W118.cz. W118.cz bezpečnostní konstrukce RC2/RC3. Novinka. Detail. Třídy odolnosti RC2/RC3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "W118.cz. W118.cz bezpečnostní konstrukce RC2/RC3. Novinka. Detail. Třídy odolnosti RC2/RC3"

Transkript

1 á stěna W623 Detail Detail W118.cz Bezpečnostní RC2/RC3.cz 10/2014 W118.cz bezpečnostní RC2/RC3 Třídy odolnosti RC2/RC3 Novinka Bezpečnostní příčka W118 v provedení W353 RC3 Bezpečnostní příčka W118 v symetrickém provedení W112 RC3 Bezpečnostní příčka W118 v symetrickém provedení W115 RC3 Bezpečnostní příčka W118 v symetrickém provedení W112 TOPAS RC3 Bezpečnostní příčka W118 v symetrickém provedení W112 RC2 s armovací tkaninou Bezpečnostní příčka W118 v provedení W112 RC2 s plechem z jedné strany Řešení bezpečnostních příček s elektrokrabicemi pro RC3 Bezpečnostní neprůstřelná příčka W118 v symetrickém provedení W161 FB4 Stávající stěna Hmoždinka Minerální izolace Akustický závěs/přímý závěs TB 35 rychlošroub Obvodový Knauf UD profil Sádrokartonová deska Knauf White 12,5 plech tl. 0,6 - vložený mezi desky CD profil upevněný do přímého závěsu pomocí dvojice LN šroubů Akustický závěs/přímý závěs

2 W623 - RC3 - kotvená bezpečnostní předsazená stěna Technická data Bezpečnostní Bezpečnostní W623 - RC3 - kotvená bezpečnostní předsazená stěna W623 - RC3 - kotvená bezpečnostní předsazená stěna Výšky bezpečnostní předsazené kotvené stěny W623 RC3RC3 Výšky bezpečnostní předsazená kotvené stěny W623 Výšky stěn Desky Knauf 12,5 /2 12,5 Desky Knauf 12,5 /2 x 12,5 Přípustná výška stěny max. 10 m Přímý závěs CD-Profil pro CD Osová vzdálenost přímých závěsů max. 1,5 m. m 60 m Přímý závěs odřízněte na potřebnou výšku podle dutého prostoru nebo ohněte. dvouvrstvé opláštění Hmotnost předsazené stěny W 623-VO1 Napojení na strop (bez izolační vrstvy) cca 13 kg/m 2 (12,5 ), cca 23 kg/m 2 (2 12,5 ) W 623-A1 Vnitřní roh W 623-E1 Vnější roh UD-Profil CD-Profil Část těsnicí pásky Hmoždinka K 6/35 Přímý závěs Skladba Skladba Trenn-Fix 65 Hmoždinka K 6/35 Skladba UD-Profil b 625 b Knauf Rychlošroub TN CD-Profil Desky Knauf Stávající stěna CD-Profil Šroub do plechu LN hřeb DN6 Kotevní prvek - stropní nebo ocelový slepý nýt Izolační vrstva CD-Profil Přímý závěs upevněný šroubem do plechu LN 3,5 9 k CD-profilu stěna CD profil upevněný Stávající do přímého závěsu pomocí dvojice LN šroubů Akustický závěs/stavěcí závěs/přímý závěs třmen/přímý závěs Obvodový Knauf UDHmoždinka profil Sádrokartonová deska Knauf White 2 x 12,5 izolace na přímý závěs trhacím nýtem 5 plech tl. 0,6Minerální - nanýtovaný závěs CD profil upevněný Akustický do příméhozávěs/přímý závěsu pomocí dvojice LN šroubů 27,5 W 623-VM1 Střed stěny Minerální izolace Akustický závěs/stavěcí třmen/přímý závěs závěs/přímý závěs TB rychlošroub a spoj desek W 623-C1 T spojení s vnitřními rohovými profily T spojení a35 spoj desek W 623-B1 T spojení Obvodový Knauf UD profil Sádrokartonová deska Knauf White 2 x 12,5 cm 625 b 625 Osová bvzdálenost plech tl. 0,6 - vložený mezi desky TB 35 rychlošroub Obvodový Knauf UD profil + výztužná páska Rychlošroub TN Sádrokartonová deskatnknauf White 12,5 Rychlošroub UD-Profil plech tl. 0,6 - vložený mezi desky Vnitřní rohový profil Desky Knauf Hmoždinka CD profil upevněný do přímého závěsu pomocí dvojice LN šroubů Izolační vrstva do dutých stěn závěs Akustický závěs/přímý Např. W Profil Knauf Desky Knauf Např. W 112 W 623-VU1 Napojení na podlahu W 623-D1 Okenní ostění s W 611 Obvodový Knauf UD profil Sádrokartonová deska Knauf White 2 x 12,5 W 623-D2 Okenní ostění s W 624 plech tl. 0,6 - nanýtovaný na přímý závěs trhacím nýtem 5 CD profil upevněný do přímého závěsu pomocí dvojice LN šroubů + výztužná páska CD-Profil UD-Profil Hmoždinka K 6/35 Perlfix Fugenfüller Leicht Suchá omítka W 611 Rychlošroub TN 2 2 Desky Knauf Rohový ochranný profil, pokud je nutný Vrstvená deska MFW 624 Rychlošroub TN CD-Profil 60 27

3 Bezpečnostní Bezpečnostní W623 - RC3 - kotvená bezpečnostní předsazená stěna W623 - RC3 - kotvená bezpečnostní předsazená stěna W623 - RC3 - kotvená bezpečnostní předsazená stěna W623 - RC3 - kotvená bezpečnostní předsazená stěna W623-RC3-VO1 Napojení na na strop strop Detaily M Detaily 1:5 M 1:5 W623-RC3-VO1 Napojení na strop W623-RC3-VO1 Napojení na strop Kotevní prvek - stropní hřeb DN6 Kotevní plech prvek 0,6 - stropní mezi hřeb vrstvami DN6 opláštění plech 0,6 mezi vrstvami opláštění UD-Profil 28x27 UD-Profil Kotevní prvek 28x27 TB - stropní 35 a TB hřeb 45 DN6 CD-Profil 60x27 plech TB 0,635 a TB mezi 45vrstvami opláštění CD-Profil plech 60x27 0,6 nanýtovaný na CD profilech Akustický UD-Profil plech závěs/stavěcí 28x27 0,6 nanýtovaný třmen/přímý na závěs CD profilech Trhací Akustický nýt tl. závěs/stavěcí 5 TB 35 a TB třmen/přímý 45 závěs Trhací CD-Profil nýt 60x27 2 tl. 5 x 12,5 plech Knauf 0,6 White nanýtovaný na CD profilech 2 Akustický x 12,5 závěs/stavěcí Knauf Whitetřmen/Přímý závěs Trhací nýt tl. 5 W623-RC3-VO1 Střed stěny Detaily M Detaily 1:5 M 1:5 W623-RC3-VO1 Střed stěny W623-RC3-VO1 Střed stěny TB 35 a TB 45 2 x 12,5 Knauf TB 35 White a TB 45 2 x 12,5 plech Knauf 0,6 White mezi vrstvami opláštění plech 0,6 mezi vrstvami opláštění TB 35 a TB 45 Akustický 2 x 12,5 závěs/stavěcí Knauf White třmen/přímý závěs Akustický plech závěs/stavěcí 0,6 0,6 nanýtovaný mezi třmen/přímý vrstvami na CD opláštění závěs profilech Trhací nýt plech tl. 5 0,6 nanýtovaný na CD profilech Trhací nýt tl. 5 CD-Profil Akustický 60x27 závěs/stavěcí třmen/přímý závěs Izolační CD-Profil vrstva plech 60x27-0,6 minerální nanýtovaný izolace na CD profilech Trhací nýt tl. 5 Izolační vrstva - minerální izolace CD-Profil 60x27 Izolační vrstva - minerální izolace W623-RC3-VO1 Napojení na podlahu W623-RC3-VO1 Napojení na podlahu W623-RC3-VO1 Napojení na podlahu W623-RC3-VO1 Napojení na podlahu Trhací nýt tl. 5 2 Trhací x 12,5 nýt tl. Knauf 5 White Akustický závěs/stavěcí třmen/přímý závěs Trhací Akustický plech nýt závěs/stavěcí 0,6 nanýtovaný tl. 5 třmen/přímý na CD závěs profilech plech 2 x 12,5 plech 0,6 Knauf White CD-Profil plech 0,6 UD-Profil Akustický 60x27 0,6 mezi nanýtovaný vrstvami mezi vrstvami na opláštění CD-Profil 60x27 opláštění CD profilech UD-Profil 28x27 závěs/stavěcí třmen/přímý závěs plech 28x27 TB 35 a TB 45 Kotevní 0,6 nanýtovaný na CD profilech prvek - plech TB stropní 0,635 a hřeb TB mezi 45DN6 vrstvami opláštění Kotevní CD-Profil prvek 60x27 - stropní hřeb DN6 UD-Profil 28x27 TB 35 a TB 45 Kotevní prvek - stropní hřeb DN

4 Bezpečnostní W623 - RC3 - kotvená bezpečnostní předsazená stěna W623 - RC3 - kotvená bezpečnostní předsazená stěna W623 - RC3 - kotvená bezpečnostní předsazená stěna W623-RC3-A1 Vnitřní roh W623-RC3-A1 Vnitřní roh W623-RC3-A1 Vnitřní roh Kotevní prvek - stropní hřeb DN6 Kotevní Akustický prvek - stropní závěs/stavěcí hřeb DN6 třmen/přímý závěs Akustický Izolační závěs/stavěcí vrstva - minerální třmen/přímý izolace závěs Izolační CD-Profil vrstva - 60x27 minerální izolace CD-Profil UD-Profil 60x2728x27 UD-Profil 2 x 12,5 28x27 Knauf White 2 x 12,5 Knauf plech White 0,6 mezi vrstvami opláštění plech 0,6 TB mezi 35 a vrstvami TB 45 opláštění Akustický TB závěs/stavěcí 35 a TB 45 třmen/přímý závěs Akustický Izolační závěs/stavěcí vrstva - minerální třmen/přímý izolace závěs Izolační CD-Profil vrstva - 60x27 minerální izolace CD-Profil UD-Profil 60x2728x27 UD-Profil 28x27 plech 0,6 nanýtovaný na CD profilech 2 x plech 12,5 0,6 Knauf nanýtovaný White na CD profilech 2 x 12,5 Trhací nýt Knauf tl. 5 White Trhací nýt tl. 5 TB 35 a TB 45 TB 35 a TB 45 Plech přeložen o 20 cm přes roh Plech přeložen o 20 cm přes roh W623-RC3-E1 Vnější roh W623-RC3-E1 Vnější roh W623-RC3-E1 Vnější roh Kotevní prvek - stropní hřeb DN6 Kotevní Akustický prvek - stropní závěs/stavěcí hřeb DN6 třmen/přímý závěs Akustický CD-Profil závěs/stavěcí 60x27 třmen/přímý závěs CD-Profil Trhací 60x27 nýt tl. 5 Trhací nýt tl. 5 TB 35 a TB 45 TB plech 35 0,6 a TB 45mezi vrstvami opláštěnína rohu přeložen o 20 cm 2 x plech 12,5 0,6 Knauf mezi White vrstvami opláštěnína rohu přeložen o 20 cm 2 x 12,5 Izolační Knauf vrstva White - minerální izolace Izolační UD-Profil vrstva - 28x27 minerální izolace UD-Profil 28x27 2 x 12,5 Knauf plech White 0,6 nanýtovaný na CD profilech na plech rohu přeložen 0,6 nanýtovaný o 20 cm na CD profilech na rohu přeložen o 20 TB cm35 a TB 45 TB 35 a TB 45 Akustický závěs/stavěcí třmen/přímý závěs Akustický závěs/stavěcí třmen/přímý závěs Hliníkový rohový profil Hliníkový rohový profil 4 4 4

5 W623 - RC3 - kotvená bezpečnostní předsazená stěna W623 - RC3 - kotvená bezpečnostní předsazená stěna Napojení příčky W112 na bezpečnostní předsazenou stěnu W623 - RC3 Napojení příčky W112 na bezpečnstní předsazenou stěnu W623 - RC3 Kotevní prvek - stropní hřeb DN6 Akustický závěs/stavěcí třmen/přímý závěs CD-Profil 60x27 UD-Profil 28x27 TB 35 a TB 45 plech 0,6 mezi vrstvami opláštění Akustický závěs/stavěcí třmen/přímý závěs Izolační vrstva - minerální izolace UD-Profil 28x27 plech 0,6 nanýtovaný na CD profilech TB 35 a TB 45 např. W112 Trhací nýt tl. 5 Kovová hmoždinka do dutých stěn 5 5

