Návod k obsluze. WIND-SOLAR hybrid regulátor nabíjení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze. WIND-SOLAR hybrid regulátor nabíjení"

Transkript

1 Návod k obsluze WIND-SOLAR hybrid regulátor nabíjení Před instalací a zprovozněním tohoto výrobku si pozorně přečtěte tento návod. Verze 1.0 Dovoz a distribuce: Solar energy PCE s.r.o., Drahelická 53, Nymburk, IČ , DIČ CZ

2 1. Úvod WIND-SOLAR hybridní regulátor nabíjení je inteligentní zařízení, které je určeno speciálně pro menší pokročilý větrno-solární hybridní systém a je vhodné zejména pro větrno-solární hybridní systém pouličního osvětlení a větrno-solární hybridní monitorovací systém. Může současně ovládat větrnou turbínu i solární panel, bezpečně a účinně dobíjet akumulátory. Toto zařízení má vysokou účinnost dobíjení, nízkou ztrátu bez zatížení, snadnou obsluhou přes LCD displej, dokonalé ochranné funkce a elegantní vzhled. Provoz systému je bezpečný, stabilní a spolehlivý. Díky efektivní návratnosti nákladů a dlouhé životnosti je tento výrobek pozitivně přijímán většinou zákazníků. Větrno-solární hybridní regulátor pouličního osvětlení je nedůležitější součástí ostrovního systému pouličního osvětlení, jehož funkce má vliv na životnost a stabilitu celého systému, zejména pak na životnost akumulátorů. 2. Popis jednotlivých funkcí Spolehlivost: Inteligentní modulové provedení, jednoduchá konstrukce, výkonné funkce. Součástky vysoké kvality a přísná výrobní technologie umožňují používání regulátoru v poměrně náročném prostředí a zajišťují spolehlivý provoz a dlouhou životnost. Bezstupňový režim maření výkonu pomocí modulace šířky pulzu: Když výkon generovaný větrnou turbínou a solárním panelem překračuje kapacitu akumulátorů, regulátor bude přebytečný výkon uvolňovat. Při obvyklém postupu je veškerý výkon mařen. Avšak akumulátor není ve skutečnosti nikdy plně nabit. Veškerý výkon je spotřebován přes odpory a činí tím zdroj značně nehospodárným. Ani s odstupňovaným mařením přebytečného výkonu, kdy lze tento postup rozdělit do pěti až šesti stupňů, není efekt stále neuspokojivý. Naše firma používá bezstupňový režim maření výkonu pomocí modulace šířky pulzu (PWM). Jinými slovy regulátor může mařit výkon při rozdělení do stovek stupňů. Regulátor může mařit přebytečný výkon, přičemž zároveň dobíjí sady akumulátorů, což je účinné pro prodlužování životnosti akumulátorů. Režim dobíjení s omezením napětí a omezením proudu: Překročí-li napětí akumulátorů přednastavené napětí pro maření výkonu, přejde regulátor do režimu PWM dobíjení s omezováním napětí. Přebytečnou energii regulátor maří, čímž se prodlužuje životnost akumulátorů. Překročí-li dobíjecí proud větrné turbíny přednastavenou Dovoz a distribuce: Solar energy PCE s.r.o., Drahelická 53, Nymburk, IČ , DIČ CZ

3 hodnotu proudu pro brzdění, začne regulátor automaticky brzdit, aby ochránil akumulátory. (Např. u WWS06-48-N: Jestliže napětí akumulátoru překročí napětí pro odpojení dobíjení nebo překročí-li proud větrné turbíny hodnotu proudu pro brzdění, regulátor automaticky začne turbínu brzdit.) Režim dvou stejnosměrných výstupů: Každý stejnosměrný výstup má různé režimy ovládací pro následující volby: konstantně zapnuto; konstantně vypnuto; konstantně poloviční výkon; osvětlení zapnuto, osvětlení vypnuto; osvětlení zapnuto, časové ovládání vypnuto; osvětlení zapnuto, časové ovládání polovičního výkonu, osvětlení vypnuto; osvětlení zapnuto, časové ovládání polovičního výkonu, časové ovládání vypnuto. Pomocí tlačítek na LCD displeji mohou uživatelé nastavit tři režimy ovládání výstupu: konstantně zapnuto; osvětlení zapnuto, osvětlení vypnuto; osvětlení zapnuto, časové ovládání vypnuto. Funkce LCD displeje: LCD displej může zobrazovat stav a parametry v intuitivním digitálním i grafickém režimu, jako např. napětí akumulátoru, napětí větrné turbíny, fotovoltaické (PV) napětí, proud větrné turbíny, fotovoltaický proud, výkon větrné turbíny, výkon fotovoltaického modulu, proud zátěže, režim ovládání výstupu, hodiny časového ovládání odpojení výstupu, hodnoty napětí pro zapnutí a vypnutí osvětlení, indikace den a noc, stav zátěže, přepětí/podpětí akumulátorů atd. Dokonalé ochranné funkce: Ochrana proti přebíjení akumulátorů, ochrana proti nadměrnému vybíjení akumulátorů, ochrana proti přepólování akumulátorů; ochrana zkratu zátěže, ochrana proti nadměrnému zatížení; omezení proudu větrné turbíny, automatické brzdění, ochrana ručního brzdění, ochrana proti přepólování solárního dobíjení, ochrana proti přepólování solárního připojení; ochrana proti blesku atd. (POZNÁMKA: Následující volitelné funkce platí jen pro regulátory, které jsou těmito funkcemi vybaveny.) Volitelná funkce dálkové komunikace: Software může sledovat v reálném čase stav činnosti systému se všemi parametry, které lze pak zobrazit na LCD displeji. Pomocí softwaru mohou uživatelé nastavovat příslušné parametry i ovládat stav větrné turbíny, stav zátěže a alarm, vyskytne-li se nějaká závada. Dovoz a distribuce: Solar energy PCE s.r.o., Drahelická 53, Nymburk, IČ , DIČ CZ

4 Volitelná funkce dobíjení při nízkém napětí: Regulátor je doplněn modulem, který pomáhá větrné turbíně dobíjet akumulátory i při slabém větru nebo při jejím pomalém otáčení. Uživatel může nastavit hodnotu vstupu a spustit podle různých parametrů větrné turbíny dobíjecí napětí pomocí softwaru. Volitelná funkce bypassu: Když má akumulátor nízké napětí, regulátor se automaticky připojí k rozvodné síti, aby pro zátěž získal potřebný výkon a tím udržel systém v nepřetržitém chodu. Volitelná funkce teplotní kompenzace: Regulátor dokáže nastavit napětí pro maření výkonu podle okolní teploty tak, aby dobíjení akumulátorů bylo co nejúčinnější. Volitelná funkce SD karty: Je-li regulátor odpojen od PC, ukládá na SD kartu údaje o historii. Volitelná funkce detekce rychlosti větru: Je-li regulátor propojen s určitým typem anemometru, může detekovat v reálném čase rychlost větru. Uživatel může odečítat rychlost větru v reálném čase pomocí monitorovacího softwaru. Volitelná funkce dobíjení mikro-proudem: Dosáhne-li vstupní napětí větrné turbíny přednastavené hodnoty, regulátor bude akumulátory dobíjet mikro-proudem. Volitelná funkce detekce rychlosti otáčení větrné turbíny: Pomocí monitorovacího softwaru může uživatel odečítat rychlost otáčení větrné turbíny v reálném čase. 3. Postup při instalaci Dovoz a distribuce: Solar energy PCE s.r.o., Drahelická 53, Nymburk, IČ , DIČ CZ

