Příručka systému kritických bodů.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka systému kritických bodů."

Transkript

1 Příručka systému kritických bodů. Organizace: MŠ Semínko, Praha 10 Vydání: novela č.1-1 -

2 OBSAH: 1. Vymezení činnosti a úkolů provozovatele 3 2. Tým pro zavedení systému kritických bodů 4 3a. Popis výrobků - teplé kuchyně 5 3b. Popis výrobků - studené kuchyně 5 4. Zajištění očekávaného použití výrobků 6 5a. Diagram výrobního procesu - teplé pokrmy 7 5b. Diagram výrobního procesu - studené pokrmy 8 6. Potvrzení výrobních diagramů 9 7a. Analýza nebezpečí dle diagramů výrobního procesu 10,11,12 7b. Analýza nebezpečí výrobního postupu 13,14 8a. Stanovení kontrolních bodů 15,16,17 8b. Stanovení kritických bodů 18,19 9a. Sledování v kontrolních bodech, vedení záznamů 20,21 9b. Sledování v kritických bodech, vedení záznamů Ověření správnosti systému,vnitřní audity 23, Nezvládnutý výrobek Školení pracovníků 26, Použité předpisy 28 Příloha č.1 - Dokumentace provozovny stravovacích služeb - 2 -

3 1. Vymezení činnosti a úkolů provozovatele. Provozovatel: Organizace:MŠ Semínko,o.p.s. Praha 10 Adresa: Kubatova 1/32 IČO: Název provozovny: Provozovna stravovacích služeb, MŠ Semínko Sídlo provozovny: Město: Praha 10 PSČ: Ulice:Kubatova 1/32 Oblast činnosti: Specifikace činnosti: Průměrná výroba: Rozsah výdeje: Sortiment: Počet zaměstnanců PSS: Výdej pokrmů: Stravovací služby. Výroba teplých pokrmů. Výroba studených pokrmů. Výroba teplých a studených nápojů. Denně cca 60 pokrmů. Přesnídávky: Výrobky teplé a studené kuchyně. Obědy:Výrobky teplé a studené kuchyně. Svačiny: Výrobky studené kuchyně. Široký sortiment pokrmů teplé a studené kuchyně dle receptur PSS. Dva zaměstnanci. Pokrmy jsou vydávány v jídelně PSS

4 2. Tým pro zavedení systému kritických bodů. Členové týmu HACCP Jméno Funkce Datum Podpis Vedoucí týmu: Pracovníci provozovny: Mgr. Edita Michalová vedoucí PSS Magdaléna ředitelka Kapuciánová Marie Kostková kuchařka Externí pracovník: Kittner Jiří konzultant - 4 -

5 3a. Popis výrobku teplé pokrmy. Druh výrobků: Obědy, svačiny. Charakteristika druhu výrobků: Určení výrobků: Způsob použití: Doba použitelnosti: Expedice, výdej: Teplé pokrmy: Hlavní pokrmy dle receptur. Potravina kuchyňsky upravená ke konzumaci v teplém stavu a udržovaná v teplém stavu po dobu uvádění do oběhu. Pro žáky a personál MŠ / rozvoz / ke konzumaci v jídelnách. Pokrmy jsou určeny k přímé spotřebě bezprostředně po výrobě. Do čtyř hodin po dokončení tepelné úpravy. Po dobu přepravy a výdeje jsou výrobky uchovávány při teplotě vyšší než +60 C. V době podání pokrmu spotřebiteli teplota nejméně +60 C. 3b. Popis výrobku studené pokrmy. Druh výrobků: Snídaně, svačinky, přesnídávky. Charakteristika druhu výrobků: Určení výrobků: Způsob použití: Doba použitelnosti: Expedice, výdej: Studené pokrmy: Přílohy, saláty a různé pokrmy dle receptur. Studené pokrmy jsou potraviny kuchyňsky upravené ke konzumaci za studena. Pro žáky a personál MŠ / rozvoz / ke konzumaci v jídelnách. Výrobky jsou určeny k přímé spotřebě bezprostředně po výrobě. Do čtyř hodin od dokončení výroby. Bezprostředně po dohotovení

6 4. Zjištění očekávaného použití výrobků. Výrobky jsou určeny pro školní stravování. Pokrmy jsou vyráběny dle receptur s přihlédnutím k cílové skupině spotřebitelů, která je vymezena žáky školy a personálem

7 5a. Diagram výrobního procesu teplé pokrmy. 1.1 Příjem surovin 1.2 Voda 2. Skladování surovin KKB 3. Výdej surovin do výroby 3.1 Hrubá příprava zeleniny 4. Výroba teplých pokrmů KB 5. Finální příprava teplých pokrmů 6. Transport pokrmů na výdejnu 7. Výdej pokrmů KKB KB - kontrolní bod KKB - kontrolní kritický bod - 7 -

8 5b. Diagram výrobního procesu studené pokrmy. 1.1 Příjem surovin 1.2 Voda 2. Skladování surovin KKB 3. Výdej surovin do výroby 3.1 Hrubá příprava zeleniny 4. Příprava,výroba studených pokrmů 5. Finální příprava studených pokrmů 6. Transport pokrmů na výdejnu 7. Výdej pokrmů KB KB - kontrolní bod KKB - kontrolní kritický bod - 8 -

9 6. Potvrzení výrobního diagramu v provozu. Výrobní diagram odpovídá požadavkům provozu výdejny. Členové týmu HACCP Jméno Funkce Datum Podpis Vedoucí týmu: Pracovníci provozovny: Mgr. Edita Michalová vedoucí PSS Magdaléna ředitelka Kapuciánová Marie Kostková kuchařka - 9 -

10 7a. Analýza nebezpečí podle diagramu výrobního procesu. Analýza nebezpečí v jednotlivých technologických fázích celého výrobního procesu byla řádně provedena s ohledem na možná nebezpečí. Tato byla rozdělena do tří základních skupin níže uvedených. 7.a1 Fyzikální nebezpečí Jde o mechanické nečistoty, které mohou být v pokrmu a poškodit zdraví strávníka, např. střepy,kovové piliny, kamínky, kosti, ale i části zařízení a nástrojů, šroubky, loupající se nátěr. 7.a2 Chemické nebezpečí Chemické látky, které se mohou být v potravině, můžeme rozdělit na dvě skupiny, přirozené toxické látky v potravině (např. toxin rýže, jed hub apod.) a cizorodé jedy (např. hnojiva, veterinární léčiva, mazadla, zbytky desinfekčních a čistících prostředků apod.). 7.a3 Biologická nebezpečí Nebezpečí způsobené živými organizmy v pokrmu. Příčina vzniku nebezpečí: - primární kontaminace surovina obsahuje mikroorganizmy - sekundární kontaminace zdravotně nezávadná surovina, pokrm je kontaminován mikroorganizmy z prostředí, nástrojů, rukama apod. - rozmnožení mikroorganizmů během zpracování vlivem nedodržení technologických postupů, např. prodlevy ve zpracování, nevyhovující podmínky při prodlevách apod. 7.a4 Přehled možných nebezpečí Typy nebezpečí ve výrobních krocích: antinutriční látky (syrová vejce) antinutriční látky při používání výluhu antinutriční,toxické látky (luštěniny) dostatečně tepelně opracované přísady kontaminace.syrovými vejci při dohotovení kontaminace chemickými látkami kontaminace mechanickými nečistotami kontaminace mikroorganizmy kontaminace nesourodými potravinami kontaminace pracovníky kontaminace proplachovou vodou kontaminace vody kontaminace z GN kontaminace z nečistých původních obalů

