Lékový registr ALIMTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lékový registr ALIMTA"

Transkript

1 Lékový registr Pravidelný report Maligní pleurální mezoteliom (MPM) Stav registru k datu

2 Pneumoonkologická centra zapojená v projektu Alimta 1. FN Brno Jihlavská 20, Brno - Bohunice 2. FN Motol, Praha V Úvalu 84, Praha 5 3. Nemocnice Na Bulovce, Praha Budínova 2, Praha FN Olomouc I.P.Pavlova 6, Olomouc FN Ostrava-Poruba 17. Listopadu 1790, Ostrava FN Plzeň Alej Svobody 80, Plzeň FN Hradec Králové Sokolská 581, Hradec Králové Thomayerova nemocnice, Praha Vídeňská 800, Praha 4 9. VFN Praha U Nemocnice 2, Praha MOÚ Brno Žlutý kopec 7, Brno

3 Pacienti dle úplnosti záznamů Všichni pacienti se založeným záznamem v registru Alimta. N = 250 Pacienti s neúplným záznamem. N = 1 Pacienti s úplným záznamem N = 249 Záznam je považován za úplný pokud má vyplněny tyto parametry: Kouření PS v době zahájení léčby Alimtou TNM klasifikace a stadium primárního nádoru Datum zahájení léčby Alimtou Linie léčby, kdy je poprvé podávána Alimta Nejlepší dosažená odpověď při léčbě Alimtou Současný stav a k němu příslušné datum.

4 Počet pacientů dle jednotlivých center Název centra Počet pacientů s úplným záznamem N % % pacientů FN Olomouc 57 22,9 22,9 Nemocnice Na Bulovce, Praha 38 15,3 FN Hradec Králové 33 13,3 FN Plzeň 30 12,0 FN Motol 26 10,4 FN Brno 22 8,8 FN Ostrava 21 8,4 Thomayerova nemocnice, Praha 12 4,8 VFN Praha 7 2,8 MOÚ Brno 3 1,2 15,3 13,3 12,0 10,4 8,8 8,4 4,8 2,8 1,2 Celkem ,0

5 Počet pacientů léčených Alimtou dle data zahájení léčby N = 249 Počet pacientů * Rok zahájení léčby Alimtou * Jedná se o průběžné údaje k

6 % pacientů Věk a pohlaví pacientů N = 249 Pohlaví Věk pacientů při zahájení léčby Alimtou Ženy Muži N = 73 N = 176 N 249 Průměr 64 let Medián 64 let Min Max let 30 29,3% 20 14,9 20,1 22,1 15,7 70,7% ,4 < ,4 1,2 2,0 4, ,4 Věk (roky) a více 9,2 1,6

7 Zastoupení pojištěnců VZP N = 249 Název centra N Procento pacientů 0% 20% 40% 60% 80% 100% FN Olomouc 57 66,7 33,3 Nemocnice Na Bulovce, Praha 38* FN Hradec Králové 33 72,0 72,7 28,0 27,3 Pacienti VZP FN Plzeň 30 60,0 40,0 FN Motol 26* FN Brno 22 64,0 63,6 36,0 36,4 Pacienti jiné pojišťovny FN Ostrava 21 38,1 61,9 Thomayerova nemocnice, Praha 12 VFN Praha 7 58,3 71,4 41,7 28,6 MOÚ Brno 3 100,0 Celkem ,0 37,0 * 13 pacientů léčených v Nemocnici Na Bulovce a 1 pacient léčený ve FN Motol nemají vyplněny údaje o pojišťovně.

8 Kouření a expozice azbestem N = 249 Kouření Expozice azbestem 23,7% 0,8% 24,5% 41,4% 34,1% 65,9% 9,6% Nekuřák N = 103 Bývalý kuřák N = 85 Kuřák N = 59 Profesionální N = 61 Neprofesionální N = 24 Neznámo N = 164 Nelze hodnotit N = 2 U 42 pacientů s profesionální expozicí byla uvedena doba expozice jejíž medián je 12 let. Medián doby mezi poslední expozicí a diagnózou je 20 let.

9 Histologický typ a grade primárního nádoru N = 249 Histologický typ Grade 6,8% 17,3% 8,8% 15,3% 7,6% 11,2% 64,7% 14,1% 54,2% Epiteliální Smíšený (bifázický) N = 161 N = 28 Sarkomatoidní N = 17 Neznámo N = 43 Grade 1 Grade 2 N = 22 N = 19 Grade 3 N = 35 Nevyšetřeno N = 135 Neuvedeno N = 38

10 Klinické stadium primárního onemocnění N = 249 % pacientů Stadium N I 24 9,6 II 47 18,9 III 60 24,1 IV ,0 Nelze hodnotit 6 2,4

11 Linie léčby prvního podání Alimty a performance status při zahájení léčby Alimtou N = 249 Linie léčby prvního podání Alimty Performance status v době zahájení léčby Alimtou 2,4% 8,0% 19,7% 97,6% 72,3% 1. linie léčby N = linie léčby N = 6 U 37 pacientů je záznam o opětovném podání Alimty v 2. resp. 3 linii. Následující slidy sumarizují výsledky léčby prvního podání. PS = 0 N = 49 PS = 1 N = 180 PS = 2 N = 20

12 Typ léčby Alimtou při zahájení léčby N = ,3% 3,2% Léčba v kombinaci s cisplatinou Léčba v kombinaci s karboplatinou N = 208 N = 33 83,5% Monoterapie Alimty N = 8 Celkem 11 pacientů, kteří zahájili léčbu v kombinaci s cisplatinou, přešlo v průběhu léčby na léčbu v kombinaci s karboplatinou. Celkem 8 pacientů, kteří zahájili léčbu v kombinaci s cisplatinou, přešlo v průběhu léčby na monoterapii Alimtou. Jeden pacient, který zahájil léčbu v monoterapii, přešel v průběhu léčby na léčbu v kombinaci s karboplatinou.

