programu 1.00 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Ústředna GDAŃSK versa_u_cz 03/09

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "programu 1.00 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Ústředna GDAŃSK versa_u_cz 03/09"

Transkript

1 programu 1.00 Ústředna VERSA Verze UŽIVATELSKÝ MANUÁL GDAŃSK versa_u_cz 03/09

2 VAROVÁNÍ Abyste předešli problémům s ovládáním systému, prostudujte si prosím pečlivě tento manuál před započetím ovládání tohoto systému. Jakékoliv neautorizované zásahy do konstrukce a opravy jsou zakázané. To platí i v případě pozměnění montáže a přidávání komponentů. Z bezpečnostních důvodů by měl být systém instalován kvalifikovaným technikem, znalým elektrotechnických předpisů a norem. Na svorky komunikátoru ústředny připojujte jen klasickou analogovou PSTN telefonní linku. Připojením na linku ISDN může dojít ke zničení komunikátoru přepětím!. Před změnou analogové linky za digitální kontaktujte Vašeho servisního technika zabezpečovacího systému. Pečlivě sledujte časté obsazení telefonní linky zabezpečovací ústřednou, nebo vyhlášení poruchy monitorování. Nastane-li tato situace, ihned informujte Vašeho servisního technika, nebo člověka odpovědného za tento systém. K zajištění adekvátní ochrany majetku, musí zabezpečovací systém správně pracovat, firma SATEL proto doporučuje pravidelné testování systému. Zabezpečovací systém nemůže předejít vloupání ani vzniku požáru, ale v případě jejich výskytu znatelně redukuje následky a poškození majetku (poplach je signalizován akusticky, opticky, nebo může informovat hlídací službu, atd.). VAROVÁNÍ! Akumulátory použité v ústřednách obsahují olovo. Staré baterie se nesmí vyhazovat, musí být likvidovány dle pravidel (Směrnice Evropské unie 91/157/EEC a 83/86/EEC). Nejnovější prohlášení o shodě a produktové certifikáty můžete stáhnout na webových stránkách

3 OBSAH 1. ÚVOD TECHNICKÉ VLASTNOSTI ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU PROVOZNÍ NÁKLADY ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU OBECNÝ POPIS OVLÁDÁNÍ FUNKCE LED GRAFICKÉ FUNKCE LCD AKUSTICKY SIGNALIZOVANÉ STAVY NA KLÁVESNICI UDÁLOSTI SIGNALIZOVANÉ NA POPLACHOVÝCH VÝSTUPECH SIGNALIZACE TAMPER POPLACHU SIGNALIZACE VAROVÁNÍ UŽIVATELSKÉ KÓDY REŽIM ZAPNUTÍ ÚSTŘEDNY Režim plného zapnutí (1) Režim nočního zapnutí (2) Režim denního zapnutí (3) Časové parametry bloku KÓD ZAPNUTÍ RYCHLÉ ZAPNUTÍ VYPNUTÍ A MAZÁNÍ POPLACHU OVLÁDÁNÍ REŽIMU ZAPNUTÍ ÚSTŘEDNY BEZKONTAKTNÍMI KARTAMI VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ ÚSTŘEDNY UŽITÍ ČASOVAČŮ V ZABEZPEČOVACÍM SYSTÉMU ODLOŽENÍ AUTO - ZAPNUTÍ UŽIVATELSKÉ FUNKCE TYPU "PŘIDRŽENÍ KLÁVES" ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ VOLBY GONG ZMĚNA REŽIMU ZOBRAZENÍ POŽÁRNÍ POPLACH POMOC (ZDRAVOTNÍ) POPLACH TÍSEŇ KONTROLA REŽIMU ZAPNUTÍ PŘÍMÉ OVLÁDÁNÍ VÝSTUPŮ UŽIVATELSKÉ FUNKCE DOSTUPNÉ PO ZADÁNÍ KÓDU ZADÁNÍ ZMĚN V UŽIVATELSKÝCH FUNKCÍCH Volby Číselná data Telefonní čísla Názvy Detailní popis uživatelských funkcí POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH KARET K OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE K OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU KRÁTKÝ POPIS KLÁVESNICE... 39

4 2 Uživatelský manuál VERSA 1. Úvod Děkujeme, že jste si pro ochranu vašeho objektu vybrali systém Satel. Vysoká kvalita, spolehlivost, velké množství funkcí a snadná obsluha jsou hlavními přednostmi této značky. Kromě zabezpečovacích ústředen vyrábí firma SATEL velké množství dalších komponentů pro zabezpečovací systémy. Detailní informace o celé nabídce naleznete na 2. Technické vlastnosti zabezpečovacího systému Zabezpečovací systém se skládá z technických zařízení, jejichž vlastnosti mají zásadní vliv na ochranu Vašeho objektu. Jeho komponenty mohou být vystaveny různým okolním vlivům, jako jsou meteorologické podmínky (např. venkovní sirény a jiná zařízení se mohou během bouří poškodit, a to v důsledku atmosférického výboje, který může poškodit i elektrické a telefonní zařízení), nebo mechanické poškození. Pouze pravidelnou kontrolou systému je možné udržovat vysokou úroveň ochrany proti vloupání. Ústředna je vybavena řadou ochranných a automatických diagnostických funkcí pro testování vlastností systému. Zjištění nesrovnalostí je signalizováno rozsvícením žluté LED diody [PORUCHA] na klávesnici. Reagujte na tuto situaci okamžitě, a je-li to nezbytné, požádejte o radu servisního technika. Funkční test zabezpečovacího se musí systému provádět v pravidelných intervalech. Přesvědčte se, že ústředna reaguje na narušení, které detekují detektory, že detektory nejsou poškozeny, že ústředna reaguje na otevření chráněných dveří a že signalizační zařízení a telefonní zprávy fungují správně. Servisní technik Vám detailně vysvětlí, jak se provádí kontrola systému. Dále je doporučeno, aby servisní technik prováděl pravidelnou údržbu zabezpečovacího systému na žádost uživatele. Je v zájmu uživatele předvídat a předem se dohodnout na postupech, které budou následovat v případě, že ústředna začne signalizovat poplach. Je důležité vědět, jak ověřit poplach, identifikovat jeho zdroje na základě informací z klávesnice, a učinit vhodná opatření, např. organizovat evakuaci. 3. Provozní náklady zabezpečovacího systému Hlavním úkolem ústředny je signalizování, efektivní oznámení o poplachové události a poskytování informací monitorovacímu centru o stavu střeženého objektu v reálném čase. Vykonání těchto funkcí, která jsou založena na použití telefonní linky, s sebou přináší určité finanční náklady. Obecně platí, že výši nákladů vynaložených na zabezpečovací systém majitele, závisí na množství informací, které ústředna musí poslat na monitorovací stanici. Porucha telefonní linky, stejně jako nesprávné naprogramování ústředny, mohou tyto náklady podstatně zvýšit. Tyto okolnosti jsou obvykle důsledkem nadměrného počtu připojení. Servisní technik může nastavit funkci zabezpečovacího systému podle specifických podmínek a druhu chráněných objektů, ale uživatel by měl rozhodnout, zda jeho prioritou bude posílat každou informaci nebo pokud nastanou nějaké technické problémy, ústředně bude dovoleno ignorovat události, které monitorovací stanice nepřijala. 4. Obecný popis Moderní ústředna VERSA, která je založena na mikroprocesorové technologii, je navržena pro zabezpečovací systém. Vyznačuje se velmi snadnou obsluhou, čitelnými informacemi

5 VERSA SATEL 3 předanými uživateli a vysoce spolehlivou funkčností. Je vybavena telefonním komunikátorem, který zajišťuje zasílání hlasových a textových zpráv a také propojení mezi zabezpečovacím systémem a monitorovací stanicí. Tato ústředna podporuje různé typy modulů, které rozšiřují jeho funkčnost. Zabezpečovací ústředna je určena pro prostory, jako jsou: byty, rodinné domy, sklady, dílny, obchody, kiosky, atd. Volitelné rozdělení systému na dva zcela nezávislé nebo překrývající se bloky, stejně jako tři režimy zapnutí, které mohou být aktivovány individuálně pro každý blok, umožňují zajistit vysokou flexibilitu během nastavování systému. Dva nezávislé poplachové systémy s vlastními detektory a sirénami mohou být připojeny na jedinou ústřednu. Tyto systémy lze ovládat pomocí jedné společné nebo několika samostatných klávesnic. 5. Ovládání Tento manuál popisuje pravidla ovládání ústředny VERSA. Základní ovládání zabezpečovacího systému je omezeno na zapnuto / vypnuto a vhodné reakce na informace signalizované ústřednou. Pomocí ovládacího panelu klávesnice, je možno spustit speciální poplachy (TÍSEŇ, POŽÁR, POMOC), odpojit zóny, navázat spojení se servisním počítačem a ovládat elektrická zařízení, jako např.: elektromagnetický zámek, ventilátor, osvětlení, atd. Obr. 1. Pohled na klávesnici VERSA-LED-GR. LED klávesnice poskytuje informace o stavu zabezpečovacího systému pomocí 36 LED kontrolek a zvukových signálů. LCD klávesnice poskytuje informace o stavu zabezpečovacího systému pomocí displeje z tekutých krystalků (2x16 znaků), 6 LED kontrolek a zvukových signálů. Podsvícení tlačítek a displeje LCD klávesnice může být trvalé, automaticky aktivované stisknutím tlačítka nebo narušením příslušné zóny ústředny během režimu zapnuto. Nastavení podsvícení zajistí servisní technik.

6 4 Uživatelský manuál VERSA Obr. 2. Pohled na klávesnici VERSA-LCD-GR. 5.1 Funkce LED LED kontrolky poskytují informace o stavu zabezpečovacího systému, které jsou určeny následujícími symboly: POPLACH (červená barva) kontrolka poplachu, pro každý blok zvlášť. Svítí indikuje poplach v bloku, zhasne po smazání poplachu. Svítí s krátkým zhasnutím v bloku došlo k poplachu (paměť poplachu) Bliká ve stejném poměru (0.5s/0.5s) požární poplach. Krátce blikne každé 2s paměť požárního poplachu. Bliká ve stejném poměru (1s/1s) tamper poplach, pro každý blok zvlášť. Bliká rychle (0.25s/0.25s) varování; signalizace trvá 30s. Blikne každé 2s indikuje odpočítávání varování v částečně zapnutém bloku, jestliže je tento čas delší než 30 sekund. Kontrolka POPLACH pro oblast II se rozsvítí společně s kontrolkou PORUCHA při nastavování servisních funkcí po vstupu do programování (první fáze programu) ZAPNUTO (zelená barva) kontrolka stavu zapnutí, pro každý blok zvlášť. Svítí blok je zapnut (lze nastavit, že kontrolka může být zhasnuta ústřednou po uplynutí nastavené doby od 1 do 255 sekund po zapnutí systému - servisní nastavení) Bliká odpočítávání výstupního zpoždění v bloku. PORUCHA (žlutá barva) kontrolka poruchy. Bliká pomalu indikuje, že v zabezpečovacím systému nastala porucha. Kontrolka zhasne při zapnutí jednoho nebo obou bloků, po odstranění příčiny poruchy, po vykonání funkce kontroly (uživatelské funkce čís. 7) nebo po vymazání paměti poruch. Bliká rychle ústředna je připravena pro nastavování uživatelských / servisních funkcí.

7 VERSA SATEL 5 Svítí programování, nastavování funkcí nebo kontrola režimu zapnutí. SERVIS (modrá barva) indikuje, že ústředna je v servisním režimu. Svítí jsou přístupné servisní funkce z příslušné klávesnice. Bliká ústředna je v servisním režimu, programování probíhá z další klávesnice ZÓNY (červená barva, pouze typ klávesnice LED) indikuje stav zón zabezpečovacího systému. Podrobné informace jsou uvedeny v další části tohoto manuálu. 5.2 Grafické funkce LCD Při základním zobrazení, LCD klávesnice zobrazuje datum a čas (formát se vybírá při instalaci) nebo název klávesnice. Tento systém také umožňuje zobrazovat tyto následující uvedené stavy (v pořadí podle priority zobrazení - od nejvyšší po nejnižší): 1. odpočítávání zpoždění automatického zapnutí; 2. odpočítávání vstupního zpoždění; 3. odpočítávání výstupního zpoždění; 4. poplach zóny; 5. poplach bloku; 6. zpráva servisu " Tamper systému, volejte servis". V případě poplachu se zobrazí na klávesnici zprávy o poplachovém stavu zón nebo bloků. Pokud se poplach vyskytne v několika zónách, můžete zkontrolovat názvy zón, ve kterých k poplachu došlo pomocí kurzových kláves. Informace o zdroji poplachu je na klávesnici vidět, dokud není poplach smazán. V poplachové zprávě je uveden název zóny nebo bloku. Servisní technik může nastavit, zda se budou tyto zprávy zobrazovat. LCD klávesnice zobrazí stav zón po stisku klávesy po dobu 3 sekund. Čísla 1 až 30, znamenají jednotlivé zóny v systému, které se zobrazí na LED displeji. Na těchto pozicích pod číslicemi jsou zobrazeny symboly, které mají svůj význam. Tyto symboly zastupují kontrolky jednotlivých zón, které se nachází na LED klávesnici. Pořadí v tabulce je uvedeno podle priority (od nejvyšší po nejnižší) - nejvyšší priorita je vždy symbol pro zónu Poznámka: V případě, že je ústředna v zapnutém režimu, a dojde k narušení zpožděné zóny jako první, ale poplach vyhlásí další zóna. V paměti poplachu bude zapsána na prvním místě zóna, která vyhlásila poplach jako první. Jestliže dojde k vypnutí systému bez spuštění poplachu po narušení zpožděné zóny, je první poplach (narušení) v paměti automaticky smazán. Priorita LCD symbol Stav LED OFF, ON Popis 1 B Odpojená zóna *) 2 D Porucha dlouhé narušení zóny *) 3 X Porucha bez narušení zóny *) 4! Paměť prvního narušení je v zapnutém režimu (zóna vyvolala poplach v bloku nebo byla narušena jako první, ale dále už narušena

8 6 Uživatelský manuál VERSA není), 5 Narušení tamperu 2EOL zóny 6 Narušená zóna 7 S Zóna vyvolala tamper poplach (temper paměť 2EOL zóny) 8 A Zóna vyvolala poplach (paměť poplachu) 9 Volná zóna (bez narušení) - (prázdné pole) k zóně není připojen detektor žádný detektor *) Stavy jsou přeskočeny (nezobrazují se) v případě, jestliže je zapnutý blok, ve kterém se zóna nachází. Tabulka 1. Popis stavů zón signalizovaných na klávesnici 5.3 Akusticky signalizované stavy na klávesnici Klávesnice umí generovat následující zvuková znamení: jeden krátký potvrzení stisknutí klávesy; dva krátké potvrzení zadaných uživatelských funkcí v programovacím režimu; tři krátké čekání na kód po výběru typu zapnutí bloku, vypnutí zvukové signalizace na klávesnici (klávesa ), vypnutí ovládaných výstupů; jeden dlouhý (během cca. 1.5 s) při pokusu o zapnutí, když není ústředna připravena ke střežení (jsou narušeny některé zóny s aktivovanou volbou priorita nebo sabotovány.); ve stejný okamžik se rozsvítí kontrolka [PORUCHA]; dva dlouhé chybný kód, nedostupná funkce, zrušení funkce nebo chybně zadaná data, opuštění programovací funkce časovače; tři krátké kód je přijat, ale funkce není dostupná nebo ji nelze z nějakého důvodu v dané době vykonat; čtyři krátké, jeden dlouhý zapnutí/vypnutí, opuštění servisního režimu, správné ukončení programované funkce, zapnutí zvukových signálů klávesnice, aktivace ovládaných výstupů ústředny. Signalizované události v systému: trvalý zvuk poplach; přerušovaný zvuk (0.25s/0.25s) varování; přerušovaný zvuk (0.5s/0.5s) požární poplach;

9 VERSA SATEL 7 jeden dlouhý zvuk každé 3 sek signalizuje odpočítávání výstupního zpoždění; jeden krátký zvuk každých 1.5 sek signalizuje odpočítávání vstupního zpoždění; dva krátké zvuky každé 2.5 sek signalizuje novou poruchu; pět krátkých zvuků narušení zóny s volbou "GONG"; série pípnutí se snižuje každých 5 sek odpočítávání zpoždění po automatickém zapnutí. Servisní technik rozhodne, které události budou na klávesnici akusticky signalizovány. Poznámka: Posledních 10 sekund odpočítávání výstupního zpoždění je signalizováno sérií krátkých pípnutí zakončené jedním dlouhým pípnutím. Cílem této signalizace je upozornit uživatele, že se odpočítávání blíží ke konci. 5.4 Události signalizované na poplachových výstupech Pokud je zapínání systému ovládáno dálkově (např. pomocí dálkových ovladačů), může servisní technik nastavit signalizaci zapnutí / vypnutí a vymazání poplachů na sirénových výstupech. Pokud výstupy ovládají sirény, budou sirény generovat krátké zvuky (podobným způsobem jako zabezpečovací systém v autě). Signály mají následující význam: Jeden krátký zvuk zapnutí; Dva krátké zvuky vypnutí; Čtyři krátké zvuky mazání poplachu nebo vypnutí a mazání poplachu. Dále, výstupy signalizují typické situace v zabezpečovacím systému: Trvalý signál poplach narušení (napadení); kolísavý signál 1 s/1 s požární poplach. 5.5 Signalizace tamper poplachu Zabezpečovací systém je monitorován 24 hodin denně, bez ohledu, zda je systém zapnutý nebo vypnutý, sabotáží jakékoliv částí systému dojde ke spuštění poplachu v bloku, ke kterému je komponent přiřazen. Poplach může být signalizován pouze na zvolených sirénových výstupech, které jsou aktivovány pouze v případě, že je ústředna v zapnutém režimu. Režim hlasité signalizace nastaví dle přání servisní technik. Během sabotážního poplachu se na LED klávesnici rozsvítí kontrolka [POPLACH] a kontrolka [PORUCHA] začne blikat. Na LCD klávesnici lze zobrazit zprávu, která definuje zdroj poplachu. Poplach může způsobit: Otevření krytu (ústředny, expandéru, detektoru, sirény nebo klávesnice); Stržení krytu ze zdi (povrchová montáž); Poškození kabelu, atd. Jelikož každá z výše uvedených situací, může představovat hrozbu pro bezpečnost střežených objektů, upozorněte servisního technika na vyskytlou situaci, aby provedl kontrolu instalace a opravil závady, pokud existují.

