2 HRAVÁ MATEMATIKA 2 - METODICKÁ PŘÍRUČKA 2. Skřítkové matematické souvislosti. 1. Domeček porovnání množství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2 HRAVÁ MATEMATIKA 2 - METODICKÁ PŘÍRUČKA 2. Skřítkové matematické souvislosti. 1. Domeček porovnání množství"

Transkript

1 METODIC KÁ PŘÍRU ČKA

2 1. Domeček porovnání množství Cíl: Prohlubovat poznatky o počtu předmětů Úkol: Děti dělají do geometrických tvarů tolik teček, kolik je ptáčků, skřítků a koček. Odpovídají na otázku kde se skřítkové nacházejí. Děti udělají do trojúhelníku pod obrázkem tolik teček, kolik je v domečku skřítků. Děti udělají do čtverce pod obrázkem tolik teček, kolik ptáčků je na střeše, ptáčky vybarví. Děti udělají do klubíčka tolik teček, kolik je na obrázku koček. Kočky vybarví tak, aby byla každá jiná. Děti řeknou se správnou předložkou, kde se na obrázku nacházejí děti (pod, na, mezi, v, za). Kdo bydlí v domečku? Kolik skřítků je v domečku? Kolik oken má domeček? Jakou barvu mají jednotliví skřítkové? Jaké geometrické tvary vidíš na obrázku? 2. Skřítkové matematické souvislosti Cíl: Rozvíjení prostorové představivosti a rozlišit cestičky podle daného kritéria délka cesty. Úkol: Určit podle daného kritéria délku cestiček (krátká, střední, dlouhá). Děti si obtáhnou jednotlivé cesty ke školce prstem. Skřítka, který má nejkratší cestu do školky přeškrtnou, skřítka, který má nejdelší cestu do školky dají do kroužku. Jakou mají skřítkové barvu? Kolik oken má školka? Jaké geometrické tvary najdeš na domečku školky? Jaká je tvá cesta do školky? Krátká nebo dlouhá? 3. Ptáci a draci prostorová orientace vpravo, vlevo Cíl: Rozvíjení prostorové orientace, a určení směru podle daného kritéria (vpravo, vlevo). Úkol: Barevně rozlišit směr letu ptáků a draků podle daných kritérií. Děti vybarví modře šipku, která ukazuje správný směr letu ptáků. Děti vybarví červeně šipku, která ukazuje směr, kterým letí drak. Děti vybarví draka Namalují draka modrému skřítkovi tak, aby letěl ve směru šipky. Draka vybarví. Kolik je na obrázku skřítků? Jakou mají skřítkové barvu? V které části obrázku jsou skřítkové? Kolik je na obrázku draků? Kolik mašlí má drak? Kolik je na obrázku ptáků? Kde na obrázku letí ptáci? Na kterou stranu letí drak? Kolik je na obrázku šipek? 4. Ovoce a zelenina uspořádání podle velikosti Cíl: Rozlišování velikosti předmětů a třídění podle daných kritérií Úkol: Porovnání co je nejmenší, co největší, čeho je nejvíce a prostorové porovnání Děti určí, které ovoce v prvním řádku je nejmenší. Zakroužkují ho a do volného místa v řádku ho namalují. Děti určí, které ovoce v prvním řádku je nejmenší. Zakroužkují ho a do volného místa v řádku ho namalují. Kterého ovoce ve třetím řádku je nejvíce? Děti ho zakroužkují a nakresli do volného místa v řádku. Bedničky ve spodní části obrázku děti spojí čarou s místy, kam by se vešly ve čtvrté poličce. Které ovoce máš rád? Která zelenina je v bedničkách v dolní části obrázku? Co myslíš, že je těžší jablko nebo meloun? Kolik je na obrázku žlutých mističek? Která barva mističky je na obrázku jen jednou? 2 HRAVÁ MATEMATIKA 2 - METODICKÁ PŘÍRUČKA

3 5. Počítání předmětů Rozvoj postřehu, orientace a pozornosti Cíl: Prohlubovat poznatky o počtu předmětů Úkol: Děti vybarví každý x-tý předmět podle zadaných kritérii Děti vybarví každé druhé jablíčko žlutě, ostatní červeně. Děti vybarví každou třetí houbičku. Každou třetí hrušku vybarví děti zeleně, ostatní pak žlutě. Děti vybarví každý třetí list. Děti vybarví každý druhý žalud. Co je v řadě nakresleno ve spodní řadě na obrázku? Co je nakresleno v prostřední řadě na obrázku? Kolik je na obrázku nakreslených jablíček? Chodíš do lesa na houby? 6. Dopravní prostředky rozlišování základních geometrických tvarů Cíl: Vedení dětí k prostorové představivosti Úkol: Hledání geometrických tvarů v dopravních prostředcích Děti spojí čarou dopravní prostředky s odpovídajícími geometrickými tvary. Zakreslí počet dopravních prostředků tečkami do obdélníku ve spodní části obrázku. Děti všechna kolečka v obrázku vybarví modře, všechny trojúhelníky žlutě, všechny čtverce červeně a všechny obdélníky zeleně. Víš, jak se jmenují všechny dopravní prostředky na obrázku? Které dopravní prostředky jsou nakresleny z obdélníků? Které dopravní prostředky na obrázku se pohybují ve vzduchu? Kolik kol má nákladní automobil? (Na obrázku jsou vidět čtyři, ve skutečnosti jich má toto auto osm.) 7. Pohádkové postavy porovnání velikosti přiřazování Cíl: Prohlubovat představivost při porovnání velikosti a logické přiřazování Úkol: Porovnat velikost podle daných kritérií Děti najdou na obrázku správné dvojice, které patří k sobě a spojí je čarami. Určí, kdo z dvojice je vyšší a kdo nižší. Toho nižšího ze dvojice dají do kroužku. Do volného místa nakreslí děti dvojici stromů. Jeden vysoký a jeden nízký. Nevybarvené postavy v obrázku děti vybarví. Dokážeš pojmenovat postavy ve dvojici, které patří k sobě? Víš, kolik bylo trpaslíků v pohádce se Sněhurkou? Víš, co nesla Karkulka babičce v košíku k svátku? Kolik je postaviček ve dvojici? Kolik je na obrázku dvojic? 8. Skřítkové a Mikuláš porovnání množství, rozvoj pozornosti Cíl: Prohlubovat poznatky o počtu předmětů Úkol: Určit množství lízátek podle daných kritérií Děti spočítají, kolik je na obrázku žlutých lízátek a udělají do prvního kruhu ve spodní části obrázku stejný počet žlutých teček. Do druhého kruhu udělají děti stejný počet červených teček jako je na obrázku počet červených lízátek. Do posledního kruhu udělají děti tolik zelených teček, kolik je na obrázku zelených lízátek. Skřítka, který drží nejvíce lízátek, vybarví děti modře. Skřítka, který drží jedno lízátko, vybarví oranžovou pastelkou. Skřítka, který nedrží žádné lízátko, vybarví hnědě. Víš kolik je na obrázku skřítků? Kolik lízátek je v botě? Jakou barvu mají lízátka. Co myslíš, že ti přinese Mikuláš (nebo přinesl)? Myslíš, že jsi byl letos hodný? HRAVÁ MATEMATIKA 2 - METODICKÁ PŘÍRUČKA 3

