KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355"

Transkript

1 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 NÁVOD K OBSLUZE

2 OBSAH 1. Mezní hodnoty měření Bezpečnostní informace Funkce Popis měřícího přístroje Specifikace Měření proudu DC Měření proudu AC Měření napětí DC Měření napětí AC Měření odporu Měření kapacity Měření frekvence Měření teploty Test diody Test spojitosti Zastavení naměřené hodnoty Zastavení špičkové hodnoty Podsvícení displeje Automatické vypnutí Výměna baterie

3 1. Mezní hodnoty měření Proud DC: Proud AC: Napětí DC: Napětí AC: Odpor: Kapacita: Frekvence: 0,01 A až A 0,01 A až A 0,1 mv až 600 V 0,1 mv až 600 V 0,1 Ω až 40 MΩ 0,001 nf až 40 mf 0,001 khz až 4 khz Teplota: -40 C až 1000 C -40 F až 1832 F 2. Bezpečnostní informace Tento návod obsahuje informace, které musejí být dodržovány, má-li být zajištěna bezpečnost obsluhy měřícího přístroje a údržba v dobrém technickém stavu. Jestliže je měřící přístroj používán jiným způsobem, než tím, který je uveden v tomto návodě, nemusejí jeho ochranné prvky fungovat správně. Tento model byl navržen a vyroben v souladu s bezpečnostními požadavky norem IEC a EN pro elektronické měřicí přístroje. VAROVÁNÍ Před zahájením obsluhy měřícího přístroje si pečlivě přečtěte návod k obsluze a ujistěte se, že jste mu správně porozuměli. Návod k obsluze uchovejte na snadno dostupném místě, abyste v případě potřeby do něj mohli kdykoliv nahlédnout. Ujistěte se, že měřící přístroj je používán v souladu s jeho určením a postupujte podle instrukcí uvedených v návodě. Dodržujte všechna doporučení týkající se bezpečnosti a obsluhy měřícího přístroje, abyste zajistili nejvyšší možnou bezpečnost během jeho použití. Nedodržení doporučení obsažených v návodu může způsobit úraz elektrickým proudem, poškození měřícího přístroje nebo testovaného zařízení. Symbol, který se nachází na měřícím přístroji, označuje, že uživatel musí pro zajištění bezpečnosti práce postupovat podle příslušné části v návodu. Ujistěte se, že jste si pozorně přečetli všechny informace, které jsou označeny následujícími symboly. 3

4 NEBEZPEČÍ (DANGER) se týká podmínek a činností, které mohou způsobit vážný nebo velmi vážný úraz. VAROVÁNÍ (WARNING) se týká podmínek a činností, které mohou způsobit vážný nebo velmi vážný úraz. UPOZORNĚNÍ (CAUTION) se týká podmínek a činností, které mohou způsobit drobná poranění. NEBEZPEČÍ Nikdy nepřekračujte přípustné vstupní hodnoty pro měření napětí (týká se to každé funkce). Nikdy nepřekračujte maximální přípustné vstupní hodnoty pro každý rozsah. V průběhu měření se nikdy nedotýkejte neizolovaných kabelů, spojů nebo jiných součástek pod napětím Neprovádějte měření v prostředí, kde existuje riziko výbuchu snadno hořlavých plynů, par nebo prachu. Používání měřícího přístroje v takových podmínkách může způsobit jiskření vedoucí k výbuchu. Nepoužívejte měřící přístroj, jestliže jsou jeho plášť nebo vaše ruce mokré. Nikdy neotvírejte schránku na baterie v průběhu měření. VAROVÁNÍ Vždy před použitím zkontrolujte, zda měřící přístroj a měřící kabely nejsou poškozeny nebo nemají nedostatky. Jestliže jsou měřící přístroj nebo jeho příslušenství mechanicky poškozeny, např. mají poškozené kabely, prasklý plášť, odkryté kovové části nebo poškozený displej, neprovádějte žádná měření. Neměňte měřící funkci, když jsou kabely zapojeny do měřícího přístroje. Nevyměňujte náhradní díly ani neprovádějte modifikaci měřícího přístroje. Chcete-li přístroj opravit nebo kalibrovat, odevzdejte ho distributorovi. Před otevřením schránky na baterii se ujistěte, že je měřící přístroj vypnutý. Nikdy nepřistupujte k výměně baterie, jestliže je povrch měřícího přístroje mokrý nebo vlhký. UPOZORNĚNÍ Dříve než přistoupíte k měření se ujistěte, že je přepínač funkcí nastaven na příslušný rozsah. Vždy se ujistěte, že je kontakt každého měřícího kabelu zapojen spolehlivě do příslušné zdířky měřícího přístroje. Ujistěte se, že je přepínač funkcí po ukončení měření nastaven do polohy OFF. Pokud nebudete měřící přístroj používat delší dobu, vyjměte z něho baterii. Nevystavujte měřící přístroj přímému slunečnímu záření, velmi vysokým nebo nízkým teplotám či působení vlhka. K čištění měřícího přístroje nepoužívejte abrazivní přípravky ani rozpouštědla. Měřící přístroj čistěte pomocí vlhkého hadříku a jemného čistícího prostředku. 4

5 Kalibrace a opravy měřícího přístroje by měly být provedeny pouze kvalifikovaným a proškoleným personálem. 3. Funkce Měření true RMS pro napětí AC a proud AC Velký LCD displej s maximální naměřenou hodnotou 4000, analogovým ukazatelem a výrazným, bílým LED podsvícením. Široký měřící rozsah od 0,01 A AC/DC až do 1000 A AC/DC Měření napětí AC a DC do 600 V. Měření odporu od 0,01 Ω do 40 MΩ. Měření kapacity do 40 mf. Měření teploty od -40 C do 1000 C a od -40 F do 1832 F. Shoda s mezinárodním bezpečnostním standardem IEC CAT III 600 V / CATII 1000 V. Stupeň znečištění 2. Automatické vypnutí po uplynutí přibližně 20 minut, které prodlužuje životnost baterie. Zvuková signalizace spojitosti a test diody. Měření frekvence do 4 khz. Zastavení špičkové hodnoty pro snadný odečet minimální a maximální hodnoty proudu nebo napětí. Zastavení naměřené hodnoty na displeji. 5