13 Stav léčby k datu poslední aktualizace záznamu a důvody jejího ukončení Stav léčby Alimtou Důvody ukončení léčby Alimtou N = 249 8,4% N % Řádné dokončení léčebného úseku ,2 Progrese onemocnění 54 23,7 Úmrtí 11 4,8 91,6% Odmítnutí pacientem 8 3,5 Aktuálně léčení pacienti N = 21 Nežádoucí účinek Alimty 4 1,8 Jiný 7 3,1 Pacienti s ukončenou léčbou N = 228 Celkem ,0

14 % pacientů Délka léčby Alimtou u pacientů s ukončenou léčbou N = 228 pacientů s ukončenou léčbou Alimtou 40 Počet pacientů 1) ,0 Průměr 19,3 týdne Medián 18,3 týdne 20 16,9 5% 95% 5,9 30,1 týdne ,7 6,7 8,0 4,9 8,9 12,9 11,1 1) U 3 pacientů nelze určit délku léčby pro neúplná data. Datum ukončení léčby je definováno jako datum posledního podání Alimty navýšené o tři týdny a více Délka léčby (týdny)

15 Výskyt nežádoucích příhod Výskyt nežádoucích příhod v průběhu léčby Alimtou Typ nežádoucí příhody N = ,1% Nežádoucí příhoda N % Neutropenie 32 12,9 Leukocytopenie 23 9,2 Anémie 23 9,2 Zvracení 19 7,6 Trombocytopenie 12 4,8 26,9% Bez nežádoucích příhod N = 182 Výskyt nežádoucí příhody N = 67 Nauzea 12 4,8 Únava 10 4,0 Průjem 3 1,2 Hyperkalémie 2 0,8 Infekce 1 0,4 Jiné nežádoucí účinky 6 2,4 U každého pacienta se mohlo objevit více typů nežádoucích příhod.

16 Výskyt nežádoucích příhod gradu 3 a/nebo vyšší Výskyt nežádoucích příhod v průběhu léčby Alimtou Typ nežádoucí příhody N = ,1% Nežádoucí příhoda N % Neutropenie 13 5,2 Nauzea 11 4,4 Zvracení 7 2,8 Anémie 6 2,4 14,9% Leukocytopenie 5 2,0 Únava 5 2,0 Bez nežádoucích příhod nebo nežádoucí příhoda gradu 1 a/nebo 2 N = 212 Výskyt nežádoucí příhody gradu 3 a/nebo vyšší N = 37 Trombocytopenie 4 1,6 Infekce 1 0,4 Jiné nežádoucí účinky 2 0,8 U každého pacienta se mohlo objevit více typů nežádoucích příhod.

17 Nejlepší dosažená léčebná odpověď na léčbu Alimtou N = 249 Léčebná odpověď N % CR 6 2,4 PR 60 24,1 SD ,4 PD 30 12,0 Nelze hodnotit 30 12,0 Podíl pacientů (%) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 2,4% 24,1% 49,4% 12,0% 12,0% Celkem ,0

18 Nejlepší dosažená léčebná odpověď na léčbu Alimtou - pacienti s ukončenou léčbou Alimtou N = 228 pacientů s ukončenou léčbou Alimtou Léčebná odpověď N % Podíl pacientů (%) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% CR 6 2,6 2,6% PR 58 25,4 25,4% SD ,8 51,8% PD 30 13,2 Nelze hodnotit 16 7,0 7,0% 13,2% Celkem ,0

19 Celkové přežití od data zahájení léčby Alimtou 1,0 Počet pacientů 249 Podíl žijících pacientů 0,8 0,6 Medián OS (95% IS) 19,4 měsíce (15,9 22,8) Celkové přežití (%, 95% IS) 0,4 0,2 6měsíční přežití 85,9 (81,2 90,5) 1leté přežití 66,3 (59,4 73,2) 2leté přežití 39,3 (31,2 47,4) 0, Čas (měsíce) Přežití pacientů bylo hodnoceno metodikou podle Kaplana-Meiera.

20 Přežití bez známek progrese od data zahájení léčby Alimtou Podíl pacientů bez známek progrese 1,0 Počet pacientů 249 0,8 Medián PFS (95% IS) 8,2 měsíce (6,9 9,5) 0,6 0,4 0,2 6měsíční přežití bez progrese 1leté přežití bez progrese PFS (%, 95% IS) 64,3 (58,0 70,7) 37,9 (31,2 44,6) 0, Čas (měsíce) 2leté přežití bez progrese 23,5 (17,3 29,8) Doba do progrese byla hodnocena metodikou podle Kaplana-Meiera.

21 Léčba Alimtou v 1. linii v kombinaci s cisplatinou Stav registru k datu

22 Počet pacientů dle jednotlivých center Název centra Počet pacientů s úplným záznamem N % % pacientů FN Olomouc 46 22,4 Nemocnice Na Bulovce, Praha 37 18,0 18,0 22,4 FN Plzeň 25 12,2 FN Hradec Králové 21 10,2 FN Brno 20 9,8 FN Motol 19 9,3 FN Ostrava 19 9,3 Thomayerova nemocnice, Praha 11 5,4 VFN Praha 5 2,4 MOÚ Brno 2 1,0 12,2 10,2 9,8 9,3 9,3 5,4 2,4 1,0 Celkem ,0

23 Počet pacientů léčených Alimtou dle data zahájení léčby N = 205 Počet pacientů * Rok zahájení léčby Alimtou * Jedná se o průběžné údaje k

24 % pacientů Věk a pohlaví pacientů N = 205 Pohlaví Věk pacientů při zahájení léčby Alimtou Ženy Muži N = 55 N = 150 N 205 Průměr 63 let Medián 64 let Min Max let 30 73,2% 26,8% ,5 < ,9 9,3 16,1 21,5 21,5 15,6 5,9 0,5 1,5 2,0 1, Věk (roky) a více

25 Kouření a expozice azbestem N = 205 Kouření Expozice azbestem 23,9% 1,0% 23,9% 40,5% 34,6% 66,3% 9,8% Nekuřák N = 83 Bývalý kuřák N = 71 Kuřák N = 49 Profesionální N = 49 Neprofesionální N = 20 Neznámo N = 136 Nelze hodnotit N = 2 U 34 pacientů s profesionální expozicí byla uvedena doba expozice, jejíž medián je 12 let. Medián doby mezi poslední expozicí a diagnózou je 23 let.