6 W626 - RC3 - samostatně stojící bezpečnostní předsazená stěna Technická data W626 RC3 samostatně stojící bezpečnostní předsazená stěna W626 RC3 samostatně stojící bezpečnostní předsazená stěna Výšky Technická stěn data Technická data profil Osová 0,6 vzdálenost stojek 50 Knauf Pofil Max. přípustné výšky stěn dle oblasti použití (viz str. 37) 1 2 cm m m 41,7 31,25 41,7 31,25 41,7 31,25 2,6 3 3,3 3,5 4 4,5 4,25 5 5, ,5 4 3,25 4 4,5 profil 0, Knauf Pofil Osová vzdálenost stojek Max. přípustné výšky stěn dle oblasti použití (viz str. 37) 1 2 cm m m 0 31, , , ,5 6,5 tloušťka pláště 3,5 4, , ,5 7, ,5 8,5 6,5 7,5 Schéma Schéma Skladba Skladba Stávající stěna Stávající stěna b 625 b 625 b 625 b 625 Knauf Profil Knauf Knauf UWprofil Profil Minerální Knauf izolace UWprofil Minerální izolace TB 35 rychlošroub plech tl. 0,6 vložený TB mezi 35 desky rychlošroub Sádrokartonová deska plech tl. Knauf 0,6 White vložený 2 x 12,5 mezi desky Sádrokartonová deska Knauf White 2 x 12,5 Akustický závěs/přímý závěs plech tl. 0,6 nanýtovaný na Akustický přímý závěs/stavěcí Akustický trhacím závěs/přímý nýtem třmen/přímý 5 závěs plech tl. 0,6 Sádrokartonová nanýtovaný deska na přímý Knauf závěs White trhacím 2 x 12,5 nýtem 5 Sádrokartonová deska Knauf White 2 x 12, CD profil upevněný do přímého závěsu pomocí dvojice LN šroubů CD profil upevněný do přímého závěsu pomocí + výztužná dvojice páska LN šroubů + výztužná páska

7 Bezpečnostní Bezpečnostní Bezpečnostní Bezpečnostní W625 - RC3 - samostatně stojící bezpečnostní předsazená stěna RC3 - samostatně samostatně stojící bezpečnostní předsazená stěna W626 - RC3 -Detaily stojící bezpečnostní předsazená stěna W626 RC3 samostatně stojící bezpečnostní předsazená stěna Detaily Detaily Detaily Bezpečnostní W626 - RC3 - samostatně bezpečnostní předsazená stěna W626-RC3-VO1 Napojení na stojící strop W626-RC3-VO1 Napojení strop W626 RC3 VO1 Napojení na na strop Detaily W625 - RC3 - samostatně stojící bezpečnostní předsazená stěna Detaily Detaily M 1:5 M 1:5 Detaily Detaily M 1:5 na strop W626-RC3-VO1 Napojení Trennfix Trennfix UD-Profil 28x27 TB 35 a TB 45 UD Profil 28x27 50 TB 35 a TB UW Profil 50 Trennfix Izolační vrstva Profil 50 - minerální izolace plech 0,6 meziizolace vrstvami opláštění Izolační vrstva28x27 minerální UD-Profil CD-Profil 60x270,6 mezi vrstvami opláštění Trennfix 65 plech TB 35 třmen/přímý a TB 45 Akustický závěs/stavěcí závěs CD Profil 60x27 50 White 2 x 12,5 Knauf UD-Profil 28x27 Akustický závěs/stavěcí třmen/přímý závěs 500,6White plechknauf tl. -45 nanýtovaný 2 x 12,5 TB 35 -a TBnýtem Izolační vrstva minerální izolace na přímý závěs trhacím 5 Trhací nýt50tl. 5 nanýtovaný mezi vrstvami opláštění Trhací nýt tl. 5plech plech tl. 0,60,6 CD-Profil 60x27 50 na přímý závěs trhacím nýtem 5 Akustický třmen/přímý závěs Izolační vrstva -závěs/stavěcí minerální izolace 2 xplech 12,5 White 0,6 Knauf mezi vrstvami opláštění Trennfix 65 plech tl. 0,6 - nanýtovaný CD-Profil 60x27 na přímý závěs trhacím nýtem 5 Akustický závěs/stavěcí třmen/přímý závěs Trhací nýt tl. 5White 2 UD-Profil x 12,5 28x27 Knauf W626-RC3-VM1 Spoj desek W626-RC3-VM1 Spoj desek W626 RC3 VM1 Spoj desek W626-RC3-VO1 Napojení na strop W626-RC3-VM1 Spoj desek Trhací nýt tl. 5 TB 35 a TB Izolační vrstva - minerální izolace plech 0,6 mezi vrstvami opláštění CD-Profil 60x27 Akustický závěs/stavěcí třmen/přímý závěs plech 0,6 mezi vrstvami opláštění plech White mezi vrstvami opláštění 2 x 12,5 0,6 Knauf TB 35 a TB 45 Trhací tl.tb 5 0,6 nýtplech 35 a TBmezi 45 vrstvami opláštění TB 35 a TB 45 plech 0,6 nanýtovaný na CD profilech plech 0,6 nanýtovaný na CD profilech W626-RC3-VO1 Napojení na strop CD-Profil 60x27 0,6 nanýtovaný mezi vrstvami plechplech 0,6 na CDopláštění profilech CD-Profil 60x27 Akustický závěs/stavěcí závěs TB 35 třmen/přímý a TB 45 CD Profil 60x27 Styk desek zatmelený em se skelnou Akustický závěs/stavěcí třmen/přímý závěs výztužnou páskou 2 desek x 12,5plech Knauf White Styk zatmelený em se skelnou Akustický závěs/stavěcí třmen/přímý závěs výztužnou páskou 0,6 mezi vrstvami opláštění Trhací nýt Knauf tl.zatmelený 5 White 2 xstyk 12,5 plech 0,6 nanýtovaný na CD výztužnou profilech páskou desek em se skelnou TB awhite TB 45 2Izolační x 12,5 Knauf - 35 minerální izolace Trhací nýt tl.vrstva 5 CD-Profil 60x27 Trhací nýt 50 tl. -5minerální Izolační vrstva izolace Akustický závěs/stavěcí třmen/přímý závěs Izolační vrstva zatmelený minerální em izolace se skelnou výztužnou páskou 50 Styk desek plech 0,6 nanýtovaný na CD profilech Profil 50 Knauf White 2 x 60x27 12,5 CD-Profil Trhací nýt tl. 5 Akustický závěs/stavěcí třmen/přímý Izolační vrstva - minerální izolace závěs Styk desek zatmelený em se skelnou výztužnou páskou 50 W626-RC3-VM1 Spoj desek W626-RC3-VU1 Napojení na podlahu Trhací nýt tl. 5 Izolační vrstva - minerální izolace 50 Trhací nýt tl. 5 W626 RC3 VU1 Napojení na podlahu 50 W626-RC3-VM1 Spoj desek W626-RC3-VU1 Napojení na podlahu Trhací nýt tl. 5 Akustický závěs/stavěcí třmen/přímý závěs 2 x 12,5 0,6 Knauf plech White nanýtovaný na CD profilech W626-RC3-VU1 Napojení na podlahu 50 0,6 mezi vrstvami opláštění plech Trhací nýt tl. 5 Akustický závěs/stavěcí třmen/přímý závěs CD-Profil 60x27 2 x 12,5 28x27 White plechknauf 0,6 nanýtovaný na CD profilech UD-Profil Profil 50 plech 0,6 mezi 35 a TB 45 vrstvami opláštění Trhací nýt tl. 5TB Trhací nýt tl. 5 třmen/přímý CD-Profil 60x27 Akustický závěs/stavěcí závěs hřeb DN6 Kotevní prvek natloukací hmoždinka/stropní 2 x 12,5 Knauf White 2 x 12,5 White UD-Profil 28x27 plech 0,6Knauf nanýtovaný na CD profilech 50 TB 50 plech 0,635 a TB mezi 45vrstvami opláštění Akustický závěs/stavěcí třmen/přímý závěs CD Profil 60x27závěs/Stavěcí Kotevní prvek - stropní hřeb DN6 Akustický třmen/přímý závěs plech 0,6 nanýtovaný profilech plech 0,6 nanýtovaný na na CDCD profilech UD Profil 28x27 0,6a mezi vrstvami opláštění plechplech 0,6 35 mezi vrstvami opláštění TB TB 45 CD-Profil Kotevní prvek natloukací hmoždinka/stropní hřeb DN6 CD-Profil 60x2760x27 UD-Profil UD-Profil 28x2728x27 TBa35 TB 45 TB 35 TBa 45 Kotevní - stropníhmoždinka/stropní hřeb DN6 prvekprvek - natloukací hřeb DN6 W626-RC3-VU1 Napojení na podlahu Kotevní 7 W626-RC3-VU1 Napojení na podlahu 7 7 7

8 W626 - RC3 - samostatně stojící bezpečnostní předsazená stěna W626 - RC3 - samostatně stojící bezpečnostní předsazená stěna W626 RC3 samostatně stojící bezpečnostní předsazená stěna W626-RC3-E1 Vnější roh W626-RC3-E1 Vnější roh W626RC3E1 Vnější roh (50)/75/(100) Akustický závěs/stavěcí třmen/přímý závěs Profil CD-Profil (50)/75/(100) 60x27 Trhací nýt tl. 5 Akustický závěs/stavěcí TB 35 a třmen/přímý TB 45 závěs CDProfil 60x27 Trhací nýt tl. 5 plech TB 35 0,6 a TB mezi 45 vrstvami opláštění Izolační plech vrstva 0,6 - minerální mezi vrstvami izolace opláštění 2 x 12,5 UD-Profil Knauf 28x27 White TB 35 a TB 45 Izolační vrstva minerální izolace UDProfil 28x27 Akustický závěs/stavěcí třmen/přímý závěs plech TB 35 0,6 a TB 45 nanýtovaný na CD profilech 2 x na 12,5 rohu přeložen Knauf White o 20 cm Akustický závěs/stavěcí třmen/přímý závěs Hliníkový plech rohový 0,6 profil nanýtovaný na CD profilech na rohu přeložen o 20 cm Hliníkový rohový profil W626-RC3-A1 Vnitřní roh Detaily M 1:5 W626RC3A1 Vnitřní roh (50)/75/(100) (50)/75/(100) Akustický závěs/stavěcí třmen/přímý závěs Izolační vrstva - minerální izolace Profil 2 x 12,5 (50)/75/(100) Knauf White UWProfil (50)/75/(100) plech 0,6 mezi vrstvami opláštění Akustický závěs/stavěcí třmen/přímý závěs TB 35 a TB 45 Izolační CD-Profil vrstva 60x27 minerální izolace 2 x 12,5 UD-Profil Knauf 28x27White 2 x 12,5 plech 0,6 Knauf mezi White vrstvami opláštění plech 0,6 nanýtovaný na CD profilech TB 35 a TB 45 CDProfil 60x27 UDProfil Trhací nýt 28x27 tl. 5 plech 0,6 nanýtovaný na CD profilech Plech přeložen o 20 cm přes roh Trhací nýt tl. 5 Plech přeložen o 20 cm přes roh 8 8

9 D131 - RC3 - Samonosný bezpečnostní podhled - montáž z obou stran Šířka místností D131 RC3 pro samonosné Samonosný bezpečnostní bezpečnostní podhledy podhled D131 montáž RC3 z obou stran Dimenzační tabulka pro samonostný bezpečnostní podhled montáž z obou stran UA Profil Knauf jako nosný profil Profil Tloušťka plechu 2,0 UA 50 Knauf Pofil UA 75 Max. šířka místnosti při max. osové vzdálenosti nosných profilů 250 UA ,0 UA ,8 m Dvojitý UA Profil Knauf jako nosný profil Profil Tloušťka plechu 2,0 2UA 50 D131 - RC3 - Samonosný bezpečnostní podhled - montáž z obou stran Technická data Knauf Pofil 2UA 75 Max. šířka místnosti při max. osové vzdálenosti nosných profilů 250 2UA ,7 2UA ,8 m UA 100 UA ,7 2UA 100 2UA ,5 D131 - RC3 Samonosný bezpečnostní podhled montáž z obou stran Skladba Skladba Skladba b 250 b 250 plech tl. 0,6 vložený mezi desky TB 35 a 45 Knauf UAProfil Knauf UWProfil Minerální izolace plech tl. 0,6 vložený mezi desky Sádrokartonová deska Knauf White 2 x 12,5 TB 35 a 45 + výztužná páska b 250 b 250 plech tl. 0,6 - vložený mezi desky 9

10 D131 - RC3 - Samonosný bezpečnostní podhled montáž z obou stran D131 RC3 Samonosný bezpečnostní podhled montáž z obou stran D131 A - RC3 - Samonosný bezpečnostní podhled - montovaný shora a zdola Skladba Skladba Skladba Příčka Knauf W111 Patka Příčka pro Knauf UA 50 W111 Profil upevněna do nosné upevněna do svislé dvojicí kotevních prostředků do Strana UA 50 napadení profilu upevněna pomocí 2 x M8 šroubů a matek s podložkou Patka pro UA 50 Profil - upevněna do nosné upevněna do svislé dvojicí kotevních prostředků do UA 50 profilu upevněna pomocí 2 x M8 šroubů a matek s podložkou Trennfix 65 Trennfix 65 D131RC3A1 Konstrukční napojení na W111 plech tl. 0,6 nanýtovaný na UA 50 profil trhacím nýtem 5 plech tl. 0,6 - nanýtovaný na UA 50 profil trhacím nýtem 5 Styk čelních Styk čelních hran hran desek desek Detaily M 1:5 Styk čelních hran desek Sádrokartonová deska Knauf White 2 x 12,5 plech tl. 0,6 vložený mezi desky TB 35 a 45 Sádrokartonová deska Knauf White 2 x 12,5 UAProfil plech 50 tl. 0,6 - vložený mezi desky Knauf UWProfil TB 35 a 45 Minerální UA-Profil izolace 50 Knauf Minerální izolace plech tl. 0,6 nanýtovaný na UA 50 profil trhacím nýtem 5 Trhací nýt tl. 5 + plech výztužná tl. 0,6 páska - nanýtovaný na UA 50 profil trhacím nýtem 5 Trhací nýt tl. 5 TB 35 a 45 Sádrokartonová + výztužná deska páska Knauf White 2 x 12,5 TB 35 a 45 Sádrokartonová deska Knauf White 2 x 12,5 D131RC3C1 Styk čelních hran desek 0 10

