplatte TP 12 A.6 Poznámka Pokud jsou požadavky na reakci na oheň u akustických podhledů (např. nehořlavé), je nutné doložit osvědčení pro všechny materiály včetně vložené minerální vlny. Výška svěšení Výška svěšení je rozhodující vlastností akustické účinnosti zavěšených podhledů. Při vyšším svěšení dochází ke zlepšení pohltivosti zvuku v oblasti nízkých frekvencí. Výška svěšení má různé účinky v závislosti na použitém systému zavěšeného podhledu. D127.cz D137.cz Výška svěšení Výška svěšení D12.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy 21

22 D127.cz / D137.cz Zvuková pohltivost D127.cz / D137.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy 12,5 mm akustické desky Knauf Cleaneo s absorpční tkaninou Typ děrování Výška svěšení mm NRC α w Praktický činitel zvukové pohltivosti Bez izolační vrstvy ,45,5,2,3,45,55,45, Přímé kulaté děrování 6/18 R 2,45,45,4,45,5,45,4, ,45,45,4,45,45,45,45, S izolační vrstvou (Požadavky pro izolační vrstvu jsou uvedeny na str. 21.) Podíl otvorů: 8,7 % 65,5,5,35,45,5,5,45,5 2,45,5,4,45,5,45,45, ,45,5,4,45,45,5,45, Bez izolační vrstvy 65,55,6,15,3,6,75,65, Přímé kulaté děrování 8/18 R 2,6,6,45,6,7,6,55, ,6,6 (L),55,65,6,6,55, S izolační vrstvou (Požadavky pro izolační vrstvu jsou uvedeny na str. 21.) Podíl otvorů: 15,5 % 65,65,7,35,55,7,75,65,65 2,65,65,5,65,7,65,6, ,65,65,55,65,6,7,6, D12.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy

23 D127.cz / D137.cz Zvuková pohltivost D127.cz / D137.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy 12,5 mm akustické desky Knauf Cleaneo s absorpční tkaninou Typ děrování Výška svěšení mm NRC α w Praktický činitel zvukové pohltivosti Bez izolační vrstvy ,55,6,15,3,6,7,65, Přímé kulaté děrování 1/23 R 2,6,6,45,6,65,6,55, ,6,6 (L),55,65,6,6,55, S izolační vrstvou (Požadavky pro izolační vrstvu jsou uvedeny na str. 21.) Podíl otvorů: 14,8 % 65,65,7,35,55,7,7,6,65 2,65,65,5,65,7,65,6, ,65,65,55,65,6,65,6, Bez izolační vrstvy 65,6,6,15,3,6,8,7, Přímé kulaté děrování 12/25 R 2,65,65,45,65,75,65,6, ,65,65 (L),55,7,65,65,6, S izolační vrstvou (Požadavky pro izolační vrstvu jsou uvedeny na str. 21.) Podíl otvorů: 18,1 % 65,7,75,3,55,75,8,7,6 2,7,7,5,7,75,7,65, ,7,7,55,65,7,75,65, D12.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy 23

24 D127.cz / D137.cz Zvuková pohltivost D127.cz / D137.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy 12,5 mm akustické desky Knauf Cleaneo s absorpční tkaninou Typ děrování Výška svěšení mm NRC α w Praktický činitel zvukové pohltivosti Bez izolační vrstvy ,6,6,15,3,6,8,65,6 1, ,8 Přímé kulaté děrování 15/3 R 2,65,65,45,65,75,65,6,6,6,4,2 4,65,65 (L),55,7,65,65,6, S izolační vrstvou (Požadavky pro izolační vrstvu jsou uvedeny na str. 21.) Podíl otvorů: 19,6 % 65,7,75,3,55,8,8,65,65 2,7,7,5,7,75,7,65, ,7,7,55,7,65,75,65, D12.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy

25 D127.cz / D137.cz Zvuková pohltivost D127.cz / D137.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy 12,5 mm akustické desky Knauf Cleaneo s absorpční tkaninou Typ děrování Výška svěšení mm NRC α w Praktický činitel zvukové pohltivosti Bez izolační vrstvy ,55,6,15,3,6,7,6, Přesazené kulaté děrování 8/12/5 R 2,6,6,45,6,65,6,5, ,6,6 (L),55,65,6,6,55, S izolační vrstvou (Požadavky pro izolační vrstvu jsou uvedeny na str. 21.) Podíl otvorů: 13,1 % 65,65,65,35,55,7,7,6,5 2,6,65,5,65,65,65,55, ,6,6 (L),55,65,6,65,55, Bez izolační vrstvy 65,55,6,1,3,6,8,6, Přesazené kulaté děrování 12/2/66 R 2,65,6 (L),45,65,8,65,5, ,65,65 (L),6,7,65,65,55, S izolační vrstvou (Požadavky pro izolační vrstvu jsou uvedeny na str. 21.) Podíl otvorů: 19,6 % 65,7,7,3,55,8,85,6,65 2,7,7,55,7,8,75,6, ,7,7,6,7,7,8,6, D12.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy 25

26 D127.cz / D137.cz Zvuková pohltivost D127.cz / D137.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy 12,5 mm akustické desky Knauf Cleaneo s absorpční tkaninou Typ děrování Výška svěšení mm NRC α w Praktický činitel zvukové pohltivosti Bez izolační vrstvy ,6,6,1,3,6,8,7, Přímé čtvercové děrování 8/18 Q 2,65,65,45,65,75,65,6, ,65,65 (L),55,7,65,65,6, S izolační vrstvou (Požadavky pro izolační vrstvu jsou uvedeny na str. 21.) Podíl otvorů: 19,8 % 65,7,75,3,55,8,8,7,75 2,7,75,55,7,75,7,7, ,7,75,6,7,7,75,7, Bez izolační vrstvy 65,6,6,1,3,6,8,75, Přímé čtvercové děrování 12/25 Q 2,7,7,5,7,8,7,65, ,7,7 (L),6,75,65,7,65, S izolační vrstvou (Požadavky pro izolační vrstvu jsou uvedeny na str. 21.) Podíl otvorů: 23, % 65,75,8,3,6,85,9,75,7 2,75,8,55,75,8,75,75, ,75,75,6,75,7,8,75, D12.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy

27 D127.cz / D137.cz Zvuková pohltivost D127.cz / D137.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy 12,5 mm akustické desky Knauf Cleaneo s absorpční tkaninou Typ děrování Výška svěšení mm NRC α w Praktický činitel zvukové pohltivosti Bez izolační vrstvy ,45,5,15,3,5,6,45, Rozptýlené kulaté děrování 8/15/2 R 2,5,5,4,5,55,5,4, ,45,5,45,5,5,5,4, S izolační vrstvou (Požadavky pro izolační vrstvu jsou uvedeny na str. 21.) Podíl otvorů: 9,9 % 65,5,5,35,45,55,55,4,45 2,5,5,45,5,55,5,4, ,5,5,45,5,5,55,45, Bez izolační vrstvy 65,5,55,15,3,6,7,5, Rozptýlené kulaté děrování 1/16/22 R 2,55,55,45,6,7,55,45, ,55,55 (L),5,6,6,55,45, S izolační vrstvou (Požadavky pro izolační vrstvu jsou uvedeny na str. 21.) Podíl otvorů: 12,6 % 65,6,55 (L),35,55,75,7,45,5 2,6,55 (L),5,6,65,65,45, ,55,6,5,55,6,65,5, D12.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy 27

28 D127.cz / D137.cz Zvuková pohltivost D127.cz / D137.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy 12,5 mm akustické desky Knauf Cleaneo s absorpční tkaninou Typ děrování Výška svěšení mm NRC α w Praktický činitel zvukové pohltivosti Bez izolační vrstvy ,45,45,15,3,55,55,4, Rozptýlené kulaté děrování 12/2/35 R 2,5,45 (L),4,5,6,45,35, ,45,45 (L),45,55,55,45,35, S izolační vrstvou (Požadavky pro izolační vrstvu jsou uvedeny na str. 21.) Podíl otvorů: 9,8 % 65,5,45 (L),35,5,65,55,35,35 2,5,45 (L),45,55,6,5,35, ,5,45 (L),45,5,55,5,35, Bez izolační vrstvy 65,5,5,15,3,55,7,45, Rozptýlené obdélníkové děrování RE 2,55,5,4,5,65,6,4,45 4,55,55,45,55,55,6,45, S izolační vrstvou (Požadavky pro izolační vrstvu jsou uvedeny na str. 21.) Podíl otvorů: 13,6 % 65,55,55,3,5,65,7,45,45 2,55,55,45,55,65,65,45, ,55,55,45,55,6,65,45, D12.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy

