Plán činnosti příspěvkové organizace v oblasti sociální péče pro rok 2016

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán činnosti příspěvkové organizace v oblasti sociální péče pro rok 2016"

Transkript

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, Třinec-Dolní Líštná Plán činnosti příspěvkové organizace v oblasti sociální péče pro rok 206 Listopad 205

2 ÚVOD 3. Název organizace, střediska a druh poskytovaných sociálních služeb: 3 2. Vymezení základních a fakultativních činností dle jednotlivých služeb 3 2. Domov Sosna Domovy pro seniory Domovy se zvláštním režimem Domovy pro osoby se zdravotním postižením Odlehčovací služby (pobytové) Domov Nýdek služba Domovy pro seniory Pečovatelská služba Denní stacionář Jantar 9 A..ZABEZPEČENÍ PROVOZU 0. Počet a struktura zaměstnanců dle jednotlivých služeb, profesí a úvazků k Organizační struktura k viz příloha č Objem mzdových prostředků k Financování rozpočet na rok Plán provozních akcí, oprav, investic 5. Plán provozních akcí a oprav 5.2 Využívání dotačních programů z externích zdrojů 3 6. Vedlejší hospodářská činnost 3 7. Úsporná opatření 4 7. V oblasti vzdělávání 4 7. Vybavení a ostatní 4 B. NAPLŇOVÁNÍ HLAVNÍCH CÍLŮ ORGANIZACE 5. Kvalitativní a kvantitativní zlepšení poskytovaných služeb 5. Kvalitativní cíle na rok Kvantitativní cíle na rok Humanizace služeb 8 2. Dobrovolnictví Informovanost o službě Setkání uživatelů a jejich rodinných příslušníků s vedením příspěvkové organizace a vedením města 9 3. Aktivity 9 3. Plán akcí Aktivity s imobilními klienty Den otevřených dveří 2 4. Hodnocení kvality (inspekce, externí podpora) 2 4. Interní hodnocení Externí hodnocení 2 5. Spolupráce s dalšími subjekty 2 C. LIDSKÉ ZDROJE 22 D. ZABEZPEČENÍ VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU ORGANIZACE 22 E. ROZVOJOVÉ CÍLE ORGANIZACE NA OBDOBÍ NÁSLEDUJÍCÍCH DVOU LET 22 F. ÚKOLY VE VZTAHU KE ZŘIZOVATELI 23 G. PŘÍLOHY 26 2

3 ÚVOD. Název organizace, střediska a druh poskytovaných sociálních služeb: Název: Sociální služby města Třince, příspěvková organizace se sídlem: Habrová 302, 7396 Třinec IČ: Střediska, registrované sociální služby a jejich kapacita: Název a adresa Registrovaná služba Kapacita Domov Sosna, Třinec, Domov pro seniory (27458) Habrová 302 Domov se zvláštním režimem ( ) 50 2 Domov pro osoby se zdravotním postižením 48 0 ( ) Odlehčovací služby (72474) 44 4 Domov Nýdek, Nýdek 545 Domov pro seniory (83902) Pečovatelská služba, Třinec, Štefánikova 73 Pečovatelská služba (75732) 40 5 okamžitá Denní stacionář Jantar, Třinec, Denní stacionář Jantar (902556) Štefánikova 73 okamžitá 2. Vymezení základních a fakultativních činností dle jednotlivých služeb 2. Domov Sosna 2.. Domovy pro seniory Posláním služby Domovy pro seniory poskytované v Domově Sosna v Třinci je poskytování pobytových služeb seniorům, jejichž schopnosti jsou snížené hlavně z důvodu věku a nepříznivého zdravotního stavu, a nemohou situaci řešit pomocí rodiny, blízkých nebo terénních služeb. Služby poskytujeme na základě individuálních potřeb, podporujeme sociální vztahy, posilujeme samostatnost a nezávislost. Cílová skupina Senioři, kteří mají vzhledem k věku sníženou soběstačnost a jejichž stav při péči o vlastní osobu vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Přijímáme žadatele splňující podmínky z hlediska potřebnosti sociální služby. Věk pro přijetí je 60 let a výše. Ubytování Kapacita služby je 60 lůžek. Služba je poskytována v zařízení Domov Sosna nacházející se v centru města Třince, na sídlišti Sosna, jenž náleží do části Dolní Líštná. Uživatelé služby jsou ubytování ve 2 jednolůžkových pokojích a 24 dvoulůžkových pokojích. Všechny pokoje jsou bezbariérové a jsou vybaveny polohovací postelí, nočním stolkem, stolem s židlemi, skříní a bezbariérovým WC s umyvadlem, přesto si klienti mohou dovybavit pokoje svými prvky, jako jsou police, obrázky, upomínkové předměty, květiny, TV apod. Služba je poskytována v přízemí dvoupatrové budovy spolu se službou Odlehčovací služby. Poskytnutí stravy Strava je poskytována dle ceníku, ten je přílohou č., tohoto plánu činnosti. Úkony péče a) poskytnutí ubytování b) poskytnutí stravy c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím f) sociálně terapeutické činnosti g) aktivizační činnosti h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 3

4 Fakultativní úkony Fakultativní úkony poskytované v této sociální službě: Dopolední svačinka, odpolední svačinka, soukromá lednice na pokoji, soukromý počítač na pokoji (PC sestava, notebook), odvoz služebním vozidlem k lékaři nebo na úřady, opravy a revize vlastních, případně dlouhodobě zapůjčených el. přístrojů a zařízení, zapůjčení kompenzačních nebo zdravotních pomůcek v případě pobytu mimo zařízení. Ceníky fakultativních služeb s komentáři jsou přílohou tohoto plánu činnosti. Další činnosti, které nabízíme: a) fyzioterapie b) volnočasové aktivity v Centru volného času a v denních místnostech na oddělení c) bohoslužby (Církev evangelická Bystřice, Oldřichovická mládež, Církev Apoštolská, Adventisté sedmého dne, Církev římskokatolická, Církev evangelická Třinec) d) půjčování knih, denního tisku, časopisů e) přístup k PC s internetem f) doprovody uživatelů k lékaři, na kulturní akce, na nákupy, na úřady apod. g) pojízdné prodejny např. textil, drogérie 2..2 Domovy se zvláštním režimem Posláním služby Domovy se zvláštním režimem v Domově Sosna v Třinci je poskytování pobytové sociální služby osobám s poruchou paměťových, orientačních a pohybových schopností, jejichž situace vyžaduje nepřetržitou péči druhé osoby. Prostřednictvím individuálního přístupu, dodržováním práv a svobod upevňujeme pocit jistoty a bezpečí. Cílová skupina Cílovou skupinou jsou osoby se sníženou soběstačností, ve věku od 50 let, které trpí chronickým duševním onemocněním typu stařecké, Alzheimerovy demence a jinými typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou, nepřetržitou pomoc jiné osoby. Ubytování Kapacita služby 2 míst. Služba je poskytována v Domově Sosna v Třinci na dvou horních podlažích. Budova se nachází na sídlišti Sosna. Uživatelé jsou ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových, jednom trojlůžkovém a jednom čtyřlůžkovém pokoji. Pokoje jsou vybaveny základním nábytkem (lůžko, noční stolek, skříň, stůl, židle) a sociálním zařízením s WC a umyvadlem. Klienti si mohou dovybavit pokoje svými vlastními prvky z domova. Režim v této sociální službě je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Poskytnutí stravy Strava je poskytována dle ceníku, ten je přílohou č., tohoto plánu činnosti. Úkony péče a) poskytnutí ubytování b) poskytnutí stravy c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím f) sociálně terapeutické činnosti g) aktivizační činnosti h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní úkony Fakultativní úkony poskytované v této sociální službě: Dopolední svačinka, odpolední svačinka, soukromá lednice na pokoji, soukromý počítač na pokoji (PC sestava, notebook), odvoz služebním vozidlem k lékaři nebo na úřady, opravy a revize vlastních, 4

5 případně dlouhodobě zapůjčených el. přístrojů a zařízení, zapůjčení kompenzačních nebo zdravotních pomůcek v případě pobytu mimo zařízení. Ceníky fakultativních služeb s komentáři jsou přílohou tohoto plánu činnosti. Další činnosti, které nabízíme: a) fyzioterapie b) volnočasové aktivity v Centru volného času a v denních místnostech na oddělení c) bohoslužby (Církev evangelická Bystřice, Oldřichovická mládež, Církev Apoštolská, Adventisté sedmého dne, Církev římskokatolická, Církev evangelická Třinec) d) půjčování knih, denního tisku, časopisů e) přístup k PC s internetem f) doprovody uživatelů k lékaři, na kulturní akce, na nákupy, na úřady apod Domovy pro osoby se zdravotním postižením Posláním služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením v Domově Sosna v Třinci je poskytování pobytové sociální služby osobám s mentálním postižením s přidruženým tělesným postižením nebo s mentálním postižením a ztrátou hybnosti v důsledku prodělaného úrazu, jejichž situace vyžaduje pomoc a péči druhé osoby. Na uživatele působíme aktivně a podporujeme je v rozvoji jejich samostatnosti. Prostřednictvím individuálního přístupu, dodržováním práv a svobod upevňujeme pocit jistoty a bezpečí. Cílová skupina Cílovou skupinou jsou osoby se sníženou soběstačností ve věku od 35 let s lehkým, středně těžkým a těžkým stupněm mentálního postižení a zároveň s přidruženým tělesným postižením nebo osoby po prodělaném úrazu s částečnou nebo úplnou ztrátou hybnosti a zároveň s různým stupněm mentálního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou, nepřetržitou pomoc jiné osoby. Ubytování Kapacita služby je 0 míst. Služba je poskytována v Domově Sosna ve druhém nadzemním podlaží. Domov Sosna se nachází v centru města Třince. Uživatelé jsou ubytování v pěti dvoulůžkových pokojích. Pokoje jsou vybaveny základním nábytkem (lůžko, noční stolek, skříň, stůl, židle) a sociálním zařízením s WC a umyvadlem. Klienti si mohou dovybavit pokoje svými vlastními prvky z domova. Režim v této sociální službě je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Poskytnutí stravy Strava je poskytována dle ceníku, ten je přílohou č., tohoto plánu činnosti. Úkony péče a) poskytnutí ubytování b) poskytnutí stravy c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím g) sociálně terapeutické činnosti h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní úkony Fakultativní úkony poskytované v této sociální službě: Dopolední svačinka, odpolední svačinka, soukromá lednice na pokoji, soukromý počítač na pokoji (PC sestava, notebook), odvoz služebním vozidlem k lékaři nebo na úřady, opravy a revize vlastních, případně dlouhodobě zapůjčených el. přístrojů a zařízení, zapůjčení kompenzačních nebo zdravotních pomůcek v případě pobytu mimo zařízení. Ceníky fakultativních služeb s komentáři jsou přílohou tohoto plánu činnosti. 5