6 4. Popis měřícího přístroje 6

7 5. Specifikace Rozměr kleští: Test diody: Rozevření 30 mm Typický kontrolní proud 0,3 ma; Jalové napětí: 1,5 V DC Test spojitosti: Mezní hodnota < 35 Ω; kontrolní proud < 1 ma Ukazatel vybité baterie: Na displeji se objeví symbol. Ukazatel překročení rozsahu: Frekvence vzorkování: Vstupní impedance: Na displeji se objeví symbol OL. 2krát za sekundu (nominálně) 10 MΩ (VDC a VAC) Displej: LCD s maximální naměřenou hodnotou 4000 Proud AC: Pásmo napětí AC: Pracovní teplota: Skladovací teplota: 50/60 Hz (AAC) 50/60 Hz (VAC) -10 C až 50 C (14 F do 122 F) -30 C až 60 C (-22 F až 140 F) Relativní vlhkost: do 85% Přepěťová kategorie: CAT III 600 V Baterie: Jedna DC 9V IEC6F Automatické vypínání: Rozměry: Hmotnost: Po uplynutí cca 20 minut. 229 x 80 x 49 mm 303 g 7

8 Proud DC Rozsah Měřící rozsah Rozlišení Přesnost (% z naměřené hodnoty) 40 A 0 ~ 40,00 A 0,01 A ±(2,0 % + 10 digitů) 400 A 0 ~ 400,0 A 0,1 A ±(2,8 % + 8 digitů) 1000 A 0 ~ 1000 A 1 A ±(3,0 % + 8 digitů) Proud AC Rozsah Měřící rozsah Rozlišení Přesnost (% z naměřené hodnoty) 40 A 0 ~ 40,00 A 0,01 A ±(2,0 % + 10 digitů) 400 A 0 ~ 400,0 A 0,1 A ±(2,8 % + 8 digitů) A 0 ~ A 1 A ±(3,0 % + 8 digitů) Napětí DC Rozsah Měřící rozsah Rozlišení Přesnost (% z naměřené hodnoty) 400 mv 0 ~ 400,00 mv 0,1 mv ±(1,0 % + 10 digitů) 4 V 0 ~ 4,000 V 0,001 V 40 V 0 ~ 40,00 V 0,01 V 400 V 0 ~ 400,0 V 0,1 V ±(1,5 % + 8 digitů) 600 V 0 ~ 600 V 1 V ±(2,0 % + 8 digitů) Upozornění: Pro rozsah 400 mv AC není dostupná automatická změna rozsahu. 8

9 Odpor Rozsah Měřící rozsah Rozlišení Přesnost (% z naměřené hodnoty) 400 Ω 0 ~ 400,0 Ω 0,1 Ω ±(1,0 % + 4 digity) 4 kω 0 ~ 4,000 kω 1 Ω 40 kω 0 ~ 40,00 kω 10 Ω 400 kω 0 ~ 400,0 kω 100 Ω ±(1,5% + 2 digity) 4 MΩ 0 ~ 4,000 MΩ 1 kω ±(2,5% + 5 digitů) 40 MΩ 0 ~ 40,00 MΩ 10 kω ±(3,5% + 10 digitů) Kapacita Rozsah Měřící rozsah Rozlišení Přesnost (% z naměřené hodnoty) 4 nf 0 ~ 4,000 nf 0,001 nf ±(5,0 % + 30 digitů) 40 nf 0 ~ 40,00 nf 0,01 nf ±(5,0 % + 20 digitů) 400 nf 0 ~ 400,0 nf 0,1 nf 4 µf 0 ~ 4,000 µf 0,001 µf ±(3,0 % + 5 digitů) 40 µf 0 ~ 40,00 µf 0,01 µf 400 µf 0 ~ 400,0 µf 0,1 µf ±(4,0 % + 10 digitů) 4 mf 0 ~ 4,000 mf 0,001 mf ±(4,5 % + 10 digitů) 40 mf 0 ~ 40,00 mf 0,01 mf ±(5,0 % + 10 digitů) Frekvence Rozsah Měřící rozsah Rozlišení Přesnost (% z naměřené hodnoty) 4 khz 0 ~ 4,000 khz 0,001 khz ±(1,5 % + 2 digity) Citlivost: 5V rms min. 9

10 Teplota Rozsah Měřící rozsah Rozlišení Přesnost (% z naměřené hodnoty) C -40 C ~ 1000 C 1 C ±(2,5 % + 3 C) F -40 F ~ 1832 F 1 F ±(2,5 % + 5 F) 6. Měření proudu DC VAROVÁNÍ: Dříve než přistoupíte k měření proudu, ujistěte se, že měřící kabely jsou odpojeny od měřícího přístroje. 1. Nastavte přepínač funkcí do pozice, nebo a ujistěte se, že měřený proud nepřekročí horní hranici zvoleného měřícího rozsahu. Měřící přístroj automaticky nastaví rozsah na DC. 2. Stiskněte tlačítko, na displeji se objeví symbol, který označuje vynulování rozsahu. 3. Stiskněte spoušť pro otevření transformátorových kleští a jejich čelistmi obejměte jeden kabel. 4. Z displeje si přečtěte výsledek měření. Upozornění: Během měření proudu udržujte transformátorové kleště úplně uzavřené, v opačném případě bude zhoršena přesnost měření. Během měření proudů s velkou intenzitou mohou transformátorové kleště vydávat bzučivý zvuk. Jedná se o normální jev, který nemá vliv na přesnost měření. 10

11 7. Měření proudu AC (true RMS) VAROVÁNÍ: Dříve než přistoupíte k měření proudu, ujistěte se, že měřící kabely jsou odpojeny od měřícího přístroje. 1. Nastavte přepínač funkcí do pozice, nebo a ujistěte se, že měřený proud nepřekročí horní hranici zvoleného měřícího rozsahu. 2. Stiskněte tlačítko a vyberte měření měřící rozsah AC. Měřící přístroj automaticky nastaví rozsah na DC. 3. Stiskněte spoušť pro otevření transformátorových kleští a jejich čelistmi obejměte jeden kabel. 4. Z displeje si přečtěte výsledek měření. Upozornění: Během měření proudu udržujte transformátorové kleště úplně uzavřené, v opačném případě bude zhoršena přesnost měření. Během měření proudů s velkou intenzitou mohou transformátorové kleště vydávat bzučivý zvuk. Jedná se o normální jev, který nemá vliv na přesnost měření. Měřící přístroj je továrně nastaven na automatickou změnu rozsahu. Stisknutím tlačítka můžete zaznamenávat maximální a minimální špičkovou hodnotu v rozsahu napětí AC. Další instrukce se nacházejí na stránce

12 8. Měření napětí DC 1. Přepínač funkcí nastavte na rozsah. Měřící přístroj automaticky nastaví rozsah na DC. 2. Červený měřící kabel zapojte do zdířky a černý měřící kabel do zdířky. 3. Spojte měřící vodiče s měřeným obvodem. 4. Z displeje si přečtěte výsledek měření. Jestliže je zobrazeno znaménko, znamená to, že červený měřící kabel je zapojen k zápornému pólu. 12

