P íručka k hardwaru a softwaru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P íručka k hardwaru a softwaru"

Transkript

1 P íručka k hardwaru a softwaru ada p enosných počítač společnosti HP Compaq pro podnikání Číslo dokumentace: Červen 2005 V této příručce jsou popsány hardwarové funkce notebooku a pokyny pro jejich použití, včetně konektorů pro externí zařízení. Obsahuje také informace o zabezpečení, softwaru a specifikaci počítači.

2 Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických. Logo SD je ochranná známka příslušného vlastníka. Bluetooth je ochranná známka, kterou vlastní její majitel, a je používaná společností Hewlett-Packard Company na základě licence. Informace zde obsažené podléhají změnám bez upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu. P íručka k hardwaru a softwaru ada p enosných počítač společnosti HP Compaq pro podnikání Druhé vydání: červen 2005 První vydání: duben 2005 Číslo dokumentace:

3 Obsah 1 Funkce notebooku Součásti na horní straně Indikátory Ukazovací zařízení Ukazovátko (pouze u vybraných modelů) Tlačítka a vypínače Klávesy Součásti na čelní straně Bezdrátové antény (pouze u vybraných modelů) Součásti na zadní straně Součásti na pravé straně Součásti na levé straně Součásti na spodní straně Další hardwarové komponenty Štítky Napájení Umístění ovládacích prvků a indikátorů napájení Zdroje napájení Úsporný režim a režim spánku Úsporný režim Režim spánku Aktivace úsporného režimu, režimu spánku nebo vypnutí počítače Přerušení práce Nejisté napájení Použití infračerveného přenosu nebo diskových médií P íručka k hardwaru a softwaru iii

4 Obsah Výchozí nastavení napájení Zapnutí a vypnutí notebooku nebo displeje Aktivace a ukončení úsporného režimu Aktivace a ukončení režimu spánku Použití postupů při nouzovém vypnutí Možnosti napájení Zobrazení okna Možnosti napájení vlastnosti Zobrazení ikony Měřič napájení Nastavení a změna schématu napájení Použití zabezpečovacího hesla Ovládací prvky výkonu procesoru Jednotky bateriových zdrojů Popis jednotek bateriových zdrojů Vložení nebo vyjmutí primární jednotky bateriových zdrojů Nabíjení jednotek bateriových zdrojů Nabíjení nové jednotky bateriových zdrojů Nabíjení používané jednotky bateriových zdrojů Sledování nabití jednotky bateriových zdrojů Získání přesných informací o stavu nabití Zobrazení informací o stavu nabití na obrazovce Postup v případě vybití baterií Zjištění stavu vybití baterií Řešení stavu vybití baterií Kalibrace jednotky bateriových zdrojů Četnost použití kalibrace Způsob provedení kalibrace Úspora energie baterií Úspora energie při práci Výběr nastavení pro úsporu energie Skladování jednotky bateriových zdrojů Likvidace použité jednotky bateriových zdrojů iv P íručka k hardwaru a softwaru

5 Obsah 3 Ukazovací za ízení a klávesnice Ukazovací zařízení TouchPad (pouze u vybraných modelů) Ukazovátko (pouze u vybraných modelů) Práce s externí myší Nastavení předvoleb myši Klávesové zkratky Stručný přehled klávesových zkratek Aktivace úsporného režimu (FN+F3) Přepnutí monitoru (FN+F4) Zobrazení informací o stavu nabití baterie (FN+F8) Snížení jasu obrazovky (FN+F9) Zvýšení jasu obrazovky (FN+F10) Zobrazení systémových informací (FN+ESC) Použití klávesových zkratek u externích klávesnic Tlačítka Quick Launch (pouze u vybraných modelů) Numerická klávesnice Použití integrované numerické klávesnice Použití externí numerické klávesnice Multimédia Zvukové funkce Použití zásuvky zvukového vstupu (pro mikrofon) Použití zásuvky zvukového výstupu (pro sluchátka) Nastavení hlasitosti Funkce videa (pouze u vybraných modelů) Použití výstupní zásuvky typu S-video Připojení monitoru nebo projektoru P íručka k hardwaru a softwaru v

6 Obsah Multimediální software Dodržování upozornění na autorská práva Instalace softwaru Povolení automatického přehrávání Použití programu Windows Media Player Použití programu WinDVD Použití programu WinDVD Creator Plus (pouze vybrané modely) Použití programu Sonic RecordNow! Změna nastavení regionu pro disky DVD (pouze u vybraných modelů) Režim prezentace (pouze u vybraných modelů) Ovládací panel tlačítek Quick Launch Přístup k ovládacímu panelu tlačítek Quick Launch Nastavení předvoleb režimu prezentace (pouze vybrané modely) Nastavení předvoleb uspořádání Nastavení rozšířených předvoleb Informační středisko Info Center (pouze vybrané modely) Hardwarové součásti Jednotky Péče o jednotky Přidání jednotky do systému Popis indikátoru jednotky IDE Výměna pevného disku Vložení a vyjmutí optického disku (pouze u vybraných modelů) Zobrazení obsahu optického disku (pouze u vybraných modelů) Neužívání úsporného režimu a režimu spánku Práce s kartami PC Vložení karty PC Vyjmutí karty PC vi P íručka k hardwaru a softwaru

7 Obsah Použití digitálních paměťových karet (u vybraných modelů) Vložení volitelné digitální paměťové karty Vyjmutí volitelné digitální paměťové karty Přidání a inovace paměťových modulů Přidání paměťového modulu do slotu rozšiřujícího paměťového modulu Inovace paměťového modulu ve slotu primárního paměťového modulu Vliv zvýšení velikosti paměti Připojení kabelu modemu Použití kabelu modemu Použití adaptéru pro příslušnou zemi Připojení síťového kabelu Připojení zařízení s infračerveným přenosem (pouze u vybraných modelů) Nastavení infračerveného přenosu Použití úsporného režimu u infračervené komunikace Připojení zařízení USB Použití zařízení USB Povolení podpory starších verzí rozhraní USB Připojení volitelných externích zařízení Připojení volitelné externí multifunkční pozice a externí multifunkční pozice II Funkce Mobile Printing for Notebooks (Mobilní tisk u notebooků) Bezdrátové technologie Bezdrátová místní síť (pouze u vybraných modelů) Připojení bezdrátového notebooku k podnikové síti WLAN Připojení bezdrátového notebooku k veřejné síti WLAN Instalace sítě WLAN v domácnosti P íručka k hardwaru a softwaru vii

8 Obsah Použití připojení k síti WLAN Použití funkcí pro zabezpečení bezdrátového připojení Instalace softwaru bezdrátové sítě (volitelná) Řešení potíží s bezdrátovým zařízením standardu Bezdrátové zařízení technologie Bluetooth (pouze vybrané modely) Zapnutí, vypnutí, povolení a zakázání bezdrátových zařízení standardu a technologie Bluetooth Zapnutí bezdrátových zařízení standardu a technologie Bluetooth Vypnutí a zakázání bezdrátových zařízení standardu a technologie Bluetooth Zabezpečení Funkce zabezpečení Nastavení zabezpečení v programu Computer Setup Hesla Hesla k produktu HP a systému Windows Pokyny k použití hesel produktu HP a systému Windows Hesla správce produktu HP Nastavení hesel správce produktu HP Zadání hesla správce produktu HP Heslo při spuštění Nastavení hesla při spuštění Zadání hesla při spuštění Povinné zadání hesla při spuštění v případě restartování DriveLock Nastavení hesel funkce DriveLock Zadání hesla funkce DriveLock Povinné zadání hesla funkce DriveLock při restartování Změna hesla funkce DriveLock Odebrání ochrany DriveLock viii P íručka k hardwaru a softwaru

9 Obsah Device Security (Zabezpečení zařízení) System Information (Systémové informace) Možnosti nastavení systémových informací Antivirový software Software brány firewall Kritické aktualizace zabezpečení systému Windows XP ProtectTools Security Manager (pouze vybrané modely) Modul Credential Manager pro nástroj ProtectTools Modul BIOS Configuration pro nástroj ProtectTools Modul Smart Card Security pro nástroj ProtectTools Volitelný bezpečnostní kabel Funkce MultiBoot (Vícenásobné spoušt ní) Výchozí pořadí zavedení Povolení zaváděcích zařízení v programu Computer Setup Pokyny k provádění změn spouštěcího pořadí Předvolby funkce MultiBoot Nastavení nového výchozího spouštěcího pořadí Nastavení nabídky funkce MultiBoot Express Nastavení spuštění pomocí funkce MultiBoot Express Program Computer Setup Použití programu Computer Setup Přístup k programu Computer Setup Výchozí nastavení programu Computer Setup Nabídka File (Soubor) Nabídka Security (Zabezpečení) Nabídka Tools (Nástroje) Nabídka Advanced (Upřesnit) P íručka k hardwaru a softwaru ix

10 Obsah 10 ešení Client Management Solutions Konfigurace a implementace Client Manager Software Aktualizace a obnovení softwaru Aktualizace softwaru Přístup k informacím o počítači Získání disku CD-ROM Support Software Aktualizace softwaru a web společnosti HP Obnovení systému Zabezpečení dat Software Altiris Local Recovery Použití bodů pro obnovení systému Opětovná instalace aplikací Oprava operačního systému Opětovná instalace operačního systému Přeinstalování ovladačů zařízení a jiného softwaru Technické údaje Provozní prostředí Jmenovité vstupní hodnoty napájení Rejst ík x P íručka k hardwaru a softwaru

11 1 Funkce notebooku Tato kapitola popisuje hardwarové funkce notebooku. Součásti notebooku se mohou lišit podle geografické oblasti a podle modelu. Na ilustracích v této kapitole jsou popsány standardní vnější součásti většiny modelů notebooků. Orientujte se podle ilustrací, která se nejvíce podobají vašemu notebooku. P íručka k hardwaru a softwaru 1 1

12 Funkce notebooku Součásti na horní stran Indikátory Orientujte se podle ilustrace, která se nejvíce podobá vašemu notebooku. Součást Popis 1 Indikátor tlačítka napájení Zelená: Notebook je zapnutý. Blikající zelená: Notebook je v úsporném režimu. Nesvítí: Notebook je vypnutý nebo v režimu spánku. 2 Kontrolky bezdrátového připojení (2) Svítí: Je zapnuto integrované bezdrátové zařízení, například zařízení pro bezdrátovou síť LAN a/nebo zařízení Bluetooth. (pokračování) 1 2 P íručka k hardwaru a softwaru

13 Funkce notebooku Součást 3 Indikátor napájení a úsporného režimu Zelená: Notebook je zapnutý. Blikající zelená: Notebook je v úsporném režimu. Nesvítí: Notebook je vypnutý nebo v režimu spánku. 4 Kontrolka baterie Oranžová: Jednotka bateriových zdrojů se nabíjí. Zelená: Jednotka bateriových zdrojů se blíží úplné kapacitě nabití. Blikající oranžová: Jednotka bateriových zdrojů, která je jediným dostupným zdrojem napájení, dosáhla stavu vybití. Pokud baterie dosáhne stavu kritického vybití, začne indikátor stavu baterie blikat rychleji. Nesvítí: V případě připojení notebooku k externímu zdroji napájení zhasne indikátor ve chvíli, kdy budou všechny baterie v notebooku plně nabity. Není-li notebook připojen k externímu zdroji napájení, indikátor se nerozsvítí, dokud baterie nedosáhne stavu vybití. 5 Kontrolka jednotky IDE (Integrated Drive Electronics) Popis Bliká: Jednotka pevného disku nebo optická jednotka (pouze u vybraných modelů) pracuje. 6 Indikátor ztlumení hlasitosti Svítí: Systémové zvukové signály jsou vypnuty. 7 Indikátor Num Lock Svítí: Funkce Num Lock je zapnutá nebo je aktivována integrovaná numerická klávesnice. 8 Indikátor Caps Lock Svítí: Funkce Caps Lock je zapnutá. P íručka k hardwaru a softwaru 1 3

14 Funkce notebooku Součást Popis 1 Indikátor tlačítka napájení Zelená: Notebook je zapnutý. Blikající zelená: Notebook je v úsporném režimu. Nesvítí: Notebook je vypnutý nebo v režimu spánku. 2 Kontrolky bezdrátového připojení (2) 3 Indikátor napájení a úsporného režimu Svítí: Je zapnuto integrované bezdrátové zařízení, například zařízení pro bezdrátovou síť LAN a/nebo zařízení Bluetooth. Zelená: Notebook je zapnutý. Blikající zelená: Notebook je v úsporném režimu. Nesvítí: Notebook je vypnutý nebo v režimu spánku. (pokračování) 1 4 P íručka k hardwaru a softwaru

15 Funkce notebooku Součást Popis 4 Kontrolka baterie Oranžová: Jednotka bateriových zdrojů se nabíjí. Zelená: Jednotka bateriových zdrojů se blíží úplné kapacitě nabití. Blikající oranžová: Jednotka bateriových zdrojů, která je jediným dostupným zdrojem napájení, dosáhla stavu vybití. Pokud baterie dosáhne stavu kritického vybití, začne indikátor stavu baterie blikat rychleji. Nesvítí: V případě připojení notebooku k externímu zdroji napájení zhasne indikátor ve chvíli, kdy budou všechny baterie v notebooku plně nabity. Není-li notebook připojen k externímu zdroji napájení, indikátor se nerozsvítí, dokud baterie nedosáhne stavu vybití. 5 Kontrolka jednotky IDE Bliká: Jednotka pevného disku nebo optická jednotka (pouze u vybraných modelů) pracuje. 6 Indikátor Num Lock Svítí: Funkce Num Lock je zapnutá nebo je aktivována integrovaná numerická klávesnice. 7 Indikátor Caps Lock Svítí: Funkce Caps Lock je zapnutá. P íručka k hardwaru a softwaru 1 5

16 Funkce notebooku Ukazovací za ízení TouchPad (pouze u vybraných model ) Součást Popis 1 Zařízení TouchPad* Slouží k přesunutí ukazatele, výběru nebo aktivaci položek na obrazovce. Lze jej nastavit na provádění dalších funkcí myši, jako je posuv, výběr či poklepání. 2 Levé tlačítko zařízení TouchPad* 3 Pravé tlačítko zařízení TouchPad* 4 Zóna zařízení TouchPad pro posuv* Funguje stejně jako levé tlačítko na externí myši. Funguje stejně jako pravé tlačítko na externí myši. Umožňuje posuv nahoru nebo dolů. *V této tabulce je popsáno výchozí nastavení. Informace o změnách funkcí zařízení TouchPad naleznete v části Nastavení předvoleb myši v kapitole 3, Ukazovací zařízení a klávesnice. 1 6P íručka k hardwaru a softwaru

17 Funkce notebooku Ukazovátko (pouze u vybraných model ) Součást Popis 1 Ukazovátko Slouží k přesunutí ukazatele a výběru nebo aktivaci položek na obrazovce. 2 Levé tlačítko ukazovátka Používá se stejně jako levé tlačítko externí myši. 3 Pravé tlačítko ukazovátka Používá se stejně jako pravé tlačítko externí myši. P íručka k hardwaru a softwaru 1 7

18 Funkce notebooku Tlačítka a vypínače Orientujte se podle ilustrace, která se nejvíce podobá vašemu notebooku. Součást 1 Tlačítko napájení/ úsporného režimu* Popis Podle stavu počítače provedete následující akce: Počítač je vypnutý stisknutím tlačítka jej zapnete. Počítač je v úsporném režimu krátkým stisknutím tlačítka úsporný režim ukončíte. Počítač je v režimu spánku krátkým stisknutím tlačítka ukončíte režim spánku. Jestliže notebook nereaguje a nelze použít standardní postupy vypnutí systému Microsoft Windows, vypněte notebook stisknutím tlačítka napájení/úsporného režimu po dobu alespoň 5 sekund. (pokračování) 1 8 P íručka k hardwaru a softwaru

19 Funkce notebooku Součást 2 Vypínač displeje Pokud u zapnutého notebooku vypnete displej, bude notebook převeden do úsporného režimu. 3 Tlačítko Info Center (Informační středisko) Popis Spustí stránku informačního střediska Info Center. Další informace naleznete v části Informační středisko Info Center (pouze vybrané modely) v kapitole 4, Multimédia. 4 Tlačítko bezdrátové sítě* Zapne nebo vypne funkci bezdrátové komunikace, ale nenaváže bezdrátové spojení. Chcete-li navázat bezdrátové spojení, musí již být nastavena bezdrátová síť. Další informace o nastavení bezdrátového spojení v systému Windows naleznete na adrese 5 Tlačítko Režim prezentace Zapne režim prezentace. 6 Tlačítko ztlumení hlasitosti Ztlumí systémové zvukové signály. 7 Tlačítko snížení hlasitosti Sníží systémovou hlasitost. 8 Tlačítko zvýšení hlasitosti Zvýší systémovou hlasitost. *V této tabulce je popsáno výchozí nastavení. Informace o změněných funkcích napájení naleznete v části Možnosti napájení v kapitole 2, Napájení Informace o změnách bezdrátových funkcí naleznete v kapitole 6, Bezdrátové technologie. P íručka k hardwaru a softwaru 1 9

20 Funkce notebooku Součást 1 Tlačítko napájení/ úsporného režimu* Popis Podle stavu počítače provedete následující akce: Počítač je vypnutý stisknutím tlačítka jej zapnete. Počítač je v úsporném režimu krátkýmstisknutímtlačítka úsporný režim ukončíte. Počítač je v režimu spánku krátkým stisknutím tlačítka ukončíte režim spánku. Jestliže notebook nereaguje a nelze použít standardní postupy vypnutí systému Microsoft Windows, vypněte notebook stisknutím tlačítka napájení/úsporného režimu po dobu alespoň 5 sekund. (pokračování) 1 10 P íručka k hardwaru a softwaru

21 Funkce notebooku Součást Popis 2 Vypínač displeje Pokud u zapnutého notebooku vypnete displej, bude notebook převeden do úsporného režimu. 3 Tlačítko bezdrátové sítě* Zapne nebo vypne funkci bezdrátové komunikace, ale nenaváže bezdrátové spojení. Chcete-li navázat bezdrátové spojení, musí již být nastavena bezdrátová síť. Další informace o nastavení bezdrátového spojení v systému Windows naleznete na adrese *V této tabulce je popsáno výchozí nastavení. Informace o změnách funkcí napájení naleznete v části Pedvolby napájení v kapitole 2, Napájení Informace o změnách bezdrátových funkcí naleznete v kapitole 6, Bezdrátové technologie. P íručka k hardwaru a softwaru 1 11

22 Funkce notebooku Klávesy Váš notebook se může mírně lišit od ilustrace v této části. Součást Popis 1 Funkční klávesy Stisknutím v kombinaci s klávesou FN lze aktivovat často používané systémové funkce. 2 Klávesa FN Stisknutím v kombinaci s funkční klávesou nebo klávesou ESC lze aktivovat často používané systémové funkce. 3 Klávesa s logem Windows Zobrazí nabídku Start systému Microsoft Windows. 4 Klávesa aplikací systému Windows 5 Klávesy numerické klávesnice Zobrazí místní nabídku položky, na které je umístěn ukazatel. Lze je používat stejně jako klávesy externí numerické klávesnice P íručka k hardwaru a softwaru

23 Funkce notebooku Součásti na čelní stran Orientujte se podle ilustrace, která se nejvíce podobá vašemu notebooku. Součást Popis 1 Infračervený port Slouží k zajištění bezdrátové komunikace mezi notebookem a volitelným zařízením kompatibilním se standardem IrDA. 2 Reproduktory (2) Produkují zvuk notebooku. 3 Integrovaný slot pro šest různých digitálních médií (pouze u vybraných modelů) 4 Indikátor integrovaného slotu pro šest různých digitálních médií (pouze u vybraných modelů) Podporuje 6 volitelných formátů digitálních paměťových karet: SD (Secure Digital), MultiMediaCard, Memory Stick, Memory Stick Pro, SmartMedia a xd-picture Card. Svítí: Počítač pracuje s digitální paměťovou kartou. 5 Uvolňovací západka displeje Slouží k otevření notebooku. P íručka k hardwaru a softwaru 1 13

24 Funkce notebooku Součást Popis 1 Reproduktor Produkuje zvuk notebooku. 2 Uvolňovací západka displeje Slouží k otevření notebooku P íručka k hardwaru a softwaru

25 Funkce notebooku Bezdrátové antény (pouze u vybraných model ) ÅVAROVÁNÍ: Vystavení účink m zá ení vysokých frekvencí: Vyza ování tohoto za ízení je nižší než limity p edpis FCC o vystavení účink m vysokých frekvencí. P esto by za ízení m lo být používáno tak, aby byl možný lidský kontakt p i b žném provozu minimalizován. Chcete-li zabránit možnosti p ekročení limit p edpis FCC o vystavení účink m vysokých frekvencí, m l by se p i b žném provozu uživatel nacházet od antény dále než 20 cm, a to i v p ípad, že je notebook uzav en. U vybraných modelů notebooku naleznete 2 bezdrátové antény, které odesílají a přijímají signály z bezdrátových zařízení. Nejsou viditelné na vnější straně notebooku. Váš notebook se může mírně lišit od ilustrace v této části. P íručka k hardwaru a softwaru 1 15

26 Funkce notebooku Součásti na zadní stran Orientujte se podle ilustrace, která se nejvíce podobá vašemu notebooku. Součást 1 Slot pro bezpečnostní kabel Popis Slouží k připojení volitelného bezpečnostního kabelu k notebooku. Ä Bezpečnostní řešení jsou navržena jako preventivní opatření. Tato opatření nemusejí zabránit špatnému zacházení s výrobkem, ani jeho krádeži. 2 Konektor napájení Slouží k připojení adaptéru střídavého proudu nebo volitelného adaptéru do automobilu nebo letadla. 3 Paralelní port Slouží k připojení volitelné tiskárny. 4 Výstupní zásuvka typu S-video Slouží k připojení volitelného zařízení typu S-video, například televizoru, videorekordéru, videokamery, zpětného projektoru nebo karty pro digitalizaci videa. 1 16P íručka k hardwaru a softwaru

27 Funkce notebooku Součást Popis 1 Slot pro bezpečnostní kabel Slouží k připojení volitelného bezpečnostního kabelu k notebooku. Ä Bezpečnostní řešení jsou navržena jako preventivní opatření. Tato opatření nemusejí zabránit špatnému zacházení s výrobkem, ani jeho krádeži. 2 Konektor napájení Slouží k připojení adaptéru střídavého proudu nebo volitelného adaptéru do automobilu nebo letadla. P íručka k hardwaru a softwaru 1 17

28 Funkce notebooku Součásti na pravé stran Orientujte se podle ilustrace, která se nejvíce podobá vašemu notebooku. Součást 1 Zásuvka zvukového výstupu (pro sluchátka) 2 Zásuvka zvukového vstupu (pro mikrofon) Popis Pokud je připojen k volitelným stereofonním reproduktorům, sluchátkům, sluchátkům s mikrofonem nebo zvukovému výstupu televize, vytváří zvuk systému. Slouží k připojení volitelného stereofonního nebo monofonního mikrofonu. 3 Porty USB (2) Umožňuje k notebooku připojit zařízení kompatibilní s rozhraním USB 1.1 a 2.0 pomocí standardního kabelu USB nebo připojit volitelnou externí multifunkční pozici II. Multifunkční pozice II musí být rovněž připojena k externímu zdroji napájení. 4 Optická jednotka (pouze u vybraných modelů) 5 Tlačítko optické jednotky (pouze u vybraných modelů) Nese optický disk. Vysune optický disk. 6 Sériový port Slouží k připojení volitelného sériového zařízení P íručka k hardwaru a softwaru

29 Funkce notebooku Součást 1 Zásuvka zvukového výstupu (pro sluchátka) 2 Zásuvka zvukového vstupu (pro mikrofon) 3 Optická jednotka (pouze u vybraných modelů) 4 Tlačítko optické jednotky (pouze u vybraných modelů) Popis Pokud je připojen k volitelným stereofonním reproduktorům, sluchátkům, sluchátkům s mikrofonem nebo zvukovému výstupu televize, vytváří zvuk systému. Slouží k připojení volitelného stereofonního nebo monofonního mikrofonu. Nese optický disk. Vysune optický disk. P íručka k hardwaru a softwaru 1 19

30 Funkce notebooku Součásti na levé stran Orientujte se podle ilustrace, která se nejvíce podobá vašemu notebooku. Součást Popis 1 Porty USB (2) Umožňuje k notebooku připojit zařízení kompatibilní s rozhraním USB 1.1 a 2.0 pomocí standardního kabelu USB nebo připojit volitelnou externí multifunkční pozici II. Multifunkční pozice II musí být připojena k externímu zdroji napájení. 2 Port externího monitoru Slouží k připojení externího monitoru. 3 Zdířka pro kabel RJ-11 (modem) Slouží k připojení kabelu modemu. 4 Zásuvka RJ-45 (síť) Slouží k připojení síťového kabelu. 5 Port 1394 Slouží k připojení volitelného zařízení typu IEEE 1394, jako je například videokamera. 6 Sloty pro karty PC (2) Podporuje volitelnou 32bitovou kartu CardBus typu I, II nebo III nebo 16bitovou kartu PC. 7 Tlačítka pro vysunutí slotu karty PC (2) Vysune karty PC z příslušných slotů P íručka k hardwaru a softwaru

31 Funkce notebooku Součást Popis 1 Porty USB (2) Umožňuje k notebooku připojit zařízení kompatibilní s rozhraním USB 1.1 a 2.0 pomocí standardního kabelu USB nebo připojit volitelnou externí multifunkční pozici II. Multifunkční pozice II musí být připojena k externímu zdroji napájení. 2 Port externího monitoru Slouží k připojení externího monitoru. 3 Zdířka pro kabel RJ-11 (modem) Slouží k připojení kabelu modemu. 4 Zásuvka RJ-45 (síť) Slouží k připojení síťového kabelu. 5 Port 1394 Slouží k připojení volitelného zařízení typu IEEE 1394, jako je například videokamera. 6 Slot pro kartu PC (1) Podporuje volitelnou 32bitovou kartu CardBus typu I, II nebo III nebo 16bitovou kartu PC. 7 Tlačítko pro vysunutí slotu karty PC (1) Vysune kartu PC Card z příslušného slotu. P íručka k hardwaru a softwaru 1 21