10 8 Uživatelský manuál VERSA S cílem motivovat uživatele, aby přijal tato opatření, může servisní technik zapnout volby PAMĚŤ PORUCH DO PROHLÉDNUTÍ a SERVISNÍ ZPRÁVA PO TAMPER POPLACHU. V tomto případě bude zobrazena zpráva "Tamper systému, volat servis" a pokud byl poplach vymazán na LCD klávesnici, začne blikat kontrolka [PORUCHA]. LED klávesnice bude tedy signalizovat poruchu v systému a dané kontrolky mohou blikat v případě, pokud tamper ovlivnil příslušné zóny ústředny. Zdroj poplachu tamperu lze určit ze zobrazení aktuálních poruch (uživatelské funkce čís. 7). Zpráva tamper poplachu může být vymazána pouze prostřednictvím servisního kódu po prohlédnutí aktuálních poruch a vymazání pamětí poplachu klávesou po opuštění prohlížecí funkce. V případě, že zpráva tamperu není smazána, signalizace poruchy bude pokračovat a zpráva nezmizí. Jestliže není zapnuta volba SERVISNÍ ZPRÁVA PO TAMPER POPLACHU servisním technikem, bude po vymazání tamper poplachu blikat pouze kontrolka [PORUCHA] a na displeji LCD klávesnice se zobrazí datum a čas. Uživatel s oprávněním INSPEKCE bude moci vymazat paměť poruch. Jestliže není zapnuta volba PAMĚŤ PORUCH DO PROHLÉDNUTÍ servisním technikem, signalizace poruchy až skončí po vymazání tamper poplachu. 5.6 Signalizace varování Servisní technik může aktivovat funkci ústředny VAROVÁNÍ. Funkce varování je zaměřená na omezení počtu falešných poplachů, způsobených chybou uživatele při vypínání systému nebo pohybem v prostorách, kde je aktivován režim částečného zapnutí. Funkce varování je velmi důležitá v systémech, kde je použito potlačení informace o režimu zapnutí. Pokud uživatel nevyužije čas na vypnutí systému během odpočítávání VSTUPNÍHO ZPOŽDĚNÍ nebo naruší určitou zónu, která je v režimu částečného zapnutí bloku (noc nebo den), ústředna spustí poplach varování. Varování, které je signalizováno na klávesnici a na zvolené vnitřní siréně, neaktivuje hlášení zpráv nebo venkovní signalizaci. Varování funguje následovně. Po narušení vstupní zóny, ovládací panel začne odpočítávat VSTUPNÍ ZPOŽDĚNÍ. Pokud uživatel nestihne vypnout systém, ústředna spustí akustickou signalizaci na klávesnici (za předpokladu, že je signalizace aktivní) přerušovaný signál (0,25 s/0.25s) po dobu 30 sekund, stejně tak se spustí optická signalizace kontrolka [POPLACH]. Další signalizace poplachu bude vypnuta. Pokud uživatel vypne systém, poplach nebude signalizován. Pokud je aktivováno varování v částečně zapnutém režimu, servisní technik nastaví zóny, které v případě narušení spustí varování stejným způsobem jako u vstupní zóny. Pro každý blok lze naprogramovat jiný čas (až 255 s). Jestliže tato doba není naprogramována, varování bude trvat 30 sekund, stejně jako v případě narušení vstupní zóny. Bez ohledu na naprogramovanou dobu, bude akustické varování na klávesnici trvat po dobu 30 sekund. Poznámka: Varování je generováno pouze jednou po zapnutí systému. 5.7 Uživatelské kódy Pro každodenní provoz ústředny, je nutné znát uživatelský kód (kód je posloupnost 4 až 8 číslic z rozsahu 0-9). Zadání kódu musí být ukončeno stisknutím tlačítka odpovídající operaci, kterou chcete provést. Podrobnosti jsou popsány níže v tomto manuálu. Při zadávání kódu by klávesnice měla zobrazovat počet zadaných znaků kódu. Na LCD klávesnici, se v dolním řádku zobrazují hvězdičky, což potvrzuje stisk znaků, na LED klávesnici se postupně rozsvítí kontrolky, začínající od čísla 16.

11 VERSA SATEL 9 Kódem lze ovládat jeden nebo dva bloky, a mohou mít různou úroveň (uživatelské plány) a přiřazený název, v závislosti na výběru vytvořených uživatelů při zadání nového nebo při editaci stávajícího uživatele. Každému uživatelskému kódu (s výjimkou servisního kódu), je možné přiřadit bezkontaktní kartu, dálkové ovladače a bezkontaktní karty, které se používají pro ovládání zabezpečovacího systému (zapnutí / vypnutí; pomocí dálkových ovladačů, můžete také ovládat výstupy ústředny, spouštět speciální poplachy, aktivovat zpoždění signalizace). V ústředně jsou nastaveny tyto standardní kódy: UŽIVATEL 30 KÓD (ADMINISTRÁTOR) 1111 SERVIS KÓD Užitím výše uvedených kódů můžete: Poznámka: Zapnout systém (jeden nebo dva bloky, jedním ze 3 dostupných režimů); Změnit zapnutý režim v jednom nebo obou blocích; Vypnout systém v jednom nebo obou blocích; Vymazat poplach; Spustit menu uživatelských funkcí. SERVISNÍ KÓD otevírá další menu a funkce určené pro servisního technika (SERVISNÍ REŽIM). Vypnutí může být kombinováno současně s vymazáním poplachu. K vymazání poplachu bez vypnutí systému užijte kód pro znovu k zapnutí systému v jednom ze tří možných režimů. Uživatelské menu zpřístupňuje řadu funkcí popsaných níže v tomto manuálu. Uživatel má přístup k funkcím, ke kterým má v daném okamžiku oprávnění. Pomocí administrátorského nebo servisního kódu lze nastavit 29 další uživatelských kódů, které lze naprogramovat nebo vymazat, pokud již byly naprogramovány. Pomocí servisního kódu, můžete vymazat všechny uživatelské kódy. Poznámka: Parametry kódů, jsou seskupeny v Uživatelských plánech, které jsou popsány v kapitole vytvoření nového uživatele (viz strana 25). Servisní technik může změnit úroveň oprávnění a jména uživatelů v uživatelských plánech. 5.8 Režim zapnutí ústředny Systém VERSA umožňuje vytvoření dvou samostatných nebo překrývajících se bloků. Zóny (detektory) patřící do obou bloků, mohou být zapnuty, jakmile je jeden z bloků zapnutý nebo jsou zapnuté oba - servisní nastavení. Každý z bloků lze ovládat samostatně, tzn. zapnutí či vypnutí jednoho bloku není závislé na stavu ostatních bloků. Pokud kód ovládá oba bloky, lze zapnout / vypnout zvolený blok nebo oba bloky současně.

12 10 Uživatelský manuál VERSA Aby bylo možné přizpůsobit zabezpečovací systém různým situacím, ústředna nabízí několik režimů zapnutí bloku Režim plného zapnutí (1) Provozní režim, při kterém detektory připojené k ústředně signalizují po narušení definovaných bloků poplach všemi dostupnými prostředky (monitoring, zprávy, sirény, klávesnice) Režim nočního zapnutí (2) V nočním režimu nejsou aktivní některé detektory, nastavené servisním technikem, (např. ty, které sledují ložnice nebo první podlaží). Narušením aktivních detektorů ústředna reaguje stejně jako v plně zapnutém režimu Režim denního zapnutí (3) V denním režimu nejsou aktivní některé detektory, nastavené servisním technikem, (např. ty, které sledují celý interiéru bytu). Narušením aktivních detektorů ústředna reaguje stejně jako v plně zapnutém režimu. Obvykle je pravděpodobnější výskyt pohybu uvnitř chráněného bloku se zapnutým denním režimem, než se zapnutým nočním režimem Časové parametry bloku Režimy zapnutí ústředny jsou spojeny s časy VSTUPNÍHO ZPOŽDĚNÍ a VÝSTUPNÍHO ZPOŽDĚNÍ. Servisní technik nastaví tyto časové hodnoty zvlášť pro každou oblast. Po zapnutí bloku by měl uživatel opustit chráněnou oblast. V závislosti na režimu zapnutí, jsou střeženy prostory různých bloků a prvků. Servisní technik by měl uživateli vysvětlit, kde se může pohybovat po zapnutí v určitém režimu. Od okamžiku zapnutí (bez ohledu na typ režimu zapnutí), ústředna spustí signalizaci odpočítávání pro VÝSTUPNÍ ZPOŽDĚNÍ. Čtečky karet a klávesnice budou generovat příslušné zvukové signály a kontrolka [ZAPNUTO] začne blikat. LCD klávesnice bude zobrazovat informace o odpočítávání času před zapnutím zpožděné zóny (okamžité zóny se stanou aktivní okamžitě). Pokud je výstupní zpoždění spuštěno v obou blocích, klávesnice zobrazí blok, ve kterém odpočítávání skončí jako první, a poté zobrazí čas výstupního zpoždění pro blok, který ještě není zapnutý. LED klávesnice symbolicky zobrazuje čas před zapnutím bloku pomocí LED kontrolek. LED kontrolky s čísly 1-15 se vztahují na blok I a LED kontrolky na blok II. Je-li čas před zapnutím delší než 30 sekund, rozsvítí se všechny LED kontrolky. Pokud je čas pro odchod menší než 30 sekund a zkracuje se, tak každé snížení času o 2 sekundy zhasne jedna kontrolka, počínaje číslem 15 v bloku I a číslem 30 v bloku II. Narušením vstupní zóny během zapnutí systému, začne odpočítávání VSTUPNÍHO ZPOŽDĚNÍ. Pokud není blok vypnut před vypršením časového zpoždění, tak po dokončení odpočítávání začne ústředna signalizovat varování nebo poplach, jestliže není povolena funkce varování. Narušení okamžitých zón, navzdory odpočítávání VSTUPNÍHO ZPOŽDĚNÍ, vyvolá poplach. Signalizace poplachu může být zpožděna VAROVÁNÍM, je-li funkce varování nastavena. Odpočítávání VSTUPNÍHO ZPOŽDĚNÍ lze signalizovat, stejně jako odpočítávání VÝSTUPNÍHO ZPOŽDĚNÍ, vhodným akustickým signálem a informacemi na displeji LCD klávesnice. Na LED klávesnici naopak všechny LED (1-15 a 16-30) kontrolky během odpočítávání VSTUPNÍHO ZPOŽDĚNÍ blikají současně, což symbolizuje zbývající čas na vypnutí bloků I a II. Poznámka: Během zapínání, lze ukončit odpočet výstupního zpoždění a zrušit vstupní zpoždění. V tomto případě po narušení jakékoli zapnuté zóny (včetně zón příchod/odchod a zpožděných) spustí okamžitý poplach. Aby bylo možné spustit režim zapnutí s vypnutým vstupním zpožděním, zadejte kód a poté přidržte cca. 3 sekundy klávesu označující požadovaný režim k zapnutí. Tato funkce se používá hlavně pro zapnutí denního nebo nočního režimu.

13 VERSA SATEL 11 Režimy zapnutí ústředny je možné měnit v průběhu střežení bez vypnutí. Jestliže před změnou režimu zapnutí, signalizovala ústředna poplach, pak po změně na jiný režim zapnutí zadáním kódu, dojde ke smazání poplachu. Signalizace poplachu lze tedy vymazat "restartem" stejného režimu zapnutí, ve kterém byla ústředna před tím. Změnami režimu zapnutí dojde ke spuštění signalizace VÝSTUPNÍHO ZPOŽDĚNÍ bloku, jestliže bylo naprogramováno a nebylo vypnuto přidržením klávesy. Uživatel, který zůstává v prostorách, může vypnout akustickou signalizaci v klávesnici za cca. 60s stiskem jakékoliv numerické klávesy. 5.9 Kód zapnutí Pro zapnutí systému, zadejte kód a stiskněte klávesu označující zapnutý režim. Pokud uděláte chybu při zadávání kódu, stiskněte tlačítko a znovu zadejte kód. Kód zadávejte pečlivě. Zadání tří neplatných kódů může vyvolat poplach (volba POPLACH: 3 NESPRÁVNÉ KÓDY zapnuto). Pokud je kód správný a zapnutí je možné, ústředna potvrdí přijetí příkazu čtyřmi krátkými pípnutími a jedním dlouhým pípnutím a nastane zapnutí systému. Pokud servisní technik naprogramoval VÝSTUPNÍ ZPOŽDĚNÍ, kontrolka [ZAPNUTO] začne blikat a siréna bude generovat pravidelné pípání, což znamená, že začalo odpočítávání zpoždění. VSTUPNÍ/VÝSTUPNÍ a ZPOŽDĚNÉ zóny budou zapnuty po dokončení odpočítávání, zatímco OKAMŽITÉ zóny budou zapnuté okamžitě. Servisní technik nastaví dobu trvání VÝSTUPNÍHO ZPOŽDĚNÍ a způsob akustické signalizace. Příklad: zapnutí ústředny "VERSA" uživatelským kódem (číslice: 83772). Zadejte: Zadejte: Zadejte: Zadejte: k aktivaci režimu plného zapnutí. k aktivaci režimu plného zapnutí. k aktivaci režimu nočního zapnutí. k aktivaci režimu denního zapnutí. Poznámka: Pokud není zapnutý ani jeden z bloků a ústředna nesignalizuje poplach, pak zadáním kódu a tlačítka [KÓD] dojde k zapnutí systému. Ve všech ostatních případech, zadáním kódu a tlačítka [KÓD] dojde k vypnutí systému nebo vymazání poplachu. Jestliže kód ovládá oba bloky, výše uvedené metody zapnou oba bloky ve stejném režimu. Za účelem zapnutí pouze jednoho bloku nebo pro aktivaci jiného typu režimu zapnutí v jiných blocích se používá stejný kód (který ovládá oba oddíly). Zadejte na klávesnici číslo bloku a klávesu s typem režimu zapnutí. Po zvolení bloku a režimu zapnutí začne blikat podsvícení klávesnice, což indikuje, že máte nyní zadat kód a potvrdit stejným režimem zapnutí. Příklad: Zapnutí nočního režimu druhého bloku ústředny "VERSA". Kód ovládá oba bloky. Zadejte: Pro změnu režimu zapnutí, pokud je již aktivní, postupujte přesně stejným způsobem jako při běžném zapnutí. Poznámka: Výše popsané metody pro zapnutí jednoho bloku lze používat, pouze pokud v klávesnici není aktivována funkce rychlého zapnutí. Pokud tato funkce byla aktivována, pak zapnutí jednoho bloku nebo změna režimu zapnutí bloku nemusí být potvrzena kódem.

