2013 AUDIO PARTNER s.r.o. Uživatelský manuál

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2013 AUDIO PARTNER s.r.o. Uživatelský manuál"

Transkript

1 2013 AUDIO PARTNER s.r.o. Uživatelský manuál

2 1. NEŽ ZAČNETE Obsah balení: # # # - Intimidator Spot LED 150# - napájecí kabel # # # - 2 ks držáků## # # - záruční list # # # - 2 ks šroubů## # # - uživatelský manuál # # # - očko na zavěšení Instrukce k rozbalování Opatrně vybalte zařízení a zkontrolujte, zdali jsou všechny součásti balení uvnitř a v pořádku. Reklamace po převzetí Pokud jsou balení nebo některé jeho součásti poškozeny, okamžitě kontaktujte přepravní firmu a poté i prodejce, aby mohli vyřídit reklamaci včas. Popis prvků použitých v textu Prvek Význam 1~512 Škála hodnot 50/60 Sada hodnot, ze kterých lze vybrat pouze jednu Settings Položka menu, kterou nelze měnit Menu > Settings Postup v menu, který máte následovat <ENTER> Tlačítko na ovládacím panelu zařízení, které je třeba stiknout ON Hodnota, kterou je třeba vložit nebo vybrat Symboly Symbol Význam Kritická instalace, konfigurace nebo operační informace. Pokud nebudete tyto instrukce následovat, hrozí nefunkčnost přístroje nebo jeho poškození nebo zranění obsluhujícího. Důležitá informace ohledně instalace nebo nastavení. Pokud se jí nebudete řídit, přístroj nebude fungovat správně. Užitečná informace. Právní informace Informace a specifikace uvedené v tomto uživatelském manuálu se mohou kdykoliv změnit bez předchozího upozornění. Společnost CHAUVET nenese právní odpovědnost za chyby a vyhrazuje si právo na změnu nebo přepracování tohoto manuálu. Nejnovější verzi lze stáhnout na webu Tato verze byla vytvořena a editována # 2013 AUDIO PARTNER s.r.o.

3 Základní vlastnosti přístroje Použití s dimmerem Ne Automatické programy Ano Použití venku Ne Automaticky přepínatelné napájení Ano Aktivace zvukem Ano Vyměnitelná pojistka Ano DMX Ano Uživatelsky servisovatelné Ne Master/Slave Ano Pracovní cyklus Ne Bezpečností pokyny Čtěte prosím následující bezpečnostní pokyny před začátkem práce se zařízením. Obsahují důležité informace o instalaci, použití a údržbě. # # - Tento produkt není určen k trvalé instalaci. # # - Produkt zapojujte vždy do uzemněného elektrického obvodu. # # - Před čistěním nebo výměnou pojistky přístroj odpojte od elektrické # # sítě. # # - Zabraňte přímému kontaktu se světlem z přístroje s očima. # # - Ujistěte se, že napájecí kabel není poškozen nebo přerušen. # # - Napájecí kabel nikdy nevypojujte tažením za kabel. # # - V okolí použití přístroje neumísťujte žádné hořlavé materiály. # # - Nedotýkejte se přístroje během provozu, povrch může být horký. # # - Vždy zkontrolujte elektrické napětí v objektu, kde zařízení používáte. # # Zkontrolujte, zdali není větší než to nastavené na zadním panelu # # přístroje. # # - Tento produkt je určen výhradně pro použití uvnitř objektů! Nevystavujte ho # # nebezpečí ohně, šoku, nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti. # # - Jednotka musí být instalována v místě s odpovídající ventilací, # # nejméně 50 cm od sousedních prvků. Větrací mřížky nesmí být # # blokovány. # # - Zařízení nikdy nepřipojujte k dimmeru. # # - Vyhořelou pojistku vždy nahraďte novou pojistkou se stejnými parametry. # # -Nejvyšší okolní teplota přípustná pro provoz je 40 C. Neprovozujte přístroj # # ve vyšší teplotě. # # - Pokud dojde k poruše zařízení, okamžitě ho vypněte a dál nepoužívejte. # # Nikdy se nesnažte zařízení opravovat sami. Opravy prováděné # # nepověřenými osobami mohou vést k poškození. Vždy kontaktujte prodejce # # ohledně servisu. # # - Uchovejte si tento manuál pro pozdější použití. 3# 2013 AUDIO PARTNER s.r.o.

4 2. ÚVOD Celkový pohled na přístroj 4# 2013 AUDIO PARTNER s.r.o.

5 Rozměry přístroje 5# 2013 AUDIO PARTNER s.r.o.

6 3. NASTAVENÍ Napájení Intimidator Spot LED 150 je vybaven automaticky přepínatelným napájením, může tedy pracovat v napětí o rozmezí 100 až 240 V při 50/60 Hz. Jednotku vždy zapojte do spínacího obvodu. Nikdy ji nezapojujte do reostatu nebo do okruhu dimmeru. # Vždy zapojujte jednotku do obvodu s odpovídajícím zemněním. Před výměnou pojistky odpojte přístroj od elektrické sítě. Výměna pojistky 1. Pomocí šroubováku odšroubujte pojistkovou komoru ze zadní straně přístroje. 2. Vyjměte vyhořelou pojistku z komory a vyměňte za novou se stejnými parametry. 3. Vložte pojistkovou komoru, zašroubujte a připojte napájecí kabel. Propojení napájení Intimidator Spot LED 150 je vybaven systémem Edison, kterým lze propojit až šest těchto zařízení při napětí 120 V a až dvanáct zařízení při napětí 230 V. Propojení je zobrazeno na diagramu níže: 6# 2013 AUDIO PARTNER s.r.o.

7 Montáž Před montáží si pozorně přečtěte Bezpečností pokyny v úvodu tohoto manuálu. Orientace Intimidator Spot LED 150 lze namontovat to jakékoliv pozice, pokud je zajištěno správné větrání. Uchycení - Při umísťování přístroje myslete na to, že jej budete muset ovládat a udržovat. - Ujistěte se, že konstrukce, na kterou přístroj připevníte, přístroj unese. Hmotnost přístroje je uvedena na konci tohoto manuálu. - Při montáži přístroje nad hlavou použijte bezpečností kabel. Umístěte přístroj bezpečně k bodu pro uchycení. - Pokud připevňujete přístroj na nosník, je třeba, abyste použili uchycení s odpovídající nosností. Díra v držáku má velikost 13 mm. - Pokud budete propojovat napájecím kabelem více přístrojů, dodržujte mezi jednotlivými přístroji takové vzdálenosti, aby vám na ně stačil napájecí kabel. - Gumové nožičky slouží také pro uchycení k povrchu. Při montáži přístroje na zem se ujistěte, že kabely jsou vedeny mimo lidi a vozidla. Diagram montáže: 7# 2013 AUDIO PARTNER s.r.o.