32 Funkce notebooku Součásti na spodní stran Orientujte se podle ilustrace, která se nejvíce podobá vašemu notebooku. Součást Popis 1 Primární pozice pro baterie Drží primární jednotku bateriových zdrojů. 2 Západky pro uvolnění primární baterie (2) Uvolňuje primární jednotku bateriových zdrojů z pozice pro baterie. Západky pro uvolnění primární jednotky bateriových zdrojů musejí být v pozici odemknuto. 3 Konektor cestovní baterie Slouží k připojení volitelné cestovní baterie. 4 Pozice rozšiřujícího paměťového modulu Obsahuje slot rozšiřujícího paměťového modulu. (pokračování) 1 22 P íručka k hardwaru a softwaru

33 Funkce notebooku Součást Popis 5 Pozice pevného disku Drží pevný disk. 6 Ventilační otvory (4) Umožňují proudění vzduchu k ochlazení vnitřních součástí. Ä Chcete-li zabránit přehřátí, neblokujte ventilační otvory. Při používání notebooku na měkkém povrchu, jako je polštář, přikrývka, deka nebo tlusté šaty, může být proudění vzduchu blokováno. 7 Konektor pro stolní jednotku Slouží k připojení notebooku k volitelné stolní jednotce. P íručka k hardwaru a softwaru 1 23

34 Funkce notebooku Součást Popis 1 Primární pozice pro baterie Drží primární jednotku bateriových zdrojů. 2 Západky pro uvolnění primární baterie (2) Slouží k uvolnění jednotky bateriových zdrojů z pozice pro baterie. Západky pro uvolnění primární jednotky bateriových zdrojů musejí být v pozici odemknuto. 3 Konektor cestovní baterie Slouží k připojení volitelné cestovní baterie. 4 Pozice rozšiřujícího paměťového modulu Obsahuje slot rozšiřujícího paměťového modulu. 5 Pozice pevného disku Drží pevný disk. 6 Ventilační otvory (4) Umožňují proudění vzduchu k ochlazení vnitřních součástí. Ä Chcete-li zabránit přehřátí, neblokujte ventilační otvory. Při používání notebooku na měkkém povrchu, jako je polštář, přikrývka, deka nebo tlusté šaty, může být proudění vzduchu blokováno P íručka k hardwaru a softwaru

35 Funkce notebooku Další hardwarové komponenty Součást Popis 1 Napájecí kabel* Je určen k připojení adaptéru střídavého proudu do zásuvky střídavého proudu. 2 Adaptér střídavého napětí Převádí střídavý proud na stejnosměrný. 3 Primární jednotka bateriových zdrojů 4 Kabel modemu* (pouze u vybraných modelů) Napájí notebook, pokud není připojen k externímu zdroji. Slouží k připojení interního modemu k telefonní zásuvce RJ-11 nebo k adaptéru modemu používanému v dané zemi. *Vzhled kabelů modemu a napájecích kabelů se může v jednotlivých oblastech a zemích lišit. Názvy tlačítek se u různých modelů liší. P íručka k hardwaru a softwaru 1 25

36 Funkce notebooku Štítky Štítky na notebooku obsahují informace, které se mohou hodit při řešení problémů se systémem nebo při cestování do zahraničí. Servisní štítek obsahuje název produktu, číslo produktu (P/N) a sériové číslo (S/N) notebooku. Číslo produktu a sériové číslo budete pravděpodobně potřebovat při kontaktování střediska péče o zákazníky. Servisní štítek je připevněn k spodní části notebooku. Informace ze servisního štítku lze zobrazit rovněž pomocí možností Start > Nápověda a odborná pomoc. Certifikát pravosti společnosti Microsoft obsahuje identifikační číslo Product Key systému Microsoft Windows. Toto číslo budete pravděpodobně potřebovat při aktualizaci nebo řešení problémů s operačním systémem. Tento certifikát je připevněn k spodní části notebooku. Štítek s informacemi o předpisech obsahuje informace o shodě notebooku s platnými předpisy. Je připevněn k spodní části notebooku. Schvalovací štítek modemu obsahuje informace o shodě s platnými předpisy a uvádí označení působnosti vyžadovaná v některých zemích, ve kterých bylo používání modemu schváleno. Tyto informace budete pravděpodobně potřebovat při cestách do zahraničí. Schvalovací štítek modemu je připevněn k spodní části notebooku. Štítky certifikace bezdrátové komunikace některé modely notebooků jsou vybaveny volitelným zařízením bezdrátové místní sítě (WLAN) nebo volitelným zařízením Bluetooth. Pokud je model notebooku vybaven jedním nebo několika bezdrátovými zařízeními, obsahuje také certifikát. Certifikát poskytuje informace o shodě každého zařízení s platnými předpisy a označení působnosti vyžadovaná v některých zemích, ve kterých bylo používání zařízení schváleno. Tyto informace budete pravděpodobně potřebovat při cestách do zahraničí. Štítky certifikace bezdrátové komunikace jsou připevněny k spodní části notebooku. 1 26P íručka k hardwaru a softwaru

37 2 Napájení Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení Následující ilustrace a tabulka označují a popisují umístění ovládacích prvků a indikátorů napájení. Váš notebook se může mírně lišit od ilustrací v této části. P íručka k hardwaru a softwaru 2 1

38 Napájení Součást 1 Indikátor napájení a úsporného režimu 2 Tlačítko napájení/ úsporného režimu* Popis Zelená: Notebook je zapnutý. Blikající zelená: Notebook je v úsporném režimu. Nesvítí: Notebook je vypnutý nebo v režimu spánku. Podle stavu počítače provedete následující akce: Počítač je vypnutý stisknutím tlačítka jej zapnete. Počítač je v úsporném režimu ukončíte jej krátkým stisknutím tlačítka. Počítač je v režimu spánku ukončíte jej krátkým stisknutím tlačítka. Jestliže notebook nereaguje a nelze použít standardní postupy vypnutí systému Microsoft Windows, vypněte notebook stisknutím tlačítka napájení/ úsporného režimu po dobu alespoň 5 sekund. (pokračování) 2 2 P íručka k hardwaru a softwaru

39 Napájení Součást 3 Indikátor napájení a úsporného režimu Popis Zelená: Notebook je zapnutý. Blikající zelená: Notebook je v úsporném režimu. Nesvítí: Notebook je vypnutý nebo v režimu spánku. 4 Indikátor stavu baterie Oranžová: Jednotka bateriových zdrojů se nabíjí. Zelená: Jednotka bateriových zdrojů se blíží úplné kapacitě nabití. Blikající oranžová: Jednotka bateriových zdrojů, která je jediným zdrojem napájení, je vybitá. Pokud baterie dosáhne stavu kritického vybití, začne indikátor stavu baterie blikat rychleji. Nesvítí: V době připojení notebooku k externímu zdroji napájení zhasne indikátor ve chvíli, kdy budou všechny baterie v notebooku plně nabity. Není-li notebook připojen k externímu zdroji napájení, indikátor se nerozsvítí, dokud baterie nedosáhne stavu vybití. 5 FN+F3 Spustí úsporný režim. 6 Vypínač displeje Aktivuje úsporný režim, pokud u zapnutého notebooku zavřete monitor. P íručka k hardwaru a softwaru 2 3

40 Napájení Zdroje napájení Notebook lze napájet z interní baterie nebo z externího zdroje střídavého proudu. Optimální zdroje napájení pro běžné úlohy jsou popsány v následující tabulce. Úloha Práce s většinou softwarových aplikací Nabíjení nebo kalibrace jednotky bateriových zdrojů v notebooku Instalace či úpravy systémového softwaru nebo zápis na disk CD-ROM Doporučený zdroj napájení Nabitá jednotka bateriových zdrojů v notebooku Externí napájení pomocí jednoho z následujících zařízení: adaptér střídavého proudu, volitelné stolní zařízení (pouze u vybraných modelů), volitelný napájecí adaptér. Externí napájení, jehož zdrojem je: adaptér střídavého proudu, volitelné stolní zařízení (pouze u vybraných modelů), volitelný napájecí adaptér. Externí napájení, jehož zdrojem je: adaptér střídavého proudu, volitelné stolní zařízení (pouze u vybraných modelů), volitelný napájecí adaptér. 2 4 P íručka k hardwaru a softwaru

41 Napájení Úsporný režim a režim spánku Úsporný režim a režim spánku jsou funkce úspory energie, které šetří napájení a zkracují dobu spuštění. Mohou být aktivovány uživatelem nebo systémem. Další informace o použití jednotlivých nastavení naleznete v části Aktivace úsporného režimu, režimu spánku nebo vypnutí počítače této kapitoly. Úsporný režim ÄUPOZORN NÍ: Chcete-li zabránit úplnému vybití baterií, nenechávejte notebook delší dobu v úsporném režimu. P ipojte notebook k externímu zdroji napájení. Úsporný režim omezuje napájení nečinných systémových součástí. Po aktivaci úsporného režimu je práce uložena v paměti RAM a obrazovka je prázdná. Po opětovném zahájení práce se informace na obrazovce zobrazí ve stavu, v jakém byly před zapnutím úsporného režimu. Uložení práce před aktivací úsporného režimu není obvykle nutné, ale je doporučeným preventivním opatřením. Pokud se notebook nachází v úsporném režimu, blikají indikátory napájení a úsporného režimu. P íručka k hardwaru a softwaru 2 5

42 Napájení Režim spánku ÄUPOZORN NÍ: Jestliže zm níte konfiguraci notebooku b hem režimu spánku, pravd podobn nebude možné obnovit činnost notebooku z režimu spánku. Je-li notebook v režimu spánku: Nevkládejte jej do stolního za ízení a nevyjímejte jej ze stolního za ízení. Nep idávejte a neodstra ujte pam ové moduly. Nevkládejte a nevyjímejte jednotky pevného disku ani optické jednotky. Nep ipojujte a neodpojujte externí za ízení. Nevkládejte ani nevyjímejte kartu PC nebo digitální pam ovou kartu do slotu pro digitální média. Režim spánku uloží informace z paměti RAM do hibernačního souboru na pevném disku a potom vypne notebook. Po opětovném zahájení práce se informace na obrazovce zobrazí ve stavu, v jakém byly před zapnutím režimu spánku. Pokud bylo nastaveno heslo pro spuštění, je nutné při ukončení režimu spánku toto heslo zadat. Režim spánku můžete zakázat. Pokud je však režim spánku zakázán a systém dosáhne stavu vybití baterií, nebude v případě, že je zapnuto napájení nebo je spuštěn úsporný režim, práce automaticky uložena. Pokud režim spánku zakážete, nebude se v okně Možnosti napájení zobrazovat jako jedna z možností. Budete-li chtít vybrat režim spánku v okně Možnosti napájení, je třeba jej povolit. Opětovné povolení režimu spánku můžete nastavit v dialogovém okně Možnosti napájení v Ovládacích panelech systému Microsoft Windows:» Přejděte na kartu Start > Ovládací panely > Výkon a údržba > Možnosti napájení > Režim spánku. Ujistěte se, zda je zaškrtnuto políčko Zapnout podporu režimu spánku. Nastavení časového intervalu, po jehož uplynutí systém aktivuje režim spánku: 1. Klepněte na možnosti Start > Ovládací panely > Výkon a údržba > Možnosti napájení. 2. Klepněte na jeden z intervalů v seznamu Režim spánku. 2 6P íručka k hardwaru a softwaru

43 Napájení Aktivace úsporného režimu, režimu spánku nebo vypnutí počítače V následující části je popsáno, kdy je vhodné aktivovat úsporný režim nebo režim spánku a kdy notebook vypnout. Pokud je notebook v úsporném režimu nebo v režimu spánku, nelze aktivovat žádný typ síťové komunikace a používat funkce počítače. P erušení práce Aktivací úsporného režimu se smažou informace z obrazovky. Pokud se notebook nachází v úsporném režimu, spotřebovává méně energie, než když je zapnutý. Po ukončení úsporného režimu se obsah obrazovky okamžitě obnoví. Aktivací režimu spánku se smažou informace z obrazovky a práce se uloží na pevný disk. Pokud se notebook nachází v režimu spánku, spotřebovává mnohem méně energie, než když je zapnutý. Vypnout notebook a vyjmout jednotku bateriových zdrojů doporučujeme v případě, že notebook nebude delší dobu používán a bude odpojen od externího zdroje napájení. Prodlouží se tak životnost jednotky bateriových zdrojů. Podrobné informace o uložení jednotky bateriových zdrojů najdete v části Skladování jednotky bateriových zdrojů v této kapitole. P íručka k hardwaru a softwaru 2 7

44 Napájení Nejisté napájení Zajistěte, aby režim spánku byl i nadále povolen, zejména pokud je notebook při práci napájen z baterií a nemáte přístup k externímu zdroji napájení. Jestliže jednotka bateriových zdrojů selže, režim spánku uloží všechny informace do souboru režimu spánku a vypne notebook. V případě, že práci přerušíte v době, kdy je napájení nejisté, doporučuje se provést jednu z následujících akcí: zapnout režim spánku, vypnout notebook, uložit práci a aktivovat úsporný režim. Použití infračerveného p enosu nebo diskových médií ÄUPOZORN NÍ: P i p ehrávání medií neaktivujte úsporný režim ani režim spánku. Mohlo by to mít za následek poškození obrazu a zvuku a ztrátu funkčnosti zvukového nebo obrazového p ehrávání. Úsporný režim a režim spánku ruší použití infračervené komunikace a komunikace pomocí technologie Bluetooth a médií v jednotce. Řiďte se následujícími pokyny: Pokud se notebook nachází v úsporném režimu nebo v režimu spánku, nelze aktivovat infračervený přenos nebo přenos pomocí technologie Bluetooth. Pokud je úsporný režim nebo režim spánku náhodně aktivován při používání média (například disku CD nebo DVD): Přehrávání může být přerušeno. Může se zobrazit následující okno s výstrahou: Putting the computer into hibernation or standby may stop the playback. Do you want to continue? (Uvedení počítače do úsporného režimu nebo do režimu spánku pravděpodobně zastaví přehrávání. Chcete pokračovat?) Klepněte na tlačítko Ne. Bude možná třeba znovu spustit přehrávání a obnovit přehrávání zvuku či videa. 2 8 P íručka k hardwaru a softwaru

45 Napájení Výchozí nastavení napájení V této části jsou vysvětleny výchozí postupy úsporného režimu, režimu spánku a vypnutí počítače. Informace o změně některých funkcí napájení u notebooku naleznete v části Možnosti napájení později v této kapitole. Ovládací prvky a indikátory uvedené v této části naleznete na ilustracích v části Umístění ovládacích prvků a indikátorů napájení dříve v této kapitole. P íručka k hardwaru a softwaru 2 9

46 Napájení Zapnutí a vypnutí notebooku nebo displeje Úloha Postup Výsledek Zapnutí notebooku Vypnutí notebooku* Vypnutí displeje při zapnutém napájení Stiskněte tlačítko napájení/ úsporného režimu. Uložte práci a ukončete všechny spuštěné aplikace. Potom proveďte jeden z následujících kroků: Stiskněte tlačítko napájení/ úsporného režimu a postupujte podle pokynů pro vypnutí notebooku na obrazovce (pokud se zobrazí). nebo Vypněte notebook pomocí operačního systému. V systému Windows XP Home klepněte na možnosti Start > Vypnout počítač > Vypnout. V systému Windows XP Professional klepněte na možnosti Start > Vypnout počítač > Vypnout. Zavřete notebook. Indikátor napájení a úsporného režimu se rozsvítí. Bude spuštěn operační systém. Indikátor napájení a úsporného režimu zhasne. Operační systém bude ukončen. Notebook se vypne. Zavření notebooku aktivuje vypínač displeje, který spustí úsporný režim. *Pokud systém nereaguje a notebook nelze pomocí těchto postupů vypnout, přečtěte si část Použití postupů při nouzovém vypnutí později v této kapitole V závislosti na síťovém připojení se může tlačítko Vypnout počítač označovat jako tlačítko Vypnout P íručka k hardwaru a softwaru

47 Napájení Aktivace a ukončení úsporného režimu Úloha Postup Výsledek Aktivace úsporného režimu Umožnění systému aktivovat úsporný režim Na zapnutém notebooku stiskněte klávesovou zkratku FN+F3. V systému Windows XP Home klepněte na možnosti Start > Vypnout počítač > Přepnout do úsporného režimu. V systému Windows XP Professional klepněte na možnosti Start > Vypnout počítač > Přepnout do úsporného režimu. (Pokud možnost Přepnout do úsporného režimu není zobrazena, klepněte na šipku dolů, vyberte v seznamu položku Přepnout do úsporného režimu a klepněte na tlačítko OK.)* Zavřete víko notebooku. Není třeba žádné akce. Jestliže je notebook napájen z baterií, systém aktivuje úsporný režim po 10 minutách nečinnosti. (To je výchozí nastavení.) Pokud je notebook připojen k externímu zdroji napájení, systém úsporný režim neaktivuje. Nastavení a časové limity napájení lze změnit v okně Možnosti napájení. Ukončení Stiskněte tlačítko úsporného napájení/úsporného režimu. režimu Pokud byl monitor notebooku aktivovaného v úsporném režimu zavřen, uživatelem nebo otevřete jej. systémem Indikátor napájení a úsporného režimu začne blikat. Obrazovka se smaže. Indikátor napájení a úsporného režimu začne blikat. Obrazovka se smaže. Indikátor napájení a úsporného režimu se rozsvítí. Obsah obrazovky se obnoví. * V závislosti na síťovém připojení se může tlačítko Vypnout počítač označovat jako tlačítko Vypnout. P íručka k hardwaru a softwaru 2 11

48 Napájení Aktivace a ukončení režimu spánku Režim spánku nelze aktivovat, pokud není povolen. Režim spánku je ve výchozím nastavení povolen. Postup pro ověření, zda je režim spánku stále povolen:» Přejděte na kartu Start > Ovládací panely > Výkon a údržba > Možnosti napájení > Režim spánku. Režim spánku je povolen, pokud je zaškrtnuto políčko Zapnout podporu režimu spánku. Úloha Postup Výsledek Aktivace režimu spánku V systému Windows XP Home klepněte na možnosti Start > Vypnout počítač. Potom podržte klávesu SHIFT při výběru položky Přepnout do režimu spánku. V systému Windows XP Professional klepněte na možnosti Start > Vypnout počítač. Potom podržte klávesu SHIFT při výběru položky Přepnout do režimu spánku. (Pokud možnost Přepnout do režimu spánku není zobrazena, klepněte na šipku dolů, vyberte v seznamu položku Přepnout do režimu spánku a klepněte na tlačítko OK.)* Indikátor napájení a úsporného režimu zhasne. Obrazovka se smaže. (pokračování) 2 12 P íručka k hardwaru a softwaru

49 Napájení Úloha Postup Výsledek Umožnění systému aktivovat režim spánku (režim spánku je povolen) Ukončení režimu spánku aktivovaného uživatelem nebo systémem Není třeba žádné akce. Je-li notebook napájen z baterie, spustí systém režim spánku: po 30 minutách nečinnosti notebooku, v okamžiku, kdy jednotky bateriových zdrojů dosáhnou stavu kritického vybití. Nastavení a časové limity napájení lze změnit v okně Možnosti napájení v Ovládacích panelech systému Windows. Indikátor napájení a úsporného režimu zhasne. Obrazovka se smaže. Stiskněte tlačítko napájení/ úsporného režimu. Indikátor napájení a úsporného režimu se rozsvítí. Obsah obrazovky se obnoví. * V závislosti na síťovém připojení se může tlačítko Vypnout počítač označovat jako tlačítko Vypnout. Jestliže systém aktivoval režim spánku z důvodu dosažení stavu kritického vybití baterií, připojte notebook před stisknutím tlačítka napájení/úsporného režimu k externímu zdroji napájení nebo vložte nabitou jednotku bateriových zdrojů. (Pokud je jediným zdrojem napájení vybitá jednotka bateriových zdrojů, je možné, že systém nebude reagovat.) P íručka k hardwaru a softwaru 2 13

50 Napájení Použití postup p i nouzovém vypnutí ÄUPOZORN NÍ: Nouzové postupy pro vypnutí mají za následek ztrátu neuložených dat. Pokud notebook nereaguje a nelze jej vypnout pomocí standardních postupů systému Windows, pokuste se použít následující nouzové postupy: Stiskněte kombinaci kláves CTRL+ALT+DELETE. Potom klepněte na možnosti Vypnout > Vypnout. Stiskněte tlačítko napájení/úsporného režimu a podržte je po dobu nejméně 5 sekund. Odpojte notebook od externího zdroje napájení a vyjměte jednotku bateriových zdrojů. Další informace o vyjmutí a uložení jednotky bateriových zdrojů naleznete v části Skladování jednotky bateriových zdrojů v této kapitole. Možnosti napájení V Ovládacích panelech systému Windows můžete změnit řadu výchozích nastavení napájení. Můžete například nastavit výstražné zvukové znamení, které se ozve, jakmile baterie dosáhne stavu kritického vybití, nebo můžete změnit výchozí nastavení tlačítka napájení/úsporného režimu. Při výchozím nastavení a zapnutém notebooku platí následující nastavení: Stisknutí klávesové zkratky FN+F3, nazývané v operačním systému tlačítkem úsporného režimu, aktivuje tento režim. Vypínač monitoru vypíná monitor a aktivuje úsporný režim. Vypínač monitoru je aktivován zavřením monitoru. (Ve výchozím nastavení a při použití vlastních nastavení je nastavením vypínače monitoru úsporný režim.) 2 14 P íručka k hardwaru a softwaru

51 Napájení Zobrazení okna Možnosti napájení vlastnosti Chcete-li zobrazit okno Možnosti napájení vlastnosti, postupujte následovně: Klepněte pravým tlačítkem na ikonu Měřič napájení v oblasti upozornění (ve vzdálenější pravé části hlavního panelu) a potom vyberte příkaz Upravit nastavení napájení. nebo Klepněte na možnosti Start > Ovládací panely > Výkon a údržba > Možnosti napájení. Zobrazení ikony M ič napájení Ve výchozím nastavení se ikona Měřič napájení zobrazuje v oznamovací oblasti v pravé části hlavního panelu. Změna tvaru ikony udává, zda je notebook napájen z jednotky bateriových zdrojů nebo z externího zdroje napájení. Skrytí nebo zobrazení ikony Měřič napájení v oznamovací oblasti: 1. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu Měřič napájení v oznamovací oblasti a potom klepněte na příkaz Upravit nastavení napájení. 2. Klepněte na kartu Upřesnit. 3. Zaškrtněte políčko Vždy zobrazit ikonu na hlavním panelu nebo jeho zaškrtnutí zrušte. 4. Klepněte na tlačítko Použít a potom na tlačítko OK. Jestliže ikona, která se má nacházet v oznamovací oblasti (v pravé části hlavního panelu), není zobrazena, může být skrytá. Skryté ikony zobrazíte klepnutím na šipku v oznamovací oblasti. P íručka k hardwaru a softwaru 2 15

52 Napájení Nastavení a zm na schématu napájení Na kartě Schémata nastavení napájení v dialogovém okně Možnosti napájení vlastnosti lze přiřadit úrovně napájení jednotlivým součástem systému. Můžete přiřazovat různá schémata v závislosti na tom, zda je notebook napájen z jednotky bateriových zdrojů nebo z externího zdroje napájení. Můžete také nastavit schéma napájení, které aktivuje úsporný režim nebo vypne monitor či pevný disk po uplynutí zadaného časového intervalu. Nastavení schématu napájení: 1. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu Měřič napájení v oznamovací oblasti a potom klepněte na příkaz Upravit nastavení napájení. 2. Klepněte na kartu Schémata nastavení napájení. 3. Vyberte schéma napájení, které chcete upravit, a upravte možnosti v seznamech na obrazovce. 4. Klepněte na tlačítko Použít. Použití zabezpečovacího hesla Můžete přidat funkci zabezpečení, která zobrazí výzvu k zadání hesla při zapnutí notebooku nebo při ukončení úsporného režimu či režimu spánku. Nastavení výzvy k zadání hesla: 1. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu Měřič napájení v oznamovací oblasti a potom klepněte na příkaz Upravit nastavení napájení. 2. Klepněte na kartu Upřesnit. 3. Zaškrtněte políčko Při přechodu z úsporného režimu se dotázat na heslo. 4. Klepněte na tlačítko Použít. Další informace o použití zabezpečovacích hesel naleznete v kapitole 7, Zabezpečení. 2 16P íručka k hardwaru a softwaru

53 Napájení Ovládací prvky výkonu procesoru Operační systémy Windows XP podporují u vybraných modelů notebooků software, který umožňuje uživateli řídit výkon procesoru. Rychlost procesoru (CPU) lze nastavit na optimální výkon nebo optimální úsporu energie. Software lze například nastavit tak, aby se automaticky změnila rychlost procesoru, pokud dojde ke změně napájení z externího zdroje na napájení z baterie nebo při přechodu mezi aktivním použitím a nečinností notebooku. Ovládací prvky výkonu procesoru se spravují v dialogovém okně Možnosti napájení vlastnosti. Přístup k ovládacím prvkům výkonu procesoru systému Windows XP:» Přejděte na kartu Start > Ovládací panely > Výkon a údržba > Možnosti napájení > Schémata nastavení napájení. Zvolené schéma napájení určuje výkon procesoru při napájení notebooku z externího zdroje nebo z baterií. Každé schéma pro externí napájení nebo napájení z baterií nastaví určitý stav výkonu procesoru. P íručka k hardwaru a softwaru 2 17

54 Napájení Po nastavení schématu napájení není třeba výkon procesoru dále řídit. V následující tabulce je pro dostupná schémata napájení popsán výkon procesoru při napájení z externího zdroje a napájení z baterií. Schéma napájení Doma nebo v kanceláři Přenosný počítač Prezentace Vždy zapnuto Minimální spotřeba Maximálně nabitá baterie Výkon procesoru při napájení z externího zdroje Notebook je vždy spuštěn s nejvyšším výkonem procesoru. Výkon je určen podle požadavků procesoru. Výkon je určen podle požadavků procesoru. Notebook je vždy spuštěn s nejvyšším výkonem procesoru. Výkon je určen podle požadavků procesoru. Výkon je určen podle požadavků procesoru. Výkon procesoru při napájení z baterií Výkon je určen podle požadavků procesoru. Výkon je určen podle požadavků procesoru. Výkon procesoru je při napájení z baterie nižší, při vybíjení baterie se postupně snižuje. Notebook je vždy spuštěn s nejvyšším výkonem procesoru. Výkon je určen podle požadavků procesoru. Výkon procesoru je při napájení z baterie nižší, při vybíjení baterie se postupně snižuje P íručka k hardwaru a softwaru