5 AKUMULÁTOR VSTUP Z VĚTRNÉ TURBÍNY VSTUP Z FV PANELŮ DC VÝSTUP (Schéma připojení svorek regulátoru) Je-li instalace větrné turbíny, solárního panelu a vnějších obvodů dokončená, měl by uživatel připojit a uvést do provozu všechny součásti systému podle následujícího postupu. Krok 1 Krok 2 Zkontrolujte balení a po rozbalení prohlédnout regulátor, jestli není poškozen. Poškozený regulátor není dovoleno do systému instalovat. Připojte DC zátěž na svorky "DC OUTPUT": První zátěž by měla být připojena na "+" a "-1" svorek "DC OUTPUT", druhá zátěž by měla být připojena na svorky "+" a "-2" svorek "DC OUTPUT". Krok 3 Na svorky "BATTERY" připojte akumulátor pomocí měděných kabelů o průřezu 6 mm 2 nebo větším. (POZNÁMKA: Regulátor má ochranu proti přepólování, ale je zakázána obrácená polarita akumulátoru!) Krok 4 Krok 5 Výstupní vedení větrné turbíny připojte na svorky "WIND INPUT" v případě, kdy větrná turbína neběží nebo běží pomalou rychlostí. Má-li větrná turbína jednofázový DC výstup, připojte kladný pól vedení na svorku (+) "WIND INPUT" a záporný pól vedení na svorku (-) "WIND INPUT". Připojte kladný vodič solárního panelu na svorku (+) "SOLAR INPUT" a záporný vodič na svorku "SOLAR INPUT". Krok 6 Má-li regulátor funkci dálkové komunikace, může uživatel pomocí softwaru číst a nastavovat příslušné parametry. Dovoz a distribuce: Solar energy PCE s.r.o., Drahelická 53, Nymburk, IČ , DIČ CZ

6 Krok 7 Krok 8 Uživatel může nastavovat příslušné parametry a režimy ovládání výstupu zátěže i pomocí tlačítek na LCD displeji. Zkontrolujte, zda všechna připojení jsou provedena správně a že jsou řádně utažená. 4. Informace na LCD displeji a popis jednotlivých tlačítek 4.1 Informace na LCD displeji 1) Symbol větrné turbíny 2) Symbol dne, symbol noci 3) Symbol akumulátoru; vnitřní proužek ukazuje stav akumulátoru. Pět vnitřních vodorovných proužků znamená, že je akumulátor plný. Když je akumulátor je nadměrně vybíjen, symbol bude blikat. Blikání se nezastaví, dokud se napětí akumulátoru neobnoví. Je-li akumulátor přebíjen, bude blikat symbol dokud se napětí akumulátoru neobnoví.. Blikání se nezastaví, 4) Symbol zátěže. Označuje stav zátěže a stav závady. Dovoz a distribuce: Solar energy PCE s.r.o., Drahelická 53, Nymburk, IČ , DIČ CZ

7 označuje normální výstup, označuje zátěž bez výstupu. Blikající symbol označuje nadměrnou zátěž. Uživatelé musí část zátěže odebrat. K obnovení výstupu klikněte na tlačítko "Esc". 5) Symbol ovládání osvětlení a časového ovládání. Symbol označuje zapnutí a vypnutí osvětlení. Symbol označuje zapnutí osvětlení a vypnutí časovým ovládáním. 6) Symbol "SET" označuje stav nastavování. 7) Symbol zobrazování parametrů. Každý parametr systému se zobrazuje digitálně i ve formě grafu. 8) "1 2" vlevo dole označuje výstup první zátěže a výstup druhé zátěže. 9) Objeví-li se současně "ON" a určitá hodnota napětí, jde o hodnotu napětí pro zapnutí osvětlení. Objeví-li se současně "ON" a "LOAD", značí to režim trvalého zapnutí výstupu. 10) Stiskněte současně tlačítka ENTER a ESC a na LCD displeji se objeví symbol, který znamená, že větrná turbína je ve stavu brzdění. Větrná turbína se ve stavu brzdění zastaví nebo poběží pomalou rychlostí. K opuštění stavu brzdění stiskněte opět současně tlačítka ENTER a ESC a symbol normální situace poběží větrná turbína v jiném stavu, než je stav brzdění. zmizí. Za Dovoz a distribuce: Solar energy PCE s.r.o., Drahelická 53, Nymburk, IČ , DIČ CZ

8 4.2 Popis jednotlivých tlačítek Po stisknutí kteréhokoli tlačítka dojde k podsvětlení LCD displeje. Jestliže není do 10 sekund stisknuto žádné tlačítko, podsvětlení zhasne. " ": Nahoru/Zvýšení. V okně prohlížení stiskněte k přechodu na předchozí parametr. V okně nastavování stiskněte toto tlačítko k přechodu na následující nastavitelný parametr nebo ke zvýšení hodnoty momentálního parametru. " ": Dolů/Snížení. V okně prohlížení stiskněte k přechodu na následující parametr. V okně nastavování stiskněte toto tlačítko k přechodu na předchozí nastavitelný parametr nebo ke snížení hodnoty momentálního parametru. "Enter": Nastavení/Potvrzení. V okně prohlížení stiskněte "Enter" pro přístup do okna nastavování. V okně nastavování stiskněte toto tlačítko k uložení parametrů a návratu zpět do okna prohlížení. "Esc": Zrušení /Ruční resetování. V okně nastavování stiskněte "Esc" k návratu do okna procházení bez uložení upravených parametrů. V okně prohlížení se toto tlačítko používá pro ruční resetovaní zkratu zátěže nebo přetížení. 4.3 Prohlížení parametrů 1) Když dojde k zapnutí regulátoru, LCD zobrazí okno prohlížení a v něm napětí akumulátoru ve formátu XX.X V. 2) V okně prohlížení bude LCD displej po stisknutí tlačítek " " a " " cyklicky zobrazovat následující parametry: Dovoz a distribuce: Solar energy PCE s.r.o., Drahelická 53, Nymburk, IČ , DIČ CZ

9 Napětí akumulátoru BAT XX.X V Napětí větrné turbíny WIND XX.X V Napětí solární soustavy PV XX.X V Výkon větrné turbíny WIND XX.X V Vypínací napětí osvětlení PV XX.X V Výkon solární soustavy PV XX.X W Zapínací napětí osvětlení PV XX.X V Proud větrné turbíny PV XX.X A Čas vypnutí zátěže 2 Proud solární soustavy PV XX.X A Režim ovládání výstupu zátěže 2: Osvětlení A zap./vyp., Osvětlení B zap., časové ovládání vyp., konstantně zap. Čas vypnutí zátěže 1 Režim ovládání výstupu zátěže 1: Osvětlení A zap./vyp., Osvětlení B zap., časové ovládání vyp., konstantně zap. Proud zátěže LOAD XX.X A LCD displej může zobrazovat následující režimy ovládání výstupu: 1) Osvětlení zapne, osvětlení vypne Obrázek vlevo značí, že režim výstupu zátěže 1 je ovládán intenzitou slunečního svitu. Regulátor bude mít v tomto ovládacím režimu automaticky výstup v noci a automaticky vypne výstup ve dne. Uživatel může nastavit hodnotu napětí pro zapnutí a vypnutí osvětlení pomocí tlačítek na LCD displeji nebo komunikačního softwaru. Dovoz a distribuce: Solar energy PCE s.r.o., Drahelická 53, Nymburk, IČ , DIČ CZ