6 Další činnosti, které nabízíme: a) fyzioterapie b) volnočasové aktivity v Centru volného času a v denních místnostech na oddělení c) bohoslužby (Církev evangelická Bystřice, Oldřichovická mládež, Církev Apoštolská, Adventisté sedmého dne, Církev římskokatolická, Církev evangelická Třinec) d) půjčování knih, denního tisku, časopisů e) přístup k PC s internetem f) doprovody uživatelů k lékaři, na kulturní akce, na nákupy, na úřady apod Odlehčovací služby (pobytové) Posláním Odlehčovacích služeb v Domově Sosna v Třinci je poskytování pobytových sociálních služeb na dobu nepřesahující 3 měsíce. Tuto službu poskytujeme osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které pečují rodinní příslušníci a známí v jejich přirozeném sociálním prostředí. Umožňujeme pečující osobě pomoc a nezbytný odpočinek. Službu poskytujeme na základě individuálních potřeb, zvyklostí a přání jak klienta, tak pečující osoby. Cílová skupina Osoby, o které je pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Vzhledem k věku mají sníženou soběstačnost a jejich stav při péči o vlastní osobu vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Věk pro přijetí je 50 let a výše. Ubytování Kapacita služby jsou 4 místa. Služba je poskytována v zařízení Domov Sosna nacházející se na sídlišti Sosna v centru města Třince. Uživatelé odlehčovacích služeb jsou ubytování ve 2 dvoulůžkových pokojích. Všechny pokoje jsou bezbariérové a jsou vybaveny ústavním nábytkem: polohovací postelí, nočním stolkem, stolem s židlemi, skříní a bezbariérovým WC s umyvadlem. Služba je poskytována v přízemí dvoupatrové budovy spolu se službou Domovy pro seniory. Poskytnutí stravy Strava je poskytována dle ceníku, ten je přílohou č., tohoto plánu činnosti. Úkony péče Úkony péče poskytované na této sociální službě: Pomoc a podpora při podávání jídla a pití Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru Pomoc při úkonech osobní hygieny - hygiena na lůžku Pomoc při úkonech osobní hygieny - hygiena ve vaně, sprše Pomoc při úkonech osobní hygieny - ranní a večerní hygiena Pomoc při základní péči o vlasy a nehty Pomoc při použití WC Pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby (v případě samostatné přípravy svačin) Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, podpora při dalším sociálním začleňování Sociálně terapeutické činnosti - rozvoj nebo udržení osobních a sociálních schopností (činnosti CVČ) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - nácvik a upevňování motorických, psych. a soc. schopností a dovedností (činnosti CVČ) Doprovod (např. k lékaři, úřady, do nemocnice, ke kadeřníkovi apod.) Ceny budou účtovány podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu. Úkony péče lze hradit z příspěvku na péči. Fakultativní úkony dle ceníku Fakultativní úkony poskytované v této sociální službě: 6

7 Dopolední svačinka, odpolední svačinka, soukromá lednice na pokoji, soukromý počítač na pokoji (PC sestava, notebook), odvoz služebním vozidlem k lékaři nebo na úřady, zapůjčení kompenzačních nebo zdravotních pomůcek v případě pobytu mimo zařízení. Ceníky fakultativních služeb s komentáři jsou přílohou tohoto plánu činnosti. Další činnosti, které nabízíme: h) fyzioterapie i) volnočasové aktivity v Centru volného času a v denních místnostech na oddělení j) bohoslužby (Církev evangelická Bystřice, Oldřichovická mládež, Církev Apoštolská, Adventisté sedmého dne, Církev římskokatolická, Církev evangelická Třinec) k) půjčování knih, denního tisku, časopisů l) přístup k PC s internetem m) doprovody uživatelů k lékaři, na kulturní akce, na nákupy, na úřady apod. n) pojízdné prodejny např. textil, drogérie 2.2. Domov Nýdek služba Domovy pro seniory Posláním služby domovy pro seniory poskytované v Nýdku je poskytování pobytové sociální služby seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a nepříznivého zdravotního stavu a nemohou situaci řešit vlastními silami, s pomocí rodiny či terénních služeb. Vytváříme podmínky pro naplňování potřeb a přání uživatelů a respektujeme jejich jedinečnost. Cílová skupina Cílovou skupinou jsou osoby ve věku od 60 let se sníženou soběstačností, které zejména z důvodu nepříznivého zdravotního stavu a věku vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby. Domovy pro seniory Nýdek poskytují službu i uživatelům, kteří byli přijati před účinností zákona č. 08/2006 Sb., o sociálních službách, do původního Penzionu. Po dohodě s vedením organizace a vzhledem k již dlouhodobým vazbám byla s nimi podepsána smlouva o poskytování služby. Ubytování Domov Nýdek je čtyřpodlažní budova monoblokového typu. Dělí se na část hospodářskou a obytnou. Obytná část je čtyřpodlažní, slouží uživatelům i personálu. Dne byla zprovozněna nová část tohoto objektu, díky níž došlo na Domově Nýdek k výraznému posunutí humanizace ve vztahu k uživatelům služby. Byl zde především vybudován nový evakuační výtah, nová velká společenská místnost pro seniory kutilka, bezbariérové koupelny a toalety a další. Kapacita domova díky této přístavbě vzrostla o 8 lůžek, tedy nyní je zde 52 uživatelů. 42 pokojů je jednolůžkových a 5 je dvoulůžkových. Všechny pokoje mají sociální zázemí. Pokoje jsou vybavené polohovací postelí, nočním stolkem, stolem s židlemi, skříní anebo vlastním nábytkem uživatelů a bezbariérovým WC s umyvadlem i sprchou. Mohou si je dovybavit svými prvky, jako jsou police, obrázky, upomínkové předměty, květiny, TV apod. Zařízení je částečně bezbariérové, vstup na jednotlivá patra je řešen schodištěm a výtahy. Poskytnutí stravy Strava je poskytována dle ceníku, ten je přílohou č., tohoto plánu činnosti. Úkony péče a) poskytnutí ubytování b) poskytnutí stravy c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím f) sociálně terapeutické činnosti g) aktivizační činnosti h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 7

8 Fakultativní úkony dle ceníku Fakultativní úkony poskytované v této sociální službě: Dopolední svačinka, odpolední svačinka, soukromá lednice na pokoji, soukromý počítač na pokoji (PC sestava, notebook), odvoz služebním vozidlem k lékaři nebo na úřady, opravy a revize vlastních, případně dlouhodobě zapůjčených el. přístrojů a zařízení zapůjčení kompenzačních nebo zdravotních pomůcek v případě pobytu mimo zařízení. Ceníky fakultativních služeb s komentáři jsou přílohou tohoto plánu činnosti. Další činnosti, které nabízíme: a) fyzioterapie b) volnočasové aktivity v Kutilce c) bohoslužby d) půjčování knih e) přístup k PC s internetem f) doprovody uživatelů k lékaři, na kulturní akce, na nákupy, na úřady apod. g) nákupy zprostředkované prostřednictvím prodejců a pojízdných prodejen 2.3. Pečovatelská služba Posláním Pečovatelské služby v Třinci je poskytnout individuální pomoc a podporu na území města Třince v domácnostech seniorů, osob se zdravotním postižením a rodin s dětmi, které se z důvodu snížené soběstačnosti ocitly v situaci, jenž samy nezvládnou řešit tak, aby co nejdéle mohly žít ve svém domácím prostředí. Cílová skupina Senioři a občané se zdravotním postižením od 26 let věku, na území města Třince, kteří mají vzhledem k věku nebo zdravotnímu stavu sníženou soběstačnost a jejichž stav vyžaduje pomoc jiné osoby. Rodina, ve které se narodily současně 3 a více dětí, do 4 let věku těchto dětí. Poskytnutí stravy Jednou z činností Pečovatelské služby je zajištění stravy seniorům na území města Třince. Tato strava je poskytována dle ceníku, jenž je přílohou č., tohoto plánu činnosti. Úkony péče Pečovatelská služba poskytuje svým uživatelům úkony podle vyhlášky 505/2006 Sb., kterými jsou: Základní úkony PS Pomoc a podpora při podávání jídla a pití Pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík Pomoc při ranní, polední a večerní hygieně Celková hygiena na lůžku Celková hygiena ve vaně, ve sprše Pomoc při použití WC Pomoc při základní péči o vlasy a nehty Zajištění stravy Dovoz nebo donáška jídla terén Donáška obědů DPS Oldřichovice Dovoz obědů jedna domácnost s více uživateli Pomoc a podpora při přípravě jídla a pití Běžný úklid a údržba domácnosti Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti Donáška vody 8