13 9. Měření napětí AC (true RMS) 1. Nastavte přepínač funkcí do polohy. 2. Stiskněte tlačítko a vyberte měřící rozsah AC. Měřící přístroj automaticky nastaví rozsah na DC. 3. Červený měřící kabel zapojte do zdířky a černý měřící kabel do zdířky. 4. Zapojte měřící kabely k měřenému obvodu a na displeji si přečtěte výsledek měření. Upozornění: Měřící přístroj je továrně nastaven na automatickou změnu rozsahu. Stisknutím tlačítka můžete zaznamenávat maximální a minimální špičkovou hodnotu v rozsahu napětí AC. Další instrukce se nacházejí na stránce

14 10. Měření odporu 1. Nastavte přepínač funkcí do polohy. Měřící přístroj automaticky nastaví rozsah na měření odporu. 2. Červený měřící kabel zapojte do zdířky a černý měřící kabel do zdířky. 3. Zapojte měřící kabely k měřenému obvodu a na displeji si přečtěte výsledek měření. Upozornění: Měřící přístroj je továrně nastaven na automatickou změnu rozsahu. VAROVÁNÍ: Před zahájením měření odporu se ujistěte, že je měřený obvod odpojen od napájení. 14

15 11. Měření kapacity 1. Nastavte přepínač funkcí do polohy. 2. Červený měřící kabel zapojte do zdířky a černý měřící kabel do zdířky. 3. Zapojte měřící kabely k měřenému obvodu a na displeji si přečtěte výsledek měření. Upozornění: U funkce měření kapacity je dostupný pouze režim pro automatickou změnu rozsahu. UPOZORNĚNÍ: Před zahájením měření kapacity odpojte napájení obvodu a vybijete všechny kondenzátory. Vyhnete se tak poškození měřícího přístroje nebo testovaného zařízení. Kondenzátory s velkou kapacitou by měly být vybity pomocí odporu o příslušné hodnotě. Pro kontrolu vybitého kondenzátoru použijte funkci měření napětí DC. 15

16 12. Měření frekvence 1. Nastavte přepínač funkcí do polohy. Měřící přístroj automaticky nastaví funkci měření frekvence. 2. Stisknutím tlačítka a jeho přidržením na 3 sekundy vyberete rozsah frekvence. Měřící přístroj automaticky nastaví rozsah napětí DC. 3. Červený měřící kabel zapojte do zdířky a černý měřící kabel do zdířky. 4. Zapojte měřící kabely k měřenému obvodu a na displeji si přečtěte výsledek měření. Upozornění: U funkce měření frekvence je dostupný pouze režim pro automatickou změnu rozsahu. 16

17 13. Měření teploty 1. Nastavte přepínač funkcí do polohy. Měřící přístroj automaticky nastaví rozsah na C. 2. Zapojte bílý adaptér k měření teploty do zdířek a. Ujistěte se, že znaménko - na adaptéru se nachází na straně zdířky a znaménko + na adaptéru se nachází na straně zdířky. 3. Zapojte libovolnou teplotní sondu typu K do adaptéru a proveďte měření teploty. 4. Výsledek měření teploty si přečtěte na displeji. 5. Chcete-li změnit jednotku teploty z C na F, stiskněte tlačítko a zvolte jednotku F. Upozornění: Měřící přístroj je továrně nastaven na automatickou změnu rozsahu. 17

18 14. Test diody 1. Nastavte přepínač funkcí do polohy. 2. Pomocí tlačítka zvolte rozsah testu diody. Měřící přístroj vybírá jako výchozí funkci měření odporu. 3. Červený měřící kabel zapojte do zdířky a černý měřící kabel do zdířky. 4. Zapojte měřící kabely k měřenému obvodu a na displeji si přečtěte výsledek měření. Upozornění: Pomocí testu diody můžete zkontrolovat diody, tranzistory, tyristory (SCR) a jiné polovodičové součástky. V průběhu testu je na polovodičový kontakt přiváděn proud a je měřen pokles napětí. Standardní pokles napětí na silikonové diodě v propustném směru činí od 0,4 do 0,9 V. Vyšší výsledek znamená, že dioda je probitá (poškozená). Nulový výsledek znamená, že dioda je zkratovaná. 18

19 Otočte zapojení měřících kabelů k diodě (závěrový směr). Jestliže je dioda funkční, na displeji se objeví OL. Jakýkoliv jiný výsledek znamená, že dioda je zkratovaná nebo probitá (poškozená). 15. Test spojitosti 1. Nastavte přepínač funkcí do polohy. 2. Pomocí tlačítka zvolte rozsah testu spojitosti. Měřící přístroj vybírá jako výchozí funkci měření odporu. 3. Červený měřící kabel zapojte do zdířky a černý měřící kabel do zdířky. 4. Spojte spolu měřící koncovky a ujistěte se, že se na displeji objevila 0 a zazněl zvukový signál. 5. Spojte měřící vodiče s měřeným obvodem nebo součástkou. Jestliže hodnota odporu bude nižší než 35Ω, na displeji se objeví výsledek v podobě hodnoty odporu a zazní zvukový signál. Upozornění: Používání funkce měření odporu a testu spojitosti v obvodech pod napětím může vést k chybnému měření a může poškodit přístroj. V mnoha případech doporučujeme součástku odpojit od obvodu. Dosáhnete tak přesného výsledku. VAROVÁNÍ: Před zahájením testu spojitosti se ujistěte, že obvod není pod napětím. 19

20 16. Zastavení naměřené hodnoty Tato funkce umožňuje zastavit naměřenou hodnotu na displeji a později ji analyzovat. 1. Stiskněte tlačítko. Po zapnutí funkce zastavení naměřené hodnoty multimetr vydá zvukový signál, naměřená hodnota bude zastavena na displeji a objeví se symbol HOLD. 2. Chcete-li funkci zastavení naměřené hodnoty vypnout, stiskněte tlačítko. Měřící přístroj vydá zvukový signál a začne provádět další měření. 20