11 kontaminace z potraviny kontaminace z prostředí kontaminace z vody kontaminace ze zařízení, náčiní mechanické nečistoty možnost křížové kontaminace nárůst přirozených toxických látek nedokonalé zchlazení - výška vrstvy nedostatečná inaktivace termost.toxinů neočištěné kuchyňsky upravené potraviny nežádoucí látky - kosti, nečistoty přežití vegetativních forem MO, spor při neúplném rozmražení přítomnost mikroorganizmů přítomnost nežádoucích látek přítomnost patogenních bakterií přítomnost úlomků skořápek rozmnožení mikroorganizmů sekundární kontaminace sekundární kontaminace pracovníky sekundární kontaminace sporami sekundární kontaminace z nádob sekundární kontaminace z prostředí sekundární kontaminace ze zařízení škůdci tvorba toxických a antinutričních.produktů tvorba toxických chemických látek tvorba toxinu vyklíčení spor vznik rozklad. produktů, žluknutí tuků zbytky obalu,střepy,spony,kov.piliny zbytky sanitačních prostředků zdroj kontaminace náčiní zdroj kontaminace ostatních potravin zdroj kontaminace pracovních ploch 7.a5 Ovládací opatření Ovládacím opatřením se rozumí činnost, kterou je možno použít k prevenci nebo k vyloučení nebezpečí ohrožující zdravotní nezávadnost potraviny, nebo k jeho zmenšení na přípustnou úroveň. Lze říci, že se jedná o dodržování správné hygienické a výrobní praxe. Typy ovládacích opatření ve výrobních krocích: co nejkratší doba po konečné úpravě co nejkratší doba zdržení doba vaření, dostatečné provaření dodržení prostorového oddělení surovin dodržení správné hygienické praxe dodržování hygieny pracovníků dodržování chladící teploty

12 dodržování postupu pro regeneraci dodržování postupu rozmražování dodržování sanitačního plánu dodržování skladovacích podmínek dodržování technologických postupů od výrobce dodržování technologického postupu dodržování teploty, doby dosažení bezpečných teplot dostatečná tepelná úprava dostatečné osvětlení dostatečné provaření, propečení dostatečné tepelné následné opracování důkladná přejímka (obal, lhůta spotřeby) důkladné očištění důkladný oplach pracovních ploch FIFO metoda, velká obrátkovost kontroly smyslové likvidace nevhodných pokrmů likvidace nevydaných pokrmů nádoby otevírat až na výdejně neslučitelnost kategorií potravin oddělené pracoviště odstraňování nežádoucích látek ochrana před sekundární kontaminací opatrnost při manipulaci plynulost výdeje plynulost výroby pokrmy v GN v optimálních vrstvách poučení pracovníků používání čistých pracovních pomůcek používání pitné vody používání vhodných manipulačních nádob prevence sekundární kontaminace přednostní nákup průmyslově.zpracovaných potravin přesun dle slučitelnosti přítomnost antinutričních látek přítomnost toxických látek spolehlivý dodavatel udržení teploty nad 70 C, výdej nad 60 C urychlené vychlazení na požadovanou teplotu úschova v teplém stavu vhodné nádoby vizuální kontrola vizuální kontrola (návnady, obaly) voda splňuje požadavky na pitnou vodu výdej na základě požadavku z výroby vymezené náčiní vymezené pracoviště vytloukání po malých dávkách zakryté nádoby zakrytí nebalených potravin zamezení křížové kontaminace

13 7b. Analýza výrobních kroků Pro každý výrobní krok prováděný při přípravě a výdeji stravy byla provedena analýza možných nebezpečí a stanoveny ovládací opatření. 7.b1 Skladování potravin,surovin Typ Nebezpečí Opatření B rozmnožení mikroorganizmů dodržování skladovacích podmínek C vznik rozklad. produktů, žluknutí tuků FIFO metoda, velká obrátkovost C nárůst přirozených toxických látek dodržování sanitačního plánu B škůdci vizuální kontrola (návnady, obaly) B kontaminace nesourodými potravinami neslučitelnost kategorií potravin B kontaminace z prostředí zakrytí nebalených potravin 7.b2 Vážení,dělení potravin, surovin, výdej do výroby Typ Nebezpečí Opatření B rozmnožení mikroorganizmů vymezené pracoviště B kontaminace z prostředí výdej na základě požadavku z výroby B kontaminace ze zařízení, náčiní dodržování sanitačního plánu B kontaminace pracovníky dodržování hygieny pracovníky 7.b3 Transport potravin, surovin ze skladu na pracoviště Typ Nebezpečí Opatření B kontaminace z prostředí dodržování sanitačního plánu B kontaminace z nečistých. původních obalů používání vhodných nádob, přesun dle slučitelnosti 7.b4 Otvírání obalů a výdej potravin, surovin na pracoviště Typ Nebezpečí Opatření F zbytky obalu,střepy,spony,kov.piliny vizuální kontrola, opatrnost při manipulaci B kontaminace pracovních ploch dodržování sanitačního plánu, vymezené pracoviště

14 7.b5 Výroba potravin, pokrmů Typ Nebezpečí Opatření B rozmnožení mikroorganizmů dodržování technolog. postupu B kontaminace ze zařízení, náčiní dodržování sanitačního plánu B kontaminace z prostředí plynulost výroby B kontaminace pracovníky dodržování hygieny pracovníky 7.b6 Transport potravin, pokrmů Typ Nebezpečí Opatření B kontaminace z transport. nádob dodržování sanitačního plánu B kontaminace z prostředí vhodné transport. nádoby B kontaminace pracovníky dodržování hygieny pracovníky 7.b7 Úschova, výdej potravin, pokrmů Typ Nebezpečí Opatření B vyklíčení spor úschova v teplém stavu B rozmnožení mikroorganismů co nejkratší doba výdeje C tvorba toxických látek dodržování sanitačního řádu B kontaminace pracovníky dodržování hygieny pracovníky 7.b8 Nevydané potraviny, pokrmy Typ Nebezpečí Opatření B vyklíčení spor likvidace nevydaných pokrmů B rozmnožení mikroorganismů Vysvětlivky: Typy nebezpečí B - biologické C- chemické F - fyzikální

15 8b. Stanovení kontrolních bodů. Skupina: Teplé pokrmy KB výroba teplých pokrmů Nebezpečí: Ovládací opatření: Sledovaný znak: Kritické meze: Postup sledování: Četnost sledování: Nápravná opatření: Osoba odpovědná: Biologické, mikrobiální kontaminace přesahující stanovené hodnoty viz. popis teplých pokrmů. Tepelná úprava dle receptur, var po dobu nejméně 5 min po přidání poslední přísady. Tepelné opracování po dobu nejméně 5 minut po dosažení teploty C v jádře pokrmu. Teplota a čas v jádře pokrmu. Čas od dovaření pokrmu. Pokles teploty varu pod C v jádře,nedodržení doby varu nejméně 5 min. Vizuální kontrolou, kontrolou technického zařízení a časomíry.v případě podezření z nefunkčnosti vpichovým teploměrem. Po uplynutí 5 minut varu každého teplého pokrmu. Zvýšit provozní tepotu zařízení. Zjistit urychlenou opravu. Likvidace pokrmu při nedodržení stanovených limitů. Zodpovědná kuchařka za výrobu teplých pokrmů. Vypracoval : Schválil : Byli seznámeni :