14 12 Uživatelský manuál VERSA K zapnutí ústředny nemusí dojít, jestliže: Ústředna není připravena na zapnutí: jsou narušeny zóny, které nesmí být narušeny při zapínání (volba "priorita") - což ústředna signalizuje jedním dlouhým pípnutím, rozsvícením kontrolky [PORUCHA] a zobrazením názvů narušené zóny na LCD klávesnici. Pokud se takto stane, počkejte minutu, dokud se všechny zóny neuklidní (LED klávesnice, signalizuje stav zóny zhasnutím LED kontrolky, na LCD klávesnici zmizí symbol narušení) a znovu zadejte kód. Pokud je i nadále narušena některá ze zón (na LED klávesnici neustále svítí jedna z kontrolek a v LCD klávesnici se zobrazí symbol označující narušení zóny - což může být způsobeno např. vadou detektoru), zapnutí je možné až po odpojení narušené zóny a to uživatelskou funkcí čís. 4. Poznámka: Při prohlížení narušených zón, umožňuje ústředna z LCD klávesnice tyto zóny rychle odpojit. Pro odpojení zóny, stiskněte tlačítko. Pokud zónu může uživatel vyřadit, klávesnice zobrazí zprávu s výzvou k odpojení zóny. Stiskněte tlačítko pro odpojení zóny a na klávesnici se zobrazí informace o další narušené zóně, nebo zapnutí systému, pokud již jsou všechny narušené zóny odpojeny. K tamper poplachu došlo nejméně v jedné z 2EOL zón. Chybný kód - tato situace je signalizována dvěma dlouhými pípnutími Rychlé zapnutí Volba rychlého zapnutí se provádí, bez jakéhokoliv zadávání kódu, a to zadáním dvou kláves klávesnice. Takto je možno zapnout první, druhý bloku nebo oba bloky najednou. První klávesou se vybere blok, druhou režim zapnutí. REŽIM PLNÉHO ZAPNUTÍ REŽIM NOČNÍHO ZAPNUTÍ REŽIM DENNÍHO ZAPNUTÍ BLOK I BLOK II BLOK I a II nebo nebo nebo Tabulka 2. Zapnutí bez kódu. Pomocí rychlého zapnutí můžete měnit režimy zapnutí bez vypnutí systému. Režim zapnutí lze změnit na jiný režim v každém bloku samostatně Poznámka: Změna režimu zapnutí bez užití kódu nevymaže poplach v bloku. Poplach lze vymazat pouze, pokud je režim zapnutí změněn pomocí kódu. K zapnutí ústředny nemusí dojít, jestliže: 5.11 Vypnutí a mazání poplachu Ústředna není na zapnutí připravena (viz: předchozí kapitola tohoto manuálu); Funkce je zakázána servisním technikem. Pokud je jeden z bloků zapnutý (kontrolka [ZAPNUTO] svítí nebo bliká), signalizuje poplach (kontrolka [POPLACH] svítí nebo bliká) nebo je zapnutý a signalizuje poplach současně,

15 VERSA SATEL 13 zadejte uživatelský kód bloku a potvrďte jej klávesami nebo pro vypnutí bloku nebo smazání poplachu. Kód ovládající oba bloky vypne a smaže poplachy v obou blocích současně (za předpokladu, že jsou zapnuté). K vypnutí pouze jednoho použijte stejný kód. Zadání kódu musí předcházet stisk klávesy s číslem bloku a klávesa vypnutí. Příklad: Zadejte: Nebo Příklad : Zadejte: Vypnutí obou bloků ústředny "VERSA" kódem ovládajícím oba bloky. Vypnutí bloku II ústředny "VERSA" kódem ovládajícím oba bloky. Jestliže uděláte chybu při zadávání kódu, stiskněte klávesu a zadejte kód znovu. Ústředna potvrdí přijetí zadání čtyřmi krátkými pípnutími a jedním dlouhým pípnutím a zhasnutím kontrolky [ZAPNUTO] anebo kontrolky [POPLACH] (pokud svítí). Ústředna se nevypne nebo nevymaže poplach, pokud je kód neplatný nebo uživatel nemá dostatečná oprávnění. Zamítnutí vymazání poplachu je signalizováno třemi dlouhými pípnutími Ovládání režimu zapnutí ústředny bezkontaktními kartami Servisní technik může v zabezpečovacím systému nainstalovat bezkontaktní čtečku karet INT-IT. Toto zařízení umožňuje jednou čtecí kartou ovládat bloky, které jsou přiděleny jednotlivým uživatelům. Rozsah ovládání je omezen podle práv přidělených uživatelským kódům a nastavením zařízení servisním technikem. Způsob ovládání je popsán níže v tomto manuálu (viz strana 37) Vzdálené ovládání ústředny Servisní technik může připojit expandér 433MHz INT-RX pro ovládání zabezpečovacího systému dálkovými ovladači. Zařízení umožňuje přiřazení jednoho dálkového ovladače každému uživateli k dálkovému zapnutí a vypnutí systému, vymazání poplachů, vyvolání tísně, žádosti o pomoc (zdravotní), požárních poplachů a ovládání výstupů. Rozsah ovládání je omezen podle práv přidělených uživatelským kódům a nastavením zařízení servisním technikem. Způsob ovládání je popsán níže v tomto manuálu (viz strana 38). Navíc, servisní technik může v systému nainstalovat rádiové přijímače, které umožní dálkové ovládání speciálními tlačítky dálkových ovladačů, které jsou určeny pro zjednodušené zapnutí / vypnutí, vyvolání a smazání poplachů. Pro tento účel lze použít programovatelné zóny ústředny. Bez ohledu na stav (narušení) zón ústředny, dojde vždy k zapnutí systému pomocí dálkových ovladačů. Servisní technik může omezit režim zapínání pouze na zónu, zatímco pro vypnutí a vymazání poplachu bude vyžadováno zadání uživatelského kódu. Pro usnadnění dálkového ovládání ústředny, může servisní technik nastavit signalizaci zapnutí / vypnutí pomocí akustické nebo optické části sirény. Metoda dálkového ovládání závisí na nainstalovaném zařízení a programovém nastavení servisního technika. Servisní technik by měl uživateli vysvětlit, jak lze zabezpečovací systém ovládat pomocí dálkových ovladačů.

16 Užití časovačů v zabezpečovacím systému Uživatelský manuál VERSA Uživatel má přístup k naprogramování čtyř ČASOVAČŮ. Čas ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ časovače lze naprogramovat zvlášť pro každý den v týdnu nebo pro každodenní ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ. Proto každý časovač může mít za 24 hodin dvě fáze činnosti. Tyto časovače mohou automaticky ovládat stav zapnutí bloků nebo činnost ovládaných výstupů ústředny. Pro každý časovač lze naprogramovat 4 časové výjimky, kdy se čas ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ bude chovat jinak než obvykle. Výjimku lze použít na jeden den nebo na delší časový interval. Při ovládání bloku časovačem, můžete nastavit režim zapnutí bloku a čas zapnutí/vypnutí systému. Volitelně můžete naprogramovat pouze čas zapnutí časovačem a vypnutí uživatelem nebo naopak. Časovač může ovládat jeden nebo oba bloky. Servisní technik může nastavit pro každý blok takzvané PRIORITY ČASOVAČE. Pokud je volba zapnuta, vypnutí bude vždy provedeno pomocí časovače. Je-li volba vypnuta, blok bude pomocí časovače vypnut pouze, pokud byl blok pomocí časovače zapnut. Jestliže byl blok zapnut uživatelem, zůstane zapnutý, dokud jej nevypne uživatel. Pro ovládání výstupů, může uživatel změnit čas ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ výstupu (časovače). Počet ovládaných výstupů a jejich provozní režimy jsou nastaveny servisním technikem. Výstup může být aktivní po dobu provozu časovače, může se stát aktivním po naprogramovanou dobu nebo trvale (do vypnutí uživatelem). Podrobnosti o programování časovače jsou popsány na straně Odložení Auto - zapnutí Automatické zapnutí bloku souvisí s funkcí odložení auto - zapnutí. Uživatel, který zůstává ve střežených prostorách, může odložit automatické zapnutí systému po dobu, naprogramovanou servisním technikem, užitím příslušných uživatelských funkcí (viz strana 30). Servisní technik může naprogramovat funkci ODLOŽENÍ AUTO - ZAPNUTÍ pro systém a funkci JEDNODUCHÉ ODLOŽENÍ pro blok. V tomto případě ústředna spustí varovné akustické signály, což znamená, že se blíží okamžik zapnutí, a uživatel může během odpočítávání zpoždění, odložit zapnutí dvojím stiskem tlačítka. Zapnutí lze odložit na dobu naprogramovanou servisním technikem. Jednoduché odložení lze omezit pouze na jedno užití. Pokud potřebujete další odložení auto zapnutí, musí se už použít uživatelský kód a uživatelská funkce [6 1 #]. 6. Uživatelské Funkce Typu "PŘIDRŽENÍ KLÁVES" Tyto funkce jsou k dispozici každému uživateli střeženého objektu (bez použití kódu). Chcete-li vyvolat příslušnou funkci, přidržte odpovídající klávesu na cca. 3 sek (dokud klávesnice nevydá akustické potvrzení). 6.1 Zapnutí/vypnutí volby GONG Pomocí této volby (přidržení klávesy ), můžete zapnout nebo vypnout funkci GONG klávesnice (signalizuje narušení určitých zón, i když je ústředna vypnutá). Potvrzení zapnutí této funkce je signalizováno čtyřmi krátkými pípnutími a jedním dlouhým pípnutím. Potvrzení vypnutí této funkce je signalizováno třemi krátkými pípnutími. LCD klávesnice navíc zobrazí zprávu o potvrzení zapnutí nebo vypnutí funkce. Servisní technik nastaví zóny, jejichž narušení spustí GONG na klávesnici.

17 VERSA SATEL Změna režimu zobrazení Tato funkce je dostupná pouze u LCD klávesnice. Na displeji LCD klávesnice lze přepínat mezi režimy zobrazení data a času a grafického zobrazení stavu zón ústředny. Význam symbolů popisující stav zón je uveden na straně Požární poplach Funkcí lze spustit požární poplach z klávesnice. Ústředna aktivuje signalizaci na klávesnici a na výstupech POŽÁRNÍ POPLACH, VNITŘNÍ SIRÉNA, VENKOVNÍ SIRÉNA a zašle příslušný kód na monitorovací stanici. Tuto funkci může servisní technik deaktivovat. 6.4 Pomoc (zdravotní) poplach Smysl tohoto poplachu lze definovat v závislosti na potřebách. Tato funkce může být použita pro odesílání informace o potřebě lékařské pomoci na monitorovací stanice (to může být například volání o lékařskou pomoc, pomocí monitorovací stanice přes "Contact ID" formát). Tuto funkci může servisní technik deaktivovat. 6.5 Tíseň Funkcí lze spustit tíseň z klávesnice. Ústředna aktivuje signalizaci na klávesnici, na poplachových výstupech a zašle příslušný kód na monitorovací stanici. Tato funkce může být vypnuta servisním technikem nebo omezena pouze na LCD klávesnici (textové zprávy), monitorování a výstup typu "Tíseň" (takzvaného tichého poplachu). 6.6 Kontrola režimu zapnutí Tato funkce umožňuje kontrolu stavu bloku. To je obzvlášť užitečné, pokud je aktivována volba zhasnutí kontrolky stavu bloku. Po aktivaci funkce, se na klávesnici rozsvítí kontrolka [PORUCHA] a zobrazí se informace o režimu zapnutí / vypnutí. Na displeji LCD klávesnice se v horním řádku vztahuje zpráva na blok I a ve spodním řádku na blok II. Podobně je tomu u LED klávesnice, kde informace týkající se režimu zapnutí bloku I se zobrazí v horním řádku na kontrolkách 1-3 a bloku II se zobrazí na dolním řádku kontrolkami Režim plného zapnutí znázorňují kontrolky 1 a 16, režim nočního zapnutí kontrolky 2 a 17 a režim denního zapnutí kontrolky 3 a 18. Pokud kontrolky 1-3 nebo nesvítí, odpovídající blok je vypnutý. Stiskněte tlačítko pro obnovení informací o režimu zapnutí. Tato funkce může být vypnuta servisním technikem. 7. Přímé ovládání výstupů Servisní technik může aktivovat funkci "RYCHLÉ OVLÁDÁNÍ", která umožňuje uživateli ovládat výstupy ústředny a elektrická zařízení pomocí kláves bez nutnosti zadání uživatelského kódu. Každý ovládaný výstup může být přiřazen jednotlivým klávesám od do. Stiskněte klávesu přiřazeného výstupu a aktivujte jej klávesou trvale nebo po naprogramované časové období (až 100 minut a 39 sekund). Stiskněte klávesu pro deaktivaci výstupu, pokud byl aktivován. Příklad : Deaktivace výstupu 9 přiřazeného klávese 9 a aktivace výstupu 10 přiřazeného klávese 0. Zadejte: pro deaktivaci výstupu 9; pro aktivaci výstupu 10.

18 16 Uživatelský manuál VERSA 8. Uživatelské funkce dostupné po zadání kódu Uživatelé zabezpečovacího systému (včetně servisu) mají během každodenního provozu přístup k užitečným funkcím. Například nastavení časovače nebo změna servisního kódu jsou dostupné pouze z uživatelské úrovně. Vstupem do servisního režimu, může servisní technik programovat uživatelské funkce, aniž by bylo nutné ukončit tento režim (servisní funkce 9). K otevření menu, které je popsáno v této kapitole, zadejte UŽIVATELSKÝ KÓD a potvrďte jej klávesou. Ústředna potvrdí vstup do uživatelského režimu (hlavní menu) dvěma krátkými pípnutími a rychlým blikáním kontrolky [PORUCHA]. Funkce jsou očíslovány tak, že mohou být spuštěny zadáním čísla z klávesnice (LED i LCD klávesnice). Po vstupu do uživatelského režimu, stiskněte první klávesu s číslem požadované funkce v hlavním menu a pak stiskněte klávesu s číslem požadované funkce podmenu (je-li nějaké). Po stisknutí klávesy se na LCD klávesnici zobrazí na 2 sekundy název podmenu a pak se otevře seznam funkcí, které jsou v podmenu k dispozici. Také LED klávesnice bude čekat 2 sekundy a pak otevře podmenu. Zvolení menu, podmenu nebo funkce je potvrzeno dvěma krátkými pípnutími. Aby bylo možné nastavit, kontrolovat nebo měnit hodnoty parametrů, zvolte číslo funkce v menu / podmenu a stiskněte tlačítko nebo pro potvrzení. Možnost měnit nastavení zvolené funkce signalizuje rozsvícení kontrolky [POPLACH] v bloku II a rozsvícení kontrolky [PORUCHA]. Víceúrovňové funkce jsou znázorněny rozsvícením kontrolek [ZAPNUTO] a [POPLACH] pro bloky I a II, další fáze je zobrazena v binárním režimu. Uživatelské menu je dynamické a možnost změn závisí na uživatelské úrovni. Některé funkce jsou dostupné pouze servisu a některé pouze administrátorovi. LCD klávesnice tak nezobrazí názvy funkcí, které nejsou dostupné. Pokus o zvolení čísla funkce, která není k dispozici, je signalizováno dvěma dlouhými pípnutími a klávesnice zůstane v předešlém podmenu. V tomto případě stisknutím tlačítka zvolíte první dostupnou funkce z předešlého podmenu. Proto je nutné během programování věnovat zvláštní pozornost zvukovým signálům. Pokud je hodnota parametru, kterou jste zadali při programování, příliš vysoká, po stisknutí klávesy se na klávesnici zobrazí maximální přípustné hodnoty a klávesnice bude čekat, dokud nebude parametr změněn. Pokud z jakéhokoli důvodu nelze změnit nastavení dané funkce, ústředna bude tuto událost signalizovat dvěma dlouhými pípnutími a návratem do základního režimu. Programování pomocí LCD klávesnice je jednodušší, protože má displej a dokáže zobrazit text. Klávesy se šipkami umožňují vybrat funkce ze seznamu. Když budete procházet uživatelským menu, můžete vidět kurzor na levé straně displeje, který se mění v závislosti na zobrazeném menu: - označuje názvy podmenu; - označuje názvy funkce. Spuštěním podmenu, otevřete další seznam funkcí, u nichž bude možné změnit jejich nastavení. nebo nebo nebo - procházení seznamem - vstup do podmenu nebo funkce - opuštění funkce bez uložení nastavených změn - potvrzení změn a opuštění volby

19 VERSA SATEL 17 Způsob změny nastavení jednotlivých funkcí je popsán dále v tomto manuálu. Po opuštění funkce se klávesnice vrátí do základního režimu. Pro zvolení další funkce musíte znovu zadat kód a potvrdit ho klávesou. Pokud uživatel vstoupí do funkce a nebude provádět žádné změny nebo provede změny, ale nepotvrdí je, klávesnice se vrátí po 2 minutách do základního režimu (bez uložení jakýchkoli změn). Níže uvedená tabulka obsahuje čísla funkcí, názvy funkcí v LCD klávesnici a krátký popis těchto funkcí. Tento znak # za číslem funkce znamená, že po výběru čísla funkce musíte pro spuštění funkce nebo pro změnu v nastavení stisknout klávesu.

20 18 Uživatelský manuál VERSA Zvolení menu: KÓD Číslo hlavního menu Číslo podmenu Název v LCD klávesnici Hlavní menu Podmenu Popis 0 Servis Funkce servisu 0 0 # Servis. režim Spustí servisní režim *) 0 1 # Spusť DwnlTEL 0 3 # Spusť DwnlRS Spustí telefonní spojení mezi ústřednou a servisním počítačem ústředna zavolá naprogramované telefonní číslo servisního počítače Spustí programování ústředny počítačem přes port RS- 232 TTL *) 0 4 # Ukonči DwnlRS Ukončí programování ústředny přes port RS-232 TTL *) 0 5 # Perman.sv.př Nastaví permanentní přístup pro servisní kód **) 0 6 # Doba přístupu Časový interval, ve kterém může servisní technik nastavovat uživatelské funkce a spustit servisní režim prostřednictvím servisního kódu **) 1 # Změna kódu Změna uživatelského kódu 2 Uživatelé Nastavování uživatelů v systému 2 1 # Nový uživatel Přidání nového uživatele 2 2 # Editace uživ. Změna nastavení existujícího uživatele 2 3 # Odebrat uživ. Smazání existujícího uživatele 3 # Zruš.hlas.zp. Zrušení zasílání telefonních zpráv 4 # Odpojení Odpojení zón 5 # Události Přehled událostí 6 Nastavení Dostupné nastavení pro uživatele 6 1 # Odl.A-zapnutí Odložení automatického zapnutí

21 VERSA SATEL # Hodiny Nastavení data a času 6 3 # Časovače Programování nastavení časovačů 6 4# Tel. čísla Nastavení telefonních čísel pro zasílání poplachových zpráv 7 # Poruchy Přehled aktuálních poruch nebo záznam o poruchách 8 # Ovládání Ovládání výstupů 9 Testy Funkce pro testování provozu zabezpečovacího systému 9 1 # Test zón Test, zda jsou detektory připojeny k zónám 9 2 # Test výstupů Test ovládání zařízení pomocí výstupů 9 3 # úr. sig. ABAX Zjištění úrovně síly signálu zařízení přihlášených k expandéru ABAX 9 4 # Ruční test MS Manuální spuštění zkušebního přenosu na PCO 9 5 # MS1 test Test přenosu na stanici # MS2 test Test přenosu na stanici # Verze VERSA Načtení verze programu ústředny 9 8 # Ver. expandér Načtení verzí připojených modulů expandérů 9 9 # Napájecí nap. Přehled napájecích napětí modulů 9 0 # Reset výstupů Deaktivace aktivních výstupů *) Funkce jsou přístupné po zadání SERVIS KÓDU **) Funkce jsou přístupné po zadání ADMINISTRÁTORSÉHO KÓDU Tabulka 3. Hlavní menu uživatelských funkcí. Poznámka: Zamítnutí vstoupit do podmenu, nebo funkce signalizují dvě dlouhá pípnutí, zatímco odmítnutí provedení funkce signalizují tři dlouhá pípnutí (např. pokud spustíte funkci 21, poté co už jsou všichni uživatelé zadáni v systému).

