Měsíční analýza ROP SV. Leden 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měsíční analýza ROP SV. Leden 2010"

Transkript

1 Měsíční analýza ROP SV Leden 2010

2

3 ~ 1 ~ Obsah 1 ÚVOD ANALÝZA VÝZEV PRO PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ UKONČENÉ VÝZVY PROBÍHAJÍCÍ VÝZVY PLÁNOVANÉ VÝZVY ANALÝZA VÝSLEDKŮ VÝZEV V RÁMCI ROP SV ZAREGISTROVANÉ A SCHVÁLENÉ PROJEKTY KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ZAREGISTROVANÉ A SCHVÁLENÉ PROJEKTY LIBERECKÝ KRAJ ZAREGISTROVANÉ A SCHVÁLENÉ PROJEKTY PARDUBICKÝ KRAJ ANALÝZA ČERPÁNÍ FINANČNÍCH ALOKACÍ ROP SV ANALÝZA ČERPÁNÍ FIN. PROSTŘEDKŮ Z ROP SV FINANČNÍ PLÁN SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ A PLÁNOVANÝCH VÝZEV ROP SV ( ) ROČNÍ ALOKACE ROP SEVEROVÝCHOD FINANČNÍ PLÁN SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ ROP SV - NUTS II SEVEROVÝCHOD FINANČNÍ PLÁN SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ - KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ FINANČNÍ PLÁN SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ - LIBERECKÝ KRAJ (SCHVÁLENÉ PROJEKTY) FINANČNÍ PLÁN SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ - PARDUBICKÝ KRAJ (SCHVÁLENÉ PROJEKTY) PLÁN PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PLATBU ANALÝZA PLNĚNÍ INDIKÁTORŮ ROP SV... 41

4 ~ 2 ~ 1 Úvod Měsíční analýzu zpracovává Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod vždy k poslednímu dni v měsíci a předkládá ji pro informaci členům Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod jako zdroj informací o finančním a věcném pokroku v realizaci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod. Analýza obsahuje zejména informace o: vyhlášených a ukončených výzvách pro předkládání žádostí, výsledcích ukončených výzev, čerpání finančních prostředků z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, plnění monitorovacích indikátorů. V rámci měsíční analýzy ROP Severovýchod za měsíc leden je pro potřeby přepočtu Kč na EUR používán kurz 26 Kč/EUR.

5 ~ 3 ~ 2 Analýza výzev pro předkládání projektových žádostí Do bylo Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen Regionální rada ) vyhlášeno 26 výzev v rámci 20 kol výzev pro předkládání projektových žádostí o poskytnutí dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen ROP SV ). Celková alokace fin. prostředků ze strukturálních fondů (dále jen SF ) na vyhlášené výzvy v rámci ROP SV představuje částku ve výši mil. Kč, což představuje 79,7 % alokace fin. prostředků ze SF na ROP Severovýchod. Pozn.: V celkové alokaci fin. prostředků na vyhlášené výzvy v rámci ROP SV není zahrnuta alokace na 8. kolo výzvy, které bylo vyhlášeno pro předkládání IPRM. Alokace na IPRM je zohledněna v 11. kole výzvy vyhlášeném pro předkládání dílčích projektů právě v rámci IPRM (alokace fin. prostředků ze SF pro 11. kolo výzvy je stanovena výší požadavků ze SF schválených IPRM). Výzvu pro předkládání projektových žádostí vyhlašuje v souladu s Operačním manuálem (dále jen OM ) Výbor Regionální rady NUTS II SV (dále jen VRR ) nebo předseda RR, pokud ho k tomu VRR zmocní. Vyhlášené výzvy jsou vždy zveřejněny na webových stránkách Regionální rady Ukončené výzvy Do bylo ukončeno 20 výzev pro předkládání projektových žádostí o poskytnutí dotace v rámci ROP SV. Celková alokace fin. prostředků ze SF na ukončené výzvy činí mil. Kč, což představuje 66,8 % celkové alokace fin. prostředků ze SF na ROP SV. Přehled oblastí podpory, fin. alokací a termínů jednotlivých ukončených výzev je uveden v tabulce č. 1: Ukončené výzvy.

6 ~ 4 ~ Tabulka č. 1: Ukončené výzvy Číslo kola výzvy Oblast podpory Alokace na výzvu ze SF (v Kč) Termín od do , , , , , , , , , , , , * , , , , , , , ** , Celkem *** ,00 * IPRM ** Řízená PK *** Z toho IPRM ve výši ,00 Kč

7 ~ 5 ~ 2.2 Probíhající výzvy K probíhá 6 kol výzev pro předkládání projektových žádostí o poskytnutí dotace z ROP SV. Bližší informace o těchto výzvách jsou uvedeny v tabulce č. 2: Probíhající výzvy. Tabulka č. 2: Probíhající výzvy Číslo kola výzvy Oblast podpory Alokace ze SF (v Kč) Termín od do 11. * , ** , *** , **** , , , Celkem ,00 * Dílčí projekty ** Železniční kolejová vozidla *** MHD (města nad 50 tis. obyvatel) **** Ostatní

8 ~ 6 ~ 2.3 Plánované výzvy Na 16. zasedání VRR, které se uskutečnilo 4. září 2009 v Pardubicích, byl VRR, usnesením č. 47/2009, schválen plán výzev ROP SV na rok Následně na 18. zasedání VRR, které se uskutečnilo 18. prosince v Hradci Králové, byl tento plán výzev usnesením č. 83/2009 aktualizován. Bližší informace týkající se plánovaných výzev na rok 2010 jsou uvedeny v tabulce č. 3: Plánované výzvy. Tabulka č. 3: Plánované výzvy Číslo kola výzvy Oblast podpory Alokace ze SF (v Kč) Termín od do , * , , ** , Celkem ,00 * IPRM ** Řízená KHK

9 ~ 7 ~ 3 Analýza výsledků výzev v rámci ROP SV Do bylo celkem zaregistrováno projektových žádostí o poskytnutí dotace v rámci ROP SV s celkovým požadavkem fin. prostředků ze SF ve výši mil. Kč, což představuje 152,3 % celkové alokace fin. prostředků ze SF na ROP SV. VRR schválil k podpoře z ROP SV 371 projektů s celkovým požadavkem fin. prostředků ze SF ve výši mil. Kč, což představuje 62,1 % celkové alokace fin. prostředků ze SF na ROP SV. Na základě ponížení celkových způsobilých výdajů u již, které jsou ve fázi realizace, a v důsledku dalších okolností (např. odstoupení žadatele z realizace, nepodepsání smlouvy z důvodu nesplnění podmínek, atd.) došlo ke snížení počtu projektů schválených k podpoře z ROP SV na 365 a celkového požadavku fin. prostředků ze SF na mil. Kč. Bližší informace o zaregistrovaných a schválených projektech v rámci NUTS II SV jsou uvedeny v tabulce č. 4: Zaregistrované a schválené projekty v rámci NUTS II SV.

10 ~ 8 ~ Tabulka č. 4: Zaregistrované a schválené projekty v rámci NUTS II SV NUTS II Severovýchod Oblast podpory Číslo kola výzvy Zaregistrované projekty Schválené projekty Aktuální stav Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) , , , , , , , , , Celkem PO , , , * , , ,00 11.** , , , , , , , , , , , , , , ,73 Celkem PO , , , , , , , *** , , , , , Celkem PO , , , , , , , , , , , ,00 Celkem PO , , , , , , , , , , , , , , ,77 Celkem PO , , ,42 Celkem vyjma 5.1. a 5.2. **** , , ,67 Celkem **** , , ,09 * IPRM ** Dílčí projekty *** Řízená PK **** Z toho 3 IPRM ve výši ,00 Kč

11 ~ 9 ~ 3.1 Zaregistrované a schválené projekty Královéhradecký kraj K bylo v Královéhradeckém kraji celkem zaregistrováno 371 projektových žádostí o poskytnutí dotace v rámci ROP SV s celkovým požadavkem fin. prostředků ze SF ve výši mil. Kč. VRR schválil k podpoře z ROP SV 140 projektů z Královéhradeckého kraje s celkovým požadavkem fin. prostředků ze SF ve výši mil. Kč. Na základě ponížení celkových způsobilých výdajů u již, které jsou ve fázi realizace, a v důsledku dalších okolností (např. odstoupení žadatele z realizace, nepodepsání smlouvy z důvodu nesplnění podmínek, atd.) došlo ke snížení počtu projektů schválených k podpoře z ROP SV na 138 a požadavku ze SF na mil. Kč. Bližší informace o zaregistrovaných a schválených projektech v rámci Královéhradeckého kraje jsou uvedeny v tabulce č. 5: Zaregistrované a schválené projekty (Královéhradecký kraj).

12 ~ 10 ~ Tabulka č. 5: Zaregistrované a schválené projekty (Královéhradecký kraj) Královéhradecký kraj Oblast podpory Číslo kola výzvy Zaregistrované projekty Schválené projekty Aktuální stav Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) , , , , , , , , , Celkem PO , , , * , , ,00 11.** , , , , , , , , , , , , , , ,09 Celkem PO , , , , , , , *** 0 0, , , , , Celkem PO , , , , , , , , , , , ,09 Celkem PO , , , , , , , , , , , , , , ,77 Celkem PO , , ,42 Celkem vyjma 5.1. a 5.2. **** , , ,54 Celkem **** , , ,96 * IPRM ** Dílčí projekty *** Řízená PK **** Z toho 1 IPRM ve výši ,00 Kč

13 ~ 11 ~ 3.2 Zaregistrované a schválené projekty Liberecký kraj K bylo v Libereckém kraji celkem zaregistrováno 379 projektových žádostí o poskytnutí dotace v rámci ROP SV s celkovým požadavkem fin. prostředků ze SF ve výši mil. Kč. VRR schválil k podpoře z ROP SV 110 projektů z Libereckého kraje s celkovým požadavkem fin. prostředků ze SF ve výši mil. Kč. Na základě ponížení celkových způsobilých výdajů u již, které jsou ve fázi realizace, a v důsledku dalších okolností (např. odstoupení žadatele z realizace, nepodepsání smlouvy z důvodu nesplnění podmínek, atd.) došlo ke snížení počtu projektů schválených k podpoře z ROP SV na 109 a požadavku ze SF na mil. Kč. Bližší informace k zaregistrovaným a schváleným projektům v rámci Libereckého kraje jsou uvedeny v tabulce č. 6: Zaregistrované a schválené projekty (Liberecký kraj).