16 Nebezpečí: Ovládací opatření: Sledovaný znak: Kritické meze: Postup sledování: Četnost sledování: Nápravná opatření: Osoba odpovědná: Skupina: Studené pokrmy KB výdej studených pokrmů Biologické, mikrobiální kontaminace přesahující stanovené hodnoty, viz. popis studených pokrmů. Čas od dokončení výroby pokrmu. Čas od dokončení výroby pokrmu. Překročení stanovené doby výdeje do čtyř hodin od dokončení výroby pokrmu. Vizuální kontrola časomíry. Průběžná kontrola. Likvidace pokrmu při nedodržení stanovených limitů. Zodpovědná kuchařka za výdej studených pokrmů. Vypracoval : Schválil : Byli seznámeni:

17 8b. Stanovení kritických bodů Skupina: Suroviny KKB skladování surovin Nebezpečí: Ovládací opatření: Sledovaný znak: Kritické meze: Postup sledování: Četnost sledování: Nápravná opatření: Osoba odpovědná: Biologické, mikrobiální kontaminace přesahující stanovené hodnoty, viz. popis skladovaných surovin. Skladování surovin dle druhu a pokynů stanovených výrobcem. Teplota, vlhkost skladového prostoru, pokyny stanovené výrobcem. Překročení stanovené teploty,vlhkosti skladového prostoru a pravidla nákupu. Kontrola teploty, vlhkosti skladových prostorů, chladniček a mrazáků. Vizuální kontrola kontrolních teploměrů, záznamového zařízení. Týdenní / pondělí / pravidelná kontrola. Zvýšit výkon zařízení pro chlazení skladového prostoru. Vyvětrání skladového prostoru. Dodržovat pravidla nákupu. Vedoucí provozu. Vypracoval : Schválil : Byli seznámeni :

18 Nebezpečí: Ovládací opatření: Sledovaný znak: Kritické meze: Postup sledování: Četnost sledování: Nápravná opatření: Osoba odpovědná: Skupina: Teplé pokrmy KKB výdej teplých pokrmů Biologické, mikrobiální kontaminace přesahující stanovené hodnoty viz. popis teplých pokrmů. Skladování hotového pokrmu v teplotách nad C v jádře. Čas výdeje. Teplota v jádře pokrmu při skladování a výdeji. Stanovený čas výdeje. Pokles teploty pokrmu pod C v jádře pokrmu při výdeji. Dodržení času výdeje čtyři hodiny od dovaření. Vpichovým teploměrem při výdeji, vizuální kontrolou záznamového zařízení a časomíry. V intervalu 60 minut od dovaření pokrmu. Zvýšit výkon na varném zařízení, příhřevu. Zodpovědná kuchařka za výdej teplých pokrmů. Vypracoval : Schválil : Byli seznámeni :

19 9a. Sledování v kontrolních bodech, vedení záznamů KB - výroba teplých pokrmy Místo sledování: Při výrobě teplých pokrmů v prostorách provozovny určených k jejich výrobě. Sledovaný znak: Teplota v jádře pokrmu. Doba varu pokrmu. Postup sledování, záznam: Vizuální kontrola,technologického zařízení. Záznam pouze nezvládnutého stavu /viz odst. 11/. Záznam se uchovává 14dnů od vyhotovení. Frekvence sledování: Každý teplý pokrm. Kritické meze: Pokles teploty pod C v jádře pokrmu. Nedodržení doby varu nejméně 5 min.. Nápravná opatření: Dodržení receptury. Likvidace pokrmu při nedodržení stanovených limitů. Vypracoval : Schválil : Byli seznámeni :

20 KB - výdej studených pokrmů Místo sledování: Při výdeji studených pokrmů v prostorách provozovny určených k jejich výdeji. Sledovaný znak: Doba výdeje. Postup sledování, záznam. Kontrola doby výdeje. Záznam pouze nezvládnutého stavu /viz odst. 11/. Záznam se uchovává 14dnů od vyhotovení. Frekvence sledování: Každý studený pokrm po jeho dohotovení. Kritické meze: Překročení doby výdeje, čtyř hodin od dohotovení. Nápravná opatření: Likvidace pokrmu při nedodržení stanovených limitů. Vypracoval : Schválil : Byli seznámeni :

21 9b. Sledování v kritických bodech, vedení záznamů KKB skladování surovin Místo sledování: Skladové prostory provozovny / včetně chladniček a mrazáků /. Sledovaný znak: Teplota,vlhkost skladového prostoru. Postup sledování, záznam: Odečet teploty kontrolních teploměrů, vlhkoměrů nebo odečet záznamového zařízení. Po té záznam do evidence KKB ve formátu zvoleném provozovatelem.. Frekvence sledování: Průběžně každé pondělí, pracovní den. Kritické meze: Překročení stanovené teploty, vlhkosti skladového prostoru. Nápravná opatření: Zvýšení výkonu zařízení pro chlazení skladového prostoru. Zajistit vyvětrání skladového prostoru. Kontrola surovin při nedodržení stanovených limitů / případná likvidace /. Vypracoval : Schválil : Byli seznámeni : Poznámka: Dle záznamového formátu zvoleného provozovatelem, uvedené údaje musí být dodrženy

22 KKB - výdej teplých pokrmů Místo sledování: Při výdeji teplých pokrmů v prostorách provozovny určených k výdeji pokrmů. Sledovaný znak: 1. Teplota pokrmu. 2. Čas výdeje pokrmu. Postup sledování, záznam. Měření teploty pokrmu pomocí vpichového teploměru nebo odečet záznamového zařízení. Odečet teploty a zaznamenání do evidence KKB. Frekvence sledování: Každý výdej ve frekvenci 60 min. po dovaření pokrmu. Kritické meze: 1. Pokles teploty pod C. 2. Překročení čtyři hodin od dovaření pokrmu. Nápravná opatření: Zvýšení výkonu zařízení pro ohřev pokrmu. Likvidace pokrmu při nedodržení stanovených limitů. Datum Čas - dovaření Naměřená teplota pokrmu v 0 C po 60min při výdeji na talíři. Čas - ukončení výdeje Název pokrmu Nápravná opatření Pozn. Vypracoval : Schválil : Byli seznámeni : Poznámka: Tabulka může být upravena dle záznamového formátu zvoleného provozovatelem, uvedené údaje musí být dodrženy

23 10. Ověření správnosti plánu a vnitřní audity Pro funkčnost sytému je vytvořen časový harmonogram ověřování systému a vnitřních auditů. Harmonogram provádění ověřování systému a vnitřních auditů Měsíc: Vnější audit: x Vnitřní audit: x Vnitřní audit řeší přezkoumání analýzy nebezpečí, určení sledovaných znaků, metody a četnost sledování, ověření funkčnosti čidel atd., a to na základě zkušeností z provozu, nových předpisů, kontrol, reklamací, stížností apod. Vnější audit vykonává osoba, která není za vytvořený systém přímo odpovědna. Audit hodnotí úroveň systému kritických bodů

24 Zápis z ověření systému HACCP, vnitřního auditu Organizace: Pracovník provádějící ověření, audit: Rozsah kontroly: Datum kontroly: - stanovení kritických bodů s ohledem na platné zákony a vyhlášky - způsob měření hodnot - správnost zápisu do protokolu - vedení dokumentace - kontrola funkčnosti čidel - kontrola vytvořených výrobních procesů správnost stanovení kritických bodů - kontrola provádění nápravných opatření Výsledek kontroly: Opatření pro sjednání nápravy: Příjmení a jméno pracovníka provádějícího kontrolu: Datum: Podpis Vyjádření zodpovědné osoby: Příjmení a jméno pracovníka zodpovědného pracovníka: Datum: Podpis:

25 11. Nezvládnutý stav, výrobek V případě, že výrobek se dostane do stavu, kdy nelze zaručit jeho hygienickou nezávadnost a neexistuje již nápravné opatření, které by ho vrátilo do bezpečného stavu, je nutno výrobek vyřadit z výdeje a provést záznam o nezvládnutém stavu, výrobku. Záznam o nezvládnutém stavu, výrobku Organizace: Datum výroby: Popis výrobku: Důvod nezvládnutého stavu: Způsob likvidace nezvládnutého výrobku: Opatření k odstranění příčin nezvládnutého výrobku: Doplňující údaje: Příjmení a jméno pracovníka: Datum: Podpis

26 12. Školení pracovníků Školení pracovníků je prováděno pravidelně jedenkrát do roka,nejlépe v měsíci září po prázdninách. O školení je proveden záznam o rozsahu a prezentací zúčastněných osob viz vzor záznamu. Při nástupu nového pracovníka provede vedoucí provozu proškolení tohoto pracovníka, včetně provedení záznamu o školení. Rozsah základního školení pracovníků: - zásady osobní hygieny - zásady provozní hygieny - zásady správné výrobní praxe - k čemu slouží systém kritických bodů - činnost v kritických bodech - metoda sledování kritických bodů - vedení dokumentace

27 Zápis základního školení pracovníků systému HACCP Organizace: Školící pracovník: Rozsah školení: Datum školení: - zásady osobní hygieny - zásady provozní hygieny - zásady správné výrobní praxe - k čemu slouží systém kritických bodů - činnost v kritických bodech - metoda sledování kritických bodů - vedení dokumentace Příjmení a jméno pracovníka: Funkce: Podpis: Datum a podpis školícího pracovníka:

28 13. Použité předpisy - Vyhláška 602/2006 Sb. - Zákon 258/2000 Sb. - ES 852/2004 Poznámky:

Zavedení systému kritických kontrolních bodů (HACCP) Příloha č. 4 ke směrnici O školním stravování řád HACCP

Zavedení systému kritických kontrolních bodů (HACCP) Příloha č. 4 ke směrnici O školním stravování řád HACCP Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace Zavedení systému kritických kontrolních bodů (HACCP) Příloha č. 4 ke směrnici O školním stravování

Více

Zavedení systému kritických kontrolních bodů (HACCP) Příloha č. 4 ke směrnici O školním stravování řád HACCP

Zavedení systému kritických kontrolních bodů (HACCP) Příloha č. 4 ke směrnici O školním stravování řád HACCP Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace Zavedení systému kritických kontrolních bodů (HACCP) Příloha č. 4 ke směrnici O školním stravování

Více

Konference školní stravování 2018 Pardubice

Konference školní stravování 2018 Pardubice Konference školní stravování 2018 Pardubice HACCP ve školním stravování z pohledu hygienika Mgr. Svatava Navrátilová Co to je HACCP Systém HACCP = soubor preventivních opatření. Spolu s dodržováním zásad

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov, příspěvková organizace se sídlem: Školní 74, 294 04, Dolní Bousov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: V. / 6 PŘÍRUČKA HACCP MŠ ŠKOLNÍ Č. j. ZSDB/291/2015 Spisový

Více

Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŘÁD HACCP 1. 2. 2014 1. 2. 2014

Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŘÁD HACCP 1. 2. 2014 1. 2. 2014 Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŘÁD HACCP Č.j.: 8/2014 Vypracovala: Schválila: Mgr. Marie Michnová, Veronika Veselá Mgr. Marie Michnová Pedagogická rada

Více

PŘÍRUČKA SYSTÉMU KRITICKÝCH BODŮ (HACCP)

PŘÍRUČKA SYSTÉMU KRITICKÝCH BODŮ (HACCP) PŘÍRUČKA SYSTÉMU KRITICKÝCH BODŮ (HACCP) LMŠ NA DVOREČKU PROVOZOVNA: LETY U DOBŘICHOVIC,P.Č. 1585/1 SÍDLO: STŘEDNÍ 367 ČERNOŠICE 252 28 IČ: 06 159 401 1. VYMEZENÍ VÝROBNÍ ČINNOSTI A ODPOVĚDNOSTI VÝROBCE

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov, příspěvková organizace se sídlem: Školní 74, 294 04, Dolní Bousov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: V. / 5 PŘÍRUČKA HACCP MŠ ZAHRADNÍ Č. j. ZSDB/291/2015 Spisový

Více

Mgr. Królová Klára odborný asistent Katedry cestovního ruchu, SU Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Na Vyhlídce 1079/1, Karviná - Nové

Mgr. Królová Klára odborný asistent Katedry cestovního ruchu, SU Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Na Vyhlídce 1079/1, Karviná - Nové Mgr. Królová Klára odborný asistent Katedry cestovního ruchu, SU Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Na Vyhlídce 1079/1, 735 06 Karviná - Nové Město +420 596395 810 krolova@opf.slu.cz Hazard Analysis

Více

PŘÍRUČKA SYSTÉMU KRITICKÝCH BODŮ (HACCP)

PŘÍRUČKA SYSTÉMU KRITICKÝCH BODŮ (HACCP) PŘÍRUČKA SYSTÉMU KRITICKÝCH BODŮ (HACCP) ZŘIZOVATEL JEDEN STROM Z.Ú. LMŠ NA DVOREČKU LETY U DOBŘICHOVIC, P.Č. 1585/1 SÍDLO ZŘIZOVATELE: JEDEN STROM Z.Ú. VYKOUKOVÝCH 623/7 PRAHA 5- RADOTÍN 153 00 IČ: 265

Více

Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net ŠKOLNÍ JÍDELNA ŘÁD HACCP

Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net ŠKOLNÍ JÍDELNA ŘÁD HACCP Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net ŠKOLNÍ JÍDELNA ŘÁD HACCP 1. Úvodní

Více

Dokumentace HACCP. pro provozovnu poskytující stravovací služby: Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk

Dokumentace HACCP. pro provozovnu poskytující stravovací služby: Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk Dokumentace HACCP pro provozovnu poskytující stravovací služby: Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk Hrubý Jeseník 123, 289 32 Oskořínek tel.: 325 588 345, 731 449 109, e-mail:

Více

Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŘÁD HACCP 1. 2. 2014 1. 2. 2014

Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŘÁD HACCP 1. 2. 2014 1. 2. 2014 Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŘÁD HACCP Č.j.: 8/2014 Vypracovala: Schválila: Mgr. Marie Michnová, Veronika Veselá Mgr. Marie Michnová Pedagogická rada

Více

HACCP PRO MALOOBCHODNÍ PRODEJNY

HACCP PRO MALOOBCHODNÍ PRODEJNY HACCP PRO MALOOBCHODNÍ PRODEJNY CZ.1.07/3.2.05/02.0024Škola jako centrum celoživotního učení - další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/02.0024 SYSTÉM KRITICKÝCH BODŮ HACCP LEGISLATIVA Od

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Rohle, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 27. ŘÁD HACCP Č.j.: 23/01/18 Šk. rok: 2017/2018 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby Citace pův. předpisu: 148/1998 Sb. Částka: 51/1998

Více

PŘÍLOHA Č. 2 PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉ SKUPINY RYBIČKY ZÁSADY HACCP PRO MANIPULACI S POTRAVINAMI A POKRMY

