Montážní návod, návod k obsluze a údržbě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Montážní návod, návod k obsluze a údržbě"

Transkript

1 Montážní návod, návod k obsluze a údržbě Komfortní jednotka bytového větrání s rekuperací tepla CWL-300 (B) CWL-400 (B) s přídavnou deskou Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, Brno, tel , fax , Art. Nr _ Změny vyhrazeny CZ

2 Obsah Kapitola Strana Použití 1 3 Montáž přídavné desky Ovládací panel Nastavení Montáž přídavné desky prováděná servisním technikem Připojovací místa přídavné desky LED displej a ovládací panel Struktura nabídky ovládacího panelu Zobrazení nastavených hodnot Vyvolání hodnot nastavení uživatelem Vyvolání hodnot nastavení servisním technikem Vyvolání hodnot nastavení uživatelem/servisním technikem Změna nastavených hodnot Změny prováděné uživatelem Změny prováděné servisním technikem Vysvětlivky k nastavovaným hodnotám Rozsah nastavení a nastavení hodnot od výrobce Změny nastavených hodnot Zapojení nouzového spínače Obvod klapky v ložnici Programovatelný pracovní kontakt 1 Programovatelný pracovní kontakt 2 Zapojení snímače vlhkosti Zapojení snímače oxidu uhličitého Ovládání registru pro dodatečný ohřev do W Ovládání předehřívacího registru do W Porucha Tabulka s chybovými kódy 5 13 Schémata elektrického zapojení Servis Schéma elektrického zapojení klapky v ložnici 24 V~ Schéma elektrického zapojení bezpečnostní klapky 24 V~ Schéma elektrického zapojení snímače vlhkosti Schéma elektrického zapojení snímače oxidu uhličitého Schéma elektrického zapojení registru pro dodatečný ohřev Schéma elektrického zapojení předehřívacího registru Náhradní díly Poznámky Komfortní jednotka bytového větrání s rekuperací tepla CWL-300 (B) CWL-400 (B) s přídavnou deskou

3 Použití Kapitola 1 Komfortní jednotku bytového větrání s rekuperací tepla lze vybavit přídavnou deskou. V tomto návodu je popsáno, jak je třeba připojit příslušenství a jak můžete měnit nastavované hodnoty. Pro obecné informace o jednotce se obeznamte s Montážním návodem, návodem k obsluze a návodem k údržbě komfortní jednotky bytového větrání CWL-300(B)/CWL-400 (B). Zařízení CWL-300(B)/CWL-400 (B) můžete vybavit přídavnou deskou. Pomocí této desky lze rozšířit nabídku funkcí zařízení dále popsaným způsobem: Rozhraní 0 10 V pro snímač oxidu uhličitého S rostoucím počtem osob v budově roste také produkce CO 2 ; tento snímač automatiky zajišťuje odpovídající dodatečné větrání. Rozhraní 0 10 V pro snímač vlhkosti Při zvýšeném obsahu vlhkosti ve vzduchu v místnosti, např. z důvodu delšího sprchování, tento snímač automaticky zajišťuje odpovídající dodatečné větrání. V Německu se nedá použít z energetických důvodů: Spínací rozhraní pro větrací klapku pro ložnici Tímto vstupným rozhraním (spínač) lze ovládat větrací klapku pro ložnici, např. pomocí spínacích hodin. Spínací rozhraní (výstup) pro větrací klapku pro ložnici 24 V~ (parametry P3/P4) Na přídavné desce je rezervováno ovládání větrací klapky (24 V~) pro ložnici. Takovou větrací klapku lze připojit přímo na přídavnou desku. Klapku lze ovládat prostřednictvím vstupního rozhraní pro větrací klapku pro ložnici. Pomocí parametru P17 lze změnit konfiguraci výstupu ložnice ke klapce cirkulujícího vzduchu. Ovládání předehřívacího registru do W Úkolem předehřívacího registru je udržovat teplotu přiváděného vzduchu na úrovni vyšší než 0 C, aby zařízení fungovalo vyváženě i při velmi nízkých venkovních teplotách. Na přídavné desce se nachází ovládání předehřívacího registru do W. Předehřívací registr lze připojit na přídavnou desku přímo, bez dodatečného ovládání. Propojovací vedení předehřívacího registru musí být zavedeno do zařízení; napájení elektrickým proudem (230 V) se připojí na přídavnou desku samostatně. Ovládání registru pro dodatečný ohřev do W Registr pro dodatečný ohřev zajišťuje dodržení nastavené teploty vzduchu přiváděného do objektu. To umožňuje přivádět do objektu dodatečné teplo. Přídavná deska obsahuje ovládání registru pro dodatečný ohřev do W. Registr pro dodatečný ohřev lze přímo připojit na přídavnou desku bez přídavného ovládání. Propojovací vedení registru pro dodatečný ohřev je třeba zavést do zařízení; napájení elektrickým proudem (230 V) je třeba připojit samostatně. Dva volně programovatelné digitální vstupy (pracovní kontakty) (parametry P5 P10) Vstupní rozhraní umožňují: otevřít obtokové potrubí, aniž by bylo nutné vzít v úvahu teplotní podmínky volit mezi malým a velkým množstvím přiváděného nebo odváděného vzduchu a navíc obcházet protimrazovou ochranu přepnout na malá množství přiváděného vzduchu poté, co se otevře obtokové potrubí Spínací rozhraní (vstup) pro nouzový spínač (parametr P1/P2) Na toto spínací rozhraní lze připojit například snímač teploty. Ihned po aktivaci snímače teploty se zařízení přepne do nouzového režimu. Od výrobce je tato funkce nastavena tak, že se následně vypnou ventilátory. Komfortní jednotka bytového větrání s rekuperací tepla CWL-300 (B) CWL-400 (B) s přídavnou deskou 3

4 Kapitola 2 Montáž přídavné desky 2.1 Montáž přídavné desky prováděná servisním technikem 1 Zařízení vypněte z ovládacího panelu (současně stiskněte tlačítka na 3 sekundy OK a - ) a vypněte napájení elektrickým proudem (vytáhněte síťovou zástrčku). Otevřete klapku filtrů. Nejprve odmontujte displej (viz bod 5) a uvolněte čtyři šrouby s vnitřním šestihranem M6 x 16; kazetu obtokového potrubí můžete nyní, po uvolnění konektorů, vyjmout směrem dopředu. 2 Vyjměte filtry A pouze u zařízení s kazetou obtokového potrubí 5 Vymontuje ovládací panel. bez kazety obtokového potrubí s kazetou obtokového potrubí 3 Odšroubujte přední víko Vymontujte výměník tepla. Je třeba zabránit poškození dílů z pěnové hmoty, které se v zařízení nacházejí. bez kazety obtokového potrubí s kazetou obtokového potrubí 4 Pokud je zařízení vybaveno volitelnou kazetou obtokového potrubí, je ji třeba nyní nejprve vymontovat. 4 Komfortní jednotka bytového větrání s rekuperací tepla CWL-300 (B) CWL-400 (B) s přídavnou deskou

5 Montáž přídavné desky Kapitola 2 7 Částečně vymontujte ventilátorový blok. 9 Znovu zamontujte ventilátorový blok. 10 Namontujte ovládací panel. (U zařízení s obtokovým potrubím namontujte nejprve výměník tepla a kazetu obtokového potrubí.) 11 Namontujte výměník tepla. 12 Přišroubujte přední víko. 13 Vložte filtry, vždy čistou stranou k výměníku tepla. 14 Uzavřete klapku filtrů a připojte síťovou zástrčku. 8 Zamontujte přídavnou desku a kabely přídavné desky připojte do konektorových míst X12 a X13 řídící desky. Na přídavnou desku připojte požadované příslušenství. 15 Zařízení znovu zapněte z ovládacího panelu (na 3 sekundy současně stiskněte tlačítka OK a + ) Po vyčištění popř. výměně filtrů je třeba na 1 sekundu stisknout tlačítko OK. Indikace údržby filtru se zruší. 2.2 Připojovací místa přídavné desky Přídavná deska má několik šroubových svorek, na které můžete připojit různé komponenty. Na následujícím obrázku jsou znázorněny připojovací svorky. Přídavná deska je centrálním ovládáním rozpoznána automaticky po vytvoření kontaktu. A = zapojení pro nouzový spínač B = obvod klapky v ložnici C = programovatelný pracovní kontakt P1 D = programovatelný pracovní kontakt P2 E = snímač venkovní teploty pro registr pro dodatečný ohřev F = zapojení pro snímač vlhkosti G = zapojení pro snímač oxidu uhličitého H = ovládání klapky v ložnici 24 V~ I = ovládání pojistné klapky 24 V~ J = pojistka registru dodatečného ohřívání 4 AT K = ovládání registru dodatečného ohřívání L = ovládání předehřívacího registru M = pojistka předehřívacího registru 4 AT Komfortní jednotka bytového větrání s rekuperací tepla CWL-300 (B) CWL-400 (B) s přídavnou deskou 5