26 Histologický typ a grade primárního nádoru N = 205 Histologický typ Grade 5,9% 17,1% 16,6% 8,8% 7,3% 12,2% 64,9% 15,1% 52,2% Epiteliální Smíšený (bifázický) N = 133 N = 25 Sarkomatoidní N = 12 Bez bližšího určení N = 35 Grade 1 Grade 2 N = 18 N = 15 Grade 3 N = 31 Nevyšetřeno N = 107 Neuvedeno N = 34

27 Klinické stadium primárního onemocnění N = 205 % pacientů Stadium N I 21 10,2 II 37 18,0 III 52 25,4 IV 91 44,4 Nelze hodnotit 4 2,0

28 Linie léčby prvního podání Alimty a performance status při zahájení léčby Alimtou N = 205 Linie léčby Performance status v době zahájení léčby Alimtou 0,0% 5,9% 21,5% 100,0% 72,7% 1. linie léčby N = linie léčby N = 0 U 28 pacientů je záznam o opětovném podání Alimty v 2. linii. Následující slidy sumarizují výsledky léčby prvního podání v 1. linii. PS = 0 N = 44 PS = 1 N = 149 PS = 2 N = 12

29 Stav léčby k datu poslední aktualizace záznamu a důvody jejího ukončení Stav léčby Alimtou Důvody ukončení léčby Alimtou N = ,8% 10,2% N % Řádné dokončení léčebného úseku ,1 Progrese onemocnění 43 23,4 Úmrtí 9 4,9 Odmítnutí pacientem 6 3,3 Nežádoucí účinek Alimty 2 1,1 Aktuálně léčení pacienti N = 21 Celkové zhoršení stavu 1 0,5 Jiný 5 2,7 Pacienti s ukončenou léčbou N = 184 Celkem ,0

30 % pacientů Délka léčby Alimtou u pacientů s ukončenou léčbou N = 184 pacientů s ukončenou léčbou Alimtou 40 Počet pacientů 1) ,6 Průměr 19,0 týdne 20 15,4 14,8 Medián 18,7 týdne 5% 95% 5,3 29,4 týdne , ,6 8,2 8,2 3, Délka léčby (týdny) a více 11,5 1) U 2 pacientů nelze určit délku léčby pro neúplná data. Datum ukončení léčby je definováno jako datum posledního podání Alimty navýšené o tři týdny.

31 Výskyt nežádoucích příhod Výskyt nežádoucí příhody v průběhu léčby Alimtou Typ nežádoucí příhody N = 205 Nežádoucí příhoda N % 73,7% Neutropenie 27 13,2 Anémie 18 8,8 Leukocytopenie 17 8,3 Zvracení 15 7,3 Únava 8 3,9 26,3% Bez nežádoucích příhod N = 151 Výskyt nežádoucí příhody N = 54 Nauzea 8 3,9 Trombocytopenie 6 2,9 Průjem 2 1,0 Hyperkalémie 2 1,0 Infekce 1 0,5 Jiné nežádoucí účinky 5 2,4 U každého pacienta se mohlo objevit více typů nežádoucích příhod.

32 Výskyt nežádoucích příhod gradu 3 a/nebo 4 Výskyt nežádoucí příhody v průběhu léčby Alimtou Typ nežádoucí příhody N = 205 Nežádoucí příhoda N % 85,4% Neutropenie 12 5,9 Nauzea 8 3,9 Zvracení 5 2,4 Anémie 5 2,4 14,6% Leukocytopenie 4 2,0 Únava 4 2,0 Bez nežádoucích příhod nebo nežádoucí příhoda gradu 1 a/nebo 2 N = 175 Výskyt nežádoucí příhody gradu 3 a/nebo 4 N = 30 Trombocytopenie 3 1,5 Infekce 1 0,5 Jiné 2 1,0 U každého pacienta se mohlo objevit více typů nežádoucích příhod.

33 Nejlepší dosažená léčebná odpověď na léčbu Alimtou N = 205 Podíl pacientů (%) Léčebná odpověď N % CR 5 2,4 PR 51 24,9 SD 97 47,3 PD 23 11,2 Nelze hodnotit 29 14,1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 2,4% 24,9% 47,3% 11,2% 14,1% Celkem ,0

34 Nejlepší dosažená léčebná odpověď na léčbu Alimtou - pacienti s ukončenou léčbou N = 184 pacientů s ukončenou léčbou Alimtou Léčebná odpověď N % Podíl pacientů (%) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% CR 5 2,7 2,7% PR 49 26,6 26,6% SD 92 50,0 50,0% PD 23 12,5 Nelze hodnotit 15 8,2 8,2% 12,5% Celkem ,0

35 Celkové přežití od data zahájení léčby Alimtou 1,0 Počet pacientů 205 Podíl žijících pacientů 0,8 0,6 Medián OS (95% IS) 19,9 měsíce (15,7 24,0) Celkové přežití (%, 95% IS) 0,4 0,2 0, měsíční přežití 87,1 (82,1 92,0) 1leté přežití 67,3 (59,6 75,1) 2leté přežití 40,2 (30,9 49,5) Přežití pacientů bylo hodnoceno metodikou podle Kaplana-Meiera. Čas (měsíce)

36 Přežití bez známek progrese od data zahájení léčby Alimtou Podíl pacientů bez známek progrese 1,0 Počet pacientů 205 0,8 Medián PFS (95% IS) 9,1 měsíce (7,7 10,5) 0,6 0,4 0,2 6měsíční přežití bez progrese 1leté přežití bez progrese PFS (%, 95% IS) 66,0 (59,1 73,0) 38,3 (30,8 45,9) 0, Čas (měsíce) 2leté přežití bez progrese 22,9 (16,0 29,8) Doba do progrese byla hodnocena metodikou podle Kaplana-Meiera.

Lékový registr ALIMTA

Lékový registr ALIMTA Lékový registr Pravidelný report Maligní pleurální mezoteliom (MPM) Stav registru k datu 31. 3. 2014 Pneumoonkologická centra zapojená v projektu Alimta 1. FN Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno - Bohunice

Více

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 17. 9. 2012

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 17. 9. 2012 TULUNG - AVASTIN Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic Stav registru k datu 17. 9. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr.

Více

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 26. 3. 2012

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 26. 3. 2012 TULUNG - AVASTIN Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr.