55 Napájení Jednotky bateriových zdroj Pokud je počítač připojen k externímu zdroji střídavého proudu, je napájen z elektrické sítě. Jestliže je v notebooku nabitá jednotka bateriových zdrojů a notebook není připojen k externímu zdroji napětí, je notebook napájen z baterií. Počítač přepíná mezi napájením z elektrické sítě a napájením z baterií v závislosti na dostupnosti externího zdroje střídavého proudu. Pokud například notebook obsahuje nabitou jednotku bateriových zdrojů a je napájen z externího zdroje střídavého proudu pomocí adaptéru střídavého proudu, přepne se notebook na napájení z baterií v případě, že bude adaptér střídavého proudu odpojen. Rozhodnutí, zda jednotku bateriových zdrojů ponecháte v notebooku nebo ji uskladníte, závisí na způsobu vaší práce. Ponechání jednotky bateriových zdrojů v počítači umožní její nabíjení při každém připojení počítače k externímu zdroji střídavého proudu a chrání vaši práci v případě výpadku proudu. Po vypnutí notebooku se však bude jednotka bateriových pomalu vybíjet. Z tohoto důvodu není primární jednotka bateriových zdrojů dodávána uvnitř notebooku a je třeba ji vložit před spuštěním notebooku s napájením z baterií. P íručka k hardwaru a softwaru 2 19

56 Napájení Popis jednotek bateriových zdroj Tento notebook podporuje dvě jednotky bateriových zdrojů: S notebookem je dodávána jedna primární lithioiontová jednotka bateriových zdrojů. Cestovní jednotka bateriových zdrojů je volitelná jednotka, kterou lze připojit k dolní části notebooku. Jestliže notebook nebudete používat a nebude připojený k externímu zdroji napájení déle než dva týdny, vyjměte a uložte jednotku bateriových zdrojů, jak je popsáno v části Skladování jednotky bateriových zdrojů v této kapitole, abyste prodloužili její životnost. Další informace o přerušení práce naleznete v této kapitole v části Aktivace úsporného režimu, režimu spánku nebo vypnutí počítače. ÅVAROVÁNÍ: Za účelem snížení možných bezpečnostních rizik by s tímto notebookem m la být používána pouze sada baterií dodaná s výrobkem, náhradní sada baterií od společnosti HP nebo kompatibilní sada baterií zakoupená jako dopln k od společnosti HP P íručka k hardwaru a softwaru

57 Napájení Vložení nebo vyjmutí primární jednotky bateriových zdroj ÄUPOZORN NÍ: Chcete-li zabránit ztrát dat p i vyjímání jednotky bateriových zdroj, která je jediným zdrojem napájení, spus te p ed jejím vyjmutím režim spánku nebo notebook vypn te. Vložení primární jednotky bateriových zdrojů: 1. Otočte notebook dolní stranou nahoru. 2. Zasuňte jednotku bateriových zdrojů 1 do pozice pro baterie. Uzamykací západka baterie 2 automaticky uzamkne baterii na jejím místě. P íručka k hardwaru a softwaru 2 21

58 Napájení Vyjmutí primární jednotky bateriových zdrojů: 1. Otočte notebook horní stranou dolů a pozicí baterií směrem nahoru. 2. Posuňte uzamykací západku baterie 1 doprava. 3. Posuňte a podržte uvolňovací západku baterie 2 doprava. 4. Vysuňte jednotku bateriových zdrojů 3 z notebooku P íručka k hardwaru a softwaru

59 Napájení Nabíjení jednotek bateriových zdroj V případě více jednotek bateriových zdrojů v systému probíhá nabíjení a vybíjení na základě předem daného pořadí: Pořadí nabíjení: 1. primární baterie v pozici pro baterie v notebooku 2. volitelná cestovní baterie Pořadí vybíjení: 1. volitelná cestovní baterie 2. primární baterie v pozici pro baterie v notebooku Při nabíjení jednotky bateriových zdrojů svítí indikátor stavu baterií oranžově. Po téměř úplném nabití baterie svítí indikátor stavu baterie zeleně. Jakmile jsou jednotky bateriových zdrojů zcela nabity, indikátor zhasne. Primární jednotka bateriových zdrojů se nabíjí, jestliže je v notebooku a ten je připojen k externímu zdroji. Jako zdroj externího napájení lze použít následující: adaptér střídavého proudu, volitelné stolní zařízení (pouze u vybraných modelů), volitelný napájecí adaptér. ÅVAROVÁNÍ: Za účelem snížení možného rizika by s tímto počítačem m l být používán pouze adaptér st ídavého proudu dodaný s výrobkem, náhradní adaptér st ídavého proudu od společnosti HP nebo adaptér st ídavého proudu zakoupený jako dopln k od společnosti HP. P íručka k hardwaru a softwaru 2 23

60 Napájení Nabíjení nové jednotky bateriových zdroj Jednotku bateriových zdrojů plně nabijte v době, kdy je notebook pomocí adaptéru střídavého proudu připojen k externímu zdroji napájení. Pokud je nová jednotka bateriových zdrojů nabita pouze částečně, budete moci spustit notebook, ale ukazatel stavu nabití baterie nebude pravděpodobně přesný. Nabíjení používané jednotky bateriových zdroj Postup pro prodloužení životnosti baterie a zlepšení přesnosti ukazatele stavu nabití baterie: Před začátkem nabíjení umožněte, aby se jednotka bateriových zdrojů během normálního používání vybila na 10 % úrovně plného nabití. Jednotku bateriových zdrojů nabijte vždy úplně P íručka k hardwaru a softwaru

61 Napájení Sledování nabití jednotky bateriových zdroj V této části je uvedeno několik způsobů určení úrovně nabití jednotky bateriových zdrojů. Získání p esných informací o stavu nabití Pokud chcete zvýšit přesnost všech ukazatelů stavu nabití baterií, proveďte následující akce: Před začátkem nabíjení umožněte, aby se jednotka bateriových zdrojů během normálního používání vybila přibližně na 10 % úrovně plného nabití. Jednotku bateriových zdrojů nabijte vždy úplně. Jestliže jednotka bateriových zdrojů nebyla používána po dobu jednoho měsíce nebo déle, proveďte místo pouhého nabití kalibraci. Pokyny ke kalibraci naleznete v této kapitole v části Kalibrace jednotky bateriových zdrojů. Zobrazení informací o stavu nabití na obrazovce V této části je popsán způsob přístupu k ukazatelům stavu nabití baterie a jejich vyhodnocení. Zobrazení ukazatel stavu nabití Chcete-li zobrazit informace o stavu kterékoli jednotky bateriových zdrojů v notebooku, proveďte následující akce: Poklepejte na ikonu Měřič napájení v oznamovací oblasti (v pravé části hlavního panelu). nebo Přejděte na kartu Start > Ovládací panely > Výkon a údržba > Možnosti napájení > Měřič napájení. P íručka k hardwaru a softwaru 2 25

62 Napájení Vyhodnocení ukazatel stavu nabití Většina ukazatelů nabití baterií udává stav baterií jako procentuální hodnotu i jako zbývající dobu provozu v minutách: Procentuální hodnota označuje přibližnou zbývající úroveň nabití v jednotce bateriových zdrojů. Čas označuje přibližnou zbývající dobu provozu při napájení z jednotky bateriových zdrojů při zachování aktuální úrovně odběru proudu. Zbývající doba provozu se například zkrátí, pokud zahájíte přehrávání disku DVD, a prodlouží, jestliže přehrávání disku DVD ukončíte. Většina ukazatelů stavu nabití identifikuje jednotky bateriových zdrojů podle umístění: Umístění č. 1 je jednotka bateriových zdrojů v primární pozici pro baterie. Umístění č. 2 označuje volitelnou cestovní jednotku bateriových zdrojů. V některých případech může být v okně Měřič napájení ikona jednotky bateriových zdrojů překryta ikonou blesku. Tato ikona označuje nabíjení jednotky bateriových zdrojů v daném umístění. 2 26P íručka k hardwaru a softwaru

63 Napájení Postup vp ípad vybití baterií Informace uvedené v této části popisují výstrahy a reakce systému nastavené výrobcem. Některé výstrahy na stav vybití baterií a reakce systému je možné změnit v okně Možnosti napájení v Ovládacích panelech systému Windows. Předvolby nastavené v okně Možnosti napájení nemají vliv na funkci indikátorů. Zjišt ní stavu vybití baterií V této části je uveden způsob zjištění stavu vybití baterie a stavu kritického vybití baterie. Stav vybití baterií Pokud se vybije jednotka bateriových zdrojů, která je jediným zdrojem napájení pro notebook, začne indikátor stavu baterie oranžově blikat. Stav kritického vybití baterií Pokud stav vybití baterií nevyřešíte, přejde notebook do stavu kritického vybití baterií a oranžový indikátor baterie začne blikat rychleji. Stav kritického vybití baterií se projeví takto: Pokud je povolen režim spánku a notebook je zapnutý nebo je v úsporném režimu, dojde k aktivaci režimu spánku. Pokud je režim spánku zakázán a notebook je zapnutý nebo je v úsporném režimu, zůstane notebook krátce v úsporném režimu. Následně dojde k vypnutí a ke ztrátě veškeré neuložené práce. Chcete-li ověřit, zda je režim spánku povolen, postupujte následovně: 1. Přejděte na kartu Start > Ovládací panely > Výkon a údržba > Možnosti napájení > Režim spánku. 2. Zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko Zapnout podporu režimu spánku. P íručka k hardwaru a softwaru 2 27

64 Napájení ešení stavu vybití baterií ÄUPOZORN NÍ: Chcete-li snížit riziko ztráty dat poté, co notebook dosáhl stavu kritického vybití baterií a aktivoval režim spánku, obnovte napájení až poté, co zhasnou indikátory napájení a úsporného režimu. K dispozici je externí napájení Pokud je k dispozici externí napájení, můžete stav vybití baterie vyřešit některou z následujících možností: Připojte adaptér střídavého proudu. Použijte volitelný napájecí adaptér. K dispozici je nabitá jednotka bateriových zdroj Je-li k dispozici nabitá jednotka bateriových zdrojů, můžete stav vybití baterie vyřešit takto: 1. Vypněte notebook nebo aktivujte režim spánku. 2. Vložte nabitou jednotku bateriových zdrojů. 3. Zapněte notebook. Není k dispozici žádný zdroj napájení Není-li k dispozici žádný zdroj napájení, můžete stav vybití baterie vyřešit takto: Zapněte režim spánku. nebo Uložte práci a vypněte notebook. Notebook nem že ukončit režim spánku Jestliže notebook nemá dostatek energie pro ukončení režimu spánku, můžete stav vybití baterie vyřešit některou z následujících možností: 1. Vložte nabitou jednotku bateriových zdrojů nebo připojte počítač k externímu napájení. 2. Ukončete režim spánku stisknutím tlačítka napájení a úsporného režimu P íručka k hardwaru a softwaru

65 Napájení Kalibrace jednotky bateriových zdroj Četnost použití kalibrace Jednotku bateriových zdrojů by nemělo být nutné kalibrovat častěji než jedenkrát za měsíc ani v případě, že je intenzivně používána. Není nutné kalibrovat novou jednotku bateriových zdrojů před prvním použitím. Kalibraci jednotky bateriových zdrojů proveďte v následujících případech: Ukazatele nabití baterie se zdají být nepřesné. Pozorujete výraznou změnu doby provozu baterie. Jednotka bateriových zdrojů nebyla používána po dobu jednoho měsíce nebo delší. Zp sob provedení kalibrace Při kalibraci jednotky bateriových zdrojů je nutné jednotku plně nabít, plně vybít a poté opět plně nabít. Nabíjení jednotky bateriových zdroj Jednotku bateriových zdrojů lze nabít bez ohledu na to, zda je notebook vypnutý či zapnutý, nabíjení však probíhá rychleji, pokud je notebook vypnutý. Při nabíjení jednotky bateriových zdrojů postupujte následujícím způsobem: 1. Vložte do notebooku jednotku bateriových zdrojů. 2. Připojte notebook k elektrické zásuvce, volitelnému napájecímu adaptéru nebo k volitelnému stolnímu zařízení (pouze u vybraných modelů). Indikátor stavu baterií na notebooku se rozsvítí. 3. Ponechejte přenosný počítač připojený k externímu zdroji napájení, dokud nebude jednotka bateriových zdrojů zcela nabita. Indikátor stavu baterií na notebooku zhasne. P íručka k hardwaru a softwaru 2 29

66 Napájení Vybíjení jednotky bateriových zdroj Před začátkem procesu plného vybití zakažte režim spánku. Zakázání režimu spánku: 1. Přejděte na kartu Start > Ovládací panely > Výkon a údržba > Možnosti napájení > Režim spánku. 2. Zrušte zaškrtnutí políčka Zapnout podporu režimu spánku. 3. Klepněte na tlačítko Použít. Během vybíjení jednotky bateriových zdrojů musí být notebook zapnutý. Jednotku bateriových zdrojů můžete vybíjet bez ohledu na to, zda notebook používáte či nikoli, vybíjení však probíhá rychleji, pokud notebook používáte. Chcete-li notebook během vybíjení ponechat bez dozoru, uložte před zahájením vybíjení veškerou práci. Jestliže během vybíjení notebook občas používáte a nastavili jste časové limity pro funkce úspory energie, bude systém během vybíjení provádět následující akce: Monitor nebude automaticky vypnut. V době nečinnosti notebooku nebude automaticky snížena rychlost pevného disku. Notebook nepřejde do úsporného režimu aktivovaného systémem P íručka k hardwaru a softwaru

67 Napájení Postup pro úplné vybití jednotky bateriových zdrojů: 1. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu Měřič napájení v oblasti upozornění (ve vzdálenější pravé části hlavního panelu) a potom vyberte příkaz Upravit nastavení napájení. nebo Přejděte na kartu Schémata nastavení napájení klepnutím na možnosti Start > Ovládací panely > Výkon a údržba > Možnosti napájení > Schémata nastavení napájení. 2. Poznamenejte si 4 možnosti nastavené ve sloupci Napájen bateriemi, abyste je mohli po kalibraci znovu nastavit. 3. Nastavte u všech čtyř možností položku Nikdy. 4. Klepněte na tlačítko OK. 5. Odpojte notebook od externího zdroje napájení, ale nevypínejte jej. 6. Napájejte notebook z baterie, dokud nebude jednotka bateriových zdrojů zcela vybita. Po dosažení stavu vybití baterií začne indikátor stavu baterií oranžově blikat. Jakmile je jednotka bateriových zdrojů úplně vybitá, indikátor stavu baterií zhasne a notebook se vypne. P íručka k hardwaru a softwaru 2 31

68 Napájení Nabíjení jednotky bateriových zdroj Při opakovaném nabíjení jednotky bateriových zdrojů postupujte následujícím způsobem: 1. Připojte notebook k externímu zdroji napájení a ponechejte jej připojený, dokud nebude jednotka bateriových zdrojů znovu zcela nabita. Po úplném nabití indikátor stavu baterií na notebooku zhasne. Během nabíjení jednotky bateriových zdrojů můžete notebook používat, nabíjení však probíhá rychleji, pokud je vypnutý. 2. Po úplném nabití jednotky bateriových zdrojů a zhasnutí indikátoru stavu baterií notebook zapněte (pokud je vypnutý). 3. Přejděte na kartu Schémata nastavení napájení klepnutím na možnosti Start > Ovládací panely > Výkon a údržba > Možnosti napájení > Schémata nastavení napájení. 4. Použijte nastavení, které jste si předtím poznamenali. Zadejte znovu nastavení, která jste si poznamenali pro položky ve sloupcích Napájen ze sítě a Napájen bateriemi. 5. Klepněte na tlačítko OK. ÄUPOZORN NÍ: Po kalibraci jednotky bateriových zdroj op t povolte režim spánku. Pokud jej znovu nepovolíte, m že následkem toho dojít k úplnému vyčerpání baterie a p ípadn ke ztrát dat. Chcete-li znovu povolit režim spánku, p ejd te na kartu Start > Nastavení > Ovládací panely > Výkon a údržba > Možnosti napájení > Režim spánku. Zaškrtn te políčko Zapnout podporu režimu spánku a klepn te na tlačítko Použít P íručka k hardwaru a softwaru

69 Napájení Úspora energie baterií Pomocí postupů a nastavení pro úsporu energie baterií popsaných v této části můžete prodloužit dobu provozu notebooku napájeného bateriemi při jediném nabití jednotky bateriových zdrojů. Úspora energie p i práci Chcete-li při používání notebooku šetřit energií, proveďte následující akce: Ukončete nečinné aplikace pracující s modemem a všechna nepoužívaná bezdrátová i kabelová připojení k místní síti (LAN). Odpojte nepoužívaná externí zařízení, která nejsou připojena k externímu zdroji napájení. Vypněte nebo vyjměte nepoužívanou volitelnou kartu PC. Další informace naleznete v kapitole 5, Hardwarové součásti. Vyjměte nepoužívané disky CD a DVD. Pomocí klávesových zkratek FN+F9 a FN+F10 upravte jas obrazovky podle potřeby. Používejte místo interních reproduktorů volitelné externí reproduktory se samostatným napájením nebo podle potřeby upravte hlasitost systému. Pomocí klávesové zkratky FN+F4 nebo vypnutím podpory pro příslušné zařízení v systému Windows vypněte zařízení připojené k výstupní zásuvce typu S-video (pouze u vybraných modelů). Při formátování disket připojte notebook k externímu zdroji napájení. Při přerušení práce aktivujte úsporný režim nebo režim spánku nebo notebook vypněte. P íručka k hardwaru a softwaru 2 33

70 Napájení Výb r nastavení pro úsporu energie Chcete-li v notebooku nastavit možnosti pro úsporu energie, proveďte následující akce: Vyberte kratší prodlevu pro aktivaci spořiče obrazovky a vyberte spořič obrazovky s jednoduchou grafikou a bez složitých animací. Chcete-li nastavit spořič obrazovky, postupujte následujícím způsobem: Klepněte na možnosti Start > Ovládací panely > Vzhled a motivy > Vybrat spořič obrazovky. V operačním systému vyberte schéma napájení s nízkou spotřebou energie. Další informace najdete v této kapitole v části Nastavení a změna schématu napájení. Skladování jednotky bateriových zdroj ÄUPOZORN NÍ: Chcete-li zabránit poškození jednotky bateriových zdroj, nevystavujte ji dlouhodob vysokým teplotám. Jestliže notebook nebudete používat a bude odpojen od externího napájení déle než dva týdny, vyjměte všechny jednotky bateriových zdrojů a uložte je odděleně. Chcete-li prodloužit životnost skladované nabité jednotky bateriových zdrojů, skladujte ji na chladném, suchém místě. Pomocí následující tabulky můžete odhadnout dobu, po kterou lze bezpečně uskladnit jednotku bateriových zdrojů. Uvedené doby skladování jsou určeny pro jednotku bateriových zdrojů s úrovní nabití 50 %. Plně nabitou jednotku bateriových zdrojů je možné bezpečně skladovat déle, baterii s nízkou úrovní nabití lze bezpečně skladovat kratší dobu. Jestliže byla jednotka bateriových zdrojů skladována po dobu 1 měsíce nebo déle, proveďte před jejím použitím její kalibraci. Rozsah teplot ( F) Rozsah teplot ( C) Bezpečná doba skladování 115 až až 60 Méně než 1 měsíc 79 až až 45 Nejdéle 3 měsíce 32 až 77 0 až 25 1 rok 2 34 P íručka k hardwaru a softwaru

71 Napájení Likvidace použité jednotky bateriových zdroj ÅVAROVÁNÍ: Chcete-li zabránit požáru nebo popálení, nepokoušejte se jednotku bateriových zdroj rozebírat, rozbíjet nebo propichovat, zkratovat její elektrické kontakty nebo ji vystavovat ohni či pono ovat do vody. Nevystavujte jednotku bateriových zdroj teplotám nad 60 C. N Pokud jednotka bateriových zdroj dosáhla konce životnosti, nelikvidujte ji společn s domovním odpadem. Postupujte podle zákon a na ízení pro likvidaci jednotek bateriových zdroj počítač platných v dané oblasti. V Evrop odevzdejte jednotky bateriových zdroj k recyklaci do sb rny nebo ji vra te společnosti HP, autorizovaným partner m nebo jejich zástupc m. P íručka k hardwaru a softwaru 2 35

72 3 Ukazovací za ízení a klávesnice Ukazovací za ízení TouchPad (pouze u vybraných model ) Následující ilustrace a tabulka označují a popisují zařízení TouchPad na notebooku. Součást Popis 1 Zařízení TouchPad* Slouží k přesunutí ukazatele a výběru nebo aktivaci položek na obrazovce. Lze je nastavit na provádění dalších funkcí myši, jako je posun, výběr nebo poklepání. (pokračování) P íručka k hardwaru a softwaru 3 1

73 Ukazovací za ízení a klávesnice Součást 2 Levé tlačítko zařízení TouchPad* 3 Pravé tlačítko zařízení TouchPad* 4 Rolovací oblast zařízení TouchPad* Popis Práce se za ízením TouchPad Používá se stejně jako levé tlačítko externí myši. Používá se stejně jako pravé tlačítko externí myši. Umožňuje posun nahoru nebo dolů. * V této tabulce je popsáno výchozí nastavení. Informace o změnách funkcí zařízení TouchPad naleznete v části Nastavení předvoleb myši v této kapitole. Chcete-li přesunout kurzor, posouvejte prst po povrchu zařízení TouchPad ve směru, kterým chcete kurzor přesunout. Levé a pravé tlačítko zařízení TouchPad se používá stejným způsobem jako levé a pravé tlačítko externí myši. Chcete-li pomocí oblasti zařízení TouchPad pro vertikální posuv posouvat zobrazení nahoru a dolů, přejíždějte prstem nahoru a dolů po vyvýšené oblasti. 3 2 P íručka k hardwaru a softwaru

74 Ukazovací za ízení a klávesnice Ukazovátko (pouze u vybraných model ) Součást Popis 1 Ukazovátko Slouží k přesunutí ukazatele a výběru nebo aktivaci položek na obrazovce. 2 Levé tlačítko ukazovátka Používá se stejně jako levé tlačítko externí myši. 3 Pravé tlačítko ukazovátka Používá se stejně jako pravé tlačítko externí myši. P íručka k hardwaru a softwaru 3 3

75 Ukazovací za ízení a klávesnice Použití ukazovátka Chcete-li přesunout ukazatel myši, zatlačte na ukazovátko směrem, kterým jej chcete přesunout. Stiskněte levé nebo pravé tlačítko ukazovátka stejným způsobem jako levé nebo pravé tlačítko na externí myši. Výměna uzávěru ukazovátka: 1. Vypněte notebook. 2. Opatrně vytáhněte použitý uzávěr ukazovátka. 3. Zatlačte na místo náhradní uzávěr. Náhradní uzávěry nejsou dodávány s notebookem. 3 4 P íručka k hardwaru a softwaru

76 Ukazovací za ízení a klávesnice Práce s externí myší K notebooku lze připojit externí myš s rozhraním USB prostřednictvím jednoho z portů na pravé nebo levé straně notebooku. Externí sériovou myš nebo externí myš pro rozhraní PS/2 nebo USB lze k systému připojit prostřednictvím jednoho z konektorů na volitelném stolním zařízení (pouze u vybraných modelů). Nastavení p edvoleb myši V dialogovém okně Myš vlastnosti v operačním systému Windows lze měnit vlastní nastavení ukazovacích zařízení, včetně následujících: Klepnutí pomocí zařízení TouchPad, které umožňuje jedním klepnutím na zařízení TouchPad vybrat objekt a dvojitým klepnutím na něj poklepat (ve výchozím nastavení povoleno). Funkce Edge Motion, která umožňuje pokračovat v pohybu poté, co váš prst dosáhne okraje zařízení TouchPad (ve výchozím nastavení zakázáno). Povolení nebo zakázání ukazovacích zařízení (ve výchozím nastavení povoleno). V okně Myš vlastnosti jsou k dispozici také další možnosti, například nastavení stop nebo rychlosti kurzoru. Zobrazení okna Myš vlastnosti:» Klepněte na ikonu Start > Ovládací panely > Tiskárny a jiný hardware > Myš. P íručka k hardwaru a softwaru 3 5

77 Ukazovací za ízení a klávesnice Klávesové zkratky Klávesové zkratky jsou přednastavené kombinace klávesy FN 1 aklávesy ESC 2 nebo některé z funkčních kláves 3. Ikony na funkčních klávesách F3, F4 a F8 až F10 znázorňují funkce klávesových zkratek. Funkce a postupy použití klávesových zkratek jsou uvedeny v následujících částech. Váš notebook se může od ilustrace v této části mírně lišit. Součást Popis 1 Klávesa FN Stisknutím v kombinaci s funkční klávesou nebo klávesou ESC lze aktivovat často používané systémové funkce. 2 Klávesa ESC Stisknutím v kombinaci s klávesou FN lze aktivovat často používané systémové funkce. 3 Funkční klávesy Stisknutím v kombinaci s klávesou FN lze aktivovat často používané systémové funkce. 3 6P íručka k hardwaru a softwaru

78 Ukazovací za ízení a klávesnice Stručný p ehled klávesových zkratek Funkce Kombinace kláves pro aktivaci funkce Kombinace kláves pro deaktivaci funkce Aktivace úsporného režimu FN+F3 Tlačítko napájení/ úsporného režimu Přepnutí mezi displejem notebooku a externím displejem FN+F4 FN+F4 Zobrazení informací o baterii FN+F8 FN+F8 Snížení jasu obrazovky FN+F9 není k dispozici Zvýšení jasu obrazovky FN+F10 není k dispozici Zobrazení systémových informací FN+ESC FN+ESC P íručka k hardwaru a softwaru 3 7

79 Ukazovací za ízení a klávesnice Aktivace úsporného režimu (FN+F3) Pokud je notebook zapnut, můžete stisknutím klávesové zkratky FN+F3 aktivovat úsporný režim. Po aktivaci úsporného režimu je práce uložena v paměti RAM, obrazovka je prázdná a šetří se energie. Pokud se notebook nachází v úsporném režimu, bliká indikátor napájení a úsporného režimu. Ukončení úsporného režimu:» Stiskněte tlačítko napájení/úsporného režimu. Klávesová zkratka FN+F3 je výrobcem nastavena pro aktivaci úsporného režimu. Funkci klávesové zkratky FN+F3, označované v systému Windows jako tlačítko režimu spánku, je možné změnit. Klávesovou zkratku FN+F3 je například možné nastavit tak, aby místo úsporného režimu aktivovala režim spánku. Další informace o úsporném režimu, režimu spánku a změně funkce klávesové zkratky FN+F3 naleznete v kapitole 2, Napájení. 3 8 P íručka k hardwaru a softwaru

