Uživatelský manuál AUDIO PARTNER s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelský manuál. 2013 AUDIO PARTNER s.r.o."

Transkript

1 Uživatelský manuál 2013 AUDIO PARTNER s.r.o.

2 1. NEŽ ZAČNETE# Obsah balení:# - Intimidator Spot Duo - napájecí kabel - záruční list - uživatelský manuál - hák na zavěšení s příslušenství Instrukce k rozbalování# Opatrně vybalte zařízení a zkontrolujte, zdali jsou všechny součásti balení uvnitř a v pořádku. Reklamace po převzetí# Pokud jsou balení nebo některé jeho součásti poškozeny, okamžitě kontaktujte přepravní firmu a poté i prodejce, aby mohli vyřídit reklamaci včas. Popis prvků použitých v textu# Prvek Význam 1~512 Škála hodnot 50/60 Sada hodnot, ze kterých lze vybrat pouze jednu Settings Položka menu, kterou nelze měnit Menu > Settings Postup v menu, který máte následovat <ENTER> Tlačítko na ovládacím panelu zařízení, které je třeba stiknout ON Hodnota, kterou je třeba vložit nebo vybrat Symboly# Symbol Význam Kritická instalace, konfigurace nebo operační informace. Pokud nebudete tyto instrukce následovat, hrozí nefunkčnost přístroje nebo jeho poškození nebo zranění obsluhujícího. Důležitá informace ohledně instalace nebo nastavení. Pokud se jí nebudete řídit, přístroj nebude fungovat správně. Užitečná informace. Právní informace# Informace a specifikace uvedené v tomto uživatelském manuálu se mohou kdykoliv změnit bez předchozího upozornění. Společnost CHAUVET nenese právní odpovědnost za chyby a vyhrazuje si právo na změnu nebo přepracování tohoto manuálu. Nejnovější verzi lze stáhnout na webu Tato verze byla vytvořena a editována AUDIO PARTNER s.r.o.

3 Základní vlastnosti přístroje# Použití s dimmerem Ne Automatické programy Ano Použití venku Ne Automaticky přepínatelné napájení Ano Aktivace zvukem Ano Vyměnitelná pojistka Ano DMX Ano Uživatelsky servisovatelné Ne Master/Slave Ano Bezpečností pokyny# Čtěte prosím následující bezpečnostní pokyny před začátkem práce se zařízením. Obsahují důležité informace o instalaci, použití a údržbě. - Tento produkt není určen k trvalé instalaci. - Produkt zapojujte vždy do uzemněného elektrického obvodu. - Před čistěním nebo výměnou pojistky přístroj odpojte od elektrické sítě. - Zabraňte přímému kontaktu se světlem z přístroje s očima. - Ujistěte se, že napájecí kabel není poškozen nebo přerušen. - Napájecí kabel nikdy nevypojujte tažením za kabel. - V okolí použití přístroje neumísťujte žádné hořlavé materiály. - Nedotýkejte se přístroje během provozu, povrch může být horký. - Vždy zkontrolujte elektrické napětí v objektu, kde zařízení používáte. Zkontrolujte, zdali není větší než to nastavené na zadním panelu přístroje. - Tento produkt je určen výhradně pro použití uvnitř objektů! Nevystavujte ho nebezpečí ohně, šoku, nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti. - Jednotka musí být instalována v místě s odpovídající ventilací, nejméně 50 cm od sousedních prvků. Větrací mřížky nesmí být blokovány. - Zařízení nikdy nepřipojujte k dimmeru. - Vyhořelou pojistku vždy nahraďte novou pojistkou se stejnými parametry. -Nejvyšší okolní teplota přípustná pro provoz je 40 C. Neprovozujte přístroj ve vyšší teplotě. - Pokud dojde k poruše zařízení, okamžitě ho vypněte a dál nepoužívejte. Nikdy se nesnažte zařízení opravovat sami. Opravy prováděné nepověřenými osobami mohou vést k poškození. Vždy kontaktujte prodejce ohledně servisu. - Uchovejte si tento manuál pro pozdější použití AUDIO PARTNER s.r.o.

4 2. ÚVOD# Celkový pohled na přístroj Zaostřující čočky Pohyblivá jha Displej a ovládací tlačítka Mikrofon Pohled na přední panel Uchycení bezpečnostního kabelu Napájecí vstup Napájecí výstup DMX výstup DMX vstup Větrák Pojistková komora Knoflík pro zajištění trojnožky Pohled na zadní panel AUDIO PARTNER s.r.o.

5 Rozměry přístroje 540 mm 187 mm 365 mm AUDIO PARTNER s.r.o.

6 Napájení# 3. NASTAVENÍ# Intimidator Spot Duo je vybaven automaticky přepínatelným napájením, může tedy pracovat v napětí o rozmezí 100 až 240 V při 50/60 Hz. Jednotku vždy zapojte do spínacího obvodu. Nikdy ji nezapojujte do reostatu nebo do okruhu dimmeru. Vždy zapojujte jednotku do obvodu s odpovídajícím zemněním. Před výměnou pojistky odpojte přístroj od elektrické sítě. Výměna pojistky# 1. Pomocí šroubováku odšroubujte pojistkovou komoru ze zadní straně přístroje. 2. Vyjměte vyhořelou pojistku z komory a vyměňte za novou se stejnými parametry. 3. Vložte pojistkovou komoru, zašroubujte a připojte napájecí kabel AUDIO PARTNER s.r.o.

7 Propojení napájení# Intimidator Spot Spot Duo je vybaven systémem Edison, kterým lze propojit až devět těchto zařízení při napětí 120 V a až sedmnáct zařízení při napětí 230 V. Propojení je zobrazeno na obrázku níže: 1. jednotka 2. jednotka 3. jednotka další jednotky AUDIO PARTNER s.r.o.

8 Montáž# Před montáží si pozorně přečtěte Bezpečností pokyny v úvodu tohoto manuálu. Orientace# Intimidator Spot Duo lze namontovat to jakékoliv pozice, pokud je zajištěno správné větrání. Uchycení# - Při umísťování přístroje myslete na to, že jej budete muset ovládat a udržovat. - Ujistěte se, že konstrukce, na kterou přístroj připevníte, přístroj unese. Hmotnost přístroje je uvedena na konci tohoto manuálu. - Při montáži přístroje nad hlavou použijte bezpečností kabel. Umístěte přístroj bezpečně k bodu pro uchycení. - Pokud připevňujete přístroj na nosník, je třeba, abyste použili uchycení s odpovídající nosností. Díra v držáku má velikost 13 mm. - Pokud budete propojovat napájecím kabelem více přístrojů, dodržujte mezi jednotlivými přístroji takové vzdálenosti, aby vám na ně stačil napájecí kabel. - Gumové nožičky slouží také pro uchycení k povrchu. Při montáži přístroje na zem se ujistěte, že kabely jsou vedeny mimo lidi a vozidla. Obrázek montáže: Bezpečnostní kabel Háky na zavěšení Konzola na zavěšení Gumové nožky (4 ) pro umístění na zemi (bez konzoly) AUDIO PARTNER s.r.o.