11 D131 - RC3 - Samonosný bezpečnostní podhled - montáž pouze zdola Šířka místností pro samonosné bezpečnostní podhledy D131 RC3 Dimenzační tabulky pro horní část stropu montáž pouze zdola UA Profil Knauf jako nosný profil Profil Tloušťka plechu 2,0 Max. šířka místnosti při max. osové vzdálenosti nosných profilů 250 m Dvojitý UA Profil Knauf jako nosný profil Profil Tloušťka plechu 2,0 Max. šířka místnosti při max. osové vzdálenosti nosných profilů 250 m UA 50 UA ,0 2UA 50 2UA ,7 Knauf Pofil UA 75 UA ,8 Knauf Pofil 2UA 75 2UA ,8 UA 100 UA ,7 2UA 100 2UA ,5 Dimenzační tabulka pro dolní část stropu montáž pouze zdola - Profil Knauf - profil Knauf jako nosný profil Dvojitý - Profil Knauf jako nosný profil UW - profil Knauf pro napojení na stěnu Max. šířka místnosti při max. osové vzdálenosti nosných profilů Max. šířka místnosti při max. osové vzdálenosti nosných profilů Tloušťka plechu Opláštění Opláštění Tloušťka plechu 0,6 12,5 2 12,5 12,5 2 12,5 18 0,6 50 2,5 2,25 3 2,5 2,75 UW ,25 2,75 3,75 3,25 3,25 UW ,75 3,25 4,25 3,75 4 UW UA 100* 5,50 5,50 5,50 UW

12 D131 - RC3 - Samonosný bezpečnostní podhled - montáž z jedné strany D131 RC3 Samonosný bezpečnostní podhled montáž z jedné strany D131 RC3 Samonosný bezpečnostní podhled montáž jedné strany D131 Schéma RC3 Samonosný bezpečnostní podhled montáž z jedné strany Technická data Skladba Skladba 2 x šrouby a matky M8 s podložkou b 250 b 250 Skladba Hmoždinka Patka pro UA profil Knauf UAProfil Sádrokartonová deska Knauf White 2 x 12,5 plech tl. 0,6 vložený mezi desky 2 x šrouby a matky M8 s podložkou TB 35 rychlošroub Knauf Profil Minerální Knauf UWprofil izolace plech tl. 0,6 nanýtovaný na přímý závěs trhacím nýtem 5 Hmoždinka Sádrokartonová deska Knauf White 2 x 12,5 b 250 b výztužná páska Patka pro UA profil Knauf UA-Profil Sádrokartonová deska Knauf White 2 x 1 plech tl. 0,6 - vložený mezi TB 35 rychlošroub Knauf Knauf UW-profil Minerální izolace plech tl. 0,6 - nanýtovaný n Sádrokartonová deska Knauf White 2 x 1 + výztužná páska 12 12

13 Bezpečnostní Bezpečnostní D131 - RC3 - Samonosný bezpečnostní podhled - montáž z jedné strany D131 RC3 Samonosný bezpečnostní podhled montáž z jedné strany D131 B - RC3 - Samonosný bezpečnostní podhled - montovaný pouze zdola D131-RC3-A1 Konstrukční napojení na W111 D131RC3A1 Konstrukční napojení na W111 D131-RC3-A1 Konstrukční napojení na W111 Příčka Knauf W111 Příčka Knauf W111 Patka pro UA 50 Profil upevněna do nosné Patka upevněna pro UA 50 do Profil svislé - upevněna do dvojicí nosné kotevních prostředků upevněna do dvojice do svislé UA 50 profilu upevněna dvojicí kotevních pomocí 2 prostředků x M8 šroubů a matek s podložkou do dvojice UA 50 profilu upevněna pomocí 2 x M8 šroubů a matek s podložkou 2 x UA Profil 50 zády k sobě a po 75 cm sešroubován pomocí M8 šroubu a podložky 2 x UA Profil 50 - zády k sobě a po 75 cm sešroubován pomocí M8 šroubu a podložky Trennfix Trennfix plech plech tl. 0,6 tl. 0,6 - nanýtovaný nanýtovaný přímý na přímý závěs závěs trhacím trhacím nýtem nýtem 5 5 Trhací Trhací nýt tl. nýt 5 tl. 5 Profil Profil (50)/75/(100) - případně případně zdvojený zdvojený UW Profil UW Profil (50)/75/(100) Styk Styk Styk Detaily M 1:5 Dvojice Dvojice UA 50 UA profilů 50 profilů - viz dimenzační viz dimenzační tabulka tabulka Patka Patka pro UA pro profily UA profily Šroub Šroub a matka a matka M8 s M8 podložkou s podložkou - spoj mezi spoj mezi patkou patkou a dvojicí a dvojicí UA profilů UA profilů Sádrokartonová Sádrokartonová deska deska Knauf Knauf White White 2 x 12,5 2 x 12,5 plech tl. 0,6 - vložený mezi desky plech tl. 0,6 vložený mezi desky TB 35 a 45 TB 35 a 45 Minerální izolace Profil Minerální izolace UW Profil Profil UW plech Profil tl. 0,6 - nanýtovaný na přímý závěs trhacím nýtem 5 Trhací nýt tl. 5 plech tl. 0,6 nanýtovaný na přímý závěs trhacím nýtem 5 Trhací nýt TB tl a 45 + výztužná TB páska 35 a 45 Sádrokartonová + výztužná deska Knauf páskawhite 2 x 12,5 Sádrokartonová deska Knauf White 2 x 12,5 D131RC3A1 Styk čelních hran desek

14 W118 v provedení W353 - RC3 - Jednoduché profily, jednovrstvé opláštění bez plechu/technická data Výšky stěn profil 0,6 Osová rozteč profilů Max. přípustné výšky stěn dle oblasti použití (viz str. 37) 1 2 cm tl. opl. 25 m tl. opl. 25 m 50 Knauf Pofil í 50 3,00 2,75 W118 v provedení 75 W353 RC3 Jednoduché 50 profily, jednovrstvé opláštění bez 4,50 plechu/technická data 3,75 RC3 Jednoduché profily, jednovrstvé opláštění bez plechu/technická data ,00 4,50 Schéma Schéma Schéma Skladba Skladba b 500 b 500 b 500 b

15 ostní ení W353 - W118 RC3 - v Jednoduché provedení W353 profily, - RC3 jednovrstvé - Jednoduché opláštění profily, bez jednovrstvé plechu/technická opláštění data bez plechu/technická data ostní ní W353 - RC3 - Jednoduché profily, jednovrstvé opláštění bez plechu/technická data ostní W353 - RC3 - VO1 Napojení na strop VO1 Napojení na strop W625 - RC3 - samostatně stojící bezpečnostní předsazená stěna ení W353 - RC3 - Jednoduché Detaily profily, jednovrstvé opláštění bez plechu/technická data VO1 Napojení na strop VO1 Napojení na strop VM1 Spoj desek W353 - RC3 - VM1 Spoj desek VM1 Spoj desek VM1 Spoj desek Trennfix 65 Kotevní prvek stropní hřeb DN6 Trennfix 65 Kotevní prvek TN 35 stropní hřeb DN6 Trennfix Sádrokartonová 65 deska Knauf Massivbauplatte TN Kotevní prvek stropní hřeb DN6 Sádrokartonová deska Knauf Massivbauplatte 25 TN 35 Sádrokartonová deska Knauf Massivbauplatte 25 TN 35 W626-RC3-VO1 Napojení na strop Trennfix 65 UD-Profil 28x27 TB 35 a TB Izolační vrstva - minerální izolace plech 0,6 mezi vrstvami opláštění CD-Profil 60x27 Akustický závěs/stavěcí třmen/přímý závěs Trhací nýt tl. 5 Sádrokartonová TN deska 35 Knauf Massivbauplatte 25 plech 0,6 mezi vrstvami opláštění TB 35 a TB 45 Sádrokartonová deska Knauf Massivbauplatte TN plech 0,6 nanýtovaný na CD profilech CD-Profil 60x27 Akustický závěs/stavěcí třmen/přímý závěs Sádrokartonová deska Knauf Styk desek zatmelený em se skelnou výztužnou páskou Massivbauplatte 25 VU1 Napojení na podlahu Trhací nýt tl. 5 Izolační vrstva - minerální izolace 50 VU1 Napojení na podlahu Sádrokartonová deska Knauf Massivbauplatte 25 W353 - RC3 - VU1 Napojení na W626-RC3-VM1 podlahu Spoj desek VU1 Napojení na podlahu Sádrokartonová deska Knauf Massivbauplatte TN35 25 Kotevní prvek stropní hřeb DN6 Trhací nýt tl. 5 Sádrokartonová TN35 deska Knauf Massivbauplatte Kotevní prvek stropní hřeb DN6 Akustický závěs/stavěcí třmen/přímý závěs plech 0,6 nanýtovaný na CD profilech plech 0,6 mezi vrstvami opláštění TN35 CD-Profil 60x27 Kotevní prvek UD-Profil 28x27 stropní hřeb DN6 TB 35 a TB 45 Kotevní prvek - natloukací hmoždinka/stropní hřeb DN6 W626-RC3-VU1 Napojení na podlahu 15

16 W118 v W118 provedení v provedení W353 - W353 RC3 - - Jednoduché RC3 - Provedení profily, elektrokrabice/detaily jednovrstvé opláštění bez plechu/technická data Zabudování elektrokrabice W118 v provedení W353 - RC3 - Jednoduché profily, jednovrstvé opláštění bez plechu/technická data Zabudování elektrokrabice W353 - RC3 W353 - WMC - RC3 Zabudování - WMC Zabudování elektrokrabice elektrokrabice - Pohled - na Pohled stěnu na stěnu W353 - RC3 - WMC Zabudování elektrokrabice - Pohled na stěnu Nanýtovaný pás plechu tl. 0,55 výšky 300 na svislé i vodorovné UW profily Výztuha z UW profilů Ø 74 Pás plechu tl. 0,55 výšky plech tl. 0,55 snýtovaný s a UW profily výměny Ø 74 Výztuha z UW profilů W353 - RC3 - WMC Zabudování elektrokrabice W353 - RC3 - WMC Zabudování elektrokrabice W353 - RC3 - WMC Zabudování elektrokrabice Ø Knauf Massivbauplatte RED TB Knauf Massivbauplatte RED Elektrokrabice TB 35 Nanýtovaný pás plechu tl. 0,55 výšky 300 Elektrokrabice na svislé i vodorovné UW profily Trhací nýt 5 v osové vzdálenosti 25 cm Nanýtovaný pás plechu tl. 0,55 výšky 600 na svislé i vodorovné UW profily Trhací nýt 5 v osové vzdálenosti 25 cm Ø

17 Bezpečnostní W118 v provedení W112 symetrické provedení - RC 3 - Jednoduchá, dvojité opláštění, dvojitý W118 plech v W118 provedení /Technická v provedení W112 data symetrické W112 symetrické provedení provedení - RC3 - jednoduchá RC3 jednoduchá,, dvojité opláštění, dvojité opláštění, dvojitý dvojitý plech/technická plech/technická data data Výška stěn profil 0,6 Osová rozteč profilů Max. přípustné výšky stěn Schéma dle oblasti použití Schéma Schéma (viz str. 37) 1 2 cm m m 50 41,7 31, ,5 4,5 5,5 Knauf Pofil 75 41,7 31,25 5,5 6,5 7, ,7 31,25 6,5 7,5 9 5,75 7 8,5 Skladba Skladba b 625 b 625 b 625 b 625 plech tl. 0,55 - nanýtovaný na a UW profily trhacím nýtem 5 TN 25 rychlošroub Knauf Knauf Minerální izolace plech tl. 0,55 - nanýtovaný na a UW profily trhacím nýtem 5 Sádrokartonová deska Knauf White 2 x 12,5 TN 35 rychlošroub + výztužná páska 17 17