80 Ukazovací za ízení a klávesnice P epnutí monitoru (FN+F4) Klávesová zkratka FN+F4 přepíná zobrazení mezi zobrazovacími zařízeními připojenými ke konektoru externího monitoru nebo výstupní zásuvce typu S-video notebooku (pouze u vybraných modelů). Jestliže je k notebooku například připojen externí monitor, můžete opakovaným stisknutím klávesové zkratky FN+F4 přepínat mezi zobrazením na monitoru notebooku, zobrazením na externím monitoru a simultánním zobrazením na monitoru notebooku i externím monitoru. Většina externích monitorů přijímá informace k zobrazení z notebooku pomocí externího standardu zobrazování VGA. Klávesová zkratka FN+F4 umožňuje také přepínat zobrazení mezi jinými zařízeními přijímajícími informace pro zobrazení videa z notebooku. Aktivační klávesa FN+F4 podporuje následující 4 typy přenosu videa (v závorkách jsou uvedeny příklady zařízení, které tyto typy používají): LCD (monitor notebooku), externí zobrazení VGA (většina externích monitorů), S-Video (televize, videokamery, videorekordéry a karty pro digitalizaci videa se vstupními konektory typu S-video, u vybraných modelů), kompozitní video (televizory, videokamery, videorekordéry a karty pro nahrávání videa se vstupními konektory pro kompozitní video) v případě připojení k volitelnému stolnímu zařízení (pouze u vybraných modelů). Zobrazení informací o stavu nabití baterie (FN+F8) Stisknutím klávesové zkratky FN+F8 zobrazíte informace o nabití baterií u všech nainstalovaných jednotek bateriových zdrojů. Na monitoru naleznete informace o tom, které jednotky bateriových zdrojů se nabíjejí, a zjistíte úroveň nabití v jednotlivých jednotkách. Umístění jednotek bateriových zdrojů jsou označena číslicemi: Umístění č. 1 označuje primární jednotku bateriových zdrojů. Umístění č. 2 označuje volitelnou cestovní jednotku bateriových zdrojů. P íručka k hardwaru a softwaru 3 9

81 Ukazovací za ízení a klávesnice Snížení jasu obrazovky (FN+F9) Stisknutím klávesové zkratky FN+F9 můžete snížit jas obrazovky. Stisknutím a podržením kláves této klávesové zkratky se bude úroveň jasu obrazovky měnit postupně. Zvýšení jasu obrazovky (FN+F10) Stisknutím klávesové zkratky FN+F10 můžete jas obrazovky zvýšit. Stisknutím a podržením kláves této klávesové zkratky se bude úroveň jasu obrazovky měnit postupně. Zobrazení systémových informací (FN+ESC) Stisknutím klávesové zkratky FN+ESC zobrazíte informace o hardwarových součástech systému a čísla verzí systémového softwaru. Dalším stisknutím klávesové zkratky FN+ESC odstraníte systémové informace z obrazovky. Datum systému BIOS je současně číslem verze systémové paměti ROM. Datum systému BIOS se může zobrazit v desítkovém formátu, například 10/19/2004 F.07. Použití klávesových zkratek u externích klávesnic V následující tabulce je uveden popis použití určitých klávesových zkratek na externích klávesnicích: Klávesy notebooku FN+ESC FN+F4 FN+F8 Klávesy externí klávesnice SCROLL LOCK+SCROLL LOCK+ESC* SCROLL LOCK+SCROLL LOCK+F4* SCROLL LOCK+SCROLL LOCK+F8* * Dvojí stisknutí klávesy SCROLL LOCK na externí klávesnici je náhradou klávesy FN na klávesnici notebooku P íručka k hardwaru a softwaru

82 Ukazovací za ízení a klávesnice Tlačítka Quick Launch (pouze u vybraných model ) Tlačítka Quick Launch slouží ke spouštění často používaných aplikací. Součást 1 Tlačítko Info Center (Informační středisko) Popis Zobrazí Informační středisko, které umožňuje otevřít různá softwarová řešení. Další informace naleznete včásti Informační středisko Info Center (pouze vybrané modely) v kapitole 4, Multimédia. 2 Tlačítko režimu prezentace Spustí režim prezentace. Zobrazí aplikaci, složku, soubor nebo web a zároveň zobrazí informace jak na monitoru notebooku, tak na externím zařízení připojeném k některému z následujících konektorů: port externího monitoru, výstupní zásuvka typu S-video, porty a konektory na volitelném stolním zařízení. P íručka k hardwaru a softwaru 3 11

83 Ukazovací za ízení a klávesnice Numerická klávesnice Notebook obsahuje integrovanou numerickou klávesnici a podporuje volitelnou externí numerickou klávesnici nebo volitelnou externí klávesnici, jejíž součástí je numerická klávesnice. Váš notebook se může od ilustrace v této části mírně lišit. Součást Popis 1 Indikátor Num Lock 2 Klávesa NUM LOCK 3 Integrovaná numerická klávesnice 4 Klávesa FN 3 12 P íručka k hardwaru a softwaru

84 Ukazovací za ízení a klávesnice Použití integrované numerické klávesnice 15 kláves na integrované numerické klávesnici lze používat stejně jako klávesy externí numerické klávesnice. Po zapnutí integrované numerické klávesnice bude mít každá klávesa této klávesnice přiřazenu funkci označenou ikonou v pravém horním rohu klávesy. Zapnutí a vypnutí integrované numerické klávesnice Integrovanou numerickou klávesnici zapnete stisknutím kombinace kláves FN+NUM LOCK. Rozsvítí se indikátor Num Lock. Chcete-li obnovit přiřazení kláves k jejich standardním funkcím, stiskněte znovu kombinaci kláves FN+NUM LOCK. Integrovaná numerická klávesnice není funkční, pokud je k notebooku nebo k volitelnému stolnímu zařízení (pouze vybrané modely) připojena externí klávesnice nebo numerická klávesnice. P epnutí funkcí kláves na integrované numerické klávesnici Pomocí klávesy FN nebo kombinace kláves FN+SHIFT je možné u kláves integrované numerické klávesnice dočasně přepínat mezi jejich funkcemi standardní klávesnice a jejich funkcemi numerické klávesnice. Chcete-li u klávesy na numerické klávesnici aktivovat funkci numerické klávesnice v době, kdy je numerická klávesnice vypnuta, stiskněte a podržte klávesu FN a zároveň stiskněte danou klávesu numerické klávesnice. Dočasné použití kláves na numerické klávesnici jako standardních kláves v době, kdy je numerická klávesnice zapnuta: Malými písmeny můžete psát, pokud stisknete a podržíte klávesu FN. Chcete-li psát velkými písmeny, stiskněte a podržte kombinaci kláves FN+SHIFT. P íručka k hardwaru a softwaru 3 13

85 Ukazovací za ízení a klávesnice Použití externí numerické klávesnice Většina kláves na mnoha externích numerických klávesnicích má různou funkci podle toho, zda je režim Num Lock zapnutý nebo vypnutý. (Ve výchozím nastavení je režim Num Lock vypnutý.) Příklad: Pokud je funkce Num Lock zapnuta, slouží většina kláves numerické klávesnice k zadávání číslic. Pokud je funkce Num Lock vypnuta, lze klávesy numerické klávesnice obvykle používat jako klávesy se šipkami nebo klávesy PAGE UP či PAGE DOWN. Pokud je na externí numerické klávesnici zapnut režim Num Lock, rozsvítí se na notebooku indikátor Num Lock. Při vypnutí režimu Num Lock na externí numerické klávesnici indikátor Num Lock na notebooku zhasne. Pokud je připojena externí numerická klávesnice, nelze integrovanou numerickou klávesnici zapnout. Zapnutí nebo vypnutí režimu Num Lock p i práci Zapnutí nebo vypnutí režimu Num Lock při práci na externí numerické klávesnici:» Stiskněte klávesu NUM LOCK na externí numerické klávesnici, nikoli na notebooku P íručka k hardwaru a softwaru

86 4 Multimédia Zvukové funkce Následující obrázek a tabulka popisují funkce zvuku v notebooku. Součásti dodávané s notebookem se mohou lišit podle jednotlivých zeměpisných oblastí a podle modelů. Na ilustracích v této kapitole jsou popsány standardní součásti většiny modelů notebooků. Orientujte se podle obrázku, který nejvíce odpovídá vašemu notebooku. P íručka k hardwaru a softwaru 4 1

87 Multimédia Součást Popis 1 Tlačítko ztlumení hlasitosti Vypne zvuk notebooku. 2 Indikátor ztlumení hlasitosti Svítí: Zvuk notebooku je vypnut. 3 Tlačítko snížení hlasitosti Sníží hlasitost zvuku notebooku. 4 Tlačítko zvýšení hlasitosti Zvýší hlasitost zvuku notebooku. 5 Zásuvka zvukového vstupu (pro mikrofon) 6 Zásuvka zvukového výstupu (pro sluchátka) Slouží k připojení volitelného stereofonního nebo monofonního mikrofonu. Pokud je připojena k volitelným stereofonním reproduktorům s vlastním napájením, sluchátkům, sluchátkům s mikrofonem nebo zvukovému výstupu televize, reprodukuje zvuk notebooku. 7 Reproduktory (2) Reprodukují zvuk notebooku. 4 2 P íručka k hardwaru a softwaru

88 Multimédia Součást Popis 1 Reproduktor Vytváří zvuk notebooku. 2 Zásuvka zvukového výstupu (pro sluchátka) 3 Zásuvka zvukového vstupu (pro mikrofon) Pokud je připojena k volitelným stereofonním reproduktorům s vlastním napájením, sluchátkům, sluchátkům s mikrofonem nebo zvukovému výstupu televize, reprodukuje zvuk notebooku. Slouží k připojení volitelného stereofonního nebo monofonního mikrofonu. P íručka k hardwaru a softwaru 4 3

89 Multimédia Použití zásuvky zvukového vstupu (pro mikrofon) Notebook je vybaven zásuvkou pro stereofonní mikrofon, která podporuje stereofonní prostorový a monofonní mikrofon. Pomocí aplikace pro záznam zvuku a externího stereomikrofonu můžete pořizovat stereofonní (dvoukanálové) nahrávky pro přehrávání stereo. Pro připojení do zásuvky pro mikrofon použijte mikrofon s 3,5milimetrovým konektorem. Použití zásuvky zvukového výstupu (pro sluchátka) ÅVAROVÁNÍ: Chcete-li omezit riziko poškození sluchu, nastavte vhodnou hlasitost d íve, než si nasadíte sluchátka nebo náhlavní soupravu. Zásuvka pro sluchátka slouží také k připojení zvukových funkcí zařízení pro přehrávání zvuku a videa, jako je televize či videorekordér. Připojení zařízení k zásuvce pro sluchátka: Používejte pouze 3,5milimetrové stereofonní konektory. Nejlepší kvality zvuku dosáhnete použitím sluchátek s elektrickým odporem 24 až 32 ohmů. Pokud je k zásuvce pro sluchátka připojeno zařízení, jsou interní reproduktory vypnuty. 4 4 P íručka k hardwaru a softwaru

90 Multimédia Nastavení hlasitosti Hlasitost nastavíte pomocí některého z následujících ovládacích prvků: Tlačítka hlasitosti na notebooku (pouze vybrané modely): Chcete-li zvuk vypnout nebo obnovit, stiskněte tlačítko ztlumení zvuku. Zvuk zeslabíte stisknutím tlačítka pro zeslabení. Zvuk zesílíte stisknutím tlačítka pro zesílení. Ovládání hlasitosti v systému Windows: 1. Klepněte na ikonu Hlasitost v oznamovací oblasti (v pravé části hlavního panelu). 2. Podle toho, zda chcete hlasitost zvýšit nebo snížit, přetáhněte posuvník nahoru nebo dolů. (Nebo můžete zaškrtnutím políčka Ztlumit ztlumit zvuk.) nebo 1. Poklepejte na ikonu Hlasitost. 2. Ve sloupci Ovládání hlasitosti přetáhněte posuvník Hlasitost nahoru nebo dolů podle toho, zda chcete hlasitost zvýšit nebo snížit. Můžete rovněž upravit vyvážení nebo ztlumit hlasitost. Hlasitost můžete nastavit také v rámci některých aplikací. Nenachází-li se ikona Hlasitost v oznamovací oblasti, lze ji tam vložit provedením následujících kroků. 1. Klepněte na položky Start > Ovládací panely > Zvuky a zařízení pro práci se zvukem a řečí > Zvuky a zvuková zařízení. 2. Klepněte na kartu Hlasitost. 3. Zaškrtněte políčko Umístit ikonu hlasitosti na hlavní panel. 4. Klepněte na tlačítko Použít. P íručka k hardwaru a softwaru 4 5

91 Multimédia Funkce videa (pouze u vybraných model ) Notebook zahrnuje výstupní zásuvku typu S-video se 7 kolíky, která slouží k připojení volitelného zařízení typu S-video, například televize, videorekordéru, videokamery, zpětného projektoru nebo karty pro digitalizaci videa. Při připojení zařízení typu S-video do výstupní zásuvky typu S-video může notebook současně podporovat zobrazení na displeji notebooku a na jakémkoli dalším podporovaném externím displeji. Připojení typu S-video obvykle poskytuje vyšší kvalitu obrazu než připojení typu kompozitní video. Chcete-li přenášet videosignál prostřednictvím výstupní zásuvky typu S-video, bude nutné použít kabel S-video, který lze zakoupit u většiny prodejců spotřební elektroniky. Jestliže kombinujete funkce zvuku a obrazu, jako například přehrávání filmu z volitelné jednotky DVD v multifunkční pozici v televizoru, bude rovněž nutné použít standardní zvukový kabel, který lze zakoupit u většiny prodejců spotřební elektroniky. 4 6P íručka k hardwaru a softwaru

92 Multimédia Použití výstupní zásuvky typu S-video Připojení zařízení pro přehrávání videa k výstupní zásuvce typu S-video: 1. Připojte jeden konec kabelu S-video k výstupní zásuvce S-video na notebooku. 2. Podle pokynů v dokumentaci dodávané se zařízením připojte druhý konec kabelu do videozařízení. Pokud není výstupní zásuvka typu S-video na notebooku přístupná, protože je notebook vložen do volitelné stolní jednotky, můžete zařízení připojit k výstupní zásuvce typu S-video na stolní jednotce. P íručka k hardwaru a softwaru 4 7

93 Multimédia P ipojení monitoru nebo projektoru Chcete-li k notebooku připojit externí monitor nebo projektor, připojte kabel monitoru do portu externího monitoru na levé straně notebooku. Váš notebook se může od ilustrace v této části mírně lišit. V případě, že se na správně připojeném externím monitoru nebo projektoru nezobrazí žádný obraz, zkuste klávesovou zkratkou FN+F4 přepnout zobrazení na monitor. 4 8 P íručka k hardwaru a softwaru

94 Multimédia Multimediální software Pro použití v notebooku je podporován následující software: Windows Media Player: Přehrává zvukové disky CD a videodisky DVD a kopíruje zvukové a datové disky CD. Tento software je součástí operačního systému Windows. InterVideo WinDVD: Přehrává video na discích CD a DVD. Tento software je v některých noteboocích předinstalován. Můžete jej také získat některým z následujících způsobů: Nainstalujte program WinDVD z disku CD-ROM Application and Driver Recovery dodávaného s většinou notebooků HP. Nemáte-li disk CD-ROM Application and Driver Recovery, požádejte středisko péče o zákazníky o kopii řešení pro obnovení pro daný notebook. Software je možné stáhnout z webového serveru HP: InterVideo WinDVD Creator Plus: Umožňuje vytvářet, upravovat a vypalovat filmy na disky DVD nebo Video CD. Tento software je umístěn na disku CD-ROM InterVideo WinDVD Creator, který je dodáván s vybranými notebooky. Sonic RecordNow!: Umožňuje vytvářet kopie datových nebo zvukových disků CD a DVD a vytvářet vlastní zvukové disky CD a DVD. Program RecordNow! je předinstalován v některých noteboocích. Dodržování upozorn ní na autorská práva Vytváření neautorizovaných kopií materiálu chráněného autorskými právy, včetně počítačových programů, filmů, vysílání a zvukových záznamů, je podle platných zákonů o autorských právech trestným činem. Nepoužívejte notebook k uvedeným účelům. P íručka k hardwaru a softwaru 4 9

95 Multimédia Instalace softwaru Chcete-li u notebooků bez optické jednotky používat disky CD nebo DVD, je třeba použít volitelnou externí jednotku MultiBay nebo MultiBay II. Instalace softwaru dodávaného s notebookem na disku CD-ROM: 1. Disk CD se softwarem vložte do optické jednotky (pouze u vybraných modelů) nebo do volitelné externí jednotky MultiBay nebo MultiBay II. Pokud je povolena funkce automatického spouštění, zobrazí se průvodce instalací. Pokud je tato funkce zakázána, klepněte na položky Start > Spustit. Potom zadejte příkaz: x:\setup.exe (kde x je označení jednotky CD-ROM). 2. Klepněte na tlačítko OK. 3. Jakmile se zobrazí průvodce instalací, postupujte podle pokynů na obrazovce. 4. Po zobrazení výzvy restartujte notebook. Opakujte postup instalace pro veškerý software, který chcete nainstalovat. Program WinDVD Creator má při instalaci speciální požadavky na jednotku. Chcete-li jej instalovat, přečtěte si pokyny obsažené na disku CD-ROM InterVideo WinDVD Creator P íručka k hardwaru a softwaru

96 Multimédia Povolení automatického p ehrávání Automatické přehrávání je funkce systému Windows, která povoluje nebo zakazuje funkci automatického spouštění. Tato funkce spustí program nebo přehraje titul na disku po jeho vložení do jednotky a zavření dvířek. Ve výchozím nastavení je v notebooku funkce automatického přehrávání povolena. Chcete-li automatické přehrávání vypnout (nebo zapnout, bylo-li již vypnuto), vyhledejte potřebné informace v dokumentaci k operačnímu systému nebo na webu společnosti Microsoft na adrese Použití programu Windows Media Player Program Windows Media Player je součástí operačního systému Windows. Lze jej použít k přehrávání disků CD a DVD a k vytváření zvukových a datových disků CD. Přehrávání disku CD nebo DVD: 1. Disk CD nebo DVD vložte do optické jednotky (pouze u vybraných modelů) nebo do volitelné externí jednotky MultiBay nebo MultiBay II. 2. Počkejte několik sekund a potom: Jestliže je povolena funkce automatického přehrávání, bude spuštěn program Windows Media Player. Pokud se program Windows Media Player nespustí, klepněte na možnosti Start > (Všechny) Programy > Příslušenství > Zábava > Windows Media Player a klepnutím na tlačítko Přehrát přehrajte disk CD. Další informace o používání této aplikace získáte klepnutím na nabídku Nápověda na panelu nabídek programu Windows Media Player. P íručka k hardwaru a softwaru 4 11

97 Multimédia Použití programu WinDVD Program InterVideo WinDVD lze použít k přehrávání videodisků CD a filmů na discích DVD. Chcete-li program vyhledat a nainstalovat, přečtěte si informace v části Instalace softwaru v této kapitole. Spuštění programu WinDVD, pokud je funkce automatického přehrávání zakázána:» Klepněte na položky Start > Programy (nebo Všechny programy) > InterVideo WinDVD > InterVideo WinDVD. Další informace o použití programu WinDVD získáte po klepnutí na nabídku Help (Nápověda) v panelu nabídek programu WinDVD. Použití programu WinDVD Creator Plus (pouze vybrané modely) Program WinDVD Creator Plus umožňuje vytvářet, upravovat a vypalovat filmy na disky DVD nebo videodisky CD. Tento software je nutné instalovat z disku CD-ROM InterVideo WinDVD Creator, který je dodáván s některými notebooky. Program WinDVD Creator Plus musí být nainstalován výhradně pomocí kombinované jednotky DVD/CD-RW, nebo pomocí kombinované jednotky DVD+RW/R a CD-RW. Jestliže nepoužíváte žádnou z těchto jednotek, program WinDVD Creator Plus se nenainstaluje. Další informace o možnostech použití programu WinDVD Creator Plus a pokyny k vytváření disků DVD a videodisků CD najdete v nápovědě online k programu WinDVD Creator Plus po jeho instalaci P íručka k hardwaru a softwaru

98 Multimédia Použití programu Sonic RecordNow! Pomocí programu RecordNow! můžete vytvořit zálohy datových nebo zvukových disků CD nebo DVD, přenášet zvukové soubory z disku CD na pevný disk a vytvářet vlastní zvukové disky CD. Program RecordNow! je předinstalován v notebooku. Další informace o možnostech použití programu RecordNow! a pokyny k vytváření datových nebo zvukových disků CD nebo DVD najdete ve výukovém programu a nápovědě online programu RecordNow!. Zm na nastavení regionu pro disky DVD (pouze u vybraných model ) Většina disků DVD, které obsahují soubory podléhající autorským právům, obsahuje také kódy regionů. Kódy regionů slouží k lepší mezinárodní ochraně autorských práv. Disk DVD obsahující kód regionu je možné přehrát pouze v případě, že kód regionu na disku DVD odpovídá nastavení regionu na jednotce DVD. Pokud kód regionu na disku DVD nastavení regionu na jednotce neodpovídá, zobrazí se po vložení disku DVD zpráva, že přehrávání obsahu z tohoto regionu není povoleno. Chcete-li disk DVD přehrát, je nutné změnit nastavení regionu na jednotce DVD. Nastavení regionu jednotky DVD lze změnit v operačním systému nebo pomocí některých přehrávačů disků DVD. P íručka k hardwaru a softwaru 4 13

99 Multimédia Zm na pomocí operačního systému ÄUPOZORN NÍ: Nastavení regionu na jednotce DVD lze zm nit pouze p tkrát. Nastavení regionu vybrané p i páté zm n se stane trvalým nastavením regionu na jednotce. Počet zbývajících povolených zm n regionu u jednotky je zobrazen vpoli Zbývající zm ny na kart Region disku DVD. Počet uvedený v tomto poli zahrnuje také pátou a poslední zm nu. Chcete-li změnit nastavení v operačním systému, postupujte následujícím způsobem: 1. Klepněte na položky Start > Tento počítač. 2. V okně klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte položky Vlastnosti > Hardware > Správce zařízení. 3. Klepněte na položku Jednotky DVD nebo CD-ROM, klepněte pravým tlačítkem myši na jednotku DVD, u které chcete změnit nastavení regionu, a potom klepněte na příkaz Vlastnosti. 4. Na kartě Region disku DVD proveďte požadované změny. 5. Klepněte na tlačítko OK. Chcete-li získat další informace, vyberte položky Start > Nápověda a odborná pomoc P íručka k hardwaru a softwaru

100 Multimédia Zm na pomocí programu WinDVD Chcete-li změnit nastavení regionu jednotky v programu WinDVD, postupujte následujícím způsobem: 1. Některým z následujících způsobů spusťte program WinDVD: Klepněte na ikonu WinDVD Player v oblasti upozornění (ve vzdálenější pravé části hlavního panelu). Klepněte na položky Start > Programy (nebo Všechny programy) > InterVideo WinDVD > InterVideo WinDVD. 2. Pravým tlačítkem myši klepněte do okna programu WinDVD. 3. Klepněte na příkaz Setup (Nastavení). 4. Vyberte region na kartě Region. 5. Klepněte na tlačítko Apply (Použít) a potom na tlačítko OK. Použití jiného softwaru pro p ehrávání disk DVD Chcete-li změnit nastavení regionu jednotky pomocí jiného přehrávače disků DVD než programu WinDVD, vyhledejte požadované informace v dokumentaci dodané s přehrávačem. P íručka k hardwaru a softwaru 4 15

101 Multimédia Režim prezentace (pouze u vybraných model ) Tlačítko Quick Launch pro spuštění režimu prezentace slouží k zapnutí a vypnutí režimu prezentace. Po zapnutí režimu prezentace se spustí určená aplikace, složka, soubor nebo webová stránka. Obsah se současně zobrazí na monitoru notebooku i na externím zařízení připojeném k následujícímu konektoru: portu externího monitoru nebo výstupnímu konektoru S-video na zadním panelu, portům a konektorům na volitelném stolním zařízení. 4 16P íručka k hardwaru a softwaru

102 Multimédia Při prvním stisknutí tlačítka režimu prezentace se zobrazí dialogové okno Presentation Settings (Nastavení režimu prezentace). V tomto dialogovém okně můžete provést následující akce: nastavit program, který bude spuštěn při stisknutí tlačítka; zvolit schéma napájení; rozhodnout, zda se má dialogové okno Presentation Settings zobrazovat při každém stisknutí tlačítka pro režim prezentace; Nevyberete-li tuto možnost, zobrazí se dialogové okno Presentation Settings při každém stisknutí tlačítka pro režim prezentace a bude třeba klepnout na tlačítko Pokračovat, aby se spustil program, aplikace, složka, soubor či web, které jste vybrali ke spuštění při stisknutí tlačítka. automaticky přepnout na externí displej. Nastavení režimu prezentace můžete upravit pomocí ovládacího panelu tlačítek Quick Launch. Informace o nastavení režimu prezentace naleznete v této kapitole v části Nastavení předvoleb režimu prezentace (pouze vybrané modely). P íručka k hardwaru a softwaru 4 17

103 Multimédia Ovládací panel tlačítek Quick Launch Pomocí ovládacího panelu tlačítek Quick Launch lze provádět tyto akce: změnit nastavení režimu prezentace (pouze vybrané modely), nastavit předvolby uspořádání oken na ploše systému Windows, nastavit rozšířené předvolby včetně následujících: nastavení předvoleb pro zobrazení ikony tlačítek Quick Launch, nastavení přiřazení tlačítek Easy Access na volitelné externí klávesnici. Následující části obsahují pokyny k nastavení předvoleb na ovládacím panelu. Další informace o kterékoli položce v ovládacím panelu lze na obrazovce zobrazit výběrem tlačítka nápovědy v pravém horním rohu okna. Na tlačítku nápovědy je zobrazen otazník. P ístup k ovládacímu panelu tlačítek Quick Launch Přístup k ovládacímu panelu tlačítek Quick Launch lze získat pomocí tlačítka Start nebo ikony, kterou můžete zobrazit v oblasti upozornění (ve vzdálenější pravé části hlavního panelu) nebo na ploše systému Windows. Přístup k ovládacímu panelu tlačítek Quick Launch pomocí tlačítka Start:» Klepněte na položky Start > Ovládací panely > Tiskárny a jiný hardware > Quick Launch Buttons (Tlačítka Quick Launch) P íručka k hardwaru a softwaru