9 Topení v kamnech, včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení Běžné nákupy a pochůzky Velký nákup, například týdenní nákup Praní a žehlení ložního prádla, popř. drobné opravy Praní a žehlení osobního prádla, popř. drobné opravy Kontakt se společenským prostředím Jednotlivé úkony jsou účtovány podle skutečně spotřebovaného času. Fakultativní úkony Fakultativní úkony poskytované v této sociální službě: Dohled nad dospělým v domácnosti, společenský kontakt s pečovatelkou, hospodaření s finanční hotovostí klienta (na žádost klienta nebo opatrovníka), jídelníček, zapůjčení 2 sad jídlonosičů, odvoz služebním vozidlem k lékaři nebo na úřady, apod., venčení asistenčního psa klienta, dohled nad klientem pomocí telefonu, použití vany v DPS Oldřichovice, perličková koupel 2.4. Denní stacionář Jantar Posláním Stacionáře Jantar je poskytnout pomoc při udržování schopností a dovedností osobám se zdravotním postižením, seniorům a osobám s chronickým duševním onemocněním, kteří se chtějí setkávat se svými vrstevníky a aktivně vyplnit čas, kdy se o ně nemohou postarat rodinní příslušníci. Cílová skupina Senioři, osoby se zdravotním postižením od 40 let věku a osoby starší 50 let s chronickým duševním onemocněním především pro osoby s Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí a jinými typy demence, kteří vzhledem k věku, nebo zdravotnímu omezení vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Poskytnutí stravy Strava je poskytována dle ceníku, který je přílohou tohoto plánu činnosti. Obědy jsou zajišťovány Pečovatelskou službou, snídaně a odpolední svačiny jsou dováženy z Centra sociální pomoci. Úkony péče Stacionář Jantar poskytuje svým uživatelům úkony podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterými jsou Pomoc při oblékání a svlékání Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík Pomoc při prostorové orientaci Pomoc a podpora při podávání jídla a pití Pomoc při úkonech osobní hygieny Pomoc při použití WC Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Kontakt se společenským prostředím Sociálně terapeutické činnosti Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Jednotlivé úkony jsou účtovány podle skutečně spotřebovaného času. Fakultativní úkony Fakultativní úkony ve stacionáři Jantar jsou: Odvoz do Stacionáře a zpět domů Drobný nákup na žádost uživatele do kg váhy nákupu Ceník úhrad je přílohou č. tohoto plánu činnosti 9

10 A..ZABEZPEČENÍ PROVOZU. Počet a struktura zaměstnanců dle jednotlivých služeb, profesí a úvazků k a) Celkový fyzický počet zaměstnanců organizace: 82 b) Celkový evidenční přepočtený počet zaměstnanců organizace: 79,25 c) Pravděpodobný průměrný přepočtený stav zaměstnanců: 74 (počítáno bez zaměstnanců čerpajících PN) d) Evidenční a přepočtený počet zaměstnanců dle jednotlivých kategorií profesí a úvazků viz příloha č. 2 (Zaměstnanci) 2. Organizační struktura k viz příloha č Objem mzdových prostředků k Objem prostředků na platy pro rok 206 činí pro naši organizaci ,- Kč. 4. Financování rozpočet na rok 206 financování příspěvkové organizace je určeno rozpočtem pro rok 206 následovně: Financování rozpočet na rok 206 v Kč Plánované náklady činí: Plánované výnosy (zdroje) činí: tržby - uživatelé výnosy úhrad ze zdravotních pojišťoven příspěvek na péči úroky v bankách 000 čerpání fondů ostatní výnosy dotace MPSV (předpoklad) příspěvek zřizovatele na provoz účelová dotace jiné obce další zdroje Celkem Výnosy

11 Rozpočet na jednotlivé poskytnuté služby Celkem Kč Z toho příspěvek zřizovatele Kč Domov pro seniory Nýdek Pečovatelská služba Pečovatelská služba stravování Oldřichovice Denní stacionář JANTAR Domov pro seniory Sosna Odlehčovací služba Domov se zvláštním režimem Domov pro osoby se zdravotním postižením Celkem sociální služby Výnosy doplňková činnost Stravování Nýdek Výnosy celkem Plán provozních akcí, oprav, investic Plány oprav nad ,- Kč bez DPH a investičních akcí budou organizací předběžně konzultovány s odborem sociálních věcí, odborem investic a případně i právním odborem. Stavební úpravy týkající se pozemků budou konzultovány s odborem SŘaÚP města a zároveň s vědomím odboru sociálních věcí. Níže uváděné ceny jsou bez DPH a termíny realizací jsou ve shodě s plánem veřejných zakázek. 5. Plán provozních akcí a oprav č. Plán. termín realizace Název akce Předpokládaná hodnota bez DPH (CZK) Předpokládaná hodnota s DPH (CZK) OPRAVY 02/206 Oprava (úprava) dveří WC klientů - DN Kč Kč 2 05/206 3 odbor Investic Oprava rampy evakuačního východu na zahradu - DS GO balkónů, fasády, kamenných obkladů a chodníků - DN CELKEM Kč Kč Kč Kč Kč Kč INVESTICE 4 04/206 Demolice komínu - DS Kč Kč

12 5 06/ /206 (dle možností, jinak 207) 08/206 (dle možností, jinak 207) 8 odbor Investic Dodávka vybavení prádelny - DS (6x pračka, x mandl, x sušička, 2x žehlící lisy) Očištění fasády pavilón A,B,D. Zateplení fasády Domov Sosna pavilón C - DS Rekonstrukce příjezdu ke garážím včetně dvora za objektem - DS Pasportizace Domova Sosna, Domova Nýdek, Pečovatelské služby (DS, DN, PS) Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 9 odbor Investic Zhotovení parku pro seniory - DN Kč Kč CELKEM Kč Kč Zkratky objektů: DS - Domov Sosna, DN - Domov Nýdek, PS - Pečovatelská služba KOMENTÁŘ:. Oprava (úprava) dveří WC klientů Domova Nýdek Bude provedena úprava dveří v sociálních zařízeních Domova Nýdek. Jedná se o 23 ks dveří z důvodů optimalizace prostorů WC pro lidi omezené v pohybu. 2. Oprava rampy evakuačního východu na zahradu Domova Sosna Oprava rampy bude provedena z důvodu poškozené hydroizolace a protékání vody skrz rampu, poškození vnějších omítek a potřeby výměny dlažby, která je při zvýšené vlhkosti extrémně kluzká. Předpokládaná cena je včetně projektové dokumentace a odklad realizace v roce 205 byl z důvodu nedostatku financí. 3. GO balkónů, fasády, kamenných obkladů a chodníků, zhotovení parku pro seniory Domova Nýdek Z letos provedené přístavby Domova Nýdek byla z realizace akce vyjmuta oprava stávající fasády objektu. Tuto opravu by bylo vhodné provést souběžně s opravou balkonů a jejich zábradlí, kamennými obklady, přes které zatéká a zároveň opravou chodníků kolem objektu. 4. Demolice komínu Domova Sosna Komín původně sloužil pro vytápění objektu v době, kdy na tento účel byly používány lehké topné oleje. Tento systém však už více jak 30 let nefunguje a komín není využíván. Navíc je po celé délce prasklý a mohlo by do budoucna hrozit jeho samovolné zborcení. Proto je nutno tento komín, jenž je přilepen k objektu, šetrně zdemolovat. Odklad realizace v roce 205 byl z důvodu nedostatku financí. 5. Dodávka vybavení prádelny - Domova Sosna Jedná se o dodávku v rozsahu 6 x průmyslová pračka, x mandl, x sušička - obnova opotřebeného majetku prádelny Domova pořízeného v roce 2002 (časté opravy). Nově byly přidány 2 pneumatické lisy, které začaly vykazovat opakované závady. 6. Očištění fasády pavilónů A,B,D. Zateplení fasády Domov Sosna pavilón C - Domova Sosna Stávající fasády objektu jsou silně znečištění Třineckým podnebím, což snižuje celkový vizuální dojem potenciálních nových uživatelů Domova. Dále je nutno opravit a zateplit fasádu pavilonu C, který je částečně zateplený a má vlivem času znehodnocenou fasádu mnoha trhlinami 2

13 způsobenou mimo jiné nerovnoměrným sedáním stavby. V případě nedostatku financí bude akce přesunuta do dalších let. 7. Rekonstrukce příjezdu ke garážím včetně dvora za objektem - Domova Sosna Jedná o původní část cca 35 let starou a pouze opravovanou provizorně dle potřeby. Jelikož je tato část značně využívána pro zabezpečení chodu domova (zásobování, odpady ), je nutno vozovku a dvůr zrenovovat. Předpokládaná cena je včetně projektové dokumentace a odklad realizace v roce 205 byl z důvodu nedostatku financí. V případě opětovného nedostatku bude akce přesunuta do dalších let. 8. Pasportizace - Domova Sosna, Domova Nýdek, Pečovatelské služby Analýza stavu budov pro účely realizace oprav a investic v dalších letech. Akce je v kompetenci odboru investic. 9. Zhotovení parku pro seniory Domova Nýdek Domov Nýdek nedisponuje žádnou útulnou zahradou ani parkem, kde by mohli senioři v krásných dnech trávit svůj volný čas, či uskutečňovat své společenské a kulturní akce. Vytvoření adekvátního zázemí našim uživatelům sociální služby Domov pro seniory, je hlavním důvodem realizace tohoto záměru. Akce by mohla být spojena s opravou č Využívání dotačních programů z externích zdrojů Park pro seniory s altánkem Domov Nýdek Vize organizace je v realizaci tohoto záměru prostřednictvím projektů nebo grantů realizovaných, ať už soukromými společnostmi, či státními subjekty. Cílem je vytvoření parku s altánem uživatelům Domova Nýdek hned vedle ubytovacího objektu pro seniory. Tento park vytvoří útulné prostředí pro volnočasové aktivity seniorů v pěkném počasí a zároveň zázemí pro konání společenských a sportovních akcí ve volné přírodě. Nyní je nutno v první řadě aktualizovat architektonický projekt, a to v souladu s novou přístavbou otevřenou k Bohužel i na tento aktualizovaný projekt je v první řadě nutno najít sponzora a následně řešit dotační titul. Předpokládaná cena: ,- Kč Termín uskutečnění: dle projektu Zajištění finančních prostředků od obcí (žádosti o příspěvek) na dofinancování provozu Tento problém je dosti značný ve vztahu k objemu finančních prostředku, jež by měly být po jednotlivých obcích požadovány. Z tohoto důvodu je nutno prvně veškeré žádosti a především objemy požadovaných prostředků probrat se zřizovatelem, nechat schválit Radou města Třince a následně rozesílat žádosti o spolufinancování pobytů uživatelů jiných obcí, než je Třinec. V roce 206 budou postupně oslovováni starostové jednotlivých okolních obcí, jejichž bývalí obyvatelé jsou v současnosti našimi klienty. Jak se k danému problému jednotlivé obce postaví bohužel nelze předvídat, toto nám ukáže až rekapitulace na začátku příštího roku. Předpokládaná cena: dle obcí Termín uskutečnění: Vedlejší hospodářská činnost Vedlejší hospodářskou činnost specifikuje naší organizaci Zřizovací listina v čl. VIII. a umožňuje organizaci provádět hostinskou činnost podle zákona č. 455/99 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších změn a doplňků. Dále Zřizovací listina opravňuje SSMT k pronájmu svěřeného majetku. V této činnosti organizace i nadál bude pokračovat a snažit se zlepšovat své služby. O počtu vydaných jídel cizím strávníkům hovoří rozbory hospodaření, o případných změnách nájemních smluv budeme okamžitě informovat zřizovatele. 3

