Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené."

Transkript

1 Zpráva realizaci prjektu / dílčí části prjektu Pzn.: v číselníku je čast bsažen více mžnstí k výběru, ale pr prgram Interreg V-A ČR-Plsk jsu relevantní puze mžnsti výběru zde uvedené. Úvdní strana dkumentu Datvá plžka Plnění Pznámka Název dkumentu Průběžná zpráva realizaci individuálníh prjektu č. X / Závěrečná zpráva realizaci individuálníh prjektu č. X Autmaticky. X = registrační čísl prjektu Průběžná zpráva realizaci dílčí části individuálníh prjektu č. X / Závěrečná zpráva realizaci dílčí části individuálníh prjektu č. X Prgram / DP Číselník Autmaticky Typ dkumentu Realizační Autmaticky Druh dkumentu Číselník Autmaticky - Zpráva realizaci individuálníh prjektu - Zpráva realizaci dílčí části individuálníh prjektu Lg Autmaticky Obsah dkumentu 1. Základní infrmace prjektu Registrační prjektu Název prjektu čísl Vyplňuje se autmaticky s tím, že se zbrazují puze ty datvé plžky a k nim údaje, které jsu v případě danéh prjektu relevantní.

2 Název příjemce Název partnera Typ perace Číselník - individuální prjekt DP Název partnera se plní puze v případě ZR za dílčí část prjektu. Název příjemce je v tmt případě veducí partner. 2. Infrmace zprávě Atribut prjektu Čísl a název prgramu, ze kteréh je prjekt splufinancván Čísl a název priritní sy / pririty Unie Čísl a název investiční pririty / Čísl a název specifickéh cíle / specifických cílů Fnd Identifikační čísl zprávy Číselník - nerelevantní Autmaticky Typ zprávy Přadvé čísl zprávy Plánvané datum pdání Skutečné datum pdání 1. pdání Číselník - průběžná - závěrečná dd.mm.rrrr Datum, ke kterému měl příjemce dle harmngramu zpráv tut zprávu pdat ŘO / ZS. Vyplňuje se autmaticky. dd.mm.rrrr Datum, kdy příjemce pprvé pdal tut zprávu ŘO / ZS, je-li zapjen d implementace a ze strany ŘO mu je tat činnst svěřena. Vyplňuje se autmaticky. V případě, že djde

3 3. 4. Infrmace prcesu schvalvání prjektu pkrku v realizaci prjektu ve sledvaném bdbí / pkrku Skutečné datum pdání aktuální verze k vracení zprávy k dpracvání, tt datum se nemění. dd.mm.rrrr Datum, kdy příjemce pdal aktuální verzi zprávy ŘO / ZS. Vyplňuje se autmaticky v případě pdání zprávy p vrácení k dpracvání. Při pětvném pdání se datum přepisuje, nicméně v MS2014+ jsu všechna data a verze zprávy zachvány. Sledvané bdbí d dd.mm.rrrr V první zprávě se plní datem následujícím p datu registrace žádsti pdpru (jedná se datum prvníh pdání žádsti pdpru). V navazujících zprávách se plní datum následující p datu uvedeném v plžce Sledvané bdbí d v předchzí zprávě. Vyplňuje se autmaticky. Sledvané bdbí d dd.mm.rrrr Vlí z kalendáře. Příjmení Datum právníh aktu pskytnutí / převdu pdpry Čísl právníh aktu pskytnutí / převdu pdpry Vlitelná dd.mm.rrrr Autmaticky Vlitelná Autmaticky Datum ddatku Vlitelná dd.mm.rrrr Autmaticky Čísl ddatku/ů Vlitelná Autmaticky Předmět ddatku Vlitelná Číselník Autmaticky Ppis pkrku v realizaci prjektu za sledvané bdbí / Ppis pkrku v realizaci dílčí části prjektu za sledvané bdbí (v případě ZR za dílčí část prjektu) Vlitelná pr prjekty, u kterých jsu definvány klíčvé aktivity Ppis dsavadníh pkrku a dsaženéh stavu v realizaci prjektu.

4 5. v realizaci dílčí části prjektu ve sledvaném bdbí (v případě ZR za dílčí část prjektu) pkrku v realizaci klíčvých aktivit ve sledvaném bdbí Čísl a název klíčvé aktivity Vyplňuje se autmaticky na základě právníh aktu pskytnutí / převdu pdpry. Je relevantní puze pr prjekty, u kterých jsu definvány klíčvé aktivity. Milník klíčvé aktivity Autmaticky z dat prjektu. Předpkládané datum zahájení dd.mm.rrrr Autmaticky z dat prjektu. Skutečné datum dd.mm.rrrr Autmaticky z dat prjektu / plní příjemce / partner. zahájení Plánvané datum dd.mm.rrrr Autmaticky z dat prjektu. uknčení Skutečné datum dd.mm.rrrr Autmaticky z dat prjektu / plní příjemce / partner. uknčení Ppis zapjení Ppis dsavadníh zapjení jedntlivých partnerů a jedntlivých subjektů subjektů mim partnery prjektu d realizace dané d realizace klíčvé klíčvé aktivity v bdbí, za které je zpráva aktivity za sledvané bdbí vykazvána. Vyplňuje příjemce / partner. Ppis pkrku v realizaci klíčvé aktivity za sledvané bdbí Plán činnstí na další bdbí vč. zapjení jedntlivých subjektů Ppis pkrku a dsaženéh stavu v realizaci klíčvé aktivity v bdbí, za které je zpráva vykazvána., relevantní puze pr Průběžnu ZR prjektu, resp. za dílčí Ppis plánvanéh pkrku v realizaci klíčvé aktivity pr další bdbí vč. ppisu předpkládanéh zapjení jedntlivých partnerů prjektu a dalších subjektů. Vyplňuje příjemce / partner.