14 ~ 12 ~ Tabulka č. 6: Zaregistrované a schválené projekty (Liberecký kraj) Liberecký kraj Oblast podpory Číslo kola výzvy Zaregistrované projekty Schválené projekty Aktuální stav Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) , , , , , , , , , Celkem PO , , , * , , ,00 11.** , , , , , , , , , , , , , , ,65 Celkem PO , , , , , , , *** , , , , , Celkem PO , , , , , , , , , , , ,26 Celkem PO , , , Celkem PO Celkem vyjma 5.1. a 5.2. **** , , ,13 Celkem **** , , ,13 * IPRM ** Dílčí projekty *** Řízená PK **** Z toho 1 IPRM ve výši ,00 Kč

15 ~ 13 ~ 3.3 Zaregistrované a schválené projekty Pardubický kraj K bylo v Pardubickém kraji zaregistrováno 291 projektových žádostí o poskytnutí dotace v rámci ROP SV s celkovým požadavkem fin. prostředků ze SF ve výši mil. Kč. VRR schválil k podpoře z ROP SV 121 projektů z Pardubického kraje s celkovým požadavkem fin. prostředků ze SF ve výši mil. Kč. Na základě ponížení celkových způsobilých výdajů u již, které jsou ve fázi realizace, a v důsledku dalších okolností (např. odstoupení žadatele z realizace, nepodepsání smlouvy z důvodu nesplnění podmínek, atd.) došlo ke snížení počtu projektů schválených k podpoře z ROP SV na 118 a požadavku ze SF na mil. Kč. Bližší informace k zaregistrovaným a schváleným projektům v rámci Pardubického kraje jsou uvedeny v tabulce č. 7: Zaregistrované a schválené projekty (Pardubický kraj).

16 ~ 14 ~ Tabulka č. 7: Zaregistrované a schválené projekty (Pardubický kraj) Pardubický kraj Oblast podpory Číslo kola výzvy Zaregistrované projekty Schválené projekty Aktuální stav Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) , , , , , , , , , Celkem PO , , , * , , ,00 11.** , , , , , , , , , , , , , , ,99 Celkem PO , , , , , , , *** , , , , , Celkem PO , , , , ,72 0 0, , , , , , ,65 Celkem PO , , , Celkem PO Celkem vyjma 5.1. a 5.2. **** , , ,00 Celkem **** , , ,00 * IPRM ** Dílčí projekty *** Řízená PK **** Z toho 1 IPRM ve výši ,00 Kč

17 ~ 15 ~ 4 Analýza čerpání finančních alokací ROP SV Celková alokace fin. prostředků ze SF na ROP SV na programovací období činí 656 mil. EUR, resp mil. Kč. Alokace na oblasti podpory ROP SV jsou stanoveny v EUR, a proto jsou i příslušné alokace fin. prostředků uváděny v EUR. Celková vázaná alokace fin. prostředků ze SF ve schválených projektech VRR a v alokacích vyhlášených výzev, kde ještě neproběhlo schvalování projektů VRR, představuje k mil. EUR. Zbývající alokace fin. prostředků k alokaci na programovací období představuje 16,4 %, tzn. 108 mil. EUR. Finanční prostředky ze SF poskytnuté na financování projektů podaných v rámci ROP SV jsou uvedeny v tabulce č. 8: Alokace ROP SV. Popis tabulky č. 8: - Ve sloupci (Oblast podpory) jsou uvedeny jednotlivé oblasti podpory, resp. prioritní osy ROP SV. - Ve sloupci (Alokace ze SF v EUR) jsou uvedeny alokace fin. prostředků ze SF dle aktuálního Prováděcího dokumentu k jednotlivým oblastem podpory, resp. prioritním osám, resp. celkem za ROP SV. Částky jsou uváděny v EUR. - Ve sloupci (Alokace ze SF v Kč) jsou uvedeny alokace fin. prostředků ze SF k jednotlivým oblastem podpory, resp. prioritním osám, resp. celkem za ROP SV. Částky jsou uváděny v Kč. - Ve sloupci (Schváleno v rámci SŽ v EUR) jsou uvedeny fin. prostředky zahrnuté ve schválených SŽ k jednotlivým oblastem podpory, resp. prioritním osám, resp. celkem za ROP SV. Částky jsou uváděny v EUR. Pro přepočet byl použit platný kurz ECB pro daný měsíc, ve kterém byla SŽ schválena. - Ve sloupci (Schváleno v rámci SŽ v Kč) jsou uvedeny fin. prostředky zahrnuté ve schválených SŽ k jednotlivým oblastem podpory, resp. prioritním osám, resp. celkem za ROP SV. Částky jsou uváděny v Kč. - Ve sloupci (Zbývající alokace ze SF, nezaúčtováno v IS VIOLA, v EUR) jsou uvedeny zbývající fin. prostředky ze SF v EUR, resp. rozdíl alokace ze SF v EUR a schválených fin. prostředků v rámci SŽ v EUR. - Ve sloupci (Zbývající alokace ze SF, nezaúčtováno v IS VIOLA, v Kč) jsou uvedeny zbývající fin. prostředky ze SF v Kč, resp. rozdíl alokace ze SF v Kč a schválených fin. prostředků v rámci SŽ v Kč. - Ve sloupci (Aktuální požadavek neschváleno v rámci SŽ, v Kč) jsou uvedeny aktuální požadavky fin. prostředků ze SF k u projektů schválených VRR, ale doposud nezahrnutých ve schválených SŽ, k jednotlivým oblastem podpory, resp. prioritním osám, resp. celkem za ROP SV. - Ve sloupci (Aktuální požadavek neschváleno v rámci SŽ, v EUR) jsou uvedeny aktuální požadavky fin. prostředků ze SF k u projektů schválených VRR, ale doposud nezahrnutých ve schválených SŽ, k jednotlivým oblastem podpory, resp. prioritním osám, resp. celkem za ROP SV.

18 ~ 16 ~ - Ve sloupci (Probíhající výzvy, v Kč) jsou uvedeny alokace na oblasti podpory v rámci vyhlášených výzev, kde ještě neproběhlo schvalování projektů VRR (projekty jsou zde ve fázi administrace nebo nejsou výzvy ukončeny). - Ve sloupci (Probíhající výzvy, v EUR) jsou uvedeny alokace na oblasti podpory v rámci vyhlášených výzev, kde ještě neproběhlo schvalování projektů VRR (projekty jsou zde ve fázi administrace nebo nejsou výzvy ukončeny). - Ve sloupci (Vázaná alokace ze SF, v EUR) je uveden součet fin. prostředků schválených v rámci SŽ, aktuálního požadavku doposud nezahrnutých do schválených SŽ a alokací vyhlášených výzev, kde ještě neproběhlo schvalování projektů VRR. - Ve sloupci (Vázaná alokace ze SF, v Kč) je uveden součet fin. prostředků schválených v rámci SŽ, aktuálního požadavku doposud nezahrnutých do schválených SŽ a alokací vyhlášených výzev, kde ještě neproběhlo schvalování projektů VRR. - Ve sloupci (Zbývající alokace pro plánované výzvy, v EUR) jsou uvedeny zbývající fin. prostředky ze SF v rámci ROP SV, tzn. rozdíl alokace ze SF a celkové vázané alokace ze SF. - Ve sloupci (Zbývající alokace pro plánované výzvy, v %) jsou uvedeny zbývající fin. prostředky ze SF v rámci SF v procentech. - Ve sloupci (Zbývající alokace pro plánované výzvy, v Kč) jsou uvedeny zbývající fin. prostředky ze SF v rámci ROP SV, tzn. rozdíl alokace ze SF a celkové vázané alokace ze SF.

19 ~ 17 ~ Tabulka č. 8: Alokace ROP SV Oblast podpory Alokace ze SF Schváleno v rámci SŽ (EUR) Zbývající alokace ze SF (nezaúčtováno v IS VIOLA) Akt. požadavek schválených projektů - neschváleno v rámci SŽ Probíhající výzvy Vázaná alokace ze SF Zbývající alokace pro plánované výzvy EUR Kč EUR Kč EUR Kč Kč EUR Kč EUR EUR Kč EUR % Kč , , , Celkem PO , * , , , Celkem PO , , , Celkem PO , , , Celkem PO , , , Celkem PO , Celkem ROP SV , * IPRM

20 ~ 18 ~ 5 Analýza čerpání fin. prostředků z ROP SV 5.1 Finanční plán a plánovaných výzev ROP SV ( ) Graf finanční plán ROP SV sleduje a kontroluje čerpání ročních alokací fin. prostředků ROP SV ze SF a naplňování pravidla n+3/n+2 v rámci celého programovacího období Vodorovné oranžové přímky představují kumulované roční alokace fin. prostředků ze SF příslušných let programovacího období Roční alokace ROP SV ze SF jsou uvedeny a schváleny EK v Programovém dokumentu ROP SV. Svislé žluté přímky představují plnění pravidla n+3/n+2 příslušných let programovacího období Červená křivka znázorňuje finanční plán čerpání finančních prostředků ROP SV ze SF na celé programovací období v rámci ukončených, probíhajících a plánovaných výzev ROP SV. Tento finanční plán čerpání fin. prostředků ze SF je sestaven na základě finančního plánu uvedeného v IS MONIT7+ a na základě modelu čerpání fin. prostředků v rámci oblasti podpory 2.2 (2. kolo výzvy) aplikovaného na probíhající a plánované výzvy v dalším období. Dvě fialové křivky pak znázorňují limity čerpání ročních alokací ROP SV ze SF na programovací období a hodnoty plnění pravidla n+3/n+2. Plánované a následně skutečné čerpání fin. prostředků ze SF musí probíhat mezi těmito dvěma fialovými křivkami.