14 7. Úsporná opatření Organizace se každoročně snaží ušetřit finance hlavně v těch oblastech, kde je možno získat dotace a tím šetřit vlastní finanční zdroje a zdroje zřizovatele. Samozřejmostí je ohled na spotřebu všech energií a vody, kdy jsou zaměstnanci opakovaně vyzývání k šetření s těmito zdroji. 7. V oblasti vzdělávání Se Slezskou diakonií byla v roce 205 domluvena spolupráce na vzdělávání pracovnic v přímé péči na Domově Nýdek, která přesahuje do roku 206. Rozsah této podpory ukazuje tabulka níže. č. Typ aktivity ke Q metodická podpora pod vedením podporovatelky 2 metodická podpora pod vedením podporovatelky 3 metodická podpora pod vedením podporovatelky 4 metodická podpora pod vedením podporovatelky 5 metodická podpora pod vedením podporovatelky 6 metodická podpora pod vedením podporovatelky 7 metodická podpora pod vedením podporovatelky doba trvání aktivity ve službě Obsah Termín 2 h. Úvodní setkání, seznámení se službou, ujasnění zakázky listopad h. Konzultace nad SQ Veřejný závazek služby listopad h. Konzultace nad SQ Cíle a způsoby poskytování sociální služby, SQ 5 Zvyšování kvality sociální služby 4 h. Konzultace nad SQ 3 Jednání se zájemcem, odmítnutí zájemce, SQ 4 Smlouva o poskytování sociální služby 4 h. Konzultace nad SQ 5, 6 I., Individuální plánování, Dokumentace služby 4 h. Konzultace nad SQ 5, 6 II., Individuální plánování, Dokumentace služby 4 h. Konzultace nad SQ 2 Ochrana práv, SQ 7 Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby prosinec 205 leden 206 únor 206 únor 206 březen 206 Následně proběhne, předběžně v měsíci dubnu, na této sociální službě audit SQSS. Díky dlouhodobé výborné spolupráci se Slezskou diakonií máme toto vzdělávání za podstatně nižší ceny, než kdyby organizace musela oslovovat externí lektory, či inspektory kvality SQSS. Supervize financování supervizí zaměstnanců v přímé péči o klienta opakovaně řešíme využíváním dotačních titulů a tzv. bonusů dodavatelských firem. Věříme, že i v roce 206 nalezneme cestu financování této formy sebevzdělávání obdobným způsobem. Tímto docilujeme vyšší kvality poskytovaných služeb a vyšší odbornost v péči o uživatele. 7. Vybavení a ostatní Nejen v oblasti vzdělávání se snaží organizace ušetřit, ale taktéž i v ostatních oblastech jako je vybavování všech středisek SSMT, opravy, či renovace apod. Tak jak bylo hovořeno výše o využívání tzv. bonusů na vzdělávání, tak jsou i využívány na nákup nábytku a vybavení pro seniory. Vlastní realizace probíhá na základě jednání s dodavatelskou firmou, u níž máme kredit za odběr zboží v určité výši, vyslovíme naše přání a v případě souhlasu nám ho firma na základě darovací smlouvy zrealizuje. Další akcí, kde hledáme cizí zdroje, je Park pro seniory s altánkem Domov Nýdek. Jak je výše uvedeno, je záměrem organizace tuto akci zrealizovat z externích zdrojů dotace, granty, apod. Celkové náklady činí dle projektu cca ,- Kč. V rámci úspor organizace taktéž určitě stojí za zmínku celoročně konané společenské akce pro seniory, které se snažíme maximálně realizovat z darů dodavatelských firem. Každý rok organizace oslovuje své dodavatele a žádá je o finanční podporu právě na tyto akce pro seniory. Předpovědět tuto částku je dosti obtížné, odvíjí se od solventnosti firem a jejich sounáležitosti s naší organizací. 4

15 B. NAPLŇOVÁNÍ HLAVNÍCH CÍLŮ ORGANIZACE. Kvalitativní a kvantitativní zlepšení poskytovaných služeb Hlavní úkoly v této oblast: Zavádět do praxe poznatky a znalosti nabyté v rámci konzultací s inspektory kvality sociálních 5 Termín: průběžně v celém období Pravidelně aktualizovat webové stránky včetně revize zveřejněných dokumentů.. Kvalitativní cíle na rok 206 Dlouhodobé cíle organizace: Termín: čtvrtletně Prohlubování spolupráce se zřizovatelem ve všech oblastech činností organizace Vyhledávání a realizování nových projektů na vzdělávání personálu Vyhledávání a realizování nových projektů na vybavení středisek poskytujících sociální služby Rozvíjení spolupráce s organizací ADRA, která zprostředkovává dobrovolnickou službu Zkvalitňování úrovně služeb a zavádění poznatků z konzultací s inspektory do praxe Domov Sosna Domovy pro seniory, Odlehčovací služby Cíle služby směrem k uživatelům služby domovy pro seniory udržení soběstačnosti a samostatnosti dokud je to možné důstojné dožití Cíle služby směrem k uživatelům odlehčovací služby poskytnout pečujícím osobám nezbytný odpočinek rozvoj či přinejmenším zachování stávající soběstačnosti uživatele Krátkodobé cíle Motivovat k uplatňování vlastní vůle (oblékání, jídla, trávení volného času) Informovat uživatele o dění v Domově Sosna a městě Třinec Zapojit co nejvíce uživatelů do společenského života, navštěvovat Centrum volného času Zapojit uživatele do skupinových aktivit na oddělení Poskytnout pečující osobám nezbytný odpočinek Pravidelně pořádat setkání uživatelů s vedením Domova Sosna a zástupci města Třinec Aktivizovat uživatele při udržování soběstačnosti (při jídle, hygieně ) Hledat vhodná školení, semináře, které prohloubí a zdokonalí znalosti personálu Pravidelně hodnotit pracovní výkon zaměstnanců a zvyšovat kvalitu služeb Spolupracovat s jinými úseky ( CVČ, rehabilitace, kuchyň, prádelna, údržba) Dlouhodobé cíle Pružně reagovat na potřeby a změny potřeb uživatelů Dodržovat práva uživatelů Modernizovat společné prostory a vybavení Domova Sosna Zavést canisterapii a felinoterapii Oslovovat sponzory a získávat finanční prostředky na výlety, kulturní akce, zpříjemnění života v Domově Sosna Zprostředkovat dobrovolnickou činnost uživatelům Nakupovat vybavení, které usnadní manipulaci s uživateli a usnadní práci personálu Spolupracovat se zřizovatelem a odborem sociálních věcí v oblasti standardů a legislativních otázek Účastnit se akcí Asociace poskytovatelů sociálních služeb a předávat si zkušenosti Propagovat sociální služby v Třinci, budovat dobré jméno Domova Sosna, odbourávat předsudky o stáří a Domově důchodců