10 2) Ovládání osvětlení zapne, časové ovládání vypne. dobou pro vypnutí. Obrázek vlevo značí, že režim výstupu zátěže 1 je současně ovládán intenzitou slunečního svitu a časově. Regulátor bude mít v tomto režimu automaticky výstup v noci a automaticky vypne výstup, když čas dojde na přednastavenou hodnotu pro vypnutí. Regulátor také automaticky vypne výstup, když nastane den, ačkoli ještě nenadešel čas s přednastavenou 3) Konstantně zapnuto Obrázek vlevo značí, že ovládací režim je stále zapnut. Regulátor bude mít trvalý výstup po celých 24 hodin, pokud není akumulátor chráněn proti nadměrnému vybití, přebití nebo vyskytnuvší se závadě. 4.4 Nastavování parametrů Uživatel může pomocí tlačítek na LCD displeji nastavit režimy ovládání výstupů zátěže 1 a zátěže 2 a parametry, jako např. napětí zapnutí osvětlení, napětí vypnutí osvětlení a hodinu vypnutí časovým nastavením. Potřebuje-li uživatel upravit kterýkoli parametr, stisknutím " " nebo " " se otevře okno prohlížení. Stisknutím "Enter" a otevřením příslušného okna nastavování se pak na LCD displeji objeví "SET". Uživatel poté může upravit parametry nebo stav stisknutím " " nebo " ". Stisknutím "Enter" dojde k uložení upraveného parametru a k návratu zpět do okna prohlížení. Jestliže uživatel nechce parametr uložit, stiskne jen "Esc" a přejde zpět do okna prohlížení. Dovoz a distribuce: Solar energy PCE s.r.o., Drahelická 53, Nymburk, IČ , DIČ CZ

11 5. Monitorovací software Monitorovací software je navržen speciálně pro regulátory WWS. Následující funkce jsou funkce, které lze zprovoznit pomocí tohoto softwaru. Další informace naleznete v našem návodu k používání softwaru. a) Dálkové sledování a konfigurace parametrů pro různé modely regulátorů. b) Velká kapacita databáze systému. c) Regulátor může pracovat v síti podle sběrnice RS482, GPRS, Ethernet. d) Dotaz na údaje z historie. Dovoz a distribuce: Solar energy PCE s.r.o., Drahelická 53, Nymburk, IČ , DIČ CZ

12 (Rozhraní pro nastavování parametrů regulátoru pouličního osvětlení) 6. Technické údaje Parametry Jmenovité napětí akumulátorů Jmenovitý vstupní výkon větrné turbíny Maximální vstupní výkon větrné turbíny Jmenovitý vstupní výkon solární soustavy Spouštěcí napětí pro maření výkonu Napětí pro odpojení dobíjení Proud pro zahájení brzdění větrné turbíny Napětí pro aktivaci ochrany při nadměrného vybíjení akumulátorů Napětí pro obnovu po nadměrném vybití akumulátorů Hodnota ochrany při přepětí na výstupu Napětí pro zapnutí osvětlení WWS04-12-L00D 12 V 400 W 600 W 150 W 13,5 V 14,5 V 34 A 10,8 V 12 V 16 V 1 V (nastavitelné) Dovoz a distribuce: Solar energy PCE s.r.o., Drahelická 53, Nymburk, IČ , DIČ CZ

13 Napětí pro vypnutí osvětlení Jmenovitý proud výstupů zátěže 1 a 2 Režim ovládání výstupu zátěže 1 Režim ovládání výstupu zátěže 2 Režim ovládání maření výkonu Způsob zobrazování Klidový proud Okolní teplota a vlhkost Komunikační funkce (na přání) Funkce teplotní kompenzace Funkce bypassu (na přání) Rozměry (D x Š x V) Čistá hmotnost Napětí pro zahájení dobíjení větrnou turbínou Hodnota admitance Režim ovládání výstupu zátěže 1 Režim ovládání výstupu zátěže 2 Rozměry (D x Š x V) Čistá hmotnost Údaje pro funkci dobíjení při nízkém napětí 1,5 V (nastavitelné) 10 A Volba ze 3 režimů (osvětlení zapnuto a osvětlení vypnuto) Volba ze 3 režimů (osvětlení zapnuto a časové ovládání osvětlení - vypnuto za 5 hodin) PWM LCD 20 ma -20 až 55 C, % RH (bez kondenzace) RS 232, RS485, RJ45, GPRS (na přání) -4 mv/ C/2 V, -35 až +80 C, přesnost ± 1 C Automatické sepnutí 142 x 150 x 82 mm 1,9 kg 2 V 1-10/15S (10/15S) Volba ze 7 režimů (osvětlení zapnuto a osvětlení vypnuto) Volba ze 7 režimů (osvětlení zapnuto a časové ovládání osvětlení - vypnuto za 5 hodin) 220 x 150 x 82 mm 2,8 kg V případě potřeby může naše firma nastavit konfiguraci parametrů podle požadavků zákazníka. Parametry WWS04-24-L00D WWS06-24-L00D Jmenovité napětí akumulátoru Jmenovitý vstupní výkon větrné turbíny 24 V 24 V 400 W 600 W Dovoz a distribuce: Solar energy PCE s.r.o., Drahelická 53, Nymburk, IČ , DIČ CZ

14 Maximální vstupní výkon větrné turbíny Jmenovitý vstupní výkon solární soustavy Spouštěcí napětí pro maření výkonu 600 W 900 W 300 W 300 W 27 V 27 V Napětí pro odpojení dobíjení 29 V 29 V Proud pro zahájení brzdění větrné turbíny Napětí pro aktivaci ochrany při nadměrného vybíjení akumulátorů Napětí pro obnovu po nadměrném vybití akumulátorů Hodnota ochrany při přepětí na výstupu Napětí pro zapnutí osvětlení Napětí pro vypnutí osvětlení Jmenovitý proud výstupů zátěže 1 a 2 Režim ovládání výstupu zátěže 1 Režim ovládání výstupu zátěže 2 Režim ovládání maření výkonu Způsob zobrazování Klidový proud Okolní teplota a vlhkost Komunikační funkce (na přání) 17 A 25 A 21,6 V 24 V 32 V 2 V (nastavitelné) 3 V (nastavitelné) 10 A Volba ze 3 režimů (osvětlení zapnuto a osvětlení vypnuto) Volba ze 3 režimů (osvětlení zapnuto a časové ovládání osvětlení - vypnuto za 5 hodin) PWM LCD 20 ma -20 až 55 C, % RH (bez kondenzace) RS 232, RS485, RJ45, GPRS (na přání) Funkce teplotní kompenzace -4 mv/ C/2 V, -35 až +80 C, přesnost ± 1 C Funkce obchozu (na přání) Rozměry (D x Š x V) Čistá hmotnost Automatické sepnutí 142 x 150 x 82 mm 1,9 kg Dovoz a distribuce: Solar energy PCE s.r.o., Drahelická 53, Nymburk, IČ , DIČ CZ