21 ~ 19 ~

22 ~ 20 ~ 5.2 Roční alokace ROP Severovýchod V rámci Programového dokumentu ROP Severovýchod jsou stanoveny roční alokace finančních prostředků ze SF, které má ROP Severovýchod k dispozici a tyto roční alokace jsou v souladu s nařízením rady (ES) 1083/2006 zohledňovány i při naplňování pravidla n+3/n+2. Tabulka č. 9: Roční alokace ROP Severovýchod Rok % Kč ze SF % % % % % % % Celkem 100 %

23 ~ 21 ~ 5.3 Finanční plán ROP SV - NUTS II Severovýchod Tabulka č. 10: Finanční plán ROP SV schválené projekty sleduje předpokládané termíny předložení žádostí o platbu příjemci dotace z ROP SV a v nich požadované fin. částky ze SF. Ve fin. plánu VRR jsou reálné údaje uvedené ve fin. plánu jednotlivých v IS MONIT7+. Vzhledem k průměrné délce administrace žádostí o platbu 2 měsíce jsou zde termíny předpokládaného proplacení žádostí o platbu posunuty o 2 měsíce, resp. o 2 měsíce a 10 kalendářních dní dopředu od data předložení ŽoP a vyjadřuje tedy plán proplácení fin. prostředků. Tabulka je sestavena k datu Sledované období je pak nastaveno na 6 měsíců před a 12 měsíců po z důvodu detailnějšího zachycení a rozlišení plánovaného čerpání. V tabulce č. 10: Finanční plán ROP SV schválené projekty jsou rovněž uvedeny skutečná data předložení žádostí o platbu a skutečně proplacené částky fin. prostředků ze SF příjemcům dotace z ROP SV. Popis tabulky č. 10: - 1. sloupec obsahuje měsíce předložení žádostí o platbu za sledované období sloupec obsahuje plánované částky k proplacení ze SF (v Kč) v rámci žádostí o platbu podaných v jednotlivých měsících sloupec obsahuje kumulované hodnoty z 2. sloupce tabulky. - 4.sloupec obsahuje plánované částky k proplacení ze SF (v Kč) v rámci žádostí o platbu podaných v jednotlivých měsících, po korekci ŘO sloupec obsahuje kumulované hodnoty ze 4. sloupce tabulky sloupec obsahuje skutečně proplacené částky ze SF (v Kč) v rámci žádostí o platbu podaných v jednotlivých měsících sloupec obsahuje kumulované hodnoty z 6. sloupce tabulky sloupec obsahuje rozdíl mezi sloupci č. 7 a 5, tzn. rozdíl mezi zelenou a fialovou křivkou grafu čerpání fin. prostředků k (schválené projekty VRR) v rámci NUTS II SV.

24 ~ 22 ~ Tabulka č. 10: Finanční plán ROP SV schválené projekty VRR (vyjma oblasti podpory 5.1) Měsíc předložení ŽoP Plánovaná částka ze SF k proplacení v ŽoP (Kč) Kumulace (plánovaná částka ze SF k proplacení v ŽoP) Plánovaná částka ze SF k proplacení v ŽoP po korekci ŘO (Kč) Kumulace (plánovaná částka ze SF k proplacení v ŽoP po korekci ŘO (Kč) Proplacené ŽoP ze SF (Kč) Kumulace (proplacené ŽoP ze SF) Rozdíl (proplaceno - plán. částka po korekci ŘO) červenec , , , , , , ,99 srpen , , , , , , ,03 září , , , , , , ,01 říjen , , , , , , ,82 listopad , , , , , , ,73 prosinec , , , , , , ,68 leden , , , , , , ,19 únor , , , , březen , , , , duben , , , , květen , , , , červen , , , , červenec , , , , srpen , , , , září , , , , říjen , , , , listopad , , , , prosinec , , , , leden , , , ,

25 ~ 23 ~ Graf čerpání fin. prostředků k (schválené projekty VRR) v rámci NUTS II SV znázorňuje aktuální finanční plán čerpání fin. prostředků ze SF dle IS MONIT7+ (fialová křivka) a skutečné čerpání fin. prostředků ze SF příjemci (zelená křivka). Žlutá křivka označuje, k jakému datu je skutečné čerpání fin. prostředků ze SF sledováno, v tomto případě je to k Červená křivka znázorňuje referenční hodnoty předpokládaných žádostí o platbu VRR (údaje z finančního plánu IS MONIT7+ ke dni schválení jednotlivých projektů VRR). Rozdíl ve výši fin. prostředků mezi zelenou křivkou (proplaceno skutečnost) a fialovou křivkou (proplaceno plán) k datu zpracování analýzy (žlutá svislá přímka) může být způsoben několika důvody (zelená křivka je níže než fialová): 1. Příjemci, kteří mají v IS MONIT 7+ ve fin. plánu uvedeno předložení ŽoP k určitému datu, tuto žádost nepředložili a nepožádali o změnu. 2. Příjemci, kteří mají v IS MONIT7+ ve fin. plánu uvedeno předložení ŽoP k určitému datu tuto žádost nepředložili, podali žádost o změnu a tato žádost se stále administruje a z tohoto důvodu není v IS data ještě změněna. 3. Příjemci předložili ŽoP, která nebyla úplná a byly ze strany ÚRR vyzváni k doložení. Tímto krokem došlo k prodloužení doby administrace ŽoP vinnou příjemce a fin. prostředky budou proplaceny později než v předpokládaném termínu. 4. Při administraci ŽoP bylo zjištěno takové pochybení, které vyžaduje vyjádření dalších orgánů (ÚOHS, PCO atd.) a z tohoto důvodu budou proplaceny fin. prostředky později než v předpokládaném termínu. Konkrétní čísla projektů dle bodu 1 4 nejsou součástí této analýzy.

26 ~ 24 ~

27 ~ 25 ~ Tabulka č. 11: Výdaje k certifikaci sleduje fin. prostředky schválené PCO k certifikaci a fin. prostředky, které byly předloženy EK k certifikaci v rámci certifikačních období. Tabulka je sestavena k datu Sledované období je pak nastaveno na 6 měsíců před a 12 měsíců po z důvodu detailnějšího zachycení a rozlišení plánovaného čerpání. Popis tabulky č. 11: - 1. sloupec (Výdaje k certifikaci, schválené PCO) obsahuje fin. prostředky, které byly ze strany PCO schváleny k certifikaci v rámci jednotlivých měsíců sloupec (Výdaje k certifikaci, kumulace) obsahuje kumulativně fin. prostředky, které byly ze strany PCO schváleny k certifikaci k sloupec (Certifikované výdaje) obsahuje certifikované fin. prostředky předložené EK v rámci jednotlivých měsíců, resp. certifikačních období sloupec (Kumulace) obsahuje kumulativně certifikované fin. prostředky předložené EK.

28 ~ 26 ~ Tabulka č. 11: Výdaje k certifikace (SF) Souhrnné žádosti Výdaje k certifikaci Výdaje k certifikaci Měsíc / SF schválené PCO (Kč) kumulace (Kč) certifikované výdaje (Kč) kumulace (Kč) certifikované výdaje (EUR) kumulace (EUR) červenec , , , , , ,72 srpen , ,27 0, ,80 0, ,72 září , ,01 0, ,80 0, ,72 říjen , ,14 0, ,80 0, ,72 listopad , ,01 0, ,80 0, ,72 prosinec , ,08 0, ,80 0, ,72 leden , ,21 0, ,80 0, ,72 únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden

29 ~ 27 ~ 5.4 Finanční plán - Královéhradecký kraj Tabulka č. 12: Finanční plán (Královéhradecký kraj) sleduje čerpání fin. prostředků ze SF schválenými projekty dle finančního plánu v IS MONIT7+ za sledovaného období, tzn. od do , a skutečné čerpání fin. prostředků ze SF k v rámci Královéhradeckého kraje. Popis tabulky č. 12: - 1. sloupec obsahuje měsíce předložení žádostí o platbu za sledované období sloupec obsahuje plánované částky k proplacení ze SF (v Kč) v rámci žádostí o platbu podaných v jednotlivých měsících sloupec obsahuje kumulované hodnoty z 2. sloupce tabulky sloupec obsahuje plánované částky k proplacení ze SF (v Kč) v rámci žádostí o platbu podaných v jednotlivých měsících, po korekci ŘO sloupec obsahuje kumulované hodnoty ze 4. sloupce tabulky sloupec obsahuje skutečně proplacené částky ze SF (v Kč) v rámci žádostí o platbu podaných v jednotlivých měsících sloupec obsahuje kumulované hodnoty z 6. sloupce tabulky sloupec obsahuje rozdíl mezi sloupci č. 7 a 5, tzn. rozdíl mezi zelenou a fialovou křivkou grafu čerpání fin. prostředků k (schválené projekty VRR) v rámci Královéhradeckého kraje. Graf Královéhradecký kraj ( ) sleduje čerpání fin. prostředků ze SF schválenými projekty dle aktuálního finančního plánu v IS MONIT7+ za sledovaného období, tzn. od do (fialová křivka), a skutečné čerpání fin. prostředků ze SF k (zelená křivka) v rámci Královéhradeckého kraje. Červená křivka znázorňuje referenční hodnoty předpokládaných žádostí o platbu VRR (údaje z finančního plánu IS MONIT7+ ke dni schválení jednotlivých projektů VRR). Rozdíl ve výši fin. prostředků mezi zelenou křivkou (proplaceno skutečnost) a fialovou křivkou (proplaceno plán) k datu zpracování analýzy (žlutá svislá přímka) může být způsoben několika důvody (zelená křivka je níže než fialová): 1. Příjemci, kteří mají v IS MONIT 7+ ve fin. plánu uvedeno předložení ŽoP k určitému datu, tuto žádost nepředložili a nepožádali o změnu. 2. Příjemci, kteří mají v IS MONIT7+ ve fin. plánu uvedeno předložení ŽoP k určitému datu tuto žádost nepředložili, podali žádost o změnu a tato žádost se stále administruje a z tohoto důvodu není v IS data ještě změněna. 3. Příjemci předložili ŽoP, která nebyla úplná a byly ze strany ÚRR vyzváni k doložení. Tímto krokem došlo k prodloužení doby administrace ŽoP vinnou příjemce a fin. prostředky budou proplaceny později než v předpokládaném termínu.

30 ~ 28 ~ 4. Při administraci ŽoP bylo zjištěno takové pochybení, které vyžaduje vyjádření dalších orgánů (ÚOHS, PCO atd.) a z tohoto důvodu budou proplaceny fin. prostředky později než v předpokládaném termínu. Konkrétní čísla projektů dle bodu 1 4 nejsou součástí této analýzy.

