Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití"

Transkript

1 Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511 Návod k použití 16 1

2 Instalace systému Stručný popis systému Tento GSM poplašný a dohledový systém se skládá z hlavní jednotky a bezdrátového příslušenství jako jsou magnetická, PIR nebo únik plynu hlídající detektory a čidla. Když nepovolaná osoba vstoupí do hlídaného prostoru, bude hlavní jednotkou spuštěna siréna, která přivolá majitele, nebo bude informovat sousedy o nepovoleném vniknutí do hlídaného prostoru. Současně se zvukovým alarmem jednotka odešle varovné hlasové nebo SMS zprávy na přednastavená telefonní čísla. Vlastnosti systému: Možnost připojení až 4 drátově a 99 bezdrátově chráněných zón; LCD displej; Hlasová navigace pro nastavení a ovládání systému; možnost nastavení až 6 telefonních čísel pro automatické telefonické a nebo SMS oznámení alarmu; možnost nahrání automatického vzkazu (max. délka 10 sec); vestavěný digitální hlásič vybavený umělým hlasem; snadné ovládání systému pomocí klávesnice nebo dálkových ovladačů; možnost jednoduchého doplnění systému o další bezdrátová zařízení (klávesnice, venkovní siréna, tísňová tlačítka, senzory PIR, kouře, plynu, dálkových ovladačů apod. možnost nastavení ochrany vybraných zón po celých 24 hodin nebo s odloženou ochranou či dokonce s možností nastavení jen vybraných časových úseků dálkové zapnutí/vypnutí alarmu - pokud zapomenete při odjezdu zapnout alarm, můžete ho dodatečně zapnout vzdáleně pomocí mobilního telefonu; upozornění SMS zprávou na výpadek elektrického proudu a jeho opětovného zapnutí; vestavěný akumulátor zabezpečí provoz cca 6 hodin při výpadku elektrického proudu. 2 15

3 Instalace magnetického čidla Pomocí přiložené oboustranné lepicí pásky přilepte magnetický proužek na dveře a magnetické bezdrátové čidlo na rám dveří. Pozorně připevněte čidlo stranou s indikační LED k magnetu tak, aby byla zajištěna minimální mezera mezi čidlem a magnetickým proužkem. Viz obrázek. Instalace zařízení Popis a umístění centrální jednotky Centrální jednotku umístěte uvnitř hlídaného prostoru tak, aby mezi touto jednotkou a bezdrátovými senzory byl co nejlepší bezdrátový přenos tj. mimo dosah vysokofrekvenčních přístrojů, velkých kovových předmětů a překážek jako jsou kovové protipožární dveře, armované betonové přepážky apod. Ideální umístění je poblíž vstupních dveří. Přední panel centrální jednotky: Instalace infračerveného detektoru Infračervený detektor je založen na principu citlivosti na měnící se intenzitu infračervených paprsků vysílaných lidským tělem. Rozsah detekce je obvykle 5-12 metrů. Infračervené čidlo by mělo být instalováno ve výši asi 2,2 metrů na zemí/podlahou a směrováno do hlídaného prostoru. Infračervený detektor může být instalován pouze v místnostech a to v místech bez přímého dopadu slunečních paprsků nebo v místech, kde se teplota nemění nebo mění velmi pomalu, protože náhlá změna teploty v místě instalace snižuje dosah detekce anebo její přesnost. Viz obrázek. Zadní panel centrální jednotky: 14 3

4 Zapojení svorkovnice SP + SP- slouží pro připojení reproduktoru, SP- je země napájení (GND) Svorky drátově hlídaných zón L1- L4, svorky slouží k získání signálu nikoli jako zdroj napětí OUT je programovatelný zdroj 9-12V / 1A, Kde 9-12V/1A je výstupní napětí získané z externího zdroje napájení, adaptéru. Postup po obdržení informace o narušení ochrany V případě narušení ochrany hlavní jednotka začne vytáčet uložená tel. čísla a spustí zvukový alarm podle aktuálního nastavení. Je-li vytáčené tel. číslo obsazeno nebo telefon nikdo nezvedá, hlavní jednotka začne vytáčet další tel. číslo v pořadí a to bude opakovat tak dlouho, dokud příslušný telefon někdo nezvedne. Další možnosti jsou stejné jako u dálkového ovládání hlavní jednotky. LCD displej: 4 13

5 vypnuté ochrany. Nouzový poplach Stiskem tlačítka " " na dálkovém ovladači nebo tlačítka "Alarm" na panelu hlavní jednotky se zapne ochrana okamžitě v případě nouze. Jedním stisknutím tlačítka " " na dálkovém ovladači se zapne alarm bez sirény, dlouhým stiskem nebo dvojím krátkým stiskem se zapne alarm se sirénou. Zapnutí inteligentní ochrany Po stisku tlačítka " " na dálkovém ovladači nebo tlačítka "Inteligentní ochrana" na panelu hlavní jednotka vstoupí do stavu inteligentní ochrany nebo opožděné ochrany. Indikace stavu hlavní jednotky na displeji "SF" znamená ochrana zapnuta, "CF" ochrana vypnuta, "99" nouzový poplach, "bf" inteligentní ochrana. "F1" je-li tel. linka odpojena, "F3" žádna SIM karta, 1-98 znamená pořadové číslo bezdrátová zóny ochrany, L1-L4 (G4-TYPE (L1-L4)) znamená číslo drátové ochrany, L5 výpadek napájení ze sítě. Možnosti dálkového ovládání hlavní jednotky Můžete použít jakýkoliv telefon k vytočení čísla hlavní jednotky, která se po příslušném nastaveném počtu zazvonění automaticky nastaví k dálkovému ovládání. Po zaznění pípnutí vložte heslo (ozvou se dva zvuky, když heslo je zadáno chybně. Je-li zadáno 3krát po sobě chybně, hlavní jednotka zavěsí) Je-li vše v pořádku, hlavní jednotka je připravena přijímat instrukce. Po provedení operace zadejte #. Pak můžete zadat další instrukce a nebo zavěsit. Stiskem tlačítka "1" se zapne monitorování okolí hlavní jednotky Stiskem tlačítka "2" se spustí siréna Stiskem tlačítka "3" se vypne siréna Stiskem tlačítka "4" se zapne ochrana Stiskem tlačítka "5" se vypne ochrana Stiskem tlačítka "6" se přehrají záznamy Stiskem tlačítka "7" se zapne výstup 12V Stiskem tlačítka "8" se vypne výstup 12V Stiskem tlačítka "9" se zapne nouzový poplach Stiskem tlačítka "0" se vypne nouzový poplach Stiskem tlačítka "#" se instrukce potvrdí a je možno zavěsit Pokud je zadáno špatné heslo nebo není zadána žádná instrukce do 20sec. hlavní jednotka zavěsí. Po stisku tlačítka "1", je možno po dobu 20sec. poslouchat okolí hlavní jednotky Instalace GSM SIM karty Vzadu na hlavní jednotce je držák SIM karty. Vložte SIM kartu do držáku a dbejte na to, aby byla vložena správně. Až po vložení karty připojte k hlavní jednotce adaptér a ten připojte do zásuvky. Všechny LED diody a displej se rozsvítí na 2 sec., ozve se uvítání a systém se inicializuje a indikátor [GSM] začne blikat. Centrální jednotka začne vyhledávat GSM síť. Na displeji se rozsvítí CF. Po vyhledání dostupné sítě indikátor [GSM] začne blikat jednou za 3 sec., na displeji se zobrazí ikona síly signálu a F6. Po té se zobrazí čas na LCD displeji a systém se přepne do deaktivovaného stavu. Nakonec přepněte přepínač vzadu na desce plošných spojů pro nabíjení záložního zdroje do polohy ON. V případě problémů se na displeji hlavní jednotky zobrazí "F4", tj., GSM síť není k dispozici. Odpojte napájení hlavní jednotky a vše pečlivě zkontrolujte. Pak opět jednotku připojte k síti. "F5" znamená zapnout GSM, "F6" přístup k síti. V normálním stavu indikátor bliká každé 3 sekundy. Následující pokyny předpokládají, že heslo přístupu k nastavování hlavní jednotky je Pokud heslo změníte, v pokynech nahraďte 0000 příslušným heslem. Ovládání a nastavení funkcí alarmu Všechna nastavení lze provádět jen pokud je ochrana vypnuta. Jeden dlouhý signál potvrzuje přijetí nastavení, dva krátké signály upozorňují na chybný formát příkazu. Zapnutí poplašné sirény "# 0 1 #", při alarmu bude houkat siréna Vypnutí poplašné sirény "# 0 0 #", při alarmu nebude houkat siréna Nastavení telefonních čísel "# (1 ~ 5)?...? #", kde 1-5 je pořadové číslo uloženého tel. čísla,?...? znamená telefonní číslo. Nastavení nouzového telefonního čísla "# 6?...? #" Nastavuje se stejným způsobem jak uvedeno výše. Po stisku poplašného tlačítka na hlavní jednotce nebo na dálkovém ovládání, jednotka bude volat toto číslo. Vymazání telefonních čísel 12 5