8 4. OVLÁDÁNÍ Ovládací panel Funkce přístroje se ovládají čtyřmi tlačítky umístěnými pod displejem. Tlačítko <MODE/ESC> <UP> <DOWN> <ENTER> Funkce Stiskem vyberte operační režim nebo se vraťte zpět na položku menu Šipka nahoru pro procházení položkami menu a pro zvyšování hodnoty Šipka dolů pro procházení položkami menu a pro snižování hodnoty Stiskem vyberte položku menu nebo vybranou hodnotu Mapa menu Režim Programovací kroky Popis DMX Mode (Režim DMX) Nastavení DMX adresy Operating Mode (Operativní režim) SLAv (Son) NASL (SLoU) NAFA (FASt) NStS (SrUn) Operační režim sleve Automatický režim, pomalý Automatický režim, rychlý Režim aktivace zvukem Pan (Režim Pan) Normal Pan Inverse Pan PAn r PAn Běžný provoz panorámování Otočený provoz panorámování Tilt (Režim Tilt) Normal Tilt Inverse Tilt til r til Běžný provoz naklonění Otočený provoz naklonění Display (Displej) Normal Display Inverse Display dis r dis Nastavení umístění textu na displeji Channel Mode (Režim kanálů) 11-Channel Mode 11CH Nastavení charakteru DMX 6-Channel Mode 6CH Pan 540 PA54 Nastavení hranic úhlu Manual Pan Restrict Pan 360 PA36 panorámování Pan 180 PA18 Tilt 270 Ti27 Nastavení hranic úhlu naklonění Manual Tilt Restrict Tilt 180 Ti18 Reset Load Tilt 90 Ti 9 rest LoAd Reset nastavení Obnovení továrního nastavení 8# 2013 AUDIO PARTNER s.r.o.

9 Nastavení (DMX) Nastavení přístroje pro ovládání skrze DMX ovladač: 1. Zapojte přístroj po elektrické sítě. 2. Zapněte přístroj. 3. Propojte výstup DMX z ovladače s DMX vstupem v přístroji pomocí DMX kabelu. Počáteční adresa Při výběru počáteční DMX adresy mějte na mysli počet DMX kanálů, který vybraný režim DMX používá. Pokud použijete příliš vysokou adresu, znemožníte tím přístup k některým funkcím. Intimidator Spot LED 150 používá až 11 DMX kanálů v 11kanálovém DMX režimu a nejvyšší nestavitelná adresa je 502. Počáteční adresu nastavte takto: 1. Opakovaně tiskněte <MODE/ESC>, dokud se na displeji nezobrazí Stiskněte <ENTER>. 3. Pomocí <UP> a <DOWN> vyberte počáteční adresu. 4. Stiskněte <ENTER>. Charakter DMX Intimidator Spot LED 150 má dva charaktery DMX - 8kanálový a 14kanálový. Výběr charakteru proveďte takto: 1. Tiskněte opakovaně <MODE/ESC> dokud se na displeji nezobrazí 14CH nebo 8CH. 2. Stiskněte <ENTER>. 9# 2013 AUDIO PARTNER s.r.o.

10 Přiřazení DMX kanálů a hodnoty 11-CH Kanál Funkce Hodnota Nastavení 1 Pan (panoráma) 000 až Tilt (Natočení) 000 až Fine Pan (přesné panoráma) 000 až 255 Přasné nastavení panorámování 4 Fine Tilt (přesné natočení) 000 až 255 Přesné nastavení náklonu 5 Speed (rychlost) 000 až 255 Rychlost panorámování/náklonu (od rychlé po pomalou 000 až 005 Bílá 006 až 011 Žlutá 012 až 017 Purpurová 018 až 023 Zelená 024 až 029 Červená 030 až 035 Azurová 036 až 041 Oranžová 042 až 047 Modrá 048 až 053 Světle zelená 054 až 063 Jantarová 6 Color Wheel (barevné kolo) 064 až 069 Bílá + žlutá 070 až 075 Žlutá + purpurová 076 až 081 Purpurová + zelená 082 až 087 Zelená + červená 088 až 093 Červená + azurová 094 až 099 Azurová + oranžová 100 až 105 Oranžová + modrá 106 až 111 Modrá + světle zelená 112 až 117 Světle zelená + jantarová 118 až 127 Jantarová + bílá 128 až 191 Duha střídající barvy se zvětšující se rychlostí 192 až 255 Otočená duha střídající barvy se zvětšující se rychlostí 000 až 003 Zatemnění 7 Shutter (clona) 004 až 007 Otevření 008 až 215 Stroboskop (0 až 20 Hz) 216 až 255 Otevřeno 8 Dimmer (stmívač) 000 až až 100% 10# 2013 AUDIO PARTNER s.r.o.

11 064 až 071 Gobo 9 shake, od pomalého po rychlé 072 až 079 Gobo 8 shake, od pomalého po rychlé 9 Gobo Wheel (Gobo kolo) 080 až 085 Gobo 7 shake, od pomalého po rychlé 086 až 091 Gobo 6 shake, od pomalého po rychlé 092 až 097 Gobo 5 shake, od pomalého po rychlé 098 až 103 Gobo 4 shake, od pomalého po rychlé 104 až 109 Gobo 3 shake, od pomalého po rychlé 110 až 115 Gobo 2 shake, od pomalého po rychlé 116 až 121 Gobo 1 shake, od pomalého po rychlé 122 až 127 Otevřeno 128 až 191 Otáčení se zvyšující se rychlostí 192 až 255 Obrácené otáčení se zvyšujucící se rychlsotí 000 až 007 Žádná funkce 008 až 027 Zatemnění během panorámování/natáčení 028 až 047 Zatemnění během otáčení gobo kola 048 až 067 Vypnutí zatemnění během panorámování/natáčení/gobo kola 068 až 087 Zatemnění během otáčení barev 088 až 107 Vypnutí zatemnění během panorámování/natáčení/otáčení barev 10 Ovládací funkce 108 až 127 Vypnutí zatemnění během gobo kola/otáčení barev 128 až 147 Vypnutí zatemnění během všech otáčecích funkcí 148 až 167 Reset panorámování 168 až 187 Reset natáčení 188 až 207 Reset otáčení barev 208 až 227 Reset gobo kola 228 až 247 Reset všech kanálů 248 až 255 Žádná funkce 000 až 007 Žádná funkce 008 až 023 Makro pohyb až 039 Makro pohyb až 055 Makro pohyb až 071 Makro pohyb až 087 Makro pohyb až 103 Makro pohyb až 119 Makro pohyb 7 11 Makro pohyby 120 až 135 Makro pohyb až 151 Program ovládání zvukem až 167 Program ovládání zvukem až 183 Program ovládání zvukem až 199 Program ovládání zvukem až 215 Program ovládání zvukem až 231 Program ovládání zvukem až 247 Program ovládání zvukem až 255 Program ovládání zvukem 8 11# 2013 AUDIO PARTNER s.r.o.