6 Kapitola 3 Ovládací panel 3.1 LED displej a ovládací panel Zařízení má ovládací panel. Pomocí tohoto ovládacího panelu lze vyvolávat popř. měnit nastavení v programu centrálního ovládání. Ovládací panel má čtyři tlačítka a displej. Příklad Nyní se zobrazuje, že zařízení je provozováno na stupni 3 s objemem vzduchu 280 m 3 /h Čtyři tlačítka mají tyto funkce: F tlačítko funkcí/zapnutí a vypnutí nabídky parametrů + následující parametr/zvýšení hodnoty - poslední parametr/snížení hodnoty OK zapnutí a vypnutí nabídky nastavení/ruční vrácení poruchy, resetování indikace údržby filtru ovládací panel = displej 2 = tlačítko OK (potvrzení, hotovo, resetování indikace údržby filtrů) 3 = tlačítko pro zvýšení hodnoty parametru 4 = tlačítko funkcí 5 = tlačítko pro snížení hodnoty parametru Displej zobrazuje v levé části provoz ventilátorů popř. typ parametru. V pravé části je zobrazována indikovaná hodnota, například hodnota objemu vzduchu. Ostatní příkazy se vydávají použitím dále uvedených kombinací tlačítek: F & + (set) potvrzení hodnoty parametru F & - (reset) vrácení hodnoty parametru na nastavení od výrobce OK & + (ON) zapnutí zařízení OK & - (OFF) vypnutí zařízení V těchto předpisech po instalaci je u každého postupu ovládání pomocí funkčních tlačítek příslušné tlačítko zobrazeno v uvozovkách a tučně. Např.: - stiskněte tlačítko OK. 3.2 Struktura nabídky ovládacího panelu Struktura nabídky je rozdělena na část zobrazovací a část nastavovací. Počet zobrazovaných parametrů je závislý na příslušné parametrové větě. Pro uživatele existuje parametrová věta Uživatel, pro servisního technika existuje rozsáhlejší parametrová věta Servisní technik. 6 Komfortní jednotka bytového větrání s rekuperací tepla CWL-300 (B) CWL-400 (B) s přídavnou deskou

7 Nastavení Kapitola Zobrazení nastavených hodnot Zobrazení je sériově nastaveno tak, že ukazuje aktuální polohu třístupňového přepínače a příslušně nastavený objem odváděného vzduchu (druh provozu). V levém okně se zobrazí poloha třístupňového přepínače a vpravo od bodu objem odváděného vzduchu. a = polohy třístupňového přepínače b = objem odváděného vzduchu Vyvolání hodnot nastavení uživatelem Uživatel může pomocí tlačítek + a - vyvolat ještě další relevantní údaje (krok 1 až krok 8). Čísla jednotlivých kroků se nezobrazují! Viz následující tabulka (strana 8) pro vyvolávání uživatelských dat; pokud není déle než 5 minut stisknuto žádné tlačítko, zobrazí se na displeji opět standardní druh provozu. Pomocí tlačítka + můžete procházet nabídkou; tlačítkem - se pak můžete vrátit ke kroku 0. V této nabídce nelze měnit nastavené hodnoty. Pokud je namontována přídavná deska, má uživatel ještě 2 další možnosti vyvolání dat (krok 7 a krok 8) Vyvolání hodnot nastavení servisním technikem Servisnímu technikovi umožňuje vyvolat data rozsáhlejší program. Současným stisknutím tlačítek F a OK na 3 sekundy můžete vyvolat veškeré údaje, které jsou k dispozici pro servisního technika. V této nabídce však nelze hodnoty přizpůsobovat ani měnit. Po vyvolání této nabídky se otevře vždy krok číslo 9 (viz následující tabulka); tlačítkem + můžete vyvolat servisní a uživatelská data a pomocí tlačítka - se vrátíte ke kroku 1. Nejsou-li tlačítka použita po dobu 5 minut, tato nabídka se automaticky zavře a na displeji se opět zobrazí standardní druh provozu. Když je namontována přídavná deska, má servisní technik další možnost vyvolání údajů navíc (krok 16) V případě poruchy se na displeji zobrazí číslo poruchy; viz dále kapitola Vyvolání hodnot nastavení uživatelem/servisním technikem V následující tabulce (strana 8) jsou uvedena čísla kroků, a to jak pro uživatele, tak pro servisního technika. 4.2 Změna nastavených hodnot Některé nastavované hodnoty může změnit jak uživatel, tak i servisní technik s cílem přizpůsobit zařízení podmínkám v místě instalace Změny prováděné uživatelem Uživatel může měnit omezený počet nastavovaných hodnot, a to U1 až U8 (viz tabulka v oddíle 4.2.3); způsob změny těchto nastavovaných hodnot je podrobně popsán v oddíle 6.2 Montážního návodu, návodu k obsluze a návodu k údržbě CWL-300(B)/CWL-40(B). Komfortní jednotka bytového větrání s rekuperací tepla CWL-300 (B) CWL-400 (B) s přídavnou deskou 7

8 Kapitola 4 Nastavení Číslo kroku Displej (příklad) Popis Upozornění Uživatel Č aktuální nastavení/objem odváděného vzduchu [m 3 /h] Č. 2 C 0 kód hlášení druhu provozu C0 = žádné hlášení C3 = ventilátor přiváděného vzduchu v režimu provozu konstantního tlaku C6 = ventilátor odváděného vzduchu v režimu provozu konstantního tlaku C7 = korektura maximálního objemu vzduchu C8 = byla zjištěna nedovolená tlaková rovnováha (I7 = 0). Žádná reakce na třístupňový přepínač až do dovolení tlačítkem OK. C12 = nouzový spínač je aktivován Č. 3 bp.1 statut obtokového potrubí (pouze v případě namontovaného obtokového potrubí) 0 = klapka obtokového potrubí je zavřená 1 = klapka obtokového potrubí je v automatickém režimu 2 = přiváděný vzduch, minimum Č. 4 tp.9 teplota venkovního vzduchu [ C] v případě záporné teploty (< 0 C) displej tp.9 Č. 5 ts.21 teplota vzduchu v prostoru [ C] Č. 6 In.0 bez funkce Č. 7 P1.6.2 napětí v obvodu snímače vlhkosti (P1) [V] obvod P1 s napětím 6,2 V Č. 8 P2.5.2 napětí v obvodu snímače oxidu uhličitého (P2) [V] obvod P2 s napětím 5,2 V Č. 9 u.186 aktuální objem přiváděného vzduchu [m 3 /h] Č. 10 u.186 aktuální objem odváděného vzduchu [m3 /h] Č. 11 t.180 aktuální tlak v kanálu přiváděného vzduchu [Pa] Servisní technik Č. 12 A.180 aktuální tlak v kanálu odváděného vzduchu Č. 13 u0.0 statut protimrazové ochrany [Pa] 0 = není aktivováno 1 až 4 = tlaková rovnováha 5 = ventilátor přiváděného vzduchu je vypnutý Č. 14 St.9 teplota vystupujícího vzduchu [ C] pokud není osazen, St.75 (snímač není montován sériově) Č. 15 Pt.18 teplota přiváděného vzduchu [ C] pokud není osazen, Pt.75 ((snímač není montován sériově) Č. 16 tn.25 teplota registru pro dodatečný ohřev [ C] 0 = 0 C (není aktivováno) 8 Komfortní jednotka bytového větrání s rekuperací tepla CWL-300 (B) CWL-400 (B) s přídavnou deskou