31 ~ 29 ~ Tabulka č. 12: Finanční plán (Královéhradecký kraj) vyjma oblasti podpory 5.1 Měsíc předložení ŽoP Plánovaná částka ze SF k proplacení v ŽoP (Kč) Kumulace (plánovaná částka ze SF k proplacení v ŽoP) Plánovaná částka ze SF k proplacení v ŽoP po korekci ŘO (Kč) Kumulace (plánovaná částka ze SF k proplacení v ŽoP po korekci ŘO (Kč) Proplacené ŽoP ze SF (Kč) Kumulace (proplacené ŽoP ze SF) Rozdíl (proplaceno - plán. částka po korekci ŘO) červenec , , , , , , ,51 srpen , , , , , , ,33 září , , , , , , ,93 říjen , , , , , , ,83 listopad , , , , , , ,78 prosinec , , , , , , ,25 leden , , , , , , ,42 únor , , , , březen , , , , duben , , , , květen , , , , červen , , , , červenec , , , , srpen , , , , září , , , , říjen , , , , listopad , , , , prosinec , , , , leden , , , ,

32 ~ 30 ~

33 ~ 31 ~ 5.5 Finanční plán - Liberecký kraj (schválené projekty) Tabulka č. 13: Finanční plán (Liberecký kraj) sleduje čerpání fin. prostředků ze SF schválenými projekty dle finančního plánu v IS MONIT7+ za sledovaného období, tzn. od do , a skutečné čerpání fin. prostředků ze SF k v rámci Libereckého kraje. Popis tabulky č. 13: - 1. sloupec obsahuje měsíce předložení žádostí o platbu za sledované období sloupec obsahuje plánované částky k proplacení ze SF (v Kč) v rámci žádostí o platbu podaných v jednotlivých měsících sloupec obsahuje kumulované hodnoty z 2. sloupce tabulky sloupec obsahuje plánované částky k proplacení ze SF (v Kč) v rámci žádostí o platbu podaných v jednotlivých měsících, po korekci ŘO sloupec obsahuje kumulované hodnoty ze 4. sloupce tabulky sloupec obsahuje skutečně proplacené částky ze SF (v Kč) v rámci žádostí o platbu podaných v jednotlivých měsících sloupec obsahuje kumulované hodnoty z 6. sloupce tabulky sloupec obsahuje rozdíl mezi sloupci č. 7 a 5, tzn. rozdíl mezi zelenou a fialovou křivkou grafu čerpání fin. prostředků k (schválené projekty VRR) v rámci Libereckého kraje. Graf Liberecký kraj ( ) sleduje čerpání fin. prostředků ze SF schválenými projekty dle aktuálního finančního plánu v IS MONIT7+ za sledovaného období, tzn. od do (fialová křivka), a skutečné čerpání fin. prostředků ze SF k (zelená křivka) v rámci Libereckého kraje. Červená křivka znázorňuje referenční hodnoty předpokládaných žádostí o platbu VRR (údaje z finančního plánu IS MONIT7+ ke dni schválení jednotlivých projektů VRR). Rozdíl ve výši fin. prostředků mezi zelenou křivkou (proplaceno skutečnost) a fialovou křivkou (proplaceno plán) k datu zpracování analýzy (žlutá svislá přímka) může být způsoben několika důvody (zelená křivka je níže než fialová): 1. Příjemci, kteří mají v IS MONIT 7+ ve fin. plánu uvedeno předložení ŽoP k určitému datu, tuto žádost nepředložili a nepožádali o změnu. 2. Příjemci, kteří mají v IS MONIT7+ ve fin. plánu uvedeno předložení ŽoP k určitému datu tuto žádost nepředložili, podali žádost o změnu a tato žádost se stále administruje a z tohoto důvodu není v IS data ještě změněna. 3. Příjemci předložili ŽoP, která nebyla úplná a byly ze strany ÚRR vyzváni k doložení. Tímto krokem došlo k prodloužení doby administrace ŽoP vinnou příjemce a fin. prostředky budou proplaceny později než v předpokládaném termínu.

34 ~ 32 ~ 4. Při administraci ŽoP bylo zjištěno takové pochybení, které vyžaduje vyjádření dalších orgánů (ÚOHS, PCO atd.) a z tohoto důvodu budou proplaceny fin. prostředky později než v předpokládaném termínu. Konkrétní čísla projektů dle bodu 1 4 nejsou součástí této analýzy.

35 ~ 33 ~ Tabulka č. 13: Finanční plán (Liberecký kraj) vyjma oblasti podpory 5.1 Měsíc předložení ŽoP Plánovaná částka ze SF k proplacení v ŽoP (Kč) Kumulace (plánovaná částka ze SF k proplacení v ŽoP) Plánovaná částka ze SF k proplacení v ŽoP po korekci ŘO (Kč) Kumulace (plánovaná částka ze SF k proplacení v ŽoP po korekci ŘO (Kč) Proplacené ŽoP ze SF (Kč) Kumulace (proplacené ŽoP ze SF) Rozdíl (proplaceno - plán. částka po korekci ŘO) červenec , , , , , , ,62 srpen , , , , , , ,25 září , , , , , , ,37 říjen , , , , , , ,47 listopad , , , , , , ,12 prosinec , , , , , , ,51 leden , , , , , , ,97 únor , , , , březen , , , , duben , , , , květen , , , , červen , , , , červenec , , , , srpen , , , , září , , , , říjen , , , , listopad , , , , prosinec , , , , leden , , , ,

36 ~ 34 ~

37 ~ 35 ~ 5.6 Finanční plán - Pardubický kraj (schválené projekty) Tabulka č. 14: Finanční plán (Pardubický kraj) sleduje čerpání fin. prostředků ze SF schválenými projekty dle finančního plánu v IS MONIT7+ za sledovaného období, tzn. od do , a skutečné čerpání fin. prostředků ze SF k v rámci Pardubického kraje. Popis tabulky č. 14: - 1. sloupec obsahuje měsíce předložení žádostí o platbu za sledované období sloupec obsahuje plánované částky k proplacení ze SF (v Kč) v rámci žádostí o platbu podaných v jednotlivých měsících sloupec obsahuje kumulované hodnoty z 2. sloupce tabulky sloupec obsahuje plánované částky k proplacení ze SF (v Kč) v rámci žádostí o platbu podaných v jednotlivých měsících, po korekci ŘO sloupec obsahuje kumulované hodnoty ze 4. sloupce tabulky sloupec obsahuje skutečně proplacené částky ze SF (v Kč) v rámci žádostí o platbu podaných v jednotlivých měsících sloupec obsahuje kumulované hodnoty z 6. sloupce tabulky sloupec obsahuje rozdíl mezi sloupci č. 7 a 5, tzn. rozdíl mezi zelenou a fialovou křivkou grafu čerpání fin. prostředků k (schválené projekty VRR) v rámci Pardubického kraje. Graf Pardubický kraj ( ) sleduje čerpání fin. prostředků ze SF schválenými projekty dle aktuálního finančního plánu v IS MONIT7+ za sledovaného období, tzn. od do (fialová křivka), a skutečné čerpání fin. prostředků ze SF k (zelená křivka) v rámci Pardubického kraje. Červená křivka znázorňuje referenční hodnoty předpokládaných žádostí o platbu VRR (údaje z finančního plánu IS MONIT7+ ke dni schválení jednotlivých projektů VRR). Rozdíl ve výši fin. prostředků mezi zelenou křivkou (proplaceno skutečnost) a fialovou křivkou (proplaceno plán) k datu zpracování analýzy (žlutá svislá přímka) může být způsoben několika důvody (zelená křivka je níže než fialová): 1. Příjemci, kteří mají v IS MONIT 7+ ve fin. plánu uvedeno předložení ŽoP k určitému datu, tuto žádost nepředložili a nepožádali o změnu. 2. Příjemci, kteří mají v IS MONIT7+ ve fin. plánu uvedeno předložení ŽoP k určitému datu tuto žádost nepředložili, podali žádost o změnu a tato žádost se stále administruje a z tohoto důvodu není v IS data ještě změněna. 3. Příjemci předložili ŽoP, která nebyla úplná a byly ze strany ÚRR vyzváni k doložení. Tímto krokem došlo k prodloužení doby administrace ŽoP vinnou příjemce a fin. prostředky budou proplaceny později než v předpokládaném termínu.

38 ~ 36 ~ 4. Při administraci ŽoP bylo zjištěno takové pochybení, které vyžaduje vyjádření dalších orgánů (ÚOHS, PCO atd.) a z tohoto důvodu budou proplaceny fin. prostředky později než v předpokládaném termínu. Konkrétní čísla projektů dle bodu 1 4 nejsou součástí této analýzy.

39 ~ 37 ~ Tabulka č. 14: Finanční plán (Pardubický kraj) vyjma oblasti podpory 5.1 Měsíc předložení ŽoP Plánovaná částka ze SF k proplacení v ŽoP (Kč) Kumulace (plánovaná částka ze SF k proplacení v ŽoP) Plánovaná částka ze SF k proplacení v ŽoP po korekci ŘO (Kč) Kumulace (plánovaná částka ze SF k proplacení v ŽoP po korekci ŘO (Kč) Proplacené ŽoP ze SF (Kč) Kumulace (proplacené ŽoP ze SF) Rozdíl (proplaceno - plán. částka po korekci ŘO) červenec , , , , , , ,56 srpen , , , , , , ,35 září , , , , , , ,00 říjen , , , , , , ,18 listopad , , , , , , ,07 prosinec , , , , , , ,06 leden , , , , , , ,74 únor , , , , březen , , , , duben , , , , květen , , , , červen , , , , červenec , , , , srpen , , , , září , , , , říjen , , , , listopad , , , , prosinec , , , , leden , , , ,

40 ~ 38 ~

41 ~ 39 ~ 6 Plán předkládání žádostí o platbu V tabulce č. 15: Předložené žádosti o platbu k jsou uvedeny skutečně předložené žádosti o platbu zpětně o čtyři měsíce, tzn. od října 2009 do ledna Popis tabulky č. 15: - 1. sloupec obsahuje výčet jednotlivých měsíců skutečného předložení žádostí o platbu, a to zpětně o čtyři měsíce od data, ke kterému je měsíční analýza zpracována. - Následující sloupce obsahují počty a výše požadovaných dotací z RR dle jednotlivých krajů. - Poslední sloupec obsahuje celkové počty skutečně předložených žádostí o platbu a celkové výše požadovaných dotací z RR v rámci NUTS II Severovýchod. V tabulce č. 16: Predikce předložení žádostí o platbu (dle finančního plánu) je uveden přehled předpokládaných žádostí o platbu dle finančního plánu v IS MONIT7+ za sledované období, tzn. od února 2010 do září Popis tabulky č. 16: - 1. sloupec obsahuje výčet jednotlivých měsíců předpokládaného předložení žádostí o platbu, a to s výhledem na 8 měsíců od data, ke kterému je měsíční analýza zpracována. - Následující sloupce obsahují počty a výše požadovaných dotací z RR dle jednotlivých krajů. - Poslední sloupec obsahuje celkové počty předpokládaných žádostí o platbu a celkové výše požadovaných dotací z RR v rámci NUTS II Severovýchod.