16 Zvyšovat kvalitu služby pomocí prohlubování profesních znalostí pracovníků a zdokonalovat se ve standardech kvality sociálních služeb Kontrolovat zaměstnance při práci jako nástroj prevence porušování práv a podávání stížností Aktivizovat uživatele, spolupracovat s rodinnými příslušníky a přáteli Obnovit canisterapii a felinoterapii Domovy se zvláštním režimem, Domovy pro osoby se zdravotním postižením Cíle služby směrem k uživatelům Domovů se zvláštním režimem: Udržet dosavadní schopnosti a dovednosti uživatelů. Zachovat přirozené kontakty uživatele (s rodinou, přáteli, partnery). Vytvářet podmínky pro udržení dřívějších zvyků a rituálů (dopolední káva, sledování nedělních bohoslužeb v TV, komunikace v nářečí). Cíle služby směrem k uživatelům Domovů pro osoby se zdravotním postižením: Rozvíjet schopnosti a dovednosti uživatele s přihlédnutím k jeho možnostem daným typem a stupněm jeho postižení, věkovým a charakterovým zvláštnostem. Zachovávat či rozvíjet přirozené kontakty uživatele (s nejbližší rodinou, přáteli, partnery). Podporovat využívání přirozeného prostředí (vycházky, návštěvy, dovolenky mimo domov) a služeb místních institucí (obchody, pošta). Krátkodobé cíle: Propagace služby a aktivní informovanost veřejnosti o službě Pravidelná setkání s metodičkou sociální práce a standardů kvality, spolupráce s pracovníky Odboru sociálních věcí MěÚ Třinec Prohlubování odborné úrovně pracovníků Realizování supervizních setkání Setkání uživatelů a jejich rodinných příslušníků či přátel na akcích pořádaných v zařízení Pořádání setkání uživatelů s vedením Domova Sosna a zástupci města Třinec Pořádání činností na oddělení k individuální aktivizaci uživatelů Nábor nových dobrovolníků Aktualizování Příručky metodických pravidel a postupů pro pracovníky Dovybavení a zvelebení zrekonstruovaných zimních teras Dlouhodobé cíle služby: Prohlubování spolupráce s rodinami a blízkými osobami při zajištění potřeb uživatelů Zvyšování propagace služby Zvelebování zázemí služby Udržování informovanosti a dobrých vztahů se zřizovatelem Doplňování a upevňování kvalifikace pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovnic prostřednictvím dalšího vzdělávání v souladu se z. 08/2006 Sb. Zapojování studentů praktikantů a dobrovolníků ke zkvalitňování poskytované služby Revidování SQSS tak, aby byly vždy v souladu s aktuální legislativou Zrušení tří a čtyřlůžkového pokoje za účelem vytvoření dalšího prostoru pro uschování kompenzačních pomůcek a vytvoření odpočinkové zóny pro uživatele Vytvoření příjemného prostředí na zahradě vysázením nových stromků, zútulněním, přizpůsobením zahrady požadavkům uživatelů Domov Nýdek Domovy pro seniory Nýdek K došlo v souvislosti s ukončením přístavby Domova Nýdek ke zvýšení stávající kapacity 44 lůžek o 4 dvoulůžkové pokoje bez vlastního sociálního zařízení, tedy o 8 míst. Kapacita nyní činí 52 lůžek. 6

17 . Kvalitativní cíle na rok 206 Cíle služby směrem k uživatelům: Důstojné dožití, Udržení samostatnosti a soběstačnosti. Krátkodobé cíle Domova Nýdek: Propagace služby prostřednictvím místního tisku. Aktualizace webových stránek. Zajištění vhodné osoby na provádění aktivizace uživatelů prostřednictvím canisterapie a felinoterapie. Aktualizace Příručky metodických pravidel a postupů pro pracovníky. Pravidelná setkání s metodičkou sociální práce a standardů kvality. Aktivní zapojení do akce Týden sociálních služeb a Dne seniorů. Zapojení nově přijatých uživatelů do společného života v Domově Nýdek. Spolupráce s ostatními poskytovateli sociálních služeb v rámci regionu, úřady a dalšími subjekty. Uspořádání v průběhu roku minimálně 6 kulturních akcí pro uživatele Domova Nýdek, z toho alespoň 2krát budou pozváni i např. zástupci města Třince, vedení nebo senioři z jiných zařízení. Průběžné vymalování pokojů uživatelů. Navýšení počtu pracovníků v přímé péči v souvislosti s navýšením kapacity zařízení. Absolvování auditu kvality v březnu - dubnu 206. Prohloubení spolupráce s ADROU a nábor nových dobrovolníků. Dlouhodobé cíle Domova Nýdek: Zřízení místnosti pro skladování a archivaci dokumentů. Zvyšování odborných znalosti a dovedností v rámci vzdělávaní zaměstnanců Domova Nýdek. Pečovatelská služba Kvalitativní cíle Krátkodobé cíle: Pravidelná aktualizace SQSS Aktivní účast na komunitním plánování města Třince Provést dotazníkové šetření mezi uživateli Zvýšení propagace práce pečovatelské služby, aktualizace informačních letákům a brožur a jejich distribuce k lékařům, na Úřad práce, na sociální odbor MěÚ Třinec, sociálním sestrám Nemocnice Sosna, do lékáren, apod. Plánované dlouhodobé vize: Poskytováním služby umožnit klientům zůstat ve svém domácím prostředí co nejdéle Poskytování služby v takovém rozsahu, aby podporovala udržení soběstačnosti uživatelů co nejdéle Pomáhat rodinám, ve kterých se narodily současně 3 a více dětí do 4 let věku těchto dětí s péčí o domácnost Zvyšováním odborné úrovně pracovníků zvyšovat kvalitu poskytované služby Denní stacionář Jantar Kvalitativní cíle Krátkodobé cíle Seznámení veřejností s rozšířením cílové skupiny Pravidelně informovat veřejnost o službě formou letáčků 7

18 Dlouhodobé cíle podporovat sociální začleňování osob se zdravotním postižením, a tím předcházet pocitům osamocení udržovat schopnosti a dovednosti klientů, posilování sebevědomí vytvářet podmínky pro aktivní trávení volného času poskytováním služby ulevit pečujícím rodinným příslušníků Domov Sosna.2 Kvantitativní cíle na rok 206 Demolice komínu Domov Sosna Očištění fasády Domova Sosna Rekonstrukce příjezdu ke garážím včetně dvora za objektem Domova Sosna Oprava rampy evakuačního východu na zahradu Dodávka vybavení prádelny Domova Sosna Pasportizace Domova Sosna Domov Nýdek Pokračovat v do vybavování pokojů nábytkem SSMT. Oprava venkovní fasády včetně balkónů původní části Domova Nýdek Výstavba parku pro uživatele Oprava sprchových koutů pokračování v postupné renovaci započaté v roce 204 Úprava dveří vstup na toaletu v pokojích uživatelů Pečovatelská služba Vybudování stříšky nad rampou pro náklad obědů v Oldřichovicích (ve spolupráci se zřizovatelem) Rekonstrukce sprchy a WC pracovníků (za kuchyňkou) Denní stacionář Jantar rekonstrukce sprchy pro personál namontování madel WC muži 2. Humanizace služeb V rámci humanizace sociálních služeb se organizace snaží vytvářet zázemí nejen pro uživatele, ale zároveň vytvářet pracovní prostředí a stanovovat pracovní činnosti tak, aby zaměstnanci opravdu pracovní dobu využili aktivně ve prospěch společnosti, ale zároveň i byli chráněni při nepředvídatelných okolnostech. Pro jednotlivé činnosti v oblasti přímé péče o uživatele jsou stanoveny pracovní postupy a zároveň se tito zaměstnanci řídí, mimo platnou legislativu, metodickými příručkami standardů kvality sociálních služeb. Tyto předpisy jasně definují činnosti zaměstnanců. O všech novinkách a taktéž o hospodářské situaci jsou zaměstnanci informováni na velkých poradách vedoucích pracovníků konaných pravidelně jednou měsíčně a dále pak průběžně na operativních poradách konaných dle potřeby. Velkou akci v rámci humanizace sociálních služeb, bylo zprovoznění přístavby Domova Nýdek k Touto akcí byla zprovozněná část budovy zahrnující nový evakuační výtah, prostorné evakuační schodiště, velkou kulturní místnost pro uživatele sociální služby, bezbariérové koupelny a toalety a v neposlední řadě další 4 dvoulůžkové pokoje, čímž se navýšila kapacita ze 44 lůžek na Dobrovolnictví Ve své činnosti organizace SSMT spolupracuje s dobrovolnickým centrem ADRA. Dobrovolníci docházejí jak do Domova Sosna, tak do Domova Nýdek a věnují svůj volný čas našim seniorům. Za toto jim hluboce děkujeme a velice si této spolupráce vážíme. 2.2 Informovanost o službě Informace na internetových stránkách SSMT: Informace uvedené v registru poskytovatelů sociálních služeb Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ( 8

19 Informace na internetových stránkách města Třince: Informační letáky v tištěné podobě, které lze získat přímo v domovech, či na Městském úřadu v Třinci Informační brožura Průvodce sociálními službami města Třince a okolí, která je taktéž k dispozici v domovech a na Městském úřadu v Třinci Informace na nástěnkách ve vestibulu našich domovů Ústní informace podávané sociálními pracovnicemi organizace Každoročně probíhá Den sociálních služeb města Třince, který pořádá město Třinec Týden sociálních služeb ČR a den otevřených dveří, které každoročně vyhlašuje Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR ve spolupráci s MPSV 2.3 Setkání uživatelů a jejich rodinných příslušníků s vedením příspěvkové organizace a vedením města SSMT v letošním roce zorganizuje v pobytových sociálních službách setkání uživatelů a jejich rodinných příslušníků s vedením příspěvkové organizace a vedením města. Termín uskutečnění: září 3. Aktivity 3. Plán akcí Tak jako každým rokem, i letos je pro naše uživatele připravena spousta společenských akcí. Nelze všechny teď momentálně vyjmenovat, jelikož jsou mnohdy připravovány spontánně dle příležitostí a přání klientů, přesto pro informovanost uvádíme alespoň ty, o nichž víme, že se opravdu uskuteční. Domov Sosna Plánované akce na. pololetí 206 Leden Beseda- na téma Tři králové, beseda- Léčivá síla medu Únor Valentinské posezení v CVČ, Výroba voňavých mýdel Březen Oslava MDŽ, Vítání jara Duben Velikonoční posezení, návštěva kavárny PAMOJA, jarní výstava v CVČ Květen Den matek, smažení vaječina Červen Výlet do okolí, Zahradní slavnost, návštěvy cukrárny OÁZA Plánované akce na 2. pololetí 206 Červenec Výlet do okolí, návštěva cukrárny v koně Kosmos, grilování párků Srpen Výlet do okolí, turnaj v kroketu, pečení muffin, zmrzlinové odpoledne, grilování párků Září Výlet do okolí, Piečoky, beseda na aktuální téma Říjen Medový den, podzimní vydlabávání dýní, beseda znaky podzimu Listopad Plackové odpoledne, štrúdlové odpoledne, podzimní pranostiky Prosinec Mikuláš, Předvánoční posezení, slavnostní zdobení vánočního stromku, pečení perníčků a cukroví, silvestrovské posezení v CVČ Domov Nýdek Plánované akce na rok 206 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Karneval Valentýnské posezení Oslava MDŽ Velikonoční posezení Vaječina Sportovní den - petanque Opékání párků Sportovní den - kuželky Ochutnávka burčáku - vinobraní Podzimní výzdoba Halloween 9