29 D127.cz / D137.cz Zvuková pohltivost D127.cz / D137.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy 12,5 mm akustické desky Knauf Cleaneo s absorpční tkaninou Typ děrování Výška svěšení mm NRC α w Praktický činitel zvukové pohltivosti Bez izolační vrstvy ,5,55,15,3,55,65,55, Blokové kulaté děrování typ B4 8/18 R 2,55,55,45,55,6,55,5, ,5,55 (L),5,6,55,55,5, S izolační vrstvou (Požadavky pro izolační vrstvu jsou uvedeny na str. 21.) Podíl otvorů: 12,1 % 65,6,65,35,5,65,65,55,55 2,6,6,5,6,65,6,55, ,55,6,5,55,6,6,55, Bez izolační vrstvy 65,45,5,15,3,5,55,5, Blokové kulaté děrování typ B5 8/18 R 2,5,5,4,5,55,5,45, ,5,5,45,5,5,5,45, S izolační vrstvou (Požadavky pro izolační vrstvu jsou uvedeny na str. 21.) Podíl otvorů: 9,1 % 65,5,55,35,5,6,55,45,45 2,5,5,45,5,55,5,45, ,5,5,45,5,5,55,45, D12.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy 29

30 D127.cz / D137.cz Zvuková pohltivost D127.cz / D137.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy 12,5 mm akustické desky Knauf Cleaneo s absorpční tkaninou Typ děrování Výška svěšení mm NRC α w Praktický činitel zvukové pohltivosti Bez izolační vrstvy ,55,55,15,3,55,7,6, Blokové kulaté děrování typ B6 8/18 R 2,6,55,45,55,65,55,5, ,55,6,5,6,6,55,55, S izolační vrstvou (Požadavky pro izolační vrstvu jsou uvedeny na str. 21.) Podíl otvorů: 12,9 % 65,6,65,35,55,7,7,55,55 2,6,6,5,6,65,6,55, ,6,6,5,6,6,65,55, Bez izolační vrstvy 65,5,55,15,35,55,6,5, Blokové kulaté děrování typ B4 12/25 R 2,5,5 (L),45,55,6,5,45, ,5,5 (L),5,6,55,5,45, S izolační vrstvou (Požadavky pro izolační vrstvu jsou uvedeny na str. 21.) Podíl otvorů: 11,3 % 65,55,55,35,5,65,6,5,4 2,55,55,5,55,6,55,5, ,55,55,5,55,55,55,5, D12.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy

31 D127.cz / D137.cz Zvuková pohltivost D127.cz / D137.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy 12,5 mm akustické desky Knauf Cleaneo s absorpční tkaninou Typ děrování Výška svěšení mm NRC α w Praktický činitel zvukové pohltivosti Bez izolační vrstvy ,4,4,2,35,45,4,35, Blokové kulaté děrování typ B5 12/25 R 2,4,35 (L),4,45,45,35,3, ,4,35 (L),4,45,4,35,3, S izolační vrstvou (Požadavky pro izolační vrstvu jsou uvedeny na str. 21.) Podíl otvorů: 6,2 % 65,4,4 (L),35,45,45,4,35,25 2,4,4 (L),4,45,45,4,35, ,4,4 (L),4,45,45,4,35, Bez izolační vrstvy 65,55,55,15,35,55,65,55, Blokové kulaté děrování typ B6 12/25 R 2,6,55 (L),45,6,65,55,5, ,55,55 (L),55,6,6,55,5, S izolační vrstvou (Požadavky pro izolační vrstvu jsou uvedeny na str. 21.) Podíl otvorů: 12,8 % 65,6,6,35,55,7,65,55,45 2,6,6 (L),5,65,65,6,55, ,6,6,5,6,6,6,55, D12.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy 31

32 D127.cz / D137.cz Zvuková pohltivost D127.cz / D137.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy 12,5 mm akustické desky Knauf Cleaneo s absorpční tkaninou Typ děrování Výška svěšení mm NRC α w Praktický činitel zvukové pohltivosti Bez izolační vrstvy ,5,55,15,35,55,65,55, Blokové čtvercové děrování typ B4 12/25 Q 2,55,55 (L),45,6,65,55,5, ,55,55 (L),5,6,55,55,5, S izolační vrstvou (Požadavky pro izolační vrstvu jsou uvedeny na str. 21.) Podíl otvorů: 14,4 % 65,6,6,35,55,7,65,55,5 2,6,6,5,6,65,6,55, ,6,6,55,6,6,6,55, Bez izolační vrstvy 65,4,45,2,35,5,45,4, Blokové čtvercové děrování typ B5 12/25 Q 2,45,4 (L),4,5,5,4,35, ,45,4 (L),4,45,45,4,35, S izolační vrstvou (Požadavky pro izolační vrstvu jsou uvedeny na str. 21.) Podíl otvorů: 7,8 % 65,45,45,4,45,5,45,4,3 2,45,4 (L),45,5,5,4,35, ,45,45,45,45,45,45,4, D12.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy

33 D127.cz / D137.cz Zvuková pohltivost D127.cz / D137.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy 12,5 mm akustické desky Knauf Cleaneo s absorpční tkaninou Typ děrování Výška svěšení mm NRC α w Praktický činitel zvukové pohltivosti Bez izolační vrstvy ,55,55,15,3,6,7,6, Blokové čtvercové děrování typ B6 12/25 Q 2,6,6 (L),5,65,7,6,55, ,6,6 (L),55,65,6,6,55, S izolační vrstvou (Požadavky pro izolační vrstvu jsou uvedeny na str. 21.) Podíl otvorů: 16,3 % 65,65,65,35,55,75,75,6,55 2,65,65,55,65,7,65,6, ,65,65,55,65,65,65,6, D12.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy 33

34 D127.cz / D137.cz Zvuková pohltivost D127.cz / D137.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy 12,5 mm akustické desky Knauf Cleaneo s absorpční tkaninou Typ děrování Výška svěšení mm NRC α w Praktický činitel zvukové pohltivosti Bez izolační vrstvy ,5,55,15,35,6,65,5, Blokové štěrbinové děrování typ B4 2,55,55 (L),45,6,65,55,45, ,55,55 (L),55,65,55,55,45, S izolační vrstvou (Požadavky pro izolační vrstvu jsou uvedeny na str. 21.) Podíl štěrbin: 13,7 % 65,6,55,35,55,7,65,5,45 2,6,6 (L),5,65,65,6,5, ,55,6,55,6,6,6,5, Bez izolační vrstvy 65,5,5,15,35,55,6,45, Blokové štěrbinové děrování typ B5 2,5,5 (L),45,55,6,5,4, ,5,5 (L),5,6,55,5,4, S izolační vrstvou (Požadavky pro izolační vrstvu jsou uvedeny na str. 21.) Podíl štěrbin: 1,9 % 65,55,5 (L),35,55,65,6,45, ,55,55 (L),5,6,6,55,45, ,5,5 (L),5,55,55,55,45, D12.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy

35 D127.cz / D137.cz Zvuková pohltivost D127.cz / D137.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy 12,5 mm akustické desky Knauf Cleaneo s absorpční tkaninou Typ děrování Výška svěšení mm NRC α w Praktický činitel zvukové pohltivosti Bez izolační vrstvy ,55,55,15,35,6,7,55, Blokové štěrbinové děrování typ B6 2,5,5 (L),45,55,6,5,45, ,6,55 (L),55,65,6,55,5, S izolační vrstvou (Požadavky pro izolační vrstvu jsou uvedeny na str. 21.) Podíl štěrbin: 15,7 % 65,65,6,35,55,75,7,55, ,65,65 (L),55,7,7,65,55, ,6,6 (L),55,65,65,65,55, D12.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy 35

36 Zavěšovací prvky Zavěšovací prvky Zavěšení Schéma Upevnění Třída nosnosti,4 kn (4 kg) Přímý závěs Pro CD 6/27 Rozměry v mm Kotvení do ŽB stropní konstrukce pomocí ocelové hmoždinky/stropního hřebu Knauf DN6 uprostřed. 125 Přímý závěs - akustický Pro CD 6/ Ohněte nebo ustřihněte přímý závěs v závislosti na požadované výšce zavěšení, přišroubujte k profilu Knauf CD 6/27 pomocí dvou šroubů Knauf LN 3,5x11. Podhled pod podhledem: Upevnění na protipožární podhled pomocí šroubu Knauf FN 4.3x35 nebo Knauf FN 4.3x65 uprostřed. Kotvení do ŽB stropní konstrukce pomocí ocelové hmoždinky/stropního hřebu Knauf DN6 uprostřed. (dbejte na hloubku kotvení). Poznámka Upevnění do stropů z jiných materiálů, než je uvedeno v tabulce výše, musí být provedeno pomocí prvků navržených projektantem. 36 D12.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy

37 Zavěšovací prvky Zavěšovací prvky Zavěšení Schéma Upevnění Třída nosnosti,4 kn (4 kg) Závěs nonius (spodní díl) Pro CD 6/27 Noniusový třmen Pro CD 6/27 1x Zavěšeno na Nonius - horní díl a zajištěno noniovou závlačkou Kotvení do ŽB stropní konstrukce pomocí ocelové hmoždinky/stropního hřebu Knauf DN6 uprostřed. Noniusový třmen ohněte přes profil a zaklapněte do sebe Poznámka Upevnění do stropů z jiných materiálů, než je uvedeno v tabulce výše, musí být provedeno pomocí prvků navržených projektantem. D12.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy 37