9 Nastavení Kapitola Změny prováděné servisním technikem Servisní technik může měnit více hodnot nastavení než uživatel. U změn dávejte pozor, protože nesprávně nastavené parametry záporně ovlivní provoz zařízení. K tomu viz zobrazení Funkční schéma, oddíl Montážního návodu, návodu k obsluze a návodu k údržbě CWL-300(B)/CWL-400(B). Chcete-li změnit nastavované hodnoty z druhu provozu Provoz, musíte provést dále uvedené kroky: (Jako příklad se zde mění parametr I8 (režim obtokového potrubí) z 1 na 2.) 1. Na 3 sekundy stiskněte tlačítko F, abyste aktivovali nabídku pro nastavení. 2. Současně stiskněte na 3 sekundy tlačítka F a OK, a b y s t e aktivovali rozsáhlejší parametrovou větu pro servisního technika. 3 Pomocí obou tlačítek + a - lze najít požadované parametry Pomocí tlačítka OK se zobrazí hodnota nastavení požadovaného parametru. 5 Pomocí tlačítek + a - můžete tuto hodnotu změnit. >3s >3s 6. Změněnou hodnotu nyní můžete: A uložit do paměti B neuložit do paměti C vrátit na nastavení od výrobce A Současným stisknutím tlačítek F a + (nejprve F, poté + ) uložíte změněnou hodnotu do paměti; pro potvrzení uložení do paměti zabliká změněná hodnota třikrát na displeji; zobrazená změněná hodnota zůstane zachována. Stiskněte tlačítko OK, abyste se vrátili do nabídky pro nastavení; v případě potřeby nyní můžete změnit i další hodnoty (viz kroky 2 až 5). Nyní dále ke kroku 7. B Stiskněte tlačítko OK, abyste se vrátili do nabídky pro nastavení, aniž byste změněnou hodnotu uložili do paměti; zachována zůstane dosavadní hodnota nastavení. Nyní dále ke kroku 7. C Současně stiskněte tlačítko F a tlačítko - (nejprve tlačítko F a poté - ), abyste se vrátili k nastavení od výrobce. Na potvrzení zobrazení nastavení od výrobce třikrát zabliká. Zachováno zůstane nastavení od výrobce, změněná hodnota se zruší. Když stiskněte tlačítko OK, vrátíte se do nabídky pro nastavení. Nyní dále ke kroku 7. 7 Pro opuštění nabídky nastavení stiskněte na 1 sekundu tlačítko F Komfortní jednotka bytového větrání s rekuperací tepla CWL-300 (B) CWL-400 (B) s přídavnou deskou 9

10 Kapitola 4 Nastavení Vysvětlivky k nastavovaným hodnotám Hodnoty, které může nastavovat uživatel, mají označení U. Hodnoty, které může nastavovat servisní technik, mají označení U1 až U5 a U8 U6 U7 Tato nastavení jsou popsána v oddílech 6.2, 6.3 a Montážního návodu, návodu k obsluze a návodu k údržbě CWL-300/400(B). Nastavitelná teplota registru pro dodatečný ohřev (pouze v případě, že registr pro dodatečný ohřev je namontovaný). Určuje, zda se aktivuje snímač vlhkosti nebo snímač oxidu uhličitého. A = pouze třístupňový přepínač b = snímač vlhkosti C = snímač oxidu uhličitého d = snímač vlhkosti a snímač oxidu uhličitého (snímač vlhkosti má řídící funkci = master) I (centrální řídící deska) a P (přídavná deska). I1 t/m I19 Tato nastavení jsou popsána v oddílech 6.4 a Montážního návodu, návodu k obsluze a návodu k údržbě CWL-300/400(B). P1 P2 P3 P4 P5 Objem vzduchu ventilátoru přiváděného vzduchu v případě nouzového spínače. Objem vzduchu ventilátoru odváděného vzduchu v případě nouzového spínače. Další objem vzduchu ventilátoru přiváděného vzduchu při aktivaci větrací klapky pro ložnici. Další objem vzduchu ventilátoru odváděného vzduchu při aktivaci větrací klapky pro ložnici. Spojení programovatelného pracovního kontaktu 1 s některou jinou funkcí. 0 = nespojit 1 = přemostit protimrazovou ochranu 2 = připojit na podmínky obtokového potrubí 3 = připojit na mrazové podmínky 4 = ovládání klapky obtokového potrubí P6 Určuje, jakým způsobem reaguje ventilátor přiváděného vzduchu, když je aktivován pracovní kontakt 1. 0 = objem vzduchu na absolutní minimum 1 = objem vzduchu podle nastavení třístupňového přepínače 2 = objem vzduchu podle stupně 3 třístupňového přepínače 3 = ventilátor je vypnutý P7 Určuje, jakým způsobem zareaguje ventilátor odváděného vzduchu, když je aktivován pracovní kontakt 1. 0 = objem vzduchu na absolutní minimum 1 = objem vzduchu podle nastavení třístupňového přepínače 2 = objem vzduchu podle stupně 3 třístupňového přepínače 3 = ventilátor je vypnutý P8 Spojení programovatelného pracovního kontaktu 2 s některou jinou funkcí. 0 = nespojit 1 = přemostit protimrazovou ochranu 2 = připojit na podmínky obtokového potrubí 3 = připojit na mrazové podmínky 4 = ovládání klapky obtokového potrubí P9 Určuje, jakým způsobem reaguje ventilátor přiváděného vzduchu, když je aktivován pracovní kontakt 2. 0 = objem vzduchu na absolutní minimum 1 = objem vzduchu podle nastavení třístupňového přepínače 2 = objem vzduchu podle stupně 3 třístupňového přepínače 3 = ventilátor je vypnutý P10 Určuje, jakým způsobem zareaguje ventilátor odváděného vzduchu, když je aktivován pracovní kontakt 2. 0 = objem vzduchu na absolutní minimum 1 = objem vzduchu podle nastavení třístupňového přepínače 2 = objem vzduchu podle stupně 3 třístupňového přepínače 3 = ventilátor je vypnutý P11 Určuje minimální napětí obvodu snímače vlhkosti. P12 Určuje maximální napětí obvodu snímače vlhkosti. P13 Určuje dobu integrace PI regulátoru obvodu snímače vlhkosti. PI regulátor reguluje 100 % proporcionálně při době integrace 0 sekund. P14 Určuje minimální napětí obvodu snímače oxidu uhličitého. P15 Určuje maximální napětí obvodu snímače oxidu uhličitého. P16 Určuje dobu integrace PI regulátoru obvodu snímače oxidu uhličitého. PI regulátor reguluje 100 % proporcionálně při době integrace 0 sekund. P17 Připojení klapky v ložnici. 0 = nepřipojit, 1 = připojit na podmínky obtokového potrubí, 2 = připojit na mrazové podmínky 10 Komfortní jednotka bytového větrání s rekuperací tepla CWL-300 (B) CWL-400 (B) s přídavnou deskou

11 Nastavení Kapitola Rozsah nastavení a nastavení hodnot od výrobce Servisní technik Uživatel Nastavitelný parametr Popis Rozsah nastavení Nastavení od výrobce U 1 objem krok 1 50 (max. -10) 100 U 2 objem krok 2 50 (max. -5) 150 CWL-300/ 200 CWL-400 U 3 objem krok CWL-300/ CWL CWL-300/ 300 CWL-400 U 4 min. venkovní teplota pro obtokové potrubí U 5 min. prostorová teplota pro obtokové potrubí U 6 min. teplota pro registr pro dodatečný ohřev U 7 snímač vlhkosti a/nebo snímač oxidu uhličitého A,b,C,d A U 8 neobsazeno 0,1 0 I 1 stálá tlaková nerovnováha I 2 bezkontaktový krok 0,1,2,3 1 I 3 neobsazeno 2,3 2 I 4 přepínač vedení 1 krok 0,1,2,3 1 I 5 přepínač vedení 2 krok 0,1,2,3 2 I 6 přepínač vedení 3 krok 0,1,2,3 3 I 7 dovolená tlaková nerovnováha 0,1 1 (ano) I 8 režim obtokového potrubí 0,1, 2 1 I 9 hystereze obtokového potrubí I 10 vypnutí konstantního tlaku 0,1 0 (ne) I 11 režim vytápění 0, 1, 2, 3 0 I 12 Offset teplota předehřívacího registru ,5 I 13 hlášení o filtru na displeji ZAP/VYP 1, 0 1 (ZAP) I 14 přídavná deska namontována 1, 0 0 (ne) I 15 konfigurace WRG 0,1 0 (WRG) I 16 ventilátor je vypnutý 1,2,3 1 (ventilátor vystupujícího vzduchu) I 17 doba opakování (hodin) I 18 minimální doba vypnutí ventilátoru(ů) (sekund) I 19 minimální doba vypnutí ventilátoru(ů) po zapnutí 230 V (sekunda) P1 objem vzduchu ventilátoru přiváděného vzduchu při kalamite 0 max. 0 P2 objem vzduchu ventilátoru přiváděného vzduchu při nouzovém spínači 0 max. 0 P3 korektura ventilátoru přiváděného vzduchu podle podmínek v ložnici P4 korektura ventilátoru odváděného vzduchu podle podmínek v ložnici P5 připojení pracovního kontaktu 0,1,2,3,4 0 P6 režim přiváděného vzduchu pracovního kontaktu 1 0,1,2,3 0 P7 režim odváděného vzduchu pracovního kontaktu 1 0,1,2,3 1 P8 připojení pracovního kontaktu 2 0,1,2,3,4 0 P9 režim přiváděného vzduchu pracovního kontaktu 2 0,1,2,3 0 P10 režim odváděného vzduchu pracovního kontaktu 2 0,1,2,3 1 P11 minimální napětí snímače vlhkosti P12 maximální napětí snímače vlhkosti P13 doba integrace snímače vlhkosti P14 minimální napětí snímače oxidu uhličitého P15 maximální napětí snímače oxidu uhličitého P16 doba integrace snímače oxidu uhličitého P17 spojení klapky v ložnici 0,1, 2 0 Komfortní jednotka bytového větrání s rekuperací tepla CWL-300 (B) CWL-400 (B) s přídavnou deskou 11

