ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK PŘÍJMY (v tis. Kč)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)"

Transkript

1 ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků , Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 900, Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1 000, Daň z příjmů právnických osob , Daň z příjmů právnických osob za obce 950, Daň z přidané hodnoty , Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 30, Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady 2 400, Poplatek ze psů 40, Poplatek za užívání veřejného prostranství 60, Poplatek z ubytovací kapacity 30, Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 100, Odvod z výherních hracích přístrojů 2 300, Správní poplatky 257, Daň z nemovitostí 7 000,00 Daňové příjmy 4112 Neinvest. přijaté transfery ze stát. rozp. v rámci souhrn. dotač. vztahu 2 700, Neinvestiční přijaté transfery od obcí 270,00 Přijaté transfery , Příjmy z pronájmu pozemků 340,00 Příjmy Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 340, Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 3,00 Příjmy Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 3, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 650, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2 000, Ostatní příjmy z pronájmu majetku 100,00 Příjmy Podpora podnikání a inovací 3 750, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1,00 Příjmy Vnitřní obchod 4, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8,00 Příjmy Cestovní ruch 8, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 10, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2,50 Příjmy Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 12, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 70,00 Příjmy Ostatní záležitosti pozemních komunikací 70, Ostatní příjmy z pronájmu majetku 830,00 Příjmy Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 830, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 21,00 Příjmy Činnosti knihovnické 21, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 281, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 10, Ostatní příjmy z pronájmu majetku 84, Přijaté neinvestiční dary 5,00 Příjmy Ostatní záležitosti kultury 380, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 85,00 Příjmy Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 85, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 345, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 4, Ostat. příjmy z finanč. vypořádání předch. let od jiných veřej. rozpočtů 45,00 Příjmy Sportovní zařízení v majetku obce 394, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 700, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1 280,00 Příjmy Bytové hospodářství 1 980, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 861,00 Příjmy Nebytové hospodářství 871, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 250,00 Příjmy Pohřebnictví 250,00

2 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 60, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 5, Příjmy z prodeje pozemků 1 000,00 Příjmy Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 065, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20,00 Příjmy Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) 20, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 700,00 Příjmy Prevence vzniku odpadů 700, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10,00 Příjmy Ostatní nakládání s odpady 10, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5, Ostatní příjmy z pronájmu majetku 5, Přijaté neinvestiční dary 5,00 Příjmy Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 15, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 240,00 Příjmy Bezpečnost a veřejný pořádek 240, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 15, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10,00 Příjmy Činnost místní správy 28, Příjmy z úroků (část) 130, Příjmy z podílů na zisku a dividend 350,00 Příjmy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 480,00 PŘÍJMY CELKEM ,00 Paragraf Položka Název položky ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK VÝDAJE (v tis. Kč) Návrh rozpočtu Nákup materiálu jinde nezařazený 5, Nákup ostatních služeb 40,00 Výdaje Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterin. péče 45, Ochranné pomůcky 2, Knihy, učební pomůcky a tisk 20, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 57, Nákup materiálu jinde nezařazený 55, Úroky vlastní 1 375, Studená voda 250, Plyn 525, Elektrická energie 980, Pohonné hmoty a maziva 3, Nákup ostatních služeb 2 495, Opravy a udržování 50,00 Výdaje Podpora podnikání a inovací 5 812, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 336, Ostatní osobní výdaje 97, Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 104, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 38, Knihy, učební pomůcky a tisk 1, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30, Nákup materiálu jinde nezařazený 37, Studená voda 18, Plyn 110, Elektrická energie 38, Služby telekomunikací a radiokomunikací 49, Služby peněžních ústavů 1, Služby školení a vzdělávání 5, Nákup ostatních služeb 175, Opravy a udržování 15, Programové vybavení 5, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 7, Pohoštění 4,00