12 6-CH Kanál Funkce Hodnota Nastavení 1 Pan (panoráma) 000 až až Tilt (natočení) 000 až až až 005 Bílá 006 až 011 Žlutá 012 až 017 Purpurová 018 až 023 Zelená 024 až 029 Červená 030 až 035 Azurová 036 až 041 Oranžová 042 až 047 Modrá 048 až 053 Světle zelená 054 až 063 Jantarová 3 Color (barva) 064 až 069 Bílá + žlutá 070 až 075 Žlutá + purpurová 076 až 081 Purpurová + zelená 082 až 087 Zelená + červená 088 až 093 Červená + azurová 094 až 099 Azurová + oranžová 100 až 105 Oranžová + modrá 106 až 111 Modrá + Světle zelená 112 až 117 Světle zelená + jantarová 118 až 127 Jantarová + bílá 128 až 191 Duha střídající barvy se zvětšující se rychlostí 192 až 255 Otočená duha střídající barvy se zvyšující se rychlostí 000 až 003 Zatemnění 4 Shutter (clona) 004 až 007 Otevřeno 008 až 215 Stroboskop (0-20 Hz) 216 až 255 Otevřeno 5 Dimmer (stmívač) 000 až až 100% 064 až 071 Gobo 9 shake, od pomalého po rychlé 072 až 079 Gobo 8 shake, od pomalého po rychlé 6 Gobo Wheel (gobo kolo) 080 až 085 Gobo 7 shake, od pomalého po rychlé 086 až 091 Gobo 6 shake, od pomalého po rychlé 092 až 097 Gobo 5 shake, od pomalého po rychlé 098 až 103 Gobo 4 shake, od pomalého po rychlé 104 až 109 Gobo 3 shake, od pomalého po rychlé 110 až 115 Gobo 2 shake, od pomalého po rychlé 116 až 121 Gobo 1 shake, od pomalého po rychlé 122 až 127 Otevřeno 128 až 191 Otáčení se zvyšující se rychlostí 192 až 255 Obrácené otáčení se zvyšující se rychlostí 12# 2013 AUDIO PARTNER s.r.o.

13 Konfigurace (samostatně stojící režim) Nastavte přístroj pro samostatné fungování bez DMX ovladače. 1. Zapojte přístroj do elektrické sítě. 2. Zapněte přístroj. # Přístroj pracující v samostatném nikdy nepropojujte DMX kabelem s ovladačem. # Přístroj v samostatném režimu může vysílat DMX signály a mohlo by tak docházet # k rušení. Režim aktivace zvukem Režim, ve kterém přístroj reaguje na hudbu, spustíte následovně: 1. Tiskněte opakovaně <MODE/ESC>, dokud se na displeji nezobrazí následující: NASI, NAFA, NStS nebo SLAv. 2. Stiskem <UP> nebo <DOWN> vyberte možnost NSts. 3. Stiskněte <ENTER>. # # Přístroj reaguje pouze na nízké frekvence v hudbě (basy a bicí). Automatický režim Automatický režim spustíte následovně: 1. Tiskněte opakovaně <MODE/ESC>, dokud se na displeji nezobrazí následující: NASI, NAFA, NStS nebo SLAv. 2. Stiskem <UP> nebo <DOWN> vyberte možnost NASI (pomalý světelný program) nebo NAFA (rychlý světelný program). 3. Stiskněte <ENTER>. Manuální panorámování/natáčení Pokud chcete spustit běžné nebo obrácené panorámování, postupujte takto: 1. Tiskněte opakovaně <MODE/ESC>, dokud se na displeji nezobrazí nápis PAn. 2. Stiskem <UP> nebo <DOWN> vyberte možnost běžného panorámování (PAn) nebo obráceného (r PAn). 3. Stiskněte <ENTER>. Pokud chcete spustit běžné nebo obrácené natáčení obrazu, postupujte takto: 1. Tiskněte opakovaně <MODE/ESC>, dokud se na displeji nezobrazí nápis til. 2. Stiskem <UP> nebo <DOWN> vyberte možnost běžného natáčení (til) nebo obráceného (r til). 3. Stiskněte <ENTER>. Panoráma/natáčení v omezeném úhlu V tomto režimu je možné nastavit úhly pro panorámování a natáčení obrazu podle vašich představ. Pokud chcete nastavit úhel pro panorámování, postupujte takto: 1. Tiskněte opakovaně <MODE/ESC>, dokud se na displeji nezobrazí nápis PA Stiskem <UP> nebo <DOWN> vyberte úhel, buď 540 (PA54), 360 (PA36) nebo 180 (PA18). 3. Stiskněte <ENTER>. Pokud chcete nastavit úhel pro natáčení, postupujte takto: 1. Tiskněte opakovaně <MODE/ESC>, dokud se na displeji nezobrazí nápis Ti Stiskem <UP> nebo <DOWN> vyberte úhel, buď 270 (Ti27), 180 (Ti18) nebo 90 (Ti9). 3. Stiskněte <ENTER>. 13# 2013 AUDIO PARTNER s.r.o.