6 Formát: "# (1 ~ 6) # "Vymaže zvolené tel. číslo. Nastavení zpoždění alarmu Formát: "# 7?? #",?? znamená počet sekund v rozmezí od 0 až 99. Nastaví se zpoždění spuštění alarmu v sekundách. Délka trvání alarmu Formát: "# 9?? #",?? je počet minut v rozmezí 0-30min. Alarm zvoní v nastaveném čase bez zásahu člověka Dotaz na události v chráněné zóně Po stisku tlačítka 0 ~ 9 jednotka oznámí všechny poplašné události v dané chráněné zóně. (0 znamená poslední událost). Nastavení režimu chráněné zóny Formát: "# 8?? (0 ~ 9) #",?? je pořadové číslo chráněné zóny od 0 do 99. (0-9) označuje režim nastavení zvolené chráněné zóny. 0 = nepoužívá se, 1 = normální chráněná zóna, 2 = inteligentní chráněná zóna "Doma", 3 = nouzová chráněná zóna, 4 = několikanásobně kontrolovaná chráněná zóna, 5 = chráněná zóna se zpožděným alarmem, 7 = opakovaně spouštěná chráněná zóna, 8 = zvonek, 9 = pager. Příklad, stiskem tlačítek # # nastavíte ochrannou zónu č. 2 jako inteligentní ochrannou zónu. Poznámka: Pokud zadáte "99", znamená to, že všechny bezdrátově chráněné zóny budou pracovat v daném režimu. Nouzová chráněná zóna Bez ohledu na skutečnost, zda alarm je zapnut nebo vypnut, po iniciaci bude hlavní jednotka ihned volat na nastavené telefonní číslo. Tento režim je obzvlášť vhodný při úniku plynu, reakci na kouř, smog, otevřený trezor, náhlý záchvat a dalších zvláštních příležitostech vyžadujících rychlý zásah. Inteligentní chráněná zóna "Doma" Po volbě chráněné zóny jako inteligentní jsou magnetická čidla zóny stále plně aktivní, zatímco PIR čidla jsou vypnuta. Tento režim ochrany je vhodný v případech, kdy se v chráněné zóně, např. doma, pohybují lidé, Jejich pohyb poplach nespustí, ale otevření chráněných dveří nebo oken poplach spustí. Několikanásobně kontrolovaná chráněná zóna V režimu chráněné nebo inteligentní chráněné zóny, pokud dva nebo více detektorů, které tvoří několikanásobně kontrolovanou zónu, jsou spuštěny v rozmezí 30sec., hlavní jednotka spustí poplach. Nastavení upozornění na výpadek síťového napájení "* 05 (1-0) *" kde 1 = zapnuto, 0 = vypnuto. Pokud dojde k výpadku napájení, odešle se SMS se zprávou o výpadku síťového napájení a hlavní jednotka se přepne do stavu ochrany. Odeslání SMS po alarmu v chráněné zóně "# 03?? (1-9) #"?? odkazuje na číslo zóny; (1-9) je pořadové číslo zprávy. Některá z chráněných zón odešle SMS po alarmu. Příklad: nastavte chráněnou zónu č. 12 aby po alarmu odeslala SMS č. 8 # #. Nastavení jasu displeje "* 08 (0 ~ 7) *" (0 ~ 7) je nastavení jasu v 8 úrovních, kde 8 úroveň je nejjasnější.. Ovládání hlavní jednotky pomocí SMS: pomocí SMS lze nastavit nebo zrušit funkce, poslat dotaz, apod. Příkaz k zapnutí alarmu je "SF", příkaz k vypnutí alarmu je "CF". Příkaz k zapnutí inteligentního alarmu je "BF". Dotazy na stav "Status". Zapnutí/vypnutí programovatelný výstup 12V je "ON" nebo "OFF". Formát SMS je "heslo + příkaz". Příklad: pomocí SMS vypnete ochranu odesláním SMS "0000CF" na telefonní číslo SIM karty v hlavní jednotce. Jednotka zpětně nastavení potvrdí. Všechny výše uvedené příkazy hlavní jednotce mohou být uskutečněny pomocí SMS ve formu "heslo + příkaz". Příklad: pokud chcete uložit tel. číslo na první pozici pomocí SMS, odešlete hlavní jednotce SMS ve tvaru "0000 # #". Používání poplašného systému Zapnutí ochrany Po stiskem tlačítka na dálkovém ovladači nebo stisku tlačítka "Zapnutí ochrany" na panelu hlavní jednotka potvrdí, že ochrana nebo opožděná ochrana je zapnuta. Vypnutí ochrany Po stisku tlačítka na dálkovém ovladači nebo tlačítka "Vypnutí ochrany" na panelu hlavní jednotka potvrdí vypnutí ochrany, pak zhasne kontrolka ALARM a na displeji svítí CF na znamení, že hlavní jednotka je ve stavu 6 11