15 Údaje pro funkci dobíjení při nízkém napětí Napětí pro zahájení dobíjení větrnou turbínou (výrobní nastavení) Hodnota admitance (výrobní nastavení) Režim ovládání výstupu zátěže 1 4 V 1-10/30S (10/30S) Volba ze 7 režimů (osvětlení zapnuto a osvětlení vypnuto) Režim ovládání výstupu zátěže 2 Rozměry (D x Š x V) Čistá hmotnost Volba ze 7 režimů (osvětlení zapnuto a časové ovládání osvětlení - vypnuto za 5 hodin) 220 x 150 x 82 mm 2,8 kg V případě potřeby může naše firma nastavit konfiguraci parametrů podle požadavků zákazníka. 7. Řešení problémů Problém Symbol bliká, nedochází k nabíjení ani vybíjení. Možná příčina a řešení Akumulátor má přepětí, zkontrolujte napětí akumulátoru a také, zda jsou kabely dobře připojeny; znovu připojte všechny součásti. Symbol výstup. bliká a není žádný Akumulátor je nadměrně vybitý a je prázdný. Použijte akumulátor, který je plně nabitý. Odpojte akumulátor a nabijte jej nabíječkou, jestliže byl po dlouhou dobu nadměrně vybitý. Symbol výstup. bliká a není žádný Přetížení. Zkontrolujte zátěž, odstraňte nadměrnou nebo abnormální zátěž. K obnovení stiskněte tlačítko "Esc". Symbol žádný výstup. bliká a není Zkrat. Zkontrolujte zátěž a zapojení, odstraňte příčinu zkratu nebo poškozenou zátěž. K obnovení stiskněte tlačítko "Esc". LCD displej prázdný. 1. Připojení LCD displeje může být volné otevřete regulátor a zkontrolujte připojení displeje. 2. Pojistka v důsledku obráceného připojení akumulátoru Dovoz a distribuce: Solar energy PCE s.r.o., Drahelická 53, Nymburk, IČ , DIČ CZ

16 může být spálená otevřete regulátor a zkontrolujte ji, případně prohoďte póly na akumulátoru. 3. Akumulátor je prázdný nebo jen zdánlivě připojený. Zkontrolujte napětí akumulátoru a upevnění připojení. Nevztahuje-li se na závadu výše uvedený popis nebo máte-li s našimi výrobky jakýkoli problém, spojte se s naším oddělením poprodejního servisu nebo prodejcem ohledně opravy nebo výměny. 8. Prostředí instalace 1. Vyvarujte se provozu zařízení pod přímým nebo sálajícím sluncem, v dešti, vlhku, v prostředí s kyselou mlhou atd. 2. Udržujte zařízení mimo dosah hořlavých a výbušných plynů nebo plamene a jisker. 9. Záruka a odpovědnost Na naše výrobky je poskytována záruka dva roky od data dodání. Je-li výrobek mimo tuto záruční dobu nebo byl-li poškozen v průběhu dopravy, případně nevhodným provozováním, lidskými faktory, vyšší mocí a podobně, záruka se na něj nevztahuje. Pokyny k nakládání s odpadem Po ukončení životnosti tohoto zařízení je nevyhazujte do směsného odpadu, ale odevzdejte je na sběrné místo elektroodpadu nebo vašemu prodejci. Firma Solar energy PCE s.r.o. je zapojena do kolektivního systému zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. - Osvědčení č. 26PV-REMA PV Systém - Fotovoltaické moduly - Osvědčení č REMA Systém - nakládání s elektroodpadem. Dovoz a distribuce: Solar energy PCE s.r.o.,drahelická 53/10, Nymburk Dovoz a distribuce: Solar energy PCE s.r.o., Drahelická 53, Nymburk, IČ , DIČ CZ

www.solar-elektro.cz NÁVOD K OBSLUZE

www.solar-elektro.cz NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ---------- Dálkový měřič MT-5 Dálkový měřič (model MT-5) je určen k propojení se solárním regulátorem řady Tracer MPPT. SOUHRN Digitální dálkový měřič zobrazuje systémové provozní informace,

Více

Univerzální nabíječka KS Uživatelský manuál

Univerzální nabíječka KS Uživatelský manuál Univerzální nabíječka KS Uživatelský manuál Tuto příručku si před použitím zařízení důkladně přečtěte v zájmu vlastní bezpečnosti a uschovejte. Nabíječka baterií, speciální funkce: 1. LED indikátor stavu

Více

Solární regulátor 12V/24V 50A G922A Návod k použití

Solární regulátor 12V/24V 50A G922A Návod k použití Solární regulátor 12V/24V 50A G922A Návod k použití Přečtěte si prosím tento návod pečlivě ještě před použitím. 1 Tento regulátor je určen pro ostrovní solární systémy a řídí nabíjení a vybíjení baterie.

Více

www.solar-elektro.cz NÁVOD K OBSLUZE

www.solar-elektro.cz NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ------------ pro solární regulátor nabíjení ------------ řada EPRC JMENOVITÉ ZÁTĚŽE (12 V nebo 24 V autodetekce) EPRC-5 12 V nebo 24 V autodetekce, 5 A EPRC-10 12 V nebo 24 V autodetekce,

Více

MPPT SOLÁRNÍ REGULÁTOR

MPPT SOLÁRNÍ REGULÁTOR MPPT SOLÁRNÍ REGULÁTOR 12-24V/40A G925 Návod k použití Vážený zákazníku Děkujeme za důvěru. Nákupem jste získal spolehlivý a vysoce kvalitní výrobek, který poskytne dobrou službu po dlouhou dobu pokud

Více

Solární regulátor CMP - Výstup 16-24A

Solární regulátor CMP - Výstup 16-24A Solární regulátor CMP - Výstup 16-24A 24V-16A 24V-20A 24V-24A 16A-24A kontrolér nabíjení a spotřeby ze solárních článků je ovládán mikroprocesore,. Podle výstupního napětí na nabíjené baterii nastaví nabíjecí

Více

BlueSolar solární regulátor MPPT 150/35

BlueSolar solární regulátor MPPT 150/35 Návod k obsluze CZ BlueSolar solární regulátor MPPT 150/35 1. Obecný popis 1.1 Nabíjecí proud do 35 A a FV napětí do 150 V Regulátor BlueSolar MPPT 150/35 dokáže nabíjet baterii s nižším jmenovitým napětím

Více

BlueSolar solární regulátor MPPT 100/50

BlueSolar solární regulátor MPPT 100/50 Návod k obsluze CZ BlueSolar solární regulátor MPPT 100/50 1. Obecný popis 1.1 Nabíjecí proud do 50 A a FV napětí do 100 V Regulátor BlueSolar MPPT 100/50 dokáže nabíjet baterii s nižším jmenovitým napětím

Více

MEM-4105/4205 500W 12V/24V. MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič

MEM-4105/4205 500W 12V/24V. MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič 1. Důležítá Opatření a Upozornění! MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič Nikdy nepřipojujte měnič do sítě střídavého napětí např. domácí zásuvky. Nepřipojujte měnič do jiných zdrojů

Více

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3 Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej Typ: SR-RM-3 Obsah balení Název Množství LCD 1 USB(2m) 1 Uživatelský manuál 1 Montážní matice M3 4 Vážený uživateli: Velice Vám děkujeme za výběr našich

Více

1KVA-5KVA INVERTOR / NABÍJEČ

1KVA-5KVA INVERTOR / NABÍJEČ Uživatelský manuál 1KVA-5KVA INVERTOR / NABÍJEČ Verze: 1.7 O TOMTO MANUÁLU ÚČEL Tento manuál popisuje složení, instalaci, provoz a řešení problémů této jednotky. Před instalací a provozem se prosím s manuálem

Více

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511 Návod k použití 16 1 Instalace systému Stručný popis systému Tento GSM poplašný a dohledový systém se skládá z hlavní jednotky a bezdrátového příslušenství jako