3 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2, Stroje, přístroje a zařízení 200,00 Výdaje Vnitřní obchod 1 272, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 227, Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 57, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 21, Nákup ostatních služeb 30, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1, Pohoštění 3, Věcné dary 5, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 25, Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 194, Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 50,00 Výdaje Cestovní ruch 613, Nákup ostatních služeb 10,00 Výdaje Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 10, Ostatní osobní výdaje 15, Nákup materiálu jinde nezařazený 15, Nákup ostatních služeb 2 120, Opravy a udržování 680, Budovy, haly a stavby 2 200,00 Výdaje Silnice 5 030, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10, Nákup materiálu jinde nezařazený 5, Nákup ostatních služeb 30, Opravy a udržování 300,00 Výdaje Ostatní záležitosti pozemních komunikací 345, Nákup materiálu jinde nezařazený 2, Nákup ostatních služeb 20, Opravy a udržování 33, Výdaje na dopravní územní obslužnost 165, Neinvestiční transfery krajům 385, Investiční dotace krajům 50,00 Výdaje Provoz veřejné silniční dopravy 655, Nákup ostatních služeb 80, Opravy a udržování 110, Budovy, haly a stavby 50, Stroje, přístroje a zařízení 200,00 Výdaje Ostatní záležitosti v silniční dopravě 440, Nákup materiálu jinde nezařazený 5, Nákup ostatních služeb 30, Opravy a udržování 20,00 Výdaje Pitná voda 55, Ostatní osobní výdaje 10, Nákup materiálu jinde nezařazený 10, Úroky vlastní 1 122, Nákup ostatních služeb 50, Opravy a udržování 100, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5,00 Výdaje Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 1 297, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 600, Budovy, haly a stavby 2 891,00 Výdaje Předškolní zařízení 4 491, Neinvestiční dotace obcím 120, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4 200, Budovy, haly a stavby 250,00 Výdaje Základní školy 4 570, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 11, Nákup materiálu jinde nezařazený 10, Služby telekomunikací a radiokomunikací 4, Nákup ostatních služeb 20, Pohoštění 1, Věcné dary 4,00 Výdaje Základní umělecké školy 50,00

4 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 227, Ostatní osobní výdaje 93, Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 73, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 27, Knihy, učební pomůcky a tisk 110, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15, Nákup materiálu jinde nezařazený 15, Studená voda 10, Plyn 20, Elektrická energie 35, Služby pošt 2, Služby telekomunikací a radiokomunikací 10, Služby školení a vzdělávání 1, Nákup ostatních služeb 65, Opravy a udržování 10, Programové vybavení 10, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1, Pohoštění 1, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 1, Věcné dary 1,00 Výdaje Činnosti knihovnické 727, Ostatní osobní výdaje 28, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10, Nákup materiálu jinde nezařazený 22, Studená voda 10, Plyn 25, Elektrická energie 35, Nájemné 6, Nákup ostatních služeb 116, Opravy a udržování 20,00 Výdaje Činnosti muzeí a galerií 272, Ostatní osobní výdaje 354, Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 12, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5, Prádlo, oděv a obuv 5, Knihy, učební pomůcky a tisk 4, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 17, Nákup materiálu jinde nezařazený 129, Studená voda 45, Plyn 90, Elektrická energie 90, Služby pošt 5, Služby telekomunikací a radiokomunikací 2, Služby peněžních ústavů 14, Nákup ostatních služeb 795, Opravy a udržování 55, Pohoštění 196, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 13, Věcné dary 38, Neinvestiční transfery občanským sdružením 15, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 4, Dary obyvatelstvu 34,00 Výdaje Ostatní záležitosti kultury 1 922, Opravy a udržování 100, Umělecká díla a předměty 150,00 Výdaje Pořízení, zachov. a obn. hodnot místního kultur., národ. a hist. povědomí 250, Nákup ostatních služeb 10, Opravy a udržování 40,00 Výdaje Rozhlas a televize 50, Ostatní osobní výdaje 5, Nákup materiálu jinde nezařazený 500, Služby pošt 4, Nákup ostatních služeb 160,00 Výdaje Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 669,00