18 ostní í W112 symetrické W118 v provedení provedení W112 - RC3 symetrické - jednoduchá provedení, - RC3 dvojité - jednoduchá opláštění,, dvojité opláštění, hnická data dvojitý plech/technická data ostní í W112 symetrické provedení - RC3 - jednoduchá, dvojité opláštění, hnická data W112 - RC3 - VO1 Napojení na strop ostní O1 Napojení na strop W625 - RC3 - samostatně stojící bezpečnostní předsazená stěna í W112 symetrické provedení Detaily - RC3 - jednoduchá, dvojité opláštění, hnická data O1 Napojení na strop O1 Napojení na strop M1 Spoj desek W112 - RC3 - VM1 Spoj desek M1 Spoj desek M1 Spoj desek U1 Napojení na podlahu Trennfix 65 Kotevní prvek stropní hřeb DN6 Trennfix 65 Trhací nýt tl. 5 Kotevní prvek stropní hřeb DN6 TB 35 Trennfix Trhací nýt 65 plech tl. 50,55 nanýtovaný na profilech Kotevní 2 x 12,5 prvek Knauf TB 35 White stropní hřeb DN6 plech 0,55 nanýtovaný Trhací nýt tl. na 5 profilech TB 35 plech 0,55 nanýtovaný na profilech Trhací nýt tl. 5 TB 35 plech 0,55 W626-RC3-VO1 nanýtovaný Napojení na strop Trhací nýt tl. na 5 profilech 2 x 12,5 Knauf TB 35 White plech 0,55 nanýtovaný na profilech Trhací 2 x 12,5 nýt tl. 5 Knauf White TB 35 plech 0,55 nanýtovaný na profilech U1 Napojení na podlahu Trhací nýt tl. 5 W112 - RC3 - VU1 Napojení na W626-RC3-VM1 podlahu plech Spoj 0,55 desek U1 Napojení na podlahu nanýtovaný na CD profilech 2 x 12,5 Knauf TB 35 White Trhací nýt tl. 5 Kotevní prvek stropní hřeb plech DN6 0,55 nanýtovaný na CD profilech 2 x 12,5 Knauf TB 35White Trhací Kotevní nýt prvek tl. 5 stropní hřeb DN6 plech 0,55 nanýtovaný na CD profilech TB 35 Kotevní prvek stropní hřeb DN6 Trennfix 65 UD-Profil 28x27 TB 35 a TB Izolační vrstva - minerální izolace plech 0,6 mezi vrstvami opláštění CD-Profil 60x27 Akustický závěs/stavěcí třmen/přímý závěs Trhací nýt tl. 5 plech 0,6 mezi vrstvami opláštění TB 35 a TB 45 plech 0,6 nanýtovaný na CD profilech CD-Profil 60x27 Akustický závěs/stavěcí třmen/přímý závěs Styk desek zatmelený em se skelnou výztužnou páskou Trhací nýt tl. 5 Izolační vrstva - minerální izolace 50 Trhací nýt tl Akustický závěs/stavěcí třmen/přímý závěs plech 0,6 nanýtovaný na CD profilech plech 0,6 mezi vrstvami opláštění CD-Profil 60x27 UD-Profil 28x27 TB 35 a TB 45 Kotevní prvek - natloukací hmoždinka/stropní hřeb DN W626-RC3-VU1 Napojení na podlahu 18

19 dvojitý plech/technická data - Zabudování elektrokrabice W118 v provedení W112 symetrické provedení - RC3 - jednoduchá, dvojité dvojité opláštění, opláštění, dvojitý plech/technická data - Zabudování elektrokrabice W118 v provedení W112 - RC3 - WMC Zabudování elektrokrabice - Pohled na stěnu W118 v provedení W112 - RC3 - WMC Zabudování elektrokrabice -- Pohled na na stěnu Ø 74 Ø Výztuha z UW profilů Výztuha z UW profilů plech tl. 0,55 snýtovaný s a UW profily výměny W118 v provedení W112 - RC3 - WMC - Zabudování elekrokrabice W118 v provedení W112 - RC3 - WMC - Zabudování elekrokrabice W118 v provedení W112 - RC3 - WMC - Zabudování elekrokrabice Ø 74 Ø 74 plech tl. 0,55 nanýtovaný na a UW profily trhacím nýtem 5 Trhací nýt 5 v osové vzdálenosti plech tl. 250,55 cm nanýtovaný na a UW profily trhacím nýtem 5 TB 35 Trhací nýt 5 v osové vzdálenosti 25 cm Elektrokrabice TB 35 plech tl. 0,55 nanýtovaný na Elektrokrabice a UW profily trhacím nýtem 5 plech tl. 0,55 Trhací nýt 5 v nanýtovaný osové vzdálenosti na 25 cm a UW profily trhacím nýtem 5 Trhací nýt 5 v osové vzdálenosti 25 cm 19 19

20 UA-Profil 2 Rychlošroub TB Desky Knauf Patka UA W118 RC3 v provedení W115 RC3 symetrické provedení - dvojitý rastr - dvojité opláštění - dvojitý plech Profil Osová rozteč profilů profil Osová rozteč 0,6 Kovové Profil profily 0,6 Osová rozteč cm profilů profilů Kovové profily 0,6 50 cm Knauf Profil 50 Knauf 50 Profil 75 Knauf Pofil 75 Knauf 75 Profil Maximální výšky stěn oblast použití viz. str. 20 Max. přípustné výšky stěn dle Maximální oblasti použití 1 výšky stěn 2 (viz oblast str. 37) použití m viz. str. m20 1 3,3 1 2 cm m (4,5) m m 3,3 (4,5) 3,32,8 (4,5) 4,5(4) (6) 4 5,5 4,5 (5,5) (6) (6,5) 5,5 7 (6) (6,5) Hodnoty, v závorkách jsou maximálně možné hodnoty, bez závorek jsou optimální hodnoty 4,5 (6) 5,5 (6,5) 2,8 2 (4) m 2,8 (4) 4 (5,5) 4 (5,5) 7 (6) 7 (6) W 115-VO1 W 115-VM1 Plech Odvrácená tloušťky 0,55 strana plech nýtovaný 0,6 nýty mezi průměru deskami 5 Odvrácená k profilům strana plech 0,6 mezi deskami Napojení na strop pro průhyb 10 Řezaný spoj desek Separační páska + nebo Acryl Separační páska + nebo Acryl Hmoždinka Knauf Hmoždinka Knauf Samolepicí těsnicí páska síla = 50 cm Desky Samolepicí Knauf těsnicí páska Rychlošroub síla = 50 cm TN Desky Knauf Minerální vlna Rychlošroub TN Minerální vlna W 115-A1 Napojení na nosnou stěnu W 115-B1 Spoj desek Hmoždinka Knauf Hmoždinka Knauf Separační páska + nebo Acryl Desky Knauf Separační páska Desky + nebo Knauf Acryl Plech tloušťky Ochranný 0,55 plech nýtovaný nýty průměru mezi 5 deskami k profilům Ochranný plech mezi deskami Ochr. plech 0,6 tlustý nýtovaný ze strany napadení - na profilech Knauf Rychlošroub TN Knauf Rychlošroub TN Plech Ochr. tloušťky plech 0,6 0,55 tlustý nýtovaný nýty ze strany průměru napadení 5 k profilům- na profilech Samolepicí těsnicí páska Knauf Samolepicí těsnicí páska Knauf + bandáž Rychlošroub TN + bandáž Rychlošroub TN W 115-C1 T spojení W 115-D1 Provedení rohu Strana očekávaného Plech tloušťky napadení 0,55 - plech nýtovaný 0,6, nýty nýty 5, průměru překrytí 5 min. 200 k profilům Minerální vlna Knauf Desky Knauf nebo hliníkový profil na ochranu rohů 20 W 115-VU1 Strana Napojení očekávaného u napadení podlahy- plech 0,6, nýty 5, překrytí min. 200 Desky Knauf Knauf Samolepicí těsnicí Desky páska Knauf Knauf Samolepicí Rychlošroub TN těsnicí páska nebo acryl Rychlošroub TN nebo acryl Minerální vlna Knauf W 115-E1 UA-Profil 2 Desky Knauf Skladebná šíře zárubně Montáž zárubně s UA profilem Skladebná šíře zárubně Samolepicí těsnicí páska Samolepicí těsnicí páska Rychlošroub TB Desky Knauf nebo hliníkový profil na ochranu rohů Patka UA

21 dvojitý plech - Zabudování elektrokrabice W118 v provedení W115 symetrické provedení - RC3 - RC3 - dvojitý - dvojitý rastr, rastr, dvojité dvojité opláštění, opláštění, dvojitý plech -- Zabudování elektrokrabice W118 v provedení W115 - RC3 - WMC Zabudování elektrokrabice - Pohled na stěnu W118 v provedení W RC3 - - WMC Zabudování elektrokrabice - Pohled - Pohled na na stěnu stěnu Ø Ø Výztuha z UW profilů Výztuha z UW profilů plech tl. 0,55 snýtovaný s a UW profily výměny Knauf W115 s elektrokrabicí - WMC Knauf W115 W115 s s elektrokrabicí - WMC - WMC plech tl. 0,55 nanýtovaný plech tl. 0,55 na a UW profily nanýtovaný na a UW trhacím profily nýtem 5 trhacím nýtem 5 TN 35 TN 35Elektrokrabice Elektrokrabice Ø 74 Ø 74 Samolepící těsnící páska Samolepící těsnící páska délka 100 odstup 500 délka 100 odstup 500 plech tl. 0,55 plech tl. 0,55 nanýtovaný na a UW nanýtovaný na a profily UW trhacím nýtem 5 profily trhacím nýtem 5 TN 35 TN 35 Trhací nýt 5 Trhací nýt

22 W118 v provedení W112 symetrické provedení bez plechu- RC3 - Jednoduchá, dvojité opláštění TOPAS Schéma Výška stěn profil 0,6 Osová rozteč profilů Max. přípustné výšky stěn dle oblasti použití (viz str. 37) 1 2 cm m m 50 41,7 31, ,5 4,5 5,5 Knauf Pofil 75 41,7 31,25 5,5 6,5 7, ,7 31,25 6,5 7,5 9 5,75 7 8,5 Skladba b 625 b 625 Knauf Knauf UW-profil Minerální izolace TN 35 rychlošroub Sádrokartonová deska Knauf Topas 2 12,5 + výztužná páska 22

23 zpečnostní zpečnostní v provedení W112 symetrické provedení bez plechu- RC3 - Jednoduchá, é opláštění W118 TOPAS v provedení W112 symetrické provedení bez plechu- RC3 - Jednoduchá, v provedení dvojité W112 opláštění symetrické TOPAS provedení bez plechu- RC3 - Jednoduchá, é opláštění TOPAS 8 Topas - RC3 - VO1 Napojení na strop W118 Topas - RC3 - VO1 Napojení na strop 8 Topas - RC3 - VO1 Napojení na strop Trennfix 65 Trennfix Kotevní prvek 65 Trennfix 65 stropní hřeb DN6 Kotevní prvek Kotevní prvek stropní hřeb DN6 stropní hřeb DN6 TN 35 TN 35 TN 35 2 x 12,5 Knauf Topas 12,5 Knauf Topas 2 x 12,5 Knauf Topas 8 Topas - RC3 W118 - VM1 Topas Spoj - RC3 desek - VM1 Spoj desek 8 Topas - RC3 - VM1 Spoj desek TN 35 TN 35 TN 35 2 x 12,5 Knauf Topas 12,5 Knauf Topas 2 x 12,5 Knauf Topas 8 Topas - RC3 - VU1 Napojení na podlahu 8 Topas - RC3 W118 - VU1 Topas Napojení - RC3 na - VU1 podlahu Napojení na podlahu 2 x 12,5 Knauf Topas 12,5 Knauf Topas 2 x 12,5 Knauf Topas TN 35 Kotevní prvek TN 35 stropní hřeb DN6 TN 35 Kotevní prvek Kotevní stropní prvek hřeb DN6 stropní hřeb DN

24 W118 W118 v W118 provedení v provedení v provedení W112 W112 symetrické W112 symetrické symetrické provedení provedení provedení bez bez plechuplechu- bez RC3 plechu- RC3 - Jednoduchá - Jednoduchá RC3 - Jednoduchá,,, dvojité dvojité opláštění dvojité opláštění opláštění TOPAS TOPAS - TOPAS Zabudování - Zabudování - Zabudování elektrokrabice elektrokrabice elektrokrabice W118 Topas W118 - Topas RC3 - WMC - RC3 Zabudování - WMC Zabudování elektrokrabice elektrokrabice - Pohled - na Pohled stěnu na stěnu W118 Topas - RC3 - WMC Zabudování elektrokrabice - Pohled na stěnu Nanýtovaný pás plechu Nanýtovaný pás plechu tl. 0,55 výšky 300 tl. 0,55 výšky 300 na svislé i vodorovné na svislé i vodorovné UW profily UW profily Výztuha z UW profilů Výztuha z UW profilů Ø 74 Ø plech tl. 0,55 snýtovaný s a UW profily výměny W118 W118 Topas Topas - RC3- - RC3- WMC WMC -Zabudování -Zabudování elekrokrabice elekrokrabice Detail Detail WMC WMC W118 Topas - RC3- WMC -Zabudování elekrokrabice Ø 74 Ø 74 Trhací nýt 5 v osové vzdálenosti 25 cm Trhací nýt 5 v osové vzdálenosti 25 cm TB 35 TB 35 Elektrokrabice Elektrokrabice Nanýtovaný pás plechu tl. 0,55 výšky 300 Nanýtovaný pás plechu tl. 0,55 výšky 300 Trhací nýt 5 v osové vzdálenosti 25 cm Trhací nýt 5 v osové vzdálenosti 25 cm 2 x 12,5 Knauf Topas 2 x 12,5 Knauf Topas

25 Provedení prostupu nebo volného konce u bezpečnostních konstrukcí Provedení Provedení prostupu prostupu nebo volného konce u bezpečnostních konstrukcí Provedení prostupu Provedení prostupu UW UW UW Výztuha z UW profilů UW Prostup Výztuha z UW profilů Výztuha z UW profilů UA Prostup UA UW UA Výztuha z UW profilů UA UW UW UW 1250 Provedení volného konce Provedení volného konce Provedení volného konce UW UW UW UA UA UW UA UA UW UW UW UW