Více

Solární regulátor nabíjení Uživatelský manuál

Solární regulátor nabíjení Uživatelský manuál 12. Technické údaje Solární regulátor nabíjení Uživatelský manuál Obsah: 1. Vlastnosti 2. Vysvětlení modelu 3. Popis produktů 4. Instalace a připojení 5. Uzemnění systému 6. Spuštění regulátoru 7. Displej

Více

AQ CONTROL UNIT - MANUÁL

AQ CONTROL UNIT - MANUÁL AQ CONTROL AQ CONTROL UNIT - MANUÁL Verze 1.0 1 OBSAH Instalace zařízení... 3 Lokace... 3 Napájení... 3 Chci připojit... 4 LED pásky... 4 Zářivkový předřadníku řízeného 0-10V... 4 LED reflektory (proudový

Více

Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505. Návod k použití

Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505. Návod k použití Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505 Návod k použití 16 1 Instalace systému Stručný popis systému Tento GSM poplašný a dohledový systém se skládá z hlavní jednotky a bezdrátového příslušenství jako

Více

Návod. CZ Příloha. Regulátor nabíjení BlueSolar MPPT 100/15

Návod. CZ Příloha. Regulátor nabíjení BlueSolar MPPT 100/15 Návod CZ Příloha Regulátor nabíjení BlueSolar MPPT 100/15 1 Obecný popis 1.1 Ultra rychlé MPPT sledování Rychlý MPPT algoritmus zvyšuje výkon ve srovnání s PWM regulátory až o 30% a ve srovnání s pomalejšími

Více

Programovatelný solární regulátor s funkcí Noční světlo PHOCOS CX10; 20; 40 na 12/24 V TECHNICKÉ ÚDAJE: Elektrické parametry:

Programovatelný solární regulátor s funkcí Noční světlo PHOCOS CX10; 20; 40 na 12/24 V TECHNICKÉ ÚDAJE: Elektrické parametry: Výroba solárních článků a fotovoltaické aplikace CX SOLARTEC s.r.o. Televizní 2618 756 61 Rožnov p. R. Česká Republika Z Á R U Č N Í A T Y P O V Ý L I S T Tel.: Fax: Email: Web: Programovatelný solární

Více

MATRIX. Napájecí zdroj DC. Uživatelská příručka

MATRIX. Napájecí zdroj DC. Uživatelská příručka MATRIX Napájecí zdroj DC Uživatelská příručka Obsah Kapitola Strana 1. ÚVOD... 2 2. MODELY... 2 3 SPECIFIKACE... 3 3.1 Všeobecná... 3 3.2 Podrobná... 3 4 REGULÁTORY A UKAZATELE... 4 a) Čelní panel... 4

Více

Inteligentní Kontrolér Nabíjení ze Solárních Systémů. Provozní Manuál. Před použitím tohoto výrobku čtěte velmi pozorně provozní manuál.

Inteligentní Kontrolér Nabíjení ze Solárních Systémů. Provozní Manuál. Před použitím tohoto výrobku čtěte velmi pozorně provozní manuál. 1 Inteligentní Kontrolér Nabíjení ze Solárních Systémů Provozní Manuál Před použitím tohoto výrobku čtěte velmi pozorně provozní manuál. 2 Obsah 1. Krátký popis výrobku...... 3 2. Instalace..... 4 3. Provoz.....

Více

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Informace o bezpečnosti 1.1 Přípravy před použitím 1.2 Během používání 1.3 Bezpečnostní symboly 1.4 Údržba 2. Popis 2.1 Přední panel 2.2 Tlačítka a funkce 3. Specifikace 3.1 Obecná specifikace

Více

KOMINEK OS (RT-08G-OS)

KOMINEK OS (RT-08G-OS) KOMINEK OS (RT-08G-OS) OPTIMALIZÁTOR SPALOVÁNÍ PRO KRBOVÁ KAMNA S AKUMULAČNÍ HMOTOU NÁVOD K OBSLUZE V1.0 (30.01.2012 k programu v1.0) 1 Princip činnosti Regulátor pomoci vzduchové klapky kontroluje spalovací

Více

1.1 Bezpečnostní upozornění a jejich označení. 1.2 Všeobecná bezpečnostní upozornění. 1.3 Rozsah použití

1.1 Bezpečnostní upozornění a jejich označení. 1.2 Všeobecná bezpečnostní upozornění. 1.3 Rozsah použití Solární regulátor PR3030 12/24V 30A Návod pro montáž a obsluhu Obsah 1. Bezpečnostní upozornění a vyloučení záruky - 3 1.1 Bezpečnostní upozornění a jejich označení - 3 1.2 Všeobecná bezpečnostní upozornění

Více

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Všeobecné informace Jedná se o 3 5/6 číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický otočný

Více

Tracer - série BN. Solární regulátor nabíjení. Manuál

Tracer - série BN. Solární regulátor nabíjení. Manuál Tracer - série BN Solární regulátor nabíjení Manuál Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek. Tento manuál vám poskytne informace a rady ohledně instalace, použití a řešení problémů. Přečtěte si jej

Více

SOLÁRNÍ KONVERTOR SS-800-MPPT NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ. Rev.1 OTD 38007900 - 1 -

SOLÁRNÍ KONVERTOR SS-800-MPPT NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ. Rev.1 OTD 38007900 - 1 - SOLÁRNÍ KONVERTOR SS-800-MPPT NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Rev.1 OTD 38007900-1 - Obsah 1.Upozornění...4 2.Doprava a přejímka...4 3.Přehled...4 3.1.Základní vlastnosti...5 4.Popis zařízení...5 4.1.Popis čelního

Více

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr HC-UT 204 Digitální klešťový multimetr Souhrn Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám.! Upozornění: Abyste

Více

Automatická nabíječka olověných akumulátorů

Automatická nabíječka olověných akumulátorů Automatická nabíječka olověných akumulátorů Návod k obsluze Tuto příručku si před použitím zařízení důkladně přečtěte v zájmu vlastní bezpečnosti Všeobecné bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA Dodržujte základní

Více

BS40 NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ Pro olověné akumulátory

BS40 NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ Pro olověné akumulátory BS40 NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ Pro olověné akumulátory Při nabíjení startovacích akumulátorů i akumulátorů s hlubokým cyklem dodržujte pokyny uvedené v návodu k obsluze. NÁVOD OBSAHUJE VELMI DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ

Více

Bezpečnostní GSM poplašný systém. Návod k použití. Schéma zapojení hlavní jednotky. 4 drátová a 6 bezdrátových ochranných zón;

Bezpečnostní GSM poplašný systém. Návod k použití. Schéma zapojení hlavní jednotky. 4 drátová a 6 bezdrátových ochranných zón; Schéma zapojení hlavní jednotky SP + SP- připojený reproduktor SP- uzemnění (GND) Drátové zóny: L1 až L4 jsou vodiči připojované zóny, od příslušného vstupu a země. Na svorkách není napětí, ale jsou uzpůsobeny

Více

KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE

KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE Legenda k symbolům, které jsou použity v návodu k obsluze a na přístroji Varování! Potenciální nebezpečí postupujte podle návodu k obsluze. Pozor! Nebezpečné napětí.

Více

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu.