7 Nastavení systémového času "* 07 (?? hod) (?? min) *", kde hodiny a minuty jsou zadávány jako 2 číslice. Hodiny jsou ve 24 hodinovém formátu. Příklad, v případě nastavení času bude 09:18, je nutno zadat * *. Nebo "* 07 (?? rok) (?? měsíc) (?? den) (?? hod) (?? min) *" Příklad: * * znamená 18. června :18 Nastavení času zapnutí ochrany "# 07 (?? hod) (?? min) (0-9) #", kde?? jsou hodina a minuta. Formát času je stejné jako nastavení formátu systémového času. 0 ~ 9, pořadové číslo, 0 znamená zrušení všech časů zapnutí. Můžete nastavit 9 časů zapnutí alarmu, prvních pět jsou časy zapnutí pravidelně se opakující každý den. Šestý až devátý čas jsou jednorázové časy zapnutí alarmu. Například nastavení zapnutí ochrany na 17:30 každý den a jeho uložení na pozici 2 se provede příkazem # #. Pokud by bylo nutné nastavit jednorázově čas zapnutí ve 12:00, zadejte # #. Zadáním # # se zruší všechny nastavené časy. Nastavení času vypnutí ochrany "# 08 (?? hod) (?? min) (0-9) #" podrobný návod k nastavení je stejný jako pro nastavení času zapnutí. Nastavení času vysílání "# 09 (?? hod) (?? min) (0-9) #" podrobný návod k nastavení je stejný jako pro nastavení času zapnutí. Hlavní jednotka bude po 30 sec. upozorňovat na přednastavený čas. Ovládání a nastavení GSM části Nastavení typu volání po alarmu "# (1-6) (2-4) #", (1-6) je pořadové číslo uložených telefonních čísel a (2-4), je typ volání při alarmu. 2 zavolat při alarmu; 3 poslat textovou zprávu při alarmu, 4 odeslat zprávu a zavolat při alarmu. Příklad: pokud chcete nastavit tel. číslo č. 2 na volání a odeslání SMS po alarmu, zadejte # 24 #. Takto je to nastaveno proto, aby žádné z náhodně aktivovaných infračervených čidel, např. závanem teplého vzduchu, nespouštělo falešný poplach. Poznámka: Nastavení dvou nebo více než dvou ochranných zón jako několikanásobně kontrolovaných by mělo být stejné. Zpoždění alarmu chráněné zóny Je-li v chráněné zóně spuštěn alarm, může hlavní jednotka opozdit jeho signalizaci/spuštění (konkrétní doba zpoždění je dána instrukcí "Nastavení zpoždění poplachu"); navíc, varování může být zrušeno v průběhu odloženého času. Zrušení chráněných zón Zruší se vybraná bezdrátově chráněná zóna. Poznámka: Pokud zadáte "# #", budou zrušeny všechny bezdrátovými čidly a detektory chráněné zóny. Opakovaně spouštěná chráněná zón Je-li čidlo iniciováno jednou, hlavní jednotka nespustí poplach ihned. Pouze v případě, že se iniciace opakuje do 5-30sec. po prvním spuštění, jednotka spustí alarm. Zvonek u dveří Bez ohledu na zapnutý nebo vypnutý alarm, zóna slouží podobně jako zvonek u dveří, ne jako chráněná zóna. Pager Bez ohledu na zapnutý nebo vypnutý alarm, takto chráněná zóna při narušení jen odešle upozornění na narušení. Volba chráněné zóny a inteligentní chráněné zóny nemá vliv na volbu režimu 4, 5, 7, 8, 9, takže si můžete vybrat inteligentní nebo normální společnou chráněnou zónu při volbě kteréhokoli z režimů 4, 5, 7, 8, 9. Kontrola nastaveného hesla "* heslo *" (přednastavené heslo je: 0000, které lze změnit na jinou libovolnou kombinaci 4 čísel.) Zaregistrování dálkového ovladače "* 0 *". Po vložení hlavní jednotka začne odpočítávat 10 sekund. Je-li během těchto 10sec. stisknuto tlačítko na dálkovém ovladači, hlavní jednotka automaticky zaregistruje dálkový ovladač a akci potvrdí dlouhým zvukovým signálem. (Všechna bezdrátová zařízení se párují s hlavní jednotkou stejně). 10 7

8 Zaregistrování čidla "* 0 1 *" způsob registrace je stejný jako pro dálkový ovladač, viz výše. Připojení zaregistrovaného čidla k chráněné zóně "* 8?? *" připojí čidlo k dané chráněné zóně, kde?? je číslo chráněné zóny Příklad: pokud chcete připojit čidlo k chráněné zóně 16, zadejte "* 8 16 *". Vymazání všech zaregistrovaných dálkových ovladačů "* 0 2 *" zruší všechny zaregistrované dálkové ovladače. Poznámka: Pokud zadáte "# #", budou odstraněny všechny bezdrátově chráněné zóny. Zaregistrování bezdrátové klávesnice "* 03 *" klávesnice se zaregistruje stejným postupem jako např. dálkový ovladač, viz výše. Pak je možno hlavní jednotku obsluhovat pohodlně tlačítky na bezdrátové klávesnici. Siréna při použití dálkového ovladače "* 21 *" při stisku tlačítka na dálkovém ovladači se krátce spustí siréna. Siréna při použití dálkového ovladače "* 20 *" při stisku tlačítka na dálkovém ovladači se krátce ozve bzučák. Zpožděné zapnutí chráněné zóny "* 4?? *" Vložením se zpozdí zapnutí chráněné zóny. Ochrana se aktivuje až po?? sec. po jejím zapnutí tlačítkem. "??" je libovolné číslo 0 až 99. I když je chráněná zóna ve stavu zpožděného zapnutí, může být ochrana spuštěna ihned po opakovaném stisku tlačítka. Nastavení počtu zvonění pro vzdálené nastavení "* 6? *" Pokud počet zvonění přesáhne nastavenou hodnotu, hlavní jednotka se automaticky připojí. "?" je počet zvonění. "0" znamená vzdálené nastavení pomocí telefonu zrušeno. Změna hesla "* 7 nové heslo (4 čísla) nové heslo (4 čísla) *" Obnova továrního nastavení "* 8 heslo *" Po vložení se hlavní jednotka vrátí do továrního nastavení Smažou se vložená telefonní čísla a veškeré změny nastavení. Touto instrukcí se neodstranit dálkové ovládání a chráněná zóna. Nastavení záznamu zvuku "* 0 heslo *". Po vložení začne hlavní jednotka nahrávat zvuk. Mluvit je nutno asi 20 cm od hlavní jednotky. Na displeji se začne odpočítávat čas. Po skončení odpočítávání se záznam automaticky zastaví a hlavní jednotka potvrdí dlouhým zvukem, úspěšně nahraný záznam. Zapnutí drátově chráněné zóny "* *" Vypnutí drátově chráněné zóny "* *" Nastavení drátově chráněné zóny "* 9 (101 ~ 104) (0 ~ 2) *" je číslo drátově chráněné zóny, 0-2 nastaví režim drátově chráněné zóny, 0 = normálně zavřeno, 1 = normálně otevřeno, 2 = iniciace když dojde ke změně normálního stavu. 109 nastaví všechny drátově chráněné zóny stejně. Normálně zavřeno znamená, že v klidovém stavu je vstup spojen se zemí a odpojení od země spustí alarm. Normálně otevřeno znamená, že v klidovém stavu vstup není spojen se zemí a spojení se zemí spustí alarm. Iniciace když dojde ke změně proti normálnímu stavu: Za tohoto nastavení je stav spojení, když hlavní jednotka je přepnuta ze stavu bez ochrany do stavu se zapnutou ochranou považován za normální, zatímco jakmile se změní stav, dojde k iniciaci. Nastavení ovládání OUT, 12V výstupu "# 8 0 (0-9) #". 0-9 ovládá 12V výstup takto 0 = výstup 12V je vypnut. 1 = výstup 12V zapnut ve stavu "CF", tj. vypnuté ochrany, zatímco ve všech ostatních případech je 12V výstup vypnut 2 = výstup 12V zapnut ve stavu "SF", tj. zapnuté ochrany, po spuštění alarmu zůstává zapnut. 3 = výstup 12V zapnut ve stavu "SF", tj. zapnuté ochrany, po spuštění alarmu se vypne. 4 = výstup 12V zapnut ve stavu "BF", tj. zapnuté inteligentní ochrany a po spuštění alarmu zůstává zapnut, 5 = výstup 12V ve stavu "BF", tj. zapnuté inteligentní ochrany a po spuštění alarmu se vypne. 6 = výstup 12V ve stavu "SF" nebo "BF", a po spuštění alarmu zůstává zapnut. 7 = výstup 12V ve stavu "SF" nebo "BF", a po spuštění alarmu se vypne. 8 = výstup 12V se zapne po spuštění alarmu. 9 = výstup 12V je trvale zapnut. 8 9

Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505. Návod k použití

Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505. Návod k použití Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505 Návod k použití 16 1 Instalace systému Stručný popis systému Tento GSM poplašný a dohledový systém se skládá z hlavní jednotky a bezdrátového příslušenství jako

Více

Bezpečnostní GSM poplašný systém. Návod k použití. Schéma zapojení hlavní jednotky. 4 drátová a 6 bezdrátových ochranných zón;

Bezpečnostní GSM poplašný systém. Návod k použití. Schéma zapojení hlavní jednotky. 4 drátová a 6 bezdrátových ochranných zón; Schéma zapojení hlavní jednotky SP + SP- připojený reproduktor SP- uzemnění (GND) Drátové zóny: L1 až L4 jsou vodiči připojované zóny, od příslušného vstupu a země. Na svorkách není napětí, ale jsou uzpůsobeny

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

TM servis the technical motion s.r.o. GSM Pager V1.3 GSM PAGER V1.3

TM servis the technical motion s.r.o. GSM Pager V1.3 GSM PAGER V1.3 GSM PAGER V1.3 Funkce zařízení: Modul je schopen vysílat informace o aktivaci kontaktů napojených na jeho vstupy prostřednictvím sítě GSM. Informace může být podána prostřednictvím SMS nebo telefonního

Více

Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN

Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN Můžete si dopřát kvalitu Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN Popis nastavení parametrů systému a pokyny k instalaci Úvodní informace Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN

Více

GSM Alarm System s LED displejem GSM-01A

GSM Alarm System s LED displejem GSM-01A GSM Alarm System s LED displejem GSM-01A Přehled GSM inteligentní alarm má všechny funkce tradičního telefonního systému plus navíc využívá výhod GSM sítě a SMS pro pohodlnější, výkonnější a spolehlivější

Více

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů Děkujeme Vám, že jste si zakoupili naši dětskou chůvičku VBC-23. Vámi koupený přístroj byl vyroben a otestován za nejpřísnějších kontrol kvality, abychom vy i my měli jistotu, že každý kus opouští továrnu

Více

U ž i v a t e l s k ý m a n u á l. PowerMaster-10 PG2 PowerMaster-30 PG2. Vis-0005-1

U ž i v a t e l s k ý m a n u á l. PowerMaster-10 PG2 PowerMaster-30 PG2. Vis-0005-1 U ž i v a t e l s k ý m a n u á l PowerMaster-10 PG2 PowerMaster-30 PG2 Vis-0005-1 1 Obsah 1. Představení... 3 Předmluva...3 Přehled...3 Vlastnosti systému...3 PowerMaster-10 G2 Signalizace a ovládání

Více

Uživatelský manuál JA-60 Comfort

Uživatelský manuál JA-60 Comfort Uživatelský manuál JA-60 Comfort 1. Indikace Signálky událostí Informují co se v systému stalo, údaj na displeji upřesňuje, odkud je událost hlášena. Displej Poplach Sabotáž Porucha Baterie Zajištěno Napájení

Více

GSM IG Touch LCD. Záruční a pozáruční servis výrobků: ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz WWW.CIP.

GSM IG Touch LCD. Záruční a pozáruční servis výrobků: ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz WWW.CIP. GSM IG Touch LCD Zabezpečovací systém GSM Intelliguard Touch LCD je určen pro hlídání bytových a komerčních prostor. Nabízí plně integrovanou centrální jednotku s možností připojení bezdrátových detektorů.

Více

Bezpečnostní GSM poplachový systém. Uživatelský manuál

Bezpečnostní GSM poplachový systém. Uživatelský manuál Bezpečnostní GSM poplachový systém Uživatelský manuál 1. Představení systému Bezdrátový inteligentní elektronický GSM poplachový systém. Jako přidávek je tento poplachový system vysoce automatický, automatický

Více

MAGICAR MA600H. www.9000.cz

MAGICAR MA600H. www.9000.cz MAGICAR MA600H www.9000.cz Základní prvky systému ANTÉNA INDIKAČNÍ LASER DRŽÁK LED A LED B SYSTÉMOVÁ SIRÉNA SYSTÉMOVÉ TLAČÍTKO LED C LED D PIR SENZOR ADAPTÉRU ZDÍŘKA PRO KONEKTOR Montáž Li-Ion baterie

Více

Návod k obsluze. WIND-SOLAR hybrid regulátor nabíjení

Návod k obsluze. WIND-SOLAR hybrid regulátor nabíjení Návod k obsluze WIND-SOLAR hybrid regulátor nabíjení Před instalací a zprovozněním tohoto výrobku si pozorně přečtěte tento návod. Verze 1.0 Dovoz a distribuce: Solar energy PCE s.r.o., Drahelická 53,

Více

Stručný přehled funkcí

Stručný přehled funkcí Stručný přehled funkcí Následuje seznam základních funkcí systému a postup k jejich aktivaci. POZNÁMKA: Některé funkce nemusí být ve Vašem systému použité. Podrobnosti Vám sdělí instalační technik. Funkce

Více

Uživatelský manuál. s klávesnicí K648

Uživatelský manuál. s klávesnicí K648 Uživatelský manuál s klávesnicí K648 EVO Uživatelský manuál OBSAH Obsah 1 Úvod 2 1.0 Popis 2 2.0 Základní operace 3 2.1 Zvuková signalizace klávesnice 4 2.2 Zobrazování LED klávesnice 4 2.3 Dělení na

Více

Inteligentní bezdrátový GSM Alarm GSM GUARD Basic / Standard / Premium Uživatelská příručka. Verze 2.3 20.5.2008. web: www.gsm-alarmy.