9 4. OVLÁDÁNÍ# Ovládací panel# Funkce přístroje se ovládají čtyřmi tlačítky umístěnými pod displejem. Mapa menu# Tlačítko <MENU> <UP> <DOWN> <ENTER> Funkce Stiskem vyberte operační režim nebo se vraťte zpět na položku menu Šipka nahoru pro procházení položkami menu a pro zvyšování hodnoty Šipka dolů pro procházení položkami menu a pro snižování hodnoty Stiskem vyberte položku menu nebo vybranou hodnotu Režim Programovací kroky Popis DMX Address d001 až 512 Nastaví počáteční DMX adresu Automatic A-01 až A-16 Automatický režim Sound-Active Srun Režim aktivace zvukem Slave Son1 Režim Slave 1 Son2 Režim Slave 2 Sound Sensitivity S-01 až S-99 Nastavení citlivosti reakce na zvuk Master Auto Pan 1 Pan 2 Tilt 1 Tilt 2 Display Channel Mode Pan Range Tilt Range Temperature Display M- -4 Master program, čtyřhlavý M- -2 Master program, dvouhlavý PA1 Běžné panorámování - hlava 1 rpa1 Otočené panorámování - hlava 1 PA2 Běžné panorámování - hlava 2 rpa2 Otočené panorámování - hlava 2 ti1 Běžné naklonění - hlava 1 rti1 Otočené naklonění - hlava 1 ti2 Běžné naklonění - hlava 2 rti2 Otočené naklonění - hlava 2 dis rdis 20CH 17CH 10CH Běžné zobrazení displeje Otočené zobrazení displeje 20kanálové DMX 17kanálové DMX 10kanálové DMX PA36 Panorámování 360 PA18 Panorámování 180 ti27 Naklonění 270 ti18 Naklonění 180 ti 9 Naklonění 90 t- -1 (1txx) Zobrazí teplotu LED v hlavě 1 t- -2 (2txx) Zobrazí teplotu LED v hlavě 2 Reset rest Reset nastavení Load LoAd Obnovení továrního nastavení AUDIO PARTNER s.r.o.

10 Nastavení (DMX)# Nastavení přístroje pro ovládání skrze DMX ovladač: 1. Zapojte přístroj po elektrické sítě. 2. Zapněte přístroj. 3. Propojte výstup DMX z ovladače s DMX vstupem v přístroji pomocí DMX kabelu. Počáteční adresa# Při výběru počáteční DMX adresy mějte na mysli počet DMX kanálů, který vybraný režim DMX používá. Pokud použijete příliš vysokou adresu, znemožníte tím přístup k některým funkcím. Intimidator Spot Duo používá až 20 DMX kanálů v 20kanálovém DMX režimu a nejvyšší nestavitelná adresa je 493. Počáteční adresu nastavte takto: 1. Opakovaně tiskněte <MODE/ESC>, dokud se na displeji nezobrazí d001 až d Pomocí <UP> a <DOWN> vyberte počáteční adresu. 3. Stiskněte <ENTER>. Charakter DMX# Intimidator Spot Duo má tři charaktery DMX - 10kanálový 17kanálový a 20kanálový. Výběr charakteru proveďte takto: 1. Tiskněte opakovaně <MENU>, dokud se na displeji nezobrazí 10CH, 17CH nebo 20CH. 2. Pomocí <UP> a <DOWN> vyberte charakter. 3. Stiskněte <ENTER> AUDIO PARTNER s.r.o.

11 Přiřazení DMX kanálů a hodnoty# 20-CH Kanál Funkce Hodnota Nastavení 1 Pan až 255 Panorámování hlavy 1 od 0 do Fine Pan až 255 Přesné panorámování hlavy 1 3 Tilt až 255 Natočení od 0 do 270 hlavy 1 4 Fine Tilt až 255 Přesné natočení hlavy 1 5 Pan až 255 Panorámování hlavy 2 od 0 do Fine Pan až 255 Přesné panorámování hlavy 1 7 Tilt až 255 Natočení od 0 do 270 hlavy 2 8 Fine Tilt až 255 Přesné natočení hlavy 2 9 Speed 000 až 255 Rychlost panorámová a natáčení (od rychlé po pomalou) Color Wheel 1 (Hlava 1) Color Wheel 2 (Hlava 2) 000 až 015 Bílá 016 až 031 Oranžová 032 až 047 Světle modrá 048 až 063 Červená 064 až 079 Zelená 080 až 095 Růžová 096 až 111 Žlutá 112 až 127 Modrá 128 až 191 Efekt duhy se zvětšující se rychlostí 192 až 255 Otočená duha se zvyšující se rychlostí 000 až 015 Bílá 016 až 031 Oranžová 032 až 047 Světle modrá 048 až 063 Červená 064 až 079 Zelená 080 až 095 Růžová 096 až 111 Žlutá 112 až 127 Modrá 128 až 191 Efekt duhy se zvětšující se rychlostí 192 až 255 Otočená duha se zvyšující se rychlostí AUDIO PARTNER s.r.o.

12 20-CH, pokračování Kanál Funkce Hodnota Nastavení 12 Gobo Wheel 1 (Hlava 1) 064 až 069 Gobo 9 shake, zvyšující se rychlost 070 až 075 Gobo 8 shake, zvyšující se rychlost 076 až 081 Gobo 7 shake, zvyšující se rychlost 082 až 087 Gobo 6 shake, zvyšující se rychlost 088 až 093 Gobo 5 shake, zvyšující se rychlost 094 až 099 Gobo 4 shake, zvyšující se rychlost 100 až 105 Gobo 3 shake, zvyšující se rychlost 106 až 111 Gobo 2 shake, zvyšující se rychlost 112 až 117 Gobo 1 shake, zvyšující se rychlost 118 až 127 Bílá 128 až 191 Efekt duhy se zvětšující se rychlostí 192 až 255 Otočená duha se zvyšující se rychlostí 13 Gobo Wheel 2 (Hlava 2) 064 až 069 Gobo 9 shake, zvyšující se rychlost 070 až 075 Gobo 8 shake, zvyšující se rychlost 076 až 081 Gobo 7 shake, zvyšující se rychlost 082 až 087 Gobo 6 shake, zvyšující se rychlost 088 až 093 Gobo 5 shake, zvyšující se rychlost 094 až 099 Gobo 4 shake, zvyšující se rychlost 100 až 105 Gobo 3 shake, zvyšující se rychlost 106 až 111 Gobo 2 shake, zvyšující se rychlost 112 až 117 Gobo 1 shake, zvyšující se rychlost 118 až 127 Bílá 128 až 191 Efekt duhy se zvětšující se rychlostí 192 až 255 Otočená duha se zvyšující se rychlostí 14 Dimmer až 255 Stmívač pro hlavu 1 (0 až 100%) 15 Dimmer až 255 Stmívač pro hlavu 2 (0 až 100%) AUDIO PARTNER s.r.o.

13 20-CH, pokračování Kanál Funkce Hodnota Nastavení Shutter 1 (Hlava 1) Shutter 2 (Hlava 2) 18 Ovládací funkce 000 až 003 Světlo vypnuté 004 až 007 Světlo zapnuté 008 až 076 Clona se zvyšující se rychlostí 077 až 145 Pulzní stroboskop 146 až 215 Náhodný stroboskop 216 až 255 Světlo zapnuté 000 až 003 Světlo vypnuté 004 až 007 Světlo zapnuté 008 až 076 Clona se zvyšující se rychlostí 077 až 145 Pulzní stroboskop 146 až 215 Náhodný stroboskop 216 až 255 Světlo zapnuté 000 až 009 Žádná funkce 010 až 014 Blackout panorámování/natočení 015 až 019 Barevný blackout 020 až 024 Gobo blackout 025 až 029 Panorámování/natočení/barevný blackout 030 až 034 Panorámování/natočení/gobo blackout 035 až 039 Barevný/gobo blackout 040 až 044 Panorámování/natočení/barevný blackout 045 až 049 Žádná funkce 050 až 054 Nastavení prvních dvou hlav 055 až 059 Nastavení dalších dvou hlav 060 až 064 Zrušení čtyř hlav 065 až 069 Žádná funkce 070 až 074 Reset 075 až 079 Žádná funkce 080 až 084 Otočené panormánování/natočení pro obě hlavy 085 až 089 Otočené panorámování hlavy až 094 Otočené panorámování hlavy až 099 Obrácené natočení hlavy až 104 Obrácené natočení hlavy až 109 Zrušení obráceného panorámování hlavy až 114 Zrušení obráceného panorámování hlavy až 119 Zrušení obráceného natočení hlavy až 124 Zrušení obráceného natočení hlavy až 129 Zrušení obráceného panorámování/natočení obou hlav 130 až 135 Žádná funkce 136 až 175 Color chase 1 se zvyšující se rychlostí 176 až 215 Color chase 2 se zvyšující se rychlostí 216 až 255 Color chase 3 se zvyšující se rychlostí AUDIO PARTNER s.r.o.