20 Listopad Prosinec Vánoční pečení perníků Mikuláš, Vánoční večírek Dále: velikonoční koncert, vánoční koncerty, různá vystoupení, dopolední skupinky, čtení, vaření, společenské hry, filmy, bohoslužby, oslavy narozenin, individuální návštěvy na pokojích. Mimo Domov Nýdek: Každé druhé úterý v měsíci Kino Kosmos Petanquové klání Domov Slunečnice Ostrava Dopolední výlety Javorový, Mosty u Jablunkova Výlet do Třince Knihovna Den seniorů Přednášky a výstavy Klub seniorů Třinec, Jantar Procházky po okolí Denní stacionář Jantar Plánované akce na rok 206 Leden návštěva Muzea TŽ návštěva kavárny Ples Únor oslava Valentýna s klienty DPS Oldřichovice návštěva divadla návštěva knihovny Březen placky v Nýdku v Ovečce výlet do Gutů (dřevěný kostelík, Gutská bašta) Duben výlet do Komorní Lhotky (bowling, posezení v bylinných lázních) návštěva bazénu návštěva Muzea TŽ Květen opékání párků tematický den bylinky návštěva kina Červen smažení vaječiny výlet do Českého Těšína Červenec park Sanatoria Jablunkov kavárna Pamója radovánky pro seniory Srpen návštěva Domova Nýdek + výlet pod Čantoriji návštěva Muzea TŽ Září výstava zvířat opékání brambor Říjen účast na Týdnu sociálních služeb účast v celonárodní akci Pěškotour výroba suchých vazeb Listopad Festival divadel Český Těšín exkurze do pivovaru s rodinnými příslušníky 20

21 výroba dárků k Mikuláši Prosinec výstava betlémů výstava vánočních dekorací 3.2 Aktivity s imobilními klienty Ne všichni uživatelé našich sociálních služeb se mohou zúčastnit společenských akcí, či aktivit v centrech volného času (CVČ v Domově Sosna, Kutilka v Domově Nýdek). Proto pracovnice těchto středisek docházejí přímo na pokoje imobilních klientů a snaží se jim dlouhé chvíle zpříjemnit svou přítomností a aktivitami na lůžku. Mimo pracovnice center volného času docházejí na pokoje i rehabilitační pracovnice a snaží se cvičením aktivizovat uživatele přímo na pokojích. 3.3 Den otevřených dveří Den otevřených dveří se uskutečňuje s pravidelností na podzim každého roku. Je to akce organizována Asociací poskytovatelů sociálních služeb ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Jelikož je to akce organizována asociací, nejsme momentálně schopni upřesnit termín jejího konání, s jistotou však můžeme napsat, že se akce zúčastníme. 4. Hodnocení kvality (inspekce, externí podpora) 4. Interní hodnocení Organizace má vypracovanou směrnici pro hodnocení zaměstnanců 2008/02/003. Toto hodnocení probíhá na podzim každého roku a podkladem pro změnu nenárokových složek platu zaměstnance a zároveň pro stanovení předběžného plánu vzdělávání všech zaměstnanců organizace na následující rok. Termín: podzim 206 Úkoly:. Vypracovat vyhodnocení podaných podnětů a stížností a dotazníkových šetření mezi uživateli (případně jejich rodinnými příslušníky) ke spokojenosti za předchozí kalendářní rok. Termín: Vypracovat vyhodnocení podaných podnětů a stížností a dotazníkových šetření mezi uživateli (případně jejich rodinnými příslušníky) ke spokojenosti za letošní kalendářní rok. Termín: Zajistit pravidelné konzultace s metodičkou sociální práce a standardů kvality MěÚ Třinec. Alespoň 4x ročně. Termín: dle domluvy s OSV 4.2 Externí hodnocení Externí kontroly na rok 206 již nelze předvídat, státní kontroly chodí na inspekce neohlášeny, tudíž je můžeme očekávat každý den. V rámci externího hodnocení bude organizace v letošním roce pokračovat, v rámci spolupráce se Slezskou diakonií ve školeních zaměstnanců, konzultacích s inspektory a plánovaném auditu na sociální službě Domovy pro seniory v zařízení Domov Nýdek předběžně v měsíci dubnu 206. Úkoly:. Zajištění pravidelných konzultací s metodiky SQSS Termín: průběžně v roce Zajištění pravidelných supervizních setkání pro zaměstnance. Termín: dle možností v roce Spolupráce s dalšími subjekty Organizace ve své činnosti úzce spolupracuje s Dobrovolnickým centrem ADRA, kdy její dobrovolníci docházejí jak do Domova Sosna, tak do Domova Nýdek a věnují svůj volný čas našim seniorům. Taktéž organizace poskytuje možnost vykonávání stáží studentům a účastníkům rekvalifikačních kurzů. 2

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník )

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Domov důchodců Meziboří,příspěvková organizace Okružní 104, 435 13 Meziboří IČ:49872516,DIČ:CZ49872516 CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Aktualizováno 01.03.2012 Ceny sociálních služeb jsou

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Poslání: Posláním Domova se zvláštním režimem v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout zázemí a celoroční pobyt, péči a podporu v každodenních činnostech,

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k pobytové sociální službě Domov se zvláštním režimem 1 Poslání domova se zvláštním režimem poskytování

Více

Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou

Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou Obránců míru 1188, 512 51 Lomnice nad Popelkou Telefon : 481 671 962 e- mail : p. sluzba@mu-lomnice.cz, ps.lomnice@seznam.cz www.lomnicenadpopelkou.cz výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016 Obsah: 1. Základní údaje organizace...... 3 2. Personální zajištění 4 3. Veřejný závazek.. 7 4. Poskytované úkony a úhrady za pečovatelskou

Více

Poslání: Cíle: Cílová skupina:

Poslání: Cíle: Cílová skupina: Poslání: Posláním Týdenního stacionáře Domova v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout pobytové služby scelodenní péčí a podporou v úkonech soběstačnosti a sebeobsluhy od pondělí

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Účinnost: od 1. 9. 2014 Sídlo: Mírová 2273/6, 350 02 Cheb IČ: 71175253 Zřizovatel: Karlovarský

Více

Obec Smidary. Loučná Hora 69, 503 53 Smidary IČ 00269549; Tel.: 495 496 101/134. Popis realizace pečovatelské služby

Obec Smidary. Loučná Hora 69, 503 53 Smidary IČ 00269549; Tel.: 495 496 101/134. Popis realizace pečovatelské služby 1. Název a místo zařízení Obec Smidary Loučná Hora 69 503 53 Smidary Obec Smidary Popis realizace pečovatelské služby 2. Druhy poskytovaných sociálních služeb Pečovatelská služba ( 40 ZSS) poskytovaná

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014)

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014) POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014) Obec Chrást zahájila ke dni 1.4.2003 poskytování pečovatelské služby na území obce Chrást vlastními zaměstnanci. V současné době zde pracují

Více

Popis realizace poskytované sociální služby

Popis realizace poskytované sociální služby Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Středisko pečovatelské služby Jeseník, Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace. Výroční zpráva.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Středisko pečovatelské služby Jeseník, Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace. Výroční zpráva. Středisko pečovatelské služby Jeseník, příspěvková organizace Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Představení organizace

Více

PLÁN ČINNOSTI. Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice

PLÁN ČINNOSTI. Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice Příloha č.7 se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice na rok 2010 1 1. Úvodní

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA. Výroční zpráva za rok 2014

Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA. Výroční zpráva za rok 2014 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Vypracoval: Mgr. Alena Antoszyková, vedoucí oddělení sociálních služeb Datum: 18. března 2015 Obsah:

Více

SAZEBNÍK úhrad za poskytování pečovatelské služby platný od 15. 10. 2011

SAZEBNÍK úhrad za poskytování pečovatelské služby platný od 15. 10. 2011 SAZEBNÍK úhrad za poskytování pečovatelské služby platný od 15. 10. 2011 A. Úkony pečovatelské služby stanovené vyhláškou 505/2006 Sb., v platném znění. Vyhláška 6 1-a) 1-b) Přehled úkonů Pomoc při zvládání

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

Pravidla poskytování jednotlivých úkonů pečovatelské služby.

Pravidla poskytování jednotlivých úkonů pečovatelské služby. Agentura domácí péče ČČK ALICE České Budějovice PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Pravidla poskytování jednotlivých úkonů pečovatelské služby. Všechny uvedené úkony jsou poskytovány v domácnosti klienta. Rozsah poskytovaných

Více

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Motto: Hlavním cílem je zvyšovat kvalitu pečovatelské služby a rozvíjet její další aktivity takovým směrem, aby bylo umožněno starším

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace P L Á N Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh na rok 2011 OSTRAVA!!! Obsah: Popis

Více

Provozní řád. Všeobecná ustanovení

Provozní řád. Všeobecná ustanovení Provozní řád Všeobecná ustanovení 1. název organizace: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb 2. se sídlem: Pastýřská 4, 350 02 Cheb 3. IČ: 70887985 4. právní forma: příspěvková organizace 5. zřizovatel:

Více

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Sociální služby města Mimoň příspěvková organizace Pečovatelská služba Pražská 273/I, 471 24 Mimoň e-mail: dumduch.mimon@volny.cz, tel.: 487 864 669, 487 864 712, fax. 487 864 669 S m ě r n i c e PRAVIDLA

Více

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: prosinec 2014

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: prosinec 2014 1. Poslání organizace Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov telefon: 352 698 316, 602 297 606 Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od:

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2013 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

ze dne 15. listopadu 2006,

ze dne 15. listopadu 2006, VYHLÁŠKA MPSV č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Ministerstvo

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.)