14 Orientace displeje Podsvícení displeje lze přehodit, v některých situacích budou nápisy čitelnější. Nastavení úhlu displeje provedete takto: 1. Tiskněte opakovaně <MODE/ESC>, dokud se na displeji nezobrazí nápis dis. 2. Stiskem <UP> nebo <DOWN> vyberte klasický režim (dis) nebo otočený (r dis) 3. Stiskněte <ENTER>. Režim Master/Slave Režim Master/Slave (doslova pán a otrok) umožňuje, aby jeden Intimidator Spot LED 150 (nastavenž jako pán) ovládal další připojené Intimidatory Spot LED 150 (nastavené jako otrok) bez nutnosti ovládání přes DMX. Hlavní jednotka může pracovat v automatickém režimu a v režimu ovládání zvukem, podřízené jednotky je třeba nastavit jako Slave. Podřízené jednotky (Slave) nastavte takto: 1. Tiskněte opakovaně <MODE/ESC>, dokud se na displeji nezobrazí nápis SLAv. 2. Stiskem <ENTER> potvrďte tuto volbu. 3. Nastavte DMX adresu na Propojte DMX vstup první podřízené jednotky s DMX výstupem hlavní jednotky. 5. Ostatní jednotky propojte stejným způsobem přes jejich DMX konektory. 6. Dokončete nastavení a propojení všech jednotek. Hlavní jednotku nastavte takto: 1. Nastavte jednotku do automatického režimu nebo do režimu ovládání zvukem. 2. V zapojení DMX jednotek zapojte tuto jako první. # # - Podřízené jednotky nejprve nastavte, potom zapojujte přes DMX. # # - Přístroje pracující v režimu Master/Slave nikdy nepropojujte DMX kabelem # # s ovladačem. Přístroje v režimu Master/Slave můžou vysílat DMX signály a # # mohlo by tak docházet k rušení. # # - K hlavní jednotce nepřipojujte více než 31 podřízených jednotek. Obnovení továrního nastavení Resetování softwaru do továrního nastavení v zařízení provedete takto: 1. Tiskněte <MODE/ESC> dokud se na displeji nezobrazí nápis rest. 2. Stiskněte <ENTER>. 14# 2013 AUDIO PARTNER s.r.o.

15 5. TECHNICKÉ INFORMACE Údržba přístroje Prach může ovlivnit prostupnost světla a způsobovat přehřívání. Abyste zabránili těmto jevlm, čistěte přístroj alespoň dvakrát měsíčně. Pokud jej používáte častěji a v horších podmínkách, měla by být údržba častější. Přístroj čistěte následujícím postupem: - Vypojte přístroj z elektrické sítě. - Počkejte, až přístroj vychladně. - Usazený prach odstraňte vysavačem nebo štětcem. - Optiku a skleněné povrchy vyčistěte hadrem a slabou koncentrací čisticího prostředku neobsahujícího amoniak. Optiku a průhledné povrchy po očištění vždy otřete dosucha. Neroztáčejte vysavačem zabudovaný větrák, mohlo by dojít k jeho poškození. 15# 2013 AUDIO PARTNER s.r.o.

16 6. TECHNICKÉ SPECIFIKACE Rozměry Délka Výška Šířka Hmotnost a hmotnost 205 mm 211 mm 291 mm 4, 2 kg Napájení Druh napájení Škála Nastavení napětí Přepínací (vestavěné) 100 až 240 V, 50/60 Hz Automatické Parametr 120 V, 60 Hz 240 V, 50 Hz Příkon 88 W 92 W Provozní účinnost 0,7 A 0,4 A Propojitelných jednotek 8 A (6 jednotek) 8 A (12 jednotek) Pojistka F 2 A, 250 V F 2 A, 250 V Napájecí zdířky USA/zbytek světa Velká Británie, Evropa Vstupní napájecí zdířka IEC IEC Výstupní napájecí zdířka Edison IEC Napájecí kabel Edison (US) Místní kabel Světelný zdroj Typ Proud Životnost LED 25 W (1,5 A) hodin Barva Počet Proud Bílá ma Optika Parametr Svítivost na 2 m 2714 lux Úhel paprsku 15 Stroboskop 0 až 20 Hz Škála panorámy a natočení , 360, , 180, 90 Panoráma Natočení Teplota Maximální externí teplota Chladicí systém 40 C Běžný DMX Zdířky Typ konektoru Rozpětí kanálů 3pinový konektor Zdířka 6, 11 16# 2013 AUDIO PARTNER s.r.o.

Uživatelský manuál. 2013 AUDIO PARTNER s.r.o.

Uživatelský manuál. 2013 AUDIO PARTNER s.r.o. Uživatelský manuál 2013 AUDIO PARTNER s.r.o. 1. NEŽ ZAČNETE# Obsah balení:# - Intimidator Spot Duo - napájecí kabel - záruční list - uživatelský manuál - hák na zavěšení s příslušenství Instrukce k rozbalování#

Více

!!!! Uživatelský manuál

!!!! Uživatelský manuál Uživatelský manuál 2013 AUDIO PARTNER s.r.o. Obsah balení: - Obey 6 - záruční kartička - napájecí kabel - uživatelský manuál Instrukce k rozbalování Opatrně vybalte zařízení a zkontrolujte, zdali jsou

Více

!!!!!!!! Uživatelský manuál

!!!!!!!! Uživatelský manuál !!!!!!!! Uživatelský manuál 2013 AUDIO PARTNER s.r.o. 1. NEŽ ZAČNETE Obsah balení:!!! - Radius 2.0!!!! - napájecí kabel!!! - záruční list!!!! - uživatelský manuál Instrukce k rozbalování Opatrně vybalte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX. Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno. SK151232 BeamZ LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX 1 / 7

NÁVOD K POUŽITÍ. LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX. Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno. SK151232 BeamZ LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX 1 / 7 NÁVOD K POUŽITÍ LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno SK151232 BeamZ LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX 1 / 7 Návod k obsluze VAROVÁNÍ! Chraňte přístroj před vodou

Více

Přehled LX5 TM UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Přehled LX5 TM UŽIVATELSKÝ MANUÁL LX5 TM Přehled Použití se stmívačem Použití venku Aktivace zvukem DMX512 Master/Slave Přepínač 150/230V Vyměnitelná pojistka Servis uživatelem Pracovní cyklus UŽIVATELSKÝ MANUÁL Chauvet, 3000 N 29th Ct,

Více

XT series DMX Control 24 Pro. Návod k použití

XT series DMX Control 24 Pro. Návod k použití XT series DMX Control 24 Pro Návod k použití Obsah 1. Bezpečnost..2 1.1 Bezpečnostní pokyny.2 1.2 Provozní předpisy... 2 2. Úvod 3 2.1 Představení přístroje... 3 3. Nastavení.. 3 3.1 Ovládání zvukovým