22 Zadání změn v uživatelských funkcích Uživatelský manuál VERSA Volby V závislosti na typu funkce, ústředny nabídne pro změnu buď jedinou volbu, nebo skupinu voleb (takzvané vícenásobné volby). Stav volby je na LCD klávesnici zobrazen pomocí speciálního znaku v pravém horním rohu displeje: A - volba aktivní (zapnutá), - volba neaktivní (vypnutá). Stiskem jakékoli numerické klávesy ( - ) dojde k přepnutí na opačný stav. Klávesy slouží k procházení seznamu s popisem voleb (je-li nějaký). Stisknutím kláves se dostanete do grafického režimu zobrazených voleb a pohybem kurzoru můžete změnit stav určitých voleb. Stav voleb je na LED klávesnici zobrazen: Pro jedinou volbu podle intenzity světla blikající kontrolky čís. 1 vysoký svit - volba aktivní (zapnutá), slabý svit - volba neaktivní (vypnutá). Pro skupinu voleb (sezam) svitem kontrolky, která odpovídá číslu volby v seznamu voleb: svit - volby aktivní (zapnutá), zhasnutí - volby neaktivní (vypnutá). Tlačítka posunují blikající kurzor po zobrazených volbách, jejichž stav můžete následně změnit. Stav volby se změní po stisku jakékoliv klávesy. Po provedení změn je nutné potvrdit nastavení stiskem klávesy Číselná data V závislosti na typu funkce, mohou být data vkládána ve formě dekadických čísel, hexadecimálních čísel nebo alfanumerických znaků. LCD KLÁVESNICE Data lze na LCD klávesnici upravovat vložením znaku na požadovanou pozici se současným posunutím všech ostatních znaků směrem doprava. Tento režim se používá při úpravě telefonních čísel a jmen. Další režim úprav spočívá v přepisu, tj. nahrazení zobrazených znaků jinými, které se zadávají z klávesnice. Ostatní znaky nezmění svou pozici. Takový režim se používá pro úpravu kódu, času atd. klávesa klávesy smaže znak vlevo od kurzoru posunují kurzor doleva a doprava numerické klávesy vloží nebo přepíší znak na místě kurzoru (v závislosti na režimu úprav) Poznámka: Při vkládání znaku v režimu úprav, může být poslední znak čísla nebo jména vymazán, pokud celkový počet znaků překračuje přípustnou hodnotu. DEKADICKÁ ČÍSLA se zadávají odpovídající číselnou klávesou.

23 VERSA SATEL 21 HEXADECIMÁLNÍ ČÍSLA obsahují číslice 0-9 a znaky A-F (viz.: Tabulka 5). Chcete-li zadat číslice 0-9, poustupujte stejným způsobem jako u dekadických čísel, zatímco pro zadání znaků A-F musíte stisknout klávesy nebo (2, 3 nebo 4 krát), dokud se nezobrazí požadovaný znak. Počet stisknutí klávesy Klávesa A D 3 B E 4 C F Tabulka 4. Způsob zadávání hexadecimálních znaků. LED KLÁVESNICE Na LED klávesnici, nelze opravit zadanou hodnotu parametru. Pokud jste udělali chybu, opusťte funkci a zadejte ji znovu tak, aby byly zadány hodnoty správně. Tři místná čísla jsou zobrazována na kontrolkách 1-12, zatímco další číslice, pokud má zadávané číslo delší tvar (více míst), se zobrazují na kontrolkách Stav kontrolek Číslice a znaky 0 VYPNUTÁ KONTROL. 1 ZAPNUTÁ KONTROL A B C D E F Tabulka 5. Ukázka binárního způsobu zobrazení dekadických (0-9) a hexadecimálních (0-F) znaků na kontrolkách. Každá číslice nebo znak se v binárním režimu zobrazí na čtyřech kontrolkách (viz.: Tabulka 5). Kontrolky 1-4 zobrazují první zadanou hodnotu, kontrolky 5-8 druhou, kontrolky 9-12 třetí, čtvrtou, pátou a šestou. LED klávesnice může zobrazit až 6 znaků a nezobrazí další znaky, pokud se skládají z více než 6 znaků. HEXADECIMÁLNÍ ZNAKY se zadávají pomocí kláves nebo stejně jako na LCD klávesnici.

24 22 Uživatelský manuál VERSA A B Obr. 3. Příklady zobrazení dekadických hodnot pomocí kontrolek klávesnice VERSA LED GR. V obou příkladech jsou zadány tři hodnoty. V příkladu A je zadána hodnota 30 (030), v příkladu B - hodnota Telefonní čísla Tónové vytáčení TELEFONNÍCH ČÍSEL může obsahovat speciální znaky. Znaky, naprogramované v telefonních číslech mají následující význam: B - přepíná na pulzní vytáčení C - přepíná na tónové vytáčení D - čeká na další signál E - 3-sekundová pauza F - 10-sekundová pauza - signál ve tvaru DTMF # - # signál ve tvaru DTMF a, b, c, d - ostatní generované signály ve tvaru DTMF Poznámka: Některé speciální znaky (#, *, a, b, c, d) obsadí v telefonním čísle dvě místa, čímž se sníží maximální počet číslic nebo znaků, které lze naprogramovat. Znak A (ukončení telefonního čísla) se nemusí zadávat. Při programování čísla je v pravém horním rohu zobrazen zvláštní znak režimu zadávání. V [ABC] režimu je možné zadávat velká písmena, zatímco [abc] režim umožňuje zadávat - malá písmena. Chcete-li změnit režim zadávání znaků, stiskněte tlačítko. V tabulce 6 jsou uvedeny znaky zadané ve zvláštních režimech.

25 VERSA SATEL 23 Dostupné znaky po stisknutí klávesy klávesa režim [ABC] klávesa režim [abc] 1 # 1 # 2 B C 2 a b c 3 D E F 3 d Tabulka 6. Metoda programování číslic a speciálních znaků v telefonních číslech. TELEFONNÍ ČÍSLA lze na LED klávesnici naprogramovat stejným způsobem jako na LCD klávesnici. Ve výchozím nastavení je klávesnice při vstupu do programové funkce telefonního čísla v [ABC] režimu. Stiskněte klávesu pro změnu z režimu [ABC] na [abc] a naopak, ale tento typ klávesnice nezobrazuje typ režimu, ve kterém se momentálně nachází. Nezobrazuje znaky malých písmen zadaných v režimu [abc] Názvy Některé funkce umožňují zadávání textových údajů (např. jména uživatelů, časovačů). Tyto údaje jsou zadávány podobným způsobem jako v mobilním telefonu. Následné stisky tlačítek zobrazí písmena a znaky daného tlačítka. Přidržením klávesy zadáte číslici dané klávesy. Po pauze nebo přesunu na jinou pozici, lze zadat na displeji další znak na další pozici. V pravém horním rohu je zobrazen znak aktuálního režimu. Tlačítko mění režim písmen: [abc] pouze malá písmena [Abc] první písmeno ve slově velké, ostatní písmena malé [ABC] pouze velká písmena V továrním nastavení se zadávají znaky při úpravách v [Abc] režimu. Potvrzení nového jména se provádí pomocí klávesy. Klávesa Dostupné znaky po stisknutí klávesy!? ' ` " { } $ % \ ^ # 1 a b c 2 d e f 3 g h i 4 j k l 5 m n o 6 p q r s 7 t u v 8 w x y z 9., : ; + - / = _ < > ( ) [ ] 0 Tabulka 7. Znaky zadané klávesami klávesnice.

26 24 Uživatelský manuál VERSA Názvy funkcí v LED klávesnici nelze upravovat Detailní popis uživatelských funkcí Tento popis před názvem funkce určuje přístupové cesty k dané funkci, tj. všechny znaky, které musí být na klávesnici stisknuty pro spuštění funkce nebo spuštění editace funkce. KÓD Spustí menu uživatelských funkcí. 0 SERVIS 0 0 # Servisní režim Zvolením této funkce ústředna vstoupí do servisního režimu, kde může servisní technik programovat parametry zabezpečovacího systému. Servisní režim lze ukončit zvolením 0 0 # (UkončitServis). Tato funkce je dostupná pouze po zadání servisního kódu. 0 1 # Spusť DwnlTEL Zvolením této funkce zahájí ústředna řízené spojení se servisním počítačem prostřednictvím telefonní linky pro vzdálené programování, následně lze nastavovat parametry zabezpečovacího systému a stahovat události. Ústředna zavolá naprogramované telefonní číslo, pod kterým by měl být počítač k dispozici. Tato funkce je dostupná pouze pro uživatele s administrátorským a servisním oprávněním. 0 3 # Spusť DwnlRS Zvolením této funkce se zahájí programování ústředny počítačem, který je připojen k portu ústředny RS-232 TTL speciálním kabelem. Kabel DB9FC/RJ-KPL je vyráběn firmou SATEL a jet dostupný u distributora hardwaru. Tato funkce je dostupná servisu. 0 4 # Ukonči DwnlRS Zvolením této funkce dojde k ukončení lokálního spojení mezi ústřednou a servisním počítačem. Tato funkce je přístupná servisu. 0 5 # Perman.sv.př Tato volba určí, zda bude mít servis trvalý přístup do zabezpečovacího systému nebo jen po dobu naprogramovanou administrátorem. Chcete-li změnit tuto volbu, zvolte ji a zmáčkněte libovolnou klávesu. Opětovným stisknutím klávesy změníte stav této volby na opačný. Na LED klávesnici je stav volby zobrazen kontrolkou čís. 1. Vypnutím této volby zpřístupníte volbu DOBA PŘÍSTUPU. Tato funkce je přístupná administrátorovi. 0 6 # Doba přístupu Tato funkce umožňuje uživateli nastavit dobu, po kterou bude servisu k dispozici přístup k programování ústředny. Odpočítávání času začne okamžikem opuštění funkce. Lze zadat hodnoty od 1 do 255 hodin. Hodnota 0 zablokuje přístup do servisního režimu. Po vstupu do funkce, pokud byla doba přístupu již jednou nastavena, klávesnice zobrazí zbývající čas do zablokování přístupu. Změna hodnoty času musí být potvrzena. Tato funkce je přístupná administrátorovi. 1 # Změna kódu Tato funkce umožňuje uživateli měnit kód. Po vstupu do funkce, stiskněte numerické klávesy pro zadání nového kódu (4 až 8 číslic) a kód potvrďte. LCD klávesnice zobrazí všechna zadaná čísla a spustí úpravu kódu. LED klávesnice zobrazí až 6 číslic kódu a nenabízí žádnou možnost úpravy. Pokud nový kód obsahuje více než 6 číslic, 7. a 8. číslice nebudou zobrazeny. Tato funkce je dostupná uživatelům oprávněným měnit kód a servisu.

27 VERSA SATEL 25 2 UŽIVATELÉ Tato funkce umožňuje správu uživatelů. Je dostupná administrátorovi a servisu. Při zadávání nového uživatele a úpravě existujícího uživatele, klávesnice zobrazuje na kontrolkách [ZAPNUTO] a [POPLACH] v jaké programovací fázi se právě uživatel nachází. KONTR. VYPNUTA; KONTR ZAPNUTA I II Programovací fáze Výběr uživatele pro editaci Zadání uživatelského kódu Výběr plánu Výběr bloků pro ovládání Přidat dálkový ovladač Přidat bezkontaktní kartu Upravit uživatelské jméno Tabulka 8. Údaje o fázích programování UŽIVATELSKÝCH NASTAVENÍ pomocí kontrolek klávesnice. 2 1 # Nový uživatel Tato funkce umožňuje přidání nového uživatele do systému. Po zvolení této funkce, ústředna zobrazí počet zadaných uživatelů (nejnižší dostupné číslo) a pak vyčkejte na možnost zadání kódu. Další položky popisují postup programování parametrů charakterizujících konkrétního uživatele: a) Zadejte kód a potvrďte. b) Vyberte číslo uživatelského plánu podle Tabulky č. 9 dat (na LED klávesnici začne blikat odpovídající počet kontrolek) a potvrďte. Číslo plánu Práva Jméno Normální Jednoduchý Pouze zapnutí Zapnutí Vypnutí Mazání poplachu Zruš. zasíl. zpráv Odložení Auto-zapnutí Odpojení zón Změna přístupového hesla Editace uživatelů Vzdálené řízení Programování DOWNLOAD/SERVIS Inspekce Testy Nátlak Funkce tlačítek dálkového ovladače (viz Tabulka 12) Nátlak Administrátor

28 26 Uživatelský manuál VERSA Tlačítko Tlačítko Tlačítko Tlačítko Tlačítko 1 a 2 44 Tlačítko 1 a 3 44 Tabulka 9. Práva přiřazení ke konkrétním uživatelským plánům a funkcím dálkových ovladačů (tovární nastavení). Poznámka: Servisní technik může měnit názvy plánů a přiřazovat jim práva. c) Přiřazení ovládaní bloků a potvrzení (viz Tabulka 10). Číslo klávesy Ovládané bloky LED indikace 1 Blok I LED čís. 1 bliká 2 Blok II LED čís. 2 bliká 3 Blok I a II LED čís. 3 bliká Tabulka 10. Poznámka: Pokud je v systému nainstalován dálkový ovladač nebo čtečka karet, klávesnice v následujících krocích umožní uživateli přiřadit dálkový ovladač či bezkontaktní kartu. Jestliže tato zařízení nainstalována nejsou, LCD klávesnice, po potvrzení výběru bloku přejde k editaci uživatelského jména (bod j) ), ale LED klávesnice funkci opustí. d) Učiňte rozhodnutí o přiřazení dálkového ovladače a rozhodnutí potvrďte. Jestliže zvolíte "nic", možnost přiřazení dálkového ovladače bude přeskočena. Klávesnice pokračuje k bodu f). Číslo klávesy Výběr volby LED indikace 1 Přidat LED čís. 1 bliká 2-9, 0 nic LED čís. 1 svítí Tabulka 11. e) Jestliže zvolíte "Přidat" (dálkový ovladač), uveďte, zda budete sériové číslo dálkového ovladače zadávat manuálně nebo pomocí modulu INT-RX. Aby bylo možné načíst dálkový ovladač pomocí modulu, stiskněte klávesu s číslicí 1 (na LED klávesnice, kontrolka 1 začne blikat) a potvrďte výběr. Stiskněte a uvolněte poprvé jedno z tlačítek dálkového ovladače. Dojde-li k načtení dálkového ovladače do systému, klávesnice potvrdí načtení dvěma krátkými pípnutími. Nenačte-li se dálkový ovladač do systému nebo již byl do systému přidán, klávesnice vydá, tři dlouhé pípnutí. Jestliže dojde k načtení dálkového ovladače, stiskněte znovu stejné tlačítko pro potvrzení. Jestliže je sériové číslo zadáváno manuálně, stiskněte potvrzovací tlačítko, a zadejte sériové číslo ovladače, které naleznete na obalu, a opět potvrďte. Klávesnice přejde do fáze přiřazování ovládacích funkcí tlačítkům dálkového ovladače a jejich kombinacím. Servisní technik může v uživatelských plánech naprogramovat pro každého výchozí funkce tlačítkům dálkových ovladačů. Při editaci uživatele, je možné změnit tato výchozí nastavení.