21 17. Zastavení špičkové hodnoty Tato funkce umožňuje uložit maximální a minimální hodnotu na displeji pro funkci měření napětí a proudu. 1. Stiskněte tlačítko. Tím vyvoláte uložení maximální špičkové hodnoty. Měřící přístroj vydá zvukový signál a na displeji se objeví symbol P MAX. 2. Stiskněte znovu tlačítko. Tím vyvoláte uložení minimální špičkové hodnoty. Měřící přístroj vydá zvukový signál a na displeji se objeví symbol P MIN. 3. Chcete-li vypnout funkci zastavení špičkové hodnoty, stiskněte a přidržte tlačítko na 3 sekundy. Měřící přístroj vydá zvukový signál a vrátí se k normálnímu měření. 18. Podsvícení displeje Podsvícení LCD displeje je ideální během měření v tmavé nebo slabě osvětleném prostředí. 1. Chcete-li zapnout podsvícení displeje, stiskněte a přidržte na 3 sekundy tlačítko. 2. Chcete-li vypnout podsvícení displeje, stiskněte a přidržte na 3 sekundy tlačítko. Upozornění: Používání podsvícení displeje snižuje životnost baterie. 19. Automatické vypnutí Tato funkce automaticky vypne měřící přístroj po uplynutí 20 minut od posledního měření. Chcete-li měřící přístroj znovu zapnout, stiskněte libovolné tlačítko nebo změňte polohu přepínače funkcí. Ujistěte se, že měřící kabely jsou odpojeny od obvodu, aby nedošlo k poškození měřícího přístroje. 20. Výměna baterie Jestliže se na displeji objeví symbol, znamená to, že je potřeba vyměnit stávající baterii za novou. Následující instrukce popisují výměnu baterie (standardní 9V baterie IEC 6F 22). 1. Odpojte měřící vodiče od zdrojů pod napětím a odpojte je od měřidla. 2. Nastavte přepínač funkcí do polohy. 3. Kryt schránky na baterie je připevněn ze spodní strany pláště pomocí šroubku. Šroubovákem odšroubujte šroubek schránky na baterie a sejměte kryt z měřícího přístroje. 4. Vyjměte starou baterii a vyměňte ji za novou baterii IEC 6F 22 9V. 5. Kryt schránky na baterii nasaďte zpět a přišroubujte šroubek. 21

22 22

Multimetr klešťový CEM DT-3340

Multimetr klešťový CEM DT-3340 Obsah Multimetr klešťový CEM DT-3340 Rozsahy měření 1 Bezpečnostní informace 1 Vlastnosti 3 Rozložení přístroje 3 Specifikace 4 Měření střídavého proudu (AC) 5 Měření stejnosměrného proudu (DC) 6 Měření

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 NÁVOD K OBSLUZE PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUKA Záruka v délce trvání jednoho roku se vztahuje na všechny materiálové

Více

Pinzeta R/C pro SMD NÁVOD K OBSLUZE

Pinzeta R/C pro SMD NÁVOD K OBSLUZE Pinzeta R/C pro SMD NÁVOD K OBSLUZE 1. OBECNÝ POPIS Pinzeta R/C pro SMD umožňuje rychlé přesné měření drobných součástek plošných spojů. Abyste mohli měřící přístroj využívat v plné míře, přečtěte si pozorně

Více

Pinzeta R/C/D pro SMD s automatickým skenováním

Pinzeta R/C/D pro SMD s automatickým skenováním Pinzeta R/C/D pro SMD s automatickým skenováním Návod k obsluze 1. OBECNÝ POPIS Pinzeta R/C/D pro SMD umožňuje rychlé a přesné měření drobných součástek plošných spojů. Abyste mohli měřící přístroj využívat

Více

2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál

2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál 2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál Před uvedením měřicího přístroje do provozu, si velmi pečlivě přečtěte tento provozní manuál Obsah Strana 1. Úvod.. 4 2. Vlastnosti.. 4 3. Bezpečnost...

Více

KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE

KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE Legenda k symbolům, které jsou použity v návodu k obsluze a na přístroji Varování! Potenciální nebezpečí postupujte podle návodu k obsluze. Pozor! Nebezpečné napětí.

Více

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol použitý ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce znamená, že se máte seznámit s příslušnou částí

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400 Návod k obsluze BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Dříve než zahájíte práci s měřícím přístrojem nebo jeho servis, přečtěte si následující bezpečnostní informace. Abyste se vyhnuli

Více

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze AC50A Klešťový měřící přístroj Návod k obsluze Obsah Klešťový měřící přístroj AC50A Úvod... 2 Obsah balení... 2 Přeprava a skladování... 2 Bezpečnost... 2 Správná obsluha... 3 Vlastnosti měřícího přístroje...

Více

Číslicový multimetr AX-572. Návod k obsluze

Číslicový multimetr AX-572. Návod k obsluze Číslicový multimetr AX-572 Návod k obsluze 1. ÚVOD AX-572 je stabilní multimetr se zobrazovačem LCD 40 mm a bateriovým napájením. Umožňuje měření napětí DC a AC, proudu DC a AC, odporu, kapacity, teploty,

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění! Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Informace o bezpečnosti 1.1 Přípravy před použitím 1.2 Během používání 1.3 Bezpečnostní symboly 1.4 Údržba 2. Popis 2.1 Přední panel 2.2 Tlačítka a funkce 3. Specifikace 3.1 Obecná specifikace

Více

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr MT-1710 Digitální True-RMS multimetr 1. Úvod Tento přístroj je stabilní a výkonný True-RMS digitální multimetr napájený pomocí baterie. Díky 25 mm vysokému LCD displeji je snadné číst výsledky. Navíc má

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1.Obecné informace Multimetr umožňuje měření střídavého a stejnosměrného napětí a proudu, odporu, kapacity, teploty, kmitočtu, test spojitosti, test diody.

Více

MASTECH Digitální multimetr MS 8221C. Uživatelská příručka

MASTECH Digitální multimetr MS 8221C. Uživatelská příručka MASTECH Digitální multimetr MS 8221C Uživatelská příručka 1 M A S T E C H D I G I T Á L N Í M U L T I M E T R MS 8221C Ú V O D Digitální multimetr MASTECH MS8221C je přenosný měřící přístroj pro servisní

Více

VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. 1. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 1-1. Před použitím zkontrolujte

Více

AC/DC Digitální klešťový multimetr. Návod k obsluze. Výměna baterií

AC/DC Digitální klešťový multimetr. Návod k obsluze. Výměna baterií Při nepoužívání multimetru přístroj vypněte otočným voličem do polohy OFF. Baterie vám tak déle vydrží. Při dlouhodobém uskladnění přístroje vyjměte baterii. AC/DC Digitální klešťový multimetr Návod k

Více

AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A. Návod k obsluze -1- -2- R168 R168

AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A. Návod k obsluze -1- -2- R168 R168 AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A Návod k obsluze Obsah Bezpečnostní instrukce... 3 Základní popis... 4 Rozmístění jednotlivých částí... 8 Prvky na displeji... 9 Specifikace... 11 Elektrické vlastnosti...