26 W118 v provedení W112 symetrické provedení - RC - Jednoduchá, W118 dvojité v provedení opláštění, W112 bez plechu symetrické s armovací provedení tkaninou RC 2 Jednoduchá, dvojité Bezpečnostní opláštění, bez plechu armovací tkaninou W118 v provedení W112 symetrické provedení - RC 2 - Jednoduchá, dvojité opláštění, bez plechu s armovací tkaninou Výšky stěn Schéma Schéma Schéma profil 0,6 Osová rozteč profilů Max. přípustné výšky stěn dle oblasti použití (viz str. 37) 1 2 cm m m 50 41,7 31, ,5 4,5 5,5 Knauf Pofil 75 41,7 31,25 5,5 6,5 7, ,7 31,25 6,5 7,5 9 5,75 7 8,5 Skladba Skladba Skladba + výztužná páska Sádrokartonová deska Knauf White + výztužná 12,5 páska Sádrokartonová deska Knauf White 2 x 12,5 Sádrokartonová deska Knauf White 2 x 12,5 Skelná výztužná síť vlepená do vrstvy tmelu Skelná výztužná Knauf síť Profil Vertex R310 vlepená do vrstvy lepidla Fugenfüller Knauf Fugenfülle/Flexkleber UWprofil Minerální Knauf izolace UW-profil Minerální izolace TN 35 rychlošroub Knauf TN 35 rychlošroub Sádrokartonová deska Knauf White 12,5 Skelná výztužná síť vlepená do vrstvy tmelu Sádrokartonová deska Skelná Knauf výztužná White 2 síť x 12,5 Vertex R310 vlepená do vrstvy lepidla Fugenfüller Fugenfülle/Flexkleber Sádrokartonová deska Knauf + výztužná White 2 páska x 12,5 + výztužná páska b 625 b 625 b 625 b 625 TN TN UWProfil

27 W118 v provedení W112 symetrické provedení - RC 2 - Jednoduchá, W118 v provedení W112 symetrické provedení - RC 2 - Jednoduchá, dvojité W118 dvojité W118 opláštění, v opláštění, v provedení bez bez W112 W112 plechu plechu symetrické s armovací armovací provedení tkaninou tkaninou - RC - RC Jednoduchá, dvojité opláštění, bez bez plechu s s armovací tkaninou W118 v provedení W112 symetrické provedení - RC 2 - Jednoduchá, dvojité W112 - opláštění, RC2 - VO1 bez Napojení plechu na s armovací strop tkaninou W112 - RC2 - VO1 Napojení na strop W112 W112 - RC2 - RC2 - VO1 - VO1 Napojení na na strop strop W112 - RC2 - VO1 Napojení na strop Trennfix 65 Trennfix Kotevní Trennfix prvek stropní hřeb DN6 Kotevní Kotevní prvek prvek stropní stropní hřeb hřeb DN6 DN6 Trennfix 65 TN 35 Kotevní prvek Skelná TN 35 stropní výztužná hřeb DN6síť TN Vertex 35 R310 vlepená Skelná do vrstvy lepidla Fugenfüller Fugenfülle/Flexkleber 2 x Skelná 12,5 výztužná Knauf síť White síť Vertex Vertex R310 R310 vlepená vlepená do vrstvy do vrstvy lepidla lepidla Fugenfülle/Flexkleber 2 x 212,5 x 12,5 Knauf TN Knauf 35White White Skelná výztužná síť Vertex R310 vlepená do vrstvy lepidla Fugenfülle/Flexkleber W112 - RC2 - VM1 Spoj desek W112 W112 W RC2 RC2 - RC2 - - VM1 VM1 - VM1 Spoj Spoj Spoj desek desek desek W112 - RC2 - VM2 Zabudování elekrokrabice W112 W112 W112 - RC2 - - RC2 RC2 - VM2 - - VM2 VM2 Zabudování Zabudování elekrokrabice elekrokrabice W112 - RC2 - VM1 Spoj desek TN 35 Skelná výztužná TN síť TN 35Vertex R310 vlepená do vrstvy lepidla Fugenfülle/Flexkleber Skelná 2 x Skelná 12,5 výztužná Knauf síť White síť Vertex Vertex R310 R310 vlepená vlepená do vrstvy do vrstvy lepidla lepidla Fugenfüller Fugenfülle/Flexkleber 2 x 212,5 x 12,5 Knauf TN Knauf 35White White Skelná výztužná síť Vertex R310 vlepená do vrstvy lepidla Fugenfülle/Flexkleber W112 - RC2 - VM2 Zabudování elekrokrabice Ø 74 Ø 74 Ø 74 Ø 74 TN 35 Elektrokrabice TN TN Elektrokrabice Skelná výztužná síť Vertex R310 vlepená do vrstvy lepidla Fugenfülle/Flexkleber Skelná 2 x Skelná 12,5 výztužná Knauf TN síť 35White síť Vertex Vertex R310 R310 vlepená vlepená do Elektrokrabice vrstvy do vrstvy lepidla lepidla Fugenfüller Fugenfülle/Flexkleber 2 x 212,5 x 12,5 Knauf Knauf White White Skelná výztužná síť Vertex R310 vlepená do vrstvy lepidla Fugenfülle/Flexkleber W112 - RC2 - VU1 Napojení na podlahu W112 W112 - RC2 - RC2 - VU1 - VU1 Napojení na na podlahu W112 - RC2 - VU1 Napojení na podlahu W112 - RC2 - VU1 Napojení na podlahu 2 x 212,5 x 12,5 Knauf Knauf White White Skelná výztužná síť Vertex R310 vlepená do vrstvy lepidla Fugenfülle/Flexkleber Skelná Skelná výztužná TB 35síť Vertex Vertex R310 R310 vlepená vlepená do Kotevní 2 x vrstvy do 12,5 vrstvy prvek lepidla lepidla Knauf White Fugenfülle/Flexkleber stropní hřeb DN6 TB TB Kotevní Kotevní prvek prvek stropní Skelná stropní hřeb výztužná hřeb DN6 DN6 síť Vertex R310 vlepená do vrstvy lepidla Fugenfüller Fugenfülle/Flexkleber TB 35 Kotevní prvek stropní hřeb DN

28 Bezpečnostní Bezpečnostní W118 W118 v provedení v provedení W112 W112 RC2 RC2 - Jednoduchá - Jednoduchá,, dvojité dvojité opláštění, s W118 plechem s plechem v provedení z jedné z jedné strany W112 strany RC2 - Jednoduchá, dvojité opláštění, s plechem z jedné strany Výšky stěn Schéma Schéma Schéma profil 0,6 Osová rozteč profilů Max. přípustné výšky stěn dle oblasti použití (viz str. 37) 1 2 cm m m 50 41,7 31, ,5 4,5 5,5 Knauf Pofil 75 41,7 31,25 5,5 6,5 7, ,7 31,25 6,5 7,5 9 5,75 7 8,5 Skladba Skladba Skladba + výztužná páska Sádrokartonová deska Knauf + White výztužná 2 x páska 12,5 Sádrokartonová deska Knauf White 2 x 12,5 plech tl. 0,55 nanýtovaný na a UW profily trhacím plech tl. nýtem 0,55 5 nanýtovaný na a UW profily trhacím nýtem 5 b 625 b 625 b 625 b 625 TN TN Knauf UW-profil Knauf Minerální UW-profil izolace Minerální Knauf izolace Knauf TB 35 rychlošroub TB 35 rychlošroub Sádrokartonová deska Knauf White 2 x 12,5 Sádrokartonová deska Knauf White + výztužná 2 x 12,5 páska + výztužná páska 28

29 W118 v provedení W112 RC2 RC2 - Jednoduchá, dvojité dvojité opláštění, opláštění, W118 s plechem W118 v v provedení z jedné W112 strany strany W112 RC2 RC2 - - Jednoduchá, dvojité opláštění, s s plechem z jedné z jedné strany W118 v provedení W112 RC2 - Jednoduchá, dvojité opláštění, s plechem W112 - RC2 z jedné - VO1 strany Napojení na strop W112 - RC2 - VO1 Napojení na strop W112 W112 - RC2 - RC2 - VO1 - VO1 Napojení na na strop strop W112 - RC2 - VO1 Napojení na strop Trennfix 65 Kotevní Trennfix prvek stropní hřeb DN6 Kotevní prvek prvek Trennfix stropní Trhací stropní nýt 65hřeb tl. DN6 5 DN6 Kotevní Trhací Trhací nýt prvek nýt tl. 5 tl. TB 535 stropní hřeb DN6 plech TB 0,55 TB 35 nanýtovaný Trhací nýt tl. na 5 a UW profilech 2 x 12,5 plech plech Knauf 0,55 0,55 White nanýtovaný TB na 35 a UW a UW profilech 2 x 212,5 x 12,5 Knauf Knauf White White plech 0,55 nanýtovaný na a UW profilech W112 - RC2 - VM1 Spoj desek W112 - RC2 - VM1 Spoj desek W112 W112 - RC2 - RC2 - VM1 - VM1 Spoj Spoj desek W112 - RC2 - VM1 Spoj desek Trhací nýt tl. 5 TB 35 Trhací Trhací nýt nýt tl. 5 tl. 5 plech TB 0,55 TB 35 nanýtovaný na a UW profilech 2 Trhací x 12,5 nýt plech tl. plech Knauf 50,55 0,55 White nanýtovaný TB na 35 a UW a UW profilech 2 x 212,5 x 12,5 Knauf Knauf White White plech 0,55 nanýtovaný na a UW profilech W112 - RC2 - VM2 Zabudování elekrokrabice W112 - RC2 - VM2 Zabudování elekrokrabice W112 W112 - RC2 - RC2 - VM2 - VM2 Zabudování elekrokrabice Ø 74 Ø 74 Ø 74 Ø 74 Trhací nýt tl. 5 Dodatečný trhací nýt tl. 5 Trhací okolo Trhací UW nýt nýt profilu tl. 5 tl. 5 v rozteči 15 cm Dodatečný trhací trhací nýt nýt tl. 5 tl. 5 okolo okolo UW UW profilu profilu TB v 35rozteči v rozteči cm cm Trhací Elektrokrabice nýt tl. 5 Dodatečný trhací TB TB nýt tl. 5 okolo UW profilu v rozteči 15 cm Elektrokrabice plech 0,6 nanýtovaný na profilech 2 x 12,5 plech TB plech Knauf 0,635 0,55 White Elektrokrabice nanýtovaný na profilech 2 x 212,5 x 12,5 Knauf Knauf White White plech 0,6 nanýtovaný na profilech W112 - RC2 - VM2 Zabudování elekrokrabice W112 - RC2 - VU1 Napojení na podlahu W112 W112 - RC2 - RC2 - VU1 - VU1 Napojení na na podlahu W161 - FB4 - A1 Konstrukční napojení na W112 W112 - RC2 - VU1 Napojení 2 na x 12,5 podlahu Knauf White Trhací nýt tl. 5 2 x 212,5 x 12,5 Knauf Knauf White White Trhací Trhací nýt plech nýt tl. 5 tl. 0,55 5 nanýtovaný na a UW profilech 2 x 12,5 plech plech Knauf TB 0,55 0,55 35White Trhací Kotevní nanýtovaný nýt prvek tl. 5 na a UW a UW profilech stropní hřeb DN6 TB TB Kotevní prvek plech prvek 0,55 nanýtovaný stropní stropní hřeb hřeb na DN6 DN6a UW profilech TB 35 Kotevní prvek stropní hřeb DN6 29

30 ata W161 - FB4 - neprůstřelná příčka příčka s 75/Technická data data Schéma Schéma Maximální výšky stěn Osová Schéma Tloušťka plechu 0,6 vzdálenost W161 Oblast 1 2 m m ,50 Skladba Skladba Kotevní prvek natloukací hmoždinka/stropní hřeb DN6 ; a 1000 Kotevní prvek DN6 ; a 1000 Kotevní prvek natloukací hmoždinka/ natloukací hmoždinka/ Profil 75 Šrouby pro desky Diamant 3,9x35 stropní hřeb DN6 ; a 500 Šrouby pro desky Diamant 3,9x35 stropní hřeb DN6 spojen ; a 500 s UWProfilem Profil 75 Šrouby pro desky Diamant 3,9x23 Šrouby pro desky Diamant 3,9x23 2x 12,5 Diamant 2x 28 Torro v prvním poli svisle vlozené Lprofil 30x13x0,8 spojen s UWProfilem 2x 12,5 Diamant Lprofil 30x13x0,8 spojen s UWProfilem

31 W161 FB4 neprůstřelná příčka s 75 Detaily W161 W161 - FB4 FB4 - neprůstřelná příčka příčka s s W161 Detaily W161 Detaily FB4 FB4 neprůstřelná neprůstřelná příčka příčka s s Detaily Detaily W112 - RC2 - VO1 Napojení na strop W112 RC2 VO1 Napojení na strop W112 RC2 VO1 Napojení na strop W112 W112 RC2 RC2 VO1 VO1 Napojení Napojení na strop na strop TrennFix + TrennFix + TrennFix Šrouby TrennFix pro + desky + Diamant 3,9x3535 Kotevní Šrouby prvek pro natloukací desky Diamant 3,9x35 hmoždinka/stropní hřeb DN6; Šrouby Šrouby Kotevní a 1000 pro desky pro prvek desky Diamant natloukací Diamant 3,9x35 3,9x35 Kotevní hmoždinka/stropní prvek natloukací hřeb DN6; Kotevní prvek natloukací Profil hmoždinka/stropní a hmoždinka/stropní hřeb hřeb DN6; DN6; a spojen 1000 a Profil s 1000 UWProfilem 75 Profil Profil spojen 75 s 75 UWProfilem spojen spojen s UWProfilem s UWProfilem W161 W161 FB4 - FB4 VU1 - VU1 Napojení Napojení na na podlahu podlahu W161 FB4 VU1 Napojení na podlahu W161 W161 FB4 FB4 VU1 VU1 Napojení Napojení na podlahu na podlahu 2x 12,5 Diamant Profil 2x 12,5 75 Diamant 2x spojen 12,5 2x Profil 12,5 s UWProfilem Diamant 75 Diamant Profil Profil spojen 75 Kotevní prvek 75 s UWProfilem natloukací spojen spojen s UWProfilem hmoždinka/stropní s UWProfilem Kotevní prvek hřeb natloukací DN6; a Kotevní 1000 hmoždinka/stropní Kotevní prvek prvek natloukací natloukací hřeb DN6; hmoždinka/stropní a 1000 hmoždinka/stropní hřeb hřeb DN6; DN6; a 1000 a 1000 W161 W161 FB4 - FB4 E1 - E1 VM2 - VM2 Vnější Vnější roh roh W161 FB4 E1 VM2 Vnější roh W161 W161 FB4 FB4 E1 E1 VM2 VM2 Vnější roh 2x Vnější 28 Torro roh 2x 28 Torro 2x 282x 28 Torro Torro LB LB LB LB W161 FB4 A1 Konstrukční napojení na W112 W161 FB4 A1 Konstrukční napojení na W112 W161 - FB4 - A1 Konstrukční napojení na W112 W161 W161 FB4 FB4 A1 Konstrukční A1 Konstrukční napojení napojení W112 na W112 Profil 75 Profil Strana 75 napadení Profil Profil Strana napadení 2x 28 Torro 2x 28 Strana Torro napadení 2x 282x 28 Torro Torro