5 část prjektu 6. plnění indikátrů Ppis zajištění prvzu, Ppis, jak bude zajištěn prvz a údržba prjektu p (údržby) výstupů relevantní jeh uknčení. prjektu p jeh puze pr Vyplňuje příjemce / partner. uknčení / Ppis Závěrečnu zajištění prvzu ZR prjektu, (údržby) výstupů dílčí části prjektu p jeh resp. za dílčí část prjektu uknčení (v případě Závěrečné ZR za dílčí části prjektu) plnění /// věcném pkrku prjektu. indikátrů za prjekt Kód a název indikátru Frmát dle NČI Vyplňuje se autmaticky dle NČI Údaje se Měrná jedntka Frmát dle NČI dtahují za každý indikátr, ke kterému se příjemce Envirnmentální Frmát dle NČI zavázal, a dtahují se z právníh aktu pskytnutí / indikátr (ENVI) převdu pdpry. Výchzí hdnta Vlitelná Frmát dle NČI Datum výchzí Vlitelná dd.mm.rrrr hdnty Cílvá hdnta Vlitelná Frmát dle NČI Datum cílvé hdnty Vlitelná dd.mm.rrrr Dsažená hdnta (za Frmát dle NČI Jedná se údaj, který byl dsažen ve sledvaném sledvané bdbí) bdbí, za které je zpráva předkládána. Vyplňuje příjemce pdle skutečnsti. Dsažená (kumulativně) hdnta, nerelevantní pr indikátry bez kumulace Frmát dle NČI Jedná se kumulativní údaj d začátku realizace prjektu d knce sledvanéh bdbí, za které je tat zpráva vykazvána. Vyplňuje systém autmaticky na základě předchzí Dsažené hdnty (kumulativně) a Dsažené 1 NCI nárdní číselník indikátrů v ČR /

6 Datum dsažené hdnty Prcent plnění cílvé hdnty hdnty (za sledvané bdbí) tj. aktuální hdntu zadanu příjemcem. U indikátrů, jejichž hdnty se mezirčně nekumulují, se sleduje puze Dsažená hdnta (za sledvané bdbí). dd.mm.rrrr Vlí příjemce z kalendáře. Autmaticky. Pkud cílvá hdnta indikátru není sučástí právníh aktu pskytnutí / převdu pdpry, vyplňuje se N/A. Kmentář Vlitelná Vysvětlení k dsažené hdntě indikátru. Vyplňuje příjemce, pkud t pvažuje za žáducí. Čísl a název jedntky Vlitelná Frmát dle číselníku jedntkvých nákladů Kód a název indikátru Frmát dle NČI Vyplňuje se autmaticky dle NČI Údaje se Měrná jedntka Frmát dle NČI Envirnmentální Frmát dle NČI indikátr (ENVI) Výchzí hdnta Vlitelná Frmát dle NČI Datum výchzí Vlitelná dd.mm.rrrr hdnty Cílvá hdnta Vlitelná Frmát dle NČI Datum cílvé hdnty Vlitelná dd.mm.rrrr Dsažená hdnta (za sledvané bdbí) Dsažená (kumulativně) hdnta dtahují za každý indikátr, ke kterému se příjemce zavázal, a dtahují se z právníh aktu pskytnutí / převdu pdpry. Frmát dle NČI Jedná se údaj, který byl dsažen ve sledvaném bdbí, za které je zpráva předkládána. Plní se autmaticky dle nastavení hdnty indikátru na jedntku aktivit a dle pčtu vykazvaných jedntek na aktivitě zjedndušenéh prjektu. Frmát dle NČI Jedná se kumulativní údaj d začátku realizace prjektu d knce sledvanéh bdbí, za které je tat zpráva vykazvána. Datum dsažené dd.mm.rrrr Vlí příjemce z kalendáře.