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 10. 2011 Analýza dat: Mgr. Zbyněk Bortlíček Informační technologie: RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D. Management projektu: Ing. Petr Brabec, Mgr. Karel

Více

Analytický report projektu AVASTIN klinický registr

Analytický report projektu AVASTIN klinický registr Analytický report projektu AVASTIN klinický registr Karcinom prsu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Avastin je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká Institut t onkologická biostatistiky společnost

Více

Pravidelný report projektu BREAST - Avastin

Pravidelný report projektu BREAST - Avastin Pravidelný report projektu BREAST - Avastin Stav k datu 10. 10. 2011 Analýza dat: Mgr. Zbyněk Bortlíček Informační technologie: RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D. Management projektu: Ing. Petr Brabec, Mgr. Karel

Více

STRUKTURA REGISTRU MPM

STRUKTURA REGISTRU MPM STRUKTURA REGISTRU MPM 1. Vstupní parametry 1. Kouření (výběr) 1. Kuřák 2. Bývalý kuřák (rok před stanovením DG - dle WHO) 3. Nekuřák 4. Neuvedeno 2. Výška [cm] (reálné číslo) 3. Hmotnost pacienta v době

Více

CORECT - VECTIBIX. Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu

CORECT - VECTIBIX. Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu CORECT - VECTIBIX Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Tarceva je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Stav registru

Více

15. Forum Onkologů Klinická zpráva z lékových registrů

15. Forum Onkologů Klinická zpráva z lékových registrů 15. Forum Onkologů 22.5.2009 Klinická zpráva z lékových registrů Stav k datu 31. 3. 2009 R.Vyzula, L.Dušek, P.Brabec Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Analytická zpráva projektu

Více

Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah

Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah R. Vyzula, P. Brabec, L. Dušek, J. Fínek Stav k datu 30. 10. 2010 Informační a edukační obsah sledování cílené léčby

Více

Analýza dat LP Revlimid z registru pacientů v ČR

Analýza dat LP Revlimid z registru pacientů v ČR XII. workshop mnohočetný myelom, hotel Galant, Mikulov 12. dubna 2014 Analýza dat LP Revlimid z registru pacientů v ČR (1.144 pacientů, 2007 3/2014) Vladimír Maisnar za Pacienti léčeni Revlimidem dle center

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Léčba MM LP Revlimid v ČR - aktuální analýza dat RMG

Léčba MM LP Revlimid v ČR - aktuální analýza dat RMG Léčba MM LP Revlimid v ČR - aktuální analýza dat RMG Statistická analýza 262 pacientů Vladimír Maisnar za II. interní klinika OKH FN a LF UK Hradec Králové Léčba MM LP Revlimid v ČR Látka patřící do skupiny

Více

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k :

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k : Age related MAcular DEgeneration And MAcular Diabetic Edema USed in Patients treated with anti-vegf treatment in the Czech Republic Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 14. 12. 2016: Hodnocení

Více

Statistická analýza dat k

Statistická analýza dat k ANALÝZA VÝSLEDKŮ LÉČBY AVASTINEM Statistická analýza dat k 30. 9. 2006 R. Vyzula, D. Némethová, A. Svobodník et al. I ZÁKLADNÍ POPIS SOUBORU I.1. Počet pacientů v jednotlivých centrech Celkový počet zařazených

Více

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015:

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Age related MAcular DEgeneration And MAcular Diabetic Edema USed in Patients treated with anti-vegf treatment in the Czech Republic Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Hodnocení

Více

Léčba LP Revlimid aktuální analýza dat RMG

Léčba LP Revlimid aktuální analýza dat RMG Mikulášský seminář, 25. listopadu 2011, hotel Santon, Brno Léčba LP Revlimid aktuální analýza dat RMG Statistická analýza 513 pacientů 2007 06/2011 Vladimír Maisnar za Pacienti léčeni Revlimidem dle center

Více

Počty pacientů v lékových registrech ČOS

Počty pacientů v lékových registrech ČOS Počty pacientů v lékových registrech ČOS Průběžná zpráva - stav k říjnu 2010 Registry: Herceptin, Avastin, Tarceva, Erbitux, Renis, Alimta, Lapatinib R.Vyzula, L.Dušek Celkový přehled stavu registrů validní

Více

Počty pacientů v lékových registrech Herceptin, Avastin, Tarceva, Lapatinib (Tyverb), Erbitux a Renis

Počty pacientů v lékových registrech Herceptin, Avastin, Tarceva, Lapatinib (Tyverb), Erbitux a Renis Počty pacientů v lékových registrech Herceptin, Avastin, Tarceva, Lapatinib (Tyverb), Erbitux a Renis Průběžná zpráva - stav k datu 1. 10. 2009 R. Vyzula, M. Šticha, P. Brabec, L. Dušek Celkový přehled

Více

Thalidomid analýza 292 pacientů s MM léčených na IHOK FN Brno

Thalidomid analýza 292 pacientů s MM léčených na IHOK FN Brno Thalidomid analýza 292 pacientů s MM léčených na IHOK FN Brno Marta Krejčí, Petra Kaisarová Základní charakteristika souboru (zahájení léčby thalidomidem) Základní charakteristika Pohlaví muži 146 (5.%)

Více

Lenalidomid. Statistická analýza léčeb z českých center / rmgnew.registry.cz. rmgnew.registry.

Lenalidomid. Statistická analýza léčeb z českých center / rmgnew.registry.cz.   rmgnew.registry. 1 Lenalidomid Statistická analýza 1 761 léčeb z českých center 2013 11/2016 Léčebné centrum 2 Celkový počet záznamů N = 1 761 OKH České Budějovice 1,6 KN Liberec 1,8 FNKV Plzeň 3,2 FNKV Praha 8,4 HO Nový

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

CORECT - ERBITUX. Klinický registr pacientů s kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu 26. 3. 2012

CORECT - ERBITUX. Klinický registr pacientů s kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu 26. 3. 2012 CORECT - ERBITUX Klinický registr pacientů s kolorektálním karcinomem Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr. Zbyněk

Více

Registr domácí parenterální výživy

Registr domácí parenterální výživy Registr domácí parenterální výživy Aktuální stav 11/2013 dočasná DPV paliativní onkologická DPV Úpravy ve struktuře databáze pediatrická část registru prostupnost mezi centry Analýza REDNUP Dospělí pacienti

Více

ANALÝZA VÝSLEDKŮ LÉČBY HERCEPTINEM

ANALÝZA VÝSLEDKŮ LÉČBY HERCEPTINEM ANALÝZA VÝSLEDKŮ LÉČBY HERCEPTINEM Statistická analýza dat k 30. 4. 2006 AUTOŘI: R. Vyzula, D. Némethová, O. Coufal I. ZÁKLADNÍ POPIS SOUBORU I.1. Počet pacientek v jednotlivých centrech Celkový počet