32 data W161 - FB4 - neprůstřelná příčka s 100/Technická data Schéma Schéma Maximální výšky stěn Osová Schéma Tloušťka plechu 0,6 vzdálenost W161 Oblast 1 2 m m ,50 5 Skladba Skladba 00 em Kotevní prvek Kotevní prvek natloukací hmoždinka/ natloukací hmoždinka/ Profil 100 Šrouby pro desky stropní Diamant hřeb 3,9x35 DN6 ; a stropní 1000 hřeb DN6 ; spojen a 500 s UWProfilem Šrouby pro desky Profil Diamant 100 3,9x23 Kotevní prvek natloukací hmoždinka/ Šrouby pro desky Diamant 3,9x35 stropní hřeb DN6 ; a 500 Šrouby pro desky Diamant 3,9x23 2x 28 Torro 2x 28 Torro Lprofil 30x13x0,8 v prvním poli svisle vlozené spojen s UWProfilem 2x 12,5 Diamant Lprofil 30x13x0,8 spojen s UWProfilem FB4 VM1 Spoj desek W161 FB4 A1 Napojení na stěnu W161 FB4 A2 Napojení na W161 stěnu FB4 VM1 Spoj desek W161 FB4 A2 Napojení na stěnu

09/2012 NRQVWUXNFH 5& F]

09/2012 NRQVWUXNFH 5& F] 09/2012 Novinka 12,5 mm 27 pro CD 60 27 60 mm Chráněný prostor b 625 b 625 Stávající stěna Hmoždinka Minerální izolace Akustický závěs/přímý závěs TB 35 rychlošroub Obvodový Knauf UD profil Sádrokartonová

Více

Výňatek z publikace Velká kniha sádrokartonu, 3. vydání, vydal Rigips, s.r.o., 2010, tel.: 296 411 800. Suchá omítka / Rigitherm Jednotka Spotřeba

Výňatek z publikace Velká kniha sádrokartonu, 3. vydání, vydal Rigips, s.r.o., 2010, tel.: 296 411 800. Suchá omítka / Rigitherm Jednotka Spotřeba Příčky, předstěny a stěny šachet Suchá omítka / Rigitherm Jednotka Spotřeba Sádrokartonová deska Rigips / desky Rigitherm m 2 1,0 Lepicí tmel kg 4,0 Spárovací tmel kg 0,3 Tmel pro konečnou povrchovou úpravu

Více

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály K 27 07/2007 K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály EI 30-15+15 mm Fireboard EI 45-15+15 mm Fireboard EI 60-15+15 mm Fireboard EI 90-20+20 mm Fireboard EI 120-25+25 mm Fireboard Příčný řez M 1:10 25

Více

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ Učební plán: 1. Den: 6 hodin 1) Zahájení Představení firmy Rigips, dceřinné společnosti největšího světového výrobce sádrokartonu nadnárodního koncernu Saint-Gobain. Historie

Více

W118.cz. W118.cz bezpečnostní konstrukce RC2/RC3. Novinka. Třídy odolnosti RC2/RC3

W118.cz. W118.cz bezpečnostní konstrukce RC2/RC3. Novinka. Třídy odolnosti RC2/RC3 W118.cz Bezpečnostní konstrukce RC2/RC3.cz 10/2014 W118.cz bezpečnostní konstrukce RC2/RC3 Třídy odolnosti RC2/RC3 Novinka Bezpečnostní příčka W118 v provedení W353 RC3 Bezpečnostní příčka W118 v symetrickém

Více

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály K 27 07/2007 K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály EI 30-15+15 mm Fireboard EI 45-15+15 mm Fireboard EI 60-15+15 mm Fireboard EI 90-20+20 mm Fireboard EI 120-25+25 mm Fireboard rychlošrouby TN Příčný

Více

W118.cz bezpečnostní konstrukce RC3

W118.cz bezpečnostní konstrukce RC3 W118.cz Bezpečnostní konstrukce RC3.cz 01/2017 W118.cz bezpečnostní konstrukce RC3 Třídy odolnosti RC3 Novinka Bezpečnostní příčka W118 v symetrickém provedení W112 TOPAS RC3 Bezpečnostní příčka W118 v

Více

TECHNOLOGICKÝ LIST. Přehled konstrukcí. Technologie montáže. 1. Kovová konstrukce: 600 (625) 400 (417) 300 (313)

TECHNOLOGICKÝ LIST. Přehled konstrukcí. Technologie montáže. 1. Kovová konstrukce: 600 (625) 400 (417) 300 (313) Konstrukce: Sádrokartonové stěny na CW 150 - Požární odolnost EI 60 - konstrukční výška v závislosti na roztečích CW profilů a druhu opláštění až 15,5 metru Přehled konstrukcí Kód Konstr. Opláštění Tloušťka

Více

W35 Masivní příčky Knauf

W35 Masivní příčky Knauf W35 04/2011 W35 Masivní příčky Knauf W352 - Masivní příčka s příčníky - Masivní sádrokartonová deska Knauf 20/25 mm W353 - Masivní příčka s CW profily - Masivní sádrokartonová deska Knauf 20/25 mm W355

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

Podlahy a podhledy z pohledu realizace. Ing. Jan Juhás 733 100 510; juhas.jan@knauf.cz

Podlahy a podhledy z pohledu realizace. Ing. Jan Juhás 733 100 510; juhas.jan@knauf.cz z pohledu realizace Ing. Jan Juhás 733 100 510; juhas.jan@knauf.cz Základní funkce vodorovných konstrukcí: - Statická funkce nosná konstrukce - Estetická funkce podhledová část/užitné podlahové vrstvy

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

Certifikace montážních firem na montáž konstrukcí suché výstavby Rigips, včetně konstrukcí protipožárních

Certifikace montážních firem na montáž konstrukcí suché výstavby Rigips, včetně konstrukcí protipožárních Certifikace montážních firem na montáž konstrukcí suché výstavby Rigips, včetně konstrukcí protipožárních SOUHRN VŠECH TESTOVÝCH OTÁZEK Základní materiály Rigips Sádrokartonové stavební desky Rigips (základní

Více

Požární odolnost zapuštěných podhledů mezi trámy

Požární odolnost zapuštěných podhledů mezi trámy Požární odolnost zapuštěných podhledů mezi trámy Tabulka maximálních hodnot zapuštění podhledu a /mm/ Požadovaná požární odolnost trámu Minimální požární odolnost podhledu Maximální hodnota zapuštění a

Více

TL 8-180:2017. Technický list. SYSTÉM F30 uno 1800x300 mm. Samostatný požární předěl. Knauf AMF GmbH & Co. KG Elsenthal 15, D Grafenau, SRN

TL 8-180:2017. Technický list. SYSTÉM F30 uno 1800x300 mm. Samostatný požární předěl. Knauf AMF GmbH & Co. KG Elsenthal 15, D Grafenau, SRN Samostatný požární předěl Strana 1 ze 9 Dokladováno : Zkouška : (3184-225-14)-NB, (3223-328-13)-NB, (3317-741-07)- CM, (3633-533-14)-NB, (3726-177-10)-NB, (3791-701-14)-NB, (3545-996-10)- NB, (2101-560-16)-NB,

Více

PO stěny: REI 45. Interiér. Exteriér STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,5. Šroub Aquapanel Maxi SB 39

PO stěny: REI 45. Interiér. Exteriér STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,5. Šroub Aquapanel Maxi SB 39 HST-M/ 1 2 Nášlapná vrstva* Knauf F164 2xmm EPS 0/ 0mm Hydroizolace z modif. asfaltových pásů Penetrace ŽB deska Hutněné štěrkové lože Rostlý terén Kotvení ukončovací lišty SDK deska Knauf Diamant 1mm

Více

K 26 Fireboard - kabelové kanály

K 26 Fireboard - kabelové kanály K 26 07/2007 K 26 Fireboard kabelové kanály kabelové kanály jako protipožární ochrana kabelů K 261 Kabelový kanál I K 262 Kabelový kanál E K 261/262 Fireboard kabelové kanály I a E Podélný řez M 1:10 K

Více

PO stěny: REI 30. Interiér. Exteriér STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,5. Šroub Aquapanel Maxi SB 39

PO stěny: REI 30. Interiér. Exteriér STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,5. Šroub Aquapanel Maxi SB 39 HST-M/ 1 2 Nášlapná vrstva* Knauf F164 2xmm EPS 0/ 0mm Hydroizolace z modif. asfaltových pásů Penetrace ŽB deska Hutněné štěrkové lože Rostlý terén Kotvení ukončovací lišty SDK deska Knauf Diamant 1mm

Více

Montované stěny fermacell 1 S 42

Montované stěny fermacell 1 S 42 Montované stěny fermacell 1 S 42 Popis NNenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných montovaných stěn fermacell 1

Více

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN Knauf ochrana před požárem 3/2010 Předmluva Jako každý rok je nové vydání katalogu Knauf 2010 opět o něco kvalitnější a uživatelsky

Více

Systém obkladu železobetonových stěn + 3 WS 1/AP

Systém obkladu železobetonových stěn + 3 WS 1/AP Systém obkladu železobetonových stěn + Popis: Nenosné, jednostranné opláštění železobetonového panelu (tl. 140 mm i s omítkou) deskou fermacell 12,5 mm na akustických profilech fermacell. Systém je tvořen

Více

Vnější Vnitřní R w max. tloušťka hmotnost min.

Vnější Vnitřní R w max. tloušťka hmotnost min. Bezpečnostní / neprůstřelné příčky s dvojitou konstrukcí 3.41.01 R3/FB4 3.41.02 R3/FB4 3.41.03 R3/FB4 Bezpečnostní třída RC 3 Balistická odolnost FB 4 Konstrukce Kód Popis systému Požární Vzduchová Výška

Více

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips. Rozšířené a aktualizované

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips. Rozšířené a aktualizované Požární odolnost sádrokartonových systémů Lafarge Gips Rozšířené a aktualizované vydání 2009 Obsah Obsah I. Obecné informace....................................................................... 3 II.

Více

fermacell konstrukce 3 WS 1/AP

fermacell konstrukce 3 WS 1/AP fermacell konstrukce 3 WS 1/AP Systém obkladu železobetonových stěn + Stav říjen 2016 Systém pro zlepšení akustických vlastností železobetonových panelů Zlepšení vzduchové neprůzvučnosti: 6 db Tloušťka

Více

Podhled s akustickou pohltivostí > Interiér/Exteriér > Vzhled s přiznanou spárou a hlavičkami vrutů

Podhled s akustickou pohltivostí > Interiér/Exteriér > Vzhled s přiznanou spárou a hlavičkami vrutů Technický průvodce Podhled s akustickou pohltivostí > Cementořísková deska CETRIS AKUSTIC je vyráběna opracováním (vyvrtáním pravidelných otvorů) základního typu desky CETRIS BASIC. Touto úpravou je mimo

Více

NOVĚ Doplněné samonosné akustické podhledy Nová hrana UFF Nový typ děrování RE

NOVĚ Doplněné samonosné akustické podhledy Nová hrana UFF Nový typ děrování RE Systémy suché výstavby D12.cz Technický list 9/218 Knauf Cleaneo akustické podhledy D127.cz Knauf Cleaneo akustické podhledy D137.cz Knauf Cleaneo samonosné akustické podhledy NOVĚ Doplněné samonosné akustické

Více

FERMACELL. Výstavba podkroví s kovovou nebo dřevěnou spodní konstrukcí

FERMACELL. Výstavba podkroví s kovovou nebo dřevěnou spodní konstrukcí FERMACELL Výstavba podkroví s kovovou nebo dřevěnou spodní konstrukcí Další osvědčené výrobky FERMACELL Powerpanel H O pro všechny vlhké prostory Powerpanel TE pro všechny vlhké podlahy Podkrovní prvek

Více

Desky TOPAS 03/2017. Plášťová deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 03/2017. Plášťová deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 03/017 Plášťová deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří

Více

Příčky Knauf Diamant

Příčky Knauf Diamant 12/2009 W 15 Příčky Knauf Diamant W 151 - Stěna z kovových stojek Knauf jednoduchá konstrukce s jednovrstvým opláštěním W 152 - Stěna z kovových stojek Knauf jednoduchá konstrukce s dvojitým opláštěním