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu. Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní informace... 3 Symboly... 4 Funkce měřicího přístroje... 5 Specifikace... 6 Obecná specifikace... 7 Příslušenství... 7 Popis měřiče izolačního odporu... 8 LCD Displej... 9

Více

Mobilní zdroj síťového napětí 230 V, 50 Hz Tectron GP

Mobilní zdroj síťového napětí 230 V, 50 Hz Tectron GP Mobilní zdroj síťového napětí 230 V, 50 Hz Tectron GP Bezpečnostní pokyny Nikdy nezapojujte měnič do sítě 230 V V případě poruchy smí přístroj otevřít pouze kvalifikovaný odborník Nenechejte bez dozoru

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI TECHNICKÝ POPIS

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI TECHNICKÝ POPIS NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI TECHNICKÝ POPIS LXDC POWER BOX 1-2kW DC LXDC POWER BOX 1-4kW DC LXDC POWER BOX 1-6kW DC (Model: v5.2 HF(LF) MC4) Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001

Více

Digitální multimetr EM3082

Digitální multimetr EM3082 Digitální multimetr EM3082 Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na baterie a pojistky. Záruka se také nevztahuje na situace,

Více

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití WEST Control Solutions Regulátor MaxVU Stručný návod k použití Informace, obsažené v tomto návodu, podléhají změnám bez předchozího upozornění. Překlad z anglického originálu firmy West Control Solutions.

Více

DeltaSol MX. Přídavný modul k regulátoru. Montáž Připojení Obsluha. Návod. v.1.0-03/2011

DeltaSol MX. Přídavný modul k regulátoru. Montáž Připojení Obsluha. Návod. v.1.0-03/2011 EM Přídavný modul k regulátoru DeltaSol MX Montáž Připojení Obsluha v.1.0-03/2011 Návod Bezpečnostní pokyny Dodržujte laskavě následující bezpečnostní pokyny, aby nedošlo ke škodám na zdraví či majetku.

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 NÁVOD K OBSLUZE PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUKA Záruka v délce trvání jednoho roku se vztahuje na všechny materiálové

Více

Větrná elektrárna GWL

Větrná elektrárna GWL Větrná elektrárna GWL GWT400, GWT600, GWT1000 Návod obsluze - 1 - 1. Popis Větrné elektrárny GWL jsou určené do každého počasí pro všechny geografické a klimatické podmínky. Vynikají malými rozměry, snadnou

Více

VC613-3 SMART SAFE CAM

VC613-3 SMART SAFE CAM VC613-3 SMART SAFE CAM POPIS SMART SAFE CAM je unikátní bezpečnostní systém který Vám přináší spoustu výhod. Pokud zabudovaný PIR senzor zaznamená pohyb, zaktivuje světlo a záběry kamery jsou tak kvalitnější.

Více

NEOSOLAR. Důležité! BlueSolar Regulátor nabíjení 12V 24V 20A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie.

NEOSOLAR. Důležité! BlueSolar Regulátor nabíjení 12V 24V 20A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie. Příloha NEOSOLAR Uživatelská příručka Důležité! Vždy nejprve připojte baterie. Pro 12V baterie používejte pouze 12V (36 článkové) solární panely. Pro 24V baterie používejte pouze 24V (72 článkové) solární

Více

NÁVOD K OBSLUZE. SDS Anemometr (Prediktor výroby elektrické energie z větru)

NÁVOD K OBSLUZE. SDS Anemometr (Prediktor výroby elektrické energie z větru) SDS Anemometr (Prediktor výroby elektrické energie z větru) NÁVOD K OBSLUZE Před používáním SDS Anemometru si tento návod pozorně přečtěte a pečlivě jej uschovejte. Výroba a distribuce: Solar energy PCE

Více

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLIMATIZACE Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA P/NO : 88A0468P www.lge.com Ventilační jednotka Uživatelská

Více

T0218 T2218 T3218. Návod k použití

T0218 T2218 T3218. Návod k použití Programovatelný interiérový snímač teploty T0218 Programovatelný interiérový snímač barometrického tlaku T2218 Programovatelný interiérový snímač teploty, relativní vlhkosti a dalších vlhkostních veličin

Více

ESII-2.12.2 Stmívací jednotka

ESII-2.12.2 Stmívací jednotka Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-2.12.2 Stmívací jednotka Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 OBSAH 1.

Více

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál Před použitím si přečtěte pečlivě tento uživatelský manuál, protože obsahuje důležité bezpečnostní informace Obsah Strana 1. Úvod...... 5 2. Vlastnosti...

Více

Chuango. Vážený zákazníku,

Chuango. Vážený zákazníku, Chuango Vážený zákazníku, děkujeme vám za výběr dálkového spínače E5, vysoce moderního dálkového spínače domácích spotřebičů založeného na službách cloud serveru. K dispozici jsou dvě verze připojení:

Více

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Tento výrobek vyhovuje směrnici č. 89/336/EEC je-li instalován a pouţíván v souladu s relevantními návody a předpisy. Servis a technická podpora SPOJTE SE PROSÍM S

Více

AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka

AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. 1.1 Rádiové komponenty Stanoviště je vhodné vybrat tak, aby bylo zajištěno pokud možné nerušené vysílání. Přitom

Více

TENZOMETRICKÝ MĚŘIČ. typ Tenz2293. www.aterm.cz

TENZOMETRICKÝ MĚŘIČ. typ Tenz2293. www.aterm.cz TENZOMETRICKÝ MĚŘIČ typ Tenz2293 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými

Více

3.016362. Řídící jednotka CRD Návod k montáži a použití s kotli Immergas. Řídící jednotka CRD - 3.016362

3.016362. Řídící jednotka CRD Návod k montáži a použití s kotli Immergas. Řídící jednotka CRD - 3.016362 3.016362 Řídící jednotka CRD Návod k montáži a použití s kotli Immergas Řídící jednotka CRD - 3.016362 OBSAH ÚVOD 3 POPIS 4 INSTALACE 4 PŘIPOJENÍ 5 HLAVNÍ OVLÁDACÍ PRVKY - PANEL 6 HLAVNÍ ZOBRAZOVACÍ PRVKY

Více

Regulátor nabíjení HP2430-HP A

Regulátor nabíjení HP2430-HP A Regulátor nabíjení HP2430-HP4840 30-60A Úvod : 1. 12V / 24 V systémové napětí je automaticky rozpoznáno 2. nabíjecí program pro hermetické, gelové, zaplavené olověné baterie a lithiové baterie je k dispozici

Více

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace Rozsah dodávky Centrála 2-zónového poplašného systému 2 x šroub 2 x EOL rezistor 10 kω Návod k obsluze Sada bezdrátového alarmu MA Instalace V průběhu instalace se ubezpečte, že centrála poplašného systému

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 51 00 63 Všude tam, kde potřebujete k napájení velké proudy, vysokou účinnost, nízkou hmotnost napájecího přístroje s malými rozměry a s vysokou spolehlivostí, Vám

Více

Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B. Drátový ovladač

Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B. Drátový ovladač Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B Drátový ovladač Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž

Více

STL 100. Stolní LED lampa s hodinami NÁVOD K OBSLUZE

STL 100. Stolní LED lampa s hodinami NÁVOD K OBSLUZE STL 100 CZ Stolní LED lampa s hodinami NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu. Před jeho použitím si prosím pozorně přečtěte tento návod a dobře jej uschovejte. Záruční list je dodáván

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Důležité! PWM BlueSolar regulátor LIGHT 12V 24V 5A 12V 24V 10A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie.

Důležité! PWM BlueSolar regulátor LIGHT 12V 24V 5A 12V 24V 10A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie. EN CZ Příloha Uživatelská příručka Důležité! Vždy nejprve připojte baterie. Pro 12V baterie používejte pouze 12V (36 článkové) solární panely. Pro 24V baterie používejte pouze 24V (72 článkové) solární

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci!