Inteligentní bezdrátový GSM Alarm GSM GUARD Basic / Standard / Premium Uživatelská příručka. Verze 2.3 20.5.2008. web: www.gsm-alarmy. Inteligentní bezdrátový GSM Alarm GSM GUARD Basic / Standard / Premium Uživatelská příručka Verze 2.3 20.5.2008 web: www.gsm-alarmy.cz Obsah 1. Základní popis 3 2. Obsah balení 3 3. Popis centrální jednotky

Více

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace Rozsah dodávky Centrála 2-zónového poplašného systému 2 x šroub 2 x EOL rezistor 10 kω Návod k obsluze Sada bezdrátového alarmu MA Instalace V průběhu instalace se ubezpečte, že centrála poplašného systému

Více

T GSM GSM ALARM SYSTEM

T GSM GSM ALARM SYSTEM T GSM GSM ALARM SYSTEM CZ uživatelský návod Obsah CZ... 1. T GSM jako GSM ALARM... 3 1.1 Popis systému 1.2 Popis dálkových ovladačů 1.3 Popis funkcí tlačítek dálkového ovladače 2. funkce systému... 4 3.

Více

Návod k základní instalaci alarmu GSM02

Návod k základní instalaci alarmu GSM02 Návod k základní instalaci alarmu GSM02 Technické parametry Vstup napětí: Standby odběr: Alarm odběr: Frekvence bezdrát. čidel: GSM Frekvence: Záložní baterie: Hlasitost alarmu: Výstup napětí DC9V~12V

Více

Pokud budete chtít mít v systému více klávesnic, tak musíte použít jiné kompatibilní klávesnice.

Pokud budete chtít mít v systému více klávesnic, tak musíte použít jiné kompatibilní klávesnice. Úvod Klávesnice LCD5501Z32-433 je složena ze dvou zařízení přijímač LCD5501Z32 a klávesnice LCD5501Z, která zobrazuje stav systému na LCD displeji s předdefinovanými zprávami. Po přidání této klávesnice

Více

GSM modul EXE 64/999. GSM modul - pro otvírání vrat, závor prozvoněním z mobilního telefonu (GSM klíč) verze 64 nebo 999 uživatelů

GSM modul EXE 64/999. GSM modul - pro otvírání vrat, závor prozvoněním z mobilního telefonu (GSM klíč) verze 64 nebo 999 uživatelů GSM modul EXE 64/999 GSM modul - pro otvírání vrat, závor prozvoněním z mobilního telefonu (GSM klíč) verze 64 nebo 999 uživatelů Autorizovaný prodejce 1. Úvodní informace Toto zařízení se nejčastěji používá

Více

GT CASA ALARM SILVER LINE

GT CASA ALARM SILVER LINE GT CASA ALARM SILVER LINE Děkujeme Vám, že jste si koupili náš výrobek GT CASA ALARM. GT CASA ALARM ochrání Vaše domy, obchody, kanceláře, karavany i lodě. Před instalací zařízení si prosím pečlivě přečtěte

Více

77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441

77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441 77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441 195 CZ Obsah Bezpečnost Přehled výrobku Soubor funkcí Tlačítka, LED, a LCD Baterie a napájení astavení Obsluha Kontrola přesnosti a kalibrace Technické

Více

Easy Series. Uživatelská příručka. Ústředna EZS

Easy Series. Uživatelská příručka. Ústředna EZS Easy Series CZ Uživatelská příručka Ústředna EZS Easy Series Uživatelská příručka Použití klávesnice Použití klávesnice Stavy displeje Displej Popis Systém je deaktivován. Nebyly zaznamenány žádné poplachy

Více

M MAX TECH s.r.o. Část 1: SEZNÁMENÍ ÚVOD

M MAX TECH s.r.o. Část 1: SEZNÁMENÍ ÚVOD Část : SEZNÁMENÍ ÚVOD KLÁVESNICE LED NAPÁJENÍ ZÓNY 2 4 5 7 8 0 3 6 9 STAY # ENTER DISARM ARM AKTIVACE PŘIPRAVEN PŘEMOSTĚNÍ POŽÁR TA MPER STAT BYP KLÁVESNICE LCD NAPÁJENÍ 2 4 5 7 8 0 3 6 STAT BYP 9 STAY

Více

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu DS1722028 1 LBT8669 Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu 2,1 Hlasové zprávy a video záznamy

Více

GSM2 Modul. Obecný popis + Konfigurace pomocí SMS. ELEKTRO-FA.PAVELEK s.r.o. Pobočka Czechphone. Průmyslová 969/15.

GSM2 Modul. Obecný popis + Konfigurace pomocí SMS. ELEKTRO-FA.PAVELEK s.r.o. Pobočka Czechphone. Průmyslová 969/15. GSM2 Modul GSM2 Modul Obecný popis + Konfigurace pomocí SMS ELEKTRO-FA.PAVELEK s.r.o. Pobočka Czechphone Průmyslová 969/15 747 25 Bolatice Servis: 777 248 012 Obchod: 553 663 322 www.czechphone.cz OBSAH

Více

PC5936 v1.0 Instalační manuál

PC5936 v1.0 Instalační manuál PC5936 v1.0 Instalační manuál DSC-8099-1 Obsah Sekce 1: Úvod 1 1.1 Technická specifikace...1 1.2 Rozšiřující moduly...2 Sekce 2: Instalace 3 2.1 Postup instalace...3 2.2 Sběrnice Combus...4 2.3 Připojení

Více

Bezdrátový GSM Alarm Systém HF-GSM01 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme za nákup našeho produktu. Tato uživatelská příručka Vás provede instalací systému a seznámí Vás s funkcemi a ovládáním

Více

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S MODULACÍ (e-bus)

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S MODULACÍ (e-bus) POKYNY PRO MONTÁŽ A POUŽITÍ PROSTOROVÝ TERMOSTAT S MODULACÍ (e-bus) 33 18 449 (33 18 299) provedení pro kabel 33 18 304 bezdrátové provedení ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ PROVÁDĚNÁ NA KOTLI denní / noční teplota

Více

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Verze 10/06 Bezpečnostní předpisy... 4 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového zařízení...

Více

VC613-3 SMART SAFE CAM

VC613-3 SMART SAFE CAM VC613-3 SMART SAFE CAM POPIS SMART SAFE CAM je unikátní bezpečnostní systém který Vám přináší spoustu výhod. Pokud zabudovaný PIR senzor zaznamená pohyb, zaktivuje světlo a záběry kamery jsou tak kvalitnější.

Více

MG-32LCD MG-32I MG-32LED MG-32LRF MG-10LED

MG-32LCD MG-32I MG-32LED MG-32LRF MG-10LED Uživatelský manuál SP 5500 v. 2.4 SP 6000 v. 2.4 SP 7000 v. 2.4 MG 5000 v. 2.4 MG 5050 v. 2.4 s klávesnicí MG-32LCD MG-32I MG-32LED MG-32LRF MG-10LED SP-MG Uživatelský manuál OBSAH Rychlý přehled 2 1.0

Více

AlarmTon - GSM hlásič - Verze HW 1.2, SW 3.2 Návod k obsluze a instalaci AlarmTon - GSM alarm - popis a funkce Stručný popis AlarmTon (GSM alarm) je určen k monitorování určitého objektu, např. auta nebo

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

Uivatelský manuál PC-2585

Uivatelský manuál PC-2585 Uivatelský manuál PC-2585 OBSAH OBSAH...... Strana 1 INFORMACE O SYSTÉMU.... Strana 3 POZNÁMKY... Strana 4 ÚVOD... Strana 5 Pravidelně Váš systém kontrolujte.......................... Strana 5 Důležitá