14 20-CH, pokračování Kanál Funkce Hodnota Nastavení 000 až 007 Žádná funkce 008 až 022 Pohybové makro až 037 Pohybové makro až 052 Pohybové makro až 067 Pohybové makro až 082 Pohybové makro až 097 Pohybové makro až 112 Pohybové makro až 127 Pohybové makro 8 19 Pohybová makra 128 až 142 Pohybové makro až 157 Pohybové makro až 172 Pohybové makro až 187 Pohybové makro až 202 Pohybové makro až 217 Pohybové makro až 232 Pohybové makro až 247 Pohybové makro až 255 Program aktivace zvukem 20 Rychlost pohybového makra 000 až 255 Od rychlé po pomalou AUDIO PARTNER s.r.o.

15 17-CH Kanál Funkce Hodnota Nastavení 1 Pan až 255 Panorámování hlavy 1 od 0 do Fine Pan až 255 Přesné panorámování hlavy 1 3 Tilt až 255 Natočení od 0 do 270 hlavy 1 4 Fine Tilt až 255 Přesné natočení hlavy 1 5 Pan až 255 Panorámování hlavy 2 od 0 do Fine Pan až 255 Přesné panorámování hlavy 1 7 Tilt až 255 Natočení od 0 do 270 hlavy 2 8 Fine Tilt až 255 Přesné natočení hlavy 2 9 Speed 000 až 255 Rychlost panorámová a natáčení (od rychlé po pomalou) 10 Color Wheel (Obě hlavy) 000 až 015 Bílá 016 až 031 Oranžová 032 až 047 Světle modrá 048 až 063 Červená 064 až 079 Zelená 080 až 095 Růžová 096 až 111 Žlutá 112 až 127 Modrá 128 až 191 Efekt duhy se zvětšující se rychlostí 192 až 255 Otočená duha se zvyšující se rychlostí 12 Gobo Wheel (Obě hlavy) 064 až 069 Gobo 9 shake, zvyšující se rychlost 070 až 075 Gobo 8 shake, zvyšující se rychlost 076 až 081 Gobo 7 shake, zvyšující se rychlost 082 až 087 Gobo 6 shake, zvyšující se rychlost 088 až 093 Gobo 5 shake, zvyšující se rychlost 094 až 099 Gobo 4 shake, zvyšující se rychlost 100 až 105 Gobo 3 shake, zvyšující se rychlost 106 až 111 Gobo 2 shake, zvyšující se rychlost 112 až 117 Gobo 1 shake, zvyšující se rychlost 118 až 127 Bílá 128 až 191 Efekt duhy se zvětšující se rychlostí 192 až 255 Otočená duha se zvyšující se rychlostí 12 Dimmer až 255 Stmívač hlavy 1 (0 až 100%) 13 Dimmer až 255 Stmívač hlavy 2 (0 až 100%) AUDIO PARTNER s.r.o.

16 17CH, pokračování KanálFunkce Hodnota Nastavení 14 Shutter (Obě hlavy) 15 Ovládací funkce 000 až 003 Světlo vypnuté 004 až 007 Světlo zapnuté 008 až 076 Clona se zvyšující se rychlostí 077 až 145 Pulzní stroboskop 146 až 215 Náhodný stroboskop 216 až 255 Světlo zapnuté 000 až 009 Žádná funkce 010 až 014 Blackout panorámování/natočení 015 až 019 Barevný blackout 020 až 024 Gobo blackout 025 až 029 Panorámování/natočení/barevný blackout 030 až 034 Panorámování/natočení/gobo blackout 035 až 039 Barevný/gobo blackout 040 až 044 Panorámování/natočení/barevný blackout 045 až 049 Žádná funkce 050 až 054 Nastavení prvních dvou hlav 055 až 059 Nastavení dalších dvou hlav 060 až 064 Zrušení čtyř hlav 065 až 069 Žádná funkce 070 až 074 Reset 075 až 079 Žádná funkce 080 až 084 Otočené panormánování/natočení pro obě hlavy 085 až 089 Otočené panorámování hlavy až 094 Otočené panorámování hlavy až 099 Obrácené natočení hlavy až 104 Obrácené natočení hlavy až 109 Zrušení obráceného panorámování hlavy až 114 Zrušení obráceného panorámování hlavy až 119 Zrušení obráceného natočení hlavy až 124 Zrušení obráceného natočení hlavy až 129 Zrušení obráceného panorámování/natočení obou hlav 130 až 135 Žádná funkce 136 až 175 Color chase 1 se zvyšující se rychlostí 176 až 215 Color chase 2 se zvyšující se rychlostí 216 až 255 Color chase 3 se zvyšující se rychlostí AUDIO PARTNER s.r.o.

17 17-CH, pokračování Kanál Funkce Hodnota Nastavení 000 až 007 Žádná funkce 008 až 022 Pohybové makro až 037 Pohybové makro až 052 Pohybové makro až 067 Pohybové makro až 082 Pohybové makro až 097 Pohybové makro až 112 Pohybové makro 7 16 Pohybová makra 113 až 127 Pohybové makro až 142 Pohybové makro až 157 Pohybové makro až 172 Pohybové makro až 187 Pohybové makro až 202 Pohybové makro až 217 Pohybové makro až 232 Pohybové makro až 247 Pohybové makro až 255 Program aktivace zvukem 17 Rychlost pohybového makra 000 až 255 Od rychlé po pomalou AUDIO PARTNER s.r.o.

18 10-CH Kanál Funkce Hodnota Nastavení 1 Pan 000 až 255 Panorámování pro obě hlavy (od 0 do 360 ) 2 Tilt 000 až 255 Natočení pro obě hlavy (od 0 do 270 ) 3 Color Wheel (Obě hlavy) 000 až 015 Bílá 016 až 031 Oranžová 032 až 047 Světle modrá 048 až 063 Červená 064 až 079 Zelená 080 až 095 Růžová 096 až 111 Žlutá 112 až 127 Modrá 128 až 191 Efekt duhy se zvětšující se rychlostí 192 až 255 Otočená duha se zvyšující se rychlostí 4 Gobo Wheel (Obě hlavy) 064 až 069 Gobo 9 shake, zvyšující se rychlost 070 až 075 Gobo 8 shake, zvyšující se rychlost 076 až 081 Gobo 7 shake, zvyšující se rychlost 082 až 087 Gobo 6 shake, zvyšující se rychlost 088 až 093 Gobo 5 shake, zvyšující se rychlost 094 až 099 Gobo 4 shake, zvyšující se rychlost 100 až 105 Gobo 3 shake, zvyšující se rychlost 106 až 111 Gobo 2 shake, zvyšující se rychlost 112 až 117 Gobo 1 shake, zvyšující se rychlost 118 až 127 Bílá 128 až 191 Efekt duhy se zvětšující se rychlostí 192 až 255 Otočená duha se zvyšující se rychlostí 5 Dimmer až 255 Stmívač hlavy 1 (0 až 100%) 6 Dimmer až 255 Stmívač hlavy 2 (0 až 100%) 7 Shutter (Obě hlavy) 000 až 003 Světlo vypnuté 004 až 007 Světlo zapnuté 008 až 076 Clona se zvyšující se rychlostí 077 až 145 Pulzní stroboskop 146 až 215 Náhodný stroboskop 216 až 255 Světlo zapnuté AUDIO PARTNER s.r.o.