5 Ostatní osobní výdaje 5, Nákup materiálu jinde nezařazený 10, Pohoštění 26, Věcné dary 37,00 Výdaje Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 78, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 373, Ostatní osobní výdaje 89, Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 117, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 43, Ochranné pomůcky 2, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40, Nákup materiálu jinde nezařazený 140, Studená voda 145, Plyn 303, Elektrická energie 340, Pohonné hmoty a maziva 5, Služby telekomunikací a radiokomunikací 20, Nákup ostatních služeb 600, Opravy a udržování 200, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 3, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 50, Budovy, haly a stavby 600,00 Výdaje Sportovní zařízení v majetku obce 3 070, Neinvestiční transfery občanským sdružením 300,00 Výdaje Ostatní tělovýchovná činnost 300, Ostatní osobní výdaje 128, Ochranné pomůcky 1, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20, Nákup materiálu jinde nezařazený 15, Elektrická energie 8, Služby telekomunikací a radiokomunikací 1, Nákup ostatních služeb 65, Opravy a udržování 75,00 Výdaje Využití volného času dětí a mládeže 313, Ostatní osobní výdaje 96, Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 13, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5, Nákup materiálu jinde nezařazený 10, Studená voda 200, Plyn 261, Elektrická energie 50, Služby telekomunikací a radiokomunikací 5, Nákup ostatních služeb 240, Opravy a udržování 200, Budovy, haly a stavby 100,00 Výdaje Bytové hospodářství 1 180, Nákup materiálu jinde nezařazený 15, Studená voda 55, Plyn 15, Elektrická energie 15, Nákup ostatních služeb 50, Opravy a udržování 70,00 Výdaje Nebytové hospodářství 220, Ostatní osobní výdaje 5, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 160, Nákup materiálu jinde nezařazený 10, Elektrická energie 950, Služby zpracování dat 15, Nákup ostatních služeb 90, Opravy a udržování 350, Stroje, přístroje a zařízení 85,00 Výdaje Veřejné osvětlení 1 665, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 165, Ostatní osobní výdaje 102,00

6 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 57, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 21, Ochranné pomůcky 2, Prádlo, oděv a obuv 3, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30, Nákup materiálu jinde nezařazený 20, Studená voda 10, Elektrická energie 50, Pohonné hmoty a maziva 15, Služby pošt 1, Služby telekomunikací a radiokomunikací 12, Služby školení a vzdělávání 5, Nákup ostatních služeb 130, Opravy a udržování 50, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3, Budovy, haly a stavby 225,00 Výdaje Pohřebnictví 901, Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 650,00 Výdaje Územní plánování 650, Nákup ostatních služeb 117,00 Výdaje Územní rozvoj 117, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30, Úroky vlastní 10, Nájemné 3, Konzultační, poradenské a právní služby 50, Nákup ostatních služeb 200, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 250, Pozemky 1 500,00 Výdaje Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2 043, Nákup ostatních služeb 40,00 Výdaje Sběr a svoz nebezpečných odpadů 40, Ostatní osobní výdaje 5, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20, Nákup materiálu jinde nezařazený 10, Nájemné 140, Nákup ostatních služeb 3 300,00 Výdaje Sběr a svoz komunálních odpadů 3 475, Nákup materiálu jinde nezařazený 10, Nájemné 30, Nákup ostatních služeb 710, Budovy, haly a stavby 200,00 Výdaje Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) 950, Nákup ostatních služeb 2,00 Výdaje Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 2, Nájemné 80, Nákup ostatních služeb 350, Budovy, haly a stavby 100,00 Výdaje Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 530, Knihy, učební pomůcky a tisk 5, Nákup ostatních služeb 30,00 Výdaje Prevence vzniku odpadů 35, Ostatní osobní výdaje 88, Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 22, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 8, Ochranné pomůcky 1, Prádlo, oděv a obuv 2, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20, Nákup materiálu jinde nezařazený 10, Studená voda 13, Elektrická energie 25, Pohonné hmoty a maziva 1, Služby telekomunikací a radiokomunikací 2, Nájemné 4, Nákup ostatních služeb 550,00