12 Kapitola 4 Nastavení 4.3 Změny nastavených hodnot V kapitole 1 je popsáno, jaké možnosti připojení nabízí přídavná deska. Při připojení různých komponentů mají být parametry nastaveny přes ovládací panel. V oddílech a je uvedeno, jak můžete nastavené hodnoty měnit Zapojení nouzového spínače Na ovládacím panelu se změní nastavené hodnoty P1 a P2. P1 je objemový průtok vzduchu ventilátoru přiváděného vzduchu a P2 je objemový průtok vzduchu ventilátoru odváděného Programovatelný pracovní kontakt 1 Na ovládacím panelu se změní nastavené hodnoty P5, P6 a P7. Jak je aktivován pracovní kontakt 1, nastaví se s P5. P6 a P7 jsou objemové průtoky vzduchu ventilátorů přiváděného Programovatelný pracovní kontakt 2 Na ovládacím panelu se změní nastavené hodnoty P8, P9 a P10. Jak je aktivován pracovní kontakt 2, nastaví se s P8. P9 a P10 jsou objemové průtoky vzduchu ventilátorů přiváděného Ovládání registru pro dodatečný ohřev W Na ovládacím panelu se změní nastavená hodnota U6. U6 je nastavená teplota registru pro dodatečný ohřev. Tato nastavovaná hodnota je uvedena v oddíle Schéma elektrického vzduchu. Když je aktivován nouzový spínač, přijmou oba ventilátory nastavené hodnoty P1 a P2. Tyto nastavené hodnoty jsou uvedeny v oddíle Obvod klapky v ložnici Na ovládacím panelu se změní nastavené hodnoty P3 a P4. P3 je další objemový průtok vzduchu ventilátoru přiváděného vzduchu a P4 je další objemový průtok vzduchu ventilátoru odváděného vzduchu. Když je obvod klapky v ložnici aktivován, bude se objemový průtok vzduchu obou ventilátorů korigovat nastavenými hodnotami P3 a P4. Tyto nastavené hodnoty jsou uvedeny v oddíle a odváděného vzduchu. Tyto nastavené hodnoty jsou uvedeny v oddíle a odváděného vzduchu. Tyto nastavené hodnoty jsou uvedeny v oddíle Zapojení snímače vlhkosti Na ovládacím panelu se změní nastavené hodnoty U7, P11, P12 a P13. U7 určuje, zda se aktivuje snímač vlhkosti nebo snímač oxidu uhličitého. P11 je minimální napětí, P12 je maximální napětí řídícího signálu a P13 je doba integrace PI regulátoru. Tyto nastavované hodnoty jsou popsány v oddíle Zapojení snímače oxidu uhličitého Na ovládacím panelu se změní nastavené hodnoty U7, P14, P15 a P16. U7 určuje, zda se aktivuje snímač vlhkosti nebo snímač oxidu uhličitého. P14 je minimální napětí, P15 je maximální napětí řídícího signálu a P16 je doba integrace PI regulátoru. Tyto nastavované hodnoty jsou popsány v oddíle zapojení registru pro dodatečný ohřev je zobrazeno v oddíle Ovládání předehřívacího registru W Na ovládacím panelu se změní nastavená hodnota P17. Prostřednictvím P17 se uvádí, zda předehřívací registr je nebo není namontován. Tato nastavovaná hodnota je uvedena v oddíle Schéma elektrického zapojení předehřívacího registru je zobrazeno v oddíle Komfortní jednotka bytového větrání s rekuperací tepla CWL-300 (B) CWL-400 (B) s přídavnou deskou

13 Porucha Kapitola Tabulka s chybovými kódy Chybový kód F2 F5 Příčina Opatření uživatele Opatření servisního technika Ventilátor přiváděného vzduchu stojí. Ventilátor odváděného vzduchu stojí. Kontaktujte servisní firmu. Vyměňte ventilátor přiváděného vzduchu. Kontaktujte servisní firmu. Vyměňte ventilátor odváděného vzduchu. F9 Snímač teploty, který měří teplotu nasávaného venkovního vzduchu, je poškozený. Zařízení funguje normálně, ale obtokové potrubí je mimo provoz. Kontaktujte servisní firmu. Zkontrolujte vodiče od snímače k centrální řídící desce. Zkontrolujte připojení vodičů na snímači. Vyměňte snímač. F10 Snímač teploty, který měří teplotu odváděného vzduchu, je poškozený. Zařízení funguje normálně, ale obtokové potrubí je mimo provoz. Kontaktujte servisní firmu. Zkontrolujte vodiče od snímače k centrální řídící desce. Zkontrolujte připojení vodičů na snímači. Vyměňte snímač. F11 Snímač registru pro dodatečný ohřev není připojen, je poškozený nebo má zkrat. Zařízení funguje normálně, ale registr pro dodatečný ohřev je mimo provoz. Kontaktujte servisní firmu. Zkontrolujte vodiče a připojení ke snímači registru pro dodatečný ohřev. Vyměňte snímač. FIL Znečištěný filtr Vyčistěte popř. vyměňte filtr. Popř. objednejte nové filtry. Komfortní jednotka bytového větrání s rekuperací tepla CWL-300 (B) CWL-400 (B) s přídavnou deskou 13

14 Kapitola 6 Schémata elektrického zapojení 6.1 Schéma elektrického zapojení klapky v ložnici 24 V~ E A = připojení klapky v ložnici B = připojení pojistné klapky C = obvod klapky v ložnici M = motor klapky v ložnici 24 V~, 10 VA P = přídavná deska Pokud obvod klapky v ložnici není aktivován, je na kontaktu 1 kontaktní lišty X3 napětí 24 V. Pokud obvod klapky v ložnici je aktivován, je na kontaktu 2 kontaktní lišty X3 napětí 24 V. 6.2 Schéma elektrického zapojení pojistné klapky 24 V~ E A = připojení klapky v ložnici B = připojení pojistné klapky M = motor pojistné klapky 24 V~, 10 VA P = přídavná deska Když se ventilátor odváděného vzduchu točí, je na kontaktu 4 kontaktní lišty X3 napětí 24 V. Pokud ventilátor odváděného vzduchu nevykazuje žádné počty otáček nebo je poškozený, je na kontaktu 5 kontaktní lišty X3 napětí 24 V. 14 Komfortní jednotka bytového větrání s rekuperací tepla CWL-300 (B) CWL-400 (B) s přídavnou deskou

15 Schémata elektrického zapojení Kapitola Schéma zapojení snímače vlhkosti E2373-A A = připojení snímače vlhkosti B = připojení snímače oxidu uhličitého P = přídavná deska S = řídící signál 0 10 V, snímač vlhkosti s vlastním napájecím napětím F1/ F2 = napájecí napětí 24 V snímače vlhkosti 1, Schéma zapojení snímače oxidu uhličitého, snímače kvality vzduchu E2372-A A = připojení snímače vlhkosti B = připojení snímače oxidu uhličitého, snímače kvality vzduchu P = přídavná deska S = řídící signál 0 10 V, snímač oxidu uhličitého s vlastním napájecím napětím L1/ L2 = napájecí napětí 24 V snímače kvality vzduchu 1, 2 Komfortní jednotka bytového větrání s rekuperací tepla CWL-300 (B) CWL-400 (B) s přídavnou deskou 15

16 Kapitola 6 Schémata elektrického zapojení 6.5 Schéma elektrického zapojení registru pro dodatečný ohřev A = topná spirála (max W) B = havarijní termostat s resetovacím tlačítkem C = snímač teploty D = připojovací zástrčka 230 V E = připojení prováděné odborným pracovníkem F = přídavná deska L = LED indikace funkce havarijní pojistky E2085-A 6.6 Schéma elektrického zapojení předehřívacího registru C1 = C2 = C3 = C4 = C5 = X1 : X4 : hnědá modrá zelená/žlutá černá žlutá Připojte snímač teploty registru pro dodatečný ohřev. Připojte řídící signál (230 V) registru pro dodatečný ohřev. A = topná spirála (max W) B = havarijní termostat s resetovacím tlačítkem C = připojovací zástrčka 230 V D = připojení prováděné odborným pracovníkem E = přídavná deska L = LED indikace funkce havarijní pojistky E2087-A C1 = C2 = C3 = C4 = X4 : hnědá modrá zelená/žlutá černá Připojte řídící signál (230 V) předehřívacího registru. 16 Komfortní jednotka bytového větrání s rekuperací tepla CWL-300 (B) CWL-400 (B) s přídavnou deskou