7 7. Infrmace plnění harmngramu hdnty Prcent plnění cílvé hdnty Autmaticky. Pkud cílvá hdnta indikátru není sučástí právníh aktu pskytnutí / převdu pdpry, vyplňuje se N/A. Kmentář Vlitelná Vysvětlení k dsažené hdntě indikátru. Vyplňuje Schválený dsažený Frmát dle číselníku pčet jedntek (za jedntkvých nákladů sledvané bdbí) Schválený dsažený Frmát dle číselníku pčet jedntek jedntkvých nákladů (kumulativně) Zbývá k dsažení Frmát dle číselníku jedntkvých nákladů Schválené způsbilé Finanční prstředky výdaje za dsažené zakruhlené na 2 jedntky (za sledvané bdbí) Schválené způsbilé Finanční prstředky výdaje za dsažené zakruhlené na 2 jedntky (kumulativně) Zbývá k čerpání Finanční prstředky zakruhlené na 2 Předpkládané datum zahájení fyzické realizace prjektu Skutečné datum dd.mm.rrrr zahájení fyzické v první ZR realizace prjektu prjektu Předpkládané datum uknčení fyzické realizace prjektu příjemce, pkud t pvažuje za žáducí. Vyplňuje ŘO / ZS, je-li zapjen d implementace a ze strany ŘO mu je tat činnst svěřena prjektvý manažer Autmaticky. Autmaticky. Autmaticky. Autmaticky. Autmaticky. Vlitelná dd.mm.rrrr Autmaticky z dat prjektu Vyplňuje příjemce neb se plní autmaticky z dat prjektu, pkud je znám před pdáním první ZR prjekt (např. byl vyplněn na žádsti pdpru neb dplněn v rámci schválené žádsti změnu). Vlitelná dd.mm.rrrr Autmaticky z dat prjektu

8 8. Infrmace plnění hrizntálních principů Skutečné datum uknčení fyzické realizace prjektu Ppis plnění cílů prjektu v blasti rvných příležitstí a nediskriminace Ppis plnění cílů prjektu v zajištění rvnsti mužů a žen. Ppis plnění cílů prjektu v blasti vlivu na živtní prstředí v Závěrečné ZR prjektu u prjektů, u kterých žadatel / příjemce v žádsti pdpru uvede pzitivní neb cíleně zaměřený u prjektů, u kterých žadatel / příjemce v žádsti pdpru uvede pzitivní neb cíleně zaměřený u prjektů, u kterých žadatel / příjemce v žádsti pdpru uvede pzitivní neb cíleně dd.mm.rrrr Příjemce v rámci textvéh ple ppíše, jaká byla prvedena patření pr zajištění HP rvnsti mezi muži a ženami. Příjemce v rámci textvéh ple ppíše, jaká byla prvedena patření pr zajištění HP rvnsti mezi muži a ženami. Příjemce v rámci textvéh ple ppíše, jaká byla přijata paření pr zajištění plnění ENVI indikátrů. Plnění ENVI indikátrů je autmaticky prvázán se zálžku Indikátry.

9 9. Infrmace příjmech výše skutečně dsažených příjmů dle čl. 61 za sledvané bdbí výše skutečně dsažených příjmů dle čl. 61 kumulativně výše skutečně dsažených jiných peněžních příjmů za sledvané bdbí výše skutečně dsažených jiných peněžních příjmů kumulativně výše skutečně dsažených prvzních výdajů za sledvané bdbí zaměřený Finanční částka zakruhlená na 2 Finanční částka zakruhlená na 2 Finanční částka zakruhlená na 2 Finanční částka zakruhlená na 2 Finanční částka zakruhlená na 2 Autmaticky na základě předchzíh ple a předchzích zpráv. Autmaticky na základě předchzíh ple a předchzích zpráv. 10. Infrmace pkrku veřejných zakázkách ve výše skutečně dsažených prvzních výdajů kumulativně Přílha Výpčet CBA (zpracvaný mim mdul CBA v MS2014+) Finanční částka zakruhlená na 2 Subr Nahrává příjemce. pr prjekty s veřejnu zakázku / zakázkami Autmaticky na základě předchzíh ple a předchzích zpráv. Relevantní pr prjekty, v rámci kterých jsu plánvány / realizvány veřejné zakázky. Datvé plžky se nabízí v závislsti na stavu přípravy či realizace veřejné zakázky / veřejných zakázek.