7 Opravy a udržování 30,00 Výdaje Ostatní nakládání s odpady 776, Nákup ostatních služeb 100, Opravy a udržování 5,00 Výdaje Ostatní ochrana půdy a spodní vody 105, Ostatní osobní výdaje 5, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15, Nákup materiálu jinde nezařazený 10, Nákup ostatních služeb 2 000, Opravy a udržování 20, Programové vybavení 10,00 Výdaje Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 060, Nákup ostatních služeb 190,00 Výdaje Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 190, Dary obyvatelstvu 160,00 Výdaje Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 160, Pohoštění 1, Věcné dary 4, Dary obyvatelstvu 50,00 Výdaje Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 55, Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 50,00 Výdaje Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 50, Neinvestiční transfery občanským sdružením 20, Nespecifikované rezervy 10,00 Výdaje Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče. 30, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 133, Ostatní osobní výdaje 35, Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 34, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 12, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50, Nákup materiálu jinde nezařazený 25, Studená voda 10, Plyn 30, Elektrická energie 35, Služby telekomunikací a radiokomunikací 4, Nákup ostatních služeb 150, Opravy a udržování 10,00 Výdaje Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 528, Nákup ostatních služeb 380,00 Výdaje Činnost orgánů krizového řízení na území úrovni a dal.úz.správ.úřadů v oblasti kriz.řízení 380, Ostatní platy 5, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1, Ochranné pomůcky 4, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 500, Nákup materiálu jinde nezařazený 5, Nákup ostatních služeb 5,00 Výdaje Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy 520, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 872, Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 218, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 79, Prádlo, oděv a obuv 15, Knihy, učební pomůcky a tisk 2, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40, Nákup materiálu jinde nezařazený 15, Pohonné hmoty a maziva 60, Služby pošt 1, Služby telekomunikací a radiokomunikací 12, Služby peněžních ústavů 25, Nájemné 100, Služby školení a vzdělávání 10, Nákup ostatních služeb 20, Opravy a udržování 38, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2,00 Výdaje Bezpečnost a veřejný pořádek 1 509,00

8 Ostatní platy 5, Ostatní osobní výdaje 202, Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 15, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1, Potraviny 1, Ochranné pomůcky 5, Prádlo, oděv a obuv 10, Knihy, učební pomůcky a tisk 2, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30, Nákup materiálu jinde nezařazený 105, Studená voda 12, Plyn 54, Elektrická energie 31, Pohonné hmoty a maziva 100, Služby telekomunikací a radiokomunikací 12, Služby peněžních ústavů 5, Nákup ostatních služeb 84, Opravy a udržování 62, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1, Stroje, přístroje a zařízení 250,00 Výdaje Požární ochrana - dobrovolná část 992, Ostatní platy 13, Ostatní osobní výdaje 175, Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 550, Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 270, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 156, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 6, Nákup materiálu jinde nezařazený 8, Služby telekomunikací a radiokomunikací 65, Služby peněžních ústavů 1, Služby školení a vzdělávání 10, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15, Pohoštění 15, Účastnické poplatky na konference 5, Věcné dary 3,00 Výdaje Zastupitelstva obcí 2 292, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5 711, Ostatní platy 5, Ostatní osobní výdaje 258, Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 538, Povinné pojistné na úrazové pojištění 35, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2, Ochranné pomůcky 2, Prádlo, oděv a obuv 2, Knihy, učební pomůcky a tisk 35, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 280, Nákup materiálu jinde nezařazený 250, Studená voda 35, Plyn 110, Elektrická energie 150, Pohonné hmoty a maziva 50, Služby pošt 140, Služby telekomunikací a radiokomunikací 210, Služby peněžních ústavů 28, Nájemné 3, Konzultační, poradenské a právní služby 300, Služby školení a vzdělávání 130, Služby zpracování dat 15, Nákup ostatních služeb 647, Opravy a udržování 90, Programové vybavení 485, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 25,00