Více

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr Návod k obsluze 1.2.4. Buďte vždy maximálně opatrní při práci s napětím převyšujícím 60V DC nebo 30V AC (RMS). Držte prsty mimo kovovou část měřících

Více

Digitální multimetr EM3082

Digitální multimetr EM3082 Digitální multimetr EM3082 Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na baterie a pojistky. Záruka se také nevztahuje na situace,

Více

R/C/D/V Autorozsahový Digitální Multimetr Uživatelský Návod

R/C/D/V Autorozsahový Digitální Multimetr Uživatelský Návod R/C/D/V Autorozsahový Digitální Multimetr Uživatelský Návod Před použitím tohoto přístroje si pozorně přečtěte přiložené Bezpečnostní Informace Obsah Strana 1. Bezpečnostní Upozornění 2 2. Ovládání a Vstupy

Více

Návod k obsluze. R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem

Návod k obsluze. R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem Návod k obsluze 1.2 Použití přístroje 1.2.1. Vždy nejdříve nastavte správnou funkci a odpovídající rozsah. 1.2.2. Nikdy nepřesahujte bezpečnostní

Více

Digitální ampérmetr s kleštěmi. číslo výrobku: 05102128

Digitální ampérmetr s kleštěmi. číslo výrobku: 05102128 Digitální ampérmetr s kleštěmi číslo výrobku: 05102128 NÁVOD K OBSLUZE 1. VŠEOBECNÉ POKYNY Tento výrobek splňuje určení dle IEC / EN 61010-1 o bezpečnosti elektronických měřících zařízení a měřících kleští

Více

UT20B. Návod k obsluze

UT20B. Návod k obsluze UT20B Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ ZEMNÍHO ODPORU

DIGITÁLNÍ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ ZEMNÍHO ODPORU NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ ZEMNÍHO ODPORU KEW 4105A KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD., 1. BEZPEČNOST MĚŘENÍ Měřící přístroj zemního odporu KEW 4105A byl navržen, vyroben a otestován

Více

UT50D. Návod k obsluze

UT50D. Návod k obsluze UT50D Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Všeobecné informace Jedná se o 3 5/6 číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický otočný

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR TRUE RMS S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-155

DIGITÁLNÍ MULTIMETR TRUE RMS S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-155 DIGITÁLNÍ MULTIMETR TRUE RMS S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-155 NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Pro zajištění nevyšší úrovně bezpečnosti během práce s měřidlem, postupujte podle následujících

Více

Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx

Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx 1. Bezpečnostní opatření: Multimetr je navržen podle normy IEC-1010 pro elektrické měřicí přístroje s kategorií přepětí (CAT II) a znečistění 2. Dodržujte

Více

Digitální multimetr PROTEC.class PMMM. císlo výrobku: 05102991

Digitální multimetr PROTEC.class PMMM. císlo výrobku: 05102991 Digitální multimetr PROTEC.class PMMM císlo výrobku: 05102991 Návod k obsluze Obsah: 1. Bezpečnostní informace Úvod Používání Péče o přístroj 2. Popis tlačítek a zdířek 3. Všeobecné údaje 4. Popis používání

Více

Klešťový multimetr VC-330 AC/DC. Obj. č.: 130 75 44. Účel použití

Klešťový multimetr VC-330 AC/DC. Obj. č.: 130 75 44. Účel použití Účel použití Měření a zobrazování elektrických parametrů v rozsahu kategorie přepětí CAT II až do maximální hodnoty 600 V, resp. do 300 V v kategorii CAT III v souladu s Nařízením EN 61010-1 a ve všech

Více

Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití

Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití Všeobecné informace Kapesní číslicový multimetr VC 203 je přístroj který se používá pro měření DCV, ACV, DCA, odporu, diod a testu vodivosti. Multimetr

Více

SS760. Zvukoměr. Uživatelská příručka

SS760. Zvukoměr. Uživatelská příručka SS760 Zvukoměr Uživatelská příručka Nákupem tohoto digitálního zvukoměru jste zvýšili přesnost svých měření. Ačkoliv je tento zvukoměr složitý a citlivý přístroj, jeho robustnost umožňuje dlouhodobé využití.

Více

Detektor napětí AC / svítilna AX-T01. Návod k obsluze

Detektor napětí AC / svítilna AX-T01. Návod k obsluze Detektor napětí AC / svítilna AX-T01 Návod k obsluze Dříve než začnete používat tento přístroj nebo přistoupíte k jeho servisu, přečtěte si pečlivě všechny bezpečnostní instrukce a informace, které jsou

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

Multimetr 303 č. výr. 185139

Multimetr 303 č. výr. 185139 Multimetr 303 č. výr. 185139 str. 1 (11) Obsah Obsah 2 Pokyny 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Bezpečnostní pokyny 3 Obsluha 5 Úvod 5 Popis spínače, tlačítek a zdířek 6 Měření stejnosměrného napětí /

Více

Multimetr MS8265 MASTECH

Multimetr MS8265 MASTECH Multimetr MS8265 MASTECH Obsah 1. OBECNÉ INSTRUKCE 3.2.3 Test diody 1.1 Opatření pro bezpečné zacházení 3.2.4 Kontrola kontinuity 1. OBECNÉ INSTRUKCE Tento přístroj je v souladu s IEC 61010-1, CAT III

Více

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr HC-UT 204 Digitální klešťový multimetr Souhrn Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám.! Upozornění: Abyste

Více

Digitální multimetr s měřením otáček EM133A

Digitální multimetr s měřením otáček EM133A Digitální multimetr s měřením otáček EM133A Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka

Více

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah 9. Automatické vypnutí Pro prodloužení životnosti baterie je poskytována funkce automatického vypínání. V případě nečinnosti (ovládání tlačítek), změny rozsahu po dobu 15 minut se multimetr automaticky

Více

MT-1505 Digitální multimetr

MT-1505 Digitální multimetr MT-1505 Digitální multimetr Uživatelský manuál První vydání 2012 2012 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Popis předního panelu Úvod Tento multimetr je schopen mnoha funkcí a současně má kapesní

Více

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu.