38 Konstrukční výšky - zavěšené podhledy Konstrukční výšky Konstrukční výška podhledu vychází ze součtu výšek zavěšení, spodní konstrukce a opláštění. Systém Zavěšení na nonius horní a spodní díl Spodní Nonius s třmenem Závěs nonius spodní díl konstrukce min. mm min. mm Rozměry v mm Celková výška spodní konstrukce mm D127.cz CD 6/27 + CD 6/27 54 Systém Přímý závěs Spodní konstrukce mm mm Celková výška spodní konstrukce D127.cz CD 6/27 + CD 6/ D12.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy

39 Konstrukční výšky - zavěšené podhledy Příklad výpočtu stanovení konstrukční výšky Konstrukční výška podhledu vychází ze součtu výšek zavěšení, spodní konstrukce a opláštění. D127.cz - postup Rozměry v mm 1 Výška zavěšení závěs Nonius 13 2 Výška spodní konstrukce Nosný profil CD a montážní profil CD Tloušťka opláštění 12.5 mm (akustická deska Cleaneo) Celkem = Výsledná konstrukční výška zavěšeného podhledu je přibližně 197 mm. D124.cz - postup 1 Výška závěsů 1. úroveň spodní konstrukce: závěs Nonius 2. úroveň spodní konstrukce: přímý závěs + 2 Výška spodní konstrukce 1. úroveň spodní konstrukce: nosný profil CD + a montážní profil CD 2. úroveň spodní konstrukce: pouze montážní + profil CD 3 Tloušťka opláštění 1. úroveň spodní konstrukce: 12,5 mm (GKF) 2. úroveň spodní konstrukce: 12,5 mm (akustická deska Cleaneo) Rozměry v mm Celkem = 361 Výsledná konstrukční výška zavěšeného podhledu je 361 mm. D12.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy 39

40 Dilatační spáry Dilatační spáry Respektujte následující pravidla při navrhování dilatačních spár: U podhledů opláštěných deskami ze sádrokartonu je nutné provádět dilatace maximálně po 15 m. Podhledy s vytápěním se musí dilatovat maximálně po 7,5 m. Podhledy s chladícími systémy s plochou nad 1 m 2 se musí dilatovat. Pokud jsou dilatační spáry v nosné konstrukci na které je podhled zavěšen musí se provést i v podhledu. Napojení podhledů na konstrukce z odlišných typů materiálů nebo na konstrukce z tepelně vysoce namáhaných prvků je nutné separovat. Je vhodné provést např. stínovou spáru. Příklady s redukovaným napojením Dilatační spáry v podhledech Dilatace výklenků Kluzné napojení podhledů Kluzné napojení po obvodě místnosti Dilatace na rohu Kluzné napojení kolem nosných sloupů Dilatace u vyčnívající stěny Provedení dle detailů na str. 46. Provedení dle detailů na str D12.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy

41 Upevnění břemen Připevňování břemen na akustické podhledy Knauf Cleaneo Tělesa svítidel, kolejnice závěsů lze do zavěšených podhledů mimo jiné připevnit univerzálními hmoždinkami, kovovými hmoždinkami do dutých stěn apod. Pro každý kotevní bod platí následující hmotnosti součástí připojených k akustickým podhledům, které nesmí být překročeny: Metoda upevnění Přípustná hmotnost na kotevní bod v kg Bez požární odolnosti Zavěšený akustický podhled Připevnění do opláštění.5.5 Připevnění do spodní konstrukce 3 3 Samonosný akustický podhled Připevnění do opláštění.5.5 Připevnění do spodní konstrukce 3 3 S požární odolností Připevnění Připevnění do opláštění Knauf Hartmut dutinová hmoždinka Šroub M5 Plastová dutinová hmoždinka Ø 8 mm nebo Ø 1 mm Kovová dutinová hmoždinka Šroub M5 nebo M6 Sklopná hmoždinka např. garnýž Schéma Dále platí následující podmínky: Přípustná hmotnost na montážní profil v kg/m Bez požární odolnosti S požární odolností Zavěšený akustický podhled 3 3 Samonosný akustický podhled 3 3 Přípustná hmotnost na plochu podhledu v kg/m² Bez požární odolnosti S požární odolností Zavěšený akustický podhled 1 5 Samonosný akustický podhled 3 3 Připevnění do spodní konstrukce Sklopná hmoždinka např. stropní závěsný hák Šrouby Knauf FN např. garnýž Šrouby Knauf FN např. garnýž Tato přídavná zatížení je nutno vzít v úvahu při výpočtu vlastní hmotnosti podhledu v souladu s diagramem příslušného systému. Poznámka Těžší břemena musí být ukotvena přímo do konstrukce nosného stropu nebo na pomocné konstrukce. D12.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy 41

42 Vybrané detaily D127.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy Cleaneo akustické podhledy D127.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy Detaily rozměry v mm Knauf Cleaneo akustické podhledy tické D127.cz podhledy A1 Napojení na stěnu - viditelný spoj D127.cz D3 Napojení na stěnu - Lem tmelený bez požární odolnosti bez Bez požární požární odolnosti odolnosti max. 15 Max. 25 Vydání c7/218 a Detail M 1:5 všechny rozměry v mm D127.cz D2 Závěs Nonius - Horní díl Napojení na stěnu Lem viditelná spára na stěnu Lem netmelený Závěs Nonius Horní díl Závlačka Technický Nonius list D12.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy aneo akustické podhledy Závlačka Nonius Závěs Nonius - Spodní Závěs Nonius Spodní díl díl pro CD 6/27 pro CD 6/27 Křížová spojka Křížová spojka pro CD 6/27 pro CD 6/27 Nosný profil CD 6/27 Detail M 1:5 Lem, deskové Montážní profil CD 6/27 pásky Knauf Ukončovací lišta (je-li požadováno) Profil UD 28/27 nebo uhelník 3/3/7 Kotvy vhodné pro daný podklad Lem, deskový pásek Knauf Tmel + Trenn Fix Lem 1 Např. Akustická deska Knauf Cleaneo SK Šroub SN 3,5x3 Uniflott D127.cz D4 Napojení na stěnu - Lem netmelený Bez požární odolnosti bez požární odolnosti D127.cz D2 Napojení na stěnu - Lem viditelná spára Bez požární odolnosti bez požární odolnosti Např. šroub TN Montážní profil CD 6/27 Akustická deska Knauf Cleaneo linear Lem z desek Knauf Cleaneo (neděrovaná, zúžená řezaná rovná hrana) Tmel + Trenn Fix Lem 1 Lem, deskový pásek Knauf, obroušená zkosená hrana Tmel + Trenn Fix Lem 1 Viditelná spára, např. Akustická deska Knauf Cleaneo SK, obroušená zkosená hrana, pokrýt profil absorpční tkaninou (na místě) Cca. 1 Poznámka Výkres slouží k pomoci při navrhování a provádění systémů suché výstavby. Neplatí obecně pro všechny projekty. Při po přihlédnout k atuální situaci na stavbě. Navazující konstrukce jsou zobrazeny pouze schematicky. Více informací a podro příslušném technickém listu, který je volně ke stažení na stránkách Copyright by Knauf Praha spol. s r.o. 42 D12.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy ci při navrhování a provádění systémů suché výstavby. Neplatí obecně pro všechny projekty. Při použití výkresu je třeba ituaci na stavbě. Navazující konstrukce jsou zobrazeny pouze schematicky. Výkres slouží Více informací k pomoci a při podrobností navrhování naleznete a provádění v systémů suché výstavby. Neplatí obecně pro všechny projekty. Při pou

43 f Cleaneo akustické podhledy ustické podhledy á hrana - HRK Detaily - štěrbinové děrování Cleaneo akustické D127.cz podhledy B3 Podélná hrana UFF (přímé děrování) bez požární odolnosti Závěs Nonius - Horní díl Závlačka Nonius Závěs Nonius - Spodní díl - pro CD 6/27 Vybrané detaily D127.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy Detail M 1:5 - všechny rozměry v mm D127.cz C1 Řezaná hrana SK (přímé děrování) bez Bez požární požární odolnosti odolnosti Závěs Nonius Horní díl Třmen Nonius pro CD 6/27 Závlačka Nonius Křížová spojka pro CD 6/27 rozměry v mm uf Cleaneo akustické podhledy kustické podhledy Nosný profil CD 6/27 Montážní profil CD 6/27 Šroub SN 3,5x3 Akustická deska Knauf Cleaneo UFF Uniflott élná hrana - D127.cz 4SK - přímé B1 Podélná děrování hrana HRK (štěrbinové děrování) uf Cleaneo akustické bez Bez požární podhledy požární odolnosti odolnosti Stropní hřeb DN6 Nosný profil CD 6/27 Montážní profil CD 6/27 Šroub SN 3,5x3 Detail M 1:5 - všechny rozměry v mm D127.cz C2 Řezaná hrana FK (blokové štěrbinové děrování) bez požární odolnosti Akustická deska Knauf Cleaneo SK Uniflott Přímý závěs pro CD 6/27 Šroub LN 3,5x11 Nosný profil CD 6/27 Šroub SN 3,5x3 Akustická deska Knauf Cleaneo - blokové štěrbinové děrování Uniflott D127.cz B2 Podélná hrana SK (přímé děrování) bez Bez požární požární odolnosti Závěs Nonius - Horní díl Výkres slouží k pomoci při navrhování a provádění systémů suché výstavby. Neplatí obecně pro všechny projekty. Při po Závlačka Nonius přihlédnout k atuální situaci na stavbě. Navazující konstrukce jsou zobrazeny pouze schematicky. Více informací a podro Poznámka příslušném technickém listu, který je volně ke stažení na stránkách Závěs Nonius - Spodní díl - pro CD 6/27 Copyright by Knauf Praha spol. s r.o. Nosný profil CD 6/27 Montážní profil CD 6/27 Šroub SN 3,5x3 Akustická deska Knauf Cleaneo SK Uniflott moci při navrhování a provádění systémů suché výstavby. Neplatí obecně pro všechny projekty. Při použití výkresu je třeba ní situaci na stavbě. Navazující konstrukce jsou zobrazeny pouze schematicky. Více informací a podrobností naleznete v kém listu, který je volně ke stažení na stránkách D127.cz-B1 Podélná hrana - HRK - štěrbinové děrování D12.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy 43