10 11. zajištění pvinné publicity Pvinné nástrje: /// Velkplšný u Číselník: panel/billbard u prjektů, které - an prjektů ERDF/FS splňují - przatím ne v hdntě vyšší než pdmínku - nevztahuje se EUR Stálá/pamětní deska u prjektů ERDF/FS v hdntě vyšší než EUR u prjektů, které splňují pdmínku Číselník: - an - przatím ne - nevztahuje se Zbrazuje se u relevantních prjektů dle právníh aktu pskytnutí / převdu pdpry. Alkace za celkvé způsbilé výdaje v CZK je přepčítávána měnvým kurzem platným v dbě uzavření právníh aktu pskytnutí / převdu pdpry. Vlí jednu plžku z číselníku. Zbrazuje se u relevantních prjektů dle právníh aktu pskytnutí / převdu pdpry. Alkace za celkvé způsbilé výdaje v CZK je přepčítávána měnvým kurzem platným v dbě uzavření právníh aktu pskytnutí / převdu pdpry. Vlí jednu plžku z číselníku. Kmentář Vlitelná. Vysvětlení. Vyplňuje příjemce, pkud t pvažuje za žáducí. Plakát u prjektů ESF u Číselník: Zbrazuje se u relevantních prjektů dle právníh a u prjektů ERDF/FS prjektů, které - an aktu pskytnutí / převdu pdpry. Alkace za v hdntě nižší než splňují - przatím ne celkvé způsbilé výdaje v CZK je přepčítávána EUR veliksti min A3 pdmínku - nevztahuje se měnvým kurzem platným v dbě uzavření právníh aktu pskytnutí / převdu pdpry. Vlí jednu plžku z číselníku. Plakát u prjektů u Číselník: Zbrazuje se u relevantních prjektů dle právníh ERDF/FS v hdntě prjektů, které - an aktu pskytnutí / převdu pdpry. Alkace za vyšší než splňují - przatím ne celkvé způsbilé výdaje v CZK je přepčítávána EUR veliksti min A3 pdmínku - nevztahuje se měnvým kurzem platným v dbě uzavření právníh aktu pskytnutí / převdu pdpry. Vlí jednu plžku z číselníku. Kmentář Vlitelná. Vysvětlení. Vyplňuje příjemce, pkud t pvažuje za žáducí. Pvinné prvky (lga, dkaz na fnd, /// slgan a další pvinné náležitsti): Pvinné prvky jsu Číselník: Vlí jednu plžku z číselníku.

11 plnění kritérií přeshraniční splupráce Přeshraniční dpad uvedeny na - an dkumentech, - przatím ne webvých stránkách a - nevztahuje se dalších nsičích financvaných z evrpských fndů v suladu s Pravidly pr žadatele a příjemce a t v suladu s pvinnými technickými parametry. Kmentář Vlitelná. Vysvětlení. Vyplňuje příjemce, pkud t pvažuje za žáducí. Ppis jinéh/nepvinnéh Vlitelná. zajištění prpagace prjektu Splečná příprava Ppis, jak jsu knkrétně naplněna při realizaci Splečná realizace prjektu kritéria splupráce partnerů v jedntlivých Splečný persnál blastech. Splečné financvání Příspěvek prjektu Ppište, jaké pzitivní účinky měla dsavadní k prpjvání českplskéh realizace prjektu pr rzvj příhraničníh území a phraničí dburávání infrastrukturních, sciálních a eknmických bariér a jak se tyt účinky prjeví na každé straně hranice. Dpad prjektu na Jaký je skutečný dpad dpsud realizvaných druhé straně hranice aktivit na druhé straně hranice, zejména ve vztahu k ve vztahu k cílvým cílvým skupinám a jejich ptřebám. (Pkud nebyl skupinám dsud dsažen stav ppsaný v prjektvé žádsti, je třeba ppsat následné krky.) Územní dpad prjektu Jaký je skutečný územní dpad dpsud

12 v příhraniční blasti realizvaných aktivit v pdprvané příhraniční blasti. (Pkud nebyl dsud dsažen stav ppsaný v prjektvé žádsti, je třeba ppsat následné krky.) Identifikace prblému Vlitelná Ppis prblému Vlitelná Řešení ze strany Vlitelná příjemce případných prblémech, které se vyskytly v realizaci prjektu v průběhu bdbí, za které je tat zprávy vykazvána / případných prblémech, které se vyskytly v realizaci dílčí části prjektu v průběhu bdbí, za které je tat zpráva vykazvána (puze v případě ZR za dílčí část prjektu) Čestná prhlášení Seznam čestných prhlášení se zněním čestnéh/ch prhlášení Příjemce vlí z nabízených čestných prhlášení a svým elektrnickým pdpisem připjeným k ZR prjektu stvrzuje suhlas s jejich zněním.

Zpráva o udržitelnosti projektu

Zpráva o udržitelnosti projektu Zpráva udržitelnsti prjektu Úvdní strana dkumentu Datvá plžka Plnění Pznámka Název dkumentu Průběžná zpráva udržitelnsti individuálníh prjektu č. X / Závěrečná zpráva udržitelnsti individuálníh prjektu

Více

ve věci monitorování a evaluace integrovaných strategií a integrovaných projektů

ve věci monitorování a evaluace integrovaných strategií a integrovaných projektů Metdické stanvisk ministryně pr místní rzvj č. 9 k Metdickému pkynu pr využití integrvaných nástrjů v prgramvém bdbí 2014 2020, verze 3, který je přílhu č. 7 Metdiky řízení prgramů v prgramvém bdbí 2014

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍLOHA Č. 7 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA CELÉ OBDOBÍ REALIZACE PROJEKTU VZOR VYDÁNÍ 1.5 PLATNOST OD 1. 7. 2016 Úvodní strana dokumentu