Více

Fademaster 16. Objednací číslo 50406

Fademaster 16. Objednací číslo 50406 Fademaster 16 Objednací číslo 50406 Gratulujeme! Koupili jste si skvělý a inovativní výrobek značky Showtec. Showtec Fademaster 16rozvášní každou akci. Ať chcete jednoduchou akci stylu "plug&play" nebo

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

Řezací plotr PRIME SC Provozní manuál

Řezací plotr PRIME SC Provozní manuál Řezací plotr PRIME SC Provozní manuál Velice vám děkujeme za zakoupení řezacího plotru. Aby bylo užívání plotru, co nejefektivnější, tak si prosím důkladně přečtěte tento manuál. Pokud narazíte na nějaké

Více

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku

Více

Uživatelská příručka 1/13. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu

Uživatelská příručka 1/13. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu Uživatelská příručka 1/13 A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu Obsah ÚVOD... 3 OBECNÉ POKYNY... 3 VLASTNOSTI... 3 INSTALACE... 3 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...

Více

DJ Spot 250. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Ve vašem vlastním zájmu, prosím, přečtěte si tyto bezpečnostní pokyny před instalací a používáním této jednotky.

DJ Spot 250. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Ve vašem vlastním zájmu, prosím, přečtěte si tyto bezpečnostní pokyny před instalací a používáním této jednotky. DJ Spot 250 Gratulujeme Vám a děkujeme, že jste si zakoupili DJ Spot 250 od American DJ, jeden z nejlepších produktů na dnešním trhu.! Každý produkt byl před posláním testován a zkontrolován. Prosím, podívejte

Více

Hip-Hop můžete ovládat pomocí osvětlovacího pultu či vhodného kontroléru pro světla, který připojíte pomocí DMX (XLR) kabelu.

Hip-Hop můžete ovládat pomocí osvětlovacího pultu či vhodného kontroléru pro světla, který připojíte pomocí DMX (XLR) kabelu. ROBE HIP-HOP STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE OVLÁDÁNÍ 1. Ovládání pomocí osvětlovacího pultu (viz tabulka DMX na následujících dvou stranách) Hip-Hop můžete ovládat pomocí osvětlovacího pultu či vhodného kontroléru

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ 4-TRUBKOVÝ SYSTÉM ACW 200H, 300H, 400H, 600H, 800H, 1000H, 1200H ABV klima s.r.o., Bakovská 6A, 197 00 Praha 9 - Kbely

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE Model: YGP20 NÁVOD K POUŽITÍ

MOBILNÍ KLIMATIZACE Model: YGP20 NÁVOD K POUŽITÍ CZ MOBILNÍ KLIMATIZACE Model: YGP20 NÁVOD K POUŽITÍ CZ -1- Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

UT20B. Návod k obsluze

UT20B. Návod k obsluze UT20B Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot.

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot. 24 hodinový časovač: umožňuje kompletně naprogramovat jednotku na celý den Vysoušení 4 rychlosti ventilátoru: nízká, střední, vysoká a automatická Funkce AUTO - v závislosti na teplotě v místnosti si jednotka

Více

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLIMATIZACE Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA P/NO : 88A0468P www.lge.com Ventilační jednotka Uživatelská

Více

BOTEX SD-10 DMX REKORDÉR

BOTEX SD-10 DMX REKORDÉR BOTEX SD-10 DMX REKORDÉR Návod k obsluze 1 Bezpečnost Toto zařízení není určeno pro venkovní použití. Jakékoliv vaše modifikace tohoto přístroje mohou vést ke ztrátě záruky. Servis svěřte pouze odborným

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Návod k obsluze ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Čtěte prosím tento návod pozorně a uchovejte jej pro další použití. Umístění Dbejte na to, aby byl přístroj zapojen do správného zdroje

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD Návod k použití model: 58271 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží

Více

Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S

Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S Tento návod k obsluze je určen k tomu, aby bezpečné a správné manipulace a provoz chladicího ventilátoru. Přečtěte si prosím tento návod k obsluze před použitím zařízení.

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Mezní hodnoty měření... 3 2. Bezpečnostní informace... 3 3. Funkce... 5 4. Popis měřícího přístroje... 6 5. Specifikace... 7 6. Měření

Více

Digitální multimetr EM3082

Digitální multimetr EM3082 Digitální multimetr EM3082 Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na baterie a pojistky. Záruka se také nevztahuje na situace,

Více

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ TM NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UTY-LNH UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ FUJITSU GENERAL LIMITED OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... POPIS ČÁSTÍ... ZAHÁJENÍ ČINNOSTI... ČINNOST...

Více

32 AX3006/1 MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM NÁVOD K OBSLUZE

32 AX3006/1 MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM NÁVOD K OBSLUZE 32 AX3006/1 MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM NÁVOD K OBSLUZE Obsah Klimatizační zařízení... - 2 - Popis zařízení... - 4 - Příslušenství... - 5 - Ovládací panel... - 6 - Provozní pokyny...

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

Návod k obsluze. Před tím, než začnete výrobek používat, prostudujte si tento návod k obsluze.

Návod k obsluze. Před tím, než začnete výrobek používat, prostudujte si tento návod k obsluze. Návod k obsluze Popis Děkujeme za zakoupení výrobku Uni Pak II, hybridního spínače/stmívače. Zařízení je vybaveno následujícími funkcemi: 1 kanálový pack se dvěma Edison paticemi. Nastavitelný režim stmívač/spínač

Více

4-425-118-01 (1) Dálkový ovladač. Návod k obsluze RMT-DSLR2. 2012 Sony Corporation

4-425-118-01 (1) Dálkový ovladač. Návod k obsluze RMT-DSLR2. 2012 Sony Corporation 4-425-118-01 (1) Dálkový ovladač Návod k obsluze RMT-DSLR2 2012 Sony Corporation Před použitím tohoto produktu si prosím pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější použití. VAROVÁNÍ Abyste

Více

CT390 RDS RADIOBUDÍK S INDIKACÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ TEPLOTY HODINY S BUDÍKOM, RDS RÁDIOM A ZOBRAZENÍM VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ TEPLOTY

CT390 RDS RADIOBUDÍK S INDIKACÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ TEPLOTY HODINY S BUDÍKOM, RDS RÁDIOM A ZOBRAZENÍM VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ TEPLOTY CZ RDS RADIOBUDÍK S INDIKACÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ TEPLOTY SK HODINY S BUDÍKOM, RDS RÁDIOM A ZOBRAZENÍM VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ TEPLOTY BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ A INSTALACE Pečlivě

Více

UT50D. Návod k obsluze

UT50D. Návod k obsluze UT50D Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

Uživatelská příručka. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu 6/12

Uživatelská příručka. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu 6/12 Uživatelská příručka A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu 6/12 Obsah ÚVOD... 3 OBECNÉ POKYNY... 3 VLASTNOSTI... 3 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 4 SESTAVENÍ...