9 Pohoštění 30, Účastnické poplatky na konference 7, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 10, Věcné dary 20, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 22, Neinvestiční dotace obcím 4, Nákup kolků 5, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3, Náhrady mezd v době nemoci 30, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 130, Stroje, přístroje a zařízení 180, Umělecká díla a předměty 80,00 Výdaje Činnost místní správy , Služby peněžních ústavů 250,00 Výdaje Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 250, Služby peněžních ústavů 180,00 Výdaje Pojištění funkčně nespecifikované 180, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 950,00 Výdaje Ostatní finanční operace 950, Neinvestiční transfery občanským sdružením 200,00 Výdaje Ostatní činnosti j.n. 200,00 VÝDAJE CELKEM ,00 ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK FINANCOVÁNÍ (v tis. Kč) Třída Položka Název položky Návrh rozpočtu Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 90, Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ,00 FINANCOVÁNÍ ,00 Zpracovala: Ing. Eva Mrkvová Dne vyvěšeno na www: sňato z www: Mgr. Ivana Majíčková, MBA starostka města

Organizace Název položky Kč

Organizace Název položky Kč Město Bechyně Rozpočet na rok 2015 Paragraf PŘÍJMY Položk a Organizace Název položky Kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 12 510 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických

Více

Město Bechyně Rozpočet města Bechyně na rok 2017

Město Bechyně Rozpočet města Bechyně na rok 2017 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 13 790 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 380 000,00 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 1 390 000,00 1121 Daň

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozbor hospodaření za rok 2017 v plném rozsahu Příloha č. 2

Rozbor hospodaření za rok 2017 v plném rozsahu Příloha č. 2 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Název Schválený rozpočet a b text 1 Rozpočet po změnách 2 Výsledek od poč. roku 3 1111 Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 18 630 000,00 18 630 000,00 19 713 332,66

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2018

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2018 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2018 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob placená plátci 13 530 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 PLÁNOVANÉ PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2014 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 650000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických

Více

Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Datum vytvoření: 15. 12. 2016 MĚSTO SOBĚSLAV Souhrnný Období: 30. 9. 2016 Částky v tisících Kč Příjmy 134 424 154 894 116 344 Daňové příjmy 90 290 93 933 75 657 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

Více

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016 I. Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 360 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 20 000,00 1113 Daň z příjmů

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2013 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 550000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických osob z

Více

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek 100 1361 Správní poplatky 50,00 100 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22,00 100 3419 2131

Více

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5 000,00 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5 000,00 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. roku 2014 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 710 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014 Příjmy ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014 schválený na zasedání zastupitelstva obce dne 31.3.2014 231 10 0000 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funk. požitků 43 231 10 0000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 21

Více

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2013

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2013 Příjmy ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2013 Schválený na zasedání zastupitelstva obce 27.3.2013 231 10 0000 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funk. požitků 150 000,00 231 10 0000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ

Více

ROZPOČET NA ROK 2014

ROZPOČET NA ROK 2014 Obec Šelešovice ROZPOČET NA ROK 2014 A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Druh příjmu Objem příjmů TŘÍDA 1 - Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 520 000,00 1112 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu na rok 2017 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2017 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2017 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.700.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

II. Rozpočtové výdaje-návrh ROZPOČTU NA ROK 2017

II. Rozpočtové výdaje-návrh ROZPOČTU NA ROK 2017 II. Rozpočtové výdaje-návrh ROZPOČTU NA ROK 2017 Paragraf Položka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Návrh rozpočtu a b 2016 2016 2017 1031 Pěstební činnost 5021 Ostatní osobní výdaje 25 000,00 25

Více

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: 0000 Obec ,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: 0000 Obec ,00 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 500 000,00 0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 110 000,00

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 280 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 60 000 0000

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

Schválený rozpočet roku 2014

Schválený rozpočet roku 2014 strana: 1 /10 pří J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 0 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé čin. A funkčních požitků 230,00 1112 0 Daň z příjmů fyz.osob ze samo Výděl.činnosti 3,00 1113 0 Daň

Více

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu ,00. Org: 1953 VPP Pecháček ,00

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu ,00. Org: 1953 VPP Pecháček ,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 2 697 000,00 0000 0000 1112 000000000

Více

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet po rozpočet změnách a b 1 2 1 Daňové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 93 0000 1112