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

PŘÍLOHA 1 ENERGETICKÝ MODEL PŘÍRŮSTKOVÝ ZÁVAZNÁ OSNOVA ZPRÁVY K FA/FEA. Manuál k Energetickému modelu Projekt: Aktualizace modelů a manuálů FEA

PŘÍLOHA 1 ENERGETICKÝ MODEL PŘÍRŮSTKOVÝ ZÁVAZNÁ OSNOVA ZPRÁVY K FA/FEA. Manuál k Energetickému modelu Projekt: Aktualizace modelů a manuálů FEA ENERGETICKÝ MODEL PŘÍRŮSTKOVÝ ZÁVAZNÁ OSNOVA ZPRÁVY K FA/FEA PŘÍLOHA 1 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.pzp.cz, dtazy@sfzp.cz Zelená linka pr zájemce dtace: 800 260

Více

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů Manuál k vyplnění Mnitrvacích listů Mnitrvací listy jsu k dispzici na Prtálu farmáře v zálžce Mnitring pdnikatelskéh plánu/prjektu Mnitrvací list. Mnitrvací listy jsu k dispzici u všech prplacených prjektů

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

30. výzva Ministerstva životního prostředí

30. výzva Ministerstva životního prostředí Čísl výzvy v MS 2014+: 05_16_030 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_30. výzva, PO 4, SC 4.4, klvá 30. výzva Ministerstva živtníh prstředí k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Operačníh prgramu Živtní prstředí

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 379/84A, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 222 624 e-mail: ridicirgan@nuts2severzapad.cz PLÁN

Více

OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍLOHA Č. 8 ZPRÁVA O UDRŽITELNOSTI PROJEKTU VZOR VYDÁNÍ 1.5 PLATNOST OD 1. 7. 2016 Úvodní strana dokumentu Datová položka

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRO INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRO INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRO INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD SPECIFICKÝ CÍL 4.1 PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 68 PŘÍLOHA Č. 4B OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI - pr

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2017 (datum podání do )

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2017 (datum podání do ) Manuál k vyplnění Mnitrvacích listů za rk 2017 (datum pdání d 31.7.2018) Mnitrvací listy jsu k dispzici na Prtálu farmáře v zálžce Mnitring pdnikatelskéh plánu/prjektu Mnitrvací list. Mnitrvací listy jsu

Více

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje 1 Reginální stálá knference pr území Středčeskéh kraje 17.12.2014 2 Reginální stálá knference dbrvlné reginální uskupení územních partnerů v blasti místníh a reginálníh rzvje, jež je zastupené představiteli

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2018 (datum podání do )

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2018 (datum podání do ) Manuál k vyplnění Mnitrvacích listů za rk 2018 (datum pdání d 31.7.2019) Mnitrvací listy jsu k dispzici na Prtálu farmáře v zálžce Nvá pdání Žádsti PRV prjektvá patření Mnitring pdnikatelskéh plánu/prjektu

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Návod k vyplňování formulářů - vyúčtování

Návod k vyplňování formulářů - vyúčtování Seznam frmulářů služeb Návd k vyplňvání frmulářů - vyúčtvání v P přihlášení d aplikace je třeba zvlit nabídku Finanční vypřádávání a VP a pté pdnabídku Seznam frmulářů. V hrní části kna se nabízí filtr,

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 11. 6. 2010 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo Seminář pr žadatele k Výzvám MAS pr OP Zaměstnanst 13.5.2019 Nákl 843/03_16_047/CLLD_15_01_004 II. výzva OP Zaměstnanst (2019) pdpra prrdinných patření MAS Mravská cesta Výzva je dstupná na webvých stránkách

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP Přílha č. 1 Ministerstv průmyslu a bchdu České republiky Sekce fndů EU Řídící rgán OP PIK VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Pradenské služby pr MSP Platnst d: 22. 07. 2019

Více

Žádost o platbu (ŽoP) Zpráva o realizaci (ZoR) Ing. Andrea Faltusová Ing. Markéta Lutovská Mgr. Tomáš Rec

Žádost o platbu (ŽoP) Zpráva o realizaci (ZoR) Ing. Andrea Faltusová Ing. Markéta Lutovská Mgr. Tomáš Rec Žádst platbu (ŽP) Zpráva realizaci (ZR) Ing. Andrea Faltusvá Ing. Markéta Lutvská Mgr. Tmáš Rec Centrum pr reginální rzvj České republiky Územní dbr IROP pr Liberecký kraj 29. 3. 2017 Osnva Předlžení Žádsti

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

Žádost o platbu (ŽoP) Zpráva o realizaci (ZoR)

Žádost o platbu (ŽoP) Zpráva o realizaci (ZoR) Žádst platbu (ŽP) Zpráva realizaci (ZR) 24. dubna 2017 Osnva Předlžení Žádsti platbu a Zprávy realizaci Náležitsti Zprávy realizaci Náležitsti Žádsti platbu Vyplňvání v ISKP14+ Způsbilst výdajů Pstup kntrly