44 Vybrané detaily D127.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy Detaily D127.cz A2 Napojení na stěnu -horizontální stínová spára bez požární odolnosti rozměry v mm D127.cz D1 Napojení na stěnu - Krycí deskový pásek Bez požární odolnosti bez požární odolnosti Cca. 1 9,5 Nosný profil CD 6/27 Krycí deskový pásek Deskový pásek Knauf, s Fugenfüller Leicht nebo Uniflott, spojeno šrouby TN Tmel + Trenn Fix Lem 1 Varianty provedení Varianty provedení Poznámka Výkres slouží k pomoci při navrhování a provádění systémů suché výstavby. Neplatí obecně pro všechny projekty. Při použití výkr přihlédnout k atuální situaci na stavbě. Navazující konstrukce jsou zobrazeny pouze schematicky. Více informací a podrobností na příslušném technickém listu, který je volně ke stažení na stránkách Copyright by Knauf Praha spol. s r.o. D127.cz D Napojení n 44 D12.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy

45 Detaily nauf Cleaneo D137.cz akustické D1 Nosné podhledy napojení na stěnu D137.cz B1 Řezaná hrana Vydání 7/218 bez požární odolnosti bez požární odolnosti akustický Bez samonosný požární odolnosti podhled Bez požární odolnosti D137.cz-C1 Podélná hrana Technický list D12.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy apojení na stěnu nauf Cleaneo akustické podhledy Obvodový profil UW Vybrané detaily D137.cz Knauf Knauf Cleaneo Cleaneo samonosné akustické akustické podhledy podhledy Jednoduchý/dvojitý profil CW s obvodovým profilem UW spojeny shora a zdola pomocí nýtů nebo šroubu do plechu LN 3,5 x 11 Knauf Cleaneo akustický samonosný podhled Detail M 1:5 - všechny rozměry v mm Šroub do plechu LN 3,5 x 11 Např. Dvojitý profil CW jako nosný profil rozměry v mm Deta Jednoduchý/dvojitý profil CW jako nosný profil Profil Federshiene D137.cz 98/15 jako montážní profil Např. deska Knauf Cleaneo SK Max. 1 Maximální šířka místnosti Profil Federshiene 98/15 jako montážní profil Knauf Cleaneo akustické podhledy Knauf Cleaneo akustický samonosný podhled b Univerzální šroub FN 4,3 x 35 umístěn diagonálně Šroub SN 3,5 x 3 b Knauf Cleaneo D137.cz akustické A1 Napojení podhledy na stěnu bez Bez požární odolnosti eo akustický samonosný podhled Obovodový profil UW Nosné napojení na stěnu - Krycí lemprofil CW z Knauf Cleaneo akustické podhledy Vydání 7/218 D137.cz C1 Podélná hrana D137.cz-B1 bez požární Bez požární odolnosti odolnosti Řezaná hrana Technický list D12.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy Detail M 1:5 - všechny rozměry v mm Nýt nebo šroub do plechu LN 3,5 x 11 Obvodový profil UW Detail M Profil Federshiene 98/15 jako montážní profil Krycí lem (deskové pásky Knauf) Tmel + Trenn-Fix c Jednoduchý/dvojitý profil CW jako nosný profil Profil Federshiene 98/15 jako montážní profil c Uniflott Šroub SN 3,5 x 3 Např. Deska Knauf Cleaneo SK c í k pomoci při navrhování a provádění systémů suché výstavby. Neplatí obecně pro všechny projekty. Při použití výkresu je třeba atuální situaci na stavbě. Navazující konstrukce jsou zobrazeny pouze schematicky. Více informací a podrobností naleznete v D137.cz D2 Nosné napojení na stěnu - Krycí lem D137.cz B1 Řezaná hrana chnickém listu, který je volně ke stažení na stránkách Výkres slouží k pomoci při navrhování a provádění systémů suché výstavby. Neplatí obecně pro všechny projekty. bez Bez požární odolnosti přihlédnout k atuální situaci bez na požární stavbě. Bez požární odolnosti Navazující odolnosti konstrukce jsou zobrazeny pouze schematicky. Více informací a Poznámka D137.cz-D1 s r.o. příslušném technickém listu, který je volně ke stažení na stránkách Nosné napojení na stěnu Upevňovací šroub M8, a 75 mm Např. dvojitý profil UA jako nosný profil Copyright by Knauf Praha spol. s r.o. Profil Federshiene 98/15 jako montážní profil Krycí lem, deskové pásky Knauf Např. šrouby TN Max. 1 Maximální šířka místnosti í k pomoci při navrhování a provádění systémů suché výstavby. Neplatí obecně pro všechny projekty. Při použití výkresu je třeba atuální situaci na stavbě. Navazující konstrukce jsou zobrazeny pouze schematicky. Více informací a podrobností naleznete v echnickém listu, který je volně ke stažení na stránkách Profil Federshiene 98/15 jako montážní profil b Šroub do plechu LB 3.5 x 16 umístěn diagonálně Šroub SN 3,5 x 3 b s r.o. Poznámka D137.cz-A1 Napojení na stěnu Výkres slouží k pomoci při navrhování a provádění systémů suché výstavby. Neplatí obecně pro všechny projekt přihlédnout k atuální situaci na stavbě. Navazující konstrukce D12.cz Knauf jsou Cleaneo zobrazeny akustické pouze schematicky. podhledy Více 45informací příslušném technickém listu, který je volně ke stažení na stránkách

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály K 27 07/2007 K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály EI 30-15+15 mm Fireboard EI 45-15+15 mm Fireboard EI 60-15+15 mm Fireboard EI 90-20+20 mm Fireboard EI 120-25+25 mm Fireboard Příčný řez M 1:10 25

Více

W118.cz. W118.cz bezpečnostní konstrukce RC2/RC3. Novinka. Detail. Třídy odolnosti RC2/RC3

W118.cz. W118.cz bezpečnostní konstrukce RC2/RC3. Novinka. Detail. Třídy odolnosti RC2/RC3 á stěna W623 Detail Detail W118.cz Bezpečnostní RC2/RC3.cz 10/2014 W118.cz bezpečnostní RC2/RC3 Třídy odolnosti RC2/RC3 Novinka Bezpečnostní příčka W118 v provedení W353 RC3 Bezpečnostní příčka W118 v

Více

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály K 27 07/2007 K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály EI 30-15+15 mm Fireboard EI 45-15+15 mm Fireboard EI 60-15+15 mm Fireboard EI 90-20+20 mm Fireboard EI 120-25+25 mm Fireboard rychlošrouby TN Příčný

Více

Certifikace montážních firem na montáž konstrukcí suché výstavby Rigips, včetně konstrukcí protipožárních

Certifikace montážních firem na montáž konstrukcí suché výstavby Rigips, včetně konstrukcí protipožárních Certifikace montážních firem na montáž konstrukcí suché výstavby Rigips, včetně konstrukcí protipožárních SOUHRN VŠECH TESTOVÝCH OTÁZEK Základní materiály Rigips Sádrokartonové stavební desky Rigips (základní

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

TECHNOLOGICKÝ LIST. Přehled konstrukcí. Technologie montáže. 1. Kovová konstrukce: 600 (625) 400 (417) 300 (313)

TECHNOLOGICKÝ LIST. Přehled konstrukcí. Technologie montáže. 1. Kovová konstrukce: 600 (625) 400 (417) 300 (313) Konstrukce: Sádrokartonové stěny na CW 150 - Požární odolnost EI 60 - konstrukční výška v závislosti na roztečích CW profilů a druhu opláštění až 15,5 metru Přehled konstrukcí Kód Konstr. Opláštění Tloušťka

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ Učební plán: 1. Den: 6 hodin 1) Zahájení Představení firmy Rigips, dceřinné společnosti největšího světového výrobce sádrokartonu nadnárodního koncernu Saint-Gobain. Historie