42 ~ 40 ~ Tabulka č. 15: Předložené žádosti o platbu k * Měsíc / kraj Pardubický Královéhradecký Liberecký Celkem Počet Dotace RR (Kč) Počet Dotace RR (Kč) Počet Dotace RR (Kč) Počet Dotace RR (Kč) říjen , , , ,37 listopad , , , ,92 prosinec , , , ,16 leden , , , ,25 * Jsou uvedeny údaje pouze za projekty, které byly schváleny VRR (mimo OP 5.1.). Tabulka č. 16: Predikce předložení žádostí o platbu (dle finančního plánu) * Měsíc / kraj Pardubický Královéhradecký Liberecký Celkem Počet Dotace RR (Kč) Počet Dotace RR (Kč) Počet Dotace RR (Kč) Počet Dotace RR (Kč) únor , , , ,58 březen , , , ,10 duben , , , ,39 květen , , , ,68 červen , , , ,12 červenec , , , ,33 srpen , , , ,45 září , , , ,80 * Jsou uvedeny údaje pouze za projekty, které byly schváleny VRR (mimo OP 5.1.).

43 ~ 41 ~ 7 Analýza plnění indikátorů ROP SV Následující tabulky popisují plnění indikátorů schválenými projekty VRR v rámci jednotlivých oblastí podpory ROP SV, prioritních os ROP SV a programu. Popis tabulek č. 17 až 35: - 1. sloupec obsahuje výčet jednotlivých indikátorů v rámci oblasti podpory/prioritní osy/programu sloupec obsahuje měrné jednotky, ve kterých jsou příslušné indikátory sledovány sloupec obsahuje cílové (plánované) hodnoty indikátorů všech v rámci oblasti podpory/prioritní osy/programu. Projekty stažené žadatelem během realizace (nedokončené) a projekty, jejichž realizace byla pozastavena nejsou započítány do cílových hodnot indikátorů sloupec obsahuje cílovou hodnotu naplnění indikátoru za oblast podpory/prioritní osu/program stanovenou v Prováděcím dokumentu ROP SV sloupec obsahuje naplnění příslušného indikátoru schválenými projekty v rámci oblasti podpory, tzn. podíl cílové hodnoty k cílové hodnotě indikátoru za oblast podpory/prioritní osu/program dle PD v procentech sloupec obsahuje podíl aktuálního požadavku ze SF v rámci oblasti podpory/prioritní osy/programu (v Kč) k celkové alokaci na oblast podpory/prioritní osu/program dle Prováděcího dokumentu ROP SV sloupec obsahuje informaci, zda jsou naplňovány indikátory v rámci za příslušnou oblast podpory/prioritní osu a program. Pokud je alokace (v %) větší než naplňování indikátorů (v %), příslušný indikátor není splněn.

44 ~ 42 ~ Tabulka č. 17: Plnění indikátorů (program) Plnění indikátorů programu - schválené projekty Název indikátoru Měrná jednotka indikátoru za program dle PD Naplňování indikátorů (%) Alokace schválených projektů (%) Plněno/ Neplněno Počet podpořených projektů celkem počet 365, ,17 Neplněno Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu Počet podpořených projektů na rozvoj podnikatelského prostředí Počet podpořených projektů na technickou pomoc Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem počet 66, ,97 Plněno počet 101, ,08 Neplněno počet počet 75,00 61, ,61 20,81 60,30** 51,53*** Neplněno Neplněno počet 30, ,22 Plněno počet 32, ,33 Neplněno km 167, ,59 Plněno

45 ~ 43 ~ Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras celkem Počet projektů zaměřených na nakládání s odpady Počet projektů zaměřených na environmentálně šetrné formy dopravy km 50, ,25 Plněno počet 0, ,00 Neplněno počet 1, ,00 Neplněno Počet zapojených partnerů počet 163, ,75 Neplněno Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem Návštěvníci v regionu - počet přenocování* Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy Celkové realizované výdaje na realizaci projektů v tis. Kč počet 1 236, ,67 Plněno ha 89, ,59 Plněno ha 11, ,73 Neplněno počet počet 30, ,71 Neplněno počet 32, ,24 Neplněno tis. Kč , ,77 Neplněno Obecná míra nezaměstnanosti % 4,00 5,50 78,18 Plněno

46 ~ 44 ~ za region NUTS II celkem Expozice obyvatelstva nadlimitními koncentracemi PM 10 1 %.- 1, Snížení emisí primárních částic a prekurzorů tis. t/rok 51, sekundárních částic 2 Celkové měrné emise hlavních znečišťujících látek tis.t/rok 27, ze zdrojů REZZO SO2 1 Celkové měrné emise hlavních znečišťujících látek tis.t/rok 34,50 33, ze zdrojů REZZO NOx 1 Celkové měrné emise hlavních znečišťujících látek tis.t/rok 55, ze zdrojů REZZO CO 1 * Statistický indikátor. ** Alokace včetně IPRM *** Alokace v rámci IPRM započítány pouze dílčí projekty 1 Zdrojem dat je ČHMÚ. Hodnoty lze získat pouze ročně. Oficiální statistické výsledky průměrných hodnot za rok 2007 budou k dispozici v polovině roku 2010 a za rok 2008 v polovině roku Uvedené hodnoty se vztahují k roku 2007 a jsou předběžné. 2 Zdrojem dat je ČHMÚ. Hodnoty lze získat pouze ročně. Uvedené hodnoty se vztahují k roku 2007.

47 ~ 45 ~ Tabulka č. 18: Plnění indikátorů (prioritní osa 1) Název indikátoru Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Délka nových silnic II. a III. třídy Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras celkem Přírůstek počtu osob přepravených veřejnou dopravou celkem Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na dopravní dostupnost Měrná jednotka Plnění indikátorů prioritní osy 1 - schválené projekty indikátoru za prioritní osu dle PD Naplňování indikátorů (%) počet 66, ,97 Alokace schválených projektů (%) Plněno/ Neplněno Plněno km 2, ,87 Neplněno km 164, ,03 Plněno km 15, ,75 Plněno tis. osob 13, ,50 45,20 Plněno počet 0, Neplněno % 1, ,50 Plněno počet 3, Neplněno

48 ~ 46 ~ Počet odbavených cestujících na regionálních letištích - změna počtu v čase v % % 0, Neplněno

49 ~ 47 ~ Tabulka č. 19: Plnění indikátorů (oblast podpory 1.1.) Plnění indikátorů oblasti podpory schválené projekty Název indikátoru Měrná jednotka indikátoru za oblast podpory dle PD Naplňování indikátorů (%) Alokace schválených projektů (%) Plněno/ Neplněno Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) počet 48, ,27 Plněno Délka nových silnic II. a III. třídy Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy km 2, ,87 Neplněno 59,65 km 164, ,03 Plněno Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic % 1, ,05 Plněno

50 ~ 48 ~ Tabulka č. 20: Plnění indikátorů (oblast podpory 1.2.) Plnění indikátorů oblasti podpory schválené projekty Název indikátoru Měrná jednotka indikátoru za oblast podpory dle PD Naplňování indikátorů (%) Alokace schválených projektů (%) Plněno/ Neplněno Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) počet 18, ,42 Plněno Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras celkem km 15, ,75 Plněno Přírůstek počtu osob přepravených veřejnou dopravou celkem tis. osob 13, ,50 Plněno 26,04 Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě počet 0, Neplněno Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na dopravní dostupnost počet 3, Plněno

51 ~ 49 ~ Tabulka č. 21: Plnění indikátorů (oblast podpory 1.3.) Plnění indikátorů oblasti podpory schválené projekty Název indikátoru Měrná jednotka indikátoru za oblast podpory dle PD Naplňování indikátorů (%) Alokace schválených projektů (%) Plněno/ Neplněno Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) počet 0, Neplněno Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na dopravní dostupnost počet 0, Neplněno Počet odbavených cestujících na regionálních letištích - změna počtu v čase v % % 0, Neplněno

52 ~ 50 ~ Tabulka č. 22: Plnění indikátorů (prioritní osa 2) Plnění indikátorů prioritní osy 2 - schválené projekty Název indikátoru Měrná jednotka indikátoru za prioritní osu dle PD Naplňování indikátorů (%) Alokace schválených projektů (%) Plněno/ Neplněno Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem počet 75, ,61 Neplněno Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) vybraných měst počet 10, Neplněno Počet podpořených projektů na ostatní města Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí počet 65, ,33 93,15* Neplněno 67,32** počet 101, ,08 Neplněno Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem ha 83, ,66 Plněno Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem m , ,02 Neplněno

53 ~ 51 ~ Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí m , ,05 Plněno počet 61, Plněno ha 4, ,20 Neplněno počet 37, Plněno * Alokace včetně IPRM ** Alokace v rámci IPRM započítány pouze dílčí projekty

54 ~ 52 ~ Tabulka č. 23: Plnění indikátorů dílčími projekty (oblast podpory 2.1.) Plnění indikátorů oblasti podpory schválené projekty Název indikátoru Měrná jednotka indikátoru za oblast podpory dle PD Naplňování indikátorů (%) Alokace schválených projektů (%) Plněno/ Neplněno Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem počet 7, ,86 Plněno Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) vybraných měst Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města) počet 7, Plněno ha 3, ,63 Plněno 1,13 m , ,03 Plněno počet 11, Plněno m 2 0, Neplněno