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu 1 Identifikace výzvy Výzva k předkládání žádstí pdpru Ministerstv práce a sciálních věcí Odbr realizace prgramů ESF sciální začleňvání vyhlašuje výzvu k předkládání žádstí pdpru v rámci Operačníh prgramu

Více

MMB M. Název: Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - březen návrh rozpočtového opatření. Obsah: Návrh usnesení:

MMB M. Název: Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - březen návrh rozpočtového opatření. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000205 M Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Bma knané dne 7. března 2017 ZM7/ 24^2) Název: Prjekty financvané z Fndu kfinancvání prjektů - březen 2017 - návrh rzpčtvéh patření

Více

MMB Návrh usnesení:

MMB Návrh usnesení: MMB216657?f Rada města Brna Z7/19. zasedání Zastupitelstva města Brna knané dne 21. června 216 ZM7/ \\\

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo Seminář pr žadatele k Výzvám MAS pr OP Zaměstnanst 13.5.2019 Nákl 844/03_16_047/CLLD_15_01_004 II. výzva OP Zaměstnanst (2019) pdpra zaměstnansti MAS Mravská cesta II. výzva OP Zaměstnanst (2019) pdpra

Více

cestovního ruchu

cestovního ruchu Nárdní prgram pdpry cestvníh ruchu 2010-2013 Pdprgram Cestvní ruch pr všechny Vyhlášen 16. únra 2010 Cíle pdprgramu: zpřístupnění aktivit spjených s cestváním i určitým způsbem znevýhdněným skupinám byvatel;

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Žádost o platbu (ŽoP) Zpráva o realizaci (ZoR)

Žádost o platbu (ŽoP) Zpráva o realizaci (ZoR) Žádst platbu (ŽP) Zpráva realizaci (ZR) 9. listpadu 2017 Osnva Předlžení Žádsti platbu a Zprávy realizaci Náležitsti Zprávy realizaci Náležitsti Žádsti platbu Vyplňvání v ISKP14+ Způsbilst výdajů Pstup

Více

PROGRAM SPOLUPRÁCE Klastry II. výzva prodloužení

PROGRAM SPOLUPRÁCE Klastry II. výzva prodloužení Osnva studie prveditelnsti PROGRAM SPOLUPRÁCE Klastry II. výzva prdlužení pr klastry, které dsud nebdržely veřejnu pdpru na rzvj klastru ze zdrjů OPPP/OPPI 1. Stručný ppis prjektu Název prjektu klastru

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

KRITÉRIA PRO VÝBĚR PROJEKTŮ VK 1.0

KRITÉRIA PRO VÝBĚR PROJEKTŮ VK 1.0 KRITÉRIA PRO VÝBĚR PROJEKTŮ VK 1.0 Revize. č. 1... 10 Předmět revize Strana Platné d Pdpis a datum Verze č. Za zpracvatelský tým Ověřil Schválil Jmén Pdpis a datum Jmén Pdpis a datum Jmén Pdpis a datum

Více

Žádost o platbu (ŽoP) Zpráva o realizaci (ZoR)

Žádost o platbu (ŽoP) Zpráva o realizaci (ZoR) Žádst platbu (ŽP) Zpráva realizaci (ZR) 2017 Osnva Předlžení Žádsti platbu a Zprávy realizaci Náležitsti Zprávy realizaci Náležitsti Žádsti platbu Vyplňvání v ISKP14+ Způsbilst výdajů Pstup kntrly Žádsti

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Informace pro žadatele a příjemce Podpora projektů Malý LEADER pro Moravskotřebovsko a Jevíčsko pro rok 2019

Informace pro žadatele a příjemce Podpora projektů Malý LEADER pro Moravskotřebovsko a Jevíčsko pro rok 2019 Infrmace pr žadatele a příjemce Pdpra prjektů Malý LEADER pr Mravsktřebvsk a Jevíčsk pr rk 2019 1. Infrmace pdpře prjektů Malý LEADER pr Mravsktřebvsk a Jevíčsk je financván z Prgramu bnvy venkva Pardubickéh

Více

- Aplikace je napsána v C#.NET, je instalována na webovém serveru - Data jsou ukládána v databázi MS-SQL 2005 a vyšší

- Aplikace je napsána v C#.NET, je instalována na webovém serveru - Data jsou ukládána v databázi MS-SQL 2005 a vyšší Prdukt: je aplikace pr správu ICT prjektvých záměrů a ICT prjektů. Je zpracvána na základě analýzy a specifikace pžadavků cílvých uživatelů. PMS - Aplikace pr řízení prjektvých záměrů a prjektů je nástrj

Více

Instalace a technické informace

Instalace a technické informace Dkumentace k mdulu MdleKREM Samstatný mdul MdleKREM umžňuje zbrazit (vyučujícím i studentů) mdel průchdu studenta vyučvaným kurzem a t jak v grafické pdbě (využívající znalstní mdel GLIKREM - GuideLine

Více

Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Doksy

Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Doksy Zápis ze schůze šklské rady 28. 04. 2016 Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Dksy Datum: 28. 04. 2016; 15:30 hd. Míst: ředitelna ZŠ Přítmni: Bc. Jana Strnkvá Pavlína Karešvá Mgr. Jindřiška

Více

PŘÍLOHA č. 11l) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI v rámci prioritní osy 3, číslo výzvy 8.