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Vážení spoluobčané, jsem moc rád, že si prohlížíte výroční zprávu organizace

Více

Centrum denních služeb Toto centrum se nachází v sídle Pečovatelské služby na Jamborově ul. č. 61, Brno -Židenice

Centrum denních služeb Toto centrum se nachází v sídle Pečovatelské služby na Jamborově ul. č. 61, Brno -Židenice Popis realizace služby: Centrum denních služeb při Městské části Brno Židenice, Gajdošova 7, odbor OSP, úsek Pečovatelská služba Brno Židenice, Jamborova 61, Brno, 615 00 Pečovatelská služba Brno Židenice

Více

Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Sídliště 232, 451 56 Mašťov

Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Sídliště 232, 451 56 Mašťov Popis realizace poskytování sociálních služeb Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Sídliště 232, 451 56 Mašťov Poskytovaná sociální služba: Domovy pro seniory Posláním pobytové

Více

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015 Název zpracovatele: Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax: 474/396 237 - vedoucí organizace

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Název poskytovatele: Charita Svaté rodiny Luhačovice Druh služby: pečovatelská služba Forma služby: terénní i ambulantní Název zařízení a místo poskytování:

Více

Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 79070 Javorník. I. Poslání organizace

Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 79070 Javorník. I. Poslání organizace Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 79070 Javorník Cíle a způsob poskytování sociálních služeb I. Poslání organizace Posláním Domova pro seniory Javorník, p. o., je poskytovat uživatelům podle

Více

Vyhodnocení Plánu činnosti příspěvkové organizace v oblasti sociální péče za rok 2016

Vyhodnocení Plánu činnosti příspěvkové organizace v oblasti sociální péče za rok 2016 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná Vyhodnocení Plánu činnosti příspěvkové organizace v oblasti sociální péče za rok 2016 únor 2017 ÚVOD 3 1. Název

Více

1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví telefon: fax: adresa: web: IČO: 416 571 200 416 532 130 Školní 407/2, 410 30 Lovosice www.meulovo.cz 00263991

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Musíš žít pro druhého, chceš-li žít pro sebe. (Seneca) [1] Obsah I. Úvod II. Základní informace III. Činnost a služby poskytované v roce 2014 IV. Hospodaření za rok 2014 V. Kontrolní

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody Čl. I Poslání, cíl a cílová skupina uživatelů (1) Poslání Posláním pečovatelské služby je usilovat o zlepšení kvality

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě.

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě. Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k ambulantní sociální službě Denní stacionář Co je denní stacionář Je to ambulantní sociální služba, jejímž

Více

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Domov pro seniory Foltýnova. Nevyplňovat, vyplní domov: Domov pro seniory Foltýnova 1008/21,

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Domov pro seniory Foltýnova. Nevyplňovat, vyplní domov: Domov pro seniory Foltýnova 1008/21, Nevyplňovat, vyplní domov: Domov pro seniory Foltýnova 1008/21, Domov se zvláštním režimem 635 00 Brno Bystrc Číslo žádosti (vyplní domov): ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Foltýnova

Více

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz Osobní asistence, 17. listopadu 373/36, Bílovec Domov pro seniory v Bílovci, Opavská 600/45, Bílovec Dům s pečovatelskou službou, 17. listopadu 373/36, Bílovec Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OKŘÍŠKY

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OKŘÍŠKY Městys Okříšky, Jihlavská 1, 675 21 Okříšky PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OKŘÍŠKY PODROBNÝ POPIS ÚKONŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 1.1. Pomoc a podpora při podávání

Více

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Název zpracovatele : Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax : 474/396 237 - vedoucí organizace

Více

J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Základní informace o poskytované sociální službě. Pečovatelská služba

J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Základní informace o poskytované sociální službě. Pečovatelská služba J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Základní informace o poskytované sociální službě Pečovatelská služba Zpracoval: Jana Horáčková, náměstkyně Schválil: Mgr. Leoš Valigurský, ředitel Platnost od

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro Pečovatelská služba Stříbro Třešňová 1439 349 01 Stříbro IČO 00260177 www.mustribro.cz (dále jen Poskytovatel) (uvedené

Více

Sociální oddělení. AMICA CENTRUM s.r.o. Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

Sociální oddělení. AMICA CENTRUM s.r.o. Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče Sociální oddělení Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče Sociální oddělení Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení)

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení) Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení) Název služby: DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (dále DZR) Domov pro seniory v

Více

DOMOV PRO SENIORY POD SKALKOU Skalecké náměstí 500, 252 10 Mníšek pod Brdy www.dsmnisekpodbrdy.cz

DOMOV PRO SENIORY POD SKALKOU Skalecké náměstí 500, 252 10 Mníšek pod Brdy www.dsmnisekpodbrdy.cz DOMOV PRO SENIORY POD SKALKOU Skalecké náměstí 500, 252 10 Mníšek pod Brdy www.dsmnisekpodbrdy.cz IČO: 47002654 Tel.: 318 591 381 Fax.: 318 592 792 e-mail: info@dsmnisekpodbrdy.cz Obsah Úvodní slovo ředitele...

Více

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 Český Brod 19.2.2016 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje 2. Historie 3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby 3.2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 Hodonín, únor 2008 2 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová Sociální služby města Rychnov n.kn.,o.p.s., Na Drahách 1595, Rychnov n.kněžnou, IČO 274 67 686 Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová 2008 1 Obsah: 1. Poslání

Více

Plán činnosti. Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace. rok 2012

Plán činnosti. Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace. rok 2012 Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Plán činnosti Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace rok 2012 LEDEN 2012 1 OBSAH: A. ÚVOD 1. Název organizace

Více

Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní údaje o organizaci 2. Činnost organizace 2.1 Uživatelé bydlení a

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby. A) Popis rozsahu základních činností

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby. A) Popis rozsahu základních činností Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby A) Popis rozsahu základních činností Rozsah základních činností pečovatelské služby je dán platnou legislativou zákonem č. 108/2006Sb., Sb., o sociálních

Více

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Předkládá: Ing. Jitka Richterová Zpracován: únor 2016 Název: Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace Sídlo: Školní 104, 79070

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace Adresa: Duha o.p.s. J. Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace Ředitel:Ing.. Štěpánka Holmanová sholmanova@seznam.cz Kontakty: 495

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Sociální centrum města Světlá nad Sázavou, příspěvková organizace zřízená městem Světlá nad Sázavou, IČ 70844763, ID datové schránky: iuc964b Na Bradle 1113, 582 91 Světlá nad Sázavou, www.scsvetla.cz,

Více

Zpráva o činnosti za rok 2011. Obecný zájem. občanské sdružení Gen. Govorova 575 503 03 Smiřice. www. pssmirice.wbs.cz

Zpráva o činnosti za rok 2011. Obecný zájem. občanské sdružení Gen. Govorova 575 503 03 Smiřice. www. pssmirice.wbs.cz Zpráva o činnosti za rok 2011 Kontakty: Mgr. Iveta Jankovičová Telefon: 495 422 805, 495 422 804 731 185 873, 733 707 887 e-mail: iveta.jankovicova@e-mail.cz Identifikace: IČO: 26643715 Registrace: Ministerstvo

Více

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Vyhodnocení plánu činnosti za rok 2012 1. Úvod 1.1 Název: Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

V n i t ř n í p r a v i d l a

V n i t ř n í p r a v i d l a Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace vydává V n i t ř n í p r a v i d l a D o m o v a p r o s e n i o r y v Klatovech, Podhůrecká 815/III platná od 1.7.2015 Článek 1 Vnitřní

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Žadatel.. Jméno, příjmení (popř. rodné jméno) Narozen/a/*... Den, měsíc, rok, místo, okres, stát

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Žadatel.. Jméno, příjmení (popř. rodné jméno) Narozen/a/*... Den, měsíc, rok, místo, okres, stát Datum podání žádosti: Evidenční číslo žádosti: Datum zrušení žádosti: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Žadatel.. Jméno, příjmení (popř. rodné jméno) Narozen/a/*... Den, měsíc, rok, místo, okres,

Více

Sociální služby města Třince, p.o. Ceníky služeb pro uživatele Domova Sosna

Sociální služby města Třince, p.o. Ceníky služeb pro uživatele Domova Sosna Sociální služby města Třince, p.o. Ceníky služeb pro uživatele Domova Sosna Platné od 1.1.2017 Služby: Domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením Typ pokoje

Více

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2006 Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J.Haška 1082/12, L e t o v i c e Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2006 březen 2007 zpracoval: Ing.Ivo Kubín Název organizace:

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státním

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 Brno, únor 2011 1 OBSAH: Charakteristika organizace str. 3 Veřejný závazek str. 3 I. Hlavní činnost organizace str. 4

Více

Úvodní slovo. Dagmar Rysová místostarostka města Kopřivnice

Úvodní slovo. Dagmar Rysová místostarostka města Kopřivnice 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, podruhé Vám předáváme Katalog sociálních služeb poskytovaných v Kopřivnici. Tento katalog nabízí cestu z tíživé situace, ve které se může ocitnout každý z nás. Věk, zdravotní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY ZA ROK 2011 Výroční zpráva za rok 2011 1. Kontakty Název: Adresa: Právní forma: Pečovatelská služba města Pečky Chvalovická 1042, 289 11 Pečky příspěvková

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Čl. I Poskytovatel a sídlo osobní asistence Farní charity Pacov Farní charita Pacov Náměstí Svobody 2 395 01 Pacov Čl. II Poslání, cílová skupina a zásady

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Domov pro seniory Hvízdal, příspěvková organizace, se sídlem U Hvízdala 6, 370 11 České Budějovice 1 Obecné údaje Název organizace: Domov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1) Úvodní slovo ředitele Domova 2) Základní identifikační údaje a. Způsob řízení

Více

Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov

Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby na území města Horního Slavkova a Krásna Pečovatelská služba se poskytuje

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Charitním domově sv. Zdislava číslo:

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Charitním domově sv. Zdislava číslo: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Charitní domov sv. Zdislava domov se zvláštním režimem, domov pro seniory Dominikánské náměstí 92/1, 412 01 Litoměřice Tel: 416 731 429, 416 733 809, 731 402 430, e-mail: chd@fchltm.cz,

Více

Výroční zpráva za rok 2009 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.