55 ~ 53 ~ Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města) Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem m 2 0, Neplněno ha 0,00 4,5 0 Neplněno

56 ~ 54 ~ Tabulka č. 24: Plnění indikátorů schválenými IPRM (oblast podpory 2.1.) Plnění indikátorů oblasti podpory schválené projekty Název indikátoru Měrná jednotka indikátoru za oblast podpory dle PD Naplňování indikátorů (%) Alokace schválených projektů (%) Plněno/ Neplněno Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem počet 3, ,23 Neplněno Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) vybraných měst Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města) počet 3, Neplněno ha 44, ,88 Plněno m ,80 66,20 Plněno počet 9, Plněno m , ,74 Neplněno m , ,22 Plněno

57 ~ 55 ~ Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem ha 3,06 4,5 68 Plněno

58 ~ 56 ~ Tabulka č. 25: Plnění indikátorů (oblast podpory 2.2.) Plnění indikátorů oblasti podpory schválené projekty Název indikátoru Měrná jednotka indikátoru za oblast podpory dle PD Naplňování indikátorů (%) Alokace schválených projektů (%) Plněno/ Neplněno Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem počet 65, ,36 Neplněno Počet podpořených projektů na ostatní města Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města) počet 65, ,33 Neplněno ha 40, ,15 Plněno m , ,45 94,84 Plněno ha 2,42 11,5 21,04 Neplněno počet 60, ,00 Plněno m , ,74 Neplněno

59 ~ 57 ~ Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města) m , ,54 Plněno

60 ~ 58 ~ Tabulka č. 26: Plnění indikátorů (oblast podpory 2.3.) Plnění indikátorů oblasti podpory schválené projekty Název indikátoru Měrná jednotka indikátoru za oblast podpory dle PD Naplňování indikátorů (%) Alokace schválených projektů (%) Plněno/ Neplněno Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí počet 101, ,08 Neplněno Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (venkov) ha 39, ,86 Plněno m , ,48 Plněno 117,14 ha 2, ,50 Neplněno počet 37, Plněno m , ,63 Plněno

61 ~ 59 ~ Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (venkov) m , ,66 Neplněno

62 ~ 60 ~ Tabulka č. 27: Plnění indikátorů (prioritní osa 3) Plnění indikátorů prioritní osy 3 - schválené projekty Název indikátoru Měrná jednotka indikátoru za prioritní osu dle PD Naplňování indikátorů (%) Alokace schválených projektů (%) Plněno/ Neplněno Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu počet 61, ,47 Neplněno Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras celkem km 34, ,75 Plněno Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu počet 341, ,67 Plněno 35,73 Návštěvníci v regionu - počet přenocování* počet Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem počet ,67 Plněno Počet zrekonstruovaných památkových objektů počet 9, Plněno

63 ~ 61 ~ * Statistický indikátor

64 ~ 62 ~ Tabulka č. 28: Plnění indikátorů (oblast podpory 3.1.) Plnění indikátorů oblasti podpory schválené projekty Název indikátoru Měrná jednotka indikátoru za oblast podpory dle PD Naplňování indikátorů (%) Alokace schválených projektů (%) Plněno/ Neplněno Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu počet 46, ,33 Plněno Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras celkem km 34, ,75 Plněno Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu počet 335, ,67 Plněno 36,13 Návštěvníci v regionu - počet přenocování* počet Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek počet 1 236, ,67 Plněno Počet zrekonstruovaných památkových objektů počet 9, Plněno * Statistický indikátor

65 ~ 63 ~ Tabulka č. 29: Plnění indikátorů (oblast podpory 3.2.) Plnění indikátorů oblasti podpory schválené projekty Název indikátoru Měrná jednotka indikátoru za oblast podpory dle PD Naplňování indikátorů (%) Alokace schválených projektů (%) Plněno/ Neplněno Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu počet 15, ,43 Neplněno Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu 31,19 počet 6, Plněno Návštěvníci v regionu - počet přenocování* počet * Statistický indikátor.

66 ~ 64 ~ Tabulka č. 30: Plnění indikátorů (prioritní osa 4) Plnění indikátorů prioritní osy 4 - schválené projekty Název indikátoru Měrná jednotka indikátoru za prioritní osu dle PD Naplňování indikátorů (%) Alokace schválených projektů (%) Plněno/ Neplněno Počet podpořených projektů na rozvoj podnikatelského prostředí počet 30, ,22 Plněno Celkové realizované výdaje na vytváření průmyslových zón a revitalizaci brownfields tis. Kč 7 251,00* Neplněno Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj podnikatelského prostředí celkem počet 85, ,43 Plněno 61,66 Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem ha 7, ,49 Neplněno * Údaj vychází z podaných žádostí o platbu

67 ~ 65 ~ Tabulka č. 31: Plnění indikátorů (oblast podpory 4.1.) Plnění indikátorů oblasti podpory schválené projekty Název indikátoru Měrná jednotka indikátoru za oblast podpory dle PD Naplňování indikátorů (%) Alokace schválených projektů (%) Plněno/ Neplněno Počet podpořených projektů na rozvoj podnikatelského prostředí počet 17, ,71 Neplněno Celkové realizované výdaje na vytváření průmyslových zón a revitalizaci brownfields tis. Kč 7 251,00* Neplněno Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj podnikatelského prostředí celkem počet 81, Plněno 63,92 Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem ha 7, ,49 Neplněno * Údaj vychází z podaných žádostí o platbu

68 ~ 66 ~ Tabulka č. 32: Plnění indikátorů (oblast podpory 4.2.) Plnění indikátorů oblasti podpory schválené projekty Název indikátoru Měrná jednotka indikátoru za oblast podpory dle PD Naplňování indikátorů (%) Alokace schválených projektů (%) Plněno/ Neplněno Počet podpořených projektů na rozvoj podnikatelského prostředí počet 13, ,22 Plněno Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj podnikatelského prostředí celkem počet 4, Plněno 48,84

69 ~ 67 ~ Tabulka č. 33: Plnění indikátorů (prioritní osa 5) Plnění indikátorů prioritní osy 5 - schválené projekty Název indikátoru Měrná jednotka indikátoru za prioritní osu dle PD Naplňování indikátorů (%) Alokace schválených projektů (%) Plněno/ Neplněno Počet podpořených projektů na technickou pomoc počet 32, ,33 Plněno Počet zasedání řídících a poradních orgánů Realizace evaluačních studií a zpráv celkem Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí počet 58, ,00 Plněno 52,84 počet 11, Plněno počet 88, Plněno

70 ~ 68 ~ Tabulka č. 34: Plnění indikátorů (oblast podpory 5.1.) Plnění indikátorů oblasti podpory schválené projekty Název indikátoru Měrná jednotka indikátoru za oblast podpory dle PD Naplňování indikátorů (%) Alokace schválených projektů (%) Plněno/ Neplněno Počet podpořených projektů na technickou pomoc počet 31, ,41 Plněno Počet zasedání řídících a poradních orgánů Realizace evaluačních studií a zpráv celkem počet 58, ,00 Plněno počet 11, ,00 Plněno 49,12 Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí počet 38, ,23 Plněno

71 ~ 69 ~ Tabulka č. 35: Plnění indikátorů (oblast podpory 5.2.) Plnění indikátorů oblasti podpory schválené projekty Název indikátoru Měrná jednotka indikátoru za oblast podpory dle PD Naplňování indikátorů (%) Alokace schválených projektů (%) Plněno/ Neplněno Počet podpořených projektů na technickou pomoc počet 1, ,67 Neplněno Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí počet 50, ,67 Plněno 81,67

72

73 Pražská 320/ Hradec Králové tel.:

Měsíční analýza ROP SV. Listopad 2014

Měsíční analýza ROP SV. Listopad 2014 Měsíční analýza ROP SV Listopad 2014 ~ 1 ~ Obsah 1 ÚVOD...2 2 ANALÝZA VÝZEV PRO PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ...3 2.1 UKONČENÉ VÝZVY... 4 2.2 PROBÍHAJÍCÍ VÝZVY... 8 2.3 PLÁNOVANÉ VÝZVY... 8 3 ANALÝZA

Více

Měsíční analýza ROP SV. Červenec 2015

Měsíční analýza ROP SV. Červenec 2015 Měsíční analýza ROP SV Červenec 2015 ~ 1 ~ Obsah 1 ÚVOD...2 2 ANALÝZA VÝZEV PRO PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ...3 2.1 UKONČENÉ VÝZVY... 4 2.2 PROBÍHAJÍCÍ VÝZVY... 8 2.3 PLÁNOVANÉ VÝZVY... 8 3 ANALÝZA

Více

Informace o realizaci IPRM

Informace o realizaci IPRM Příloha: XX Příloha č. 1, bod 25-10/2015 Informace o realizaci IPRM 25. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod ~ 1 ~ Příloha č. 1, bod 25-10/2015

Více

Číslo bodu: 38-4/2013

Číslo bodu: 38-4/2013 38. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 29. 3. 2013 Číslo bodu: 38-4/2013 Název bodu: Informace o realizaci IPRM Návrh usnesení: Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

Více

Zpráva o realizaci ROP Severovýchod pro Monitorovací výbor

Zpráva o realizaci ROP Severovýchod pro Monitorovací výbor Příloha č. 1, bod 23-4/2014 Zpráva o realizaci ROP Severovýchod pro Monitorovací výbor Sledované období: 1. 5. 2014 30. 9. 2014 23. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu

Více

Roční zhodnocení Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod za rok Datum zveřejnění:

Roční zhodnocení Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod za rok Datum zveřejnění: Roční zhodnocení Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod za rok 2012 Datum zveřejnění: 29. 3. 2013 ~ 1 ~ Roční zhodnocení ROP SV za rok 2012 Obsah ÚVOD... 2 1. INFORMACE O FYZICKÉM POKROKU

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007-2013. www.rada-severovychod.cz

Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007-2013. www.rada-severovychod.cz Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007-2013 ROP Severovýchod Prioritní osy ROP Severovýchod Prioritní osa Alokace ERDF % 1 Rozvoj dopravní infrastruktury 2 Rozvoj městských a venkovských

Více

Roční zhodnocení Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod za rok Datum zveřejnění: Příloha č.

Roční zhodnocení Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod za rok Datum zveřejnění: Příloha č. Roční zhodnocení Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod za rok 2013 Datum zveřejnění: 3. 3. 2014 Příloha č. 2, bod 46-2/2014 ~ 1 ~ Roční zhodnocení ROP SV za rok 2013 Obsah ÚVOD... 2 1.