PŘÍLOHA Č. 2 PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉ SKUPINY RYBIČKY ZÁSADY HACCP PRO MANIPULACI S POTRAVINAMI A POKRMY PŘÍLOHA Č. 2 PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉ SKUPINY RYBIČKY ZÁSADY HACCP PRO MANIPULACI S POTRAVINAMI A POKRMY Garant a zpracovatel: Ing. Hana Svobodová, certifikovaná manažerka bezpečnosti potravin Strana 1 (celkem

Více

Základní škola a Mateřské škola Brno, Milénova 14. PROVOZNÍ ŘÁD Školní kuchyně ZŠ a MŠ Milénova 14

Základní škola a Mateřské škola Brno, Milénova 14. PROVOZNÍ ŘÁD Školní kuchyně ZŠ a MŠ Milénova 14 Základní škola a Mateřské škola Brno, Milénova 14 PROVOZNÍ ŘÁD Školní kuchyně ZŠ a MŠ Milénova 14 1. Požadavky na zdravotní stav pracovníků školní kuchyně a jejich osobní hygiena: pracovníci musí mít vystavený

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov, příspěvková organizace se sídlem: Školní 74, 294 04, Dolní Bousov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: V. / 4 PŘÍRUČKA HACCP ŠJ Č. j. ZSDB/291/2015 Spisový znak

Více

Právní ukotvení hygienických požadavků pro fungování lesních klubů, zejména analýza rizik (HACCP)

Právní ukotvení hygienických požadavků pro fungování lesních klubů, zejména analýza rizik (HACCP) Právní ukotvení hygienických požadavků pro fungování lesních klubů, zejména analýza rizik (HACCP) Mgr. Jana Koukalová Vzhledem k tomu, že lesní luby formálně nejsou školskými zařízeními ve smyslu zákona

Více

ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Str. 1 z 5

ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Str. 1 z 5 Str. 1 z 5 Příloha č. 1 Výtah z vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby (legislativní podklady pro nejasnosti i v oblasti provozní a osobní hygieny, HACCP) 137 VYHLÁŠKA

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 43. ŠKOLNÍ JÍDELNA - ŘÁD HACCP Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2009 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. září 2009 Mgr. Michaela Hanyšová, ředitelka

Více

Příloha č. 11. Auditovaná škola: Datum auditu: Jméno auditora: Seznam kontrolních otázek

Příloha č. 11. Auditovaná škola: Datum auditu: Jméno auditora: Seznam kontrolních otázek Příloha č. 11 Auditovaná škola: Datum auditu: Jméno auditora: Seznam kontrolních otázek Vymezení činnosti a odpovědnosti provozovatele poř. č. zadání otázky / zjištění: ano / ne 1. Byla vymezena výrobní

Více

HACCP. 1. Část Obecně

HACCP. 1. Část Obecně HACCP 1. Část Obecně ZADÁNÍ a) Vyjmenujte, jaké normy/standardy v oblasti řízení kvality a bezpečnosti potravin znáte. b) Popište, z jakého důvodu provozovatelé potravinářských podniků zavádějí Vámi uvedené

Více

Hygiena a sanitace potravinářských výrob. Aneta Hniličková Tereza Matějcová

Hygiena a sanitace potravinářských výrob. Aneta Hniličková Tereza Matějcová Hygiena a sanitace potravinářských výrob Aneta Hniličková Tereza Matějcová Pojmy na úvod Správná výrobní praxe postupy zaměřené na zajišťování celkové jakosti výrobků tzn. způsobilosti k uvedenému či předpokládanému

Více

KRITICKÝCH BODŮ (HACCP) adresa PROVOZOVNY: DOLNOČERNOŠICKÁ 443 LIPENCE DOLNÍ ČERNOŠICE 252 28

KRITICKÝCH BODŮ (HACCP) adresa PROVOZOVNY: DOLNOČERNOŠICKÁ 443 LIPENCE DOLNÍ ČERNOŠICE 252 28 PŘÍRUČKA SYSTÉMU KRITICKÝCH BODŮ (HACCP) JEDEN STROM Z.Ú. CENTRUM PRO DĚTI A RODIČE adresa PROVOZOVNY: DOLNOČERNOŠICKÁ 443 LIPENCE DOLNÍ ČERNOŠICE 252 28 SÍDLO JEDEN STROM Z.Ú. VYKOUKOVÝCH 623/7 PRAHA

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 54. ŠKOLNÍ JÍDELNA - ŘÁD HACCP Spisový/ skartační znak Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2009 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. září 2009 A.1/A10

Více

7 PRINCIPŮ HACCP OVĚŘOVACÍ POSTUPY, DOKUMENTACE A ZÁZNAMY

7 PRINCIPŮ HACCP OVĚŘOVACÍ POSTUPY, DOKUMENTACE A ZÁZNAMY 7 PRINCIPŮ HACCP OVĚŘOVACÍ POSTUPY, DOKUMENTACE A ZÁZNAMY Ověřovací postupy Ověření, že systém funguje účinně Verifikace = zaměření na jednotlivou činnost, neohlášená (inspekce) Kontrola správnosti vedení

Více

Krok (otázka) č.1. Krok (otázka) č.2. Krok (otázka) č.3. Krok (otázka) č. 4. Obecný postup identifikace kritických bodů. Příloha č.

Krok (otázka) č.1. Krok (otázka) č.2. Krok (otázka) č.3. Krok (otázka) č. 4. Obecný postup identifikace kritických bodů. Příloha č. Seznam příloh: Příloha č. 1 Obecný postup identifikace kritických bodů Příloha č. 2 Kategorie provozoven - Metodický návod MZ ČR z 20.2.2007 Příloha č. 3 Přehled hodnocených ukazatelů bližší specifikace

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Školní jídelna a Školní kuchyň

PROVOZNÍ ŘÁD. Školní jídelna a Školní kuchyň PROVOZNÍ ŘÁD Školní jídelna a Školní kuchyň Vydal: Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Platnost: 1. 10. 2012 Závaznost: pro všechny zaměstnance Vypracovala:

Více

HOTEL UNIVERSE. Příručka HACCP. Příručka systému kritických kontrolních bodů restaurace Hotelu Universe. Husitská 14, Valašské Meziříčí

HOTEL UNIVERSE. Příručka HACCP. Příručka systému kritických kontrolních bodů restaurace Hotelu Universe. Husitská 14, Valašské Meziříčí HOTEL UNIVERSE Příručka HACCP Příručka systému kritických kontrolních bodů restaurace Hotelu Universe Husitská 14, Valašské Meziříčí Obsah 1 Úvod... 2 2 Vymezení výrobní činnosti a úkolů provozovatele...

Více

Výroba a prodej zmrzliny Prodej hlubokozmrazené zmrzliny

Výroba a prodej zmrzliny Prodej hlubokozmrazené zmrzliny 1 Program k zajištění bezpečnosti poskytovaných stravovacích služeb Upozornění: Návod pro vytvoření postupu založeného na zásadách HACCP v odkazu čl. 5 Nařízení EP a Rady (ES) č. 852/2004 je zpracován

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNA

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNA Příloha č.ii. Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Praha 4, Bítovská 1/1246 ******************************************************************************************** PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ

Více

Stravovací provoz Seniorpark Valašské Meziříčí Žerotínova Valašské Meziříčí

Stravovací provoz Seniorpark Valašské Meziříčí Žerotínova Valašské Meziříčí Příručka systému kritických bodů (HACCP) Příručka HACCP provozovatel: Sociální služby Vsetín p. o. Záviše Kalandry 1353 755 01 Vsetín provozovna: Stravovací provoz Seniorpark Valašské Meziříčí Žerotínova

Více

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 8: kritické body ve výrobě potravin, systémy HACCP a managementu bezpečnosti

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 8: kritické body ve výrobě potravin, systémy HACCP a managementu bezpečnosti Úvod do potravinářské legislativy Lekce 8: kritické body ve výrobě potravin, systémy HACCP a managementu bezpečnosti Ústav analýzy potravin a výživy prof. ing. Vladimír Kocourek, CSc. a doc. ing. Kamila

Více

Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP

Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP 27. duben 2012 Ing. Milena Musilová milena.musilova@mendelu.cz SYSTÉM HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points Systém řízení zdravotní nezávadnosti

Více

Příručka systému kritických kontrolních bodů restaurace Hotelu Universe. ,,verze student A

Příručka systému kritických kontrolních bodů restaurace Hotelu Universe. ,,verze student A HOTEL UNIVERSE Příručka HACCP Příručka systému kritických kontrolních bodů restaurace Hotelu Universe Husitská 14, Valašské Meziříčí,,verze student A [Sem zadejte resumé dokumentu. Resumé obvykle představuje

Více

Zajistěte aktuální bezpečnostní listy k používaným sanitačním prostředkům. Požádejte dodavatele těchto prostředků o jejich dodání.