17 Servis Kapitola Náhradní díly Konstrukční díl Objednací číslo Přídavná deska Poznámky Komfortní jednotka bytového větrání s rekuperací tepla CWL-300 (B) CWL-400 (B) s přídavnou deskou 17

18 18 Komfortní jednotka bytového větrání s rekuperací tepla CWL-300 (B) CWL-400 (B) s přídavnou deskou

19 Komfortní jednotka bytového větrání s rekuperací tepla CWL-300 (B) CWL-400 (B) s přídavnou deskou 19

20 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, Brno, tel , fax , /A

Montážní návod a návod k obsluze a údržbě

Montážní návod a návod k obsluze a údržbě Montážní návod a návod k obsluze a údržbě Komfortní bytové větrání s rekuperací tepla CWL-180 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420 547 429 311, fax +420 547 213 001, www.wolfcr.cz

Více

Pokyny k montáži a obsluze

Pokyny k montáži a obsluze Pokyny k montáži a obsluze Modul větrání LM1 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 9, 634 00 Brno, tel. +40 547 49 311, fax +40 547 13 001, www.wolfcr.cz Art.-Nr.: 306780_01309 Změny vyhrazeny CZ Obsah

Více

Pokyny k montáži a obsluze

Pokyny k montáži a obsluze Pokyny k montáži a obsluze Modul větrání LM1 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 9, 634 00 Brno, tel. +40 547 49 311, fax +40 547 13 001, www.wolfcr.cz Art.-Nr.: 306780_01403 Změny vyhrazeny CZ Obsah

Více

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC Návod k použití Rekuperační jednotka VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC 2 OBSAH Úvod Použití Obsah dodávky Struktura kódu produktu Technická data Bezpečnostní

Více

Centronic TimeControl TC52

Centronic TimeControl TC52 Centronic TimeControl TC52 cs Návod k montáži a provozu Spínací hodiny pro světelné čidlo Důležité informace pro: montéry elektrikáře uživatele Podle potřeby předejte dalším osobám! Tento návod uschovejte

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370f. Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370f. Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 370f Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k návodu k obsluze... 3 1.1 Dodržování související dokumentace...

Více

Návod k montáži a k obsluze

Návod k montáži a k obsluze ávod k montáži a k obsluze Směšovací modul Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420 547 429 311, fax +420 547 213 001, www.wolfcr.cz Art.-r.: 3061888_201309 CZ Obsah Bezpečnostní

Více

Odsavač par CEC 71. Návod k použití

Odsavač par CEC 71. Návod k použití Odsavač par CEC 71 Návod k použití 1 POPIS Odsavač může být nainstalován ve filtračním provedení nebo provedení s odtahem. Filtrační verze (obr. 1): Odsavač nasává kuchyňské výpary, přečistí je přes uhlíkové

Více

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem s 1 425 RDE100.1RF RCR100RF Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem pro systémy vytápění RDE100.1RFS Regulace prostorové teploty 2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp Provozní režimy:

Více

Montážní návod DRIVER. Programátor topení s pilotním vodičem. 6050425 DRIVER 610-1 zóna. 6050426 DRIVER 620-2 zóny DRIVER

Montážní návod DRIVER. Programátor topení s pilotním vodičem. 6050425 DRIVER 610-1 zóna. 6050426 DRIVER 620-2 zóny DRIVER Montážní návod DRIVER Programátor topení s pilotním vodičem 6050425 DRIVER 610-1 zóna 6050426 DRIVER 620-2 zóny DRIVER Upozornění Před instalací si pečlivě přečtěte tento návod. Zařízení musí být instalováno

Více

feeling feeling rf Bedienungsanleitung Operating Manual Mode d emploi Instruzioni per l uso Instrucciones de uso Manual de instruções

feeling feeling rf Bedienungsanleitung Operating Manual Mode d emploi Instruzioni per l uso Instrucciones de uso Manual de instruções feeling feeling rf D GB F I E P NL CZ Bedienungsanleitung Operating Manual Mode d emploi Instruzioni per l uso Instrucciones de uso Manual de instruções Bedieningshandleiding Návod k obsluze 2 42 82 122

Více

Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B. Drátový ovladač

Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B. Drátový ovladač Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B Drátový ovladač Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž

Více

EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení.

EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Zákonné

Více

Regulátor dálkového vytápění pro 2 topné okruhy a příprava TV. Špatně

Regulátor dálkového vytápění pro 2 topné okruhy a příprava TV. Špatně cz Návod k instalaci Regulátor dálkového vytápění pro 2 topné okruhy a příprava TV G2516 RVD265/19 Umístěte tento dokument v blízkosti regulátoru! Instalace Montážní místo V suchém prostředí, např. ve

Více

65-410 Univerzální modulový stmívac 1400 VA e

65-410 Univerzální modulový stmívac 1400 VA e Návod na montáž a používání 1. Použití Pro rízení intenzity osvetlení (svetelného toku) všech stmívatelných záteží s výjimkou zárivek. Stmívac je vhodný pro stmívání odporové, indukcní nebo kapacitní záteže

Více

Teplovodní tlaková myčka Série W

Teplovodní tlaková myčka Série W Teplovodní tlaková myčka Série W W17/250;W21/200;W25/200; W30/200;W20/300 1 1. Použití Přístroj je určen výhradně k mytí a čištění strojů, automobilů, budov, nářadí a různých omyvatelných ploch, které

Více

6301 7999 05/2001 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroje Logamatic 4111, 4112 a 4116. Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst

6301 7999 05/2001 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroje Logamatic 4111, 4112 a 4116. Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst 6301 7999 05/2001 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Regulační přístroje Logamatic 4111, 4112 a 4116 Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst Tiráž Přístroj odpovídá základním požadavkům příslušných norem a směrnic.

Více

Solární regulátor nabíjení Uživatelský manuál

Solární regulátor nabíjení Uživatelský manuál 12. Technické údaje Solární regulátor nabíjení Uživatelský manuál Obsah: 1. Vlastnosti 2. Vysvětlení modelu 3. Popis produktů 4. Instalace a připojení 5. Uzemnění systému 6. Spuštění regulátoru 7. Displej

Více

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ POPIS Jednotka je k dispozici ve verzi recirkulačního odsavače, odsavače s odtahem a odsavače s vnějším motorem. U recirkulačních odsavačů s filtrací (obr.1)

Více

KOMINEK OS (RT-08G-OS)

KOMINEK OS (RT-08G-OS) KOMINEK OS (RT-08G-OS) OPTIMALIZÁTOR SPALOVÁNÍ PRO KRBOVÁ KAMNA S AKUMULAČNÍ HMOTOU NÁVOD K OBSLUZE V1.0 (30.01.2012 k programu v1.0) 1 Princip činnosti Regulátor pomoci vzduchové klapky kontroluje spalovací

Více

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA CZ SMARTSTART OBSAH SMARTSTART 3 O TÉTO PŘÍRUČCE 3 FUNKCE 4 DISPLEJ 4 SYMBOLY 5 DISPLEJ 6 HLAVNÍ OBRAZOVKA 6 NASTAVENÍ 7 HODINY 7 DATUM 7 TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Více

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr HC-UT 204 Digitální klešťový multimetr Souhrn Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám.! Upozornění: Abyste

Více

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 3

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 3 Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV Regulátor RKU 3 Obsah: str. 1. Popis regulátoru RKU3...... 3 2. Popis programu regulátoru RKU3........ 4 3. Obsluha kotle uživatelem... 5 4. Gravitační

Více

Návod k obsluze SMARTair plus SMARTair plus mobile. Vždy na správné straně.

Návod k obsluze SMARTair plus SMARTair plus mobile. Vždy na správné straně. Návod k obsluze SMARTair plus SMARTair plus mobile Vždy na správné straně. A1 Rady uživateli... 2 A 1.1 Význam piktogramů... 2 A 1.2 Důležité pokyny... 2 A 1.3 Bezpečnostní opatření... 2 A 1.4 Účel a

Více

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití WEST Control Solutions Regulátor MaxVU Stručný návod k použití Informace, obsažené v tomto návodu, podléhají změnám bez předchozího upozornění. Překlad z anglického originálu firmy West Control Solutions.