4 9. Vánoční stromeček vytváření početních představ, používání základních geometrických tvarů. Cíl: Využívání geometrických tvarů v početních představách. Úkol: Kreslení geometrických tvarů podle daných kritérií. Děti nakreslí na horní šňůrku stromečku tři ozdoby ve tvaru trojúhelníku a vybarví je červeně. Na prostřední šňůrku nakreslí děti pět čtverečků a vybarví je modře. Na spodní šňůrku stromečku nakreslí děti sedm koleček a vybarví je žlutě. Víš, při kterém svátku se strojí stromeček? Kolik je pod stromečkem různých tvarů balíčků? Jakou barvu mašle má žlutý balíček? Kolik balíčků má na sobě žlutou barvu? V které části obrázku leží balíčky? 10. Vánoční sudoku logický úsudek, prostorová orientace. Cíl: Naučit děti prostorové orientaci a logickému přemýšlení. Úkol: Doplnit chybějící obrázky v logické řadě. Vysvětlíme dětem princip doplňování do sudoku. Děti nakreslí do prázdných čtverců obrázky tak, aby se v řádcích a sloupcích všechny čtyři obrázky střídaly. Víš, jaké jsou geometrické tvary na obrázku? Z kolika koulí má sněhulák tělo? Kde má sněhulák největší kouli? Kolik ozdob je ve správně doplněném obrázku? 11. Geometrický panáček prostorová orientace, používání základních geometrických tvarů. Cíl: Seznámit děti s geometrickými tvary a naučit je prostorové orientaci. Úkol: Pomocí geometrických tvarů vytvořit panáka podle předlohy. Děti pojmenují základní geometrické tvary ve spodní části obrázku a vybarví je stejnými barvami, jako mají geometrické tvary na obrázku panáka. Do volného místa vedle panáka nakreslí děti stejného panáka ze stejných geometrických tvarů a barev jako na obrázku. Jaký tvar na obrázku má žlutou barvu? Kolik je na obrázku koleček? Jakou barvu mají obdélníky? Kolik je na obrázku po dokončení úkolu panáků? 12. Zima logický úsudek, početní představy Cíl: Vedení dětí k pozornosti a hledání rozdílů Úkol: Hledání rozdílů Děti si prohlédnou řady věcí V každé řadě je něco špatně. Tento rozdíl děti přeškrtnou. V obrázku vybarví děti dvě čepice žlutě, čtyři rukavice červeně. Dále pak vybarví čtyři sněhuláky modře. Všechny vločky, které nejsou škrtnuté, dají děti do kroužku. Kolik řad s věcmi je na obrázku? Kolik sněhových vloček jsi dal do kroužku? Víš, z jakého materiálu je sněhová vločka? Spočítáš, kolik mrkviček mají všichni sněhuláci místo nosu? 4 HRAVÁ MATEMATIKA 2 - METODICKÁ PŘÍRUČKA

5 13. Hračky porovnání množství Cíl: Prohlubovat poznatky o počtu předmětů Úkol: Porovnávání množství podle zadaných kritérií Děti dokreslí pod modrého skřítka tolik míčků, aby jich měl méně než zelený skřítek. Pod zeleného skřítka děti dokreslí tolik autíček, aby jich měl více než modrý skřítek. Děti si prohlédnou obdélníčky s panenkami. Ten, kde je více panenek přeškrtnou. Děti se podívají na obdélníčky s medvídky a řeknou, co zjistily. Kolik medvědů je v obdélníku? Kolik medvědů je dohromady na obrázku? Jakou barvu mají míče? Kolik je na obrázku obdélníků? 14. Jaro početní představy, porovnání množství Cíl: Upevnit početní představy Úkol: Vyjádření čísel pomocí teček Děti udělají do řádku tabulky se symbolem káčátka tolik teček, kolik je na obrázku káčátek. Stejně tak udělají děti do tabulky se symbolem jednotlivých květin tolik teček, kolik je daných květin na obrázku. Do každé skupiny věcí domalují děti tolik obrázků. Aby daných věcí bylo ve skupině vždy sedm. Děti celý obrázek na závěr vybarví. Víš, jak se jmenuje máma od káčátek? Jak se jmenují kytičky pod stromem? Jak se jmenují kytičky nad káčátky u plotu? V kterém rohu obrázku je kachna s káčátky? (v levém dolním rohu) Jakou barvu má plot na obrázku? 15. Logické řady logický úsudek, rozvoj pozornosti Cíl: Učit děti logickému myšlení Úkol: Dokreslit a vybarvit logicky se opakující vzor V prvním řádku dokreslí děti květy kytičkám tak, aby se různé květy pravidelně opakovaly. Děti vybarví vajíčka v druhém řádku tak, aby se barvy pravidelně opakovaly podle předlohy. Řádek s kytičkami vybarví děti opět tak, aby se barvy pravidelně střídaly podle předlohy. Barevnou řadu puntíků budou děti vybarvovat tak, aby se barevná řada stále opakovala. V posledním řádku budou děti ve čtvercích vybarvovat opakovaně předepsaný vzor. Kolik kytiček s květem ve tvaru zvonečku bude na řádku? Kolik bude na obrázku vajíček vybarvených červeně? Čeho je na obrázku více koleček nebo vajíček? Víš, na který jarní svátek se barví vajíčka? 16. Farma početní představy, porovnání množství Cíl: Orientace v obrázku, určování množství Úkol: Dělat do čtverečků tolik teček, kolik je na obrázku daných věcí. Do prvního čtverce u traktoru udělají děti tolik teček, kolik je na obrázku kol. Do druhého čtverce udělají děti tolik teček, kolik je na obrázku vozíčků. Děti udělají do prvního čtverce u domečku tolik teček, kolik je hnědých koní. Do obdélníku u kuřátek udělají děti tolik teček, kolik je kuřátek na obrázku. Do posledního obdélníku udělají děti tolik teček, kolik je na obrázku červených rybiček. Je na obrázku víc kuřátek než koní? Kolik je na obrázku rybiček? V které části obrázku jsou rybičky? (v pravém dolním rohu) Kde žijí rybičky? Byl jsi někdy na statku, kde mají koně? HRAVÁ MATEMATIKA 2 - METODICKÁ PŘÍRUČKA 5