104 Multimédia Nastavení p edvoleb režimu prezentace (pouze vybrané modely) Nastavení tlačítka režimu prezentace Nastavení aplikace, složky, souboru nebo webu ke spuštění při stisknutí tlačítka režimu prezentace: 1. Otevřete ovládací panel tlačítek Quick Launch: Klepněte na položky Start > Ovládací panely > Tiskárny a jiný hardware > Quick Launch Buttons (Tlačítka Quick Launch). nebo Poklepejte na ikonu tlačítek Quick Launch v oblasti upozornění (ve vzdálenější pravé části hlavního panelu) nebo na ploše systému Windows. 2. Klepněte na kartu Presentation (Prezentace). 3. Do pole pod položkou Program to Start (Spustit program) zadejte aplikaci, složku, soubor nebo web, které se mají zobrazit při stisknutí tlačítka režimu prezentace, nebo klepněte na tlačítko Browse (Procházet), které umožňuje prohlížet dostupné aplikace, složky, soubory nebo weby. 4. Klepnutím na tlačítko OK uložíte předvolby a uzavřete zobrazení. P íručka k hardwaru a softwaru 4 19

105 Multimédia Zm na schématu napájení Ve výchozím nastavení je při stisknutí tlačítka režimu prezentace vybráno schéma napájení Prezentace. Chcete-li schéma napájení změnit, postupujte takto: 1. Otevřete ovládací panel tlačítek Quick Launch: Klepněte na položky Start > Ovládací panely > Tiskárny a jiný hardware > Quick Launch Buttons (Tlačítka Quick Launch). nebo Klepněte na ikonu tlačítek Quick Launch v oblasti upozornění (ve vzdálenější pravé části hlavního panelu) nebo na ploše systému Windows. 2. Klepněte na kartu Presentation (Prezentace). 3. Vyberte možnost z rozevíracího seznamu nebo klepnutím na položku Power Options (Možnosti napájení) otevřete ovládací panel Možnosti napájení, na němž si můžete prohlédnout nebo změnit aktuální schéma napájení. 4. Požadované nastavení uložíte klepnutím na tlačítko OK. Zobrazení úvodní obrazovky Uživatelé se mohou rozhodnout, zda chtějí při každém stisknutí tlačítka režimu prezentace zobrazit dialogové okno Presentation Properties (Vlastnosti režimu prezentace). Ve výchozím nastavení je tato možnost zapnuta. Chcete-li ji vypnout, zaškrtněte políčko Tento dialog již příště nezobrazovat P íručka k hardwaru a softwaru

106 Multimédia P epnutí na externí monitor Ve výchozím nastavení není vybrána možnost Automatically switch to external display (Automaticky přepnout na externí displej) na kartě Presentation (Prezentace). Po stisknutí tlačítka režimu prezentace se spustí aplikace, složka, soubor nebo web, které jste vybrali v nastavení Program to Start (Spustit program). Zobrazení vybrané aplikace, složky, souboru nebo webu na dalším, externím displeji: 1. K notebooku připojte externí displej. 2. Klepněte na položku Automatically switch to external display (Automaticky přepnout na externí monitor). 3. Stiskněte tlačítko režimu prezentace. Schéma napájení se změní na režim Prezentace. Mezi jednotlivými monitory lze přepínat stisknutím tlačítka režimu prezentace. Provedete-li to, vrátí se schéma napájení k původnímu nastavení. Nastavení p edvoleb uspo ádání Nastavení předvoleb uspořádání na ploše systému Windows: 1. Otevřete ovládací panel tlačítek Quick Launch: Klepněte na položky Start > Ovládací panely > Tiskárny a jiný hardware > Quick Launch Buttons (Tlačítka Quick Launch). nebo Poklepejte na ikonu tlačítek Quick Launch v oblasti upozornění (ve vzdálenější pravé části hlavního panelu) nebo na ploše systému Windows. 2. Klepněte na kartu Quick Tile (Rychle uspořádání). 3. Vyberte možnost Vertical Tile (Uspořádat svisle) nebo Horizontal Tile (Uspořádat vodorovně) a potom vyberte aplikace, které chcete uspořádat, v poli Applications currently running (Aktuálně spuštěné aplikace). 4. Požadované nastavení uložíte klepnutím na tlačítko OK. P íručka k hardwaru a softwaru 4 21

107 Multimédia Nastavení rozší ených p edvoleb Na ovládacím panelu tlačítek Quick Launch můžete nastavit přiřazení ikon a externí klávesnice. Zobrazení ikony tlačítek Quick Launch Zobrazení nebo skrytí ikony Quick Launch Buttons Properties (Vlastnosti tlačítek Quick Launch) v oblasti upozornění (ve vzdálenější pravé části hlavního panelu) nebo na ploše systému Windows: 1. Otevřete ovládací panel tlačítek Quick Launch: Klepněte na položky Start > Ovládací panely > Tiskárny a jiný hardware > Quick Launch Buttons (Tlačítka Quick Launch). nebo Poklepejte na ikonu tlačítek Quick Launch v oblasti upozornění (ve vzdálenější pravé části hlavního panelu) nebo na ploše systému Windows. 2. Klepněte na kartu Advanced (Upřesnit). Na kartě Advanced můžete provádět tyto akce: zobrazit nebo skrýt ikonu tlačítek Quick Launch v oznamovací oblasti nebo na ploše systému Windows. Zobrazení ikony: Zaškrtněte políčko Show icon on the taskbar (Zobrazit ikonu na hlavním panelu) nebo Show icon on the desktop (Zobrazit ikonu na ploše). Skrytí ikony: Zrušte zaškrtnutí políčka Show icon on the taskbar nebo Show icon on the desktop. 3. Požadované nastavení uložíte klepnutím na tlačítko OK P íručka k hardwaru a softwaru

108 Multimédia Nastavení p i azení tlačítek na externí klávesnici Používáte-li volitelnou externí klávesnici HP s tlačítky Easy Access, můžete na kartě Settings (Nastavení) vytvořit přiřazení a schémata tlačítek Easy Access. Ve výchozím nastavení je karta Settings (Nastavení) zakázána. Zobrazení a povolení karty Settings na ovládacím panelu tlačítek Quick Launch: 1. Otevřete ovládací panel tlačítek Quick Launch: Klepněte na položky Start > Ovládací panely > Tiskárny a jiný hardware > Quick Launch Buttons (Tlačítka Quick Launch). nebo Poklepejte na ikonu tlačítek Quick Launch v oblasti upozornění (ve vzdálenější pravé části hlavního panelu) nebo na ploše systému Windows. 2. Klepněte na kartu Advanced (Upřesnit). Potom postupujte následujícím způsobem: Chcete-li zobrazit a povolit kartu Settings (Nastavení), zaškrtněte políčko Allow users to modify button assignments on external keyboard (Povolit uživatelům upravit přiřazení tlačítek na externí klávesnici). Chcete-li zakázat a skrýt kartu Settings (Nastavení), zrušte zaškrtnutí políčka Allow users to modify button assignments on external keyboard. Povolíte-li kartu Settings, je třeba dialogové okno Quick Launch Buttons Properties (Vlastnosti tlačítek Quick Launch) zavřít a potom znovu otevřít, aby se karta Settings zobrazila. 3. Požadované nastavení uložíte klepnutím na tlačítko OK. Informace o správě přiřazení a schémat tlačítek Easy Access naleznete v dokumentaci ke klávesnici. P íručka k hardwaru a softwaru 4 23

109 Multimédia Informační st edisko Info Center (pouze vybrané modely) Informační středisko Info Center umožňuje rychle otevřít následující softwarová řešení: Altiris Local Recovery Kontaktujte společnost HP Nápověda a odborná pomoc Options Demo (Ukázky příslušenství) ProtectTools Security Manager Instalace softwaru System Information (Systémové informace) Wireless Assistant Přístup k informačnímu středisku Info Center: 1. Stiskněte tlačítko Info Center. nebo Klepněte na položky Start > Info Center. 2. V okně Info Center vyberte softwarovou aplikaci, kterou chcete spustit. Další informace naleznete v nápovědě online informačního střediska Info Center P íručka k hardwaru a softwaru

110 5 Hardwarové součásti Jednotky Následující části označují a popisují pevný disk a vysvětlují, jak používat jednotku pevného disku a optickou jednotku (pouze u vybraných modelů). Péče o jednotky Jednotky jsou křehké součásti notebooku, se kterými je nutno zacházet opatrně. Následující upozornění se týkají všech jednotek. Další upozornění jsou uvedena v příslušných pokynech. P íručka k hardwaru a softwaru 5 1

111 Hardwarové součásti Ä UPOZORN NÍ: Chcete-li p edejít poškození notebooku či jednotky pevného disku nebo ztrát osobních informací a d ležitých dat, dodržujte následující zásady: P ed p emíst ním notebooku nebo externího pevného disku z jednoho místa do jiného spus te úsporný režim. P ed prací s jednotkou vybijte statickou elekt inu tak, že se dotknete holého kovového povrchu nebo matiček na konektorech na zadní stran notebooku. Nedotýkejte se kolík konektoru na notebooku nebo na vym nitelné jednotce. Zacházejte s jednotkou opatrn, neupus te ji ani na ni netlačte. P ed odebráním nebo vložením jednotky vypn te notebook. Pokud si nejste jisti, zda je notebook vypnut nebo se nachází v režimu spánku, zapn te jej a potom jej vypn te pomocí operačního systému. Nevkládejte jednotku do pozice p ílišnou silou. B hem zapisování na médium nepoužívejte klávesnici ani počítač nep emis ujte. Proces zápisu je citlivý na ot esy. Je-li jediným zdrojem napájení jednotka bateriových zdroj, zajist te p ed zahájením zápisu na médium její dostatečné nabití. Nevystavujte jednotku extrémním teplotám nebo vlhkosti. Zabra te polití jednotky tekutinou. Nepoužívejte žádné čisticí produkty ve spreji. P ed vyjmutím jednotky z pozice, cestováním s jednotkou, odesláním nebo uskladn ním jednotky vyjm te z jednotky médium. Posíláte-li jednotku poštou, zabalte ji do ochranné bublinkové fólie nebo jiného vhodného obalu a balíček označte štítkem K ehké. Nevystavujte jednotku účink m magnetického pole. Magnetické pole vyza ují také n která bezpečnostní za ízení, nap íklad za ízení pro kontrolu procházejících osob na letištích a ruční detektory. Bezpečnostní za ízení, která na letištích kontrolují zavazadla umíst ná na jedoucím pásu, používají místo magnetického pole rentgenové zá ení, jež nem že jednotku poškodit. 5 2 P íručka k hardwaru a softwaru

112 Hardwarové součásti P idání jednotky do systému Vyměnitelné jednotky umožňují ukládání dat a přístup k nim. Standardní jednotku lze přidat do systému vložením do volitelného stolního zařízení (pouze u vybraných modelů). Jednotku USB lze přidat jejím připojením k portu USB notebooku nebo volitelného stolního zařízení (pouze u vybraných modelů). Informace o připojení jednotky USB naleznete v části Připojení zařízení USB v této kapitole. Notebook obsahuje dvě pozice pro jednotky: Pozice pevného disku podporuje pouze jednotku pevného disku. Optická jednotka (pouze u vybraných modelů) podporuje následující optická zařízení: jednotku CD-ROM, jednotku DVD-ROM, kombinovanou jednotku DVD/CD-RW, kombinovanou jednotku DVD±RW a CD-RW. P íručka k hardwaru a softwaru 5 3

113 Hardwarové součásti Popis indikátoru jednotky IDE Indikátor jednotky IDE bliká, pokud pracuje pevný disk nebo optická jednotka (pouze u vybraných modelů). Váš notebook se může od ilustrace v této části mírně lišit. 5 4 P íručka k hardwaru a softwaru

114 Hardwarové součásti Vým na pevného disku ÄUPOZORN NÍ: Chcete-li zabránit zablokování počítače a ztrát informací, prove te násle0dující akce: P ed vyjmutím jednotky pevného disku z pozice vypn te notebook. Jednotku pevného disku nevyjímejte, pokud je notebook zapnutý, v úsporném režimu nebo v režimu spánku. Jestliže si nejste jisti, zda je notebook vypnutý nebo v režimu spánku, zapn te jej stisknutím tlačítka napájení/úsporného režimu. Potom notebook vypn te pomocí operačního systému. Pevný disk vyjměte pouze po správném vypnutí notebooku. Vyjmutí jednotky pevného disku: 1. Uložte svoji práci. 2. Vypněte notebook a zavřete displej. 3. Otočte notebook horní stranou dolů a baterií směrem nahoru. 4. Uvolněte 2 šrouby pevného disku Zvedněte kryt pevného disku směrem od notebooku 2. P íručka k hardwaru a softwaru 5 5

115 Hardwarové součásti 6. Uvolněte šroub pevného disku Potáhnutím ouška pevného disku 2 doprava odpojte pevný disk. 8. Zvedněte pevný disk 3 z notebooku. 5 6P íručka k hardwaru a softwaru

116 Hardwarové součásti Vložení jednotky pevného disku: 1. Vložte pevný disk do pozice pevného disku na spodní straně notebooku Potáhnutím ouška pevného disku 2 doleva připojte pevný disk. 3. Upevněte šroub pevného disku 3. P íručka k hardwaru a softwaru 5 7

117 Hardwarové součásti 4. Zarovnejte ouško 1 na krytu pevného disku s notebookem. 5. Zavřete kryt Upevněte šrouby krytu pevného disku P íručka k hardwaru a softwaru

118 Hardwarové součásti Vložení a vyjmutí optického disku (pouze u vybraných model ) Váš notebook se může mírně lišit od ilustrací v této části. Vložení optického disku 1. Zapněte notebook. 2. Stisknutím tlačítka pro uvolnění média 1 na krytu jednotky vysuňte podavač média. 3. Vytáhněte podavač 2 zcela ven. Umístěte disk CD-ROM nebo jednostranný disk DVD-ROM do podavače štítkem nahoru. 4. Jemně zatlačte disk 3 do podavače tak, aby zapadl na místo. Disk držte za hrany, nikoli za povrch. Pokud není podavač média zcela vytažen, umístěte disk do podavače tak, že jej nakloníte přes středový čep a potom jej zatlačíte na místo. 5. Zavřete podavač média. Po vložení disku DVD dochází obvykle ke krátké prodlevě, než funkce automatického spouštění spustí program WinDVD Player a zahájí přehrávání disku DVD. P íručka k hardwaru a softwaru 5 9

119 Hardwarové součásti Vyjmutí optického disku (napájení je k dispozici) Pokud je k dispozici napájení: 1. Zapněte notebook. 2. Stisknutím tlačítka pro uvolnění média 1 na krytu jednotky uvolněte podavač média a zcela jej vytáhněte Vyjměte disk 3 z podavače tak, že jemně zatlačíte na středový čep a zároveň zvednete vnější okraje disku. Disk držte za hrany, nikoli za povrch. Pokud není podavač média úplně vytažen, disk při vyjímání nakloňte. 4. Zavřete podavač média a vložte disk do ochranného obalu P íručka k hardwaru a softwaru

120 Hardwarové součásti Vyjmutí optického disku (bez napájení) Na následujících ilustracích jsou popsány standardní vnější součásti většiny modelů notebooků. Orientujte se podle ilustrace, která se nejvíce podobá vašemu modelu notebooku. Pokud napájení není k dispozici: 1. Do otvoru na čelním panelu jednotky zasuňte kancelářskou sponku. P íručka k hardwaru a softwaru 5 11

121 Hardwarové součásti 2. Jemně zatlačte na kancelářskou sponku, dokud nebude podavač média uvolněn, a potom jej vytáhněte. 3. Vyjměte disk z podavače tak, že jemně zatlačíte na středový čep a zároveň zvednete vnější okraje disku. Disk držte za hrany, nikoli za povrch. Pokud není podavač média úplně vytažen, disk při vyjímání nakloňte. Vložte disk do ochranného obalu. 4. Zavřete podavač média P íručka k hardwaru a softwaru

122 Hardwarové součásti Zobrazení obsahu optického disku (pouze u vybraných model ) V případě, že je zapnuta funkce automatického spouštění, zobrazí se obsah média na obrazovce po vložení optického disku do jednotky. Zobrazení obsahu disku, pokud není povolena funkce automatického spouštění: 1. Klepněte na položky Start > Spustit. Potom zadejte příkaz x: (kde x je označení jednotky CD-ROM). 2. Stiskněte klávesu ENTER. Neužívání úsporného režimu a režimu spánku ÄUPOZORN NÍ: Chcete-li zabránit možnému zhoršení obrazu a ztrát funkčnosti zvukového nebo obrazového p ehrávání, neaktivujte p i p ehrávání jakéhokoli typu média úsporný režim ani režim spánku. Pokud je úsporný režim nebo režim spánku při přehrávání média (například disku CD-ROM, CD-RW, DVD nebo digitálního média) náhodně aktivován, může dojít k následujícím stavům: Přehrávání může být přerušeno. Může se zobrazit následující výstraha: Putting the computer into hibernation or standby may stop the playback. Do you want to continue? (Uvedení počítače do úsporného režimu nebo do režimu spánku pravděpodobně zastaví přehrávání. Chcete pokračovat?) Klepněte na tlačítko Ne. Chcete-li ukončit úsporný režim nebo režim spánku, stiskněte tlačítko napájení/úsporného režimu. Je možné, že přehrávání zvuku či videa bude pokračovat, i to, že bude potřeba médium znovu spustit. P íručka k hardwaru a softwaru 5 13

123 Hardwarové součásti Práce s kartami PC ÄUPOZORN NÍ: V p ípad, že nainstalujete software nebo aktivační software poskytovaný konkrétním výrobcem karty PC, je možné, že nebudete moci používat jiné typy karet PC. Jestliže dokumentace dodaná s kartou PC obsahuje pokyny, že máte nainstalovat ovladače za ízení, postupujte následujícím zp sobem: Nainstalujte pouze ovladače za ízení pro p íslušný operační systém. Neinstalujte jiný software, jako je nap íklad software Card and Socket Services, ani aktivační software, který vám p ípadn s kartou PC dodal výrobce. Váš notebook se může mírně lišit od ilustrací v této části. Karta PC je doplňkové zařízení o velikosti kreditní karty navržené tak, aby splňovalo standardní specifikace asociace PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association). Notebook podporuje 32bitové karty CardBus i 16bitové karty PC. Notebook je vybaven 1 nebo 2 sloty pro karty PC. Pokud má váš model notebooku 1 slot pro kartu PC, podporuje 1 kartu typu I, 1 kartu typu II nebo 1 kartu typu III. Pokud má váš model notebooku 2 sloty pro karty PC, podporuje 2 karty typu I či II nebo 1 kartu typu III. Je-li váš notebook vybaven 1 slotem, je třeba kartu PC typu I nebo II vložit do dolního slotu. Vložíte-li ji do horního slotu, nebude karta PC fungovat. Používáte-li v notebooku s 1 slotem kartu PC typu III, je třeba před vložením karty ručně odebrat ochranný kryt na slotu. Karty PC Zoomed Video nejsou podporovány P íručka k hardwaru a softwaru

124 Hardwarové součásti Vložení karty PC ÄUPOZORN NÍ: Chcete-li zabránit poškození konektor, dodržujte následující pokyny: P i vkládání karty PC do odpovídajícího slotu používejte pouze minimální tlak. Notebook s vloženou kartou PC nep enášejte. 1. Uchopte kartu PC tak, aby štítek směřoval nahoru a konektor směrem k notebooku. 2. Opatrně zasuňte kartu do slotu, aby zapadla na své místo. Operační systém vydá zvukové upozornění oznamující, že zařízení bylo rozpoznáno. P íručka k hardwaru a softwaru 5 15

125 Hardwarové součásti Vyjmutí karty PC ÄUPOZORN NÍ: Chcete-li zabránit selhání systému nebo ztrát neuložených dat, ukončete p ed vyjmutím karty PC její činnost. 1. Kartu PC zastavíte klepnutím na ikonu Bezpečně odebrat hardware v oblasti upozornění (ve vzdálenější pravé části hlavního panelu) a následným výběrem karty PC. (Ikonu Bezpečně odebrat hardware zobrazíte, jestliže na hlavním panelu klepnete na ikonu Zobrazit skryté ikony.) 2. Stiskněte tlačítko pro vysunutí karty PC 1. (Dojde tak k vysunutí tlačítka do pozice umožňující uvolnění karty PC.) 3. Kartu PC uvolníte stisknutím tlačítka pro vysunutí slotu karty PC. 4. Opatrně kartu vytáhněte 2. Vložená karta PC spotřebovává energii i v době, kdy není používána. Chcete-li ušetřit energii, ukončete činnost karty PC v době, kdy ji nepoužíváte (nebo ji vyjměte). 5 16P íručka k hardwaru a softwaru

126 Hardwarové součásti Použití digitálních pam ových karet (u vybraných model ) Volitelné digitální paměťové karty jsou vyjímatelné karty pro ukládání dat, které představují pohodlný způsob ukládání dat a jejich sdílení s jinými zařízeními, jako jsou např. digitální diáře a fotoaparáty. Slot pro 6 různých digitálních médií podporuje následující formáty digitálních paměťových karet: paměťová karta SD (Secure Digital), karta MultiMediaCard, karta Memory Stick, karta Memory Stick Pro, karta SmartMedia, karta xd-picture Card. ÄUPOZORN NÍ: Tento notebook nepodporuje adaptéry pro slot Digital Media 6 v 1. Vložením jakéhokoli adaptéru do slotu Digital Media m žete poškodit mediální kartu. P íručka k hardwaru a softwaru 5 17

127 Hardwarové součásti Vložení volitelné digitální pam ové karty ÄUPOZORN NÍ: Chcete-li zabránit poškození konektor digitálních pam ových karet, používejte p i vkládání karty do slotu digitálních médií jen minimální tlak. Vložení digitální paměťové karty: 1. Uchopte digitální paměťovou kartu tak, aby štítek směřoval nahoru a konektory směrem k notebooku. 2. Zatlačte digitální paměťovou kartu do slotu pro digitální média, dokud nebude karta usazena P íručka k hardwaru a softwaru

128 Hardwarové součásti Vyjmutí volitelné digitální pam ové karty ÄUPOZORN NÍ: Chcete-li zabránit zablokování systému nebo ztrát neuložených dat, ukončete p ed vyjmutím digitální pam ové karty její činnost. Vyjmutí digitální paměťové karty: 1. Ukončete všechny soubory a aplikace, které používají digitální paměťovou kartu. (Přenos dat ukončíte klepnutím na tlačítko Storno v okně Kopírování v operačním systému.) 2. Vysuňte digitální paměťovou kartou ze slotu. P íručka k hardwaru a softwaru 5 19

129 Hardwarové součásti P idání a inovace pam ových modul Notebook obsahuje 2 pozice paměťových modulů. Pozice primárního paměťového modulu se nachází pod klávesnicí. Pozice rozšiřujícího paměťového modulu je umístěna na spodní straně notebooku. Kapacitu paměti notebooku lze inovovat přidáním paměťového modulu do slotu pro rozšíření paměti nebo inovací existujícího paměťového modulu ve slotu primární paměti. ÅVAROVÁNÍ: Pozice pam ových modul jsou jedinými pozicemi uvnit notebooku, které jsou dostupné uživateli. Všechny ostatní oblasti, ke kterým lze získat p ístup pomocí zvláštních nástroj, m že otev ít pouze servisní technik. ÅVAROVÁNÍ: Chcete-li snížit riziko úrazu elektrickým proudem a poškození za ízení, odpojte p ed instalací pam ového modulu napájecí kabel a vyjm te všechny sady baterií. Ä UPOZORN NÍ: Elektrostatický výboj m že poškodit elektronické součástky. Než začnete pracovat, je t eba se zbavit náboje statické elekt iny tak, že se dotknete uzemn ného kovového objektu. Další informace naleznete v p íručce Regulatory, Safety and Environmental Notices (Poznámky o p edpisech, bezpečnosti a prost edí) v Centru pro nápov du a odbornou pomoc, které zobrazíte pomocí možností Start > Nápov da a odborná pomoc > Uživatelské p íručky. N které modely notebook mohou být dodávány s diskem User Guides (Uživatelské p íručky) s informacemi o zabezpečení a p edpisech P íručka k hardwaru a softwaru

130 Hardwarové součásti P idání pam ového modulu do slotu rozši ujícího pam ového modulu Přidání nebo nahrazení paměťového modulu veslotu pro rozšiřující paměťový modul: 1. Vypněte notebook. (Jestliže si nejste jisti, zda je notebook vypnutý nebo v režimu spánku, zapněte jej stisknutím tlačítka napájení/úsporného režimu. Potom notebook vypněte pomocí operačního systému.) 2. Odpojte veškerá externí zařízení připojená k notebooku. 3. Odpojte síťovou šňůru. 4. Otočte notebook dolní stranou nahoru. 5. Vyjměte z notebooku všechny jednotky bateriových zdrojů. 6. Uvolněte šroub krytu paměťového modulu Odkloňte kryt paměťového modulu 2 směrem od notebooku. P íručka k hardwaru a softwaru 5 21

131 Hardwarové součásti 8. Je-li paměťový modul ve slotu pro rozšiřující paměťový modul, vyjměte jej: a. Odtáhněte přídržné svorky na obou stranách paměťového modulu 1. (Paměťový modul se vyklápí směrem nahoru.) b. Uchopte okraje paměťového modulu a potom jej jemně vytáhněte z paměťového slotu 2. Vyjmutý paměťový modul je třeba chránit proti poškození uložením do antistatického obalu P íručka k hardwaru a softwaru

132 Hardwarové součásti 9. Vložte nový paměťový modul: a. Zarovnejte drážkovaný okraj 1 paměťového modulu do oblasti s drážkami paměťového slotu. b. Zatlačte paměťový modul do paměťového slotu pod úhlem 45 stupňů k povrchu pozice paměťového modulu, dokud nezapadne na své místo 2. P íručka k hardwaru a softwaru 5 23