Více

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Znak vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité bezpečnostní a údržbové (servisní) pokyny, a je bezpodmínečně nutné je dodržovat. Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze Návod k montáži a obsluze Kaskádový modul KM Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420 547 429 311, fax +420 547 213 001, www.wolfcr.cz Pol. č.: 3062445_201309 Změny vyhrazeny CZ

Více

AQ CONTROL UNIT - MANUÁL

AQ CONTROL UNIT - MANUÁL AQ CONTROL AQ CONTROL UNIT - MANUÁL Verze 1.0 1 OBSAH Instalace zařízení... 3 Lokace... 3 Napájení... 3 Chci připojit... 4 LED pásky... 4 Zářivkový předřadníku řízeného 0-10V... 4 LED reflektory (proudový

Více

SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 5, 695 01 Hodonín Tel/fax: 518 355 038, 518 321 158, mobil: 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower.

SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 5, 695 01 Hodonín Tel/fax: 518 355 038, 518 321 158, mobil: 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower. TECHNICKÁ DATA IP40/DIN40050 Provozní teplota: 0 - +40 C Rozměry: 172 x 110 x 46 mm Instalace: na stěnu, na izolaci nádrže Zobrazení: LCD multifunkční kombinovaný displej s 8 piktogramy, 2 nastavitelné

Více

a obsluze Digitální ekvitermní regulátor teploty DWTK (ebus) pro nástěnné plynové kotle

a obsluze Digitální ekvitermní regulátor teploty DWTK (ebus) pro nástěnné plynové kotle Návod k montáži a obsluze Digitální ekvitermní regulátor teploty DWTK (ebus) pro nástěnné plynové kotle 1 Přehled funkcí Programový volič Tlačítko úsporného provozu Tlačítko provozu "oslava" P prog V H

Více

Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady:

Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady: Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady: 6kW 195210 9kW 195211 12kW 195212 15kW 195213 18kW 195214 SAPHO Hydro & Air s.r.o. Mělnická 87 250 65 Líbeznice

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 450f VRC 450f CZ Impressum Typ dokumentu: Výrobek: Cílová skupina: Jazyk: Návod k obsluze calormatic 450f Venkovní čidlo VRC 693 Provozovatel

Více

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace Rozsah dodávky Centrála 2-zónového poplašného systému 2 x šroub 2 x EOL rezistor 10 kω Návod k obsluze Sada bezdrátového alarmu MA Instalace V průběhu instalace se ubezpečte, že centrála poplašného systému

Více

T20 PRŮMYSLOVÝ ODVLHČOVAČ - VYSOUŠEČ. Návod k používání

T20 PRŮMYSLOVÝ ODVLHČOVAČ - VYSOUŠEČ. Návod k používání PRŮMYSLOVÝ ODVLHČOVAČ - VYSOUŠEČ Návod k používání Obsah Strana Poškození během transportu Diagram výkonu Popis Funkční princip Schéma chladícího okruhu Příprava Zapnutí Indikace stavu Poruchy a jejich

Více

- FOX - OVLÁDACÍ PANELY 1 ELEKTRICKÉ ČERPADLO

- FOX - OVLÁDACÍ PANELY 1 ELEKTRICKÉ ČERPADLO - FOX - OVLÁDACÍ PANELY 1 ELEKTRICKÉ ČERPADLO QMD10/... A-A-FOX QTD10/... A-A-FOX QTD10/... A-A-FOX-U QTR10/... A-A-FOX QTS10/... A-A-FOX QTSS10/... A-A-FOX UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRUČNÝ VÝTAH K+H čerpací

Více

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax Dálkové ovládání s termostatem ecoster 200 pro regulátory ecomax Obsah: 1. Bezpečnost... 3 2. Účel... 3 3. Informace týkající se dokumentace... 3 4. Uchovávání dokumentace... 3 5. Používané symboly...

Více

1. Co je souprava k připojení AHU?

1. Co je souprava k připojení AHU? 1. Co je souprava k připojení AHU? Souprava k připojení kondenzační jednotky Frimec je rozhraní, které umožňuje připojit vzduchotechnickou jednotku jiného výrobce k venkovním jednotkám Frimec VRF. Tato

Více

Návod k obsluze CERAPURMAXX. Plynový kondenzační kotel ZBR 65-2, ZBR 98-2 6720644651 (2015/01) CZ

Návod k obsluze CERAPURMAXX. Plynový kondenzační kotel ZBR 65-2, ZBR 98-2 6720644651 (2015/01) CZ Návod k obsluze CERAPURMAXX Plynový kondenzační kotel ZBR 65-2, ZBR 98-2 6720644651 (2015/01) CZ Úvodem Úvodem Vážený zákazníku, motto Teplo pro život má u nás tradici. Teplo je pro člověka základní potřebou.

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FTU 3807 - P 4L W FTU W - IM3 FTU 3807 - P 4L W WH FTU 3807 - P 4L W BK

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FTU 3807 - P 4L W FTU W - IM3 FTU 3807 - P 4L W WH FTU 3807 - P 4L W BK Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FTU 3807 - P 4L W FTU W - IM3 FTU 3807 - P 4L W WH FTU 3807 - P 4L W BK OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... 2 TECHNICKÁ DATA... 3 MONTÁŽ... 4 OBSLUHA... 8 ÚDRŽBA... 9

Více

Elektronický regulátor kotle. ADEXaRenesaAM. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01

Elektronický regulátor kotle. ADEXaRenesaAM. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 Elektronický regulátor kotle ADEXaRenesaAM Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 OBSAH Popis regulátoru Použití regulátoru......... 2 Ovládací prvky regulátoru 2 Displej......... 2

Více

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Všeobecné informace Jedná se o 3 5/6 číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický otočný

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... 2 TECHNICKÁ DATA... 3 MONTÁŽ... 5 OBSLUHA... 9 ÚDRŽBA... 10 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370. Prostorový regulátor teploty

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370. Prostorový regulátor teploty Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 370 Prostorový regulátor teploty CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k návodu k obsluze... 3 1.1 Dodržování související dokumentace... 3 1.2 Uložení dokumentace...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X CZ NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI Mikrovlnná trouba DME715X 2 OBSAH Důležité bezpečnostní pokyny. Pozorně si je pročtěte a uschovejte si je pro příští použití. Pokyny k ochraně životního prostředí...........................

Více

KONVEKTOMATY KONVEKTOMATY ŘADY DRIVE

KONVEKTOMATY KONVEKTOMATY ŘADY DRIVE ŘADY DRIVE Návod k použití TECHNICKÝ MANUÁL 1 z 48 FV0xxx400xXD/DL OBSAH I. Jak používat ovládací panel...4 Představení panelu...4 Přístup k nastavení...5 Řežim zařízení...6 Nastavení zařízení...7 Vypínání

Více

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 EO 10 klasik EO 15 P SK Uzavretý (tlakový) malý zásobník na teplú vodu Obsluha a inštalácia 22 OBSAH ZVLÁŠTNÍ POKYNY

Více

WILKOP - trade, spol. s r.o., Hlavní 823, 756 54 Zubří. www.wilkop.eu EKOREG - BXC UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Verze 1.1

WILKOP - trade, spol. s r.o., Hlavní 823, 756 54 Zubří. www.wilkop.eu EKOREG - BXC UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Verze 1.1 EKOREG - BXC UŽIVATELSKÝ MANUÁL Verze 1.1 0 OBSAH strana ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÚVOD 2 UVÍTACÍ SCREEN 2 ZÁKLADNÍ

Více

multimatic 700 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele VRC 700 Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

multimatic 700 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele VRC 700 Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze multimatic 700 VRC 700 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

ENA 50-60. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com EN 50-60 Flamco www.flamcogroup.com Obsah Strana 1. Obecné 3 1.1. O této příručce 3 1.2. Další dodávaná dokumentace 3 1.3. Používání produktů značky Flamco 3 1.4. Další pomoc a informace 3 1.5. Prohlášení

Více

Odsavač par CSDH 9110 L. Návod k použití

Odsavač par CSDH 9110 L. Návod k použití Odsavač par CSDH 9110 L Návod k použití 1 POPIS Odsavač je k dispozici ve filtrační verzi nebo verzi s odtahem. Filtrační verze (obr.1): Odsavač nasává vzduch z kuchyně s dýmem a pachy, převede jej přes

Více

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ÚVOD Genoss ict Injection je aplikátor anestezie vytvořený pro bezpečnou a přesnou aplikaci anestezie do dané oblasti během dentální procedury. Před použitím

Více

RADIOVÝ STMÍVAČ SVĚTEL FS20DI22

RADIOVÝ STMÍVAČ SVĚTEL FS20DI22 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 RADIOVÝ STMÍVAČ SVĚTEL FS20DI22 Obj. č.: 617 243 Radiový stmívač FS20 DI22 odpovídá radiovému stmívači FS20 DI20 s objednávkovým číslem: 61 72 44-33, avšak je dimenzován výhradně

Více

calormatic 400 VRC 400

calormatic 400 VRC 400 calormatic 400 VRC 400 CZ Pro provozovatele a servisního technika Návod k obsluze a instalaci calormatic 400 Venkovní teplotou řízený regulátor VRC 400 CZ Obsah Obsah Informace k dokumentaci.........