Více

Autonomní přístupové klávesnice se čtečkou

Autonomní přístupové klávesnice se čtečkou Autonomní přístupové klávesnice se čtečkou DH16A-10DT DH16A-20DT DH16A-12DT Strana 1 Obsah DH16A-10DT...3 Specifikace...3 DH16A-20DT...4 Specifikace...4 Instalace DH16A-10DT, DH16A-20DT...5 Zapojení...6

Více

programu 1.00 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Ústředna GDAŃSK versa_u_cz 03/09

programu 1.00 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Ústředna GDAŃSK versa_u_cz 03/09 programu 1.00 Ústředna VERSA Verze UŽIVATELSKÝ MANUÁL GDAŃSK versa_u_cz 03/09 VAROVÁNÍ Abyste předešli problémům s ovládáním systému, prostudujte si prosím pečlivě tento manuál před započetím ovládání

Více

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Montážní manuál

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Montážní manuál GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Montážní manuál OBSAH 1 NASTAVENÍ ALARMU... 3 1.1 Programování ovladačů...3 1.2 Nouzové vypnutí alarmu...3 1.3 Změna počtu stisknutí servisního

Více

TVAC16000B. Uživatelská příručka

TVAC16000B. Uživatelská příručka TVAC16000B Uživatelská příručka 1 Vážený zákazníku, Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Toto zařízení je v souladu s příslušnými směrnicemi EU.Prohlášení o shodě je možné získat

Více

MAGICAR 9000B montážní manuál

MAGICAR 9000B montážní manuál Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR 9000B montážní manuál www.levnealarmy.cz I. ÚVOD MAGICAR 9000B je bezpečnostní systém s nejvyšším stupněm ochrany. Pomocí dvoucestného

Více

Uživatelský manuál ESPRIT 728 ESPRIT 738 ESPRIT 748. s klávesnicí

Uživatelský manuál ESPRIT 728 ESPRIT 738 ESPRIT 748. s klávesnicí Uživatelský manuál ESPRIT 728 ESPRIT 738 ESPRIT 748 s klávesnicí 636 646 Uživatelský manuál ESPRIT OBSAH strana Úvod 2 Zobrazení, Akustika 2 Rozdělení systému 3 Přístupová práva kódů 3 Programování uživatelských

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

AlarmTon - GSM hlásič - Verze HW 2.0, SW 3.5 Návod k obsluze a instalaci AlarmTon - GSM alarm - popis a funkce Stručný popis AlarmTon (GSM alarm) je určen k monitorování určitého objektu, např. auta nebo

Více

Uživatelský manuál. PIR čidlo s kamerou. OXE PirCam

Uživatelský manuál. PIR čidlo s kamerou. OXE PirCam Uživatelský manuál PIR čidlo s kamerou OXE PirCam Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Vítejte! Děkujeme, že jste si vybrali OXE PirCam.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

GR-2000 návod k použití. Obecně Svítidla tohoto typu jsou určena jak pro profesionální, tak pro domácí použití.

GR-2000 návod k použití. Obecně Svítidla tohoto typu jsou určena jak pro profesionální, tak pro domácí použití. GR-2000 návod k použití Obecně Svítidla tohoto typu jsou určena jak pro profesionální, tak pro domácí použití. Vlastnosti: 1. Možnost volby z trvale svítícího na pouze nouzové a naopak, dle požadavku 2.

Více

Profesionální přenosné DVR s knoflíkovou kamerou

Profesionální přenosné DVR s knoflíkovou kamerou Profesionální přenosné DVR s knoflíkovou kamerou Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více

www.eletur.cz E-mail: info@eletur.cz

www.eletur.cz E-mail: info@eletur.cz www.eletur.cz E-mail: info@eletur.cz Úvod Uživatelská příručka 1. Úvod, Vlastnosti a Specifikace Sebury stouch W-w/ stouch W-s/ skey W-w/ skey W-s jsou zařízení pro samostatnou kontrolu vstupu, která obsahují

Více

Copyright veškerá autorská práva vyhrazena www.scorpioalarmy.cz, www.motoalarmy.cz

Copyright veškerá autorská práva vyhrazena www.scorpioalarmy.cz, www.motoalarmy.cz Standartní součásti - Obousměrný FM vysílač a přijímač s dosahem 750 metrů - Nárazuvzdorný a vodotěsný dálkový LCD ovladač - Hlavní ovládací modul (HOM) se systémem ultra nízkého odběru proudu - Vestavěný

Více

Uživatelská příručka. www.eletur.cz E-mail: info@eletur.cz

Uživatelská příručka. www.eletur.cz E-mail: info@eletur.cz Uživatelská příručka www.eletur.cz E-mail: info@eletur.cz . Obsah balení Název Počet ks Poznámka Přístupová jednotka Q3 Uživatelská příručka Plastové hmoždinky 2 Samořezné šrouby 2 Šroubováček Pro bezpečnostní

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC EB-GD93 http://cs.yourpdfguides.com/dref/538491

Vaše uživatelský manuál PANASONIC EB-GD93 http://cs.yourpdfguides.com/dref/538491 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka DVRS02WIFI Full HD sportovní kamera, WI-FI Uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení tohoto zařízení. Než začnete produkt používat, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k maximalizaci jeho výkonu

Více

GSM-01. Pro lepší pochopení tohoto výrobku, přečtěte si uživatelská příručka důkladně před použitím.

GSM-01. Pro lepší pochopení tohoto výrobku, přečtěte si uživatelská příručka důkladně před použitím. GSM-01 Pro lepší pochopení tohoto výrobku, přečtěte si uživatelská příručka důkladně před použitím. Dovozce a prodejce: www.alarmy-zabezpeceni.cz Hanse Ledwinky 200 742 21 Kopřivnice Česká republika Tel:

Více

Strana 1 (celkem 11) - 1 -

Strana 1 (celkem 11) - 1 - Strana 1 (celkem 11) - 1 - Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Výroba a zapojení výukového panelu bezpečnostních technologií ZOUL Antonín - 1 - Strana

Více

Modul efektového bezkontaktního spínaní osvětlení schodiště SCH-01

Modul efektového bezkontaktního spínaní osvětlení schodiště SCH-01 Modul efektového spínání osvětlení schodiště slouží k automatickému osvětlení schodišť po vstupu osoby na první článek schodiště. Základní vlastnosti a funkce modulu: Bezkontaktní spínání po vstupu na

Více

Instalační příručka DSC PC510 v1.0

Instalační příručka DSC PC510 v1.0 Instalační příručka DSC PC510 v1.0 Obsah Úvod: 2 Vlastnosti 2 Specifikace 2 Instalace 3 Montáž ústředny 3 Montáž klávesnice 3 Kabeláž 4 Zapojení bezpečnostních zón 4 Zapojení zdroje 4 Programovatelný výstup

Více

Soliris RTS. Sluneční a větrná automatika s dálkovým ovládáním. 1. Technické údaje

Soliris RTS. Sluneční a větrná automatika s dálkovým ovládáním. 1. Technické údaje Abyste mohli optimálně využít všech vlastností vaší sluneční automatiky Soliris RTS, přečtěte si pozorně následující návod k montáži a obsluze. Soliris RTS je sluneční a větrná automatika s bezdrátovým

Více

GSM V2 GSM V2 doc Ver.1.0

GSM V2 GSM V2 doc Ver.1.0 GSM V2 MODUL Restartér a monitorování pro zařízení Controler má relé pro spínací zařízení a monitoring tři vstupy, například, které můžete ovládat napájení pracovní vyrovnávací paměti nebo jiná zařízení.