29 VERSA SATEL 27 Chcete-li přiřadit tlačítku funkci, použijte pro výběr numerické klávesy / šipky (viz.: Tabulka 12) a výběr potvrďte. LCD klávesnice zobrazí názvy funkcí a umožní uživateli procházet seznam pro přiřazení příslušných funkcí. Pokud servisní technik zadá vlastní názvy zón a výstupů, klávesnice zobrazí zadané názvy funkcí od 1 do 30 a od 51 do 102. Symbol stavu je zobrazen vedle názvu výstupu: 1 - aktivace výstupu 0 - deaktivace výstupu / - přepnutí výstupu do opačného stavu LED klávesnice zobrazí číslo funkce (od 001 do 102) kontrolkami Pomocí kláves a, můžete procházet seznam funkcí. Číslo funkce klávesy Název v LCD klávesnici Poznámka 0 Nic Tlačítko neaktivní 1 Zóna 1 Funkce přiřazená zóně 1 2 Zóna 2 Funkce přiřazená zóně 2 30 Zóna 30 Funkce přiřazená zóně Zapnutí: Blok 1, plné zapnutí Zapnutí: Blok 1, noční zapnutí Zapnutí: Blok 1, denní zapnutí Vypnout a vymazat poplach: Blok 1 Zapnutí: Blok 2, plné zapnutí Zapnutí: Blok 2, noční zapnutí Zapnutí: Blok 2, denní zapnutí Vypnout a vymazat poplach: Blok 2 Zapnutí: Blok 1+2, plné zapnutí Zapnutí: Blok 1+2, noční zapnutí Zapnutí: Blok 1+2, denní zapnutí Vypnout a vymazat poplach: Blok TÍSŇOVÝ p. 44 TÍSEŇ tichá Plné zapnutí bloku 1 Noční zapnutí bloku 1 Denní zapnutí bloku 1 Vypnutí a vymazání poplachu v bloku bloku 1 Plné zapnutí bloku 2 Noční zapnutí bloku 2 Denní zapnutí bloku 2 Vypnutí a vymazání poplachu v bloku bloku 2 Plné zapnutí bloku 1 a 2 Noční zapnutí bloku 1 a 2 Denní zapnutí bloku 1 a 2 Vypnutí a vymazání poplachu v bloku bloku 1 a 2

30 28 Uživatelský manuál VERSA 45 POŽÁRNÍ poplach 46 POMOCNÝ poplach 51 1: Výstup 1 Aktivace výstupu : Výstup 2 Aktivace výstupu : Výstup 12 Aktivace výstupu : Výstup 1 Deaktivace výstupu : Výstup 2 Deaktivace výstupu : Výstup 12 Deaktivace výstupu : Výstup 1 Přepnutí výstupu 1 (změna stavu výstupu na opačný) 92 2: Výstup 2 Přepnutí výstupu : Výstup 12 Přepnutí výstupu 12 Tabulka 12. Seznam funkcí dálkového ovladače. Ústředna nerozezná, zda má dálkový ovladač 2 nebo 4 tlačítka a bude vždy požadovat, aby se potvrdilo 6 pozic. LED klávesnice nezobrazuje, které tlačítko je momentálně nastavováno. Tlačítka dálkového ovladače by měly být programovány v následujícím pořadí: Text LCD klávesnice Číslo tlačítka dálkového ovladače Modely P-4, T-4 Modely P-2, T-2 Funkce tlač. 1 1 Funkce tlač. 2 2 Funkce tlač Funkce tlač Funkce tlač Funkce tlač Tabulka 13. Pořadí programovaných tlačítek dálkového ovladače Po potvrzení tlačítka pro šestou funkci (tlačítka ovladače 1+3), přistoupí ústředna k editaci bezkontaktní karty (bod f)). Poznámka: Ukončení funkce se provádí stisknutím klávesy. Pokud však stisknete tuto klávesu před nastavením posledního tlačítka na dálkovém ovladači, dojde ke zrušení přidávání dálkových ovladačů f) Rozhodněte o přidání bezkontaktní karty a potvrďte. Pokud jste zvolili "nic", operace přiřazení karty uživateli bude přeskočena. LED klávesnice ukončí funkci a LCD klávesnici přejde k bodu j). Číslo klávesy Výběr volby LED indikace 1 Přidat LED čís. 1 bliká 2-9, 0 nic Tabulka 14. g) Pokud jste zvolili "Přidat" (kartu), vyberte pomocí kurzorových kláves, čtečku karet, která bude použita pro čtení čísla karty, nebo přistoupit k zadání čísla ručně. Na LCD klávesnici, byste

31 VERSA SATEL 29 měli ze seznamu expandérů, zvolit název čtecího zařízení (buď zadané, nebo tovární nastavení). Na LED klávesnici, je čtecí zařízení reprezentováno kontrolkami (počet kontrolek odpovídá adrese čtecího zařízení na sběrnici expandéru). Lze vybrat tato čísla: 16, 17, 18, 19, 20, 21. Kontrolka, která odpovídá vybranému čtecímu zařízení, bliká. Pokud neblikají, znamená to, že je číslo karty nastavováno manuálně. Výběr potvrďte. h) Chcete-li načíst bezkontaktní kartu pomocí čtečky, nejprve přiložte kartu krátce (na 0,5 s) ke čtečce a pak oddalte. Pokud je karta načtena do systému, klávesnice potvrdí načtení dvěma krátkými pípnutími, a pokud je karta chybná nebo již byla přidána do systému, klávesnice to signalizuje třemi dlouhými pípnutími. Pokud k této události doje, musí se načíst jiná karta. Přiložte správnou kartu znovu ke čtečce. Chcete-li zadat číslo manuálně, musíte jej zadat z klávesnice. Číslo karty, které je uloženo v hexadecimálním formátu, může obsahovat znaky A až F (viz strana 19). i) LED klávesnice potvrdí načtení a ukončení funkce čtyřmi krátkými a jedním dlouhým pípnutím a ústředna se vrátí do svého normálního provozního režimu. j) Po načtení karty nebo přeskočení této operace, LCD klávesnice umožní volbu změny výchozího uživatelského jména. Postup pro zadávání jména je popsán na straně 22. Po ukončení editace, potvrďte změnu uživatelského jména a ústředna se vrátí do svého normálního provozního režimu. 2 2 # Editace uživ. Tato funkce umožňuje uživateli měnit všechny parametry související se stávajícími uživateli. Je dostupná administrátorovi a servisu. Pro spuštění funkce, použijte klávesy se šipkami nebo numerické klávesy pro volbu Editace uživ. LCD klávesnice zobrazí uživatelské jméno, zatímco LED klávesnice rozsvítí kontrolky s čísly, které odpovídají počtu stávajících uživatelů v systému. Blikající kontrolka indikuje vybraného uživatele pro editaci. Po potvrzení výběru byste měli postupovat ve všech fázích stejně, jako při zadávání nového uživatele. Pokud daný parametr není třeba měnit, stiskněte potvrzovací tlačítko a přejděte k další fázi úprav. V některých fázích ústředna nabízí více možností výběru: a) Extra volba při úpravách dálkového ovladače je volba změny funkce, které jsou přiřazeny jednotlivým tlačítkům dálkového ovladače nebo odstranit dálkový ovladač, přiřazený uživateli. Editace tlačítek dálkového ovladače byla popsána výše ve funkci 2 1, bod e). Stisknutím jedné z kláves klávesnice: Číslo klávesy Výběr volby LED indikace 1 Přidat LED čís. 1 bliká 2 Editace kláves LED čís. 2 bliká 3 Mazání LED čís. 3 bliká 4-9, 0 Nic Tabulka 15. Přidáním dálkového ovladače, v situaci, kdy je už jeden dálkový ovladač uživateli přidělen, odstraní sériové číslo předchozího dálkového ovladače z paměti ústředny. Nastavení ovládání zůstane - je možné jej změnit nebo potvrdit.

32 30 Uživatelský manuál VERSA Po vymazání dálkového ovladače, ústředna přejde do procesu editace bezkontaktní karty, který je popsán ve funkci 2 1, bod f). b) Extra funkce při editaci bezkontaktní karty je volba odstranit kartu, která byla dříve uživateli přidělena. Lze provádět následující operace Číslo klávesy Výběr volby LED indikace 1 Přidat LED čís. 1 bliká 2, 4-9, 0 Nic 3 Mazání LED čís. 3 bliká Tabulka 16. Přidání bezkontaktní karty v situaci, kdy je jiná bezkontaktní karta již uživateli přidělena, odstraní sériové číslo předchozí bezkontaktní karty z paměti ústředny. Postup přidání karty je popsán ve funkci 2 1, bod g). Po vymazání bezkontaktní karty, LCD klávesnice zpřístupní volbu změny výchozího uživatelského jméno. Postup pro zadání jména je popsán na straně 22. Potvrzení jména ukončí volbu. LED klávesnice ukončí volbu ihned po odstranění karty. Poznámka: Uživatel nemůže editovat "sám sebe". 2 3 # Odebrat uživ. Tato funkce umožňuje vymazat uživatele z paměti ústředny. Je dostupná administrátorovi a servisu. Po spuštění funkce, použijte klávesy se šipkami nebo numerické klávesy a vyberte uživatele, který má být vymazán. LCD klávesnice zobrazí jméno uživatele, zatímco LED klávesnice rozsvítí kontrolku, která v systému odpovídá danému uživateli. Blikající kontrolka indikuje vybraného uživatele k vymazání. Potvrďte výběr pro dokončení funkce. Uživatel nemůže odstranit sám sebe. Servis může odstranit všechny uživatele - v takové situaci má SERVISNÍ KÓD stálý přístup k systému a pouze tímto kódem lze ovládat systém. Servis má také stálý přístup v situaci, kdy všichni uživatelé s DOWNLOAD / SERVIS budou vymazáni. 3 # ZRUŠ.HLAS.ZP. Spuštění funkce zruší (ukončí) zasílání telefonních zpráv, které jsou právě vytáčeny, či probíhá jejich přenos. Zprávy mohou vyvolat v systému poplach, zapnutí / vypnutí, aktivaci zóny nebo poruchy vyskytují se v systému. Pokud není zrušena, pak i přes vymazání poplachu, ústředna vykoná celý cyklus zasílání zpráv, v závislosti na naprogramovaných parametrech. Servisní technik může aktivovat volbu zrušení zasílání zpráv společně s vymazáním poplachu. 4 # ODPOJENÍ Tato funkce umožňuje před zapnutím odpojit najednou zvolené zóny. Ústředna v zapnutém režimu bude ignorovat signály odpojených zón. Proto může být blok zapnut např. v případě poruchy detektoru, který brání zapnutí bloku (kontrola zón před samotným zapnutím) nebo jeden z pokojů může být záměrně ponechán bez střežení. Uživatel může odpojit zóny v bloku, který může ovládat. Způsob odpojení / zrušení odpojení zóny je stejné jako volba zapnutí / vypnutí, která je popsána na začátku této kapitoly (viz strana 19). Servisní technik může určit, které zóny běžný uživatel nemůže odpojit. Pomocí servisního kódu, je možné odpojení jakékoliv zóny.

33 VERSA SATEL 31 5 # UDÁLOSTI Zvolení této funkce zobrazíte přehled událostí. Tato funkce je dostupná pouze z LCD klávesnice. Události jsou řazeny chronologicky podle data a času jejich výskytu. Pomocí kurzových kláves můžete procházet předchozí/další události, uložené v paměti ústředny. Chcete-li zobrazit u některých událostí další informace (např. jméno uživatele, zóny, bloku, modulu, atd.), stiskněte klávesu nebo. Klávesnice také zobrazí další informace, jestliže nebude během 5 sekund stisknuta žádná klávesa. Pro opuštění funkce stiskněte klávesu. 6 NASTAVENÍ 6 1 # Odl.A-zapnutí Tato funkce umožňuje odložit auto-zapnutí, v případě, kdy je blok ovládán časovačem. ČAS ODLOŽENÍ je naprogramován servisním technikem. Uživatel může odložit zapnutí po dobu odpočtu ZPOŽDĚNÍ AUTO-ZAPNUTÍ, který je signalizován na klávesnici. Po znovuvyvolání této funkce dojde k opětovnému odpočtu ČASU ODLOŽENÍ od počáteční hodnoty. 6 2 # Hodiny Tato funkce umožňuje naprogramovat aktuální čas a datum zobrazené na klávesnici. Správné nastavení hodin je důležité, aby mohl být zrekonstruován skutečný průběh událostí ve střežené budově, pokud je to nutné. Po spuštění funkce, bude LCD klávesnice zobrazovat aktuální nastavení a vyzývat pomocí textových zpráv k zadání parametrů. V prvním kroku, se nastavuje čas, v druhém datum. Změna údajů musí být potvrzena. LED klávesnice, po spuštění funkce, zobrazí 6 míst, což zobrazuje čas v okamžiku vyvolání funkce. Tyto údaje jsou zobrazeny v následujícím formátu: HHMMSS (HH hodiny, MM minuty, SS sekundy), z nichž první tři číslice jsou zobrazeny na kontrolkách 1-12, a další tři číslice na kontrolkách (viz strana 20). Chcete-li změnit nastavení hodin, zadejte 6 číslic a změny potvrďte. Po potvrzení, klávesnice zobrazí další 6 míst s následujícím významem: RRMMDD (RR dvě poslední místa znamenají rok, MM měsíc, DD den). Nyní můžete zadat dalších 6 číslic a změnit datum nebo opustit funkci beze změn. 6 3 # Časovače Tato funkce umožňuje uživateli měnit nastavení časovačů, které ovládají zapnutí bloku nebo ovládají výstupy ústředny. Režim zapnutí lze naprogramovat pro každý blok, stejně jako časovač nebo čas aktivace a deaktivace režimu zapnutí. V nastavení časovače, je možné naprogramovat pouze např. čas zapnutí/vypnutí, které ovládají režim zapnutí bloku. Zadání času 99:99 deaktivuje funkci časovače. Když nastavujete čas, klávesnice zobrazí na kontrolkách [ZAPNUTO] a [POPLACH] v jaké programovací fázi se uživatel právě nachází.

34 32 Uživatelský manuál VERSA LED OFF; LED ON. I II Fáze programování Výběr časovače pro úpravu Co bylo změněno? Změna nastavení parametrů Tabulka 17. Zobrazení fází NASTAVENÍ ČASU na kontrolkách klávesnice. Pro vyvolání této funkce, stiskněte klávesu s číslem časovače (1-4) a potvrďte výběr. Pak zvolte parametry, které chcete změnit (Tabulka 18) a potvrďte. Číslo klávesy Výběr volby LED indikace 1 Týdenní plán LED čís. 1 bliká 2 Výjimka 1 LED čís. 2 bliká 3 Výjimka 2 LED čís. 3 bliká 4 Výjimka 3 LED čís. 4 bliká 5 Výjimka 4 LED čís. 5 bliká 6 Režim zapnutí bloku 1 LED čís. 6 bliká 7 Režim zapnutí bloku 2 LED čís. 7 bliká Tabulka 18. Výběr parametru časovače, který má být změněn (Co se má změnit?). Postup zadání změn je popsán dále v této kapitole. Po nastavení parametrů, které byly změněny, se ústředna vrátí do fáze výběru parametru, a je zvýrazněn ten, který byl právě změněn. Aby bylo možné přistoupit k programování dalšího parametru, stiskněte klávesu s jeho číslem nebo jej zobrazte pomocí kurzorových kláves. Pro ukončení funkce stiskněte tlačítko. Popis změn konkrétních parametrů: Týdenní plán Tato nastavení se vztahují k času aktivace / deaktivace časovače v normálním provozním režimu (kromě výjimek). Po spuštění funkce, se na klávesnici zobrazí aktuální nastavení zvoleného časovače na pondělí. LCD klávesnice zobrazí veškeré informace o času aktivace / deaktivace časovače a LED klávesnice - pouze prvních 6 číslic (viz strana 21). Dále můžete naprogramovat čas aktivace / deaktivace časovače dalších dnů v týdnu. Programování lze provést na obou typech klávesnic podobným způsobem, ale LCD klávesnice umožňuje opravy při zadávání údajů, zatímco LED klávesnice nikoli. Zadání 8 číslic ve formátu HHMMHHMM, z nichž první 4 se vztahují k času aktivace časovače, a další 4 k času vypnutí časovače. Programování začíná od pondělí. Pro plánování dalšího dne stiskněte klávesu. Pokud je časovač aktivován každý den ve stejnou dobu, můžete naprogramovat pouze poslední položku v seznamu ( "KAŽDÝ DEN") a potvrďte ji.