Více

Velcade. Statistická analýza 27 pacientů

Velcade. Statistická analýza 27 pacientů Velcade Statistická analýza 27 pacientů Pacienti začínající s léčbou Velcade v roce 29 Celkový počet záznamz znamů N = 27 Havířov N = 15 55.6 % 11.1 % Pelhřimov N = 3 Opava N = 3 11.1 %. % 11.1 % 11.1

Více

RMG = nutná součást dalšího zlepšování péče o pacienty s MM

RMG = nutná součást dalšího zlepšování péče o pacienty s MM RMG = nutná součást dalšího zlepšování péče o pacienty s MM V. Maisnar za Českou myelomovou skupinu Epidemiologická data MM (dle NOR) 1% všech malignit, 10% hematologických Muži/Ženy = 3/2, medián věku:

Více

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA 29.8.211 Autorský kolektiv CAR FN Hradec Králové Sedlák Krčmová FN Thomayerova Praha Chlumský Vašáková FN Plzeň Teřl Panzner FN Brno-Bohunice Kindlová Novotná FN Olomouc Zatloukal Panzner FNsP Ostrava

Více

Registr AINSO Technická podpora a pilotní výsledky z registru. Josef Bednařík, Miloš Suchý, Martina Pátá Neuromuskulární registry

Registr AINSO Technická podpora a pilotní výsledky z registru. Josef Bednařík, Miloš Suchý, Martina Pátá Neuromuskulární registry Registr AINSO Technická podpora a pilotní výsledky z registru Josef Bednařík, Miloš Suchý, Martina Pátá Neuromuskulární registry 2014 21.3.2014 Registr AINSO vytvořen na základě doporučení plynoucího z

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

Pomalidomid první rok léčby v ČR

Pomalidomid první rok léčby v ČR C Z E C H G R O U P CZECH GROUP 1 Pomalidomid první rok léčby v ČR Luděk Pour IHOK FN Brno XIII. Výroční setkání CMG 10. 4. 2015 Mikulov C M G M Y E L O M A Č E S K Á M YE LO M O VÁ S K U P IN A CMG ČESKÁ

Více

Registr AINSO. Miloš Suchý, Martina Pátá, Josef Bednařík. Brno 2016 Neuromuskulární registry 2016

Registr AINSO. Miloš Suchý, Martina Pátá, Josef Bednařík. Brno 2016 Neuromuskulární registry 2016 Registr AINSO Miloš Suchý, Martina Pátá, Josef Bednařík Brno 2016 Neuromuskulární registry 2016 Registr AINSO vytvořen v roce 2012 na základě doporučení plynoucího z klinického standardu pro léčbu pacientů

Více

Udržovací léčba: zamířeno na anti-vegf léčbu Alan Sandler

Udržovací léčba: zamířeno na anti-vegf léčbu Alan Sandler Udržovací léčba: zamířeno na anti-vegf léčbu Alan Sandler Department of Hematology/Oncology Oregon Health and Science University Knight Cancer Institute Portland, OR, USA Medián OS (měsíce) Studie v 1.linii

Více

Prezentace Registr AINSO, Neuromuskulární registry 2016, Brno 2016 Příloha 6. Registr AINSO. Miloš Suchý, Martina Pátá, Josef Bednařík

Prezentace Registr AINSO, Neuromuskulární registry 2016, Brno 2016 Příloha 6. Registr AINSO. Miloš Suchý, Martina Pátá, Josef Bednařík Prezentace Registr AINSO, Neuromuskulární registry 216, Brno 216 Příloha 6 Registr AINSO Miloš Suchý, Martina Pátá, Josef Bednařík Brno 216 Neuromuskulární registry 216 Registr AINSO vytvořen v roce 212

Více

Pravidelný výstup z registru ReMuS

Pravidelný výstup z registru ReMuS Pravidelný výstup z registru ReMuS Export dat ke dni 31. 12. 2015 souhrnná zpráva V Praze dne 9. března 2016 1 18 Obsah 1 Úvod... 3 2 Výsledky... 4 2.1 Demografické údaje... 6 2.1.1 Pohlaví... 6 2.1.2

Více

Pravidelný výstup z registru ReMuS

Pravidelný výstup z registru ReMuS Pravidelný výstup z registru ReMuS Export dat ke dni 30. 6. 2016 souhrnná zpráva V Praze dne 30. 8 2016 1 18 Obsah 1 Úvod... 3 2 Výsledky... 4 2.1 Demografické údaje... 6 2.1.1 Pohlaví... 6 2.1.2 Věk v

Více

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Klinika revmatologie 1. LF UK

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Klinika revmatologie 1. LF UK Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Klinika revmatologie 1. LF UK Historie centrové péče v revmatologii podnětem zavedení biologické léčby RA v roce 2000 diskuze DOHADOVACÍ ŘÍZENÍ

Více

Registr Tarceva návrh CRF Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Tarceva návrh CRF Nemalobuněčný karcinom plic Registr Tarceva návrh CRF Nemalbuněčný karcinm plic Frmulář: Vstupní parametry Rk narzení (z rdnéh čísla) Věk (z rdnéh čísla) Phlaví (z rdnéh čísla) Kuření Kuřák Bývalý kuřák Nekuřák Hmtnst pacienta v

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Pravidelný výstup z registru ReMuS

Pravidelný výstup z registru ReMuS Pravidelný výstup z registru ReMuS Export dat ke dni 31. 12. 2014 souhrnná zpráva V Praze dne 6. března 2015 Obsah 1 Úvod... 3 2 Výsledky... 4 2.1 Demografické údaje... 6 2.1.1 Pohlaví... 6 2.1.2 Věk v

Více

Analytická zpráva a přehled stavu registru k 25. 1. 2012:

Analytická zpráva a přehled stavu registru k 25. 1. 2012: Age Related Macular Degeneration in Patients in the Czech Republic Analytická zpráva a přehled stavu registru k 25. 1. 2012: 12měsíční a 24měsíční sledování určeno pro VZP jako doklad mapující v diagnostické

Více

Srovnání dávkování Revlimidu denně a obden

Srovnání dávkování Revlimidu denně a obden Srovnání dávkování Revlimidu denně a obden Luděk Pour a Revlimid denně vs obden Úvod Soubor pacientů Toxicita Léčebná odpověď a parametry přežití Závěr Úvod Lenalidomid 25 mg denně účinnější než 50 mg

Více

Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich využití

Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich využití Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich

Více

Pravidelný výstup z registru ReMuS

Pravidelný výstup z registru ReMuS Pravidelný výstup z registru ReMuS Export dat ke dni 30. 6. 2017 souhrnná zpráva V Praze dne 14. září 2017 1 22 Obsah 1 Úvod... 3 2 Výsledky DMD/IVIG pacienti... 4 2.1 Demografické údaje... 6 2.1.1 Pohlaví...