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci! NÁVOD K OBSLUZE Úvod Vážení zákazníci! Verze 10/04 Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho výkonného, kompaktního a spolehlivého napájecího zdroje v této přístrojové třídě. Věnujte prosím několik

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR DUCA- LCD96

DIGITÁLNÍ MULTIMETR DUCA- LCD96 ELEKTROKOMPONENTY AZ spol. s r.o. Za Nádražím 2547 Tel.: +420 381 001 691 (Mob.: +420 774 425 961) provozovna Pražská 313 E-mail: Info@elektrokomponenty.cz 397 01 Písek Web: www.elektrokomponenty.cz DIGITÁLNÍ

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

PSBSH 2012B. PSBSH 13,8V/2A/7Ah/HERMETIC

PSBSH 2012B. PSBSH 13,8V/2A/7Ah/HERMETIC PSBSH 2012B v.1.0 PSBSH 13,8V/2A/7Ah/HERMETIC Tlumivý, impulsní napájecí zdroj CZ* Vydání: 3 ze dne 12.12.2013 Nahrazuje vydání: 2 ze dne 16.09.2013 Charakteristika napájecího zdroje: nepřerušované napájení

Více

Návod k obsluze napájecích zdrojů SPECLINE OBSAH

Návod k obsluze napájecích zdrojů SPECLINE OBSAH OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 3 OBECNÉ INFORMACE... 3 VYUŽITÍ NAPÁJECÍHO ZDROJE... 3 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA NAPÁJECÍCH ZDROJŮ... 4 MONTÁŽ NAPÁJECÍHO ZDROJE S MODULEM ZÁLOŽNÍ BATERIE... 5 BEZPEČNOST PRÁCE -

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění! Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

Číslicový multimetr AX-572. Návod k obsluze

Číslicový multimetr AX-572. Návod k obsluze Číslicový multimetr AX-572 Návod k obsluze 1. ÚVOD AX-572 je stabilní multimetr se zobrazovačem LCD 40 mm a bateriovým napájením. Umožňuje měření napětí DC a AC, proudu DC a AC, odporu, kapacity, teploty,

Více

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr HC-ESC-2030 Kalibrátor/multimetr Tento návod vám poskytne celkový pohled na přístroj. Podrobný návod je na přiloženém CD-ROMu. Spusťte soubor "PCM.HTM" a jeho pomocí naleznete příslušný dokument. 1. Úvod

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Mezní hodnoty měření... 3 2. Bezpečnostní informace... 3 3. Funkce... 5 4. Popis měřícího přístroje... 6 5. Specifikace... 7 6. Měření

Více

Uživatelská příručka. Axesstel TX210LF

Uživatelská příručka. Axesstel TX210LF Uživatelská příručka Axesstel TX210LF 1 ÚVOD PŘEHLED Bezdrátový terminál Axesstel TX210LF je multifunkční zařízení, které poskytuje hlasové, datové a faxové služby. Je vybaven procesorem QUALCOMM MSM6025

Více

Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx

Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx 1. Bezpečnostní opatření: Multimetr je navržen podle normy IEC-1010 pro elektrické měřicí přístroje s kategorií přepětí (CAT II) a znečistění 2. Dodržujte

Více

Sinusový měnič UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Sinusový měnič UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Sinusový měnič UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DC-AC Power Inverter Základní vlastnosti: Zabudované pojistky 1,5 krát vyšší jmenovitý výkon po dobu 10 sec, 2 x vyšší po dobu 2 sec 120% - 150% jmenovitého výkonu po

Více

7 stupňová nabíječka autobaterií Benton BX - 2

7 stupňová nabíječka autobaterií Benton BX - 2 7 stupňová nabíječka autobaterií Benton BX - 2 Návod k použití Pouze ji zapojit, udržovat nebo obsluhovat, pokud je vypnutá z napájení. Může se čistit suchou látkou nebo hebkou tkaninou Za žádných okolností

Více

6301 7999 05/2001 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroje Logamatic 4111, 4112 a 4116. Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst

6301 7999 05/2001 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroje Logamatic 4111, 4112 a 4116. Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst 6301 7999 05/2001 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Regulační přístroje Logamatic 4111, 4112 a 4116 Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst Tiráž Přístroj odpovídá základním požadavkům příslušných norem a směrnic.

Více

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů Děkujeme Vám, že jste si zakoupili naši dětskou chůvičku VBC-23. Vámi koupený přístroj byl vyroben a otestován za nejpřísnějších kontrol kvality, abychom vy i my měli jistotu, že každý kus opouští továrnu

Více

Charakteristika produktu Bezpečnost Připojení

Charakteristika produktu Bezpečnost Připojení Obsah: Charakteristika produktu str. 1 Bezpečnost str. 1 Připojení str. 1-2 Výběr funkcí str. 2-3 Nabíjecí módy str. 3-4 Specifické módy str. 4 Ochrana str. 5 Závady, příčiny, řešení str. 5 Prohlášení

Více

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr Návod k obsluze 1.2.4. Buďte vždy maximálně opatrní při práci s napětím převyšujícím 60V DC nebo 30V AC (RMS). Držte prsty mimo kovovou část měřících

Více

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka DVRS02WIFI Full HD sportovní kamera, WI-FI Uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení tohoto zařízení. Než začnete produkt používat, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k maximalizaci jeho výkonu

Více

Nástěnný GSM alarm FLAJZAR

Nástěnný GSM alarm FLAJZAR Nástěnný GSM alarm FLAJZAR (obj. kód: GSM-MD1) Návod 23.09.2015 UPOZORNĚNÍ: pro nové funkce hlídání, denní a noční zóny, je třeba používat firmware 206.100.1 a vyšší. Jednoduché zabezpečení prostor s hlášením

Více

Uživatelská příručka. PCL1000 Multi-funkční kalibrátor. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.

Uživatelská příručka. PCL1000 Multi-funkční kalibrátor. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar. Uživatelská příručka PCL1000 Multi-funkční kalibrátor Obsah 1. Úvod... 3 2. Pokyny pro rychlé seznámení s kalibrátorem... 5 A. Funkce tlačítek 5 B. Žádané hodnoty.. 6 3. Schemata zapojení a pokyny... 8

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400 Návod k obsluze BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Dříve než zahájíte práci s měřícím přístrojem nebo jeho servis, přečtěte si následující bezpečnostní informace. Abyste se vyhnuli

Více

Řídící jednotka SP II

Řídící jednotka SP II Řídící jednotka SP II Návod k instalaci a obsluze Obsah 1. Všeobecné informace 1.1 O příručce 1.2 Bezpečnostní pravidla 1.3 Záruční podmínky 1.4 Čidla a jejich parametry 1.5 Základní technické údaje 2.