Více

Souhrnná hodnotící zpráva

Souhrnná hodnotící zpráva Souhrnná hodnotící zpráva Oblast podpory 2.1 49. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ~ 2 ~ Souhrnná hodnotící zpráva pro Výbor Regionální rady NUTS II Severovýchod 38. kolo

Více

Zpráva o realizaci ROP Severovýchod pro Monitorovací výbor

Zpráva o realizaci ROP Severovýchod pro Monitorovací výbor Příloha č. 1, bod 24-5/2015 Zpráva o realizaci ROP Severovýchod pro Monitorovací výbor Sledované období: 1. 10. 2014 30. 4. 2015 24. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV. oblast podpory 5.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV. oblast podpory 5.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 5.1 Datum zveřejnění: 30. 9. 2013 ~ 1 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod Řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou, 25.11.2010 ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument,

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 5.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 5.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 5.1 Datum zveřejnění: 10. 3. 2014 ~ 2 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

Číslo bodu: 50-5/2014. Čerpání finančních alokací dle oblastí podpor a vývoj kurzu. Název bodu: Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

Číslo bodu: 50-5/2014. Čerpání finančních alokací dle oblastí podpor a vývoj kurzu. Název bodu: Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 50. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 21. 11. 2014 Číslo bodu: 50-5/2014 Název bodu: Návrh usnesení: Čerpání finančních alokací dle oblastí podpor a vývoj kurzu Výbor Regionální

Více

Roční zhodnocení Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod za rok Datum zveřejnění:

Roční zhodnocení Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod za rok Datum zveřejnění: Roční zhodnocení Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod za rok 2014 Datum zveřejnění: 8. 4. 2015 ~ 1 ~ Roční zhodnocení ROP SV za rok 2014 Obsah ÚVOD... 2 1. INFORMACE O FYZICKÉM POKROKU

Více

Metodický pokyn č. 37. k úpravě sledování a evidence projektů generujících příjmy

Metodický pokyn č. 37. k úpravě sledování a evidence projektů generujících příjmy Metodický pokyn č. 37 k úpravě sledování a evidence projektů generujících příjmy Účinnost od: 1. 6. 2011 ~ 1 ~ Metodický pokyn č. 37 Metodický pokyn č. 37 Řídícího orgánu Regionálního operačního programu

Více

Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období Podklad pro jednání PT RHSD ČR pro místní rozvoj a fondy EU

Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období Podklad pro jednání PT RHSD ČR pro místní rozvoj a fondy EU Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období 2014 2020 Podklad pro jednání PT RHSD ČR pro místní rozvoj a fondy EU ÚNOR 2018 1. Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj - Národní orgán

Více

Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období a

Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období a Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období 2007 2013 a 2014 2020 Podklad pro jednání 132. Plenární schůze RHSD ČR ZÁŘÍ

Více

USNESENÍ ZE 43. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 19. listopadu 2013

USNESENÍ ZE 43. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 19. listopadu 2013 USNESENÍ ZE 43. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 19. listopadu 2013 Usnesení č. 181/2013 1. schvaluje program 43. zasedání VRR dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. volí

Více

USNESENÍ Z 53. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 8. dubna 2015

USNESENÍ Z 53. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 8. dubna 2015 USNESENÍ Z 53. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 8. dubna 2015 Usnesení č. 21/2015 1. SCHVALUJE program 53. zasedání VRR dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. VOLÍ ověřovatele

Více

ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 23. ledna 2009 v Pardubicích

ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 23. ledna 2009 v Pardubicích ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 23. ledna 2009 v Pardubicích 13. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek

Více

Zpráva o realizaci ROP Severovýchod pro Monitorovací výbor

Zpráva o realizaci ROP Severovýchod pro Monitorovací výbor Příloha č. 1, bod 17-4/2012 Zpráva o realizaci ROP Severovýchod pro Monitorovací výbor Sledované období: 1. 5. 2012 30. 9. 2012 17. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 5. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍ HO VÝBORU Z A OBDOBÍ OD 1. DUBN A DO 31. SRPN A 2008 REGION ÁLNÍ R AD A REGI O NU SOUDRŽNOST

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 Datum zveřejnění: 9. 4. 2015 ~ 1 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

VÝPIS USNESENÍ Zápis z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Brně

VÝPIS USNESENÍ Zápis z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Brně VÝPIS USNESENÍ Zápis z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 15. 12. 2010 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV. oblast podpory 1.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV. oblast podpory 1.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 Datum zveřejnění: 30. 9. 2013 ~ 1 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

ZÁPIS Z 49. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 19. září 2014

ZÁPIS Z 49. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 19. září 2014 ZÁPIS Z 49. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 19. září 2014 49. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 19. září 2014

Více

POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU

POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2009 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Zpráva

Více

USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Klášterec nad Ohří, 27. března 2009 Usnesení č. 1/29/2009 zápis z 28. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Více

VÝPIS USNESENÍ 24. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Brně

VÝPIS USNESENÍ 24. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Brně VÝPIS USNESENÍ 24. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 17. 3. 2010 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu

Více

Regionáln NUTS II Severovýchod BILANCE A VIZE

Regionáln NUTS II Severovýchod BILANCE A VIZE Regionáln lní operační program NUTS II Severovýchod BILANCE A VIZE Mgr. Blanka Langerová ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument: Schválen Evropskou komisí a slavnostně podepsán 11. 12.

Více

VÝPIS USNESENÍ 22. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Brně

VÝPIS USNESENÍ 22. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Brně VÝPIS USNESENÍ 22. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 11. 11. 2009 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu

Více

Metodický pokyn č. 34. k zařazení změn do způsobilých výdajů a k úpravě podmínek pro uveřejnění veřejné zakázky

Metodický pokyn č. 34. k zařazení změn do způsobilých výdajů a k úpravě podmínek pro uveřejnění veřejné zakázky k zařazení změn do způsobilých výdajů a k úpravě podmínek pro uveřejnění veřejné zakázky Účinnost od: 11. 11. 2010 ~ 1 ~ Řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod platný pro

Více

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 4. 2016 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec Atraktivní a kvalitní život v Liberci

Více

Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2014

Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2014 Příloha: XX Příloha č. 1, bod 49-11/2014 Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2014 49. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ~ 2 ~ Příloha č.

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Metodická informace č. 17

Metodická informace č. 17 upozornění na povinnost naplnění indikátoru nová pracovní místa v rámci projektu a na tiskovou chybu ve výzvách, vyhlášených v rámci 16., 17. a 18. kola Datum zveřejnění: 15. 2. 2010 ~ 1 ~ Řídícího orgánu

Více

Název bodu: Souhrnná zpráva o rizicích za 1. pololetí 2014

Název bodu: Souhrnná zpráva o rizicích za 1. pololetí 2014 49. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 19. 9. 2014 Číslo bodu: 49-11/2014 Název bodu: Souhrnná zpráva o rizicích za 1. pololetí 2014 Návrh usnesení: Výbor Regionální rady

Více

Představení IPRM. Seminář PAAK - Příprava a realizace dílčích projektů IPRM

Představení IPRM. Seminář PAAK - Příprava a realizace dílčích projektů IPRM Představení IPRM Seminář PAAK - Příprava a realizace dílčích projektů IPRM Obsah prezentace Co? Definice IPRM, členění Aplikace IPRM v podmínkách ČR Proč? Zdůvodnění vzniku IPRM Jak? Příprava IPRM Řízení

Více

Soubor usnesení z 9. jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27. června 2008

Soubor usnesení z 9. jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27. června 2008 Soubor usnesení z 9. jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27. června 2008 USNESENÍ Č.129/2008 informaci o plnění usnesení Výboru RRRSJ č. 114-128/2008. USNESENÍ Č. 130/2008

Více

Soubor usnesení z 10. jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 4. listopadu 2008

Soubor usnesení z 10. jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 4. listopadu 2008 Soubor usnesení z 10. jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 4. listopadu 2008 USNESENÍ Č.154/2008 informaci o plnění usnesení Výboru RRRSJ č. 129 153/2008. USNESENÍ Č. 155/2008

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 4.2 Datum zveřejnění: 30. 9. 2013 Příloha č. 1, bod 42-10/2013 ~ 1 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU

Více

Oznámení o změně v IPRM SV/002

Oznámení o změně v IPRM SV/002 Příloha č. 2, bod 47-5/2014 Oznámení o změně v IPRM SV/002 47. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod Příloha č. 1 Finanční plán IPRM Název projektu : Integrovaný plán rozvoje

Více

REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO

REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO Příloha č. 2 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO U S N E S E N Í z 9. zasedání VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY, konaného dne 5. 9. 2007 -------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ Z 46. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 3. března 2014

USNESENÍ Z 46. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 3. března 2014 USNESENÍ Z 46. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 3. března 2014 Usnesení č. 26/2014 1. schvaluje program 46. zasedání VRR dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. volí ověřovatele

Více

Roční vyhodnocení strategického realizačního plánu na rok 2017

Roční vyhodnocení strategického realizačního plánu na rok 2017 Podkladový materiál pro 12. zasedání MV OP VVV č. 3.2.2 Roční vyhodnocení strategického realizačního plánu na rok 2017 Program Verze dokumentu 02 - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Draft Obsah

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 2007 2010

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 2007 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 27 21 PROSINEC 21 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 11 15 Praha

Více

Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2012

Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2012 Příloha: XX Příloha č. 1, bod 35-19/2012 Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2012 35. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ~ 1 ~ Příloha č.

Více

Zhodnocení ROP Střední Morava. Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Zhodnocení ROP Střední Morava. Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Zhodnocení ROP Střední Morava Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Obsah: 1. Pokrok v realizaci ROP Střední Morava 2. Plnění monitorovacích

Více

Aktualizace Operačního manuálu ROP NUTS II Severovýchod (verze 25.0)

Aktualizace Operačního manuálu ROP NUTS II Severovýchod (verze 25.0) Příloha: XX Příloha č. 1, bod 45-4/2014 Aktualizace Operačního manuálu ROP NUTS II Severovýchod (verze 25.0) 45. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ~ 1 ~ Příloha č. 1, bod

Více

ZÁPIS ZE 14. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 20. března 2009 v Liberci

ZÁPIS ZE 14. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 20. března 2009 v Liberci ZÁPIS ZE 14. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 20. března 2009 v Liberci 14. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 20.