Více

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: ,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: ,00 roku 2012 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 2 450 000,00 0000 0000 1112 00000000 Daň

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 60 000 0000

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2012 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis schválený upravený Čerpání 2011 Návrh 2012 0000 1332 Poplatek za znečištění 0 0 600 0 0000 1341 Poplatek ze psů 300 000 300

Více

Návrh rozpočtu roku 2017

Návrh rozpočtu roku 2017 roku 2017 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 690 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Příjmy. celkem 11542,9

Příjmy. celkem 11542,9 Příjmy ODPA POL text částka/tis.kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin.a fun.pož. 1400 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 90 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. Výnosů 130 1121 Daň z

Více

Org: , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: ,00. Org: ,00

Org: , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: ,00. Org: ,00 roku 2016 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 600 000,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Návrh rozpočtu byl sestaven jako schodkový.

Návrh rozpočtu byl sestaven jako schodkový. byl sestaven jako schodkový. roku 2016 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 970 000,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 01 Období: Do 1. měsíce : 1..133;135..53;536..9999 I. Rozpočtové příjmy 1111 111 1113 111 11 111 133 1337 131 133 13 135 1351 1361 11 111 11 113 116 11 1 11

Více

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 Org: ,00

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 Org: ,00 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních po 3 020 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2016

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2016 Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2016 v tis. Kč PŘÍJMY ÚZ Pol. Text Částka 1111 DPFO ze závislé činnosti 1 700 1112 DPFO ze závislé činnosti 25 1113 DPFO vybírané srážkou 235 1121 DPPO 2 200 1122 DPPO za

Více

Návrh rozpočtu roku 2018

Návrh rozpočtu roku 2018 roku 2018 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 100 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 4 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 Název a sídlo vykazující jednotky : Obec Čakov Čakov 19, 37384 Dubné IČ 00581216 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Název Návrh rozpočtu 2016 PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Rozpočet výdajů na rok 2012: obec Příšov

Rozpočet výdajů na rok 2012: obec Příšov Rozpočet příjmů na rok 2012 Příšov Rozpočet příjmů na rok 2012: obec Příšov Číslo Název Číslo Název Částka paragrafu paragrafu položky Kč Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Více

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Rozpočet -závazné ukazatele byly vypracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona

Více

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014 Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014 v tis. Kč PŘÍJMY ÚZ Pol. Text Částka 1111 DPFO ze závislé činnosti 2 270 1112 DPFO ze závislé činnosti 50 1113 DPFO vybírané srážkou 190 1121 DPPO 1 800 1122 DPPO za

Více

Rozpočet obec Dubenec pro rok 2016

Rozpočet obec Dubenec pro rok 2016 ODPA POL Text a b c Obec Dubenec IČ: 0027780 Návrh rozpočtu pro rok 206 v tis. Kč, záv.ukazatel paragraf Příjmy bez ODPA Rozpočet 206 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 730 0000 2

Více

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: Období: Do 7. měsíce :..4;4..44;4..9999 I. Rozpočtové příjmy 4 7 4 4 44 4 4 4 4 4 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmů fyzických

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

Druhové třídění Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění 12/2017

Druhové třídění Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění 12/2017 Příloha č. 5 Výdaje jednotlivých ORJ a příjmy v členění dle rozpočtové sklady SOUHRNNÉ UKAZATELE Druhové třídění Schválený rozpočet Upravený rozpočet Daňové příjmy 91 510 000,00 92 491 960,00 116 739 669,86

Více

Schválený rozpočet. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno:

Schválený rozpočet. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: strana: 1 / 17 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Návrh rozpočtu roku 2017

Návrh rozpočtu roku 2017 roku 2017 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 070 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Rozpočet na rok celkem Celospolečenské funkce lesů SU-AU Org. Par. Položka UZ Popis Kč

Rozpočet na rok celkem Celospolečenské funkce lesů SU-AU Org. Par. Položka UZ Popis Kč Rozpočet na rok 2015 I.Příjmy 681 1111 daň z příjmů fyz. osob ze zav. činnosti 770 000,00 681 1112 daň z příjmů fyz. osob ze sam. činnosti 140 000,00 681 1113 daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