Více

návod na Použití 12 V olovo-kyselinové baterie 1-85 ah

návod na Použití 12 V olovo-kyselinové baterie 1-85 ah návod na Použití 12 V olovo-kyselinové baterie 1-85 ah cz Děkujeme Vám, že jste si vybrali nabíječku od Exide Technologies Vaše nová nabíječka Vám umožní udržet baterii ve stavu plného nabití, optimalizovat

Více

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu DS1722028 1 LBT8669 Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu 2,1 Hlasové zprávy a video záznamy

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Sada bezdrátových mikrofonů s UHF přijímačem

NÁVOD K POUŽITÍ. Sada bezdrátových mikrofonů s UHF přijímačem NÁVOD K POUŽITÍ Sada bezdrátových mikrofonů s UHF přijímačem Uchovejte pro další použiti! 13063216 Omnitronic UHF-204 bezdrátový mikr. 4 kanálový 863.01 až 864.99MHz Kopírování zakázáno 1 / 8 Návod k obsluze

Více

VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. 1. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 1-1. Před použitím zkontrolujte

Více

NÁVOD K OBSLUZE MĚŘIČ IMPEDANCE ZKRATOVÉ SMYČKY MZC-306

NÁVOD K OBSLUZE MĚŘIČ IMPEDANCE ZKRATOVÉ SMYČKY MZC-306 NÁVOD K OBSLUZE MĚŘIČ IMPEDANCE ZKRATOVÉ SMYČKY MZC-306 SONEL S. A. ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica Verze AMT HWT Měřič MZC-304 je moderní měřicí přístroj, vysoké kvality pro snadné a bezpečné použití.

Více

Průvodce instalací Smart-UPS On-Line SRT5K/6K typ věž/montáž do rámu 3U/4U

Průvodce instalací Smart-UPS On-Line SRT5K/6K typ věž/montáž do rámu 3U/4U Průvodce instalací Smart-UPS On-Line SRT5K/6K typ věž/montáž do rámu 3U/4U Bezpečnostní výstrahy Dříve než ho budete instalovat, provozovat, servisovat či udržovat podrobně si přečtěte pokyny a seznamte

Více

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250 Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem Uživatelská příručka 87250 Parametry a stručný návod Přehled výrobku Kamera Obr. 1 Rodičovská jednotka Obr. 2 i Instalace 1 Instalace kamery 1.1 Napájení

Více

Závlahové systémy profesionálů IRIMON. Ovládací jednotka PC+ a PCC+ 2014_10

Závlahové systémy profesionálů IRIMON. Ovládací jednotka PC+ a PCC+ 2014_10 Závlahové systémy profesionálů Ovládací jednotka PC+ a PCC+ 2014_10 www.irimon.cz 1 Technická charakteristika modulární ovládací jednotky PC+.... 3 Instalace a zapojení ovládací jednotky PC+.... 6 Instalace

Více

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem s 1 425 RDE100.1RF RCR100RF Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem pro systémy vytápění RDE100.1RFS Regulace prostorové teploty 2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp Provozní režimy:

Více

U P S POWERCOM UPS 800VA/1000VA UPS 1200VA/1500VA/2200VA. Návod na obsluhu záložních zdrojů

U P S POWERCOM UPS 800VA/1000VA UPS 1200VA/1500VA/2200VA. Návod na obsluhu záložních zdrojů U P S Návod na obsluhu záložních zdrojů POWERCOM UPS 800VA/1000VA UPS 1200VA/1500VA/2200VA Důležité bezpečnostní instrukce Děkujeme Vám, že jste zakoupili tento zdroj nepřerušitelného napájení (UPS). Tento

Více

Pinzeta R/C/D pro SMD s automatickým skenováním

Pinzeta R/C/D pro SMD s automatickým skenováním Pinzeta R/C/D pro SMD s automatickým skenováním Návod k obsluze 1. OBECNÝ POPIS Pinzeta R/C/D pro SMD umožňuje rychlé a přesné měření drobných součástek plošných spojů. Abyste mohli měřící přístroj využívat

Více

CT390 RDS RADIOBUDÍK S INDIKACÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ TEPLOTY HODINY S BUDÍKOM, RDS RÁDIOM A ZOBRAZENÍM VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ TEPLOTY

CT390 RDS RADIOBUDÍK S INDIKACÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ TEPLOTY HODINY S BUDÍKOM, RDS RÁDIOM A ZOBRAZENÍM VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ TEPLOTY CZ RDS RADIOBUDÍK S INDIKACÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ TEPLOTY SK HODINY S BUDÍKOM, RDS RÁDIOM A ZOBRAZENÍM VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ TEPLOTY BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ A INSTALACE Pečlivě

Více

Regulátory koncentrace CO 2, teploty, vlhkosti a dalších vlhkostních veličin. se dvěma výstupními relé H5021 H5024 H6020.

Regulátory koncentrace CO 2, teploty, vlhkosti a dalších vlhkostních veličin. se dvěma výstupními relé H5021 H5024 H6020. Regulátory koncentrace CO 2, teploty, vlhkosti a dalších vlhkostních veličin se dvěma výstupními relé H5021 H5024 H6020 Návod k použití Obsah 1. VŠEOBECNÝ POPIS... 4 2. MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ REGULÁTORŮ...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

NÁVOD K OBSLUZE DUAL SWITCH MIXER DSM ESC

NÁVOD K OBSLUZE DUAL SWITCH MIXER DSM ESC NÁVOD K OBSLUZE DUAL SWITCH MIXER DSM ESC Vydal JETI model s.r.o. 17. 2. 2015 Obsah 1. Úvod... 3 2. Zapojení DSM ESC... 3 3. Ovládání magnetickým spínačem... 4 4. Instalace... 5 5. Bezpečnostní zásady

Více

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 -

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 - Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9 Prosek, IČO: 25351851, DIČ: CZ25351851 tel.: 284 810 498, fax: 284 818 196, e-mail: obchod@olymps-door.cz, www.olymps-door.cz NiceWay Návod k montáži a důležitá upozornění

Více

HC-DT-9121. Ruční zkoušečka napětí. Možnost nebezpečí, prostudujte návod. Pozor! Nebezpečné napětí. Riziko úrazu elektrickým proudem.

HC-DT-9121. Ruční zkoušečka napětí. Možnost nebezpečí, prostudujte návod. Pozor! Nebezpečné napětí. Riziko úrazu elektrickým proudem. HC-DT-9121 Ruční zkoušečka napětí Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Možnost nebezpečí, prostudujte návod. Pozor! Nebezpečné napětí. Riziko úrazu elektrickým proudem. Dvojitá

Více

studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ

studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme vám, že jste si vybrali toto profesionální zábleskové světlo. Série WalimexPRO byla navržena tak, aby splňovala dnešní potřeby požadované

Více

Distribuce pro ČR a SR: Ing. Miroslav RUSIŇÁK s.r.o. http://marine4u.cz/

Distribuce pro ČR a SR: Ing. Miroslav RUSIŇÁK s.r.o. http://marine4u.cz/ Distribuce pro ČR a SR: Ing. Miroslav RUSIŇÁK s.r.o. http://marine4u.cz/ OBSAH OBSAH... 2 Úvod... 3 Kontrola přístroje... 3 Instalace displeje... 3 Vrtací šablona... 3 Instalace snímače... 3 Nastavení

Více

Uživatelský manuál nabíjecího regulátoru FDC200W-300W-400W

Uživatelský manuál nabíjecího regulátoru FDC200W-300W-400W Uživatelský manuál nabíjecího regulátoru FDC200W-300W-400W 1. Úvod Inteligentní hybridní regulátor nabíjení řízený mikroprocesorem s integrovanou ochranou větrné turbíny proti silnému větru a ochranou

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/04

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/04 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/04 Obj. č.: 51 01 72: 12 V / 2 A FSP 2/4; 51 00 39: 13,8 V / 8 A FSP 8/10; 51 01 71: 24 V / 3 A FSP 3/5; 51 00 40: 13,8 V / 12 A FSP 12/15; 51 00 36: 13,8 V / 2 A FSP 2/4; 51 01

Více