6 17. Zvířátka a mláďátka prostorová orientace, spojování, porovnání množství Cíl: Prohlubovat všeobecné znalosti a početní představivost Úkol: Přiřadit mláďátka k jejich rodičům a spočítat zvířátka podle daných kritérií Děti spojí mláďátka s jejich rodiči čarou. Děti spočítají, kolik je na obrázku dospělých zvířat (jsou vybarvená) a udělají stejné množství teček do obdélníku pod nimi. Pak děti spočítají kolik je na obrázku mláďátek a udělají opět stejný počet teček do obdélníku pod mláďátky. Děti najdou a spojí čarou stejné množství teček v obdélníčku se stejným množstvím teček ve čtverečku. Kolik je na obrázku koťátek? Kolik je na obrázku koček? Jak se jmenuje mládě od ovečky? Jakou barvu mají kuřátka? 18. Zvířátka v lese rozvoj postřehu, početní představivost, porovnání množství Cíl: Orientace v obrázku, určování množství a jeho porovnávání Úkol: Určit správnost věcí na obrázku, zkontrolovat dané množství a porovnat ho. Děti se podívají na obrázek a přeškrtnou zvířata, která nepatří do lesa. Děti se podívají na okénka dole na obrázku a zjistí, počet teček a obrázků stejný. Pokud ne, tak tečky domalují, nebo škrtnou, aby počty teček byly správné. Děti se podívají na obrázek a zjistí, kterých zvířátek je na obrázku nejvíce. Kolik je na obrázku jehličnatých stromů? Kolik je na obrázku druhů zvířátek? Pojmenuj zvířátka, která do lesa nepatří? Která zvířátka na obrázku žijí na stromě? Potkal jsi v lese někdy nějaké zvířátko? 19. Motýlci a kytičky prostorová orientace, pozornost Cíl: Soustředit se na zadání úkolu a splnit ho Úkol: Vybarvovat podle zadání Děti budou vybarvovat podle diktátu: První kytičku vybarví žlutě, druhou kytičku vybarví červeně, prostřední kytičku vybarví modře. Kytičku se třemi zelenými lístky vybarví fialově. Poslední kytičku vybarví oranžově. Motýlky vybarví děti takto: Motýlka, který je nejvýš fialově, největšího motýla růžově, středně velkého motýla vybarví žlutě a zbylé motýly oranžově. Kolik je na obrázku motýlů? Znáš nějaké jméno motýla? Kolik mají všechny kytičky dohromady zelených lístků? Čeho je na obrázku více, kytiček nebo motýlů? 20. Vláček v ZOO porovnání množství, prostorová orientace Cíl: Provádět jednoduché číselné operace od 1 do 10 Úkol: Určit počet zvířátek v každém vagónku, spojit je v číselné posloupnosti. Děti spočítají zvířátka v každém vagónku a udělají na vagónek tolik teček, kolik v něm jede zvířátek. Děti spojí vagónky čarami tak, aby jely za sebou s počtem zvířátek od 1 do 10. Jak se jmenují zvířátka, kterých jede ve vagónku pět? Jak se jmenují zvířátka, kterých jede ve vagónku osm? Jakou barvu mají nosorožci? Kolik je na obrázku slonů? Je na obrázku více zeber nebo lvů? 6 HRAVÁ MATEMATIKA 2 - METODICKÁ PŘÍRUČKA

7 21. Navlékání korálků používání základních geometrických tvarů, logický úsudek Cíl: Pravidelně opakovat logickou řadu Úkol: Používat základní geometrické tvary a pravidelně je opakovat podle zadání. Děti si prohlédnou první šňůrku a dokreslí geometrické tvary tak, aby se tvary pravidelně střídaly podle předlohy. Pak je vybarví. Děti si vybarví geometrické tvary na druhé šňůrce a dokreslí na zbytek šňůrky vzor tak, aby se tvarově i barevně pravidelně opakoval. Na prázdnou šňůrku si děti vymyslí svůj vzor ze tří geometrických tvarů. Ten vybarví a pak ho dokreslí na celou šňůrku tak, aby se pravidelně střídal. Kolik navlečených šňůrek je na obrázku po dokončení? Jaké geometrické tvary se opakují na první šňůrce? Jakou barvu má první tvar na první šňůrce? Jakou barvu má poslední tvar na stejné šňůrce? Kolik barev se střídá na první šňůrce? 22. U rybníka porovnání množství Cíl: Orientovat se v obrázku, provádění jednoduchých početních operací Úkol: Spočítat jednotlivá zvířata na obrázku Děti udělají do tabulky ke každému zvířátku tolik teček, kolik je daných zvířátek na obrázku. Poté obrázek vybarví. Kterých zvířátek je na obrázku nejvíce? Koho je více, čápů nebo kačenek? Víš, kde hnízdí čáp? Víš, kolik nohou má kačenka? Víš, jak se jmenují všechna zvířátka na obrázku? 23. V zahradě početní představy, pojem polovinai 24. Čísla a obrázky početní představy, dokreslení obrázků Cíl: Naučit děti porozumět pojmu půl, polovina Úkol: Rozdělovat věci na půlky dle daných kritérií Děti rozpůlí každé jablíčko na stole čarou. Za každou polovinu jablka udělají děti jednu tečku do volného místa pod stolem. Kytičku děti rozdělí čarou na dvě půlky a každé půlce přimalují pět okvětních lístků. Kytičky na závěr vybarví. Kolik půlek jablíček je na stole? Kolik okvětních lístků dohromady má jedna kytička? Jakou barvu mají jablíčka na stromě? Kolik je na obrázku chlapců? Kolik jablíček je celkem na obrázku? Cíl: Práce s číselnou řadou od 1 do 10 Úkol: Přiřadit tečkám stejný počet věcí Děti si prohlédnou stránku. Ve čtverečku vedle obrázku je vždy nějaký počet teček. Děti domalují do řádku tolik obrázků, kolik je ve čtverečku teček. Kolik má beruška na obrázku teček? Kolik barev má balón? Čeho je víc, balónů nebo zmrzlin? Co je větší mrak nebo míč? HRAVÁ MATEMATIKA 2 - METODICKÁ PŘÍRUČKA 7

8

2 HRAVÉ POZNÁVÁNÍ 1 - METODICKÁ PŘÍRUČKA 1. Rodina sociální učení. 2. Školka sociální učení

2 HRAVÉ POZNÁVÁNÍ 1 - METODICKÁ PŘÍRUČKA  1. Rodina sociální učení. 2. Školka sociální učení METODICKÁ PŘÍRUČKA 1. Rodina sociální učení 2. Školka sociální učení Cíl: Pojmenovat členy rodiny Úkol: Vybarvit členy své rodiny a pojmenovat je Děti vybarví jen ty postavy, které tvoří jejich rodinu.

Více

Březen 1t - Příchod jara - Klíče Spoj vždy 2 stejné tvary klíčů a vybarvi je. Jaké geometrické tvary na klíčích vidíš? Veronika Baudyšová, Ing. Arch.

Březen 1t - Příchod jara - Klíče Spoj vždy 2 stejné tvary klíčů a vybarvi je. Jaké geometrické tvary na klíčích vidíš? Veronika Baudyšová, Ing. Arch. Březen 1t - Příchod jara - Klíče Spoj vždy 2 stejné tvary klíčů a vybarvi je. Jaké geometrické tvary na klíčích vidíš? Veronika Baudyšová, Ing. Arch. Zdeněk Baudyš Březen 1t - Příchod jara - Spirály Namaluj

Více

Speciální základní škola

Speciální základní škola Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 7204890tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0116 Název: Zkvalitnění vzdělávání na SpZŠ Skuteč 1. Jméno

Více

kachna beruška prase

kachna beruška prase Příloha č. 5: Metodické pracovní listy (pracovní listy) SLOVNÍ ZÁSOBA Pojmenuj, co vidíš na každém obrázku. Zkus tleskáním naznačit slabiky. Řekni, jakou hlásku slyšíš na začátku (konci) slova. pes kočka

Více

Pracovní list korekce hlásky B

Pracovní list korekce hlásky B Pracovní list korekce hlásky B Pojmenuj všechny předměty na obrázcích a ty, které začínají písmenkem B, spoj červenou pastelkou s písmenkem uprostřed kroužku. Spočítej, kolik je na obrázku zvířátek, každé

Více

Říjen 1t - Ovoce a zelenina - Mísa Spojením teček dokresli obrázek. Potom si obrázek vybarvi. Tereza Bartošová