Více

Obsah. 1 Plnění dílčích aktivit Plnění harmonogramu projektu Plnění cílů projektu Počet center a případů...6.

Obsah. 1 Plnění dílčích aktivit Plnění harmonogramu projektu Plnění cílů projektu Počet center a případů...6. B. Zhodnocení dosažených výsledků z hlediska stanovených cílů a harmonogramu projektu Projekt Zhodnocení vztahu kvality a nákladů u péče o pacienty se vzácným autoimunitním 26/16/RPZP Obsah 1 Plnění dílčích

Více

PREDIKTIVNÍ DIAGNOSTIKY

PREDIKTIVNÍ DIAGNOSTIKY INFORMACE O SOUČASNÉM STAVU PREDIKTIVNÍ DIAGNOSTIKY S POHLEDU VZP BRNO 27.KVĚTEN 2011 MUDR. RNDR. MARTIN BIEGEL HISTORIE PREDIKTIVNÍ ONKOLOGIE Od roku 2002 se prediktivní diagnostika stala podmínkou úhrady

Více

STRUKTURA REGISTRU TULUNG

STRUKTURA REGISTRU TULUNG STRUKTURA REGISTRU TULUNG Vstupní parametry a diagnostika primárního onemocnění 1. Vstupní parametry 1. Kouření (výběr) 1. Kuřák 2. Bývalý kuřák (rok před stanovením DG dle WHO) 3. Nekuřák 2. Výška [cm]

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Výsledky léčby kombinačními režimy s Revlimidem v ČR - trojkombinace. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV, Praha Mikulov 2010

Výsledky léčby kombinačními režimy s Revlimidem v ČR - trojkombinace. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV, Praha Mikulov 2010 Výsledky léčby kombinačními režimy s Revlimidem v ČR - trojkombinace MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV, Praha Mikulov 21 1 REVLIMID - Lenalidomid imunomodulátor účinější než thalidomid inhibice TNF-α stimulace

Více

STRUKTURA REGISTRU OVARIA

STRUKTURA REGISTRU OVARIA STRUKTURA REGISTRU OVARIA Vstupní údaje 1. Základní data 1. Datum stanovení diagnózy karcinomu ovarií [dd.mm.rrrr] (datum) 2. Výška v době stanovení diagnózy [cm] (číslo) 3. Váha v době stanovení diagnózy

Více

Nová diagnóza = Studiová indikace. První relaps = Studiová indikace

Nová diagnóza = Studiová indikace. První relaps = Studiová indikace Velcade dostupné léčebné protokoly Nová diagnóza = Studiová indikace První relaps = Studiová indikace C M G Velcade dostupné léčebné protokoly Nová diagnóza = Studiová indikace První relaps = Studiová

Více

C82,C83,C84,C85 - Ne-Hodgkinův lymfom

C82,C83,C84,C85 - Ne-Hodgkinův lymfom Report diagnózy C82,C83,C84,C85 - Ne-Hodgkinův lymfom Časový vývoj hrubé incidence a mortality Graf zobrazuje časový vývoj hrubé incidence (počet nových případů na 100000 osob) a hrubé mortality (počet

Více

Výsledky léčby Waldenströmovy makroglobulinemie na IHOK FN Brno

Výsledky léčby Waldenströmovy makroglobulinemie na IHOK FN Brno C Z E C H G R O U P C Z E C H G R O U P Výsledky léčby Waldenströmovy makroglobulinemie na IHOK FN Brno Luděk Pour IHOK FN Brno 10-11.4. 2015 XIII. Roční setkání CMG C M G Č E S K Á M YE LO M O VÁ S K

Více

Východiska. Čtvrtá nejčastější příčina úmrtí na nádorová onemocní u žen, v celém světě je ročně nových onemocnění a úmrtí

Východiska. Čtvrtá nejčastější příčina úmrtí na nádorová onemocní u žen, v celém světě je ročně nových onemocnění a úmrtí ICON7: studie fáze III Gynaecologic Cancer InterGroup (GCIG) s přidáním bevacizumabu ke standardní chemoterapii u žen s nově diagnostikovaným epitelovým nádorem vaječníků, primárním nádorem pobřišnice

Více

Pravidelný výstup z registru ReMuS

Pravidelný výstup z registru ReMuS Pravidelný výstup z registru ReMuS Export dat ke dni 31. 12. 2016 souhrnná zpráva V Praze dne 6. března 2017 1 22 Obsah 1 Úvod... 3 2 Výsledky DMD/ IVIG pacienti... 4 2.1 Demografické údaje... 6 2.1.1

Více

Český národní registr Guillain-Barrého syndromu: výsledky 34měsíčního fungování.

Český národní registr Guillain-Barrého syndromu: výsledky 34měsíčního fungování. Český národní registr Guillain-Barrého syndromu: výsledky 34měsíčního fungování. Škorňa M 1, Bednařík J 1,2, Junkerová J 3, Staněk J 4, Kuchyňka J, Strmisková L, Mazanec R 6, Haberlová J 7, Otruba P 8,

Více

ÚHRADA V CENTRECH SE ZVLÁŠTNÍ SMLOUVOU V ROCE 2014 DIAGNOSTICKÁ SKUPINA: ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA KONFERENCE PS PČR LISTOPAD 2014

ÚHRADA V CENTRECH SE ZVLÁŠTNÍ SMLOUVOU V ROCE 2014 DIAGNOSTICKÁ SKUPINA: ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA KONFERENCE PS PČR LISTOPAD 2014 ÚHRADA V CENTRECH SE ZVLÁŠTNÍ SMLOUVOU V ROCE 2014 DIAGNOSTICKÁ SKUPINA: ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA KONFERENCE PS PČR LISTOPAD 2014 STRUKTURA CENTROVÉ PÉČE Centrová péče 2014: 53 poskytovatelů zdravotnických

Více

Český národní registr Guillain-Barrého syndromu: výsledky 39měsíčního fungování.