19 10-CH, pokračování Kanál Funkce Hodnota Nastavení 000 až 009Žádná funkce 010 až 014Blackout panorámování/natočení 015 až 019Barevný blackout 020 až 024Gobo blackout 025 až 029Panorámování/natočení/barevný blackout 030 až 034Panorámování/natočení/gobo blackout 035 až 039Barevný/gobo blackout 040 až 044Panorámování/natočení/barevný blackout 045 až 049Žádná funkce 050 až 054Nastavení prvních dvou hlav 055 až 059Nastavení dalších dvou hlav 060 až 064Zrušení čtyř hlav 065 až 069Žádná funkce 070 až 074Reset 8 Ovládací funkce075 až 079Žádná funkce 080 až 084Otočené panormánování/natočení pro obě hlavy 085 až 089Otočené panorámování hlavy až 094Otočené panorámování hlavy až 099Obrácené natočení hlavy až 104Obrácené natočení hlavy až 109Zrušení obráceného panorámování hlavy až 114 Zrušení obráceného panorámování hlavy až 119 Zrušení obráceného natočení hlavy až 124Zrušení obráceného natočení hlavy až 129Zrušení obráceného panorámování/natočení obou hlav 130 až 135Žádná funkce 136 až 175Color chase 1 se zvyšující se rychlostí 176 až 215Color chase 2 se zvyšující se rychlostí 216 až 255Color chase 3 se zvyšující se rychlostí AUDIO PARTNER s.r.o.

20 10-CH, pokračování Kanál Funkce Hodnota Nastavení 000 až 007 Žádná funkce 008 až 022 Pohybové makro až 037 Pohybové makro až 052 Pohybové makro až 067 Pohybové makro až 082 Pohybové makro až 097 Pohybové makro až 112 Pohybové makro 7 9 Pohybová makra 113 až 127 Pohybové makro až 142 Pohybové makro až 157 Pohybové makro až 172 Pohybové makro až 187 Pohybové makro až 202 Pohybové makro až 217 Pohybové makro až 232 Pohybové makro až 247 Pohybové makro až 255 Program aktivace zvukem 10 Rychlost pohybového makra 000 až 255 Od rychlé po pomalou AUDIO PARTNER s.r.o.

21 Konfigurace (samostatně stojící režim)# Nastavte přístroj pro samostatné fungování bez DMX ovladače. 1. Zapojte přístroj do elektrické sítě. 2. Zapněte přístroj. Přístroj pracující v samostatném nikdy nepropojujte DMX kabelem s ovladačem. Přístroj v samostatném režimu může vysílat DMX signály a mohlo by tak docházet k rušení. Režim aktivace zvukem# Režim, ve kterém přístroj reaguje na hudbu, spustíte následovně: 1. Tiskněte opakovaně <MENU>, dokud se na displeji nezobrazí Srun. 2. Stiskněte <ENTER>. Citlivost Citlivost mikrofonu pro reakci na zvuk nastavte následovně: 1. Tiskněte opakovaně <MENU>, dokud se na displeji nezobrazí S-01 až S Pomocí <UP> a <DOWN> vyberte požadovanou citlivost. 3. Stiskněte <ENTER>. Přístroj reaguje pouze na nízké frekvence v hudbě (basy a bicí). Automatický režim# Automatický režim spustíte následovně: 1. Tiskněte opakovaně <MENU>, dokud se na displeji nezobrazí A-01 až A Pomocí <UP> a <DOWN> vyberte požadovaný automatický program. 3. Stiskněte <ENTER> AUDIO PARTNER s.r.o.

22 Panorámování (Pan)# Pokud chcete spustit běžné nebo obrácené panorámování, postupujte takto: 1. Tiskněte opakovaně <MENU>, dokud se na displeji nezobrazí nápis PA1 (běžné panorámování) nebo rpa1 (obrácené panorámování). 2. Stiskem <UP> nebo <DOWN> vyberte požadované panorámování. 3. Stiskněte <ENTER>. Hlava 2:# Postupujte podle bodů 1 až 3 s nápisy na displeji PA2 nebo rpa2. Natáčení (Tilt)# Pokud chcete spustit běžné nebo obrácené natáčení, postupujte takto: 1. Tiskněte opakovaně <MENU>, dokud se na displeji nezobrazí nápis ti1 (běžné natáčení) nebo rti1 (obrácené natáčení). 2. Stiskem <UP> nebo <DOWN> vyberte požadované natáčení. 3. Stiskněte <ENTER>. Hlava 2:# Postupujte podle bodů 1 až 3 s nápisy na displeji ti2 nebo rti2. Panoráma/natáčení v omezeném úhlu# V tomto režimu je možné nastavit úhly pro panorámování a natáčení obrazu podle vašich představ. Pokud chcete nastavit úhel pro panorámování, postupujte takto: 1. Tiskněte opakovaně <MENU>, dokud se na displeji nezobrazí nápis PA36 (0 až 360 ) nebo PA18 (0 až 180 ). 2. Stiskem <UP> nebo <DOWN> vyberte požadovaný úhel. 3. Stiskněte <ENTER>. Pokud chcete nastavit úhel pro natáčení, postupujte takto: 1. Tiskněte opakovaně <MENU>, dokud se na displeji nezobrazí nápis ti27 (0 až 270 ), ti18 (0 až 180 ) nebo ti9 (0 až 90 ). 2. Stiskem <UP> nebo <DOWN> vyberte požadovaný úhel. 3. Stiskněte <ENTER>. Orientace displeje# Podsvícení displeje lze přehodit, v některých situacích budou nápisy čitelnější. Nastavení úhlu displeje provedete takto: 1. Tiskněte opakovaně <MENU>, dokud se na displeji nezobrazí nápis dis (běžné podsvícení) nebo rdis (otočené podsvícení). 2. Stiskem <UP> nebo <DOWN> vyberte požadovaný režim. 3. Stiskněte <ENTER>. Zobrazení teploty LED Pokud chcete na displeji zobrazit teplotu hlavy 1 nebo 2 postupujte takto: 1. Tiskněte opakovaně <MENU>, dokud se na displeji nezobrazí nápis t- -1 (teplota hlavy 1) nebo t- -2 (taplota hlavy 2). 2. Stiskněte <ENTER>. Resetování softwaru# Resetování softwaru v zařízení provedete takto: 1. Tiskněte <MENU> dokud se na displeji nezobrazí nápis rest. 2. Stiskněte <ENTER>. Načtení továrního nastavení# Načtení továrního nastavení provedete takto: 1. Tiskněte <MENU> dokud se na displeji nezobrazí nápis LoAd. 2. Stiskněte <ENTER> AUDIO PARTNER s.r.o.