Říjen 1t - Ovoce a zelenina - Mísa Spojením teček dokresli obrázek. Potom si obrázek vybarvi. Tereza Bartošová Říjen 1t - Ovoce a zelenina - Mísa Spojením teček dokresli obrázek. Potom si obrázek vybarvi. Tereza Bartošová Říjen 1t - Ovoce a zelenina - Dokresli co chybí Dokresli obrázky (mrkev, citron a kiwi) podle

Více

Červen 1t - Svátek dětí - Balónky na sváteční oslavu Spoj tečky, dokresli balónky. Mgr. Marie Balcárková

Červen 1t - Svátek dětí - Balónky na sváteční oslavu Spoj tečky, dokresli balónky. Mgr. Marie Balcárková Červen 1t - Svátek dětí - Balónky na sváteční oslavu Spoj tečky, dokresli balónky. Mgr. Marie Balcárková Červen 1t - Svátek dětí - Kuličky Vyznač trasu, kterou se dostane kulička do dolíku. Červeně zakroužkuj

Více

Matematika se Čtyřlístkem 1

Matematika se Čtyřlístkem 1 Matematika se Čtyřlístkem SPOČÍTEJ, KOLIK VĚCÍ JE V KAŽDÉ SKUPINĚ. DO RÁMEČKU NAKRESLI STEJNÝ POČET PUNTÍKŮ. ŘEKNI, CO VIDÍŠ, NAPŘ. TŘI TYČINKY. DO OKÉNEK NAKRESLI STEJNÝ POČET TVARŮ. POTOM NA OKÉNKA PŘILOŽ

Více

PES KOČKA SLEPICE KOZA KRÁVA KŮŇ KACHNA BERUŠKA PRASE

PES KOČKA SLEPICE KOZA KRÁVA KŮŇ KACHNA BERUŠKA PRASE SLOVNÍ ZÁSOBA Pojmenuj, co vidíš na každém obrázku. Zkus tleskáním naznačit slabiky. Řekni, jakou hlásku slyšíš na začátku (konci) slova. PES KOČKA SLEPICE KOZA KRÁVA KŮŇ KACHNA BERUŠKA PRASE Procvičujeme:

Více

Červenec 1t - Počasí a znaky léta - Sluníčko Dokresli druhou půlku sluníčka, potom sluníčko vybarvi. Tereza Bartošová

Červenec 1t - Počasí a znaky léta - Sluníčko Dokresli druhou půlku sluníčka, potom sluníčko vybarvi. Tereza Bartošová Červenec 1t - Počasí a znaky léta - Sluníčko Dokresli druhou půlku sluníčka, potom sluníčko vybarvi. Tereza Bartošová Červenec 1t - Počasí a znaky léta - Deštníky Najdi dva stejné deštníky a vybarvi je

Více

PŘÍLOHY. Didaktické pomůcky a pracovní listy

PŘÍLOHY. Didaktické pomůcky a pracovní listy PŘÍLOHY Didaktické pomůcky a pracovní listy PŘÍLOHY Didaktické pomůcky a pracovní listy SPN pedagogické nakladatelství, akciová společnost, Praha 2017 OBSAH Příloha 1.1 / Hrušky, jablka didaktická pomůcka

Více

Květen 1t - Maminka má svátek - Kabelka Dokonči zdobení maminčiny kabelky. Obtáhni přerušované a tečkované čáry. Veronika Baudyšová

Květen 1t - Maminka má svátek - Kabelka Dokonči zdobení maminčiny kabelky. Obtáhni přerušované a tečkované čáry. Veronika Baudyšová Květen 1t - Maminka má svátek - Kabelka Dokonči zdobení maminčiny kabelky. Obtáhni přerušované a tečkované čáry. Veronika Baudyšová Květen 1t - Maminka má svátek - Náušnice Mamince se smíchaly náušnice.

Více

Září 1t - Já a moje školka - S čím si nehraješ? Červenou pastelkou škrtni věci, se kterými si ve školce nehraješ. Tereza Bartošová

Září 1t - Já a moje školka - S čím si nehraješ? Červenou pastelkou škrtni věci, se kterými si ve školce nehraješ. Tereza Bartošová Září 1t - Já a moje školka - S čím si nehraješ? Červenou pastelkou škrtni věci, se kterými si ve školce nehraješ. Tereza Bartošová Září 1t - Já a moje školka - Dvojice Najdi dvojice slov s opačným významem:

Více

Duben 1t - Bezpečnost na silnici - Semafor Vybarvi správně semafor a řekni (dopište), co auto u každé barvy dělá. Tereza Bartošová

Duben 1t - Bezpečnost na silnici - Semafor Vybarvi správně semafor a řekni (dopište), co auto u každé barvy dělá. Tereza Bartošová Duben 1t - Bezpečnost na silnici - Semafor Vybarvi správně semafor a řekni (dopište), co auto u každé barvy dělá. Duben 1t - Bezpečnost na silnici - Stejné páry Najdi vždy dva stejné páry autíček a spoj

Více

Prosinec 1t - Co děláme celý den - Budíky Podaří se ti najít 2 stejné budíky, které ukazují stejný čas? Dvojice vymaluj stejnou barvou.

Prosinec 1t - Co děláme celý den - Budíky Podaří se ti najít 2 stejné budíky, které ukazují stejný čas? Dvojice vymaluj stejnou barvou. Prosinec 1t - Co děláme celý den - Budíky Podaří se ti najít 2 stejné budíky, které ukazují stejný čas? Dvojice vymaluj stejnou barvou. Zuzana Doubravová Prosinec 1t - Co děláme celý den - Cesta Najdi

Více

Rozárka. jede na prázdniny. Mgr. Jaromíra Bednářová. Prázdninové pracovní listy pro předškoláčky 1

Rozárka. jede na prázdniny. Mgr. Jaromíra Bednářová. Prázdninové pracovní listy pro předškoláčky   1 Rozárka jede na prázdniny Mgr. Jaromíra Bednářová Prázdninové pracovní listy pro předškoláčky www.skolazvesela.cz 1 Ahoj děti, jmenuji se Rozárka a jsem moc ráda, že se přidáváte k mému prázdninovému cestování

Více

VIII. stanoviště rozhovor s rodiči - hodnocení činností v průběhu zápisu, co dítě zvládlo a co nezvládlo

VIII. stanoviště rozhovor s rodiči - hodnocení činností v průběhu zápisu, co dítě zvládlo a co nezvládlo Zápis do 1. ročníku - Sněhurka a sedm trpaslíků I. stanoviště 1. přivítání dítěte, označení jmenovkou s obrázkem trpaslíka 2. aktivita: Co si dnes myslí můj otisk boty ( s pomocí rodičů dítě obkreslí svoji

Více

BLUDIŠTĚ ZDRAVÁ VÝŽIVA HYGIENA

BLUDIŠTĚ ZDRAVÁ VÝŽIVA HYGIENA sidus_sestava 1 9/3/12 7:23 AM Stránka 1 BLUDIŠTĚ SLUŠNÉ CHOVÁNÍ ROČNÍ OBDOBÍ RODINA UVOLŇOVACÍ CVIKY ZDRAVÁ VÝŽIVA HYGIENA MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY OVOCE A ZELENINA Zakoupením Poznáváčku jste pomohli, ve