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu. Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní informace... 3 Symboly... 4 Funkce měřicího přístroje... 5 Specifikace... 6 Obecná specifikace... 7 Příslušenství... 7 Popis měřiče izolačního odporu... 8 LCD Displej... 9

Více

DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX Návod k obsluze

DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX Návod k obsluze DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX-5003 Návod k obsluze 1.Úvod Děkujeme vám, za nákup dvoukanálového měřiče teploty. Před zahájením práce věnujte několik minut přečtení návodu k obsluze, abyste se co nejdůkladněji

Více

MATRIX. Napájecí zdroj DC. Uživatelská příručka

MATRIX. Napájecí zdroj DC. Uživatelská příručka MATRIX Napájecí zdroj DC Uživatelská příručka Obsah Kapitola Strana 1. ÚVOD... 2 2. MODELY... 2 3 SPECIFIKACE... 3 3.1 Všeobecná... 3 3.2 Podrobná... 3 4 REGULÁTORY A UKAZATELE... 4 a) Čelní panel... 4

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění!Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1000A TRUE RMS DC/AC KLĚŠŤOVÝ MĚŘÁK

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1000A TRUE RMS DC/AC KLĚŠŤOVÝ MĚŘÁK UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1000A TRUE RMS DC/AC KLĚŠŤOVÝ MĚŘÁK BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nepřekračujte stanovený rozsah funkcí měřáku. Při měření odporu nevpoštějte do měřáku napětí. Pokud není přístroj používán,

Více

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr HC-ESC-2030 Kalibrátor/multimetr Tento návod vám poskytne celkový pohled na přístroj. Podrobný návod je na přiloženém CD-ROMu. Spusťte soubor "PCM.HTM" a jeho pomocí naleznete příslušný dokument. 1. Úvod

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MULTIMETRU UT70A

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MULTIMETRU UT70A 1 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MULTIMETRU UT70A 2 1. CHARAKTERISTIKA PŘÍSTROJE Přístroj UT70A je digitální přenosný multimetr s mnoha funkcemi a vysoce propracovaným designem určený k širokému profesionálnímu

Více

NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ STEJNOSMĚRNÉHO (DC) A STŘÍDAVÉHO (AC) PROUDU MODEL KEW2033

NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ STEJNOSMĚRNÉHO (DC) A STŘÍDAVÉHO (AC) PROUDU MODEL KEW2033 NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ STEJNOSMĚRNÉHO (DC) A STŘÍDAVÉHO (AC) PROUDU MODEL KEW2033 1. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Tento měřící přístroj byl navržen a otestován v souladu s normou

Více

FLUKE. Multimetry 110, 111&112 s True RMS

FLUKE. Multimetry 110, 111&112 s True RMS FLUKE Multimetry 110, 111&112 s True RMS Modely multimetrů řady 110, 111 a 112 společnosti FLUKE představují bateriemi napájené digitální multimetry s maximální počtem 6.000 číslic a elektronickým ukazatelem.

Více

HC-EGC-3235A. Návod k použití

HC-EGC-3235A. Návod k použití HC-EGC-3235A Návod k použití Obsah Sekce 1 Bezpečnost... str.1. Sekce 2 Úvod... str.2. Sekce 3 Specifikace... str.3. Sekce 4 Začátek... str.9. Čelní panel... str.9. Zadní panel... str.12. Příprava... str.13

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-588

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-588 DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-588 NÁVOD K POUŽITÍ 1. Obecné informace Multimetr umožňuje měření střídavého a stejnosměrného napětí a proudu, odporu, kapacity, indukčnosti, teploty, kmitočtu, test spojitosti,

Více

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS8221A

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS8221A DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS8221A Návod k obsluze 1. POPIS MĚŘIDLA Tento multimetr byl navržen v souladu s normou IEC1010 týkající se bezpečnostních požadavky na elektrické měřicí, řídicí a laboratorní

Více

ZKOUŠEČKY T90, T110/VDE, T130/VDE, T150/VDE. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKY T90, T110/VDE, T130/VDE, T150/VDE. Návod k obsluze ZKOUŠEČKY T90, T110/VDE, T130/VDE, T150/VDE Návod k obsluze Verze: FL_A09_T90 T110 T130 T150 v30.1.2012 1. OBECNÉ POKYNY OBECNÉ POKYNY Používání přístroje v rozporu s postupy uvedenými v manuálu může mít

Více

R117A Multimetr MASTECH MS8321A

R117A Multimetr MASTECH MS8321A Vážení zákazníci, R117A Multimetr MASTECH MS8321A Návod k obsluze děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku

Více

Návod k obsluze Klešťový měřič 400 ampérů True RMS AC/DC s měřením teploty Model EX623

Návod k obsluze Klešťový měřič 400 ampérů True RMS AC/DC s měřením teploty Model EX623 Návod k obsluze Klešťový měřič 400 ampérů True RMS AC/DC s měřením teploty Model EX623 Patentově chráněno Úvod Blahopřejeme k zakoupení klešťového měřiče True RMS Extech EX623. Tento měřič umožňuje provádět

Více

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 Obsah Strana 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 3. Bezpečnostní předpisy...4 4. Součásti zkoušečky...5 Zkoušečka napětí VC-58 5. Vložení (výměna) baterií...6 Signalizace vybitých baterií ve zkoušečce...6

Více

HC-DT-5500 Návod k použití

HC-DT-5500 Návod k použití HC-DT-5500 Návod k použití 12 GM Electronic spol. s r.o. Karlínské nám.6 186 00 Praha 8 2 11 b. Měření zařízení s DC motorem Postup měření je shodný s měřením zařízení s AC motorem s tím rozdílem, že pro

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.2 Diagnostická měření (pracovní listy) Kapitola

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální multimetry VC 820 a VC 840

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální multimetry VC 820 a VC 840 NÁVOD K OBSLUZE Verze 08/01 Digitální multimetry VC 820 a VC 840 Obj. č.: 12 11 11, 12 11 12 Obsah Strana ÚVOD... 3 POUŽITÍ MĚŘÍCÍCH PŘÍSTROJŮ VC 820, VC 840:... 3 OVLÁDACÍ PRVKY PŘÍSTROJE... 4 POPIS OVLÁDACÍCH

Více

MS5308. Uživatelský manuál. 1. Obecné instrukce

MS5308. Uživatelský manuál. 1. Obecné instrukce MS5308 Uživatelský manuál 1. Obecné instrukce Děkujeme Vám za zakoupení MS5308 digitálního LCR měřiče. Jedná se o profesionální nástroj pro indukčnosti, kapacity a odporu. Má mnoho funkcí, jako je například

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1232 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1232 UŽIVATELSKÝ NÁVOD DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1232 UŽIVATELSKÝ NÁVOD 0 Obsah Všeobecně. 1 Prohlídka Balení 1 Bezpečnostní informace 2 Přístrojový panel a popis tlačítek Funkcí. 4 Ostatní Funkce. 5 Vlastnosti.. 6 Údržba Přístroje.

Více

LCR MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : LCR-9184. 100 Hz 120 Hz 1 KHz 10 KHz 100 KHz

LCR MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : LCR-9184. 100 Hz 120 Hz 1 KHz 10 KHz 100 KHz 100 Hz 120 Hz 1 KHz 10 KHz 100 KHz LCR MULTIMETR Model : LCR-9184 Nákup tohoto LCR multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete

Více

CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16

CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16 CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16 Děkujeme Vám, že jste si koupili tento přístroj. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod. V opačném případě riskujete ohrožení svého zdraví a poškození přístroje.