Více

Interiér. Exteriér PO stěny: REI 45 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,

Interiér. Exteriér PO stěny: REI 45 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12, HST-M/ 379, 1 27 12, Nášlapná vrstva* Knauf F164 2x12,mm EPS 0/ 0mm Hydroizolace z modif. asfaltových pásů Penetrace ŽB deska Hutněné štěrkové lože Rostlý terén Kotvení zakládací lišty Podlahová lišta*

Více

Samonosné podhledy Knauf

Samonosné podhledy Knauf D 131 07/2009 D 131 Samonosné podhledy Knauf D 131 Samonosný podhled Knauf kovová spodní konstrukce CW/UW/UA Protipožární ochrana zezdola / zezdola a seshora (stropní meziprostor) Samonosné podhledy Podhledy

Více

W 36 Příčky Knauf Vidiwall

W 36 Příčky Knauf Vidiwall W 36 08/2009 W 36 Příčky W 361 W 362 W 365 W 366 Příčka - jednoduchá příčka jednoduché opláštění Příčka - jednoduchá příčka dvojité opláštění Příčka - dvojitá příčka dvojité opláštění Příčka - instalační

Více

VÝPOČTY. OBJEM PRVKU SLOUPKY [m 3 ] EXT. PANEL [m 2 ] REVIT REAL INT. PANELY - BĚŽNÝ FASÁDNÍ ELEMENT

VÝPOČTY. OBJEM PRVKU SLOUPKY [m 3 ] EXT. PANEL [m 2 ] REVIT REAL INT. PANELY - BĚŽNÝ FASÁDNÍ ELEMENT VÝPOČTY FASÁDNÍ SLOUPKY VODOROVNÉ A SVISLÉ, EXT. PANELY - BĚŽNÝ FASÁDNÍ ELEMENT AREA [m 2 ] rozměry běžného fasádního elementu frame š [mm] 80 0.01312 š1 [m] 2.17 v [mm] 164 š2 [m] 0.53 panel t [mm] 5

Více

Stropy z ocelových nos

Stropy z ocelových nos Promat Stropy z ocelových nos Masivní stropy a lehké zavěšené podhledy níků Ocelobetonové a železobetonové konstrukce Vodorovné ochranné membrány a přímé obklady z požárně ochranných desek PROMATECT. Vodorovné

Více

Interiér. Exteriér PO stěny: REI 30 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,

Interiér. Exteriér PO stěny: REI 30 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12, HST-M/ 379, 1 27 12, Nášlapná vrstva* Knauf F164 2x12,mm EPS 0/ 0mm Hydroizolace z modif. asfaltových pásů Penetrace ŽB deska Hutněné štěrkové lože Rostlý terén Kotvení zakládací lišty Podlahová lišta*

Více

POPIS HODNOTA JEDNOTKA PRÁVNÍ PŘEDPIS 3x Ekopanel E60 rozměry: tloušťka šířka délka. 58 (tolerance +2 mm) 1200,

POPIS HODNOTA JEDNOTKA PRÁVNÍ PŘEDPIS 3x Ekopanel E60 rozměry: tloušťka šířka délka. 58 (tolerance +2 mm) 1200, Popis OBVODOVÁ STĚNA EKO3 - obklad obvodové nosné dřevěné rámové konstrukce Skladba tl. 380 - dřevovláknitá deska tl. 20 - KVH hranoly + tepelná izolace tl. 140 - dřevěný rošt tl. 40 Doporučené použití

Více

Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení

Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení Požární bezpečnost staveb 69 Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení Požadavky kladené na vzduchotechnická zařízení

Více

SD50-52. Systémy stropních podhledů. Podhledy a obklady stropu bez požární odolnosti Samostatné stropní podhledy s požární odolností

SD50-52. Systémy stropních podhledů. Podhledy a obklady stropu bez požární odolnosti Samostatné stropní podhledy s požární odolností SD50-52 Systémy stropních podhledů Podhledy a obklady stropu bez požární odolnosti Samostatné stropní podhledy s požární odolností 02 Obsah KDE CO NAJDETE 03 Siniat 04-10 Technické údaje 11-12 Vzdálenosti

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD SP AKTIVE/EMOTIVE DO SDK

MONTÁŽNÍ NÁVOD SP AKTIVE/EMOTIVE DO SDK Pouzdro Aktive/Emotive je určeno na dokončenou tloušťku příčky 125 mm (u vyšší tloušťky je nutné počítat u varianty Emotive se špaletou tloušťky 125 mm a šířky nejméně na šířku rámečku Emotive). 1. Proveďte

Více

W 61 Suchá omítka a opláštění stěny Knauf

W 61 Suchá omítka a opláštění stěny Knauf W 07/2007 W Suchá omítka a opláštění stěny Knauf NOVINKA! S hodnotami tepelné a zvukové izolace istota v systému JS Knauf Produkty - W 1 - Suchá omítka Knauf ze sádrokartonových desek W 4 - Suchá omítka

Více

Předsazené stěny a šachtové stěny Knauf

Předsazené stěny a šachtové stěny Knauf W 6 08/007 W 6 Předsazené stěny a šachtové stěny Knauf istota v systéu JS Knauf Produkty NOVINKA! W630: Šachtová stěna s CWpříčníke, šířka šachty do 5 W68: Typ A a W630: Výška šachtových stěn bez oezení

Více

Tabulka 5 Specifické prvky

Tabulka 5 Specifické prvky Tabulka 5 Specifické prvky 1 Podhledy (s působením požáru ze spodní strany) 1.1 Podhled s přídavnou izolací vloženou mezi dřevěné stropní nosníky, druh DP2 1 - stropní záklop 2 - dřevěné nosníky (vzdálené

Více

Akustické předsazené stěny Rigips. Akustické předsazené stěny spřažené Akustické perforované desky Gyptone BIG.

Akustické předsazené stěny Rigips. Akustické předsazené stěny spřažené Akustické perforované desky Gyptone BIG. Index zvukové pohltivosti α w = 0,35 0,75 (dle vzoru a dutiny) 2.1 3 600 mm 5 4.1 1 4.2 2.3 6 Maximální výška stěny (Při standardní rozteči profilu) H max = není omezena 7 6 2.3 Hmotnost konstrukce cca

Více

Konstrukce z trapézových pl

Konstrukce z trapézových pl Promat Konstrukce z trapézových pl Obklady střech a mezipodlažních stropů 0 Konstrukce z trapézových plechů Obklady střech a mezipodlažních stropů z ocelových trapézových plechů s podhledy a obkladem PROMATECT

Více

D 131 08/2007. Samonosné podhledy Knauf. D 131 - Samonosný podhled Knauf kovová spodní konstrukce CW/UW

D 131 08/2007. Samonosné podhledy Knauf. D 131 - Samonosný podhled Knauf kovová spodní konstrukce CW/UW D 131 08/2007 D 131 Samonosné podhledy Knauf D 131 Samonosný podhled Knauf kovová spodní konstrukce CW/UW Protipožární ochrana zezdola / zezdola a seshora (stropní meziprostor) Samonosné podhledy Podhledy

Více

jednoduchá konstrukce ze stojek s jednovrstvým opláštěním jednoduchá konstrukce ze stojek s dvouvrstvým opláštěním

jednoduchá konstrukce ze stojek s jednovrstvým opláštěním jednoduchá konstrukce ze stojek s dvouvrstvým opláštěním W 11 08/009 W 11 Příčky NOVINKA! Nové konstrukční detaily: Stěny W 111 a W 11 bez napojení na strop W 111 Stěna z kovových stojek jednoduchá konstrukce ze stojek s jednovrstvý opláštění W 11 Stěna z kovových

Více

9.5 Obklad ocelových konstrukcí cementotřískovými deskami CETRIS

9.5 Obklad ocelových konstrukcí cementotřískovými deskami CETRIS 9.5 Obklad ocelových konstrukcí cementotřískovými deskami CETRIS 9.5.1 Úvod Ocel je anorganický materiál a lze jí tedy bez zvláštních zkoušek zařadit mezi nehořlavé materiály. Při přímém působení ohně

Více

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips Požární odolnost sádrokartonových systémů Lafarge Gips Obsah Obsah I. Obecné informace....................................................................... 3 II. Obecné podmínky platnosti...............................................................

Více

KNAUF INSULATION FIRESTOP EI 30

KNAUF INSULATION FIRESTOP EI 30 březen 2010 KNAUF INSULATION FIRESTOP EI 30 EI 30 SYSTÉM PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE KRUHOVÉHO VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBÍ CHARAKTERISTIKA: Systém protipožární ochrany KNAUF INSULATION FIRESTOP je určen pro kruhové

Více

POPIS HODNOTA JEDNOTKA PRÁVNÍ PŘEDPIS 2x Ekopanely 60/1200 rozměry: tloušťka šířka délka

POPIS HODNOTA JEDNOTKA PRÁVNÍ PŘEDPIS 2x Ekopanely 60/1200 rozměry: tloušťka šířka délka Popis PŘÍČKA E2 A akustická samonosná příčka pro nenosné účely Skladba tl. 120+X (X dle zvolené akustické izolace) Ekopanely E60 dřevěný rošt + akustická izolace tl. X Ekopanely E60 Doporučené použití

Více

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek DOKUMENTACE NÁZEV AKCE : ZASKLÍVACÍ SYSTÉM : OBJEKT : INVESTOR : ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ Mandysova 1301 1308 Hradec Králové Vlastníci bytových jednotek ZHOTOVITEL

Více

Stropy z ocelových nos

Stropy z ocelových nos Promat Stropy z ocelových nos Masivní stropy a lehké zavěšené podhledy Stropy z ocelových nosníků Masívní stropy a lehké zavěšené podhledy z požárně ochranných desek PROMATECT. níků Zavěšené podhledy Stropy

Více

Konstrukce z trapézových pl

Konstrukce z trapézových pl Promat Konstrukce z trapézových pl Obklady střech a mezipodlažních stropů Konstrukce z trapézových plechů Obklady střech a mezipodlažních stropů z ocelových trapézových plechů s podhledy a obkladem PROMATECT

Více

POPIS HODNOTA JEDNOTKA PRÁVNÍ PŘEDPIS 2x Ekopanel E60 včetně roštu rozměry: tloušťka šířka délka

POPIS HODNOTA JEDNOTKA PRÁVNÍ PŘEDPIS 2x Ekopanel E60 včetně roštu rozměry: tloušťka šířka délka Popis PŘÍČKA E2 I - instalační samonosná příčka pro nenosné účely Skladba tl. 120+X - Ekopanel E60 - dřevěný rošt tl. X - Ekopanel E60 Doporučené použití Omezení - příčky včetně technických rozvodů a instalací

Více

Čisté prostory INWALL SYSTEMS. Projekční data 1 08/2003 (CZ) Čisté prostory - INWALL SYSTEMS 08/2003 (CZ)

Čisté prostory INWALL SYSTEMS. Projekční data 1 08/2003 (CZ) Čisté prostory - INWALL SYSTEMS 08/2003 (CZ) Čisté prostory Projekční data INWALL SYSTEMS 1 08/2003 (CZ) Řez čistým prostorem Legenda: 1- Panel W 2 Úvod LVZ, a.s. vyrábí a dodává pro čisté prostory obklad INWALL SYSTEMS, který je patentově chráněný

Více

D 11 Sádrokartonové stropy Knauf

D 11 Sádrokartonové stropy Knauf D 11 07/2009 D 11 Sádrokartonové stropy Knauf NOVINKA! Strop pod stropem = design + požární ochrana Stupeň vzduchové neprůzvučnosti v podélném směru D 111 - Sádrokartonový strop Knauf dřevěná spodní konstrukce

Více

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR PS = posuvný bod VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA ZDIVO TERMSTOP L - KONZOLA SPOJOVACÍ ŠROUB L- PROFIL 60/40/1,8mm VERTIKÁLNÍ FASÁDNÍ OBKLAD PREFA VZDUCHOVÁ MEZERA PREFA 4.1.1.01 ZODP. NOSNÝ ROŠT - VERTIKÁLNÍ

Více

Katalog požárně odolných konstrukcí suché výstavby

Katalog požárně odolných konstrukcí suché výstavby Katalog požárně odolných konstrukcí suché výstavby Obsah požární strana Úvod 4 5 Základní pojmy 6 7 Příčky Rigips sádrokartonové EI 15 EI 120 8 14 Vysoké příčky Rigips EI 60 EI 90 15 16 Maximální výšky

Více

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Dřevostavby komplexně Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Obsah Navrhování konstrukcí na účinky požáru Všeobecné požadavky Navrhování konstrukcí z hlediska akustiky Základní pojmy a požadavky Ukázky z praxe

Více

GKB 12,5 základní deska AKCE 110.00 GKBI 12.5 impregnovaná deska AKCE 177.00 GKF Protipožární AKCE 151.00

GKB 12,5 základní deska AKCE 110.00 GKBI 12.5 impregnovaná deska AKCE 177.00 GKF Protipožární AKCE 151.00 SÁDROKARTONY-LINKE s.r.o. Na Vyhaslém č.816 KLADNO Ostrovec tel.fax:312 276 804 Od 01.07.2015 Sádrokartonové desky KNAUF Ceny s DPH 21% deska Knauf White 9,5mm 70 120.00 Knauf White 12,5mm 56 117.00 Knauf

Více

Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY

Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY Stěnové systémy Svislé stěnové konstrukce se dělí dle: - statického působení: - nosné - nenosné - polohy v budově: - vnitřní - vnější (obvodové) - funkce v budově:

Více

Počet držáků izolace DH na 1 desku Airrock LD (Airrock SL)

Počet držáků izolace DH na 1 desku Airrock LD (Airrock SL) IZOLACE Běžné izolační materiály doporučené pro odvětrávané fasády s požadovanou tepelnou vodivostí a tloušťkou. (doplnit) Provětravané zateplovací systémy Provětrávané zateplovací systémy patří k jedné

Více

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN ochrana před požárem 1/2013 Předmluva Předmluva Je zvláštní, že po dokončení každého požárního katalogu máme pocit, že ten další již

Více

POŽÁRNÍ ODOLNOST PODHLEDOVÝCH KONSTRUKCÍ OPLÁŠT NÝCH CEMENTOTŔÍSKOVÝMI DESKAMI. Autoři: Ing. Miroslav Vacula Ing. Martin Klvač

POŽÁRNÍ ODOLNOST PODHLEDOVÝCH KONSTRUKCÍ OPLÁŠT NÝCH CEMENTOTŔÍSKOVÝMI DESKAMI. Autoři: Ing. Miroslav Vacula Ing. Martin Klvač POŽÁRNÍ ODOLNOST PODHLEDOVÝCH KONSTRUKCÍ OPLÁŠT NÝCH CEMENTOTŔÍSKOVÝMI DESKAMI Autoři: Ing. Miroslav Vacula Ing. Martin Klvač CZ.1.07/1.3.05/02.0026 Rozvoj profesního vzd lávání pedagogů SOŠ v oblasti

Více

Montážní příručka sádrokartonáře

Montážní příručka sádrokartonáře Montážní příručka sádrokartonáře Milí sádrokartonáři, SLOVO ÚVODEM právě držíte v rukou MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKU SÁDROKARTONÁŘE soubor technologických postupů, metod a úkonů vedoucích ke správné montáži konstrukcí

Více

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Historie společnosti celosvětově 1932 - bratři Dr. Alfons a Karl Knauf - založili podnik Knauf Rheinische

Více

SKLADBY KONSTRUKCÍ SYSTÉMU BORABELA VE SPOLUPRÁCI: 05/

SKLADBY KONSTRUKCÍ SYSTÉMU BORABELA VE SPOLUPRÁCI: 05/ SKLADBY KONSTRUKCÍ SYSTÉMU BORABELA VE SPOLUPRÁCI: 05/2018-0 - O společnosti Společnost Borabela s.r.o byla založena v roce 2013 a již nyní patří mezi dodavatele lehkých ocelových konstrukcí vysoké kvality

Více

TECHNICKÝ LIST TLS12. Knauf AMF GmbH & Co. KG Elsenthal 15. D Grafenau - SRN SYSTÉM B/WS OBKLAD STĚN ŠROUBOVANÝ NA NOSNOU KONSTRUKCI

TECHNICKÝ LIST TLS12. Knauf AMF GmbH & Co. KG Elsenthal 15. D Grafenau - SRN SYSTÉM B/WS OBKLAD STĚN ŠROUBOVANÝ NA NOSNOU KONSTRUKCI Knauf AMF GmbH & Co. KG Elsenthal 15. D-94481 Grafenau - SRN OBKLAD STĚN ŠROUBOVANÝ NA NOSNOU KONSTRUKCI Krátký popis : Systém umožňuje vytvořit obklady svislých konstrukcí určené jako estetický či akustický

Více

NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE. Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o.

NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE. Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o. NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE 2017 Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o. Základní požadavky na vlastnosti staveb (305/2011/EU) resp. 8 vyhl.č. 268/2009 Sb. mechanická odolnost a stabilita požární bezpečnost

Více

GKB 12,5 základní deska AKCE GKBI 12.5 impregnovaná deska AKCE

GKB 12,5 základní deska AKCE GKBI 12.5 impregnovaná deska AKCE SÁDROKARTONY-LINKE s.r.o. Na Vyhaslém č.816 KLADNO Ostrovec tel.fax:312 276 804 01.02.2017 Sádrokartonové desky KNAUF Ceny s DPH 21% deska Knauf White 9,5mm 70 125.00 Knauf White 12,5mm 56 122.20 Knauf

Více

PROTECTA FR PIPE WRAP- Montážní návod

PROTECTA FR PIPE WRAP- Montážní návod PROTECTA FR PIPE WRAP- Montážní návod POPIS VÝROBKU TYPICKÉ PROVEDENÍ Protipožární pásky Protecta Pipe Wrap zajišťují požární odolnost protipožárních stěn a stropů, která byla narušena procházejícími plastovými

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

Montážní pokyny pro práci s materiály Wolf STĚNY A PŘÍČKY

Montážní pokyny pro práci s materiály Wolf STĚNY A PŘÍČKY Montážní pokyny pro práci s materiály Wolf STĚNY A PŘÍČKY Pracovní postupy a doporučené skladby pro montáž zvukově izolačních desek Wolf na konstrukce stěn a příček. CIUR a.s. Michal Řehulka CIUR a.s.

Více

K 25 Obklad Knauf Fireboard - ocelových sloupů a nosníků

K 25 Obklad Knauf Fireboard - ocelových sloupů a nosníků K 25 07/2007 K 25 Obkla Knauf Fireboar - ocelových sloupů a nosníků K 252 - Knauf Fireboar Obklay ocelových nosníků - se sponí konstrukcí - bez sponí konstrukce K 253 - Knauf Fireboar Obklay ocelových

Více

Výkresová dokumentace stavební části Materiály nosných prvků

Výkresová dokumentace stavební části Materiály nosných prvků Výkresová dokumentace stavební části Materiály nosných prvků Projektování elektrických systémů České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb ng. Ladra 1 Konstrukční schéma

Více

HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená

HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená broušená Použití Cihelné bloky broušená jsou určeny pro konstrukci vnitřních nenosných stěn výšky maximálně 3,5 m s vysokou přidanou hodnotou vyznačující se vysokou mírou zvukové izolace. Cihelné bloky

Více

FERMACELL Firepanel A1. Nová dimenze protipožární ochrany

FERMACELL Firepanel A1. Nová dimenze protipožární ochrany FERMACELL Firepanel A1 Nová dimenze protipožární ochrany Firepanel A1 nová protipožární deska od FERMACELL Protipožární deska FERMACELL Firepanel A1 představuje novou dimenzi protipožární ochrany montovaných

Více

Montážní příručka sádrokartonáře

Montážní příručka sádrokartonáře Montážní příručka sádrokartonáře Milí sádrokartonáři, SLOVO ÚVODEM právě držíte v rukou MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKU SÁDROKARTONÁŘE soubor technologických postupů, metod a úkonů vedoucích ke správné montáži konstrukcí

Více

L11- L12. Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí. Příčky s jednoduchou spodní konstrukcí s jednovrstvým a vícevrstvým opláštěním

L11- L12. Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí. Příčky s jednoduchou spodní konstrukcí s jednovrstvým a vícevrstvým opláštěním L11- L12 Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí Příčky s jednoduchou spodní konstrukcí s jednovrstvým a vícevrstvým opláštěním 1 Příčky Lafarge Gips s kovovou spodní konstrukcí nabízejí řadu možností.

Více

Baumit Zateplovací systémy

Baumit Zateplovací systémy Baumit Zateplovací systémy Technické detaily Kapitola H Technické detaily pro provádění zateplovacích systémů Baumit Listopad 2014 www.baumit.cz H.Technické detaily Obsah H. Technické detaily... 3 H.1

Více

SW41-44. Obklady stěn. Suchá omítka a předsazené stěny

SW41-44. Obklady stěn. Suchá omítka a předsazené stěny SW41-44 Obklady stěn Suchá omítka a předsazené stěny 02 Obsah KDE CO NAJDETE 03 Siniat 04 Stabilita a použitelnost 05 06 Zatížení 07 09 Technické údaje 10 Detaily suchá omítka se sádrokartonovými deskami

Více

Popis Hodnota Jednotka Právní předpis. mm mm mm

Popis Hodnota Jednotka Právní předpis. mm mm mm TECHNICKÝ LIST - APLIKACE Příčka E1 samonosná jednoduchá příčka bez povrchové úpravy pro nenosné účely k trvalému zabudování do staveb Příčka E1 samonosná jednoduchá příčka bez povrchové úpravy pro nenosné

Více

Rekonstrukce provozu kuchyně menzy VŠE

Rekonstrukce provozu kuchyně menzy VŠE Rekonstrukce provozu kuchyně menzy VŠE Skladby stavebních konstrukcí Ing. Jan Přindiš 03_2017 Rekonstrukce provozu kuchyně menzy v Italské budově areálu VŠE v Praze 2 Obsah dokumentace : 1. ÚVODEM... 3

Více

Knauf ochrana před požárem. Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN

Knauf ochrana před požárem. Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN Knauf ochrana před požárem Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN 9/2013 Předmluva Předmluva Je zvláštní, že po dokončení každého požárního katalogu máme pocit, že ten další

Více

Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Karlovy Vary nám. Karla Sabiny 16 Karlovy Vary

Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Karlovy Vary nám. Karla Sabiny 16 Karlovy Vary Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34. 1077 Název projektu: Zkvalitnění výuky SOŠ

Více

OBVODOVÉ KONSTRUKCE Petr Hájek 2015

OBVODOVÉ KONSTRUKCE Petr Hájek 2015 OBVODOVÉ KONSTRUKCE OBVODOVÉ STĚNY jednovrstvé obvodové zdivo zdivo z vrstvených tvárnic vrstvené obvodové konstrukce - kontaktní plášť - skládaný plášť bez vzduchové mezery - skládaný plášť s provětrávanou

Více

Řešení vzorových detailů

Řešení vzorových detailů Řešení vzorových detailů Detaily soklu. Detail soklu s přechodem na suterénní stěnu -průběžná soklová izolace 2.2 Detail soklu s přechodem ř na suterénní stěnu - ustupující soklová izolace. Detail soklu

Více

K25V.cz Požární ochrana ocelových nosníků a sloupů deskami Knauf VERMIBOARD bez spodní konstrukce

K25V.cz Požární ochrana ocelových nosníků a sloupů deskami Knauf VERMIBOARD bez spodní konstrukce K25V.cz Firewin systémy 07/2016 K25V.cz Požární ochrana ocelových nosníků a sloupů deskami Knauf VERMIBOARD bez spodní konstrukce K252V - Knauf Firewin - obklady ocelových nosníků K253V - Knauf Firewin

Více

- max. výška příčky 3200 mm pro standardní aplikaci - 2 vrstvy E60 - objednávka výšky ekopanelů dle výšky příčky na míru ( mm)

- max. výška příčky 3200 mm pro standardní aplikaci - 2 vrstvy E60 - objednávka výšky ekopanelů dle výšky příčky na míru ( mm) Popis PŘÍČKA E2 - samonosná dvojitá příčka pro nenosné účely Skladba tl. 120-2 vrstvy Ekopanelu E60 Doporučené použití Omezení - příčky, bez technických rozvodů a instalací - příčky rozdělující kterékoliv

Více

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009 Pozemní stavitelství Nenosné stěny PŘÍČKY Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 05 40-2 Tepelná ochrana budov

Více

Promat. Protipožární příčky

Promat. Protipožární příčky Promat Protipožární příčky N o s n é a n e n o s n é p r o t i p o ž á r n í s t ě n y, p o ž á r n í b e z p e č n o s t p r o a d ř e v ě n é n o s n í k y, r e v i z n í s l o u p y d v í ř k a Protipožární

Více

Vnější Vnitřní R w max. tloušťka hmotnost min.

Vnější Vnitřní R w max. tloušťka hmotnost min. Bezpečnostní / neprůstřelné příčky s dvojitou konstrukcí 3.41.01 R3/FB4 3.41.02 R3/FB4 3.41.03 R3/FB4 Bezpečnostní třída RC 3 Balistická odolnost FB 4 Konstrukce Kód Popis systému Požární Vzduchová Výška

Více

Konstrukce K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012

Konstrukce K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012 K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012 Obsah 1 OBVODOVÁ STĚNA 1.1 Izolace minerální vlnou 1.2 Izolace měkkým dřevěným vláknem 1.3 Izolace celulózou 1.4 Izolace EPS 2 VNITŘNÍ STĚNA 2.1 CLT v pohledové jakosti

Více

Montážní časy FERMACELL

Montážní časy FERMACELL Profi-tip FERMACELL: Montážní časy FERMACELL Poznámka: Popis každé zde uvedené konstrukce FERMACELL obsahuje skicu, typ spodní konstrukce a typ opláštění. Pokud není přímo uveden výrobce spodní konstrukce,

Více

HOT LINE: +420 844 600 600 info@knauf.cz. www.knauf.cz

HOT LINE: +420 844 600 600 info@knauf.cz. www.knauf.cz Právo technické změny vyhrazeno. Platí vždy aktuální vydání. Naše záruka se vztahuje pouze na bezchybné vlastnosti našich výrobků. Konstrukční, statické a stavebněfyzikální vlastnosti systému Knauf mohou

Více

SÁDROKARTONOVÝ PODHLED

SÁDROKARTONOVÝ PODHLED SÁDROKARTONOVÝ PODHLED Sádrokartonový podhled ze systému Knauf D112 s kovovou nosnou konstrukcí. Sádrokartonový systém Knauf D112 se upevňují na nosnou část stropu. Zavěšuje se jako podhled na drátové

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení Zakázka číslo: 2014-002756-RT D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení PROJEKT OPRAVY STŘECHY Dokumentace pro provedení stavby Gymnázium Čakovice Náměstí 25.března 100, 196 00 Praha-Čakovice

Více