Více

Únor 1t - Pohádkové postavy - Čarodějnice Spoj tečky a vytvoř si svůj vlastní obrázek. Poté si obrázek vybarvi Tereza Bartošová

Únor 1t - Pohádkové postavy - Čarodějnice Spoj tečky a vytvoř si svůj vlastní obrázek. Poté si obrázek vybarvi Tereza Bartošová Únor 1t - Pohádkové postavy - Čarodějnice Spoj tečky a vytvoř si svůj vlastní obrázek. Poté si obrázek vybarvi Tereza Bartošová Únor 1t - Pohádkové postavy - Koruna Dokresli druhou polovinu obrázku (korunka

Více

Metodická příručka UČENÍ NENÍ MUČENÍ. Program odpolední aktivity v rámci projektu. Víme jak na to, aneb škola je kamarád

Metodická příručka UČENÍ NENÍ MUČENÍ. Program odpolední aktivity v rámci projektu. Víme jak na to, aneb škola je kamarád Metodická příručka UČENÍ NENÍ MUČENÍ Program odpolední aktivity v rámci projektu Víme jak na to, aneb škola je kamarád Zpracovala a realizovala Jana Dušková a Jarmila Štěpánová Základní škola, Vítkov,

Více

Počáteční počítání final.notebook. April 20, 2013 ZAPIŠ KOLIK. Počáteční počítání ( Počet předmětů v množině ) ZAPIŠ KOLIK. ZAPIŠ KOLIK řešení

Počáteční počítání final.notebook. April 20, 2013 ZAPIŠ KOLIK. Počáteční počítání ( Počet předmětů v množině ) ZAPIŠ KOLIK. ZAPIŠ KOLIK řešení April 0, 0 ZAPIŠ KOLIK Počáteční počítání ( Počet předmětů v množině ) VY INOVACE_Matematika, Použití:. třída Datum vypracování:..0 Datum pilotáže: 0..0,..0 Metodika: Počáteční počítání v oboru 0. Žáci

Více

MATÝSKOVA MATEMATIKA

MATÝSKOVA MATEMATIKA MTÝSKOV MTEMTIK PRO ROČNÍK ZÁKLDNÍ ŠKOLY DÍL učebnice podporující čtenářské dovednosti vytvořená v souladu s RVP ZV Vážení vyučující, nová učebnice matematiky mimo jiné aplikuje čtení jako prostředek k

Více

Reedukace dyskalkulie

Reedukace dyskalkulie I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci CZ.1.07/1.2.13/02.0002 Název: Reedukace dyskalkulie Autor: Petra Slavíková Rok vydání: 2012

Více

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ PRACOVNÍ LISTY Inspirace a témata pro MŠ každý den si můžeš cvaknout... Spojování Rozebírání Když spojujete dva dílky k sobě, cvaknutím se přesvědčíte, že jsou pevně spojeny. Pokud chcete rozebrat dva

Více

OP VVV projekt Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání Reg. č. CZ /0.0/0.0/16_011/

OP VVV projekt Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání Reg. č. CZ /0.0/0.0/16_011/ OP VVV projekt Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000663 28. 4. 2017 Třídění (klasifikace) Uspořádání Zobrazení (přiřazení, párování) Třídění se provádí

Více

Matematika. Klíč ke cvičením. K1/1 TVARY, POČET 1 Vybarvi tvary podle počtu teček. 2 Nakresli tvary podle počtu teček.

Matematika. Klíč ke cvičením. K1/1 TVARY, POČET 1 Vybarvi tvary podle počtu teček. 2 Nakresli tvary podle počtu teček. Matematika Klíč ke cvičením K/ TVARY, POČET Vybarvi tvary podle počtu teček. Nakresli tvary podle počtu teček. Spoj tečky se stejným počtem čar. K/ BLUDIŠTĚ, TVARY Najdi cestu k sýru. Spoj malý útvar se

Více

Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení. Mgr. Michaela kovářová

Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení. Mgr. Michaela kovářová I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spotufinancován Evropským sociáiním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

PRACOVNÍ LISTY PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PODZIMNÍ RADOVÁNKY. Mgr. Lenka Rybáčková

PRACOVNÍ LISTY PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PODZIMNÍ RADOVÁNKY. Mgr. Lenka Rybáčková PRACOVNÍ LISTY PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PODZIMNÍ RADOVÁNKY PRACOVNÍ LISTY PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PODZIMNÍ RADOVÁNKY Vážení čtenáři, děkuji Vám za stažení tohoto krátkého e-booku. Věřím, že jednotlivé

Více

Tento sešit patří: je členem oddílu: na pionýrské skupině:

Tento sešit patří: je členem oddílu: na pionýrské skupině: MLÁĎÁTKA Tento sešit patří: Místo pro vlepení fotografie je členem oddílu: na pionýrské skupině: Místo pro vlepení oddílové fotografie C1A Jméno mého vedoucího Doplň jméno oddílového vedoucího podle vzoru.

Více

Pracovní list Prezentace Test Pokus Souvislý text

Pracovní list Prezentace Test Pokus Souvislý text HM Metodický list RČ. projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0530 Název materiálu: IV_Mul_1ML Autor: Helena Müllerová Evidenční číslo materiálu: IV_Mul_1 Zařazení do ŠVP: Matematika_1.r._základni útvary v rovině

Více

PRACOVNÍ LISTY PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PODZIM. Mgr. Lenka Tomcová

PRACOVNÍ LISTY PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PODZIM. Mgr. Lenka Tomcová PRACOVNÍ LISTY PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PODZIM PRACOVNÍ LISTY PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PODZIM Vážení čtenáři, děkuji Vám za stažení tohoto krátkého e-booku. Věřím, že jednotlivé pracovní listy přispějí

Více

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 1. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Přípravná část Poznávání vlastností předmětů, třídění podle vlastnosti Poznávání barev, třídění podle

Více

Instrukce pro administrátora

Instrukce pro administrátora nomi Instrukce pro administrátora POTŘEBNÝ PODNĚTOVÝ MATERIÁL: 4 hrací kostky 1 tužka obyčejná volný papír k testu vytvořené sady obrázků I. Počty A) Auta s koly Popis úkolu: V podnětovém materiálu má

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Cesta do školy. PRVOUKA 1. ročník. Mgr. Lenka Marvánková. 1.) Dej do kroužku dopravní prostředky, které jezdí po kolejích.