Orsoft-u0iatk VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 2 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31

Orsoft-u0iatk VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 2 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31 Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 1 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2013 DATUM:29.04.2014 IČO ORGANIZACE : 00255513

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019 Název a sídlo vykazující jednotky : Obec Čakov Čakov 19, 37384 Dubné IČ 00581216 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY PŘÍJMY PŘÍJMY PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti

Více

Příjmy z pronájmu bytů ,00. Org: ,00. Org: ,00

Příjmy z pronájmu bytů ,00. Org: ,00. Org: ,00 roku 2013 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 5 004 000,00 0000 0000 1112 00000000 Daň

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 265 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

Tabulka č. 2b. Rozpočet města Kraslice na rok výdaje odvětvově (v tis. Kč) Skutečnost SR UR Návrh

Tabulka č. 2b. Rozpočet města Kraslice na rok výdaje odvětvově (v tis. Kč) Skutečnost SR UR Návrh Rozpočet města Kraslice na rok 2018- výdaje odvětvově (v tis. Kč) Par. Pol. Popis BĚŽNÉ VÝDAJE 2016 2017 2017 2018 Skutečnost SR UR Návrh 104 072,19 110 056,39 122 350,20 123 072,35 1014 Ozdravování hospodář.

Více

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH ROZPOČET OBCE SVĚTLÍK NA ROK 2010 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 610 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti výdělečné činnosti 40 000

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 roku 2017 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 400 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství Příjmy 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 285 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 102 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 29 0 1121

Více

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Městys Čachrov (IČ: ) Období: Od 1 do 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa)

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Městys Čachrov (IČ: ) Období: Od 1 do 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO a regionálních rad Období: Od 1 do 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není -- I. Rozpočtové

Více

Orsoft-u0iatk VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 5 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ :

Orsoft-u0iatk VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 5 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 1 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2015 DATUM:09.02.2016 IČO ORGANIZACE : 00255513

Více

ROZPOČET PRO ROK 2018 Obec Mostkovice Prostějovská 197/ Mostkovice

ROZPOČET PRO ROK 2018 Obec Mostkovice Prostějovská 197/ Mostkovice ROZPOČET PRO ROK 2018 Obec Mostkovice Prostějovská 197/79 798 02 Mostkovice I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Rozpočet 2018 a b částka v tis. Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin.

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

ROZPOČET 2018 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00

ROZPOČET 2018 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 ROZPOČET 2018 OdPa Pol Text ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 5 200 000,00 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 100 000,00 0000 1113 Daň z příjmů fyzických

Více

Návrh rozpočtu roku 2014

Návrh rozpočtu roku 2014 roku 2014 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 950 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

ROZPOČET 2015. OBEC HRABOVÁ, Hrabová 113, 789 01 Hrabová

ROZPOČET 2015. OBEC HRABOVÁ, Hrabová 113, 789 01 Hrabová ROZPOČET 2015 Název a sídlo účetní jednotky OBEC HRABOVÁ, Hrabová 113, 789 01 Hrabová I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

Schválený rozpočet na rok 2017 Usnesením č.1/2017 dne 25.ledna 2017

Schválený rozpočet na rok 2017 Usnesením č.1/2017 dne 25.ledna 2017 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet na rok 2017 Usnesením č.1/2017 dne 25.ledna 2017 OdPa Pol Popis Rozpočet 2017 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin 3 200 000,00 Kč 0 1112 Daň z příjmů

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Název a sídlo vykazující jednotky : Obec Čakov Čakov 19, 37384 Dubné IČ 00581216 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Název Schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů

Více

Rozpočet 2016 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, , CZ, IČO:

Rozpočet 2016 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, , CZ, IČO: Rozpočet 216 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, 252 17, CZ, IČO: 233871 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet a b - - 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. 1 685 1112 Daň z příjmu

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA OBDOBÍ

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA OBDOBÍ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA OBDOBÍ 2017-2020 PŘÍJMY paragraf položka text 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 0000 1340 Poplatek