35 VERSA SATEL 33 I II Fáze programování Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Denně Tabulka 19. Zobrazení fází programování ČASU AKTIVACE/DEAKTIVACE na klávesnici pomocí kontrolek. Výjimka I II Fáze programování Začátek výjimky (datum) Konec výjimky (datum) Výjimka zapnuta/vypnuta Tabulka 20. Zobrazení fází programování VÝJIMEK na klávesnici pomocí kontrolek. Při nastavování výjimky naprogramujte dvě data, která znázorňují časový interval, během něhož je výjimka platná. Musíte naprogramovat 6 číslic ve formátu RRMMDD (dvě poslední číslice znamenají rok, měsíc, den). Každé datum musí být potvrzeno. Na další dny, mimo nastavený interval, bude platit základní nastavení časovače, tak jak byl naprogramován v rámci TÝDENNÍ PLÁN. V dalším kroku nastavte čas aktivace/deaktivace. Zadejte 8 číslic ve formátu HHMMHHMM, kde první čtyři číslice znamenají čas aktivace časovače a další čtyři číslice čas jeho deaktivace. Toto nastavení je třeba potvrdit. Režim zapnutí bloku K vybrání režimu zapnutí stiskněte klávesu, dle tabulky 21 a výběr potvrďte. Číslo klávesy Výběr volby LED indikace 1 Režim plného zapnutí LED čís. 1 bliká 2 Režim nočního LED čís. 2 bliká zapnutí 3 Režim denního LED čís. 3 bliká zapnutí 4-9, 0 Nic Tabulka 21. Výběr režimu zapnutí bloku. 6 4 # Tel. čísla Tato funkce umožňuje uživateli měnit telefonní čísla, na která jsou odesílány hlasové zprávy. Při změně telefonního čísla má uživatel možnost přeprogramovat číslo na ústředně, bez kontaktování servisního technika. Po zvolení funkce klávesnice zpřístupní seznam telefonních čísel, která mohou být změněna (až 8 položek). Pomocí numerických

36 34 Uživatelský manuál VERSA kláves nebo šipkami vyberte telefonní číslo, které chcete změnit a stiskněte klávesu. Potom zadejte nové telefonní číslo a změny potvrďte. Obsahují-li čísla speciální znaky, naprogramujte je podle návodu na straně 23. LED klávesnice zobrazí pouze prvních 6 míst čísla, které má být změněno a také prvních 6 míst nového čísla. 7 # PORUCHY Tato funkce umožňuje zobrazit přehled současných poruch a vymazat záznam poruch. Servisní technik může naprogramovat ústřednu tak, aby bylo možné zobrazit informace o poruše i poté, co byla vymazána, dokud nedojde k prohlédnutí a vymazání záznamu poruch. Na LCD klávesnici můžete procházet seznamem poruch pomocí kurzorových kláves a seznámit se s detaily. Popisy uložených poruch, v případě že byly právě vymazány, jsou na displeji označeny písmenem "M" v pravém horním rohu. Po stisknutí tlačítka, se na displeji klávesnice zobrazí zpráva "Vymazat paměť poruch? 1 = Ano". Pro vymazání paměti poruchy stiskněte klávesu a zhasne kontrolka [PORUCHA]. Na LED klávesnici, jsou poruchy symbolizovány pomocí LED kontrolek. Číslo LED kontrolky odpovídá typu poruchy. Pokud kontrolka svítí trvale, označuje současné poruchy, blikající kontrolka paměť poruch. Význam kontrolek je uveden v tabulce 22. Některé z kontrolek slouží jako indikátory společných problémů (např. v zónách, dálkových ovladačích, expandérech). Pro ukončení funkce stiskněte klávesu. Jedno stisknutí, kontrolka [PORUCHA] začne na klávesnici rychle blikat. K vymazání paměti poruch stiskněte klávesu. Stisknutím další numerické klávesy opustíte funkci bez vymazání paměti poruch. LED číslo Popis poruch 1 Ztráta 230 V AC 2 Porucha baterie ústředny 3 Ztráta napětí telefonní linky 4 Porucha signálu telefonní linky 5 Porucha OUT1 6 Porucha OUT2 7 Porucha napájení KPD 8 Porucha napájení AUX 9 Porucha komunikace monitorovací stanice 1 10 Porucha komunikace monitorovací stanice 2 11 Rušení bezdrátového systému 12 Zkrat komunikační sběrnice 13 Porucha systémových hodin (RTC) 14 Chyba paměti RAM 15 TMP ústředny otevřen 16 Zóny tamper 17 Zóny dlouhé narušení 18 Zóny bez narušení 19 Zóny masking

37 VERSA SATEL 35 Poznámka: 20 Nízký stav baterie bezdrátového zařízení 21 Ztráta komunikace bezdrátového zařízení 22 Tamper exp. 23 Chybí expandér (exp.)) 24 Bez ACU (exp.) 25 Porucha baterie (exp.)) 26 Přetížení výstupu (exp.)) 27 Nízký stav baterie (dálkový ovladač) 28 Restart exp. 29 Restart ústředny 30 Porucha systému HSE (procesor) Tabulka 22. Význam jednotlivých čísel LED kontrolek během prohlížení poruch. V zájmu ukončení signalizace poruchy číslo 30 je nutné restartovat ústřednu. Tu ukončíte tak, že stisknete klávesy a. Jestliže i po restartu klávesnice stále signalizuje poruchu, musíte vymazat paměť poruch. 8 # OVLÁDÁNÍ Tato funkce umožňuje měnit stav "OVLÁDANÝCH" výstupů. Poté, co je funkce spuštěna, LCD klávesnice zobrazí seznam výstupů, které lze ovládat. Pomocí kurzorových kláves můžete procházet seznam a zvolit výstupy, které chcete ovládat. Stisknutím klávesy aktivujete výstup trvale nebo po naprogramovanou dobu (až 100 minut a 39 sekund). Stisknutím klávesy deaktivujete výstup, pokud byl aktivován. Na LED klávesnici, jsou ovládané výstupy zobrazeny blikajícími kontrolkami. Kurzorové klávesy umožňují přesun z jednoho ovládaného výstupu na jiný. Aktivace a deaktivace se provádí stejným způsobem jako u LCD klávesnice, (klávesy a ). Svítící kontrolky označují aktivní výstupy a zhasnuté - neaktivní. Pro ukončení funkce stiskněte. 9 TESTY Skupina funkcí, je dostupná uživatelům s oprávněním TESTY, ale funkce TEST ZÓN je dostupná pouze servisnímu technikovi. 9 1 # Test zón Tato funkce usnadňuje spuštění a kontrolu poplašného systému. Po vyvolání funkce, se na klávesnici trvale rozsvítí kontrolka [PORUCHA]. Na ostatních klávesnicích bude tato kontrolka blikat. Uveďte dobu trvání zkoušky (01-15 min.) a potvrďte. LCD klávesnice zobrazí v grafickém režimu současný stav zón, kdežto u LED klávesnice začne blikat kontrolka s číslem odpovídajícím číslu zóny v systému. Po narušení zón, budou kontrolky (LED) svítit trvale. Pak se projděte ve střežených prostorách, otevřete dveře, okna, atd., za účelem ověřit správnou funkčnost detektorů a zón, které jsou připojené k ústředně. Klávesnice bude signalizovat narušení každé zóny 5 krátkými pípnutími a na LCD displeji se u dané zóny rozsvítí symbol narušení. Symbol bude viditelný až do konce zkoušky. LED klávesnice rozsvítí trvale odpovídající kontrolku. Narušení těchto 24H ZÓN v průběhu testu nevyvolá poplach. Tato funkce může být ukončena dříve, stisknutím klávesy.

38 36 Uživatelský manuál VERSA 9 2 # Test výstupů Tato funkce umožňuje provést kontrolu provozu připojených zařízení na výstupech ústředny. Po zvolení této funkce klávesnice zobrazí informace o aktuálním stavu 12 výstupů. Na LCD klávesnici, je aktivní výstup indikován velkým puntíkem a neaktivní malým puntíkem. Kurzor pod symbolem znázorňuje výstup vybraný pro testování. Klávesy se šipkami umožňují přesun kurzoru na další pozici. Stisknutím klávesy aktivujete zvolený výstup a stisknutím jej deaktivujete. Přesunutí kurzoru na další pozici nebo ukončení funkce provedete klávesou a zároveň obnovíte počáteční stav testovaného výstupu. Na LED klávesnici, blikání LED kontrolky znamená, že výstup s daným číslem je aktivní (zapnutý). Blikání LED kontrolky uvádí číslo výstupu, který lze testovat. 9 3 # úr. sig. ABAX Tato funkce umožňuje uživateli kontrolovat úroveň rádiového signálu, které vysílají konkrétní připojená zařízení k systému ABAX. Kurzorové klávesy umožňují přejít k informacím o dalším zařízení systému ABAX. LED klávesnice rozsvítí kontrolku s číslem odpovídající číslu zóny připojeného zařízení. Úroveň signálu indikují kontrolky LED pro zóny 1 až 15, nebo na kontrolky 1-15 pro zóny 16 až % signálu odpovídá 15 svítícím kontrolkám. 9 4 # Manual MS tst Tato funkce zahájí zaslání kódu události MANUÁLNÍHO TESTU MS na monitorovací stanici. 9 5 # MS1 test Tato funkce je přístupná z LCD klávesnice. Tato funkce zahájí zaslání kódu události MANUÁLNÍHO TESTU MS na monitorovací stanici 1. Během zasílání tohoto kódu, který probíhá v ústředně, se současně tato operace zobrazuje také na displeji klávesnice. Vyskytnou-li se nějaké problémy během přenosu, pak tato funkce umožňuje odhalit jejich příčiny. Pokud je průběh monitorování správný, bude ukončen zobrazením zprávy "Událost zaslána". 9 6 # MS2 test Tato funkce je přístupná z LCD klávesnice. Tato funkce zahájí zaslání kódu události MANUÁLNÍHO TESTU MS na monitorovací stanici 2. Během zasílání tohoto kódu, který probíhá v ústředně, se současně tato operace zobrazuje také na displeji klávesnice. Vyskytnou-li se nějaké problémy během přenosu, pak tato funkce umožňuje odhalit jejich příčiny. Pokud je průběh monitorování správný, bude ukončen zobrazením zprávy "Událost zaslána". 9 7 # Verze VERSA Tato funkce umožňuje kontrolu typu a verze firmwaru (číslo a datum výroby) ústředny. Tato funkce je přístupná pouze z LCD klávesnice. 9 8 # Ver. expandér Tato funkce umožňuje kontrolu typů připojených modulů, jejich adres na sběrnicích expandérů a verzí firmwaru (číslo a datum výroby). Kurzorové klávesy umožňují uživateli procházet seznamem modulů, které jsou v systému načteny. Tato funkce je přístupná pouze z LCD klávesnice. 9 9 # Napájecí nap. Tato funkce umožňuje kontrolovat napájecí napětí připojených modulů. Klávesnice zobrazí označení zařízení, jejich adresu na sběrnici modulu a hodnoty naměřených napětí. Tato funkce je přístupná pouze z LCD klávesnice. 9 0 # Reset výstupů Tato funkce umožňuje deaktivovat takzvané DRŽENÉ výstupy (bez omezení času), které nelze vyresetovat zadáním KÓDU a klávesou

39 VERSA SATEL 37 (např. výstupy typu GONG, NARUŠENÍ ZÓNY, OVLÁDANÝCH, "NÁTLAK"). Pokud je v systému užíván výstup NAPÁJECÍ NAPĚTÍ POŽÁRNÍHO DETEKTORU, pomocí této funkce deaktivuje daný výstup na 16 sekund a vymaže paměť poplachu požárních detektorů. 9. Použití bezkontaktních karet k ovládání systému Ústředna může pracovat ve spojení se čtečkou karet INT-IT. Pomocí bezkontaktní karty nebo jiného pasivního transpondéru pracujícím na frekvenci 125 khz, je možné zapínat nebo vypínat bloky a mazat poplachy. Čtečka může ovládat jeden nebo dva bloky a může pro každý blok aktivovat různé typy režimu zapnutí (plné, noční, denní). Ve čtečce jsou zabudovány tři LED diody (červená, zelená a žlutá) a bzučák pro zvukovou signalizaci, pomocí níž poskytuje informace o stavu systému. Provozní režim zařízení je naprogramován servisním technikem, který by měl vysvětlit uživateli, jak používat bezkontaktní karty. Princip čtečky spočívá v přiložení karty ke čtecí hlavě na krátký čas (0,5 s) nebo delší (min. 2 s), a pak oddálením karty od čtecí hlavy. Po přiložení karty a přidržení na přibližně 2 s, čtečka rozsvítí červenou LED diodu, pak po dalších 2 sekundách zhasne červenou LED a rozsvítí zelenou, pak po dalších 2 sek zhasne zelená LED dioda a rozsvítí se žlutá a nakonec po dalších 2 sek zhasne žlutá LED dioda. Oddálením karty, v době kdy jedna z LED diod svítí, dojde k aktivaci zapnutí podle plánu, který je přiřazený dané LED diodě. Oddálením karty, kdy žádná z LED diod nesvítí, nezmění stav zapnutí bloku. Krátké přiložení vypnutí, mazání poplachu Dlouhé přiložení zapnutí v jednom z plánů nastavených servisním technikem (přiřazené barvám LED diod): 1. červená LED plné zapnutí jednoho nebo obou bloků 2. zelená LED zapnutí jednoho nebo obou bloků v režimu nastaveném servisním technikem 3. žlutá LED zapnutí jednoho nebo obou bloků v režimu nastaveném servisním technikem Poznámka: Pro režim zelené nebo žluté LED diody můžete naprogramovat vypnutí jakéhokoli bloku, jestliže byl zapnut před přiložením karty ke čtecí hlavě. Význam světelných signálů: červená LED svítí zapnutí bloku podle plánu přiřazeného červené LED červená a zelená LED svítí - zapnutí bloku podle plánu přiřazeného zelené LED červená a žlutá LED svítí - zapnutí bloku podle plánu přiřazeného žluté LED červená LED svítí s krátkým zhasnutím zapnutí bloku mimo naprogramovaný plán červená LED se rozsvítí s krátkými pauzami poplach nebo paměť poplachu, když není zapnutý ani jeden blok červená LED pomalu bliká (1s/1s) poplach nebo paměť poplachu, když jsou jeden nebo oba bloky zapnuty (režim zapnutí mimo plán přiřazený zelené nebo žluté LED) zelená LED svítí a červená LED pomalu bliká poplach během režimu zapnutí bloku, odpovídající plánu, který byl přiřazen zelené LED žlutá LED svítí a červená LED pomalu bliká poplach během režimu zapnutí bloku, odpovídající plánu, který byl přiřazen zelené LED

40 38 Uživatelský manuál VERSA všechny LED zhaslé oba bloky jsou vypnuty nebo je blok zapnutý a není čtečkou podporován v žádném z přiřazených plánů. všechny LED blikají stejně žádná komunikace mezi čtečkou a ústřednou Význam zvukových signálů: jedno krátké pípnutí čtení čísla karty, rozsvícení další diody tři krátké pípnutí zapnutí / vypnutí, mazání poplachu dlouhý zvuk oddělený krátkými pauzami, ukončen sérií krátkých a jedním dlouhým pípnutím odpočítávání výstupního zpoždění bloku po zapnutí tři dlouhá pípnutí odmítnutí vykonání funkce dvě pípnutí oddělné dlouhou pauzou - odpočítávání vstupního zpoždění po narušení vstupní zóny během režimu zapnutí trvalý zvuk poplach v bloku ovládaného čtečkou dlouhý zvuk oddělený krátkou pauzou paměť poplachu přerušovaný zvuk (0.5s/0.5s) požární poplach krátký zvuk oddělený dlouhou pauzou paměť požárního poplachu 10. Použití dálkového ovladače k ovládání systému Ústředna podporuje expandér INT-RX, který v systému umožňuje používání dálkových ovladačů pracujících na frekvenci 433MHz, které vyrábí firma SATEL. Čtyři tlačítka dálkového ovladače mohou vykonat 6 různých funkcí (klávesy 1, 2, 3, 4 a kombinace kláves: 1 a 2, 1 a 3). Stejně tak dvě tlačítka ovladače umožňují uživateli provádět 3 různé funkce (klávesy 1, 2 a kombinace 1 a 2). Každému uživateli systému, kromě servisu, lze přiřadit jeden ovladač. Servisní technik nebo administrátor může přiřadit ke každému tlačítku / kombinaci tlačítek řadu funkcí (viz str. 28), které budou provedeny po stisknutí tlačítka / kombinace tlačítek. Nahrazení dálkového ovladače jiným nedojde ke smazání nebo změně nastavení, vztahující se k ovládání systému daným uživatelem. Dálkový ovladač může řídit: zapnutí/vypnutí systému, tlačítko aktivující zpoždění poplachu, tlačítko aktivující tíseň, požár, pomoc, přepínat zapnutí/vypnutí elektrických zařízení. Servisní technik může nastavit signalizaci zapnutí/vypnutí a vymazání poplachu pomocí dálkových ovladačů na sirénách.