Cesta do školy. PRVOUKA 1. ročník. Mgr. Lenka Marvánková. 1.) Dej do kroužku dopravní prostředky, které jezdí po kolejích. VY_12_INOVACE_Prv1.B.01 PRVOUKA 1. ročník Cesta do školy Mgr. Lenka Marvánková 1.) Dej do kroužku dopravní prostředky, které jezdí po kolejích. 2.) Vybarvi správnou barvou na semaforu, kdy můžeme přejít

Více

INFRA, s.r.o., Tyršova 241, Stařeč, tel.: , , fax: , VĚRNOSTNÍ PROGRAM

INFRA, s.r.o., Tyršova 241, Stařeč, tel.: , , fax: ,   VĚRNOSTNÍ PROGRAM vydavatelství a nakladatelství vzdělávací agentura virtuální vzdělávání INFRA, s.r.o., Tyršova 241, 675 22 Stařeč, tel.: 568 851 733, 568 850 770, fax: 568 850 771, e-mail: infra@infracz.cz VĚRNOSTNÍ PROGRAM

Více

ZŠ a MŠ Panenské Břežany

ZŠ a MŠ Panenské Břežany Hlavní 63, 250 70 Panenské Břežany www.zsmsbrezany.cz, zsbrezany@seznam.cz Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol Číslo projektu: Šablona: Cz.1.07/1.4.00/21.1997 VY_32_INOVACE_41-60

Více

Předmatematické pracovní listy pro děti předškolního věku

Předmatematické pracovní listy pro děti předškolního věku Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie Seminární práce Předmatematické pracovní listy pro děti předškolního věku Olga Hadáčková, o.hadackova@seznam.cz

Více

Leden. Úkoly na celý měsíc: Úkoly na jednotlivé týdny: Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh. Bezpečnost dětí v zimním období

Leden. Úkoly na celý měsíc: Úkoly na jednotlivé týdny: Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh. Bezpečnost dětí v zimním období Leden Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh Bezpečnost dětí v zimním období Oblékání v zimě jak se chová naše tělo, když je zima - kterou částí vnímáme zimu - jak se zahřejeme Příroda v zimě

Více

Srpen 1t - Letní květiny - Z květiny na květinu Obtáhni tečky, pomoz motýlů proletět přes louku. Veronika Baudyšová

Srpen 1t - Letní květiny - Z květiny na květinu Obtáhni tečky, pomoz motýlů proletět přes louku. Veronika Baudyšová Srpen 1t - Letní květiny - Z květiny na květinu Obtáhni tečky, pomoz motýlů proletět přes louku. Veronika Baudyšová Srpen 1t - Letní květiny - Zalévání květin Grafomotorika - uvolnění ruky, procvičení

Více

PRACOVNÍ LISTY. Albatros Pasparta. Milé děti,

PRACOVNÍ LISTY. Albatros Pasparta. Milé děti, PRACOVNÍ LISTY Milé děti, pracovní listy, které právě držíte v rukou, vznikly jako doplněk ke knize Lukáš a profesor Neptun autorky Petry Štarkové a ilustrátora Milana Starého. Navazují tedy na příběh

Více

Hravé učení s ABECEDOU. Soubor pracovních listů nejen pro ţáky se specifickými vzdělávacími potřebami na procvičování učiva 1.

Hravé učení s ABECEDOU. Soubor pracovních listů nejen pro ţáky se specifickými vzdělávacími potřebami na procvičování učiva 1. Hravé učení s ABECEDOU Soubor pracovních listů nejen pro ţáky se specifickými vzdělávacími potřebami na procvičování učiva 1. ročníku OBSAH 1. Hláska a písmeno M 2. Hláska a písmeno A 3. Slabiky MA, MÁ

Více

Multiglot www.multiglot.eu 2010 Ludmila Černá

Multiglot www.multiglot.eu 2010 Ludmila Černá Lekce 6: Úvod roční období V dnešní lekci si budeme o jaru. Jaro je první roční období, přichází po zimě. Na jaře se oteplí, protože naše Země se dostává blíže ke Sluníčku. Sníh roztaje a všude kolem se

Více

UKÁZKA ČINNOSTÍ V ŠACHOVÉ VÝUCE PŘÍNOS PRO ROZVOJ KOGNITIVNÍCH PROCESŮ

UKÁZKA ČINNOSTÍ V ŠACHOVÉ VÝUCE PŘÍNOS PRO ROZVOJ KOGNITIVNÍCH PROCESŮ UKÁZKA ČINNOSTÍ V ŠACHOVÉ VÝUCE PŘÍNOS PRO ROZVOJ KOGNITIVNÍCH PROCESŮ A JEJICH Kapitola poukazuje na činnosti v šachové výuce zaměřené na rozvíjení kognitivních procesů znázorněné pomocí diagramů. Příklady

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: VY_42_INOVACE_02_G

Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: VY_42_INOVACE_02_G Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: IV/2 Inovace

Více

Učitelství pro mateřské školy Bakalářské studium INTERPRETACE DĚTSKÉ KRESBY

Učitelství pro mateřské školy Bakalářské studium INTERPRETACE DĚTSKÉ KRESBY MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Poříčí 7, 603 00 Brno KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY Učitelství pro mateřské školy Bakalářské studium TÉMA: INTERPRETACE DĚTSKÉ KRESBY Předmět: ZS1BK_IDVP Interpretace

Více

Matematická pregramotnost

Matematická pregramotnost Matematická pregramotnost KLÍČOVÁ AKTIVITA 04 ROZVOJ DOVEDNOSTÍ PRO KOLEGIÁLNÍ PODPORU Liberec, 20. 3. 2017 jana.cachova@uhk.cz Jana Cachová, KMa PřF UHK Výměna zkušeností mezi interními mentory pod dohledem

Více

INFORMATIKA 5. ROČNÍK TABULKY PROCVIČOVÁNÍ

INFORMATIKA 5. ROČNÍK TABULKY PROCVIČOVÁNÍ INFORMATIKA 5. ROČNÍK TABULKY PROCVIČOVÁNÍ 1. PRACOVNÍ ÚKOL Rozvrh hodin Vytvoř si svůj vlastní rozvrh hodin pomocí zadaných úkolů. Rozvrh hodin 5. třída 1. 2. 3. 4. 5. Pondělí M ČJ AnJ ČaS HV Úterý ČJ

Více

Program Klubu Krteček na rok 2019

Program Klubu Krteček na rok 2019 Program Klubu Krteček na rok 2019 Leden 2.1. povídáme si o vánocích, co jsme dostali pod stromeček 3.1. malujeme, co jsem dostal pod stromeček 7.1. keramika dárek 9.1. cvičíme 10.1. zimní krajina 14.1.

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0007 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ ZŠ Název metodického

Více

Habermaaß-hra 4985. Moje úplně první hry Zábavné počítání

Habermaaß-hra 4985. Moje úplně první hry Zábavné počítání CZ Habermaaß-hra 4985 Moje úplně první hry Zábavné počítání Moje úplně první hry Zábavné počítání Zábavná počítací hra pro 2-4 děti ve věku od 2 let. Obsahuje pozorovací hru pro 1 dítě a dospělého. Autoři:

Více

Pohádka v ekologické výchově v mateřské škole

Pohádka v ekologické výchově v mateřské škole Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky Pohádka v ekologické výchově v mateřské škole Přílohy k bakalářské práci Brno 2011 Vedoucí práce: Vypracovala: Doc. PaedDr. Hana Horká,

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2018 K+M+B PF 2018 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Informace o platbě obdržíte

Více

Výukový CD ROM - MATEMATIKA pro 1.třídu - Chytré dítě

Výukový CD ROM - MATEMATIKA pro 1.třídu - Chytré dítě Matematické procvičování a upevňování znalostí v oboru 0-10. Nový kamarád ve vyučování počítač. Jméno autora: Renata PÁVKOVÁ Název práce: MATEMATICKÉ procvičování a upevňování znalostí v číselném oboru

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Tématický plán pro školní družinu 2016 / Barevný podzim

Tématický plán pro školní družinu 2016 / Barevný podzim Tématický plán pro školní družinu 2016 / 2017 Září Nástup do školy Barevný podzim Seznámení s družinou a pravidly vzájemného soužití Zvládání cesty do školy a ze školy zpět domů Seznamovací hry Naše škola

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček únor 2018 Děti z MŠ Brouček sportují. Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Informace o platbě