23 Automatické Master programy Zabudované automatické master programy ovládají funkce dvou zařízení Intimidator Spot Duo propojených skrze DMX. Přístroj nastavený jako master (pán) ovládá funkce druhého přístroje nastaveného jako slave (otrok). Tento režim nastavíte následujícím postupem: 4hlavý Master Program V tomto programu pracují všechny čtyři hlavy ze dvou propojených zařízení stejně. Hlavní jednotku (master) nastavte na program M- -4 a podřízenou jednotku na Son1 nebo Son2. Postupujte následovně: Hlavní jednotka:# 1. Tiskněte <MENU> dokud se na displeji nezobrazí nápis M- -2 nebo M Pomocí <UP> a <DOWN> vyberte možnost M- -4, pokud už není vybrána. 3. Stiskněte <ENTER>. Podřízená jednotka:# 1. Tiskněte <MENU> dokud se na displeji nezobrazí nápis Son1 nebo Son2. 2. Pomocí <UP> a <DOWN> vyberte možnost Son1 nebo Son2. - Možnost Son1 nabízí stoprocentní synchronizaci hlav. - Možnost Son2 nabízí opožděné spouštění všech hlav v jendom směru. 3. Stiskněte <ENTER>. # - Nejprve nastavte podřízené jednotky, pak je teprve propojte s tou hlavní.# # - K zařízením naprogramovaným v režimu Master/Slave nikdy nepřipojujte DMX# # ovladač, mohlo by dojít k rušení signálu.# # - K hlavní jednotce nepřipojujte víc jak 31 podřízených jednotek.# 2hlavý Master Program V tomto programu hlavní Intimidator Spot Duo ovládá akce druhého zařízení Intimidator Spot Duo. Hlavní jednotka (master) nastavte na program M- -2 a podřízenou jednotku na Son1 nebo Son2. Postupujte následovně: Hlavní jednotka:# 1. Tiskněte <MENU> dokud se na displeji nezobrazí nápis M- -2 nebo M Pomocí <UP> a <DOWN> vyberte možnost M- -2, pokud už není vybrána. 3. Stiskněte <ENTER>. Podřízená jednotka:# 1. Tiskněte <MENU> dokud se na displeji nezobrazí nápis Son1 nebo Son2. 2. Pomocí <UP> a <DOWN> vyberte možnost Son1 nebo Son2. - Možnost Son1 nabízí stoprocentní synchronizaci hlav. - Možnost Son2 nabízí stejné akce obou zařízení, ale akce podřízené jednotky probíhají v opačném směru než akce hlavní jednotky. 3. Stiskněte <ENTER>. # - Nejprve nastavte podřízené jednotky, pak je teprve propojte s tou hlavní.# # - K zařízením naprogramovaným v režimu Master/Slave nikdy nepřipojujte DMX# # ovladač, mohlo by dojít k rušení signálu.# # - K hlavní jednotce nepřipojujte víc jak 31 podřízených jednotek AUDIO PARTNER s.r.o.

24 5. TECHNICKÉ INFORMACE# Údržba přístroje# Prach může ovlivnit prostupnost světla a způsobovat přehřívání. Abyste zabránili těmto jevlm, čistěte přístroj alespoň dvakrát měsíčně. Pokud jej používáte častěji a v horších podmínkách, měla by být údržba častější. Přístroj čistěte následujícím postupem: - Vypojte přístroj z elektrické sítě. - Počkejte, až přístroj vychladně. - Usazený prach odstraňte vysavačem nebo štětcem. - Optiku a skleněné povrchy vyčistěte hadrem a slabou koncentrací čisticího prostředku neobsahujícího amoniak. Optiku a průhledné povrchy po očištění vždy otřete dosucha. Neroztáčejte vysavačem zabudovaný větrák, mohlo by dojít k jeho poškození AUDIO PARTNER s.r.o.

25 6. TECHNICKÉ SPECIFIKACE# Rozměry Délka Výška Šířka Hmotnost a hmotnost 540 mm 187 mm 365 mm 8,4 kg Napájení Druh napájení Škála Nastavení napětí Přepínací (vestavěné) 100 až 240 V, 50/60 Hz Automatické Parametr 120 V, 60 Hz 240 V, 50 Hz Příkon 98 W 104 W Provozní účinnost 0,8 A 0,4 A Propojitelných jednotek 8 A (9 jednotek) 8 A (17 jednotek) Pojistka F 3 A, 250 V F 3 A, 250 V Napájecí zdířky USA/zbytek světa Velká Británie, Evropa Vstupní napájecí zdířka IEC IEC Výstupní napájecí zdířka Edison IEC Napájecí kabel Edison (US) Místní kabel Světelný zdroj Typ Proud Životnost (v jedné hlavě) LED 10 W hodin Optika Barva Počet Proud Bílá 1 2,8 A Parametr (v jedné hlavě) Svítivost na 2 m lux Úhel paprsku Stroboskop 6 0 až 17 Hz Škála panorámy a natočení , , 180, 90 Panoráma Teplota Maximální externí teplota Chladicí systém 40 C Běžný Natočení DMX Zdířky Typ konektoru Rozpětí kanálů 3pinový konektor Zdířka 8, AUDIO PARTNER s.r.o.

2013 AUDIO PARTNER s.r.o. Uživatelský manuál

2013 AUDIO PARTNER s.r.o. Uživatelský manuál 2013 AUDIO PARTNER s.r.o. Uživatelský manuál 1. NEŽ ZAČNETE Obsah balení: # # # - Intimidator Spot LED 150# - napájecí kabel # # # - 2 ks držáků## # # - záruční list # # # - 2 ks šroubů## # # - uživatelský

Více

!!!! Uživatelský manuál

!!!! Uživatelský manuál Uživatelský manuál 2013 AUDIO PARTNER s.r.o. Obsah balení: - Obey 6 - záruční kartička - napájecí kabel - uživatelský manuál Instrukce k rozbalování Opatrně vybalte zařízení a zkontrolujte, zdali jsou

Více

!!!!!!!! Uživatelský manuál

!!!!!!!! Uživatelský manuál !!!!!!!! Uživatelský manuál 2013 AUDIO PARTNER s.r.o. 1. NEŽ ZAČNETE Obsah balení:!!! - Radius 2.0!!!! - napájecí kabel!!! - záruční list!!!! - uživatelský manuál Instrukce k rozbalování Opatrně vybalte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX. Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno. SK151232 BeamZ LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX 1 / 7

NÁVOD K POUŽITÍ. LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX. Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno. SK151232 BeamZ LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX 1 / 7 NÁVOD K POUŽITÍ LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno SK151232 BeamZ LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX 1 / 7 Návod k obsluze VAROVÁNÍ! Chraňte přístroj před vodou

Více

Fademaster 16. Objednací číslo 50406

Fademaster 16. Objednací číslo 50406 Fademaster 16 Objednací číslo 50406 Gratulujeme! Koupili jste si skvělý a inovativní výrobek značky Showtec. Showtec Fademaster 16rozvášní každou akci. Ať chcete jednoduchou akci stylu "plug&play" nebo

Více

Přehled LX5 TM UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Přehled LX5 TM UŽIVATELSKÝ MANUÁL LX5 TM Přehled Použití se stmívačem Použití venku Aktivace zvukem DMX512 Master/Slave Přepínač 150/230V Vyměnitelná pojistka Servis uživatelem Pracovní cyklus UŽIVATELSKÝ MANUÁL Chauvet, 3000 N 29th Ct,

Více

XT series DMX Control 24 Pro. Návod k použití

XT series DMX Control 24 Pro. Návod k použití XT series DMX Control 24 Pro Návod k použití Obsah 1. Bezpečnost..2 1.1 Bezpečnostní pokyny.2 1.2 Provozní předpisy... 2 2. Úvod 3 2.1 Představení přístroje... 3 3. Nastavení.. 3 3.1 Ovládání zvukovým

Více

Hip-Hop můžete ovládat pomocí osvětlovacího pultu či vhodného kontroléru pro světla, který připojíte pomocí DMX (XLR) kabelu.

Hip-Hop můžete ovládat pomocí osvětlovacího pultu či vhodného kontroléru pro světla, který připojíte pomocí DMX (XLR) kabelu. ROBE HIP-HOP STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE OVLÁDÁNÍ 1. Ovládání pomocí osvětlovacího pultu (viz tabulka DMX na následujících dvou stranách) Hip-Hop můžete ovládat pomocí osvětlovacího pultu či vhodného kontroléru

Více

Uživatelská příručka 1/13. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu

Uživatelská příručka 1/13. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu Uživatelská příručka 1/13 A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu Obsah ÚVOD... 3 OBECNÉ POKYNY... 3 VLASTNOSTI... 3 INSTALACE... 3 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...