Více

Rozpočet obce Střílky na rok návrh

Rozpočet obce Střílky na rok návrh Rozpočet obce Střílky na rok 2018 - návrh Příjmy Pragraf Položka Text návrh rozpočtu Třída 1 Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 2 200 000,00 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samostatné

Více

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

Více

Rozpočet obce Střílky na rok 2016

Rozpočet obce Střílky na rok 2016 Rozpočet obce Střílky na rok 2016 Příjmy Pragraf Položka Text Kč Třída 1 daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 1 400,0 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 045 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Základní běžný účet územ.samospr.celků ,00

Základní běžný účet územ.samospr.celků ,00 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Základní běžný účet územ.samospr.celků 1 100 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Základní běžný účet územ.samospr.celků

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3 Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 6/2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo

Více

Schválený rozpočet Rozpočet schválen Zastupitelstvem obce dne usnesením č. 166/18/2016 starostka obce Lada Hašková

Schválený rozpočet Rozpočet schválen Zastupitelstvem obce dne usnesením č. 166/18/2016 starostka obce Lada Hašková Rozpis rozpočtu na rok 2016 Obec Horosedly IČ : 00583961 Okres Písek Rozpočet schválen Zastupitelstvem obce dne 16.12.2016 usnesením č. 166/18/2016 starostka obce Lada Hašková I. Rozpočtové příjmy Paragraf

Více

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů

Více

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 12. měsíce POL: ; ; ; ;8902..

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 12. měsíce POL: ; ; ; ;8902.. I. Rozpočtové příjmy Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 12. měsíce POL: 1..4133;4135..5344;5346..8114;8116..8900;8902..9999 Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin.

Více

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 Obec Lužany KEO-W 1.6.179 / Uc19s Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 0000 1111 00000000

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok 2016 - Rozpočtové výdaje OdPa Pol Popis Rozpočet 2015 Rozpočet 2015 schválený upravený Čerpání 2015 Návrh 2016 Pozn. 2143 5139 Nákup materiálu 0 0 0 150 000 2143

Více

Daň ze závislé činnosti , Daň z příjmů fyz.osob z kapit.

Daň ze závislé činnosti , Daň z příjmů fyz.osob z kapit. 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň ze závislé činnosti 925 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 36 000,00 0000

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

Schválený rozpočet roku 2018 zpracováno strana: 1 / 11

Schválený rozpočet roku 2018 zpracováno strana: 1 / 11 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 820 000,00 0000 000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu movitých věcí ,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu movitých věcí ,00 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 4 810 860,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Příjmy z pronájmu pozemků ,00 Org: ,00

Příjmy z pronájmu pozemků ,00 Org: ,00 roku 2018 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních pož 704 000,00 0000 0000 1112 000000000 000

Více

Rozpočet obce Herink pro rok 2019

Rozpočet obce Herink pro rok 2019 Rozpočet obce Herink pro rok 2019 Rozpočtové příjmy: Rozpočtové výdaje : Výsledek: 16 073 500,00 Kč 37 513 000,00 Kč -21 439 500,00 Kč Rozpočtové výdaje nepokryté příjmy budou hrazeny z přebytků minulých

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 180 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých n 1 200,00 Org: ,00

Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých n 1 200,00 Org: ,00 strana: 1 / 14 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních po 4 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Schválený rozpočet roku 2014

Schválený rozpočet roku 2014 Obecní úřad Ondratice KEO-W 1.8.120 / Uc19s strana: 1 /7 pří J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 0 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1112 0 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis.

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis. Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS v tis. Kč I. opatření II. opatření 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 8. měsíce POL: ; ;

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 8. měsíce POL: ; ; I. Rozpočtové příjmy Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 8. měsíce POL: 1..4133;4135..5344;5346..9999 Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 2 600

Více

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 6. měsíce POL: ; ; ;8116..

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 6. měsíce POL: ; ; ;8116.. I. Rozpočtové příjmy Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 6. měsíce POL: 1111..4133;4135..5344;5346..8114;8116..9999 Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a

Více