Více

PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017

PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017 PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017 PONDĚLÍ Sluchové vnímání a paměť kniha: Mezi námi předškoláky (1,2,3) Sluchová paměť Opakování vět s více slovy (básničky ) 1 Vnímání rytmu Napodobování rytmu (dítě

Více

Šimonovy pracovní listy 16

Šimonovy pracovní listy 16 Barevné počítání pro prvňáčky 2 / 28 Portál pro rodiče a učitelky Školáci.com Slovo úvodem Proč vznikla e-kniha Barevné počítání pro prvňáčky? Aby byla volně a zdarma šířena pro nekomerční účely. Komu

Více

MATEMATIKA 5. ročník

MATEMATIKA 5. ročník MATEMATIKA 5. ročník ZŠ praktické Pracovní sešit Škola pro život CZ.1.07/1.2.19/02.0007 Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 Měl(a) bych znát: 1. číst, psát a porovnávat čísla v oboru do 1000

Více

Magtematika mini. prostorové vnímání a logika pro nejmenší. kreativní magnetická stavebnice pro radost i vzdělávání

Magtematika mini. prostorové vnímání a logika pro nejmenší. kreativní magnetická stavebnice pro radost i vzdělávání Magtematika mini prostorové vnímání a logika pro nejmenší kreativní magnetická stavebnice pro radost i vzdělávání kreativní magnetická stavebnice pro radost i vzdělávání magtematika mini prostorové vnímání

Více

Jarní probuzení. Projekt k tématu Jaro. Zpracovala: Mgr.Charlotta Kurcová

Jarní probuzení. Projekt k tématu Jaro. Zpracovala: Mgr.Charlotta Kurcová Jarní probuzení Projekt k tématu Jaro Zpracovala: Mgr.Charlotta Kurcová Hlavní cíle projektu Hlavním cílem tohoto projektu je upevnit znalosti z prvouky týkající se jara, jarní přírody, zvířat, zlepšit

Více

Zdobící pera na nehty

Zdobící pera na nehty Zdobící pera na nehty Rady pro nejlepší použití Před použitím vždy perem zatřepte je to lak na nehty a musí se dokonale smíchat! Kuličkové ložisko v tubě s barvou pomůže smíchat barvu. Zachycený vzduch

Více

Program Klubu Krteček na rok 2018

Program Klubu Krteček na rok 2018 Program Klubu Krteček na rok 2018 Leden 3.1. - povídáme si o Vánocích, malujeme dárky 4.1. cvičíme 8.1. keramika co jsem dostal pod stromeček 10.1. zimní krajina se sněhuláky společná práce 11.1. ruční

Více

PRACOVNÍ LIST POP č. 1 pro nadprůměrné dítě v mateřské škole, M. Kaslová

PRACOVNÍ LIST POP č. 1 pro nadprůměrné dítě v mateřské škole, M. Kaslová Předmatematické aktivity se zaměřením na rozvoj prostorové orientace a představivosti (D10) PRACOVNÍ LIST POP č. 1 pro nadprůměrné dítě v mateřské škole, M. Kaslová Pomůcky: obrázky jsou budˇ nakreslení

Více

Pohádkové jaro časopis pro děti 2016/2017

Pohádkové jaro časopis pro děti 2016/2017 Pohádkové jaro časopis pro děti 2016/2017 Ahoj milé děti, vážení rodiče, po dost vydatné zimě k nám přichází jaro a s ním také vydání dalšího čísla časopisu naší mateřské školy. I jarní výtisk časopisu

Více

Obsah VI. DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU - ÚNOR... 4 2. ÚNORA "DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU" - JAK SE ČLOVĚK NARODÍ A ROSTE... 4

Obsah VI. DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU - ÚNOR... 4 2. ÚNORA DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU - JAK SE ČLOVĚK NARODÍ A ROSTE... 4 Obsah Obsah... 1 VI. DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU - ÚNOR... 4 2. ÚNORA "DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU" - JAK SE ČLOVĚK NARODÍ A ROSTE... 4 A) Básnička s pohybem - ČJ - Človíček... 4 B) Aktivita - Miminko... 4 C) Tvorba s dětmi

Více

Podpůrný výukový materiál s využitím ICT* Podpůrný výukový materiál reedukační hodiny *

Podpůrný výukový materiál s využitím ICT* Podpůrný výukový materiál reedukační hodiny * Podpůrný výukový materiál s využitím ICT* Podpůrný výukový materiál reedukační hodiny * Název: Číselný obor do 20 Rozklad čísel na jednotky a desítky Autor: Mgr. Lucie Fajforvá Datum vzniku: 13. 4. 2015

Více

Cílem hry Otázky a odpovědi je pomoci studentům naučit se používat základy jazyka a tím stimulovat konverzaci v angličtině.

Cílem hry Otázky a odpovědi je pomoci studentům naučit se používat základy jazyka a tím stimulovat konverzaci v angličtině. Otázky a odpovědi Obsah balení 1 plakát 1 hrací kostka se zájmenem nebo tázacím příslovcem: kdo, co, jak, kde, kdy a který 66 ilustrovaných karet zobrazujících 66 předmětů z plakátu Cílem hry Otázky a

Více

Jméno: půda. vegetace uhlí. zemní plyn

Jméno: půda. vegetace uhlí. zemní plyn č. 2 název Živá a neživá příroda anotace V pracovních listech žáci získávají základní vědomosti o živé a neživé přírodě. Testovou i zábavnou formou si prohlubují znalosti na dané téma. Součástí pracovního

Více

Vánoční turnaj GP Praha 2012

Vánoční turnaj GP Praha 2012 Vánoční turnaj GP Praha 0 konaný péčí HALAS o.s. dne. prosince 0 Jméno hráče: Pravidla obecná: Do každého políčka vepište jednu číslici -N podle velikosti tabulky není-li v zadání jinak zmíněno. Zadání

Více

Seznam hraček na pobočce 102 Vítkovice

Seznam hraček na pobočce 102 Vítkovice Seznam hraček na pobočce 102 Vítkovice Africká zvířata- dřevěné puzzle úchopové Dřevěná destička se 4 šablonami s úchyty-africká zvířátka. Knoflíkové puzzle s obzvláště velkými knoflíky pro rozvoj jemné

Více

INDIÁNI NEJPRVE SI VEZMĚTE PRACOVNÍ SEŠIT K ŽIVÉ ABECEDĚ. NA INDIÁNSKÉ STRÁNCE 13 VYPRACUJTE KAŽDÝ SÁM CVIČENÍ 4.

INDIÁNI NEJPRVE SI VEZMĚTE PRACOVNÍ SEŠIT K ŽIVÉ ABECEDĚ. NA INDIÁNSKÉ STRÁNCE 13 VYPRACUJTE KAŽDÝ SÁM CVIČENÍ 4. CENTRUM ČTENÍ, TI SE MAJÍ, CELÝ DEN SI JENOM HRAJÍ. POJĎME SI HRÁT NEJEN S PÍSMENKEM I NEJPRVE SI VEZMĚTE PRACOVNÍ SEŠIT K ŽIVÉ ABECEDĚ. NA INDIÁNSKÉ STRÁNCE 13 VYPRACUJTE KAŽDÝ SÁM CVIČENÍ 4. UDĚLEJTE

Více

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích.