Více

BOTEX SD-10 DMX REKORDÉR

BOTEX SD-10 DMX REKORDÉR BOTEX SD-10 DMX REKORDÉR Návod k obsluze 1 Bezpečnost Toto zařízení není určeno pro venkovní použití. Jakékoliv vaše modifikace tohoto přístroje mohou vést ke ztrátě záruky. Servis svěřte pouze odborným

Více

Scan Operator 12 FX Světelný ovladač

Scan Operator 12 FX Světelný ovladač Scan Operator 12 FX Světelný ovladač Obsah 1. Popis ovládacích prvků...4 1.1 Čelní panel...4 1.2 Zadní panel...6 2. Ovládání...7 2.1 Spuštění režimu Program...7 2.2 Programování scén...7 2.2.1 Editace

Více

Řezací plotr PRIME SC Provozní manuál

Řezací plotr PRIME SC Provozní manuál Řezací plotr PRIME SC Provozní manuál Velice vám děkujeme za zakoupení řezacího plotru. Aby bylo užívání plotru, co nejefektivnější, tak si prosím důkladně přečtěte tento manuál. Pokud narazíte na nějaké

Více

DJ Spot 250. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Ve vašem vlastním zájmu, prosím, přečtěte si tyto bezpečnostní pokyny před instalací a používáním této jednotky.

DJ Spot 250. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Ve vašem vlastním zájmu, prosím, přečtěte si tyto bezpečnostní pokyny před instalací a používáním této jednotky. DJ Spot 250 Gratulujeme Vám a děkujeme, že jste si zakoupili DJ Spot 250 od American DJ, jeden z nejlepších produktů na dnešním trhu.! Každý produkt byl před posláním testován a zkontrolován. Prosím, podívejte

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

Saturn Tri LED Návod k obsluze

Saturn Tri LED Návod k obsluze Saturn Tri LED Návod k obsluze Systémové menu ADDR Nastavení DMX adresy. 1. Zmáčkněte MENJ, tlačítka UP nebo DOWN mačkejte tak dlouho, dokud se neobjeví nápis ADDR a zmáčkněte 2. Zobrazí se blikající číslice

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE Model: YGP20 NÁVOD K POUŽITÍ

MOBILNÍ KLIMATIZACE Model: YGP20 NÁVOD K POUŽITÍ CZ MOBILNÍ KLIMATIZACE Model: YGP20 NÁVOD K POUŽITÍ CZ -1- Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Gobostar Green Star 400 mw

NÁVOD K POUŽITÍ. Gobostar Green Star 400 mw NÁVOD K POUŽITÍ Gobostar Green Star 400 mw Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno A3006210 elite Green Star Laser 400 mw, DMX 1 / 12 Návod k obsluze VAROVÁNÍ! Chraňte přístroj před vodou a vlhkostí

Více

Uživatelská příručka. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu 6/12

Uživatelská příručka. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu 6/12 Uživatelská příručka A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu 6/12 Obsah ÚVOD... 3 OBECNÉ POKYNY... 3 VLASTNOSTI... 3 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 4 SESTAVENÍ...

Více

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot.

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot. 24 hodinový časovač: umožňuje kompletně naprogramovat jednotku na celý den Vysoušení 4 rychlosti ventilátoru: nízká, střední, vysoká a automatická Funkce AUTO - v závislosti na teplotě v místnosti si jednotka

Více

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ 4-TRUBKOVÝ SYSTÉM ACW 200H, 300H, 400H, 600H, 800H, 1000H, 1200H ABV klima s.r.o., Bakovská 6A, 197 00 Praha 9 - Kbely

Více

Uživatelská příručka. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu 7/15

Uživatelská příručka. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu 7/15 Uživatelská příručka A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu 7/15 2013 ADJ Products, LLC všechna práva vyhrazena. Informace, specifikace, nákresy, obrázky a

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

Uživatelská příručka 10/13. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu

Uživatelská příručka 10/13. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu Uživatelská příručka 10/13 A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu 2013 ADJ Products, LLC všechna práva vyhrazena. Informace, specifikace, nákresy, obrázky

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLIMATIZACE Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA P/NO : 88A0468P www.lge.com Ventilační jednotka Uživatelská

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

Návod k obsluze. Před tím, než začnete výrobek používat, prostudujte si tento návod k obsluze.

Návod k obsluze. Před tím, než začnete výrobek používat, prostudujte si tento návod k obsluze. Návod k obsluze Popis Děkujeme za zakoupení výrobku Uni Pak II, hybridního spínače/stmívače. Zařízení je vybaveno následujícími funkcemi: 1 kanálový pack se dvěma Edison paticemi. Nastavitelný režim stmívač/spínač

Více

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Návod k obsluze ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Čtěte prosím tento návod pozorně a uchovejte jej pro další použití. Umístění Dbejte na to, aby byl přístroj zapojen do správného zdroje

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Mezní hodnoty měření... 3 2. Bezpečnostní informace... 3 3. Funkce... 5 4. Popis měřícího přístroje... 6 5. Specifikace... 7 6. Měření

Více

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ TIMER POWER SLEEP TEMP HIGH MED LOW COOL MODE DRY NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ model KWF1-09CRN1 ERP KWF1-12CRN1ERP UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ OBSAH BEZPEČNOSTÍ INFORMACE... 1 POPIS ČÁSTÍ...

Více

UT20B. Návod k obsluze

UT20B. Návod k obsluze UT20B Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ

studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme vám, že jste si vybrali toto profesionální zábleskové světlo. Série WalimexPRO byla navržena tak, aby splňovala dnešní potřeby požadované

Více

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5 Návod k používání radiostanice Motorola TLKR T5 OBSAH Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií...2 Vlastnosti...2 Ovládání a funkce...3 Displej...4 Obsah balení...5

Více

4-425-118-01 (1) Dálkový ovladač. Návod k obsluze RMT-DSLR2. 2012 Sony Corporation

4-425-118-01 (1) Dálkový ovladač. Návod k obsluze RMT-DSLR2. 2012 Sony Corporation 4-425-118-01 (1) Dálkový ovladač Návod k obsluze RMT-DSLR2 2012 Sony Corporation Před použitím tohoto produktu si prosím pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější použití. VAROVÁNÍ Abyste

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD Návod k použití model: 58271 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží

Více

ELAR EX TRIPAR POKYNY PRO UŽIVATELE

ELAR EX TRIPAR POKYNY PRO UŽIVATELE ELAR EX TRIPAR POKYNY PRO UŽIVATELE Elation Architectural Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.elationlighting.eu 5/10 Obsah OBECNÉ INFORMACE... 3 OBECNÉ POKYNY... 3 VLASTNOSTI... 3 BEZPEČNOSTNÍ

Více

CT390 RDS RADIOBUDÍK S INDIKACÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ TEPLOTY HODINY S BUDÍKOM, RDS RÁDIOM A ZOBRAZENÍM VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ TEPLOTY

CT390 RDS RADIOBUDÍK S INDIKACÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ TEPLOTY HODINY S BUDÍKOM, RDS RÁDIOM A ZOBRAZENÍM VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ TEPLOTY CZ RDS RADIOBUDÍK S INDIKACÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ TEPLOTY SK HODINY S BUDÍKOM, RDS RÁDIOM A ZOBRAZENÍM VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ TEPLOTY BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ A INSTALACE Pečlivě

Více

Braun DigiFrame 1160 Návod k použití

Braun DigiFrame 1160 Návod k použití Braun DigiFrame 1160 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

Cesky. Instalace přístroje Parrot Mki9200

Cesky. Instalace přístroje Parrot Mki9200 V tomto zjednodušeném návodu k použití přístroje Parrot Mki9200 najdete základní instrukce, které vám umožní snadnou obsluhu tohoto zařízení. Obsah Instalace přístroje Parrot Mki9200... 31 První použití...