Více

Chuango. Vážený zákazníku,

Chuango. Vážený zákazníku, Chuango Vážený zákazníku, děkujeme vám za výběr dálkového spínače E5, vysoce moderního dálkového spínače domácích spotřebičů založeného na službách cloud serveru. K dispozici jsou dvě verze připojení:

Více

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 CZ Obsah 1. Funkce 2. Aplikace 3. Popis HW jednotky 4. Specifikace 5. Použití 5.1. Instalace SIM karty 5.2. Baterie a napájení 5.3. Upozornìní na

Více

WLS 909-433 používá tři baterie typu A-76 a WLS 919-433 používá dvě lithiové baterie CR2032.

WLS 909-433 používá tři baterie typu A-76 a WLS 919-433 používá dvě lithiové baterie CR2032. Kapitola 1: Úvod 1.1 Specifikace a vlastnosti Proudový odběr: 50mA (v klidu) a maximálně 200mA (oba PGM výstupy aktivovány) Frekvence: 433MHz Přijímač přijímá signál až z 8 bezdrátových ovladačů Anténa:

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 75 02 60

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 75 02 60 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 75 02 60 Tento detektor pohybů s kontrolní signalizací pomocí svítivých diod (LED) můžete připevnit na stěnu nebo na strop či se speciálním držákem (obj. č.: 61 04 92) provést

Více

PLNÉ ZAPNUTÍ / ZASTŘEŽENÍ SYSTÉMU

PLNÉ ZAPNUTÍ / ZASTŘEŽENÍ SYSTÉMU Uživatelský manuál PLNÉ ZAPNUTÍ / ZASTŘEŽENÍ SYSTÉMU - Pro zapnutí klávesnice stiskněte klávesu [CLR] (u typu XMB se klávesnice zapne i přiblížením ruky) - Vložte Váš číselný kód a stiskněte [OK] nebo

Více

BeeWi Bluetooth Solar - solární handsfree UŽIVATELSKÝ MANUÁL

BeeWi Bluetooth Solar - solární handsfree UŽIVATELSKÝ MANUÁL BeeWi Bluetooth Solar - solární handsfree UŽIVATELSKÝ MANUÁL Děkujeme, že jste si zakoupili BBS020 Solar Hands-Free sadu od BeeWi. Přečtěte si prosím následující návod, kde se dozvíte, jak konfigurovat

Více

OS 3030. Návod k použití. Elektronické regulátory pro reverzně osmotické zařízení. Software verze 0004 2.00

OS 3030. Návod k použití. Elektronické regulátory pro reverzně osmotické zařízení. Software verze 0004 2.00 OS 3030 Elektronické regulátory pro reverzně osmotické zařízení Návod k použití Software verze 0004 2.00 Obsah Popis funkcí...1 Fáze výroba...1 Fáze standby...1 Fáze výplach po výrobě...2 Fáze výplach

Více

GSM komunikátor T340M

GSM komunikátor T340M GSM komunikátor T340M Popis zařízení Zařízení GSM komunikátor T340M je zařízení se 6 vstupy a 1 reléovým výstupem (NO,NC) a 2 tranzistorovými výstupy s otevřeným nezapojeným kolektorem. Vstupy se aktivují

Více

Bezdrátový zabezpečovací systém Easy Intelliguard

Bezdrátový zabezpečovací systém Easy Intelliguard Bezdrátový zabezpečovací systém Easy Intelliguard 2 Děkujeme Vám, že jste si vybrali bezdrátový zabezpečovací systém Easy Intelliquard. Tento zabezpečovací systém je určen pro hlídání objektů proti narušení

Více

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18 Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B. uživatelský manuál. www.levnealarmy.cz

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B. uživatelský manuál. www.levnealarmy.cz Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B uživatelský manuál www.levnealarmy.cz OBSAH 1. Důležité informace... 2 2. Úvod... 2 3. Displej dálkového ovladače... 3 3.1. Popis ikonek displeje... 3 4.

Více

Diktafon se vzdáleným odposlechem a výdrží až 100 dní

Diktafon se vzdáleným odposlechem a výdrží až 100 dní Diktafon se vzdáleným odposlechem a výdrží až 100 dní Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka

Více

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD 1 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili video záznamník Defender Car vision 5015 FullHD! Než začnete zařízení používat, pozorně si přečtěte

Více

Ústředna EZS Easy Series. Referenční příručka

Ústředna EZS Easy Series. Referenční příručka Ústředna EZS Easy Series Referenční příručka Obsah 3 1. Základní informace 2. Přehled systému 5 2.1 Klávesnice řady Easy Series 6 Stavy displeje Easy Series: 7 2.2 Ústředna a zařízení 10 2.3 Bezdrátová

Více

Thermo -Hygrometr TESTO 608-H1/H2

Thermo -Hygrometr TESTO 608-H1/H2 NÁVOD K OBSLUZE Thermo -Hygrometr TESTO 608-H1/H2 Obj. č.: 120 601 Tento výrobek slouží jako indikátor teploty, relativní vlhkosti nebo bodu tání. Vyrábí se ve dvou verzích. Typ Testo 608 H1 je základní

Více

JETT-6000C DECHOVÝ ANALYZÁTOR OBSAHU ALKOHOLU V KRVI.

JETT-6000C DECHOVÝ ANALYZÁTOR OBSAHU ALKOHOLU V KRVI. DECHOVÝ ANALYZÁTOR OBSAHU ALKOHOLU V KRVI. JETT-6000C Měřidlo pro orientační měření (domácí monitoring) obsahu alkoholu v krvi. Propojení s PC pomocí USB Archivace výsledků pro více osob. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ ANTIRADAR

NÁVOD NA POUŽITÍ ANTIRADAR NÁVOD NA POUŽITÍ ANTIRADAR základní popis Přední senzor (radarový, laserový) Zadní senzor (laserový) Reproduktor 12V DC Napájení Kontrolní tlačítko Zapnutí - otočte doprava Hlasitost - nastavte otočením

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY OBSAH Parametry dálkového ovladače... 2 Provozní tlačítka... 3 Kontrolky na LCD displeji... 6 Pokyny k práci s tlačítky... 7 Automatický provozní

Více

Potrubní laser Mikrofyn MLP 120

Potrubní laser Mikrofyn MLP 120 Potrubní laser Mikrofyn MLP 120 NÁVOD NA POUŽITÍ GEOPEN, s.r.o., Husovická 9; 614 00 Brno tel.: 545 210 121, fax: 542 210 120, mobil: 603 411 109 www.mikrofyn.cz Potrubní laser Mikrofyn Obsah 1. Ovládací

Více

NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY V tomto návodu je uveden podrobný popis bezpečnostních upozornění, kterým byste měli věnovat pozornost během činnosti jednotky. Abyste zajistili,

Více

Bezdrátový GSM Alarm Systém HF-GSM01 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme za nákup našeho produktu. Tato uživatelská příručka Vás provede instalací systému a seznámí Vás s funkcemi a ovládáním

Více

STRUČNÝ PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PŘÍKAZÚ

STRUČNÝ PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PŘÍKAZÚ POWERMAX Elektronický bezdrátový zabezpečovací systém s plnou kontrolou Uživatelský manuál OBSAH 1. PŘEDMLUVA...5 1.1 ÚVOD...5 1.2 VLASTNOSTI SYSTÉMU...5 1.3 POUŽITÉ TERMÍNY...6 1.4 SYMBOLY POUŽITÉ V TOMTO

Více

Manuál TimNet v 1.01 OBSAH

Manuál TimNet v 1.01 OBSAH Manuál TimNet OBSAH 1 O TimNetu... 3 1.1 Co je TimNet... 3 1.1.1 Princip komunikace se zařízeními v TimNetu... 3 2 Jaké prvky je možné k TimNetu připojit?... 5 2.1 Termostatický modul... 5 2.2 Časový modul...