Více

9.5 Obklad ocelových konstrukcí cementotřískovými deskami CETRIS

9.5 Obklad ocelových konstrukcí cementotřískovými deskami CETRIS 9.5 Obklad ocelových konstrukcí cementotřískovými deskami CETRIS 9.5.1 Úvod Ocel je anorganický materiál a lze jí tedy bez zvláštních zkoušek zařadit mezi nehořlavé materiály. Při přímém působení ohně

Více

Podhled s akustickou pohltivostí > Interiér/Exteriér > Vzhled s přiznanou spárou a hlavičkami vrutů

Podhled s akustickou pohltivostí > Interiér/Exteriér > Vzhled s přiznanou spárou a hlavičkami vrutů Technický průvodce Podhled s akustickou pohltivostí > Cementořísková deska CETRIS AKUSTIC je vyráběna opracováním (vyvrtáním pravidelných otvorů) základního typu desky CETRIS BASIC. Touto úpravou je mimo

Více

09/2012 NRQVWUXNFH 5& F]

09/2012 NRQVWUXNFH 5& F] 09/2012 Novinka 12,5 mm 27 pro CD 60 27 60 mm Chráněný prostor b 625 b 625 Stávající stěna Hmoždinka Minerální izolace Akustický závěs/přímý závěs TB 35 rychlošroub Obvodový Knauf UD profil Sádrokartonová

Více

TL 8-180:2017. Technický list. SYSTÉM F30 uno 1800x300 mm. Samostatný požární předěl. Knauf AMF GmbH & Co. KG Elsenthal 15, D Grafenau, SRN

TL 8-180:2017. Technický list. SYSTÉM F30 uno 1800x300 mm. Samostatný požární předěl. Knauf AMF GmbH & Co. KG Elsenthal 15, D Grafenau, SRN Samostatný požární předěl Strana 1 ze 9 Dokladováno : Zkouška : (3184-225-14)-NB, (3223-328-13)-NB, (3317-741-07)- CM, (3633-533-14)-NB, (3726-177-10)-NB, (3791-701-14)-NB, (3545-996-10)- NB, (2101-560-16)-NB,

Více

Akustické desky Rigiton 4.07.18 4.07.29

Akustické desky Rigiton 4.07.18 4.07.29 x = max. 900 mm Index zvukové pohltivosti 3 2.4 α w = 0,25 0,85 (dle vzoru a ) Koeficient potlačení hluku NRC 0,45 0,90 l = max. 320 mm 2.3 2.1 1 2.5 2.2 y = max. 1 000 mm Zvuková nebylo měřeno Alternativy

Více

Podlahy a podhledy z pohledu realizace. Ing. Jan Juhás 733 100 510; juhas.jan@knauf.cz

Podlahy a podhledy z pohledu realizace. Ing. Jan Juhás 733 100 510; juhas.jan@knauf.cz z pohledu realizace Ing. Jan Juhás 733 100 510; juhas.jan@knauf.cz Základní funkce vodorovných konstrukcí: - Statická funkce nosná konstrukce - Estetická funkce podhledová část/užitné podlahové vrstvy

Více

Ecophon Super G Plus A

Ecophon Super G Plus A Ecophon Super G Plus A Panel je určen pro použití ve sportovních halách a podobném prostředí, kde hrozí riziko silného mechanického nárazu. Panely Ecophon Super G Plus A mají masivní závěsný rošt, který

Více

Tabulka 5 Specifické prvky

Tabulka 5 Specifické prvky Tabulka 5 Specifické prvky 1 Podhledy (s působením požáru ze spodní strany) 1.1 Podhled s přídavnou izolací vloženou mezi dřevěné stropní nosníky, druh DP2 1 - stropní záklop 2 - dřevěné nosníky (vzdálené

Více

Desky TOPAS 03/2017. Plášťová deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 03/2017. Plášťová deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 03/017 Plášťová deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří

Více

K 26 Fireboard - kabelové kanály

K 26 Fireboard - kabelové kanály K 26 07/2007 K 26 Fireboard kabelové kanály kabelové kanály jako protipožární ochrana kabelů K 261 Kabelový kanál I K 262 Kabelový kanál E K 261/262 Fireboard kabelové kanály I a E Podélný řez M 1:10 K

Více

Požární odolnost zapuštěných podhledů mezi trámy

Požární odolnost zapuštěných podhledů mezi trámy Požární odolnost zapuštěných podhledů mezi trámy Tabulka maximálních hodnot zapuštění podhledu a /mm/ Požadovaná požární odolnost trámu Minimální požární odolnost podhledu Maximální hodnota zapuštění a

Více

W35 Masivní příčky Knauf

W35 Masivní příčky Knauf W35 04/2011 W35 Masivní příčky Knauf W352 - Masivní příčka s příčníky - Masivní sádrokartonová deska Knauf 20/25 mm W353 - Masivní příčka s CW profily - Masivní sádrokartonová deska Knauf 20/25 mm W355

Více

Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení

Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení Požární bezpečnost staveb 69 Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení Požadavky kladené na vzduchotechnická zařízení

Více

Výňatek z publikace Velká kniha sádrokartonu, 3. vydání, vydal Rigips, s.r.o., 2010, tel.: 296 411 800. Suchá omítka / Rigitherm Jednotka Spotřeba

Výňatek z publikace Velká kniha sádrokartonu, 3. vydání, vydal Rigips, s.r.o., 2010, tel.: 296 411 800. Suchá omítka / Rigitherm Jednotka Spotřeba Příčky, předstěny a stěny šachet Suchá omítka / Rigitherm Jednotka Spotřeba Sádrokartonová deska Rigips / desky Rigitherm m 2 1,0 Lepicí tmel kg 4,0 Spárovací tmel kg 0,3 Tmel pro konečnou povrchovou úpravu

Více

Vnější Vnitřní R w max. tloušťka hmotnost min.

Vnější Vnitřní R w max. tloušťka hmotnost min. Bezpečnostní / neprůstřelné příčky s dvojitou konstrukcí 3.41.01 R3/FB4 3.41.02 R3/FB4 3.41.03 R3/FB4 Bezpečnostní třída RC 3 Balistická odolnost FB 4 Konstrukce Kód Popis systému Požární Vzduchová Výška

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

Montážní příručka sádrokartonáře

Montážní příručka sádrokartonáře Montážní příručka sádrokartonáře Milí sádrokartonáři, SLOVO ÚVODEM právě držíte v rukou MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKU SÁDROKARTONÁŘE soubor technologických postupů, metod a úkonů vedoucích ke správné montáži konstrukcí

Více

D 11 Sádrokartonové stropy Knauf

D 11 Sádrokartonové stropy Knauf D 11 07/2009 D 11 Sádrokartonové stropy Knauf NOVINKA! Strop pod stropem = design + požární ochrana Stupeň vzduchové neprůzvučnosti v podélném směru D 111 - Sádrokartonový strop Knauf dřevěná spodní konstrukce

Více

Montované stěny fermacell 1 S 42

Montované stěny fermacell 1 S 42 Montované stěny fermacell 1 S 42 Popis NNenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných montovaných stěn fermacell 1

Více

SKRYTÁ KONSTRUKCE ROZEBÍRATELNÁ

SKRYTÁ KONSTRUKCE ROZEBÍRATELNÁ Krátký popis : Podhledová konstrukce se skrytým nosným systémem, využívající díly standardního systému C viditelné konstrukce šířky 24 mm. Každá deska je vyměnitelná, desky vkládané jednoduše zdola do

Více

FERMACELL Firepanel A1. Nová dimenze protipožární ochrany

FERMACELL Firepanel A1. Nová dimenze protipožární ochrany FERMACELL Firepanel A1 Nová dimenze protipožární ochrany Firepanel A1 nová protipožární deska od FERMACELL Protipožární deska FERMACELL Firepanel A1 představuje novou dimenzi protipožární ochrany montovaných

Více

Ecophon Solo Baffle. Hrany jsou rovné a natřené. Panely Ecophon Solo Baffle jsou snadno demontovatelné.

Ecophon Solo Baffle. Hrany jsou rovné a natřené. Panely Ecophon Solo Baffle jsou snadno demontovatelné. Ecophon Solo Baffle Ecophon Solo Baffle jsou akustickým řešením převážně v případech, kdy nelze instalovat celoplošný stropní podhled. Solo Baffle jsou také vhodné do místností, kde je zapotřebí zachovat

Více

a w = 0,65 (H) podle EN ISO 11654

a w = 0,65 (H) podle EN ISO 11654 P O D H L E D O V É S Y S T É M Y V í c e p r o s t o r u p r o i n v e n c i Podélná vzduchová neprůzvučnost D n,c,w = 38 db podle EN 20140-9 Zvuková pohltivost a w = 0,65 (H) podle EN ISO 11654 NRC=

Více

Ecophon Super G A SYSTÉMOVÁ ŘADA

Ecophon Super G A SYSTÉMOVÁ ŘADA Ecophon Super G A Panel je určen pro použití ve školních chodbách, tělocvičnách a obdobném prostředí, kde hrozí riziko mechanického nárazu. Panely Ecophon Super G A se montují na nosný rošt s příložkami

Více

Akustické předsazené stěny Rigips. Akustické předsazené stěny spřažené Akustické perforované desky Gyptone BIG.