Více

Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 4. 10. 2012 do 6. 3. 2013)

Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 4. 10. 2012 do 6. 3. 2013) MV 15 06 pril 1 Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 4. 10. 2012 do 6. 3. 2013) Brno, březen 2013 Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod 1. 2. Obsah Pokrok v realizaci

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 BŘEZEN 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 2. Stav implementace programů v rámci období

Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 2. Stav implementace programů v rámci období Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 2. Stav implementace programů v rámci období 2014-2020 Podklad pro jednání PT RHSD ČR pro místní rozvoj a fondy EU ČERVEN 2018 1. Vyhlášené výzvy

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 13. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 13. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 13. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU Z A OBDOBÍ OD 1. ŘÍJN A 2012 DO 31. BŘ EZN A 2013 REGION ÁLNÍ R AD A REGI O

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ČERVENEC 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

Roční zhodnocení Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro rok 2008

Roční zhodnocení Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro rok 2008 Roční zhodnocení Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro rok 2008 ~ 1 ~ Obsah 1. PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU... 4 1.1. DOSAŽENÝ POKROK A JEHO ANALÝZA... 4 1.1.1. Informace o

Více

Metodický pokyn č. 34. k zařazení změn do způsobilých výdajů a k úpravě podmínek pro uveřejnění veřejné zakázky

Metodický pokyn č. 34. k zařazení změn do způsobilých výdajů a k úpravě podmínek pro uveřejnění veřejné zakázky k zařazení změn do způsobilých výdajů a k úpravě podmínek pro uveřejnění veřejné zakázky Účinnost od: 11. 11. 2010 ~ 1 ~ Řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod platný pro

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ Příloha č. 2 Text výzvy pro oblast podpory 2.4 v rámci 34. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ v souladu s Regionálním operačním

Více

Informace o stavu čerpání fondů EU v programovém období

Informace o stavu čerpání fondů EU v programovém období II. Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání fondů EU v programovém období 2007 2013 Zpráva pro členy vlády ČR ÚNOR 2016 Obsah Úvod... 3 1. Aktuální stav a

Více

Číslo bodu: 44-14f/2013

Číslo bodu: 44-14f/2013 44. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 18. 12. 2013 Číslo bodu: 44-14f/2013 Název bodu: Žádost o prodloužení termínu ukončení projektu nad rámec stanovený výzvou, projekt

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZA OBDOBÍ OD 1. ŘÍJNA 211 DO 31. B ŘEZN A 212 REGIONÁLNÍ RADA REGI O NU SOUDR

Více

VÝPIS Z USNESENÍ z 52. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konané dne v Rytířsku

VÝPIS Z USNESENÍ z 52. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konané dne v Rytířsku Program zasedání: VÝPIS Z USNESENÍ z 52. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konané dne 8. 4. 2015 v Rytířsku 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu

Více

ROČNÍ ZHODNOCENÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2008 Manažerské shrnutí

ROČNÍ ZHODNOCENÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2008 Manažerské shrnutí ROČNÍ ZHODNOCENÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2008 Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí Evaluační aktivita Roční zhodnocení Regionálního operačního programu

Více

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Jihlavě

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Jihlavě Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Zpráva

Více

Zápis ze 14. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Zápis ze 14. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Zápis ze 14. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Dne 30. listopadu 2011 v Jablonci nad Nisou 14. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního

Více

Výsledky výběrového procesu. Oblast podpory: 1.2. Číslo kola výzvy: 18.

Výsledky výběrového procesu. Oblast podpory: 1.2. Číslo kola výzvy: 18. Výsledky výběrového procesu Oblast podpory: 1.2. Číslo kola výzvy: 18. ~ 1 ~ Zpráva o výsledcích výběrového procesu (18. kolo výzvy, oblast podpory 1.2.) Zpráva o výsledcích výběrového procesu I. Identifikace

Více

USNESENÍ ze 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ ze 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ ze 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 14127/2009 Usnesení č. 1/37/2009 Červený Hrádek u Jirkova, 11. prosince 2009 zápis z 36. zasedání Výboru

Více

FORMULÁŘ IPRM PRACOVNÍ VERZE FORMULÁŘ PRO PŘEDLOŽENÍ IPRM PRO INFORMAČNÍ SYSTÉM VERZE 1.3

FORMULÁŘ IPRM PRACOVNÍ VERZE FORMULÁŘ PRO PŘEDLOŽENÍ IPRM PRO INFORMAČNÍ SYSTÉM VERZE 1.3 FORMULÁŘ PRO PŘEDLOŽENÍ IPRM PRO INFORMAČNÍ SYSTÉM VERZE 1.3 BŘEZEN 2008 1. Informace o IPRM 1.1. Číslo IPRM 1 1.2. Název IPRM Uveďte název Integrovaného plánu rozvoje města v českém jazyce. Název IPRM:

Více

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad Verze 2.0 ke dni 3. 1. 2014, revize č. 1 ke dni 15. 7. 2014-1 - OBSAH 1. Úvod 5 2. Realizace

Více

ZÁPIS ze 31. zasedání Výboru Regionální rady regionu

ZÁPIS ze 31. zasedání Výboru Regionální rady regionu Klášterec nad Ohří, 5. června 2009 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Bc. Petr Benda Mgr. Arno Fišera Jaroslav Komínek Josef Macík Ing. Martin Strakoš Ing. Jiří Šulc Jana Vaňhová Ing. Josef

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV k opravě administrativních chyb ve Smlouvě o poskytnutí dotace a ke snížení celkových způsobilých výdajů a změně poměru investic a neinvestic Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV 9. ledna 2009

Více

Název bodu: Schválení dílčích projektů z 27. kola výzvy - OP 2.1

Název bodu: Schválení dílčích projektů z 27. kola výzvy - OP 2.1 35. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 1. 10. 2012 Číslo bodu: 35-7/2012 Název bodu: Schválení dílčích projektů z 27. kola výzvy - OP 2.1 Návrh usnesení: Výbor Regionální

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 17. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 17. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 17. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU Z A OBDOBÍ OD 1. DUBN A 2014 DO 30. Z ÁŘ Í 2014 REGION ÁLNÍ R AD A REGIONU SOUDRŽN

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pro členy vlády ČR ŘÍJEN 2014 Obsah Úvod... 3 1.

Více

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbaniza ních center Dokument Integrovaný plán rozvoje m sta vyhlášení výzvy: 17. b ezna 2008 íjem žádostí: od 17.

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbaniza ních center Dokument Integrovaný plán rozvoje m sta vyhlášení výzvy: 17. b ezna 2008 íjem žádostí: od 17. oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Dokument Integrovaný plán rozvoje města vyhlášení výzvy: 17. března 2008 příjem žádostí: od 17. března do 30. července 2008 1. Důvod vyhlášení výzvy Čerpání

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 PROSINEC 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

Různé - Výpověď smlouvy o poskytnutí dotace u projektu Centrum podpory Geotermálního využití energie. Název bodu:

Různé - Výpověď smlouvy o poskytnutí dotace u projektu Centrum podpory Geotermálního využití energie. Název bodu: 39. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 10. 5. 2013 Číslo bodu: 39-3e/2013 Název bodu: Různé - Výpověď smlouvy o poskytnutí dotace u projektu 1128 - Centrum podpory Geotermálního

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 4.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 4.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 4.1 23. března 2009 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE V RÁMCI REGIONÁLNÍHO

Více

Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od do )

Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od do ) Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 23. 3. 2010 do 27. 9. 2010) Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod Obsah 1. Pokrok v realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod

Více

Zápis z 12. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 4. 6. 2008 v Brně

Zápis z 12. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 4. 6. 2008 v Brně Zápis z 12. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 4. 6. 2008 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Schválení

Více

ZÁPIS Z 60. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 20. května 2016

ZÁPIS Z 60. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 20. května 2016 ZÁPIS Z 60. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 20. května 2016 60. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 20. května 2016

Více

MV pril 2. Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od do ) BRNO

MV pril 2. Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od do ) BRNO Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 16. 9. 2014 do 20. 3. 2015) BRNO DUBEN 2015 Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod 1. 2. Obsah Pokrok v realizaci Regionálního operačního

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 28 V 42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ČERVEN 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

ZÁPIS ZE 42. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 27. září 2013

ZÁPIS ZE 42. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 27. září 2013 ZÁPIS ZE 42. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 27. září 2013 42. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 27. září 2013

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ÚNOR 2012 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

ZÁPIS Z 35. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 1. října 2012

ZÁPIS Z 35. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 1. října 2012 ZÁPIS Z 35. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 1. října 2012 35. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pondělí 1. 10. 2012

Více

Stručný přehled čerpání fondů EU v programovém období

Stručný přehled čerpání fondů EU v programovém období II. Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Stručný přehled čerpání fondů EU v programovém období 7 13 Zpráva pro členy vlády ČR KVĚTEN 16 Úvod Stručný přehled čerpání fondů EU v období

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 BŘEZEN 2012 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

Změny v Pokynech pro žadatele se týkají pouze doplnění nové přílohy č. 9 - Závazný upřesňující pokyn k zadávání veřejných zakázek.

Změny v Pokynech pro žadatele se týkají pouze doplnění nové přílohy č. 9 - Závazný upřesňující pokyn k zadávání veřejných zakázek. Pokyny pro žadatele změny provedené k 7.8.2015: Provedené změny v Pokynech pro žadatele se týkají rozšíření platnosti této verze i pro nově vyhlašované výzvy č. 14 a 15 pro oblasti podpory 1.3 a 2.2. Pokyny

Více

Zápis z 25. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Jihlavě

Zápis z 25. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Jihlavě Zápis z 25. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 16. 6. 2010 v Jihlavě Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Zpráva

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

VÝROČNÍ KONFERENCE ROP Severozápad

VÝROČNÍ KONFERENCE ROP Severozápad VÝROČNÍ KONFERENCE ROP Severozápad MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI JUDr. Olga Letáčková Ministerstvo pro místní rozvoj Vrchní ředitelka sekce NOK OBSAH Stav čerpání strukturálních

Více

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického pokynu pro hodnotitele a externí experty 1. Úvod Pracovní

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 PROSINEC 2012 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více