Více

Digitální multimetr VC-20. Obj. č.: 12 30 20

Digitální multimetr VC-20. Obj. č.: 12 30 20 Digitální multimetr VC-20 Obj. č.: 12 30 20 Obsah Strana Úvod 1 Funkce přístoje 2 Popis součástí přístroje 3 Údaje a symboly na displeji 3 Bezpečnostní pokyny 4 Použití přístroje 5 Rozsah dodávky 5 Uvedení

Více

MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001. Návod k obsluze

MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001. Návod k obsluze MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001 Návod k obsluze 1.Úvod Děkujeme vám, že jste si zakoupili měřící přístroj teploty, vlhkosti a rosného bodu. Před zahájením práce věnujte několik minut

Více

KLEŠŤOVÝ MULTIMETR DIGITÁLNÍ

KLEŠŤOVÝ MULTIMETR DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR DIGITÁLNÍ AX-M266C Návod k obsluze 1 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Klešťový měřící přístroj je úplně přenosným přístrojem, je opatřen velkým LCD displejem 3 ½ digity a funkci testu izolace

Více

4 1/2 MÍSTNÝ DIGITÁLNÍ MULTIMETR. True RMS Model : DM-9027T

4 1/2 MÍSTNÝ DIGITÁLNÍ MULTIMETR. True RMS Model : DM-9027T 4 1/2 MÍSTNÝ DIGITÁLNÍ MULTIMETR True RMS Model : DM-9027T Symboly Výstraha : * Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Výstraha : * Nepřetěžujte vstupní napětí! * Odstraňte testovací vodiče před otevřením

Více

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950 Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR Model : FT-9950 Symboly Upozornění : * Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Výstraha : *

Více

HC-8906A. 4 ½ místný digitální multimetr

HC-8906A. 4 ½ místný digitální multimetr HC-8906A 4 ½ místný digitální multimetr I. Souhrn Digitální multimetr HC-8906A (dále jen přístroj) je 4 ½ digitový LCD ruční měřící přístroj s precizním designem, pohodlnou obsluhou, stabilním provozem

Více

RLC můstek Model 380193

RLC můstek Model 380193 Návod k obsluze RLC můstek Model 380193 Úvod Blahopřejeme Vám k zakoupení RLC můstku firmy Extech, modelu 380193. Tento přístroj umožňuje přesné měření kapacity, indukčnosti a odporu při měřicích kmitočtech

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407 DIGITÁLNÍ RADIOBUDÍK S PROJEKCÍ PCR407 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah návodu PŘEDSTAVENÍ...3 POPIS VÝROBKU...3 PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM...6 INSTALACE BATERIÍ...6 VAROVÁNÍ PŘI VYBITÝCH BATERIÍCH...6 ZAPOJENÍ ADAPTÉRU

Více

studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ

studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme vám, že jste si vybrali toto profesionální zábleskové světlo. Série WalimexPRO byla navržena tak, aby splňovala dnešní potřeby požadované

Více

Axiomet AX-582B. 1. Bezpečnostní pokyny. 2. Specifikace

Axiomet AX-582B. 1. Bezpečnostní pokyny. 2. Specifikace Axiomet AX-582B 1. Bezpečnostní pokyny Přístroj splňuje požadavky normy IEC1010 (bezpečnostní standard publikovaný Mezinárodní elektrotechnickou komisí) týkající se konstrukce. Než přistoupíte k používání

Více

MT Multimetr klešťový. Uživatelský manuál. První vydání Copyright by Prokit's Industries Co. Ltd.

MT Multimetr klešťový. Uživatelský manuál. První vydání Copyright by Prokit's Industries Co. Ltd. MT-3102 Multimetr klešťový Uživatelský manuál První vydání 2010 2010 Copyright by Prokit's Industries Co. Ltd. Úvod Klešťový multimetr MT-3102 je 3 1/2 číslový LCD multimetr pro měření AC a DC napětí,

Více

Návod k obsluze MODEL 3348 DC+AC TRMS WATT CLAMP METER

Návod k obsluze MODEL 3348 DC+AC TRMS WATT CLAMP METER Návod k obsluze MODEL 3348 DC+C TRMS WTT CLMP METER Bezpečnost Mezinárodní Bezpečnostní symboly Tento symbol, stejně jako další symboly a termíny, odkazuje uživatele do návodu pro další informace. Tento

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-MS8250

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-MS8250 TEMP DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-MS8250 C Návod k obsluze 1. OBECNÉ POKYNY Tento multimetr byl navržen v souladu s normou IEC1010 týkající se bezpečnostních požadavky na elektrické měřicí, řídicí a laboratorní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 14 66

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 14 66 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 12 14 66 Tento měřící přístroj byl speciálně vyvinut pro provádění různých měření v motorových vozidlech. Vedle standardních funkcí měření můžete tento přístroj použít

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

Automatický multimetr TrueRMS s USB rozhraním AX-176

Automatický multimetr TrueRMS s USB rozhraním AX-176 Automatický multimetr TrueRMS s USB rozhraním AX-176 Návod k obsluze Obsah Název 1. OBECNÉ INFORMACE... 4 1.1. Bezpečnostní informace... 4 1.1.1. Před zahájením práce... 4 1.1.2. Během práce... 5 1.2.

Více

Multimetr byl navržen za účelem měření AC/DC napětí, AC/DC proudu, odporu, kapacity, pracovního cyklu, teploty a testování diod.

Multimetr byl navržen za účelem měření AC/DC napětí, AC/DC proudu, odporu, kapacity, pracovního cyklu, teploty a testování diod. dodavatel vybavení provozoven firem www.abetec.cz Multimetr CMM-10 Obj. číslo: 106001359 Výrobce: SONEL S. A. Popis Multimetr byl navržen za účelem měření AC/DC napětí, AC/DC proudu, odporu, kapacity,

Více

AX-T520 Návod k obsluze

AX-T520 Návod k obsluze AX-T520 Návod k obsluze OBSAH 1. Bezpečnostní informace...3 2. Popis přístroje...5 3. Obsluha...6 4. Technické údaje...9 5. Výměna baterie a pojistky...13 6. Příslušenství...13 2 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Více

Měřič izolačního odporu Modely SK-3500, SK-3502 Uživatelský manuál Pro bezpečná měření Důležité symboly Varování Úvod 1.