41 VERSA SATEL Krátký popis klávesnice zapnuto (monitorováno) svítí blok zapnut bliká odpočítávání výst. zpoždění poplach svítí poplach v bloku bliká paměť poplachu servis ústředna signalizuje vstup do servisního režimu: svítí servisní režim aktivován z této klávesnice bliká servisní režim aktivován z jiné klávesnice porucha signalizuje výskyt technického problému v systému kontrola pomocí funkce čís. 7 LCD displej datum a čas/stav zón HASŁO+ - czuwanie pełne (1) - czuwanie nocne (2) - czuwanie dzienne (3) - wyłączenie czuwania, skasowanie alarmu VERSA-LCD-GR přidržením na 3 sek přepíná displej na zobrazení stavu zón ústředny: b zóna odpojena L porucha dlouhé narušení N porucha bez narušení! první paměť poplachu narušení tamperu 2EOL zóny narušení zóny t tamper 2EOL zóny vyvolání poplachu (pamět poplachu) a vyvolání poplachu zóny (paměť poplachu) volná zóna (nenarušená) (nic) detektor není naprogramován žádný detektor VERSA-LED-GR LED 1 30 indikace stavu zón připojených k ústředně ( OFF, ON): zóna odpojena porucha dlouhé narušení zóny porucha bez narušení paměť prvního poplachu narušení tamperu 2EOL zóny narušení zóny paměť tamperu 2EOL zóny zóna vyvolala poplach (paměť poplachu) volná zóna (bez narušení)

42 40 přidržením na 3 sek vyvolá TÍSEŇ přidržením na 3 sek vyvolá POMOC (ZDRAVOTNÍ) přidržením na 3 sek vyvolá POŽÁRNÍ POPLACH KÓD+ uživatelské funkce: 0 Servis 00# Servis. režim 01# Spusť DwnlTEL 03# Spusť DwnlRS 04# Ukonči DwnlRS 05# Perman.sv.př. 06# Doba přístupu 1# Změna kódu 2 Uživatelé 21# Nový uživatel 22# Editace uživ. 23# Odebrat uživ. 3# Zruš.hlas.zp. 4# Odpojení 5# Události 6 Nastavení 61# Odl.A-zapnutí 62# Hodiny 63# Časovače 64# Tel. čísla 7# Poruchy 8# Ovládání 9 Testy 91# Test zón 92# Test výstupů 93# úr. sig. ABAX 94# Manual MS tst 95# MS1 test 96# MS2 test 97# Verze VERSA 98# Ver. expandér 99# Napájecí nap 90# Reset výstupů Uživatelský manuál VERSA Ovládání bloků: KÓD + - režim plného zapnutí - režim nočního zapnutí - režim denního zapnutí - vypnutí, mazání poplachu Rychlé zapnutí bloku I: + - režim plného zapnutí - režim nočního zapnutí - režim denního zapnutí Rychlé zapnutí bloku II: + - režim plného zapnutí - režim nočního zapnutí - režim denního zapnutí Rychlé zapnutí bloku I a II: + nebo + - režim plného zapnutí - režim nočního zapnutí - režim denního zapnutí stiskněte dvakrát pro odložení autozapnutí přidržte 3 sek pro zobrazení informací o režimu zapnutí VERSA-LED-GR: Blok I LED 1 svítí režim plného zapnutí LED 2 svítí režim nočního zapnutí LED 3 svítí režim denního zapnutí LED 1,2,3 nesvítí vypnuto Blok II LED 16 svítí režim plného zapnutí LED 17 svítí režim nočního zapnutí LED 18 svítí režim denního zapnutí LED 16,17,18 nesvítí vypnuto přidržte 3 sek pro zapnutí / vypnutí GONG signalizace

43

44

45 Modřanská 80, Praha 4, ČR Tel. / Fax: , technická pomoc: www:

Instalační příručka DSC PC510 v1.0

Instalační příručka DSC PC510 v1.0 Instalační příručka DSC PC510 v1.0 Obsah Úvod: 2 Vlastnosti 2 Specifikace 2 Instalace 3 Montáž ústředny 3 Montáž klávesnice 3 Kabeláž 4 Zapojení bezpečnostních zón 4 Zapojení zdroje 4 Programovatelný výstup

Více

Uivatelský manuál PC-2585

Uivatelský manuál PC-2585 Uivatelský manuál PC-2585 OBSAH OBSAH...... Strana 1 INFORMACE O SYSTÉMU.... Strana 3 POZNÁMKY... Strana 4 ÚVOD... Strana 5 Pravidelně Váš systém kontrolujte.......................... Strana 5 Důležitá

Více

M MAX TECH s.r.o. Část 1: SEZNÁMENÍ ÚVOD

M MAX TECH s.r.o. Část 1: SEZNÁMENÍ ÚVOD Část : SEZNÁMENÍ ÚVOD KLÁVESNICE LED NAPÁJENÍ ZÓNY 2 4 5 7 8 0 3 6 9 STAY # ENTER DISARM ARM AKTIVACE PŘIPRAVEN PŘEMOSTĚNÍ POŽÁR TA MPER STAT BYP KLÁVESNICE LCD NAPÁJENÍ 2 4 5 7 8 0 3 6 STAT BYP 9 STAY

Více

Texecom. www.texe.com. www.atisgroup.cz. AT - spec. firmware pro ústředny firmy ATIS (412 ver.10.x, 816 ver.10.x, 832 ver.3.x)

Texecom. www.texe.com. www.atisgroup.cz. AT - spec. firmware pro ústředny firmy ATIS (412 ver.10.x, 816 ver.10.x, 832 ver.3.x) Texecom www.texe.com Uživatelská příručka www.atisgroup.cz AT - spec. firmware pro ústředny firmy ATIS (412 ver.10.x, 816 ver.10.x, 832 ver.3.x) Obsah 1. Zabezpečovací systém... 3 Úvod... 3 Zóny (smyčky)...

Více

Dotyková klávesnice INT-TSG

Dotyková klávesnice INT-TSG int-tsg_i_cz 06/15 Dotyková klávesnice INT-TSG Instalační manuál SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLAND tel. +48 58 320 94 00 www.satel.eu Firmware verze 1.03 VAROVÁNÍ Dotykový panel

Více

Uživatelský manuál. s klávesnicí K648

Uživatelský manuál. s klávesnicí K648 Uživatelský manuál s klávesnicí K648 EVO Uživatelský manuál OBSAH Obsah 1 Úvod 2 1.0 Popis 2 2.0 Základní operace 3 2.1 Zvuková signalizace klávesnice 4 2.2 Zobrazování LED klávesnice 4 2.3 Dělení na

Více

Uživatelský manuál ESPRIT 728 ESPRIT 738 ESPRIT 748. s klávesnicí

Uživatelský manuál ESPRIT 728 ESPRIT 738 ESPRIT 748. s klávesnicí Uživatelský manuál ESPRIT 728 ESPRIT 738 ESPRIT 748 s klávesnicí 636 646 Uživatelský manuál ESPRIT OBSAH strana Úvod 2 Zobrazení, Akustika 2 Rozdělení systému 3 Přístupová práva kódů 3 Programování uživatelských

Více

Stručný přehled funkcí

Stručný přehled funkcí Stručný přehled funkcí Následuje seznam základních funkcí systému a postup k jejich aktivaci. POZNÁMKA: Některé funkce nemusí být ve Vašem systému použité. Podrobnosti Vám sdělí instalační technik. Funkce

Více

Kapitola 5: Testování a údržba... 23 5.1 Test chůzí...23 5.2 Test systému...24 5.3 Test výstupů (PC4216)...24 5.4 Údržba systému...

Kapitola 5: Testování a údržba... 23 5.1 Test chůzí...23 5.2 Test systému...24 5.3 Test výstupů (PC4216)...24 5.4 Údržba systému... Obsah Obsah... 1 Úvod... 3 Kapitola 1: Základní funkce systému... 4 1.1 Základní informace...4 1.2 Zapnutí...4 1.3 Ostatní způsoby zapnutí...5 1.4 Vypnutí...6 1.5 Paměť poplachů...7 1.6 Hlasitá signalizace

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B. uživatelský manuál. www.levnealarmy.cz

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B. uživatelský manuál. www.levnealarmy.cz Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B uživatelský manuál www.levnealarmy.cz OBSAH 1. Důležité informace... 2 2. Úvod... 2 3. Displej dálkového ovladače... 3 3.1. Popis ikonek displeje... 3 4.

Více

Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF

Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF P/N 501-405120-2-20 REV 2.0 ISS 31MAY11 Copyright Obchodní známky a patenty Výrobce Verze Certifikace Směrnice Evropské unie Kontaktní informace

Více

Easy Series. Uživatelská příručka. Ústředna EZS

Easy Series. Uživatelská příručka. Ústředna EZS Easy Series CZ Uživatelská příručka Ústředna EZS Easy Series Uživatelská příručka Použití klávesnice Použití klávesnice Stavy displeje Displej Popis Systém je deaktivován. Nebyly zaznamenány žádné poplachy

Více

Shrnutí uživatelských příkazů z klávesnice Plná aktivace

Shrnutí uživatelských příkazů z klávesnice Plná aktivace Návod k obsluze Shrnutí uživatelských příkazů z klávesnice Plná aktivace Částečná aktivace Deaktivace systému Utišení poplachu Plná aktivace podsystému Částečná aktivace podsystému Deaktivace podsystému

Více

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511 Návod k použití 16 1 Instalace systému Stručný popis systému Tento GSM poplašný a dohledový systém se skládá z hlavní jednotky a bezdrátového příslušenství jako

Více

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Montážní manuál

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Montážní manuál GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Montážní manuál OBSAH 1 NASTAVENÍ ALARMU... 3 1.1 Programování ovladačů...3 1.2 Nouzové vypnutí alarmu...3 1.3 Změna počtu stisknutí servisního

Více

U ž i v a t e l s k ý m a n u á l. PowerMaster-10 PG2 PowerMaster-30 PG2. Vis-0005-1

U ž i v a t e l s k ý m a n u á l. PowerMaster-10 PG2 PowerMaster-30 PG2. Vis-0005-1 U ž i v a t e l s k ý m a n u á l PowerMaster-10 PG2 PowerMaster-30 PG2 Vis-0005-1 1 Obsah 1. Představení... 3 Předmluva...3 Přehled...3 Vlastnosti systému...3 PowerMaster-10 G2 Signalizace a ovládání

Více

Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505. Návod k použití

Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505. Návod k použití Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505 Návod k použití 16 1 Instalace systému Stručný popis systému Tento GSM poplašný a dohledový systém se skládá z hlavní jednotky a bezdrátového příslušenství jako

Více

PLNÉ ZAPNUTÍ / ZASTŘEŽENÍ SYSTÉMU

PLNÉ ZAPNUTÍ / ZASTŘEŽENÍ SYSTÉMU Uživatelský manuál PLNÉ ZAPNUTÍ / ZASTŘEŽENÍ SYSTÉMU - Pro zapnutí klávesnice stiskněte klávesu [CLR] (u typu XMB se klávesnice zapne i přiblížením ruky) - Vložte Váš číselný kód a stiskněte [OK] nebo

Více

Uživatelský manuál JA-60 Comfort

Uživatelský manuál JA-60 Comfort Uživatelský manuál JA-60 Comfort 1. Indikace Signálky událostí Informují co se v systému stalo, údaj na displeji upřesňuje, odkud je událost hlášena. Displej Poplach Sabotáž Porucha Baterie Zajištěno Napájení

Více

MG-32LCD MG-32I MG-32LED MG-32LRF MG-10LED

MG-32LCD MG-32I MG-32LED MG-32LRF MG-10LED Uživatelský manuál SP 5500 v. 2.4 SP 6000 v. 2.4 SP 7000 v. 2.4 MG 5000 v. 2.4 MG 5050 v. 2.4 s klávesnicí MG-32LCD MG-32I MG-32LED MG-32LRF MG-10LED SP-MG Uživatelský manuál OBSAH Rychlý přehled 2 1.0

Více

LIFELINE SH 905 ID GR BK

LIFELINE SH 905 ID GR BK LIFELINE SH 905 ID GR BK CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám a blahopřejeme Vám, že jste si vybral náš výrobek. Tento nový výrobek byl projektován a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a prošel důkladnými

Více

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 -

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 - Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9 Prosek, IČO: 25351851, DIČ: CZ25351851 tel.: 284 810 498, fax: 284 818 196, e-mail: obchod@olymps-door.cz, www.olymps-door.cz NiceWay Návod k montáži a důležitá upozornění

Více

PC5936 v1.0 Instalační manuál

PC5936 v1.0 Instalační manuál PC5936 v1.0 Instalační manuál DSC-8099-1 Obsah Sekce 1: Úvod 1 1.1 Technická specifikace...1 1.2 Rozšiřující moduly...2 Sekce 2: Instalace 3 2.1 Postup instalace...3 2.2 Sběrnice Combus...4 2.3 Připojení

Více

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace Rozsah dodávky Centrála 2-zónového poplašného systému 2 x šroub 2 x EOL rezistor 10 kω Návod k obsluze Sada bezdrátového alarmu MA Instalace V průběhu instalace se ubezpečte, že centrála poplašného systému

Více

Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B. Drátový ovladač

Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B. Drátový ovladač Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B Drátový ovladač Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž

Více

Pokud budete chtít mít v systému více klávesnic, tak musíte použít jiné kompatibilní klávesnice.

Pokud budete chtít mít v systému více klávesnic, tak musíte použít jiné kompatibilní klávesnice. Úvod Klávesnice LCD5501Z32-433 je složena ze dvou zařízení přijímač LCD5501Z32 a klávesnice LCD5501Z, která zobrazuje stav systému na LCD displeji s předdefinovanými zprávami. Po přidání této klávesnice

Více

RC-300. U ivatelská pøíruèka. Instalaèní firma: Servisní telefon: Datum Počet stran Číslo dokumentu 11/2003 6 PU-RC-3-01-C

RC-300. U ivatelská pøíruèka. Instalaèní firma: Servisní telefon: Datum Počet stran Číslo dokumentu 11/2003 6 PU-RC-3-01-C RC-300 U ivatelská pøíruèka Instalaèní firma: Servisní telefon: Datum Počet stran Číslo dokumentu 11/2003 6 PU-RC-3-01-C 2 RC-300 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Účel příručky Tato příručka je určena pro koncového

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

OS 3030. Návod k použití. Elektronické regulátory pro reverzně osmotické zařízení. Software verze 0004 2.00

OS 3030. Návod k použití. Elektronické regulátory pro reverzně osmotické zařízení. Software verze 0004 2.00 OS 3030 Elektronické regulátory pro reverzně osmotické zařízení Návod k použití Software verze 0004 2.00 Obsah Popis funkcí...1 Fáze výroba...1 Fáze standby...1 Fáze výplach po výrobě...2 Fáze výplach

Více

Uživatelský manuál EVO 48 EVO 192 s klávesnicí GRAFICA

Uživatelský manuál EVO 48 EVO 192 s klávesnicí GRAFICA Uživatelský manuál EVO 48 EVO 192 s klávesnicí GRAFICA EVO Uživatelský manuál OBSAH 1.0 Popis 2 2.0 Základní operace 3 2.1 Popis klávesnice 3 2.2 Ovládací ikony 3 2.3 Pohyb v základním menu 4 2.4 Informace

Více

OBSAH ZAPOJENÍ ÚSTŘEDNY PC1565-2P...45 PC1565-2P V2.2 KOMPATIBILITA S MODULY..46

OBSAH ZAPOJENÍ ÚSTŘEDNY PC1565-2P...45 PC1565-2P V2.2 KOMPATIBILITA S MODULY..46 OBSAH KAPITOLA 1: ÚVOD DO SYSTÉMU 1.1 SPECIFIKACE... 1 1.2 PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ... 2 1.3 VYBALENÍ... 2 KAPITOLA 2: UVEDENÍ DO PROVOZU 2.1 POSTUP INSTALACE... 3 2.2 POPIS SVOREK... 3 2.3 ZAPOJENÍ A POUŽITÍ

Více

Řídící jednotka AirBasic 2

Řídící jednotka AirBasic 2 Návod k obsluze Řídící jednotka AirBasic 2 G G875589_001 2010/04/jbrg-08 Obsah 1. Představení přístroje a bezpečnost... 1 1.1 Uložení návodu k obsluze... 1 1.2 Bezpečnost... 1 2. Provoz... 2 2.1 Ovládací

Více

T GSM GSM ALARM SYSTEM

T GSM GSM ALARM SYSTEM T GSM GSM ALARM SYSTEM CZ uživatelský návod Obsah CZ... 1. T GSM jako GSM ALARM... 3 1.1 Popis systému 1.2 Popis dálkových ovladačů 1.3 Popis funkcí tlačítek dálkového ovladače 2. funkce systému... 4 3.

Více

MAGICAR MA600H. www.9000.cz

MAGICAR MA600H. www.9000.cz MAGICAR MA600H www.9000.cz Základní prvky systému ANTÉNA INDIKAČNÍ LASER DRŽÁK LED A LED B SYSTÉMOVÁ SIRÉNA SYSTÉMOVÉ TLAČÍTKO LED C LED D PIR SENZOR ADAPTÉRU ZDÍŘKA PRO KONEKTOR Montáž Li-Ion baterie

Více

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL.

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL. MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL www..levnealarmy.cz Tlačítko č. 1 Tlačítko č.2 Dálkový ovladač Tlačítko Zapnuté Vypnuté Zapnuté zapalování I - krátký stisk Vypnutí alarmu Zapnutí alarmu I - delší

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

XR110C - XR120C - XR130C - XR130D

XR110C - XR120C - XR130C - XR130D XR110C - XR120C - XR130C - XR130D OBSAH 1. OBECNÁ VAROVÁNÍ 2 1.1. Před použitím si prosím přečtěte tuto příručku 2 1.2. Bezpečnostní opatření 2 2. OBECNÝ POPIS 2 3. ŘÍZENÍ ZATÍŽENÍ 2 3.1. Kompresor 2 3.2.

Více

DSC. PARAMETRY: Napájecí napětí 13,8V. Proud na vstupu [+N] Max 0,6A Min. (max.) napájecí napětí 10V (13,8 V) 2Ah (177 x 34 x 66mm)

DSC. PARAMETRY: Napájecí napětí 13,8V. Proud na vstupu [+N] Max 0,6A Min. (max.) napájecí napětí 10V (13,8 V) 2Ah (177 x 34 x 66mm) DSC ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI: Zálohovaná siréna řízená mikroprocesorem s blikačem/stroboskopem určená do venkovních prostor Nový design s prostorem určeným pro umístění loga Vaší firmy Robustní polykarbonátový

Více

WLS 909-433 používá tři baterie typu A-76 a WLS 919-433 používá dvě lithiové baterie CR2032.

WLS 909-433 používá tři baterie typu A-76 a WLS 919-433 používá dvě lithiové baterie CR2032. Kapitola 1: Úvod 1.1 Specifikace a vlastnosti Proudový odběr: 50mA (v klidu) a maximálně 200mA (oba PGM výstupy aktivovány) Frekvence: 433MHz Přijímač přijímá signál až z 8 bezdrátových ovladačů Anténa:

Více

GSM IG Touch LCD. Záruční a pozáruční servis výrobků: ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz WWW.CIP.

GSM IG Touch LCD. Záruční a pozáruční servis výrobků: ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz WWW.CIP. GSM IG Touch LCD Zabezpečovací systém GSM Intelliguard Touch LCD je určen pro hlídání bytových a komerčních prostor. Nabízí plně integrovanou centrální jednotku s možností připojení bezdrátových detektorů.