133 Hardwarové součásti c. Zatlačte paměťový modul směrem dolů, dokud přídržné svorky nezapadnou na své místo P íručka k hardwaru a softwaru

134 Hardwarové součásti 10. Vraťte kryt paměťového modulu na své místo 1 a upevněte šroub krytu paměťového modulu Vložte jednotku bateriových zdrojů. 12. Znovu připojte externí napájení a externí zařízení. 13. Restartujte notebook. P íručka k hardwaru a softwaru 5 25

135 Hardwarové součásti Inovace pam ového modulu ve slotu primárního pam ového modulu Váš notebook se může mírně lišit od ilustrací v této části. Přidání paměťového modulu do slotu primárního paměťového modulu: 1. Vypněte notebook. (Jestliže si nejste jisti, zda je notebook vypnutý nebo v režimu spánku, zapněte jej stisknutím tlačítka napájení/úsporného režimu. Potom notebook vypněte pomocí operačního systému.) 2. Odpojte veškerá externí zařízení připojená k notebooku. 3. Odpojte síťovou šňůru. 4. Vyjměte z notebooku všechny jednotky bateriových zdrojů. 5. Otočte notebook dolní stranou nahoru. 6. Uvolněte šroub krytu paměťového modulu Odkloňte kryt paměťového modulu 2 směrem od notebooku. 5 26P íručka k hardwaru a softwaru

136 Hardwarové součásti 8. Odstraňte 2 šrouby klávesnice. 9. Otočte notebook a otevřete displej. 10. Posouvejte 4 západky pro uvolnění klávesnice, až se klávesnice uvolní. P íručka k hardwaru a softwaru 5 27

137 Hardwarové součásti 11. Jemně nadzvedněte horní okraj klávesnice a klávesnici překlopte až na podložku ruky u notebooku P íručka k hardwaru a softwaru

138 Hardwarové součásti 12. Vyjmutí paměťového modulu ze slotu pro paměťový modul: a. Odtáhněte přídržné svorky 1 na obou stranách paměťového modulu. Paměťový modul se po uvolnění vyklopí směrem nahoru. b. Zvedněte okraj paměťového modulu 2 a jemně modul vyjměte ze slotu. Vyjmutý paměťový modul je třeba chránit proti poškození uložením do antistatického obalu. P íručka k hardwaru a softwaru 5 29

139 Hardwarové součásti 13. Vložte nový paměťový modul do slotu pro paměťový modul: a. Zarovnejte drážkovaný okraj paměťového modulu 1 do oblasti s drážkami na slotu paměťového modulu. b. Zatlačte paměťový modul do paměťového slotu pod úhlem 45 stupňů k povrchu pozice paměťového modulu, dokud nezapadne na své místo P íručka k hardwaru a softwaru

140 Hardwarové součásti c. Zatlačte paměťový modul směrem dolů, dokud přídržné svorky nezapadnou na své místo. P íručka k hardwaru a softwaru 5 31

141 Hardwarové součásti 14. Vraťte klávesnici na své místo a posunutím uzamkněte západky klávesnice. 15. Namontujte 3 přístupové šrouby klávesnice na spodní straně notebooku P íručka k hardwaru a softwaru

142 Hardwarové součásti 16. Vraťte kryt paměťového modulu na své místo 1 a upevněte šroub krytu paměťového modulu Vložte jednotku bateriových zdrojů. 18. Znovu připojte externí napájení a externí jednotky. 19. Restartujte notebook. P íručka k hardwaru a softwaru 5 33

143 Hardwarové součásti Vliv zvýšení velikosti pam ti Při zvětšení velikosti paměti RAM (Random Access Memory) zvýší operační systém místo na pevném disku vyhrazené pro soubor režimu spánku. Pokud po rozšíření paměti RAM dojde k potížím s režimem spánku, ověřte, zda je na pevném disku dostatek volného místa pro větší soubor používaný při režimu spánku. Zobrazení velikosti paměti RAM v systému: Přejděte na kartu Start > Ovládací panely > Výkon a údržba > Systém > Obecné. nebo Stiskněte klávesovou zkratku FN+ESC. Zobrazení množství volného místa na pevném disku: 1.Poklepejte na ikonu Tento počítač na ploše systému Windows. 2.Poklepejte na pevný disk. Informace o místu na disku jsou zobrazeny ve stavovém řádku v dolní části okna. Informace o velikosti místa požadovaného souborem používaným v režimu spánku zobrazíte následujícím způsobem: Přejděte na kartu Start > Ovládací panely > Výkon a údržba > Možnosti napájení > Režim spánku P íručka k hardwaru a softwaru

144 Hardwarové součásti P ipojení kabelu modemu Interní modem notebooku je k analogové telefonní lince připojen pomocí 6kolíkového kabelu RJ-11 pro modem. V některých zemích je nutný speciální adaptér modemu. Zásuvky digitálních systémů PBX se mohou podobat analogovým telefonním zásuvkám, ale s modemem kompatibilní nejsou. ÅVAROVÁNÍ: P ipojením analogového modemu notebooku k digitální lince m žete zp sobit trvalé poškození modemu. Pokud modem omylem p ipojíte k digitální lince, okamžit jeho kabel odpojte. Váš notebook se může mírně lišit od ilustrací v této části. P íručka k hardwaru a softwaru 5 35

145 Hardwarové součásti Použití kabelu modemu ÅVAROVÁNÍ: Chcete-li se vyhnout riziku úrazu elektrickým proudem, požáru a poškození za ízení, nezapojujte modem nebo telefonní kabel do zásuvky RJ-45 (sí ). Připojení kabelu modemu: 1. Zapojte kabel modemu do zásuvky modemu 1 na notebooku. 2. Zapojte kabel modemu do telefonní zásuvky RJ-11 na stěně 2. Další informace o používání modemu, příkazech AT a modifikátorech vytáčení naleznete v příručkách k modemu v Centru pro nápovědu a odbornou pomoc, které zobrazíte pomocí možností Start > Nápověda a odborná pomoc > Uživatelské příručky. 5 36P íručka k hardwaru a softwaru

146 Hardwarové součásti Použití adaptéru pro p íslušnou zemi ÅVAROVÁNÍ: Chcete-li se vyhnout riziku úrazu elektrickým proudem, požáru a poškození za ízení, nezapojujte modem nebo telefonní kabel do zásuvky RJ-45 (sí ). Různé země používají různé telefonní zásuvky. Chcete-li modem a kabel modemu použít v jiné zemi, než ve které jste notebook zakoupili, je třeba obstarat si adaptér modemu pro příslušnou zemi. Další informace naleznete v příručkách k modemu v Centru pro nápovědu a odbornou pomoc, které zobrazíte pomocí možností Start > Nápověda a odborná pomoc > Uživatelské příručky. Připojení modemu k analogové telefonní lince, která nemá telefonní zásuvku RJ-11: 1. Zapojte kabel modemu do zásuvky modemu 1 na notebooku. 2. Zapojte kabel modemu do adaptéru modemu pro příslušnou zemi Zapojte adaptér modemu pro příslušnou zemi 3 do telefonní zásuvky. P íručka k hardwaru a softwaru 5 37

147 Hardwarové součásti P ipojení sí ového kabelu Váš notebook se může od ilustrace v této části mírně lišit. Síťový kabel má na obou koncích osmikolíkový konektor RJ-45. Postup připojení síťového kabelu: 1. Zapojte síťový kabel do síťové zásuvky 1 na notebooku. 2. Zapojte druhý konec kabelu do síťové zásuvky na stěně P íručka k hardwaru a softwaru

148 Hardwarové součásti P ipojení za ízení s infračerveným p enosem (pouze u vybraných model ) Notebook je kompatibilní se standardem IrDA (standardně 4 Mb/s) a může komunikovat s dalšími zařízeními vybavenými infračerveným rozhraním, která také vyhovují standardu IrDA. Infračervený port podporuje nízkorychlostní spojení nepřesahující rychlost 115 kb/s i vysokorychlostní spojení do rychlosti až 4 Mb/s. Výkon infračerveného rozhraní se může lišit v závislosti na výkonu infračervených periferních zařízení, vzdálenosti mezi infračervenými zařízeními a použitých aplikacích. Infračervené signály jsou odesílány prostřednictvím neviditelného paprsku infračerveného světla a vyžadují přímou viditelnost nenarušenou žádnými překážkami. P íručka k hardwaru a softwaru 5 39

149 Hardwarové součásti Nastavení infračerveného p enosu Další informace o použití softwaru infračerveného připojení naleznete v souboru nápovědy k operačnímu systému. Nastavení optimálního přenosu u zařízení s infračerveným přenosem: Připravte infračervené porty na obou zařízeních k přenosu. Umístěte zařízení infračervenými porty proti sobě ve vzdálenosti nepřekračující 1 m. Porty natočte tak, aby byly nasměrovány přímo proti sobě. Maximální úhel dosahu paprsku je 30 stupňů, porty tedy nesmí být vychýleny od středu o více než 15 stupňů. Chraňte porty před přímým slunečním, zářivkovým nebo blikajícím světlem. Žádné signály dálkového ovládání ani jiných bezdrátových zařízení, jako jsou například sluchátka nebo zvuková zařízení, nesmí mířit na port. Během přenosu s žádným zařízením nehýbejte a dbejte o to, aby nedošlo k přerušení paprsku žádným předmětem či pohybem P íručka k hardwaru a softwaru

150 Hardwarové součásti Použití úsporného režimu u infračervené komunikace Úsporný režim není s infračerveným přenosem kompatibilní. Jestliže se notebook nachází v úsporném režimu, nelze infračervený přenos zahájit. Pokud je úsporný režim aktivován během infračerveného přenosu, bude přenos ukončen. Chcete-li úsporný režim ukončit, stiskněte tlačítko napájení/úsporného režimu. Po ukončení úsporného režimu dojde k obnovení přenosu. Některé programy, které do aktivace úsporného režimu používaly infračervený přenos, však nebudou moci pokračovat. Pokud například některý program prováděl v okamžiku aktivace úsporného režimu tisk, naváže po obnovení činnosti notebooku opět přenos, ale tisková úloha pravděpodobně nebude obnovena. P ipojení za ízení USB USB (Universal Serial Bus) je hardwarové rozhraní, které lze použít k připojení volitelných externích zařízení (například klávesnice, myši, jednotky, tiskárny, skeneru nebo rozbočovače) k notebooku. V závislosti na modelu má notebook 2 nebo 4 standardní konektory USB, které podporují zařízení USB 2.0 a USB 1.1. Na následujících ilustracích jsou popsány standardní vnější součásti většiny modelů notebooků. Orientujte se podle ilustrace, která se nejvíce podobá vašemu modelu notebooku. P íručka k hardwaru a softwaru 5 41

151 Hardwarové součásti Rozbočovače USB je možné připojit k portu USB v notebooku, k volitelnému stolnímu zařízení (pouze u vybraných modelů) nebo k jinému zařízení s rozhraním USB. Podporují celou řadu různých zařízení USB a slouží ke zvýšení počtu zařízení USB v systému. Napájené rozbočovače je třeba připojit k externímu zdroji napájení. Nenapájené rozbočovače je nutné připojit k portu USB na notebooku nebo k portu v napájeném rozbočovači P íručka k hardwaru a softwaru

152 Hardwarové součásti Použití za ízení USB Zařízení USB se používají stejně jako srovnatelná zařízení bez tohoto rozhraní, s jednou výjimkou: Ve výchozím nastavení nelze zařízení USB použít, pokud není nainstalován operační systém podporující rozhraní USB. Některá zařízení USB mohou vyžadovat další podpůrný software, který je obvykle dodán spolu se zařízením. Další informace a pokyny pro instalaci softwaru získáte v dokumentaci k danému zařízení. Povolení podpory starších verzí rozhraní USB Podporu starších verzí rozhraní USB je nutné povolit v těchto případech: Chcete použít klávesnici, myš nebo rozbočovač USB připojené k portu USB v notebooku během spuštění nebo v aplikaci či nástroji, které nejsou součástí systému Windows. V případě spuštění počítače z volitelné externí multifunkční jednotky MultiBay. Povolení podpory starších verzí rozhraní USB: 3. Zapněte nebo restartujte počítač a jakmile se v levém dolním rohu obrazovky zobrazí zpráva F10 = ROM Based Setup, spusťte program Computer Setup stisknutím klávesy F10. Chcete-li změnit jazyk, stiskněte klávesu F2. Chcete-li zobrazit pokyny k navigaci, stiskněte klávesu F1. 4. Klepněte na možnosti Advanced (Upřesnit) > Device Options (Možnosti zařízení). 5. Vyberte možnost Enable USB legacy support (Povolit podporu starších verzí sběrnice USB). 6. Jestliže chcete uložit nastavení a ukončit program Computer Setup, vyberte pomocí kláves se šipkami položky File (Soubor) > Save Changes and Exit (Uložit změny a ukončit program). Potom postupujte podle pokynů na obrazovce. Nastavení se projeví ihned po restartování počítače. P íručka k hardwaru a softwaru 5 43

153 Hardwarové součásti P ipojení volitelných externích za ízení Zásuvky a konektory uvedené v této příručce podporují standardní externí zařízení. Informace o tom, kterou zásuvku nebo port použít, naleznete v dokumentaci dodané se zařízením. Informace o instalaci a zavedení potřebného softwaru, například ovladačů zařízení, naleznete v dokumentaci k danému zařízení. Standardní externí zařízení připojíte k notebooku následovně: 1. Uložte práci a vypněte notebook. 2. Jestliže připojujete napájené zařízení, musí být vypnuté. 3. Připojte zařízení k notebooku. 4. Jestliže připojujete napájené zařízení, zapojte jeho síťovou šňůru do uzemněné elektrické zásuvky. 5. Zapněte zařízení. 6. Zapněte notebook. Před odpojením standardního externího zařízení od notebooku vypněte zařízení a teprve potom jej odpojte od notebooku P íručka k hardwaru a softwaru

154 Hardwarové součásti P ipojení volitelné externí multifunkční pozice a externí multifunkční pozice II Externí multifunkční pozice nebo externí multifunkční pozice II se připojuje k portu USB na notebooku a umožňuje použít zařízení určená pro tyto pozice. Notebook externí multifunkční pozici nenapájí. Externí multifunkční pozici je třeba připojit ke zdroji střídavého proudu. Další informace o externí multifunkční pozici naleznete v dokumentaci dodané s tímto zařízením. Funkce Mobile Printing for Notebooks (Mobilní tisk u notebook ) Funkce Mobile Printing for Notebooks (Mobilní tisk u notebooků) umožňuje tisk na jakékoli síťové tiskárně HP podporující formát PostScript, a to i v případě, že notebook nemá potřebný ovladač tiskárny. Tisk pomocí funkce Mobile Printing (Mobilní tisk): 1. V libovolné aplikaci klepněte na příkaz Soubor > Tisk. 2. V seznamu tiskáren vyberte položku HP Mobile Printing (Mobilní tisk HP). 3. Klepněte na tlačítko Tisk. 4. Zadejte adresu IP nebo síťovou cestu tiskárny. 5. Klepněte na tlačítko Tisk. Další informace o stažení a použití funkce Mobile Printing naleznete na webu společnosti HP na adrese P íručka k hardwaru a softwaru 5 45

155 6 Bezdrátové technologie Je-li váš notebook vybaven jedním nebo více integrovanými bezdrátovými zařízeními, například bezdrátovým zařízením standardu nebo technologie Bluetooth, jedná se o bezdrátový notebook. Bezdrátový notebook standardu umožňuje připojení k bezdrátovým sítím v podnikových kancelářích, domácnostech a na veřejných místech. Mezi bezdrátové sítě patří bezdrátové místní sítě (sítě WLAN) nebo přípojné body (tzv. hotspoty). Přípojné body jsou bezdrátové přístupové body umístěné na veřejných místech, například na letištích, v restauracích, kavárnách, hotelech nebo na univerzitách. Bezdrátový notebook technologie Bluetooth umožňuje připojení k dalším bezdrátovým zařízením s podporou technologie Bluetooth pomocí bezdrátové osobní sítě (sítě PAN). Pomocí tlačítka na notebooku můžete bezdrátové zařízení standardu nebo technologie Bluetooth povolit nebo zakázat. Indikátor tlačítka označuje stav bezdrátového zařízení. Součásti dodávané s notebookem se mohou lišit podle jednotlivých zeměpisných oblastí a podle modelů. Obrázky v této kapitole odpovídají standardním externím zařízením většiny modelů notebooků. Doporučujeme věnovat pozornost obrázkům, který nejlépe odpovídají vašemu notebooku. P íručka k hardwaru a softwaru 6 1

156 Bezdrátové technologie 6 2 P íručka k hardwaru a softwaru

157 Bezdrátové technologie Kromě tlačítka a indikátoru bezdrátového připojení obsahuje notebook také softwarové ovládací prvky, které umožňují zapnutí, vypnutí, povolení a zakázání bezdrátového zařízení. Následující tabulka obsahuje popis těchto softwarových ovládacích prvků. Ovládací prvek bezdrátového zařízení Wireless Assistant Ovládací prvky programu Computer Setup Popis Tento softwarový nástroj umožňuje samostatně zapnout a vypnout bezdrátová zařízení standardu a technologie Bluetooth. Více informací o použití programu Wireless Assistant naleznete včásti Zapnutí, vypnutí, povolení a zakázání bezdrátových zařízení standardu a technologie Bluetooth v této kapitole. Program Computer Setup umožňuje povolit a zakázat bezdrátová zařízení standardu nebo technologie Bluetooth. Více informací o použití programu Computer Setup k ovládání bezdrátových zařízení standardu a technologie Bluetooth naleznete v kapitole 9, Program Computer Setup. P íručka k hardwaru a softwaru 6 3

158 Bezdrátové technologie Bezdrátová místní sí (pouze u vybraných model ) Pomocí bezdrátového zařízení standardu se můžete připojit k bezdrátové místní síti (WLAN), která se skládá z dalších počítačů a příslušenství propojených bezdrátovým směrovačem nebo bezdrátovým přístupovým bodem. Rozsáhlé sítě WLAN, například podnikové sítě WLAN nebo veřejné přípojné body sítě WLAN, obvykle využívají bezdrátové přístupové body, které umožňují připojení velkého množství počítačů a příslušenství a oddělení kritických síťových funkcí. Sítě WLAN v domácnostech nebo malých kancelářích obvykle využívají bezdrátový směrovač, který umožňuje několika bezdrátovým i pevně připojeným počítačům sdílet připojení k Internetu, tiskárně a souborům bez dalších nároků na hardware nebo software. Termíny bezdrátový přístupový bod a bezdrátový směrovač jsou obvykle používány ve stejném významu. Notebooky se zařízeními sítě WLAN standardu mohou podporovat jeden nebo více z následujících 3 standardů fyzické vrstvy IEEE: a, b, g. 6 4 P íručka k hardwaru a softwaru

159 Bezdrátové technologie Existují 3 oblíbené implementace adaptérů sítě WLAN: pouze standard b, standard b/g, standard a/b/g. Standard b, první oblíbený standard sítě WLAN, podporuje přenos dat až rychlostí 11 MB/s a používá frekvenci 2,4 GHz. Později vytvořený standard g používá také frekvenci 2,4 GHz, ale podporuje přenos dat rychlostí až 54 MB/s. Zařízení sítě WLAN standardu g jsou zpětně kompatibilní se zařízeními standardu b a lze je použít ve stejných sítích. Standard a podporuje přenos dat rychlostí až 54 MB/s, používá však frekvenci 5 GHz. Standard a není kompatibilní se standardem b ani g. Více informací o určení typu zařízení nainstalovaného v notebooku získáte v části Vyhledání zařízení sítě WLAN v této kapitole. P ipojení bezdrátového notebooku k podnikové síti WLAN Informace o připojení notebooku k podnikové síti WLAN vám poskytne správce sítě nebo zaměstnanci oddělení informačních technologií. P ipojení bezdrátového notebooku k ve ejné síti WLAN Seznam nejbližších veřejných sítí WLAN vám poskytne váš poskytovatel služeb Internetu (ISP) nebo jej naleznete na webu. Mezi webové servery zveřejňující seznamy veřejných sítí WLAN patří weby Cisco Hotspot Locator, Hotspotlist a Geektools. Pokud se nacházíte v dosahu bezdrátové sítě WLAN, zobrazí se v dolní části obrazovky interaktivní zpráva Bezdrátové připojení k síti. Ceník a podmínky připojení získáte v jednotlivých umístěních veřejných sítí WLAN. P íručka k hardwaru a softwaru 6 5

160 Bezdrátové technologie Instalace sít WLAN v domácnosti K instalaci sítě WLAN a připojení k Internetu v domácnosti je třeba následující zařízení. Obrázek představuje ukázku dokončené instalace bezdrátové sítě připojené k Internetu. Bezdrátová síť obsahuje následující zařízení: volitelný širokopásmový modem (buď modem DSL nebo kabelový modem) a vysokorychlostní připojení k Internetu zakoupené od poskytovatele služeb Internetu (ISP) 1, volitelný bezdrátový směrovač (zakoupený samostatně) 2, bezdrátový notebook 3. Při rozšíření lze k síti pro připojení k Internetu přidat další bezdrátové nebo pevně připojené počítače. Požadujete-li při instalaci sítě WLAN odbornou pomoc, obraťte se na výrobce směrovače nebo vašeho poskytovatele služeb Internetu. 6 6 P íručka k hardwaru a softwaru

161 Bezdrátové technologie Použití p ipojení k síti WLAN Chcete-li používat připojení k síti WLAN, proveďte následující akce: Ověřte, zda jsou nainstalovány všechny ovladače požadované bezdrátovým zařízením standardu a že bezdrátové zařízení standardu je správně nakonfigurováno. Pokud používáte integrované bezdrátové zařízení standardu , jsou nainstalovány všechny požadované ovladače a adaptér je předkonfigurován a připraven k použití. Používáte-li integrované bezdrátové zařízení standardu , ověřte, zda je toto zařízení zapnuté. Je-li bezdrátové zařízení zapnuté, je rozsvícen indikátor bezdrátového připojení. Je-li indikátor zhasnut, je třeba bezdrátové zařízení standardu zapnout. Více informací naleznete v části Zapnutí, vypnutí, povolení a zakázání bezdrátových zařízení standardu a technologie Bluetooth. U domácí sítě WLAN ověřte, zda je správně nakonfigurován směrovač. Pokyny naleznete v dokumentaci ke směrovači. Funkční rozsah dalších připojení k síti WLAN se liší v závislosti na implementaci sítě WLAN v notebooku, výrobci směrovače a rušení způsobeném různými typy zdí a dalšími elektronickými zařízeními. Více informací o používání připojení k síti WLAN. Prostudujte si informace od svého poskytovatele služeb Internetu a dokumentaci k bezdrátovému směrovači a dalším zařízením sítě WLAN. Přečtěte si informace a využijte odkazy na webové stránky uvedené v nabídce Start > Nápověda a odborná pomoc. Využijte dokumentaci k vašemu notebooku. Průvodce Troubleshooting (Řešení potíží) na disku CD-ROM Notebook Documentation (Dokumentace k notebooku) obsahuje část věnovanou problémům se zařízeními bezdrátové sítě LAN a jejich řešení. P íručka k hardwaru a softwaru 6 7

162 Bezdrátové technologie Použití funkcí pro zabezpečení bezdrátového p ipojení Po instalaci vlastní sítě WLAN nebo přístupu k existující síti WLAN se vždy přesvědčte, že je síť WLAN chráněna pomocí funkcí zabezpečení. Nepovolíte-li zabezpečení sítě WLAN, může neautorizovaný uživatel bezdrátové sítě přistupovat k datům v notebooku a využívat připojení k Internetu bez vašeho vědomí. Mezi nejčastěji používané úrovně zabezpečení patří Wi-Fi Protected Access (WPA)-Personal a Wired Equivalent Privacy (WEP). Kromě povolení zabezpečení směrovače pomocí šifrování WPA-Personal nebo WEP můžete využít jednu nebo více z následujících možností zabezpečení: změnu výchozího názvu sítě (SSID) a hesla, použití brány firewall, nastavení zabezpečení webového prohlížeče, povolení filtrování adresy MAC u směrovače. Více informací o zabezpečení sítí WLAN naleznete na webu společnosti HP na adrese Instalace softwaru bezdrátové sít (volitelná) Systém Microsoft Windows XP podporuje konfiguraci sítě WLAN pomocí funkce Konfigurace nulového klienta. Společnost HP poskytuje vlastní nástroj pro konfiguraci sítě WLAN, který je třeba nainstalovat, chcete-li používat rozšíření Cisco Compatible Extensions. Rozšíření Cisco Compatible Extensions umožňují používat bezdrátová zařízení v sítích WLAN vytvořených na základě technologií společnosti Cisco. 6 8 P íručka k hardwaru a softwaru

163 Bezdrátové technologie Vyhledání za ízení sít WLAN Chcete-li nainstalovat software HP WLAN pro integrované bezdrátové zařízení standardu , je třeba znát název zařízení, které je součástí vašeho notebooku. Vyhledání integrovaného bezdrátového zařízení standardu : 1. Zobrazte názvy všech bezdrátových zařízení standardu v notebooku: a. Klepněte na příkaz Start > Tento počítač. b. Pravým tlačítkem myši klepněte do okna Tento počítač. c. Klepněte na položku Vlastnosti > Hardware > Správce zařízení > Síťové adaptéry. 2. V zobrazeném seznamu vyberte požadované bezdrátové zařízení standardu : Položka označující bezdrátové zařízení standardu obsahuje termín bezdrátová síť LAN, WLAN nebo Není-li v seznamu uvedeno žádné zařízení standardu , není součástí notebooku žádné bezdrátové zařízení standardu nebo není správně nainstalován ovladač tohoto zařízení. P ístup k softwaru a dokumentaci sít WLAN Software sítě WLAN je předinstalován v notebooku a je k dispozici pomocí nástroje Software Setup. Instalace softwaru sítě WLAN:» Klepněte na příkaz Start > Programy > Software Setup a postupujte podle pokynů na obrazovce. (Zobrazí-li se výzva k výběru softwaru, který chcete nainstalovat, zaškrtněte odpovídající políčka nebo zrušte jejich zaškrtnutí.) P íručka k hardwaru a softwaru 6 9