Měřič izolačního odporu Modely SK-3500, SK-3502 Uživatelský manuál Pro bezpečná měření Důležité symboly Varování Úvod 1. Měřič izolačního odporu Modely SK-3500, SK-3502 Uživatelský manuál Pro bezpečná měření Abyste zabránili riziku elektrického šoku a/nebo poškození přístroje, přečtěte si před použitím přístroje tento manuál.

Více

Uživatelská příručka. PCL1000 Multi-funkční kalibrátor. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.

Uživatelská příručka. PCL1000 Multi-funkční kalibrátor. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar. Uživatelská příručka PCL1000 Multi-funkční kalibrátor Obsah 1. Úvod... 3 2. Pokyny pro rychlé seznámení s kalibrátorem... 5 A. Funkce tlačítek 5 B. Žádané hodnoty.. 6 3. Schemata zapojení a pokyny... 8

Více

Význam symbolů. 1.1 Obecné představení

Význam symbolů. 1.1 Obecné představení FLUKE-715 Kalibrátor proudu a napětí (ma/v) Návod k obsluze Přečtěte jako první: Bezpečnostní informace Pro zajištění bezpečného použití přístroje a jeho bezvadnou funkci dodržujte pokyny definované v

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

Digitální multimetr AT-200. Obj. č.: 12 15 02. Úvod Vážený zákazníku,

Digitální multimetr AT-200. Obj. č.: 12 15 02. Úvod Vážený zákazníku, Digitální multimetr AT-200 Obj. č.: 12 15 02 Obsah Strana Úvod... 2 Účel použití... 3 Ovládací prvky měřícího přístroje... 3 Bezpečnostní předpisy... 4 Krátký popis funkcí měřícího přístroje... 6 Rozsah

Více

500 ± 20 V 1000 ± 100 V 2500 ± 200 V

500 ± 20 V 1000 ± 100 V 2500 ± 200 V MĚŘIČ IZOLAČNÍHO ODPORU PU 182.1 METRA Blokování měření izolačního odporu při přítomnosti cizího napětí na měřeném objektu Automatické vybití případné kapacitní složky měřeného objektu po skončení měření

Více

RANGE. Digitální multimetr RE50G. ***Technické údaje mohou být kdykoli bez*** ***upozornění změněny.*** Uživatelská příručka

RANGE. Digitální multimetr RE50G. ***Technické údaje mohou být kdykoli bez*** ***upozornění změněny.*** Uživatelská příručka ***Technické údaje mohou být kdykoli bez*** ***upozornění změněny.*** Záruční podmínky Na uvedený přístroj poskytuje dodavatel záruku 24 měsíců ode dne prodeje. Během záruční doby dodavatel opraví nebo

Více

Klešťový ampérmetr VC 605 1000 A/AC/DC. Obj. č.: 12 01 67. Obsah Strana ÚVOD...3 POUŽITÍ KLEŠŤOVÉHO MĚŘÍCÍHO PŘÍSTROJE VC - 605:...

Klešťový ampérmetr VC 605 1000 A/AC/DC. Obj. č.: 12 01 67. Obsah Strana ÚVOD...3 POUŽITÍ KLEŠŤOVÉHO MĚŘÍCÍHO PŘÍSTROJE VC - 605:... Obsah Strana ÚVOD...3 POUŽITÍ KLEŠŤOVÉHO MĚŘÍCÍHO PŘÍSTROJE VC - 605:...3 OVLÁDACÍ A NASTAVOVACÍ PRVKY PŘÍSTROJE, DISPLEJ...4 POPIS OVLÁDACÍCH A NASTAVOVACÍCH PRVKŮ PŘÍSTROJE...5 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY...5

Více

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál Před použitím si přečtěte pečlivě tento uživatelský manuál, protože obsahuje důležité bezpečnostní informace Obsah Strana 1. Úvod...... 5 2. Vlastnosti...

Více

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 Obsah Strana Zkoušečka napětí model "2100-Beta" 1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 3. Bezpečnostní předpisy...

Více

Obsah MULTIMETR R125 NÁVOD K OBSLUZE

Obsah MULTIMETR R125 NÁVOD K OBSLUZE * Při rozsahu 200MΩ pokud měřící vývody zkratujeme na displeji se zobrazí naměřená hodnota 1MΩ, tento 1MΩ je třeba vždy při tomto rozsahu odečíst abychom dostali správnou hodnotu. 4.7. Měření teploty Rozsah

Více

NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00

NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00 Akumulátorová vrtačka s nastavením příklepu Obj. č.: 82 76 81 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze! Jestliže

Více

Automatický, kapesní digitální multimetr

Automatický, kapesní digitální multimetr Automatický, kapesní digitální multimetr AX-105 Návod k obsluze I. Obecné informace Multimetr je vybaven 3 ¾ místným LCD displejem o výšce číslic 18,9 mm, s výrazným nápisem, velkou stabilitou a vysokou

Více

UŽVATELSKÝ MANUÁL KOMPAKTNÍ DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR CEM DT - 363

UŽVATELSKÝ MANUÁL KOMPAKTNÍ DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR CEM DT - 363 UŽVATELSKÝ MANUÁL KOMPAKTNÍ DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR CEM DT - 363 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nepřekračujte stanovený rozsah funkcí měřáku. Při měření odporu nevpoštějte do měřáku napětí. Pokud není přístroj

Více

2. Účel použití měřícího přístroje a popis jeho základních funkcí

2. Účel použití měřícího přístroje a popis jeho základních funkcí Digitální multimetr VC265 Obj. č.: 12 45 22 1. Úvod Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup digitálního multimetru VC265. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny

Více

Multimetr s automatickým bargrafem a USB AX-594. Návod k obsluze

Multimetr s automatickým bargrafem a USB AX-594. Návod k obsluze Multimetr s automatickým bargrafem a USB AX-594 Návod k obsluze Obsah 1. Úvod...3 2. Odbalení a kontrola...3 3. Bezpečnostní upozornění...3 4. Bezpečnostní symboly...4 5. Popis čelního panelu...5 6. Parametry...6

Více

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05261AC-11/13-01 GF Niky S 1-1.5-2-3 kva CZ CZ 3 2 Niky S 1-1.5-2-3 kva OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR DMT700-7 v 1 NÁVOD K POUŽITÍ

DIGITÁLNÍ MULTIMETR DMT700-7 v 1 NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR DMT700-7 v 1 NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH A. ÚVOD B. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY C. MEZINÁRODNÍ ELEKTROTECHNICKÉ ZNAČKY D. VLASTNOSTI E. TECHNICKÁ DATA F. OVLÁDACÍ PANEL G. JAK PROVÁDĚT MĚŘENÍ A.

Více