Akustické předsazené stěny Rigips. Akustické předsazené stěny spřažené Akustické perforované desky Gyptone BIG. Index zvukové pohltivosti α w = 0,35 0,75 (dle vzoru a dutiny) 2.1 3 600 mm 5 4.1 1 4.2 2.3 6 Maximální výška stěny (Při standardní rozteči profilu) H max = není omezena 7 6 2.3 Hmotnost konstrukce cca

Více

Ecophon Industry Modus TECH

Ecophon Industry Modus TECH Ecophon Industry Modus TECH Funkční panel vhodný pro snížení hlučnosti průmyslových prostor, kde jsou vyžadovány různé rozměry a způsoby montáže. Ecophon Industry Modus se instaluje na viditelný rošt.

Více

Ecophon Akusto Wall C

Ecophon Akusto Wall C Ecophon Akusto Wall C Systém Ecophon Akusto Wall C je stěnový zvukový absorbér, který je vhodné kombinovat s akustickými podhledy. Vyznačuje se skrytým nosným rastrem a sraženými hranami tvořící úzké drážky

Více

Ecophon Focus A SYSTÉMOVÁ ŘADA. Rozměry, mm 600x x x1200. XL 1800x600. XL 2000x600

Ecophon Focus A SYSTÉMOVÁ ŘADA. Rozměry, mm 600x x x1200. XL 1800x600. XL 2000x600 Ecophon Focus A Výrobek je určen pro použití tam, kde je zapotřebí základního robustního podhledu. Panely Ecophon Focus A jsou umístěny ve viditelném roštu a vytvářejí tak strop s jasným čtvercovým vzorem.

Více

Ecophon Akusto Wall C

Ecophon Akusto Wall C Ecophon Akusto Wall C Systém Ecophon Akusto Wall C je stěnový zvukový absorbér, který je vhodné kombinovat s akustickými podhledy. Vyznačuje se skrytým nosným rastrem a sraženými hranami tvořící úzké drážky

Více

SD50-52. Systémy stropních podhledů. Podhledy a obklady stropu bez požární odolnosti Samostatné stropní podhledy s požární odolností

SD50-52. Systémy stropních podhledů. Podhledy a obklady stropu bez požární odolnosti Samostatné stropní podhledy s požární odolností SD50-52 Systémy stropních podhledů Podhledy a obklady stropu bez požární odolnosti Samostatné stropní podhledy s požární odolností 02 Obsah KDE CO NAJDETE 03 Siniat 04-10 Technické údaje 11-12 Vzdálenosti

Více

01/2009 PODHLEDOVÉ SYSTÉMY. Více prostoru pro invenci. THERMATEX Symetra DĚROVANÁ DESKA PRO NEVŠEDNÍ INTERIÉRY MADE IN GERMANY

01/2009 PODHLEDOVÉ SYSTÉMY. Více prostoru pro invenci. THERMATEX Symetra DĚROVANÁ DESKA PRO NEVŠEDNÍ INTERIÉRY MADE IN GERMANY 01/2009 PODHLEDOVÉ SYSTÉMY Více prostoru pro invenci THERMATEX Symetra DĚROVANÁ DESKA PRO NEVŠEDNÍ INTERIÉRY MADE IN GERMANY THERMATEX Symetra Moderní podhled směřuje k děrovaným vzorům desek THERMATEX

Více

Ecophon Gedina A. Rozměry, mm 600x x x1200 T15 T24 Tloušťka (tl.) Instalační diagram M237

Ecophon Gedina A. Rozměry, mm 600x x x1200 T15 T24 Tloušťka (tl.) Instalační diagram M237 Ecophon Gedina A Výrobek je určen pro použití tam, kde je vyžadován standardní systém zavěšeného stropu, kde však existují přísné funkční požadavky. Panely Ecophon Gedina A jsou umístěny ve viditelném

Více

Stropy z ocelových nos

Stropy z ocelových nos Promat Stropy z ocelových nos Masivní stropy a lehké zavěšené podhledy níků Ocelobetonové a železobetonové konstrukce Vodorovné ochranné membrány a přímé obklady z požárně ochranných desek PROMATECT. Vodorovné

Více

Ecophon Master Matrix

Ecophon Master Matrix Ecophon Master Matrix Systém Ecophon Master Matrix je navržen tak, aby se dal velmi rychle a snadno instalovat a zároveň poskytoval mimořádnou přesnost bez nutnosti dodatečných úprav. Toto činí akustický

Více

Stropy z ocelových nos

Stropy z ocelových nos Promat Stropy z ocelových nos Masivní stropy a lehké zavěšené podhledy Stropy z ocelových nosníků Masívní stropy a lehké zavěšené podhledy z požárně ochranných desek PROMATECT. níků Zavěšené podhledy Stropy

Více

Ecophon Advantage E. Pro dosažení nejlepšího výkonu a systémové kvality použijte rošt Connect s příšlušenstvím. Rošt je vyroben z pozinkované oceli.

Ecophon Advantage E. Pro dosažení nejlepšího výkonu a systémové kvality použijte rošt Connect s příšlušenstvím. Rošt je vyroben z pozinkované oceli. Ecophon Advantage E Výrobek je určen pro použití vyžadující podhled, který se snadno instaluje i demontuje a současně splňuje všechny funkční požadavky. Panely Ecophon Advantage E mají polozapuštěnou hranu,

Více

Modulární podhledový systém KV - B/105.02/A Modulární podhledový systém KNIHA VÝROBKŮ. Podhledy 1/

Modulární podhledový systém KV - B/105.02/A Modulární podhledový systém KNIHA VÝROBKŮ. Podhledy 1/ 105.02.1 Popis Stropní panely 105.02 jsou určeny pro vestavbu samonosných podhledů čistých prostor, kde se počítá s omezeným pohybem osob na horní straně podhledu při montáži a servisních pracích. K přichycení

Více

fermacell konstrukce 3 WS 1/AP

fermacell konstrukce 3 WS 1/AP fermacell konstrukce 3 WS 1/AP Systém obkladu železobetonových stěn + Stav říjen 2016 Systém pro zlepšení akustických vlastností železobetonových panelů Zlepšení vzduchové neprůzvučnosti: 6 db Tloušťka

Více

Ecophon Industry Modus

Ecophon Industry Modus Ecophon Industry Modus Panel je vhodný pro snížení hlučnosti průmyslových prostor, kde jsou vyžadovány různé rozměry a způsoby montáže. Ecophon Industry Modus se instaluje na viditelný rošt. Každý panel

Více

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Dřevostavby komplexně Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Obsah Navrhování konstrukcí na účinky požáru Všeobecné požadavky Navrhování konstrukcí z hlediska akustiky Základní pojmy a požadavky Ukázky z praxe

Více

Systém obkladu železobetonových stěn + 3 WS 1/AP

Systém obkladu železobetonových stěn + 3 WS 1/AP Systém obkladu železobetonových stěn + Popis: Nenosné, jednostranné opláštění železobetonového panelu (tl. 140 mm i s omítkou) deskou fermacell 12,5 mm na akustických profilech fermacell. Systém je tvořen

Více

Třída zvukové pohltivosti A. Požární odolnost až F120 07/2007 POSLOUCHEJTE JENOM TO, CO CHCETE SLYŠET. w 0,90 PODHLEDOVÉ SYSTÉMY

Třída zvukové pohltivosti A. Požární odolnost až F120 07/2007 POSLOUCHEJTE JENOM TO, CO CHCETE SLYŠET. w 0,90 PODHLEDOVÉ SYSTÉMY 07/2007 PODHLEDOVÉ SYSTÉMY Více prostoru pro invenci POSLOUCHEJTE JENOM TO, CO CHCETE SLYŠET THERMATEX Alpha Třída zvukové pohltivosti A w 0,90 Požární odolnost až F120 (podle DIN 4102-2) MADE IN GERMANY

Více

BRUCHAPaneel. Protipožární stěnový WP-F

BRUCHAPaneel. Protipožární stěnový WP-F 31 61 Akustický WP-A 1 PROFIL 6 50 PROFIL 5 BRUCHAPaneel PROFIL 4 PROFIL 3 PROFIL Protipožární stěnový WP-F VIDITELNÉ UPEVNĚNÍ dobré IZOLAČNÍ PROTIHLUKOVÉ VLASTNOSTI bohatá rozmanitost profilů hospodárnější

Více

Ecophon Focus Flexiform A

Ecophon Focus Flexiform A Ecophon Focus Flexiform A Tento výrobek je ideální pro tvorbu povrchů vyžadujících speciální zakřivení, nebo pokud prostor při montáži nad podhledem neumožňuje použití předem tvarovaných stropních prvků.