Více

VC613-3 SMART SAFE CAM

VC613-3 SMART SAFE CAM VC613-3 SMART SAFE CAM POPIS SMART SAFE CAM je unikátní bezpečnostní systém který Vám přináší spoustu výhod. Pokud zabudovaný PIR senzor zaznamená pohyb, zaktivuje světlo a záběry kamery jsou tak kvalitnější.

Více

Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S

Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S Tento návod k obsluze je určen k tomu, aby bezpečné a správné manipulace a provoz chladicího ventilátoru. Přečtěte si prosím tento návod k obsluze před použitím zařízení.

Více

Uživatelská příručka. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu 2/12

Uživatelská příručka. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu 2/12 Uživatelská příručka A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu 2/12 Obsah OBECNÉ INFORMACE... 3 OBECNÉ POKYNY... 3 VLASTNOSTI... 3 DMX... 3 OVLÁDÁNÍ A FUNKCE...

Více

Uživatelská příručka 3/14. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu

Uživatelská příručka 3/14. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu Uživatelská příručka 3/14 A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu Obsah ÚVOD... 4 OBECNÉ POKYNY... 4 VLASTNOSTI... 4 BEZPEČNOSTÍ OPATŘENÍ PŘI MANIPULACI...

Více

CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA

CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA Děkujeme Vám, že jste si zakoupili CONNECT IT palubní HD kameru do auta. Ke správné manipulaci s tímto zařízením Vám doporučujeme si pozorně přečíst následující

Více

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Důležité upozornění! Přečtěte si důkladně tyto informace, abyste mohli používat telefon správným a bezpečným způsobem: mobilní telefon EVOLVE Gladiator RG300 získal

Více

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ TM NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UTY-LNH UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ FUJITSU GENERAL LIMITED OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... POPIS ČÁSTÍ... ZAHÁJENÍ ČINNOSTI... ČINNOST...

Více

Uživatelská příručka. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu 5/13

Uživatelská příručka. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu 5/13 Uživatelská příručka A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu 5/13 2013 ADJ Products, LLC všechna práva vyhrazena. Informace, specifikace, nákresy, obrázky a

Více

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY OBSAH BALENÍ PŘÍDAVNÉ KAMERY POPIS RODIČOVSKÉ JEDNOTKY (MONITORU) POPIS DĚTSKÉ JEDNOTKY (KAMERY) UVEDENÍ DO PROVOZU VOLBY MENU PÁROVÁNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TECHNICKÁ

Více

32 AX3006/1 MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM NÁVOD K OBSLUZE

32 AX3006/1 MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM NÁVOD K OBSLUZE 32 AX3006/1 MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM NÁVOD K OBSLUZE Obsah Klimatizační zařízení... - 2 - Popis zařízení... - 4 - Příslušenství... - 5 - Ovládací panel... - 6 - Provozní pokyny...

Více

DVR27 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka)

DVR27 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) DVR27 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) Obsah Uživatelská příručka Obsah balení...2 1. Popis tlačítek dálkového ovladače...2 2. Popis tlačítek řídící jednotky...3 3. Návod k instalaci...4

Více

Pokyny pro uživatele 10/10. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu

Pokyny pro uživatele 10/10. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu Pokyny pro uživatele 10/10 A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu Obsah ÚVOD... 3 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 3 PROVOZ... 4 FOTOMETRICKÝ GRAF... 4 VÝMĚNA GOBO...

Více

Braun DigiFrame 7001. Návod k použití

Braun DigiFrame 7001. Návod k použití Braun DigiFrame 7001 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

Uživatelská příručka 10/13. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu

Uživatelská příručka 10/13. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu Uživatelská příručka 10/13 A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu Obsah ÚVOD... 4 OBECNÉ POKYNY... 4 VLASTNOSTI A FUNKCE... 4 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 4 SESTAVENÍ...

Více

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů Děkujeme Vám, že jste si zakoupili naši dětskou chůvičku VBC-23. Vámi koupený přístroj byl vyroben a otestován za nejpřísnějších kontrol kvality, abychom vy i my měli jistotu, že každý kus opouští továrnu

Více

TE-218 TG-218 TW-218. Electronic Publishers EURO INTERPRETER. Návod k použití

TE-218 TG-218 TW-218. Electronic Publishers EURO INTERPRETER. Návod k použití 24 Electronic Publishers TE-218 TG-218 TW-218 EURO INTERPRETER Návod k použití 1 Licenční smlouva NEŽ ZAČNETE VÝROBEK POUŽÍVAT, PŘEČTĚTE SI TUTO LICENČNÍ SMLOUVU. POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU ZNAMENÁ, ŽE JSTE AKCEPTOVALI

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL SUPERSTROBE 2700

UŽIVATELSKÝ MANUÁL SUPERSTROBE 2700 UŽIVATELSKÝ MANUÁL SUPERSTROBE 2700 1 OBSAH ÚVOD... 3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 PROVOZNÍ PODMÍNKY... 5 POPIS PŘÍSTROJE... 5 INSTALACE A ZAPOJENÍ... 6 ČIŠŤĚNÍ A ÚDRŽBA... 7 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 8

Více

Špionážní tužka s HD kamerou Manual. (typ - propiska)

Špionážní tužka s HD kamerou Manual. (typ - propiska) Špionážní tužka s HD kamerou Manual (typ - propiska) Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu PŘEČTĚTE SI LASKAVĚ TENTO NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Více

Bezdrátová stereofonní sluchátka

Bezdrátová stereofonní sluchátka 2-684-424-11(1) Bezdrátová stereofonní sluchátka Návod k obsluze MDR-RF800RK 2007 Sony Corporation 2-698-420-01(1) Krytka antény Poznámka Při zvedání nedržte vysílač za anténu. Krytka antény se může uvolnit.

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

Zde začněte. Důležité upozornění! Používáte již přístroj typu Palm OS? Podle tohoto návodu:

Zde začněte. Důležité upozornění! Používáte již přístroj typu Palm OS? Podle tohoto návodu: Nejdříve čtěte Zde začněte Podle tohoto návodu: Nabijte a nastavte svůj přístroj. Nainstalujte software Palm Desktop a další aplikace. Synchronizujte svůj přístroj s Vaším počítačem. Důležité upozornění!

Více

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Všeobecné informace Jedná se o 3 5/6 číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický otočný

Více

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD 1 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili video záznamník Defender Car vision 5015 FullHD! Než začnete zařízení používat, pozorně si přečtěte

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

Upozornění ohledně bezpečného používání a údržby zařízení.

Upozornění ohledně bezpečného používání a údržby zařízení. Popis Digitální TV sluchátka Geemarc jsou zesilovacím systémem speciálně vyvinutým a určeným pro osoby s poruchou sluchu. Můžete je používat se všemi druhy audio systémů včetně napojení na televizi. S

Více

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065 Návod k použití RADIÁTOR MICA R-065 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Uživatelská příručka. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu 7/14

Uživatelská příručka. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu 7/14 Uživatelská příručka A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu 7/14 2013 ADJ Products, LLC všechna práva vyhrazena. Informace, specifikace, nákresy, obrázky a

Více

Digitální multimetr EM3082

Digitální multimetr EM3082 Digitální multimetr EM3082 Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na baterie a pojistky. Záruka se také nevztahuje na situace,

Více

Návod Sonair. přívodní ventilátor se zvýšeným útlumem hluku a účinnou filtrací

Návod Sonair. přívodní ventilátor se zvýšeným útlumem hluku a účinnou filtrací 1 Návod Sonair přívodní ventilátor se zvýšeným útlumem hluku a účinnou filtrací 2 Přívodní ventilátor Sonair USCHOVEJTE POBLÍŽ PŘÍSTROJE Použití tohoto přístroje není dovoleno osobám, jako například dětem,

Více

RGB ovladač s dálkovým ovladačem

RGB ovladač s dálkovým ovladačem RGB ovladač s dálkovým ovladačem 1. Úvod Pro všechny občany Evropské unie. Důležité informace o životním prostředí. Tento symbol na výrobku nebo balení značí, že vyhozením výrobku do odpadu můžete poškodit

Více

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií Upozornění Před zahájením používání tohoto produktu si pečlivě pročtěte pokyny

Více

Pokyny pro uživatele 6/11. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu

Pokyny pro uživatele 6/11. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu Pokyny pro uživatele 6/11 A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu Obsah ÚVOD... 3 OBECNÉ POKYNY... 3 VLASTNOSTI... 3 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 4 DMX NASTAVENÍ...