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

SIGNÁLNÍ GENERÁTORY DDS2, DDS7 A DDS20 - PROVOZNÍ MANUÁL

SIGNÁLNÍ GENERÁTORY DDS2, DDS7 A DDS20 - PROVOZNÍ MANUÁL SIGNÁLNÍ GENERÁTORY DDS2, DDS7 A DDS20 - PROVOZNÍ MANUÁL Signální generátory DDS slouží k vytváření napěťových signálů s definovaným průběhem (harmonický, trojúhelníkový a obdélníkový), s nastavitelnou

Více

Scan Operator 12 FX Světelný ovladač

Scan Operator 12 FX Světelný ovladač Scan Operator 12 FX Světelný ovladač Obsah 1. Popis ovládacích prvků...4 1.1 Čelní panel...4 1.2 Zadní panel...6 2. Ovládání...7 2.1 Spuštění režimu Program...7 2.2 Programování scén...7 2.2.1 Editace

Více

studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ

studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme vám, že jste si vybrali toto profesionální zábleskové světlo. Série WalimexPRO byla navržena tak, aby splňovala dnešní potřeby požadované

Více

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ TIMER POWER SLEEP TEMP HIGH MED LOW COOL MODE DRY NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ model KWF1-09CRN1 ERP KWF1-12CRN1ERP UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ OBSAH BEZPEČNOSTÍ INFORMACE... 1 POPIS ČÁSTÍ...

Více

Uživatelská příručka. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu 7/15

Uživatelská příručka. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu 7/15 Uživatelská příručka A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu 7/15 2013 ADJ Products, LLC všechna práva vyhrazena. Informace, specifikace, nákresy, obrázky a

Více

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu.

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu. Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní informace... 3 Symboly... 4 Funkce měřicího přístroje... 5 Specifikace... 6 Obecná specifikace... 7 Příslušenství... 7 Popis měřiče izolačního odporu... 8 LCD Displej... 9

Více

Pokyny pro uživatele 10/10. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu

Pokyny pro uživatele 10/10. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu Pokyny pro uživatele 10/10 A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu Obsah ÚVOD... 3 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 3 PROVOZ... 4 FOTOMETRICKÝ GRAF... 4 VÝMĚNA GOBO...

Více

ipod Hi-Fi Uživatelská příručka

ipod Hi-Fi Uživatelská příručka ipod Hi-Fi Uživatelská příručka Obsah 3 Kapitola 1: Začínáme 4 ipod Hi-Fi čelní pohled 5 ipod Hi-Fi zadní pohled 6 Kapitola 2: Zapojení ipod Hi-Fi 6 Krok 1: Připojení ipod Hi-Fi k síti něbo vložení baterií

Více

BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT SARV105

BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT SARV105 affiliates reserve the right to make improvements or changes to this document and the products and services described at any time, without notice or obligation. Hereby, Emos spol. s r. o., declares that

Více

Saturn Tri LED Návod k obsluze

Saturn Tri LED Návod k obsluze Saturn Tri LED Návod k obsluze Systémové menu ADDR Nastavení DMX adresy. 1. Zmáčkněte MENJ, tlačítka UP nebo DOWN mačkejte tak dlouho, dokud se neobjeví nápis ADDR a zmáčkněte 2. Zobrazí se blikající číslice

Více

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065 Návod k použití RADIÁTOR MICA R-065 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů Děkujeme Vám, že jste si zakoupili naši dětskou chůvičku VBC-23. Vámi koupený přístroj byl vyroben a otestován za nejpřísnějších kontrol kvality, abychom vy i my měli jistotu, že každý kus opouští továrnu

Více

Návod Sonair. přívodní ventilátor se zvýšeným útlumem hluku a účinnou filtrací

Návod Sonair. přívodní ventilátor se zvýšeným útlumem hluku a účinnou filtrací 1 Návod Sonair přívodní ventilátor se zvýšeným útlumem hluku a účinnou filtrací 2 Přívodní ventilátor Sonair USCHOVEJTE POBLÍŽ PŘÍSTROJE Použití tohoto přístroje není dovoleno osobám, jako například dětem,

Více

Výkonový zesilovač KS-AX4700 KS-AX4500 NÁVOD K POUŽITÍ

Výkonový zesilovač KS-AX4700 KS-AX4500 NÁVOD K POUŽITÍ Výkonový zesilovač NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407 DIGITÁLNÍ RADIOBUDÍK S PROJEKCÍ PCR407 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah návodu PŘEDSTAVENÍ...3 POPIS VÝROBKU...3 PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM...6 INSTALACE BATERIÍ...6 VAROVÁNÍ PŘI VYBITÝCH BATERIÍCH...6 ZAPOJENÍ ADAPTÉRU

Více

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05261AC-11/13-01 GF Niky S 1-1.5-2-3 kva CZ CZ 3 2 Niky S 1-1.5-2-3 kva OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání

Více

Aku vrtačka. model: J0Z-KT03-18. návod k použití

Aku vrtačka. model: J0Z-KT03-18. návod k použití Aku vrtačka model: J0Z-KT03-18 návod k použití Aku vrtačka CZ Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupen tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen.