PŘÍLOHA č. 11l) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI v rámci prioritní osy 3, číslo výzvy 8. PŘÍLOHA č. 11l) příruček pr žadatele a příjemce OP VaVpI ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI v rámci priritní sy 3, čísl výzvy 8.3 Přílha č. 11l): Závazná snva Studie prveditelnsti Pr prjekty předkládané

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce

Pravidla pro žadatele a příjemce Operační prgram PRAHA PÓL RŮSTU ČR Verze: 4.4 Datum vydání: 18. 2. 2019 Datum účinnsti: 19. 2. 2019 Strana 1 z 235 Vydal: Hlavní měst Praha Magistrát hlavníh města Prahy, Odbr evrpských fndů Rytířská 406/10,

Více

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ Výzva pr předkládání grantvých prjektů OP LZZ Pdpra sciálních služeb kmunitníh typu vzniklých p transfrmaci PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ Ministerstv práce a sciálních věcí ČR Odbr implementace

Více

Informace o aktuálním stavu implementace GeoInfoStrategie

Informace o aktuálním stavu implementace GeoInfoStrategie Infrmace aktuálním stavu implementace GeInfStrategie Eva Kubátvá, dbr egvernmentu Kateřina Knečná, dbr prjektvéh řízení Seminář GeInfStrategie a TA ČR - - splupráce Technlgické agentury ČR při implementaci

Více

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ Výzva pr předkládání grantvých prjektů OP LZZ Pdpra sciálních služeb kmunitníh typu vzniklých p transfrmaci PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ Ministerstv práce a sciálních věcí ČR Odbr implementace

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Interreg V-A Rakousko Česká republika. Interreg Rakousko - ČR/ Oddělení projektové podpory 1

Interreg V-A Rakousko Česká republika. Interreg Rakousko - ČR/ Oddělení projektové podpory 1 Interreg V-A Rakusk Česká republika Interreg Rakusk - ČR/ Oddělení prjektvé pdpry 1 Obecné infrmace Výzva vyhlášena - kntinuální Zejména reginální a místní prjekty s přeshraničním významem Nutn splnit

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1.

METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nárdní rgán pr krdinaci METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1. část

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee S Sm maazzáán níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee E Ed diittaaccee

Více

Dotační programy MŽP v péči o sídelní krajinu. Ing. Jiří Klápště Odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP

Dotační programy MŽP v péči o sídelní krajinu. Ing. Jiří Klápště Odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP Dtační prgramy MŽP v péči sídelní krajinu Ing. Jiří Klápště Odbr becné chrany přírdy a krajiny MŽP Dtační prgramy Evrpské - Operační prgram Živtní prstředí 2014-2020 Nárdní - Nárdní prgram Živtní prstředí

Více

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 RÝMAŘOVSKO,.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 Místní akční skupina reginu bcí a měst Břidličná, Dětřichv nad Bystřicí, Dlní Mravice, Hrní Měst, Jiříkv, Lmnice, Malá Mrávka, Malá Štáhle, Rýmařv, Ryžviště,

Více

Výzva k předkládání projektů č. 1 Sítě a bezpečnost

Výzva k předkládání projektů č. 1 Sítě a bezpečnost Výzva k předkládání prjektů č. 1 Sítě a bezpečnst vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva Kraje Vysčina č. 12/18 Pr pskytvání finančních příspěvků na zvyšvání IT vybavení rganizací zřizvaných Krajem

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

PŘÍLOHA č. 11j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. STUDIE PROVEDITELNOSTI v rámci prioritní osy 4, číslo Výzvy 3.4

PŘÍLOHA č. 11j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. STUDIE PROVEDITELNOSTI v rámci prioritní osy 4, číslo Výzvy 3.4 PŘÍLOHA č. 11j) příruček pr žadatele a příjemce OP VaVpI STUDIE PROVEDITELNOSTI v rámci priritní sy 4, čísl Výzvy 3.4 1 / 16 NEŘÍZENÁ KOPIE l ÚČINNOST OD 1.11.2013 l ČÍSLO VERZE 1.0 l 1/16 Studie prveditelnsti

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení Centra pr reginální rzvj České republiky Setkání zpracvatelů MAP Olmuckéh kraje 28. 11. 2016 Ing. Dana Hutervá Rle Centra v IROP Centrum je státní příspěvkvá rganizace zřízená Záknem č. 248/2000

Více

Nabídka zajištění dotací z EU

Nabídka zajištění dotací z EU Nabídka zajištění dtací z EU Invace - Ptenciál pdnikatelské subjekty Eurfrum Grup, a.s. Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4 E-mail: inf@capcnsult.cz Tel./fax: 272 730 431 Mbil: 732 747 993 736 607 729 Vážená