Více

XR110C - XR120C - XR130C - XR130D

XR110C - XR120C - XR130C - XR130D XR110C - XR120C - XR130C - XR130D OBSAH 1. OBECNÁ VAROVÁNÍ 2 1.1. Před použitím si prosím přečtěte tuto příručku 2 1.2. Bezpečnostní opatření 2 2. OBECNÝ POPIS 2 3. ŘÍZENÍ ZATÍŽENÍ 2 3.1. Kompresor 2 3.2.

Více

GPRS / MMS / SMS DIGITÁLNÍ INFRAČERVENÁ FOTOPAST WCM-3004 / HSM3004 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

GPRS / MMS / SMS DIGITÁLNÍ INFRAČERVENÁ FOTOPAST WCM-3004 / HSM3004 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA GPRS / MMS / SMS DIGITÁLNÍ INFRAČERVENÁ FOTOPAST WCM-3004 / HSM3004 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1 OBSAH 1. Návod k použití... 2 1.1 Obecný popis... 2 1.2 Rozhraní... 2 1.3 Komponenty a funkce fotopasti... 3 1.4

Více

Řídící jednotka AirBasic 2

Řídící jednotka AirBasic 2 Návod k obsluze Řídící jednotka AirBasic 2 G G875589_001 2010/04/jbrg-08 Obsah 1. Představení přístroje a bezpečnost... 1 1.1 Uložení návodu k obsluze... 1 1.2 Bezpečnost... 1 2. Provoz... 2 2.1 Ovládací

Více

DVR přijímač s LCD pro skryté kamery

DVR přijímač s LCD pro skryté kamery DVR přijímač s LCD pro skryté kamery Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dva nahrávací módy (nahrávání nepřetržité, detekcí pohybu) 3 LCD displej pro pohodlné ovládání Dobrý poměr výkon x cena www.spionazni-technika.cz

Více

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ TM NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UTY-LNH UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ FUJITSU GENERAL LIMITED OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... POPIS ČÁSTÍ... ZAHÁJENÍ ČINNOSTI... ČINNOST...

Více

Obrazovka. Návod k aplikaci

Obrazovka. Návod k aplikaci Návod k aplikaci Změněno: St, 18 Květen, 2016 at 4:24 PM Uživatelská příručka pro aplikaci není k dispozici v tištěné podobě, protože je neustále aktualizována tak, aby odpovídala dalším funkcím průběžných

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PŘIJÍMAČ/VYSÍLAČ

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PŘIJÍMAČ/VYSÍLAČ BLUETOOTH ZVUKOVÝ PŘIJÍMAČ/VYSÍLAČ Rychlý instalační průvodce DA-30501 Obsah Před použitím... 2 1. O DA-30501... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Přehled... 2 Začínáme... 3 1. Nabíjení baterie DA-30501...

Více

Art.KRV76/KRV78 (B/W)

Art.KRV76/KRV78 (B/W) Art.KRV76/KRV78 (B/W) Videotelefon pro digitální systém Videx VX2200 Kelcom Int. spol s r.o. Tomkova 142A, 500 26 Hradec Králové tel.: +420 495 513 886 fax: +420 495 513 882 info@kelcom.cz www.kelcom.cz

Více

Uživatelský manuál MAGELLAN 6160

Uživatelský manuál MAGELLAN 6160 Uživatelský manuál MAGELLAN 6160 MAGELLAN 6160 Uživatelský manuál Obsah 1.0 ÚVOD 1.1 Přehled ikon použitých v manuálu 2 1.2 Popis 2 1.3 Základní ovládací prvky 3 1.4 LCD displej 4 1.5 Klíčenky pro dálkové

Více

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY OBSAH BALENÍ PŘÍDAVNÉ KAMERY POPIS RODIČOVSKÉ JEDNOTKY (MONITORU) POPIS DĚTSKÉ JEDNOTKY (KAMERY) UVEDENÍ DO PROVOZU VOLBY MENU PÁROVÁNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TECHNICKÁ

Více

Systém Sound Bar. Návod k obsluze HT-ST3

Systém Sound Bar. Návod k obsluze HT-ST3 Systém Sound Bar Návod k obsluze CZ HT-ST3 Obsah Nastavení Co je součástí dodávky 3 Instalace 4 Připojení reproduktorové lišty a subwooferu 5 Připojení 6 Zapnutí systému 8 Základní operace Poslech zvuku

Více

Hlavní vlastnosti. Upozornění Aby se zabránilo nesprávnému použití DC konvertoru, přečtěte si prosím pozorně tento manuál.

Hlavní vlastnosti. Upozornění Aby se zabránilo nesprávnému použití DC konvertoru, přečtěte si prosím pozorně tento manuál. Upozornění Aby se zabránilo nesprávnému použití DC konvertoru, přečtěte si prosím pozorně tento manuál. Složky soupravy dětského digitálního audio monitoru: Upozornění Pro Vaši bezpečnost používejte prosím

Více

DWO-3 PŘILBA S BLUETOOTH KOMUNIKÁTOREM

DWO-3 PŘILBA S BLUETOOTH KOMUNIKÁTOREM 1. NÁVOD NA POUŽITÍ ÚVOD Děkujeme, že jste si vybrali tuto motocyklovou přilbu s vestavěným komunikátorem Bluetooth DWO-3. Tento návod Vám poskytne nezbytné informace k ovládání a obsluze tohoto zařízení.

Více

Konfigurátor idům. Manuál pro konfiguraci systémů Melody, Duo+ Rychlý obsah: - 1 -

Konfigurátor idům. Manuál pro konfiguraci systémů Melody, Duo+ Rychlý obsah: - 1 - Konfigurátor idům Manuál pro konfiguraci systémů Melody, Duo+ Rychlý obsah: Systém Melody: Změna čísla telefonu (ID)... Povolit/zakázat interkom u telefonu Změna doby otevření dveří.... Změna doby otevření

Více

Nástěnný GSM alarm FLAJZAR

Nástěnný GSM alarm FLAJZAR Nástěnný GSM alarm FLAJZAR (obj. kód: GSM-MD1) Návod 23.09.2015 UPOZORNĚNÍ: pro nové funkce hlídání, denní a noční zóny, je třeba používat firmware 206.100.1 a vyšší. Jednoduché zabezpečení prostor s hlášením

Více

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Důležité upozornění! Přečtěte si důkladně tyto informace, abyste mohli používat telefon správným a bezpečným způsobem: mobilní telefon EVOLVE Gladiator RG300 získal

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více