Více

Důležitá upozornění. Všechna práva vyhrazena. 2 Modul kontroly přístupu návod na obsluhu

Důležitá upozornění. Všechna práva vyhrazena. 2 Modul kontroly přístupu návod na obsluhu Důležitá upozornění Tento manuál obsahuje chráněné informace náležící společnosti Rokonet Electronis Ltd. a společnosti MAX TECH spol. s.r.o. Uvedené informace slouží jako pomoc při instalaci, programování

Více

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté Stručný přehled Euroset 5020 8 7 6 9 10 11 12 1 1 u tlačítko zpětného dotazu stisknuté P pauza z pamět' neobsahuje žádná data { telefon uzamčený zzzz při pokusu o spojení: telefon uzamčený 0 9 telefonní

Více

NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY V tomto návodu je uveden podrobný popis bezpečnostních upozornění, kterým byste měli věnovat pozornost během činnosti jednotky. Abyste zajistili,

Více

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu DS1722028 1 LBT8669 Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu 2,1 Hlasové zprávy a video záznamy

Více

Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN

Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN Můžete si dopřát kvalitu Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN Popis nastavení parametrů systému a pokyny k instalaci Úvodní informace Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN

Více

Novar GmbH a Honeywell Company Dieselstraße 2, D-41469 Neuss Internet: www.esser-systems.de e-mail: info@esser-systems.de

Novar GmbH a Honeywell Company Dieselstraße 2, D-41469 Neuss Internet: www.esser-systems.de e-mail: info@esser-systems.de Novar GmbH a Honeywell Company Dieselstraße 2, D-41469 Neuss Internet: www.esser-systems.de e-mail: info@esser-systems.de Návod k obsluze a ovládání Ústředny elektrické požární signalizace ESSER IQ8Control

Více

Uživatelský manuál MAGELLAN 6160

Uživatelský manuál MAGELLAN 6160 Uživatelský manuál MAGELLAN 6160 MAGELLAN 6160 Uživatelský manuál Obsah 1.0 ÚVOD 1.1 Přehled ikon použitých v manuálu 2 1.2 Popis 2 1.3 Základní ovládací prvky 3 1.4 LCD displej 4 1.5 Klíčenky pro dálkové

Více

MAGICAR 9000B montážní manuál

MAGICAR 9000B montážní manuál Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR 9000B montážní manuál www.levnealarmy.cz I. ÚVOD MAGICAR 9000B je bezpečnostní systém s nejvyšším stupněm ochrany. Pomocí dvoucestného

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

verze: 4.0 Březen, 2011

verze: 4.0 Březen, 2011 verze: 4.0 Březen, 2011 ONI Střežení Obsah Popis jednotky... 2 Základní funkce jednotky... 3 Odemčení/zamčení vozidla... 3 Zapnutí/vypnutí zapalování... 3 Odesílání polohy... 3 Alarm vozidla (univerzální

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

Centralis Uno RTS. Řídicí jednotka s integrovaným přijímačem DO. 1. Technické údaje. Centralis Uno RTS

Centralis Uno RTS. Řídicí jednotka s integrovaným přijímačem DO. 1. Technické údaje. Centralis Uno RTS Abyste mohli plně využít všech vlastností, které Vám nabízí řídicí jednotka Centralis Uno RTS, přečtěte si prosím pozorně následující návod k použití. Řídící jednotka s integrovaným přijímačem dálkového

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

CLIFFORD. The Science of Security. Concept 100 Podrobný návod k použití

CLIFFORD. The Science of Security. Concept 100 Podrobný návod k použití CLIFFORD The Science of Security Concept 100 Podrobný návod k použití Údržba systému Váš systém Clifford nevyžaduje žádnou údržbu, kromě pravidelné výměny baterií dálkového ovladače. Základní podmínkou

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PC 5928. Verze 1.0

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PC 5928. Verze 1.0 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PC 5928 Verze 1.0 Technické údaje Modul audiokomunikace PC 5928 umožňuje připojení až sedmi interkomových stanic. Podle použití rozlišujeme stanice pro venkovní a vnitřní prostředí.

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Touch R700 / Navi 900... 5 R300 Color / R400 Color... 107 Touch R700 / Navi 900 Úvod... 6 Základní funkce... 15 Rádio... 49 CD přehrávač... 55 Externí zařízení...

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS PPF650E/CZB. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS PPF650E/CZB v

Více

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté Stručný přehled Gigaset 5015 * 8 7 6 Tlačítka 1 Tlačítka cílové volby 2 Tlačítko opakování volby 3 Tlačítko zpětného dotazu 4 Tlačítko vypnutí zvuku (Mute) 5 Tlačítko Shift 6 Tlačítko snížení hlasitosti

Více

Nový VRF systém. Řídicí systém. Divize technické podpory

Nový VRF systém. Řídicí systém. Divize technické podpory Nový VRF systém Řídicí systém Divize technické podpory 2014 ABV KLIMA S.R.O., ODERSKÁ 333/5, 196 00 PRAHA 9 - ČAKOVICE 28 Nový CMV systém řídicí systém 3.4 Centrální ovladač Centrální ovladač je dálkový

Více

OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020

OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020 Návod k obsluze Systém řízení osvětlení DALI BASIC Typ: DALI RC BASIC SO OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020 Customer Service Center (KSC) Germany Albert-Schweitzer-Str.

Více

GT CASA ALARM SILVER LINE

GT CASA ALARM SILVER LINE GT CASA ALARM SILVER LINE Děkujeme Vám, že jste si koupili náš výrobek GT CASA ALARM. GT CASA ALARM ochrání Vaše domy, obchody, kanceláře, karavany i lodě. Před instalací zařízení si prosím pečlivě přečtěte

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ APLIKACE WIFI SMART

DÁLKOVÝ OVLADAČ APLIKACE WIFI SMART NÁVOD K OBSLUZE CZ KITE SERIES DÁLKOVÝ OVLADAČ APLIKACE WIFI SMART Překlad původního návodu k obsluze. Děkujeme, že jste si zakoupili naše klimatizační zařízení. Před použitím klimatizačního zařízení si

Více

Strana 1 (celkem 11) - 1 -

Strana 1 (celkem 11) - 1 - Strana 1 (celkem 11) - 1 - Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Výroba a zapojení výukového panelu bezpečnostních technologií ZOUL Antonín - 1 - Strana

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-D09AI, MC-D12AI, MC-D18AI MC-D21AI, MC-D24AI

NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-D09AI, MC-D12AI, MC-D18AI MC-D21AI, MC-D24AI NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-D09AI, MC-D12AI, MC-D18AI MC-D21AI, MC-D24AI Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím

Více

EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení.

EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Zákonné

Více

Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù. Tento výrobek musí být nainstalován oprávnìnou a proškolenou osobou

Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù. Tento výrobek musí být nainstalován oprávnìnou a proškolenou osobou CZ AUTOALARM ØADY 210 AUTOALARM S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM CENTRÁLNÍHO ZAMYKÁNÍ ovládané plovoucím kódem 210 SK 210 Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù Dovozce: Tento výrobek musí být nainstalován

Více

Gigaset Repeater. Návod k použití. front-grep.fm5. Gigaset Repeater - cz: A30853-X600-B101-1-2D19 28.4.99

Gigaset Repeater. Návod k použití. front-grep.fm5. Gigaset Repeater - cz: A30853-X600-B101-1-2D19 28.4.99 28.4.99 front-grep.fm5 Gigaset Repeater - cz: A30853-X600-B101-1-2D19 Gigaset Repeater Návod k použití Před uvedením do provozu si laskavě přečtěte tento návod k použití s bezpečnostními pokyny! 30.9.99

Více

Příjem volání...15. Nastavení hlasitosti vyzvánění...15 Vypnutí vyzvánění...15 Příjem hovoru...15 Převzetí hovoru určeného pro jinou pobočku...

Příjem volání...15. Nastavení hlasitosti vyzvánění...15 Vypnutí vyzvánění...15 Příjem hovoru...15 Převzetí hovoru určeného pro jinou pobočku... Obsah Obsah Popis telefonu... 6 Přehled... 6 Navigační klávesy... 8 LED přidružené k programovatelným klávesám... 8 Alfanumerická klávesnice... 9 Standardní kódy... 9 Režimy telefonování...10 Hlasitý telefon

Více

PC1 AWZ 516 Časové relé, osmifunkční. v.2.0 cz

PC1 AWZ 516 Časové relé, osmifunkční. v.2.0 cz PC1 AWZ 516 Časové relé, osmifunkční. v.2.0 cz Vydání: 2. ze dne 05.01.2011 Nahrazuje vydání: 1 ze dne 01.02.2008 1. Obecný popis, určení. Časové relé PC1 umožňuje realizovat jeden z osmi časově logických

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY Rádi bychom vám poděkovali za to, že jste si zakoupili naši klimatizaci. Před použitím klimatizační jednotky se důkladně seznamte s návodem k použití.

Více

Návod k obsluze elektronického zámku DFS SB

Návod k obsluze elektronického zámku DFS SB 3 (Rozhraní) Prostor pro baterie Klávesnice Víko prostoru pro baterie VŠEOBECNÉ POKYNY Zámek lze otevřít pomocí kódu skládajícího se ze 7 číslic nebo 7 písmen. Každé stlačení tlačítka na klávesnici je

Více

Návod k obsluze Řídicí systém PX

Návod k obsluze Řídicí systém PX Návod k obsluze Řídicí systém PX Vakuová balička S 220 SP S 225 SP (SinglePacker) Díl II d Obsah Návod k obsluze SP strana 2 Před uvedením do provozu... 3 Ostatní přípravy 3 Kapitola B: Rychlá příprava...

Více

Axolute Videodisplej. obj. č. 349311-349312 - 349313. Návod k použití. Part. U1925A - 06/07-02 PC

Axolute Videodisplej. obj. č. 349311-349312 - 349313. Návod k použití. Part. U1925A - 06/07-02 PC Axolute Videodisplej obj. č. 349311-349312 - 349313 Návod k použití Part. U1925A - 06/07-02 PC Obsah CZ 1 Úvod a základní funkce 5 Všeobecné informace 6 Axolute videodisplej: používejte ho hned! 6 Funkční

Více

STRUČNÝ PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PŘÍKAZÚ

STRUČNÝ PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PŘÍKAZÚ POWERMAX Elektronický bezdrátový zabezpečovací systém s plnou kontrolou Uživatelský manuál OBSAH 1. PŘEDMLUVA...5 1.1 ÚVOD...5 1.2 VLASTNOSTI SYSTÉMU...5 1.3 POUŽITÉ TERMÍNY...6 1.4 SYMBOLY POUŽITÉ V TOMTO

Více

Autonomní přístupové klávesnice se čtečkou

Autonomní přístupové klávesnice se čtečkou Autonomní přístupové klávesnice se čtečkou DH16A-10DT DH16A-20DT DH16A-12DT Strana 1 Obsah DH16A-10DT...3 Specifikace...3 DH16A-20DT...4 Specifikace...4 Instalace DH16A-10DT, DH16A-20DT...5 Zapojení...6

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Elektrokola DEVRON

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Elektrokola DEVRON NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Elektrokola DEVRON ELEKTROKOLA SE STŘEDOVÝM MOTOREM SYSTÉM MAX DRIVE CHARAKTERISTIKA A ROZMĚRY MATERIÁL A ROZMĚRY: Schránka je vyrobena z PC plastu. LCD displej je vyroben z tvrzeného

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

SWS 105. User s manual. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató. Instrukcja obsługi EN CZ SK HU PL

SWS 105. User s manual. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató. Instrukcja obsługi EN CZ SK HU PL SWS 105 User s manual Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obsługi WEATHER STATION WITH 2-DAY WEATHER FORECAST METEOROLOGICKÁ STANICE S 2DENNÍ PŘEDPOVĚDÍ POČASÍ METEOROLOGICKÁ

Více

Programování (Programuje se většinou jen jednou, pokud nepřidáte do systému další vysílače)

Programování (Programuje se většinou jen jednou, pokud nepřidáte do systému další vysílače) Rádiový systém DELKIM Plus Pro Než začnete používat tento systém, musíte mít naprogramovaný Rx Plus Mini Přijímač, aby rozpoznával nakódovaný vysílač (Tx-i Plus nebo Tx-Plus). Normálně uživatel programuje

Více

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx tepelná čerpadla Tepelná čerpadla HP Návod k obsluze a instalaci 03. 2013 verze 01.07.00 pro verzi software 01.07.xx PZP HEATING a.s., Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629

Více

CLIFFORD BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM SVĚTOVÉ TŘÍDY

CLIFFORD BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM SVĚTOVÉ TŘÍDY CLIFFORD BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM SVĚTOVÉ TŘÍDY Arrow II Uživatelský manuál Obsah Vítejte ve světě špičkových technologií zabezpečovacích systémů a pohodlí ve vozidlech... 5 Váš 2 tlačítkový/3 kanálový dálkový

Více

MC-HD301 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ VESTAVNÉHO DVOUPLOTÝNKOVÉHO SKLOKERAMICKÉHO VAŘIČE

MC-HD301 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ VESTAVNÉHO DVOUPLOTÝNKOVÉHO SKLOKERAMICKÉHO VAŘIČE MC-HD301 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ VESTAVNÉHO DVOUPLOTÝNKOVÉHO SKLOKERAMICKÉHO VAŘIČE POPIS SPOTŘEBIČE Vážení zákazníci, chcete-li plně využít kapacity tohoto spotřebiče a prodloužit jeho životnost,

Více

Uživatelská příručka - diagnostický systém

Uživatelská příručka - diagnostický systém Uživatelská příručka - diagnostický systém v 2.6.9 Autodiagnostika ROBEKO www.autodiagnostika-obd.cz Obsah: 1. Úvod : 1.1 Spuštění programu...4 1.2 Základní obrazovka...4 2. Základní funkce : 2.1 Navázání

Více

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL. www.levnealarmy.cz

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL. www.levnealarmy.cz MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL www.levnealarmy.cz Dálkový ovladač Tlačítko Alarm zapnutý Alarm vypnutý Zapnuté zapalování I - krátký stisk Zapnutí alarmu Zapnutí alarmu II - krátký stisk Vypnutí

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

www.eletur.cz E-mail: info@eletur.cz

www.eletur.cz E-mail: info@eletur.cz www.eletur.cz E-mail: info@eletur.cz Úvod Uživatelská příručka 1. Úvod, Vlastnosti a Specifikace Sebury stouch W-w/ stouch W-s/ skey W-w/ skey W-s jsou zařízení pro samostatnou kontrolu vstupu, která obsahují

Více

3.016362. Řídící jednotka CRD Návod k montáži a použití s kotli Immergas. Řídící jednotka CRD - 3.016362

3.016362. Řídící jednotka CRD Návod k montáži a použití s kotli Immergas. Řídící jednotka CRD - 3.016362 3.016362 Řídící jednotka CRD Návod k montáži a použití s kotli Immergas Řídící jednotka CRD - 3.016362 OBSAH ÚVOD 3 POPIS 4 INSTALACE 4 PŘIPOJENÍ 5 HLAVNÍ OVLÁDACÍ PRVKY - PANEL 6 HLAVNÍ ZOBRAZOVACÍ PRVKY

Více

Bezpečnostní GSM poplašný systém. Návod k použití. Schéma zapojení hlavní jednotky. 4 drátová a 6 bezdrátových ochranných zón;

Bezpečnostní GSM poplašný systém. Návod k použití. Schéma zapojení hlavní jednotky. 4 drátová a 6 bezdrátových ochranných zón; Schéma zapojení hlavní jednotky SP + SP- připojený reproduktor SP- uzemnění (GND) Drátové zóny: L1 až L4 jsou vodiči připojované zóny, od příslušného vstupu a země. Na svorkách není napětí, ale jsou uzpůsobeny

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití ČERNÁ SKŘÍŇKA Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití Návod na použití záznamníku teploty COMET ZT, ZT1ext Přístroj je určen pro měření a záznam teploty vzduchu, příp. teploty z externí sondy s odporovým

Více

Návod k obsluze. Čtecí jednotka transpondéru 2606..

Návod k obsluze. Čtecí jednotka transpondéru 2606.. Návod k obsluze Čtecí jednotka transpondéru 606.. Obsah Popis přístroje...4 Znázornění přístroje...5 Oblasti použití...7 Ovládání...9 Potvrzovací signály...11 Postup uvedení do provozu...1 Připojovací

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE TD 457 (MM7592) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci pod omítku

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9211132 2. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-23 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

JUNIOR u ivatelský manuál

JUNIOR u ivatelský manuál Distributor FASY produktu pro Ceskou republiku Wincor Nixdorf é s.r.o. Evropská 33a 160 00 Praha 6 Ceská Republika www.wincor-nixdorf.cz Hot Line +420 233 034 105 Fax +420 233 034 119 Info obchod.cz@wincor-nixdorf.com

Více

CD-2502xx. Digitální systém domácích telefonů. Uživatelský návod

CD-2502xx. Digitální systém domácích telefonů. Uživatelský návod CD-2502xx Digitální systém domácích telefonů Uživatelský návod 3 OBSAH: 1...OBSLUHA DOMÁCÍHO TELEFONU 1.1. NAVÁZÁNÍ SPOJENÍ S BYTEM...3 1.2. NAVÁZÁNÍ SPOJENÍ Z HLAVNÍHO VSTUPU...3 1.3. POUŽÍVÁNÍ TELEFONU...4

Více

Meteorologická stanice s vlhkoměrem, bezdrátovým snímačem teploty a rádiem ovládanými hodinami model TE629EL.

Meteorologická stanice s vlhkoměrem, bezdrátovým snímačem teploty a rádiem ovládanými hodinami model TE629EL. Meteorologická stanice s vlhkoměrem, bezdrátovým snímačem teploty a rádiem ovládanými hodinami model TE629EL. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚVOD Blahopřejme k zakoupení meteorologické stanice. Balení obsahuje základní

Více