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

3h MMB20Í «

3h MMB20Í « Rada města Brna 3h MMB20Í7000000208 «Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna knané dne 7. března 2017 ZM7/ 2/tG^ Název: Prjekt Stavební úpravy bjektu Budínská 2" - psuzení prjektu, návrh rzpčtvéh patření

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvdní seminář Vsetín, 1. listpadu 2017 www.zdravamesta.cz/ps2017 Tat akce byla připravena za finanční pdpry SFŽP a MŽP. Pdzimní škla NSZM Vsetín, 1. 11. 2017 Metdická pdpra

Více

Manuál pro Vodohospodářský model Historická data

Manuál pro Vodohospodářský model Historická data Manuál pr Vdhspdářský mdel Histrická data Mdel verze 17.1, 17.3 (LXI. a LXIII. výzva) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.pzp.cz, dtazy@sfzp.cz Zelená linka pr zájemce

Více

Pravidla sestavování rozpočtu Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity pro rok 2015

Pravidla sestavování rozpočtu Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity pro rok 2015 Masarykva univerzita Č. j.: MU-IS/35536/2015/224982/PdF-1 Pedaggická fakulta Směrnice děkana č. 2/2015 Pravidla sestavvání rzpčtu Pedaggické fakulty Masarykvy univerzity pr rk 2015 (ve znění účinném d

Více

Příloha A Informační memorandum k Projektu

Příloha A Informační memorandum k Projektu Přílha A Infrmační memrandum k Prjektu Sutěž výběr strategickéh partnera d splečnéh pdniku spluzakládanéh Dpravním pdnikem hl. m. Prahy, akcivá splečnst, za účelem maximalizace ptenciálu rzvje území stanic

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce

Pravidla pro žadatele a příjemce Operační prgram PRAHA PÓL RŮSTU ČR Datum vydání: 24. 2. 2016 24. 2. 2016 Strana 1 z 216 Vydal: Hlavní měst Praha Magistrát hlavníh města Prahy, Odbr evrpských fndů Jungmannva 35/29, 111 21 Praha 1 tel.:

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce

Pravidla pro žadatele a příjemce Operační prgram PRAHA PÓL RŮSTU ČR Verze: 4.5 Datum vydání: 20. 5. 2019 Datum účinnsti: 21. 5. 2019 Strana 1 z 241 Vydal: Hlavní měst Praha Magistrát hlavníh města Prahy, Odbr evrpských fndů Rytířská 406/10,

Více

Informace k aplikaci KISSoS. Revize metodik pro výkaznictví Nové moduly aplikace Možnosti rozvoje aplikace

Informace k aplikaci KISSoS. Revize metodik pro výkaznictví Nové moduly aplikace Možnosti rozvoje aplikace Infrmace k aplikaci KISSS Revize metdik pr výkaznictví Nvé mduly aplikace Mžnsti rzvje aplikace Revize metdik pr výkaznictví aplikace KISSS Nminace zástupců jedntlivých služeb: duben až květen 2017 Jednání:

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Název dkumentu: Pracvní pstup pr práci v

Více

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje CZ /0.0/0.0/15_002/

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje CZ /0.0/0.0/15_002/ Krajský akční plán rzvje vzdělávání Pardubickéh kraje CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000308 Krajský akční plán rzvje vzdělávání Pardubickéh kraje CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000308 Setkání s řediteli SŠ a VOŠ

Více

Pokyny pro zpracování příloh ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem

Pokyny pro zpracování příloh ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem Pkyny pr zpracvání přílh ke smluvě pskytvání energetických služeb se zaručeným výsledkem Obsah Přílha č. 1: Ppis výchzíh stavu včetně referenční sptřeby a referenčních nákladů...2 Přílha č. 2: Ppis základních

Více

Odpisy a opravné položky pohledávek

Odpisy a opravné položky pohledávek Odpisy a pravné plžky phledávek E S O 9 i n t e r n a t i n a l a. s. U M l ý n a 2 2 1 4 1 0 0, P r a h a www.es9.cz Strana 1 (celkem 9) Ppis... 3 Účetní perace (1.1.1.2), vzr Odpisy a pravné plžky...

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Ddávka vzdělávacích aktivit pr realizaci prjektu Zvýšení adaptability zaměstnanců SEMIX PLUSO, spl. s r.. jejich vzděláváním. Identifikační údaje Zadavatel (název

Více

Informace pro deklarantskou veřejnost o nových funkcích v aplikaci e-vývoz

Informace pro deklarantskou veřejnost o nových funkcích v aplikaci e-vývoz Infrmace pr deklarantsku veřejnst nvých funkcích v aplikaci e-vývz Dne 27. června 2017 bude distribuvána a nasazena nvá verze aplikace NCTS/ECS klient (dále jen aplikace ), ve které budu zapracvány některé

Více