Více

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr HC-UT 204 Digitální klešťový multimetr Souhrn Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám.! Upozornění: Abyste

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA

CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA Děkujeme Vám, že jste si zakoupili CONNECT IT palubní HD kameru do auta. Ke správné manipulaci s tímto zařízením Vám doporučujeme si pozorně přečíst následující

Více

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ÚVOD Genoss ict Injection je aplikátor anestezie vytvořený pro bezpečnou a přesnou aplikaci anestezie do dané oblasti během dentální procedury. Před použitím

Více

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Důležité upozornění! Přečtěte si důkladně tyto informace, abyste mohli používat telefon správným a bezpečným způsobem: mobilní telefon EVOLVE Gladiator RG300 získal

Více

BAZÉNOVÝ OHŘÍVAČ VODY

BAZÉNOVÝ OHŘÍVAČ VODY BAZÉNOVÝ OHŘÍVAČ VODY CZ návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení produktu. Prosím přečtěte si pečlivě následující návod k použití a řiďte se jeho pokyny. Návod uschovejte pro pozdější použití. CZ 1 VAROVÁNÍ:

Více

FG-18 Hrnec k vaření rýže

FG-18 Hrnec k vaření rýže FG-18 Hrnec k vaření rýže Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny - K zabránění poruch si tento Návod k obsluze pečlivé přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace se

Více

STMÍVAČ OSVĚTLENÍ LIGHTING MODULIS RECEIVER RTS

STMÍVAČ OSVĚTLENÍ LIGHTING MODULIS RECEIVER RTS STMÍVAČ OSVĚTLENÍ LIGHTING MODULIS RECEIVER RTS CZ Návod k montáži a obsluze Obsah 1. Úvod 3 1.1. Popis a určení výrobku 3 1.2. Technické údaje 3 2. Bezpečnostní pokyny 4 2.1. Obecné zásady 4 2.2. Speciální

Více

Bezdrátová stereofonní sluchátka

Bezdrátová stereofonní sluchátka 2-684-424-11(1) Bezdrátová stereofonní sluchátka Návod k obsluze MDR-RF800RK 2007 Sony Corporation 2-698-420-01(1) Krytka antény Poznámka Při zvedání nedržte vysílač za anténu. Krytka antény se může uvolnit.

Více

P10 VÝKONOVÝ ZESILOVAČ MANUÁL

P10 VÝKONOVÝ ZESILOVAČ MANUÁL P10 VÝKONOVÝ ZESILOVAČ MANUÁL 1 Gratulujeme k rozhodnutí stát se hrdým majitelem integrovaného zesilovače Plinius P10. Tento manuál Vám pomůže lépe porozumět ovládání Vašeho zesilovače a poskytne Vám veškeré

Více

3. Přijímá GPSBIKE signál uvnitř budovy? - GPS signál bývá rušen kovy a zdmi, z tohoto důvodu nedoporučujeme používání GPSBIKE uvnitř budovy.

3. Přijímá GPSBIKE signál uvnitř budovy? - GPS signál bývá rušen kovy a zdmi, z tohoto důvodu nedoporučujeme používání GPSBIKE uvnitř budovy. NÁVOD K POUŽITÍ 1. UPOZORNĚNÍ 1.1 Informace Před používáním si přečtěte následující informace. 1.2 Bezpečnostní informace 1. Během řízení vždy sledujte silniční provoz. 2. Během jízdy neměňte nastavení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Gobostar Green Star 400 mw

NÁVOD K POUŽITÍ. Gobostar Green Star 400 mw NÁVOD K POUŽITÍ Gobostar Green Star 400 mw Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno A3006210 elite Green Star Laser 400 mw, DMX 1 / 12 Návod k obsluze VAROVÁNÍ! Chraňte přístroj před vodou a vlhkostí

Více

Braun DigiFrame 7001. Návod k použití

Braun DigiFrame 7001. Návod k použití Braun DigiFrame 7001 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Clock Radio Register your product and get support at www.philips.com/welcome Руководство пользователя Příručka pro uživatele Príručka užívateľa Felhasználói kézikönyv AJ3231 & % # ^ @! 0 4 9 7 8 $ 6 3

Více

Uživatelská příručka 10/13. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu

Uživatelská příručka 10/13. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu Uživatelská příručka 10/13 A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu 2013 ADJ Products, LLC všechna práva vyhrazena. Informace, specifikace, nákresy, obrázky

Více

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití Vinotéka Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití 1 ČÁSTI A FUNKCE 1. Ovládací panel a displej 2. Skříňka 3. Nožička k vyvážení 4. Přihrádka na víno 5. Skleněná dvířka

Více

Uživatelská příručka CPS600E

Uživatelská příručka CPS600E Uživatelská příručka CPS600E CyberPower Europe CyberPower Systems B.V. Flight Forum 3545, 5657DW Eindhoven, The Netherlands Tel: +31 (0)40 2348170 Fax: +31 (0)40 2340314 Website: http://eu.cyberpowersystems.com/

Více

Uživatelská příručka 3/14. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu

Uživatelská příručka 3/14. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu Uživatelská příručka 3/14 A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu Obsah ÚVOD... 4 OBECNÉ POKYNY... 4 VLASTNOSTI... 4 BEZPEČNOSTÍ OPATŘENÍ PŘI MANIPULACI...

Více

Zde začněte. Důležité upozornění! Používáte již přístroj typu Palm OS? Podle tohoto návodu:

Zde začněte. Důležité upozornění! Používáte již přístroj typu Palm OS? Podle tohoto návodu: Nejdříve čtěte Zde začněte Podle tohoto návodu: Nabijte a nastavte svůj přístroj. Nainstalujte software Palm Desktop a další aplikace. Synchronizujte svůj přístroj s Vaším počítačem. Důležité upozornění!

Více

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC Návod k použití Rekuperační jednotka VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC 2 OBSAH Úvod Použití Obsah dodávky Struktura kódu produktu Technická data Bezpečnostní

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AccuBANKER AB-230 PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK Dovozce: CONSYGEN CZ s.r.o. Opletalova 37, 110 00, Praha 1 Tel:224 212 073, Tel/Fax: 224 241 025, Email: consygen@consygen.cz www.consygen.cz

Více

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní LCD MONITOR EC2204 OBSAH Bezpečnostní pokyny 1 1. Základní charakteristika 3 2. Vybalení 3 2. Montáž 3 3. Nastavení monitoru 4 4. Specifikace LCD monitoru 12 5. Řešení problémů 13 6. Dodatek 4 Bezpečnostní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 150 E. Pokojová rekuperační jednotka

NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 150 E. Pokojová rekuperační jednotka NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 50 E Pokojová rekuperační jednotka Vyrobeno v souladu s normou ISO 900 Panuškova 30/4 40 00 PRAHA 4 ČESKÁ REPUBLIKA TEL. +40 60 36 766 +40 737 336 30 info@dospelczech.cz nabidky@dospelczech.cz