164 Bezdrátové technologie Software sítě WLAN je k dispozici také na webu společnosti HP v podobě balíčku SoftPaq. K vyhledání, stažení a instalaci balíčku SoftPaq využijte některý z následujících postupů: Klepněte na příkaz Start > Nápověda a odborná pomoc. nebo Navštivte web společnosti HP na adrese a. Zvolte svůj jazyk a zeměpisnou oblast. b. Klepněte na přepínač Stažení ovladačů a softwaru. c. Zadejte informace o modelu počítače a potom postupujte podle pokynů na webu. Software sítě WLAN naleznete v kategorii Síť. Informace o modelu vašeho počítače jsou uvedeny na štítku se sériovým číslem. Štítek se sériovým číslem se nachází na spodní straně notebooku. Přístup k dokumentaci k softwaru sítě WLAN: 1. Podle popisu v předchozí části této kapitoly nainstalujte software sítě WLAN. 2. Spusťte nainstalovaný nástroj. 3. V nabídce zvolte položku Help (Nápověda). ešení potíží s bezdrátovým za ízením standardu Více informací o řešení potíží naleznete na webu společnosti HP nebo v dokumentaci k vašemu notebooku. Průvodce Troubleshooting (Řešení potíží) na disku CD-ROM Notebook Documentation (Dokumentace k notebooku) obsahuje část věnovanou problémům se zařízeními bezdrátové sítě LAN a jejich řešení P íručka k hardwaru a softwaru

165 Bezdrátové technologie Bezdrátové za ízení technologie Bluetooth (pouze vybrané modely) Bezdrátová zařízení technologie Bluetooth poskytují bezdrátovou komunikaci, která nahrazuje připojení pevným kabelem, jež tradičně slouží k propojení elektronických zařízení, mezi něž patří: přístupové body k síti, počítače (stolní počítače, notebooky, počítače PDA), telefony (mobilní, bezdrátové, telefony Smart Phone), zobrazovací zařízení (tiskárny, fotoaparáty), zvuková zařízení (náhlavní soupravy, reproduktory). Zařízení jsou v softwaru technologie Bluetooth pro systém Windows zobrazována pomocí grafických ikon, které odpovídají jejich skutečnému vzhledu a jsou snadno rozlišitelné v porovnání s jinými třídami zařízení. Software technologie Bluetooth pro systém Windows umožňuje používat následující funkce: Přenos položek PIM (Personal Information Management) Odesílá a přijímá soubory obsahující informace, například vizitky, položky kalendáře, poznámky nebo zprávy z jiného počítače nebo zařízení technologie Bluetooth. Synchronizace položek PIM Synchronizuje data PIM mezi počítači, počítači PDA nebo mobilními telefony pomocí technologie Bluetooth. Přenos souborů Odesílá a přijímá soubory z jiného počítače technologie Bluetooth. Přístup k síti (profil osobní sítě PAN) Umožňuje mezi 2 nebo více zařízeními technologie Bluetooth vytvořit síť typu ad-hoc (peer-to-peer). Poskytuje mechanismus, který u zařízení technologie Bluetooth slouží ke vzdálenému přístupu k síti prostřednictvím přístupového bodu. Přístupové body sítě mohou být tradiční datové přístupové body sítě LAN nebo skupiny sítí typu ad-hoc, které představují sadu vzájemně propojených zařízení. P íručka k hardwaru a softwaru 6 11

166 Bezdrátové technologie Telefonické připojení Připojuje zařízení technologie Bluetooth k Internetu. Sériový port technologie Bluetooth Přenáší data prostřednictvím technologie Bluetooth pomocí virtuálního portu COM. Sada hands-free Umožňuje vytvořit bezdrátové připojení k mobilnímu telefonu u jednotky hands-free zabudované v automobilu nebo u notebooku, který slouží jako jednotka hands-free, a využívat mechanismy pro vstup a výstup zvuku mobilních telefonů technologie Bluetooth. Základní obrazové funkce Poskytuje bezdrátové připojení mezi fotoaparátem technologie Bluetooth a dalšími zařízeními technologie Bluetooth. Fotoaparát lze dálkově ovládat prostřednictvím notebooku a přenesené obrázky z fotoaparátu uložit do počítače nebo vytisknout. Zařízení uživatelského rozhraní Poskytuje bezdrátové připojení k dalším zařízením technologie Bluetooth, například klávesnicím, polohovacím zařízením, herním zařízením nebo vzdáleným monitorovacím zařízením. Fax Nabízí připojení pomocí technologie Bluetooth, které umožňuje odesílat a přijímat v notebooku faxy prostřednictvím mobilního telefonu nebo modemu technologie Bluetooth. Náhlavní souprava Poskytuje bezdrátové připojení mezi náhlavní soupravou a notebookem nebo mobilním telefonem. Náhlavní souprava využívá mechanismy pro vstup a výstup zvuku ze zařízení a zvyšuje mobilitu. Více informací o využití technologie Bluetooth v notebooku naleznete na disku CD-ROM Wireless Documentation (Dokumentace k bezdrátovému připojení), který je dodáván s počítačem P íručka k hardwaru a softwaru

167 Bezdrátové technologie Zapnutí, vypnutí, povolení a zakázání bezdrátových za ízení standardu a technologie Bluetooth Povolení a zakázání bezdrátových zařízení standardu a technologie Bluetooth umožňuje tlačítko bezdrátového připojení spolu s programem Wireless Assistant. Ve výchozím nastavení je indikátor bezdrátových zařízení standardu a technologie Bluetooth při spuštění notebooku zapnut. Při zapnutí bezdrátového zařízení není automaticky vytvořena síť WLAN ani nedojde k připojení k síti WLAN. Informace o instalaci sítě WLAN naleznete v části Bezdrátová místní síť (pouze u vybraných modelů) v této kapitole. Bezdrátová zařízení standardu a technologie Bluetooth podporují 2 stavy napájení: povoleno, zakázáno. Bezdrátové zařízení můžete povolit a zakázat v programu Computer Setup. Více informací o použití programu Computer Setup k ovládání bezdrátových zařízení standardu a technologie Bluetooth naleznete v kapitole 9, Program Computer Setup. Bezdrátová zařízení můžete také povolit a zakázat pomocí tlačítka bezdrátového připojení. Pokud jsou bezdrátová zařízení povolena pomocí programu Computer Setup a tlačítka bezdrátového připojení, můžete jednotlivá zařízení samostatně zapínat a vypínat pomocí programu Wireless Assistant. P íručka k hardwaru a softwaru 6 13

168 Bezdrátové technologie Chcete-li zjistit stav, v němž se bezdrátové zařízení nachází, umístěte kurzor na ikonu programu Wireless Assistant v oznamovací oblasti nebo na tuto ikonu poklepejte a spusťte program Wireless Assistant. V programu Wireless Assistant určuje stav jednotlivých zařízení, zda jsou zapnuta, vypnuta nebo zakázána. Program Wireless Assistant také zobrazuje, zda jsou zařízení povolena nebo zakázána v programu Computer Setup. Více informací o programu Wireless Assistant získáte následujícím způsobem: 1. Poklepáním na ikonu v oznamovací oblasti spusťte program Wireless Assistant. 2. Klepněte na tlačítko Help (Nápověda). Tlačítko bezdrátového připojení ani program Wireless Assistant nelze použít k ovládání bezdrátových zařízení v případě, že jsou zakázána v programu Computer Setup. Zapnutí bezdrátových za ízení standardu a technologie Bluetooth Pokud A Potom V programu Wireless Assistant se zobrazí, že síť WLAN i technologie Bluetooth jsou vypnuty. Indikátor bezdrátového připojení nesvítí. Chcete zapnout jedno nebo obě zařízení. 1. Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu Wireless Assistant v oznamovací oblasti. 2. Vyberte zařízení, která chcete zapnout. Jsou-li bezdrátová zařízení vypnuta, zakážete stisknutím tlačítka bezdrátového připojení obě zařízení. Tlačítkem nelze zařízení zapnout. (pokračování) 6 14 P íručka k hardwaru a softwaru

169 Bezdrátové technologie Pokud A Potom V programu Wireless Assistant se zobrazí, že síť WLAN i technologie Bluetooth jsou zakázány.* Indikátor bezdrátového připojení nesvítí. V programu Wireless Assistant se zobrazí, že jedno zařízení je zapnuto a druhé zařízení je vypnuto. Indikátor bezdrátového připojení svítí. Chcete zapnout jedno nebo obě zařízení. Chcete zapnout jedno nebo obě zařízení. 1. Stiskněte tlačítko bezdrátového připojení. (Zařízení se vrátí zpět do předchozího stavu zapnuto nebo vypnuto.) 2. Pokud jsou bezdrátová zařízení vypnuta, klepněte pravým tlačítkem na ikonu Wireless Assistant v oznamovací oblasti. 3. Vyberte zařízení, která chcete zapnout. 1. Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu Wireless Assistant v oznamovací oblasti. 2. Vyberte zařízení, která chcete zapnout. *Pokud nejsou obě zařízení při zakázání zapnuta, vrátí se po stisknutí tlačítko bezdrátového připojení zpět do původního stavu zapnuto nebo vypnuto. Stisknutím tlačítka nezapnete obě zařízení. Pokud chcete, aby byla po zapnutí notebooku bezdrátová zařízení zapnuta, je třeba je zapnout před vypnutím nebo restartováním počítače. P íručka k hardwaru a softwaru 6 15

170 Bezdrátové technologie Vypnutí a zakázání bezdrátových za ízení standardu a technologie Bluetooth Pokud A Potom V programu Wireless Assistant se zobrazí, že síť WLAN i technologie Bluetooth jsou zapnuty. Indikátor bezdrátového připojení svítí. V programu Wireless Assistant se zobrazí, že síť WLAN i technologie Bluetooth jsou vypnuty. Indikátor bezdrátového připojení nesvítí. V programu Wireless Assistant se zobrazí, že jedno zařízení je zapnuto a druhé zařízení je vypnuto.* Indikátor bezdrátového připojení svítí. Chcete zakázat obě zařízení. Chcete vypnout jedno nebo obě zařízení. Chcete zakázat obě zařízení. Chcete zakázat obě zařízení. Chcete vypnout obě zařízení. Stiskněte tlačítko bezdrátového připojení. 1. Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu Wireless Assistant v oznamovací oblasti. 2. Vyberte zařízení, která chcete vypnout. Stiskněte tlačítko bezdrátového připojení. Stiskněte tlačítko bezdrátového připojení. 1. Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu Wireless Assistant v oznamovací oblasti. 2. Vyberte zařízení, která chcete vypnout. *Pokud nejsou obě zařízení při zakázání zapnuta, vrátí se po stisknutí tlačítko bezdrátového připojení zpět do původního stavu zapnuto nebo vypnuto. Stisknutím tlačítka nezapnete obě zařízení P íručka k hardwaru a softwaru

171 7 Zabezpečení Funkce zabezpečení Funkce zabezpečení jsou navrženy tak, aby sloužily jako odrazující prvek. Nemohou však zabránit zneužití nebo odcizení produktu. Funkce zabezpečení, které jsou součástí notebooku mohou ochránit notebook, osobní informace a data před řadou rizik. V některých prostředích mohou být některé funkce zabezpečení nadbytečné. Následující tabulka vám může pomoci při rozhodování, jaké funkce zabezpečení zvolit jako doplněk funkcí zabezpečení operačního systému Windows. Většinu těchto dalších funkcí zabezpečení lze konfigurovat pomocí instalačního nástroje. Více informací naleznete v kapitole 9, Program Computer Setup v této příručce. P íručka k hardwaru a softwaru 7 1

172 Zabezpečení Ochrana proti Neautorizované použití notebooku Neautorizovaný přístup k nástroji Computer Setup (F10) Neautorizovaný přístup k obsahu pevného disku Neautorizované spuštění z optické jednotky, diskety nebo zavedení z interního síťového adaptéru Neautorizovaný přístup k uživatelskému účtu systému Windows Použít tuto funkci zabezpečení Heslo při spuštění* ProtectTools Security Manager Více informací naleznete v části ProtectTools Security Manager (pouze vybrané modely) v této kapitole. Heslo správce produktu HP* DriveLock* Zabezpečení zařízení* Volitelné karty Smart Card Při povolení karet Smart Card lze na tyto karty uložit uživatelské heslo a heslo správce systému Windows; potom je pro přístup k účtu vyžadována jak karta Smart Card, tak také kód PIN karty Smart Card. Credential Manager pro nástroj ProtectTools Více informací naleznete v části Modul Credential Manager pro nástroj ProtectTools v této kapitole. Tato funkce je podporována pouze některými čtečkami karet Smart Card. Neautorizovaný přístup k datům Heslo správce produktu HP Software Windows Firewall Aktualizace systému Windows ProtectTools Security Manager Více informací naleznete v části ProtectTools Security Manager (pouze vybrané modely) v této kapitole. (Pokračování na následující stránce) 7 2 P íručka k hardwaru a softwaru

173 Zabezpečení Ochrana proti Neautorizovaný přístup k nastavení systému BIOS a dalších informací týkajících se identifikace systému. Odcizení notebooku Použít tuto funkci zabezpečení Heslo správce produktu HP Slot pro bezpečnostní kabel (použitý s volitelným bezpečnostním kabelem) Více informací o slotu pro bezpečnostní kabel naleznete v části Volitelný bezpečnostní kabel v této kapitole. *Tuto funkci zabezpečení je možné konfigurovat pomocí programu Computer Setup. Program Computer Setup je nástroj, který není součástí systému Windows a lze jej spustit stisknutím klávesy F10 při spuštění nebo restartování počítače. V této kapitole naleznete postupy pro použití programu Computer Setup k nastavení konkrétních možností zabezpečení. Informace o zobrazení systémových informací a použití dalších funkcí programu Computer Setup naleznete v kapitole 9, Program Computer Setup. Nastavení zabezpečení v programu Computer Setup Většinu možností nastavení zabezpečení lze provést v programu Computer Setup. Program Computer Setup není nástrojem systému Windows, a proto nepodporuje použití ukazovacího zařízení notebooku. Při procházení a výběru v programu Computer Setup je třeba použít klávesy notebooku. Více informací naleznete v kapitole 9, Program Computer Setup. P íručka k hardwaru a softwaru 7 3

174 Zabezpečení Hesla Většina funkcí zabezpečení používá hesla. Každé použité heslo si zapište a uložte na bezpečném místě mimo notebook. Pokud zapomenete heslo při zapnutí nebo heslo správce produktu HP, nebudete moci spustit notebook ani jej spustit z režimu spánku. Více informací vám telefonicky poskytne centrum podpory zákazníků nebo autorizovaný servisní partner. Pokud zapomenete heslo správce produktu HP, nebudete moci spustit program Computer Setup. Pokud zapomenete uživatelské heslo funkce DriveLock, ale znáte hlavní heslo funkce DriveLock, můžete ochranu DriveLock z jednotky odebrat. Informace naleznete v části DriveLock v této kapitole. Hesla k produktu HP a systému Windows Funkce zabezpečení produktu HP a operačního systému Windows jsou vzájemně nezávislé. Pokud například zakážete používání zařízení v programu Computer Setup, nemůžete jej povolit v systému Windows. Některá nastavení hesel poskytuje software HP, jiná váš operační systém. Hesla produktu HP a systému Windows jsou také vzájemně nezávislá. Následující tabulka obsahuje seznam různých hesel použitých u produktů HP a v systému Windows a popis jejich funkcí. Další informace o heslech systému Windows, například o heslu spořiče, získáte klepnutím na příkaz Start > Nápověda a odborná pomoc. 7 4 P íručka k hardwaru a softwaru

175 Zabezpečení Hesla produktu HP Heslo správce produktu HP Heslo při spuštění Hlavní heslo funkce DriveLock Uživatelské heslo funkce DriveLock Kód PIN karet Smart Card Hesla systému Windows Heslo správce* Uživatelské heslo* Funkce Zabezpečuje přístup k programu Computer Setup. Chrání přístup k notebooku při spouštění a restartování. Umožňuje správci produktu HP přístup k jednotkám chráněným pomocí funkce DriveLock a k odstranění ochrany DriveLock z jednotek. Umožňuje každodenním uživatelům přístup k jednotkám, jejichž spuštění je chráněno pomocí funkce DriveLock. Slouží k ověření karet Smart Card. Pokud volitelná čtečka karet Smart Card podporuje tuto funkce, lze na kartě Smart Card uložit také heslo při spuštění a heslo správce produktu HP. Funkci zabezpečení pomocí karet Smart Card je třeba povolit v programu Computer Setup a potom povolit kód PIN pomocí nástroje ProtectTools Security Manager (pouze vybrané modely). Více informací naleznete v části ProtectTools Security Manager (pouze vybrané modely) v této kapitole. Funkce Chrání přístup k obsahu notebooku na úrovni správce. Chrání přístup k obsahu notebooku po přechodu z úsporného režimu. *Informace o nastavení hesla správce systému Windows nebo uživatelského hesla systému Windows získáte klepnutím na tlačítko Start > Nápověda a odborná pomoc. P íručka k hardwaru a softwaru 7 5

176 Zabezpečení Pokyny k použití hesel produktu HP asystému Windows Hesla produktu HP a systému Windows nelze zaměňovat. V poli hesla k produktu HP je třeba zadat heslo produktu HP a v poli hesla k systému Windows heslo systému Windows. Příklad: Pokud je nastaveno heslo při spuštění, je třeba při spuštění notebooku nebo ukončení úsporného režimu zadat heslo při spuštění (nikoli heslo systému Windows). Pokud po ukončení úsporného režimu nastavíte zadání hesla systému Windows, je třeba zadat heslo systému Windows (nikoli heslo při spuštění). Stejné heslo nebo řetězec složený z písmen a číslic použité jako heslo produktu HP lze použít i jako jiné heslo produktu HP nebo heslo systému Windows, jestliže splňuje následující předpoklady: Heslo produktu HP může být tvořeno kombinací až 32 písmen nebo číslic a není u něj třeba rozlišovat malá a velká písmena. Heslo k produktu HP je třeba nastavit i zadat stejným typem kláves. Heslo produktu HP zadané pomocí kláves s číslicemi na klávesnici nebude shodné s heslem zadaným pomocí zabudované číselné klávesnice. Informace o zabudované číselné klávesnici naleznete v části Numerická klávesnice v kapitole 3, Ukazovací zařízení a klávesnice. Přestože můžete u různých hesel použít shodný text, jsou na sobě hesla produktu HP a systému Windows nezávislá. Také v případě, že chcete použít stejný text u hesla produktu HP i u hesla systému Windows, je nutné zadat heslo produktu HP v programu Computer Setup a heslo systému Windows v operačním systému. Přestože jsou heslo správce produktu HP a heslo správce systému Windows podobné, mají různé funkce. Heslo správce systému Windows nelze například použít pro přístup k programu Computer Setup a heslo správce produktu HP neumožňuje přístup k obsahu notebooku na úrovni správce. Můžete však pro obě hesla použít stejný text. 7 6P íručka k hardwaru a softwaru

177 Zabezpečení Hesla správce produktu HP Heslo správce produktu HP chrání nastavení konfigurace a informace o identifikaci systému v programu Computer Setup. Po nastavení je toto heslo nutné zadat vždy, když chcete program Computer Setup spustit. Heslo správce produktu HP: Nelze zaměnit s heslem správce systému Windows, ačkoli se může jednat o stejné slovu nebo řetězec písmen nebo číslic. Při nastavení, zadání, změně ani odstranění se nezobrazuje. Je nutné nastavit i zadat pomocí stejného typu kláves. Heslo správce produktu HP zadané například pomocí kláves s číslicemi na klávesnici nebude shodné s heslem zadaným pomocí zabudované číselné klávesnice. Může obsahovat libovolnou kombinaci až 32 písmen a číslic a nerozlišuje se u něj velikost písmen. Nastavení hesel správce produktu HP Heslo správce produktu HP lze nastavit, změnit nebo odstranit v programu Computer Setup. Správa hesla: 1. Při spouštění počítače spusťte program Computer Setup. Během zobrazení zprávy F10 = ROM Based Setup v levé dolní části obrazovky stiskněte klávesu F10. Chcete-li změnit jazykovou verzi, stiskněte klávesu F2. Pokyny pro navigaci zobrazíte stisknutím klávesy F1. 2. Pomocí šipky doleva vyberte položku Security > Administrator password (Zabezpečení > Heslo správce) a potom stiskněte klávesu ENTER. Chcete-li nastavit heslo správce produktu HP, zadejte heslo do pole New password (Nové heslo) a Verify new password (Ověřit nové heslo) a stiskněte klávesu F10. P íručka k hardwaru a softwaru 7 7

178 Zabezpečení Chcete-li změnit heslo správce produktu HP, zadejte stávající heslo do pole Old password (Staré heslo), potom zadejte nové heslo do pole New password (Nové heslo) a Verify new password (Ověřit nové heslo) a potom stiskněte klávesu F10. Chcete-li odstranit heslo správce produktu HP, zadejte aktuální heslo do pole Old password (Staré heslo) a stiskněte klávesu F Jestliže chcete uložit nastavení a ukončit program Computer Setup, vyberte pomocí šipky doleva položku File > Save Changes and Exit (Soubor > Uložit změny a ukončit). Potom postupujte podle pokynů na obrazovce. Vaše nastavení se projeví ihned po restartování notebooku. Zadání hesla správce produktu HP Do pole Administrator Password (Heslo správce) zadejte heslo správce (pomocí stejného typu kláves jako při jeho nastavení) a stiskněte klávesu ENTER. Po 3 neúspěšných pokusech o zadání hesla správce produktu HP je třeba restartovat notebook a zadat heslo znovu. Heslo p i spušt ní Heslo při spuštění zabraňuje neautorizovanému použití notebooku. Po nastavení je nutné zadat toto heslo při každém spuštění nebo restartování notebooku. Heslo při spuštění: Při nastavení, zadání, změně ani odstranění se nezobrazuje. Je nutné nastavit i zadat pomocí stejného typu kláves. Heslo při nastavení zadané například pomocí kláves s číslicemi na klávesnici nebude shodné s heslem zadaným pomocí zabudované číselné klávesnice. Může obsahovat libovolnou kombinaci až 32 písmen a číslic a nerozlišuje se u něj velikost písmen. 7 8 P íručka k hardwaru a softwaru

179 Zabezpečení Nastavení hesla p i spušt ní Heslo při spuštění lze nastavit, změnit nebo odstranit v programu Computer Setup. Správa hesla: 1. Při spouštění počítače spusťte program Computer Setup. Během zobrazení zprávy F10 = ROM Based Setup v levé dolní části obrazovky stiskněte klávesu F10. Chcete-li změnit jazykovou verzi, stiskněte klávesu F2. Pokyny pro navigaci zobrazíte stisknutím klávesy F1. 2. Pomocí šipky doleva vyberte položku Security > Power-On password (Zabezpečení > Heslo při spuštění) a potom stiskněte klávesu ENTER. Chcete-li nastavit heslo při spuštění, zadejte heslo do pole New password (Nové heslo) a Verify new password (Ověřit nové heslo) a stiskněte klávesu F10. Chcete-li změnit heslo při spuštění, zadejte stávající heslo do pole Old password (Staré heslo), potom zadejte nové heslo do pole New password (Nové heslo) a Verify new password (Ověřit nové heslo) a potom stiskněte klávesu F10. Chcete-li odstranit heslo při spuštění, zadejte aktuální heslo do pole Old password (Staré heslo) a stiskněte klávesu F Jestliže chcete uložit nastavení, vyberte pomocí šipky doleva položku File > Save Changes and Exit (Soubor > Uložit změny a ukončit). Potom postupujte podle pokynů na obrazovce. Vaše nastavení se projeví ihned po restartování notebooku. Zadání hesla p i spušt ní V okně hesla zobrazeném při spuštění zadejte správné heslo a stiskněte klávesu ENTER. Po 3 neúspěšných pokusech o zadání hesla je třeba restartovat notebook a zadat heslo znovu. P íručka k hardwaru a softwaru 7 9

180 Zabezpečení Povinné zadání hesla p i spušt ní v p ípad restartování Uživatel může vyžadovat povinné zadání hesla při spuštění při každém restartování notebooku. Tuto funkci lze povolit a zakázat v programu Computer Setup: 1. Při spouštění počítače spusťte program Computer Setup. Během zobrazení zprávy F10 = ROM Based Setup v levé dolní části obrazovky stiskněte klávesu F10. Chcete-li změnit jazykovou verzi, stiskněte klávesu F2. Pokyny pro navigaci zobrazíte stisknutím klávesy F1. 2. Pomocí kláves se šipkami vyberte položku Security > Password options > Require password on restart (Zabezpečení > Nastavení hesla > Požadovat heslo při restartování). 3. Přepnutím položky povolte nebo zakažte tuto funkci a stiskněte klávesu ENTER. 4. Uložte zadané nastavení a pomocí kláves se šipkami vyberte položku File > Save Changes and Exit (Soubor > Uložit změny a ukončit). Potom postupujte podle pokynů na obrazovce. Vaše nastavení se projeví ihned po restartování notebooku P íručka k hardwaru a softwaru

181 Zabezpečení DriveLock ÄVAROVÁNÍ: Pokud zapomenete uživatelské i hlavní heslo funkce DriveLock, z stane pevný disk trvale uzamčen a nebude jej možné nadále používat. Funkce DriveLock zabraňuje v neautorizovaném přístupu k obsahu pevného disku. Po nastavení ochrany pomocí funkce DriveLock je nutné před přístupem k pevnému disku vždy zadat heslo. Pro přístup k heslům funkce DriveLock musí být jednotka vložena v notebooku, nikoli ve volitelném dokovacím zařízení (pouze vybrané modely) nebo externí jednotce MultiBay. Funkce DriveLock vyžaduje nastavení uživatelského a hlavního heslo v programu Computer Setup: Pevný disk chráněný pomocí funkce DriveLock lze používat po zadání uživatelského hesla nebo hlavního hesla. Uživatelské nebo hlavní heslo lze odstranit pouze odebráním ochrany DriveLock z jednotky. Ochranu DriveLock lze z jednotky odebrat pouze po zadání hlavního hesla. Vlastník uživatelského hesla by měl být každodenní uživatel chráněného pevného disku. Vlastník hlavního hesla může být správce systému nebo každodenní uživatel. Uživatelským i hlavním heslem může být stejné slovo. Pokud spustíte notebook z pevného disku chráněného pomocí funkce DriveLock a shodují se heslo při spuštění a heslo funkce DriveLock, budete namísto hesla při spuštění a hesla funkce DriveLock dotázáni pouze na jediné heslo. P íručka k hardwaru a softwaru 7 11