Zajistěte aktuální bezpečnostní listy k používaným sanitačním prostředkům. Požádejte dodavatele těchto prostředků o jejich dodání. Strana 1 z 10 34.ZŠ PLZEN 34.ZŠ Vážená paní (pane), provedli jsme pro Vás zhodnocení v oblasti bezpečnosti pokrmů (správná praxe a "plný" systém kritických bodů - HACCP). Naše hodnocení vychází pouze z

Více

Příručka systému kritických kontrolních bodů restaurace Hotelu Universe. ,,verze student B

Příručka systému kritických kontrolních bodů restaurace Hotelu Universe. ,,verze student B HOTEL UNIVERSE Příručka HACCP Příručka systému kritických kontrolních bodů restaurace Hotelu Universe Husitská 14, Valašské Meziříčí,,verze student B [Sem zadejte resumé dokumentu. Resumé obvykle představuje

Více

HACCP PRO MALOOBCHODNÍ PRODEJNY

HACCP PRO MALOOBCHODNÍ PRODEJNY HACCP PRO MALOOBCHODNÍ PRODEJNY CZ.1.07/3.2.05/02.0024Škola jako centrum celoživotního učení - další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/02.0024 SYSTÉM KRITICKÝCH BODŮ HACCP LEGISLATIVA Od

Více

Systém kritických bodů LEDEN A ÚNOR 2010

Systém kritických bodů LEDEN A ÚNOR 2010 (Hazard Analysis and Critical Control Point) Systém kritických bodů LEDEN A ÚNOR 2010 Charakteristika HACCP Cíl: Hlavní metoda: Nebezpečí: Kritické body: Charakter. CCP: HACCP (Kritické body) Zdravotní

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č.: 516435691 PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ KUCHYNĚ

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č.: 516435691 PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ KUCHYNĚ Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č.: 516435691 Vnitřní směrnice: PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ KUCHYNĚ Obsah: 1. Požadavky na zdravotní stav pracovníků a osobní hygiena

Více

3. Místo kontroly (název a adresa provozovny nebo jiný přesný popis místa): Výdejna stravy při pracovištích praktického výcviku Loštice Žádlovice 18

3. Místo kontroly (název a adresa provozovny nebo jiný přesný popis místa): Výdejna stravy při pracovištích praktického výcviku Loštice Žádlovice 18 K R A J S K Á H Y G I E I C K Á S T A I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI Lidická 56, 787 01 Šumperk, tel. 583 301 500, e-mail: podatelna@su.khsolc.cz, ID: 7zyai4b PROTOKOL o k o n t r o l e č.j.:khsoc/26440/2016/su/hdm

Více

Tabulka č. 1: Přehled o počtech dozorovaných provozoven stravovacích služeb

Tabulka č. 1: Přehled o počtech dozorovaných provozoven stravovacích služeb Výroční zpráva o výsledcích státního zdravotního dozoru ve školních jídelnách a ostatních provozovnách stravovacích služeb pro děti a mladistvé v Královéhradeckém kraji za rok 2016 Krajská hygienická stanice

Více

4. Může si stanovit kritické body a systém jejich sledování provozovatel sám?

4. Může si stanovit kritické body a systém jejich sledování provozovatel sám? KRITICKÉ BODY Od 1. 5. 2005 je povinností provozovatelů potravinářských podniků mít zavedený systém kritických bodů. Současně musí být do tohoto data ověřeno správné fungování tohoto systému. Tato povinnost

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Příprava teplých pokrmů (kód: 65-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Povolání: Kuchař Doklady potvrzující ÚK: Osvědčení

Více

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky Příprava teplých pokrmů (kód: 65-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Povolání: Kuchař Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

PLÁN SYSTÉMU KRITICKÝCH BODŮ (HACCP)

PLÁN SYSTÉMU KRITICKÝCH BODŮ (HACCP) PLÁN SYSTÉMU KRITICKÝCH BODŮ (HAC) Výrobce Základní škola Sulice, p.o. IČ 71294554 DIČ Název provozovny x Základní škola Sulice - Želivec VÝDEJNA POKRMŮ Sídlo provozovny Školní 343, Sulice, Želivec, 251

Více

Nejčastější hygienické závady stravovacích provozů

Nejčastější hygienické závady stravovacích provozů Nejčastější hygienické závady stravovacích provozů MVDr.Renáta Brablcová Oddělení hygieny výživy Telefon 595138138 renata.brablcova@khsova.cz Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava, www.khsova.cz Zaměření

Více

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, P. O. Box 78

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, P. O. Box 78 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, P. O. Box 78 čj.: KHSUL 42767/2015 khsuese5a03d PROTOKOL o kontrole pořízený z kontroly vykonané

Více

Základní škola a Mateřská škola Bílovice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Bílovice 440, IČ:

Základní škola a Mateřská škola Bílovice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Bílovice 440, IČ: Základní škola a Mateřská škola Bílovice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Bílovice 440, 687 12 IČ: 46956786 PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 1. Legislativa Ve smyslu platné legislativy, zejména

Více

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny Ústav analýzy potravin a výživy prof. ing. Vladimír Kocourek, CSc. a doc. ing. Kamila Míková, CSc. a ing. Jana Kohoutková,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mateřská škola Borovy, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 6. PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ KUCHYNĚ Č.j.: 108/2008 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2008 Směrnice nabývá platnosti

Více

CO PŘEDCHÁZELO NASTAVENÍ REŽIMU DIETNÍHO STRAVOVÁNÍ

CO PŘEDCHÁZELO NASTAVENÍ REŽIMU DIETNÍHO STRAVOVÁNÍ 1.2. 2015 vstoupila v platnost vyhlášky č. 17/2015 Sb., o školním stravování, kterou se změnila vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška umožňuje školním jídelnám

Více

Systém HACCP. Systém analýzy rizik v kritických kontrolních bodech Hazard Analysis and Critical Control Points

Systém HACCP. Systém analýzy rizik v kritických kontrolních bodech Hazard Analysis and Critical Control Points Systém HACCP Systém analýzy rizik v kritických kontrolních bodech Hazard Analysis and Critical Control Points Obecně o HACCP 1959 požadavky NASA Postup zahrnuje 7 principů: 1. Provedení analýzy nebezpečí

Více

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň

Více

Směrnice pro dietní stravování ve školní jídelně

Směrnice pro dietní stravování ve školní jídelně Směrnice pro dietní stravování ve školní jídelně Název a adresa zařízení: Odpovědná osoba za provoz: Základní škola Školní jídelna Táborská 45/421 Praha 4 Nusle Jitka Uhlíková, vedoucí školní jídelny Nutriční