Více

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

CZ -1- Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz

CZ -1- Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz Bazénový ruční aku vysavač Návod k použití Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

RGB ovladač s dálkovým ovladačem

RGB ovladač s dálkovým ovladačem RGB ovladač s dálkovým ovladačem 1. Úvod Pro všechny občany Evropské unie. Důležité informace o životním prostředí. Tento symbol na výrobku nebo balení značí, že vyhozením výrobku do odpadu můžete poškodit

Více

TE-218 TG-218 TW-218. Electronic Publishers EURO INTERPRETER. Návod k použití

TE-218 TG-218 TW-218. Electronic Publishers EURO INTERPRETER. Návod k použití 24 Electronic Publishers TE-218 TG-218 TW-218 EURO INTERPRETER Návod k použití 1 Licenční smlouva NEŽ ZAČNETE VÝROBEK POUŽÍVAT, PŘEČTĚTE SI TUTO LICENČNÍ SMLOUVU. POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU ZNAMENÁ, ŽE JSTE AKCEPTOVALI

Více

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou 1. PROJEKČNÍ JEDNOTKA 2. DISPLEJ 3. NASTAVENÍ VYSOKÉ INTENZITY SVĚTLA 4. NASTAVENÍ NÍZKÉ INTENZITY SVĚTLA 5. LIGHT ON/OFF (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SVĚTLA)

Více

VC613-3 SMART SAFE CAM

VC613-3 SMART SAFE CAM VC613-3 SMART SAFE CAM POPIS SMART SAFE CAM je unikátní bezpečnostní systém který Vám přináší spoustu výhod. Pokud zabudovaný PIR senzor zaznamená pohyb, zaktivuje světlo a záběry kamery jsou tak kvalitnější.

Více

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ Stropní Ventilátor Model Fresco (FN522XX) NEŽ ZAČNETE Správné použití: - Tento produkt je výhradně určen jako stropní ventilátor k nekomerčním účelům. - Tento produkt musí

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

Bezdrátový sluchátkový stereo systém

Bezdrátový sluchátkový stereo systém 4-529-909-11(1) Bezdrátový sluchátkový stereo systém Návod k obsluze 2014 Sony Corporation MDR-RF811RK Česky Bezdrátový sluchátkový stereo systém VAROVÁNÍ Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu

Více

XENON modely 223, 225, 227 a 229

XENON modely 223, 225, 227 a 229 PLYNOVÝ GRIL XENON modely 223, 225, 227 a 229 Návod k použití CZ VAROVÁNÍ Nenechávejte děti obsluhovat Váš gril. Vnější části grilu, které jsou volně přístupné, mohou být horké. Zamezte pohybu dětí v blízkosti

Více

Horkovzdušná stanice PROSKIT SS-952B

Horkovzdušná stanice PROSKIT SS-952B Horkovzdušná stanice PROSKIT SS-952B Uživatelský manuál Děkujeme, že jsme si koupili horkovzdušnou stanici Pro'sKit SS-952B. Před použitím výrobku si, prosím, přečtěte tento manuál.ů Specifikace Napájení:

Více

Calypso, Calypso-to-go

Calypso, Calypso-to-go Calypso, Calypso-to-go Návod k použití Blahopřejeme k Vašemu nákupu a děkujeme, že jste si vybrali prsní odsávačku Calypso od společnosti ARDO. V tomto návodu naleznete důležité a užitečné detaily, které

Více

Význam symbolů. 1.1 Obecné představení

Význam symbolů. 1.1 Obecné představení FLUKE-715 Kalibrátor proudu a napětí (ma/v) Návod k obsluze Přečtěte jako první: Bezpečnostní informace Pro zajištění bezpečného použití přístroje a jeho bezvadnou funkci dodržujte pokyny definované v

Více

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD 1 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili video záznamník Defender Car vision 5015 FullHD! Než začnete zařízení používat, pozorně si přečtěte

Více

BAZÉNOVÝ ČISTIČ "SPEED CLEAN RX 5"

BAZÉNOVÝ ČISTIČ SPEED CLEAN RX 5 BAZÉNOVÝ ČISTIČ "SPEED CLEAN RX 5" Art.č. 061018 Stránka 1 z 9 Obsah BAZÉNOVÝ ČISTIČ "SPEED CLEAN RX 5"... 1 1 Bezpečnostní upozornění... 3 2 Návod k sestavení... 4 3 Příprava a provoz... 5 4 Typy a doporučení...

Více

Masážní křeslo SL-B06 a SL-B06-1 Návod k použití

Masážní křeslo SL-B06 a SL-B06-1 Návod k použití Návod k použití Návod uschovejte. Důležitá bezpečnostní upozornění Nepoužívejte přístroj pokud nemáte vyhovující zdroj napětí. Zabraňte styku ovladače s vodou, může dojít k nesprávné funkčnosti. Do žádného

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S TEPELNÝM ČERPADLEM A5CC 10 CR, A5CC 15 CR, A5CC 20 CR A5CC 25 CR, A5CC 28 CR, A5CC CR, A5CC 50 CR, A5CC 60 CR ABV klima s.r.o., Bakovská

Více

USB gramofon RF100. Obj. č.: 31 12 23. Vlastnosti výrobku. Ovládací prvky

USB gramofon RF100. Obj. č.: 31 12 23. Vlastnosti výrobku. Ovládací prvky USB gramofon RF100 Vlastnosti výrobku Plně automatický gramofon Řemínkový pohon Omezený zdvih raménka přenosky Hliníkový talíř 33 1/3 a 45 otáček za minutu USB rozhraní pro digitalizaci záznamu Vestavěný

Více

ADD 12 ADD 20. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

ADD 12 ADD 20. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení Návod k obsluze ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADD 12 ADD 20 Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení Symbol 8/05 02308/07-ECZ uvedený v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické

Více

BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE

BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. POPIS DÍLŮ Počet Název dílu

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Barevný videotelefon CDV-35A

Barevný videotelefon CDV-35A Barevný videotelefon CDV-35A Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k

Více

Špionážní tužka s HD kamerou Manual. (typ - propiska)

Špionážní tužka s HD kamerou Manual. (typ - propiska) Špionážní tužka s HD kamerou Manual (typ - propiska) Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu PŘEČTĚTE SI LASKAVĚ TENTO NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Více