Český národní registr Guillain-Barrého syndromu: výsledky 39měsíčního fungování. Český národní registr Guillain-Barrého syndromu: výsledky 39měsíčního fungování. Škorňa M 1, Bednařík J 1,2, Junkerová J 3, Staněk J 4, Kuchyňka J, Strmisková L, Mazanec R 6, Haberlová J 7, Otruba P 8,

Více

Příloha č. 1 - Vakcinační centra

Příloha č. 1 - Vakcinační centra MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 - Vakcinační centra Praha + Středočeský kraj Fakultní nemocnice Na Bulovce Budínova 2 180 81 Praha 8 266 082 256 Fakultní Thomayerova nemocnice Vídeňská

Více

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS.

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. J.Bednařík 1, 2, M.Škorňa 1, J.Kuchyňka 3, R.Mazanec

Více

Analýzy pro Kraj Vysočina

Analýzy pro Kraj Vysočina Příloha č. 10 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Kraj Vysočina Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Metodika. Registr pacientů RESET. (REgistr SElárních Tumorů) Stav k 19.09.2011

Metodika. Registr pacientů RESET. (REgistr SElárních Tumorů) Stav k 19.09.2011 Metodika Registr pacientů RESET (REgistr SElárních Tumorů) Stav k 19.09.2011 Cíl studie Cíl projektu: - Zjistit důležitá data prevalence makroprolaktinomů v ČR a SR - Popsat jednotlivé používané léčebné

Více

Analýzy pro Zlínský kraj

Analýzy pro Zlínský kraj Příloha č. 13 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Zlínský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Plzeňský kraj

Analýzy pro Plzeňský kraj Příloha č. 04 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Plzeňský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Hlavní město Praha

Analýzy pro Hlavní město Praha Příloha č. 01 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Hlavní město Praha Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Co se lze dozvědět o polytraumatech z úrazového registru ČR

Co se lze dozvědět o polytraumatech z úrazového registru ČR Co se lze dozvědět o polytraumatech z úrazového registru ČR ANALÝZA POLYTRAUMAT U DOSPĚLÝCH ZA ROK 2009 a 2010 Ševčík P, Plánka L, Gál P, Švancara J, Dušek L, Krtička M FN Brno a LF MU Brno - KARIM, KDCHOT,

Více

Analýzy pro Liberecký kraj

Analýzy pro Liberecký kraj Příloha č. 07 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Liberecký kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Karlovarský kraj

Analýzy pro Karlovarský kraj Příloha č. 05 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Karlovarský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Jihočeský kraj

Analýzy pro Jihočeský kraj Příloha č. 0 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Jihočeský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Středočeský kraj

Analýzy pro Středočeský kraj Příloha č. 02 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Středočeský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Olomoucký kraj

Analýzy pro Olomoucký kraj Příloha č. 12 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Olomoucký kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Moravskoslezský kraj

Analýzy pro Moravskoslezský kraj Příloha č. 14 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Moravskoslezský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

STATISTICKÁ ROČENKA dialyzační léčby v České republice v roce 2016

STATISTICKÁ ROČENKA dialyzační léčby v České republice v roce 2016 Česká nefrologická společnost STATISTICKÁ ROČENKA dialyzační léčby v České republice v roce 2016 Za Českou nefrologickou společnost, o.s., ve spolupráci s firmou ProDos zpracovali: prof. MUDr. Ivan Rychlík,

Více

Projekty schválené ŘO IROP k poskytnutí dotace v 5. výzvě "VYSOCE SPECIALIZOVANÁ PÉČE V OBLASTECH ONKOGYNEKOLOGIE A PERINATOLOGIE"

Projekty schválené ŘO IROP k poskytnutí dotace v 5. výzvě VYSOCE SPECIALIZOVANÁ PÉČE V OBLASTECH ONKOGYNEKOLOGIE A PERINATOLOGIE Projekty schválené ŘO IROP k poskytnutí dotace v. výzvě "VYSOCE SPECIALIZOVANÁ PÉČE V OBLASTECH ONKOGYNEKOLOGIE A PERINATOLOGIE" Pořadí CZ.../././_/ FN Brno modernizace onkogynekologického centra Fakultní

Více

NÁRODNÍ REGISTR IMPLANTABILNÍCH KARDIOVERTER- DEFIBRILÁTORŮ

NÁRODNÍ REGISTR IMPLANTABILNÍCH KARDIOVERTER- DEFIBRILÁTORŮ NÁRODNÍ REGISTR IMPLANTABILNÍCH KARDIOVERTER- DEFIBRILÁTORŮ Souhrn dosavadních údajů z registru ICD od 1.1. do 31.12.2010 Export dat 26.1.2011 Odborná garance: MUDr. Jan Bytešník, CSc. V Brně, 24.6.2011

Více

Přehled statistických výsledků

Přehled statistických výsledků Příloha 7 Přehled statistických výsledků 1 Úvod, zdroj dat a zadání analýz Statistická zpracování popsaná v tomto dokumentu vychází výhradně z dat Registru AINSO, tedy z dat sbíraných již podle návrhu

Více

Český národní registr Guillain-Barrého syndromu: výsledky 52měsíčního fungování.