Více

Legislativní požadavky na stravovací služby (doc. Dlouhý)

Legislativní požadavky na stravovací služby (doc. Dlouhý) Legislativní požadavky na stravovací služby (doc. Dlouhý) Z hlediska hygienické legislativy a potravinového práva platí v nemocničním stravování stejné předpisy, jako v jakékoliv jiné provozovně, poskytující

Více

Základní škola a mateřská škola, Praskačka, Praskačka 60, Praskačka tel.:

Základní škola a mateřská škola, Praskačka, Praskačka 60, Praskačka tel.: Základní škola a mateřská škola, Praskačka, Praskačka 60, 503 33 Praskačka tel.: 495 588 126 zspraskacka@seznam.cz www.zspraskacka.cz Provozní řád školní kuchyně Vypracovala: Mgr. Adriana Gajová V Praskačce

Více

Vyhláška MZ ČR k nemocničnímu stravování (HACCP)

Vyhláška MZ ČR k nemocničnímu stravování (HACCP) Vyhláška MZ ČR k nemocničnímu stravování (HACCP) konference Dietní výživa 2015 Pardubice 22. 23. 9. 2015 Ing. Eva Přibylová Oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání Odbor ochrany veřejného zdraví

Více

Zde je vhodné místo Pro logo podniku Strana 1 (celkem 12) VZOR PŘÍRUČKA SYSTÉMU KRITICKÝCH BODŮ (HACCP) Název firmy

Zde je vhodné místo Pro logo podniku Strana 1 (celkem 12) VZOR PŘÍRUČKA SYSTÉMU KRITICKÝCH BODŮ (HACCP) Název firmy Strana 1 (celkem 12) VZOR PŘÍRUČKA SYSTÉMU KRITICKÝCH BODŮ (HACCP) ázev firmy Verze Platná od: ahrazuje: Verzi xx platnou od: Důvod změny: apř. na základě interního auditu. Dále podrobně popsat, co bylo

Více

ANALÝZA, ŘÍZENÍ A HODNOCENÍ RIZIK V PRAXI VEŘEJNÉHO STRAVOVÁNÍ. Mgr. Zdeněk Kyselý/FN MOTOL

ANALÝZA, ŘÍZENÍ A HODNOCENÍ RIZIK V PRAXI VEŘEJNÉHO STRAVOVÁNÍ. Mgr. Zdeněk Kyselý/FN MOTOL ANALÝZA, ŘÍZENÍ A HODNOCENÍ RIZIK V PRAXI VEŘEJNÉHO STRAVOVÁNÍ Mgr. Zdeněk Kyselý/FN MOTOL Úvod Provozování stravovacích služeb, výroba potravin a jejich uvádění do oběhu patří mezi činnosti epidemiologicky

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘEŠICE, OKRES LITOMĚŘICE

ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘEŠICE, OKRES LITOMĚŘICE , ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘEŠICE, OKRES LITOMĚŘICE Provoz a režim školní jídelny Provozní řád kuchyně školního stravování Požadavky na zdravotní stav pracovníků a jejich osobní

Více

Manuál pro zavádění systému kritických bodů (HACCP) ve stravovacích provozech zdravotnických zařízení

Manuál pro zavádění systému kritických bodů (HACCP) ve stravovacích provozech zdravotnických zařízení Manuál pro zavádění systému kritických bodů (HACCP) ve stravovacích provozech zdravotnických zařízení ÚVOD Realizace systému kritických bodů (HACCP) ve stravovacích provozech zdravotnických zařízení umožňuje

Více

Zpracování potravin rostlinného a živočišného původu podle technologických postupů pro výrobu hotových pokrmů 3

Zpracování potravin rostlinného a živočišného původu podle technologických postupů pro výrobu hotových pokrmů 3 Pracovník výroby hotových pokrmů (kód: 29-070-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Pracovník výroby hotových

Více

GASTROTECHNOLOGIE 07.2014 TECHNICKÁ ZPRÁVA

GASTROTECHNOLOGIE 07.2014 TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1. Úvod 2. Charakteristika provozu 3. Popis technologie výroby 4. Doprava a manipulace s materiálem 5. Přehled zaměstnanců 6. Nároky na energie 7. Systém sledování kritických bodů 8. Údržba 9. Hygiena

Více

Úvod do HACCP MCG MANAGEMENT CONSULTING

Úvod do HACCP MCG MANAGEMENT CONSULTING . MCG MANAGEMENT CONSULTING GROUP, s.r.o Vzdělávací program Pohostinství pro cestovní ruch je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov, příspěvková organizace se sídlem: Školní 74, 294 04, Dolní Bousov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: V. / 4 PŘÍRUČKA HACCP ŠJ Č. j. 261/2017/ZSDB Spisový znak

Více

Systém HACCP. Provozovny stravovacích služeb s výrobou teplých pokrmů

Systém HACCP. Provozovny stravovacích služeb s výrobou teplých pokrmů Program k zajištění bezpečnosti poskytovaných stravovacích služeb zpracovaný dle postupů založených na zásadách analýzy rizika a kritických kontrolních bodů (HACCP) Příkladový vzor možného zpracování HACCP

Více

Hodnoticí standard. Výroba knedlíků v potravinářství (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výroba knedlíků v potravinářství (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výroba knedlíků v potravinářství (kód: 29-072-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Pracovník výroby knedlíků

Více

Před uvedením pokynů pro každou z těchto maloobchodních provozoven uvádíme přehled takzvaných programů nezbytných předpokladů (PNP).

Před uvedením pokynů pro každou z těchto maloobchodních provozoven uvádíme přehled takzvaných programů nezbytných předpokladů (PNP). Pokyny pro systémy řízení bezpečnosti potravin pro drobné maloobchodníky s potravinářskými výrobky (SFR-FSMS): použití určení, hodnocení a omezování nebezpečí v řeznictvích, potravinách, pekařstvích, v

Více

ADMINISTRATIVNÍ A BYTOVÝ KOMPLEX, ULICE LOMNICKÉHO, PRAHA 4 NUSLE 10-2013 SO 01 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA - OBJEKT A TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA

ADMINISTRATIVNÍ A BYTOVÝ KOMPLEX, ULICE LOMNICKÉHO, PRAHA 4 NUSLE 10-2013 SO 01 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA - OBJEKT A TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1. Úvod 2. Charakteristika provozu 3. Popis technologie výroby 4. Přehled zaměstnanců 5. Nároky na energie 6. Systém sledování kritických bodů 7. Údržba 8. Hygiena pracovního prostředí a sanitace

Více

Hodnoticí standard. Skladování a distribuce potravin (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Skladování a distribuce potravin (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Skladování a distribuce potravin (kód: 29-091-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Pracovník skladování a distribuce

Více

Rekvalifikační kurz Příprava teplých pokrmů, kód H

Rekvalifikační kurz Příprava teplých pokrmů, kód H Rekvalifikační kurz Příprava teplých pokrmů, kód 65-001-H 1. Identifikační údaje o rekvalifikačním kurzu název školy Střední škola potravinářská, Gen. Govorova 110, Smiřice adresa školy Gen. Govorova 110,

Více

Vnitřní řád školní jídelny - výdejny

Vnitřní řád školní jídelny - výdejny Vnitřní řád školní jídelny - výdejny Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana (dále jen škola) se sídlem Jiráskova 461 v Náchodě zajišťuje vydávání obědů. V souladu s čl. 5 nařízení