182 Zabezpečení Nastavení hesel funkce DriveLock Nastavení funkce DriveLock v programu Computer Setup: 1. Vypněte notebook. Pokud si nejste jisti, zda je počítač vypnut nebo se nachází v úsporném režimu, zapněte jej stisknutím tlačítka napájení a potom jej vypněte pomocí operačního systému. 2. Přesvědčte se, zda je pevný disk vložen do notebooku (nikoli do volitelného dokovacího zařízení nebo externí jednotky MultiBay). 3. Při spouštění počítače spusťte program Computer Setup. Během zobrazení zprávy F10 = ROM Based Setup v levé dolní části obrazovky stiskněte klávesu F10. Chcete-li změnit jazykovou verzi, stiskněte klávesu F2. Pokyny pro navigaci zobrazíte stisknutím klávesy F1. 4. Pomocí kláves se šipkami vyberte položku Security > DriveLock passwords (Zabezpečení > Hesla funkce DriveLock). Potom stiskněte klávesu ENTER. 5. Vyberte umístění pevného disku a potom stiskněte klávesu F V poli Protection (Ochrana) přepněte na hodnotu Enable (Povolit) a potom stiskněte klávesu F Přečtěte si zobrazené upozornění. Pokračujte stisknutím klávesy F Do pole New password (Nové heslo) a Verify new password (Ověřit nové heslo) zadejte uživatelské heslo a stiskněte klávesu F Do pole New password (Nové heslo) a Verify new password (Ověřit nové heslo) zadejte hlavní heslo a stiskněte klávesu F Pro potvrzení ochrany DriveLock u vybrané jednotky zadejte do pole pro potvrzení text DriveLock a stiskněte klávesu F Nastavení funkce DriveLock uložíte klepnutím na příkaz File > Save Changes and Exit (Soubor > Uložit změny a ukončit). Potom postupujte podle pokynů na obrazovce. Vaše nastavení se projeví ihned po restartování notebooku P íručka k hardwaru a softwaru

183 Zabezpečení Zadání hesla funkce DriveLock 1. Přesvědčte se, zda je pevný disk vložen do notebooku (nikoli do volitelného dokovacího zařízení nebo externí jednotky MultiBay). 2. Po zobrazení výzvy k zadání hesla funkce DriveLock zadejte své uživatelské nebo hlavní heslo (pomocí stejného typu kláves použitého k nastavení hesla) a potom stiskněte klávesu ENTER. Po 2 neúspěšných pokusech o zadání hesla je třeba restartovat notebook a zadat heslo znovu. Povinné zadání hesla funkce DriveLock p i restartování Uživatel může vyžadovat povinné zadání hesla funkce DriveLock při každém restartování notebooku. Tuto funkci lze povolit a zakázat v programu Computer Setup: 1. Vypněte notebook. Pokud si nejste jisti, zda je počítač vypnut nebo se nachází v úsporném režimu, zapněte jej stisknutím tlačítka napájení a potom jej vypněte pomocí operačního systému. 2. Přesvědčte se, zda je pevný disk vložen do notebooku (nikoli do volitelného dokovacího zařízení nebo externí jednotky MultiBay). 3. Při spouštění nebo restartování počítače spusťte program Computer Setup. Během zobrazení zprávy F10 = ROM Based Setup v levé dolní části obrazovky stiskněte klávesu F10. Chcete-li změnit jazykovou verzi, stiskněte klávesu F2. Pokyny pro navigaci zobrazíte stisknutím klávesy F1. 4. Pomocí kláves se šipkami vyberte položku Security > Password options > Require password on restart (Zabezpečení > Nastavení hesla > Požadovat heslo při restartování). P íručka k hardwaru a softwaru 7 13

184 Zabezpečení 5. Přepnutím položky povolte nebo zakažte tuto funkci a stiskněte klávesu ENTER. 6. Uložte zadané nastavení a pomocí kláves se šipkami vyberte položku File > Save Changes and Exit (Soubor > Uložit změny a ukončit). Potom postupujte podle pokynů na obrazovce. Vaše nastavení se projeví ihned po restartování notebooku. Zm na hesla funkce DriveLock Nastavení funkce DriveLock v programu Computer Setup: 1. Vypněte notebook. Pokud si nejste jisti, zda je počítač vypnut nebo se nachází v úsporném režimu, zapněte jej stisknutím tlačítka napájení a potom jej vypněte pomocí operačního systému. 2. Přesvědčte se, zda je pevný disk vložen do notebooku (nikoli do volitelného dokovacího zařízení nebo externí jednotky MultiBay). 3. Při spouštění počítače spusťte program Computer Setup. Během zobrazení zprávy F10 = ROM Based Setup v levé dolní části obrazovky stiskněte klávesu F10. Chcete-li změnit jazykovou verzi, stiskněte klávesu F2. Pokyny pro navigaci zobrazíte stisknutím klávesy F1. 4. Pomocí kláves se šipkami vyberte položku Security > DriveLock passwords (Zabezpečení > Hesla funkce DriveLock) a potom stiskněte klávesu ENTER. 5. Pomocí kláves se šipkami vyberte umístění pevného disku a potom stiskněte klávesu F P íručka k hardwaru a softwaru

185 Zabezpečení 6. Pomocí kláves se šipkami vyberte pole hesla, které chcete změnit. Do pole Old password (Staré heslo) zadejte své aktuální heslo a potom zadejte nové heslo do pole New password (Nové heslo) a Verify new password (Ověřit nové heslo). Potom stiskněte klávesu F Chcete-li nastavení uložit, vyberte pomocí kláves se šipkami položku File > Save Changes and Exit (Soubor > Uložit změny a ukončit) a potom postupujte podle pokynů na obrazovce. Vaše nastavení se projeví ihned po restartování notebooku. Odebrání ochrany DriveLock Nastavení funkce DriveLock v programu Computer Setup: 1. Vypněte notebook. Pokud si nejste jisti, zda je počítač vypnut nebo se nachází v úsporném režimu, zapněte jej stisknutím tlačítka napájení a potom jej vypněte pomocí operačního systému. 2. Přesvědčte se, zda je pevný disk vložen do notebooku (nikoli do volitelného dokovacího zařízení nebo externí jednotky MultiBay). 3. Při spouštění počítače spusťte program Computer Setup. Během zobrazení zprávy F10 = ROM Based Setup v levé dolní části obrazovky stiskněte klávesu F10. Chcete-li změnit jazykovou verzi, stiskněte klávesu F2. Pokyny pro navigaci zobrazíte stisknutím klávesy F1. 4. Pomocí kláves se šipkami vyberte položku Security > DriveLock passwords (Zabezpečení > Hesla funkce DriveLock) a potom stiskněte klávesu ENTER. 5. Pomocí kláves se šipkami vyberte umístění pevného disku a potom stiskněte klávesu F V poli Protection (Ochrana) přepněte na hodnotu Disable (Zakázat) a potom stiskněte klávesu F10. P íručka k hardwaru a softwaru 7 15

186 Zabezpečení 7. Do pole Old password (Staré heslo) zadejte hlavní heslo. Potom stiskněte klávesu F Jestliže chcete uložit nastavení, vyberte pomocí šipky doleva položku File > Save Changes and Exit (Soubor > Uložit změny a ukončit). Potom postupujte podle pokynů na obrazovce. Vaše nastavení se projeví ihned po restartování notebooku. Device Security (Zabezpečení za ízení) Pomocí nabídky Device Security (Zabezpečení zařízení) programu Computer Setup můžete úplně nebo částečně zakázat většinu portů a jednotek. Zakázání a opětovné povolení funkcí notebooku pomocí programu Computer Setup: 1. Při spouštění počítače spusťte program Computer Setup. Během zobrazení zprávy F10 = ROM Based Setup v levé dolní části obrazovky stiskněte klávesu F10. Chcete-li změnit jazykovou verzi, stiskněte klávesu F2. Pokyny pro navigaci zobrazíte stisknutím klávesy F1. 2. Vyberte položku Security > Device security (Zabezpečení > Zabezpečení zařízení) a potom zadejte požadované nastavení. 3. Zadané nastavení potvrdíte stisknutím klávesy F Nastavení uložíte klepnutím na příkaz File > Save Changes and Exit (Soubor > Uložit změny a ukončit). Potom postupujte podle pokynů na obrazovce. Vaše nastavení se projeví ihned po restartování notebooku. 7 16P íručka k hardwaru a softwaru

187 Zabezpečení System Information (Systémové informace) Nastavení System Information (Systémové informace) poskytuje podrobné údaje o notebooku a sadě baterií. Následující části obsahují návod, jak ostatním uživatelům zabránit ve zobrazení systémových informací a jak nakonfigurovat možnosti systémových informací v programu Computer Setup. Systémové informace podporují následující možnosti nastavení: zobrazení nebo zadání sériového čísla, značky účtu a značky vlastnictví notebooku, zobrazení sériového čísla sady baterií. Chcete-li zabránit neautorizovanému přístupu k těmto informacím, je třeba vytvořit heslo správce produktu HP. Informace naleznete v části Nastavení hesel správce produktu HP v této kapitole. Možnosti nastavení systémových informací 1. Při spouštění počítače spusťte program Computer Setup. Během zobrazení zprávy F10 = ROM Based Setup v levé dolní části obrazovky stiskněte klávesu F10. Chcete-li změnit jazykovou verzi, stiskněte klávesu F2. Pokyny pro navigaci zobrazíte stisknutím klávesy F1. 2. Následujícím způsobem můžete zobrazit nebo nastavit požadovaná nastavení: Chcete-li zobrazit obecné systémové informace, vyberte položku File > System Information (Soubor > Systémové informace). Chcete-li zobrazit nebo zadat identifikační údaje jednotlivých součástí systému, vyberte položku Security > System IDs (Zabezpečení > Čísla ID systému). P íručka k hardwaru a softwaru 7 17

188 Zabezpečení 3. Zadané údaje a nastavení potvrdíte stisknutím klávesy F Chcete-li nastavení nebo údaje uložit, vyberte pomocí kláves se šipkami položku File > Save Changes and Exit (Soubor > Uložit změny a ukončit) a potom postupujte podle pokynů na obrazovce. Vaše nastavení se projeví ihned po restartování notebooku. Antivirový software Používáte-li notebook pro přístup k u, síti nebo Internetu, vystavujete jej hrozbě počítačových virů. Počítačové viru mohou poškodit operační systém, aplikace nebo nástroje nebo u nich způsobit neobvyklé chování. Antivirový software umožňuje odhalit většinu virů, zničit je a ve většině případů také obnovit škody, které viry způsobily. Zajištění ochrany proti nově objeveným virům zaručuje pouze pravidelná aktualizace antivirového softwaru. V notebooku je předinstalován program Norton AntiVirus. Informace o používání softwaru Norton AntiVirus získáte následujícím způsobem:» Klepněte na příkaz Start > Programy > Norton AntiVirus > Help and Support. Více informací o počítačových virech získáte následujícím způsobem: 1. Klepněte na příkaz Start > Nápověda a odborná pomoc. 2. Do pole Hledat zadejte text viry. 3. Stiskněte klávesu ENTER P íručka k hardwaru a softwaru

189 Zabezpečení Software brány firewall Pokud notebook používáte pro přístup k u, síti nebo Internetu, mohou neautorizované osoby získat informace o vás, vašem notebooku nebo vašich datech. Brána firewall sleduje přenosy v počítači pomocí funkcí, jako je protokolování a hlášení, automatické upozorňování nebo uživatelské rozhraní pro konfiguraci brány firewall. Pro zvýšení ochrany soukromí doporučujeme používat software brány firewall. V notebooku je k dispozici brána firewall operačního systému Windows. Více informací o této bráně firewall získáte následujícím způsobem: 1. Klepněte na položku Start > Ovládací panely > Připojení ksíti a Internetu > Brána firewall systému Windows. 2. Přejděte na kartu Obecné. Více informací o bráně firewall systému Windows zobrazíte klepnutím na odkaz Další důležité informace o bráně firewall systému Windows. Chcete-li bránu firewall systému Windows zakázat, klepněte na přepínač Vypnuto (není doporučeno). Chcete-li bránu firewall systému Windows znovu povolit, klepněte na přepínač Zapnuto (doporučeno). 3. Klepněte na tlačítko OK. P íručka k hardwaru a softwaru 7 19

190 Zabezpečení V některých případech může brána firewall blokovat přístup k internetovým hrám, narušovat sdílení tiskárny a souborů v síti nebo blokovat přílohy autorizovaných ů. Pokud používáte bránu firewall systému Windows a některá aplikace se poprvé pokusí o příchozí připojení k notebooku, zobrazí se upozornění zabezpečení. Upozornění zabezpečení umožňuje konfigurovat nastavení dané aplikace pro bránu firewall. Chcete-li pro danou aplikaci povolit připojení k notebooku, klepněte na přepínač Zrušit blokování tohoto programu. Aplikace bude přidána do seznamu výjimek a nebude nadále bránou firewall systému Windows blokována. Chcete-li danou aplikaci trvale zablokovat, klepněte na přepínač Nadále tento program blokovat. Brána firewall systému Windows bude blokovat tuto aplikaci, kdykoli se pokusí připojit k počítači. Chcete-li danou aplikaci blokovat pouze dočasně, klepněte na přepínač Nadále tento program blokovat, ale zobrazit znovu dotaz později. Při příštím pokusu této aplikace o připojení k notebooku se znovu zobrazí upozornění zabezpečení. Ruční přidání výjimky do seznamu výjimek brány firewall systému Windows, které zruší blokování aplikace bránou firewall: 1. Klepněte na položku Start > Ovládací panely > Připojení ksíti a Internetu > Brána firewall systému Windows. 2. Přejděte na kartu Výjimky. 3. Klepněte na tlačítko Přidat program zadejte požadované informace o aplikaci. 4. Klepněte na tlačítko OK. Aplikace bude přidána do seznamu výjimek a nebude nadále bránou firewall systému Windows blokována. Používáte-li jinou volitelnou bránu firewall a chcete povolit připojení blokované aplikace: Dočasně lze problém vyřešit vypnutím brány firewall, provedením úlohy a opětovným zapnutím brány firewall. Trvale můžete problém vyřešit změnou konfigurace brány firewall. Informace naleznete v dokumentaci k bráně firewall nebo vám je poskytne výrobce brány firewall P íručka k hardwaru a softwaru

191 Zabezpečení Kritické aktualizace zabezpečení systému Windows XP ÄVAROVÁNÍ: Z d vodu častého odhalování nových počítačových vir doporučujeme instalaci všech kritických aktualizací ihned po obdržení upozorn ní od společnosti Microsoft. Doporučujeme také každý m síc spoušt t systém Windows Update a instalovat všechny doporučené aktualizace od společnosti Microsoft. Spolu s notebookem jste mohli obdržet také disk CD-ROM Critical Security Updates for Windows XP (Kritické aktualizace zabezpečení pro systém Windows XP), který obsahuje další aktualizace vydané po konfiguraci počítače. Společnost Microsoft bude operační systém nadále aktualizovat a zpřístupňovat aktualizace na svém webu. Aktualizace systému pomocí disku CD-ROM Critical Security Updates for Windows XP (Kritické aktualizace zabezpečení pro systém Windows XP): 1. Vložte disk do jednotky. Disk automaticky spustí instalační aplikaci. 2. Podle pokynů na obrazovce nainstalujte všechny aktualizace. Tato akce může trvat několik minut. 3. Vyjměte disk z počítače. P íručka k hardwaru a softwaru 7 21

192 Zabezpečení ProtectTools Security Manager (pouze vybrané modely) Software ProtectTools Security Manager lze spustit pomocí Ovládacích panelů systému Microsoft Windows. Poskytuje funkce zabezpečení, které jsou navrženy k ochraně proti neautorizovanému přístupu k notebooku, síti a důležitým datům. Mezi doplňkové moduly nástroje ProtectTools Security Manager patří následující programy: Credential Manager pro nástroj ProtectTools, BIOS Configuration pro nástroj ProtectTools, Smart Card Security pro nástroj ProtectTools. V závislosti na modelu notebooku mohou být doplňkové moduly předinstalovány nebo je lze stáhnout z webu společnosti HP. Více informací naleznete na webu Modul Credential Manager pro nástroj ProtectTools Modul Credential Manager pro nástroj ProtectTools nabízí funkce zabezpečení, které poskytují ochranu proti neautorizovanému přístupu k notebooku, včetně následujících možností: alternativy k zadávání hesel při přihlašování k systému Microsoft Windows, například použití karet Smart Card pro přihlášení k systému Windows; funkce Single Sign-On, která umožňuje automatické zapamatování pověření u webových serverů, aplikací a chráněných síťových prostředků; podpora volitelných zabezpečovacích zařízení, například karet Smart Card nebo biometrické čtečky otisků prstů. Více informací naleznete v nápovědě online k modulu Credential Manager pro nástroj ProtectTools P íručka k hardwaru a softwaru

193 Zabezpečení Modul BIOS Configuration pro nástroj ProtectTools Modul BIOS Configuration pro nástroj ProtectTools poskytuje přístup k nastavení zabezpečení a konfigurace systému BIOS v rámci aplikace ProtectTools Security Manager, která umožňuje uživatelům lepší přístup k funkcím zabezpečení systému spravovaným prostřednictvím systému BIOS. Modul BIOS Configuration pro nástroj ProtectTools umožňuje provádět následující akce: spravovat hesla uživatele a správce při spuštění počítače, konfigurovat funkce pro ověření uživatele před spuštěním systému, například hesla karet Smart Card nebo hesla při spuštění, povolit a zakázat hardwarové funkce (například povolit spuštění z disku CD-ROM), konfigurovat možnosti spuštění, mezi něž patří zakázání možnosti spuštění systému z jiných jednotek než primárního pevného disku. Řada funkcí modulu BIOS Configuration pro nástroj ProtectTools je také součástí programu Computer Setup. Více informací naleznete v kapitole 9, Program Computer Setup. Více informací naleznete v nápovědě online k modulu BIOS Configuration pro nástroj ProtectTools. P íručka k hardwaru a softwaru 7 23

194 Zabezpečení Modul Smart Card Security pro nástroj ProtectTools Modul Smart Card Security pro nástroj ProtectTools umožňuje provádět následující akce: Přistupovat k volitelným funkcím zabezpečení pomocí karet Smart Card. Rozšířené funkce zabezpečení podporují volitelný modul ProtectTools Smart Card a volitelnou čtečku karet, například čtečku karet Smart Card. Inicializovat volitelný modul ProtectTools Smart Card, aby jej bylo možné použít spolu s modulem Credential Manager pro nástroj ProtectTools. Pracovat se systémem BIOS a povolit volitelné ověřování pomocí karet Smart Card před spuštěním systému a oddělenou konfiguraci karet Smart Card uživatelem a správcem. Tato funkce vyžaduje vložení karty Smart Card uživatelem a volitelné zadání kódu PIN před spuštěním operačního systému. Více informací o funkcích zabezpečení systému BIOS naleznete v kapitole 9, Program Computer Setup. Nastavit a změnit heslo použité k ověření uživatelů prostřednictvím volitelné podpory karet Smart Card. Zálohovat a obnovit pověření uložená na volitelné kartě Smart Card. Více informací naleznete v nápovědě online k modulu Smart Card Security pro nástroj ProtectTools P íručka k hardwaru a softwaru

195 Zabezpečení Volitelný bezpečnostní kabel Funkce zabezpečení jsou navrženy tak, aby sloužily jako odrazující prvek. Nemohou však zabránit zneužití nebo odcizení produktu. Instalace bezpečnostního kabelu: 1. Omotejte bezpečnostní kabel kolem zajištěného objektu. 2. Vložte klíč 1 do zámku kabelu Zasuňte zámek kabelu do slotu bezpečnostního kabelu 3, a zamkněte jej klíčem. P íručka k hardwaru a softwaru 7 25

P edstavení notebooku

P edstavení notebooku P edstavení notebooku Číslo dokumentu: 419443-221 Leden 2007 Tato příručka obsahuje popis hardwarových funkcí počítače. Obsah 1 i i v horní části............................ 1 2 Indikátory..................................

Více

P edstavení notebooku

P edstavení notebooku P edstavení notebooku Číslo dokumentu: 430357-221 Leden 2007 Tato příručka obsahuje popis hardwarových funkcí počítače. Obsah 1 i i v horní části............................ 1 2 Indikátory..................................

Více

P edstavení notebooku

P edstavení notebooku P edstavení notebooku Číslo dokumentu: 396853-221 B ezen 2006 Tato příručka obsahuje popis hardwarových funkcí počítače. Obsah 1 i i v horní části............................ 1 2 Indikátory..................................

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Bluetooth je ochranná známka příslušného

Více

P íručka k hardwaru a softwaru

P íručka k hardwaru a softwaru P íručka k hardwaru a softwaru ada p enosných počítač společnosti HP Compaq Číslo dokumentu: 364598-221 Leden 2005 V této příručce jsou popsány hardwarové funkce notebooku a pokyny pro jejich použití,

Více

Představení notebooku

Představení notebooku Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

P íručka k hardwaru a softwaru

P íručka k hardwaru a softwaru P íručka k hardwaru a softwaru ada p enosných počítač společnosti HP Compaq Číslo dokumentu: 367186-221 B ezen 2005 V této příručce jsou popsány hardwarové funkce notebooku a pokyny pro jejich použití,

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku

Představení notebooku Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard Company

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007 Externí za ízení Číslo dokumentu: 430221-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1 2

Více

P íručka k hardwaru a softwaru

P íručka k hardwaru a softwaru P íručka k hardwaru a softwaru ada p enosných počítač společnosti HP Compaq Číslo dokumentu: 367186-222 Zá í 2005 V této příručce jsou popsány hardwarové funkce notebooku a pokyny pro jejich použití, včetně

Více

Program Computer Setup

Program Computer Setup Program Computer Setup Číslo dokumentu: 383705-221 Kv ten 2005 Obsah Program Computer Setup Rejst ík Přístup k programu Computer Setup............... 2 Výchozí nastavení programu Computer Setup.......

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

Představení notebooku

Představení notebooku Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku

Představení notebooku Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company

Více

Představení notebooku

Představení notebooku Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

P edstavení počítače Tablet PC

P edstavení počítače Tablet PC P edstavení počítače Tablet PC Číslo dokumentu: 405775-221 Kv ten 2006 Tato příručka obsahuje popis hardwarových funkcí počítače. Obsah 1 i i v horní části............................ 1 2 Indikátory..................................

Více

P íručka k hardwaru a softwaru

P íručka k hardwaru a softwaru P íručka k hardwaru a softwaru ada HP Compaq Tablet PC Číslo dokumentu: 367426-221 B ezen 2005 V této příručce jsou popsány hardwarové funkce počítače Tablet PC a pokyny pro jejich použití, včetně konektorů

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívána společností Hewlett- Packard v souladu s

Více

Představení notebooku

Představení notebooku Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Kv ten 2006

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Kv ten 2006 Externí za ízení Číslo dokumentu: 405762-221 Kv ten 2006 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech.

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. B ezen 2006

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. B ezen 2006 Externí za ízení Číslo dokumentu: 396847-221 B ezen 2006 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace obsažené v tomto

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka

TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Externí zařízení Uživatelská příručka

Externí zařízení Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Představení notebooku

Představení notebooku Představení notebooku Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná známka

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Java je ochranná známka společnosti Sun Microsystems,

Více

Uživatelská příručka HP EliteBook 2740p

Uživatelská příručka HP EliteBook 2740p Uživatelská příručka HP EliteBook 2740p Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard Company

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard Company

Více

Napájení. Číslo dokumentu: V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Duben 2006

Napájení. Číslo dokumentu: V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Duben 2006 Napájení Číslo dokumentu: 406858-221 Duben 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého proudu............

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

P íručka k hardwaru. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace:

P íručka k hardwaru. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: P íručka k hardwaru ada p enosných počítač společnosti HP Číslo dokumentace: 355386-221 listopad 2003 V této příručce jsou popsány hardwarové funkce notebooku a pokyny pro jejich použití, včetně konektorů

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Java je ochranná známka společnosti Sun Microsystems,

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

P íručka k hardwaru ada p enosných počítač společnosti HP Compaq

P íručka k hardwaru ada p enosných počítač společnosti HP Compaq P íručka k hardwaru ada p enosných počítač společnosti HP Compaq Číslo dokumentu: 333644-221 srpen 2003 V této příručce jsou popsány hardwarové funkce notebooku a pokyny pro jejich použití, včetně konektorů

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Napájení Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná známka příslušného

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Karty PC Card. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití karet PC Card v počítači. Leden 2007

Karty PC Card. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití karet PC Card v počítači. Leden 2007 Karty PC Card Číslo dokumentu: 419433-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje použití karet PC Card v počítači. Obsah 1 Konfigurace karty PC Card 2 Vložení karty PC Card 3 Ukončení činnosti a vyjmutí karty

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Čeština Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně.

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Číslo dokumentu: 405763-221 Kv ten 2006 Tato příručka popisuje použití karet externích médií. Obsah 1 Karty pro slot Digital Media Vložení digitální paměťové karty...................

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221 Multimédia Číslo dokumentu: 405774-221 Kv ten 2006 V této příručce je vysvětleno použití multimediálních hardwarových a softwarových funkcí počítače. Multimediální funkce se liší v závislosti na vybraném

Více

HP ProBook Notebook PC. Uživatelská příručka

HP ProBook Notebook PC. Uživatelská příručka HP ProBook Notebook PC Uživatelská příručka Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company

Více

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka Øízení spotøeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Microsoft Corporation

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Řada notebooků TravelMate. Stručné pokyny

Řada notebooků TravelMate. Stručné pokyny Řada notebooků TravelMate Stručné pokyny 2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny pro řadu notebooků TravelMate Původní vydání: 02/2011 Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení:

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Multimédia. Číslo dokumentu:

Multimédia. Číslo dokumentu: Multimédia Číslo dokumentu: 396850-221 B ezen 2006 Tato příručka popisuje použití multimediálních hardwarových a softwarových funkcí počítače. Multimediální funkce se liší v závislosti na vybraném modelu

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java je ochranná známka Sun Microsystems USA, Inc. Logo SD je ochranná známka svého vlastníka. Důležité

Více

P íručka k hardwaru ada p enosných počítač společnosti HP Compaq

P íručka k hardwaru ada p enosných počítač společnosti HP Compaq P íručka k hardwaru ada p enosných počítač společnosti HP Compaq Číslo dokumentace: 333955-221 srpen 2003 V této příručce jsou popsány hardwarové funkce notebooku a pokyny pro jejich použití, včetně konektorů

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Kontrola obsahu balení

Kontrola obsahu balení Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více