Výroční zpráva za rok 2009 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Výroční zpráva za rok 2009 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Sestavila: Emilie Třísková, ředitelka CSZS Poděbrady o.p.s. V Poděbradech 29. června 2010 Výroční zpráva za rok 2009

Více

DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SE SÍDLEM NA MLÝNICI 203/5, OSTRAVA PŘÍVOZ,

DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SE SÍDLEM NA MLÝNICI 203/5, OSTRAVA PŘÍVOZ, DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SOUBOR INFORMACÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY Ostrava, 1. ledna 2015 Mgr. Bc. Vojtěch Curylo ředitel organizace 1 1 Veřejný závazek

Více

OBSAH AKREDITOVANÉHO KURZU PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. Obsahová struktura, použité vzdělávací metody + časový plán

OBSAH AKREDITOVANÉHO KURZU PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. Obsahová struktura, použité vzdělávací metody + časový plán OBSAH AKREDITOVANÉHO KURZU PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Obsahová struktura, použité vzdělávací metody + časový plán Obsah Metody; pomůcky Časová dotace Počet výukových hodin (1 výuková hodina =

Více

1 SÍDLO ORGANIZACE 2 VZNIK A POSTAVENÍ ORGANIZACE 3 ZAMĚŘENÍ A ČINNOST ORGANIZACE

1 SÍDLO ORGANIZACE 2 VZNIK A POSTAVENÍ ORGANIZACE 3 ZAMĚŘENÍ A ČINNOST ORGANIZACE O B S A H 1 Sídlo organizace 2 Vznik a postavení organizace 3 Zaměření a činnost organizace 4 Poskytované sociální služby, jejich poslání a činnost 5 Základní údaje o klientech Přehled o počtech klientů

Více

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ (dále jen DS/domov) Tento Domácí řád upravuje vnitřní pravidla společného soužití osob žijících v domově (jejich základní práva a povinnosti) a popisuje způsob poskytování

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Pečovatelská služba Kroměříž, o.p.s. Nitranská ul. 4091-2 767 01 Kroměříž IČO: 26940931 tel: 573 341 700 e-mail : prochazkova@pecovat.cz ředitelka : Ing. Michaela Procházková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015 SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY DOMOV SV. ZDISLAVY OPAVA-ROOSEVELTOVA 41

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015 SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY DOMOV SV. ZDISLAVY OPAVA-ROOSEVELTOVA 41 Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY DOMOV SV. ZDISLAVY OPAVA-ROOSEVELTOVA 41 ZA ROK 2015 Stáří je neodmyslitelnou součástí a etapou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉHO STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OÁZA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉHO STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OÁZA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉHO STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OÁZA ZA ROK 2013 V Novém Městě nad Metují 1/2014 Městské středisko sociálních služeb Oáza Nové Město nad Metují Zřizovatel: město Nové Město nad Metují,

Více

POPIS REALIZACE SLUŽBY

POPIS REALIZACE SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PR6883993 Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace, se sídlem na ul. I. Sekaniny č. 16/1812, 708 00 Ostrava Poruba, zřizovatelem je Statutární město Ostrava Městský

Více

Vyhodnocení Plánu činnosti příspěvkové organizace v oblasti sociální péče za rok 2015

Vyhodnocení Plánu činnosti příspěvkové organizace v oblasti sociální péče za rok 2015 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná Vyhodnocení Plánu činnosti příspěvkové organizace v oblasti sociální péče za rok 2015 Únor 2015 ÚVOD 3 1. Název

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace K. Čapka 1615, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice Vypracoval:

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV DENNÍ STACIONÁŘ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 46. Údaje o poskytované sociální službě

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV DENNÍ STACIONÁŘ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 46. Údaje o poskytované sociální službě CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV DENNÍ STACIONÁŘ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 46 Údaje o poskytované sociální službě 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Denní stacionář,

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016 Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok Zpracoval: Odbor sociální problematiky ÚMČ Praha 5 listopad 2015 www.kpss5.info Akční plán rozvoje sociálních

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Duha o.p.s. J. Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Ředitel:Ing. Štěpánka Holmanová, Kontakty: 495 491 180 a 736 601

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor 5730896

Domov pro osoby se zdravotním postižením (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor 5730896 Název zařízení Adresa Sociální služby Vsetín, p.o. Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová Zašová 45, 756 61 Zašová Jméno vedoucího Ing. Petr Kedra 15.7.2013 31.3.2014 Ing. Renata Zejdová 31. 3.2014

Více

Město Chotěboř, Organizační složka Pečovatelská služba Chotěboř, Trčků z Lípy 62, 583 01 Chotěboř. Provozní řád

Město Chotěboř, Organizační složka Pečovatelská služba Chotěboř, Trčků z Lípy 62, 583 01 Chotěboř. Provozní řád Příloha č. 1 usnesení č. 112 z rady města dne 6.12.2006 Město Chotěboř, Organizační složka Pečovatelská služba Chotěboř, Trčků z Lípy 62, 583 01 Chotěboř Provozní řád Sídlo: Trčků z Lípy 62, 583 01 Chotěboř,

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Odlehčovací služba. www.socsluzbykarvina.cz. příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město

PRŮVODCE SLUŽBOU. Odlehčovací služba. www.socsluzbykarvina.cz. příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Odlehčovací služba www.socsluzbykarvina.cz Obsah: 1. Základní

Více

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace Domov pro seniory Tovačov příspěvková organizace Vzdělávací plán organizace 2013-2016 Obsah str. 3 str. 3 1. Základní údaje o organizaci 2. Současný stav a struktura pracovníků str. 4 2.1 ekonomicko-provozní

Více

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu PODROBNÝ POPIS ÚKONŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Lázně Libverda 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 1.1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití Úkon obnáší nakrájení stravy na sousta, ohřátí

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby

Pravidla poskytování pečovatelské služby Pravidla poskytování pečovatelské služby Tato Pravidla poskytování pečovatelské služby (dále jen Pravidla ) upravují blíže poskytování sociální služby pečovatelská služba a doplňují pravidla uvedená ve

Více

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Pan(í)..,nar.., bytem. (dále jen klient ) a 2. Město Lom se sídlem MěÚ, nám. Republiky 13, 435 11 Lom, IČO

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Co máme za sebou a co před sebou, je málo důležité ve srovnání s tím, co máme v sobě. ( Emerson Ralph Waldo) SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU V Ý R O Č N Í ZA ROK 2009 Z P R Á V A Zpracovatel: Sociální

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269, 417 22

Více

Město Blansko pečovatelská služba nám. Republiky 1, 678 01 Blansko. VNITŘNÍ PRAVIDLA pro poskytování Pečovatelské služby Města Blansko

Město Blansko pečovatelská služba nám. Republiky 1, 678 01 Blansko. VNITŘNÍ PRAVIDLA pro poskytování Pečovatelské služby Města Blansko Město Blansko pečovatelská služba nám. Republiky 1, 678 01 Blansko VNITŘNÍ PRAVIDLA pro poskytování Pečovatelské služby Města Blansko čl. I. Úvodní ustanovení Tato vnitřní pravidla upravují poskytování

Více

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MČ PRAHA 10 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10,p.o. str. 2-20 Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice str. 21-22 Údaje platné ke

Více

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby PEČOVATELSKÁ SLUŽBA KORYČANY Zámecká 457, 768 05 Koryčany Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby ( číslo smlouvy...) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan (paní)., nar.., bydliště., rodné

Více

Článek 1 Předmět. Článek 2 Ceník ubytování. Článek 3 Finanční normy stravovací jednotky a provozní náklady stravovacího provozu

Článek 1 Předmět. Článek 2 Ceník ubytování. Článek 3 Finanční normy stravovací jednotky a provozní náklady stravovacího provozu Článek 1 Předmět Tato příloha stanoví a) ceník za základní činnost ubytování a stravování v souladu s 75 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a 17 vyhlášky MPSV

Více

Výroční zpráva 2011. Název organizace Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace náměstí Dr. E. Beneše 3, 752 01 Kojetín

Výroční zpráva 2011. Název organizace Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace náměstí Dr. E. Beneše 3, 752 01 Kojetín Výroční zpráva 2011 Název organizace Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace Adresa náměstí Dr. E. Beneše 3, 752 01 Kojetín Právní forma příspěvková organizace IČO 75123215 Identifikátor

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V ČESKÉ KAMENICI SE PŘEDSTAVUJE ZÁJEMCŮM O SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V ČESKÉ KAMENICI SE PŘEDSTAVUJE ZÁJEMCŮM O SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V ČESKÉ KAMENICI SE PŘEDSTAVUJE ZÁJEMCŮM O SOCIÁLNÍ SLUŽBY HISTORIE MĚSTA ČESKÁ KAMENICE ČESKÁ KAMENICE JE STAROBYLÉ MĚSTO S BOHATOU HISTORIÍ, KTERÁ SAHÁ AŽ DO

Více

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - pomoc při zajištění chodu domácnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - pomoc při zajištění chodu domácnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 3.8.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Volarsku - Netolicku 3.8.1.1 Opatření 1 - Podpora terénních služeb Ve Netolicích a ve Volarech je zajištěna pečovatelská služba. Poskytuje jí Domov pro seniory Pohoda (Netolice)

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice Vypracoval:

Více