Více

Návod k obsluze. WIND-SOLAR hybrid regulátor nabíjení

Návod k obsluze. WIND-SOLAR hybrid regulátor nabíjení Návod k obsluze WIND-SOLAR hybrid regulátor nabíjení Před instalací a zprovozněním tohoto výrobku si pozorně přečtěte tento návod. Verze 1.0 Dovoz a distribuce: Solar energy PCE s.r.o., Drahelická 53,

Více

Návod k obsluze Geberit AquaClean 4000

Návod k obsluze Geberit AquaClean 4000 Zcela podle Vašich představ... 58 Moderní tělesná hygiena... 58 Jednoduchá obsluha... 58 Další otázky? - Rádi Vám odpovíme!... 58 Důležité pokyny... 59 Použití v souladu s určením... 59 Bezpečnostní pokyny...

Více

SmartFan X. Návod k montáži a použití

SmartFan X. Návod k montáži a použití SmartFan X getair GmbH & Co. KG Krefelder Straße 670 41066 Mönchengladbach Německo E-mail: info@getair.eu Web: www.getair.eu V 1.1 Obsah Český 1. Všeobecné pokyny... 4 2. Příprava k montáži... 5 3. Montáž...

Více

auromatic 620 VRS 620/3

auromatic 620 VRS 620/3 auromatic 620 VRS 620/3 CZ Pro provozovatele Návod k obsluze auromatic 620 VRS 620/3 Obsah Obsah 1 Informace k dokumentaci... 3 1.1 Archivace podkladů... 3 1.2 Použité symboly... 3 1.3 Způsob záznamu

Více

PID termostat ENDA ET2011. Obj. č.: 10 83 008. Popis a ovládací prvky. Schéma změny parametru. Vlastnosti

PID termostat ENDA ET2011. Obj. č.: 10 83 008. Popis a ovládací prvky. Schéma změny parametru. Vlastnosti Popis a ovládací prvky PID termostat ENDA ET2011 Obj. č.: 10 83 008 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup PID termostatu ENDA ET2011. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

PX257 RELAY NÁVOD K OBSLUZE

PX257 RELAY NÁVOD K OBSLUZE PX257 Tranzistorový spínač osvětlení PX257 OC Reléový spínač osvětlení PX257 RELAY NÁVOD K OBSLUZE 1. POPIS PX257 slouží k zapínání/vypínání scénického a architektonického osvětlení. Je ovládán protokolem

Více

Uživatelský manuál Programovatelný termostat VDT 001

Uživatelský manuál Programovatelný termostat VDT 001 Uživatelský manuál Programovatelný termostat VDT 001 Obsah balení: 1 ks programovatelný termostat 2 ks #6x1 šroubky 2 ks úchytek na stěnu 1 ks montážní destička na zeď 1 ks uživatelský manuál Teplotní

Více

TA 123 A. Robert Bosch GmbH Geschäfsbereich Junkers Postfach 1309 7314 Wernau

TA 123 A. Robert Bosch GmbH Geschäfsbereich Junkers Postfach 1309 7314 Wernau Návod k montáži a obsluze JU 1071 a JU 1072 TA 123 A 7 719 000 751 Robert Bosch GmbH Geschäfsbereich Junkers Postfach 1309 7314 Wernau Zastoupení Bosch: Robert Bosch odbytová s.r.o. Pod višňovkou 25/1661

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 Toto stolní rádio je vybaveno 2 vlnovými rozsahy VKV ( FM = velmi krátké vlny) a SV ( MW = střední vlny), budíkem (alarmem) s funkcí opakovaného buzení a ručním otočným

Více

Prostorový termostat s týdenním programem a nezávislým řízením ohřevu TUV

Prostorový termostat s týdenním programem a nezávislým řízením ohřevu TUV 3 038 Prostorový termostat s týdenním programem a nezávislým řízením ohřevu UV RDE10.1DHW 2-polohová regulace vytápění s výstupním signálem ZAP / VYP Nezávislé 2-polohové řízení ohřevu UV Provozní režimy:

Více

BATIUM 7/12-7/24-15/12-15/24

BATIUM 7/12-7/24-15/12-15/24 73522-V5-14/02/2013 Těší nás, že jste se rozhodli pro značkové zařízení firmy GYS a děkujeme vám za vaši důvěru.aby bylo možné zařízení optimálně používat, přečtěte si prosím pečlivě provozní návod. Nabíječka

Více

SOLAR POWER CZ, s.r.o., Brněnská 681/5, 695 01 Hodonín TEL/FAX: 518 321 158, MOB: 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower.

SOLAR POWER CZ, s.r.o., Brněnská 681/5, 695 01 Hodonín TEL/FAX: 518 321 158, MOB: 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower. NÁVOD NA OBSLUHU 1.0 Učinili jste dobrý výběr! SOLAR POWER CZ, s.r.o., Brněnská 681/5, 695 01 Hodonín S decentralizovaným rekuperátorem tepla jste získali vysoce kvalitní produkt. Větrání otevřeným oknem,

Více

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLIMATIZACE Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA P/NO : 88A0468P www.lge.com Ventilační jednotka Uživatelská

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Verze 01/02 Obj. č.: 13 01 04 OBSAH Strana: 1. Úvod...2 2. Účel použití...3 3. Bezpečnostní upozornění...3 4. Popis konstrukčních součástí...4 5. Popis funkcí...5 6. Připojení...5

Více

PRO MĚŘITELNÝ ÚSPĚCH. Návod k obsluze. www.soehnle-professional.com

PRO MĚŘITELNÝ ÚSPĚCH. Návod k obsluze. www.soehnle-professional.com PRO MĚŘITELNÝ ÚSPĚCH 3020 Návod k obsluze www.soehnle-professional.com Obsah 1.............................................Úvod.................Strana 3 2.....................................Základní funkce.................strana

Více

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE OHŘÍVAČ VODY S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE SDWHP-150-3.8 SDWHP-200-3.8 SDWHP-260-3.8 SDWHP-300-3.8 OBSAH 1. Instalační instrukce 1.1 Instalační schéma 4 1.2 Požadavky

Více

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Tento výrobek vyhovuje směrnici č. 89/336/EEC je-li instalován a pouţíván v souladu s relevantními návody a předpisy. Servis a technická podpora SPOJTE SE PROSÍM S

Více

DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA NÁVOD K POUŽITÍ

DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA NÁVOD K POUŽITÍ DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA NÁVOD K POUŽITÍ AGW20RH U.I./AGE20RH U.E. AGW26RH U.I./AGE26RH U.E. AGW35RH U.I./AGE35RH U.E. AGW52RH U.I./AGE52RH U.E. AGW64RH U.I./AGE64RH U.E. Děkujeme, že jste si vybrali naše

Více

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB NÁVOD K POUŽITÍ 1 EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM 1 POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB je moderní mikroprocesorový regulátor

Více

Digitální zátěžová zkoušečka startovacích baterií a nabíjecích systémů 12 V

Digitální zátěžová zkoušečka startovacích baterií a nabíjecích systémů 12 V Digitální zátěžová zkoušečka startovacích baterií a nabíjecích systémů 12 V 35906 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě

Více

SPRINT 03 24V SPRINT 04 24V

SPRINT 03 24V SPRINT 04 24V SPRINT 03 24V SPRINT 04 24V řídící jednotka pro posuvné brány 24V autorizovaný prodejce DŮLEŽITÉ POZNÁMKY PRO INSTALAČNÍ TECHNIKY VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTÍ PŘEDPISY 1) POZOR! Aby byla zajištěna bezpečnost

Více

HE HE E21 - E28 / HE D36 - D43

HE HE E21 - E28 / HE D36 - D43 ok Greenline HE HE - E28 / HE D36 - D43 6 720 641 739-01.1I Uživatelská příručka Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny... 3 1.1 Použité symboly.................... 3 1.2 Bezpečnostní pokyny................