Více

Hodinky s kamerou a IR

Hodinky s kamerou a IR Hodinky s kamerou a IR Návod k použití Hlavní výhody přístroje: Kvalitní zpracování Automatické otáčení obrazu dle polohy IR mód www.spyobchod.cz stránka 1 1. Ovládací tlačítka na hodinkách B A D C E F

Více

UT50D. Návod k obsluze

UT50D. Návod k obsluze UT50D Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu.

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu. Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní informace... 3 Symboly... 4 Funkce měřicího přístroje... 5 Specifikace... 6 Obecná specifikace... 7 Příslušenství... 7 Popis měřiče izolačního odporu... 8 LCD Displej... 9

Více

Výkonový zesilovač KS-AX4700 KS-AX4500 NÁVOD K POUŽITÍ

Výkonový zesilovač KS-AX4700 KS-AX4500 NÁVOD K POUŽITÍ Výkonový zesilovač NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických

Více

Masážní křeslo SL-B06 a SL-B06-1 Návod k použití

Masážní křeslo SL-B06 a SL-B06-1 Návod k použití Návod k použití Návod uschovejte. Důležitá bezpečnostní upozornění Nepoužívejte přístroj pokud nemáte vyhovující zdroj napětí. Zabraňte styku ovladače s vodou, může dojít k nesprávné funkčnosti. Do žádného

Více

ipod Hi-Fi Uživatelská příručka

ipod Hi-Fi Uživatelská příručka ipod Hi-Fi Uživatelská příručka Obsah 3 Kapitola 1: Začínáme 4 ipod Hi-Fi čelní pohled 5 ipod Hi-Fi zadní pohled 6 Kapitola 2: Zapojení ipod Hi-Fi 6 Krok 1: Připojení ipod Hi-Fi k síti něbo vložení baterií

Více

3. Přijímá GPSBIKE signál uvnitř budovy? - GPS signál bývá rušen kovy a zdmi, z tohoto důvodu nedoporučujeme používání GPSBIKE uvnitř budovy.

3. Přijímá GPSBIKE signál uvnitř budovy? - GPS signál bývá rušen kovy a zdmi, z tohoto důvodu nedoporučujeme používání GPSBIKE uvnitř budovy. NÁVOD K POUŽITÍ 1. UPOZORNĚNÍ 1.1 Informace Před používáním si přečtěte následující informace. 1.2 Bezpečnostní informace 1. Během řízení vždy sledujte silniční provoz. 2. Během jízdy neměňte nastavení

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

P10 VÝKONOVÝ ZESILOVAČ MANUÁL

P10 VÝKONOVÝ ZESILOVAČ MANUÁL P10 VÝKONOVÝ ZESILOVAČ MANUÁL 1 Gratulujeme k rozhodnutí stát se hrdým majitelem integrovaného zesilovače Plinius P10. Tento manuál Vám pomůže lépe porozumět ovládání Vašeho zesilovače a poskytne Vám veškeré

Více

KVT-522DVD KVT-522DVDY

KVT-522DVD KVT-522DVDY MONITOR S DVD PŘIJÍMAČEM KVT-522DVD KVT-522DVDY KVT-50DVDRY INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA Czech/00 (KEE) Postup instalace/příslušenství 1. Aby nedošlo ke zkratu, vyjměte klíč ze zapalování a z baterie odpojte svorku

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S TEPELNÝM ČERPADLEM A5CC 10 CR, A5CC 15 CR, A5CC 20 CR A5CC 25 CR, A5CC 28 CR, A5CC CR, A5CC 50 CR, A5CC 60 CR ABV klima s.r.o., Bakovská

Více

BAZÉNOVÝ OHŘÍVAČ VODY

BAZÉNOVÝ OHŘÍVAČ VODY BAZÉNOVÝ OHŘÍVAČ VODY CZ návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení produktu. Prosím přečtěte si pečlivě následující návod k použití a řiďte se jeho pokyny. Návod uschovejte pro pozdější použití. CZ 1 VAROVÁNÍ:

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. řada AOE. Vzduchová topná jednotka s elektrickým ohřívačem

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. řada AOE. Vzduchová topná jednotka s elektrickým ohřívačem UŽIVATELSKÝ MANUÁL řada AOE Vzduchová topná jednotka s elektrickým ohřívačem 2 OBSAH Bezpečnostní požadavky 3 Úvod 5 Použití 5 Obsah balení 5 Označení přístroje 5 Základní technické parametry 5 Konstrukce

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Clock Radio Register your product and get support at www.philips.com/welcome Руководство пользователя Příručka pro uživatele Príručka užívateľa Felhasználói kézikönyv AJ3231 & % # ^ @! 0 4 9 7 8 $ 6 3

Více

POKYNY PRO UŽIVATELE. Rev. 12/08. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu

POKYNY PRO UŽIVATELE. Rev. 12/08. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu POKYNY PRO UŽIVATELE Rev. 12/08 A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu Obsah OBECNÉ INFORMACE... 3 OBECNÉ POKYNY... 3 VLASTNOSTI... 3 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...

Více

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57 NÁVOD K OBSLUZE Verze 01/03 Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR Obj. č.: 59 01 57 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze.

Více

BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE

BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. POPIS DÍLŮ Počet Název dílu

Více

Solární regulátor nabíjení Uživatelský manuál

Solární regulátor nabíjení Uživatelský manuál 12. Technické údaje Solární regulátor nabíjení Uživatelský manuál Obsah: 1. Vlastnosti 2. Vysvětlení modelu 3. Popis produktů 4. Instalace a připojení 5. Uzemnění systému 6. Spuštění regulátoru 7. Displej

Více

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05261AC-11/13-01 GF Niky S 1-1.5-2-3 kva CZ CZ 3 2 Niky S 1-1.5-2-3 kva OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání

Více

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC Návod k použití Rekuperační jednotka VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC 2 OBSAH Úvod Použití Obsah dodávky Struktura kódu produktu Technická data Bezpečnostní

Více

Aku vrtačka. model: J0Z-KT03-18. návod k použití

Aku vrtačka. model: J0Z-KT03-18. návod k použití Aku vrtačka model: J0Z-KT03-18 návod k použití Aku vrtačka CZ Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupen tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AccuBANKER AB-230 PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK Dovozce: CONSYGEN CZ s.r.o. Opletalova 37, 110 00, Praha 1 Tel:224 212 073, Tel/Fax: 224 241 025, Email: consygen@consygen.cz www.consygen.cz

Více

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ Stropní Ventilátor Model Fresco (FN522XX) NEŽ ZAČNETE Správné použití: - Tento produkt je výhradně určen jako stropní ventilátor k nekomerčním účelům. - Tento produkt musí

Více

Konferenèní systém CCS 800

Konferenèní systém CCS 800 Konferenèní systém Návod k použití CCS 800 BEZPEÈNOSTNÍ UPOZORNÌNÍ VÝSTRAHA: PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍREJTE KRYTY PØÍSTROJE. UVNITØ PØÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÉ ÈÁSTI OPRAVITELNÉ UŽIVATELEM.

Více