Více

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN Knauf ochrana před požárem 3/2010 Předmluva Jako každý rok je nové vydání katalogu Knauf 2010 opět o něco kvalitnější a uživatelsky

Více

NOSNÁ KONSTRUKCE S PARALELNÍMI PROFILY PŘÍČNÁ KONSTRUKCE SKRYTÁ

NOSNÁ KONSTRUKCE S PARALELNÍMI PROFILY PŘÍČNÁ KONSTRUKCE SKRYTÁ KNAUF AMF GmbH & Co. KG Elsenthal 15. D-94481 Grafenau - SRN TECHNCKÝ LST TLS08 Krátký popis : NOSNÁ KONSTRUKCE S PARALELNÍM PROFLY Konstrukční systém využívá jako základní prvek rovnoběžné viditelné hlavní

Více

POPIS HODNOTA JEDNOTKA PRÁVNÍ PŘEDPIS 3x Ekopanel E60 rozměry: tloušťka šířka délka. 58 (tolerance +2 mm) 1200,

POPIS HODNOTA JEDNOTKA PRÁVNÍ PŘEDPIS 3x Ekopanel E60 rozměry: tloušťka šířka délka. 58 (tolerance +2 mm) 1200, Popis OBVODOVÁ STĚNA EKO3 - obklad obvodové nosné dřevěné rámové konstrukce Skladba tl. 380 - dřevovláknitá deska tl. 20 - KVH hranoly + tepelná izolace tl. 140 - dřevěný rošt tl. 40 Doporučené použití

Více

Akustické desky Gyptone BIG 4.07.30 4.07.38

Akustické desky Gyptone BIG 4.07.30 4.07.38 Akustické desky Gyptone BIG 4.07.30 4.07.38 Index zvukové pohltivosti 3 x = max. 900 mm 2.4 α w = 0,35 0,75 (dle vzoru a ) Koeficient potlačení hluku NRC 0,40 0,75 l = max. 600 mm 7 2.3 2.1 1 2.5 2.2 y

Více

ROCKFON SYSTEM T15 A/E

ROCKFON SYSTEM T15 A/E Popis montážního systému ROCKFON SYSTEM T15 A/E Univerzální a jednoduchý podhledový systém Standardní nosná konstrukce T15 A15/A24 Rychlá montáž a snadná demontáž Jednoduchá integrace podhledu s prvky

Více

ECOPHON FOCUS D POPIS SYSTÉMU A VÝROBKU SYSTÉMOVÁ ŘADA

ECOPHON FOCUS D POPIS SYSTÉMU A VÝROBKU SYSTÉMOVÁ ŘADA ECOPHON FOCUS D Výrobek je určen pro použití tam, kde je zapotřebí podhledu se skrytým roštem, ale s možností snadné demontáže panelů. Systém se montuje na skrytý rošt a vytváří tak strop s hladkým povrchem.

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

POPIS HODNOTA JEDNOTKA PRÁVNÍ PŘEDPIS 2x Ekopanely 60/1200 rozměry: tloušťka šířka délka

POPIS HODNOTA JEDNOTKA PRÁVNÍ PŘEDPIS 2x Ekopanely 60/1200 rozměry: tloušťka šířka délka Popis PŘÍČKA E2 A akustická samonosná příčka pro nenosné účely Skladba tl. 120+X (X dle zvolené akustické izolace) Ekopanely E60 dřevěný rošt + akustická izolace tl. X Ekopanely E60 Doporučené použití

Více

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009 Pozemní stavitelství Nenosné stěny PŘÍČKY Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 05 40-2 Tepelná ochrana budov

Více

Ecophon Edge 500 SYSTÉMOVÁ ŘADA. Rozměry, mm. 1200x600 1200x1200 1200x1200 T24. Tloušťka (tl.) M165, M210, M211 M165, M210, M211 M165, M210

Ecophon Edge 500 SYSTÉMOVÁ ŘADA. Rozměry, mm. 1200x600 1200x1200 1200x1200 T24. Tloušťka (tl.) M165, M210, M211 M165, M210, M211 M165, M210 Ecophon Edge 500 Systém Ecophon Edge 500 je instalován za účelem vytvoření volně podvěšených segmentů v místech, kde je vyžadována dobrá zvuková pohltivost, a kde není možná instalace podhledů v celé ploše

Více

FERMACELL. Výstavba podkroví s kovovou nebo dřevěnou spodní konstrukcí

FERMACELL. Výstavba podkroví s kovovou nebo dřevěnou spodní konstrukcí FERMACELL Výstavba podkroví s kovovou nebo dřevěnou spodní konstrukcí Další osvědčené výrobky FERMACELL Powerpanel H O pro všechny vlhké prostory Powerpanel TE pro všechny vlhké podlahy Podkrovní prvek

Více

Technický předpis pro montáž konstrukcí podhledů ze sádrokartonových a sádrovláknitých desek

Technický předpis pro montáž konstrukcí podhledů ze sádrokartonových a sádrovláknitých desek Technický předpis pro montáž konstrukcí podhledů ze sádrokartonových a sádrovláknitých desek Obsah: 1. Oblast použití předpisu 2. Související normy 3. Základní pojmy 3.1 Podhledy 3.2 Kotvení 3.3 Závěsy

Více

9 STANOVENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI ZDIVA PODLE TABULEK

9 STANOVENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI ZDIVA PODLE TABULEK 9 STANOVENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI ZDIVA PODLE TABULEK 9.1 Norma ČSN EN 1996-1-2 Evropská norma pro navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru EN 1996-1-2 nahrazující předběžnou normu ENV 1996-1-2:1995

Více

Popis Hodnota Jednotka Právní předpis. mm mm mm

Popis Hodnota Jednotka Právní předpis. mm mm mm TECHNICKÝ LIST - APLIKACE Příčka E1 samonosná jednoduchá příčka bez povrchové úpravy pro nenosné účely k trvalému zabudování do staveb Příčka E1 samonosná jednoduchá příčka bez povrchové úpravy pro nenosné

Více

Protokol o zkoušce č. 311/12

Protokol o zkoušce č. 311/12 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ, a. s. pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky Laboratoř otvorových výplní, stavební tepelné techniky a akustiky č.1007.1, akreditovaná Českým institutem pro

Více

Konstrukce z trapézových pl

Konstrukce z trapézových pl Promat Konstrukce z trapézových pl Obklady střech a mezipodlažních stropů Konstrukce z trapézových plechů Obklady střech a mezipodlažních stropů z ocelových trapézových plechů s podhledy a obkladem PROMATECT

Více

DOPORUČENÍ PRO MONTÁŽ-palubky :

DOPORUČENÍ PRO MONTÁŽ-palubky : Vertikální instalace obkladu na stěny (lamely svisle) : DOPORUČENÍ PRO MONTÁŽ-palubky : 1. Ke stěně přišroubujte vodorovně dřevěné latě (rozměru cca. 30 x 25 mm) nebo latě z PVC (P9050, o rozměru 32 x

Více

CLEANEO SINGLE SMART. Absorbér pro stěnu a strop

CLEANEO SINGLE SMART. Absorbér pro stěnu a strop CLEANEO SINGLE SMART Absorbér pro stěnu a strop Protihluková kulisa Estetická, flexibilní, inteligentní: jednoduše smart Inteligentní absorbér. Deska Cleaneo Single Smart snižuje svou výjimečnou povrchovou

Více

Základní škola Průhonice

Základní škola Průhonice EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Základní škola Průhonice (Nová hala tělocvičny) Návrh prostorové akustiky EKOLA group, spol.

Více

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips. Rozšířené a aktualizované

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips. Rozšířené a aktualizované Požární odolnost sádrokartonových systémů Lafarge Gips Rozšířené a aktualizované vydání 2009 Obsah Obsah I. Obecné informace....................................................................... 3 II.

Více

Ecophon Master Rigid A

Ecophon Master Rigid A Ecophon Master Rigid A Vhodné pro učebny a jiné výukové prostory s přísnými požadavky na kvalitní akustiku, srozumitelnost řeči a kde je zároveň kladen důraz na snadnou demontáž jednotlivých panelů. Ecophon

Více

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 AKUSTICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ Množství akustického

Více

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips Požární odolnost sádrokartonových systémů Lafarge Gips Obsah Obsah I. Obecné informace....................................................................... 3 II. Obecné podmínky platnosti...............................................................

Více

Samonosné podhledy Knauf

Samonosné podhledy Knauf D 131 07/2009 D 131 Samonosné podhledy Knauf D 131 Samonosný podhled Knauf kovová spodní konstrukce CW/UW/UA Protipožární ochrana zezdola / zezdola a seshora (stropní meziprostor) Samonosné podhledy Podhledy

Více

Ecophon Solo Rectangle na stěnu

Ecophon Solo Rectangle na stěnu Ecophon Solo Rectangle na stěnu Pro zvýšení zvukové pohltivost v místnosti je možné nainstalovat Ecophon Solo Rectangle na stěnu. Tyto designové systémy vám poskytují možnost, pracovat s různými vrstvami,

Více

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení Technická informace č. /08 Promat s.r.o. V. P. Čkalova /84 00 Praha 6 Bubeneč tel.: +4 4 30 8 +4 33 334 806 fax: +4 33 333 6 promat@promatpraha.cz Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé

Více

Konstrukce z trapézových pl

Konstrukce z trapézových pl Promat Konstrukce z trapézových pl Obklady střech a mezipodlažních stropů 0 Konstrukce z trapézových plechů Obklady střech a mezipodlažních stropů z ocelových trapézových plechů s podhledy a obkladem PROMATECT

Více

Technický list StoSilent Board 115

Technický list StoSilent Board 115 Akustická deska ze skleněného granulátu pro podvěšené stropní konstrukce Charakteristika Použití interiér pro zavěšené stropní a stěnové konstrukce pro akustický systém StoSilent Distance A2 připevnění

Více

F Zug F H. F Druck. Desky Diamant 07/2010. Knauf Diamant. Diamant deska, která unese dům

F Zug F H. F Druck. Desky Diamant 07/2010. Knauf Diamant. Diamant deska, která unese dům F H F H F Zug F Druck Desky Diamant 07/2010 Knauf Diamant Diamant deska, která unese dům Základní předpoklady pro zatěžování Pro namáhání stěn jsou uvažovány třídy trvání zatížení dle ČSN EN 1995-1-1 +

Více

Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Karlovy Vary nám. Karla Sabiny 16 Karlovy Vary

Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Karlovy Vary nám. Karla Sabiny 16 Karlovy Vary Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34. 1077 Název projektu: Zkvalitnění výuky SOŠ

Více

NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE. Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o.

NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE. Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o. NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE 2017 Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o. Základní požadavky na vlastnosti staveb (305/2011/EU) resp. 8 vyhl.č. 268/2009 Sb. mechanická odolnost a stabilita požární bezpečnost

Více

NOVĚ. K761U.cz. Cleaneo UFF. Sádrokartonové děrované desky k pohlcování zvuku a čištění vzduchu se speciální hranou Technický list a montážní návod

NOVĚ. K761U.cz. Cleaneo UFF. Sádrokartonové děrované desky k pohlcování zvuku a čištění vzduchu se speciální hranou Technický list a montážní návod Systémy suché výstavby K761U.cz Technický list 05/2018 Cleaneo UFF Sádrokartonové děrované desky k pohlcování zvuku a čištění vzduchu se speciální hranou Technický list a montážní návod NOVĚ Speciální

Více

VÝPOČTY. OBJEM PRVKU SLOUPKY [m 3 ] EXT. PANEL [m 2 ] REVIT REAL INT. PANELY - BĚŽNÝ FASÁDNÍ ELEMENT

VÝPOČTY. OBJEM PRVKU SLOUPKY [m 3 ] EXT. PANEL [m 2 ] REVIT REAL INT. PANELY - BĚŽNÝ FASÁDNÍ ELEMENT VÝPOČTY FASÁDNÍ SLOUPKY VODOROVNÉ A SVISLÉ, EXT. PANELY - BĚŽNÝ FASÁDNÍ ELEMENT AREA [m 2 ] rozměry běžného fasádního elementu frame š [mm] 80 0.01312 š1 [m] 2.17 v [mm] 164 š2 [m] 0.53 panel t [mm] 5

Více

POŽÁRNÍ ODOLNOST PODHLEDOVÝCH KONSTRUKCÍ OPLÁŠT NÝCH CEMENTOTŔÍSKOVÝMI DESKAMI. Autoři: Ing. Miroslav Vacula Ing. Martin Klvač

POŽÁRNÍ ODOLNOST PODHLEDOVÝCH KONSTRUKCÍ OPLÁŠT NÝCH CEMENTOTŔÍSKOVÝMI DESKAMI. Autoři: Ing. Miroslav Vacula Ing. Martin Klvač POŽÁRNÍ ODOLNOST PODHLEDOVÝCH KONSTRUKCÍ OPLÁŠT NÝCH CEMENTOTŔÍSKOVÝMI DESKAMI Autoři: Ing. Miroslav Vacula Ing. Martin Klvač CZ.1.07/1.3.05/02.0026 Rozvoj profesního vzd lávání pedagogů SOŠ v oblasti

Více

EJOT upevnění pro zvláštní použití. Upevnění pro zvláštní případy

EJOT upevnění pro zvláštní použití. Upevnění pro zvláštní případy EJOT upevnění pro zvláštní použití Energetická sanace budov vyžaduje stále více pro zpracování tepelně izolačních systémů nestandartní řešení. Zvláště u starých fasád nebo podkladů se zásadními vadami

Více

Technický list StoSilent Board 100

Technický list StoSilent Board 100 Akustická deska ze skleněného granulátu pro stropní a stěnové konstrukce Charakteristika Použití interiér pro zavěšené stropní a stěnové konstrukce připevnění šrouby, spoje desek lepené Vlastnosti možnost

Více

PROTECTA FR PIPE WRAP- Montážní návod

PROTECTA FR PIPE WRAP- Montážní návod PROTECTA FR PIPE WRAP- Montážní návod POPIS VÝROBKU TYPICKÉ PROVEDENÍ Protipožární pásky Protecta Pipe Wrap zajišťují požární odolnost protipožárních stěn a stropů, která byla narušena procházejícími plastovými

Více

T 2.3/7/CZ/1. Stropní vyústě. Doporučené použití v místnostech s výškou do cca 4,0 m. The art of handling air

T 2.3/7/CZ/1. Stropní vyústě. Doporučené použití v místnostech s výškou do cca 4,0 m. The art of handling air T 2.//CZ/1 Stropní vyústě Typ DLQL Doporučené použití v místnostech s výškou do cca 4,0 m The art of handling air Popis Popis 2 Provedení Rozměry Materiál Instalace 4 Směry výfuku 5 Definice 6 Rychlý výběr

Více

D 131 08/2007. Samonosné podhledy Knauf. D 131 - Samonosný podhled Knauf kovová spodní konstrukce CW/UW

D 131 08/2007. Samonosné podhledy Knauf. D 131 - Samonosný podhled Knauf kovová spodní konstrukce CW/UW D 131 08/2007 D 131 Samonosné podhledy Knauf D 131 Samonosný podhled Knauf kovová spodní konstrukce CW/UW Protipožární ochrana zezdola / zezdola a seshora (stropní meziprostor) Samonosné podhledy Podhledy

Více

Technický list StoSilent Board 210

Technický list StoSilent Board 210 Akustická deska ze skleněného granulátu pro stropní a stěnové konstrukce Charakteristika Použití interiér pro zavěšené stropní a stěnové konstrukce pro akustický systém StoSilent Distance A2 připevnění

Více

Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY

Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY Stěnové systémy Svislé stěnové konstrukce se dělí dle: - statického působení: - nosné - nenosné - polohy v budově: - vnitřní - vnější (obvodové) - funkce v budově:

Více

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Statika ú n o r 2 0 0 9

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Statika ú n o r 2 0 0 9 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Statika ú n o r 2 0 0 9 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Výrobce: Europanel s.r.o. U Kolory

Více

HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená

HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená broušená Použití Cihelné bloky broušená jsou určeny pro konstrukci vnitřních nenosných stěn výšky maximálně 3,5 m s vysokou přidanou hodnotou vyznačující se vysokou mírou zvukové izolace. Cihelné bloky

Více

montážní návod Leonardo stropní vytápění/chlazení

montážní návod Leonardo stropní vytápění/chlazení montážní návod Leonardo stropní vytápění/chlazení SYSTÉM STROPNÍHO VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ LEONARDO Dimenzování nosného roštu Správné dimenzování nosného roštu je založeno na následujících předpokladech a na

Více

POPIS HODNOTA JEDNOTKA PRÁVNÍ PŘEDPIS 2x Ekopanel E60 včetně roštu rozměry: tloušťka šířka délka

POPIS HODNOTA JEDNOTKA PRÁVNÍ PŘEDPIS 2x Ekopanel E60 včetně roštu rozměry: tloušťka šířka délka Popis PŘÍČKA E2 I - instalační samonosná příčka pro nenosné účely Skladba tl. 120+X - Ekopanel E60 - dřevěný rošt tl. X - Ekopanel E60 Doporučené použití Omezení - příčky včetně technických rozvodů a instalací

Více

OCHRANA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PŘED POŽÁREM SYSTÉMY KNAUF. Požární katalog

OCHRANA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PŘED POŽÁREM SYSTÉMY KNAUF. Požární katalog OCHRANA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PŘE POŽÁREM SYSTÉMY KNAUF katalog 02/ Obsah Obsah Předmluva Účel katalogu / Klasifikace požární i stavebních konstrukcí Klasifikace požární i stavebních konstrukcí Fyzikální

Více

1. DODATEK CENÍKU KNAUF DRYSTAR

1. DODATEK CENÍKU KNAUF DRYSTAR SUCHÁ VÝSTAVBA 1. DODATEK CENÍKU KNAUF 2015 - DRYSTAR Název Drystar-Board AK - tloušťka 12,5 mm Speciální sádrová deska pro vlhké a mokré místnosti Tloušťka balení (na paletě) Kusů v balení v balení (na

Více

PO stěny: REI 30. Interiér. Exteriér STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,5. Šroub Aquapanel Maxi SB 39

PO stěny: REI 30. Interiér. Exteriér STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,5. Šroub Aquapanel Maxi SB 39 HST-M/ 1 2 Nášlapná vrstva* Knauf F164 2xmm EPS 0/ 0mm Hydroizolace z modif. asfaltových pásů Penetrace ŽB deska Hutněné štěrkové lože Rostlý terén Kotvení ukončovací lišty SDK deska Knauf Diamant 1mm

Více