Více

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx tepelná čerpadla Tepelná čerpadla HP Návod k obsluze a instalaci 03. 2013 verze 01.07.00 pro verzi software 01.07.xx PZP HEATING a.s., Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

ZMATIC. programovatelný kanálový zesilovač UŽIVATELSKÝ MANUAL OBSAH

ZMATIC. programovatelný kanálový zesilovač UŽIVATELSKÝ MANUAL OBSAH ZMATIC programovatelný kanálový zesilovač UŽIVATELSKÝ MANUAL OBSAH PROGRAMOVACÍ ZAŘÍZENÍ PS-002 1. ZAPÍNÁNÍ A VYPÍNÁNÍ 2. VOLBA JAZYKA 3. VOLBA JEDNOTLIVÝCH FUNKCÍ DANÉ SÉRIE 4. VÝMĚNA BATERIÍ 5. POPIS

Více

Přídavný modul čtečky ClearReader +

Přídavný modul čtečky ClearReader + Přídavný modul čtečky ClearReader + Uživatelská příručka OPN: CR-MAG-FP Verze 2.1 2013 Optelec, Nizozemsko; (T) 2014 Spektra, ČR Všechna práva vyhrazena Optelec P.O. Box 399 2990 AJ Barendrecht Nizozemsko

Více

Teplotní diferenční regulátor

Teplotní diferenční regulátor Teplotní diferenční regulátor 5 vstupů, 2 výstupy Návod k montáži a obsluze CZ 743.757 Z01 11.47 Změny na základě technických zlepšení jsou vyhrazeny! Obsah Všeobecné bezpečnostní instrukce...3 Prohlášení

Více

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 N Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 CZ 1 OBSAH Úvod 3 Komu je návod určen 3 Symboly 3 Platné normy 3 Důležité poznámky 3 Uživatelská příručka 4 Použití kotle 4 Bezpečné nastavení

Více

AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka

AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. 1.1 Rádiové komponenty Stanoviště je vhodné vybrat tak, aby bylo zajištěno pokud možné nerušené vysílání. Přitom

Více

Horkovzdušná stanice PROSKIT SS-952B

Horkovzdušná stanice PROSKIT SS-952B Horkovzdušná stanice PROSKIT SS-952B Uživatelský manuál Děkujeme, že jsme si koupili horkovzdušnou stanici Pro'sKit SS-952B. Před použitím výrobku si, prosím, přečtěte tento manuál.ů Specifikace Napájení:

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém 1 OBSAH NÁZEV ČÁSTÍ A SPÍNAČ NASTAVENÍ PROVOZU 3 MÍSTO PRO INSTALACI 4 ELEKTRICKÉ POŽADAVKY 4 BEZPEČNOSTNÍ 4 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 4 Jak instalovat baterie

Více

Návod k obsluze PMH-HT2. Elektrické topné těleso

Návod k obsluze PMH-HT2. Elektrické topné těleso Návod k obsluze PMH-HT2 Elektrické topné těleso 1 Správná instalace topného tělesa 1. Elektrické topné těleso 2. Klíč stranový 22 3. Radiátor Komponenty 1. Topná tyč 2. Kryt 3. Vypínač (on/off) 4. Regulace

Více

Návod k obsluze. Všeobecné pokyny...2 1. Bezpečnostní pokyny...3 2. Použití...4 3. Popis výrobku...5 3.1 Displej a ovládací prvky...5 3.2 Napájení...

Návod k obsluze. Všeobecné pokyny...2 1. Bezpečnostní pokyny...3 2. Použití...4 3. Popis výrobku...5 3.1 Displej a ovládací prvky...5 3.2 Napájení... testo 416 Vrtulkový anemometr Návod k obsluze cz Obsah Všeobecné pokyny...2 1. Bezpečnostní pokyny...3 2. Použití...4 3. Popis výrobku...5 3.1 Displej a ovládací prvky...5 3.2 Napájení...6 4. Uvedení do

Více

Sada pro přestavbu plynu

Sada pro přestavbu plynu Sada pro přestavbu plynu 8 719 002 394 0 1 Tryska 2 Podložka 3 Podložka 6 720 608 562 CZ (2007.01) RA Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a symboly / Použité symboly 3 1.1 Bezpečnostní pokyny 3 1.2 Použité

Více

Solární regulátor SUNGOmini

Solární regulátor SUNGOmini NÁVOD K OBSLUZE, verze V2.x Solární regulátor SUNGOmini Obr. 1: Solární regulátor SUNGOmini Charakteristické vlastnosti výrobku Obsah Displej pro ukazování teplot a stavů zařízení s jasně tvarovanými piktogramy

Více

Geberit AquaClean Sela. Návod k obsluze

Geberit AquaClean Sela. Návod k obsluze Geberit AquaClean Sela Návod k obsluze CS Informace Obsah Bezpečnost... 2 Popis výrobku... 3 Obsluha... 5 Technická údržba... 12 Udržitelný rozvoj... 18 Shoda... 19 Bezpečnost Cílová skupina Tento dokument

Více

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 1.5

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 1.5 Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV Regulátor RKU 1.5 Obsah: 1. Popis regulátoru RKU1.5...... 3 str. 2. Popis programu regulátoru RKU1.5........ 4 3. Obsluha kotle uživatelem... 5 1.Popis

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 150 E. Pokojová rekuperační jednotka

NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 150 E. Pokojová rekuperační jednotka NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 50 E Pokojová rekuperační jednotka Vyrobeno v souladu s normou ISO 900 Panuškova 30/4 40 00 PRAHA 4 ČESKÁ REPUBLIKA TEL. +40 60 36 766 +40 737 336 30 info@dospelczech.cz nabidky@dospelczech.cz

Více

FLOOR & CEILING SERIES

FLOOR & CEILING SERIES NÁVOD K OBSLUZE FLOOR & CEILING SERIES ASF-12A, ASF-18A, ASF-24A, ASF-30A ASF-36, ASF-48A, ASF-60A Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají

Více

Regulátor topných okruhů

Regulátor topných okruhů 2 706 Synco 900 Regulátor topných okruhů RRV918 Bezdrátově řízený regulátor až osmi topných okruhů Rádiová komunikace, protokol KNX standard (868 MHz, obousměrně) Možnost připojení až osmi 2-bodových pohonů

Více

Logo a název Alcatel jsou ochranné známky společnosti Alcatel a používané v licenci společností Thomson Telecom.

Logo a název Alcatel jsou ochranné známky společnosti Alcatel a používané v licenci společností Thomson Telecom. Uživatelská příručka 29446 Logo a název Alcatel jsou ochranné známky společnosti Alcatel a používané v licenci společností Thomson Telecom. ÚVOD Váš telefon Caller ID ukládá a zobrazuje specifické informace

Více

PROGRAM AZA Control návod k použití

PROGRAM AZA Control návod k použití PROGRAM AZA Control návod k použití AZA Control je uživatelský program určený ke správě přístupových práv, archivaci systémových událostí a konfiguraci elektromotorických zámků CERBERIUS pracujících v

Více

Fademaster 16. Objednací číslo 50406

Fademaster 16. Objednací číslo 50406 Fademaster 16 Objednací číslo 50406 Gratulujeme! Koupili jste si skvělý a inovativní výrobek značky Showtec. Showtec Fademaster 16rozvášní každou akci. Ať chcete jednoduchou akci stylu "plug&play" nebo

Více

NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00

NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00 Počítač k jízdnímu kolu Digispeed 5 Obj. č.: 85 31 47 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze! Jestliže výrobek

Více

SABILEX 2AD PLUS. 3. Upozornění SABILEX 2AD PLUS NÁVOD K POUŽITÍ

SABILEX 2AD PLUS. 3. Upozornění SABILEX 2AD PLUS NÁVOD K POUŽITÍ SABILEX 2AD PLUS Děkujeme Vám, že jste si zakoupili přístroj Sabilex. Před použitím přístroje si nejdříve řádně prostudujte návod k použití. V návodu se dočtete všechny důležité informace nutné pro použití

Více

GR-2000 návod k použití. Obecně Svítidla tohoto typu jsou určena jak pro profesionální, tak pro domácí použití.

GR-2000 návod k použití. Obecně Svítidla tohoto typu jsou určena jak pro profesionální, tak pro domácí použití. GR-2000 návod k použití Obecně Svítidla tohoto typu jsou určena jak pro profesionální, tak pro domácí použití. Vlastnosti: 1. Možnost volby z trvale svítícího na pouze nouzové a naopak, dle požadavku 2.

Více

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky Domovní telefon s přístupovými kartami Rozsah dodávky Venkovní jednotka Vnitřní jednotka Napájecí adaptér Instalační materiál 7 přístupových karet Návod k obsluze Popis a ovládací prvky a) Vnitřní jednotka

Více