Český národní registr Guillain-Barrého syndromu: výsledky 52měsíčního fungování. Český národní registr Guillain-Barrého syndromu: výsledky 2měsíčního fungování. Škorňa M 1, Bednařík J 1,2, Junkerová J 3, Staněk J 4, Kuchyňka J, Strmisková L, Mazanec R 6, Haberlová J 7, Otruba P 8,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ HOO/O13 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ ROK: 6 tkáňové zařízení: Hematologicko - onkologické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň alej Svobody 8, Plzeň 34 6 číslo tkáňové banky: odpovědná osoba:

Více

Situace s lymfomy v České republice. David Belada, II.interní klinika,okh, FN a LF UK Hradec Králové Pro zasedání Lymfom HELP

Situace s lymfomy v České republice. David Belada, II.interní klinika,okh, FN a LF UK Hradec Králové Pro zasedání Lymfom HELP Situace s lymfomy v České republice David Belada, II.interní klinika,okh, FN a LF UK Hradec Králové Pro zasedání Lymfom HELP 11.10.2006 Slovníček - terminologie Lymfom zhoubné nádorové onemocnění mízního

Více

Lokální analýza dat Národního registru CMP. Komplexní cerebrovaskulární centrum Fakultní nemocnice Ostrava

Lokální analýza dat Národního registru CMP. Komplexní cerebrovaskulární centrum Fakultní nemocnice Ostrava NÁRODNÍ REGISTR CMP Lokální analýza dat Národního registru CMP za rok 2010 Komplexní cerebrovaskulární centrum Fakultní nemocnice Ostrava MUDr. Martin Roubec Garant centra: MUDr. Michal Bar, Ph.D. Garant

Více

STATISTICKÁ ROČENKA dialyzační léčby v České republice v roce 2013

STATISTICKÁ ROČENKA dialyzační léčby v České republice v roce 2013 Česká nefrologická společnost STATISTICKÁ ROČENKA dialyzační léčby v České republice v roce 2013 Za Českou nefrologickou společnost, o.s., ve spolupráci s firmou ProDos zpracovali: prof. MUDr. Ivan Rychlík,

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2, Palackého nám. 4 ( Praha 2, P.O.BOX 60)

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2, Palackého nám. 4 ( Praha 2, P.O.BOX 60) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2, Palackého nám. 4 (128 01 Praha 2, P.O.BOX 60) k rukám j ednatele Váš dopis č.j. I ze dne 13. prosince 2017 Naše č.j. UZIS/0 I 0528/20

Více

Výuka standardů péče v radiační onkologii s užitím populačních, klinických a obrazových dat. David Feltl

Výuka standardů péče v radiační onkologii s užitím populačních, klinických a obrazových dat. David Feltl Výuka standardů péče v radiační onkologii s užitím populačních, klinických a obrazových dat. David Feltl Radiační onkologie Péče o pacienta s maligními nádory s akcentem na léčbu ionizujícím zářením Jaká

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Nežádoucí účinky nových léků

Nežádoucí účinky nových léků Nežádoucí účinky nových léků MUDr. Jan Straub XII. Myeloma workshop Mikulov 12.4. 2014 Nežádoucí účinky nových léků thalidomid bortezomib lenalidomid Obecné shrnutí + výsledky registračních studií Srovnání

Více

Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče. Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče. Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Realita současné české medicíny: úspěšné výsledky léčby = podstatné prodlužování doby života pacienta

Více

Hodnocení a modelování populačních dat na příkladu epidemiologie vážných chorob: I. Analýza dat, princip predikcí.

Hodnocení a modelování populačních dat na příkladu epidemiologie vážných chorob: I. Analýza dat, princip predikcí. Hodnocení a modelování populačních dat na příkladu epidemiologie vážných chorob: I. Analýza dat, princip predikcí. Úvod do matematické biologie Tomáš Pavlík & O. Májek, L. Dušek, J. Mužík, E. Gelnarová,

Více

Thalidomid v léčbě MM

Thalidomid v léčbě MM Thalidomid v léčbě MM Straub J., Hájek R., Krejčí M., Špička I. I. Interní klinika VFN Praha FN Brno Bohunice 2.5.2005 Thalidomid Sedativum, hypnotikum - výsledek malformované plody imunomodulační účinek

Více

Nové predikce počtu pacientů

Nové predikce počtu pacientů INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Přírodovědecká a Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika Nové predikce počtu pacientů a informační novinky 11.9. 9 CO ISRegistration Information System

Více

Nežádoucí příhody v klinické studii CMG 2002

Nežádoucí příhody v klinické studii CMG 2002 Nežádoucí příhody v klinické studii 2002 Období 4/2002 12/2004 Kamila Havlíková Klinická studie 2002 Nežádoucí příhoda - Adverse Event (AE) Nepříznivá změna zdravotního stavu postihující subjekt hodnocení,

Více

Karcinom prostaty v ČR: zátěž, počty pacientů, výsledky léčby

Karcinom prostaty v ČR: zátěž, počty pacientů, výsledky léčby INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Karcinom prostaty v ČR: zátěž, počty pacientů, výsledky léčby http://www.uroweb.cz Nová data: celková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ ROK: 4 tkáňové zařízení: Hematologicko - onkologické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň alej Svobody 8, Plzeň 34 6 číslo tkáňové banky: odpovědná osoba: ICCBBA

Více

Dosavadní zkušenosti s léčbou lenalidomidem v České republice

Dosavadní zkušenosti s léčbou lenalidomidem v České republice Dosavadní zkušenosti s léčbou lenalidomidem v České republice Luděk Pour Ščudla V., Maisnar V., Gregora E., Schützová M., Špička I., Holánek M., Bačovský J., Straub J., Adam Z., Hájek R. Společná analýza

Více

Krajská nemocnice T. Bati, a.s.

Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Dodatek č. 94 ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. 2Z82M001 ze dne 21.12.2012 (dále jen Smlouva ) (poskytovatel hrazených služeb v odbornosti 108 nebo 128 lůžkový poskytovatel pilotní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ HOO/O1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ ROK: 15 tkáňové zařízení: Hematologicko - onkologické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň alej Svobody 8, Plzeň 4 6 číslo tkáňové banky: odpovědná osoba:

Více

Možnosti léčby CRPC s časem přibývají

Možnosti léčby CRPC s časem přibývají Možnosti léčby CRPC s časem přibývají Jana Katolická Onkologicko-chirurgické oddělení Fakultní nemocnice u Sv. Anny Mnoho studií - jen čtyři nové léky Enzalutamid Abirateron + prednison Cabazitaxel Radium-223

Více

Dodatek č. 20 ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb

Dodatek č. 20 ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb Dodatek č. 20 ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. 5K48A054 (dále jen Smlouva ) (poskytovatel hrazených služeb v odbornosti 108 pilotní program podpory zařazování pojištěnců VZP ČR na

Více

Nová diagnóza = Studiová indikace. První relaps = Standardní léčba

Nová diagnóza = Studiová indikace. První relaps = Standardní léčba Thalidomid dostupné léčebné protokoly Nová diagnóza = Studiová indikace První relaps = Standardní léčba C M G Thalidomid/dexamethason vs MP for induction therapy and Thalidomide/Intron vs Intron A for

Více