Více

Nakládání s odpady charakteru vedlejších živočišných produktů

Nakládání s odpady charakteru vedlejších živočišných produktů Nakládání s odpady charakteru vedlejších živočišných produktů Ing. Petr Havelka náměstek pro sekci technické ochrany ŽP ředitel odboru odpadového hospodářství ČIŽP - ředitelství Obsah prezentace Legislativa

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Ústí nad Labem Inspekční zpráva Školní jídelna Sovova 2, Litoměřice Gymnázium, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště o. p. s. Litoměřice, Jarošova 23

Více

V 1. čtvrtletí 2018 pracovnice odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové:

V 1. čtvrtletí 2018 pracovnice odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové: Přehled o činnosti odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové za období od 1. 1. 2018 do 31. 03. 2018 V 1. čtvrtletí 2018 pracovnice odboru hygieny

Více

147/1998 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství. ze dne 18. června 1998. o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby

147/1998 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství. ze dne 18. června 1998. o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby 147/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 18. června 1998 o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby Změna: 196/2002 Sb. Změna: 161/2004 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle

Více

I. Vnitřní řád školní jídelny

I. Vnitřní řád školní jídelny Základní škola a mateřská škola Květná Květná 92, 572 01 telefon: 731449286 Odloučené pracoviště: Školní jídelna, Květná 108 I. Vnitřní řád školní jídelny Školní stravování vyplývá ze zákona č. 561/2004

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Mateřská škola Paraplíčko Havířov, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY kterým se konkretizují zákonné normy v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, vyhláškou 602/206 Sb.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 107/2005 Sb., o školním stravování

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 107/2005 Sb., o školním stravování ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 107/2005 Sb., o školním stravování jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 107/2008 Sb., č. 463/2011 Sb. a č. xxx/2015 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

5.6.17.8. Stravovací služby

5.6.17.8. Stravovací služby 5.6.17.8. Stravovací služby http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/sektory-bozp/stravovacisluzby Pracovní činnosti při provozování stravovacích služeb, výrobě potravin, uvádění potravin do oběhu jsou

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 8. přednáška Systémy kvality ve výrobě potravin Doc. RNDr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ODDĚLENÍ HYGIENY VÝŽIVY ZA ROK 2011 KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové

VÝROČNÍ ZPRÁVA ODDĚLENÍ HYGIENY VÝŽIVY ZA ROK 2011 KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA ODDĚLENÍ HYGIENY VÝŽIVY ZA ROK 2011 KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové Charakteristika odboru Orgány ochrany veřejného zdraví provádí státní zdravotní dozor v souladu

Více

Škola jako centrum celoživotního učení další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/

Škola jako centrum celoživotního učení další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/ Škola jako centrum celoživotního učení další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/02.0024 Slide 1 MODUL 1 Hygienické požadavky na prodejny Číslo 4 ČIŠTĚNÍ Slide 2 atd Čištění je proces, kterým

Více

Hodnoticí standard. Příprava teplých pokrmů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava teplých pokrmů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava teplých pokrmů (kód: 65-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař teplé kuchyně Kvalifikační

Více

ZDENÉK ŠAFAŘÍK ZDENÉK ŠAFAŘÍK PŘÍPRAVNY JÍDEL L

ZDENÉK ŠAFAŘÍK ZDENÉK ŠAFAŘÍK PŘÍPRAVNY JÍDEL L ZDENÉK ŠAFAŘÍK ZDENÉK ŠAFAŘÍK PŘÍPRAVNY JÍDEL L 1. Z á k l a d n í ú d a j e kapacita výdeje jídel - přípravna 1-18 přesnídávek - 18 obědů - 18 svačin - přípravna 2-24 přesnídávek - 24 obědů - 24 svačin

Více

A VÝROBKŮ Z DRŮBEŽÍHO MASA

A VÝROBKŮ Z DRŮBEŽÍHO MASA ZPRÁVA o výsledcích cíleného státního zdravotního dozoru v provozovnách stravovacích služeb zaměřeného na sledování zdravotní nezávadnosti POKRMŮ A VÝROBKŮ Z DRŮBEŽÍHO MASA v zařízeních poskytujících stravovací

Více

SMĚRNICE O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ

SMĚRNICE O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ Mateřská škola Chlumčany, okres Plzeň-jih SMĚRNICE O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ Mateřská škola Chlumčany, okr. Plzeň-jih Směrnice o školní stravování Č.j.: 228/2018 Sk.znak: 1.7 S10 Platnost:28.8.2018 Účinnost:1.9.2018

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát P R O T O K O L č. j. ČŠIH-1068/10-H o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení (kód: E)

Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení (kód: E) Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení (kód: 65-003-E) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační

Více

Hodnoticí standard. Příprava teplých pokrmů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava teplých pokrmů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava teplých pokrmů (kód: 65-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň NSK

Více

Aplikace systému HACCP ve společném stravování. Lucie Venclová

Aplikace systému HACCP ve společném stravování. Lucie Venclová Aplikace systému HACCP ve společném stravování Lucie Venclová Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Abstrakt česky: Bakalářská práce pojednává o problematice aplikace systému HACCP ve veřejném stravování. V

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY ZŠ a MŠ Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Platný od 1. 9. 2017 Obecná ustanovení Ve smyslu platné legislativy, zejména podle Nařízení Evropského parlamentu

Více

Provozní řád školní jídelny výdejny

Provozní řád školní jídelny výdejny Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 PSČ 751 52, tel.: 581 291 203, fax: 581 291 204 www.gjb-spgs.cz; e-mail: info@gjb-spgs.cz Provozní řád školní jídelny výdejny 1.

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA 10 tel , fax ,

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA 10 tel , fax , Žádost o povolení/změnu v povolení k distribuci léčivých přípravků STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel. 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: sukl@sukl.cz ŽÁDOST O POVOLENÍ

Více

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích. Hygiena povrchů, předmětů, instalací a zařízení ve školních jídelnách

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích. Hygiena povrchů, předmětů, instalací a zařízení ve školních jídelnách Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích krajská priorita kontrolního plánu odboru HDM 2016, 2017 Hygiena povrchů, předmětů, instalací a zařízení ve školních jídelnách Pracovní

Více

P r o v o z n í ř á d

P r o v o z n í ř á d Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9 P r o v o z n í ř á d Š K O L N Í J Í D E L N Y Nejedlého 13 Povinnosti pracovníků : Konat činnosti ve stravovacích službách mohou pouze zaměstnanci, kteří

Více

Vnitřní řád školní výdejny při ZŠ a MŠ Kostomlaty pod Milešovkou (výdejna ulice Školní čp. 118)

Vnitřní řád školní výdejny při ZŠ a MŠ Kostomlaty pod Milešovkou (výdejna ulice Školní čp. 118) Vnitřní řád školní výdejny při ZŠ a MŠ Kostomlaty pod Milešovkou (výdejna ulice Školní čp. 118) 1. Úvodní ustanovení Vnitřní řád školní výdejny je vydáván v souladu: se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

HACCP JAK MÍT V POŘÁDKU SYSTÉM KRITICKÝCH BODŮ

HACCP JAK MÍT V POŘÁDKU SYSTÉM KRITICKÝCH BODŮ HACCP JAK MÍT V POŘÁDKU SYSTÉM KRITICKÝCH BODŮ Studijní materiál k elektronickému kurzu Autor: Ing. Lucie Janotová, Ph.D. Copyright Jidelny.cz Rok vydání 2016 Studijní materiál vydala společnost Jídelny.cz,

Více