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích. DOPRAVNÍ VÝCHOVA V 1. A 2. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích. Dopravní výchova je v l. a 2. ročníku zaměřena zvláště na praktický nácvik činností vztahujících se k bezpečnému

Více

KL cm = mm U. ST cm = mm UV cm = mm XY cm = mm KL = mm mm PQ = mm mm ST = mm mm UV = mm mm XY = mm mm

KL cm = mm U. ST cm = mm UV cm = mm XY cm = mm KL = mm mm PQ = mm mm ST = mm mm UV = mm mm XY = mm mm KARTA 19 ODHADY 1 1 a) Zkus uspořádat úsečky podle délky od nejkratší po nejdelší P T Y K L S X b) Odhadni délky čar v cm a převeď je na mm Q KL cm = mm U V PQ cm = mm c) Změř úsečky v mm O kolik mm se

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Na základě činnostního učení utvářet u žáků představu o různých českých pohádkách a jejich hlavních postavách.

Na základě činnostního učení utvářet u žáků představu o různých českých pohádkách a jejich hlavních postavách. Projekty 2010/2011 Projekt Z pohádky do pohádky (vypracovala M. Hurtová) Charakteristika Sportovní den pro děti z MŠ a žáky 1. ročníků. Děti vstupují do pohádek a stávají se součástí děje. Všechny pohádky

Více

Napiš svoje jméno:... Kdo se v tvém okolí jmenuje stejně? Míša Suková se správně jmenuje: MI A Míša Suk by se správně jmenoval: MI L

Napiš svoje jméno:... Kdo se v tvém okolí jmenuje stejně? Míša Suková se správně jmenuje: MI A Míša Suk by se správně jmenoval: MI L JMÉNO PO MEDVĚDOVI Napiš svoje jméno:.... Kdo se v tvém okolí jmenuje stejně? Míša Suková se správně jmenuje: MI A Míša Suk by se správně jmenoval: MI L Vytvoř z jména MÍŠA jiné domácké křestní jméno tak,

Více

Popis materiálu a jeho využití:

Popis materiálu a jeho využití: Popis materiálu a jeho využití: Materiál je určen pro žáky 1. 3. ročníku základní školy. Materiál je určen pro individuální práci během společné aktivity (učivo ROK ROČNÍ OBDOBÍ). Jde o velmi jednoduchý

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Čs1/03 Zima Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Tematický okruh: Rozmanitost přírody Cílová skupina: 1. ročník Klíčová slova: Zima,

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

Soubor námětů a aktivit z oblasti psychomotoriky

Soubor námětů a aktivit z oblasti psychomotoriky Soubor námětů a aktivit z oblasti psychomotoriky PaedDr. Eva Mrázová 2011 Tato pomůcka je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1. část AKTIVITY Skládanka Zaměření:

Více

Ceník didaktických pomůcek pro ZŠ

Ceník didaktických pomůcek pro ZŠ 1. ročník ZŠ Kód Název Cena Množství 1.1 Abeceda - český jazyk 510 1.1M Abeceda - český jazyk magnetická 746 1.2 Čísla 1-5 150 1.2M Čísla 1 5 magnetické 190 1.3 Čísla 1-10 (kontura) 300 1.3M Čísla 1-10

Více

Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí

Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky a logopedie Vývoj jazykových schopností u dětí předškolního věku Diplomová

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Do jednoho vagonu se vejde 70

Více

Obor přirozených čísel 1

Obor přirozených čísel 1 Obor přirozených čísel 1 Hrajeme si s čertíky ZADÁNÍ Hra: Cesta z pekla Učitel ve třídě připraví cestičku s příklady (motivovanou obrázky čertů). Žáci chodí ve dvojicích (stejnou cestu mají napsanou na

Více

ZŠ a MŠ Panenské Břežany

ZŠ a MŠ Panenské Břežany Hlavní 63, 250 70 Panenské Břežany www.zsmsbrezany.cz, zsbrezany@seznam.cz Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol Číslo projektu: Šablona: Cz.1.07/1.4.00/21.1997 VY_32_INOVACE_61-80

Více

12. VYTVÁŘENÍ GEOMETRICKÝCH PŘEDSTAV

12. VYTVÁŘENÍ GEOMETRICKÝCH PŘEDSTAV 12. VYTVÁŘENÍ GEOMETRICKÝCH PŘEDSTAV Geometrie je specifickou oblastí matematiky, která může být pro děti, které mají poruchy v oblasti numerace a operací s přirozenými čísly, záchranou. Učitel sleduje

Více

Autorka: Tereza Linhartová

Autorka: Tereza Linhartová Dům zvířata ve 4. a 7. pádě, předložky pod/nad Pracovní list navazuje na lekci, ve které se věnujeme skloňování zvířat, nejprve 4. pád, pak 7.pád. Zvířata jsou vybraná podle toho, aby byla ve stejném rodu

Více

Logika je logika Úlohy na dvoudenní turnaj v Brně 2012

Logika je logika Úlohy na dvoudenní turnaj v Brně 2012 Logika je logika Úlohy na dvoudenní turnaj v Brně 2012 MOSTY Spojte všechny ostrovy (tj. kroužky s čísly) pomocí mostů tak, aby bylo možno dojít z každého ostrova na kterýkoliv jiný. Mosty je přitom dovoleno

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel : počítání do dvaceti - číslice

Více

Obsah. E) English - Wind the bobbin up... 12 7. LEDNA "MRZNE AŽ PRAŠTÍ" - SNÍH... 13

Obsah. E) English - Wind the bobbin up... 12 7. LEDNA MRZNE AŽ PRAŠTÍ - SNÍH... 13 Obsah Obsah... 1 V. MRZNE AŽ PRAŠTÍ - LEDEN... 5 Sběr věcí pro výtvarnou činnost:... 5 Nákup pro výtvarnou činnost:... 5 5. LEDNA "MRZNE AŽ PRAŠTÍ" - MRÁZ... 6 A) Básnička s pohybem - ČJ - Malíř Mráz...

Více

Oblast podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Oblast podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21. 0918 Název projektu:inovace vzdělávání v

Více

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Září Obor přirozených čísel Počítá předměty v daném souboru do 5 Vytváří soubory s daným počtem

Více

Nabídka magnetických didaktických her- každá hra pro 6 dětí

Nabídka magnetických didaktických her- každá hra pro 6 dětí ŠTRUNC, s.r.o., Tlustice 215, 26801 Hořovice tel.: 775608203, 311513577, E-mail: objednavky@hrackystrunc.cz, strunc@hrackystrunc.cz IČO:27223761,DIČ:CZ27223761 www.hrackystrunc.cz Nabídka magnetických

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Slovo úvodem. Jak se v katalogu orientovat. Balení

Slovo úvodem. Jak se v katalogu orientovat. Balení Slovo úvodem Naše malá včelí farma AnnKas je rodinným podnikem zatím s 50 včelstvy. Kromě včelaření se taktéž zabýváme výrobou svíček ze včelího vosku v různých barevných variantách a tvarech, ozdob ze

Více

První část. Nauč se tvořit. p sto. r vé. aňá. m sky

První část. Nauč se tvořit. p sto. r vé. aňá. m sky První část Nauč se tvořit r vé p sto m sky aňá Postupy SoumĚrnost Přehni papír napůl. Nakresli na něj libovolný tvar končící na přehybu a vystřihni ho. Až vystřižený papír narovnáš, uvidíš, že máš dva

Více